Liquiditeit Swaps Verwezenlijkingen Ondernemingsproject Personeelszaken. Kredietrisico

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Liquiditeit Swaps Verwezenlijkingen Ondernemingsproject Personeelszaken. Kredietrisico"

Transcriptie

1 Wie zijn we? Dexia in beeld Portefeuille Te volgen traject Solvabiliteit Liquiditeit Swaps Verwezenlijkingen Ondernemingsproject Personeelszaken Systemisch risico Restbank Transparantie Nettokost Gevoelige kredieten Kredietrisico Deze fiches worden enkel meegedeeld ten informatieve titel. Indien deze informatie tegenstrijdig zou zijn met de informatie in gereglementeerde publicaties van Dexia, dan geldt enkel de informatie in de gereglementeerde publicaties. Geen garantie of vrijwaring wordt gegeven, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de volledigheid en geschiktheid van de informatie die hierbij wordt gepubliceerd. Het gebruik van deze informatie wordt onderworpen aan de algemene voorwaarden

2 Vóór de financiële crisis van 2008 had Dexia een mondiale leiderspositie in overheidsfinanciering met een belangrijke blootstelling aan de lokale openbare sector, staatsobligaties en projectfinanciering. Dankzij een gecoördineerde interventie van de Belgische, Franse en Luxemburgse overheid in 2011 is een geordend resolutieplan van de bank opgezet en een systemische crisis vermeden. Vandaag is de opdracht van de bank duidelijk omlijnd en de geordende afbouw van de balans verloopt zoals vastgelegd in het business plan, dat regelmatig getoetst wordt aan de nieuwe marktomstandigheden. Het bestuur en de organisatie van de bank werd aangepast aan haar specifieke opdracht en de nieuwe omvang van de Groep. Het zal echter nog decennia duren vooraleer de bank volledig is ontmanteld. print version Profil Wie zijn wij? Profiel Dexia is een Belgisch-Franse bankgroep die voor 95% in handen is van de Staat en waarvan de geordende ontmanteling aan de gang is. Dexia NV, de financiële holding van de Groep, staat net zoals de meeste Belgische grootbanken, sinds 4 november 2014 onder toezicht van de Europese Centrale Bank (ECB). Ook Dexia Crédit Local, de belangrijkste dochteronderneming en emittent van de Groep, staat onder de supervisie van de ECB. De opdracht van Dexia bestaat erin haar balans (241 miljard euro op 30 juni 2015) in afbouw te beheren en tegelijk de financiële belangen van haar aandeelhouders en borgstellers te vrijwaren. De opdracht van Dexia bestaat erin haar balans (241 miljard euro op 31 juni 2015) in afbouw te beheren en tegelijk de financiële belangen van haar aandeelhouders en borgstellers te vrijwaren. Na een ernstige liquiditeitscrisis lanceerde Dexia eind 2008 een herstructureringsplan. Dit plan, dat met overheidssteun werd uitgevoerd, was bedoeld om de Groep te laten terugplooien op haar kernactiviteiten, met de bedoeling haar risicoprofiel te verlagen en haar balansstructuur te verbeteren. Hoewel aanzienlijke vooruitgang werd geboekt met het herstellen van het financiële evenwicht, had de Europese soevereine schuldencrisis in 2011 een zware impact op Dexia. Om het systemische risico van een wanordelijke vereffening van de Groep te vermijden, werd in oktober 2011 met staatssteun een «geordend resolutieplan» opgezet. Het geordende resolutieplan Omvang: Dexia NV 31/12/ /12/ /06/2015 Balans (miljard EUR) Ratio Tier 1 Personeel % Herstructurering Groep 7.6% 36,700 22,460 Geordende Resolutie ,0% (1) 1,216 (1) Common equity Tier 1 ratio 1. Total Capital ratio (Bazel 3) Om deze ontmanteling mogelijk te maken, kon Dexia rekenen op staatssteun in de vorm van een kapitaalinjectie van 5,5 miljard euro voor Dexia NV waardoor de Groep grotendeels in handen is van de Belgische (50,02%) en Franse (44,40%) overheid, en een liquiditeitswaarborg van België, Frankrijk en Luxemburg ten belope van 85 miljard euro. Het geordende resolutieplan, dat eind 2012 door de Europese Commissie werd goedgekeurd, steunt op de verkoop van alle leefbare commerciële entiteiten en het beheer in afbouw van de restactiva. Om deze ontmanteling mogelijk te maken, kon Dexia rekenen op staatssteun in de vorm van een kapitaalinjectie van 5,5 miljard euro voor Dexia NV waardoor de Groep grotendeels in handen is van de Belgische (50,02%) en Franse (44,40%) overheid, en een liquiditeitswaarborg van België, Frankrijk en Luxemburg ten belope van 85 miljard euro. Enkele mijlpalen van het resolutieplan: Najaar 2011: Verkoop van Dexia Bank België (nu Belfius Bank en Verzekeringen) aan de Belgische Staat 2012: Goedkeuring van het geordende resolutieplan door de Europese Commissie (28/12/2012) Kapitaalverhoging voor Dexia NV door de Belgische en Franse overheid (31/12/2012) Verkoop van RBC Dexia Investor Services, DenizBank, Banque Internationale à Luxembourg 2013: Liquiditeitswaarborg verleend door de Belgische, Franse en Luxemburgse overheid (24/01/2013) Verkoop van Société de Financement Local (moedermaatschappij van Caisse Française de Financement Local, voorheen Dexia Municipal Agency) in het kader van het opzetten van een nieuwe financieringsstructuur voor de lokale openbare sector in Frankrijk Verkoop van Dexia Kommunalkredit Bank Polska, Dexia Bail, Public LLD, Sofaxis, Domiserve, Associated Dexia Technology Services 2014: Verkoop van Dexia Asset Management en het belang van 40% in Popular Banca Privada Lancering van het «ondernemingsproject» om het bedrijfsmodel beter af te stemmen op de nieuwe opdracht en krimpende omvang van het bedrijf Bestuur en organisatie Dexia heeft het bestuur van Dexia NV en Dexia Crédit Local vereenvoudigd en afgestemd In de nieuwe raad van bestuur zetelen vier vertegenwoordigers van de Franse en Belgische overheid, naast drie onafhankelijke en twee uitvoerende bestuurders. op de nieuwe opdracht en dimensie van de Groep. In de nieuwe raad van bestuur zetelen vier vertegenwoordigers van de Franse en Belgische overheid, naast drie onafhankelijke en twee uitvoerende bestuurders. Aansluitend bij haar nieuwe opdracht werd de organisatie van Dexia operationeel hertekend rond 2 business lines: een «Assets business line» zorgt voor het beheer in afbouw van de activa, terwijl ze de waarde ervan in stand houdt en waar mogelijk verhoogt, en instaat voor de klantenrelaties van de Groep; een «Funding & Markets business line» verzekert en optimaliseert de herfinanciering van de Groep, volgt de portefeuille derivaten op en voert markttransacties uit, in samenwerking met de tegenpartijen. Tot de support lines behoren Risk, Finance, Secretariaat Generaal, Juridische Zaken en Compliance, Operations and Information Systems, Communicatie, Human Resources en Transformatie.

3 Dexia is bijna elke dag in het nieuws. Maar zelden wordt geprobeerd om dit dossier inzichtelijk te maken voor een breed, geïnteresseerd publiek. Uit ervaring weten we dat beelden meer zeggen dan woorden. Beelden onthouden we ook beter dan woorden. Vandaar het idee om een kort filmpje te maken, dat op een bevattelijke manier het Dexia verhaal schetst. En een idee geeft van de opdracht waarvoor alle Dexia medewerkers staan: het Dexia-schip in rustiger vaarwater te loodsen en het daar te houden tot de laatste euro door de laatste debiteur is terugbetaald. Dexia en images Dexia in beeld Click hier om de film te bekijken (wmv) Click hier om de film te bekijken (mp4)

4 De kwaliteit van de kredietenportefeuille en de rentemarge bepalen in grote mate de rentabiliteit van een bank. De kredieten die Dexia in het verleden heeft verstrekt hebben doorgaans een goede rating, maar hebben bijzonder lage opbrengsten waardoor er geen andere optie is dan de kredieten door ervaren teams zorgvuldig te laten beheren tot hun vervaldatum. Portefeuille Een verstarde restportefeuille, maar van degelijke kwaliteit Een portefeuille van hoge kwaliteit Dexia had op 30 juni 2015 een portefeuille ten belope van 172 miljard euro. Die portefeuille is goed voor individuele lijnen en debiteuren. Dexia had op 30 juni 2015 een portefeuille ten belope van 172 miljard euro. Die portefeuille is goed voor individuele lijnen en debiteuren. Ze weerspiegelt de vroegere leiderspositie in overheidsfinanciering, met een sterke blootstelling aan de lokale openbare sector, aan staatsobligaties en projectfinanciering (infrastructuren, nutsvoorzieningen en hernieuwbare energie). Deze financieringen zijn doorgaans van lange duur: 64% van de portefeuille heeft een looptijd van meer dan 10 jaar. Maar de activa zijn van goede kwaliteit: 88 % wordt beoordeeld als investment grade. De activa met een noninvestment grade hebben doorgaans een BB rating. A 21% BBB 28% Exposure¹ volgens kwaliteit BB 9% AA 20% AAA 19% Non rated 1% D & green rating 2% Frankrijk 14% Italië 15% VS en Canada 18% Exposure¹ per land Duitsland 12% Lokale openbare sector 49% Exposure¹ per tegenpartij Overheden 19% Financiële instellingen 14% Projectfinancieringen 8% ABS/MBS 5% Bedrijven 4% Kredietverbeteraars 1% 1 Exposure of Maximum Credit Risk Exposure (MCRE) op 30 juni 2015 dat berekend is volgens de IFRS 7 norm, en omvat de balanselementen volgens het boekhoudkundig nettobedrag, exclusief de hedgingsinstrumenten die in rekening worden genomen aan marktwaarde, en de buitenbalanselementen berekend als de maximale verbintenis van Dexia ten opzichte van haar tegenpartijen Spanje 10% Andere landen 12% VK 12% Japan 4% Portugal 2% België 1% maar met geringe marges De winstgevendheid van de Groep wordt vooral bepaald door de evolutie van haar financieringskosten en een aantal exogene parameters die verantwoordelijk zijn voor de boekhoudkundige volatiliteit van de resultaten. De intrestmarge van de portefeuille is verstard en over het algemeen laag. Dit weerspiegelt enerzijds het tamelijk lage risico dat gekoppeld is aan de activa, en anderzijds het feit dat een aanzienlijk deel van de portefeuille werd opgebouwd tussen 2005 en 2008, toen het rendement van financiële activa en de aan het kredietrisico gekoppelde premie op hun laagste niveau stonden. Dexia financierde zich dus op heel korte termijn om een positieve carry tot stand te brengen. De verlenging van de looptijd van deze financieringen om ons risicoprofiel te verlagen, weegt op deze carry. Het is daarom een heuse uitdaging voor de Groep om het financiële evenwicht te herstellen en te bewaren. De winstgevendheid van de Groep wordt vooral bepaald door de evolutie van haar financieringskosten, de risicokost en een aantal exogene parameters die verantwoordelijk zijn voor de boekhoudkundige volatiliteit van de resultaten. en die niet zonder verlies kan worden verkocht Aangezien de activa relatief lage kredietmarges hebben zou de verkoop ervan in de huidige marktomstandigheden aanzienlijke verliezen meebrengen. Doordat elk actief bovendien beschermd is tegen een rentebeweging, zou de verkoop ervan eveneens leiden tot een erg dure afwikkelingskost Een nauwgezet en zorgvuldig beheer, dat gepaard gaat met een accurate controle en een optimalisering van de risico's, is dan ook broodnodig in het licht van de lage marges. van de indekkingsverrichting. Een nauwgezet en zorgvuldig beheer, dat gepaard gaat met een accurate controle en een optimalisering van de risico s, is dan ook broodnodig in het licht van de lage marges. Aangezien de Groep geen nieuwe kredieten meer mag verlenen, kan zij immers geen aanvullende inkomsten met normale marges genereren, ter compensatie van een stijging van de financieringskosten of elke andere gebeurtenis die de kosten doen toenemen.

5 De Europese autoriteiten hebben na de crisis het afwikkelen of de resolutie van banken grondiger en beter gereglementeerd. Grote banken zijn immers vaak complex georganiseerd, waarbij de economische en operationele activiteiten dwars door landsgrenzen en de juridische structuur van de organisatie heen lopen. Deze complexiteit bemoeilijkt een ordelijke resolutie. Grote banken moeten voortaan een op maat gemaakt resolutieplan kunnen voorleggen. Voor Dexia gebeurde dit nadat de bank in 2011 als gevolg van de soevereine crisis opnieuw met een liquiditeitscrisis werd geconfronteerd. De Europese Commissie keurde eind 2012 een geordend resolutieplan goed, dat vastlegt op welke wijze de afwikkeling van de bank zal plaatsvinden. Trajectoire De geordende resolutie of afwikkeling Waarom wordt Dexia ontmanteld? Tot 2008 was Dexia een internationale bank, marktleider in het domein van de financiering van lokale overheden en de publieke sector. Om haar klanten die financiering te kunnen bieden moest Dexia zelf schulden aangaan op de financiële markten, Door het uitbreken van de financiële crisis in 2008 waren financieringen op de interbankenmarkt plots niet meer mogelijk en ontstond er een liquiditeitscrisis. Dexia moest een beroep doen op de Belgische, Franse en Luxemburgse overheid om een faillissement te vermijden. voornamelijk op de interbankenmarkt. Om de kost voor de herfinanciering te beperken, financierde Dexia zich bovendien op korte termijn, terwijl de leningen die de bank toestond over het algemeen een zeer lange looptijd hadden. Door het uitbreken van de financiële crisis in 2008 waren financieringen op de interbankenmarkt plots niet meer mogelijk en ontstond er een liquiditeitscrisis. Dexia moest een beroep doen op de Belgische, Franse en Luxemburgse overheid om een faillissement te vermijden. Dankzij die kapitaalsverhoging en financieringsgarantie was Dexia opnieuw in staat financieringen te vinden om haar activiteiten verder te zetten. De bank heeft vervolgens een herstructureringsplan uitgetekend waarbij Dexia zich terugplooide op haar kernexpertise: de financiering van lokale besturen en retail banking in België, Luxemburg en de groeimarkt Turkije. Ze moest ook het onevenwicht tussen langlopende leningen en korte termijn financiering langzaam maar zeker wegwerken. Maar tijdens de Europese schuldencrisis, die losbarstte in de herfst van 2011, moest Dexia - in weerwil van de aanzienlijke vooruitgang die was geboekt bij de uitvoering van het herstructureringsplan - opnieuw het hoofd bieden aan een liquiditeitscrisis die haar noodzaakte nogmaals een beroep te doen op de steun van de 3 staten. Die laatsten hebben dan een zogenaamd geordend resolutieplan van Dexia ter goedkeuring voorgelegd aan de Europese Commissie (EC). Omvang: Dexia NV 31/12/ /12/ /06/2015 Balans (miljard EUR) Ratio Tier 1 Personeel % Herstructurering Groep 7.6% 36,700 22,460 Geordende Resolutie ,0% (1) 1,216 (1) Common equity Tier 1 ratio Waarom moest dit plan door de Europese Commissie worden goedgekeurd? De EC eist in ruil voor de staatssteun die ondernemingen krijgen dat ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, om zo een vrije concurrentie te herstellen. Behoudens uitzonderingen (die te maken hebben met het strategische karakter van sommige activiteitsdomeinen) mogen ondernemingen binnen de Europese Unie (EU) geen specifieke staatssteun ontvangen. Elke staatssteun moet daarom ook aan de EC gemeld worden en ter goedkeuring worden voorgelegd. De EC eist in ruil voor de staatssteun die ondernemingen krijgen dat ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, om zo een vrije concurrentie te herstellen. De steun die de Belgische, Franse en Luxemburgse staat in 2008 aan Dexia verleende werd als staatssteun beschouwd. De uitvoering van het herstructureringsplan van 2008 werd bijgevolg door de EC bewaakt. De financieringswaarborgen die de staten in 2011 gaven werden eveneens beschouwd als staatshulp. Vandaar dat de geordende resolutie werd opgesteld in coördinatie met de EC die het plan formeel goedkeurde op 28 december De goedkeuring van dit plan maakte de kapitaalverhoging mogelijk van 5,5 miljard euro waarop de Belgische en de Franse staat intekenden evenals de toekenning van de definitieve liquiditeitswaarborg van 85 miljard euro. In dit opgelegd kader voert Dexia het geordend resolutieplan uit onder supervisie van de EC. print version Waarom een ontmantelingsplan? Eind 2011 had Dexia een balanstotaal van 413 miljard euro, een bedrag dat hoger lag dan het Belgische BBP (bruto binnenlands product). Eind 2011 had Dexia een balanstotaal van 413 miljard euro, een bedrag dat hoger lag dan het Belgische BBP (bruto binnenlands product). Bovendien had zij een omvangrijke portefeuille met staatsobligaties en leningen aan de Europese lokale overheden, evenals een aantal heel belangrijke buiten-balans verplichtingen. Een vereffening van de Groep zou de Belgische en Franse belastingbetalers tientallen miljarden euro gekost hebben. Ze zou ook een zogenaamd systemisch risico hebben doen ontstaan voor het Europese banksysteem en voor de Belgische en de Franse economie. Een onmiddellijke vereffening werd dan ook van de hand gewezen en in plaats daarvan werd gekozen voor een ordelijk ontmantelingsplan. Met andere woorden: het langzaam uitdoven van de balans van de bank door middel van het zorgvuldig beheer van de restactiva. In ruil daarvoor vroeg de EC aan de staten de stopzetting van alle commerciële activiteiten van de Groep evenals de verkoop van de belangrijkste leefbare commerciële activiteiten en dochtervennootschappen, om zo de regels van de vrije concurrentie binnen de EU te respecteren. Hoe werd het niveau van de staatssteun bepaald? Het niveau van de waarborg en de kapitaalverhoging werden op een dusdanige manier berekend dat ze het voor Dexia mogelijk moeten maken gedurende de hele periode van de ontmanteling haar reglementaire en wettelijke verplichtingen na te komen. Om ervoor te zorgen dat Dexia haar activa tot op het einde van de ontmanteling kan blijven beheren, kenden de Belgische, Franse en Luxemburgse staat aan Dexia voor een periode van tien jaar een financieringswaarborg toe van 85 miljard euro. Daarnaast voerden de Belgische en de Franse staat een kapitaalverhoging door voor een bedrag van 5,5 miljard euro. Het niveau van de waarborg en de kapitaalverhoging werden op een dusdanige manier berekend dat ze het voor Dexia mogelijk moeten maken gedurende de hele periode van de ontmanteling haar reglementaire en wettelijke verplichtingen na te komen. Voor die berekening werden een aantal hypotheses geformuleerd, die voornamelijk betrekking hebben op de economische en financiële omgeving, zoals de rentevoeten, de risico-omgeving, de rating van verschillende staatsobligaties en de kredietmarges of spread erop, de evolutie van het reglementaire kader en de mate waarin de Groep in staat is om zich te financieren. Hoe ziet het traject van de ordelijke resolutie er uit? Rekening houdend met de voorwaarden en de hypotheses waarvan in december 2014 is uitgegaan, voorziet het plan tegen 2019 het balanstotaal met één derde te verminderen tot 188 miljard euro. Het plan voorziet in een ontmanteling over een zeer lange periode die overeenstemt met de looptijd van de activa van de Groep. Met uitzondering van de verkoop van op lange termijn leefbare operationele entiteiten, maakt het plan geen gewag van gedwongen verkopen van activa of de verkoop van risicovolle activa, dit met de bedoeling om de verliezen tot een minimum te beperken. Rekening houdend met de voorwaarden en de hypotheses waarvan in december 2014 is uitgegaan, voorziet het plan tegen 2019 het balanstotaal met één derde te verminderen tot 188 miljard euro. Het pad van de solvabiliteitsratio van de groep zoals die in het laatste plan verondersteld wordt hang sterk af van de hypotheses die gemaakt zijn rond het reglementair en boekhoudkundig kader, zoals bijvoorbeeld de toepassing van IFRS 9 of andere prudentiële regels. Verwachte Total Capital ratio Elke afwijking van de parameters waarmee voor het opstellen van het ontmantelingsplan is rekening gehouden, kan een impact hebben op het traject dat de Groep moet afleggen. Wat zijn de belangrijkste risico s voor het ordelijke ontmantelingsplan? Elke afwijking van de parameters waarmee voor het opstellen van het ontmantelingsplan is rekening gehouden, kan een impact hebben op het traject dat de Groep moet afleggen. Zo blijft de Groep bijvoorbeeld bijzonder gevoelig voor de ontwikkeling van de rentevoeten en de kredietmarges. Een verslechtering van de kredietomgeving kan mogelijk leiden tot een verhoging van de risicokost van de Groep en zo op het resultaat wegen en in fine ook op de solvabiliteit (zie Solvabiliteit ). Verder zijn er de eventuele wijzigingen van de boekhoudkundige normen, die de resultaten van de Groep sterk kunnen beïnvloeden en een grote volatiliteit met zich kunnen meebrengen. Ook veranderingen in de berekeningswijze van de verschillende reglementaire ratio s is een factor van grote onzekerheid die het uitgestippelde afwikkelingstraject kan beïnvloeden. In de huidige marktcontext is en blijft de door de staten gewaarborgde financiering vandaag één van de belangrijkste liquiditeitsbronnen voor Dexia. Een snelle en volledige terugtrekking van de betrokken overheden is voorlopig uitgesloten. Is het haalbaar dat de staatsgaranties voor Dexia vroeger ten einde lopen? Rekening houdend met de zeer lange looptijd van de activa van de Groep, zijn er weinig kopers op de markt die in staat zijn om deze activa te kopen en te financieren, tenzij met een fikse korting. Om haar kapitaal veilig te stellen is het dus raadzaam om geen activa versneld te verkopen, maar wel om ze te behouden tot op de vervaldag. In de huidige marktcontext is en blijft de door de staten gewaarborgde financiering vandaag één van de belangrijkste liquiditeitsbronnen voor Dexia. Een snelle en volledige terugtrekking van de betrokken overheden is voorlopig uitgesloten. Daarentegen zou, volgens de update van het business plan per december 2014, de omvang van de gewaarborgde schuld vanaf 2015 aanzienlijk dalen tot ongeveer 65 miljard euro. De gewaarborgde schuld die is uitgegeven onder de conventie van 2008 is nu volledig terugbetaald, alsook begin 2015, de 12,8 miljard euro gewaarborgde schuld die in handen was van Belfius. Om dit te bewerkstelligen werkte de Groep bijzonder hard aan de uitbreiding van andere financieringsbronnen zoals gedekte financiering waarbij de activa van de Groep zelf aangewend worden als onderpand. In 2014 was er een sterke toename in dit soort financiering. Dit was te danken aan de uitbreiding van het aantal tegenpartijen in Europa en de Verenigde Staten, maar ook aan de ruimere toegang van Dexia tot de belangrijkste financiële markten in Europa. Op termijn moet dit de belangrijkste financieringsbron van de Groep worden (zie Liquiditeit ). 1 Ter illustratie, volgens de update van het businessplan per december 2014

6 De solvabiliteit van een onderneming drukt de mate uit waarin ze in staat is haar verliezen op te vangen en haar financiële verplichtingen tegenover kredietverschaffers, leveranciers, werknemers, obligatiehouders, en andere belanghebbenden na te komen. Ze wordt doorgaans uitgedrukt door de verhouding tussen het vreemd vermogen (kapitaal plus reserves) en het vreemd vermogen. Door de aard van hun activiteiten wordt de berekeningswijze van de solvabiliteitsratio van banken internationaal verordend. Solvabilité Welke factoren beïnvloeden de solvabiliteit van Dexia? Aan welke normen moet Dexia voldoen? Dexia en haar dochter Dexia Crédit Local vallen onder het prudentiële kader van de Europese Unie. Ze moeten aan een aantal eisen voldoen die in het nieuw reglementair kader Bazel 3 werden vastgelegd. Banken zijn hierdoor verplicht om hun solvabiliteitsratio boven een bepaalde minimum drempel te houden. Per eind december 2014 bedroeg het reglementair vermogen van Dexia 9,2 miljard euro (teller) en de risico gewogen activa 53 miljard euro (noemer). Dit betekent een Total Capital ratio van 17,2%. Die reglementaire solvabiliteitsratio, Total Capital ratio of Common Equity Tier 1 ratio is de verhouding tussen twee elementen: In de teller: het aandelenkapitaal van de bank met inbegrip van sommige hybride schulden of semi-kapitaal waarvan - volgens de nieuwe Bazel 3 regels - een aantal posten zoals de latente verliezen op niet-staatsobligaties 1, ook genoemd de AFS 2, moet worden afgetrokken. In de noemer: de gewogen risico s van de bank. De gewogen risico s worden berekend door het bedrag van elke positie te vermenigvuldigen met een wegingsfactor die afhankelijk is van het risico. Zo zal bijvoorbeeld een lening aan de overheid minder kapitaal vereisen dan een lening aan een startende ondernemer. Per eind december 2014 bedroeg het reglementair vermogen van Dexia 9,2 miljard euro (teller) en de risico gewogen activa 53 miljard euro (noemer). Dit betekent een Total Capital ratio van 17,2%. print version Wat is de impact van het nieuwe reglementair kader op de solvabiliteitsratio van Dexia? De wijzigingen in het reglementaire kader, zoals de overstap op 1 januari 2014 van Bazel 2 naar Bazel 3, hebben een rechtstreekse impact op de solvabiliteit van de Groep. Het nieuwe kader houdt in dat sommige elementen die vroeger deel uitmaakten van het reglementair kapitaal (de teller) niet langer als dusdanig worden erkend. Tegelijk legt Bazel 3 ook andere regels op voor de berekening van de gewogen risico s (de noemer). Voor Dexia betekent dit een stijging van de gewogen risico s. De invoering van Bazel 3 heeft geleid tot een daling met ongeveer 5% van de solvabiliteitsratio s van de Groep. De invoering van Bazel 3 heeft geleid tot een daling met ongeveer 5% van de solvabiliteitsratio s van de Groep. Eind 2013 bedroeg de Total capital ratio van Dexia NV 22,4%. In maart 2014 bedroeg deze ratio 16,9%. Per eind december 2014 steeg de ratio evenwel opnieuw naar 17,2% en ligt nog altijd ruim boven het reglementair vereiste minimum. Hieronder volgt een pro forma berekening van het reglementair eigen vermogen (de noemer) ten gevolge van de toepassing van Bazel 3. a. Afhouding van 20% van de AFS-reserve voor niet-staatsobligaties en leningen en schuldvorderingen; b. Beperkte erkenning van de achtergestelde leningen als kapitaal; c. Volledige afhouding van de Debit Value Adjustment (DVA) ; uitgegeven obligaties moeten in nominale waarde worden aangegeven en niet tegen marktwaarde d. Andere: beperkte erkenning van de minderheidsbelangen, afhouding van de uitgestelde belastingen op overgedragen verliezen, drempel voor de afhouding van participaties die in aanmerking komen is niet bereikt, en de drempel voor aandelen en achtergestelde schuldvorderingen in financiële instellingen die geen belangrijke investering vertegenwoordigen is overschreden. Ondanks de sterke daling van de solvabiliteitsratio door toepassing van de nieuwe Bazel 3 regels, blijkt uit de laatste financiële projecties van het business plan (eind december 2014) dat de reglementaire en wettelijke minima inzake solvabiliteit nog steeds tijdens de volledige uitdoving van de balans gerespecteerd worden zonder dat er een kapitaalverhoging nodig is. Dat is mogelijk omdat de vermindering van de gewogen risico s (de noemer) en de vermindering van kapitaal die voortvloeit uit de voor deze periode verwachte verliezen (de teller) gelijke tred houden. De uitvoering van het plan blijft echter onderhevig aan de evolutie van de rente en van de kredietomgeving alsook van de reglementaire wijzigingen zoals hierboven beschreven. De verwachte evolutie van de solvabiliteit van de groep hangt sterk af van de hypotheses die gemaakt zijn rond het reglementair en boekhoudkundig kader, zoals bijvoorbeeld de toepassing van IFRS 9 of andere prudentiële regels. Verwachte pad van de kapitaalratio van de Groep 3 Waarom blijft de solvabiliteitsratio van Dexia volatiel? Niettegenstaande Dexia in ontmanteling is, blijft de solvabiliteit evolueren. Naast het reglementair en boekhoudkundig kader zijn er nog andere externe factoren waarop de Groep weinig of geen impact heeft, zoals: In tegenstelling tot ander bankinstellingen gaat Dexia geen nieuwe activiteiten aan en zijn de inkomsten van de activa bevroren. De evolutie van de latente verliezen op de AFS-reserves voor niet-staatsobligaties: voor Dexia hadden die AFS-reserves per eind december 2014 een negatieve waarde van 3,2 miljard euro. Die waarde is in zeer belangrijke mate afhankelijk van de in de markt geldende parameters en kan bijgevolg bijzonder volatiel zijn. Zelfs indien Dexia deze effecten tot de vervaldag in portefeuille houdt en dus geen verliezen worden gerealiseerd, eist de regelgever dat de potentiële verliezen van het kapitaal worden afgetrokken om de solvabiliteitsratio te berekenen. Een verslechtering van het kredietrisico kan dus leiden tot een daling van de solvabiliteitsratio. De financiële resultaten (verlies of winst) van de Groep: ze worden op elke boekhoudkundige afsluitingsdatum in het reglementair kapitaal verrekend. In tegenstelling tot ander bankinstellingen gaat Dexia geen nieuwe activiteiten aan en zijn de inkomsten van de activa bevroren. Daarom zijn de resultaten van de Groep sterk afhankelijk van de evolutie van de kosten, met name de financieringskost en de risicokost. Het kapitaal van de Groep is bijgevolg onderhevig aan een "natuurlijke erosie" die echter versneld tewerk kan gaan indien een uitzonderlijke situatie zich zou voordoen in de financiele markten of met betrekking tot een of andere tegenpartij. De evolutie van de gewogen risico s: alhoewel Dexia geen nieuwe kredieten kan toekennen of activa verwerven, kunnen de gewogen risico s verhogen of verlagen naargelang de evolutie van de kredietwaardigheid van de tegenpartij, de evolutie van de wisselkoers tussen bvb de euro en de dollar e.a. 1. De activa in de categorie AFS of Available for Sale kunnen vrij verhandeld worden. Dit in tegenstelling tot activa die bestemd worden om in portefeuille te blijven tot hun eindvervaldag. 2. Om rekening te houden met hun specifieke statuut van bank in ontmanteling met een staatsgarantie, hebben de NBB (Nationale Bank van België) en de ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution) meegedeeld dat zowel Dexia NV als haar dochter Dexia Crédit Local de AFS-reserve op staatsobligaties niet in mindering moeten brengen van hun reglementaire kapitaal voor de berekening van de solvabiliteitsratio s tijdens de overgangsperiode die loopt van 1 januari 2014 tot 31 december Het overige deel van de AFS-reserve, dat geen betrekking heeft op soevereine effecten, wordt wel vanaf 1 januari 2014 in vermindering gebracht van het reglementaire eigen vermogen ten belope van 20 % per jaar. 3. Enkel als toelichting en op basis van de update in december 2014 van het business plan

7 De liquiditeit garanderen is een cruciale taak voor elke bank. Banken ontvangen grotendeels korte termijn deposito s van hun klanten en ze lenen op middellange of lange termijn. Er is dus een kloof tussen periode van de geleende sommen en die van het ontleend geld die gevaarlijk kan worden wanneer de herfinanciering om één of andere reden niet mogelijk is. In het geval van Dexia - die in het verleden leningen verstrekte op lange, en zelfs zeer lange termijn (gemiddeld 15 jaar) - was deze kloof bij het uitbreken van de financiële crisis bijzonder groot. Vandaag blijft het veilig stellen van de herfinancieringscapaciteit tijdens de lange ontmantelingsperiode - zelfs met de hulp van de liquiditeitswaarborgen - een bijzonder grote uitdaging. Liquidité De liquiditeit waarborgen tijdens de hele duur van de resolutie: een cruciale taak Hoe wordt de herfinanciering van de balans verzekerd over de lange resolutieperiode? Het business plan dat aan de grondslag ligt van het resolutieplan gaat ervan uit dat Dankzij de definitieve financieringswaarborg die in 2013 door de Staten werd toegekend, de gunstige evolutie van de marktomgeving en het herstel van het vertrouwen op de kapitaalmarkten kon Dexia haar comeback maken als regelmatige uitgever van schuldpapier op de markten. Dexia in staat zal zijn om de nodige financiering op te halen voor de restactiva. Het heeft ontzettend veel inspanningen gekost om Dexia opnieuw toegang te verlenen tot de markten. Dankzij de definitieve financieringswaarborg die in 2013 door de Staten werd toegekend, de gunstige evolutie van de marktomgeving en het herstel van het vertrouwen op de kapitaalmarkten kon Dexia haar comeback maken als regelmatige uitgever van schuldpapier op de markten. Zo werden in 2013, nadat de definitieve garantie werd toegekend, uitgifteprogramma s ontwikkeld voor gegarandeerd staatspapier in euro, US dollar en Britse ponden, op korte en lange termijn. Dexia gaf in 2013 voor 7,1 miljard euro lange termijn staatsgegarandeerd schuldpapier uit. In 2014 was dit al 10 miljard euro meer, of een totaal bedrag van 17,3 miljard euro. Dexia werkte ook hard om de toegang tot niet gegarandeerde financieringen te verzekeren door middel van financiële operaties gedekt door activa op de balans, de zogenaamde repos. Op die manier is de bank erin geslaagd om het beroep op de centrale banken te verminderen. Eind december 2014 deed Dexia op volgende financieringsbronnen een beroep: 31% gegarandeerd papier, 39% gedekte financiering en 19% afkomstig van de centrale banken. Zo is Dexia er in geslaagd om haar financiering te diversifiëren. Verder zijn de looptijden langer geworden en is ook de financieringskost van de portefeuille in 2013 en 2014 aanhoudend verlaagd. Volgens de laatste update van het business plan van december 2014 zal vanaf 2017 de financiering van de Groep voor 60% gebeuren door middel van niet gegarandeerde financiering, 30% door staatsgewaarborgd papier en 10% door de centrale banken. Welke strategie wordt gevolgd inzake financieringsbronnen? Rekening houdend met haar specifiek statuut als bank in ontmanteling, financiert Dexia zich via de kapitaalmarkten en de centrale banken. Rekening houdend met haar specifiek statuut als bank in ontmanteling, financiert Dexia zich via de kapitaalmarkten en de centrale banken. Voor haar marktfinancieringen berust de strategie van de Groep op drie pijlers: De uitgifte van door de overheden gewaarborgd papier op korte en lange termijn door Dexia Crédit Local en haar dochter Dexia Crédit Local New York Branch hoofdzakelijk in euro en US dollar, zowel onder de vorm van publieke transacties («benchmark») als private plaatsingen; Gedekte financieringen die niet gegarandeerd zijn door de staten, meestal onder de vorm van «repos». Verder is Dexia Kommunalbank Deutschland (DKD) ook actief als uitgever van «Pfandbriefe» in Duitsland; en Niet gedekte financieringen. Dezeficheswordenenkelmeegedeeldteninformatievetitel.IndiendezeinformatietegenstrijdigzouzijnmetdeinformatieingereglementeerdepublicatiesvanDexia,dangeldtenkelde informatieindegereglementeerdepublicaties.geengarantieofvrijwaringwordtgegeven,explicietnochimpliciet,metbetrekkingtotdevolledigheidengeschiktheidvandeinformatie die hierbij wordt gepubliceerd. Het gebruik van deze informatie wordt onderworpen aan de algemene voorwaarden

8 Een swap is een financieel afgeleid product waarbij twee partijen onderling overeenkomen om bepaalde kasstromen uit te wisselen meestal met het doel om specifieke risico s in te dekken. Voor banken zijn deze kasstromen vaak verbonden aan activa die ze in portefeuille hebben of aan financieringen die ze ophalen op de financiële markten. Swaps worden verhandeld op de derivatenmarkt. print version Swap DE waarheid achter de swaps Waarom gebruikt Dexia swaps? In het verleden maakte Dexia voor alle activa (zoals leningen, obligaties ) en Door dit beleid werd het renterisico van de restbank ingeperkt en werd het vereiste niveau voor het reglementair eigen vermogen verlaagd. Dit rentebeleid is echter niet zonder gevolgen voor de liquiditeitsbehoeften van de Groep. financieringen met vaste rentevoet systematisch gebruik van renteswaps om zich zo te beschermen tegen eventuele renteverhogingen. In ruil voor de betaling van de vaste rentevoet aan de tegenpartij van de swap, krijgt Dexia een vlottende rente. Daarnaast maakte Dexia ook gebruik van wisselkoersswaps en basisswaps 1. Door dit beleid werd het renterisico van de restbank ingeperkt en werd het vereiste niveau voor het reglementair eigen vermogen verlaagd. Dit rentebeleid is echter niet zonder gevolgen voor de liquiditeitsbehoeften van de Groep. Op 31 december 2014 had Dexia nog ongeveer afgeleide producten uitstaan, voor een nominaal brutobedrag van 413 miljard euro. Welke impact hebben swaps op de liquiditeitsbehoeften van Dexia? Eén van de belangrijkste problemen van Dexia is dat de restbank moet afrekenen met het onevenwicht op haar balans: de activa hebben een veel langere looptijd dan de financieringen ervan. Eén van de belangrijkste problemen van Dexia is dat de restbank moet afrekenen met het onevenwicht op haar balans: de activa hebben een veel langere looptijd dan de financieringen ervan. Vermits de swaps verbonden zijn aan de activa en de financiering van de Groep, sijpelt dit onevenwicht door naar de derivatenportefeuille van de Groep. De swaps die betrekking hebben op de activa hebben een langere looptijd dan de omgekeerde swaps die aan de financieringen verbonden zijn. Dit verklaart waarom de nettowaarde van de derivatenportefeuille negatief wordt als de rente daalt. En omgekeerd, als de rente stijgt, stijgt ook de nettowaarde ervan. In de huidige markt zou een tegenpartij een veel lagere vaste rente ontvangen dan de contractuele rentevoet van de swap. Voor de tegenpartij heeft dit derivaat bijgevolg een hoge waarde. De tegenpartij wenst zich ten alle prijze in te dekken tegen het risico dat Dexia de uitwisseling van Daarom moet Dexia, zoals gebruikelijk in de derivatenmarkt, aan deze tegenpartijen een bedrag in cash (cash collateral) in onderpand geven ten belope van de marktwaarde van de positie. De marktwaarde van de derivaten wordt elke dag opnieuw berekend. Indien nodig, moet Dexia bijkomende fondsen inbrengen. kasstromen zou stopzetten, door bijvoorbeeld liquiditeitsproblemen of omdat Dexia failliet zou gaan. Daarom moet Dexia, zoals gebruikelijk in de derivatenmarkt, aan deze tegenpartijen een bedrag in cash (cash collateral) in onderpand geven ten belope van de marktwaarde van de positie. De marktwaarde van de derivaten wordt elke dag opnieuw berekend. Indien nodig, moet Dexia bijkomende fondsen inbrengen. Deze cashbetalingen, die eind 2014 goed waren voor een totaal bedrag van ongeveer 31 miljard euro, houden een bijkomende kost in omdat die geldmiddelen gefinancierd moeten worden op de markt. De netto herfinancieringskost is gelijk aan het verschil tussen de rente die wordt verkregen op het bedrag dat als cash collateral wordt gestort en de leningskost die Dexia daarvoor op de markten moet betalen. 2 Omdat deze leningen - uit voorzichtigheid en vanuit de zorg om het liquiditeitsrisico te beperken - langer lopen dan een dag, ligt de leningskost hoger dan de verkregen rente en dat verklaart de bijkomende kost. Kan men deze liquiditeitsbehoeften niet verminderen? Voor een swap in euro op 10 jaar bedraagt de rentevoet waarbij Dexia geen cashbedrag als waarborg moet betalen ongeveer 4,5%. Deze indicator stemt relatief goed overeen met de cashbedragen die Dexia tot nu toe als waarborg heeft betaald. Die indicator laat ons ook toe de de impact te meten van een rentestijging of rentedaling op de swap van tien jaar voor de cashbedragen die Dexia als waarborg moet betalen: als de rente van de swap op 10 jaar in euro met 0,1% daalt, moet Dexia ongeveer 1,1 miljard euro meer cash betalen als waarborg. Een rentestijging met 0,1% impliceert natuurlijk het omgekeerde. Het aangepaste business plan van juni 2014 voorziet een vermindering op termijn van het bedrag van de cash collateral als gevolg van de krimpende balans, maar ook van de gebruikte markthypotheses Ten overvloede: indien de rente echter meer stijgt dan verwacht in het businessplan, daalt de behoefte aan cash collateral, en omgekeerd. 1. En basisswap is een swap van 2 financiële instrumenten met vlottende rente die verhandeld worden op verschillende geldmarkten. Bijvoorbeeld: swap tussen 1 maand USD Libor tegen 6 maand USD Libor. 2. Marktstandaard tegen de dagelijkse rentevoet op de munt waarin het margebedrag wordt betaald, of OIS (Overnight Indexed Swap), minus EONIA (Euro Over-Night Index Average ), of de remuneratie die de tegenpartij betaalt voor het gebruik van de cash collateral.

9 Competente teams hebben een groot aantal complexe en atypische dossiers tot een goed einde gebracht om de risico s voor de Belgische en Franse belastingsbetalers tot een mininum te beperken tijdens de lange ontmantelingsfase. print version Competente teams aan het werk en een groot aantal realisaties Réalisations Het programma van de verkoop van dochterondernemingen werd heel snel tot een goed einde gebracht Tussen de aankondiging in oktober 2011 dat Dexia zou worden ontmanteld en februari 2014, toen Dexia Asset Management werd van de hand gedaan, hebben de teams van Dexia meer dan tien grote entiteiten verkocht. In een moeilijke marktomgeving voor fusies en overnames werd Dexia Bank België verkocht in In 2012 volgde de verkoop van RBC Dexia Investor Services, DenizBank en BIL en in 2013 ging het verder crescendo met de verkoop van SFIL (Dexia Municipal Agency), Dexia Bail, DKB Poland, Sofaxis, Begin 2014 heeft Dexia het programma van de verkopen van entiteiten tot een goed einde gebracht zoals voorzien in het resolutieplan. Public Location Longue Durée, ADTS. De verkoop van Dexia Asset Management en van het belang van 40% in Popular Banca Privada werden begin 2014 afgerond. Andere, kleinere entiteiten werden gesloten, opgeslorpt of onder uitdovend beheer geplaatst. Begin 2014 heeft Dexia het programma van de verkopen van entiteiten tot een goed einde gebracht zoals voorzien in het resolutieplan. Dexia is zelfs nog verder gegaan door onder meer ook ADTS, Domiserve en Exterimmo te verkopen. Met uitzondering van Dexia Israël worden alle resterende entiteiten binnnen de Groep nu in «uitdoving» beheerd. Ontrafeling en snelle heropbouw van de competenties zijn essentieel om operationele risico s te vermijden Van zodra de akkoorden over de verkopen zijn getekend, volgt een lang en ingewikkeld proces van de ontrafeling van de activiteiten en de teams worden opgezet: Het hoeft geen betoog dat het tegelijkertijd ontrafelen en heropbouwen van sommige activiteiten en het verkopen van entiteiten een enorme druk heeft gezet op alle teams van Dexia. Enerzijds moeten de verschillende ondersteunende divisies toegewezen worden op basis van de voortgezette activiteiten, hetzij bij Dexia, hetzij bij de verkochte entiteit en Anderzijds moeten de competenties daar gehouden worden waar ze nog nodig zijn, of moeten zelfs competenties opnieuw opgebouwd worden als ze tot dan toe voornamelijk werden uitgeoefend binnen één van de verkochte entiteiten. Zo bevond het competentiecentrum thesauriebeheer zich bijvoorbeeld in de schoot van Dexia Bank België waardoor die expertise opnieuw moest worden opgebouwd bij Dexia om het thesauriebeheer van de Groep te kunnen verzekeren. Het hoeft geen betoog dat het tegelijkertijd ontrafelen en heropbouwen van sommige activiteiten en het verkopen van entiteiten een enorme druk heeft gezet op alle teams van Dexia. Behoudens enkele uitzonderingen, kan Dexia geen bijkomende inkomsten vinden met normale marges die een eventuele stijging van de financieringskost of andere schokken zoals de stijging van de risicokost zouden kunnen compenseren. Permanent beheer om de risico s en de kosten voor de belastingbetalers te beperken Hoewel het vandaag onmogelijk is voor Dexia om delen van haar effectenportefeuille te verkopen, moet die portefeuille wel actief worden beheerd en opgevolgd met het oog op het beperken van de risico s. Een gedisciplineerd en nauwgezet beheer is des te meer nodig omdat de intrestmarges zo laag zijn en omdat Dexia geen nieuwe kredieten meer mag toestaan. Behoudens enkele uitzonderingen, kan Dexia geen bijkomende inkomsten vinden met normale marges die een eventuele stijging van de financieringskost of andere schokken zoals de stijging van de risicokost zouden kunnen compenseren. Terugkeer van het vertrouwen dankzij de wederopbouw van de toegang tot de markten De gunstige marktomgeving heeft het mogelijk gemaakt om een beroep te kunnen doen op meer gediversifieerde financieringen met een gemiddeld langere looptijd en zo de kost voor de financiering van de portefeuille gevoelig te verlagen. Om het geordende resolutieplan tot een goed einde brengen, is het erg belangrijk dat Dexia erin slaagt om haar balans te herfinancieren. De waarborgen (ten belope van 85 miljard euro) die door de Belgische, Franse en Luxemburgse staat zijn toegekend, hebben het mogelijk gemaakt om gewaarborgd schuldpapier uit te geven in euro, in US dollar en Britse pond, en dit zowel op lange als op korte termijn. Dexia heeft ook actief gewerkt aan het herstel van de toegang tot financieringen die niet door de staten zijn gewaarborgd, maar waarbij effecten als waarborg worden gegeven(de zogenaamde repo s) Op die manier is de Groep erin geslaagd om minder afhankelijk te worden van de financiering door de centrale banken. De gunstige marktomgeving heeft het mogelijk gemaakt om een beroep te kunnen doen op meer gediversifieerde financieringen met een gemiddeld langere looptijd en zo de kost voor de financiering van de portefeuille gevoelig te verlagen. Dexia, dan geldt enkel de informatie in de gereglementeerde publicaties. Geen garantie of vrijwaring wordt gegeven, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de volledigheid en geschiktheid van de informatie die hierbij wordt gepubliceerd. Het gebruik van deze informatie wordt onderworpen aan de algemene voorwaarden

10 Een financiële instelling in ontmanteling leiden en beheren is een erg moeilijke en delicate taak. De ontmanteling van Dexia is bovendien uniek en kan met geen enkele andere opdracht vergeleken worden. De eerste zorg van het management is om het bedrijf gedurende een aantal decennia op het uitgestippelde traject te houden zodat de belangen van de belangrijkste stakeholders, met name de Belgische, Franse en Luxemburgse overheid, niet worden geschaad. Projet d entreprise Hoe een bedrijf in onmanteling leiden? Een nieuw ondernemingsproject Het ondernemingsproject wordt stapsgewijs in de praktijk gebracht. In een eerste fase worden de fundamenten van de bank verstevigd. Dexia heeft vandaag alle geplande verkopen van commerciële activiteiten afgerond en is nog in een achttal landen aanwezig. De restbank beheert de portefeuille van activa tot de volledig uitdoving ervan. Rekening houdend met het natuurlijk verloop van deze activa zal dit ontmantelingsproces een lange periode in beslag nemen. Tijdens die periode moet Dexia ten allen tijde operationeel blijven en haar financieringscapaciteit behouden. Het is dus zaak om het bestuur en bedrijfsmodel aan deze nieuwe missie aan te passen. Alle dochterondernemingen en bijkantoren van Dexia beschikten in het verleden over een eigen bedrijfsorganisatie en eigen informaticasystemen waardoor er weinig synergiën waren. In mei 2013 werd daarom een «ondernemingsproject» gelanceerd. Het ondernemingsproject wordt stapsgewijs in de praktijk gebracht. In een eerste fase worden de fundamenten van de bank verstevigd. Een duidelijke missie werd gedefinieerd en in 2014 werd een vereenvoudigde bedrijfsorganisatie en -bestuur uitgetekend. In een volgende stap zullen de activiteiten geleidelijk worden gecentraliseerd en uniform gemaakt dankzij een harmonisering van de informaticasystemen. En als het kan, zullen ook de juridische structuren verder vereenvoudigd worden. print version Een zorgvuldige voorbereiding Vier werkgroepen buigen zich over de volgende inhoudelijke taken: Aanpassen van het bedrijfsmodel: bijstellen van de structuur, de belangrijkste processen en de wisselwerking tussen de hoofdzetel en de entiteiten, alsook het vereenvoudigen van het bestuur van de onderneming, haar comités en delegaties. Definiëren van de missie, de strategische doelstellingen en de daaraan verbonden key performance indicators Aanpassen van het bedrijfsmodel: bijstellen van de structuur, de belangrijkste processen en de wisselwerking tussen de hoofdzetel en de entiteiten, alsook het vereenvoudigen van het bestuur van de onderneming, haar comités en delegaties Herziening van de informaticasystemen: de beoogde architectuur van de informaticasystemen uit tekenen, rekening houdend met de bestaande infrastructuur en toepassingen, alsook met de toekomstige behoeften van de verschillende business en support lines Sociale visie, communicatie en change management: beheer van de veranderingsprocessen die aan het ondernemingsproject verbonden zijn, onder meer via het afstemmen van de strategie, hulpmiddelen inzake personeelsbeheer en nieuwe waarden die voor de Groep bepaald zijn. Deze werkgroep ziet ook toe op de kwaliteit en de relevantie van de informatie die tijdens het veranderingsproces aan de verschillende stakeholders wordt meegedeeld, en op de kwaliteit van de dialoog met de sociale partners. Missie en strategische doelstellingen...heeft Dexia vandaag als missie «haar restactiva in afbouw te beheren en tegelijk de belangen van haar aandeelhouders en borgverleners te beschermen». Als groep in ontmanteling, die voor het merendeel in handen is van de Belgische en Franse Staat en een financieringswaarborg geniet van de Belgische, Franse en Luxemburgse overheid, heeft Dexia vandaag als missie «haar restactiva in afbouw te beheren en tegelijk de belangen van haar aandeelhouders en borgverleners te beschermen». De strategische prioriteiten werden bijgevolg afgestemd op deze nieuwe opdracht: Financieringscapaciteit: Dexia verzekert zich van zijn herfinancieringscapaciteit over de volledige looptijd van de ontmanteling Operationele continuïteit: Dexia zorgt ervoor dat er geen operationele onderbreking komt tijdens de uitvoering van het resolutieplan Solvabiliteit: Dexia stelt alles in het werk om zijn kapitaalbasis te beschermen, teneinde de minimale solvabiliteitsniveaus te halen die reglementair en wettelijk worden opgelegd. Principes van het nieuwe bedrijfsmodel Vereenvoudigde organisatie van de business lines, de controlerende en ondersteunende functies Duidelijke relatie tussen de hoofdzetel en de dochterondernemingen en bijkantoren van de Groep Flexibiliteit van de organisatie, die robuust moet blijven, maar zich tegelijk moet kunnen aanpassen aan de gewijzigde omvang van de Groep, schaalvoordelen moet opleveren en een soepel kostenbeheer mogelijk moet maken. Op basis van deze 3 principes wijzigde Dexia haar structuur in 2014 als volgt: Oprichting van een business line «Activa» die belast wordt met het beheer van de activa en de opvolging van de relatie met de cliënten Oprichting van een business line «Financiering en Markten» die de herfinanciering van de Groep moet verzekeren en optimaliseren, de derivatenportefeuille opvolgen en markttransacties uitvoeren Oprichting van een directie «Product Control», binnen de support line «Finance», belast met de dagelijkse opvolging van de verrichtingen en het aanleveren van de gegevens die verband houden met de verschillende transacties Terugplooien van de support line «Risk» op haar essentiële controlefuncties. De functionele banden tussen de hoofdzetel en de dochterondernemingen en bijkantoren werden eveneens verduidelijkt. Het Directiecomité integreert verschillende comités die belast zijn met de strategie van de onderneming. Een Transactiecomité beslist over alle transacties die een impact hebben op het risicoprofiel van de Groep, zijn verlies- en winstrekening, solvabiliteit en/of liquiditeit. Informaticasystemen aanpassen aan nieuwe bedrijfsmodel Om de doeltreffendheid, de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de informatiesystemen tijdens de periode van ontmanteling te waarborgen wordt de strategie inzake informatiesystemen herzien. Om de doeltreffendheid, de flexibiliteit en het aanpassingsvermogen van de informatiesystemen tijdens de periode van ontmanteling te waarborgen wordt de strategie inzake informatiesystemen herzien: Centralisering van de informaticaplatforms die verbonden zijn aan markttransacties en leningen Inzake gegevensbeheer, zal de Groep de architectuur van haar databases, alsook de beschikbare gegevens aanpassen aan de noden van de verschillende gebruikers, zowel stroomopwaarts als stroomafwaarts. Er werd tevens een onderzoek gestart naar de mogelijkheden tot het centraliseren en vereenvoudigen van de databanken binnen de Groep. Sociale visie en communicatie begeleiden het veranderingsproces Om de medewerkers te blijven motiveren en nieuwe talenten aan te werven worden nieuwe HRM-tools ontwikkeld die aansluiten bij de strategische doelstellingen en de missie van de Groep. Het aanbod van opleidingen wordt uitgebreid en de mobiliteit op gecentraliseerde wijze beheerd. Verder wordt bijzondere aandacht geschonken aan het behouden van de sleutelprofielen. De waarden die de Groep in de toekomst zal uitdragen, zijn professionalisme, aanpassingsvermogen en samenhang. De waarden die de Groep in de toekomst zal uitdragen, zijn professionalisme, aanpassingsvermogen en samenhang. Om de medewerkers te begeleiden in een voortdurend veranderende omgeving werd een intensief communicatieplan uitgewerkt om de dialoog tussen directie, medewerkers en personeelsvertegenwoordigers te versterken. Dit komt tot stand over de grenzen heen dank zij een vlotte intranet communicatie. Maar het zijn de workshops en formele en informele ontmoetingen tussen de medewerkers en de verschillende leden van het directiecomité die het bedrijfsproject van Dexia uiteindelijk gestalte geven. Dexia, dan geldt enkel de informatie in de gereglementeerde publicaties. Geen garantie of vrijwaring wordt gegeven, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de volledigheid en geschiktheid van de informatie die hierbij wordt gepubliceerd. Het gebruik van deze informatie wordt onderworpen aan de algemene voorwaarden

11 Zoals elke onderneming blijft ook Dexia inzetten op het aantrekken en behouden van jonge talenten en ervaren en competente professionals. Dit gebeurt via een aangepast en pro-actief HR-beleid dat rekening houdt met de specifieke uitdagingen van een financieel bedrijf in ontmanteling. Ressources humaines Een unieke menselijke en professionele ervaring Buitengewone uitdaging, buitengewone kans Dexia is de grootste restbank ter wereld. Ze biedt een unieke werkomgeving met complexe uitdagingen voor ambitieuze professionals die niet bang zijn om de handschoen op te nemen en om hun kunde te tonen. Dankzij haar aanwezigheid in 8 landen biedt Dexia de medewerkers de kans om verder te kijken dan Dexia stelt alles in het werk om de opleiding en de ontwikkeling van alle medewerkers te bevorderen en om een goed evenwicht tussen hun werk en privéleven te bewaren. de puur nationale thema s en om in een stimulerende internationale omgeving uitdagingen aan te gaan en problemen aan te pakken. Bij Dexia krijgen professionals ook de kans om een heel andere kant van het bedrijfsleven te leren kennen, aangezien de bank op termijn wordt ontmanteld en dus focust op rationalisering, vereenvoudiging en afbouw van de risico s. De drastische vermindering van de perimeter van Dexia en de inkrimping van het aantal managementniveaus hebben de organisatie aanzienlijk vlakker gemaakt. Dit biedt medewerkers de kans op meer directe contacten met het senior management. Dexia stelt alles in het werk om de opleiding en de ontwikkeling van alle medewerkers te bevorderen en om een goed evenwicht tussen hun werk en privéleven te bewaren. Een missie van algemeen belang Rekening houdend met de omvang van de balans vertegenwoordigt Dexia een belangrijke uitdaging voor de Belgische en de Franse staat die de waarborgverstrekkers zijn, en voor de belastingplichtigen van die landen. Elke medewerker neemt elke dag deel aan een Het is echter spijtig dat het werk van de medewerkers niet altijd als dusdanig wordt erkend. opdracht die het algemeen belang dient. Zelfs in een bedrijf dat op termijn wordt ontmanteld is het gerechtvaardigd om trots te zijn op het beroep en op de vakkennis die nodig is om die betrekking op een coherente, professionele en flexibele manier uit te oefenen. Het gaat weliswaar om een ernstige en lastige missie, maar precies daarom kan het ook een bron van fierheid en motivatie zijn. Het is echter spijtig dat het werk van de medewerkers niet altijd als dusdanig wordt erkend. Beperkingen in de verloning, maar aangepaste HR-instrumenten ter beschikking Omdat Dexia een bedrijf in ontmanteling is, zag de Groep zich genoodzaakt haar HR beleid te herbekijken. Als bedrijf dat staatshulp heeft ontvangen moet Dexia Als bedrijf dat staatshulp heeft ontvangen moet Dexia voldoen aan een aantal verplichtingen die worden opgelegd door de staten of door de Europese Commissie. voldoen aan een aantal verplichtingen die worden opgelegd door de staten of door de Europese Commissie. Ze hebben vooral betrekking op de variabele verloning die beperkt wordt tot maximum 30% van de vaste verloning en die strikt verboden is voor de leden van het directiecomité. Rekening houdend met de specifieke uitdagingen van de onderneming, zijn echter andere incentives ter beschikking van het HR-management die de ontwikkelingskansen van de medewerkers bevorderen en hun motivati prestaties positief beïnvloeden. Gezien het toenemend belang van gedrag en cultuur in financiële instellingen heeft Dexia ook gekozen voor waarden en gedragsregels die alle medewerkers, van hoog tot laag, moeten naleven. Die kernwaarden van de Groep zijn: professionalisme, aanpassingsvermogen en samenhang. Dexia, dan geldt enkel de informatie in de gereglementeerde publicaties. Geen garantie of vrijwaring wordt gegeven, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de volledigheid en geschiktheid van de informatie die hierbij wordt gepubliceerd. Het gebruik van deze informatie wordt onderworpen aan de algemene voorwaarden

12 print version Bij een financiële crisis van een bank kan de schok zich snel naar andere financiële instellingen verspreiden en zich daarbij versterken waardoor het hele financiële systeem in gevaar komt. Voor Dexia is het scenario van een onmiddellijke vereffening zonder overheidssteun onderzocht. Maar wegens de grote risico s voor het financieel systeem (in én buiten de eurozone) en de mogelijk dramatische impact ervan op de overheidsfinanciën van alle betrokken staten is gekozen voor een resolutieplan of uitdoofscenario. Alhoewel het systeemrisico sterk gedaald is, blijven de uitdagingen voor Dexia echter aanzienlijk. Risque systémique Waarom een onmiddellijke vereffening geen optie is Er staat veel op het spel Hoewel de omvang van Dexia met 2/3 is gekrompen sinds de financiële crisis van 2008, zou een onmiddellijke vereffening vandaag nog steeds een aanzienlijke impact hebben op de financiële markten. Hoewel de omvang van Dexia met 2/3 is gekrompen sinds de financiële crisis van 2008, zou een onmiddellijke vereffening vandaag nog steeds een aanzienlijke impact hebben op de financiële markten. De vereffening zou bovendien de hele eurozone kunnen besmetten en het financiële systeem in gevaar brengen omwille van (i) de omvang van de balans van Dexia: 241 miljard euro op 30 juni 2015, (ii) het hoge volume aan financieringen door de centrale banken: 34 miljard euro eind 2014, (iii) de grote omvang van de afgeleide contracten tussen Dexia en de tegenpartijen bij de banken: een notioneel bedrag van 413 miljard euro eind 2014, en (iv) de gelijktijdige en massale verkoop van activa door Dexia en/of haar tegenpartijen. Welke mogelijke risico s kunnen tot een systeemcrisis leiden? De staatswaarborgen Dexia beschikt over een liquiditeitswaarborg van 85 miljard euro. Daarvan is 43,7 miljard euro (51,41%) afkomstig van de Belgische staat, 38,7 miljard euro (45,59%) van de Franse staat en 2,5 miljard euro (3%) van de Luxemburgse staat. Indien door één of meerdere schuldeisers een beroep zou worden gedaan op deze waarborgen, moeten de betrokken Staten de intresten betalen evenals de hoofdsom van dit gegarandeerd papier volgens de initiële voorwaarden van de emissies. Hierdoor verhoogt de overheidschuld en komt de rating van deze Staten onder druk te staan. Dit leidt op zijn beurt tot hogere credit spreads en bijgevolg tot een hogere financieringskost. Op 30 juni 2015, stonden 67 miljard euro uit aan staatswaarborgen. Op 30 juni 2015 stonden 67 miljard euro uit aan staatswaarborgen. Een onvoorwaardelijk beroep op al deze waarborgen zou overeenkomen met respectievelijk 10%, 1% en 4,5% van de huidige Belgische, Franse en Luxemburgse overheidsschuld. De verkoop van staatsobligaties Op 30 juni 2015, Dexia had nog 32 miljard euro overheidspapier in portefeuille. De vereffening zou tot een onmiddellijke verkoop leiden van deze activa met een dramatische destabilisering van de secundaire markten van het overheidspapier tot gevolg. De verkoop van activa die als onderpand dienen voor financieringen Indien Dexia insolvabel zou worden, nemen de tegenpartijen de controle over van de als waarborg verstrekte activa om ze op de markt te verkopen. Sinds het begin van de crisis heeft Dexia activa op haar balans in pand moeten geven om investeerders te overtuigen en afdoende financiering te bekomen. Indien Dexia insolvabel zou worden, nemen de tegenpartijen de controle over van de als waarborg verstrekte activa om ze op de markt te verkopen. De simultane verkoop van grote hoeveelheden schuldpapier zou natuurlijk een sterke prijsdaling met zich meebrengen en de tegenpartijen ertoe aanzetten om het verkoopproces te versnellen. Daardoor zou er een negatieve spiraal van waardedalingen ontstaan. De derivatenportefeuille Kenmerkend voor de portefeuille van de afgeleide producten van Dexia zijn de open Kenmerkend voor de portefeuille van de afgeleide producten van Dexia zijn de open eenrichtingspositie en de zeer lange looptijden. eenrichtingspositie en de zeer lange looptijden (zie Swaps ). De voortijdige afwikkeling ervan bij een vereffening zou daarom tot aanzienlijke verliezen kunnen leiden voor de tegenpartijen, ook al genieten zij van een in pand gegeven cash collateral. Gezien de omvang en de lange looptijd van de derivaten is het hoogst onwaarschijnlijk dat, in een dergelijk scenario, de tegenpartijen al hun posities op Dexia kunnen vervangen op de derivatenmarkt wat in de markten tot een sneeuwbaleffect zou leiden.

13 Een bad bank is een onderneming die verlieslatende activa van een bank of meerdere banken tegen marktwaarde overneemt, om hen te behoeden tegen een eventueel bankroet. De bad bank koopt meestal de activa met een fikse korting en heeft tot doel de portefeuille tijdelijk te beheren en de financiering te waarborgen tot de verkoop ervan. Als de markt zich herstelt worden meerwaarden geboekt bij de verkoop van de portefeuille. Défaisance De afgelopen jaren maakte de oprichting van een bad bank opgang als redmiddel voor Europese banken die tijdens en na de crisis geconfronteerd werden met verlieslatende activa en hierdoor in de problemen waren. In vele gevallen is de overheid eigenaar of mede-eigenaar van de bad bank. print version Is Dexia een Bad bank? Hoeveel activa zijn er in Europese bad banks? Zes jaar na het begin van de financiële crisis zijn volgens sommige ramingen meer dan miljard euro activa ondergebracht in instellingen die in ontmanteling zijn. Hoewel de doelstellingen van deze instanties vergelijkbaar zijn het isoleren van toxische en/of niet- strategische activa opdat de kernactiviteiten van de bank niet in het gedrang zouden komen en ze aantrekkelijk zouden blijven voor beleggers en klanten hebben ze toch verschillende vormen aangenomen. En het dient gezegd: deze structuren in ontmanteling hebben de verschillende banken, die aan de basis lagen van deze portefeuilles, in staat gesteld om zich na de crisis op een efficiënte manier te herpositioneren op de markt. Zo worden sommige activa beheerd in «uitdovend beheer» binnen ad hoc structuren die opgericht zijn in de schoot van de instellingen die de activa hebben gekocht. Dat is bijvoorbeeld het geval met de virtuele bad bank van RBS die niet is afgescheiden van de Groep, met de divisie GAPC van Natixis en met het filiaal IEC van de Société Générale. In andere gevallen zijn de activa ondergebracht in externe entiteiten. Dat is het geval voor Hypo Real Estate waarvan de activa zijn ondergebracht in FMS Wertmanagement en voor de Ierse banken die hun niet-strategische activiteiten konden onderbrengen bij NAMA (National Asset Management Agency) om ze van daaruit te verkopen. De meeste onder hen krijgen overheidssteun om hun missie tot een goed einde te brengen. En het dient gezegd: deze structuren in ontmanteling hebben de verschillende banken, die aan de basis lagen van deze portefeuilles, in staat gesteld om zich na de crisis op een efficiënte manier te herpositioneren op de markt. In België nam de bad bank Royal Park Investments in 2009 de dubieuze kredietenportefeuille over van Fortis Bank. Ze kocht deze activa van Fortis Bank met een aanzienlijke korting en kreeg van de Belgische overheid een garantie voor de financiering van de portefeuille. Dat stelde hen in staat om, bij betere marktomstandigheden, een flinke meerwaarde te boeken op de verkoop van deze activa in Een restbank met een geordend ontmantelingsplan In het najaar van 2011 werd Dexia geconfronteerd met de soevereine schuldencrisis, waarbij haar rating daalde. Hierdoor kwam de liquiditeit van de Groep onder druk te staan, en diende een geordend ontmantelingsplan opgesteld te worden dat hoofdzakelijk steunde op twee pijlers: De verkoop van de commerciële entiteiten van de Groep; Het beheer in afbouw van de resterende activa, ondersteund door een financieringswaarborg van België, Frankrijk en Luxemburg ten belope van 85 miljard euro, en een kapitaalsverhoging van de Bij Dexia gaat het dus niet om toxische activa, maar om activa die in de huidige markt niet kunnen worden verkocht zonder enorme verliezen te maken. Belgische en Franse overheid. Dexia is als bank blijven bestaan, en is zelf de entiteit in ontmanteling geworden. Vandaar dat Dexia niet kan beschouwd worden als een bad bank, maar als een restbank die bovendien een activaportefeuille van uitstekende kwaliteit beheert. Op 31 maart 2015 bedroeg het aandeel van de activa met investment grade 87% van de totale portefeuille. Bij Dexia gaat het dus niet om toxische activa, maar om activa die in de huidige markt niet kunnen worden verkocht zonder enorme verliezen te maken. En tenslotte moet Dexia, in tegenstelling met bad banks, voldoen aan minimale normen betreffende solvabiliteit e.a. opgelegd door het Europees reglementair kader en door de lokale overheden. Het belangrijkste doel van de restbank is om de financieringscapaciteit te verzekeren tijdens de hele looptijd van haar ontmanteling en haar kapitaalbasis te beschermen. Hieronder volgt ter illustratie een overzicht van de belangrijkste europese entiteiten in ontmanteling. Karakteristieken van een groep van echte "bad banks" (M=miljard, m=miljoen, IG= investment grade) Bron: publicaties van de betreffende ontmantelingsstructuren. Model Portefeuille 2013 Kwaliteit van de portefeuille Verkochte activa in 2013 Netto resultaat 2013 Stock Voorzieningen 2013 EAA Onafhankelijke Overheidsstructuur 97,6M 70,7M Zonder afgeleide producten 55% beter dan IG 23,7M 25% van de portefeuille 59m 341m FMS W. Onafhankelijke Overheidsstructuur 136,4M 75% beter dan IG 17,9M 12% van de portefeuille 116,6m 1 220m NAMA StabFund UCCMI Nationale Structuur Gewaarborgd door de staat Fonds, dochter van de Zwitserse nationale bank Private ad hoc structuur zonder staatswaarborg 19,6M Niet meegedeeld. Bij de oprichting bedroeg de waarde van Stabfund 38,7M$; het fonds werd voor 3,76M$ overgenomen door UBS Niet meegedeeld Niet meegedeeld 3,2M 14% van de portefeuille Portefeuille is nu in handen van UBS; in H werd 2,3M$ verkocht op de markt. 211,4m Niet meegedeeld Geen Niet meegedeeld 11M Niet meegedeeld Niet meegedeeld Niet meegedeeld Niet meegedeeld

14 Van bij de start van het ontmantelingstraject heeft Dexia er voor gekozen om zo transparant mogelijk te communiceren over het business plan, de onderliggende parameters, de strategische keuzes die voortvloeien uit het plan dat door de Europese Commissie is goedgekeurd en de impact van de evolutie in het reglementair kader van toezichthouders en boekhoudkundige regels. Op die manier is Dexia zonder twijfel de meest transparante onderneming uit de financiële sector en zeker bij de bedrijven die in ontmanteling zijn. Transparence Zo transparant mogelijk communiceren Als onderneming naar Belgisch recht waarvan de effecten noteren in België, Frankrijk en Luxemburg, zorgt Dexia ervoor dat ze al haar wettelijke en reglementaire verplichtingen nakomt rond de bekendmaking van occasionele en periodieke informatie. Op regelmatige tijdstippen verspreidt Dexia via persberichten informatie over de financiële resultaten, de vooruitgang van de ontmanteling en over alles wat verband houdt met de actualiteit rond de Groep. Van zodra deze informatie is gepubliceerd, is ze ook beschikbaar op de internetsite. Op regelmatige tijdstippen verspreidt Dexia via persberichten informatie over de financiële resultaten, de vooruitgang van de ontmanteling en over alles wat verband houdt met de actualiteit rond de Groep. Dexia publiceert ook een jaarverslag en een halfjaarverslag in drie talen evenals een jaarlijks rapport over de risico s dat beschikbaar is in het Engels. Op de algemene vergadering van 8 mei 2013 heeft Dexia voor het eerst haar businessplan tot 2020 voorgesteld. Ze heeft informatie gegeven over de onderliggende hypotheses en andere belangrijke elementen die het resultaat bepalen evenals de evolutie van de uitstaande overheidsgaranties. Op de algemene vergadering in 2014 en 2015 heeft Dexia een update van dat businessplan gecommuniceerd die rekening houdt met de uitvoering van het plan en de evolutie de aanpassing van de externe parameters. Tenslotte is het belangrijk te vermelden dat de gedelegeerde bestuurder op verzoek altijd aanwezig was op de periodieke bijeenkomsten van de speciale Kamercommissie die in België is opgericht rond de financiële crisis. De voorzitter van de raad van bestuur is aanwezig op de hoorzitting omtrent Dexia van de commissie financiën in het Franse parlement.

15 Dankzij de tussenkomst van de overheden in België, Frankrijk en Luxemburg is een systeemcrisis ten gevolge van het kapseizen van de Dexia Groep vermeden. De totale kostprijs van deze operatie voor de belastingbetaler zal pas bekend zijn op het einde van de geordende ontmanteling van de Groep. Ondertussen doen heel wat cijfers in de media de ronde. Coût Wat kost de redding van Dexia voor de Belgische en Franse belastingbetaler? Hoe kan de totale kostprijs van de redding van Dexia berekend worden? De kostenraming die het Franse Rekenhof opnam in zijn rapport van 15 juli 2013 kan de berekeningswijze van de totale kostprijs van de redding voor de Belgische belastingbetaler, zoals die in de pers verscheen, verhelderen. Volgens dit Rekenhof bedroeg het totale kostenplaatje voor de Franse belastingbetaler 6,6 miljard euro voor de periode : Volgens dit Rekenhof bedroeg het totale kostenplaatje voor de Franse belastingbetaler 6,6 miljard euro voor de periode :. depreciatie van de historische participatie van CDC: 2,185 miljard euro herkapitalisatie 2008: 2,712 miljard euro herkapitalisatie 2012: 2,585 miljard euro min ontvangen vergoedingen voor de waarborgen : 864 miljoen euro Indien dezelfde berekeningsmethode wordt toegepast voor de Belgische overheid komen we aan een totale kostprijs van ongeveer 7 miljard euro: depreciatie van de historische participatie van de Gemeentelijke Holding: 3,3 miljard euro kapitaalverhoging 2008 (federale staat, Gewesten en Gemeentelijke Holding): 2,5 miljard euro kapitaalverhoging 2012 (federale staat): 2,915 miljard euro min vergoeding op de waarborgen : 1,4 miljard euro Hoe moet de totale kostprijs volgens de Belgische pers berekend worden? Volgens sommige Belgische media zou de redding van Dexia uiteindelijk 15 miljard euro kosten aan de Belgische belastingbetaler. Die raming houdt echter ook nog rekening met: Toch zal de uiteindelijke kostprijs pas bekend zijn na de volledige afbouw van de balans van Dexia. Dat kan weliswaar nog enkele decennia kan duren. de kosten van de terugkoop van Dexia Bank Belgium: 4 miljard euro het verlies op de waarborg van de Gemeentelijke Holding: 0,8 miljard euro de waarborg op Dexia-obligaties van Ethias: 0,2 miljard euro de Arco-waarborg: 1,5 miljard euro Dit komt neer op een totaal bedrag van 13,5 miljard euro. De berekeningsbasis is echter ruimer dan die van het Franse Rekenhof. Indien geen rekening wordt gehouden met de commissies die aan de Belgische overheid voor de staatsgaranties worden betaald, loopt het totale kostenplaatje voorlopig op tot 15 miljard euro. Toch zal de uiteindelijke kostprijs pas bekend zijn na de volledige afbouw van de balans van Dexia. Dat kan weliswaar nog enkele decennia kan duren. De medewerkers van de Groep zetten zich elke dag om de impact van de ontmanteling voor de belastingbetalers van de betrokken landen zo laag mogelijk te houden. Dexia, dan geldt enkel de informatie in de gereglementeerde publicaties. Geen garantie of vrijwaring wordt gegeven, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de volledigheid en geschiktheid van de informatie die hierbij wordt gepubliceerd. Het gebruik van deze informatie wordt onderworpen aan de algemene voorwaarden

16 De afgelopen drie jaren onderging Dexia heel grondige wijzigingen als gevolg van de uitvoering van het geordende resolutieplan. Het uitdovend beheer van de activa die de bank in portefeuille heeft, is geen sinecure. Bovendien doen heel wat geruchten de ronde die niet stroken met de werkelijkheid, met name over de gevoelige gestructureerde kredieten. 1 Crédits sensibles De gevoelige gestructureerde kredieten Een uitdovende balans beheren Toen Dexia in 2011 in zware moeilijkheden verkeerde, was de balans van de Groep zo aanzienlijk dat een onmiddellijke vereffening tot een volledige ontwrichting van het Europese banksysteem zou hebben geleid. Om de risico s te beheersen, werd in samenspraak met de Franse en de Belgische overheid en met de goedkeuring van de Europese Commissie beslist dat Dexia alle leefbare commerciële entiteiten zou verkopen en zich daarna zou concentreren op het uitdovende beheer van de restactiva. De opdracht van Dexia bestaat er vandaag in om de krimpende balans - die op 31 december 2014 nog steeds 247 miljard euro bedroeg - te beheren. Concreet betekent dit dat de teams van Dexia Het gaat om een delicate opdracht, die enkel tot een goed einde kan worden gebracht door doorwinterde specialisten met veel ervaring en knowhow rond banksystemen en activabeheer. deze portefeuille moeten beheren met als dubbel doel de potentiële verliezen zo veel mogelijk te beperken en alle lopende activa af te bouwen tot ze volledig afbetaald zijn. Het gaat om een delicate opdracht, die enkel tot een goed einde kan worden gebracht door doorwinterde specialisten met veel ervaring en knowhow rond banksystemen en activabeheer. Dat betekent ook dat Dexia haar klanten blijft begeleiden, en ze bijstaat in eventuele herstructureringen, zelfs nu Dexia alle commerciële activiteiten heeft stopgezet. In Frankrijk werd door de overheid in 2012 een nieuw financieringsschema voor de lokale besturen uitgetekend. Dexia Municipal Agency, het vroegere financieringsvehikel van Dexia Crédit Local, werd in SFIL 2 ondergebracht. Op 31 januari 2013 werd SFIL overgeheveld aan de Franse overheid (75%), de Caisse des Dépôts et Consignations (20%) en La Banque Postale (5%). Dexia Municipal Agency, dat omgedoopt werd tot CAFFIL, 3 had bij de verkoop een een balanstotaal van ongeveer 95 miljard euro. print version De verkoop leidde tot een totaal verlies voor Dexia van 1,85 miljard euro gespreid over de jaren 2011, 2012 en Per 31 december 2014 telde Dexia in Frankrijk nog klanten in de lokale publieke sector, goed voor een uitstaand bedrag van 13,6 miljard euro, waarvan 1,2 miljard gevoelige gestructureerde kredieten. Heel wat klanten betalen op hun gestructureerde kredieten nog steeds een intrestvoet die lager is dan de vaste rente die in voege was op het moment van het afsluiten van hun krediet. Veel openbare besturen en privéentiteiten kozen immers in de periode uitdrukkelijk voor een actief en gediversifieerd schuldbeleid om hun financiële lasten te beperken. In 2013 betaalden minder dan 10 klanten van Dexia een rente van meer dan 10% en geen enkele betaalde meer dan 16%. In 2014 is deze situatie niet veranderd. Desensibilisering van de gestructureerde kredieten te desensibiliseren. De gestructureerde kredieten worden door Dexia zeer nauwkeurig opgevolgd. In 2014 hebben zowel de kredietgevers als kredietnemers samen verder initiatieven genomen om deze kredieten Betrokken klanten hebben opnieuw het voorstel gekregen om hun gestructureerde leningen te herfinancieren tegen een vaste rente. Net zoals bij het aangaan van de lening, 4 worden de klanten regelmatig geïnformeerd over de risico s evenals over de alternatieven. Sommige voorstellen gaan gepaard met nieuwe leningen om bepaalde investeringen te financieren, zoals afgesproken met de Europese Commissie. 5 Tussen eind 2012 en eind 2014 daalden de uitstaande gevoelige kredieten met 36%, net onder de grens van 1,2 miljard euro. Dit stelt minder dan 10% voor van alle dergelijke uitstaande leningen in Frankrijk. In dit kader werd in 2013 en 2014 voor een steeds groter aantal klanten een voor beide partijen aanvaardbare oplossing gevonden om hun gestructureerde kredieten te "desenbiliseren". Tussen eind 2012 en eind 2014 daalden de uitstaande gevoelige kredieten met 36%, net onder de grens van 1,2 miljard euro. Dit stelt minder dan 10% voor van alle dergelijke uitstaande leningen in Frankrijk. 21% van deze portefeuille bevat kredieten waarvan de rentevoet direct en expliciet gebonden is aan de wisselkoers tussen de euro en de Zwitserse frank, althans tijdens een bepaalde periode van het krediet. Deze contracten zijn dus getroffen door de beslissing van de Zwitserse Nationale Bank van 15 januari Zonder te wachten op maatregelen van de Franse overheid heeft Dexia de begeleiding van de getroffen klanten op hun verzoek versterkt (zie verder). Werken binnen een juridisch kader dat voortdurend verandert Eind 2014 zijn door de rechtbanken nog maar weinig vonnissen uitgesproken. In drie vonnissen van 8 februari 2013, in de zaak die het departement van Seine-Saint-Denis inspande tegen Dexia, geeft het Tribunal de Grande Instance in Nanterre Dexia voor de grond van de zaak gelijk. De rechtbank erkent dat Dexia niet heeft gefaald in zijn opdracht om de klant te adviseren. Ze wees wel op een vormfout in de documenten die aan de klanten werden overgemaakt (geen vermelding van de EGR of Effectieve Globale Rentevoet in de bevestigingsfax), maar hiertegen heeft Dexia samen met CAFFIL beroep aangetekend. Op 4 december 2014 kondigde het departement van Seine-Saint-Denis dat het een akkoord had getekend om de betreffende kredieten om te zetten in een lening met een vaste intrestvoet. Op initiatief van de Franse Staat kwam in juli 2014 een nieuwe wet in voege om juridische stabiliteit te brengen in de geschillen met publieke rechtspersonen die te maken hebben met de vermelding van de EGR. Het gaat erom dat de rentevoet die in contracten vermeld staat, niet betwist kan worden Op initiatief van de Franse Staat kwam in juli 2014 een nieuwe wet in voege om juridische stabiliteit te brengen in de geschillen met publieke rechtspersonen die te maken hebben met de vermelding van de EGR. omdat de EGR of de rentevoet toepasselijk op een bepaalde periode of de duur zelf van die periode niet in het contract vermeld zouden zijn. Op 31 december 2014 was Dexia Crédit Local door meer dan 200 klanten voor de rechtbank gedaagd, maar slechts een bijzonder klein aantal daarvan zijn klanten van de bank zelf. Het overgrote deel van deze rechtszaken betreft kredieten op de balans van CAFFIL. De klanten werden tijdig per briefwisseling geïnformeerd dat CAFFIL van bij de start hun kredietverstrekker is. Het ondersteuningsfonds voor gestructureerde kredieten In het kader van de Franse Financiënwet (artikel 92-I) voor 2014 werd voor de openbare besturen, Het fonds beoogt de desensibilisering van gestructureerde kredieten door een financiële bijdrage te leveren voor hun vroegtijdige terugbetaling. de intercommunalen en andere publieke instellingen een ondersteuningsfonds opgericht ten belope van 1,5 miljard euro. Gedurende een periode van maximaal 15 jaar krijgt het fonds elk jaar 100 miljoen euro toebedeeld. Het fonds beoogt de desensibilisering van gestructureerde kredieten door een financiële bijdrage te leveren voor hun vroegtijdige terugbetaling. Een vervroegde terugbetaling ervan vergt namelijk het ontwinden van de indexering aan marktparameters in de derivatenmarkt wat soms een hoge kost met zich meebrengt. De bijdrage van het fonds is beperkt tot maximaal 45% van dit bedrag. Kandidaten moeten uiterlijk op 30 april 2015 hun dossier inleveren. De publieke zorginstellingen kregen eind 2014 ook hun fonds met 100 miljoen euro toebedeeld over een periode van 3 jaren. Om de impact van de beslissing van 15 januari 2015 van de Zwitserse Nationale Bank te overkomen besliste de Franse overheid het eerstgenoemde ondersteuningsfonds te verdubbelen tot 3 miljard euro. Ook het fonds voor de zorginstellingen is verhoogd tot 400 miljoen euro verspreid over de komende 10 jaren. De teams van Dexia namen contact op met alle klanten die voor ondersteuning in aanmerking komen om hen te helpen met de nodige financiële en juridische gegevens voor het opstellen van hun dossier. Ook met de klanten die er geen beroep op willen doen houden de teams regelmatig contact. 1. Een gestructureerd krediet is een lening waarvan de interestvoet gekoppeld is aan bepaalde marktparameters zoals duidelijk overeengekomen in de kredietovereenkomst. Deze kredieten worden in Frankrijk bestempeld als gevoelige gestructureerde kredieten volgens de definitie die opgenomen is in het besluit van 29 april 2014 die de grondslag legt van het ondersteuningsfonds (Zie do?cidtexte=jorftext &fastpos=1&fastreqid= &categorielien=cid&oldaction=rechtexte). 2. Société de Financement Local 3. Caisse Française de Financement Local 4. De beslissing van een publieke entiteit om een lening (gestructureerd of niet) aan te gaan valt binnen een strikt wettelijk kader. Deze entiteiten spreken doorgaans verschillende banken aan om voorstellen te krijgen voor de nodige financiering. Op basis van hun offertes kiezen ze vrij de instelling die de lening toekent, evenals de financieringsvoorwaarden. De beslissingen die door de publieke entiteiten genomen worden zijn in het algemeen onderworpen aan de wettelijke controle van de prefectuur, en ook de financiële jurisdicties en regionale rekenkamers schenken er bijzondere aandacht aan. 5. Om het risico op geschillen rond de gestructureerde kredieten van de openbare besturen te verkleinen en de desensibilisering ervan mogelijk te maken gaf de Europese Commissie in het kader van het geordende resolutieplan toestemming om maximaal 600 miljoen nieuwe leningen toe te kennen aan de betreffende klanten en tijdens twee perioden: van februari 2013 tot juli 2013 en van juni 2014 tot november

17 Het kredietrisico omvat het risico van kwaliteitsvermindering, wanbetaling of zelfs faillissement van de tegenpartijen van de bank. De concretisering van een dergelijk risico kan verliezen veroorzaken op de krediet- of obligatieportefeuille. Het zorgvuldig beheren van deze portefeuille tot de vervaldag is de hoofdtaak van Dexia als bank in ontmanteling. Sommige blootstellingen zijn echter buitensporig groot en kunnen, in geval van een verslechtering van het kredietrisico, zware gevolgen hebben voor de resultaten van Dexia tijdens het lopende boekjaar. Risque de crédit Waarom het kredietrisico Dexia parten kan spelen Hoe wordt het kredietrisico opgevolgd? De maximale blootstelling 1 van Dexia aan het kredietrisico bedroeg per 31 maart miljard Als gevolg van de historische ontwikkeling van de groep en rekening houdend met de huidige risiconormen, kampt Dexia met een belangrijke debiteurenconcentratie. euro. Als gevolg van de historische ontwikkeling van de groep en rekening houdend met de huidige risiconormen, kampt Dexia met een belangrijke debiteurenconcentratie. Dit betekent dat sommige blootstellingen aanzienlijk zijn, niettegenstaande 87% van de portefeuille investment grade is. Indien, ondanks een zorgvuldige bewaking, het kredietrisico voor één van die grote debiteuren oploopt, kan dit het resultaat van Dexia bijzonder negatief beïnvloeden. De Dexia teams stellen alles in het werk om de gevolgen van dergelijke situaties in te perken. Zo werd de stad Detroit op 18 juli 2013 onder bescherming geplaatst van de Amerikaanse faillissementswet. Dexia had toen een blootstelling van 305 miljoen USD. Daarvan was 75 miljoen USD gedekt door een herverzekeraar van goede kwaliteit; de rest door een kredietverzekeraar met een zwakkere kredietwaardigheid. Indien, ondanks een zorgvuldige bewaking, het kredietrisico voor één van die grote debiteuren oploopt, kan dit het resultaat van Dexia bijzonder negatief beïnvloeden. Het dossier werd al een tijdje van dichtbij opgevolgd. In juli 2013 kondigt Dexia een bijkomende voorziening aan van 59 miljoen USD. Eind 2013 bedroeg de aangelegde voorziening miljoen USD. In het eerste kwartaal van 2014 verhoogde Dexia de voorzieningen. In het tweede kwartaal slaagden de teams erin de posities af te bouwen met 75 miljoen USD. Voor het resterende bedrag van 230 miljoen USD stonden 157 miljoen geboekt in voorzieningen. 3 In juli 2014 werd nogmaals 55 miljoen USD aan Detroit papier verkocht. Dankzij dit actief balansbeheer stonden alle rechtstreekse blootstellingen aan de stad Detroit eind 2014 op nul. Rekening houdend met de terugname van de voorzieningen kon de groep in 2014 nog een boekhoudkundige winst van 32 miljoen USD realiseren. Aldus kon Dexia de impact van het dossier Detroit op de geconsolideerde rekeningen onder controle houden. De Dexia teams stellen alles in het werk om de gevolgen van dergelijke situaties in te perken. Begin dit jaar werd Dexia geconfronteerd met een aankondiging door de Oostenrijkse toezichthouder van een tijdelijk moratorium mbt tot schuldpapier uitgegeven door de lokale bad bank Heta. Wat is de impact van de blootstelling aan de Oostenrijkse Heta Asset Resolution AG? Heta Asset Resolution is een Oostenrijkse asset manager belast met het beheer en afbouw van de overblijvende activa van de vroegere Hypo Alpe Adria Groep (HAA). HAA werd in 2014 gesplitst in een bad bank Heta en in een rendabele Hypo SEE holding, die vandaag te koop staat. Dankzij dit actief balansbeheer stonden alle rechtstreekse blootstellingen aan de stad Detroit eind 2014 op nul. De teams van Dexia stellen alles in het werk om een maximaal bedrag van de blootstelling aan Heta terug te winnen en onderzoeken momenteel welke stappen kunnen worden gezet naar aanleiding van het initiatief van de Oostenrijkse toezichthouder. Heta heeft geen banklicentie, maar is toch - gedeeltelijk althans - onderworpen aan de Oostenrijkse wetgeving inzake herstructurering en ontmanteling van banken. Die nieuwe wetgeving trad per 1 januari 2015 in voege. Op 1 maart 2015 kondigde de Oostenrijkse financiële toezichthouder een decreet aan dat de ontbinding inleidt van Heta. Het betreft voorlopig een tijdelijk moratorium (tot 31 mei 2016) op een aanzienlijk gedeelte van het schuldpapier (inclusief interesten) van deze instelling. De nominale waarde van de blootstelling van Dexia aan Heta, waarop dit moratorium betrekking heeft, bedraagt 395 miljoen euro. Deze blootstelling geniet van een waarborg van de deelstaat Karinthië. Voor deze blootstelling heeft Dexia tijdens het eerste kwartaal 2015 een voorziening van 197 miljoen euro aangelegd. De teams van Dexia stellen alles in het werk om een maximaal bedrag van de blootstelling aan Heta terug te winnen en onderzoeken momenteel welke stappen kunnen worden gezet naar aanleiding van het initiatief van de Oostenrijkse toezichthouder. Gaat de redding van financiële instellingen definitief een nieuwe fase in? Bij het uitbreken van de crisis werden de Europese banken doorgaans gered door een bail-out of een inbreng van de lokale overheid. Aanvankelijk durfden de overheden de depositiehouders en crediteuren - zoals obligatiehouders - niet aanspreken ( een bail-in ) wegens het grote risico op bijkomende paniek in de financiële markten. Om te vermijden dat in de toekomst een financiële crisis opnieuw zou leiden tot een crisis van de overheidsfinanciën in Europa, werd door de EU een geheel van beschermingsmaatregelen uitgewerkt Bij het uitbreken van de crisis werden de Europese banken doorgaans gered door een bailout of een inbreng van de lokale overheid. om het financiële systeem te beschermen en de impact op de publieke financiën te beperken. Naast de instelling van een Single Supervisory Mechanism (SSM) of Gemeenschappelijk Toezichtmechanisme en de oprichting van een Europees Ontmantelingsfonds ter bescherming van de depositohouders, keurde het Europees Parlement in mei 2014 de Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD) goed. Deze directieve voorziet expliciet in een beroep op de aandeelhouders en de gewone schuldeisers ( bail-in ) in geval een bank in financiële problemen komt. In elk land moet deze EU reglementering ten laatste begin 2016 in een nationale wetgeving worden omgezet. In Oostenrijk ging die van kracht op 1 januari Deze directieve voorziet expliciet in een beroep op de aandeelhouders en de gewone schuldeisers ( bail in ) in geval een bank in financiële problemen komt. In elk land moet deze EU reglementering ten laatste begin 2016 in een nationale wetgeving worden omgezet. Toch kwam de plotse aankondiging door de Oostenrijkse toezichthouder van een tijdelijk moratorium op een groot gedeelte van het schuldpapier van Heta (bail-in) als een volkomen verrassing voor de financiële markten. Heta heeft immers, sinds eind oktober 2014, geen banklicentie meer. 1. maximale blootstelling of Maximum Credit Risk Exposure (MCRE) en omvat onder meer: Het uitstaand boekhoudkundige nettobedrag De marktwaarde van derivaten en financiële waarborgen ter dekking van het risico 2. Inclusief mbt dekkingsinstrumenten 3. Inclusief mbt dekkingsinstrumenten

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie

Dexia. Jaarresultaten /02/2017 Perspresentatie Dexia Jaarresultaten 2016 23/02/2017 Perspresentatie Jaarresultaten 2016 Zeer volatiele financiële omgeving Politieke onzekerheid leidt tot volatiele marktomgeving (Brexit, Amerikaanse verkiezingen, Italiaans

Nadere informatie

Europese Commissie keurt bijgestelde geordende ontmantelingsplan van Dexia goed

Europese Commissie keurt bijgestelde geordende ontmantelingsplan van Dexia goed Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 31 december 2012 7u30 Europese Commissie keurt bijgestelde geordende ontmantelingsplan van Dexia goed Op 28 december 2012 heeft de Europese Commissie meegedeeld

Nadere informatie

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers

Dexia. Resultaten 1H /08/2017 Presentatie aan de pers Dexia Resultaten 1H 2017 31/08/2017 Presentatie aan de pers Een dynamisch beheer om de uitvoering van het geordende resolutieplan veilig te stellen (1/2) Een voluntaristisch beleid om verder het pad van

Nadere informatie

Verdere herstructurering van de groep Dexia

Verdere herstructurering van de groep Dexia Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 20 oktober 2011 7.30 uur Verdere herstructurering van de groep Dexia De raad van bestuur van Dexia is vandaag bijeengekomen en heeft kennis genomen van de

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. 2 Beheersverslag 84 Geconsolideerde jaarrekening 192 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2013. 2 Beheersverslag 84 Geconsolideerde jaarrekening 192 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2013 2 84 192 Jaarrekening 220 Aanvullende inlichtingen 4 Woord van de voorzitters 6 Profiel van de Groep 10 Ondernemingsproject van de groep Dexia: Welk profiel zal de Groep morgen hebben?

Nadere informatie

Algemene Vergadering. 14 mei 2014

Algemene Vergadering. 14 mei 2014 Algemene Vergadering 14 mei 2014 Disclaimer Deze presentatie en haar inhoud worden enkel meegedeeld ten informatieve titel. Geen garantie of vrijwaring wordt gegeven met betrekking tot de mate van geschiktheid,

Nadere informatie

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014

Mededeling van de Commissie. van 16.12.2014 EUROPESE COMMISSIE Straatsburg, 16.12.2014 C(2014) 9950 final Mededeling van de Commissie van 16.12.2014 Richtsnoerennota van de Commissie over de tenuitvoerlegging van een aantal bepalingen van Verordening

Nadere informatie

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen

Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen Markt voor onderhandse derivaten in korte tijd sterk gekrompen De mondiale markt voor onderhandse derivaten - niet gestandaardiseerd verhandeld op de beurs maar in maatwerk tussen grote partijen - is sinds

Nadere informatie

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring 3T 2013

Tussentijdse verklaring 3T 2013 Gereglementeerde informatie Brussel, Parijs, 15 november 2013 7u00 Tussentijdse verklaring 3T 2013 Nettoresultaat 3T van -83 miljoen EUR Daling van de financieringskosten met 23 miljoen EUR, gemitigeerd

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2014 Sarajane Marilfa Omouth Paramaribo, juni 2015 1. Inleiding De totale

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin maart 2009 9 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin maart 29 Financiering via kapitaalmarkt moeilijker en duurder geworden Nederlandse ingezetenen hadden eind 28 voor het eerst meer dan eur 1. miljard aan schuldpapier

Nadere informatie

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd:

De premies die de tijdelijke handelsvennootschap (THV) DIB-Ethias Lokale Contractanten ontvangt, worden op verscheidene manieren beschermd: Welke zekerheden en garanties werden er ingebouwd in de groepsverzekering van de tweede pijler voor de contractuele personeelsleden van de lokale besturen? De premies die de tijdelijke handelsvennootschap

Nadere informatie

TOEGANG TOT FINANCIERING

TOEGANG TOT FINANCIERING TOEGANG TOT FINANCIERING Opzet van de enquête De toegang tot financiering is essentieel voor het welslagen van een onderneming en een belangrijke factor voor economische groei in Europa na de economische

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering. 21 december 2012

Buitengewone Algemene Vergadering. 21 december 2012 Buitengewone Algemene Vergadering 21 december 2012 1 Robert de Metz Voorzitter van de Raad van bestuur Karel De Boeck Gedelegeerd bestuurder Voorzitter van het Directiecomité Agenda I. Grondige wijziging

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring 1T 2015

Tussentijdse verklaring 1T 2015 Brussel, Parijs, 20 mei 2015 7u00 Tussentijdse verklaring 1T 2015 Nettoresultaat 1T 2015 van -125 miljoen EUR, negatief beïnvloed door de risicokosten (-130 miljoen EUR), en heffingen en bijdragen (-69

Nadere informatie

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Resultaten 1H 2014. Versie 1 19 08 12:00. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Resultaten 1H 2014 Versie 1 19 08 12:00 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 10 september 2014 Trots op onze resultaten Vertrouwen in onze toekomst Brussel, 10 september 2014 Kernboodschappen

Nadere informatie

KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN

KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN KAPITAALVERHOGING COFINIMMO: VAAK GESTELDE VRAGEN INSCHRIJVEN OP HET AANBOD Q1: Wat is het doel van het Aanbod? Ervan uitgaand dat er volledig wordt op ingeschreven, zullen de netto opbrengsten van de

Nadere informatie

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014

Belfius. Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius. 18 december 2014 Belfius Gisteren, vandaag, morgen. Jos Clijsters, Voorzitter Raad van Bestuur Belfius 18 december 2014 Wat was. 2008-2011 2008 2011 20,8 A+ 11,9 2002 2008 BBB- 2008 2011 ICELAND 30 A 12 2002 2008 Vertrouwen

Nadere informatie

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen

2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen 2.4 Paragraaf 4 Financiering en beleggingen Deze paragraaf gaat over het beheer van de financiële middelen (treasury). De kaders voor het op een verantwoorde manier beheren van de financiële middelen worden

Nadere informatie

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012

BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD. Suriname Debt Management Office. Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 BUREAU VOOR DE STAATSSCHULD Suriname Debt Management Office Kosten en Risico analyse van de Surinaamse schuldportefeuille per ultimo 2012 Een vooruitblik op de schuld, de schuldenlastbetalingen in 2013-2045

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256. (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 582 VAN HET

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en schepenen,

Aan het college van burgemeester en schepenen, Ham, 19 september 2011 Aan het college van burgemeester en schepenen, Betreft: Schriftelijke vraag met schriftelijk antwoord over de Gemeentelijk Holding Geacht college, De Gemeentelijk Holding (verder:

Nadere informatie

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg

DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg DECEUNINCK Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet 8800 Roeselare, Brugsesteenweg 374 0405.548.486 RPR Kortrijk (de Vennootschap) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Nadere informatie

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn

Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn Long Term Secured Notes: u wint over de gehele lijn >> U zult beleggen in een obligatie met AAA-rating. >> Gedurende de eerste 10 jaar ontvangt u een van coupon van minimum 4% bruto. >> Vervolgens, tot

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring 1T 2013

Tussentijdse verklaring 1T 2013 Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 8 mei 2013 7u00 Tussentijdse verklaring 1T 2013 Tijdens het eerste kwartaal van 2013 maakte de groep Dexia verder werk van de uitvoering van haar herziene

Nadere informatie

Investeer nu in een duurzame toekomst.

Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer nu in een duurzame toekomst. Investeer in de groei van Bij werkt uw geld aan een duurzame samenleving waarin levenskwaliteit centraal staat. U kunt daaraan bijdragen door certificaten van aandelen

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

Berekeningswijze CBFA "Stress test ratio"

Berekeningswijze CBFA Stress test ratio Bijlage Circulaire _2009_18-1 dd. 8 mei 2009 Berekeningswijze "Stress test ratio" Toepassingsveld: Kredietinstellingen, financiële holdings, vereffeningsinstellingen en met vereffeningsinstellingen gelijkgestelde

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Gedurende de financiële crisis speelde het Eurosysteem een cruciale rol in het op peil houden van de liquiditeit van het banksysteem.

Gedurende de financiële crisis speelde het Eurosysteem een cruciale rol in het op peil houden van de liquiditeit van het banksysteem. Financiële crisis 11 1. Financiële crisis Gedurende de financiële crisis speelde het Eurosysteem een cruciale rol in het op peil houden van de liquiditeit van het banksysteem. 1.1 Beheer van de liquiditeit

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG

Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Implementatie Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2011 bij BNG Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 070 3750 750 www.bng.nl Vastgesteld door de Raad van Bestuur op en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 1. Inleiding NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout Verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig

Nadere informatie

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com

Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com Delhaize Groep NV Osseghemstraat 53 1080 Brussel, België Rechtspersonenregister 0402.206.045 (Brussel) www.delhaizegroep.com BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OPGESTELD IN UITVOERING VAN DE ARTIKELEN

Nadere informatie

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen

GALAPAGOS. Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur overeenkomstig Artikel 604 van het Wetboek van vennootschappen GALAPAGOS Naamloze Vennootschap Generaal De Wittelaan L11 A3, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer: 0466.460.429 RPR Antwerpen (afdeling Mechelen) (de Vennootschap ) Bijzonder verslag van de Raad van

Nadere informatie

Woningcorporaties & Renterisicomanagement

Woningcorporaties & Renterisicomanagement Aedes Corporatiedag 2012 Woningcorporaties & Renterisicomanagement Rotterdam, World Trade Center 31 mei 2012 Arjan van der Linden Tim Monten Agenda Introductie 5 minuten Renterisico en derivaten 15 minuten

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap )

PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR (Hierna, de Vennootschap ) PUNCH INTERNATIONAL NAAMLOZE VENNOOTSCHAP 9830 Sint-Martens-Latem, Koperstraat 1A RPR 0448.367.256 (Hierna, de Vennootschap ) BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 604 VAN HET

Nadere informatie

Geconsolideerde resultaten 2014 van de groep Dexia

Geconsolideerde resultaten 2014 van de groep Dexia Gereglementeerde informatie Brussel, Parijs, 19 februari 2015 7u00 Geconsolideerde resultaten 2014 van de groep Dexia Nettoresultaat groepsaandeel 2014 van -606 miljoen EUR ; recurrent nettoresultaat van

Nadere informatie

Belfius slaagt met glans voor de. van de ECB. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Belfius slaagt met glans voor de. van de ECB. Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Belfius slaagt met glans voor de comprehensive Versie 1 19 assessment 08 12:00 (CA) van de ECB Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 26 oktober 2014 Soliditeit van Belfius bevestigd

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat Brussel RPR Brussel

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat Brussel RPR Brussel ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Circulaire _2009_29 dd. 30 september 2009 Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen onderworpen aan de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle

Nadere informatie

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID)

EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE MARKTEN VOOR FINANCIËLE INSTRUMENTEN (MIFID) EEN BETERE BESCHERMING VAN DE BELEGGER INHOUD MEER TRANSPARANTIE VOOR BELEGGINGSDIENSTEN 3 DE VOORNAAMSTE THEMA S 4 VOORDELEN

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen

Jaarverslag 2014. 2 Beheersverslag 72 Geconsolideerde jaarrekening 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen Jaarverslag 2014 2 72 178 Jaarrekening 204 Aanvullende inlichtingen 4 Woord van de voorzitters 6 Profiel van de Groep 9 Voornaamste gebeurtenissen 14 Financiële resultaten 18 Risicobeheer 36 Informatie

Nadere informatie

Deel 1: oplossingen vragen en opdrachten

Deel 1: oplossingen vragen en opdrachten Deel 1: oplossingen vragen en opdrachten Hier vindt u de oplossingen van de vragen en opdrachten uit het boek (grijze kaders zonder icoon). Hoofdstuk 2 p. 21 Voor het nemen van die risico s worden de banken

Nadere informatie

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4

Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels Toepasselijke IFRS normen... 4 Hoofdstuk 21 BOEKHOUDHANDLEIDING NMBS GROEP Inhoudstafel Sectie A: Samenvatting van de waarderingsregels... 1 Sectie B: Boekhoudregels... 3 1 Toepasselijke IFRS normen... 4 1.1 Referenties... 4 1.2 Toepassingsgebied...

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring 1T 2014

Tussentijdse verklaring 1T 2014 Brussel, Parijs, 14 mei 2014 7u00 Tussentijdse verklaring 1T 2014 Nettoresultaat 1T 2014 van -184 miljoen EUR gekenmerkt door boekhoudkundige volatiliteitselementen Recurrent nettoresultaat van -88 miljoen

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 17 mei 2013 1 1. Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Triodos Bank NV 1. Welkom 2. Verslag van de Directie 2012 3. Vaststelling jaarrekening

Nadere informatie

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO

SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO Embargo: 31 augustus 2011 om 17.50 uur GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE FINANCIËLE HALFJAARRESULTATEN SOLVAC: CASHRESULTAAT 8,5% HOGER DIVIDENDVOORSCHOT ONVERANDERD OP 2,20 EUR NETTO 1. De Raad van Bestuur

Nadere informatie

rslag H1 2014 Financieel verslag H1 2014 Financieel

rslag H1 2014 Financieel verslag H1 2014 Financieel el verslag H1 2014 Financieel verslag H1 2014 Financieel verslag H1 2014 rslag H1 2014 Financieel verslag H1 2014 Financieel verslag H1 2014 Fin H1 2014 Financieel verslag H1 2014 Financieel verslag H1

Nadere informatie

Externe Financiële Verslaggeving

Externe Financiële Verslaggeving FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN DEPARTEMENT ACCOUNTANCY, FINANCE & INSURANCE (AFI) NAAMSESTRAAT 69 B-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Naam student: Voornaam student Richting en studiejaar:

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524

ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 ageas SA/NV Société Anonyme/Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN

BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN BIJLAGE IV: ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET STOCKBONUS PLAN INHOUD 1. Doel... 1 2. Definities... 1 3. Toekenning van het aantal Eenheden... 3 4. Vernietiging... 4 5. Bijzondere gevallen... 4 5.1. Definitieve

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2015 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen?

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Gestructureerde obligatie

Gestructureerde obligatie Gestructureerde obligatie Een obligatie met een eigen karakter Inhoud Inleiding 5 Aard van de belegging 7 Voordelen en nadelen 7 Prestatiemechanismen 8 Met of zonder kapitaalbescherming 8 Op basis van

Nadere informatie

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008

Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 Sociaal sectoraal pensioenstelsel Transparantieverslag 2008 1. Welke instellingen komen tussenbeide in het beheer van uw aanvullend pensioen? De inrichter van het sociaal sectoraal pensioenstelsel voor

Nadere informatie

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR

BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Dexia NV/SA De Meeûssquare 1 1000 Brussel RPR Brussel Ondernemingsnummer 0458.548.296 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR Opgesteld conform de artikelen 583, 1ste lid, 596 en 598 van het Wetboek

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

Tussentijdse verklaring 3T 2014

Tussentijdse verklaring 3T 2014 Brussel, Parijs, 14 november 2014 7u00 Tussentijdse verklaring 3T 2014 Nettoresultaat 3T 2014 van -166 miljoen EUR; verdere verbetering van het recurrent nettoresultaat Recurrent nettoresultaat van -42

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524

ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 ageas SA/NV Naamloze Vennootschap Markiesstraat 1 1000 Brussel RPR Brussel 0.451.406.524 BIJZONDER VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR AAN DE AANDEELHOUDERS betreffende het gebruik en de doeleinden van het

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Marktrisico Non-life risico Tegenpartij kredietrisico Operationeel risico Correlatie effecten totaalniveau 500,0% 400,0% 300,0% 200,0% 100,0% 0,0%

Marktrisico Non-life risico Tegenpartij kredietrisico Operationeel risico Correlatie effecten totaalniveau 500,0% 400,0% 300,0% 200,0% 100,0% 0,0% Aan: Van: Directie, XYZ verzekeraar Arcturus Datum: 25 oktober 2010 Betreft: Rapportage QIS 5 op basis boekjaar 2009 (FICTIEF) Management Samenvatting DNB heeft in augustus 2010 verzekeraars gevraagd om

Nadere informatie

Jaarresultaten Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers

Jaarresultaten Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Jaarresultaten 2013 Informatie gebaseerd op niet-geauditeerde cijfers Brussel, 13 maart 2014 Fier op onze resultaten Vertrouwen in de toekomst Brussel, 13 maart 2014 Kernboodschappen van Belfius 1 2 3

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE VERSLAG VAN DE COMMISSARIS R0403 UITGIFTE VAN AANDELEN ZONDER VERMELDING VAN NOMINALE WAARDE BENEDEN FRACTIEWAARDE IN KADER VAN ARTIKEL 582 VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN 4ENERGY INVEST NV GEVESTIGD

Nadere informatie

Herstructurering van swaps Hoe bereik je een Win/Win? 17 mei 2017

Herstructurering van swaps Hoe bereik je een Win/Win? 17 mei 2017 Herstructurering van swaps Hoe bereik je een Win/Win? 17 mei 2017 Swapcontracten 1 Typische kenmerken o.a: - geen onderpand - break clausules Gelijkwaardigheid? Bank is calculation agent Cross default

Nadere informatie

CONCEPT ACTIVE BOND SELECTION. Actief inspelen op een rentemarkt in beweging

CONCEPT ACTIVE BOND SELECTION. Actief inspelen op een rentemarkt in beweging CONCEPT ACTIVE BOND SELECTION Actief inspelen op een rentemarkt in beweging Buy-and-hold strategie heeft goed gerendeerd Het doel van de obligatiebelegger is genieten van een regelmatige maar zekere inkomstenstroom

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013

Vastgoed financieren. In een commerciële omgeving. Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Vastgoed financieren In een commerciële omgeving Anja van Balen Sector Banker zorg 31 oktober 2013 Welkom in de commerciële bancaire wereld Businessplannen Bancaire normen Business plan Focus aanbrengen

Nadere informatie

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes

Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Nood aan kalmte? Zet koers naar de Variable Secured Notes Een uitgifte met de beste rating 5% gewaarborgd gedurende 2 jaar En daarna uitzicht op hoge coupons Een belegging recht door zee Welke kant zal

Nadere informatie

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005

PCB. Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 18 mei 2005 PCB SA/NV Rue Carli 17/ Carlistraat 17 1140 Bruxelles/ 1140 Brussel RPM Bruxelles/RPR Brussel TVA/BTW BE 0403 085 181 Beheersverslag over de jaarrekening voorgelegd aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

De Knab Participatie in het kort

De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort De Knab Participatie in het kort Let op! De Knab Participatie in het kort geeft antwoord op vragen die je mogelijk hebt over de participatie. Als je overweegt om de Knab

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK

BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK BOEKENSTALLETJES AAN DE OEVER VAN DE SEINE, PARIJS, FRANKRIJK Pamela Chandler Serr, KBC Securities Paris, Frankrijk: Sinds 2003 hebben we een bocht van 180 graden gemaakt. Tot dan richtten we onze pijlen

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011

BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Brussel, 15 maart 2012 PERSBERICHT BNP Paribas Fortis (Fortis Bank NV) Jaarresultaten 2011 Nettoresultaat voor beëindigde bedrijfsactiviteiten van EUR 585 miljoen (*), na een waardevermindering van 75%

Nadere informatie

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger.

De geconsolideerde winst van het boekjaar bedraagt 97,08 miljoen euro. Vergeleken met vorig jaar is dat 26,55 miljoen euro of 37,65 % hoger. PERSBERICHT Boekjaar 2006 BANK- EN VERZEKERINGSGROEP ARGENTA ARGENTA : PRIJZENCONCURRENTIE EN RENDABELE GROEI Het beleid van scherpe prijzen en lage kosten wordt duidelijk gewaardeerd door de klanten van

Nadere informatie

Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt

Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt Toenemende concurrentie op de Nederlandse hypotheekmarkt FEBRUARI 2016 www.dmfco.nl Met de toenemende beleggingen van Nederlandse pensioenfondsen in Nederlandse hypotheken kent de hypotheekmarkt nu drie

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie