Zorg voor de Toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zorg voor de Toekomst"

Transcriptie

1 Zorg voor de Toekomst Welkom in Stedum Juni 2013 Zorg voor de Toekomst Noord- en Oost-Groningen 1

2 Welkom in Stedum Beste lezer, Zorgconcepten voor de toekomst in Noord- en Oost Groningen ontwikkel je het best samen met de bewoners. Zij hebben zicht op hun zorgvraag voor de toekomst en zij weten als geen ander welke zorgkracht zij zelf kunnen inzetten in de toekomst. Welke hulp en steun willen zij elkaar in de toekomst bieden en vragen. Om een antwoord te krijgen op deze vragen zijn we neergestreken in het dorp Stedum in Noord-Oost Groningen. We hebben met dorpsbewoners gesproken over de toekomst van zorg. Ze vertelden over het wonen in Stedum, de band die ze hebben met het dorp, de hulp en steun die ze elkaar bieden en die ze van elkaar ontvangen en ze vertelden ook over hoe ze zelf oud willen worden, al dan niet in Stedum, en wat hun wensen zijn voor de toekomst. In dit Ebook vindt u een beknopt beeld van het dorp Stedum en u treft de portretten van de bewoners aan. De bewoners bij wie we aanschoven aan de keukentafel zitten in verschillende levensfasen: dertigers, veertigers, zeventigers, twee bewoners met een professionele achtergrond in de zorg, nieuwkomers, maar ook geboren en getogen Stedumers, bewoners met en zonder kinderen. Kortom: een dwarsdoorsnede van de dorpssamenleving. Het zijn stuk voor stuk verhalen die een beeld schetsen van actieve bewoners met ideeën en enthousiasme, die kansen zien voor de toekomst van zorg in hun dorp. Ook geven zij aan welke rol en inzet zij verwachten van professionals in de zorg. Een mooie kans om zorg voor de toekomst samen vorm te geven. Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Portret van Stedum 4 Zes protretten 10 De rode draad 24 Marieke van Ginkel, programmaleider Zorg voor de Toekomst 2 3

3 Portret van Stedum De geschiedenis Stedum is rond 1100 gesticht. Het dorp is bekend geworden door Jonker Adriaan Clant, die in 1648 als afgevaardigde van Ommelander Staten de Vrede van Münster tekende. Zijn praalgraf bevindt zich in de romanogotische kruiskerk, de Bartholomeuskerk (13e eeuw). De familie Clant woonde in de borg Nittersum. Deze borg is in de 19e eeuw afgebroken en alleen de contouren ervan zijn nog zichtbaar door de bomen. Stedum ligt op een dubbele wierde en de functie als handelswierde zien we nog terug in de dichte bebouwing van de Hoofdstraat. De Bartholomeuskerk en het gebied rond de Hoofdstraat zijn een beschermd dorpsgezicht. Tot 1990 was Stedum de hoofdplaats van de gemeente Stedum, waartoe ook de dorpen en gehuchten Dijkum, Garsthuizen, Garsthuizervoorwerk, De Harde, Krangeweer, Lutjewijtwerd, De Vennen, Vierburen, De Weer en Westeremden behoorden. Vanaf 1990 maakt Stedum deel uit van de gemeente Loppersum. De jaren 60 als omslagpunt Tot en met de jaren 50 was Stedum een gesloten dorp dat zich richtte op veehouderij en landbouw. Het dorp was volledig zelfvoorzienend, met meer dan veertig middenstanders waaronder zelfs drie bakkers. De meeste zaken waren gecombineerde winkels, de schoenmaker verkocht ook schoenen. Na de jaren 60 nam de invloed van buitenaf toe en grotere winkelbedrijven namen de plaats in van de kleine middenstand. Er kwamen minder winkels en het dorp kreeg tegelijkertijd te maken met een toename van het aantal forensen. Doordat de veehouderij en landbouw een minder grote rol speelden in het dorp, was er ruimte om het culturele aanbod uit te breiden en er kwamen allerlei sportactiviteiten. De toneelvereniging, zangvereniging en andere verenigingen en clubjes ontstonden. In 2005 is een Dorpsvisie opgesteld, omdat er veranderingen optraden in het dorp. Het vertrek van jongeren bleef relatief beperkt, maar ouderen (70+) vertrekken en het aantal 30- tot 50-jarigen loopt flink terug. Het café en de supermarkt sloten hun deuren en daarmee verloor het dorp ook twee ontmoetingsplekken. Het gemis van die twee ontmoetingsplekken, zorgde er wel voor dat er nog meer aandacht was voor elkaar ontmoeten door middel van activiteiten. In 2012 was die trend nog steeds zichtbaar en met meer dan 30 verenigingen is Stedum een actief en betrokken dorp. 4 5

4 Demografie Er is een kleine daling in het aantal inwoners te zien: in 2004 woonden er 1113 mensen, in 2011 waren dat er nog De ontgroening is zichtbaar. Het aantal 0- tot 3-jarige kinderen in Stedum neemt af van 71 in 2004 naar 47 in Naast de ontgroening speelt de vergrijzing mee: in 2004 waren de 41- tot 50-jarigen het sterkst vertegenwoordigd in het dorp, anno 2011 zijn dat de 51- tot 60-jarigen. Het aantal inwoners tussen de 61 en 70 jaar is in die zeven jaar tijd ook gegroeid, met 32 personen. 6 7

5 Stedum anno 2013 Stedum is tegenwoordig een woondorp in de gemeente Loppersum met een beperkt aantal voorzieningen. Er zijn een apotheekhoudende huisartspraktijk, een peuterspeelzaal, een praktijk voor fysiotherapie en medische fitness in het zogeheten Swaithoes, een hervormde en een gereformeerde kerk en een openbare en christelijke school die overigens in 2013 gaan fuseren. Café en supermarkt zijn verdwenen; Middelstum, Loppersum en Bedum zijn de centrumdorpen waar alle dagelijkse voorzieningen wel zijn. Eens in de week doet de SRV-wagen het dorp aan en ook bezorgen supermarkten uit naburige dorpen vooraf bestelde boodschappen thuis. Stedumers denken na over het zelf realiseren van een dorpse winkelvoorziening. Elke vrijdag staat er een rijdende snackbar bij de haven. Aan de oostkant van Stedum ligt een nieuwbouwwijk. Er is vanuit de gemeente Loppersum met medewerking van een aantal Stedumers in 2011 een sociale paragraaf opgesteld: Stedum Sociaal; leven, verbinden en ontmoeten, ondernemen, leren en creëren. Stedum wil een echt dorp blijven, met een hechte en geïntegreerde sociale gemeenschap. Een dorp dat in staat is zijn voorzieningen te behouden en daarmee aantrekkelijk te blijven voor gezinnen met jonge kinderen. Stedum is sinds 2009 bezig om de inwoners meer in beweging te krijgen: Stedum Sportdorp, waar samen met verenigingen en bewoners het sportaanbod wordt opgezet. Er zijn diverse sportvoorzieningen in het dorp: sporthal, voetbalveld, ijsbaan, tennisbanen en een jeu-de-boulesbaan. Het informatiepunt is ook een nieuwe ontwikkeling. Daar kunnen bewoners, met name senioren, informatie krijgen en er worden themadagen georganiseerd. Er moeten echter nog meer bewoners deelnemen om voldoende draagvlak te krijgen. Verder is het dorp bezig de begraafplaats op te knappen. De aula is inmiddels in handen van de Stichting Historie Stedum. Het is een ontmoetingsplaats voor iedereen die zich op enigerlei wijze bezighoudt met de historie van het dorp. Al met al kan van Stedum worden gezegd dat het een vitaal dorp is met een sterke sociale samenhang. Uit de sociale paragraaf van de gemeente is het nieuwe dorpsmotto ontstaan: Stedum: vrij, verantwoord, verdraagzaam. 8 9

6 Zes Portretten De regierol van de mensen wordt steeds groter Gerben Roest is de 32-jarige predikant van de Hervormde Gemeente in de Bartholomeuskerk in Stedum. Met zijn vrouw en twee jonge dochters woont hij in de pastorie naast de kerk. Hij komt van oorsprong uit Veenendaal, heeft in Utrecht theologie gestudeerd en woont sinds vier jaar in Stedum. Zijn oudste dochter gaat naar de basisschool in Middelstum. De Hervormde Gemeente in Stedum is een streekgemeente: ook Lellens, Wittewierum en Ten Post vallen eronder. Stedum is erg levendig en dat het verenigingsleven serieus wordt genomen, komt ten goede aan de sociale cohesie, ziet Roest. De grote steden zijn gericht op consumeren, maar Stedum is gericht op samen activiteiten doen. Het is geen enkel probleem als je niet wilt deelnemen, maar als zelfs als nieuwkomer kun je al vrij snel een centraal punt vormen in de activiteiten. Er is gauw contact met mensen en je kent je buren dat was in Utrecht wel anders. De saamhorigheid in het dorp is groot en Roest voelt zich thuis in Stedum. Stedumers helpen graag mensen; niet alleen familie en vrienden maar ook de buren. Als er om hulp wordt gevraagd wordt dat beantwoord, maar ook zonder vraag kloppen ze nog aan bij de buren; voor de zekerheid. De kerk draagt zorg voor de naasten wel uit in de boodschap en diaconie, maar speelt er verder niet op in omdat er al veel onderling wordt geregeld. De mensen die graag helpen zijn denk ik vooral de veertig- of vijftig-plus; zit het in de mensen zélf of komt het voort uit het morele besef van vroeger? De tijd moet het uitwijzen. Het over en weer hulp bieden zit vooral in de praktische klussen; boodschappen doen, de was doen en dergelijke. Zijn vrouw heeft er oog voor en biedt ook weleens hulp aan. Hij merkt dat ouderen boven de tachtig niet weg willen uit Stedum en zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Met het oog op zorg in de toekomst voor Stedum over pakweg dertig jaar heeft Gerben Roest wel een beeld; thuiszorg is nu al goed beschikbaar en dat moet ook zo blijven, en mensen gaan meer onderling regelen. Iedereen met goede wil moet samenwerken. De eigen regierol van mensen wordt groter, meent hij: ze moeten zelf goed uitzoeken wat ze graag willen en wat bij hen past qua zorg. Technologie zal ook een grotere rol spelen in de toekomst. Het Swaithoes is erg belangrijk: veel mensen hebben gezondheidsproblemen en daar kan het Swaithoes een positieve wending aan geven. De focus komt te liggen op een gezondere levensstijl; op dat vlak moeten meer initiatieven worden genomen. Voedsel van eigen bodem wordt steeds gewilder en dat kan het ondernemerschap versterken. Zijn persoonlijke verlanglijstje voor Stedum: een mooie speeltuin, een winkel en een bakker, dit alles vanwege het sociale aspect. Hij vindt het een goed idee als er met betrekking tot de zorg een aanspreekpunt in het dorp komt: Iemand die een van ons is, maar niet te bemoeizuchtig. Daar moeten wel goede mensen voor worden uitgezocht. Een professional die alle zorgtalenten bij elkaar brengt is een mooi idee! 10 11

7 Het is nuttig om eerst de familie en buren te benaderen voor ondersteuning en daarna pas de zorgprofessional Mariele Mijnlieff (44) en haar buurvrouw Francoise de Thouars (42) zijn zo n twee jaar geleden in Stedum neergestreken, beiden met partner en kinderen die naar de basisschool in Stedum gaan. Ze wonen bij de haven en daar is veel te doen; de ijsbaan, tennisbaan, scouting op zaterdag en natuurlijk de patatkraam op vrijdag. Francoise de Thouars en Mariele Mijnlieff vonden allebei hun ontvangst in Stedum als nieuwkomers hartverwarmend. Ze vonden de dorpsbewoners erg uitnodigend. Hun eerste contacten waren met mensen die de hond uitlieten en natuurlijk via de school van de kinderen. Ze ervaren geen druk om mee te doen met activiteiten maar er zijn veel clubjes en er wordt veel georganiseerd. Francoise de Thouars: Als je zegt dat je wel ergens mee wilt helpen, dan vergeten ze dat absoluut niet! Mariele Mijnlieff kreeg al tijdens haar verhuizing naar Stedum de vraag of ze mee wilde helpen met de speelweek van de basisschoolkinderen en of het hutten bouwen plaats mocht vinden in haar achtertuin. De Thouars wordt af en toe gevraagd om de catering te verzorgen, of ze pannen wil uitlenen en men klopt bij haar aan voor advies. De jeu-de-boulesbaan ligt pal achter de design studio van haar en haar man aan het Klokkenpad; na hun spel drinken de leden een kop koffie bij hen. Beide vrouwen zien het als een groot voordeel om nieuw in een dorp te komen wonen, omdat je dan blanco tegen alles en iedereen aankijkt en niets weet van eventuele conflicten. Al krijg je er later wel wat van mee natuurlijk. De saamhorigheid is groot in Stedum. De Thouars: Het verraste mij dat mensen spontaan hulp aanboden bij de verbouwing van het huis. Mijnlieff: Wij regelen veel onderling met de buren, zoals oppassen op elkaars kinderen. Als er sprake is van een urgente situatie, dan kun je altijd mensen om hulp vragen. Het is minder complex leven in Stedum, er hoeven minder agenda s worden getrokken; mensen zitten hier in een vast dagelijks ritme. Het is een rijkdom om ergens heen te gaan waar je al contact met de buren hebt. Belangrijke levensgebeurtenissen worden gedeeld in het dorp; iedereen krijgt een rouwkaart als een (oud-)dorpeling komt te overlijden. Zo krijg je ook wezenlijke verbinding met elkaar omdat je weet wat er speelt. Je bent op de hoogte van de situatie. Dat is traditie, voornamelijk onder de oudere dorpsinwoners. Een nieuwere traditie is het introduceren van nieuwe dorpsgenoten in het maandelijkse dorpsblad De Stedumer. Beide vrouwen hebben er al ingestaan met hun gezin. Ze vinden het een leuke manier om het dorp kennis te laten met de nieuwe gezichten. De namen worden goed onthouden, merken ze. Mijnlieff: Het is opvallend dat dat er best veel families met drie generaties in het dorp wonen. Voor hulp en steun is het nuttig om eerst aan de familie en buren te vragen of ze wat kunnen betekenen en dan pas de professional te benaderen. Mantelzorg wordt steeds belangrijker. De oudere mensen die voortijdig vertrekken uit het dorp en naar dorpen gaan met zorginstellingen doen dat ook zodat ze nog de tijd hebben om een leven op te bouwen in het nieuwe dorp. Zelf zijn beide vrouwen nog niet bezig met nadenken over hun oude dag. De wensen voor Stedum: voor Mariele Mijnlieff is dat een supermarkt. Dat is de meest laagdrempelige ontmoetingsplek. Maar ze realiseert zich dat daar te weinig draagvlak voor is. Francoise de Thouars zou graag een punt willen hebben waar vers brood te koop is, bijvoorbeeld op een plek waar nu al mensen samenkomen zoals de school. Of ze zou de school willen combineren met een bibliotheekvoorziening. Het is belangrijk voorzieningen zó in te richten dat mensen elkaar toevallig kunnen ontmoeten, in plaats van in de clubjes waar ze lid van zijn. Mensen moeten wel een reden hebben om ergens heen te gaan, bijvoorbeeld om boodschappen te doen. De haven is ook aan herinrichting toe. Dat is een ontmoetingsplek voor hengelaars, kinderen en fietsers, maar het lijkt nu meer op een parkeerplek dan op een dorpsplein. De Thouars zou haar liefde voor koken willen inzetten bij het dorpsgebeuren aan het Klokkenpad. Eten als basis van een ontmoeting, want eten moet iedereen. Het mooiste lijkt haar als er eens in de week een avond is dat dorpsbewoners om de beurt koken en mensen voor een klein bedrag kunnen mee-eten

8 Margreet Wiersema (45) heeft samen met haar man een zorgboerderij, De Heemen. Ze houden melkkoeien en verbouwen mais en tarwe ten behoeve van de koeien. De zorgboerderij heeft de naam zorgbuurderij omdat Margreet het belangrijk vindt, om naast het aanbieden van dagbesteding voor de cliënten, verbinding te houden met Stedum en de directe omgeving. Bij De Heemen kan je buurten en er is onder meer een dorpstuin gerealiseerd waar Stedumers elkaar kunnen ontmoeten, tuinieren en oogsten. Wiersema is een geboren en getogen Stedumse. Ze verliet het dorp toen ze verpleegkunde ging studeren. Later ging ze in Loppersum wonen. Zo n negen jaar geleden namen zij en haar man de familieboerderij in Stedum over, waar ze nu samen met hun drie schoolgaande kinderen wonen en werken. De sociale verbanden zijn belangrijk in Stedum, zegt Wiersema, maar het is wel zichtbaar dat de kinderen van de dorpsbewoners meer uitwaaien. Ook haar eigen kinderen moeten voor de middelbare school naar Delfzijl of Groningen. Dat is erg jammer omdat er hele een afstand moet worden overbrugd. De twee basisscholen in Stedum gaan fuseren en dat wordt echt een samenwerkingsschool met één voordeur. Het is alleen is nog niet duidelijk waar die voordeur zich zal bevinden, aangezien een van beide gebouwen moet worden opgeheven. Nieuwe bewoners van Stedum zijn vaak ook op zoek naar gezelligheid in het dorp en hebben belangstelling voor de dorpstuin. De tuin richt zich op het dorpsgevoel. De producten worden langs de weg verkocht. De gemeenschappelijke tuin is ook ontstaan vanuit het idee van de eigen kracht van dorpen en mensen. De supermarkt is verdwenen en daardoor heeft ze veel zwaaicontacten, zoals Wiersema het uitdrukt. Ik rijd door het dorp, ik zie bekenden, maar ik maak geen praatje meer zoals vroeger. Het is in Stedum gebruikelijk om elkaar te helpen. De zorgboerderij is verbouwd met hulp van dorpsgenoten. Het is voor Margreet Wiersema vanzelfsprekend om in de familie mantelzorg te verlenen. Er worden ook wel activiteiten rondom de zorg voor elkaar georganiseerd. De gereformeerde kerk hield rond Kerst een actie om pakketjes te maken voor mensen die dat volgens de Stedumers konden aangeven wie zij vonden dat die wel een cadeautje verdienden. Men kon zelf ook producten en spullen inleveren voor die pakketjes. De tijden zijn wel veranderd vindt Wiersema, er is steeds meer sprake van een individualistische samenleving. Men kijkt wel naar elkaar om, maar loopt niet snel ongevraagd binnen bij iemand die hulp nodig heeft; je moet er zelf om vragen. Wiersema wil graag meehelpen in het dorp, maar zou haar aanbod vanuit haar eigen situatie willen vormgeven. Wat zou ik kunnen doen met de zorgboerderij voor mensen die de aandacht en hulp nodig hebben? Ze vindt het ook belangrijk om het met elkáár te doen. Niet bij de gemeente langsgaan voor de aanvragen van zorg maar eerst in de buurt kijken wie kan helpen. Dat moet nog wel groeien, denkt ze. Er moet een soort eigen krachtcentrale komen. Het initiatief moet van onderop komen. Er is veel professionele zorg in het dorp. Waarom doen wij daar niet iets mee? Misschien zou je van Stedum een soort zelfvoorzienend kloosterdorp kunnen maken. Haar ideaal is dat iedereen weet waar de professionele zorg zit in het dorp, dat men van elkaar weet wie wat kan en wil betekenen, en dat de alle Stedumers die dat nodig hebben er een beroep op die zorg kunnen doen. Klein beginnen en dan hopen dat het zich als een olievlek verspreidt. Dat houdt de zorg ook goedkoop. De zorg heeft nu te veel schakels. Daardoor voelen mensen zich minder betrokken, meent Margreet Wiersema. Mensen verwachten maar dat alles voor hen wordt geregeld als het zover is en lopen dan tegen de bureaucratie aan. Zij is zelf jarenlang wijkverpleegkundige geweest, met als speerpunt de ouder-en-kindrelaties. Mensen stellen hoge eisen aan de professional; de wijkverpleegkundige kan niet alles meer doen. Het is jammer dat er geen professional meer is die even door het dorp wandelt om te kijken hoe alles gaat. Je mist de Houd de zorg in de omgeving. Breng vraag en aanbod lokaal bij elkaar 14 15

9 verbindende schakel. De wijkverpleegkundige moet in haar ogen weer de spin in het web worden en een coördinerende rol krijgen. Zorginstellingen kunnen vaak geen maatwerk leveren en mensen vallen buiten de boot als ze niet in het standaardpakket passen. De Heemen is opgezet om (jong)volwassen en kinderen (naschoolse opvang) die tussen wal en schip vallen, met maatwerk te begeleiden. Margreet Wiersema maakt graag gebruik van alle nieuwe digitale mogelijkheden. Het is fantastisch om mensen via de social media te informeren over de zorgboerderij. Ook als haar eigen generatie ouder wordt, denkt ze dat die goed gebruik kan maken van social media om in contact te blijven met anderen. Ook handig als je hulp nodig hebt. Thuisalamering is al een tijdje beschikbaar in Stedum en zal dat ook zeker blijven. Het is een dienst die los kan worden ingekocht. Als iemand hulp nodig heeft, bijvoorbeeld omdat zij is gevallen, kan diegene door middel van een druk op de knop de zorgcentrale bereiken. Ook ziet Wiersema toekomst voor de zorg op afstand door middel van bijvoorbeeld beeldtelefoons, om het platteland meer leefbaar te houden voor ouderen. Een ontmoetingsplek mist Margreet Wiersema in Stedum, zoals de supermarkt toen die er nog was. Er is een dorpscoöperatie opgezet om lokaal geproduceerd voedsel beschikbaar te maken voor de Stedumers. Houd het meer in je omgeving en breng ondernemers samen. Je moet vraag en aanbod lokaal bij elkaar brengen. Het eerste initiatief was de slacht van een Stedumer koe; dorpelingen konden intekenen om vlees te kopen in pakketten van tien kilo. De dorpscoöperatie staat nog in de kinderschoenen, maar ze is bedoeld om de leefbaarheid op het platteland te vergroten door nieuwe contacten en activiteiten. Het zou prachtig zijn als zorgverlening ook een onderdeel van de dorps coöperatie zou worden in de toekomst. Vraag en aanbod in het dorp op elkaar afstemmen

10 De mantelzorg wordt steeds belangrijker en de professionele zorg moet laagdrempelig zijn Karel Zuiderveld (56) woont niet in Stedum, maar in Terheijl, een streek net onder Roden. Hij fysiotherapeut en de eigenaar van het Swaithoes. Toevalligerwijs kwam hij 33 jaar geleden in Stedum terecht. De Stedumers beschouwen hem als een echte Stedumer en hij mag meedoen met de dorpsactiviteiten. Karel is een begrip in het dorp. Karel Zuiderveld merkt op dat het dorp is veranderd: Vroeger waren er veel autochtonen en twee kerkkampen, maar tegenwoordig loopt alles veel meer door elkaar heen en de sociale cohesie is groot. Dorpsbelangen en de Oranjevereniging doen veel goede dingen voor de dorpsverbinding. Clubjes zorgen voor reuring in het dorp en mensen leven steeds minder langs elkaar heen. Stedum is zeer leefbaar en absoluut geen ghosttown! In het dorp is het zo dat als mensen het moeilijk hebben, er min of meer vanzelf hulp om hen heen ontstaat. Mensen gaan vanzelfsprekend even met de buurvrouw naar het ziekenhuis. De mantelzorg wordt steeds belangrijker in de toekomst, denkt Karel Zuiderveld. Dat vraagt om korte lijnen met de professional en laagdrempeligheid; professionals moeten zich meer verbinden met de informele structuur. Ook voor de zorgprofessional zal het prettig zijn om met kortere lijnen te werken; er is nu veel geregel tussen zorgprofessionals onderling in plaats van met één centraal persoon in het dorp bijvoorbeeld een wijkverpleegkundige. Het werkt dus twee kanten op. Het zou ook fijn zijn als de organisatie op een logische plek komt te zitten; er worden nu door de zorgverleners onnodig veel kilometers gemaakt. En de administratieve last moet kleiner worden, dat kost immers veel tijd die beter in de zorg gestoken kan worden. Karel Zuiderveld is zelf zorgprofessional en richt zich verbeteren van de gezondheid in Stedum en naburige dorpen. Als mensen weer goed functioneren is het de kunst om het zo te houden en direct in te grijpen bij een terugval. Er staat een grote stamtafel in het Swaithoes, als ontmoetingsplek voor de patiënten en sporters. De filosofie van het Swaithoes is ook het ont-moeten ; het is een ontmoetingsplek, waar niets hoeft en alles kan. De zorg gaat volgens Zuiderveld kapot aan de administratieve lasten en daarom doet hij bijvoorbeeld niet mee aan certificering en verricht hij alleen de hoognodige administratie. Hij is naar eigen zeggen opgeleid om te behandelen en niet als administrateur en boekhouder. Alles heeft te maken met vertrouwen. Momenteel trainen er in het Swaithoes zo n 220 mensen, grotendeels uit Stedum maar ook uit naburige dorpen. Zuiderveld vindt het belangrijk om activiteiten te organiseren; uitstapjes, acties voor het goede doel maar ook andere projecten. Hij is bijvoorbeeld medeverantwoordelijk voor de komst van een AED (Automatische Externe Defibrillator) in Stedum. Er hangt een AED aan het Swaithoes en inmiddels hebben zestig dorpelingen een cursus gevolgd zodat ze met behulp van de AED kunnen reanimeren. Als hun hulp gewenst is krijgen ze een sms van de meldkamer, direct na de alarmering. Dit is de snelste weg voor een adequate hulpverlening bij een hartstilstand. Karel Zuiderveld vindt dit mooi om samen met het dorp te doen. Dit soort activiteiten die ook goed zijn voor de sociale samenhang, worden in het Swaithoes aangeboden. Het bevorderen van de onderlinge contacten werkt mee aan het bevorderen van een gezonde leefstijl, meent Zuiderveld. Je traint in het Swaithoes nooit in je eentje, maar altijd als onderdeel van een groep. Dat zorgt er voor dat mensen niet afhaken. Er werkt nog een tweede fysiotherapeute in de praktijk. Zij is gespecialiseerd in oedeemtherapie. Ook is er een psycholoog beschikbaar om problemen die mensen ervaren met bijvoorbeeld overgewicht vanuit die invalshoek aan te kunnen pakken. Een multifunctioneel gebouw zou een aanwinst voor Stedum zijn, meent Karel Zuiderveld. Een ontmoetingsplek met daarin een barretje en een winkeltje met dagverse producten. Zelf heeft hij niet de ambitie dat op te zetten. De huisarts moet ook blijven; onze huisarts vertrekt, ik hoop dat iemand zijn praktijk over gaat nemen. Ten slotte heeft Karel Zuiderveld de wens om het stuk braakliggend terrein aan de Weemweg om te ploegen en er volkstuintjes van te maken. Dat geeft in zijn ogen nog meer binding in het dorp

11 Professionele zorg is ontzettend belangrijk, maar kan niet zonder vrijwilligers Sieta Smit (70) komt oorspronkelijk uit Wittewierum, een klein dorp in de gemeente Ten Boer. Als 17-jarige werkte ze een tijdje in een kindertehuis in Noord-Holland. Ze kwam 46 jaar geleden naar Stedum en ze woont samen met haar man, een geboren en getogen Stedumer, in het dorp. Haar twee zoons wonen ook in Stedum; haar dochter woont in Leiden. De drie kleinkinderen gaan in Stedum naar de basisschool. Smit heeft een sterke band met het dorp. Sieta Smit heeft door haar vrijwilligerswerk erg veel mensen leren kennen en ze vindt dat de Stedumers goed naar elkaar omkijken. Meedoen met activiteiten in het dorp is goed, maar als je er geen behoefte aan hebt, is dat ook prima. Smit zit al jaren in de commissie van de vrouwenraad en het informatiesteunpunt in Stedum. Eens in de twee weken kan elke Stedumer langskomen in het Hervormd Centrum voor informatie en er worden themadagen gehouden. Zorg geven is makkelijker dan om hulp vragen, maar je hoeft je niet groot te houden als je ergens mee zit. Als er iets aan de hand is met iemand in Stedum zal dat via-via de meeste bewoners wel ter ore komen: Elke straat heeft wel een nieuwsblad. Men moet wel kenbaar maken dat men hulp nodig heeft van de dorpsgenoten. Het is niet gebruikelijk om ongevraagd bij iemand naar binnen te lopen. Smit heeft haar zorgen over de zorg; nu men spreekt over naoberschap, kan het zijn dat mensen die zorg nodig hebben, buiten de boot vallen en de zorg gaan missen. Professionele zorg is ontzettend belangrijk, vindt Sieta Smit. Vrijwilligers en professionals kunnen niet zonder elkaar, maar het is de bedoeling dat de vrijwilliger de plek van de professional in gaat nemen om te bezuinigen, denkt ze. Maar: Je moet de zorg niet overnemen van de professional. Als zij zelf zorg nodig zal hebben, dan rekent ze op haar zoons die dichtbij wonen. Ze wil anderzijds zo min mogelijk gebruik maken van de hulp van familie. Bij elkaar op de lip zitten is niet altijd fijn en je wilt je familie niet teveel belasten. De apotheekhoudende huisarts is onmisbaar voor het dorp. De huisarts wordt door Smit omschreven als zeer betrokken. Smit fitnesst verder in het Swaithoes onder begeleiding van fysiotherapeut Karel Zuiderveld. Het Swaithoes is ook een ontmoetingsplek voor de sporters. Er staat een stamtafel waar men gezellig wat kan drinken en napraten. Er worden uitstapjes georganiseerd en er zijn soms acties voor het goede doel. Verder zijn er weinig voorzieningen in Stedum. Het café wordt gemist: Een café hóórt in het dorp, alles werd in het dorp georganiseerd. Vergaderen en activiteiten organiseren kan in het hervormd centrum of het gereformeerd trefpunt, waar zowel kerkelijke als algemeen activiteiten worden georganiseerd. De centra worden gerund door vrijwilligers. Sieta Smit is zelf vrijwilliger op een afdeling voor dementerenden in De Twaalf Hoven in Winsum. Ook werkt ze vrijwillig in de Wiemersheerd in Loppersum. Ze brengt daar eens per maand de bewoners naar de koffiekamer en schenkt koffie. Ze vindt het vanzelfsprekend om te helpen in deze instellingen, waar respectievelijk haar oom en schoonmoeder hebben gewoond. De bezuinigingen in de zorg zijn merkbaar in de zorginstellingen, omdat indicaties moeilijk worden gegeven. Er zijn bewoners die pas laat een indicatie krijgen en zeggen ik had hier eerder moeten komen. Dementerenden in Stedum blijven zo lang mogelijk thuis. Zorgverleners zouden meer persoonlijke aandacht moeten geven aan de cliënten thuis, maar Smit beseft dat dat moeilijk is gezien de bezuinigingen. Smits wens voor Stedum is vooral: houden wat er nu is. De huisartspraktijk met apotheek mag niet verdwijnen. Hoewel de supermarkt wel gemist wordt, is het volgens haar onhaalbaar om opnieuw een kleine winkel te starten. Een plek waar men kan samenzijn, een café of andere ontmoetingsplek, zou erg welkom zijn

12 Het is prima oud worden in Stedum Tjeerd Burgstra is een alleenstaande man, geboren in Stedum in Hij woonde bij zijn ouders tot hun dood. Sinds een paar maanden woont hij in een seniorenwoning. Vanuit zijn woonkamer heeft hij zicht op zijn geliefde Bartholomeuskerk. Hij wil beslist in Stedum blijven wonen. Een oude boom moet je niet verplanten. Zelf noemt hij het rijk en voedzaam leven in Stedum. Zijn omgeving omschrijft hij als ruimte van uitzicht, weidsheid van blik, refererend aan het mooie, uitgestrekte Groningerland. Deze geschiedeniskenner van Stedum is geboren en getogen in Stedum en hij wil er ook graag blijven wonen. Hij is een bekend man in het dorp en weet uitzonderlijk veel over de historie van Stedum. Hij geeft rondleidingen in de Bartholomeuskerk en vertelt bevlogen over zijn dorp. Door zelfstudie spreekt hij Frans, Duits, Engels en zelfs wat Russisch, zodat hij toeristen in hun eigen taal het verhaal van Stedum kan vertellen. Zelf is hij nog nooit naar het buitenland geweest. De sociale cohesie is groot in Stedum. Je bent welkom om mee te doen aan de activiteiten in het dorp, maar als je daar geen behoefte aan hebt, is dat geen enkel probleem. De wederzijdse verhoudingen zijn goed. Burgstra hecht veel waarde aan het gemeenschapsverband. Stedum was vroeger alleen gericht op veehouderij en landbouw, maar tegenwoordig wonen er veel forensen in het dorp en worden er veel activiteiten georganiseerd. Vroeger waren er behalve de twee kerken ook een café en een supermarkt in het dorp waar de dorpsbewoners elkaar ontmoetten. De beide basisscholen gaan fuseren, iets dat Burgstra als zeer positief ervaart. Tjeerd Burgstra heeft zelf dertig jaar lang mantelzorg verricht voor zijn ouders en voor de buren. Dat heeft hij altijd in goed overleg met de huisarts en thuiszorg gedaan. Hij ervoer dat niet als een belasting en kon het al die jaren volhouden omdat hij zelf erg actief is. Hij had bovendien een band met degenen die hij verzorgde. Je groeit geleidelijk in een verzorgende rol. Er was zo nu en dan enige hulp in de vorm van iemand die hielp om boodschappen te doen. Burgstra vindt het verlenen van mantelzorg ook voor zichzelf waardevol. Hij komt nog steeds bij de voormalige buur; even kijken of alles goed gaat. Hij ervaart het als een soort natuurlijke verbondenheid: omzien naar mensen die dichtbij je wonen. Dat gebeurt in het dorp, en met gesloten beurs. Wel meent Burgstra dat mensen liever alleen kortdurende mantelzorg verlenen en dan liever aan hun naasten dan aan mensen die verder van ze afstaan. Burgstra zelf zou zich meteen aanmelden als helper als er een poule voor mantelzorg zou worden opgezet; hij zou langs die weg ook wel hulp willen ontvangen. Maar hij moet afwachten hoe de mantelzorg om hem heen zal worden georganiseerd wanneer hij het nodig heeft. Structureel mantelzorg verlenen is iets heel anders dan incidenteel en kortdurend. Burgstra is bang dat de informele zorg niet betrouwbaar is en daarom moeten de informele en de professionele zorg goed samenwerken om de kwaliteit en continuïteit te waarborgen. De zorg is na de oorlog veranderd. Voor de oorlog werd de zorg als een onderlinge dorpsplicht verricht. Door de professionalisering is de kwaliteit van de zorg nu verbeterd. Hetgeen als een zegen voor de hele samenleving wordt ervaren. Burgstra krijgt zelf huishoudelijke ondersteuning, daar kan hij de komende jaren op rekenen. Er komt eens in de twee weken een vaste hulp. Dat is iemand die al een bekende was van de familie Burgstra en dat vindt hij erg prettig. Indien nodig springt zijn familie die in het dorp woont, bij. Het is prima oud worden in Stedum, thuiszorgorganisaties bieden hulp thuis aan en er zijn seniorenwoningen. Burgstra is zelf nog in staat om op de fiets naar Loppersum of Bedum te gaan om boodschappen te doen. Er is niet veel te merken van de vergrijzing; de oudere senioren vertrekken uit eigen beweging uit het dorp naar omliggende dorpen waar wel zorginstellingen zijn. Ze gaan weg uit voorzorg, nog voordat het echt nodig is. Burgstra ziet zijn toekomst niet somber in. Zoals het nu is, is het goed. Hij hoopt op een goede samenwerking van de professionele zorg en de informele zorg. Op deze manier wil hij hier graag blijven wonen. De wijkverpleegkundige wil hij graag als spil in het dorp terug zien komen en hij hoopt ook dat de huisartspraktijk met apotheek blijft bestaan in Stedum. De huisarts kent iedereen. Als je voor de huisarts naar een ander dorp moet, mis je dat. Het sociale contact is wel verarmd door het gemis van een supermarkt. Hierdoor ontmoeten mensen elkaar minder vaak. Gelukkig zijn er wel veel verenigingen in het dorp. Dat komt ten goede aan de sociale cohesie

13 De rode draad De portretten geven een impressie van hoe bewoners van nu hun toekomst al dan niet in Stedum voor zich zien. Een aantal opmerkingen en wensen komen telkens weer terug. We zetten ze hieronder op een rijtje: In Stedum kun je prima oud worden Er wordt onderling veel hulp en steun geboden Niemand denkt (te) ver vooruit Er zijn geen grote verlanglijsten voor de toekomst De huisarts, apotheek en fysiotherapeut zijn heel belangrijk voor het dorp Behoefte aan afstemming tussen - Bewoners en professionals - Bewoners onderling - Professionals onderling Focus op gezond leven en elkaar ontmoeten Elkaar ontmoeten = elkaar kennen = elkaar gemakkelijker hulp en steun vragen en bieden Afstemming op dorpsniveau: een wijkverpleegkundige of een dorpse zorgcoördinator Regierol voor bewoners Bewoners zien een gouden kans voor Stedum en willen zich hier zelf voor inzetten, in samenwerking met zorgprofessionals

14 Colofon Interviews: Fenna Bolding, STAMM en Ekelien IJszenga Programmamanager: Marieke van Ginkel, Zorg voor de Toekomst Fotografie en vormgeving: Caroline Penris Met dank aan alle geïnterviewden 26

WenWearde Dienstverlening voor senioren

WenWearde Dienstverlening voor senioren Meer informatie Voor meer informatie over wat Meriant u kan bieden, kunt u contact opnemen met onze medewerkers van de afdeling Zorgbemiddeling. G010-04-11 Meriant Locatie WenWearde Ericalaan 22 8411 VK

Nadere informatie

Samen leven in het dorp Sociale cohesie voor wat het waard is. Don Weenink Rurale Sociologie

Samen leven in het dorp Sociale cohesie voor wat het waard is. Don Weenink Rurale Sociologie Samen leven in het dorp Sociale cohesie voor wat het waard is Don Weenink Rurale Sociologie Deze presentatie 1. Het onderzoek 2. Kenmerken van de onderzochte dorpen 3. Wat betekent de dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen

Nieuwsbrief nr. 3, september 2013. Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Nieuwsbrief nr. 3, september 2013 Hoge opkomst ontbijtbijeenkomsten Aalsmeer en Amstelveen Amstelveen, donderdagochtend 29 augustus om 7.45 uur s ochtends op het plein voor het raadhuis. Een vriendelijk

Nadere informatie

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten

werkt voor en met bewoners in wijken en buurten werkt voor en met bewoners in wijken en buurten Oma Geertje vertelt. 2 Welbions: we werken er allemaal. Wij zijn dé woningcorporatie van Hengelo en verhuren meer dan 13.000 woningen aan in totaal 25.000

Nadere informatie

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking

Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Begeleiding, wonen en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking Wij zíjn er voor jou Prezzent ondersteunt je om zo zelfstandig mogelijk te wonen, op onze woonlocaties of met ambulante begeleiding.

Nadere informatie

Kijk, het fijne van Daalhof is dat je. echt je eigen gang kunt gaan, alles is in. de buurt. En als het nodig is of je hebt

Kijk, het fijne van Daalhof is dat je. echt je eigen gang kunt gaan, alles is in. de buurt. En als het nodig is of je hebt actief wonen actief wonen ons aanbod In zorglocatie Daalhof ligt het accent op zelfstandig en betaalbaar wonen met zorgvoorzieningen binnen handbereik. Gemak staat voorop. Ondanks de hoge graad van zelfstandigheid

Nadere informatie

Producten- en Dienstencatalogus 2017

Producten- en Dienstencatalogus 2017 Producten- en Dienstencatalogus 2017 Voor thuiswonenden December 2016 Inhoud Voorwoord blz. 3 Thuiszorg blz. 5 Huishoudelijke zorg blz. 6 Dagbesteding blz. 7 Behandeling blz. 8 Maaltijd aan huis blz. 9

Nadere informatie

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016

AA EN HUNZE PANEL. Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar. Januari 2016 AA EN HUNZE PANEL Resultaten peiling 5: Zorgen voor elkaar Januari 2016 1.1 Inleiding De vijfde peiling van het Aa en Hunze panel had als onderwerp zorgen voor elkaar en burenhulp. De gemeente Aa en Hunze

Nadere informatie

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen,

waardering Zwolle Jonge mantelzorgers (jonger dan 18 jaar) zijn in de onderzoeken van de gemeente niet meegenomen, Zwolle Rapportage Mantelzorg in beeld Resultaten uit onderzoeken onder mantelzorgers 2012 en 2014 De gemeente Zwolle wil de positie van de mantelzorger versterken en hun taak verlichten. Met de komst van

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Theresia

Woonzorgcentrum Theresia zonnehuisgroep amstelland Woonzorgcentrum Theresia Het leeft hier. Er lopen altijd mensen rond. Net een dorp. Licht, vriendelijk en sfeervol. ruimte voor wensen Theresia is een kleinschalig woonzorgcentrum,

Nadere informatie

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel Oppasoma s en opa s Resultaten GGD Gezondheidspanel Waarom een onderzoek over oppasoma s en opa s? Tegenwoordig doen ouders vaak een beroep op oma en opa als het gaat om opvang van de kleinkinderen. De

Nadere informatie

Wonen in Eigen Haard

Wonen in Eigen Haard Wonen in Eigen Haard Eigen Haard is een gezellig woonzorgcentrum in het centrum van Zwanenburg. Verschillende voorzieningen liggen op loopafstand in de nabij gelegen winkelstraat met vele gezellige winkels

Nadere informatie

eigen thuis eigen kracht eigen leven

eigen thuis eigen kracht eigen leven eigen thuis eigen kracht eigen leven Visie van mosae zorggroep Eigen thuis, eigen kracht, eigen leven Wij geloven in de eigen kracht van mensen, ongeacht hun leeftijd. Door de regie van cliënten en de

Nadere informatie

Eldenstaete. www.pleyade.nl

Eldenstaete. www.pleyade.nl Eldenstaete www.pleyade.nl Welkom op Eldenstaete Op Eldenstaete bieden we verpleeghuiszorg in een kleinschalige woonomgeving voor mensen met Alzheimer, een andere vorm van dementie of hersenletsel. Beschermd

Nadere informatie

Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid. Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk

Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid. Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk Prestaties: doelstellingen Doel: onderzoek naar vraagpatronen van inwoners Keijenborg/Velswijk

Nadere informatie

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen

Ambthuis. Wonen Welzijn Zorg en behandeling. Woonzorgcentrum. Appartementen te huur. Groepswonen Ambthuis Woonzorgcentrum Appartementen te huur Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in het Ambthuis In het centrum van het stadje Bredevoort staat het Ambthuis. Wonen in het Ambthuis betekent

Nadere informatie

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis...

Inhoudsopgave...2. Voorwoord...3. Inleiding...3. Hoofdstukken...4. 1. Wat is een verpleeghuis?...4. 2. De geschiedenis van het verpleeghuis... Naam: School: Groep: 8 Laurens Tap De Trinoom Datum: 10 december 2012 Hoofdstuk: Inhoudsopgave Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...2 Voorwoord...3 Inleiding...3 Hoofdstukken...4 1. Wat is een verpleeghuis?...4

Nadere informatie

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef

Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Ik, bepaal zelf wel hoe ik leef Welkom bij De Goede Zorg Zelf zorg kiezen Bij De Goede Zorg kiest u zelf de zorg of hulp die u nodig heeft. Onze dienstverlening is erop gericht dat u zo lang mogelijk zelfstandig

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk

Kleinschalig wonen Het Zonnehof Bovenkerk zonnehuisgroep amstelland Kleinschalig wonen Mijn man voelt zich echt thuis. Hij heeft zijn eigen kamer, maar brengt veel tijd door in de gezellige huiskamer met de andere bewoners. Elke dag helpt hij

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over leefbaarheid in Fryslân Wij gaan er van uit dat we zo lang

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes

Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM. Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Onderzoek woon-, welzijn- en zorgbehoeften in Sterksel en Gerwen WELKOM Korte toelichting op project 1 e resultaten Discussie in kleine groepjes Toelichting op project Waarom Doelstellingen: Daadwerkelijke

Nadere informatie

Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2017

Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2017 Mantelzorgproject Sint-Annaland, maart 2017 2 Inhoud Voorwoord... 4 Familieparticipatie... 5 Mantelzorg Algemeen... 6 Samen doen spaarpunten... 7 Mantelzorger aan het woord (1):... 10 Mantelzorger aan

Nadere informatie

Fries burgerpanel Fryslân inzicht

Fries burgerpanel Fryslân inzicht Fries burgerpanel Fryslân inzicht Wij gaan er van uit dat we zo lang mogelijk in onze eigen woonomgeving kunnen blijven. Fries burgerpanel over voorzieningen in Fryslân september 2015 Wij gaan er van uit

Nadere informatie

Ik ben de Klomp. Europees landbouwbeleid groep 5-6. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent.

Ik ben de Klomp. Europees landbouwbeleid groep 5-6. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent Zo! Goedemorgen of goedemiddag, wat is t? Ik moet zo de koeien weer melken, dus... Excuus, dat ik wat stink. Ik heb het zo

Nadere informatie

Voorzieningen in Ezinge Enquête onder inwoners februari 0 Ezinge: een rijk dorp Supermarkt Bakker Kapsalon Café s Huisarts/apotheek Tandarts Pedicure Basisschool Peuterspeelzaal Consultatiebureau Bibliobus

Nadere informatie

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere!

Vrijwilligers maken het verschil. Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Vrijwilligers maken het verschil Word ook vrijwilliger bij Zorggroep Almere! Mark, Hanneke en Carola zijn drie enthousiaste vrijwilligers van Zorggroep Almere. Mark is lid van de Cliëntenraad, Hanneke

Nadere informatie

ZOMERUITJE van het Koerstraject Sterke dorpen en wijken maken we samen naar DORPENZORG in EMMEN EEN REISJOURNAAL

ZOMERUITJE van het Koerstraject Sterke dorpen en wijken maken we samen naar DORPENZORG in EMMEN EEN REISJOURNAAL ZOMERUITJE van het Koerstraject Sterke dorpen en wijken maken we samen naar DORPENZORG in EMMEN EEN REISJOURNAAL Trefpunt Burgemeester Berghuisplein, bij de reisleidersparaplu In de bus: zorgzame verhalen

Nadere informatie

Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U

Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U Uitwerking Enquête. 1. Binnen welke leeftijdscategorie valt U < 18 jaar. 0 18 tot 25 jaar. 3 25 tot 35 jaar. 7 35 tot 45 jaar 18 45 tot 55 jaar. 14 55 tot 65 jaar. 20 65 tot 75 jaar. 9 > 75 jaar 9 Totaal

Nadere informatie

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet.

Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Bezoek op kantoor Papa en mama hebben ruzie. Ton en Toya vinden dat niet leuk. Papa wil graag dat Ton en Toya bij hem op bezoek komen, maar van mama mag dat niet. Ton en Toya hebben wat problemen thuis.

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek

Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek Presentatie onderzoeksresultaten werkgroep zorg en welzijn Westerbeek In het najaar van 2013 hebben wij 190 inwoners uit Westerbeek een vragenlijst gegeven over de thema's wonen, welzijn, zorg in hun omgeving.

Nadere informatie

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID

IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID IN GESPREK MET OUDEREN UIT VERSCHILLENDE CULTUREN OVER EENZAAMHEID Werkconferentie 6 juli 2017 VOORWOORD DE WERKCONFERENTIE Mens onder de mensen zijn, meedoen en meetellen. Dingen voor jezelf of anderen

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 4 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 7 5 6 Welkom

Nadere informatie

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk

Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Waardering van voorzieningen, vervoer en werk Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Een afname van het inwoneraantal heeft gevolgen voor het voorzieningenniveau. Er zal immers niet

Nadere informatie

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF

WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF WELKOM BIJ VERPLEEGHUIS DE LINGEHOF VOOR EEN LEVEN MET KLEUR Welkom bij De Lingehof het huis in het hart van het Over-Betuwse Bemmel In De Lingehof kunt u aangenaam wonen met gespecialiseerde verzorging

Nadere informatie

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost

Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Wijkplan 2015 Veenendaal-Oost Februari 15 De samenwerking van het Wijkteam Pagina 0 Inhoud Inleiding 2 Aandachtspunten Wijkster 3 Speerpunten 2015 5 Doelen 2015 6 Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het Wijkplan

Nadere informatie

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock

Nu is van u. Vivent De Hooghe Clock Nu is van u. Ontm oetin in de gsplek w w w wijk.vive nt.n l Vivent De Hooghe Clock Vivent De Hooghe Clock Open en gastvrij. Een plek waar iedereen welkom is. Dat is typisch Vivent De Hooghe Clock. Wie

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID

BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID BURGERPANEL CAPELLE OVER EENZAAMHEID Gemeente Capelle aan den IJssel November 2016 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3330670 Rapportnummer 2016 / 190

Nadere informatie

Uit zorg voor elkaar

Uit zorg voor elkaar Informatiegids Uit zorg voor elkaar Oprechte aandacht voor elkaar en zorg uit een goed hart. Zo zullen veel bewoners hun ervaringen met Westerkim en Horizon samenvatten. Voor de meesten van hen was de

Nadere informatie

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum.

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Agenda 27 maart; donateursavond; ontvangst vanaf 19:30. Aanvang 19:45 15 maart onthulling monument armenlap om 15.00

Nadere informatie

Thuiszorg. Samen actief in zorg aan huis. persoonlijk. dichtbij ACTIEF ZORG HULP IN DE HUISHOUDING VERZORGING VERPLEGING ADVIES

Thuiszorg. Samen actief in zorg aan huis. persoonlijk. dichtbij ACTIEF ZORG HULP IN DE HUISHOUDING VERZORGING VERPLEGING ADVIES ACTIEF ZORG Postbus 317 5000 AH Tilburg T 013-467 28 30 F 013-750 82 10 E info@actiefzorg.nl www.actiefzorg.nl REGIO TILBURG Nimrodstraat 27 5042 WX Tilburg REGIO S-HERTOGENBOSCH Tolbrugstraat 8 5211 RW

Nadere informatie

Samen leven, samen zorgen...

Samen leven, samen zorgen... Glorieuxpark Eindhoven Samen leven, samen zorgen... Kleinschalige, persoonlijke ouderenzorg voor: alleenstaande, zorgafhankelijke ouderen met een christelijke achtergrond zorgafhankelijke religieuzen Even

Nadere informatie

WAT GAAN WE DOEN? HART VOOR HOUTEN 21-3-2013

WAT GAAN WE DOEN? HART VOOR HOUTEN 21-3-2013 Hart voor Houten Bijna vijftig jaar geleden begonnen de voorlopers van Viveste aan een enorme uitdaging: rond het oude dorpshart van Houten woningen bouwen voor tienduizenden mensen. Dat lukte. Dankzij

Nadere informatie

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen 6 Meer informatie 6 Inschrijfformulier

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick

www.maison-pat ick.nl Helpt de mantelzorger Ami de la maison worden? Stichting Maison Patrick Ami de la maison worden? Spreekt het werk van Maison Patrick u aan? Steun ons dan met een maandelijks bedrag of een eenmalige donatie. Als donateur heeft u jaarlijks de mogelijkheid tot inzage van de inkomsten

Nadere informatie

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO

c A R i N T R E G G E L A N D H u i s T GERBRAND H E N G E LO carintreggeland huis T GERBRAND HENGELO Een warme sfeer in een modern jasje. Van harte welkom! Wilt u graag wonen in een mooi en comfortabel appartement? Vindt u een gezellige en veilige woonomgeving belangrijk?

Nadere informatie

Vergrijzen in het groen: oud worden op het platteland

Vergrijzen in het groen: oud worden op het platteland Vergrijzen in het groen: oud worden op het platteland Joos Droogleever Fortuijn Afdeling Geografie, Planologie en Internationale Ontwikkelingsstudies Inhoud Vergrijzing op het platteland Voorzieningen

Nadere informatie

c A r i N t r E g g E l A N D h u i s DoKtEr EEKMANhof D E N E K A M P

c A r i N t r E g g E l A N D h u i s DoKtEr EEKMANhof D E N E K A M P carintreggeland huis Dokter Eekmanhof DENEKAMP Veilig thuis in het centrum van Denekamp Van harte welkom! Wilt u graag een woning met op een levendige en toegankelijke locatie? Met een afgeschermd terras?

Nadere informatie

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL

IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL I N T E R I E U R W Wonen op de Windrichtingen IN EEN HUIS IN GEMENGDE HOEVESTIJL Tekst: ANNEMIE WILLEMSE Foto s: JAN VERLINDE 22 TIJDLOOS TIJDLOOS 23 Na een zoektocht naar de ideale bouwgrond, gingen

Nadere informatie

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid

Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid Mantelzorg- en vrijwilligersbeleid St. Hervormd Centrum Pennemes 2010 3.12.6 Versie 01-06-2010 1/6 Inhoudsopgave Inleiding 1. Visie op werken met mantelzorgers/vrijwilligers 1.1 Wanneer is iemand een mantelzorger

Nadere informatie

Vragen bij het prentenboek 'De tovenaar die vergat te toveren'

Vragen bij het prentenboek 'De tovenaar die vergat te toveren' De tovenaar tovert De verhalenvertelster vertelt Wat zou een tovenaar allemaal kunnen toveren? Hoe zouden de kinderen zich voelen? Waar zie je dat aan? Is de tovenaar blij/ boos/ verdrietig of bang? Hoe

Nadere informatie

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving

Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving Een eigen huis.. Ervaringen van mensen met verstandelijke beperkingen of psychiatrische problemen met zelfstandig wonen en deelname aan de samenleving M.H. Kwekkeboom (red.) A.H. de Boer (SCP) C.van Campen

Nadere informatie

Wonen zoals thuis met sfeervolle zorg voor ouderen met dementie

Wonen zoals thuis met sfeervolle zorg voor ouderen met dementie Wonen zoals thuis met sfeervolle zorg voor ouderen met dementie Een hartelijk welkom Wij geloven dat mensen die zorg nodig hebben, het beste tot hun recht komen als ze zich gehoord, erkend en welkom voelen.

Nadere informatie

Eldenstaete.

Eldenstaete. Eldenstaete www.pleyade.nl Welkom op Eldenstaete Samen er op uit. koester het contact Op Eldenstaete bieden we liefdevolle zorg in een kleinschalige woonomgeving voor mensen met Alzheimer, een andere vorm

Nadere informatie

Eldenstaete. www.pleyade.nl

Eldenstaete. www.pleyade.nl Eldenstaete www.pleyade.nl Welkom op Eldenstaete Op Eldenstaete bieden we verpleeghuiszorg in een kleinschalige woonomgeving voor mensen met Alzheimer, een andere vorm van dementie of hersenletsel. Beschermd

Nadere informatie

Helemaal oneens. Helemaal eens Geen mening. Neutraal Eens. Oneens

Helemaal oneens. Helemaal eens Geen mening. Neutraal Eens. Oneens Algemeen 1. Bent u een man of een vrouw? 0 Man 0 Vrouw 2. Wat is uw geboortejaar?... 3. Hoe betrokken voelt u zich bij het dorp? 0 Zeer betrokken 0 Redelijk betrokken 0 Nauwelijks betrokken 0 Niet betrokken

Nadere informatie

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS

AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS AANSTUREN OP BETERE SAMENWERKING TUSSEN PROFESSIONALS EN MANTELZORGERS Informatie voor managers en beleidsmedewerkers van thuiszorgorganisaties ZORGNETWERK VAN EEN KWETSBARE OUDERE Team van verpleegkundigen

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

mensen hebben mensen nodig

mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig Dat vinden we bij Mosae Zorggroep. Vanuit vijf locaties en een eigen thuiszorgorganisatie. Met ruim 600 mensen in dienst en 300 vrijwilligers verzorgen

Nadere informatie

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014

Enquêtevragen Zorg en Welzijn Dirkshorn e.o. april 2014 Dit is het begin van de enquête. De eerste 4 vragen gaan over uw persoonlijke kenmerken. Aankruisen wat van toepassing is. 1. Wat is uw gezinssamenstelling? Alleenstaand zonder kind(eren) Samenwonend /

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u zich aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

Kijk mee en maak het mee. Onze toekomst: Maasduinen, hoe mooi het gaat worden.

Kijk mee en maak het mee. Onze toekomst: Maasduinen, hoe mooi het gaat worden. Kijk mee en maak het mee. Onze toekomst: Maasduinen, hoe mooi het gaat worden. Hier denken we aan. Zo zien we de toekomst van Maasduinen. Met dit boekje vertellen we waar we de komende jaren aan willen

Nadere informatie

Informele hulp in Nederland. Mirjam de Klerk Alice de Boer

Informele hulp in Nederland. Mirjam de Klerk Alice de Boer Informele hulp in Nederland Mirjam de Klerk Alice de Boer 26 maart 2015 Beleid Wanneer mensen langer in hun omgeving willen blijven wonen zal er ook meer van die omgeving worden gevraagd De regering zet

Nadere informatie

WONEN IN Wiemersheerd Loppersum

WONEN IN Wiemersheerd Loppersum WONEN IN Wiemersheerd Loppersum Natuurlijk wil iedereen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woning blijven wonen. Maar ineens kan uw persoonlijke situatie veranderen, waardoor het voor uw gezondheid

Nadere informatie

Villa Paasberg Leven Alles is gericht op wat u kunt en wilt. Dat is leidraad in het doen en laten. In Villa Paasberg heeft u de regie over uw leven, niemand anders. Zo bepaalt u samen met de andere bewoners

Nadere informatie

ThuisZorg en plusdiensten 1

ThuisZorg en plusdiensten 1 ThuisZorg en plusdiensten 1 2 ThuisZorg Zorgfederatie Oldenzaal: ThuisZorg die goed en vertrouwd voelt! Wanneer u nog zelfstandig woont, kan het toch zijn dat u hulp van anderen nodig heeft. Maar ook als

Nadere informatie

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL

ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Ondersteuning bij wonen ONDERSTEUNING VAN MENSEN MET EEN LICHAMELIJKE HANDICAP EN/OF NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL Voorpagina: Kjerke de Vries: Ik heb niet erg veel hulp nodig. Daarom verhuis ik van een

Nadere informatie

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V.

Mantelzorgbeleid AYA Thuiszorg B.V. 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Visie op werken met mantelzorgers Hoofdstuk 2 : Wat kunnen mantelzorgers doen bij AYA Thuiszorg? Hoofdstuk 3 : Ondersteuning van mantelzorgers Hoofdstuk 4 : Mantelzorg en

Nadere informatie

Het beste uit jezelf

Het beste uit jezelf Het beste uit jezelf 2 3 Met elkaar bouwen aan het Huis van Philadelphia Philadelphia wil dat mensen met een beperking gelukkig kunnen zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. Daarom doen we ons werk

Nadere informatie

Internationaal convivium Groningen

Internationaal convivium Groningen Internationaal convivium Groningen Stichting Ruimzicht 1 biedt met het internationale convivium in Groningen onderdak aan buitenlandse en Nederlandse studenten tezamen. Een convivium is een woongemeenschap

Nadere informatie

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen

Huren bij De Zorgcirkel. veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Huren bij De Zorgcirkel veilig & vertrouwd wonen voor ouderen Inhoudsopgave Welkom bij De Zorgcirkel Wonen bij De Zorgcirkel Zorgcirkel services 5 De Zorgcirkel vestigingen Meer informatie Inschrijfformulier

Nadere informatie

Kleinschalig wonen. Zo thuis mogelijk

Kleinschalig wonen. Zo thuis mogelijk Kleinschalig wonen Zo thuis mogelijk 2 Kleinschalig wonen. Zo thuis mogelijk Als thuis wonen niet meer veilig voelt en de behoefte aan bescherming en zorg groter wordt, dan is verhuizen naar een woonzorgcentrum

Nadere informatie

Dienstverlening voor senioren

Dienstverlening voor senioren Meer weten? Neem dan contact op met onze medewerkers van de afdeling Zorgbemiddeling. Deze medewerkers van Meriant staan voor u klaar om u alles te vertellen over onze mogelijkheden. Uiteraard behoort

Nadere informatie

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam

Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zetten 2025 Levendig, verbonden en duurzaam Zicht op Zetten Wij zijn Zicht op Zetten, een burgerinitiatief waarvoor circa twintig Zettenaren zich vrijwillig inzetten. We zijn gestart met de wens om vanuit

Nadere informatie

Terminaal ziek. Wat nu?

Terminaal ziek. Wat nu? Terminaal ziek. Wat nu? U heeft van uw (huis)arts te horen gekregen dat u in het laatste stadium van uw leven bent gekomen. Dan volgt al snel de vraag hoe en waar u die laatste fase wilt doorbrengen. Thuis

Nadere informatie

INSTRUCTIE VOOR HET INVULLEN VAN DE ENQUÊTE

INSTRUCTIE VOOR HET INVULLEN VAN DE ENQUÊTE Beste dorpsgenoten, Vanaf 2015 is er veel veranderd op het gebied van werk, zorg en welzijn. De gemeente is veel meer dan voorheen verantwoordelijk geworden voor een aantal belangrijke taken. De gemeente

Nadere informatie

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012

Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Resultaten van een enquête onder de bewoners van Austerlitz - eind 2012 Datum: 15 december 2012 Auteur: Coöperatie Austerlitz Zorgt U.A., Jan Smelik Inlichtingen: info@austerlitzzorgt.nl Verspreiding:

Nadere informatie

Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service.

Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service. Maak het thuis gemakkelijker met de diensten van ZINN Service. Wilt u het uzelf thuis gemakkelijker maken? Dan is het goed om te weten dat ZINN Service een uitgebreid aantal diensten biedt. De diensten

Nadere informatie

Laurens Borgsate. Locatie met een open en hartelijke sfeer. meer dan zorg

Laurens Borgsate. Locatie met een open en hartelijke sfeer. meer dan zorg Laurens Borgsate Locatie met een open en hartelijke sfeer meer dan zorg Borgsate Laurens Borgsate is een woonzorglocatie voor ouderen, gelegen in de Rotterdamse wijk Schiebroek. De locatie kenmerkt zich

Nadere informatie

WIJdezorg bij U thuis

WIJdezorg bij U thuis WIJdezorg bij U thuis 24 uur per dag Bel 088 209 1000 U het comfort WIJdezorg brengt de zorg bij U thuis S Soms heeft u thuis zorg nodig. Bijvoorbeeldna terugkeer uit het ziekenhuis of revalidatie centrum,

Nadere informatie

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab Ctylab zoekt aanjager(s) Je hebt misschien al eens van ons gehoord. Een online platform voor klein nieuws en frisse ideeën uit je eigen omgeving. Nu doen we dat nog op Facebook met een kleine groep. Maar

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Werken als vrijwilliger

Werken als vrijwilliger Werken als vrijwilliger Beteken meer als vrijwilliger U helpt graag anderen. U wilt werk doen dat toegevoegde waarde heeft. U wilt uzelf blijven ontwikkelen en leuke sociale contacten opdoen. Herkent u

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp

Vrijwilligerswerk Vrijwillige hulp Vrijwilligerswerk Mantelzorg Vrijwillige hulp Burenhulp Maak samen het verschil. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil. Hun inzet op het gebied van onder andere cultuur, zorg, sport, natuur

Nadere informatie

Vitaliteit in De Noord

Vitaliteit in De Noord Vitaliteit in De Noord 12 december 2013 Zaal Bleeker Programma vanavond Toelichting vitaliteitsonderzoek Toelichting bibliotheek Kennemerwaard Wat is er nodig voor de toekomst? 1 Aanleiding Provinciaal

Nadere informatie

Eeshoflaan LZ Tubbergen T E. I.

Eeshoflaan LZ Tubbergen T E. I. zorg voor mekaar Eeshoflaan 21 7651 LZ Tubbergen T. 0546-62 14 69 E. eeshof@zorggroepsintmaarten.nl I. www.zorggroepsintmaarten.nl zorg voor mekaar Welkom. Zorg voor mekaar 03 Woonzorgcentrum de Eeshof

Nadere informatie

Borgsate, uw persoonlijke keuze. laurens Borgsate

Borgsate, uw persoonlijke keuze. laurens Borgsate Borgsate, uw persoonlijke keuze laurens Borgsate Borgsate Laurens Borgsate is een woonzorglocatie voor ouderen, gelegen in de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. De locatie kenmerkt zich door de open

Nadere informatie

WONEN IN BetingeStaete Delfzijl

WONEN IN BetingeStaete Delfzijl WONEN IN BetingeStaete Delfzijl Natuurlijk wil iedereen zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde woning blijven wonen. Maar ineens kan uw persoonlijke situatie veranderen, waardoor het voor uw gezondheid

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN

&Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN &Ons Tweede Thuis VOLWASSENEN & & VOLWASSENEN Ondersteuning voor mensen met een beperking Heb je een beperking of heeft je zoon of dochter een beperking? Dan is wat ondersteuning soms erg welkom. Ons Tweede

Nadere informatie

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl

fluchskrift www.friesvrouwenpanel.nl Burenhulp: geven en ontvangen Fries vrouwenpanel over burenhulp Er verandert veel in de organisatie van de zorg in Nederland en Fryslân. De aandacht is in toenemende mate gericht op de participatiesamenleving,

Nadere informatie

Ik ben de Klomp. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent. EUROPEES LANDBOUWBELEID GROEP 5 6

Ik ben de Klomp. De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent. EUROPEES LANDBOUWBELEID GROEP 5 6 Ik ben de Klomp De Klomp is een boer. Wel een hele aardige boer. Maar wel met een boer n accent. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs Europese

Nadere informatie