STUDIEGIDS. BBA Bedrijfskunde Ad Marketing Management Ad International Trade. Cohort Studiejaar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIEGIDS. BBA Bedrijfskunde Ad Marketing Management Ad International Trade. Cohort 2015. Studiejaar 2015-2016"

Transcriptie

1 STUDIEGIDS BBA Bedrijfskunde Ad Marketing Management Ad International Trade Cohort 2015 Studiejaar Augustus

2 Augustus

3 Inhoudsopgave 1. Welkom Het onderwijs Beroepsprofiel BBA Bedrijfskunde Beroepsprofiel Ad Marketing Management Beroepsprofiel Ad International Trade Onderwijsvisie Business School Notenboom onderwijsmodel Visie op onderzoek Cohort Inrichting opleiding Propedeuse en hoofdfase Uitstroomprofielen Stage (beroepspraktijkvorming BPV) Afstuderen - Scriptie/Ad-opdracht Toetsing en examinering Doorstroommogelijkheden Algemene informatie Locaties Contactpersonen Ondersteuning Studentenraad Jaarplanning Lestijden en roosters Lesplanner Participatie en leerplicht Uitreiking mbo-diploma Inloggegevens Schoolmail Onderwijscomputers, draadloos netwerk en printen Vergeten wachtwoord Kluisjes Studentenkaart Universiteitsbibliotheek Augustus

4 3.12 Studeren met een functiebeperking Klachtenprocedure Huishoudelijk reglement SharePoint Trajectplanner Overige platforms Belangrijke documenten Studie & Loopbaancoaching Spelregels voor overgang, diploma en herkansen Overgangseisen Diploma-eisen Herkansen van toetsen en praktijkopdrachten Bijlage 1 Eindkwalificaties BBA Bedrijfskunde, Ad Marketing Management en Ad International Trade Bijlage 2 Curriculum Normal Track, Fast Track, Verkort Traject en Associate degree Bijlage 3 Beknopte omschrijving modules Bijlage 4 Uitstroomprofielen Bijlage 5 Praktijkopdrachten Augustus

5 1. Welkom Beste student, Welkom bij Business School Notenboom. Je hebt gekozen voor de hbo-opleiding BBA Bedrijfskunde, de Associate degree-opleiding Marketing Management of de Associate degree-opleiding International trade. In deze studiegids vind je informatie over verschillende zaken die te maken hebben met het onderwijs bij Business School Notenboom. Het geeft informatie over de inrichting en opzet van de opleiding en daarmee samenhangende toetsing en examinering. De opleiding BBA Bedrijfskunde is door DUO geregistreerd in het CROHO 1 onder Isat-nummer De opleiding Ad Marketing Management is geregistreerd onder Isat-nummer Je hebt deze naam met bijbehorende code nodig als je je gaat inschrijven bij Studielink. De opleiding is erkend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en geaccrediteerd door de NVAO (Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie). De Ad-opleiding International Trade is nog in aanvraag. Zodra de aanvraag rond is, informeren wij uiteraard de studenten. Naast een studiegids kent de opleiding nog andere documenten, zoals het huishoudelijk reglement en de OER (onderwijs- en examenregeling). De OER is een document dat je informeert over het onderwijs dat je volgt en de examens die je moet afleggen om je diploma te behalen. Bij de start van je opleiding wordt uitgelegd hoe dat voor jouw opleiding geregeld is. Meer informatie over de opleiding vind je ook op het studentenportaal, waarvoor je bij aanvang van je studie de inloggegevens hebt ontvangen: Wij hopen dat je een fijne en leerzame tijd hebt op onze school en wensen je veel succes met de opleiding! Met vriendelijke groet, Algemeen directeur Marije Notenboom MMe 1 CROHO is Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs. Augustus

6 2. Het onderwijs 2.1 Beroepsprofiel BBA Bedrijfskunde De BBA Bedrijfskunde (BED) is een bedrijfskundige opleiding binnen de sector economie. De kracht van een bachelor Bedrijfskunde is dat hij/zij een probleem vanuit verschillende invalshoeken (juridisch, economisch, organisatorisch, logistiek, marketing) kan benaderen en oplossen. Daarnaast is het onderdeel management een belangrijke invalshoek en is het realiseren van interne en externe klanttevredenheid een belangrijk onderdeel. De BBA-opleiding leidt op tot hoge en middenmanagementfuncties binnen uiteenlopende organisaties: klein en groot, profit en non-profit, overheid, dienstverlenend en industrieel. 2.2 Beroepsprofiel Ad Marketing Management De Ad Marketing management is een programma binnen de BBA-opleiding. Het doel van Business School Notenboom (BSN) is om Ad ers Marketing Management (AdMM) op te leiden die beroepsgericht kunnen functioneren in het marketingdomein. De kracht van de AdMM gediplomeerde is dat hij een probleem vanuit verschillende invalshoeken (juridisch, economisch, organisatorisch, logistiek, marketing) kan benaderen. Hierbij ligt een belangrijke nadruk op het verbinden van de organisatie met de buitenwereld met name het aangaan en onderhouden van relaties met klanten. Kenmerk van de werkwijze van een AdMM gekwalificeerde is de beroepsgerichte aanpak gericht op het realiseren van output (producten en productie) op het domein van marketing en relaties management. 2.3 Beroepsprofiel Ad International Trade De Ad Marketing management is een programma binnen de BBA-opleiding. Het doel van Business School Notenboom (BSN) is om Ad ers International Trade (AdIT) op te leiden die beroepsgericht kunnen functioneren binnen de internationale handel. De kracht van de AdIT gediplomeerde is dat hij een probleem vanuit verschillende invalshoeken (juridisch, economisch, organisatorisch, logistiek, marketing) kan benaderen. Hierbij ligt een belangrijke nadruk op het verbinden van de organisatie met de buitenwereld met name het aangaan en onderhouden van relaties met klanten. Kenmerk van de werkwijze van een AdIT gekwalificeerde is de hands-on en beroepsgerichte aanpak gericht op het realiseren van output (producten en productie) op het domein van internationale handel. 2.4 Onderwijsvisie BSN legt de focus op het economisch domein. Het studieprogramma is erop gericht dat jij je stapsgewijs kan ontwikkelen tot een professional, met een toenemende beroepsgerichtheid, verantwoordelijkheid en ondernemerschap. In de programma s worden kennis, vaardigheden en competenties op een geïntegreerde manier aangeboden en getoetst. Augustus

7 De opleidingen van BSN kenmerken zich in: Kleinschalig onderwijs; een programma met een duidelijke structuur De opleidingen werken met kleine klassen en persoonlijke begeleiding. Ondernemerschap: De opleidingen zijn nadrukkelijk gericht op het verwerven van ondernemersvaardigheden. Praktijkgericht en pro-actief: in projecten en tijdens de stages ontwikkel je stapsgewijs de competenties die bij een jonge professional horen. De Notenboom student is pro-actief en haalt het beste uit opleiding en stage. Je kunt alle geleerde kennis en vaardigheden dan direct in de praktijk toepassen. Dit vergroot de kans op een functie op de arbeidsmarkt. Brede opleidingen met individuele focus: als beginnend beroepsbeoefenaar ben je inzetbaar in uiteenlopende branches binnen de brede dienstverlening. Je wordt opgeleid als generalist maar legt binnen de opleiding eigen accenten gericht op de versterking van jouw persoonlijke kwaliteiten. BSN wil professionals opleiden voor een (loop)baan in de ondernemende kenniseconomie. Ondernemendheid en kennis van de arbeidsmarkt zijn daarbij belangrijke onderscheidend factoren. Om aan deze doelstellingen te voldoen maken ondernemende kwalificaties deel uit van de nagestreefde beroepsprofielen en vormen zijn een integraal onderdeel van de eindkwalificaties Onderscheidende kenmerken van de eindkwalificaties zijn: ontwikkelingsgerichtheid en probleemoplossend vermogen. In bijlage 1 is een overzicht van de eindkwalificaties opgenomen. Een gemeenschappelijk kenmerk van de BSN afgestudeerde is dat hij/zij durft te ondernemen, kansen ziet, actief innovatie in het bedrijf brengt, als generalist in staat is specialisten in te schakelen, snel brede oplossingen bedenkt, weet wat er leeft in de wereld en beschikt over een adequaat lerend vermogen. 2.5 Business School Notenboom onderwijsmodel Leerlijnen In de programma s werk je aan het ontwikkelen van je competenties en vaardigheden vanuit een aantal leerlijnen. Studie en Loopbaancoaching (SLC) verzorgt de begeleiding en integratie. De leerlijnen zijn: Inhoudelijke lijn (kennisontwikkeling) bestaande uit diverse modulen waarin theoretische kennis wordt ontwikkeld en overgedragen en waarbij het fundament wordt gelegd voor de ontwikkeling van beroepsvaardigheden in het economisch domein. De werkvormen binnen deze lijn zijn onder andere zelfstudie en literatuurstudie, maar ook het volgen van (werk)colleges en het geven van presentatie. Als toetsvormen komen we in deze lijn de schriftelijke toets met open vragen tegen evenals de casustoetsen. Onderzoekslijn: bestaande uit diverse modules waarin je leert hoe je een onderzoek moet opzetten en uitvoeren en hoe je tot conclusies kunt komen. Ook in deze lijn is zelfstudie en literatuurstudie een veel gekozen werkvorm, evenals het houden van interviews en het uitvoeren van onderzoek om tot kwalitatieve en kwantitatieve data te komen. De toetsvormen die hierbij aansluiten zijn business case assessments en projecttoetsing. Personal skills: bestaande uit diverse modules die de ontwikkeling van vaardigheden voor het optimaal functioneren vanuit de opgedane kennis mogelijk maken. Trainingen, workshops, bedrijfsbezoeken en gastcolleges zijn de werkvormen die bij Business skills passen. Een veelvoorkomende toetsvorm is de praktijksimulatie of vaardigheidstoets met beoordeling aan de hand van beoordelingslijsten. Augustus

8 Ondernemende lijn: bestaande uit modules die de integratie van kennis en vaardigheden in de praktijk en de ontwikkeling van ondernemende vaardigheden stimuleren. De meest geëigende werkvorm bij de ondernemende lijn is die van het opzetten van een eigen onderneming. Om de verschillende aspecten, die bij het opzetten en runnen van een onderneming aan de orde komen, te kunnen toetsen, kan het complete arsenaal aan toetsvormen ingezet worden. Deze vier lijnen worden door alle studenten doorlopen om te komen tot een geïntegreerde competentieontwikkeling. Tijdens jouw studie zal er naast het volgen van lessen en werken aan projecten (individueel of in groepsverband) ook aandacht besteed worden aan workshops en gastcolleges. Clusters Het onderwijs is ondergebracht in clusters, die de opleidingen overstijgen. Deze clusters worden aangestuurd door een programmamanager. De BBA Bedrijfskunde, de AdMM en AdIT kennen de volgende clusters: Business fundamentals Applied research Strategic leadership (programmamanager mevr. B. Gabulya) In dit cluster gaat het vooral om de student en de interactie met de buitenwereld. De kernfilosofie is inside-out denken, waarbij de student in staat is om vanuit persoonlijk leiderschap aan een innovatieve strategie en visie uitvoering te geven. De kernthema s zijn: zelfmanagement, interpersoonlijk, leidinggeven, samenwerking en leiderschap. In meer detail komen deze facetten aan bod: o Me: persoonlijke en interne facetten van leiderschap, voorkeuren, leiderschapsstijl, waarden, kennis en persoonlijke effectiviteit. o We: de interactie tussen de student en anderen, samenwerking, communicatie. o Work: de student en de organisatie, duurzame en constructieve beïnvloeding, leidinggeven en change management. o World: de student en zijn/haar plaats in de wereld, diversiteit/cultuur, van manager naar een effectieve leider (high impact leadership). Marketing innovation (programmamanager dhr. J. Boll) In dit cluster gaat het vooral om de klant en hoe je daar slim/creatief op kunt inspelen. De kernfilosofie is outside-in denken, waarbij de student in staat is om vanuit een ondernemende attitude aan een innovatieve strategie en visie vorm te geven. De kernthema s zijn: marketing, ondernemerschap, e-business, creativiteit, technologie en innovatie. In meer detail komen de volgende facetten aan bod: Augustus

9 o o o Ondernemerschap: kansen identificeren/selecteren en kunnen benutten op een duurzame en winstgevende wijze (zowel écht ondernemen als een ondernemende attitude) Klantgerichtheid: identificeren van markten, klanten, behoeften en frustraties en het kunnen creëren van een superieure klantbeleving waarbij deze behoeften vervult worden Innovatie: van strategie tot implementatie, prototyping, LEAN-organisaties. technologie 2.6 Visie op onderzoek Alle bachelor-opleidingen worden afgesloten met een praktijkgericht onderzoek. In de verschillende studiejaren wordt toegewerkt naar het afstudeeronderzoek, dat gebaseerd is op praktijkgericht onderzoek. In de eerste studiejaren wordt in de verschillende modules hiervoor de basis gelegd door aandacht te geven aan de volgende zaken: onderzoeksvaardigheden, projectmanagement, methoden van onderzoek, beschrijvende en verklarende statistiek, formuleren onderzoeksvraag, marktonderzoek, interviewen, literatuurstudie en gebruik SPSS. Alle Ad-opleidingen worden afgesloten met een Ad-opdracht. Dit is een praktijkgerichte opdracht. In het geval van de AdMM dient de student een marketingplan op te stellen en in het geval van de AdIT gaat het om het opstellen van een handelsplan. 2.7 Cohort In bijlage 2 vind je het curriculum voor cohort 2015 voor de bachelor-opleiding. Ook is het curriculum voor beide Ad-opleidingen uitgeschreven. Het curriculum is het opleidingsprogramma met daarin alle opleidingsonderdelen en bijbehorende studiepunten. Het cohort is het jaar waarin jij met de opleiding start. Op het portaal vind je de modulewijzers met daarin beschreven wat de modules precies inhouden. In bijlage 3 is een beknopte beschrijving van de modules opgenomen. 2.8 Inrichting opleiding Het bachelor-programma duurt vier jaar waarbij je een programma doorloopt met een studiebelasting van 60 ECTS (European credits) per jaar (normal track). De opleiding kent in totaal 240 ECTS. Een ECTS komt overeen met 28 studiebelastinguren (inclusief contacturen). Per lesmodule is de studielast aangegeven. De Ad-programma s duren twee jaar. Ook hier is de studiebelasting 60 ECTS per jaar. De opleiding kent in totaal 120 ECTS. Een studiejaar binnen BSN bestaat uit 47 weken en is ingedeeld in drie periodes (trimesters). In trimester 1 en 2 volg je lessen, in trimester 3 voor je ene project uit, loop je stage of volg je een uitstroomprofiel. Ieder trimester bestaat uit tien lesweken en een projectweek. Vakanties, studieweken, toetsweken, intervisieweken, herkansingsweken en reisweken komen daar bovenop. Augustus

10 Normering studielast Voor de berekening van de studielast hanteert BSN de volgende uitgangspunten: Activiteit Bijwonen hoorcollege, responsiecollege, werkcollege en practica Geven korte presentatie Maken schriftelijk werkstuk Bijwonen studiedag/excursie Leesstof Leerstof Studiebelastingsuren 1 (per uur) 3 (per presentatie) 28 (per 10 pagina s) 8 (per dag) 1 (per 10 tot 15 pagina s) 1 (per 5 tot 10 pagina s) Hierbij is het uitgangspunt dat de tekst Nederlands- of Engelstalig is, van gemiddelde zwaarte en met een normale lay-out. Indien de tekst in een andere taal is opgesteld of bijvoorbeeld wiskundige formules bevat, dan wordt het maximum aantal pagina s gehanteerd. Naast de contacturen en eventueel practicumuren studeer je zelfstandig en werk je opdrachten uit. Er wordt van je verwacht dat je 40 uur per week beschikbaar bent voor het onderwijs op school Propedeuse en hoofdfase Zowel de Ad-programma s als het bachelor-programma bestaan binnen BSN uit twee studiefasen: de propedeuse: jaar 1 de hoofdfase (postpropedeuse): jaar 2, jaar 3 en jaar 4 De Ad-programma s stoppen uiteraard na jaar 2. Propedeuse De propedeuse beslaat 60 ECTS. Studenten die de propedeuse afsluiten ontvangen een propedeuse getuigschrift. De propedeuse geeft een goed beeld van de breedte en ook de zwaarte van het programma. Je maakt kennis met de verschillende vakgebieden binnen het economisch domein. Hoofdfase De hoofdfase is de studieperiode na de propedeuse tot en met de diplomering. De hoofdfase bestaat uit: een hoofdprogramma van respectievelijk 60 (Ad) en 160 studiepunten (bachelor) een uitstroomprofiel (keuzeprogramma) van 20 studiepunten Tijdens de hoofdfase vindt verdieping plaats in het economisch domein (economie, finance en marketing) en verbreding door een aantal algemeen vormende en verbindende vakken Uitstroomprofielen De bachelor-programma s kennen naast het hoofdprogramma (160 ECTS) ook een keuzeprogramma van 20 studiepunten, de zogenaamde profileringruimte ofwel het uitstroomprofiel stelt je in de gelegenheid een eigen accent aan de studie te geven. Op dit moment biedt BSN de volgende uitstroomprofielen aan: Augustus

11 Finance Management Het uitstroomprofiel Finance Management biedt BBA studenten de mogelijkheid zich verder te profileren in de financiële aspecten van business en management. Deze financiële verdieping gaat in op cashflow management, financiële risico s analyses, kostenbeheersing etc. en zal er voor zorgen dat studenten naast de rol van professional zich verder specialiseren in financiële materies en derhalve kunnen functioneren als financieel manager. Het uitstroomprofiel Finance Management bestaat uit de volgende modules: 1. Beheer van financiële risico s 2. Cash flow management 3. Management accounting 4. Finance management & control 5. Project Finance management Marketing & Sales Management Het uitstroomprofiel Marketing & Sales Management biedt studenten de mogelijkheid zich verder te profileren in de marketing, verkoop en positionering van organisaties. De insteek hierbij is vanuit het oogpunt van waardecreatie, klantprocessen en productontwikkeling. De student specialiseert zich in omzetgenererende technieken en materies voor producten, diensten, consumentenproducten etc. Commerciële bedrijven zijn vrijwel altijd gericht op groei; als marketing & Sales Manager speel je in dit proces een cruciale rol. Het uitstroomprofiel Marketing & Sales Management bestaat uit de volgende modules: 1. Customer Relations Management 2. e-business 3. Management van Salesprocessen 4. New marketing 5. Project Marketing & Sales Management International Business Het uitstroomprofiel International Business (Engelstalig) is ingericht voor BBA studenten die een carrière ambiëren op de internationale markt of in een internationale organisatie. Het uitstroomprofiel International Business bestaat uit de volgende modules: 1. Economic Geography 2. International Marketing 3. Import/Export Management 4. Management International Operations 5. Project International Business In bijlage 4 is de volledige beschrijving van de uitstroomprofielen opgenomen. Augustus

12 2.8.3 Stage (beroepspraktijkvorming BPV) Een kenmerk van alle BSN opleidingen is de sterke link met de praktijk en de zware BPV-component. Vanaf het eerste jaar doe je praktijkervaring op. BEOR: Beroepsoriëntatie (jaar 1 Normal Track / Ad) In het eerste jaar maak je kennis met verschillende bedrijven die een sterke link hebben met de HEM-opleiding. Deze bedrijven opereren in verschillende bedrijfstakken. Zo krijg je een goed beeld van waar je na je opleiding terecht kunt komen en waar je je tijdens je opleiding dus al op voor kunt bereiden, onder andere door de stageplaatsen die je in jaar 2 en 4 kiest. BPV1: Beroepsvormende stage (jaar 2 Normal Track / Ad) Je werkt als een teamlid (project) waarbij je zelfstandig activiteiten ontplooit en (deel)resultaten produceert. Voor deze (deel)opdrachten ben je verantwoordelijk. De beroepspraktijkvorming is enerzijds een verdere oriëntatie op het beroepenveld, anderzijds is het een voorbereiding op het afstuderen, waarin zelfstandig en op niveau aan een behoorlijk zware opdracht gewerkt wordt. BPV2 : Afstudeerstage (jaar 4 Normal Track) BPV2 is geplaatst aan het eind van de studie. De afstudeerstage is een soort meesterproef. BPV2 is een individuele opdracht 2 en kent een hoge mate van zelfstandigheid. Je functioneert als een projectleider of consultant waarbij een oplossing wordt ontwikkeld voor een bestaand probleem of een nagestreefde ontwikkeling. Je bent hierbij regisseur en resultaatverantwoordelijk. Als regisseur ben je multidisciplinair bezig, weet je te mobiliseren, ben je creatief en kun je tot oplossingen komen. De BPV-opdracht heeft een sterk projectkarakter en het resultaat is vaak een input die de organisatie als basis gebruikt in haar besluitvormingsprocessen. Internationale stage We raden je aan om ook in het buitenland te werken aan je beroepspraktijkvorming aansluitend bij je persoonlijke ambities. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de BPV invulling in het BSN curriculum. Niveau ECTS Type BPV BEOR hbo jaar 1 2 Oriënterende module BPV 1 hbo jaar 2 12 Beroepsvormende stage BPV 2 hbo jaar 3 of 4 25 Afstudeerstage Totaal 39 Niveau ECTS Type BPV BPV1 Ad jaar 1 9 Beroepsoriënterende stage BPV 2 Ad jaar 2 10 Beroepsvormende stage Totaal 19 Doelstellingen en de daarvan afgeleide eisen rondom de BPV zijn vastgelegd in de Stagemap. Augustus

13 BPV-beoordeling Voor iedere BPV-periode en per opleiding zijn specifieke leerdoelen en opdrachten geformuleerd die zijn afgeleid van de eindkwalificaties. De opdrachten worden ingevuld op basis van de specifieke bedrijfscontext, waarin je aan het werk gaat. Voorwaarde is dat binnen het bedrijf de leerdoelen te behalen zijn. De bij de BPV-perioden behorende leerdoelen en beoordelingscriteria zijn opgenomen in de Stagemap. De beoordeling van de BPV gebeurt op basis van de gemaakte opdrachten en jouw functioneren op de werkplek. De beoordeling vindt plaats door de bedrijfsbegeleider (externe beoordelaar) aan de hand van beoordelingscriteria samen met de stagebegeleider van BSN. De BPV voorbereiding en begeleiding vanuit de school wordt verzorgd door de SLC Afstuderen - Scriptie/Ad-opdracht Het afstuderen bestaat uit het opzetten en uitvoeren van een praktijkonderzoek. Het afstudeerproject is bij voorkeur gekoppeld aan BPV1 voor de Ad en BPV2 voor de bachelor. Bachelor scriptie In samenhang met de afstudeerstage verzamel je gegevens die je gebruikt voor het ontwikkelen van een proposal. Dit proposal gaat ter goedkeuring naar een beoordelingscommissie. Pas als het proposal is goedgekeurd, kun je overgaan tot de uitvoering van de scriptie. De scriptie staat los van de BPV2. De scriptie is een individuele opdracht, waarbij een hoge mate van zelfstandigheid vereist is. Ad-opdracht Vanuit de stage verzamel je gegevens die je gebruikt voor het uitvoeren van je Ad-opdracht. De Adopdracht staat los van de BPV1. De Ad-opdracht en de scriptie moet je verdedigen in een openbare zitting. De beoordeling geschiedt door een beoordelingscommissie, die bestaat uit twee interne beoordelaars en een externe beoordelaar. 2.9 Toetsing en examinering Van verschillende modules worden (deel)toetsen afgenomen tijdens de toetsweek. Andere modules worden afgesloten door middel van een paper, een projectbeschrijving en/of een presentatie. Alle onderdelen samen vormen het dossier van toetsresultaten. Op basis van dit dossier wordt vastgesteld of je een module en/of onderwijseenheid behaald hebt. Aan het eind van ieder trimester is de toetsweek. Dan krijg je toetsen over de modules die je in dat trimester hebt gevolgd. Het toetsplan geeft een overzicht van de periode waarin welke module getoetst wordt, de toetsvorm en de weging per onderdeel. Het toetsplan is onderdeel van het OER. Op de jaarplanning staan de verschillende toets- en herkansingsweken vermeld. Augustus

14 2.10 Doorstroommogelijkheden Doorstroom na Ad Na afronding van de Ad-opleiding kun je ervoor kiezen om verder te gaan met de bachelor-opleiding. In een aantal gevallen sluit een Ad-opleiding vrijwel naadloos aan op een bachelor-opleiding, waardoor je niet veel studietijd verliest. Doorstroom na bachelor Na afronding van de bachelor-opleiding kun je kiezen voor een vervolgopleiding tot master. Een professionele master, gericht op de uitoefening van een beroep, kun je volgen aan een hogeschool. Een master aan de universiteit is wetenschappelijk en meer gericht op onderzoek en theorie. Een bachelor-opleiding sluit vaak niet naadloos aan op een universitaire master. Om kennis en vaardigheden op het juiste niveau te brengen kun je een aanvullend programma volgen aan de universiteit (pre-master). De keuze voor een hbo- of universitaire master is dus vooral een kwestie van wat je met een masteropleiding wilt gaan doen: (nog) beter worden in jouw beroep of een theoretische (onderzoeks)basis leggen voor jouw vakuitoefening. Augustus

15 3. Algemene informatie 3.1 Locaties Centrale administratie Vestigingen Business School Notenboom Postbus AH Eindhoven tel. (040) Business School Notenboom Vestiging Eindhoven Beukenlaan VD Eindhoven tel. (040) Business School Notenboom Vestiging Hilversum Emmastraat NE Hilversum tel. (035) Business School Notenboom Vestiging Maastricht Markt CJ Maastricht tel. (043) Contactpersonen Dagelijkse leiding De dagelijkse leiding van de opleiding ligt bij Algemeen Directeur mevrouw M. Notenboom en op het gebied van onderwijs bij de heer Q. Bunschoten. Vestigingsdirectie Mevr. M. Notenboom Eindhoven (040) Mevr. W. Vullings Hilversum (035) Mevr. S. van Raak Maastricht (043) Examencommissie Dhr. G. Boers, voorzitter Mevr. B. Suijkerbuijk, ambtelijk secretaris Dhr. M. Ligtenbarg, lid Dhr. P. Castermans, lid Dhr. R. Theunissen, lid Augustus

16 3.3 Ondersteuning Doorgaans is de docent of je studie- & loopbaancoach het eerste aanspreekpunt voor informatie of vragen over de studie en onderwijskundige aangelegenheden. Het secretariaat van de vestiging helpt jou wanneer je vragen hebt over onder andere Studielink, inschrijving en uitschrijving, aanvragen diploma of andere specifieke vragen. Secretariaat van de vestiging Mevr. R. Tholen Eindhoven (040) Mevr. N. Houf Hilversum (035) Algemeen secretariaat Beukenlaan 145, 5616 VD Eindhoven Mevr. L. Halters, hoofd financiële administratie Dhr. B. Lenaers, managementassistent Stagebureau Beukenlaan 145, 5616 VD Eindhoven Mevr. Y. van der Heijde Vertrouwenspersoon Mevr. B. Linssen Beroepenveldcommissie Het beroepenveld is direct betrokken bij het onderhoud van de eindkwalificaties van de opleiding. Dhr. H. Brugmans, voorzitter Dhr. D. Mosseveld, studierichting BBA Bedrijfskunde Dhr. A. Termeer, studierichting BBA Bedrijfskunde Dhr. T. van de Laar, studierichting BBA Bedrijfskunde Dhr. H. Dijkzeul, alle studierichtingen Dhr. J. Duiker, studierichting bachelor Hospitality & Events Management Dhr. R. Polman, studierichting bachelor Hospitality & Events Management Dhr. P. Wolffenbuttel, studierichting bachelor Hospitality & Events Management 3.4 Studentenraad Sinds het najaar van 2010 is er voor elke vestiging van BSN een studentenraad opgericht. Elke studentenraad behartigt de belangen van de studenten van haar vestiging. De studentenraad houdt zich bezig met de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs van BSN en draagt bij aan een goede communicatie tussen de organisatie en de studenten. Voor BSN geldt dat hierdoor beter zichtbaar wordt wat er leeft bij de studenten. De studentenraden zijn bereikbaar op de volgende adressen: Studentenraad Eindhoven Studentenraad Hilversum Studentenraad Maastricht Augustus

17 3.5 Jaarplanning Op het studentensharepoint vind je de jaarplanning van de opleiding. Hierin staan belangrijke data, zoals vakanties, toets- en herkansingsweken, deadlines voor inleveren projecten of aanmelden herkansingen. Noteer deze data in je agenda zodat je ze niet kunt vergeten. 3.1 Lestijden en roosters Les- en toetsroosters worden op het Studentenplein geplaatst onder roosters. De lokalen en tijden staan vermeld op het lesrooster. Daar vind je de actuele informatie per week. Ook roosterwijzigingen worden vermeld op het SharePoint onder roosters en bij mededelingen. Lessen die uitvallen worden op een later tijdstip ingehaald. Lesuitval wordt vermeld op de startpagina van het SharePoint onder afwezige docenten. Check het Studentenplein dus zeer regelmatig. 3.2 Lesplanner De lesplanner geeft je informatie over de lesstof die iedere week behandeld wordt, het huiswerk en de toetsstof. De lesplanner staat op het Studentenplein. 3.3 Participatie en leerplicht Docent en student hebben elkaar nodig om te kunnen komen tot een onderwijsleersituatie waarin opleiding, scholing en vorming mogelijk worden. Aanwezigheid en inzet is daarom vereist. Je hebt zelf gekozen voor deze opleiding. Het is dus vanzelfsprekend dat je de lessen en andere contactmomenten bijwoont. In Trajectplanner, het studentvolgsysteem van Notenboom, houden de docenten de presentie van studenten bij. Je afwezigheid wordt doorgegeven aan je SLC en je ouder(s)/verzorger(s). Leerplicht geldt voor iedereen tot en met 16 jaar. Na het laatste schooljaar van de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Dat betekent dat wanneer je nog geen havo-, vwo- of mbo-diploma op minimaal niveau 2 hebt behaald, de leerplicht verlengd wordt tot de dag dat je 18 jaar wordt. 3.4 Uitreiking mbo-diploma De diploma-uitreiking van het mbo-diploma is in september. In de jaarplanning is de datum van uitreiking per vestiging opgenomen. 3.5 Inloggegevens Bij aanvang van je studie krijg je je inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) voor het SharePoint en Trajectplanner. 3.6 Schoolmail De communicatie tussen Notenboom en jou als student gebeurt vaak via . Berichten uit Trajectplanner en s die vanuit Notenboom verstuurd worden, zullen altijd naar je Notenboommailadres worden gestuurd. Op het SharePoint staat een handleiding om je schoolmail (webmail) te koppelen aan je Hotmail of Gmail, zodat je altijd op de hoogte bent van de laatste informatie. 3.7 Onderwijscomputers, draadloos netwerk en printen Op iedere vestiging staan meerdere computers waarop je kunt inloggen. Op de onderwijscomputers staat software die voor je opleiding nodig is. Augustus

18 In alle gebouwen van BSN is het mogelijk om draadloos gebruik te maken van het internet. Bij aanmelden gebruik je dezelfde inloggegevens als voor je webmail. Tevens kun je, ook vanaf je laptop, draadloos printen naar een aantal geselecteerde printers op de eigen vestiging. Bij aanvang van het studiejaar ontvang je een tegoed van 10,00 om te kopiëren of te printen. Bij het secretariaat van jouw vestiging kun je aanvullend tegoed kopen. Een kopie of printje kost Vergeten wachtwoord Wanneer je onverhoopt je inloggegevens kwijt bent, kun je contact opnemen met mevrouw R. Tholen 3.9 Kluisjes Voor studenten zijn een aantal kluisjes beschikbaar. Deze kun je gebruiken voor het opbergen van je spullen of je boeken. Het huren van een kluisje kost 15,00 per jaar, de borg is ook 15,00. Aan het einde van het studiejaar lever je de sleutel in bij het secretariaat en ontvang je de borg terug. Verlies en bijmaken van de sleutel kost 15,00; je ontvangt de borg dan niet terug Studentenkaart De studentenkaart wordt aan het begin van het studiejaar op aanvraag verstrekt en is gedurende het studiejaar geldig. Wanneer je een pasfoto hebt ingeleverd bij het secretariaat ontvang je de studentenkaart. Met de studentenkaart kun je je legitimeren tijdens toetsen en examens. Daarnaast biedt deze allerlei voordelen buiten de school om. Zo krijg je bijvoorbeeld korting bij een groot aantal restaurants, uitgaansgelegenheden, musea en sportcentra Universiteitsbibliotheek Als je bij BSN studeert kun je gebruik maken van de universiteitsbibliotheken van Utrecht, Amsterdam en Tilburg. Je kunt zelf je lidmaatschap van deze bibliotheken regelen. Als je je afschrift van bewijs van betaling bij BSN inlevert, krijg je de kosten van het lidmaatschap vergoed. Universiteitsbibliotheek Utrecht - Binnenstad Drift BR Utrecht Universiteitsbibliotheek Amsterdam Studiezalen en selfservice Singel WP Amsterdam Tilburg Warandelaan AB Tilburg Augustus

19 3.12 Studeren met een functiebeperking Studenten die een functiebeperking hebben, kunnen in aanmerking komen voor ondersteunende onderwijsvoorzieningen wanneer zij door deze beperking niet optimaal het onderwijs kunnen volgen of tentamens kunnen afleggen. Indien jij een beroep wilt doen op ondersteunende onderwijsvoorzieningen dan dien je dit zelf, middels een schriftelijk verzoek bij de vestigingsmanager aan te vragen. De aanvraag moet voorzien zijn van bewijsstukken, afgegeven door daartoe bevoegde (medische) specialisten. Tevens vermeld je of dit een chronische dan wel tijdelijke functiebeperking betreft Klachtenprocedure Studenten met een klacht betreffende een docent of een vak dienen zich allereerst tot de betreffende docent te wenden. In tweede instantie kunnen zij met hun klacht naar de SLC. In laatste instantie kunnen zij zich wenden tot de vestigingsmanager. Klachten over toetsen en examinering kunnen digitaal via het SharePoint ingediend worden bij de examencommissie. Studenten kunnen zich te allen tijde wenden tot de vertrouwenspersoon mevr. B. Linssen Huishoudelijk reglement Business School Notenboom heeft een huishoudelijk reglement opgesteld waar alle betrokkenen zich aan moeten houden. Dit huishoudelijk reglement staat op het Studentenplein SharePoint Op het SharePoint, worden regelmatig nieuwsberichten en andere informatie gepubliceerd. Wij verwachten dat je deze informatie/nieuwsomgeving dagelijks raadpleegt, zodat je op de hoogte bent van alle relevante ontwikkelingen Trajectplanner Trajectplanner is het studentvolgsysteem van Notenboom. Na iedere toets- en herkansingsperiode worden de behaalde cijfers verwerkt in Trajectplanner. In Trajectplanner wordt ook je presentie bijgehouden. Via de startpagina van het studentensharepoint of via de link kun je inloggen in Trajectplanner. Inloggegevens (gebruikersnaam en wachtwoord) heb je bij aanvang van de opleiding ontvangen Overige platforms Notenboom is ook actief op de volgende sociale media: Website Linkedin: Facebook: Twitter https://www.linkedin.com/company/business-school-notenboom Augustus

20 3.18 Belangrijke documenten Wat? Wat is het? Wanneer krijg je het? Waar kun je het vinden? Studiegids Hierin vind je informatie over de opleiding Bij de start van het studiejaar SharePoint Studentenplein Opleidingsinformatie Studiegids Onderwijs- en examenreglement (OER) Huishoudelijk reglement Modulewijzers Toetsplan SLC-handleiding Stagemap Afstudeerhandleiding Praktijkovereenkomst Hierin staat informatie over de opzet en uitvoering van onderwijs en examens, evenals de rechten en plichten die je als student hebt ten aanzien van toetsing en examinering. Hierin vind je alles wat je moet weten over rechten en plichten als student van onze school Hierin vind je informatie over wat de verschillende modules in jouw cohort inhouden. Informatie over de toetsen; de periode waarin getoetst wordt, de toetsvormen en de weging Hierin vind je alles over studie- & loopbaan coaching en de opdrachten voor de SLC lessen Hierin vind je alles over je stage (beroepspraktijkvorming) Hierin vind je alle informatie met betrekking tot het maken van je afstudeeronderzoek Dit is het contract dat je afsluit met het bedrijf waar je stage gaat lopen en de school Tijdens de SLC-lessen SharePoint Studentenplein examencommissie In het eerste leerjaar tijdens de SLC-les SharePoint Studentenplein Spelregels Huishoudelijk reglement SharePoint Cohort Leerjaar Domein Vak Algemene informatie SharePoint Studentenplein Examencommissie Toetsplan Tijdens de SLC-les SharePoint Studentenplein SLC Handleiding SLC Tijdens de SLC-lessen, ruim voor aanvang van je stage In het laatste jaar bij aanvang van de module Inleiding afstuderen SharePoint Studentenplein Stage - Stage HBO / Stage Ad SharePoint Studentenplein Afstuderen - Afstudeerhandleiding Bachelor / Afstudeerhandleiding Ad SharePoint Studentenplein Stage Praktijkovereenkomst Lesroosters SharePoint Studentenplein Roosters & Klassen - Lesroosters Lesplanner Jaarplanning Informatie over lesinvulling en toetsing Belangrijke data bijvoorbeeld vakanties, toets- en herkansingsweken, deadlines inleveren projecten Bij aanvang van de eerste les SharePoint Cohort Leerjaar Domein Vak Algemene informatie SharePoint Studentenplein Roosters & Klassen - Jaarplanning Augustus

21 4. Studie & Loopbaancoaching Tijdens de opleiding heb je een persoonlijke begeleider, de studie- & loopbaancoach (SLC). Je hebt regelmatig contact met hem of haar over je studievoortgang of carrièreambities. Ook ondersteunt de SLC jou in de keuzes die je moet maken ten aanzien van stage en vervolgopleiding. Aan het begin van het eerste studiejaar is er een ouderavond. Ouders/verzorgers worden uitgenodigd de school te bezoeken. Tijdens deze avond wordt informatie gegeven over de opleiding en bestaat de mogelijkheid om kennis te maken met de SLC. De rol en relatie tussen jou en de SLC is als volgt: Bij inschrijving krijg je een SLC toegewezen. De SLC begeleidt je bij het maken van studie- en loopbaankeuzes met als resultaat het ontwikkelen van de studieloopbaan en van een eigen arbeidsidentiteit. De SLC voert zeer regelmatig gesprekken met je en voorziet je van studieadvies. De SLC adviseert de examencommissie in geval de examencommissie voornemens is aan een bindend studieadvies een afwijzing te verbinden. Waar nodig verwijst de SLC je intern of extern door. Je overlegt met je SLC over de voortgang van je leerproces in het kader van het door jou op te stellen persoonlijke activiteitenplan, waarin je beschrijft aan welke competenties je wilt werken en op welke wijze. Augustus

22 5. Spelregels voor overgang, diploma en herkansen Het volledige examenreglement kun je downloaden van het studentenportaal, onder Examencommissie. Hieronder volgt een samenvatting van het examenreglement dat onderdeel is van het OER (Onderwijs- en Examenreglement). 5.1 Overgangseisen Toelating tot het 2 e jaar en de stage Normal Track Je wordt toegelaten tot het tweede studiejaar van de Normal Track indien - in het eerste studiejaar ten minste 75% van de voorgeschreven studiepunten zijn behaald (= 45 ECTS) Fast Track Je wordt toegelaten tot het tweede studiejaar van de Fast Track indien - de Propedeuse is behaald (alle onderwijseenheden uit het eerste jaar van de vierjarige opleiding) - ten minste 75% van de voorgeschreven studiepunten uit het additionele fast track programma zijn behaald (= 15 ECTS) Verkort Traject Je wordt toegelaten tot het tweede studiejaar van het Verkort Traject indien - in het eerste studiejaar ten minste 75% van de voorgeschreven studiepunten zijn behaald (= 45 ECTS) Associate degree Je wordt toegelaten tot het tweede studiejaar en de stage van de Associate degree indien - in het eerste studiejaar ten minste 75% van de voorgeschreven studiepunten zijn behaald (= 45 ECTS) Verdediging Ad-opdracht Associate degree Je wordt toegelaten tot de verdediging van de Ad-opdracht indien - alle voorgeschreven studiepunten, behalve die van de Ad-opdracht zelf, zijn behaald Toelating tot het 3 e jaar Normal Track Je wordt toegelaten tot het derde studiejaar van de Normal Track indien - de Propedeuse is behaald (alle onderwijseenheden uit het eerste jaar) - ten minste 75% van de studiepunten (= 45 ECTS) uit jaar 2 zijn behaald Fast Track Je wordt toegelaten tot het derde studiejaar van de Fast Track indien - alle onderwijseenheden uit jaar 1 zijn behaald - ten minste 75% van de studiepunten (= 60 ECTS) uit jaar 2 zijn behaald Augustus

23 Verkort Traject Je wordt toegelaten tot het derde studiejaar van het Verkort Traject indien - alle onderwijseenheden uit jaar 1 zijn behaald - ten minste 75% van de studiepunten (= 60 ECTS) uit jaar 2 zijn behaald Toelating tot het 4 e jaar Normal Track Je wordt toegelaten tot het vierde studiejaar, de stage en het afstudeertraject van de Normal Track indien - alle onderwijseenheden uit jaar 2 zijn behaald - ten minste 75% van de voorgeschreven studiepunten (= 45 ECTS) uit jaar 3 zijn behaald Verdediging scriptie Fast Track, Verkort Traject en Normal track Je wordt toegelaten tot de verdediging van de scriptie indien - alle voorgeschreven studiepunten, behalve die van de scriptie zelf, zijn behaald 5.2 Diploma-eisen Om het diploma van de opleiding te behalen moet je voldoen aan alle diploma-eisen voor deze opleiding. Propedeutisch examen Het propedeutisch examen is behaald, zodra de student alle onderwijseenheden uit het eerste jaar van de 4-jarige opleiding heeft behaald (60 ECTS). Bachelor examen Het bachelor examen is behaald wanneer je alle onderwijseenheden met een voldoende of voldaan hebt afgesloten en 240 ECTS hebt behaald. De verdediging van het afstudeerproject kan slechts plaatsvinden, nadat alle onderdelen van de opleiding, met uitzondering van de afstudeeropdracht, zijn afgerond. Ad-examen Het Ad-examen is behaald wanneer je alle onderwijseenheden met een voldoende of voldaan hebt afgesloten en 120 ECTS hebt behaald. De verdediging van het Ad-project kan slechts plaatsvinden, nadat alle onderdelen van de opleiding, met uitzondering van de afstudeeropdracht, zijn afgerond. 5.3 Herkansen van toetsen en praktijkopdrachten In het toetsplan (zie hiervoor het examenreglement) is opgenomen welke toetsen wel en niet herkanst kunnen worden. In ieder studiejaar staan twee herkansingsmogelijkheden in het jaarrooster. Het aanmelden voor een herkansing gebeurt digitaal via het portaal. Let op de deadlines voor aanmelding, deze staan vermeld op de jaarplanning. Voor het herkansen van een praktijkopdracht gelden specifieke termijnen. Raadpleeg daarvoor ook de jaarplanning en de eisen die per vak gelden. Augustus

24 Na iedere toetsperiode worden de toetsen besproken tijdens de intervisieweek. Zo leer je wat je wel en niet goed hebt gedaan, ben je beter voorbereid op een eventuele herkansing of het vervolg van het betreffende vak. Augustus

25 Bijlage 1 Eindkwalificaties BBA Bedrijfskunde, Ad Marketing Management en Ad International Trade Eindkwalificaties BBA Bedrijfskunde De student BBA Bedrijfskunde beschikt over de volgende eindkwalificaties: B1 Methodisch handelen De Notenboom BBA Bedrijfskunde is in staat in een (multidisciplinaire) omgeving methoden en technieken op het gebied van onderzoek en projectmanagement te selecteren en toe te passen voor het doelgericht aanpakken van organisatievraagstukken. B2 Schakelen en verbinden De Notenboom BBA Bedrijfskunde is in staat om bij de aanpak van bedrijfskundige vraagstukken te schakelen tussen en verbindingen te maken tussen de verschillende functionele gebieden en - niveaus. Hij hanteert hierbij een integrale aanpak en werkt multi- en interdisciplinair vanuit verschillende rollen. B3 Adviseren De Notenboom BBA Bedrijfskunde is in staat veranderingen of verbeteringen aan te raden waarmee de opdrachtgever en de overige stakeholders geholpen zijn, gericht op de effectiviteit van de organisatie. B4 Innoveren De Notenboom BBA Bedrijfskunde is in staat met een onderzoekende en nieuwsgierige geest nieuwe en originele ideeën te signaleren, genereren en uit te voeren bij de toekomstige vernieuwing van strategie, producten, processen en markten. B5 Samenwerken en Netwerken De Notenboom BBA Bedrijfskunde kan (internationale) samenwerkingscontacten aangaan gericht op het behalen van gemeenschappelijke doelstellingen en profileert en legitimeert zich binnen die contacten. Hij kan relaties, allianties en coalities binnen en buiten de eigen organisatie ontwikkelen en bestendigen en deze benutten voor het verkrijgen van informatie, steun en medewerking. B6 Communiceren De Notenboom BBA Bedrijfskunde kan, zowel in de Nederlandse als Engelse taal, ideeën, meningen, standpunten en besluiten begrijpelijk aan anderen duidelijk maken en afstemmen op de toehoorder en/of in begrijpelijke en correcte taal op schrift stellen en afstemmen op de lezer. B7 Verantwoord handelen De Notenboom BBA Bedrijfskunde is bewust van de ethische aspecten van de context waarin hij opereert, en signaleert maatschappelijk, cultureel en moreel gevoelige punten en past zijn gedrag en/of zijn adviezen hierop aan. Augustus

26 B8 Professionaliseren De Notenboom BBA Bedrijfskunde is in staat via de weg van reflectie zich professioneel te blijven ontwikkelen en een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de organisatie en de beroepsgroep door opgedane kennis te borgen, over te dragen en te verspreiden. B9 ICT-vaardig De Notenboom BBA Bedrijfskunde is in staat om ICT-applicaties en ICT-toepassingen effectief en efficiënt in te zetten in de uitvoering van zijn professionele taken en/of toe te passen bij het verbeteren van bedrijfsprocessen. De student BBA Bedrijfskunde beschikt over de volgende BSN-competenties: N1 Ondernemend en pro-actief De student BBA Bedrijfskunde is een business professional die ondernemend en doelgericht handelt. N2 Direct Inzetbaar De student BBA Bedrijfskunde heeft zelfkennis, is bekend met de beroepspraktijk en is in staat om zich snel in te werken in diverse functies op hbo-niveau. Augustus

27 Eindkwalificaties Ad Marketing Management De student Ad Marketing Management beschikt over de volgende eindkwalificaties: AdMM1. AdMM2. AdMM3. AdMM4. AdMM5. AdMM6. AdMM7. AdMM8. AdMM9. AdMM10. AdMM11. AdMM12. kan worden ingezet voor het uitvoeren van marketing werkzaamheden. kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het marketingbeleid. kan commerciële activiteiten uitvoeren. kan klantrelaties onderhouden. kan worden ingezet voor het uitvoeren van processen gericht op informatiebeheersing en communicatie. beheerst de financiele aspecten van marketingactiviteiten. kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van bedrijfsprocessen. kan oplossingsgericht handelen. kan werken aan nieuwe en toekomstige ontwikkelingen. is multidisciplinair en intrapreneur. kan meertalig communiceren. draagt verantwoordelijkheid en heeft zelfkritiek. De student Ad Marketing Management beschikt over de volgende BSN-competenties: N1. De Notenboom AdMM is een business professional die ondernemend en doelgericht handelt. N2. De Notenboom AdMM kent de beroepspraktijk. Eindkwalificaties Ad International Trade De student Ad International Trade beschikt over de volgende eindkwalificaties: AdIT1. kan worden ingezet voor het uitvoeren van internationale verkoopwerkzaamheden. AdIT2. kan een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het verkoopbeleid. AdIT3. kan commerciële activiteiten uitvoeren. AdIT4. kan klantrelaties onderhouden. AdIT5. kan worden ingezet voor het uitvoeren van processen gericht op internationale handel. AdIT6. beheerst de financiële aspecten van handelsactiviteiten. AdIT7. kan een bijdrage leveren aan het verbeteren van bedrijfsprocessen. AdIT8. kan oplossingsgericht handelen. AdIT9. kan werken aan nieuwe en toekomstige ontwikkelingen. AdIT10. is multidisciplinair en intrapreneur. AdIT11. kan meertalig communiceren. AdIT12. draagt verantwoordelijkheid en heeft zelfkritiek. De student Ad Marketing Management beschikt over de volgende BSN-competenties: N1. De Notenboom AdIT is een business professional die ondernemend en doelgericht handelt. N2. De Notenboom AdIT kent de beroepspraktijk. Augustus

28 Bijlage 2 Curriculum Normal Track, Fast Track, Verkort Traject en Associate degree Cohort 2015 Normal Track 3 JAAR 1 ( ) T1 #U T2 #U T3 #U NAAM MODULE CODE MODULE Deficiëntie rekenen DEFR X 1 X 1 Financial accounting FIAC1 / FIAC Grondslagen van de economie GREC 3 2 Bedrijfsprocessen & Logistiek BELO 4 3 Economische calculaties ECAL 3 2 Inleiding bedrijfskunde + INBE 6 2 projectweek 1 Management game Human resource management HURM 3 2 Projectmanagement PROM 2 2 Inleiding ondernemingsrecht IOR1 3 2 Basis marketing BAMA 3 3 Services & Consumer marketing SEMA 3 2 Inleiding communicatie ICO1 / ICO Rapporteren & Formuleren RAFO 4 3 Beinvloeden, identiteit, imago + BEII 4 3 projectweek 2 Imago-onderzoek Beroepsoriëntatie BEOR 2 X Deficiëntie Nederlands DEFN X 1 Deficiëntie Engels DEFE X 1 Business English 1 - The principles BUEN1 2 2 Inleiding ondernemen INON 1 1 Project e-business EBUS 7 X Studie- & Loopbaancoaching SLC1 / SLC2 v 1 v 1 Totaal Onder T1, T2 en T3 staat het aantal ECTS per module vermeld. Onder #U staat het aantal uren les per week per module. Augustus

29 JAAR 2 ( ) T1 #U T2 #U T3 #U NAAM MODULE CODE MODULE Methoden van onderzoek MEVO 3 2 Statistiek SKB1 / SKB Management accounting MGAC1 / MGAC Management & Organisatie MAOR 4 3 Organisational behavior (Engelstalig) ORBE projectweek 2 Business marketing + projectweek 1 BUMA 6 3 Experience marketing EXMA 3 2 Personal branding PEBR 3 2 Beroepsvormende stage BPV1 10 X Deficiëntie Engels DEFE X 1 X 1 Business English BUEN2 / BUEN Ondernemen ONDE1 / ONDE Studie- & Loopbaancoaching SLC3 / SLC4 v 1 v 1 Totaal JAAR 3 ( ) T1 #U T2 #U T3 #U NAAM MODULE CODE MODULE Kwantitatieve technieken & KTMA 5 4 Marktonderzoek Operations management OPEM 3 2 Business intelligence (Engelstalig) BUIN 4 3 Cross cultural management incl. business etiquette (Engelstalig) CCMA 3 3 Business ethics BUET 3 2 Innovatie & Strategie (Engelstalig) + INST 8 4 projectweek 1 Leadership & Change management (Engelstalig) + projectweek 2 LECH 8 4 Marketing trends MATR 4 2 Marketingplan MAPL 6 3 Uitstroomprofiel (modules) 12 X Persoonlijke effectiviteit PEEF 4 3 Studie- & Loopbaancoaching SLC5 / SLC6 v 1 v 1 Totaal Augustus

STUDIEGIDS. Bachelor Hospitality & Events Management Ad Hospitality & Events Management. Cohort 2015

STUDIEGIDS. Bachelor Hospitality & Events Management Ad Hospitality & Events Management. Cohort 2015 STUDIEGIDS Bachelor Hospitality & Events Management Ad Hospitality & Events Management Cohort 2015 Studiejaar 2015-2016 Inhoudsopgave 1. Welkom... 4 2. Het onderwijs... 5 2.1 Beroepsprofiel bachelor Hospitality

Nadere informatie

Business College Notenboom & Business School Notenboom

Business College Notenboom & Business School Notenboom University of Applied Sciences Business College Notenboom & Business School Notenboom Ondernemend Inspirerend Ambitieus MBO 4 in 2 jaar HBO-Ad in 2 jaar HBo in 3 of 4 jaar Transparant Persoonlijk Notenboom

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Assistant 94110 Niveau 2 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Leisure & Hospitality Host 94120 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Zelfstandig werkend kok 95420

Zelfstandig werkend kok 95420 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Zelfstandig werkend kok 95420 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Toerisme. Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Informatiemedewerker 90621 Niveau 3 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Nog niet vastgesteld! Concept! Voorwoord Beste

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek HVA TECHNIEK BEDRIJFSWISKUNDE 2013-2014 Bedrijfswiskunde: jij wordt degene die de feiten kent. Bij Bedrijfswiskunde draait het om het oplossen

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 De opleiding... 3 Leren op school... 3 Leren in de praktijk (LIP)... 3 Leren in het bedrijf... 3 Onderwijstijd... 4 Beroepspraktijkvorming...

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 014-015 Master Pedagogiek CROHO-nummer 44113 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1. Informatie en communicatie...

Nadere informatie

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071

Hoofd Informatie niveau 4. crebo 94071 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Hoofd Informatie niveau 4 crebo 94071 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2015 Voorwoord Beste student, In dit

Nadere informatie

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015

Studiegids opleiding. Vormgeven communicatie & ruimte. Fase 1 - Cohort 2015. Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 1 Studiegids opleiding Vormgeven communicatie & ruimte Fase 1 - Cohort 2015 Kwalificatiedossier Ruimtelijke Vormgeving 2015 2 Leeswijzer 3 Wettelijke onderdelen onderwijs 4 Het beroepsgerichte deel 4 Nederlands

Nadere informatie

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Erratum Studiegids Communicatiemanagement voltijd 201-2016 1 Errata In hoofdstuk 1 Voorwoord dient op bladzijde 6 de tekst (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.) te worden gewijzigd in (zie paragraaf 2.8.3)

Nadere informatie

Manager Verkoop Reizen

Manager Verkoop Reizen Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Toerisme Manager Verkoop Reizen 94100 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Concept niet vastgesteld Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie

Verkoper Reizen 94090

Verkoper Reizen 94090 Specifiek deel Onderwijsen examenregeling College voor Toerisme Verkoper Reizen 94090 Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Specifiek deel OER Toerisme-2013 / Verkoper Reizen 2 Voorwoord Beste student,

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016

BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 BEDRIJFSKUNDE MER 2015-2016 PROGRAMMA De opleiding Bedrijfskunde MER Wat kun je met Bedrijfskunde MER? Na je opleiding Je profiel Studieprogramma Onderwijsvisie Bedrijfskunde MER Toelatingseisen Studiekeuzeproces

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+

Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ Onderwijsregeling VI Keuzeonderwijs Bacheloropleiding Geneeskunde Curius+ juli 2014 ingangsdatum 1 september 2014 Algemeen Het verplichte keuzeonderwijs beslaat 10 ec in studiejaar 2 (keuzevakken) en 10

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Associate degree Human Resource Management (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Mensen zijn het belangrijkste

Nadere informatie

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde

Economie en Bedrijfseconomie. Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Economie en Bedrijfseconomie Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde ( FEWEB) Opbouw van studie door prof. dr. Henri de Groot (programmadirecteur)

Nadere informatie

Manager/ondernemer horeca 90303

Manager/ondernemer horeca 90303 Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Manager/ondernemer horeca 90303 Cohort: 2014-2015 Vastgesteld voor schooljaar 2014-2015 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1

Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 Werkafspraken Event Management Leerjaar 1 1.Beroepshouding Binnen de opleiding is een zeer belangrijk element om te kunnen slagen de zgn Beroepshouding. Het gaat daarbij om de houding t.a.v. jezelf, je

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE)

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) 2018-2019 1 PROGRAMMA Jouw profiel Studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Studievereniging BE Adam Financiële opleidingen HvA Na je opleiding Wat biedt

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker

Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling. College voor Brood en Banket. Zelfstandig werkend banketbakker Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Brood en Banket Zelfstandig werkend banketbakker 95748 Cohort: 2015-2016 Vastgesteld voor schooljaar 2015-2016 Voorwoord Beste student, In dit deel

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening

ED 5-14. Graafschap College JURIDISCHE DIENSTVERLENING. Opleidingen. Juridische dienstverlening JURIDISCHE DIENSTVERLENING ED 5-14 Graafschap College Opleidingen Juridische dienstverlening 2014-2015 Jouw advies helpt mensen verder Ben je hulpvaardig en kun je goed met mensen omgaan? Lijkt het je

Nadere informatie

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Stichting opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) Page 1 INFORMATIEBROCHURE Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Volledig afgestemd op de Surinaamse praktijk Titel van Bachelor of Business

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn... 1 Inhoud... 1 A. Algemeen deel... 1 1 Inleiding... 1 2 Examens... 2 2.1 Schoolexamen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bachelor Opleiding Muziek Bijlage Muziektheater Studiejaar 2013-2014 1 Aanvulling OER 2012-2013 Muziektheater Inhoud en opbouw van het studieprogramma van de Muziektheaterafdeling

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014

Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 S AMENVATTI NG Ok t ober2015 Aanvraagformulier Nieuwe opleiding macrodoelmatigheidstoets beleidsregel 2014 Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): X Nieuwe opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen Onderwijs- en Examen Regeling (OER) Programma Bacheloropleiding Sociologie Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Bijlage: het programma 1 Bachelor-opleiding Sociologie 2016/2017 Artikel

Nadere informatie

Hbo tweedegraadslerarenopleiding

Hbo tweedegraadslerarenopleiding Hbo tweedegraadslerarenopleiding Verkort traject www.saxionnext.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Een bijzondere opleiding 4 Opbouw 5 Toelating en inschrijving 7 Beste student, Je hebt een afgeronde hbo- of

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Master Leraar Algemene Economie CROHO: 45275 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: IEC Versie: Concept besproken met kernteam 29-4-15 / definitief

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 05-06 Master Pedagogiek CROHO-nummer 443 variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Zorg en Welzijn Versie: Concept besproken met AO-M.Peda 8-4-5 / definitief

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving Bedrijfseconomie Comakership

Nadere informatie

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL

MBO HBO. Maritieme techniek. Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL MBO HBO Maritieme techniek Deeltijdopleidingen voor professionals WWW.STC-GROUP.NL DEELTIJD MBO- EN HBO-OPLEIDINGEN Nederlandse scheeps- en jachtwerven horen tot de absolute wereldtop. De voorsprong op

Nadere informatie

Business Online. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Business Online. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25162 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem overgangsbewijs vwo 3 naar vwo 4 een ander bij ministeriële regeling aangewezen

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT

BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT BEDRIJFSECONOMIE DRIEJARIG VWO-TRAJECT De onderzoekende financial professional 2016-2017 1 PROGRAMMA Je profiel Waarom de 3-jarige vwo-route Verschil hbo en wo Opbouw studiejaren Beroepsprofiel Opzet opleiding

Nadere informatie

Meer waard met Schoevers

Meer waard met Schoevers Meer waard met Schoevers Met Schoevers word je meer waard. Want bij ons combineer je leren en werken. Je leert dus echt een vak als managementassistent, officemanager of communicatieprofessional en gaat

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen

Manager Retail BOL. TOELATING Wettelijke toelatingseisen Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25162 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als manager retail geef je leiding aan een

Nadere informatie

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties:

Men komt in aanmerking voor toelating tot het programma Kunstgeschiedenis indien men aantoont te beschikken over de volgende competenties: Opleidingsspecifieke deel OER, 2016-2017 De opleiding Kunst- en cultuurwetenschappen Arts and Culture bestaat uit de programma s: Kunstgeschiedenis Gender Studies (see English EER) Arts & Society (voorheen

Nadere informatie

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde

Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Comakerships & praktijkopdrachten Windesheim Flevoland 2015-2016 Economie & Management, ICT en Bouwkunde Opleiding Studiejaar Start Comakership/praktijkopdracht Korte omschrijving 2 sept 2015 Comakership

Nadere informatie

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding

Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Stichting opleidingen en Onderzoek in Suriname (SOOS) Page 1 INFORMATIEBROCHURE Marketing en Management HBO Bacheloropleiding Volledig afgestemd op de Surinaamse praktijk Titel van Bachelor of Business

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2012/00009 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017

BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017 BEDRIJFSECONOMIE 2016-2017 1 VOORLICHTINGSPROGRAMMA Je profiel Opbouw studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Verschil financiële opleidingen Na je opleiding Wat biedt HvA Economie en Management / HES

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014

Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Pilot afstuderen in de praktijk September 2014 Agenda Aanleiding pilot afstuderen in de praktijk Oude situatie Nieuwe situatie Middelen Partners Onderwijs examinering BPV leerjaar 3/niveau 4 OUD schooljaar

Nadere informatie

Bestuurskunde/Overheidsmanagement

Bestuurskunde/Overheidsmanagement Bestuurskunde/Overheidsmanagement Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 per opleiding Bijlage 3: Competenties De landelijke LOBO-competenties 1. De bachelor kan zijn weg vinden in het

Nadere informatie

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen:

Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: 1 Overstapregelingen HBO Bachelor SPD Bedrijfsadministratie per 1 september 2017 Tevens van toepassing op de opleidingen: Praktijkdiploma Assistent Controller HBO Associate Degree Financieel Management

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten

Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten Werkplekleren Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten Doel van deze brochure U bent benaderd door een student van Aeres Hogeschool Wageningen (voorheen Stoas

Nadere informatie

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding)

Samenvatting aanvraag MCMS. Algemeen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Samenvatting aanvraag MCMS Algemeen Soort aanvraag: Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Nieuwe opleiding (aanvraag bekostiging nieuwe masteropleiding) Stenden Hogeschool Mr. P. Bemelmans, Head

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Juridische medewerker

Juridische medewerker 28-11-2013 Sectorwerkstuk Juridische medewerker Temel, Elif HET ASSINK LYCEUM Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Hoeveel procent van de opleiding bestaat uit stage?... 6 o Begeleiding...

Nadere informatie

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject

Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Specifiek deel Onderwijs- en examenregeling College voor Gastronomie Leidinggevende keuken 95102 1 jarig traject Cohort: 2013-2014 Vastgesteld op 20-08-2013 Voorwoord Beste student, In dit deel staat de

Nadere informatie

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn

Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Programma voor Toetsing & Afsluiting SG Newton, Hoorn Inhoud A. Algemeen deel... 1 1 Voorwoord... 1 2 Inleiding... 1 3 Examens... 2 3.1 Schoolexamen (SE)... 2 3.2 Centraal Examen (CE)... 2 4 Leerstofmodules...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit Maatschappij & Recht A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2010 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Talen en culturen van Latijns Amerika/ Spaans Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE

BEDRIJFSECONOMIE BEDRIJFSECONOMIE 2017-2018 1 PROGRAMMA Jouw profiel Studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Studievereniging BE Adam Financiële opleidingen HvA Na je opleiding Wat biedt Bedrijfseconomie? Toelatingseisen

Nadere informatie