Studiedagen en trainingen IRB

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiedagen en trainingen IRB"

Transcriptie

1 Studiedagen en trainingen IRB Informatie over studiedagen en trainingen in 2013

2 De studiedagen en trainingen IRB De Individuele Rehabilitatiebenadering (IRB) is ontwikkeld ten behoeve van mensen met ernstige, langdurig fysieke, zintuiglijke, verstandelijke en psychische beperkingen en door deze beperkingen belemmerd worden bij het vervullen van maatschappelijke/sociale rollen. De IRB is een goede benadering bij mensen met beperkingen die aangeven wensen of behoeften te hebben op de gebieden van wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd, leren, sociale- en familierelaties en financiën en ondersteund willen worden bij het verkennen, kiezen, verkrijgen of behouden van eigen doelen op deze gebieden. De laatste jaren zien we de IRB ook worden toegepast bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel, (getraumatiseerde) vluchtelingen, dak- en thuislozen, mensen met een verslaving en mensen met een forensisch psychiatrische achtergrond. Belangrijke andere nieuwe doelgroepen zijn ouderen en jongeren met behoefte aan begeleiding. Tevens zien we de IRB geïntegreerd worden toegepast in Evidence Based Practices als (F)ACT, Individual Placement & Support (IPS) en Illness Management & Recovery (IMR). Vanwege bovenstaande ontwikkelingen heeft de Stichting Rehabilitatie 92 een reeks 1-daagse studiedagen IRB & ontwikkeld, die op een interactieve wijze ingaat op de toepassing van de IRB bij verschillende doelgroepen, op verschillende levensterreinen en binnen Evidence Based Practices. Daarnaast is er de mogelijkheid om 2 trainingen te volgen. Iedere studiedag is als volgt opgebouwd: uur Ontvangst uur Introductie van het thema met inleidende oefeningen en discussie uur Lunch uur Praktische oefeningen

3 Overzicht studiedagen en trainingen IRB in 2013 Studiedagen Dinsdag 14 mei 2013: Maandag 10 juni 2013: Woensdag 18 september 2013: Woensdag 20 november 2013: IRB en Herstel door Cees Witsenburg en een ervaringsdeskundige IRB en Arbeidsintegratie door Irma Dekker IRB en Verslaving door Ton Verspoor IRB en Begeleid leren door Venu Nieuwenhuizen Kosten Kosten inclusief koffie, thee en lunch. Per studiedag: 245,- Training Ouderschap: 1195,- Trainingen Vrijdag 13 september, 27 september, 11 oktober, 8 november en 6 december 2013: Ouderschap naar succes en tevredenheid door Marrie Venderink Meer informatie over specifieke studiedagen en trainingen vindt u verder in deze brochure. Er zijn ook plannen om een experttraining te verzorgen in het najaar bij voldoende interesse. Mocht u hierover meer willen weten, dan kunt u ons mailen. Doel van de studiedagen De deelnemers verkrijgen kennis over de toepassing van de IRB op een specifiek terrein. Waar De studiedagen en trainingen vinden plaats bij Stichting Rehabilitatie 92 te Utrecht. Mgr. vd Weteringstr. 132B 3581 EN Utrecht Tel.: U kunt zich aanmelden via onze website. Tevens vindt u daar een routebeschrijving.

4 Dinsdag 14 mei 2013: Studiedag IRB en Herstel Na de introductie van het begrip herstel is in de laatste jaren ook herstelondersteunende zorg in de belangstelling gekomen. Dikwijls wordt gevraagd naar de overeenkomsten en verschillen tussen rehabilitatie en herstelondersteunende zorg. Tijdens de studiedag wordt deze vraag theoretisch en praktisch beantwoord. Doel van de studiedag Theoretische verdieping omtrent de begrippen herstel, herstelondersteunende zorg en individuele rehabilitatie; leren hanteren van deze begrippen in hun onderlinge samenhang. Voor wie? De studiedag is bedoeld voor hulpverleners, cliënten en beleidsondersteuners die zich ten behoeve van hun werk willen verdiepen in de begrippen herstel, herstelondersteunende zorg en rehabilitatie. Docent Cees Witsenburg en een ervaringsdeskundige. Programma Ontvangst Aspecten van herstel en hersteldoelen Presentatie en oefening Koffiepauze Herstelondersteunende zorg Presentatie en discussie Rehabilitatie en herstel in de Engelstalige literatuur Presentatie en discussie Lunch Herstel in de eerste fasen van een psychische aandoening Video en discussie Theepauze Herstelondersteunend(er) maken van de IRB Presentatie, oefening en nabespreking Literatuur Deelnemers ontvangen tijdens de studiedag enige achtergrondliteratuur.

5

6 Maandag 10 juni 2013: Studiedag IRB en Arbeidsintegratie Introductie Het begeleiden van mensen naar de juiste werkplek blijft een ingewikkelde thematiek. Duurzaamheid en tevredenheid zijn enkele uitgangspunten van de IRB die in deze thematiek van groot belang zijn en in de praktijk menig begeleider en klant een gevoel van onmacht geven. In deze studiedag neemt u deel aan een praktische uiteenzetting van het begeleiden van klanten in het kader van werk. Deze wordt vormgegeven vanuit de vier fasen van de IRB; verkennen, kiezen, verkrijgen en behouden. Casuïstiek wordt theoretisch, gesprekstechnisch en vooral praktisch doorgenomen. Er is aandacht voor de begeleiding in het kader van empowerment. Er wordt interactief gewerkt. De deelnemer oefent vanuit eigen praktijksituaties. De deelnemer krijgt praktische handvatten mee naar huis die in de diverse fasen te gebruiken zijn. Doel van de studiedag De deelnemer heeft kennis van de vier fasen van de IRB en kan zijn/haar cliënt ondersteunen in de fase waarin de cliënt zich bevindt. De deelnemer heeft praktische handvatten om duurzaamheid en tevredenheid zoveel mogelijk te kunnen waarborgen. De deelnemer heeft het basisinzicht in het achterhalen van wat de cliënt nodig heeft, hoe en wanneer de werkgever betrokken kan worden en hoe hij de wederzijdse verwachting kan omzetten naar concrete actiepunten. Voor wie? Professionals die mensen begeleiden (vanuit externe dan wel interne noodzaak) naar (vrijwilligers)werk. Docent Irma Dekker, eigen bedrijf in coaching en training en Docent bij Stichting Rehabilitatie 92.

7 Programma Ontvangst Kennismaking Korte introductie in de IRB (verkennen, kiezen, verkrijgen, behouden-model) Koffie/thee pauze Oefeningen: Casuïstiek en de benadering in het kader van empowerment Casuïstiek en de fasen verkennen en kiezen Lunch en netwerkmogelijkheid Oefeningen: Casuïstiek en de fasen verkrijgen en behouden Casuïstiek en de werkgever Koffie/thee pauze Casuïstiek en andere betrokkenen rond de cliënt Samenvatting en vervolg mogelijkheden Literatuur Deelnemers ontvangen tijdens de studiedag enige achtergrondliteratuur. In verband met de opzet van de studiedag wordt van de deelnemer verwacht dat hij/zij minimaal 2 weken voor aanvang een korte casuïstiekbeschrijving stuurt naar de docent zodat deze zich op de ingebrachte situaties kan voorbereiden.

8 Woensdag 18 september 2013: Studiedag IRB en Verslaving Er waarschijnlijk geen enkel ander gebied waar rehabilitatie zozeer verbonden is met behandeling als op het gebied van de verslavingszorg. Bij behandeling van verslaving aan alcohol, drugs en medicijnen gaat het erom dat mensen een identiteit en een activiteitenpatroon ontwikkelen waarin zij nieuwe zin en betekenis ervaren. Doel van de studiedag Theoretische verdieping omtrent de plaats en uitvoering van rehabilitatie in een verslavingsbehandeling. Voor wie? De studiedag is bedoeld voor hulpverleners die werkzaam zijn in de verslavingszorg, FACT, IDDT teams. Docent Ton Verspoor, Rehabilitation Councelor en ervaringsdeskundige middelengebruik. Programma Ontvangst Visie op verslavingsbehandeling Presentatie en discussie Koffiepauze Verslaving in context Presentatie, oefening en nabespreken Lunch Het nut van Rehabilitatie in een verslavingsbehandeling Theepauze IRB in een verslavingsbehandeling voegen Presentatie, oefening en dicussie Literatuur Deelnemers ontvangen tijdens de studiedag enige achtergrondliteratuur.

9 Woensdag 20 november 2013: Studiedag Begeleid Leren Begeleid Leren richt zich op het ondersteunen van studenten/cliënten met psychiatrische problematiek bij het kiezen, verkrijgen en behouden van een studie in het reguliere onderwijs. Begeleid Leren is gebaseerd op de Individuele Rehabilitatie Benadering. Doel van de studiedag Het bevorderen van de kennis van de deelnemers over de visie, het proces en de activiteiten van Begeleid Leren. Voor wie? De studiedag is bedoeld voor werkers in de GGz, verslavingszorg, maatschappelijke opvang en andere werkvelden betreffende zorg & welzijn (o.a. verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, woonbegeleiders, ergotherapeuten, trajectbegeleiders, activiteitenbemiddelaars, dagbestedingsmedewerkers, arbeidsrehabilitatiewerkers casemanagers) die cliënten/studenten begeleiden bij het (weer) naar school gaan. Ook kunnen medewerkers van onderwijsinstellingen (o.a. docenten, decanen, studieloopbaanbegeleiders, mentoren, studiebegeleiders) en voor medewerkers van arbeidsreïntegratiebedrijven (o.a. jobcoaches, trajectbegeleiders, e.d.) deelnemen aan deze studiedag. Docent Venu Nieuwenhuizen. Trajectbegeleider - Rehabilitation counselor bij Altrecht ABC. De docent is aan Stichting Rehabilitatie 92 verbonden. Programma Ontvangst Introductie Begeleid Leren Pauze Verkennen en kiezen van een opleiding Lunch Verkrijgen en behouden van een opleiding Pauze Implementatie van Begeleid Leren Samenvatting, evaluatie en afsluiting Literatuur Deelnemers ontvangen tijdens de studiedag een klapper met achtergrondliteratuur.

10 Training Ouderschap met succes en tevredenheid Inleiding Het ouderschap is voor elke ouder een uitdaging; het gegeven dat het kind zich ontwikkelt en zijn behoeftes veranderen vraagt van de ouder dat hij/zij daar met bijstelling van het eigen gedrag op anticipeert. Daarnaast vraagt ouderschap vooral bij jonge kinderen regelmatig van de ouder dat hij/zij de eigen behoeftes uitstelt ten gunste van de behoeftes van het kind, wat stress op kan leveren. Vooral ouders met psychische of psychiatrische problemen worden door de uitdagingen van deze dynamiek over het algemeen al snel overvraagd. Aan de andere kant kan de ouderrol voor de persoon met problemen een belangrijke krachtbron zijn voor het eigen herstel. Juist voor ouders met een dergelijke aandoening is goede begeleiding van het grootste belang. Ouders met psychiatrische problemen moeten de eisen van het ouderschap combineren met hun eigen kwetsbaarheid. Deze ouders lopen een vergroot risico het ouderlijk gezag te verliezen en gescheiden van de kinderen te wonen. Niet-toereikend zijn als ouder ten opzichte van het eigen kind en het onvermogen om het gevraagde gedragsrepertoire te leveren, kan de ouder veel leed en schaamte opleveren. Dit zijn belangrijke redenen om ouders met psychiatrische beperkingen begeleiding aan te bieden gedurende de periodes dat ze dit nodig hebben om de kwaliteit van het functioneren als ouder te behouden. De begeleiding kan ook preventief worden ingezet. Doel van de training Deze training is gebaseerd op de uitgangspunten van de IRB en geeft de hulpverlener handvatten om ouders gedurende kortere of langere tijd te begeleiden bij hun functioneren als ouder. Het betreft hier zowel ouders die zelf de dagelijkse zorg en opvoedingsverantwoordelijkheid voor hun kind hebben als ook ouders die dit niet hebben en met hun kind omgaan op basis van een bezoekregeling. Doelgroep De training is geschikt voor groepen medewerkers binnen instellingen waar reeds gewerkt wordt met de IRB. Daar het een vaardigheidstraining betreft is het van belang dat hulpverleners tussen de trainingsbijeenkomsten in de gelegenheid zijn om het geleerde in de praktijk met een aantal cliënten te oefenen in de vorm van individuele gesprekken. Indien de hulpverlener (of een groep hulpverleners) niet over deze methodische basis beschikt kan in overleg een aanvullend programma geboden worden dat voorafgaat aan de training Ouderschap met succes en tevredenheid.

11 Programma - Inleiding - Huidig functioneren van ouders met psychiatrische problematiek in de ouderrol. - Versterken van de ouderrol van ouders met psychiatrische problematiek. - Hernemen / uitbreiden van de ouderrol van ouders met psychiatrische problematiek. Duur 5 dagen: 3 dagen van uur met een uur lunchpauze en 2 terugkomdagen. Opzet en werkwijze Elke dag begint met de bespreking van het huiswerk, eventueel met discussie, toelichting en herhaling van theoretische uitleg. Na de lunch wordt de theoretische uitleg, de oefening en de huiswerkopdracht voor de volgende bijeenkomst behandeld. De dag wordt steeds afgesloten met een samenvatting. Huiswerkopdrachten Na elk theoretisch onderdeel wordt van de deelnemers verwacht dat zij dit onderdeel met een cliënt oefenen en het werkblad van het betreffende onderdeel invullen. Dit huiswerk wordt in de volgende bijeenkomst kort besproken. Docent Marrie Venderink. Manager algemene zaken bij Centrum Klinische Psychotherapie en Vrouwenopvang GewoonWeg. De docent is aan Stichting Rehabilitatie 92 verbonden. Lesmateriaal Bij aanvang van de training ontvangen de deelnemers het lesmateriaal behorend bij de training. Dagen: Vrijdag 13 september, 27 september, 11 oktober, 8 november en 6 december 2013 Kosten 1195,- per deelnemer. Maximaal 14 deelnemers.

12

Zo gezegd, Zo gedaan?

Zo gezegd, Zo gedaan? Zo gezegd, Zo gedaan? Dinsdag 1 april 2014 Congres ST. Rehabilitatie, 92 Implementatie van individuele rehabilitatie in tijden van verandering Implementatie - Zo gezegd, zo gedaan? Rehabilitatietechnieken

Nadere informatie

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies

Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Methodebeschrijving Individuele Rehabilitatie Benadering (IRB) Databank Effectieve sociale interventies Deze methodebeschrijving is gemaakt door: dr. Lies Korevaar, dr. Jos Dröes en dr. Tom van Wel Stichting

Nadere informatie

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK Jeugd-volwassenen-ouderen Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid KENNIS OVER PSYCHISCHE PROBLEMEN NODIG?! Mensen met psychische of psychiatrische problematiek

Nadere informatie

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1

Zelfmanagement en passende zorg. Programma s van Eisen. Versie 1 Zelfmanagement en passende zorg Programma s van Eisen Versie 1 LPGGz Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Programma van Eisen Cliëntgroep 1 7 3. Programma van Eisen Cliëntgroep 2 13 4. Programma

Nadere informatie

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid

Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Parnassia Academie Studiespecial Parnassia Academie Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid Colofon De Studiespecial Herstelgericht werken en ervaringsdeskundigheid is een uitgave van de Parnassia

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij jongeren nodig?! 4 Praktische informatie 5 Het

Nadere informatie

Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht

Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht Cliëntprofiel en aanbod Singelzicht Utrecht 1 Cliëntprofiel jongeren Singelzicht Cliënten van Singelzicht zijn zwerfjongeren van 17 tot en met 23 jaar. In navolging van de Algemene Rekenkamer hanteert

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Training Innoveren en Leiding Geven

Training Innoveren en Leiding Geven Training Innoveren en Leiding Geven Ondersteunende training voor het verbeterprogramma Zorg voor Betere Regio Lectoraat Innoveren in de Ouderenzorg Annelies Harps-Timmerman Carolien Smits Jan Jukema Colofon

Nadere informatie

Inhoudelijke toelichting op cliëntengroep en werkwijze Singelzicht

Inhoudelijke toelichting op cliëntengroep en werkwijze Singelzicht Singelzicht Inhoudelijke toelichting op cliëntengroep en werkwijze Singelzicht 23-11-2011 Inhoudsopgave 1 Missie en visie... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Cliëntprofiel jongeren... 3 4 Uitgangspunten... 6

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Samen staan we sterker! Het KAIRO project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ESF-Equal.

Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Samen staan we sterker! Het KAIRO project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van ESF-Equal. Samenwerking onderwijs autismebehandeling: Rijn IJssel en Da Vinci college leiden jongeren op voor een beroep met arbeidsperspectief Het dr. Leo Kannerhuis en De Steiger begeleiden jongeren met ASS Samen

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2014-2015 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 Beste

Nadere informatie

GGZAGOOG. COOAB GGZ Kamer Agogen in de GGZ

GGZAGOOG. COOAB GGZ Kamer Agogen in de GGZ GGZAGOOG Beroepscompetentieprofiel COOAB GGZ Kamer Agogen in de GGZ GGZagoog 1 Hoofdstuk titel Beroepscompetentieprofiel Auteur(s) Maaike Kluft en Judith van de Haterd Datum Utrecht, november 2011 MOVISIE

Nadere informatie

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden

Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden Als er meer nodig is om uw verslaving de baas te worden DAGBEHANDELING: DRIE DAGEN PER WEEK, TWAALF WEKEN LANG Onderdeel van Arkin De intensieve behandeling tijdens de Dagbehandeling helpt om uw verslaving

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges

Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013. Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops 2012-2013 Alliantie VO en Havo Notre Dame des Anges 1 Beste collega, Bijgaand bieden wij u onze opleidingsbrochure aan met informatie over de cursussen, trainingen en

Nadere informatie

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis

training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis verder met autisme dr. leo kannerhuis training voor volwassenen met een autisme-spectrumstoornis (ass) informatie voor cliënten, belangrijke anderen en verwijzers maart 2012 centrum voor autisme dr. leo kannerhuis verder met autisme Visie

Nadere informatie

Groninger Opleiding Ervaringsdeskundigheid. Cursus aanbod

Groninger Opleiding Ervaringsdeskundigheid. Cursus aanbod Groninger Opleiding Ervaringsdeskundigheid Cursus aanbod Groninger Opleiding Ervaringsdeskundigheid t het nog nooit zo donker west of t werd altied wel weer licht (Ede Staal) Waarom cursussen Van Ervaring

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

OVERZICHT TRAININGEN

OVERZICHT TRAININGEN OVERZICHT TRAININGEN 2 INHOUD INLEIDING... 5 VISIE OP LEREN... 6 REFLECTIE IS HET HART VAN DE VRIJWILLIGERSACADEMIE... 6 TRAININGSAANBOD... 6 KWALITEIT... 7 LEERDOELEN EN DE PRAKTIJK... 7 OVERZICHT IN

Nadere informatie

Locatie Eindhoven Lupinestraat 14 5614 GM Eindhoven T 040 248 44 33 E triade.eindhoven@aloysiusstichting.nl

Locatie Eindhoven Lupinestraat 14 5614 GM Eindhoven T 040 248 44 33 E triade.eindhoven@aloysiusstichting.nl Beste relatie, Locatie Eindhoven Lupinestraat 14 5614 GM Eindhoven T 040 248 44 33 E triade.eindhoven@aloysiusstichting.nl Voor schooljaar 2015-2016 hebben we weer een interessant scholingsaanbod voor

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF LVB en verslaving december 2012

NIEUWSBRIEF LVB en verslaving december 2012 NIEUWSBRIEF LVB en verslaving december 2012 Verbeterproject LVB en verslaving Gebruik van alcohol en drugs kan tot problemen leiden. Dat geldt nog sterker voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Nadere informatie

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 7 10 12 15 17 19 22 24 26 Verantwoording 30 Bouwstenen Zelfmanagement en passende zorg pag 2 van 32 INLEIDING De ggz levert in Nederland een onmisbare

Nadere informatie

Effectief Hulpverlenerschap in de Verslavingszorg en de GGZ. en de rol van aspecifieke factoren in de behandeling

Effectief Hulpverlenerschap in de Verslavingszorg en de GGZ. en de rol van aspecifieke factoren in de behandeling Effectief Hulpverlenerschap in de Verslavingszorg en de GGZ en de rol van aspecifieke factoren in de behandeling Verslag conferentie Resultaten Scoren Arnhem 4 oktober 2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...

Nadere informatie

Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool +

Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool + Informatie over : Vitaliteitssubsidie - 5.000,- ESF subsidie Duurzame inzetbaarheid Gratis tool + ondersteuning: Huis van Werkvermogen Gratis tool + ondersteuning: Vitaliteitsportal Aanbieders producten

Nadere informatie

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN

overzicht Weisfelt en Partners weisfelt en partners WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN weisfelt en partners overzicht 2van trainingen Weisfelt en Partners info@weisfeltenpartners.nl www.weisfeltenpartners.nl WORKSHOPS VOOR BELANGSTELLENDEN OPLEIDINGEN NASCHOLINGEN Mieke Klijn Anneke Dekker

Nadere informatie

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016

Opleidingstraject. Trainer Omgaan met Pesten. november 2015 juni 2016 Opleidingstraject Trainer Omgaan met Pesten november 2015 juni 2016 november 2014 1 Beste belangstellende voor het opleidingstraject tot Trainer Omgaan met Pesten, Hierbij ontvangt u de informatiegids

Nadere informatie