Oefenen met Station Nederlands

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Oefenen met Station Nederlands"

Transcriptie

1 Oefenen met Station Nederlands In dit programma oefen je met de gesprekken van de serie radio- en televisielessen. Je oefent ook met zinnen en met woorden. Er zijn 30 lessen. Iedere les heeft 30 oefeningen. Luister eerst naar het langzame gesprek Maak de 20 oefeningen Als je klaar bent met de oefeningen, luister je naar het snelle gesprek Zoek nieuwe woorden op in het Woordenboek Bekijk de Grammatica Tip: overal kun je leren Nederlands leer je met dit programma en in een cursus. Maar ook buiten, op straat, op de markt en in de trein. Overal kun je de taal leren. Luister naar de gesprekken als je in de bus zit of in de wachtkamer van de dokter Kijk naar Nederlandse programma s op de televisie. Luister naar de radio Lees de Metro en andere kranten. Bekijk reclamefolders van de winkels, leer de woorden Leer elke dag drie woorden. Schrijf ze op een geel plakbriefje en plak dat op je spiegel Maak een praatje op het schoolplein of met je buren Ga naar de bibliotheek, leen boeken en cd s met Nederlandse liedjes 1

2 Overzicht van alle lessen van Edusom OPSTARTLESSEN 1 Kennismaken 2 Wonen 3 Familie, vrienden en buurgenoten 4 Eten en drinken 5 De tijd en het weer 6 Gezondheid 7 Leren en werken 8 Een taxi bellen 9 Muziek! BEGINNERSLESSEN Les Thema 1 Gezondheid Thema 5 In & om het huis (Wonen, verkeer en boodschappen) 1 Een afspraak maken 22 Praten over een nieuwe woning 2 De wachtkamer 23 Praatje met buren over veilig verkeer 3 De huisarts 24 In de supermarkt 4 De fysiotherapeut 25 Op de markt/ De reclame 5 De tandarts 26 Herhaling Thema 5 6 Herhaling Thema 1 Thema 6 Informatie vragen bij instanties Thema 2 Op zoek naar werk 27 Informatie vragen over een opleiding 7 Werk vragen in een winkel 28 Informatie vragen over een lening 8 Praten en bellen over een baantje 29 Advies vragen bij een probleem op het werk 9 Het sollicitatiegesprek deel 1: antwoord geven op vragen 10 Het sollicitatiegesprek deel 2: afspraken maken 11 Herhaling Thema 2 31 Feest! 30 Herhaling thema 6 Thema 7 NL cultuur Thema 3 Op het werk 32 In het Openbaar Vervoer 2

3 12 De eerste werkdag. 33 (Thema: Gezondheid/ welzijn) Zwangerschap 13 Hoe werkt de machine 34 Meedoen in het verpleeghuis 14 Opdrachten 35 (Thema Instanties) Het stadhuis. Een nieuw paspoort 15 Vrij vragen Nieuwe Beginnerslessen 16 Herhaling Thema 3 36 Recepten Thema 4. Kinderen en School 37 Aangifte doen van geboorte 17 De kinderopvang 38 Aangifte doen bij politie 18 Kennismaken met de leraar en opbellen naar school 39 Vrije tijd en vakantie 40 Een nieuwe woning zoeken 19 Samen naar de bibliotheek 41 Verhuizen 20 Gesprek met een andere ouder op het schoolplein over schoolreisje 21 Herhaling Thema 4 42 Het inburgeringexamen PLUSLESSEN Les Thema 1 Gezondheid Thema 5 In & om het huis (Wonen, verkeer en boodschappen) 1 Bij de huisarts 2 22 De energierekening 2 Naar het ziekenhuis 23 Praten met buren over het verlengen van het rijbewijs en de APK-keuring. 3 Naar de specialist 24 Een wasmachine kopen 4 Naar de apotheek 25 Iets ruilen 5 Op bezoek in het ziekenhuis 26 Herhaling Thema 5 6 Herhaling Thema 1 Thema 2 Op zoek naar werk 27 Praten met de studieadviseur over een vakopleiding. 7 Het uitzendbureau 28 Informatie vragen over een belastingaanslag van de gemeente. 8 Opbellen naar een bedrijf (n.a.v. een advertentie) 29 Praten over een ongelukje en de WA-verzekering. 9 Het sollicitatiegesprek 30 Herhaling thema 6 10 Het eindgesprek Thema 7 NL cultuur 3

4 11 Herhaling Thema 2 31 Even pauze! 12 In de pauze 32 Even uitpraten! 13 Een probleem op het werk 33 Praten met de meester 14 Naar Personeelszaken 34 Een afspraak bij de GGD 15 Het functioneringsgesprek 35 AOW aanvragen 16 Herhaling Thema 3 Thema 4. Kinderen en School Nieuwe Pluslessen 17 Informatieavond op school 36 Verkeersregels 18 Het 10-minutengesprek met de leraar (na het rapport) 19 Lid worden van een club of vereniging 20 Adviesgesprek met de leraar over het vervolgonderwijs 37 Het rijexamen 38 Praten in het werkoverleg 39 Donor worden 21 Herhaling Thema 4 40 Budgetbeheer 41 Een advertentie in de krant 42 Contact met elkaar STERLESSEN 1 Een verzekering afsluiten 2 Het Nederlandse schoolsysteem 3 Politiek in Nederland 4 Nieuwe wetten 5 Naturalisatie 6 Een hypotheek aanvragen 7 De belastingdienst ACTIELESSEN 1 Hoe leer je de Nederlandse taal? 2 Hoe leer je met het internet? 3 Leren in de bibliotheek 4 Samen op pad 5 Feest in de buurt 4

5 Meer informatie Het digitale oefenprogramma Station Nederlands hoort bij de lessen van de Stichting Edusom, de stichting Educatieve Samenwerkende Omroepen van Migranten. Edusom verzorgt radio-, televisie- en internetlessen op Radio Ghanatta (Ghanezen, Engelssprekende Afrikanen), Radio Dalmar (Somaliërs), CRTV (Chinezen, Kantonees sprekenden), Demet TV (Turken), Circulo Dilecto (Spaanstaligen) en Amazigh TV (Berbertaligen, binnenkort ook voor Arabischtaligen). Achtergrond Sinds 2001 zendt Radio Ghanatta lessen Nederlands uit voor Ghanezen in de gemeente Den Haag en omstreken. In de periode zijn deze lessen op verschillende manieren uitgebreid. Ten eerste zijn er nieuwe doelgroepen actief in het project geworden: Radio Dalmar voor de Somaliërs, CRTV voor de Chinezen, Demet TV voor Turken en Amazigh voor Marokkanen. Daarbij is ook de gemeente Amsterdam opdrachtgever van het project geworden. En is een ontwikkeling in de inzet van media: Demet TV en Amazigh TV verzorgen de lessen door middel van teksttelevisie. Daarbij is het gebruik van internet door de doelgroepen toegenomen. De organisaties zijn verenigd in het in mei 2011 opgerichte Samenwerkingsverband Omroepen Migranten. Momenteel wordt de stichting EduSOM opgericht die deelneemt aan de nieuwe educatiestructuur in Amsterdam Venster op Amsterdam. De radio- en TV-lessen voorzien in een leerbehoefte voor anderstaligen die geen gebruik kunnen maken van het reguliere NT2 onderwijs, bijvoorbeeld doordat ze lange werkdagen hebben of door kinderen aan huis gebonden zijn. Voor anderen kunnen de lessen als een opstap naar het reguliere onderwijsaanbod fungeren of als extra leer- en oefenmogelijkheid. De lessen zijn ook te beluisteren en te bekijken op de websites van de organisaties. Bij de eerste 40 lessen is nu een digitaal oefenprogramma ontwikkeld. Het 5

6 ligt in de bedoeling om het project verder uit te breiden naar andere steden en naar nieuwe doelgroepen. Materiaal Methodiek en materiaal zijn ontwikkeld door het ITTA. Er zijn 105 lessen op vier niveaus beschikbaar: - 9 Opstart (elementaire) lessen. Niveau: 0 tot op weg naar A Beginnerslessen. Niveau: A1 min tot A1 plus - 42 Pluslessen. Niveau: A1 plus tot A2-7 Sterlessen. Niveau: A2 tot B1-5 Actielessen in het kader van Venster op Amsterdam Één les biedt stof voor twee of drie radiolessen van een uur. Demet TV biedt één les aan in een half uur. Een les bestaat uit: audiomateriaal (cd) + lesboek voor de radiopresentatoren + lesbrief voor cursisten Opbouw audio-materiaal De lessen hebben een vaste opbouw 1 : Track 1 Jingle Track 2 Naam van de les Track 3 Gesprek deel 1 Track 4 Woorden bij gesprek Track 5 Gesprek deel 2 Track 6 Woorden bij gesprek Track 7 Meepraten Track 8 Oefening (grammatica, woorden, pragmatiek) Track 9 Uitspraak / intonatie Track 10 Gesprek deel 1 + deel 2 Track 11 Informatietekstje Track 12 Jingle Handleiding voor radiopresentatoren Een uitgebreide versie van de audio-les op papier met aanwijzingen omtrent aanbod stof: Voorbereiding van de les in schema s Introductie van het onderwerp Alle uitgeschreven teksten van het audiomateriaal Uitleg bij de nieuwe woorden (omschrijving + voorbeeldzin) Extra oefeningen (begrip, woorden, wat je kunt zeggen, grammatica) De vraag van de week 1 In de lessen 1-35 Beginners en 1-35 Plus is per les ook een liedje opgenomen. 6

7 De Tip van de week De mop van de week (bij de in 2010 ontwikkelde lessen) De Praktijkopdracht De schriftelijke lessen (de lesbrieven) Bij ieder les is een lesbrief ontwikkeld. Hiermee kunnen de luisteraars en kijkers zelfstandig aan de gang. De lesbrief sluit aan bij de radio- c.q. televisieles. Elke radioc.q. televisieles heeft een vaste opbouw. Sommige onderdelen blijven hetzelfde in de lesbrief, zoals het gesprek, de woorden, het informatietekstje. Toegevoegd zijn: illustraties bij bepaalde woorden, woordleertips, schrijfoefeningen, woordenschatoefeningen, en een moment om terug te kijken ( kent u de woorden?, kunt u dit nu in het Nederlands? ). Achterin is een sleutel opgenomen zodat de cursisten zelf kunnen controleren of ze de oefeningen goed gemaakt hebben. De lesbrieven worden via internet in PDF aangeboden om te printen. Educatieve Radio en TV. Het Samenwerkingsverband Omroepen Migranten (SOM) verzorgt radio-, televisie- en internetlessen op Radio Ghanatta, Radio Dalmar, CRTV, Demet TV, Circulo Dilecto (Spaanstaligen) en Amazigh TV (Berbertaligen). Kijk voor de lessen op de websites: Achtergrond Sinds beginnen 2000 zenden Radio Ghanatta en Dalmar lessen Nederlands uit voor Ghanezen en Somaliërs in de gemeente Den Haag en omstreken. In de periode zijn deze lessen op verschillende manieren uitgebreid. Ten eerste zijn er nieuwe doelgroepen actief in het project geworden: CRTV voor de Chinezen en Demet TV voor de Turken, Circulo Dilecto voor Spaanstaligen. Daarbij is ook de gemeente Amsterdam opdrachtgever van het project geworden. Tot slot is er een ontwikkeling in de inzet van media: Demet TV en Amazigh TV 1 verzorgt de lessen door middel van teksttelevisie. Daarbij is het gebruik van internet door de doelgroepen toegenomen. De organisaties zijn verenigd in het in mei 2011 opgerichte Samenwerkingsverband Omroepen Migranten (SOM). De radio- en TV-lessen voorzien in een leerbehoefte voor anderstaligen die geen gebruik kunnen maken van het reguliere NT2 onderwijs, bijvoorbeeld doordat ze lange werkdagen hebben of door kinderen aan huis gebonden zijn. Voor anderen kunnen de 1 Momenteel in voorbereiding Informatie Station Nederlands ITTA

8 lessen als een opstap naar het reguliere onderwijsaanbod fungeren of als extra leer- en oefenmogelijkheid. De lessen zijn ook te beluisteren en te bekijken op de websites van de organisaties. Bij de eerste 40 lessen is nu een digitaal oefenprogramma ontwikkeld. Het ligt in de bedoeling om het project verder uit te breiden naar andere steden en naar nieuwe doelgroepen. Materiaal Methodiek en materiaal zijn ontwikkeld door het ITTA. Er zijn 100 lessen op vier niveaus beschikbaar: - 9 Opstart (elementaire) lessen. Niveau: 0 tot op weg naar A Beginnerslessen. Niveau: A1 min tot A1 plus - 42 Pluslessen. Niveau: A1 plus tot A2-7 Sterlessen. Niveau: A2 tot B1 Één les biedt stof voor twee of drie radiolessen van een uur. Demet TV biedt één les aan in een half uur. Een les bestaat uit: audiomateriaal (cd) + lesboek voor de radiopresentatoren + lesbrief voor cursisten. De onderwerpen van de Opstart, Beginners en Pluslessen komen voor een groot deel overeen met die van het Inburgeringexamen. Opbouw audio-materiaal De lessen hebben een vaste opbouw 2 : Track 1 Jingle Track 2 Naam van de les Track 3 Gesprek deel 1 Track 4 Woorden bij gesprek Track 5 Gesprek deel 2 Track 6 Woorden bij gesprek Track 7 Meepraten Track 8 Oefening (grammatica, woorden, pragmatiek) Track 9 Uitspraak / intonatie Track 10 Gesprek deel 1 + deel 2 Track 11 Informatietekstje Track 12 Jingle 2 In de lessen 1-35 Beginners en 1-35 Plus is per les ook een liedje opgenomen. Informatie Station Nederlands ITTA

9 Handleiding voor radiopresentatoren Een uitgebreide versie van de audio-les op papier met aanwijzingen omtrent aanbod stof: Voorbereiding van de les in schema s Introductie van het onderwerp Alle uitgeschreven teksten van het audiomateriaal Uitleg bij de nieuwe woorden (omschrijving + voorbeeldzin) Extra oefeningen (begrip, woorden, wat je kunt zeggen, grammatica) De vraag van de week De Tip van de week De mop van de week (bij de in 2010 ontwikkelde lessen) De Praktijkopdracht De schriftelijke lessen (de lesbrieven) Bij ieder les is een lesbrief ontwikkeld. Hiermee kunnen de luisteraars en kijkers zelfstandig aan de gang. De lesbrief sluit aan bij de radio- c.q. televisieles. Elke radio- c.q. televisieles heeft een vaste opbouw. Sommige onderdelen blijven hetzelfde in de lesbrief, zoals het gesprek, de woorden, het informatietekstje. Toegevoegd zijn: illustraties bij bepaalde woorden, woordleertips, schrijfoefeningen, woordenschat-oefeningen, en een moment om terug te kijken ( kent u de woorden?, kunt u dit nu in het Nederlands? ). Achterin is een sleutel opgenomen zodat de cursisten zelf kunnen controleren of ze de oefeningen goed gemaakt hebben. De lesbrieven worden via internet in PDF aangeboden om te printen. Digitaal oefenprogramma Bij de eerste 40 lessen zijn digitale oefenlessen ontwikkeld. Het ligt in de bedoeling ook bij de overige 60 lessen digitale lessen te maken. Het programma bevat acht oefenvormen: Multiple Choice + audio + picture Matching: woord-woord, zin-zin Matching: woord afbeelding Volgorde verticaal: zin naar goede plaats in tekst Volgorde horizontaal: woord naar goede plaats in zin Sleepvraag: woord naar goede plaats in tekst Rubriceren Flitswoord Met deze oefenvormen wordt de luistervaardigheid, het begrip van gesprekken, woordenschat, grammatica, tekstuele vaardigheid en de receptieve kant van pragmatische vaardigheid geoefend. Elke les bevat twintig oefeningen. In elke oefening zijn tien items mogelijk. De lessen zijn als volgt opgezet: de leerder luistert naar de langzame versie van het gesprek dat centraal staat in de les, maakt twintig oefeningen, luistert naar de normaal ingesproken versie van het gesprek. Informatie Station Nederlands ITTA

10 Het programma geeft de leerder direct feedback: een krul of een kruis bij elk tekstdeel. De vorderingen worden bijgehouden Ook wordt de leerder de mogelijkheid geboden om eventuele fout gedane oefeningen uit de les nog een keer te oefenen. Er is een woordenboek in het programma opgenomen en een gebruikersgrammatica. Ook zijn er links naar onder andere het Amsterdamse ipunt. Meer weten? Bel of mail het ITTA, contactpersoon Yolande Timman E: T: / Informatie Station Nederlands ITTA

VERLENGEN KOPEN RUILEN BETALEN

VERLENGEN KOPEN RUILEN BETALEN http://www.edusom.nl Thema In en om het huis VERLENGEN KOPEN RUILEN BETALEN Lesbrief 26. Herhaling thema Wat leert u in deze les? De woorden uit les 22, 23, 24 en 25. Veel succes! Deze les is ontwikkeld

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek www.edusom.nl Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Taban gaat met zijn dochter voor het eerst naar de bibliotheek. Hij schrijft haar in bij de bibliotheek. Daarna laat Soumiya

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Les 27. Bellen over een cursus Wat leert u in deze les? Een instelling bellen om informatie te vragen over een cursus. Een brochure aanvragen.

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 27. De vakopleiding. Wat leert u in deze les? Praten over het verleden, het heden en de toekomst. Een gesprek voeren met de studieadviseur.

Nadere informatie

Thema In en om het huis

Thema In en om het huis http://www.edusom.nl Thema In en om het huis Les 22. De rekening. Wat leert u in deze les? Advies vragen. Advies geven. Waarom-vragen beantwoorden met omdat. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Taban gaat met zijn dochter voor het eerst naar de bibliotheek. Hij schrijft haar in bij de bibliotheek. Dan laat Soumiya aan Taban en Ama

Nadere informatie

Thema Op zoek naar werk. Demet TV. Lesbrief 7. Het sollicitatiegesprek Afspraken maken

Thema Op zoek naar werk. Demet TV. Lesbrief 7. Het sollicitatiegesprek Afspraken maken Thema Op zoek naar werk. Demet TV Lesbrief 7. Het sollicitatiegesprek Afspraken maken Inleiding Maria heeft een sollicitatiegesprek met de manager. Deze les gaat over het tweede deel van het gesprek. Maria

Nadere informatie

Pluslessen. Lesbrief 40. Budgetbeheer

Pluslessen. Lesbrief 40. Budgetbeheer http://www.edusom.nl Pluslessen Lesbrief 40. Budgetbeheer Wat leert u in deze les? 0 Woorden over geldzaken 0 Wat budgetbeheer is 0 Waar u meer informatie kunt vinden voor budgetbeheer Succes! 1 Deze les

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Les 28. Geld lenen Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren met een bank over geld lenen. Woorden en zinnen gebruiken die gaan over het

Nadere informatie

Thema Gezondheid. Les 34. Een afspraak bij de GGD.

Thema Gezondheid. Les 34. Een afspraak bij de GGD. http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Les 34. Een afspraak bij de GGD. Wat leert u in deze les? Informatie over vaccinaties begrijpen. Hoe u een afspraak kunt maken bij de GGD. Veel succes! Deze les is

Nadere informatie

Docentenhandleiding TaalCompleet 2

Docentenhandleiding TaalCompleet 2 Docentenhandleiding TaalCompleet Versie: maart 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken... 5 2.1 Doelgroep... 5 2.2 Eindniveau... 5 2.3 Urenlast... 5 2.4 Samenstelling van het pakket... 6 2.5

Nadere informatie

VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2)

VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2) Dag & tijd VOOR BEGINNENDE SPREKERS VAN HET NEDERLANDS (NIVEAU A1-A2) MODULE 13: DEZE MODULE IS ONDERDEEL VAN EEN VIJFTIENDELIGE SERIE bekijk foto/plaatje praat samen wijs aan Dag & tijd luister naar je

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen

Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Thema Op het werk. Lesbrief 15. Vrij vragen Kofi is op het werk. Hij wil een dag vrij. Hij vraagt het aan de vrouw op het kantoor. Zou het Kofi lukken? Souad komt op kantoor. Zij wil ook een dag vrij.

Nadere informatie

Lesbrief 35. AOW aanvragen.

Lesbrief 35. AOW aanvragen. http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Lesbrief 35. AOW aanvragen. Wat leert u in deze les? Informatie over AOW begrijpen. Uitleg vragen. Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den

Nadere informatie

Geld. Voor beginnende sprekers van

Geld. Voor beginnende sprekers van Geld Voor beginnende sprekers van het Nederlands (NIVEAU 0-A1+) bekijk foto / plaatje / ding / mens Module 15: deze module is onderdeel van een vijftiendelige serie praat samen wijs aan Geld luister naar

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 29. Bent u goed verzekerd? Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over verzekeringen. Van één woord twee woorden maken. Verleden

Nadere informatie

Lesbrief 1. Een verzekering afsluiten

Lesbrief 1. Een verzekering afsluiten http://www.edusom.nl Sterlessen Lesbrief 1. Een verzekering afsluiten Hassan heeft een nieuwe auto gekocht. Hij belt naar zijn verzekeringsmaatschappij om zijn verzekering aan te passen. Hij spreekt met

Nadere informatie

Bij uw partner in Nederland wonen

Bij uw partner in Nederland wonen Bij uw partner in Nederland wonen Wilt u bij uw partner in Nederland gaan wonen? Dan is deze folder voor u. Denk eerst goed na! Verhuizen naar een ander land is niet gemakkelijk. U heeft plichten als u

Nadere informatie

Les 33. Zwangerschap

Les 33. Zwangerschap http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Les 33. Zwangerschap Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over zwanger zijn. Zeggen dat u zwanger bent of dat u zich niet lekker voelt. Woorden die hetzelfde

Nadere informatie

TOTAAL. Docentenhandleiding. Basiscursus. Nederlands. voor. anderstaligen. door. drs. Anneke van den Broek

TOTAAL. Docentenhandleiding. Basiscursus. Nederlands. voor. anderstaligen. door. drs. Anneke van den Broek TOTAAL Basiscursus Nederlands voor anderstaligen Docentenhandleiding door drs. Anneke van den Broek Inleiding De opzet, structuur en thema's in Totaal zullen voor docent en cursist voor zich spreken. Deze

Nadere informatie

http://www.edusom.nl Sterlessen Les 6. Een hypotheek aanvragen

http://www.edusom.nl Sterlessen Les 6. Een hypotheek aanvragen http://www.edusom.nl Sterlessen Les 6. Een hypotheek aanvragen Pedro wil een huis kopen. Hij heeft drie offertes voor een hypotheek. Hij praat met zijn taalmaatje over hoe hij de offertes het beste kan

Nadere informatie

Docentenmateriaal en didactische tips bij De opmaat

Docentenmateriaal en didactische tips bij De opmaat Docentenmateriaal en didactische tips bij De opmaat Algemene didactische tips Luistervaardigheid 1. Laat cursisten eerst de vragen lezen en dan (minimaal 2 keer) naar de tekst luisteren. 2. Bespreek de

Nadere informatie

Computercursus. voor nt2-leerders. (Windows XP)

Computercursus. voor nt2-leerders. (Windows XP) www.nt2taalmenu.nl Computercursus voor nt2-leerders (Windows XP) pag. 1 Inhoud: Les 1 De computer en internet pag. 3 Les 2 Internet en nt2taalmenu pag. 8 Les 3 Het toetsenbord en Windows pag. 13 Les 4

Nadere informatie

Thema In en om het huis

Thema In en om het huis http://www.edusom.nl Thema In en om het huis Lesbrief 24. Een wasmachine kopen. Wat leert u in deze les? Wat u kunt zeggen als u een wasmachine wilt kopen. Zeggen hoe groot iets is. Vergelijkingen. Veel

Nadere informatie

Thema In en om het huis

Thema In en om het huis http://www.edusom.nl Thema In en om het huis Les 26. Herhaling thema Wat leert u in deze les? De woorden uit les 22, 23, 24 en 25 Veel succes! Deze les is ontwikkeld in opdracht van: Gemeente Den Haag

Nadere informatie

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag Thema Op het werk. Demet TV Lesbrief 8. De eerste werkdag Deze les gaat over de eerste werkdag. gaat voor het eerst werken bij een snoepfabriek. Hij komt binnen en maakt kennis met de chef. De chef vertelt

Nadere informatie

Praktijkopdrachten. Burgerschap. pob-v1.1. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved

Praktijkopdrachten. Burgerschap. pob-v1.1. daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved en Burgerschap pob-v1.1 INBURGEREN daar gaan we werk van maken! 2007 ITpreneurs Nederland BV. All Rights Reserved Inhoudsopgave Inleiding 5 CP01 Wijzigingen doorgeven aan de gemeente 6 Praktijkopdracht

Nadere informatie

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken.

Weekschema maken. Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Weekschema maken Je gaat praten over de dingen die jij in één week doet. Deze activiteiten ga je in een schema op de computer uitwerken. Leer en oefen: Neem samen me de docent/assistent het fotoboek de

Nadere informatie

U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen.

U leert in deze les toestemming vragen. Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. TOESTEMMING VRAGEN les 1 spreken inleiding en doel U leert in deze les "toestemming vragen". Toestemming vragen is vragen of u iets mag doen. Bij toestemming vragen is het belangrijk dat je het op een

Nadere informatie

Docenten Handleiding

Docenten Handleiding Docenten Handleiding Wat is CultuurShaker? Jongeren uit Internationale Schakelklassen en VMBO-klassen door heel Nederland organiseren op oudereninstellingen in de buurt van de school een feest. De jongeren

Nadere informatie