Omgaan met onzekerheid rond nieuwe risico s

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Omgaan met onzekerheid rond nieuwe risico s"

Transcriptie

1 17de Ius Commune congres Workshop Liability and Insurance, Amsterdam, 29 november 2012 Omgaan met onzekerheid rond nieuwe risico s Dr. Jeroen P. van der Sluijs Copernicus Institute of Sustainable Development Utrecht University

2

3 Copernicus Institute Complexe - onzekere risico s Typische eigenschappen (Funtowicz & Ravetz): Beslissingen nodig voordat er eenduidig wetenschappelijk bewijs is ( inconclusive evidence ); Potentiële impacts van die beslissingen mogelijk groot, ingrijpend, en verreikend Conflicten over waarden Kennisbasis gekenmerkt door grote (deels ontembare, grotendeels onkwantificeerbare) onzekerheden, multicausaliteit, gaten in de kennis, en onvolledig begrip van het bestudeerde systeem Risicoanalyse gedomineerd door modellen, scenario s, aannames, extrapolaties (verborgen) Waardegeladenheid in probleemformuleringen, gekozen graadmeters, gemaakte aannamen Omgaan met onzekerheid is essentieel

4 Copernicus Institute 3 visies onzekere risico s onzekerheid als manco Onzekerheid is tijdelijk Onzekerheid reduceren, steeds complexere modellen maken Tools: kwantificeren, Monte Carlo, Bayesian belief networks Speaking truth to power onzekerheid als gebrek aan eenduidigheid Vergelijkende onafhankelijke evaluatie van onderzoeksresultaten (evidence evaluation) Tools: Wetenschappelijke consensus; multi disciplinaire expert panels Focus op robuste bevindingen Speaking [consensus] to power onzekerheid als fact of life bruikbare informatie! Onzekerheid is intrinsiek aan complexe systemen Onzekerheid kan het gevolg zijn van kennisproductie Onderkenning dat niet alle onzekerheid kwantificeerbaar is Openlijk omgaan met diepere dimensies van onzekerheid (problem frames, indeterminacy, ignorance, assumptions, value loadings) Tools: Knowledge Quality Assessment Working deliberatively within imperfections

5 Risico migratie: voorbeelden Vlamvertragers Minder brandrisico, Maar: lange termijn gezondheidseffecten hormoonverstorende stoffen Koelmiddelen/airco: NH3, CFK, PFK,? Acuut gezondheidsgevaar (NH3); Ozonlaag (CFK); Broeikaseffect (PFK) Waterstofauto Geen schadelijke verbrandingsemmissies Maar: explosierisico; aantasting zelfreinigend vermogen atmosfeer; wereldmarkt bevoordeelt vuile waterstof Nanotechnologie Besparing van energie en grondstoffen Mogelijk gezondheidsrisico nanodeeltjes en problemen nano-afval Systemische insecticiden Minder gezondheidsrisico voor mens, vogel en zoogdier Onvoorziene bijwerking massale bijensterfte

6 Een nieuwe bestuivende soort in opkomst in China

7 Systemische insecticiden (neonicotinoiden) Systemisch = gewas neemt gif op in de sapstroom, maakt plant van binnen uit giftig

8 Clothianidine toegelaten op grond van opmerkelijke veldproef Afstand case en control 295 meter; volk (40000 bijen) foerageert in straal van 3km! (2800 ha) Blootstelling 3 weken, bijen fourageren 25 weken voor wintervoorraad 1/2800 x 3/25 x 100% = 0,004 % van de wintervoorraad kwam van proefveld Clothianidine gevonden in controle groep: case en control aten van elkaars veld Hidden sponsor: Bayer US$ [ref] In 2010 diskwalificeerde US-EPA deze studie [ref] Zomer 2011 baseerde Ctgb in NL zich klakkeloos op deze studie [p44 ref] Ctgb wordt gefinancierd door agrochemische industrie [ref]

9 Sterke invloed agrochemische industrie op toelatingsprotocollen Slager keurt eigen vlees & ontwerpt keuringsprotocol! Samenstelling ICPBR werkgroep protocol invloed landbouwgif op bijenbroed: 1x Bayer, 1x BASF, 1x industrie-consultant, 3x toelatingsautoriteit Groot deel onderzoek bijensterfte gefinancierd door Bayer en Syngenta

10 Risicomigratie: de LED lamp Extreme helderheid van punt-lichtbron Straalt licht in één richting (zit tussen gloeilamp en laser) Blauw licht schade menselijk oog Blauw licht als hormoonverstoorder: onderdrukt biologische klok hormoon meletonine Emissies schadelijke stoffen in binnenmilieu uit de plastic delen Electroveiligheid contacten te dicht bij elkaar Lichtkwaliteit beinvloedt arbeidsproductiviteit

11 Copernicus Institute Led lamp: Blauw Licht schade?? nm melatonine regulatie?? Vermogensspectrum van koudwitte LED lamp a. Daylight spectrum b. Incandescent lamp spectrum c. LED spectrum compared to daylight

12 Blauw licht schade

13 Copernicus Institute Cajochen e.a Evening exposure to a light-emitting diodes (LED)- backlit computer screen affects circadian physiology and cognitive performance LED-backlit screen emitted 3.32 times more light in the blue range between 440 and 470 nm than the non-led-backlit screen. This is the major factor contributing to the observed effects.

14 Copernicus Institute Patronen Nieuwe stoffen met unieke problematische onbekende eigenschappen (hormoonverstoorders, zenuwgif etc.) Toelatingskader niet toegesneden op unieke nieuwe eigenschappen Teveel invloed industrie op ontwikkeling en toepassing toelatingstests, ongeoorloofde druk op academische wetenschap Incomplete levenscyclusanalyse Onvoorzien gebruik niet betrokken in de ontwerpfase Niet-standaard situaties (combinatieblootstelling) Negeren van onwetendheid Ondoordachte opschaling van kleinschalige ervaring naar grootschalig gebruik Gebrek aan systeem-benadering in risicoanalyseh Geen prikkels tot ALARA

15 Late lessen, vroege waarschuwingen EEA 2001 rapport 14 innovaties beoordeeld als veilig maar toch ging het mis Centrale vragen Wanneer kwamen eerste signalen uit de wetenschap? Wanneer en door wie werd hierop actie ondernomen? Wat waren kosten en baten (ook maatschappelijk) van actie/inactie? Welke lessen zijn te trekken uit deze gevallen?

16 Late lessons II rapport 23 Jan 2013 aanbieding Europees Parlement

17 Lessen I Negeer de onzekerheden en gaten in de kennis niet maar betrek ze op een expliciete wijze in de oordeelsvorming. Zorg voor lange termijn onderzoek (monitoring: meerjarige meetreeksen) naar mogelijke milieu en gezondheidseffecten en zoek actief naar vroege signalen van onvoorziene gevolgen van nieuwe technologieën. Breng blinde vlekken en gebreken in de kennis systematisch in kaart en werk aan het oplossen van deze gebreken. Breng interdisciplinaire obstakels die het leerproces vertragen of belemmeren systematisch in kaart en werk aan het wegnemen van deze obstakels. Zorg dat de risicostudies waar de regelgevende instanties zich op baseren bij hun beoordeling van de toelaatbaarheid van nieuwe technologieën, uit gaan van realistische aannamen. Houdt de aangevoerde rechtvaardigingen voor, en verwachte voordelen van nieuwe technologieën kritisch tegen het licht;

18 Lessen II Ontwikkel alternatieven voor de betreffende technologie waarmee je in dezelfde behoefte kunt voorzien. Bevorder diversificatie; Betrek leken en lokale kennis bij de beoordeling van risico's van technologieën; Betrek de aannames en waarden van de verschillende stakeholders in het proces van beoordeling van risico's van technologieën; Waarborg dat de regelgevende instanties volledig onafhankelijk zijn van de stakeholders die belangen hebben bij de betreffende technologie.; Breng institutionele obstakels die het nemen van beslissingen vertragen of belemmeren in kaart neem deze weg; Vermijdt verlamming door onderzoek

19 Omgaan met pluraliteit en onzekerheid in risicoanalyse Diversiteit van de kennisbasis: Neem het hele spectrum aan wetenschappelijke interpretaties mee; Robuustheid van de kennis onzekerheid en kritiek meenemen in analyse, synthese en afwegingen; Stel kwaliteitsanalyse centraal en ontwikkel een taal om beperkingen in de kwaliteit helder en transparant te communiceren Bayesian likelyhood terminologie is misleidend en suggereert zekerheden die er niet zijn; Gebruik de informatie afkomstig van andere dan wetenschappelijke bronnen maar toets deze en wees helder over de status van deze informatie; Verhelder de waarden die een rol spelen in het onderzoek en in de politieke context waarbinnen risicoonderzoek is ingekaderd. (Maxim en van der Sluijs, )

Eindrapport 13 september 2011

Eindrapport 13 september 2011 1 UGent, Interdisciplinair Instituut voor Breedband Technologie VZW, Wireless and Cable onderzoeksgroep van Universiteit Gent Universiteit Antwerpen, faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen en Instituut

Nadere informatie

Een dialoog over de risico's van elektromagnetische velden tot stand brengen

Een dialoog over de risico's van elektromagnetische velden tot stand brengen Een dialoog over de risico's van elektromagnetische velden tot stand brengen 1 Dankwoord Dit handboek is tot stand gekomen naar aanleiding van twee congressen: Risk Perception, Risk Communication and its

Nadere informatie

Voorzorg bij onzekere milieu-gezondheidsrisico s; het voorbeeld van elektromagnetische velden

Voorzorg bij onzekere milieu-gezondheidsrisico s; het voorbeeld van elektromagnetische velden Prof. Dr. Ir. E. Lebret en Dr. J.P. van der Sluijs 1 Artikelen Voorzorg bij onzekere milieu-gezondheidsrisico s; het voorbeeld van elektromagnetische velden 26 1. Inleiding In dit artikel wordt aan de

Nadere informatie

Schoon fossiel of vuilstort?

Schoon fossiel of vuilstort? Schoon fossiel of vuilstort? Resultaten focusgroepen met burgers over CO 2 -opslag in lege aardgasvelden September 2008 Jurgen Ganzevles, Anne Kets en Rinie van Est Rathenau Instituut, 2008. Rathenau Instituut

Nadere informatie

kennisplatform elektromagnetische velden en gezondheid

kennisplatform elektromagnetische velden en gezondheid vastgesteld verslag klankbordgroep emv kennisplatform elektromagnetische velden en gezondheid Verslag, 4 e bijeenkomst 20 januari 2010, s-hertogenbosch vastgesteld verslag klankbordgroep emv kennisplatform

Nadere informatie

Een dialoog over de duurzaamheid van energie uit biomassa

Een dialoog over de duurzaamheid van energie uit biomassa Een dialoog over de duurzaamheid van energie uit biomassa Visies, ketens en perspectieven Matthijs Hisschemöller Sylvia Breukers Eefje Cuppen Emmy Bergsma W-09/01 Januari 2009 IVM Instituut voor Milieuvraagstukken

Nadere informatie

Veerkracht als strategie voor klimaatadaptatie onder onzekerheid

Veerkracht als strategie voor klimaatadaptatie onder onzekerheid Veerkracht als strategie voor klimaatadaptatie onder onzekerheid onderzoek aan de hand van de casus Het buitendijks gebied van gemeente Rotterdam Arie de Jong juli 2008 0 Veerkracht als strategie voor

Nadere informatie

Groen sparen. milieu mensen meningen. Waarin beleg jij je geld? De Duitse Energiewende moet door! Stadslandbouw floreert in de havenstad

Groen sparen. milieu mensen meningen. Waarin beleg jij je geld? De Duitse Energiewende moet door! Stadslandbouw floreert in de havenstad milieu mensen meningen Uitgave vereniging Milieudefensie Friends of the Earth Nederland jaargang 5 juni 2014 23 Waarin beleg jij je geld? Groen sparen bund De Duitse Energiewende moet door! RotteRdam bloeit

Nadere informatie

Samenwerken aan werkzame kennis

Samenwerken aan werkzame kennis Science System Assessment Samenwerken aan werkzame kennis Methoden en technieken voor kenniscocreatie Femke Merkx Samenwerken aan werkzame kennis Methoden en technieken voor kenniscocreatie Femke Merkx

Nadere informatie

Monitoren van sociaal leren: Het leerproces van twee innovatiegroepen Groene & Blauwe Diensten onder de loep. Annemarie Groot

Monitoren van sociaal leren: Het leerproces van twee innovatiegroepen Groene & Blauwe Diensten onder de loep. Annemarie Groot Monitoren van sociaal leren: Het leerproces van twee innovatiegroepen Groene & Blauwe Diensten onder de loep Annemarie Groot Referaat Groot, A. (2007). Monitoren van sociaal leren: Het leerproces van twee

Nadere informatie

www.goededoelenmonitor.nl

www.goededoelenmonitor.nl www.goededoelenmonitor.nl Performance Prediction Scan (PPS) Succesfactoren voor maatschappelijke prestatie Auteurs: Kellie Liket, PhD studente ECSP, Erasmus Universiteit Rotterdam Karen Maas, Assistent

Nadere informatie

SEE LEARNING PROGRAMME HANDBOEK VOOR LEERLINGEN

SEE LEARNING PROGRAMME HANDBOEK VOOR LEERLINGEN Social Enterprising Europe (SEE) SEE LEARNING PROGRAMME HANDBOEK VOOR LEERLINGEN WP4: Trainingmateriaal Deliverable 4.1: Handboek voor leerlingen Lead Partner: Transformando Auteurs: Altis, Associazione

Nadere informatie

BEWUST OMGAAN MET VEILIGHEID: RODE DRADEN. Een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid

BEWUST OMGAAN MET VEILIGHEID: RODE DRADEN. Een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid BEWUST OMGAAN MET VEILIGHEID: RODE DRADEN Een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid BEWUST OMGAAN MET VEILIGHEID: RODE DRADEN Een proeve van een IenM-breed afwegingskader veiligheid

Nadere informatie

Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition.

Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition. Eisenhardt, K.M. en Sull, D.N. (2001) Market Intelligence as a strategic capability for outperforming competition. Boudewijn M.J. van Eerden en Joseph H.A.M. Rodenberg RM Oktober 2007 Abstract Deze white

Nadere informatie

Achtergronddocument Megatrends. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Onderzoeksrapport

Achtergronddocument Megatrends. Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen. Onderzoeksrapport Achtergronddocument Megatrends Studie uitgevoerd in opdracht van MIRA, Milieurapport Vlaanderen Onderzoeksrapport MIRA/2014/03, januari 2014 Achtergronddocument Megatrends Dienst MIRA Afdeling Lucht,

Nadere informatie

11 Methoden voor batenmanagement

11 Methoden voor batenmanagement 11 Methoden voor batenmanagement Diderik van Wingerden en Egon Berghout Organisaties zijn vaak teleurgesteld over de baten die ze weten te realiseren uit hun ICTinvesteringen, zeker vergeleken met de verwachtingen

Nadere informatie

Werken aan Energietransitie in Nederland

Werken aan Energietransitie in Nederland Rapportage van het Internet Energiedebat Werken aan Energietransitie in Nederland gehouden ter gelegenheid van de Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions in de Beurs van Berlage in

Nadere informatie

Kom eens het gemeentehuis uit! Lokale co-creatie voor een duurzame toekomst

Kom eens het gemeentehuis uit! Lokale co-creatie voor een duurzame toekomst Kom eens het gemeentehuis uit! Lokale co-creatie voor een duurzame toekomst Kernpunten: Auteurs: Bijdragen van: Deze notitie verkent nieuwe manieren voor lokale overheden en bottom-up initiatieven om gezamenlijk

Nadere informatie

Grontmij AssetManagement Evaluatie [GAME]

Grontmij AssetManagement Evaluatie [GAME] ii Master Thesis Grontmij AssetManagement Evaluatie [GAME] Het ontwikkelen van een game om de klantvraag inzichtelijk te maken iii Colofon Titel : Grontmij AssetManagement Evaluatie [GAME] Het ontwikkelen

Nadere informatie

United We Stand - Open diensteninnovatie

United We Stand - Open diensteninnovatie Management Tools United We Stand - Open diensteninnovatie In samenwerking met: prof. dr. Tom Elfring dr. Marius Rietdijk dr. Alexander Alexiev Amsterdam Center for Service Innovation (AMSI) Vrije Universiteit

Nadere informatie

Casus 1: De vijfde baan

Casus 1: De vijfde baan : De vijfde baan 1.1 Inleiding en achtergrond De ingebruikname van de vijfde baan is een belangrijke verandering in de veiligheidssituatie op Schiphol geweest. In deze casus wordt specifiek aandacht gegeven

Nadere informatie

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced

Nadere informatie

prof. dr. ad ragas De waarheid over het milieu

prof. dr. ad ragas De waarheid over het milieu prof. dr. ad ragas De waarheid over het milieu Ad Ragas De waarheid over het milieu aan Mirjam Open Universiteit www.ou.nl Copyright A. Ragas, 2013 All rights reserved. No part of this publication may

Nadere informatie

Nederland vooruit. Vakreferenten: Dr. C. Dieperink & Dr. E. Papies Liberal Arts & Sciences 11 April 2014

Nederland vooruit. Vakreferenten: Dr. C. Dieperink & Dr. E. Papies Liberal Arts & Sciences 11 April 2014 Nederland vooruit Een interdisciplinair onderzoek naar het huidige transitiebeleid in Nederland vanuit milieu-maatschappijwetenschappelijk en sociaal-psychologisch perspectief Maaike D. Homan 3855457 Renée

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Leren met Toekomstscenario s

Leren met Toekomstscenario s Leren met Toekomstscenario s Scenarioleren voor het hoger onderwijs Karim Benammar Marco Snoek Liz Dale Nico Juist Sanne Meeder Janke Poortinga Marieke van Schaik Huib Schwab Leren met Toekomstscenario

Nadere informatie

Criteria voor goed toezicht

Criteria voor goed toezicht Criteria voor goed toezicht Visie Markttoezichthoudersberaad ACM, AFM, CBP, DNB, Kansspelautoriteit en NZa Definitieve versie 11 februari 2014 1 INLEIDING Deze nota geeft de gemeenschappelijke visie van

Nadere informatie

De energieke rijksambtenaar

De energieke rijksambtenaar De energieke rijksambtenaar Friso Coumou, juni 2014 Inleiding De energieke samenleving is in opkomst. Steeds meer burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties starten duurzame initiatieven. En rijksambtenaren

Nadere informatie

Draagvlak voor duurzame energie

Draagvlak voor duurzame energie Draagvlak voor duurzame energie Stappenplan voor een succesvolle aanpak in uw gemeente 2 Draagvlak voor duurzame energie Inhoud Introductie s Als het eerste idee ontstaat Verkenning of haalbaarheids Van

Nadere informatie

Nederlands. www.wiki.spread-digital-literacy.eu

Nederlands. www.wiki.spread-digital-literacy.eu Nederlands Imprint Editor: MFG Baden-Württemberg mbh, Stuttgart, Germany Directorate General for Modernisation, Generalitat de la Comunitat Valenciana, Valencia, Spain CINOP - Centre for the Innovation

Nadere informatie