Externe warmtelevering, EMG, EPC en energielabel. BIC, Hans van Wolferen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Externe warmtelevering, EMG, EPC en energielabel. BIC, 02-12-2011 Hans van Wolferen"

Transcriptie

1 Externe warmtelevering, EMG, EPC en energielabel BIC, Hans van Wolferen

2 Externe warmtelevering, EPC en energielabel! Achtergrond, doelstelling! Getrapte eis! Invoering! EMG ontwikkeling! EMG inhoud

3 Huidige waardering gebiedsmaatregelen! Waardering externe warmtelevering in EPN (NEN 5128 / 2916)! nu vast rendement van 100 / 110%! geen normatieve mogelijkheid tot differentiatie in prestatie! bouwbesluit beperkt zich tot perceel/gebouw gebiedsmaatregelen vallen hierbuiten en daarmee buiten EPN / EPC! gelijkwaardigheid?

4 BZK wenst waardering gebiedsmaatregelen! BZK (VROM) wenst een norm voor de waardering van energiebesparende gebiedsmaatregelen, ingebed in de EPG (Energieprestatie van gebouwen NEN 7120)! BZK beleidsvoornemens / afspraken in convenanten! Werkprogramma schoon en zuinig (restwarmte, DE)! Lente-akkoord (NEPROM, NVB, Bouwend Nederland)! Sector akkoord energie (EnergieNed, VWE, Netbeheer Nederland)! Klimaatakkoord gemeenten en rijk ! Klimaatakkoord provincies en rijk

5 EMG - Doelstelling! NVN 7125 Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau EMG! Waardering energiebesparende gebiedsmaatregelen in norm die aansluit op EPG Voorbeelden energiebesparende gebiedsmaatregelen! Warmtenet voor! aftapwarmte of restwarmte van STEG, AVI of industrie! geothermie! zon thermisch! Warmte- en koudenet met warmtepompsystemen met vrije koeling (WKO)! Collectieve zon PV of windenergie

6 EMG - Systeemgrenzen! EPG perceel (woning, gebouw voorheen EPN)! EMG gebied (projectbasis en/of locale infrastructuur - warmtenet)! EMG regionaal / landelijk (grote warmtenetten)

7 EMG - Getrapte eis EPC! Trias energetica 1. verminder energiebehoefte 2. wek duurzaam op 3. gebruik fossiel met hoogste rendement! Getrapte waardering in EPG (Energie Prestatie Gebouwen)! 1 e trap: vast rendement van 100 % (warmte) EPC eis = 0,8 voor woningen! 2 e trap: rendement volgens EMG (energiebesparende maatregelen in gebied - NVN 7125) EPC eis = 0,6! Utiliteit zelfde procedé en stapgrootte

8 EMG - Getrapte eis EPC

9 Invoering EPG en EMG! Aanscherping EPC voor woningen naar 0,6 per ! Publicatie EPG en EMG per ! Invoering EPG in de loop van 2012! EPN (NEN 5128 / 2916) blijft van kracht! EMG kan nu op basis van gelijkwaardigheid worden gebruikt! Invoering voor bestaande bouw (EPA) in de loop van 2012

10 EMG - Energielabel bestaande bouw! Energielabel nu volgens ISSO publicaties 75 en 82! In de toekomst volgens EPG met! gebiedsmaatregelen volgens EMG! Voornemen VROM: energielabel koppelen aan woningwaarderingstelsel (WWS)! Nu: waardering energie-opties in WWS (dubbel glas, HR-ketel)! Maar: energielabel met of zonder gebiedsmaatregelen! WWS gaat over woonkosten! Energielabel met gebiedsmaatregelen is indicatie primair energiegebruik niet van energiekosten! Energielabel zonder gebiedsmaatregelen is wel indicatie energiekosten (wat gaat door de tellers)! Optie: Energielabel zonder (voor WWS) en met (beleidsmatig)

11 EMG - Ontwikkeling periode publicatie! Vooronderzoek 1 e helft 2009! Voornorm concept 2 e helft ! Kritiekperiode 1 e helft 2010! Voornorm 2 e helft ! Norm concept ! Norm Dit loopt minimaal één jaar uit

12 EMG Beleidsmatige aspecten! Referentiejaar kengetallen: actuele waarden, zoals nu in de EPG.! Actualisering kengetallen: bij update EPG/EMG.! Gehanteerde verbrandingswaarde brandstoffen: bovenwaarde.! Negatieve EPC (bv door grote bijdrage DE): geen bezwaar! Waardering diverse technieken / brandstoffen:! Referentierendement elektriciteitsproductie gebruik 39%, teruglevering 50%! Afvalverbranding (AVI) 50% fossiel & 50% duurzaam! Overige restwarmte industrie, tuinbouwkassen - 10% fossiel! Biobrandstoffen ligt bij BZK

13 EMG Vier systemen 1. Collectief warmtenet! Verwarming, warmtapwater (afleverset), bevochtiging! Koeling, ontvochtiging 2. Circulatiesysteem warm tapwater 3. Collectief koudenet! Koeling, ontvochtiging 4. Collectieve elektriciteitsopwekking [MJe/m 2 ] Warmte en koudenetten:! distributie verliezen! opwekking rendement en energiefractie per opwekker! hulpenergie

14 EMG - Warmte- en koudenet varianten Telwerken warmte en warmtapwater Gebiedsgrens energie-infrastructuur Laagbouw Afleversets voor warmte en warmtapwaterproductie Gebiedsgrens gebouw en energie-infrastructuur valt samen Gestapelde bouw Telwerken warmte en warmtapwater Secundair net met circulatiesysteem warmtapwater Onderstations Secundair net Circulatiesysteem warmtapwater per flat Door WD verwarmd voorraadvat Primair net Centrale warmteopwekking WKK Het warmtedistributienet is hier als enkele, dikke lijn getekend maar omvat een aanvoer- en retourleiding met pompen.

15 EMG Warmtenet & circulatiesysteem Warmtebronnen:! Ketels (bijstook)! Warmtepompen (systemen voor warm tapwater?)! WKK zonder derving optioneel met biobrandstof of AVI! WKK met derving (STEG) optioneel met biobrandstof of AVI! Geothermie (forf. COP = 20)! Overige restwarmte! Collectieve zonnecollector Circulatiesysteem:! Voorraadvaten, leidingen, warmtewisselaar Distributiesystemen:! Grondleidingen (lucht, kruipruimte)! Leidingen in lucht

16 EMG Koudenet en elektriciteitsopwekking Koudebronnen! Compressiekoelmachine (elektrisch, gasmotor)! Aquifer! Absorptiekoeling Collectieve elektriciteitsopwekking! Zon-PV! WKK verwerkt in opwekkingsrendement WKK voor warmte! Wind (geen normatieve methode beschikbaar)

17 EMG Gegevens voor nieuw net! Aantallen en typen woningen en utiliteit! Voor alle (typen) woningen en utiliteit in het gebied:! Gebruik infrastructuur! Gebruiksoppervlakte! Warmtevraag verwarming! Warmtevraag warmtapwater! Koudevraag koeling! Herkomst en status gegevens correctheid gegevens! Forfaitaire waarden! Warmtevraag nieuwe woningen! Warmtapwatervraag woningen en utiliteit

18 EMG Gegevens voor bestaand net Stadsverwarming! Warmtelevering door warmteopwekkers! Alle secundaire netten als één geheel behandelen of differentiëren naar secundair net Resultaat: equivalent opwekkingsrendement voor! Primair net (direct aangesloten gebouwen)! Eén rendement voor alle aansluitingen op secundaire netten of! Verschillend rendement per secundair net

19 EMG 2 e trap EPC! EPC bepaling & andere E-indexen conform EPG of EPN (hoofdstuk 5) Karakteristiek Energiegebruik Gebouw! EPC = Referentie energiegebruik (A g, A v )! Bouwbesluit stelt maximum EPC-eis, per gebouwtype! Overige indexen ook op basis Karakteristiek Energiegebruik Gebouw (perceel)

20 EMG 2 e trap EPC Karakteristiek Energiegebruik Gebouw, o.a:! Verwarming + hulpenergie! Warmtapwater + hulpenergie! Ventilatoren! Verlichting! Koeling! Teruglevering elektriciteit Referentie klimaat Referentie gebruik Herberekening Karakteristiek Energiegebruik Gebouw voor EMG t.g.v. energie-infrastructuur met:! Equivalent opwekkingsrendement verwarming, warmtapwater en koeling! Specifieke elektriciteitsopwekking in gebied [MJe/m 2 ] Opwekkingsrendement hier betrokken op de grens van perceel en gebied

21 EMG warmtenetten voorbeeld distributienet! Secundair warmtenet! onder de woningen! leidinglengte per woning 5,5 m (2x) + 1 m onder de buitenlucht (2x);! ca. 40 mm isolatie, λ = 0,035 W/(m K)! bedrijfstemperatuur 70/40;! rendement 80 85%! Primair warmtenet! leidinglengte per woning 2 m (2x)! rendement 85 90%! Totaal warmtenet! rendement 68 77%

22 EMG warmtenetten voorbeeld STEG! STEG! Aandeel thermisch 30%! Derving elektrisch 5,4% (forfaitair)! Rendement STEG voor warmtelevering: 278%! Varianten: fossiel en AVI! Bijstook rendement 80%! Varianten energiefractie (bijdrage in warmtelevering door) STEG 70 95%! Rendement totaal warmtenet ca. 74 %! Hulpenergie forfaitair

23 EMG warmtenetten voorbeeld STEG Equivalent opwekkingsrendement warmtenet Rendement 3,2 3 2,8 2,6 2,4 2,2 2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 Energiefractie STEG Fossiel AVI

24 1,00 EPC tussenwoning - diverse installatievarianten EMG - Demo 0,90 0,80 0,70 0,33 EPC [-] 0,60 0,50 0,40 0,24 0,29 0,24 0,22 0,19 0,18 0,15 0,13 0,11 0,30 0,20 0,30 0,30 0,13 0,25 0,28 0,28 0,23 0,19 0,16 0,14 0,10 0,00 Referentie HR 107 conventioneel HRtop EWPtop HRe Externe warmtelevering met afleverset - 1e trap Externe warmtelevering met circulatiesysteem - 1e trap Woningvariant Externe warmtelevering met afleverset - 125% Externe warmtelevering met afleverset - 150% Externe warmtelevering met afleverset - 175% Externe warmtelevering met afleverset - 200% Verlichting Verwarming Hulpenergie verwarming Ventilatoren Warmtapwater Zomercomfort

25 EMG Waardering energiebesparende gebiedsmaatregelen door getrapte berekening van de EPC

Gebiedsmaatregelen voor het eerst gewaardeerd in de EPC-bepaling

Gebiedsmaatregelen voor het eerst gewaardeerd in de EPC-bepaling Gebiedsmaatregelen voor het eerst gewaardeerd in de EPC-bepaling Vanaf 1 juli wordt de EPC voor woningen en utiliteit bepaald volgens de nieuwe norm NEN 7120. Hierbij kunnen nu voor het eerst gebiedsmaatregelen,

Nadere informatie

ISSO-publicatie 75.4 Opnameprotocol Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau. Versie 1.4 maart 2014

ISSO-publicatie 75.4 Opnameprotocol Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau. Versie 1.4 maart 2014 ISSO-publicatie 75.4 Opnameprotocol Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau Versie 1.4 maart 2014 EMG-opname protocol 2014 versie 1.4 1 Maart 2014 De realisatie van het EMG-opnameprotocol werd verzorgd

Nadere informatie

Variantberekeningen voor eisen aan BENG. Resultaten verkennende studie voor eisen aan Bijna EnergieNeutrale Gebouwen

Variantberekeningen voor eisen aan BENG. Resultaten verkennende studie voor eisen aan Bijna EnergieNeutrale Gebouwen Resultaten verkennende studie voor eisen aan Bijna EnergieNeutrale Gebouwen Status definitief Versie 04 Rapport E.2014.0852.00.R001 Datum 27 mei 2015 Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Project Betreft

Nadere informatie

Hernieuwbare Energie in Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG) In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Hernieuwbare Energie in Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG) In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hernieuwbare Energie in Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG) In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hernieuwbare Energie in Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG)

Nadere informatie

QUICK SCAN ENERGIE WENDEL-ZUID

QUICK SCAN ENERGIE WENDEL-ZUID QUICK SCAN ENERGIE WENDEL-ZUID G3 Advies bv Godfried Bomansstraat 2 4103 WR Culemborg T. 0345 510414 F. 0345 524102 E. info@g3advies.nl I. www.g3advies.nl In opdracht van : Gemeente Gilze-Rijen Auteurs

Nadere informatie

Volgens artikel 9 van de recast EPBD moet het Nationaal Plan de volgende onderdelen bevatten:

Volgens artikel 9 van de recast EPBD moet het Nationaal Plan de volgende onderdelen bevatten: Nationaal Plan voor het bevorderen van bijna-energieneutrale gebouwen in, september 2012 Inleiding Uitgangspunt voor dit nationaal plan is het Nationaal energie-efficiëntie actieplan van juni 2011 (hierna:

Nadere informatie

Warmtelevering in nieuwbouwwoningen: toekomstgericht, consumentgericht?

Warmtelevering in nieuwbouwwoningen: toekomstgericht, consumentgericht? Warmtelevering in nieuwbouwwoningen: toekomstgericht, consumentgericht? Discussiebijeenkomst in het kader van het Lente-akkoord, Utrecht, 21 september 2010 Samenvatting Warmtelevering is een oude en bekende

Nadere informatie

Toolkit. extra achtergrondinformatie Selectietool. GEN Methodiek kansrijk aanbod

Toolkit. extra achtergrondinformatie Selectietool. GEN Methodiek kansrijk aanbod Toolkit extra achtergrondinformatie Selectietool GEN Methodiek kansrijk aanbod duurzame woningbouw 2013 Extra achtergrondinformatie Selectietool In opdracht van: Platform 31, Energiesprong: Jan Willem

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over warmtelevering

De meest gestelde vragen over warmtelevering De meest gestelde vragen over warmtelevering Inleiding Warmtelevering is in opmars. Novem wil dit proces zo goed mogelijk begeleiden en waar nodig de markt van relevante informatie voorzien. Welke knelpunten

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie

Draaiboek Parkmanagement. Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek Parkmanagement Energie-efficiëntie Duurzame energie Draaiboek parkmanagement Themadeel energie-efficiëntie / duurzame energie Oost NV Provincie Gelderland Provincie Overijssel 1 2 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

Energieprestatie nieuwbouw EPG. Oktober 2012

Energieprestatie nieuwbouw EPG. Oktober 2012 Energieprestatie nieuwbouw EPG Oktober 2012 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Algemeen 1 3 Vragen en antwoorden EPN 1 4 Vragen en antwoorden NEN 7120 6 4.1 Algemeen 6 4.2 Modellering 10 4.3 Bouwkundige aspecten 16

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Postbus 90156 4800 RH Breda Contactpersoon:

Nadere informatie

Duurzame warmte en koude in Nederland

Duurzame warmte en koude in Nederland Duurzame warmte en koude in Nederland D3 van WP2 van het project Dit rapport is uitgebracht in het kader van het IEE project "Policy development for improving RES-H/C penetration in European Member States

Nadere informatie

6. ENERGIE. AII213.1 MEB Bouwlocill* Alm.i. Pooft Bijligtn daliminl OOI d.d. 98-10 JJ 119

6. ENERGIE. AII213.1 MEB Bouwlocill* Alm.i. Pooft Bijligtn daliminl OOI d.d. 98-10 JJ 119 6. ENERGIE AII213.1 MEB Bouwlocill* Alm.i. Pooft Bijligtn daliminl OOI d.d. 98-10 JJ 119 Energieparagraaf MER Rapportage Energieparagraaf MER Opdrachtgever Wiitcveen + Bos, raadgevend ingenieurs Postbus

Nadere informatie

Energiekosten nieuwbouw woningen Uniforme bepalingsmethodiek. Datum 29 april 2014 Referentie 20131748-03

Energiekosten nieuwbouw woningen Uniforme bepalingsmethodiek. Datum 29 april 2014 Referentie 20131748-03 Gatwickstraat 11 1043 GL AMSTERDAM Postbus 94204 1090 GE AMSTERDAM T +31 (0)20-6967181 F +31 (0)20-6634962 E Amsterdam@chri.nl www.chri.nl K.v.K 58792562 IBAN NL71 RABO 0112 075584 Energiekosten nieuwbouw

Nadere informatie

Energievisie Waterrijk - Almelo. Analyse en consequenties

Energievisie Waterrijk - Almelo. Analyse en consequenties Energievisie Waterrijk - Almelo Analyse en consequenties WjE-6914 Iburg j Utrecht, 24 november 2007 Energievisie Waterrijk - Almelo Analyse en consequenties Opdrachtgever Gemeente Almelo Postbus 5100 7600

Nadere informatie

Energieneutraal en comfort in een totaalconcept. voor woningen en kantoren

Energieneutraal en comfort in een totaalconcept. voor woningen en kantoren Energieneutraal en comfort in een totaalconcept voor woningen en kantoren stenen tijdperk is niet geëindigd omdat de stenen op waren. Zo zal ook het tijdperk van de fossiele energie snel eindigen. Prof.dr.ir.

Nadere informatie

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten

Verschuivingen Energiebelasting. verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Verschuivingen Energiebelasting verkenning effecten Delft, juni 2015 Deze notitie is opgesteld voor Eneco Ons kenmerk: 3.F51/FR Opgesteld door: F.J.

Nadere informatie

Afwegingskader Holland Park

Afwegingskader Holland Park Afwegingskader Holland Park Datum: 1 december 2014 Projectnr: 1290 Status: Definitief Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding... 8 2 Uitgangspunten... 9 2.1 Projectinformatie... 9 2.2 Kenmerken Holland

Nadere informatie

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal

Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Gemeente Langedijk CO 2 -neutraal Nulmeting CO 2 -emissie en scenarioanalyse CO 2 -reductie Datum: 14 november 2012 Projectnummer: 11808 Status: Definitief Opdrachtgever: Gemeente Langedijk Contactambtenaar:

Nadere informatie

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen.

De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. De warmtemarkt van morgen: rol van gas, elektriciteit en warmtedistributie bij verwarming van woningen. Inhoud De warmtemarkt Warmtevraag woningen Warmtemarkt voor woningen Gasdistributie en CV ketel Elektriciteitsdistributie

Nadere informatie

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO)

FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) FAQ Warmtepomp met Warmte- Koude Opslag (WKO) 17 februari 2010 Door: Projectgroep DEPW In samenwerking met: Werkgroep Energie van Meerstad de Haas & Partners AM Energy Auteurs: Frans de Haas (de Haas &

Nadere informatie

Verkenningen energie-infrastructuur Amsterdam-Noord. M. Menkveld H. Jeeninga F.A.T.M. Ligthart K.J. Strootman

Verkenningen energie-infrastructuur Amsterdam-Noord. M. Menkveld H. Jeeninga F.A.T.M. Ligthart K.J. Strootman April 2003 ECN-C--03-042 Verkenningen energie-infrastructuur Amsterdam-Noord M. Menkveld H. Jeeninga F.A.T.M. Ligthart K.J. Strootman Verantwoording Deze studie is uitgevoerd in opdracht van Novem ten

Nadere informatie

Energievisie Geerpark, Heusden

Energievisie Geerpark, Heusden Energievisie Geerpark, Heusden Eindrapport Hanneke Manders Inge Wijgerse Pieter Klep Rapportnummer: 03HM80283000 BuildDesk Benelux B.V., Delft Delft, 7 april 2009 COLOFON BuildDesk Benelux B.V., Delft

Nadere informatie

Update raming zonne-energie

Update raming zonne-energie Duurzame Energie in Amsterdam: kansen aan de horizon Update raming zonne-energie Rapport Delft, december 2009 Opgesteld door: A. (Ab) de Buck J.H.B. (Jos) Benner H.J. (Harry) Croezen C. (Cor) Leguijt D.

Nadere informatie

Energiezuinige woningen met een EPC van 0,4: kies het concept dat je wenst!

Energiezuinige woningen met een EPC van 0,4: kies het concept dat je wenst! Energiezuinige woningen met een EPC van 0,4: kies het concept dat je wenst! December 2014 Toolkit Selectietool Per 1 januari 2015 gaan we de volgende stap maken naar een EPC van 0,4 om uiteindelijk eind

Nadere informatie

e-handboek Duurzame energie voor corporaties

e-handboek Duurzame energie voor corporaties e-handboek Duurzame energie voor corporaties Auteurs: Simone Bosma (PwC) hoofdstuk 5 Miriam van Ee (Eversheds) hoofdstuk 6 Inge Frins-Suntjens (Deloitte Belastingadviseurs) hoofdstuk 5 Albert Koedam (Albert

Nadere informatie

Uitgerekend Nul. Taal, Rekenmethode en Waarde voor CO2 cq. energieneutrale utiliteitsgebouwen. Eindrapportage. Agentschap NL. April 2010 Eindrapport

Uitgerekend Nul. Taal, Rekenmethode en Waarde voor CO2 cq. energieneutrale utiliteitsgebouwen. Eindrapportage. Agentschap NL. April 2010 Eindrapport Uitgerekend Nul Taal, Rekenmethode en Waarde voor CO2 cq. energieneutrale utiliteitsgebouwen Eindrapportage Agentschap NL April 2010 Eindrapport Uitgerekend Nul Taal, Rekenmethode en Waarde voor CO2 cq.

Nadere informatie