Koopmans Bouw b.v. Bank KvK Veluwe en Twente ISO 9001 gecertificeerd. Datum 26 april Behandeld door H.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 26 april 2012. Behandeld door H."

Transcriptie

1 Koopmans Bouw b.v. 15 Ketenanalyse woon-werk verkeer Marssteden TD Enschede Postbus AL Enschede Telefoon Fax Bank KvK Veluwe en Twente ISO 9001 gecertificeerd Behandeld door H. Lodeweeg-Voerman

2 2 van 15 Ketenanalyses woon-werk verkeer Versie beheer Versie Status Titel Concept Ketenanalyse woon-werk verkeer Definitief Ketenanalyse woon-werk verkeer Interne goedkeuring Naam Afdeling Handtekening datum Heleen Lodeweeg KAM Eric Groothuis Directie

3 3 van 15 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Inleiding 4 2 Context 5 3 Scope III Woon-werk verkeer 6 4 Ketenpartners Conclusie naar aanleiding van beoordelen ketenpartners 9 5 CO 2 emissie woon-werk verkeer Het verzamelen van de gegevens De berekening van de CO 2 emissie Van emissie naar onbelaste vergoeding De gereden kilometers en de personeelsplanning Keuze werkzaamheden van een bouwplaats Selectiebeleid directie 12 6 Conclusie en doelstelling Significantie woon-werk verkeer bouwplaatsmedewerkers Kilometers zakelijke auto s Koopmans Conclusie Doelstelling 13 7 Bijlagen Bijlage 1: woonplaats bouwplaatsmedewerkers Bijlage 2: Projecten van Koopmans in

4 4 van 15 1 Inleiding Koopmans gaat zich certificeren voor niveau 4 van de CO 2 prestatieladder. Een onderdeel hiervan is het opstellen van twee relevante ketenanalyses naar aanleiding van de opstellingen uit scope III. Dit verslag bevat de ketenanalyse voor het woon-werk verkeer van de bouwplaatsmedewerkers van Koopmans. Dit heeft een interne keten van beslissingen welke invloed hebben op de te rijden kilometers van de bouwplaatsmedewerkers. Echter door deze keten te analyseren zal er meer inzicht zijn in de oorzaak van de hoeveelheid kilometers en de mogelijke reductiekansen welke er zullen zijn.

5 5 van 15 2 Context Koopmans Bouwgroep b.v. bestaat sinds Het is begonnen als een klein familiebedrijf met een paar opdrachten voor het bouwen van een woning. Het bedrijf is gaan groeien na een opdracht voor seriematige woningbouw. In de loop der jaren heeft de onderneming zich ontwikkeld tot een bedrijf met 400 werknemers en verschillende vestigingen. De opdrachten zijn inmiddels groter en diverser, met name in de seriematige woningbouw, maar ook in de utiliteitsbouw. Tot eind 2002 is Koopmans een familiebedrijf geweest, in overleg met de familie is de onderneming eind 2002 onderdeel geworden van TBI Holdings b.v.. Ondanks het feit dat ze onderdeel is geworden van TBI Holdings b.v. opereert Koopmans relatief zelfstandig. Koopmans Bouw b.v. is terug te vinden op verschillende vestigingen. Deze zijn in 2009 gesitueerd in Enschede, Apeldoorn en Emmeloord. Vanaf januari 2010 zijn de vestigingen Apeldoorn en Emmeloord samen verder gegaan in Apeldoorn, zodat er voor de bouw nog vestigingen zijn in Enschede en Apeldoorn. Koopmans Service en Onderhoud heeft vestigingen in Enschede en Deventer. Binnen Koopmans Bouwgroep zijn er verschillende besloten vennootschappen. Koopmans Projecten Deze b.v. houdt zich bezig met de projectontwikkeling van eigen projecten zowel zelfstandig als in ontwikkelingscombinaties. Deze b.v. is gehuisvest in het kantoor in Enschede aan de Marssteden. Koopmans Bouw Bij Koopmans Bouw vinden we alle bouwactiviteiten terug. Denk hierbij aan de planvoorbereiding en de projectuitvoering. Huisvesting is in Enschede, Apeldoorn en in 2009 ook nog Emmeloord. Daarnaast bevindt zich een groot deel op de projecten. Koopmans Vastgoed Koopmans Vastgoed is opgericht voor de gronden welke Koopmans in bezit heeft. Er zijn hier geen medewerkers specifiek voor werkzaam. Koopmans Service & Onderhoud Service & Onderhoud houdt zich bezig met de onderhoudsprojecten welke Koopmans krijgt. Tevens wordt hier de nazorg geregeld van de afgeronde projecten. S&O is gehuisvest in Enschede aan de Staalsteden en in Deventer. Koopmans Bouwgroep b.v. Koopmans Projecten b.v. Koopmans Bouw b.v. Koopmans Vastgoed b.v. Koopmans S&O b.v. Koopmans Bouw Enschede Koopmans Bouw Apeldoorn

6 6 van 15 3 Scope III In het handboek van de CO 2 prestatieladder van SKAO is een overzicht welke onderdelen in welke scope vallen. Scope I en II heeft Koopmans sinds de certificering reeds in kaart gebracht, echter voor de certificering naar niveau 4 zal er ook gekeken moeten worden naar scope III. Scope III Scope II Scope I Scope I bevat: Verbruikte brandstof Airco koelstoffen Zakelijk wagenpark Scope II bevat: Verbruikte elektriciteit Zakelijk verkeer met privéauto Zakelijk vliegverkeer Scope III bevat: Zakelijk verkeer middels openbaar vervoer Woon-werk verkeer Afvalverwerking Papier verbruik Elektriciteit verbruik op locatie van de klant Elektriciteit en gas verbruik van thuiswerkende medewerkers Uitbestede emissies Overige verbruiken Van scope III zijn de volgende onderdelen relevant voor Koopmans: 3.1 Woon-werk verkeer Het woon-werk verkeer is te verdelen naar UTA personeel en naar bouwplaatsmedewerkers (Bpm). Het UTA personeel zonder zakelijke auto heeft aan woon-werk verkeer km gereden en dat resulteert in een uitstoot van tco2 en dat is 2.8% van de totale scope I en II. De woon-werk kilometers van de zakelijke auto s is niet apart in kaart gebracht en is sinds 2009 onderdeel van scope I. De bouwplaatsmedewerkers hebben in 2011 een totaal van km gereden als woon-werk verkeer. Dit komt neer op tco2 en dat is 27.2% van de totale scope I en II.

7 7 van 15 Zakelijk en woon werk verkeer Koopmans 35.15% Zakelijke auto's UTA zakelijke privé 58.61% Bpm zakelijk privé UTA woon werk privé 3.67% Bpm woon werk privé 1.61% 0.95% Zakelijk en woon-werk verkeer Koopmans Zakelijke auto s km % tco % UTA zakelijk km 0.90 % tco % Bpm zakelijk km 1.52 % tco % UTA woon-werk km 3.46 % tco % Bpm woon-werk km % tco % Totaal km % tco % In deze ketenanalyse zal het woon-werk verkeer van de bouwplaatsmedewerkers worden bekeken. Dit deel is goed afgebakend en helder in kaart te brengen. Het woon-werk verkeer van de zakelijke rijders is opgenomen in scope II, aangezien deze niet apart worden geregistreerd ten opzichte van zakelijke kilometers. De zakelijke rijders zijn allen UTA medewerkers. Het woon-werk verkeer van de UTA medewerkers zonder zakelijke auto is een klein percentage van de totale uitstoot dat betrekking heeft op het personen vervoer dat dit niet wordt meegenomen in de ketenanalyse.

8 8 van 15 4 Ketenpartners De woon-werk kilometers van de bouwplaatsmedewerkers van Koopmans worden altijd gereden ten behoeve van een bouwproject. Voor de analyse van de verschillende partijen in de keten wordt gekeken naar de organisatie omtrent een project en de wijze waarop de bouwplaatsmedewerkers daar komen. Opdrachtgever Elk project start met een initiatief nemer met een te realiseren bouwplan. Dit bouwplan kunnen woningen zijn als ook utiliteitsbouw. Deze initiatief nemer zullen we voor de duidelijkheid in dit verslag de opdrachtgever noemen. De opdrachtgever bepaald zelf op welke wijze het werk in de markt wordt gezet. Directie Koopmans De directie van Koopmans beslist of er wordt meegedongen naar een project. Hierbij kan een keuze meespelen betreffende de locatie van het project. Er is een grove afbakening van regio s waar Koopmans werkt. Personeelszaken Personeelszaken neemt personeel aan en zoekt wel of niet gericht naar een specifieke locatie. Bij Koopmans zijn er echter veel lange dienstverbanden. Daarnaast is de diversiteit van woonplaatsen bij de medewerkers erg groot. Dit is door een stuk geschiedenis ontstaan. Personeelszaken is ook betrokken bij het opstellen van de personeelsplanning van bouwplaatsmedewerkers. Projectleiders en uitvoerders Projectleiders / uitvoerders maken een projectplanning en bepalen welke onderdelen door Koopmans personeel wordt gemaakt en welke onderdelen worden uitbesteed aan een onderaannemer of welke onderdelen prefab worden aangeleverd. De projectleiders zijn betrokken bij het opstellen van de personeelsplanning van bouwplaatsmedewerkers. Bouwplaatsmedewerkers De bouwplaatsmedewerkers van Koopmans hebben weinig invloed op de locatie van hun werk. Zij zijn niet betrokken bij het opstellen van de planning. Wel wordt er zo veel mogelijk met meerdere mensen in één auto gereden. Deze auto s zijn privé auto s van de bouwplaatsmedewerkers. De gereden kilometers worden door de chauffeurs opgegeven en geaccordeerd door de uitvoerder.

9 9 van 15 Salarisadministratie Eens per maand wordt er door de salarisadministratie aan de hand van een routeplanner gecontroleerd of er grote verschillen zitten in de opgegeven kilometers en de logisch te rijden kilometers. Beheerders wegennet De beheerders van het wegennet zijn een partner waar geen invloed op kan worden uitgeoefend. Zij beheren en onderhouden het totale Nederlandse wegennet en kunnen onbedoeld van invloed zijn op reistijden en af te leggen afstanden. Deze beheerders zijn wel te verdelen naar: Rijkswaterstaat (Rijks (snel) wegen) Provincie (Provinciale wegen) Gemeenten (Lokale wegen) Waterschappen (Waterschapsweg) 4.1 Conclusie naar aanleiding van beoordelen ketenpartners Er zijn een aantal aspecten werkelijk van invloed op het aantal te rijden kilometers door de bouwplaatsmedewerkers. In eerste instantie de directie die een keus maakt en een contract aangaat met een opdrachtgever voor een specifiek bouwplan op een specifieke locatie. Ten tweede het realisatieteam dat keuzes maakt hoe het bouwplan gerealiseerd zal worden. Wat wordt uitbesteed en wat doen onze eigen bouwplaatsmedewerkers. Ten derde de personeelsplanning waarin staat welke bouwplaatsmedewerkers naar welke bouw gaat. Vooral het derde punt is van invloed. Door hier slim mee om te gaan zal er een reductie mogelijk zijn op de te rijden kilometers en dus ook een reductie in de CO 2 emissie. De keten is geen optelling van CO 2 emissie, maar het is een beslissingsketen welke invloed heeft de hoeveelheid uitstoot. Alle drie de punten zullen in het volgende hoofdstuk aan bod komen.

10 10 van 15 5 CO 2 emissie woon-werk verkeer Reizen is een vast onderdeel van een onderneming met medewerkers. Het vervoer van huis naar de werkplek en weer terug is een vast onderdeel van elke werkdag. Echter een onderneming als Koopmans heeft door de diversiteit in de locatie van de projecten elk jaar een ander beeld qua kilometers van het woon-werk verkeer. Deze diversiteit van locaties en ook de locaties zelf zijn de reden dat iedereen gebruik maakt van een auto om op locatie te komen. De medewerkers welke gebruik mogen maken van een autoregeling met een auto van de zaak worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Wel zal er in dit hoofdstuk een nadere toelichting gegeven over de keuzes zoals ze worden gemaakt en hoe de woon-werk emissie van de bouwplaatsmedewerkers wordt bepaald en berekend. 5.1 Het verzamelen van de gegevens In basis zijn de gegevens waarop de CO 2 uitstoot wordt bepaald uit ons systeem van de salarisadministratie te halen. Echter worden er een aantal handelingen verricht totdat er een totaal uit het systeem rolt. Hieronder volgt een opsomming van een aantal termen welke voor dit onderzoek van toepassing kunnen zijn. Term Bouwplaatsmedewerker Werkdag Werkweek Bouwlocatie Chauffeur Meerijder Kilometerdeclaratie Kilometer vergoeding Conversiefactor Toelichting Alle bij Koopmans in dienst zijnde medewerkers welke fysieke arbeid verrichten op de bouwprojecten. In de historie waren dit de CAO-medewerkers. Een dag van een werkweek waarop er werk wordt verricht voor Koopmans. Een week waarin wordt gewerkt. Bij Koopmans zijn dit de dagen maandag tot en met vrijdag voor een fulltime baan. De locatie van een bouwplaats. De bouwplaatsmedewerker die met zijn eigen auto rijdt naar de bouwlocatie, met of zonder meerijders. De bouwplaatsmedewerkers die thuis wordt opgehaald en afgezet door een chauffeur en meerijdt naar de bouwlocatie en weer terug. De wekelijkse overzichten van de bouwplaatsmedewerkers waarop wordt aangegeven hoeveel gereden kilometers zijn gemaakt voor het woon-werk verkeer. De vergoeding welke wordt uitgekeerd voor elk gereden kilometer. Voor het omrekenen van de hoeveelheid kilometers naar tco 2 uitstoot wordt er een door SKAO aangegeven omrekenfactor gebruikt.

11 11 van De berekening van de CO 2 emissie Voor een uitleg zal er in deze paragraaf uitleg worden gegeven, maar dan terug beredeneerd vanuit de hoeveelheid opgegeven emissie. Op deze wijze zal ook duidelijk worden welk waarden zijn aangehouden en waarom deze keuzes zijn gemaakt Van emissie naar onbelaste vergoeding In de overzichten van Koopmans is te zien dat er voor het woon-werk verkeer van de bouwplaatsmedewerkers is aangegeven dat er in 2011 een emissie is geweest van tco 2. Er is sinds 2009 elk jaar een stijging geweest in de hoeveelheid emissie en dus interessant om te bekijken hoe deze emissie wordt bepaald en ontstaat. De bouwplaatsmedewerkers rijden in privé auto s en er is bij Koopmans niet bekent welke medewerker in welk type auto rijdt. Dit is nooit relevant geweest en wordt daardoor ook niet bijgehouden. Dit houdt wel in dat er voor de ladder een conversiefactor aangehouden moet worden van 210 gco 2 /km. Er is dus aan woon-werk verkeer kilometer gereden door onze bouwplaatsmedewerkers. Per gereden kilometer wordt er een vergoeding gegeven van 19 eurocent. De salarisadministratie heeft aangegeven hoeveel vergoedingen er zijn uitbetaald in 2011 specifiek voor het woon-werk verkeer van de bouwplaatsmedewerkers en dat is De berekening heeft er dus als volgt uitgezien: / 0.19 = kilometer x 210 = tco 2 In 2011 heeft Koopmans gemiddeld een aantal van bouwplaatsmedewerkers gehad. Dit houdt in dat per bouwplaatsmedewerker er 2.64 tco 2 uitstoot is De gereden kilometers en de personeelsplanning Achter elke euro uitgekeerde vergoeding zit een chauffeur die met zijn privé auto rijdt naar de bouwplaats waar hij werkzaam is. Koopmans is in 2011 werkzaam geweest voor 34 tal projecten. Niet op alle bouwen zijn altijd evenveel bouwplaatsmedewerkers van Koopmans werkzaam. Een en ander is afhankelijk van de grootte van de bouw en de soort werkzaamheden welke daar uitgevoerd moeten worden. De duur dat een bouwplaatsmedewerker op een bouwplaats is, is wederom afhankelijk van de grootte en soort werkzaamheden van die specifieke bouwplaats. Dit houdt in dat de personeelsplanning continu bewaakt wordt en bijgewerkt waar nodig. De personeelsplanning wordt bijgehouden door de personeelsfunctionaris samen met de projectleiders van Koopmans. In bijlage 1 is er een overzicht bijgevoegd van de woonplaatsen van de bouwplaatsmedewerkers zoals deze in november 2011 bekent is Keuze werkzaamheden van een bouwplaats Koopmans kent een diversiteit aan verschillende soorten bouwplaatsen en elke bouwplaats brengt weer andere werkzaamheden met zich mee. Denk hierbij aan woningbouw, utiliteitsbouw en (groot) onderhoudsprojecten. Aangezien elke locatie verschillend is en de werkomstandigheden en de bouwmaterialen verschillende kunnen zijn wordt elk project individueel bekeken en berekent. Een voorbeeld: Er is een woningbouwproject A en een woningbouwproject B. Ogenschijnlijk zijn deze projecten hetzelfde, maar door de omstandigheden kan bij project A worden gekozen voor een prefab fundering en bij project B voor een in het

12 12 van 15 werk gestorte fundering. Dit heeft invloed op de hoeveelheid bouwplaatsmedewerkers er voor project A en voor project B nodig zijn tijdens de funderingsfase. Tevens zijn de werkzaamheden verschillende waardoor er voor project A een timmerman met een andere competentie nodig is als voor project B. Zo worden er voor elke fase van een project keuzes gemaakt welke invloed hebben op de hoeveelheid bouwplaatsmedewerkers en de daarbij horende competenties. Al deze aspecten worden meegenomen in de personeelsplanning, maar hebben een hele grote invloed over welke bouwplaatsmedewerker naar welk project gaat en welke kilometers daar voor moeten worden afgelegd. Als laatste dient hier gemeld te worden dat vele uitvoerders een ploeg bouwplaatsmedewerkers heeft waar het graag mee werkt. Deze worden veelal nog gekoppeld aan de werken van deze uitvoerder. Hierbij wordt nog onvoldoende gekeken naar de te rijden afstand en of er een andere ploeg dichter in de buurt van de bouw woont. Onduidelijk is hoe groot het aandeel kilometers hierdoor ontstaat Selectiebeleid directie Een aantal jaar geleden zat Koopmans in de luxe positie dat het indien noodzakelijk selectief kon zijn in de soorten projecten en de daarbij horende locaties. Dit is sinds het begin van de crisis van 2009 niet meer het geval. Echter vindt er nog steeds een selectie plaats van projecten waar Koopmans zich op in kan schrijven. Doordat Koopmans een dochteronderneming is van TBI en er sprake is van zusterondernemingen in hetzelfde segment is er altijd contact met TBI, zodat niet meerdere TBI bedrijven zich inschrijven voor hetzelfde werk. Door de ligging van Koopmans zitten we relatief weinig in het vaarwater van zusterbedrijven. Koopmans bestrijkt qua werkgebied vooral het oosten, midden en noorden van het land. In de bijlage 2 staat een overzicht van de locaties van de projecten van 2011.

13 13 van 15 6 Conclusie en doelstelling Deze ketenanalyse zal worden afgesloten met een conclusie over de analyse en de doelstellingen welke zullen worden vastgesteld. 6.1 Significantie woon-werk verkeer bouwplaatsmedewerkers Uit de ketenanalyse blijkt dat het woon-werk verkeer voor 35.15% bijdraagt aan de totale uitstoot van alle vervoerbewegingen van medewerkers van Koopmans. Dit percentage is de afgelopen jaren elke keer gestegen. De oorzaak hiervan is dat de projecten van Koopmans verder weg liggen van de woongebieden van de bouwplaatsmedewerkers. Daarnaast is niet bekend in welke auto s er wordt gereden, zodat er altijd een conversiefactor van 210 gco 2 /km aangehouden moet worden. Op dit moment is er geen inzicht of de bouwplaatsmedewerkers in het algemeen in schonere en zuinigere auto s gaat rijden Kilometers zakelijke auto s Koopmans Bij het zakelijke wagenpark van Koopmans is er ook trend dat er elk jaar meer emissie is. Deze groep is de laatste jaren meer kilometers gaan rijden, echter doordat hier bekent is welke auto s er wordt gereden is te zien dat er wel meer kilometers worden gemaakt en er ook meer emissie is, maar dat er wel meer zuinige auto s gereden worden. Per kilometer wordt er 190 gco 2 /km verbruikt. Dit is een reductie van 6% ten opzichte van 2009 toen dat nog 201 gco 2 /km was. 6.2 Conclusie Door de crisis en het huidige werkaanbod komen de projecten van Koopmans meer decentraal te liggen ten opzichte van de woonplaatsen van de bouwplaatsmedewerkers. Dit resulteert in meer kilometers en dus ook meer uitstoot. De personeelsplanning van Koopmans zorgt er wel voor dat een en ander goed in beeld is en dat er bewuste keuzes worden gemaakt. Echter kan dit proces nog worden verbeterd door minder te kijken naar de persoonlijke voorkeuren en meer te bepalen op reisafstand. Door dit te doen zal niet alleen het aantal kilometers reduceren, maar ook de kosten voor reisuren worden verminderd. Dat komt de concurrentieslag van Koopmans ten goede. 6.3 Doelstelling Naar aanleiding van deze ketenanalyse is er een groter inzicht gekomen in het woon-werk verkeer van de bouwplaatsmedewerkers. Door dit inzicht kan deze analyse bijdragen een het opstellen van doelstellingen omtrent het wagenpark. Aangenomen wordt dat in 2012 Koopmans 2% wil reduceren in de uitstoot ten opzichte van 2011 voor het woon-werk verkeer van de bouwplaatsmedewerkers. Dit zal een reductie moeten zijn in de uitstoot per gemiddeld aantal bouwplaatsmedewerker. In 2011 was dit 2.64 tco 2 /Bpm, dus voor 2012 moet dit 2.59 tco 2 /Bpm worden.

14 14 van 15 7 Bijlagen 7.1 Bijlage 1: woonplaats bouwplaatsmedewerkers Woonplaatsen van de bouwplaatsmedewerkers (stand in november 2011) plaats aantal plaats aantal plaats aantal Ahaus-Wessum D 1 Haaksbergen 4 Raalte 5 Almelo 1 Harbrinkhoek 1 Rheden 1 Almere 2 Harfsen 1 Rijssen 12 Angerlo 1 Havelte 1 Ruinerwold 2 Apeldoorn 3 Heerenveen 1 Schalkhaar 2 Arnhem 3 Heino 1 Sibculo 5 Bant 1 Hengelo 6 Staphorst 2 Bathmen 1 Hertme 1 Steenwijk 1 Beerserveld 1 Hollandscheveld 1 't Loo Oldebroek 1 Borne 1 Hoogeveen 2 Terwolde 1 Broekland 1 Huissen 1 Twello 1 Daarle 2 Ijsselmuiden 1 Utrecht 1 Darp 3 Kampen 2 Vorden 1 Delden 1 Kamperveen 1 Vriezenveen 2 Deventer 9 Klarenbeek 1 Vroomshoop 3 Didam 1 Lelystad 2 Warnsveld 2 Diepenveen 1 Lettele 1 Wehl 2 Diever 1 Losser 7 Westerhaar 5 Doetinchem 2 Markelo 1 Wezep 1 Doornspijk 1 Nagele 2 Wierden 1 Dronten 4 Neede 2 Wijhe 1 Eefde 1 Nijverdal 1 Willemsoord 1 Elst 1 Noordscheschut 1 Wittelte 1 Emmeloord 3 Oldenzaal 2 Zelhem 2 Ens 1 Onna 1 Zutphen 1 Enschede 4 Osterwald D 1 Zwagerbosch 1 Enter 1 Ouwsterhaule 1 Zwolle 1 Geesteren 1 Overdinkel 1 Dit zijn 83 verschillende plaatsen.

15 15 van Bijlage 2: Projecten van Koopmans in 2011 Projecten van Koopmans Bouw in 2011 Projectnr Omschrijving project plaats 47 Droo Zuid Duiven appartementen Terwijde Utrecht app m2 commerciële ruimte Utrecht 190 Diverse fasen de Tol Zevenaar 227 Zaailand Leeuwarden 392 Winkelcentrum Miro Enschede 436 Amefaterrein Apeldoorn 473 t Vledder Meppel 486 Sutphene en Vischpoort Zutphen app Terwijde Scherf 19 Utrecht app Westwijk Amstelveen app Gerard Doustraat huur Zutphen 852 Homeruskwartier Almere app Vechthorst Nieuwleusen 856 Brewinc Cultuurcluster Doetinchem 3045 Lage Bothof Enschede 3090 Van Eesterenplein Almere e fase Onderdijks Kampen won De Erven, Vleuterweide Vleuten 3104 VMBO school de Meerwaarde Barneveld 3126 CJIB Leeuwarden zorgappartementen de Berkhof Winterswijk 3145 Waterlandplein Amsterdam huurwoningen Looer-Enk Zutphen 3194 Groenrijk Almere won Groot onderhoud Rijssen Eensgezinswoningen Prelude Veenendaal casco Waterdonken Breda 3304 Eilermarke de Uitkijk Enschede 6130 Provinciehuis Leeuwarden GO Geitenkamp Arnhem won Surplus de Hoven Veenendaal 7855 Verplaatsen woningen Almere app Sparta locatie Apeldoorn Dit zijn 21 verschillende plaatsen.

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 12 Reductieplan Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 1 Energiemanagement programma Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100

Nadere informatie

1 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013. Gebr. Beentjes GWW B.V. Scope 3 analyses 2013

1 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013. Gebr. Beentjes GWW B.V. Scope 3 analyses 2013 1 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013 Gebr. Beentjes GWW B.V. Scope 3 analyses 2013 Gebr. Beentjes GWW, 20 mei 2014 2 Gebr. Beentjes scope 3 analyses 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Scope 3 emissies

Nadere informatie

Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1. Woon- werk verkeer. Van Dalen B.V. Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1. Versie 3.

Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1. Woon- werk verkeer. Van Dalen B.V. Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1. Versie 3. 2014 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Woon- werk verkeer Van Dalen B.V. Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Versie 3.2 26 februari 2015 Inhoud 1. Inleiding 1.1 Achtergrond 1.2 Doel 1.3 Doelstellingen

Nadere informatie

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1

Handboek. Het opstellen van een CO 2 -footprint. Voor leveranciers van Beelen. Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Handboek Het opstellen van een CO 2 -footprint Voor leveranciers van Beelen Het opstellen van een CO 2-footprint voor leveranciers van Beelen 1 Inhoud 1. Wat is uw Footprint?... 3 2. Hoe gaat u te werk?...

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen

VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014. Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen VERANTWOORDING CO₂ REDUCTIE PROGRAMMA LIBRA ENERGY BV 2014 Management Team Jan Joosten Jeroen Bogaers Vincent van Vaalen Inhoud 1 Inleiding & Samenvatting... 4 2 Directieverklaring... 6 3 Organisatie...

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Inhoud INLEIDING... 3 1_EMISSIE-INVENTARIS... 4 V OORTGANG: 2013 Q1+Q2... 4 Optimalisatie uitstootwaarden groene stroom 2012... 4 Emissie-inventaris 2013 Scope I en II...

Nadere informatie

CO2-ketenanalyse Scope 3 Grontmij Nederland B.V.

CO2-ketenanalyse Scope 3 Grontmij Nederland B.V. CO2-ketenanalyse Scope 3 Grontmij Nederland B.V. 1e halfjaar 2010 Definitief Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 31 januari 2011 Samenvatting Dit rapport geeft inzicht in twee typen scope 3 emissies van

Nadere informatie

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3

4B1 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 41 - CO2 reductieplan 2015 Scope 1, 2 & 3 Samenvatting; Klaver fietsparkeren neemt haar verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en energie heel serieus. Sinds de invoering van de door ProRail opgestelde

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP (JAARGANG 2013) Reductiedoelstellingen 25-02-2014 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 DIRECTIE ARCADIS NEDERLAND ARNHEM 2 september 2014 077754000:F - Definitief C05011.201402.0300 Voorwoord Duurzaamheid is een belangrijk uitgangspunt in de bedrijfsvoering

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2.

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. CARBON FOOTPRINT -EMISSIE INVENTARIS 4 DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: 3A1-2A3-1B2 CO2-VERSLAG 2014 Hakkers KAM B 21-05-2015 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR:

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V.

Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Voorraadbeheersing bij Meko Services B.V. Bachelor thesis Michel Reimert 3/25/2014 Begeleiders Dr. Ir. L.L.M. van der Wegen Operational Methods for Production and Logistics Universiteit Twente Dr. J.M.G.

Nadere informatie

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan

ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder. Energie- en CO 2 reductieplan ENERGIE- EN CO 2 REDUCTIEPLAN T.B.V. Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Datum: April 2013 Pagina: 1/24 Versiebeheer: Versie Datum Auteur Opmerking 1.0 Augustus 2010 J.M. van Doorn

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Emissie inventaris Van Vliet Conform ISO 14064-1 ID 3A Harmelen, 12 november 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2

Nadere informatie

Resultaten Monitor Mobiliteitsmanagement 2009-2010

Resultaten Monitor Mobiliteitsmanagement 2009-2010 Resultaten Monitor Mobiliteitsmanagement 2009-2010 Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum 20 augustus 2010 Kenmerk SR020 MuConsult B.V. Postbus 2054 3800 CB Amersfoort Tel. 033 465 50 54 Fax 033 461 40 21 E-mail

Nadere informatie

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP

CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP CO 2 EN ENERGIE REDUCTIEDOELSTELLINGEN TIMMERHUIS GROEP 1 1. INLEIDING De Timmerhuis Groep hecht waarde aan duurzaamheid en het milieu. Daarom worden de kwantitatieve en kwalitatieve reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.)

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 10-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 10-03-2015 WIEBE TOLMAN KAM Namens de directie, 10-03-2015

Nadere informatie

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN

ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN ENERGIE MANAGEMENT ACTIEPLAN Status: Final Datum van uitgifte: 19-08-2015 Datum van ingang: 8-09-2015 Versienummer: 2.0 Copyright Joulz Voor nadere informatie: KVM, Angelique Slingerland, Joulz Inhoud

Nadere informatie

Corporate Carbon Footprint

Corporate Carbon Footprint 2014 Corporate Carbon Footprint Missie: Samen werken we aan CO2 reductie Rapportage: CFA 2014 Datum: 11 augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.4 Inhoudsopgave: 1 Voorwoord... 3 2 Directieverklaring...

Nadere informatie

CO2 Inventarisatie 2011

CO2 Inventarisatie 2011 CO2 Inventarisatie 2011 Voor akkoord, opsteller Naam R. W. Goudswaard Functie KAM-manager Datum 26-10-2012 Handtekening 1 Inleiding Voor u ligt het CO2 emissie inventarisatie rapport van GMB voor het jaar

Nadere informatie

Opsteller Rev. Goedgekeurd. Kirsten Veltmeijer R00 Frank Machiels Operations Manager. 2 P agina

Opsteller Rev. Goedgekeurd. Kirsten Veltmeijer R00 Frank Machiels Operations Manager. 2 P agina Voortgangsrapportage 2013 Opsteller Rev. Goedgekeurd Kirsten Veltmeijer R00 Frank Machiels Operations Manager 2 P agina Inhoud INLEIDING... 4 1_EMISSIE-INVENTARIS... 5 A CTUALISATIE 2012... 5 Conversiefactor

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. EMISSIE INVENTARIS 2013 OPDRACHTGEVER DATUM 21 mei 2014 OPGESTELD DOOR GEAUTORISEERD LEIDER

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie