Koopmans Bouw b.v. Bank KvK Veluwe en Twente ISO 9001 gecertificeerd. Datum 26 april Behandeld door H.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 26 april 2012. Behandeld door H."

Transcriptie

1 Koopmans Bouw b.v. 15 Ketenanalyse woon-werk verkeer Marssteden TD Enschede Postbus AL Enschede Telefoon Fax Bank KvK Veluwe en Twente ISO 9001 gecertificeerd Behandeld door H. Lodeweeg-Voerman

2 2 van 15 Ketenanalyses woon-werk verkeer Versie beheer Versie Status Titel Concept Ketenanalyse woon-werk verkeer Definitief Ketenanalyse woon-werk verkeer Interne goedkeuring Naam Afdeling Handtekening datum Heleen Lodeweeg KAM Eric Groothuis Directie

3 3 van 15 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 1 Inleiding 4 2 Context 5 3 Scope III Woon-werk verkeer 6 4 Ketenpartners Conclusie naar aanleiding van beoordelen ketenpartners 9 5 CO 2 emissie woon-werk verkeer Het verzamelen van de gegevens De berekening van de CO 2 emissie Van emissie naar onbelaste vergoeding De gereden kilometers en de personeelsplanning Keuze werkzaamheden van een bouwplaats Selectiebeleid directie 12 6 Conclusie en doelstelling Significantie woon-werk verkeer bouwplaatsmedewerkers Kilometers zakelijke auto s Koopmans Conclusie Doelstelling 13 7 Bijlagen Bijlage 1: woonplaats bouwplaatsmedewerkers Bijlage 2: Projecten van Koopmans in

4 4 van 15 1 Inleiding Koopmans gaat zich certificeren voor niveau 4 van de CO 2 prestatieladder. Een onderdeel hiervan is het opstellen van twee relevante ketenanalyses naar aanleiding van de opstellingen uit scope III. Dit verslag bevat de ketenanalyse voor het woon-werk verkeer van de bouwplaatsmedewerkers van Koopmans. Dit heeft een interne keten van beslissingen welke invloed hebben op de te rijden kilometers van de bouwplaatsmedewerkers. Echter door deze keten te analyseren zal er meer inzicht zijn in de oorzaak van de hoeveelheid kilometers en de mogelijke reductiekansen welke er zullen zijn.

5 5 van 15 2 Context Koopmans Bouwgroep b.v. bestaat sinds Het is begonnen als een klein familiebedrijf met een paar opdrachten voor het bouwen van een woning. Het bedrijf is gaan groeien na een opdracht voor seriematige woningbouw. In de loop der jaren heeft de onderneming zich ontwikkeld tot een bedrijf met 400 werknemers en verschillende vestigingen. De opdrachten zijn inmiddels groter en diverser, met name in de seriematige woningbouw, maar ook in de utiliteitsbouw. Tot eind 2002 is Koopmans een familiebedrijf geweest, in overleg met de familie is de onderneming eind 2002 onderdeel geworden van TBI Holdings b.v.. Ondanks het feit dat ze onderdeel is geworden van TBI Holdings b.v. opereert Koopmans relatief zelfstandig. Koopmans Bouw b.v. is terug te vinden op verschillende vestigingen. Deze zijn in 2009 gesitueerd in Enschede, Apeldoorn en Emmeloord. Vanaf januari 2010 zijn de vestigingen Apeldoorn en Emmeloord samen verder gegaan in Apeldoorn, zodat er voor de bouw nog vestigingen zijn in Enschede en Apeldoorn. Koopmans Service en Onderhoud heeft vestigingen in Enschede en Deventer. Binnen Koopmans Bouwgroep zijn er verschillende besloten vennootschappen. Koopmans Projecten Deze b.v. houdt zich bezig met de projectontwikkeling van eigen projecten zowel zelfstandig als in ontwikkelingscombinaties. Deze b.v. is gehuisvest in het kantoor in Enschede aan de Marssteden. Koopmans Bouw Bij Koopmans Bouw vinden we alle bouwactiviteiten terug. Denk hierbij aan de planvoorbereiding en de projectuitvoering. Huisvesting is in Enschede, Apeldoorn en in 2009 ook nog Emmeloord. Daarnaast bevindt zich een groot deel op de projecten. Koopmans Vastgoed Koopmans Vastgoed is opgericht voor de gronden welke Koopmans in bezit heeft. Er zijn hier geen medewerkers specifiek voor werkzaam. Koopmans Service & Onderhoud Service & Onderhoud houdt zich bezig met de onderhoudsprojecten welke Koopmans krijgt. Tevens wordt hier de nazorg geregeld van de afgeronde projecten. S&O is gehuisvest in Enschede aan de Staalsteden en in Deventer. Koopmans Bouwgroep b.v. Koopmans Projecten b.v. Koopmans Bouw b.v. Koopmans Vastgoed b.v. Koopmans S&O b.v. Koopmans Bouw Enschede Koopmans Bouw Apeldoorn

6 6 van 15 3 Scope III In het handboek van de CO 2 prestatieladder van SKAO is een overzicht welke onderdelen in welke scope vallen. Scope I en II heeft Koopmans sinds de certificering reeds in kaart gebracht, echter voor de certificering naar niveau 4 zal er ook gekeken moeten worden naar scope III. Scope III Scope II Scope I Scope I bevat: Verbruikte brandstof Airco koelstoffen Zakelijk wagenpark Scope II bevat: Verbruikte elektriciteit Zakelijk verkeer met privéauto Zakelijk vliegverkeer Scope III bevat: Zakelijk verkeer middels openbaar vervoer Woon-werk verkeer Afvalverwerking Papier verbruik Elektriciteit verbruik op locatie van de klant Elektriciteit en gas verbruik van thuiswerkende medewerkers Uitbestede emissies Overige verbruiken Van scope III zijn de volgende onderdelen relevant voor Koopmans: 3.1 Woon-werk verkeer Het woon-werk verkeer is te verdelen naar UTA personeel en naar bouwplaatsmedewerkers (Bpm). Het UTA personeel zonder zakelijke auto heeft aan woon-werk verkeer km gereden en dat resulteert in een uitstoot van tco2 en dat is 2.8% van de totale scope I en II. De woon-werk kilometers van de zakelijke auto s is niet apart in kaart gebracht en is sinds 2009 onderdeel van scope I. De bouwplaatsmedewerkers hebben in 2011 een totaal van km gereden als woon-werk verkeer. Dit komt neer op tco2 en dat is 27.2% van de totale scope I en II.

7 7 van 15 Zakelijk en woon werk verkeer Koopmans 35.15% Zakelijke auto's UTA zakelijke privé 58.61% Bpm zakelijk privé UTA woon werk privé 3.67% Bpm woon werk privé 1.61% 0.95% Zakelijk en woon-werk verkeer Koopmans Zakelijke auto s km % tco % UTA zakelijk km 0.90 % tco % Bpm zakelijk km 1.52 % tco % UTA woon-werk km 3.46 % tco % Bpm woon-werk km % tco % Totaal km % tco % In deze ketenanalyse zal het woon-werk verkeer van de bouwplaatsmedewerkers worden bekeken. Dit deel is goed afgebakend en helder in kaart te brengen. Het woon-werk verkeer van de zakelijke rijders is opgenomen in scope II, aangezien deze niet apart worden geregistreerd ten opzichte van zakelijke kilometers. De zakelijke rijders zijn allen UTA medewerkers. Het woon-werk verkeer van de UTA medewerkers zonder zakelijke auto is een klein percentage van de totale uitstoot dat betrekking heeft op het personen vervoer dat dit niet wordt meegenomen in de ketenanalyse.

8 8 van 15 4 Ketenpartners De woon-werk kilometers van de bouwplaatsmedewerkers van Koopmans worden altijd gereden ten behoeve van een bouwproject. Voor de analyse van de verschillende partijen in de keten wordt gekeken naar de organisatie omtrent een project en de wijze waarop de bouwplaatsmedewerkers daar komen. Opdrachtgever Elk project start met een initiatief nemer met een te realiseren bouwplan. Dit bouwplan kunnen woningen zijn als ook utiliteitsbouw. Deze initiatief nemer zullen we voor de duidelijkheid in dit verslag de opdrachtgever noemen. De opdrachtgever bepaald zelf op welke wijze het werk in de markt wordt gezet. Directie Koopmans De directie van Koopmans beslist of er wordt meegedongen naar een project. Hierbij kan een keuze meespelen betreffende de locatie van het project. Er is een grove afbakening van regio s waar Koopmans werkt. Personeelszaken Personeelszaken neemt personeel aan en zoekt wel of niet gericht naar een specifieke locatie. Bij Koopmans zijn er echter veel lange dienstverbanden. Daarnaast is de diversiteit van woonplaatsen bij de medewerkers erg groot. Dit is door een stuk geschiedenis ontstaan. Personeelszaken is ook betrokken bij het opstellen van de personeelsplanning van bouwplaatsmedewerkers. Projectleiders en uitvoerders Projectleiders / uitvoerders maken een projectplanning en bepalen welke onderdelen door Koopmans personeel wordt gemaakt en welke onderdelen worden uitbesteed aan een onderaannemer of welke onderdelen prefab worden aangeleverd. De projectleiders zijn betrokken bij het opstellen van de personeelsplanning van bouwplaatsmedewerkers. Bouwplaatsmedewerkers De bouwplaatsmedewerkers van Koopmans hebben weinig invloed op de locatie van hun werk. Zij zijn niet betrokken bij het opstellen van de planning. Wel wordt er zo veel mogelijk met meerdere mensen in één auto gereden. Deze auto s zijn privé auto s van de bouwplaatsmedewerkers. De gereden kilometers worden door de chauffeurs opgegeven en geaccordeerd door de uitvoerder.

9 9 van 15 Salarisadministratie Eens per maand wordt er door de salarisadministratie aan de hand van een routeplanner gecontroleerd of er grote verschillen zitten in de opgegeven kilometers en de logisch te rijden kilometers. Beheerders wegennet De beheerders van het wegennet zijn een partner waar geen invloed op kan worden uitgeoefend. Zij beheren en onderhouden het totale Nederlandse wegennet en kunnen onbedoeld van invloed zijn op reistijden en af te leggen afstanden. Deze beheerders zijn wel te verdelen naar: Rijkswaterstaat (Rijks (snel) wegen) Provincie (Provinciale wegen) Gemeenten (Lokale wegen) Waterschappen (Waterschapsweg) 4.1 Conclusie naar aanleiding van beoordelen ketenpartners Er zijn een aantal aspecten werkelijk van invloed op het aantal te rijden kilometers door de bouwplaatsmedewerkers. In eerste instantie de directie die een keus maakt en een contract aangaat met een opdrachtgever voor een specifiek bouwplan op een specifieke locatie. Ten tweede het realisatieteam dat keuzes maakt hoe het bouwplan gerealiseerd zal worden. Wat wordt uitbesteed en wat doen onze eigen bouwplaatsmedewerkers. Ten derde de personeelsplanning waarin staat welke bouwplaatsmedewerkers naar welke bouw gaat. Vooral het derde punt is van invloed. Door hier slim mee om te gaan zal er een reductie mogelijk zijn op de te rijden kilometers en dus ook een reductie in de CO 2 emissie. De keten is geen optelling van CO 2 emissie, maar het is een beslissingsketen welke invloed heeft de hoeveelheid uitstoot. Alle drie de punten zullen in het volgende hoofdstuk aan bod komen.

10 10 van 15 5 CO 2 emissie woon-werk verkeer Reizen is een vast onderdeel van een onderneming met medewerkers. Het vervoer van huis naar de werkplek en weer terug is een vast onderdeel van elke werkdag. Echter een onderneming als Koopmans heeft door de diversiteit in de locatie van de projecten elk jaar een ander beeld qua kilometers van het woon-werk verkeer. Deze diversiteit van locaties en ook de locaties zelf zijn de reden dat iedereen gebruik maakt van een auto om op locatie te komen. De medewerkers welke gebruik mogen maken van een autoregeling met een auto van de zaak worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten. Wel zal er in dit hoofdstuk een nadere toelichting gegeven over de keuzes zoals ze worden gemaakt en hoe de woon-werk emissie van de bouwplaatsmedewerkers wordt bepaald en berekend. 5.1 Het verzamelen van de gegevens In basis zijn de gegevens waarop de CO 2 uitstoot wordt bepaald uit ons systeem van de salarisadministratie te halen. Echter worden er een aantal handelingen verricht totdat er een totaal uit het systeem rolt. Hieronder volgt een opsomming van een aantal termen welke voor dit onderzoek van toepassing kunnen zijn. Term Bouwplaatsmedewerker Werkdag Werkweek Bouwlocatie Chauffeur Meerijder Kilometerdeclaratie Kilometer vergoeding Conversiefactor Toelichting Alle bij Koopmans in dienst zijnde medewerkers welke fysieke arbeid verrichten op de bouwprojecten. In de historie waren dit de CAO-medewerkers. Een dag van een werkweek waarop er werk wordt verricht voor Koopmans. Een week waarin wordt gewerkt. Bij Koopmans zijn dit de dagen maandag tot en met vrijdag voor een fulltime baan. De locatie van een bouwplaats. De bouwplaatsmedewerker die met zijn eigen auto rijdt naar de bouwlocatie, met of zonder meerijders. De bouwplaatsmedewerkers die thuis wordt opgehaald en afgezet door een chauffeur en meerijdt naar de bouwlocatie en weer terug. De wekelijkse overzichten van de bouwplaatsmedewerkers waarop wordt aangegeven hoeveel gereden kilometers zijn gemaakt voor het woon-werk verkeer. De vergoeding welke wordt uitgekeerd voor elk gereden kilometer. Voor het omrekenen van de hoeveelheid kilometers naar tco 2 uitstoot wordt er een door SKAO aangegeven omrekenfactor gebruikt.

11 11 van De berekening van de CO 2 emissie Voor een uitleg zal er in deze paragraaf uitleg worden gegeven, maar dan terug beredeneerd vanuit de hoeveelheid opgegeven emissie. Op deze wijze zal ook duidelijk worden welk waarden zijn aangehouden en waarom deze keuzes zijn gemaakt Van emissie naar onbelaste vergoeding In de overzichten van Koopmans is te zien dat er voor het woon-werk verkeer van de bouwplaatsmedewerkers is aangegeven dat er in 2011 een emissie is geweest van tco 2. Er is sinds 2009 elk jaar een stijging geweest in de hoeveelheid emissie en dus interessant om te bekijken hoe deze emissie wordt bepaald en ontstaat. De bouwplaatsmedewerkers rijden in privé auto s en er is bij Koopmans niet bekent welke medewerker in welk type auto rijdt. Dit is nooit relevant geweest en wordt daardoor ook niet bijgehouden. Dit houdt wel in dat er voor de ladder een conversiefactor aangehouden moet worden van 210 gco 2 /km. Er is dus aan woon-werk verkeer kilometer gereden door onze bouwplaatsmedewerkers. Per gereden kilometer wordt er een vergoeding gegeven van 19 eurocent. De salarisadministratie heeft aangegeven hoeveel vergoedingen er zijn uitbetaald in 2011 specifiek voor het woon-werk verkeer van de bouwplaatsmedewerkers en dat is De berekening heeft er dus als volgt uitgezien: / 0.19 = kilometer x 210 = tco 2 In 2011 heeft Koopmans gemiddeld een aantal van bouwplaatsmedewerkers gehad. Dit houdt in dat per bouwplaatsmedewerker er 2.64 tco 2 uitstoot is De gereden kilometers en de personeelsplanning Achter elke euro uitgekeerde vergoeding zit een chauffeur die met zijn privé auto rijdt naar de bouwplaats waar hij werkzaam is. Koopmans is in 2011 werkzaam geweest voor 34 tal projecten. Niet op alle bouwen zijn altijd evenveel bouwplaatsmedewerkers van Koopmans werkzaam. Een en ander is afhankelijk van de grootte van de bouw en de soort werkzaamheden welke daar uitgevoerd moeten worden. De duur dat een bouwplaatsmedewerker op een bouwplaats is, is wederom afhankelijk van de grootte en soort werkzaamheden van die specifieke bouwplaats. Dit houdt in dat de personeelsplanning continu bewaakt wordt en bijgewerkt waar nodig. De personeelsplanning wordt bijgehouden door de personeelsfunctionaris samen met de projectleiders van Koopmans. In bijlage 1 is er een overzicht bijgevoegd van de woonplaatsen van de bouwplaatsmedewerkers zoals deze in november 2011 bekent is Keuze werkzaamheden van een bouwplaats Koopmans kent een diversiteit aan verschillende soorten bouwplaatsen en elke bouwplaats brengt weer andere werkzaamheden met zich mee. Denk hierbij aan woningbouw, utiliteitsbouw en (groot) onderhoudsprojecten. Aangezien elke locatie verschillend is en de werkomstandigheden en de bouwmaterialen verschillende kunnen zijn wordt elk project individueel bekeken en berekent. Een voorbeeld: Er is een woningbouwproject A en een woningbouwproject B. Ogenschijnlijk zijn deze projecten hetzelfde, maar door de omstandigheden kan bij project A worden gekozen voor een prefab fundering en bij project B voor een in het

12 12 van 15 werk gestorte fundering. Dit heeft invloed op de hoeveelheid bouwplaatsmedewerkers er voor project A en voor project B nodig zijn tijdens de funderingsfase. Tevens zijn de werkzaamheden verschillende waardoor er voor project A een timmerman met een andere competentie nodig is als voor project B. Zo worden er voor elke fase van een project keuzes gemaakt welke invloed hebben op de hoeveelheid bouwplaatsmedewerkers en de daarbij horende competenties. Al deze aspecten worden meegenomen in de personeelsplanning, maar hebben een hele grote invloed over welke bouwplaatsmedewerker naar welk project gaat en welke kilometers daar voor moeten worden afgelegd. Als laatste dient hier gemeld te worden dat vele uitvoerders een ploeg bouwplaatsmedewerkers heeft waar het graag mee werkt. Deze worden veelal nog gekoppeld aan de werken van deze uitvoerder. Hierbij wordt nog onvoldoende gekeken naar de te rijden afstand en of er een andere ploeg dichter in de buurt van de bouw woont. Onduidelijk is hoe groot het aandeel kilometers hierdoor ontstaat Selectiebeleid directie Een aantal jaar geleden zat Koopmans in de luxe positie dat het indien noodzakelijk selectief kon zijn in de soorten projecten en de daarbij horende locaties. Dit is sinds het begin van de crisis van 2009 niet meer het geval. Echter vindt er nog steeds een selectie plaats van projecten waar Koopmans zich op in kan schrijven. Doordat Koopmans een dochteronderneming is van TBI en er sprake is van zusterondernemingen in hetzelfde segment is er altijd contact met TBI, zodat niet meerdere TBI bedrijven zich inschrijven voor hetzelfde werk. Door de ligging van Koopmans zitten we relatief weinig in het vaarwater van zusterbedrijven. Koopmans bestrijkt qua werkgebied vooral het oosten, midden en noorden van het land. In de bijlage 2 staat een overzicht van de locaties van de projecten van 2011.

13 13 van 15 6 Conclusie en doelstelling Deze ketenanalyse zal worden afgesloten met een conclusie over de analyse en de doelstellingen welke zullen worden vastgesteld. 6.1 Significantie woon-werk verkeer bouwplaatsmedewerkers Uit de ketenanalyse blijkt dat het woon-werk verkeer voor 35.15% bijdraagt aan de totale uitstoot van alle vervoerbewegingen van medewerkers van Koopmans. Dit percentage is de afgelopen jaren elke keer gestegen. De oorzaak hiervan is dat de projecten van Koopmans verder weg liggen van de woongebieden van de bouwplaatsmedewerkers. Daarnaast is niet bekend in welke auto s er wordt gereden, zodat er altijd een conversiefactor van 210 gco 2 /km aangehouden moet worden. Op dit moment is er geen inzicht of de bouwplaatsmedewerkers in het algemeen in schonere en zuinigere auto s gaat rijden Kilometers zakelijke auto s Koopmans Bij het zakelijke wagenpark van Koopmans is er ook trend dat er elk jaar meer emissie is. Deze groep is de laatste jaren meer kilometers gaan rijden, echter doordat hier bekent is welke auto s er wordt gereden is te zien dat er wel meer kilometers worden gemaakt en er ook meer emissie is, maar dat er wel meer zuinige auto s gereden worden. Per kilometer wordt er 190 gco 2 /km verbruikt. Dit is een reductie van 6% ten opzichte van 2009 toen dat nog 201 gco 2 /km was. 6.2 Conclusie Door de crisis en het huidige werkaanbod komen de projecten van Koopmans meer decentraal te liggen ten opzichte van de woonplaatsen van de bouwplaatsmedewerkers. Dit resulteert in meer kilometers en dus ook meer uitstoot. De personeelsplanning van Koopmans zorgt er wel voor dat een en ander goed in beeld is en dat er bewuste keuzes worden gemaakt. Echter kan dit proces nog worden verbeterd door minder te kijken naar de persoonlijke voorkeuren en meer te bepalen op reisafstand. Door dit te doen zal niet alleen het aantal kilometers reduceren, maar ook de kosten voor reisuren worden verminderd. Dat komt de concurrentieslag van Koopmans ten goede. 6.3 Doelstelling Naar aanleiding van deze ketenanalyse is er een groter inzicht gekomen in het woon-werk verkeer van de bouwplaatsmedewerkers. Door dit inzicht kan deze analyse bijdragen een het opstellen van doelstellingen omtrent het wagenpark. Aangenomen wordt dat in 2012 Koopmans 2% wil reduceren in de uitstoot ten opzichte van 2011 voor het woon-werk verkeer van de bouwplaatsmedewerkers. Dit zal een reductie moeten zijn in de uitstoot per gemiddeld aantal bouwplaatsmedewerker. In 2011 was dit 2.64 tco 2 /Bpm, dus voor 2012 moet dit 2.59 tco 2 /Bpm worden.

14 14 van 15 7 Bijlagen 7.1 Bijlage 1: woonplaats bouwplaatsmedewerkers Woonplaatsen van de bouwplaatsmedewerkers (stand in november 2011) plaats aantal plaats aantal plaats aantal Ahaus-Wessum D 1 Haaksbergen 4 Raalte 5 Almelo 1 Harbrinkhoek 1 Rheden 1 Almere 2 Harfsen 1 Rijssen 12 Angerlo 1 Havelte 1 Ruinerwold 2 Apeldoorn 3 Heerenveen 1 Schalkhaar 2 Arnhem 3 Heino 1 Sibculo 5 Bant 1 Hengelo 6 Staphorst 2 Bathmen 1 Hertme 1 Steenwijk 1 Beerserveld 1 Hollandscheveld 1 't Loo Oldebroek 1 Borne 1 Hoogeveen 2 Terwolde 1 Broekland 1 Huissen 1 Twello 1 Daarle 2 Ijsselmuiden 1 Utrecht 1 Darp 3 Kampen 2 Vorden 1 Delden 1 Kamperveen 1 Vriezenveen 2 Deventer 9 Klarenbeek 1 Vroomshoop 3 Didam 1 Lelystad 2 Warnsveld 2 Diepenveen 1 Lettele 1 Wehl 2 Diever 1 Losser 7 Westerhaar 5 Doetinchem 2 Markelo 1 Wezep 1 Doornspijk 1 Nagele 2 Wierden 1 Dronten 4 Neede 2 Wijhe 1 Eefde 1 Nijverdal 1 Willemsoord 1 Elst 1 Noordscheschut 1 Wittelte 1 Emmeloord 3 Oldenzaal 2 Zelhem 2 Ens 1 Onna 1 Zutphen 1 Enschede 4 Osterwald D 1 Zwagerbosch 1 Enter 1 Ouwsterhaule 1 Zwolle 1 Geesteren 1 Overdinkel 1 Dit zijn 83 verschillende plaatsen.

15 15 van Bijlage 2: Projecten van Koopmans in 2011 Projecten van Koopmans Bouw in 2011 Projectnr Omschrijving project plaats 47 Droo Zuid Duiven appartementen Terwijde Utrecht app m2 commerciële ruimte Utrecht 190 Diverse fasen de Tol Zevenaar 227 Zaailand Leeuwarden 392 Winkelcentrum Miro Enschede 436 Amefaterrein Apeldoorn 473 t Vledder Meppel 486 Sutphene en Vischpoort Zutphen app Terwijde Scherf 19 Utrecht app Westwijk Amstelveen app Gerard Doustraat huur Zutphen 852 Homeruskwartier Almere app Vechthorst Nieuwleusen 856 Brewinc Cultuurcluster Doetinchem 3045 Lage Bothof Enschede 3090 Van Eesterenplein Almere e fase Onderdijks Kampen won De Erven, Vleuterweide Vleuten 3104 VMBO school de Meerwaarde Barneveld 3126 CJIB Leeuwarden zorgappartementen de Berkhof Winterswijk 3145 Waterlandplein Amsterdam huurwoningen Looer-Enk Zutphen 3194 Groenrijk Almere won Groot onderhoud Rijssen Eensgezinswoningen Prelude Veenendaal casco Waterdonken Breda 3304 Eilermarke de Uitkijk Enschede 6130 Provinciehuis Leeuwarden GO Geitenkamp Arnhem won Surplus de Hoven Veenendaal 7855 Verplaatsen woningen Almere app Sparta locatie Apeldoorn Dit zijn 21 verschillende plaatsen.

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H.

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H. Koopmans Bouw b.v. 10 Selectie ketenanalyses CO 2 emissie Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-4 600 600 Fax 053-4 600 622 enschede@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Uitslag(Menzis(Singelloop(2014(4(Netto4tijd(5(mijl Positie Startnummer Naam Woonplaats Netto4tijd 1 142 Nicholas(Togom Kenia 22:59 2 3 Julius(Koech Voorthuizen 23:31 3 21 Richard(Murray Durbanville 23:39

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 12 Reductieplan Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Datum: 9 februari Referentie: 90005/033/vdG Versie: 1.0 Status: definitief Logitech B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer VBK Noord B.V. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten VBK

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Rapportage van de scope 3 CO2-emissies Definitieve rapportage Verantwoording Titel : Ketenanalyse woon-werkverkeer Projectnummer : 41318 Referentienummer : 201411271248 Revisie

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

3.C.1. Periodieke voortgangsrapportage 2013

3.C.1. Periodieke voortgangsrapportage 2013 3.C.1. Periodieke voortgangsrapportage 2013 Periode 1 januari t/m 31 december 2013 Datum: 27 mei 2014 Versie: 1 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Paginanummer 1. Inleiding p 3 2.Basisgegevens 4 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V.

Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V. Ketenanalyse Woon-werk verkeer De Jong en Zoon Beheer B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten De Jong en Zoon Beheer B.V. 3 1.3. Doel van de ketenanalyse 4 1.4.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

Voortgangsverslag 2014 Hexta

Voortgangsverslag 2014 Hexta Voortgangsverslag 09/07/2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Verantwoordelijkheden... 3 2.2. Basisjaar... 3 2.3. Rapportageperiode... 3 2.4. Verificatie...

Nadere informatie

Ketenanalyse voor scope 3

Ketenanalyse voor scope 3 4.A.1 Ketenanalyse CO2-emissies 2013 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder Ketenanalyse voor scope 3 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

3.C.1. Periodieke voortgangsrapportage

3.C.1. Periodieke voortgangsrapportage 3.C.1. Periodieke voortgangsrapportage Periode 1 oktober t/m 31 December 2014 Datum: 3 februari 2015 Versie: 1 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Paginanummer 1. Inleiding p 3 2.Basisgegevens 4 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Voortgangsrapportage eerste half jaar CO2 prestatieladder, niveau 3

Voortgangsrapportage eerste half jaar CO2 prestatieladder, niveau 3 Voortgangsrapportage eerste half jaar CO2 prestatieladder, niveau 3 T&A Survey BV - APG Dynamostraat 48 1001 NR Amsterdam T&A Survey BV Bedrijvenpark Twente 305 7602 KL Almelo Laatste wijzigingen : juli

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV. Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse Woon-werk verkeer Hollandia BV Opgesteld volgens de eisen van het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Hollandia 3 1.3. Doel

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage januari december 2009 (referentiejaar) Opgesteld door: Wouter van

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFS heeft, samen met OFN, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Rapportage van de scope 3 CO2-emissies Definitieve rapportage Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Aanleiding... 5 1.2 Leeswijzer... 5 2 Analyse van de keten... 6 2.1 De keten...

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder

Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water. 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015. ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Opdrachtgever: Directie HKV lijn in water 3.A.1 CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 ten behoeve van de CO 2 -Prestatieladder Titel: CO 2 -emissie inventaris eerste helft 2015 Auteurs: R. Hurkmans

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 3 CO 2- emissies

Voortgangsrapportage. Scope 3 CO 2- emissies Voortgangsrapportage Scope 3 CO 2- emissies 2014 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 24-02-2015 P.P. Lamers Eerste versie 0.2 05-03-2015 K. de Waard Tabellen aangepast 0.3 10-03-2015 P.P.

Nadere informatie

Ketenanalyse voor scope 3

Ketenanalyse voor scope 3 4.A.1 Ketenanalyse CO2-emissies 2014 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder Ketenanalyse voor scope 3 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015

CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 UNCLASSIFIED TOL: 0006 0000795431 CO 2 reductieplan: doelstellingen en voortgang Thales Transportation Systems 2 e half jaar 2015 Conform de CO 2 prestatieladder 3.0 CO 2 reductieplan: doelstellingen en

Nadere informatie

1. INLEIDING Rapportage

1. INLEIDING Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

KETENANALYSE WOON-WERK VERKEER

KETENANALYSE WOON-WERK VERKEER KETENANALYSE WOON-WERK VERKEER SPIE NEDERLAND BV REVISIE 01 14 MEI 2014 SPIE NEDERLAND B.V. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. DE DISTRIBUTIE EN VERMENIGVULDIGING VAN DIT DOCUMENT OF DELEN HIERVAN IS ALLEEN MET

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM

Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM Memo Aan Kopie aan Directie BAM Techniek Cindy Ensink Manager KAM Van Afdeling Telefoon direct Fax direct E-mail Eric Kwinkelenberg(procesmanager KAM), Simone Butter-d Hulst Afdeling KAM kam@bamtechniek.nl

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 3 CO 2- emissies. Tweede halfjaar 2015

Voortgangsrapportage. Scope 3 CO 2- emissies. Tweede halfjaar 2015 Voortgangsrapportage Scope 3 CO 2- emissies Tweede halfjaar 2015 Inleiding Dit is de voortgangsrapportage van de scope 3, keten analyse. In 2011 zijn twee ketens geanalyseerd. Eén keten is in 2013 vervallen.

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014. Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 2014 Periode: 1 januari t/m 31 december 2014 Versienummer: 4 Versie datum: 05-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer Van Dorp installatiebedrijven B.V. (h.o.d.n. Van Dorp) Versie 1.1

Ketenanalyse woon-werkverkeer Van Dorp installatiebedrijven B.V. (h.o.d.n. Van Dorp) Versie 1.1 Ketenanalyse woon-werkverkeer Van Dorp installatiebedrijven B.V. (h.o.d.n. Van Dorp) Versie 1.1 Auteur: Van Dorp Dienstencentrum Datum: december 2015 Inhoudsopgave 1 Achtergronden... 2 1.1 Bedrijfsprofiel...

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep

CO2-Prestatieladder. Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep CO2-Prestatieladder Ketenanalyse woonwerkverkeer Klaver Giant Groep Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is een ketenanalyse... 3 1.2 Doel van de ketenanalyse... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Scope 3 emissies

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage

1. INLEIDING. 1.1. Rapportage 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Periodieke rapportage [2016, eerste helft]

Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Periodieke rapportage [2016, eerste helft] Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Basisgegevens... 3 2.1 Beschrijving van de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Referentiejaar... 3 2.4 Rapportageperiode...

Nadere informatie

Inzicht in de Carbon Footprint van GKB Groep B.V. CO2 Prestatieladder niveau 4 over het jaar 2012 en 2013

Inzicht in de Carbon Footprint van GKB Groep B.V. CO2 Prestatieladder niveau 4 over het jaar 2012 en 2013 Inzicht in de Carbon Footprint van GKB Groep B.V. CO2 Prestatieladder niveau 4 over het jaar 2012 en 2013 Datum: 28 maart 2014 Pagina 1 van 8 GKB Groep. CO2 emissie inventaris Inhoudsopgave 1 Over G.K.B.

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3.

2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. CO 2 -prestatieladder Iv-Infra CO2 prestatieladder R-302900 r1 Iv-Infra b.v. 2.A.1. 3.B.2. 4.B.2. 5.B.1. 3.C.1. 3.C.2. 5.C.3. i Opdrachtgever: ProRail Regio Randstad Noord Projectnummer opdrachtgever:

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

AANTALLEN EN VERSPREIDINGSGEBIED VAN UW FOLDERS

AANTALLEN EN VERSPREIDINGSGEBIED VAN UW FOLDERS AANTALLEN EN VERSPREIDINGSGEBIED VAN UW FOLDERS Postcode Provincie Gemeente Plaats Wijk Aantal 3841 Gelderland Harderwijk Harderwijk Centrum/Friese Gracht/Zeebuurt 2.563 3842 Gelderland Harderwijk Harderwijk

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werk verkeer. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol

Ketenanalyse woon-werk verkeer. Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Ketenanalyse woon-werk verkeer Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten voestalpine 3 1.3.

Nadere informatie

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan

Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 7 december 2011 Kenmerk N001-0495501BUJ-evp-V03-NL Reductiedoelstelling scope 1 en 2 emissies en jaarplan Tauw streeft naar continue verbetering van de energie-efficiëntie

Nadere informatie

Monitoring scope 1 en 2

Monitoring scope 1 en 2 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 13 jul 2016 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 1 en 2 1

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

1 van 10. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014

1 van 10. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 1 van 10 Periodieke rapportage: CO2 Rapportage 2014 eerste helft Periode: 1 januari t/m 30 juni 2014 2 van 10 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Periodieke rapportage Inleiding p 1 Basisgegevens Beschrijving

Nadere informatie

Ketenanalyse woon-werkverkeer

Ketenanalyse woon-werkverkeer Ketenanalyse woon-werkverkeer Opgesteld volgens de eisen van ISO 14064-1 en het Greenhouse Gas Protocol Datum: 29 januari 2015 Opsteller: Merel van de Geer Controle: Martin Vos Referentie: 90005/033/vdG

Nadere informatie

Monitoring scope 1 en 2

Monitoring scope 1 en 2 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 12 jun 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 1 en 2 1

Nadere informatie

FUGRO GEOSERVICES B.V.

FUGRO GEOSERVICES B.V. FUGRO GEOSERVICES B.V. CO 2 Prestatieladder Bijlage H1.1 Ketenanalyse woon-werkverkeer 2016 Datum: 21 april 2017 Versie 1.0 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BESCHRIJVING VAN DE WAARDEKETEN...

Nadere informatie

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1

4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 4.A.1 Inventaris ketenanalyse 1 Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE

KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE KETENANALYSE DIESELVERBRUIK SCOPE 3 EMISSIE Erp, december 2014 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Scope

Nadere informatie

CO 2 emissie scope e helft e helft 2011

CO 2 emissie scope e helft e helft 2011 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 16 dec 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 3 1 Periode:

Nadere informatie

CO2 Rapportage 2010 Almere, 1 september 2011

CO2 Rapportage 2010 Almere, 1 september 2011 Almere, 1 september 2011 Opgesteld: Opsteller: d.d. Verificatie: Beheerder CO2 coördinator: d.d. 2 Inhoud... 4 1.1 De bedrijfsafbakening van Knipscheer... 5 1.2 Werkzaamheden... 6 1.3 CO 2 management team...

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1

Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Carbon Footprint Rapportage 2014 3.A.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Afbakening... 3 2.1 Organisatiegrenzen... 3 2.2 Korte beschrijving rapporterende organisatie... 4 3 Inventarisatie CO2-emissies...

Nadere informatie

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2016 H2

Periodieke rapportage 2016 H2 Periodieke rapportage 2016 H2 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten:

De CO2 prestatieladder kent 3 scopes. Deze betreffend de uitstoot van CO2 als gevolg van de volgende activiteiten: CO2 inventarisatie 2011 Scope 1 & 2 Inleiding: Om te voldoen aan de CO2 prestatieladder van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (afgekort skao) heeft Klaver Fietsparkeervoorziening

Nadere informatie

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV

Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon Footprint 2012 Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Gebr. Griekspoor BV Griekspoor Vlamspuittechniek BV Arend de Winter Combigroen BV Carbon footprint Gebr. Griekspoor B.V.

Nadere informatie

Carbon Footprint Rapportage H1-2014

Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Carbon Footprint Rapportage H1-2014 Naam Paraaf Datum Steller W.B.R. Weening November 2014 Inhoudsopgave D38.Carbon Footprint Report H1-2014.doc 1. Inleiding... 3 2. Afbakening... 4 2.1 Organisatiegrenzen...

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010

Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Concept CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 1 e helft 2010 Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 13 september 2010 Referentie 1000110-0107.01 Auteur Corine Koolen Niets uit

Nadere informatie

CO 2 iventarisatieproject HANDBOEK. Inventarisatie en handboek

CO 2 iventarisatieproject HANDBOEK. Inventarisatie en handboek CO 2 iventarisatieproject HANDBOEK Inventarisatie en handboek Almere, 1 februari 2012 AUTORISATIE: Directeur: R.C.M. Knipscheer d.d. BEHEER: Beheerder : J. Smit (KAM coördinator) d.d. -2- Inhoud AUTORISATIE:...

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport

Ketenanalyse Transport 2015 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren van partners

Nadere informatie

3.A.1 Emissie-inventaris scope 1 en 2 van Multiline Rapportage jaar: januari t/m 31 december 2015

3.A.1 Emissie-inventaris scope 1 en 2 van Multiline Rapportage jaar: januari t/m 31 december 2015 Emissie-inventaris scope 1 en 2 van Multiline Rapportage jaar: 2015 1 januari t/m 31 december 2015 Datum: 12 februari 2016 Versie: 2.0 Auteur: Berjan Zandink, Harry Boerkamp en Gerda de Raad 1. Inleiding

Nadere informatie

3.C.1. Periodieke voortgangsrapportage

3.C.1. Periodieke voortgangsrapportage 3.C.1. Periodieke voortgangsrapportage Periode 1 juli t/m 30 september 2014 Datum: 28 oktober 2014 Versie: 2 Inhoud Naam 7.3 ISO 14064-1 Paginanummer 1. Inleiding p 3 2.Basisgegevens 4 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Reductieplan CO 2 -prestatieladder

Reductieplan CO 2 -prestatieladder Reductieplan CO 2 -prestatieladder Bouwbedrijf Van Deelen NV Opdrachtgever Bouwbedrijf Van Deelen NV Contactpersoon J.J. Pijl Versie 2012-03 Datum 6 november 2013 Auteur C.H. Geerdes Inhoudsopgave 1 CO

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage 2012 scope 1 en 2 Notitie Contactpersoon Manja Buijen Datum 13 augustus 2013 Kenmerk N028-0495501BUJ-los-V01-NL 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten certificeren voor de -prestatieladder. Hiervoor heeft zij onder

Nadere informatie

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 12 juni 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 3 1 Periode:

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft

Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft CO2 inventarisatie Carbon Footprint Analyse 2010 2e helft Opdrachtgever Project CO2 prestatieladder Datum 21 oktober 2011 Referentie 1000110-0227.2.0 Auteur(s) Richard Fikse (RiF) Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam"

Ketenanalyse Afval in project Nobelweg te Amsterdam Ketenanalyse Afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 4.A.1_2 Ketenanalyse afval in project "Nobelweg te Amsterdam" 1/16 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1. Wat is een ketenanalyse 3 1.2. Activiteiten Van

Nadere informatie

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016

Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016 Voortgang doelstellingen 2015/2016 CO2-prestatieladder 18 november 2016 CO2-prestatieladder niveau 3. Voortgang reductiedoelstellingen Breukelen, 18 november 2016 Peggy Nab Akkoord namens directie Datum:

Nadere informatie

Management review CO2-reductiesysteem

Management review CO2-reductiesysteem -Prestatieladder Management review CO2-reductiesysteem Van der nde Beheermaatschappij B.V. Rapportage juli 2014 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der nde -Prestatieladder

Nadere informatie

Monitoring scope 1 en 2

Monitoring scope 1 en 2 WerkBewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Onderdeel CO2 prestatieladder Datum 25 november 2016 Project 080365 Bijlage bij 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 1 en

Nadere informatie

Energiebeoordelingsverslag 2016

Energiebeoordelingsverslag 2016 Energiebeoordelingsverslag 2016 Datum: 7 maart 2017 Paraaf directie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer

4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer 4.A.1 Ketenanalyse 1: Woon- Werkverkeer Niets uit dit bestek/drukwerk mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt d.m.v. drukwerk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 Notitie Contactpersoon Martine Burgstaller Datum 7 oktober 2014 Kenmerk N049-0495501MBQ-cri-V01-NL Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten

Nadere informatie

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator

CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator CO 2 -Footprint 2016 Conform de CO 2 -Prestatieladder Opgesteld door N. Deylius KAM- Coördinator Goedgekeurd door R. Roffel Operationeel Directeur Datum opgesteld 31-01-2017 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

2011 H2. Certificatie CO2-prestatieladder 2011 H1&H2 EMVI. Jaargang 2 NR. 3 24-02-12

2011 H2. Certificatie CO2-prestatieladder 2011 H1&H2 EMVI. Jaargang 2 NR. 3 24-02-12 2011 H2 2011 H1&H2 EMVI Certificatie CO2-prestatieladder Jaargang 2 NR. 3 24-02-12 Certificatie CO 2 -prestatieladder Halverwege 2011 is Baggerbedrijf de Boer Holding B.V. begonnen met het vaststellen

Nadere informatie

Periodieke rapportage: PENL 2015-1

Periodieke rapportage: PENL 2015-1 29-10-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Basisgegevens... 3 2.1. Beschrijving van de organisatie... 3 2.2. Verantwoordelijkheden... 3 2.3. Basisjaar... 3 2.4. Rapportageperiode...

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 2 Versie datum: 2-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010

Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Carbon Footprint 2010 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze eerste Carbon Footprint over 2010 en 2011, en de eerste Carbon Footprint Analyse over 2011. Daarin

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014

Half jaarlijkse rapportage Carbon Footprint 2014 Het overzicht van de totale CO 2 uitstoot van Alphabet Nederland B.V. per 3-6-214 Scope Bron / Soort CO2 uitstoot (ton) Subtotaal Gasverbruik Hoofdkantoor 25 Overige locaties (11) 47 72 Directe emissies

Nadere informatie

Reductieplan CO 2 -prestatieladder

Reductieplan CO 2 -prestatieladder Reductieplan CO 2 -prestatieladder Bouwbedrijf Van Deelen NV Opdrachtgever Bouwbedrijf Van Deelen NV Contactpersoon J.J. Pijl Versie 2013-02 Datum 6 oktober 2014 Auteur C.H. Geerdes Inhoudsopgave 1 CO

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage 1 ste helft 2013 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2013 Versienummer: 3 Versie datum: 18 september 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1

Nadere informatie

20140813.v2 2014 Q1/Q2

20140813.v2 2014 Q1/Q2 2014 Voortgang CO2-prestatieladder 2014 OFN heeft, samen met OFS, in het begin van niveau 5 bereikt op de CO 2 -prestatieladder. Dit is de hoogst haalbare trede op de ladder. Zoals gebruikelijk blikken

Nadere informatie

Ketenanalyse grasmaaien

Ketenanalyse grasmaaien Ketenanalyse grasmaaien Criteria Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 3.0 Opgesteld door Paul Bremmer en Marco Vermeulen Opgesteld op 05-04-2017 Inhoudsopgave 1 INLEIDING EN VERANTWOORDING... 3 2

Nadere informatie