Inhoud. Literatuurwetenschap 39 Boeken over literatuur en auteurs 39 Toneel 41. Milieukunde Ecologie Biologie 42

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Literatuurwetenschap 39 Boeken over literatuur en auteurs 39 Toneel 41. Milieukunde Ecologie Biologie 42"

Transcriptie

1 Inhoud Economie Bedrijf en Organisatie 3 Studieboeken en overzichtswerken 3 Organisatie, management en personeelsaangelegenheden 6 Studies en onderzoek 9 Praktische boeken 12 Filosofie Logica Ethiek Religie Antropologie 13 Filosofie Logica Ethiek 13 Introducties en studieboeken 13 Boeken over filosofen 13 Essays 14 Religie 17 Antropologie 18 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg 19 Boeken voor patiënten, familie en hulpverleners 19 Boeken voor de professionele praktijk 23 Geneeskunde en farmacie 23 Psychiatrie, psychopathologie en verslavingsproblemen 24 Gerontologie en geriatrie 28 Paramedische disciplines 28 Organisatie van de gezondheidszorg 30 Studies en onderzoek 31 Studieboeken 32 Geschiedenis Archeologie Kunsten Cultuurgeschiedenis 33 Geschiedenis 33 Studies en onderzoek 33 Studieboeken, studiemateriaal en bibliografieën 36 Archeologie Kunst- en Cultuurgeschiedenis 37 Literatuurwetenschap 39 Boeken over literatuur en auteurs 39 Toneel 41 Milieukunde Ecologie Biologie 42 Opvoeding Onderwijs 43 Opvoeding 42 Boeken voor ouders en andere opvoeders 42 Studies, onderzoek en boeken voor professionele hulpverleners 45 Onderwijs 49 Algemene publicaties, studies en onderzoek 49 Organisatie, beleid en ontwikkeling 58 Leraren- en docentenopleiding en begeleiding 63 Methodiek en didactiek 69 Leerlingbegeleiding Boeken voor leerkrachten, directies en begeleidingsdiensten 78 Leerlingbegeleiding Boeken voor ouders Boeken voor leerlingen/ studenten 83 Studie- en beroepskeuze(begeleiding) 85 Orthopedagogiek 86 Algemene publicaties en studieboeken 86 Boeken voor professionele hulpverleners, studies en onderzoek 89 Psychologie Psychotherapie Psychoanalyse 98 Boeken voor ouders, hulpverleners en voor zelfstudie 98 Studieboeken 101 Boeken voor professionele hulpverleners 101 Studies en onderzoek 106

2 2 Inhoud Boeken i.v.m. organisatiekunde 107 Praktische boeken 108 Recht Criminologie 109 Sociale Wetenschappen: Maatschappij Gezin Welzijn Politiek Communicatie Media 111 Maatschappijvraagstukken 111 Gezin en samenlevingsvormen 116 Maatschappelijke dienstverlening Welzijnszorg 117 Organisatie en training 120 Politiek, landen- en volkerenstudies 121 Communicatie en massamedia 123 Taalkunde Taalonderwijs 125 Technologie Techniek Wis- en Natuurkunde 130 Toerisme Horeca 130 Anderstalige edities van Nederlandstalige Garant-publicaties 132 Reeksen 135 Tijdschriften 144 Auteursregister 145 aa: nieuwe uitgave : herziene uitgave (t.o.v. vorige editie van deze catalogus) 2e, 3e,... druk is alleen vermeld bij herziene uitgaven In productie: beschikbaar einde 2009/begin 2010 In voorbereiding: verschijnt in de loop van 2010 geïll.: geïllustreerde uitgave geb.: gebonden uitgave (harde kaft) losbl.: losbladige uitgave Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief btw

3 Economie Bedrijf en organisatie Studieboeken en overzichtswerken M. De Clercq Economie toegelicht Een leerboek over algemene economie 14e, herziene druk ISBN blz. 53,50 T. Debels Economisch verklarend woordenboek ISBN blz. 34,- G. Van Rompuy & W. Vochten Basismodellen voor economische analyse ISBN blz. Uitverkocht F. Heylen Macro-economie 2e, herziene druk ISBN XXII blz. 59,- A. Van Poeck Economische politiek Principes en ervaringen 4e, herziene en uitgebreide druk ISBN blz. 28,60 L. Cuyvers, R. Embrechts & G. Rayp Internationale economie ISBN blz. 39,90 L. Cuyvers & G. Vandewalle Techniek van de binnen- en buitenlandse handel Handboek ISBN blz. 38,50 L. Cuyvers & G. Vandewalle Techniek van de binnen- en buitenlandse handel Modellenboek ISBN blz. 12,90 S. Mertens & R. Van Campenhout Gids bij marktonderzoek Op weg naar betere beleidsbeslissingen ISBN blz. 24,90 P. De Pelsmacker & N. Dens (Eds.) Advertising research ISBN blz. 59,80 J. De Rijcke Handboek Marketing ISBN blz. 45,20 M. Logman Marketingplan Stapsgewijs model met checklists, tools en tips 3e, herziene druk ISBN blz. + cd-rom 26,- K. Maegherman Marketing van diensten ISBN blz. + cd-rom 28,-

4 4 Economie Bedrijf en Organisatie A. Verbruggen Economische benadering van milieu en milieubehoud ISBN blz. 21,- J. Callebaut Marketing is menselijk ISBN blz. 15,90 B. Clarysse (Red.) Eendagsvlieg of pionier Welke ondernemer redt onze economie? ISBN blz. 34,90 C. Siau & R. Mercken Boekhouding en financiële rapportering Boek 1 Met bespreking van de IAS/IFRS-normen 3e, herziene druk ISBN blz. 36,90 R. Mercken & C. Siau Boekhouding en financiële rapportering Boek 2 4e, herziene druk ISBN blz. 29,90 S. Plateau & G. Van Herck Consolidatieboekhouden ISBN blz. 31,90 A.-M. Cotton Reclame en mediaplanning ISBN blz. 19,50 H. Eeckhout Marketingcommunicatie op business-tobusiness- en consumentenmarkten ISBN blz. 14,90 H. Eeckhout Marketing: Een kennismaking ISBN blz. 11,- Procura vzw VZW s en verzekeringen 2e, herziene druk ISBN blz. 15,60 Procura vzw Oprichting en bestuur van een vzw 4e, herziene druk ISBN blz. 24,90 Procura vzw De verplichtingen van een kleine vzw Handleiding voor bestuurders ISBN blz. 29,90 Procura vzw VZW en de fiscus, en meer ISBN blz. 14,90 S. Tuytten Jaarrekening Efficiënt beleidsinstrument voor verenigingen ISBN blz. 24,90 S. Ruysschaert Optimale BTW-aftrek voor gemeenten en vzw s ISBN blz. 31,90 S. Ruysschaert, R. De Vroe & S. Rousseaux VZW en BTW ISBN blz. 44,50 L. Poelaert Financieel beheer voor managers ISBN blz. 19,70

5 Economie Bedrijf en Organisatie 5 F. Buelens & J. Van den Broeck Financieel-institutionele analyse van de Belgische beursgenoteerde spoorwegsector ISBN blz. 34,90 R. Mercken De investeringsbeslissing Een beleidsgerichte analyse ISBN blz. + cd-rom 35,90 N. Houthoofd Strategisch management Concepten, analysemethoden en toepassingen ISBN blz. Uitverkocht S. Késenne & C. Reyns (Red.) Kwantitatief bekeken Liber Amicorum Prof. dr. Robert Van Straelen ISBN blz. 39,- W. Bruggeman & P. Everaert Kostprijscalculatie en managementaccounting 4e, herziene druk ISBN blz. 24,90 P. Everaert, M. Matthys & W. Bruggeman Kostprijscalculatie: Oefeningen 3e, herziene druk ISBN blz. 9,90 ISBN blz. 23,50 L. Cuyvers & M. Dumont Internationale handelspolitiek 2e, herziene druk ISBN blz. 24,90 D. Phillips & J. Van Loon (Red.) Economische terminologie en lexicografie ISBN blz. 13,90 K. Van Heuverswyn aaleven in de risicomaatschappij Deel 1: Negen basisvereisten voor doeltreffend risicomanagement ISBN In productie K. Van Heuverswyn aaleven in de risicomaatschappij Deel 2: Kritische analyse van de Belgische wetgeving: welzijn op het werk, civiele veiligheid en Sevesorisico s ISBN In productie K. Van Heuverswyn aaleven in de risicomaatschappij Deel 3: Aanbevelingen voor doeltreffend risicoreguleringsmanagement ISBN In productie M. Dekker-Regeling, S. van der Haar, J. van Lakerveld, J. Rozendal & A. Zonneveld aaoefenen als professie Crisesbeheersing en rampenbestrijding ISBN In productie C. Holthof Bedrijfseconomie voor de hotelsector 2e, herziene druk ISBN blz. 19,10 L. Cuyvers & B. Kerremans Internationale economische organisaties 2e, herziene druk Uitgebreide titelbeschrijving op:

6 6 Economie Bedrijf en Organisatie Organisatie, management en personeelsaangelegenheden J. Ceuleers, T. Debaillie & L. Luyten (Red.) Leiden of lijden: Tien facetten van goed bestuur in organisaties met een maatschappelijke doelstelling ISBN blz. 12,- P. Steerneman Nieuw perspectief op veranderingsmanagement: ALERT transitiemanagement ISBN blz. 15,90 W. de Moor Het proces van organiseren Individueel en sociaal constructionisme Praktijkmodellen ISBN blz. 38,90 H. Lodewyckx Het organisatiedilemma Genietbare en doeltreffende bedrijven en organisaties ISBN blz. 16,90 Naar een dynamisch organisatieontwikkelings- en kwaliteitsmanagementsysteem ISBN blz. 23,90 R. Bouwen, K. De Witte, H. De Witte & T. Taillieu (Red.) Van groep naar gemeenschap ISBN blz. 40,30 D. van den Berg (Red.) Denk aan je mensen Weerbarstigheid te lijf in het onderwijs en elders ISBN blz. 14,80 H. Siebens Facilitating leadership ISBN blz. 14,90 U. van Stekelenburg Wel en wee van familiebedrijven ISBN blz. 13,90 E. Van Betsbrugge Public Relations Planningen en werkvelden 2e geactualiseerde en vermeerderde druk ISBN In productie H. Roose Managen van een netwerkorganisatie ISBN blz. 18,90 J.J.A.M. Reijniers (Red.) De interimmanager in de praktijk Professionalisering als basis voor kwaliteit ISBN blz. 24,90 J.J. Brouwer & H. van Leeuwen Organiseren in een veranderende wereld E. Damiaens Evenementen organiseren ISBN blz. 14,- L. Dekeyser Sociaal-agogische organisatieleer Deel 1: Leren kijken naar organisaties 2e, herziene druk ISBN blz. 10,40

7 Economie Bedrijf en Organisatie 7 L. Dekeyser Sociaal-agogische organisatieleer Deel 2: Veranderen van organisaties 2e, herziene en vermeerderde druk ISBN blz. 17,20 T. Das & K. Wagenaar In gesprek met Human Social Functioning Methodische gespreksvoering in begeleidingssituaties ISBN blz. 17,50 ISBN blz 14,90 G. Merckx & M. Hellemans Rijkdom aan verscheidenheid Diversiteit op de werkvloer ISBN blz. 21,- VLIR Werkgroep Gelijke Kansen (Eds.) Equality guide. HR instruments for equal opportunities at universities ISBN blz. 30,- E. de Waard-van Maanen De veldheer en de danseres. Omgaan met je levensverhaal Over loopbaanadvies en -coaching 5e, licht gewijzigde druk ISBN blz., geïll. 37,90 VLIR Werkgroep Gelijke Kansen (Red.) K. Smet & S. van Driel aalevensloopmodel: werken met autisme aagids voor gelijke kansen HR-instrumenten voor gelijke kansen aan ISBN In productie de universiteiten ISBN K. Smet & S. van Driel aalife course model: a way to work with autism 320 blz. + cd-rom 39,- ISBN In productie J. Boogaars, E. van Hardeveld & F.E. Woertman Counselling in nieuw perspectief Ont-moeten, ont-dekken, ont-wikkelen ISBN blz. 24,90 J. Stevens Gezien en beluisterd worden heelt de mens Over persoonlijke begeleiding ISBN blz. 15,90 I. Glorieux, I. Laurijssen & Y. Van Dorsselaer aazwart op wit De intrede van allochtonen op de arbeidsmarkt VLIR Werkgroep Gelijke Kansen (Eds.) Equality guide. HR instruments for equal opportunities at universities Tools annex ISBN blz. 19,- X. Eelen & L. Cuylaerts B(ege)leide Intrede. Arbeidsintegratie van (ex-)gedetineerden Praktische gids voor het HR-Management ISBN blz. 13,90 S. Lievens, K. Fujiki & M. de Monchy Tussen de lijnen Over grafologie ISBN blz. + bijlage 19,70 S. Langenberg & W. Vandekerckhove (Red.) Hoe vrij is de markt zonder (spirituele) grenzen? ISBN blz. 14,90

8 8 Economie Bedrijf en Organisatie S. Langenberg & A. Silljé (Red.) Wil de ethisch expert opstaan? ISBN blz. 11,90 S. Langenberg Kritiek als desorganisatie Bedrijfsethiek en waarheidspreken ISBN blz. 31,- L. Bouckaert & L. Zsolnai (Eds.) Spirituality as a public good ISBN blz. 13,80 L. Zsolnai Europe Asia Dialogue on business spirituality ISBN blz. 15,80 L. Bouckaert & J. Eynikel (Eds.) aaimagine Europe The search for European Identity and Spirituality ISBN blz. 15,50 M. Aartsma, E. Hoffman & W. Reynaert (Red.) De stille kracht van leiderschap Een Indisch perspectief ISBN ,- R. de Brabander m.m.v. R. Emmerik, P. Pijpelink, G. Walraven & T. Zoeteweij aaeen waardevolle spagaat Een verkenning van sociaal ondernemerschap ISBN blz 14,- H. Siebens Stress op het werk ISBN blz. 9,80 A.M.L. van Wieringen, J. Ax, P.N. Karstanje & J.C. Voogt Organisatie van scholen 2e, herziene druk ISBN blz. 24,90 Q.L. Merkies (Red.) Verwerven van het supervisorschap ISBN blz. 17,10 Q.L. Merkies (Red.) Reflecteren door professionele begeleiders ISBN blz. 15,10 VOCA Leren in veelvoud ISBN blz. 17,- VOCA Totaal kwaliteitsmanagement Handleiding voor het systematisch werken aan kwaliteit in de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen ISBN blz. 14,60 I. Laperre & M. Audenaert Competentiemanagement met kansengroepen ISBN blz. + dvd 27,- H. Siebens Zakenethiek 3e, herziene druk ISBN blz. 5,50 I. Laperre & S. Wouters aabegeleiden op de werkvloer in de sociale economie In voorbereiding

9 Economie Bedrijf en Organisatie 9 N. Van den Heuvel, W. Herremans, P. Van der Hallen, Ch. Erkel & P. Courtioux (Eds.) De arbeidsmarkt in Vlaanderen 2006 Special issue: Active ageing, early retirement and employability ISBN blz. 26,70 Studies en onderzoek I. Zinovieva & R. Pepermans Brussels, Belgium and the knowledge economy ISBN blz., geïll., geb., vierkleurendruk 24,90 L. Tindemans & D. Cardon de Lichtbuer (Red.) Albert Coppé ISBN blz. 34,90 G. De Vylder Globalisering, groei en ontwikkeling Een andere kijk op de hedendaagse economische wereldgeschiedenis ( ) ISBN blz. 24,90 W. Aerts & A. Jorissen (Red.) Business combinations Tendensen in groepsverslaggeving ISBN blz. 21,- L. Wullaerts Successful mergers and acquisitions with Benelux companies With over 100 examples, profiles of key persons and families, special European sections ISBN blz., geb. 44,40 M. D Haese & N. Vinck Local institutional innovation and pro-poor agricultural growth The case of small-woolgrowers associations in South-Africa ISBN blz. 39,- W. Aerts (Red.) Fair Value Accounting Perspectieven en toepassingsdomeinen ISBN blz. 35,90 W. Keeris & P.F. Anthonissen Blijven of verdwijnen? Genoteerd op Euronext Belgische small caps en hun overlevingskans op de eerste paneuropese beurs ISBN blz. 13,90 L. Peeters, P. Matthyssens & L. Vereeck (Red.) Stakeholder-synergie 25e Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres ISBN blz. 58,50 P. Moerman, J.J. Brouwer & G.J. de Ruiter Angelsaksen versus Rijnlanders Zoektocht naar overeenkomsten en verschillen in Europees en Amerikaans denken ISBN blz. 19,90 J. Callebaut, H. Hendrickx, M. Janssens, C. Fauconnier a.o. The Naked Consumer today Or an overview of why consumers really buy things, and what this means for marketing 3e, herziene herdruk ISBN blz., geïll. 25,-

10 10 Economie Bedrijf en Organisatie H. Gaus Why yesterday tells of tomorrow How the long waves of the economy help us determine tomorrow s trends ISBN blz., geïll. 19,- H. Gaus Warum Gestern über Morgen erzählt Die Hilfe der langen Wellen der Konjunktur für die Trendbestimmung von Morgen ISBN blz., geïll. 19,- R. Atassi Fakhouri, M. Janssens & J. Pollaerts Facing Arab Women Exploring Motivational Marketing Research in the Arab World ISBN blz., geïll. 14,80 J. Callebaut (Ed.) Cross-Cultural Window on Consumer Behaviour ISBN blz., geïll. 19,50 J. Callebaut, C. Paelinck & D. Lam Understanding Chinese Consumers A New Way of Approaching Marketing in Chinese Culture ISBN blz., geïll. 18,10 M. Pardina & J. Callebaut El nuevo modelo diagnóstico para el márketing ISBN blz., geïll. 14,80 M. Frans, K. Seynaeve & J. Vranken (Red.) Balanceren op een slappe koord Spanningsvelden in de sociale economie ISBN blz. 16,- H. Koning & P. Van Damme Linking rural formal and informal finance ISBN In voorbereiding J. Van Mierlo & C. Macharis Goederen- en personenvervoer Vooruitzicht en breekpunten ISBN blz. 44,90 G. Blauwens, P. D Haens & A. Van Breedam (Red.) Logistiek: Laatste front in de concurrentieslag ISBN blz. 29,90 F. Witlox (Red.) Beveiliging in het vrachtvervoer Mythe, macht of noodzaak? ISBN blz. 25,- F. Witlox & T. Notteboom (Red.) Eerlijke concurrentie in het wegvervoer: realiteit of mythe? ISBN blz. 22,- H. Meersman, P. Roosens, E. Van de Voorde & F. Witlox (Eds.) Optimising strategies in the air transport business Survival of the fittest? ISBN blz. 26,50 G. Blauwens & F. Witlox Multimodaal vervoer Zoektocht naar synergie tussen de modi ISBN blz. 25,60 C. Coeck, J.-P. Merckx & A. Verbeke Haveneconomie en logistiek ISBN blz. 29,90 C. Macharis & A. Verbeke Intermodaal binnenvaartvervoer Economische en strategische aspecten van het intermodaal binnenvaartvervoer in Vlaanderen ISBN blz. 21,-

11 Economie Bedrijf en Organisatie 11 H. Meersman, P. Roosens, E. Van de Voorde & F. Witlox (Red.) Luchtvervoer in België en Nederland Verdere expansie of grenzen aan de groei? ISBN blz. 24,50 A. Verbeke & M. Dooms De zaak DHL Het regional hub project van DHL in Brussel-Nationaal: een socio-economische en maatschappelijke evaluatie ISBN blz. 24,- H. Webers, J. Janssens & C. Peeters Het economische en financiële belang van de haven van Antwerpen op regionaal en lokaal niveau ISBN blz. 19,- C. Peeters, G. De Monie, T. Maes & W. Cuppens Het economisch, financieel en strategisch belang van de haven van Gent Toekomstscenario s ter versterking van de concurrentiepositie ISBN blz. 24,90 C. Peeters, H. Webers, R. Bormans & T. Thijssens Het economisch, financieel en strategisch belang van de haven van Antwerpen Huidige betekenis en toekomstvisie ISBN blz. 21,50 T. Notteboom (Ed.) Current Issues in Port Logistics and Intermodality ISBN blz. 19,90 E. Haezendonck Essays on strategy analysis for seaports ISBN blz. 30,- E. Van Hooydonk Soft values of seaports A strategy for the restoration of public support for seaports ISBN blz., geïll. 32,- R. Aernoudt Duurzaam ondernemen in Europese context ISBN blz. 28,- D. Coeckelbergh Ethisch beleggen in België Het verhaal van zachte waarden, harde feiten en grote mythes ISBN In voorbereiding F. Bostyn & A. Boytsun (Eds.) Ownership and Privatisation in Poland Governance Implications of Poland s Accession to the European Union ISBN blz. 23,90 T. Taillieu (Ed.) Collaborative strategies and multiorganizational partnerships ISBN blz. 44,50 A. de Bos Bedrijfseconomische aspecten van Intellectual Capital Meten is weten, maar hoe weten te meten? ISBN blz. 12,- K. Pelsmaekers & C. Rollo (Eds.) Economically speaking Essays in honour of Chris Bracke ISBN blz. 39,- Uitgebreide titelbeschrijving op:

12 12 Economie Bedrijf en Organisatie Praktische boeken H. Siebens Over 1 en Ander Verantwoorde gespreks- en vergadertechnieken ISBN blz. 17,90 T. Debels Behavioral finance Motivatiepsychologie van de belegger ISBN blz. 33,90 T. Debels De belegger ont(k)leed Een benadering vanuit de neuro-economie ISBN blz. 16,- T. Debels Beter beleggen in 6 praktische stappen De kern-satellietbenadering ISBN blz. 23,90 G. ter Veer & P. Vermeulen Beleggen op de golven Ontdekking van de beleggingskaart met haar scenario s ISBN In productie L. Verbruggen, R. Van de Walle & F. Robeyns Verkopen anders bekeken ISBN blz. 14,60 CEVORA Schriftelijke communicatie ISBN blz. 12,20 CEVORA Klachtenbehandeling ISBN blz. 7,90 P. Gillaerts & S. Verrept (Red.) Voor een veer van goud De tien beste verkoopbrieven ISBN blz., geïll. 8,40 A. Lanssens, S. Speybrouck & A. Vanherf Nederlands op de werkvloer Een handleiding voor organisatoren en lesgevers Nederlands op de werkvloer in Vlaanderen ISBN blz. 23,50 S. Verhoeven & J. van Nuland Slimmer dan je baas Dyslexie op het werk ISBN Cyclus 159 blz. 18,20 Uitgebreide titelbeschrijving op:

13 Filosofie Logica Ethiek Religie Antropologie Filosofie Logica Ethiek Introducties en studieboeken T. Vandevelde Levens-wijzer Introductie tot de filosofie ISBN blz. 7,40 R. Van Driessche Historisch overzicht van de wijsbegeerte en de ethiek: Van de Oudheid tot Kant ISBN blz. 5,70 R. Van Driessche & R. Van Roy Historisch overzicht van de wijsbegeerte en de ethiek: De negentiende en twintigste eeuw ISBN blz. 9,80 E. Kuypers Luisterend denken Moderne westerse ideeëngeschiedenis en de muziek van het leven ISBN blz. 19,90 D. Batens Logicaboek Praktijk en theorie van het redeneren 7e, licht herziene druk ISBN blz. 13,90 T. De Mey & I. Douven Kennis voor beginners Project van de epistemologie ISBN In voorbereiding T. De Mey & I. Douven Kennis voor gevorderden Project van de cognitiefilosofie In voorbereiding T. De Mey & I. Douven Kennis voor experts Project van de wetenschapsfilosofie In voorbereiding H. Siebens Zakenethiek 3e, herziene druk ISBN blz. 5,50 E. Weber Kennis ontrafeld Vijftien hedendaagse filosofen over wetenschap, ethiek en metafysica ISBN blz. 13,90 Boeken over filosofen K. Boey Gezichten van de mens bij Paul Ricoeur ISBN blz. 15,- J. Tacq (Red.) Het oeuvre van Pierre Bourdieu ISBN blz. 18,50

14 14 Filosofie Logica Ethiek Religie Antropologie E. Kuypers (Red.) Nietzsche, nu of nooit ISBN blz. 7,30 E. Kuypers (Red.) Wittgenstein in meervoud ISBN blz. 5,80 E. Kuypers (Red.) Volgens Edward Schillebeeckx ISBN blz. 6,- E. Kuypers (Red.) Sporen van Spinoza ISBN blz. 7,30 E. Kuypers (Red.) Over Heidegger gesproken ISBN blz. 6,90 E. Kuypers (Red.) De levende Kierkegaard ISBN blz. 8,40 T. Wolfs (Red.) aaschopenhauer lezen ISBN Essays In productie E. Kuypers Wachten op God? Kritiek van de utopische verbeeldingskracht ISBN In voorbereiding M. Kinet De wetenschap van de liefde en de kunst van computeranalyse ISBN blz. 21,90 A. Van Sevenant aakleine filosofie van het vrijen ISBN In productie A. Van Sevenant aalevenswerk. Filosofie en aanvaarding ISBN blz. 19,- A. Van Sevenant aafilosofie in 100 woorden In voorbereiding J.-P. Van Bendegem Over wat ik nog wil schrijven ISBN blz., geïll., vierkleurendruk 35,- B. Stiegler Als een vliegende vis Over de wording van een filosoof ISBN blz. 13,- J. Verplaetse Het morele brein Een geschiedenis over de plaats van de moraal in onze hersenen ISBN blz. 34,90 V. Neckebrouck Mythen, riten en hun toekomst ISBN blz. 19,- E. Kuypers Verscheurd paradijs Wijsgerige en pedagogische verkenningen over een ontwortelde cultuur ISBN blz. 34,90 K. Poma De verlichting. Pijler van onze beschaving ISBN blz. 30,-

15 Filosofie Logica Ethiek Religie Antropologie 15 L. Vriens Opvoeden in verwarrende tijden Op weg naar een visie ISBN blz. 14,60 J. de Kroon Over de ziel Topologie en effect van een leegte ISBN blz. 18,90 S. Kierkegaard Daden van liefde ISBN blz. 12,20 J. Verhaeghe & K. Verrycken (Red.) Filosofie als levenshouding ISBN blz. 19,50 L. Taccoen Op de plaats van de waarheid kan niet meer gesproken worden De omkering van het goede in het kwade ISBN blz. 19,90 J. Braeckman & M. De Vlieghere (Red.) Op het scherp van de rede Veertig jaar kritisch denken. Teksten van Hugo Van den Enden ISBN blz. 26,50 H. Roeffaers Taal en woordkunst Een filosofische verkenning 3e, herziene druk ISBN blz. 16,60 S. Demaré Goden, helden en de massa Hedendaagse tragedie ISBN blz. 17,90 Ph. Van Loocke Het wereldbeeld van de wetenschap Waar we geraakt zijn aan het begin van de eenentwintigste eeuw ISBN blz. 44,50 H. Devroe Het virtuele universum ISBN blz. 14,10 R. Duhamel (Red.) Over literatuur en filosofie Grensgevallen en gevallen grenzen ISBN blz. 8,40 F. Bostyn Adam Smith en het ontstaan van individualisme als methode ISBN blz. 22,- W. Coolsaet Op de vlucht voor de eindigheid De ziekte van de moderniteit ISBN blz. 39,90 W. Coolsaet De hedendaagse filosofie tot het bittere einde doorgedacht Afscheid van Nietzsche, Heidegger, wetenschappelijke filosofie ISBN blz. 24,90 W. Coolsaet Van Hobbes tot Hitler Over moderne vormen van macht ISBN blz. 12,90 R. Duhamel De rand van gruwen Over het nihilisme ISBN blz. 17,-

16 16 Filosofie Logica Ethiek Religie Antropologie L. Frederix Wereld Over objectivisme, subjectivisme en naïviteit ISBN blz. 12,90 L. Frederix Het objectivistische vooroordeel Meyersons en Husserls visie op de oorsprong van de moderne wetenschap ISBN blz. 26,90 M. Vanderhoydonks Taalmisbruik ISBN blz. 27,90 M. Vanderhoydonks Cryptisch godsbewijs Anselmus van Canterbury gebedsredenering ISBN blz. 12,20 D. Batens Menselijke kennis Pleidooi voor een bruikbare rationaliteit 3e, herziene druk ISBN blz. 19,90 A. Van Impe Shakespeare ook nog filosoof? ISBN blz. 7,30 H. van Stralen Beschreven keuzes Een inleiding in het literaire existentialisme ISBN blz. 8,20 J. Godderis Mooi omkranste Aphrodítê die van Cyprus liefdes-toverscepter zwaait Seksualiteit en erotiek in het antieke Hellas ISBN blz., geïll., geb. 69,50 J. Godderis Galênos van Pérgamon over de passies en vergissingen van de ziel Nederlandse vertaling van drie ethische traktaten van Galênos met annotaties en een introductorische commentaar ISBN blz., geïll., geb. 24,50 J. Godderis aagalênos van Pérgamon: Ars Medica Nederlandse vertaling van Galênos Ars medica met annotaties en een introductorische commentaar ISBN blz. 39,50 J. Godderis Immanuel Kant over de ziekten van het hoofd Versuch über die Krankheiten des Kopfes Nederlandse vertaling met annotaties en commentaar ISBN blz., geïll., geb. 21,50 J. Godderis Weer siddert in mij de liefde die het lichaam sloopt Sapphô van Lésbos blijft brandend ISBN blz., geïll., geb. 55,- J. Godderis De hippocratische geneeskunde in al haar staten Reflecties over gezondheid en ziekte onder t zachte fluisteren van de plataan ISBN blz., geïll., geb. 95,- J. Godderis En mijn verrukking neemt geen end Cultuurhistorische reflecties over drugs, roes, verbeelding en creativiteit ISBN blz., geïll., geb. 75,- J. Godderis Bestaan dingen alleen als men ze ziet? Historische, fenomenologischpsychiatrische en metapsychologische

17 Filosofie Logica Ethiek Religie Antropologie 17 reflecties inzake de waarneming, de verbeelding en het hallucineren ISBN blz., geïll., geb. 25,90 J. Godderis Kan men een hemel klaren, even zwart als drek? Historische, psychiatrische en fenomenologisch-antropologische beschouwingen over depressie en melancholie ISBN blz., geïll., geb. 22,20 A. Dillen Ongehoord vertrouwen Ethische perspectieven vanuit het contextuele denken van Ivan Boszormenyi-Nagy ISBN blz. 34,30 S. Langenberg & W. Vandekerckhove (Red.) Hoe vrij is de markt zonder (spirituele) grenzen? ISBN blz. 14,90 G. De Meyer Chaos en orde ISBN blz. 22,90 H. Siebens Stress op het werk ISBN blz. 9,80 H. Siebens Over inspraak gesproken ISBN blz. 7,- L. Cassiers & M. Roelandt (Red.) Toegang tot de gezondheidszorg: de ethische inzet ISBN blz. 9,90 H. Vandaele aazorg om het levenseinde Een ethisch-filosofisch perspectief ISBN In productie Y. Englert & A. Van Orshoven (Red.) Het menselijk embryo in-vitro ISBN blz. 22,10 L. Cassiers & E. Vermeersch (Red.) Erfelijkheid: genetische tests en maatschappij ISBN blz. 22,10 A. Van Orshoven & Y. Englert (Red.) Levenstestament en andere voorafgaande wilsbeschikkingen ISBN blz. 19,- Religie G. Dierickx De buitenkant van de religie ISBN blz. 34,- V. Neckebrouck Mythen, riten en hun toekomst ISBN blz. 19,- G. Danneels Gekneusd vertrouwen, vaste hoop ISBN blz. 12,50 B. Lauvrijs (Red.) De dood Pluralistisch-gelovige benadering ISBN blz. 9,70 W. Krikilion Spirituele zingeving in de therapeutische relatie In voorbereiding

18 18 Filosofie Logica Ethiek Religie Antropologie A. Nugteren Hindoeïsme Heden en verleden 2e, herziene druk ISBN blz., geïll. 21,90 A. Al-Laithy What everyone should know about the Qur an ISBN blz. 14,90 aam.f. Raiyah Pride, Prejudice and Ignorance The western Image of the Muslim Orient ISBN In productie J. Agten, L. Vervoort, E. Herrebosch & K. Verduyn Bibliodrama begeleiden Wegwijzer voor de praktijk ISBN blz. 19,- Antropologie J. Tennekes De onbekende dimensie Over cultuur, cultuurverschillen en macht ISBN blz. 8,40 J. Tennekes Organisatiecultuur Een antropologische visie ISBN blz. 17,20 P. Devlieger (Ed.) Social and cultural anthropology Handbook An annotated reader of reference texts ISBN In productie J. Verachtert aagod heeft een brede rug De zoektocht van een religieus agnost ISBN blz. 23,90 R. Klaassen aasinterklaas, meer dan één legende De vele andere verhalen over de heilige man ISBN Cyclus In productie Uitgebreide titelbeschrijving op:

19 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg Boeken voor patiënten, familie en hulpverleners G. De Kerf Gezondheidsagenda ISBN blz. 12,- H. Delameillieure Vragen en antwoorden over dementie Voor mensen met een beginnende dementie en hun omgeving ISBN blz. 6,60 B. Deltour (Red.), K. Devreese, L. Lemey & C. Meire Een steen in je hand Ontmoetingsgroep voor mensen met beginnende dementie ISBN blz. + dvd 23,90 P. Van Cauwenberge Iedereen een allergie? ISBN In voorbereiding Ziekenzorg CM De pen als bondgenoot Over leven met een ziekte ISBN blz. 17,20 N. Jansen Radiotherapie Stap-voor-stap uitleg over bestraling ISBN blz. 11,40 F. De Fever Omgaan met kanker Basisboek ISBN blz. 7,30 F. De Fever Omgaan met kanker Oefenboek ISBN blz. + cd 10,80 F. Matthys Leven met een verslaafde ISBN blz. 14,60 M. Mol Willen we het weten? De ziekte van Huntington in de familie ISBN Cyclus 189 blz. 21,90 D. Draulans Het hoofd wil niet meer... Informatie over beginnende dementie ISBN blz., geïll. 5,30 J. Abrahams De gids en de reisgenoten Omgaan met mensen met dementie ISBN blz. 9,70 J. Verschraegen, G. De Corte & B. Van den Heuvel E-dementie 2e, herziene druk ISBN blz. + cd-rom 30,-

20 20 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg C. Van Audenhove, A. Declercq, I. De Coster, N. Spruytte, C. Molenberghs & B. Van den Heuvel Kleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementie ISBN blz. 12,90 G. Vaessen Een wervelkind Praktisch handboek voor ouders van kinderen met ADHD, een pittig temperament of tegendraads gedrag ISBN blz. 13,90 N. Spruytte, A. Declercq, B. Herbots, M. Holvoet, R. Elst, J. Van der Flaas, C. Molenberghs, L. Kuylen, J. Lecoutere, B. Van den Heuvel & Ch. Van Audenhove aakleinschalig genormaliseerd wonen voor mensen met dementie Het antwoord op 101 vragen ISBN In productie L. De Maesschalck & P. Verhaest (Red.) aacompetenties van verpleegkundigen en verzorgenden in begeleiding van en zorg voor mensen met dementie ISBN In productie B. Deltour Keuzewijzer tussen thuiszorg en residentiële zorg Een checklist ISBN blz., geïll. 10,30 K. Beeckmans & K. Michiels Leven met een hoofdprobleem Neurologische gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel ISBN blz. 16,90 L. Flieringa & N. Hofmeester Medici met dyslexie ISBN blz. 10,- T. Kieboom & A. Hermans Hoogbegaafde leerlingen op de secundaire school: hoogvliegers of kwetsbare vogels? ISBN blz. 13,90 L. Benning aaharry s boek Een zoon met autisme ISBN Cyclus 148 blz. 14,90 G. Vaessen Als hechten moeilijk is De rode draad van het verleden. Een professioneel dialooggericht aanbod voor ambulante werkers in de jeugdzorg en ouders ISBN blz. 23,90 P.F.A. de Nijs, F. Verheij, J.L. Vlutters & I.L. Gelderblom (Red.) Ontwikkeling langs de levenslijnen ISBN blz. 24,50 K. Baert ADHD Op één spoor? 3e, herziene druk ISBN blz. 13,60 S. Tremmery The clinical symptomatology and comorbidity of attention-deficit/ hyperactive disorder in an healthy school population ISBN blz. 21,- A. Tanghe, E. Bollen, H. De Keyzer & E. De Winter Ervaringsgerichte biologische psychiatrie ISBN blz. 34,90

21 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg 21 A. Tanghe m.m.v. L. Bollen, E. De Winter, H. De Keyzer, G. Dely & M. Van Moffaert Biologische psychiatrie Boek 1 Feiten, mythes en vooroordelen ISBN blz. 24,90 A. Tanghe & E. De Winter Biologische psychiatrie Boek 2 Feiten, mythes en vooroordelen ISBN blz. 29,90 A. Tanghe & J. De Waele, m.m.v. T. Scheire Angst Fobie, onrust en paniek onderkennen en behandelen ISBN blz. 19,50 A. Tanghe & A. De Maesschalck Depressie Onderkennen en behandelen ISBN blz. 17,10 A. Tanghe & E. Bollen Manie en manische depressie ISBN blz. 17,10 A. Tanghe & H. De Keyzer Schizofrenie en andere psychosen ISBN blz. 14,60 J.A.M. de Kroon Schizofrenie tussen symptoom en subject Een archeologie van de psychose ISBN blz. 21,90 H. Pauwels, K. Michiels & A. Verrydt Rugscholing Ergonomie en houdingscorrectie Met oefenpakket ISBN blz., geïll. 11,90 E. Langford Denken en bewegen 2e, gewijzigde druk ISBN blz. 29,90 T. Huys Fitness tussen muren ISBN blz., geïll. 25,90 G. Demaiter Ziekenhuishygiëne Beknopte praktijkgids ISBN blz. 16,90 C. Kerfs Mag pure chocolade wel? Vragen over vermageren ISBN blz. 9,90 C. Kerfs De gezonde Nederlander Menu s van dag tot dag ISBN blz. 15,90 C. Kerfs Manger belge, manger sain Un menu pour chaque jour de l année ISBN blz. 14,90 C. Kerfs De gezonde Belg Menu s van dag tot dag 6e, herziene druk ISBN blz. 14,90 C. Kerfs Hoeveel boterhammen? Wat mag ik eten en helpt sport? ISBN blz. 14,90

22 22 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg C. Kerfs Zoveel boterhammen... ISBN blz. 13,90 C. Kerfs Waarom weeg ik zoveel? Oorzaken van overgewicht ISBN blz. 9,90 M. De Pover, P. Roosen & A. Vyt (Red.) De multidisciplinaire aanpak van diabetes mellitus ISBN blz. 29,- B. Vansina Zwanger Moeders zwangerschap Info-, doe- en dagboek ISBN blz., geïll. 24,90 B. Vansina Mee zwanger Vaders zwangerschap Info-, doe- en dagboek ISBN blz., geïll. 19,90 N. Mohrbacher & K. Kendall-Tackett aaborstvoeding natuurlijk eenvoudig ISBN In productie M. Verbeelen & I. Abdel-jelil aamama tovert melk ISBN Cyclus 86 blz. 16,90 R. Grauwels & G. de Nooij Omgaan met een dysfatisch kind ISBN blz. 9,90 E. Robert & P. Mariën (Red.) Afasie (z)onder woorden Diagnostische en therapeutische ontwikkelingen ISBN blz. 29,90 D. Nelissen, R. Reynders & P. Thomas Afasietherapie Plus Thematisch oefenpakket voor lichte woordvindingsproblemen ISBN blz. 23,- R. Reynders & C. Langers Afasietherapie plus Associatieoefeningen voor patiënten met semantische stoornissen ISBN blz. 21,- S. Howell-Brubaker Werkboek voor afasie ISBN blz. 39,40 S. Howell-Brubaker Redeneeropdrachten Oefeningen voor cognitieve en talige training ISBN blz. 29,30 L. Plasschaert Taalcommunicatie met ouderen Ook in probleemsituaties ISBN blz. 29,50 W. Rommel, A. Declercq, J. De Clercq, Ch. Van Audenhove & F. Lammertyn Tussen autonomie en geborgenheid Dementerende ouderen en hun omgeving ISBN blz. 8,20 A.Tanghe & P. Vanhaeren Anders. Geestelijke gezondheidszorg Deel 1: Diagnose 2e, bijgewerkte druk ISBN blz. 21,30 A.Tanghe, P. Vanhaeren & T. Scheire Anders. Geestelijke gezondheidszorg Deel 2: Globale behandeling Psychosomatiek, Zingeving,

23 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg 23 Psychotherapie, Psychofarmaca ISBN blz. 19,70 A.Tanghe, P. Vanhaeren & T. Scheire Anders. Geestelijke gezondheidszorg Deel 3: Specifieke behandelingen ISBN blz. 22,20 A. Mollen Polariteits- en informatiegeneeskunde ISBN Cyclus 114 blz., geïll. 16,90 A. Mollen Gezondheid anders bekeken Wisselwerking tussen materie, energie en chemie ISBN Cyclus 91 blz. 14,90 J. Akkermans Het Enneagram De oorspronkelijke typologie ISBN Cyclus 298 blz. 29,90 E. Mijland Binnen kijken Twaalf portretten van cliënten van Lunet-Zorg ISBN blz. 9,40 A. Bogaerts, F. Gooris & L. Geerdens aavroedkunde Normale baring en kraambed ISBN In productie A. Bogaerts aavroedkunde Deel 2: Pathologie In voorbereiding M. Heres & H. Vermeulen aasimulatietraining acute gezondheidszorg Verloskunde Leer- en werkboek ISBN In productie E. Andries, R. Stroobandt, F. Verdonck, N. De Cock & F. Sinnaeve ECG. Uit of in het hoofd 3e, herziene versie ISBN blz., geïll., geb., vierkleurendruk 79,50 M. Demedts & J.-C. Yernault (Red.) COPD en astma: van de kliniek tot de spirometrie ISBN blz. 9,90 L. De Smet, m.m.v. M. Driesens, D. Stoffelen, H. Van Ransbeeck & G. Van Velthoven Handchirurgie ISBN blz., geïll., geb. 43,10 Boeken voor de professionele praktijk Geneeskunde en farmacie G. Fabry (Red.) Leerboek Kinderorthopedie 3e, herziene druk ISBN blz. 87,- L. Calliauw & J. Caemaert Neurochirurgie voor de algemene practicus ISBN blz., geïll., geb. 21,- X. Bossuyt & J.-M. Boeynaems Wegwijzer in laboratoriumdiagnose ISBN blz. 39,- W. Van den Bergh De neurale klok bij dyslexie Neurofysiologische mechanismen, evaluatie en behandeling ISBN blz., geïll. 12,90

24 24 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg Psychiatrie, psychopathologie en verslavingsproblemen * M.-J. Peeters (Red.) Psychose, een blik op behandeling ISBN blz. 14,90 W. Krikilion (Red.) De therapeutische relatie ISBN blz. 19,- W. Krikilion Spirituele zingeving in de therapeutische relatie In voorbereiding W. Vandereycken & R. van Deth Psychiaters te koop? Invloed van de farmaceutische industrie op het psychiatrisch denken en handelen ISBN Cyclus 272 blz. 24,90 J. de Kroon (Red.) Hoe wetenschappelijk is de psychiatrie? ISBN blz. 19,- D.A. Fuldauer aaanimal phobias and psychosomatic disorders A theory of faculties ISBN In productie J. Godderis Mooi omkranste Aphrodítê die van Cyprus liefdes-toverscepter zwaait Seksualiteit en erotiek in het antieke Hellas ISBN blz., geïll., geb. 69,50 J. Godderis Galênos van Pérgamon over de passies en vergissingen van de ziel Nederlandse vertaling van drie ethische traktaten van Galênos met annotaties en een introductorische commentaar ISBN blz., geïll., geb. 24,50 J. Godderis aagalênos van Pérgamon: Ars Medica Nederlandse vertaling van Galênos Ars medica met annotaties en een introductorische commentaar ISBN blz. 39,50 P. Vanden Berghe (Red.) De gedoemde mens? Psychoanalyse, tragedie en tragiek ISBN blz. 14,90 M. Kinet & W. Vanmechelen (Red.) Tussen ruis en storingen De golflengte vinden in psychoanalytische therapie ISBN blz. 18,10 J. Godderis Eed van Hippokrates Historische beschouwingen inzake de opdracht en de begrenzingen van het medisch handelen ISBN blz., geïll., geb. 24,90 * zie ook bij: Psychologie Psychotherapie Psychoanalyse J. Dehing (Red.) Hysterie en psychoanalyse Springlevend ondanks de onrustwekkende verdwijning ISBN blz. 19,90 M. Kinet & L. Moyson (Red.) Grootse patiënten, kleine therapeuten Narcisme en psychotherapie ISBN blz. 15,40

25 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg 25 M. Kinet & R. Vermote (Red.) Mentalisatie ISBN blz. 18,90 M. Kinet Freud & Co in de psychiatrie Een klinisch psychotherapeutisch perspectief ISBN blz. 24,90 M. Kinet (Red.) Zuchtigheid en afhankelijkheid in hun relatie met middelenmisbruik ISBN blz. 16,20 Ch. Leroy, N. Vliegen & M. Hermans (Red.) aaachter de deur Het kader van de psychoanalytische psychotherapeut ISBN blz. 15,- L. Taccoen Gehoorzaamheid en perversie Over de wet van de taal als een verbod ISBN blz. 29,90 L. Van Bouwel, J. Smet & R. Vandenborre (Red.) Spreken en gesproken worden Psychoanalyse en psychosen ISBN blz. 29,50 A. Haekens & J. Hermans (Red.) Geen eind aan mijn pijn? Over uitzichtloos psychisch lijden ISBN blz. 19,90 J. de Kroon (Red.) Zachte landing Psychotherapie met psychotici ISBN blz. 23,90 M. Monthaye, P. Gerits, A. Janssens & B. Tilmans (Red.) Relaxatie, meer dan een techniek? ISBN blz. 28,50 M. Luyens & P. Smits Seksuele problemen bij het vrijen 3e, uitgebreide druk ISBN blz. 18,40 E. Roosens & L. Van de Walle Geel revisited After centuries of mental rehabilitation ISBN blz. + dvd 25,90 G. Pieters & J. Peuskens (Red.) Rehabilitatie van de chronische psychiatrische patiënt Op weg naar een gemeenschapspsychiatrie ISBN blz. 25,80 R.P. Liberman Trainingsmodule Omgaan met antipsychotische medicatie Vaardigheidstraining voor een zelfstandig leven Handleiding voor de trainer ISBN blz. 38,70 Werkboek van de deelnemer ISBN blz. 17,10 Set van 10 Werkboeken van de deelnemer ISBN ,50 Video ISBN ,40 R.P. Liberman Trainingsmodule Omgaan met psychotische symptomen Vaardigheidstraining voor een zelfstandig leven

26 26 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg Handleiding voor de trainer ISBN blz. 45,90 Werkboek van de deelnemer ISBN blz. 17,10 Set van 10 Werkboeken van de deelnemer ISBN ,50 Video ISBN ,40 R.P. Liberman Trainingsmodule Omgaan met vrije tijd Vaardigheidstraining voor een zelfstandig leven Handleiding voor de trainer ISBN blz. 45,90 Werkboek van de deelnemer ISBN blz. 17,10 Set van 10 Werkboeken van de deelnemer ISBN ,50 Video ISBN ,40 vrouwen na vroeger seksueel geweld ISBN blz. 19,90 J. Humblet De oorverdovende stilte Omtrent pedofilie: Het gepolariseerde debat voorbij ISBN blz. 15,30 J. Clijsters Sexy haar en hoofddoek Seksuele en niet-seksuele betekenissen ISBN blz. 13,80 P. Cosyns & J. Casselman Gerechtelijke psychiatrie 2e, herziene druk ISBN blz. 12,90 J. Casselman, P. Cosyns, J. Goethals, M. Vandenbroucke, D. De Doncker & C. Dillen Internering ISBN blz. 13,40 L.J. Roberts, A. Shaner & T.A. Eckman Trainingsmodule Omgaan met verslaving Handleiding voor de trainer ISBN blz. + cd-rom 52,60 Werkboek van de deelnemer ISBN blz. 17,90 Set van 10 Werkboeken van de deelnemer ISBN ,60 Video ISBN ,- A.-S. Van Parijs & P. Meurs Verborgen onder mijn buik Zorg- en hulpverlening aan zwangere C. Dillen & P. Cosyns (Red.) Behandeling van seksuele delinquenten in België ISBN blz. 29,50 J. Baeke, N. Verbeeck, D. Debbaut, B. Decavel & E. Gunst aasporen naar verandering Behandeling van seksueel delinquent gedrag ISBN In productie J. Casselman Alcoholstop Adequate opvang van onthoudingsverschijnselen ISBN blz. 5,70

27 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg 27 J. Casselman Met vallen en opstaan Motivatiebevordering en terugvalpreventie bij alcohol- en andere drugproblemen ISBN blz. 17,20 M. Sproet, R. Vos & F. Verheij Goed gezin(d) Klinische gezinsbehandeling in verslavingszorg en geestelijke gezondheidszorg ISBN blz. 39,50 E. De Donder Alcohol Cijfers in perspectief ISBN blz. 29,90 E. De Donder (Red.) aaillegale drugs Cijfers in perspectief ISBN In productie S. Ansoms, J. Casselman, F. Matthys & G. Verstuyf Hulpverlening bij problematisch alcoholgebruik ISBN blz. 29,- E. De Donder (Red.) Psychoactieve medicatie Cijfers in perspectief ( ) ISBN blz. 15,90 J.-P. Broothaerts & M. Tack (Red.) Verslaving en motivationele gesprekstechniek Handboek Motivationeel gesprek ISBN blz. 19,80 Alcoholproblemen bij OCMW-cliënten ISBN video 21,60 Alcoholproblemen op het werk ISBN video 21,60 Alcoholproblemen in de huisartspraktijk ISBN video 21,60 Alcoholproblemen op school ISBN video 21,60 Alcoholproblemen in de bijzondere jeugdzorg ISBN video 21,60 Set van de 5 video s ISBN ,30 F. Matthys Leven met een verslaafde ISBN blz. 14,60 H. De Ridder Jongeren, ouders en drugs 2e, herziene druk ISBN blz. 16,90 E. Broekaert, R. Bracke, D. Calle, A. Cogo, G. Van der Straten & H. Bradt (Red.) De nieuwe therapeutische gemeenschap ISBN blz. 13,90 K. Hermans, I. De Coster & Ch. Van Audenhove Bed, bad, brood Laagdrempelige opvang van thuislozen ISBN blz. 14,10 R. Stevens & L. Ludikhuyze (Red.) Psychiatrische zorg... nog lang niet thuis? Actie-onderzoek psychiatrische thuiszorg in 23 pilootprojecten ISBN blz. 28,-

28 28 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg Ch. Van Audenhove, I. Van Rompaey, V. Carlassara, N. Spruytte, G. Van Humbeeck, T. Rosseel & K. Nieulandt Beschut wonen in de geestelijke gezondheidszorg Realisaties en behoeften in Oost-Vlaanderen ISBN blz. 8,60 K. Geenen (Red.) aamag ik ook wat zeggen? Empoweren van ouderen in een woon- en zorgcentrum ISBN In productie S. Plysier & A. Gailly aaouder worden in een vreemd land In voorbereiding Gerontologie en geriatrie H. Delameillieure Vragen en antwoorden over dementie Voor mensen met een beginnende dementie (en iedereen in hun omgeving) ISBN blz. 6,60 B. Deltour (Red.), K. Devreese, L. Lemey & C. Meire Een steen in je hand Ontmoetingsgroep voor mensen met beginnende dementie ISBN blz. 23,90 A. Debosschere Het rusthuis Leven in, kiezen voor ISBN blz. 13,90 N. Spruytte, Ch. Van Audenhove & F. Lammertyn Als je thuis zorgt voor een chronisch ziek familielid Over de mantelzorg voor dementerende ouderen en voor psychiatrische patiënten ISBN blz. 24,70 Paramedische disciplines F. Van Hoorebeke De lastige patiënt ISBN blz. 12,20 E. De Soir Marqué au coeur Le trauma des équipes de secours ISBN blz. 26,50 L. Van Hemel & B. Geurden Verpleegkundige concepten en methoden 4e, herziene en vermeerderde druk ISBN blz. 19,90 L. De Maesschalck & P. Verhaest (Red.) aacompetenties van verpleegkundigen en verzorgenden in begeleiding van en zorg voor mensen met dementie ISBN In productie R. Grauwels & G. de Nooij Omgaan met een dysfatisch kind ISBN blz. 9,90 L. Plessers & L. Geerits (Red.) Leven voorbij de deur Rusthuisboek ISBN Cyclus 183 blz., vierkleurendruk 22,90 W. Boonen Vlaamse normering van de AVI-toets Onderzoeksinstrument voor technisch lezen op tekstniveau, niveaubepaling en kwalitatieve analyse

Inhoud. Literatuurwetenschap 42 Boeken over literatuur en auteurs 42 Toneel 44. Milieukunde Ecologie Biologie 44

Inhoud. Literatuurwetenschap 42 Boeken over literatuur en auteurs 42 Toneel 44. Milieukunde Ecologie Biologie 44 Inhoud Economie Bedrijf en Organisatie 3 Studieboeken en overzichtswerken 3 Organisatie, management en personeelsaangelegenheden 6 Studies en onderzoek 9 Praktische boeken 12 Filosofie Logica Ethiek Religie

Nadere informatie

Inhoud. Literatuurwetenschap 41 Boeken over literatuur en auteurs 41 Toneel 43. Milieukunde Ecologie Biologie 44

Inhoud. Literatuurwetenschap 41 Boeken over literatuur en auteurs 41 Toneel 43. Milieukunde Ecologie Biologie 44 Inhoud Economie Bedrijf en Organisatie 3 Studieboeken en overzichtswerken 3 Organisatie, management en personeelsaangelegenheden 6 Studies en onderzoek 9 Praktische boeken 12 Filosofie Logica Ethiek Religie

Nadere informatie

Inhoud. Literatuurwetenschap 36 Boeken over literatuur en auteurs 36 Toneel 38. Milieukunde Ecologie Biologie 39

Inhoud. Literatuurwetenschap 36 Boeken over literatuur en auteurs 36 Toneel 38. Milieukunde Ecologie Biologie 39 Inhoud Economie Bedrijf en Organisatie 3 Studieboeken en overzichtswerken 3 Organisatie, management en personeelsaangelegenheden 5 Studies en onderzoek 8 Praktische boeken 11 Filosofie Logica Ethiek Religie

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING

FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING FULL-TIME MASTER MASTER IN HET MANAGEMENT ONDERSCHEID JEZELF MET EEN PRAKTIJKGERICHTE MANAGEMENTOPLEIDING COMBINEER MANAGEMENT- KENNIS MET PRAKTISCHE MANAGEMENTVAARDIGHEDEN Deze Master in het Management

Nadere informatie

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies

InFoP 2. Informatie voor Familieleden omtrent Psychose. Inhoud. Behandeling van psychose De rol van andere interventies Informatie voor Familieleden omtrent Psychose InFoP 2 Inhoud Introductie Module I: Wat is een psychose? Module II: Psychose begrijpen? Module III: Behandeling van psychose de rol van medicatie? Module

Nadere informatie

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar

Universiteit Opleiding Cursus Beschrijving Link. Vaardigheidsonderwijs 2e jaar Overzicht bachelorcursussen Dit overzicht geeft een groot aantal bachelorcursussen weer die aandacht besteden cultuur en/of gender op het gebied van gezondheidszorg. Het overzicht betreft cursussen uit

Nadere informatie

Catalogus 2013-2014. Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen. Uitgeverscombinatie MAKLU / GARANT / HET SPINHUIS. Garant Catalogus 2013-2014

Catalogus 2013-2014. Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen. Uitgeverscombinatie MAKLU / GARANT / HET SPINHUIS. Garant Catalogus 2013-2014 Uitgeverscombinatie MAKLU / GARANT / HET SPINHUIS Somersstraat 13-15, 2018 Antwerpen vlak bij Centraal Station en Parking Centraal Op het boekenpodium draait alles rond non-fiction boeken, hun auteurs

Nadere informatie

Garant-Uitgevers. Garant Publishers. Garant is een algemeen-wetenschappelijke en informatieve uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek.

Garant-Uitgevers. Garant Publishers. Garant is een algemeen-wetenschappelijke en informatieve uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek. Garant-Uitgevers Garant is een algemeen-wetenschappelijke en informatieve uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek. Garant richt de aandacht vooral op boeken als studie-instrument. Dit is een ruim

Nadere informatie

Werken in sph. Maria van Deutekom Britt Fontaine Godelieve van Hees Marja Magnée Alfons Ravelli

Werken in sph. Maria van Deutekom Britt Fontaine Godelieve van Hees Marja Magnée Alfons Ravelli Verslaafden Werken in sph Redactie: Dineke Behrend Maria van Deutekom Britt Fontaine Godelieve van Hees Marja Magnée Alfons Ravelli 2 Verslaafden Auteur: Hans van Nes Bohn Stafleu Van Loghum Houten, 2004

Nadere informatie

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE

GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE GERONTOLOOG WORDEN MASTER OF SCIENCE Behaal een academisch diploma. Ontwikkel uw loopbaan als gerontoloog U bent nu net afgestudeerde bachelor of enige tijd werkzaam als zorgverstrekker in een ziekenhuis,

Nadere informatie

REK 2 REK 1. van 14 tot 159.99. van 007 tot 1. Overzicht UDC-categorieën SSH Studielandschap. Studielandschap SSH 2012.04.10 J.

REK 2 REK 1. van 14 tot 159.99. van 007 tot 1. Overzicht UDC-categorieën SSH Studielandschap. Studielandschap SSH 2012.04.10 J. REK 1 van 007 tot 1 Overzicht UDC-categorieën SSH Studielandschap REK 2 van 14 tot 159.99 007 communicatie 007.1 mondelinge communicatie 007.2 schriftelijke communicatie 007.3 audio-visuele communicatie

Nadere informatie

Psychiatrie. De Stemmenpolikliniek

Psychiatrie. De Stemmenpolikliniek Psychiatrie De Stemmenpolikliniek Inhoud Inleiding 0 Stemmen horen 0 Klachten en symptomen 0 Oorzaken De behandeling 0 Doel 0 Voor wie 0 Tijdsduur 0 De inhoud van de behandeling 0 Coping-training 0 Psycho-educatie

Nadere informatie

CURRICULUM POSTGRADUAAT GGZ

CURRICULUM POSTGRADUAAT GGZ CURRICULUM POSTGRADUAAT GGZ Deze opleiding voldoet aan de voorwaarden voor het behalen van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie

Nadere informatie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie

Opleiding Psychologie. Universiteit Gent. wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck. voorzitter Opleidingscommissie Psychologie Opleiding Psychologie Universiteit Gent wat, hoe, later? Prof. dr. Wouter Duyck voorzitter Opleidingscommissie Psychologie wat? finaliteit van de opleiding... + universitaire opleiding Ψ: wetenschappelijke

Nadere informatie

Woord vooraf Opbouw van deze studie

Woord vooraf Opbouw van deze studie Woord vooraf Opbouw van deze studie XIII XVI DEEL I: PROBLEEMSTELLING 1 HOOFDSTUK I ONTWIKKELING EN STAGNATIE IN DE PSYCHIATRIE 2 Inleiding 2 1. 1 Psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg - stand van

Nadere informatie

Inhoud. Deel I. Ervaringsgerichte biologische psychiatrie: 21 een toegevoegde waarde aan de richtlijnen. Deel II

Inhoud. Deel I. Ervaringsgerichte biologische psychiatrie: 21 een toegevoegde waarde aan de richtlijnen. Deel II Inhoud Voorwoord 15 Deel I Ervaringsgerichte biologische psychiatrie: 21 een toegevoegde waarde aan de richtlijnen Wat is biologische psychiatrie? 22 Zoektocht naar de juiste psychofarmaca 23 Kritiek op

Nadere informatie

INLEIDING Over verwondering, contingentie en denken-als-ordenen 13

INLEIDING Over verwondering, contingentie en denken-als-ordenen 13 INHOUD VOORWOORD 11 INLEIDING Over verwondering, contingentie en denken-als-ordenen 13 HOOFDSTUK 1. Op zoek naar een stabiele werkelijkheid. De Oudheid (6 de eeuw v.c. 6 de eeuw n.c.) 25 1. Het ontstaan

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord door Huib Hinnekint 11. Inleiding 15. Deel 1. Visie op ouder worden en educatie bij ouderen 19

Inhoud. Voorwoord door Huib Hinnekint 11. Inleiding 15. Deel 1. Visie op ouder worden en educatie bij ouderen 19 Inhoud Voorwoord door Huib Hinnekint 11 Inleiding 15 Deel 1. Visie op ouder worden en educatie bij ouderen 19 Hoofdstuk 1. Visie op ouder worden 21 1. Inleiding 21 2. Active ageing 21 2.1. Historische

Nadere informatie

100 fabels en feiten over psychose en schizofrenie

100 fabels en feiten over psychose en schizofrenie 100 fabels en feiten over psychose en schizofrenie 1 Dankzij de vooruitgang in de wetenschap weten we steeds meer over schizofrenie. Schizofrenie bestaat niet, het is wetenschappenlijk nooit aangetoond.

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen

DESKUNDIG AAN HET WERK. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen DESKUNDIG AAN HET WERK Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid bij volwassenen 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen nodig?! 4 Praktische informatie 5 Zicht op

Nadere informatie

6 Geestelijke gezondheidszorg in het licht van zingeving en spiritualiteit

6 Geestelijke gezondheidszorg in het licht van zingeving en spiritualiteit Inhoud Inleiding 11 Zingeving versus maakbaarheid 13 Zingeving: een vast item in diverse contexten 15 Zingeving in de GGZ 16 Zingeving versus objectiviteitseisen in de GGZ 17 Zingeving als item in personeelsmanagement

Nadere informatie

Master in de seksuologie

Master in de seksuologie Master in de seksuologie Faculteit Geneeskunde Kiezen voor de opleiding seksuologie De seksuologie is een erg jonge wetenschap amper iets meer dan een eeuw oud, waarvan de ontwikkeling lang heeft geleden

Nadere informatie

Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen?

Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Beter geïntegreerd! Wat zeggen de richtlijnen? Richtlijnen Casus IDDT Richtlijnen, wat zeggen ze niet! Richtlijnen Dubbele Diagnose, Dubbele hulp (2003) British

Nadere informatie

Meer informatie MRS 0610-2

Meer informatie MRS 0610-2 Meer informatie Bij de VGCt zijn meer brochures verkrijgbaar, voor volwassenen bijvoorbeeld over depressie en angststoornissen. Speciaal voor kinderen zijn er brochures over veel piekeren, verlatingsangst,

Nadere informatie

De volgende test werd ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie.

De volgende test werd ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie. Zelftest De volgende test werd ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie. Met een glas wordt steeds een standaard hoeveelheid alcohol bedoeld: een bierglas voor een biertje, een wijnglas voor een

Nadere informatie

inleiding bij psycho-educatiepakket Dementie en nu tekst voor mantelzorgers Inleiding mantelzorg samen afhankelijkheid financiën leven zorglast

inleiding bij psycho-educatiepakket Dementie en nu tekst voor mantelzorgers Inleiding mantelzorg samen afhankelijkheid financiën leven zorglast inleiding bij psycho-educatiepakket Dementie en nu tekst voor mantelzorgers Inleiding relatie mantelzorg samen afhankelijkheid chronisch gezondheid comfort gevoel handelen leven financiën administratie

Nadere informatie

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015

BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 BACHELOR IN SOCIAAL WERK VRIJSTELLINGEN ACADEMIEJAAR 2014-2015 1 Inleiding 2 2 Instelling UGENT 3 2.1 Opleiding Criminologie 3 2.2 Opleiding Geschiedenis 3 2.3 Opleiding Pedagogische Wetenschappen 4 2.4

Nadere informatie

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE

FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE FULL-TIME MASTER MASTER IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WORD EEN HR PROFESSIONAL DIE STRATEGISCH EN DUURZAAM KAN MEEDENKEN MET DE ORGANISATIE CURRICULUM CREDITS HRM: introductie 3 E-Uitdagingen voor HRM 3

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST STUDENTENCURSUSSEN

OVERZICHTSLIJST STUDENTENCURSUSSEN OVERZICHTSLIJST STUDENTENCURSUSSEN Indien je zelf een samenvatting samengesteld hebt kan je deze te koop aanbieden! De kaftkleur van het inkijkexemplaar wordt bepaald door het jaar dat de cursus is aangebracht.

Nadere informatie

Inhoud VII. 2 Integrale hulpverlening door gezinspolikliniek en gezinspsychiatrie... 7 2.1 Gezinspolikliniek... 8 2.2 Het vak gezinspsychiatrie...

Inhoud VII. 2 Integrale hulpverlening door gezinspolikliniek en gezinspsychiatrie... 7 2.1 Gezinspolikliniek... 8 2.2 Het vak gezinspsychiatrie... VII 1 KOPP/KVO-kinderen............................................................ 1 1.1 Indrukwekkende cijfers over KOPP/KVO-kinderen in Nederland..................... 2 1.2 Waarom KOPP/KVO-kinderen

Nadere informatie

Overzicht Brochures, boeken, folders & DVD s. Vereniging van Huntington

Overzicht Brochures, boeken, folders & DVD s. Vereniging van Huntington Overzicht Brochures, boeken, folders & DVD s Vereniging van Huntington LITERATUURLIJST en DVD s VERENIGING VAN HUNTINGTON Informatie bestellen? De brochures en DVD s kunnen telefonisch (070 314 88 88),

Nadere informatie

Onderzoek naar werkzaamheid schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis en alcoholafhankelijkheid

Onderzoek naar werkzaamheid schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis en alcoholafhankelijkheid Onderzoek naar werkzaamheid schematherapie bij borderline persoonlijkheidsstoornis en alcoholafhankelijkheid presentatie ESPRi Symposium 26-11-2015 Michiel Boog, klinisch psycholoog, psychotherapeut Titel:

Nadere informatie

Iedere tijd heeft zijn handvatten. Ultieme huisartsenzorg? Palliatieve zorg. Hoe noemen we het?

Iedere tijd heeft zijn handvatten. Ultieme huisartsenzorg? Palliatieve zorg. Hoe noemen we het? Ultieme huisartsenzorg? Iedere tijd heeft zijn handvatten NHG, 23 Mei 2013 Prof dr Carlo Leget, Universiteit voor Humanistiek www.zorgethiek.nu Palliatieve zorg Hoe noemen we het? Palliatieve zorg is een

Nadere informatie

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen

Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen. Prof. Dr. Paul Van Royen Reflecties over het aanbod van de eerstelijnsgezondheidszorg in Vlaanderen Prof. Dr. Paul Van Royen Deze voordracht Enkele basiscijfers qua aanbod en gebruik van zorg Vijf uitdagingen voor de toekomst

Nadere informatie

Palliatieve Terminale zorg training voor beroepsbeoefenaren binnen de psychiatrie

Palliatieve Terminale zorg training voor beroepsbeoefenaren binnen de psychiatrie Deelnemer 1 Colofoon Deze training is vanuit een subsidie van het innovatiefonds voor zorgverzekeraars door de projectgroep palliatieve terminale zorg ontwikkeld binnen Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven

Nadere informatie

Binnen en buiten met aandacht verbonden

Binnen en buiten met aandacht verbonden Binnen en buiten met aandacht verbonden Psychiatrisch Ziekenhuis Bethaniënhuis 03 380 30 11 Tussen 9 en 17 uur is er steeds een psychiater bereikbaar. Voor dringende opnames buiten de kantooruren is de

Nadere informatie

Psychische. problemen. bij ouders. Wat doe je met ouders die in de knoop zitten?

Psychische. problemen. bij ouders. Wat doe je met ouders die in de knoop zitten? Psychische problemen bij ouders Wat doe je met ouders die in de knoop zitten? Alles over psychische problemen bij je ouders IKMAAKDEKLIK.be Een onlineplatform voor kinderen van ouders met psychische problemen.

Nadere informatie

Rethinking leadership and middle management

Rethinking leadership and middle management Rethinking leadership and middle management 17 October 2013 Prof. dr. Jesse Segers The Future Leadership Initiative @Segersjesse challenging thoughts about leadership. Ego-dominant ( macht ) Rationeel

Nadere informatie

Overzicht lezingen & workshops

Overzicht lezingen & workshops Overzicht lezingen & workshops Door Sander Videler Lezingen spiritualiteit ~ De ziel en het ego: Belle & het Beest ~ De ziel: Sneeuwwitje, Doornroosje, Belle & Assepoester tegelijk ~ Het pad van je hart

Nadere informatie

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik

Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Cognitieve gedragstherapie bij problematisch alcoholgebruik Informatie voor mensen die hun probleem willen aanpakken 2 Kortdurende motiverende interventie en cognitieve gedragstherapie Een effectieve behandeling

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Vooropleidingseisen WO

Vooropleidingseisen WO Vooropleidingseisen WO Instroommogelijkheden met ATHENEUM-DIPLOMA van het GVC Economie 1. Actuariële wetenschappen Ja Wis B Nee Nee 2. Bedrijfseconomie Ja Ja Ja Wis A 3. Bedrijfskunde Ja Ja Ja Wis A 4.

Nadere informatie

Contextuele Therapie. Een inleiding

Contextuele Therapie. Een inleiding Contextuele Therapie Een inleiding Ivan Boszormenyi-Nagy Ivan Boszormenyi-Nagy 1920-2007 2007 Ivan Boszormenyi-Nagy werd geboren op 19 mei 1920 in Boedapest. Hij werd psychiater en hoogleraar psychiatrie

Nadere informatie

EFFICIËNT. VakkENNIs 59,- BSL PSYCHOLOGIE. Inhoudsoverzicht bsl Psychologie Totaal abonnement. alle bouwstenen voor u op een rij.

EFFICIËNT. VakkENNIs 59,- BSL PSYCHOLOGIE. Inhoudsoverzicht bsl Psychologie Totaal abonnement. alle bouwstenen voor u op een rij. 2 E-learning online + archief 2 WebTV Abonnement > 60 3.000,- 59,- aan waarde voor maar: 18 tijdschriften Slechts 12,50 EFFICIËNT bouwen aan uw VakkENNIs Inhoudsoverzicht bsl Psychologie Totaal abonnement.

Nadere informatie

Gedwongen opname. Dr. A. Minderhout Woensdag 7 mei 2008

Gedwongen opname. Dr. A. Minderhout Woensdag 7 mei 2008 Gedwongen opname Dr. A. Minderhout Woensdag 7 mei 2008 Doel van de voordracht Korte bespreking van de wetgeving Opstarten en verloop van de procedure Gewone procedure Spoedprocedure Verloop van de opname

Nadere informatie

PROCESDOEL 1 VRIJ EN ZELFSTANDIG LEREN DENKEN EN HANDELEN

PROCESDOEL 1 VRIJ EN ZELFSTANDIG LEREN DENKEN EN HANDELEN PROCESDOEL 1 VRIJ EN ZELFSTANDIG LEREN DENKEN EN HANDELEN Bijzondere procesdoelen 1.1. Groei naar volwassenheid 1.2. Zelfstandig denken 1.3. Zelfstandig handelen 1.4. Postconventionele instelling 1.1 Groei

Nadere informatie

Ervaring in palliatieve zorg

Ervaring in palliatieve zorg De psychologische invalshoek in de palliatieve zorg Wie doet wat? Dr. Judith Prins klinisch psycholoog Medische Psychologie Congres NPTN 2 november 2006 1 Ervaring in palliatieve zorg 1986-1990 1992-1996

Nadere informatie

alle boeken Economisch Frans 1 Grammaire 2000 1 ja Accounting A Handboek Boekhouden: Dubbel Boekhouden

alle boeken Economisch Frans 1 Grammaire 2000 1 ja Accounting A Handboek Boekhouden: Dubbel Boekhouden alle boeken Vak Titel Sem In voorraad eerste semester business analysis & valutation. IFRS edition. Text and Advanced financial statement analysis Cases. 1 strategisch managament Craft & executing 1 ondernemerschap

Nadere informatie

Vandaagafval morgengrondstof!

Vandaagafval morgengrondstof! Vandaagafval morgengrondstof! 5de Vlaams Milieucongres IFEST 21 October 2008 Florens Slob Manager Sustainable Business Solutions Van Gansewinkel Group Agenda Korte verkenning Cradle to Cradle concept &

Nadere informatie

PERMANENTE VORMING IN DE GGZ

PERMANENTE VORMING IN DE GGZ PERMANENTE VORMING IN DE GGZ Doelgoep: Verpleegkundigen met minimum 2 jaar werkervaring in psychiatrie en geestelijke gezondheidszorg. A. Deze voldoen aan de voorwaarden voor het behalen van de bijzondere

Nadere informatie

ACT en Authenticiteit

ACT en Authenticiteit ACT en Authenticiteit Weg met het keurslijf, ruimte voor jezelf. Datum: 25-09-2015 Door: Tim Batink Locatie: Bussum even voorstellen Tim Batink, MSc GZ-Psycholoog i.o., Cognitief Gedragstherapeut VGCt,

Nadere informatie

Hopeloos moederschap, een verloskundig paradigma.

Hopeloos moederschap, een verloskundig paradigma. Hopeloos moederschap, een verloskundig paradigma. Dienst voor Perinatale Zorg Hôpital du Vésinet Frankrijk 1 ? Verloskunde? wanneer de medische zorg verzwaart door : dan. een belangrijke co morbiditeit

Nadere informatie

Misbruik, hulpverlening en therapie, met oog voor

Misbruik, hulpverlening en therapie, met oog voor ksgv-studiebijeenkomst Misbruik, hulpverlening en therapie, met oog voor zingeving en spiritualiteit Antwerpen-Wilrijk, donderdag 13 juni 2013, 9.00 13.00 uur Theologisch en Pastoraal Centrum (tpc), Groenenborgerlaan

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Veranderingen in psychologisch functioneren, welbevinden en zingeving 83 Yolande Kuin en Anne Margriet Pot

Hoofdstuk 7 Veranderingen in psychologisch functioneren, welbevinden en zingeving 83 Yolande Kuin en Anne Margriet Pot Inhoud Deel 1 Ouderen in hun leefomgeving Hoofdstuk 1 Demografische gegevens 15 Dorly Deeg Hoofdstuk 2 De nuldelijnsgezondheidszorg voor ouderen 23 Dorly Deeg Hoofdstuk 3 Organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg

Nadere informatie

Dagen van de tabakologie

Dagen van de tabakologie Het tabakspreventieteam van de VRGT nodigt u uit op de eerste editie Dagen van de tabakologie 26 en 27 november 2012 Antwerp Expo De voorbije twintig jaar bouwde het tabakspreventieteam van de VRGT aan

Nadere informatie

Aanwinsten van KdG GEZ Periode 2008/02

Aanwinsten van KdG GEZ Periode 2008/02 Aanwinsten van KdG GEZ Periode 2008/02 0 Drankjewel: een zelfhulpgids voor volwassen kinderen van probleemdrinkers / Pim Cuijpers ; Linda Bolier. Utrecht : Trimbos-instituut, 2001. 59 p. ISBN-13 978 90

Nadere informatie

Innovaties voor Amsterdammers met GGZ problematiek. Prof.dr. J.H. Smit jh.smit@ggzingeest

Innovaties voor Amsterdammers met GGZ problematiek. Prof.dr. J.H. Smit jh.smit@ggzingeest Innovaties voor Amsterdammers met GGZ problematiek Prof.dr. J.H. Smit jh.smit@ggzingeest Directeur Onderzoek & Innovatie GGZ Ingeest Afdeling Psychiatrie Vumc Psychiatrie in getallen: wereldwijd in 2010

Nadere informatie

[TELE-ONTHAAL IN CIJFERS]

[TELE-ONTHAAL IN CIJFERS] [TELE-ONTHAAL IN CIJFERS] JAARVERSLAG 24 7. 69.42 7.78 68.895 69.874 22.5 7.99 6. 9.59 6.76 JAARVERSLAG 24 76.2 7.44 75.979 74.998 75.644 25.86 2.77 22.2 6.799.45 ALGEMEEN +. Aantal oproepen en gesprekken

Nadere informatie

Boekenlijsten studiegebied onderwijs 2de semester 2013-2014

Boekenlijsten studiegebied onderwijs 2de semester 2013-2014 Aardrijkskunde Geogenie 2, leerboek ASO 9789045529752 1 BASO: Aardrijkskunde: vakinhoud 2 (B-VIVN-B3R253) 18,10 Topos 2 9789048602520 1 BASO: Onderwijskunde: vakdidactiek secundair onderwijs 2 (B-VIVN-

Nadere informatie

Publicaties vanaf 1992, Dr J. Dröes, op datum van verschijnen

Publicaties vanaf 1992, Dr J. Dröes, op datum van verschijnen Publicaties vanaf 1992, Dr J. Dröes, op datum van verschijnen Dröes, J.T.P.M. (1992) Het proceskarakter van deïnstitutionalisering. In: H. Beijers, H. Henkens, K.Klein Ikkink (Red.) Psychiatrie als sociale

Nadere informatie

TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN

TITELSTIJL VAN MODEL BEWERKEN VERENIGINGEN DOEN ZAKEN 10.00 Middenveld en markt Bart Verhaeghe de Verenigde Verenigingen 10.20 Goed zaken doen: sociaal ondernemen als inspiratie voor het middenveld Karen Hiergens & Caroline Godts Sociale

Nadere informatie

LIJST VAN PUBLICATIES. LUDO DRIESEN.BE

LIJST VAN PUBLICATIES. LUDO DRIESEN.BE LIJST VAN PUBLICATIES. LUDO DRIESEN.BE Ik publiceerde een aantal boeken: - Straffen? Een boek voor ouders en andere opvoeders. Garant, Leuven/Appeldoorn (1996, 4 e druk, 175 p. uitverkocht) - Mama, ik

Nadere informatie

Inzet en keuzes in de laatste levensfase

Inzet en keuzes in de laatste levensfase Inzet en keuzes in de laatste levensfase Filosofische en ethische beschouwingen Prof. Dr. Yvonne Denier Docent KU Leuven, Centrum voor Biomedische Ethiek en Recht Stafmedewerker Ethiek, Zorgnet Vlaanderen

Nadere informatie

Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget

Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget Spirituele zorg Wat kun je ermee? Carlo Leget Palliatieve zorg Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende

Nadere informatie

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php

http://www.kdgheb.be/vrijstellingen_v1/print_alle_aanvragen.php pagina 1 van 6 Departement en Artesis Hogeschool Antwerpen Bachelor in de industriã«le wetenschappe Bouwkunde 2009-2010 Statistiek (3stp) Arteveldehogeschool 2010-2011 Management (6stp) Arteveldehogeschool

Nadere informatie

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS

BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS BIJLAGE A NADERE VOOROPLEIDINGSEISEN VOOR OPLEIDINGEN VAN HET WETENSCHAPPELIJK ONDERWIJS 1. In deze bijlage wordt verstaan onder: NT: profiel natuur en techniek NG: profiel natuur en gezondheid EM: profiel

Nadere informatie

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN

ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN ASO - studierichtingen in VIA-TIENEN De onderwijsvorm ASO is een breed algemeen vormende doorstroomrichting waarin de leerlingen zich voorbereiden op een academische of professionele bacheloropleiding.

Nadere informatie

Provinciale projecten welbevinden

Provinciale projecten welbevinden Provinciale projecten welbevinden Stimuleren van het algemeen welbevinden en sociale vaardigheden van kinderen en jongeren op school, in de klas en thuis deelthema KOPP & KOAP KOPP Kinderen van Ouders

Nadere informatie

Korsakov in België: veel zorg of veel zorgen?

Korsakov in België: veel zorg of veel zorgen? Korsakov in België: veel zorg of veel zorgen? Bart Schepers UPC Sint-Kamillus Bierbeek Doel 1. Is België een goede leerling? Hoe goed is de zorg voor korsakovpatiënten vandaag georganiseerd? 2. Beschrijven

Nadere informatie

Cocaïne is geen fair trade Lessenpakket

Cocaïne is geen fair trade Lessenpakket Cocaïne is geen fair trade Lessenpakket Wat beogen wij met preventie Uitstellen van het eerste gebruik Verminderen van de verslavingsproblematiek Beperken van de schade veroorzaakt door gebruik Uitstellen

Nadere informatie

Oud maar niet out. Denken en doen met de Oudheid vandaag. 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24

Oud maar niet out. Denken en doen met de Oudheid vandaag. 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24 Oud maar niet out Denken en doen met de Oudheid vandaag 95180_Oud maar niet out_vw.indd 1 13/03/12 10:24 95180_Oud maar niet out_vw.indd 2 13/03/12 10:24 Oud maar niet out Denken en doen met de oudheid

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

JAARVERSLAG 2012. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG 2012 Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 JAARVERSLAG STICHTING OPEN 2012 1 INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel)

INHOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) IOUD - PROFESSIONELE OPLEIDINGEN (Brussel) Gezinswetenschappen (dagonderwijs) in de gezinswetenschappen e opleidingsfase e opleidingsfase 3e opleidingsfase Oriëntatie kinderen en jongeren 3e opleidingsfase

Nadere informatie

Overzicht beschikbare informatie over alcohol, drugs, verslaving en psychiatrische aandoeningen.

Overzicht beschikbare informatie over alcohol, drugs, verslaving en psychiatrische aandoeningen. Overzicht beschikbare informatie over alcohol, drugs, verslaving en psychiatrische aandoeningen. Er is amper psycho-educatie materiaal beschikbaar voor dubbele diagnose cliënten over de interactie tussen

Nadere informatie

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden

Indeling van studierichtingen in het hoger onderwijs naar ISCED gebieden 1 Onderwijs 14 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; totaal 140 Lerarenopleidingen, pedagogische studies en onderwijskunde; algemeen 14003 Pedagogisch-didactische studies 14006 Leraar

Nadere informatie

Caycediaanse Sofrologie Informatieve lezing

Caycediaanse Sofrologie Informatieve lezing Caycediaanse Sofrologie Informatieve lezing Sofrologie, ontstaan in 1960 Dr. Alfonso Caycedo Psychiater, grondlegger van de Sofrologie SOS evenwicht PHREN bewustzijn LOGOS studie Geschiedenis van de Sofrologie

Nadere informatie

Junior College EEN INITIATIEF VAN

Junior College EEN INITIATIEF VAN Junior College EEN INITIATIEF VAN Junior College is een initiatief van de KU Leuven en KU Leuven Kulak om wetenschap op hoog niveau tot in de klas te brengen. Modules rond wiskunde, geschiedenis en taal

Nadere informatie

Aanwinsten van KdG HB Periode 2010/04

Aanwinsten van KdG HB Periode 2010/04 Aanwinsten van KdG HB Periode 2010/04 Psychologie 55 p. (De PM-reeks ; 2007: 8). Met 1. Financiën BTW-gids 2010 / Ine Lejeune. Brussel : BIBF, 2010. 745 Personal finance / Jeff Madura. 4 ed. Boston, Mass.

Nadere informatie

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal

Bachelorproject (15 EC), BSK. Docent: MSc, Drs. C. Nagtegaal Vakbeschrijvingen derde jaar EBM: In het derde jaar volg je enkele verdiepende vakken, schrijf je de bachelorscriptie en heb je een vrije keuzeruimte. Je kunt deze ruimte invullen met keuzevakken (o.a.

Nadere informatie

Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen. 29 juni 2015

Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen. 29 juni 2015 Persvoorstelling Medische Technologie Vlaanderen 29 juni 2015 Wat ging vooraf Europese richtlijn medisch hulpmiddel Een medisch hulpmiddel is elk instrument, toestel of apparaat, elke software of stof

Nadere informatie

Psychische problemen : waar kan ik terecht?

Psychische problemen : waar kan ik terecht? Psychische problemen : waar kan ik terecht? Marc Vermeire Dag van de Zorg 17 maart 2012 1 Voorkomen van psychische stoornissen (ESEMeD-studie 2002) 10,7 % stoornis voorbije jaar (850.000 6 % angststoornis

Nadere informatie

Advies KAGB over de Forensische Psychiatrie 26 April 2014. Em. Prof. Paul Cosyns UA Gewoon lid, Psychiatrie

Advies KAGB over de Forensische Psychiatrie 26 April 2014. Em. Prof. Paul Cosyns UA Gewoon lid, Psychiatrie Advies KAGB over de Forensische Psychiatrie 26 April 2014 Em. Prof. Paul Cosyns UA Gewoon lid, Psychiatrie KAGB 28 september 2014 1 De Forensische Psychiatrie in België Unieke en baanbrekende start begin

Nadere informatie

Visie : Palliatieve zorgen

Visie : Palliatieve zorgen Indien op een gegeven ogenblik een curatieve therapie geen hulp meer brengt en de mens zich geconfronteerd ziet met het onvermijdelijke, wordt hij bevangen door angst en pijn. Het is moeilijk om dragen,

Nadere informatie

In samenwerking met de Federatie oudleerlingenbonden Vlaamse jezuïetencolleges & de Vlaamse koepel van jezuïetencolleges

In samenwerking met de Federatie oudleerlingenbonden Vlaamse jezuïetencolleges & de Vlaamse koepel van jezuïetencolleges In samenwerking met de Federatie oudleerlingenbonden Vlaamse jezuïetencolleges & de Vlaamse koepel van jezuïetencolleges CONGRES π Zaterdag 20 november 2010 π Universiteit Antwerpen Stadscampus π Aula

Nadere informatie

Samen met de kinderartsen

Samen met de kinderartsen Samen met de kinderartsen L.H.M. Berg, kinder- en jeugdpsychiater GGNet Jeugd Indeling Visie beroepsvereniging (NVvP) op plaatsbepaling van psychiatrie Aanvulling afdeling Kinder en Jeugd Casus 5-jarige

Nadere informatie

Curriculum Vitae Versie 01/2013 1

Curriculum Vitae Versie 01/2013 1 Curriculum Vitae Versie 01/2013 1 Personalia Voornaam Naam Dirk Steenssens Studies 1996-2001 Opleiding psychiatrie Faculteit Geneeskunde, Vrije Universiteit van Brussel (VUB.), Hoofdopleider Prof. A.W.

Nadere informatie

Wie zijn wij? Kristof De Clercq:

Wie zijn wij? Kristof De Clercq: Wie zijn wij? Kristof De Clercq: Psychiatrisch verpleegkundige, werkzaam als afdelingshoofd van de Kinder- en Jeugdpsychiatrie AZ Nikolaas te Sint-Niklaas en voorzitter van vzw Young Horses. Zowel binnen

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen woensdag 7 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College,

Nadere informatie

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma)

3de jaar Bachelor in de Handels wetenschappen. (modeltraject dagprogramma) 1ste jaar Bachelor in de Handelswetenschappen Algemeen boekhouden 7 Bank- en beurswezen 3 Burgerlijk recht 5 Mens en organisatie 4 Micro-economie voor ondernemers 7 Team & Taalproject 3 Academische vorming

Nadere informatie

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >>

GGzE centrum psychotische stoornissen. Act. Zorg bij de eerste psychose. Informatie voor cliënten >> GGzE centrum psychotische stoornissen Act Zorg bij de eerste psychose Informatie voor cliënten >> Uw klachten de baas en het dagelijks leven weer oppakken GGzE centrum psychotische stoornissen geeft behandeling

Nadere informatie

Deeltijdbehandeling. Ouderen

Deeltijdbehandeling. Ouderen Deeltijdbehandeling Ouderen Deeltijdbehandeling Mondriaan Ouderen geeft behandeling, ondersteuning en begeleiding aan mensen met psychische en psychiatrische problemen vanaf de derde levensfase. Mondriaan

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

Opleiding Hulp bij complexe verwerkingsprocessen en trauma Kris Decraemer

Opleiding Hulp bij complexe verwerkingsprocessen en trauma Kris Decraemer Opleiding Hulp bij complexe verwerkingsprocessen en trauma Kris Decraemer Voor wie Voor hulpverleners en therapeuten die betrokken zijn bij de opvang en begeleiding van mensen met indringende en traumatische

Nadere informatie

WZC De Wingerd. Kleinschalig Genormaliseerd Wonen: Visietekst van Theorie naar Praktijk

WZC De Wingerd. Kleinschalig Genormaliseerd Wonen: Visietekst van Theorie naar Praktijk WZC De Wingerd s Hertogenlaan 74, 3000 Leuven T: 016 28 47 90 www.wingerd.info Kleinschalig Genormaliseerd Wonen: Visietekst van Theorie naar Praktijk Want tussen droom en daad Staan wetten in den weg

Nadere informatie

Het leven leren. De theorie en visie achter het levo lesmateriaal

Het leven leren. De theorie en visie achter het levo lesmateriaal Het leven leren De theorie en visie achter het levo lesmateriaal Waar gaat kaderdocument Het leven leren (2003) over? De levensbeschouwelijke ontwikkeling èn beroepsethische vorming van onderwijsdeelnemers

Nadere informatie

Studiedagen en trainingen IRB

Studiedagen en trainingen IRB Studiedagen en trainingen IRB Informatie over studiedagen en trainingen in 2013 De studiedagen en trainingen IRB De Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) is ontwikkeld ten behoeve van mensen met ernstige,

Nadere informatie

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L

V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L V R IJ E U N I V E R S I T E I T B R U S S E L LIJST PROGRAMMA S VOOR WERKSTUDENTEN* 2014-2015 Rectoraat Departement Onderwijsbeleid / Cel Curriculumbeheer (auteur E. Van Cromphout) finale versie 18.06.2014

Nadere informatie

Gezond verstand in de behandeling van borderlineproblematiek UITNODIGING

Gezond verstand in de behandeling van borderlineproblematiek UITNODIGING Gezond verstand in de behandeling van borderlineproblematiek UITNODIGING Vrijdag 10 februari 2006 Integratie van dialectische gedragstherapie (Linehan) en de lichaamsgeoriënteerde psychotherapie (Pesso)

Nadere informatie