Nieuwsbrief Spanje en Portugal Nummer 6/2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief Spanje en Portugal Nummer 6/2013"

Transcriptie

1 Nummer 6/2013 Nieuwsbrief Spanje en Portugal Nummer 6/2013 Berichten op het gebied van landbouw, natuur en voedselkwaliteit uit Spanje en Portugal Inhoud LANDBOUWPOLITIEKE AANGELEGENHEDEN MARKT- EN HANDELSAANGELEGENHEDEN GROND- EN PACHTZAKEN AKKER- EN TUINBOUW VOEDINGS- EN KWALITEITSAANGELEGENHEDEN VETERINAIRE AANGELEGENHEDEN NATUUR, BOS, LANDSCHAPS- EN FAUNABEHEER DIVERSEN LANDBOUWPOLITIEKE AANGELEGENHEDEN Spanje: Begroting Ministerie van Landbouw, Voedsel en Milieu 0,4% lager voor 2014 Bij de huidige behandeling in het Spaanse Parlement van de algemene staatsbegroting voor 2014, wordt verwacht dat het Ministerie van Landbouw, Voedsel en Milieu 1.672,7 mln. euro zal ontvangen, 0,4% minder dan in Met name op de financiering van het agrarische-verzekeringsstelsel en dier-en plantgezondheidsbeleid wordt fors bezuinigd. Aan de andere kant wordt de financiering voor plattelandsontwikkeling verhoogd. Inclusief de financiële middelen afkomstig uit Brussel, zal het Ministerie volgend jaar beschikken over 9.810,68 mln. euro, 3,4% meer dan in Portugal: Handleiding voor etikettering op Wereldvoedseldag De regering heeft op de Wereldvoedseldag (16 oktober) een gids goedgekeurd waarin de nieuwe etiketteringsregels worden uitgelegd die in Europa vanaf december 2014 verplicht worden. Deze gids is tot stand gekomen door de Federatie van de Voedingsmiddelenindustrie (FIPA) en de Portugese Vereniging van Distributiebedrijven (APED), in samenwerking met de DG Voedsel- en Veterinaire Aangelegenheden van het Ministerie van Landbouw. De gids is een handleiding voor alle bedrijven die te maken hebben met de etikettering van producten. Al in 2012 is men begonnen aan het ontwerp van deze gids. Het beoogt antwoord te geven op de twijfels die onder de bedrijven leven bij de voorbereiding van het nieuwe communautaire systeem. Zo moet vanaf december 2014 een aantal gegevens verplicht

2 op het etiket worden vermeld. Portugal is van plan deze nieuwe regels een jaar eerder in te voeren opdat eventuele problemen op tijd kunnen worden opgelost. MARKT- EN HANDELSAANGELEGENHEDEN Spanje: Voor vijftien vleesbedrijven export naar Rusland wellicht weer mogelijk De Russische autoriteiten hebben de desbetreffende Spaanse autoriteiten op de hoogte gebracht van de inspectie die in september in slachthuizen en in Spaanse vleesindustrieën is uitgevoerd. In het rapport wordt gemeld dat er zal worden gekeken naar de mogelijke opheffing van de tijdelijke uitvoerbeperking voor vijftien bedrijven, zodat deze weer kunnen exporteren naar dit land. Portugal: Heffing op super- en hypermarkten levert vooralsnog weinig op De voedselveiligheidsheffing (taxa de segurança alimentar mais) die in 2012 is ingegaan heeft tot op heden de Directie Voedsel- en Veterinaire Aangelegenheden, slechts 3 mln. euro opgeleverd, terwijl volgens de berekeningen dit bedrag rond de 6,9 mln. zou moeten liggen. De voornaamste reden hiervoor is dat slechts 1/3 van de winkelketens deze heffing heeft betaald. Deze heffing is in leven geroepen om het Sanitaire- en Voedselveiligheidsfonds+ te financieren en geldt voor alle winkels groter dan 2000m2 en voor winkelketens die samen in totaal groter dan 6000 m2 zijn. Het betreft alleen winkels die voedingsmiddelen verkopen. De grote hypermarkten hebben een proces aangespannen omdat zij het niet eens zijn met de regels. Zij zijn van mening dat niet alleen de grote winkels deze heffing dienen te betalen maar alle winkels die voedingsmiddelen verkopen. Vooralsnog heeft de Staat geen sancties opgelegd aan de wanbetalers. Zij hoopt deze impasse op een vreedzame manier op te kunnen lossen. Het Sanitaire- en Voedselveiligheidsfonds+ heeft als doel de producenten te steunen bij het voorkomen van o.a. dierenen plantenziekten, maar dient ook als ondersteuning voor de verbetering van de kwaliteit van de producten. GROND- EN PACHTZAKEN Spanje: De prijs van landbouwgrond daalde met 3% in 2012 De gemiddelde grondprijs bleef in 2012 in Spanje dalen en bedroeg euro per hectare, volgens de gegevens van het Ministerie van Landbouw, Voedsel en Milieu. Dit cijfer is vergelijkbaar met dat uit Vorig jaar was er sprake van een daling van 3% ten opzichte van 2011 waardoor de in 2008 ingezette tendens zich voortzet. In het geval van onbevloeid land, was de gemiddelde prijs euro per hectare (- 3%) terwijl dat van bevloeid land was (- 3%).

3 AKKER- EN TUINBOUW Spanje: Teelt GMO-maïs in Spanje beslaat 32% van de totale oppervlakte In 2013 is de teelt van genetisch gemodificeerde maïs in Spanje met 18% toegenomen ten opzichte van het vorige landbouwseizoen, en besloeg hectare, volgens de gegevens van de Antama-Stichting. Er is hier sprake van een historisch record aangezien het 32% van het totale maïsareaal in Spanje betreft. Aragón is met hectare de regio met de grootste oppervlakte, hectare meer dan in 2012 en wordt gevolgd door Catalonië en Extremadura, en hectare respectievelijk, ieder met een toename van 465 en hectare. VOEDINGS- EN KWALITEITSAANGELEGENHEDEN Spanje:Zes jaar daling in consumptie van sterk alcoholische dranken Het verhandelde volume van spiritualiën in 2012 was 220 mln liter, hetgeen een daling van 6% betekent ten opzichte van het voorgaande jaar. De goede cijfers van de export, die met 15,5% groeide, hebben bijgedragen tot een betere afsluiting van 2012 dan verwacht. De verkoopdaling was zichtbaar in alle categorieën, behalve in die van gin, die groeide met 7,3% en tequila met 0,4%. Whisky wordt nog steeds het meest geconsumeerd met 31,5% marktaandeel, gevolgd door de categorie rum met 20,5% en gin met 14,17%. De sector gaf de afgelopen vijf jaar een daling van 38% te zien. Portugal: Japanse Kagome investeert 2 mln. om de productie van bier met tomaatextract te versterken Bier met tomaatextract schijnt het goed te doen in Japan. Zodoende investeert het Japanse Kagome 2 mln. euro in de tomatenfabriek te Águas de Moura om de productie te verhogen. Dit gebeurt via de holding waar het Japans bedrijf de grootste aandeelhouder van is, HIT ( Holding da Indústria Transformadora de Tomate). De laatste vier jaar hebben de Japanners al circa 2 mln. euro geïnvesteerd en deze trend lijkt zich door te zetten. Portugal produceert jaarlijks circa 1,3 mln. ton verwerkte tomaat van hoge kwaliteit, dat bijna in zijn geheel wordt geëxporteerd. Na Europa is Japan de grootste afnemer. Portugal: Olijfolieproductie daalt in 2012/2013 De olijfolieproductie in Portugal zal in het campagnejaar 2012/2013 met 23% dalen, is de verwachting van de International Olive Counsil. Deze daling gaat gepaard met een algemene daling van 26% op wereldniveau. De verwachting is dat de productie zowel in Spanje als Portugal volgend campagnejaar met 20% zal stijgen, in tegenstelling tot de rest van de olijfolie producerende landen in de Europese Unie. De productie van olijfolie in Portugal zal dit oogstjaar rond de ton liggen. Het jaar daarvoor was dit ton.

4 VETERINAIRE AANGELEGENHEDEN Spanje: Terugkeer van blauwtong Het Nationale Referentielaboratorium heeft zes maanden na de kennisgeving van de laatste besmettingshaard de terugkeer van serotype 4 bevestigd en dat van serotype 1 een jaar later. In het geval van serotype 4 betreft het sentinel -dieren in Toledo. In Cadiz zijn er schapen ontdekt die besmet waren met serotype 1. Momenteel is inenting tegen de ziekte vrijwillig in Spanje. NATUUR, BOS, LANDSCHAPS- EN FAUNABEHEER Spanje: Balans van de bosbranden in 2013 Volgens de Minister van Landbouw, Voedsel en Milieu, was het aantal schadeclaims, pogingen tot brandstichting en daadwerkelijke branden tot september 2013 het op een na laagste van het decennium Wat betreft de verbrande oppervlakte, betreft het ook hier de op een na laagste hoeveelheid in hetzelfde decennium, een totaal van ha; dat 76% minder is dan in De Minister heeft ook bekendgemaakt dat het toegewezen bedrag voor bosbrandenbestrijding voor de volgende campagne, zoals voorzien in de algemene staatsbegroting, 79,3 miljoen euro bedraagt wat een stijging inhoudt van 6,7% ten opzicht van Spanje: Initiatief de boom is leven De afgelopen jaren zijn de beschikbare middelen bestemd voor herbebossing dramatisch afgenomen. Dit is de reden waarom de sectorale organisatie Confemadera zich ervoor heeft ingezet dat het particuliere herbebossingsinitiatief de boom is leven erkend is door de overheid als een "gebeurtenis van groot openbaar belang". Het is tevens voor het eerst dat dit met een milieuproject gebeurt. Vanaf komende herfst zullen binnen drie jaar 10 mln. bomen geplant worden, wat een investering inhoudt van 50 mln. euro. Afgezien van de duidelijke voordelen voor de bos- en houtsectoren, is de belangrijkste reden voor de overheidssteun de bijdrage die het initiatief aan de strijd tegen de klimaatverandering levert. Volgens Confemadera zal Spanje dankzij dit project één mln euro per jaar besparen op de aankoop van emissierechten voor broeikasgassen. Portugal: Aantal bosbranden in 2013 groot De jaarlijks terugkerende bosbranden zijn een bekend fenomeen in Portugal. Ook dit jaar was het weer raak; bijna hectare bos is, van januari t/m 30 september, in vlammen opgegaan. Alleen al 51 branden zijn verantwoordelijk geweest voor het afbranden van ruim hectare. Negen mensen zijn omgekomen en 73 personen opgepakt voor brandstichting. Naast brandstichting is ook nalatigheid de oorzaak van deze branden. De bosbranden van dit jaar zijn, op twee na (2003 en 2005), de ergste van het laatste decennium.

5 DIVERSEN Spanje: Buitenlandse investeringen in Spanje groeien met 11,3% Buitenlandse investeringen in Spanje namen in de eerste helft van 2013 met 11,3% toe ten opzicht van dezelfde periode in 2012 en stegen volgens de gegevens van de Staatssecretaris van Handel van naar 8,6 mld. euro. De bruto-investeringen van de vijf grootste investerende landen (Frankrijk, Luxemburg, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) vertegenwoordigden 60% van het totaal. De investeringen van Nederland daalden echter met 24,5%. De regio Madrid met 51,9% en Catalonië met 24,4%, ontvingen samen 76,3% van de totale investeringen. Deze buitenlandse investeringen waren geconcentreerd in drie sectoren: financiële activiteiten en verzekeringsdiensten, de maakindustrie en bouw, goed voor 77% van het totaal. Spanje: Panrico heeft 80 mln. euro schuld De benarde situatie van de bakkerij, die gecontroleerd wordt door het risicodragend kapitaal van Oaktree, heeft ervoor gezorgd dat het bedrijf een schuld heeft van ongeveer 80 mln. euro en dagelijks verlies draait van euro. Bovendien, het totaalverlies van de groep betreft meer dan 700 mln. Het haalbaarheidsplan dat gepresenteerd is door Oaktree heeft als uitgangspunt het produceren van witte merken en het halveren van personeel. De oorzaken van deze crisis zijn te wijten aan een reeks van beleids- en financiële fouten, tezamen met een verandering in de eetgewoonten en de gigantisch toegenomen concurrentie tussen bepaalde producten. Spanje: Pescanova gaat over op de Japanse haute cuisine Pescanova blijft haar huidige activiteiten voortzetten en heeft met behulp van het restaurantketen Kabuki deze uitgebreid met haar introductie tot de Japanse haute cuisine. Met dit nieuwe commerciële impuls probeert het bedrijf de nieuwe situatie het hoofd te bieden, in afwachting op het haalbaarheidsplan dat wordt opgesteld door PwC en het bereiken van een overeenkomst met banken om haar schuld te herstructureren. Behalve beschuldigingen van het vervalsen van rekeningen, het gebruik van voorkennis en oplichterij door de voormalige managers van Pescanova, loopt er een onderzoek om te kijken of er ook sprake is geweest van een fiscaal delict. Sinds april 2013 verkeert het bedrijf in staat van faillissement en in september ontdekte Deloitte een vermogensgat van mld. euro en een schuld van 3,674 mln. Onder de schuldeisers bevindt zich de Rabobank met 48,9 mln. euro. Spanje: Verzwaring van straffen voor diefstal op het platteland De Minsterraad heeft ingestemd met een wijziging van het Wetboek van Strafrecht, die zwaardere straffen opneemt voor diefstal bij agrarische bedrijven, evenals voor stichters van bosbranden. Portugal: verlaging van btw in de horeca zit er niet in Hoewel de protesten aanhouden om de btw op de horeca weer te verlagen van 23 naar 13%, geeft de regering hier voorlopig geen gehoor aan.

6 In het jaar 2012 heeft de overheid de btw verhoogd en hier, hetzelfde jaar, netto 172 mln. aan verdiend. Hier zijn alle kosten (o.a. werkloosheidsuitkeringen, heffingen e.d.) al van afgehaald, aldus gegevens van de Belasting- en Douanedienst en het Instituut voor Werkgelegenheid. De AHRESP (Vereniging Horeca Ondernemers) heeft moeite met dit bedrag. Volgens de vereniging heeft de overheid dit bedrag voornamelijk te danken aan een efficiënter gebruik van middelen om schaduwboekhouding in de horeca te voorkomen en niet zozeer aan de verhoging van de btw. Sinds het invoeren van deze verhoging zijn er banen verloren gegaan. Indien de btw niet wordt verlaagd, dan bestaat de kans dat volgend jaar nog eens rond de bedrijven de deuren sluiten, aldus de AHRESP. Of de btw in 2014 ook daadwerkelijk wordt verlaagd, is sterk te betwijfelen. Hoewel ook de minister van Economie voorstander is van een verlaging van de btw, ziet het er vooralsnog niet naar uit dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Portugal: Campagne papier voor voedsel brengt 500 mln. op De campagne Papier in ruil voor Voedsel, in december 2011 gelanceerd door de voedselbank en het bedrijf Quima (inzameling van papier, plastic en hout), heeft een bedrag van 500 mln. opgebracht. Elke ton ingezameld papier stond gelijk aan een bedrag van 100 euro aan voedsel.in totaal is er ton papier ingezameld. Dit heeft liter melk, blikjes met knakworstjes, blikjes in tonijn, liter spijsolie en liter olijfolie opgebracht. Deze campagne beoogt, naast het helpen van de minderbedeelden, ook een verandering in mentaliteit en houding van de mensen te weeg te brengen ten aanzien van het recyclen van producten die op het eerste oog geen waarde lijken te hebben, zoals gebruikt papier. Colofon Contact: Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden Landbouwraad Paseo de la Castellana, 259D Madrid tel: fax: web: Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor jou is bestemd. Indien je niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan je is toegezonden, word je verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic

7 transmission of messages.

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier

Nog een rondje van de buren. Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier Nog een rondje van de buren Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier NOG EEN RONDJE VAN DE BUREN Verdiepend onderzoek gevolgen accijnsverhoging bier - eindrapport - drs. A. Berkhout drs. M.

Nadere informatie

1. Toelichting afwijking (C7C/08): Investering Stedelijke Vernieuwing

1. Toelichting afwijking (C7C/08): Investering Stedelijke Vernieuwing Nummer 40, 01-03-2013 Nieuwsbrief IBI Nummer 40, 01-03-2013 Hierbij ontvangt u de veertigste nieuwsbrief Interbestuurlijke informatie (IBI). De nieuwsbrief IBI bestrijkt het brede terrein van interbestuurlijke

Nadere informatie

Wie zaait, zal oogsten. Het belang van de Europese Unie voor een gezonde Nederlandse economie

Wie zaait, zal oogsten. Het belang van de Europese Unie voor een gezonde Nederlandse economie 1 Wie zaait, zal oogsten Het belang van de Europese Unie voor een gezonde Nederlandse economie maart 2012 Disclaimer en dankwoord: Dit rapport is geschreven voor The Greenery. Het is bedoeld als kennisbron

Nadere informatie

Nieuwsbrief Automotive & (e)mobility Duitsland 4/2014

Nieuwsbrief Automotive & (e)mobility Duitsland 4/2014 4/2014 Nieuwsbrief Automotive & (e)mobility Duitsland 4/2014 Het consulaat-generaal te München geeft regelmatig een kort overzicht van nieuws en activiteiten op automotive gebied in Duitsland. We horen

Nadere informatie

Internationaliserings- monitor 2015. Eerste kwartaal

Internationaliserings- monitor 2015. Eerste kwartaal Internationaliserings- monitor 2015 Eerste kwartaal Internationaliserings monitor 2015 Eerste kwartaal Verklaring van tekens. Gegevens ontbreken * Voorlopig cijfer ** Nader voorlopig cijfer x Geheim Nihil

Nadere informatie

Crowdfunding in Gelderland

Crowdfunding in Gelderland Crowdfunding in Gelderland Onderzoek naar crowdfunding als middel van financiering voor het bedrijfsleven in Gelderland. 27-1-2014 Stefan Fiddelaar Gijsbert Geluk Boudewijn Zuijderhoudt Direction Subsidies

Nadere informatie

NBV themanummer Nieuwsbrief December 2010

NBV themanummer Nieuwsbrief December 2010 December 2010 NBV themanummer Nieuwsbrief December 2010 Het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV), onderdeel van de AIVD, geeft voor zijn relaties tweemaandelijks een nieuwsbrief uit. Dit is een

Nadere informatie

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014

Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 NL Ondernemingen en industrie SBA-Factsheet 2014 BELGIË Kort samengevat In 2013 zag de Belgische economie een verder herstel van de economische crisis van 2008 en nu heeft ze het reële bbp-niveau van vóór

Nadere informatie

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 2, mei 2013

Nieuwsbrief forensische zorg Nr 2, mei 2013 Nr 2, mei 2013 Nieuwsbrief forensische zorg Nr 2, mei 2013 Inhoud Voorwoord Masterplan DJI Verhuisbericht hoofdkantoor DJI Nationale Open Dag DJI Festival Forensische Zorg 2014 Terugkoppeling Symposium

Nadere informatie

Nieuwsbrief Automotive & (e)mobility Duitsland 1/2015

Nieuwsbrief Automotive & (e)mobility Duitsland 1/2015 1/2015 Nieuwsbrief Automotive & (e)mobility Duitsland 1/2015 Het consulaat-generaal te München geeft regelmatig een kort overzicht van nieuws en activiteiten op het gebied van automotive en (e)mobility

Nadere informatie

GLASTUINBOUW TURKIJE 88TUG02

GLASTUINBOUW TURKIJE 88TUG02 MARKT OVERZICHT GLASTUINBOUW TURKIJE 88TUG02 INHOUDSOPGAVE 1 Introductie...4 2 Algemene beschrijving van Turkije...6 3 Sector beschrijving agrarische sector en verwerkende industrie...10 3.1 Marktomvang...

Nadere informatie

2012 Emerging Technology Research Europe 1-meting Informal investment in Nederland

2012 Emerging Technology Research Europe 1-meting Informal investment in Nederland 1 Tornado Insider Tornado Insider is een activiteit van de pan-europese technologie research & media organisatie Emerging Technology Research Europe Inc. Voor ondernemers, investeerders en dienstverleners

Nadere informatie

werking van de product- en kapitaalmarkten in de EU. Hierbij gaat een verslag van de Commissie over de economische hervorming: verslag over de

werking van de product- en kapitaalmarkten in de EU. Hierbij gaat een verslag van de Commissie over de economische hervorming: verslag over de RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 januari 2003 (17.01) (OR. fr) 5271/03 UEM 7 ECOFIN 7 MI 10 EF 2 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Sylvain BISARRE, directeur, namens de secretaris-generaal van de Europese

Nadere informatie

Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland. Het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei

Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland. Het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei Het kleinbedrijf Grote motor van Nederland Het Nederlandse kleinbedrijf in zwaar weer & 10 maatregelen voor duurzame groei 2 Het kleinbedrijf: Grote motor van Nederland 3 Inleiding Taco Carlier ontwierp

Nadere informatie

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring-

De privatisering. van de energiesector. -Kenniskring- De privatisering van de energiesector -Kenniskring- Groep: P3B4 Blok coördinator: Jan Spruijt Begeleider: Koen Demouge Projectleden Elise Walta Dimitri Kappos Jorrik Branten Quirijn Rademakers Katja Creutzberg

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

Van kredietcrisis tot recessie

Van kredietcrisis tot recessie Leerlingenboekje Lesbrief economie voor tweede fase voortgezet onderwijs Van kredietcrisis tot recessie Over oorzaken, gevolgen en aanpak Van kredietcrisis tot recessie 3 Inleiding Waar gaat deze lesbrief

Nadere informatie

MVGM Vastgoedtaxaties. Marktrapportage Wonen Q1 2013

MVGM Vastgoedtaxaties. Marktrapportage Wonen Q1 2013 . MVGM Vastgoedtaxaties ACTUEEL 27 AANBEVELINGEN 3 ECONOMISCHE ONTWIKKELINGEN 4 BRUTO BINNENLANDS PRODUCT (BBP) ARBEIDSMARKT ONTSLAGAANVRAGEN VACATURES WW- UITKERINGEN FAILLISSEMENTEN VERWACHTING 4 4 5

Nadere informatie

Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016

Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016 Kwartaalbericht Automotive ING Economisch Bureau Automotive in achtbaan belastingen Sterkere autoverkoop 2015, zwak 2016 De afgelopen weken stond de autobranche in het teken van de autobelastingen in 2016.

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Rapport. Elektronische facturatie:

Rapport. Elektronische facturatie: Rapport Elektronische facturatie: Berekening besparing aan administratieve lasten door het gebruik van elektronische facturatie in 2013 2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Wettelijk kader... 4 1.1.1

Nadere informatie

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden

Exportindex MKB. Ontwikkelingen 2008-2011. Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Exportindex MKB Ontwikkelingen 2008-2011 Petra Gibcus Nicolette Tiggeloove Wim Verhoeven Paul van der Zeijden Zoetermeer, mei 2013 ISBN : 978-90-371-1077-7 Rapportnummer : A201340 Dit onderzoek is gefinancierd

Nadere informatie

Lessen uit en achtergronden van de schaalvergroting in de Deense melkveehouderij Augustus 2007

Lessen uit en achtergronden van de schaalvergroting in de Deense melkveehouderij Augustus 2007 Lessen uit en achtergronden van de schaalvergroting in de Deense melkveehouderij Augustus 2007 Alfons Beldman (LEI- AgroCenter) Bram Prins (President GDF) Bart Geertsema (Rabobank) Walter van Dijk (Rabobank)

Nadere informatie

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn:

Uit de presentielijst blijkt dat ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn: Concept notulen van de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders van Aalberts Industries N.V., gevestigd te Langbroek, hierna ook de vennootschap, gehouden op 21 april 2015 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Evaluatienota Klimaatbeleid 2005. Onderweg naar Kyoto

Evaluatienota Klimaatbeleid 2005. Onderweg naar Kyoto Evaluatienota Klimaatbeleid 2005 Onderweg naar Kyoto Een evaluatie van het Nederlandse klimaatbeleid gericht op realisering van de verplichtingen in het Protocol van Kyoto Inhoudsopgave Evaluatienota Klimaatbeleid

Nadere informatie

Het belang van importen voor het MKB

Het belang van importen voor het MKB Het belang van importen voor het MKB ir. C.C. van de Graaff drs. M.J. Overweel Zoetermeer, september 2002 ISBN: 90-371-0864-4 Bestelnummer: A200203 Prijs: 25,- Dit onderzoek maakt deel uit van het programmaonderzoek

Nadere informatie

Sneller betalen dat loont!

Sneller betalen dat loont! NYFER Straatweg 25 3621 BG BREUKELEN T 0346 291641 F 0346 291671 E nyfer@nyfer.nl I www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van en met financiële steun van Kamer van Koophandel Rotterdam. De

Nadere informatie

MKB in een periode van deflatie; risico's en strategieën Position paper

MKB in een periode van deflatie; risico's en strategieën Position paper MKB in een periode van deflatie; risico's en strategieën Position paper dr. R.G.M. Kemp Zoetermeer, maart 2005 ISBN: 90-371-0942-X Bestelnummer: A200413 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het

Nadere informatie

market monitor Focus op duurzame consumptiegoederen en non-food detailhandel - prestaties en vooruitzichten

market monitor Focus op duurzame consumptiegoederen en non-food detailhandel - prestaties en vooruitzichten market monitor Focus op duurzame consumptiegoederen en non-food detailhandel - prestaties en vooruitzichten Maart 2014 In deze uitgave Inleiding Meer omzet maar minder winst 3 Brazilië Verkoop getroffen

Nadere informatie

Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr. 4 - Juni 2011

Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr. 4 - Juni 2011 Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Jaargang 8 Nr. - Juni 2011 Kerkplein 5 09 GH Stramproy Postbus 11 09 ZG Stramproy Tel. 095 5 2 Fax. 095 5 9 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie