TOEGANG TOT FINANCIERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOEGANG TOT FINANCIERING"

Transcriptie

1 TOEGANG TOT FINANCIERING Opzet van de enquête De toegang tot financiering is essentieel voor het welslagen van een onderneming en een belangrijke factor voor economische groei in Europa na de economische crisis in Het doel van deze enquête is te onderzoeken of er beperkingen op de toegang tot financiering zijn en hoe ze evolueren; wat zijn de toekomstige financieringsbehoeften (leningen, eigen vermogen, andere) om de groei te ondersteunen en uit welke bronnen zouden de ondernemingen hun financiering willen verkrijgen. Bereik Deze vragenlijst peilt naar informatie met betrekking tot uw onderneming in België. Benodigde informatie De vragenlijst is opgedeeld in een aantal secties Sectie A informeert naar de algemene kenmerken van uw onderneming. Sectie B peilt naar informatie betreffende het bekomen van financiering uit vreemd vermogen Sectie C peilt naar informatie betreffende het bekomen van financiering uit eigen vermogen Sectie D peilt naar informatie betreffende het bekomen van financiering uit andere bronnen Sectie E peilt naar de veranderingen die u hebt ervaren tussen 2007 en 2010 Sectie F peilt naar uw verwachtingen voor de komende drie jaren. Sectie G geeft u de mogelijkheid om aanvullingen, commentaren en opmerkingen te formuleren. Daarnaast zal u gevraagd worden de contactgegevens van u onderneming op te geven. Werkwijze De vragenlijst dient beantwoord te worden door de eigenaar of manager van de onderneming of groep. Het merendeel van de vragen kan beantwoord worden door een X te plaatsen in het gewenste antwoordvakje.

2 Sectie A: Inleiding Deze sectie heeft tot doel de onafhankelijkheid en de eigendomsituatie van de ondervraagde ondernemingen te bepalen. 1a. Was uw onderneming in handen van een andere onderneming in 2007 en/of 2010? Ja Ga naar vraag 1b Nee Ga naar vraag 1c 1b. Indien uw onderneming een dochteronderneming is, gelieve de naam van het moederbedrijf op te geven Ga naar vraag 13 1c. Wat is het totale aantal werknemers binnen uw onderneming? Inbegrepen het aantal werknemers in dochterondernemingen in België of het buitenland, als uw onderneming aan het hoofd van deze groep staat. Minder dan 10 werknemers Ga naar vraag of meer werknemers Ga naar vraag 1d 1d. Wat was de eigendomssituatie van uw onderneming bij het begin van de boekjaren 2004, 2007 en 2010? Gelieve één vakje per jaar aan te kruisen Eénmanszaak Vennootschap onder firma Niet beursgenoteerde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Beursgenoteerde vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 5. Andere Indien u Andere heeft aangeduid, gelieve voor elk jaar afzonderlijk te verduidelijken:

3 Sectie B Financiering met vreemd vermogen Deze sectie gaat na in welke mate de door uw onderneming beoogde financiering uit vreemd vermogen bekomen werd in de voorbije 12 maanden en in Financiering uit vreemd vermogen verwijst naar een schuld die u moet terugbetalen. Uitgezonderd zijn de rekening-courantkredieten/kredietlijnen, leasing, bevoorrechte schulden, gesubsidieerde leningen of achtergestelde leningen. 2a. Heeft uw onderneming in de afgelopen 12 maanden geprobeerd om financiering uit vreemd vermogen te bekomen? Ja Ga naar vraag 2b Nee Ga naar vraag 2c 2b. In welke mate is uw onderneming er in de voorbije 12 maanden in geslaagd financiering uit vreemd vermogen te bekomen uit één van volgende bronnen? Met Gedeeltelijk geslaagd wordt bedoeld dat het gevraagde bedrag u niet volledig werd toegekend, of niet werd toegekend onder de door u gewenste voorwaarden. Gelieve per lijn één vakje aan te duiden Geslaagd Gedeeltelijk Niet Niet geslaagd geslaagd geprobeerd 1. De eigenaar(s)/bestuurder(s) Andere werknemers van uw onderneming Familie, vrienden of andere personen van buiten uw onderneming 4. Andere ondernemingen Banken Andere bronnen Indien u Andere bronnen heeft aangeduid, gelieve te verduidelijken:

4 2c. Heeft uw onderneming in 2007 geprobeerd om financiering uit vreemd vermogen te bekomen? Ja Ga naar vraag 2d Nee Ga naar vraag 3a indien u Ja antwoordde op vraag 2a; indien u Nee antwoordde op vraag 2a, ga naar vraag 6a 2d. In welke mate is uw onderneming er in 2007 in geslaagd financiering uit vreemd vermogen te bekomen uit één van volgende bronnen? Met Gedeeltelijk geslaagd wordt bedoeld dat het gevraagde bedrag u niet volledig werd toegekend, of niet werd toegekend onder de door u gewenste voorwaarden. Gelieve per lijn één vakje aan te duiden Geslaagd Gedeeltelijk Niet Niet Geslaagd geslaagd geprobeerd 1. De eigenaar(s)/bestuurder(s) Andere werknemers van uw onderneming Familie, vrienden of andere personen van buiten uw onderneming 4. Andere ondernemingen Banken Andere bronnen Indien u Andere bronnen heeft aangeduid, gelieve te verduidelijken:

5 3a. Indien uw onderneming financiering uit vreemd vermogen bekomen heeft in de afgelopen 12 maanden en/of in 2007, werd(en) er borgstelling(en) gevraagd? Een borgstelling verwijst naar individuen of entiteiten die het verliesrisico dekken. Gelieve één vakje per periode aan te kruisen Afgelopen 12 maanden 2007 Ja Ga naar vraag 3b indien u minstens éénmaal Ja antwoordde. Nee Ga naar vraag 4 indien u twee maal Nee antwoordde. 3b. Wie heeft er borg gestaan? Gelieve maximum 3 vakjes per periode aan te kruisen Afgelopen 12 maanden De eigenaar(s)/bestuurder(s) van uw onderneming Familie, vrienden of andere personen Een andere onderneming Wederzijdse waarborgregelingen (coöperaties) Andere waarborgregelingen, volledig of gedeeltelijk aangeboden door de binnenlandse overheid (alle niveaus) 6. Andere borgstellers

6 4. Enkel aanvullen indien u bij vraag 2b en/of 2d minstens één keer een antwoordoptie uit de 2 e of 3 e kolom hebt geselecteerd, zoniet gelieve naar vraag 5 te gaan. Indien uw onderneming er in de voorbije 12 maanden of in 2007 gedeeltelijk of niet in slaagde ( 2b en 2d) financiering uit vreemd vermogen te bekomen, wat waren dan de redenen die hiervoor werden aangehaald? Gelieve per periode alle vakjes die van toepassing zijn aan te kruisen De bank was van mening/argumenteerde dat uw onderneming: Afgelopen 12 maanden Een lage kredietwaardigheid had Onvoldoende eigen kapitaal had Onvoldoende onderpand of waarborgen kon voorleggen Onvoldoende potentieel had, een lening een te groot risico inhield Te veel lopende leningen of te veel schulden had Geen leningen in het verleden bij haar was aangegaan In het verleden reeds aflossingsproblemen kende Geen reden opgegeven Andere reden(en) Indien u Andere reden(en) heeft aangeduid, gelieve voor elke periode afzonderlijk te verduidelijken: Andere kredietverleners waren van mening/argumenteerden dat uw onderneming: 10. Een lage kredietwaardigheid had Afgelopen 12 maanden Onvoldoende eigen kapitaal had Onvoldoende onderpand of waarborgen kon voorleggen Onvoldoende potentieel had, een lening een te groot risico inhield Te veel leningen of te veel schulden had Geen leningen in het verleden bij haar was aangegaan In het verleden reeds aflossingsproblemen kende Geen reden opgegeven

7 18. Andere reden(en) Indien u Andere reden(en) heeft aangeduid, gelieve voor elke periode afzonderlijk te verduidelijken: Uw onderneming was van mening dat: Afgelopen 12 maanden De aangeboden rentevoeten te hoog waren Andere voorwaarden onaanvaardbaar waren (bv. looptijd, afspraken, e.d.) Andere reden(en) Indien u Andere redenen heeft aangeduid, gelieve voor elke periode afzonderlijk te verduidelijken: 5. Indien uw onderneming geprobeerd heeft een lening bij een bank te bekomen, wat waren dan de redenen om deze bank te kiezen? Indien uw onderneming niet geprobeerd heeft om een lening bij een bank te bekomen, gelieve naar vraag 6a te gaan. Gelieve per periode alle vakjes die van toepassing zijn aan te kruisen Afgelopen 12 maanden Uw onderneming was reeds klant bij deze bank Het betrof een lokaal bankagentschap Deze bank bood de beste: Rentevoetvoorwaarden Andere voorwaarden dan de rentevoet Deze bank richt zich op kleinere ondernemingen Dit bankagentschap is gekend voor haar goede relaties met het cliënteel Andere reden(en) Indien u Andere redenen heeft aangeduid, gelieve voor elke periode afzonderlijk te verduidelijken

8 Sectie C Financiering met eigen vermogen Deze sectie gaat na in welke mate de door uw onderneming beoogde financiering uit eigen vermogen bekomen werd in de voorbije 12 maanden en in Financiering uit eigen vermogen verwijst naar geld of andere activa die in ruil voor een gedeeltelijk eigenaarschap of aandelen werden gegeven. 6a. Heeft uw onderneming in de voorbije 12 maanden geprobeerd om financiering uit eigen vermogen te bekomen? Ja Ga naar vraag 6b Nee Ga naar vraag 6c 6b. In welke mate is uw onderneming er in de voorbije 12 maanden in geslaagd financiering uit eigen vermogen te bekomen uit één van volgende bronnen? Met Gedeeltelijk geslaagd wordt bedoeld dat het gevraagde bedrag u niet volledig werd toegekend, of niet werd toegekend onder de door u gewenste voorwaarden. Gelieve per lijn één vakje aan te duiden Geslaagd Gedeeltelijk Niet Niet geslaagd geslaagd geprobeerd 1. Bestaande aandeelhouders Bestuurders die nog geen aandeelhouder waren Andere werknemers van uw onderneming Durfkapitaalfondsen Business angels Familie, vrienden en andere personen die niet tot bovenvermelde categorieën behoren 7. Beursintroductie of andere beurskapitalisatie Banken Andere financiële instellingen Andere ondernemingen Overheid/ Andere bronnen van financiering met eigen vermogen Indien u Andere bronnen van financiering met eigen vermogen heeft aangeduid, gelieve te verduidelijken:

9 6c. Heeft uw onderneming in 2007 geprobeerd om financiering uit eigen vermogen te bekomen? Ja Ga naar vraag 6d Nee Ga naar vraag 7 indien u Ja antwoordde op vraag 6a; indien u Nee antwoordde op vraag 6a, ga naar vraag 8a 6d. In welke mate is uw onderneming er in het boekjaar 2007 in geslaagd financiering uit eigen vermogen te bekomen uit één van volgende bronnen? Met Gedeeltelijk geslaagd wordt bedoeld dat het gevraagde bedrag u niet volledig werd toegekend, of niet werd toegekend onder de door u gewenste voorwaarden. Gelieve per lijn één vakje aan te duiden Geslaagd Gedeeltelijk Niet Niet geslaagd geslaagd geprobeerd 1. Bestaande aandeelhouders Bestuurders die nog geen aandeelhouder waren Andere werknemers van uw onderneming Durfkapitaalfondsen Business angels Familie, vrienden en andere personen die niet tot bovenvermelde categorieën behoren 7. Beursintroductie of andere beurskapitalisatie Banken Andere financiële instellingen Andere ondernemingen Overheid/ Andere bronnen van financiering met eigen vermogen Indien u Andere bronnen van financiering met eigen vermogen heeft aangeduid, gelieve te verduidelijken:

10 7. Enkel aanvullen indien u bij vraag 6b en/of 6d minstens één keer een antwoordoptie uit de 2 e of 3 e kolom hebt geselecteerd, zoniet gelieve naar vraag 8a te gaan. Indien uw onderneming er in de voorbije 12 maanden of in 2007 gedeeltelijk of niet in slaagde financiering uit eigen vermogen te bekomen, wat waren dan de redenen die hiervoor werden aangehaald/waargenomen? Gelieve per jaar alle vakjes die van toepassing zijn aan te kruisen Bestaande aandeelhouders: Afgelopen 12 maanden Achtten zich niet in staat om op meer aandelen in te schrijven Potentiële nieuwe aandeelhouders: 2 Vroegen te veel aandelen in ruil voor de aangeboden middelen Vroegen te veel concessies in ruil voor financiering Vonden het ontwikkelingspotentieel van uw onderneming onvoldoende of te risicovol 5 Vonden dat uw onderneming te veel schulden had Andere redenen Indien u Andere redenen heeft aangeduid, gelieve voor elke periode afzonderlijk te verduidelijken:

11 Sectie D Financiering uit andere bronnen Deze sectie onderzoekt andere financieringsbronnen dan deze uit vreemd of eigen vermogen, die uw onderneming in de afgelopen 12 maanden of in 2007 probeerde te bekomen. Andere financieringsbronnen zijn bijvoorbeeld: leasing, factoring, rekening-courantkrediet, gesubsidieerde lening, commerciële kredieten, financieringsfaciliteiten voor export, mezzanine financiering, 8a. Heeft uw onderneming in de voorbije 12 maanden geprobeerd om financiering uit andere bronnen dan eigen vermogen of vreemd vermogen te bekomen? Ja Ga naar vraag 8b Nee Ga naar vraag 8c 8b. In welke mate is uw onderneming er in de voorbije 12 maanden in geslaagd om financiering uit andere bronnen dan het eigen vermogen of vreemd vermogen te bekomen? Met Gedeeltelijk geslaagd wordt bedoeld dat het gevraagde bedrag u niet volledig werd toegekend, of niet werd toegekend onder de door u gewenste voorwaarden. Gelieve per lijn één vakje aan te duiden Geslaagd Gedeeltelijk Niet Niet geslaagd geslaagd geprobeerd 1 Leasing Factoring Rekening-courantkrediet of kredietlijn Gesubsidieerde lening Subsidies van de Belgische (federaal/regionaal) overheid Buitenlandse overheden of internationale organisaties Commerciële kredieten (van leveranciers) Vooruitbetalingen (door klanten) Financieringsfaciliteiten voor internationale handel of export Mezzanine of hybride financiering Andere financieringstypes en -bronnen Indien u Andere financieringstypes en -bronnen heeft aangeduid, gelieve te verduidelijken:

12 8c. Heeft uw onderneming in 2007 geprobeerd om financiering uit andere bronnen dan eigen vermogen of vreemd vermogen te bekomen? Ja Ga naar vraag 8d Nee Ga naar vraag 9 8d. In welke mate is uw onderneming er in 2007 in geslaagd om financiering uit andere bronnen dan het eigen vermogen of vreemd vermogen te bekomen? Met Gedeeltelijk geslaagd wordt bedoeld dat het gevraagde bedrag u niet volledig werd toegekend, of niet werd toegekend onder de door u gewenste voorwaarden. Gelieve per lijn één vakje aan te duiden Geslaagd Gedeeltelijk Niet Niet geslaagd geslaagd geprobeerd 1 Leasing Factoring Rekening-courantkrediet of kredietlijn Gesubsidieerde lening Subsidies van de Belgische (federaal/regionaal) overheid.. 6 Buitenlandse overheden of internationale organisaties Commerciële kredieten (van leveranciers) Vooruitbetalingen (door klanten) Financieringsfaciliteiten voor internationale handel of export 10 Mezzanine of hybride financiering Andere financieringstypes en -bronnen Indien u Andere financieringstypes en -bronnen heeft aangeduid, gelieve te verduidelijken:

13 Sectie E Veranderingen in de laatste drie jaar In deze sectie vragen we naar uw visie op de veranderingen die de toegang tot financiering in de laatste drie jaren hebben beïnvloed. 9. Hoe zijn de volgende factoren geëvolueerd tussen 2007 en 2010? Gelieve per lijn één vakje aan te duiden Veel Beter Ongewijzigd Slechter Veel Geen mening beter slechter 1 De financiële toestand van uw onderneming De kost (rentevoet en andere) om financiering voor uw onderneming te verkrijgen De verhouding vreemd vermogen/omzet van uw onderneming Andere voorwaarden voor financiering (bv. vervaldatum, afspraken) De last/inspanning om financiering voor uw onderneming te bekomen De bereidwilligheid van de banken om financiering te verschaffen

14 Sectie F Verwachtingen voor de toekomst Deze sectie focust op uw verwachtingen voor de volgende drie jaar wat de financieringsbehoefte van uw onderneming betreft, evenals op de mogelijke hindernissen voor de groei van uw onderneming. Denkt u dat uw onderneming tussen vandaag en 31 december 2013: 10a. Nood aan financiering zal hebben? Ja Ga naar vraag 10b Nee Ga naar vraag 11 10b. Welk type financiering zal uw onderneming vermoedelijk nodig hebben? Gelieve aan te kruisen wat past 1 Financiering uit vreemd vermogen Financiering met eigen vermogen Andere financieringsbronnen c. Uit welke bronnen denkt u financiering te kunnen verkrijgen? Gelieve de meest relevante opties aan te kruisen (max. 5) 1 De eigenaar(s)/bestuurder(s) van uw onderneming Andere werknemers van uw onderneming Familie, vrienden en andere personen die niet tot bovenvermelde categorieën behoren, exclusief business angels Andere ondernemingen Leasingmaatschappijen Banken Andere financiële instellingen Mezzanine of hybride financiering Durfkapitaalfondsen Business angels Beursintroductie of andere beurskapitalisatie Een binnenlandse overheidsinstelling

15 13 Buitenlandse overheidsinstellingen of internationale organisaties Andere financieringsbronnen Indien u Andere financieringsbronnen heeft aangeduid, gelieve te verduidelijken: 10d. Voor welke doeleinden zal u de financiering gebruiken? Gelieve aan te kruisen wat past 1 Om de continuïteit van uw onderneming te garanderen Om de binnenlandse activiteiten van uw onderneming uit te breiden Om verkoop uit export te financieren Om innovatie en R&D te financieren Om fusies en overnames te financieren Om internationale activiteiten te financieren Voor andere doeleinden Indien u Voor andere doeleinden heeft aangeduid, gelieve te verduidelijken:

16 11. Welke factoren zullen, in uw opinie, de groei van uw onderneming het meest belemmeren tussen vandaag en 31 december 2013? Gelieve de meest relevante opties aan te kruisen (max. 5) 1 Algemene economische toestand Beperkte vraag op de lokale/binnenlandse markten Beperkte vraag op de buitenlandse markten Beperkte beschikbaarheid van geschikt nieuw personeel Verlies van huidig personeel Problemen bij de overname van uw onderneming, inclusief opvolging Hoge arbeidskosten Noodzakelijke investeringen in uitrusting Verouderde producten (R&D noodzakelijk, lange aanlooptijd nieuw product) Technologische concurrentie Nieuwe spelers op de markt Prijsconcurrentie / kleine marges Wetgeving Gebrek aan fiscale voordelen Moeilijke toegang tot informatietechnologie (bv. breedbandaansluiting) Andere tekortkomingen op vlak van infrastructuur Onvoldoende financiering Geen belemmeringen (niets aangekruist)

17 Sectie G Contactgegevens en opmerkingen 12. Indien u opmerkingen/suggesties heeft, kan u deze in onderstaand veld noteren: 13. Gelieve de contactgegevens aan te vullen waamee wij u kunnen contacteren: Contactpersoon Functie Telefoonnummer adres 14. Hoeveel tijd had u nodig om deze vragenlijst in te vullen? Minuten Hartelijk dank voor u medewerking! 1 Durfkapitaalfondsen: Fonds waarin kapitaal van verschillende investeerders samengebracht wordt, waarmee financiering aangeboden wordt aan startende en kleine ondernemingen. 2 Business angels: ondernemers (meestal individueel) die kapitaal aan startende ondernemingen aanbieden, meestal in ruil voor het eigendomsrecht van (een deel) van de onderneming. 3 Beursintroductie of andere beurskapitalisatie: De eerste openbare uitgifte van aandelen door een private onderneming, met de bedoeling kapitaal te genereren. 4 Factoring: Ondernemers kunnen het beheer van hun debiteurenportefeuille overdragen aan een gespecialiseerd bedrijf, de factormaatschappij. Deze financieringsinstelling verstrekt, op basis van de uitstaande courante vorderingen op de debiteuren, voorschotten aan de onderneming. 5 Mezzanine of hybride financiering: Deze vorm van financiering is een aan warrants gekoppelde lening. De lening wordt op haar vervaldag in één keer afbetaald, tussentijdse aflossingen zijn niet nodig. De warrants geven de verstrekker van de mezzaninefinanciering het recht om een vooraf overeengekomen percentage van het aandelenkapitaal te kopen tegen een vooraf bepaalde prijs, indien de lening niet terugbetaald wordt.

18

PAPER Brussel, 28 maart 2012

PAPER Brussel, 28 maart 2012 PAPER Brussel, 28 maart 2012 Toegang tot financiering Het onderzoek naar de toegang tot financiering kadert in een jaarlijkse reeks over onderwerpen met betrekking tot de Europese marktwerking. Het universum

Nadere informatie

Toelichting bij de informatieverzameling over door lokale besturen verstrekte waarborgen Versie 20 mei 2014 pagina 1/8

Toelichting bij de informatieverzameling over door lokale besturen verstrekte waarborgen Versie 20 mei 2014 pagina 1/8 Versie 20 mei 2014 pagina 1/8 Toelichting Er zijn drie versies van de tabellen, nl. één per type bestuur (gemeente, provincie of OCMW). De inhoud van die drie versies is quasi identiek, alleen verschillen

Nadere informatie

Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie

Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie Belastingdienst Verzoek Betalingsregeling en uitstel van betaling van belasting en/of premie Voor ondernemingen Waarom dit formulier? Met dit formulier vraagt u een betalingsregeling aan voor een onderneming

Nadere informatie

EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen)

EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen) BIJLAGE A1: VRAGENLIJST BANKEN EZ Microkrediet Onderzoek (aanbodzijde - Financiële instellingen) 1 Hoeveel aanvragen voor bedrijfskrediet (dus niet consumentenkrediet of persoonlijke leningen) tot 25.000

Nadere informatie

FINANCIERINGEN PMV WEEK VAN DE BEDRIJFSOVERDRACHT 26 OKTOBER 2015

FINANCIERINGEN PMV WEEK VAN DE BEDRIJFSOVERDRACHT 26 OKTOBER 2015 FINANCIERINGEN PMV WEEK VAN DE BEDRIJFSOVERDRACHT 26 OKTOBER 2015 PLAATS VAN PMV IN HET VLAAMSE INVESTERINGSLANDSCHAP PUBLIEK & INSTITUTIONELE INVESTEERDERS VLAAMS GEWEST 100 % 100 % 100 % 2 VPM LRM GIMV

Nadere informatie

Participatiefonds. sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : openbare federale kredietinstelling

Participatiefonds. sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : openbare federale kredietinstelling Participatiefonds openbare federale kredietinstelling sinds 1984 autonoom (financiële parastatale) Kernactiviteiten : Kredieten Dienstverleningsactiviteiten kredieten voor wie zelfstandige ondernemers,

Nadere informatie

Behoefteonderzoek MKB Financiering. 22 maart 2016 BCDN Werner Käller

Behoefteonderzoek MKB Financiering. 22 maart 2016 BCDN Werner Käller Behoefteonderzoek MKB Financiering 22 maart 2016 BCDN Werner Käller Inhoud Pitch 1. Het behoefteonderzoek 2. Financieringsbehoefte Zzpér / Klein MKB 3. Bekendheid en gebruik financieringstypen 4. Opmerkelijke

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar

HOOFDSTUK 7. Schulden op meer dan één jaar HOOFSTUK 7 Schulden op meer dan één jaar Blz. 149 tot 189 ATIVA BALANS per --/--/-- PASSIVA I. KAPITAAL A. Geplaatst kapitaal 10 100 B. Niet-Opgevraagd kapitaal (-) 101 II. UITGIFTEPREMIES 11 III. HERWAARERINGS-

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting)

Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Tax shelter voor startende ondernemingen (binnen 4 jaar na oprichting) Wat houdt deze maatregel in? Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal

Nadere informatie

fun house fun house fun house Pink

fun house fun house fun house Pink fun house fun house fun house Pink financieringsbegroting bezit en vermogen vaste activa - vlottende activa eigen vermogen - vreemd vermogen voorbeelden Joop Lengkeek Kamer H0.012 Email: Lengkeek.J@NHTV.nl

Nadere informatie

Checklist verdelen en verrekenen. Huwelijkse voorwaarden

Checklist verdelen en verrekenen. Huwelijkse voorwaarden Checklist verdelen en verrekenen Huwelijkse voorwaarden Zaakgegevens Aan de administratie van de rechtbank te... Naam advocaat: Formulier voor: Naam partij: Naam wederpartij: Advocaat wederpartij: Zaaknummer:

Nadere informatie

Thema 10 De financiering van de onderneming

Thema 10 De financiering van de onderneming Thema 10 De financiering van de onderneming Wat zul je leren? Enkele belangrijke bronnen van ondernemingsfinanciering op lange termijn beschrijven en de voor- en nadelen van deze financieringsbron afwegen.

Nadere informatie

PMV Vitamines voor Vlaamse Ondernemingen WORKSHOP ITB 22 OKTOBER 2010

PMV Vitamines voor Vlaamse Ondernemingen WORKSHOP ITB 22 OKTOBER 2010 PMV Vitamines voor Vlaamse Ondernemingen WORKSHOP ITB 22 OKTOBER 2010 PMV: positie onder de Vlaamse investeringsmaatschappijen PUBLIEK & INSTITUTIONELEN VLAAMSE GEWEST 100% 100% 100% VPM LRM 73% 27% GIMV

Nadere informatie

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon:

Wie mag lenen of ontlenen? De kredietgever moet een natuurlijke persoon zijn die woont in het Vlaams Gewest. Bovendien is vereist dat die persoon: aangeboden door www.boekhouder.be Trouwe lezers van onze website weten dat we enthousiast zijn over het systeem van de Winwinlening dat in 2006 boven de doopvont werd gehouden door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

Ondernemingsfinanciering

Ondernemingsfinanciering Een beknopt overzicht van de financieringsmogelijkheden die de overheid u kan bieden. Ondernemingsfinanciering Introductie Als ondernemer moet u snel en eenvoudig kunnen zien hoe de overheid kan helpen

Nadere informatie

Stapelen van financieringen

Stapelen van financieringen Stapelen van financieringen Hoe werkt het In deze speakernote leest u de thema s die voorbij kwamen in het seminar over het stapelen van financieringen. U kunt zo op uw gemak nog eens nalezen wat de mogelijkheden

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken

Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance. Zicht op Zaken Werkkapitaalfinanciering ING Commercial Finance Zicht op Zaken Het vermogen om te ondernemen Succesvol ondernemen is niet het resultaat van een spontane ontbranding. Als ondernemer zet u zich dagelijks

Nadere informatie

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015

COUNTRY PAYMENT REPORT 2015 COUNTRY PAYMENT REPORT 15 Het Country Payment Report is ontwikkeld door Intrum Justitia Intrum Justitia verzamelt informatie bij duizenden bedrijven in Europa en krijgt op die manier inzicht in het betalingsgedrag

Nadere informatie

Vlottende activa: Kas Totaal investering

Vlottende activa: Kas Totaal investering H1 Investering opgave 3 Investeringsbegroting Investeringsbegroting per 1 april Vaste activa: Kano s 20 x 1.000 20.000 Kajaks 6 x 1.500 9.000 Trailer 5.000 Mountainbikes 18.000 Klein materiaal 7.000 Klimmaterialen

Nadere informatie

FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO. 18 mei 2011

FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO. 18 mei 2011 FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO 18 mei 2011 1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact

Nadere informatie

Externe Financiële Verslaggeving

Externe Financiële Verslaggeving FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN DEPARTEMENT ACCOUNTANCY, FINANCE & INSURANCE (AFI) NAAMSESTRAAT 69 B-3000 LEUVEN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Naam student: Voornaam student Richting en studiejaar:

Nadere informatie

Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen

Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen .lnstituut der Bedrijfsrevisoren ~!"~.. ~:~e urs d'enlreprises.-ri...--::i... _~Fe~be~lfin~ De BVB is lid van de Belgische Federatie van het Financiewezen Overeenkomst inzake het verkrijgen van bankbevestigingen

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Informatieblad 06-07-14 Succesvol financieren Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u bent tegenwoordig voor een financiering niet meer alleen afhankelijk van de bank.

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Welk krediet heeft u nodig? dossier. 1. Enkele vuistregels... 2. 2. Meest courante kredietvormen... 10

Inhoudstafel. Deel I - Welk krediet heeft u nodig? dossier. 1. Enkele vuistregels... 2. 2. Meest courante kredietvormen... 10 Inhoudstafel Deel I - Welk krediet heeft u nodig? 1. Enkele vuistregels... 2 1.1. Kortetermijnkredieten voor kosten... 2 1.1.1. Wat is uw behoefte aan bedrijfskapitaal?... 2 1.1.2. Ook uw dienstenbedrijf

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 23 december 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 23 december 2015 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG RECHTSPERSOPON EX ART. 73a FW. Nummer: 1 Datum: 23 december 2015 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het (eventuele) vorige verslag. Als er geen nieuwe ontwikkelingen

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Finmix. Voor een gezonde en evenwichtige financieringsmix

Finmix. Voor een gezonde en evenwichtige financieringsmix Finmix Voor een gezonde en evenwichtige financieringsmix U start een innovatief project, u wilt als gazelleonderneming een groeisprong maken of plant een overname. Voor ambitieuze ondernemersprojecten

Nadere informatie

Gezond advies bij de overname van een officina

Gezond advies bij de overname van een officina Gezond advies bij de overname van een officina Inhoud Waardering van een apotheek Financiering van een overname 2 Uitbating apotheek Als fysieke persoon Als vennootschap Apotheker 3 Waardering handelsfonds

Nadere informatie

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN

Financiering. (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden. Financiering - MCN Financiering (Alternatieve) Financiering en Voorwaarden Financiering - MCN De kapitaalmarkt in Beweging Toegang tot bancaire financiering meer onder druk Investeerders schuiven op in het gat dat banken

Nadere informatie

Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen

Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen Zakelijk krediet 1 Zakelijk krediet. Een financiering die past bij uw plannen In deze algemene brochure leest u wat de twee belangrijkste zakelijke kredieten van ABN AMRO zijn, en wat de kenmerken en risico

Nadere informatie

Boozt24. Hoe waardevoller die debiteurenportefeuille, des te hoger het bedrag dat wij kunnen financieren. Voorwaarts financieren noemen wij dat.

Boozt24. Hoe waardevoller die debiteurenportefeuille, des te hoger het bedrag dat wij kunnen financieren. Voorwaarts financieren noemen wij dat. Boozt24 Als ondernemers geloven wij dat het financieringspotentieel van een bedrijf bepaald moet worden door haar gezondheid van vandaag en haar potentieel van morgen. Daarom verstrekt Boozt24 een faciliteit

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 21/01/2015 BE 0449.054.471 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15019.00586 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: ERDA KOMADA Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres:

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Kansen voor Financiering in de Zaanstreek. 7 december 2015

Kansen voor Financiering in de Zaanstreek. 7 december 2015 Kansen voor Financiering in de Zaanstreek 7 december 2015 Kansen voor Financiering 2 Maar zo kan het ook! 3 Kansen voor Financiering Noord-Holland Gezamenlijk initiatief van Provincie Noord-Holland en

Nadere informatie

1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact. Agentschap Ondernemen

1. Voorstelling Agentschap Ondernemen 2. Financieringsinstrumenten via overheid 3. Steunmaatregelen 4. Contact. Agentschap Ondernemen FINANCIERINGS- EN STEUNMAATREGELEN VOOR STARTENDE ONDERNEMINGEN STARTERSDAG UNIZO 18 mei 2011 Agentschap Ondernemen Ondernemingen actief informeren en adviseren over overheidsmaatregelen en stimuli, complementair

Nadere informatie

Algemeen. C. Een bestuurder van de vennootschap dient deze vragenlijst en elke andere bijlage te ondertekenen en te dateren.

Algemeen. C. Een bestuurder van de vennootschap dient deze vragenlijst en elke andere bijlage te ondertekenen en te dateren. Algemeen Belangrijke informatie. A. Gelieve alle vragen te beantwoorden. Deze informatie is benodigd voor de onderschrijvings- en premieanalyse. Uw antwoorden worden als wettelijk materiaal beschouwd voor

Nadere informatie

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014

Halfjaarlijks financieel verslag boekjaar 2013/2014 , Leuven, 31 januari 2014 (17.40 CET) boekjaar 2013/2014 In het eerste halfjaar van boekjaar 2013/2014 realiseerde KBC Ancora een positief resultaat van 37,0 miljoen euro, ten opzichte van een negatief

Nadere informatie

Winwinlening De Vlaamse Cooreman-Declercq voor KMO s: reeds 98,4 mio leningen

Winwinlening De Vlaamse Cooreman-Declercq voor KMO s: reeds 98,4 mio leningen PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN DE MINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW EN PLATTELANDSBELEID Woensdag 9 januari 2013 Winwinlening De

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Huizen, april 2014 1 Introductie Het is voor bedrijven nog steeds lastig

Nadere informatie

VRAGENLIJST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST/BIJZONDERE BEPALINGEN STATUTEN

VRAGENLIJST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST/BIJZONDERE BEPALINGEN STATUTEN VRAGENLIJST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST/BIJZONDERE BEPALINGEN STATUTEN I. Inleiding De wet gaat er bij B.V./N.V. van uit dat de aandeelhouders enkel kapitaal verschaffen en wel door het doen van de bij

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 30/11/2015 BE 0462.537.075 11 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 15679.00182 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DE LILLE Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Adres: Kwadenbulk

Nadere informatie

Toekomstperspectief Zorgmarkt. Piet Eichholtz

Toekomstperspectief Zorgmarkt. Piet Eichholtz Toekomstperspectief Zorgmarkt Piet Eichholtz Amsterdam, 6 februari 2013 Bancair krediet blijft mogelijk, alleen met goed businessplan en sterke financiële uitgangspositie Lot Rode Kruis Ziekenhuis in handen

Nadere informatie

ZA5211. Flash Eurobarometer 271 (Access to Finance) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish)

ZA5211. Flash Eurobarometer 271 (Access to Finance) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) ZA5211 Flash Eurobarometer 271 (Access to Finance) Country Specific Questionnaire Belgium (Flemish) FLASH 271 ACCESS TO FINANCE OF EU SMES Dag, u spreekt met [interviewer] en ik bel u namens [Gallup local

Nadere informatie

Kwartaalrapportage Innovatiefonds Twente BV

Kwartaalrapportage Innovatiefonds Twente BV Kwartaalrapportage Innovatiefonds Twente BV Per 30 juni 2015 geschreven door PPM Oost datum 26 augustus 2015 documentnaam 2015 PPM Oost bestemd voor Regio Twente Deze rapportage bevat vertrouwelijke gegevens

Nadere informatie

Checklist verdelen en verrekenen

Checklist verdelen en verrekenen Checklist verdelen en verrekenen Gemeenschap van goederen Zaakgegevens Aan de administratie van de rechtbank te... Naam advocaat: Formulier voor: Naam partij: Naam wederpartij: Advocaat wederpartij: Zaaknummer:

Nadere informatie

Najaarsseminar VAB Geld als Water

Najaarsseminar VAB Geld als Water Najaarsseminar VAB Geld als Water 7 november 2013 Lodewijk Kolfschoten Stelling 1 Mijn klanten willen alleen maar bankfinanciering Page 2 Crowdfunding Page 3 Wat is crowdfunding? Een alternatieve wijze

Nadere informatie

Geef een concreet voorbeeld van onderzoekskosten die Pablo en Bart zouden kunnen maken.

Geef een concreet voorbeeld van onderzoekskosten die Pablo en Bart zouden kunnen maken. Opgave 1 a. Wat is de functie van een investeringsbegroting? b. Uit welke twee hoofdgroepen bestaat de investeringsbegroting van een startende ondernemer? Uitwerkingen Opgave 1 a. De functie van een investeringsbegroting

Nadere informatie

Curatoren middag 2015

Curatoren middag 2015 Curatoren middag 2015 Alternatieve financieringsvormen Wat zijn de mogelijkheden in het huidige financieringslandschap 11 november 2015 Spreker: Onderwerpen 1. Financieringsbehoefte bedrijfsleven 2. Veranderende

Nadere informatie

Voucherregeling BIHTS Aanvraagformulier

Voucherregeling BIHTS Aanvraagformulier Building Integrated High Tech Systems Parkstad Limburg Voucherregeling BIHTS Aanvraagformulier Versie V2NL Titel project Aanvrager Status aanvraag Concept Definitief Versie Datum Aanvraag voucher BASIS

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014. 13.10.2014 S 847 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2014 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

ICT Bedrijven. C. Een bestuurder van de vennootschap dient deze vragenlijst en elke andere bijlage te ondertekenen en te dateren.

ICT Bedrijven. C. Een bestuurder van de vennootschap dient deze vragenlijst en elke andere bijlage te ondertekenen en te dateren. ICT Bedrijven Belangrijke informatie. A. Gelieve alle vragen te beantwoorden. Deze informatie is benodigd voor de onderschrijvings- en premieanalyse. Uw antwoorden worden als wettelijk materiaal beschouwd

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur

Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur Gereglementeerde informatie* Brussel, Parijs, 10 oktober 2011 5.30u Gewijzigde versie 10 oktober 2011, 11uur De Belgische, Franse en Luxemburgse nationale overheden verlenen Dexia aanzienlijke steun bij

Nadere informatie

Staatsgarantie bij Overnamefinanciering en Aandelenparticipaties. 29 september 2016

Staatsgarantie bij Overnamefinanciering en Aandelenparticipaties. 29 september 2016 Staatsgarantie bij Overnamefinanciering en Aandelenparticipaties 29 september 2016 1978-2002 ABN AMRO 2003-2007 Rabobank International 2002-2014 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen 2007-nu 2014-nu zelfstandig

Nadere informatie

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%)

Omzet 293,7 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde (*1) 74,5 miljoen (+3%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) (*1) 40,2 miljoen (+4%) Groei van de Resilux kern business : stijging van de volumes met 6% zorgt voor toename Ebitda met 4.4% Extra netto resultaat van 40 miljoen door verkoop joint venture Airolux Kerncijfers 2016 ten opzichte

Nadere informatie

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv

Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Met de helpende hand van de overheid meer kans van slagen Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Het is voor bedrijven nog steeds lastig om geld te lenen bij een bank. Maar u

Nadere informatie

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010

TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 TA3290 Life-Cycle Modeling and Economic Evaluation 2009-2010 CiTG, minor Mining and Resource Engineering Economie college 1: Grip op Geldstromen Dr.ir. Gerard P.J. Dijkema Energy & Industry Group December

Nadere informatie

Checklist: Diagnose van de onderneming

Checklist: Diagnose van de onderneming 1 Checklist: Diagnose van de onderneming Naast de balans en de resultatenrekening geeft de diagnose een dynamisch beeld van de onderneming aan de hand van een reeks oprechte antwoorden op relevante vragen.

Nadere informatie

DE TOP 10 ALTERNATIEVE FINANCIERINGSTIPS ALS DE BANK NIET MEEWERKT, WAT DAN?

DE TOP 10 ALTERNATIEVE FINANCIERINGSTIPS ALS DE BANK NIET MEEWERKT, WAT DAN? D TOP 10 LTRTV FCRGSTPS LS D BK T MWRKT, WT D? Bij heel veel ondernemers is dit inmiddels een bekend begrip geworden, de bank financiert niet (helemaal) meer mee. Wat dan te doen? Welke alternatieven zijn

Nadere informatie

PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN AGENTSCHAP ONDERNEMEN STARTLENING+ FORUM ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS. Wilfried Vermariën, Manager Front Office

PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN AGENTSCHAP ONDERNEMEN STARTLENING+ FORUM ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS. Wilfried Vermariën, Manager Front Office PARTICIPATIEFONDS VLAANDEREN AGENTSCHAP ONDERNEMEN STARTLENING+ FORUM ONDERNEMEND HOGER ONDERWIJS Wilfried Vermariën, Manager Front Office STARTLENING+ : DOELPUBLIEK (1) - bestemd voor alle natuurlijke

Nadere informatie

Financieringsstromen

Financieringsstromen Financieringsstromen Handboek p. 180 tot 199 FINANIERINGSSTROMEN e onderneming moet, om haar activiteiten te kunnen financieren, beschikken over vermogensbronnen: - eigen vermogen - vreemd vermogen: -

Nadere informatie

AANVRAAG BEDRIJFSIDENTIFICATIE

AANVRAAG BEDRIJFSIDENTIFICATIE In bijlage vindt u ook een instructieblad. Houd het bij de hand om u te helpen bij het invullen van dit formulier. Deel 1: Bedrijfsgegevens Maatschappelijke benaming van het bedrijf Adres maatschappelijke

Nadere informatie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie

Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Criteria toegepast door het Licentiedepartement voor het opstellen van haar verslag gericht aan de Licentiecommissie Artikel 406.21 Publicatie Licentiedepartement DATUM 14/10/2015 AUTEUR

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon)

Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Leningsovereenkomst met startende ondernemer (rechtspersoon) Naam: Wonende/kantoorhoudende aan de: Te Burgerservicenummer: Hierna te noemen uitlener, En M-Ve BV. (Martijn van Eerden> Wonende/kantoorhoudende

Nadere informatie

AANVRAAG BEDRIJFSIDENTIFICATIE

AANVRAAG BEDRIJFSIDENTIFICATIE In bijlage vindt u ook een instructieblad. Houd het bij de hand om u te helpen bij het invullen van dit formulier. Aansluitingsnummer BTW Deel 1: Bedrijfsgegevens Maatschappelijke benaming van het bedrijf

Nadere informatie

Alternatieve projectfinanciering

Alternatieve projectfinanciering Alternatieve projectfinanciering 2 december 2013 Peter Van Heukelom Eric Van Herzele Financiering: algemeen Eigen middelen: Beperkt aanwezig Kostprijs Fiscaal Overheidssteun/subsidies: VIPA Serviceflats

Nadere informatie

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN

TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN TETRALERT - ONDERNEMING VOORSTEL TOT HERZIENING VAN DE RICHTLIJN AANDEELHOUDERSRECHTEN 1. Inleiding Op 9 april 2014 maakte de Europese Commissie aan het Europees Parlement een voorstel van richtlijn over

Nadere informatie

PMV: positie onder de Vlaamse investeringsmaatschappijen

PMV: positie onder de Vlaamse investeringsmaatschappijen PMV: positie onder de Vlaamse investeringsmaatschappijen PUBLIEK & INSTITUTIONELEN VLAAMSE GEWEST 100% 100% 100% VPM LRM 73% 27% GIMV 50% 50% XL-FONDS 2009 1 Missie Stuwkracht geven aan projecten die belangrijk

Nadere informatie

Succesvol financieren

Succesvol financieren Lentink Accountants/Belastingadviseurs brengt onder uw aandacht Succesvol financieren Alternatieve financieringsvormen voor uw bv Huizen, november 2013 1 Introductie Het is voor bedrijven nog steeds lastig

Nadere informatie

Toetsvragen bij hoofdstuk 3 Oriënteren

Toetsvragen bij hoofdstuk 3 Oriënteren Toetsvragen bij hoofdstuk 3 Oriënteren Opgave 1 De organisatiecultuur is een belangrijk gegeven bij het analyseren van een organisatie. Stelling: De gemeenschappelijke waarden, normen en opvattingen binnen

Nadere informatie

ALGEMENE ECONOMIE /05

ALGEMENE ECONOMIE /05 HBO Algemene economie Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 Producenten: indeling M Bedrijven kunnen ingedeeld worden naar sector: F marktsector: G primaire sector:

Nadere informatie

Boekhouden Direct. Algemene probleemstelling

Boekhouden Direct. Algemene probleemstelling Algemene probleemstelling Het bedrag dat de eigenaar in de onderneming inbrengt, is het kapitaal van de onderneming. Als de onderneming later winst maakt, kan de ondernemer deze winst geheel of gedeeltelijk

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming?

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Vragen hoofdstuk 8: Externe verslaggeving Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Externe verslaggeving is, zoals de naam al aangeeft, gericht op het verschaffen van informatie aan partijen

Nadere informatie

Crowdfunding, lenen van echte mensen

Crowdfunding, lenen van echte mensen Crowdfunding, lenen van echte mensen Stap voor stap. 1 Welkom bij Capital Circle Financiering krijgen zou makkelijk en snel moeten gaan, zodat u zich bezig kunt houden met de dingen waar het echt om gaat

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2013. 21.10.2013 S 813 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2013 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2017. CA 23.10.2017 S-961 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2017 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de

Nadere informatie

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30

HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te houden op woensdag 29 april 2015 om 10u30 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Zinkstraat 1, 2490 Balen Ondernemingsnummer: BTW BE 0888.728.945 RPR Antwerpen, afdeling Turnhout HERZIENE STEMMING PER BRIEF Gewone Algemene Vergadering te

Nadere informatie

CASHEO - AANVRAAGFORMULIER. Kredietaanvraag op naam van :

CASHEO - AANVRAAGFORMULIER. Kredietaanvraag op naam van : Kredietaanvraag op naam van : CASHEO AANVRAAGFORMULIER Indien u dit formulier niet elektronisch kunt invullen, gelieve dit dan op een duidelijke manier te doen door drukletters te gebruiken. Dit kredietaanvraagformulier

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, verplicht

Nadere informatie

Omzendbrief FB 2017/1

Omzendbrief FB 2017/1 Omzendbrief FB 2017/1 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Omzendbrief Aan de colleges van

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Enquête Preview VRAGENLIJST ONDERZOEK PARTNERCONDITIES ADVOCATUUR 2014

Enquête Preview VRAGENLIJST ONDERZOEK PARTNERCONDITIES ADVOCATUUR 2014 Enquête Preview VRAGENLIJST ONDERZOEK PARTNERCONDITIES ADVOCATUUR 2014 Toelichting De vragenlijst betreft de situatie van de advocaat-partners van uw kantoor. Indien er op uw kantoor andere disciplines

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER DEELNEMERSCHAP

AANVRAAGFORMULIER DEELNEMERSCHAP AANVRAAGFORMULIER DEELNEMERSCHAP 1 Bedrijfs- en persoonsgegevens: 1a Bedrijfsnaam: Adres: Postcode en Vestigingsplaats: Telefoonnummer: Mobiel eigenaar: Fax: Email: Website: KVK nummer: Eigenaren/Directeuren:

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015

Financiële overzichten. Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Financiële overzichten Geconsolideerde tussentijdse cijfers voor het derde kwartaal 2015 Geconsolideerde resultatenrekening en overzicht van het totaalresultaat (niet-geauditeerd) Geconsolideerde resultatenrekening

Nadere informatie

Financiële leasing. Professionelen. Voor personenwagens, bedrijfswagens en alle materieel gebruikt in een professionele omgeving

Financiële leasing. Professionelen. Voor personenwagens, bedrijfswagens en alle materieel gebruikt in een professionele omgeving Financiële leasing Professionelen Voor personenwagens, bedrijfswagens en alle materieel gebruikt in een professionele omgeving Intro In vele gevallen zal leasing via uw kantoor de aangewezen financieringstechniek

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Beleggersprofiel voor rechtspersonen FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voorwoord Fintro wilt u beleggingsadvies geven dat overeenstemt met uw beleggingsdoelstellingen en rekening houdt met het risico

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 242 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Voornaam:... Datum:... Naam:... Klas:...Nr:... De S-bvba: opstarten met 1,00 EUR kapitaal

Voornaam:... Datum:... Naam:... Klas:...Nr:... De S-bvba: opstarten met 1,00 EUR kapitaal Voornaam:... Datum:... Naam:... Klas:...Nr:... De S-bvba: opstarten met 1,00 EUR kapitaal De S-bvba is een nieuwe ondernemingsvorm, die sinds juni 2010 starters toelaat een vennootschap op te richten met

Nadere informatie

JAARREKENING IN EURO

JAARREKENING IN EURO 20 02/10/2013 BE 0830.513.208 8 EUR NAT. Datum neerlegging Nr. Blz. D. 13616.00294 VKT 1.1 JAARREKENING IN EURO Naam: Rechtsvorm: DIAMOND VAULT Naamloze vennootschap Adres: SCHUPSTRAAT Nr: 1-7 Bus: Postnummer:

Nadere informatie

Financiële leasing professionelen

Financiële leasing professionelen Financiële leasing professionelen Voor personenwagens, bedrijfswagens en alle materieel gebruikt in een professionele omgeving FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Leasing, de aangewezen financieringstechniek

Nadere informatie

De Solidaire Lening voor ondernemers

De Solidaire Lening voor ondernemers De Solidaire Lening voor ondernemers Gebruiksaanwijzing voor de aanbrengers van de Solidaire Lening Deze gebruiksaanwijzing is bedoeld ter informatie van de aanbrengers, die in contact komen met het doelpubliek

Nadere informatie

De besloten vennootschap Nationale Waarborg B.V. gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende in Nieuwegein aan de Dukatenburg 84b.

De besloten vennootschap Nationale Waarborg B.V. gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende in Nieuwegein aan de Dukatenburg 84b. ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE WAARBORG B.V. HUURDER Voor het verlenen van huurwaarborgen in verband met huurovereenkomsten voor particulier onroerend goed onder de Leegstandwet. 1. Waarvoor dienen deze

Nadere informatie

(Tekst geldend op: 10-09-2014) Titel 3.10. Seed capital technostarters. Artikel 3.10.1. Begripsomschrijvingen. 1. In deze titel wordt verstaan onder:

(Tekst geldend op: 10-09-2014) Titel 3.10. Seed capital technostarters. Artikel 3.10.1. Begripsomschrijvingen. 1. In deze titel wordt verstaan onder: (Tekst geldend op: 10-09-2014) Regeling van de Minister van Economische Zaken van 11 juli 2014, nr. WJZ / 13125043, houdende vaststelling van nationale subsidieinstrumenten op het terrein van Economische

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie