Inhoud. Literatuurwetenschap 39 Boeken over literatuur en auteurs 39 Toneel 41. Milieukunde Ecologie Biologie 42

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Literatuurwetenschap 39 Boeken over literatuur en auteurs 39 Toneel 41. Milieukunde Ecologie Biologie 42"

Transcriptie

1 Inhoud Economie Bedrijf en Organisatie 3 Studieboeken en overzichtswerken 3 Organisatie, management en personeelsaangelegenheden 6 Studies en onderzoek 9 Praktische boeken 12 Filosofie Logica Ethiek Religie Antropologie 13 Filosofie Logica Ethiek 13 Introducties en studieboeken 13 Boeken over filosofen 13 Essays 14 Religie 17 Antropologie 18 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg 19 Boeken voor patiënten, familie en hulpverleners 19 Boeken voor de professionele praktijk 23 Geneeskunde en farmacie 23 Psychiatrie, psychopathologie en verslavingsproblemen 24 Gerontologie en geriatrie 28 Paramedische disciplines 28 Organisatie van de gezondheidszorg 30 Studies en onderzoek 31 Studieboeken 32 Geschiedenis Archeologie Kunsten Cultuurgeschiedenis 33 Geschiedenis 33 Studies en onderzoek 33 Studieboeken, studiemateriaal en bibliografieën 36 Archeologie Kunst- en Cultuurgeschiedenis 37 Literatuurwetenschap 39 Boeken over literatuur en auteurs 39 Toneel 41 Milieukunde Ecologie Biologie 42 Opvoeding Onderwijs 43 Opvoeding 42 Boeken voor ouders en andere opvoeders 42 Studies, onderzoek en boeken voor professionele hulpverleners 45 Onderwijs 49 Algemene publicaties, studies en onderzoek 49 Organisatie, beleid en ontwikkeling 58 Leraren- en docentenopleiding en begeleiding 63 Methodiek en didactiek 69 Leerlingbegeleiding Boeken voor leerkrachten, directies en begeleidingsdiensten 78 Leerlingbegeleiding Boeken voor ouders Boeken voor leerlingen/ studenten 83 Studie- en beroepskeuze(begeleiding) 85 Orthopedagogiek 86 Algemene publicaties en studieboeken 86 Boeken voor professionele hulpverleners, studies en onderzoek 89 Psychologie Psychotherapie Psychoanalyse 98 Boeken voor ouders, hulpverleners en voor zelfstudie 98 Studieboeken 101 Boeken voor professionele hulpverleners 101 Studies en onderzoek 106

2 2 Inhoud Boeken i.v.m. organisatiekunde 107 Praktische boeken 108 Recht Criminologie 109 Sociale Wetenschappen: Maatschappij Gezin Welzijn Politiek Communicatie Media 111 Maatschappijvraagstukken 111 Gezin en samenlevingsvormen 116 Maatschappelijke dienstverlening Welzijnszorg 117 Organisatie en training 120 Politiek, landen- en volkerenstudies 121 Communicatie en massamedia 123 Taalkunde Taalonderwijs 125 Technologie Techniek Wis- en Natuurkunde 130 Toerisme Horeca 130 Anderstalige edities van Nederlandstalige Garant-publicaties 132 Reeksen 135 Tijdschriften 144 Auteursregister 145 aa: nieuwe uitgave : herziene uitgave (t.o.v. vorige editie van deze catalogus) 2e, 3e,... druk is alleen vermeld bij herziene uitgaven In productie: beschikbaar einde 2009/begin 2010 In voorbereiding: verschijnt in de loop van 2010 geïll.: geïllustreerde uitgave geb.: gebonden uitgave (harde kaft) losbl.: losbladige uitgave Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief btw

3 Economie Bedrijf en organisatie Studieboeken en overzichtswerken M. De Clercq Economie toegelicht Een leerboek over algemene economie 14e, herziene druk ISBN blz. 53,50 T. Debels Economisch verklarend woordenboek ISBN blz. 34,- G. Van Rompuy & W. Vochten Basismodellen voor economische analyse ISBN blz. Uitverkocht F. Heylen Macro-economie 2e, herziene druk ISBN XXII blz. 59,- A. Van Poeck Economische politiek Principes en ervaringen 4e, herziene en uitgebreide druk ISBN blz. 28,60 L. Cuyvers, R. Embrechts & G. Rayp Internationale economie ISBN blz. 39,90 L. Cuyvers & G. Vandewalle Techniek van de binnen- en buitenlandse handel Handboek ISBN blz. 38,50 L. Cuyvers & G. Vandewalle Techniek van de binnen- en buitenlandse handel Modellenboek ISBN blz. 12,90 S. Mertens & R. Van Campenhout Gids bij marktonderzoek Op weg naar betere beleidsbeslissingen ISBN blz. 24,90 P. De Pelsmacker & N. Dens (Eds.) Advertising research ISBN blz. 59,80 J. De Rijcke Handboek Marketing ISBN blz. 45,20 M. Logman Marketingplan Stapsgewijs model met checklists, tools en tips 3e, herziene druk ISBN blz. + cd-rom 26,- K. Maegherman Marketing van diensten ISBN blz. + cd-rom 28,-

4 4 Economie Bedrijf en Organisatie A. Verbruggen Economische benadering van milieu en milieubehoud ISBN blz. 21,- J. Callebaut Marketing is menselijk ISBN blz. 15,90 B. Clarysse (Red.) Eendagsvlieg of pionier Welke ondernemer redt onze economie? ISBN blz. 34,90 C. Siau & R. Mercken Boekhouding en financiële rapportering Boek 1 Met bespreking van de IAS/IFRS-normen 3e, herziene druk ISBN blz. 36,90 R. Mercken & C. Siau Boekhouding en financiële rapportering Boek 2 4e, herziene druk ISBN blz. 29,90 S. Plateau & G. Van Herck Consolidatieboekhouden ISBN blz. 31,90 A.-M. Cotton Reclame en mediaplanning ISBN blz. 19,50 H. Eeckhout Marketingcommunicatie op business-tobusiness- en consumentenmarkten ISBN blz. 14,90 H. Eeckhout Marketing: Een kennismaking ISBN blz. 11,- Procura vzw VZW s en verzekeringen 2e, herziene druk ISBN blz. 15,60 Procura vzw Oprichting en bestuur van een vzw 4e, herziene druk ISBN blz. 24,90 Procura vzw De verplichtingen van een kleine vzw Handleiding voor bestuurders ISBN blz. 29,90 Procura vzw VZW en de fiscus, en meer ISBN blz. 14,90 S. Tuytten Jaarrekening Efficiënt beleidsinstrument voor verenigingen ISBN blz. 24,90 S. Ruysschaert Optimale BTW-aftrek voor gemeenten en vzw s ISBN blz. 31,90 S. Ruysschaert, R. De Vroe & S. Rousseaux VZW en BTW ISBN blz. 44,50 L. Poelaert Financieel beheer voor managers ISBN blz. 19,70

5 Economie Bedrijf en Organisatie 5 F. Buelens & J. Van den Broeck Financieel-institutionele analyse van de Belgische beursgenoteerde spoorwegsector ISBN blz. 34,90 R. Mercken De investeringsbeslissing Een beleidsgerichte analyse ISBN blz. + cd-rom 35,90 N. Houthoofd Strategisch management Concepten, analysemethoden en toepassingen ISBN blz. Uitverkocht S. Késenne & C. Reyns (Red.) Kwantitatief bekeken Liber Amicorum Prof. dr. Robert Van Straelen ISBN blz. 39,- W. Bruggeman & P. Everaert Kostprijscalculatie en managementaccounting 4e, herziene druk ISBN blz. 24,90 P. Everaert, M. Matthys & W. Bruggeman Kostprijscalculatie: Oefeningen 3e, herziene druk ISBN blz. 9,90 ISBN blz. 23,50 L. Cuyvers & M. Dumont Internationale handelspolitiek 2e, herziene druk ISBN blz. 24,90 D. Phillips & J. Van Loon (Red.) Economische terminologie en lexicografie ISBN blz. 13,90 K. Van Heuverswyn aaleven in de risicomaatschappij Deel 1: Negen basisvereisten voor doeltreffend risicomanagement ISBN In productie K. Van Heuverswyn aaleven in de risicomaatschappij Deel 2: Kritische analyse van de Belgische wetgeving: welzijn op het werk, civiele veiligheid en Sevesorisico s ISBN In productie K. Van Heuverswyn aaleven in de risicomaatschappij Deel 3: Aanbevelingen voor doeltreffend risicoreguleringsmanagement ISBN In productie M. Dekker-Regeling, S. van der Haar, J. van Lakerveld, J. Rozendal & A. Zonneveld aaoefenen als professie Crisesbeheersing en rampenbestrijding ISBN In productie C. Holthof Bedrijfseconomie voor de hotelsector 2e, herziene druk ISBN blz. 19,10 L. Cuyvers & B. Kerremans Internationale economische organisaties 2e, herziene druk Uitgebreide titelbeschrijving op:

6 6 Economie Bedrijf en Organisatie Organisatie, management en personeelsaangelegenheden J. Ceuleers, T. Debaillie & L. Luyten (Red.) Leiden of lijden: Tien facetten van goed bestuur in organisaties met een maatschappelijke doelstelling ISBN blz. 12,- P. Steerneman Nieuw perspectief op veranderingsmanagement: ALERT transitiemanagement ISBN blz. 15,90 W. de Moor Het proces van organiseren Individueel en sociaal constructionisme Praktijkmodellen ISBN blz. 38,90 H. Lodewyckx Het organisatiedilemma Genietbare en doeltreffende bedrijven en organisaties ISBN blz. 16,90 Naar een dynamisch organisatieontwikkelings- en kwaliteitsmanagementsysteem ISBN blz. 23,90 R. Bouwen, K. De Witte, H. De Witte & T. Taillieu (Red.) Van groep naar gemeenschap ISBN blz. 40,30 D. van den Berg (Red.) Denk aan je mensen Weerbarstigheid te lijf in het onderwijs en elders ISBN blz. 14,80 H. Siebens Facilitating leadership ISBN blz. 14,90 U. van Stekelenburg Wel en wee van familiebedrijven ISBN blz. 13,90 E. Van Betsbrugge Public Relations Planningen en werkvelden 2e geactualiseerde en vermeerderde druk ISBN In productie H. Roose Managen van een netwerkorganisatie ISBN blz. 18,90 J.J.A.M. Reijniers (Red.) De interimmanager in de praktijk Professionalisering als basis voor kwaliteit ISBN blz. 24,90 J.J. Brouwer & H. van Leeuwen Organiseren in een veranderende wereld E. Damiaens Evenementen organiseren ISBN blz. 14,- L. Dekeyser Sociaal-agogische organisatieleer Deel 1: Leren kijken naar organisaties 2e, herziene druk ISBN blz. 10,40

7 Economie Bedrijf en Organisatie 7 L. Dekeyser Sociaal-agogische organisatieleer Deel 2: Veranderen van organisaties 2e, herziene en vermeerderde druk ISBN blz. 17,20 T. Das & K. Wagenaar In gesprek met Human Social Functioning Methodische gespreksvoering in begeleidingssituaties ISBN blz. 17,50 ISBN blz 14,90 G. Merckx & M. Hellemans Rijkdom aan verscheidenheid Diversiteit op de werkvloer ISBN blz. 21,- VLIR Werkgroep Gelijke Kansen (Eds.) Equality guide. HR instruments for equal opportunities at universities ISBN blz. 30,- E. de Waard-van Maanen De veldheer en de danseres. Omgaan met je levensverhaal Over loopbaanadvies en -coaching 5e, licht gewijzigde druk ISBN blz., geïll. 37,90 VLIR Werkgroep Gelijke Kansen (Red.) K. Smet & S. van Driel aalevensloopmodel: werken met autisme aagids voor gelijke kansen HR-instrumenten voor gelijke kansen aan ISBN In productie de universiteiten ISBN K. Smet & S. van Driel aalife course model: a way to work with autism 320 blz. + cd-rom 39,- ISBN In productie J. Boogaars, E. van Hardeveld & F.E. Woertman Counselling in nieuw perspectief Ont-moeten, ont-dekken, ont-wikkelen ISBN blz. 24,90 J. Stevens Gezien en beluisterd worden heelt de mens Over persoonlijke begeleiding ISBN blz. 15,90 I. Glorieux, I. Laurijssen & Y. Van Dorsselaer aazwart op wit De intrede van allochtonen op de arbeidsmarkt VLIR Werkgroep Gelijke Kansen (Eds.) Equality guide. HR instruments for equal opportunities at universities Tools annex ISBN blz. 19,- X. Eelen & L. Cuylaerts B(ege)leide Intrede. Arbeidsintegratie van (ex-)gedetineerden Praktische gids voor het HR-Management ISBN blz. 13,90 S. Lievens, K. Fujiki & M. de Monchy Tussen de lijnen Over grafologie ISBN blz. + bijlage 19,70 S. Langenberg & W. Vandekerckhove (Red.) Hoe vrij is de markt zonder (spirituele) grenzen? ISBN blz. 14,90

8 8 Economie Bedrijf en Organisatie S. Langenberg & A. Silljé (Red.) Wil de ethisch expert opstaan? ISBN blz. 11,90 S. Langenberg Kritiek als desorganisatie Bedrijfsethiek en waarheidspreken ISBN blz. 31,- L. Bouckaert & L. Zsolnai (Eds.) Spirituality as a public good ISBN blz. 13,80 L. Zsolnai Europe Asia Dialogue on business spirituality ISBN blz. 15,80 L. Bouckaert & J. Eynikel (Eds.) aaimagine Europe The search for European Identity and Spirituality ISBN blz. 15,50 M. Aartsma, E. Hoffman & W. Reynaert (Red.) De stille kracht van leiderschap Een Indisch perspectief ISBN ,- R. de Brabander m.m.v. R. Emmerik, P. Pijpelink, G. Walraven & T. Zoeteweij aaeen waardevolle spagaat Een verkenning van sociaal ondernemerschap ISBN blz 14,- H. Siebens Stress op het werk ISBN blz. 9,80 A.M.L. van Wieringen, J. Ax, P.N. Karstanje & J.C. Voogt Organisatie van scholen 2e, herziene druk ISBN blz. 24,90 Q.L. Merkies (Red.) Verwerven van het supervisorschap ISBN blz. 17,10 Q.L. Merkies (Red.) Reflecteren door professionele begeleiders ISBN blz. 15,10 VOCA Leren in veelvoud ISBN blz. 17,- VOCA Totaal kwaliteitsmanagement Handleiding voor het systematisch werken aan kwaliteit in de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen ISBN blz. 14,60 I. Laperre & M. Audenaert Competentiemanagement met kansengroepen ISBN blz. + dvd 27,- H. Siebens Zakenethiek 3e, herziene druk ISBN blz. 5,50 I. Laperre & S. Wouters aabegeleiden op de werkvloer in de sociale economie In voorbereiding

9 Economie Bedrijf en Organisatie 9 N. Van den Heuvel, W. Herremans, P. Van der Hallen, Ch. Erkel & P. Courtioux (Eds.) De arbeidsmarkt in Vlaanderen 2006 Special issue: Active ageing, early retirement and employability ISBN blz. 26,70 Studies en onderzoek I. Zinovieva & R. Pepermans Brussels, Belgium and the knowledge economy ISBN blz., geïll., geb., vierkleurendruk 24,90 L. Tindemans & D. Cardon de Lichtbuer (Red.) Albert Coppé ISBN blz. 34,90 G. De Vylder Globalisering, groei en ontwikkeling Een andere kijk op de hedendaagse economische wereldgeschiedenis ( ) ISBN blz. 24,90 W. Aerts & A. Jorissen (Red.) Business combinations Tendensen in groepsverslaggeving ISBN blz. 21,- L. Wullaerts Successful mergers and acquisitions with Benelux companies With over 100 examples, profiles of key persons and families, special European sections ISBN blz., geb. 44,40 M. D Haese & N. Vinck Local institutional innovation and pro-poor agricultural growth The case of small-woolgrowers associations in South-Africa ISBN blz. 39,- W. Aerts (Red.) Fair Value Accounting Perspectieven en toepassingsdomeinen ISBN blz. 35,90 W. Keeris & P.F. Anthonissen Blijven of verdwijnen? Genoteerd op Euronext Belgische small caps en hun overlevingskans op de eerste paneuropese beurs ISBN blz. 13,90 L. Peeters, P. Matthyssens & L. Vereeck (Red.) Stakeholder-synergie 25e Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres ISBN blz. 58,50 P. Moerman, J.J. Brouwer & G.J. de Ruiter Angelsaksen versus Rijnlanders Zoektocht naar overeenkomsten en verschillen in Europees en Amerikaans denken ISBN blz. 19,90 J. Callebaut, H. Hendrickx, M. Janssens, C. Fauconnier a.o. The Naked Consumer today Or an overview of why consumers really buy things, and what this means for marketing 3e, herziene herdruk ISBN blz., geïll. 25,-

10 10 Economie Bedrijf en Organisatie H. Gaus Why yesterday tells of tomorrow How the long waves of the economy help us determine tomorrow s trends ISBN blz., geïll. 19,- H. Gaus Warum Gestern über Morgen erzählt Die Hilfe der langen Wellen der Konjunktur für die Trendbestimmung von Morgen ISBN blz., geïll. 19,- R. Atassi Fakhouri, M. Janssens & J. Pollaerts Facing Arab Women Exploring Motivational Marketing Research in the Arab World ISBN blz., geïll. 14,80 J. Callebaut (Ed.) Cross-Cultural Window on Consumer Behaviour ISBN blz., geïll. 19,50 J. Callebaut, C. Paelinck & D. Lam Understanding Chinese Consumers A New Way of Approaching Marketing in Chinese Culture ISBN blz., geïll. 18,10 M. Pardina & J. Callebaut El nuevo modelo diagnóstico para el márketing ISBN blz., geïll. 14,80 M. Frans, K. Seynaeve & J. Vranken (Red.) Balanceren op een slappe koord Spanningsvelden in de sociale economie ISBN blz. 16,- H. Koning & P. Van Damme Linking rural formal and informal finance ISBN In voorbereiding J. Van Mierlo & C. Macharis Goederen- en personenvervoer Vooruitzicht en breekpunten ISBN blz. 44,90 G. Blauwens, P. D Haens & A. Van Breedam (Red.) Logistiek: Laatste front in de concurrentieslag ISBN blz. 29,90 F. Witlox (Red.) Beveiliging in het vrachtvervoer Mythe, macht of noodzaak? ISBN blz. 25,- F. Witlox & T. Notteboom (Red.) Eerlijke concurrentie in het wegvervoer: realiteit of mythe? ISBN blz. 22,- H. Meersman, P. Roosens, E. Van de Voorde & F. Witlox (Eds.) Optimising strategies in the air transport business Survival of the fittest? ISBN blz. 26,50 G. Blauwens & F. Witlox Multimodaal vervoer Zoektocht naar synergie tussen de modi ISBN blz. 25,60 C. Coeck, J.-P. Merckx & A. Verbeke Haveneconomie en logistiek ISBN blz. 29,90 C. Macharis & A. Verbeke Intermodaal binnenvaartvervoer Economische en strategische aspecten van het intermodaal binnenvaartvervoer in Vlaanderen ISBN blz. 21,-

11 Economie Bedrijf en Organisatie 11 H. Meersman, P. Roosens, E. Van de Voorde & F. Witlox (Red.) Luchtvervoer in België en Nederland Verdere expansie of grenzen aan de groei? ISBN blz. 24,50 A. Verbeke & M. Dooms De zaak DHL Het regional hub project van DHL in Brussel-Nationaal: een socio-economische en maatschappelijke evaluatie ISBN blz. 24,- H. Webers, J. Janssens & C. Peeters Het economische en financiële belang van de haven van Antwerpen op regionaal en lokaal niveau ISBN blz. 19,- C. Peeters, G. De Monie, T. Maes & W. Cuppens Het economisch, financieel en strategisch belang van de haven van Gent Toekomstscenario s ter versterking van de concurrentiepositie ISBN blz. 24,90 C. Peeters, H. Webers, R. Bormans & T. Thijssens Het economisch, financieel en strategisch belang van de haven van Antwerpen Huidige betekenis en toekomstvisie ISBN blz. 21,50 T. Notteboom (Ed.) Current Issues in Port Logistics and Intermodality ISBN blz. 19,90 E. Haezendonck Essays on strategy analysis for seaports ISBN blz. 30,- E. Van Hooydonk Soft values of seaports A strategy for the restoration of public support for seaports ISBN blz., geïll. 32,- R. Aernoudt Duurzaam ondernemen in Europese context ISBN blz. 28,- D. Coeckelbergh Ethisch beleggen in België Het verhaal van zachte waarden, harde feiten en grote mythes ISBN In voorbereiding F. Bostyn & A. Boytsun (Eds.) Ownership and Privatisation in Poland Governance Implications of Poland s Accession to the European Union ISBN blz. 23,90 T. Taillieu (Ed.) Collaborative strategies and multiorganizational partnerships ISBN blz. 44,50 A. de Bos Bedrijfseconomische aspecten van Intellectual Capital Meten is weten, maar hoe weten te meten? ISBN blz. 12,- K. Pelsmaekers & C. Rollo (Eds.) Economically speaking Essays in honour of Chris Bracke ISBN blz. 39,- Uitgebreide titelbeschrijving op:

12 12 Economie Bedrijf en Organisatie Praktische boeken H. Siebens Over 1 en Ander Verantwoorde gespreks- en vergadertechnieken ISBN blz. 17,90 T. Debels Behavioral finance Motivatiepsychologie van de belegger ISBN blz. 33,90 T. Debels De belegger ont(k)leed Een benadering vanuit de neuro-economie ISBN blz. 16,- T. Debels Beter beleggen in 6 praktische stappen De kern-satellietbenadering ISBN blz. 23,90 G. ter Veer & P. Vermeulen Beleggen op de golven Ontdekking van de beleggingskaart met haar scenario s ISBN In productie L. Verbruggen, R. Van de Walle & F. Robeyns Verkopen anders bekeken ISBN blz. 14,60 CEVORA Schriftelijke communicatie ISBN blz. 12,20 CEVORA Klachtenbehandeling ISBN blz. 7,90 P. Gillaerts & S. Verrept (Red.) Voor een veer van goud De tien beste verkoopbrieven ISBN blz., geïll. 8,40 A. Lanssens, S. Speybrouck & A. Vanherf Nederlands op de werkvloer Een handleiding voor organisatoren en lesgevers Nederlands op de werkvloer in Vlaanderen ISBN blz. 23,50 S. Verhoeven & J. van Nuland Slimmer dan je baas Dyslexie op het werk ISBN Cyclus 159 blz. 18,20 Uitgebreide titelbeschrijving op:

13 Filosofie Logica Ethiek Religie Antropologie Filosofie Logica Ethiek Introducties en studieboeken T. Vandevelde Levens-wijzer Introductie tot de filosofie ISBN blz. 7,40 R. Van Driessche Historisch overzicht van de wijsbegeerte en de ethiek: Van de Oudheid tot Kant ISBN blz. 5,70 R. Van Driessche & R. Van Roy Historisch overzicht van de wijsbegeerte en de ethiek: De negentiende en twintigste eeuw ISBN blz. 9,80 E. Kuypers Luisterend denken Moderne westerse ideeëngeschiedenis en de muziek van het leven ISBN blz. 19,90 D. Batens Logicaboek Praktijk en theorie van het redeneren 7e, licht herziene druk ISBN blz. 13,90 T. De Mey & I. Douven Kennis voor beginners Project van de epistemologie ISBN In voorbereiding T. De Mey & I. Douven Kennis voor gevorderden Project van de cognitiefilosofie In voorbereiding T. De Mey & I. Douven Kennis voor experts Project van de wetenschapsfilosofie In voorbereiding H. Siebens Zakenethiek 3e, herziene druk ISBN blz. 5,50 E. Weber Kennis ontrafeld Vijftien hedendaagse filosofen over wetenschap, ethiek en metafysica ISBN blz. 13,90 Boeken over filosofen K. Boey Gezichten van de mens bij Paul Ricoeur ISBN blz. 15,- J. Tacq (Red.) Het oeuvre van Pierre Bourdieu ISBN blz. 18,50

14 14 Filosofie Logica Ethiek Religie Antropologie E. Kuypers (Red.) Nietzsche, nu of nooit ISBN blz. 7,30 E. Kuypers (Red.) Wittgenstein in meervoud ISBN blz. 5,80 E. Kuypers (Red.) Volgens Edward Schillebeeckx ISBN blz. 6,- E. Kuypers (Red.) Sporen van Spinoza ISBN blz. 7,30 E. Kuypers (Red.) Over Heidegger gesproken ISBN blz. 6,90 E. Kuypers (Red.) De levende Kierkegaard ISBN blz. 8,40 T. Wolfs (Red.) aaschopenhauer lezen ISBN Essays In productie E. Kuypers Wachten op God? Kritiek van de utopische verbeeldingskracht ISBN In voorbereiding M. Kinet De wetenschap van de liefde en de kunst van computeranalyse ISBN blz. 21,90 A. Van Sevenant aakleine filosofie van het vrijen ISBN In productie A. Van Sevenant aalevenswerk. Filosofie en aanvaarding ISBN blz. 19,- A. Van Sevenant aafilosofie in 100 woorden In voorbereiding J.-P. Van Bendegem Over wat ik nog wil schrijven ISBN blz., geïll., vierkleurendruk 35,- B. Stiegler Als een vliegende vis Over de wording van een filosoof ISBN blz. 13,- J. Verplaetse Het morele brein Een geschiedenis over de plaats van de moraal in onze hersenen ISBN blz. 34,90 V. Neckebrouck Mythen, riten en hun toekomst ISBN blz. 19,- E. Kuypers Verscheurd paradijs Wijsgerige en pedagogische verkenningen over een ontwortelde cultuur ISBN blz. 34,90 K. Poma De verlichting. Pijler van onze beschaving ISBN blz. 30,-

15 Filosofie Logica Ethiek Religie Antropologie 15 L. Vriens Opvoeden in verwarrende tijden Op weg naar een visie ISBN blz. 14,60 J. de Kroon Over de ziel Topologie en effect van een leegte ISBN blz. 18,90 S. Kierkegaard Daden van liefde ISBN blz. 12,20 J. Verhaeghe & K. Verrycken (Red.) Filosofie als levenshouding ISBN blz. 19,50 L. Taccoen Op de plaats van de waarheid kan niet meer gesproken worden De omkering van het goede in het kwade ISBN blz. 19,90 J. Braeckman & M. De Vlieghere (Red.) Op het scherp van de rede Veertig jaar kritisch denken. Teksten van Hugo Van den Enden ISBN blz. 26,50 H. Roeffaers Taal en woordkunst Een filosofische verkenning 3e, herziene druk ISBN blz. 16,60 S. Demaré Goden, helden en de massa Hedendaagse tragedie ISBN blz. 17,90 Ph. Van Loocke Het wereldbeeld van de wetenschap Waar we geraakt zijn aan het begin van de eenentwintigste eeuw ISBN blz. 44,50 H. Devroe Het virtuele universum ISBN blz. 14,10 R. Duhamel (Red.) Over literatuur en filosofie Grensgevallen en gevallen grenzen ISBN blz. 8,40 F. Bostyn Adam Smith en het ontstaan van individualisme als methode ISBN blz. 22,- W. Coolsaet Op de vlucht voor de eindigheid De ziekte van de moderniteit ISBN blz. 39,90 W. Coolsaet De hedendaagse filosofie tot het bittere einde doorgedacht Afscheid van Nietzsche, Heidegger, wetenschappelijke filosofie ISBN blz. 24,90 W. Coolsaet Van Hobbes tot Hitler Over moderne vormen van macht ISBN blz. 12,90 R. Duhamel De rand van gruwen Over het nihilisme ISBN blz. 17,-

16 16 Filosofie Logica Ethiek Religie Antropologie L. Frederix Wereld Over objectivisme, subjectivisme en naïviteit ISBN blz. 12,90 L. Frederix Het objectivistische vooroordeel Meyersons en Husserls visie op de oorsprong van de moderne wetenschap ISBN blz. 26,90 M. Vanderhoydonks Taalmisbruik ISBN blz. 27,90 M. Vanderhoydonks Cryptisch godsbewijs Anselmus van Canterbury gebedsredenering ISBN blz. 12,20 D. Batens Menselijke kennis Pleidooi voor een bruikbare rationaliteit 3e, herziene druk ISBN blz. 19,90 A. Van Impe Shakespeare ook nog filosoof? ISBN blz. 7,30 H. van Stralen Beschreven keuzes Een inleiding in het literaire existentialisme ISBN blz. 8,20 J. Godderis Mooi omkranste Aphrodítê die van Cyprus liefdes-toverscepter zwaait Seksualiteit en erotiek in het antieke Hellas ISBN blz., geïll., geb. 69,50 J. Godderis Galênos van Pérgamon over de passies en vergissingen van de ziel Nederlandse vertaling van drie ethische traktaten van Galênos met annotaties en een introductorische commentaar ISBN blz., geïll., geb. 24,50 J. Godderis aagalênos van Pérgamon: Ars Medica Nederlandse vertaling van Galênos Ars medica met annotaties en een introductorische commentaar ISBN blz. 39,50 J. Godderis Immanuel Kant over de ziekten van het hoofd Versuch über die Krankheiten des Kopfes Nederlandse vertaling met annotaties en commentaar ISBN blz., geïll., geb. 21,50 J. Godderis Weer siddert in mij de liefde die het lichaam sloopt Sapphô van Lésbos blijft brandend ISBN blz., geïll., geb. 55,- J. Godderis De hippocratische geneeskunde in al haar staten Reflecties over gezondheid en ziekte onder t zachte fluisteren van de plataan ISBN blz., geïll., geb. 95,- J. Godderis En mijn verrukking neemt geen end Cultuurhistorische reflecties over drugs, roes, verbeelding en creativiteit ISBN blz., geïll., geb. 75,- J. Godderis Bestaan dingen alleen als men ze ziet? Historische, fenomenologischpsychiatrische en metapsychologische

17 Filosofie Logica Ethiek Religie Antropologie 17 reflecties inzake de waarneming, de verbeelding en het hallucineren ISBN blz., geïll., geb. 25,90 J. Godderis Kan men een hemel klaren, even zwart als drek? Historische, psychiatrische en fenomenologisch-antropologische beschouwingen over depressie en melancholie ISBN blz., geïll., geb. 22,20 A. Dillen Ongehoord vertrouwen Ethische perspectieven vanuit het contextuele denken van Ivan Boszormenyi-Nagy ISBN blz. 34,30 S. Langenberg & W. Vandekerckhove (Red.) Hoe vrij is de markt zonder (spirituele) grenzen? ISBN blz. 14,90 G. De Meyer Chaos en orde ISBN blz. 22,90 H. Siebens Stress op het werk ISBN blz. 9,80 H. Siebens Over inspraak gesproken ISBN blz. 7,- L. Cassiers & M. Roelandt (Red.) Toegang tot de gezondheidszorg: de ethische inzet ISBN blz. 9,90 H. Vandaele aazorg om het levenseinde Een ethisch-filosofisch perspectief ISBN In productie Y. Englert & A. Van Orshoven (Red.) Het menselijk embryo in-vitro ISBN blz. 22,10 L. Cassiers & E. Vermeersch (Red.) Erfelijkheid: genetische tests en maatschappij ISBN blz. 22,10 A. Van Orshoven & Y. Englert (Red.) Levenstestament en andere voorafgaande wilsbeschikkingen ISBN blz. 19,- Religie G. Dierickx De buitenkant van de religie ISBN blz. 34,- V. Neckebrouck Mythen, riten en hun toekomst ISBN blz. 19,- G. Danneels Gekneusd vertrouwen, vaste hoop ISBN blz. 12,50 B. Lauvrijs (Red.) De dood Pluralistisch-gelovige benadering ISBN blz. 9,70 W. Krikilion Spirituele zingeving in de therapeutische relatie In voorbereiding

18 18 Filosofie Logica Ethiek Religie Antropologie A. Nugteren Hindoeïsme Heden en verleden 2e, herziene druk ISBN blz., geïll. 21,90 A. Al-Laithy What everyone should know about the Qur an ISBN blz. 14,90 aam.f. Raiyah Pride, Prejudice and Ignorance The western Image of the Muslim Orient ISBN In productie J. Agten, L. Vervoort, E. Herrebosch & K. Verduyn Bibliodrama begeleiden Wegwijzer voor de praktijk ISBN blz. 19,- Antropologie J. Tennekes De onbekende dimensie Over cultuur, cultuurverschillen en macht ISBN blz. 8,40 J. Tennekes Organisatiecultuur Een antropologische visie ISBN blz. 17,20 P. Devlieger (Ed.) Social and cultural anthropology Handbook An annotated reader of reference texts ISBN In productie J. Verachtert aagod heeft een brede rug De zoektocht van een religieus agnost ISBN blz. 23,90 R. Klaassen aasinterklaas, meer dan één legende De vele andere verhalen over de heilige man ISBN Cyclus In productie Uitgebreide titelbeschrijving op:

19 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg Boeken voor patiënten, familie en hulpverleners G. De Kerf Gezondheidsagenda ISBN blz. 12,- H. Delameillieure Vragen en antwoorden over dementie Voor mensen met een beginnende dementie en hun omgeving ISBN blz. 6,60 B. Deltour (Red.), K. Devreese, L. Lemey & C. Meire Een steen in je hand Ontmoetingsgroep voor mensen met beginnende dementie ISBN blz. + dvd 23,90 P. Van Cauwenberge Iedereen een allergie? ISBN In voorbereiding Ziekenzorg CM De pen als bondgenoot Over leven met een ziekte ISBN blz. 17,20 N. Jansen Radiotherapie Stap-voor-stap uitleg over bestraling ISBN blz. 11,40 F. De Fever Omgaan met kanker Basisboek ISBN blz. 7,30 F. De Fever Omgaan met kanker Oefenboek ISBN blz. + cd 10,80 F. Matthys Leven met een verslaafde ISBN blz. 14,60 M. Mol Willen we het weten? De ziekte van Huntington in de familie ISBN Cyclus 189 blz. 21,90 D. Draulans Het hoofd wil niet meer... Informatie over beginnende dementie ISBN blz., geïll. 5,30 J. Abrahams De gids en de reisgenoten Omgaan met mensen met dementie ISBN blz. 9,70 J. Verschraegen, G. De Corte & B. Van den Heuvel E-dementie 2e, herziene druk ISBN blz. + cd-rom 30,-

20 20 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg C. Van Audenhove, A. Declercq, I. De Coster, N. Spruytte, C. Molenberghs & B. Van den Heuvel Kleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementie ISBN blz. 12,90 G. Vaessen Een wervelkind Praktisch handboek voor ouders van kinderen met ADHD, een pittig temperament of tegendraads gedrag ISBN blz. 13,90 N. Spruytte, A. Declercq, B. Herbots, M. Holvoet, R. Elst, J. Van der Flaas, C. Molenberghs, L. Kuylen, J. Lecoutere, B. Van den Heuvel & Ch. Van Audenhove aakleinschalig genormaliseerd wonen voor mensen met dementie Het antwoord op 101 vragen ISBN In productie L. De Maesschalck & P. Verhaest (Red.) aacompetenties van verpleegkundigen en verzorgenden in begeleiding van en zorg voor mensen met dementie ISBN In productie B. Deltour Keuzewijzer tussen thuiszorg en residentiële zorg Een checklist ISBN blz., geïll. 10,30 K. Beeckmans & K. Michiels Leven met een hoofdprobleem Neurologische gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel ISBN blz. 16,90 L. Flieringa & N. Hofmeester Medici met dyslexie ISBN blz. 10,- T. Kieboom & A. Hermans Hoogbegaafde leerlingen op de secundaire school: hoogvliegers of kwetsbare vogels? ISBN blz. 13,90 L. Benning aaharry s boek Een zoon met autisme ISBN Cyclus 148 blz. 14,90 G. Vaessen Als hechten moeilijk is De rode draad van het verleden. Een professioneel dialooggericht aanbod voor ambulante werkers in de jeugdzorg en ouders ISBN blz. 23,90 P.F.A. de Nijs, F. Verheij, J.L. Vlutters & I.L. Gelderblom (Red.) Ontwikkeling langs de levenslijnen ISBN blz. 24,50 K. Baert ADHD Op één spoor? 3e, herziene druk ISBN blz. 13,60 S. Tremmery The clinical symptomatology and comorbidity of attention-deficit/ hyperactive disorder in an healthy school population ISBN blz. 21,- A. Tanghe, E. Bollen, H. De Keyzer & E. De Winter Ervaringsgerichte biologische psychiatrie ISBN blz. 34,90

21 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg 21 A. Tanghe m.m.v. L. Bollen, E. De Winter, H. De Keyzer, G. Dely & M. Van Moffaert Biologische psychiatrie Boek 1 Feiten, mythes en vooroordelen ISBN blz. 24,90 A. Tanghe & E. De Winter Biologische psychiatrie Boek 2 Feiten, mythes en vooroordelen ISBN blz. 29,90 A. Tanghe & J. De Waele, m.m.v. T. Scheire Angst Fobie, onrust en paniek onderkennen en behandelen ISBN blz. 19,50 A. Tanghe & A. De Maesschalck Depressie Onderkennen en behandelen ISBN blz. 17,10 A. Tanghe & E. Bollen Manie en manische depressie ISBN blz. 17,10 A. Tanghe & H. De Keyzer Schizofrenie en andere psychosen ISBN blz. 14,60 J.A.M. de Kroon Schizofrenie tussen symptoom en subject Een archeologie van de psychose ISBN blz. 21,90 H. Pauwels, K. Michiels & A. Verrydt Rugscholing Ergonomie en houdingscorrectie Met oefenpakket ISBN blz., geïll. 11,90 E. Langford Denken en bewegen 2e, gewijzigde druk ISBN blz. 29,90 T. Huys Fitness tussen muren ISBN blz., geïll. 25,90 G. Demaiter Ziekenhuishygiëne Beknopte praktijkgids ISBN blz. 16,90 C. Kerfs Mag pure chocolade wel? Vragen over vermageren ISBN blz. 9,90 C. Kerfs De gezonde Nederlander Menu s van dag tot dag ISBN blz. 15,90 C. Kerfs Manger belge, manger sain Un menu pour chaque jour de l année ISBN blz. 14,90 C. Kerfs De gezonde Belg Menu s van dag tot dag 6e, herziene druk ISBN blz. 14,90 C. Kerfs Hoeveel boterhammen? Wat mag ik eten en helpt sport? ISBN blz. 14,90

22 22 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg C. Kerfs Zoveel boterhammen... ISBN blz. 13,90 C. Kerfs Waarom weeg ik zoveel? Oorzaken van overgewicht ISBN blz. 9,90 M. De Pover, P. Roosen & A. Vyt (Red.) De multidisciplinaire aanpak van diabetes mellitus ISBN blz. 29,- B. Vansina Zwanger Moeders zwangerschap Info-, doe- en dagboek ISBN blz., geïll. 24,90 B. Vansina Mee zwanger Vaders zwangerschap Info-, doe- en dagboek ISBN blz., geïll. 19,90 N. Mohrbacher & K. Kendall-Tackett aaborstvoeding natuurlijk eenvoudig ISBN In productie M. Verbeelen & I. Abdel-jelil aamama tovert melk ISBN Cyclus 86 blz. 16,90 R. Grauwels & G. de Nooij Omgaan met een dysfatisch kind ISBN blz. 9,90 E. Robert & P. Mariën (Red.) Afasie (z)onder woorden Diagnostische en therapeutische ontwikkelingen ISBN blz. 29,90 D. Nelissen, R. Reynders & P. Thomas Afasietherapie Plus Thematisch oefenpakket voor lichte woordvindingsproblemen ISBN blz. 23,- R. Reynders & C. Langers Afasietherapie plus Associatieoefeningen voor patiënten met semantische stoornissen ISBN blz. 21,- S. Howell-Brubaker Werkboek voor afasie ISBN blz. 39,40 S. Howell-Brubaker Redeneeropdrachten Oefeningen voor cognitieve en talige training ISBN blz. 29,30 L. Plasschaert Taalcommunicatie met ouderen Ook in probleemsituaties ISBN blz. 29,50 W. Rommel, A. Declercq, J. De Clercq, Ch. Van Audenhove & F. Lammertyn Tussen autonomie en geborgenheid Dementerende ouderen en hun omgeving ISBN blz. 8,20 A.Tanghe & P. Vanhaeren Anders. Geestelijke gezondheidszorg Deel 1: Diagnose 2e, bijgewerkte druk ISBN blz. 21,30 A.Tanghe, P. Vanhaeren & T. Scheire Anders. Geestelijke gezondheidszorg Deel 2: Globale behandeling Psychosomatiek, Zingeving,

23 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg 23 Psychotherapie, Psychofarmaca ISBN blz. 19,70 A.Tanghe, P. Vanhaeren & T. Scheire Anders. Geestelijke gezondheidszorg Deel 3: Specifieke behandelingen ISBN blz. 22,20 A. Mollen Polariteits- en informatiegeneeskunde ISBN Cyclus 114 blz., geïll. 16,90 A. Mollen Gezondheid anders bekeken Wisselwerking tussen materie, energie en chemie ISBN Cyclus 91 blz. 14,90 J. Akkermans Het Enneagram De oorspronkelijke typologie ISBN Cyclus 298 blz. 29,90 E. Mijland Binnen kijken Twaalf portretten van cliënten van Lunet-Zorg ISBN blz. 9,40 A. Bogaerts, F. Gooris & L. Geerdens aavroedkunde Normale baring en kraambed ISBN In productie A. Bogaerts aavroedkunde Deel 2: Pathologie In voorbereiding M. Heres & H. Vermeulen aasimulatietraining acute gezondheidszorg Verloskunde Leer- en werkboek ISBN In productie E. Andries, R. Stroobandt, F. Verdonck, N. De Cock & F. Sinnaeve ECG. Uit of in het hoofd 3e, herziene versie ISBN blz., geïll., geb., vierkleurendruk 79,50 M. Demedts & J.-C. Yernault (Red.) COPD en astma: van de kliniek tot de spirometrie ISBN blz. 9,90 L. De Smet, m.m.v. M. Driesens, D. Stoffelen, H. Van Ransbeeck & G. Van Velthoven Handchirurgie ISBN blz., geïll., geb. 43,10 Boeken voor de professionele praktijk Geneeskunde en farmacie G. Fabry (Red.) Leerboek Kinderorthopedie 3e, herziene druk ISBN blz. 87,- L. Calliauw & J. Caemaert Neurochirurgie voor de algemene practicus ISBN blz., geïll., geb. 21,- X. Bossuyt & J.-M. Boeynaems Wegwijzer in laboratoriumdiagnose ISBN blz. 39,- W. Van den Bergh De neurale klok bij dyslexie Neurofysiologische mechanismen, evaluatie en behandeling ISBN blz., geïll. 12,90

24 24 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg Psychiatrie, psychopathologie en verslavingsproblemen * M.-J. Peeters (Red.) Psychose, een blik op behandeling ISBN blz. 14,90 W. Krikilion (Red.) De therapeutische relatie ISBN blz. 19,- W. Krikilion Spirituele zingeving in de therapeutische relatie In voorbereiding W. Vandereycken & R. van Deth Psychiaters te koop? Invloed van de farmaceutische industrie op het psychiatrisch denken en handelen ISBN Cyclus 272 blz. 24,90 J. de Kroon (Red.) Hoe wetenschappelijk is de psychiatrie? ISBN blz. 19,- D.A. Fuldauer aaanimal phobias and psychosomatic disorders A theory of faculties ISBN In productie J. Godderis Mooi omkranste Aphrodítê die van Cyprus liefdes-toverscepter zwaait Seksualiteit en erotiek in het antieke Hellas ISBN blz., geïll., geb. 69,50 J. Godderis Galênos van Pérgamon over de passies en vergissingen van de ziel Nederlandse vertaling van drie ethische traktaten van Galênos met annotaties en een introductorische commentaar ISBN blz., geïll., geb. 24,50 J. Godderis aagalênos van Pérgamon: Ars Medica Nederlandse vertaling van Galênos Ars medica met annotaties en een introductorische commentaar ISBN blz. 39,50 P. Vanden Berghe (Red.) De gedoemde mens? Psychoanalyse, tragedie en tragiek ISBN blz. 14,90 M. Kinet & W. Vanmechelen (Red.) Tussen ruis en storingen De golflengte vinden in psychoanalytische therapie ISBN blz. 18,10 J. Godderis Eed van Hippokrates Historische beschouwingen inzake de opdracht en de begrenzingen van het medisch handelen ISBN blz., geïll., geb. 24,90 * zie ook bij: Psychologie Psychotherapie Psychoanalyse J. Dehing (Red.) Hysterie en psychoanalyse Springlevend ondanks de onrustwekkende verdwijning ISBN blz. 19,90 M. Kinet & L. Moyson (Red.) Grootse patiënten, kleine therapeuten Narcisme en psychotherapie ISBN blz. 15,40

25 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg 25 M. Kinet & R. Vermote (Red.) Mentalisatie ISBN blz. 18,90 M. Kinet Freud & Co in de psychiatrie Een klinisch psychotherapeutisch perspectief ISBN blz. 24,90 M. Kinet (Red.) Zuchtigheid en afhankelijkheid in hun relatie met middelenmisbruik ISBN blz. 16,20 Ch. Leroy, N. Vliegen & M. Hermans (Red.) aaachter de deur Het kader van de psychoanalytische psychotherapeut ISBN blz. 15,- L. Taccoen Gehoorzaamheid en perversie Over de wet van de taal als een verbod ISBN blz. 29,90 L. Van Bouwel, J. Smet & R. Vandenborre (Red.) Spreken en gesproken worden Psychoanalyse en psychosen ISBN blz. 29,50 A. Haekens & J. Hermans (Red.) Geen eind aan mijn pijn? Over uitzichtloos psychisch lijden ISBN blz. 19,90 J. de Kroon (Red.) Zachte landing Psychotherapie met psychotici ISBN blz. 23,90 M. Monthaye, P. Gerits, A. Janssens & B. Tilmans (Red.) Relaxatie, meer dan een techniek? ISBN blz. 28,50 M. Luyens & P. Smits Seksuele problemen bij het vrijen 3e, uitgebreide druk ISBN blz. 18,40 E. Roosens & L. Van de Walle Geel revisited After centuries of mental rehabilitation ISBN blz. + dvd 25,90 G. Pieters & J. Peuskens (Red.) Rehabilitatie van de chronische psychiatrische patiënt Op weg naar een gemeenschapspsychiatrie ISBN blz. 25,80 R.P. Liberman Trainingsmodule Omgaan met antipsychotische medicatie Vaardigheidstraining voor een zelfstandig leven Handleiding voor de trainer ISBN blz. 38,70 Werkboek van de deelnemer ISBN blz. 17,10 Set van 10 Werkboeken van de deelnemer ISBN ,50 Video ISBN ,40 R.P. Liberman Trainingsmodule Omgaan met psychotische symptomen Vaardigheidstraining voor een zelfstandig leven

26 26 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg Handleiding voor de trainer ISBN blz. 45,90 Werkboek van de deelnemer ISBN blz. 17,10 Set van 10 Werkboeken van de deelnemer ISBN ,50 Video ISBN ,40 R.P. Liberman Trainingsmodule Omgaan met vrije tijd Vaardigheidstraining voor een zelfstandig leven Handleiding voor de trainer ISBN blz. 45,90 Werkboek van de deelnemer ISBN blz. 17,10 Set van 10 Werkboeken van de deelnemer ISBN ,50 Video ISBN ,40 vrouwen na vroeger seksueel geweld ISBN blz. 19,90 J. Humblet De oorverdovende stilte Omtrent pedofilie: Het gepolariseerde debat voorbij ISBN blz. 15,30 J. Clijsters Sexy haar en hoofddoek Seksuele en niet-seksuele betekenissen ISBN blz. 13,80 P. Cosyns & J. Casselman Gerechtelijke psychiatrie 2e, herziene druk ISBN blz. 12,90 J. Casselman, P. Cosyns, J. Goethals, M. Vandenbroucke, D. De Doncker & C. Dillen Internering ISBN blz. 13,40 L.J. Roberts, A. Shaner & T.A. Eckman Trainingsmodule Omgaan met verslaving Handleiding voor de trainer ISBN blz. + cd-rom 52,60 Werkboek van de deelnemer ISBN blz. 17,90 Set van 10 Werkboeken van de deelnemer ISBN ,60 Video ISBN ,- A.-S. Van Parijs & P. Meurs Verborgen onder mijn buik Zorg- en hulpverlening aan zwangere C. Dillen & P. Cosyns (Red.) Behandeling van seksuele delinquenten in België ISBN blz. 29,50 J. Baeke, N. Verbeeck, D. Debbaut, B. Decavel & E. Gunst aasporen naar verandering Behandeling van seksueel delinquent gedrag ISBN In productie J. Casselman Alcoholstop Adequate opvang van onthoudingsverschijnselen ISBN blz. 5,70

27 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg 27 J. Casselman Met vallen en opstaan Motivatiebevordering en terugvalpreventie bij alcohol- en andere drugproblemen ISBN blz. 17,20 M. Sproet, R. Vos & F. Verheij Goed gezin(d) Klinische gezinsbehandeling in verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg ISBN blz. 39,50 E. De Donder Alcohol Cijfers in perspectief ISBN blz. 29,90 E. De Donder (Red.) aaillegale drugs Cijfers in perspectief ISBN In productie S. Ansoms, J. Casselman, F. Matthys & G. Verstuyf Hulpverlening bij problematisch alcoholgebruik ISBN blz. 29,- E. De Donder (Red.) Psychoactieve medicatie Cijfers in perspectief ( ) ISBN blz. 15,90 J.-P. Broothaerts & M. Tack (Red.) Verslaving en motivationele gesprekstechniek Handboek Motivationeel gesprek ISBN blz. 19,80 Alcoholproblemen bij OCMW-cliënten ISBN video 21,60 Alcoholproblemen op het werk ISBN video 21,60 Alcoholproblemen in de huisartspraktijk ISBN video 21,60 Alcoholproblemen op school ISBN video 21,60 Alcoholproblemen in de bijzondere jeugdzorg ISBN video 21,60 Set van de 5 video s ISBN ,30 F. Matthys Leven met een verslaafde ISBN blz. 14,60 H. De Ridder Jongeren, ouders en drugs 2e, herziene druk ISBN blz. 16,90 E. Broekaert, R. Bracke, D. Calle, A. Cogo, G. Van der Straten & H. Bradt (Red.) De nieuwe therapeutische gemeenschap ISBN blz. 13,90 K. Hermans, I. De Coster & Ch. Van Audenhove Bed, bad, brood Laagdrempelige opvang van thuislozen ISBN blz. 14,10 R. Stevens & L. Ludikhuyze (Red.) Psychiatrische zorg... nog lang niet thuis? Actie-onderzoek psychiatrische thuiszorg in 23 pilootprojecten ISBN blz. 28,-

28 28 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg Ch. Van Audenhove, I. Van Rompaey, V. Carlassara, N. Spruytte, G. Van Humbeeck, T. Rosseel & K. Nieulandt Beschut wonen in de geestelijke gezondheidszorg Realisaties en behoeften in Oost-Vlaanderen ISBN blz. 8,60 K. Geenen (Red.) aamag ik ook wat zeggen? Empoweren van ouderen in een woon- en zorgcentrum ISBN In productie S. Plysier & A. Gailly aaouder worden in een vreemd land In voorbereiding Gerontologie en geriatrie H. Delameillieure Vragen en antwoorden over dementie Voor mensen met een beginnende dementie (en iedereen in hun omgeving) ISBN blz. 6,60 B. Deltour (Red.), K. Devreese, L. Lemey & C. Meire Een steen in je hand Ontmoetingsgroep voor mensen met beginnende dementie ISBN blz. 23,90 A. Debosschere Het rusthuis Leven in, kiezen voor ISBN blz. 13,90 N. Spruytte, Ch. Van Audenhove & F. Lammertyn Als je thuis zorgt voor een chronisch ziek familielid Over de mantelzorg voor dementerende ouderen en voor psychiatrische patiënten ISBN blz. 24,70 Paramedische disciplines F. Van Hoorebeke De lastige patiënt ISBN blz. 12,20 E. De Soir Marqué au coeur Le trauma des équipes de secours ISBN blz. 26,50 L. Van Hemel & B. Geurden Verpleegkundige concepten en methoden 4e, herziene en vermeerderde druk ISBN blz. 19,90 L. De Maesschalck & P. Verhaest (Red.) aacompetenties van verpleegkundigen en verzorgenden in begeleiding van en zorg voor mensen met dementie ISBN In productie R. Grauwels & G. de Nooij Omgaan met een dysfatisch kind ISBN blz. 9,90 L. Plessers & L. Geerits (Red.) Leven voorbij de deur Rusthuisboek ISBN Cyclus 183 blz., vierkleurendruk 22,90 W. Boonen Vlaamse normering van de AVI-toets Onderzoeksinstrument voor technisch lezen op tekstniveau, niveaubepaling en kwalitatieve analyse

Inhoud. Literatuurwetenschap 41 Boeken over literatuur en auteurs 41 Toneel 43. Milieukunde Ecologie Biologie 44

Inhoud. Literatuurwetenschap 41 Boeken over literatuur en auteurs 41 Toneel 43. Milieukunde Ecologie Biologie 44 Inhoud Economie Bedrijf en Organisatie 3 Studieboeken en overzichtswerken 3 Organisatie, management en personeelsaangelegenheden 6 Studies en onderzoek 9 Praktische boeken 12 Filosofie Logica Ethiek Religie

Nadere informatie

Inhoud. Literatuurwetenschap 36 Boeken over literatuur en auteurs 36 Toneel 38. Milieukunde Ecologie Biologie 39

Inhoud. Literatuurwetenschap 36 Boeken over literatuur en auteurs 36 Toneel 38. Milieukunde Ecologie Biologie 39 Inhoud Economie Bedrijf en Organisatie 3 Studieboeken en overzichtswerken 3 Organisatie, management en personeelsaangelegenheden 5 Studies en onderzoek 8 Praktische boeken 11 Filosofie Logica Ethiek Religie

Nadere informatie

Catalogus 2013-2014. Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen. Uitgeverscombinatie MAKLU / GARANT / HET SPINHUIS. Garant Catalogus 2013-2014

Catalogus 2013-2014. Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen. Uitgeverscombinatie MAKLU / GARANT / HET SPINHUIS. Garant Catalogus 2013-2014 Uitgeverscombinatie MAKLU / GARANT / HET SPINHUIS Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen vlak bij Centraal Station en Parking Centraal Op het boekenpodium draait alles rond non-fiction boeken, hun auteurs

Nadere informatie

Garant-Uitgevers. Garant Publishers. Garant is een algemeen-wetenschappelijke en informatieve uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek.

Garant-Uitgevers. Garant Publishers. Garant is een algemeen-wetenschappelijke en informatieve uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek. Garant-Uitgevers Garant is een algemeen-wetenschappelijke en informatieve uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek. Garant richt de aandacht vooral op boeken als studie-instrument. Dit is een ruim

Nadere informatie

Garant wordt dit jaar 25. Dat verdient extra aandacht. Nieuwe boeken - Voorjaar 2015

Garant wordt dit jaar 25. Dat verdient extra aandacht. Nieuwe boeken - Voorjaar 2015 25 Garant wordt dit jaar 25. Dat verdient extra aandacht. Mede daarom stelt Garant de Studieboekprijs in. Kijk op www.studieboekprijs.com En er komen Garant25-Congressen, onder meer: Donderdag, 7 mei:

Nadere informatie

Aanwinstenlijst boeken PHL-bibliotheek 2007

Aanwinstenlijst boeken PHL-bibliotheek 2007 Aanwinstenlijst boeken PHL-bibliotheek 2007 Thema s : Algemeen Architectuur Beeldende Kunst Biotechniek Communicatie / Talen Economie Filosofie Game Design Geschiedenis Gezondheidszorg Handboeken Secundair

Nadere informatie

STUVO Voorlichtingsmiddag VWO 30 januari 2012

STUVO Voorlichtingsmiddag VWO 30 januari 2012 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deelnemende scholen... 5 Voorlichtingsrondes... 6 Sector economie... 6 Sector gedrag en maatschappij... 12 Sector gezondheidszorg... 17 Sector natuur en milieu... 22 Sector

Nadere informatie

LEERPLAN NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER LERAAR SO GROEP 1

LEERPLAN NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER LERAAR SO GROEP 1 LEERPLAN NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER LERAAR SO GROEP 1 Leerplan NCZ-Leraar SO-Groep 1 Pagina 1 INHOUD 1. Algemene situering van de cursus NCZ 3 2. Doel van de cursus NCZ 3 3. Basiscompetenties leraar

Nadere informatie

KICK-OFF - 7 mei 2015

KICK-OFF - 7 mei 2015 g Sociaal Fonds VOHI & 331 KICK-OFF - 7 mei 2015 Literatuur overzicht 1 LITERATUUR OVERZICHT 3 1. Agressie 3 1.1. Agressie bij of t.a.v. kinderen en jongeren 3 1.2. Agressie bij of t.a.v. ouderen 3 1.3.

Nadere informatie

STUVO Voorlichtingsmiddag VWO 7 januari 2014

STUVO Voorlichtingsmiddag VWO 7 januari 2014 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deelnemende scholen... 5 Voorlichtingsrondes... 6 Sector... 6 Sector Gedrag en Maatschappij... 12 Sector Gezondheidszorg... 17 Sector Multidisciplinair... 21 Sector Natuur

Nadere informatie

FondsenDisk FondsenDisk 2015

FondsenDisk FondsenDisk 2015 Non-Fictie - 000 2015-03-1952 FondsenDisk FondsenDisk 2015 FondsenDisk 2015 : het fondsenboek op cd-rom. - [Zutphen] : Walburg Pers, [2015]. - 1 cd-rom : kleur ; 12 cm + 1 tekst (7 pagina's). - (Fondsendisk).

Nadere informatie

Informatie over boeken, cursussen, lezingen evenals te downloaden artikelen vindt u op de website: www.mdelfos.nl

Informatie over boeken, cursussen, lezingen evenals te downloaden artikelen vindt u op de website: www.mdelfos.nl Dr. Martine-France Delfos studeerde psychologie (Klinische Research) eind jaren zestig en Franse taal- en letterkunde begin jaren negentig aan de Universiteit van Utrecht. In 1999 promoveerde zij op een

Nadere informatie

ANIMATIE IN DE OUDERENZORG

ANIMATIE IN DE OUDERENZORG ANIMATIE IN DE OUDERENZORG DERDE GRAAD DERDE LEERJAAR TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS September 2007 LICAP BRUSSEL ANIMATIE IN DE OUDERENZORG DERDE GRAAD DERDE LEERJAAR TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

Nadere informatie

Waals, Ad van der Muziek lezen met de vingers

Waals, Ad van der Muziek lezen met de vingers Non-Fictie - 000 2015-03-2037 Waals, Ad van der Muziek lezen met de vingers Muziek lezen met de vingers : de geschiedenis van het muziekbibliotheekwerk voor mensen met een visuele beperking / Ad van der

Nadere informatie

Foto s omslag: kolgans, Gennep, Eindhoven, 24 juni 2015 Fotografie: Robert van der Velden

Foto s omslag: kolgans, Gennep, Eindhoven, 24 juni 2015 Fotografie: Robert van der Velden Foto s omslag: kolgans, Gennep, Eindhoven, 24 juni 2015 Fotografie: Robert van der Velden R.H. VAN DER VELDEN HTTP://WWW.ROBERTVANDERVELDEN.NL GSM: 06 81183795 ROBERTHENDRIKVANDERVELDEN@GMAIL.COM BETREFT

Nadere informatie

voorjaar 2014 filosofie geschiedenis psychologie economie nt uitgeverij boom nelissen

voorjaar 2014 filosofie geschiedenis psychologie economie nt uitgeverij boom nelissen voorjaar 2014 filosofie geschiedenis psychologie economie nt uitgeverij boom nelissen VOORWOORD Boom uitgevers Amsterdam maakt deel uit van Koninklijke Boom Uitgevers (KBU). Het adagium van dit bedrijf

Nadere informatie

JAARMAGAZINE 2014. Samen werken aan een betere samenleving

JAARMAGAZINE 2014. Samen werken aan een betere samenleving JAARMAGAZINE 2014 Samen werken aan een betere samenleving 04 Sterke momenten in 2014 06 Feiten en cijfers 2014 10 De Stichting actief in België 12 Onze actiedomeinen 40 Administratief verslag De Koning

Nadere informatie

Vakliteratuur voor Littérature professionnelle pour

Vakliteratuur voor Littérature professionnelle pour Business & Economics Vakliteratuur voor Littérature professionnelle pour managers en professionals managers et professionnels economische beroepen professions économiques juridische beroepen professions

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

Deelnemende scholen: Het Streek Marnix College Pallas Athene College. Hendrik Pierson College Christelijk Lyceum Veenendaal

Deelnemende scholen: Het Streek Marnix College Pallas Athene College. Hendrik Pierson College Christelijk Lyceum Veenendaal Voor : 4-VWO en 4-HAVO Tijd : Donderdag 8 maart 2012 Plaats : Ichthus College, Vondellaan 4, 3906 EA Veenendaal tel: 0318 543210 fax: 0318 552518 e-mail: J.Leur@ichthuscollege.nl Alle leerlingen moeten

Nadere informatie

Betreft: programma oud- leerlingenvoorlichting 1 maart 2013

Betreft: programma oud- leerlingenvoorlichting 1 maart 2013 1 Enkhuizen, februari 2013 Betreft: programma oud- leerlingenvoorlichting 1 maart 2013 Beste leerlingen (en ouders/verzorgers), Hieronder vind je het programmaboekje van de studievoorlichting door oud-leerlingen

Nadere informatie

aan bieding www.coutinho.nl nieuwe titels voorjaar 2013 herziene titels voorjaar 2013

aan bieding www.coutinho.nl nieuwe titels voorjaar 2013 herziene titels voorjaar 2013 voor jaars nieuwe titels voorjaar 2013 aan herziene titels voorjaar 2013 www.coutinho.nl bieding nieuwe titels voorjaar 2013 Praktijkonderzoek op niveau 6 Inspelen op onderzoeksdilemma s bij sociale studies

Nadere informatie

vorming voor volwassenen c u r s u s s e n l e z i n g e n w o r k s h o p s u i t s t a p p e n p r o j e c t e n winter

vorming voor volwassenen c u r s u s s e n l e z i n g e n w o r k s h o p s u i t s t a p p e n p r o j e c t e n winter vorming volwassenen voor c u r s u s s e n l e z i n g e n w o r k s h o p s u i t s t a p p e n p r o j e c t e n winter 2010 Inhoud Thema s in de kijker I have a dream 2 Actua & Geschiedenis 5 Culturen

Nadere informatie

DEEL VAN DE OPLOSSING

DEEL VAN DE OPLOSSING KRANT VAN DE VERENIGING VAN VRIENDEN VAN DRUGVRIJE PROGRAMMA S DEEL VAN DE OPLOSSING www.vriendendrugvrijeprogrammas.nl ambi geregistreerd voorjaar 2011 lustrum Triple-Ex WFTC conferentie drie artikelen

Nadere informatie

SYSTEEMTHEORETISCH BULLETIN CUMULATIEVE INDEX Jaargang I:1 t/m Jaargang XXXI:3

SYSTEEMTHEORETISCH BULLETIN CUMULATIEVE INDEX Jaargang I:1 t/m Jaargang XXXI:3 SYSTEEMTHEORETISCH BULLETIN CUMULATIEVE INDEX Jaargang I:1 t/m Jaargang XXXI:3 AUTEURSINDEX Aarnoudse, Francien. Hoe Claudia een nieuwe huid kreeg. Maatschappelijke dienstverlening. 1996, XIV:4, 183-185.

Nadere informatie

MEMORANDUM JAAR VAN HET BREIN

MEMORANDUM JAAR VAN HET BREIN MEMORANDUM JAAR VAN HET BREIN Woord vooraf 2014 is uitgeroepen tot Jaar van het Brein door de European Brain Council. Ook in Vlaanderen vestigen we dit jaar de aandacht op onderzoek over en naar het brein

Nadere informatie

Toelichting WO-Opleidingen

Toelichting WO-Opleidingen Aarde en Economie (30) Om keuzes te maken hoe we verantwoord gebruik blijven maken van onze ruimte en grondstoffen (water, energie), moet je economie en natuur kunnen combineren. Ruimtelijke economie,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Werk maken van toekomst voor iedereen. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014

Nieuwsbrief. Werk maken van toekomst voor iedereen. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014 Nieuwsbrief Caritas Catholica Vlaanderen vzw Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014 Kort tweemaandelijks bericht van Caritas Catholica Vlaanderen vzw Werk maken van toekomst voor iedereen

Nadere informatie

MBO. Hogescholen. Universiteiten. Buitenland

MBO. Hogescholen. Universiteiten. Buitenland Beste leerling, beste ouder, Woensdag 6 februari wordt van 18.45-21.15 op het Lyceum een STUDIEBEURS georganiseerd. Er zullen diverse instellingen in de aula met een algemene informatiestand staan, zodat

Nadere informatie

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: dr. Lies Korevaar, dr. Jos Dröes en dr. Tom van Wel Stichting

Nadere informatie