pag. 2: Schipper: één naam, één uitstraling pag. 3: Fiscale tips pag. 6: Juiste bagage creëert kansen op arbeidsmarkt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "pag. 2: Schipper: één naam, één uitstraling pag. 3: Fiscale tips pag. 6: Juiste bagage creëert kansen op arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 pag. 2: Schipper: één naam, één uitstraling pag. 3: Fiscale tips pag. 6: Juiste bagage creëert kansen op arbeidsmarkt pag. 7: Schipper Corporate Finance

2 p.2 Nieuwe huisstijl Schipper: één naam, één uitstraling De huidige tijd vereist heldere communicatie en duidelijke beeldvorming. Na ruim tien jaar vinden wij het daarom tijd om onze uitstraling en communicatiemiddelen nieuw elan te geven. Daar komt bovendien de fusie met onze partners in Noord-Brabant bij, die in 2012 heeft plaatsgevonden. Ook dit vraagt om eenduidige communicatie vanuit onze totale Schipper-organisatie. Eén naam: Schipper Het huidige logo van Schipper Accountants en OAZ Advies vinden we te complex. De poppetjes vertellen niet direct wat u van onze organisatie mag verwachten. Om die reden kiezen wij voor een aanpak die veel beter bij een zakelijke dienstverlener als Schipper past. Onze naam wordt: Schipper. Vanuit deze over koepelende naam bieden wij onze diensten onder verschillende labels aan: Accoun tants, Fiscaal, Corporate Finance, Pensioen en Personeel & Organi satie. De frisse huiskleuren: donkerblauw, hardblauw en wit, zorgen voor herkenning. Verder valt de subtiele twist in de naam op: één van de dubbele letters P wordt iets opgetild. De gedachte achter deze twee P's naast elkaar is: de adviseur naast de onder nemer. We gaan niet op uw stoel zitten, maar staan wel pàl naast u. Op de voorkant van deze nieuwsbrief lichten wij al een tipje van de sluier op. Wilt u meer zien van onze nieuwe huisstijl ga dan naar: nieuwe-huisstijl.htm Klaar voor de toekomst De nieuwe huisstijl ademt onze identiteit uit: no-nonsense, professioneel en met een persoonlijke touch. De aanstaande publiciteits - campagne, zowel in print als online, zal onze boodschap duidelijk vertellen: Schipper kijkt vooruit en is klaar voor de toekomst. De komende weken zullen we onze nieuwe huisstijl doorvoeren in onze com municatieuitingen zoals de website, correspondentie en social media. Ook onze nieuws brief gaat veranderen. In septem ber ontvangt u de eerste nieuws brief in een nieuw jasje. Dan presen - teren wij u de Schipper Visie. MVO Schipper houdt zich al jaren bezig met Maat - schap pelijk Verantwoord Ondernemen. Zo spon - soren wij goede doelen, ondersteunen stich ting - en en lokale intiatieven op het gebied van mens, milieu en maatschappij. Een accountantskantoor is een papiervreter, door - dat veel correspondentie maar ook jaarverslagen hardcopy aan onze rela - ties worden overhan digd. Met het oog op het milieu zijn wij bezig zoveel mogelijk te digi - taliseren. Daarom zullen wij ook onze nieuwsbrief op termijn digitaal ver - sturen. Wilt u ons een handje helpen bij het bij - dragen aan een beter milieu, meld u dan aan voor onze digitale nieuws brief door de code hieronder te scannen of ga naar: accountants.nl/nieuws/ digitale-nieuwsbrief Bert Kole Dagelijks bestuur

3 p.3 Mensenkennis Tips van specialisten Ruud Goense, Senior pensioenadviseur Einde Fiscaal voordeel jonge oldtimers Op 1 januari 2014 komt er waarschijnlijk een einde aan het belastingvoordeel voor jonge oldtimers. De huidige vrijstelling in de motor - rijtuigenbelasting (MRB) geldt dan uitsluitend nog voor oude, klassieke auto's. De nieuwe afspraken met de oldtimerbranche voorzien in een vrijstelling voor alle motor rijtuigen van 40 jaar en ouder. Dit betreft dus benzine-, dieselen LPG-oldtimers, motor fietsen, bussen, vrachtauto's en kampeerauto's. Voor sommige auto s geldt, als overgangs - regeling, een kwarttarief in de MRB met een maximum van 120 per jaar ( 30 per kwar - taal). Dit geldt uitsluitend als in de winter - maanden (december, januari en februari) niet van de openbare weg gebruik wordt gemaakt. Deze overgangsregeling geldt alleen voor oldtimers die op 1 januari 2014 tussen de 26 en 40 jaar oud zijn (datum eerste toelating van 1963 tot en met 1987). Eigenaren van auto's die op diesel rijden of voertuigen met een ingebouwde LPG-instal - latie betalen volgens de nieuwe regeling het normale MRB-tarief. Let op! Deze veranderingen in de fiscale behandeling van oldtimers in de MRB zijn nog niet definitief. Naar verwachting worden de aanpassingen opgenomen in het Belastingplan Versnelde afschrijving 2013 gaat niet door Door het recent gesloten sociaal akkoord tussen kabinet en werkgevers- en werknemer s - organisaties zijn de aangekondigde extra bezuinigingen van 4,3 miljard per 2014 geschrapt. Als compensatie voor dit bedrag is het plan om dit jaar versneld te kunnen afschrijven op bedrijfsinvesteringen voorlopig van de baan. Het plan met de versnelde afschrijving had als doel ondernemers te helpen met een eenmalige liquiditeitsimpuls. Ondernemers zouden nog dit jaar direct 50% van hun investeringen kunnen afschrijven. Normaal is dat maximaal 20%. Door deze maatregel zou u pas later belasting over de winst hoeven te betalen, waardoor u meer financiële armslag zou krijgen voor het doen van investeringen. MIA geldt ook voor zeer zuinige auto's (14%-bijtelling) Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Wille - keurige afschrijving voor milieu-bedrijfs - middelen (Vamil) zijn fiscale regelingen om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfs - middelen te stimuleren. Voor beide faciliteiten is een gelimiteerde lijst beschikbaar. Het is bekend dat voor elektrische auto s zowel de MIA als Vamil kan worden aangevraagd. Nu kan de MIA ook worden aangevraagd voor zeer zuinige auto's. Dit zijn de auto's die vallen >> Ik zeg wel eens dat de helft van alle bedrijven bij het verkeerde pensioenfonds is aangesloten. Dat klopt niet precies, maar het is wel iets om even bij stil te staan. Een bedrijf beoordeelt aan de hand van zijn activiteiten of en bij welk pensioenfonds het zich moet aansluiten. Vaak ligt dit in lijn met een verplichte toepassing van een cao. Als de activiteiten passen binnen de omschrijving van de werkingssfeer, is er geen keuze. De premieverplichting vloeit recht - streeks voort uit de wet Bpf (Bedrijfstakpensioenfondsen). De werknemer heeft dan een aan - spraak op pensioen jegens dat pensioenfonds. Een verschuiving van activiteiten of een bedrijfsovername kunnen ervoor zorgen dat de uitvoering van de pensioenregeling moet wijzigen. Als de werkgever dan een eigen pensioenverzekering voor de werknemers heeft, kun - nen forse claims volgen. Een groothandel in diepvries produc - ten kan bijvoorbeeld vallen onder de groothandel in levensmid delen maar raakt ook de gemaks - voedingindustrie. Een periodieke beoordeling is daarom raadzaam. Pensioenfondsen controleren scher per dan voorheen of alle bedrijven, die verplicht moeten deelnemen, dit ook echt doen. Juist nu, nu ze wel pensioen moeten betalen, maar (nog) geen premie ontvangen. Premie-inning over de achterliggende 5 jaar, maar moge - lijk zelfs over 20 jaar, is iets om serieus rekening mee te houden!

4 p.4 Tips Ondernemen Twee nieuwe parade - paardjes voor HEMA Bram Deurloo is de telg uit een echte retailfamilie. De naam onder het bijtellingstarief van 14% (formeel: dieselauto's met een CO 2 -uitstoot van minder dan 88 g/km en nietdieselauto's met een CO 2 -uitstoot van minder dan 95 g/km). De MIA is weliswaar minder dan voor elektrische auto's maar bedraagt nog altijd 13,5% van het investeringsbedrag. Vamil staat voor deze categorie auto's niet open. Let op! MIA en Vamil kunnen alleen worden toegepast als de investering binnen 3 maanden na bestelling wordt gemeld bij AgentschapNL. Wij kunnen deze aanvraag elektronisch voor u verzorgen. Vragen om volledige back-up van de server mag Voor het verwerken van uw belastingaangifte mag de Belastingdienst vragen om de back-up van uw digitale boekhouding. Het maakt hierbij volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) niet uit dat op de backup ook privégegevens of gegevens van andere onder - nemingen staan. Volgens de Nederlandse wetgeving bent u verplicht om die gegevens en inlichtingen te verstrekken die Deurloo is in Zierikzee een begrip. Ruim 20 jaar geleden trad Bram in de voetsporen van zijn vader. Na al ettelijke jaren in de HEMA in Zierikzee te hebben gewerkt, nam hij toen het bedrijf van zijn vader over. Inmiddels is hij als franchisenemer niet alleen verantwoordelijk voor de HEMA Zierikzee, maar ook voor die in Hoogerheide. Ik was nog maar 15 jaar toen ik al in de HEMA werkte. Toch was dat niet direct mijn roeping. Ik heb verschillende functies in de retail gehad. Uiteindelijk werd ik toch bedrijfsleider in Zierikzee en heb ik de zaak van mijn vader overgenomen. Zeven jaar geleden kwam daar de vestiging in Hoogerheide bij. Vernieuwing De afgelopen periode hebben we de winkels behoorlijk verbouwd. In Zierikzee hebben we het naastgelegen pand en de boven ver dieping erbij getrokken. Ik signaleerde dat op Schouwen-Duiveland veel vraag is naar food, zowel vanuit onze lunchroom als uit de take-away broodjesbar. Om hier meer ruimte voor te maken, heb ik deze verbouwing ingezet. Nu hebben we boven een lunchroom, naast de oorspronkelijke winkel, de take-away en bovendien meer vloeroppervlak voor alle andere artikelen. Ik ben heel trots op het resultaat, en niet alleen ik. Veel mensen vertellen me hoe blij ze zijn met deze inves - teringen in Zierikzee. voor uw belastingheffing van belang kunnen zijn. Het EHRM boog zich over een Noorse zaak. De Belastingdienst vroeg toegang tot de digitale boekhouding en tot een kopie van deze gegevens op de server. Het bedrijf weigerde echter om deze kopie te geven. Immers, op de server stonden ook gegevens van andere bedrijven en persoonlijke s van de werknemers. Het EHRM

5 p.5 doe je samen Tips Actie Belastingdienst bij Stamrecht BV's Bezit u aandelen in een Stamrecht- of Gouden handdruk BV? De Belastingdienst heeft aangekondigd deze BV's nader onder de loep te nemen. De Belastingdienst beoordeelt daarbij of uw stamrecht/gouden handdruk aan de voor - waarden voldoet en of uw BV zijn verplichtingen wel kan Nieuwe locatie In Hoogerheide ben ik destijds gestart op een locatie die min of meer tijdelijk was. Een paar weken geleden hebben we een nieuw pand aan het Raadhuisplein betrokken. Een mooi, nieuw pand met volop ruimte voor gebak. Want gebak, daar zijn Brabanders dol op. Als ik zo de eerste omzetcijfers bekijk, is deze nieuwe stek een prima keuze! Samenwerking De samenwerking met Schipper/OAZ is recent geformaliseerd. In het informele circuit had ik al regelmatig contact met John Swaanen. Maar mijn familie en ik deden al jaren zaken met een lokale boekhouder. Pas toen hij, vanwege pensionering, stopte, was er de noodzaak om over te stappen. Die keuze was toen snel gemaakt. John brengt veel deskundigheid in, ook op andere terreinen dan accountancy alleen. Bovendien, hij reageert altijd direct. Hij lijkt helemaal geen echte boekhouder maar meer een snelle manager. Dat werkt uitermate prettig. Hema Zierikzee Appelmarkt 10 Hema Hoogerheide Raadhuisstraat 28 T besliste echter dat het gerechtvaardigd was om een kopie van de volledige back-up te vragen, omdat het bedrijf nagelaten had om de administratie te scheiden. Het was voor de Belastingdienst niet mogelijk om de gegevens splitsen en het ter plaatse controleren van de gegevens zou te veel tijd kosten. nakomen. In een aantal gevallen is het geld nodig voor de toekomstige stamrechtuitkeringen geleend aan de DGA. De Belastingdienst zal toetsen of die lening wel zakelijk is en of de BV het risico loopt niet aan deze verplichtingen te kunnen voldoen. Wij zullen de komende periode alle stamrecht BV's in ons cliëntenbestand nalopen op mogelijk risico's. Mocht u hier op voorhand vragen over hebben, neemt u dan contact op met uw relatiebeheerder of fiscalist.

6 p.6 OAZ Advies De juiste 'bagage' creëert kansen op de arbeidsmarkt De huidige economische situatie heeft veel gevolgen voor de arbeidsmarkt. OAZ signaleert dat bedrijven en organisaties er alles aan doen om hun medewerkers 'binnenboord' te houden. Helaas lukt dit niet altijd. Dan is het belangrijk om de overstap van werk naar werk snel te maken. Gezien de politieke ontwikkelingen rond het ontslagrecht en de aanpassingen in de werk - loosheidswet, wordt het voor (ex-)mede werkers nog belangrijker om zo snel mo gelijk de over - stap van werk naar werk te maken. In veel gevallen is onder steuning daar bij wenselijk. OAZ kan en wil daarbij graag van toege voeg - de waarde zijn. Outplacement In een outplace ment traject bege leiden en coachen de adviseurs van OAZ de kandi daten op een per soon lijke, be trokken en professionele wijze. Ons doel is om samen met de kandidaten aan de slag te gaan. Wij reiken hen inzichten, vaardigheden en praktische handvatten aan. Hierdoor kunnen zij met nieuwe energie keuzes maken, kansen creëren en daarmee nieuw werk 'veroveren'. Op deze manier geven zij zelf een nieuwe impuls aan hun loopbaan. Maatwerk Afhankelijk van het beschikbare budget en de behoeften van de kandidaat, maken wij afspraken over de duur en de inhoud van het traject. Dit kan variëren van enkele gesprekken waarbij we inzoomen op praktische onder - werpen als het cv, het sollicitatiegesprek, gebruik van social media tot een intensief traject van 3 tot 6 maanden. Meer informatie Als u meer over onze aanpak wilt weten, neem dan contact op met Astrid de Zeeuw, telefoon: Zij informeert u graag vrijblijvend over de mogelijkheden die OAZ u kan bieden. Astrid de Zeeuw Personeelsadviseur

7 p.7 Even voorstellen Schipper Corporate Finance Schipper Corporate Finance Al 75 jaar bedient Schipper relaties in het Midden- en Kleinbedrijf. We hebben in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met aan- en verkoop van bedrijven, opvolging in het familiebedrijf, financieringsvraagstukken, waardebepalingen, herstructureringen en corporate recovery. Alle kennis en knowhow vanuit de Schipper organisatie hebben we gebundeld in Schipper Corporate Finance B.V. Vanuit drie verschillende vestigingen (Rotter - dam, Goes en Rijen) helpt Schipper Corporate Finance B.V. bij aan- en verkooptransacties van bedrijven en het reorganiseren en herstruc - tureren van bedrijven en bedrijfsprocessen (interim-management, corporate recovery). Daarnaast begeleiden wij fusies en zoeken investeerders of verwerven (complexe) finan - cieringen. Hierbij speelt ook het waarderen van ondernemingen een belangrijke rol. Zo hebben wij de afgelopen periode diverse transacties gerealiseerd voor onze relaties: * Reorganisatie van een drukkerij * Financiële deelname in een technische onder neming * Aankoop van een merkendealer * Verkoop van een automatiseringsbedrijf in de agrosector Hieronder een actueel overzicht van onze aanen verkoopprofielen. Gezocht Technische onderneming actief in nichemarkt Succesvolle, jonge ondernemer zoekt handelsof productiebedrijf, regio Randstad, maximaal 50 FTE. Hotel ter overname Om huidige activiteiten uit te breiden, hotel in Zuid-, Midden- of West-Nederland, 60 tot 100 kamers. Investeerders gezocht Wij zoeken investeerders die op basis van een gericht profiel zoeken naar participaties in diverse ondernemingen. Omdat wij regelmatig vragen krijgen naar risicodragend kapitaal bouwen wij een netwerk op van investeerders zodat wij vraag en aanbod beter met elkaar kunnen matchen. Aangeboden Motel/restaurant Midden-Zeeland, zakelijke en toeristische gas - ten, uitstekend trackrecord en goed draai en de onderneming. Goed lopend bouwbedrijf Landelijk opererend, gespecialiseerd bouw - bedrijf met gevarieerd vast klantenbestand opererend vanuit West-Brabant. Restaurant Regio Breda, gunstig gelegen, goede uitstraling, 82 couverts, 200 m 2 terras, wijnbar, netwerk - bijeenkomsten, feesten, terras. MBI behoort tot de mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roel Nagelmaeker (telefoon: of mail: of via uw vaste relatiebeheerder van Schipper Accoun - tants. Roel Nagelmaeker (36) Manager Corporate Finance Met Judith en onze kinderen Julius (9), Gabriëlle (6) en Felipe (14 weken) woon ik in Bavel. Ik ben register accoun - tant en heb van jongs af aan een brede algemene interesse. Na mijn opleiding werkte ik circa acht jaar als openbaar accountant en vijf jaar als directeur van een productie - bedrijf. Daarna maakte ik de overstap naar Schipper. Binnen Schipper ben ik als manager Corporate Finance (CF) verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van deze afdeling. CF richt zich op voor klanten ingrijpende trajecten als aan- en verkoop van onder - nemingen, opvolging in het familiebedrijf, echt schei ding en financieringsvraagstukken. Ook corporate recove ry trajec - ten vallen onder onze afdeling. Hierbij kunt u denken aan zwaar weer situaties met terug lopende resultaten, ge - dwongen herstructurering, bijzon der be heer of faillissemen - ten. In CF trajecten speelt het waar deren van onder ne min - gen een centrale rol. Deze waarde altijd is sub jectief. Eén liter water kan in de woestijn immers beduidend meer waard zijn dan een dia mant. Dit betekent dat persoonlijke belangen en motieven en het onderhandelingsresultaat een grote rol spelen bij de uit - eindelijke prijs vorming. En juist dit maakt het vakge bied voor mij zo boeiend.

8 Ondanks de zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets mis gaan. De redactie, de uitgever en de verspreider kunnen echter niet aanspra kelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventueel onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. Grafische Vormgeving: de Wilde Zeeuw, Terneuzen Tekst: Caroline Houmes, Terneuzen De foto s in deze uitgave zijn afkomstig uit het archief van klanten, de Wilde Zeeuw en Schipper/OAZ. p.8 Jaap Spijker Eigenaar Beddenspecialist Spijker Informail Hofleverancier van slaapcomfort Spijker in Maassluis staat al ruim honderd jaar synoniem voor optimaal slaapcomfort. Afgelopen jaar vierde het familiebedrijf dit bijzondere jubileum. Het eeuwfeest kreeg een extra dimensie vanwege de toekenning van het predicaat Hofleverancier. Wij beschouwen dit als de kroon op ons werk. Aan het woord is Jaap Spijker. Samen met zijn vrouw Anke staat hij sinds 1980 aan het roer van Beddenspecialist Spijker. Wij zijn ons binnen het bedrijf steeds verder gaan specialiseren in alles op het gebied van slaapcomfort. Dat doen we inmiddels binnen de groep Beddenspecialist.nl. Goede nachtrust door SlaapID Jaap signaleert dat mensen de laatste tijd sterk hechten aan kwaliteit en advies. Logisch want mensen willen hun euro s goed besteden. Het SlaapID van de Beddenspecialist.nl is daarop een passend antwoord. Dit is een soort sensor die mensen thuis, tijdens de nacht, dragen. Na drie nachten kunnen wij uitlezen welke matras en welke bodem het meest passend zijn. Daarmee onderstrepen wij eens te meer de meerwaarde van onze kennis en ervaring. Een slaapadvies op maat staat garant voor een goede en gezonde nachtrust. Samenwerking Beddenspecialist Spijker voert onder andere de merken: Pullman, Swissflex, LeDorm, Auping en Beddelicious. De samenwerking met Schipper bestaat al zo lang als Jaap zich kan herinneren. We deden al zaken met Ad Fröberg en doen dat nu nog steeds. Over hem en zijn collega Ria van Aalst zijn we buitengewoon tevreden. Zij zijn er als we ze nodig hebben. Ook bij alle werk - zaamheden voor de toekenning van de Koninklijke onderscheiding heeft Jaap veel steun gehad vanuit Schipper Accountants. Om het Koninklijk Wapen en de titel 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' te mogen voeren, komt heel wat kijken. Je moet een onberispelijke reputatie hebben. Daarom word je bedrijf volledig, op alle facetten van de bedrijfsvoering, doorgelicht. Dat het Hare Majesteit uiteindelijk behaagt heeft om ons te decoreren, stemt ons buitengewoon trots. Vestigingen Schipper Accountants Schipper Corporate Finance Schipper Pensioenadvies Goes Made Middelharnis Oud-Beijerland Rijen Rotterdam Terneuzen Tholen Vlissingen Zierikzee Zundert OAZ advies Goes OAZ subsidieadvies Soesterberg Vlissingen Sigma Personeelsdiensten Goes Rijen Rotterdam Terneuzen Website Telefoon ondernemen doe je samen

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Sectorindeling CAO BPF. Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International

Foederer. Advieswijzer Sectorindeling CAO BPF. Pension & Benefits Consultants Member Crowe Horwath International Advieswijzer Sectorindeling CAO BPF Inleiding Past u nog wel de juiste sectorindeling, collectieve arbeidsovereenkomst en verplicht gesteld (bedrijfstak)pensioenfonds toe? Lees in deze Advieswijzer wat

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011

Actueel. de essentie! Keuzes voor de juiste richting. Dat is. EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Actueel EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I MAART 2011 Keuzes voor de juiste richting. Dat is de essentie! De Jager Actueel is een uitgave voor ondernemers. Met dit blad informeren wij u

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

Tijd om even een beknopte boom op te zetten

Tijd om even een beknopte boom op te zetten Beknopt Handboek Bedrijfstakpensioenfondsen Tijd om even een beknopte boom op te zetten 1 Inleiding Het Bedrijfstakpensioenfonds - Welke ondernemingen krijgen er mee te maken en wat zijn de (financiële)

Nadere informatie

U doet goede zaken met een accountant

U doet goede zaken met een accountant U doet goede zaken met een accountant Onno Kobus, directeur P&O bureau: Nu ik weet dat de financiën goed geregeld zijn, kan ik al mijn energie richten op mijn bedrijf. U doet goede zaken met een accountant

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

+ + Het meest gebruikte professionele overnameplatform van Nederland. Effectief platform. + TRENDS 2014 De overnamemarkt veert weer op

+ + Het meest gebruikte professionele overnameplatform van Nederland. Effectief platform. + TRENDS 2014 De overnamemarkt veert weer op 04 01 COVER.indd 1 25-11-13 09:07 Effectief platform Brookz groei, durfkapitaal & bedrijfsovername groei, durfkapitaal & bedrijfsovername Top 30 Fiscaal advies + TRENDS 2014 De overnamemarkt veert weer

Nadere informatie

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen

Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Blömer accountants en adviseurs Toonaangevend in accountancy en fiscale adviezen Als professional op het gebied van accountancy en fiscale advisering zijn we u graag van dienst. Deskundig en betrokken

Nadere informatie

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014

Automobiellink. BPM tarieven voor personenauto s in 2014 December 2013 - nummer 443 Automobiellink Het loopt tegen het einde van het jaar. Daarom stellen wij u nu op de hoogte van enkele fiscale tips, zodat u dit jaar nog van deze tips gebruik kunt maken. BPM

Nadere informatie

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak

Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012. Presentatie Auto van de zaak Actualiteitenseminar Loonheffingen & Arbeidsrecht 2012 Presentatie Auto van de zaak Auto in de loonbelasting (vanaf 2006) Bijtelling voor ter beschikking gestelde personenauto s en bestelauto s Waarover

Nadere informatie

uw bedrijf ook in acconditie? www.acconavm.nl Ruimte voor ondernemen. Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie

uw bedrijf ook in acconditie? www.acconavm.nl Ruimte voor ondernemen. Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie Ruimte voor ondernemen. uw bedrijf ook in acconditie? Adequate bedrijfsvoering Gedegen administratieve organisatie Gezonde financiële huishouding accountancy belastingadvies strategisch advies accountantscontrole

Nadere informatie

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto

Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: Tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen in 2013: tot 41,5% investeringsaftrek op uw auto Alleen nog in 2013 kunt u als ondernemer een beroep doen op verschillende vormen van investeringsaftrek.

Nadere informatie

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand

Henk Oostdam is fiscaal adviseur bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand Henk Oostdam is fiscaal bij zijn eigen praktijk Tax Consult Network en is de vertrouwenspersoon van Tim Coronel en Peter Ouwehand 30 RBA_Fiscale Opleidingen 2015-2016 30 mijn Henk Oostdam We kijken samen

Nadere informatie

A.P.A. Martens 2011513 Waalwijk 2011

A.P.A. Martens 2011513 Waalwijk 2011 [AFSTUDEREN BIJ BEDRIJF] Afstudeerrapportage Avans Communicatie Multimedia Design A.P.A. Martens Waalwijk 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 4 Beschrijving organisatie Gevolgde werkwijze Samenvatting

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s blijft tot en met 2013 bestaan.

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2 e editie 18 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips 1. Energiezuinig- en milieubewust investeren? Beter nu dan later Investeringen in bedrijfsmiddelen met een waarde van minder dan 2.500 komen vanaf 1 januari 2014 niet meer in aanmerking

Nadere informatie

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands

Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Prinsjesdag 2010 Belastingplan 2011 Otto Brands Bezemschoon opleveren Belastingplan 2011 Feest: landbouwvrijstelling Focus: Bestrijding constructies en fraude Ondernemers motor van de economie Woningmarkt

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar)

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) MRB Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto s Voor (semi) elektrische auto s

Nadere informatie

Ook tijdens uw pensioen de wind in de zeilen

Ook tijdens uw pensioen de wind in de zeilen U hebt voor het regelen van uw pensioen ondermeer: eigen beheer Houdt u de touwtjes zelf in handen? verzekeren pensioenfonds pensioen BV of stichting bancaire producten Pensioenadvies voor u als directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Ondernemersruimte bij De Goudse

Ondernemersruimte bij De Goudse Ondernemersruimte bij De Goudse Informatie voor startende ondernemers Ik ben 1 Beste ondernemer, U bent het vast met mij eens: een goede werkruimte is voor een ondernemer erg belangrijk. Maar dat is niet

Nadere informatie

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief

personen-/bestelauto s benzine diesel LPG volledig tarief volledig tarief AUTOBELASTINGEN 2014 MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s stopt 1 januari 2014 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor zeer zuinige auto s stopt per 1 januari 2014.

Nadere informatie

ZELFSTANDIG MAAR NIET ALLEEN Als adviseurs opereren de accountants, juristen en fiscalisten van de Scheers Groep volledig zelfstandig.

ZELFSTANDIG MAAR NIET ALLEEN Als adviseurs opereren de accountants, juristen en fiscalisten van de Scheers Groep volledig zelfstandig. GROOT BOEK REKENEN EN REDENEREN Mensen maken cijfers en letters. De Scheers Groep maakt er getallen en woorden van. Doortimmerd en doordacht. Het samenwerkingsverband van de Scheers Groep bundelt een schat

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

Pensioen. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw

Pensioen. Een nieuwe baan. Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Pensioen Een nieuwe baan Waardeoverdracht van uw pensioenopbouw Een nieuwe baan... 3 1. Wat is waardeoverdracht?... 4 2. Wanneer is waardeoverdracht gunstig?... 6 3. Moet ik betalen voor waardeoverdracht?...

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015

AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 2015 AUTOBELASTINGEN IN BELASTINGPLAN 1 e editie 17 september 2014 Ingangsdatum en looptijden Ingangsdatum van alle maatregelen is 1 januari, tenzij anders vermeld. De looptijd van de in het Belastingplan opgenomen

Nadere informatie

Kernvragen bij een collectieve Pensioen regeling. Voor ondernemers die op zoek zijn naar een pensioenregeling voor hun personeel

Kernvragen bij een collectieve Pensioen regeling. Voor ondernemers die op zoek zijn naar een pensioenregeling voor hun personeel Kernvragen bij een collectieve Pensioen regeling Voor ondernemers die op zoek zijn naar een pensioenregeling voor hun personeel Kernvragen bij een collectieve Pensioenregeling U geeft uw werknemers goede

Nadere informatie

> > > Rabo BedrijvenPensioen MKB. Uw pensioenadvies bij de Rabobank. Een pensioen van deze tijd

> > > Rabo BedrijvenPensioen MKB. Uw pensioenadvies bij de Rabobank. Een pensioen van deze tijd MKB Uw pensioenadvies bij de Rabobank U wilt een goed pensioenadvies. Omdat u uw medewerkers een pensioenregeling wilt bieden. U benieuwd bent of de huidige pensioenregeling nog goed bij uw organisatie

Nadere informatie

WFT- module pensioenverzekeringen. 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC

WFT- module pensioenverzekeringen. 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC WFT- module pensioenverzekeringen 27 maart 2012 Bram Krijnen RPC Agenda Inleiding WFT module pensioenverzekeringen Toets / eindtermen WFT module pensioenverzekeringen WFT Pensioenopleiding WFT Examen Voorstel

Nadere informatie

> > > Rabo BedrijvenPensioen Grootzakelijk. Uw pensioenadvies bij de Rabobank. Een pensioen van deze tijd

> > > Rabo BedrijvenPensioen Grootzakelijk. Uw pensioenadvies bij de Rabobank. Een pensioen van deze tijd Grootzakelijk Uw pensioenadvies bij de Rabobank U wilt een goed pensioenadvies. Omdat u uw medewerkers een pensioenregeling wilt bieden. U benieuwd bent of de huidige pensioenregeling nog goed bij uw organisatie

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers WerkZekerplan Voor nieuw werk en zekerheid In uw organisatie dreigt overtolligheid of ontslag voor een of meer werknemers.

Nadere informatie

Verkoop onderneming aan kinderen

Verkoop onderneming aan kinderen Verkoop onderneming aan kinderen Waar moeten ouders van een eenmanszaak of een vof (vennootschap onder firma) op letten bij de verkoop van de onderneming van de zoon of dochter? Dit artikel benoemt de

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

Duurzame voordelen van Volkswagen

Duurzame voordelen van Volkswagen Duurzame voordelen van Volkswagen Wat betekenen de fiscale regelingen voor u? Vanwege uiteenlopende factoren is de regelgeving vanuit de overheid omtrent autogebruik en -bezit nogal aan veranderingen onderhevig.

Nadere informatie

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016

MRB vrijstelling 2013 2014 2015 2016 AUTOBELASTINGEN 2013 Onder voorbehoud van goedkeuring Eerste Kamer. MRB Nul-tarief MRB voor zeer zuinige auto s loopt tot en met 2013 Het nul-tarief motorrijtuigenbelasting dat in 2010 is ingevoerd voor

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie

De Interpolis WerkWaarde Pensioenen

De Interpolis WerkWaarde Pensioenen De Interpolis WerkWaarde Pensioenen Pensioen voor uw werknemers Interpolis. Glashelder Willem Dijk sr., 53 jaar, Willem Dijk Groothandel groente & fruit. Import & Export. Ik was commissionair in groente

Nadere informatie

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET MKB MKB VANGNET Een nieuw concept voor ondernemers, goedgekeurd door de Belastingdienst, het UWV en De Nederlandse Bank. Het is het meest complete

Nadere informatie

Business to Business Productinformatie 2013

Business to Business Productinformatie 2013 Business to Business Productinformatie 2013 Geen uitstoot Geen BPM Nooit meer tanken! Welkom bij Nimoto! Het grote voordeel van duurzaam rijden Nimoto elektrische scooters staat voor duurzame mobiliteit

Nadere informatie

Een auto aanschaffen zakelijk of privé?

Een auto aanschaffen zakelijk of privé? Een auto aanschaffen zakelijk of privé? De informatie in deze folder is uiterst zorgvuldig samengesteld. Toch kan het onverhoopt gebeuren dat de inhoud onjuist, onvolledig of verouderd is. Bovendien is

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

Welke DGA heeft straks pensioen?

Welke DGA heeft straks pensioen? Welke DGA heeft straks pensioen? WHITEPAPER Gemaakt door: info@tavernemeun.nl www.tavernemeun.nl 0318-518810 Pensioen: een serieuze aangelegenheid De directeur grootaandeelhouder is geen werknemer in de

Nadere informatie

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft?

Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Ga jij ook voor een baan die iedereen energie geeft? Netwerkbedrijf Endinet, de werkgever met energie Maar liefst 416.000 klanten in Zuidoost Brabant krijgen via kabels en leidingen van Endinet stroom

Nadere informatie

Ervaar de voordelen van onze. 75 jaar ervaring!

Ervaar de voordelen van onze. 75 jaar ervaring! Ervaar de voordelen van onze 75 jaar ervaring! Jos Klaasse (1956) Jos is fiscalist en ondernemersadviseur. Hij heeft o.a. maatschappen in de financiële en dienstverlenende sector en MKB-ondernemers als

Nadere informatie

Jan de Laat OVERSTAG

Jan de Laat OVERSTAG Jan de Laat VERSTAG Colofon Eindredactie Joost Pool Redactie Boris Goddijn Vormgeving Pien Vermazeren Fotografie Boris Goddijn Beeldbewerking Pien Vermazeren Copyright en disclaimer Het overnemen van teksten

Nadere informatie

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens

Bedrijfsprofiel. Constant Jurgens Bedrijfsprofiel Het succes van een bedrijf wordt gecreëerd door de mensen die er werken. Hun ideeën, motivatie en vaardigheden, hun normen en waarden, maar ook hun persoonlijkheden zijn de belangrijkste

Nadere informatie

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar)

AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) AUTOBELASTINGEN 2015 EN 2016 (NB! Informatie over 2016 onder voorbehoud van goedkeuring Tweede en Eerste Kamer dit jaar) MRB Vrijstelling voor (semi-) elektrische auto s Voor (semi) elektrische auto s

Nadere informatie

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion FISCALE TIPS & BLUNDERS 2016 1e druk Copyright Finovion Wij heten u van harte welkom. WELKOM Dit handzame boekje met financiële blunders en fiscale tips ontvangt u van Finovion. Wij zijn een ondernemend

Nadere informatie

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière

Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière Personal branding op de arbeidsmarkt: vermarkt je carrière TRAININGSPROGRAMMA VIER WORKSHOPS De wereld verandert snel en dat is van invloed op ieders plaats en functioneren op de arbeidsmarkt. We maken

Nadere informatie

UW BEDRIJF VERKOPEN?

UW BEDRIJF VERKOPEN? UW BEDRIJF VERKOPEN? BEDRIJFSVERKOOP Begeleiding bij bedrijfsverkoop Elke zelfstandig ondernemer krijgt er vroeg of laat mee te maken: bedrijfsverkoop. Het verkopen van uw bedrijf is geen sinecure. Het

Nadere informatie

KIA, MIA en VAMIL-Regeling

KIA, MIA en VAMIL-Regeling KIA, MIA en VAMIL-Regeling Uitleg van de KIA, MIA en VAMIL met betrekking tot de aanschaf van een high speed e-bike. Ben je ondernemer en wil je fiscaal voordelig investeren in milieuvriendelijke technieken?

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

Gevolgen voor de werkgelegenheid

Gevolgen voor de werkgelegenheid KRACHTIG ADVISEREN BIJ FUSIES EN OVERNAMES Met een divers team van organisatieadviseurs ondersteunen we ondernemingsraden bij het beoordelen van voorgenomen verkoop, fusies en overnames van bedrijven.

Nadere informatie

Startersbrochure YKV accountants & adviseurs

Startersbrochure YKV accountants & adviseurs Startersbrochure YKV accountants & adviseurs Wilhelminalaan 10 2405 ED Alphen aan den Rijn 0172-443674 Rietbaan 2b 2908 LP Capelle aan den IJssel 010-4219228 www.ykv.nl Over YKV accountants & adviseurs

Nadere informatie

1. Ik heb een dienstauto waar ik privé mee mag rijden maar daar heb ik om voor mij moverende redenen geen gebruik van gemaakt.

1. Ik heb een dienstauto waar ik privé mee mag rijden maar daar heb ik om voor mij moverende redenen geen gebruik van gemaakt. FAQ s overgangsbeleid privégebruik dienstauto. De lijst met vragen en antwoorden geldt als hulpmiddel je te informeren. De lijst kan regelmatig worden aangevuld / aangepast. De lijst is zo zorgvuldig mogelijk

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé?

Auto: zakelijk of privé? Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Auto: zakelijk of privé? "Zet ik de auto op de zaak of houd ik hem liever privé?" Een in de praktijk veel gestelde vraag waar veel

Nadere informatie

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Werken als zzp er. 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Werken als zzp er 18-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en de daaraan gekoppelde vraag of de zzp

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

metvisie Zijn het roerige of boeiende tijden? Wat is uw visie?

metvisie Zijn het roerige of boeiende tijden? Wat is uw visie? metvisie EEN UITGAVE VAN DE JAGER ACCOUNTANCY jaargang 2 I FEBRUARI 2012 Wat kunnen wij meer voor u betekenen? Onze taak als accountant is de laatste jaren sterk veranderd. Dat komt omdat ondernemers tegenwoordig

Nadere informatie

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht mijn hart ligt bij een kleinschalige organisatie met een hoogwaardige dienstverlening. Waar mensen hun klanten kennen en waar ze hart voor de zaak hebben Ed Bos Directeur U-Boss Uitzendbureau is de kleinschalige

Nadere informatie

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3

Vraag 1. Antwoord 1. Vraag 2 en 3 Vraag 1 Klopt het dat de Mitsubishi Outlander PHEV in aanmerking komt voor 0% BPM (belasting op personenauto s en motorrijwielen), de subsidieregelingen KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek), MIA (milieuinvesteringsaftrek)

Nadere informatie

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief december 2013 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf

Nadere informatie

Actueel. Fiscale adviezen op maat voor ondernemers Creëer rust met fiscale planning

Actueel. Fiscale adviezen op maat voor ondernemers Creëer rust met fiscale planning Actueel EEN UITGAVE VAN zoys ACCOUNTANts & BELASTINGADVISEURS jaargang 1 NR. 2 SEPTEMBER 2011 Fiscale adviezen op maat voor ondernemers Creëer rust met fiscale planning Zoys Actueel is een uitgave voor

Nadere informatie

COLLECTIEVE PENSIOENREGELING

COLLECTIEVE PENSIOENREGELING COLLECTIEVE PENSIOENREGELING VOOR DE VERF- EN DRUKINKTINDUSTRIE INTRODUCTIE VOOR WERKGEVERS 1 COLLECTIEVE PENSIOENREGELING VOOR DE VERF- EN DRUKINKTINDUSTRIE 20076w14 HET PENSIOENFONDS PGB Sinds 1 januari

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek bedrijfsoverdracht familiebedrijven. 20 juni 2012

Uitkomsten onderzoek bedrijfsoverdracht familiebedrijven. 20 juni 2012 Uitkomsten onderzoek bedrijfsoverdracht familiebedrijven 20 juni 2012 Samenvatting De waardering van het familiebedrijf vormt een belangrijk obstakel bij de overdracht van de onderneming. Vooral de waardering

Nadere informatie

10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst

10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst 10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst 10 punten bij het voorleggen van een aandelenplan voor werknemers aan de Belastingdienst Als uw onderneming wil

Nadere informatie

3 Hoe pensioenbewust zijn we?

3 Hoe pensioenbewust zijn we? 3 Hoe pensioenbewust zijn we? Door verschillende instanties en bedrijven wordt onderzoek gedaan naar het pensioenbewustzijn van burgers, hun houding tegenover pensioen en de kennis die zij hebben van (hun)

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar

Peter Deege. Dick Bovekerk, 52 jaar Dick Bovekerk, 52 jaar Ruim 40 jaar woonachtig in Papendrecht. In 1982 begonnen bij de organisatie McDonald s, wat toen met 25 vestigingen een klein bedrijf was binnen Nederland, maar uitgegroeid tot een

Nadere informatie

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper

Auto en fiscus De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper 21.01.16 Auto en fiscus 2016 De fiscale toekomst van uw auto! whitepaper In dit whitepaper: Reed u de afgelopen jaren in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale

Nadere informatie

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE

ONDERLINGE S-GRAVENHAGE delen gevoel vertrouwen gevonden avontuur genieten ONDERLINGE S-GRAVENHAGE Momenten vrienden verhuizen afscheid leven huwelijk samen 2 blijdschap verrassing Verzekerde groeikracht Iedereen hoopt op een

Nadere informatie

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over

Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Ondernemers staan open voor bedrijfsverkoop, maar moeten mentaal nog een drempel over Rapport Marktmonitor 2015 18 September 2015 Colofon In opdracht van: Majka van Doorn Research Consultant 033 330 33

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

Auto: zakelijk of privé

Auto: zakelijk of privé Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Auto: zakelijk of privé Zeer zuinige auto s zijn nu nog vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting Huizen, november 2013 1 Introductie "Zet

Nadere informatie

Uw Partner in Pensioenadvies

Uw Partner in Pensioenadvies Uw Partner in Pensioenadvies Overdracht van uw pensioencliënt zonder risico op verlies van de verzekeringsportefeuille. PensioenPartner is een initiatief van Nederlands Pensioenbureau en vormt een landelijk

Nadere informatie

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN

SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN SCHADEVERZEKERINGEN: ORIËNTATIE, AFSLUITEN EN BEHEREN Onderzoek onder MKB bedrijven (1-99 werknemers) GfK 2015 Januari 2015 1 Inhoudsopgave 1. Management Summary 2. Onderzoeksresultaten A. Zakelijke schademarkt

Nadere informatie

Staffing Professionals On Site Services Payrolling

Staffing Professionals On Site Services Payrolling Staffing Professionals On Site Services Payrolling Logistiek Office Finance Industrie De heldere keuzes van Flexpoint flexpoint Dagelijks zijn meer dan 3000 Flexpoint medewerkers aan de slag bij onze opdrachtgevers

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad

Pensioen Nieuws. Lichte daling dekkingsgraad Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #11 juni 14 1 Financiële situatie Pensioenfonds AVEBE 2 Bereid je tijdig voor op je pensioen Uw pensioenoverzicht: weet hoe u er voor staat

Nadere informatie

Witlox van den boomen. zo zien wij het. Over de organisatie

Witlox van den boomen. zo zien wij het. Over de organisatie Witlox van den boomen. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe KRACHTIG mag advies zijn? Witlox Van den Boomen. Zo zien wij het. Onze adviezen zijn gericht op effect. Goed gemotiveerde aanbevelingen voor

Nadere informatie

Najaars 2daagse. Van DGA naar collectief. pensioenadvies

Najaars 2daagse. Van DGA naar collectief. pensioenadvies Najaars 2daagse Van DGA naar collectief pensioenadvies In vogelvlucht: de hele adviespraktijk over collectieve pensioenen: in 2 dagen helemaal up-to-date Het is 2015 de wereld van het pensioenadvies is

Nadere informatie

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK

Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid vanaf 8.735,-! TOT 5 JAAR 0% BIJTELLING GEEN WEGENBELASTING ZEER LAAG VERBRUIK Tel het belastingvoordeel op en rijd een Prius Plug-in Hybrid

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2016

Sociaal Jaarverslag 2016 Sociaal Jaarverslag 2016 Woord vooraf Betrokken bij onze omgeving en dicht bij de mensen. Dit zijn belangrijke kenmerken van het karakter van Wiertz Company die wij kracht willen bijzetten. In dit sociaal

Nadere informatie

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd

Specialisten. bedrijfsovernames. Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk. Specialist. Serieus en betrouwbaar. Resultaat georiënteerd Specialisten bedrijfsovernames Company Brokers, Bedrijfsopvolging, altijd maatwerk Al meer dan 15 jaar ondersteunt Company Brokers ondernemers bij de overdracht of aankoop van de onderneming en richt zich

Nadere informatie

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voor u zijn wij er wel degelijk

Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voor u zijn wij er wel degelijk Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Voor u zijn wij er wel degelijk Dit zijn wij U kent het Allianz Pensioen. Een pensioen dat staat voor betaalbaarheid, gemak en deskundigheid. Een pensioen van een

Nadere informatie

Volkswagen Bedrijfswagensplan

Volkswagen Bedrijfswagensplan Fiscaal vriendelijk investeren Bij de aanschaf van een nieuwe bedrijfswagen kunnen interessante fiscale voordelen van toepassing zijn. Zo geldt naast de investeringsaftrek (KIA) de mogelijkheid om versneld

Nadere informatie

G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E. mtr. w I. M i. een overzicht van onze dienstverlening WALTMANN&Co. BEDRIJFSHUISVESTING

G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E. mtr. w I. M i. een overzicht van onze dienstverlening WALTMANN&Co. BEDRIJFSHUISVESTING p WALTMANN&CO. Bedrijfshuisvesting G E E F T O N D E R N E M E R S D E R U I M T E M i mtr w I een overzicht van onze dienstverlening BEDRIJFSHUISVESTING Waltmann & Co. Makelaars: Een begrip in de Drechtsteden

Nadere informatie

Flexibel werken én een hypotheek

Flexibel werken én een hypotheek Flexibel werken én een hypotheek Een hypotheek met Reacties uit de media op de perspectiefverklaring perspectiefverklaring Columnist Frank Kalshoven, de Volkskrant Alleen hypotheken verstrekken aan mensen

Nadere informatie

persoonlijk professioneel prettig

persoonlijk professioneel prettig persoonlijk professioneel prettig Over Willem Personeel Met Willem Personeel willen we telkens weer verwachtingen waarmaken en liefst overtreffen. Vanuit pure interesse leggen we contacten. Luisteren en

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie