verstevigd. En daarmee de positie van KPN.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "verstevigd. En daarmee de positie van KPN."

Transcriptie

1 Inzicht mobiliteit Jaargang 3 nummer april 2007 IN GESPREK IN VERBINDING BINNEN BEREIK OP DE ARBEIDSMARKT IN DIT NUMMER Een leven lang leren 3 De Schouten & Nelissen Groep ziet persoonlijke ontwikkeling als dé sleutel tot succes. De eigen medewerkers worden dan ook gestimuleerd en begeleid om waar mogelijk hun eigen competenties aan te scherpen en uit te breiden. Kiezen voor de toekomst 4 Met IK & KPN kiest KPN voor zekerheid, wendbaarheid en flexibiliteit voor de organisatie én zijn werknemers. Diverse belangenorganisaties en werknemers laten weten wat zij van deze nieuwe werkverhouding vinden. Nieuw en innovatief 7 In 2007 wordt een nieuwe technologie ingevoerd die op termijn de 1300 telefooncentrales in Nederland zal overnemen. De nieuwe afdeling IMS gaat de technologie beheren en zoekt collega s met passie voor innovatie. Interne en externe kansen 8 Op donderdag 22 maart vond in Amersfoort de eerste van de drie KPN Loopbaandagen van dit jaar plaats. KPN ers konden zich breed oriënteren op de arbeidsmarkt én hun persoonlijke loopbaanmogelijkheden. IN GESPREK IK & KPN voor meer zekerheid KPN wil de toekomst voor zichzelf als organisatie én voor zijn werknemers veiligstellen. Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen maken het echter erg moeilijk nog langer stabiliteit en baanzekerheid te kunnen garanderen. Dat merken we al geruime tijd; het is dus de hoogste tijd die ontwikkelingen binnen KPN op de juiste wijze te vertalen. Daarom komt KPN met IK & KPN: een werkverhouding met meer ruimte voor persoonlijke groei. De positie van werknemers op de (interne en externe) arbeidsmarkt wordt zodoende verstevigd. En daarmee de positie van KPN. Organisaties veranderen tegenwoordig zeer snel. Met name En daar is niets mis mee. Veranderingen betekenen nieuwe internet heeft een zeer grote invloed op de manier waarop mogelijkheden. Zolang je daar als organisatie en medewerker goed op anticipeert, creëer je voor jezelf juist ook organisaties hun bedrijfsvoering en personeelsbeleid constant moeten bijstellen. Het wereldwijde web en alles nieuwe kansen. wat zich daar omheen beweegt aan informatie en communicatietechnologie biedt economische kansen, maar ook Andere onderlinge verhouding bedreigingen. Denk alleen maar aan de uiteenspattende KPN moet als organisatie veranderen. En wil, nee, moet dat internetbel rond de millenniumwisseling. Wieby Altink, samen doen met zijn huidige en toekomstige werknemers. senior HR-consultant Innovation Projects bij SHL: Eigenlijk Daarvoor is een andere onderlinge verhouding nodig. kun je zeggen dat al sinds 1975 sprake is van onvoorspelbaarheid in marktomstandigheden. Voortrazende technonemer zijn/haar hele werkzame leven in dienst blijft. KPN kan niet meer de verzorger zijn waarbij een werklogie, toenemende concurrentie en klanten die steeds Life time employment met de bijkomende zekerheid is hogere eisen stellen zijn de voornaamste oorzaak. De markt, langzamerhand overal onmogelijk geworden, ook bij KPN. kennis, functies, alles verandert. De toekomst van organisaties is dus minder voorspelbaar en daardoor onzekerder Digital World: Door voortgaande informatietechnologie Frans van der Reep, senior strategist met een leerstoel geworden. Ook gebeurtenissen als 11 september 2001 of en product- en procesinnovatie verouderen kennis en familiezaken geven aan hoe weinig zekerheid je soms hebt. vaardigheden van veel werknemers zeer snel. Organisaties, Om de continuïteit van organisaties én mensen te kunnen en dus ook KPN, kunnen daarom niet meer de zekerheid en garanderen, moet je inspelen op al deze veranderingen. doorstroommogelijkheden aan werknemers bieden zoals

2 COLUMN Deal? Onlangs ontdekte de manager van een groot IT-bedrijf dat de bezettingsgraad op het hoofdkantoor was teruggelopen naar 37%. Als hij door de kantoortuinen liep van zijn bedrijf, was méér de helft van de medewerkers niet aanwezig. Zijn commentaar: Dat was wel even schrikken. Je vraagt je af wat dat milieutechnisch betekent. Je stookt toch het hele gebouw warm. Een begrijpelijke reactie, maar ook een tikkeltje merkwaardig. Zeker uit de mond van een IT- manager. De betekenis reikt namelijk wel even wat verder dan een mogelijke verlaging van de stookkosten! Achter de daling van de bezettingsgraad gaat een aantal diep ingrijpende veranderingen schuil. Het begint er natuurlijk al mee dat steeds meer medewerkers overal werken. Thuis, op locatie of waar dan ook, maar niet per se op kantoor. Dat is een ontwikkeling die wij met diverse mobiele diensten krachtig in de hand werken. Dat is echter slechts de praktische kant van de zaak. Er is ook een sociale kant. Terwijl de werknemer steeds minder gebonden is aan zijn vaste werkplek, neemt hij ook een lossere, meer zelfstandige houding aan tegenover zijn werkgever. Dat zie je vooral terug bij jonge medewerkers. Gewapend met hun laptop en hun vaardigheden, hebben zij er vertrouwen in dat zij bij tal van bedrijven aan de slag kunnen. Voor deze jonge en goed opgeleide mensen is het veranderen van baan niet zo n probleem. Ze nemen hun vaardigheden (en hun laptop) toch overal mee naar toe. Om baangaranties vragen ze niet, wel om de tijd en middelen om door te groeien. Zij willen blijven leren, zodat zij inzetbaar blijven. Gelijk hebben ze. En al is het voor veel oudere werknemers minder eenvoudig, wat geldt voor jongeren geldt in principe ook voor ouderen. Het is vanuit deze invalshoek dat ik met u zou willen werken aan een nieuwe arbeidsrelatie. Uw baan staat hierbij niet centraal, maar u wel. dat in het verleden kon. Er bestaat geen arbeidszekerheid meer. Voor niemand: nieuw, oud of jong. Werkgevers gaan tegenwoordig meer uit van marktwaarde en de korte termijn: wat kan een werknemer nu voor mij betekenen? Een werknemer moet echter aan de lange termijn denken: hoe ziet mijn leven, mijn toekomst eruit? Beide visies zijn begrijpelijk en dienen gerespecteerd te worden. KPN is zich er van bewust dat er evenwicht moet zijn in de nieuwe rolverdeling. Employability door persoonlijke groei De enige wijze waarop organisaties wegvallende zekerheden kunnen compenseren, is het aanbieden van employability: het vermogen om werk te kunnen behouden of krijgen. Merthe Tiemensma, manager HR binnen Consumenten Markt: KPN wil dat werknemers waardevolle kennis en vaardigheden bezitten. Daar wordt iedereen beter van. Werknemers zijn minder afhankelijk en verstevigen hun positie op de arbeidsmarkt, zowel binnen als buiten KPN. Als werkgever krijgt KPN er waardevolle en breder inzetbare werknemers voor terug, waarmee goede resultaten worden behaald. Groei binnen je vakgebied en persoonlijke groei zijn dus zaken waar we in de nieuwe onderlinge verhouding veel meer aandacht aan gaan besteden. Waarbij we meer competentie-gericht dan functie-gericht gaan denken. Iedereen is uniek. Het wordt belangrijk iemands kwaliteiten en talenten zo goed mogelijk te kunnen ontdekken én benutten. Daarmee wordt baanzekerheid vervangen door meer zekerheid op werk. Het aanbieden van uitdagend werk, de juiste faciliteiten én budget om tot persoonlijke groei te komen, is essentieel voor medewerkers. Denk aan interne en externe opleidingen of inhoudelijk gevarieerd werk. Maar ook het bieden van de ruimte om nieuwe taken op te kunnen pakken of andere keuzes te maken. Als werkgever wordt KPN op deze wijze nog interessanter. Eigen verantwoordelijkheid KPN wil dus structureel de ontwikkeling van werknemers gaan ondersteunen. Maar daar staat wel wat tegenover: medewerkers moeten zelf veel meer dan nu verantwoordelijkheid nemen voor hun werkgelegenheid, economische waarde en talentontwikkeling. En daar kan men ook op aangesproken worden. Frans: Iedereen moet zich actief bezig blijven houden met zijn vakmanschap. Begin met een realistisch zelfbeeld: wat kan ik, wat wil ik, wie ben ik? Op basis daarvan kun je, met de juiste faciliteiten, gericht gaan werken aan continue ontwikkeling. Het is een dynamisch proces. En niemand doet dat voor je. Dus onderneem zelf actie, stel tijdig je koers bij en toon initiatief als dat je verder kan helpen. Eigenlijk wordt iedereen koopman: je moet weten wat je in je kraam hebt liggen en waar de markt behoefte aan heeft. Als je marktwaarde laag is, moet je er alles aan doen die weer te vergroten. Dan pas heb je succes. KPN gaat mensen die echt willen, helpen hun koopwaar op orde te krijgen. Voor mensen die wel willen maar niet kunnen, zoeken we naar passende oplossingen. Mensen die zich wel zouden moeten ontwikkelen, maar niet willen? Daar moeten we dan helaas afscheid van nemen. Niet nieuw Met de andersoortige relatie die KPN met werknemers wil aangaan, wordt concreet aangehaakt bij een tendens die al zo n tien jaar geleden onder organisaties is ingezet. Van MKB tot zorginstellingen tot multinationals. Merthe: We hebben het over een nieuw soort contract tussen werkgever en werknemers, om ieders toekomst veilig te stellen. Maar echt nieuw is het niet. En voor lang niet iedereen zal het direct merkbare gevolgen hebben. Het past in de beweging die al eerder in gang is gezet. Denk bijvoorbeeld aan het opleidingenaanbod, de loopbaangesprekken, de nieuwe regeling presteren & ontwikkelen of KPN Perspectief. Op HR-gebied gaan we dus nóg meer mogelijkheden bieden om met individueel maatwerk persoonlijke groei en vakmanschap te stimuleren. En daarmee een ander soort zekerheid te bieden. De werknemer is alleen zelf hoofdverantwoordelijk. Daar kan men juist ook veel voldoening en energie uit halen. Het is toch hartstikke leuk om jezelf te ontwikkelen en al je mogelijkheden te benutten? KPN zal er alles aan doen jou onafhankelijker te maken. IK & KPN Onder de noemer IK & KPN heeft KPN het veranderende contract een naam gegeven, die duidelijk maakt dat er sprake is van een bewuste en gelijkwaardige relatie. Waarbinnen iedereen moet samenwerken, goed naar elkaar moet luisteren, transparant moet zijn en gestelde verantwoordelijkheden nemen. Met synergie als gevolg, zodat iedereen er op vooruitgaat. De komende tijd gaan we je nog veel meer vertellen over IK & KPN, dus houd je ogen en oren open! Is dat een deal? Ad Scheepbouwer Blijf actief bezig met je vakmanschap. KPN zal er alles aan doen jou onafhankelijker te maken. Frans van der Reep en Merthe Tiemensma 2

3 IN VERBINDING IN BEELD Annemoon Dubbeld, Hoofd P&O Schouten & Nelissen Groep Een leven lang leren In deze rubriek stellen wij in elke uitgave een van de adviseurs HR aan je voor. staat bij ons centraal. Een organisatie die bij uitstek doordrongen is van het feit dat succes van het grote geheel begint bij de ontwikkeling van het individu, is de Schouten & Nelissen Groep. Die visie komt niet alleen terug in haar producten en dienstverlening. Juist ook de eigen werknemers worden aangemoedigd om persoonlijke groei zelf actief bij de hand te nemen. Schouten & Nelissen Groep is een groot trainings- en organisatieadviesbureau met diverse opleidingsinstituten, organisatieadviescentra en een uitgeverij. Binnen de organisatie draait alles om voortdurende ontwikkeling. Niet alleen bij de deelnemers aan gedragstrainingen of vakinhoudelijke opleidingen, maar juist óók bij de eigen docenten, trainers, adviseurs en medewerkers. Annemoon Dubbeld, Hoofd P&O: De mensen binnen organisaties staan bij ons centraal. Onze visie is dat organisaties pas succesvol zijn als mensen succesvol en dus tevreden zijn. Deze visie heeft de Schouten & Nelissen Groep doorvertaald in een kwalitatief hoogwaardig en breed dienstenpakket. Het is echter ook leidend voor de wijze waarop wij samenwerken met onze 500 vaste medewerkers en zo n 900 freelance adviseurs en docenten. Zelf initiatief tonen De Schouten & Nelissen Groep (hierna: S&N) hanteert het motto Een leven lang leren. Hiermee wordt ingespeeld op de behoeften van alle werkende en zichzelf ontwikkelende mensen. Om optimaal te kunnen groeien, moeten organisaties en mensen zich voortdurend ontwikkelen. Een continu leerproces is noodzakelijk om de concurrentie voor te blijven en jezelf zekerheid te verschaffen. Persoonlijke ontwikkeling is in onze ogen daarom een basisvoorwaarde voor iedereen, aldus Annemoon. S&N heeft diverse HR-instrumenten gefaciliteerd voor vaste en freelance medewerkers. Hiermee kunnen zij zich vanzelfsprekend functiegericht ontwikkelen en zo up-todate blijven op hun vakgebied. Maar ook de vaardigheden en gedragskenmerken die horen bij de mens achter de vakman of vakvrouw, zijn zaken die wij bewust willen stimuleren. Op één essentieel vlak zijn wij wel heel duidelijk: onze werknemers moeten zelf initiatief tonen en persoonlijke verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen ontwikkeling. Anders lukt het ook niet. Bij S&N mogen mensen zich ontwikkelen, niets moet. Leidinggevenden geven feedback, ondersteuning en faciliteren waar mogelijk. Als je daar echter niets mee doet, zijn de consequenties wel voor eigen rekening. In eigen belang Voor werknemers van S&N wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan samengesteld. Middels onder meer een competentieprofiel, competentiescan, werkafspraken, voortgangsgesprekken met de leiding en feedbackgesprekken met collega s wordt gedurende het jaar de ontwikkeling van de werknemer bekeken en ondersteund. Annemoon: Belangrijk is zaken te combineren. Waar wil de werknemer naartoe, wat is het beeld dat de leidinggevende van de werknemer heeft? Daarin een balans vinden en tegelijkertijd de groei van de werknemer én de organisatie kunnen bewerkstelligen, is wat wij nastreven. De freelance adviseurs en docenten kunnen ook op diverse manieren aan hun eigen ontwikkeling werken. Daarvoor verantwoordelijkheid nemen is natuurlijk in hun eigen belang. Ze bouwen binnen S&N een netwerk van professionals op en profiteren optimaal van de kennis die S&N hen als grote organisatie kan bieden. Op die manier worden zij als freelancer steeds weer door S&N gevraagd. Voordelen S&N is blij met de synergie die er is tussen de organisatie en de vaste en freelance werknemers. Annemoon: Onze doelstelling is samen resultaat halen met plezier. Daarom bieden wij groeimogelijkheden, gevarieerd werk en flexibiliteit. En waarderen wij de mensen om hun initiatieven en getoonde zelfverantwoordelijkheid. Wij krijgen daar betrokkenheid en loyaliteit van waardevolle werknemers voor terug. Natuurlijk verschilt het per functieniveau hoe persoonlijke ontwikkeling kan of moet worden opgepakt. Het hoeft ook niet altijd even snel te gaan. Door kleine stapjes te maken en ondertussen goed te bedenken waar je naartoe wilt, kom je er ook. Annemoon kan KPN s keuze voor IK & KPN goed begrijpen. Het is in deze tijd een logische stap en zal goed zijn voor KPN en zijn medewerkers. In beweging blijven is wat ik iedereen wil aanraden. De branche waarin je werkt bepaalt weliswaar grotendeels de snelheid van ontwikkelingen. Maar uiteindelijk moet iedereen zich er bewust van zijn dat up-to-date kennis, nieuwe werkpatronen en ander gedrag grote voordelen kunnen opleveren. Neem dus die verantwoordelijkheid en blijf bijleren! Wie ben je en wat doe je bij KPN? Ik ben Simone van Oort, 29 jaar, woonachtig in Tilburg. Ik werk sinds 1 februari 2006 als adviseur HR bij KPN W&O. Daarvoor vervulde ik HR-functies bij onder meer een overheidsinstelling en financiële dienstverlener. Waar ben je trots op? Qua werk de ontwikkelingen binnen het rayon Zuid-Oost Nederland. Je treft hier veel lange dienstverbanden, mensen kunnen soms erg moeilijk bewegen. Management, HR en individuele medewerkers werken erg goed samen om succesvolle individuele mobiliteitstrajecten te realiseren. Privé op mijn vader. Na 43 jaar bij dezelfde werkgever te hebben gewerkt, is hij nu mobiel geworden. Hij gaat daar heel goed mee om. Hoe mobiel ben je zelf? Ik ben voortdurend bezig met mijn eigen ontwikkeling. Daarom ben ik ook bij KPN aan de slag gegaan. Ik blijf mezelf afvragen wat ik wil, wat ik kan en leuk vind. Zodat ik tijdig een nieuwe stap kan maken. Ik kijk wel verder dan het vakgebied HR. De kern blijft echter dat ik mensen verder wil helpen te ontwikkelen. Kun je mobiliteit bij KPN omschrijven als vervoer of een vervoermiddel? Ik moet denken aan carpoolen. Op basis van een twee-zijdige afspraak reis je samen. Besluit iemand van die afspraak af te zien, dan moet er een oplossing komen. Als KPN dus niet meer met iemand verder wil of kan, wordt er alles aan gedaan om die medewerker zelf zijn reis voort te kunnen laten zetten. Door een nieuw reismaatje te regelen of een ov-pas. Wat kan volgens jou beter bij KPN? Binnen Operations zouden er meer middelen beschikbaar moeten komen om vrijwillige mobiliteit echt te bevorderen. Met name mensen met lange dienstverbanden verwachten eigenlijk van KPN dat ze ergens anders worden geplaatst. Natuurlijk zijn er grenzen aan de flexibiliteit, maar het zou mooi zijn als iedereen vrede heeft met de gang van zaken. Zelf initiatief nemen is heel belangrijk. Annemoon Dubbeld Heb je nog tips voor de redactie van Mobiliteit Inzicht? Allereerst vind ik het blad leuk en interessant om te lezen. Wat meer aandacht voor vrijwillige mobiliteit zou geen kwaad kunnen. Denk dan bijvoorbeeld aan interviews met mensen voor wie KPN met succes echt maatwerk heeft kunnen aanbieden. Wat vind je van het nieuwe contract (IK & KPN)? Mensen bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid voor ontwikkeling is een goede zaak. Het is een volwassen manier van omgaan met medewerkers en de initiatieven die zij moeten tonen om voor zichzelf en de werkgever een professionele meerwaarde te realiseren. KPN moet werknemers echter wel goed informeren en waar nodig faciliteren. Dan komt het met de wederzijdse betrokkenheid ook wel goed. 3

4 IN GESPREK KPN kiest met IK & KPN voor de toekomst. Een andere werkverhouding tussen de organisatie en de werknemers moet zorgen voor zekerheid, wendbaarheid en flexibiliteit voor beide partijen. Maar wat vinden werknemers van deze verandering? En wat is de mening van interne en externe belangenorganisaties? Openhartig delen acht personen hun visie. Het kan je helpen je einddoel te bereiken. Door allerlei maatschappelijke en sociaal-economische ontwikkelingen komen steeds meer verantwoordelijkheden en keuzemogelijkheden bij het individu te liggen. Een nieuwe vorm van binding tussen werkgever en werknemer is dan ook helemaal van deze tijd. KPN kan niet meer de zorg voor werknemers op zich nemen zoals dat lang het geval is geweest. Werknemers moeten hun zekerheid en marktwaarde vooral uit zichzelf gaan halen en daarom hun vakmanschap en persoonlijke talenten verder ontwikkelen. KPN biedt daarin op verschillende manieren ondersteuning. Iedereen is uniek en heeft bepaalde kwaliteiten en drijfveren. Niet iedereen weet echter welke dat zijn. Het veranderende contract is dé manier om daar achter te komen. Je moet goed bedenken wie je bent, wat je wilt en kunt en waar je energie van krijgt. Met dit zelfinzicht kun je vervolgens je IK-bedrijfsplan opstellen. Zeg maar een plan waarin jouw route om daar te komen in staat beschreven. Realiseer je goed dat alleen jij verantwoordelijk bent voor de realisatie van dit plan. Van KPN mag verwacht worden dat het de motor aanjaagt. Het heeft de inspanningsverplichting om medewerkers die écht willen te helpen dat IK-bedrijfsplan uit te werken en in praktijk te brengen. Ook als je wel wilt maar niet kunt. De ingezette ontwikkeling bij KPN kan je dan dus helpen jouw doel te bereiken. KPN krijgt er op die manier een getalenteerde en gedreven medewerker voor terug óf een medewerker die ergens anders meer op zijn plek is en KPN verlaat. Arjan Meijer, adviseur HR bij KPN Zolang KPN duidelijk het kader aangeeft waarbinnen medewerkers een eigen verantwoordelijkheid hebben, denk ik dat het nieuwe contract een toegevoegde waarde heeft voor ons allemaal. Zowel KPN als werknemers kunnen hun doelstellingen ermee halen. Het contract komt er, dus accepteer het en ga zelf aan het stuur staan. Wat mezelf betreft: ik ga de tweede helft van mijn arbeidsleven in en heb me afgevraagd of ik nog op koers lag met mijn eigen bedrijfsplan. Niet helemaal, dus ga ik kansen benutten om daar verandering in aan te brengen. Het is mijn grote uitdaging om uiteindelijk gezin, ontspanning en werk in harmonie in mijn einddoel te verenigen. Zaken moeten in elkaar gaan grijpen. De rol van onze vakbeweging is om de beste positie namens onze leden in te nemen. Duidelijk is dat het nieuwe contract kansen biedt voor de toekomst. Hoe eerder je er dus mee aan de slag kunt, hoe beter. Toch zijn er binnen KPN factoren die de uitrol van deze beslissing zullen bemoeilijken. Allereerst praat je over een bedrijfscultuur die een enorme omslag moet maken. Werknemers zijn lang gewend aan het feit dat KPN voor hen besliste. Nu moet men veel zelfstandiger met de eigen loopbaan omgaan. En zich realiseren dat die loopbaan wellicht ook buiten KPN voortgezet zou kunnen worden. Dat besef, dat geloof in eigen kunnen, dat zal je niet direct bij iedereen aantreffen. Daarnaast moeten de komende jaren, hoe je het ook wendt of keert, nog veel mensen KPN verlaten. Die groep zul je ook een goede uitgeleide moeten doen. KPN komt toch een beetje in een spagaat: enerzijds volop aandacht voor medewerkers die mee kunnen in de gekozen weg van verantwoordelijkheid voor persoonlijke groei, anderzijds medewerkers die daar niet toe in staat zijn helpen om ergens anders goed terecht te komen. Eventueel met een afvloeiingsregeling. Het draagvlak bij medewerkers bepaalt of de uitrol succesvol zal zijn. Het management moet daartoe structureel uitdragen wat de mogelijkheden en voordelen zijn voor medewerkers. Tussen theorie en praktijk zit vaak een groot verschil, dus vanaf het eerste begin moet alles gedaan worden om er een succes van te maken. Dan groeit het geloof in de organisatie ook, en krijg je dat zaken in elkaar gaan grijpen. Neem nou medewerkers die al heel lang hetzelfde werk doen. Zij moeten zeer waarschijnlijk bijgeschoold worden om hun baan te kunnen behouden. Essentieel is dat die mensen de tijd krijgen om te kunnen veranderen of te bewegen. Pas dan zal het gevoel gaan leven dat het KPN menens is, dat voor iedereen die echt wil naar een oplossing wordt gezocht. Ron Harmsen, vakbondsbestuurder Bond Telecompersoneel Iedere KPN er draagt bij aan het bedrijfsresultaat. Besef dit, en besef ook dat dat bij een andere organisatie net zo kan zijn. Weet wat je marktwaarde is en waar je toe in staat bent. Besef dat je met het nieuwe contract 50% aandeelhouder bent van je arbeidsovereenkomst. Kies en handel bewust, en je zult zien hoe leuk het is om je eigen ontwikkeling en vakmanschap te kunnen beïnvloeden. Onze belangenorganisatie zal meedenken met de KPN-medewerkers en hen in dit proces zoveel mogelijk proberen te ondersteunen. 4

5 Je moet jezelf blijven vernieuwen. Ontwikkelingen gaan tegenwoordig heel snel. Daar weet KPN alles van. Werknemers moeten dus structureel kunnen bijleren om op de hoogte te blijven. Al is het maar om je bestaande functie goed te kunnen blijven vervullen. Dat beleid was al enige tijd zichtbaar, maar wordt nu concreet uitgesproken. Het nieuwe contract past volledig in de huidige tijd. Vroeger kon je nog relatief makkelijk blijven hangen in een functie en kon je lang mee met je kennis en vaardigheden. Dat is nu niet meer zo. Hoewel het zal verschillen per persoon, denk ik dat de zogenaamde oude garde het best lastig gaat krijgen. Die mensen moeten goed begeleid worden of een passende regeling krijgen. Het werk zal voor de meeste mensen vermoed ik niet rigoreus veranderen. Je hebt wel meer verantwoordelijkheid naar jezelf toe. Op het moment dat KPN goede opleidingen kan faciliteren, die intern en extern gericht zijn, werk je aan extra zekerheid. Die kans moet je benutten. Als KPN bovendien op een gegeven moment afscheid wil nemen, of je wilt zelf ergens anders aan de slag, sta je veel sterker. Harold Kukken, ondernemer en voormalig KPN er Eind vorig jaar werd ik bij KPN boventallig. Ik liep echter al langer rond met het idee om voor mezelf te beginnen. Via het KPN Perspectief-programma Ondernemen heb ik heel concreet gewerkt aan een bedrijfsplan voor een overdekte speeltuin. Ik ben volop bezig met de voorbereidingen. Ik volg ook diverse noodzakelijke opleidingen op het gebied van boekhouding, horecawetgeving, hygiëne, bedrijfshulpverlening en ga zo maar door. Eigenlijk is iedereen zelfstandig ondernemer, of ZZP er: zelfstandige zonder personeel. Je moet je altijd afvragen: heb ik iets waar de markt om vraagt? Zo niet, dan moet je daar aan werken. Bovendien moet je jezelf sowieso blijven vernieuwen. Succesvolle ondernemers worden uiteindelijk gekopieerd. De juiste vernieuwing betekent onderscheid en meerwaarde. Wapenen tegen verrassingen of slecht nieuws. KPN moet veranderen, de markt dwingt ons daartoe, dat is wat je steeds hoort. Eigen verantwoordelijkheid nemen is dan een goede zaak. Met een afwachtende houding kom je er niet. We hebben wel moeten leren van het verleden. Want KPN heeft sinds 2001 gewoon te weinig budget vrijgemaakt om de ontwikkeling van werknemers te stimuleren. Loyaliteit, daar draaide het allemaal om en nu blijkt dat sommige mensen onvoldoende kennis en ervaring hebben. Laten we het daarom vanaf nu goed aanpakken. Er zal een ontzettend grote inhaalslag gemaakt moeten worden op het gebied van employability, training en opleiding. KPN kan in de toekomst niet meer zorgen voor mensen zoals we dat gewend waren, akkoord. Maar belangrijk is dan nu dat KPN in alle lagen van het bedrijf goed duidelijk maakt wat precies wordt verwacht van iedere werknemer. En hoe KPN daarbij daadwerkelijk gaat helpen. Niet op het moment als het doek gevallen is, maar daarvoor. Met opleidingen en trainingen. Dan pas krijg je iemand die wil veranderen wanneer dat nodig is, die snapt waarom hij of zij moet knokken om de eigen meerwaarde op de arbeidsmarkt te vergroten. En daar dan ook echt tijd en energie in steekt. Door op deze manier binnen KPN met én voor elkaar te werken, kunnen mensen zich bovendien wapenen tegen verrassingen of slecht nieuws. Wat mensen dus moeten gaan doen is in samenspraak met de manager actief bekijken welke stappen ze kunnen nemen om zichzelf verder te ontwikkelen. Dan zullen zich ook kansen voordoen, binnen of buiten KPN. Mensen moeten wel de tijd hebben, ze moeten goede informatie krijgen en niet het gevoel hebben op de schopstoel te zitten. Die ene kernwaarde, vertrouwen, dat is eigenlijk waar het allemaal om draait. Nico van Ommen, voorzitter centrale Ondernemingsraad KPN en senior medewerker Servicedesk Je moet de tijd krijgen om kennis toe te passen. Het nieuwe contract is zoals ik het zie een voortzetting van de ontwikkelingen bij KPN van de laatste jaren. Een en ander komt nu concreet op papier te staan. En ik denk dat het noodzakelijk is. In mijn omgeving heb ik vaak genoeg gezien dat mensen op straat komen te staan als ze niet meer mee kunnen komen. Je moet je dan ook blijven ontwikkelen, anders is het op een gegeven moment helaas soms einde verhaal. Natuurlijk is er een paradox: aan de ene kant is er meer onzekerheid, aan de andere kant kun je juist je eigen zekerheid vergroten. In mijn vakgebied, ik ben monteur specialist voor smalband en breedband, is kennisoverdracht heel belangrijk. Opleidingen over nieuwe diensten zijn op dit moment best in orde, alleen ontbreekt het in de praktijk aan de tijd om nieuwe inzichten uit te proberen. Te snel wordt verwacht dat je weet hoe alles in z n werk gaat. Daarnaast zijn er minder collega s om je bij te staan, waardoor je vaak het wiel opnieuw lijkt te moeten uitvinden. Als de nieuwe relatie tussen KPN en werknemers inhoudt dat je vaker een relevante opleiding kunt volgen, moet je ook de tijd krijgen om die kennis toe te passen. Pas dan kun je je vakmanschap echt blijven ontwikkelen. Met name de wat ouderen zullen het moeilijker krijgen, die hebben nu al moeite de ontwikkelingen bij te benen. En aangezien leeftijd voor werkgevers in mijn optiek vaak doorslaggevend is, zullen zij moeilijk aan ander werk kunnen komen. Dat probleem zal het nieuwe contract moeilijk kunnen ondervangen. John Konijn, monteur specialist Zelf ben ik actief bezig met persoonlijke ontwikkeling. Ik vind het leuk te leren over nieuwe producten en diensten. En ben daardoor breder inzetbaar. Dat is belangrijk in de ICT-wereld, waar specialistische kennis naar mijn mening minder waard wordt. Bij KPN groeien we ook richting een soort totaalomvattend eindproduct. Van één aspect veel afweten is niet meer voldoende. 5

6 VERVOLG PAG. 4-5 Dit contract biedt iedereen kansen. Als sectorbestuurder Telecom bij ABVAKABO FNV ben ik al ruim een jaar in gesprek met KPN over het veranderende contract. Wij zijn het in essentie eens met de noodzaak van dit contract: de tijd is er niet meer naar om van life time employment uit te kunnen gaan. En dus moeten werknemers werken aan persoonlijke groei en ontwikkeling. Alleen op die manier creëer je voor jezelf een meerwaarde op de arbeidsmarkt en kun je continu blijven voorzien in je inkomensbehoefte. Twee zaken zijn heel belangrijk: de werkgever moet de benodigde instrumenten faciliteren én de werknemer moet zelf inzien dat hij die kansen moet benutten. Onze achterban weet dat er al enige tijd een andere wind waait bij KPN. Men wordt al meer aangesproken op competenties, prestaties en ontwikkeling. Toch zien veel werknemers dit nieuwe contract als een bedreiging. Van iemand die jarenlang naar behoren dezelfde functie heeft vervuld, wordt nu concreet verwacht dat hij of zij de grenzen van de eigen competenties gaat opzoeken. Voor velen zal dit een ware cultuuromslag betekenen, en dat heeft tijd nodig. KPN moet daarom allereerst heel duidelijk uitleggen hoe men de ideale werknemer ziet en waarom dat zo is. Vervolgens is het met name zaak om zowel interne als externe opleidingen te faciliteren die echt werknemergericht zijn: dus niet alleen functie-specifiek, maar juist ook met een bredere focus. Pas dan vergroot je voor werknemers daadwerkelijk hun kansen op de arbeidsmarkt. Iedere KPN er moet beseffen dat dit contract niets te maken heeft met de vervanging van oude door nieuwe werknemers. Het biedt juist kansen voor iedereen. Maar je moet er wel tijd en energie in steken. Uiteindelijk ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen ontwikkeling. Kijk dus actief rond binnen en buiten KPN en vraag je regelmatig af: hoe en waar kom ik het beste tot mijn recht? Onderneem serieus actie en benut de mogelijkheden om je eigen marktwaarde te optimaliseren. Doe je dat niet, dan laat je voor jezelf heel wat kansen liggen. Daniëlle Wiek, sectorbestuurder ABVAKABO FNV Kader nodig om eigen plan te kunnen maken. Ik weet nog niet veel over het nieuwe contract, ofwel IK & KPN. Er zingt wat rond binnen de organisatie, maar er is nog weinig inhoudelijk over gecommuniceerd. Op Agora ben ik zelf wel wat tegengekomen. Maar als je dan onze drie kernwaarden neemt, dan had dat inzicht moeten worden gebruikt om werknemers niet zo lang in het ongewisse te laten. Nu begrijpen mensen aan de ene kant ongeveer wel waarom dat andere contract er moet komen. Dat allerlei maatschappelijke en sociaal-economische ontwikkelingen knagen aan de zekerheid van KPN en dus ook de werknemers. KPN moet knokken in een zwaar concurrerende markt. Dat vereist een andere relatie tussen werkgever en werknemers. Maar op dit moment is men slechts gevoed door versnipperd nieuws. Het geeft mensen vooral een reden om te denken: als ik maar niet op straat sta binnenkort. Ik kan zelf nu ook nog niet zeggen hoe ik met deze verandering om zal gaan. Natuurlijk wil ik mijn talenten verder ontwikkelen als daar mogelijkheden voor zijn. Maar concrete plannen kan ik pas maken als ik een kader heb waarbinnen ik een en ander goed kan plaatsen. Het hangt denk ik erg af van de wijze waarop een en ander wordt gepresenteerd. Als er een positieve, motiverende en enigszins sturende werking van uit gaat, helpt dat om nieuwe mogelijkheden te verkennen. De verantwoordelijkheid moet vervolgens 50/50 zijn: KPN moet de juiste faciliteiten bieden, de werknemer moet zijn verantwoordelijkheid nemen en echt voor die ontwikkeling willen gaan. De kansen pakken die je krijgt. Vervolgens hoop ik dat mensen eerlijk beoordeeld gaan worden op hun talent, kennis en mogelijkheden. Met vriendjespolitiek ondermijn je iedere vorm van zekerheid. Je komt als organisatie alleen verder als iedereen weet waar hij aan toe is. Draait het intern goed, dan komen de externe resultaten er ook. Marion Innemee, administratief medewerker Finance Zekerheid heb je zelf in de hand. Ik ben een voorstander van de wijze waarop de relatie tussen KPN en zijn werknemers vorm gaat krijgen. Het is het beste voor iedereen. We krijgen allemaal onherroepelijk te maken met andersoortig werk. Door nieuwe technologieën verouderen systemen snel, maar wordt er tegelijkertijd wel steeds meer geautomatiseerd. Werk dat nu waardevol is, is straks niet meer nodig. Er moet dus worden geïnvesteerd in kennis en bijscholing, in mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen. Met name voor mensen die in een beroepsgroep zitten met kans op automatisering van werkzaamheden is dit zeer relevant. Uiteindelijk zitten we echter met z n allen in een soort wedloop met de voortschrijdende techniek. Het is daarom belangrijk dat iedereen er voor zorgt dat hij of zij toegevoegde waarde blijft houden. De invulling van dit nieuwe contract draait heel erg om het loyaliteitsvraagstuk. Werknemers willen graag zekerheid voor de lange termijn. Dat is steeds minder haalbaar. KPN moet dus een nieuwe zekerheid bieden die in het nu is verankerd. Door te laten zien dat medewerkers gewaardeerd worden en te investeren in opleidingen waarmee zij hun vakmanschap kunnen vergroten. Intern en extern wordt je daarmee breed inzetbaar. Dat is dan de zekerheid die je zelf in de hand hebt. Mijn persoonlijke ambitie is om medewerkers zo goed mogelijk te faciliteren in dit moeizame proces. Maar uiteindelijk heb je slechts twee keuzes: je accepteert de feiten óf je verandert ze. Als je niet investeert in jezelf loop je een vergroot risico op baanverlies, dus grijp elke kans aan om jezelf verder te ontwikkelen. Jaap Postma, general manager Network Operations 6

7 BINNEN BEREIK Wil jij ook meewerken aan de nieuwste technologieën? KPN gaat in 2007 een openhartoperatie uitvoeren in het telefoonnet van Nederland. Er zal een nieuwe technologie worden ingevoerd die op termijn de functie van de 1300 telefooncentrales in Nederland zal overnemen. Deze technologie zal beheerd worden door de afdeling IMS. In aflevering twee van Binnen Bereik aandacht voor een drietal functies voor deze nieuwe afdeling binnen KPN. AGENDA Coachen van mobiliteit voor managers Dinsdag 15 april, uur Utrecht, BFA, zaal 6 Donderdag 19 april, uur Den Haag, TP5, zaal 9 Wanneer de loopbaangesprekken op jouw afdeling zijn gevoerd, krijg je te maken met medewerkers die verschillende uitspraken hebben gekregen en met verschillende emoties rondlopen. Deze workshop helpt je om al je medewerkers gemotiveerd te houden en ondanks alle veranderingen goede resultaten te leveren. Workshop: Bewegen naar de toekomst Dinsdag 24 april, uur Utrecht, BFA, zaal 8 Gezocht worden: Functioneel en Operationeel beheerders (m/v) en een Servicemanager (m/v) IMS staat voor IP Multimedia Subsystemen. Het IMS-platform van KPN brengt mobiele en vaste IP-diensten samen zodat toegang tot deze diensten altijd, onafhankelijk van tijd en plaats, mogelijk is. IMS is een op standaarden gebaseerde multimediadiensten infrastructuur die Access en Applicatie van elkaar scheidt, waardoor het eenvoudiger wordt meer diensten en nieuwe toepassingen aan het netwerk toe te voegen. Zodoende kan KPN op dit platform onder meer virtule bedrijfcentrales beheren. In de zomer van dit jaar wordt een eerste groep klanten overgezet naar het nieuwe IMS-platform. Vanaf eind 2007 verhuizen alle klanten met een vaste telefoonlijn naar dit nieuwe platform, maar ook Internet Plus Bellen (IPB) zal in de toekomst gaan draaien op dit nieuwe platform. Roelof Crevecoeur vertelt: Medewerkers krijgen een unieke kans om zich te ontwikkelen op dit nieuwe en innovatieve vakgebied. De eerste periode krijgen zij trainingen on the job van specialisten op het gebied van IMS-technologie. De manier van beheren van een IMS platform is anders dan het beheren van het huidige PSTN en ISDN netwerk. Het beheer vind plaats op basis van ITIL processen. De voorkeur gaat uit naar KPN ers die ervaring hebben met IT systemen (Unix, Linux en Windows) en dit in hun loopbaan hebben weten te combineren met kennis van de dienst telefonie. De afdeling zal in eerste instantie uit ongeveer 25 medewerkers bestaan. In de toekomst wordt het IMS platform uitgebreid met meer applicaties en zal de afdeling verder groeien. Roelof: Voor alle functies binnen deze nieuwe afdeling geldt dat de medewerker zelfstandig moet kunnen opereren en wil werken in de innovatieve wereld van ICT. Er zijn tal van doorgroeimogelijkheden zoals het ontwikkelen van operationeel beheerder naar functioneel beheerder. Een volgende stap is dat je aan het werk gaat als Implementatiemanager of zelfs Designer. We bieden KPN ers een fantastische kans om te groeien en mee te werken aan de nieuwste technologie in het hart van onze infrastructuur. Donderdag 3 mei, uur Utrecht, BFA, zaal 8 Hoe ga je goed om met de dingen die op je afkomen als je moet bewegen? Hoe bereid je je voor op je toekomst buiten KPN en blijf je tegelijkertijd gemotiveerd om je huidige werkzaamheden voort te zetten? Deze workshop helpt je antwoord te vinden op deze vragen en een balans te creëren tussen nu en de toekomst. Oriëntatiebijeenkomst Zelfstandig Ondernemen Donderdag 10 mei, uur Utrecht, BFA, zaal B074 Overweeg je het opstarten van een eigen onderneming? Ontvang relevante informatie, tips over aandachtpunten of laat een entrepreneurscan maken. De bijeenkomst wordt gegeven in samenwerking met de Kamer van Koophandel Voor alle workshops geldt: dat je kosteloos kunt deelnemen; dat ze voor iedereen zijn; dat je je kunt aanmelden via dat je je deelname wel even moet afstemmen met je manager. Kijk voor actuele informatie en geplande activiteiten ook op de Activiteitenkalender op de mobiliteitsite! (www.kpnmobiliteit.nl of Agora Top sites: mobiliteit). TIPS & TRUCS Fantastische kans om te groeien Roelof Crevecoeur Operationeel beheerder (m/v, Den Haag) Je hebt ervaring met operationeel en technisch beheer van web- en businessapplicaties, ITIL en telecommunicatie. Je hebt kennis van Windows en/of Unix applicaties. Je signaleert capaciteitsproblemen en bewaakt terugkerende storingen. Je bent bereid waakdiensten te draaien. Functioneel beheerder (m/v, Den Haag) Je beschikt over kennis van en ervaring met ITIL. Je bent een teamworker, resultaatgericht en flexibel. Je bent bereid waakdiensten te draaien. Je hebt kennis en ervaring in de ICT (o.a. Unix, Windows). Servicemanager (m/v, Den Haag) Je kunt goed zelfstandig opereren. Je hebt een HBO werk- en denkniveau en kennis van ITIL, IT en telefonie. Je beschikt over servicegerichtheid en goede communicatieve vaardigheden. Je ontwikkelt beheerprocedures, houdt deze up-to-date en bewaakt de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening. Reageren op een van deze functies of meer weten? Mail Matthijs Klepper, Natuurlijk kun je álle openstaande vacatures vinden op de KPN Vacaturebank, op Agora of thuis via internet. Over loopbaanontwikkeling en zelf actief bezig zijn met persoonlijke groei is heel veel informatie beschikbaar. Kijk de volgende sites eens door voor inspiratie en nuttige tips: employability.startpagina.nl (alles over mobiliteit/zelf aan de slag/employabilityscan) Voor wie zich echt wil verdiepen in de materie van leren en ontwikkelen in organisaties is de volgende publicatie wellicht een overweging waard: Menselijk Kapitaal, de ontwikkeling van mensen in organisaties. Door: Altink, Schoonman & Seegers, Uitgever: Van Gorcum, ISBN:

8 OP DE ARBEIDSMARKT LUISTERVINKEN Loopbaandag: interne en externe kansen Op donderdag 22 maart jongstleden organiseerde KPN HR samen met KPN perspectief de KPN Loopbaandag in Amersfoort. De dag stond in het teken van actief werken aan je loopbaan en werd dan ook druk bezocht door KPN ers die zich breed wilden oriënteren op hun loopbaanmogelijkheden. Later dit jaar volgen nog twee KPN Loopbaandagen. Vakmanschap Hé, met Rob, heb je het al gehoord? Huh, wat? Precies, dat bedoel ik nou. Hoe bedoel je? Het veranderende contract bij KPN! Oh, dat. Hè, wat weet jij ervan? Nou, nog niet echt veel, behalve Behalve wat? Bij de ingang van het KPN kantoor op Stationsstraat 115 in Amersfoort is het rond half elf s ochtends een drukte van belang. De KPN Loopbaandag zal om elf uur officieel worden geopend door Joost Farwerck, directeur Wholesale & Operations. Maar eigenlijk blijkt deze binnen al begonnen te zijn. Bij de stands van interne bedrijfsonderdelen en externe bedrijven zijn mensen al druk met elkaar in gesprek. KPN wordt een ander bedrijf, life time employment is niet meer mogelijk. Joost Farwerck wordt aandachtig aangehoord door enkele honderden KPN ers. Maar die verandering biedt ook nieuwe kansen. Het committment van medewerkers zal echter méér gericht moeten zijn op vakmanschap en minder op de werkgever. Met deze KPN Loopbaandag wordt KPN ers de mogelijkheid geboden zich uitgebreid te oriënteren op de arbeidsmarkt én hun loopbaanontwikkeling en erachter te komen wat hun sterke en wellicht zwakke punten zijn. Zorg dat je constant alert bent en kansen pakt om je loopbaan te sturen. Carrièreperspectief is waar het om draait. Binnen of buiten KPN. Gedurende de dag worden in blokken allerlei presentaties en workshops gegeven. Met thema s als effectief netwerken, verwezenlijk je droom, eigen ontwikkeling en hoe kom ik over op anderen is er voor ieder wat wils. Ook de mogelijkheid om een cv- en Loopbaanscan te laten maken of informatie over opleidingen te krijgen, is razend populair. Ook al moet men soms behoorlijk in de rij staan. André van Zalen (35), F&A Collections: Ik ben hier om een realistische kijk op kansen op de arbeidsmarkt te krijgen. En om inspiratie op te doen. Het is belangrijk je competenties aan te scherpen. Als persoon hoef je natuurlijk niet te veranderen. Piet Pronk (53) is project supervisor ROD en werkt al 37 jaar bij KPN. Zijn afdeling gaat inkrimpen en hij hoopt bij KPN zijn VUT te halen. Voorheen was kijken naar andere vacatures niet nodig, maar nu wil ik toch graag weten wat er nog meer voorhanden is. Vooral binnen KPN. Je weet maar nooit. Mijn collega s en ik vinden het vandaag goed geregeld. Er is veel informatie beschikbaar, de sfeer is goed en de mensen bij de stands zijn zeer toegankelijk. Dat persoonlijke groei centraal zal staan Groei? Ja, zelfontwikkeling en van daaruit vakmanschap. En wat nog meer? Weet ik niet, wel dat we hierover in gesprek gaan met elkaar. Oh ja? Ja, over wat je denkt nodig te hebben en wat KPN kan bieden. En nee, het wordt niet vóór je bedacht. Da s wel prettig. Ja. Mag ik nu verder slapen, da s ook prettig! Sorry. En tot morgenochtend. COLOFON Hoofdredacteur Ingrid den Hartog Eindredactie Besides Purple Redactie Jürgen Burkhardt Irma Jackson Joyce Nolten Aldert Pilkes Arjan van der Weel Marion Wouda Teksten Besides Purple Diverse KPN bedrijfsonderdelen presenteren zich vandaag: Service & Operations, Real Estate Services, Zakelijke Markt/Newtel en IT Nederland. Externe bedrijven zijn Nacap Telecom, NKM Netwerken BV, Detamo, Schuuring, Defensie Telematica Organisatie, Randstad uitzendbureau, Technicum en USG Innotiv. Daarnaast zijn er stands van Focus en USG Restart (employabilityscan). Die laatste partij verzorgt assessments en persoonlijkheidstests. Ramon David, adviseur: Ik merk dat KPN ers vaak gemotiveerd zijn en open staan voor persoonlijke groei. Wij laten ze nieuwe kansen zien. Ook wordt zoals altijd toelichting op de Mobiliteit CAO KPN gegeven. Nieuw was de stand met informatie over de KPN Vacaturebank. Dat blijkt hard nodig, zo zegt Jolanda de Jong (HR SSC): Veel mensen weten niet dat je een profiel kunt aanmaken zodat je passende vacatures vanzelf toeg d krijgt. Vanochtend hebben al zo n 40 collega s hun profiel ingesteld! Het feit dat met IK & KPN concreet een start wordt gemaakt met een andere werkverhouding tussen KPN en werknemers, is nog niet bij iedereen bekend. Gerrit Reinders (50), engineer smalband: Een nieuw soort contract? Daar weet ik nog weinig van. Persoonlijke ontwikkeling is wel een goede zaak. Vandaag heb ik op dat vlak ook wel wat ideeën opgedaan. Overigens ben ik hier vooral omdat ik een andere baan zoek, dichter bij huis. Ook de senior ordercoördinators Hettie de Boer (41) en Chantal Mennes (32) zegt het veranderende contract weinig. We zijn benieuwd wat het precies inhoudt. Meer eigen verantwoordelijkheid voor je loopbaan? Nou, wij zijn in ieder geval al op eigen initiatief hiernaartoe gekomen. Voor verschillende workshops en om te kijken wat er intern en extern zoal mogelijk is. Fotografie Suzanne Dorrestein Jonas Briels Ontwerp Besides Purple Druk HoonteTijl Zwolle Re(d)actieadres Foutieve adressering? Adreswijziging via Agora, Atrium-site 8

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers

Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Advies Coaching Training Denken in mogelijkheden Direct aan de slag! Duurzame tips voor werkgevers en werknemers Denken Delen DoenDuurzaam powered by DHC uitgave 2014 1 euro 1 DeHaanCoaching AdviesCoachingTraining

Nadere informatie

Uit de praktijk: de coachingsprofielen van Welstede

Uit de praktijk: de coachingsprofielen van Welstede 1 Best Practices Uit de praktijk: de coachingsprofielen van Welstede Wie Welstede is een middelgrote welzijnsonderneming die kinderdagopvang, peuterspeelzaalwerk en sociaal-cultureel werk aanbiedt. Die

Nadere informatie

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015

IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 IT ERS AAN HET WOORD CARRIÈRE- EN ORIËNTATIEGEDRAG VAN NEDERLANDSE IT ERS IN 2015 INLEIDING INHOUDSOPGAVE WAT VINDEN IT ERS ER ZELF VAN? IT ers werven is voor sommige recruiters en bedrijven een leuke

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

De kracht achter de slimme ondernemer

De kracht achter de slimme ondernemer De kracht achter de slimme ondernemer MKB Krachtcentrale Inleiding Laat de energie door uw bedrijf stromen Niet harder maar slimmer werken! De afgelopen jaren zijn niet de meest gemakkelijke geweest: er

Nadere informatie

Sociaal Jaarverslag 2011-2012

Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Sociaal Jaarverslag 2011-2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord: weten waarvoor je het doet.......................................... 4 2. Medezeggenschap: er valt veel te winnen........................................

Nadere informatie

M Powerbook #1. Jong talent Nieuw realisme op de arbeidsmarkt

M Powerbook #1. Jong talent Nieuw realisme op de arbeidsmarkt M Powerbook #1 Jong talent Nieuw realisme op de arbeidsmarkt Jong talent Nieuw realisme op de arbeidsmarkt M Powerbook Inhoud 3 4 6 10 17 22 30 Voorwoord Inleiding Social media zijn voor de leuk Hoe zoeken

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Het Nieuwe Beoordelen. Door Rob Severens en Gert van Grunsven

Het Nieuwe Beoordelen. Door Rob Severens en Gert van Grunsven Door Rob Severens en Gert van Grunsven Inhoud Inleiding 1. Het Nieuwe Werken 4 2. Het wiel 8 3. Het afsprakengesprek 13 4. Het spaakgesprek 24 5. Het voortgangsgesprek 29 6. Het beoordelingsgesprek 34

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

"Je bent de eigenaar van je eigen talenten"

Je bent de eigenaar van je eigen talenten VacatureMatch! Kijk hier voor de personeelsadvertenties >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 7 - december 2007 kandidaat belicht Sinds 1 juni is Marco Regeer (25) werkzaam bij de gemeente Zoetermeer...

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement

The manager in me. 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement The manager in me Inhoudsopgave pagina 1. Achtergrond van de methodiek Interactief leren Empowerment Action learning Peercoaching en netwerken Zelfmanagement 2. Toepassing van de methodiek Opzet/trainingsonderdelen

Nadere informatie

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor

Van verplicht nummer. De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst. naar succesfactor Van verplicht nummer De HR beoordelingscyclus: ervaringen uit de praktijk en visies op de toekomst naar succesfactor Inhoud Voorwoord 5 Over het onderzoek 7 8 Interviews Binne Visser Performance management

Nadere informatie

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers

Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Gids voor: Duurzaam inzetbare medewerkers Europees Sociaal Fonds Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst 1 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Leeswijzer....

Nadere informatie

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future

InCompany workshops 2015. Empower your talents and Fuel your future InCompany workshops 2015 Empower your talents and Fuel your future TOON LEF, MAAK HET VERSCHIL EN FUEL YOUR FUTURE Werk is tegenwoordig te vergelijken met topsport. Goede kwaliteit leveren, je best doen

Nadere informatie

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering

Realisatie en tekst: FCB, Dennis Boutkan, Koen-Machiel van de Wetering 2 Best Practices Colofon Deze brochure is een uitgave van: Overleg Arbeidsvoorwaarden Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. De productie is verzorgd door: FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. HUMAN RESOURCES EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Wendbare organisatie Houd zicht op de lange termijn doelstellingen Burn-out Langdurige stress verziekt de onderneming

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht

Slimmer werken in het MKB. 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Slimmer werken in het MKB 8 voorbeelden van goede praktijken in de provincie Utrecht Als ondernemers hun medewerkers slim aansturen en de onderneming flexibel en efficiënt organiseren, dan creëren ze

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS

E-Steps GIDS 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 100101010 GIDS 10101001010 10 STEPS TOWARDS YOUR E-BUSINESS 0100101010 This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Proef op de SOM SZW-brede aanpak ontwikkeling managementondersteuning

Proef op de SOM SZW-brede aanpak ontwikkeling managementondersteuning Proef op de SOM SZW-brede aanpak ontwikkeling managementondersteuning Dit is een initiatief van Directie Bedrijfsvoering Proeven van SOM Het programma SZW-brede aanpak ontwikkeling managementondersteuning

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie