Ketenanalyse voor scope 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ketenanalyse voor scope 3"

Transcriptie

1 4.A.1 Ketenanalyse CO2-emissies 2013 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder Ketenanalyse voor scope 3 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg CK DEVENTER Encon Infra BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN 10 februari 2014

2 Opgesteld door KAM/VGM-coördinator: Linda de Weerd Verantwoordelijk directielid: Klaas de Weerd Datum: 10 februari 2014 Versie: 1 Van Steenis Geodesie BV 2014 Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan dit document geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen of te distribueren aan derden zonder schriftelijke toestemming van Van Steenis Geodesie BV en Encon Infra BV. 4.A.1. Ketenanalyse 2013 CO 2-emissies Van Steenis Geodesie BV/Encon Infra BV 10 februari 2014 pag. 2 van 18

3 Inhoudsopgave pag. 1. Inleiding Waardeketen Relevante categorieën en ketenanalyse Conclusie en doelstellingen...12 Bijlage Bijlage Bijlage Bijlage A.1. Ketenanalyse 2013 CO 2-emissies Van Steenis Geodesie BV/Encon Infra BV 10 februari 2014 pag. 3 van 18

4 1. Inleiding Van Steenis Geodesie BV (hierna te noemen: Van Steenis) is al meer dan 65 jaar een begrip binnen het werkveld geodesie. Van Steenis is specialist op het gebied van landmeten, 3D laserscannen, dynamisch laserscannen en hydrografie. Van Steenis heeft een kwaliteitsmanagementsysteem waarin veiligheid, gezondheid en milieu zijn geïntegreerd. Zo wordt een kwalitatief hoogwaardig product gerealiseerd. Hierbij zijn veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten gelijkwaardig aan het behalen van een financieel bevredigend projectresultaat en de continuïteit van het bedrijf op termijn. Het kwaliteits,- arbo- en milieuzorgsysteem (KAM) is al jaren gebaseerd op de normen ISO 9001, VCA** en BTR 2004 en sinds het najaar van 2010 tevens op de normen ISO en de CO 2 -Prestatieladder. Sinds begin 2012 heeft Van Steenis haar werkgebied uitgebreid door een vestiging te openen onder de naam Encon Infra BV (hierna te noemen: Encon). Encon houdt zich voornamelijk bezig met het uitvoeren van engineeringswerkzaamheden op het gebied van railinfra. Vanaf 1 januari 2012 wordt dan ook de bijdrage van Van Steenis aan de CO 2 -emissie inclusief de bijdrage van Encon berekend. Om concreet en aantoonbaar te maken dat Van Steenis en Encon zich inspannen om de negatieve impact op onze leefomgeving te beperken, richten zij zich op één van grootste oorzaken van de opwarming van de aarde: CO 2 -gas. Om de emissie van CO 2 te verminderen is het van belang dat Van Steenis en Encon inzicht hebben in de grootste veroorzakers van de emissie. Dit inzicht kan vergroot worden door een ketenanalyse van de scope 3 emissies te maken. In het document 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2013 is een inventarisatie en kwantificering van de energiestromen van Van Steenis en Encon van de scope 1 en 2 emissies gemaakt. Deze scopes worden in deze rapportage buiten beschouwing gelaten. Voor het opstellen van de ketenanalyse is het Handboek CO 2 -Prestatieladder 2.1 d.d. 18 juli 2012 van de SKAO gehanteerd en is het jaar 2011 als basisjaar genomen. De analyse wordt uitgevoerd volgens de vier stappen uit het Green House Gas (GHG) Protocol. Deze stappen zijn: 1. een beschrijving van de waardeketen; 2. het bepalen van de relevante categorieën uit scope 3; 3. identificatie van partners in de waardeketen; 4. kwantificeren van de emissies. Leeswijzer Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de waardeketen van Van Steenis en Encon. In hoofdstuk 3 is de emissie in scope 3 bepaald en zijn de relevante categorieën met de ketenpartners vastgesteld. Hoofdstuk 4 bevat de conclusie en doelstelling. 4.A.1. Ketenanalyse 2013 CO 2-emissies Van Steenis Geodesie BV/Encon Infra BV 10 februari 2014 pag. 4 van 18

5 2. Waardeketen Van Steenis is een ingenieurs- en adviesbureau met 40 medewerkers. Van Steenis heeft haar hoofdvestiging in Houten en heeft een nevenvestiging in Deventer. De medewerkers van Encon zijn werkzaam op de vestiging in Houten. Van Steenis en Encon voeren projecten uit in heel Nederland en inmiddels ook over de grens. Onderstaand is het organogram van de boom opgenomen waar Van Steenis Geodesie BV en Encon Infra BV deel van uitmaken. De organizational boundary voor de CO 2 -Prestatieladder beperkt zich tot Van Steenis Geodesie BV en Encon Infra BV. Ing. K.L. de Weerd 100% Van Steenis Geodesie Holding BV 100% Encon Infra BV Van Steenis Geodesie BV Om de scope af te bakenen is gebruik gemaakt van de scope-indeling van het Greenhouse Gas Protocol (GHG-protocol). De scope van deze ketenanalyse is afgebakend tot scope 3 volgens de CO 2 - Prestatieladder. Figuur 1 Scope verdeling volgens SKAO 4.A.1. Ketenanalyse 2013 CO 2-emissies Van Steenis Geodesie BV/Encon Infra BV 10 februari 2014 pag. 5 van 18

6 3. Relevante categorieën en ketenanalyse Voor het continueren van niveau 5 moet een ketenanalyse gemaakt worden van twee relevante categorieën uit scope 3. De relevantie/significantie van de categorieën wordt bepaald aan de hand van de CO 2 -emissie uit scope 1 & 2. Voor 2013 bedroeg dit 143,60 ton in scope 1 en 13,45 ton in scope 2, in totaal een emissie van 157,06 ton CO 2. Van de onderstaande categorieën die een significante bijdrage leveren aan de CO 2 - emissie van het bedrijf zal bekeken worden of het maken van een ketenanalyse mogelijk is. Scope 3 emissies komen vrij bij de volgende activiteiten: 1. Zakelijk verkeer via openbaar vervoer 2. Woon-werkverkeer 3. Afvalverwerking 4. Papierverbruik 5. Elektriciteitsverbruik op locaties van klanten 6. Elektriciteits- en gasverbruik van thuiswerkende medewerkers 7. Energieverbruik van toeleveranciers t.b.v. het primaire proces 8. Overig verbruik Een aantal van de genoemde categorieën is voor Van Steenis en Encon niet van toepassing. Hieronder volgt een opsomming van die categorieën met een verklaring waarom deze niet relevant zijn: 1. Zakelijk verkeer via openbaar vervoer In 2013 is door de medewerkers van Van Steenis en Encon niet met het openbaar vervoer gereisd voor zakelijke doeleinden. Deze categorie is daarom niet significant ten opzichte van de totale emissie van Van Steenis en Encon. 5. Elektriciteitsverbruik op locaties van klanten De binnendienstmedewerkers van Van Steenis en Encon zijn verreweg het grootste deel van hun tijd op kantoor in Houten en Deventer aan het werk. Een zeer klein deel (<10%) van deze binnendienstmedewerkers werkt af en toe via detachering op locatie van de klant. De emissie van deze activiteiten is niet significant ten opzichte van de totale emissie van Van Steenis en Encon. De buitendienstmedewerkers van Van Steenis werken het grootste deel van hun tijd op projectlocatie. De apparatuur die zij voor hun werkzaamheden gebruiken functioneert hoofdzakelijk op oplaadbare accu s en/of oplaadbare batterijen. Deze accu s en batterijen worden door middel van een speciale voorziening in de laadruimte van de bedrijfswagen tijdens het rijden opgeladen. Of ze worden in het magazijn op kantoor te Houten of Deventer opgeladen. Het verbruik van elektriciteit door buitendienstmedewerkers op locatie is derhalve te verwaarlozen en niet significant ten opzichte van de totale emissie van Van Steenis en Encon. 6. Elektriciteits- en gasverbruik van thuiswerkende medewerkers Van de medewerkers van Van Steenis en Encon zijn er weinig mensen (<6%) die af en toe thuiswerken. Binnen Van Steenis en Encon wordt het thuiswerken niet gestimuleerd. Deze emissies zijn niet significant ten opzichte van de totale emissie van Van Steenis en Encon. 7. Energieverbruik van toeleveranciers ten behoeve van het primaire proces Omdat Van Steenis en Encon met name dienstverlenend zijn, zijn de ondersteunende processen zeer klein. Toeleveranciers zijn leveranciers van meetapparatuur, meettoebehoren en kantoorartikelen. De emissies uit deze categorie zijn niet significant ten opzichte van de totale emissie van Van Steenis en Encon. 4.A.1. Ketenanalyse 2013 CO 2-emissies Van Steenis Geodesie BV/Encon Infra BV 10 februari 2014 pag. 6 van 18

7 8. Overige verbruiksgoederen Het aandeel van deze categorie (niet-duurzame consumptiegoederen) is binnen Van Steenis en Encon zeer klein. Het gaat dan met name om het verbruik van koffie, thee en producten voor de lunch. De emissies uit deze categorie zijn niet significant ten opzichte van de totale emissie van Van Steenis en Encon. Voor de overige categorieën (2, 3 en 4) die wel een bijdrage leveren aan de CO 2 -emissie is een berekening gemaakt. De onderlegger voor de berekeningen is te vinden in bijlagen 1, 2 en Woon-werkverkeer In 2013 en 2011 is onder alle binnendienstmedewerkers met als standplaats Houten en Deventer die niet in een bedrijfsauto rijden, onderzoek gedaan naar het woon-werkverkeer. De landmeters (buitendienstmedewerkers) zijn hierbij buiten beschouwing gelaten, omdat zij niet dagelijks de kantoorlocaties in Houten en Deventer bezoeken. Uit dit onderzoek is gebleken dat door deze medewerkers te samen kilometer in 2013 met het openbaar vervoer wordt gereisd en in 2011 was dit kilometer. In 2013 wordt kilometer met de auto gereisd voor het woon-werkverkeer en in 2011 was dit kilometer. Dit resulteert in een CO 2 -emissie van 11,44 ton CO 2 voor de auto in 2013 en 12,67 ton CO 2 in Voor het OV resulteert dit in een CO 2 -emissie van 0,94 ton CO 2 in 2013 en 2,81 ton CO 2 in Totaal 12,38 ton CO 2 in 2012 en 15,48 ton CO 2 in 2011 (zie bijlage 1). Dit is een daling van kilometer (29,6%) Woon-werkverkeer aantal km auto aantal km ov Het woon-werkverkeer per auto is in 2013 afgenomen door: - de overstap van een medewerker van privéauto naar bedrijfsauto. Het reizen met het openbaar vervoer is in 2013 afgenomen door: - langdurig ziekteverzuim medewerker die dagelijks met de trein naar kantoor reisde. Het totaal van 12,95 ton CO 2 -emissie in 2013 bedraagt 45% van de scope 3 emissie. Ketenanalyse Omdat door de categorie openbaar vervoer binnen het woon-werkverkeer een CO 2 -uitstoot van 0,94 ton wordt veroorzaakt, is deze hoeveelheid te laag om van deze categorie een grondige ketenanalyse te maken. 4.A.1. Ketenanalyse 2013 CO 2-emissies Van Steenis Geodesie BV/Encon Infra BV 10 februari 2014 pag. 7 van 18

8 3. Afvalverwerking In 2013 is door Van Steenis en Encon liter restafval (huishoudelijk afval) geproduceerd en verwerkt ten opzichte van liter in Dit is een stijging van liter (41%). In 2013 is er 165 kg chemisch afval geproduceerd en verwerkt ten opzichte van 101 kg in Dit is een stijging van 64 kg (63%). Dit resulteert in een CO 2 -emissie van 15,06 ton CO 2 ten opzichte van 9,86 ton CO 2 in 2011 (zie bijlage 2). Dit is een stijging van 5,2 ton CO 2 (53%). Restafval in liters per jaar Restafval (in liters) Chemisch afval in kg per jaar Chemisch afval (in kg) Het restafval en chemisch afval is in 2013 toegenomen door: - groei van organisatie met vestiging in Deventer; - groei van organisatie met gemiddeld 5,25 FTE; - nasleep verbouwing kantoor Houten, veel extra ledigingen container. Het totaal van 15,06 ton CO 2 -emissie in 2013 bedraagt 52% van de scope 3 emissie. 4.A.1. Ketenanalyse 2013 CO 2-emissies Van Steenis Geodesie BV/Encon Infra BV 10 februari 2014 pag. 8 van 18

9 Ketenanalyse De categorie afvalverwerking is binnen Van Steenis en Encon in kaart gebracht door inventarisatie van de lediging van de afvalcontainer eens per 2 weken. De afvalcontainer wordt bij lediging niet gewogen. Er wordt dan een inschatting gemaakt van het aantal liters afval dat de container op dat moment bevat. De inschatting van de emissie van de afvalverwerking is gemaakt aan de hand van kengetallen van de milieubarometer Stimular. Omdat de hoeveelheid afval een schatting is en de geschatte hoeveelheid CO 2 -emissie gering is, is het niet mogelijk van deze categorie een volledige ketenanalyse uit te voeren. 4. Papierverbruik Vanaf 2011 is het papierverbruik (lees: ingekochte hoeveelheid papier) binnen Van Steenis en vanaf 2012 ook binnen Encon onderzocht. In 2013 is er in totaal 743 kg papier verbruikt ten opzichte van 390 kg in Dit is een stijging van 353 kg (91%). Dit resulteert in een CO 2 -emissie van 0,74 ton CO 2 ten opzichte van 0,47 ton CO 2 in 2011 (zie bijlage 3). Inkoop papier per jaar 800, ,00 600,00 500,00 400,00 390,00 430, ,00 200,00 100,00 0, Het papierverbruik is in 2013 toegenomen door: - groei van organisatie met vestiging in Deventer; - groei van organisatie met gemiddeld 5,25 FTE; - in november 2013 zijn 50 pakken A4 papier (10 dozen, 125 kg) en 25 pakken A3 papier (5 dozen, 125 kg) ingekocht; deze hoeveelheid zal in 2014 worden gebruikt. Het totaal van 0,74 ton CO 2 -emissie in 2013 bedraagt 3% van de scope 3 emissie. Ketenanalyse De categorie papier (inkoop) is binnen Van Steenis en Encon in kaart gebracht door inventarisatie van de inkoop van papier. De hoeveelheid ingekocht papier varieert per jaar. Het kan zijn dat in het ene jaar stuks enveloppen worden ingekocht, maar dat hiermee 3 jaar wordt gedaan. Hetzelfde geldt voor de inkoop van papier (A3 en A4) en plotterpapier. Bij de berekening van de CO 2 -uitstoot van deze categorie is gekeken naar de inkoop in 2013 en Omdat deze categorie een CO 2 -uitstoot van slechts 0,74 ton veroorzaakt, is deze hoeveelheid te laag om van deze categorie een grondige ketenanalyse te maken. 4.A.1. Ketenanalyse 2013 CO 2-emissies Van Steenis Geodesie BV/Encon Infra BV 10 februari 2014 pag. 9 van 18

10 8. Drinkwaterverbruik In 2013 is door Van Steenis en Encon 99 m 3 drinkwater verbruikt ten opzichte van 83 m 3 drinkwater in Dit is een stijging van 16 m 3 (19%). Dit resulteert in een CO 2 -emissie van 0,03 ton CO 2 in 2013 ten opzichte van 0,02 ton in Dit is een stijging van 0,01 ton CO 2 (50%) (zie bijlage 4). Waterverbruik per jaar (m3) Het drinkwaterverbruik is in 2013 toegenomen door: - groei van organisatie met vestiging in Deventer; - groei van organisatie met gemiddeld 5,25 FTE; - schoonmaak van groter kantooroppervlak. Het totaal van 0,03 ton CO 2 -emissie in 2013 bedraagt 0% van de scope 3 emissie. Ketenanalyse Omdat door het drinkwaterverbruik een CO 2 -uitstoot van 0,03 ton wordt veroorzaakt, is dit percentage/deze hoeveelheid te laag om van deze categorie een grondige ketenanalyse te maken. 4.A.1. Ketenanalyse 2013 CO 2-emissies Van Steenis Geodesie BV/Encon Infra BV 10 februari 2014 pag. 10 van 18

11 De totale verdeling van de CO 2 -emissies in scope 3 is te zien in grafiek 1 en 2: Scope 3 emissies 2013 in ton CO 2 0,74 0,03 15,06 12,01 0,94 woon-werkverkeer auto woon-werkverkeer OV afval papier drinkwater Grafiek 1: Verdeling CO 2-emissies scope 3 in ton Scope 3 emissies 2013 in % 3% 0% 52% 42% 3% woon-werkverkeer auto woon-werkverkeer OV afval papier drinkwater Grafiek 2: Verdeling CO 2-emissies scope 3 in % De totale CO 2 -emissie van scope 3 in 2013 bedraagt 28,78 ton. 4.A.1. Ketenanalyse 2013 CO 2-emissies Van Steenis Geodesie BV/Encon Infra BV 10 februari 2014 pag. 11 van 18

12 4. Conclusie en doelstellingen De ketenanalyse wordt afgesloten met een beschrijving van de significantie van de CO 2 -emissie in scope 3 en de doelstellingen die hieraan gekoppeld worden. Conclusie Uit de ketenanalyse blijkt dat de emissie van scope 3 voor 15% bijdraagt aan de totale emissie van Van Steenis en Encon, zie grafiek 3 en 4. Scope 1, 2 en 3 emissie 2013 in ton CO 2 13,45 28,78 143,6 scope 1 scope 2 scope 3 Grafiek 3: Verdeling CO 2-emissies scope 1,2 en 3 in ton Scope 1, 2 en 3 emissie 2013 in % 7% 15% 77% scope 1 scope 2 scope 3 Grafiek 4: Verdeling CO 2-emissies scope 1,2 en 3 in % 4.A.1. Ketenanalyse 2013 CO 2-emissies Van Steenis Geodesie BV/Encon Infra BV 10 februari 2014 pag. 12 van 18

13 Evaluatie doelstelling 2013 Aanleiding voor het opstellen van de doelstellingen is het uitvoeren van een ketenanalyse scope 3 volgens eisen zoals gesteld in het GHG-Protocol. Echter zoals vermeld in hoofdstuk 3 van deze ketenanalyse, geven de relevante categorieën uit scope 3 geen aanleiding tot het maken van een ketenanalyse. Hieruit kunnen derhalve geen doelstellingen worden geformuleerd. Deze conclusie buiten beschouwing latend, zou normaliter de doelstelling vermindering van de CO 2 -emissie met x% voor de relevante categorieën worden geformuleerd. Destijds is gezegd, dat het vanwege het feit dat Van Steenis (en nu ook Encon) een groeiende organisatie is, het niet reëel is een vermindering van de CO 2 -emissie als doelstelling te formuleren. In 2013 is het aantal FTE s toegenomen en eind 2012 is de kantooroppervlakte aanzienlijk uitgebreid waardoor het woonwerkverkeer, het afval, het papier- en waterverbruik is toegenomen. Wel zal er naar gestreefd worden de groei zo beperkt mogelijk te houden. De doelstelling voor 2013 is dan ook een groei van maximaal 30% van de totale scope 3 emissie. Verwachting is dat 25% van de groei door toename woon-werkverkeer veroorzaakt zal worden. Verwachting is dat 5% van de groei door toename afval veroorzaakt zal worden. Deze doelstelling geldt voor het jaar 2013 t.o.v. het referentiejaar Evaluatie leert dat de CO 2 -emissie in ,78 ton bedraagt ten opzichte van 25,84 ton in Dit betekent een toename van 11% (2,94 ton CO 2 ). 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 woonwerkverke er auto Scope 3 emissie per categorie in ton CO2 woonwerkverke er OV afval papier drinkwater totaal ,01 0,94 15,06 0,74 0,03 28, ,50 2,81 14,65 0,52 0,03 30, ,67 2,81 9,86 0,47 0,02 25,83 Hiermee is de doelstelling gerealiseerd. De toename wordt met name veroorzaakt door toename van het afval (53%). Omdat de organisatie groeit, is voor scope 1 en 2 ook een berekening op basis van het aantal FTE s uitgevoerd. Als we dit ook doen voor scope 3 heeft dit als resultaat: 2013: gemiddeld 35,76 FTE s met totaal 28,78 ton CO 2 : 0,80 ton per FTE; 2011: gemiddeld 30,51 FTE s met totaal 25,84 ton CO 2 : 0,85 ton per FTE. De doelstelling voor 2013 is de CO 2 -emissie voor scope 3 per FTE met 0,08 ton te verminderen ten opzichte van het basisjaar Conclusie: de CO 2 -emissie per FTE voor scope 3 is in 2013 afgenomen met 0,05 ton (5,9%) ten opzichte van De doelstelling is niet gerealiseerd. 4.A.1. Ketenanalyse 2013 CO 2-emissies Van Steenis Geodesie BV/Encon Infra BV 10 februari 2014 pag. 13 van 18

14 Doelstelling 2014 De doelstelling voor 2014 is de CO 2 -emissie voor scope 3 per FTE met 0,08 ton te verminderen ten opzichte van het basisjaar Deze besparing kan gerealiseerd worden door de hoeveelheid restafval te verminderen en weer terug te brengen op het niveau van Initiatieven In het document 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2013 zijn doelstellingen voor het reduceren van de scope 1 en 2 emissie geformuleerd. Van Steenis en Encon voeren continue onderzoek uit naar (nieuwe) mogelijkheden om het energieverbruik te reduceren. Van Steenis en Encon zijn op zoek naar een regionale organisatie die zich een klimaat neutrale provincie ten doel stelt, om zich bij aan te sluiten. Gedacht wordt aan de Natuur en Milieufederatie Utrecht (NMU) voor het project Utrecht2040. Het NMU is bezig mogelijkheden te creëren voor Utrechtse particulieren en organisaties om hun CO 2 -uitstoot vanaf 2013 te compenseren met nieuwe duurzame projecten in de eigen provincie. 4.A.1. Ketenanalyse 2013 CO 2-emissies Van Steenis Geodesie BV/Encon Infra BV 10 februari 2014 pag. 14 van 18

15 Bijlage 1 Berekening categorie woon-werkverkeer Bron: document Verbruik energie-afval-papier-bedr.wagens 4.A.1. Ketenanalyse 2013 CO 2-emissies Van Steenis Geodesie BV/Encon Infra BV 10 februari 2014 pag. 15 van 18

16 Bijlage 2 Berekening categorie afval Bron: document Verbruik energie-afval-papier-bedr.wagens Opmerking: het aantal liters is een geschat aantal 4.A.1. Ketenanalyse 2013 CO 2-emissies Van Steenis Geodesie BV/Encon Infra BV 10 februari 2014 pag. 16 van 18

17 Bijlage 3 Berekening categorie papier Bron: document Verbruik energie-afval-papier-bedr.wagens 4.A.1. Ketenanalyse 2013 CO 2-emissies Van Steenis Geodesie BV/Encon Infra BV 10 februari 2014 pag. 17 van 18

18 Bijlage 4 Berekening categorie drinkwater Waterverbruik per kwartaal (m3) Waterverbruik per jaar (m3) A.1. Ketenanalyse 2013 CO 2-emissies Van Steenis Geodesie BV/Encon Infra BV 10 februari 2014 pag. 18 van 18

19 4.A.1 Ketenanalyse 2011 CO 2-emissies - Van Steenis Geodesie BV 1 juli 2012 pag. 19 van 19

Ketenanalyse voor scope 3

Ketenanalyse voor scope 3 4.A.1 Ketenanalyse CO2-emissies 2014 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder Ketenanalyse voor scope 3 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

Ketenanalyse voor scope 3

Ketenanalyse voor scope 3 4.A.1 Ketenanalyse CO2-emissies 2012 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder Ketenanalyse voor scope 3 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Encon Infra BV Lovinklaan 1 6821 HX ARNHEM 1 februari

Nadere informatie

Ketenanalyse CO 2 -emissies

Ketenanalyse CO 2 -emissies Ketenanalyse CO 2 -emissies Ketenanalyse voor scope 3 (document 4.A.1 CO 2 -Prestatieladder) Opgesteld door KAM-coördinator: Linda de Weerd Verantwoordelijk directielid: Klaas de Weerd Datum: 1 juli 2012

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2013 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 213 & Monitoring doelstellingen 213 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER

Nadere informatie

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2

Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3. Monitoring doelstellingen 2015 scope 1 en 2 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 Evaluatie 1 e halfjaar 215 & Monitoring doelstellingen 215 scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg

Nadere informatie

4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 2012

4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 2012 4.B.2 Voortgangsrapportage emissies scope 1, 2 en 3 212 Evaluatie 212 t.o.v. 211 brandstof-, elektriciteits- en gasverbruik (Scope 1 en 2) en water en afval (Scope 3) voor Van Steenis Geodesie en Encon

Nadere informatie

Emissie-inventarisatie 2015 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder. Analyse voor scope 1 en 2

Emissie-inventarisatie 2015 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder. Analyse voor scope 1 en 2 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2015 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder Analyse voor scope 1 en 2 3.B.2 Energie management actieplan Prisma Van Steenis Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN 4 maart 2016 Opgesteld door

Nadere informatie

Emissie-inventarisatie 2014 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder. Analyse voor scope 1 en 2

Emissie-inventarisatie 2014 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder. Analyse voor scope 1 en 2 3.A.1 Emissie-inventarisatie 2014 t.b.v. de CO 2 -Prestatieladder Analyse voor scope 1 en 2 Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 3992 DD HOUTEN Van Steenis Geodesie BV Duurstedeweg 4 7418 CK DEVENTER Encon

Nadere informatie

Milieubarometer 2009-2010

Milieubarometer 2009-2010 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N004 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2009-2010 Datum : 26 juli 2011 Milieubarometer 2009-2010 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary

Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 1.3 summary Analyse Scope 3 CO 2 -emissies Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 1.3 summary Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: november 2015 Inhoudsopgave 1 Achtergronden... 2 1.1 Bedrijfsprofiel...

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer

Ketenanalyse Woon- Werkverkeer 2014 Ketenanalyse Woon- Werkverkeer Rapportage: KAWWV 2014 Datum: 12 Augustus 2014 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.1.1 Zakelijke

Nadere informatie

Milieubarometer 2010-2011

Milieubarometer 2010-2011 NOTITIE Nr. : A.2007.5221.01.N005 Versie : definitief Project : DGMR Duurzaam Betreft : Milieubarometer 2010-2011 Datum : 6 januari 2012 Milieubarometer 2010-2011 Inleiding De milieubarometer is een instrument,

Nadere informatie

Emissie-inventarisrapport

Emissie-inventarisrapport Emissie-inventarisrapport CO 2 -prestatieladder MVO medewerker Naam: S. Gorter Algemeen directeur Naam: M. van Vuuren-Sanders Datum: Datum: Handtekening: Handtekening: Cofely Energy & Infra BV Kamer van

Nadere informatie

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2013 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: april 2014 Concept Versie 1 Maart 2014 Pagina

Nadere informatie

DGMR Totaal. Figuur 1. DGMR - Milieubelasting per jaar

DGMR Totaal. Figuur 1. DGMR - Milieubelasting per jaar Notitie Project DGMR Duurzaam Betreft Milieubarometer 2011-2012 Ons kenmerk A.2007.5221.01.N006 Versie 001 Datum 7 oktober 2013 Verwerkt door VI GA Contactpersoon drs. ing. B.E.A. (Bianca) van Osch E-mail

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H.

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100. KvK Veluwe en Twente 06038150 ISO 9001 gecertificeerd. Datum 23 april 2012. Behandeld door H. Koopmans Bouw b.v. 10 Selectie ketenanalyses CO 2 emissie Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-4 600 600 Fax 053-4 600 622 enschede@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank

Nadere informatie

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA

CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA CO 2 HANDBOEK RASENBERG INFRA Onderwerp Organisatie O 2 handboek : Rasenberg Infra INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 2 AFBAKENING... 4 2.1 INLEIDING... 4 2.2 ORGANISATORISCHE AFBAKENING... 4 2.3 ENERGIESTROMEN...

Nadere informatie

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

Emissie inventaris 2013. Visser Assen. Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris 2013 Visser Assen Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Datum Versie Opsteller Gezien juni 2014 Definitief S.G. Jonker R. van der Veen AMK Inventis Advies en Opleiding 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ketenanalyse Transport

Ketenanalyse Transport 2015 Ketenanalyse Transport Rapportage: KAS 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Doel... 4 2.1 Data inventarisatie... 4 2.2 Identificeren van partners

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder 2014

CO2 Prestatieladder 2014 CO2 Prestatieladder 2014 Brouwers Holding BV en daarmee de bedrijven Adhetec BV en Pro-Emium BV hebben de doelstelling om te voldoen aan niveau één, twee, drie, vier en vijf van de CO2 Prestatieladder

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169

CO 2 emissie scope 3. Emissie-soort Scope 2010 2011 2012 2013 2014 reductie 2014-2013. Totaal 2.815 2.677 2.370 2.383 2.214 7,1% Reductie 169 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 12 juni 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 3 1 Periode:

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 4 3.1. Vestiging Oosterhout 4 Scope 1 emissies 4 Scope

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020

Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Energie meetplan CO2 reductiesysteem 2017-2020 Conform niveau op de CO2 prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012

Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half jaar 2012 Van Vulpen B.V. Pagina 1 van 12 Verantwoording Titel jaar 2012 : Voortgangsrapportage Carbon Footprint eerste half Versie : 1.0 Datum : 14-11-2012

Nadere informatie

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan

V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan Datum: april 2015 versie 3 Pagina 1 van 6 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2017 V.o.f. transportbedrijf G.L. De Haan te Nijkerk Datum: april 2015 versie 3 Pagina 2 van 6 Inhoud 1 Inleiding energie meetplan

Nadere informatie

Eurailscout Inspection & Analysis B.V. CO2 Voortgangsrapportage U

Eurailscout Inspection & Analysis B.V. CO2 Voortgangsrapportage U CO Voortgangsrapportage U15 016 01-01-016 t/m 31-1-016 CO Voortgangsrapportage U15 016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1. Veranderingen. CO-voetafdruk.1. Rapportageperiode 016.. Historische

Nadere informatie

CO 2 emissie scope e helft e helft 2011

CO 2 emissie scope e helft e helft 2011 Werk Bewust! Antea Group en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen projectnr. 080365 Onderdeel CO2 prestatieladder 16 dec 2015 Bijlage bij - 3.B.2 Energiemanagementsprogramma Monitoring scope 3 1 Periode:

Nadere informatie

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT.

BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. BOOT organiserend ingenieursburo bv Alle opdrachten worden aanvaard en uitgevoerd overeenkomstig de AV-BOOT. EMISSIE INVENTARIS 2013 OPDRACHTGEVER DATUM 21 mei 2014 OPGESTELD DOOR GEAUTORISEERD LEIDER

Nadere informatie

CO 2 Footprint analyse (A: Inzicht)

CO 2 Footprint analyse (A: Inzicht) CO 2 Footprint analyse (A: Inzicht) Eis 3.A.1 Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk 1 1. Organisatorische

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2012 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 08-04-2013 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.3.2 Emissie-inventaris met CO 2 -Footprint 7 juli 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

S.A.M. Schagen BV. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 S.A.M. Schagen BV 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2016 Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

CO2 prestatieladder niveau 5

CO2 prestatieladder niveau 5 CO2 prestatieladder niveau 5 Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale

Nadere informatie

Energie-meetplan. Datum: 09 februari 2015 Referentie: 90005 Versie: 2.4 Status: Definitief

Energie-meetplan. Datum: 09 februari 2015 Referentie: 90005 Versie: 2.4 Status: Definitief Energie-meetplan Datum: 09 februari 2015 Referentie: 90005 Versie: 2.4 Status: Definitief Logitech B.V. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan dit document geheel of gedeeltelijk te vermenigvuldigen

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Emissie-inventarisatie 2010 t.b.v. de CO 2 Prestatieladder

Emissie-inventarisatie 2010 t.b.v. de CO 2 Prestatieladder DEFINITIEF Emissieinventarisatie 010 t.b.v. de CO Prestatieladder Van Steenis Geodesie BV Ringveste 7b 399 DD HOUTEN 1 februari 011 SBMC Groning en bv Emdenweg 3 97 3 TA Groni ngen T. 05 0 549 01 00 F.

Nadere informatie

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1

Ketenanalyse Papier. Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 2015 Ketenanalyse Papier Rapportage: KAP 2015 Datum: 21 augustus 2015 Opgesteld door: Rick Arts Versie: 1.1 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Ketenanalyse papier... 4 1.1 Keten van papier... 4 2.2 Identificeren

Nadere informatie

Carbon footprint 2011

Carbon footprint 2011 PAGINA i van 12 Carbon footprint 2011 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2011_1.2 Versie: 1.2 Status: Definitief Uitgegeven

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2014 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 11-03-2015 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2011 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 19-04-2012 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Carbon footprint 2013

Carbon footprint 2013 PAGINA i van 13 Carbon footprint 2013 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Besteknummer: - Projectnummer: 511133 Documentnummer: 511133_Rapportage_Carbon_footprint_2013_2.0 Versie: 2.0 Status: Def Uitgegeven

Nadere informatie

Groene bedrijfsvoering

Groene bedrijfsvoering Groene bedrijfsvoering Emissie-inventaris DWA 2011 2 DWA installatie- en energieadvies (DWA) is een adviesbureau met ambitie. Met meer dan honderd collega s werken wij aan de verduurzaming van onder meer

Nadere informatie

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1

2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: 2015-1 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: juli 2015 Versie 3 juli 2015 Pagina 1 van

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015

Energie meetplan 2013-2015 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Organisatie Kenmerk Document Ploegmakers Groep B.V. CO2 PRESTATIELADDER 3.B.2_2 Energiemeetplan 2013-2015 Datum 2015-04-21 Versie

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

CO2-footprint Priva B.V.

CO2-footprint Priva B.V. 2011 CO2-footprint Priva B.V. Priva B.V. 10/9/2012 Inleiding Duurzaamheid is het bestaansrecht van Priva, dus geen etiket of modetrend. Priva ontwikkelt en levert producten en diensten voor duurzame, vernieuwende

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 VINCI Energies Netherlands BV Milieubarometer - 2014 VINCI Energies Netherlands BV Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie

Nadere informatie

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020]

2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] 2015 [Energiemeetplan CO2- reductiesyteem 2017-2020] Transportbedrijf R.Vels & Zn. B.V. Co2-prestatieladder 3.0 2015 Inhoud Inleiding... 2 1.1. Doelstellingen... 3 1.2. Planning meetmomenten... 3 1.3.

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen

Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen Voortgangsrapportage CO 2 reductiedoelstellingen BAM Infra Nederland bv Periode Q4 2015 (cumulatief) Versie 1 Extern Datum 2016-02-19 Auteur J. van den Elshout, T. Wennink Goedkeuring C. K. den Uil, Hoofd

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO

Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO Emissie inventaris Netters infra De emissie inventaris van: Geheel 2015 Dit document is opgesteld volgens ISO 14064-1 Opgesteld door: AMK Inventis Stef Jonker Datum: december 2015 Versie 4 Dec 2015 Pagina

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2013 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 18-03-2014 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Energie-meetplan. Datum: 27 januari 2014 Referentie: 90005 Versie: 2.3 Status: Definitief. Logitech B.V.

Energie-meetplan. Datum: 27 januari 2014 Referentie: 90005 Versie: 2.3 Status: Definitief. Logitech B.V. Energie-meetplan Datum: 27 januari 2014 Referentie: 90005 Versie: 2.3 Status: Definitief Logitech B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 3 3 Planning meetmomenten 4 4 Beheersing doelstellingen

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.C.1 Energie Audit Verslag 19 maart 2014 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Stimular Milieubarometer - 2013 Stimular Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen die de milieubelasting

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2012-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 2012-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A (Binnenbaan 37 te Rhoon) incl. werkplaats

Nadere informatie

Carbon Footprint 2014

Carbon Footprint 2014 Carbon Footprint 2014 Opdrachtgever: Stuurgroep MVO Projectnummer: 550613 Versie: 1.1 Datum: 19-6-2015 Status: Defintief Adres Kievitsweg 13 9843 HA, Grijpskerk Contact Tel. 0594-280 123 E-mail: info@oosterhofholman.nl

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2017 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging A 5 Scope 1 emissies 5 Scope 2 emissies

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V.

Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. Emissie-inventaris rapport Speer Infra B.V. 1 Beschrijving van de Organisatie Hieronder volgt een korte beschrijving van de organisatie. Verdere informatie is te vinden op de website: http://www.speerinfra.nl/

Nadere informatie

KLIMAATTRANSPARANTIE

KLIMAATTRANSPARANTIE KLIMAATTRANSPARANTIE GEBOUWEN CO 2 Footprint Rapportage Volledig 2015 ACO BV Doetichem Werkmaatschappij Versie 1.0 04-04-2016 INLEIDING Carbon Footprint staat synoniem voor CO 2 -voetafdruk of CO 2 -emissie

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Milieu jaarverslag 2013-Q4

Milieu jaarverslag 2013-Q4 Milieu jaarverslag 2013-Q4 1. Inleiding In dit verslag worden gegevens gepubliceerd ten aanzien van energie met daaraan gekoppeld de CO 2 footprint. De dataverzameling en rapportage voor CO 2 gebeurt conform

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 DARETRONICS B.V. Milieubarometer - 2013 DARETRONICS B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

1 Milieuaspecten en milieueffecten. 2 Milieubeleid. 3 Doelstellingen en maatregelen

1 Milieuaspecten en milieueffecten. 2 Milieubeleid. 3 Doelstellingen en maatregelen Memo Betreft Informatiebulletin ISO 14001-1 Datum 15-12-2015 Kragten is bezig een milieumanagementsysteem in te richten, met als oogmerk het behalen van het certificaat ISO 14001. Wij vinden het belangrijk

Nadere informatie

Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder

Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Theo Klever B.V. 3.B.2_2 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Utrechtsestraatweg

Nadere informatie

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed

Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Carbon Footprint Welling Bouw Vastgoed Dit document bevat de uitgewerkte actuele emissie-inventaris van Welling Bouw Vastgoed Rapportage 1 e halfjaar 2010 (januari juli 2010) Opgesteld door: TL Gecontroleerd

Nadere informatie

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl

EMISSIE- INVENTARIS 2015. 2-mei 2016, www.dehaasmaassluis.nl EMISSIE- INVENTARIS 015 -mei 016, www.dehaasmaassluis.nl 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Introductie 3 1. Organisatorische grens 3 1.3 Basisjaar 3 1.4 Wijziging berekening ten opzichte van 014 3 1.5

Nadere informatie

Energie meetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2

Energie meetplan 2015-2017. Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Energie meetplan 215-217 Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 3.1. 4 Vestiging A 3.2. 6 Vestiging B 6 6 3.3. 7 Werkplaats

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2014

CARBON FOOTPRINT 2014 CARBON FOOTPRINT 2014 HOGESCHOOL UTRECHT 16 april 2015 078353524:A - Definitief C05013.000012.0500 Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 1.1 Boundaries... 3 1.2 Scope definitie... 3 1.3 Gehanteerde uitgangspunten...

Nadere informatie

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015

CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 CO 2 emissie inventarisatie Carbon Footprint Rapportage Q1.Q2-2015 Referentie : CO 2 prestatieladder 2.2-3.A.1 Revisie : 2.0 (correcties op 1.0) Datum : 20150901 Status : Definitief Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

BIJLAGE B REDUCTIE 2015

BIJLAGE B REDUCTIE 2015 BIJLAGE B REDUCTIE 2015 Versie 1 april 2015 v1.0 Managementsysteem Fugro GeoServices B.V. Blz. 1 van 10 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 2015 3 3. Vaststelling van de reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015

CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015. Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 CO 2 Prestatieladder Voortgangsrapportage eerste helft 2015 Periode: 1 januari t/m 30 juni 2015 Versienummer: 2 Versie datum: 2-11-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

CO2-footprint Priva B.V.

CO2-footprint Priva B.V. 2012 CO2-footprint Priva B.V. Priva B.V. 1/13/2014 Inleiding Duurzaamheid is het bestaansrecht van Priva, dus geen etiket of modetrend. Priva ontwikkelt en levert producten en diensten voor duurzame, vernieuwende

Nadere informatie

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014

38,6. CO 2 (ton/jr) 2014 Carbon footprint Op basis van de diverse soorten CO 2 -emissies is de totale CO 2 -emissie van Den Ouden Groep berekend. 9,8 38,6 51,6 Diesel personenwagens Diesel combo's en busjes Hybride personen wagens

Nadere informatie

CO2-footprint Priva B.V.

CO2-footprint Priva B.V. 2013 CO2-footprint Priva B.V. Auteur: Eric Schenk Versienummer: 1.0 4/28/2014 Inleiding Duurzaamheid is het bestaansrecht van Priva, dus geen etiket of modetrend. Priva ontwikkelt en levert producten en

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder Adviesbureau B.V Sint Bavostraat 60C 4891 CK RIJSBERGEN Telefoon (076) 597 47 16 CO 2 -Prestatieladder 3.C.1-4.B.2 5.B.1 Halfjaarrapportage 2016 H1 www.apconbv.com ..........................................................................................

Nadere informatie

Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2012-2017 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1 CO2 Energie meetplan -2017 Conform niveau 3 op de CO 2-prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Doelstellingen 4 3 Planning meetmomenten 5 3.1. Vestiging Middenweg Noordeloos 5 Scope 1 emissies

Nadere informatie

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015

3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 3.A.1-2 Emissie inventaris rapport 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding en verantwoording 10 2 Beschrijving van de organisatie 10 3 Verantwoordelijke 11 4 Basisjaar en rapportage 11 5 Afbakening 11 6 Directe

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3

Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 Tussentijdse halfjaarlijkse rapportage CO2 prestatieladder, niveau 3 T&A-APG Dynamostraat 48 1001 NR Amsterdam T&A Bedrijvenpark Twente 305 7602 KL Almelo Laatste wijzigingen : december 2014 Versie : 1

Nadere informatie

CO₂ Emissie inventaris 2015

CO₂ Emissie inventaris 2015 1 van 11 CO₂ Emissie inventaris 2015 Datum 17-2-2016 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 11

Nadere informatie

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1

Energie meetplan 2013-2015. Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.1 Energie meetplan 2013-2015 Conform niveau 3 op de -prestatieladder 2.1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Doelstellingen... 4 3 Planning meetmomenten... 5 3.1. Vestiging Koudekerk aan de Rijn... 5 Scope

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie