Inhoud. Literatuurwetenschap 36 Boeken over literatuur en auteurs 36 Toneel 38. Milieukunde Ecologie Biologie 39

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Literatuurwetenschap 36 Boeken over literatuur en auteurs 36 Toneel 38. Milieukunde Ecologie Biologie 39"

Transcriptie

1 Inhoud Economie Bedrijf en Organisatie 3 Studieboeken en overzichtswerken 3 Organisatie, management en personeelsaangelegenheden 5 Studies en onderzoek 8 Praktische boeken 11 Filosofie Logica Ethiek Religie Antropologie 12 Filosofie Logica Ethiek 12 Introducties en studieboeken 12 Boeken over filosofen 12 Essays 13 Religie 16 Antropologie 17 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg 17 Boeken voor patiënten, familie en hulpverleners 17 Boeken voor de professionele praktijk 21 Geneeskunde en farmacie 21 Psychiatrie, psychopathologie en verslavingsproblemen 22 Gerontologie en geriatrie 26 Paramedische disciplines 26 Organisatie van de gezondheidszorg 27 Studies en onderzoek 28 Studieboeken 30 Geschiedenis Archeologie Kunsten Cultuurgeschiedenis 31 Geschiedenis 31 Studies en onderzoek 31 Studieboeken, studiemateriaal en bibliografieën 33 Archeologie Kunst- en Cultuurgeschiedenis 34 Literatuurwetenschap 36 Boeken over literatuur en auteurs 36 Toneel 38 Milieukunde Ecologie Biologie 39 Opvoeding Onderwijs 39 Opvoeding 39 Boeken voor ouders en andere opvoeders 39 Studies, onderzoek en boeken voor professionele hulpverleners 41 Onderwijs 45 Algemene publicaties, studies en onderzoek 45 Organisatie, beleid en ontwikkeling 52 Leraren- en docentenopleiding en begeleiding 57 Methodiek en didactiek 62 Leerlingbegeleiding Boeken voor leerkrachten, directies en begeleidingsdiensten 71 Leerlingbegeleiding Boeken voor ouders Boeken voor leerlingen/ studenten 75 Studie- en beroepskeuze(begeleiding) 77 Orthopedagogiek 78 Algemene publicaties en studieboeken 78 Boeken voor professionele hulpverleners, studies en onderzoek 81 Psychologie Psychotherapie Psychoanalyse 89 Boeken voor ouders, hulpverleners en voor zelfstudie 89 Studieboeken 91 Boeken voor professionele hulpverleners 92 Studies en onderzoek 96

2 2 Inhoud Boeken i.v.m. organisatiekunde 97 Praktische boeken 98 Recht Criminologie 99 Sociale Wetenschappen: Maatschappij Gezin Welzijn Politiek Communicatie Media 101 Maatschappijvraagstukken 101 Gezin en samenlevingsvormen 105 Maatschappelijke dienstverlening Welzijnszorg 106 Organisatie en training 109 Sociale bewegingen 110 Politiek, landen- en volkerenstudies 110 Communicatie en massamedia 112 Taalkunde Taalonderwijs 114 Technologie Techniek Wis- en Natuurkunde 118 Toerisme Horeca 118 Anderstalige edities van Nederlandstalige Garant-publicaties 120 Reeksen 123 Tijdschriften 132 Auteursregister 133

3 Economie Bedrijf en organisatie Studieboeken en overzichtswerken M. De Clercq Economie toegelicht Een leerboek over algemene economie 14e, herziene druk ISBN blz. 53,50 T. Debels Economisch verklarend woordenboek ISBN blz. 34,- G. Van Rompuy & W. Vochten Basismodellen voor economische analyse ISBN blz. 19,60 F. Heylen Macro-economie 2e, herziene druk ISBN XXII blz. 59,- A. Van Poeck Economische politiek Principes en ervaringen 4e, herziene en uitgebreide druk ISBN blz. 28,60 L. Cuyvers, R. Embrechts & G. Rayp Internationale economie ISBN blz. 39,90 L. Cuyvers & G. Vandewalle Techniek van de binnen- en buitenlandse handel Handboek ISBN blz. 38,50 L. Cuyvers & G. Vandewalle Techniek van de binnen- en buitenlandse handel Modellenboek ISBN blz. 12,90 S. Mertens & R. Van Campenhout aagids bij marktonderzoek Op weg naar betere beleidsbeslissingen ISBN blz. 24,90 K. Wijnen, W. Janssens, P. De Pelsmacker & P. Van Kenhove Marktonderzoek in de praktijk Gebruik en interpretatie van statistische procedures met behulp van SPSS ISBN blz. 64,90 P. De Pelsmacker & N. Dens (Eds.) Advertising research ISBN In productie J. De Rijcke Handboek Marketing ISBN blz. 45,20 M. Logman Marketingplan Stapsgewijs model met checklists, tools en tips 3e, herziene druk ISBN blz. + cd-rom 26,-

4 4 Economie Bedrijf en Organisatie K. Maegherman Marketing van diensten ISBN blz. + cd-rom 28,- A. Verbruggen aaeconomische benadering van milieu en milieubehoud ISBN blz. 21,- J. Callebaut Marketing is menselijk ISBN blz. 15,90 B. Clarysse (Red.) Eendagsvlieg of pionier Welke ondernemer redt onze economie? ISBN blz. 34,90 C. Siau & R. Mercken Boekhouding en financiële rapportering Boek 1 Met bespreking van de IAS/IFRS-normen 3e, herziene druk ISBN blz. 36,90 R. Mercken & C. Siau Boekhouding en financiële rapportering Boek 2 4e, herziene druk ISBN blz. 29,90 S. Plateau & G. Van Herck Consolidatieboekhouden ISBN blz. 31,90 A.-M. Cotton Reclame en mediaplanning ISBN blz. 19,50 H. Eeckhout Marketingcommunicatie op business-tobusiness- en consumentenmarkten ISBN blz. 14,90 H. Eeckhout Marketing: Een kennismaking ISBN blz. 11,- Procura vzw VZW s en verzekeringen 2e, herziene druk ISBN blz. 15,60 Procura vzw Oprichting en bestuur van een vzw 4e, herziene druk ISBN blz. 24,90 Procura vzw De verplichtingen van een kleine vzw Handleiding voor bestuurders ISBN blz. 29,90 Procura vzw VZW en de fiscus, en meer ISBN blz. 14,90 S. Tuytten Jaarrekening Efficiënt beleidsinstrument voor verenigingen ISBN blz. 24,90 S. Ruysschaert Optimale BTW-aftrek voor gemeenten en vzw s ISBN blz. 31,90 S. Ruysschaert, R. De Vroe & S. Rousseaux VZW en BTW ISBN blz. 44,50

5 Economie Bedrijf en Organisatie 5 L. Poelaert Financieel beheer voor managers ISBN blz. 19,70 F. Buelens & J. Van den Broeck Financieel-institutionele analyse van de Belgische beursgenoteerde spoorwegsector ISBN blz. 34,90 R. Mercken De investeringsbeslissing Een beleidsgerichte analyse ISBN blz. + cd-rom 35,90 N. Houthoofd Strategisch management Concepten, analysemethoden en toepassingen ISBN blz. 13,- S. Késenne & C. Reyns (Red.) Kwantitatief bekeken Liber Amicorum Prof. dr. Robert Vanstraelen ISBN blz. 39,- W. Bruggeman & P. Everaert Kostprijscalculatie en managementaccounting 4e, herziene druk ISBN blz. 24,90 P. Everaert, M. Matthys & W. Bruggeman Kostprijscalculatie: Oefeningen 3e, herziene druk ISBN blz. 9,90 C. Holthof Bedrijfseconomie voor de hotelsector 2e, herziene druk ISBN blz. 19,10 L. Cuyvers & B. Kerremans Internationale economische organisaties 2e, herziene druk ISBN blz. 23,50 L. Cuyvers & M. Dumont Internationale handelspolitiek 2e, herziene druk ISBN blz. 24,90 D. Phillips & J. Van Loon (Red.) Economische terminologie en lexicografie ISBN blz. 13,90 Organisatie, management en personeelsaangelegenheden J. Ceuleers Goed bestuur In voorbereiding P. Steerneman Nieuw perspectief op veranderingsmanagement: ALERT transitiemanagement ISBN blz. 15,90 W. de Moor Het proces van organiseren Individueel en sociaal constructionisme Praktijkmodellen ISBN blz. 38,90

6 6 Economie Bedrijf en Organisatie H. Lodewyckx Het organisatiedilemma Genietbare en doeltreffende bedrijven en organisaties ISBN blz. 16,90 H. Roose Managen van een netwerkorganisatie ISBN blz. 18,90 J.J.A.M. Reijniers (Red.) De interimmanager in de praktijk Professionalisering als basis voor kwaliteit ISBN blz. 24,90 J.J. Brouwer & H. van Leeuwen Organiseren in een veranderende wereld Naar een dynamisch organisatieontwikkelings- en kwaliteitsmanagementsysteem ISBN blz. 23,90 R. Bouwen, K. De Witte, H. De Witte & T. Taillieu (Red.) Van groep naar gemeenschap ISBN blz. 40,30 D. van den Berg (Red.) Denk aan je mensen Weerbarstigheid te lijf in het onderwijs en elders ISBN blz. 14,80 H. Siebens Facilitating leadership ISBN blz. 14,90 U. van Stekelenburg Wel en wee van familiebedrijven ISBN blz. 13,90 E. Van Betsbrugge Public Relations Planningen en werkvelden ISBN blz. 16,40 E. Damiaens Evenementen organiseren ISBN blz. 14,- L. Dekeyser Sociaal-agogische organisatieleer Deel 1: Leren kijken naar organisaties 2e, herziene druk ISBN blz. 10,40 L. Dekeyser Sociaal-agogische organisatieleer Deel 2: Veranderen van organisaties 2e, herziene en vermeerderde druk ISBN blz. 17,20 T. Das & K. Wagenaar In gesprek met Human Social Functioning Methodische gespreksvoering in begeleidingssituaties ISBN blz. 17,50 E. de Waard-van Maanen De veldheer en de danseres. Omgaan met je levensverhaal Over loopbaanadvies en -coaching 5e, licht gewijzigde druk ISBN blz., geïll. 37,90 J. Boogaars, E. van Hardeveld & F.E. Woertman aacounselling in nieuw perspectief Ont-moeten, ont-dekken, ont-wikkelen ISBN blz. 24,90

7 Economie Bedrijf en Organisatie 7 J. Stevens Gezien en beluisterd worden heelt de mens Over persoonlijke begeleiding ISBN blz. 15,90 G. Merckx & M. Hellemans Rijkdom aan verscheidenheid Diversiteit op de werkvloer ISBN blz. 21,- VLIR Werkgroep Gelijke Kansen (Eds.) aaequality guide. HR instruments for equal opportunities at universities ISBN blz. 30,- VLIR Werkgroep Gelijke Kansen (Eds.) aaequality guide. HR instruments for equal opportunities at universities Tools annex ISBN blz. 19,- X. Eelen & L. Cuylaerts B(ege)leide Intrede. Arbeidsintegratie van (ex-)gedetineerden Praktische gids voor het HR-Management ISBN blz. 13,90 S. Lievens, K. Fujiki & M. de Monchy Tussen de lijnen Over grafologie ISBN blz. + bijlage 19,70 S. Langenberg & W. Vandekerckhove (Red.) Hoe vrij is de markt zonder (spirituele) grenzen? ISBN blz. 14,90 S. Langenberg & A. Silljé (Red.) Wil de ethisch expert opstaan? ISBN blz. 11,90 S. Langenberg aakritiek als desorganisatie Bedrijfsethiek en waarheidspreken ISBN blz. 31,- L. Bouckaert & L. Zsolnai (Eds.) Spirituality as a public good ISBN blz. 13,80 L. Zsolnai aaeurope Asia Dialogue on business spirituality ISBN blz. 15,80 M. Aartsma, E. Hoffman & W. Reynaert (Red.) De stille kracht in leiderschap Een Indisch perspectief ISBN In productie H. Siebens Zakenethiek 3e, herziene druk ISBN blz. 5,50 H. Siebens Stress op het werk ISBN blz. 9,80 A.M.L. van Wieringen, J. Ax, P.N. Karstanje & J.C. Voogt Organisatie van scholen 2e, herziene druk ISBN blz. 24,90 Q.L. Merkies (Red.) Verwerven van het supervisorschap ISBN blz. 17,10 Q.L. Merkies (Red.) Reflecteren door professionele begeleiders ISBN blz. 15,10

8 8 Economie Bedrijf en Organisatie VOCA Leren in veelvoud ISBN blz. 17,- VOCA Totaal kwaliteitsmanagement Handleiding voor het systematisch werken aan kwaliteit in de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen ISBN blz. 14,60 I. Laperre & M. Audenaert Competentiemanagement met kansengroepen ISBN blz. + dvd 27,- N. Van den Heuvel, W. Herremans, P. Van der Hallen, Ch. Erkel & P. Courtioux (Eds.) De arbeidsmarkt in Vlaanderen 2006 Special issue: Active ageing, early retirement and employability ISBN blz. 26,70 Studies en onderzoek I. Zinovieva & R. Pepermans aabrussels, Belgium and the knowledge economy ISBN blz., geïll., geb., vierkleurendruk 24,90 L. Tindemans & D. Cardon de Lichtbuer (Red.) Albert Coppé ISBN blz. 34,90 G. De Vylder Globalisering, groei en ontwikkeling Een andere kijk op de hedendaagse economische wereldgeschiedenis ( ) ISBN blz. 24,90 W. Aerts & A. Jorissen (Red.) Business combinations Tendensen in groepsverslaggeving ISBN blz. 21,- L. Wullaerts Successful mergers and acquisitions with Benelux companies With over 100 examples, profiles of key persons and families, special European sections ISBN blz., geb. 44,40 M. D Haese & N. Vinck Local institutional innovation and pro-poor agricultural growth The case of small-woolgrowers associations in South-Africa ISBN blz. 39,- W. Aerts (Red.) Fair Value Accounting Perspectieven en toepassingsdomeinen ISBN blz. 35,90 W. Keeris & P.F. Anthonissen Blijven of verdwijnen? Genoteerd op Euronext Belgische small caps en hun overlevingskans op de eerste paneuropese beurs ISBN blz. 13,90 L. Peeters, P. Matthyssens & L. Vereeck (Red.) Stakeholder-synergie 25e Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres ISBN blz. 58,50

9 Economie Bedrijf en Organisatie 9 P. Moerman, J.J. Brouwer & G.J. de Ruiter Angelsaksen versus Rijnlanders Zoektocht naar overeenkomsten en verschillen in Europees en Amerikaans denken ISBN blz. 19,90 J. Callebaut, H. Hendrickx, M. Janssens, C. Fauconnier a.o. The Naked Consumer today Or an overview of why consumers really buy things, and what this means for marketing 3e, herziene herdruk ISBN blz., geïll. 25,- H. Gaus Why yesterday tells of tomorrow How the long waves of the economy help us determine tomorrow s trends ISBN blz., geïll. 19,- H. Gaus Warum Gestern über Morgen erzählt Die Hilfe der langen Wellen der Konjunktur für die Trendbestimmung von Morgen ISBN blz., geïll. 19,- R. Atassi Fakhouri, M. Janssens & J. Pollaerts Facing Arab Women Exploring Motivational Marketing Research in the Arab World ISBN blz., geïll. 14,80 J. Callebaut (Ed.) Cross-Cultural Window on Consumer Behaviour ISBN blz., geïll. 19,50 J. Callebaut, C. Paelinck & D. Lam Understanding Chinese Consumers A New Way of Approaching Marketing in Chinese Culture ISBN blz., geïll. 18,10 M. Pardina & J. Callebaut El nuevo modelo diagnostico para el marketing ISBN blz., geïll. 14,80 M. Frans, K. Seynaeve & J. Vranken (Red.) Balanceren op een slappe koord Spanningsvelden in de sociale economie ISBN blz. 16,- H. Koning & P. Van Damme Linking rural formal and informal finance ISBN In voorbereiding J. Van Mierlo & C. Macharis Goederen- en personenvervoer Vooruitzicht en breekpunten ISBN blz. 44,90 G. Blauwens, P. D Haens & A. Van Breedam (Red.) Logistiek: Laatste front in de concurrentieslag ISBN blz. 29,90 F. Witlox (Red.) Beveiliging in het vrachtvervoer Mythe, macht of noodzaak? ISBN blz. 25,- F. Witlox & T. Notteboom (Red.) Eerlijke concurrentie in het wegvervoer: realiteit of mythe? ISBN blz. 22,- H. Meersman, P. Roosens, E. Van de Voorde & F. Witlox (Eds.) Optimising strategies in the air transport business Survival of the fittest? ISBN blz. 26,50

10 10 Economie Bedrijf en Organisatie G. Blauwens & F. Witlox Multimodaal vervoer Zoektocht naar synergie tussen de modi ISBN blz. 25,60 C. Coeck, J.-P. Merckx & A. Verbeke Haveneconomie en logistiek ISBN blz. 29,90 C. Macharis & A. Verbeke Intermodaal binnenvaartvervoer Economische en strategische aspecten van het intermodaal binnenvaartvervoer in Vlaanderen ISBN blz. 21,- H. Meersman, P. Roosens, E. Van de Voorde & F. Witlox (Red.) Luchtvervoer in België en Nederland Verdere expansie of grenzen aan de groei? ISBN blz. 24,50 A. Verbeke & M. Dooms De zaak DHL Het regional hub project van DHL in Brussel-Nationaal: een socio-economische en maatschappelijke evaluatie ISBN blz. 24,- H. Webers, J. Janssens & C. Peeters Het economische en financiële belang van de haven van Antwerpen op regionaal en lokaal niveau ISBN blz. 19,- C. Peeters, G. De Monie, T. Maes & W. Cuppens Het economisch, financieel en strategisch belang van de haven van Gent Toekomstscenario s ter versterking van de concurrentiepositie ISBN blz. 21,40 C. Peeters, H. Webers, R. Bormans & T. Thijssens Het economisch, financieel en strategisch belang van de haven van Antwerpen Huidige betekenis en toekomstvisie ISBN blz. 21,50 T. Notteboom (Ed.) Current Issues in Port Logistics and Intermodality ISBN blz. 19,90 E. Haezendonck Essays on strategy analysis for seaports ISBN blz. 30,- E. Van Hooydonk Soft values of seaports A strategy for the restoration of public support for seaports ISBN blz., geïll. 32,- R. Aernoudt Duurzaam ondernemen in Europese context ISBN blz. 28,- D. Coeckelbergh Ethisch beleggen in België Het verhaal van zachte waarden, harde feiten en grote mythes ISBN In voorbereiding F. Bostyn & A. Boytsun (Eds.) Ownership and Privatisation in Poland Governance Implications of Poland s Accession to the European Union ISBN blz. 23,90 T. Taillieu (Ed.) Collaborative strategies and multiorganizational partnerships

11 Economie Bedrijf en Organisatie 11 ISBN blz. 44,50 A. de Bos Bedrijfseconomische aspecten van Intellectual Capital Meten is weten, maar hoe weten te meten? ISBN blz. 12,- K. Pelsmaekers & C. Rollo (Eds.) Economically speaking Essays in honour of Chris Bracke ISBN blz. 39,- Praktische boeken H. Siebens aaover 1 en Ander Verantwoorde gespreks- en vergadertechnieken ISBN blz. 17,90 T. Debels Behavioral finance Motivatiepsychologie van de belegger ISBN blz. 33,90 T. Debels De emotionele belegger ont(k)leed Een benadering vanuit de neuro-economie ISBN blz. 16,- T. Debels Beter beleggen in 6 praktische stappen De kern-satellietbenadering ISBN blz. 23,90 G. ter Veer & P. Vermeulen aabeleggen op de golven Ontdekking van de beleggingskaart met haar scenario s ISBN In productie L. Verbruggen, R. Van de Walle & F. Robeyns Verkopen anders bekeken ISBN blz. 14,60 CEVORA Schriftelijke communicatie ISBN blz. 12,20 CEVORA Klachtenbehandeling ISBN blz. 7,90 P. Gillaerts & S. Verrept (Red.) Voor een veer van goud De tien beste verkoopbrieven ISBN blz., geïll. 8,40 A. Lanssens, S. Speybrouck & A. Vanherf Nederlands op de werkvloer Een handleiding voor organisatoren en lesgevers Nederlands op de werkvloer in Vlaanderen ISBN blz. 23,50 S. Verhoeven & J. van Nuland aaslimmer dan je baas Dyslexie op het werk ISBN Cyclus 159 blz. 18,20 Uitgebreide titelbeschrijving op:

12 Filosofie Logica Ethiek Religie Antropologie Filosofie Logica Ethiek Introducties en studieboeken T. van der Kaaij & F. de Mink Denken over geluk ISBN In voorbereiding T. Vandevelde Levens-wijzer Introductie tot de filosofie ISBN blz. 7,40 R. Van Driessche Historisch overzicht van de wijsbegeerte en de ethiek: Van de Oudheid tot Kant ISBN blz. 5,70 R. Van Driessche & R. Van Roy Historisch overzicht van de wijsbegeerte en de ethiek: De negentiende en twintigste eeuw ISBN blz. 9,80 E. Kuypers Luisterend denken Moderne westerse ideeëngeschiedenis en de muziek van het leven ISBN blz. 19,90 D. Batens Logicaboek Praktijk en theorie van het redeneren 7e, licht herziene druk ISBN blz. 13,90 T. De Mey & I. Douven Kennis voor beginners Project van de epistemologie ISBN In voorbereiding T. De Mey & I. Douven Kennis voor gevorderden Project van de cognitiefilosofie In voorbereiding T. De Mey & I. Douven Kennis voor experts Project van de wetenschapsfilosofie In voorbereiding H. Siebens Zakenethiek 3e, herziene druk ISBN blz. 5,50 E. Weber Kennis ontrafeld Vijftien hedendaagse filosofen over wetenschap, ethiek en metafysica ISBN blz. 13,90 Boeken over filosofen K. Boey aagezichten van de mens bij Paul Ricoeur ISBN blz. 15,- J. Tacq (Red.) Het oeuvre van Pierre Bourdieu ISBN blz. 18,50

13 Filosofie Logica Ethiek Religie Antropologie 13 E. Kuypers (Red.) Nietzsche, nu of nooit ISBN blz. 7,30 E. Kuypers (Red.) Wittgenstein in meervoud ISBN blz. 5,80 E. Kuypers (Red.) Volgens Edward Schillebeeckx ISBN blz. 6,- E. Kuypers (Red.) Sporen van Spinoza ISBN blz. 7,30 E. Kuypers (Red.) Over Heidegger gesproken ISBN blz. 6,90 E. Kuypers (Red.) De levende Kierkegaard ISBN blz. 8,40 T. Wolfs Schopenhauer lezen Essays In voorbereiding E. Kuypers Wachten op God? Of zelf zoeken naar ethische en pedagogische perspectieven in een pluralistische leefwereld? ISBN In voorbereiding M. Kinet De wetenschap van de liefde en de kunst van computeranalyse ISBN In productie J.-P. Van Bendegem aaover wat ik nog wil schrijven ISBN blz., geïll., vierkleurendruk 35,- B. Stiegler Als een vliegende vis Over de wording van een filosoof ISBN blz. 13,- J. Verplaetse Het morele brein Een geschiedenis over de plaats van de moraal in onze hersenen ISBN blz. 34,90 V. Neckebrouck aamythen, riten en hun toekomst ISBN blz. 19,- E. Kuypers Verscheurd paradijs Wijsgerige en pedagogische verkenningen over een ontwortelde cultuur ISBN blz. 34,90 K. Poma De verlichting. Pijler van onze beschaving ISBN In productie L. Vriens Opvoeden in verwarrende tijden Op weg naar een visie ISBN blz. 14,60 J. de Kroon Over de ziel Topologie en effect van een leegte ISBN blz. 18,90 S. Kierkegaard Daden van liefde ISBN blz. 12,20

14 14 Filosofie Logica Ethiek Religie Antropologie J. Verhaeghe & K. Verrycken (Red.) Filosofie als levenshouding ISBN blz. 19,50 L. Taccoen Op de plaats van de waarheid kan niet meer gesproken worden De omkering van het goede in het kwade ISBN blz. 19,90 J. Braeckman & M. De Vlieghere (Red.) Op het scherp van de rede Veertig jaar kritisch denken. Teksten van Hugo Van den Enden ISBN blz. 26,50 H. Roeffaers Taal en woordkunst Een filosofische verkenning 3e, herziene druk ISBN blz. 13,90 S. Demaré Goden, helden en de massa Hedendaagse tragedie ISBN blz. 17,90 Ph. Van Loocke aahet wereldbeeld van de wetenschap Waar we geraakt zijn aan het begin van de eenentwintigste eeuw ISBN blz. 44,50 H. Devroe Het virtuele universum ISBN blz. 14,10 R. Duhamel (Red.) Over literatuur en filosofie Grensgevallen en gevallen grenzen ISBN blz. 8,40 F. Bostyn Adam Smith en het ontstaan van individualisme als methode ISBN blz. 22,- W. Coolsaet Op de vlucht voor de eindigheid De ziekte van de moderniteit ISBN blz. 39,90 W. Coolsaet De hedendaagse filosofie tot het bittere einde doorgedacht Afscheid van Nietzsche, Heidegger, wetenschappelijke filosofie ISBN blz. 24,90 W. Coolsaet Van Hobbes tot Hitler Over moderne vormen van macht ISBN blz. 12,90 R. Duhamel De rand van gruwen Over het nihilisme ISBN blz. 17,- L. Frederix Wereld Over objectivisme, subjectivisme en naïviteit ISBN blz. 12,90 L. Frederix Het objectivistische vooroordeel Meyersons en Husserls visie op de oorsprong van de moderne wetenschap ISBN In productie M. Vanderhoydonks Cryptisch godsbewijs Anselmus van Canterbury gebedsredenering ISBN blz. 12,20

15 Filosofie Logica Ethiek Religie Antropologie 15 M. Vanderhoydonks Taalmisbruik ISBN blz. 27,90 D. Batens Menselijke kennis Pleidooi voor een bruikbare rationaliteit 3e, herziene druk ISBN blz. 19,90 A. Van Impe Shakespeare ook nog filosoof? ISBN blz. 7,30 H. van Stralen Beschreven keuzes Een inleiding in het literaire existentialisme ISBN blz. 8,20 J. Godderis Mooi omkranste Aphrodítê die van Cyprus liefdes-toverscepter zwaait Seksualiteit en erotiek in het antieke Hellas ISBN blz., geïll., geb. 69,50 J. Godderis Galênos van Pérgamon over de passies en vergissingen van de ziel Nederlandse vertaling van drie ethische traktaten van Galênos met annotaties en een introductorische commentaar ISBN blz., geïll., geb. 24,50 J. Godderis Immanuel Kant over de ziekten van het hoofd Versuch über die Krankheiten des Kopfes Nederlandse vertaling met annotaties en commentaar ISBN blz., geïll., geb. 21,50 J. Godderis Weer siddert in mij de liefde die het lichaam sloopt Sapphô van Lésbos blijft brandend ISBN blz., geïll., geb. 55,- J. Godderis De hippocratische geneeskunde in al haar staten Reflecties over gezondheid en ziekte onder t zachte fluisteren van de plataan ISBN blz., geïll., geb. 95,- J. Godderis En mijn verrukking neemt geen end Cultuurhistorische reflecties over drugs, roes, verbeelding en creativiteit ISBN blz., geïll., geb. 75,- J. Godderis Bestaan dingen alleen als men ze ziet? Historische, fenomenologischpsychiatrische en metapsychologische reflecties inzake de waarneming, de verbeelding en het hallucineren ISBN blz., geïll., geb. 25,90 J. Godderis Kan men een hemel klaren, even zwart als drek? Historische, psychiatrische en fenomenologisch-antropologische beschouwingen over depressie en melancholie ISBN blz., geïll., geb. 22,20 A. Dillen Ongehoord vertrouwen Ethische perspectieven vanuit het contextuele denken van Ivan Boszormenyi-Nagy ISBN blz. 34,30

16 16 Filosofie Logica Ethiek Religie Antropologie S. Langenberg & W. Vandekerckhove (Red.) Hoe vrij is de markt zonder (spirituele) grenzen? ISBN blz. 14,90 G. De Meyer Chaos en orde ISBN blz. 22,90 H. Siebens Stress op het werk ISBN blz. 9,80 H. Siebens Over inspraak gesproken ISBN blz. 7,- L. Cassiers & M. Roelandt (Red.) Toegang tot de gezondheidszorg: de ethische inzet ISBN blz. 9,90 Y. Englert & A. Van Orshoven (Red.) Het menselijk embryo in-vitro ISBN blz. 22,- L. Cassiers & E. Vermeersch (Red.) Erfelijkheid: genetische tests en maatschappij ISBN blz. 22,- A. Van Orshoven & Y. Englert (Red.) Levenstestament en andere voorafgaande wilsbeschikkingen ISBN blz. 19,- Uitgebreide titelbeschrijving op: Religie G. Dierickx De buitenkant van de religie ISBN blz. 34,- V. Neckebrouck aamythen, riten en hun toekomst ISBN blz. 19,- G. Danneels Gekneusd vertrouwen, vaste hoop ISBN blz. 12,50 B. Lauvrijs (Red.) De dood Pluralistisch-gelovige benadering ISBN blz. 9,70 W. Krikilion Spirituele zingeving in de therapeutische relatie In voorbereiding A. Nugteren Hindoeïsme Heden en verleden 2e, herziene druk ISBN blz., geïll. 21,90 A. Al-Laithy What everyone should know about the Qur an ISBN blz. 14,90 J. Agten, L. Vervoort, E. Herrebosch & K. Verduyn Bibliodrama begeleiden Wegwijzer voor de praktijk ISBN blz. 19,-

17 Filosofie Logica Ethiek Religie Antropologie 17 Antropologie J. Tennekes De onbekende dimensie Over cultuur, cultuurverschillen en macht ISBN blz. 8,40 J. Tennekes Organisatiecultuur Een antropologische visie ISBN blz. 17,20 P. Devlieger (Ed.) Social and cultural anthropology Handbook An annotated reader of reference texts ISBN In productie Uitgebreide titelbeschrijving op: Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg Boeken voor patiënten, familie en hulpverleners G. De Kerf Gezondheidsagenda ISBN blz. 12,- H. Delameillieure aavragen en antwoorden over dementie Voor mensen met een beginnende dementie en hun omgeving ISBN blz. 6,60 B. Deltour (Red.), K. Devreese, L. Lemey, C. Meire & H. Huys Een steen in je hand Ontmoetingsgroep voor mensen met beginnende dementie ISBN In productie P. Van Cauwenberge Iedereen een allergie? ISBN In voorbereiding Ziekenzorg CM De pen als bondgenoot Over leven met een ziekte ISBN blz. 17,20

18 18 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg N. Jansen Radiotherapie Stap-voor-stap uitleg over bestraling ISBN blz. 11,40 F. De Fever Omgaan met kanker Basisboek ISBN blz. 10,80 F. De Fever Omgaan met kanker Oefenboek ISBN blz. + cd 10,80 F. Matthys Leven met een verslaafde ISBN blz. 14,60 M. Mol aawillen we het weten? De ziekte van Huntington in de familie ISBN Cyclus 189 blz. 21,90 D. Draulans Het hoofd wil niet meer... Informatie over beginnende dementie ISBN blz., geïll. 5,30 J. Abrahams De gids en de reisgenoten Omgaan met mensen met dementie ISBN blz. 9,70 J. Verschraegen, G. De Corte & B. Van den Heuvel E-dementie 2e, herziene druk ISBN blz. + cd-rom 30,- C. Van Audenhove, A. Declercq, I. De Coster, N. Spruytte, C. Molenberghs & B. Van den Heuvel Kleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementie ISBN blz. 12,90 B. Deltour Keuzewijzer tussen thuiszorg en residentiële zorg Een checklist ISBN blz., geïll. 10,30 K. Beeckmans & K. Michiels Leven met een hoofdprobleem Neurologische gevolgen van een niet-aangeboren hersenletsel ISBN blz. 16,90 L. Flieringa & N. Hofmeester Medici met dyslexie ISBN blz. 10,- T. Kieboom & A. Hermans Hoogbegaafde leerlingen op de secundaire school: hoogvliegers of kwetsbare vogels? ISBN blz. 13,90 G. Vaessen Een wervelkind Praktisch handboek voor ouders van kinderen met ADHD, een pittig temperament of tegendraads gedrag ISBN blz. 13,90 G. Vaessen Als hechten moeilijk is De rode draad van het verleden. Een professioneel dialooggericht aanbod voor ambulante werkers in de jeugdzorg en ouders ISBN blz. 23,90

19 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg 19 P.F.A. de Nijs, F. Verheij, J.L. Vlutters & I.L. Gelderblom (Red.) Ontwikkeling langs de levenslijnen ISBN blz. 24,50 K. Baert ADHD Op één spoor? 2e, herziene druk ISBN In productie S. Tremmery aathe clinical symptomatology and comorbidity of attention-deficit/ hyperactive disorder in an healthy school population ISBN blz. 21,- A. Tanghe, E. Bollen, H. De Keyzer & E. De Winter aaervaringsgerichte biologische psychiatrie ISBN blz. 34,90 A. Tanghe m.m.v. L. Bollen, E. De Winter, H. De Keyzer, G. Dely & M. Van Moffaert Biologische psychiatrie Boek 1 Feiten, mythes en vooroordelen ISBN blz. 24,90 A. Tanghe & E. De Winter Biologische psychiatrie Boek 2 Feiten, mythes en vooroordelen ISBN blz. 29,90 A. Tanghe & J. De Waele, m.m.v. T. Scheire Angst Fobie, onrust en paniek onderkennen en behandelen ISBN blz. 19,50 A. Tanghe & A. De Maesschalck Depressie Onderkennen en behandelen ISBN blz. 17,10 A. Tanghe & E. Bollen Manie en manische depressie ISBN blz. 17,10 A. Tanghe & H. De Keyzer Schizofrenie en andere psychosen ISBN blz. 14,60 J.A.M. de Kroon Schizofrenie tussen symptoom en subject Een archeologie van de psychose ISBN blz. 21,90 H. Pauwels, K. Michiels & A. Verrydt Rugscholing Ergonomie en houdingscorrectie Met oefenpakket ISBN blz., geïll. 11,90 E. Langford Denken en bewegen 2e, gewijzigde druk ISBN blz. 29,90 T. Huys Fitness tussen muren ISBN blz., geïll. 25,90 G. Demaiter aaziekenhuishygiëne Beknopte praktijkgids ISBN blz. 16,90 C. Kerfs Mag pure chocolade wel? Vragen over vermageren ISBN blz. 9,90

20 20 Geneeskunde Psychiatrie Farmacie Paramedische disciplines Gezondheidszorg C. Kerfs De gezonde Nederlander Menu s van dag tot dag ISBN blz. 15,90 C. Kerfs Manger belge, manger sain Un menu pour chaque jour de l année ISBN blz. 14,90 C. Kerfs De gezonde Belg Menu s van dag tot dag 6e, herziene druk ISBN blz. 14,90 C. Kerfs Hoeveel boterhammen? Wat mag ik eten en helpt sport? ISBN blz. 14,90 C. Kerfs Zoveel boterhammen... Wat mag ik eten en helpt sport? ISBN blz. 13,90 C. Kerfs aawaarom weeg ik zoveel? Oorzaken van overgewicht ISBN blz. 9,90 M. De Pover, P. Roosen & A. Vyt (Red.) De multidisciplinaire aanpak van diabetes mellitus ISBN blz. 29,- B. Vansina Zwanger Moeders zwangerschap Info-, doe- en dagboek ISBN blz., geïll. 24,90 B. Vansina Mee zwanger Vaders zwangerschap Info-, doe- en dagboek ISBN blz., geïll. 19,90 N. Mohrbacher & K. Kendall-Tackett Borstvoeding geven In voorbereiding M. Verbeelen & I. Abdel-jelil Mama tovert melk In voorbereiding R. Grauwels & G. de Nooij Omgaan met een dysfatisch kind ISBN blz. 9,90 E. Robert & P. Mariën (Red.) Afasie (z)onder woorden Diagnostische en therapeutische ontwikkelingen ISBN blz. 29,90 D. Nelissen, R. Reynders & P. Thomas Afasietherapie Plus Thematisch oefenpakket voor lichte woordvindingsproblemen ISBN blz. 23,- R. Reynders & C. Langers Afasietherapie plus Associatieoefeningen voor patiënten met semantische stoornissen ISBN In productie S. Howell-Brubaker Werkboek voor afasie ISBN blz. 39,40 S. Howell-Brubaker aaredeneeropdrachten Oefeningen voor cognitieve en talige training ISBN blz. 29,30

Aanwinstenlijst boeken PHL-bibliotheek 2007

Aanwinstenlijst boeken PHL-bibliotheek 2007 Aanwinstenlijst boeken PHL-bibliotheek 2007 Thema s : Algemeen Architectuur Beeldende Kunst Biotechniek Communicatie / Talen Economie Filosofie Game Design Geschiedenis Gezondheidszorg Handboeken Secundair

Nadere informatie

Garant wordt dit jaar 25. Dat verdient extra aandacht. Nieuwe boeken - Voorjaar 2015

Garant wordt dit jaar 25. Dat verdient extra aandacht. Nieuwe boeken - Voorjaar 2015 25 Garant wordt dit jaar 25. Dat verdient extra aandacht. Mede daarom stelt Garant de Studieboekprijs in. Kijk op www.studieboekprijs.com En er komen Garant25-Congressen, onder meer: Donderdag, 7 mei:

Nadere informatie

LEERPLAN NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER LERAAR SO GROEP 1

LEERPLAN NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER LERAAR SO GROEP 1 LEERPLAN NIET-CONFESSIONELE ZEDENLEER LERAAR SO GROEP 1 Leerplan NCZ-Leraar SO-Groep 1 Pagina 1 INHOUD 1. Algemene situering van de cursus NCZ 3 2. Doel van de cursus NCZ 3 3. Basiscompetenties leraar

Nadere informatie

vorming voor volwassenen c u r s u s s e n l e z i n g e n w o r k s h o p s u i t s t a p p e n p r o j e c t e n winter

vorming voor volwassenen c u r s u s s e n l e z i n g e n w o r k s h o p s u i t s t a p p e n p r o j e c t e n winter vorming volwassenen voor c u r s u s s e n l e z i n g e n w o r k s h o p s u i t s t a p p e n p r o j e c t e n winter 2010 Inhoud Thema s in de kijker I have a dream 2 Actua & Geschiedenis 5 Culturen

Nadere informatie

Johnson, Alex Improbable libraries

Johnson, Alex Improbable libraries Non-Fictie - 000 2015-21-1373 Johnson, Alex Improbable libraries Improbable libraries / Alex Johnson. - London : Thames & Hudson, 2015. - 240 pagina's : illustraties ; 19 cm. - Met literatuuropgave. ISBN

Nadere informatie

FondsenDisk FondsenDisk 2015

FondsenDisk FondsenDisk 2015 Non-Fictie - 000 2015-03-1952 FondsenDisk FondsenDisk 2015 FondsenDisk 2015 : het fondsenboek op cd-rom. - [Zutphen] : Walburg Pers, [2015]. - 1 cd-rom : kleur ; 12 cm + 1 tekst (7 pagina's). - (Fondsendisk).

Nadere informatie

Elcker-ik centrum. ontmoetingen

Elcker-ik centrum. ontmoetingen Driemaandelijks tijdschrift - april - mei - juni 2015 België - Belgique PB 2030 Antwerpen X 8/531 erkenningsnr.: P702 045 afgiftekantoor: Antwerpen x Elcker-ik centrum l e z i n g e n c u r s u s s e n

Nadere informatie

AGC Glass building/ Samyn, Philippe; De Coninck, Jan. - Tielt : Lannoo Campus, 2014

AGC Glass building/ Samyn, Philippe; De Coninck, Jan. - Tielt : Lannoo Campus, 2014 AANWINSTEN 2014 Bouw / groenmanagement / technologie / wetenschappen AGC Glass building/ Samyn, Philippe; De Coninck, Jan. - Tielt : Lannoo Campus, 2014 Algemene chemie. Van atomen tot thermodynamica/

Nadere informatie

voorjaar 2014 filosofie geschiedenis psychologie economie nt uitgeverij boom nelissen

voorjaar 2014 filosofie geschiedenis psychologie economie nt uitgeverij boom nelissen voorjaar 2014 filosofie geschiedenis psychologie economie nt uitgeverij boom nelissen VOORWOORD Boom uitgevers Amsterdam maakt deel uit van Koninklijke Boom Uitgevers (KBU). Het adagium van dit bedrijf

Nadere informatie

Vakliteratuur voor Littérature professionnelle pour

Vakliteratuur voor Littérature professionnelle pour Business & Economics Vakliteratuur voor Littérature professionnelle pour managers en professionals managers et professionnels economische beroepen professions économiques juridische beroepen professions

Nadere informatie

Rijnja, Guido Kleur bekennen

Rijnja, Guido Kleur bekennen Non-Fictie - 000 2014-41-4936 Rijnja, Guido Kleur bekennen Kleur bekennen : overheidscommunicatie in vijf spanningsbogen / Guido Rijnja, Vera de Witte ; eindredactie: Lies Meiboom. - Amsterdam : Adfo Groep,

Nadere informatie

RSV-Wijzer, een Vlaamse visie op relationele en seksuele vorming

RSV-Wijzer, een Vlaamse visie op relationele en seksuele vorming RSV-Wijzer, een Vlaamse visie op relationele en seksuele vorming Sensoa is het Vlaams Expertisecentrum voor seksuele gezondheid. www.sensoa.be / 03 238 68 68 President Building / Vijfde verdieping F. Rooseveltplaats

Nadere informatie

Leesweek Søren Kierkegaard Vrees en beven

Leesweek Søren Kierkegaard Vrees en beven Leesweek Søren Kierkegaard Vrees en beven 16-20 juli Docent: Victor Kal Abraham bindt zijn zoon op het altaar (Genesis 22). Humaan kan men zijn daad niet noemen, maar het is in opdracht van God dat Abraham

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Werk maken van toekomst voor iedereen. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014

Nieuwsbrief. Werk maken van toekomst voor iedereen. Caritas Catholica Vlaanderen vzw. Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014 Nieuwsbrief Caritas Catholica Vlaanderen vzw Afgiftekantoor Brussel 4 P4A9097 Nummer 78 mei juni 2014 Kort tweemaandelijks bericht van Caritas Catholica Vlaanderen vzw Werk maken van toekomst voor iedereen

Nadere informatie

ETALAGE 2014 EDUCATIEF AANBOD/WERKING/LEDEN/ AFDELINGEN/ACTIES/DIENSTVERLENING/ MEDIA&COMMUNICATIE

ETALAGE 2014 EDUCATIEF AANBOD/WERKING/LEDEN/ AFDELINGEN/ACTIES/DIENSTVERLENING/ MEDIA&COMMUNICATIE ETALAGE 2014 2015 EDUCATIEF AANBOD/WERKING/LEDEN/ AFDELINGEN/ACTIES/DIENSTVERLENING/ MEDIA&COMMUNICATIE 2 Etalage ETALAGE 2014/2015 Beste bestuurslid van HVV, Beste vrijzinnige, Ook dit jaar zijn we bijzonder

Nadere informatie

Foto s omslag: kolgans, Gennep, Eindhoven, 24 juni 2015 Fotografie: Robert van der Velden

Foto s omslag: kolgans, Gennep, Eindhoven, 24 juni 2015 Fotografie: Robert van der Velden Foto s omslag: kolgans, Gennep, Eindhoven, 24 juni 2015 Fotografie: Robert van der Velden R.H. VAN DER VELDEN HTTP://WWW.ROBERTVANDERVELDEN.NL GSM: 06 81183795 ROBERTHENDRIKVANDERVELDEN@GMAIL.COM BETREFT

Nadere informatie

De zorg voor personen met dementie:

De zorg voor personen met dementie: De zorg voor personen met dementie: perspectieven en uitdagingen Reeks: Naar een dementievriendelijke samenleving De zorg voor personen met dementie: perspectieven en uitdagingen Auteurs: Van Audenhove

Nadere informatie

AANWINSTEN PXL-bibliotheek januari - juni 2015

AANWINSTEN PXL-bibliotheek januari - juni 2015 AANWINSTEN PXL-bibliotheek januari - juni 2015 Aardrijkskunde / Biotechnologie / Techniek / Toerisme Combineren van onder- en bovengrondse infrastructuur met bomen/ Werkgroep CROW; Infrastructuur en bomen.

Nadere informatie

CATALOGUS HOGER ONDERWIJS 2006

CATALOGUS HOGER ONDERWIJS 2006 CATALOGU HOGER ONERWIJ 2006 ALGEMEEN it is de Catalogus Hoger Onderwijs 2006 van Pearson Education Benelux. eze catalogus richt zich op studieboeken die geschikt zijn voor het hoger onderwijs in de Benelux.

Nadere informatie

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: dr. Lies Korevaar, dr. Jos Dröes en dr. Tom van Wel Stichting

Nadere informatie

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod

Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Voorsprong 2015 opleidingsaanbod Gezondheidszorg Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Industriële Wetenschappen en Technologie Onderwijs Sint Lucas Antwerpen (Audiovisuele en Beeldende Kunsten) Sociaal-Agogisch

Nadere informatie

filosofie algemeen psychologie geschiedenis nt2

filosofie algemeen psychologie geschiedenis nt2 filosofie algemeen psychologie geschiedenis nt2 ajaar 2012 Uitgelicht najaar 2012 De boeken op deze pagina zijn de speerpunten van de aanbieding. Ze krijgen speciale aandacht via de media, door presentaties

Nadere informatie

OVERZICHT VAN PUBLICATIES VERSCHENEN NA HET ALGEMEEN VERSLAG OVER DE ARMOEDE THEMA: GEZONDHEID. Inleiding

OVERZICHT VAN PUBLICATIES VERSCHENEN NA HET ALGEMEEN VERSLAG OVER DE ARMOEDE THEMA: GEZONDHEID. Inleiding OVERZICHT VAN PUBLICATIES VERSCHENEN NA HET ALGEMEEN VERSLAG OVER DE ARMOEDE THEMA: GEZONDHEID Inleiding In het kader van het 10-jarig bestaan van het Algemeen Verslag over de Armoede (AVA) in 2005, heeft

Nadere informatie

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Een inventarisatie A.C. van Wijnen met medewerking van J.C. Kool 2 Startnotitie Disability Studies Inhoud 4 Inleiding 9 1. Disability Studies,

Nadere informatie

Bewegen en bewogen worden Over interventies en onderzoek in de psychomotorische therapie

Bewegen en bewogen worden Over interventies en onderzoek in de psychomotorische therapie WINDESHEIMREEKS KENNIS EN ONDERZOEK LECTORAAT BEWEGEN, GEZONDHEID EN WELZIJN WINDESHEIMREEKS KENNIS EN ONDERZOEK nr. 47 Het belang van bewegen en positieve lichaamsbeleving voor ons welbevinden is bekend.

Nadere informatie

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE

OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VERDER STUDEREN VOORHEEN KHLEUVEN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE OPLEIDINGEN LEUVEN, DIEST EN HEVERLEE VOORHEEN KHLEUVEN VERDER STUDEREN MOVING MINDS CONNECTING PEOPLE WELKOM OP UC LEUVEN-LIMBURG KHLeuven, KHLim en Groep T Lerarenopleidingen heten voortaan UC Leuven-Limburg.

Nadere informatie

Regionale voorlichting 2014

Regionale voorlichting 2014 Regionale voorlichting 2014 Voor : 4-vwo en 4-havo Tijd : donderdag 20 maart 2014 Plaats : Ichthus College, Vondellaan 4, 3906 EA Veenendaal Alle leerlingen moeten zich vooraf voor meer voorlichtingsronden

Nadere informatie

Studie. Essays over vorming in het onderwijs

Studie. Essays over vorming in het onderwijs Studie Essays over vorming in het onderwijs Essays over vorming in het onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

OPLOSSINGEN VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE DIRK NUYDENS VAN GANSEWINKEL LUC BEAUCOURT SPOEDARTS LUT SMEETS NOOLIM CHRIS DANCKAERTS DE SCHEEPVAART

OPLOSSINGEN VOOR UW BEDRIJF OF ORGANISATIE DIRK NUYDENS VAN GANSEWINKEL LUC BEAUCOURT SPOEDARTS LUT SMEETS NOOLIM CHRIS DANCKAERTS DE SCHEEPVAART binnenin binnenin voor voor Kijk Kijk snel snel ons ons aanbod aanbod HOGESCHOOL PXL UNIVERSITY COLLEGE Elfde-Liniestraat 24 3500 Hasselt tel. 011 77 55 55 e-mail: pxl@pxl.be PXL-CONGRESS VERVOLGOPLEIDINGEN

Nadere informatie

De cultuur van het lezen

De cultuur van het lezen Nederlandse Taalunie De cultuur van het lezen Ronald Soetaert Deze publicatie bevat naast het essay van Ronald Soetaert ook bijdragen van: Dick Schram André Mottart & Kris Rutten Jan-Hendrik Bakker Nederlandse

Nadere informatie