In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Maandagavond 13 oktober, uur MAKEN GOEDE WOONMILIEUS DE STAD?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Maandagavond 13 oktober, 20.00 uur MAKEN GOEDE WOONMILIEUS DE STAD?"

Transcriptie

1 TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, oktober Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Woensdagavond 8 oktober, uur ONVERANDERLIJK DESIGN Maandagavond 13 oktober, uur MAKEN GOEDE WOONMILIEUS DE STAD? Woensdagavond 22 oktober, uur WHAT IS BIO-DESIGN? TOPOS cursus Stad en literatuur (januari, februari, maart, april 2015) TOPOS Jaarprogramma 2014 TOPOS Facebook TOPOS op Youtube TOPOS website Website TOPOS Op onze website kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten: lezingen, raakvlakken, excursies en bijzondere bijeenkomsten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij TOPOS op Youtube Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje gemaakt door ons bestuurslid Will Kohlen: 1

2 RAAKVLAKKEN In samenwerking met Studium Generale Universiteit Maastricht Woensdagavond 8 oktober 2014, uur Aula Universiteit Maastricht Tongersestraat 53 ONVERANDERLIJK DESIGN Prof. dr. T. de Rijk, hoogleraar design, culture & society, TU Delft en Universiteit Leiden Onze cultuur heeft een grote belangstelling voor verandering. Stilstand wordt zonder tegenspraak als achteruitgang gezien en bijna elke geschiedschrijving is opgebouwd uit verklaringen van historische veranderingen. Toch bestaat in de hedendaagse cultuur ook een bijzonder relatie met het onveranderlijke. Het grootste onontgonnen gebied van de geschiedschrijving zou je kunnen noemen: de geschiedenis van dingen die niet veranderden. In de kunstgeschiedenis bestaat de laatste jaren belangstelling voor de eeuwige fysieke en biologische verankering van de artistieke impuls. Het is precies de vanzelfsprekendheid van de alledaagse onveranderlijkheid die in de wereld van design zo aantrekkelijk gevonden wordt. Deze lezing gaat over de verschillende vormen van onveranderlijkheid in design en de claim die hun makers hebben om daarmee een betere wereld naderbij te brengen. LEZINGENREEKS DE (HER)NIEUWDE MAAKBAARHEID MAKEN GOEDE WOONMILIEUS DE STAD? Maandagavond 13 oktober 2014, uur Jan van Eyck Academie, Academieplein, uur Het scheppen van hoogwaardige en diverse woonmilieus is een belangrijke pijler van de Regiovisie Zuid-Limburg, onderdeel van het provinciale ruimtelijke beleid, het Provinciaal Omgevingsplan Limburg. Door de demografische ontwikkelingen in deze regio (vergrijzing, ontgroening, bevolkingskrimp) staat de kwaliteit van de leefomgeving in grote delen van Zuid-Limburg onder druk. Deze tendens is de afgelopen jaren versterkt door de algemene economische crisis. De woningmarkt is in meerdere opzichten uit evenwicht geraakt. Op het gebied van de herstructurering ligt de nadruk de komende jaren vooral op de opgaven m.b.t. de (suburbane) woonwijken. Om toenemende leegstand, verloedering, sociaal isolement en dalende woningprijzen een halt toe te roepen ligt een belangrijke opgave in het verdunnen en vernieuwen van de bestaande voorraad en het verhogen van woonkwaliteiten door vergroening, verruiming en het differentiëren van het woningaanbod. Voor de sociaaleconomische ontwikkeling van Zuid-Limburg, is de ontwikkeling van aantrekkelijke en gevarieerde, hoogstedelijke woonmilieus van groot belang. Deze stedelijke woongebieden lijken essentieel voor het aantrekken van kenniswerkers die nodig zijn voor het vormen van de verbindende schakel tussen de regio s Eindhoven, Aken en Leuven/Hasselt die het POL en de regiovisie beogen. Dit is een zeer complexe opgave: enerzijds omdat deze milieus tot op heden slechts in zeer beperkte mate aanwezig zijn in de regio. Anderzijds wordt de kwaliteit van deze woonmilieus door een zeer complexe mix van factoren gedefinieerd. Zo spelen bereikbaarheid en concrete woningkwaliteiten natuurlijk een belangrijke rol. Maar ook factoren als aanbod, kwaliteit en bereikbaarheid van winkels, cultuur, kantoorruimte, horeca spelen een essentiële rol. 2

3 De aantrekkelijke landelijke woonmilieus die Zuid-Limburg rijk is, oefenen reeds een aantrekkingskracht uit op bewoners van de omliggende regio s Eindhoven, Aachen en Leuven. Hoe kunnen ook nieuwe hoog stedelijke woonmilieus deze aantrekkingskracht gaan uitoefenen? Welke factoren zijn daarvoor van essentieel belang? En hoe groot is het belang van hoogstedelijke woonmilieus in de regio Zuid-Limburg voor de sociaaleconomische ontwikkeling van deze regio? Vormen zij inderdaad het nog ontbrekende ingrediënt in de woningmix? Sprekers: Prof. em. dr. Len de Klerk, hoogleraar Universiteit van Amsterdam Jake Wiersma, stedenbouwkundige van de Gemeente Maastricht Discussie met sprekers en: Jos Geurts, A2 projectorganisatie, gebieds/ vastgoedontwikkeling Peter Bertholet, directeur stadsregio Parkstad-Limburg Paul van Noorden, senior beleidsmedewerker Wonen Provincie Limburg Wie is Prof. em. dr. Len de Klerk? Begon na zijn studie planologie te Nijmegen als planologisch onderzoeker in de gemeente Deventer (1971). Hij werkte vervolgens aan de Vrije Universiteit en bij de gemeente Rotterdam, o.a. als adjunct-directeur Stedelijke Ontwikkeling en Beheer in de Bestuursdienst en als bijzonder hoogleraar te Utrecht. In 2000 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij een aantal bestuursfuncties vervulde als Afdelingsvoorzitter, decaan en directeur van Graduate School of Social Studies. Zijn wetenschappelijk onderzoek en publicaties bewegen zich op het terrein van de (voor)geschiedenis van de moderne planologie vanaf het begin van de negentiende eeuw. Van zijn hand verschenen onder meer de volgende boeken: Op zoek naar de ideale stad (Deventer 1980); Particuliere Plannen in Rotterdam, , (Rotterdam 1989); Ruimtelijke ordening van grachtengordel tot Vinexwijk (met H. van der Cammen, Utrecht 2003) en The Self-Made Land. The Culture of Urban and Regional Planning in the Netherlands. Houten (2012, with H. van der Cammen, G. Dekker & P-P. Witsen). RAAKVLAKKEN(In(samenwerking(met(Studium(Generale(Universiteit(Maastricht Lecture: What is BioDesign? 3

4 William Myers, writer, teacher and curator Wednesday, 22 October, 8 pm Auditorium Tongersestraat 53 This presentation highlights newly developed materials and applications utilizing biology for design, art and architecture. These explorations advance the possibility of working with life in a variety of ways, from supporting a building with trees to recycling waste and growing fabric with microbes. Several of these experiments attempt to align our behavior with the preservation of natural resources, to erect bridges between ecosystems and the built environment and demonstrate that the two can benefit and ultimately sustain one another. This talk is based in-part on the book BioDesign: Nature + Science + Creativity by William Myers and published by MoMA in TOPOS CURSUS 2015 STAD EN LITERATUUR (IN SAMENWERKING MET CENTRE CÉRAMIQUE) Plaats: Centre Céramique, Plein 1992 Maastricht Tijd: uur Dinsdagochtenden , , en (De exacte data worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt!!!!) Kosten: Euro 50,=. Veel boeken spelen zich af in steden. Soms worden die steden terzijde genoemd, maar andere keren vormt een bepaalde stad een specifieke inspiratiebron voor de auteur. Hij of zij is er opgegroeid, heeft er bijzondere ervaringen opgedaan, is erdoor gefascineerd of heeft er bijvoorbeeld talrijke positieve en minder positieve herinneringen aan. De gebouwde omgeving, of die nu mooi of lelijk is, vormt het decor voor een verhaal dat boeit vanwege de wijze waarop de auteur de urbane context als leidraad of motief in zijn of haar werk gebruikt. Als lezer worden we meegenomen in de beschrijvende, analyserende en becommentariërende wereld van de schrijver. Hij stimuleert ons tot denken over de stad, tot het begrijpen van het stedelijk leven en tot een bijzondere kijk op de woon- en leefomgeving van de stedeling of de bezoeker. Het doel van de cursus is om aandacht te besteden aan de verscheidenheid die er in de literaire wereld is inzake het omgaan met de stad. Gedurende de cursus zullen we onze eigen 4

5 beelden, herinneringen en interpretaties van de stad relateren aan die van de auteur van het boek dat wij behandelen. De boeken die behandeld worden, zijn: Erik de Kuyper, Met zicht op zee (Oostende) (14-01) Martin Sommer, Dorp in Picardië (Jeantes) (11-02) Ad van Iterson, De citoyenne (Maastricht) (11-03) 5

6 Ilja Leonard Pfeijffer, La superba (Genua) (08-04) Docent De voorzitter van TOPOS, Prof. dr. Nico Nelissen, em. hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen. Plaats De bijeenkomsten vinden plaats in het Centre Céramique, Plein 1992, Maastricht. Kosten De kosten van de vier bijeenkomsten bedragen Euro 50,=. De deelnemers ontvangen een factuur van de penningmeester van TOPOS. Het bedrag dient te worden betaald vóór de aanvang van de cursus. Inschrijving De inschrijving dient plaats te vinden vóór 01 december 2014 via adres Het maximum aantal deelnemers is bepaald van 20 personen. De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. TOPOS Jaarprogramma 2014 A LEZINGENREEKS Maandagavonden, 20uur, Van Eyck Academie 13 januari 2014 DE ADAPTIEVE STAD: MAAKBAARHEID VAN SPONTANE ONTWIKKELING 10 februari 2014 VERANDERDE ROL VAN PROVINCIE: EEN NIEUW INSTRUMENTARIUM VOOR RUIMTELIJKE INRICHTING IN DE MAAK 10 maart 2014 HOE WORDT INDUSTRIEEL ERFGOED WEER BRUIKBAAR GEMAAKT? 07 april 2014 INTERACTIEMILIEU S IN DE MAAK: EUREGIONALE VOORBEELDEN 12 mei 2014 PROJECTEN IN REVISIE: HET NIEUWE INSTRUMENTARIUM IN DE STEDELIJKE PRAKTIJK 16 juni 2014 PAUZEPLEKKEN: LANGZAAM DE STAD [HER]MAKEN 29 september 2014 DE NIEUWE ONTWERP C.Q. BOUWOPGAVE 13 oktober 2014 MAKEN GOEDE WOONMILIEUS DE STAD? 10 november 2014 ZELF ENERGIE MAKEN: HOE REALISTISCH IS REGIONALE 6

7 ENERGIEOPWEKKING? 08 december 2014 DE DIGITALE STAD: DE MAAKBAARHEID OVERBODIG? B LEZINGENREEKS RAAKVLAKKEN In samenwerking met Studium Generale Universiteit Maastricht TOPOS Maastricht & Studium Generale Maastricht Onveranderlijk Design Prof. dr. T. de Rijk, hoogleraar design, culture & society, TU Delft en Universiteit Leiden Woensdag 8 oktober, uur Aula Tongersestraat 53 Onze cultuur heeft een grote belangstelling voor verandering. Stilstand wordt zonder tegenspraak als achteruitgang gezien en bijna elke geschiedschrijving is opgebouwd uit verklaringen van historische veranderingen. Toch bestaat in de hedendaagse cultuur ook een bijzonder relatie met het onveranderlijke. Het grootste onontgonnen gebied van de geschiedschrijving zou je kunnen noemen: de geschiedenis van dingen die niet veranderden. In de kunstgeschiedenis bestaat de laatste jaren belangstelling voor de eeuwige fysieke en biologische verankering van de artistieke impuls. Het is precies de vanzelfsprekend-heid van de alledaagse onveranderlijkheid die in de wereld van design zo aantrekkelijk gevonden wordt. Deze lezing gaat over de verschillende vormen van onveranderlijkheid in design en de claim die hun makers hebben om daarmee een betere wereld naderbij te brengen. Lecture: What is BioDesign? William Myers, writer, teacher and curator Wednesday, 22 October, 8 pm 7

8 Auditorium Tongersestraat 53 This presentation highlights newly developed materials and applications utilizing biology for design, art and architecture. These explorations advance the possibility of working with life in a variety of ways, from supporting a building with trees to recycling waste and growing fabric with microbes. Several of these experiments attempt to align our behavior with the preservation of natural resources, to erect bridges between ecosystems and the built environment and demonstrate that the two can benefit and ultimately sustain one another. This talk is based in-part on the book BioDesign: Nature + Science + Creativity by William Myers and published by MoMA in Lezing: Ambient Experience Design Jos Stuyfzand, Global Creative Director, Philips Design Healthcare Woensdag 5 november uur Aula Tongersestraat 53 In de gezondheidszorg verschuift de focus van het vinden van simpele, enkelvoudige oplossingen voor zorgvragen en het zo efficiënt mogelijk maken van de klinische workflow, naar een meer holistische aanpak waar functionele én emotionele behoeften van de patiënt, de familie en de medische staf samenkomen. Ambient Experience Design richt zich op deze waarden en behoeften van zowel patiënten als staf. Het positief ervaren van omgeving en behandeling speelt hierbij een belangrijke rol. Dankzij de integratie van architectuur, product design, interieurontwerp en toegepaste technologie (verlichting, geluid en video projecties) wordt een te ervaren omgeving gecreëerd welke de patiënt kan personaliseren. Vanavond vertelt Jos Stuyfzand over de stappen die gemaakt worden op het terrein van ambient experience in met name de gezondheidszorg. Lezing: Resign?! Design! - Over design als ecosofisch paradigma 8

9 Dr. Henk Oosterling, universitair hoofddocent Erasmus Universiteit Rotterdam, dir. Rotterdam Vakmanstad/Skillcity Donderdag 13 november uur Aula Tongersestraat 53 Wat is de morele betekenis van het ontwerp? Hoe kunnen ontwerpers een bijdrage leveren aan de paradigmashift waarin onze globale samenleving verstrikt is geraakt? Henk Oosterling zal in zijn lezing inzicht geven in de rol die design in onze huidige beeldcultuur speelt en wat precies de rol van designers in de huidige mediasamenleving kan en moet zijn. Design is niet zomaar een discipline, het is het format waarbinnen ieders leven zich heden ten dage voltrekt. In zijn pleidooi voor een drievoudige duurzaamheid fysiek, sociaal en mentaal en zijn uiteenzetting van de existentiële grondslag van design Dasein is design keert Oosterling zich tegen de cynische onverschilligheid resignatie en geeft hij met begrippen als media-wijsheid en eco-wijsheid aan wat deze ecosofische inzichten dit voor consequenties heeft voor het huidige onderwijs. Lezing: Urban by Nature - Verstedelijking en stedelijke duurzaamheid Ir. Dirk Sijmons, landschapsarchitect, dir. H+N+S Landschapsarchitecten en curator van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2014 Woensdag 3 december uur Aula Tongersestraat 53 Als gevolg van de enorme bevolkingsgroei is niet alleen het bebouwde oppervlak geëxplodeerd maar is een reusachtig amalgaam ontstaan van bebouwing, infrastructuur, industriële complexen, natuurgebieden, landbouwgebieden etc. Het onderscheid tussen stad 9

10 en ommeland is vervaagd, er zit heel veel 'natuur' in dat stadslandschap en omgekeerd. In hoeverre zijn de stadslandschappen onze ecologie, onze habitat en onze natuur geworden? Is er een noodzaak met een nieuwe blik naar de stad te kijken? En zo ja, hoe? In hoeverre vloeien stad en landschap steeds meer in elkaar over en wat betekent dit voor de relatie tussen stad en natuur? Waar liggen de uitdagingen voor de landschapsarchitectuur? Moet de verantwoordelijkheid van de ontwerpers opnieuw doordacht worden? Wat is het dilemma van de ontwerper bij het kiezen van een positie? Hoe maken we de stad veerkrachtiger, en daarmee de toekomst duurzamer? C CURSUS STAD EN LITERATUUR 2014 (volgeboekt) Voorjaar Locatie: Centre Ceramique Samenwerking: Centre Ceramique. Aansturing/Uitvoering: Nico Nelissen Kosten Euro 50,= Veel boeken spelen zich af in steden. Soms worden die steden terzijde genoemd, maar andere keren vormt een bepaalde stad een specifieke inspiratiebron voor de auteur. Hij of zij is er opgegroeid, heeft er bijzondere ervaringen opgedaan of heeft er bijvoorbeeld talrijke herinneringen aan. De gebouwde omgeving, of die nu mooi of lelijk is, vormt het decor voor een verhaal dat boeit vanwege de wijze waarop de auteur de urbane context als leidraad of motief in zijn of haar narratief gebruikt. Als lezer worden we meegenomen in de beschrijvende, analyserende en becommentariërende wereld van de schrijver. Hij stimuleert ons tot denken over de stad, tot het begrijpen van het stedelijk leven en tot een singuliere kijk op de woon- en leefomgeving van de stedeling of de bezoeker. Het doel van de cursus is om aandacht te besteden aan de verscheidenheid die er in de literaire wereld is inzake het omgaan met de stad. Gedurende de cursus zullen we onze eigen beelden, herinneringen en interpretaties van de stad relateren aan die van de auteur van het boek dat wij behandelen. De cursus wordt verzorgd in de maanden januari t/m april De cursus wordt verzorgd door Nico Nelissen. De vier boeken die aan de orde komen zijn: Adriaan van Dis, Stadsliefde; scènes in Parijs. Robert Hughes, Barcelona; de grote verleidster. Orhan Pamuk, Istanbul; herinneringen en de stad. Arnout Weeda, Het mysterie van Wenen; de creatieve zelfvernietiging van een vermolmd keizerrijk. D KUNSTTOUR Mei Locatie: n.t.b. Samenwerking: Stichting Kunsttour Aansturing/Uitvoering: Will Köhlen NU NOW JETZT MAINTENANT 15 jaar KunstTour donderdag 22 en vrijdag 23 met resp. De Avond van het NU en de KT Nacht NU zaterdag 24 en zondag 25 mei de KunstTourdagen NU. E DAG VAN DE ARCHITECTUUR + OPEN PODIUM 21 juni 2014 Samenwerking: BNA en Gemeente Maastricht. Aansturing/Uitvoering: Jos Kramer. De Dag van de Architectuur 2014 vindt in Maastricht plaats op zaterdag 21 juni Het landelijke thema van de Dag van de Architectuur in 2014 is Mensen maken de stad! Iedereen kan met eigen initiatieven de stad verbeteren. Bewoners en gebruikers zitten steeds vaker zelf aan de knoppen van de gebouwde omgeving: de stad van de toekomst is niet van 10

11 steen. Architectuur geeft vorm aan deze ontwikkeling. F ARCHITECTUUREXCURSIE DE MAAS VAN DE TOEKOMST: LATEN NATUUR EN RIVIER ZICH VEILIG MAKEN? (volgeboekt) Najaar 2014 Locatie: De Maaswerken van het Grensmaas-project en de Sluis van Ternaaien tot de nieuwe waterzuivering bij Opeye en Trilogieport Liège G OPEN MONUMENTENDAG OP REIS NAAR THE SECRET CITY 13 en 14 september 2014 H CURSUS FILM EN ARCHITECTUUR (volgeboekt) TOPOS, Architectuurcentrum Maastricht, organiseert in het najaar van 2014 een speciale cursus over film en architectuur. Tijdens de cursus zullen speelfilms worden getoond en besproken waarin architectuur een belangrijke rol speelt. De handelingen in films vinden natuurlijk vrijwel altijd plaats tegen een wat men zou kunnen noemen architectonisch decor, maar in sommige films wordt er expliciet aandacht geschonken aan architectuur. Dit laatste kan op talrijke manieren, bijvoorbeeld door het creëren van een speciale architectonische omgeving, door het leven en werk van een architect als thema te kiezen of door aandacht te schenken aan de beleving van architectuur. Voor de cursus is een selectie gemaakt uit verschillende perioden van de filmgeschiedenis. Geselecteerde films De cursus omvat een viertal bijeenkomsten, waarbij steeds een speelfilm centraal staat. De volgende speelfilms worden getoond en besproken: Jacques Tati, Playtime (1967) Nathaniel Kahn, My architect (1986) Peter Greenaway, The belly of an architect (1987) 11

12 Markus Heidingsfelder & Min Tesch, Rem Koolhaas; a kind of architect (2008) De gang van zaken tijdens ieder van de vier bijeenkomsten is als volgt: Er vindt een introductie op de speelfilm plaats door informatie te verstrekken over de maker van de film, de acteurs, het plot en de enscenering. Dan wordt de film vertoond waarbij gevraagd wordt om op bepaalde (architectuur)aspecten te letten. Na vertoning wordt de film besproken, waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om het eigen oordeel uit te spreken en te wijzen op bijzondere aspecten van de film. De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data: Dinsdag 09 september 2014 Dinsdag 14 oktober 2014 Dinsdag 11 november 2014 Dinsdag 09 december 2014 De kosten van de vier bijeenkomsten bedragen Euro 50,=. De deelnemers ontvangen een factuur van de penningmeester van TOPOS. Het bedrag dient te worden betaald voor de aanvang van de cursus. De inschrijving dient plaats te vinden voor 01 september 2014 via adres Er is een maximum aantal deelnemers bepaald van 20 personen. De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. TOPOS op Facebook TOPOS heeft nu ook een <http://www.facebook.com/topos.architectuurcentrummaastricht>.4 Graag4 ontvangen4 wij4 relevante4 links.4 TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en 12

13 interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-lezingen te komen! Sponsor of vriend van TOPOS? Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Vanaf nu worden in onze Nieuwsbrieven ook de namen vermeld van de Vrienden van TOPOS (zie onderaan de Nieuwsbrief). Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend TOPOS is vooral voor u bedoeld! Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBIstatus!!! De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met TOPOS website Voor alle informatie over TOPOS (Agenda, Jaarprogramma 2014, Jaarverslag 2013, Sponsoren, Vrienden en allerlei andere wetenswaardigheden) zie: Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: Sponsoren De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van: Hoofdsponsoren Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie Gemeente Maastricht Architecten aan de Maas Maastricht Rotterdam 13

14 Mosa Sponsoren SATIJNplus Architecten Born Architectenbureau Jo van de Staay Maastricht inex Architecten Maastricht Frencken Scholl Architecten Maastricht N Architecten 14

15 humblé/martens, architectuur en stedelijk ontwerp Continu, Detachering en Werving & Selectie BAM Schakel & Schrale - vestiging Roermond Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants Bouwfonds Ontwikkeling Limburg 3W New Development 15

16 element a Huiswerk Architecten Van Neerbos, bouwmaterialen groep, p/a Fregatweg NZ Maastricht Bouwbedrijf Lemmens Maastricht / Valkenburg AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV Berichten voor de Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan Maastricht, oktober De voorzitter van het Bestuur, Prof. dr. Nico Nelissen De voorzitter van de Programmaraad, Ir. ing. Bas van der Pol 16

TOPOS Lezingenreeks: MODERN BOEREN OP OUDE HOEVES

TOPOS Lezingenreeks: MODERN BOEREN OP OUDE HOEVES TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, april 2015. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS Lezingenreeks bijeenkomst maandagavond 13 april 2015 Modern

Nadere informatie

DOK. Meerjarenbeleidsplan 2008-2011. "Er is niets mooiers dan een mooi verhaal"

DOK. Meerjarenbeleidsplan 2008-2011. Er is niets mooiers dan een mooi verhaal DOK Meerjarenbeleidsplan 2008-2011 "Er is niets mooiers dan een mooi verhaal" Inhoud Inleiding Hoofdstuk 1: Dok: Meer dan een bibliotheek! pagina 1 pagina 2 Hoofdstuk 2: DOK's Missie pagina 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Programmakrant. Gld.netwerkdag Cultureel Ondernemerschap. 11 oktober 2013 Buitenplaats Koningsweg, Arnhem

Programmakrant. Gld.netwerkdag Cultureel Ondernemerschap. 11 oktober 2013 Buitenplaats Koningsweg, Arnhem Programmakrant Gld.netwerkdag Cultureel Ondernemerschap 11 oktober 2013 Buitenplaats Koningsweg, Arnhem Voorwoord 1 Programma 2 Voorwoord Plenair programma 3 Deelsessies en ervaringsterras 6 Overzicht

Nadere informatie

De aantrekkingskracht van Amsterdam

De aantrekkingskracht van Amsterdam Een onderzoek naar de rol van cultuur & evenementen, restaurants & uitgaan, recreatie & sport op de aantrekkingskracht van Amsterdam voor creatieve kenniswerkers Jacques Vork Associate Lector Leisure Management

Nadere informatie

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1

Nationale Citymarketing Monitor 2010: Resultaten deel 1 Nationale Citymarketing Monitor 10: Resultaten deel 1 Erasmus Universiteit Rotterdam dr. Erik Braun dr. ir. Jasper Eshuis prof. dr. Erik-Hans Klijn Paul Blijs De Erasmus Universiteit Rotterdam doet wetenschappelijk

Nadere informatie

Maatschappij Themarapport

Maatschappij Themarapport Maatschappij Themarapport Onderdeel van het project: Our Common Future 2.0 2010-2011 Thematrekkers: Jeroen Boon; Jack Simons Deelnemers: Diederik van der Burg; Peter Daub; Marc van der Hijden; Iteke van

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland Afstudeeronderzoek Arnoud van der Kolk (9809643) TCW- corporate communication In opdracht van de gemeente Zaanstad Afstudeercommissie: M.D.T. de Jong

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1. Beschrijving Centraal Museum Utrecht 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is

Nadere informatie

Landgoed Almere Themanummer

Landgoed Almere Themanummer Landgoed Almere Themanummer februari 2011 Themanummer 02 Voor mij was het hele project Almere de verwerkelijking van een ideaal. Vroeger trok de adel de stad uit, stichtte landgoederen. En nu kregen wij

Nadere informatie

Ruimte voor debat. NAi Uitgevers

Ruimte voor debat. NAi Uitgevers Ruimte voor debat NAi Uitgevers Wim Derksen NAi Uitgevers, Rotterdam Ruimtelijk Planbureau, Den Haag 2008 inhoud Inleiding 9 Ruimtelijk beleid Het einde van de ruimtelijke ordening 13 Afwegingskaders 17

Nadere informatie

Jaar van de historische buitenplaats 2012

Jaar van de historische buitenplaats 2012 Jaar van de historische buitenplaats 2012 Eindverslag www.buitenplaatsen2012.nl Ten geleide Aan het einde van het Themajaar Historische Buitenplaats 2012 Huis ten Bosch, Maarssen Met de uitgave van dit

Nadere informatie

NU DE STAD! bedrijvig, levend en groen

NU DE STAD! bedrijvig, levend en groen NU DE STAD! bedrijvig, levend en groen 1 Het Paleiskwartier in Den Bosch is een succesvol voorbeeld van binnenstedelijke (her)ontwikkeling. Sinds eind jaren 90 wordt in Paleiskwartier gewerkt aan de transformatie

Nadere informatie

Leerstoelen in de etalage. Review Onderwijsnetwerk Belvedere

Leerstoelen in de etalage. Review Onderwijsnetwerk Belvedere Leerstoelen in de etalage Review Onderwijsnetwerk Belvedere leerstoelen in de etalage, review onderwijsnetwerk belvedere Leerstoelen in de etalage Review Onderwijsnetwerk Belvedere Onderwijsnetwerk Belvedere

Nadere informatie

Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland

Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland Meedoen met Speelnatuur in Noord-Holland Een verkennend onderzoek van bestuurlijke instrumenten om de ontwikkeling van Speelnatuur te stimuleren in gemeenten in

Nadere informatie

Lente 2009 #67 Essentmiljoenen en ruimtelijk beleid Wethoudersestafette Den Haag-Leiden Prijsvraag Hollandse Brug

Lente 2009 #67 Essentmiljoenen en ruimtelijk beleid Wethoudersestafette Den Haag-Leiden Prijsvraag Hollandse Brug Lente 2009 #67 Essentmiljoenen en ruimtelijk beleid Wethoudersestafette Den Haag-Leiden Prijsvraag Hollandse Brug Redactioneel COLOFON ARCHITECTUUR LOKAAL verschijnt 4x per jaar Tussen de Bogen 18 1013

Nadere informatie

Woonplan Assen 2010-2030

Woonplan Assen 2010-2030 Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Gemeente Assen 28 januari 2010 Gemeente Assen Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Vastgesteld door de raad in de openbare vergadering van 28

Nadere informatie

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied

Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Ruimte voor de toekomst in het landelijk gebied Trendverkenning 2020-2030 voor gemeenten met veel landelijk gebied W. Nieuwenhuizen, T.J.A. Gies, C.M. Goossen, R.A.F. van Och & L.L. de Rooij Ruimte voor

Nadere informatie

De wijde blik. Op het snijvlak van ruimtelijke ordening en erfgoed: onderzoek en onderwijs in het HBO. Lectoren aan het woord: essays en interviews

De wijde blik. Op het snijvlak van ruimtelijke ordening en erfgoed: onderzoek en onderwijs in het HBO. Lectoren aan het woord: essays en interviews Dit boek biedt een overzicht van actueel onderzoek aan hogescholen op het terrein van erfgoed en ruimte. Erfgoed leeft op hogescholen! Wat precies de bijdrage van erfgoed is en kan zijn aan stedelijke,

Nadere informatie

Programma. Vrijdag 14 november 2008

Programma. Vrijdag 14 november 2008 Programma Vrijdag 14 november 2008 Inhoud Programma 3 Voorwoord 5 Programma Kennis voor de Stad Workshops & profielen workshopbegeleiders 6 Gedragsbe√Įnvloeding in het verkeer: wat werkt en heeft ook nog

Nadere informatie

Bouwen op een sterk fundament. Een tussenevaluatie van het architectuurbeleid

Bouwen op een sterk fundament. Een tussenevaluatie van het architectuurbeleid Bouwen op een sterk fundament Een tussenevaluatie van het architectuurbeleid Nicis Institute Platform31-2012 Nicis Institute Platform31 - Bouwen op een sterk fundament - 1 ISBN: 9789077389966 Bouwen op

Nadere informatie

Leefbaarheid in kleine kernen

Leefbaarheid in kleine kernen Kennispunt Sociale Wetenschappen Leefbaarheid in kleine kernen Onderzoek naar de leefbaarheid van kleine kernen in de Provincie Utrecht Op welke wijze en met welke middelen en methoden kan de Utrechtse

Nadere informatie

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015

bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 bkkc brabants kenniscentrum kunst en cultuur Werkplan 2015 Inhoud Colofon... 3 Inleiding... 4 Over activiteiten, geld, uren en het meten van succes... 8 Kennis... 10 Advies... 25 bkkc werkplan 2015 / pagina

Nadere informatie

Prachtig Compact NL. Deel 1: visie

Prachtig Compact NL. Deel 1: visie Prachtig Compact NL Deel 1: visie Prachtig Compact NL Deel 1: visie PRACHTIG COMPACT NL Een studie van de werkgroep Binnenstedelijk bouwen in opdracht van het College van Rijksadviseurs (CRA), Ministerie

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

De toekomst begint nu

De toekomst begint nu De toekomst begint nu Meerjarennota Het Noordbrabants Museum 2014-2017 versie 1.0 definitief 1/35 Inhoud De toekomst begint nu... 1 Voorwoord - Het Noordbrabants Museum uit de steigers... 4 Terugblik op

Nadere informatie

Een mooier MSP: daar doet u toch ook aan mee?

Een mooier MSP: daar doet u toch ook aan mee? Evaluatie Rapport MSP Heerlen Een mooier MSP: daar doet u toch ook aan mee? Carijn Beumer & Pieter Valkering Oktober 2012 1 Een mooier MSP: daar doet u toch ook aan mee? Evaluatie Rapport MSP SUN Project

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2

Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Bedrijfsplan en second opinion Vrijheidsmuseum WO2 Programma / Programmanummer Grondbeleid / 1032 Portefeuillehouder B. Velthuis Samenvatting Met bijgaande brief willen

Nadere informatie

Citymarketingstrategie Goes

Citymarketingstrategie Goes Citymarketingstrategie Goes Goes, economisch knooppunt van Zeeland Dr. Ward Rennen Drs. Arnoud van der Kolk Drs. Miriam Brouwer 12 november 2009 Citymarketingstrategie Goes Goes, economisch knooppunt van

Nadere informatie

Kunstig leiding geven in duurzame gebiedsontwikkeling

Kunstig leiding geven in duurzame gebiedsontwikkeling Kunstig leiding geven in duurzame gebiedsontwikkeling Een verkennend onderzoek naar de leiderschapsstijlen van de gemeentelijke procesmanager Ir. J. de Jong Amsterdam School of Real Estate Masterscriptie

Nadere informatie