NBV themanummer Nieuwsbrief December 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NBV themanummer Nieuwsbrief December 2010"

Transcriptie

1 December 2010 NBV themanummer Nieuwsbrief December 2010 Het Nationaal Bureau Verbindingsbeveiliging (NBV), onderdeel van de AIVD, geeft voor zijn relaties tweemaandelijks een nieuwsbrief uit. Dit is een verzameling van nieuwsfeiten zoals die eerder op de website zijn gepubliceerd, aangevuld met actualiteiten. De NBV-nieuwsbrief is voornamelijk bedoeld voor beveiligingsambtenaren en informatiebeveiligers van de rijksoverheid. Inhoud Thema Network Defence Technologische kwetsbaarheid Preventie en detectie Toegevoegde waarde van detectie Detectie en risicomanagement Doel van het project Aanpak Conclusie Thema Network Defence Introductie Deze editie van de NBV-nieuwsbrief is volledig gewijd aan een actueel thema: het verdedigen van ICT-infrastructuren tegen digitale dreigingen. De dreiging op ICT-infrastructuur is op zichzelf niet nieuw, wel wordt waargenomen dat digitale aanvallen vanuit verschillende landen een steeds gerichter en specifieker karakter krijgen[1]. Vastgesteld is dat digitale aanvallen kunnen leiden tot informatieverlies. Het is en blijft dan ook van belang om deze risico s te beheersen. Vanuit zijn specifieke kennis en expertise ondersteunt het NBV de rijksoverheid om beveiligingstechnische risico s te onderkennen, zichtbaar te maken en te beheersen. Het afgelopen jaar is het NBV in samenwerking met onder andere GOVCERT het project Network Defence gestart.

2 [1] zie ook het AIVD jaarverslag 2009 Technologische kwetsbaarheid Voor zowel bedrijven als overheden geldt dat de afhankelijkheid van Internettechnologie voor de bedrijfsvoering groot is en steeds groter wordt. Wereldwijd neemt ook het besef toe dat deze afhankelijkheid niet zonder risico is. Technologie, beveiligingstechnologie niet uitgezonderd, kan kwetsbaar zijn voor digitale aanvallen. Deze kwetsbaarheid wordt tijdens technische onderzoeken (beoordelingen) van het NBV bevestigd en komt ook naar voren in het recent verschenen Nationaal Trendrapport Cybercrime en Digitale Veiligheid 2010[2]. Kwetsbaarheden kunnen zich op verschillende plekken manifesteren en het kan voor aanvallers opportuun zijn om deze kwetsbaarheden te exploiteren. De doelen kunnen hierbij heel verschillend zijn. Zo kan het doel zijn het verstoren van bedrijfsprocessen door zogenaamde Distributed Denial of Service-aanvallen uit te voeren. Bij een dergelijke aanval wordt een zodanige hoeveelheid netwerkverkeer naar een systeem gestuurd dat deze dit niet kan verwerken en stopt met functioneren. Recent heeft zo'n DDOS- aanval plaatsgevonden bij de websites van Mastercard en Visa naar aanleiding van de Wikileaks affaire. Een ander doel kan het achterhalen van voor de aanvaller waardevolle informatie zijn, ook bekend als digitale spionage[3]. [2] zie [3] zie de AIVD / MIVD-publicatie Digitale spionage. Wat is het risico? Preventie en detectie De kwetsbaarheid van ICT-infrastructuren kan verkleind worden door preventieve maatregelen te nemen. Bijvoorbeeld door het plaatsen van beveiligingscomponenten zoals firewalls en het snel patchen van bekende kwetsbaarheden. Ook niet-technische maatregelen zoals het verhogen van het veiligheidsbewustzijn van gebruikers kunnen een belangrijke rol spelen. Om meer zekerheid te krijgen dat de ICT-infrastructuur daadwerkelijk afdoende beveiligd is, is het monitoren en analyseren van netwerkverkeer een wenselijke aanvulling. Dit monitoren van een netwerk geschiedt met behulp van een zogenaamde probe [4]. [4] ook wel network monitor genoemd

3 Toegevoegde waarde van detectie Detectie door middel van het monitoren en intelligent analyseren van netwerkverkeer heeft een toegevoegde waarde. Met name op het vlak van onderkenning van, al dan niet geslaagde, geavanceerde gerichte digitale aanvallen, waarbij aanvallers geïnteresseerd zijn in het heimelijk wegsluizen van voor hen relevante informatie. Dit is een type aanval waarbij door aanvallers diep in een ICT-infrastructuur ingegrepen wordt en waarbij zij langdurig in de ICT-infrastructuur aanwezig kunnen zijn om op die wijze zoveel mogelijk informatie te vergaren. Detectie kan een aanval weliswaar niet voorkomen, maar toch heeft monitoring meerwaarde. Door monitoring ontstaat een beter zicht op de daadwerkelijke staat van de beveiligingsmaatregelen en het biedt de mogelijkheid om meer grip op een ICT-infrastructuur te krijgen. Zo kan onder andere vastgesteld worden of beveiligingsbeleid ook daadwerkelijk geïmplementeerd is. Ook kunnen (vermoedens van) incidenten bevestigd of ontkracht worden. Detectie kan bijdragen aan het beperken van de schade door digitale aanvallen. Detectie en risicomanagement Naast het onderkennen van een mogelijke digitale aanval kan een probe ook als instrument dienen om risicomanagement binnen een organisatie te ondersteunen. Risicomanagement is het proces waarbij dreigingen, kwetsbaarheden en de te beschermen belangen in kaart gebracht worden, waarna vervolgens het daaruit volgende risico afgewogen wordt ten opzichte van de kosten (in de brede zin van het woord) van beveiligingsmaatregelen. Zo kan detectie inzicht geven in onbekende kwetsbaarheden. Doel van het project Met commercieel verkrijgbare middelen (zoals een virusscanner of een firewall) is het niet altijd mogelijk om een gerichte digitale aanval te detecteren. Het doel van het Network Defence research project is om te komen tot een prototype van een geavanceerde netwerkprobe[5]. Door het plaatsen van probes wordt de kans verhoogd dat gerichte digitale aanvallen onderkend worden. Dit stelt organisaties waar een probe is geplaatst in staat om maatregelen te treffen. Het project richt zich op het ontwikkelen van technologie om effectief te kunnen detecteren dat een gerichte digitale aanval plaatsgevonden heeft en

4 mogelijk nog steeds plaatsvindt. Met de door het NBV ontwikkelde probe is de kans dat gerichte digitale aanvallen gedetecteerd worden groter dan wanneer alleen standaard commerciële middelen worden ingezet. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met de organisaties waar een probe geplaatst wordt. Met een praktische insteek wordt kennis en expertise verbreed op zowel technologisch als organisatorisch vlak. Het is de bedoeling de kennis van detectietechnologie te gebruiken om het prototype uiteindelijk door te ontwikkelen tot een volwaardig beveiligingsproduct. Op deze wijze wordt gestimuleerd dat hoogwaardige producten voor informatiebeveiliging beschikbaar komen en daarmee het portfolio aan bestaande beveiligingsoplossingen voor de rijksoverheid aan te vullen. Daarnaast is ook de aanwezige expertise op het vlak van geavanceerde analyse van digitale aanvallen versterkt en uitgebouwd. [5]ook wel network monitor of sensor genoemd Aanpak In de ICT-infrastructuur van de organisatie worden netwerkprobes geplaatst. De organisatie is en blijft eigenaar van de opgeslagen informatie en de uitkomst van de analyse; gegevens worden niet verstrekt aan derden. De netwerkprobe monitort het netwerkverkeer tussen de ICT-infrastructuur van een organisatie en het open Internet. Deze monitoring is automatisch en passief van aard. Het netwerkverkeer wordt op metaniveau geanalyseerd; zo wordt onder andere gezocht naar kenmerken in het netwerkverkeer die kunnen duiden op digitale aanvallen. Bepaalde documenttypen worden uit het netwerkverkeer gehaald en technisch geanalyseerd op specifieke verdachte kenmerken. Door de resultaten uit verschillende analysemethoden samen te voegen ontstaat inzicht in potentiële incidenten die kandidaat zijn om verder onderzocht te worden. Het overzicht van potentiële incidenten wordt aan de organisatie waar de probe geplaatst is aangeboden. Dit kan dienen als basis voor verder onderzoek dat onder regie van de organisatie zelf plaatsvindt. Overigens kan door het karakter van een research project geen garantie afgegeven worden over de beschikbaarheid van de probe, het is nadrukkelijk work in progress.

5 Conclusie Door de recente Wikileaksaffaire zijn digitale aanvallen op netwerken weer prominent in het nieuws gekomen. Het is dan ook zaak om in een zo vroeg mogelijk stadium achter een aanval te komen om de schade tot een minimum te beperken. Voorkomen van zo'n aanval is een utopie zolang er mensen zijn die uit hobby of professionele nieuwsgierigheid in uw netwerken willen grasduinen. Networkmonitoring draagt bij aan het beperken van de risico s en van mogelijke schade. Voor meer informatie over het project Network Defence kunt u contact opnemen met het NBV op het algemene adres De projectleider is gaarne bereid toelichting te geven. Colofon Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met het NBV: Deze nieuwsbrief is ook terug te vinden op de NBV website. Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3

Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 2 Cybersecuritybeeld Nederland CSBN-3 Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag Per 23 augustus 2013: Turfmarkt 147 2511 DP Den

Nadere informatie

- BD/DRD/NCC )- BD/DV/P&B

- BD/DRD/NCC )- BD/DV/P&B Van: Verzonden: CC: Onderwerp: Bijlagen: BD/DRD/NCC/ECO donderdag 9 oktober 2014 8:05 - BD/DRD/NCC )- BD/DV/P&B FW: Bericht NL-taal definitief.doc Bericht zuurstofmasker NL-taal definitief.doc DV; - minbuza.nl)

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting

Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit. De 0-meting Toezicht op zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Toezicht zorg- en meldplicht continuïteit De 0-meting Colofon Definitief Copyright Agentschap Telecom 2013 Pagina 2 van 67 Samenvatting Missie Agentschap

Nadere informatie

MAGAZINE. web security EN VERDER. e-mail security SIEM 3.0. secure hosting. DDoS protection. msafe. telewerken

MAGAZINE. web security EN VERDER. e-mail security SIEM 3.0. secure hosting. DDoS protection. msafe. telewerken Motiv Cloud SPECIAL VOOR PROFESSIONALS IN INFORMATIEVOORZIENING EN -BEVEILIGING MAGAZINE Nr. 01 voorjaar 2013 VEILIG IN DE CLOUD met MOTIV SERVICES CONNECT telewerken web security authenticatie secure

Nadere informatie

dr. Ronald Plasterk Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

dr. Ronald Plasterk Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Het kabinet zit nu een half jaar, en dat is dus ook de tijd dat ik politiek verantwoordelijk ben voor de AIVD. In dit jaarverslag kunt u lezen wat de dienst doet. Toen ik de eerdere jaarverslagen las viel

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl

Nieuwe perspectieven vragen om actie. kpmg.nl Een genuanceerde visie op cybercrime Nieuwe perspectieven vragen om actie kpmg.nl 2 Nieuwe perspectieven vragen om actie Contents Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 7 De context: een verschuivend perspectief

Nadere informatie

Vijf denkfouten over cybersecurity

Vijf denkfouten over cybersecurity Vijf denkfouten over cybersecurity Een bestuurdersperspectief op cybersecurity ADVISORY kpmg.nl 2 Vijf Continuous denkfouten auditing over and cybersecurity continuous monitoring: The current status and

Nadere informatie

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur

2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur 2 de inhoudelijke analyse bescherming vitale infrastructuur Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aanpak 3 3. Wat is vitale infrastructuur (en welke partijen zijn daarbij betrokken)? 4 4. Relevante dreigingen

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies

Security Operations Center: Een inrichtingsadvies PvIB Expertbrief februari 2011 ISSN 1872-4876, jaargang 7 Nr. 3 Februari 2011 Security Operations Center: Een inrichtingsadvies Kelvin Rorive Mark Beerends Lourens Bordewijk Frank Breedijk Haydar Cimen

Nadere informatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie

Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel. De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Inzicht in de wijziging van een bedrijfsregel De invoering van SEPA in een informatiesysteem binnen een internationale financiële organisatie Student Sebastiaan Vrielink Studentnummer 851265037 Datum presentatie

Nadere informatie

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight

Ruimte om te delen. De CT Infobox tien jaar in werking. C.J. de Poot S. Flight Ruimte om te delen De CT Infobox tien jaar in werking C.J. de Poot S. Flight De CT Infobox is een samenwerkingsverband tussen tien overheidsinstanties. Bij de oprichting van de CT Infobox is dit beeldmerk

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 662 Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens en enige andere wetten in verband met de invoering van een meldplicht bij de doorbreking

Nadere informatie

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS)

handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) handreiking risicomanagement In de ggz Veiligheidsmanagementsysteem (VMS) colofon deze Handreiking Risicomanagement in de ggz is opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Veilige zorg, ieders zorg patiëntveiligheidsprogramma

Nadere informatie

RHETT OUDKERK POOL VAN KAHUNA

RHETT OUDKERK POOL VAN KAHUNA JAARGANG 12 - juni 2013 - www.infosecuritymagazine.nl infosecurity magazine RHETT OUDKERK POOL VAN KAHUNA OVER HET REAL-TIME MANAGEN VAN SECURITY EN COMPLIANCY MCAFEE KIEST VOOR WHITELISTING T-SYSTEMS:

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Voorbeeldexamen EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Editie juli 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or

Nadere informatie

1. Graag reageert stichting Bits of Freedom op het wetsvoorstel voor een meldplicht datalekken.

1. Graag reageert stichting Bits of Freedom op het wetsvoorstel voor een meldplicht datalekken. Stichting Bits of Freedom Postbus 10746 1001 ES Amsterdam Ministerie van Veiligheid en Justitie M +31(0)6 3964 2738 E rejo.zenger@bof.nl W www.bof.nl Bank account 55 47 06 512 Bits of Freedom, Amsterdam

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Cyber Governance onderzoek Volwassenheid van cyber beheersing binnen Nederlandse organisaties

Cyber Governance onderzoek Volwassenheid van cyber beheersing binnen Nederlandse organisaties www.pwc.nl Cyber Governance onderzoek Volwassenheid van cyber beheersing binnen Nederlandse organisaties PwC Nederland Mei 2014 Inhoud Introductie Management Samenvatting Resultaten Deel 1: Overzicht van

Nadere informatie

Governance en IT-projecten

Governance en IT-projecten Vrije Universiteit Amsterdam IT Audit opleiding Governance en IT-projecten Normatief kader voor het opzetten, uitvoeren en monitoren van IT-projecten Naam: drs. J. (Jasper) de Vries Adres: Barwerd 12 9746

Nadere informatie

Kennismanagement, de mens en de computer

Kennismanagement, de mens en de computer Kennismanagement, de mens en de computer Etienne Mathijsen, Leo Plugge Inleiding Kennismanagement is momenteel hét toverwoord in grote organisaties. Algemeen wordt verondersteld dat in kennismanagement

Nadere informatie

Privacybescherming helpt vertrouwen van klanten te (her)winnen en te behouden

Privacybescherming helpt vertrouwen van klanten te (her)winnen en te behouden Privacybescherming helpt vertrouwen van klanten te (her)winnen en te behouden Persoonsgegevens van klanten zijn waardevol voor organisaties. Aandacht voor de bescherming van deze gegevens is nodig; privacyincidenten

Nadere informatie

Gedragscode verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek

Gedragscode verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek Gedragscode verantwoord omgaan met lichaamsmateriaal ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek Opgesteld door de FEDERA in samenwerking met: NPCF en VSOP BBMRI-NL versie 12def in platte tekst INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Grip op Secure Software Development (SSD)

Grip op Secure Software Development (SSD) (SSD) De opdrachtgever aan het stuur Versie: 1.03 Opdrachtgever A. Reuijl CIP Auteurs M. Koers UWV R. Paans Noordbeek R. van der Veer SIG R. Roukens UWV C. Kok DKTP J. Breeman BKWI Classificatie Publiek

Nadere informatie

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport Terugmelden, waarom niet? Eindrapport auteurs Ko Mies, Tessa van den Berg, Tom Kronenburg, Ton Monasso project 003160 versie 1.0 datum 10 januari 2013 Managementsamenvatting Het Programma Stelsel van Basisregistraties

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op

Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op CIP-post Meldplicht datalekken: het schiet niet erg op Al geruime tijd is in de 2e Kamer een wetsvoorstel Meldplicht datalekken in voorbereiding. Dit wetsvoorstel is bedoeld om de schade te beperken, die

Nadere informatie