Garant-Uitgevers. Garant Publishers. Garant is een algemeen-wetenschappelijke en informatieve uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Garant-Uitgevers. Garant Publishers. Garant is een algemeen-wetenschappelijke en informatieve uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek."

Transcriptie

1

2 Garant-Uitgevers Garant is een algemeen-wetenschappelijke en informatieve uitgeverij voor studie, praktijk en onderzoek. Garant richt de aandacht vooral op boeken als studie-instrument. Dit is een ruim begrip: leer boeken voor opleidingen (universiteiten, hogescholen,...) informatieve boeken voor diverse beroepsgroepen (in opvoeding en onderwijs, gezondheidszorg, welzijnssector, bedrijven en organisaties,...) publicaties ten behoeve van wetenschap-op-zich (proefschriften, onderzoeksrapporten, congres- en symposiumverslagen, libri amicorum,...) boeken voor het brede, geschoolde publiek (ouders, patiënten, geïnteresseerden voor filosofie, geschiedenis, politiek,...). Het aanbod bestrijkt vrijwel het hele gamma van vakdisciplines en belangstellingsgebieden. De auteurs zijn verspreid over diverse universiteiten, hogescholen, instellingen, organisaties en verenigingen. Garant Publishers Garant is a general-scientific and informative publishing house for study, practice and research. Garant focuses mainly on academic books. This is a broad concept: textbooks for education and training (universities, colleges for higher education,...) informative books for various professional groups (education and teaching, health care and welfare, corporations and organisations,...) publications for purely scientific purposes (dissertations, research reports, conference proceedings, festschrifts,...) books for a wider, educated audience (parents, clients, those interested in philosophy, history, politics,...). The list covers the vast majority of disciplines and spheres of interest. The authors are spread over various universities, colleges of higher education, institutions, organisations and associations. België Belgium Somersstraat Antwerpen Nederland the Netherlands Koninginnelaan EB Apeldoorn Verenigd Koninkrijk United Kingdom Garant / Central Books 99, Wallis Road London E9 5 LN Verenigde Staten van Amerika United States of America Garant / International k Specialized Book, Services h l (ISBS) 920 NE 58th Ave Suite 300 Portland, OR United States Garant-Uitgevers n.v. BE Opgericht in 1990 Algemene directie: Huug Van Gompel Garant Publishers n.v. BE Founded in 1990 General manager: Huug Van Gompel

3 Inhoud Economie & Bedrijfskunde 3 Algemene en internationale economie 3 Sociale & bedrijfseconomie 4 Handel, logistiek & verkeer 4 Accountancy 5 Beleggen 5 Management & Organisatie 6 Marketing & Reclame 9 Filosofie, Ethiek & Religie 11 Filosofie 11 Ethiek & Moraal 13 Religie 14 Praktische Filosofie 15 Geneeskunde, Psychiatrie, Gezondheidszorg & Farmacie 16 Geneeskunde & Farmacie 16 Neurologie & Dementie 17 Geriatrie & Gerontologie 19 Psychiatrie 20 Gezondheidszorg 22 Geschiedenis & Kunst- en Theaterwetenschap 28 Geschiedenis 28 Kunst- en Theaterwetenschap 30 Literatuurwetenschap & (Toegepaste) Taalkunde 34 Literatuurwetenschap 34 Taal- en Letterkunde 36 Taalpathologie & Logopedie 38 Opvoeding & Onderwijs 42 Onderwijskunde 42 Praktische pedagogiek 52 Didactiek 54 Onderwijszorg & Inclusie 57 Gezinspedagogiek, Opvoeding en Opvoedingsondersteuning 62 Educatieve uitgaven 65 Orthopedagogiek 74 Algemene orthopedagogiek 74 Ontwikkelings- & Leerstoornissen 75 Gedragsproblemen 79 Verstandelijke beperking 81 Autismespectrumstoornissen 84 ADHD 87 Hoogbegaafdheid 87 Jeugdzorg 87 Psychologie, Psychotherapie & Psychoanalyse 90 Algemene Psychologie, Organisatie- & Ontwikkelingspsychologie 90 Klinische Psychologie & Psychotherapie 92 Psychoanalyse 96 Recht & Criminologie 100 Sociale Wetenschappen 101 Antropologie 101 Sociologie & Sociale Geografie 101 Maatschappelijke Vraagstukken & Sociaal Werk 104 Multiculturalisme 106 Politicologie 107 Communicatie & Media 108 Toerisme, Wellness & Horeca 111 Wiskunde, Natuurkunde & Informatica 113 Reeksen 115 Tijdschriften 123 Auteursregister 125 Trefwoordenregister 139

4 GPRC: Guaranteed Peer Reviewed Content ill.: geïllustreerde uitgave geb.: gebonden uitgave (harde kaft) losbl.: losbladige uitgave hc: hard cover integ.: integraalband 2de, 3de, druk is alleen vermeld bij herziene uitgaven In productie: beschikbaar einde 2014/begin 2015 In voorbereiding: verschijnt in de loop van 2015 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro, inclusief btw Garant-Studieboekprijs 2015 Garant wil uitdrukkelijk de aandacht vestigen op het belang van het studieboek in het hoger onderwijs. Garant moedigt dan ook de ontwikkeling van nieuwe studieboeken aan. Daarom looft Garant de Studieboekprijs 2015 uit. Zie blz

5 Economie & Bedrijfskunde Algemene en internationale economie L. Cuyvers Marxistische economie herbekeken ISBN In productie L. Cuyvers & B. Kerremans Internationale economische organisaties 2de, herziene druk ISBN blz. 24,70 L. Cuyvers, R. Embrechts, G. Rayp & T. Dejonghe Internationale economie 7de, licht gewijzigde druk ISBN blz. 49,90 L. Cuyvers & M. Dumont Internationale handelspolitiek 2de, herziene druk ISBN blz. 24,90 G. De Vylder Gebroken evenwicht tussen Oost en West ISBN blz. GPRC 34,- G. De Vylder Globalisering, groei en ontwikkeling Een andere kijk op de hedendaagse economische wereldgeschiedenis 2de, herziene druk ISBN blz. 28,90 T. Debels Economisch verklarend woordenboek ISBN blz. 34,- F. Heylen Macro-economie 3de editie ISBN In productie G. Erreygers & M. Vermeire (Eds.) Macroeconomics and Beyond Essays in honour of Wim Meeusen ISBN p. 39,- A. Van Poeck & J. Van Gompel Economische politiek Principes en ervaringen 5de, geactualiseerde druk ISBN blz. 39,- A. Verbruggen Economische benadering van milieu en milieubehoud ISBN blz. 21,- M.J. Thompson & J. Eynikel Leading with Wisdom ISBN p. 17,20 L. Bouckaert & J. Eynikel (Eds.) Imagine Europe The search for European Identity and Spirituality ISBN p. 15,50

6 4 Economie & Bedrijfskunde H.-C. de Bettignies & M.J. Thompson (Eds.) Leadership, Spirituality and the Common Good. East and West Approaches ISBN p. 15,80 L. Bouckaert & P. Arena (Eds.) Respect and Economic Democracy ISBN p. 22,40 H. Opdebeeck & L. Zsolnai (Eds.) Spiritual Humanism and Economic Wisdom ISBN p. 24,90 L. Verbruggen, R. Van de Walle & F. Robeyns Verkopen anders bekeken ISBN blz. 14,60 H. Gaus Warum Gestern über Morgen erzählt Die Hilfe der langen Wellen der Konjunktur für die Trendbestimmung von Morgen ISBN S., ill. 19,- M. Dumont & G. Rayp (Eds.) International business not as usual ISBN p. 32,- G. De Vylder Sociaal-economisch dharma Geschiedenis van het economisch denken van India en China ISBN blz. GPRC 20,- C. Holthof Bedrijfseconomie voor de hotelsector 2de, herziene druk ISBN blz. 19,10 H. Siebens Duurzaam ondernemen Maatschappelijk verantwoord handelen ISBN blz. 20,- L. Poelaert Bedrijfskunde. De essentie ISBN blz. 74,- D. Lootens (Red.) Mensgericht sociaal ondernemen ISBN blz. 19,90 I. Laperre & S. Wouters Begeleiden op de werkvloer in de sociale economie Handboek voor monitoren en begeleiders ISBN blz. 19,- Sociale en bedrijfseconomie S. Ruysschaert Paramedische beroepen en btw ISBN blz. 15,90 Handel, logistiek & verkeer L. Cuyvers & G. Vandewalle Techniek van de binnen- en buitenlandse handel Handboek ISBN blz. 38,50

7 Economie & Bedrijfskunde 5 L. Cuyvers & G. Vandewalle Techniek van de binnen- en buitenlandse handel Modellenboek ISBN blz. 12,90 C. Coeck, J.-P. Merckx & A. Verbeke Haveneconomie en logistiek ISBN blz. 29,90 D. Verbraeken, T. Notteboom, S. Vanleenhove & P. Demoulin LogAnt. Provincie Antwerpen, een wereld van logistiek ISBN blz., ill.,vierkleurendruk + weblink 29,- D. Verbraeken, T. Notteboom, S. Vanleenhove & P. Demoulin LogAnt. Province of Antwerp. A logistic hub for the world. ISBN p., ill., full color + weblink 29,- J. Van Mierlo & C. Macharis Goederen- en personenvervoer Vooruitzicht en breekpunten ISBN blz. 44,90 Accountancy C. Siau & R. Mercken Boekhouding en financiële rapportering Boek 1 Met bespreking van de IAS/IFRS-normen 3de, herziene druk ISBN blz. 36,90 R. Mercken & C. Siau Boekhouding en financiële rapportering Boek 2 5de, volledig herziene druk ISBN blz. 39,90 S. Tuytten Jaarrekening Efficiënt beleidsinstrument voor verenigingen ISBN blz. 24,90 L. Poelaert Financieel beheer voor managers ISBN blz. 19,70 Beleggen G. ter Veer & P. Vermeulen Beleggen op de golven Een studie naar vijf golven in de economie met twee beleggingskaarten: illustratie van twee visies op de toekomst ISBN blz. 29,- D. Coeckelbergh Ethisch en duurzaam beleggen in België Historiek, stand van zaken en kritische visie ISBN blz. 129,- T. Debels Behavioral finance Motivatiepsychologie van de belegger ISBN blz. 33,90 Uitgebreide titelbeschrijving op:

8 6 Economie & Bedrijfskunde T. Debels Beter beleggen in 6 praktische stappen De kern-satellietbenadering ISBN blz. 23,90 P. Steerneman Terug naar AF? De kracht van positieve verbindingen in organisaties ISBN Cyclus 170 blz., ill., geb., vierkleurendruk 23,90 Management & Organisatie P. Steerneman Persoonlijke kracht als sleutel tot succes ISBN Cyclus 125 blz., ill., geb., vierkleurendruk 29,- E. Tielemans Verbindende communicatie op het werk ISBN In productie P. Steerneman Grensverleggend leiderschap ISBN Cyclus 125 blz., ill., geb., vierkleurendruk 27,- L. Beyers Het wordende denken ISBN In productie J. Vandenbosch VZW s en vrijwilligers ISBN blz. 11,80 H. Wesseling & S. Langenberg Over leven in werk ISBN blz. 26,- F. Meijers (Red.) Het onzekere voor het zekere Kwetsbaarheid als kracht in loopbaandialogen ISBN In productie Procura vzw Verplichtingen van een kleine vzw Handleiding voor bestuurders ISBN blz. 29,90 Procura vzw VZW en de fiscus, en meer ISBN blz. 14,90 F. Meijers (Red.) Wiens verhaal telt? Naar een narratieve en dialogische loopbaanbegeleiding ISBN blz. 31,- P. Steerneman Advance to go? ISBN Cyclus 168 blz., ill., geb., vierkleurendruk 24,- K. Van Heuverswyn Leven in de risicomaatschappij Deel 1: Negen basisvereisten voor doeltreffend risicomanagement ISBN blz. 45,- Deel 2: Kritische analyse van de Belgische wetgeving: welzijn op het werk, civiele veiligheid en Sevesorisico s ISBN blz. 55,-

9 Economie & Bedrijfskunde 7 Deel 3: Aanbevelingen voor doeltreffend risicoreguleringsmanagement ISBN blz. 19,- M. Dekker-Regeling, S. van der Haar, J. van Lakerveld, J. Rozendal & A. Zonneveld Oefenen als professie Handboek procesmanagement crisesbeheersing en rampenbestrijding 2de, herziene druk ISBN blz., ill., tweekleurendruk 24,90 R. Mercken De investeringsbeslissing Een beleidsgerichte analyse ISBN blz. + cd 36,90 J. Ceuleers, T. Debaillie & L. Luyten (Red.) Leiden of lijden: Tien facetten van goed bestuur in organisaties met een maatschappelijke doelstelling ISBN blz. 12,- H. Siebens Grenzen aan verandering Wel of niet moeten, kunnen, willen, mogen veranderen ISBN blz. 33,- J. Roels Cruciale dialogen ISBN blz. 34,- K. Schildkamp, A. Handelzalts, C. Poortman, H. Leusink, M. Meerdink, M. Smit, J. Ebbeler & M. Hubers De datateam methode ISBN blz. 20,- I. Jacobs-Moonen & J. Brandligt Duurzaam HRM en jonge professionals Een mismatch ISBN blz. 19,- M. Van Gils & K. Casaer Dynamisch personeelsbeleid ISBN blz. 9,80 C. Henrard Emosan Emotie en neurocommunicatie ISBN blz. 29,90 C. Henrard Emosan Emoties in verkoop en management ISBN blz. 32,- P. Steerneman Nieuw perspectief op veranderingsmanagement: ALERT transitiemanagement ISBN blz. 15,90 H. Roose Managen van een netwerkorganisatie ISBN blz. 18,90 C. Henrard Emosan Emotie, creativiteit en innovatie ISBN blz. 26,- H. van Wolde & W. Reynaert E3-scan Emotie, energie en effectiviteit ISBN Cyclus 163 blz., ill., vierkleurendruk 23,90

10 8 Economie & Bedrijfskunde P. Merlevede & R. Vandamme 7 lessen in emotionele intelligentie Met oefeningen ISBN blz. 22,- I. Laperre & M. Audenaert Competentiemanagement met kansengroepen 2de, herziene druk ISBN blz. + cd 27,90 J. Boogaars, E. van Hardeveld & F.E. Woertman Counselling in nieuw perspectief Ont-moeten, ont-dekken, ont-wikkelen ISBN blz. 24,90 L. Coenen & M. ter Horst van Delden De ronde stad Communicatie in de stad van axen ISBN blz. 15,90 J.J. Brouwer & H. van Leeuwen Organiseren in een veranderende wereld Naar een dynamisch organisatieontwikkelings- en kwaliteitsmanagementsysteem ISBN blz. 23,90 Voca Totaal kwaliteitsmanagement Handleiding voor het systematisch werken aan kwaliteit in de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen ISBN blz. 14,60 H. Siebens Facilitating Leadership ISBN p. 14,90 Y. Larock & S. De Weerdt Cocreatief leiderschap Mierenspel ISBN blz. 14,90 U. van Stekelenburg Wel en wee van familiebedrijven ISBN blz. 13,90 E. Van Betsbrugge Public Relations Planning en werkvelden 2de, geactualiseerde en vermeerderde druk ISBN blz. 19,90 E. Damiaens Evenementen organiseren 3de, geactualiseerde druk ISBN In productie T. Das & K. Wagenaar In gesprek met Human Social Functioning Methodische gespreksvoering in begeleidingssituaties ISBN blz. 17,50 E. de Waard-van Maanen De veldheer en de danseres. Omgaan met je levensverhaal Over loopbaanadvies en -coaching 5de, licht gewijzigde druk ISBN blz., ill. 37,90 R. Kersten, W. van Gerwen, M. van Luijtelaar & D. Giltay Veth Een afslag voor Hamed Intervisie-methodiek voor de brede professional in de bemiddeling van werklozen met meervoudige problematiek ISBN blz. 19,-

11 Economie & Bedrijfskunde 9 G. Scholten, C. Kempen & W. van Lieshout Kristallen van samenwerken ISBN blz. 31,90 M. Aartsma, E. Hoffman & W. Reynaert (Red.) De stille kracht van leiderschap Een Indisch perspectief ISBN blz. 29,- S. Langenberg Kritiek als desorganisatie Bedrijfsethiek en waarheidspreken ISBN blz. 31,- Marketing & Reclame C. Holthof Hotelmarketing Algemene principes en het marketingbeleid in de hotelsector in de provincie Antwerpen ISBN blz. 43,- M. Logman Marketingplan Stapsgewijs model met checklists, tools en tips 3de, herziene druk ISBN blz. + cd 26,- M. Logman Marketing voor ondernemers Gids voor starters en groeibedrijven ISBN blz. 17,- M. Logman Entrepreneurial marketing A guide for starters and growthcompanies ISBN p. 17,- T. Van Roy & S. Verstreken A brand new world of marketing Vernieuwende recepten voor merken vandaag ISBN blz., ill., vierkleurendruk 31,90 T. Van Roy (Red.) Digitale marketing en communicatie in de praktijk Twintig professionals aan het woord ISBN blz., ill., vierkleurendruk 46,20 P. De Pelsmacker & N. Dens (Eds.) Advertising Research ISBN p. 59,80 R. Atassi Fakhouri, M. Janssens & J. Pollaerts Facing Arab Women Exploring Motivational Marketing Research in the Arab World ISBN p., ill. 14,80 J. Callebaut (Ed.) Cross-Cultural Window on Consumer Behaviour ISBN p., ill. 19,50 M. Pardina & J. Callebaut El nuevo modelo diagnóstico para el márketing ISBN p. 14,80 J. De Rijcke Handboek Marketing ISBN blz. 45,20 Uitgebreide titelbeschrijving op:

12 10 Economie & Bedrijfskunde K. Maegherman Marketing van diensten ISBN blz. + cd 28,- A.-M. Cotton Transmediaplanning Strategieën en tactieken ISBN In productie A.-M. Cotton Reclame en mediaplanning 2de, herziene druk ISBN blz. 35,- H. Eeckhout Marketing: Een kennismaking ISBN blz. 11,- S. Mertens & R. Van Campenhout Gids bij marktonderzoek Op weg naar betere beleidsbeslissingen ISBN blz. 24,90 Garant-Studieboekprijs 2015 Garant wil uitdrukkelijk de aandacht vestigen op het belang van het studieboek in het hoger onderwijs. Garant moedigt dan ook de ontwikkeling van nieuwe studieboeken aan. Daarom looft Garant de Studieboekprijs 2015 uit. Zie blz

13 Filosofie, Ethiek & Religie Filosofie H. Willemsen & P. de Wind (Red.) Woordenboek Filosofie ISBN In voorbereiding J. Derrida Nederlandse vertaling: R. Sneller Kracht van wet Het mystieke fundament van het gezag ISBN blz. 17,90 C. Van Kerckhove Een goddelijk humanisme Sartres minachting voor de menselijke werkelijkheid ISBN blz. 19,40 E. Kuypers Stilte en onrust Fragmenten uit de alledaagsheid ISBN Cyclus 456 blz. 41,- T. Uytterhoeven Evolutie, cultuur en betekenis ISBN blz. 19,- H. van Stralen Denken over duiden Inleiding in de hermeneutiek ISBN blz. GPRC 20,- H. Kimmerle & R. Schepen Filosofie van het verstaan Een dialoog ISBN blz. 18,90 H. Kimmerle & H. van Rappard Afrika en China in dialoog ISBN blz. 18,90 A. Folkers & H. Kimmerle Heer Bommel in Afrika Religie en geloof in Marten Toonders universum en in het Afrikaanse animisme ISBN blz., ill. 20,- H. Haenen Sage filosofie Pleidooi voor Afrikaanse wegen naar zelfstandigheid ISBN blz. 29,70 R. Devos Biopolitiek en postfordisme ISBN blz. 28,50 R. Devos Waarheid spreken in politiek, onderwijs en vriendschap Michel Foucault over de parrèsia ISBN blz. 23,90 D. Batens Logicaboek Praktijk en theorie van het redeneren 7de, licht herziene druk ISBN blz. 13,90

14 12 Filosofie, Ethiek & Religie D. Batens Menselijke kennis Pleidooi voor een bruikbare rationaliteit 3de, herziene druk ISBN blz. 19,90 E. Weber Kennis ontrafeld Vijftien hedendaagse filosofen over wetenschap, ethiek en metafysica ISBN blz. 14,90 L. Frederix Het objectivistische vooroordeel Meyersons en Husserls visie op de oorsprong van de moderne wetenschap ISBN blz. 26,90 K. Boey Gezichten van de mens bij Paul Ricoeur ISBN blz. 15,- J.-P. Van Bendegem Over wat ik nog wil schrijven ISBN blz., ill., vierkleurendruk 35,- B. Stiegler Als een vliegende vis Over de wording van een filosoof ISBN blz., geb. 13,- M. Kinet De wetenschap van de liefde en de kunst van computeranalyse ISBN blz., geb. 21,90 J. Godderis Weer siddert in mij de liefde die het lichaam sloopt Sapphô van Lésbos blijft brandend ISBN blz., ill., geb. 55,- T. Wolfs (Red.) Schopenhauer lezen ISBN blz. 19,70 H. Berger De ethica van Spinoza ISBN blz. 21,90 E. Kuypers Wachten op God? Kritiek van de utopische verbeeldingskracht ISBN blz. 59,- E. Kuypers Verscheurd paradijs Wijsgerige en pedagogische verkenningen over een ontwortelde cultuur ISBN blz. 34,90 J. Godderis Immanuel Kant over de ziekten van het hoofd Versuch über die Krankheiten des Kopfes Nederlandse vertaling met annotaties en commentaar ISBN blz., ill., geb. 21,50 L. Taccoen Op de plaats van de waarheid kan niet meer gesproken worden De omkering van het goede in het kwade ISBN blz. 19,90 L. Vriens Opvoeden in verwarrende tijden Op weg naar een visie ISBN blz. 14,60

15 Filosofie, Ethiek & Religie 13 S. Demaré Goden, helden en de massa Hedendaagse tragedie ISBN blz. 17,90 P. Van Loocke Het wereldbeeld van de wetenschap Waar we geraakt zijn aan het begin van de eenentwintigste eeuw ISBN blz. 44,50 Ethiek & Moraal J. Verplaetse Het morele brein Een geschiedenis over de plaats van de moraal in onze hersenen ISBN blz. 34,90 M. Cosyns Moreel alfabet Traktaat met medisch-ethische kwesties ISBN In voorbereiding F. van de Laar & P. Derkx Genen wat willen we ermee? 21 wetenschappers over de consequenties van genomics ISBN blz. 20,- C. Van Kerckhove, J. Van Poucke & E. Vens (Red.) Hier staan we voor! Levensbeschouwingen over cruciale ethisch-maatschappelijke thema s ISBN In productie I. Cornu Seksuele ethiek in dynamisch en kwalitatief perspectief ISBN blz. 29,- Freinetschool Het Prisma Kinderrechtenboek Ik heb recht op... ISBN blz., ill., geb., vierkleurendruk 16,- C. Ceulemans Over oorlog en ethiek De traditie van de rechtvaardige oorlog in theorie en praktijk ISBN blz. 39,90 W. Deckers Ethisch leiderschap ISBN blz. 16,90 A. Dillen Ongehoord vertrouwen Ethische perspectieven vanuit het contextuele denken van Ivan Boszormenyi- Nagy ISBN blz. 34,30 X. Vanmechelen Voorbij een enge ethiek ISBN blz. 19,80 S. Langenberg & W. Vandekerckhove (Red.) Hoe vrij is de markt zonder (spirituele) grenzen? ISBN blz. 14,90 S. Langenberg & A. Silljé (Red.) Wil de ethisch expert opstaan? ISBN blz. 11,90

16 14 Filosofie, Ethiek & Religie L. Bouckaert & L. Zsolnai (Eds.) Spirituality as a Public Good ISBN p. 13,80 L. Zsolnai Europe Asia Dialogue on Business Spirituality ISBN p. 15,80 H. Vandaele Zorg om het levenseinde Een ethisch-filosofisch perspectief ISBN blz. 14,90 W. Krikilion Geestelijke gezondheidszorg in het licht van zingeving en spiritualiteit ISBN blz. 21,- P. Patfoort Ma komt zondag bij ons sterven Euthanasie en geweldloosheid ISBN Cyclus 293 blz. 29,- Religie U. Libbrecht Adieu à Dieu Naar een religieus atheïsme ISBN blz. 15,90 H. Debel Eewenoude teksten in een nieuw licht De Dode Zeerollen, Qumran en de Bijbel ISBN blz. 29,- V. Neckebrouck Wie is katholiek? Op zoek naar de katholieke identiteit ISBN In productie V. Neckebrouck Naar de hel met de hel Essay over een groot mysterie ISBN blz. 21,- J. Schrijvers In het licht van de eindigheid Einde van de metafysica en deconstructie van het christendom ISBN blz. GPRC 31,- G. Dierickx De buitenkant van de religie ISBN blz. 34,- R. Stockman Met vreugde in het leven staan ISBN blz. 21,- R. Stockman Maria, de kortste weg naar Jezus ISBN blz. 20,- R. Stockman Onze Vader Het gebed dat Jezus ons leerde ISBN blz. 13,- B. Labuschagne, T. Slootweg & R. Sneller (Red.) Hegels godsdienstfilosofie en de monotheïstische religies Een actuele confrontatie ISBN blz. 29,90

17 Filosofie, Ethiek & Religie 15 K. Justaert Transcendentie in immanentie Goddelijke hoogtes en laagtes met Heidegger, Deleuze en Derrida ISBN blz. 27,90 J. Verachtert God heeft een brede rug De zoektocht van een religieus agnost ISBN blz. 23,90 E. Vandeperre (Red.) Gevaarlijke herinnering. Remi Verwimp De tegendraadse Stem van levensbeschouwelijke tradities ISBN blz. 29,- J. Soetewey (coördinatie) Profeten zwijgen niet Omtrent José Comblin en bevrijdingstheologie ISBN blz., ill. 19,90 J. Soetewey, P. De Witte, E. Rooze & E. Vandeperre Een derde testament Bevrijdende Schriftlezingen ISBN blz. 21,- A. Nugteren Hindoeïsme Heden en verleden 2de, herziene druk ISBN blz., ill. 21,90 H. Rambaran Levensbeschouwelijk hindoeïsme ISBN blz., ill. 19,- A. Al-Laithy What everyone should know about the Qur an ISBN p. 14,90 M.F. Raiyah Pride, Prejudice and Ignorance The western Image of the Muslim Orient ISBN p. 13,90 J.M.F. Van Reeth Kalâm Arabisch denken over God en de wereld ISBN blz. 19,- Praktische filosofie A. Van Sevenant Kleine filosofie van het vrijen ISBN blz. 29,- A. Van Sevenant Levenswerk. Filosofie en aanvaarding ISBN blz. 19,- A. Van Sevenant Filosofie in 100 woorden ISBN blz. 19,60 S. Aerts (Red.) Het filosofisch café in acht vragen ISBN Cyclus 162 blz. 19,- Uitgebreide titelbeschrijving op:

18 Geneeskunde, Psychiatrie, Gezondheidszorg & Farmacie Geneeskunde & Farmacie J. Van Loock Tanden poetsen Hoe het moet ISBN blz., ill., vierkleurendruk 13,- L. Moors Medische terminologie in de praktijk ISBN blz., ill. + weblink 9,90 J. Godderis De hippocratische geneeskunde in al haar staten Reflecties over gezondheid en ziekte onder t zachte fluisteren van de plataan ISBN blz., ill., geb. 95,- G. Fabry (Red.) Leerboek Kinderorthopedie 3de, herziene druk ISBN blz., ill., geb. 87,- L. De Smet & I. Degreef (Red.) m.m.v. D. Stoffelen Handchirurgie. Deel 1: Trauma ISBN blz., ill., geb. 24,- I. Witters (Red.) Prenatale screening en diagnose van chromosomale afwijkingen ISBN In productie A. Bogaerts & R. Devlieger Zwangerschap en obesitas In voorbereiding J. Godderis Eed van Hippokrates Historische beschouwingen inzake de opdracht en de begrenzingen van het medisch handelen ISBN blz., ill., geb. 24,90 A. Bogaerts Obesity and pregnancy An epidemiological and intervention study from a psychosocial perspective ISBN p. 27,- A. Deketelaere Learning with a portfolio in clinical workplaces Practices, pitfalls and perspectives ISBN p. 29,80 A. Bogaerts Vroedkunde Normale baring en kraambed 3de, licht gewijzigde druk ISBN blz. 39,-

19 Geneeskunde, Psychiatrie, Gezondheidszorg & Farmacie 17 M. Heres & H. Vermeulen Simulatie Teamtraining acute gezondsheidzorg en verloskunde Leer- en werkboek ISBN blz. 19,50 E. Andries, R. Stroobandt, F. Verdonck, N. De Cock & F. Sinnaeve ECG. Uit of in het hoofd 5de, licht gewijzigde druk ISBN In productie R.R. Berry Nederlandse vertaling: J. Peelman Slaapstoornissen Registratie en interpretatie ISBN blz., ill. 45,- M. Nelissen Introductie tot de gedragsbiologie ISBN blz. 24,70 L. Calliauw & J. Caemaert Neurochirurgie voor de algemene practicus ISBN blz., ill., geb. 21,- M. De Pover, P. Roosen & A. Vyt (Red.) De multidisciplinaire aanpak van diabetes mellitus ISBN blz. 29,- P. Van Kolen Nek- en rugklachten? Er zelf wat aan doen ISBN blz. 19,90 G. Gilias De apotheker in prenten, verzen en spreuken ISBN blz., ill., vierkleurendruk 29,90 A. Mollen Polariteits- en informatiegeneeskunde ISBN Cyclus 114 blz., ill. 16,90 A. Mollen Gezondheid anders bekeken Wisselwerking tussen materie, energie en chemie ISBN Cyclus 91 blz. 14,90 J. Akkermans Het Enneagram De oorspronkelijke typologie ISBN Cyclus 298 blz. 29,90 Neurologie & Dementie L. Lagae (Red.) Neurologische ontwikkelingsproblemen bij kinderen In voorbereiding D.J. Bakker Wind in het grijze woud Het brein als ontvanger en gever van leven ISBN blz. 14,- C. Lafosse (Red.) Ik herken je niet meer In voorbereiding Publiceren bij Garant? Telefoneer of zend een mail met uw voorstel, bij voorkeur in een vroeg stadium.

20 18 Geneeskunde, Psychiatrie, Gezondheidszorg & Farmacie D. Draulans Het hoofd wil niet meer... Informatie over beginnende dementie ISBN blz., ill. 5,30 M. Jongkind & H. van Rijn NAHder belicht Onderzoek naar het vormgeven van specifieke ondersteuning aan mensen met een niet-aangeboren hersenletsel ISBN blz. 13,90 D. Deseure m.m.v. C. Lafosse Dit is mijn hoofd niet meer Over-leven met een gekwetst brein ISBN Cyclus 62 blz., ill. 12,50 K. Beeckmans & K. Michiels Leven met een hoofdprobleem Neurologische gevolgen van een nietaangeboren hersenletsel ISBN blz. 16,90 C. Van Audenhove, A. Declercq, I. De Coster, N. Spruytte, C. Molenberghs & B. Van den Heuvel Kleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementie ISBN blz. 11,90 N. Spruytte, A. Declercq, B. Herbots, M. Holvoet, R. Elst, J. Van der Flaas, C. Molenberghs, L. Kuylen, J. Lecoutere, B. Van den Heuvel & C. Van Audenhove Kleinschalig genormaliseerd wonen voor mensen met dementie Het antwoord op 101 vragen ISBN blz. 24,90 L. Van Gorp (Red.) Kleur geven aan de grijze massa Ethische vragen over dementie en euthanasie ISBN blz. 21,90 H. Vermeiren Dementie, het blikveld verruimd Introductie in persoonsgerichte zorg en dementia care mapping ISBN blz. 15,- H. Delameillieure Vragen en antwoorden over dementie Voor mensen met een beginnende dementie en hun omgeving 2de, licht gewijzigde druk ISBN blz. 6,60 M. Mol Willen we het weten? De ziekte van Huntington in de familie 2de, licht gewijzigde druk ISBN Cyclus 200 blz. 22,- J. Verschraegen, G. De Corte & B. Van den Heuvel E-dementie 2de, herziene druk ISBN blz. + cd 30,- S. Sergeant & P. Verhaest Tekeningen: S. De Buysere Dingske Een beeldboek over dementie ISBN blz., ill., vierkleurendruk 40,- Handleiding bij beeldboek Dingske ISBN blz. 10,- Set: Beeldboek + Handleiding ISBN ,-

Inhoud. Literatuurwetenschap 41 Boeken over literatuur en auteurs 41 Toneel 43. Milieukunde Ecologie Biologie 44

Inhoud. Literatuurwetenschap 41 Boeken over literatuur en auteurs 41 Toneel 43. Milieukunde Ecologie Biologie 44 Inhoud Economie Bedrijf en Organisatie 3 Studieboeken en overzichtswerken 3 Organisatie, management en personeelsaangelegenheden 6 Studies en onderzoek 9 Praktische boeken 12 Filosofie Logica Ethiek Religie

Nadere informatie

Inhoud. Literatuurwetenschap 36 Boeken over literatuur en auteurs 36 Toneel 38. Milieukunde Ecologie Biologie 39

Inhoud. Literatuurwetenschap 36 Boeken over literatuur en auteurs 36 Toneel 38. Milieukunde Ecologie Biologie 39 Inhoud Economie Bedrijf en Organisatie 3 Studieboeken en overzichtswerken 3 Organisatie, management en personeelsaangelegenheden 5 Studies en onderzoek 8 Praktische boeken 11 Filosofie Logica Ethiek Religie

Nadere informatie

Garant wordt dit jaar 25. Dat verdient extra aandacht. Nieuwe boeken - Voorjaar 2015

Garant wordt dit jaar 25. Dat verdient extra aandacht. Nieuwe boeken - Voorjaar 2015 25 Garant wordt dit jaar 25. Dat verdient extra aandacht. Mede daarom stelt Garant de Studieboekprijs in. Kijk op www.studieboekprijs.com En er komen Garant25-Congressen, onder meer: Donderdag, 7 mei:

Nadere informatie

Leesweek Søren Kierkegaard Vrees en beven

Leesweek Søren Kierkegaard Vrees en beven Leesweek Søren Kierkegaard Vrees en beven 16-20 juli Docent: Victor Kal Abraham bindt zijn zoon op het altaar (Genesis 22). Humaan kan men zijn daad niet noemen, maar het is in opdracht van God dat Abraham

Nadere informatie

FondsenDisk FondsenDisk 2015

FondsenDisk FondsenDisk 2015 Non-Fictie - 000 2015-03-1952 FondsenDisk FondsenDisk 2015 FondsenDisk 2015 : het fondsenboek op cd-rom. - [Zutphen] : Walburg Pers, [2015]. - 1 cd-rom : kleur ; 12 cm + 1 tekst (7 pagina's). - (Fondsendisk).

Nadere informatie

Rijnja, Guido Kleur bekennen

Rijnja, Guido Kleur bekennen Non-Fictie - 000 2014-41-4936 Rijnja, Guido Kleur bekennen Kleur bekennen : overheidscommunicatie in vijf spanningsbogen / Guido Rijnja, Vera de Witte ; eindredactie: Lies Meiboom. - Amsterdam : Adfo Groep,

Nadere informatie

STUVO Voorlichtingsmiddag VWO 7 januari 2014

STUVO Voorlichtingsmiddag VWO 7 januari 2014 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deelnemende scholen... 5 Voorlichtingsrondes... 6 Sector... 6 Sector Gedrag en Maatschappij... 12 Sector Gezondheidszorg... 17 Sector Multidisciplinair... 21 Sector Natuur

Nadere informatie

Elcker-ik centrum. ontmoetingen

Elcker-ik centrum. ontmoetingen Driemaandelijks tijdschrift - april - mei - juni 2015 België - Belgique PB 2030 Antwerpen X 8/531 erkenningsnr.: P702 045 afgiftekantoor: Antwerpen x Elcker-ik centrum l e z i n g e n c u r s u s s e n

Nadere informatie

LEERPLAN NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER LERAAR SO GROEP 1

LEERPLAN NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER LERAAR SO GROEP 1 LEERPLAN NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER LERAAR SO GROEP 1 Leerplan NCZ-Leraar SO-Groep 1 Pagina 1 INHOUD 1. Algemene situering van de cursus NCZ 3 2. Doel van de cursus NCZ 3 3. Basiscompetenties leraar

Nadere informatie

ETALAGE 2014 EDUCATIEF AANBOD/WERKING/LEDEN/ AFDELINGEN/ACTIES/DIENSTVERLENING/ MEDIA&COMMUNICATIE

ETALAGE 2014 EDUCATIEF AANBOD/WERKING/LEDEN/ AFDELINGEN/ACTIES/DIENSTVERLENING/ MEDIA&COMMUNICATIE ETALAGE 2014 2015 EDUCATIEF AANBOD/WERKING/LEDEN/ AFDELINGEN/ACTIES/DIENSTVERLENING/ MEDIA&COMMUNICATIE 2 Etalage ETALAGE 2014/2015 Beste bestuurslid van HVV, Beste vrijzinnige, Ook dit jaar zijn we bijzonder

Nadere informatie

voorjaar 2014 filosofie geschiedenis psychologie economie nt uitgeverij boom nelissen

voorjaar 2014 filosofie geschiedenis psychologie economie nt uitgeverij boom nelissen voorjaar 2014 filosofie geschiedenis psychologie economie nt uitgeverij boom nelissen VOORWOORD Boom uitgevers Amsterdam maakt deel uit van Koninklijke Boom Uitgevers (KBU). Het adagium van dit bedrijf

Nadere informatie

vorming voor volwassenen c u r s u s s e n l e z i n g e n w o r k s h o p s u i t s t a p p e n p r o j e c t e n winter

vorming voor volwassenen c u r s u s s e n l e z i n g e n w o r k s h o p s u i t s t a p p e n p r o j e c t e n winter vorming volwassenen voor c u r s u s s e n l e z i n g e n w o r k s h o p s u i t s t a p p e n p r o j e c t e n winter 2010 Inhoud Thema s in de kijker I have a dream 2 Actua & Geschiedenis 5 Culturen

Nadere informatie

AANWINSTEN PXL-bibliotheek januari - juni 2015

AANWINSTEN PXL-bibliotheek januari - juni 2015 AANWINSTEN PXL-bibliotheek januari - juni 2015 Aardrijkskunde / Biotechnologie / Techniek / Toerisme Combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen/ Werkgroep CROW; Infrastructuur en bomen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Werk maken van toekomst voor iedereen. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014

Nieuwsbrief. Werk maken van toekomst voor iedereen. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014 Nieuwsbrief Caritas Catholica Vlaanderen vzw Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014 Kort tweemaandelijks bericht van Caritas Catholica Vlaanderen vzw Werk maken van toekomst voor iedereen

Nadere informatie

Informatie over boeken, cursussen, lezingen evenals te downloaden artikelen vindt u op de website: www.mdelfos.nl

Informatie over boeken, cursussen, lezingen evenals te downloaden artikelen vindt u op de website: www.mdelfos.nl Dr. Martine-France Delfos studeerde psychologie (Klinische Research) eind jaren zestig en Franse taal- en letterkunde begin jaren negentig aan de Universiteit van Utrecht. In 1999 promoveerde zij op een

Nadere informatie

lezingen cursussen ontmoetingen ElckE r-ik c E ntrum

lezingen cursussen ontmoetingen ElckE r-ik c E ntrum Driemaandelijks tijdschrift - januari-februari-maart 2014 België - Belgique PB 2030 Antwerpen X 8/531 erkenningsnr.: P702 045 afgiftekantoor: Antwerpen x ElckE r-ik c E ntrum lezingen cursussen ontmoetingen

Nadere informatie

New New publication cultures in the humanities

New New publication cultures in the humanities Non-Fictie - 000 2014-20-3064 New New publication cultures in the humanities New publication cultures in the humanities : exploring the paradigm shift / edited by Pe ter Da vidha zi. - Amsterdam : Amsterdam

Nadere informatie

Alleen minder bekende studies worden uitgelegd

Alleen minder bekende studies worden uitgelegd Woensdag 29 oktober 2014 WO Studies Alleen minder bekende studies worden uitgelegd Gezondheidszorg 2. Psychobiologie Als psychobioloog ga je op zoek naar de biologische achtergrond van psychologische processen.

Nadere informatie

Vakliteratuur voor Littérature professionnelle pour

Vakliteratuur voor Littérature professionnelle pour Business & Economics Vakliteratuur voor Littérature professionnelle pour managers en professionals managers et professionnels economische beroepen professions économiques juridische beroepen professions

Nadere informatie

AGC Glass building/ Samyn, Philippe; De Coninck, Jan. - Tielt : Lannoo Campus, 2014

AGC Glass building/ Samyn, Philippe; De Coninck, Jan. - Tielt : Lannoo Campus, 2014 AANWINSTEN 2014 Bouw / groenmanagement / technologie / wetenschappen AGC Glass building/ Samyn, Philippe; De Coninck, Jan. - Tielt : Lannoo Campus, 2014 Algemene chemie. Van atomen tot thermodynamica/

Nadere informatie

Chinese filosofie voor westerse managers

Chinese filosofie voor westerse managers Wijsheid in Bedrijf Chinese filosofie voor westerse managers Huibert de Man en Helen (Haijing) de Haan Inspiratie vanuit het Oosten Leiders en managers staan ter discussie. Velen geven managers de schuld

Nadere informatie

Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976]

Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976] Het keerpunt tussen komen en gaan, dat is waar wij elkaar ontmoeten [Botho Strauss, Trilogie van het weerzien, 1976] Beste vrienden, Cultuur floreert soms op ongewone plaatsen, op speciale tijdstippen

Nadere informatie

nu en straks sofie sergeant (1975) studeerde orthopedagogiek

nu en straks sofie sergeant (1975) studeerde orthopedagogiek nu en straks Sofie Sergeant Saar De Buysere sofie sergeant (1975) studeerde orthopedagogiek aan de ugent en bewegingsexpressie in de hulpverlening aan de Fontys Hogeschool tilburg. Zij werkt al jaren met

Nadere informatie

KICK-OFF - 7 mei 2015

KICK-OFF - 7 mei 2015 g Sociaal Fonds VOHI & 331 KICK-OFF - 7 mei 2015 Literatuur overzicht 1 LITERATUUR OVERZICHT 3 1. Agressie 3 1.1. Agressie bij of t.a.v. kinderen en jongeren 3 1.2. Agressie bij of t.a.v. ouderen 3 1.3.

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

woord vooraf organisatie Secretariaat Geen wijsheid zonder kennis, maar ook geen kennis zonder wijsheid. Emanuel Kant

woord vooraf organisatie Secretariaat Geen wijsheid zonder kennis, maar ook geen kennis zonder wijsheid. Emanuel Kant ORGANISATIE woord vooraf organisatie dr. Korrie van Helvert Directeur Shirley Welten Bureaumanager Renata van den Berg Bureaumedewerker Jan Hijna Cursusbegeleider (cursus 3 en 17) Secretariaat Postadres:

Nadere informatie

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs Sint Lucas Antwerpen (Audiovisuele en Beeldende Kunsten) Sociaal-Agogisch

Nadere informatie

RSV-Wijzer, een Vlaamse visie op relationele en seksuele vorming

RSV-Wijzer, een Vlaamse visie op relationele en seksuele vorming RSV-Wijzer, een Vlaamse visie op relationele en seksuele vorming Sensoa is het Vlaams Expertisecentrum voor seksuele gezondheid. www.sensoa.be / 03 238 68 68 President Building / Vijfde verdieping F. Rooseveltplaats

Nadere informatie

t r a n s p e r s o o n l i j k t i j d s c h r i f t

t r a n s p e r s o o n l i j k t i j d s c h r i f t t r a n s p e r s o o n l i j k t i j d s c h r i f t 38 35 pantavoorjaar 2005 Mededogende communicatie: Spreken vanuit het hart Naar een nieuw mensbeeld in de wetenschap Integrale Multidimensionele Psychologie

Nadere informatie

Aanwinstenlijst boeken PHL-bibliotheek 2007

Aanwinstenlijst boeken PHL-bibliotheek 2007 Aanwinstenlijst boeken PHL-bibliotheek 2007 Thema s : Algemeen Architectuur Beeldende Kunst Biotechniek Communicatie / Talen Economie Filosofie Game Design Geschiedenis Gezondheidszorg Handboeken Secundair

Nadere informatie