Leasing van software voor schoolpc's in het basis-/secundair onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leasing van software voor schoolpc's in het basis-/secundair onderwijs"

Transcriptie

1 MS-KIS versie 3 Leasing van software voor schoolpc's in het basis-/secundair onderwijs 1. Wijzigingen in MS-KIS 3 Jaargang 1 o MS-KIS 3 en het Microsoft Alliance Onderwijscontract o Wijzigingen in de manier waarop men computers moet tellen in de school o Wijzigingen in de buy-out o Afzonderlijke softwaretitels o Andere voordelen in het Microsoft Alliance Onderwijscontract o rechten o Administratieve verwerking van MS-KIS 3 2. Voordelen van MS-KIS 3 3. Enkele aandachtspunten rond MS-KIS 3 4. De MacOS Desktop 5. Training en ondersteuning niet inbegrepen in MS-KIS 3 6. Hoe kunnen scholen intekenen op MS-KIS 3? 7. Veel gestelde vragen 8. Disclaimer 1. Wijzigingen in MS-KIS MS-KIS 3 en het Microsoft Onderwijscontract Er komt een nieuwe raamovereenkomst tussen Microsoft en het onderwijs met de naam Microsoft Alliance Onderwijscontract. Naast de licentieovereenkomst die in het schoolagreement contract duidelijk worden omschreven, zijn ook alle andere voordelen, die Microsoft aan het onderwijs biedt, opgenomen. Het contract wordt getekend met de Minister van Onderwijs voor de duur van 3 jaar met ingang op 1 oktober De schoollicenties worden hierin opgenomen en de voorwaarden zijn gebaseerd op het wereldwijde Microsoft School Agreement. De speciale voorwaarden voor België worden opgenomen in een Addendum. Het algemene concept van het Microsoft Onderwijscontract: Substantiële prijsreducties op de officiële onderwijsprijslijst. Prijsgarantie voor de hele looptijd van het contract - tot 30/09/ op de desktop (Microsoft Office/ Microsoft Windows upgr/core CAL (=Client Access License of licentie voor clienttoegang)). Richtprijs voor de desktop is 37 /desktop/jaar (incl. btw). Eveneens grote prijsreducties voor alle additionele Microsoft producten op de actuele listprijs (zie hiervoor de prijslijst te bekomen via uw reseller). Prijsgarantie voor deze producten voor de duur van het contract; richtprijs is de prijs van het product op het ogenblik van de eerste bestelling van dat specifieke product. Voor de juiste prijzen dient men contact op te nemen met de distributeur of reseller. 1.2 Wijzigingen in de manier waarop men computers moet tellen in de school Alle pc s met een Microsoft Windows Pentium III of hoger of Mac Operating system moeten worden gerapporteerd. Machines die gebuy-out zijn (zie verder) en/of met een alternatief besturingssysteem dienen niet te worden geteld. Toestellen lager dan Pentium III dienen niet te worden geteld tenzij hierop de MS-KIS software wordt gebruik.

2 1.3 Wijzigingen in de buy-out Buy-outen geeft u de mogelijkheid de software van dat ogenblik verder te blijven gebruiken. U mag in MS-KIS 3 maximaal 10% van het gerapporteerde aantal computers per jaar gratis buy-outen. Dit is zonder bijkomende kost indien deze toestellen minimaal 3 jaar in het programma waren geregistreerd en minimaal 6 jaar oud zijn op het ogenblik van de buy-out. Voor de overige PC s kan de school aan de normale prijzen buy-outen (indien ze bvb een buy-out van het hele park willen doen). Een volledige prijslijst van de buy-out prijzen kan bekomen worden via de AER (Authorised Education Reseller). Op het ogenblik van een volledige buy-out kan een school beslissen of: de software waarvoor u geen buy-out rechten hebt, dé-installeert de gebruikte producten aan te kopen onder een ander programma zoals academic select 1.4 Afzonderlijke softwaretitels De titels van de MS-KIS 3 desktop zijn ook als afzonderlijke producten te nemen. Verder is er een uitgebreide lijst van andere Microsoft producten die kunnen worden aangekocht. Let wel dat additionele producten in een zelfde aantal als het besteld aantal desktops moet worden besteld. Dit geldt niet voor servers. Voorbeeld: indien u bepaalde van uw 20 desktops ook wil uitrusten met Visio en Project, bent u verplicht 20 Visio en 20 Project opties te bestellen. Een volledige lijst van de producten met bijhorende prijs kunt u opvragen bij uw AER (Authorised Education Reseller) 1.5 Andere voordelen in het Microsoft Alliance Onderwijscontract Scholen van het Buitengewoon Onderwijs komen in aanmerking voor een donatie via SocialWare (mits een lage administratieve kost). Eén school mag jaarlijks een aanvraag doen via maar mag om de twee jaar het maximum van 50 licenties x 6 titels niet overschrijden. Als het een server betreft mag er slechts 1 licentie gedoneerd worden en gelden de CAL s als aparte titel. Indien een school meer wil kan dit onder het Microsoft MS-KIS 3 onderwijscontract samenwerking en communicatie voor de school, leerkrachten en leerlingen. Een gratis communicatieplatform op basis van Microsoft s online programma s, gebaseerd op Exchange Online 2010 met 10 GB mailbox via Outlook Live, 25 GB online opslagruimte via Skydrive, 5 GB online samenwerken via Office Live Workspace Gratis software downloads via de DreamSpark website (secundaire scholen) Dit platform bevat professionele ontwikkel- en ontwerpsoftware van Microsoft. Er zijn ook een ganse reeks gratis e-trainingen beschikbaar rond Windows en web-ontwikkeling, het beheren van databanken, Windows Client en -Server. Opgelet: deze software mag op school en thuis gebruikt worden voor niet-operationele doeleinden (dwz. alleen voor leerdoeleinden). Toegangscodes voor scholieren kunnen via de school hier aangevraagd worden.(maximum 200 codes per bestelling). zie voor de volledige lijst van softwaretitels leerlingen/leerkrachten moeten inloggen met hun LiveID (gratis aan te maken) verificatie gebeurt via individuele toegangscodes (die de school kan aanvragen op de website) ofwel automatisch via het programma licenties mogen enkel gebruikt worden voor niet-commerciële doeleinden Gratis software downloads via het MSDN Academic Alliance programma (enkel scholen met een informaticarichting: boekhouding-informatica, informaticabeheer,...) Dit abonnement geeft het gebruiksrecht aan informaticacoördinatoren, leerlingen en docenten van de afdelingen informaticabeheer, Commercieel webverkeer, Boekhouden-Informatica en Industriële ICT (op school en thuis) om alle MSDN software voor onderwijsdoelen te gebruiken. MSDN AA kan via een downloadcenter beschikbaar worden gesteld.

3 zie licenties mogen enkel gebruikt worden voor leerdoeleinden contacteer voor meer informatie Scholen kunnen tegen betaling een jaarabonnement nemen op het IT Academy programma waardoor ze onbeperkt toegang hebben tot een ganse reeks e-learning modules, tesamen met een reeks andere voordelen. Cursussen kunnen ofwel op school ofwel thuis via internet bekeken worden. Leerkrachten kunnen de individuele vooruitgang van leerlingen opvolgen. Abonnementen kunnen rechtstreeks bij Microsoft aangekocht worden op de website, of via een Education Reseller Microsoft Education steunt verschillende initiatieven die leerkrachten helpen software op een pedagogische manier te gebruiken. Geïnteresseerde leerkrachten of directies kunnen contact opnemen met het Microsoft Education team om trainingen over het gebruik van de PC in de klas te volgen. 1.6 rechten Om de Vlaamse leerkrachten extra te stimuleren de ict-trein niet te missen, biedt Microsoft de scholen die in het MS-KIS 3-contract stappen opnieuw het belangrijke voordeel dat per pc die wordt opgenomen, een leerkracht automatisch het thuisgebruiksrecht verwerft voor alle MS-KIS-software waarop de school intekende (upgraderecht naar Windows SYSTEM, installatie- en gebruiksrecht van Office). Dit thuisgebruiksrecht blijft van toepassing zolang de leerkracht verbonden is aan de school die hem/haar het gebruiksrecht verleende en uiteraard ook zolang de school ingeschreven blijft in MS-KIS 3. Dit gebruiksrecht beperkt zich tot het niet-commerciële gebruik van de Microsoft MS-KIS 3- producten voor onderwijsdoeleinden thuis. Het maximum aantal leerkrachten dat thuisgebruiksrecht verwerft kan dus nooit hoger zijn dan het aantal door de school gerapporteerde MS-KIS 3-pc s. Scholen die dit wensen mogen echter ook méér pc s rapporteren dan daadwerkelijk aanwezig in de schoolgebouwen om al hun leerkrachten op die manier thuisgebruiksrecht te geven voor Microsoft software. Scholen zijn verplicht om een lijst bij te houden met de namen en stamnummers van de leerkrachten aan wie ze thuisgebruiksrechten verlenen. Dit aantal kan nooit hoger liggen dan het aantal geregistreerde MS-KIS 3 pc s. Het document thuisgebruiksrecht dat de leerkracht moet invullen blijft in het archief van de school: er wordt géén kopie opgestuurd. Zie verder mbt tot cd-sets, downloads en installatie van de software. rechten zijn alleen mogelijk à rato van het aantal toestellen opgenomen in de MS-KIS 3 schoolovereenkomst. Toestellen waarvoor het contract wordt stopgezet of waarvan de licenties definitief verworven zijn, geven géén rechten meer voor leerkrachten. Leerkrachten kunnen in dat geval alsnog intekenen op de leerlingenlicentie (zie MS-KIS voor leerkrachten en leerlingen). Vanaf september 2010 zal er ook een electronisch download mechanisme (EDS) beschikbaar zijn voor het downloaden van software en activatiesleutels voor het thuisgebruik van leerkrachten. Het thuisgebruik zelf is gratis, er wordt een kleine administratieve kost aangerekend voor deze downloaddiensten (prijzen zie uw reseller). Scholen bieden hun leerkrachten zo een belangrijk voordeel Dit thuisgebruiksrecht is een sterk argument voor scholen om in MS-KIS 3 te stappen omdat ze hun leerkrachten zo een legaal softwareplatform kunnen bieden om hun lessen voor te bereiden en de snelle ict-evolutie van hun leerlingen te kunnen blijven volgen. 1.7 Administratieve verwerking van MS-KIS 3 Alle specificaties van MS-KIS 3 kunt u in detail terugvinden in het contract Standaard School Agreement en het bijhorende Addendum. Bijgaand document Q&A geeft u antwoorden op veel gestelde vragen en op de verschillen met het Standaard School Agreement die van toepassing zijn voor België en Luxemburg.

4 In tegenstelling tot vroeger moet de school vanaf nu een contract ondertekenen om in te stappen in MS-KIS 3. Dit contract kan worden bekomen via de AER en moet nauwkeurig worden ingevuld. Richlijnen hierover worden bezorgd samen met het contract. Het voordeel van afzonderlijke contracten is dat scholen vanaf nu via een webtoepassing schoolgebonden keys, productdownloads en updates ontvangen van de bestelde software. 2. Voordelen van MS-KIS MS-KIS 3 biedt Vlaamse scholen goedkope legale Microsoft-software MS-KIS 3 verwijst naar een contract tussen Microsoft en het Vlaamse Departement Onderwijs waarbij het Vlaams onderwijs de belangrijkste Microsoft-software goedkoop, eenvoudig en legaal kan gebruiken via een jaarlijks hernieuwbaar huurcontract. 2.2 MS-KIS 3 is koepeloverschrijdend en beschikbaar voor alle onderwijsinstellingen Bij het opzetten van het MS-KIS 3-raamcontract hebben Microsoft, het Departement Onderwijs, de onderwijskoepels en diverse interne en externe adviseurs samengewerkt om een goedkope en soepele huurformule op maat van het Vlaams onderwijs uit te werken. Het MS-KIS 3 contract gaat in op 1 oktober 2010 en heeft een duur van 3 jaar. 2.3 MS-KIS 3 is kostenbesparend Microsoft heeft het jaarlijks huurrecht in dit contract zo goedkoop mogelijk gemaakt. De Vlaamse scholen kunnen op die manier hun ict-kosten beter beh(e)er(s)en. 2.4 Wie mag intekenen op MS-KIS 3? Het MS-KIS 3-aanbod geldt voor de in ruime zin door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde instellingen voor gewoon en buitengewoon, voltijds en deeltijds onderwijs zoals: de basisscholen (met inbegrip van de autonome kleuter- en lagere scholen), de scholen voor secundair onderwijs, de centra voor deeltijds onderwijs, de scholengemeenschappen, de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs, de centra voor volwassenenonderwijs, de centra voor basiseducatie, de internaten, de ziekenhuisklassen, de centra voor leerlingenbegeleiding. Het MS-KIS 3-aanbod geldt ook voor de instellingen die deze onderwijsinstellingen ondersteunen: de nascholingscentra, de inspectie, de pedagogische begeleiding. Al deze instellingen worden verder in deze tekst gemakshalve scholen genoemd. Het MS-KIS 3 -aanbod geldt niet voor het hoger onderwijs en voor alle commerciële initiatieven, ook indien deze door erkende onderwijsinstellingen ingericht worden. Voor het hoger onderwijs bestaat het voordelige Campus Agreement. 2.5 MS-KIS 3 streeft naar 100% legale schoolpc s

5 Microsoft verwacht van de Vlaamse scholen dat ze via het aantrekkelijke MS-KIS 3-aanbod de kans zullen gebruiken om een beleid te voeren waarbij ze zich 100% in regel stellen met de licentievoorschriften van Microsoft software. 2.6 Microsoft doet inspanningen om iedereen legaal te laten werken Microsoft Belux heeft aanzienlijke inspanningen geleverd om voor het Vlaamse onderwijs een goede en aantrekkelijke MS-KIS 3-huurformule uit te bouwen en rekent op de fair-play van de scholen. Dit impliceert uiteraard dat de scholen bereid moeten zijn de licentiestatus van alle Microsoft software op hun pc s te evalueren. Vanuit een positieve sfeer van samenwerking zal Microsoft enkel in onderling overleg met de overheden softwarecontroles in de scholen laten uitvoeren. Dit wil echter niet zeggen dat er niet zal worden opgetreden indien er ernstige inbreuken worden vastgesteld. 3. Enkele aandachtspunten rond MS-KIS CD-roms niet opgenomen in het MS-KIS 3-basispakket Het MS-KIS 3-basispakket omvat het installatie- en gebruiksrecht van de software, niet het gratis toesturen van de cd-roms. Dit betekent dat de cd-roms met de software moeten worden aangekocht of b.v. dat de software moet worden gedownload via het internet. Microsoft zal in samenwerking met zijn partners inzake cd-roms en downloadkanalen zorgen voor goedkope oplossingen voor scholen en voor individuele leerkrachten. Scholen (of de AER s in opdracht van de scholen) hebben het recht om à rato van het aantal licenties zelf kopies te maken van de software maar alleen van originele Cd s of DVD s (aan te kopen via de AER). 3.2 Upgraderecht voor Windows indien minimaal een Windows 98-licentie Een school mag een MS-KIS 3-pc upgraden naar Windows SYSTEM (= het meest recente Microsoft Windows-besturingssysteem of een lagere versie) indien deze pc voorheen legaal met één of andere versie van Windows werd uitgerust: Voor het besturingssysteem Windows mag binnen het MS-KIS 3 -huurcontract een Windows upgrade naar het meest recente besturingssysteem Windows SYSTEM (of een lagere versie) worden uitgevoerd op voorwaarde dat voor de pc vroeger minimaal een volledige Windows 98 licentie werd aangekocht. De school moet dus goed nakijken over hoeveel Windows-licenties ze beschikt. Scholen die niet (met al hun pc s) in MS-KIS willen inschrijven worden toch verondersteld zich voor al hun pc s 100% in orde te stellen met hun Microsoft licenties. De besturingssystemen die in aanmerking komen Academic & charity Windows 7 (32-bit or 64-bit) Enterprise (N, K, KN) Professional (N, K, KN, diskless) Ultimate Home Premium

6 Home Basic Starter Edition Windows Vista (32-bit or 64-bit) Enterprise (N, K, KN) Professional (N, K, KN, Blade) Ultimate Home Premium Home Basic Starter Edition Windows P (32-bit or 64-bit) Professional (N, K, KN, Blade) Tablet Edition (N, K, KN, Blade) P Pro N P Pro Blade PC Home & Starter Edition Windows 2000 Professional Windows NT Workstation 4.0 Windows 98 (including 2nd Edition) Apple Macintosh Opmerkingen: Academic bevat de programma s Campus & School, Select Academic & Open. N, K, en KN zijn gespecialiseerde edities beschikbaar voor bepaalde markten. 3.3 Installatie- en gebruiksrecht voor Office Het installatie- en gebruiksrecht voor Microsoft Office SYSTEM (= de meest recente versie van Microsoft Office of een lagere versie) is inbegrepen in het MS-KIS 3-basispakket. U mag Microsoft Office SYSTEM installeren en gedurende één jaar gebruiken zonder te moeten beschikken over een vroeger legaal verworven volledige versie van Microsoft Office.

7 4. De MacOS Desktop 4.1 Office Mac & OS Voor Apple Mac biedt MS-KIS het Microsoft Office Mac-pakket aan (opmerking voor de resellers: dit is dezelfde SKU als voor de gewone Microsoft Office). Dualboot is mogelijk voor de toestellen in het MS- KIS programma. 4.2 De MS-KIS 3-prijs De MS-KIS 3-richtprijs voor MacOS Office is dezelfde als voor Microsoft Office. 5. Training en ondersteuning niet inbegrepen MS-KIS 3 Microsoft voorziet binnen het MS-KIS 3-contract géén training en ondersteuning buiten de normale supportfaciliteiten. Microsoft BeLux zal samen met de AER partners en de onderwijskoepels een aantal initiatieven ontwikkelen om voor het onderwijs goedkope en flexibele oplossingen te vinden zoals bijvoorbeeld last-minute opleidingen, de ICT-nascholingsprojecten van de onderwijskoepels, Microsoft Academy projecten zoals IT Academy, of het PIL (Partners in Learning) project. 6. Hoe kunnen scholen intekenen op MS-KIS 3? 6.1 Het fotoprincipe Om de administratie en het gebruiksgemak te verhogen, wordt gewerkt met het fotoprincipe. Dit betekent dat er éénmaal per jaar op 1 oktober door de instellingen een momentopname wordt gemaakt van het aantal toestellen en dat dit aantal aan de reseller wordt gerapporteerd. Alle pc s die na die momentopname aangekocht of verworven worden door de school, krijgen dezelfde rechten als de geregistreerde pc s en zullen pas bij de volgende instapdatum moeten worden gerapporteerd. 6.2 Instapdata Om de administratieve afhandeling eenvoudig te houden is er in MS-KIS 3 jaarlijks slechts één instapdatum: telkens op 1 oktober van het lopende jaar. Vanaf dat moment krijgt de onderwijsinstelling het gebruiksrecht zoals vermeld in de overeenkomst. De bestelperiode loopt van juni tot en met september via uw AER. 7. Veel gestelde vragen 7.1 Multi-language, Keys, Diskkits De licenties in MS-KIS zijn multi-language. Dit betekent dat scholen op hun pc s een multi-language versie mogen installeren (indien beschikbaar voor dat product). SKU s (=Stock Keeping units) met de vermelding studenten mogen niet worden gebruikt in scholen: let daarop bij uw bestellingen van diskkits bij de distributie. De reden is dat een volume Diskkit dient te worden geactiveerd met een volumesleutel, een studenten -diskkit werkt niet met de volumesleutel. Opgelet: scholen mogen volume-diskkits en de volumesleutel nooit voor leerling-installaties gebruiken of aan leerlingen doorgeven. 7.2 Distributie en kopies van CD s Dit thuisgebruiksrecht is een sterk argument voor scholen om in MS-KIS 2 te stappen omdat ze hun leerkrachten zo een legaal softwareplatform kunnen bieden om hun lessen voor te bereiden en de snelle ict-evolutie van hun leerlingen te kunnen blijven volgen.

8 Het is niet toegestaan om VLK s (=Volume License Product Keys) te distribueren voor thuisgebruik-situaties!!! De software mag enkel aan de gebruikers doorgegeven worden op de volgende wijzen: Voor THUISgebruik leerkrachten => gebruik STUDENTENmedia Cd s of diskkits voor thuisgebruiksrechten en studentenlicenties (ook studentenmedia genoemd) dienen aangekocht te worden bij een Authorized Education Reseller (AER) in hoeveelheden die het aantal gebruikers met licentie niet overschrijden. Alle media voor software bestemd voor thuisgebruik moeten aangekocht worden via een door Microsoft erkende leverancier. Media voor thuisgebruik kunnen niet gewoon gekopiëerd worden. De diskkits die momenteel beschikbaar zijn voor bestelling kan u opvragen bij de distributie (alsook prijzen); Vanaf nu kunnen AER s in samenwerking met de scholen ook een systeem van beveiligde en gecontroleerde downloads aanbieden, meer informatie bij uw AER VOLUMEversie = enkel voor SCHOOLpc s Scholen krijgen vanaf nu een gepersonaliseerde website waar ze de nodige activatiecodes en volumemedia kunnen downloaden (voor de bestelde software). 7.3 Prijzen MS-KIS 3 De gepubliceerde prijslijst van Microsoft is de Estimated Retail Price en is zuiver indicatief! U moet de definitieve prijzen via uw distributeur opvragen. 7.4 FULL OS en Er is binnen dit programma geen Full Operating-systeem verkrijgbaar. Scholen moeten bij de aankoop van nieuwe toestellen een basis OS (OEM versie) aankopen om een PC te kunnen inschrijven in het MS-KIS programma. 7.5 Nieuwe onderwijsinstellingen Vanaf juni 2010 kunnen nieuwe onderwijsinstellingen bestellingen plaatsen om op 01 oktober 2010 in te stappen. De bestelbon laat onderwijsinstellingen toe de software te installeren en te gebruiken, van zodra deze in uw bezit is mag u de scholen de activatiecodes en de eventuele diskkits aankopen. 8. Disclaimer De inhoud van deze Q&A rond MS-KIS en van de (eventuele) bijlagen is enkel bestemd voor algemene informatieve doeleinden en houdt in geen enkel geval een bindend aanbod of bindende aanvaarding in vanwege Microsoft Ireland Operations Limited, Microsoft NV/SA of enige andere onderneming verbonden aan de Microsoft Groep, tenzij dit uitdrukkelijk zo vermeld staat in een afzonderlijk document afgeleverd door een persoon die hiervoor over voldoende bevoegdheid beschikt. De inhoud van deze informatie kan niet beschouwd worden als toevoeging of wijziging van de bepalingen van één van de bestaande overeenkomsten met Microsoft Ireland Operations Limited, Microsoft NV/SA of elk andere onderneming verbonden aan de Microsoft Groep. Wij wijzen er voorts nogmaals op dat de inhoud enkel verstrekt werd op basis van de beperkte informatie die ons bezorgd werd op het tijdstip van dit bericht en het nog vatbaar is voor mogelijke veranderingen die hierna optreden.

MEDEDELING. MS KIS 2: Microsoft huurovereenkomst voor scholen. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

MEDEDELING. MS KIS 2: Microsoft huurovereenkomst voor scholen. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2005-100 datum : 2005-07-06 gewijzigd : 2006-08-28 contact : Dienst Leren en onderwijzen,

Nadere informatie

MEDEDELING. 2 Huurlicenties. Groepsaankoop professionele softwarepakketten (1) http://software.vvkso.be. 1 Soorten licenties.

MEDEDELING. 2 Huurlicenties. Groepsaankoop professionele softwarepakketten (1) http://software.vvkso.be. 1 Soorten licenties. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO-2004-085 datum : 2004-06-14 gewijzigd : 2006-08-29 contact : Dienst Leren en onderwijzen,

Nadere informatie

Infofiche : IBM software aanbod

Infofiche : IBM software aanbod Infofiche : IBM software aanbod Aan de directies en schoolbesturen/inrichtende machten van de scholen voor basis/secundair onderwijs, onderwijscentra voor sociale promotie, scholen van het deeltijds kunstonderwijs,

Nadere informatie

Vergelijkende gids. Microsoft Licenties voor KMO s * Update 2011

Vergelijkende gids. Microsoft Licenties voor KMO s * Update 2011 Vergelijkende gids Microsoft Licenties voor KMO s * Update 2011 Het doel van deze gids is u te helpen bij het nemen van uw beslissing om Microsoft software aan te kopen. U heeft tal van keuzes, wat uw

Nadere informatie

Informatiebundel voor scholen

Informatiebundel voor scholen Informatiebundel voor scholen Zelf geen directie of ICT-coördinator? Bezorg hen deze bundel. 1. Adobe Creative Suite CS6 en Lightroom 4 De nieuwe suite van Adobe is uit. Laat je verrassen door de mogelijkheden.

Nadere informatie

Software voor cursisten Academic Download - Signpost

Software voor cursisten Academic Download - Signpost Hoofdvestiging NINOVE Vestiging ZOTTEGEM Vestiging OUDENAARDE Centrumlaan 160 Sabina Van Beierenlaan 35 Minderbroedersstraat 6 9400 NINOVE 9620 ZOTTEGEM 9700 OUDENAARDE Tel.: 054 31 78 60 Tel.: 09 360

Nadere informatie

Office pakketten shoppen loont. Bron: FA RENDEMENT NR 2 FEBRUARI 2009 Auteur: Gerard Bottemanne, www.softwarepakketten.nl

Office pakketten shoppen loont. Bron: FA RENDEMENT NR 2 FEBRUARI 2009 Auteur: Gerard Bottemanne, www.softwarepakketten.nl pakketten shoppen loont Bron: FA RENDEMENT NR 2 FEBRUARI 2009 Auteur: Gerard Bottemanne, www.softwarepakketten.nl De term pakketten staat voor de meeste gebruikers synoniem aan Microsoft. Dat goed shoppen

Nadere informatie

Software Asset Manager (SAM) Inventarisatie- en adviesprogramma

Software Asset Manager (SAM) Inventarisatie- en adviesprogramma Software Asset Manager (SAM) Inventarisatie- en adviesprogramma Software Asset Management (SAM) inventarisatie- en adviesprogramma Veel gestelde vragen: 1. Waarom organiseert Microsoft deze inventarisatie?

Nadere informatie

Samenwerkingsoplossing in de cloud. Contractuele dienstbeschrijving Microsoft Office 365

Samenwerkingsoplossing in de cloud. Contractuele dienstbeschrijving Microsoft Office 365 Samenwerkingsoplossing in de cloud Contractuele dienstbeschrijving Vertrouwelijkheid: Unrestricted Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Dienstcomponenten... 4 2.1 -component... 4 2.1.1 Onlinebeheerportaal... 4

Nadere informatie

Gids voor softwarebeheer Hoe uw organisatie best omgaat met software en licenties

Gids voor softwarebeheer Hoe uw organisatie best omgaat met software en licenties Gids voor softwarebeheer Hoe uw organisatie best omgaat met software en licenties versie 2007 Werkten mee aan deze uitgave: Jan Corstens, manager Enterprise Risk Services, Deloitte Patrick Dalvinck, managing

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN OPEN OFFERTEAANVRAAG SOFTWARE ASSET MANAGEMENT TOOL VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP EN ONDERHOUD SOFTWARE ASSET MANAGEMENT Opdrachtgevend bestuur Indienen offerte

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE Klantnummer: Contractnummer: Softwareovereenkomst CompuFit Tussen: CompuFit bvba, met zijn exploitatiezetel te Elisabethlaan 441, 8400 Oostende met ondernemingsnummer 0456.954.231, hierna genoemd CompuFit

Nadere informatie

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids

Datec Score Manager 3.0 Opstartgids Datec Score Manager 3.0 Opstartgids 2001-2010, Datec Correspondentie richten aan: Datec Torenwacht 31 2353 DB Leiderdorp Nederland Tel: 071-5890056 Fax: 071-5238607 E-mail: info@datec.nl DATEC Internet:

Nadere informatie

MKB Werkplek Basis. Installatie handleiding. Versie 1.0

MKB Werkplek Basis. Installatie handleiding. Versie 1.0 MKB Werkplek Basis Installatie handleiding Versie 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Licenties selecteren en gebruikers aanmaken... 4 Stap 1 Inloggen in Zelfservice ICT-diensten... 4 Stap 2 Abonnement

Nadere informatie

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4)

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de Cloud-oplossingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Enterprise

Zakelijk Office 365 Enterprise Zakelijk Office 365 Enterprise Installatie handleiding Versie 1.0 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Licenties selecteren en gebruikers aanmaken... 4 Stap 1 Inloggen in Zelfservice ICT-diensten... 4 Stap

Nadere informatie

Office 365 for education de juiste keuze!

Office 365 for education de juiste keuze! STARTERSGIDS Inhoud 1. Microsoft Office 365, de juiste keuze! 1 2. Aanmelden 5 3. Aan de slag 10 4. Teamsite en openbare site 22 5. Overal werken met Office 365 27 Disclaimer De resultaten van de in deze

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE &

ALGEMENE INFORMATIE & IMPACTXRM CRM ALGEMENE INFORMATIE & INSTALLATIE IMPACTXRM NV Zuidleiestraat 12/1b 9880 Aalter 0032 (50)960070 info@impactxrm.com Herzien 29.07.2015 Inhoud Inhoud... 1 IMPACTXRM CRM Algemene Informatie...

Nadere informatie

WETTELIJKE BEPALINGEN

WETTELIJKE BEPALINGEN WETTELIJKE BEPALINGEN De Turnhoutse basisscholen stemmen de inschrijvingen van leerlingen op elkaar af en maakten via het LOP de volgende gemeenschappelijke afspraken : Uw kind inschrijven in de school

Nadere informatie

7 zaken waar je op moet letten bij een office in de cloud

7 zaken waar je op moet letten bij een office in de cloud cloud innovation by Macaw 7 zaken waar je op moet letten bij een office in de cloud Microsoft Office 365 of Google Apps for Business Organisaties hebben nieuwe keuzemogelijkheden waar het gaat om de zogenoemde

Nadere informatie

Met actuele dossiers en een volledig software-overzicht 2014-2015. Editorial: Cloud P9

Met actuele dossiers en een volledig software-overzicht 2014-2015. Editorial: Cloud P9 Met actuele dossiers en een volledig software-overzicht 2014-2015 Editorial: P9 inhoud 4 Algemene informatie per vendor 6 License Online (LOL) 8 Editorial: 14 td.activate-here 16 ESD Renewal Portal 26

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Versie 4.7 Installatie Licentievoorwaarden Cito Arnhem, december 2013 Artikelnummer 60830 Cito B.V. Arnhem

Nadere informatie

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15

Ontwerpverslag. Geentronics Enschede, 7 mei 2003. Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap. Versie 1.15 Ontwerpverslag Ontwerpverslag Geentronics Enschede, 7 mei 2003 Opdrachtgever: Jan Mulder Scholengemeenschap Versie 1.15 Toelichting Bij het ontwerpdocument dat voor u ligt, valt één zeer belangrijke opmerking

Nadere informatie

Handleiding Office 365 Small

Handleiding Office 365 Small Handleiding Office 365 Small DISCLAIMER De resultaten van de in deze gids beschreven oplossingen zijn afhankelijk van diverse aspecten, die per organisatie sterk kunnen verschillen. De uiterste zorg is

Nadere informatie

Handleiding sofwarebeheer

Handleiding sofwarebeheer Handleiding sofwarebeheer Voordelen van goed beheer van software 4 Risico s van slecht beheer van software 7 Stapsgewijs beheer van uw software 10 Algemeen advies 17 Handleiding sofwarebeheer Voor wie

Nadere informatie

Handleiding Softwarebeheer

Handleiding Softwarebeheer Handleiding Softwarebeheer Voordelen van goed beheer van software 4 Risico s van slecht beheer van software 7 Stapsgewijs beheer van uw software 10 Handleiding Softwarebeheer Algemeen advies 17 Voor wie

Nadere informatie

Service Agreement CloudOffice powered by Office 365

Service Agreement CloudOffice powered by Office 365 Service Agreement CloudOffice powered by Office 365 Tussen u (de Klant ) en Telenet Gegevens van Telenet Telenet N.V. Maatschappelijke zetel: Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen, België BTW BE 0473.416.418

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Cito Volgsysteem primair onderwijs (LOVS) Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Versie 4.5a Installatie Licentievoorwaarden Cito Arnhem, april 2012 Colofon Uitgave: Cito Arnhem Ontwerp beeldschermen

Nadere informatie