MEDEDELING. MS KIS 2: Microsoft huurovereenkomst voor scholen. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEDEDELING. MS KIS 2: Microsoft huurovereenkomst voor scholen. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel"

Transcriptie

1 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel MEDEDELING referentienr. : M-VVKSO datum : gewijzigd : contact : Dienst Leren en onderwijzen, MS KIS 2: Microsoft huurovereenkomst voor scholen 1 Jaargang 2 van MS KIS Wat is MS KIS 2? Doelgroep van MS KIS MS KIS 2 bestellen Een bestaande MS KIS 2-overeenkomst verlengen Een bestaande MS KIS 2-overeenkomst aanpassen naar boven Een bestaande MS KIS 2-overeenkomst beëindigen Een nieuwe MS KIS 2-overeenkomst afsluiten Huurlicenties worden automatisch eeuwigdurende licenties MS KIS 2-software en -prijzen De verschillende MS KIS 2-licenties Verplichte licenties MS KIS 2 Basispakket Afzonderlijke licenties Optionele licenties Serverlicenties MS KIS 2-licenties uitkopen Op welke toestellen MS KIS 2? Activatiecode Cd-set en/of software downloaden Software op cd Software downloaden Upgraderecht Gratis regularisatie van het besturingssysteem van tweedehands pc s Voorbeeld Voorbeeld Gratis thuisgebruik voor leerkrachten: MS KIS Voorwaarden voor 14.2 Formaliteiten voor 15 MS KIS 2-huurlicenties voor leerkrachten en leerlingen Voorwaarden Software en prijzen...13

2 2 1 Jaargang 2 van MS KIS 2 Op 1 oktober 2006 gaat de tweede jaargang van MS KIS 2 in. Dit betekent dat u tussen 15 juni 2006 en 30 september 2006 uw bestaande MS KIS 2-overeenkomst ( ) kunt verlengen voor één jaar. Daarbij kunt u de aantallen ingeschreven pc s verminderen, vermeerderen of kunt u uw overeenkomst stopzetten. Voor wie nog geen MS KIS 2 overeenkomst heeft, is dit het enige moment om voor in te stappen. 2 Wat is MS KIS 2? MS KIS 2 is een huurovereenkomst voor software die de school het recht geeft gedurende één jaar bepaalde software van Microsoft te installeren en te gebruiken. De school kan jaarlijks beslissen om in te tekenen. MS KIS 2 ( ) is de opvolger van MS KIS 1 ( ) en ging op 1 september 2005 zijn eerste jaargang in. MS KIS 2 zal lopen tot 30 september Van de scholen wordt een correcte rapportering van de gebruikte software verwacht. De school mag de licenties zowel voor pedagogische toepassingen (klassen e.d.) als voor administratieve toepassingen (schoolsecretariaat e.d.) gebruiken. Commerciële toepassingen zijn uitgesloten, zelfs indien ze door een erkende onderwijsinstelling worden ingericht. Alle producten in dit aanbod blijven ook afzonderlijk leverbaar onder de vorm van gewone eeuwigdurende kooplicenties 1. 3 Doelgroep van MS KIS 2 Het MS-KIS 2-aanbod geldt voor alle door de Vlaamse Gemeenschap erkende, gefinancierde of gesubsidieerde instellingen voor gewoon en buitengewoon, voltijds en deeltijds onderwijs. Dit zijn: de basisscholen (met inbegrip van de autonome kleuter- en lagere scholen), de scholen voor secundair onderwijs, de centra voor deeltijds onderwijs, de scholengemeenschappen, de instellingen voor deeltijds kunstonderwijs, de centra voor volwassenenonderwijs, de centra voor basiseducatie, de internaten, de ziekenhuisklassen, de centra voor leerlingenbegeleiding. Het MS-KIS 2-aanbod geldt ook voor de instellingen die deze onderwijsinstellingen ondersteunen: de nascholingscentra, de inspectie, de pedagogische begeleiding. 1 Mededeling Kooplicenties, Groepsaankoop professionele softwarepakketten (2), d.d (M- VVKSO , Kl ).

3 3 Het MS-KIS 2 -aanbod geldt niet voor het hoger onderwijs, universiteiten en voor alle commerciële initiatieven, ook indien deze door erkende onderwijsinstellingen ingericht worden. Universiteiten en hogescholen hebben hun eigen systeem, de zogenaamde campuslicenties. 4 MS KIS 2 bestellen 4.1 Een bestaande MS KIS 2-overeenkomst verlengen Tot 30 september 2006 kunt u uw bestaande MS KIS 2-overeenkomst verlengen voor het schooljaar Uw MS KIS 2-licenties voor treden in voege op 1 oktober 2006 en lopen tot 30 september Hiermee komt u in het tweede jaar van uw MS KIS 2-huurovereenkomst. Voor elke pc die gedurende drie opeenvolgende jaren een MS KIS 2-licentie heeft, wordt de huurlicentie op het einde van het derde jaar automatisch een eeuwigdurende licentie. U doet er dus goed aan uw MS KIS 2-licenties niet te onderbreken. 4.2 Een bestaande MS KIS 2-overeenkomst aanpassen naar boven U kunt uw bestaande MS KIS 2-overeenkomst verlengen en tegelijk de aantallen aanpassen door bijkomend pc s in te tekenen. Voor deze bijkomende toestellen geldt niet dat na drie jaar de huurlicentie automatisch wordt omgezet in eeuwigdurende licenties, tenzij er een verlenging van het MS KIS-project komt in waarin deze voorwaarde opgenomen is. 4.3 Een bestaande MS KIS 2-overeenkomst beëindigen U kunt een gedeelte van of uw volledige MS KIS 2-overeenkomst beëindigen. U moet voor alle pc s waarvoor u de huurovereenkomst beëindigt, een opzegformulier 2 invullen. Bij het geheel of volledig beëindigen van uw MS KIS 2-overeenkomst kunt u de licenties uitkopen of moet u de software van de betrokken toestellen verwijderen. Bovendien moeten leerkrachten hun thuisgebruik dan ook stopzetten en moeten zij de software van hun computers verwijderen. 4.4 Een nieuwe MS KIS 2-overeenkomst afsluiten Tot 30 september 2006 kunt u intekenen op MS KIS 2 voor het schooljaar De school is vrij om MS KISlicenties te bestellen voor zoveel pc s als ze nodig acht. Daarvoor bepaalt u het aantal MS KIS-licenties dat u nodig zult hebben op 1 oktober Uw MS KIS 2-licenties voor het schooljaar treden in voege op 1 oktober 2006 en lopen tot 30 september U mag de software installeren en gebruiken van zodra u MS KIS 2-licenties besteld heeft. Voor deze toestellen, waarvan de huurlicenties pas beginnen te lopen in de tweede jaargang, geldt niet dat na drie jaar de huurlicentie automatisch wordt omgezet in eeuwigdurende licenties, tenzij er een verlenging van het MS KISproject komt in waarin deze voorwaarde opgenomen is. 4.5 Huurlicenties worden automatisch eeuwigdurende licenties Voor elke pc die gedurende drie opeenvolgende jaren een MS KIS 2-licentie heeft, wordt de huurlicentie op het einde van het derde jaar automatisch een eeuwigdurende licentie. U doet er dus goed aan uw MS KIS 2-licenties niet te onderbreken. 2 Het opzegformulier kunt u downloaden op

4 4 Wie reeds intekende op MS KIS 1 en deze inschrijving niet heeft onderbroken bij de overgang naar MS KIS 2 kan vlugger profiteren van de automatische omzetting in eeuwigdurende licenties. Heeft u MS KIS 1 vanaf en 1 jaar MS KIS 2, dan heeft u automatisch eeuwigdurende licenties vanaf 30 september Heeft u MS KIS 1 vanaf en 2 jaar MS KIS 2, dan heeft u automatisch eeuwigdurende licenties vanaf 30 september Op het moment dat uw huurlicenties automatisch eeuwigdurende licenties worden, stopt het gratis upgraderecht. Ook geven deze licenties geen recht meer op gratis thuisgebruik en geven ze geen dekking meer voor MS KIS 2-huurlicenties voor leerkrachten en leerlingen. 5 MS KIS 2-software en -prijzen De MS KIS 2-huurovereenkomst bevat zowel toepassings- als serverlicenties. Van deze software mag u gedurende één jaar steeds de meest recente versie gebruiken. Bovendien zijn alle MS KIS-licenties neerwaarts rechtgevend. Dit betekent dat u op een pc die u onderbrengt in MS KIS 2, de actuele of een willekeurige voorgaande versie van de betrokken software mag installeren. 5.1 De verschillende MS KIS 2-licenties In de MS-KIS-overeenkomst wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 soorten licenties: Verplichte licentie: een onderwijsinstelling die intekent op MS KIS 2, moet ofwel één of meer basispakketten (zie 5.2.1) kopen, ofwel één of meer afzonderlijke licenties(zie 5.2.2). Indien u afzonderlijke licenties koopt, moeten de aantallen van de bestelde licenties voor elk afzonderlijk product gelijk zijn. Wellicht is het dan goedkoper basislicenties te bestellen. Optionele licentie: u kunt precies zoveel optionele licenties kopen, als het aantal basispakketten of afzonderlijke licenties dat u besteld heeft. serverlicentie: Dit zijn de specifieke serverlicenties. Het aantal serverlicenties is te bestellen volgens het gewenste aantal en staat los van het aantal verplichte licenties. 5.2 Verplichte licenties MS KIS 2 Basispakket De volgende producten maken deel uit van het MS KIS 2 basispakket: Microsoft Windows Professional upgrade: enkel de upgrade van Windows staat op de lijst. U moet dus reeds beschikken over een initiële Windowslicentie (een zogenaamde oem-licentie 3 ), vooraleer u via MS KIS 2 een upgrade kunt installeren. Dergelijke oem-licentie koopt u normaal samen met een nieuwe pc. Voor een tweedehandse merk-pc kunt u de Windows-versie die op de pc aanwezig is, laten regulariseren 4. De actuele versie is Windows XP Professional. Microsoft Vista staat in de steigers en wordt in de eerste helft van 2007 verwacht. 3 Mededeling Kooplicenties, Groepsaankoop professionele softwarepakketten (2), d.d (M- VVKSO , Kl ). 4 Recyclage-pc s waarvan u niet over het originele OEM-licentie-attest beschikt, kunnen gratis geregulariseerd worden via

5 5 Microsoft Office Professional: Microsoft Office Professional omvat MS Access, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint en MS Word (MS Office 2003 Professional bevat ook MS Publisher). De actuele versie is Office 2003 Professional voor Windowscomputers en Office 2004 voor Applecomputers. Microsoft Office 2007 staat in de steigers en wordt eind 2006 verwacht. MS Frontpage 2003 is geen element meer van MS Office 2003 Professional. MS FrontPage 2003 is nog wel als optionele licentie te bestellen. In dat geval moeten evenveel FrontPage-licenties als basislicenties besteld worden. Microsoft Encarta Reference Suite + online subscription: Microsoft Encarta, zoals aangeboden binnen het MS KIS 2-basispakket, omvat de encyclopedie, de wereldatlas en een on line-abonnement (de meest recente informatie wordt via het Internet binnengehaald). De actuele versie is Encarta Reference Suite Microsoft Core Client Access Licence (CAL): Microsoft CAL geeft een werkstation het recht om bepaalde serverdiensten te gebruiken. Microsoft CAL bevat een cliëntlicentie voor Windows Server, Terminal Server, Exchange Server, Systems Management Server en Sharepoint Portal Server. Het MS-KIS 2 basispakket kost voor ,61 (btw inbegrepen). De Europese prijzenpolitiek van Microsoft laat niet toe dat deze prijs gedurende 3 jaar gehandhaafd blijft, dit heeft tot gevolg dat het MS KIS 2-basispakket 3 opeenvolgende schooljaren telkens ongeveer 10 % stijgt : 27,83 per basispakket : 30,61 per basispakket : 33,41 per basispakket Afzonderlijke licenties De onderdelen van het basispakket zijn ook als afzonderlijk licenties op te nemen in de bestelling. Het aantal bestelde afzonderlijke licenties moet voor de verschillende licenties gelijk zijn. Software Prijs Microsoft Core Client Access Licence (CAL) 12,51 Microsoft Office Professional 20,41 Microsoft Windows Professional upgrade 15,45 Wie bv. alleen Office- en Windows-licenties nodig heeft, moet evenveel Office- als Windows-licenties nemen. Dus tenzij u slechts 1 afzonderlijk product nodig heeft, hetzij Office, Windows of CAL, doet u er goed aan, ongeacht het aantal licenties, de basislicentie te nemen. Dit laatste is immers beduidend voordeliger. 5.3 Optionele licenties Daarnaast kunnen volgende producten als optionele licenties opgenomen worden in de huurovereenkomst. Van deze losse elementen moet u steeds evenveel licenties als het aantal bestelde verplichte licenties (basis of afzonderlijke) nemen. Software Prijs Digital image suite (Windows) 2,41 Encarta Ref Lib (Windows) 4,29 Encarta Ref Library Subs 2,56

6 6 Software Prijs FrontPage (Windows) 4,29 MapPoint (Windows) 4,29 OneNote (Windows) 4,29 Project Pro (Windows) with 1 ProjectServer CAL 4,29 Publisher (Windows) 1,71 Virtual PC (Windows of Mac ) 4,29 Visio Pro (Windows) 4,29 Visual Studio.NET Pro (Windows) 1,71 Visual Studio Tools for Office (Windows) 1, Serverlicenties Naast toepassingssoftware bevat MS KIS 2 ook serversoftware. Bij de serverproducten is er geen verplichting wat het aantal betreft. U bent dus vrij om zelf het aantal van elke serverlicentie te bepalen. Serversoftware Prijs Class Server Windows 505,94 Content Management Server Standard 1 129,69 Core CAL 12,52 Exchange CAL 4,69 Exchange Server Standard 68,82 Exchange Server Enterprise 248,53 ISA Server Enterprise Edition 448,74 ISA Server Standard Edition 127,44 Project Server Windows 29,25 SharePoint Portal CAL 4,42 SharePoint Portal Server 393,61 SQL CAL 4,29 SQL Server Enterprise Edition 603,00 SQL Server Standard Edition 62,87

7 7 Serversoftware Prijs SMS Enterprise Edition 23,87 SMS Enterprise Ed with SQL 2000 Technology 105,44 Virtual Server Standard 68,38 Virtual Server Enterprise 138,49 Windows Server CAL 1,98 Windows Server Enterprise 181,46 Windows Server Standard 46,37 Windows Server Web 69,70 Windows Terminal Server CAL WinNT 4,29 6 MS KIS 2-licenties uitkopen Op het einde van het schooljaar , tot 30 september 2006, heeft u de mogelijkheid om uw MS KIS 2- licenties uit te kopen. Toch is deze mogelijkheid in de meeste gevallen af te raden, immers als u 3 opeenvolgende jaren intekent op MS KIS 2, zullen deze licenties automatisch worden omgezet in eeuwigdurende licenties en ondertussen geniet u van het upgraderecht waarmee u steeds de recentste versie van de betreffende software mag installeren. Dit is zeker niet onbelangrijk gezien de verwachte releases van verschillende nieuwe versies (Vista, Office 2007, Windows server, ) de komende jaren. U kunt uw MS KIS 2-licenties ten vroegste na 1 jaar uitkopen. Gezien het voordeel dat er kleeft aan drie opeenvolgende jaren een huurlicentie van het basispakket nemen (automatisch eeuwigdurende licenties en drie jaar upgraderecht), is dit de minst goedkope oplossing die u kunt kiezen. De school heeft twee mogelijkheden: uitstappen en afzien van verder gebruik van het basispakket of de afzonderlijke elementen van het basispakket uitkopen. Vooral deze laatste mogelijkheid (ongeveer 125) is helemaal af te raden omdat deze duurder uitkomt dan drie jaar intekenen ( 91,85) op het MS KIS 2-basispakket. Hieronder vindt u de reeds gekende uitkoopprijzen voor de producten van MS KIS 2. Software Uitkoopprijs Class Server 4.0 (Windows) 1 293,44 Encarta Reference Lib 2005 (Windows) 17,52 Exchange CAL ,01 Exchange Server ,77 Exchange Server Enterprise ,18 FrontPage 2003 (Windows) 34,79 Host Integration Server Standard 2004 (1 Processor License) 406,76

8 8 Software Uitkoopprijs Identity Integration Server Enterprise 2003 WinNT (1 Processor License) 8 138,45 ISA Server Enterprise Edition 2004 (1 Processor License) 1 131,31 ISA Server Standard Edition 2004 (1 Processor License) 257,03 MapPoint 2004 (Windows) 33,14 Office Pro 2003 (Windows) 50,81 OneNote 2003 (Windows) 18,52 Project Pro 2003 (Windows) with 1 ProjectServer CAL 63,32 Project Server 2003 (Windows) 58,94 Publisher 2003 (Windows) 23,28 SharePoint Portal CAL ,28 SharePoint Portal Server ,71 SQL CAL ,78 SQL Server 2000 Enterprise Edition 1 216,09 SQL Server 2000 Standard Edition 126,76 SMS Server Enterprise Edition ,27 SMS Server Enterprise Ed 2003 with SQL 2000 Technology 212,61 Virtual PC 2004 (Windows) 31,91 Virtual PC for Mac 7.0 Mac 22,15 Virtual Server Standard ,91 Virtual Server Enterprise ,31 Visio Pro 2003 (Windows) 36,42 Visual Studio.NET Pro 2003 (Windows) 48,06 Visual Studio Tools for Office 2003 (Windows) 38,16 Windows Server 2003 CAL 5,01 Windows Server Enterprise 2003 (Windows) 365,90 Windows Server Standard 2003 (Windows) 93,61 Windows Server Web 2003 (Windows) 129,76

9 9 Software Uitkoopprijs Windows Terminal Server CAL 2003 WinNT 25,90 Windows XP Professional 53,44 7 Op welke toestellen MS KIS 2? De school is vrij om een MS KIS 2-overeenkomst af te sluiten voor zoveel pc s als ze nodig acht. Als u toestellen heeft die ouder zijn dan Pentium I, dan mag u hierop gratis de MS KIS 2-software gebruiken. De enige voorwaarde is dat u minstens één betalende MS KIS-licentie heeft. Stel dat u 50 pc s (Pentium I of hoger) en 15 pc s (ouder dan Pentium I) heeft. U neemt bijvoorbeeld 20 MS KIS-licenties. Dan mag u op 35 pc s (20 pc s Pentium I of hoger en 15 pc s ouder dan Pentium I) de MS KIS-software installeren. Gezien de systeemvereisten van de laatste versies van de software die onder MS KIS vallen, zullen het vanzelfsprekend oudere versies van deze software zijn die u gratis op deze toestellen installeert. Echter, als een oudere pc via terminal services dezelfde functionaliteit krijgt als een Pentium-pc of hoger, dan moet u deze pc wel opnemen in uw MS KIS-overeenkomst. Indien u in de loop van het schooljaar nieuwe pc s in gebruik neemt (dus na 1 oktober 2006), en u heeft voor een MS KIS 2-overeenkomst, dan heeft u het recht hierop gratis de MS KIS 2-software te installeren onder de voorwaarde dat u deze pc s vanaf 1 oktober 2007 opneemt in uw MS KIS 2-overeenkomst voor het schooljaar Activatiecode Om de MS KIS 2-software te kunnen installeren en dit is zeker van belang als u de meest recente versies (versie XP of versie 2003) installeert heeft u een activatiecode nodig. De verdeler waarlangs u uw MS KIS 2-licenties bestelt, moet u deze code bezorgen. Deze activatiecode is een zogenaamde volumesleutel, zodat u niet verplicht wordt de MS KIS 2-software on line, dit wil zeggen via het Internet, te registreren. Deze activatiecode heeft u ook nodig indien u de software downloadt. 9 Cd-set en/of software downloaden MS KIS bevat enkel het gebruiksrecht van de software. U kunt de software installeren met een cd (zie punt 9.1) of de software downloaden via Internet (zie punt 9.2). Bij de keuze om de cd-set te bestellen, dan wel om een downloadabonnement te nemen, kunnen de school en de leerkracht zich laten leiden door de volgende overwegingen. Het downloaden van de software (cd-images) duurt, gezien de omvang, vrij lang. Daarnaast moet u deze software nog op cd s branden, wat een bijkomende kost betekent, of moet u in schijfruimte voorzien waarop u de installatiebestanden kunt bewaren. Anderzijds betekent het downloadabonnement wel dat u zeer snel de meest recent uitgekomen versies van de software ter beschikking heeft. 9.1 Software op cd Als de school een cd heeft van de software die ze wenst te installeren en die onder haar MS KIS 2-licentie valt, dan mag ze die gebruiken. Mocht ze de cd met de software nog niet hebben of mocht er een nieuwe versie van de software verschijnen, dan kan ze de cd of de volledige cd-set afzonderlijk bestellen. De school kan haar eigen cd-set uitlenen aan leerkrachten om de software thuis te installeren. Wellicht is het veiliger om voor elke leerkracht in een eigen cd-set te voorzien. De school kan extra cd-sets bestellen en doorrekenen aan de leerkracht of zelf cd s dupliceren.

10 Software downloaden Alle MS KIS 2-software kan via het Internet gedownload worden voor een vast bedrag van 12,50 per jaar (btw inbegrepen). Zowel leerkrachten (die het MS KIS 2-thuisgebruikrecht hebben, zie punt 14) als scholen (die een MS KIS 2-overeenkomst ondertekend hebben) kunnen dit abonnement bestellen via de Groepsaankoop Software van het VVKSO. 10 Upgraderecht Voor de toestellen waarop uw MS KIS 2-software draait, heeft u het recht om steeds de meest recente versie te installeren. Indien een upgrade verschijnt, kunt u deze zonder meerkost installeren. U moet er alleen voor zorgen dat u over de software beschikt (zie punt 9). Om over de juiste volumesleutel te beschikken, neemt u contact op met de verdeler waarlangs u uw MS KIS 2-overeenkomst heeft afgesloten (zie punt 8). 11 Gratis regularisatie van het besturingssysteem van tweedehands pc s Los van MS KIS heeft de school de mogelijkheid om het Windows 98- en 2000-besturingssysteem op haar tweedehands merk-pc s gratis te regulariseren. U vindt alle informatie hierover op de website van Microsoft (http://www.microsoft.com/education/freshstart/freshstart.asp) onder de titel Fresh start for donated computers. 12 Voorbeeld 1 U wenst voor het schooljaar voor 50 pc s een MS KIS 2-overeenkomst te verlengen. Op 20 pc s uit deze groep is ook een MS Frontpage huurlicentie geïnstalleerd. Daarnaast is op 15 pc s uit deze groep ook Visio pro geïnstalleerd. Verder wilt u de huurlicentie voor uw Windows 2003-server met Exchangeserver 2003 verlengen. U bestelt hiertoe 50 basispakketten van MS KIS aan 30,61 per stuk en 50 Frontpage-licenties aan 4,29 per stuk en 50 Visio-licenties aan 4,29 per licentie. U zult hiervoor 1 959,50 betalen. Daarnaast neemt u 1 Windows 2003 server-licentie aan 46,37 per licentie en 1 Exchange server 2003-licentie aan 69,82 per licentie. Dit kost u bijkomend 116,19. Alles samen betaalt u dus 2 075,69. Op 30 september 2007 heeft u dan de keuze om uw huurovereenkomst volledig te verlengen, om slechts voor een gedeelte te verlengen of om ze helemaal te beëindigen. 13 Voorbeeld 2 U wenst op 50 pc s Windows XP professional te installeren. Op 20 pc s uit deze groep wil u ook Office 2003 installeren. Daarnaast wilt u één Windows 2003 server-licentie. U heeft dan 3 mogelijkheden: 1 via de groepsaankoop kooplicenties (L) met software assurance (SA 5 : tot ) nemen, 2 gedurende 2 jaar intekenen op MS KIS 2-basispakket (upgraderecht tot ), 3 gedurende 2 jaar intekenen op de afzonderlijke elementen van MS KIS 2 (upgraderecht tot ). In onderstaand schema rekenen we deze drie mogelijkheden voor u uit. U kunt vaststellen dat de tweede optie de goedkoopste is. Wat op dit moment echter nog niet vaststaat, is wat Microsoft zal doen met MS KIS na 30 september 2008 en wat, bij een vermoedelijke voortzetting, de prijzen en voorwaarden zullen zijn. Bij de eerste optie heeft u direct de eeuwigdurende licenties. Bij optie 2 en 3 is het afwachten wat de verderzetting van MS KIS zal brengen. 5 Mededeling Kooplicenties, Groepsaankoop professionele softwarepakketten (2), d.d (M- VVKSO , Kl ).

11 11 1. Kooplicenties (L&SA tot ) 6 2. MS KIS basispakket (upgraderecht tot ) 3. MS KIS afzonderlijke elementen (upgraderecht tot ) Windows XP 120,96 basispakket Windows XP , , , , : 50 pc s 6 048, : 50 pc s 1 530, : 50 pc s 772, : 50 pc s 07-08: 50 pc s 1 670, : 50 pc s 772, , , ,00 Office 2003 Pro 126,33 Office 2003 Pro Office 2003 Pro 20, : 20 pc s 2 526, : 50 pc s 1 021, : 20 pc s 07-08: 50 pc s 1 021, , ,00 Windows 2003 server Standard R2 NL 177,13 Windows 2003 server 46,37 Windows 2003 server 46, : 1 server 46, : 1 server 46, : 1 server 46, : 1 server 46,37 177,13 92,74 92,74 Totaal betaald op 8 751,73 Totaal betaald op 3 293,74 Totaal 3 679,74 14 Gratis thuisgebruik voor leerkrachten: MS KIS 2 Leerkrachten kunnen gratis de toepassingsprogrammatuur van de MS KIS 2-software thuis installeren. MS KIS 2- thuisgebruik is een belangrijke stimulans om de ICT-vaardigheden bij leerkrachten te verhogen Voorwaarden voor Het gratis thuisgebruiksrecht voor leerkrachten onder MS KIS 2 is aan een aantal voorwaarden onderworpen: Er kan alleen sprake zijn van thuisgebruik door leerkrachten als de school een MS KIS 2-overeenkomst heeft. Er mogen niet meer leerkrachten de software thuis gebruiken dan er MS KIS 2-licenties zijn in de school. 6 Prijzen en SA-modaliteiten op

12 12 De leerkracht verklaart zich akkoord met de voorwaarden en ondertekent de overeenkomst voor thuisgebruik van MS KIS 2-software voor leraren (zie 14.2). De software mag uitsluitend gebruikt worden voor niet-commercieel gebruik. Elke leerkracht mag slechts één exemplaar van de software thuis gebruiken. Het thuisgebruiksrecht geldt zolang de leerkracht verbonden is met de school. Ook zal de directie met een aantal zaken rekening moeten houden: Mogelijk wenst de school niet in te tekenen op MS KIS 2, bijvoorbeeld omdat alle pc's al een recente licentie hebben. In dat geval kunnen geen leerkrachten de MS KIS 2-software thuis gebruiken. Merk op dat als de school over gewone MS Office-kooplicenties beschikt, die vroeger reeds via de Groepsaankoop software van het VVKSO werden besteld, hierop ook thuisgebruikrecht geldt. Het is best mogelijk dat meer leerkrachten de MS KIS 2-software thuis willen gebruiken dan er MS KIS 2- licenties zijn in de school. In dat geval zijn er verschillende mogelijkheden: de school koopt extra MS KIS 2-licenties enkel voor thuisgebruik; de school koopt geen extra licenties maar staat aan een beperkt aantal leerkrachten het softwaregebruik thuis toe; de school stelt die leerkrachten voor om gebruik te maken van de MS KIS 2-huurlicenties voor leerlingen en leerkrachten (zie punt 15). In geen geval kunnen leerkrachten de school onder druk zetten om extra MS KIS-licenties aan te kopen. De school heeft het recht om zelf een einde te stellen aan het gratis thuisgebruiksrecht van een bepaalde leerkracht Formaliteiten voor De leerkracht die gebruik mag maken van het gratis thuisgebruik moet een MS KIS 2-overeenkomst voor leerkrachten 7 ondertekenen. De school bewaart zelf de ondertekende overeenkomsten. Daarnaast moet de school een lijst bijhouden van alle personeelsleden (naam en stamboeknummer) die gebruik maken van MS KIS 2 m.a.w. van alle personeelsleden die gratis de MS KIS 2-software op hun thuispc installeren. Deze lijst moet de school samen met de ondertekende MS KIS 2-overeenkomst voor leerkrachten bewaren. Het aantal leerkrachten dat gebruik maakt van MS KIS 2 kan nooit hoger liggen dan het aantal MS KIS 2-huurlicenties van de school. De leerkrachten die gebruik mogen maken van de kunnen deze installeren met een cd-set van de school en moeten bij de installatie gebruik maken van de MS KIS 2-volumesleutels van de school. Ongetwijfeld zullen leerkrachten op de hoogte zijn van het MS KIS 2-aanbod en meer in het bijzonder van de mogelijkheid voor leerkrachten om cd-sets te bestellen of om een downloadabonnement te nemen. Het lijkt ons aangewezen dat de directie, in samenspraak met de ICT-coördinator: zelf beslist hoeveel MS KIS 2-licenties de school wenst, alle leerkrachten gelijke kansen geeft, als de school thuisgebruik wilt bevorderen, een strategie bepaalt voor het geval er meer leerkrachten thuisgebruik wensen dan de school licenties heeft (zie punt 14.1). Ongeacht waar de leerkracht de software (cd-set of via downloadabonnement) wil kopen, de school kan steeds zelf bepalen waar ze haar MS KIS 2-licenties bestelt. 7 U kunt de MS KIS-overeenkomst voor leerkrachten downloaden via de website van de groepsaankoop van het VVKSO,

13 13 15 MS KIS 2-huurlicenties voor leerkrachten en leerlingen In de MS KIS 2-overeenkomst is in de mogelijkheid voorzien dat leerkrachten en leerlingen zelf een huurovereenkomst voor 1 jaar afsluiten en betalen voor MS KIS 2-software. Leerkrachten die geen gebruik kunnen maken van MS KIS 2 (zie punt 14) én leerlingen kunnen zelf een MS KIS 2-huurlicentie voor leerkrachten en leerlingen nemen Voorwaarden Het intekenen op de MS KIS 2-huurlicenties voor leerkrachten en leerlingen is aan een aantal voorwaarden en rechten onderworpen: Voorwaarden Leerkrachten en leerlingen kunnen alleen intekenen op MS KIS 2-huurlicenties voor leerkrachten en leerlingen als de school een MS KIS 2-overeenkomst heeft. Leerlingen en leerkrachten kunnen met behulp van de school via de Groepsaankoop Software op MS KIS 2- huurlicenties voor leerkrachten en leerlingen intekenen. De software mag uitsluitend gebruikt worden voor niet-commercieel gebruik. Bij intekening op MS KIS 2 voor leerkrachten en leerlingen ontvangt elke deelnemende leerkracht en/of leerling een individuele activatiecodeset (géén volumesleutel) van de betreffende software. Wanneer de leerkracht of leerling op het einde van het schooljaar beslist zijn huurovereenkomst voor leerkrachten en leerlingen niet te verlengen, dan moet deze de software van zijn computer verwijderen. Rechten Wie gedurende 3 opeenvolgende schooljaren intekent op MS KIS 2 voor leerkrachten en leerlingen, verwerft op het einde van het derde jaar automatisch het eeuwigdurende gebruiksrecht op de op dat ogenblik actuele versie. Gedurende de looptijd van de huurovereenkomst mag de gebruiker steeds de meest recente versie van de software installeren. Ook zal de directie met een aantal zaken rekening moeten houden: Mogelijk wenst de school niet in te tekenen op MS KIS 2, bijvoorbeeld omdat alle pc's al een recente licentie hebben. In dat geval kunnen geen leerkrachten en/of leerlingen de MS KIS 2-software voor leerkrachten en leerlingen thuis gebruiken. Het is de school die via de Groepsaankoop Software van het VVKSO de MS KIS 2-software voor leerkrachten en leerlingen bestelt. De leerkracht en leerling kan dit ook zelf doen via In geen geval kunnen leerkrachten en/of leerlingen de school onder druk zetten om MS KIS 2-licenties aan te kopen, zodat zij kunnen genieten van MS KIS 2 voor leerkrachten en leerlingen. In geen geval mag de school MS KIS 2-volumesleutels doorgeven aan leerkrachten of leerlingen die een MS KIS 2-huurovereenkomst voor leerkrachten en leerlingen nemen. De deelnemende leerkrachten en leerlingen ontvangen elk een individuele activatiesleutelset voor de betreffende software Software en prijzen MS KIS 2 basispakket voor leerkrachten en leerlingen (Windows pro upgrade, Office pro, Encarta reference library, Core Cal): Licentie: 35,95 (incl. btw) Licentie en downloadrecht: 41,34 (incl. btw)

14 14 Losse softwarepakketten voor de MS KIS 2-huurlicentie voor leerkrachten en leerlingen: Softwarepakketen voor de MS KIS 2-huurlicentie voor leerkrachten en leerlingen Licentie (incl. btw) Licentie downloadrecht (incl. btw) Class Server Student Licentie (Windows) 1,50 1,73 Encarta Reference Library (Windows) 5,10 5,87 Encarta Reference Library Subscription 3,10 3,57 FrontPage (Windows) 5,10 5,87 MapPoint (Windows) 5,10 5,87 Office Pro (Windows) 22,50 25,88 OneNote (Windows) 5,10 5,87 Project Pro (Windows) (bevat 1 ProjectServer CAL) 5,10 5,87 Publisher (Windows) 2,50 2,88 Virtual PC (Mac) 5,10 5,87 Virtual PC (Windows) 5,10 5,87 Visio Pro (Windows) 5,10 5,87 Visual Studio.NET Pro (Windows) 2,50 2,88 Visual Studio Tools for Office (Windows) 2,50 2,88 Windows Pro Upgrade 16,50 18,98 Core CAL 2,50 2,88 Exchange CAL 0,99 1,14 SharePoint Portal CAL 0,99 1,14 SQL CAL 5,10 5,87 Windows Server CAL 0,75 0,86 Windows Terminal Server CAL 5,10 5,87

Vergelijkende gids. Microsoft Licenties voor KMO s * Update 2011

Vergelijkende gids. Microsoft Licenties voor KMO s * Update 2011 Vergelijkende gids Microsoft Licenties voor KMO s * Update 2011 Het doel van deze gids is u te helpen bij het nemen van uw beslissing om Microsoft software aan te kopen. U heeft tal van keuzes, wat uw

Nadere informatie

Informatiebundel voor scholen

Informatiebundel voor scholen Informatiebundel voor scholen Zelf geen directie of ICT-coördinator? Bezorg hen deze bundel. 1. Adobe Creative Suite CS6 en Lightroom 4 De nieuwe suite van Adobe is uit. Laat je verrassen door de mogelijkheden.

Nadere informatie

Gids voor softwarebeheer Hoe uw organisatie best omgaat met software en licenties

Gids voor softwarebeheer Hoe uw organisatie best omgaat met software en licenties Gids voor softwarebeheer Hoe uw organisatie best omgaat met software en licenties versie 2007 Werkten mee aan deze uitgave: Jan Corstens, manager Enterprise Risk Services, Deloitte Patrick Dalvinck, managing

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

Software Asset Manager (SAM) Inventarisatie- en adviesprogramma

Software Asset Manager (SAM) Inventarisatie- en adviesprogramma Software Asset Manager (SAM) Inventarisatie- en adviesprogramma Software Asset Management (SAM) inventarisatie- en adviesprogramma Veel gestelde vragen: 1. Waarom organiseert Microsoft deze inventarisatie?

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 NOTULEN RAAD 12/05/2015 19:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

Introductie Mamut Online Backup

Introductie Mamut Online Backup Mamut Active Services Introductie Mamut Online Backup Versie 4 MOB.BKL.INTRO.NL.040.01 1 Mamut Online Backup Inhoud Mamut Online Backup... 3 Nieuw in versie 4... 5 Introductie... 6 Aan de slag... 12 Zo

Nadere informatie

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid

Nadere informatie beleggingsdiensten. Orders en ordersuitvoeringbeleid Nadere informatie beleggingsdiensten Orders en ordersuitvoeringbeleid Inleiding In de Nadere Informatie Beleggingsdiensten geeft DEGIRO de gedetailleerde invulling van de contractuele afspraken die DEGIRO

Nadere informatie

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding

Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs (LOVS) Computerprogramma LOVS Installatiehandleiding Versie 4.7 Installatie Licentievoorwaarden Cito Arnhem, december 2013 Artikelnummer 60830 Cito B.V. Arnhem

Nadere informatie

Workshop : Overstappen naar Windows 8

Workshop : Overstappen naar Windows 8 Workshop : Overstappen naar Windows 8 Inleiding Windows 8 is klaar en iedere pc met XP, Vista of Windows 7 komt volgens Microsoft in aanmerking voor een upgrade. Maar hoe upgraden zonder gegevens te verliezen?

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Handleiding MyBee voor de PC

Handleiding MyBee voor de PC Handleiding MyBee voor de PC Inhoud MyBee in vogelvlucht... 4 Basisprincipes... 4 Het whitelist-principe... 4 Twee whitelists... 4 Drie soorten ouders: tolerant, gemiddeld en streng.... 5 Privacy... 6

Nadere informatie

ZIEZO Remote Back-up Personal

ZIEZO Remote Back-up Personal handleiding ZIEZO Remote Back-up Personal Versie 4 1 INLEIDING... 3 1.1 SYSTEEMEISEN... 3 1.2 BELANGRIJKSTE FUNCTIES... 3 2 INSTALLATIE BACK-UP MANAGER... 4 2.1 VOLLEDIGE DATA BESCHIKBAARHEID IN 3 STAPPEN...

Nadere informatie

Installatiehandleiding Ontwikkelomgeving Mavim SIS 5.3

Installatiehandleiding Ontwikkelomgeving Mavim SIS 5.3 Installatiehandleiding Ontwikkelomgeving Mavim SIS 5.3 Inhoudsopgave 1. Installatiehandleiding Ontwikkelomgeving Mavim SIS 5.3... 3 1.1. Over deze handleiding... 3 1.2. Systeem- en configuratievereisten...

Nadere informatie

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE

2. RECHTHEBBENDE OP DE SOFTWARE Klantnummer: Contractnummer: Softwareovereenkomst CompuFit Tussen: CompuFit bvba, met zijn exploitatiezetel te Elisabethlaan 441, 8400 Oostende met ondernemingsnummer 0456.954.231, hierna genoemd CompuFit

Nadere informatie

Uw internetaansluiting en telefonie in 1-2-3

Uw internetaansluiting en telefonie in 1-2-3 s Uw internetaansluiting en telefonie in 1-2-3 http://www.internet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw internetaansluiting en telefonie in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding // Mamut Business Software Installatiehandleiding Introductie Deze handleiding is bedoeld om de installatie en eerste opstart van Mamut Business Software te vereenvoudigen. De structuur van de handleiding

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Index

Algemene Voorwaarden Index Algemene Voorwaarden Index 1 Bereikbaarheid 2 Definitie 2.1 Maartens Automatisering 2.2 Correspondentie 2.3 Opdrachtgever 2.4 Producten en diensten 2.5 Overeenkomst 2.6 Taalvouten 2.7 Uw voorwaarden 2.8

Nadere informatie

Privé-PC Project Purmerend Producten- en Dienstencatalogus de perfecte prijs/prestatie voor uw pc

Privé-PC Project Purmerend Producten- en Dienstencatalogus de perfecte prijs/prestatie voor uw pc Heeft u moeite om te bepalen met welke dienst(en) 4xP u van dienst zou kunnen zijn? Neem dan vrijblijvend even contact met ons op en leg uw probleem voor. Onze medewerkers kunnen u direct aangeven wat

Nadere informatie

Software voor cursisten Academic Download - Signpost

Software voor cursisten Academic Download - Signpost Hoofdvestiging NINOVE Vestiging ZOTTEGEM Vestiging OUDENAARDE Centrumlaan 160 Sabina Van Beierenlaan 35 Minderbroedersstraat 6 9400 NINOVE 9620 ZOTTEGEM 9700 OUDENAARDE Tel.: 054 31 78 60 Tel.: 09 360

Nadere informatie

Zakelijk Office 365 Enterprise

Zakelijk Office 365 Enterprise Zakelijk Office 365 Enterprise Dienstbeschrijving Versie 1.0 Zakelijk Office 365 Enterprise Dienstbeschrijving 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Zakelijk Office 365 Enterprise... 4 2.1 Productiviteit

Nadere informatie

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1

Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 Deel I De installatie van UNIT4 Multivers 8.1 UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Systeemeisen Inventive 2015

Systeemeisen Inventive 2015 Systeemeisen Inventive 2015 Inhoudsopgave Inventive 2 Transactieserver (TCBS) 7 Uitwerking systeemeisen 2 TAPI Server 8 De serverconfiguratie (4D Server) 3 De netwerkinfrastructuur 8 De werkstations (4D

Nadere informatie

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen

News Zelfstandigen. Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen News Zelfstandigen Oktober 2014 Sociale bijdragen passen voortaan beter bij uw huidige beroepsinkomen Bart Vermoesen, accountant en belastingconsulent Moore Stephens Verschelden Peter Verschelden, accountant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Algemene Voorwaarden ICTWaarborg - Consumenten Versie 1 januari 2013 ICTWaarborg hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven

Nadere informatie

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 MICROSOFT-SOFTWARELICENTIEVOORWAARDEN MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Deze licentiebepalingen vormen een overeenkomst ( overeenkomst ) tussen Microsoft Corporation (of, afhankelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E

Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E Algemene Voorwaarden 1. Definities en geldigheid 1.1 De volgende definities zijn in deze aanvullende voorwaarden van toepassing: Leverancier: ABC E BUSINESS, als leverancier van de software en diensten;

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie