Honderden euro s minder HuurtoesLaG renovatie ariaweg Gereed aktie werving donateurs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Honderden euro s minder HuurtoesLaG renovatie ariaweg Gereed aktie werving donateurs"

Transcriptie

1 Jaargang 12 nr 4 DeceMBer 2008 een uitgave Van In DIT nummer: en VerDer: Honderden euro s minder HuurtoesLaG renovatie ariaweg Gereed aktie werving donateurs make a difference day Het bestuur en medewerkers van de Vereniging HuurdersBelangen wensen u allen fijne kerstdagen toe en veel gezondheid, geluk en liefde voor 2009! WIJKBEZOEK MET WETHOUDER HEKMAN 2 ENERGIEBESPARINGSPLAN IN PORTIEKFLATS MET ZOWEL HUURDERS ALS EIGENAAR-BEWONERS 3 GROTE OPKOMST LEDENVERGADERING VHB 4 VRAAG HET AAN THEO 5 KOPPELING VAN DE HUUR AAN ENERGIELABELS 5 SCOOTMOBIELGARAGE VAN DE VUURTOREN FEESTELIJK IN GEBRUIK GENOMEN 6 HUUR OP MAAT! 7 GESLAAGDE LANDELIJKE BEWONERSDAG 7 TRAPLIFT BIJ DE VHB 8 de vhb voor gezamenlijke belangen 1

2 colofon renovatie Ariaweg 12e jaargang, nr 4 Samenstelling redactiecommissie Theo De Man Wim Hennink Cor Bakker Ed van Straelen Frederique Hagedoorn Renovatie Ariaweg gereed Bureau-redactie Diny Rebergen Fotografie VHB Vormgeving Noor Kerssemakers Kerckebosch, Zeist Illustraties Noor Kerssemakers Druk Kerckebosch, Zeist Oplage exemplaren Overhandiging energielabel door de heer J. Koolstra aan bewoner, de heer W. van der Dussen Met een feestelijke bijeenkomst werd de renovatie van de woningen op de Ariaweg afgerond. Een van de bewoners, de heer W. van der Dussen, ontving uit handen van de directeur van de Alliantie Eemvallei, de heer J. Koolstra, het energielabel waar de hoge graad van isolatie op staat vermeld en die is voor een bestaande woning erg hoog! Aan het gebouw zelf zijn veel verbeteringen aangebracht, zeker waar het de isolatie betreft: alle daken, spouwmuren en vloeren zijn geïsoleerd, evenals de bergingen en de gangen. De dakpannen zijn vervangen en voorzien van zonnepanelen. Ook de goten zijn vervangen. Verder zijn alle entrees opgeknapt en voorzien van nieuwe brievenbussen, zijn de trappenhuizen opgefrist en zijn de bergingen herverdeeld. Er is wat aan de stortkokers gedaan en alles werd opnieuw geschilderd. Wijkbezoek met wethouder Hekman Vereniging HuurdersBelangen Grote Spui 13 A 3811 GA Amersfoort Telefoon fax (033) (033) Openingstijden Maandag t/m woensdag van 9.30 uur tot uur, Donderdagochtend van 9.30 tot uur. Ook de woonomgeving rondom de flats moet worden opgeknapt en mede daardoor kwam er een verzoek van de Wethouder Hekman om een rondgang te maken in het complex woningen wat gerenoveerd is, om een eerste indruk te krijgen welke creatieve oplossingen er gevonden kunnen worden voor de indeling van de gemeenschappelijke tuinen en parkeerplaatsen. Er zal nu een werkgroep worden gevormd van bewoners, die samen met de Gemeente Amersfoort en de Alliantie Eemvallei hiervoor aan het werk gaat. Al tijdens de rondgang 2 de vhb voor gezamenlijke belangen

3 energiebesparingsplan Aan de woningen zelf werd ook het nodige verbeterd: ook hier weer veel aandacht voor isolerende maatregelen, verwarming en ventilatie, elektra (nieuwe groepenkast). Iedereen heeft een vernieuwde keuken, badkamer en toilet gekregen, zijn veel kozijnen vernieuwd en is het hang- en sluitwerk aangepast. Het voldoet aan het politiekeurmerk veilig wonen. Hiervoor is tevens in de hal een intercom geplaatst, waarmee de deur van de hoofdentree geopend kan worden. Alle verbeteringen hebben tot doel een maximaal comfort en een maximale besparing op de energiekosten. Uiteraard zijn er tijdens de gehele renovatie ook negatieve opmerkingen geplaatst, waaronder de overlast en de termijn van het werken in en om de woning. De planning die niet gehaald werd bracht onvrede bij de bewoners. Wel is alles steeds besproken met de Alliantie Eemvallei en we hopen dat zij hiervan hebben geleerd, zodat het bij volgende renovatieprojecten beter gaat. werd ontdekt dat, zowel bij de ingangen van de flats als bij de trottoirs niet aan de minder mobiele bewoners en bezoekers is gedacht. De Alliantie Eemvallei zal bij de galerijwoningen hiervoor voorlopig enkele aanpassingen aanbrengen. Energiebesparingsplan in portiekflats met zowel huurders als eigenaar-bewoners Maandag 10 november werd in Amersfoort een energiebesparingsconvenant gesloten voor de aanpak van vijf portiekflats met zowel kopers als huurders. Niet alleen de huurdersbelangenvereniging VHB, de Vereniging van Eigenaren (VvE) en woningcorporatie De Alliantie Eemvallei ondertekenden de overeenkomst, maar ook de Gemeente Amersfoort en de Provincie Utrecht. Daarmee is het nog niet zover dat er al een concreet plan ligt dat kan worden uitgevoerd, maar wel gaan deze partijen samen er aan trekken om tot een verbeterplan te komen. Het streven is daarbij dat het energielabel van de woningen dat nu gemiddeld F is (op één na slechtste label) zo mogelijk naar label A gaat en tenminste naar label B. Vereniging HuurdersBelangen (VHB) spreekt van een doorbraak. Voorzitter Theo De Man: Het is het eerste lokale convenant. We hadden al een landelijk convenant en nu ligt er ook een Amersfoorts convenant. Volgens hem betekent uitvoering van het convenant dat De Alliantie meer woningen gaat isoleren dan ze tot op heden van plan was. De portiekflats staan aan de Surinamelaan. Het zijn vijf naoorlogse blokken met elk 22 woningen, die door de bewoners als koud, vochtig en tochtig ervaren worden. Het initiatief voor het convenant is afkomstig van Edgar van Groningen, een van de eigenaarbewoners. Hij trommelde vorig jaar al deze partijen bij elkaar om de huidige slechte kwaliteit van de woningen aan de orde te stellen en tot een initiatief te komen om forse energiebesparende maatregelen te nemen. Vervolgens heeft het Woonbond Kennis- en Adviescentrum een EPA maatwerkadvies gemaakt, waarin de huidige situatie is onderzocht en bekeken is welke maatregelen mogelijk zijn en wat dit aan energiebesparing oplevert. Huidige situatie Het gaat om portiek etagewoningen uit Het zijn vijf identieke blokken met op de begane grond garages en bergingen. Vervolgens zijn er drie woonverdiepingen en een bergzolder die bij de bovenste woning hoort. De woningen zijn traditioneel gebouwd, met mooie architecturale elementen, en gelegen in de mooie en gewilde wijk Berg-Zuid. De meeste woningen zijn huurwoningen van woningcorporatie De Alliantie Eemvallei. Een groot deel van de woningen is inmiddels verkocht. Dit houdt in dat besluiten over verbetering aan de buitenzijde genomen moeten worden door de Vereniging van Eigenaren. Het huidig energieverbruik is gemiddeld ruim 1000 m 3 gas per jaar voor de tussenwoningen tot 2200 m 3 voor de hoekwoningen boven de bergingen. De woningen hebben nog geen enkele vorm van isolatie, op enkele woonkamers na is er nog overal enkel glas Wel hebben alle woningen inmiddels een CV met HR 107 combiketel. De woningen hebben natuurlijke ventilatie. In de woningen zijn veel klachten over vocht. Dat wordt vooral veroorzaakt door de ontbrekende isolatie, waardoor er veel condensvorming optreedt op vooral het enkel glas. Bij de woningen boven de bergingen grenst een deel van de vloer direct aan de buitenlucht, waardoor ook op de (betonnen) vloer condensvorming kan optreden. Mogelijke verbeteringen De mogelijkheden om in deze woningen energiebesparende maatregelen te treffen zijn volop aanwezig. Door een compleet isolatiepakket, waarin vloeren, gevels en daken geïsoleerd worden en door het aanbrengen van de vhb voor gezamenlijke belangen 3

4 energiebesparingsplan HR++ glas in de kozijnen verbetert de situatie aanzienlijk. Het energielabel verschuift van F naar B. En er wordt 40 tot 60 % op het gasverbruik bespaard (afhankelijk van woningtype). Wel moeten dan ook de ventilatievoorzieningen verbeterd worden, bijvoorbeeld door het plaatsen van ventilatieroosters in de ramen. Om het label A te halen moet er meer gebeuren, bijvoorbeeld het plaatsen van zonneboilers of PV panelen. Huurders De huurders in deze flats zijn nog niet georganiseerd, er wordt gewerkt aan het vormen van een werkgroep. In de wijk is er wel een bewonerscommissie die lid is van de VHB en meegeholpen heeft met het informeren van de huurders over dit project. Hiervoor zijn er nu twee bijeenkomsten belegd, die helaas slecht bezocht werden. De aanwezigen waren er juist wel van overtuigd dat het heel belangrijk is om tot een verbeterplan te komen en er nu goede kansen liggen die we moeten benutten. De Alliantie Eemvallei was tot nu toe weinig toeschietelijk bij dit initiatief, maar nu ze het convenant ondertekend hebben willen ze toch meewerken aan een plan. Een dergelijk plan willen ze zeker niet zonder huurverhoging uitvoeren. De Woonbond en de VHB vinden een huurverhoging geen bezwaar, mits de besparing op energiekosten gemiddeld maar duidelijk hoger is, zodat de totale woonlasten dalen. Woonbond De Woonbond is actief bezig met het thema energiebesparing, omdat dit met de sterk stijgende energiekosten de beste manier is om de woonlasten beperkt te houden. We zijn bij tal van initiatieven betrokken en merken dat er nog veel te doen is aan het vergroten van het inzicht van huurders in de kansen om met energiebesparende maatregelen woningen comfortabeler, gezonder én goedkoper te maken. Vaak liggen er vele kansen voor het oprapen en kan met relatief eenvoudige maatregelen veel winst worden behaald. Het gaat daarbij om energiebesparing, maar ook over comfort (tocht, kou) en gezondheid (vocht, ventilatie) Zo start de Woonbond binnenkort het project energiebus waarbij in één dag een complex bezocht wordt en op kansen onderzocht. Hiervan wordt een korte rapportage gemaakt, welke meteen met de verhuurder besproken kan worden. Onno van Rijsbergen Adviseur woningkwaliteit Woonbond Kennis- en Adviescentrum Medewerker van de Alliantie Eemvallei geeft computerles aan bewoonster van Birkhoven Positief idee Tijdens Make a Difference Day (MADD) op vrijdag 31 oktober gaven medewerkers van de Alliantie Eemvallei computerles aan bewoners van Zorgaccent Amersfoort, locatie Birkhoven. Birkhoven is een verpleeg- en reactiveringcentrum waar verschillende vormen van zorg worden aangeboden. De medewerkers van de Alliantie Eemvallei begeleidden de bewoners van Birkhoven op MADD bij het werken met een PC en internet. Grote opkomst ledenvergadering VHB In de novembermaand wordt elk jaar de begroting en het activiteitenplan van de VHB voor het komende jaar vastgesteld. En op 5 november j.l. waren er weer veel bewonerscommissies in de geheel gevulde zaal van de Alliantie Eemvallei aanwezig om mee te praten over de begroting en het activiteitenplan voor In de eerstvolgende De Alliantie werkt hierbij nauw samen met Zorgaccent Amersfoort, een organisatie die kwalitatief hoogwaardige zorg en diensten aanbiedt aan voornamelijk ouderen in Amersfoort. De Alliantie Eemvallei doet dit mede in het kader van Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO). MBO biedt de mogelijkheid op een andere manier met verschillende personen en organisaties in contact te komen. Met als resultaat een laagdrempelige ontmoeting die van belang is voor het welzijn van de stad. Hiermee draagt de Alliantie Eemvalllei een steentje bij aan het verbeteren van de leefbaarheid in haar werkgebied. Matchpoint Betrokken Ondernemen zorgt hierbij voor de match met relevante projecten. Make a Difference Day is een jaarlijks terugkerend landelijk evenement waarbij tienduizenden Nederlanders vrijwilligerswerk doen. MADD levert een belangrijke bijdrage aan het imago van vrijwilligerswerk. De VHB is heel content met de ondersteuning voor dit evenement door de verhuurder Alliantie Eemvallei. HuurdersFlits zullen wij uitgebreider op het activiteitenplan ingaan. Door de aanwezige leden werd waardering uitgesproken over zowel de begroting als het activiteitenplan. Het gebruikelijke themagedeelte van de avond werd gevuld door een tweetal acties, die in de afgelopen maanden vanuit de VHB zijn gehouden. Allereerst werd de nieuwe powerpointpresentatie getoond, die o.a. gebruikt zal worden voor het oprichten en heroprichten van bewonerscommis- 4 de vhb voor gezamenlijke belangen

5 vraag het aan theo DonaTeurScHaP Van De VHB loopt het donateurschap van de VHB automatisch door, als ik verhuis naar een andere woning van de alliantie eemvallei? als u donateur bent van de vhb, betaalt u maandelijks 0,75. dit bedrag wordt ingehouden met de huur, net zoals servicekosten, rioolfonds, glasverzekering en eventueel een abonnement op het serviceonderhoud. Wanneer u gaat verhuizen naar een andere woning van de alliantie eemvallei, gaan alle zaken, die betrekking hebben op de woning, automatisch mee naar de volgende woning. dit is echter (nog) niet het geval met uw bijdrage aan de vhb, dit stopt automatisch als u verhuist. bij het ondertekenen van het nieuwe huurcontract zult u dan opnieuw een aanmeldingskaartje moeten invullen. als het goed is, zal de medewerker van de alliantie eemvallei u hier ook op wijzen. de vhb is uiteraard steeds in onderhandeling met de alliantie eemvallei om dit aan te passen, zodat ook bij een mutatie (verhuizing) het donateurschap van de vhb, voor de huurder gewoon doorloopt. maar tot die tijd is het aan u om in de gaten te houden of de 0,75 op uw overzicht staat vermeld; zo niet, vraagt u dan even een nieuw aanmeldingskaartje aan bij de vhb, Koppeling van de huur aan energielabels Het vanaf 2009 verplichte energielabel geeft de energieprestatie van een woning aan. Hierbij staat een A-label voor zeer zuinig en een G-label voor het meest verspillend. Een huurder of koper die weet welk label een woning heeft, kan dan inschatten of die woning een hoge of juist een lage energierekening zal hebben. minister vogelaar van Wijken, Wonen en integratie wil nu de labels ook gebruiken in het woningwaarderingstelsel (puntenstelsel). hiermee wordt bepaald wat de maximale huurprijs is die voor een woning mag worden gevraagd. nu geeft het woningwaarderingstelsel punten voor bijvoorbeeld een cv-ketel en isolatie. deze punten vervallen en worden vervangen voor punten op basis van het label van een woning. huurwoningen die nog geen label hebben, krijgen punten toebedeeld op basis van hun leeftijd. de meeste sociale huurwoningen +4 hebben een C, d, of e-label en zijn dus niet goed geïsoleerd. Woningen in de particuliere sector scoren gemiddeld nog slechter met de meeste woningen bij d tot en met het g-label, waardoor deze huurders een hogere energierekening hebben. dit voorstel lijkt positief, alhoewel er vraagtekens zijn bij de invulling van het idee. voorbeeld: als een woning met een g-label er toch nog 4 punten bij krijgt, kan de verhuurder voor deze woning zonder enige maatregelingen te treffen, ruim 16 euro per maand extra vragen. de vhb vindt dat er dan juist een huurvermindering zou moeten plaatsvinden. de regeling zou dusdanig moeten worden opgesteld, dat het voor verhuurders aantrekkelijk genoeg is om te investeren in isolatiemaatregelen en zuinige verwarmingsapparatuur. aan de andere kant moet de daling van de energiekosten voldoende zijn om de hogere huur door een beter label te compenseren. het is ook een vereiste dat de labels die worden uitgereikt ook werkelijk altijd kloppen. als daar ook maar de geringste twijfel over bestaat is het onverantwoord om de hoogte van de huur op het energielabel te baseren. sie. er werden enkele nuttige aanvullingen gegeven. als tweede thema werd de werving van donateurs, t.w. het pilotproject in de wijk Schuilenburg laagbouw aan de aanwezigen voorgelegd. het doel om in deze wijk (184 woningen) het aantal donateurs te verhogen, is goed geslaagd te noemen: er zijn maar liefst 42 nieuwe donateurs bij gekomen. dit is voornamelijk toe te schrijven aan de persoonlijke benadering van de bewoners door de leden van de bewonerscommissie. na de proef in deze wijk zullen er in meerdere wijken, samen met de bewonerscommissies, wervingsacties worden gehouden. hiermee hoopt de vhb in de zomer van 2009, wanneer zij het 30-jarig jubileum hoopt te vieren, het aantal donateurs met minimaal 10% te hebben verhoogd. na afloop van de vergadering is in een informele sfeer met een drankje en een hapje, met alle aanwezige bestuursleden, leden van de bewonerscommissies en medewerkers van de alliantie eemvallei, nog even gezellig nagepraat. de vhb voor gezamenlijke belangen 5

6 huurtoeslag Honderden euro s minder huurtoeslag Honderdduizenden mensen die nu huurtoeslag krijgen, gaan er komend jaar fors op achteruit. Dat is een onbedoeld effect van de bezuinigingen die het kabinet op de regeling voor de Buitengewone Uitgaven toepast. Mensen die nu gebruik maken van deze regeling en een huurtoeslag ontvangen, krijgen volgend jaar gemiddeld 400 euro minder. De FNV heeft onlangs samen met het CNV, de MHP, de CG-Raad en de Woonbond een brandbrief aan de Tweede Kamer gestuurd met een eenvoudige oplossing: verhoog de inkomensgrens waardoor mensen eerder recht hebben op huurtoeslag. Het gaat om ruim 300 duizend werkenden en uitkeringsgerechtigden onder de 65 met een laag inkomen die nu huurtoeslag ontvangen. Doordat zij via de Buitengewone Uitgaven hoge zorgkosten kunnen aftrekken, daalt het zogeheten verzamelinkomen. En dat is bepalend Inkomen voor de hoogte van huurtoeslag de toeslag: hoe lager dat inkomen, hoe meer geld je krijgt via de huurtoeslag. Doordat vanaf 1 januari de meeste zorgkosten voor deze groepen niet meer als aftrekpost kunnen worden opgevoerd, valt dat inkomen veel hoger uit. En daardoor wordt de huurtoeslag voor grote groepen mensen veel lager, wat kan oplopen tot zo n 700 euro per jaar. In de brandbrief doen de partijen een dringende oproep aan de leden van de Tweede Kamer om de voorgestelde reparatie voor mensen onder de 65 jaar over te nemen. Het kabinet heeft eerder al aangekondigd om 65 plussers die door de wijzigingen in de regeling voor de Buitengewone Uitgaven gedupeerd worden te compenseren. Daar zijn FNV, CNV, MHP, CG-Raad en de Woonbond blij mee. Maar de mensen onder de 65 jaar die ook van de regeling voor Buitengewone Uitgaven gebruik maken en huurtoeslag ontvangen krijgen die compensatie niet. De Tweede Kamer is gevraagd om voor 1 oktober te beslissen hoe de huurtoeslag er in 2009 uit gaat zien, terwijl er pas vanaf eind oktober verder gepraat zou worden over de gevolgen van de bezuinigingen op de regeling voor de Buitengewone Uitgaven. Dit is krom maar de uitslag komt ook te laat om de effecten voor de mensen met een laag inkomen onder de 65 jaar te compenseren. En natuurlijk zal de VHB deze ontwikkelingen in de gaten houden. Scootmobielgarage van De Vuurtoren feestelijk in gebruik genomen Na jaren van praten en indienen van voorstellen, het voeren van besprekingen werd eindelijk de bouwvergunning verleend voor de Scootmobielgarage. Er kon met de bouw worden begonnen en nu staat de garage er. Het is een mooi gebouw geworden, dat past bij het seniorencomplex De Vuurtoren. Op 30 september 2008 werd de feestelijk versierde Scootmobielgarage officieel geopend. Veel bewoners en genodigden, waaronder vertegenwoordigers van de gemeente Amersfoort, de Alliantie Eemvallei en de vereniging HuurdersBelangen en Omroep Amersfoort waren daarbij aanwezig. De adjunct-directeur van de Alliantie Eemvallei, mevrouw Jacqueline de Jong, vertelde in het kort wat de aanleiding is geweest waarom er een aparte stalling moest worden gerealiseerd voor de scootmobiels. Het gebouw van De Vuurtoren is niet geschikt voor het herbergen van deze voertuigen. Er zijn de laatste jaren veel gesprekken gevoerd en veel voorstellen ingediend om een gebouw, los van De Vuurtoren te realiseren. De voorzitter van de Bewonerscommissie, de heer Aad van der Graaf, stelde dat er door de medewerkers van de Alliantie Eemvallei veel werk is verzet. Hij zwaaide opzichter Gert Visser extra lof toe voor zijn doorzettingsvermogen. Alles bij elkaar was het een lastig proces. De overtuiging werd uitgesproken dat de Scootmobielgarage een belangrijke bijdrage zal leveren voor een groep bewoners om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen in De Vuurtoren. Alle bewoners, die in het bezit zijn van een scootmobiel, hebben samen de met de adjunct-directeur van de Alliantie Eemvallei de officiële opening verricht. Achter elkaar zijn zij met een bos bloemen in hun scootmobiel de garage ingereden en daarmee was de ingebruikname een feit. Met een gezellig samenzijn in de recreatiezaal werd, met een hapje en een drankje, de officiële opening afgerond. 6 de vhb voor gezamenlijke belangen

7 huur op maat Huur op maat (vervolg) Inmiddels is het nieuwe experimentele huurbeleid Huur op Maat in werking gesteld. Met ingang van 1 oktober wordt de huur van woningen van de Alliantie Eemvallei en Portaal in Amersfoort via dit systeem berekend. Verder doen in Nederland Site uit Doetinchem en Woonconcept uit Meppel en omstreken mee aan dit pilot-project. In de praktijk ziet u in de woonkrant of op internet nu bij de woningen een huurprijs staan, die hoger is dan in het verleden. Deze huurprijs is markt gerelateerd. Via het Huur op Maat systeem wordt aan de hand van uw jaarinkomen de voor uw geldende huurprijs voor de betreffende woning vastgesteld Mogelijk woont u als nieuwe huurder nu in een woning, waarvan de huurprijs op deze manier is vastgesteld, of gaat u binnenkort verhuizen naar een huurwoning van deze twee woningcorporaties, dan krijgt u hier mee te maken. Met een relatief laag inkomen krijgt u hoge huurkorting en vervolgens is waarschijnlijk ook nog de huurtoeslag van toepassing. De huurtoeslag wordt toegekend en uitbetaald door de Belastingdienst, zoals dat de afgelopen jaren is vorm gegeven. Op maandag 22 september 2008 was in de Aegtenkapel een startbijeenkomst van dit nieuwe experimentele huurbeleid. Daar hebben een aantal sprekers laten horen wat ze van Huur op Maat verwachten of waar ze zo hun bedenkingen bij hebben. Ik was hierbij aanwezig en wat me in de eerste plaats opviel, was het grote aantal mannen, hoofdzakelijk in grijze en zwarte pakken gekleed. De deelnemers zijn afkomstig uit de woningbouwcorporaties, uit het Ministerie van VROM, uit de politiek, en de verhuurders-belangenorganisaties. Ik heb wel weer meegekregen hoeveel belanghebbenden rondom dit hele gebeuren invloed hebben. De woningmarkt wordt beïnvloed door beleidsmedewerkers, door mensen die het geld in handen hebben en daar een sturende positie bij innemen. Zelf denk ik dat Huur op Maat als experiment de moeite waard is. Het uitgangspunt dat je met een laag inkomen meer huurkorting krijgt en met een hoog inkomen minder of geen huurkorting krijgt ervaar ik als rechtvaardig In de geschiedenis schouwend heeft een woningbouwvereniging het doel om met name voor de lagere inkomensgroepen woningen op de markt te brengen. In deze tijd zijn nieuwbouwwoningen voor de lagere inkomensgroep volgens het verhuursysteem wat al jaren bestaat veel te duur. Met Huur op Maat komen deze woningen ook echt als keuzemogelijkheid in beeld. Met name Ruud Luchtenveld uit Amersfoort, wethouder van Ruimtelijke Ordening en Wonen heeft dit als een positief punt van dit nieuwe systeem benoemd. Het neveneffect hiervan is ook dat in de woonwijken verschillende inkomensgroepen door elkaar heen zullen wonen. Ik woon zelf overigens in de wijk Kattenbroek in Amersfoort en bij de vormgeving van deze woonwijk zijn woningen voor uiteenlopende inkomensgroepen door elkaar heen gebouwd. Ik ervaar dit als een succes. Hoe het systeem in de reële praktijk gaat werken blijft natuurlijk een onbekend gegeven. Voor mij geldt de praktijk is de beste leermeester. Na een jaar komt een eerste evaluatie. En na 3 jaar, in 2011, is de eindevaluatie. Op grond van deze eindevaluatie zal Huur op Maat mogelijk landelijk worden ingevoerd. Als belangenorganisatie voor de huurders zijn we ook benieuwd naar jullie ervaringen met dit nieuwe systeem. En worden we graag op de hoogte gehouden met hoe jullie het ervaren. Frederique Hagedoorn. Geslaagde landelijke bewonersdag Op 1 november is in Utrecht een landelijke bewonersdag gehouden onder het motto Werk in uitvoering. De dag stond in het teken van bewonersbetrokkenheid bij de wijkaanpak. Minister Vogelaar deelde in totaal ,- uit aan drie bewonersinitiatieven om de leefbaarheid in hun wijk te vergroten. Het geld gaat naar initiatieven uit Schiedam, Eindhoven en Amsterdam en werd uitgereikt in de vorm van vouchers (tegoedbonnen). Geld geeft macht, dus met deze vouchers krijgen de bewoners meer macht in hun eigen buurt, zei minister Ella Vogelaar tegen de aanwezige bewoners. Het geld wordt in Eindhoven gebruikt voor sociale contacten in de buurt, in Schiedam om de jeugd aan het sporten te krijgen en in Osdorp Amsterdam wordt een werving van jongeren gedaan om vervuiling in de buurt te lijf te gaan. De directeur van de Woonbond, de heer Ronald Paping, gaf aan dat de Woonbond kritisch is. Bewoners worden nog onvoldoende betrokken bij de plannen en er wordt hen vaak onvoldoende perspectief geboden. Hij vindt wel dat het de goede kant op gaat. Tot 2001 heeft Minister Vogelaar 95 miljoen euro beschikbaar gesteld voor bewonersinitiatieven in de 31 grote steden, waaronder ook de 14 steden met de 40 krachtwijken. In 13 gemeenten gaat men meedoen met het vouchersysteem zoals dat door het LSA is ontwikkeld. Bewoners kunnen met vouchers activiteiten inkopen om de leefbaarheid en de sociale samenhang in hun wijk te vergroten. de vhb voor gezamenlijke belangen 7

8 Actie werving donateurs Enkele maanden geleden is binnen het bestuur van de VHB het plan opgepakt om het huidige aantal donateurs (3500) te verhogen. In de zomer van 2009 viert de VHB haar 30-jarig jubileum en het streven is om dan 4000 donateurs te hebben. In september van dit jaar is door de Bewonerscommissie Schuilenburg laagbouw een pilot gestart in hun wijk. Bij de totaal 184 woningen is een brief met een folder door de bus gedaan en enkele dagen later is er bij iedereen persoonlijk aangebeld om de ingevulde aanmeldingskaart weer op te halen. Deze persoonlijke benadering waarbij de bewoners ook meteen konden kennismaken met hun bewonerscommissie heeft uiteindelijk 42 nieuwe donateurs voor de wijk Schuilenburg laagbouw opgeleverd. Een goed resultaat! Vanuit de VHB, met de heer Johan van Loo als coördinator, zal nu een vervolg aan deze actie worden gegeven voor een aantal andere wijken. Voornamelijk in wijken, waar een relatief laag aantal bewoners donateur is van de VHB zal met de daar bestaande bewonerscommissie, een dergelijke persoonlijke actie worden opgezet voor de werving van nieuwe donateurs. Door het aantal donateurs te verhogen, wordt ook de Neem plaats in de comfortabele stoel. Met een lichte beweging van de joystick brengt de traplift u naar boven. bijdrage voor de bewonerscommissie naverwant hoger en is er dus meer mogelijk binnen de wijk te organiseren. Misschien is binnenkort uw wijk aan de beurt. Bent u al donateur, dan wordt u uiteraard niet benaderd, wij zijn al blij met u! Zo niet, dan hopen wij natuurlijk dat u bij het bezoek van een van de leden van uw bewonerscommissie het aanmeldingskaartje wilt invullen. U hoeft daar natuurlijk niet op te wachten, want u kunt voor een aanmelding ook onderstaande kaart invullen en aan ons opsturen. Wel zo makkelijk natuurlijk en het scheelt uw bewonerscommissie straks weer tijd. En niet te vergeten: extra inkomsten voor de wijk! Mogen wij ook op u rekenen?? Vast hartelijk bedankt! Met vriendelijke groet, bestuur en bewonerscommissies VHB Boven aangekomen stopt de traplift automatisch. Met een soepele beweging kunt u de traplift draaien en makkelijk en veilig uitstappen. Traplift bij de VHB Bij de VHB worden in de grote vergaderzaal regelmatig vergaderingen en bijeenkomsten gehouden voor het bestuur en andere instanties en worden verscheidene weken per jaar cursussen gegeven voor bewonerscommissies. De vergaderzaal van de VHB is gelegen op de 1e verdieping en, alhoewel de trap royaal bemeten en veilig is, levert het toch voor een steeds groter wordend aantal mensen problemen op om boven te komen. Daarvoor is een aanvraag ingediend bij het Gewest Eemland (kader WMO) voor het aanbrengen van een traplift. In afwachting van de toezegging is inmiddels een offerte ontvangen. We hopen in het nieuwe jaar die oplossing te kunnen bieden, zodat al onze bezoekers op een probleemloze manier de bovenverdieping te kunnen bereiken. samen staan we sterk wordt u de 4000 ste donateur? Het kantoor van de Vereniging HuurdersBelangen is wegens de kerstvakantie gesloten van: donderdag 18 dec om uur tot maandag 5 jan Dan zijn wij u vanaf uur weer graag van dienst. Wij wensen u plezierige Feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar! Ja, Ik meld mij aan als donateur (a.u.b. invullen met blokletters) Naam huurder dhr./mevr. voorletters Adres Postcode Woonplaats BON Telefoonnummer Ik betaal mijn bijdrage maandelijks met de huur. Het is een vrijwillige bijdrage van 0,75 per maand. Het lidmaatschap geldt voor minimaal één jaar, welke stilzwijgend wordt verlengd, behalve wanneer ik verhuis naar een niet-alliantie Eemvallei-woning, of om een andere reden zelf opzeg. Ik geef Alliantie Eemvallei, Stadsherstel of Zinnig Beheer & Meer toestemming om met ingang van: (datum invullen) een ondersteuningsbijdrage bij mij in rekening te brengen van 0,75 per maand. Datum handtekening U wordt donateur door deze bon volledig in te vullen en op te sturen, een postzegel is niet nodig, naar: 8 de vhb voor gezamenlijke belangen VerenigingHuurdersBelangen (VHB) Antwoordnummer 1088, 3800 WB Amersfoort

Vereniging HuurdersBelangen Jaarverslag 2008. 1. Algemene Beschouwingen 3. 2. Bestuur 18

Vereniging HuurdersBelangen Jaarverslag 2008. 1. Algemene Beschouwingen 3. 2. Bestuur 18 INHOUD * Jaarverslag Pagina 1. Algemene Beschouwingen 3 2. Bestuur 18 3. Overlegvergaderingen VHB met de directie van de Alliantie Eemvallei 22 4. Wervingscommissie 25 5. Het spreekuur van de VHB 26 6.

Nadere informatie

Energiebesparing werkt!

Energiebesparing werkt! Energiebesparing werkt! Energiebesparing werkt! Inhoudsopgave 1. Goed voor milieu, portemonnee én wooncomfort 5 2. Stappenplan naar een energiezuinige woning 7 3. Hulp en advies van de Woonbond 9 4. Terugblik

Nadere informatie

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1

jaarverslag Jaarverslag 2014 Pagina 1 jaarverslag 2014 Dit is het jaarverslag van de HGO. Met dit verslag geven wij inzicht in ons reilen en zeilen. Voor vragen en of opmerkingen kunt u altijd contact opnemen met de secretaris van de HGO,

Nadere informatie

No4. Jaargang 2 December 2010. Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3

No4. Jaargang 2 December 2010. Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3 Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No4 Jaargang 2 December 2010 Met onder andere: de meningen en wensen van onze huurders 3 de prachtige resultaten

Nadere informatie

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt

Groene Hart. te besparen houdt u geld over. Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt GroenWest nr.1-2015 Veranderingen in de zorg waar kunt u terecht? Binnenkijken bij Ferm Werk en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart Door bewust op energie te besparen houdt u geld over ThuisBest Inhoud

Nadere informatie

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn

Woontij. Wonen zonder zorgen. Zorgen? december 2009 14e jaargang Nummer. Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn Woontij december 2009 14e jaargang Nummer 3 Wonen zonder zorgen Zorgen? Als u het nieuws een beetje volgt, dan zal het u opgevallen zijn dat de gevolgen van de recessie niet aan de sociale verhuurders

Nadere informatie

Maar er is ook goed nieuws.

Maar er is ook goed nieuws. GOED WONEN info-magazine zomer 2015 Een gezellige buurt maak je met elkaar In dit nummer: 1 Voorwoord 2 Eerste zonnepanelen fase 2 van Zonnig-Limburg gelegd 3 Gewijzigde openingstijden 4 Nieuwe Woningwet

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

thuıs Januari 2015 p. 16 Vernieuwing KwaZeGa uniek in geschiedenis Bo-Ex p. 22 Bo-Ex Panel: enquête over onderhoud

thuıs Januari 2015 p. 16 Vernieuwing KwaZeGa uniek in geschiedenis Bo-Ex p. 22 Bo-Ex Panel: enquête over onderhoud thuıs Januari 2015 p. 08 Besparen kan gemakkelijk in alle ruimtes p. 16 Vernieuwing KwaZeGa uniek in geschiedenis Bo-Ex p. 22 Bo-Ex Panel: enquête over onderhoud 1 Interactieve pdf Dit is de eerste interactieve

Nadere informatie

Protest tegen extra huurverhoging Tijdens de in maart gehouden Limburgse Provinciale Vergadering van de Nederlandse

Protest tegen extra huurverhoging Tijdens de in maart gehouden Limburgse Provinciale Vergadering van de Nederlandse jaargang 16 nr. 2 april 2012 Colofon KoepelRond is het infoblad van de vereniging Kerkraadse Huurdersfederatie De Koepel KoepelRond verschijnt 6 keer per jaar en wordt verspreid onder de kaderleden van

Nadere informatie

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas

JAARGANG 15 PEELRANDWONEN. Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie. Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas THUIS BIJdecember JAARGANG 15 2012 PEELRANDWONEN Lekker puzzelen Sparren over de Sparren Eerste reacties BoekelsePas Roerige tijden De HBV blikt terug Op de koffie DECEMBER 2011 1 Van de redactie Het is

Nadere informatie

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning.

Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013. Klantenpanel huisvesting senioren. naar een kleinere, meer geschikte woning. Bewonerskrant Woonstichting SSW uitgave 64, juni 2013 Wonen & Welzijn Klantenpanel huisvesting senioren Op maandagavond 8 april 2013 spraken twaalf huurders van SSW over de motieven om (op termijn) te

Nadere informatie

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland

Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd. Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland NUMMER 1 APRIL 2009 Kwartaaluitgave van Woonpartners Midden-Holland Opschoondag in Waddinxveen Komst weekendschool stap dichterbij Huurwoningen t Leliepark opgeleverd w w w.w o o n p a r t n e r s - m

Nadere informatie

Gewoon goed wonen MAGAZINE

Gewoon goed wonen MAGAZINE Magazine voor huurders van Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken Nummer 3, herfst 2012 Gewoon goed wonen MAGAZINE kijkje achter de voordeur We vinden het fijn in De Blaricummermeent Energiebesparing

Nadere informatie

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember

ONDerDaK COLOFON interview FUSieONDerZOeK UitNODiGiNG woensdag 10 DeCember ONDERDAK Jaargang 10 Nr.2 November 2014 Interview Niko van de Poel Nieuwe bewoner van appartementen Miereakker FUSIEONDERZOEK UITNODIGING Algemene ledenvergadering woensdag 10 december Meer inbreng huurders;

Nadere informatie

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij

een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij een uitgave bestemd voor de bewonerscommissies van Woningstichting Eigen Haard, aangesloten bij HUURDERSVERENIGING Jaargang 10, nummer 5, september/oktober 2014 In dit nummer: Heeft uw bewonerscommissie

Nadere informatie

WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010

WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010 WoonWijzer informatieblad van beter wonen JAARGANG 14 - DECEMBER 2010 2 Een goede buur is beter dan een verre vriend. Beter Wonen gaat verhuizen Nieuwbouwflitsen Veranderingen voor woningzoekenden Goed

Nadere informatie

Buurtbeheerders letten op uw wijk

Buurtbeheerders letten op uw wijk Buurtbeheerders letten op uw wijk Energieneutraal wonen in Olden Tempel Klooster Weurt: wonen en samenkomen Woongroep voor senioren in ônder onnes Jaargang 7 nr. 2 augustus 2013 Standpunt Eerlijk gezegd

Nadere informatie

NIEUWSBLAD Thuis in wonen, actief in de wijk!

NIEUWSBLAD Thuis in wonen, actief in de wijk! NIEUWSBLAD nr. December 2011 3 NIEUWSBLAD Thuis in wonen, actief in de wijk! In dit nummer o.a.: Een schone en veilige wijk. De medewerkers leefbaarheid dragen hun steentje bij! PAG. 5 KW Digitale Klantenpanel

Nadere informatie

bewoners aan het roer

bewoners aan het roer woon kwartier Editie nr. 01- Voorjaar 2012 o.a. in dit nummer: P4 nieuwe huisstijl wold & waard Gewoon in het Westerkwartier. Dat is de titel van de nieuwe huisstijl van Wold & Waard. Een stijl die past

Nadere informatie

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in!

05 Veilig hangen sluitwerk. 10 Sophiastaete. 14 Wie werken er in uw wijk? Vul de aanmeldingskaart in! 34e jaargang nummer 118 APRIL 2013 05 Veilig hangen sluitwerk Vul de aanmeldingskaart in! 10 Sophiastaete In deze Schakel aandacht voor de veelzijdigheid van de Sophiastaete 14 Wie werken er in uw wijk?

Nadere informatie

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015

Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 Het bewonersblad voor huurders van Waterweg Wonen jaargang 17, nummer 2, juli 2015 ANDERE TIJDEN DUS AFVAL SCHEIDEN GLAS PLASTIC PAPIER 3 Een verbouwing meefinancieren? Dat kan nu ook! 8 Thuis Bewoners

Nadere informatie

Wonen. Informatieblad van WSN WSN G R O E N B E S PA A R D Á Á R. Juni 2010 jaargang 35 nr. 2. 'Ik woon graag groen'

Wonen. Informatieblad van WSN WSN G R O E N B E S PA A R D Á Á R. Juni 2010 jaargang 35 nr. 2. 'Ik woon graag groen' Informatieblad van WSN Het Groene Nummer Het Groene Nummer Wonen Juni 2010 jaargang 35 nr. 2 I N G E S P R E K M E T D E H E E R B E E K M A N 'Ik woon graag groen' WSN G R O E N Onze inspanningen voor

Nadere informatie

Bewoners Jeruzalem blij met groot onderhoud Tjeu Hertogs: Ik kan niets anders zeggen dan: Chapeau!

Bewoners Jeruzalem blij met groot onderhoud Tjeu Hertogs: Ik kan niets anders zeggen dan: Chapeau! 1 Tjeu Hertogs en Linda van de Meulenhof HUURVERHOGING OPNIEUW LAAG, P3 I OPLAADPUNTEN ELEKTRISCHE FIETSEN, P5 I TIPS VOOR EEN LAGE(RE) ENERGIEREKENING, P7 I VOORDELIG VERZEKERD, P9 Bewoners Jeruzalem

Nadere informatie

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna?

Magazine. Inhoud. 100plus... en daarna? Magazine Uitgave 2 november 2014 Inhoud 100plus... en daarna? Ben C. Pluimer directeur-bestuurder HW Wonen Colofon Het WoonMagazine is een uitgave van HW Wonen. Dit magazine is bestemd voor huurders en

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Waar voor uw huurverhoging?

Waar voor uw huurverhoging? Australiëlaan 5 3526 AB Utrecht T: 030 693 60 00 KvK nr. 31042832 E: info@atrive.nl I: www.atrive.nl Waar voor uw huurverhoging? De woonlastenwaarborg geëvalueerd In opdracht van Agentschap NL Uitgevoerd

Nadere informatie

Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel. Postbus 154 7940 AD Meppel

Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel. Postbus 154 7940 AD Meppel jaarverslag A L G E M E N E G E G E V E N S Naam toegelaten instelling: Stichting Woonconcept Vestigingsgemeente: Meppel Postadres: Internet: Postbus 154 7940 AD Meppel www.woonconcept.nl Telefoon: 088-61

Nadere informatie

Stammershoefstraat Toen en nu. LEKSTEDEwonen pakt aan! Waar gaat uw huur naar toe? Kennismaken met... Jaargang 1 november 2014

Stammershoefstraat Toen en nu. LEKSTEDEwonen pakt aan! Waar gaat uw huur naar toe? Kennismaken met... Jaargang 1 november 2014 01 Stammershoefstraat Toen en nu LEKSTEDEwonen pakt aan! Waar gaat uw huur naar toe? Kennismaken met... 1 Jaargang 1 november 2014 Inhoud 03 Beste lezer 04 Stammershoefstraat Toen en nu 06 Parlementaire

Nadere informatie

36e JAARGANG NUMMER 123 FEBRUARI 2015

36e JAARGANG NUMMER 123 FEBRUARI 2015 36e JAARGANG NUMMER 123 FEBRUARI 2015 BESTE HUURDER, 2 Column van de bestuurder 3 Rhiant 100 jaar! 4 Wie jarig is trakteert! 5 Take 100 6 Wim Klootwijk met pensioen 7 2015 in vogellucht 7 Piet Lodder 25

Nadere informatie