Handreiking Opt in Apotheken SFZ, Den Haag, versie 1.0, juli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking Opt in Apotheken SFZ, Den Haag, versie 1.0, juli 2013 1"

Transcriptie

1 Handreiking Opt in Apotheken SFZ, Den Haag, versie 1.0, juli

2 Inhoud 1. Uitgangspunten Doel Aanpak Voorbereiding Checken LSP aansluiting en UZI middelen Inventarisatie implementatiescenario s Vaststellen aanpak Implementeren patiëntvoorlichting Opleiden personeel Uitvoeren opt in campagne of mail campagne Toestemming in apotheek Toestemming op afstand Toestemming intrekken Patiënt geeft geen of gedeeltelijke toestemming Toestemming registreren en aanmelden patiënten Evalueer opt in campagne Voorlichtingsmateriaal Bijlagen

3 1. Uitgangspunten Regionale situatie De bestaande regionale uitwisseling van medicatiegegevens via OZIS wordt naar verwachting medio 2014 uit gefaseerd. Met het beschikbaar komen van het LSP kan de continuïteit van de medicatieoverdracht en patiëntveiligheid in de regio geborgd worden. Daarom heeft SFZ het initiatief genomen om de LSP uitrol bij de Haagse apotheken projectmatig te begeleiden. Op dit moment is ruim 60% van de apotheken in de regio Den Haag al aangesloten op het LSP en bereiden diverse apotheken zich nu voor. Ook huisartsen en ziekenhuizen in de regio zijn begonnen met het LSP waarbij RSO Haaglanden de projectcoördinatie verzorgt. De gezamenlijke partijen streven ernaar om medio 2014 de elektronische uitwisseling van medicatiegegevens volledig via het LSP te laten verlopen en OZIS uit te faseren. De LSP uitrol in de regio verloopt in drie stappen: 1. Aansluiten & opt in ready maken apotheek juni t/m augustus Start opt in campagne september In gebruik nemen LSP /uitfaseren OZIS vanaf januari 2014 Streven is dat eind 2013 zoveel mogelijk apothekers zijn aangesloten en tenminste 30% van hun patiëntenbestand aangemeld is op het LSP. Best practices uit o.m. Twente laten zien dat dit op individuele basis haalbaar is door systematisch toestemming van de patiënt uit te vragen aan de balie en door diverse ondersteunende acties. Opt in Voor het beschikbaar stellen van noodzakelijke medische gegevens voor raadpleging door andere zorgaanbieders is sinds 1 januari 2013 de uitdrukkelijke toestemming van de patiënt nodig. Deze zogenaamde opt in regeling komt voort uit wetgeving ter bescherming van de privacy van de patiënt en de maatschappelijke discussie die ontstaan is na het sneuvelen van EPD wetgeving in 2011 in de Eerste Kamer. Deze wetgeving was gebaseerd op het opt out principe. De gegevens van patiënten die een aantal jaren geleden zijn aangemeld via het LSP zijn verwijderd, omdat deze met de opt out procedure zijn gedaan. U moet dus al uw patiënten opnieuw om toestemming vragen. Elke zorgaanbieder is zelf verantwoordelijk om de opt in te vragen aan zijn of haar patiënten. Wel is het mogelijk om gezamenlijk voor meerdere zorgaanbieders de toestemming te vragen (bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden). U vraagt de toestemming aan de patiënt om zijn of haar gegevens aan te melden bij het LSP voor raadpleging door andere zorgverleners in het kader van de behandeling. U kunt mondeling of schriftelijk toestemming vragen. Dat wordt niet voorgeschreven. Wel moet u in uw zorginformatiesysteem vastleggen of de patiënt toestemming heeft gegeven. In principe hoeft u als apotheek maar één keer toestemming te vragen als u een behandelingsovereenkomst heeft met de patiënt. Van belang is dat u uw werkwijze in een procedure vastlegt. 3

4 Voor de patiënt moet duidelijk zijn welke gegevens uitgewisseld worden en wie er toegang hebben. Door te verwijzen naar de VZVZ patiënt brochures en de VZVZ website (regio indeling) voldoet u aan uw wettelijke informatieplicht. Van belang is dat bij het vragen van de toestemming de identiteit van de patiënt vastgesteld kan worden. Het beste is om dat in persoon te doen bijvoorbeeld in de apotheek. Door inzet van DigiD met sms om de identiteit te verifiëren kan ook online toestemming verkregen worden. 2. Doel De regio en de daarin gevestigde apotheken hebben zich tot doel gesteld om eind 2013 tenminste 30% van de patiëntenpopulatie uit de apotheek op het LSP te hebben aangemeld nadat toestemming is verkregen. Het streven is dat deze 30% zoveel als mogelijk alle risico patiënten omvat. Van deze groep is het vooral belangrijk dat hun gegevens opvraagbaar zijn als zij in dienst of in het ziekenhuis terecht komen zodat de medicatieveiligheid geborgd is. In 2014 is de doelstelling om van 70% van uw patiëntenpopulatie de opt in te hebben verkregen. Deze handreiking omschrijft hoe u de toestemming voor digitale gegevensuitwisseling kunt organiseren in uw apotheek om de doelstellingen te kunnen realiseren. Op basis van deze handreiking kunt u zelf een procedure en werkinstructie opstellen voor uw medewerkers. 3. Aanpak De implementatie van het opt in proces verloopt in 5 stappen die hieronder omschreven zijn. 1. Voorbereiding en vaststellen aanpak 2. Implementeren patiënt voorlichtingsmaterialen 3. Trainen personeel 4. Uitvoeren opt in campagne 5. Evaluatie campagne In bijlage 1 vindt u alle stappen samengevat in een handzame checklist. In de volgende paragrafen vindt u per stap de werkzaamheden. 4. Voorbereiding 4.1 Checken LSP aansluiting en UZI middelen Om te starten met het opt in proces dient u eerst technisch aangesloten te zijn op het LSP. Er verschijnt dan een opt in registratie knop duidelijk in uw scherm. Hier kunt u de verkregen toestemming vastleggen en goed bijhouden wie er nog toestemming moet geven of bezwaar heeft gemaakt. Ook kunt u de patiënten aanmelden op het LSP. Check via de site van VZVZ of u daadwerkelijk aangesloten bent of via uw leverancier. o Als u nog niet technisch op het LSP bent aangesloten kunt u eventueel al starten met het verzamelen van opt in. U dient dan wel eerst de registratie in een apart veld in uw AIS te noteren en later alsnog via de opt in button in te voeren. 4

5 Check ook de geldigheid van uw UZI certificaat. Dit kan via de website van het UZI register of via uw leverancier. Afhankelijk van uw leverancier 1 handelt deze de aanvraag of vervanging van uw UZI certificaat af of dient u dit zelf via het UZI register aan te vragen. Check ook of u tenminste één geldige UZI zorgverlener pas heeft waarmee u de geregistreerde opt in ook daadwerkelijk kunt aanmelden Tip: zonder geldige UZI pas maar met een technische aansluiting kunt u wel alvast starten met opt in registratie via de opt in button. Zo kunt u bijhouden wie er nog toestemming moet geven. 4.2 Inventarisatie implementatiescenario s De uiteindelijke opt in aanpak kan per apotheek verschillen afhankelijk van onder meer de opbouw van uw patiëntenpopulatie of samenwerking met de huisarts of het bestaande proces in de apotheek. De meest beproefde methode (Twente, Nijmegen) is het systematisch uitvragen in de apotheek. Dit is ook de methode die geadviseerd wordt omdat u in een persoonlijk gesprek eventuele bezwaren of twijfels weg kunt nemen. Daarnaast zijn alternatieve of aanvullende methoden beschikbaar bijvoorbeeld om patiënten te bereiken die niet in staat zijn in de apotheek te komen. Begin dus met een inventarisatie van uw patiëntenbestand om een gerichte aanpak en planning mogelijk te maken volgens één of meer van de onderstaande implementatiescenario s. Implementatiescenario s Toestemming in de apotheek De meest effectieve opt in aanpak is het persoonlijk en systematisch uitvragen van toestemming aan de balie. Door dit als een campagne met het hele team in te zetten en onderdeel te maken van het dagelijks werkproces kan in 3 6 maanden al van 30% van uw patiëntenpopulatie toestemming verkregen zijn. Maak duidelijke afspraken over het wel of niet schriftelijk vastleggen en de te gebruiken formulieren. Met een goed gespreksprotocol en getrainde medewerker neemt een gesprek 1 2 minuten in beslag. Probeer de patiënt direct tot een keuze te laten komen. Het aantal patiënten dat bezwaar maakt varieert van 1 5 % per apotheek. Benut zo veel mogelijk alle contactmomenten met de patiënt: recept aanname, terhandstelling, medicatiereviews, zorgvragen, inschrijven. Stel de vraag zo breed mogelijk en verwijs daarbij steeds naar de VZVZ patiënt voorlichtingsmaterialen. Het mondeling uitvragen en dan direct in het AIS vastleggen is toegestaan. Wel dient u de patiënt te informeren over de voorwaarden door de folder mee te geven en uw werkwijze in een procedure vast te leggen. Het schriftelijk vastleggen is dus niet verplicht evenmin als het plaatsen van een handtekening. Het schriftelijk vastleggen van patiënten die geen toestemming willen geven wordt wel gedaan als bewijsmateriaal bij 1 Pharmapartners houdt dit na ondertekening van een machtiging centraal bij voor haar klanten; bij andere leveranciers moeten gebruikers dit zelf bijhouden 5

6 eventuele medicatiefouten achteraf omdat het betreffende dossier niet opvraagbaar was. Het schriftelijk vastleggen kan handig zijn als uw systeem nog niet helemaal technisch aangesloten is waardoor u eenmaal verkregen toestemmingen pas later via de op in button kunt invoeren Telefonisch Mondelinge of schriftelijke toestemming in aanwezigheid van de patiënt is de voorkeursmethode. De mondelinge toestemming kan ook telefonisch gegeven alleen in die gevallen als u de patiënt al goed kent, zodat u met zekerheid de identiteit kan vaststellen. Mondelinge toestemming waarbij de patiënt voor u staat heeft of mail campagne Een andere optie is uw patiënten schriftelijk te informeren over opt in met verzoek om een toestemmingsformulier bij de apotheek in te leveren of zich online via aan te melden. Als u samenwerkt met een huisarts of andere apotheken kan dat ook gezamenlijk gebeuren. Ook kunt u de mailing combineren met een ander onderwerp of campagne binnen uw apotheek of gericht aan een bepaalde groep patiënten adresseren. Een schriftelijke mailing is weliswaar een relatief dure optie maar kan afhankelijk van de setting van uw apotheek snel resultaat opleveren en kosteneffectief zijn. Als u over een goed bestand beschikt van uw patiënten benut dit dan om uw patiënten via te informeren (zie verder schriftelijk informeren) Online toestemming via Zorg ervoor dat uw apotheek aangesloten is bij de opt in dienst van Vecozo. Aanmelden kan via opt in dienst. Hiermee biedt u uw patiënten die over DigiD met sms verificatie beschikken de mogelijkheid om direct online hun toestemming te geven. Patiënten die (nog) niet over DigiD en sms beschikken of dit een te grote drempel vinden, kunt u ook via mail of verwijzen naar een toestemmingsformulier op uw eigen website dat de patiënt bij u persoonlijk afgeeft Verpleeghuizen/instellingen Maak met de verzorging van de eventuele instellingen die u belevert afspraken hoe u de toestemming wilt organiseren van de betreffende patiënten. Dit kan aan de hand van een informatiebrief en toestemmingsformulier die u beschikbaar stelt. Toestemming kan via de verpleging uitgevraagd worden of door u zelf gedaan worden Samenwerking met huisarts Indien u in een samenwerkingsverband met een huisarts werkt kunt u ervoor kiezen om uw patiënten gezamenlijk te benaderen bijvoorbeeld via een mailing (bijvoorbeeld gekoppeld aan griepcampagne). Ook kunt u toestemming door een gezamenlijke receptie laten uitvragen waarbij de patiënt zowel de huisarts als de apotheek binnen het samenwerkingsverband moet machtigen. 4.3 Vaststellen aanpak Kies uit een of meer van de bovenstaande scenario s een aanpak die in uw situatie past en het meest bijdraagt aan het realiseren van uw doelstellingen. U kunt bijvoorbeeld beginnen met het systematisch mondeling uitvragen aan de balie en na verloop van tijd de resterende patiënten die niet in de apotheek komen op alternatieve wijze benaderen. Probeer daarbij te borgen dat risicopatiënten, waarvan gegevensuitwisseling van het grootste belang is, als eerste benaderd worden en hun toestemming verlenen. 6

7 Maak afspraken in de apotheek dat schriftelijk of online verkregen toestemmingen tijdig verwerkt worden in uw systeem Daarmee voorkomt u dat stapels lang blijven liggen en borgt u dat de dossiers van de betreffende patiënten ook daadwerkelijk opvraagbaar zijn. Leg uw aanpak vast in een procedure en instructie voor uw medewerkers. 5. Implementeren patiëntvoorlichting Zorg dat uw patiënten zich voldoende kunnen informeren over de uitwisseling bij het vragen van toestemming zelf maar ook daarna. Bijvoorbeeld als zich wijzigingen voordoen in de omvang van de gegevensuitwisseling (type gegevens, aantal aangesloten zorgaanbieders). Dit kan ondermeer via onderstaande wegen: In de apotheek Plaats duidelijk zichtbaar de VZVZ brochures en VZVZ posters in uw apotheek. De brochures en folders zijn in meerdere talen beschikbaar. Bestellen kan via VZVZ. Plaats voldoende VZVZ folders bij de balie. De folder is de verkorte versie van de brochure en geschikt om standaard mee te geven aan alle patiënten bij het vragen van de toestemming. De folder bevat alle informatie die een zorgconsument nodig heeft om een weloverwogen beslissing te nemen bij het beantwoorden van de toestemmingsvraag. Door het overhandigen van de folder voldoet u als zorgaanbieder aan de informatieplicht die de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) u stelt. Voor meer informatie kunt u naar de meer uitgebreide VZVZ brochure of de VZVZ website verwijzen. Ook kunt u zelf een informatiebrief namens de apotheek op de balie plaatsen met aan de achterzijde een toestemmingsformulier. Zorg voor voldoende toestemmingsformulieren in de apotheek. Deze kunt u bij de balie neerleggen om de patiënt te laten tekenen. Ook kunt u deze formulieren direct genereren via uw systeem. 2 Pas uw inschrijfformulieren aan door opt in vraag daarin mee te nemen Plaats indien van toepassing een tekst op de lichtkrant. Website apotheek Plaats op uw site een tekst over gegevensuitwisseling inclusief een verwijzing naar de VZVZ brochure op uw website. Plaats eveneens een verwijzing naar als u daarbij bent aangesloten plus een toestemmingsformulier dat patiënten zelf kunnen printen en inleveren bij de apotheek. Een modeltekst is beschikbaar, deze kunt u in overleg met uw provider plaatsen. Gebruikers van Pharmeon sites kunnen een extra tab installeren toestemming waarop de modeltekst al geplaatst is. WBP melding 2 In Pharmacom kan een maskerbrief aangemaakt worden die via F10 communicatie, brieven vervaardigen, F7 maskerbrief zoeken en F11 direct uitgeprint kan worden; in Aposys kan alleen een generiek toestemmingsformulier (niet op naam) plus folder geprint worden via onderhoud LSP opt in voorwaarden. Bij Mira nog onduidelijk. 7

8 Conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens dient u uw gegevensverwerking via het LSP aan te melden bij het CBP. Mogelijk heeft u dit al gedaan bij een eerdere aansluiting op het LSP of voor andere vormen van gegevensverwerking. Check dit en pas eventueel uw bestaande melding aan. 6. Opleiden personeel Voordat u uw team gaat opleiden is het aan te bevelen eerst zelf ervaring op te doen door een aantal opt in gesprekken met patiënten te voeren. Organiseer vervolgens een informatiesessie met uw team om de opt in procedure en de werkinstructies door te nemen. Laat eventueel uw assistenten ook eerst zelf ervaring opdoen en dit aan u terugkoppelen. Zorg dat men het gespreksprotocol goed beheerst zodanig dat eventuele bezwaren en twijfels makkelijk omgebogen kunnen worden en dat de patiënt direct tot een keuze komt. Maak duidelijk dat ten allen tijde alleen een opt in vinkje in het systeem geplaatst mag worden alleen nadat expliciet de toestemming van de patiënt is verkregen (hetzij schriftelijk, mondeling of anders). Inspireer het team door een gezamenlijke opt in target af te spreken en koppel dit actief terug binnen het team. 7 Uitvoeren opt in campagne Nadat u zich heeft voorbereid, uw voorlichtingsmaterialen heeft georganiseerd en uw personeel getraind kunt u starten met de opt in campagne of mail campagne Implementeer een eventuele of mail campagne om uw klanten of deel daarvan te informeren over de noodzaak van opt in en ze uit te nodigen in de apotheek te komen danwel via hun toestemming te verlenen. Combineer dit eventueel met andere campagnes in de apotheek. 7.2 Toestemming in apotheek Start met de uitvoer van opt in campagne in de apotheek. Door opt in vraag bij elke patiënt te vragen conform onderstaande procedure. Zowel bij het inleveren van recept, ter handstellen, medicatiereview, zorgvraag of inschrijving. Voor een meer uitgebreide werkwijze raadpleeg de Werkinstructie opt in apotheek. 1. Check eerst of de patiënt al toestemming heeft verleend in het systeem. 2. Zo niet dan vraagt u de toestemming aan de patiënt onder verwijzing naar de folder van VZVZ. 8

9 Tip: stel de toestemmingsvraag zo algemeen mogelijk en verwijs naar de VZVZ folder voor meer detail. Bijvoorbeeld bij vaste patiënten: Om uw gegevens elektronisch uit te kunnen wisselen met andere zorgaanbieders zijn wij sinds kort verplicht uw toestemming vooraf te vragen en dit in onze computer te noteren. Anders zijn uw gegevens niet opvraagbaar ook niet in noodsituaties als dat wel belangrijk is voor uw behandeling. Meer hierover kunt u nalezen in de folder. Gaat u er mee akkoord dat wij uw gegevens beschikbaar stellen? In dienst of poliklinische apotheek: Wij willen graag uw medicatiegegevens opvragen en weer terug koppelen bij uw vaste apotheek of andere apotheken waar u komt. Zodat uw dossier compleet blijft en goed bewaakt kan worden. Meer hierover kunt u nalezen in de folder. Gaat u er mee akkoord dat wij uw gegevens elektronisch beschikbaar stellen? Bij passant: Wij willen graag uw medicatiegegevens opvragen en weer terug koppelen bij uw vaste apotheek of andere apotheken waar u komt. Zodat uw dossier compleet blijft en goed bewaakt kan worden. Meer hierover kunt u nalezen in de folder. Gaat u er mee akkoord dat wij uw gegevens elektronisch beschikbaar stellen? NB als de patiënt uit een andere regio komt die buiten de LSP regio ligt, dient de afgeleverde medicatie per fax verstuurd te worden Als de patiënt akkoord gaat registreert u de toestemming in het AIS. 3 Eventueel kunt u de mondelinge toestemming bevestigen met een formulier dat door AIS op naam geprint wordt of al klaar op de balie ligt Als de patiënt bezwaar maakt mondeling of schriftelijk legt u dit vast in het systeem. Tip: wijs de patiënt op de consequenties als zijn/haar gegevens niet beschikbaar zijn. Tip: zorg ervoor indien van toepassing dat de patiënt bij bezwaar 3 Opt in registratie in Pharmacom kan alleen in Nieuwe versie, ingevoerde patiënten worden wel zichtbaar in Classic. Zolang Pharmacom Nieuw nog niet breed is uitgerold, verdient het aanbeveling om toestemming eerst schriftelijk vast te leggen. 4 In Pharmacom kan een maskerbrief aangemaakt worden die via F10 communicatie, brieven vervaardigen, F7 maskerbrief zoeken en F11 direct uitgeprint kan worden; in Aposys kan alleen een generiek toestemmingsformulier (niet op naam) plus folder geprint worden via onderhoud LSP opt in voorwaarden. Bij Mira nog onduidelijk. 9

10 4. Als patiënt twijfelt of nog bedenktijd nodig heeft geef dan VZVZ brochure plus formulier mee. Tip: attendeer patiënt ook op feit dat in noodsituaties medicatiegegevens niet opvraagbaar zijn, dat de patiënt zelf inzage kan krijgen wie er in zijn/haar gegevens kijkt en dat de toestemming ook altijd weer ingetrokken kan worden Tip: maak een aantekening in het systeem dat de patiënt nog twijfelt en vraag het de volgende keer als de patiënt er weer is of bel de patiënt na. 7.3 Toestemming op afstand Implementeer scenario s zoals in omschreven om patiënten te benaderen die niet in de apotheek komen. Hieronder staan een aantal voorbeelden: Mantelzorger Als een recept door een mantelzorger afgehaald wordt, geeft u deze een toestemmingsformulier mee met het verzoek dit door de patiënt getekend te retourneren bij de apotheek of zich via aan te melden. Eventueel kunt u daar een aantekening van maken en de patiënt nabellen. Bezorgrecepten U kunt de bezorger een informatiepakket met formulier en folder laten meenemen en vragen dit te laten tekenen door de patiënt en te retourneren. Maak een aantekening in het AIS dat patiënt benaderd is en bel eventueel na als er nog geen toestemming is verkregen. Herhaalrecepten Zorg dat er een standaard toestemmingsformulier en informatiebrief mee gaat elke keer als er een herhaalrecept briefje voor de patiënt geplaatst wordt bij de huisarts. Als u uw patiënten bericht dat een herhaalrecept gereed is, bijvoorbeeld via of sms, stuur dan een reminder voor opt in toestemming mee via de link naar digitaal formulier of Thuiszorg/verpleeghuis Maak met de verzorging van de instelling afspraken dat zij de toestemming organiseren aan de hand van een informatiebrief en toestemmingsformulier die u beschikbaar maakt. Of ga zelf naar instelling en organiseer de toestemming in een direct gesprek met de patiënten. 7.4 Toestemming intrekken De zorgconsument heeft het recht zijn toestemming weer in te trekken. Dat kan bij de zorgaanbieder aan wie toestemming is gegeven. De zorgconsument kan hiervoor ook terecht bij de VZVZ. De VZVZ informeert dan de betrokken zorgaanbieders en vraagt hen het intrekken van de toestemming te verwerken in het zorginformatiesysteem. 7.5 Patiënt geeft geen of gedeeltelijke toestemming Als de patiënt geen toestemming geeft dat zijn of haar gegevens gedeeld worden, licht u de mogelijke gevolgen toe. De patiënt is dan zelf verantwoordelijk om zorgverleners te informeren over 10

11 zijn actuele medicijngebruik, ook als er sprake is van een noodsituatie. De andere zorgverlener kan niet zien dat de patiënt zijn informatie niet deelt. Wettelijk heeft de patiënt ook het recht om alleen een deel van zijn/haar dossier te laten blokkeren. In de meeste systemen is dit ook mogelijk maar moet op medicatie regel niveau per verstrekking bijgehouden worden en is dus lastig uitvoerbaar. In afwachting van meer informatie hierover en aanpassing van de systemen wordt gedeeltelijke blokkering niet aanbevolen. 7.6 Toestemming registreren en aanmelden patiënten Nadat u van de patiënten toestemming hebt verkregen en geregistreerd hebt, dient u de patiënt aan te melden op het LSP. Dit kan per patiënt of op een later tijdstip batch gewijs. Voor het aanmelden van patiënten dient u ingelogd te zijn met uw UZI pas. Voor het succesvol aanmelden van patiënten dient: opt in registratie verkregen en geregistreerd te zijn; BSN geverifieerd te zijn; patiënt niet al eerder geblokkeerd te zijn voor uitwisseling (privacy patiënt); Van een aantal patiënten is het BSN niet te vinden via SBV z. Meestal gebeurt dit bij patiënten, die bij de verzekeraar als geboorte datum JJJJ of JJJJ hebben. Gevolg is dat voor deze patiënten geen uitwisseling via LSP mogelijk is, terwijl dat wel gewenst is. Hiervoor wordt nog naar een oplossing gezocht. 8. Evalueer opt in campagne Controleer geregeld het aantal aangemelde patiënten. Check in uw applicatie het aantal geregistreerde opt ins. Vergelijk dit met aangemelde opt ins op LSP (opvragen via Bij verschil neem contact op met uw leverancier. Neem gericht actie om opt ins te verhogen als dit achter blijft bij doelstelling. Zorg ervoor dat risicopatiënten in ieder geval benaderd worden. 11

12 9. Voorlichtingsmateriaal Hieronder vindt u een overzicht van alle informatie die u kunt bestellen via VZVZ of downloaden via onderstaande links VZVZ materiaal Folder (verkorte versie) in diverse talen Brochure in diverse talen Posters Promotie kaartjes voor Banners voor op uw website voor Model teksten en formulieren Model patient informatiebrief (balie) Model patiënt informatiebrief ((e)mail) Model toestemmingsformulier Model toestemmingsformulier (Pharmacom) Standaard tekst op apotheek website Standaard tekst WBP melding (volgt) 10. Bijlagen Werkinstructie opt in apotheek (zie website Checklist opt in apotheek (zie website 12

Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt. Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Onderwerpen

Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt. Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Onderwerpen Informatieavond LSP en toestemming vragen aan de patiënt Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Onderwerpen Een stukje geschiedenis Wat is het LSP en hoe werkt het? Patiënttoestemming Hoe

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Landelijke ontwikkelingen

Landelijke ontwikkelingen Landelijke ontwikkelingen Yoe Kwa Werkconferentie Medicatie uitwisseling, 12 april 2012 Agenda Korte terugblik Aansluitingen op het LSP Doorstart LSP: organisatie en afspraken Functionaliteit Hoe nu verder?

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Maak kennis met het LSP - plenair

Maak kennis met het LSP - plenair Maak kennis met het LSP - plenair Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jeroen Renzema Huisarts 22 juni 2015 1 Opzet presentatie 1. Waarom elektronisch uitwisselen? 2. Zo gebruik je het LSP

Nadere informatie

Gebruikershandleiding LSP apotheek

Gebruikershandleiding LSP apotheek Gebruikershandleiding LSP apotheek Datum: 24 november 2014 Versie: 0.8 Status: concept 1 Totstandkoming De gebruikershandleiding LSP voor Apothekers is opgesteld door André Blom en Cunera van der Linden

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Betere zorg met de juiste informatie Artsen en apotheken kunnen uw medische gegevens delen via het LSP (Landelijk Schakelpunt). Zodat

Nadere informatie

Informatiekaarten Promedico ASP

Informatiekaarten Promedico ASP Informatiekaarten Promedico ASP Versie 20 december 2017 Inhoudsopgave 1 Registreren en aanmelden dossier... 3 2 Afschermen patiëntgegevens... 4 3 Verwerken waarneemberichten... 6 4 Opvragen verstrekkingen...

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming

Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Uitwisseling van medische gegevens en patiënttoestemming Gerrit Open Podium XDS 11 december 2014 Jet van Mourik Juridisch adviseur & Compliance Officer Antonius Zorggroep Privacy in de Antonius Zorggroep,

Nadere informatie

Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens

Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens Transvaal Apotheek Toestemmingsregistratie formulier elektronisch delen medische gegevens Status: geldig HB75.8-001-FOR Pagina 1 van 2 Opsteldatum: 01-11-2013 Revisie 6 Laatste mutatie: 23-10-2016 AR Voor

Nadere informatie

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP

UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Dat kan via het LSP UW MEDISCHE GEGEVENS ELEKTRONISCH DELEN? Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een onbekende

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Wie kan bij uw dossier?

Wie kan bij uw dossier? Test UITWISSELING PATIËNTGEGEVENS Wie kan bij uw dossier? Er is veel onduidelijk over het Landelijk Schakelpunt, de opvolger van het gesneuvelde elektronisch patiëntendossier. Zelfs bij de miljoenen Nederlanders

Nadere informatie

Edwin van Aalten Amsterdam 17 november 2016

Edwin van Aalten Amsterdam 17 november 2016 Edwin van Aalten Amsterdam 17 november 2016 Inleiding Opt-in Signaalfunctie Uniforme werkwijze Werken met LSP Instructies Aandachtspunten Toekomstige Ontwikkelingen Afsluiting Vragen Blijf toestemming

Nadere informatie

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen

Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen Elektronische gegevensuitwisseling tussen AMC, VUmc, OLVG en Spaarne Gasthuis juni 2017 Het elektronisch beschikbaar stellen van mijn medische gegevens aan andere zorginstellingen U kunt elektronisch uw

Nadere informatie

NAN 2006 Richtlijn 1 Behandelingsovereenkomst

NAN 2006 Richtlijn 1 Behandelingsovereenkomst NAN 2006 Richtlijn 1 Behandelingsovereenkomst Versie: 26 februari 2007 Auteur: KNMP/WINAp Leeswijzer richtlijn 1 Hoofdstuk 1 van de NAN 2006 gaat over de behandelingsovereenkomst conform de Wet op de geneeskundige

Nadere informatie

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten

Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Informatiefolder gegevensuitwisseling patiënten Uw medische gegevens elektronisch beschikbaar? Alleen met uw toestemming Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor

Nadere informatie

Herhaalmodule voor Pharmacom

Herhaalmodule voor Pharmacom Mediq Herhaalmodule voor Pharmacom Algemene werkinstructie 27-8-2013 Inhoud Inleiding... 2 Instructie instellen parameters herhaalmodule... 3 Activeren van de menukeuze herhaalservice per medewerker...

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.6.511 Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! brochure bronnen www.vzvz.nl, oktober 2012 De invoering door de overheid van een landelijk

Nadere informatie

Informatiekaarten CGM Apotheek

Informatiekaarten CGM Apotheek Informatiekaarten CGM Apotheek Versie 20 december 2017 Inhoudsopgave 1 Registreren en aanmelden dossier... 3 2 Afschermen patiëntgegevens... 4 2.1 Gegevens patiënt afschermen... 4 2.2 Afschermen verstrekkingen...

Nadere informatie

Uitwisseling van uw medische gegevens bij de behandeling van uw chronische ziekte

Uitwisseling van uw medische gegevens bij de behandeling van uw chronische ziekte Uitwisseling van uw medische gegevens bij de behandeling van uw chronische ziekte Alleen als u dat goed vindt Wat leest u in deze folder? U heeft een chronische ziekte. Daarvoor wordt u langere tijd behandeld.

Nadere informatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie

Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Het Landelijk Schakelpunt (LSP) Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie 1 Sushma Gangaram Panday Regio Manager Bart Molenaar Product Manager Medicatiedomein 2 Agenda Over VZVZ Het LSP Beveiliging

Nadere informatie

Protocol Overdracht van medicatiegegevens

Protocol Overdracht van medicatiegegevens Protocol Overdracht van medicatiegegevens Voor een goede en veilige zorgverlening is het van belang dat iedere zorgverlener beschikt over een actueel medicatieoverzicht. Informatie met betrekking tot het

Nadere informatie

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS,

ELEKTRONISCH,UITWISSELEN,VAN,MEDISCHE,GEGEVENS, De Wielewaal 20 2761XZ Zevenhuizen T 0180631783 (praktijk) T 0180328003 (spoedlijn) F 0180631521 (fax) E info@huisartsvanbreugel.nl W huisartsvanbreugel.nl TOESTEMMINGSFORMULIER ELEKTRONISCHUITWISSELENVANMEDISCHEGEGEVENS

Nadere informatie

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Huisartsenpost. Apotheek. Ziekenhuis. Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisartsenpost Apotheek Ziekenhuis Het elektronisch patiëntendossier (EPD) Zorgverleners delen snel en betrouwbaar actuele medische gegevens Huisarts Het elektronisch patiëntendossier (EPD) De zorg in

Nadere informatie

Privacy Persoonsgegevens

Privacy Persoonsgegevens Privacy Persoonsgegevens Praktijk voor GCK maakt onderdeel uit van Gezondheidscentrum. Dit privacyreglement met betrekking tot persoonsgegevens geldt voor alle instanties binnen het centrum. Deze informatie

Nadere informatie

LSP Opt-in handleiding

LSP Opt-in handleiding LSP Opt-in handleiding Dit document beschrijft hoe een praktijk met een aansluiting op het LSP opt-ins van patienten kan versturen. Algemeen Alleen als een praktijk een aansluiting op het LSP heeft is

Nadere informatie

Privacyreglement HAP S. Broens

Privacyreglement HAP S. Broens Privacyreglement HAP S. Broens Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van HAP S. Broens hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld

Nadere informatie

Inschrijfformulier nieuwe patiënten 1 formulier per persoon!

Inschrijfformulier nieuwe patiënten 1 formulier per persoon! Inschrijfformulier nieuwe patiënten 1 formulier per persoon! Geslacht m /v Geboortedatum ------------------- Voorletters -------------------- Roepnaam ------------------- Achternaam ------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

Voorbereiding 1 Aangesloten op LSP Nog niet aangesloten? Neem contact op met MIRA 2 Alle medewerkers UZI-pas op naam

Voorbereiding 1 Aangesloten op LSP Nog niet aangesloten? Neem contact op met MIRA 2 Alle medewerkers UZI-pas op naam Gebruik LSP MIRA Voorbereiding 1 Aangesloten op LSP Nog niet aangesloten? Neem contact op met MIRA 2 Alle medewerkers UZI-pas op naam Vraag UZI-passen op naam aan voor alle medewerkers die moeten werken

Nadere informatie

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD Rapportageperiode: januari en februari 2009 Ministerie van VWS 2 maart 2009 1 Inhoudsopgave 1 Bijzonderheden rapportageperiode... 3 1.1 Onderzoek naar invoering BSN...

Nadere informatie

ZORGPORTAAL ONLINE AFSPRAKENSYSTEEM

ZORGPORTAAL ONLINE AFSPRAKENSYSTEEM ZORGPORTAAL ONLINE AFSPRAKENSYSTEEM 527 Wat is Zorgportaal? Zorgportaal is het online afsprakensysteem van het Sint Franciscus Gasthuis. Via de beveiligde website Zorgportaal kunt u 24 uur per dag, zeven

Nadere informatie

Handleiding voor SWV beheerders

Handleiding voor SWV beheerders Handleiding voor SWV beheerders Beheer van regio/samenwerkingsverbanden in Supportal Datum 18 april 2013 Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Randvoorwaarden... 3 1.2 Spelregels... 3 1.3 Consequenties

Nadere informatie

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015

Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 Privacyreglement versie: 1 auteur: Wieneke Groot invoerdatum: maart 2014 vaststellingsdatum: herzieningsdatum: september 2015 beheerder (functie/naam): Wieneke Groot, POH management bestemd voor: patiënten,

Nadere informatie

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007

Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 Elektronische uitwisseling van medische gegevens in de regio: Waarneem Dossier Huisartsen en het Regionaal Zorgvenster februari 2007 De zorginstellingen, apothekers, huisartsen en huisartsenposten binnen

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen

Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Elektronisch patiëntendossier Zoetermeer - Benthuizen Informatiefolder voor patiënten Uitgave: Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer Versie: oktober 2012 Deze folder wordt u ter beschikking

Nadere informatie

TOESTEMMING MEDISCHE GEGEVENS POLIKLINIEK LONGZIEKTEN

TOESTEMMING MEDISCHE GEGEVENS POLIKLINIEK LONGZIEKTEN TOESTEMMING MEDISCHE GEGEVENS POLIKLINIEK LONGZIEKTEN 417 Na verwijzing van uw huisarts bent u terecht gekomen op de polikliniek Longziekten van het Sint Franciscus Gasthuis. Het Sint Franciscus Gasthuis

Nadere informatie

Bijlage 1 UZI-passen en mandatering. 1. Inleiding

Bijlage 1 UZI-passen en mandatering. 1. Inleiding Bijlage 1 UZI-passen en mandatering 1. Inleiding De organisatie maakt gebruik van een zorginformatiesysteem voor het vastleggen van verrichtingen. Voor het inloggen op dit systeem en gebruik van het LSP

Nadere informatie

Juridische factsheet. Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens

Juridische factsheet. Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens Juridische factsheet De treedt deels per 1 juli 2017 en deels per 1 juli 2020 in werking. De bepalingen van de wet zijn opgenomen in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. Omdat de Wet gebruik

Nadere informatie

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD

LSP en apotheken: uitdagingen en kansen. Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD LSP en apotheken: uitdagingen en kansen Tom de Jong tom@nova-pro.nl Product Manager implementatie EMD Doel van deze bijeenkomst Uitgangspunt: Elektronisch Medicatie Dossier binnen AORTA Open gedachtewisseling

Nadere informatie

Project invoering EPD en BSN in de zorg, Idius Felix, juni

Project invoering EPD en BSN in de zorg, Idius Felix, juni Invoering in de Zorg: GGZ Idius Felix Programma Invoering EPD en in de Zorg Bijeenkomst Invoering GGZ Nederland - 23 juni 2008 Agenda Wbsn-z: Wat betekent de wet voor zorgaanbieders in de GGZ? - Wbsn-z

Nadere informatie

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming?

Veilig uitwisselen van medische gegevens. Hoe geeft u toestemming? Veilig uitwisselen van medische gegevens Hoe geeft u toestemming? Inleiding Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. U kunt daardoor zomaar in de spreekkamer van een vreemde arts, een onbekende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 27 529 Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) in de Zorg Nr. 109 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding

LSP Connect Viewer. Gebruikershandleiding LSP Connect Viewer Gebruikershandleiding 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of

Nadere informatie

Patiënten handleiding

Patiënten handleiding Patiënten handleiding Met deze handleiding helpen wij u op weg bij het gebruik van het gezondheidsportaal Ondiep. Diensten die wij met dit portaal aanbieden zijn: 1. rechtstreeks een afspraak maken in

Nadere informatie

Feiten en Fabels over patiëntgegevens

Feiten en Fabels over patiëntgegevens 05-11-2012 en en s over patiëntgegevens Op maandag 5 november 2012 startte de landelijke campagne om Nederlanders te informeren over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens via de zogenaamde

Nadere informatie

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad

Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Privacyreglement Huisartsenpraktijk Kloosterpad Uw persoonsgegevens en privacy in onze huisartsenpraktijk. Algemeen De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter

Nadere informatie

De Polikliniekapotheek. van Tergooi. Zorg, kwaliteit, service en gemak

De Polikliniekapotheek. van Tergooi. Zorg, kwaliteit, service en gemak De Polikliniekapotheek van Tergooi Zorg, kwaliteit, service en gemak Welkom bij de Polikliniekapotheek van Tergooi Zorg, kwaliteit, service en gemak: daar staat de Polikliniekapotheek van Tergooi voor.

Nadere informatie

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy

Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy GEGEVENS OVER UZELF EN OVER UW MEDICIJNEN WAT WIL UW APOTHEKER WETEN WIE HEEFT INZAGE IN DE GEGEVENS EN WAARVOOR WAT KUNT U ZELF DOEN EN WAT ZIJN UW RECHTEN REGIONAAL

Nadere informatie

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier?

Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? ALGEMEEN Recht op inzage Hoe vraag ik inzage in een patiëntendossier? In deze folder vindt u de volgende informatie: Onderscheid klinisch dossier, poliklinisch dossier en radiologische gegevens Verzoek

Nadere informatie

Burgerservicenummer in uw organisatie

Burgerservicenummer in uw organisatie Burgerservicenummer in uw organisatie Patrick Jansen Programmalijn BSN in de zorg Implementatieprogramma EMD/WDH Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud Het Juridische kader van het BSN

Nadere informatie

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet

Privacyreglement (2015-2016) Huisartsenpraktijk Rozet Privacyreglement (20152016) Huisartsenpraktijk Rozet Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Huisartsenpraktijk Rozet hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Inleiding Smartphones, slimme meters, thuisbankieren en online winkelen: het gebruik

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 april 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 6 Mijn afspraken 7 Mijn dossier

Nadere informatie

Uw persoonsgegevens en uw privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw persoonsgegevens en uw privacy Uw gegevens in veilige handen Algemeen De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens. Deze wet verplicht organisaties die met persoonsgegevens

Nadere informatie

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee!

Uw medisch dossier. Neem altijd uw verzekeringsgegevens en identiteitsbewijs mee! Uw medisch dossier Voor een goede medische behandeling is het noodzakelijk dat uw behandelend arts een dossier bijhoudt. Dit dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de

Nadere informatie

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen

Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Medicatieoverdracht protocol Verpleeghuizen Van toepassing op Medewerkers Zorg en cliënten Datum vaststelling Versie 18 januari 2011 Evaluatiedatum INHOUD MEDICATIEOVERDRACHT PROTOCOL 1. Doel... 1 2. Beschrijving..

Nadere informatie

Handleiding FPZregistratie. Diabetes Module Service Apotheek

Handleiding FPZregistratie. Diabetes Module Service Apotheek Handleiding FPZregistratie Diabetes Module Service Apotheek Handleiding FPZregistratie Diabetes module. Inhoud Pagina Hoofdstuk 1 Algemeen 3 1.1. Inloggen en discipline wisselen. 3 1.2. Patiënt oproepen.

Nadere informatie

GERRIT podium De achtergronden bij & contouren van elab Helmond

GERRIT podium De achtergronden bij & contouren van elab Helmond GERRIT podium De achtergronden bij & contouren van elab Helmond Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Jacco Aantjes Projectleider elab 8 juni 2017 Programma Wat vooraf ging aan.. Context;

Nadere informatie

Aanbevelingen Wij doen de volgende aanbevelingen om het wetsvoorstel 33509 te repareren:

Aanbevelingen Wij doen de volgende aanbevelingen om het wetsvoorstel 33509 te repareren: Aantekeningen bij de brief van minister Schippers van 23 juni 2014 over 33509 In haar brief van 23 j.l. aangaande het wetsvoorstel cliëntenrechten bij de elektronische verwerking van gegevens, gaat de

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Apotheek Diaconessenhuis Leiden

Apotheek Diaconessenhuis Leiden Apotheek Diaconessenhuis Leiden Inleiding is een openbare apotheek die is gevestigd in de centrale hal van het ziekenhuis. Bezoekers, omwonenden, medewerkers en patiënten kunnen hier terecht voor hun medicijnen.

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten

Handleiding koppeling voor patiënten Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren... 2 1.1 Voordat u begint... 2 1.2 Een account aanmaken... 2 1.3 Geen account? Registreer nu!... 3 1.4 Bevestig uw account... 3 1.5 Gefeliciteerd,

Nadere informatie

a. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins; b. Doeleinden zijn:

a. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens consulten, behandelingen of anderszins; b. Doeleinden zijn: Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden De medewerkers van Medisch Centrum de Poort hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener

Nadere informatie

Zorgportaal Mijn.vanweelbethesda

Zorgportaal Mijn.vanweelbethesda Zorgportaal Mijn.vanweelbethesda Als patiënt van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis heeft u toegang tot het zorgportaal Mijn.vanweelbethesda. Dit is een website die gekoppeld is aan het beveiligde Elektronisch

Nadere informatie

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers

Werkplan Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie. Marcel Settels Accountmanager leveranciers Werkplan 2015 Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Marcel Settels Accountmanager leveranciers 13 november 2014 Werkplan 2015 Wie doen er mee? VZVZ Servicecentrum Beheerder zorginfrastructuur

Nadere informatie

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten

Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Medicatieoverdracht in de keten en het LSP. Reinout Poortman, Huisarts Sneek Lid Regiegroep Medicatieoverdracht in de keten Probleemstelling In Nederland zijn er jaarlijks 19.000 vermijdbare medicatiegerelateerde

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care BSN functionaliteit Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 BSN bevraging NAW... 4 3 BSN bevraging BSN... 7 4 BSN verificatie... 9 5 ID registratie... 11 6 WID controle... 12 7 Vergewissen...

Nadere informatie

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN

RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN RECHTEN EN PLICHTEN RECHTEN Recht op informatie Recht om informatie te weigeren Recht op toestemming geven Recht op een second opinion Recht op een medisch dossier Recht op inzage van uw dossier PLICHTEN

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ

Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Gebruikershandleiding Cliëntportaal TMZ Versie 1 september 2016 1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inloggen op Cliëntportaal TMZ... 4 3. Voorbeeld Cliëntportaal TMZ... 7 4. Mijn afspraken... 8 5. Mijn Dossier...

Nadere informatie

Privacyreglement. Huisartenpraktijk MIR. Datum: J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem Tel:

Privacyreglement. Huisartenpraktijk MIR. Datum: J. Abdulraheam Dordrechtweg DM Arnhem Tel: Privacyreglement Huisartenpraktijk MIR Datum: 11-04-2017 J. Abdulraheam Dordrechtweg 14 6843 DM Arnhem Tel: 026-3814465 www.huisartsenpraktijk-mir@praktijkinfo.nl Privacyreglement Uw persoonsgegevens en

Nadere informatie

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg

Jouw rechten en plichten. Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies. Jouw gezondheid is onze zorg Jouw rechten en plichten Vraag je Alphega apotheek om meer informatie en advies Jouw gezondheid is onze zorg Inhoud Recht op informatie over medicijnen 4 Spreekkamer 5 Ophalen van medicijnen 6 Verplicht

Nadere informatie

Patiëntenhandleiding Gezondheidscentrum De Bilt

Patiëntenhandleiding Gezondheidscentrum De Bilt Patiëntenhandleiding Gezondheidscentrum De Bilt Met deze handleiding helpen wij u op weg bij het gebruik van het gezondheidsportaal GHC De Bilt. Diensten die wij met GHC De Bilt aanbieden zijn: 1. rechtstreeks

Nadere informatie

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL

PATIËNTENDOSSIER DIGITAAL Uitwisseling van uw medische en medicatiegegevens bij spoedeisende zorg buiten praktijkuren, tussen huisartsen, huisartsenpost, apotheek en ziekenhuis WAAROM UITWISSELING VAN MEDISCHE GEGEVENS? Uw huisarts

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Gerkens (SP) over de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (2060715370).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Gerkens (SP) over de invoering van het Elektronisch Patiëntendossier (2060715370). Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA-K-U-2772744

Nadere informatie

Handout. LSP- Bijeenkomst. Comugroup Medical

Handout. LSP- Bijeenkomst. Comugroup Medical LSP- Bijeenkomst UZI-pas beheer Via Stamgegevens > UZI-pas beheer kunt u passen koppelen en ontkoppelen. Voor het koppelen laat u de gebruiker eerst inloggen met Gebruikersnaam en wachtwoord en gaat u

Nadere informatie

Aanmeldformulier bariatrische chirurgie (deel 1)

Aanmeldformulier bariatrische chirurgie (deel 1) Aanmeldformulier bariatrische chirurgie (deel 1) Het ingevulde aanmeldformulier kunt u samen met de gevraagde relevante aanvullende informatie* en de ingevulde toestemmingsverklaring opsturen naar Vitalys

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk. Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk. Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg: van wet naar praktijk Anton Ekker juridisch adviseur, Nictiz 20 mei 2011 Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De zorgverlener is verplicht om een

Nadere informatie

Evaluatie van de patiëntvoorlichting binnen de pilot EMD

Evaluatie van de patiëntvoorlichting binnen de pilot EMD Evaluatie van de patiëntvoorlichting binnen de pilot EMD 13 mei 2008 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Opzet onderzoek 3 2 Resultaten 4 2.1 Respons op de vragenlijst 4 2.2 Wat is het

Nadere informatie

Uitwisseling labwaarden

Uitwisseling labwaarden Uitwisseling labwaarden Stads-apotheker is spin in het web o patiënt beweegt tussen huisarts en specialist o patiënt beweegt tussen specialist A en specialist B o patiënt beweegt tussen ziekenhuis X en

Nadere informatie

Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP)

Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP) Uw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP) Alleen als u dat goed vindt Wat leest u in deze folder? Uw huisarts en uw apotheek kunnen uw medische gegevens delen met andere zorgverleners.

Nadere informatie

BK GRZ- Ziekenhuisverplaatste zorg IR V-1-1-1

BK GRZ- Ziekenhuisverplaatste zorg IR V-1-1-1 25 november 2014 1/9 Z-Index Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 16090 2500 BB Den Haag T 070-37 37 400 F 070-37 37 401 info@z-index.nl www.z-index.nl KvK: Haaglanden 27177027 Auteurs N. Speksnijder

Nadere informatie

Jouw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP) Alleen als jij dat goed vindt

Jouw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP) Alleen als jij dat goed vindt Jouw medische gegevens beschikbaar via het Landelijk Schakelpunt (LSP) Alleen als jij dat goed vindt volgjezorg.nl Wat lees je in deze folder? Je huisarts en je apotheek kunnen jouw medische gegevens delen

Nadere informatie

Privacyverklaring ThePerfectWedding

Privacyverklaring ThePerfectWedding Privacyverklaring ThePerfectWedding Voor ons van ThePerfectWedding, onderdeel van WebLab.nl B.V., is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. De persoonlijke gegevens waar wij de beschikking

Nadere informatie

Safe Harbor Statement

Safe Harbor Statement Safe Harbor Statement Onze discussie bevat onder meer voorspellingen, schattingen of andere informatie die kan worden beschouwd als toekomstgericht. Hoewel deze anticiperende statements een actueel oordeel

Nadere informatie

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA/ICT sep. 08

Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag MEVA/ICT sep. 08 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ons kenmerk Inlichtingen bij Doorkiesnummer Den Haag 5 sep. 08 Onderwerp Bijlage(n) Uw brief Invoering landelijk elektronisch

Nadere informatie

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS

RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS RICHTLIJN ZORGPORTAAL VOOR ZORGVERLENERS Inleiding Het Sint Franciscus Gasthuis wil een toonaangevend ziekenhuis zijn op het gebied van zorg waarbinnen kwaliteit van de zorg hoog in het vaandel staat.

Nadere informatie

Het ipmd. Intelligent Persoonlijk MedicatieDossier

Het ipmd. Intelligent Persoonlijk MedicatieDossier Het ipmd Intelligent Persoonlijk MedicatieDossier 10 maart 2016 Vandaag Demo inloggen VZVZ-portaal voor download medische gegevens Demo tool om medische gegevens in ipmd app te krijgen Demo eerste versie

Nadere informatie

Privacy in de zorg. Van wet naar praktijk, met de gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg

Privacy in de zorg. Van wet naar praktijk, met de gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg Privacy in de zorg Van wet naar praktijk, met de gedragscode Elektronische Gegevensuitwisseling in de Zorg Presentatie over Gedragscode EGiZ Informatiedagen Zorgcommunicatie Wim Hodes 23 november 2012

Nadere informatie

Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud

Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud Handleiding koppeling voor patiënten Inhoud 1. Registreren 2 1.1 Voordat u begint 2 1.2 Een account aanmaken 2 1.3 Geen account? Registreer nu! 2 1.4 Bevestig uw account 3 1.5 Gefeliciteerd, u heeft uw

Nadere informatie

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1.

Handleiding. Mei 2015. Versie 1.1. Handleiding NCDR Pacemaker & ICD Registratie - Mei 2015, versie 1.1. Handleiding Mei 2015 Versie 1.1. 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Internet Browsers... 4 2. Inloggen... 4 2.1. Inlog in applicatie en Zorg TTP... 4 2.2. Token... 5 3. Home... 6 4. Patiënt... 7 4.1. Patient

Nadere informatie

Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw

Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw Informatiebrochure: E-health Cozo AZ Sint-Maria Halle vzw Inhoudsopgave: Wat is CoZo en ehealth? 1 Geïnformeerde toestemming (= Informed Consent ) 2 Hoe uw Geïnformeerde toestemming (= Informed Consent

Nadere informatie

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland

Medicatieoverdracht. Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland Medicatieoverdracht Protocollen in Zuidwest Friesland PATIËNTVEILIGHEID, MEDICATIEVEILIGHEID, MEDICATIEBEWAKING Datum 1 september 2014 Versienummer

Nadere informatie

Inschrijving in het Medisch Centrum Alberick

Inschrijving in het Medisch Centrum Alberick Inschrijving in het Medisch Centrum Alberick Voor uw inschrijving neemt u mee: 1- De geldige verzekeringsgegevens 2- De identiteitsgegevens 3- Het volledig ingevulde inschrijfformulier van u en uw gezin.

Nadere informatie

Veilige Inzage Patiënt

Veilige Inzage Patiënt Veilige Inzage Patiënt Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie Wim Hodes - Directeur Stichting GERRIT Jacobine Wieggers - Productmanager Jeugddomein en Patiëntdomein Het ipmd Intelligent Persoonlijk

Nadere informatie