Scan Europese subsidiemogelijkheden voor elektrisch rijden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Scan Europese subsidiemogelijkheden voor elektrisch rijden"

Transcriptie

1 Scan Europese subsidiemogelijkheden voor elektrisch rijden Introductie Deze scan brengt Europese subsidiemogelijkheden voor elektrisch rijden in kaart. Deze mogelijkheden zijn ingedeeld naar Europees beleidsterrein (onderzoek, innovatie, regionaal beleid, milieu). De subsidiemogelijkheden staan over het algemeen open voor bedrijven, kennisinstellingen, NGO s en overheden. Regelingen die gesloten zijn voor indiening, staan in een apart overzicht. Agentschap NL verleent voor veel Europese subsidieregelingen subsidieadvies. De contactpersonen voor Agentschap NL staan genoemd in de kolom Meer info. Thema s die de EU al langer stimuleert zijn: batterijen en aandrijftechnologie (powertrains/ range extenders). Thema s in opkomst zijn: batterijmanagement, batterijrecycling, connected car, laadtechnologie en distributie/ smart grid (koppeling naar elektrisch vervoer is van nu), verkeersveiligheid. Verwijzingen naar zo n thema staan in de kolommen Focus/ doelgroep en Kansen elektrisch rijden. Diverse Nederlandse organisaties zijn actief op deze thema s; bijvoorbeeld met eigen financiering of steun vanuit NWO/ HTAS, soms ook met steun vanuit Europa. De in uitvoering zijnde projecten met Europese financiering en Nederlandse deelname zijn opgenomen in een apart overzicht. Dat geldt ook ook voor op zichzelf staande netwerkorganisaties die beleidsvorming beïnvloeden. Tenslotte: dit overzicht is een momentopname. Dit is een uitgave van: Agentschap NL NL Milieu en Leefomgeving Croeselaan 15 Utrecht (bezoekadres) Postbus RE Utrecht T September Agentschap NL Scan Europese subsidiemogelijkheden voor elektrisch rijden dd 4-9- p 1/ 9

2 Beleidsterrein Onderzoek portal/page/home ijkheden-voor-elektrisch-rijden-hetzevende-kaderprogramma Erik van de Burgwal, portalplus/static/docs/calls/fp7/fp7-sst rtd-1/32809-fp7-sst-2013-rtd- 1_the_call_fiche_en.pdf portalplus/static/docs/calls/fp7/fp7-sst rtd-1/32809-fp7-sst-2013-rtd- 1_the_call_fiche_en.pdf portalplus/static/docs/calls/fp7/fp7-sst rtd-1/32809-fp7-sst-2013-rtd- 1_the_call_fiche_en.pdf portalplus/static/docs/calls/fp7/fp7- transport-2013-move-1/32818-fp7- Regeling/kader Wanneer call Focus/ doelgroep Kansen elektrisch rijden Looptijd/ einde project; Kaderprogramma voor onderzoek (KP7), European Green Cars Initiative, public private partnership: een pakket aan maatregelen, waarbinnen 5 mld wordt geïnvesteerd in de Europese auto-industrie door een R&D programma dat via KP7 wordt uitgevoerd ( 1 mld), ondersteuning van innovatie via leningen van de Europese Investeringsbank ( 4 mld) en maatregelen die de aanschaf van duurzame voertuigen aantrekkelijker maakt. Het pakket kent drie peilers, waarvan de eerste (Electrification/ Fully Electric Vehicle) relevant is. Deze peiler is onder te verdelen naar: a) Energy Storage Systems (cost, performance, lifetime, safety); b) Drive Train Technologies (energy recovery, range extenders); c) System Integration (energy efficient interplay of components); d) Grid Integration (charging, metering, renewables, V2G); e) Safety (crashworthiness, HV, emergency); f) Transport System Integration (road infrastructures, intermodal use). FP7-SST-2013-RTD-1 10 juli-14 Feasibility analysis and The requested EU GC.SST november technological contribution shall not exceed development of on-road EUR 10 million charging for long term electric vehicle range extension FP7-SST-2013-RTD-1 10 juli-14 Next generation electric motors The requested EU GC.SST november contribution shall not exceed EUR 3 million FP7-SST-2013-RTD-1 10 juli-14 Future light urban electric The requested EU GC.SST november vehicles contribution shall not exceed EUR 3 million FP7-TRANSPORT- 10 juli-14 Demonstration of electric buses The requested EU 2013-MOVE-1 november as urban public transport contribution shall not exceed GC.SST EUR 13,5 million Agentschap NL Scan Europese subsidiemogelijkheden voor elektrisch rijden dd 4-9- p 2/ 9

3 Regeling/kader Wanneer call Focus/ doelgroep Kansen elektrisch rijden Looptijd/ einde project; transport-2013-move-1_en.pdf Call FP7-ICT-2013-GC, GC-ICT juli-4 december Information and Communication Technologies 40 million euro budgetted portalplus/static/docs/calls/fp7/fp ict-gc/32877-call_fiche_en.pdf FP GC-Materials 10 juli-4 Improved materials for 20 million euro budgetted GC.NMP december innovative ageing resistant batteries FP7-SMARTCITIES- 2013, ENERGY juli 4 december Planning rules for linking electric vehicles (EV) to distributed energy resources 24 million Euro budgetted for three topics (7.1 and 7.3.1/ 7.3.2); Up to one project may be funded portalplus/static/docs/calls/fp7/fp7- smartcities-2013/32801-call_fiche_fp7- smartcities-2013_en.pdf FP7-SMARTCITIES- 2013, ENERGY juli 4 december Enhanced interoperability and conformance testing methods and tools for interaction between grid infrastructure and electric 24 million Euro budgetted for three topics (7.1 and 7.3.1/ 7.3.2); Up to one project may be funded portalplus/static/docs/calls/fp7/fp7- smartcities-2013/32801-call_fiche_fp7- smartcities-2013_en.pdf vehicles Europese Investeringsbank: The Risk-Sharing Finance Facility (RSFF) Continue MKB Organisations involved in transport research can also apply for loans from the European Investment Bank looptijd tussen 2-12 jaar; max. 12,5 mln per lening The Risk-Sharing Finance Facility (RSFF) x.htm (EIB). RSSF (Risk-Sharing Financial Facility): improving clean technology through RDI. Kaderprogramma voor onderzoek (KP7) FP7-ERANET Potential opening spring 2013 Transnationale samenwerking op onderzoek, ENT flagship calls / Potential opening spring 2013: Traveller of the Future : ca 10 mln mas-regelingen/era-net-transport-ent Peter Wilbers, Agentschap NL Scan Europese subsidiemogelijkheden voor elektrisch rijden dd 4-9- p 3/ 9

4 Regeling/kader Wanneer call Focus/ doelgroep Kansen elektrisch rijden Looptijd/ einde project; ontwikkeling en Vehicle Technology innovatie op het gebied van transport onderwerpen Agentschap NL Scan Europese subsidiemogelijkheden voor elektrisch rijden dd 4-9- p 4/ 9

5 Beleidsterrein Innovatie Regeling/kader Wanneer call Focus/ doelgroep Kansen elektrisch rijden Looptijd/ einde project; Kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (KCI) (Competitiveness and Innovation Framework Programme (CIP)): Draagt bij aan het concurrentie- en innovatievermogen van ondernemingen in hun specifieke vakgebieden, zoals ICT of duurzame energie. CIP Eco-innovation Sluiting 6 Duurzaam, The CIP Eco-innovation funds : 38 mln, tegen 50% september innovatief MKB met are designed to support new cofin een milieuvoordeel products, services and processes (niet op that use fewer natural resources Looptijd van een project is energiebesparing). and produce less waste, maximaal 3 jaar Een MKB bedrijf emissions and pollutant; met een project dat De vijf algemene bottom-up hier op aansluit zou thema s blijven naar verwachting een kans kunnen gelijk aan vorig jaar, maar de maken (de nadruk ligt misschien meer op milieuverdienste thema s die nog onderbelicht zijn zou dan vooral in gebleven: het vermijden van -Materials recycling fijn stof en NOx -Sustainable building products uitstoot e.d. -Food and drink sector moeten zitten.) -Water efficiency, treatment and distribution -Greening businesses and smart purchasing Enterprise Europe Het gaat om MKB EEN can help: Develop your Syntens voert met name Network (CIP-EIP): verlening van business in new markets; Source activiteiten uit op de een dienst or license new technologies; technologie transfer. Hierbij John Heynen, Agentschap NL Scan Europese subsidiemogelijkheden voor elektrisch rijden dd 4-9- p 5/ 9

6 Regeling/kader Wanneer call Focus/ doelgroep Kansen elektrisch rijden Looptijd/ einde project; (niet om Access EU finance and EU zoeken zij partners in het subsidie) funding buitenland voor Nederlandse partijen. AgNL helpt met het zoeken van handelspartners en geeft informatie over wet en regelgeving. EUROSTARS en Sluiting 20 High-tech MKB, Eureka en geïndustrialiseerde Ca 5 miljoen per call. Is EUREKA, netwerk voor september technologische landen en geïndustrialiseerde 35% (onderzoek) en 25% marktgericht vernieuwing landen (Europa, Israël, VS, (ontwikkeling). Verhoging onderzoek en Canada, Japan, Singapore): een MKB met 10%. Maximale ontwikkeling Nederlands bedrijf werkt samen ondersteuning bedraagt met minimaal één partner uit per project een Eureka- of geïndustrialiseerd land. Entrepreneurship and Het gaat om MKB Met CIP-geld als borg kunnen Innovation Programme leningen, niet kleine en middelgrote (EIP), Europees om subsidies ondernemingen leningen Investeringsfonds aanvragen bij een MKBkredietverstrekker. Olaf ter Haar, , Stan Francke, Frank Winters, s/finance/cip-financialinstruments/index_en.htm erlands/what_is_available.htm Agentschap NL Scan Europese subsidiemogelijkheden voor elektrisch rijden dd 4-9- p 6/ 9

7 Beleidsterrein Regionaal beleid Regeling/kader Wanneer call Focus/ doelgroep Kansen elektrisch rijden Looptijd/ einde project; Europese territoriale samenwerking doelstelling (European Territorial Cooperation Objective): Initiatief van de Europese Unie dat grensoverschrijdende, transnationale en interregionale samenwerking door steden en regio s stimuleert; heeft tot doel de ontwikkelingsverschillen tussen de Europese regio s te verminderen en de economische samenhang te versterken. INTERREG IVA, Continue Grensoverschrijden - Prioriteit Economie, Programma Duitsland- de samenwerking technologie en innovatie richt Nederland langs de landgrens zich op de stimulering van technologie- en kennistransfer tussen bedrijven en (wetenschappelijke) onderzoeksinstellingen - Prioriteit Duurzame regionale ontwikkeling : Verbeteren bestaande grensoverschrijdende infrastructuur INTERREG IVA, Continue Grensoverschrijden 1. Economie Vlaanderen-Nederland de samenwerking 1.1 Innovatie en uitbouw langs de landgrens kenniseconomie 2. Leefmilieu 2.2 Duurzaam gebruik van natuurlijke rijkdommen European Local ENergy Subsidie voor Decentrale Is bedoeld om steden en De leverage factor tussen Assistance (ELENA), technische overheden regio's te helpen bij het technische bijstand en het Europese ondersteuning ontsluiten van investeringen investeringsvolume moet Investeringsbank van het door het verstrekken van minimaal 1:20 zijn. opzetten van technische bijstand, zodat ze dex.htm atic/electric_vehicles_en.pdf Agentschap NL Scan Europese subsidiemogelijkheden voor elektrisch rijden dd 4-9- p 7/ 9

8 Regeling/kader Wanneer call Focus/ doelgroep Kansen elektrisch rijden Looptijd/ einde project; energieinvesterings financierders kunnen aantrekken (lokale banken of programma de EIB voor leningen => 50 miljoen) ELENA-KfW, Leningen Financiële Voor KfW bankengroep intermediairs -> investeringsprogramma s <= decentrale 50 miljoen overheden ments/list-of-elena-projects.pdf p/about_kfw/mission/special_tasks/ Merkblatt_ELENA_EN.pdf Agentschap NL Scan Europese subsidiemogelijkheden voor elektrisch rijden dd 4-9- p 8/ 9

9 Beleidsterrein Milieu Regeling/kader Wanneer call Focus Kansen elektrisch rijden Looptijd/ einde project; LIFE+: innovatieve technologische ontwikkelingen op het gebied van milieu en natuur LIFE+ 13 maart 26 Innovatieve Er zijn projecten gehonoreerd, 50% cofin; ca 8,5 mln voor september demonstratieproject over het laten rijden van NL beschikbaar en, publieke sector, elektrisch aangedreven bussen, CO 2 reductie en zoals bv. HYPER BUS (SE), en klimaatverandering over stimulering van aanschaf EV en aanleg laadpalen, zoals bv. CEMOBIL (AT) William Visser, ng/lifeplus/index.htm ct/projects/index.cfm?fuseaction=search.d sppage&n_proj_id=3977 Agentschap NL Scan Europese subsidiemogelijkheden voor elektrisch rijden dd 4-9- p 9/ 9

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Nieuwsbrief 1 vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie

Full service dienstverlening in alle fasen van het financieringsproces

Full service dienstverlening in alle fasen van het financieringsproces PNO CONSULTANTS PNO biedt financierings-oplossingen voor innovatie, onderzoek en investeringsambities. Full service dienstverlening in alle fasen van het financieringsproces > 30 jaar ervaring in subsidieverwerving

Nadere informatie

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 13 februari 2014

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 13 februari 2014 Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 13 februari 2014 Nieuwsbrief vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie

Presentations session innovation grants for SMEs/Industry. Province Overijssel RVO. Oost NV

Presentations session innovation grants for SMEs/Industry. Province Overijssel RVO. Oost NV Presentations session innovation grants for SMEs/Industry Province Overijssel RVO Oost NV Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020 Jolanda Vrolijk JC.Vrolijk@overijssel.nl Doel en thema s Doel

Nadere informatie

Agenda Internationaliseringsoffensief Topsector Chemie

Agenda Internationaliseringsoffensief Topsector Chemie Agenda Internationaliseringsoffensief Topsector Chemie Topsector Chemie Projectgroep Internationaliseringsagenda Maart 2012 Management Summary De topsector chemie vraagt de rijksoverheid gerichte ondersteuning

Nadere informatie

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 30 april 2014. Inhoudsopgave. Europa. Nationaal.

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 30 april 2014. Inhoudsopgave. Europa. Nationaal. Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 30 april 2014 Nieuwsbrief 1 vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015

Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling. Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 Bijlage 2 Plan van Aanpak elektrisch vervoer: Elektrisch Rijden in de Versnelling Elektrisch Rijden in de versnelling Plan van Aanpak 2011-2015 1 1. Elektrisch rijden naar een nieuwe fase 1.1 Waarom werken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 744 EU-voorstel: Groenboek over een gemeenschappelijk strategisch kader voor EU-financiering van onderzoek en innovatie COM(2011)48 Nr. 1 BRIEF

Nadere informatie

Europese Subsidiewijzer 2014-2020

Europese Subsidiewijzer 2014-2020 Europese Subsidiewijzer 2014-2020 Europese Subsidiewijzer 2014-2020 Vereniging van Nederlandse Gemeenten 1 Colofon Vereniging van Nederlandse Gemeenten Postbus 30435 2500 GK Den Haag Informatiecentrum

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP

Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen URBISCOOP Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van: Secretariaat-Generaal Benelux European

Nadere informatie

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland

Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland Samenvatting Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014-2020 Inzet op innovatie en een koolstofarme economie In het Europa van 2020 wil Noord-Nederland zich ontwikkelen en profileren als een regio

Nadere informatie

Kansen voor een duurzame energiebron vanuit Noord-Afrika

Kansen voor een duurzame energiebron vanuit Noord-Afrika Zonne-energie (CSP) in Noord-Afrika Kansen voor een duurzame energiebron vanuit Noord-Afrika Rapport Delft, oktober 2009 Opgesteld door: C. (Kees) van Rietschoten G.C. (Geert) Bergsma B.L. (Benno) Schepers

Nadere informatie

Elektrisch vervoer in Nederland in internationaal perspectief

Elektrisch vervoer in Nederland in internationaal perspectief Elektrisch vervoer in Nederland in internationaal perspectief Benchmark elektrisch rijden 2012 M. Weeda (ECN) P. Kroon (ECN) D. Appels (Agentschap NL) 4 juli 2012 ECN-E 12-026 Verantwoording Deze studie

Nadere informatie

Hoe maakt de Nederlandse LSH-sector optimaal gebruik van Brussel - en andersom!

Hoe maakt de Nederlandse LSH-sector optimaal gebruik van Brussel - en andersom! Nederland in zicht Hoe maakt de Nederlandse LSH-sector optimaal gebruik van Brussel - en andersom! Contactpersoon Versie Opdrachtgever Auteur drs. M.I. Esveld Sr adviseur internationaal onderzoek en innovatie

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 0 8 FEB 2013

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL 0 8 FEB 2013 PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. Dat. ontv.: f?s (ZX^ \ ZA_ 0 8 FEB 2013 Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 overijssel.nl postbus@overijssel.

Nadere informatie

Verkenning elektrisch rijden

Verkenning elektrisch rijden Verkenning elektrisch rijden Deel 2: Innovatieagenda elektrisch rijden Nederland 2010 2020 JUNI 2011 D-incert D-INCERT (Dutch Innovation Centre for Electric Road Transport) is in 2008 opgericht op initiatief

Nadere informatie

Special: check nu úw persoonlijke subsidiekansen

Special: check nu úw persoonlijke subsidiekansen Special, augustus 2013, Jaargang 16 Subsidies in bedrijf Nieuwsbrief voor een helder beeld van subsidieregelingen Special: check nu úw persoonlijke subsidiekansen In deze speciale editie willen wij u attenderen

Nadere informatie

STEER en cofinanciering voor stedelijke distributie

STEER en cofinanciering voor stedelijke distributie STEER en cofinanciering voor stedelijke distributie 25/02/2013 Olav Luyckx Project Officer Uitvoerend Agentschap voor concurrentievermogen en innovatie (EACI) Brugge, 26 Februari 2013 EACI IEE - STEER

Nadere informatie

Kansendossier EU / IPA - Servië en Turkije. Energie

Kansendossier EU / IPA - Servië en Turkije. Energie Kansendossier EU / IPA - Servië en Turkije Energie 1 IPA en energie in Servië en Turkije De Europese Unie investeert veel in kandidaat-lidstaten Turkije, Servië, Macedonië, Montenegro en 'potentieel kandidaat-lidstaten'

Nadere informatie

Europese fondsen voor de steden in het OP Zuid 2014-2020

Europese fondsen voor de steden in het OP Zuid 2014-2020 Europese fondsen voor de steden in het OP Zuid 2014-2020 Innovatie, duurzaamheid en inclusieve groei 1. Inleiding De steden in Zuid-Nederland, verenigd in de de B5, L4 en Z4, hebben aangegeven een nadrukkelijke

Nadere informatie

Exportkansen via internationale organisaties in Water & Klimaat adaptatie

Exportkansen via internationale organisaties in Water & Klimaat adaptatie Exportkansen via internationale organisaties in Water & Klimaat adaptatie speciale aandacht voor Wereldbank, EU en African Development Bank in Afrika Colofon Kansendossier Exportkansen via internationale

Nadere informatie

Kansen in Horizon 2020 Regiomeeting Gelderland 24 maart 2014

Kansen in Horizon 2020 Regiomeeting Gelderland 24 maart 2014 Kansen in Horizon 2020 Regiomeeting Gelderland 24 maart 2014 Saske Hoving Puck ten Kate National Contact Point Innovatie essentieel voor Europa Europe 2020 strategie: - Respond to the economic crisis to

Nadere informatie

Topteam Energie. Internationaliseringsoffensief

Topteam Energie. Internationaliseringsoffensief Topteam Energie Internationaliseringsoffensief April 2012 Inhoudsopgave 1 Samenvatting... 3 2 Inleiding... 8 3 Positionering... 9 4 Markttoegang...12 5 Technologische samenwerking...17 5.1 Horizon 2020...17

Nadere informatie

C-Infrastructuur & Vervoer

C-Infrastructuur & Vervoer C-Infrastructuur & Vervoer Markt, technologie en toekomstige thema s Auteur: Chris Maliepaard Versie: 1.0 Datum: 1 december 2014 Status: Definitieve versie Versieoverzicht Versie Datum Reflectiegroep Commentaar

Nadere informatie

INTERREG B EN C EVALUATIE. Evaluatie van INTERREG B en C programma s in Nederland Eindrapport september 2012

INTERREG B EN C EVALUATIE. Evaluatie van INTERREG B en C programma s in Nederland Eindrapport september 2012 INTERREG B EN C EVALUATIE Evaluatie van INTERREG B en C programma s in Nederland Eindrapport september 2012 INTERREG B EN C EVALUATIE Eindrapport september 2012 Projectnummer 2012-685 Uw zaaknummer 31067635

Nadere informatie

Marktverkenning Duitsland - Duurzame energie en energiebesparing in de Duitse bouw

Marktverkenning Duitsland - Duurzame energie en energiebesparing in de Duitse bouw Marktverkenning Duitsland - Duurzame energie en energiebesparing in de Duitse bouw Deze marktverkenning is uitgevoerd door Partners for Innovation BV, in opdracht van de EVD, en in samenwerking met de

Nadere informatie

Driven to move the future 1

Driven to move the future 1 Driven to move the future 1 DRIVEN TO MOVE THE FUTURE Visie 2014-2018 2 Driven to move the future Driven to move the future 3 Technology, Talent & Traffic CONTENT 05 Introductie 33 08 The world s 39 13

Nadere informatie

Nederland en het Zesde Kaderprogramma. De eindbalans. in opdracht van

Nederland en het Zesde Kaderprogramma. De eindbalans. in opdracht van Nederland en het Zesde Kaderprogramma De eindbalans in opdracht van Inhoud Voorwoord 5 Inleiding 6 Prioriteit 1 16 Levenswetenschappen, genomica en biotechnologie voor de gezondheid Prioriteit 2 20 Technologie

Nadere informatie

Projecten. Tekst kan wijzigen, afhankelijk van het verloop van de projecten en/of gewijzigde inzichten van de deelnemers.

Projecten. Tekst kan wijzigen, afhankelijk van het verloop van de projecten en/of gewijzigde inzichten van de deelnemers. Projecten 2013 Datum 07.01.2014 Status Tekst kan wijzigen, afhankelijk van het verloop van de projecten en/of gewijzigde inzichten van de deelnemers. Pagina 1 van 22 Colofon Projectnaam TKI Switch2SmartGrids

Nadere informatie

Kansen voor Nederlandse onderzoeksinstellingen in Centraal en Oost-Europa

Kansen voor Nederlandse onderzoeksinstellingen in Centraal en Oost-Europa Kansen voor Nederlandse onderzoeksinstellingen in Centraal en Oost-Europa Synergie tussen Horizon 2020 en het cohesiebeleid in de Europese Unie Samenvatting Ode Wolters, augustus 2013 In het nieuwe EU-kaderprogramma

Nadere informatie