Tuinbeurs Nederland Zie onze advertentie op pagina 28 & 29! BESTEL UW GRATIS KAARTEN VOOR DE MUZIEKFEESTEN IN EXLOO!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tuinbeurs Nederland Zie onze advertentie op pagina 28 & 29! BESTEL UW GRATIS KAARTEN VOOR DE MUZIEKFEESTEN IN EXLOO!"

Transcriptie

1 Nr september 2015 Midden in de Samenleving! h.a.h. in Borger-Odoorn e.o. Nieuw beeld Max Douwes nagenoeg gereed Kunstenares Lia Krol legt de komende tijd de laatste hand aan het borstbeeld van Max Douwes. Dit weekend was een delegatie van de HV Carspel Oderen en de beide kinderen, Annewien en Lenhard Douwes, in het atelier in Erichem. Max Douwes 2, zoals de kunstenares het borstbeeld noemt is nagenoeg klaar. Lia Krol: Het is heel bijzonder voor mij. Het is mij nooit eerder overkomen dat ik een beeld voor de tweede keer maak. Binnenkort valt het besluit of het kunstwerk in gietijzer of kunsthars wordt uitgevoerd. Lees het hele artikel op pagina 4. Dorpshuis Drouwen heropend 18 september 2015, klaar is Kees!. En dan staat Kees als synoniem voor iedereen die direct of indirect en op welke wijze, met welke deskundigheid en in welke mate dan ook heeft bijgedragen aan de realisatie van de verbouw van ons Dorpshuis: Het Meester Hekman Hoes. Niet zomaar een tekst en niet zomaar een realisatie. Het dorpshuis in Drouwen is gereed. Drie jaar lang werkten ze aan de verbouwing. De eerste twee zinnen van dit artikel staan in het Woord vooraf van de Dorpskrant Drouwen, Bronneger, Bronnegerveen: Jaargang 37, , nr. 1. De dorpskrant wordt door veel mensen gelezen in de drie dorpen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen. Veel van hen waren nog niet geboren toen het dorpshuis in Drouwen werd geopend, iets meer dan vijftig jaar geleden. Toen was de noodzaak groot voor een geschikte ruimte voor de verenigingen uit de dorpen. Een groot aantal was wél al geboren. Jong en oud was dan ook aanwezig tijdens de heropening afgelopen vrijdag. Een heropening die officieel plaatsvond in het bijzijn van burgemeester Jan Seton van Borger- Odoorn. Ruim voor de plechtigheid was hij samen met nog veel meer mensen present om te zien wat de verbouw heeft opgeleverd. Het loog er niet om: Het Meester Hekman Hoes ziet er echt prachtig uit. Lees het hele artikel op pagina 17! Ruim mensen genoten in het bos Het Buitenfestival dat afgelopen zondag 20 september plaats vond bij Buitencentrum Boomkroonpad te Drouwen trok veel bezoek. De prachtige sfeer, de heerlijke ambiance in het bos en de vele activiteiten gaven veel mensen een onvergetelijke dag. Lees het hele artikel op pagina 17. Tuinbeurs Nederland Zie onze advertentie op pagina 28 & 29! Rectificatie Op de tabkaart in de gemeentegids staat helaas een fout telefoonnummer. Het juiste telefoonnummer voor alle sociale teams is: Vragen over zorg, ondersteuning en werk? T Bezoek de website: Zie ook het artikel: Website sociale teams live! op pagina 4 >> Autocentrum Borger ook op Facebook! BESTEL UW GRATIS KAARTEN VOOR DE MUZIEKFEESTEN IN EXLOO! Zaterdag 17 oktober : HET GROTE OKTOBERFEST Vrijdag 23 oktober : HET NOORDELIJK MUZIEKFEEST Zaterdag 24 oktober : MOOI WARK Live in Concert Vrijdag 31 oktober : HET GROTE U2 MUZIEKFEEST Alle muziekfeesten zijn weer gratis te bezoeken, maar u dient wel uw gratis kaartjes aan te vragen. Buurtmoestuin 2e Exloërmond geopend Door Gerry Grave Het grasveld aan de Middenlaan in 2e Exloërmond was er al jaren. Eigenlijk werd er nooit iets mee gedaan. Zonde, zo vonden velen en dus rezen er ideeën. Het mooiste bleek wel het realiseren van een moestuin: Niet alleen voor het dorp 2e Exloëmond, ook voor omringende dorpen. De ruimte is er, de mogelijkheden ook en dus kwam van het een het ander. Een aantal mensen besloot te gaan praten over wat er allemaal zou moeten gebeuren en eigenlijk ging het allemaal heel snel. Zó snel dat afgelopen zaterdag al de nieuwe Buurtmoestuin Middenlaan kon worden geopend. Voorafgaand aan de opening waren dus tal van voorbereidingen. Eerst werd de werkgroep Buurtmoestuin 2e Exloërmond opgericht. In de werkgroep zitten Willy van Eijk, Fina Baas, Hennie Knevelbaard, Willie Eefting, Ben Baak, Marga van Leersum, Barbara Potze (Steunstee) en Gerard Wezenberg (Stek en Streek). Een buurtmoestuin is een zogenaamde groene buurtvoorziening. De bedoeling is dat bewoners samen tuinieren en ook samen verdelen: Een heel andere opzet derhalve dan een volkstuin. Een buurtmoestuin beslaat 1000 tot 1500 m2 en is eigenijk voor iedereen: Mensen die iets met tuinieren hebben, maar ook mensen die het nodige over tuinieren willen leren. Tevens is er de mogelijkheid om gewoon te kijken en een praatje te maken. Ben Baak legt uit dat ze nog veel meer van plan zijn:,,we kunnen bijvoorbeeld scholen erin gaan betrekken. Lees het hele artikel op pagina 27!

2 Informatierubriek voor de gemeente Borger Odoorn gemeente Borger-Odoorn Actueel Vergaderingen Zaterdag 26 september wordt er oud papier opgehaald in Ees, Eesergroen, 2e Exloërmond en Exloërveen. Deze week uitgelicht - Gemeenteraad vergadert op 24 september - Wegafsluiting Hondsrugweg bij Valthe - Terugblik B en w op bezoek in Eeserveen Openingstijden gemeentehuis Exloo 2 maandag t/m vrijdag uur Afvalinzameling Wekelijks wordt huishoudelijk afval ingezameld door SITA. Zie de afvalkalender voor het inzamelrooster. Klantcontactcentrum Balie Burgerzaken T voor vragen en klachten over het legen 2 Maandag uur van de containers. Dinsdag uur T Woensdag uur Donderdag uur en uur voor overige vragen T voor het bestellen van Vrijdag uur plastic afvalzakken voor kunststof verpakkingsafval Burgerlijke stand (geboorte, huwelijk, overlijden, etc.) 2 op afspraak Afvalbrengpunt 2e Exloërmond Openingstijden Cluster Omgeving 2 maandag t/m vrijdag uur Voor alle clusters geldt: s middags alleen na eerder gemaakte afspraak 2 dinsdag t/m vrijdag uur 2 zaterdag uur Calamiteitentelefoon buiten kantooruren 2 T Voor melding van calami teiten en ernstige storingen die grote Adressen en telefoonnummers overlast bezorgen of gevaarlijke situaties opleveren. 2 Postadres Gemeente Borger-Odoorn Postbus ZG Exloo T F (0591) E borger-odoorn.nl 2 Bezoekadres Gemeentehuis Hoofdstraat 50, Exloo Werkplein Emmen Voor de aanvraag van uitkeringen en hulp bij het vinden van werk 2 Bezoekadres Verlengde Spoorstraat 2 Emmen 2 Openingstijden maandag t/m vrijdag uur T I Internet 2 GEMEENTERAAD VERGADERT OP SEPTEMBER De gemeenteraad vergadert één keer in de drie weken. Elke vergadering bestaat in principe uit een oriënterende raadsbijeenkomst, gevolgd door een besluitvormende raadsvergadering. De vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis in Exloo. Oriënterende raadsbijeenkomst Aanvang uur Agenda - Opening - Spreekrecht burgers - Vaststellen agenda - Besluitenlijst oriënterende raadsbijeenkomst - Projectplan Uitvoeringsagenda Duurzaamheid - Verzoek VVD-fractie om overzicht panden in verkoop en verkochte panden 2014/ Wijzigingsvoorstellen GR-en: Veiligheidsregio, GGD en Recreatieschap ter beoordeling - Budget tijdelijk personeel Sluiting Openbare besluitvormende raadsvergadering Aansluitend aan de oriënterende raadsbijeenkomst Agenda - Opening - Vaststellen agenda - Actuele vragenronde - Mededelingen - Besluitenlijst van de vorige besluitvormende raadsvergadering - Ingekomen stukken - Hamerstuk: Maatwerk kern Ees als onderdeel van de Beleidsnota: kostprijs gemeentelijke gebouwen, huisvestingsnormen en subsidiesystematiek - Hamerstuk: Maatwerk kern 2e Exloërmond als onderdeel van de Beleidsnota: kostprijs gemeentelijke gebouwen, huisvestingsnormen en subsidiesystematiek - Sluiting Vergadering volgen via radio of computer RTV Borger-Odoorn zendt de vergaderingen rechtstreeks uit. De zender is op uw radio te vinden op kabelfrequentie en in de ether op frequentie U kunt de vergadering ook volgen via de raadswebsite nl. Klik hiervoor op Live-stream raadsvergadering. Spreekrecht burgers in vergaderingen van de raad Als burger heeft u spreekrecht bij vergaderingen van de gemeenteraad. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u contact op nemen met de griffie via of T Mededelingen 2 INZAMELING OUD PAPIER Vrijdag 25 september wordt er oud papier opgehaald in Valthermond. B en w op bezoek... Terugblik Op dinsdag 8 september bracht een delegatie van de gemeenteraad, de Hunzecommissie en het college van burgemeester en wethouders een bezoek aan Eeserveen. De bezoekers werd ontvangen door Plaatselijk Belang Eeserveen. Na een presentatie over de bedrijvigheid in het dorp, werd het gezelschap in lelijke eenden rondgeleid door Eeserveen. Ook werd beeldentuin Harwi aangedaan. Vervolgens sprak de delegatie met inwoners over onder meer het onderhoud van wegen en groen. Belangstelling was er ook voor de Wet maatschappelijke ondersteuning en de sociale teams. 2 WEGAFSLUITING HONDSRUGWEG BIJ VALTHE Maandag 28 september wordt gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de rotonde Hondsrugweg Exloërweg bij Valthe. De rotonde is tijdens deze werkzaamheden afgesloten voor autoverkeer, dat wordt omgeleid via Odoorn, Exloo en 2e Exloërmond.. Fietsverkeer kan gebruik blijven maken van reguliere route. Wat gaat er precies gebeuren? Er is sprake van ernstige spoorvorming in het asfalt. Deze spoorvorming wordt hersteld. Tegelijkertijd wordt een aantal reparaties aan beton, waterafvoer en trottoirbanden uitgevoerd. Ook worden de plantvakken in en rondom de rotonde van nieuwe beplanting voorzien. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 16 oktober. Vragen Bij eventuele vragen of problemen kunt u contact opnemen met de gemeente via T Bekendmakingen 2 Besluit tot ambtshalve uitschrijving Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Borger- Odoorn heeft, ingevolge artikel 2.22 van de Wet Basisregistratie personen, besloten om met ingang van 7 september 2015 tot uitschrijving van de volgende personen over te gaan: - de Niet, Cornelis, geboren op 18 juni 1951 te Velsen, ingeschreven op De Kubbing 20 te Borger; - van der Voort, Mariska Elisabeth, geboren op 10 mei 1961 te Huizen, ingeschreven op De Kubbing 20 te Borger. Uitschrijving betekent dat de persoonsgegevens niet meer worden bijgehouden en de vermelding wordt opgenomen dat de verblijfplaats van betrokkene in of buiten Nederland onbekend is. Deze personen zijn dan niet meer op een adres in Nederland geregistreerd. Dit kan vervelende gevolgen hebben. Volgens artikel 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie personen moet een persoon die verhuist binnen de gestelde termijn schriftelijk aan de gemeente doorgeven wat het nieuwe adres is. Aan deze verplichting is niet voldaan. Datum besluit: 22 september 2015 Bezwaar: Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan bezwaar worden gemaakt tegen dit besluit. Meer informatie staat op onze website onder Nieuws -> Actueel. Colofon in Eeserveen De volledige bekendmakingsteksten vindt u op de website Een overzicht met alle bekendmakingen van de gemeente Borger-Odoorn vindt u op De digitale bekendmakingen zijn leidend. U kunt geen rechten ontlenen aan titels van bekendmakingen die op papier zijn verschenen. Zienswijze, bezwaar en beroep De mogelijkheden voor zienswijze, bezwaar en beroep staan beschreven op onze website onder Nieuws -> Actueel. Net als in veel andere dorpen werd, met name door bedrijven, de sterke wens uitgesproken om snel internet mogelijk te maken. Lees verder op pagina 4 >>

3 3 Dinsdag 22 september 2015 Colofon Dinsdag 22 september 15 Jaargang 43 nummer 39 Week in Week uit verschijnt elke dinsdag huis-aan-huis in Borger, Bronneger, Bronneger-veen, Buinen, Buinerveen, Drouwen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Ees, Eesergroen, Eeserveen, Exloërveen, 1e Exloërmond, 2e Exloërmond, Exloo, Klijndijk, Nieuw-Buinen, Odoorn, Odoornerveen, Valthe, Valthermond, 2e Valthermond, Westdorp, Zandberg, Gieten, Gieterveen, Gasselte, Gasselternijveen, Schoonloo. Elke dinsdag liggen extra exemplaren Week In Week Uit op de volgende adressen: Bakkerij van Veenen, Exloerweg 8, Valthe. Supermarkt Hinderik van Klinken, Noorderdiep 316, Valthermond. Attent Drent, Zuiderdiep 54, 2E Exloermond. Hunzebergen,Valtherweg 36, Exloo. Gemeentehuis, Hoofdstraat 50, Exloo. Tourist info, Hoofdstraat 55a, 7875 AB Exloo. Spar, Hoofdstraat 49, Exloo. Spar, Parklaan 10, Nieuw Buinen. Tankstation, Drentse Poort 1, Nieuw Buinen. Gemeentehuis Aa en Hunze, Spiekersteeg 1, Gieten. Jumbo Abbas, Stationsstraat 37, Gieten. Tourist info, Hoofdstraat 24 a, 9531 AG Borger. Bruna, Grote Brink 3, Borger. AH, Hoofdstraat 35, Borger Camping de 7 Heuveltjes, Odoornerstr. 25, Ees (bak) (alleen in de periode van 1 april t/m 15 oktober) Camping Het Verlaat, Zuiderdiep 510, Valthermond (alleen in de periode van 15 maart t/m 15 oktober) Eigenaar: Harrie Meiringh Verkoop advertenties & offertes: Mariska Teerling Tel Internet: Inleveradressen Advertenties: Bruna Borger aan de Grote Brink in Borger Website De website weekinweekuit.nl is niet verbonden aan deze krant. De (contact-) gegevens op die site kunnen onjuist zijn. Tip: gebruik deze niet. Juiste website: Aanlevering foto s Persberichten kunt u vergezellen van een digitale foto. Deze foto s dienen onbewerkt (dus ook niet omgezet naar 300 dpi), als.jpg-bestand van minimaal 250 kb groot aan ons te worden geë-maild. Gelieve de foto s apart bij te sluiten, dus niet in een wordbestand! Advertenties digitaal: Uiterste inlevertijden: -OTO tjes, IM voorpagina en advertenties vrijdag uur. -familieberichten ma uur. Vormgeving: Studio Olympia Gemeenteberichten: Bureau Grafique Redactie: Harrie Meiringh Verspreiding: De middeleeuwen op Daltonschool Ees 15 september had Iris, één van de leerlingen uit groep 7/8 van de Daltonschool, een spreekbeurt. Samen met haar ouders en haar broer is ze lid van de Westerwolders. Een groep mensen die levende geschiedenis laat zien. Met hun middeleeuwse kampement laten ze zien, voelen, ruiken en horen hoe het dagelijks leven was van een boerengemeenschap in Westerwolde in de late middeleeuwen. Met de groep staan ze regelmatig op middeleeuwse manifestaties, markten etc. Ze laten dan het leven van middeleeuwse boeren zien en leven, net als hen, in tenten. Iris heeft vol vuur hierover verteld. Na haar spreekbeurt bleek dat haar moeder de middeleeuwse tent op het schoolplein had opgezet en mochten alle leerlingen in de tent bij het kampvuur plaats nemen. Iris en haar moeder liepen in middeleeuwse kleding rond en boven het kampvuur hing een ketel middeleeuwse soep. Bovendien stonden er een paar broden klaar! Al etend en pratend waanden de leerlingen zich al gauw een paar honderd jaar terug in de tijd. Natuurlijk mochten de andere groepen ook even in de tent zitten en kijken naar alle mooie spulletjes. Als u meer activiteiten van de Daltonschool wilt zien dan kunt u ons volgen op Facebook of onze website (www.daltonschoolees.nl ) bezoeken. Koninklijke Onderscheiding voor Egbert Oldenhuizing in Eext was onder andere actief als wedstrijdsecretaris, scheidsrechter en trainer van de dameselftallen. Daarnaast draaide hij kantinediensten, verzorgde hij het (groen)onderhoud van het veld en het complex en de aanschaf van materialen. Ook was hij leider van de spelregelkampioenschappen. Tot slot was hij aanspreekpunt voor de scheidsrechters en bezoekende teams en besturen. In 2007 ontving hij de zilveren bondsspeld van de KNVB heden: Vrijwilliger bij en voorzitter van Toneelvereniging Concordia. E. Oldenhuizing is onder andere actief als regisseur en decorbouwer. Daarnaast organiseert hij evenementen, zoals de jaarlijkse contactavond. Ook organiseert hij muziekuitvoeringen. Als speler is hij jaarlijks actief bij het dorpsfeest de Etstoel in de kerk van Anloo. Door Herman van Oost Afgelopen vrijdag 18 september reikte loco-burgemeester Henk Heijerman, een Koninklijke onderscheiding uit aan Egbert Oldenhuizing. Egbert Oldenhuizing is inmiddels 70 jaar en woonachtig in Eext. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse ledenvergadering van de Voetbalvereniging Eext. Egbert Oldenhuizing nam vrijdag afscheid als bestuurslid van de Voetbalvereniging. Egbert Oldenhuizing ontplooide o.a. de volgende activiteiten: 1979 heden: Vrijwilliger bij en bestuurslid van de Voetbalvereniging vv Eext (250 leden). De heer Oldenhuizing Volgende week aan de straat zetten: Plastic Afval Groene Container stukadoorsbedrijf VENINGA Voor al uw traditionele stukadoorswerken Tweede Exloërmond Wilt u een nieuwe look voor uw massieve eetkamer of salontafel? Wij schuren, oliën, lakken of waxen dat vakkundig voor u. Eventueel halen en brengen. Ook schuren en lakken wij uw trap in uw gewenste kleur. Dit tegen een redelijk tarief! Vraag vrijblijvend informatie. Tel Adverteren in Week in Week uit? Bel of Mooie opbrengst collecte KWF Kankerbestrijding in Valthermond De collecte voor KWF Kankerbestrijding heeft in Valthermond 2174,59 opgebracht. Alle gevers en geefsters heel hartelijk bedankt in het bijzonder de collectanten die dit mooie bedrag hebben opgehaald. Ook hadden wij dit jaar 4 jubilarissen waarvan er 1 zelfs 25 jaar gecollecteerd heeft. Als bestuur zijn wij erg blij met onze vrijwilligers! Bestuur KWF Valthermond. Klachten Bezorging: Druk: Week in Week uit Ook een eigen krant? Bel Technische gegevens: Zetspiegel: 285 x 425 mm (bxh) Kijk voor meer technische gegevens op Week in Week uit In alle advertenties: Prijswijzigingen en typ-/zetfouten voorbehouden.

4 Vervolg Informatierubriek voor de gemeente Borger Odoorn attendering Via de site zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u een zoekopdracht geven en kunt u zich aanmelden voor de e- mailattendering van de bekendmakingen. U ontvangt dan een als er bekendmakingen zijn in het gebied met de door u gekozen straal rondom uw huis of bijvoorbeeld over het door u gekozen onderwerp. Website sociaal team live! Hebt u geen internetverbinding? Neem dan voor de papieren versie van de bekendmakingen contact op met het Klantcontactcentrum via T Uitzondering Bekendmakingen van de bestemmingsplannen worden nog wel volledig gepubliceerd op deze gemeentepagina in Week in Week uit. Ter inzage Stukken die ter inzage liggen, kunt u inzien bij ons Klant Contact Centrum. Ook kunt u deze stukken vinden op Exloo, 22 september 2015 De volledige bekendmakingsteksten vindt u op de website De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de website van de sociale teams. De website is nu volledig beschikbaar. Op de site is veel informatie te vinden. U kunt op eenvoudige wijze via de homepage ontdekken bij welk sociaal team u terecht kunt. Klik op uw woonplaats en u komt automatisch op de pagina van uw team: het Veenland, de Monden of de Hondsrug. Afspraak digitaal regelen Met het digitale afspraakformulier kunt u gemakkelijk een afspraak aanvragen. Het sociaal team belt u binnen twee werkdagen om een dag en tijdstip af te spreken. Testpanel Een testpanel heeft de nieuwe website beoordeeld en getest. In dit testpanel zaten inwoners, leden van de Wmo-raad, raadsleden en medewerkers van de stichting en de gemeente. Er is getest of het taalgebruik geschikt is voor laaggeletterden, of informatie goed vindbaar is en of alle functies naar behoren werken. De komende tijd zal nog verder aan de website worden gewerkt. Suggesties welkom Hebt u zelf suggesties voor de website? Stuur deze dan naar het sociaal team: E Nieuw beeld Max Douwes nagenoeg gereed Kunstenares Lia Krol legt de komende tijd de laatste hand aan het borstbeeld van Max Douwes. Dit weekend was een delegatie van de HV Carspel Oderen en de beide kinderen, Annewien en Lenhard Douwes, in het atelier in Erichem. Max Douwes 2, zoals de kunstenares het borstbeeld noemt is nagenoeg klaar. Lia Krol: Het is heel bijzonder voor mij. Het is mij nooit eerder overkomen dat ik een beeld voor de tweede keer maak. Binnenkort valt het besluit of het kunstwerk in gietijzer of kunsthars wordt uitgevoerd. Voorzitter van de HV Carspel Oderen Roelof Hoving: Brons zou het mooist zijn, maar we willen de kat niet op het spek binden. Het beeld wordt nu van materiaal gemaakt dat geen waarde heeft voor criminelen. Hoewel het eerste beeld van Douwes, dat toch zo n 9000 euro heeft gekost, qua bronswaarde waarschijnlijk nog geen 100 euro heeft opgebracht. Gelukkig kunnen we dankzij steun van de gemeente Borger-Odoorn, de Rabobank Borger-Klenckeland, de Stichting Poppen, een benefietavond en leden van de vereniging zorgen dat Max terugkomt in Klijndijk. In oktober 2013 werd het bronzen borstbeeld van Drentse schrijver Max Douwes gestolen. Drie jaar daarvoor is het beeld bij de kolk van de Zietak onthuld. Het beeld was op initiatief van de Historische Vereniging Carspel Oderen gerealiseerd. De diefstal van het borstbeeld van Max Douwes was een hele schok voor het dorp Klijndijk, mevrouw Douwes en de kinderen, de kunstenares, de HV Carspel Oderen, Plaatselijk Belang Klijndijk en allen die Max Douwes (Mans Tierelier),de historie en het kunstwerk een warm hart toe dragen. Mevrouw Bep Douwes is vorig jaar overleden. Max Douwes Max Douwes ( ) is een schrijver, die niet alleen voor Drenthe veel heeft betekend, maar ook als televisiemaker landelijk zijn sporen heeft verdiend. Deze geboren Klijndijker kluisterde jarenlang duizenden luisteraars in het Noorden met zijn serie Mans Tierelier löp met zien dweellocht deur Drenthe aan de regionale radio. Naast de Mans Tierelierverhalen vertaalde hij ook in opdracht van de RONO het Nieuwe Testament in het Drents. Bij de NCRV was Douwes onder meer regisseur van populaire tv-series als Stiefbeen en Zoon en De scheepsjongens van Bontekoe. In 1964 werd Max Douwes de Televizierring toegekend - hij nam die echter niet in ontvangst - en in 1975 ontving hij de Culturele prijs van Drenthe. Naast zijn radio en tv-werk verzorgde Douwes ook wekelijks in diverse kranten damrubrieken, waarin hij de lezers damproblemen voorschotelde. Hij genoot op dit terrein landelijk aanzien. Meer informatie: Roelof Hoving Tel: (privé) (werk) Adverteren in Week in Week uit? Bel of Frea Timmerman presenteert boekje in Nieuw-Buinen Op zaterdag 26 september a.s. vindt er om half drie in de PKN kerk in Nieuw-Buinen een grote DANKDIENST plaats. Dan presenteert Frea Timmerman haar boekje: Gods droom komt uit! (haar derde boekje) Tevens wil ik dan vieren dat ik nog steeds leef, nadat ik in 2009 al was opgegeven en uitbehandeld voor kanker. Ik zie dit dan ook als een héél groot wonder van Gods genade! Het is daarom zo n groot wonder, omdat ik in al die jaren zelden of nooit meer in een ziekenhuis kom of een arts bezoek en geen enkele behandeling of levensverlengende behandeling meer heb ondergaan. Met uitzondering van Glivec, een chemo-pil die ik naar mijn eigen behoefte mezelf heel af en toe toedien, zonder overleg met mijn oncoloog. Wel breng ik haar jaarlijks schriftelijk of telefonisch op de hoogte van mijn welzijn, omdat ze daar om vroeg. Ik kreeg drie soorten kanker (baarmoeder-, borst- en gistkanker) en voor de vierde keer kwam één van de soorten kanker (GIST) terug. Een zeldzame vorm van kanker, met meestal een zeer slechte prognose. Het belooft een fantastische dienst te worden met veel gezelligheid, zang en muziek. En iedereen is van harte welkom om dit feest mee te komen vieren! Bij de veelgestelde vragen op de website vindt u het antwoord op veel vragen over het sociaal team. Op bijna alle pagina s vindt u uitgebreide informatie. Dit is verdeeld over zes hoofdgroepen die met gekleurde knoppen zijn aangegeven. De verhalen uit de praktijk laten voorbeelden zien waarvoor u bij het sociaal team terecht kunt. Schutrups golft op Golfpark Exloo Zaterdag jongsleden werd op Golfpark Exloo voor de vijfde keer het Schutrups Open gehouden. Met weer deelnemers uit alle windstreken, prima golfweer en een keukenbrigade in vorm waren alle ingrediënten voor een geslaagd toernooi aanwezig. Er werd gestreden in 2 categorieën in flights van 4 personen. Onderweg werden de spelers getrakteerd op heerlijke tapas.de lagere handicappers speelden strokeplay. Yun Chu Hsu-Hu van Golfpark Exloo won bij de dames en Wim Abbink van t Sybrook uit Enschede bij de heren. De spelers met een handicap vanaf 22.0 speelden stableford en hier werd gewonnen door Evert Boven van Golfpark Exloo. De hoofdprijs voor de speler met de minste slagen werd gewonnen door Jan Huizing van Golfpark Exloo. Hij ontving van Jan Schutrups een cheque voor ee week verblijf in een bungalow op een Spaans golfresort voor 6 personen inclusief vliegtickets en greenfees voor deze week. Nadat alle prijswinnaars op de foto en in de bloemen waren gezet werd de dag beindigd met een uitstekend verzorgde barbecue. Op de foto van Guus Haikens de trotse winnaars rondom Jan Schutrups. Natuurlijk speelterrein Gasselternijveen De samenwerking tussen welzijnsorganisatie Impuls en de vereniging Dorpsbelangen heeft een nieuwe vrucht afgeworpen, de realisatie van het natuurlijke speelterrein aan de Tuinstraat. Achter de schermen werd er al hard aan gewerkt. Een werkgroep nam samen met Impuls het initiatief en bedacht een plan. Nadat het plan was uitgewerkt, werd het stokje overgenomen door Dorpsbelangen. Zij hebben o.a. contact met de gemeente Aa en Hunze over het gebruik van het terrein en hebben het benodigde geld aangevraagd. De gemeente Aa en Hunze, de Rabobank, de provincie Drenthe en ook het Oranjefonds ondersteunen het natuurlijk speelterrein en hebben een financiële bijdrage gegeven. Het uiteindelijke ontwerp is klaar en de werkzaamheden kunnen beginnen. Om de inwoners te informeren over de laatste plannen en ontwikkelingen wordt iedereen van harte uitgenodigd op vrijdagavond 2 oktober in MFC De Spil. Aanvang uur. Heilien Tonckens (van Springzaad speelnatuurnetwerk in de provincie Drenthe) zal het laatste ontwerp laten zien en toelichten. Daarnaast zal er iets worden verteld over financiën, verschillende werkzaamheden die er zijn, activiteiten rondom het speelterrein en de planning. Dreumesuurtje 2e Exloërmond Woensdag 30 september is er een dreumesuurtje in Buurthuis de Kiel n, Exloërkijl-zuid 38 in 2e Exloërmond. Dreumesuurtjes zijn gezellige uurtjes waarbij dreumesen en hun ouders of oppas elkaar ontmoeten. De uurtjes zijn bedoeld voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar en hun ouders of oppas. Tijdens de uurtjes wordt er voorgelezen, liedjes gezongen, gespeeld en geknutseld. Deze keer leest Tijtje voor uit het boek Kijk eens waar ik woon van Liesbet Slegers.

5 5 Dinsdag 22 september 2015 Kerkdiensten Musselkanaal Rooms Katholieke kerk, Sluisstraat 78: u. Baptistengemeente Jabes Hibiscusstraat 1. Zondag aanvang 9.30 uur. Koffie na de dienst Stadskanaal Hervormde Gemeente, Oosterkadekerk: uur ds. J.R. Smit, Beilen uur Zangdienst ds. R.A. Veen, Ter-Apel. Gereformeere Kerk (vrijgm) de Kandelaar uur: ds. M. Biewenga uur: ds. A.J. van Zuijlekom. Borger Protestantse gemeente. Goede Herderkerk, Hoofdstraat uur: ds. G. Lubberts Vrije Baptistengemeente Borger Hoofdstraat 56 (ingang Westeresstraat) Eric Donker. Koffie na de dienst. Meer info op: vrijebaptistengemeenteborger.nl Gasselte Protestantse gemeente: ds. J. Chr. Vaessen. Gasselternijveen Protestantse gemeente: uur: ds. A. v.d. Zwaag. Nieuw-Buinen Christengemeente Chananja, Drentse Poort 24a uur. koffie na de dienst. Meer info: Protestantse gemeente Kerklaan: uur: ds. T.L. v.d. Weide. Baptistengemeente uur: ds. J. Dijkstra. Na de dienst koffiedrinken. Meer info op www. baptisten-nieuwbuinen.nl. Odoorn Vrijzinnig Hervormde Gemeente Odoorn: Mevr. H. Dorman. 2e Exloërmond Baptistengemeente: uur: br. J. Stijkel. Protestantse gemeente: uur: dhr. Verkade. Valthe Protestantse gemeente uur: ds. H.W. Thon, HA Kring, Hoeksteen Valthermond. Vrije evangelisatie Valthe, uur: Dhr. J. Boelhouwers. Valthermond Protestantse gemeente: uur: ds. H.W. Thon, HA Kring, Hoeksteen Valthermond. Baptistengemeente uur: Frank Ouweneel. Gieten Hervormde Dorpskerk uur: ds. R. Fortuin. Gereformeerde Bethlehemkerk uur: Mevr. Y. van Norden. Zandberg R.K. Sint Josephkerk, Kerklaan 23, Zandberg. Woensdag 23 september uur, eucharistieviering o.l.v. pastor M.Damsté. Zondag 27 sept uur, eucharistieviering o.l.v. pastor M.Damsté. Weekenddiensten Ziekenhuis Refaja Stadskanaal: Scheper Ziekenhuis Emmen: Voor afspraken (0591) Huisartsen Borger/Odoorn/Schoonoord e.o. Spoedgevallen na uur en s weekends: Valther-/Exloërmonden Info: (0599)661204/ Tandartsen Borger/Rolde/Gieten/ Gasselte/Westerbork/Beilen september: Mondzorg Boddeveld, Gieten. Tel: Apotheken Info: Overige hulpdiensten Alarm 112 Politie Overlijden Storing el./gas Storing water of Storing CV: Storing kabel Verloskundige SOS tel. hulp Kindertelefoon Tegen haar wil Psycholoog Homeopaat GGD Thuiszorg Icare Samenzorg Thuis- en Kraam-zorg Nrd-Ned Info- en klachtenbureau Gezondheidszorg Vrijw. thuishulp Dierenartsen Dierenbescherming en Dierenambulance Diergeneeskundig Centrum Zuid- Oost Drenthe te Sleen Zorgkompas Odoorn (0591) Wijkagenten Wijkagenten Borger-Odoorn zijn bereikbaar via of politiebureau Exloo (open: maandag t.m. vrijdag van tot uur, aangifte alleen op afspraak). Wijkagenten in Borger-Odoorn zijn: Hans Walvius. drenthe.politie.nl: Gebied: Valthermond, 2e Valthermond, Zandberg, 1e Exloermond, 2e Exloermond, Boermastreek, Exloerveen. Gerwin Prins. Gebied: Nieuw Buinen, Buinerveen, Drouwenermond, Drouwenerveen, Bronnegerveen. Jan Rijkens. politie.nl: Gebied: Borger, Drouwen, Bronneger, Buinen, Ees, Eeserveen, Eesergroen, Westdorp, Ellertshaar. Tom Ritsema. Gebied: Odoorn, Valthe, Klijndijk, Exloo, Odoornerveen. Wijkagenten Aa en Hunze zijn bereikbaar via of politiebureau Gieten (open: ma. en di tot wo. en do. van tot uur). - Theo Dieterman, gebied Gieten en Gasselte - Louw Koster, gebied Rolde - Eric Speelman, gebied Annen Adverteren in Week in Week uit? Bel of Persbericht voor Week in Week uit? Mail het naar Iets toe te voegen aan onze agenda? Mail het naar van 26 augustus tot 24 november exposeert Joop Robbesom schilderijen in de Paasbergen in Odoorn. Loeke Robbesom exposeert RAKU-gestookt keramiek en keramische sieraden. U kunt vrij binnenlopen om eens een kijkje te nemen. Zie ook: GalerieRobbesom. Doorlopend Galerie atelier 41, Zuiderstraat 41, Buinerveen, houdt verschillende exposities per jaar met zowel twee- als driedimensionale hedendaagse kunst. Openingstijden van Galerie atelier 41, elke opeenvolgende 1e vrijdag, zaterdag en zondag van de maand van 10:00 tot 12:30 uur en op afspraak, T Doorlopend expositie galerie/atelier Atma aan de Hofakkers 6, te Grolloo, Unieke olieverfschilderijen van Maria van Hagen, iedere di. do en zondag van uur t/m uur of na telefonische afspraak Stuur uw agendabericht naar: weekinweekuit.com. Alleen volledige berichten kunnen geplaatst worden. Meld in agendaberichten altijd de datum, tijd, activiteit, locatie (adres). Borger Iedere donderdagmiddag van uur tot uur Sport en Spel voor leden van HAREBO in de sporthal De Koel in Borger. Info: tel of MUSSELKANAAL - Elke woensdagmorgen van 9.30 tot uur gratis koffie met gezelligheid in Baptistenkerk Jabes aan de Hibiscus-straat 1 (Floralaan/Telefoonweg) Iedere 3e zondag v/d maand Roofvogeldemonstratie op de speelweide bij het boomkroonpad Neem je fototoestel mee Elke dinsdagavond vanaf uur is er SCHAKEN in de Poststraatkerk, Poststraat 31 te Stadskanaal. Meer info: gmail.com Elke do. middag en do. avond Meditatie met daarna uitleg over emoties of meditatietechniek. Voor beginners en gevorderden. Vrijheids-laan 22, 7876 GK, Valthermond, tel Voor meer info zie Inloophuis Sigrid s Garden voor (ex) kankerpatiënten en betrokkenen Weerdingerstraat 252 C te Emmen. Bel voor activiteiten of tijden of kijk op www. sigrids-garden.nl Elke dinsdagmorgen van 9.30 tot uur is er VOLKSDANSEN voor 55+ in de sporthal van het Esdalcollege in Borger.Van September t/m April. Info: tel Popkoor POP OET IES repeteert elke donderdag, m.u.v. de schoolvakanties, in de school t Mandielig Hoes te Ees. Kom eens kijken en/of meezingen! We repeteren van uur tot uur. Schoolstraat 4. Tel / Elke maandagavond van tot uur repeteert het Protestants Kerkkoor in de Goede Herderkerk te Borger. Inl Zin om mee te zingen? Alle stemmen maar vooral dames zijn welkom. Gieterveen-Iedere dinsdagavond repeteert POPKOOR NOTES & QUOTES in de deel van de woonboerderij, Schipperspad 1 Gieterveen. Nieuwe mannen en vrouwen van harte welkom! U kunt vrijblijvend twee keer komen luisteren/meezingen! Info: tel of Doorlopend expositie van eigen werk in mijn atelier aan huis: W.Bronningerlaan 3 te Gasselte. Betaalbare kunst (regelmatig nieuw werk) en vrijblijvend te bezoeken. Nieuw: ik beschilder nu ook porselein o.a. etagiere s, theetipjes, bekers enz. Ook beschilder ik andere leuke hebbedingetjes zie mijn webshop onder of Geesje s Atelier. Dagelijks open even bellen is gewenst Doorlopend expostie met eigen werk van Anke Hoefs. Betaalbare kunst. Open bij aanwezigheid of na een telefonische afspraak. Atelier Abina, Dambeern 25 Odoorn, , Doorlopend expositie van eigen werk in ons Atelier aan huis. Vrijblijvend te bezoeken. Regelmatig nieuw werk. Schilderijen en sculpturen. Atelier 2xCopier Molenstraat 22, Buinen. tel website Doorlopend expositie van keramiek, natuurstenen, beelden en brons bij keramiektuinen/ galerie Harwi Activiteiten & Evenementen in de Regio Iets toe te voegen aan onze agenda? Mail het naar EXLOO - Elke maandagavond repeteert popkoor XpLOOsion van uur in de Smidswal, Hoofdstraat 58C in Exloo. Belangstelling om te komen kijken of mee te zingen? Laat het even weten via Iedere 1e zondag van de maand van uur open atelier bij Joop en Loeke Robbesom, Sportlaan 31 in Valthermond. Bezoek op andere dagen na telefonische afspraak: Zie ook ; com/galerierobbesom; Gieten- Iedere maandagavond van tot uur repeteert het Gospelkoor Ferontes Charmata in een achterzaal van de Bethlehemkerk, Schoolstraat 23 te Gieten. Kom gerust geheel vrijblijvend een paar keer kijken en meedoen! Alle stemmen zijn welkom, maar wij zijn met name op zoek naar (vrouwelijke) tenoren en bassen! Ook zoeken wij een enthousiaste pianist voor 1 a 2 x per maand en tijdens uitvoeringen. Voor informatie: Graag tot ziens! 2e Exloermond - Elke donderdagavond om uur sjoelen bij de Witte Baron, Zuiderdiep 1, 2e Exloermond. Inlichtingen: Sjoelclub de Monden tel.: Elke dinsdagavond repeteert het onlangs opgerichte C.G.Z. Samen op weg in de Hoeksteen aan het Z.d. 333 te Valthermond. Als u van zingen houdt en met name geestelijke liederen, bent u welkom. info: ODOORN iedere dinsdagavond van 19:15 uur tot 21:30 uur repeteert Muziekvereniging Odo in het clubgebouw van Odo: t Klankholt, Hammeersweg 21 in Odoorn. Voor vragen en meer informatie: naar of bel Jan Grootjans, tel ODOORN dinsdagavond om de 14 dagen van 21:30 tot 22:00 uur repeteert de Oringer Kapel in het clubgebouw van Odo: t Klankholt, Hammeersweg 21 in Odoorn. Voor vragen en meer informatie: naar of bel Jan Grootjans, tel Iedere derde dinsdag van de maand organiseren we samen met de dorpsgenoten een lunchclub in de Villa van Streek. Iedereen is vanaf uur van harte welkom om aan aan te schuiven Deze lunch is bedoeld voor iedereen die graag nieuwe mensen leert kennen in een inspirerende omgeving! Schuift u ook eens aan bij de lunchclub?! Kijk voor meer informatie op of bel naar Gasselternijveenschemond - Iedere 1e en 3e dinsdagmiddag van de maand van 13:00 tot 16:00uur HOBBY-CLUB in het Dorpshuis van Gasselternijveenschemond. Noordzijde 165. Breien, haken, kaartjes maken, porcelein schilderen, glas graveren, schilderen op doek alles is mogelijk en er is altijd wel iemand die je wilt helpen of je iets wil leren. Voor info kun je bellen naar Iedereen is welkom. Kom gerust eens kijken, de koffie/thee staat klaar. Elke dinsdagavond reperteert het Bühner popkoor repeteert in hotel restaurant El Zorro/Hartlief in Buinen. Kom vrijblijvend eens luisteren en kijken of het ook iets voor jou is. We beginnen om uur. Info of Borger, Iedere dinsdag Breicafe in het Hunzehuys van tot uur. Aanmelden niet nodig. Elke dinsdag Aquarelles door Greet Kloeg en Tedja Duyvesteijn in Pommona te Gasselternijveen. Dinsdagmiddag van tot uur en dinsdagavond van tot uur. Mail of kijk op Iedere woensdagmorgen uur LEGPUZZELRUILCLUB GROLLOO Schoonloërstraat 28 Inl Borger - Iedere maandagavond repeteert C.G.K. Laudate Vocalis van tot uur in de Goede Herderkerk, Hoofdstraat 11 in Borger. Houdt u van zingen, kom dan een keer onze repetitie bijwonen. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor meer informatie of tel VALTHE De Hondsrugzangers reperteren elke woensdagavond van uur tot uur in dorpshuis Ons Dorpshuis te Valthe. Belangstelling om mee te zingen? We kunnen best nog enkele enthousiaste baritons en bassen gebruiken! Kom even langs of kijk op Daar kun je ook (fragmenten van) liederen uit ons repertoire beluisteren. Bellen mag ook: De secretaris (Hans Waindrich) staat je graag te woord. Iedere maandagavond Schaakavond in Valthe Buurthuis Ons Dorpshuis Hoofdstraat 54, Valthe. Aanvang: uur. De koffie staat klaar. Iedere Dinsdag avond vanaf uur in het Assekolke te Drouwenermond Show Ringtraining voor kleine honden en uur voor de grote honden. Donderdagmiddag en donderdagavond Theaterlessen bij Verhart Muziek Educatie te 2e Exloërmond. Voor kinderen van tot uur en voor volwassenen van tot uur. Verhart Muziek Educatie vindt u aan het Zuiderdiep 124 te 2e Exloërmond. Voor meer informatie en/of inschrijvingen voor nieuwe leerlingen: of mail naar C.G.K. Laudate Vocalis repeteert iedere maandagavond van tot uur in de Goede Herderkerk, Hoofdstraat 11 in Borger. Houdt u van zingen, kom dan een keer onze repetitie bijwonen. Nieuwe leden zijn van harte welkom. Voor meer informatie of tel GIETEN elke dinsdagavond vanaf 6 okt. tm 14 febr. Sneeuwfit/winterfit door Skivereniging Drenthe. Effectief programma voor wintersporten als skiën, langlaufen, schaatsen. Locatie: De Wendeling, Boddeveld 17, Gieten. Gratis proefles. Info: gmail.com Jeu de Boules in Borger elke DINSDAG en VRIJDAG MIDDAG van tot uur in de wintermaanden vanaf SEPTEM- BER tot MEI. In de Zomermaanden spelen wij op DINSDAG en DONDERDAG AVOND van tot uur Jeu de boules aan de Torenakkers in Borger. U bent van harte welkom om mee spelen en lid te worden van onze club De Deurzetters. Nadere inlichten bij H van Rossum en Diny Kamies Gasselte elke Maandagavond: repeteren de volgen de afdelingen van HARMONIE GASSELTE: De Malletband van 19:30 tot 21:30, en de Twirlstars van 18:00 tot 21:30 in het Dorpshuis de Trefkoel, achter de brinken 6E te Gasselte. Wij zijn op zoek naar nieuwe leden. Kom geheel vrijblijvend luisteren en kijken. info: Gasselternijveen en Stadskanaal Deelneme aan fijne MINDFUL YOGA MEDITA- TIE en ZWANGERSCHAPSYOGA. Cursussen kunnen wekelijks op iedere maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Instromen aan de Kanaalstraat 9 in Eeserveen, vrije entree, open maandag t/m zaterdag uur. Doorlopend Keramisch Museum Royal Goedewaagen Nieuw-Buinen. Ma t/m vrij van tot uur za en zo van tot uur Expositie ontwerpschetsen, prachtige tegeltableau`s, topstukken uit de Jugendstil en Art Deco periode. Het werk van wereldberoemde keramisten is er vertegenwoordigd en regelmatig worden er wisselexposities van aardewerk van verschillende keramiekproducenten gehouden. Telefoonnummer: Doorlopend: Zomerexpositie 2015 in beeldentuin Zwakanaga, Hoofdstraat 58 (achter het gemeentehuis) te Exloo. 24 kunstenaars, in verschillende disciplines, exposeren hun beelden in de tuin. De beeldentuin is geopend van 1 mei tot 12 oktober 2015 op vrijdag, zaterdag en zondag van tot uur en op afspraak ( of ). Kijk ook eens op in doorgaande of beginnersgroepen, maar individueel kan ook. Info: tel of Gasselte elke Donderdagavond: repeteert de fanfare van HARMONIE GASSELTE van 19:30 tot 21:30 in het Dorpshuis de Trefkoel, achter de brinken 6E te Gasselte. Lijkt het u leuk om een instrument te bespelen? Kom geheel vrijblijvend luisteren en kijken. info: Vocaal Anders repeteert iedere donderdagavond van tot in Cultureel Centrum nr. 11, Zuiderdiep 505 in Valthermond. Zing je graag en wil je met een enthousiaste groep zangers en zangeressen meedoen? Vocaal Anders heeft plaats voor meer leden. Voor meer informatie of aanmelding kun je contact opnemen met Dina Drenth, tel Natuurlijk kun je ook gewoon eerst eens komen kijken en luisteren. Je bent van harte welkom. GASSELTE Elke dinsdagavond repeteert de Gemengde Zangvereniging TO- NEGIDO uit Gasselte van tot uur in Het Dorpshuis de Trefkoel, Achter de Brinken 6 E te Gasselte. Belangstelling om mee te zingen? We kunnen best nog enkele bassen en tenoren gebruiken. Kom geheel vrijblijvend eens luisteren en kijken of dit misschien iets voor jou is. Info: of Woensdag 23 september Zintuigensafari bij Buitencentrum Boomkroonpad. Aanvang uur. Kosten volwassenen 7,50, kinderen 5,00. Opgave of staatsbosbeheer.nl Zaterdag 26 september Gieten: Boekenmarkt. Organisatie: zanggroep Ferontes Charmata. Locatie: Jumbo Abbas Stationsstraat uur Zondag 27 september Herfstwandeling bij Buitencentrum Boomkroonpad. Aanvang uur. Kosten volwassenen 5,00, kinderen 2,50. Opgave of staatsbosbeheer.nl Zondag 27 september 2015 Concertboerderij Onder de linden Valthermond: Concert door het pianoduo Lucas en Arthur Jussen. Aanvang uur, zaal open uur Zondag 27 september uur: Herfst Fair Klijndijk aan de Hoofdweg 20 (tegenover Thijs & Aafke). Entree 3,- p.p., kinderen t/m 12 jaar gratis. Kijk ook op Facebook: Boerderij Fair Klijndijk Maandag 28 september Eclips trip maansverduistering bij Buitencentrum Boomkroonpad. Aanvang uur. Kosten n.t.b. Opgave of Woensdag 30 september Help de Boswachter bij Buitencentrum Boomkroonpad. Aanvang uur. Kosten 2,50 per persoon. Opgave of Bij El arroyo español worden vanaf 12 oktober cursussen Spaans aangeboden. De cursus voor beginners vindt plaats in het dorpshuis van Gieterveen en die voor gevorderden in Gieten. Meer info: Betty Tomassen , Adverteren in Week in Week uit? Bel of

6 6 Dinsdag 22 september 2015

7 7 Dinsdag 22 september 2015 Schuur afgebrand in Gieterveen door Herman van Oost Een schuur aan de Broek in Gieterveen is zaterdagochtend volledig afgebrand. Een andere schuur die er vlak bij stond vatte ook vlam, maar dat vuur kon gecontroleerd worden. Aan de woning die ernaast stond is er alleen rookschade. De brandweerkorpsen van Gasselternijveen, Borger en Gieten zijn opgeroepen om de vlammen te bestrijden. Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor, al was de verwarring groot. De straat was gedurende de blus werkzaamheden afgesloten voor het doorgaande verkeer. Wat de oorzaak van de brand was is nog niet bekend. Woningbrand in Nieuw-Buinen In een woning in Nieuw-Buinen heeft donderdagmorgen korte tijd brand gewoed. Het gaat om een vrijstaand huis aan het Zuiderdiep. De brand ontstond rond uur door kortsluiting in de vaatwasser. De brandweer uit 2e Exloërmond had het vuur snel onder controle maar in de woning is sprake van veel rookschade. Uit voorzorg werd ook Foto: Herman van Oost de brandweer Borger opgeroepen met een tankautospuit en de tankwagen voor extra water. Behalve een kat, die door de brandweer uit de woning werd gehaald, was er niemand in het huis aanwezig. Het Zuiderdiep in Nieuw-Buinen was enige tijd gestremd voor doorgaand verkeer. Adverteren in Week in Week uit? Bel of

8 8 Dinsdag 22 september 2015 Hamerbijl 9, 9531 PN BORGER - T E. - Vakmanschap en service voor een scherpe prijs! Culinair Aa en Hunze on Tour: Primeur van topevenement in Gieten Door Gerry Grave Buiten eten en dan ook nog eens keuze uit heel veel verschillende gerechten van diverse restaurateurs en dat allemaal op loopafstand: Wat heet, de mensen konden van het ene restaurant naar het andere. De duur: Van een paar seconden tot hooguit een halve minuut. Het kon afgelopen zaterdag aan de Spiekersteeg in Gieten. Culinair Aa en Hunze on Tour was dit jaar voor het eerst. In Gieten dus, naast het gemeentehuis. Allard Hingstman, een van de organisatoren, vertelt:,,we willen dit elk jaar gaan doen. Steeds in een andere plaats in de gemeente Aa en Hunze. We beginnen met Gieten, maar het kan maar zo zijn dat we volgend jaar in Anderen of Schoonloo staan. Hingstman had het maar wat druk. De slijter was een vraagbaak voor velen en wees iedereen de weg en stond telkens klaar voor weer een vraag en gaf steeds een passend antwoord. Er was van alles te doen. Vooral eten dus. Heel veel eten, want op het grasveld voor het gemeentehuis was plaats voor menig restaurateur. Ze bereidden de heerlijkste gerechten. Niet op gewone basis, maar ze kozen voor een ambachtelijke bereiding. De mensen konden zien hoe hun maal werd bereid en vonden dat best wel interessant. Lekker bovendien, want al dat lekkers kwam rechtstreeks van de grill, oven of kookplaat. Supervers dus en voor ieder wat wils, want de variatie was groot. Zo was er de keus uit meer dan dertig gerechten aangeboden door tien lokale restaurants. Er was dusdanig veel keus dat de mensen meer dan zat konden worden. Er waren er bij die een zitje namen bij meerdere restaurateurs. De een nam een gegrilde Gieterse kip, de ander nagelhout van Drentse lamsbout en weer een ander koos voor een staartstuk van Drents weidevlees bereid op een zogenaamde smoky: Een prachtig apparaat dat menig mens deed verbazen. Het was goed toeven in Gieten. Voor de prijs hoefde men het niet te laten. De entree was namelijk gratis. Net als in een gewoon restaurant dus. Uiteraard moest voor de gerechten worden betaald, maar ook dat was prima te doen. Bij de ingang van het gebeuren waren twee kassa s waar munten werden verkocht. Even verderop stond de organisatie met heuse menukaarten. Daarop stonden al die lekkere gerechten en hoeveel munten er moesten worden gegeven voor die gerechten. De muntenverkoop ging goed, want de mensen kochten ze massaal en de stoelen op de terrasjes waren ook allemaal bezet. Het liep storm en dat was dan ook een goed teken. En voor degene die niet om uur al aanwezig konden zijn was er geen man overboord. Het festijn duurde tot 1 uur s nachts. Van afstand waren de gerechten al te ruiken en dus was het eenrichtingsverkeer naar het culinaire evenement in Gieten. Veel mensen bleven wel hangen en namen nog een afzakkertje. Wijn was er immers ook en natuurlijk andere drankjes. Voor muziek was ook gezorgd. Zo was zangeres Martijje met haar band aanwezig. Ze trad op met haar Drents verlangen, geïnspireerd op de menukaart van de dag. Martijje Lubbers is geboren in Grolloo en woont tegenwoordig in Rolde.,,Volgende week is mijn cd-presentatie bij Hofsteenge in Grolloo. Nu breng ik alvast enkele liedjes ten gehore. Enkele gaan over de gerechten op de menukaart hier. Zo is er een gerecht van nagelhout. Dat is een oud gerecht. Daar ga ik dan iets over vertellen en daarna zing ik er iets over. Niet bij elk produkt hoor en ik ga ook niet bij elk lied een stukje vertellen, maar bij sommige. Martijje Lubbers spreekt vol enthousiasme over het evenement en de interesse van de mensen is groot als zij met haar band een paar leuke nummers laat horen. Uiteraard wil ze met de band op de foto. De mensen blijven genieten van de mooie muziek, het lekkere eten en later op de avond is het helemaal swingen geblazen. Black Lake was toen de hoofdact: Veel mensen kwamen af op de zeer bekende groep uit Zwartemeer. Al jaren bestaan ze. En het eten bleef gewoon doorgaan. Daarvoor was het allemaal veel te lekker en gezellig. Wordt volgend jaar zeker vervolgd. Alides Hidding met Same Hat, New Jacket in VanSlag Zijn eerste hit scoorde Alides Hidding al in Het nummer Hollywood Seven zien veel fans nog als zijn beste nummer. Meer succes behaalde de in Schoonoord geboren zanger met de Time Bandits. Hij kwam hoog op de hitparade met nummers als I m specialized in you, Listen to the man with the golden voice, Live it up en I m only shooting love. Nog altijd brengt hij deze songs met verve en op volle kracht, aangevuld met repertoire van zijn brandnieuwe cd Out of the Blue. Dat doet hij in zijn nieuwe show Same Hat, new Jacket. Daarmee staat hij op vrijdag 25 september in Cultuurpodium VanSlag in Borger. Dat Hidding zijn vak niet heeft verleerd bewees hij tijdens het 3e Internationale Cajonfestival 2012 waar hij het publiek en zichzelf door zijn hits op een heel andere manier te brengen. Het bleek een voltreffer om het repertoire semi-akoestisch te spelen. Met Alides Hidding uiteraard als leadvocalist, op semi-akoestische gitaar en af en toe open en bloot op toetsen; met bassist Guus Strijbosch (ook bassist bij Daniël Lohues), gitarist Martijn Deuling en drummer Peter Deiman. In juni trad de band met veel succes op tijdens Retropop in Emmen. Het concert begint om uur. Meer info op

9 9 Dinsdag 22 september 2015 Oogstfeest Borger: Geen aardappels koken of bakken, maar aardappelbier en wodka drinken, maar ook aardappels door een 3D-printer Door Gerry Grave Afgelopen zaterdag was in de dorpskom van Borger een oogstfeest. De dag stond in het teken van hoe kan het ook anders- aardappels. De zomer is inmiddels voorbij, de blaadjes vallen alweer bijna van de bomen, het mooie groen verdwijnt, de mensen worden minder humeurig en dus nadert de herfst: Oogsttijd dus. Al dat lekkers en al dat moois dat in het voorjaar is gezaaid, zal de grond verlaten en als het goed is worden genuttigd. Dat is bijna altijd zo. Bijna, want met eetbare produkten is ook wat anders te doen. Wie afgelopen zaterdag in Borger was, kon niet alleen genieten van de jaarmarkt, maar ook van 3D-prints. Het begrip 3D-prints behoeft natuurlijk enige uitleg. Vooral als het om een oogstfeest gaat. Eerder dit jaar - we schrijven dan de voorbije zomer en dan juli om precies te zijn - werd in Borger een aardappelakker aangelegd. Midden in het dorp dus, zodat iedereen het kon zien. De auto s moesten de meest recente dagen, vanwege de werkzaamheden, een stukje afbuigen en konden derhalve de akker van dichtbij zien liggen. Net als al die mensen en de nog altijd vele toeristen die een rondje door het dorp maakten en maken. Op die aangelegde akker werden de aardappels geboren. Tijdens de jaarmarkt gingen ze de grond uit. Enkele jongens van onder meer een scoutingvereniging haalden de produkten uit de grond onder het toeziend oog van een aantal geïnteresseerden die op hun beurt een enkele vraag of zelfs meer vragen stelden. De oogstende jeugd voorzag hen dan van antwoord. Een van die antwoorden was wat er nu met die aardappels ging gebeuren. Het begrip 3D-prints kwam ter ore en er werd verteld dat de aardappels niet werden gekookt of gebakken, maar door een printer gaan. Vele vragen ontstonden weer en de verbazende blikken namen toe toen een van de jongens vertelde dat het om een zogenaamde 3D-printer gaat. Hoe dat precies in zijn werk gaat is een technisch verhaal, maar het komt er op neer dat van aardappels een koffiekop of ontbijtbord kan worden gemaakt: Erg apart en vooral erg fraai. Open dag Bonnerklap in Gieterveen Op zondag 27 september organiseert Stichting Het Drentse Landschap een open dag in het nieuwe natuurgebied Bonnerklap, dat een onderdeel vormt van het Hunzedal. Deze dag is van tot uur ten zuidwesten van Gieterveen. Zie voor de exacte locatie. TE HUUR in Gasselte Voor langere periode: Recreatiewoning Voor informatie: Te koop in Gasselte: Leuke recreatiewoning met 2 slaapkamers, keuken, toilet, douche en ruime tuin aanwezig. Voor informatie: Maar er was meer: Zo was er ook een heus aardappelcafé net naast de akker. Het was gevestigd in het koepeltje. Daar konden de mensen zien hoe een en ander eruit kwam te zien, maar konden ook produkten worden geproefd. Geen aardappels in de puurste soort, maar aardappelbier en wodka. Ook hier ontstonden veel vragen en werd de mensen uitgelegd hoe het nu allemaal in zijn werk gaat en hoe het ongeveer smaakt. Sommige namen de proef of de som en namen een of meerdere slokjes van het aardappelbier of de aardappelwodka. Lekker en Mwoh en Apart, waren kreten die te horen waren. Een enkeling moest even wennen, maar een groot deel van de proevers was niet ontevreden. De gemeente Borger-Odoorn is sinds twee jaar bezig met het ontwerp van het Centrumplan voor Borger. In 2015 is het productielandschap onderwerp voor het eerste tijdelijke kunstproject en werden Atelier Middendijk en DUS-architecten uitgenodigd voor dit project: Het zogenaamde Aardappelcafé. Rommelmarkt op Basisschool De Peppel in Gasselternijveenschemond Zaterdag 19 september was de jaarlijkse rommelmarkt op basisschool De Peppel in Gasselternijveenschemond. Tijdens het opbouwen van de markt was het erg regenachtig. Gelukkig hield de regen om half 10 op en kon de markt om 10 uur droog van start gaan. Het plein stond vol met verkoopbare spullen. Veel mensen kochten iets van hun gading. Deze dag is weer mogelijk gemaakt door de inzet van vele medewerkers: ouders, vrijwilligers en het team. Hierdoor hebben we met een dag hard werken een mooi bedrag voor de school binnengehaald. De opkomst was goed en we kijken terug op een geslaagde dag. Contactpunt Mantelzorg Borger-Odoorn trakteerde de jonge mantelzorgers De jonge mantelzorgers van Borger-Odoorn werden op 12 september j.l. getrakteerd op een middag naar het Boomkroonpad. Omdat het een kleine groep was, werd iedereen persoonlijk van huis afgehaald. Eerst ging men 1 ½ uur op stap door het bos o.l.v. de boswachter. Toen zij moe terug kwamen brandde een fel kampvuur en stond er een wagen met brood, stokken en frisdrank klaar om broodjes te gaan bakken. Nadat zij uitgerust waren en weer wat op krachten kwamen, mocht iedereen onder begeleiding een nestkastje in elkaar timmeren. Trots met hun knutselwerk onder de arm kwamen zij op het terras van het restaurant aan, daar werden de verrassingsdozen uitgedeeld met etenswaren en een cadeautje. Al die blije gezichten gingen tevreden naar huis. Wilt u meer weten over het Contactpunt Mantelzorg Borger-Odoorn, belt u dan Hans Verschut tel: of bezoekt u onze website: Adverteren in Week in Week uit? Bel of

10 Frey Living in Drouwenermond gaat weer open Op zaterdag 26 september a.s. gaat Frey Living na twee jaar van voorbereidingen weer open. Deze dag is Frey Living geopend van uur met natuurlijk een hapje en een drankje. Frey Living is een woon- en interieurwinkel ontstaan uit een hobby door Marleen Frey. Eerst was zij gevestigd in Vlagtwedde bij Frey Oogzorg, maar vanaf zaterdag is zij geopend in een rustieke boerderij uit 1938 die nostalgie uitademt. Brocante is het toverwoord, daarnaast verkoopt Marleen ook tassen, sieraden, zijde bloemen en woondecoraties. Twee oude stallen van totaal 50 m² zijn omgebouwd tot winkelruimte en men kan hier tevens terecht voor workshops en styling voor de woning. In elk jaargetijde kleedt Frey Living uw woning aan, zo wordt uw woning omgetoverd voor een zwoele zomer of een warme winter. Ook bedrijven kunnen zijden bloemstukken huren of kopen voor hun zaak. U kunt Frey Living vinden aan het Zuiderdiep, nummer 33 in Drouwenermond (waar ook de jaarlijkse kerstshow plaats vindt, welke dit jaar op 11, 12 en 13 december voor het 7e jaar wordt georganiseerd). Mocht u niet in staat zijn om aanwezig te zijn bij de opening van Frey Living op zaterdag de 26e, dan bent u de week erna van harte welkom op de volgende dagen: woensdag tot en met vrijdag van tot uur of u kunt ons bellen voor het maken van een afspraak. Graag verwelkomen wij u bij de opening op zaterdag 26 september in de nieuwe winkel van Frey Living. Frey Living vindt u aan het Zuiderdiep 33 te Drouwenermond. Tel of kijk eens op www. freyliving.nl (nog under construction). 10 Dinsdag 22 september 2015

11 11 Dinsdag 22 september 2015 Op zaterdagavond 26 september Optreden Froukje Johannes met LEF in Oringer kerk Froukje is geboren in Maarssen en al 28 jaar gelukkig getrouwd met Hidde, is een trotse moeder van 2 kinderen. Men zou haar kunnen kennen van 2 hele grote honden waar ze mee door Oringe liep, (waarvan er nu nog één over is helaas), of van de Musicalgroep van Odoorn waar ze 10 jaar met veel plezier actief was. Bridgebond zet vrijwilligers in het zonnetje De voorzitter van het District Drenthe van de Nederlandse Bridgebond de heer Hans Hoek, heeft afgelopen dinsdag aan twee vrijwilligers van Bridgeclub Borger een zogenaamde Kei uitgereikt. Deze onderscheiding wordt uitgereikt aan vrijwilligers die zich als een spin in het web voor de bridgeclub inzetten. Binnen de Bridgeclub Borger zijn dat de dames Jannie Wagenaar en Rieky Zinger. Zij maken al sinds ongeveer 2000 deel uit van de Technische commissie en organiseren de in de weide omgeving bekende Zomerdrives en bijvoorbeeld de Hunebeddrive, Oliebollendrive en Oranjedrive. De uitreiking Rieky Zinger, Jannie Wagenaar en de heer vond plaats Hans Hoek voorafgaande aan een competitie-avond, waardoor veel leden aanwezig waren. De aanwezigen waren, net als de twee dames, niet op de hoogte van de toekenning van de Keien. Uit hun daverende applaus bleek echter wel, dat zij zich allemaal achter de keuze van de Nederlandse Bridgebond schaarden. Ook de voorzitter, de heer Hans van Bruggen, was apetrots op deze twee leden. Zijn opvatting over de rol van de vrijwilligers verwoordde hij als volgt: Een vereniging bestaat bij de gratie van vrijwilligers en floreert Rieky Zinger, Hans van Bruggen en Jannie Wagenaar indien veel vrijwilligers bereid zijn een stukje vrije tijd in te wisselen voor een klus(je). Want zonder actieve vrijwilligers blijft een vereniging geen lang leven beschoren. Ze zingt momenteel ook bij 2 heel verschillende bands, zoals het trio The Rivernotes, twee zangeressen en een pianist het een repertoire van ballades en tweestemmige luisterliedjes. Daarnaast acteert Froukje in de band Zwiggel Live, een 6 koppige band die country, blue-grass en Ierse volksmuziek ten gehore brengt. Het Oringer zangtalent Froukje Johannes zal in eigen dorp optreden met een avondvullend programma. Sinds 2014 gaat Froukje haar eigen weg. Kijken, wat het leven nog meer te bieden heeft, aldus Froukje. De avond zal staan in het teken van het leven en de liefde en alles wat daarbij hoort. Allemaal geïnspireerd op haar eigen levenservaringen, maar ongetwijfeld heel herkenbaar voor velen. De show heet: LEF. Niet in de eerste plaats omdat ze vindt best wel lef te hebben, dat ze het de eerste keer op deze manier in haar eentje doet. Ook omdat LEF staat voor keuzes maken, het roer omgooien en gaan voor je dromen. Het was altijd al haar wens om in de Oringer kerk te mogen zingen en zij hoopt er een hele gezellige avond van te maken met een vol programma. Nederlandstalige liedjes met soms eigen teksten en vertalingen en daarnaast bekende Nederlandstalige nummers. Chris Bos, van Bos Geluidstechniek uit Odoorn zal het geluid voor zijn rekening nemen en dan komt het allemaal vast en zeker goed! Kaarten à 7,50 aan de kassa. Voorverkoop bij Drogisterij SIMA: 6,50 Aanvang zaterdagavond 26 september om uur. Zaal open uur. Zanger van The Stranglers in VanSlag Wie puberde in de jaren tachtig is ongetwijfeld opgegroeid met de muziek van The Stranglers. Deze legendarische punk- en new waveband scoorde tal van hits die ook nu nog niet verouderd klinken. Wie zong niet mee met Skin Deep, Always the Sun en natuurlijk de grote hits Golden Brown en No more Heroes. Hoewel de band nog steeds bestaat timmert zanger en gezichtsbepaler Hugh Cornwell al jaren solo aan de weg. Dat de zanger/gitarist zijn kunsten nog niet heeft verleerd toont hij op donderdag 24 september in Cultuurpodium VanSlag in Borger. Met zijn band brengt Cornwell natuurlijk zijn klassiekers, maar ook nieuw werk. Sinds begin jaren negentig brengt hij soloplaten uit en door zijn karakteristieke stem ligt de vergelijking met zijn oude band natuurlijk al snel op de loer. Maar met zo n staat van dienst hoef je daar niet rouwig om te zijn. Zijn laatste album Totem And Taboo stamt uit Het concert begint om uur. Meer info op Voorlezen aan ouderen op 1 oktober in Nieuw-Buinen, Borger en Odoorn Donderdag 1 oktober is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Ouderen. Voor de derde keer organiseert de Leescoalitie op deze dag een Nationale Voorleeslunch voor ouderen. Bibliotheek Borger-Odoorn samen met de Woonzorgcentra Tangenborgh en de Paasbergen doen van harte mee aan dit nationale evenement en hebben diverse voorlezers bereid gevonden om op 1 oktober te komen voorlezen aan ouderen. In De Wanne in Nieuw Buinen wordt om voorgelezen door wethouder Albert Trip. In de Borgerhof in Borger wordt om uur voorgelezen door schrijver Jans Polling. In Woonzorgcentrum De Paasbergen in Odoorn wordt om uur voorgelezen door schrijver/dichter Ger Veenstra. Voorlezen kan een rol spelen in het doorbreken van het isolement waarin sommige ouderen verkeren. Met de Nationale Voorleeslunch willen wij samen met de Leescoalitie laten zien dat voorlezen een prettige en gemakkelijk toe te passen dagbesteding is, die bijdraagt aan de kwaliteit van zorg voor ouderen. TE HUUR! GARAGEBOXEN in Exloo, Valthermond en Tweede Exloërmond Per direct beschikbaar! Tel.:

12 12 Dinsdag 22 september 2015 prijs ,- Kia Sportage 2.0 X-ecutive Plus Pack Panodak/17 LM/Clima/Cruise SUV (5drs) PK - feb Licht grijs metallic - Half leder Zwart Benzine - Handgesch. 5 versn km - Nieuwprijs: ,- Autocentrum Borger is Winnaar van de klanttevredenheid Award 2014!! prijs 6.900,- GANZEVOORT topper: prijs ,- Kia Carens 1.6 GDi 7 Pers. Business Pack Navi - MPV (5 drs) PK - januari Licht grijs metallic - Half leder / stof - Benzine Handgeschakeld, 6 versnellingen km - Nieuwprijs: ,- prijs 8.900,- prijs 9.300,- Chevrolet Aveo 1.4 LTZ 16 LM/Airco/Cruise/PDC - Hatchback (5 drs) 100 PK - september Bruin metallic - Stof (Zwart) - Benzine Handgeschakeld, 5 versnellingen km - Nieuwprijs: ,- Chevrolet Spark V LT Airco/ PDC/15 LM - Hatchback (5 drs) - 81 PK februari Licht blauw metallic - Stof (Zwart) - Benzine - Handgeschakeld, 5 versnellingen km Nieuwprijs: ,- Opel Agila 1.0 Edition airco/ audio/15 LM - Hatchback (5 drs) 68 PK - april Licht grijs metallic - Stof (Donker grijs) - Benzine Handgeschakeld, 5 versnellingen km - Nieuwprijs: ,- prijs 7.400,- prijs ,- prijs ,- prijs ,- Renault Twingo V Collection Airco/Trekhaak/Spoiler - Hatchback (3 drs) - 74 PK - januari Rood - Stof (Licht grijs) - Benzine - Handgeschakeld, 5 versnellingen km - Nieuwprijs: ,- Opel Corsa V Automaat Color Edition Navi/Airco/16 LM Hatchback (3 drs) - 85 PK - november Zwart metallic - Stof (Zwart) - Benzine - Automaat km - Nieuwprijs: ,- Opel Corsa V Cosmo Clima/ Cruise/16 LM/PDC - Hatchback (5 drs) PK - feb Licht grijs metallic - Half leder (Donker grijs) Benzine - Handgesch. 5 versn km - Nieuwprijs: ,- Citroën DS3 1.4 e-hdi Automaat Business Navi/Clima/Cruise/16 LM Hatchback (3 drs) - 68 PK - augustus Wit - Stof (Zwart) - Diesel Automaat km Nieuwprijs: ,- prijs 8.700,- ex btw prijs ,- prijs ,- prijs ,- Fiat Fiorino 1.3 MJ SX airco/pdc/ centr vergr/el ramen - Bedrijfswagen (4 drs) - 74 PK - maart 2013 Wit - Stof (Zwart) - Diesel - Handgeschakeld, 5 versnellingen km - Nieuwprijs: ,- ex btw Nissan Note 1.6 Life + Automaat Clima, cruise, 16 LM MPV (5 drs) PK - maart 2012 Zwart metallic - Stof (Zwart) - Benzine - Automaat km Nieuwprijs: ,- Opel Astra ST 1.6 Turbo 180PK Edition Plus Airco/17 LM/Cruise - Station (5 drs) PK - jan Licht grijs metallic - Stof (Zwart) Benzine - Handgesch 6 versn km - Nieuwprijs: ,- Opel Insignia 1.4 Turbo Design Ed. Navi/Clima/Cruise/ - Hatchback (5 drs) PK - sept Licht grijs metallic - Stof (Zwart) - Benzine - Handgesch.6 versn km - Nieuwprijs: ,-

13 13 Dinsdag 22 september 2015 Familieberichten kunt u inleveren tot maandagmiddag uur bij de Bruna in Borger De Bruna is maandag om uur geopend. Het Naoberhuis in 1e Exloërmond daar kom je Thuis! Het Naoberhuis in 1e Exloërmond is een dagopvang voor ouderen en mensen met een (lichte)beperking. Met een vast team en geweldige vrijwilligers wordt er dagelijks ingezet voor een thuiskomen. Vanuit de gedachtegang IEDER MENS MAG ZIJN! wordt er gekeken naar de behoefte van de deelnemers. Er is tijd voor een lach en een traan maar ook om samen leuke activiteiten te doen. Deze activiteiten zijn ook soms buitenshuis. Aan de keukentafel is er tijd voor een kopje koffie of thee met daarbij vaak eigen gemaakte cake of ander lekkers. De sfeer is ontspannen en zo komt iedere deelnemer tot rust. Het Naoberhuis heeft daarbij ook Logeeropvang voor jongeren vanaf 18 jaar, die de behoefte voelen om er even tussen uit te willen door omstandigheden en of graag zelfstandig willen gaan wonen maar daarin begeleiding en ondersteuning nodig hebben. In het Naoberhuis is er plaats voor jong en oud. Meer informatie is te vinden op de website: Heeft u vragen of zoekt u contact dan kan dat door te mailen naar of bellen met VrouwenVereniging Valthe vierde het 70-jarig bestaan door: het bestuur Donderdagavond 17 september vierden wij ons 70-jarig bestaan. Henk en Janny Hooijer uit Zwartsluis traden op met hun ludieke cabaret show De Vrouw komp van Venus, De Man komp van Mars in streektaal, waarin de verschillen tussen mannen en vrouwen hilarisch werden toegelicht. De refreinen van hun liedjes zongen wij naar hartelust mee. Met persiflages over fitness, de tuin, e-bike en zo meer werden de verschillen extra benadrukt. De scene met opoe en het grien vrouwtje bracht ook heel wat lach salvo s op. Na de pauze met drankjes en lekkere hapjes volgde het tweede gedeelte met nog meer liedjes en gedichtjes. In het laatste gedicht: man versus vrouw steken ze elkaar de loef af, maar kunnen toch niet buiten elkaar! Aan het eind een bijzonder hartelijk woord van dank voor hun geweldig optreden. Tot slot ontvingen alle aanwezigen een mooie roos en met nog een nalach keerde ieder weer huiswaarts. Dit was met recht een TOP avond! Workshop bloemschikken bloem en groei in Stadskanaal door: Gerard Weisbeek uit Gasselternijveenschemond Hebt u altijd al eens een cursus bloemschikken willen volgen, maar weet u niet zeker of dat wel wat voor u is? Dan is dit uw kans. Op zaterdagmorgen 26 september geeft bloemschik docente mevrouw R. Pijper van uur tot uur in de bibliotheek een workshop waaraan maximaal 12 mensen kunnen deelnemen. De kosten voor deze workshop bedragen 20 euro, dit is incl. materialen en koffie/thee. Om te kunnen bepalen hoeveel schalen, bloemen en andere materialen ingekocht moeten worden verzoeken wij u, als u hieraan wilt deelnemen, zich aan te melden op onderstaande adressen of via de intekenlijst die bij de balie in de bibliotheek aanwezig is. We gaan er samen een leuke ochtend van maken. Afdeling Groei en Bloei, Stadskanaal e.o. Informatie en aanmelding: An Vrouwenraths , of Marjo van Eck , com Plotseling is overleden onze beste vriend Hendrik Jan Folkerts Op de leeftijd van 78 jaar Fam. J. Kamps Westeresstraat 15, Borger

14 14 Dinsdag 22 september 2015

15 15 Dinsdag 22 september 2015 Met Jumbo Abbas GRATIS naar 40e editie Super Prestige Gieten Op zondag 4 oktober wordt in Gieten de 40e Internationale Hansgrohe Super Prestige Veldrit georganiseerd. In 1976 werd de eerste veldrit rond het zwembad in het Zwanemeerbos verreden. Nu 39 edities later rond de zandafgraving aan de Nijslootsweg. Destijds met amateurs en enkel publiek rond het parkoers en nu met beroepswielrenners en met toeschouwers en een live-uitzending in Nederland en België. De Stichting Wieler Promotion Oostermoer is dus duidelijk meegegaan in het verder professionaliseren van de veldrit. Voor de 40e jubileum editie verwachten de organisatoren veel aanloop. Dit niet alleen door het sterkste deelnemersveld ooit (met o.a. wereldkampioen Mathieu van der Poel en Lars van der Haar), maar ook door het grote randgebeuren met o.a. hometrainerwedstrijden, dj s en bekende artiesten. Om veel publiek te trekken is een unieke samenwerking ontstaan tussen de organisatie en Jumbo Abbas in Gieten. De normale entreeprijs voor dit topsportevenement op 4 oktober bedraagt 12,00 voor volwassenen (kinderen tot en met 14 jaar gratis entree), maar door het inleveren van een kassabon van Jumbo Abbas (met een kassabedrag van minimaal 25,00 uit de periode van 1 september tot en met 4 oktober 2015) krijgt u gratis toegang tot het grootste en bekendste evenement in de Gemeente Aa en Hunze. De Jumbo Abbas-kassabon kan ingeleverd worden bij de kassa s op het parkoers. In ruil hiervoor ontvangt u dan een gratis toegangsbewijs (1 toegangsbewijs per kassabon). Door deze samenwerking toont ondernemer Jan Abbas van Jumbo Abbas aan dat hij de veldrit in Gieten een warm hart toedraagt en willen zij door deze actie meewerken om zoveel mogelijk publiek naar de jubileumveldrit te trekken. Des te meer publiek des te groter de uitstraling op tv, immers de wedstrijden worden in België en Nederland live uitgezonden. Voor deze uitzending worden maar liefst 12 vaste en 2 lopende camera s ingezet en wordt een heus mediapark ingericht. Het wedstrijdprogramma begint op zondag 4 oktober met de wedstrijden voor nieuwelingen (om uur), gevolgd door de junioren en de beloften. Om uur vertrekken de internationale elite dames (o.a. met plaatselijk favoriet Esmee Oosterman) en om uur valt het startschot voor de elite (beroeps-)renners. Dank zij Jumbo Abbas kunt u hierbij dus gratis getuige zijn. Elders in dit blad treft u een advertentie met meer informatie aan. Verder kunt u op de website alle informatie rond de veldrit vinden. Sigrid s Garden viert het eerste lustrum! Alweer vijf jaar is Sigrid s Garden van betekenis voor haar gasten. Het ontmoetingscentrum voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden heeft de deur openstaan voor een kopje koffie, een moment van rust of juist een gesprek. In het inloophuis zijn altijd opgeleide vrijwilligers aanwezig om steun te bieden. Bezoekers kunnen themabijeenkomsten, ontspannende en creatieve activiteiten en lezingen bijwonen. Op deze wijze wil Sigrid s Garden bijdragen aan een betere kwaliteit van leven. Feestelijke Opening van het inloopcafé Sigrid s Garden viert niet alleen het eerste lustrum, maar ook de opening van het inloopcafé. Op Woensdagavond 30 september 2015, van uur is iedereen die interesse heeft van harte welkom op de feestelijke avond bij Sigrid s Garden. Speciaal voor deze gelegenheid heeft Sigrid s Garden een compleet en gevarieerd programma samengesteld. Deze avond zal ook de cheque van de Samenloop voor Hoop worden overhandigd, die ter beschikking wordt gesteld voor invulling van de activiteiten. Met de opening van het inloopcafé is het ook voor mensen die overdag werken en alleen s avonds tijd hebben, mogelijk om Sigrid s Garden te bezoeken. Het inloopcafé zal iedere laatste woensdag van de maand geopend zijn van uur. Sigrid s Garden Weerdingerstraat 252C 7811 CL Emmen (T) www. sigrids-garden.nl Gekleurd Grijs volgend jaar in Drenthe en Groningen Het seniorenproject Gekleurd Grijs wordt februari 2016 niet alleen in de provincie Drenthe, maar ook in de provincie Groningen georganiseerd. Het project Gekleurd Grijs stimuleert de actieve cultuurparticipatie van senioren. Culturele aanbieders in beide provincies ontwikkelen de komende maanden nieuwe activiteiten of projecten, die speciaal op de wensen en mogelijkheden van ouderen worden afgestemd. Zo kan de doelgroep op een laagdrempelige manier deelnemen aan een breed palet aan kunstactiviteiten. De provincies Drenthe en Groningen zijn provincies waar de groep senioren verhoudingsgewijs snel groeit. Veel ouderen hebben niet van huis uit kennis kunnen maken met dans, natuurkunst, mime of bijvoorbeeld muziek. Door deze groep een scala aan gezellige workshops, rondleidingen en voorstellingen te bieden leren zij verschillende kunstvormen kennen en hun eigen talent op dat gebied ontdekken. Daarnaast menen K&C in Drenthe en VRIJDAG in Groningen, de organisatoren van het project, dat het deelnemen aan kunstzinnige en culturele activiteiten een positieve invloed kan hebben op het leggen van nieuwe contacten, de vitaliteit en het welzijn van ouderen. Sinds 2013 organiseert K&C het project Gekleurd Grijs in Drenthe. Wat begon als pilot mondde uit in een inspirerend project waarin senioren gestimuleerd worden actief mee te doen aan culturele activiteiten. Ook een voorstellingsbezoek in de seniorenbioscoop of het theater behoort tot de mogelijkheden. Door het culturele aanbod steeds te toetsen en veel activiteiten overdag plaats te laten vinden is Gekleurd Grijs een succes. Door het opzetten van een maatjesproject, het inzetten van oudere ambassadeurs en samenwerking met de zorg- en welzijnssector willen de organisatoren nog meer senioren enthousiast maken voor kunst en cultuur. De volgende actiemaand is februari Website sociale teams Borger-Odoorn online Donderdag 17 september 2015 lanceerde stichting Sociale teams Borger-Odoorn haar website De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de ontwikkeling van de website van de sociale teams. Het webadres toonde in deze periode een pagina met de belangrijkste informatie over het sociaal team en de contactgegevens. Afspraak digitaal regelen Vanaf donderdagmiddag 17 september is de website volledig beschikbaar. Op de site is veel informatie te vinden. Inwoners kunnen op eenvoudige wijze via de homepage ontdekken bij welk sociaal team zij terecht kunnen. Zij worden automatisch doorgeleid naar de pagina van het betreffende team (het Veenland, de Monden of de Hondsrug). Door middel van een digitaal afspraakformulier is een afspraak snel aangevraagd. Het sociaal team belt binnen twee dagen om een dag en tijdstip af te spreken. Inwoners van Borger-Odoorn kunnen op tal van vragen over het sociaal team een antwoord vinden bij de veelgestelde vragen. Op praktisch alle pagina s is uiteenlopende informatie beschikbaar, verdeeld onder zes hoofdgroepen. Fictieve verhalen geven een beeld van de situaties waarvoor men bij het sociaal team terecht kan. Testpanel Maandag 14 september heeft een testpanel de nieuwe website aan een test onderworpen. Aan het testpanel namen inwoners, leden van de Wmo-raad, raadsleden en medewerkers van de stichting en de gemeente deel. Er is getest of het taalgebruik geschikt is voor laaggeletterden, of informatie goed vindbaar is en of alle functies naar behoren werken. De komende tijd zal de website nog verder worden geoptimaliseerd en aangevuld. Suggesties welkom Inwoners die suggesties hebben om de website nog beter aan te laten sluiten op hun behoeften, worden uitgenodigd deze te mailen. Dat kan naar het adres Beste buren: Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen organiseert op 26 september 2015 tijdens Landelijke Burendag weer diverse activiteiten Zaterdag 26 september a.s. organiseert Vereniging voor Dorpsbelangen Nieuw-Buinen weer diverse activiteiten tijdens de Landelijke Burendag. Er zullen bij de speeltuin en bij de vijver aan de Vijverlaan diverse activiteiten plaats vinden voor jong en oud. Deelname aan deze activiteiten is helemaal gratis. Er zijn o.a. luchtkussens en een bungeetramp voor de kinderen. De brandweer uit 2e Exloërmond zal ook aanwezig zijn (onder voorbehoud). Tevens is er een rommelmarkt voor bewoners uit ons dorp van uur tot uur. Bewoners die zich opgeven voor de rommelmarkt mogen ook hun spulletjes gratis uitstallen aan de vijver, opgave via tel:g.mensinga of D.Smit Na uur moet men alle niet verkochte spullen wel weer mee naar huis nemen. Ter afsluiting is er nog een ballonnenwedstrijd. Tevens zal er na de middag muziek zijn van uur tot uur verzorgd door Freddy de Bruin uit Nieuw-Buinen. Ook zal er gezorgd worden voor een hapje en een drankje tegen een kleine vergoeding, zodat de dorpsbewoners even gezellig kunnen bijpraten en van ideeën kunnen wisselen over ons dorp. Ook zal RTV Borger-Odoorn een uitzending verzorgen. Herfst Fair Klijndijk a.s. zondag Op een prachtige locatie in Klijndijk organiseert Judith s Evenementen Zondag 27 september een Landelijk & Brocante Fair aan de Hoofdweg 20 (tegenover Thijs & Aafke) van 11:00-17:00 uur. Vorig jaar is deze organisatie begonnen met Fairs in Klijndijk. Het begon met een Zomer Fair, een Winter Fair en nu dus de Herfst Fair. Er zijn rond de 50 deelnemers aanwezig met een mooie mix van pompoenen, brocante, tuin- en woonaccessoires, sieraden/poncho s, bloemdecoraties, zeepjes, parfum en nog veel meer. Daarnaast worden er verschillende workshops gehouden, kleur-analyses gegeven en een boomkweker die elk uur een paar minuutjes uitleg geeft over het snoeien van fruitbomen. Dit alles omringd in Herfstige sferen met live muziek en een heerlijk terras. De entree is 3,- per persoon en kinderen t/m 12 jaar kunnen gratis naar binnen. Kom dus allemaal kijken op zondag 27 september a.s. of kijk eens op onze Facebookpagina: Boerderij Fair Klijndijk. Dreumesuurtje Bibliotheek Nieuw-Buinen Vrijdag 25 september is er weer een dreumesuurtje in de bibliotheek van Nieuw Buinen. Dreumesuurtjes zijn gezellige uurtjes waarbij dreumesen en hun ouders of oppas elkaar ontmoeten. De uurtjes zijn bedoeld voor kinderen van 1,5 tot 4 jaar en hun ouders of oppas. Tijdens de uurtjes wordt er voorgelezen, liedjes gezongen, gespeeld en geknutseld. Ook kunnen er tijdens de uurtjes boeken van de bibliotheek worden geleend. Een bibliotheekabonnement is tot 19 jaar gratis. Vrijdag 25 september wordt er voorgelezen uit Gonnie & vriendjes in ganzenpas van Olivier Dunrea. Het dreumesuurtje wordt van uur gehouden in de MFA Noorderbreedte. De toegang is gratis. Voor meer informatie kunt u contact op nemen met de bibliotheek Nieuw-Buinen, tel Biologische boerderij de Morene aardappelen, groenten en fruit Lemenweg 4a Drouwen tel

16 Spectaculaire Voetenweek bij Schutrups Schoenen in Exloo 16 Dinsdag 22 september 2015 Bij Schutrups Schoenen in Exloo staan tussen 21 en 27 september de voeten centraal. Niet alleen zijn er tal van activiteiten zoals de Open dag Voetzorg, de Fjällrävenweek, de Van Bommeldag, maar ook de Wereldweek van de Voetreflexologie op de afdeling Schutrups Spa & Wellness. Voetreflexologie is het activeren van de natuurlijke genezing van vele (psycho)somatische kwalen door middel van voetbehandeling, waardoor lichaam en geest in balans gebracht worden. Voetreflexologie wordt vaak vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Maak telefonisch meteen een afspraak voor een minibehandeling: Fjällräven-week Als de zomer echt voorbij is, is het bij Schutrups tijd voor de Fjällräven-week. Tijdens de openingsuren van de winkel zijn er de gehele week diverse acties rond dit hoogwaardige outdoorkledingmerk. Experts van het merk geven uitleg over de materialen en de wereldberoemde G1000-techniek, de eigen duurzame en veelzijdige stof van Fjällräven. Een beproefde outdoorklassieker, waarmee je het hele jaar door voorbereid bent op alle soorten avonturen in alle klimaten van de tropen tot de poolstreken. Open dag voetzorg Op zaterdag 26 september tussen negen en vijf uur kunnen klanten een kijkje nemen achter de schermen bij Schutrups Schoenen. Jan Schutrups geeft uitleg over alle ins en outs van het Schutrups Voetzorgcentrum. De praktijk en de werkplaats zijn die dag open. Er zijn demonstraties van voetspecialisten; podoloog, podotherapeut, orthopedische schoenmaker, medisch pedicure en fysiotherapeut. Onderga een gratis voetcheque en laat de fysiotherapeut een echo van je voet nemen. Van Bommel dag Op zaterdag 26 september kunnen liefhebbers van de merken Van Bommel en Floris van Bommel tussen negen en vijf uur hun hart ophalen. Marco Letterman van Van Bommel komt naar Exloo om te vertellen over de beide schoenlijnen van het Brabantse familiebedrijf. Daarbij is Van Bommel het traditionele merk en Floris het progressieve. Nozem Als speciale attractie is ook Xander Frieso van Nozem Barbers met zijn kappersstoel weer aanwezig. Hij knipt (15 euro) en scheert (Italian shave voor 15 euro) die dag. Als combi betalen klanten de kortingsprijs van 25 euro. Schutrups Schoenen is gevestigd aan de Zuiderhoofdstraat 13 in Exloo. Groot sportief evenement in Exloo Schutrups Run en BNE Bike Event Een van de grootste sportieve evenementen is de Schutrups Run en BNE Bike in Exloo. Op zondag 27 september wordt deze gecombineerde wedstrijd voor de tweede keer gehouden. Vorig jaar werd dit experiment een groot succes, waarop de organisatie besloot dit voort te zetten. De Schutrups Run voor hardlopers maakt deel uit van het Schutrups Loopcircuit. De Biking Neighbours Exloo organiseren de wedstrijd om het Open Drents kampioenschap ATB. Hardlopers De Schutrups Run is de tiende wedstrijd in de serie van dertien. Arjan Marchand uit Groningen bij de mannen en Theresia Bijl uit Stadskanaal voeren de ranglijst aan. Recreanten en wedstrijdlopers kunnen in Exloo kiezen voor de afstanden vijf, tien en 21,1 (halve marathon) km. De start is om uur. Daarvoor begint om uur de kidsrun over 500 en 1000 meter. Alle lopers krijgen een mooi aandenken, voor de wedstrijdlopers liggen er geldprijzen klaar. Bij de start en finish hangt een groot led-scherm waarop beelden worden vertoond. Meer info is te vinden op Mountainbikers Tussen 8.30 en tien uur s morgens kunnen mountainbikers starten voor de toertocht over drie verschillende routes van 20, 30 en 50 km. Deze worden de hele dag door vrijwilligers in de gaten gehouden. Om uur starten de wedstrijdrijders om het Open Drents kampioenschap ATB. Het parcours is 15 km lang. De heren rijden drie, dames twee ronden. De winnaars mogen naast de eer en de beker ook een geldbedrag in ontvangst nemen. Na afloop wordt, geheel volgens traditie een pastamaaltijd geserveerd, zodat onder het genot van een drankje en muziek direct aan het herstel kan worden gewerkt. Meer info is te vinden op Inschrijving De inschrijving voor de atleten en wielrenners kan vooraf op de websites en op de wedstrijddag in de kantine van de sporthal in Exloo aan de Hoofdstraat 58a in Exloo. Daar is voor de atleten ook gelegenheid zich om te kleden en te douchen.

17 17 Dinsdag 22 september 2015 Ruiters Les Chevaux uit Buinen rijden kwartfinale zitcompetitie in Assendelft Na de regiofinales, een drukke zomervakantie en heel veel oefenen was het voor de vier geselecteerde ruiters van Les Chevaux uit Buinen eindelijk zover: de kwartfinale van de FNRS zitcompetitie. Net als met de regiofinales moesten Cindy, Lou, Marije en Lotte een zitproef rijden waarbij ze op de verschillende onderdelen van het zitten bij paardrijden werden beoordeeld. Best wel spannend, als je bedenkt dat je op een paard rijdt waar je nog nooit op hebt gezeten en je tegelijkertijd wordt beoordeeld door verschillende juryleden. Maar ondanks dat deden ze alle vier waar ze voor gekomen waren: gewoon lekker rijden en natuurlijk netjes zitten. De dag begon al vroeg. Half zeven zaten de vier, nog niet allemaal even wakker, samen met hun supporters in de auto op weg naar manege De Delft in Assendelft. Na de groepsfoto was het eerst de beurt aan Cindy in categorie 4, daarna mochten Lou en Marije in categorie 2 en als laatste was Lotte in categorie 3 aan de beurt. En toen kwam het spannendste moment van de dag, de prijsuitreiking. Helaas voor onze toppers geen tickets voor de Halve Finale op Horse Event, maar wel hele mooie protocollen en een welverdiende medaille, want de kwartfinale mogen rijden is al een hele prestatie op zich! Het zitcompetitie avontuur zit er voor dit jaar weer op, op naar volgend jaar! BUITENFESTIVAL BOOMKROONPAD GROOT SUCCES Ruim mensen genoten van mooie sfeer en alle activiteiten in het bos Het Buitenfestival dat afgelopen zondag 20 september plaats vond bij Buitencentrum Boomkroonpad te Drouwen trok veel bezoek. De prachtige sfeer, de heerlijke ambiance in het bos en de vele activiteiten gaven veel mensen een onvergetelijke dag. Door het bos was een route uitgezet van zo n anderhalve kilometer met kramen, allerlei activiteiten en diverse demonstraties. De opkomst was groot, ruim mensen bezochten het Buitenfestival. Staatsbosbeheer heeft deze dag georganiseerd om mensen te laten genieten van het bos en de natuur. En natuurlijk om te laten zien wat het bos en de lokale ondernemers allemaal te bieden hebben. Op deze manier krijgt jong en oud veel draagvlak voor de natuur. En dat is gelukt. De sfeer was zeer gemoedelijk, ontspannen en jong en oud was enthousiast. De opkomst was groot, ruim mensen bezochten het Buitenfestival. Klimmen, timmeren, zagen en je eigen nestie maken Bij het bijlsteelhangen en de natuurquiz konden kinderen een middag met de boswachter winnen. De prijswinnaars worden deze week bekend gemaakt. Veel animo was er voor het boomklimmen, abseilen en voor het maken van een eigen nestie. In een groot nest kon je klimmen, waar een foto van gemaakt werd. Met paarden werd hout gesleept uit het bos en er waren allerlei andere natuuractiviteiten, waar door veel kinderen en gezinnen gebruik van werd gemaakt. Tijdens het Buitenfestival waren diverse demonstraties, zoals houtbewerken en motorzagen. Met imposante machines werd hout uit het bos geoogst en de stammen uitgereden. Verder waren er kramen met streekproducten, kunst en nog veel meer! Voor de kinderen waren er naast de genoemde activiteiten ook tal van andere uitdagingen, waaronder broodjes bakken, vlinderen nestkastjes timmeren en houten schijfjes zagen. De boswachters van Staatsbosbeheer zijn zeer tevreden over dag. De opkomst was groot, het weer was goed en de sfeer was buitengewoon goed. Op naar het Buitenfestival 2016! Henk Pragt uit Odoorn Voorzitter D66 Drenthe Henk Pragt (55) uit Odoorn is door de leden van D66 Drenthe gekozen tot de nieuwe voorzitter. Ook de overige leden van het regiobestuur zijn nieuw gekozen. Henk Pragt is accountant en zzp er. Daarnaast is hij namens D66 commissielid in de gemeenteraad van Borger-Odoorn. Bij de laatste verkiezingen voor Provinciale Staten stond hij 7e op de kandidatenlijst. Het belangrijkste uitgangspunt van het nieuwe bestuur is dat het in alle openheid verbindend wil zijn. Het bestuur streeft daarbij naar groei in het aantal leden, meer politieke invloed van D66 en de ontwikkeling van ideeën om Drenthe mooier is te maken. Lars Hoedemaker uit Wezup is de nieuwe secretaris van D66 Drenthe. Daarnaast zitten het regiobestuur: Margriet Drijver uit Rolde, Hannah Ietswaart uit Lheebroek, Ignas Minnema uit Assen, Mark Sluiter (Meppel) en Frederik van Lookeren Campagne (Norg). Dorpshuis Drouwen heropend: Drouwen, Bronnegerveen en Bronneger erg trots. 3-Dorpenfeest in teken van veel activiteiten en plezier Door Gerry Grave 18 september 2015, klaar is Kees!. En dan staat Kees als synoniem voor iedereen die direct of indirect en op welke wijze, met welke deskundigheid en in welke mate dan ook heeft bijgedragen aan de realisatie van de verbouw van ons Dorpshuis: Het Meester Hekman Hoes. Niet zomaar een tekst en niet zomaar een realisatie. Het dorpshuis in Drouwen is gereed. Drie jaar lang werkten ze aan de verbouwing. De eerste twee zinnen van dit artikel staan in het Woord vooraf van de Dorpskrant Drouwen, Bronneger, Bronnegerveen: Jaargang 37, , nr. 1. De dorpskrant wordt door veel mensen gelezen in de drie dorpen Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen. Veel van hen waren nog niet geboren toen het dorpshuis in Drouwen werd geopend, iets meer dan vijftig jaar geleden. Toen was de noodzaak groot voor een geschikte ruimte voor de verenigingen uit de dorpen. Een groot aantal was wél al geboren. Jong en oud was dan ook aanwezig tijdens de heropening afgelopen vrijdag. Een heropening die officieel plaatsvond in het bijzijn van burgemeester Jan Seton van Borger-Odoorn. Ruim voor de plechtigheid was hij samen met nog veel meer mensen present om te zien wat de verbouw heeft opgeleverd. Het loog er niet om: Het Meester Hekman Hoes ziet er echt prachtig uit. Een uur voor aanvang van de heropening was er een sponsorloop voor de jeugd. De kinderen konden diverse ronden lopen op het sportveld voor het dorpshuis en OBS Ekkelhof. De dagen voor de loop gingen ze bij de huizen langs om sponsoren te werven. Het ging er om weg. De een wilde nog meer ronden lopen dan de ander en de sponsorloop werd dan ook een daverend succes. Veel mensen kwamen kijken. Voornamelijk ouders, maar ook grootouders en uiteraard waren er mensen aanwezig van de dorpskrant, maar ook leerkrachten en dorpsbewoners. Na en tijdens de loop lieten de kinderen trots zien hoeveel rondjes ze wel niet hadden gelopen. Het plezier straalde er vanaf: Een prachtige voorbode op wat nog komen zou: De heropening van het dorpshuis. Nog heel even en het kon gaan gebeuren: Burgemeester Seton kwam naar buiten en steeds meer mensen sloten aan. Fotografen meldden zich, dorpsbewoners en al diegene die betrokken waren bij de realisatie van de verbouwing. Om uur was dan de officiële heropening. Max Becherer vertelde onder meer over het ontstaan van het dorpshuis in de jaren zestig: Een heel andere tijd dan nu uiteraard. Het ging er dan ook heel anders aan toe. Voor wat nu een paar centen lijkt, werd het allemaal mogelijk gemaakt. Zelfredzaamheid was toen een soort van kernwoord. Becherer vertelde dat dat toen heel belangrijk was en legde ook uit dat de opbrengst van de sponsorloop ten goede komt aan het dorpshuis. Het kon allemaal niet mooier en dus volgde er nog veel meer moois: Dorpsdichter Piet Krol bracht een gedicht ten gehore. Het ging uiteraard over het dorpshuis. De o zo belangrijke vrijwilligers staan centraal in het gedicht. Zonder vrijwilligers kan niemand. Tijdens de verbouwing werd dan ook beroep gedaan op een groot aantal vrijwilligers. Een drietal belangrijke mannen werd later in het zonnetje gezet: Harrie Ottens, Arno Kuik en Roelof Rozenveld, maar iedereen was het er wel over eens dat alles samen is gerealiseerd. Zo hoort dat ook in kleine dorpen die een gezamenlijk doel nastreven. In Drouwen, Bronneger en Bronnegerveen is dat niet anders. Zo was het ruim vijftig jaar geleden ook. Burgmeester Seton kwam later aan het woord en onthulde later het nieuwe logo van het dorpshuis. Het ziet er echt prachtig uit net als het pand zelf en natuurlijk het inwendige pand. Iedereen kreeg de mogelijkheid een kijkje te nemen onder het genot van een hapje en drankje. Daarvoor werd het jeu de boulesveld officieel geopend. Ook dat is een essentieel onderdeel van het dorpshuis. Er zal straks veelvuldig gebruik van worden gemaakt. De interesse was zeer groot en de mensen spraken met elkaar, keken rond en waren dik tevreden over de realisatie van de verbouwing. Geen wonder, want aan echt alles is gedacht: In het schitterende dorpshuis is van alles mogelijk: Zo is er een gymzaal, een BSO, een biljart, een prachtige bar en zijn er veel activiteiten. Die waren er ook een dag later tijdens het 3-dorpenfeest. Tijdens dit feest was er van alles te doen, zoals deelname aan de zeskamp, een zitmaaierrace, skelterrace, jeu de boules, barbecue en DBB's got Talent. Aan de zeskamp deden zes teams mee: Blond?, Tosties, Lemenweg, Borgerderstraat, Schoolstraat en Tiekamp. Het plezier was groot. Het dorpshuis is officieel heropend en het 3-dorpenfeest werd door veel mensen bezocht. Velen zeiden:,,we kunnen weer vijftig jaar vooruit. En anderen hadden het over het plezier tijdens het feest op zaterdag. En zo werd er heel veel gepraat, veel gelachen en was vooral het begrip trots een centrale. Trots op dat Drouwen de beschikking heeft over een prachtig dorpshuis met al zijn mogelijkheden.

18 18 Dinsdag 22 september 2015

19 19 Dinsdag 22 september 2015 Voor uw meubelen opnieuw bekleden naar het vanouds bekende adres: Meubelhuis de Groot, Zuiderdiep 21, Nieuw Buinen tel: Oving Installatietechniek verlengt shirtsponsorcontract met Volleybalvereniging VEB 98 Afgelopen week hebben Oving Installatietechniek en Volleybalvereniging VEB 98, beiden uit Borger, hun lopende shirtsponsorcontract van Heren 1 (uitkomend in de 1e Klasse Nevobo) met 2 seizoenen verlengd tot augustus Dit is een opsteker voor VEB 98 omdat het in de nadagen van de economische crisis voor de sponsorcommissie nog steeds niet meevalt om sponsoren te vinden. Foto: Erik Spiekman Omdat beide partijen met dit gelijke spel als winnaar uit de strijd zijn gekomen kunnen we dus spreken van een echte win-win situatie. Op de foto van links naar rechts: Robert de Wit, Bert Jansen, trainer Vincent Post, Thomas Kuperus, Marcel Betten, Ron Klazen, Wim Veenhof, Lennard Klaassens, Marcel Jelies en sponsor Geertjan Oving. Op de foto ontbreken helaas Bert Roosjen en Erwin Horst. Voor meer informatie over volleybalvereniging VEB 98 zie Het Oranje Fonds zoekt initiatieven, geef ze door! Appeltje van Oranje Het Appeltje van Oranje is een jaarlijkse prijs voor initiatieven die op succesvolle wijze verschillende groepen mensen verbinden of die ervoor zorgen dat mensen weer meedoen in de maatschappij. De prijs bestaat uit een bronzen beeldje, gemaakt door Prinses Beatrix en een geldbedrag van ,- Op zoek naar initiatieven voor Appeltjes van Oranje 2016 Onder het motto Samen zelf doen zoekt het Oranje Fonds, ook in onze gemeente, naar reeds succesvolle, bijzondere ontmoetingsruimtes in zelfbeheer, waarbij het bestuur, beheer en programmering in handen zijn van vrijwilligers. Gedacht wordt aan dorpshuizen-nieuwe-stijl, buurtsupers of informele zorginitiatieven. Accommodaties die meer dan alleen onderdak bieden aan het lokale verenigingsleven en waar men zelf activiteiten organiseert voor een brede groep mensen. Voor het Oranje Fonds is de inzet van vrijwilligers hierbij van groot belang, maar ook dat het initiatief onderscheidend en vernieuwend is. Aanmelden Kent of bent u zo n initiatief binnen de gemeente die in aanmerking zou komen voor Appeltje van Oranje 2016? Meldt dit dan aan voor 25 september via: Uitslagen Bridgeclub t Aailaand in Nieuw-Buinen PAAR 1. Janny Greven & Ankie Janssens. 2. Rika Steenbergen & Gera Meijer. 3. Hilde Pufkus & Alie Lubbers. mede-georganiseerd door Karien Niemeijer van &Bloemen uit Borger PIT Bruidsbeurs in Stadskanaal! De bruidsbeurs met PIT! a.s. Zondag 27 september bij S.T.A.R. Stadskanaal! Een bruidsbeurs met PIT! De PIT bruidsbeurs wordt dan ook geen gewone bruidsbeurs: Nee zeker niet een beurs waar je volledig in een andere sfeer binnen komt! Een andere beurs! Het kan anders in bruidsbeurzenland vonden ze bij PIT. PIT ( Partners In Trouwen ) is mede opgericht door Ineke Pals van de Bruidssalon uit Stadskanaal en Karien Niemeijer van &Bloemen uit Borger, twee vakidioten, zij hebben een frisse start gemaakt wat betreft de samenwerking tussen bedrijven uit de trouwbranche die gevestigd zijn in de provincies Groningen en Drenthe! Samen met andere bedrijven hebben zij al 3 jaar lang goed bezochte bruidsbeurzen georganiseerd. Wat super dan ook dat PIT dit jaar een nog verfrissender nieuwe bruidsbeurs gaat organiseren, 1 mèt PIT! PIT bruidsbeurs Zondag 27 september 2015 bij Stoomtreinmuseum S.T.A.R. Stadskanaal uur tot uur Onderhoud één keer per week, één keer per maand, per half jaar of jaarlijks Tuinonderhoud in een abonnement bij de Tuincoach in Borger door Week in Week uit/martin Zaagman Een mooie tuin vraagt om regelmatig onderhoud. Vakkundig onderhoud voorkomt problemen en een goed verzorgde tuin is een meerwaarde voor uw woning. Net als uw auto heeft ook uw tuin regelmatig onderhoud nodig. Bomen en struiken moeten worden gesnoeid, bemesting vraagt aandacht en soms moet het terras weer eens opnieuw worden gelegd. Met een onderhoudsabonnement van Tuincoach De Vier Seizoenen in Borger verkeert uw tuin jarenlang in een topconditie en dat allemaal zonder dat u er zelf iets voor hoeft te doen. Hoe werkt een onderhoudsabonnement precies: U kunt voor een vast bedrag per maand uw tuin laten onderhouden door de ervaren Tuincoach Jeroen Wortel uit Borger. De klant kan het onderhoudsabonnement precies naar zijn specifieke wensen met mij afstemmen. Ik kan wekelijks langskomen, maar ook één keer per maand, half jaarlijks, jaarlijks of op basis van de frequentie die de klant graag wil. Het zelfde geldt voor de uit te voeren werkzaamheden. De klant geeft zijn wensen aan en ik zorg voor een abonnement op maat. Het abonnement is zowel voor de particuliere als voor de zakelijke tuinbezitter zeer voordelig aldus Jeroen Wortel. De voordelen van een onderhoudsabonnement Het voordeel van een vast onderhoudsabonnement is dat u precies weet wat de onderhoudskosten voor uw tuin op jaarbasis zullen zijn. Een ander voordeel is dat u volop van u tuin kunt genieten zonder dat u daarvoor iets hoeft te doen. Als u later besluit dat De Tuincoach toch vaker of minder vaak moet langskomen dan kunt u het contract altijd aanpassen. Dus geen achterstallig onderhoud of financiële verrassingen, maar uw tuin jaar in jaar uit in een perfecte conditie. Heeft u geen behoefte aan een vast onderhoudsabonnement, maar wilt u wel graag de Tuincoach achter de hand die snel langs kan komen, dan kunt u Jeroen Wortel altijd bellen of mailen, indien mogelijk plant hij de werkzaamheden dan op korte termijn in. Jeroen Wortel van Tuincoach de Vier Seizoenen uit Borger doet niet alleen het onderhoud van uw tuin maar maakt ook het ontwerp en doet de aanleg hiervan. Of het nu gaat om een designtuin, parktuin, watertuin, landschapstuin of klassieke tuin, bij alles heeft de tuincoach oog voor detail, vormen en effecten. Daarnaast geeft hij u met veel plezier aanvullende tips waardoor u met veel plezier van uw tuin kunt genieten. Heeft u interesse in een onderhoudsabonnement voor uw tuin? Maak dan een afspraak met Jeroen Wortel. Na een bezoek aan uw tuin zal hij dan een vrijblijvende offerte voor uw tuin uitwerken. Als u in contact wilt komen met de Tuincoach dan kunt u Jeroen Wortel bellen op of de website bezoeken

20 20 Dinsdag 22 september 2015

Fletcher Bruidsbeurs Landgoed De Hunzebergen in Exloo. Jumbo Abbas gaat deze week open in Gieten

Fletcher Bruidsbeurs Landgoed De Hunzebergen in Exloo. Jumbo Abbas gaat deze week open in Gieten Nr. 12 17 maart 2015 Midden in de Samenleving! h.a.h. in Borger-Odoorn e.o. Fletcher Bruidsbeurs Landgoed De Hunzebergen in Exloo Gaan jullie trouwen? Dan mag een bezoek aan deze veelzijdige bruidsbeurs

Nadere informatie

Vanaf maart nóg lagere prijzen

Vanaf maart nóg lagere prijzen Nr. 10 3 maart 2015 Midden in de Samenleving! h.a.h. in Borger-Odoorn e.o. a.s. Vrijdag in Stadskanaal Alles wat een vrouw leuk vindt tijdens de Ladies Day & Night Stadskanaal Alles wat een vrouw leuk

Nadere informatie

Oud papier Drouwen en omstreken. Nieuwe burgemeester Borger- Odoorn officieel benoemd

Oud papier Drouwen en omstreken. Nieuwe burgemeester Borger- Odoorn officieel benoemd Nr. 14 31 maart 2015 Midden in de Samenleving! h.a.h. in Borger-Odoorn e.o. Oud papier Drouwen en omstreken M.i.v. zaterdag 4 april wordt het oud papier in Drouwen, Drouwenerveen, Bronnegerveen en Bronneger

Nadere informatie

Borger-Odoorn blijft startersleningen aanbieden. Arends Techniek verhuist naar Stadskanaal

Borger-Odoorn blijft startersleningen aanbieden. Arends Techniek verhuist naar Stadskanaal Nr. 52 23 december 2014 Midden in de Samenleving! h.a.h. in Borger-Odoorn e.o. Borger-Odoorn blijft startersleningen aanbieden De gemeente Borger-Odoorn gaat in 2015 op eigen kracht door met het verstrekken

Nadere informatie

Nationale Voorleesdagen ook in bibliotheken Borger-Odoorn

Nationale Voorleesdagen ook in bibliotheken Borger-Odoorn Nr. 4 20 januari 2015 Midden in de Samenleving! h.a.h. in Borger-Odoorn e.o. Kaartverkoop op locatie Musical Een ander Achterhuis komt naar U toe Deze musical vertelt het aangrijpende en spectaculaire

Nadere informatie

aan hennepteelt in woningen. Hoe sneller je dat kan aanpakken, hoe beter het is. Aalsmeer plaatst veiligheid hoog in het vaandel.

aan hennepteelt in woningen. Hoe sneller je dat kan aanpakken, hoe beter het is. Aalsmeer plaatst veiligheid hoog in het vaandel. 125 De krant die je al 125 jaar pakt! De krant die je al 125 jaar pakt! Tel: 0297-341900 www.meerbode.nl Editie: Aalsmeer 2 januari 2014 1 DEZE WEEK: 2013!n woord en beeld Amateurmanifestatie op 11 januari

Nadere informatie

Henk de Haan skeelert wereld rond

Henk de Haan skeelert wereld rond Oplage: 5.500 exemplaren 3e jaargang nr. 17 29 juni 2011 Hoe ziet het kleine Hattem eruit in 2025? HATTEM Hattem is een kleine, goed functionerende gemeente en is van oudsher georiënteerd op samenwerking

Nadere informatie

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE 124 Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Mij drecht, Wilnis, Vinkeveen 18 april 2012 2 Alles gaat fout: operatie kaalslag, nieuw fi etspad en papiercontainers Wethouder Schouten ligt flink onder vuur

Nadere informatie

gemeentekas, is verder onderzoek nodig en zal overleg gepleegd moeten gaan worden met omwonenden.

gemeentekas, is verder onderzoek nodig en zal overleg gepleegd moeten gaan worden met omwonenden. J 127 SINDS 1888! DE KRANT DIE JE AL 127 JAAR PAKT! WWW.MEERBODE.NL TEL: 0297-341900 EDITIE: AALSMEER 2 APRIL 2015 1 Nieuw bij Powered by team Karin Eveleens eveleens.nl Vrolijk Pasen met Deen Verlengde

Nadere informatie

LUIS. IJspret op de ijsbaan in Marknesse. Activiteiten aan de Emmeloordseweg D O R P S K R A N T M A R K N E S S E.

LUIS. IJspret op de ijsbaan in Marknesse. Activiteiten aan de Emmeloordseweg D O R P S K R A N T M A R K N E S S E. D O R P S K R A N T M A R K N E S S E LUIS IJspret op de ijsbaan in Marknesse Eind januari werd de pomp aangezet en liep de ijsbaan op de Punt onder water. De oostenwind kwam opzetten en de nachten werden

Nadere informatie

Flora in brons van burgemeester Jobke Vonk voor directeur Luuc van der Ouw en hoofdredacteur Jacqueline Kristelijn.

Flora in brons van burgemeester Jobke Vonk voor directeur Luuc van der Ouw en hoofdredacteur Jacqueline Kristelijn. 125 De krant die je al 125 jaar pakt! De krant die je al 125 jaar pakt! Tel: 0297-341900 www.meerbode.nl Editie: Aalsmeer 18 december 2013 1 Een goed verzekerd 2014 begint bij Verbeek Advies Eerlijk en

Nadere informatie

Praat mee over ontmoeten in de Ruwaard. Een zaak van alle inwoners. Winterfair 2014 Kinderboerderij De Elzenhoek. 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014

Praat mee over ontmoeten in de Ruwaard. Een zaak van alle inwoners. Winterfair 2014 Kinderboerderij De Elzenhoek. 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014 46e jaargang nummer 7 19 maart 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kopij

Nadere informatie

open 12.00 tot 17.00 uur

open 12.00 tot 17.00 uur J 127 SINDS 1888! DE KRANT DIE JE AL 127 JAAR PAKT! WWW.MEERBODE.NL TEL: 0297-341900 EDITIE: AALSMEER 19 MAART 2015 1 Powered by team Karin Eveleens eveleens.nl Uw Bovag-garage in: KUDELSTAART Elke dag

Nadere informatie

EDITIE: AALSMEER. Zonnepanelen? Agenda. Participatieavond over woningbouw Hornmeer Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132

EDITIE: AALSMEER. Zonnepanelen? Agenda. Participatieavond over woningbouw Hornmeer Meer info op bosse-elektro.nl of bel 0297-331132 A JA R PAKT! SINDS 1 888 K R A NT D WWW.MEERBODE.NL TEL: 0297-341900 EDITIE: AALSMEER 20 AUGUSTUS 2015 DEZE WEEK: Ontvang nu de BTW retour! Participatieavond over woningbouw Hornmeer Meer info op bosse-elektro.nl

Nadere informatie

Verbetering winkelcentrum De Ruwert

Verbetering winkelcentrum De Ruwert 46e jaargang nummer 5 25 januari 2014 Aan de bewoners van dit pand! Informatieblad voor alle Ruwaardbewoners van de Stichting voor Samenlevingsopbouw RUCREA in samenwerking met de WIJKRAAD RUWAARD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl

jaargang 9 nummer 2 april 2015 1www.wijkraadzuidoostenschede.nl jaargang 9 nummer 2 april 2015 1 2 jaargang 9 uitgave 2 april 2015 De meest complete thuiszorg. Altijd in de buurt. Bij Livio kunt u met elke zorgvraag terecht, ook als het gaat om complexe zorg. Met onze

Nadere informatie

Koningsdag 2015. Heikoop Optiek 2 jaar in Smilde! 40e Jaargang, nr. 18 29 april 2015. LET OP! In verband met Bevrijdingsdag

Koningsdag 2015. Heikoop Optiek 2 jaar in Smilde! 40e Jaargang, nr. 18 29 april 2015. LET OP! In verband met Bevrijdingsdag 40e Jaargang, nr. 18 29 april 2015 Oplage: 4600 Verspreidingsgebied: Bovensmilde,, Hijkersmilde, Hoogersmilde, Witten Koningsdag 2015 Heikoop Optiek 2 jaar in! Ze zeggen wel de tijd vliegt, maar dat is

Nadere informatie

Zandvoortse. Geschreven beeld van Santvoort naar Zandvoort

Zandvoortse. Geschreven beeld van Santvoort naar Zandvoort 9 e jaargang week 47 21 november 2013 Het wekelijkse nieuwsblad voor Zandvoort en Bentveld www.zandvoortsecourant.nl Zandvoortse Courant Zie onze advertentie op de achterpagina 5 7 11 23 Actueel Bundel

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Dodenherdenking 2015. Talentenmarkt TALENTEN GEZOCHT! Opbrengst Longfonds collecte. 40e Jaargang, nr. 20 12 mei 2015

Dodenherdenking 2015. Talentenmarkt TALENTEN GEZOCHT! Opbrengst Longfonds collecte. 40e Jaargang, nr. 20 12 mei 2015 40e Jaargang, nr. 20 12 mei 2015 Oplage: 4600 Verspreidingsgebied: Bovensmilde, Smilde, Hijkersmilde, Hoogersmilde, Witten Verhuizing EP:Trip naar pand Pomper Automatisering Oude pand EP:Trip aan de Veenhoopsweg

Nadere informatie

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is...

Wijkkrant Hatert HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Wijkkrant Hatert Jaargang 8, nummer 4, augustus 2013 HATERT FLEURT OP! In dit nummer: Hatert is weer gewoon Hatert Als mensen denken dat Hatert een probleemwijk is... Colofon De wijkkrant is een uitgave

Nadere informatie

Truida Jonkman over verleden, heden en Toekomst

Truida Jonkman over verleden, heden en Toekomst Blauwestad 6500 Op de terugweg van De Toekomst, waar we de foto maakten bij dit interview, zien we haar zoals velen haar niet vaak zien. In haar kleine Citroën Saxo, wordt de bevlogenheid en ambitie zichtbaar,

Nadere informatie

Volgende week eerste Beraad en Raad in 2013 180.000,- voor klantklare oudbouw gemeentehuis

Volgende week eerste Beraad en Raad in 2013 180.000,- voor klantklare oudbouw gemeentehuis 125 De krant die je al 125 jaar pakt! De krant die je al 125 jaar pakt! Tel: 0297-341900 www.meerbode.nl Editie: Aalsmeer 17 januari 2013 1 KORT NIEUWS: Afkoop gemeente e-dienstverlening Aalsmeer - Tijdens

Nadere informatie

Na verhuizing bewoners naar zorggebouw Veenstaete Oudergaard en Huize Brugchelen zijn historie geworden

Na verhuizing bewoners naar zorggebouw Veenstaete Oudergaard en Huize Brugchelen zijn historie geworden 37e jaargang Week 5 Woensdag 1 februari 2012 Na verhuizing bewoners naar zorggebouw Veenstaete Oudergaard en Huize Brugchelen zijn historie geworden DOOR: JOOP GLIJN De laatste jaren is er binnen de dorpsgemeenschap

Nadere informatie

Op naar de 3e Diabetes

Op naar de 3e Diabetes 40e Jaargang, nr. 21 19 mei 2015 Oplage: 4600 Verspreidingsgebied: Bovensmilde, Smilde, Hijkersmilde, Hoogersmilde, Witten Op naar de 3e Diabetes Classic Martijn Verschoor van 24 mei Brandweer rukt uit

Nadere informatie

Welkom Sint in Smilde. neemt nieuwe pomp in gebruik. Tuincentrum Bodenstaff. Sinterklaas bij Welzijnswerk. 39e Jaargang, nr. 47 18 november 2014

Welkom Sint in Smilde. neemt nieuwe pomp in gebruik. Tuincentrum Bodenstaff. Sinterklaas bij Welzijnswerk. 39e Jaargang, nr. 47 18 november 2014 39e Jaargang, nr. 47 18 november 2014 IJsvereniging Voorwaarts neemt nieuwe pomp in gebruik Oplage: 4600 Verspreidingsgebied: Bovensmilde, Smilde, Hijkersmilde, Hoogersmilde, Witten Tuincentrum Bodenstaff

Nadere informatie

Editie: Aalsmeer. Enkele voorbeelden van Anneke Harting hoe het veilige en kleurrijke tegelpad er uit kan komen te zien.

Editie: Aalsmeer. Enkele voorbeelden van Anneke Harting hoe het veilige en kleurrijke tegelpad er uit kan komen te zien. 25 jaar pakt! al 1 D e krant die j e D e krant die je 125 25 jaar pakt al 1! Tel: 0297-341900 Cloak Cloud www.meerbode.nl 29 augustus 2013 Editie: Aalsmeer 1 C1000 Koster Cloak Pacific Elke zondag geopend

Nadere informatie

Sfeervolle Avondvierdaagse

Sfeervolle Avondvierdaagse 39e Jaargang, nr. 25 17 juni 2014 Oplage: 4600 Verspreidingsgebied: Bovensmilde, Smilde, Hijkersmilde, Hoogersmilde, Witten Sfeervolle Avondvierdaagse in Bovensmilde Steeds meer mensen ontdekken de LuisterBieb

Nadere informatie

DE HERAUT. deheraut1963@gmail.com. Nieuws en Advertentieblad. Sinds 31 oktober 1963 51e Jaargang no. 1247 2 september 2014

DE HERAUT. deheraut1963@gmail.com. Nieuws en Advertentieblad. Sinds 31 oktober 1963 51e Jaargang no. 1247 2 september 2014 DE HERAUT Nieuws en Advertentieblad Sinds 31 oktober 1963 51e Jaargang no. 1247 2 september 2014 Uitgave: Stichting en Wester-Koggenland. Drukkerij: Gerja, Smeetsweg 4, 1738 DK Waarland telefoon 0226-421520

Nadere informatie

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600

Wiikkrant j Oost. d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 Wiikkrant j Oost d e w i j k w a a r d e z o n o p k o m t mei 2010 jaargang 11 nummer 52 oplage: 5600 DEZE KRANT BEVAT GEMEENTE INFORMATIE EN WORDT HUIS AAN HUIS VERSPREID. OPROEP AAN ALLE WIJKBEWONERS

Nadere informatie