pag. 2: Schipper: één naam, één uitstraling pag. 3: Fiscale tips pag. 6: Juiste bagage creëert kansen op arbeidsmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "pag. 2: Schipper: één naam, één uitstraling pag. 3: Fiscale tips pag. 6: Juiste bagage creëert kansen op arbeidsmarkt"

Transcriptie

1 pag. 2: Schipper: één naam, één uitstraling pag. 3: Fiscale tips pag. 6: Juiste bagage creëert kansen op arbeidsmarkt pag. 7: Schipper Corporate Finance

2 p.2 Nieuwe huisstijl Schipper: één naam, één uitstraling De huidige tijd vereist heldere communicatie en duidelijke beeldvorming. Na ruim tien jaar vinden wij het daarom tijd om onze uitstraling en communicatiemiddelen nieuw elan te geven. Daar komt bovendien de fusie met onze partners in Noord-Brabant bij, die in 2012 heeft plaatsgevonden. Ook dit vraagt om eenduidige communicatie vanuit onze totale Schipper-organisatie. Eén naam: Schipper Het huidige logo van Schipper Accountants en OAZ Advies vinden we te complex. De poppetjes vertellen niet direct wat u van onze organisatie mag verwachten. Om die reden kiezen wij voor een aanpak die veel beter bij een zakelijke dienstverlener als Schipper past. Onze naam wordt: Schipper. Vanuit deze over koepelende naam bieden wij onze diensten onder verschillende labels aan: Accoun tants, Fiscaal, Corporate Finance, Pensioen en Personeel & Organi satie. De frisse huiskleuren: donkerblauw, hardblauw en wit, zorgen voor herkenning. Verder valt de subtiele twist in de naam op: één van de dubbele letters P wordt iets opgetild. De gedachte achter deze twee P's naast elkaar is: de adviseur naast de onder nemer. We gaan niet op uw stoel zitten, maar staan wel pàl naast u. Op de voorkant van deze nieuwsbrief lichten wij al een tipje van de sluier op. Wilt u meer zien van onze nieuwe huisstijl ga dan naar: nieuwe-huisstijl.htm Klaar voor de toekomst De nieuwe huisstijl ademt onze identiteit uit: no-nonsense, professioneel en met een persoonlijke touch. De aanstaande publiciteits - campagne, zowel in print als online, zal onze boodschap duidelijk vertellen: Schipper kijkt vooruit en is klaar voor de toekomst. De komende weken zullen we onze nieuwe huisstijl doorvoeren in onze com municatieuitingen zoals de website, correspondentie en social media. Ook onze nieuws brief gaat veranderen. In septem ber ontvangt u de eerste nieuws brief in een nieuw jasje. Dan presen - teren wij u de Schipper Visie. MVO Schipper houdt zich al jaren bezig met Maat - schap pelijk Verantwoord Ondernemen. Zo spon - soren wij goede doelen, ondersteunen stich ting - en en lokale intiatieven op het gebied van mens, milieu en maatschappij. Een accountantskantoor is een papiervreter, door - dat veel correspondentie maar ook jaarverslagen hardcopy aan onze rela - ties worden overhan digd. Met het oog op het milieu zijn wij bezig zoveel mogelijk te digi - taliseren. Daarom zullen wij ook onze nieuwsbrief op termijn digitaal ver - sturen. Wilt u ons een handje helpen bij het bij - dragen aan een beter milieu, meld u dan aan voor onze digitale nieuws brief door de code hieronder te scannen of ga naar: accountants.nl/nieuws/ digitale-nieuwsbrief Bert Kole Dagelijks bestuur

3 p.3 Mensenkennis Tips van specialisten Ruud Goense, Senior pensioenadviseur Einde Fiscaal voordeel jonge oldtimers Op 1 januari 2014 komt er waarschijnlijk een einde aan het belastingvoordeel voor jonge oldtimers. De huidige vrijstelling in de motor - rijtuigenbelasting (MRB) geldt dan uitsluitend nog voor oude, klassieke auto's. De nieuwe afspraken met de oldtimerbranche voorzien in een vrijstelling voor alle motor rijtuigen van 40 jaar en ouder. Dit betreft dus benzine-, dieselen LPG-oldtimers, motor fietsen, bussen, vrachtauto's en kampeerauto's. Voor sommige auto s geldt, als overgangs - regeling, een kwarttarief in de MRB met een maximum van 120 per jaar ( 30 per kwar - taal). Dit geldt uitsluitend als in de winter - maanden (december, januari en februari) niet van de openbare weg gebruik wordt gemaakt. Deze overgangsregeling geldt alleen voor oldtimers die op 1 januari 2014 tussen de 26 en 40 jaar oud zijn (datum eerste toelating van 1963 tot en met 1987). Eigenaren van auto's die op diesel rijden of voertuigen met een ingebouwde LPG-instal - latie betalen volgens de nieuwe regeling het normale MRB-tarief. Let op! Deze veranderingen in de fiscale behandeling van oldtimers in de MRB zijn nog niet definitief. Naar verwachting worden de aanpassingen opgenomen in het Belastingplan Versnelde afschrijving 2013 gaat niet door Door het recent gesloten sociaal akkoord tussen kabinet en werkgevers- en werknemer s - organisaties zijn de aangekondigde extra bezuinigingen van 4,3 miljard per 2014 geschrapt. Als compensatie voor dit bedrag is het plan om dit jaar versneld te kunnen afschrijven op bedrijfsinvesteringen voorlopig van de baan. Het plan met de versnelde afschrijving had als doel ondernemers te helpen met een eenmalige liquiditeitsimpuls. Ondernemers zouden nog dit jaar direct 50% van hun investeringen kunnen afschrijven. Normaal is dat maximaal 20%. Door deze maatregel zou u pas later belasting over de winst hoeven te betalen, waardoor u meer financiële armslag zou krijgen voor het doen van investeringen. MIA geldt ook voor zeer zuinige auto's (14%-bijtelling) Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Wille - keurige afschrijving voor milieu-bedrijfs - middelen (Vamil) zijn fiscale regelingen om investeringen in milieuvriendelijke bedrijfs - middelen te stimuleren. Voor beide faciliteiten is een gelimiteerde lijst beschikbaar. Het is bekend dat voor elektrische auto s zowel de MIA als Vamil kan worden aangevraagd. Nu kan de MIA ook worden aangevraagd voor zeer zuinige auto's. Dit zijn de auto's die vallen >> Ik zeg wel eens dat de helft van alle bedrijven bij het verkeerde pensioenfonds is aangesloten. Dat klopt niet precies, maar het is wel iets om even bij stil te staan. Een bedrijf beoordeelt aan de hand van zijn activiteiten of en bij welk pensioenfonds het zich moet aansluiten. Vaak ligt dit in lijn met een verplichte toepassing van een cao. Als de activiteiten passen binnen de omschrijving van de werkingssfeer, is er geen keuze. De premieverplichting vloeit recht - streeks voort uit de wet Bpf (Bedrijfstakpensioenfondsen). De werknemer heeft dan een aan - spraak op pensioen jegens dat pensioenfonds. Een verschuiving van activiteiten of een bedrijfsovername kunnen ervoor zorgen dat de uitvoering van de pensioenregeling moet wijzigen. Als de werkgever dan een eigen pensioenverzekering voor de werknemers heeft, kun - nen forse claims volgen. Een groothandel in diepvries produc - ten kan bijvoorbeeld vallen onder de groothandel in levensmid delen maar raakt ook de gemaks - voedingindustrie. Een periodieke beoordeling is daarom raadzaam. Pensioenfondsen controleren scher per dan voorheen of alle bedrijven, die verplicht moeten deelnemen, dit ook echt doen. Juist nu, nu ze wel pensioen moeten betalen, maar (nog) geen premie ontvangen. Premie-inning over de achterliggende 5 jaar, maar moge - lijk zelfs over 20 jaar, is iets om serieus rekening mee te houden!

4 p.4 Tips Ondernemen Twee nieuwe parade - paardjes voor HEMA Bram Deurloo is de telg uit een echte retailfamilie. De naam onder het bijtellingstarief van 14% (formeel: dieselauto's met een CO 2 -uitstoot van minder dan 88 g/km en nietdieselauto's met een CO 2 -uitstoot van minder dan 95 g/km). De MIA is weliswaar minder dan voor elektrische auto's maar bedraagt nog altijd 13,5% van het investeringsbedrag. Vamil staat voor deze categorie auto's niet open. Let op! MIA en Vamil kunnen alleen worden toegepast als de investering binnen 3 maanden na bestelling wordt gemeld bij AgentschapNL. Wij kunnen deze aanvraag elektronisch voor u verzorgen. Vragen om volledige back-up van de server mag Voor het verwerken van uw belastingaangifte mag de Belastingdienst vragen om de back-up van uw digitale boekhouding. Het maakt hierbij volgens het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) niet uit dat op de backup ook privégegevens of gegevens van andere onder - nemingen staan. Volgens de Nederlandse wetgeving bent u verplicht om die gegevens en inlichtingen te verstrekken die Deurloo is in Zierikzee een begrip. Ruim 20 jaar geleden trad Bram in de voetsporen van zijn vader. Na al ettelijke jaren in de HEMA in Zierikzee te hebben gewerkt, nam hij toen het bedrijf van zijn vader over. Inmiddels is hij als franchisenemer niet alleen verantwoordelijk voor de HEMA Zierikzee, maar ook voor die in Hoogerheide. Ik was nog maar 15 jaar toen ik al in de HEMA werkte. Toch was dat niet direct mijn roeping. Ik heb verschillende functies in de retail gehad. Uiteindelijk werd ik toch bedrijfsleider in Zierikzee en heb ik de zaak van mijn vader overgenomen. Zeven jaar geleden kwam daar de vestiging in Hoogerheide bij. Vernieuwing De afgelopen periode hebben we de winkels behoorlijk verbouwd. In Zierikzee hebben we het naastgelegen pand en de boven ver dieping erbij getrokken. Ik signaleerde dat op Schouwen-Duiveland veel vraag is naar food, zowel vanuit onze lunchroom als uit de take-away broodjesbar. Om hier meer ruimte voor te maken, heb ik deze verbouwing ingezet. Nu hebben we boven een lunchroom, naast de oorspronkelijke winkel, de take-away en bovendien meer vloeroppervlak voor alle andere artikelen. Ik ben heel trots op het resultaat, en niet alleen ik. Veel mensen vertellen me hoe blij ze zijn met deze inves - teringen in Zierikzee. voor uw belastingheffing van belang kunnen zijn. Het EHRM boog zich over een Noorse zaak. De Belastingdienst vroeg toegang tot de digitale boekhouding en tot een kopie van deze gegevens op de server. Het bedrijf weigerde echter om deze kopie te geven. Immers, op de server stonden ook gegevens van andere bedrijven en persoonlijke s van de werknemers. Het EHRM

5 p.5 doe je samen Tips Actie Belastingdienst bij Stamrecht BV's Bezit u aandelen in een Stamrecht- of Gouden handdruk BV? De Belastingdienst heeft aangekondigd deze BV's nader onder de loep te nemen. De Belastingdienst beoordeelt daarbij of uw stamrecht/gouden handdruk aan de voor - waarden voldoet en of uw BV zijn verplichtingen wel kan Nieuwe locatie In Hoogerheide ben ik destijds gestart op een locatie die min of meer tijdelijk was. Een paar weken geleden hebben we een nieuw pand aan het Raadhuisplein betrokken. Een mooi, nieuw pand met volop ruimte voor gebak. Want gebak, daar zijn Brabanders dol op. Als ik zo de eerste omzetcijfers bekijk, is deze nieuwe stek een prima keuze! Samenwerking De samenwerking met Schipper/OAZ is recent geformaliseerd. In het informele circuit had ik al regelmatig contact met John Swaanen. Maar mijn familie en ik deden al jaren zaken met een lokale boekhouder. Pas toen hij, vanwege pensionering, stopte, was er de noodzaak om over te stappen. Die keuze was toen snel gemaakt. John brengt veel deskundigheid in, ook op andere terreinen dan accountancy alleen. Bovendien, hij reageert altijd direct. Hij lijkt helemaal geen echte boekhouder maar meer een snelle manager. Dat werkt uitermate prettig. Hema Zierikzee Appelmarkt 10 Hema Hoogerheide Raadhuisstraat 28 T besliste echter dat het gerechtvaardigd was om een kopie van de volledige back-up te vragen, omdat het bedrijf nagelaten had om de administratie te scheiden. Het was voor de Belastingdienst niet mogelijk om de gegevens splitsen en het ter plaatse controleren van de gegevens zou te veel tijd kosten. nakomen. In een aantal gevallen is het geld nodig voor de toekomstige stamrechtuitkeringen geleend aan de DGA. De Belastingdienst zal toetsen of die lening wel zakelijk is en of de BV het risico loopt niet aan deze verplichtingen te kunnen voldoen. Wij zullen de komende periode alle stamrecht BV's in ons cliëntenbestand nalopen op mogelijk risico's. Mocht u hier op voorhand vragen over hebben, neemt u dan contact op met uw relatiebeheerder of fiscalist.

6 p.6 OAZ Advies De juiste 'bagage' creëert kansen op de arbeidsmarkt De huidige economische situatie heeft veel gevolgen voor de arbeidsmarkt. OAZ signaleert dat bedrijven en organisaties er alles aan doen om hun medewerkers 'binnenboord' te houden. Helaas lukt dit niet altijd. Dan is het belangrijk om de overstap van werk naar werk snel te maken. Gezien de politieke ontwikkelingen rond het ontslagrecht en de aanpassingen in de werk - loosheidswet, wordt het voor (ex-)mede werkers nog belangrijker om zo snel mo gelijk de over - stap van werk naar werk te maken. In veel gevallen is onder steuning daar bij wenselijk. OAZ kan en wil daarbij graag van toege voeg - de waarde zijn. Outplacement In een outplace ment traject bege leiden en coachen de adviseurs van OAZ de kandi daten op een per soon lijke, be trokken en professionele wijze. Ons doel is om samen met de kandidaten aan de slag te gaan. Wij reiken hen inzichten, vaardigheden en praktische handvatten aan. Hierdoor kunnen zij met nieuwe energie keuzes maken, kansen creëren en daarmee nieuw werk 'veroveren'. Op deze manier geven zij zelf een nieuwe impuls aan hun loopbaan. Maatwerk Afhankelijk van het beschikbare budget en de behoeften van de kandidaat, maken wij afspraken over de duur en de inhoud van het traject. Dit kan variëren van enkele gesprekken waarbij we inzoomen op praktische onder - werpen als het cv, het sollicitatiegesprek, gebruik van social media tot een intensief traject van 3 tot 6 maanden. Meer informatie Als u meer over onze aanpak wilt weten, neem dan contact op met Astrid de Zeeuw, telefoon: Zij informeert u graag vrijblijvend over de mogelijkheden die OAZ u kan bieden. Astrid de Zeeuw Personeelsadviseur

7 p.7 Even voorstellen Schipper Corporate Finance Schipper Corporate Finance Al 75 jaar bedient Schipper relaties in het Midden- en Kleinbedrijf. We hebben in de loop der jaren veel ervaring opgedaan met aan- en verkoop van bedrijven, opvolging in het familiebedrijf, financieringsvraagstukken, waardebepalingen, herstructureringen en corporate recovery. Alle kennis en knowhow vanuit de Schipper organisatie hebben we gebundeld in Schipper Corporate Finance B.V. Vanuit drie verschillende vestigingen (Rotter - dam, Goes en Rijen) helpt Schipper Corporate Finance B.V. bij aan- en verkooptransacties van bedrijven en het reorganiseren en herstruc - tureren van bedrijven en bedrijfsprocessen (interim-management, corporate recovery). Daarnaast begeleiden wij fusies en zoeken investeerders of verwerven (complexe) finan - cieringen. Hierbij speelt ook het waarderen van ondernemingen een belangrijke rol. Zo hebben wij de afgelopen periode diverse transacties gerealiseerd voor onze relaties: * Reorganisatie van een drukkerij * Financiële deelname in een technische onder neming * Aankoop van een merkendealer * Verkoop van een automatiseringsbedrijf in de agrosector Hieronder een actueel overzicht van onze aanen verkoopprofielen. Gezocht Technische onderneming actief in nichemarkt Succesvolle, jonge ondernemer zoekt handelsof productiebedrijf, regio Randstad, maximaal 50 FTE. Hotel ter overname Om huidige activiteiten uit te breiden, hotel in Zuid-, Midden- of West-Nederland, 60 tot 100 kamers. Investeerders gezocht Wij zoeken investeerders die op basis van een gericht profiel zoeken naar participaties in diverse ondernemingen. Omdat wij regelmatig vragen krijgen naar risicodragend kapitaal bouwen wij een netwerk op van investeerders zodat wij vraag en aanbod beter met elkaar kunnen matchen. Aangeboden Motel/restaurant Midden-Zeeland, zakelijke en toeristische gas - ten, uitstekend trackrecord en goed draai en de onderneming. Goed lopend bouwbedrijf Landelijk opererend, gespecialiseerd bouw - bedrijf met gevarieerd vast klantenbestand opererend vanuit West-Brabant. Restaurant Regio Breda, gunstig gelegen, goede uitstraling, 82 couverts, 200 m 2 terras, wijnbar, netwerk - bijeenkomsten, feesten, terras. MBI behoort tot de mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Roel Nagelmaeker (telefoon: of mail: of via uw vaste relatiebeheerder van Schipper Accoun - tants. Roel Nagelmaeker (36) Manager Corporate Finance Met Judith en onze kinderen Julius (9), Gabriëlle (6) en Felipe (14 weken) woon ik in Bavel. Ik ben register accoun - tant en heb van jongs af aan een brede algemene interesse. Na mijn opleiding werkte ik circa acht jaar als openbaar accountant en vijf jaar als directeur van een productie - bedrijf. Daarna maakte ik de overstap naar Schipper. Binnen Schipper ben ik als manager Corporate Finance (CF) verantwoordelijk voor het verder uitbouwen van deze afdeling. CF richt zich op voor klanten ingrijpende trajecten als aan- en verkoop van onder - nemingen, opvolging in het familiebedrijf, echt schei ding en financieringsvraagstukken. Ook corporate recove ry trajec - ten vallen onder onze afdeling. Hierbij kunt u denken aan zwaar weer situaties met terug lopende resultaten, ge - dwongen herstructurering, bijzon der be heer of faillissemen - ten. In CF trajecten speelt het waar deren van onder ne min - gen een centrale rol. Deze waarde altijd is sub jectief. Eén liter water kan in de woestijn immers beduidend meer waard zijn dan een dia mant. Dit betekent dat persoonlijke belangen en motieven en het onderhandelingsresultaat een grote rol spelen bij de uit - eindelijke prijs vorming. En juist dit maakt het vakge bied voor mij zo boeiend.

8 Ondanks de zorgvuldige wijze waarop onze berichtgeving tot stand komt, kan er natuurlijk altijd iets mis gaan. De redactie, de uitgever en de verspreider kunnen echter niet aanspra kelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventueel onjuiste berichtgeving. Voor toelichting kunt u altijd contact met ons opnemen. Grafische Vormgeving: de Wilde Zeeuw, Terneuzen Tekst: Caroline Houmes, Terneuzen De foto s in deze uitgave zijn afkomstig uit het archief van klanten, de Wilde Zeeuw en Schipper/OAZ. p.8 Jaap Spijker Eigenaar Beddenspecialist Spijker Informail Hofleverancier van slaapcomfort Spijker in Maassluis staat al ruim honderd jaar synoniem voor optimaal slaapcomfort. Afgelopen jaar vierde het familiebedrijf dit bijzondere jubileum. Het eeuwfeest kreeg een extra dimensie vanwege de toekenning van het predicaat Hofleverancier. Wij beschouwen dit als de kroon op ons werk. Aan het woord is Jaap Spijker. Samen met zijn vrouw Anke staat hij sinds 1980 aan het roer van Beddenspecialist Spijker. Wij zijn ons binnen het bedrijf steeds verder gaan specialiseren in alles op het gebied van slaapcomfort. Dat doen we inmiddels binnen de groep Beddenspecialist.nl. Goede nachtrust door SlaapID Jaap signaleert dat mensen de laatste tijd sterk hechten aan kwaliteit en advies. Logisch want mensen willen hun euro s goed besteden. Het SlaapID van de Beddenspecialist.nl is daarop een passend antwoord. Dit is een soort sensor die mensen thuis, tijdens de nacht, dragen. Na drie nachten kunnen wij uitlezen welke matras en welke bodem het meest passend zijn. Daarmee onderstrepen wij eens te meer de meerwaarde van onze kennis en ervaring. Een slaapadvies op maat staat garant voor een goede en gezonde nachtrust. Samenwerking Beddenspecialist Spijker voert onder andere de merken: Pullman, Swissflex, LeDorm, Auping en Beddelicious. De samenwerking met Schipper bestaat al zo lang als Jaap zich kan herinneren. We deden al zaken met Ad Fröberg en doen dat nu nog steeds. Over hem en zijn collega Ria van Aalst zijn we buitengewoon tevreden. Zij zijn er als we ze nodig hebben. Ook bij alle werk - zaamheden voor de toekenning van de Koninklijke onderscheiding heeft Jaap veel steun gehad vanuit Schipper Accountants. Om het Koninklijk Wapen en de titel 'Bij Koninklijke Beschikking Hofleverancier' te mogen voeren, komt heel wat kijken. Je moet een onberispelijke reputatie hebben. Daarom word je bedrijf volledig, op alle facetten van de bedrijfsvoering, doorgelicht. Dat het Hare Majesteit uiteindelijk behaagt heeft om ons te decoreren, stemt ons buitengewoon trots. Vestigingen Schipper Accountants Schipper Corporate Finance Schipper Pensioenadvies Goes Made Middelharnis Oud-Beijerland Rijen Rotterdam Terneuzen Tholen Vlissingen Zierikzee Zundert OAZ advies Goes OAZ subsidieadvies Soesterberg Vlissingen Sigma Personeelsdiensten Goes Rijen Rotterdam Terneuzen Website Telefoon ondernemen doe je samen

Schipper/OAZ. berichten. Schipper; nu òòk vergunning voor pensioenadvies. Samenwerking in optima forma. ondernemen doe je samen

Schipper/OAZ. berichten. Schipper; nu òòk vergunning voor pensioenadvies. Samenwerking in optima forma. ondernemen doe je samen Schipper/OAZ # 38 berichten Nieuwsbrief september 2012 p.1 Samenwerking in optima forma Schipper; nu òòk vergunning voor pensioenadvies pag. 2: Training gespreks - vaardig heden pag. 3: Verhoging btw naar

Nadere informatie

Het belang van een plan

Het belang van een plan Accountants >> Fiscaal >> Corporate Finance >> Pensioen >> Personeel & Organisatie Schipper Nieuwsbrief #6 - december - 2014 Het belang van een plan Het economisch herstel treedt binnen diverse sectoren

Nadere informatie

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en

8 Voor het Goede Doel: The Learning Journey Terugkijken en Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs december 2014 2 Jubilarissen bij De Beer 3 Geslaagde bijeenkomst over de werkkostenregeling 4 Belastingstelsel kán simpeler, als we

Nadere informatie

Meer gemak met online salarisadministratie en HRM

Meer gemak met online salarisadministratie en HRM Nieuwsbrief - april 2014 - nr. 14 Meer gemak met online salarisadministratie en HRM Het voeren van een juiste loonadministratie en personeel - sadministratie is een vak apart. Bovendien is daarbij tegenwoordig

Nadere informatie

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons

DE AFIER. Leer ons kennen. Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons DE AFIER NUMMER 01 JULI 2013 DIT IS EEN UITGAVE VAN AFIER ACCOUNTANTS + BEDRIJFSADVISEURS JORRIT DE JAGER OVER ONLINE BOEKHOUDEN Klanten komen niet meer met mappen vol facturen bij ons GIRBE DRENTH (TUINLAND)

Nadere informatie

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Jan-Pieter Gommers nieuw directielid 100! juli 2011. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juli 2011 2 Geslaagde PrixTDi 3 Congres Register Belastingadviseurs in teken van Horizontaal Toezicht 3 Accountancy iets voor jou? De

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Mei Jaargang 20 Nr. 63

NIEUWSBRIEF. Mei Jaargang 20 Nr. 63 NIEUWSBRIEF Mei Jaargang 20 Nr. 63 In gesprek met Arné Peeters en Boudewijn de Langen van architectenbureau TPAHG over krimp en groei, restauratie en herbestemmen op pagina 13. Inhoud Voorwoord Ontslag

Nadere informatie

Lagere premies in 2014 onwaarschijnlijk

Lagere premies in 2014 onwaarschijnlijk Nieuwsbrief - najaar 2013 - nr. 11 Volg ons ook op Twitter, Linked-In en Facebook Veelgestelde vragen en Werkkostenregeling Op onze website vindt u onze antwoorden op veelgestelde vragen, voor en door

Nadere informatie

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs

Beerbericht. Kun je nog boffen? Bof dan mee! juni 2015. Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs Beerbericht Een uitgave van De Beer Accountants & Belastingadviseurs juni 2015 4 Vijf redenen om nog in 2015 een elektrische of hybride auto te kopen 5 Nieuwe Wet Werk en Zekerheid heeft grote impact 6

Nadere informatie

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST?

Reemedie. Belasting besparen? BESPAREN OP UW ADMINISTRATIE HET KAN! DE WERKKOSTENREGELING EEN BESPARING OF EEN EXTRA LAST? Reemedie. VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Belasting besparen? We willen allemaal graag zo min mogelij k belasting betalen. Het zou daarom jammer zij n als u voordelen of mogelij ke besparingen op dit

Nadere informatie

Relatiemagazine Bol Adviseurs feb 2015 editie 13. vier kant boi. Betrouwbaarheid ligt in onze organisatiestructuur verankerd

Relatiemagazine Bol Adviseurs feb 2015 editie 13. vier kant boi. Betrouwbaarheid ligt in onze organisatiestructuur verankerd Relatiemagazine Bol Adviseurs feb 2015 editie 13 vier kant boi Betrouwbaarheid ligt in onze organisatiestructuur verankerd Voorwoord Een nieuw jaar met nieuwe regels Aan het begin van elk jaar lijkt het

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9. NIEUWSBRIEF Augustus 2013 Jaargang 17 Nr. 56 In gesprek met Alex Middelburg van Beerepoot Automatisering over processen, wolken en garanties op pagina 9. Inhoud Voorwoord Voorwoord 2 Help, mijn bedrijfspand

Nadere informatie

Méér investeren in de toekomst van het jongste kind. Blömer vierde lid van HLB Nederland. Het succes van DRT Vloeren

Méér investeren in de toekomst van het jongste kind. Blömer vierde lid van HLB Nederland. Het succes van DRT Vloeren Een uitgave van HLB Nederland Méér investeren in de toekomst van het jongste kind Blömer vierde lid van HLB Nederland p. 3 Het succes van DRT Vloeren p. 6 Van vertrouwen op onze blauwe ogen naar transparantie

Nadere informatie

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen

op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen op weg naar maatschappelijk betrokken ondernemen in en rond Assen Samen maatschappelijk betrokken ondernemen in Assen stichting Assen voor Assen / juli 2011 Auteur / redacteur Noor van Leeuwen, NL consulting

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

Franchise pionier. Toezicht in het familiebedrijf. interview

Franchise pionier. Toezicht in het familiebedrijf. interview interview nr 02 2013 tot uw dienst Bedrijf te koop! Verkopen zonder zorgen IN Gesprek Toezicht in het familiebedrijf Dossier Wegwijs in subsidieland: er is meer mogelijk dan u denkt Franchise als businessmodel

Nadere informatie

Reesultaat. De fiscale toekomst van de zeer zuinige auto! Kantoornieuws. Van Beek Kaas

Reesultaat. De fiscale toekomst van de zeer zuinige auto! Kantoornieuws. Van Beek Kaas Reesultaat is een uitgave van Van Ree Accountants Alphen aan den Rijn, Barneveld, Doorn en Geldermalsen Reesultaat. Interview. In ons beroep is het vastleggen van de verrichte werkzaamheden steeds belangrij

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS SRA TIPS RSW INFO JULI 2012 werkgever FLEXIBELE WERKTIJDEN NA OUDERSCHAPSVERLOF Een baan in combinatie met de zorg voor jonge kinderen blijft soms ook na het ouderschapsverlof moeilijk. Sinds kort kan

Nadere informatie

Professioneel Samenwerken

Professioneel Samenwerken JAARVERSLAG 211 Menselijk Tijdig Ketenpartners Veranderen Wmo CAK Respect 3 miljoen klanten Gegevensuitwisseling Begrijpelijke informatie Cer Mensen Duidelijk Financiering Deskundig Betrouwbaar Wtcg Verbouwen

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS

INFORMATIE VOOR ONDERNEMERS SRA TIPS RSW INFO DECEMBER 2011 werkgever WERKGEVER SNELLER GECON- FRONTEERD MET LOONDOOR- BETALINGSVERPLICHTING Als werkgever heeft u een re-integratieverplichting. U moet er samen met uw zieke werknemer

Nadere informatie

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later

Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later OVER MORGEN januari 2015 Het pensioenmagazine over uw inkomen voor vandaag, morgen of later Pensioenregeling aangepast Nieuwe voorzitter: Peter van Gameren De komst van de kleine zorgt ervoor dat je over

Nadere informatie

meer tijd aan creatieve promotie te besteden.

meer tijd aan creatieve promotie te besteden. Steunpilaar Nieuwsbrief voor ondernemers november 2013 INLEIDING Nog even en de jaarwisseling staat weer voor de deur. Het einde van het jaar is traditioneel het moment om eens terug te kijken op het afgelopen

Nadere informatie

Relatiemagazine Bol Adviseurs jan 2014 editie 09. vier kant boi. Het geeft rust als je weet dat alles goed geregeld is

Relatiemagazine Bol Adviseurs jan 2014 editie 09. vier kant boi. Het geeft rust als je weet dat alles goed geregeld is Relatiemagazine Bol Adviseurs jan 2014 editie 09 vier kant boi Het geeft rust als je weet dat alles goed geregeld is Voorwoord Toch nog even achterom kijken 2013 was een prachtjaar. Vooral omdat we veel

Nadere informatie

Verzendorganisaties: lust of last?

Verzendorganisaties: lust of last? nr 2 - bloemist mei 2015 - jaargang 18 3 Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO 14 VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 23 Stijgende omzet in eerste kwartaal 2015 26 Veel aandacht voor verkiezing

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Juridische zaken voor je bedrijf

Juridische zaken voor je bedrijf ondernemen Juridische zaken voor je bedrijf 2 netwerk notarissen 3 Juridische zaken voor je bedrijf Het juridisch goed vormgeven van bedrijf en privé is in alle fasen belangrijk. 5 Bedrijfsvormen De keuzes

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9.

NIEUWSBRIEF. In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. NIEUWSBRIEF Maart 2013 Jaargang 17 Nr. 54 In gesprek met Martin van der Veen en Hans Tervoort over dienstverlening van formaat - Lees verder op pagina 9. Inhoud Voorwoord 2 Hoe nu verder met de levensloopregeling?

Nadere informatie

hightech innovator Waarom Arthur Oudshoorn jaarlijks zo n twaalf procent van zijn omzet investeert in productontwikkeling MAGAZINE, NR 1 2014

hightech innovator Waarom Arthur Oudshoorn jaarlijks zo n twaalf procent van zijn omzet investeert in productontwikkeling MAGAZINE, NR 1 2014 HET MAGAZINE VAN MAGAZINE, NR 1 2014 Waarom Arthur Oudshoorn jaarlijks zo n twaalf procent van zijn omzet investeert in productontwikkeling hightech innovator TOT UW DIENST Bedrijfsovername de beste optie

Nadere informatie