pag. 2: Schipper: één naam, één uitstraling pag. 3: Fiscale tips pag. 6: Juiste bagage creëert kansen op arbeidsmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "pag. 2: Schipper: één naam, één uitstraling pag. 3: Fiscale tips pag. 6: Juiste bagage creëert kansen op arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 pag. 2: Schipper: één naam, één uitstraling pag. 3: Fiscale tips pag. 6: Juiste bagage creëert kansen op arbeidsmarkt pag. 7: Schipper Corporate Finance

2 p.2 Nieuwe huisstijl Schipper: één naam, één uitstraling De huidige tijd vereist heldere communicatie en duidelijke beeldvorming. Na ruim tien jaar vinden wij het daarom tijd om onze uitstraling en communicatiemiddelen nieuw elan te geven. Daar komt bovendien de fusie met onze partners in Noord-Brabant bij, die in 2012 heeft plaatsgevonden. Ook dit vraagt om eenduidige communicatie vanuit onze totale Schipper-organisatie. Eén naam: Schipper Het huidige logo van Schipper Accountants en OAZ Advies vinden we te complex. De poppetjes vertellen niet direct wat u van onze organisatie mag verwachten. Om die reden kiezen wij voor een aanpak die veel beter bij een zakelijke dienstverlener als Schipper past. Onze naam wordt: Schipper. Vanuit deze over koepelende naam bieden wij onze diensten onder verschillende labels aan: Accoun tants, Fiscaal, Corporate Finance, Pensioen en Personeel & Organi satie. De frisse huiskleuren: donkerblauw, hardblauw en wit, zorgen voor herkenning. Verder valt de subtiele twist in de naam op: één van de dubbele letters P wordt iets opgetild. De gedachte achter deze twee P's naast elkaar is: de adviseur naast de onder nemer. We gaan niet op uw stoel zitten, maar staan wel pàl naast u. Op de voorkant van deze nieuwsbrief lichten wij al een tipje van de sluier op. Wilt u meer zien van onze nieuwe huisstijl ga dan naar: nieuwe-huisstijl.htm Klaar voor de toekomst De nieuwe huisstijl ademt onze identiteit uit: no-nonsense, professioneel en met een persoonlijke touch. De aanstaande publiciteits - campagne, zowel in print als online, zal onze boodschap duidelijk vertellen: Schipper kijkt vooruit en is klaar voor de toekomst. De komende weken zullen we onze nieuwe huisstijl doorvoeren in onze com municatieuitingen zoals de website, correspondentie en social media. Ook onze nieuws brief gaat veranderen. In septem ber ontvangt u de eerste nieuws brief in een nieuw jasje. Dan presen - teren wij u de Schipper Visie. MVO Schipper houdt zich al jaren bezig met Maat - schap pelijk Verantwoord Ondernemen. Zo spon - soren wij goede doelen, ondersteunen stich ting - en en lokale intiatieven op het gebied van mens, milieu en maatschappij. Een accountantskantoor is een papiervreter, door - dat veel correspondentie maar ook jaarverslagen hardcopy aan onze rela - ties worden overhan digd. Met het oog op het milieu zijn wij bezig zoveel mogelijk te digi - taliseren. Daarom zullen wij ook onze nieuwsbrief op termijn digitaal ver - sturen. Wilt u ons een handje helpen bij het bij - dragen aan een beter milieu, meld u dan aan voor onze digitale nieuws brief door de code hieronder te scannen of ga naar: accountants.nl/nieuws/ digitale-nieuwsbrief Bert Kole Dagelijks bestuur

3 p.3 Mensenkennis Tips van specialisten Ruud Goense, Senior pensioenadviseur Einde Fiscaal voordeel jonge oldtimers Op 1 januari 2014 komt er waarschijnlijk een einde aan het belastingvoordeel voor jonge oldtimers. De huidige vrijstelling in de motor - rijtuigenbelasting (MRB) geldt dan uitsluitend nog voor oude, klassieke auto's. De nieuwe afspraken met de oldtimerbranche voorzien in een vrijstelling voor alle motor rijtuigen van 40 jaar en ouder. Dit betreft dus benzine-, dieselen LPG-oldtimers, motor fietsen, bussen, vrachtauto's en kampeerauto's. Voor sommige auto s geldt, als overgangs - regeling, een kwarttarief in de MRB met een maximum van 120 per jaar ( 30 per kwar - taal). Dit geldt uitsluitend als in de winter - maanden (december, januari en februari) niet van de openbare weg gebruik wordt gemaakt. Deze overgangsregeling geldt alleen voor oldtimers die op 1 januari 2014 tussen de 26 en 40 jaar oud zijn (datum eerste toelating van 1963 tot en met 1987). Eigenaren van auto's die op diesel rijden of voertuigen met een ingebouwde LPG-instal - latie betalen volgens de nieuwe regeling het normale MRB-tarief. Let op! Deze veranderingen in de fiscale behandeling van oldtimers in de MRB zijn nog niet definitief. Naar verwachting worden de aanpassingen opgenomen in het Belastingplan Versnelde afschrijving 2013 gaat niet door Door het recent gesloten sociaal akkoord tussen kabinet en werkgevers- en werknemer s - organisaties zijn de aangekondigde extra bezuinigingen van 4,3 miljard per 2014 geschrapt. Als compensatie voor dit bedrag is het plan om dit jaar versneld te kunnen afschrijven op bedrijfsinvesteringen voorlopig van de baan. Het plan met de versnelde afschrijving had als doel ondernemers te helpen met een eenmalige liquiditeitsimpuls. Ondernemers zouden nog dit jaar direct 50% van hun investeringen kunnen afschrijven. Normaal is dat maximaal 20%. Door deze maatregel zou u pas later belasting over de winst hoeven te betalen, waardoor u meer financiële armslag zou krijgen voor het doen van investeringen. MIA geldt ook voor zeer zuinige auto's (14%-bijtelling) Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Wille - keurige afschrijving voor milieu-bedrijfs - middelen (Vamil) zijn fiscale regelingen om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfs - middelen te stimuleren. Voor beide faciliteiten is een gelimiteerde lijst beschikbaar. Het is bekend dat voor elektrische auto s zowel de MIA als Vamil kan worden aangevraagd. Nu kan de MIA ook worden aangevraagd voor zeer zuinige auto's. Dit zijn de auto's die vallen >> Ik zeg wel eens dat de helft van alle bedrijven bij het verkeerde pensioenfonds is aangesloten. Dat klopt niet precies, maar het is wel iets om even bij stil te staan. Een bedrijf beoordeelt aan de hand van zijn activiteiten of en bij welk pensioenfonds het zich moet aansluiten. Vaak ligt dit in lijn met een verplichte toepassing van een cao. Als de activiteiten passen binnen de omschrijving van de werkingssfeer, is er geen keuze. De premieverplichting vloeit recht - streeks voort uit de wet Bpf (Bedrijfstakpensioenfondsen). De werknemer heeft dan een aan - spraak op pensioen jegens dat pensioenfonds. Een verschuiving van activiteiten of een bedrijfsovername kunnen ervoor zorgen dat de uitvoering van de pensioenregeling moet wijzigen. Als de werkgever dan een eigen pensioenverzekering voor de werknemers heeft, kun - nen forse claims volgen. Een groothandel in diepvries produc - ten kan bijvoorbeeld vallen onder de groothandel in levensmid delen maar raakt ook de gemaks - voedingindustrie. Een periodieke beoordeling is daarom raadzaam. Pensioenfondsen controleren scher per dan voorheen of alle bedrijven, die verplicht moeten deelnemen, dit ook echt doen. Juist nu, nu ze wel pensioen moeten betalen, maar (nog) geen premie ontvangen. Premie-inning over de achterliggende 5 jaar, maar moge - lijk zelfs over 20 jaar, is iets om serieus rekening mee te houden!

4 p.4 Tips Ondernemen Twee nieuwe parade - paardjes voor HEMA Bram Deurloo is de telg uit een echte retailfamilie. De naam onder het bijtellingstarief van 14% (formeel: dieselauto's met een CO 2 -uitstoot van minder dan 88 g/km en nietdieselauto's met een CO 2 -uitstoot van minder dan 95 g/km). De MIA is weliswaar minder dan voor elektrische auto's maar bedraagt nog altijd 13,5% van het investeringsbedrag. Vamil staat voor deze categorie auto's niet open. Let op! MIA en Vamil kunnen alleen worden toegepast als de investering binnen 3 maanden na bestelling wordt gemeld bij AgentschapNL. Wij kunnen deze aanvraag elektronisch voor u verzorgen. Vragen om volledige back-up van de server mag Voor het verwerken van uw belastingaangifte mag de Belastingdienst vragen om de back-up van uw digitale boekhouding. Het maakt hierbij volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) niet uit dat op de backup ook privégegevens of gegevens van andere onder - nemingen staan. Volgens de Nederlandse wetgeving bent u verplicht om die gegevens en inlichtingen te verstrekken die Deurloo is in Zierikzee een begrip. Ruim 20 jaar geleden trad Bram in de voetsporen van zijn vader. Na al ettelijke jaren in de HEMA in Zierikzee te hebben gewerkt, nam hij toen het bedrijf van zijn vader over. Inmiddels is hij als franchisenemer niet alleen verantwoordelijk voor de HEMA Zierikzee, maar ook voor die in Hoogerheide. Ik was nog maar 15 jaar toen ik al in de HEMA werkte. Toch was dat niet direct mijn roeping. Ik heb verschillende functies in de retail gehad. Uiteindelijk werd ik toch bedrijfsleider in Zierikzee en heb ik de zaak van mijn vader overgenomen. Zeven jaar geleden kwam daar de vestiging in Hoogerheide bij. Vernieuwing De afgelopen periode hebben we de winkels behoorlijk verbouwd. In Zierikzee hebben we het naastgelegen pand en de boven ver dieping erbij getrokken. Ik signaleerde dat op Schouwen-Duiveland veel vraag is naar food, zowel vanuit onze lunchroom als uit de take-away broodjesbar. Om hier meer ruimte voor te maken, heb ik deze verbouwing ingezet. Nu hebben we boven een lunchroom, naast de oorspronkelijke winkel, de take-away en bovendien meer vloeroppervlak voor alle andere artikelen. Ik ben heel trots op het resultaat, en niet alleen ik. Veel mensen vertellen me hoe blij ze zijn met deze inves - teringen in Zierikzee. voor uw belastingheffing van belang kunnen zijn. Het EHRM boog zich over een Noorse zaak. De Belastingdienst vroeg toegang tot de digitale boekhouding en tot een kopie van deze gegevens op de server. Het bedrijf weigerde echter om deze kopie te geven. Immers, op de server stonden ook gegevens van andere bedrijven en persoonlijke s van de werknemers. Het EHRM

5 p.5 doe je samen Tips Actie Belastingdienst bij Stamrecht BV's Bezit u aandelen in een Stamrecht- of Gouden handdruk BV? De Belastingdienst heeft aangekondigd deze BV's nader onder de loep te nemen. De Belastingdienst beoordeelt daarbij of uw stamrecht/gouden handdruk aan de voor - waarden voldoet en of uw BV zijn verplichtingen wel kan Nieuwe locatie In Hoogerheide ben ik destijds gestart op een locatie die min of meer tijdelijk was. Een paar weken geleden hebben we een nieuw pand aan het Raadhuisplein betrokken. Een mooi, nieuw pand met volop ruimte voor gebak. Want gebak, daar zijn Brabanders dol op. Als ik zo de eerste omzetcijfers bekijk, is deze nieuwe stek een prima keuze! Samenwerking De samenwerking met Schipper/OAZ is recent geformaliseerd. In het informele circuit had ik al regelmatig contact met John Swaanen. Maar mijn familie en ik deden al jaren zaken met een lokale boekhouder. Pas toen hij, vanwege pensionering, stopte, was er de noodzaak om over te stappen. Die keuze was toen snel gemaakt. John brengt veel deskundigheid in, ook op andere terreinen dan accountancy alleen. Bovendien, hij reageert altijd direct. Hij lijkt helemaal geen echte boekhouder maar meer een snelle manager. Dat werkt uitermate prettig. Hema Zierikzee Appelmarkt 10 Hema Hoogerheide Raadhuisstraat 28 T besliste echter dat het gerechtvaardigd was om een kopie van de volledige back-up te vragen, omdat het bedrijf nagelaten had om de administratie te scheiden. Het was voor de Belastingdienst niet mogelijk om de gegevens splitsen en het ter plaatse controleren van de gegevens zou te veel tijd kosten. nakomen. In een aantal gevallen is het geld nodig voor de toekomstige stamrechtuitkeringen geleend aan de DGA. De Belastingdienst zal toetsen of die lening wel zakelijk is en of de BV het risico loopt niet aan deze verplichtingen te kunnen voldoen. Wij zullen de komende periode alle stamrecht BV's in ons cliëntenbestand nalopen op mogelijk risico's. Mocht u hier op voorhand vragen over hebben, neemt u dan contact op met uw relatiebeheerder of fiscalist.

6 p.6 OAZ Advies De juiste 'bagage' creëert kansen op de arbeidsmarkt De huidige economische situatie heeft veel gevolgen voor de arbeidsmarkt. OAZ signaleert dat bedrijven en organisaties er alles aan doen om hun medewerkers 'binnenboord' te houden. Helaas lukt dit niet altijd. Dan is het belangrijk om de overstap van werk naar werk snel te maken. Gezien de politieke ontwikkelingen rond het ontslagrecht en de aanpassingen in de werk - loosheidswet, wordt het voor (ex-)mede werkers nog belangrijker om zo snel mo gelijk de over - stap van werk naar werk te maken. In veel gevallen is onder steuning daar bij wenselijk. OAZ kan en wil daarbij graag van toege voeg - de waarde zijn. Outplacement In een outplace ment traject bege leiden en coachen de adviseurs van OAZ de kandi daten op een per soon lijke, be trokken en professionele wijze. Ons doel is om samen met de kandidaten aan de slag te gaan. Wij reiken hen inzichten, vaardigheden en praktische handvatten aan. Hierdoor kunnen zij met nieuwe energie keuzes maken, kansen creëren en daarmee nieuw werk 'veroveren'. Op deze manier geven zij zelf een nieuwe impuls aan hun loopbaan. Maatwerk Afhankelijk van het beschikbare budget en de behoeften van de kandidaat, maken wij afspraken over de duur en de inhoud van het traject. Dit kan variëren van enkele gesprekken waarbij we inzoomen op praktische onder - werpen als het cv, het sollicitatiegesprek, gebruik van social media tot een intensief traject van 3 tot 6 maanden. Meer informatie Als u meer over onze aanpak wilt weten, neem dan contact op met Astrid de Zeeuw, telefoon: Zij informeert u graag vrijblijvend over de mogelijkheden die OAZ u kan bieden. Astrid de Zeeuw Personeelsadviseur

7 p.7 Even voorstellen Schipper Corporate Finance Schipper Corporate Finance Al 75 jaar bedient Schipper relaties in het Midden- en Kleinbedrijf. We hebben in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met aan- en verkoop van bedrijven, opvolging in het familiebedrijf, financieringsvraagstukken, waardebepalingen, herstructureringen en corporate recovery. Alle kennis en knowhow vanuit de Schipper organisatie hebben we gebundeld in Schipper Corporate Finance B.V. Vanuit drie verschillende vestigingen (Rotter - dam, Goes en Rijen) helpt Schipper Corporate Finance B.V. bij aan- en verkooptransacties van bedrijven en het reorganiseren en herstruc - tureren van bedrijven en bedrijfsprocessen (interim-management, corporate recovery). Daarnaast begeleiden wij fusies en zoeken investeerders of verwerven (complexe) finan - cieringen. Hierbij speelt ook het waarderen van ondernemingen een belangrijke rol. Zo hebben wij de afgelopen periode diverse transacties gerealiseerd voor onze relaties: * Reorganisatie van een drukkerij * Financiële deelname in een technische onder neming * Aankoop van een merkendealer * Verkoop van een automatiseringsbedrijf in de agrosector Hieronder een actueel overzicht van onze aanen verkoopprofielen. Gezocht Technische onderneming actief in nichemarkt Succesvolle, jonge ondernemer zoekt handelsof productiebedrijf, regio Randstad, maximaal 50 FTE. Hotel ter overname Om huidige activiteiten uit te breiden, hotel in Zuid-, Midden- of West-Nederland, 60 tot 100 kamers. Investeerders gezocht Wij zoeken investeerders die op basis van een gericht profiel zoeken naar participaties in diverse ondernemingen. Omdat wij regelmatig vragen krijgen naar risicodragend kapitaal bouwen wij een netwerk op van investeerders zodat wij vraag en aanbod beter met elkaar kunnen matchen. Aangeboden Motel/restaurant Midden-Zeeland, zakelijke en toeristische gas - ten, uitstekend trackrecord en goed draai en de onderneming. Goed lopend bouwbedrijf Landelijk opererend, gespecialiseerd bouw - bedrijf met gevarieerd vast klantenbestand opererend vanuit West-Brabant. Restaurant Regio Breda, gunstig gelegen, goede uitstraling, 82 couverts, 200 m 2 terras, wijnbar, netwerk - bijeenkomsten, feesten, terras. MBI behoort tot de mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roel Nagelmaeker (telefoon: of mail: of via uw vaste relatiebeheerder van Schipper Accoun - tants. Roel Nagelmaeker (36) Manager Corporate Finance Met Judith en onze kinderen Julius (9), Gabriëlle (6) en Felipe (14 weken) woon ik in Bavel. Ik ben register accoun - tant en heb van jongs af aan een brede algemene interesse. Na mijn opleiding werkte ik circa acht jaar als openbaar accountant en vijf jaar als directeur van een productie - bedrijf. Daarna maakte ik de overstap naar Schipper. Binnen Schipper ben ik als manager Corporate Finance (CF) verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van deze afdeling. CF richt zich op voor klanten ingrijpende trajecten als aan- en verkoop van onder - nemingen, opvolging in het familiebedrijf, echt schei ding en financieringsvraagstukken. Ook corporate recove ry trajec - ten vallen onder onze afdeling. Hierbij kunt u denken aan zwaar weer situaties met terug lopende resultaten, ge - dwongen herstructurering, bijzon der be heer of faillissemen - ten. In CF trajecten speelt het waar deren van onder ne min - gen een centrale rol. Deze waarde altijd is sub jectief. Eén liter water kan in de woestijn immers beduidend meer waard zijn dan een dia mant. Dit betekent dat persoonlijke belangen en motieven en het onderhandelingsresultaat een grote rol spelen bij de uit - eindelijke prijs vorming. En juist dit maakt het vakge bied voor mij zo boeiend.

8 Ondanks de zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets mis gaan. De redactie, de uitgever en de verspreider kunnen echter niet aanspra kelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventueel onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. Grafische Vormgeving: de Wilde Zeeuw, Terneuzen Tekst: Caroline Houmes, Terneuzen De foto s in deze uitgave zijn afkomstig uit het archief van klanten, de Wilde Zeeuw en Schipper/OAZ. p.8 Jaap Spijker Eigenaar Beddenspecialist Spijker Informail Hofleverancier van slaapcomfort Spijker in Maassluis staat al ruim honderd jaar synoniem voor optimaal slaapcomfort. Afgelopen jaar vierde het familiebedrijf dit bijzondere jubileum. Het eeuwfeest kreeg een extra dimensie vanwege de toekenning van het predicaat Hofleverancier. Wij beschouwen dit als de kroon op ons werk. Aan het woord is Jaap Spijker. Samen met zijn vrouw Anke staat hij sinds 1980 aan het roer van Beddenspecialist Spijker. Wij zijn ons binnen het bedrijf steeds verder gaan specialiseren in alles op het gebied van slaapcomfort. Dat doen we inmiddels binnen de groep Beddenspecialist.nl. Goede nachtrust door SlaapID Jaap signaleert dat mensen de laatste tijd sterk hechten aan kwaliteit en advies. Logisch want mensen willen hun euro s goed besteden. Het SlaapID van de Beddenspecialist.nl is daarop een passend antwoord. Dit is een soort sensor die mensen thuis, tijdens de nacht, dragen. Na drie nachten kunnen wij uitlezen welke matras en welke bodem het meest passend zijn. Daarmee onderstrepen wij eens te meer de meerwaarde van onze kennis en ervaring. Een slaapadvies op maat staat garant voor een goede en gezonde nachtrust. Samenwerking Beddenspecialist Spijker voert onder andere de merken: Pullman, Swissflex, LeDorm, Auping en Beddelicious. De samenwerking met Schipper bestaat al zo lang als Jaap zich kan herinneren. We deden al zaken met Ad Fröberg en doen dat nu nog steeds. Over hem en zijn collega Ria van Aalst zijn we buitengewoon tevreden. Zij zijn er als we ze nodig hebben. Ook bij alle werk - zaamheden voor de toekenning van de Koninklijke onderscheiding heeft Jaap veel steun gehad vanuit Schipper Accountants. Om het Koninklijk Wapen en de titel 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' te mogen voeren, komt heel wat kijken. Je moet een onberispelijke reputatie hebben. Daarom word je bedrijf volledig, op alle facetten van de bedrijfsvoering, doorgelicht. Dat het Hare Majesteit uiteindelijk behaagt heeft om ons te decoreren, stemt ons buitengewoon trots. Vestigingen Schipper Accountants Schipper Corporate Finance Schipper Pensioenadvies Goes Made Middelharnis Oud-Beijerland Rijen Rotterdam Terneuzen Tholen Vlissingen Zierikzee Zundert OAZ advies Goes OAZ subsidieadvies Soesterberg Vlissingen Sigma Personeelsdiensten Goes Rijen Rotterdam Terneuzen Website Telefoon ondernemen doe je samen

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Actueel EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Keuzes voor de juiste richting. Dat is de essentie! De Jager Actueel is een uitgave voor ondernemers. Met dit blad informeren wij u

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012 Presentatie Auto van de zaak Auto in de loonbelasting (vanaf 2006) Bijtelling voor ter beschikking gestelde personenauto s en bestelauto s Waarover

Nadere informatie

+ + Het meest gebruikte professionele overnameplatform van Nederland. Effectief platform. + TRENDS 2014 De overnamemarkt veert weer op

+ + Het meest gebruikte professionele overnameplatform van Nederland. Effectief platform. + TRENDS 2014 De overnamemarkt veert weer op 04 01 COVER.indd 1 25-11-13 09:07 Effectief platform Brookz groei, durfkapitaal & bedrijfsovername groei, durfkapitaal & bedrijfsovername Top 30 Fiscaal advies + TRENDS 2014 De overnamemarkt veert weer

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar)

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) MRB Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto s Voor (semi) elektrische auto s

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief AUTOBELASTINGEN 2014 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s stopt 1 januari 2014 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s stopt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 1 e editie 17 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Pensioen. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw

Pensioen. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Pensioen Een nieuwe baan Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Een nieuwe baan... 3 1. Wat is waardeoverdracht?... 4 2. Wanneer is waardeoverdracht gunstig?... 6 3. Moet ik betalen voor waardeoverdracht?...

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 Onder voorbehoud van goedkeuring Eerste Kamer. MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor

Nadere informatie

Ook tijdens uw pensioen de wind in de zeilen

Ook tijdens uw pensioen de wind in de zeilen U hebt voor het regelen van uw pensioen ondermeer: eigen beheer Houdt u de touwtjes zelf in handen? verzekeren pensioenfonds pensioen BV of stichting bancaire producten Pensioenadvies voor u als directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

ZELFSTANDIG MAAR NIET ALLEEN Als adviseurs opereren de accountants, juristen en fiscalisten van de Scheers Groep volledig zelfstandig.

ZELFSTANDIG MAAR NIET ALLEEN Als adviseurs opereren de accountants, juristen en fiscalisten van de Scheers Groep volledig zelfstandig. GROOT BOEK REKENEN EN REDENEREN Mensen maken cijfers en letters. De Scheers Groep maakt er getallen en woorden van. Doortimmerd en doordacht. Het samenwerkingsverband van de Scheers Groep bundelt een schat

Nadere informatie

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen nog in 2013 kunt u als ondernemer een beroep doen op verschillende vormen van investeringsaftrek.

Nadere informatie

WFT- module pensioenverzekeringen. 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC

WFT- module pensioenverzekeringen. 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC WFT- module pensioenverzekeringen 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC Agenda Inleiding WFT module pensioenverzekeringen Toets / eindtermen WFT module pensioenverzekeringen WFT Pensioenopleiding WFT Examen Voorstel

Nadere informatie

uw bedrijf ook in acconditie? www.acconavm.nl Ruimte voor ondernemen. Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie

uw bedrijf ook in acconditie? www.acconavm.nl Ruimte voor ondernemen. Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie Ruimte voor ondernemen. uw bedrijf ook in acconditie? Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie Gezonde financiële huishouding accountancy belastingadvies strategisch advies accountantscontrole

Nadere informatie

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Blömer accountants en adviseurs Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Als professional op het gebied van accountancy en fiscale advisering zijn we u graag van dienst. Deskundig en betrokken

Nadere informatie

Business to Business Productinformatie 2013

Business to Business Productinformatie 2013 Business to Business Productinformatie 2013 Geen uitstoot Geen BPM Nooit meer tanken! Welkom bij Nimoto! Het grote voordeel van duurzaam rijden Nimoto elektrische scooters staat voor duurzame mobiliteit

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3 Vraag 1 Klopt het dat de Mitsubishi Outlander PHEV in aanmerking komt voor 0% BPM (belasting op personenauto s en motorrijwielen), de subsidieregelingen KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), MIA (milieuinvesteringsaftrek)

Nadere informatie

Ervaar de voordelen van onze. 75 jaar ervaring!

Ervaar de voordelen van onze. 75 jaar ervaring! Ervaar de voordelen van onze 75 jaar ervaring! Jos Klaasse (1956) Jos is fiscalist en ondernemersadviseur. Hij heeft o.a. maatschappen in de financiële en dienstverlenende sector en MKB-ondernemers als

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek bedrijfsoverdracht familiebedrijven. 20 juni 2012

Uitkomsten onderzoek bedrijfsoverdracht familiebedrijven. 20 juni 2012 Uitkomsten onderzoek bedrijfsoverdracht familiebedrijven 20 juni 2012 Samenvatting De waardering van het familiebedrijf vormt een belangrijk obstakel bij de overdracht van de onderneming. Vooral de waardering

Nadere informatie

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers WerkZekerplan Voor nieuw werk en zekerheid In uw organisatie dreigt overtolligheid of ontslag voor een of meer werknemers.

Nadere informatie

UW BEDRIJF VERKOPEN?

UW BEDRIJF VERKOPEN? UW BEDRIJF VERKOPEN? BEDRIJFSVERKOOP Begeleiding bij bedrijfsverkoop Elke zelfstandig ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken: bedrijfsverkoop. Het verkopen van uw bedrijf is geen sinecure. Het

Nadere informatie

Startersbrochure YKV accountants & adviseurs

Startersbrochure YKV accountants & adviseurs Startersbrochure YKV accountants & adviseurs Wilhelminalaan 10 2405 ED Alphen aan den Rijn 0172-443674 Rietbaan 2b 2908 LP Capelle aan den IJssel 010-4219228 www.ykv.nl Over YKV accountants & adviseurs

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

U doet goede zaken met een accountant

U doet goede zaken met een accountant U doet goede zaken met een accountant Onno Kobus, directeur P&O bureau: Nu ik weet dat de financiën goed geregeld zijn, kan ik al mijn energie richten op mijn bedrijf. U doet goede zaken met een accountant

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Witlox van den boomen. zo zien wij het. Over de organisatie

Witlox van den boomen. zo zien wij het. Over de organisatie Witlox van den boomen. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe KRACHTIG mag advies zijn? Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Onze adviezen zijn gericht op effect. Goed gemotiveerde aanbevelingen voor

Nadere informatie

Actueel. Fiscale adviezen op maat voor ondernemers Creëer rust met fiscale planning

Actueel. Fiscale adviezen op maat voor ondernemers Creëer rust met fiscale planning Actueel EEN UITGAVE VAN zoys ACCOUNTANts & BELASTINGADVISEURS jaargang 1 NR. 2 SEPTEMBER 2011 Fiscale adviezen op maat voor ondernemers Creëer rust met fiscale planning Zoys Actueel is een uitgave voor

Nadere informatie

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

A.P.A. Martens 2011513 Waalwijk 2011

A.P.A. Martens 2011513 Waalwijk 2011 [AFSTUDEREN BIJ BEDRIJF] Afstudeerrapportage Avans Communicatie Multimedia Design A.P.A. Martens Waalwijk 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 4 Beschrijving organisatie Gevolgde werkwijze Samenvatting

Nadere informatie

Belastingplan 2014: gas geven of afremmen?

Belastingplan 2014: gas geven of afremmen? Belastingplan 2014: gas geven of afremmen? Businessclub Bij de Tijd 29 oktober 2013 Ondernemende Accountants Deze presentatie betreft de plannen zoals die op 29 oktober 2013 bekend zijn. Indien u wilt

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid KRACHTIG ADVISEREN BIJ FUSIES EN OVERNAMES Met een divers team van organisatieadviseurs ondersteunen we ondernemingsraden bij het beoordelen van voorgenomen verkoop, fusies en overnames van bedrijven.

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

COLLECTIEVE PENSIOENREGELING

COLLECTIEVE PENSIOENREGELING COLLECTIEVE PENSIOENREGELING VOOR DE VERF- EN DRUKINKTINDUSTRIE INTRODUCTIE VOOR WERKGEVERS 1 COLLECTIEVE PENSIOENREGELING VOOR DE VERF- EN DRUKINKTINDUSTRIE 20076w14 HET PENSIOENFONDS PGB Sinds 1 januari

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst

10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst 10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst 10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst Als uw onderneming wil

Nadere informatie

Schipper/OAZ. berichten. Schipper; nu òòk vergunning voor pensioenadvies. Samenwerking in optima forma. ondernemen doe je samen

Schipper/OAZ. berichten. Schipper; nu òòk vergunning voor pensioenadvies. Samenwerking in optima forma. ondernemen doe je samen Schipper/OAZ # 38 berichten Nieuwsbrief september 2012 p.1 Samenwerking in optima forma Schipper; nu òòk vergunning voor pensioenadvies pag. 2: Training gespreks - vaardig heden pag. 3: Verhoging btw naar

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-!

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.175,-! Duurzaam rijden. Dat moet voor iedereen bereikbaar

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden!

Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Optimaliseer uw ondernemersinkomen 2013 Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga Benut uw mogelijkheden! Als u ervoor gekozen heeft te ondernemen in de bv, krijgt u meteen meerdere petten op.

Nadere informatie

Slimme ondernemers kennen de weg...

Slimme ondernemers kennen de weg... Slimme ondernemers kennen de weg... Als je de route kent, kom je nog eens ergens......en bereiken zo trefzeker hun bestemming Verspeek/Mutsaers zorgt voor trefzekere (financiële) begeleiding van het MKB.

Nadere informatie

De Hooge Waerder Corporate Finance

De Hooge Waerder Corporate Finance De Hooge Waerder Corporate Finance Aankoop van een bedrijf Of u nu een bedrijf wilt overnemen, omdat het een minder risicovolle manier is om een bedrijf te starten of omdat u uitbreidingsmogelijkheden

Nadere informatie

Ons kantoor. www.mudifin.nl

Ons kantoor. www.mudifin.nl 0 UW ONDERNEMING Ons kantoor In 2004 hebben wij, Ingrid en Michael Muyres, Mudifin opgericht. Inmiddels is ons kantoor uitgegroeid tot een full service organisatie op financieel en fiscaal gebied. Samen

Nadere informatie

Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl

Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl ` Brandsma & Klijn Postbus 184 9350 AD Leek T: 0594-642566 F: 0594-549675 info@brandsma-klijn.nl www.brandsma-klijn.nl Tolbert, 16 december 2013 Betreft: Informatiebrief 2013/2014 Beste klant, Allereerst

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 202 203 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 323 Vragen van de leden Omtzigt,

Nadere informatie

Special: Werkkostenregeling 2011

Special: Werkkostenregeling 2011 Special: Werkkostenregeling 2011 De werkkostenregeling Op dit moment zijn er allerlei regelingen voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen. Uitgangspunt hierbij is dat zakelijke kosten belastingvrij

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit loont. 30 september 2013

Duurzame mobiliteit loont. 30 september 2013 Duurzame mobiliteit loont 30 september 2013 Voorstelrondje Waar werkt u? Wat is uw verbinding met mobiliteit? Wat zijn uw ambities voor uw organisatie? 2 Dienstverlening Businessplan en Financiering Innovatie

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Nieuwsbrief 2012, 1 e jaargang, 2 e editie Inhoud 1. De ondernemer voor de inkomstenbelasting 1.1 Nieuwe BTW per 1 oktober 2012! 1.2 Aanpassing urencriterium naar omzetcriterium? 2. De B.V. 2.1 Flex-BV-wet

Nadere informatie

Business to Business Productinformatie 2014

Business to Business Productinformatie 2014 Business to Business Productinformatie 2014 Geen uitstoot Geen BPM Nooit meer tanken! Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 De Nimoto en Nimoto Pro modellen Hoofdstuk 2 Waarom Nimoto? Hoofdstuk 3 De fiscale voordelen

Nadere informatie

vooruit! Zerobikes Amsterdam bv

vooruit! Zerobikes Amsterdam bv Amsterdam gaat erop vooruit! bv Showroom & Verkoop: Nieuwe Kerkstraat 145 (tussen Weesper- en Roetersstraat) 1018 VL Amsterdam-Centrum T 020 423 15 54 info@zerobikesamsterdam.nl Service & Onderhoud: Amstel

Nadere informatie

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl

Onderwijs. Achtergrond. Corporate Communicatie Scan. www.godding-co.nl Onderwijs Corporate Communicatie Scan Godding & co corporate communicatie Bredaseweg 86 5038 NH Tilburg 013-518 6158 013-518 6159 info@godding-co.nl De communicatiescan geeft inzicht in uw communicatiebeleid.

Nadere informatie

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief december 2013 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf

Nadere informatie

Mediakaart 2016 VOOR GROEI, FINANCIERING & BEDRIJFSOVERNAME

Mediakaart 2016 VOOR GROEI, FINANCIERING & BEDRIJFSOVERNAME CROSSMEDIAAL PLATFORM VOOR GROEI, FINANCIERING & BEDRIJFSOVERNAME 1 Magazine INSPIRATIE & INFORMATIE OVER BELANGRIJKE STRATEGISCHE ISSUES Brookz groei, durfkapitaal & bedrijfsovername groei, durfkapitaal

Nadere informatie

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De ambitie om uw organisatie te laten excelleren RSM Niehe Lancée geniet een uitstekende reputatie op het gebied van accountancy en belastingadvies. Opdrachtgevers kunnen

Nadere informatie

Muziektherapeut en/of ondernemer?

Muziektherapeut en/of ondernemer? Muziektherapeut en/of ondernemer? STerk door Eigen merk. NVvMT Actiefdag te Wolfheze Zaterdag 15 juni 2013 Cun van Heerden Inhoud presentatie Waarom een eigen praktijk? Therapeut of ondernemer? Combinatie

Nadere informatie

2010: fiscale voordelen voor de mkb er

2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er 2010: fiscale voordelen voor de mkb er Alle beetjes helpen. Als ondernemer weet u dit als geen ander. Zeker in het huidige economische klimaat is het belangrijk dat

Nadere informatie

Hesselink Koffie: een bedrijf met allure

Hesselink Koffie: een bedrijf met allure Hesselink Koffie: een bedrijf met allure Het interieur: eigentijds en fris. Strakke lijnen, een diversiteit aan materialen maar ook warm. Alles is van tevoren bedacht. En dat is ook echt te zien. Het bedrijfspand

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

UW BEDRIJF FINANCIEREN

UW BEDRIJF FINANCIEREN UW BEDRIJF FINANCIEREN BEDRIJFSFINANCIERING Zonder financiering kan een onderneming niet bestaan. Of het nu gaat om de omvang van het eigen vermogen of de ontwikkeling van uw werkkapitaal: de wijze waarop

Nadere informatie

Actueel. De brug tussen verschillende werelden Een bron van inspiratie bij internationaal zaken doen

Actueel. De brug tussen verschillende werelden Een bron van inspiratie bij internationaal zaken doen Actueel EEN UITGAVE VAN zoys ACCOUNTANts & BELASTINGADVISEURS jaargang 1 NR. 3 DECEMBER 2011 De brug tussen verschillende werelden Een bron van inspiratie bij internationaal zaken doen Zoys Actueel is

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat?

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat? Maatschappelijk verantwoord ondernemen: hoe en wat? Voor Van Dijk Employment Services is bijdragen aan een beter milieu, een beter klimaat en een betere samenleving vanzelfsprekend. Maatschappelijk verantwoord

Nadere informatie

cijfers zijn overal u moet er blind op kunnen vertrouwen

cijfers zijn overal u moet er blind op kunnen vertrouwen cijfers zijn overal u moet er blind op kunnen vertrouwen Verstegen Verstegen is een middelgroot kantoor van accountants en (belasting)adviseurs, gevestigd in Dordrecht. Met zo n 100 medewerkers staan we

Nadere informatie

Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019

Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019 Met het ZZP Voordeel Plan rijden uw klanten al een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,- En ze betalen ook nog eens geen bijtelling tot 2019 Tel het belastingvoordeel op en de Prius Plug-in Hybrid is er vanaf

Nadere informatie

Growth Capital Fund BV

Growth Capital Fund BV Growth Capital Fund BV Groei en ondernemen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Groeibedrijven vormen een belangrijke aanjager van de economie. Sommige bedrijven groeien spectaculair, anderen laten

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Auto in 2015, 2016, 2017 en verder Versie: 9 juli 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek

Nadere informatie

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting

Kluwer Online Research Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting Belastingadvies Actualiteiten auto in de inkomsten- en loonbelasting CO 2 -differentiatie: de regels met ingang van 1 januari 2012 Het kabinet stimuleert het rijden van een schonere auto van de zaak via

Nadere informatie

10 voordelen van de bedrijfskundige scan voor (MKB-) ondernemingen

10 voordelen van de bedrijfskundige scan voor (MKB-) ondernemingen 10 voordelen van de bedrijfskundige scan voor (MKB-) ondernemingen Inhoud Introductie / samenvatting... 3 10 Voordelen van de Bedrijfskundige Scan... 4 1. Bedrijfskundige scan geeft u inzicht... 4 2. De

Nadere informatie

Benut uw mogelijkheden!

Benut uw mogelijkheden! Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Top 10 fiscale voordelen en aftrekposten voor de dga (2013) Benut uw mogelijkheden! Huizen, november 2013 1 Introductie Als u ervoor gekozen

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

AVONTUUR VRIENDEN GELUK LIEFDE VERTROUWEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE

AVONTUUR VRIENDEN GELUK LIEFDE VERTROUWEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE AVONTUUR VRIENDEN GELUK AFSCHEID SAMEN LIEFDE VERTROUWEN GLIMLACH VERHUIZEN GEVOEL LEVEN WONEN GEBOORTE BLIJDSCHAP FAMILIE O N D E R L I N G E s - G R A V E N H A G E M O M E N T E N GLIMLACH GELUK LIEFDE

Nadere informatie

WOONGOED HYPOTHEKEN DIENSTENWIJZER. Wer op HET Frrunrucrerl Torzrcnr

WOONGOED HYPOTHEKEN DIENSTENWIJZER. Wer op HET Frrunrucrerl Torzrcnr WOONGOED HYPOTHEKEN DIENSTENWIJZER Wer op HET Frrunrucrerl Torzrcnr lnformatie over onze dienstverleninq Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009

FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 FACTSHEET WIJZIGINGEN BELASTINGEN AUTO 2009 Verhoging MRB-tarief per 1 januari 2009 De afbouw van de BPM wordt net als in 2008 gefinancierd door een verhoging van het rijksdeel van de MRB. De stijging

Nadere informatie

Welkom bij ABP. geef uw pensioen een goede start

Welkom bij ABP. geef uw pensioen een goede start Welkom bij ABP geef uw pensioen een goede start Inhoudsopgave Pagina Hartelijk welkom bij ABP 4 Wanneer ontvangt u ABP-pensioen? 7 Check 1: Woont u ongehuwd samen? 10 Check 2: Hebt u al pensioen opgebouwd?

Nadere informatie

SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA

SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA SGB SPAARREGELINGEN BEDRIJFSSPAARREGELINGEN IN DE GRAFIMEDIA Bedrijfssparen in de grafimedia branche Het Spaarloonfonds voor de Grafische Bedrijven (SGB) verzorgt voor de grafimedia branche de collectieve

Nadere informatie

Online applicatie voor participatie en re-integratie

Online applicatie voor participatie en re-integratie EazyUitstroom EazyUitstroom Online applicatie voor participatie en re-integratie Pit Strategie biedt innovatieve oplossingen voor sociale diensten van gemeenten om maximaal resultaat op uitstroom te realiseren.

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Wanneer een I-i constateert dat een bedrijf onterecht niet als uitzend- of inleenorganisatie in IFV staat, dient dit aangepast te worden.

Wanneer een I-i constateert dat een bedrijf onterecht niet als uitzend- of inleenorganisatie in IFV staat, dient dit aangepast te worden. Gebruikershandleiding IFV voor inspectie instellingen De inspectie wordt in 2 delen ingedeeld. De vaste gegevens van de opdrachtnemer (controleren en aanvullen) en de inspectiegegevens (rapportage toevoegen).

Nadere informatie

Uw Partner in Pensioenadvies

Uw Partner in Pensioenadvies Uw Partner in Pensioenadvies Overdracht van uw pensioencliënt zonder risico op verlies van de verzekeringsportefeuille PensioenPartner is een initiatief van Nederlands Pensioenbureau en vormt een landelijk

Nadere informatie

Uw Partner in Pensioenadvies

Uw Partner in Pensioenadvies Uw Partner in Pensioenadvies Overdracht van uw pensioencliënt zonder risico op verlies van de verzekeringsportefeuille. PensioenPartner is een initiatief van Nederlands Pensioenbureau en vormt een landelijk

Nadere informatie

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009

Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Fiscaliteiten autobelastingen in 2009 Afbouw BPM, slurptax, vrijstelling BPM voor zuinige auto's, wijzigingen in de motorrijtuigenbelasting (MRB). Ook in 2009 gaat er veel veranderen op het gebied van

Nadere informatie

Habilis Executive Search. Banking & Finance

Habilis Executive Search. Banking & Finance Habilis Executive Search Banking & Finance Oog voor mens en organisatie Habilis mens en organisatie BV is een brede dienstverlener op het gebied van HRM en arbeidsmarktvraagstukken. De activiteiten die

Nadere informatie

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN Onderzoek onder MKB bedrijven (1-99 werknemers) GfK 2015 Januari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten A. Zakelijke schademarkt

Nadere informatie

Het belang van een plan

Het belang van een plan Accountants >> Fiscaal >> Corporate Finance >> Pensioen >> Personeel & Organisatie Schipper Nieuwsbrief #6 - december - 2014 Het belang van een plan Het economisch herstel treedt binnen diverse sectoren

Nadere informatie

Hét middellange krediet voor uw bedrijfsinvesteringen.

Hét middellange krediet voor uw bedrijfsinvesteringen. Hét middellange krediet voor uw bedrijfsinvesteringen. Brede kennis en ervaring in zowel de financiële wereld als het ondernemerschap is de basis van het MKBi Groeifonds Geef het mkb de juiste impuls met

Nadere informatie

Stappenplan bedrijfsoverdracht

Stappenplan bedrijfsoverdracht Stappenplan bedrijfsoverdracht t.b.v. verkoper FASE 1: ORIËNTATIE 1 Wat wilt u precies overdragen? Het hele bedrijf? Het onroerend goed? Wordt de onderneming na overdracht voortgezet? 2 Hoe lang blijft

Nadere informatie

KOOI. Bouwen met. Special! 40 pagina s vakwerk van Bouwen met Kooi. Kooi 65 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk

KOOI. Bouwen met. Special! 40 pagina s vakwerk van Bouwen met Kooi. Kooi 65 jaar vakmanschap. Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk Bouwen met KOOI nr 1 DECEMBER 2010 Special! 40 pagina s vakwerk van Kooi 65 jaar vakmanschap Tevreden & ontzorgen Wij leveren turnkey vakwerk 2. BOUWEN MET KOOI BOUWEN MET KOOI 3. korte lijnen. Dat is

Nadere informatie

Rabobank Private Banking

Rabobank Private Banking Onbezorgd wonen voor DGA s Rabobank Private Banking Als directeur grootaandeelhouder verkeert u in een bijzondere positie. U leidt een bedrijf en steekt daar veel energie in. Na het werk samen met uw gezin

Nadere informatie

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op!

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op! Niet groter, maar slimmer en kleiner is het antwoord op onze huidige economische problemen. Abel accountants is een klein accountantskantoor. Bewust klein omdat wij geloven in persoonlijke contacten, een

Nadere informatie

G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E. mtr. w I. M i. een overzicht van onze dienstverlening WALTMANN&Co. BEDRIJFSHUISVESTING

G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E. mtr. w I. M i. een overzicht van onze dienstverlening WALTMANN&Co. BEDRIJFSHUISVESTING p WALTMANN&CO. Bedrijfshuisvesting G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E M i mtr w I een overzicht van onze dienstverlening BEDRIJFSHUISVESTING Waltmann & Co. Makelaars: Een begrip in de Drechtsteden

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie