NIEUWSBRIEF nummer 2, april 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF nummer 2, april 2010"

Transcriptie

1 NIEUWSBRIEF nummer 2, april 2010 De wateren gaan liggen Kwartaalbericht 1

2 Nodig in woelige tijden: een vermogensbeheerder met richtinggevoel KWARTAALBERICHT Wat is er nodig om uw vermogen door het huidige economische tij te loodsen? Meer dan ooit heeft u behoefte aan een koersvaste beheersaanpak. Aan vermogensbeheerders met een feilloos richtinggevoel. En dat biedt u Stroeve & Lemberger; vertrouwde namen voor generaties van vermogende particulieren. Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer is een gerenommeerd huis met een eigen beheerstijl. Gebaseerd op behoud waar nodig en gericht op groei waar mogelijk. Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer combineert ouderwetse persoonlijke service met een state of the art beleggingsproces en een transparante kostenstructuur. Zonder aan enige financiële instelling gebonden te zijn, maar in nauwe samenwerking met gespecialiseerde banken. Wilt u weten welk houvast Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer ù kan bieden? Bel ons voor een oriënterend gesprek. En kijk alvast even op Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer N.V. Nesland 1-v, 1382 MZ Weesp T +31 (0) Posthoornstraat 69, 6219 NV Maastricht T +31 (0)

3 Geachte lezer, Nu de beurzen na de turbulente periodes van de afgelopen jaren, meer tot rust zijn gekomen en de markten voorlopig de neiging hebben zich meer zijwaarts te ontwikkelen, komt er meer ruimte voor andere zaken. Wij zijn zelf bezig met het verder verbeteren van onze eigen interne organisatie en in dat kader doet het ons veel plezier u te kunnen melden dat wij tot de eerste ondernemingen in de financiële wereld behoren waarvan alle medewerkers DSI gecertificeerd zijn. Dit betekent dat alle medewerkers examens hebben afgelegd op het gebied van specifieke vakkennis en integriteit, welke worden afgenomen door de branche-organisatie het Dutch Securities Institute. Inhoud Daarnaast willen wij graag nieuwe cliënten verwelkomen. In dat kader hebben wij de afgelopen tijd een viertal seminars in het land gehouden onder het motto Herstel uw vermogen die ons in aanraking hebben gebracht met een substantieel aantal nieuwe relaties. Op de zeepkist staan met zijn allen heeft zo zijn charmes, maar toch werkt in ons vak maar één ding echt goed: doorverwijzing door tevreden cliënten. Wij doen er uiteraard van alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, maar wij zijn er ons terdege van bewust dat er in onze onderneming punten ter verbetering zijn. Ik verneem dat graag persoonlijk van u. Mochten er in uw Inhoud omgeving mensen zijn die met ons willen praten, dan horen wij dat ook graag van u. Kwartaalvisie op beleggen april Ik wens u een zonnig voorjaar toe. Met vriendelijke groet, Hans Stroeve Hoofdsomgarantie: juist nu! Uw private biker Kan de directeurgrootaandeelhouder met 67 jaar met pensioen? En verder DSI registratie 11 Het zal u opgevallen zijn dat het formaat van onze kwartaaluitgave dit keer opnieuw wat bescheiden van omvang is. De uitgever heeft besloten het Magazine in de oude vorm nog slechts 2 maal per jaar uit te laten komen. Wij vinden het belangrijk om u ieder kwartaal tegelijkertijd met onze portefeuillerapportage van onze visie op de financiële markten op de hoogte te stellen. Wij hebben daarom besloten om twee maal per jaar uit te komen in de vorm van een Nieuwsbrief en twee maal uit te komen met het Magazine in de oude vorm. Wij hechten aan een goede communicatie met onze cliënten. Indien u suggesties heeft voor de toekomst aarzel dan niet om mij dat te laten weten. 3

4 Kwartaalvisie op beleggen april 2010 KWARTAALBERICHT Na een euforisch begin op de eerste handelsdag van het nieuwe jaar zakten de internationale aandelenbeurzen in januari en februari weg. Aan het einde van het kwartaal hervatten de beurzen de opwaartse trend. Het economisch herstel zette door. Wim Zwanenburg Beleggingsstrateeg Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer Herstel wereldhandel Twijfel over de duurzaamheid van het wereldwijde economische herstel, vrees voor het vertragende effect van de renteverhogingen en zwaardere reserveverplichtingen voor de banken in China, de zorgen om de uit de hand gelopen staatsfinanciën in Griekenland en de toenemende begrotingstekorten en staatsschulden in de westerse wereld zetten de beurzen onder druk. In de eerste weken van maart kreeg het optimisme onder beleggers toch weer de overhand toen bleek dat de industriële productie en de wereldhandel zich herstelden en de centrale banken in het westen de rente voorlopig laag zullen houden. De brede Amerikaanse S&P500-index en andere internationale aandelenbeurzen stegen medio maart naar het hoogste punt in achttien maanden. In China dreigt oververhitting van de economie. Zowel de binnenlandse bestedingen als de export en de import zijn in de eerste maanden van 2010 sterk toegenomen. Nog geen jaar nadat Chinese fabrieken miljoenen werknemers moesten ontslaan, kampen diezelfde fabrieken nu met grote arbeidstekorten. De inflatie is in China nog steeds laag, maar de laatste maanden loopt deze wel snel op. De Chinese centrale bank doet er daarom goed aan om de hoge groei van de kredietverleningen en het tempo van de economische Tabel Economische Groei en Inflatie Euroland USA Japan Latijns- Oost- Azië Amerika Europa Pacific GDP ,1-2,4-5,2-2,2-5,7 1, ,1 3,1 1,9 3,8 3,0 5, ,5 3,0 1,9 3,8 4,0 5,1 CPI (Inflatie) ,3-0,35-1,35 5,9 7,2 0, ,2 2,0-1,3 7,2 5,9 2, ,5 1,85-0,4 6,9 5,7 2,3 Bron: Bloomberg, IMF, Consensus Economics, medio maart 2010 groei wat af te remmen. Zowel in de VS als in Europa blijft de economische activiteit in kracht toenemen terwijl de arbeidsmarkt zich stabiliseert. Sinds het begin van de recessie, in december 2007, zijn er in de VS 8,4 miljoen banen verloren gegaan, maar de laatste maanden bedraagt het verlies van werkgelegenheid nog slechts enkele tienduizenden. De werkloosheid blijft zowel in de VS als in de Eurozone hoog, net onder de 10%. Huishoudens geven weer wat meer uit, maar die stijging blijft beperkt door de hoge werkloosheid en de bescheiden inkomensgroei. De Amerikaanse huizenmarkt ligt er nog niet goed bij, maar de prijsdalingen nemen in tempo af. In het Verenigd Koninkrijk waar harde klappen waren gevallen bleek het herstel van de woningmarkt verrassend sterk en was zelfs weer sprake van een stijging van de prijs van koopwoningen. Herstel door opbouw voorraden Het internationale bedrijfsleven staat er, afgezien van enkele zwakke en laatcyclische sectoren zoals de bouwnijverheid, niet slecht voor. De grote beursgenoteerde bedrijven hebben hun financiering veilig kunnen stellen door uitgifte van obligatieleningen als alternatief voor de minder ruime bancaire kredietverlening. Door bezuinigingen en een grote terughoudendheid bij nieuwe investeringen is de liquiditeits- en balanspositie van veel bedrijven verbeterd. De over het vierde kwartaal van 2009 gerapporteerde bedrijfsresultaten waren over de brede linie beter dan verwacht, met name in de VS. Toch waagden maar weinig topmanagers zich aan optimistische prognoses voor Niettemin zien de orderportefeuilles er met name in de VS prima uit; na afbouw van de voorraden zijn de magazijnen leeg. The Wall Street Journal berichtte onlangs dat in de VS, gedurende de crisis in 2009, voor ruim 200 miljard dollar aan voorraden is afgebouwd. Die voorraadverlaging kan maar tijdelijk zijn, omdat vrij snel tekorten zullen ontstaan als de vraag weer aantrekt en alle partijen in de logistieke keten de voorraden moeten aanvullen. Volgens de Wall Street Journal is nog maar een fractie van de verdwenen voorraad opnieuw opgebouwd. Kortom, er moet weer geproduceerd worden. Omzetten zullen weer toenemen en de winstgevendheid van bedrijven zal stijgen. 4

5 Grieks drama Op de internationale valutamarkten kwam in het afgelopen kwartaal de euro ernstig onder druk als gevolg van de schuldencrisis in Griekenland. De markt twijfelde of Griekenland de kosten van zijn oplopende staatsschuld wel zou kunnen betalen. Door het Griekse drama daalde de waarde van de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar in korte tijd met meer dan vijftien procent. Hedgefondsen speculeerden op een verdere daling van de euro. Sommige economen en speculanten De ontwikkeling van de Euro, in Amerikaanse dollars regering voor de verbetering van de staatsfinanciën, door de financiële markten aanvankelijk als volkomen ontoereikend werden beschouwd. Het voornemen van de Grieken om meer dan 6 miljard te gaan bezuinigen boezemde uiteindelijk toch wel weer vertrouwen in. Griekenland kan alleen uit de problemen komen door straf te bezuinigen op de overheidsuitgaven en dat beleid voort te zetten, ondanks de massale protesten en nationale stakingen van ambtenaren. In Ierland bewijst men dat er wel degelijk fors bezuinigd kan worden. In Griekenland behoeft men niet te vrezen voor een totale economische ineenstorting. De publieke sector heeft enorme schulden, maar de private sector heeft juist minder schulden dan het Europese gemiddelde, 106% van het BBP, tegen een gemiddelde van 141% in de eurozone. In tegenstelling tot veel Europese branchegenoten had het Griekse bankwezen nauwelijks giftige vastgoedleningen op de balans. Europese muntunie valt niet uiteen De euro werd in de eerste maanden van 2010 zwakker t.o.v. de Amerikaanse dollar. Eind 2009 was er echter een trendomkeer. Gaat de dollar in 2010 van 1,40 naar 1,20? menen zelfs dat het einde van de euro nabij is. De nieuwe Griekse regering heeft enkele maanden geleden de begrotingscijfers voor 2009 fors moeten bijstellen. Griekenland loog zich indertijd al met list en bedrog de eurozone in en nu bleek het begrotingstekort van Griekenland ook nog eens te zijn opgelopen naar bijna 13 procent van het bruto binnenlands product (BBP). De staatsschuld bedraagt nu meer dan 300 miljard euro en dat is ruim 120 procent van het BBP. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat plannen van de Griekse Ondanks de oplopende staatsschulden van landen als Portugal, Ierland, Griekenland en Spanje (de PIGS), menen wij dat het ondenkbaar, eigenlijk onmogelijk is dat de Europese Monetaire Unie uiteen zal vallen. De kosten die een land moet maken voor het opnieuw invoeren van een eigen munt zijn extreem hoog. De rente die Griekenland bij uittreding zou moeten betalen over zijn staatsschuld zou aanzienlijk hoger zijn. De handel binnen Europa is de afgelopen decennia explosief gegroeid. Het opgeven van de euro zou ook deze handelstoename voor een groot deel terugdraaien en hoge welvaartskosten met zich meebrengen. Europese politici zijn sterk verdeeld over de vraag òf Griekenland noodleningen moet worden verleend en zo ja, in welke vorm. Moet dat in Europees verband door de nationale lidstaten geschieden, door de ECB, het IMF, of juist door een eigen Europese variant van het IMF, 5 k wa r t a a l b e r i c h t De rente-ontwikkeling in de PIGS-landen (Portugal, Ierland, Griekenland, Spanje) van de 10-jarige staatsleningen. Eind januari steeg de Griekse rente naar meer dan 7%. Bron: Bloomberg

6 KWARTAALBERICHT een nieuw EMF? Eind maart bereikten de regeringsleiders een compromie waarbij zowel het IMF als Europa een belangrijk deel van een eventuele lening aan Griekenland verschaffen. Uiteraard moet het wel onder strenge voorwaarden. Het gevaar is natuurlijk, dat als Griekenland valt, de financiële markten op zoek zullen gaan naar Eurosteun of IMF? nieuwe prooien. Portugal is dan waarschijnlijk de eerste kandidaat en ook Spanje zal dan op de korrel worden genomen. Zover zullen de andere Europese landen het niet laten komen. Als ze moeten kiezen tussen totale chaos op de financiële markten en een Europese lidstaat te hulp schieten, dan zullen ze het laatste doen. Stimuleren en saneren De stimuleringsmaatregelen van de overheden om de vraaguitval uit de private sector te compenseren hebben het afgelopen jaar duidelijk succes gehad. De vertrouwensindicatoren duiden er op dat in de private sector de bestedingen weer zullen gaan toenemen en doemscenario s steeds meer naar de achtergrond worden verdrongen. De stimuleringsmaatregelen zijn nog niet uitgewerkt, want extra uitgaven aan infrastructuur zullen pas dit jaar tot besteding komen. De recessie is in veel landen achter de rug en de werkloosheid is minder hoog opgelopen dan waar een jaar geleden nog voor werd gevreesd. De groei in de emerging markets blijft onverminderd hoog. Voor het succes van de stimuleringsmaatregelen moet echter nog wel een prijs betaald worden. In veel westerse landen zal de komende jaren behoorlijk bezuinigd moeten worden om de oplopende staatsschulden het hoofd te bieden. Over het gewenste tempo van de ombuigingen de exit -strategie na de stimuleringsmaatregelen - is de economische theorie niet eenduidig. Veel economen bepleiten een geleidelijk tempo om het broze economische herstel niet kapot te bezuinigen. Anderzijds mogen de lasten ook niet teveel naar een volgende generatie worden doorgeschoven. Beleggingsconclusie Uit bovenstaande is wel duidelijk geworden dat aan beleggingen in staatsleningen uit de westerse landen risico s kleven. Veel Aziatische landen staan er met een hogere economische groei, betalingsbalansoverschotten en geringere schulden t.o.v. het BBP, feitelijk veel beter voor. Wij menen dan ook dat een belegging in staatspapier uit de emerging markets een goed rendement biedt en een goed alternatief vormt voor beleggingen in laagrentende westerse staatsleningen, mits hierin belegd wordt middels een goed gespreid beleggingsfonds. Ons scenario voor de economie en de financiële markten is het afgelopen kwartaal niet wezenlijk gewijzigd. De kans op een grote terugval - het dubbele dip of W-scenario - achtten wij niet erg waarschijnlijk. De aandelenbeurzen worden nog steeds ondersteund door een lage rente, gemiddelde waarderingen en verbeterende bedrijfsresultaten van ondernemingen. Ook het dividendrendement van veel aandelen is aantrekkelijk. Wim Zwanenburg publiceert met een zekere regelmaat artikelen voor Deze artikelen zijn ook terug te vinden op ga daar naar Publicaties voor de artikelen. Hij is ook regelmatig te beluisteren op BNR Nieuwsradio, o.a. in het radioprogramma Voorkennis. Overheidsschulden en begrotingstekorten van de verschillende landen: het zijn niet alleen de PIGS-landen die onder vuur liggen van de financiële markten. 6

7 Hoofdsomgarantie: juist nu! Het is nu ruim een jaar geleden. De financiële wereld stond aan de rand van de afgrond. De AEX, de aandelenindex met daarin de 25 belangrijkste bedrijven die aan de Amsterdamse beurs staan genoteerd, leek bodemloos. Marcel Tak Marcel Tak is econoom en wordt alom gezien als dé specialist in Nederland op het gebied van gestructureerde beleggingsproducten. Als onafhankelijk financieel adviseur en publicist is hij verbonden aan IEX, de grootste internetsite op het gebied van beleggen. Met de 10 van Tak heeft hij een rapport voor gestructureerde producten, van verschillende aanbieders/ grootbanken, geïntroduceerd. Op basis van een nauwgezette analyse geeft hij per product een cijfer. Sinds begin 2010 is Marcel verbonden als adviseur aan Stroeve & Lemberger. Het nut van het afdekken van het neerwaarts risico bij het beleggen in aandelen is daarbij het belangrijkste aandachtspunt. KWARTAALBERICHT Moeiteloos was al de 500, 400 en 300 punten grens neerwaarts gepasseerd. Ook de 200 punten moest er aan geloven. De deskundige goeroes wisten het zeker: het zou nog veel slechter gaan. De val van de aandelenindex was niet meer te stuiten. Achteraf gezien was maart 2009 het perfecte moment om in aandelen te stappen. Maar welke beleggers waagden destijds die sprong? Natuurlijk waren dat de durfals. Zij waren bereid om risico te nemen onder de barre financieel-economische omstandigheden en werden daar uiteindelijk fors voor beloond. Er was echter nog een tweede groep die heeft geprofiteerd van de fantastische koersstijgingen van aandelen vanaf maart Dat waren de risicomijdende beleggers. Zij stapten op het hoogtepunt van onzekerheid in de aandelenmarkten. U vraagt zich af hoe dat kan? Het antwoord is eenvoudig. Ik doel op een categorie beleggers die geen rechtstreekse positie in aandelen inneemt, maar dat doet dat via garantieproducten. Zo kunnen zij profiteren van koersstijgingen, maar weten zich door de uitgevende instelling verzekerd van een garantie op de hoofdsom. Een geruststellende gedachte, in geval dat de goeroes toch gelijk kregen en de markten nog veel verder zouden dalen. Na de forse koersstijgingen van de afgelopen twaalf maanden hebben we opnieuw een situatie waarin garantieproducten een belangrijke rol kunnen spelen. De onzekerheid op de financiële markten is groot. Houdt het economisch herstel aan? Kan Griekenland zijn schulden betalen? Hoe en wanneer gaan de centrale banken de rente verhogen? Een note met hoofdsomgarantie geeft de twijfelende en risicomijdende belegger rust. Maar dan moet het perspectief op rendement natuurlijk wel gunstig zijn. Soms zijn de garanties zo duur dat het moeilijk is met een garantieproduct een mooi rendement te behalen. Maar goede producten zijn er zeker. 7

8 KWARTAALBERICHT Ik liep onlangs tegen de mooie Eurozone Note maart 2017 aan. De hoofdsomgarantie aan het eind van de zevenjarige looptijd krijgt u van Rabobank. De note profiteert voor 100% van de eventuele koersstijging van de onderliggende Eurostoxx50 index. Dit is een index met de vijftig grootste bedrijven uit de Eurozone. In ruil voor de hoofdsomgarantie keert de note geen dividend uit, wat de index wel doet (circa 3% per jaar). Daarnaast is niet de slotkoers van de Eurostoxx50 index na zeven jaar van belang voor de berekening van het rendement, maar de gemiddelde koers van de index in de laatste 1,5 jaar. Ik vind dit een mooi product om op een risicomijdende (let op, geen risicoloze) wijze te profiteren van een eventueel verder herstel van de Europese beurzen. Als u de zaken groter ziet, en liever in één klap een positie in de belangrijkste indices over de wereld inneemt, is de Wereld Garantie Note april 2017 van ABN Amro een alternatief. U belegt dan (indirect) in de VS, de Eurozone, Japan, de Pacific landen en de aandelen van bedrijven in opkomende economieën. Ook deze note keert 100% van de koersstijging uit, maar er is wel een plafond in de aflossing van (indicatief) 170%. Voordeel is dat voor de berekening van het rendement de koers van het mandje aandelenindices op de einddatum geldt, en niet de gemiddelde stand in de laatste jaren van de looptijd. Bedenkt u zich tot slot dat de hoofdsomgarantie niet van ABN Amro is, maar van Royal Bank of Scotland. De wateren gaan liggen Op het zuidelijkste puntje van Zuid Afrika vindt u de vuurtoren van Cape Agulhas. Een fantastische plek in het Agulhas National Park. Hier botsen de Indische en de Atlantische oceaan tegen elkaar. Het is de plek van de ruwe en gevaarlijke zee met onvoorspelbare stromingen, een dichte mist en een rotsachtige kust. Voor vele schepen is dit de laatste rust- en roestplaats. Op de Kaap zelf staat de vuurtoren, gebouwd in 1848 naar de Egyptische farao s vuurtoren in Alexandrië. Portugese zeelieden noemden de kaap Cabo das Agulhas (de Kaap van de Naald) omdat de naald van het kompas in de jaren van slag raakte. Het magnetische noorden (aangegeven door de naald) correspondeerde niet met het echte noorden. Op dit moment hebben op onze wereldbol dusdanige verschuivingen plaatsgevonden dat het magnetische noorden ongeveer 25 graden ten westen ligt van het echte noorden in de omgeving van Cape Agulhas. De meeste vuurtorens hebben één hoge toren, maar deze heeft er in totaal drie; één hoge in het midden en twee kortere torens aan de zijkanten. In 1915 is de toren voorzien van draaiend licht. Elke 5 seconden wordt een lichtflits uitgestraald die bij helder weer te zien is tot 30 mijl op zee. Sinds 28 januari 1994 is het gebouw tot museum verklaard. Een klimtocht naar boven (71 treden) wordt beloond met een mooi uitzicht over zee. Vermogensbeheer met garantie De beurzen hebben nu een jaar geleden hun dieptepunt bereikt. Inmiddels heeft een fors herstel plaatsgevonden. De opluchting hierover is groot, zowel bij onze cliënten alsook bij ons. In onze gesprekken met u hebben wij van een aantal cliënten te horen gekregen dat het vermijden van nog zo n dip in het vermogen de allerhoogste prioriteit heeft voor 2010 en de volgende jaren. Tegen deze achtergrond, en vanwege de lage rente op spaarrekeningen en obligaties, heeft Evert Zaat, verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid, in samenwerking met Marcel Tak een nieuw vermogensbeheerconcept ontwikkeld. Vermogensbeheer met garantie! Zekerheid en tegelijk een opwaarts potentieel gerelateerd aan de aandelenmarkten. Is dit te mooi om waar te zijn? Uw vermogensbeheerder of adviseur bij Stroeve & Lemberger vertelt u er graag meer over. 8

9 Uw private biker De enige vermogensbeheerder in Nederland die bij ons weten zijn cliënten bezoekt per motorfiets werkt bij Stroeve & Lemberger. Fiscaal jurist en vermogensbeheerder Jean Pierre Zijdenbos is een fervent Harley Davidson rijder die, als het weer het even toelaat, zich per motor verplaatst. Dat resulteert bij klantenbezoek vaak in de vraag mag ik even een rondje achterop? Een vraag die voor eigen klanten zo veel mogelijk wordt gehonoreerd. TOERTOCHT Jean Pierre is als zeer ervaren motorrijder ook vaak voorrijder bij internationale toertochten van Harley rijders. Dat heeft hem op het idee gebracht dit ook voor relaties van Stroeve & Lemberger te organiseren. Datum: donderdag 3 juni a.s. De eerste Stroeve & Lemberger motorrit Bij slecht weer is de uitwijkdatum een week later, donderdag 10 juni. Het zal een rit worden van ongeveer km door de Betuwe. Verzamelplaats is Tiel, om uur s ochtends en daar zijn we ook weer terug rond een uur of vijf. Voor de lunch etc. onderweg wordt gezorgd. Uw eigen private biker mr. Jean Pierre Zijdenbos begeleidt de rit op zijn Harley Davidson Electra Glide. Heeft u belangstelling om mee te rijden, meldt u dan aan bij Jean Pierre: 9

10 PENSIOENEN Kan de directeur-grootaandeelhouder met 67 jaar met pensioen? In Nederland wordt een directeur-grootaandeelhouder (dga) soms gezien als een ondernemer en soms als een werknemer. Hierover hebben veel mensen veel meningen, maar waar iedereen het wel over eens is, is dat de meeste dga s zich ondernemer voelen. Onderstaand worden enkele punten onder de aandacht gebracht die van belang zijn voor de dga bij het opbouwen van een pensioenvoorziening. Uitgangspunt daarbij is: gewoon sparen. Door Henri Oelen MPLA, directeur pensioen van KPP, persoonlijke financiële planning te Baarn De wet geeft meestal ruimere mogelijkheden aan een dga dan aan een IBondernemer met betrekking tot de opbouw van pensioen, maar mijn advies aan dga s is hetzelfde als aan IBondernemers. Zet geld aan de kant voor later. Beleg dit zo solide mogelijk en zorg er voor niet te afhankelijk te worden van de toekomstige opbrengst van de onderneming. Dit klinkt wellicht te simpel, maar toch ligt hier de sleutel van een stuk zekerheid op leeftijd 65, 67 of welke leeftijd dan ook. Veel ondernemers missen het overzicht over hun persoonlijke financiën en dat is helemaal niet raar. Als je bij een werkgever pensioen opbouwt wordt alles voor je geregeld. Je krijgt precies te horen hoe hoog je pensioen wordt. Nadenken over de financiering hiervan hoef je niet. En toch weten veel werknemers niet hoe hun financiële situatie er later uitziet. Als eigen ondernemer moet je je verdiepen in een materie die je waarschijnlijk niet bijster interessant vindt. En dan is het niet verwonderlijk dat je andere keuzes maakt dan die voor het pensioen logisch zijn. Een veel voorkomend probleem dat ik signaleer, is dat veel dga s een rekening-courant hebben bij hun BV. Hierdoor zou het kunnen dat er op de pensioendatum te weinig geld is om het pensioen en de belasting te betalen. Het verband tussen deze twee zaken moet u dus goed in de gaten houden. Als laatste wil ik uw aandacht vragen voor arbeidsongeschiktheid met betrekking tot pensioen. Voor werknemers die arbeidsongeschikt worden, wordt de premiebetaling overgenomen door de verzekeraar. Bij pensioenopbouw in de eigen onderneming niet. Ik kom regelmatig in de pensioenbrieven tegen dat bij arbeidsongeschiktheid de premiebetaling door de BV wordt overgenomen. Vaak komt er echter bij arbeidsongeschiktheid van de dga geen inkomen meer binnen en kan de BV de premie dus niet betalen. Mijn advies is dan ook in de meeste gevallen deze dekking niet in de pensioenbrief op te nemen, maar hiervoor een aparte verzekering te sluiten. Hierdoor wordt de onzekerheid of het pensioen er op de pensioendatum is weer wat kleiner. Als u vragen hebt over de juridische en technische invulling van uw pensioen willen wij deze graag beantwoorden. 10

11 Alle medewerkers van Stroeve & Lemberger DSI-geregistreerd. De effectenbranche is het levende bewijs van eigen verantwoordelijkheid tonen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. In DSI-verband heeft de effectenbranche op eigen initiatief een compleet instrumentarium voor het verbeteren van deskundigheid en integriteit ontwikkeld. Iedere twee jaar wordt er onder de geregistreerden opnieuw getoetst of de registratie nog valide is. NIEUWSBRIEF nummer 2, april 2010 Staat hier uw vuurtorenfoto het volgende kwartaal? NIEUWSBRIEF nummer 2, april 2010 De wateren gaan liggen kwartaalbericht GOED VOORBEELD DOET GOED VOLGEN Kwartaalbericht 1 In het landelijke DSI bulletin werd onlangs uitgebreid melding gemaakt van het feit dat Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer één van de eerste financiële ondernemingen is waarvan alle medewerkers DSI-geregistreerd zijn. Waren de vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs en compliance-officer al jaren geregistreerd, inmiddels zijn alle medewerkers die te maken hebben met cliëntengegevens ingeschreven in het DSI-register. Met een DSI-registratie tonen financieel dienstverleners overtuigend aan dat zij integere bedrijfsvoering en zorgplicht serieus nemen. Je laat zien dat je de cliënt centraal stelt en je je optimaal wilt inzetten voor herstel van vertrouwen zegt Jan Heeremans. Jan is één van de pleitbezorgers van DSI van het eerste uur en lid van de functiecommissie DSI Financieel Adviseur, bovendien gepokt en gemazeld als senior beleggingsadviseur. Jan verzorgt intregriteitcursussen namens het DSI voor financieel adviseurs. Begin dit jaar heeft Jan zich aangesloten bij Stroeve & Lemberger. De wateren gaan liggen Kwartaalbericht Met de introductie van de nieuwe naam Stroeve & Lemberger is ook weer een beeldkenmerk uit het verleden teruggekeerd, namelijk de vuurtoren. Wij koesteren dit symbool, dat staat voor richting bepalen, licht geven, herkenbaar- en betrouwbaarheid. Wellicht hebt U inmiddels vakantieplannen gemaakt voor de voorjaars- en zomerperiode. Het zou zomaar eens kunnen dat u ergens een vuurtoren tegenkomt. Wij nodigen u uit om foto s daarvan en een stukje begeleidende tekst aan ons op te sturen. Uit de inzendingen zullen we steeds één foto kiezen voor in ons blad en wellicht wordt deze gebruikt om de cover op te sieren. Graag zien wij uw foto tegemoet. U kunt deze sturen naar de redactie van ons blad: Karin de Graaf, 1 11

12 Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer Weesp Nesland 1-V 1382 MZ Weesp T +31 (0) F +31 (0) Stroeve & Lemberger Vermogensbeheer Maastricht Posthoornstraat NV Maastricht T +31 (0) F +31 (0)

NIEUWSBRIEF nummer 1, januari 2010

NIEUWSBRIEF nummer 1, januari 2010 NIEUWSBRIEF nummer 1, januari 2010 Het herstel zet door Kwartaalbericht 1 Nodig in woelige tijden: een vermogensbeheerder met richtinggevoel KWARTAALBERICHT Wat is er nodig om uw vermogen door het huidige

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. NIEUWSBRIEF nummer 13, april 2013. Kwartaalbericht SINDS 1818

STROEVE & LEMBERGER. NIEUWSBRIEF nummer 13, april 2013. Kwartaalbericht SINDS 1818 NIEUWSBRIEF nummer 13, april 2013 Kwartaalbericht 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds 1818 Onafhankelijk, no-nonsense en resultaat gericht Door professionals met liefde voor hun vak Die hun cliënten

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. NIEUWSBRIEF nummer 21, april 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818

STROEVE & LEMBERGER. NIEUWSBRIEF nummer 21, april 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 NIEUWSBRIEF nummer 21, april 2015 Kwartaalbericht 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds 1818 Onafhankelijk, no-nonsense en resultaat gericht Door professionals met

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. NIEUWSBRIEF nummer 11, oktober 2012. Kwartaalbericht SINDS 1818

STROEVE & LEMBERGER. NIEUWSBRIEF nummer 11, oktober 2012. Kwartaalbericht SINDS 1818 NIEUWSBRIEF nummer 11, oktober 2012 Kwartaalbericht 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds 1818 Onafhankelijk, no-nonsense en resultaat gericht Door professionals met liefde voor hun vak Die hun cliënten

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. NIEUWSBRIEF nummer 20, januari 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818

STROEVE & LEMBERGER. NIEUWSBRIEF nummer 20, januari 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 NIEUWSBRIEF nummer 20, januari 2015 Kwartaalbericht 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds 1818 Onafhankelijk, no-nonsense en resultaat gericht Door professionals met

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Najib Nakad en Mark Kwakkenbos bezochten bedrijven in Hongkong

KIJK OP VERMOGEN. Najib Nakad en Mark Kwakkenbos bezochten bedrijven in Hongkong KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV voorjaar 2013 nummer 51 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012. 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012. 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2012 1. Introductie Stroeve Beheerd Beleggen 2. Kwartaalvisie, terugblik en te verwachten beleggingsbeleid 1 STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen. 1. Kwartaalvisie januari 2014. Outlook 2014 en scenarioanalyse

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen. 1. Kwartaalvisie januari 2014. Outlook 2014 en scenarioanalyse STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen januari 2014 1. Kwartaalvisie januari 2014 Outlook 2014 en scenarioanalyse 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud Kwartaalbericht

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting

STROEVE & LEMBERGER. Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli 2015. Kwartaalbericht SINDS 1818 INHOUD. Samenvatting STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Fundshare Stroeve Beheerd Beleggen juli INHOUD Kwartaalbericht Samenvatting De marktontwikkelingen in het tweede kwartaal van 2 Het beleggingsbeleid in het Groeifonds 4 Het

Nadere informatie

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik

Inhoud. Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl. 1. Terugblik en vooruitblik Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 1 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 april 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55

Golf. beleggen. is net. Maarten Lafeber. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 VOORJAAR 2014 NUMMER 55 VERMOGEN VOORJAAR 2014 NUMMER 55 Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV Golf Maarten Lafeber is net beleggen Maatschappelijk Verantwoord Beleggen...6 Emerging Markets Fund... 14 INHOUD Kantoren Hof Hoorneman

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 2 e Kwartaalbericht 2013 Datum publicatie : 10 juli 2013 Redactie : Ad Maas Inhoud: 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets april 2012 Jacht op rendement Strategieën om tot 6% te komen Bekijk eerst of je plan reëel is Jean-Paul van Oudheusden (RBS) over het nieuwe beleggingstijdperk Pagina

Nadere informatie

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen

STROEVE & LEMBERGER. Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013. 1. Kwartaalvisie oktober 2013. 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen STROEVE & LEMBERGER SINDS 1818 Stroeve Beheerd Beleggen oktober 2013 1. Kwartaalvisie oktober 2013 2. Beleggingsbeleid Stroeve Beheerd Beleggen Groei en Behoud 1 Vermogensbeheer en beleggingsadvies sinds

Nadere informatie

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Threadneedle Macro Trading Fund 8 Financiële Planning

inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel 4 Macro-economie Jacques J. Sijben 6 Financiële markten 7 Threadneedle Macro Trading Fund 8 Financiële Planning inhoud 3 Voorwoord Dennis J. Raithel redactie ir. Yvo J.E. Dahmen mr. Peter J. van der Hof RBA mr. drs. Dennis J. Raithel drs. John P.N. Res prof. dr. Jacques J. Sijben drs. Jacqueline B.M. van der Voort

Nadere informatie

Van kredietcrisis tot recessie

Van kredietcrisis tot recessie Leerlingenboekje Lesbrief economie voor tweede fase voortgezet onderwijs Van kredietcrisis tot recessie Over oorzaken, gevolgen en aanpak Van kredietcrisis tot recessie 3 Inleiding Waar gaat deze lesbrief

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 3 e Kwartaalbericht 2014 Datum publicatie : 15 oktober 2014 Redactie : Ad Maas Inhoud : 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl

Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl Brugstraat 88 4701 LL Roosendaal tel. 0165 572.900 www.vermogensmanagers.nl 3 e Kwartaalbericht 2013 Datum publicatie : 14 oktober 2013 Redactie : Ad Maas Inhoud : 1. Terugblik en vooruitblik 2. Benchmarken

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets mei 2011 Populaire Nederlandse aandelen Van ASML tot TomTom 2492% rendement in 24 jaar Interview met Jan Aalberts, de langstzittende CEO van het Damrak Pagina 10

Nadere informatie

Economisch Perspectief

Economisch Perspectief Economisch Perspectief ABN AMRO Economisch Bureau Eurozone: goedkopere euro zegen voor economie Rentestap ECB blijft mogelijk nog jaar uit VS: Herstel gehinderd door tegenwind China: Van inflatiezorgen

Nadere informatie

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl

CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK. www.crisistijdschrift.nl CONSUMENTEN POLITIEK BANKEN JONGEREN PENSIOENEN WERK www.crisistijdschrift.nl Inhoud 3 Redactioneel Algemeen 4 Wat nou: crisis? 8 Oorzaken van de kredietcrisis 9 Investeren of bezuinigen? 10 A crisis,

Nadere informatie

RBS MARKETS MAGAZINE

RBS MARKETS MAGAZINE RBS MARKETS MAGAZINE www.rbs.nl/markets december 2010 De wondere wereld van technische analyse door Nico Bakker Europa kan sterker uit deze crisis komen RBS-rentestrateeg Andy Chaytor verwacht lage rente

Nadere informatie

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD.

Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD. Dit is een Bijlage Bij DagBlaD De telegraaf. De inhoud Van Deze Bijlage Valt niet OnDer De redactionele VerantWOOrDelijkheiD Opkomende markten Beleggen in deze markten kan nog steeds renderen Beste beleggingsfonds

Nadere informatie

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel

Blz. 5. 2010: Economie in de lift, overheidsfinanciën in de knel Jaargang 2 Nr. 6 maart/april 21 Fondsportret Europa in opkomst: Abdallah Guezour genereert met Schroder ISF Emerging Europe Debt Absolute Return al jaren hoge rendementen in de opkomende Europese markten.

Nadere informatie

GannTrader Jaarboek 2010

GannTrader Jaarboek 2010 Copyright & Disclaimer Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Ype Schaap Fundamenteel 4 t/m 17 Elmer Hogervorst Astrologie/Cycli/Carolan

Nadere informatie

6 pag. TREND Nederland profiteert van snelgroeiende app-industrie

6 pag. TREND Nederland profiteert van snelgroeiende app-industrie 1 4 pag Recht en krom Zeven rechtsgeleerden over aanpassingen van de wet 5 pag Olympische Spelen Gunstig voor een lokale economie of niet? 6 pag Macroklimaat wordt guur Economische groeivertraging in alle

Nadere informatie