Liquiditeit Swaps Verwezenlijkingen Ondernemingsproject Personeelszaken. Kredietrisico

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Liquiditeit Swaps Verwezenlijkingen Ondernemingsproject Personeelszaken. Kredietrisico"

Transcriptie

1 Wie zijn we? Dexia in beeld Portefeuille Te volgen traject Solvabiliteit Liquiditeit Swaps Verwezenlijkingen Ondernemingsproject Personeelszaken Systemisch risico Restbank Transparantie Nettokost Gevoelige kredieten Kredietrisico Deze fiches worden enkel meegedeeld ten informatieve titel. Indien deze informatie tegenstrijdig zou zijn met de informatie in gereglementeerde publicaties van Dexia, dan geldt enkel de informatie in de gereglementeerde publicaties. Geen garantie of vrijwaring wordt gegeven, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de volledigheid en geschiktheid van de informatie die hierbij wordt gepubliceerd. Het gebruik van deze informatie wordt onderworpen aan de algemene voorwaarden

2 Vóór de financiële crisis van 2008 had Dexia een mondiale leiderspositie in overheidsfinanciering met een belangrijke blootstelling aan de lokale openbare sector, staatsobligaties en projectfinanciering. Dankzij een gecoördineerde interventie van de Belgische, Franse en Luxemburgse overheid in 2011 is een geordend resolutieplan van de bank opgezet en een systemische crisis vermeden. Vandaag is de opdracht van de bank duidelijk omlijnd en de geordende afbouw van de balans verloopt zoals vastgelegd in het business plan, dat regelmatig getoetst wordt aan de nieuwe marktomstandigheden. Het bestuur en de organisatie van de bank werd aangepast aan haar specifieke opdracht en de nieuwe omvang van de Groep. Het zal echter nog decennia duren vooraleer de bank volledig is ontmanteld. print version Profil Wie zijn wij? Profiel Dexia is een Belgisch-Franse bankgroep die voor 95% in handen is van de Staat en waarvan de geordende ontmanteling aan de gang is. Dexia NV, de financiële holding van de Groep, staat net zoals de meeste Belgische grootbanken, sinds 4 november 2014 onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB). Ook Dexia Crédit Local, de belangrijkste dochteronderneming en emittent van de Groep, staat onder de supervisie van de ECB. De opdracht van Dexia bestaat erin haar balans (241 miljard euro op 30 juni 2015) in afbouw te beheren en tegelijk de financiële belangen van haar aandeelhouders en borgstellers te vrijwaren. De opdracht van Dexia bestaat erin haar balans (241 miljard euro op 31 juni 2015) in afbouw te beheren en tegelijk de financiële belangen van haar aandeelhouders en borgstellers te vrijwaren. Na een ernstige liquiditeitscrisis lanceerde Dexia eind 2008 een herstructureringsplan. Dit plan, dat met overheidssteun werd uitgevoerd, was bedoeld om de Groep te laten terugplooien op haar kernactiviteiten, met de bedoeling haar risicoprofiel te verlagen en haar balansstructuur te verbeteren. Hoewel aanzienlijke vooruitgang werd geboekt met het herstellen van het financiële evenwicht, had de Europese soevereine schuldencrisis in 2011 een zware impact op Dexia. Om het systemische risico van een wanordelijke vereffening van de Groep te vermijden, werd in oktober 2011 met staatssteun een «geordend resolutieplan» opgezet. Het geordende resolutieplan Omvang: Dexia NV 31/12/ /12/ /06/2015 Balans (miljard EUR) Ratio Tier 1 Personeel % Herstructurering Groep 7.6% 36,700 22,460 Geordende Resolutie ,0% (1) 1,216 (1) Common equity Tier 1 ratio 1. Total Capital ratio (Bazel 3) Om deze ontmanteling mogelijk te maken, kon Dexia rekenen op staatssteun in de vorm van een kapitaalinjectie van 5,5 miljard euro voor Dexia NV waardoor de Groep grotendeels in handen is van de Belgische (50,02%) en Franse (44,40%) overheid, en een liquiditeitswaarborg van België, Frankrijk en Luxemburg ten belope van 85 miljard euro. Het geordende resolutieplan, dat eind 2012 door de Europese Commissie werd goedgekeurd, steunt op de verkoop van alle leefbare commerciële entiteiten en het beheer in afbouw van de restactiva. Om deze ontmanteling mogelijk te maken, kon Dexia rekenen op staatssteun in de vorm van een kapitaalinjectie van 5,5 miljard euro voor Dexia NV waardoor de Groep grotendeels in handen is van de Belgische (50,02%) en Franse (44,40%) overheid, en een liquiditeitswaarborg van België, Frankrijk en Luxemburg ten belope van 85 miljard euro. Enkele mijlpalen van het resolutieplan: Najaar 2011: Verkoop van Dexia Bank België (nu Belfius Bank en Verzekeringen) aan de Belgische Staat 2012: Goedkeuring van het geordende resolutieplan door de Europese Commissie (28/12/2012) Kapitaalverhoging voor Dexia NV door de Belgische en Franse overheid (31/12/2012) Verkoop van RBC Dexia Investor Services, DenizBank, Banque Internationale à Luxembourg 2013: Liquiditeitswaarborg verleend door de Belgische, Franse en Luxemburgse overheid (24/01/2013) Verkoop van Société de Financement Local (moedermaatschappij van Caisse Française de Financement Local, voorheen Dexia Municipal Agency) in het kader van het opzetten van een nieuwe financieringsstructuur voor de lokale openbare sector in Frankrijk Verkoop van Dexia Kommunalkredit Bank Polska, Dexia Bail, Public LLD, Sofaxis, Domiserve, Associated Dexia Technology Services 2014: Verkoop van Dexia Asset Management en het belang van 40% in Popular Banca Privada Lancering van het «ondernemingsproject» om het bedrijfsmodel beter af te stemmen op de nieuwe opdracht en krimpende omvang van het bedrijf Bestuur en organisatie Dexia heeft het bestuur van Dexia NV en Dexia Crédit Local vereenvoudigd en afgestemd In de nieuwe raad van bestuur zetelen vier vertegenwoordigers van de Franse en Belgische overheid, naast drie onafhankelijke en twee uitvoerende bestuurders. op de nieuwe opdracht en dimensie van de Groep. In de nieuwe raad van bestuur zetelen vier vertegenwoordigers van de Franse en Belgische overheid, naast drie onafhankelijke en twee uitvoerende bestuurders. Aansluitend bij haar nieuwe opdracht werd de organisatie van Dexia operationeel hertekend rond 2 business lines: een «Assets business line» zorgt voor het beheer in afbouw van de activa, terwijl ze de waarde ervan in stand houdt en waar mogelijk verhoogt, en instaat voor de klantenrelaties van de Groep; een «Funding & Markets business line» verzekert en optimaliseert de herfinanciering van de Groep, volgt de portefeuille derivaten op en voert markttransacties uit, in samenwerking met de tegenpartijen. Tot de support lines behoren Risk, Finance, Secretariaat Generaal, Juridische Zaken en Compliance, Operations and Information Systems, Communicatie, Human Resources en Transformatie.

3 Dexia is bijna elke dag in het nieuws. Maar zelden wordt geprobeerd om dit dossier inzichtelijk te maken voor een breed, geïnteresseerd publiek. Uit ervaring weten we dat beelden meer zeggen dan woorden. Beelden onthouden we ook beter dan woorden. Vandaar het idee om een kort filmpje te maken, dat op een bevattelijke manier het Dexia verhaal schetst. En een idee geeft van de opdracht waarvoor alle Dexia medewerkers staan: het Dexia-schip in rustiger vaarwater te loodsen en het daar te houden tot de laatste euro door de laatste debiteur is terugbetaald. Dexia en images Dexia in beeld Click hier om de film te bekijken (wmv) Click hier om de film te bekijken (mp4)

4 De kwaliteit van de kredietenportefeuille en de rentemarge bepalen in grote mate de rentabiliteit van een bank. De kredieten die Dexia in het verleden heeft verstrekt hebben doorgaans een goede rating, maar hebben bijzonder lage opbrengsten waardoor er geen andere optie is dan de kredieten door ervaren teams zorgvuldig te laten beheren tot hun vervaldatum. Portefeuille Een verstarde restportefeuille, maar van degelijke kwaliteit Een portefeuille van hoge kwaliteit Dexia had op 30 juni 2015 een portefeuille ten belope van 172 miljard euro. Die portefeuille is goed voor individuele lijnen en debiteuren. Dexia had op 30 juni 2015 een portefeuille ten belope van 172 miljard euro. Die portefeuille is goed voor individuele lijnen en debiteuren. Ze weerspiegelt de vroegere leiderspositie in overheidsfinanciering, met een sterke blootstelling aan de lokale openbare sector, aan staatsobligaties en projectfinanciering (infrastructuren, nutsvoorzieningen en hernieuwbare energie). Deze financieringen zijn doorgaans van lange duur: 64% van de portefeuille heeft een looptijd van meer dan 10 jaar. Maar de activa zijn van goede kwaliteit: 88 % wordt beoordeeld als investment grade. De activa met een noninvestment grade hebben doorgaans een BB rating. A 21% BBB 28% Exposure¹ volgens kwaliteit BB 9% AA 20% AAA 19% Non rated 1% D & green rating 2% Frankrijk 14% Italië 15% VS en Canada 18% Exposure¹ per land Duitsland 12% Lokale openbare sector 49% Exposure¹ per tegenpartij Overheden 19% Financiële instellingen 14% Projectfinancieringen 8% ABS/MBS 5% Bedrijven 4% Kredietverbeteraars 1% 1 Exposure of Maximum Credit Risk Exposure (MCRE) op 30 juni 2015 dat berekend is volgens de IFRS 7 norm, en omvat de balanselementen volgens het boekhoudkundig nettobedrag, exclusief de hedgingsinstrumenten die in rekening worden genomen aan marktwaarde, en de buitenbalanselementen berekend als de maximale verbintenis van Dexia ten opzichte van haar tegenpartijen Spanje 10% Andere landen 12% VK 12% Japan 4% Portugal 2% België 1% maar met geringe marges De winstgevendheid van de Groep wordt vooral bepaald door de evolutie van haar financieringskosten en een aantal exogene parameters die verantwoordelijk zijn voor de boekhoudkundige volatiliteit van de resultaten. De intrestmarge van de portefeuille is verstard en over het algemeen laag. Dit weerspiegelt enerzijds het tamelijk lage risico dat gekoppeld is aan de activa, en anderzijds het feit dat een aanzienlijk deel van de portefeuille werd opgebouwd tussen 2005 en 2008, toen het rendement van financiële activa en de aan het kredietrisico gekoppelde premie op hun laagste niveau stonden. Dexia financierde zich dus op heel korte termijn om een positieve carry tot stand te brengen. De verlenging van de looptijd van deze financieringen om ons risicoprofiel te verlagen, weegt op deze carry. Het is daarom een heuse uitdaging voor de Groep om het financiële evenwicht te herstellen en te bewaren. De winstgevendheid van de Groep wordt vooral bepaald door de evolutie van haar financieringskosten, de risicokost en een aantal exogene parameters die verantwoordelijk zijn voor de boekhoudkundige volatiliteit van de resultaten. en die niet zonder verlies kan worden verkocht Aangezien de activa relatief lage kredietmarges hebben zou de verkoop ervan in de huidige marktomstandigheden aanzienlijke verliezen meebrengen. Doordat elk actief bovendien beschermd is tegen een rentebeweging, zou de verkoop ervan eveneens leiden tot een erg dure afwikkelingskost Een nauwgezet en zorgvuldig beheer, dat gepaard gaat met een accurate controle en een optimalisering van de risico's, is dan ook broodnodig in het licht van de lage marges. van de indekkingsverrichting. Een nauwgezet en zorgvuldig beheer, dat gepaard gaat met een accurate controle en een optimalisering van de risico s, is dan ook broodnodig in het licht van de lage marges. Aangezien de Groep geen nieuwe kredieten meer mag verlenen, kan zij immers geen aanvullende inkomsten met normale marges genereren, ter compensatie van een stijging van de financieringskosten of elke andere gebeurtenis die de kosten doen toenemen.

5 De Europese autoriteiten hebben na de crisis het afwikkelen of de resolutie van banken grondiger en beter gereglementeerd. Grote banken zijn immers vaak complex georganiseerd, waarbij de economische en operationele activiteiten dwars door landsgrenzen en de juridische structuur van de organisatie heen lopen. Deze complexiteit bemoeilijkt een ordelijke resolutie. Grote banken moeten voortaan een op maat gemaakt resolutieplan kunnen voorleggen. Voor Dexia gebeurde dit nadat de bank in 2011 als gevolg van de soevereine crisis opnieuw met een liquiditeitscrisis werd geconfronteerd. De Europese Commissie keurde eind 2012 een geordend resolutieplan goed, dat vastlegt op welke wijze de afwikkeling van de bank zal plaatsvinden. Trajectoire De geordende resolutie of afwikkeling Waarom wordt Dexia ontmanteld? Tot 2008 was Dexia een internationale bank, marktleider in het domein van de financiering van lokale overheden en de publieke sector. Om haar klanten die financiering te kunnen bieden moest Dexia zelf schulden aangaan op de financiële markten, Door het uitbreken van de financiële crisis in 2008 waren financieringen op de interbankenmarkt plots niet meer mogelijk en ontstond er een liquiditeitscrisis. Dexia moest een beroep doen op de Belgische, Franse en Luxemburgse overheid om een faillissement te vermijden. voornamelijk op de interbankenmarkt. Om de kost voor de herfinanciering te beperken, financierde Dexia zich bovendien op korte termijn, terwijl de leningen die de bank toestond over het algemeen een zeer lange looptijd hadden. Door het uitbreken van de financiële crisis in 2008 waren financieringen op de interbankenmarkt plots niet meer mogelijk en ontstond er een liquiditeitscrisis. Dexia moest een beroep doen op de Belgische, Franse en Luxemburgse overheid om een faillissement te vermijden. Dankzij die kapitaalsverhoging en financieringsgarantie was Dexia opnieuw in staat financieringen te vinden om haar activiteiten verder te zetten. De bank heeft vervolgens een herstructureringsplan uitgetekend waarbij Dexia zich terugplooide op haar kernexpertise: de financiering van lokale besturen en retail banking in België, Luxemburg en de groeimarkt Turkije. Ze moest ook het onevenwicht tussen langlopende leningen en korte termijn financiering langzaam maar zeker wegwerken. Maar tijdens de Europese schuldencrisis, die losbarstte in de herfst van 2011, moest Dexia - in weerwil van de aanzienlijke vooruitgang die was geboekt bij de uitvoering van het herstructureringsplan - opnieuw het hoofd bieden aan een liquiditeitscrisis die haar noodzaakte nogmaals een beroep te doen op de steun van de 3 staten. Die laatsten hebben dan een zogenaamd geordend resolutieplan van Dexia ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie (EC). Omvang: Dexia NV 31/12/ /12/ /06/2015 Balans (miljard EUR) Ratio Tier 1 Personeel % Herstructurering Groep 7.6% 36,700 22,460 Geordende Resolutie ,0% (1) 1,216 (1) Common equity Tier 1 ratio Waarom moest dit plan door de Europese Commissie worden goedgekeurd? De EC eist in ruil voor de staatssteun die ondernemingen krijgen dat ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, om zo een vrije concurrentie te herstellen. Behoudens uitzonderingen (die te maken hebben met het strategische karakter van sommige activiteitsdomeinen) mogen ondernemingen binnen de Europese Unie (EU) geen specifieke staatssteun ontvangen. Elke staatssteun moet daarom ook aan de EC gemeld worden en ter goedkeuring worden voorgelegd. De EC eist in ruil voor de staatssteun die ondernemingen krijgen dat ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, om zo een vrije concurrentie te herstellen. De steun die de Belgische, Franse en Luxemburgse staat in 2008 aan Dexia verleende werd als staatssteun beschouwd. De uitvoering van het herstructureringsplan van 2008 werd bijgevolg door de EC bewaakt. De financieringswaarborgen die de staten in 2011 gaven werden eveneens beschouwd als staatshulp. Vandaar dat de geordende resolutie werd opgesteld in coördinatie met de EC die het plan formeel goedkeurde op 28 december De goedkeuring van dit plan maakte de kapitaalverhoging mogelijk van 5,5 miljard euro waarop de Belgische en de Franse staat intekenden evenals de toekenning van de definitieve liquiditeitswaarborg van 85 miljard euro. In dit opgelegd kader voert Dexia het geordend resolutieplan uit onder supervisie van de EC. print version Waarom een ontmantelingsplan? Eind 2011 had Dexia een balanstotaal van 413 miljard euro, een bedrag dat hoger lag dan het Belgische BBP (bruto binnenlands product). Eind 2011 had Dexia een balanstotaal van 413 miljard euro, een bedrag dat hoger lag dan het Belgische BBP (bruto binnenlands product). Bovendien had zij een omvangrijke portefeuille met staatsobligaties en leningen aan de Europese lokale overheden, evenals een aantal heel belangrijke buiten-balans verplichtingen. Een vereffening van de Groep zou de Belgische en Franse belastingbetalers tientallen miljarden euro gekost hebben. Ze zou ook een zogenaamd systemisch risico hebben doen ontstaan voor het Europese banksysteem en voor de Belgische en de Franse economie. Een onmiddellijke vereffening werd dan ook van de hand gewezen en in plaats daarvan werd gekozen voor een ordelijk ontmantelingsplan. Met andere woorden: het langzaam uitdoven van de balans van de bank door middel van het zorgvuldig beheer van de restactiva. In ruil daarvoor vroeg de EC aan de staten de stopzetting van alle commerciële activiteiten van de Groep evenals de verkoop van de belangrijkste leefbare commerciële activiteiten en dochtervennootschappen, om zo de regels van de vrije concurrentie binnen de EU te respecteren. Hoe werd het niveau van de staatssteun bepaald? Het niveau van de waarborg en de kapitaalverhoging werden op een dusdanige manier berekend dat ze het voor Dexia mogelijk moeten maken gedurende de hele periode van de ontmanteling haar reglementaire en wettelijke verplichtingen na te komen. Om ervoor te zorgen dat Dexia haar activa tot op het einde van de ontmanteling kan blijven beheren, kenden de Belgische, Franse en Luxemburgse staat aan Dexia voor een periode van tien jaar een financieringswaarborg toe van 85 miljard euro. Daarnaast voerden de Belgische en de Franse staat een kapitaalverhoging door voor een bedrag van 5,5 miljard euro. Het niveau van de waarborg en de kapitaalverhoging werden op een dusdanige manier berekend dat ze het voor Dexia mogelijk moeten maken gedurende de hele periode van de ontmanteling haar reglementaire en wettelijke verplichtingen na te komen. Voor die berekening werden een aantal hypotheses geformuleerd, die voornamelijk betrekking hebben op de economische en financiële omgeving, zoals de rentevoeten, de risico-omgeving, de rating van verschillende staatsobligaties en de kredietmarges of spread erop, de evolutie van het reglementaire kader en de mate waarin de Groep in staat is om zich te financieren. Hoe ziet het traject van de ordelijke resolutie er uit? Rekening houdend met de voorwaarden en de hypotheses waarvan in december 2014 is uitgegaan, voorziet het plan tegen 2019 het balanstotaal met één derde te verminderen tot 188 miljard euro. Het plan voorziet in een ontmanteling over een zeer lange periode die overeenstemt met de looptijd van de activa van de Groep. Met uitzondering van de verkoop van op lange termijn leefbare operationele entiteiten, maakt het plan geen gewag van gedwongen verkopen van activa of de verkoop van risicovolle activa, dit met de bedoeling om de verliezen tot een minimum te beperken. Rekening houdend met de voorwaarden en de hypotheses waarvan in december 2014 is uitgegaan, voorziet het plan tegen 2019 het balanstotaal met één derde te verminderen tot 188 miljard euro. Het pad van de solvabiliteitsratio van de groep zoals die in het laatste plan verondersteld wordt hang sterk af van de hypotheses die gemaakt zijn rond het reglementair en boekhoudkundig kader, zoals bijvoorbeeld de toepassing van IFRS 9 of andere prudentiële regels. Verwachte Total Capital ratio Elke afwijking van de parameters waarmee voor het opstellen van het ontmantelingsplan is rekening gehouden, kan een impact hebben op het traject dat de Groep moet afleggen. Wat zijn de belangrijkste risico s voor het ordelijke ontmantelingsplan? Elke afwijking van de parameters waarmee voor het opstellen van het ontmantelingsplan is rekening gehouden, kan een impact hebben op het traject dat de Groep moet afleggen. Zo blijft de Groep bijvoorbeeld bijzonder gevoelig voor de ontwikkeling van de rentevoeten en de kredietmarges. Een verslechtering van de kredietomgeving kan mogelijk leiden tot een verhoging van de risicokost van de Groep en zo op het resultaat wegen en in fine ook op de solvabiliteit (zie Solvabiliteit ). Verder zijn er de eventuele wijzigingen van de boekhoudkundige normen, die de resultaten van de Groep sterk kunnen beïnvloeden en een grote volatiliteit met zich kunnen meebrengen. Ook veranderingen in de berekeningswijze van de verschillende reglementaire ratio s is een factor van grote onzekerheid die het uitgestippelde afwikkelingstraject kan beïnvloeden. In de huidige marktcontext is en blijft de door de staten gewaarborgde financiering vandaag één van de belangrijkste liquiditeitsbronnen voor Dexia. Een snelle en volledige terugtrekking van de betrokken overheden is voorlopig uitgesloten. Is het haalbaar dat de staatsgaranties voor Dexia vroeger ten einde lopen? Rekening houdend met de zeer lange looptijd van de activa van de Groep, zijn er weinig kopers op de markt die in staat zijn om deze activa te kopen en te financieren, tenzij met een fikse korting. Om haar kapitaal veilig te stellen is het dus raadzaam om geen activa versneld te verkopen, maar wel om ze te behouden tot op de vervaldag. In de huidige marktcontext is en blijft de door de staten gewaarborgde financiering vandaag één van de belangrijkste liquiditeitsbronnen voor Dexia. Een snelle en volledige terugtrekking van de betrokken overheden is voorlopig uitgesloten. Daarentegen zou, volgens de update van het business plan per december 2014, de omvang van de gewaarborgde schuld vanaf 2015 aanzienlijk dalen tot ongeveer 65 miljard euro. De gewaarborgde schuld die is uitgegeven onder de conventie van 2008 is nu volledig terugbetaald, alsook begin 2015, de 12,8 miljard euro gewaarborgde schuld die in handen was van Belfius. Om dit te bewerkstelligen werkte de Groep bijzonder hard aan de uitbreiding van andere financieringsbronnen zoals gedekte financiering waarbij de activa van de Groep zelf aangewend worden als onderpand. In 2014 was er een sterke toename in dit soort financiering. Dit was te danken aan de uitbreiding van het aantal tegenpartijen in Europa en de Verenigde Staten, maar ook aan de ruimere toegang van Dexia tot de belangrijkste financiële markten in Europa. Op termijn moet dit de belangrijkste financieringsbron van de Groep worden (zie Liquiditeit ). 1 Ter illustratie, volgens de update van het businessplan per december 2014

6 De solvabiliteit van een onderneming drukt de mate uit waarin ze in staat is haar verliezen op te vangen en haar financiële verplichtingen tegenover kredietverschaffers, leveranciers, werknemers, obligatiehouders, en andere belanghebbenden na te komen. Ze wordt doorgaans uitgedrukt door de verhouding tussen het vreemd vermogen (kapitaal plus reserves) en het vreemd vermogen. Door de aard van hun activiteiten wordt de berekeningswijze van de solvabiliteitsratio van banken internationaal verordend. Solvabilité Welke factoren beïnvloeden de solvabiliteit van Dexia? Aan welke normen moet Dexia voldoen? Dexia en haar dochter Dexia Crédit Local vallen onder het prudentiële kader van de Europese Unie. Ze moeten aan een aantal eisen voldoen die in het nieuw reglementair kader Bazel 3 werden vastgelegd. Banken zijn hierdoor verplicht om hun solvabiliteitsratio boven een bepaalde minimum drempel te houden. Per eind december 2014 bedroeg het reglementair vermogen van Dexia 9,2 miljard euro (teller) en de risico gewogen activa 53 miljard euro (noemer). Dit betekent een Total Capital ratio van 17,2%. Die reglementaire solvabiliteitsratio, Total Capital ratio of Common Equity Tier 1 ratio is de verhouding tussen twee elementen: In de teller: het aandelenkapitaal van de bank met inbegrip van sommige hybride schulden of semi-kapitaal waarvan - volgens de nieuwe Bazel 3 regels - een aantal posten zoals de latente verliezen op niet-staatsobligaties 1, ook genoemd de AFS 2, moet worden afgetrokken. In de noemer: de gewogen risico s van de bank. De gewogen risico s worden berekend door het bedrag van elke positie te vermenigvuldigen met een wegingsfactor die afhankelijk is van het risico. Zo zal bijvoorbeeld een lening aan de overheid minder kapitaal vereisen dan een lening aan een startende ondernemer. Per eind december 2014 bedroeg het reglementair vermogen van Dexia 9,2 miljard euro (teller) en de risico gewogen activa 53 miljard euro (noemer). Dit betekent een Total Capital ratio van 17,2%. print version Wat is de impact van het nieuwe reglementair kader op de solvabiliteitsratio van Dexia? De wijzigingen in het reglementaire kader, zoals de overstap op 1 januari 2014 van Bazel 2 naar Bazel 3, hebben een rechtstreekse impact op de solvabiliteit van de Groep. Het nieuwe kader houdt in dat sommige elementen die vroeger deel uitmaakten van het reglementair kapitaal (de teller) niet langer als dusdanig worden erkend. Tegelijk legt Bazel 3 ook andere regels op voor de berekening van de gewogen risico s (de noemer). Voor Dexia betekent dit een stijging van de gewogen risico s. De invoering van Bazel 3 heeft geleid tot een daling met ongeveer 5% van de solvabiliteitsratio s van de Groep. De invoering van Bazel 3 heeft geleid tot een daling met ongeveer 5% van de solvabiliteitsratio s van de Groep. Eind 2013 bedroeg de Total capital ratio van Dexia NV 22,4%. In maart 2014 bedroeg deze ratio 16,9%. Per eind december 2014 steeg de ratio evenwel opnieuw naar 17,2% en ligt nog altijd ruim boven het reglementair vereiste minimum. Hieronder volgt een pro forma berekening van het reglementair eigen vermogen (de noemer) ten gevolge van de toepassing van Bazel 3. a. Afhouding van 20% van de AFS-reserve voor niet-staatsobligaties en leningen en schuldvorderingen; b. Beperkte erkenning van de achtergestelde leningen als kapitaal; c. Volledige afhouding van de Debit Value Adjustment (DVA) ; uitgegeven obligaties moeten in nominale waarde worden aangegeven en niet tegen marktwaarde d. Andere: beperkte erkenning van de minderheidsbelangen, afhouding van de uitgestelde belastingen op overgedragen verliezen, drempel voor de afhouding van participaties die in aanmerking komen is niet bereikt, en de drempel voor aandelen en achtergestelde schuldvorderingen in financiële instellingen die geen belangrijke investering vertegenwoordigen is overschreden. Ondanks de sterke daling van de solvabiliteitsratio door toepassing van de nieuwe Bazel 3 regels, blijkt uit de laatste financiële projecties van het business plan (eind december 2014) dat de reglementaire en wettelijke minima inzake solvabiliteit nog steeds tijdens de volledige uitdoving van de balans gerespecteerd worden zonder dat er een kapitaalverhoging nodig is. Dat is mogelijk omdat de vermindering van de gewogen risico s (de noemer) en de vermindering van kapitaal die voortvloeit uit de voor deze periode verwachte verliezen (de teller) gelijke tred houden. De uitvoering van het plan blijft echter onderhevig aan de evolutie van de rente en van de kredietomgeving alsook van de reglementaire wijzigingen zoals hierboven beschreven. De verwachte evolutie van de solvabiliteit van de groep hangt sterk af van de hypotheses die gemaakt zijn rond het reglementair en boekhoudkundig kader, zoals bijvoorbeeld de toepassing van IFRS 9 of andere prudentiële regels. Verwachte pad van de kapitaalratio van de Groep 3 Waarom blijft de solvabiliteitsratio van Dexia volatiel? Niettegenstaande Dexia in ontmanteling is, blijft de solvabiliteit evolueren. Naast het reglementair en boekhoudkundig kader zijn er nog andere externe factoren waarop de Groep weinig of geen impact heeft, zoals: In tegenstelling tot ander bankinstellingen gaat Dexia geen nieuwe activiteiten aan en zijn de inkomsten van de activa bevroren. De evolutie van de latente verliezen op de AFS-reserves voor niet-staatsobligaties: voor Dexia hadden die AFS-reserves per eind december 2014 een negatieve waarde van 3,2 miljard euro. Die waarde is in zeer belangrijke mate afhankelijk van de in de markt geldende parameters en kan bijgevolg bijzonder volatiel zijn. Zelfs indien Dexia deze effecten tot de vervaldag in portefeuille houdt en dus geen verliezen worden gerealiseerd, eist de regelgever dat de potentiële verliezen van het kapitaal worden afgetrokken om de solvabiliteitsratio te berekenen. Een verslechtering van het kredietrisico kan dus leiden tot een daling van de solvabiliteitsratio. De financiële resultaten (verlies of winst) van de Groep: ze worden op elke boekhoudkundige afsluitingsdatum in het reglementair kapitaal verrekend. In tegenstelling tot ander bankinstellingen gaat Dexia geen nieuwe activiteiten aan en zijn de inkomsten van de activa bevroren. Daarom zijn de resultaten van de Groep sterk afhankelijk van de evolutie van de kosten, met name de financieringskost en de risicokost. Het kapitaal van de Groep is bijgevolg onderhevig aan een "natuurlijke erosie" die echter versneld tewerk kan gaan indien een uitzonderlijke situatie zich zou voordoen in de financiele markten of met betrekking tot een of andere tegenpartij. De evolutie van de gewogen risico s: alhoewel Dexia geen nieuwe kredieten kan toekennen of activa verwerven, kunnen de gewogen risico s verhogen of verlagen naargelang de evolutie van de kredietwaardigheid van de tegenpartij, de evolutie van de wisselkoers tussen bvb de euro en de dollar e.a. 1. De activa in de categorie AFS of Available for Sale kunnen vrij verhandeld worden. Dit in tegenstelling tot activa die bestemd worden om in portefeuille te blijven tot hun eindvervaldag. 2. Om rekening te houden met hun specifieke statuut van bank in ontmanteling met een staatsgarantie, hebben de NBB (Nationale Bank van België) en de ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) meegedeeld dat zowel Dexia NV als haar dochter Dexia Crédit Local de AFS-reserve op staatsobligaties niet in mindering moeten brengen van hun reglementaire kapitaal voor de berekening van de solvabiliteitsratio s tijdens de overgangsperiode die loopt van 1 januari 2014 tot 31 december Het overige deel van de AFS-reserve, dat geen betrekking heeft op soevereine effecten, wordt wel vanaf 1 januari 2014 in vermindering gebracht van het reglementaire eigen vermogen ten belope van 20 % per jaar. 3. Enkel als toelichting en op basis van de update in december 2014 van het business plan

7 De liquiditeit garanderen is een cruciale taak voor elke bank. Banken ontvangen grotendeels korte termijn deposito s van hun klanten en ze lenen op middellange of lange termijn. Er is dus een kloof tussen periode van de geleende sommen en die van het ontleend geld die gevaarlijk kan worden wanneer de herfinanciering om één of andere reden niet mogelijk is. In het geval van Dexia - die in het verleden leningen verstrekte op lange, en zelfs zeer lange termijn (gemiddeld 15 jaar) - was deze kloof bij het uitbreken van de financiële crisis bijzonder groot. Vandaag blijft het veilig stellen van de herfinancieringscapaciteit tijdens de lange ontmantelingsperiode - zelfs met de hulp van de liquiditeitswaarborgen - een bijzonder grote uitdaging. Liquidité De liquiditeit waarborgen tijdens de hele duur van de resolutie: een cruciale taak Hoe wordt de herfinanciering van de balans verzekerd over de lange resolutieperiode? Het business plan dat aan de grondslag ligt van het resolutieplan gaat ervan uit dat Dankzij de definitieve financieringswaarborg die in 2013 door de Staten werd toegekend, de gunstige evolutie van de marktomgeving en het herstel van het vertrouwen op de kapitaalmarkten kon Dexia haar comeback maken als regelmatige uitgever van schuldpapier op de markten. Dexia in staat zal zijn om de nodige financiering op te halen voor de restactiva. Het heeft ontzettend veel inspanningen gekost om Dexia opnieuw toegang te verlenen tot de markten. Dankzij de definitieve financieringswaarborg die in 2013 door de Staten werd toegekend, de gunstige evolutie van de marktomgeving en het herstel van het vertrouwen op de kapitaalmarkten kon Dexia haar comeback maken als regelmatige uitgever van schuldpapier op de markten. Zo werden in 2013, nadat de definitieve garantie werd toegekend, uitgifteprogramma s ontwikkeld voor gegarandeerd staatspapier in euro, US dollar en Britse ponden, op korte en lange termijn. Dexia gaf in 2013 voor 7,1 miljard euro lange termijn staatsgegarandeerd schuldpapier uit. In 2014 was dit al 10 miljard euro meer, of een totaal bedrag van 17,3 miljard euro. Dexia werkte ook hard om de toegang tot niet gegarandeerde financieringen te verzekeren door middel van financiële operaties gedekt door activa op de balans, de zogenaamde repos. Op die manier is de bank erin geslaagd om het beroep op de centrale banken te verminderen. Eind december 2014 deed Dexia op volgende financieringsbronnen een beroep: 31% gegarandeerd papier, 39% gedekte financiering en 19% afkomstig van de centrale banken. Zo is Dexia er in geslaagd om haar financiering te diversifiëren. Verder zijn de looptijden langer geworden en is ook de financieringskost van de portefeuille in 2013 en 2014 aanhoudend verlaagd. Volgens de laatste update van het business plan van december 2014 zal vanaf 2017 de financiering van de Groep voor 60% gebeuren door middel van niet gegarandeerde financiering, 30% door staatsgewaarborgd papier en 10% door de centrale banken. Welke strategie wordt gevolgd inzake financieringsbronnen? Rekening houdend met haar specifiek statuut als bank in ontmanteling, financiert Dexia zich via de kapitaalmarkten en de centrale banken. Rekening houdend met haar specifiek statuut als bank in ontmanteling, financiert Dexia zich via de kapitaalmarkten en de centrale banken. Voor haar marktfinancieringen berust de strategie van de Groep op drie pijlers: De uitgifte van door de overheden gewaarborgd papier op korte en lange termijn door Dexia Crédit Local en haar dochter Dexia Crédit Local New York Branch hoofdzakelijk in euro en US dollar, zowel onder de vorm van publieke transacties («benchmark») als private plaatsingen; Gedekte financieringen die niet gegarandeerd zijn door de staten, meestal onder de vorm van «repos». Verder is Dexia Kommunalbank Deutschland (DKD) ook actief als uitgever van «Pfandbriefe» in Duitsland; en Niet gedekte financieringen. Dezeficheswordenenkelmeegedeeldteninformatievetitel.IndiendezeinformatietegenstrijdigzouzijnmetdeinformatieingereglementeerdepublicatiesvanDexia,dangeldtenkelde informatieindegereglementeerdepublicaties.geengarantieofvrijwaringwordtgegeven,explicietnochimpliciet,metbetrekkingtotdevolledigheidengeschiktheidvandeinformatie die hierbij wordt gepubliceerd. Het gebruik van deze informatie wordt onderworpen aan de algemene voorwaarden

8 Een swap is een financieel afgeleid product waarbij twee partijen onderling overeenkomen om bepaalde kasstromen uit te wisselen meestal met het doel om specifieke risico s in te dekken. Voor banken zijn deze kasstromen vaak verbonden aan activa die ze in portefeuille hebben of aan financieringen die ze ophalen op de financiële markten. Swaps worden verhandeld op de derivatenmarkt. print version Swap DE waarheid achter de swaps Waarom gebruikt Dexia swaps? In het verleden maakte Dexia voor alle activa (zoals leningen, obligaties ) en Door dit beleid werd het renterisico van de restbank ingeperkt en werd het vereiste niveau voor het reglementair eigen vermogen verlaagd. Dit rentebeleid is echter niet zonder gevolgen voor de liquiditeitsbehoeften van de Groep. financieringen met vaste rentevoet systematisch gebruik van renteswaps om zich zo te beschermen tegen eventuele renteverhogingen. In ruil voor de betaling van de vaste rentevoet aan de tegenpartij van de swap, krijgt Dexia een vlottende rente. Daarnaast maakte Dexia ook gebruik van wisselkoersswaps en basisswaps 1. Door dit beleid werd het renterisico van de restbank ingeperkt en werd het vereiste niveau voor het reglementair eigen vermogen verlaagd. Dit rentebeleid is echter niet zonder gevolgen voor de liquiditeitsbehoeften van de Groep. Op 31 december 2014 had Dexia nog ongeveer afgeleide producten uitstaan, voor een nominaal brutobedrag van 413 miljard euro. Welke impact hebben swaps op de liquiditeitsbehoeften van Dexia? Eén van de belangrijkste problemen van Dexia is dat de restbank moet afrekenen met het onevenwicht op haar balans: de activa hebben een veel langere looptijd dan de financieringen ervan. Eén van de belangrijkste problemen van Dexia is dat de restbank moet afrekenen met het onevenwicht op haar balans: de activa hebben een veel langere looptijd dan de financieringen ervan. Vermits de swaps verbonden zijn aan de activa en de financiering van de Groep, sijpelt dit onevenwicht door naar de derivatenportefeuille van de Groep. De swaps die betrekking hebben op de activa hebben een langere looptijd dan de omgekeerde swaps die aan de financieringen verbonden zijn. Dit verklaart waarom de nettowaarde van de derivatenportefeuille negatief wordt als de rente daalt. En omgekeerd, als de rente stijgt, stijgt ook de nettowaarde ervan. In de huidige markt zou een tegenpartij een veel lagere vaste rente ontvangen dan de contractuele rentevoet van de swap. Voor de tegenpartij heeft dit derivaat bijgevolg een hoge waarde. De tegenpartij wenst zich ten alle prijze in te dekken tegen het risico dat Dexia de uitwisseling van Daarom moet Dexia, zoals gebruikelijk in de derivatenmarkt, aan deze tegenpartijen een bedrag in cash (cash collateral) in onderpand geven ten belope van de marktwaarde van de positie. De marktwaarde van de derivaten wordt elke dag opnieuw berekend. Indien nodig, moet Dexia bijkomende fondsen inbrengen. kasstromen zou stopzetten, door bijvoorbeeld liquiditeitsproblemen of omdat Dexia failliet zou gaan. Daarom moet Dexia, zoals gebruikelijk in de derivatenmarkt, aan deze tegenpartijen een bedrag in cash (cash collateral) in onderpand geven ten belope van de marktwaarde van de positie. De marktwaarde van de derivaten wordt elke dag opnieuw berekend. Indien nodig, moet Dexia bijkomende fondsen inbrengen. Deze cashbetalingen, die eind 2014 goed waren voor een totaal bedrag van ongeveer 31 miljard euro, houden een bijkomende kost in omdat die geldmiddelen gefinancierd moeten worden op de markt. De netto herfinancieringskost is gelijk aan het verschil tussen de rente die wordt verkregen op het bedrag dat als cash collateral wordt gestort en de leningskost die Dexia daarvoor op de markten moet betalen. 2 Omdat deze leningen - uit voorzichtigheid en vanuit de zorg om het liquiditeitsrisico te beperken - langer lopen dan een dag, ligt de leningskost hoger dan de verkregen rente en dat verklaart de bijkomende kost. Kan men deze liquiditeitsbehoeften niet verminderen? Voor een swap in euro op 10 jaar bedraagt de rentevoet waarbij Dexia geen cashbedrag als waarborg moet betalen ongeveer 4,5%. Deze indicator stemt relatief goed overeen met de cashbedragen die Dexia tot nu toe als waarborg heeft betaald. Die indicator laat ons ook toe de de impact te meten van een rentestijging of rentedaling op de swap van tien jaar voor de cashbedragen die Dexia als waarborg moet betalen: als de rente van de swap op 10 jaar in euro met 0,1% daalt, moet Dexia ongeveer 1,1 miljard euro meer cash betalen als waarborg. Een rentestijging met 0,1% impliceert natuurlijk het omgekeerde. Het aangepaste business plan van juni 2014 voorziet een vermindering op termijn van het bedrag van de cash collateral als gevolg van de krimpende balans, maar ook van de gebruikte markthypotheses Ten overvloede: indien de rente echter meer stijgt dan verwacht in het businessplan, daalt de behoefte aan cash collateral, en omgekeerd. 1. En basisswap is een swap van 2 financiële instrumenten met vlottende rente die verhandeld worden op verschillende geldmarkten. Bijvoorbeeld: swap tussen 1 maand USD Libor tegen 6 maand USD Libor. 2. Marktstandaard tegen de dagelijkse rentevoet op de munt waarin het margebedrag wordt betaald, of OIS (Overnight Indexed Swap), minus EONIA (Euro Over-Night Index Average ), of de remuneratie die de tegenpartij betaalt voor het gebruik van de cash collateral.

9 Competente teams hebben een groot aantal complexe en atypische dossiers tot een goed einde gebracht om de risico s voor de Belgische en Franse belastingsbetalers tot een mininum te beperken tijdens de lange ontmantelingsfase. print version Competente teams aan het werk en een groot aantal realisaties Réalisations Het programma van de verkoop van dochterondernemingen werd heel snel tot een goed einde gebracht Tussen de aankondiging in oktober 2011 dat Dexia zou worden ontmanteld en februari 2014, toen Dexia Asset Management werd van de hand gedaan, hebben de teams van Dexia meer dan tien grote entiteiten verkocht. In een moeilijke marktomgeving voor fusies en overnames werd Dexia Bank België verkocht in In 2012 volgde de verkoop van RBC Dexia Investor Services, DenizBank en BIL en in 2013 ging het verder crescendo met de verkoop van SFIL (Dexia Municipal Agency), Dexia Bail, DKB Poland, Sofaxis, Begin 2014 heeft Dexia het programma van de verkopen van entiteiten tot een goed einde gebracht zoals voorzien in het resolutieplan. Public Location Longue Durée, ADTS. De verkoop van Dexia Asset Management en van het belang van 40% in Popular Banca Privada werden begin 2014 afgerond. Andere, kleinere entiteiten werden gesloten, opgeslorpt of onder uitdovend beheer geplaatst. Begin 2014 heeft Dexia het programma van de verkopen van entiteiten tot een goed einde gebracht zoals voorzien in het resolutieplan. Dexia is zelfs nog verder gegaan door onder meer ook ADTS, Domiserve en Exterimmo te verkopen. Met uitzondering van Dexia Israël worden alle resterende entiteiten binnnen de Groep nu in «uitdoving» beheerd. Ontrafeling en snelle heropbouw van de competenties zijn essentieel om operationele risico s te vermijden Van zodra de akkoorden over de verkopen zijn getekend, volgt een lang en ingewikkeld proces van de ontrafeling van de activiteiten en de teams worden opgezet: Het hoeft geen betoog dat het tegelijkertijd ontrafelen en heropbouwen van sommige activiteiten en het verkopen van entiteiten een enorme druk heeft gezet op alle teams van Dexia. Enerzijds moeten de verschillende ondersteunende divisies toegewezen worden op basis van de voortgezette activiteiten, hetzij bij Dexia, hetzij bij de verkochte entiteit en Anderzijds moeten de competenties daar gehouden worden waar ze nog nodig zijn, of moeten zelfs competenties opnieuw opgebouwd worden als ze tot dan toe voornamelijk werden uitgeoefend binnen één van de verkochte entiteiten. Zo bevond het competentiecentrum thesauriebeheer zich bijvoorbeeld in de schoot van Dexia Bank België waardoor die expertise opnieuw moest worden opgebouwd bij Dexia om het thesauriebeheer van de Groep te kunnen verzekeren. Het hoeft geen betoog dat het tegelijkertijd ontrafelen en heropbouwen van sommige activiteiten en het verkopen van entiteiten een enorme druk heeft gezet op alle teams van Dexia. Behoudens enkele uitzonderingen, kan Dexia geen bijkomende inkomsten vinden met normale marges die een eventuele stijging van de financieringskost of andere schokken zoals de stijging van de risicokost zouden kunnen compenseren. Permanent beheer om de risico s en de kosten voor de belastingbetalers te beperken Hoewel het vandaag onmogelijk is voor Dexia om delen van haar effectenportefeuille te verkopen, moet die portefeuille wel actief worden beheerd en opgevolgd met het oog op het beperken van de risico s. Een gedisciplineerd en nauwgezet beheer is des te meer nodig omdat de intrestmarges zo laag zijn en omdat Dexia geen nieuwe kredieten meer mag toestaan. Behoudens enkele uitzonderingen, kan Dexia geen bijkomende inkomsten vinden met normale marges die een eventuele stijging van de financieringskost of andere schokken zoals de stijging van de risicokost zouden kunnen compenseren. Terugkeer van het vertrouwen dankzij de wederopbouw van de toegang tot de markten De gunstige marktomgeving heeft het mogelijk gemaakt om een beroep te kunnen doen op meer gediversifieerde financieringen met een gemiddeld langere looptijd en zo de kost voor de financiering van de portefeuille gevoelig te verlagen. Om het geordende resolutieplan tot een goed einde brengen, is het erg belangrijk dat Dexia erin slaagt om haar balans te herfinancieren. De waarborgen (ten belope van 85 miljard euro) die door de Belgische, Franse en Luxemburgse staat zijn toegekend, hebben het mogelijk gemaakt om gewaarborgd schuldpapier uit te geven in euro, in US dollar en Britse pond, en dit zowel op lange als op korte termijn. Dexia heeft ook actief gewerkt aan het herstel van de toegang tot financieringen die niet door de staten zijn gewaarborgd, maar waarbij effecten als waarborg worden gegeven(de zogenaamde repo s) Op die manier is de Groep erin geslaagd om minder afhankelijk te worden van de financiering door de centrale banken. De gunstige marktomgeving heeft het mogelijk gemaakt om een beroep te kunnen doen op meer gediversifieerde financieringen met een gemiddeld langere looptijd en zo de kost voor de financiering van de portefeuille gevoelig te verlagen. Dexia, dan geldt enkel de informatie in de gereglementeerde publicaties. Geen garantie of vrijwaring wordt gegeven, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de volledigheid en geschiktheid van de informatie die hierbij wordt gepubliceerd. Het gebruik van deze informatie wordt onderworpen aan de algemene voorwaarden

10 Een financiële instelling in ontmanteling leiden en beheren is een erg moeilijke en delicate taak. De ontmanteling van Dexia is bovendien uniek en kan met geen enkele andere opdracht vergeleken worden. De eerste zorg van het management is om het bedrijf gedurende een aantal decennia op het uitgestippelde traject te houden zodat de belangen van de belangrijkste stakeholders, met name de Belgische, Franse en Luxemburgse overheid, niet worden geschaad. Projet d entreprise Hoe een bedrijf in onmanteling leiden? Een nieuw ondernemingsproject Het ondernemingsproject wordt stapsgewijs in de praktijk gebracht. In een eerste fase worden de fundamenten van de bank verstevigd. Dexia heeft vandaag alle geplande verkopen van commerciële activiteiten afgerond en is nog in een achttal landen aanwezig. De restbank beheert de portefeuille van activa tot de volledig uitdoving ervan. Rekening houdend met het natuurlijk verloop van deze activa zal dit ontmantelingsproces een lange periode in beslag nemen. Tijdens die periode moet Dexia ten allen tijde operationeel blijven en haar financieringscapaciteit behouden. Het is dus zaak om het bestuur en bedrijfsmodel aan deze nieuwe missie aan te passen. Alle dochterondernemingen en bijkantoren van Dexia beschikten in het verleden over een eigen bedrijfsorganisatie en eigen informaticasystemen waardoor er weinig synergiën waren. In mei 2013 werd daarom een «ondernemingsproject» gelanceerd. Het ondernemingsproject wordt stapsgewijs in de praktijk gebracht. In een eerste fase worden de fundamenten van de bank verstevigd. Een duidelijke missie werd gedefinieerd en in 2014 werd een vereenvoudigde bedrijfsorganisatie en -bestuur uitgetekend. In een volgende stap zullen de activiteiten geleidelijk worden gecentraliseerd en uniform gemaakt dankzij een harmonisering van de informaticasystemen. En als het kan, zullen ook de juridische structuren verder vereenvoudigd worden. print version Een zorgvuldige voorbereiding Vier werkgroepen buigen zich over de volgende inhoudelijke taken: Aanpassen van het bedrijfsmodel: bijstellen van de structuur, de belangrijkste processen en de wisselwerking tussen de hoofdzetel en de entiteiten, alsook het vereenvoudigen van het bestuur van de onderneming, haar comités en delegaties. Definiëren van de missie, de strategische doelstellingen en de daaraan verbonden key performance indicators Aanpassen van het bedrijfsmodel: bijstellen van de structuur, de belangrijkste processen en de wisselwerking tussen de hoofdzetel en de entiteiten, alsook het vereenvoudigen van het bestuur van de onderneming, haar comités en delegaties Herziening van de informaticasystemen: de beoogde architectuur van de informaticasystemen uit tekenen, rekening houdend met de bestaande infrastructuur en toepassingen, alsook met de toekomstige behoeften van de verschillende business en support lines Sociale visie, communicatie en change management: beheer van de veranderingsprocessen die aan het ondernemingsproject verbonden zijn, onder meer via het afstemmen van de strategie, hulpmiddelen inzake personeelsbeheer en nieuwe waarden die voor de Groep bepaald zijn. Deze werkgroep ziet ook toe op de kwaliteit en de relevantie van de informatie die tijdens het veranderingsproces aan de verschillende stakeholders wordt meegedeeld, en op de kwaliteit van de dialoog met de sociale partners. Missie en strategische doelstellingen...heeft Dexia vandaag als missie «haar restactiva in afbouw te beheren en tegelijk de belangen van haar aandeelhouders en borgverleners te beschermen». Als groep in ontmanteling, die voor het merendeel in handen is van de Belgische en Franse Staat en een financieringswaarborg geniet van de Belgische, Franse en Luxemburgse overheid, heeft Dexia vandaag als missie «haar restactiva in afbouw te beheren en tegelijk de belangen van haar aandeelhouders en borgverleners te beschermen». De strategische prioriteiten werden bijgevolg afgestemd op deze nieuwe opdracht: Financieringscapaciteit: Dexia verzekert zich van zijn herfinancieringscapaciteit over de volledige looptijd van de ontmanteling Operationele continuïteit: Dexia zorgt ervoor dat er geen operationele onderbreking komt tijdens de uitvoering van het resolutieplan Solvabiliteit: Dexia stelt alles in het werk om zijn kapitaalbasis te beschermen, teneinde de minimale solvabiliteitsniveaus te halen die reglementair en wettelijk worden opgelegd. Principes van het nieuwe bedrijfsmodel Vereenvoudigde organisatie van de business lines, de controlerende en ondersteunende functies Duidelijke relatie tussen de hoofdzetel en de dochterondernemingen en bijkantoren van de Groep Flexibiliteit van de organisatie, die robuust moet blijven, maar zich tegelijk moet kunnen aanpassen aan de gewijzigde omvang van de Groep, schaalvoordelen moet opleveren en een soepel kostenbeheer mogelijk moet maken. Op basis van deze 3 principes wijzigde Dexia haar structuur in 2014 als volgt: Oprichting van een business line «Activa» die belast wordt met het beheer van de activa en de opvolging van de relatie met de cliënten Oprichting van een business line «Financiering en Markten» die de herfinanciering van de Groep moet verzekeren en optimaliseren, de derivatenportefeuille opvolgen en markttransacties uitvoeren Oprichting van een directie «Product Control», binnen de support line «Finance», belast met de dagelijkse opvolging van de verrichtingen en het aanleveren van de gegevens die verband houden met de verschillende transacties Terugplooien van de support line «Risk» op haar essentiële controlefuncties. De functionele banden tussen de hoofdzetel en de dochterondernemingen en bijkantoren werden eveneens verduidelijkt. Het Directiecomité integreert verschillende comités die belast zijn met de strategie van de onderneming. Een Transactiecomité beslist over alle transacties die een impact hebben op het risicoprofiel van de Groep, zijn verlies- en winstrekening, solvabiliteit en/of liquiditeit. Informaticasystemen aanpassen aan nieuwe bedrijfsmodel Om de doeltreffendheid, de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de informatiesystemen tijdens de periode van ontmanteling te waarborgen wordt de strategie inzake informatiesystemen herzien. Om de doeltreffendheid, de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de informatiesystemen tijdens de periode van ontmanteling te waarborgen wordt de strategie inzake informatiesystemen herzien: Centralisering van de informaticaplatforms die verbonden zijn aan markttransacties en leningen Inzake gegevensbeheer, zal de Groep de architectuur van haar databases, alsook de beschikbare gegevens aanpassen aan de noden van de verschillende gebruikers, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts. Er werd tevens een onderzoek gestart naar de mogelijkheden tot het centraliseren en vereenvoudigen van de databanken binnen de Groep. Sociale visie en communicatie begeleiden het veranderingsproces Om de medewerkers te blijven motiveren en nieuwe talenten aan te werven worden nieuwe HRM-tools ontwikkeld die aansluiten bij de strategische doelstellingen en de missie van de Groep. Het aanbod van opleidingen wordt uitgebreid en de mobiliteit op gecentraliseerde wijze beheerd. Verder wordt bijzondere aandacht geschonken aan het behouden van de sleutelprofielen. De waarden die de Groep in de toekomst zal uitdragen, zijn professionalisme, aanpassingsvermogen en samenhang. De waarden die de Groep in de toekomst zal uitdragen, zijn professionalisme, aanpassingsvermogen en samenhang. Om de medewerkers te begeleiden in een voortdurend veranderende omgeving werd een intensief communicatieplan uitgewerkt om de dialoog tussen directie, medewerkers en personeelsvertegenwoordigers te versterken. Dit komt tot stand over de grenzen heen dank zij een vlotte intranet communicatie. Maar het zijn de workshops en formele en informele ontmoetingen tussen de medewerkers en de verschillende leden van het directiecomité die het bedrijfsproject van Dexia uiteindelijk gestalte geven. Dexia, dan geldt enkel de informatie in de gereglementeerde publicaties. Geen garantie of vrijwaring wordt gegeven, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de volledigheid en geschiktheid van de informatie die hierbij wordt gepubliceerd. Het gebruik van deze informatie wordt onderworpen aan de algemene voorwaarden

Jaarverslag 2013. 2 Beheersverslag 84 Geconsolideerde jaarrekening 192 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2013. 2 Beheersverslag 84 Geconsolideerde jaarrekening 192 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2013 2 84 192 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 4 Woord van de voorzitters 6 Profiel van de Groep 10 Ondernemingsproject van de groep Dexia: Welk profiel zal de Groep morgen hebben?

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2014 2 72 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen 4 Woord van de voorzitters 6 Profiel van de Groep 9 Voornaamste gebeurtenissen 14 Financiële resultaten 18 Risicobeheer 36 Informatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2012. 2 Beheersverslag 92 Geconsolideerde jaarrekening 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2012 2 92 204 Jaarrekening 233 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen 14 Verklaring inzake corporate governance 51 Informatie

Nadere informatie

2 Beheersverslag 116 Geconsolideerde jaarrekening 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen

2 Beheersverslag 116 Geconsolideerde jaarrekening 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 J a a r v e r s l a g 2 0 1 0 2 116 238 Jaarrekening 262 Aanvullende inlichtingen 4 Profiel van de Groep 8 Woord van de voorzitters 10 Voornaamste gebeurtenissen in 2010

Nadere informatie

Prudentieel toezicht

Prudentieel toezicht Prudentieel toezicht 1. organisatie van het prudentieel toezicht : naar een sterke sturing van de prudentiële activiteiten In het Verslag 2011 werd in detail de organisatie in vijf autonome diensten beschreven

Nadere informatie

Financial Stability Review 2012. Executive Summary

Financial Stability Review 2012. Executive Summary Financial Stability Review 212 Executive Summary Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De volledige of gedeeltelijke verveelvoudiging van deze brochure voor educatieve en niet-commerciële

Nadere informatie

3. f inanciële instellingen

3. f inanciële instellingen 3. f inanciële instellingen In België zetten de kredietinstellingen de sedert het uitbreken van de financiële crisis begonnen herstructurering van hun balans voort. In 1 verminderden ze met name hun vorderingen

Nadere informatie

JAARVERSLAG VERSTERKING & OPTIMISATIE

JAARVERSLAG VERSTERKING & OPTIMISATIE JAARVERSLAG 2013 VERSTERKING & OPTIMISATIE INHOUD JAARVERSLAG Woord vooraf...03 Raad van bestuur...05 Bestuurs- en controleorganen...06 Corporate Governance...07 Economisch en financieel klimaat 2013...11

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 4 augustus 2011 17.40 uur Het Nettoresultaat groepsaandeel van -4 032 miljoen EUR over 2T 2011 weerspiegelt een goede prestatie van de commerciële metiers

Nadere informatie

tijd nemen om te bouwen

tijd nemen om te bouwen tijd nemen om te bouwen JAARVERSLAG 2006 INHOUD Beheersverslag 2 Geconsolideerde jaarrekening 110 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 247 Dexia / Jaarverslag 2006 1 FINANCIEEL PROFIEL 4 BOODSCHAP

Nadere informatie

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140.

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140. Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met zetel te Livingstonelaan 6 te 1000 Brussel, ondernemingsnummer: 0442.733.140 Prospectus Met betrekking tot HET OPENBAAR AANBOD TOT INSCHRIJVING

Nadere informatie

Rekeningen en Verslagen Inhoud

Rekeningen en Verslagen Inhoud 2005 Rekeningen en Verslagen Inhoud Beheersverslag Activiteit en resultaten................................................ 1 Profiel en activiteit 2 Resultaten 3 Inkoop van eigen aandelen Corporate governance.................................................

Nadere informatie

Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i N g e N

Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i N g e N Argenta Spaarbank NV 2011 P i j l e r 3 t o e l i c h t i n g e n 2 Inhoudstafel Pijler 3 toelichtingen 2011 3 1. Inleiding 5 2. Risk management 6 2.1. Financieel risico 7 2.2 Liquiditeitsrisico 9 2.3.

Nadere informatie

2012 Inhoudstafel. Belfius Bank Jaarverslag 2012 1

2012 Inhoudstafel. Belfius Bank Jaarverslag 2012 1 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudstafel Profiel van Belfius Bank 2 Beheersverslag 5 Geconsolideerde jaarrekening 67 Vennootschappelijke jaarrekening 193 Aanvullende inlichtingen 246 Belfius Bank Jaarverslag

Nadere informatie

short term has no future JAARVERSLAG 2007

short term has no future JAARVERSLAG 2007 short term has no future JAARVERSLAG 2007 2 // Dexia / Jaarverslag 2007 JAARVERSLAG 2007 INHOUD BEHEERSVERSLAG 2 GECONSOLIDEERDE 118 JAARRREKENING 236 AANVULLENDE INLICHTINGEN 265 Dexia / Jaarverslag 2007

Nadere informatie

Woord vooraf. 03. Raad van bestuur. 05. Bestuurs- en controleorganen. 06. Corporate Governance. 07. Economisch en financieel klimaat.

Woord vooraf. 03. Raad van bestuur. 05. Bestuurs- en controleorganen. 06. Corporate Governance. 07. Economisch en financieel klimaat. Jaarverslag 2012 Inhoud. Jaarverslag. Woord vooraf. 03 Raad van bestuur. 05 Bestuurs- en controleorganen. 06 Corporate Governance. 07 Economisch en financieel klimaat. 11 De Groep Crédit Mutuel Nord Europe.

Nadere informatie

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers-

2011 Jaarverslag 2011 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag. 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011. 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarvers- 2011 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 11 Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 arverslag 2011 Jaarverslag 2011 Jaarrslag 2011 Jaarverslag

Nadere informatie

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit

Ten geleide. 14 Etablissements de crédit Ten geleide 14 Etablissements de crédit De voorbije jaren werden gekenmerkt door ingrijpende veranderingen op de financiële markten en in de financiële wetgeving. Voor de ondernemingen, bemiddelaars en

Nadere informatie

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future

De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING. Let s talk about your future De Beleggersgids BANKING - INSURANCE - LEASING Let s talk about your future Met deze brochure willen we kort de belangrijkste types van producten voorstellen die verhandelbaar zijn op de financiële markten

Nadere informatie

MiFID : Een klare kijk op beleggingen

MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID : Een klare kijk op beleggingen MiFID, in het belang van belegger Sinds 1 november 2007 zijn specifieke regels van toepassing op beleggingen in financiële instrumenten. Die regels vloeien voort uit

Nadere informatie

BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL

BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL 66e JAARVERSLAG BANCA MONTE PASCHI BELGIO N.V. ALGEMENE VERGADERING 17 APRIL 2014 Inhoudsopgave BESTUUR EN CONTROLE 4 VENNOOTSCHAPPEN VAN DE GROEP MET DEELNEMING 5 IN HET MOEDERBEDRIJF 5 PERSONEEL EN ORGANIGRAM

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013

VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN GEBROEDERS DELHAIZE EN CIE DE LEEUW (DELHAIZE GROEP) NV OVER HET BOEKJAAR 2013 In overeenstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en de statuten van de

Nadere informatie

Argenta Spaarbank nv. Beeld?

Argenta Spaarbank nv. Beeld? Argenta Spaarbank nv Beeld? 2012 P i j l e r 3 t o e l i c h t i n g e n 2 Inhoudstafel Pijler 3 toelichtingen 2012 3 1. Inleiding 5 1.1. Profiel Argenta Spaarbank 5 1.2 Toepassingskader 5 1.3. Basel II

Nadere informatie

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013/2014. Aedifica, Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in residentieel vastgoed

JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013/2014. Aedifica, Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in residentieel vastgoed JAARLIJKS FINANCIEEL VERSLAG 2013/2014 Aedifica, Belgische beursgenoteerde vennootschap die investeert in residentieel vastgoed Aedifica is een Belgische beursgenoteerde vennootschap die zich als referentie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be

Jaarverslag 2011. Geconsolideerde jaarrekening. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be Jaarverslag 2011 Geconsolideerde jaarrekening Enkel voor ondernemers en vrije beroepen www.bankvanbreda.be INHOUDSTAFEL Kerncijfers Verslag van de Raad van Bestuur conform art. 119 van het Wetboek van

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

B. Prudentieel toezicht

B. Prudentieel toezicht B. Prudentieel toezicht Inleiding De keuze van de prioriteiten voor het prudentieel toezicht in 2014 en 2015 werd in belangrijke mate bepaald door twee factoren. Vooreerst had de verdere uitbouw van het

Nadere informatie

Macroprudentieel verslag 2015

Macroprudentieel verslag 2015 Macroprudentieel verslag 215 Nationale Bank van België Alle rechten voorbehouden. De gehele of gedeeltelijke vermenigvuldiging van deze publicatie voor educatieve en niet commerciële doeleinden is toegestaan

Nadere informatie

Fortis Bank NV. Jaarverslag 2011

Fortis Bank NV. Jaarverslag 2011 Fortis Bank NV Jaarverslag 2011 Inleiding Het Jaarverslag 2011 van Fortis Bank omvat zowel de geauditeerde Geconsolideerde als de Niet-geconsolideerde Jaarrekeningen, voorafgegaan door het verslag van

Nadere informatie

0404.483.367 AXA BELGIUM. Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25

0404.483.367 AXA BELGIUM. Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25 AXA BELGIUM Naamloze verzekeringsmaatschappij opgericht in 1856 gevestigd te 1170 Brussel, Vorstlaan 25 BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel Toegelaten onderneming onder het nummer 0039 Beheersverslag voorgelegd

Nadere informatie