De Koning Boudewijnstichting in de provincie Oost-Vlaanderen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Koning Boudewijnstichting in de provincie Oost-Vlaanderen"

Transcriptie

1 De Koning Boudewijnstichting in de provincie Oost-Vlaanderen

2 De Koning Boudewijnstichting dankt de Nationale Loterij De Nationale Loterij kent al jarenlang een belangrijke dotatie toe aan de Koning Boudewijnstichting. Voor 2007 gaat het om een bedrag van 12,14 miljoen euro. Dankzij de financiering van de Nationale Loterij kan de Stichting een groot aantal projecten ondersteunen die duurzaam bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit. Zo zet de Stichting zich in voor een betere samenleving en voor burgerengagement. Via dit partnerschap concretiseert de Nationale Loterij de grootste Belgische mecenas de sociale rol die ze bij haar oprichting heeft meegekregen. En deze rol wordt in het bijzonder geapprecieerd door de talrijke verenigingen die van de Stichting een financiële steun krijgen die vaak onmisbaar is om hun activiteiten te kunnen opstarten of ontwikkelen. 2 Koning Boudewijnstichting

3 De Koning Boudewijnstichting in de provincie Oost-Vlaanderen Inhoud Raad van Bestuur, Uitvoerend Comité, Directie 4 Voorwoord 7 Activiteitenverslag 8 Steunraad Oost-Vlaanderen 8 Sociale rechtvaardigheid & armoede 9 Burgersamenleving & maatschappelijk engagement 11 Gezondheid 13 Migratie & multiculturele samenleving 14 De Balkan 14 Filantropie 15 Fondsen met dotatie 20 Specifieke initiatieven 22 Colofon Coördinatie Koning Boudewijnstichting: Dunia Oumazza Greta Peirs, Monique Verbeek Redactionele bijdragen: Jean-Paul Collette, Nathalie Demeyere, Jonas Van Puymbroeck Grafisch concept: PuPiL Vormgeving: Druk: Jean-Pierre Marsily Peeters nv Illustraties: C. Bertrand (p. 13), E. de Beukelaer (p. 15), H. Dubois (p. 21), Focus WTV (p. 11), L. Monsaert (p. 8), L. Mostefa (p. 22), R. Ottervaere (p. 17), W. Rawoens (p. 16), F. Toussaint (p. 9, 14, 20) Verantwoordelijke uitgever: Luc Tayart de Borms 3

4 Raad van Bestuur (toestand september 2007) onder het erevoorzitterschap van Koningin Fabiola Voorzitter Guy QUADEN Ondervoorzitter Camille PAULUS Tweede ondervoorzitter Yves NOËL Afgevaardigd bestuurder Baron TAYART de BORMS Bestuurders Clarisse ALBERT Yvan BOSTYN Baron BROUHNS Dirk COLLIER Baron CROCHET Frank DE CONINCK (tot ) Jean-Luc DEHAENE Ann DEMEULEMEESTER James DUPONT Baronne FOUCART Philippe LALLEMAND Gilles MAHIEU Françoise MASAI Bernadette MÉRENNE-SCHOUMAKER (vanaf ) gouverneur van de Nationale Bank van België gouverneur van de provincie Antwerpen voorzitter van de Groep NMC, voorzitter van HEC-Ecole de Gestion de l ULg bestuurder van de Régie Média Belge, vicevoorzitster van de Raad van Bestuur van de RTBF ereadministrateur-generaal van de VDAB voormalig secretaris-generaal van het ministerie van Financiën, directeur-generaal bij het Algemeen secretariaat van de Raad van de Europese Unie bestuurder-secretaris-generaal van Janssen Pharmaceutica ererector van de UCL grootmaarschalk van het Hof voormalig eerste minister, Europarlementslid, minister van Staat, burgemeester van Vilvoorde (tot ) algemeen secretaris van het ACW notaris te Brussel, erevoorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat erealgemeendirectrice van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, voorzitster van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding bijzonder adviseur bij de algemene directie van Ethias kabinetschef van de minister van Cultuur, Audiovisuele Media en Jeugd van de Franse Gemeenschap directeur van de Nationale Bank van België gewoon hoogleraar aan de ULg, voorzitster van het Institut de Géographie van de ULg Marc MULLIE (vanaf ) hoofd van het Departement Economische, Sociale en Culturele Zaken bij het Huis van de Koning Pierre RION Fauzaya TALHAOUI Iris VAN RIET Piet VANTHEMSCHE Jacques van YPERSELE de STRIHOU Louis-Henri VERBEKE Herman VERWILST erevoorzitter en bestuurder van I.R.I.S. Group voormalig senator voormalig senator, voorzitter van de VLD-vrouwen administrateur-generaal a.i. van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten en interministerieel commissaris Influenza (tot ), ondervoorzitter van de Boerenbond (vanaf ) kabinetschef van de Koning advocaat, voorzitter van de Vlerick Leuven Gent Management School voorzitter van het Directiecomité van Fortis Bank Jacques van YPERSELE de STRIHOU, Frank DE CONINCK (tot ) en Marc MULLIE (vanaf ) vertegenwoordigen de Koning in de Raad Uitvoerend Comité Voorzitter Guy QUADEN Ondervoorzitter Tweede ondervoorzitter Leden Directie Luc TAYART de BORMS Dominique ALLARD Guido KNOPS Françoise PISSART Gerrit RAUWS Jean-Paul WARMOES Camille PAULUS** Yves NOËL* Clarisse ALBERT Jean-Luc DEHAENE James DUPONT* Luc TAYART de BORMS Jacques van YPERSELE de STRIHOU Louis-Henri VERBEKE* Herman VERWILST * Lid van het Remuneratiecomité ** Voorzitter van het Remuneratiecomité afgevaardigd bestuurder directeur directeur directeur directeur directeur 4 Koning Boudewijnstichting

5 De Koning Boudewijnstichting in de provincie Oost-Vlaanderen De Koning Boudewijnstichting steunt projecten en burgers die zich engageren voor een betere samenleving. We willen op een duurzame manier bijdragen tot meer rechtvaardigheid, democratie en respect voor diversiteit. De Koning Boudewijnstichting is onafhankelijk en pluralistisch. Ze werd opgericht in 1976 toen Koning Boudewijn 25 jaar koning was. In 2006 spendeerde de Koning Boudewijnstichting zo n 40 miljoen euro; 92 % daarvan ging naar projecten. De Stichting legt eigen accenten. Ze past haar werkthema s aan in functie van de veranderende noden in de samenleving. Van 2002 tot 2005 waren we actief rond Sociale rechtvaardigheid, Burgersamenleving, Governance, en Fondsen & Eigentijdse filantropie. Koning Boudewijnstichting Samen werken aan een betere samenleving Voor de periode gaat de Stichting verder op hetzelfde elan. We blijven projecten en burgers steunen die zich engageren voor een betere samenleving. De thema s waarrond sinds 2006 de krachten worden gebundeld, zijn: migratie & multiculturele samenleving, sociale rechtvaardigheid & armoede, burgersamenleving & maatschappelijk engagement, gezondheid, en filantropie. Om belangrijke maatschappelijke uitdagingen te kunnen aanpakken en een katalysator te zijn voor duurzame verandering, is het belangrijk dat de Koning Boudewijnstichting kan rekenen op vrijgevigheid en solidariteit van burgers, verenigingen, bedrijven en de Nationale Loterij. Ook de vlotte samenwerking met lokale, regionale, Gemeenschaps-, federale en internationale overheden en met onze vele binnen- en buitenlandse partners draagt bij tot de kwaliteit van onze realisaties. 5

6 6 Koning Boudewijnstichting

7 De Koning Boudewijnstichting in de provincie Oost-Vlaanderen Voorwoord Sinds iets minder dan een jaar is de Koning Boudewijnstichting nog dichter bij u in de buurt. Dat is tenminste wat we hopen, en het is heel zeker opnieuw het doel van deze brochure: de editie 2007 van het jaarverslag van de Stichting voor uw provincie of regio. We hadden het reeds aangekondigd in de herfst van 2006, toen we de eerste reeks brochures aan u voorstelden. En we houden ons aan die belofte: het is onze bedoeling om u elk jaar te informeren over de werking van de Stichting in uw provincie, en de initiatieven die ze er steunt. We zijn ervan overtuigd dat burgerlijk engagement en filantropie vooral gebaat zijn met een lokale aanpak. Als de Koning Boudewijnstichting nog dichter in uw buurt wil zijn, wil dat in geen geval zeggen dat de Stichting ooit ver weg is geweest. Door u in deze brochure te vertellen over de projecten die we steunen, en door oproepen en evenementen te vermelden die u persoonlijk kunnen aangaan, willen we tonen dat de Stichting nu al aanwezig is in talrijke buurten en gemeentes in uw provincie. En dat ze klaar is om er in te spelen op de aanwezige energie en creativiteit. We zijn ervan overtuigd dat burgerlijk engagement en filantropie vooral gebaat zijn met een lokale aanpak, en dat iedereen zich kan aansluiten bij onze opdracht: samen werken aan een betere samenleving. Door tegelijk samenwerkingen aan te gaan met regionale media koesteren wij de ambitie om u nog meer te betrekken, door u nog beter te informeren. De strategie van de Stichting is er immers op gericht om te luisteren naar de noden van de bevolking. Alle suggesties zijn welkom. Onze deur staat alleszins open, in het bijzonder die van onze website die binnenkort een facelift zal ondergaan. We nodigen u uit om er meer te lezen over onze projectoproepen en publicaties. Maar in deze brochure kan u alvast de waaier aan mogelijkheden ontdekken en de rijkdom aan initiatieven (dicht) in uw buurt. Luc Tayart de Borms Afgevaardigd bestuurder 7

8 De Steunraad Oost-Vlaanderen voor de Koning Boudewijnstichting De Stichting kan ook rekenen op de actieve inzet van de Steunraad Oost-Vlaanderen. Die Steunraad werd opgericht om de activiteiten van de Stichting in de eigen regio grotere bekendheid te geven en om bijkomende financiële middelen aan te trekken voor de Stichting via lokale schenkers. Met dat doel geeft de Steunraad een nieuwsbrief uit over de projecten die de Koning Boudewijnstichting in zijn streek opzet en ondersteunt. En regelmatig organiseert de Steunraad een galaconcert waarvan de opbrengst naar de Stichting gaat. In 2007 organiseerde de Steunraad Oost-Vlaanderen zijn gala-avond op 26 september. Prins Filip en Prinses Mathilde vereerden het evenement met hun aanwezigheid. Uitvoerend Comité Voorzitter: Johan Tack, CEO, AON België en Luxemburg René Mannekens (tot 26 september 2007), covoorzitter, Stichting Continuïteit Fortis Vicevoorzitter: Luc Van Parys, voorzitter Raad van Bestuur, cvba Storme, Leroy, Van Parys Johan Tack (tot 26 september 2007), CEO, AON België en Luxemburg Secretaris-generaal: Jan Victor, zeteldirecteur, Nationale Bank van België - Gent en Kortrijk Leden: André Berkvens, voorzitter, Collegium Vocale Gent Joris Bosschaert, architect, JB Concepts graaf André de Kerchove de Denterghem, voorzitter, Koninklijke Maatschappij voor Landbouw en Plantkunde Guido De Wilde, voorzitter Raad van Bestuur, AZ Sint-Lucas Gent Ronald Everaert, President & CEO, Telindus Alex Reyn (vanaf april 2007), voormalig ambassadeur bij de Verenigde Naties en bij de Verenigde Staten Louis-Henri Verbeke, voorzitter, Vlerick Leuven Gent Management School, lid Uitvoerend Comité en Raad van Bestuur, Koning Boudewijnstichting Herman Verwilst, Deputy CEO & COO Fortis, voorzitter Directiecomité, Fortis Bank, lid Uitvoerend Comité en Raad van Bestuur, Koning Boudewijnstichting 8 Koning Boudewijnstichting

9 De Koning Boudewijnstichting in de provincie Oost-Vlaanderen Sociale rechtvaardigheid & armoede Nieuwe vormen van sociaal onrecht en armoede opsporen Luisternetwerk Beschrijving: mensen op het terrein, ervaringsdeskundigen en professionals signaleren de Stichting sociaal onrecht dat onvoldoende gekend is en waar nog weinig wordt aan gedaan. Vervolgens helpt de Stichting projecten opzetten om dit onrecht te verhelpen. Projecten uit het luisternetwerk: 1) Ouderen in de digitale samenleving Beschrijving: projecten steunen die ouderen in de digitale boot willen krijgen en/of houden. Realisatie: via de projectoproep Neen aan de digitale kloof werden volgende Oost-Vlaamse projecten gesteund: vzw Centrum Algemeen Welzijnswerk t Dak Teledienst: een laagdrempelige cursus rond digitale communicatie voor oudere vrijwilligers en gebruikers van het inloopcentrum; samen met de doelgroep worden tweedehandscomputers geüpgraded en goedkoop aangeboden aan kansarme cursisten (Dendermonde) OCMW Dendermonde: een cursus digitaal fotograferen voor senioren; met de gemaakte reportages worden de positieve aspecten van het ouder worden toegelicht bij leerlingen uit het secundair onderwijs en wordt de seniorenbrochure van het stadsbestuur geïllustreerd (Dendermonde) vzw Buurtdiensten Gent Noord: vrijwilligers en professionelen geven een multimediacursus (computer, internet, gsm, digitale fotografie,...) aan klanten en vrijwilligers van Wijkresto t Oud Postje (Gent) OCMW Gent - Lokaal Dienstencentrum De Horizon : informaticaopleiding voor vrijwillige senioren zodat zij op hun beurt vragen en problemen van andere senioren kunnen oplossen (Gent) Provincie Oost-Vlaanderen: organisatie van cybermomenten in clubhuizen onder begeleiding van een vrijwilliger, waarbij senioren kennismaken met computer en internet (Gent) vzw Samenlevingsopbouw Gent: een computercursus op maat van oudere sociale huurders onder begeleiding van een vrijwilliger in een ontmoetingsruimte/bibliotheek aan de Leiekaai (Gent) Technisch Instituut Sint-Jozef: leerlingen van het Instituut Sint-Jozef maken de bewoners van serviceflats wegwijs in de digitale samenleving (Geraardsbergen) vzw Rust- en verzorgingstehuis Sint-Jozef (PE 77): leerlingen van het 6de leerjaar geven computerinitiatie aan rusthuisbewoners, gesteund door leerkrachten, medewerkers en vrijwilligers (Hamme - Moerzeke) Gemeentebestuur Kruishoutem Seniorencontactgroep: een cursus gsm- en pc-gebruik voor senioren en een aantal van hen opleiden om als vrijwilliger aan huis te gaan om te helpen bij het gebruik van digitale apparatuur (Kruishoutem) ) Mantelzorgers Beschrijving: kiezen voor mantelzorg heeft belangrijke financiële, psychologische en sociale gevolgen voor de betrokkenen en hun omgeving. Door steun te verlenen, onderstreept de Stichting de essentiële rol van de mantelzorgers in de maatschappelijke solidariteit. Realisatie: acht projecten in Oost-Vlaanderen kregen steun via de projectoproep: vzw SIG: informatie- en ontmoetingsmomenten organiseren voor familie en vrienden van hersenletselpatiënten die na de ziekenhuisfase voor de uitdaging staan de mantelzorg op te nemen (Destelbergen) Brandwondencentrum UZ Gent: een combinatie van ondersteunende en ontspanningsactiviteiten waarbij zowel kinderen met brandwonden, hun ouders, als hun broertjes/zusjes ervaringen kunnen delen met lotgenoten (Gent) vzw Kompas: dienstverleningsinitiatief aan mantelzorgers door vrijwilligers in te schakelen, ervaringen uit te wisselen en vormingen aan te bieden (Gent)

10 Sociale rechtvaardigheid & armoede OCMW Gent - Lokaal Dienstencentrum De Horizon : mantelzorgers ondersteunen door hen vormings- en ontmoetingskansen aan te bieden (Gent) UZ Gent: uitbouwen van een centraal aanspreekpunt voor mantelzorgers binnen de sociale dienst van het UZ Gent (Gent) OCMW Laarne: informatie aanbieden aan mantelzorgers en informele ontmoetingsnamiddagen organiseren terwijl thuisoppas voor de zorgbehoevende wordt aangeboden (Laarne) 500 vzw Huntington Liga: binnen de werking van de Huntington Liga mantelzorgers onder deskundige begeleiding de mogelijkheid geven over hun problemen te praten en steun te vinden bij elkaar (Moerbeke-Waas) vzw Ziekenzorg CM mantelzorgvereniging: ontmoetingsbijeenkomsten en zelfzorgweekends organiseren om mantelzorgers psychologisch en emotioneel te ondersteunen (Sint-Niklaas) Veroudering van de bevolking en verhoudingen tussen generaties Beschrijving: projecten stimuleren en ondersteunen die de relaties tussen generaties verbeteren en die de sociale rol van ouderen versterken. Realisatie: bij de projectoproep Veroudering van de bevolking en verhoudingen tussen generaties kregen 89 projecten steun, waaronder 8 in Oost-Vlaanderen: Sint-Augustinusinstituut: jongeren en ouderen vullen samen zinvol hun vrije tijd in (Aalst) Steunpunt Opbouwwerk Meetjesland: ouderen beter betrekken bij de dagelijkse werking van het dorpshuis en hierdoor de ontmoetingskansen tussen jongeren en ouderen vergroten (Eeklo) vzw Aifoon: kinderen maken klank- en beeldopnames van de weg van huis naar school; dit wordt teruggekoppeld naar de herinneringen van hun grootouders die samen met de kinderen ook hun traject monteren in klank en beeld (Gent) vzw Methodeschool De Buurt: intergenerationele ontmoetingen en samenwerking via muziek, dans en beweging (Gent) Openbare dienst Dagkribbe De Dolfijntjes: jonge kinderen uit een kinderdagverblijf en ouderen die in een rusthuis wonen, doen samen activiteiten (Gent) Stadsbestuur Stad Gent Seniorendienst: kinderen, jongeren en ouderen uit de wijk Macharius-Heirnis debatteren over verleden, heden en toekomst van de buurt, en doen samen een voorstel over de inrichting van het Lousbergpark (Gent) feitelijke vereniging Seniorenraad Hamme: organisatie van twee themaweken in het kinderdagverblijf in samenwerking met senioren (Hamme) Woon- en zorgcentrum Hof Ter Engelen: bejaarde bewoners geven hun kennis rond oude (streek)gerechten door aan studenten die een opleiding banket-traiteur volgen (Lokeren) Rapport Luisteren naar mensen over onveiligheid Beschrijving: het verslag belicht het onveiligheidsgevoel vanuit verschillende invalshoeken en reikt mogelijke oplossingen aan waarbij het burgerengagement een belangrijke rol speelt. Realisatie: via de projectoproep Veiligheid kregen 53 projecten steun, waaronder 4 in Oost-Vlaanderen: Openbaar bestuur Stadsbestuur Gent: sensibilisatiecampagne om jongeren die het slachtoffer werden van steaming aan te moedigen om erover te praten (Gent) Overheidsdienst Politiezone Gent Preventiecel: het veiligheidsgevoel van senioren op straat en thuis verhogen en de zelfredzaamheid bevorderen (Gent) Openbaar bestuur met rechtspersoonlijkheid Politiezone - Regio Puyenbroeck: het onveiligheidsgevoel van buurtbewoners doen afnemen door de overlast op het speelplein aan de Karpersstraat in Zelzate aan te pakken (Lochristi) Openbaar bestuur Stadsbestuur Ronse: formele en informele sociale controle door een team van jonge mensen en ouders (allochtoon en autochtoon), op plaatsen waar veel jongeren samenkomen (Ronse) Koning Boudewijnstichting

11 De Koning Boudewijnstichting in de provincie Oost-Vlaanderen Burgersamenleving & maatschappelijk engagement Het maatschappelijk engagement van burgers verhogen en de slagkracht van hun initiatieven vergroten Buiten Categorie Beschrijving: beurzen voor inwoners van België die een project hebben uitgedacht in dienst van de samenleving, dat getuigt van verbeeldingskracht, dynamisme en lef. Realisatie: dankzij de permanente projectoproep Buiten Categorie konden 5 Oost-Vlamingen hun project realiseren: Tete Hottor: oude foto s verzamelen die in de jaren in Afrika werden genomen door Afrikaanse studiofotografen (Gent) Tamara Rosseel: anderstalige nieuwkomers tussen 12 en 18 jaar maken en spelen een toneelvoorstelling voor het grote publiek (Gent) Kurt Vanhauwaert: een theaterstuk maken waaraan zowel mensen met als zonder handicap deelnemen en dat bijdraagt tot het debat over integratie en zelfredzaamheid (Gent) Stefaan Vervaet: autochtone en allochtone jongeren uit de Dampoortwijk bouwen samen een week lang een huttendorp in de wijk (Gent) Winny, Fiona en Frederic Ang: reclamefilmpjes maken ter bevordering van respect en verdraagzaamheid in onze maatschappij (Sint-Niklaas) Buiten Gewone Buurt Beschrijving: ondersteuning van projecten die de kwaliteit van het samenleven in de buurt bevorderen en de buurtbewoners hierbij betrekken, vooral diegenen die de weg naar plaatselijke buurtinitiatieven of wijkactiviteiten nog niet hebben gevonden. Realisatie: via de projectoproep Buiten Gewone Buurt werden volgende initiatieven in Oost-Vlaanderen gesteund: vzw Programma Cultuurcafé Belgica: organisatie van een maandelijkse culturele activiteit voor en met de buurtbewoners, in het buurthuis of op verplaatsing (Dendermonde) vzw Buurtdiensten Gent Noord: een buurttuin voor de bewoners van de wijk Muide-Meulestede waarin ze gratis kunnen tuinieren, barbecueën, composteren, picknicken,... (Gent) vzw Circusplaneet: via het circus de buurtbewoners bij het verenigingsleven betrekken (Gent) vzw De Papegay: organisatie van activiteiten om kinderen uit de buurt samen te brengen (Gent) vzw Jeugdhuis Kaarderij: groepen uit verschillende wijken samenbrengen om te sporten en organisatie van een sporthappening als eindactiviteit (Gent) Gemeentebestuur Temse: opzetten van een project voor wijkcompostering en de sociale contacten in de wijk stimuleren (Temse) Operationele partners: de 10 Vlaamse regionale tvomroepen (ATV, AVS, Focus-TV, TV Oost, Ring TV, ROB TV, RTV, TV-Brussel, TV-Limburg en WTV) De Pluim Beschrijving: een initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de tien Vlaamse regionale tv-omroepen. Per regionale omroep stellen kijkers zelf kandidaten voor, en stemmen vervolgens voor een persoon of groep van personen die De Pluim ( 2.000) verdienen. Realisatie: selectie van 5 kandidaten per zendgebied van de regionale televisiezenders: toekenning van De Pluim (waarde: 2.000) aan de kandidaat met de meeste stemmen, de vier andere kandidaten ontvangen elk een steun van 500. Selectie 2006: AVS Winnaar: Anika Schelstraete: de 13-jarige Anika zorgt met engelengeduld voor de 5-jarige Michiel, die motorisch en visueel gehandicapt is (Aalter)

12 Geselecteerde projecten: Paul Moïsse: zet zich als arts in voor patiënten, minderbedeelden en mensen in nood en is solidair met de derde en vierde wereld (De Pinte) 500 Ali Madani: biedt sportactiviteiten aan voor Gentse jongeren (6-18 jaar) die door hun maatschappelijke thuissituatie niet aan sport kunnen doen (Gent) 500 Vrijwilligers voor vrijwilligers: de groep vrijwilligers binnen het onthaalbureau vzw Kom-Pas Gent zoekt organisaties waar anderstalige nieuwkomers als vrijwilliger aan de slag kunnen (Gent) 500 Yvette Hoste: is al tien jaar de draaispil van De Zuidpoort, een organisatie waar armen het woord nemen: ze zorgt onder andere voor het onthaal, het sociaal restaurant, begeleidt socioculturele uitstappen,... (Mariakerke) 500 TV OOST Winnaar: Bart Van Giel: de jeugdbeweging zet zich in voor kansof taalarme kinderen uit Sint-Niklaas en biedt wekelijkse huiswerkbegeleiding, spelactiviteiten op zaterdag en activiteiten in de schoolvakanties aan (Sint-Niklaas) Geselecteerde projecten: Martine Huygh: is medeoprichtster van vzw De vrijwilliger en zet zich in voor kansarmen: ze zamelt voedsel in bij plaatselijke handelaars en verdeelt het aan een aantal kansarme gezinnen (Geraardsbergen) 500 Roger De Keersmaecker: komt elke dag drie keer naar rusthuis Wissekerke om de bewoners van en naar de eetzaal te begeleiden (Kruibeke) 500 Maria Bocklandt: zet zich al jaren in voor de parochie: ze is koster, voorleesmoeder, helpt feesten te organiseren, geeft knutselles aan bejaarden en zieken,... (Sint-Niklaas - Belsele) 500 vzw Lichtpunt: zet zich al tien jaar in voor allochtone en autochtone burgers uit Zottegem: voedselbank voor de minstbedeelden, vakantiekampen voor de kinderen,... (Zottegem) 500 Partners: de 10 regionale televisiezenders (TV-Limburg, ATV, RTV, ROB TV, Ring TV, TV-Brussel, TV Oost, AVS, WTV en Focus-TV) 12 Koning Boudewijnstichting

13 Gezondheid De Koning Boudewijnstichting in de provincie Oost-Vlaanderen Een gezonde levenswijze bevorderen en bijdragen tot een toegankelijke en maatschappelijk aanvaarde gezondheidszorg Ziekenhuisombudsdiensten Beschrijving: steun aan projecten die ertoe bijdragen dat de ombudsdiensten van Belgische ziekenhuizen optimaal functioneren. Realisatie: via de projectoproep Ziekenhuisombudsdiensten kreeg de autonome vereniging AZ Jan Palfijn Gent AV euro steun om meningen te verzamelen van patiënten en ziekenhuismedewerkers over de kwaliteit van de zorgverlening en het respecteren van patiëntenrechten, en op basis daarvan de dienstverlening te verbeteren. Ongelijkheid in gezondheid Beschrijving: ondanks het kwalitatieve gezondheidszorgsysteem in België, leven kansarmen minder lang en ook minder lang in goede gezondheid. De Stichting werkt concrete actieplannen uit om deze ongelijkheid weg te werken en vraagt meer aandacht voor het probleem. Realisatie: onderzoeksopdracht aan de Universiteit Gent voor het opmaken van een mapping van wat er de laatste 15 jaar beleidsmatig rond ongelijkheid in gezondheid is gedaan. Gezonde voeding voor sociaal zwakke groepen Beschrijving: steun aan initiatieven die sociaal zwakke groepen lekkere, goedkope en gezonde voeding aanbieden en hun gezonde voedingsgewoonten stimuleren. Realisaties: via de projectoproep Gezonde voeding voor sociaal zwakke groepen werden in Oost-Vlaanderen volgende projecten gesteund: UGent - Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen - Vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen: optimaliseren en implementeren via internet van een sociaal-educatieve interventie voor jongeren uit het technisch en beroepsonderwijs: het vetadvies op maat online (Gent) Gedeelde zorg voor ADHD en verwante ontwikkelingsstoornissen Beschrijving: multidisciplinaire initiatieven die in de Vlaamse Gemeenschap de ontwikkelingskansen verbeteren van kinderen en jongeren met ADHD en verwante ontwikkelingsstoornissen. Realisatie: via de projectoproep in Vlaanderen om de ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren met ADHD en verwante stoornissen te verbeteren, kreeg vzw Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Het Meetjesland (Eeklo) euro voor het opstarten van een digitaal volgsysteem dat door het CLB wordt ingezet bij een vermoeden van ADHD. vzw Samenlevingsopbouw Gent: ervaringen van verschillende kwetsbare groepen rond gezondheid en gezonde voeding verzamelen en op basis hiervan voorstellen doen voor het Lokaal Sociaal Beleidsplan (Gent) Wijkgezondheidscentrum Botermarkt: buurtgerichte activiteiten rond gezonde voeding opzetten voor maatschappelijk kwetsbare groepen in vier Gentse wijken (Gent - Ledeberg) vzw Lokaal Gezondheidsoverleg regio Waasland: cursus lekker, gezond en goedkoop koken voor mensen die in armoede leven (Sint-Niklaas) vzw Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas: medewerkers promoten gezonde voeding en bereiden die samen met de vluchtelingen (Sint-Niklaas) Beslissingen in de loop van het jaar In 2006 gaf de Stichting uitzonderlijke financiële steun aan een waardevol Oost-Vlaams initiatief dat beantwoordde aan de doelstellingen van het programma Gezondheid maar niet kaderde binnen de thema s van de projectoproepen: de Huntington Liga uit Moerbeke-Waas kreeg een steun van euro voor de organisatie van het congres European Huntington Association Meeting 2006 en de Plenary Meeting of the Euro Huntington s Disease Network. 13

14 Migratie & multiculturele samenleving Integratie en multicultureel samenleven bevorderen in België en Europa Nieuwe mensen, nieuwe kansen Beschrijving: problemen helpen oplossen van migranten die na 1996 in België zijn aangekomen. Realisatie: via de projectoproep Nieuwe mensen, nieuwe kansen werden eind 2006 volgende Oost- Vlaamse projecten gesteund: Andalous: nieuwkomers uit hun sociaal isolement halen door hen te stimuleren om maatschappelijk actief te zijn (Gent) Werkgroep Vluchtelingen Gent: zomerkamp voor kinderen van vluchtelingen en mensen zonder wettige verblijfspapieren (Gent Gentbrugge) Tsjetsjeense Vereniging Oost-Vlaanderen: de weerbaarheid van nieuwkomers verhogen door hen uit hun sociaal isolement te halen, te werken aan hun kennis van de Belgische samenleving en het Nederlands, en hun zelfredzaamheid te vergroten (Hamme) Beurzen voor Belgische journalisten Beschrijving: financiële steun aan Belgische journalisten voor een verblijf in Marokko, Turkije of elders in Europa. Ze maken er artikels, reportages of uitzendingen over de moslimgemeenschappen en de uitdagingen van de islam. Realisatie: via de kandidatenoproep kon Stijn Pieters uit Gent, journalist bij MO* Magazine, Vacature en Menzo, een reportage maken over de Amazighen, de oorspronkelijke bewoners van Marokko, die hun traditionele cultuur proberen te beschermen. Hij kreeg daarvoor een beurs van euro. De Balkan De rechten beschermen van minderheden Bescherming van slachtoffers van de mensenhandel Beschrijving: een systeem van tijdelijke verblijfsvergunningen opzetten, zodat slachtoffers erkend worden en tijdelijk gebruik kunnen maken van de basisvoorzieningen in het land waar ze werden uitgebuit. Realisaties: publicatie Mensenhandelbeleid in België, status questionis, evaluatie en toekomstopties waarin professor Gert Vermeulen van het Institute for International Research on Criminal Policy van de Universiteit Gent een analyse maakt van de Belgische wetgeving; organisatie van een debat omtrent het Belgische mensenhandelbeleid waar de resultaten van de studie van professor Gert Vermeulen werden besproken (Brussel, 18 december). Financiële partners: Staatsdepartement van de Verenigde Staten en ministerie van Buitenlandse Zaken van Zwitserland Operationele partner: Internationale Organisatie voor Migratie (Belgrado) Partner: Task Force on Trafficking in Human Beings van het Stabiliteitspact voor Zuid-Oost-Europa 14 Koning Boudewijnstichting

15 De Koning Boudewijnstichting in de provincie Oost-Vlaanderen Filantropie Bijdragen tot een efficiënte uitbouw van filantropie in België en Europa FondsenopnaamenSpecifiekeFondsen Bij een Fonds op naam bepaalt de oprichter welke problematiek zijn/haar Fonds zal aanpakken. De levensduur van het Fonds is in principe onbeperkt. Een Fonds op naam wordt beheerd door de Stichting. Een Bestuurscomité zorgt voor het correct functioneren. Specifieke Fondsen worden opgericht door vzw s of door stichtingen. Armoedefonds - Steun aan initiatieven voor armoedebestrijding Beschrijving: ondersteuning van verenigingen en instellingen in België om een vernieuwend project van armoedebestrijding te realiseren dat zich inschrijft in een lokale dynamiek van solidariteit met de armen. Realisatie: bij de permanente projectoproep werden volgende initiatieven uit Oost-Vlaanderen geselecteerd: vzw De Tinten: heropstart van de vzw die vluchtelingen primaire materiële hulp en sociale begeleiding biedt, na haar verhuis naar het centrum van Gent (Gent) vzw Teledienst Ninove: organisatie van een veertiendaags atelier voor volwassenen en kinderen tijdens schoolvakanties (Ninove) vzw Teledienst Ninove: voedselbedeling aan kansarmen die het moeilijk hebben om in de levensnoodzakelijke behoeften te voorzien (Ninove) deeltijds onderwijs CDBSO Oostakker: moeilijk bemiddelbare jongeren drie dagen inschakelen in een kringloopwinkel, om hen een nuttige vrijetijdsbesteding aan te bieden en werkervaring te laten opdoen (Sint-Amandsberg - Oostakker) vzw Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas: de motivatie en betrokkenheid van de vrijwilligers verhogen door hen eigen mode-ideeën te laten uitwerken in het herstelatelier (Sint-Niklaas) vzw Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas: verhuis van de kruidenier, de dienstverlening beter bekendmaken en de zelfredzaamheid verhogen (Sint-Niklaas) vzw Wijkgezondheidscentrum De Vlier: via het forfaitair systeem alle inwoners van Sint-Niklaas toegang geven tot de eerstelijnsgezondheidszorg (Sint-Niklaas) Financiële partner: Stichting Porticus Operationele partners: POD Maatschappelijke Integratie en de Dienst Armoedebestrijding Fonds 8 september-prijs Beschrijving: tweejaarlijkse prijs ( ) voor een vernieuwend initiatief in een derdewereldland, dat analfabetisme in een ruime en actuele context plaatst. Realisatie: via de projectoproep kreeg de Gentse vzw Kwasa Kwasa een steun van euro, om via onderwijs een nieuwe impuls te geven aan jongeren die momenteel in de Chichiri Prison te Blantyre en de Zomba Maximum Prison te Zomba verblijven. Partners: Vlaamse Noord-Zuidbeweging Fonds United World Colleges Beschrijving: Belgische studenten krijgen een beurs voor deelname aan een internationaal studieprogramma van twee jaar ter voorbereiding van het internationaal baccalaureaatsexamen, dat hen wereldwijd toegang verleent tot het hoger onderwijs. Realisatie: via de kandidatenoproep kregen 3 studenten een beurs. Twee van hen komen uit Oost-Vlaanderen: Basiel Bogaerts: The Armand Hammer UWC of the American West (Gent) Jana Van den Abeele: The Mahindra UWC College of India (Hansbeke) Fonds VOSOG voor kinderen met mucoviscidose Beschrijving: financiële steun zodat jonge mucoviscidosepatiënten van 7 tot 18 jaar op vakantie kunnen met een jeugdbeweging of met het gezin. Realisatie: 16 mucopatiëntjes - waaronder een meisje uit Gent - kregen elk 250 euro steun om met de jeugdbeweging op kamp te gaan. Uit respect voor de privacy van de begunstigden worden hun namen niet vermeld. Financiële partner: VOSOG-Mucoscouting Fonds Alphonse en Jean Forton Beschrijving: hoogstaand onderzoek rond mucoviscidose promoten, door jaarlijks diverse onderzoeksprojecten financieel te ondersteunen. Realisatie: organisatie van een internationaal colloquium: Cystic fibrosis and anionic channelopathies (Brussel, 8 september). Prof. R. Beyaert van de UGent- VIB was een van de wetenschappelijke coördinatoren; samen met zijn collega s Peter Schootte, Marlies Galle en Mira Haegman van de Unit of Molecular Signal Transduction in Inflammation, Department for Molecular Biomedical Research, UGent-VIB leverde hij een bijdrage tot de gelijknamige publicatie. 15

16 Filantropie Fonds Louis-Paul Baron Suetens Beschrijving: bekroning van vernieuwende initiatieven die de kwaliteit bevorderen van milieu, ruimtelijke ordening, bouwkundig en landschappelijk, natuurlijk, roerend en onroerend erfgoed. Realisatie: officiële uitreiking van de Prijs Louis-Paul Suetens 2005 aan het Stedelijk Museum Aalst (Aalst, 11 maart). Fonds Lode Verbeeck Beschrijving: het Fonds bekroont professioneel onderbouwde projecten uit Vlaanderen, die bijdragen tot de uitbouw van hippotherapie voor kinderen of volwassenen. Innoverende projecten, zowel qua doelgroep als methodiek, krijgen voorrang. Realisatie: via de projectoproep kregen 2 Oost- Vlaamse initiatieven steun, voor een totaalbedrag van : vzw MPI Ten Dries: organisatie van een paardrijkamp, zowel voor kinderen en jongeren met een motorische handicap als valide kinderen en jongeren uit Landegem en omgeving (Nevele - Landegem) t Roborstje, kind- en gezinsgerichte begeleiding: het paard als therapeutisch hulpmiddel inzetten bij de begeleiding van kinderen en jongeren in een problematische opvoedingssituatie en de andere gezinsleden hierbij betrekken (Zwalm) Fonds André Vander Stricht Beschrijving: Prijs ( ) voor Belgische onderzoekers jonger dan 40 die wetenschappelijke research doen op het vlak van biochemie, en meer bepaald onderzoek naar de rol van signaaleiwitten bij kanker met het accent op het moleculair mechanisme. Realisatie: toekenning van de Prijs André Vander Stricht 2006 (waarde: ) aan Jean-Christophe Marine, onderzoeker bij het Vlaams Interuniversitair Instituut voor Biotechnologie (VIB) van de Universiteit Gent voor zijn onderzoek naar de tumoronderdrukker proteïne p53, die een belangrijke rol speelt in de kankerbestrijding en identificatie van nieuwe mogelijke medicijnen voor kankerbehandeling. Koningin Fabiolafonds voor de geestelijke gezondheid Beschrijving: activiteiten opzetten op nationaal en regionaal vlak rond geestelijke gezondheid en uitwisseling van ideeën en good practices binnen en buiten de zorgsector. Realisatie: via de projectoproep van het Koningin Fabiolafonds voor de geestelijke gezondheid werden 2 projecten in Oost-Vlaanderen gesteund: vzw De Verbinding: groepsactiviteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen die ziek zijn of rouwen waarbij creatieve expressiemogelijkheden worden aangereikt om hun verdriet te uiten en te delen (Dendermonde) vzw Katholieke Hogeschool Sint-Lieven - Opleiding Bachelor in de Verpleegkunde: verpleegkundige ondersteuning van ouder wordende psychiatrische patiënten die na een langdurige opname in een psychiatrisch ziekenhuis overgeplaatst worden naar een rust- en verzorgingstehuis voor bejaarden (Gent) Cardiac Research Fund Aalst Beschrijving: het Fonds steunt onderzoeksprojecten die een maximaal hefboomeffect inhouden en die door de verantwoordelijken van het Cardiologisch Centrum van het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst voorgelegd worden. Realisatie: installatie van het Bestuurscomité. Open Stadion Fonds Beschrijving: het Fonds steunt projecten van voetbalclubs die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op lokaal vlak opnemen, bijvoorbeeld door andere verenigingen gebruik te laten maken van hun infrastructuur. Realisatie: via de projectoproep kregen 12 initiatieven van negen clubs steun, waaronder: vzw Koninklijke Atletiek Associatie Gent: laaggeschoolde jongeren de kans geven via voetbaltraining, groepsbijeenkomsten en individuele opvolging te werken aan competentie-ontwikkeling, (arbeids)motivatie en zelfwaardegevoel, om na afloop een concreet traject naar werk op te starten (Gent - Gentbrugge) vzw SV Zulte Waregem: bijkomende tewerkstellingskansen scheppen via opleiding en tewerkstelling in en rond het stadion, en studiebegeleiding en groepsactiviteiten aanbieden aan jonge spelers; opvang van jeugdspelers met persoonlijke problemen (Zulte) Operationele partners: Belgacom, Coca-Cola, KBVB, Profliga Partners: staatssecretaris voor Sociale Economie en Duurzame Ontwikkeling, Belgacom, Coca-Cola, KBVB, Profliga Fonds Domus Beschrijving: het Fonds Domus focust op structurele huisvestingsinitiatieven voor daklozen in België. Realisatie: onderzoek naar partnerprojecten in Antwerpen en Gent. 16 Koning Boudewijnstichting

17 De Koning Boudewijnstichting in de provincie Oost-Vlaanderen Bedrijfsfondsen Bedrijven kunnen binnen de structuur van de Koning Boudewijnstichting voor een periode van minstens drie jaar een Bedrijfsfonds oprichten. Zo n Fonds wordt beheerd door een Bestuurscomité, waarborgt een duurzame en onafhankelijke aanpak en kan gebruik maken van de expertise van de Koning Boudewijnstichting. Elia Fonds Beschrijving: steun aan projecten die mensen met een mentale, motorische of sensoriële handicap, maar ook gezinnen met jonge kinderen of ouderen, originele ontdekkingen aanbieden bij hun toeristische, culturele en sportieve vrijetijdsbesteding. Realisatie: via de projectoproep kregen 3 projecten uit Oost-Vlaanderen steun: UGent - Laboratorium Zoöfysiologie: imkeren toegankelijk maken voor mensen met een handicap (Gent) vzw Anvasport: mensen met een ernstige handicap de kans geven om te leren monoskiën (Melle) vzw t Sneukelwiel de Sneukelfiets : uitbouw en bewegwijzering van een aangepaste fietsroute voor mindervaliden (Wortegem-Petegem) Stichter: Elia Postfonds voor Alfabetisering Beschrijving: steun aan innoverende of bewustmakingsprojecten rond alfabetisering van jongeren en volwassenen in België. Realisatie: bij de projectoproep van het Postfonds kregen 2 Oost-Vlaamse projecten steun: feitelijke vereniging Activiteitengroep Een hart voor taal : opzetten van het project taalmaand : elke dinsdag is er een specifieke actie om het gebruik van eenvoudig geschreven Nederlands te stimuleren bij kwetsbare groepen of laaggeletterden (Gent) OCMW Gent - Lokaal Dienstencentrum De Horizon : alfabetiseringslessen voor allochtonen om hen zelfstandiger te maken en actiever aan de maatschappij te laten deelnemen (Gent) Stichter: De Post Electrabelfonds voor de bescherming van het leefmilieu Beschrijving: initiatieven steunen van burgers of verenigingen, die gericht zijn op het milieubehoud in België. Vrijwilligers steunen bij grote milieurampen. Realisaties: in 2006 sloot het Electrabelfonds zijn activiteiten af, en verdeelde het restbedrag aan 17 projecten die de voorbije drie jaar steun kregen van het Fonds, als extra ruggensteun om hun activiteiten voort te zetten of uit te breiden. 2 waren uit Oost-Vlaanderen: vzw Gents MilieuFront: katoenen luiers promoten en zo het niet-recycleerbaar restafval aanzienlijk verminderen, via de organisatie van luierinfoavonden, gratis kennismakingspakketten en informatiefolders (Gent) feitelijke vereniging Milieugroep/leerlingenraad van het Sint-Janscollege: het gebruik van brooddozen op school stimuleren door brooddozen uit te delen (Sint-Amandsberg) 400 In 2006 werden videoreportages gemaakt over tien representatieve projecten die de brede doelstelling van het Fonds illustreren, waaronder het project van vzw K.I.H.O.-Bouw (Gent) rond het bouwen en opstarten van een documentatie- en milieueducatief centrum. Financiële en operationele partner: Electrabel Cera Foundation Fonds voor reconversie van land- en tuinbouwers in moeilijkheden Beschrijving: het Fonds moedigde in 2006 voor de laatste keer land- en tuinbouwers aan die een reconversie- of diversificatieproject willen starten. Zij kregen financiële steun voor advies en hulp van een expert. Realisaties: bij de projectoproep kregen 13 projecten steun. Onder hen ook een uit Kruishoutem. Uit respect voor de privacy van de begunstigden worden hun namen hier niet vermeld. Stichter: Cera Foundation Mecenaatsfonds ING in België Beschrijving: het Fonds steunt projecten voor de herintegratie van jongeren, voor een betere levenskwaliteit van ernstig zieken, voor de leerstoelen in het hoger onderwijs rond economie en financiën en voor het behoud van het architecturale erfgoed. Realisatie: via drie permanente projectoproepen werden volgende Oost-Vlaamse initiatieven gesteund: 1. Herintegratie van sociaal kwetsbare jongeren vzw SOS Schulden Op School: de solidariteit bij de leerlingen van het technisch en het beroepsonderwijs versterken, om vroegtijdige schoolverlating en sociale uitsluiting te voorkomen (Aalst)

18 Filantropie Gent: Feitelijke vereniging en erkende jeugdwerking De Gouden Generatie: inrichten van twee pc-lokalen voor de jeugdwerking, zodat allochtone jongeren hun pc-kennis kunnen uitbreiden (Gent) vzw Pedagogisch Centrum Wagenschot: uitbouwen van een hulpverleningsaanbod voor jongeren die het moeilijk hebben op school: hen sterker maken via een gerichte vaardigheidstraining en de leerkrachten ondersteunen (Nazareth - Eke) vzw Lejo: oprichten van een multimediaruimte voor jongeren die geen aansluiting meer vinden in het reguliere onderwijs, om hen de kans te bieden om het internet te gebruiken en met ICT te leren omgaan (Sint-Amandsberg) Delevenskwaliteitvanernstigziekepersonenverbeteren vzw Katholieke Hogeschool Sint-Lieven - Opleiding Bachelor in de Verpleegkunde: onderzoek naar de mogelijkheden om bejaarde psychiatrische patiënten succesvol op te nemen in een rust- en verzorgingstehuis (Gent) Behoud van het architecturaal patrimonium Centrum voor algemeen welzijnswerk - vzw Artevelde: heraanleg van de binnenkoer van het Prinsenhof (Gent) Efico Fonds Beschrijving: steun aan projecten die bijdragen tot de structurele en duurzame verbetering van de levenskwaliteit van de arme koffieproducerende bevolkingsgroepen in landen van het Zuiden. Realisatie: via de projectoproep kreeg vzw Bevrijde Wereld uit Sint-Niklaas euro voor de ontwikkeling van een duurzame en ecologische koffieproductie voor kleinschalige boeren in Ichilo (Bolivië) door een brede alliantie met alle betrokkenen te vormen en organisaties van koffieproducenten te versterken. Projectrekeningen Lokaal engagement Beschrijving: de Stichting helpt geld inzamelen voor vernieuwende initiatieven die het algemeen belang dienen. Giften voor projectrekeningen zijn fiscaal aftrekbaar. Realisatie: via een permanente projectoproep werden binnen de Koning Boudewijnstichting 59 nieuwe projectrekeningen geopend, op een totaal van 370 rekeningen die tussen 1 januari en 31 december actief waren. In de provincie Oost-Vlaanderen waren in 2006 de volgende projectrekeningen actief: vzw Begeleidingstehuis Ter Muren : renovatie van een gebouw voor de groep adolescente meisjes, Erembodegem (Aalst) vzw De Loods: uitbreiding van de boerderij en renovatie van de toiletten (Aalst) Juna: nieuwbouw van een bijkomende vleugel; grondige verbouwing en uitrusting van het bestaande hoofdgebouw (Aalst) vzw Wijkgezondheidscentrum Daenshuis: aankoop van medisch materiaal (Aalst) vzw Tabora: het atelier uitbouwen tot een volwaardige werkplek voor mensen van het Arbeidszorgcentrum (Beveren-Waas) Parochiale werken van Elst Aartevelde: het behouden van een eigentijds gemeenschapslokaal (Brakel) vzw Avalon: bouw van een verzorgingshome voor mensen met een handicap (Buggenhout) vzw Therapeutisch Dagcentrum Eindelijk: nieuwbouw van een therapeutisch centrum voor mensen met nietaangeboren hersenletsels (Buggenhout) feitelijke vereniging Dagactiviteitencentrum De Loft: renovatie van het centrum (Dendermonde) vzw De Verbinding: inrichten van een logistiek centrum (Dendermonde) Crielkens: aanleg van de publieke ruimtes, van een buurthuis, een compostpark en speeltuigen (Eeklo) private stichting Hope for Kabondo Kenia: gebouwen en omliggende grond aankopen voor de inrichting van een weeshuis in Kenia (Eeklo) vzw Casa Rosa: renovatie van een gemeenschapshuis als ondersteuning voor de werkgroep voor homo s en lesbiennes (Gent) vzw Gent Cultuurstad: realisatie van het STAM (Stadsmuseum Gent) op de cultuurcampus de Bijloke (Gent) vzw Gentse Beiaardkring - Clocke Roeland: vervanging van de luidklok voor het Gentse belfort (Gent) Kerkfabriek Sint-Martinus Gent: installatie van een traplift in de Sint-Martinuskerk (Gent) Kerkfabriek van Sint-Anna: restauratie van de Sint-Annakerk (Gent) feitelijke vereniging K.M. Van Crombrugghe s Genootschap: restauratie van de zetel van het Genootschap (Gent) vzw Liberaal Archief: omvormen van een oud schoolgebouw tot een polyvalent archief- en documentatiecentrum (Gent) vzw Oude Abdij van Drongen: restauratie en renovatie van de 19de-eeuwse vleugel, Drongen (Gent) vzw Parochiale Werken Sint-Antonius Abt Meulestede: restauratie en renovatie van de parochiezaal om er een cultureel centrum van te maken (Gent) 18 Koning Boudewijnstichting

19 De Koning Boudewijnstichting in de provincie Oost-Vlaanderen Stadsbestuur Gent: restauratie van het beschilderde houten gewelf in de voormalige refter van de Sint-Pietersabdij (Gent) coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Startpunt CVBA-vso: creatie van een intern fonds voor gedeeld risico om gesalarieerde ondernemers financiële zekerheid te kunnen bieden, Gentbrugge (Gent) vzw Tehuis voor kinderen Sint-Jan Baptist: verbouwing van de leefruimtes voor minderjarige jongens en meisjes (Gent) vzw The Silent Witness: realisatie van 5 verbouwingsprojecten in Kenia, Mariakerke (Gent) ToeKan - Change Tout: hulp aan 50 kansarme jongeren met een residentieel instellingsverleden (Gent) vzw Vaarwater: de afwerking van de Basilea, een tot stedelijk jeugdcentrum omgebouwd schip (Gent) vzw Vrienden van de Sint-Niklaaskerk: restauratie van het interieur van de kerk (Gent) vzw Wijkgezondheidscentrum Botermarkt: realisatie van een nieuwbouwproject met aangepaste lokalen, Ledeberg (Gent) Zachte Kracht: aankoop van een zeilboot (Gent) vzw Bisschoppelijke Colleges - Arrondissement Oudenaarde: restauratie van het schijvenorgel (Geraardsbergen) vzw Het Liberaal Gebouw: restauratie van het gebouw (Geraardsbergen) vzw Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes te Sint-Maria- Lierde: restauratie van de deels vervallen kapel (Lierde) vzw De Sperwer: uitbreiding van een dienstlokaal (Lokeren) vzw Anvasport: aankoop van 5 zitski s voor personen met een handicap (Melle) vzw Homes Albert Carlier van Zonnehoeve: aanleg en inrichting van een belevingstuin, Eke (Nazareth) vzw Teledienst Ninove: aankoop van een bestelwagen voor de karweidienst (Ninove) vzw Centrum Ronde van Vlaanderen: uitbouw van het centrum als bezoekerscentrum en museum (Oudenaarde) Home Sint-Elisabeth: inrichting en uitrusting van een nieuw complex (Ronse) vzw Begeleidingscentrum Stappen: restauratie en herbestemming van de voormalige Schuurmanshoeve (Sint- Amandsberg) feitelijke vereniging Building a Future.BE: aankoop van (vissers)boten en onderhoudsmachines (Sint-Amandsberg) Sint-Baafskouter Rozenbroeken: herinrichting volkstuinen van Rozebroeken (Sint-Amandsberg) vzw Dr. J.A. CAP Project: bouw van een doorgangtehuis voor zieken en leprapatiënten in India, Nieuwkerken- Waas (Sint-Niklaas) vzw Van Hauwermeirsmolen: restauratie van de watermolen Van Hauwermeirs, Massemen (Wetteren) vzw De Vinkemolen: heroprichting van een beschermde windmolen op een nieuwe standplaats (Zwalm) 19

20 Fondsen met dotatie Een aantal Fondsen die binnen de Koning Boudewijnstichting mee inhoud hebben gegeven aan haar activiteiten, krijgen van de Stichting een dotatie. Deze Fondsen met dotatie hebben een eigen Bestuurscomité, werken volledig autonoom en hebben stuk voor stuk een sterk ontwikkeld profiel. Talentrijke managers Prins Albertfonds Het Prins Albertfonds werd in 1984 door de Koning Boudewijnstichting en het Verbond van Belgische Ondernemingen in het leven geroepen naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de Prins van Luik. Beschrijving: jonge Belgische professionals mogen gedurende 1 jaar een project rond internationale commerciële ontwikkeling realiseren voor rekening van een bedrijf met zetel in België. Realisaties: via de kandidatenoproep kregen 2 Oost-Vlamingen een beurs van euro: Valentine Motte: bursaal bij nv Alpro, Rusland en Turkije (Afsnee) Isabel Vandenbruaene: bursaal bij Pain Quotidien New York Inc, Verenigde Staten (Gent) Fanny Verschraege uit Sint-Denijs-Westrem heeft haar stage bij Barco in Brazilië met succes beëindigd en kreeg het diploma van Laureaat van het Prins Albertfonds. Operationele partner: Verbond van Belgische Ondernemingen Dialoog en uitwisselingen tussen de Gemeenschappen Prins Filipfonds Het Prins Filipfonds, dat in 1998 op initiatief van Prins Filip binnen de Koning Boudewijnstichting van start ging, stimuleert de dialoog tussen de Gemeenschappen, met respect voor ieders eigenheid. Intercommunautaire uitwisselingen voor het lager en middelbaar onderwijs - Klavertje drie Beschrijving: leerlingen leren in schoolverband de culturele achtergrond en leefsituatie van leeftijdsgenoten uit een andere Gemeenschap in België beter kennen. Realisatie: 44 scholen namen deel aan een uitwisseling en kregen, naargelang van het aantal deelnemers, een financiële steun van 870 tot Volgende scholen uit de provincie Oost-Vlaanderen deden mee aan een uitwisseling: Freinetschool De Vlieger: intercommunautaire uitwisseling met de Ecole des Bruyères in Louvain-la-Neuve (Gent) vzw Methodeschool De Buurt: intercommunautaire uitwisseling met de Ecole Saint-François in Couthuin (Gent) Stedelijke Freinetschool De Boomgaard: intercommunautaire uitwisseling met Clair-Vivre in Evere (Gent) Kleuter- en basisschool De 5-sprong : intercommunautaire uitwisseling met de Ecole Communale Fondamentale in Orp-le-Grand (Hamme-Moerzeke) 960 Gemeentelijke Basisschool De Vlinderdreef : intercommunautaire uitwisseling met de Ecole Maternelle et primaire Sainte-Elisabeth in La Bruyère (Moerbeke-Waas) Financiële partners: de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap Intercommunautaire uitwisselingen voor het hoger onderwijs - Trialoog Beschrijving: studenten leren elkaars achtergrond kennen en respecteren. Ze maken kennis met een verschillende cultuur en krijgen een andere landstaal onder de knie. Realisatie: 28 scholen namen deel aan een uitwisseling en kregen, naargelang van het aantal deelnemers, een financiële steun van tot In Oost-Vlaanderen waren dat: Hogeschool voor Wetenschap en Kunst - Departement Architectuur Gent Campus Sint-Lucas: intercommunautaire uitwisseling met de Ecole Supérieure des Arts Saint- Luc uit Brussel (Gent) Katholieke Hogeschool Sint-Lieven - Sint-Niklaas: intercommunautaire uitwisseling met de Haute Ecole Namuroise Catholique uit Namen (Sint-Niklaas) Koning Boudewijnstichting

www.kbs-frb.be De Koning Boudewijnstichting in de provincie Antwerpen

www.kbs-frb.be De Koning Boudewijnstichting in de provincie Antwerpen www.kbs-frb.be De Koning Boudewijnstichting in de provincie Antwerpen De Koning Boudewijnstichting dankt de Nationale Loterij De Nationale Loterij kent al jarenlang een belangrijke dotatie toe aan de Koning

Nadere informatie

KONING BOUDEWIJNSTICHTING

KONING BOUDEWIJNSTICHTING JAARVERSLAG 2004 Brederodestraat 21, B-1000 Brussel Tel. +32-2-511 18 40 Fax +32-2-511 52 21 info@kbs-frb.be www.kbs-frb.be PCR 000-0000004-04 Dit jaarverslag is ook, in een volledige versie, verkrijgbaar

Nadere informatie

JAARMAGAZINE 2014. Samen werken aan een betere samenleving

JAARMAGAZINE 2014. Samen werken aan een betere samenleving JAARMAGAZINE 2014 Samen werken aan een betere samenleving 04 Sterke momenten in 2014 06 Feiten en cijfers 2014 10 De Stichting actief in België 12 Onze actiedomeinen 40 Administratief verslag De Koning

Nadere informatie

ActiVitEitEn VERSLAG

ActiVitEitEn VERSLAG Activiteiten VERSLAG Rapport Jaarverslag annuel Koning Fondation Boudewijnstichting Roi Baudouin 2011 2011 p. 15 p. 16 Rapport Jaarverslag annuel Koning Fondation Boudewijnstichting Roi Baudouin 2011 Armoede

Nadere informatie

We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving.

We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving. Ons sociaal engagement We willen een bank zijn die toegevoegde waarde creëert voor de samenleving. Belfius wil zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid ten volle opnemen en een antwoord bieden op de

Nadere informatie

No child is born to grow up alone

No child is born to grow up alone No child is born to grow up alone Jaarverslag 2014 SOS Kinderdorpen België Onder Hoge Bescherming van Hare Majesteit de Koningin Inhoud p.3 Voorwoord p.4 SOS Anno 2015 p.6 SOS kort samengevat p.8 Onze

Nadere informatie

ING in België. Boekjaar 2007 Resultaten bieden goed weerstand Winst na belastingen 936 miljoen euro Geen impact van de subprime crisis

ING in België. Boekjaar 2007 Resultaten bieden goed weerstand Winst na belastingen 936 miljoen euro Geen impact van de subprime crisis ING in België Boekjaar 2007 Resultaten bieden goed weerstand Winst na belastingen 936 miljoen euro Geen impact van de subprime crisis Ondanks het moeilijke economische klimaat genereerden de verschillende

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag

De zorg in beeld en cijfers. Jaarverslag De zorg in beeld en cijfers Jaarverslag 2010 Inhoud 3 Voorwoord 4 OCMW-beleid 6 Sociale Dienst 20 Ouderenzorg 34 Thuiszorg 40 Facilitaire Diensten 44 Personeel & Organisatie 54 Staf & Beleid 58 Financiële

Nadere informatie

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD 1 voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 19 oktober 2012 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING... BENOEMING

Nadere informatie

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE

OCMW JAAROVERZICHT OCMW GENT STAPT MET U MEE OCMW JAAROVERZICHT 2014 OCMW GENT STAPT MET U MEE VOORWOORD Beste lezer OCMW Gent heeft als doel het welzijn van alle Gentenaars te bevorderen. We beseffen echter maar al te goed dat we deze taak niet

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Sustainable Partnerships Award 2013

Sustainable Partnerships Award 2013 KAURI Belgian meeting point for global sustainable action voorwoord Sustainable Sustainable Award : de beste Belgische praktijken op het vlak van maatschappelijke partnerschappen tussen ondernemingen en

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG

PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG PROJECT PARTICIPATIE PATIËNTEN- & FAMILIEVERTEGENWOORDIGINGEN AAN THERAPEUTISCHE PROJECTEN EN TRANSVERSAAL OVERLEG JAARVERSLAG 2007 Colofon Opdrachtgever Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid

Nadere informatie

Activiteitenrapport 2013. Educatie Engagement Solidariteit

Activiteitenrapport 2013. Educatie Engagement Solidariteit Activiteitenrapport 2013 Educatie Engagement Solidariteit 4 Inleiding De stichting aan het woord 6 Awards 2012 6 Nationale laureaten 10 Regionale laureaten 32 46 Activiteitenrapport 2013 Drie fundamentele

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

Sociale klimaatprojecten: 13 pioniers. Kwetsbare groepen betrekken bij de strijd tegen de klimaatverandering in België

Sociale klimaatprojecten: 13 pioniers. Kwetsbare groepen betrekken bij de strijd tegen de klimaatverandering in België Sociale klimaatprojecten: 13 pioniers Kwetsbare groepen betrekken bij de strijd tegen de klimaatverandering in België Sociale klimaatprojecten: 13 pioniers Kwetsbare groepen betrekken bij de strijd tegen

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Beurzen voor Journalisten. Vijf jaar projectoproep 119 journalisten

Beurzen voor Journalisten. Vijf jaar projectoproep 119 journalisten Beurzen voor Journalisten Vijf jaar projectoproep 119 journalisten Beurzen voor Journalisten Vijf jaar projectoproep 119 journalisten Patrick De Rynck COLOFON Beurzen voor Journalisten Vijf jaar projectoproep

Nadere informatie

jaarverslag 2009 d mentie expertisecentrum Vlaanderen

jaarverslag 2009 d mentie expertisecentrum Vlaanderen jaarverslag 2009 expertisecentrum d mentie Vlaanderen Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Organisatie Expertisecentra Dementie Vlaanderen... 4 Missie en visie... 4 Gerealiseerde activiteiten

Nadere informatie

Een samenleving voor alle seizoenen

Een samenleving voor alle seizoenen Een samenleving voor alle seizoenen Relaties tussen generaties : een uitdaging Een samenleving voor alle seizoenen-relaties tussen generaties : een uitdaging Cette publication est également disponible

Nadere informatie

Kruispunt Migratie-Integratie. Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel

Kruispunt Migratie-Integratie. Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel Kruispunt Migratie-Integratie Expertisecentrum voor Vlaanderen - Brussel Voorstellingsbrochure 2012 Beste lezer, Dit is de tweede voorstellingsbrochure van het Kruispunt Migratie-integratie. onze nieuwe

Nadere informatie

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving

wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse overheid van 2004 tot 2009 vlaanderen aan! Departement WVG Afdeling Welzijn en Samenleving wij pakken acties tegen armoede armoede in van de vlaamse

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA

BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA Bijlage nr. 1 Projectfiches INITIATIEFNEMER: ALBA vzw SAMENLEVINGSINITIATIEF (projecttitel): Engagement Aard van de initiatiefnemer: Korte beschrijving van het Situering

Nadere informatie

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen Beleidsnota 2007-2012 Beleidsnota 2007-2012 Duurzaam activeren & wonen Inhoudstafel Woord vooraf 2 1. Maatschappelijke situering 4 2. Missie 7 3. Waarden 9 4. Algemeen maatschappelijke dienstverlening

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

BinnenBand 02/10. Subsidies voor zeven stadsvernieuwingsprojecten. Thuis in de Stad-prijs 2009

BinnenBand 02/10. Subsidies voor zeven stadsvernieuwingsprojecten. Thuis in de Stad-prijs 2009 BinnenBand jaargang 15 nr. 66 - februari 2010 Een band tussen binnenlands BESTUUR en de lokale besturen Subsidies voor zeven stadsvernieuwingsprojecten Thuis in de Stad-prijs 2009 Economische crisis en

Nadere informatie

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent.

Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Voorwoord Het Jaarverslag 2013 is een intern document van OCMW Gent. Dit document vormt de inhoudelijke weergave bij de Jaarrekening 2013 van OCMW Gent. Het jaarverslag geeft een gedetailleerde samenvatting

Nadere informatie

Werkingsverslag Domo-Hasselt

Werkingsverslag Domo-Hasselt 2012 Werkingsverslag Domo-Hasselt 2 Inhoud Voorwoord... 4 Wat is Domo-Hasselt?... 6 Geschiedenis... 6 Missie en Visie van Domo-Hasselt... 8 Domo-Hasselt als autonome vrijwilligersorganisatie... 9 Doelgroep...

Nadere informatie