Energie Maatregelen Gebied (EMG)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie Maatregelen Gebied (EMG)"

Transcriptie

1 EPG-cursus Aan de slag met NEN 7120 Theo Haytink Inleiding energieprestatie Bepalingsmethode Eisen Energie Maatregelen Gebied (EMG) Energie Prestatie Gebouwen (EPG) Bouwkundig Installatietechnisch Programma 1

2 Inleiding energieprestatie NEN 2916 Utiliteitsbouw nieuwbouw NEN 5128 Woningbouw nieuwbouw NEN 7120 Energielabel ISSO 75 Utiliteitsbouw bestaand Energie Prestatie Gebouwen Energielabel ISSO 82 Woningbouw bestaand 2

3 1 juli juli januari 2015 Nieuwbouw Software NEN 7120 ontwikkeling EPC berekenen o.b.v. NEN 5128/NEN 2916 EPC berekenen met NEN 7120 Labeling nieuwbouw Bestaande bouw Energielabel berekenen met ISSO 75/82 Wanneer? Energielabel o.b.v. NEN 7120 Bij indiening voorlopig energielabel nieuwbouw Controle EPC door gecertificeerde EPN-adviseur Zorg voor gebouwdossier (foto s isolatie etc.) Indeling energielabels woningen EPC Label EPC 0,2 A++++ 0,21 < EPC 0,4 A+++ 0,41 < EPC 0,6 A++ 0,61 < EPC 0,8 A+ Energielabel nieuwbouw 3

4 Bouwbesluit per 1 april 2012 vloer, gevel, dak R c 3,5 m 2 K/W ramen, deuren, kozijnen U 2,2 W/m 2 K energiezuinigheid EPC en E P;tot /E Padm;tot Energie Maatregelen Gebied 1,33 x EPC-eis Per 1 januari 2013 U-waarde 1,65 W/m 2 K (nog niet definitief) Per 1 januari 2015 R c van 3,5 m 2 K/W naar 5,0 m 2 K/W Bouwbesluit 2012 Energie Maatregelen Gebied (EMG) 4

5 EMG NVN 7125 EPG NEN 7120 Gebouw- en gebiedsgebonden Koppeling NEN 7120 NVN 7125: NVN 7125 = EMG = Energie Maatregel Gebied (Nederlandse voornorm) waardering van gebiedsmaatregelen zoals: aftapwarmte of restwarmte van STEG, AVI of industrie geothermie collectieve PV collectieve windenergie Gebiedsgebonden maatregelen - EMG 5

6 Werking: EPC standaard bereken met vast rendement 100% (1 e trap) EPC eis 1 e trap: 1,33 x EPC-eis = 1,33 x 0,60 = 0,80 EPC berekenen met rendement volgens NVN 7125 (2 e trap) EPC-eis 2 e trap: EPC eis Bouwbesluit 2012 Voorbeeld EMG Energie Prestatie Gebouw 6

7 Stappenplan: Stap 1 - Benoemen gebruiksfuncties Stap 2 - Bepalen gebouwbegrenzing Stap 3 - Indeling klimateringszones Stap 4 - Indeling rekenzones Stappenplan EPC-berekening Categorie woningbouw: Woonfuncties Woonfunctie van een woonwagen Logiesfunctie niet zijnde een logiesgebouw Uitzondering bij kleine andere functie: andere functie heeft EPC eis, en A g;andere functie < 0,5 x A g;woonfunctie (max. 50 m²) dan: andere functie = woonfunctie / logiesfunctie niet zijnde logiesgebouw Stap 1 - gebruiksfuncties 7

8 Stap 1 - gebruiksfuncties Gebruiksfuncties splitsen in: Energiegebouw (gebouwdeel waarvoor EP wordt bepaald) Aangrenzende ruimten (AOR/AVR/AOS) Buiten energiegebouw: ruimten met industriefunctie sterk geventileerde ruimten ruimten in verbinding buitenlucht stallingsruimten voor motorvoertuigen energiegebouw sterk geventileerde ruimte Stap 2 - gebouwbegrenzing 8

9 Energiegebouw verdelen in 1 klimatiseringszones Klimatiseringzone: één verwarmingssysteem één koelsysteem (indien aanwezig) 80% van het gebruiksoppervlak één ventilatiesysteemvariant Tapwatersysteem speelt dus geen rol in indeling klimatiseringszone! Tapwatersystemen koppelen aan aantal woonfuncties Stap 3 - klimatiseringszones Stap 3 & 4 9

10 Klimatiseringzones verdelen in 1 rekenzones Rekenzone: naar believen indelen in meer dan één rekenzone nadelen 1 rekenzone meer uittrekwerk bepaling afgiftelichaam hoger zomercomfort Conclusie: één rekenzone is meestal voordeliger Stap 4 - rekenzones Bouwkundig 10

11 Controle in praktijk Controleer: Type isolatiemateriaal Meet dikte of lees info op verpakking De dikte en lambda (λ) bepaald de warmteweerstand NB: houtpercentage, spouwankers (RVS of niet), doorbrekingen, etc. Thermische isolatie 11

12 Aandachtspunten: a. Geen valse spouw b. Aansluiting isolatie op binnenspouwblad (vlak) c. Geen leidingen in spouw (zie checklist NPR 2068) Controle isolatie Aandachtspunten: a. Voldoende spouwankers voor bevestiging isolatie b. Het sluitend aanbrengen van isolatieplaten, geen kleine stukken c. Stevige isolatie voor ondersteuning waterwerende lagen Controle isolatie 12

13 Twee mogelijkheden 1. Forfaitair o.b.v. gebouwtype gebouwafmetingen (LxBxH) gebouwtype tussen/kop/vrijstaand kap/plat positie (bouwlaag) geveltype (appartementen) 2. Meetwaarde o.b.v. luchtdichtheidsmeting Infiltratie Kritische luchtlekken: doorvoeringen kruipluik kozijnen dakvoet daknok Kritische luchtlekken 13

14 Infiltratie praktijk Forfaitair rekenen lineaire warmteverliezen: Toeslag 0,1 W/m 2 K op U-waarde Controleer omtrek perimeter lineair warmteverlies ter plaatse van de funderingsaansluitingen warmteverlies naar de grond en naar de buitenlucht e k gr Lineaire warmteverliezen (1) 14

15 Nauwkeurig rekenen lineaire warmteverliezen: controleer of alle aansluitingen met juiste Ψ-waarde zijn ingevoerd Invoeren Ψ-waarde op basis van: NPR 2068 (conservatief hoge Ψ-waarde) uitgebreid op basis van SBR Referentiedetails (eventueel + 25%) numerieke methode (zeer arbeidsintensief) Lineaire warmteverliezen (2) Thermografie: Kwaliteit thermische schil d.m.v. thermografische opname Uitvoering in winterperiode (t.b.v. temperatuurverschil) Inzicht in warmtelekken van: luchtlekken isolatie sluit niet goed aan Controle schil en aansluitingen 15

16 Algemeen en bouwkundig Uniec 2.0 structuur Opdracht 16

17 A g = 46,2 m² A g = 45,5 m² A g = 32,6 m² A verlies = 48,2 m² Opdracht 1 tekeningen Totaal dak 31,1 m² helling 43 Totaal dak 31,1 m² helling 43 E E: 1,4 m² D: 2,6 m² D D D D Totaal gevel 30,9 m² Totaal gevel 30,9 m² B: 2,9 m² B A A voordeur: 2,4 m² A zijlicht: 0,7 m² C C: 9,7 m² Opdracht 1 tekeningen 17

18 vloer gevels dak kozijnen Basis uitgangspunt R c = 3,5 m 2 K/W R c = 3,5 m 2 K/W R c = 3,5 m 2 K/W ramen hout / pui aluminium (forfaitair) voordeur U = 2,0 W/m 2 K / g gl = 0,00 glas U = 1,1 W/m 2 K / g gl = 0,60 zonwering Verwarming/tapwater Leidinglengte Ventilatie achtergevel Atag A244EC, HT, radiatoren, buitenwand, R c > 2,5 m 2 K/W, > 50ºC forfaitair Natuurlijke toevoer en mechanische afvoer (Alusta Pascalle+) EPC-uitkomst tussenwoning: 0,673 Uitgangspunten EPC-berekening NB: Sla elke berekening apart op! Bereken het effect t.o.v. de basisberekening Vragen: a. Wat is het effect als alle R c -waarden worden verhoogd naar 5,0 m 2 K/W? b. Wat is het effect van De Vries kozijnen Vigroplus Oregon-pine (bij ramen in de gevels) U = 1,43 W/m 2 K? c. Wat is het effect als voor infiltratie 0,4 dm 3 /s.m 2 wordt aangehouden? d. Wat is het effect als de woning 90 graden draait (N wordt W)? e. Wat is het effect van buitenzonwering op de zuidgevel? Opdracht 1 - bouwkundig 18

19 Installatietechnisch Duidelijk onderscheid in: Opwekking cv-ketel, warmtepomp en hulpketel Distributie cv-leidingen Afgifte radiatoren, vloerverwarming of convectoren Afgiftesysteem koppelen aan rekenzone Verwarming 19

20 Verwarming: Individueel / collectief systeem Individuele regeling: kamerthermostaat Type opwekker Temperatuurniveau: gemiddelde van ontwerpaanvoer- en retourtemperatuur 50 C LT-systeem > 50 C HT-systeem Bij een warmtepomp meer keuzes in temperatuur = LT HT LT = HT Verwarming Verwarming: Ongeïsoleerde verdeler/verzamelaar bij HT (veelal ongeïsoleerd) Geen verdeler buffervat buiten verwarmde ruimte aanwezig ongeïsoleerde leidingen in onverwarmde ruimten en/of kruipruimte Verwarming - distributie 20

21 Hulpenergie: elektronica, ventilator, pomp in ketel In HR-ketel/warmtepomp zit een hoofdcirculatiepomp Aanvullende circulatiepomp is nodig: Bij HT radiatoren in slaapkamers en vloerverwarming in de woonkamer (menginjectie) Bij een verwarmingssysteem met buffervat (warmtepomp of zonneboilercombi) Verwarming - hulpenergie Meer keuze in type warmteafgifte: radiator / convector R c gevel > 2,5 m 2 K/W / < 2,5 m 2 K/W vloer / wand / betonkern / luchtverwarming met / zonder stralingsscherm raam (glas loopt door tot vloer) Afgiftesysteem in de woonkamer (ruimte grootste A g ) is bepalend voor de keuze! Onderscheid tussen lage en hoge ruimten (groter of kleiner dan 8 meter, geldt niet voor trappenhuis) Verwarming - afgifte 21

22 Veel voorkomende systemen: 1. Individuele woninginstallaties 2. Individuele samengestelde opwekinstallaties (HR+zonneboiler of bivalente warmtepompen) 3. Externe warmtelevering 4. Collectieve systemen (nb: distributieleidingen) Warmtapwater Controleer: Leidinglengte badkamer en aanrecht (korst mogelijke afstand zowel horizontaal/verticaal) Leidingdiameter (veelal 10 mm) Reductie energiepost warmtapwater: Douche-WTW (wijze van aansluiting + rendement) Zonneboiler Collectoroppervlak Oriëntatie Helling kwaliteitsverklaring Warmtapwater 22

23 Vragen: a. Bepaal de EPC met een Intergas Kombi Kompakt HReco 36 (CW5)? b. Wat is het effect van een leidinglengte van 3,5 m naar bad en 6,5 m naar aanrecht? c. Wat is het effect van een Heitech-Technea douchepijp WTW v3-2,1 m (aangesloten op douchemengkraan en inlaat toestel)? d. Wat is het effect van een WTW-unit van Brink Renovent Excellent 400 met 2-zone tijdregeling? e. Bepaal de EPC door 5 m 2 PV toe te passen van 140 Wp/m 2 (matig geventileerd)? Opdracht 2 - installatietechnisch Ventilatie: forfaitair productspecifiek conform NEN (ingedeeld volgens bijlage A NEN ) ventilatorvermogen nauwkeurig Ventilatie 23

24 Ventilatiesystemen conform NEN A: natuurlijke toe- en afvoer B: mechanische toevoer en natuurlijke afvoer C: natuurlijke toevoer en mechanische afvoer D: mechanische toe- en afvoer X: andere systemen C.3b Buva VAS Q Time D.4b Brink 2-zone tijdregeling Ventilatie Nieuwe parameters: werkelijk geïnstalleerde capaciteit effect kan fors zijn (negatief) passieve koeling situaties waar voor koudebehoefte expliciet de geïnstalleerde capaciteit volledig wordt benut bij systeem A, B, C mag hier standaard van uitgegaan worden ten behoeve van gelijkwaardigheidverklaringen mag hiervan gemotiveerd worden afgeweken. Ventilatie parameters (1) 24

25 Nieuwe parameters: luchtdichtheidsklasse kanalen gecertificeerde metalen kanalen Luka A, B, C, D kanalen niet getest onbekend effect correctiefactor op debiet f rend correctiefactor onbalans en lucht/warmtelekken (systeem D) standaard 0,80 (verrekening op WTW rendement) onder een kwaliteitsborgingsprocedure (BRL 8010) kan een hogere waarde worden gebruikt Ventilatie parameters (2) Opbrengst afhankelijk van: Wijzen van bouwintegratie niet geventileerd, zonder luchtspouw (RF PV = 0,7) matig geventileerd, op of in dak (RF PV = 0,75) sterk geventileerd, op open draagconstructie (RF PV = 0,8) Piekvermogen (S pv =Watt-piek vermogen per m 2 PV-paneel) EPC < 0 kan PV-systeem Wp/m 2 ΔEPC (NEN 5128) ΔEPC (NEN 7120) collectoroppervlak: 5 m 2-0,077-0,078 collectoroppervlak: 10 m 2-0,154-0,155 collectoroppervlak: 20 m 2-0,203-0,309 Collectoroppervlak in NEN 5128 gelimiteerd tot gebouwgebonden electraverbruik PV-panelen 25

26 Opdracht Wat valt u op in de EPC-berekening van de tussenwoning? Opdracht 3 controle EPC-berekening 26

27 1. Globale controle gebruiksoppervlak 2. Globale controle verliesoppervlak (bij tussenwoning van hart bouwmuur tot hart bouwmuur) 3. Alle lineaire warmteverliezen ingevoerd? 4. Onderbouwing bij infiltratie aanwezig? (bij eigen waarde) 5. Is de perimeter juist bepaald? 6. Klopt de warmteweerstand met de details? 7. Is de U-waarde onderbouwd? Aandachtspunten 1. Ga na of het gebouw op de juiste wijze is geschematiseerd. 2. Loop de EPC-berekening na op logische combinaties van installaties. 3. Controleer de opwekker en afgiftesysteem. 4. Ga na of de opgegeven leidinglengte van het tapwatertoestel naar de keuken en badkamer realistisch zijn. 5. Controleer oriëntatie, oppervlak dakvlak bij zonnepanelen. Aandachtspunten 27

28 NEN woningbouw: Realistischer Toekomstgericht voor zeer energiezuinige gebouwen Berekening is complexer geworden Integratie nieuwbouw en bestaande bouw op termijn Resumé Handboek gemeenten Energie Prestatie Gebouwen (Agentschap NL) Praktijkgids Thermische isolatie & Energieprestatie (NEN - voorjaar 2013) Meer informatie 28

29 Vragen? 29

Energieprestatie nieuwbouw EPG. Oktober 2012

Energieprestatie nieuwbouw EPG. Oktober 2012 Energieprestatie nieuwbouw EPG Oktober 2012 Inhoud 1 Inleiding 1 2 Algemeen 1 3 Vragen en antwoorden EPN 1 4 Vragen en antwoorden NEN 7120 6 4.1 Algemeen 6 4.2 Modellering 10 4.3 Bouwkundige aspecten 16

Nadere informatie

metselwerk W 13.40 3.50 90 minimaal ramen W 3.00 1.65 90 0.60 handmatig minimaal

metselwerk W 13.40 3.50 90 minimaal ramen W 3.00 1.65 90 0.60 handmatig minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\def EPG berekeningen\vrijstaande woning\vrijstaande-woning

Nadere informatie

metselwerk N 10,70 3,50 90 minimaal ramen N 5,20 1,65 90 0,60 geen minimaal

metselwerk N 10,70 3,50 90 minimaal ramen N 5,20 1,65 90 0,60 geen minimaal Algemene gegevens Bestandsnaam : P:\BA8963\Worksdocs offerte 5 EPC aanscherpingsmethodiek\referentiewoningen\opgeleverde stukken\afronding juli 2013\def EPG berekeningen\twee-onder-een kap\twee onder een

Nadere informatie

Hoofdstuk 7 Opnamemethode bestaande bouw (EI) gebouw ISSO-publicatie 75 deel 1 Energielabel

Hoofdstuk 7 Opnamemethode bestaande bouw (EI) gebouw ISSO-publicatie 75 deel 1 Energielabel Hoofdstuk 7 Opnamemethode bestaande bouw (EI) gebouw ISSO-publicatie 75 deel 1 Energielabel Methode 2013, wettelijke aanwijzing per 1 Juli 2014 7 7 Opnameprotocol basismethodiek (EI) In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

Gebiedsmaatregelen voor het eerst gewaardeerd in de EPC-bepaling

Gebiedsmaatregelen voor het eerst gewaardeerd in de EPC-bepaling Gebiedsmaatregelen voor het eerst gewaardeerd in de EPC-bepaling Vanaf 1 juli wordt de EPC voor woningen en utiliteit bepaald volgens de nieuwe norm NEN 7120. Hierbij kunnen nu voor het eerst gebiedsmaatregelen,

Nadere informatie

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen

Isoleren: de basis. EPC 0,6 oplossingen. Isoleren: de basis. www.rockwool.nl. Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen Isoleren: de basis Op 1 januari 2011 is de wettelijke EPC eis voor nieuwbouwwoningen verlaagd naar 0,6. Voor een kosteneffectief maatregelpakket vormt goede isolatie de basis. Beter isoleren levert een

Nadere informatie

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09

Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Op weg naar minimum energie woningen met EPC 0: 2012-09 Foto voorblad CO2-neutrale vrijstaande praktijkwoning te Almere december 2010 Architect: Han van Zwieten BNA te Amersfoort Het Columbuskwartier in

Nadere informatie

ISSO-publicatie 75.4 Opnameprotocol Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau. Versie 1.4 maart 2014

ISSO-publicatie 75.4 Opnameprotocol Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau. Versie 1.4 maart 2014 ISSO-publicatie 75.4 Opnameprotocol Energiebesparende Maatregelen op Gebiedsniveau Versie 1.4 maart 2014 EMG-opname protocol 2014 versie 1.4 1 Maart 2014 De realisatie van het EMG-opnameprotocol werd verzorgd

Nadere informatie

Variantberekeningen voor eisen aan BENG. Resultaten verkennende studie voor eisen aan Bijna EnergieNeutrale Gebouwen

Variantberekeningen voor eisen aan BENG. Resultaten verkennende studie voor eisen aan Bijna EnergieNeutrale Gebouwen Resultaten verkennende studie voor eisen aan Bijna EnergieNeutrale Gebouwen Status definitief Versie 04 Rapport E.2014.0852.00.R001 Datum 27 mei 2015 Colofon Opdrachtgever Contactpersoon Project Betreft

Nadere informatie

Isover EPC-wijzer. Behaal een EPC van 0,4 met energiebesparende en kostenefficiënte oplossingen van Isover. www.isover.nl

Isover EPC-wijzer. Behaal een EPC van 0,4 met energiebesparende en kostenefficiënte oplossingen van Isover. www.isover.nl Isover EPC-wijzer Behaal een EPC van 0,4 met energiebesparende en kostenefficiënte oplossingen van Isover www.isover.nl Inhoud Energiebesparing: laten we er samen aan werken 3 Energiebesparing: de eisen

Nadere informatie

INZAGEVERSIE 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW

INZAGEVERSIE 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW 6 OPNAMEPROTOCOL GEBOUW In dit hoofdstuk wordt de gebouwopname door de EPA-opnemer/-adviseur beschreven. Hierbij komen de bron die de EPA-opnemer/-adviseur mag gebruiken en de instrumenten die hij nodig

Nadere informatie

Energie Prestatie Advies Toelichting op het certificaat

Energie Prestatie Advies Toelichting op het certificaat Energie Prestatie Advies Toelichting op het certificaat Adres woning : Pelikaanweg 124 PC woning : 1796NT Plaats woning : De Koog Objectgegevens Straat en huisnummer Pelikaanweg 124 Postcode en Plaats

Nadere informatie

Energiezuinige woningen met een EPC van 0,4: kies het concept dat je wenst!

Energiezuinige woningen met een EPC van 0,4: kies het concept dat je wenst! Energiezuinige woningen met een EPC van 0,4: kies het concept dat je wenst! December 2014 Toolkit Selectietool Per 1 januari 2015 gaan we de volgende stap maken naar een EPC van 0,4 om uiteindelijk eind

Nadere informatie

Informatie bij energieprestatieberekening (EPC) en Energieconcepten

Informatie bij energieprestatieberekening (EPC) en Energieconcepten Informatie bij energieprestatieberekening (EPC) en Energieconcepten Deze brochure geeft u informatie over de infiltratiewaarde (luchtdoorlatendheid) en een overzicht van de belangrijkste installaties zoals

Nadere informatie

Toolkit. extra achtergrondinformatie Selectietool. GEN Methodiek kansrijk aanbod

Toolkit. extra achtergrondinformatie Selectietool. GEN Methodiek kansrijk aanbod Toolkit extra achtergrondinformatie Selectietool GEN Methodiek kansrijk aanbod duurzame woningbouw 2013 Extra achtergrondinformatie Selectietool In opdracht van: Platform 31, Energiesprong: Jan Willem

Nadere informatie

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam

Maatwerk Advies. Energie Prestatie. Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Maatwerk Advies Energie Prestatie Woning: Javastraat 81-B te Amsterdam Geïnspecteerd op: 29 augustus 2012 Rapportdatum : 5 september 2012 Versie : 1 Projectnummer : 001 Triodos Opdrachtgever: Triodos Bank

Nadere informatie

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 december 2002, nr. MJZ2003106146, houdende regels inzake het verstrekken

Nadere informatie

QUICK SCAN ENERGIE WENDEL-ZUID

QUICK SCAN ENERGIE WENDEL-ZUID QUICK SCAN ENERGIE WENDEL-ZUID G3 Advies bv Godfried Bomansstraat 2 4103 WR Culemborg T. 0345 510414 F. 0345 524102 E. info@g3advies.nl I. www.g3advies.nl In opdracht van : Gemeente Gilze-Rijen Auteurs

Nadere informatie

Ontwikkelen van energiezuinige winkels

Ontwikkelen van energiezuinige winkels LenteAkkoord energiezuinige nieuwbouw Ontwikkelen van energiezuinige winkels Wat betekent de aanscherping van de EPC-eisen per 1 januari 2015? Factsheet, oktober 2014 Ontwikkelen van energiezuinige winkels

Nadere informatie

Voorbeeld energierapportage van een woning.

Voorbeeld energierapportage van een woning. Voorbeeld energierapportage van een woning. Fam.... Energieadvies;. hoekwoning Sint-Oedenrode, 8 juli 2009 Inleiding In dit advies staat een omschrijving van de woning en een overzicht van de mogelijke

Nadere informatie

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Bouwen aan een goede schil Met aandacht voor comfort en binnenmilieu update 2015 Nul-energie in 2020 Energiebesparing in de gebouwde omgeving loont. De meeste investeringen in besparende maatregelen worden

Nadere informatie

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008

Adviesrapport. Energiebesparingsmogelijkheden wijk Rozendaal Leusden. Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Adviesrapport wijk Rozendaal Leusden Versie en status V1.0 Datum 23 november 2008 Contactpersoon E.J. Tuininga Adres Essex 15 Postcode, plaats 3831 EL Leusden Telefoon 033 7074508 E-mail tuininga@scarlet.nl

Nadere informatie

EPB-VOORSTUDIE ENERGIEPRESTATIE & BINNENKLIMAAT

EPB-VOORSTUDIE ENERGIEPRESTATIE & BINNENKLIMAAT EPB-VOORSTUDIE ENERGIEPRESTATIE & BINNENKLIMAAT bouwheer: 3-bouw werf: Bouwen van een ééngezinswoning in houtskelet Kruisbaan, 2280 Grobbendonk architect: Tanja Vrolijkx Accent Architecten ebvba 3960 Bree

Nadere informatie

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu

Bouwen aan een goede schil. Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Bouwen aan een goede schil Met aandacht voor comfort en binnenmilieu Nul-energie in 2020 Energiebesparing in de gebouwde omgeving loont. De meeste investeringen in besparende maatregelen worden door de

Nadere informatie

Handleiding voor de erkend deskundige energielabel woningbouw

Handleiding voor de erkend deskundige energielabel woningbouw Handleiding voor de erkend deskundige energielabel woningbouw In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Versie: 1.1 >> Duurzaam, Agrarisch, Innovatief en Internationaal

Nadere informatie

Energieneutraal en comfort in een totaalconcept. voor woningen en kantoren

Energieneutraal en comfort in een totaalconcept. voor woningen en kantoren Energieneutraal en comfort in een totaalconcept voor woningen en kantoren stenen tijdperk is niet geëindigd omdat de stenen op waren. Zo zal ook het tijdperk van de fossiele energie snel eindigen. Prof.dr.ir.

Nadere informatie

E P B. e n e r g i e s t u d i e s e n a d v i e s V O O R S T U D I E. Datum. Dossiernummer Naam Project. EPB EPC EAP haalbaarheidsstudies contact

E P B. e n e r g i e s t u d i e s e n a d v i e s V O O R S T U D I E. Datum. Dossiernummer Naam Project. EPB EPC EAP haalbaarheidsstudies contact e n e r g i e s t u d i e s e n a d v i e s V O O R S T U D I E E P B Datum Dossiernummer Naam Project EPB EPC EAP haalbaarheidsstudies contact GHW Studiebureau bvba Opitterpoort 10 3960 Bree Tel: 089

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake de GIW/ISSO publicatie 2007

Vragen en antwoorden inzake de GIW/ISSO publicatie 2007 1 Vragen en en inzake de GIW/ISSO publicatie 2007 VERWARMEN zijde specificatie 8 1.1-1 10 1.2-1 vraag Voor welke ruimten geldt een temperatuur eis? Geldt de ontwerptemperatuur in een verwarmde hal ook

Nadere informatie

BuildDesk kennisdocument

BuildDesk kennisdocument BuildDesk kennisdocument Woningen energieneutraal renoveren: hoe doe je dat? Leer hoe bestaande woningen energieneutraal te renoveren zijn. Met als belangrijkste ingrediënten: terugdringen van de energiebehoefte

Nadere informatie

Energie Prestatie Advies (EPA)

Energie Prestatie Advies (EPA) Energie Prestatie Advies (EPA) Opdrachtgever: Heuvelrug Energie Bouwjaar woning: 1950 Straatweg 123 1234 AB Utrechtse Heuvelrug Veenendaal, 3 januari 2014 EnerPro EPA maatwerkrapport Postbus 1152, 3900

Nadere informatie