Honderden euro s minder HuurtoesLaG renovatie ariaweg Gereed aktie werving donateurs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Honderden euro s minder HuurtoesLaG renovatie ariaweg Gereed aktie werving donateurs"

Transcriptie

1 Jaargang 12 nr 4 DeceMBer 2008 een uitgave Van In DIT nummer: en VerDer: Honderden euro s minder HuurtoesLaG renovatie ariaweg Gereed aktie werving donateurs make a difference day Het bestuur en medewerkers van de Vereniging HuurdersBelangen wensen u allen fijne kerstdagen toe en veel gezondheid, geluk en liefde voor 2009! WIJKBEZOEK MET WETHOUDER HEKMAN 2 ENERGIEBESPARINGSPLAN IN PORTIEKFLATS MET ZOWEL HUURDERS ALS EIGENAAR-BEWONERS 3 GROTE OPKOMST LEDENVERGADERING VHB 4 VRAAG HET AAN THEO 5 KOPPELING VAN DE HUUR AAN ENERGIELABELS 5 SCOOTMOBIELGARAGE VAN DE VUURTOREN FEESTELIJK IN GEBRUIK GENOMEN 6 HUUR OP MAAT! 7 GESLAAGDE LANDELIJKE BEWONERSDAG 7 TRAPLIFT BIJ DE VHB 8 de vhb voor gezamenlijke belangen 1

2 colofon renovatie Ariaweg 12e jaargang, nr 4 Samenstelling redactiecommissie Theo De Man Wim Hennink Cor Bakker Ed van Straelen Frederique Hagedoorn Renovatie Ariaweg gereed Bureau-redactie Diny Rebergen Fotografie VHB Vormgeving Noor Kerssemakers Kerckebosch, Zeist Illustraties Noor Kerssemakers Druk Kerckebosch, Zeist Oplage exemplaren Overhandiging energielabel door de heer J. Koolstra aan bewoner, de heer W. van der Dussen Met een feestelijke bijeenkomst werd de renovatie van de woningen op de Ariaweg afgerond. Een van de bewoners, de heer W. van der Dussen, ontving uit handen van de directeur van de Alliantie Eemvallei, de heer J. Koolstra, het energielabel waar de hoge graad van isolatie op staat vermeld en die is voor een bestaande woning erg hoog! Aan het gebouw zelf zijn veel verbeteringen aangebracht, zeker waar het de isolatie betreft: alle daken, spouwmuren en vloeren zijn geïsoleerd, evenals de bergingen en de gangen. De dakpannen zijn vervangen en voorzien van zonnepanelen. Ook de goten zijn vervangen. Verder zijn alle entrees opgeknapt en voorzien van nieuwe brievenbussen, zijn de trappenhuizen opgefrist en zijn de bergingen herverdeeld. Er is wat aan de stortkokers gedaan en alles werd opnieuw geschilderd. Wijkbezoek met wethouder Hekman Vereniging HuurdersBelangen Grote Spui 13 A 3811 GA Amersfoort Telefoon fax (033) (033) Openingstijden Maandag t/m woensdag van 9.30 uur tot uur, Donderdagochtend van 9.30 tot uur. Ook de woonomgeving rondom de flats moet worden opgeknapt en mede daardoor kwam er een verzoek van de Wethouder Hekman om een rondgang te maken in het complex woningen wat gerenoveerd is, om een eerste indruk te krijgen welke creatieve oplossingen er gevonden kunnen worden voor de indeling van de gemeenschappelijke tuinen en parkeerplaatsen. Er zal nu een werkgroep worden gevormd van bewoners, die samen met de Gemeente Amersfoort en de Alliantie Eemvallei hiervoor aan het werk gaat. Al tijdens de rondgang 2 de vhb voor gezamenlijke belangen

3 energiebesparingsplan Aan de woningen zelf werd ook het nodige verbeterd: ook hier weer veel aandacht voor isolerende maatregelen, verwarming en ventilatie, elektra (nieuwe groepenkast). Iedereen heeft een vernieuwde keuken, badkamer en toilet gekregen, zijn veel kozijnen vernieuwd en is het hang- en sluitwerk aangepast. Het voldoet aan het politiekeurmerk veilig wonen. Hiervoor is tevens in de hal een intercom geplaatst, waarmee de deur van de hoofdentree geopend kan worden. Alle verbeteringen hebben tot doel een maximaal comfort en een maximale besparing op de energiekosten. Uiteraard zijn er tijdens de gehele renovatie ook negatieve opmerkingen geplaatst, waaronder de overlast en de termijn van het werken in en om de woning. De planning die niet gehaald werd bracht onvrede bij de bewoners. Wel is alles steeds besproken met de Alliantie Eemvallei en we hopen dat zij hiervan hebben geleerd, zodat het bij volgende renovatieprojecten beter gaat. werd ontdekt dat, zowel bij de ingangen van de flats als bij de trottoirs niet aan de minder mobiele bewoners en bezoekers is gedacht. De Alliantie Eemvallei zal bij de galerijwoningen hiervoor voorlopig enkele aanpassingen aanbrengen. Energiebesparingsplan in portiekflats met zowel huurders als eigenaar-bewoners Maandag 10 november werd in Amersfoort een energiebesparingsconvenant gesloten voor de aanpak van vijf portiekflats met zowel kopers als huurders. Niet alleen de huurdersbelangenvereniging VHB, de Vereniging van Eigenaren (VvE) en woningcorporatie De Alliantie Eemvallei ondertekenden de overeenkomst, maar ook de Gemeente Amersfoort en de Provincie Utrecht. Daarmee is het nog niet zover dat er al een concreet plan ligt dat kan worden uitgevoerd, maar wel gaan deze partijen samen er aan trekken om tot een verbeterplan te komen. Het streven is daarbij dat het energielabel van de woningen dat nu gemiddeld F is (op één na slechtste label) zo mogelijk naar label A gaat en tenminste naar label B. Vereniging HuurdersBelangen (VHB) spreekt van een doorbraak. Voorzitter Theo De Man: Het is het eerste lokale convenant. We hadden al een landelijk convenant en nu ligt er ook een Amersfoorts convenant. Volgens hem betekent uitvoering van het convenant dat De Alliantie meer woningen gaat isoleren dan ze tot op heden van plan was. De portiekflats staan aan de Surinamelaan. Het zijn vijf naoorlogse blokken met elk 22 woningen, die door de bewoners als koud, vochtig en tochtig ervaren worden. Het initiatief voor het convenant is afkomstig van Edgar van Groningen, een van de eigenaarbewoners. Hij trommelde vorig jaar al deze partijen bij elkaar om de huidige slechte kwaliteit van de woningen aan de orde te stellen en tot een initiatief te komen om forse energiebesparende maatregelen te nemen. Vervolgens heeft het Woonbond Kennis- en Adviescentrum een EPA maatwerkadvies gemaakt, waarin de huidige situatie is onderzocht en bekeken is welke maatregelen mogelijk zijn en wat dit aan energiebesparing oplevert. Huidige situatie Het gaat om portiek etagewoningen uit Het zijn vijf identieke blokken met op de begane grond garages en bergingen. Vervolgens zijn er drie woonverdiepingen en een bergzolder die bij de bovenste woning hoort. De woningen zijn traditioneel gebouwd, met mooie architecturale elementen, en gelegen in de mooie en gewilde wijk Berg-Zuid. De meeste woningen zijn huurwoningen van woningcorporatie De Alliantie Eemvallei. Een groot deel van de woningen is inmiddels verkocht. Dit houdt in dat besluiten over verbetering aan de buitenzijde genomen moeten worden door de Vereniging van Eigenaren. Het huidig energieverbruik is gemiddeld ruim 1000 m 3 gas per jaar voor de tussenwoningen tot 2200 m 3 voor de hoekwoningen boven de bergingen. De woningen hebben nog geen enkele vorm van isolatie, op enkele woonkamers na is er nog overal enkel glas Wel hebben alle woningen inmiddels een CV met HR 107 combiketel. De woningen hebben natuurlijke ventilatie. In de woningen zijn veel klachten over vocht. Dat wordt vooral veroorzaakt door de ontbrekende isolatie, waardoor er veel condensvorming optreedt op vooral het enkel glas. Bij de woningen boven de bergingen grenst een deel van de vloer direct aan de buitenlucht, waardoor ook op de (betonnen) vloer condensvorming kan optreden. Mogelijke verbeteringen De mogelijkheden om in deze woningen energiebesparende maatregelen te treffen zijn volop aanwezig. Door een compleet isolatiepakket, waarin vloeren, gevels en daken geïsoleerd worden en door het aanbrengen van de vhb voor gezamenlijke belangen 3

4 energiebesparingsplan HR++ glas in de kozijnen verbetert de situatie aanzienlijk. Het energielabel verschuift van F naar B. En er wordt 40 tot 60 % op het gasverbruik bespaard (afhankelijk van woningtype). Wel moeten dan ook de ventilatievoorzieningen verbeterd worden, bijvoorbeeld door het plaatsen van ventilatieroosters in de ramen. Om het label A te halen moet er meer gebeuren, bijvoorbeeld het plaatsen van zonneboilers of PV panelen. Huurders De huurders in deze flats zijn nog niet georganiseerd, er wordt gewerkt aan het vormen van een werkgroep. In de wijk is er wel een bewonerscommissie die lid is van de VHB en meegeholpen heeft met het informeren van de huurders over dit project. Hiervoor zijn er nu twee bijeenkomsten belegd, die helaas slecht bezocht werden. De aanwezigen waren er juist wel van overtuigd dat het heel belangrijk is om tot een verbeterplan te komen en er nu goede kansen liggen die we moeten benutten. De Alliantie Eemvallei was tot nu toe weinig toeschietelijk bij dit initiatief, maar nu ze het convenant ondertekend hebben willen ze toch meewerken aan een plan. Een dergelijk plan willen ze zeker niet zonder huurverhoging uitvoeren. De Woonbond en de VHB vinden een huurverhoging geen bezwaar, mits de besparing op energiekosten gemiddeld maar duidelijk hoger is, zodat de totale woonlasten dalen. Woonbond De Woonbond is actief bezig met het thema energiebesparing, omdat dit met de sterk stijgende energiekosten de beste manier is om de woonlasten beperkt te houden. We zijn bij tal van initiatieven betrokken en merken dat er nog veel te doen is aan het vergroten van het inzicht van huurders in de kansen om met energiebesparende maatregelen woningen comfortabeler, gezonder én goedkoper te maken. Vaak liggen er vele kansen voor het oprapen en kan met relatief eenvoudige maatregelen veel winst worden behaald. Het gaat daarbij om energiebesparing, maar ook over comfort (tocht, kou) en gezondheid (vocht, ventilatie) Zo start de Woonbond binnenkort het project energiebus waarbij in één dag een complex bezocht wordt en op kansen onderzocht. Hiervan wordt een korte rapportage gemaakt, welke meteen met de verhuurder besproken kan worden. Onno van Rijsbergen Adviseur woningkwaliteit Woonbond Kennis- en Adviescentrum Medewerker van de Alliantie Eemvallei geeft computerles aan bewoonster van Birkhoven Positief idee Tijdens Make a Difference Day (MADD) op vrijdag 31 oktober gaven medewerkers van de Alliantie Eemvallei computerles aan bewoners van Zorgaccent Amersfoort, locatie Birkhoven. Birkhoven is een verpleeg- en reactiveringcentrum waar verschillende vormen van zorg worden aangeboden. De medewerkers van de Alliantie Eemvallei begeleidden de bewoners van Birkhoven op MADD bij het werken met een PC en internet. Grote opkomst ledenvergadering VHB In de novembermaand wordt elk jaar de begroting en het activiteitenplan van de VHB voor het komende jaar vastgesteld. En op 5 november j.l. waren er weer veel bewonerscommissies in de geheel gevulde zaal van de Alliantie Eemvallei aanwezig om mee te praten over de begroting en het activiteitenplan voor In de eerstvolgende De Alliantie werkt hierbij nauw samen met Zorgaccent Amersfoort, een organisatie die kwalitatief hoogwaardige zorg en diensten aanbiedt aan voornamelijk ouderen in Amersfoort. De Alliantie Eemvallei doet dit mede in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). MBO biedt de mogelijkheid op een andere manier met verschillende personen en organisaties in contact te komen. Met als resultaat een laagdrempelige ontmoeting die van belang is voor het welzijn van de stad. Hiermee draagt de Alliantie Eemvalllei een steentje bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in haar werkgebied. Matchpoint Betrokken Ondernemen zorgt hierbij voor de match met relevante projecten. Make a Difference Day is een jaarlijks terugkerend landelijk evenement waarbij tienduizenden Nederlanders vrijwilligerswerk doen. MADD levert een belangrijke bijdrage aan het imago van vrijwilligerswerk. De VHB is heel content met de ondersteuning voor dit evenement door de verhuurder Alliantie Eemvallei. HuurdersFlits zullen wij uitgebreider op het activiteitenplan ingaan. Door de aanwezige leden werd waardering uitgesproken over zowel de begroting als het activiteitenplan. Het gebruikelijke themagedeelte van de avond werd gevuld door een tweetal acties, die in de afgelopen maanden vanuit de VHB zijn gehouden. Allereerst werd de nieuwe powerpointpresentatie getoond, die o.a. gebruikt zal worden voor het oprichten en heroprichten van bewonerscommis- 4 de vhb voor gezamenlijke belangen

5 vraag het aan theo DonaTeurScHaP Van De VHB loopt het donateurschap van de VHB automatisch door, als ik verhuis naar een andere woning van de alliantie eemvallei? als u donateur bent van de vhb, betaalt u maandelijks 0,75. dit bedrag wordt ingehouden met de huur, net zoals servicekosten, rioolfonds, glasverzekering en eventueel een abonnement op het serviceonderhoud. Wanneer u gaat verhuizen naar een andere woning van de alliantie eemvallei, gaan alle zaken, die betrekking hebben op de woning, automatisch mee naar de volgende woning. dit is echter (nog) niet het geval met uw bijdrage aan de vhb, dit stopt automatisch als u verhuist. bij het ondertekenen van het nieuwe huurcontract zult u dan opnieuw een aanmeldingskaartje moeten invullen. als het goed is, zal de medewerker van de alliantie eemvallei u hier ook op wijzen. de vhb is uiteraard steeds in onderhandeling met de alliantie eemvallei om dit aan te passen, zodat ook bij een mutatie (verhuizing) het donateurschap van de vhb, voor de huurder gewoon doorloopt. maar tot die tijd is het aan u om in de gaten te houden of de 0,75 op uw overzicht staat vermeld; zo niet, vraagt u dan even een nieuw aanmeldingskaartje aan bij de vhb, Koppeling van de huur aan energielabels Het vanaf 2009 verplichte energielabel geeft de energieprestatie van een woning aan. Hierbij staat een A-label voor zeer zuinig en een G-label voor het meest verspillend. Een huurder of koper die weet welk label een woning heeft, kan dan inschatten of die woning een hoge of juist een lage energierekening zal hebben. minister vogelaar van Wijken, Wonen en integratie wil nu de labels ook gebruiken in het woningwaarderingstelsel (puntenstelsel). hiermee wordt bepaald wat de maximale huurprijs is die voor een woning mag worden gevraagd. nu geeft het woningwaarderingstelsel punten voor bijvoorbeeld een cv-ketel en isolatie. deze punten vervallen en worden vervangen voor punten op basis van het label van een woning. huurwoningen die nog geen label hebben, krijgen punten toebedeeld op basis van hun leeftijd. de meeste sociale huurwoningen +4 hebben een C, d, of e-label en zijn dus niet goed geïsoleerd. Woningen in de particuliere sector scoren gemiddeld nog slechter met de meeste woningen bij d tot en met het g-label, waardoor deze huurders een hogere energierekening hebben. dit voorstel lijkt positief, alhoewel er vraagtekens zijn bij de invulling van het idee. voorbeeld: als een woning met een g-label er toch nog 4 punten bij krijgt, kan de verhuurder voor deze woning zonder enige maatregelingen te treffen, ruim 16 euro per maand extra vragen. de vhb vindt dat er dan juist een huurvermindering zou moeten plaatsvinden. de regeling zou dusdanig moeten worden opgesteld, dat het voor verhuurders aantrekkelijk genoeg is om te investeren in isolatiemaatregelen en zuinige verwarmingsapparatuur. aan de andere kant moet de daling van de energiekosten voldoende zijn om de hogere huur door een beter label te compenseren. het is ook een vereiste dat de labels die worden uitgereikt ook werkelijk altijd kloppen. als daar ook maar de geringste twijfel over bestaat is het onverantwoord om de hoogte van de huur op het energielabel te baseren. sie. er werden enkele nuttige aanvullingen gegeven. als tweede thema werd de werving van donateurs, t.w. het pilotproject in de wijk Schuilenburg laagbouw aan de aanwezigen voorgelegd. het doel om in deze wijk (184 woningen) het aantal donateurs te verhogen, is goed geslaagd te noemen: er zijn maar liefst 42 nieuwe donateurs bij gekomen. dit is voornamelijk toe te schrijven aan de persoonlijke benadering van de bewoners door de leden van de bewonerscommissie. na de proef in deze wijk zullen er in meerdere wijken, samen met de bewonerscommissies, wervingsacties worden gehouden. hiermee hoopt de vhb in de zomer van 2009, wanneer zij het 30-jarig jubileum hoopt te vieren, het aantal donateurs met minimaal 10% te hebben verhoogd. na afloop van de vergadering is in een informele sfeer met een drankje en een hapje, met alle aanwezige bestuursleden, leden van de bewonerscommissies en medewerkers van de alliantie eemvallei, nog even gezellig nagepraat. de vhb voor gezamenlijke belangen 5

6 huurtoeslag Honderden euro s minder huurtoeslag Honderdduizenden mensen die nu huurtoeslag krijgen, gaan er komend jaar fors op achteruit. Dat is een onbedoeld effect van de bezuinigingen die het kabinet op de regeling voor de Buitengewone Uitgaven toepast. Mensen die nu gebruik maken van deze regeling en een huurtoeslag ontvangen, krijgen volgend jaar gemiddeld 400 euro minder. De FNV heeft onlangs samen met het CNV, de MHP, de CG-Raad en de Woonbond een brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd met een eenvoudige oplossing: verhoog de inkomensgrens waardoor mensen eerder recht hebben op huurtoeslag. Het gaat om ruim 300 duizend werkenden en uitkeringsgerechtigden onder de 65 met een laag inkomen die nu huurtoeslag ontvangen. Doordat zij via de Buitengewone Uitgaven hoge zorgkosten kunnen aftrekken, daalt het zogeheten verzamelinkomen. En dat is bepalend Inkomen voor de hoogte van huurtoeslag de toeslag: hoe lager dat inkomen, hoe meer geld je krijgt via de huurtoeslag. Doordat vanaf 1 januari de meeste zorgkosten voor deze groepen niet meer als aftrekpost kunnen worden opgevoerd, valt dat inkomen veel hoger uit. En daardoor wordt de huurtoeslag voor grote groepen mensen veel lager, wat kan oplopen tot zo n 700 euro per jaar. In de brandbrief doen de partijen een dringende oproep aan de leden van de Tweede Kamer om de voorgestelde reparatie voor mensen onder de 65 jaar over te nemen. Het kabinet heeft eerder al aangekondigd om 65 plussers die door de wijzigingen in de regeling voor de Buitengewone Uitgaven gedupeerd worden te compenseren. Daar zijn FNV, CNV, MHP, CG-Raad en de Woonbond blij mee. Maar de mensen onder de 65 jaar die ook van de regeling voor Buitengewone Uitgaven gebruik maken en huurtoeslag ontvangen krijgen die compensatie niet. De Tweede Kamer is gevraagd om voor 1 oktober te beslissen hoe de huurtoeslag er in 2009 uit gaat zien, terwijl er pas vanaf eind oktober verder gepraat zou worden over de gevolgen van de bezuinigingen op de regeling voor de Buitengewone Uitgaven. Dit is krom maar de uitslag komt ook te laat om de effecten voor de mensen met een laag inkomen onder de 65 jaar te compenseren. En natuurlijk zal de VHB deze ontwikkelingen in de gaten houden. Scootmobielgarage van De Vuurtoren feestelijk in gebruik genomen Na jaren van praten en indienen van voorstellen, het voeren van besprekingen werd eindelijk de bouwvergunning verleend voor de Scootmobielgarage. Er kon met de bouw worden begonnen en nu staat de garage er. Het is een mooi gebouw geworden, dat past bij het seniorencomplex De Vuurtoren. Op 30 september 2008 werd de feestelijk versierde Scootmobielgarage officieel geopend. Veel bewoners en genodigden, waaronder vertegenwoordigers van de gemeente Amersfoort, de Alliantie Eemvallei en de vereniging HuurdersBelangen en Omroep Amersfoort waren daarbij aanwezig. De adjunct-directeur van de Alliantie Eemvallei, mevrouw Jacqueline de Jong, vertelde in het kort wat de aanleiding is geweest waarom er een aparte stalling moest worden gerealiseerd voor de scootmobiels. Het gebouw van De Vuurtoren is niet geschikt voor het herbergen van deze voertuigen. Er zijn de laatste jaren veel gesprekken gevoerd en veel voorstellen ingediend om een gebouw, los van De Vuurtoren te realiseren. De voorzitter van de Bewonerscommissie, de heer Aad van der Graaf, stelde dat er door de medewerkers van de Alliantie Eemvallei veel werk is verzet. Hij zwaaide opzichter Gert Visser extra lof toe voor zijn doorzettingsvermogen. Alles bij elkaar was het een lastig proces. De overtuiging werd uitgesproken dat de Scootmobielgarage een belangrijke bijdrage zal leveren voor een groep bewoners om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen in De Vuurtoren. Alle bewoners, die in het bezit zijn van een scootmobiel, hebben samen de met de adjunct-directeur van de Alliantie Eemvallei de officiële opening verricht. Achter elkaar zijn zij met een bos bloemen in hun scootmobiel de garage ingereden en daarmee was de ingebruikname een feit. Met een gezellig samenzijn in de recreatiezaal werd, met een hapje en een drankje, de officiële opening afgerond. 6 de vhb voor gezamenlijke belangen

7 huur op maat Huur op maat (vervolg) Inmiddels is het nieuwe experimentele huurbeleid Huur op Maat in werking gesteld. Met ingang van 1 oktober wordt de huur van woningen van de Alliantie Eemvallei en Portaal in Amersfoort via dit systeem berekend. Verder doen in Nederland Site uit Doetinchem en Woonconcept uit Meppel en omstreken mee aan dit pilot-project. In de praktijk ziet u in de woonkrant of op internet nu bij de woningen een huurprijs staan, die hoger is dan in het verleden. Deze huurprijs is markt gerelateerd. Via het Huur op Maat systeem wordt aan de hand van uw jaarinkomen de voor uw geldende huurprijs voor de betreffende woning vastgesteld Mogelijk woont u als nieuwe huurder nu in een woning, waarvan de huurprijs op deze manier is vastgesteld, of gaat u binnenkort verhuizen naar een huurwoning van deze twee woningcorporaties, dan krijgt u hier mee te maken. Met een relatief laag inkomen krijgt u hoge huurkorting en vervolgens is waarschijnlijk ook nog de huurtoeslag van toepassing. De huurtoeslag wordt toegekend en uitbetaald door de Belastingdienst, zoals dat de afgelopen jaren is vorm gegeven. Op maandag 22 september 2008 was in de Aegtenkapel een startbijeenkomst van dit nieuwe experimentele huurbeleid. Daar hebben een aantal sprekers laten horen wat ze van Huur op Maat verwachten of waar ze zo hun bedenkingen bij hebben. Ik was hierbij aanwezig en wat me in de eerste plaats opviel, was het grote aantal mannen, hoofdzakelijk in grijze en zwarte pakken gekleed. De deelnemers zijn afkomstig uit de woningbouwcorporaties, uit het Ministerie van VROM, uit de politiek, en de verhuurders-belangenorganisaties. Ik heb wel weer meegekregen hoeveel belanghebbenden rondom dit hele gebeuren invloed hebben. De woningmarkt wordt beïnvloed door beleidsmedewerkers, door mensen die het geld in handen hebben en daar een sturende positie bij innemen. Zelf denk ik dat Huur op Maat als experiment de moeite waard is. Het uitgangspunt dat je met een laag inkomen meer huurkorting krijgt en met een hoog inkomen minder of geen huurkorting krijgt ervaar ik als rechtvaardig In de geschiedenis schouwend heeft een woningbouwvereniging het doel om met name voor de lagere inkomensgroepen woningen op de markt te brengen. In deze tijd zijn nieuwbouwwoningen voor de lagere inkomensgroep volgens het verhuursysteem wat al jaren bestaat veel te duur. Met Huur op Maat komen deze woningen ook echt als keuzemogelijkheid in beeld. Met name Ruud Luchtenveld uit Amersfoort, wethouder van Ruimtelijke Ordening en Wonen heeft dit als een positief punt van dit nieuwe systeem benoemd. Het neveneffect hiervan is ook dat in de woonwijken verschillende inkomensgroepen door elkaar heen zullen wonen. Ik woon zelf overigens in de wijk Kattenbroek in Amersfoort en bij de vormgeving van deze woonwijk zijn woningen voor uiteenlopende inkomensgroepen door elkaar heen gebouwd. Ik ervaar dit als een succes. Hoe het systeem in de reële praktijk gaat werken blijft natuurlijk een onbekend gegeven. Voor mij geldt de praktijk is de beste leermeester. Na een jaar komt een eerste evaluatie. En na 3 jaar, in 2011, is de eindevaluatie. Op grond van deze eindevaluatie zal Huur op Maat mogelijk landelijk worden ingevoerd. Als belangenorganisatie voor de huurders zijn we ook benieuwd naar jullie ervaringen met dit nieuwe systeem. En worden we graag op de hoogte gehouden met hoe jullie het ervaren. Frederique Hagedoorn. Geslaagde landelijke bewonersdag Op 1 november is in Utrecht een landelijke bewonersdag gehouden onder het motto Werk in uitvoering. De dag stond in het teken van bewonersbetrokkenheid bij de wijkaanpak. Minister Vogelaar deelde in totaal ,- uit aan drie bewonersinitiatieven om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten. Het geld gaat naar initiatieven uit Schiedam, Eindhoven en Amsterdam en werd uitgereikt in de vorm van vouchers (tegoedbonnen). Geld geeft macht, dus met deze vouchers krijgen de bewoners meer macht in hun eigen buurt, zei minister Ella Vogelaar tegen de aanwezige bewoners. Het geld wordt in Eindhoven gebruikt voor sociale contacten in de buurt, in Schiedam om de jeugd aan het sporten te krijgen en in Osdorp Amsterdam wordt een werving van jongeren gedaan om vervuiling in de buurt te lijf te gaan. De directeur van de Woonbond, de heer Ronald Paping, gaf aan dat de Woonbond kritisch is. Bewoners worden nog onvoldoende betrokken bij de plannen en er wordt hen vaak onvoldoende perspectief geboden. Hij vindt wel dat het de goede kant op gaat. Tot 2001 heeft Minister Vogelaar 95 miljoen euro beschikbaar gesteld voor bewonersinitiatieven in de 31 grote steden, waaronder ook de 14 steden met de 40 krachtwijken. In 13 gemeenten gaat men meedoen met het vouchersysteem zoals dat door het LSA is ontwikkeld. Bewoners kunnen met vouchers activiteiten inkopen om de leefbaarheid en de sociale samenhang in hun wijk te vergroten. de vhb voor gezamenlijke belangen 7

8 Actie werving donateurs Enkele maanden geleden is binnen het bestuur van de VHB het plan opgepakt om het huidige aantal donateurs (3500) te verhogen. In de zomer van 2009 viert de VHB haar 30-jarig jubileum en het streven is om dan 4000 donateurs te hebben. In september van dit jaar is door de Bewonerscommissie Schuilenburg laagbouw een pilot gestart in hun wijk. Bij de totaal 184 woningen is een brief met een folder door de bus gedaan en enkele dagen later is er bij iedereen persoonlijk aangebeld om de ingevulde aanmeldingskaart weer op te halen. Deze persoonlijke benadering waarbij de bewoners ook meteen konden kennismaken met hun bewonerscommissie heeft uiteindelijk 42 nieuwe donateurs voor de wijk Schuilenburg laagbouw opgeleverd. Een goed resultaat! Vanuit de VHB, met de heer Johan van Loo als coördinator, zal nu een vervolg aan deze actie worden gegeven voor een aantal andere wijken. Voornamelijk in wijken, waar een relatief laag aantal bewoners donateur is van de VHB zal met de daar bestaande bewonerscommissie, een dergelijke persoonlijke actie worden opgezet voor de werving van nieuwe donateurs. Door het aantal donateurs te verhogen, wordt ook de Neem plaats in de comfortabele stoel. Met een lichte beweging van de joystick brengt de traplift u naar boven. bijdrage voor de bewonerscommissie naverwant hoger en is er dus meer mogelijk binnen de wijk te organiseren. Misschien is binnenkort uw wijk aan de beurt. Bent u al donateur, dan wordt u uiteraard niet benaderd, wij zijn al blij met u! Zo niet, dan hopen wij natuurlijk dat u bij het bezoek van een van de leden van uw bewonerscommissie het aanmeldingskaartje wilt invullen. U hoeft daar natuurlijk niet op te wachten, want u kunt voor een aanmelding ook onderstaande kaart invullen en aan ons opsturen. Wel zo makkelijk natuurlijk en het scheelt uw bewonerscommissie straks weer tijd. En niet te vergeten: extra inkomsten voor de wijk! Mogen wij ook op u rekenen?? Vast hartelijk bedankt! Met vriendelijke groet, bestuur en bewonerscommissies VHB Boven aangekomen stopt de traplift automatisch. Met een soepele beweging kunt u de traplift draaien en makkelijk en veilig uitstappen. Traplift bij de VHB Bij de VHB worden in de grote vergaderzaal regelmatig vergaderingen en bijeenkomsten gehouden voor het bestuur en andere instanties en worden verscheidene weken per jaar cursussen gegeven voor bewonerscommissies. De vergaderzaal van de VHB is gelegen op de 1e verdieping en, alhoewel de trap royaal bemeten en veilig is, levert het toch voor een steeds groter wordend aantal mensen problemen op om boven te komen. Daarvoor is een aanvraag ingediend bij het Gewest Eemland (kader WMO) voor het aanbrengen van een traplift. In afwachting van de toezegging is inmiddels een offerte ontvangen. We hopen in het nieuwe jaar die oplossing te kunnen bieden, zodat al onze bezoekers op een probleemloze manier de bovenverdieping te kunnen bereiken. samen staan we sterk wordt u de 4000 ste donateur? Het kantoor van de Vereniging HuurdersBelangen is wegens de kerstvakantie gesloten van: donderdag 18 dec om uur tot maandag 5 jan Dan zijn wij u vanaf uur weer graag van dienst. Wij wensen u plezierige Feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar! Ja, Ik meld mij aan als donateur (a.u.b. invullen met blokletters) Naam huurder dhr./mevr. voorletters Adres Postcode Woonplaats BON Telefoonnummer Ik betaal mijn bijdrage maandelijks met de huur. Het is een vrijwillige bijdrage van 0,75 per maand. Het lidmaatschap geldt voor minimaal één jaar, welke stilzwijgend wordt verlengd, behalve wanneer ik verhuis naar een niet-alliantie Eemvallei-woning, of om een andere reden zelf opzeg. Ik geef Alliantie Eemvallei, Stadsherstel of Zinnig Beheer & Meer toestemming om met ingang van: (datum invullen) een ondersteuningsbijdrage bij mij in rekening te brengen van 0,75 per maand. Datum handtekening U wordt donateur door deze bon volledig in te vullen en op te sturen, een postzegel is niet nodig, naar: 8 de vhb voor gezamenlijke belangen VerenigingHuurdersBelangen (VHB) Antwoordnummer 1088, 3800 WB Amersfoort

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners

Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners ENERGIE ZUINIGER WONEN! Bespaar op energie én uw woonlasten samen met Woonpartners 1 Energiebesparingsproject Energie besparen is een zaak van iedereen. Daarom investeert Woonpartners samen met haar huurders

Nadere informatie

Rapportage Energiebus

Rapportage Energiebus Rapportage Energiebus Amstelstraat, Assen Type woningen: 107 flats met interne galerij, 50 m2, bedrijfs- en algemene ruimten op de begane grond Bouwjaar: 1974 Op verzoek van: Huurdersorganisatie Amstelflat

Nadere informatie

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding

Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Vragen en antwoorden nav bijeenkomst 25 juni en vragen gesteld door bewonerscommissie De Binding Algemene vragen De vakantieperiode begint nu, kunnen we het niet wat rustiger aan doen, om iedereen de gelegenheid

Nadere informatie

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen Rapportage Energiebus BC Kleine Jan, Huizen Type woningen: 54 eengezinswoningen met een oppervlak van 100 m2. Bouwjaar: 1957 Op verzoek van: Bewonerscommissie Verhuurder: De Alliantie Datum bezoek: 21-6-2013

Nadere informatie

Presentatie Renovatieplannen Bilderdijkstraat / Da Costastraat

Presentatie Renovatieplannen Bilderdijkstraat / Da Costastraat Programma van vanavond: Inleiding Renovatieplan/werkzaamheden - pauze - Woonlasten Sociaal plan Vragen Inleiding Inleiding: Samenwerking heeft in 2011 aangekondigd de badkamer, de keuken en het toilet

Nadere informatie

Rapportage Energiebus

Rapportage Energiebus Rapportage Energiebus Nieuwe Leliestraat Amsterdam Type woningen: 14 portiekwoningen, 70 m2 Bouwjaar: 1974 Op verzoek van: Bewonerscommissie Nieuwe Leliestraat Verhuurder: De Alliantie Datum: 21-10-2014

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Over isoleren, besparen en comfort

Over isoleren, besparen en comfort Warm voor Weinig Over isoleren, besparen en comfort WARM VOOR WEINIG U woont in een huurwoning, en heeft er waarschijnlijk een aangename plek van gemaakt. Maar misschien kan het nog veel comfortabeler!

Nadere informatie

Hoe energiebesparende maatregelen realiseren? De procesaanpak vanuit bewonersperspectief Onno van Rijsbergen

Hoe energiebesparende maatregelen realiseren? De procesaanpak vanuit bewonersperspectief Onno van Rijsbergen Hoe energiebesparende realiseren? De procesaanpak vanuit bewonersperspectief Onno van Rijsbergen Adviseur woningkwaliteit Woonbond Kennis en Adviescentrum Nederlandse Woonbond De Woonbond bespaart Energiebus

Nadere informatie

Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord

Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord 18 mei 2010, Stichting Huurdersraad Spijkenisse Energiebesparing! Waarom Energielabel en WWS Woonlastenwaarborg Pilot Noord Jaap van Leeuwen Energieconsulent Nederlandse Woonbond Waarom energie besparen?

Nadere informatie

Nieuwsbrief najaar 2015

Nieuwsbrief najaar 2015 Nieuwsbrief najaar 2015 Velen van u zullen gemerkt hebben dat de woningen aan de Purmerlaan een metamorfose hebben ondergaan. In de vorige nieuwsbrief hebben we hier bij stilgestaan. Ondertussen zijn de

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Het energiepakket Een huishouden is gemiddeld 150,- per maand kwijt aan energie. Dat is een kwart van

Nadere informatie

Woonlastenbeleid en concrete aanpak energieprojecten. Onno van Rijsbergen

Woonlastenbeleid en concrete aanpak energieprojecten. Onno van Rijsbergen Woonlastenbeleid en concrete aanpak energieprojecten Onno van Rijsbergen Adviseur woningkwaliteit Woonbond Kennis en Adviescentrum 1 Nederlandse Woonbond De Woonbond bespaart Energiebus Energielijn Second

Nadere informatie

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel

Nieuwe woningwaarderingsstelsel. (puntenstelsel) en het energielabel 19 april 2010, HBV Maaskant Nieuwe woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel) en het energielabel Susan Huijbregts Campagnemedewerker energieteam Waarom energie besparen? Woonlasten verlagen (de afgelopen

Nadere informatie

Rapportage Energiezuinige Woningen

Rapportage Energiezuinige Woningen Rapportage Energiezuinige Woningen Start peiling : 21 mei 2013 Einde peiling : 3 juni 2013 Aantal uitnodigingen tot deelname : circa 150 Aantal deelnemers peiling : 58 Respons : circa 30% Amersfoort, juli

Nadere informatie

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk

Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Concept second opinion voor de Schaepmanstraat, Katwijk Geert-Jan Persoon Adviseur woningkwaliteit Vereniging Nederlandse Woonbond Nieuwe Achtergracht 17 1018 XV Amsterdam 020-5517784 www.woonbond.n www.bespaarenergiemetdewoonbond.nl

Nadere informatie

Onderhoud 84 WONINGEN. Sprundel. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten:

Onderhoud 84 WONINGEN. Sprundel. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Onderhoud 84 WONINGEN Sprundel De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Graaf Ansfriedstraat Benedictastraat Anna Leonorastraat Anna Salomestraat Koekoekstraat Noorderstraat 8 september

Nadere informatie

Voor vragen over het onderzoek of (hulp bij) het invullen van de enquête, kan contact opgenomen worden met:

Voor vragen over het onderzoek of (hulp bij) het invullen van de enquête, kan contact opgenomen worden met: Vragenlijst TOELICHTING OP DE VRAGENLIJST Het onderzoek wordt uitgevoerd bij een steekproef van 50% van alle huurders van alle vestigingen van. U bent één van de geselecteerde personen. Hierbij verzoeken

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Bomenbuurt. EnergieBesparingsProject. Projectgroep. Uitslag bewonersenquête. RDH Architecten. maart 2010. Nummer 2

Nieuwsbrief. Bomenbuurt. EnergieBesparingsProject. Projectgroep. Uitslag bewonersenquête. RDH Architecten. maart 2010. Nummer 2 Nieuwsbrief Nummer 2 maart 2010 EnergieBesparingsProject Bomenbuurt Projectgroep Uitslag bewonersenquête RDH Architecten Geachte bewoner van de Bomenbuurt, In uw buurt is Woongoed met het eerste energiebesparingsproject

Nadere informatie

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid

Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Digitaal Panel Energiebesparing en betaalbaarheid Huurdersplatform Palladion Gerard Jager Jurriën Schuurman Oktober 2014 1 Inhoudsopgave Achtergrond en doel onderzoek (3) Conclusies en aanbevelingen (4)

Nadere informatie

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen 02 Inhoud 1. Waarom deze brochure? 03 2. De feiten op een rij 05 3.

Nadere informatie

Kado Drielse Missionarissen

Kado Drielse Missionarissen 1 mei 2009 Openingstijden en telefoonnummers: Kado Drielse Missionarissen Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Lekker wonen, lagere lasten Het energiepakket van Woonservice Energiekosten bepalen voor een groot deel

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID

NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID HUURDERSBELANGENCOMMISSIE 212 GEEREN-ZUID NIEUWSBRIEF GEEREN-ZUID De afgelopen weken vonden de blokgesprekken plaats in uw buurt. Singelveste AlleeWonen heeft daarin informatie gegeven over het hoe en

Nadere informatie

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis

Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Kernboodschappen Woningcorporaties Nederland dicht bij huis Oktober 2014 Thema 1 Goed wonen en een goede dienstverlening We vinden het in Nederland normaal dat iedereen goed kan wonen. Maar niet iedereen

Nadere informatie

Huren. De leukste plekjes in de buurt

Huren. De leukste plekjes in de buurt Huren De leukste plekjes in de buurt De groeiplek Helemaal je eigen plek Elke woning en buurt heeft z n eigen charme. Het is maar net waar je van houdt en wat op dat moment het best past in je leven. En

Nadere informatie

De Krijntjes. Onderhoud De Krijntjes. Rucphen. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Achterhoeksestraat

De Krijntjes. Onderhoud De Krijntjes. Rucphen. De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Achterhoeksestraat Onderhoud De Krijntjes Rucphen De werkzaamheden vinden plaats aan de woningen in deze straten: Achterhoeksestraat De Krijntjes Jan van Eyckstraat Pieter Breughelstraat Rubensstraat van den Houtestraat

Nadere informatie

Wethouder Bert van der Meij

Wethouder Bert van der Meij Welkom! Nul op de Meter -pilot Oostvoorne, 8 maart 2016 Welkom! Wethouder Bert van der Meij 1 Vanavond Welkom Inleiding Brainstorm ervaringen en wensen Uitleg Nul op de Meter Samenvatting Hoe nu verder?

Nadere informatie

Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR

Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR Nieuwbouwproject Bakkerspunt In het centrum van Zoeterwoude-Dorp TE HUUR Dr. Bouwdijkstraat 21b, 21c, 21d, 21e, 21f en 25a In het centrum van Zoeterwoude Dorp Huurprijs 499,20 1 woning op de begane grond

Nadere informatie

JAARGANG 14 NUMMER 4 - DECEMBER 2008 1

JAARGANG 14 NUMMER 4 - DECEMBER 2008 1 JAARGANG 14 NUMMER 4 - DECEMBER 2008 1 STEDELIJK OVERLEG KOMMISSIES BO-EX Secretariaat Wittevrouwensingel 1 3581 GA Utrecht tel: 030-2361 812 www.stokachterdedeur.nl e-mail: stok@stade.nl INHOUD VAN DIT

Nadere informatie

Informatieboekje Groot Onderhoud Beethovenflat

Informatieboekje Groot Onderhoud Beethovenflat Informatieboekje Groot Onderhoud Beethovenflat 1 We gaan aan de slag! Het groot onderhoud in de Van Beethovenflat start binnenkort. Velen van u hebben we gezien op de bewonersavonden. Daarnaast hebben

Nadere informatie

Activiteitenplan VHB 2011

Activiteitenplan VHB 2011 Activiteitenplan VHB 2011 Het is een vaste traditie dat de Vereniging HuurdersBelangen (VHB) haar activiteitenplan naast het activiteitenplan van de Alliantie Eemvallei legt. Vervolgens wordt gezamenlijk

Nadere informatie

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen 02 Inhoud 1. Waarom deze brochure? 03 2. De feiten op een rij 05 3.

Nadere informatie

Bewonersavond Bosveld druk bezocht

Bewonersavond Bosveld druk bezocht jaargang 1 nummer 1 In dit nummer Bewonersavond druk bezocht Start werkgroep Werkgroep praat en denkt mee Werkzaamheden renovatie Wisselwoning Planning Bewonersinbreng aanbesteding Huurverhoging na renovatie?

Nadere informatie

BVR Groep BV. RENO+ Renovatieconcept voor particulieren

BVR Groep BV. RENO+ Renovatieconcept voor particulieren BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept voor particulieren BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept voor particulieren 2 BVR Groep BV RENO+ Renovatieconcept voor particulieren Inleiding 3 Over enige tijd gaat de

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 2

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 2 informatie MOLENBUURT FASE 2 JANUARI 2016 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2016 wil Intermaris bij 40 woningen aan de Paltrokmolen in Purmerend de vloer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 196 Duurzame ontwikkeling en beleid Nr. 36 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN, WIJKEN EN INTEGRATIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Bewonersavond van Hornstraat e.o. Woensdag 22 maart u

Bewonersavond van Hornstraat e.o. Woensdag 22 maart u Bewonersavond van Hornstraat e.o. Woensdag 22 maart 19.30-21.00u Voorstellen Judith van Mil St. Joseph Sancha Schuurs St. Joseph Bram Hendriks KnaapenGroep Brechje Lubse KnaapenGroep Marèn van Duuren De

Nadere informatie

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter

Energie besparing en woning verbetering voor VvE s. sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Energie besparing en woning verbetering voor VvE s sparen in grote stappen of in 1 x naar Nul op de meter Onderzoek doen en experimenteren met als doel: Mensen prettig laten wonen, leven en werken Experiment:

Nadere informatie

Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning

Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning Deelplan 5 Geeren-Zuid 1. Resultaten onderzoek NOM-ready 2. Voorstel geriefverbeteringen 3. Sociaal plan 4. Website 5. Voorlopige planning Vastgoedontwikkeling, Marieke Keyzer, 23-11-2015 Inhoud presentatie

Nadere informatie

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter-woning

Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter-woning Regelingen en voorzieningen CODE 4.1.7.90 Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel energieprestatievergoeding voor nul-op-de-meter-woning bronnen aedes.nl, Kamer neemt wetsvoorstel energieprestatievergoeding

Nadere informatie

Bewonersavond d.d. 7 maart 2017

Bewonersavond d.d. 7 maart 2017 Bewonersavond d.d. 7 maart 2017 Willem Klooslaan: even nrs. 2-48 Akkerhof : nrs. 1,2,3,4,5 en nrs 33-56 Hoflaan: oneven nummers 1-99 Weidehof: nrs 1,2,3,4,5 Wat staat er in deze presentatie? Wat hebben

Nadere informatie

Stap in de vernieuwing van de wijk

Stap in de vernieuwing van de wijk Stap in de vernieuwing van de wijk Samen kijken naar de beste aanpak voor uw woning Van verouderd naar eigentijds en fijn wonen Resultaten onderzoek Intermaris wil voor de toekomst weten waar de mogelijkheden

Nadere informatie

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen

ENQUETE SPOORBUURT. 1. Woonsituatie. Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen ENQUETE SPOORBUURT Werkgroep Spoorbuurt Laagbouw Werkgroep Spoorbuurt Beneden-bovenwoningen Opmerkingen Werkgroepen Delen Enquête: 1. Woonsituatie 2. Wijk Opzet 3. Wijk Beschermd Stadsgezicht 4. Woning

Nadere informatie

Onderhoud. Woningverbetering en planmatig onderhoud 2013. Woonburg

Onderhoud. Woningverbetering en planmatig onderhoud 2013. Woonburg Onderhoud Woningverbetering en planmatig onderhoud 2013 Woonburg 2 2 Onderhoud Woningverbetering en planmatig onderhoud 2013 Ook dit jaar voert Woonburg onderhoud uit aan verschillende woningen. In deze

Nadere informatie

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel

Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid - enquête Bo-Ex Panel Duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in onze maatschappij. Vaak vanuit het besef dat het verstandig is om anders om te gaan met onze aarde. Op het gebied

Nadere informatie

Activiteitenplan VHB 2014

Activiteitenplan VHB 2014 Activiteitenplan VHB 2014 De Vereniging HuurdersBelangen (VHB) heeft tot taak: het behartigen van de belangen van de huurder die in een woning van de Alliantie regio Amersfoort woont. Wat zijn de belangen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen renovatie 4 flats Kanaleneiland Zuid Stanleylaan, Marco Pololaan 236 t/m 330, Columbuslaan en Magelhaenlaan

Veelgestelde vragen renovatie 4 flats Kanaleneiland Zuid Stanleylaan, Marco Pololaan 236 t/m 330, Columbuslaan en Magelhaenlaan Veelgestelde vragen renovatie 4 flats Kanaleneiland Zuid Stanleylaan, Marco Pololaan 236 t/m 330, Columbuslaan en Magelhaenlaan 1. Waarom renovatie? Waarom wil Portaal uw woning renoveren? Zoals u wellicht

Nadere informatie

Woonburg. Onderhoud. Woningverbetering en planmatig onderhoud 2012

Woonburg. Onderhoud. Woningverbetering en planmatig onderhoud 2012 Woonburg Onderhoud Woningverbetering en planmatig onderhoud 2012 Onderhoud Woningverbetering en planmatig onderhoud 2012 2 Onderhoud Woningverbetering en planmatig onderhoud 2012 Ook dit jaar voert Woonburg

Nadere informatie

Bewonersavond d.d. 7 maart Hoflaan oneven , Weidehof nrs 33-56

Bewonersavond d.d. 7 maart Hoflaan oneven , Weidehof nrs 33-56 Bewonersavond d.d. 7 maart 2017 Hoflaan oneven 101-167, Weidehof nrs 33-56 Wat staat er in deze presentatie? Wat hebben we van u gehoord? Wat zijn de voorgenomen plannen? Wanneer willen we dat doen en

Nadere informatie

Groot onderhoud Sonneveltflats EEMLAND WONEN

Groot onderhoud Sonneveltflats EEMLAND WONEN EEMLAND WONEN Groot onderhoud Sonneveltflats EEMLAND WONEN Voorstelronde: Stichting Eemland Wonen - mevrouw A.H. Visser (teamleider verhuur en bewonerszaken) - de heer F. van den Boomgaard (adjunct-directeur)

Nadere informatie

Koopsom 136.800,- k.k.

Koopsom 136.800,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

Energie besparen in uw huis

Energie besparen in uw huis > www.vrom.nl Energie besparen in uw huis Met energiepremie en EPA-advies Energie besparen in uw huis Een comfortabel huis en toch een lagere energierekening? Dat kan prima als u energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

In dit boekje hebben wij voor u gegevens verzameld over de 8 levensloop bestendige woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten.

In dit boekje hebben wij voor u gegevens verzameld over de 8 levensloop bestendige woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten. De woningen hebben een moderne architectuur met een warme kleurstelling. Veel aandacht is besteed aan gemak en functionaliteit. Daarnaast voldoen de huurwoningen aan de modernste eisen. Dit houdt in dat

Nadere informatie

Hand-outs 2 e informatieavond Nul op de Meter Oostvoorne 30 maart Welkom! Tweede avond Nul op de Meter. Oostvoorne, 30 maart Kop.

Hand-outs 2 e informatieavond Nul op de Meter Oostvoorne 30 maart Welkom! Tweede avond Nul op de Meter. Oostvoorne, 30 maart Kop. Welkom! Tweede avond Nul op de Meter Oostvoorne, 30 maart 2016 Kop tekst 1 Vanavond Inleiding Film Nul op de Meter Terugkoppeling bewonerswensen Ervaringen Nul op de Meter in Nederland Woonlasten Aanmelden

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief en akkoordverklaring zonnepanelen

Aanbiedingsbrief en akkoordverklaring zonnepanelen Aanbiedingsbrief en akkoordverklaring zonnepanelen Ten geleide Bij deze vindt u een voorbeeld-aanbiedingsbrief en akkoordverklaring voor het aanbieden van zonnepanelen aan huurders. Mijn ervaring is dat

Nadere informatie

Oplevering: 2011-2012. 2011 huurzaak.nl

Oplevering: 2011-2012. 2011 huurzaak.nl In Nijmegen aan de Bijleveldsingel heeft Van de Water Beheer bv uit Nijmegen, 8 huur appartementen ontwikkeld. De appartementen hebben een afmeting van 73 tot 89 m², voorzien van 1 of 2 slaapkamers. De

Nadere informatie

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE MADAMEPERENLAAN 65 3452 ES TE VLEUTEN

VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE MADAMEPERENLAAN 65 3452 ES TE VLEUTEN VRIJBLIJVENDE OBJECTINFORMATIE MADAMEPERENLAAN 65 3452 ES TE VLEUTEN Geachte bezoeker van onze website, In reactie op de door u getoonde belangstelling danken wij u hartelijk voor het opvragen van onze

Nadere informatie

Algemeen Verwarming, ventilatie en isolatievoorzieningen Keuken

Algemeen Verwarming, ventilatie en isolatievoorzieningen Keuken Voor u ligt het informatieboekje over de nieuwbouw van 5 eengezinswoningen achter de Woonzorgboerderij van RIBW in Andijk. De woningen hebben het volgende adres Piet Kistemakerstraat 21 t/m 29 in Andijk.

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn

Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Sloop/vervangende nieuwbouw Johannes Poststraat 25 t/m 63 (oneven) Pater Bleijsstraat 1 t/m 6 in Hoorn Wat heeft Intermaris besloten? Intermaris heeft besloten uw woning niet te renoveren, maar om de 26

Nadere informatie

95 PéGé woningen De Ooi

95 PéGé woningen De Ooi 95 PéGé woningen De Ooi 52 rode woningen 43 blauwe woningen 95 PéGé woningen De Ooi Agenda: Visie en ambitie. Huurders en doelgroep. Vastgoedstrategie. Bewoners enquête 2015 Kwaliteit. Mogelijkheden en

Nadere informatie

SAVE. - Verbeterd wooncomfort, lagere woonlasten -

SAVE. - Verbeterd wooncomfort, lagere woonlasten - SAVE - Verbeterd wooncomfort, lagere woonlasten - Introductie 1 Doelstelling SAVE 2 Proces a b c Communicatie met bewoners Woonlastenmodel Energie index SAVE SAmen VErduurzamen Doelstelling: (1) Woningen

Nadere informatie

Bewoners bijeenkomst Marknesse 2 e bijeenkomst: datum 22 oktober uur

Bewoners bijeenkomst Marknesse 2 e bijeenkomst: datum 22 oktober uur Bewoners bijeenkomst Marknesse 2 e bijeenkomst: datum 22 oktober 19.30-22.00 uur Doel van de bijeenkomst: 1) U informeren over de status van het participatie traject? 2) planning participatie 3) Wat is

Nadere informatie

Onderhoud Verbetering en Nieuwbouw

Onderhoud Verbetering en Nieuwbouw Onderhoud Verbetering en Nieuwbouw Opdrachtgever de Alliantie Heiligenbergerweg 60 3816 AL Amersfoort 088 00 232 00 info@de-alliantie.nl www.de-alliantie.nl Valkenhorst 43-165 De inhoud van deze brochure

Nadere informatie

Betaalbaarheid en duurzaamheid

Betaalbaarheid en duurzaamheid Bijlage 1 Advies Bewoners Advies Groep Betaalbaarheid en duurzaamheid Juli 2009 John van Veen Senioradviseur WKA Inleiding In de maanden mei en juni is een groep betrokken huurders van Nijestee in een

Nadere informatie

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Huis & Erf steekt energie in uw woning in de vorm van een compleet isolatiepakket voor uw hele woning.

Nadere informatie

Inleiding. Nr 8. De woningen die worden gerenoveerd zijn:

Inleiding. Nr 8. De woningen die worden gerenoveerd zijn: Nr 8 De woningen die worden gerenoveerd zijn: Jac. Backerstraat 4 18 Jac. Backerstraat 1 13 Nic. Baurstraat 2 4 Nic. Baurstraat 1 45 P. Feddesstraat 6 26 P. Feddesstraat 1 41 R. Miedemastraat 2 12 R. Miedemastraat

Nadere informatie

Versterken naar nul-op-de-meter

Versterken naar nul-op-de-meter Versterken naar nul-op-de-meter Inhoudsopgave 1. Goed wonen voor iedereen... 2 2. Ons plan in tien stappen 3 3. Nul-op-de-meter: wat is dat? 4 4. Hoe doen we dat? 5 5. Wat kost dat? 6 2 1. Goed wonen voor

Nadere informatie

Namens de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de medewerkers van Woningschng Maasdriel

Namens de Raad van Commissarissen, het Bestuur en de medewerkers van Woningschng Maasdriel 15 december 2011 Openingstijden en telefoonnummers: Openingstijden van ons kantoor: maandag, dinsdag donderdag en vrijdag van 09.00 tot 10.00 uur. Telefonisch zijn we op werkdagen bereikbaar van 08.30

Nadere informatie

Energiezuinig en comfortabel wonen in Rijswijk; een initiatief van Stadsgewest Haaglanden

Energiezuinig en comfortabel wonen in Rijswijk; een initiatief van Stadsgewest Haaglanden Energiezuinig en comfortabel wonen in Rijswijk; een initiatief van Stadsgewest Haaglanden Welkom door wethouder Dick Jense Rob Klokman Ecostream Wat kunt u verwachten deze avond Wat is Wonen++ Energiebesparende

Nadere informatie

Startformulier Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 Provincie Groningen

Startformulier Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 Provincie Groningen Startformulier Interestsubsidieregeling Energiebesparing Bestaande Bouw particulieren 2013-2015 Provincie Groningen Met dit formulier kunt u een lening aanvragen voor energiebesparende maatregelen voor

Nadere informatie

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready

Duurzaamheidsagenda Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Duurzaamheidsagenda 2015-2018 Informatiebijeenkomst INTERREG project VvE s nul op de meter ready Welkom Programma Inleiding gemeente Capelle aan den IJssel Toelichting programma naar een duurzame VvE Vragen

Nadere informatie

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond

Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg. Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond Medezeggenschap bij scheiden wonen en zorg Simone Bovenhorst consulent regio Noord-Oost Nederlandse Woonbond 1 Wat ga ik vertellen? Huidige regelgeving: - huurprijs en servicekosten - Wmcz - Wohv (Overlegwet)

Nadere informatie

Groot onderhoud 150 De Jeu woningen

Groot onderhoud 150 De Jeu woningen Groot onderhoud 150 De Jeu woningen huurwoningen Onderwerpen Welkom en voorstellen Terugblik Aangepast ontwerp (buitenzijde) In de woning en zonwering Woonlasten en huurprijs Planning en proces Algemene

Nadere informatie

Thús Wonen DE BOUSTIEN - DE WESTEREEN

Thús Wonen DE BOUSTIEN - DE WESTEREEN Thús Wonen DE BOUSTIEN - DE WESTEREEN INHOUDSOPGAVE 1. Algemene informatie... 2 2. Wat gaan we bouwen?... 3 3. Plattegronden, indeling en afwerking... 4 4. Huurprijzen... 12 5. Hoe komt u in aanmerking?...

Nadere informatie

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing.

Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. 1 Huuraanpassing 2017 Uitleg over het hoe en waarom van de jaarlijkse huuraanpassing. Huuraanpassing 2017 Deze brochure hoort bij de brief met het voorstel voor aanpassing van de huur voor uw woning. Inhoud

Nadere informatie

VERHUURBROCHURE. 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte

VERHUURBROCHURE. 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte VERHUURBROCHURE 8 appartementen in voormalig kantoorpand Marktstraat Raalte Verhuurbrochure Marktstraat 65 Raalte Inleiding... 3 De omgeving... 3 Duurzaamheid... 3 Hergebruik van gebouw... 3 Energiezuinig...

Nadere informatie

Informatiebrochure Varikse3hoek

Informatiebrochure Varikse3hoek Informatiebrochure Varikse3hoek Informatie woningen Varikse3hoek Binnen het project hebben de huidige bewoners van de Varikse3hoek als eerste hun nieuwe woonplek en woningkeuze gemaakt. Er zijn nog enkele

Nadere informatie

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012

Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Verslag van het overleg Huurdersvereniging Brummen - Woningstichting Brummen d.d. 15 november 2012 Aanwezig: Huurdersvereniging Brummen: De heer B. van Boven, mevrouw E. Groot, mevrouw B. ten Hoeve, de

Nadere informatie

in één dag van gedateerd naar duurzaam wonen

in één dag van gedateerd naar duurzaam wonen Aannemersbedrijf van Agtmaal Oudenbosch in één dag van gedateerd naar duurzaam wonen Een nieuwe start voor Oud Vossemeer NIEUWWONEN IN UW WONING Download de Layar app, scan deze pagina en bekijk hoe wij

Nadere informatie

Energiebesparing. Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties

Energiebesparing. Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Energiebesparing Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Eerste druk, november 2007 ENERGIEBESPARING Handleiding en stappenplan voor huurdersorganisaties Eerste druk, november 2007 2007, Nederlandse

Nadere informatie

Koopsom 136.800,- k.k.

Koopsom 136.800,- k.k. Alle verstrekte informatie moet beschouwd worden als een uitnodiging tot het doen van een bod of om in onderhandeling te treden. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze woninginformatie. Makelaarskantoor

Nadere informatie

SP-onderzoek naar de woningen op de Ter Braaklaan, Schaerweijdelaan en Vestdijklaan

SP-onderzoek naar de woningen op de Ter Braaklaan, Schaerweijdelaan en Vestdijklaan SP-onderzoek naar de woningen op de Ter Braaklaan, Schaerweijdelaan en Vestdijklaan De SP-Zeist heeft eind 2012 / begin 2013 onderzoek gedaan in en rond de Ter Braaklaan. Dit naar aanleiding van klachten

Nadere informatie

Wonen Wateringen maakt een eigen woning voor jou betaalbaar! Verkoopdocumentatie 4 kamer eengezinstussenwoning Dr. Kuyperstraat 6 te Wateringen

Wonen Wateringen maakt een eigen woning voor jou betaalbaar! Verkoopdocumentatie 4 kamer eengezinstussenwoning Dr. Kuyperstraat 6 te Wateringen Wonen Wateringen maakt een eigen woning voor jou betaalbaar! Verkoopdocumentatie 4 kamer eengezinstussenwoning Dr. Kuyperstraat 6 te Wateringen VERKOOPDOCUME NTATI E DR KUYPERSTRAAT 6, WATERINGEN 1 VAN

Nadere informatie

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd

Samenvatting SeysterPanel In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd Januari 2014 Samenvatting SeysterPanel 2013 In 2011 hielden wij voor de eerste keer een groot woononderzoek. Huurders van Seyster Veste werd gevraagd naar hun tevredenheid. Tevredenheid over de woningen,

Nadere informatie

De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier.

De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier. De aanvraag bestaat uit twee delen; De Achterhoek Bespaart 2009. Gemeente Doetinchem. Aanvraagformulier. Deel a: aanvraagformulier Deel b: offerte uitvoering maatregelen en/of beschrijving van de werkzaamheden

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 2/25 3/25 1. Praktijk van het verleden

Nadere informatie

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN

JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN JA: WONEN VOOR IEDEREEN! WENJEN FOAR ELKENIEN PVDA FRYSLÂN WONINGPLAN Foto: Jeroen Mul/Flickr, Creative Commons JA: STEVIG INZETTEN OP BETAALBAAR EN GOED WONEN VOOR IEDEREEN! De afgelopen jaren is er dankzij

Nadere informatie

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer...

Nieuws. Jaarlijkse uitgave. Huurverhoging. Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Nieuws Jaarlijkse uitgave Huurverhoging Uitleg en achtergronden Wat betekent het voor u? Zo werkt het De meest gestelde vragen En meer... Info Algemeen Postbus 1502 320 BA Oud-Beijerland Lamborghinilaan

Nadere informatie

Plannen Woontij in Oosterend. 30 oktober 2014 Woontij levert een duurzame bijdrage aan de realisatie van woonwensen van mensen

Plannen Woontij in Oosterend. 30 oktober 2014 Woontij levert een duurzame bijdrage aan de realisatie van woonwensen van mensen Plannen Woontij in Oosterend 30 oktober 2014 Woontij levert een duurzame bijdrage aan de realisatie van woonwensen van mensen Agenda Terugblik op de vergadering van 10 April Huisbezoeken Overleg klankbordgroep

Nadere informatie

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID

Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID Achtergrondinformatie Woonsymposium WONEN IN STAD.NL SESSIE DUURZAAMHEID donderdag 19 maart 2015 Duurzaamheid Duiding en context Groningen heeft de ambitie om in 2035 een energieneutrale stad te zijn.

Nadere informatie

Vlaardingen verkent. de toekomst van de galerijflats Stadsgehoorzaal, 28 oktober 2014

Vlaardingen verkent. de toekomst van de galerijflats Stadsgehoorzaal, 28 oktober 2014 Vlaardingen verkent. de toekomst van de galerijflats Stadsgehoorzaal, 28 oktober 2014 Dit document bevat factsheets (pagina 2-3) over de bijna 5.000 galerijwoningen met lift in de sociale woningvoorraad

Nadere informatie

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27

9,65 x 15,8 mm. Sluisweg. 4,9 x 5,25 mm. verslag 2015-01-27 9,65 x 15,8 mm Sluisweg 4,9 x 5,25 mm verslag 2015-01-27 Verslag van de bijeenkomst met de bewoners van de Sluisweg op dinsdag 27 januari 2015 om 19.30 uur in het EMS gebouw aan de Sluisweg 67 E. Aanwezigen:

Nadere informatie

In dit boekje hebben wij voor u gegevens verzameld over de woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten.

In dit boekje hebben wij voor u gegevens verzameld over de woningen, de huurprijzen en de bijkomende servicekosten. eisen. Dit houdt in dat ze een hoog niveau aan gebruikskwaliteit, toegankelijkheid en aanpasbaarheid hebben. De woningen zijn voorzien van inbraakwerend hang- en sluitwerk en worden gebouwd onder politiekeurmerk

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen

Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013. Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen Sociaal plan UWOON Per 1 oktober 2013 Bij sloop of renovatie van zelfstandige woningen 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Ingrepen en besluitvorming... 4 3. Verhuizen... 6 4. Beheer woning en woonomgeving...

Nadere informatie

FLORIANTE. Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt

FLORIANTE. Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt FLORIANTE Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt 1 Modern en zorgeloos wonen met alles in de buurt Floriante bestaat uit 69 woningen waar u modern en zorgeloos woont met alle (zorg) faciliteiten

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen 2 Slimme investeerder Familie Roubos: We wonen in een hoekhuis met veel ramen en hebben

Nadere informatie