Energiestudie equivalent opwekkingrendement externe warmtelevering Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiestudie equivalent opwekkingrendement externe warmtelevering Utrecht"

Transcriptie

1 Energiestudie equivalent opwekkingrendement externe warmtelevering Utrecht Gevolgen voor de energieprestatie van nieuwbouwwoningen conform eisen 2015 Rapportnummer D RA-001 d.d. 9 maart 2016

2 Energiestudie equivalent opwekkingrendement externe warmtelevering Utrecht Gevolgen voor de energieprestatie van nieuwbouwwoningen conform eisen 2015 o p d r a c h t g e v e r E n e c o W armte & Koude B. V. r a p p o r t n u m m e r D RA d a t u m 9 m a a rt r e f e r e n t i e J E / J E / / D RA v e r a n t w o o r d e l i j k e i r. J. A. E i j s a c k e r s o p s t e l l e r i r. J. A. E i j s a c k e r s j. e i j s a c k e r p e u t z. n l peutz bv, postbus 696, 2700 ar zoetermeer, , kvk , opdrachten volgens DNR 2011, lid NLingenieurs, btw NL B01, ISO-9001:2008 mook zoetermeer groningen düsseldorf dortmund berlijn leuven parijs lyon D RA-001 2

3 I n h o u d s o p g a v e 1 I n l e i d i n g 4 2 E n e r g i e p r e s t a t i e 5 3 R e g e l g e v i n g s i n d s O v e r z i c h t w i j z i g i n g e n E n e r g i e p r e s t a t i e i n c o m b i n a t i e m e t g e b i e d s m a a t r e g e l e n V a n g n e t 7 4 U i t g a n g s p u n t e n e n e r g i e s t u d i e 8 5 S a m e n v a t t i n g r e s u l t a t e n e n e r g i e s t u d i e G r o n d g e b o n d e n w o n i n g t y p e n B i j e e n E O R v a n 1, N o o d z a k e l i j k e E O R z o n d e r a a n v u l l e n d e m a a t r e g e l e n B i j e e n E O R v a n 1, B i j e e n g a s k e t e l A p p a r t e m e n t e n g e b o u w B i j e e n E O R v a n 1, N o o d z a k e l i j k e E O R z o n d e r a a n v u l l e n d e m a a t r e g e l e n B i j e e n E O R v a n 1, B i j e e n g a s k e t e l W e r k e l i j k e n e r g i e g e b r u i k C o n c l u s i e s G r o n d g e b o n d e n w o n i n g e n A p p a r t e m e n t e n g e b o u w To t s l o t 1 3 D RA-001 3

4 1 I n l e i d i n g In opdracht van Eneco Warmte & Koude te Rotterdam is een energiestudie uitgevoerd, waarbij het equivalent opwekkingsrendement (EOR) van de warmtelevering centraal staat. Voorliggende rapportage het betrekking op de bouwregelgeving voor nieuwbouw zoals deze geldt vanaf 1 januari Voor drie woningtypen is een studie verricht naar de energieprestatie. Hierbij is gevarieerd in het EOR van de warmtelevering en tevens een vergelijking gemaakt met een installatieconcept met een individuele gasketel. D RA-001 4

5 2 E n e r g i e p r e s t a t i e Sinds 15 december 1995 gelden er in Nederland eisen aan de energiezuinigheid van nieuwe gebouwen. Op deze datum is de zogeheten energieprestatie van gebouwen ingevoerd. De energieprestatie van een gebouw wordt uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). De EPC is de verhouding tussen het berekende primaire energiegebruik van het gebouw en het vastgestelde energiebudget. Met andere woorden: de verhouding tussen de hoeveelheid energie die je gebruikt gedeeld door de hoeveelheid energie die je mag gebruiken. Het energiegebruik van het gebouw wordt bepaald door het bouwkundige ontwerp, de thermische isolatie, de luchtdichtheid, het verwarmingssysteem, de opwekking van warmtapwater, het ventilatiesysteem, het toepassen van een zonnecollector of PV-panelen, enz. De bepaling van het energiebudget is eenvoudiger en hangt af van de vloeroppervlakte, het oppervlakte van de thermische schil en de eis voor de EPC uit het Bouwbesluit. Hierbij mogen grote woningen of woningen met veel dak- en geveloppervlakte meer energie gebruiken dan kleinere compacte woningen. De energieprestatie heeft betrekking op het zogeheten gebouwgebonden energiegebruik. Dat is het energiegebruik voor verwarmen, koelen, ventileren e.d. Het elektriciteitsgebruik van apparaten zoals televisies, wasmachines en vaatwassers, behoort niet tot het gebouwgebonden energiegebruik. Uitzondering is verlichting; daarvoor is een standaard (forfaitaire) waarde opgenomen in de energieprestatie. Een deel van de verlichting valt dus onder het gebouwgebonden energiegebruik. De EPC-eis is sinds 1995 periodiek aangescherpt. Bij de invoering was de eis 1,4 en momenteel is de eis 0,4. Het primaire doel is om de CO 2 -uitstoot van de gebouwde omgeving steeds verder te reduceren. Het reduceren van de CO 2 -uitstoot kan worden gerealiseerd in het gebouw zelf (op het perceel) of door maatregelen op wijk- of stadsniveau. De gedachte daarbij is dat het voor de reductie van de CO 2 -uitstoot niet uitmaakt waar deze wordt gerealiseerd. Alle CO 2 -reductie realiseren op het perceel is namelijk niet altijd mogelijk of wenselijk. Het Bouwbesluit 2012 biedt daarom de mogelijkheid dat een deel van de reductie wordt gerealiseerd op gebiedsniveau. D RA-001 5

6 3 R e g e l g e v i n g s i n d s O v e r z i c h t w i j z i g i n g e n Vanaf 1 januari 2015 zijn de eisen en regelgeving met betrekking tot energiegebruik van nieuwbouw woningen gewijzigd. Deze eisen zijn opgenomen in het Bouwbesluit Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste wijzigingen: Thermische isolatie gevels voor : 3,5 m 2 K/W vanaf : 4,5 m 2 K/W Thermische isolatie daken voor : 3,5 m 2 K/W vanaf : 6,0 m 2 K/W Energieprestatie van woningen voor : EPC 0,6 vanaf : EPC 0,4 3.2 E n e r g i e p r e s t a t i e i n c o m b i n a t i e m e t g e b i e d s m a a t r e g e l e n In het Bouwbesluit 2012 is een aanvullende eis opgenomen wanneer er sprake is van externe warmtelevering (zoals stadsverwarming). Bij externe warmtelevering kan in de EPCberekening niet meer worden gerekend met het opwekkingsrendement van een apparaat, zoals bijvoorbeeld een gasketel of een warmtepomp. In analogie daarmee wordt voor de externe warmtelevering een equivalent opwekkingsrendement (EOR) bepaald met de norm NVN Dit rendement kan hoger zijn dan 1,00 door bijvoorbeeld gebruik te maken van restwarmte of de gelijktijdige opwekking van warmte en elektriciteit. In het Bouwbesluit 2012 geldt voor externe warmtelevering een getrapte eis waarbij tweemaal moet worden getoetst aan een gestelde grenswaarde. De 1e trap houdt in dat de EPC-berekening met een gestandaardiseerd opwekkingsrendement van de warmtelevering moet voldoen aan een EPC-eis van 1,33 keer de Bouwbesluit-eis. Voor woonfuncties betekent dit 1,33 x 0,40 = 0,532. Dit gestandaardiseerde opwekkingsrendement voor de 1e trap is 1,00. De 2e trap houdt in dat de EPC-berekening met de verklaring conform NVN 7125 moet voldoen aan de reguliere EPC-eis van 0,40 voor woonfuncties. Hierbij wordt dus gebruik gemaakt van het hogere EOR van de externe warmtelevering. Wanneer geen verklaring conform NVN 7125 kan worden overlegd, geldt de forfaitaire waarde voor de 2e trap EOR van 1,10. D RA-001 6

7 3.3 V a n g n e t Bij het realiseren van de energieprestatie-eis heeft de ontwerper een grote keuzevrijheid. Bij toepassing van bijvoorbeeld veel glas in de gevel kan worden gekozen voor het toepassen van triple glas waardoor het warmteverlies wordt beperkt, of voor een verwarmingsinstallatie met een hoog opwekkingsrendement of voor het plaatsen van extra PV-panelen. Deze keuzevrijheid is een belangrijk uitgangspunt van de energieprestatienorm. Echter, bij te veel keuzevrijheid kunnen ongewenste effecten optreden. Zo zou een verwarmingsinstallatie met een heel hoog opwekkingsrendement kunnen leiden tot een zeer matige thermische isolatie. Om deze ongewenste effecten te voorkomen zijn zogenaamde vangnetartikelen opgenomen in het Bouwbesluit. Dit zijn onder andere de minimale eisen voor de thermische isolatie van de gebouwschil. Een ander vangnetartikel is de getrapte eis voor de EPC wanneer er sprake is van gebiedsmaatregelen, zoals hierboven omschreven. D RA-001 7

8 4 U i t g a n g s p u n t e n e n e r g i e s t u d i e Om het effect van een veranderend equivalent opwekkingsrendement van de warmtelevering op de energieprestatie inzichtelijk te maken, zijn voor drie verschillende gebouwtypen berekeningen gemaakt. De volgende type gebouwen worden onderscheiden in deze energiestudie: A. Grondgebonden tussenwoning (124 m 2 ) B. Grondgebonden hoekwoning (124 m 2 ) C. Appartementengebouw, 10 verdiepingen, 60 appartementen (74 tot 78 m 2 ) Onderstaande eisen voor de EPC zijn van kracht: EPC met gestandaardiseerd opwekkingsrendement warmtelevering (1e trap) 0,532 EPC met NVN 7125-verklaring warmtelevering (2e trap) 0,40 Enkele belangrijke uitgangspunten zijn: Thermische isolatie gevels Rc 4,5 m 2 K/W (minimale eis Bouwbesluit) Thermische isolatie dak Rc 6,0 m 2 K/W (minimale eis Bouwbesluit) Thermische isolatie vloer Rc 4,5 m 2 K/W 1 Thermische isolatie ramen: U 1,30 W/m 2 K Vraaggestuurd ventilatiesysteem met natuurlijke toevoer en mechanische afvoer PV-panelen op het dak (alleen bij het appartementengebouw) Een volledige overzicht van de bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten is opgenomen in bijlage 1. Hierin zijn ook de berekeningsresultaten opgenomen. Er is gevarieerd in het equivalente opwekkingsrendement waarbij de volgende waarden zijn gehanteerd: EOR = 1,00: gestandaardiseerd rendement van de 1e trap EOR = 1,10: forfaitaire rendement van de 2e trap bij ontbreken NVN 7125-verklaring EOR = 1,25 EOR = 1,325 EOR = 1,775: komt overeen met de ingetrokken NVN 7125-verklaring van Eneco in Utrecht Er is gebruik gemaakt van rekensoftware Uniec 2.2 welke gebaseerd is op de normen NEN 7120, NEN 8088 en NVN 7125 zoals die vanaf 1 januari 2015 van kracht zijn. Indien de benodigde EPC niet wordt behaald dan worden aanvullende opties geformuleerd met daarbij een meerkostenraming op basis van kentallen (prijspeil 2015, exclusief BTW). 1 De minimale eis in het Bouwbesluit 2012 voor vloeren is Rc 3,5 m 2 K/W. Omdat het relatief eenvoudig is de vloer beter te isoleren dan deze minimale eis, is er voor gekozen een waarde van Rc 4,5 m 2 K/W aan te houden. Dit sluit ook beter aan bij de huidige bouwpraktijk. D RA-001 8

9 5 S a m e n v a t t i n g r e s u l t a t e n e n e r g i e s t u d i e 5.1 G r o n d g e b o n d e n w o n i n g t y p e n Bij een EOR v an 1, De uitgangspunten voor de EPC-berekening van beide grondgebonden woningtype zijn zo gekozen dat zowel wordt voldaan aan de 1e trap als aan de 2e trap bij een EOR van 1,775. Onder deze condities zijn sinds 1 januari 2015 omgevingsvergunningen bouwen ingediend en afgegeven in Utrecht. Zoals in onderstaande tabellen zichtbaar is, voldoen beide woningtypen niet aan de eisen voor de 2e trap bij een lagere EOR. t5.1 Resultaten energieprestatie grondgebonden tussenwoning EPC EOR Voldoet 1e trap? Voldoet 2e trap? 0,49 1,00 ja - 0,45 1,10 - nee 0,42 1,25 - nee 0,40 1,325 - ja 0,34 1,775 - ja t5.2 Resultaten energieprestatie grondgebonden hoek EPC EOR Voldoet 1e trap? Voldoet 2e trap? 0,52 1,00 ja - 0,48 1,10 - nee 0,45 1,25 - nee 0,43 1,325 - nee 0,36 1,775 - ja N o o d z a k e l i j k e E O R z o n d e r a a n v u l l e n d e m a a t r e g e l e n Bij de volgende EOR's wordt nog juist voldaan aan de eis voor de 2e trap, zonder aanvullende maatregelen: tussenwoning: EOR = 1,325 hoekwoning: EOR = 1, B i j e e n E O R v a n 1, 2 5 Om aan de eis van de 2e trap te voldoen bij een EOR van 1,25 is onderzocht welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn. D RA-001 9

10 Voor de tussenwoning zijn dat: óf verticale douchewarmtewisselaar óf 1,6 m 2 PV-paneel óf uitbreiding met drie extra CO 2 -sensoren voor het vraaggestuurde ventilatiesysteem (gezoneerd) Voor de hoekwoning zijn dat: óf verticale douchewarmtewisselaar óf 3,2 m2 PV-paneel De meerkosten bedragen voor de tussenwoning tussen circa 700 en 1100 euro en voor de hoekwoning tussen circa 700 en 1200 euro. Uiteraard kunnen ook andere maatregelen worden genomen om te voldoen aan de EPC-eis Bij een ga sk etel Dezelfde woningtypes met een gasketel voldoen, met dezelfde uitgangspunten, niet aan de EPC-eis. Dat komt omdat het opwekkingsrendement van gasketels voor zowel verwarming als warmtapwater lager is ten opzichte van externe warmtelevering. Bij toepassing van een zeer zuinige gasketel is voor de tussenwoning is een verticale douchewarmtewisselaar benodigd en voor de hoekwoning een verticale douchewarmte - wisselaar én 3,2 m 2 PV-panelen op het dak. De meerkosten bedragen voor de tussenwoning circa 700 euro en voor de hoekwoning circa 1900 euro. 5.2 A p p a r t e m e n t e n g e b o u w Bij een EOR v an 1, De uitgangspunten voor de EPC-berekening van het woongebouw zijn zo gekozen dat zowel wordt voldaan aan de 1e trap als aan de 2e trap bij een EOR van 1,775. Op het dak zijn 72 m 2 PV-panelen voorzien. Onder deze condities zijn sinds 1 januari 2015 omgevingsvergunningen bouwen ingediend en afgegeven in Utrecht. Zoals in onderstaande tabel zichtbaar is, voldoet het woongebouw niet aan de eisen voor de 2e trap bij een lagere EOR. D RA

11 t5.3 Resultaten energieprestatie appartementengebouw EPC EOR Voldoet 1e trap? Voldoet 2e trap? 0,53 1,00 ja - 0,49 1,10 - nee 0,45 1,25 - nee 0,43 1,325 - nee 0,35 1,775 - ja N o o d z a k e l i j k e E O R z o n d e r a a n v u l l e n d e m a a t r e g e l e n Bij de volgende EOR wordt nog juist voldaan aan de eis voor de 2e trap, zonder aanvullende maatregelen: appartementengebouw: EOR = 1, B i j e e n E O R v a n 1, 2 5 Om aan de eis van de 2e trap te voldoen bij een EOR van 1,25 is onderzocht welke aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn: óf douchegoot warmtewisselaar óf extra 72 m 2 PV-panelen óf zonwering op zonbelaste gevels zonder beschaduwing in combinatie met verbeterde luchtdichtheid De meerkosten bedragen voor de eerste twee maatregelen respectievelijk 700 en 525 euro per appartement. De derde maatregel is duurder en kost per appartement circa 1500 euro. Deze maatregel is informatief opgenomen in de rapportage om aan te tonen dat ook met het toepassen van zonwering de EPC kan worden verlaagd. Uiteraard kunnen ook andere maatregelen worden genomen om te voldoen aan de EPC-eis Bij een ga sk etel Hetzelfde appartementengebouw met gasketels voldoet, met dezelfde uitgangspunten, niet aan de EPC-eis. Dat komt omdat het opwekkingsrendement van gasketels voor zowel verwarming als warmtapwater lager is ten opzichte van externe warmtelevering. Bij toepassing van een zeer zuinige gasketel zijn op het dak aanvullend 240 m 2 PV-panelen noodzakelijk om te voldoen aan de EPC-eis van 0,40. De meerkosten bedragen circa 850 euro per appartement. D RA

12 6 We r k e l i j k e n e r g i e g e b r u i k Zoals eerder gesteld, is het doel van de energieprestatieregelgeving het reduceren van de CO 2 -uitstoot van de bebouwde omgeving. Het is een effectief beleidsinstrument dat met succes sinds 1995 voor nieuw te bouwen gebouwen wordt ingezet. De rekenmethode voor de energieprestatie is echter niet bedoeld en geschikt om het werkelijke energiegebruik van een gebouw te berekenen. Hiervoor worden de volgende redenen gegeven. De methode is een zogeheten statisch rekenmodel. Dit houdt in dat er geen rekening wordt gehouden met processen die zich in de loop van de tijd ontwikkelen. Zo wordt voor de buitentemperatuur van een maand slechts één temperatuur aangehouden. De dynamische cyclus waarbij het 's nachts kouder is dan overdag, ontbreekt. Ook met andere meteorologische verschijnselen zoals zon, wind, bewolking, luchtvochtigheid e.d. wordt statisch gerekend. Er wordt geen rekening gehouden met de locatie in Nederland (kust, binnenland, stad, platteland). De bewoners van een woning hebben een zeer grote invloed op het energiegebruik. Denk daarbij aan de gewenste binnentemperatuur, hoe lang er wordt gedoucht, het regelen van het ventilatiesysteem, technisch onderhoud van individuele installaties (gasketels, balansventilatie-units), het openen van ramen, hoeveelheid elektrische apparatuur en het gebruik daarvan, het aantal bewoners en de aanwezigheid in de woning e.d. In de rekenmethode liggen al deze parameters min of meer vast. Zo is de binnentemperatuur statisch en dus voor iedereen gelijk. De hoeveelheid warmtapwater hangt af van de oppervlakte van de woning en niet van het aantal bewoners. De aanwezigheid in de woning staat ook altijd vast. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen bewoners die de hele dag thuis zijn en bewoners die overdag van huis zijn. Bovenstaande punten en zo zijn er nog meer zijn de reden dat het niet mogelijk is om met de rekenmethode voor de energieprestatie een uitspraak te doen over het werkelijke, te verwachten energiegebruik van de woningen. Derhalve zal geen uitspraak worden gedaan over het energiegebruik en bijbehorende kosten. Het energiegebruik zoals bepaald door de energieprestatienorm is informatief wel vermeld in bijlage 1. D RA

13 7 C o n c l u s i e s Voor een drietal woningtypes (twee grondgebonden en één appartementengebouw) zijn EPC-berekeningen gemaakt. Er is daarbij uitgegaan van de eisen zoals ze gelden vanaf 1 januari 2015 en van gebruikelijke bouwkundige en installatietechnische uitgangspunten. Er is gevarieerd in het equivalente opwekkingsrendement van de externe warmtelevering. 7.1 G r o n d g e b o n d e n w o n i n g e n Beide grondgebonden woningtypen (tussenwoning en hoekwoning) voldoen, met de gekozen uitgangspunten, bij het hoogste equivalent opwekkingsrendement voor externe warmtelevering aan de EPC-eisen. Om bij een lager equivalent opwekkingsrendement van 1,25 te voldoen aan de EPC-eisen zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. De kosten daarvan bedragen tussen circa 700 en 1200 euro per woning. Wanneer de woningen voorzien waren geweest van een zeer zuinige gasketel, waren ook aanvullende maatregelen noodzakelijk. De kosten daarvan bedragen tussen circa 700 en 1900 euro per woning. 7.2 A p p a r t e m e n t e n g e b o u w Het appartementengebouw voldoet, met de gekozen uitgangspunten, bij het hoogste equivalent opwekkingsrendement voor externe warmtelevering aan de EPC-eisen. Om bij een lager equivalent opwekkingsrendement van 1,25 te voldoen aan de EPC-eisen zijn aanvullende maatregelen noodzakelijk. De kosten daarvan bedragen tussen circa 525 en 1500 euro per appartement. Wanneer de appartementen voorzien waren geweest van een zeer zuinige gasketel, waren ook aanvullende maatregelen noodzakelijk. De kosten daarvan bedragen circa 850 per appartement. 7.3 T o t s l o t Een hoog equivalent opwekkingsrendement van de externe warmtelevering resulteert in een EPC die (veel) lager dan de eis van 0,40. Het is echter niet mogelijk om de woning slechter te maken vanwege de minimale eisen voor thermische isolatie zoals omschreven in het Bouwbesluit 2012 en het gelimiteerde aandeel van gebiedsmaatregelen. Dit rapport bevat 13 pagina's, 1 bijlage. Zoetermeer, D RA

14 B i j l a g e 1 R e k e n r e s u l t a t e n e n e r g i e s t u d i e D RA

15 A. G r o n d g e b o n d e n t u s s e n w o n i n g U i t g a n g s p u n t e n Omschrijving Aantal bouwlagen: 3 Verwarmd oppervlakte: 124 m 2 Dak op N- en Z-oriëntatie Bruto dakoppervlakte: ca. 70 m 2 Bouwkundig Thermische schil uitwendig dichte delen: vloer Rc=4,5, gevel Rc= 4,5, dak Rc = 6 m 2 K/W Thermische schil transparante delen: gemiddelde U = 1,30 W/m 2 K (HR ++ -glas, goede kozijnen) Voordeur U = 1,10 W/m 2 K Lineaire koudebruggen: plusniveau Infiltratie: q v;10 = 0,40 dm 3 /s.m 2 Installatietechnisch Verwarming en warmtapwater: afhankelijk van de variant Warmteafgifte woonkamer: vloerverwarming Douche WTW: geen Ventilatiesysteem: vraaggestuurde ventilatie systeem C, natuurlijke toevoer met winddrukgeregelde ventilatieroosters, vraaggestuurde mechanische afvoer met gelijkstroom ventilator, CO2-sensor in de woonkamer (Duco Comfort System met Duco ZR-roosters) PV-panelen: 0 m 2 op dak, zwak geventileerd, 45 graden op Z, 180 Wp/m 2 V a r i a n t A 1 I n d i v i d u e l e g a s k e t e l Wijzigingen/aanvullingen ten opzichte van de uitgangspunten: Verwarming en warmtapwater: gasgestookt HR107 en HRww (Atag A244EC met HTverklaring) Douche WTW: verticale douchepijp WTW 2,1 m (Heitech Technea DWTW-V3) Energieprestatie EPC = 0,40 (voldoet) Gebouwgebonden aardgas (exclusief koken): 551 m kwh Meerkosten ten opzichte van de uitgangspunten (exclusief warmteopwekking) Totaal: 700,- D RA

16 V a r i a n t A 2 I n d i v i d u e l e e x t e r n e w a r m t e a f g i f t e Wijzigingen/aanvullingen ten opzichte van de uitgangspunten: Verwarming en warmtapwater: individuele warmtelevering, afleverset met bemetering, met circulatiepomp. Energieprestatie EPC = 0,49 bij EOR = 1,00 (1e trap, voldoet) EPC = 0,45 bij EOR = 1,10 (2e trap, voldoet niet) EPC = 0,42 bij EOR = 1,25 (2e trap, voldoet niet) EPC = 0,40 bij EOR = 1,325 (2e trap, voldoet) EPC = 0,34 bij EOR = 1,775 (2e trap, voldoet) Gebouwgebonden warmte (bij EOR = 1,00): 24 GJ 986 kwh O p t i e s o m t e v o l d o e n a a n d e E P C - e i s b i j E O R v a n 1, 2 5 Alleen bij een EOR van 1,775 en 1,325 wordt voldaan aan de EPC-eis van 0,40. Om bovenstaand ontwerp te laten voldoen bij een EOR van 1,25, kunnen de volgende maatregelen worden genomen. O p t i e A D o u c h e w a r m t e t e r u g w i n n i n g Wijzigingen/aanvullingen ten opzichte van variant A2: Douche WTW: verticale douchepijp WTW 2,1 m (Heitech Technea DWTW-V3) Energieprestatie EPC = 0,43 bij EOR = 1,00 (1e trap, voldoet) EPC = 0,40 bij EOR = 1,10 (2e trap, voldoet) EPC = 0,37 bij EOR = 1,25 (2e trap, voldoet) EPC = 0,36 bij EOR = 1,325 (2e trap, voldoet) EPC = 0,30 bij EOR = 1,775 (2e trap, voldoet) Gebouwgebonden warmte (bij EOR = 1,00): 24 GJ 986 kwh Meerkosten ten opzichte van variant A2 (exclusief warmteopwekking) Totaal: 700,- D RA

17 O p t i e A P V- p a n e l e n Wijzigingen/aanvullingen ten opzichte van variant A2: PV-panelen: 1,6 m 2 op dak, zwak geventileerd, 45 graden op Z, 180 Wp/m 2 Energieprestatie EPC = 0,45 bij EOR = 1,00 (1e trap, voldoet) EPC = 0,41 bij EOR = 1,10 (2e trap, voldoet niet) EPC = 0,38 bij EOR = 1,25 (2e trap, voldoet) EPC = 0,36 bij EOR = 1,325 (2e trap, voldoet) EPC = 0,30 bij EOR = 1,775 (2e trap, voldoet) Gebouwgebonden warmte (bij EOR = 1,00): Opgewekte elektriciteit: 24 GJ 986 kwh 289 kwh Meerkosten ten opzichte van variant A2 (exclusief warmteopwekking) Totaal: 900,- O p t i e A V r a a g g e s t u u r d e v e n t i l a t i e a l l e v e r b l i j f s r u i m t e n Wijzigingen/aanvullingen ten opzichte van variant A2: Ventilatiesysteem: vraaggestuurde ventilatie systeem C, natuurlijke toevoer met winddrukgeregelde ventilatieroosters, vraaggestuurde mechanische afvoer met gelijkstroom ventilator, CO 2 -sensors in alle verblijfsruimten (Duco Comfort System Plus met Duco ZR-roosters) Energieprestatie EPC = 0,47 bij EOR = 1,00 (1e trap, voldoet) EPC = 0,43 bij EOR = 1,10 (2e trap, voldoet) EPC = 0,40 bij EOR = 1,25 (2e trap, voldoet) EPC = 0,38 bij EOR = 1,325 (2e trap, voldoet) EPC = 0,32 bij EOR = 1,775 (2e trap, voldoet) Gebouwgebonden warmte (bij EOR = 1,00): Opgewekte elektriciteit: 22 GJ 957 kwh 0 kwh Meerkosten ten opzichte van variant A2 (exclusief warmteopwekking) Totaal: 1.100,- D RA

18 B. G r o n d g e b o n d e n h o e k w o n i n g U i t g a n g s p u n t e n Omschrijving Aantal bouwlagen: 3 Verwarmd oppervlakte: 124 m 2 Dak op N- en Z-oriëntatie Bruto dakoppervlakte: ca. 70 m 2 Bouwkundig Thermische schil uitwendig dichte delen: vloer Rc=4,5, gevel Rc= 4,5, dak Rc = 6 m 2 K/W Thermische schil transparante delen: gemiddelde U = 1,30 W/m 2 K (HR ++ -glas, goede kozijnen) Voordeur U = 1,10 W/m 2 K Lineaire koudebruggen: plusniveau Infiltratie: q v;10 = 0,40 dm 3 /s.m 2 Installatietechnisch Warmteafgifte woonkamer: vloerverwarming Douche WTW: geen Ventilatiesysteem: vraaggestuurd ventilatie systeem C, natuurlijke toevoer winddrukgeregelde ventilatieroosters, vraaggestuurde mechanische afvoer met gelijkstroom ventilator (Duco Comfort System) PV-panelen: 0 m 2 op dak, zwak geventileerd, 45 graden op Z, 180 Wp/m 2 V a r i a n t B 1 I n d i v i d u e l e g a s k e t e l Wijzigingen ten opzichte van de uitgangspunten: Verwarming en warmtapwater: gasgestookt HR107 en HRww (Atag A244EC met HTverklaring) Douche WTW: verticale douchepijp WTW 2,1 m (Heitech Technea DWTW-V3) PV-panelen: 3,2 m 2 op dak, zwak geventileerd, 45 graden op Z, 180 Wp/m 2 Energieprestatie EPC = 0,38 (voldoet) Gebouwgebonden aardgas (exclusief koken): 669 m kwh Opgewekte elektriciteit: 514 kwh D RA

19 Meerkosten ten opzichte van de uitgangspunten (exclusief warmteopwekking) Totaal: 1.900,- V a r i a n t B 2 I n d i v i d u e l e e x t e r n e w a r m t e a f g i f t e Wijzigingen ten opzichte van de uitgangspunten: Verwarming en warmtapwater: individuele warmtelevering, afleverset met bemetering, met circulatiepomp. Energieprestatie EPC = 0,52 bij EOR = 1,00 (1e trap, voldoet) EPC = 0,48 bij EOR = 1,10 (2e trap, voldoet niet) EPC = 0,45 bij EOR = 1,25 (2e trap, voldoet niet) EPC = 0,43 bij EOR = 1,325 (2e trap, voldoet niet) EPC = 0,36 bij EOR = 1,775 (2e trap, voldoet) Gebouwgebonden warmte (bij EOR = 1,00): 28 GJ kwh O p t i e s o m t e v o l d o e n a a n d e E P C - e i s b i j E O R v a n 1, 2 5 Alleen bij een EOR van 1,775 wordt voldaan aan de EPC-eis van 0,40. Om bovenstaand ontwerp te laten voldoen bij een EOR van 1,25, kunnen de volgende maatregelen worden genomen. O p t i e B D o u c h e w a r m t e t e r u g w i n n i n g Wijzigingen ten opzichte van variant B2: Douche WTW: verticale douchepijp WTW 2,1 m (Heitech Technea DWTW-V3) Energieprestatie EPC = 0,47 bij EOR = 1,00 (1e trap, voldoet) EPC = 0,44 bij EOR = 1,10 (2e trap, voldoet niet) EPC = 0,40 bij EOR = 1,25 (2e trap, voldoet) EPC = 0,39 bij EOR = 1,325 (2e trap, voldoet) EPC = 0,33 bij EOR = 1,775 (2e trap, voldoet) Gebouwgebonden warmte (bij EOR = 1,00): 28 GJ kwh D RA

20 Meerkosten ten opzichte van variant B2 (exclusief warmteopwekking) Totaal: 700,- O p t i e B P V- p a n e l e n Wijzigingen ten opzichte van variant B2: PV-panelen: 3,2 m 2 op dak, zwak geventileerd, 45 graden op Z, 180 Wp/m 2 Energieprestatie EPC = 0,46 bij EOR = 1,00 (1e trap, voldoet) EPC = 0,42 bij EOR = 1,10 (2e trap, voldoet niet) EPC = 0,38 bij EOR = 1,25 (2e trap, voldoet) EPC = 0,37 bij EOR = 1,325 (2e trap, voldoet) EPC = 0,29 bij EOR = 1,775 (2e trap, voldoet) Gebouwgebonden warmte (bij EOR = 1,00): Opgewekte elektriciteit: 28 GJ kwh 514 kwh Meerkosten ten opzichte van variant B2 (exclusief warmteopwekking) Totaal: 1.200,- D RA

21 C. A p p a r t e m e n t e n g e b o u w U i t g a n g s p u n t e n Omschrijving Aantal woningen: 60 Aantal bouwlagen: 11 Woningontsluiting via inpandige kern met liften en trappenhuizen Verwarmd oppervlakte: 4580 m 2 Balkons op O- en W-gevel Glaspercentage: 40% van bruto buitengevel Glas op O- en W-gevel voor 50% beschaduwd door overstek (balkons) Bruto dakoppervlakte: ca. 450 m 2 Bouwkundig Thermische schil uitwendig dichte delen: gevel Rc = 4,5, dak Rc = 6 m 2 K/W Thermisch schil inwendig (vloer naar bergingen), Rc =4,5 m 2 K/W Thermische schil transparante delen: gemiddelde U = 1,30 W/m 2 K (HR ++ -glas, goede kozijnen) Deuren gemiddeld U = 1,30 W/m 2 K Infiltratie: q v;10 = 0,40 dm 3 /s.m 2 Installatietechnisch Verwarming en warmtapwater: afhankelijk van de variant Warmteafgifte woonkamer: HT eco (Jaga low H 2 O) Douche WTW: geen Ventilatiesysteem: vraaggestuurde ventilatie systeem C, natuurlijke toevoer met winddrukgeregelde ventilatieroosters, vraaggestuurde mechanische afvoer met gelijkstroom ventilator, CO 2 -sensors in alle verblijfsruimten (Duco Comfort System Plus met Duco ZR-roosters) PV-panelen: 0 m 2 op dak, sterk geventileerd, 30 graden op Z, 180 Wp/m 2 V a r i a n t C 1 I n d i v i d u e l e g a s k e t e l Wijzigingen ten opzichte van de uitgangspunten: Verwarming en warmtapwater: Intergas verwarmingsketel HReco 30 PV-panelen: 240 m 2 op dak, sterk geventileerd, 30 graden op Z, 180 Wp/m 2 Energieprestatie EPC = 0,40 D RA

22 totaal Gebouwgebonden aardgas (exclusief koken): m kwh Opgewekte elektriciteit: kwh Meerkosten per appartement ten opzichte van de uitgangspunten (exclusief warmteopwekking) Totaal: 850,-- V a r i a n t C 2 I n d i v i d u e l e e x t e r n e w a r m t e a f g i f t e Wijzigingen ten opzichte van de uitgangspunten: Verwarming en warmtapwater: individuele warmtelevering, afleverset met bemetering, zonder circulatiepomp. PV-panelen: 72 m 2 op dak, sterk geventileerd, 30 graden op Z, 180 Wp/m 2 Energieprestatie EPC = 0,53 bij EOR = 1,00 (1e trap, voldoet) EPC = 0,49 bij EOR = 1,10 (2e trap, voldoet niet) EPC = 0,45 bij EOR = 1,25 (2e trap, voldoet niet) EPC = 0,43 bij EOR = 1,325 (2e trap, voldoet niet) EPC = 0,35 bij EOR = 1,775 (2e trap, voldoet) Gebouwgebonden warmte (bij EOR = 1,00): Opgewekte elektriciteit: GJ kwh kwh Meerkosten per appartement ten opzichte van de uitgangspunten (exclusief warmteopwekking) Totaal: 275,- O p t i e s o m t e v o l d o e n a a n d e E P C - e i s b i j E O R v a n 1, 2 5 Alleen bij een EOR van 1,775 wordt voldaan aan de EPC-eis van 0,40. Om bovenstaand ontwerp te laten voldoen bij een EOR van 1,25, kunnen de volgende maatregelen worden genomen. O p t i e C D o u c h e w a r m t e t e r u g w i n n i n g Wijzigingen ten opzichte van de variant C2: Douche WTW: douchegoot WTW (DDS model 900/4 DW) D RA

23 Energieprestatie EPC = 0,47 bij EOR = 1,00 (1e trap, voldoet) EPC = 0,44 bij EOR = 1,10 (2e trap, voldoet niet) EPC = 0,40 bij EOR = 1,25 (2e trap, voldoet) EPC = 0,39 bij EOR = 1,325 (2e trap, voldoet) EPC = 0,32 bij EOR = 1,775 (2e trap, voldoet) Gebouwgebonden warmte (bij EOR = 1,00): 883 GJ kwh Opgewekte elektriciteit: kwh Meerkosten per appartement ten opzichte van de variant C2 (exclusief warmteopwekking) Totaal: 700,- O p t i e C E x t r a P V- p a n e l e n Wijzigingen ten opzichte van de variant C2: PV-panelen: 144 m 2 op dak, sterk geventileerd, 30 graden op Z, 180 Wp/m 2 (dus 72 m 2 extra t.o.v. variant C2) Energieprestatie EPC = 0,48 bij EOR = 1,00 (1e trap, voldoet) EPC = 0,44 bij EOR = 1,10 (2e trap, voldoet niet) EPC = 0,40 bij EOR = 1,25 (2e trap, voldoet) EPC = 0,38 bij EOR = 1,325 (2e trap, voldoet) EPC = 0,31 bij EOR = 1,775 (2e trap, voldoet) Gebouwgebonden warmte (bij EOR = 1,00): Opgewekte elektriciteit: GJ kwh kwh Meerkosten per appartement ten opzichte van de variant C2 (exclusief warmteopwekking) Totaal: 525,- O p t i e C B u i t e n z o n w e r i n g, l u c h t d i c h t b o u w e n Wijzigingen ten opzichte van de variant C2: Zonwering: onbeschaduwde transparante delen op O-, Z- en W-gevel voorzien van buitenzonwering. Infiltratie: verbeterde luchtdichtheid, q v;10 = 0,23 dm 3 /sm 2 D RA

24 Energieprestatie EPC = 0,48 bij EOR = 1,00 (1e trap, voldoet) EPC = 0,44 bij EOR = 1,10 (2e trap, voldoet niet) EPC = 0,40 bij EOR = 1,25 (2e trap, voldoet) EPC = 0,39 bij EOR = 1,325 (2e trap, voldoet) EPC = 0,31 bij EOR = 1,775 (2e trap, voldoet) Gebouwgebonden warmte (bij EOR = 1,00): Opgewekte elektriciteit: GJ kwh kwh Meerkosten per appartement ten opzichte van de variant C2 (exclusief warmteopwekking) Totaal: 1.500,-- D RA

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten

Concepten EPC 0.4. Bouwkundige uitgangspunten Concepten EPC 0.4 Om een EPC 0.4 te realiseren voor de referentiewoningen zijn er verschillende concepten ontwikkeld die onderling verschillen op de wijze van ventileren en verwarmen. Aan de basis van

Nadere informatie

DUCO SEMINARS 2015. Natuurlijk naar nul-op-de-meter. juni 2015 Jérôme Eijsackers

DUCO SEMINARS 2015. Natuurlijk naar nul-op-de-meter. juni 2015 Jérôme Eijsackers AKOESTIEK EN BOUWFYSICA LAWAAIBEHEERSING MILIEUTECHNOLOGIE BRANDVEILIGHEID DUCO SEMINARS 2015 Natuurlijk naar nul-op-de-meter juni 2015 Jérôme Eijsackers auteur ZOETERMEER - MOOK - GRONINGEN - DÜSSELDORF

Nadere informatie

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?,

EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, EPC 0,8: Over welke woningen en installatieconcepten hebben we het?, ir. F.W. (Freek) den Dulk Nieuwe eis per 1 januari 2006 EPC 0,8 Herziening norm: NEN 5128:2004 Energieprestatie van woonfuncties en

Nadere informatie

EP woonfuncties en woongebouwen

EP woonfuncties en woongebouwen NEN, NPR 5129 EP woonfuncties en woongebouwen ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving : Nieuwbouw 3 woningen Vreeswijk (Nieuwegein) Bestandsnaam : G:\Projecten BHA\projekten 2010\xxxx - 3 woningen Wilhelminastraat

Nadere informatie

Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] 736 woongeb. 26 app Halfweg - Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren F2 0,79 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouw 26 appartementen te Halfweg - App 26 toren variant F2 straat /

Nadere informatie

ENERGIEBEHOEFTE WONINGBOUW

ENERGIEBEHOEFTE WONINGBOUW ENERGIEBEHOEFTE WONINGBOUW In t Hart van de Bouw ENERGIEBEHOEFTE WONINGBOUW Nederlandse Isolatie Industrie Postbus 8408 3503 RK UTRECHT 030-6623266 Vertegenwoordigd door: de heer ir. E. Las Nieman Raadgevende

Nadere informatie

ZEN en BENG Nieuwe inzichten over bijna energieneutrale woningen

ZEN en BENG Nieuwe inzichten over bijna energieneutrale woningen ZEN en BENG Nieuwe inzichten over bijna energieneutrale woningen Ir. Harm Valk Nieman Groep Platform ZEN 22 maart 2016 Routekaart BENG 22-3-2016 2 BENG Drie indicatoren Lijkt op de PHPP 1. Energiebehoefte

Nadere informatie

Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 12-07-331 appartementen Voorthuizen - appartementen basis 0,60 Algemene gegevens projectomschrijving appartementen variant basis adres postcode / plaats bouwar categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden

Nadere informatie

appartementwoningen E/E = 0.887

appartementwoningen E/E = 0.887 Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\WORKSD~1\REFERE~1\OPGELE~1\AFROND~1\RESULT~1\EMG&BE~1\EMG\APPA... Projectomschrijving : appartementwoningen Omschrijving bouwwerk : AgentschapNL referentiewoningen

Nadere informatie

Energieprestatie van gebouwen

Energieprestatie van gebouwen Energieprestatie van gebouwen NEN 7120 en energieconcepten 2012 ing. Lars van de Kamp Nieman Raadgevende Ingenieurs Eerste ervaring NEN 7120 NEN 7120 Een verzwaring? Voor en nadelen standaard rijtjeswoning

Nadere informatie

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen

Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Slimme keuzes voor woningconcepten met warmtepompen Interactie tussen gevelisolatie, ventilatiesystemen en capaciteit warmtepompsystemen Per 1 januari 2015 worden de EPCeisen aangescherpt. Voor woningen

Nadere informatie

metselwerk N 23.80 5.00 90 minimaal ramen N 9.20 1.00 90 0.60 geen minimaal

metselwerk N 23.80 5.00 90 minimaal ramen N 9.20 1.00 90 0.60 geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\resultaten EMG BENG\EMG & BENG resultaten\beng\appartementen\appartement

Nadere informatie

Woningen met EPC ( 0,8

Woningen met EPC ( 0,8 Een initiatief van in samenwerking met 1 Woningen met EPC ( 0,8 Toelichting wijzigingen en bouwkundige aandachtspunten en duurzame energie - ontwerp- en adviesbureau BNA ir. F.W. den Dulk (Freek) 2 1 Onderwerpen

Nadere informatie

Omschrijving. EPC 0-woning Leek, Groningen, Projectsamenvatting

Omschrijving. EPC 0-woning Leek, Groningen, Projectsamenvatting EPC 0-woning Leek, Groningen, 2009 Omschrijving Deze demonstratiewoning voor duurzaam, energieneutraal en levensloopbestendig bouwen met zijn EPC = 0, gebruik van zonne-energie en aardwarmte en gebruik

Nadere informatie

Basic Concept. Woning EPC. R c vloer = 3,5 m 2 K/W R c gevel = 4,5 m 2 K/W R c dak = 6,0 m 2 K/W

Basic Concept. Woning EPC. R c vloer = 3,5 m 2 K/W R c gevel = 4,5 m 2 K/W R c dak = 6,0 m 2 K/W EPC 0,4 Basic Concept Geen zonwering HR-107 combiketel CW 4 : ATAG A244EC Zehner J.E. StorkAir ComfoFan S CO2 Basic Douche-WTW; aangesloten op koudepoort douchemengkraan TW, HW, VW: Heitech Technea douchepjp-wtw-v3

Nadere informatie

NEN, NPR 5129 EP woonfuncties en woongebouwen ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving : PH-kade noordereiland Bestandsnaam : P:\ARKEY7\noordereiland\EPWberekeningen\epwkalevariant met 4m2 PV.EPW Omschrijving

Nadere informatie

KAVELS ONDER ARCHITECTUUR LELYSTAD

KAVELS ONDER ARCHITECTUUR LELYSTAD KAVELS ONDER ARCHITECTUUR LELYSTAD KAVEL 4: EPC BEREKENING 29 FEBRUARI 2012 ENERGIEPRESTATIE Bouwbesluit 2003 afdeling 5.3 Voor een woonfunctie mag de energieprestatiecoëfficient (epc) ten hoogste 0,6

Nadere informatie

0,60. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,60. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen (Rooding) - Algemene gegevens projectomschrijving variant adres Molweg 28 postcode / plaats 3784 VC Terschuur bouwar 2014 categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 gebruiksfunctie

Nadere informatie

metselwerk W 13.40 5.00 90 minimaal ramen W 3.00 1.00 90 0.60 handmatig minimaal

metselwerk W 13.40 5.00 90 minimaal ramen W 3.00 1.00 90 0.60 handmatig minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\resultaten EMG BENG\EMG & BENG resultaten\beng\vrijstaande

Nadere informatie

ZEN en BENG Workshop onderzoeksresultaten

ZEN en BENG Workshop onderzoeksresultaten ZEN en BENG Workshop onderzoeksresultaten Ir. Harm Valk Nieman Groep Platform ZEN 21 juni 2016 12 praktijkprojecten grondgebonden 2 1 Fitten naar BENG Alle woningen zijn op BENG gebracht Combinatie van

Nadere informatie

Agentschap NL Theo Haytink, Cursuslicentie Uniec 2.0. datum 20-10-2011 opmerkingen Dit is een voorbeeldwoning om te demonstreren hoe Uniec 2.0 werkt.

Agentschap NL Theo Haytink, Cursuslicentie Uniec 2.0. datum 20-10-2011 opmerkingen Dit is een voorbeeldwoning om te demonstreren hoe Uniec 2.0 werkt. Cursus geregeld - Agentschap NL Tussenwoning met fouten 0,57 Algemene gegevens projectomschrijving variant adres postcode / plaats bouwar categorie aantal woonfuncties in berekening 1 gebruiksfunctie Agentschap

Nadere informatie

Ke u ze p l a n e n e rg i e - e n i n stallatieconcept. K e i z e r l i b e l Te r B o r c h 2 9 n o v e m b e r

Ke u ze p l a n e n e rg i e - e n i n stallatieconcept. K e i z e r l i b e l Te r B o r c h 2 9 n o v e m b e r Ke u ze p l a n e n e rg i e - e n i n stallatieconcept K e i z e r l i b e l Te r B o r c h 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 7 C o n t a c t g e g e v e n s BV Bouwbedrijf KOOI Appingedam Kanaalweg 4 9902 AN

Nadere informatie

metselwerk W 13.40 3.50 90 minimaal ramen W 3.00 1.65 90 0.60 handmatig minimaal

metselwerk W 13.40 3.50 90 minimaal ramen W 3.00 1.65 90 0.60 handmatig minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\def EPG berekeningen\vrijstaande woning\vrijstaande-woning

Nadere informatie

17. HOE-woning Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²]

17. HOE-woning Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. Eigenschappen rekenzones type rekenzone omschrijving interne warmtecapaciteit Ag [m²] - basis 0,11 Algemene gegevens projectomschrijving variant basis adres postcode / plaats bouwar categorie woningbouw aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 gebruiksfunctie woonfunctie datum opmerkingen

Nadere informatie

EP woonfuncties en woongebouwen

EP woonfuncties en woongebouwen NEN, NPR 5129 EP woonfuncties en woongebouwen ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving : 21 Woningen te Bakel Bestandsnaam : F:\Bouwkundig\2009214.1\EPN Berekeningen\04 17-10-2011 (OMZETTEN BOUWAANVRAAG)\Blok

Nadere informatie

metselwerk N 10,70 3,50 90 minimaal ramen N 5,20 1,65 90 0,60 geen minimaal

metselwerk N 10,70 3,50 90 minimaal ramen N 5,20 1,65 90 0,60 geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\def EPG berekeningen\twee-onder-een kap\twee onder een

Nadere informatie

Project: : Nieuwbouw woningen Ruigendijk 8 De Koog. Werknummer : 2015006. Onderdeel : EPC. Gewijzigd: : 15-09-2015

Project: : Nieuwbouw woningen Ruigendijk 8 De Koog. Werknummer : 2015006. Onderdeel : EPC. Gewijzigd: : 15-09-2015 Project: : Nieuwbouw woningen Ruigendijk 8 De Koog Werknummer : 2015006 Onderdeel : EPC Gewijzigd: : 15-09-2015 Van der Veen Advisering 1 / 16 15/09/2015 INHOUD: 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitgangspunten Blz.

Nadere informatie

Bouwbesluittoets. DavidVerg ouw B ouw kunde

Bouwbesluittoets. DavidVerg ouw B ouw kunde Bouwbesluittoets Opdrachtgever: B. Beltman en M. Rommers Project: Woning Leidsche Rijn (Leypark Terwijde) Datum: 21 april 2004 Opgesteld door: DavidVerg ouw B ouw kunde Inhoudsopgave 1. Overzicht oppervlakten...2

Nadere informatie

0,59. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,59. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 14 659 Middelharnis blok 8 - hoekwoning met dwarskap 0,59 Algemene gegevens projectomschrijving variant hoekwoning met dwarskap adres Joost v d Vondellaan postcode / plaats Middelharnis bouwjaar 2015 categorie

Nadere informatie

Voorbeeldtoets Energieprestatie Energiezuinige woningen

Voorbeeldtoets Energieprestatie Energiezuinige woningen Voorbeeldtoets Energieprestatie Energiezuinige woningen Toets 2: Softwaretoets De tijdsduur van dit examenonderdeel is 120 minuten Cito B.V. (2016) ISSO Energieprestatie Energiezuinige woningen voorbeeldexamen

Nadere informatie

EPN-berekening. Ventilatieberekening

EPN-berekening. Ventilatieberekening EPN-berekening Ventilatieberekening Inzake het plaatsen van een Recreatieverblijf op een terrein gelegen aan de Noordendolfer 2b-17 te Zoutelande i.o.v. Top Totaal (comm. Koppejan) (rapport 13-13-bf) Werknummer

Nadere informatie

Bouwbesluitgegevens en EPG woning familie Nies aan de Kulertseweg te Deurne. projectnummer ARCHES 121113 projectnummer Phoenix 13-745

Bouwbesluitgegevens en EPG woning familie Nies aan de Kulertseweg te Deurne. projectnummer ARCHES 121113 projectnummer Phoenix 13-745 Bouwbesluitgegevens en EPG woning familie Nies aan de Kulertseweg te Deurne projectnummer ARCHES 121113 projectnummer Phoenix 13-745 16 april 2013 INLEIDING Op verzoek van is door gegevenscontrole en berekeningen

Nadere informatie

Appartementencomplex

Appartementencomplex Buiten Zonwering 14900 11300 8400 5800 2900 14900 11300 8400 5800 2900 14900 11300 8400 5800 2900 14900 11300 8400 5800 2900 14900 11300 8400 5800 2900 Referentiegebouwen EPG Appartementencomplex Appartementen

Nadere informatie

Energie Maatregelen Gebied (EMG)

Energie Maatregelen Gebied (EMG) EPG-cursus Aan de slag met NEN 7120 Theo Haytink Inleiding energieprestatie Bepalingsmethode Eisen Energie Maatregelen Gebied (EMG) Energie Prestatie Gebouwen (EPG) Bouwkundig Installatietechnisch Programma

Nadere informatie

17-11-2012. Aan de slag met NEN 7120. Theo Haytink

17-11-2012. Aan de slag met NEN 7120. Theo Haytink EPG-cursus Aan de slag met NEN 7120 Theo Haytink Inleiding energieprestatie Bepalingsmethode Eisen Energie Maatregelen Gebied (EMG) Energie Prestatie Gebouwen (EPG) Bouwkundig Installatietechnisch Programma

Nadere informatie

Warande kavel 1 Woning te Lelystad

Warande kavel 1 Woning te Lelystad Warande kavel 1 Woning te Lelystad 12.08 13 juli 2012 Definitief AMIC Installation Consultancy B.V. Energieprestatie berekening (EPN) t.b.v. Warande kavel 1 Woning te Lelystad AMIC Installation Consultancy

Nadere informatie

bouwfysisch rapport bouwbesluitberekeningen

bouwfysisch rapport bouwbesluitberekeningen bouwfysisch rapport bouwbesluitberekeningen behorende bij aanvraag omgevingsvergunning betreffende activiteit bouwen voor de nieuwbouw (herbouw) van strandpaviljoen Beachclub Lekker in Vrouwenpolder. 1.

Nadere informatie

0,01. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

0,01. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 13.211 Woningen prinses Margrietstraat te Middelharnis - hoek optimalisatie 0,01 Algemene gegevens projectomschrijving variant hoek optimalisatie straat / huisnummer / toevoeging prinses Margrietstraat

Nadere informatie

W.2.3 BENG. Bijna energie Neutrale Gebouwen in het Bouwbesluit geregeld. 12 oktober ing. P.J. (Johan) van der Graaf

W.2.3 BENG. Bijna energie Neutrale Gebouwen in het Bouwbesluit geregeld. 12 oktober ing. P.J. (Johan) van der Graaf W.2.3 BENG Bijna energie Neutrale Gebouwen in het Bouwbesluit geregeld 12 oktober 2017 ing. P.J. (Johan) van der Graaf Nieman Raadgevende Ingenieurs Programma Bijna energie Neutrale Gebouwen in het Bouwbesluit

Nadere informatie

Concepten voor nieuwbouw woningen EPC 0,4. 20 september 2013 Han Verheul

Concepten voor nieuwbouw woningen EPC 0,4. 20 september 2013 Han Verheul Concepten voor nieuwbouw woningen EPC,4 2 september 213 Han Verheul Concepten voor EPC,4 Concept 1: isolatie Rc = 5, HR-WTW en PV; Concept 2: warmtevraagbeperking, Rc = 7, zonneboiler en HR-WTW; Concept

Nadere informatie

Toolkit R c & EPC woningbouw

Toolkit R c & EPC woningbouw Toolkit R c & EPC woningbouw Energie & Duurzaamheid Bouwregelgeving Brandveiligheid Bouwfysica Akoestiek Flexibele schil Programma Introductie Wijzigingen Bouwbesluit 2012 Toekomst Termen & begrippen Rc

Nadere informatie

Woning Nieuw Leyden veld 41 kavel 7

Woning Nieuw Leyden veld 41 kavel 7 Woning Nieuw Leyden veld 41 kavel 7 EPC-berekening Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 142107-1497165 Woning Nieuw Leyden veld 41 kavel 7 EPC-berekening Opgesteld door:

Nadere informatie

Energietransitie Caldomus

Energietransitie Caldomus Energietransitie Caldomus Werkwijze transitieplan Bottom-up aanpak Gebouw centraal Gebouw- en gebiedgebonden maatregelen Participatie Transparante werkwijze Uitnodiging tot participatie: actief of passief

Nadere informatie

Transformatie kantoren naar woningen Kortenaerkade Den Haag. Ventilatie stallingsgarage

Transformatie kantoren naar woningen Kortenaerkade Den Haag. Ventilatie stallingsgarage Transformatie kantoren naar woningen Kortenaerkade Den Haag Ventilatie stallingsgarage Rapportnummer H 4937-1-RA d.d. 5 maart 2014 Transformatie kantoren naar woningen Kortenaerkade Den Haag Ventilatie

Nadere informatie

Totale gebruiksoppervlakte fysieke gebouw (woonfunctie, woongebouw en utiliteitsgebouw) Ag;tot 40561,00 m²

Totale gebruiksoppervlakte fysieke gebouw (woonfunctie, woongebouw en utiliteitsgebouw) Ag;tot 40561,00 m² ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving : 11035; First te Rotterdam Bestandsnaam : J:\11035\5. Berekeningen\EPC bouwaanvraag\11035sd503 EPC berekening First bouwaanvraag.epu Omschrijving bouwwerk : First

Nadere informatie

Referentiegebouwen utiliteitsbouw

Referentiegebouwen utiliteitsbouw EPN en Nieuwbouw Referentiegebouwen utiliteitsbouw Gezondheidszorg 7.000m² Het voorbeeld betreft een verpleeghuis dat is voorzien van gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning. Een warmtepomp zorgt

Nadere informatie

bouwfysisch rapport bouwbesluitberekeningen

bouwfysisch rapport bouwbesluitberekeningen bouwfysisch rapport bouwbesluitberekeningen behorende bij aanvraag omgevingsvergunning betreffende activiteit bouwen voor de nieuwbouw van een woning te Oostkapelle, in opdracht van: fam. Korevaar Lassuslaan

Nadere informatie

Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen

Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen 23.Stadstuin Overtoom - Stadstuin Overtoom bouwdeel D, fase 2 0,13 Algemene gegevens projectomschrijving Stadstuin Overtoom variant bouwdeel D, fase 2 adres postcode / plaats bouwar categorie woningbouw

Nadere informatie

Basis 0,6 Basis 0,4 Extra isolatie. Vraaggestuurde ventilatie (CO2)

Basis 0,6 Basis 0,4 Extra isolatie. Vraaggestuurde ventilatie (CO2) Galerij complex: 36 appartementen, 5 bouwlagen Basis 0,6 Basis 0,4 Extra isolatie Collectieve Warmtepomp, individuele warmtepompboiler Verbeterde psi waarden koudebruggen ja ja ja ja collectieve warmtepomp

Nadere informatie

Energieprestatieberekening volgens NEN 7120:2011/C2:2011

Energieprestatieberekening volgens NEN 7120:2011/C2:2011 Energieprestatieberekening volgens NEN 7120:2011/C2:2011 Geattesteerde EPG software, rekenkern versie 4.0.0 Toegepaste berekeningsmethodes Koudebruggen forfaitair H13 NEN1068:2001/A4:2005 Verlichting forfaitair

Nadere informatie

Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Energieprestatieberekening. Datum 19 juli 2013 Referentie 20122055-05

Project Stadsvilla te Rotterdam. Energieprestatieberekening. Datum 19 juli 2013 Referentie 20122055-05 Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Energieprestatieberekening. Datum 19 juli 2013 Referentie 20122055-05 Referentie 20122055-05 Rapporttitel Project "Stadsvilla" te Rotterdam. Energieprestatieberekening.

Nadere informatie

Bijlage 4 Berekening equivalente daglichttoetreding

Bijlage 4 Berekening equivalente daglichttoetreding Bijlage 4 Berekening equivalente daglichttoetreding Afdeling 3.2 van het Bouwbesluit schrijft voordat daglicht involdoende mate tot een bouwwerk kan toetreden. Voor een woonfunctie anders dan een woonwagen

Nadere informatie

2.1 Resumé Ref WN81 (Referentiewoning)... 3. 3 Gebouwoverzicht... 3.1 Gebouwgegevens Ref WN81 (Referentiewoning)...

2.1 Resumé Ref WN81 (Referentiewoning)... 3. 3 Gebouwoverzicht... 3.1 Gebouwgegevens Ref WN81 (Referentiewoning)... Inhoudsopgave 1 Projectgegevens... 2 2 Resultaten... 3 2.1 Resumé Ref WN81 (Referentiewoning)... 3 3 Gebouwoverzicht... 5 3.1 Gebouwgegevens Ref WN81 (Referentiewoning)... 5 3.2 Ruimten bouwlaag 1... 5

Nadere informatie

All-electric woningconcept

All-electric woningconcept All-electric woningconcept Kwalitatieve en kwantitatieve vergelijking tussen 3 energieconcepten Robbert van Rijswijk Merosch Inhoud 1. Voorstellen 2. Vergelijking energieconcepten 3. Uitwerking all-electric

Nadere informatie

Externe warmtelevering, EMG, EPC en energielabel. BIC, 02-12-2011 Hans van Wolferen

Externe warmtelevering, EMG, EPC en energielabel. BIC, 02-12-2011 Hans van Wolferen Externe warmtelevering, EMG, EPC en energielabel BIC, 02-12-2011 Hans van Wolferen Externe warmtelevering, EPC en energielabel! Achtergrond, doelstelling! Getrapte eis! Invoering! EMG ontwikkeling! EMG

Nadere informatie

Stadsverwarming Utrecht. Effect op de EPC van woningen als gevolg van het niet meer toepassen van de kwaliteitsverklaring Eneco

Stadsverwarming Utrecht. Effect op de EPC van woningen als gevolg van het niet meer toepassen van de kwaliteitsverklaring Eneco Stadsverwarming Utrecht Effect op de EPC van woningen als gevolg van het niet meer toepassen van de kwaliteitsverklaring Eneco Status definitief Versie 002 Rapport E.2016.0201.00.R001 Datum 31 augustus

Nadere informatie

Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG)

Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG) Op weg naar bijna energieneutraal bouwen in 2020 Jean Frantzen Adviseur duurzaam bouwen Kennisevent Routekaart richting energieneutraal bouwen R c 2,5 R c 3,5 R c

Nadere informatie

Basic Concept. Woning EPC. R c vloer = 3,5 m 2 K/W R c gevel = 4,5 m 2 K/W R c dak = 6,0 m 2 K/W

Basic Concept. Woning EPC. R c vloer = 3,5 m 2 K/W R c gevel = 4,5 m 2 K/W R c dak = 6,0 m 2 K/W EPC concepten 0,4 Basic Concept Geen zonwering HR-107 combiketel CW 4 : ATAG A244EC Zehner J.E. StorkAir ComfoFan S CO2 Basic TW: 4,0 m 2, matig geventileerd, zuid, 43, 150 Wp/m 2 HW: 5,5 m 2, matig geventileerd,

Nadere informatie

ZEN en BENG Op weg naar de praktijk

ZEN en BENG Op weg naar de praktijk ZEN en BENG Op weg naar de praktijk Ir. Harm Valk Nieman Groep Platform ZEN 21 juni 2016 BENG (hoe) is het haalbaar? BENG is de basis voor ZEN Vragen: Zijn de voorlopige eisen haalbaar? Wat zijn de knelpunten?

Nadere informatie

Passief Bouwen: waarom en hoe?

Passief Bouwen: waarom en hoe? Passief Bouwen: waarom en hoe? Ontwerpen en bouwen vanuit een visie ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur Energie & Duurzaamheid Passief Bouwen Kenmerken o hoogwaardige thermische schil o goed comfort

Nadere informatie

Energietransitie. Bouw op onze kennis

Energietransitie. Bouw op onze kennis Energietransitie Bouw op onze kennis Programma Introductie Energieverbruik van een woning Energieverbruik in de praktijk Energieneutraal + Opslag van energie Bewoner centraal Wat doen wij? Een greep uit

Nadere informatie

C4c 1,09 0,47 0,107 Duco Comfort Plus System a met CO2-gestuurde afvoer in de slaapkamers

C4c 1,09 0,47 0,107 Duco Comfort Plus System a met CO2-gestuurde afvoer in de slaapkamers Codering: 20160876GGVNWB Betreft Gecontroleerde gelijkwaardigheidsverklaring Toepassing: NEN 7120 & ISSO 82.1 NV Fabrikant: DUCO Duco Comfort Plus System: Comfort Plus System, Comfort Plus System met extra

Nadere informatie

Externe warmtelevering, EMG, EPC en energielabel

Externe warmtelevering, EMG, EPC en energielabel 13 oktober 2010 - Warmtenetwerk Externe warmtelevering, EMG, EPC en Hans van Wolferen Externe warmtelevering, EPC en Achtergrond, doelstelling Getrapte eis Invoering EMG ontwikkeling en inhoud 2 Huidige

Nadere informatie

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen. 2015 - T-kap - Drenth 1480

0,40. Algemene gegevens. Indeling gebouw. Infiltratie. Bouwkundige transmissiegegevens. Open verbrandingstoestellen. 2015 - T-kap - Drenth 1480 2015 - T-kap - 1480 0,40 Algemene gegevens projectomschrijving variant 1480 straat / huisnummer / toevoeging postcode / plaats Beilen bouwar 2015 categorie Energieprestatie Woningbouw aantal woningbouw-eenheden

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS INDELING GEBOUW BOUWKUNDIGE GEGEVENS - TRANSMISSIE. EP woonfuncties en woongebouwen. Projectomschrijving : Project Moorman

ALGEMENE GEGEVENS INDELING GEBOUW BOUWKUNDIGE GEGEVENS - TRANSMISSIE. EP woonfuncties en woongebouwen. Projectomschrijving : Project Moorman ALGEMENE GEGEVENS Projectomschrijving : 10583 Project Moorman Bestandsnaam : Y:\10580-10589\10583 Moorman 2015\10583 EP\EP berekeningen\epw berekeningen.epw Omschrijving bouwwerk : Appartementen gebouw

Nadere informatie

2.1 Resumé Ref UN01 (Referentiegebouw)... 3 Gebouwoverzicht... 3.1 Gebouwgegevens Ref UN01 (Referentiegebouw)... 5

2.1 Resumé Ref UN01 (Referentiegebouw)... 3 Gebouwoverzicht... 3.1 Gebouwgegevens Ref UN01 (Referentiegebouw)... 5 Inhoudsopgave 1 Projectgegevens... 2 2 Resultaten... 3 2.1 Resumé Ref UN01 (Referentiegebouw)... 3 3 Gebouwoverzicht... 5 3.1 Gebouwgegevens Ref UN01 (Referentiegebouw)... 5 3.2 Ruimten bouwlaag 1... 5

Nadere informatie

Energiezuinige woningen met een EPC van 0,4: kies het concept dat je wenst!

Energiezuinige woningen met een EPC van 0,4: kies het concept dat je wenst! Energiezuinige woningen met een EPC van 0,4: kies het concept dat je wenst! December 2014 Toolkit Selectietool Per 1 januari 2015 gaan we de volgende stap maken naar een EPC van 0,4 om uiteindelijk eind

Nadere informatie

EPC berekening. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel

EPC berekening. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel Nieuwbouwkantoorpand Demostraat,Tiel EPC berekening Adresgegevens Fokkerstraat 39, 3905 KV Veenendaal Postbus 1152, 3900 BD Veenendaal T 0318-75 78 88 F 0318-75 78 87 info@enerpro.nl www.enerpro.nl Voorbeeldbedrijf

Nadere informatie

invoer BINK EPC-W bij toepassing van Uniec.eu

invoer BINK EPC-W bij toepassing van Uniec.eu Algemeen Met Uniec.eu kunnen alle installaties die zijn voorzien van gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen opnieuw berekend worden. In de praktijk zijn dit altijd individuele installaties. Uniec.eu

Nadere informatie

Tips berekenen EPC. EPN en Nieuwbouw. Modellering

Tips berekenen EPC. EPN en Nieuwbouw. Modellering EPN en Nieuwbouw Tips berekenen EPC Modellering Iedere bouwlaag dient als een aparte verwarmde zone gemodelleerd te worden. Indien bouwlagen, bijvoorbeeld tussenverdiepingen van een woongebouw, exact gelijk

Nadere informatie

Hans Bosch Hogeschool Rotterdam / Ex ambtenaar BWT

Hans Bosch Hogeschool Rotterdam / Ex ambtenaar BWT Energieprestatie naar 0.4. Hoe krijgen we dit nu Hans Bosch Hogeschool Rotterdam / Ex ambtenaar BWT Arthur Barendregt Gemeente Rotterdam 1 Werkgroep gezondheid & energiezuinigheid - Houdt zich bezig met

Nadere informatie

B (zie toelichting in bijlage)

B (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden B (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Energie-Index advies tbv huursector

Energie-Index advies tbv huursector Energie-Index advies tbv huursector Ulft, 2 juli 2015. Project: ATAG E-I oplossingen Projectnummer: 2015-018 Woningtype: Rij-tussenwoningen bj 46/64, 65/74, 75/91 Opdrachtgever: ATAG Verwarming Nederland

Nadere informatie

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 logiesfunctie niet zijnde een logiesgebouw datum opmerkingen

aantal woningbouw-eenheden in berekening 1 logiesfunctie niet zijnde een logiesgebouw datum opmerkingen Contek - Nieuwbouw zomerwoning Logiesgebouw 0,60 Algemene gegevens projectomschrijving Nieuwbouw zomerwoning variant Logiesgebouw straat / huisnummer / toevoeging Lijsterhofstraat 19 postcode / plaats

Nadere informatie

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen

Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk. Ontwerp met 3 verdiepingen Brandveiligheidsaspecten van de uitbreiding van het kantoorpand van IHC Hydrohammer B.V. te Kinderdijk Ontwerp met 3 verdiepingen Rapportnummer FM 17692-3-RA d.d. 27 februari 2014 Brandveiligheidsaspecten

Nadere informatie

metselwerk N 23,80 3,50 90 minimaal ramen N 9,20 1, ,60 geen minimaal

metselwerk N 23,80 3,50 90 minimaal ramen N 9,20 1, ,60 geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\berekeningen\epc berekeningen 7120\definitieve versie\appartementen\appartement 2013.epg Projectomschrijving

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. Notitie. 2.1 Berekeningswijze

1. Inleiding. 2. Uitgangspunten. Notitie. 2.1 Berekeningswijze Notitie Project Isover/Energiebesparing bestaande bouw Betreft Onderzoek naar effect op Energie-index (EI) Ons kenmerk E.2012.1379.00.N001 Versie 001 Datum 8 maart 2013 Verwerkt door RLO HW Contactpersoon

Nadere informatie

Energieprestatie in de toekomst Verdouw Beurs 2.0

Energieprestatie in de toekomst Verdouw Beurs 2.0 Energieprestatie in de toekomst Verdouw Beurs 2.0 ing. A.F. (André) Kruithof Oktober 2015 Programma Op weg naar 2050: doelstellingen bestaande bouw & nieuwbouw BENG-indicatoren Energiezuinigheid in de

Nadere informatie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie

Rapport. First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie 1 Rapport Lid NLingenieurs ISO-9001 gecertificeerd First te Rotterdam: (karakteristieke) geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie Rapportnummer G 16598-22-RA d.d. 30 november 2011 Peutz bv

Nadere informatie

Wie zijn wij? drs. ing. Jourdain Martens. ! Directeur. ir. Anne-marije Scheffe. ! Ingenieur

Wie zijn wij? drs. ing. Jourdain Martens. ! Directeur. ir. Anne-marije Scheffe. ! Ingenieur road2zer0 Wie zijn wij? drs. ing. Jourdain Martens! Directeur ir. Anne-marije Scheffe! Ingenieur Opbouw presentatie! Over Bouwformatie! Achtergrondinformatie regelgeving! Onderzoeksopzet! Resultaten! Conclusie

Nadere informatie

installatie-arm ontwerpen verleden tijd?

installatie-arm ontwerpen verleden tijd? installatie-arm ontwerpen verleden tijd? 1 situatie tot enkele jaren geleden was duurzaamheid bij klimaatinstallaties comfort en vooral energiebesparing de koplopers bij het besparen op het energie waren

Nadere informatie

bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl

bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl bureau Kent Postbus 24042 3502 MA Utrecht Werkplektelefoon: 06-1986 3932 www.bureau-kent.nl rv@bureau-kent.nl 1420 bedrijfspand - bedrijfspand aan de Maas bouwaanvraag 1,09 Algemene gegevens projectomschrijving

Nadere informatie

Bouwbesluit en Passief Bouwen

Bouwbesluit en Passief Bouwen Bouwbesluit en Passief Bouwen Welke (on)mogelijkheden zijn er vanuit de bouwregelgeving? ir. H.J.J. (Harm) Valk senior adviseur Energie & Duurzaamheid Programma Bouwbesluiteisen en Passief Bouwen Gezondheid

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 Milieu - Aandacht in de tijd 2/31

Nadere informatie

Omschrijving. PowerHouse Leusden, Utrecht, 2009. Projectsamenvatting

Omschrijving. PowerHouse Leusden, Utrecht, 2009. Projectsamenvatting PowerHouse Leusden, Utrecht, 2009 Omschrijving Een energieleverend nieuwbouwhuis met modernste duurzame technologie in jaren 30 stijl. Basis is een uitstekend isolerend bouwsysteem (Styro Stones) en toepassing

Nadere informatie

Energieverspilling is zinloos

Energieverspilling is zinloos Aan de slag in de Bestaande Bouw Energieverspilling is zinloos in het verleden en daarna samengesteld door: Martin Liebregts Haico van Nunen Donderdag 13 september 2007 2/25 3/25 1. Praktijk van het verleden

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

metselwerk N 8,60 3,50 90 minimaal ramen N 2,90 1, ,60 geen minimaal deur N 2,40 1, ,00 geen minimaal

metselwerk N 8,60 3,50 90 minimaal ramen N 2,90 1, ,60 geen minimaal deur N 2,40 1, ,00 geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\def EPG berekeningen\hoekwoning\hoekwoning 2013.epg

Nadere informatie

8 energienota nul woningen Volker Wessels Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. 8 energienota nul woningen Volker Wessels

8 energienota nul woningen Volker Wessels Bart Geurts, Nieman Raadgevende Ingenieurs. 8 energienota nul woningen Volker Wessels 01. 8 energienota nul woningen Volker Wessels - 8 energienota nul woningen Volker Wessels luchtwarmtepomp 0,24 Algemene gegevens projectomschrijving 8 energienota nul woningen Volker Wessels variant luchtwarmtepomp

Nadere informatie

BOUWBESLUITBEREKENINGEN

BOUWBESLUITBEREKENINGEN BOUWBESLUITBEREKENINGEN Gebruiksoppervlakteberekening EnergiePrestatieCoëfficiënt Ventilatieberekening Daglichtberekening Projectnummer : 120199 Datum : 20 november 2012 Projectrelatie : Geldrop B.V. te

Nadere informatie

Vermogensbepaling verwarmingsinstallatie met warmtepomp in woningen en woongebouwen

Vermogensbepaling verwarmingsinstallatie met warmtepomp in woningen en woongebouwen Vermogensbepaling verwarmingsinstallatie met warmtepomp in woningen en woongebouwen Jan Aerts projectcoördinator ISSO Inhoud Comfort, energiegebruik en kosten Bepalen vermogen verwarmen Bepalen vermogen

Nadere informatie

Berekeningen: Ventilatie Equivalente daglichttoetreding. woning familie Mulder Oude Bovendijk 208a in Rotterdam.

Berekeningen: Ventilatie Equivalente daglichttoetreding. woning familie Mulder Oude Bovendijk 208a in Rotterdam. Berekeningen: EPC Ventilatie Equivalente daglichttoetreding Project: woning familie Mulder Oude Bovendijk 208a in Rotterdam. Opdrachtgever: tekenburo Jan Kikkert Toldijk 25 7901 TA HOOGEVEEN D.d. 12 maart

Nadere informatie

invoer NPR 5129 V2.1 bij toepassing van Uniec.eu

invoer NPR 5129 V2.1 bij toepassing van Uniec.eu Algemeen Met Uniec.eu kunnen alle installaties die zijn voorzien van gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen opnieuw berekend worden. In de praktijk zijn dit altijd individuele installaties. Uniec.eu

Nadere informatie

Opnameformulier woningen voor EP-certificaat

Opnameformulier woningen voor EP-certificaat Opnameformulier woningen voor EP-certificaat Hieronder worden de opnameformulieren gegeven die een EPA-adviseur nodig heeft om een opname van de woning op papier te kunnen verrichten. Om het opnameformulier

Nadere informatie

Resultaten... Resumé <Gebouw: 1/1>... Gebouwoverzicht... Gebouwgegevens <Gebouw: 1/1>... Ruimten <Bouwlaag: 2/2>...

Resultaten... Resumé <Gebouw: 1/1>... Gebouwoverzicht... Gebouwgegevens <Gebouw: 1/1>... Ruimten <Bouwlaag: 2/2>... Inhoudsopgave 1 Projectgegevens... 2 2 2.1 Resultaten... Resumé ... 3 3 3 3.1 3.2 3.2.1 3.3 3.3.1 Gebouwoverzicht... Gebouwgegevens ... Ruimten ... Ruimte Verwarmde

Nadere informatie

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat

Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Voorbeeldexamen Energieprestatiecertificaat Onderdeel Casus ingevuld opnameformulier. Algemene projectgegevens Projectnaam: Woning Jansen Kenmerk: Adres: Guido Gezellelaan Huisnummer: 00 Postcode: 2624

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Energielabel woning. Uw woning. Standaard energiegebruik voor uw woning MJ (megajoules)

Energielabel woning. Uw woning. Standaard energiegebruik voor uw woning MJ (megajoules) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden D (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Vrijstaande woning E/E = 0,926

Vrijstaande woning E/E = 0,926 EPG_01.epg Vrijstaande woning E/E = 0,926 Algemene gegevens Bestandsnaam : N:\documenten\Jaap\Projecten\Kroon, Bianca en Erwin\Omgevingsvergunning\EPG\EPG_01.epg Projectomschrijving : Vrijstaande woning

Nadere informatie

Energieneutraal via de Passief bouwen route

Energieneutraal via de Passief bouwen route Energieneutraal via de Passief bouwen route ing. J.J.P. (Jan Pieter) van Dalen Slotsymposium 14 september 2015 Verbouw monument Verbouw van een monument Monument als bedoeld in art. 1 onder d (Monumentenwet

Nadere informatie