Generatie Y en waarom werken gaat veranderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Generatie Y en waarom werken gaat veranderen"

Transcriptie

1 Generatie Y en waarom werken gaat veranderen Auteur: Saskia Boon 1. Vier generaties, vier manieren van werken 2 2. Speciale aandacht voor generatie Y 3 3. Generatie Y en kenniswerk 6 4. Parallelle ontwikkelingen 7 5. Wat betekent dit voor het kantoor? 8 6. Conclusie 8 7. Auteur 9 Met de komst van generatie Y en later ook generatie Z gaat werken veranderen. Dit heeft gevolgen voor kantoren, werkplekken en de manier waarop we samenwerken. Het creëren van een geschikte werkomgeving levert ongekende mogelijkheden om bij te dragen aan het succes van de organisatie in de toekomst. De prognoses van de arbeidsmarkt zien er voor de komende jaren niet veelbelovend uit. Het Centraal Planbureau houdt rekening met een verdubbeling van het aantal werklozen: van in 2008 naar in De werkloosheid is onder jongeren (ten opzichte van andere generaties) het hoogst. Jaarcontracten worden niet verlengd en het aantal vacatures voor starters neemt snel af. De generatie die voornamelijk economische voorspoed heeft gekend, wordt nu geconfronteerd met de recessie. Tegelijkertijd gaan in Europa de komende tien jaar naar schatting 40 miljoen mensen met pensioen. Door het vertrek van de gepensioneerden zal veel ervaring en kennis van de werkvloer verdwijnen. Veel organisaties maken zich daar zorgen over. Ze stimuleren ouderen hun kennis zo veel mogelijk over te brengen op anderen, omdat kennis tegenwoordig een groot goed is voor veel organisaties. Gelukkig moeten die arbeidsplaatsen voor een groot deel worden opgevuld. Dat biedt weer kansen voor de jongeren. Want uiteindelijk zal de arbeidsmarkt weer aantrekken en zullen organisaties zich afvragen hoe ze de beste jongeren in huis kunnen halen.

2 Generatie Y en waarom werken gaat veranderen Hoe zorg je er nu voor dat die kennisoverdracht daadwerkelijk plaatsvindt en dat de organisatie klaar is voor het veroveren van nieuw talent op het moment dat de markt weer aantrekt? De jongeren brengen namelijk een nieuwe werkhouding en ander gedrag met zich mee en weten als geen ander slim gebruik te maken van de nieuwste technologische mogelijkheden om informatie te vinden en uit te wisselen. En bovendien weten ze goed wat ze willen. Ze zoeken werkgevers waar ze zich mee kunnen identificeren en waar ze qua sfeer goed bij passen. Dit artikel bespreekt de kenmerken van de verschillende generaties en legt uit welke gedragskenmerken mensen uit de verschillende generaties op de werkvloer vertonen en welke invloed dit heeft op de werkplek van de toekomst. De centrale vraag is dan ook: hoe kan de werkomgeving bijdragen aan het succes van de organisatie in de toekomst? 1. Vier generaties, vier manieren van werken Op dit moment kunnen in organisaties vier verschillende generaties samenwerken: de traditionele generatie van 64 jaar en ouder; de babyboomers van 45 tot 64 jaar; generatie X tussen 31 en 44 jaar; generatie Y (de jongste medewerkers van 30 jaar of jonger). Elke generatie heeft zijn eigenaardigheden. Traditionelen zijn toegewijd, geduldig en zijn gewend te werken met hiërarchische structuren. Collega s uit de babyboomgeneratie worden beschouwd als wijs, oogsten de meeste bewondering en zijn voor alle generaties een belangrijke bron van kennis. Maar ze kunnen ook autoritair zijn. Generatie X brengt de meest vriendelijke en behulpzame collega s voort. Ze hebben opportunistische trekjes, maar worden over het algemeen positief beoordeeld door hun eigen en andere generaties. En ten slotte generatie Y ers: ze zijn vriendelijk en erg ambitieus, maar ook het meest opportunistisch van alle generaties, en soms ronduit vervelend (dat vinden ze overigens zelf ook). Wijsheid komt met de jaren, maar dat geldt niet voor het vermogen om te netwerken. Hoe jonger de generatie, hoe uitgebreider hun netwerk. Bij generatie Y spreidt een groot netwerk zich vrijwel gelijkmatig uit over de generaties, met een lichte voorkeur voor de eigen generatie.

3 Deze generatie is dan ook een belangrijke brug tussen de andere generaties. 2. Speciale aandacht voor generatie Y Er wordt in de media ontzettend veel aandacht besteed aan de generatie Y (ook wel millenials genoemd). Maar waarom? Zijn ze werkelijk zo uniek? Uit onderzoek blijkt van wel. Verwacht wordt dat zij een verandering op de werkvloer teweegbrengen, die bij geen andere generatie hiervoor zo invloedrijk was. Zij brengen ervaringen en competenties de werkvloer op die veranderingen teweegbrengen in de manier waarop organisaties werken, veel meer dan de voorafgaande generaties dat deden. De generatie Y is anders opgegroeid dan de voorgaande generaties, ze is opgevoed zonder economische tegenslag, met de opvatting dat iedereen gelijk is, en ze is gevormd door de aanwezigheid van het internet. Y ers benutten ten volle de technologische mogelijkheden om in contact te blijven met anderen, en om altijd en overal aan informatie te kunnen komen. Ze doen veel moeite om succesvol te zijn, ze werken mobiel en kunnen veel dingen tegelijk doen. En daarbij denken ze niet alleen maar aan zichzelf; ze zijn milieubewust en willen graag iets goed doen voor anderen: ze zijn sociaal. Samenwerken is vanzelfsprekend en ze verwerpen vaak vaste hiërarchische patronen. Ze respecteren ouderen, maar gaan er niet automatisch vanuit dat die dan ook met betere ideeën komen. Hierdoor verwachten ze een directe en eerlijke samenwerking met collega s en klanten. Daarnaast willen generatie Y ers hun mening uiten (en verwachten dan ook invloed uit te oefenen) over van alles, van de inhoud van een autoverzekering of zorgpakket tot de kleur van de nieuwste M&M. Als het gaat om informatie, geven ze de voorkeur aan tekeningen, schema s en korte lijstjes in plaats van uitgebreide teksten. Hun eerste actie als ze iets niet weten is het googelen en daarnaast zoeken ze informatie in een breed spectrum aan bronnen, zoals het internet, persoonlijke contacten en professionele netwerken. Daarbij worden werk en privé gecombineerd zonder dat ze zich daar zorgen over maken. Ze zijn flexibel en mobiel en willen niet vastzitten aan een werkplek

4 Generatie Y en waarom werken gaat veranderen waardoor voor hen laptops en BlackBerries basiselementen zijn die ze nodig hebben om het werk goed te doen. Kenmerken generatie Y (jongeren tussen 20 en 30 jaar) 24x7 mediasmart sfeer en gezelligheid op het werk werken om te leven balans werk en privé willen mening uiten multitasking liever tekeningen, schema s dan teksten breed netwerk zoeken = googelen verwerpen hierarchische partronen milieubewust technologie-driven samenwerken is vanzelfsprekend laptops en blackberries zijn basiselementen Onderzoek van Steelcase bij meer dan 160 medewerkers van negen grote bedrijven in de Verenigde Staten, heeft aangetoond dat er acht grote veranderingen in het werken zijn die worden ingegeven door generatie Y. 1. van persoonlijke ontwikkeling door werk naar persoonlijke identificatie door werk a. Voorheen had men één carrière, een duidelijke rolverdeling en verantwoordelijkheden en eens in de zoveel tijd een logische stap vooruit, in salaris en verantwoordelijkheden. Vandaag de dag ziet de carrièreladder er meer uit als een web van allerlei verschillende carrièremogelijkheden. Om allerlei persoonlijke doelen te bereiken zijn jonge medewerkers sneller geneigd om van baan te wisselen. Het gevolg hiervan is dat kenniswerkers tegenwoordig even loyaal naar hun werkgever zijn, als hun werkgever loyaal is naar hun. Ze blijven niet langer ergens werken uit loyaliteit voor de organisatie, zolang het niet iets bijdraagt aan hun persoonlijke doelstellingen. 2. van: het kantoor is mijn werkplek, naar: mijn werkplek is daar waar ik op dat moment ben

5 a. Voorheen werd de omvang van het kantoor vaak bepaald door het organogram. Het gebouw bevatte persoonlijke werkplekken (soms in kamers) en een aantal ontmoetings- of vergaderruimtes. Kenniswerk kan tegenwoordig overal en altijd gedaan worden. Deze toenemende mobiliteit heeft tot gevolg dat managers niet meer op aanwezigheid of gewerkte uren kunnen sturen, maar af moeten gaan op de output van individuen of teams. 3. technologie: van een middel naar een deel van je persoonlijkheid a. Voorheen verwachtten we dat de technologie ons zo goed mogelijk ondersteunde in onze activiteiten. Tegenwoordig levert technologie zoveel mogelijkheden van communiceren, kennis delen en netwerken opbouwen, dat het uit zichzelf informatie en nieuwe ideeën verschaft, voordat we daar zelf over nagedacht hebben. 4. een vertrouwensband creëer je niet alleen meer door persoonlijk contact, maar ook digitaal a. Om iemand echt te vertouwen, moest je voorheen diegene face to face ontmoet hebben, en leren kennen. Je moest een persoonlijke band met iemand opbouwen. Via online mogelijkheden om met mensen te communiceren en elkaar te ontmoeten, wordt nu veel sneller informatie met elkaar gedeeld. Men is comfortabeler om virtueel vertrouwensbanden op te bouwen. Voorheen was dat nog onzeker en spannend, tegenwoordig is het heel gewoon. Dit verklaart ook het toenemende vertouwen in internetdaten. In Amsterdam is tegenwoordig 1 op de 5 huwelijken dat wordt afgesloten, ontstaan uit een internetcontact. 5. zekerheid is geen groot goed meer, identiteit wel a. Tegenwoordig hebben werknemers niet zo n sterke hang meer naar de zekerheid van het hebben van een baan. Ze blijven niet bij een bedrijf omdat ze loyaal zijn aan dat bedrijf, maar omdat ze zich ermee kunnen identificeren. Ze bewonderen organisaties die idealen hebben, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid of diversiteit. Dit betekent wel dat wanneer ze voor een bedrijf kiezen, ze daar ook veel voor over hebben. 6. geen training meer, maar groei a. Voor de hedendaagse kenniswerker is zijn carrière vergelijkbaar met een Zwitsers zakmes; het bevat veel verschillende facetten die snel en makkelijk kunnen veranderen. Waar voorheen de manager nog trainingen inplande voor zijn medewerkers, houdt de hedendaagse kenniswerker zijn ont-

6 Generatie Y en waarom werken gaat veranderen wikkeling meer in eigen hand. Ze maken zelf langetermijnplannen voor hun ontwikkeling en professionele groei. Vaardigheden worden niet alleen meer in trainingen bijgebracht, maar steeds meer via kennisuitwisseling met collega s, via blogs, forums, netwerken en websites. 7. werk en privé-leven zijn één in plaats van gescheiden a. Generatie X stond voor een duidelijke scheiding tussen werk en privé. Generatie Y gooit alles door elkaar, waardoor er steeds meer een 24/7 werk-privébalans ontstaat. Doordat het werk meer doordringt in het privéleven ( s avonds en, telefoontjes in het weekend, online vergaderingen), verwachtten jongeren ook hun privéleven steeds meer te kunnen ondersteunen in hun werk, door bijvoorbeeld flexibele werktijden, ICT-tools, recreatieve dingen op de werkvloer (sportfaciliteiten, Wii, tafelvoetbal etc.). 8. van verschillende samenwerkingvormen naar continu in verbinding staan met anderen a. Ingeplande reeksen vergaderingen, en het gebruik van formele agenda s zal steeds minder worden, en vervangen worden door een continue stroom aan ontmoetingen en connecties met bijvoorbeeld collega s en klanten. Waar je vroeger een reeks van vergaderingen voor nodig had, staat iedereen nu constant met elkaar in verbinding via persoonlijke en digitale netwerken. 3. Generatie Y en kenniswerk Generatie Y gedraagt zich volgens de vier basisprincipes van het kenniswerken : focussen, samenwerking, leren en socializing. Deze werden in eerste instantie omschreven in the knowledge-creating company van Ikujiro Nanaka en Hirotaka Takeuchi. Daarin staat dat elke kenniswerker, of het nu een interieurontwerper, IT-consultant of financiële analist is, deze vier basisprincipes gebruikt om de kennis uit te breiden. Uiteindelijk resulteert dat in creativiteit en innovatie. 1. Focus; concentreren op een specifieke taak; erover nadenken, bestuderen, analyseren, evalueren en ander denkwerk. 2. Samenwerken; met één of meer anderen samen aan een doel werken door bijvoorbeeld gezamenlijk informatie te verzamelen, naar elkaar luisteren, er over discussiëren, informatie en ideeën aan elkaar presenteren, brainstormen etc.

7 Leren; kennis vergroten door educatie en ervaring, enerzijds door trainingen en lessen, anderzijds door er met anderen over te communiceren. 4. Socializing; netwerken, interactie bevorderen, begeleiding door mentors, kennis delen door contacten met anderen waardoor uiteindelijk gemeenschappelijke waarden ontstaan. Generatie Y schakelt snel tussen deze basisprincipes, vooral tussen focussen, samenwerken en socializen. Leren is ook gemakkelijk voor ze; ze zijn opgevoed met het idee dat ze hun leven lang actief moeten blijven leren en beschouwen het als een belangrijk onderdeel voor hun persoonlijke ontwikkeling. Zoals hierboven omschreven is communiceren een belangrijke voorwaarde voor kenniswerk. Dit is de reden waarom er in de werkomgeving steeds meer plekken ontstaan voor ontmoeting, samenwerking en sociale interactie. 4. Parallelle ontwikkelingen De komst van nieuwe generaties is niet de enige reden waardoor het werken verandert. Na de opkomst van de kenniswerker (eind jaren 90) is creativiteit in het werk steeds belangrijker geworden. Van medewerkers wordt meer en meer verwacht dat ze snel kunnen beslissen en zelfstandig reageren op veranderende omstandigheden. Nu wordt daarnaast ook meer het netwerken geïntroduceerd, waarbij het vermogen om kennis te vinden en dit binnen een netwerk te verspreiden belangrijk is. Het is samenwerken, creëren en delen in één. Mensen worden steeds mobieler, ook in hun werk. Dit betekent dat er meer op verschillende locaties en onderweg wordt gewerkt, maar dat ook binnen het kantoor mensen meer van hun werkplek af zijn. Doordat steeds meer op afstand wordt gewerkt, wordt het voor veel organisaties minder aantrekkelijk om op aanwezigheid te sturen; dat kunnen ze beter op output doen. Het spreekt voor zich dat technologie hier een zeer belangrijke rol speelt. Waar het voorheen ter ondersteuning diende, is het steeds meer een drijvende motor voor veranderingen. Daarnaast verandert nog steeds de verwachting die mensen hebben van de balans tussen werk en privé. Veel mensen genieten van beide, maar willen ze in heldere verhoudingen naast elkaar gescheiden hou-

8 Generatie Y en waarom werken gaat veranderen den. Jongeren integreren werk en privé steeds meer met elkaar. Zij zoeken naar een goede betekenis van het leven en willen dat hun werk én hun privéleven daar beide aan bijdragen. 5. Wat betekent dit voor het kantoor? Wat doet dit alles met de inrichting van het kantoor? Een optimale werkomgeving ondersteunt alle generaties in de werkzaamheden die ze uitvoeren. Daarnaast is het belangrijk dat juist ook tussen generaties samenwerking en kennisuitwisseling wordt gestimuleerd (beide richtingen). De traditionals verlenen status aan ruimte; het is een teken van behaalde successen. Ze hechten belang aan de werkplek als thuisbasis. De babyboomers werken bij voorkeur in teamruimtes om met collega s te kunnen samenwerken, de organisatiecultuur te kunnen proeven en voelbaar deel uit te kunnen maken van een organisatie. Generatie X houdt van de extra s op het werk, de look and feel is belangrijk en ze vinden het fijn om ruimte met een persoonlijke tint te kunnen personaliseren. En generatie Y? Die werkt overal. Comfort en functionaliteit zijn belangrijker dan esthetiek. Mentoring speelt een belangrijke rol in hun werkwijze, ze verlangen daardoor naar informele ruimtes. Door de toenemende mobiliteit ontstaan vanuit het traditionele kamerkantoor meer werkplekken die gebaseerd zijn op specifieke activiteiten (zoals een concentratieplek, flexplek, loungeplek of een ontmoetingsplek). Het kantoor krijgt steeds meer de functie van een ontmoetingsplaats waar netwerken, kennisuitwisseling en creativiteit worden gestimuleerd. Met de komst van innovatieve kantoorconcepten neemt gemiddeld het aantal vierkante meter per medewerker af, terwijl de medewerkers van een groter werkgebied gebruikmaken. 6. Conclusie Het werken verandert. Naast allerlei maatschappelijke, technologische en sociologische invloeden heeft de komst van nieuwe generaties invloed op de manier waarop in professionele organisaties wordt gewerkt. We willen inspelen op de komst van de generatie Y, maar zij zullen ook een werkvloer betreden waar mensen werken met zeer uit-

9 eenlopende leeftijden, ervaring, kunde en verlangens. En met de komst van generatie Z over een aantal jaar zullen de veranderingen alleen maar doorzetten. Veel organisaties zijn in beweging naar nieuwe manieren van werken, maar maken regelmatig gebruik van een werkomgeving die daar nog niet op aansluit. De werkomgeving is natuurlijk niet het enige, maar wel een sterk strategisch middel om daar invloed op uit te oefenen. Het vergroot de kans om als het weer hard nodig is, jong talent aan te trekken en de werknemers te ondersteunen in hun werkzaamheden en behoeftes. Het creëren van een geschikte werkomgeving is een uitdaging, maar het levert ook ongekende mogelijkheden om bij te dragen aan het succes van de organisatie in de toekomst. Dit artikel is mede gebaseerd op onderzoek dat Steelcase in samenwerking met het onderzoeksinstituut Ipsos heeft uitgevoerd in Auteur Saskia Boon is gespecialiseerd in huisvestingsstrategieën en werkomgevingen. Ze heeft ervaring als huisvestingsadviseur met specifieke kennis in de initiatieffase. Ze is ervaren met het vertalen van organisatiedoelstellingen naar creatieve ruimtelijke oplossingen en het begeleiden van organisaties naar een nieuwe werkomgeving. Door haar bouwkundige achtergrond te combineren met organisatiekunde helpt ze organisaties met behulp van huisvesting beter te functioneren. Ze heeft veel ervaring bij organisaties in de publieke sector en bij de ontwikkeling van leeromgevingen op scholen (zie Bron: Steelcase 360 e-zine augustus 2009, Attracting & engaging today s workers.

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

Leidinggeven aan young professionals

Leidinggeven aan young professionals Leidinggeven aan young professionals Sylvie Boermans Jana Deprez Jeroen Stouten Martin Euwema Inhoudsopgave Voorwoord Hoofdstuk 1 1. 1. Generatie Y: Waarover praten we? 1. 2. Terug in de tijd 1. 3. Diversiteit

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone.

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen www.stepstone.com Inleiding Organisaties hebben tal van tactieken toegepast om crisissen te bestrijden: herstructureringen,

Nadere informatie

Professional initiatiefrijk, werkgever behoudend

Professional initiatiefrijk, werkgever behoudend Social media op werkvloer: Professional initiatiefrijk, werkgever behoudend Onderzoek naar slimmer samenwerken met social media Amsterdam, september, 2011 Viadesk BV Inleiding De groei van social media

Nadere informatie

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig

Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Nieuw denken over de werkplek Digital Workspace: schaalbaar, gedifferentieerd en veilig Whitepaper Inhoudsopgave Met digital workspace meer wendbaarheid Definitie 3 belangrijke thema s ICT en HR: samen

Nadere informatie

De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten

De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten De Factor Mens Waarom adoptie telt bij ICT-projecten Whitepaper Inhoudsopgave Het belang van adoptie Definitie Context: 3 trends maken adoptie onvermijdelijk Checklist voor een adoptieplan Het resultaat:

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

ADJIEDJ BAKAS HET NIEUWSTE WERKEN

ADJIEDJ BAKAS HET NIEUWSTE WERKEN ADJIEDJ BAKAS HET NIEUWSTE WERKEN 3 INSPIREREND Van 'Het Nieuwe Werken' hebben we allemaal gehoord. In organisaties die op de troepen vooruit lopen, is het concept al in de dagelijkse werkpraktijk doorgevoerd.

Nadere informatie

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe

Door: Jan Brouwer. De belangrijkste ontwikkelingen tot nu toe DE CULTUUR VAN DE VRIJE TIJD De ontwikkeling van onze tijdsbesteding - in het bijzonder vrije tijd - en de betekenis daarvan voor onze voorzieningen Jan Brouwer gaat in op de belangrijkste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Wat onderscheidt de jongste generatie werkenden, wat motiveert ze en hoe wil ze zich ontwikkelen? Worden wie je bent

Wat onderscheidt de jongste generatie werkenden, wat motiveert ze en hoe wil ze zich ontwikkelen? Worden wie je bent Gerdy Geersing Wat onderscheidt de jongste generatie werkenden, wat motiveert ze en hoe wil ze zich ontwikkelen? Worden wie je bent Laten we daar een project van maken. Ik wil het wel trekken, stelt een

Nadere informatie

Ambitie kent geen tijd

Ambitie kent geen tijd Ambitie kent geen tijd Onderzoek naar de relaties tussen ambities, deeltijdwerk en gender In opdracht van de Taskforce DeeltijdPlus Oktober 2009 Suzanne de Visser, MA Martine van Ommeren, MA Annejet Kerchaert,

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen

TNO-rapport Aan de slag met diversiteit. Praktische tips voor HR-beleid. Sjiera de Vries. Cristel van de Ven. Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit Praktische tips voor HR-beleid Sjiera de Vries Cristel van de Ven Thijs Winthagen TNO-rapport Aan de slag met diversiteit: Praktische tips voor HR-beleid Nederlandse

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan?

Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? elfredzaameid: Hoe akt u het an? Zelfredzaamheid: Hoe pakt u het aan? Inspirerende voorbeelden van acht zorgorganisaties Voorwoord Het versterken van zelfredzaamheid

Nadere informatie

Leren en ontwikkelen. voor de werkende mens. 2013. Een e-paper van Dirk Jan Jonker over leren en ontwikkelen voor de werkende mens.

Leren en ontwikkelen. voor de werkende mens. 2013. Een e-paper van Dirk Jan Jonker over leren en ontwikkelen voor de werkende mens. Leren en ontwikkelen voor de werkende mens 2013. Een e-paper van Dirk Jan Jonker over leren en ontwikkelen voor de werkende mens. 1 Inleiding De wereld van werk verandert. De vergrijzing maakt dat we in

Nadere informatie

Generaties en generatieleren in organisaties

Generaties en generatieleren in organisaties centrum van innovatie Hiteq Hiteq, centrum van innovatie, wil komen tot duurzame vernieuwing. Het centrum richt zich daarbij op technische beroepen en opleidingen. Hiteq wil ondernemingen en onderwijsinstellingen

Nadere informatie

De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang

De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang HOOFDSTUK 1 De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang Josette Hoex Herman en Meike hebben een zwangerschapstest gedaan en zijn dolgeluk - kig: vóór kerst krijgen zij hun eerste kindje! Eén van

Nadere informatie

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Het goede voorbeeld Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Juni 2009 2 Verwey- Jonker Instituut Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 15 2. De jongeren

Nadere informatie

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van

Juiste mens, juiste plek. Maak er werk van Juiste mens, juiste plek Maak er werk van Mens & werk De juiste mens op de juiste plek: wie wil dat nou niet? Mensen die goed op hun plek zitten presteren immers beter, hebben meer plezier in hun werk

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers

fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers fluitend naar je werk Bloemlezing uit honderd interviews met werknemers mei 2013 Voorwoord van Minister Asscher Op 4 februari van dit jaar gingen medewerkers van mijn ministerie en ik in gesprek met honderd

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

VO najaar 2011. 21st century skills: - Wat zijn het? - Hoe veranderen ze het onderwijs? - Hoe nu verder?

VO najaar 2011. 21st century skills: - Wat zijn het? - Hoe veranderen ze het onderwijs? - Hoe nu verder? VO najaar 2011 21st century skills: - Wat zijn het? - Hoe veranderen ze het onderwijs? - Hoe nu verder? Inhoud 2 Column Frans Schouwenburg 3 Vaardig de 21e eeuw in 4 Geen optie, maar een noodzaak 6 In

Nadere informatie

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 Zo maken we de wijk 10x zo goed Maak de wijk 10x zo goed. Met die schijnbaar onmogelijke opdracht gingen de studenten uit het Kennislab voor Urbanisme

Nadere informatie