2.1 Resumé Ref WN81 (Referentiewoning) Gebouwoverzicht Gebouwgegevens Ref WN81 (Referentiewoning)...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2.1 Resumé Ref WN81 (Referentiewoning)... 3. 3 Gebouwoverzicht... 3.1 Gebouwgegevens Ref WN81 (Referentiewoning)..."

Transcriptie

1 Inhoudsopgave 1 Projectgegevens Resultaten Resumé Ref WN81 (Referentiewoning) Gebouwoverzicht Gebouwgegevens Ref WN81 (Referentiewoning) Ruimten bouwlaag Ruimte referentieruimte Bouwkundige gegevens Ref WN81 (Referentiewoning) Scheidingsconstructies Belemmeringen en overstekken Thermische bruggen Infiltratie Thermische capaciteit... 5 Installatie Installatieconfiguraties Opwekkers Ventilatie Verwarming Warmteafgifte Warmtapwater Douche WTW Koeling Bevochtiging Fotovoltaische systemen Zonnecollectoren Gebruikte kwaliteitsverklaringen... 9 BINK software conform BB en NEN v /9

2 1 Projectgegevens Project : Omschrijving : EPCR testen EPG software BRL 9501 Bestandsnaam project : H:\BINK 99 projecten\epg 2015\EPG WN bnk Plaats : Projectlocatie : Projectrelaties : Notities : BINK software conform BB en NEN v /9

3 2 Resultaten Gebouw Gebruiksfunctie EPC EPC;req;nb;usi EI C;epc;usi [-] [-] [-] Ref WN81 (Referentiewoning) Woning 0,89 0,40 1, Resumé Ref WN81 (Referentiewoning) EP controle : Voldoet niet Jaarlijkse hoeveelheidprimaire energie voor de energiefunctie Primair energiegebruik verwarming EH;P : 27012,3 [MJ] Primair energiegebruik warm tapwater EW;P : 15880,3 [MJ] Primair energiegebruik koeling EC;P : 0,0 [MJ] Primair energiegebruik zomercomfort ESC;P : 3850,2 [MJ] Primair energiegebruik ventilatie EV;P : 5924,1 [MJ] Primair energiegebruik verlichting EL;P : 4423,7 [MJ] Primair energiegebruik ontvochtiging Edhum;P : 0,0 [MJ] Primair energiegebruik bevochtiging Ehum;P : 0,0 [MJ] Jaarlijks geëxporteerde warmte/koude ΣEP;exp;T : 0,0 [MJ] Jaarlijks geëxporteerde elektriciteit ΣEP;exp;el : 0,0 [MJ] Oppervlakten Gebruiksoppervlakte : 9,000 [m²] Verliesoppervlakte : 232,800 [m²] Gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt Ugem : 1,70 [W/(m².K)] Energiegebruik Jaarlijks geleverde primaire energie ΣEP;del : 57090, [MJ] Jaarlijks gebruik van hulpenergie Waux;tot : 903,0 [MJ] Specifieke elektriciteitsgebruik eepdel;el : 47,771 [kwh/m²] Specifieke energiegebruik aepdel;aeq : 12,019 [m³aeq/m²] Elektriciteitsproductie Elektriciteitsproductie gebouwgebonden primair EP;pr;EPus;el : 0,0 [MJ] Elektriciteitsproductie niet gebouwgebonden primair EP;pr;nEPus;el : 0,0 [MJ] CO2-emissie Jaarlijkse CO2 emissie mco2 : 444,228 [kg] Energieprestatie EP totaal / EP toegestaan EP;tot / EP;adm : 2,21 [-] Specifieke energieprestatie : 595 [MJ/m²] Karakteristiek energiegebruik EP;Tot : 57090, [MJ] Specifiek elektriciteitsgebruik EP;Tot;el : 1509,7 [MJ] Specifiek energiegebruik aardgas EP;Tot;gas : 40580,8 [MJ] Specifiek energiegebruik overig EP;Tot;other : 0,0 [MJ] EP;adm;tot;nb EP;adm;tot;nb : 2571,1 [MJ] BINK software conform BB en NEN v /9

4 Berekening Aanduiding : EPGWN81 Berekening : Energieprestatie gebouwen Omschrijving : EPG testen Woningen (BRL 9501) Eisenset : EPC 2012 (Epc eisen BB 2012) [Bouwbesluit] Publicatie : NEN 7120:2011/C5:2014 Transmissie : U-waarde volgens NEN 108:2012 Ventilatie : Ventilatie volgens NEN :2011/C3:2014 Bepaal kozijnfactor : Werkelijke waarden BINK software conform BB en NEN v /9

5 3 Gebouwoverzicht 3.1 Gebouwgegevens Ref WN81 (Referentiewoning) Algemene gegevens Aanduiding : Ref WN81 Omschrijving : Referentiewoning Gebouwtype : Woning Aanmaakdatum : Mutatiedatum : Jaar Bouwbesluit : Bouwbesluitjaar 2015 Bouwjaar : 2011 Campus : Campus Lengte gebouw L : 8,000 [m] Breedte gebouw W :,000 [m] Hoogte gebouw H : 5,400 [m] Notities : Referentiewoning BRL9501 Invoer opties Invoer perimeter : Invoer per vloer Invoer verlichting : Forfaitaire waarden, per ruimte Berekenen infiltratie : Forfaitaire waarden Referentiewoning BRL Ruimten bouwlaag Ruimte referentieruimte Titel Aanduiding : Omschrijving : referentieruimte Rekenzone : 01 (Standaard) Gebruiksfunctie : Woonfunctie Lengte : 8,000 [m] Breedte :,000 [m] Hoogte : 5,400 [m] Opp : 48,000 [m²] Gebruiksoppervlakte Ag : 9,000 [m²] Rekenzones Aanduiding Omschrijving Gebruiksbestemming Gebr opp [m²] Perimeter [m] N;woon [-] 01 Standaard Wonen 9,000 1,00 BINK software conform BB en NEN v /9

6 4 Bouwkundige gegevens Ref WN81 (Referentiewoning) 4.1 Scheidingsconstructies Definitie scheidingsconstructiesreferentieruimte Aand Omschrijving Ori Grenst aan A rest Rc U g (ZTA) Stnd Zonwering Beschaduw [ ] [m²] [(m².k)/w] [W/(m².K)] [-] [ ] Ruimte 1: referentieruimte BG12-1 BG12-1 (Bg vloer steenac Kruipruimte / o 1,000 4,500 0, BG12-1 BG12-1 (Bg vloer steenac Kruipruimte / o 32,000 3,500 0, BM22-3 BM22-3 (Spouwmuur) 180 Buiten 19,200 3,500 0, Geen BM22-3 BM22-3 (Spouwmuur) 90 Buiten 32,400 3,500 0, Geen BM22-3 BM22-3 (Spouwmuur) 270 Buiten 32,400 3,500 0, Geen BM22-3 BM22-3 (Spouwmuur) 0 Buiten 43,200 3,500 0, Geen Dk32-3 Dk32-3 (Dak houtachtig) Buiten 48,000 3,500 0,275 0 Geen Raam Raam HR Buiten,000 1,70 0,0 90 Geen Geen Raam Raam HR Buiten,000 1,70 0,0 90 Geen Geen Raam Raam HR Buiten,000 1,70 0,0 90 Geen Geen Raam Raam HR Buiten,000 1,70 0,0 90 Geen Geen 4.2 Belemmeringen en overstekken 4.3 Thermische bruggen Rekenzone Perimeter [m] 01 (Standaard) 28, Infiltratie Gebouw Berekenen infiltratie : Forfaitaire waarden Invoer infiltratie : Per gebouw 4.5 Thermische capaciteit Rekenzones Aanduiding Omschrijving Gebouwtype Geb constr type Daktype Geveltype Geb uitv variant 01 Standaard Gemengd zware b BINK software conform BB en NEN v /9

7 5 Installatie 5.1 Installatieconfiguraties Aanduiding : EPG WN Omschrijving : C HR107 HT CW3 Verwarmingssysteem (basis) : Verwarming Warmtapwatersysteem : Warmtapwater Ventilatiesysteem : Ventilatie Koelsysteem (basis) : Geen Bevochtigingssysteem : Geen Fotovoltaïsch systeem : Geen Zonnecollector : Geen Gekoppelderuimten Aand Omschrijving referentieruimte 5.2 Opwekkers Combiketel HR 107 CW3 Aanduiding : HR107 CW3 Omschrijving : Combiketel HR 107 CW3 Te gebruiken voor : Verwarming Warm tapwater Type systeem : Individueel systeem Type opwekker : Combi ketel Subtype opwekker : Hoog rendement 107 Energiedrager : Gas Toepassingsklasse : Klasse 3 (CW-3) Label warmwatertoestel : HR/CW Plaatsing : Binnen EP begrenzing Verbrandingstoestel : Gesloten verbranding Bepaling hulpenergie : Forfaitaire waarden Vermogensregeling : Modulerende regeling Ondergrens van de modulatie mmin : 0,40 [-] Nominaal vermogen P : 0,000 [kw] Aantal waakvlammen : 0 BINK software conform BB en NEN v /9

8 5.3 Ventilatie Systeem Aanduiding : Ventilatie Omschrijving : Ventilatiesysteem Type ventilatiesysteem : D. Gebalanceerde ventilatie Systeem specificatie : D.2b2 - WTW, geen zonering, geen sturing, volledige bypass Luchtdichtheidsklasse : Klasse C Ventilatiecapaciteit : Forfaitaire waarden Type warmteterugwinning : Tegenstroomwarmtewisselaar (kunststof) Rendement warmteterugwinning ηhr : 0,800 [-] Bypass : Volledige bypass Ventilatordissipatie inbegrepen bij WTW rendement : Ja Bepaling praktijkrendementscorrectiefactor : Forfaitaire waarden Terugregeling of recirculatie : Geen terugregeling of recirculatie Ventilatoren Aanduiding Regeling Omschrijving Type elektromotor Opties vermogen Nom verm [W] Ventilatoren Overig Ventilatoren Gelijkstroommotor Forfaitaire waarden Asvermogen [W] Infiltratie Ventilatiesysteem qv10;spec [dm³/s.m²] qvinst;1a qvinst;1b qvinst;1c qvinst;1d qvinst;1e qve;hp Ventilatie 0,8 0,00 0,00 0,00 41,9 0,00 0, Verwarming Verwarmingssysteem Aanduiding : Verwarming Omschrijving : Verwarmingssysteem Gebruik : Wonen Type systeem : Individueel systeem Warmtetransport : Water Temperatuurniveau : Hoge temperatuur (HT) Alle leidingen inpandig : Ja Leidingen langs gevels : Nee Leidingen door kruipruimte : Geen leidingen door kruipruimte Leidingen door aangrenzend onverwarmde ruimte : Ongeïsoleerde leidingen Verdeler : Niet geïsoleerde verdeler aanwezig Buffervat : Regeling hoofd circulatiepomp : Pompen met snelheidsregeling Opwekkers Omschrijving Type opwekker Subtype opwekker Energiedrager Nom verm [kw] Combiketel HR 107 CW3 Combi ketel Hoog rendement 107 Gas 0,000 Jr hulpener [MJ] 5.5 Warmteafgifte afgifte radiatorverwarming Omschrijving : afgifte radiatorverwarming Regeling warmteafgifte : Individuele regeling Gemiddelde Rc-waarde achter stralingselementen : Rc >= 2.5 Temperatuurniveau warmteafgifte : HT afgifte (T > 50) Type warmteafgifte : Radiatorverwarming Individuele bemetering : Ja Plaatsing van radiatoren/convectoren : Buitenmuur Aanduiding : rad BINK software conform BB en NEN v /9

9 5. Warmtapwater Warmtapwatersysteem Aanduiding : Warmtapwater Omschrijving : Warmtapwatersysteem Type systeem : Individueel systeem Gebruik : Keuken en badkamer wonen Gemiddelde leidinglengte naar de badkamer : 5,000 [m] Gemiddelde leidinglengte naar de keuken : 5,000 [m] Binnendiameter leidingen keuken : Overige situaties Bepaal afgifterendement : Via leiding lengtes (methode a) Opwekkers Omschrijving Type opwekker Subtype opwekker Energiedrager Toepassingsklasse Combiketel HR 107 CW3 Combi ketel Hoog rendement 107 Gas Klasse 3 (CW-3) 5.7 Douche WTW 5.8 Koeling 5.9 Bevochtiging 5.10 Fotovoltaische systemen 5.11 Zonnecollectoren 5.12 Gebruikte kwaliteitsverklaringen BINK software conform BB en NEN v /9

2.1 Resumé Ref UN01 (Referentiegebouw)... 3 Gebouwoverzicht... 3.1 Gebouwgegevens Ref UN01 (Referentiegebouw)... 5

2.1 Resumé Ref UN01 (Referentiegebouw)... 3 Gebouwoverzicht... 3.1 Gebouwgegevens Ref UN01 (Referentiegebouw)... 5 Inhoudsopgave 1 Projectgegevens... 2 2 Resultaten... 3 2.1 Resumé Ref UN01 (Referentiegebouw)... 3 3 Gebouwoverzicht... 5 3.1 Gebouwgegevens Ref UN01 (Referentiegebouw)... 5 3.2 Ruimten bouwlaag 1... 5

Nadere informatie

Resultaten... Resumé <Gebouw: 1/1>... Gebouwoverzicht... Gebouwgegevens <Gebouw: 1/1>... Ruimten <Bouwlaag: 2/2>...

Resultaten... Resumé <Gebouw: 1/1>... Gebouwoverzicht... Gebouwgegevens <Gebouw: 1/1>... Ruimten <Bouwlaag: 2/2>... Inhoudsopgave 1 Projectgegevens... 2 2 2.1 Resultaten... Resumé ... 3 3 3 3.1 3.2 3.2.1 3.3 3.3.1 Gebouwoverzicht... Gebouwgegevens ... Ruimten ... Ruimte Verwarmde

Nadere informatie

5 Bouwkundige gegevens <Gebouw: 1/1>... 7 5.1 Scheidingsconstructies... 5.2 Belemmeringen en overstekken... 5.5 Thermische capaciteit...

5 Bouwkundige gegevens <Gebouw: 1/1>... 7 5.1 Scheidingsconstructies... 5.2 Belemmeringen en overstekken... 5.5 Thermische capaciteit... Inhoudsopgave 1 Projectgegevens... 2 2 Resultaten... 3 2.1 Resumé ... 3 3 Gebouwoverzicht... 5 3.1 Gebouwgegevens ... 5 3.2 Ruimten ... 5 3.2.1 Ruimte Verwarmde

Nadere informatie

5 Bouwkundige gegevens <Gebouw: 1> Scheidingsconstructies Belemmeringen en overstekken Thermische capaciteit...

5 Bouwkundige gegevens <Gebouw: 1> Scheidingsconstructies Belemmeringen en overstekken Thermische capaciteit... Inhoudsopgave 1 Projectgegevens... 2 2 Resultaten... 3 2.1 Resumé ... 3 3 Gebouwoverzicht... 4 3.1 Gebouwgegevens ... 4 3.2 Indeling gebouw ... 4 4 Beschaduwing en zonwering

Nadere informatie

1 Projectgegevens Resumé winkelgebouw... 3

1 Projectgegevens Resumé winkelgebouw... 3 Inhoudsopgave 1 Projectgegevens... 2 2 Resultaten... 3 2.1 Resumé winkelgebouw... 3 3 Gebouwoverzicht... 5 3.1 Gebouwgegevens winkelgebouw... 5 3.2 Indeling gebouw winkelgebouw... 5 4 Beschaduwing en zonwering

Nadere informatie

5 Bouwkundige gegevens <Gebouw: 1/1> Scheidingsconstructies Belemmeringen en overstekken Thermische capaciteit...

5 Bouwkundige gegevens <Gebouw: 1/1> Scheidingsconstructies Belemmeringen en overstekken Thermische capaciteit... Inhoudsopgave 1 Projectgegevens... 2 2 Resultaten... 3 2.1 Resumé ... 3 3 Gebouwoverzicht... 5 3.1 Gebouwgegevens ... 5 3.2 Ruimten ... 5 3.2.1 Ruimte Verwarmde

Nadere informatie

4 Beschaduwing en zonwering in project... 7

4 Beschaduwing en zonwering in project... 7 Inhoudsopgave 1 Projectgegevens... 2 2 Resultaten... 3 2.1 Resumé ... 3 3 Gebouwoverzicht... 5 3.1 Gebouwgegevens ... 5 3.2 Ruimten ... 5 3.2.1 Ruimte Gemeenschappelijke

Nadere informatie

2.1 Resumé Woongebouw (Hoekwoning blok A) Ruimten Begane grond (Begane grond) Beschaduwing en zonwering in project...

2.1 Resumé Woongebouw (Hoekwoning blok A) Ruimten Begane grond (Begane grond) Beschaduwing en zonwering in project... Inhoudsopgave 1 Projectgegevens... 2 2 Resultaten... 3 2.1 Resumé Woongebouw (Hoekwoning blok A)... 3 3 Gebouwoverzicht... 5 3.1 Gebouwgegevens Woongebouw (Hoekwoning blok A)... 5 3.2 Ruimten Begane grond

Nadere informatie

1 Projectgegevens Project : Autocompleet Carwash Centrum Omschrijving : Autocompleet Dinxperlo Bestandsnaam project : N:\BINK 9\Project\Autocompleet D

1 Projectgegevens Project : Autocompleet Carwash Centrum Omschrijving : Autocompleet Dinxperlo Bestandsnaam project : N:\BINK 9\Project\Autocompleet D Inhoudsopgave 1 Projectgegevens... 2 2 Resultaten... 3 2.1 Resumé EPG (Autocompleet Dinxperlo)... 3 3 Gebouwgegevens EPG (Autocompleet Dinxperlo)... 5 4 Indeling gebouw EPG (Autocompleet Dinxperlo)...

Nadere informatie

metselwerk N 23.80 5.00 90 minimaal ramen N 9.20 1.00 90 0.60 geen minimaal

metselwerk N 23.80 5.00 90 minimaal ramen N 9.20 1.00 90 0.60 geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\resultaten EMG BENG\EMG & BENG resultaten\beng\appartementen\appartement

Nadere informatie

Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 12-07-331 appartementen Voorthuizen - appartementen basis 0,60 Algemene gegevens projectomschrijving appartementen variant basis adres postcode / plaats bouwar categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden

Nadere informatie

metselwerk W 13.40 3.50 90 minimaal ramen W 3.00 1.65 90 0.60 handmatig minimaal

metselwerk W 13.40 3.50 90 minimaal ramen W 3.00 1.65 90 0.60 handmatig minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\def EPG berekeningen\vrijstaande woning\vrijstaande-woning

Nadere informatie

Projectgegevens. Horstman Warmtetechnisch Advies- en Ontwerpbureau Lochem. EPG berekening

Projectgegevens. Horstman Warmtetechnisch Advies- en Ontwerpbureau Lochem. EPG berekening Projectgegevens Project : 100140 Omschrijving : 100140-2017-01 Mijnen Sint Jansstraat 71 Plaats : Keijenborg Projectlocatie : St. Jansstraat 71 Keijenborg Projectrelaties : Doornspeek Design Notities :

Nadere informatie

Projectgegevens. Architectenbureau van der Jeugd Enschede. EPG berekening

Projectgegevens. Architectenbureau van der Jeugd Enschede. EPG berekening Projectgegevens Project : Beekstraat Omschrijving : woonhuis Plaats : Projectlocatie : Beekstraat nr 9 Projectrelaties : Steggink Bouwbedrijf Brons constructies... Installaties Van der Jeugd architecten

Nadere informatie

Projectgegevens. Advies- en Technisch buro Schrik Exloo. EPG berekening

Projectgegevens. Advies- en Technisch buro Schrik Exloo. EPG berekening Projectgegevens Project : 2017031800 Bos Omschrijving : Bos Westerbork Plaats : Projectlocatie : Dhr. en Mevr. Bos Brinklaan 15 Westerbork Projectrelaties : Bram Markerink Bouwkunst Achter het Kanaal 6

Nadere informatie

metselwerk N 10,70 3,50 90 minimaal ramen N 5,20 1,65 90 0,60 geen minimaal

metselwerk N 10,70 3,50 90 minimaal ramen N 5,20 1,65 90 0,60 geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\def EPG berekeningen\twee-onder-een kap\twee onder een

Nadere informatie

metselwerk W 13.40 5.00 90 minimaal ramen W 3.00 1.00 90 0.60 handmatig minimaal

metselwerk W 13.40 5.00 90 minimaal ramen W 3.00 1.00 90 0.60 handmatig minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\resultaten EMG BENG\EMG & BENG resultaten\beng\vrijstaande

Nadere informatie

appartementwoningen E/E = 0.887

appartementwoningen E/E = 0.887 Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\WORKSD~1\REFERE~1\OPGELE~1\AFROND~1\RESULT~1\EMG&BE~1\EMG\APPA... Projectomschrijving : appartementwoningen Omschrijving bouwwerk : AgentschapNL referentiewoningen

Nadere informatie

[-] R (Type R EPC0) Woning -0,06 0,40 1,10

[-] R (Type R EPC0) Woning -0,06 0,40 1,10 1 Resultaten Berekening uiding : EPG Berekening : Energieprestatie gebouwen : Eisenset : EPC 2012 (Epc eisen BB 2012) [Bouwbesluit] Publicatie : NEN 7120:2011/C5:2014 Transmissie : U-waarde volgens NEN

Nadere informatie

17. HOE-woning Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

17. HOE-woning Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] - basis 0,11 Algemene gegevens projectomschrijving variant basis adres postcode / plaats bouwar categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 gebruiksfunctie woonfunctie datum opmerkingen

Nadere informatie

[-] Wk (Type Wk EPC0) Woning -0,08 0,40 1,10

[-] Wk (Type Wk EPC0) Woning -0,08 0,40 1,10 1 Resultaten Berekening uiding : EPG Berekening : Energieprestatie gebouwen : Eisenset : EPC 2012 (Epc eisen BB 2012) [Bouwbesluit] Publicatie : NEN 7120:2011/C5:2014 Transmissie : U-waarde volgens NEN

Nadere informatie

Agentschap NL Theo Haytink, Cursuslicentie Uniec 2.0. datum 20-10-2011 opmerkingen Dit is een voorbeeldwoning om te demonstreren hoe Uniec 2.0 werkt.

Agentschap NL Theo Haytink, Cursuslicentie Uniec 2.0. datum 20-10-2011 opmerkingen Dit is een voorbeeldwoning om te demonstreren hoe Uniec 2.0 werkt. Cursus geregeld - Agentschap NL Tussenwoning met fouten 0,57 Algemene gegevens projectomschrijving variant adres postcode / plaats bouwar categorie aantal woonfuncties in berekening 1 gebruiksfunctie Agentschap

Nadere informatie

Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] 736 woongeb. 26 app Halfweg - Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren F2 0,79 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren variant F2 straat /

Nadere informatie

Vabi Elements EPG. Air Products

Vabi Elements EPG. Air Products Vabi Elements EPG Projectnummer: ASD1426 Omschrijving: Ontwerp voor de realisatie van een nieuwe distributielocatie met kantoor op het bedrijventerrein PolanenPark te Haarlemmerliede. Berekend op: 28-2-213

Nadere informatie

0,60. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,60. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen (Rooding) - Algemene gegevens projectomschrijving variant adres Molweg 28 postcode / plaats 3784 VC Terschuur bouwar 2014 categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 gebruiksfunctie

Nadere informatie

Energieprestatieberekening volgens NEN 7120:2011/C2:2011

Energieprestatieberekening volgens NEN 7120:2011/C2:2011 Energieprestatieberekening volgens NEN 7120:2011/C2:2011 Geattesteerde EPG software, rekenkern versie 4.0.0 Toegepaste berekeningsmethodes Koudebruggen forfaitair H13 NEN1068:2001/A4:2005 Verlichting forfaitair

Nadere informatie

Vrijstaande woning E/E = 0,926

Vrijstaande woning E/E = 0,926 EPG_01.epg Vrijstaande woning E/E = 0,926 Algemene gegevens Bestandsnaam : N:\documenten\Jaap\Projecten\Kroon, Bianca en Erwin\Omgevingsvergunning\EPG\EPG_01.epg Projectomschrijving : Vrijstaande woning

Nadere informatie

EPN-berekening. Ventilatieberekening

EPN-berekening. Ventilatieberekening EPN-berekening Ventilatieberekening Inzake het plaatsen van een Recreatieverblijf op een terrein gelegen aan de Noordendolfer 2b-17 te Zoutelande i.o.v. Top Totaal (comm. Koppejan) (rapport 13-13-bf) Werknummer

Nadere informatie

metselwerk N 23,80 3,50 90 minimaal ramen N 9,20 1, ,60 geen minimaal

metselwerk N 23,80 3,50 90 minimaal ramen N 9,20 1, ,60 geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\berekeningen\epc berekeningen 7120\definitieve versie\appartementen\appartement 2013.epg Projectomschrijving

Nadere informatie

4 Indeling gebouw <Gebouw: 1/1>... 5

4 Indeling gebouw <Gebouw: 1/1>... 5 Inhoudsopgave 1 Projectgegevens... 2 2 Resultaten... 3 2.1 Resumé ... 3 3 Gebouwgegevens ... 5 4 Indeling gebouw ... 5 4.1 Ruimten ... 5 4.1.1 Ruimte

Nadere informatie

bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl

bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl 1420 bedrijfspand - bedrijfspand aan de Maas bouwaanvraag 1,09 Algemene gegevens projectomschrijving

Nadere informatie

Warande kavel 1 Woning te Lelystad

Warande kavel 1 Woning te Lelystad Warande kavel 1 Woning te Lelystad 12.08 13 juli 2012 Definitief AMIC Installation Consultancy B.V. Energieprestatie berekening (EPN) t.b.v. Warande kavel 1 Woning te Lelystad AMIC Installation Consultancy

Nadere informatie

metselwerk N minimaal ramen N geen minimaal deur N geen minimaal

metselwerk N minimaal ramen N geen minimaal deur N geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\berekeningen\emg & BENG resultaten\emg\hoekwoning\hoekwoning EMG1 2013.epg Projectomschrijving

Nadere informatie

metselwerk N 8,60 3,50 90 minimaal ramen N 2,90 1, ,60 geen minimaal deur N 2,40 1, ,00 geen minimaal

metselwerk N 8,60 3,50 90 minimaal ramen N 2,90 1, ,60 geen minimaal deur N 2,40 1, ,00 geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\def EPG berekeningen\tussenwoning\tussenwoning 2013.epg

Nadere informatie

metselwerk N 8,60 3,50 90 minimaal ramen N 2,90 1, ,60 geen minimaal deur N 2,40 1, ,00 geen minimaal

metselwerk N 8,60 3,50 90 minimaal ramen N 2,90 1, ,60 geen minimaal deur N 2,40 1, ,00 geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\def EPG berekeningen\hoekwoning\hoekwoning 2013.epg

Nadere informatie

EP woonfuncties en woongebouwen

EP woonfuncties en woongebouwen NEN, NPR 5129 EP woonfuncties en woongebouwen ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving : Nieuwbouw 3 woningen Vreeswijk (Nieuwegein) Bestandsnaam : G:\Projecten BHA\projekten 2010\xxxx - 3 woningen Wilhelminastraat

Nadere informatie

1,04. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

1,04. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen Egutek - Logiesappartement 1,04 Algemene gegevens projectomschrijving variant Logiesappartement straat / huisnummer / toevoeging Markt 4 postcode / plaats 4357 BG Domburg bouwar 2015 categorie woningbouw

Nadere informatie

BOUWBESLUITTOETSING. Betreft: Stolp Oosterweg Datum: 12 november 2012 Auteur: Erwin de Jong

BOUWBESLUITTOETSING. Betreft: Stolp Oosterweg Datum: 12 november 2012 Auteur: Erwin de Jong BOUWBESLUITTOETSING EPG-berekening Betreft: Stolp Oosterweg Datum: 12 november 2012 Auteur: Erwin de Jong Yield Engiring Aalsmeerderweg 250 A 1432 CW Aalsmeer info@yield-engiring www.yield-engiring.nl

Nadere informatie

1403 Het Keeten - Dagbesteding Joep Brouwers, Tree Installatieadvies Delft. verwarmde zone Dagbesteding 100-400 kg/m² geen of open plafond

1403 Het Keeten - Dagbesteding Joep Brouwers, Tree Installatieadvies Delft. verwarmde zone Dagbesteding 100-400 kg/m² geen of open plafond 1403 Het Keeten - 1403 Het Keeten - Dagbesteding BA 1,09 Algemene gegevens projectomschrijving 1403 Het Keeten - Dagbesteding variant BA straat / huisnummer / toevoeging Westerschelde postcode / plaats

Nadere informatie

Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 23.Stadstuin Overtoom - Stadstuin Overtoom bouwdeel D, fase 2 0,13 Algemene gegevens projectomschrijving Stadstuin Overtoom variant bouwdeel D, fase 2 adres postcode / plaats bouwar categorie woningbouw

Nadere informatie

Engineering 1 ALGEMEEN ZUID A,B 3 WONINGTYPE EST) OST) Datum: 09-09-2014

Engineering 1 ALGEMEEN ZUID A,B 3 WONINGTYPE EST) OST) Datum: 09-09-2014 Engineering EPC berekeningen en te Rotterdam Datum: 09-09-2014 1 ALGEMEEN Voor het nieuwbouwproject van de 5 woningen aan de te Rotterdam zijn in opdracht van dhr. T. Penders van de Katwijkse Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

EPC BEREKENING. Project: Nieuwbouw 17 appartementen en 20 woningen in Streefkerk. Werknr Datum 16 juni 2014 ONDERDEEL. Overzicht resultaten

EPC BEREKENING. Project: Nieuwbouw 17 appartementen en 20 woningen in Streefkerk. Werknr Datum 16 juni 2014 ONDERDEEL. Overzicht resultaten EPC BEREKENING Project: Nieuwbouw 17 appartementen en 20 woningen in Streefkerk EPC berekening appartementen Werknr. 13487 Datum 16 juni 2014 Gewijzigd 1: Gewijzigd 2: Gewijzigd 3: ONDERDEEL Overzicht

Nadere informatie

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen. 2015 - T-kap - Drenth 1480

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen. 2015 - T-kap - Drenth 1480 2015 - T-kap - 1480 0,40 Algemene gegevens projectomschrijving variant 1480 straat / huisnummer / toevoeging postcode / plaats Beilen bouwar 2015 categorie Energieprestatie Woningbouw aantal woningbouw-eenheden

Nadere informatie

NEN, NPR 5129 EP woonfuncties en woongebouwen ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving : PH-kade noordereiland Bestandsnaam : P:\ARKEY7\noordereiland\EPWberekeningen\epwkalevariant met 4m2 PV.EPW Omschrijving

Nadere informatie

0,59. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,59. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen Contek - Vrijstaand landhuis 0,59 Algemene gegevens projectomschrijving variant Vrijstaand landhuis adres Westhovenseweg 2b postcode / plaats Oostkapelle bouwar 2013 categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden

Nadere informatie

8 energienota nul woningen Volker Wessels Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. 8 energienota nul woningen Volker Wessels

8 energienota nul woningen Volker Wessels Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. 8 energienota nul woningen Volker Wessels 01. 8 energienota nul woningen Volker Wessels - 8 energienota nul woningen Volker Wessels luchtwarmtepomp 0,24 Algemene gegevens projectomschrijving 8 energienota nul woningen Volker Wessels variant luchtwarmtepomp

Nadere informatie

3678 Nieuwbouw recreatiewoning te Oostkapelle - Nieuwbouw recreatiewoning te Oostkapelle 3678

3678 Nieuwbouw recreatiewoning te Oostkapelle - Nieuwbouw recreatiewoning te Oostkapelle 3678 3678 Nieuwbouw recreatiewoning te Oostkapelle - Nieuwbouw recreatiewoning te Oostkapelle 3678 recreatiewoning 1,31 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouw recreatiewoning te Oostkapelle 3678 variant

Nadere informatie

0,59. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,59. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 14 659 Middelharnis blok 8 - hoekwoning met dwarskap 0,59 Algemene gegevens projectomschrijving variant hoekwoning met dwarskap adres Joost v d Vondellaan postcode / plaats Middelharnis bouwjaar 2015 categorie

Nadere informatie

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen Roba_Verleg - Definitief - 13 mei 2015 0,40 Algemene gegevens projectomschrijving variant Definitief - 13 mei 2015 straat / huisnummer / toevoeging Romboutsstraat 4 postcode / plaats Deurne bouwar 2015

Nadere informatie

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 logiesfunctie niet zijnde een logiesgebouw datum opmerkingen

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 logiesfunctie niet zijnde een logiesgebouw datum opmerkingen Contek - Nieuwbouw zomerwoning Logiesgebouw 0,60 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouw zomerwoning variant Logiesgebouw straat / huisnummer / toevoeging Lijsterhofstraat 19 postcode / plaats

Nadere informatie

Klimatiseringszones Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem warmte koeling systeem

Klimatiseringszones Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem warmte koeling systeem Algemene gegevens Bestandsnaam : Hogeschoorweg 55 Venlo 0_16.epg Projectomschrijving : nieuwbouw vrijstaande woning Opdrachtgever : Fam Houben - Janssen Projectinformatie : -- Omschrijving bouwwerk : Nieuwbouw

Nadere informatie

Project: : Nieuwbouw woningen Ruigendijk 8 De Koog. Werknummer : 2015006. Onderdeel : EPC. Gewijzigd: : 15-09-2015

Project: : Nieuwbouw woningen Ruigendijk 8 De Koog. Werknummer : 2015006. Onderdeel : EPC. Gewijzigd: : 15-09-2015 Project: : Nieuwbouw woningen Ruigendijk 8 De Koog Werknummer : 2015006 Onderdeel : EPC Gewijzigd: : 15-09-2015 Van der Veen Advisering 1 / 16 15/09/2015 INHOUD: 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitgangspunten Blz.

Nadere informatie

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 logiesfunctie niet zijnde een logiesgebouw datum opmerkingen

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 logiesfunctie niet zijnde een logiesgebouw datum opmerkingen Tekton - Nieuwbouw vrijstaande recreatiewoning fam. van der Linde Vrijstaande recreatiewoning 1,22 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouw vrijstaande recreatiewoning fam. van der Linde variant

Nadere informatie

Totale gebruiksoppervlakte fysieke gebouw (woonfunctie, woongebouw en utiliteitsgebouw) Ag;tot 40561,00 m²

Totale gebruiksoppervlakte fysieke gebouw (woonfunctie, woongebouw en utiliteitsgebouw) Ag;tot 40561,00 m² ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving : 11035; First te Rotterdam Bestandsnaam : J:\11035\5. Berekeningen\EPC bouwaanvraag\11035sd503 EPC berekening First bouwaanvraag.epu Omschrijving bouwwerk : First

Nadere informatie

BOUWFYSISCH ADVIESBURO Z RN toelichting EPC-berekening

BOUWFYSISCH ADVIESBURO Z RN toelichting EPC-berekening BOUWFYSISCH ADVIESBURO Z RN toelichting EPC-berekening Bijgaande EPC berekening voor het bouwplan voor 4 appartemneten aan de Hooglandse Kerkgracht 2 te Leiden heeft de volgende uitgangspunten: HR++ glas

Nadere informatie

Bouwbesluittoetsen. EPG berekening. Nieuwbouw Kantoor Bambi Plein Zuid te Aalten. Varsseveld, 07-01-2015. Werknr. : 20566-IKA.

Bouwbesluittoetsen. EPG berekening. Nieuwbouw Kantoor Bambi Plein Zuid te Aalten. Varsseveld, 07-01-2015. Werknr. : 20566-IKA. Varsseveld, 07-01-2015 Werknr. : 20566-IKA Nieuwbouw Kantoor Bambi Plein Zuid te Aalten Bouwbesluittoetsen Onderdeel A : EPG berekening Opgesteld door : ing. N. Oonk E-mail: n.oonk@fwiggers.com werknr:

Nadere informatie

BOUWBESLUITBEREKENINGEN

BOUWBESLUITBEREKENINGEN BOUWBESLUITBEREKENINGEN Gebruiksoppervlakteberekening EnergiePrestatieCoëfficiënt Ventilatieberekening Daglichtberekening Projectnummer : 120199 Datum : 20 november 2012 Projectrelatie : Geldrop B.V. te

Nadere informatie

EP woonfuncties en woongebouwen

EP woonfuncties en woongebouwen NEN, NPR 5129 EP woonfuncties en woongebouwen ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving : 21 Woningen te Bakel Bestandsnaam : F:\Bouwkundig\2009214.1\EPN Berekeningen\04 17-10-2011 (OMZETTEN BOUWAANVRAAG)\Blok

Nadere informatie

Passiefbouw woningen Velve Lindehof Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs Passiefbouw woningen Velve Lindehof

Passiefbouw woningen Velve Lindehof Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs Passiefbouw woningen Velve Lindehof 10. 82 Passiefbouw woningen Velve Lindehof - 10. 82 Passiefbouw woningen Velve Lindehof laanwoning - tussen - T6 0,36 Algemene gegevens projectomschrijving 10. 82 Passiefbouw woningen Velve Lindehof variant

Nadere informatie

0,60. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,60. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen Nieuwbouw woning Wielemaker - Nieuwbouw woning Fam. FPS Wielemaker -2vrijstaande woning Algemene gegevens projectomschrijving variant vrijstaande woning adres zwaanweg postcode / plaats koudekerke bouwar

Nadere informatie

EPC berekening. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel

EPC berekening. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel Nieuwbouwkantoorpand Demostraat,Tiel EPC berekening Adresgegevens Fokkerstraat 39, 3905 KV Veenendaal Postbus 1152, 3900 BD Veenendaal T 0318-75 78 88 F 0318-75 78 87 info@enerpro.nl www.enerpro.nl Voorbeeldbedrijf

Nadere informatie

0,26. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen. Aanvraag omgevingsvergunning

0,26. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen. Aanvraag omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning 0172 Woerden - Waterwoning - HR+++ glas + 12 PV-panelen 300 Wp (EPC 0.26) 0,26 Algemene gegevens projectomschrijving variant HR+++ glas + 12 PV-panelen 300 Wp (EPC 0.26) straat

Nadere informatie

Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] verwarmde zone compleet verblijf gemengd licht 58,00.

Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] verwarmde zone compleet verblijf gemengd licht 58,00. Contek - Nieuwbouw vrijstaande vakantiewoning vrijstaand logiesverblijf 0,79 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouw vrijstaande vakantiewoning variant vrijstaand logiesverblijf straat / huisnummer

Nadere informatie

Vabi Elements EPG. De Frederik

Vabi Elements EPG. De Frederik Vabi Elements EPG EPG december BA_ 3_.vp Berekend op: Gemaakt met: Vabi Elements 3.1.1.1443 Vabi rekenkern EPG 1.3 2/ 13 Algemene gegevens Projectnaam Projectnummer Bestandsnaam Omschrijving Adres EPG

Nadere informatie

0,01. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,01. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 13.211 Woningen prinses Margrietstraat te Middelharnis - hoek optimalisatie 0,01 Algemene gegevens projectomschrijving variant hoek optimalisatie straat / huisnummer / toevoeging prinses Margrietstraat

Nadere informatie

Vabi Elements EPG SCP2

Vabi Elements EPG SCP2 Vabi Elements EPG 1743F1.RvC - EPG SCP 2.vp Projectnummer: AO 174.3 Kantoor behorend bij datacenter Berekend op: 27-7-216 14:41:55 Gemaakt met: Vabi Elements 3..1.11484 Vabi rekenkern EPG 1.29 Vabi Elements

Nadere informatie

-0,01. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen STUDIEBEREKENING

-0,01. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen STUDIEBEREKENING STUDIEBEREKENING Sustainer Homes nauwkeurig - 14-04-2017-0,01 Algemene gegevens projectomschrijving variant 14-04-2017 straat / huisnummer / toevoeging postcode / plaats Nederland eigendom Koop bouwar

Nadere informatie

Jasper Segeren, Cier architecten. De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Jasper Segeren, Cier architecten. De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068. Bijlage 12 bij besluit 2017/2667-V1 V&V constructie A [m²] Rc [m²k/w] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting voorgevel - buitenlucht, NW - 68,0 m² - 90 dichte gevelconstructie 46,40 4,50

Nadere informatie

Jasper Segeren, Cier architecten. De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068.

Jasper Segeren, Cier architecten. De lineaire warmteverliezen zijn berekend volgens de forfaitaire methode uit hoofdstuk 13 van NEN 1068. Bijlage 13 bij besluit 2017/2667-V1 V&V constructie A [m²] Rc [m²k/w] U [W/m²K] ggl [-] zonwering beschaduwing toelichting voorgevel - buitenlucht, NW - 69,6 m² - 90 dichte gevelconstructie 21,15 4,50

Nadere informatie

0,00. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Open verbrandingstoestellen. Aanvraag omgevingsvergunning

0,00. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Open verbrandingstoestellen. Aanvraag omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Sustainer Homes nauwkeurig - 2018-07-05 0,00 Algemene gegevens projectomschrijving variant 2018-07-05 straat / huisnummer / toevoeging postcode / plaats Nederland eigendom

Nadere informatie

Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] 09. Koloniewoningen - Koloniewoningen woning Piquaed 0,13 Algemene gegevens projectomschrijving Koloniewoningen variant woning Piquaed adres postcode / plaats bouwar categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden

Nadere informatie

Klimatiseringszones Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem

Klimatiseringszones Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem Woning Wilmsen.epg Woning Wilmsen E/E = 0,998 Algemene gegevens Bestandsnaam Projectomschrijving Opdrachtgever Projectinformatie Omschrijving bouwwerk Adres Berekeningstype : Woning Wilmsen.epg : Woning

Nadere informatie

Eigenschappen rekenzones Eigenschappen infiltratie Open verbrandingstoestellen Transmissiegegevens rekenzone wozoco

Eigenschappen rekenzones Eigenschappen infiltratie Open verbrandingstoestellen Transmissiegegevens rekenzone wozoco wozoco - [1] wp lucht -0,02 Algemene gegevens projectomschrijving variant [1] wp lucht straat / huisnummer / toevoeging postcode / plaats bouwar categorie Energieprestatie Woningbouw aantal woningbouw-eenheden

Nadere informatie

: O:\Peter\Projecten\3914 Vosholen\berekeningen\EPC\3914 Vosholen nieuwbouw met ketelhuis.epg

: O:\Peter\Projecten\3914 Vosholen\berekeningen\EPC\3914 Vosholen nieuwbouw met ketelhuis.epg Algemene gegevens Bestandsnaam Projectomschrijving Projectinformatie Omschrijving bouwwerk Berekeningstype : O:\Peter\Projecten\3914 Vosholen\berekeningen\EPC\3914 Vosholen nieuwbouw met ketelhuis.epg

Nadere informatie

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 543 Vollenhovenkade - gebouw B exact 0,40 Algemene gegevens projectomschrijving variant gebouw B exact straat / huisnummer / toevoeging postcode / plaats bouwjaar categorie Energieprestatie Woningbouw

Nadere informatie

projectomschrijving Ontwikkeling Hempoint - Hoekunit (zijgevel rechts)

projectomschrijving Ontwikkeling Hempoint - Hoekunit (zijgevel rechts) 2016-098 - Ontwikkeling Hempoint - Hoekunit (zijgevel rechts) - 170130 CV-ketel incl. tapwater met WTW en PV-panelen 0,80 Algemene gegevens projectomschrijving Ontwikkeling Hempoint - Hoekunit (zijgevel

Nadere informatie

Klimatiseringszones Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem

Klimatiseringszones Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem Algemene gegevens Bestandsnaam Projectomschrijving Opdrachtgever Omschrijving bouwwerk : 297959_Gier_EP.epg : Eiger : fam. de Gier : Eiger Adres : Melkweg 21 2971 VK Bleskensgraaf Volgnummer : 1 Berekeningstype

Nadere informatie

0,39. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen. Aanvraag omgevingsvergunning

0,39. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen. Aanvraag omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning van de Ligt_Adriaans - Optie 1 0,39 Algemene gegevens projectomschrijving variant Optie 1 straat / huisnummer / toevoeging Veldstraat 41 postcode / plaats 5751AA Deurne eigendom

Nadere informatie

MAROKKAANSE VERENIGING MASJID EL-FETH RAPPORTAGE EPG BEREKENING

MAROKKAANSE VERENIGING MASJID EL-FETH RAPPORTAGE EPG BEREKENING D-ins Behoort ta ll bij besluit advies van Burgem eester en Wethouders d a t u m : 21 nuari 2016 r eg.n r. : Z-HZ_WABO-2013-02590 b esl u i t : toekend Nam ens dezen, de m anager Vergunningen van de afdeling

Nadere informatie

Klimatiseringszones Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem warmte koeling systeem

Klimatiseringszones Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem warmte koeling systeem Algemene gegevens Dit is de uitdraai van een studieberekening. Deze berekening is niet bedoeld om in te dienen als aanvraag voor de omgevingsvergunning. Bestandsnaam : bouwnummer 5 - kopersoptie 27-9-2017.epg

Nadere informatie

6 persoons Lodge Bas Verdoorn, A vijftien B.V.

6 persoons Lodge Bas Verdoorn, A vijftien B.V. W15-0170 Lodges safarikpark Resort Beekse Bergen - 6 persoons Lodge Elek VV + WTW + E-boiler 1,29 Algemene gegevens projectomschrijving 6 persoons Lodge variant Elek VV + WTW + E-boiler straat / huisnummer

Nadere informatie

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 543 Vollenhovenkade - gebouw A exact 0,40 Algemene gegevens projectomschrijving variant gebouw A exact straat / huisnummer / toevoeging postcode / plaats bouwar categorie Energieprestatie Woningbouw aantal

Nadere informatie

Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] verwarmde zone compleet gebouw gemengd licht 47,50.

Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] verwarmde zone compleet gebouw gemengd licht 47,50. Contek - Nieuwbouw vakantiewoning dhr. A. Geelhoed Vrijstaande vakantiewoning 1,06 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouw vakantiewoning dhr. A. Geelhoed variant Vrijstaande vakantiewoning straat

Nadere informatie

Vabi Elements EPG. Beele Engineering Projectnummer: A EPG-berekening t.b.v. nieuwbouw fase 1

Vabi Elements EPG. Beele Engineering Projectnummer: A EPG-berekening t.b.v. nieuwbouw fase 1 Vabi Elements EPG 20160714_Beele v17.1_epg_screen_bouwaanvraag.vp Projectnummer: A.16.00012 EPG-berekening t.b.v. nieuwbouw fase 1 Berekend op: Gemaakt met: Vabi Elements 3.0.1.11484 Vabi rekenkern EPG

Nadere informatie

0,39. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. type verbrandingstoestel

0,39. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. type verbrandingstoestel Woonhuis Zutphenseweg Vorden - Vrijstaande woning 0,39 Algemene gegevens projectomschrijving variant Vrijstaande woning straat / huisnummer / toevoeging Zutphenseweg 71 postcode / plaats Vorden bouwar

Nadere informatie

0,89. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,89. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 14004-26 - onbekend 0,89 Algemene gegevens projectomschrijving variant onbekend straat / huisnummer / toevoeging Tijnjeweg 18 postcode / plaats 8457EL Gersloot bouwar 2017 renovatiear categorie Energieprestatie

Nadere informatie

Overige gebouwgegevens : Berekening op basis van vloerverwarming en lucht op begane grond(en) en atrium met luchtkussendak.

Overige gebouwgegevens : Berekening op basis van vloerverwarming en lucht op begane grond(en) en atrium met luchtkussendak. Algemene gegevens Bestandsnaam : F:\Relaties (rela)\giesbers (giwi)\giwi17 + 19 (AO) ID Leiden\05. Werkdocumenten K & R\EPG\ROC ID Leiden DO met atrium.epg Projectomschrijving : ROC ID Leiden Opdrachtgever

Nadere informatie

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Open verbrandingstoestellen. Aanvraag omgevingsvergunning

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Open verbrandingstoestellen. Aanvraag omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning VS_3 woningen postelstraat - Optie 1 - woning rechts 0,40 Algemene gegevens projectomschrijving variant Optie 1 - woning rechts straat / huisnummer / toevoeging van Postelstraat

Nadere informatie

STUDIEBEREKENING -- EMA variant Bouwbesluit_minimaal nodig.epg

STUDIEBEREKENING -- EMA variant Bouwbesluit_minimaal nodig.epg Algemene gegevens Dit is de uitdraai van een studieberekening. Deze berekening is niet bedoeld om in te dienen als aanvraag voor de omgevingsvergunning. Bestandsnaam : EMA variant Bouwbesluit_minimaal

Nadere informatie

Vabi Elements EPG. Airbus Oegstgeest

Vabi Elements EPG. Airbus Oegstgeest Vabi Elements EPG Projectnummer: 10.16.1317 Gebouw met montagehal, werkplaats en kantoren Berekend op: Gemaakt met: Vabi Elements 3.1.0.13596 Vabi rekenkern EPG 1.30 2/ 12 Algemene gegevens Projectnaam

Nadere informatie

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte

Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van. 29 april 2016. Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Zaaknummer 253720 Behoort bij besluit van het College van burgemeester en wethouders van Uden van 29 april 2016 Teamleider dienstverlening afdeling Ruimte Projectgegevens Projectnaam Nieuwbouw 2 seniorenwoningen

Nadere informatie

Vabi Elements EPG. Verbouwing boerderij deurne

Vabi Elements EPG. Verbouwing boerderij deurne Vabi Elements EPG 112-153.vp Projectnummer: 112-153 Berekend op: Gemaakt met: Vabi Elements 2.1.2.7156 Vabi rekenkern EPG 1.28 2/ 11 Algemene gegevens Projectnaam Projectnummer Bestandsnaam Omschrijving

Nadere informatie

Klimatiseringszones Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem warmte koeling systeem

Klimatiseringszones Omschrijving Transport medium Verwarmings- Koelsysteem Ventilatiesysteem warmte koeling systeem Algemene gegevens Bestandsnaam Projectomschrijving Opdrachtgever : -- Projectinformatie : : Het bouwen van 11 woningen : Het project bestaat uit 11 woningen met diverse typen. Er is een berekening gemaakt

Nadere informatie

x18 Comfort ing. M.H. Kloppers, MAX3D! tekenstudio. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

x18 Comfort ing. M.H. Kloppers, MAX3D! tekenstudio. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] Aanvraag omgevingsvergunning Barnyard Living - 20180418-9x18 Comfort -0,04 Algemene gegevens projectomschrijving 20180418-9x18 Comfort variant straat / huisnummer / toevoeging postcode / plaats Almere

Nadere informatie

0,24. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,24. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen Aanvraag aangepaste omgevingsvergunning 0172 Woerden - Waterwoning - Kavel 4A 0,24 Algemene gegevens projectomschrijving variant Kavel 4A straat / huisnummer / toevoeging postcode / plaats Woerden eigendom

Nadere informatie

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen Livinstyle - Vrijstaande woning 0,40 Algemene gegevens projectomschrijving variant Vrijstaande woning straat / huisnummer / toevoeging Duinweg 30a postcode / plaats 4356AS Oostkapelle bouwjaar 2015 categorie

Nadere informatie

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 0248 - Fam. Koning - incl. belemmeringen - Familie Koning 0,40 Algemene gegevens projectomschrijving variant Familie Koning straat / huisnummer / toevoeging postcode / plaats VOLENDAM bouwar 2017 renovatiear

Nadere informatie

Berekening energieprestatiecoëfficiënt. Project: Het Station Stationsplein te Abcoude

Berekening energieprestatiecoëfficiënt. Project: Het Station Stationsplein te Abcoude Berekening energieprestatiecoëfficiënt Project: Het Station Stationsplein te Abcoude Het Station Stationsplein te Abcoude I.o.v.: Stationsplein 3 BV Voetangelweg 9 1391 HJ Abcoude Bosch & van Oers bouwkundigen

Nadere informatie

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. type verbrandingstoestel

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. type verbrandingstoestel - onbekend 0,40 Algemene gegevens projectomschrijving variant onbekend straat / huisnummer / toevoeging Noordstraat 13 postcode / plaats 4361BK Westkapelle bouwjaar 2015 categorie Energieprestatie Woningbouw

Nadere informatie

EPG berekening. EPC Blok C = 0,69 1,00. Projectnaam : Projectnummer : Datum :

EPG berekening. EPC Blok C = 0,69 1,00. Projectnaam : Projectnummer : Datum : Projectnaam : Projectnummer : Datum : Herinrichting winkelcentrum "Kleyburgplein" - Blok C PR5229 22 april 2014 Tekening: BA d.d. 18 april 2014 Versie : v 1.0 Opdrachtgever : Brand BBA gemaakt door: PKE

Nadere informatie