Herhaalmodule voor Pharmacom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herhaalmodule voor Pharmacom"

Transcriptie

1 Mediq Herhaalmodule voor Pharmacom Algemene werkinstructie

2 Inhoud Inleiding... 2 Instructie instellen parameters herhaalmodule... 3 Activeren van de menukeuze herhaalservice per medewerker... 3 Instellen parameters... 4 Vastleggen van teksten op het afhaal- en bezorgbriefje... 5 Herhalen bij niet-medicom huisartsen... 8 Stoppen herhaalservice Instructie patiënt en medicatiestatusregel(s) toevoegen aan de Herhaalservice Patiënten toevoegen aan de herhaalservice Wijze informeren patiënt herhaalmodule Medicatiestatusregels selecteren voor Herhaalservice Medicatiestatusregels met herhaaltegoeden Instructie batch herhaalservice Opbouwen batch herhaalservice Raadplegen/muteren Batch Herhaalservice Klaarzetten van de herhaalbatch voor verwerking in de herhaalpost Instructie verwerking herhaalbatch in Herhaalpost Verwerking regels uit de herhaalbatch Bijlagen I. Inschrijfformulier / checklist herhaalmodule II. Aanvraag jaarrecept huisarts P a g i n a

3 Inleiding De module herhaalservice in Pharmacom maakt proactief herhalen mogelijk. Met deze module kan zowel de volledige medicatie van de patiënt als een gedeelte proactief herhaald worden. Er wordt periodiek een herhaalbatch opgebouwd waarin aflopende medicatie terecht komt. De huisarts accordeert de herhaalmedicatie elektronisch wanneer deze een Medicom- Pharmacom koppeling heeft. Huisartsen met een ander huisartsinformatiesysteem dan Medicom kunnen fiatteren op recept aanvraagbriefjes of een A4 fiatteringslijst. Dit document bevat verschillende instructies voor het juiste gebruik van de herhaalmodule in Pharmacom. Alvorens een patiënt voor de herhaalmodule van de apotheek in aanmerking komt, moet er toestemming zijn van de huisarts. Daarnaast moet de patiënt het inschrijfformulier tekenen om akkoord te geven. Een voorbeeld van een inschrijfformulier is te vinden in bijlage I. Bespreek de medicatie en leg vast op het Inschrijfformulier welke in het systeem komen en tot wanneer er voorraad is. Geef indien nodig overbruggingsmedicatie mee. 2 P a g i n a

4 Instructie instellen parameters herhaalmodule Activeren van de menukeuze herhaalservice per medewerker Indien de menukeuze Herhaalservice niet beschikbaar is, kan deze per medewerker geactiveerd worden: 1. Selecteer D Systeembeheer apotheek. 2. Selecteer 7 Beheer medewerk(st)ers Pharmacom. 3. Ga op de assistent code staan welke geactiveerd moet worden en druk op enter. 4. Kies Menu Functies. 5. Ga op Dagelijkse verwerking staan en druk op enter. 6. Ga op de laatste regel herhaalservice staan en druk op enter. I. De menukeuze en alle onderliggende menu s worden geactiveerd. 7. Wijzig de functies door op de gewenste regel te gaan staan en J te typen. 8. Sla de gewijzigde instellingen op met F8. 3 P a g i n a

5 Instellen parameters 1. Selecteer 2 Receptverwerking. 2. Selecteer G Herhaalservice. 3. Selecteer R/M parameters herhaalservice. Vul de gewenste waarden voor de verschillende parameters in: a. Startdagen selecties herhaalservice: Geef aan op welke dag(en) er herhaalbatches (selecties) dienen te worden opgebouwd en voor hoeveel dagen er aflopende medicatie moet worden geselecteerd; Bij meerdere startdagen moet het totaal altijd gelijk zijn aan 7 dagen. Bij één startdag moet het totaal 7 of een veelvoud hiervan zijn. b. Aantal dagen tot eerste signaleringsperiode: geef het aantal dagen op tot de start van de eerste signaleringsperiode. Binnen deze periode moet de patiënt geïnformeerd worden over de herhaalrecepten die vanaf een bepaalde datum klaar staan, de herhalingen moeten worden ingevoerd in de herhaalpost en fiattering door de huisarts moet worden gedaan. c. Extra signaleringsperiode: Dit is een periode na de signaleringsperiode. Aflopende medicatie met data binnen deze periode wordt nog meegenomen in de huidige batch. Dit geldt dan voor de reeds geselecteerde patiënten en medicatie die gekenmerkt is voor de herhaalservice. Deze medicatie wordt dan alsnog meegenomen in de batch zodat de patiënt niet te vaak terug hoeft te komen naar de apotheek. d. Aantal dagen gereed voor afleverdatum: Het aantal dagen voor de afleverdatum dat de geselecteerde recepten klaar moeten (moet kleiner zijn dan de signaleringsperiode). e. Aanmaken adressen bestand: i. N = geen adressenbestand, alleen A6 informatiebriefjes.

6 ii. D = Een adressenbestand wordt middels een download naar de PPCOMM directory overgezet. iii. V = Een adressenbestand dient aangemaakt te worden dat via e-mal verzonden zal worden. f. Sla de gewijzigde instellingen op met F8. Vastleggen van teksten op het afhaal- en bezorgbriefje Wanneer de patiënt zijn medicatie af kan halen, wordt er een afhaal- of bezorgbriefje verstuurd. Voor zowel het afhaal- als het bezorgbriefje kan er een standaard koptekst, middentekst en staarttekst worden vastgelegd. 1. Selecteer 2 Dagelijkse verwerking. 2. Selecteer G Herhaalservice. 3. Selecteer R/M vaste teksten herhaalservice. 4. Kies het gewenste tekstgedeelte van het afhaalbriefje of bezorgbriefje (1 t/m 6). 5. Typ de tekst en sla de gewijzigde instellingen op met F8. 6. Bij de keuzes 1 t/m 6 wordt aangegeven of er gebruik gemaakt kan worden van de (bv. (bv. 27 augustus 7. Sla met F8 de de gewijzigde tekst op. 5 P a g i n a

7 Hieronder is een voorbeeld weergegeven van de tekst die kan worden vastgelegd. 6 P a g i n a

8 7 P a g i n a

9 Herhalen bij niet-medicom huisartsen 1. Selecteer A Onderhoud bestanden. 2. Selecteer 3 Onderhoud voorschrijvers. 3. Kies W (Wijzig). 4. Kies de gewenste voorschrijver door te zoeken met F7 of typ de gewenste code van de arts. 8 P a g i n a

10 5. Er kan gekozen worden voor een B (Fiatteringsbriefje herhaalbatch) of een L (Fiatteringslijst herhaalbatch). Fiatteringslijsten per voorschrijver moeten handmatig worden afgedrukt via: i. Selecteer 2 Dagelijkse verwerking. ii. Selecteer A Overzichten. iii. Selecteer 7 Afdrukken fiatteringslijst herhaalbatch. iv. Kies met F7 de juiste voorschrijver. 9 P a g i n a

11 v. Sla met F8 de gewijzigde instellingen op. vi. Druk twee keer op enter vii. Akkoordeer door J in te typen. viii. Sluit af met F8. Stoppen herhaalservice 1. Selecteer 2 Dagelijkse verwerking. 2. Selecteer G Herhaalservice. 3. Kies R/M parameters herhaalservice 4. Druk op F9 en selecteer Herhaalservice stoppen door enter. 5. Kies S (van stoppen). De herhaalservice wordt nu gestopt. 10 P a g i n a

12 Instructie patiënt en medicatiestatusregel(s) toevoegen aan de Herhaalservice. Patiënten toevoegen aan de herhaalservice Patiënten kunnen alleen meedoen aan de herhaalservice van de apotheek van inschrijving. Controleer daarom of de patiënt bij uw apotheek is ingeschreven. 1. Selecteer 1 Balieverwerking. 2. Selecteer de juiste patiënt op Geboortedatum. 3. Kies F5 Relatiebeheer en selecteer Onderhoud patiënt. 4. Kies S (Stamgegevens patiënt) 5. Kies 22 (Deelname herhaalservice) en typ J. 6. Indien een patiënt geblokkeerd moet worden voor de herhaalservice kan gekozen worden voor B en J na 22. Patiënten met één van de volgende statussen kunnen NIET geselecteerd worden voor de Herhaalservice: D (patiënt uit de dienstwaarneming), I (Incidenteel), O (Overleden), V (Verhuisd) en X (Onvolledig ingevulde patiëntgegevens). Wijze informeren patiënt herhaalmodule 1. Selecteer 5 Patiëntenbeheer. 2. Selecteer 1 Onderhoud patiënten. 3. Selecteer de juiste patiënt. 4. Selecteer P (Pharmacom ). 5. Selecteer rubriek 11 Informeren HHS. 6. Kies B voor Brief en M voor Mail. Controleer wanneer er M geselecteerd wordt of er onder onderhoud patiënt een adres is ingevuld. 11 P a g i n a

13 Medicatiestatusregels selecteren voor Herhaalservice Medicatiestatusregels die geselecteerd kunnen worden voor de herhaalmodule zijn regels voor actuele en continue medicatie, medicatie die minimaal één keer is afgeleverd, medicatie die niet is gestopt en medicatie waarvan het daggebruik ingevuld is (>0). 1. Kies 2 dagelijkse verwerking. 2. Kies G Herhaalservice. 3. Kies 4 R/M Medicatiestatus. Wanneer een patiënt meedoet aan de herhaalservice staat er HS+ in het scherm. Bij HSB is de herhaalservice geblokkeerd en bij een leeg vak doet de patiënt niet mee. 12 P a g i n a

14 Er kan per regel van de medicatiestatus weergegeven worden of deze meegenomen moet worden voor de herhaalservice. Dit gaat als volgt: 1. Ga op de regel staan die aangepast moet worden. 2. Kies W (Wijzigen). 3. Kies C (Herhaalservice). 4. Kies F8 om de wijziging te bevestigen. Medicatieregels geselecteerd voor de herhaalservice worden weergegeven met een h (tussen de kolommen S (soort) en T (type)). Medicatiestatusregels met herhaaltegoeden Medicatiestatusregels met herhaaltegoeden kunnen meegenomen worden in de herhaalservice. Deze regels worden op het intern overzicht niet per arts, maar per patiënt op een aparte pagina (onder een aparte voorschrijver ZZZZZ) verzameld. De regels kunnen wel gewoon via de herhaalpost worden verwerkt. Hierbij wordt automatisch gesignaleerd dat het een medicatieregel met een herhaaltegoed betreft en in dat geval wordt geen fiatteringsverzoek naar de Medicom-huisarts verstuurd. Zodra het herhaaltegoed op is, wordt wel een fiatteringsverzoek naar de huisarts gestuurd. 13 P a g i n a

15 Instructie batch herhaalservice Opbouwen batch herhaalservice 1. Kies 2 Dagelijkse verwerking. 2. Kies G Herhaalservice. 3. Kies 5 R/M Herhaalbatches. 4. Kies F9 voor het menu Herhaalservices. 5. Kies N (Nieuwe herhaalbatch opbouwen). 6. Via F8 start de opbouw van de nieuwe herhaalbatch. Voor de geselecteerde patiënten (voor de herhaalservice) worden de regels geselecteerd waarvan de theoretische einddatum in de eerste signaleringsperiode valt. Ook medicatiestatusregels met een theoretische einddatum voor de eerste dag van de signaleringsperiode worden meegenomen in de batch. Deze regels worden gekenmerkt door!. Let op! Bij het opbouwen voor een nieuwe batch worden regels van een nog niet uitgevoerde batch NIET meegenomen. Raadplegen/muteren Batch Herhaalservice. 1. Kies 2 Dagelijkse verwerking. 2. Kies G Herhaalservice. 3. Kies 5 R/M Herhaalbatches. 4. Kies F9 voor het menu Herhaalservices. 5. Via W (Wijzigen herhaalbatch) kunnen er nieuwe patiënten of medicatiestatusregels toegevoegd worden, die gekenmerkt zijn voor deelname aan de herhaalservice: 14 P a g i n a

16 6. Kies P (voor patiënt toevoegen). 7. Roep de juiste patiënt op. 6. Bevestig met enter. Of 9. Ga op de patiënt staan waarvoor een nieuwe regel toegevoegd moet worden en kies N (voor Nieuwe regel ). 10. De medicatie toegevoegd aan de herhaalservice wordt geselecteerd door op de juiste regel te staan en enter te kiezen. 15 P a g i n a

17 Bij toegevoegde nieuwe regels staat er een +-teken achter de kolom Hoeveelheid. Het is ook mogelijk om de hoeveelheid te wijzigen met W. Vul de gewenste hoeveelheid voor de medicatie in en kies F8. Er staat een * voor de medicatie waarvan de hoeveelheid gewijzigd is. Let op! In de medicatiestatus van de patiënt blijft de originele hoeveelheid staan. Daarnaast worden wijzigingen in de medicatiestatus automatisch doorgevoerd in de herhaalservice. Klaarzetten van de herhaalbatch voor verwerking in de herhaalpost Voor het afdrukken van overzichten voor de herhaalbatch: 1. Kies 2 Dagelijkse verwerking. 16 P a g i n a

18 2. Kies G Herhaalservice. 3. Kies 5 R/M Herhaalbatches. 4. Kies P (printen). Hierbij zijn de A6-briefjes Afhaalbriefjes of bezorgbriefjes afhankelijk van de instellingen bezorggegevens van de patiënt onder Onderhoud Patiënt Bezorginformatie. Op het interne overzicht staan alle medicatiestatusregels die meegenomen zijn in de herhaalbatch, op volgorde van voorschrijvend arts en daarbinnen gesorteerd op patiënt. 5. Wanneer er geen wijzigingen meer aangebracht hoeven te worden kan de herhaalbatch klaargezet worden voor receptverwerking. Dit kan gedaan worden door K (Klaar zetten voor receptverwerking) te kiezen. 6. De herhaalbatch is terug te halen T zolang de batch nog niet verwerkt is. 17 P a g i n a

19 Instructie verwerking herhaalbatch in Herhaalpost Verwerking regels uit de herhaalbatch 1. Kies Dagelijkse verwerking. 2. Kies E Herhaalpost. 3. Kies B voor het verwerken van een Herhaalbatch. 4. De batches die klaar staan voor verwerking worden weergegeven in het volgende scherm: 18 P a g i n a

20 5. Geef Enter op één van de herhaalbatches en alle patiënten worden automatisch gemarkeerd. 6. Om te starten met de verwerking kies H (herhalen). Er verschijnt een medicatieoverzicht van de eerste patiënt. 7. Vanuit de status kunnen medicatieregels herhaald worden via F8. 8. Wanneer de regels voor de eerste patiënt zijn afgehandeld, wordt de medicatiestatus van de tweede patiënt automatisch geopend in de herhaalbatch. 9. Het is hierdoor niet mogelijk om tussendoor weg te gaan uit de verwerking. De herhaalbatch moet in één keer verwerkt worden. Tip: Indien er geen tijd is om de volledige batch in één keer te verwerken kan in het scherm met patiënten een deel gedemarkeerd worden zodat deze op een later moment verwerkt kunnen worden. Wanneer één van de patiënten eerder zijn medicatie nodig heeft (bijv. i.v.m. vakantie) kan deze gemarkeerd worden. (De)markeren kan als volgt: 1. Kies F9. 2. Kies M (Markeren als verwerkt) voor demarkeren. 3. Kies F9 markeren patiënt. Wanneer een herhaalbatch volledig is verwerkt in de herhaalpost, wordt deze herhaalbatch in de herhaalservice (bij R/M Herhaalbatches) automatisch gemarkeerd als uitgevoerd. 19 P a g i n a

21 Bijlagen I. Inschrijfformulier / checklist herhaalmodule Patiëntgegevens Naam Adres Geboortedatum BSN Telefoon Huisarts Medicatie Toe te voegen aan herhaalmodule: Naam Sterkte Dosering Genoeg t/m Privacy Ondergetekende gaat akkoord dat: Zijn/haar gegevens worden bewaard voor het uitvoeren van de herhaalmodule Met andere zorgverleners over de herhaalmodule overlegd kan worden, waarbij eventueel gegevens worden gedeeld Zijn/haar contactgegevens worden gebruikt voor mededelingen door/over de herhaalmodule. Deze mededelingen kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Voorwaarden Ondergetekende gaat ook akkoord met de regels en voorwaarden die betrekking hebben op de herhaalmodule. Patiënt verklaart dat alle wijzigingen in medicijngebruik, ziekenhuisopname, zwangerschap, vakantie, wijzigingen in NAW-gegevens zo spoedig mogelijk wordt doorgegeven aan de apotheek. Akkoord en ondertekening Handtekening Naam: Handtekening: Datum: 20 P a g i n a

22 Uitvoering Geef Uitleg aan patiënt Eerste levering via herhaalmodule (recepten genereren in apotheek) Overbruggingsmedicatie (zorg voor voorraad tot 2 weken na start herhaalmodule) NAW-gegevens aanpassen Profielen invoeren (zie aparte instructie) Aanmeldformulier naar huisarts (met bestellijst) ZZHERH invoeren (om in te scannen) Opmerking herhaalmodule invoeren Alles laten inscannen (inschrijf-, aanmeldformulier, bestellijst, faxbevestiging) Opmerkingen (bijv. bezorgen) Notificatie per ( of afhaal/bezorgbrief) 21 P a g i n a

23 II. Aanvraag jaarrecept huisarts Aan Huisarts Patiëntgegevens Naam Adres Geboortedatum BSN Bovenstaande patiënt wil graag een jaarrecept aanvragen. Aanvraag jaarrecept Hij/zij krijgt de medicatie in de bijlage automatisch herhaald gedurende een jaar. U krijgt jaarlijks een lijst ter ondertekening. Deze geldt voor de apotheek als nieuw jaarrecept. Eventuele wijzigingen kunt u hierop noteren. Tussentijdse wijzigingen kunt u als recept naar de apotheek sturen. Voor andere medicatie zal de patiënt een recept aanvragen. Gelieve het overzicht in de bijlage te accorderen en terug te faxen. Met vriendelijke groeten, Mediq Apotheek.. T: F: 22 P a g i n a

Central Filling. Centraal gereedmaken recepten, decentraal afleveren. Versie 2.3 HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG

Central Filling. Centraal gereedmaken recepten, decentraal afleveren. Versie 2.3 HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG Central Filling Centraal gereedmaken recepten, decentraal afleveren HET SOFTWAREPAKKET VOORDEZORG Versie 2.3 WIJ GARANDEREN HETBESTE SYSTEEM VOOR DE ZORG Euroned, juni 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ik zie ik zie.. Wat jij ook kunt zien

Ik zie ik zie.. Wat jij ook kunt zien Ik zie ik zie.. Wat jij ook kunt zien 2 Inleiding U heeft een ik zie, ik zie, wat jij ook kunt zien training bijgewoond. De informatie die tijdens de training is gedeeld kunt u terugvinden in dit document.

Nadere informatie

Patiënten handleiding

Patiënten handleiding Patiënten handleiding Met deze handleiding helpen wij u op weg bij het gebruik van het gezondheidsportaal Ondiep. Diensten die wij met dit portaal aanbieden zijn: 1. rechtstreeks een afspraak maken in

Nadere informatie

de tabel aanvullen met nieuwe doseringen. Oude doseringen worden hierdoor niet verwijderd.

de tabel aanvullen met nieuwe doseringen. Oude doseringen worden hierdoor niet verwijderd. Onderhoud tabellen Beheer basis bestanden 90 de tabel aanvullen met nieuwe doseringen. Oude doseringen worden hierdoor niet verwijderd. Men wordt nu verzocht aan te geven welke WCIA-25-doseringen bij de

Nadere informatie

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Handleiding My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Algemeen In deze handleiding leggen wij je stap voor stap uit wat de mogelijkheden zijn met my.tentoo. Ga naar de website my.tentoo.nl. Als je nog

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 8 april 2015 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala

Gebruiksinstructie van het Medicatieoverzicht binnen EriDanos het EPD van Isala Een aantal medicatie-intensieve specialismen gebruikt het nieuwe medicatieoverzicht al actief. - Dat betekent dat u er attent op moet zijn dat u moet voortbouwen op de laatst vastgelegde anamnese! Deze

Nadere informatie

Handleiding Vernieuwde GIP in Pharmacom Nieuw

Handleiding Vernieuwde GIP in Pharmacom Nieuw Handleiding Vernieuwde GIP in Pharmacom Nieuw Samen met u naar 100% receptverwerking in Pharmacom Nieuw Auteurs Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Health Base Patiënteninformatie Redactie PharmaPartners

Nadere informatie

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers

Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Handleiding Elektronische uitwisseling patiëntendossiers Auteurs en Redactie PharmaPartners Huisartsenzorg 17 juli 2013 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken.

Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Hoofdstuk 1 Retourinformatie via Extramed Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed inlezen en verwerken. Als u declareert via Extramed,

Nadere informatie

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Stichting Stem Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden versie 160628 Stem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Op tabblad "2. Declaraties" van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen.

Op tabblad 2. Declaraties van de systeemgegevens kunt u de nota lay-out instellen. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk om naast het declareren naar verzekeraars en patiënten, ook te declareren naar bedrijven en instellingen. Er kan op drie manieren gedeclareerd worden naar

Nadere informatie

HANDLEIDING Aanmaken Bedrijfseconomisch Overzicht (BE overzicht) v1.0. STAP 1: Opbouwen bedrijfseconomische totalen

HANDLEIDING Aanmaken Bedrijfseconomisch Overzicht (BE overzicht) v1.0. STAP 1: Opbouwen bedrijfseconomische totalen In deze handleiding wordt het opbouwen, aanmaken en downloaden van het Bedrijfseconomisch Overzicht vanuit Pharmacom in een aantal stappen uitgelegd. Mocht u na het doornemen van deze handleiding nog vragen

Nadere informatie

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft.

Online inschrijven en de aanpassingen in het programma werken alleen als u Intramed Online met een Intramed PLUS licentie heeft. Hoofdstuk 1 Via een Intramed-web-applicatie kunnen patiënten zich via internet inschrijven bij uw praktijk. De patiënt opent de app en vult online een intake-vragenlijst in. Deze gegevens worden naar uw

Nadere informatie

Thuiszorg Meest gestelde vragen over

Thuiszorg Meest gestelde vragen over Veilig medicijngebruik en verbeterde therapietrouw Thuiszorg Meest gestelde vragen over CareXS Medicatiezorg Inhoudsopgave: Cliënten 1. Hoe maak ik een nieuwe cliënt aan? Pagina 4 2. Hoe kan ik een cliënt

Nadere informatie

Handleiding. Autotaal Easy-work

Handleiding. Autotaal Easy-work Handleiding Autotaal Easy-work Module: ROB-EF (ROB-Elektronisch Factureren) Versie 599 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Technische informatie... 3 Instellingen... 4 Werkwijze... 6 Waar moet

Nadere informatie

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u van start gaat met my.tentoo voor opdrachtgevers. Inloggen Start via het internet de volgende website

Nadere informatie

Handleiding. My.tentoo voor Holdingstructuur opdrachtgevers

Handleiding. My.tentoo voor Holdingstructuur opdrachtgevers Handleiding My.tentoo voor Holdingstructuur opdrachtgevers Algemeen In deze handleiding leggen wij je stap voor stap uit wat de mogelijkheden zijn met my.tentoo. Ga naar de website my.tentoo.nl. Als je

Nadere informatie

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3

Update documentatie. KraamZorgCompleet versie 3.3. KraamzorgCompleet versie 3.3 Update documentatie KraamZorgCompleet versie 3.3 KraamzorgCompleet versie 3.3 Inhoudsopgave Update documentatie versie 3.3 Hoofdstuk 1 Tarieven per verzekeringsconcern...1 1.1 Verzekeringsconcerns...1

Nadere informatie

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden

MediQuets instellen en gebruiken, bestand uploaden v4. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - bestand aanmaken en uploaden Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken bestand aanmaken en uploaden MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de

Nadere informatie

Handleiding FPZregistratie. Diabetes Module Service Apotheek

Handleiding FPZregistratie. Diabetes Module Service Apotheek Handleiding FPZregistratie Diabetes Module Service Apotheek Handleiding FPZregistratie Diabetes module. Inhoud Pagina Hoofdstuk 1 Algemeen 3 1.1. Inloggen en discipline wisselen. 3 1.2. Patiënt oproepen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes - rapportages. Persoonlijk. - facturen. - layout. 1 16-1-2012 14:30:41 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje goed of afkeuren 7 5

Nadere informatie

HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014

HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014 HANDLEIDING CERVIX MODULE PROMEDICO ASP 2014 CERVIX project 2014 (vanuit de Promedico ASP help functie). Middels dit project is een overzicht te maken van alle patiënten die in een bepaald jaar in een

Nadere informatie

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden

Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden Stichting Stem Handleiding Toetssysteem deelnemers aanmelden versie 160628 Stem Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het

Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk. Zo werkt het Incasso- en betaalbatches via Mijn ING Zakelijk Zo werkt het Incasseren en betalen via Mijn ING Zakelijk Een incasso- of betaalopdracht levert u gemakkelijk aan via Mijn ING Zakelijk. Daarin kunt u al

Nadere informatie

Handleiding Extractie patiëntenbestand

Handleiding Extractie patiëntenbestand Handleiding Extractie patiëntenbestand Auteurs Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners Redactie, onderdeel PharmaPartners College 28 augustus 2013 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Handleiding ZWIP. Zorg- en WelzijnsInfoPortaal. ZWIP Handleiding - mei

Handleiding ZWIP. Zorg- en WelzijnsInfoPortaal. ZWIP Handleiding - mei Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal ZWIP Handleiding - mei 2014 1 Inleiding Deze handleiding dient ter verduidelijking van het gebruik van de ZWIP applicatie. De mogelijkheden van de applicatie

Nadere informatie

Instructie Q-module in Pharmacom Nieuw

Instructie Q-module in Pharmacom Nieuw Instructie Q-module in Pharmacom Nieuw Patiënt plug-in SFK Auteur Diverse medewerkers PharmaPartners B.V. Redactie PharmaPartners College 2 maart 2011 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Handleiding Peuterestafette DigiDoor.

Handleiding Peuterestafette DigiDoor. Handleiding Peuterestafette DigiDoor. Na inloggen kan een aanwezig dossier verder bewerkt worden óf er kan een nieuw dossier aangemaakt worden. Nieuw dossier aanmaken: Kies: Leerlingen -> Leerlingen [Toevoegen

Nadere informatie

Promedico VDF 9 bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg

Promedico VDF 9 bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Promedico VDF 9 bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Inhoud Algemeen:... 2 Stappenplan: Bestand aanmaken.... 3 Eerste keer dat u een bestand wilt gaan aanmaken voor VIP-Calculus:... 3

Nadere informatie

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen?

Welke NAW-gegevens kunt u via de data export in de uitstroommonitor plaatsen? Handleiding data-export uit magister naar de uitstroommonitor Met behulp van deze handleiding informeren we u over de wijze waarop u gebruik kunt maken van een zogenaamde data-export uit Magister naar

Nadere informatie

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers

Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Stappenplan gebruik Ouders/Verzorgers Handleiding gebruik Mijnschoolinfo Schoolmedewerkers v 29.7.2014 1 Inhoud 1. Activeren van Mijnschoolinfo als ouder... 3 2. Wachtwoord kwijt of wijzigen... 3 2.1 Wachtwoord

Nadere informatie

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen.

Als u online declareert in Intramed, kunt u de retourinformatie via Intramed opvragen. Hoofdstuk 1 Retourinformatie ophalen en afhandelen Zorgverzekeraars leveren de retourinformatie vaak elektronisch aan. Deze retourinformatie kunt u in Intramed ophalen en inlezen. Als iets verkeerd is

Nadere informatie

Verhuizen van uw Service Apotheek website naar Wellsens omgeving

Verhuizen van uw Service Apotheek website naar Wellsens omgeving Service Apotheek website Indien u deze eerste pagina al eerder als separaat formulier hebt ingevuld, kunt u volstaan met het invullen van alleen de apotheeknaam. Verhuizen van uw Service Apotheek website

Nadere informatie

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties

1 Inleiding. 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 Verwerken... zaken 5 Afhandelen... van zaken. 7 Uitgebreidere... zaak opties 2 Supportdesk Pro Introductie Inhoudsopgave I Supportdesk Pro 3 1 Inleiding... 3 2 Werkwijze... 3 II Zaken 4 1 Introductie... 4 2 Zaken beheren... 4 3 Handmatig... invoeren zaken basis 4 4 Verwerken...

Nadere informatie

SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal

SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal SNEL AAN DE SLAG MET TecLocal Versie 3.0 van TecLocal Besteller gebruiken INHOUD I. Aanmelding II. III. Functies Artikelselectie a. Handmatige artikelselectie b. Artikelselectie uit elektronische onderdeelcatalogus

Nadere informatie

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza

voor werkgevers Handleiding Benefits-Plaza Handleiding Benefits-Plaza voor werkgevers 1. Indienstmelding 2. Uitdienstmelding 3. Wijziging bestaande werknemer 4. Documenten toevoegen 5. Verzenden wijzingen 6. Samenstellen overzichten 7. Historie

Nadere informatie

MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht

MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht MicroHIS X Handleiding EPD Overdrachtbericht CSC Datum: Aantal pagina s: Versie: 2012 CSC All rights reserved CSC Mendelweg 32 2333 CS Leiden Tel. 071-52 56 747 Fax 071-52 16 675 E-mail servicecentre.hg.nld@csc.com

Nadere informatie

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen.

Meer informatie vindt u op de website http://www.fysiomonitor.nl. Ook voor inhoudelijke vragen kunt u met Fysio Prestatie Monitor contact opnemen. Hoofdstuk 1 Fysio Prestatie Monitor instellen en gebruiken De Fysio Prestatie Monitor (FPM) is een online meetinstrument van Qualizorg dat de kwaliteit van fysiotherapeutische zorg in kaart brengt, en

Nadere informatie

Herhaalgemak: hoe werkt het programma? Inhoud

Herhaalgemak: hoe werkt het programma? Inhoud Herhaalgemak: hoe werkt het programma? Inhoud Algemene uitleg... 2 Ik wil direct medicijnen bestellen... 3 Ik wil mijn medicatie-overzicht aanpassen... 6 Ik wil mijn bestelwijze aanpassen... 9 Ik wil mijn

Nadere informatie

Module online intake/dtf

Module online intake/dtf Module online intake/dtf Inhoud Inleiding... 1 Activeren van de module online intake/dtf... 1 Een online verzoek versturen... 2 Een online verzoek ontvangen... 4 Een verzoeksjabloon invoeren / aanpassen...

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor CGM Huisarts gebruikers

Gebruikershandleiding ZorgDomein voor CGM Huisarts gebruikers Gebruikershandleiding ZorgDomein voor CGM Huisarts gebruikers Oktober 2016 Inleiding Voor het digitaal verwijzen van patiënten via ZorgDomein heeft ZorgDomein een koppeling (= verbinding) met alle Huisartsen

Nadere informatie

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren

Online declareren in Intramed v5. Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed. Instellingen voor online declareren Hoofdstuk 1 Online declareren in Intramed Instellingen voor online declareren In Intramed kunt u uw declaraties rechtstreeks verzenden naar het VECOZO portaal. U hoeft dus géén declaratiebestanden aan

Nadere informatie

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1

Peridos. Aanleveren van gegevens. Datum: Landelijk beheer Peridos. Versie: 1.1 Peridos Aanleveren van gegevens Plaats: Utrecht Datum: 5-12-2014 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 Status: Definitief Inhoudsopgave Inhoudsopgave 3 Wijzigingsbeheer 4 Distributie 4 Referenties

Nadere informatie

Promedico-VDF. Handleiding. Cervixmodule

Promedico-VDF. Handleiding. Cervixmodule Promedico-VDF Handleiding Cervixmodule Inhoud Cervixmodule... 2 Voorbereiding cervixproject... 3 Controleren benodigde gegevens... 3 1. Ruiter 'UE'... 3 2. Verrichtingcodes... 3 3. Afwijkende debiteur...

Nadere informatie

Een volledig en actueel medicatieoverzicht. Versie Auteurs: Wouter van Koningsbruggen Datum: Locatie: Utrecht

Een volledig en actueel medicatieoverzicht. Versie Auteurs: Wouter van Koningsbruggen Datum: Locatie: Utrecht Een volledig en actueel medicatieoverzicht Versie 1.10 Auteurs: Wouter van Koningsbruggen Datum: 16-12-2016 Locatie: Utrecht Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 1. Een volledig en actueel medicatieoverzicht...

Nadere informatie

Urenverantwoording - instellingen

Urenverantwoording - instellingen Inleiding Dit document geeft een kort overzicht van de te nemen stappen om de Urenverantwoording module in gebruik te kunnen nemen. Let op: Als de Urenverantwoording module geactiveerd is dan worden de

Nadere informatie

Patiëntenhandleiding Gezondheidscentrum De Bilt

Patiëntenhandleiding Gezondheidscentrum De Bilt Patiëntenhandleiding Gezondheidscentrum De Bilt Met deze handleiding helpen wij u op weg bij het gebruik van het gezondheidsportaal GHC De Bilt. Diensten die wij met GHC De Bilt aanbieden zijn: 1. rechtstreeks

Nadere informatie

Herhaling opleidingen

Herhaling opleidingen Werkinstructie Coachview.net Herhaling opleidingen Versie: December 2009, Revisie 1 Coachview.net: 1.15 Auteur(s): Remy Remery Dé nieuwe manier van samenwerken Inhoudsopgave INLEIDING 3 BEWAKING HERHALING

Nadere informatie

HANDLEIDING Online reserveren van abonnement(en) Seizoen 2015-2016

HANDLEIDING Online reserveren van abonnement(en) Seizoen 2015-2016 HANDLEIDING Online reserveren van abonnement(en) Seizoen 2015-2016 Een voorbereid man/vrouw JE HEBT NODIG: een computer (of tablet) met internetverbinding en een e-mailadres. EVENTUEEL OOK: een chronologische

Nadere informatie

NBTA Online Inschrijf Systeem

NBTA Online Inschrijf Systeem Inhoud Inleiding...2 Hoofdstuk 1: de basisgegevens...2 1.1 Aanmelden...2 Hoofdstuk 2: Mijn vereniging...3 2.1 Toevoegen gegevens vereniging...3 Hoofdstuk 3: Leden...4 3.1 Toevoegen leden...4 3.2 Toevoegen

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars

Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Handleiding website SVNL voor evenementenverkeersregelaars Met deze handleiding maken wij u graag wegwijs op de website van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). U vindt hier stap voor stap uitleg

Nadere informatie

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten)

Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Handleiding Basisschoolnet.nl (voor ouders en leerkrachten) Basisschoolnet Apeldoorn Inhoudsopgave: Aanmelden (voor ouders) pag. 2 Profiel pag. 9 Groepen pag. 14 Contacten pag. 20 Berichten pag. 23 Foto

Nadere informatie

Elektronisch werkbriefje

Elektronisch werkbriefje Webservice - werkbriefjes invullen. - rapportages. Persoonlijk. - loonstroken. 1 16-1-2012 12:24:54 - inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Aanmelden 4 3 Werkbriefje invullen 5 4 Werkbriefje aanbieden 7 5 Rapportage

Nadere informatie

Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR

Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR Hoe u leeggoedbons aanmaakt en correctieberichten verwerkt. 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Inleiding... 3 I. Inloggen... 4 A. Het Loginscherm... 4 II. Na het

Nadere informatie

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015

POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 POVO-module OSO importeren Handleiding voor het basisonderwijs 2014-2015 1 Stappenplan OSO 1. OSO certificaat uploaden 2. OSO dossier klaarzetten in LAS/LVS 3. Leerling aanmaken in Onderwijs Transparant

Nadere informatie

Aanmaningen in CASHWin

Aanmaningen in CASHWin (NB.) Gebruikers van CASH Financieel of CASH CompactPro kunnen kiezen uit twee mogelijkheden om aanmaningen te maken. In CASH Compact is alleen de 'handmatige' functie opgenomen. CASH beschikt over twee

Nadere informatie

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar AccountView Windows conversie-procedure Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar Belangrijk Inleiding De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw organisatie.

Nadere informatie

Praktijkinstructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236)

Praktijkinstructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236) instructie Dataverwerking 1 (CSE02.1/CREBO:50236) pi.cse02.1.v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van. Nabij Patiënt Testen. Met web applicatie Tropaz 2.0 Bladnr : 1/16 Gebruikers Handleiding voor instellingen die gebruik maken van Nabij Patiënt Testen Met web applicatie Tropaz 2.0 Trombosedienst Leiden Poortgebouw Rijnsburgerweg 10 2333 AA Leiden Telefoon:

Nadere informatie

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014

Handleiding Pétanque Competitie Beheer. (versie 1.1) April 2014 Handleiding Pétanque Competitie Beheer (versie 1.1) April 2014 2 Algemeen Het programma Pétanque Competitie Beheer is gratis software voor de verwerking van halve en hele competities tot en met 99 speelrondes

Nadere informatie

Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Skeelerschool Leeuwarden.

Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Skeelerschool Leeuwarden. Aanmaken gebruikersaccount voor lessen bij Skeelerschool Leeuwarden. Ga naar de website van de IJshal Leeuwarden (www.ijshalleeuwarden.nl) en kies voor de button: Skeelerschool Klik vervolgens op de oranje

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur)

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur) Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers (Holdingstructuur) In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u van start gaat met my.tentoo voor opdrachtgevers Inloggen Start via het internet de

Nadere informatie

ROSA software voor de kinderopvang

ROSA software voor de kinderopvang Over op de IBAN ROSA software voor de kinderopvang Kenmerk: ROSA_IBAN.doc 2004-2013 MULDATA http://www.muldata.nl info@muldata.nl Systeem : ROSA over op de IBAN pagina: 2 Hoofdstuk : Inleiding Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorbereiding 1 Aangesloten op LSP Nog niet aangesloten? Neem contact op met MIRA 2 Alle medewerkers UZI-pas op naam

Voorbereiding 1 Aangesloten op LSP Nog niet aangesloten? Neem contact op met MIRA 2 Alle medewerkers UZI-pas op naam Gebruik LSP MIRA Voorbereiding 1 Aangesloten op LSP Nog niet aangesloten? Neem contact op met MIRA 2 Alle medewerkers UZI-pas op naam Vraag UZI-passen op naam aan voor alle medewerkers die moeten werken

Nadere informatie

Inhoudsopgave V1.02 2

Inhoudsopgave V1.02 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Beginnen met InterWord.... 3 Navigatiemenu.... 4 Hoofdmenu aanmaken.... 4 Submenu aanmaken.... 4 Hoofd- en submenu s verwijderen.... 4 Hoofd- en submenu s aan of uit te

Nadere informatie

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag!

Direct toegang tot uw medische gegevens? Ja Graag! Aanmelding zorgverlener bij Medischegegevens.nl Organisatie en Persoonsgegevens Vul eerst de naam van uw ziekenhuis, huisartsenpraktijk, apotheek, fysiopraktijk e.d. in, en ook wat uw beroep is - bijvoorbeeld

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

BTW Code conversie Legal Eagle Boekhouding versie 2.18.x naar 2.19.0. 2012 Sdu uitgevers

BTW Code conversie Legal Eagle Boekhouding versie 2.18.x naar 2.19.0. 2012 Sdu uitgevers BTW Code conversie Legal Eagle Boekhouding versie 2.18.x naar 2.19.0 2012 Sdu uitgevers BTW Code conversie Legal Eagle Boekhouding Inhoudsopgave BTW Code Conversie Legal Eagle Boekhouding... 3 Tips...

Nadere informatie

Handleiding urenregistratie-portaal

Handleiding urenregistratie-portaal Handleiding urenregistratie-portaal Datum: 01-03-2015 Inleiding Posd urenregistratieportaal is een website waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd, documenten kunnen worden ondertekend

Nadere informatie

Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal

Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal Handleiding ZWIP Zorg- en WelzijnsInfoPortaal Handleiding voor zorgverleners ZWIP Handleiding april 2015 1 1 Inleiding Deze handleiding dient ter verduidelijking van het gebruik van de ZWIP applicatie.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 BTW NL 8107.42.159 B.01 1 Inhoudsopgave Inleiding Excel... 3 1 Beveiligingen afzetten in Excel... 4 2 Beveiligingen afzetten vanaf

Nadere informatie

<Koptekst> Transparantie in Transporttarieven. Handleiding voor transporteursv.1.0

<Koptekst> Transparantie in Transporttarieven. Handleiding voor transporteursv.1.0 Transparantie in Transporttarieven Handleiding voor transporteursv.1.0 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie... 3 Registreren van een account... 3 Inloggen... 3 Wachtwoord of gebruikersnaam

Nadere informatie

QuickStart - DHL Intraship & Paperless Trade

QuickStart - DHL Intraship & Paperless Trade 1 Inloggen Ga naar www.mydhl.dhl.com en vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Klik op Inloggen. 2 Ga naar Intraship Klik in de MyDHL Startpagina op Mijn zendingen versturen met het Intraship icoontje.

Nadere informatie

Assessment handleiding

Assessment handleiding Assessment handleiding versie 2016.1.2 Met behulp van deze korte handleiding kunt u stapsgewijs een Assessment onderzoek uitvoeren binnen Dariuz Works. U kunt een uitgebreide handleiding terugvinden op

Nadere informatie

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0

Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten. Met web applicatie Tropaz 2.0 Gebruikers Handleiding voor Zelfmetende patiënten Met web applicatie Tropaz 2.0 Ondervindt u problemen bij het gebruik van het programma Tropaz, neemt u dan contact op met uw eigen trombosedienst. 2012

Nadere informatie

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23

HANDLEIDING. onderzoekaccount. serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 HANDLEIDING onderzoekaccount serviceapotheek.tevreden.nl handleiding onderzoekaccount 2013 pagina 1 van 23 Inhoudsopgave Inloggen serviceapotheek.tevreden.nl... 3 Dashboard... 3 Rapportcijfers... 4 Toon...

Nadere informatie

hip express VoIP portal Versie 1.1 Datum 21 juni 2011 EXPRESS

hip express VoIP portal Versie 1.1 Datum 21 juni 2011 EXPRESS hip express VoIP portal Versie 1.1 Datum 21 juni 2011 EXPRESS HIP Express. VoIP portal 2 Inhoudsopgave 1. inleiding 3 3. Algemeen 5 3.1 Algemene functie: sorteren...5 3.2 Algemene functie: bladeren...5

Nadere informatie

Handleiding Aanvragen laboratoriumdiagnostiek Juni 2010

Handleiding Aanvragen laboratoriumdiagnostiek Juni 2010 Handleiding Aanvragen laboratoriumdiagnostiek Juni 2010 Inleiding ZorgDomein heeft in nauw overleg met de gebruikers en aanbieders een nieuwe module ontwikkeld: de labordermodule. Hiermee is het voor huisartsen

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

MediQuest instellen gebruiken - automatisch versturen. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen gebruiken - automatisch versturen. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending MediQuest instellen gebruiken automatisch versturen Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0

Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen. Met webapplicatie Tropaz 2.0 Gebruikershandleiding Nabij Patiënt Testen Met webapplicatie Tropaz 2.0 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 1. Algemeen... 5 1.1 Inlogscherm... 7 1.2 Wachtwoord vergeten... 8 1.3 Wachtwoord wijzigen...

Nadere informatie

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending

MediQuest instellen en gebruiken, automatisch versturen v5. Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken - automatische verzending Hoofdstuk 1 MediQuest instellen en gebruiken automatische verzending MediQuest verzorgt de volledige meting van de CQIndex; van uitnodiging tot rapportage. De ervaringen van patiënten worden met de CQIndex

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

BROKIS Zorgcoach BENU Check

BROKIS Zorgcoach BENU Check BROKIS Zorgcoach BENU Check De online tool ter ondersteuning van de farmaceutische zorg in de BENU apotheek Versie 31 maart 2015 1 Inleiding BENU Check De BENU Check is een online tool die gebruikt kan

Nadere informatie

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin

Documenten scannen Documenten scannen en opvragen in CASHWin Inleiding In CASH is het mogelijk een digitaal archief aan te leggen. Dit heeft als voordeel, dat u het document op elk willekeurig tijdstip op uw beeldscherm kunt oproepen. Het originele document blijft

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg

Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Promedico VDF 10 - bestand maken om in te lezen in VIP-Calculus Ketenzorg Inhoudsopgave Algemeen:... 2 Stappenplan: Bestand aanmaken.... 3 Eerste keer dat u een bestand wilt gaan aanmaken voor VIP-Calculus:...

Nadere informatie

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers

Sectorplannen. Handleiding voor werkgevers Sectorplannen Handleiding voor werkgevers Versie 1.0 10 februari 2015 Inhoud Een activiteit aanmaken... 2 Marktconformiteit... 3 Eigen offerte procedure... 3 Offerteprocedure via webportal... 7 Een activiteit

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Handleiding app Sportlinked

Handleiding app Sportlinked Handleiding app Sportlinked Inhoud App installeren en downloaden... 2 Account aanmaken... 2 Menu... 5 Persoonlijke instellingen... 6 Team(s) als favoriet instellen... 6 Privacy instellingen aanpassen...

Nadere informatie