In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Maandagavond 13 oktober, uur MAKEN GOEDE WOONMILIEUS DE STAD?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Maandagavond 13 oktober, 20.00 uur MAKEN GOEDE WOONMILIEUS DE STAD?"

Transcriptie

1 TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, oktober Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Woensdagavond 8 oktober, uur ONVERANDERLIJK DESIGN Maandagavond 13 oktober, uur MAKEN GOEDE WOONMILIEUS DE STAD? Woensdagavond 22 oktober, uur WHAT IS BIO-DESIGN? TOPOS cursus Stad en literatuur (januari, februari, maart, april 2015) TOPOS Jaarprogramma 2014 TOPOS Facebook TOPOS op Youtube TOPOS website Website TOPOS Op onze website kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten: lezingen, raakvlakken, excursies en bijzondere bijeenkomsten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij TOPOS op Youtube Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje gemaakt door ons bestuurslid Will Kohlen: 1

2 RAAKVLAKKEN In samenwerking met Studium Generale Universiteit Maastricht Woensdagavond 8 oktober 2014, uur Aula Universiteit Maastricht Tongersestraat 53 ONVERANDERLIJK DESIGN Prof. dr. T. de Rijk, hoogleraar design, culture & society, TU Delft en Universiteit Leiden Onze cultuur heeft een grote belangstelling voor verandering. Stilstand wordt zonder tegenspraak als achteruitgang gezien en bijna elke geschiedschrijving is opgebouwd uit verklaringen van historische veranderingen. Toch bestaat in de hedendaagse cultuur ook een bijzonder relatie met het onveranderlijke. Het grootste onontgonnen gebied van de geschiedschrijving zou je kunnen noemen: de geschiedenis van dingen die niet veranderden. In de kunstgeschiedenis bestaat de laatste jaren belangstelling voor de eeuwige fysieke en biologische verankering van de artistieke impuls. Het is precies de vanzelfsprekendheid van de alledaagse onveranderlijkheid die in de wereld van design zo aantrekkelijk gevonden wordt. Deze lezing gaat over de verschillende vormen van onveranderlijkheid in design en de claim die hun makers hebben om daarmee een betere wereld naderbij te brengen. LEZINGENREEKS DE (HER)NIEUWDE MAAKBAARHEID MAKEN GOEDE WOONMILIEUS DE STAD? Maandagavond 13 oktober 2014, uur Jan van Eyck Academie, Academieplein, uur Het scheppen van hoogwaardige en diverse woonmilieus is een belangrijke pijler van de Regiovisie Zuid-Limburg, onderdeel van het provinciale ruimtelijke beleid, het Provinciaal Omgevingsplan Limburg. Door de demografische ontwikkelingen in deze regio (vergrijzing, ontgroening, bevolkingskrimp) staat de kwaliteit van de leefomgeving in grote delen van Zuid-Limburg onder druk. Deze tendens is de afgelopen jaren versterkt door de algemene economische crisis. De woningmarkt is in meerdere opzichten uit evenwicht geraakt. Op het gebied van de herstructurering ligt de nadruk de komende jaren vooral op de opgaven m.b.t. de (suburbane) woonwijken. Om toenemende leegstand, verloedering, sociaal isolement en dalende woningprijzen een halt toe te roepen ligt een belangrijke opgave in het verdunnen en vernieuwen van de bestaande voorraad en het verhogen van woonkwaliteiten door vergroening, verruiming en het differentiëren van het woningaanbod. Voor de sociaaleconomische ontwikkeling van Zuid-Limburg, is de ontwikkeling van aantrekkelijke en gevarieerde, hoogstedelijke woonmilieus van groot belang. Deze stedelijke woongebieden lijken essentieel voor het aantrekken van kenniswerkers die nodig zijn voor het vormen van de verbindende schakel tussen de regio s Eindhoven, Aken en Leuven/Hasselt die het POL en de regiovisie beogen. Dit is een zeer complexe opgave: enerzijds omdat deze milieus tot op heden slechts in zeer beperkte mate aanwezig zijn in de regio. Anderzijds wordt de kwaliteit van deze woonmilieus door een zeer complexe mix van factoren gedefinieerd. Zo spelen bereikbaarheid en concrete woningkwaliteiten natuurlijk een belangrijke rol. Maar ook factoren als aanbod, kwaliteit en bereikbaarheid van winkels, cultuur, kantoorruimte, horeca spelen een essentiële rol. 2

3 De aantrekkelijke landelijke woonmilieus die Zuid-Limburg rijk is, oefenen reeds een aantrekkingskracht uit op bewoners van de omliggende regio s Eindhoven, Aachen en Leuven. Hoe kunnen ook nieuwe hoog stedelijke woonmilieus deze aantrekkingskracht gaan uitoefenen? Welke factoren zijn daarvoor van essentieel belang? En hoe groot is het belang van hoogstedelijke woonmilieus in de regio Zuid-Limburg voor de sociaaleconomische ontwikkeling van deze regio? Vormen zij inderdaad het nog ontbrekende ingrediënt in de woningmix? Sprekers: Prof. em. dr. Len de Klerk, hoogleraar Universiteit van Amsterdam Jake Wiersma, stedenbouwkundige van de Gemeente Maastricht Discussie met sprekers en: Jos Geurts, A2 projectorganisatie, gebieds/ vastgoedontwikkeling Peter Bertholet, directeur stadsregio Parkstad-Limburg Paul van Noorden, senior beleidsmedewerker Wonen Provincie Limburg Wie is Prof. em. dr. Len de Klerk? Begon na zijn studie planologie te Nijmegen als planologisch onderzoeker in de gemeente Deventer (1971). Hij werkte vervolgens aan de Vrije Universiteit en bij de gemeente Rotterdam, o.a. als adjunct-directeur Stedelijke Ontwikkeling en Beheer in de Bestuursdienst en als bijzonder hoogleraar te Utrecht. In 2000 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij een aantal bestuursfuncties vervulde als Afdelingsvoorzitter, decaan en directeur van Graduate School of Social Studies. Zijn wetenschappelijk onderzoek en publicaties bewegen zich op het terrein van de (voor)geschiedenis van de moderne planologie vanaf het begin van de negentiende eeuw. Van zijn hand verschenen onder meer de volgende boeken: Op zoek naar de ideale stad (Deventer 1980); Particuliere Plannen in Rotterdam, , (Rotterdam 1989); Ruimtelijke ordening van grachtengordel tot Vinexwijk (met H. van der Cammen, Utrecht 2003) en The Self-Made Land. The Culture of Urban and Regional Planning in the Netherlands. Houten (2012, with H. van der Cammen, G. Dekker & P-P. Witsen). RAAKVLAKKEN(In(samenwerking(met(Studium(Generale(Universiteit(Maastricht Lecture: What is BioDesign? 3

4 William Myers, writer, teacher and curator Wednesday, 22 October, 8 pm Auditorium Tongersestraat 53 This presentation highlights newly developed materials and applications utilizing biology for design, art and architecture. These explorations advance the possibility of working with life in a variety of ways, from supporting a building with trees to recycling waste and growing fabric with microbes. Several of these experiments attempt to align our behavior with the preservation of natural resources, to erect bridges between ecosystems and the built environment and demonstrate that the two can benefit and ultimately sustain one another. This talk is based in-part on the book BioDesign: Nature + Science + Creativity by William Myers and published by MoMA in TOPOS CURSUS 2015 STAD EN LITERATUUR (IN SAMENWERKING MET CENTRE CÉRAMIQUE) Plaats: Centre Céramique, Plein 1992 Maastricht Tijd: uur Dinsdagochtenden , , en (De exacte data worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt!!!!) Kosten: Euro 50,=. Veel boeken spelen zich af in steden. Soms worden die steden terzijde genoemd, maar andere keren vormt een bepaalde stad een specifieke inspiratiebron voor de auteur. Hij of zij is er opgegroeid, heeft er bijzondere ervaringen opgedaan, is erdoor gefascineerd of heeft er bijvoorbeeld talrijke positieve en minder positieve herinneringen aan. De gebouwde omgeving, of die nu mooi of lelijk is, vormt het decor voor een verhaal dat boeit vanwege de wijze waarop de auteur de urbane context als leidraad of motief in zijn of haar werk gebruikt. Als lezer worden we meegenomen in de beschrijvende, analyserende en becommentariërende wereld van de schrijver. Hij stimuleert ons tot denken over de stad, tot het begrijpen van het stedelijk leven en tot een bijzondere kijk op de woon- en leefomgeving van de stedeling of de bezoeker. Het doel van de cursus is om aandacht te besteden aan de verscheidenheid die er in de literaire wereld is inzake het omgaan met de stad. Gedurende de cursus zullen we onze eigen 4

5 beelden, herinneringen en interpretaties van de stad relateren aan die van de auteur van het boek dat wij behandelen. De boeken die behandeld worden, zijn: Erik de Kuyper, Met zicht op zee (Oostende) (14-01) Martin Sommer, Dorp in Picardië (Jeantes) (11-02) Ad van Iterson, De citoyenne (Maastricht) (11-03) 5

6 Ilja Leonard Pfeijffer, La superba (Genua) (08-04) Docent De voorzitter van TOPOS, Prof. dr. Nico Nelissen, em. hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen. Plaats De bijeenkomsten vinden plaats in het Centre Céramique, Plein 1992, Maastricht. Kosten De kosten van de vier bijeenkomsten bedragen Euro 50,=. De deelnemers ontvangen een factuur van de penningmeester van TOPOS. Het bedrag dient te worden betaald vóór de aanvang van de cursus. Inschrijving De inschrijving dient plaats te vinden vóór 01 december 2014 via adres Het maximum aantal deelnemers is bepaald van 20 personen. De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. TOPOS Jaarprogramma 2014 A LEZINGENREEKS Maandagavonden, 20uur, Van Eyck Academie 13 januari 2014 DE ADAPTIEVE STAD: MAAKBAARHEID VAN SPONTANE ONTWIKKELING 10 februari 2014 VERANDERDE ROL VAN PROVINCIE: EEN NIEUW INSTRUMENTARIUM VOOR RUIMTELIJKE INRICHTING IN DE MAAK 10 maart 2014 HOE WORDT INDUSTRIEEL ERFGOED WEER BRUIKBAAR GEMAAKT? 07 april 2014 INTERACTIEMILIEU S IN DE MAAK: EUREGIONALE VOORBEELDEN 12 mei 2014 PROJECTEN IN REVISIE: HET NIEUWE INSTRUMENTARIUM IN DE STEDELIJKE PRAKTIJK 16 juni 2014 PAUZEPLEKKEN: LANGZAAM DE STAD [HER]MAKEN 29 september 2014 DE NIEUWE ONTWERP C.Q. BOUWOPGAVE 13 oktober 2014 MAKEN GOEDE WOONMILIEUS DE STAD? 10 november 2014 ZELF ENERGIE MAKEN: HOE REALISTISCH IS REGIONALE 6

7 ENERGIEOPWEKKING? 08 december 2014 DE DIGITALE STAD: DE MAAKBAARHEID OVERBODIG? B LEZINGENREEKS RAAKVLAKKEN In samenwerking met Studium Generale Universiteit Maastricht TOPOS Maastricht & Studium Generale Maastricht Onveranderlijk Design Prof. dr. T. de Rijk, hoogleraar design, culture & society, TU Delft en Universiteit Leiden Woensdag 8 oktober, uur Aula Tongersestraat 53 Onze cultuur heeft een grote belangstelling voor verandering. Stilstand wordt zonder tegenspraak als achteruitgang gezien en bijna elke geschiedschrijving is opgebouwd uit verklaringen van historische veranderingen. Toch bestaat in de hedendaagse cultuur ook een bijzonder relatie met het onveranderlijke. Het grootste onontgonnen gebied van de geschiedschrijving zou je kunnen noemen: de geschiedenis van dingen die niet veranderden. In de kunstgeschiedenis bestaat de laatste jaren belangstelling voor de eeuwige fysieke en biologische verankering van de artistieke impuls. Het is precies de vanzelfsprekend-heid van de alledaagse onveranderlijkheid die in de wereld van design zo aantrekkelijk gevonden wordt. Deze lezing gaat over de verschillende vormen van onveranderlijkheid in design en de claim die hun makers hebben om daarmee een betere wereld naderbij te brengen. Lecture: What is BioDesign? William Myers, writer, teacher and curator Wednesday, 22 October, 8 pm 7

8 Auditorium Tongersestraat 53 This presentation highlights newly developed materials and applications utilizing biology for design, art and architecture. These explorations advance the possibility of working with life in a variety of ways, from supporting a building with trees to recycling waste and growing fabric with microbes. Several of these experiments attempt to align our behavior with the preservation of natural resources, to erect bridges between ecosystems and the built environment and demonstrate that the two can benefit and ultimately sustain one another. This talk is based in-part on the book BioDesign: Nature + Science + Creativity by William Myers and published by MoMA in Lezing: Ambient Experience Design Jos Stuyfzand, Global Creative Director, Philips Design Healthcare Woensdag 5 november uur Aula Tongersestraat 53 In de gezondheidszorg verschuift de focus van het vinden van simpele, enkelvoudige oplossingen voor zorgvragen en het zo efficiënt mogelijk maken van de klinische workflow, naar een meer holistische aanpak waar functionele én emotionele behoeften van de patiënt, de familie en de medische staf samenkomen. Ambient Experience Design richt zich op deze waarden en behoeften van zowel patiënten als staf. Het positief ervaren van omgeving en behandeling speelt hierbij een belangrijke rol. Dankzij de integratie van architectuur, product design, interieurontwerp en toegepaste technologie (verlichting, geluid en video projecties) wordt een te ervaren omgeving gecreëerd welke de patiënt kan personaliseren. Vanavond vertelt Jos Stuyfzand over de stappen die gemaakt worden op het terrein van ambient experience in met name de gezondheidszorg. Lezing: Resign?! Design! - Over design als ecosofisch paradigma 8

9 Dr. Henk Oosterling, universitair hoofddocent Erasmus Universiteit Rotterdam, dir. Rotterdam Vakmanstad/Skillcity Donderdag 13 november uur Aula Tongersestraat 53 Wat is de morele betekenis van het ontwerp? Hoe kunnen ontwerpers een bijdrage leveren aan de paradigmashift waarin onze globale samenleving verstrikt is geraakt? Henk Oosterling zal in zijn lezing inzicht geven in de rol die design in onze huidige beeldcultuur speelt en wat precies de rol van designers in de huidige mediasamenleving kan en moet zijn. Design is niet zomaar een discipline, het is het format waarbinnen ieders leven zich heden ten dage voltrekt. In zijn pleidooi voor een drievoudige duurzaamheid fysiek, sociaal en mentaal en zijn uiteenzetting van de existentiële grondslag van design Dasein is design keert Oosterling zich tegen de cynische onverschilligheid resignatie en geeft hij met begrippen als media-wijsheid en eco-wijsheid aan wat deze ecosofische inzichten dit voor consequenties heeft voor het huidige onderwijs. Lezing: Urban by Nature - Verstedelijking en stedelijke duurzaamheid Ir. Dirk Sijmons, landschapsarchitect, dir. H+N+S Landschapsarchitecten en curator van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2014 Woensdag 3 december uur Aula Tongersestraat 53 Als gevolg van de enorme bevolkingsgroei is niet alleen het bebouwde oppervlak geëxplodeerd maar is een reusachtig amalgaam ontstaan van bebouwing, infrastructuur, industriële complexen, natuurgebieden, landbouwgebieden etc. Het onderscheid tussen stad 9

10 en ommeland is vervaagd, er zit heel veel 'natuur' in dat stadslandschap en omgekeerd. In hoeverre zijn de stadslandschappen onze ecologie, onze habitat en onze natuur geworden? Is er een noodzaak met een nieuwe blik naar de stad te kijken? En zo ja, hoe? In hoeverre vloeien stad en landschap steeds meer in elkaar over en wat betekent dit voor de relatie tussen stad en natuur? Waar liggen de uitdagingen voor de landschapsarchitectuur? Moet de verantwoordelijkheid van de ontwerpers opnieuw doordacht worden? Wat is het dilemma van de ontwerper bij het kiezen van een positie? Hoe maken we de stad veerkrachtiger, en daarmee de toekomst duurzamer? C CURSUS STAD EN LITERATUUR 2014 (volgeboekt) Voorjaar Locatie: Centre Ceramique Samenwerking: Centre Ceramique. Aansturing/Uitvoering: Nico Nelissen Kosten Euro 50,= Veel boeken spelen zich af in steden. Soms worden die steden terzijde genoemd, maar andere keren vormt een bepaalde stad een specifieke inspiratiebron voor de auteur. Hij of zij is er opgegroeid, heeft er bijzondere ervaringen opgedaan of heeft er bijvoorbeeld talrijke herinneringen aan. De gebouwde omgeving, of die nu mooi of lelijk is, vormt het decor voor een verhaal dat boeit vanwege de wijze waarop de auteur de urbane context als leidraad of motief in zijn of haar narratief gebruikt. Als lezer worden we meegenomen in de beschrijvende, analyserende en becommentariërende wereld van de schrijver. Hij stimuleert ons tot denken over de stad, tot het begrijpen van het stedelijk leven en tot een singuliere kijk op de woon- en leefomgeving van de stedeling of de bezoeker. Het doel van de cursus is om aandacht te besteden aan de verscheidenheid die er in de literaire wereld is inzake het omgaan met de stad. Gedurende de cursus zullen we onze eigen beelden, herinneringen en interpretaties van de stad relateren aan die van de auteur van het boek dat wij behandelen. De cursus wordt verzorgd in de maanden januari t/m april De cursus wordt verzorgd door Nico Nelissen. De vier boeken die aan de orde komen zijn: Adriaan van Dis, Stadsliefde; scènes in Parijs. Robert Hughes, Barcelona; de grote verleidster. Orhan Pamuk, Istanbul; herinneringen en de stad. Arnout Weeda, Het mysterie van Wenen; de creatieve zelfvernietiging van een vermolmd keizerrijk. D KUNSTTOUR Mei Locatie: n.t.b. Samenwerking: Stichting Kunsttour Aansturing/Uitvoering: Will Köhlen NU NOW JETZT MAINTENANT 15 jaar KunstTour donderdag 22 en vrijdag 23 met resp. De Avond van het NU en de KT Nacht NU zaterdag 24 en zondag 25 mei de KunstTourdagen NU. E DAG VAN DE ARCHITECTUUR + OPEN PODIUM 21 juni 2014 Samenwerking: BNA en Gemeente Maastricht. Aansturing/Uitvoering: Jos Kramer. De Dag van de Architectuur 2014 vindt in Maastricht plaats op zaterdag 21 juni Het landelijke thema van de Dag van de Architectuur in 2014 is Mensen maken de stad! Iedereen kan met eigen initiatieven de stad verbeteren. Bewoners en gebruikers zitten steeds vaker zelf aan de knoppen van de gebouwde omgeving: de stad van de toekomst is niet van 10

11 steen. Architectuur geeft vorm aan deze ontwikkeling. F ARCHITECTUUREXCURSIE DE MAAS VAN DE TOEKOMST: LATEN NATUUR EN RIVIER ZICH VEILIG MAKEN? (volgeboekt) Najaar 2014 Locatie: De Maaswerken van het Grensmaas-project en de Sluis van Ternaaien tot de nieuwe waterzuivering bij Opeye en Trilogieport Liège G OPEN MONUMENTENDAG OP REIS NAAR THE SECRET CITY 13 en 14 september 2014 H CURSUS FILM EN ARCHITECTUUR (volgeboekt) TOPOS, Architectuurcentrum Maastricht, organiseert in het najaar van 2014 een speciale cursus over film en architectuur. Tijdens de cursus zullen speelfilms worden getoond en besproken waarin architectuur een belangrijke rol speelt. De handelingen in films vinden natuurlijk vrijwel altijd plaats tegen een wat men zou kunnen noemen architectonisch decor, maar in sommige films wordt er expliciet aandacht geschonken aan architectuur. Dit laatste kan op talrijke manieren, bijvoorbeeld door het creëren van een speciale architectonische omgeving, door het leven en werk van een architect als thema te kiezen of door aandacht te schenken aan de beleving van architectuur. Voor de cursus is een selectie gemaakt uit verschillende perioden van de filmgeschiedenis. Geselecteerde films De cursus omvat een viertal bijeenkomsten, waarbij steeds een speelfilm centraal staat. De volgende speelfilms worden getoond en besproken: Jacques Tati, Playtime (1967) Nathaniel Kahn, My architect (1986) Peter Greenaway, The belly of an architect (1987) 11

12 Markus Heidingsfelder & Min Tesch, Rem Koolhaas; a kind of architect (2008) De gang van zaken tijdens ieder van de vier bijeenkomsten is als volgt: Er vindt een introductie op de speelfilm plaats door informatie te verstrekken over de maker van de film, de acteurs, het plot en de enscenering. Dan wordt de film vertoond waarbij gevraagd wordt om op bepaalde (architectuur)aspecten te letten. Na vertoning wordt de film besproken, waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om het eigen oordeel uit te spreken en te wijzen op bijzondere aspecten van de film. De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data: Dinsdag 09 september 2014 Dinsdag 14 oktober 2014 Dinsdag 11 november 2014 Dinsdag 09 december 2014 De kosten van de vier bijeenkomsten bedragen Euro 50,=. De deelnemers ontvangen een factuur van de penningmeester van TOPOS. Het bedrag dient te worden betaald voor de aanvang van de cursus. De inschrijving dient plaats te vinden voor 01 september 2014 via adres Er is een maximum aantal deelnemers bepaald van 20 personen. De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. TOPOS op Facebook TOPOS heeft nu ook een <http://www.facebook.com/topos.architectuurcentrummaastricht>.4 Graag4 ontvangen4 wij4 relevante4 links.4 TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en 12

13 interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-lezingen te komen! Sponsor of vriend van TOPOS? Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Vanaf nu worden in onze Nieuwsbrieven ook de namen vermeld van de Vrienden van TOPOS (zie onderaan de Nieuwsbrief). Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend TOPOS is vooral voor u bedoeld! Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBIstatus!!! De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met TOPOS website Voor alle informatie over TOPOS (Agenda, Jaarprogramma 2014, Jaarverslag 2013, Sponsoren, Vrienden en allerlei andere wetenswaardigheden) zie: Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: Sponsoren De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van: Hoofdsponsoren Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie Gemeente Maastricht Architecten aan de Maas Maastricht Rotterdam 13

14 Mosa Sponsoren SATIJNplus Architecten Born Architectenbureau Jo van de Staay Maastricht inex Architecten Maastricht Frencken Scholl Architecten Maastricht N Architecten 14

15 humblé/martens, architectuur en stedelijk ontwerp Continu, Detachering en Werving & Selectie BAM Schakel & Schrale - vestiging Roermond Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants Bouwfonds Ontwikkeling Limburg 3W New Development 15

16 element a Huiswerk Architecten Van Neerbos, bouwmaterialen groep, p/a Fregatweg NZ Maastricht Bouwbedrijf Lemmens Maastricht / Valkenburg AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV Berichten voor de Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan Maastricht, oktober De voorzitter van het Bestuur, Prof. dr. Nico Nelissen De voorzitter van de Programmaraad, Ir. ing. Bas van der Pol 16

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, december 2014. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Woensdag 03 december 2014, Raakvlakken TOPOS ism Studium Generale

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, november 2014. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Woensdag 05 november 2014, Raakvlakken TOPOS ism Studium Generale

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, januari 2015. Beste allemaal, Om te beginnen: wij wensen u als TOPOS een heel goed 2015. Wij hopen dat het jaar u zal brengen wat u ervan verwacht. Als TOPOS willen wij blijvend

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, september 2014. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Let op: TOPOS bijeenkomst van 08 september is doorgeschoven

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, februari 2013. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Bijeenkomst TOPOS maandagavond 04 februari 2013 TOPOS Jaarprogramma

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, mei 2013. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS bijeenkomst maandagavond 06 mei 2013 over Zelf geinitieerde

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, februari 2015. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Lezing Studium Generale Universiteit Maastricht woensdag 28 januari

Nadere informatie

TOPOS Lezingenreeks: MODERN BOEREN OP OUDE HOEVES

TOPOS Lezingenreeks: MODERN BOEREN OP OUDE HOEVES TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, april 2015. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS Lezingenreeks bijeenkomst maandagavond 13 april 2015 Modern

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, 02 november 2015. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS Lezingenreeks bijeenkomst: maandag 09 november 2015

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, juni 2013. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS bijeenkomst maandagavond 03 juni 2013 over Verduurzaming als

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, november 2013. Beste allemaal, Attentie: Nieuwe locatie De TOPOS-bijeenkomsten op de maandagavonden vinden vanaf nu plaats bij de Jan van Eyck Academie te Maastricht. We beschikken

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, april 2014. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS lezing en discussie over INTERACTIEMILIEUS IN DE MAAK: EUREGIONALE

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, december 2013. Beste allemaal, Attentie: Nieuwe locatie De TOPOS-bijeenkomsten op de maandagavonden vinden vanaf nu plaats bij de Jan van Eyck Academie te Maastricht. We beschikken

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, mei 2014. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS lezing en discussie over PROJECTEN IN REVISIE: HET NIEUWE INSTRUMENTARIUM

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

D E G R A A N S I L O

D E G R A A N S I L O D E G R A A N S I L O t r a n s f o r m a t i e d o o r d i a l o o g Door K.K.J.E. van de Braak Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde Bouwtechniek Design and Lifespan s a m e n v a t t

Nadere informatie

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de amersfoortse Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de Amersfoortse Musea! Museum Flehite, Kunsthal KAdE, het Mondriaanhuis en Architectuurcentrum FASadE zijn verenigd in de stichting

Nadere informatie

Carlo Laatst. Portfolio Instapproject Architectuur

Carlo Laatst. Portfolio Instapproject Architectuur Carlo Laatst Portfolio Instapproject Architectuur Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het portfolioboekje van mijn instapproject Architectuur (in het kader van het schakelprogramma (voor de Master Architecture

Nadere informatie

Toelichting bij de Regeling bij- en nascholing architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten 1

Toelichting bij de Regeling bij- en nascholing architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten 1 Toelichting bij de Regeling bij- en nascholing architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten 1 Toelichting algemeen Op grond van artikel 27a van de Wet op de architectentitel

Nadere informatie

leergang projectontwikkeling

leergang projectontwikkeling Inleiding Professionalisering van het vak is in alle NEPROM-opleidingen hét uitgangspunt Een goede samenwerking tussen overheid en smaatschappijen bevorderen, staat bij de NEPROM hoog op de agenda. Daarnaast

Nadere informatie

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14.

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14. NIEUWSBRIEF LOB-BUREAU HAVO 30 mei 2010 OPEN DAGEN HBO 2011 Naam school Datum Info/evt. aanmelden AVANS Breda 18.00-21.00 uur www.avans.nl www.avansopen.nl AVANS Den Bosch 18.00-21.00 uur www.avansopen.nl

Nadere informatie

Extra aandacht vragen én geven

Extra aandacht vragen én geven SPECIAL September 2015 Extra aandacht vragen én geven Programma Week van Dementie Extra aandacht vragen én geven Voor u ligt een speciale editie van onze nieuwsbrief. Als netwerk zijn we steeds op zoek

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Stadskantoor Rotterdam

Stadskantoor Rotterdam h e r o n t w i k k el i n g Stadskantoor Rotterdam a m b i t i ed o cu m en t Ambitiedocument Stadskantoor Rotterdam Stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden 1. Inleiding In het centrum van

Nadere informatie

Inhoud. Jaarrekening 2014 pagina 2 van 9

Inhoud. Jaarrekening 2014 pagina 2 van 9 Vrienden van DOE Jaarrekening 2014 Inhoud Inhoudsopgave... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Algemene gegevens... 3 Voorwoord... 4 De school... 4 Experiment... 4 Situatie... 5 Organisatie... 5 ANBI...

Nadere informatie

Ontstaan. Onderdeel Onderwerpen Beelden. Logo, foto s, plattegrond met route beschrijving

Ontstaan. Onderdeel Onderwerpen Beelden. Logo, foto s, plattegrond met route beschrijving Onderdeel Onderwerpen Beelden 6. Stichting E.V.A. -ontstaan -filosofie -E.V.A. concept -adres -routebeschrijving Logo, foto s, plattegrond met route beschrijving Ontstaan De Stichting E.V.A.- Ecologisch

Nadere informatie

Van der Laan dag vrijdag 23.01.2015 SiNTLUCAS Boxtel

Van der Laan dag vrijdag 23.01.2015 SiNTLUCAS Boxtel Van der Laan dag vrijdag 23.01.2015 SiNTLUCAS Boxtel foto: Frans de la Cousine HET BESTUUR VAN DE VAN DER LAAN STICHTING NODIGT U VAN HARTE UIT VOOR HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE VAN DER LAAN DAG VRIJDAG

Nadere informatie

Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009

Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009 De Gezonde Wijk J.F. Kennedylaan 100 3741 EH Baarn Postbus 168 3740 AD Baarn T 31 (0)35 543 43 43 F 31 (0)35 543 43 44 E info@atosborne.nl Kijk op onze website voor meer informatie: www.atosborne.nl Samenspel

Nadere informatie

Citadel, Nijmegen Nieuw centrum voor de Waalsprong

Citadel, Nijmegen Nieuw centrum voor de Waalsprong Nieuw centrum voor de Waalsprong In opdracht van GEM Waalsprong, AM, Multi V astgoed, Heijmans, Portaal en Rabobouwfonds Nieuwe woongebieden - - Woonmilieus Invullingen van het bouwblok met verschillende

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen

Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen Het Land van Maas en Waal is echt rivierenlandschap. Het is open, vlak en kent een rationele verkavelingsstructuur. Het is ook een waardevol weidevogelgebied.

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 2015-2016 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Cursussen Paleografie 5 Lezingen 8 Workshops 10 Inleiding Bent u geïnteresseerd

Nadere informatie

STAAL GAAT HET MAKEN STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012

STAAL GAAT HET MAKEN STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012 STAAL GAAT HET MAKEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012 STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN Elk jaar trekt de Nationale Staalbouwdag vele opdrachtgevers, ontwerpers, (staal)bouwers, leveranciers

Nadere informatie

Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper

Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper Wat is ketenintegratie? Ketenintegratie in de bouw betekent met meerdere partijen werken aan een gezamenlijk doel. De keten is zo groot als je hem

Nadere informatie

Voorstellen. NL Greenlabel. NL Green chances. NL Special projects

Voorstellen. NL Greenlabel. NL Green chances. NL Special projects Voorstellen NL Greenlabel NL Green chances NL Special projects Programma Nico Wissing Nico Wissing Megchelen (Gld.) Groen in de genen Out of the Box Groene toepassingen Waarde van groen WissingTuinen Boek:

Nadere informatie

Handreiking transformatieplan herbestemming

Handreiking transformatieplan herbestemming Handreiking transformatieplan herbestemming We zijn zuinig op ons culturele erfgoed. Voor het behoud daarvan is het belangrijk dat dat erfgoed ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Immer: leegstand is achteruitgang.

Nadere informatie

Amsterdam - IJburg. Ontwerp voor een nieuwe stedelijke uitbreiding van Amsterdam.

Amsterdam - IJburg. Ontwerp voor een nieuwe stedelijke uitbreiding van Amsterdam. Amsterdam - IJburg Ontwerp voor een nieuwe stedelijke uitbreiding van Amsterdam. Amsterdam - IJburg Ontwerp voor een nieuwe stedelijke uitbreiding van Amsterdam. Het water is de baas Het project IJburg

Nadere informatie

cvmarkhuisman kernwoorden Enthousiast, sociaal, teamwork, flexibel, doorzettingsvermogen, stressbestendig.

cvmarkhuisman kernwoorden Enthousiast, sociaal, teamwork, flexibel, doorzettingsvermogen, stressbestendig. personalia naam Hendrikus Anthonius Huisman, roepnaam Mark adres Hudsonstraat 142-1 1057 ST Amsterdam telefoon 06-25025987 email info@markhuismandesign.nl geboren 18 december 1979 te Eindhoven nationaliteit

Nadere informatie

STI CHTING TER BEVORDERING VAN KLINISCH ONDERZOEK IN DE PSYCHIATRIE STICHTING B.K.O.P. B.K.O.P. XXVIII,ste CORSENDONKCURSUS KLINISCH

STI CHTING TER BEVORDERING VAN KLINISCH ONDERZOEK IN DE PSYCHIATRIE STICHTING B.K.O.P. B.K.O.P. XXVIII,ste CORSENDONKCURSUS KLINISCH STI CHTING TER BEVORDERING VAN KLINISCH ONDERZOEK IN DE PSYCHIATRIE STICHTING B.K.O.P. B.K.O.P. XXVIII,ste CORSENDONKCURSUS KLINISCH ONDERZOEK IN DE PSYCHIATRIE 20 JANUARI 25 JANUARI 2013 PRIORIJ CORSENDONK

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Cultureel opdrachtgeverschap

Cultureel opdrachtgeverschap Cultureel opdrachtgeverschap De uitdaging aan de corporaties van Futura Tilburg 1 oktober 2009 1 Meerdere kanten van de tafel Architect HJ Snijder De Nijl Bewoner Met verbouwervaring Consultant BVR Overheid

Nadere informatie

CAMPUS-park Delft TU Noord

CAMPUS-park Delft TU Noord TU Noord klimaatadaptatie & gebiedsontwikkeling - Kanaalweg 2 SCHIE DUWO Botanische Tuin OPGAVE KLIMAATADAPTATIE In het kader van het project Klimaatadaptatie Delft is een studie verricht naar de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Keynote CPTED t.b.v. Workshop SBM Leuven 26-2-2015. Henk Neddermeijer MSc. Henk Neddermeijer MSc

Keynote CPTED t.b.v. Workshop SBM Leuven 26-2-2015. Henk Neddermeijer MSc. Henk Neddermeijer MSc Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED) CPTED -een te beperkte naam voor een groots concept inleiding ter gelegenheid van de vakbeurs New Security in de Brabanthal Leuven 26 februari 2015

Nadere informatie

MAASTRICHT EEN HARTENKREET MAASTRICHT INZETTEN OP RUIMTELIJKE KWALITEIT! PROF. DR. NICO NELISSEN PROF. DR. NICO NELISSEN EEN HARTENKREET

MAASTRICHT EEN HARTENKREET MAASTRICHT INZETTEN OP RUIMTELIJKE KWALITEIT! PROF. DR. NICO NELISSEN PROF. DR. NICO NELISSEN EEN HARTENKREET VERPLICHTE LITERATUUR VOOR IEDEREEN DIE MAASTRICHT EEN WARM HART TOEDRAAGT EEN HARTENKREET MAASTRICHT INZETTEN OP RUIMTELIJKE KWALITEIT! PROF. DR. NICO NELISSEN EEN HARTENKREET MAASTRICHT INZETTEN OP RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Projectplan MKB Roadmaps 3.0

Projectplan MKB Roadmaps 3.0 Projectplan MKB Roadmaps 3.0 In 2013 is MKB Roadmaps voor het eerst opgestart, met als doelstelling om (aspirant) ondernemers te helpen om de zakelijke kant van hun innovatie te ontwikkelen. Wegens succes

Nadere informatie

Bestuur: Hans Vermeulen (voorzitter), Remmelt de Jong (penningmeester), Jan-Roel Timmer (secretaris)

Bestuur: Hans Vermeulen (voorzitter), Remmelt de Jong (penningmeester), Jan-Roel Timmer (secretaris) Beleidsplan Stichting de Middendijk 2012-2013 KvK nummer 55726550 / RSIN 851835818 Bestuur: Hans Vermeulen (voorzitter), Remmelt de Jong (penningmeester), Jan-Roel Timmer (secretaris) Doelstelling: Het

Nadere informatie

voor jongeren tussen de 15 en 21 jaar

voor jongeren tussen de 15 en 21 jaar S U M M E R S C H O O L 2 0 1 3 voor jongeren tussen de 15 en 21 jaar NV VERSE BEKKEN maandag 19 tot en met vrijdag 23 augustus van 11.00 18.00 uur in Groningen (tijdens festival Noorderzon!) Locatie Theaterwerkplaats

Nadere informatie

Nieuw leven in Schuttersbosch. Initiatief M3H & Bureau Jochem Heijmans

Nieuw leven in Schuttersbosch. Initiatief M3H & Bureau Jochem Heijmans Nieuw leven in Schuttersbosch Initiatief M3H & Bureau Jochem Heijmans 1/6 Lommerrijk in een houten boshuis. In Schuttersbosch aan de bos- en heiderijke zuidrand van Eindhoven bouwde Philips in 1953 meer

Nadere informatie

Creatieve projecten uit de diaconale praktijk

Creatieve projecten uit de diaconale praktijk Het bruist! Creatieve projecten uit de diaconale praktijk Voorjaarsconferentie 18 april 2013 Organisatie Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland Prof. Dr. G. van der Leeuw Stichting

Nadere informatie

Omgevingspsychologie en ontwerpen. Boekpresentatie 8 november 2013

Omgevingspsychologie en ontwerpen. Boekpresentatie 8 november 2013 Omgevingspsychologie en ontwerpen Boekpresentatie 8 november 2013 Welkom NOP Ronald Hamel Susanne Colenberg Programma 1. Inleiding 2. Voorbeelden praktijkprojecten - Pauze - 3. Boekpresentatie 4. Vragen

Nadere informatie

Wordt vervolgd. Een reis van verwondering, humor en transformatie

Wordt vervolgd. Een reis van verwondering, humor en transformatie Belcrum Liniekwartier Faam Braakliggend terrein Station Breda Wanneer reizigers met de trein door Breda trekken, worden verschillende indrukken van de stad opgedaan. Eén van die indrukken zijn de braakliggende

Nadere informatie

Lieven de Key Penning 2015. Rapport van de jury

Lieven de Key Penning 2015. Rapport van de jury Lieven de Key Penning 2015 Rapport van de jury Haarlem, 24 november 2015 Inleiding De Lieven de Key Penning is een prijs die in 2009 is ingesteld door de gemeente Haarlem op voorstel van de stadsbouwmeester

Nadere informatie

strijp R eindhoven Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu

strijp R eindhoven Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu strijp R eindhoven Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu Strijp R Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu Waar vroeger massaal beeldbuizen werden geproduceerd, wordt nu een voor

Nadere informatie

NAGELE. programmaboekje

NAGELE. programmaboekje NAGELE programmaboekje Januari 2013 GROEN Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk

Nadere informatie

SMART citizens. Art in Progress

SMART citizens. Art in Progress Art in Progress 150 jongeren van het Hyperion Lyceum werken 16-20 september samen met zes internationaal bekende kunstenaars: Esther Polak en Ivar van Bekkum, Simon van der Linden/Jorrit Thijn van Monobanda,

Nadere informatie

Soulife Opdrachtgeverschap

Soulife Opdrachtgeverschap Soulife Opdrachtgeverschap Uw vragen? Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: 566.000 hits Consumentgericht Bouwen: 7.290 hits Mede Opdrachtgeverschap: 4.850 hits Meervoudig Opdrachtgeverschap: 365

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 27a, vierde lid, van de Wet op de architectentitel;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 27a, vierde lid, van de Wet op de architectentitel; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 1051 23 januari 2009 Regeling bij- en nascholing architecten Het bestuur van de Stichting bureau architectenregister,

Nadere informatie

LISA in Haarlem revisited

LISA in Haarlem revisited LISA in het ABC! LISA in Haarlem revisited wat lezingen/voordrachten, discussies, expertmeeting en een publicatie wanneer januari - mei 2013 locatie ABC Architectuurcentrum Haarlem Groot Heiligland 47,

Nadere informatie

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015

MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 MAUTERI BELEIDSPLAN 2014-2015 Kijk met je hart, kijk verder dan je ogen zien Versie 28-12-2013 Auteur: Bettie Ratuhaling VOORWOORD Voorbij de horizon liggen kleine eilandjes als kiezelsteentjes verstrooid

Nadere informatie

Krimp in Fryslân. Inwonertal

Krimp in Fryslân. Inwonertal Krimp in Fryslân Bevolkingsdaling, lokaal en regionaal, is een vraagstuk van nu én de komende jaren. Hoewel pas over enkele decennia de bevolking van Fryslân als geheel niet meer zal groeien, is in sommige

Nadere informatie

BELEIDSPLAN HSSN 2008-2010. Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland

BELEIDSPLAN HSSN 2008-2010. Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland BELEIDSPLAN HSSN - 2010 Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland 1 Inhoudsopgave: 1 INLEIDING... 2 2 INTERNE ORGANISATIE... 2 3 DOELSTELLING...

Nadere informatie

Tim15 E-team. Wij zijn het E-team,

Tim15 E-team. Wij zijn het E-team, Wij zijn het E-team, Tim15 E-team Rene Aarnink: Senior Director Minimally Invasive Healthcare Group Philips Reserach Jeroen Kroonen: Programmamanager Energie Peter Dijks: Account manager De Lage Landen

Nadere informatie

Cultureel opdrachtgeverschap

Cultureel opdrachtgeverschap Cultureel opdrachtgeverschap De uitdaging aan de corporaties van Futura Tilburg 1 oktober 2009 1 Meerdere kanten van de tafel Architect HJ Snijder De Nijl Bewoner Met verbouwervaring Consultant BVR Overheid

Nadere informatie

Beekstraatkwartier. Denkt u mee? Een nieuwe invulling voor het Beekstraatkwartier

Beekstraatkwartier. Denkt u mee? Een nieuwe invulling voor het Beekstraatkwartier Beekstraatkwartier Denkt u mee? Een nieuwe invulling voor het Beekstraatkwartier De gemeente bouwt een nieuw stadhuis, het huidige stadhuis wordt afgebroken De vrijgekomen ruimte wordt opnieuw ingevuld

Nadere informatie

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe is de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Cuijk, een dorp aan de Maas. De wijk vormt de noordoostzijde van het huidige dorp, op de grens met het buitengebied.

Nadere informatie

1/7. CV Happel Cornelisse Verhoeven

1/7. CV Happel Cornelisse Verhoeven 1/7 Profiel Happel Cornelisse Verhoeven is een breed georiënteerd architectenbureau dat in alle projecten zoekt naar de wisselende relatie tussen het landschap, de stad en haar architectuur. In de overlap

Nadere informatie

nieuwsbrief Waarom deze

nieuwsbrief Waarom deze N wonen en werken in stedelijk groen nieuwsbrief Meedenken? Kom naar de bijeenkomst op dinsdag 7 oktober Het Lucentterrein ondergaat de komende jaren een ware metamorfose. Dit 3,5 hectare grote kantoorterrein

Nadere informatie

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma De toepassing van de richtlijn Ergotherapie aan huis bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers Post - HBO cursus 2012

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces Vrijdagen 31 oktober, 7 & 14 November 2014 Utrecht (Hotel NH Utrecht) Doelgroepen leergang:

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, maart 2014. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS lezing en discussie over HOE WORDT INDUSTRIEEL ERFGOED WEER

Nadere informatie

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert.

Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Mode Maastricht verbindt, ontwikkelt en etaleert. Onze missie Waar wij voor staan Door het versterken van de signatuur van de Maastrichtse mode- en designsector in combinatie met de sterke reputatie

Nadere informatie

PROGRAMMABOEKJE BREDE SCHOOL GORTER ACADEMIE

PROGRAMMABOEKJE BREDE SCHOOL GORTER ACADEMIE PROGRAMMABOEKJE BREDE SCHOOL GORTER ACADEMIE BREDE SCHOOLACTIVITEITEN SCHOOLJAAR 2014/2015 Blok 1 Voorwoord Voor jullie ligt het programma van de Brede schoolactiviteiten, voor schooljaar 2014/2015 De

Nadere informatie

helpt mensen met autisme (nog) een stapje verder

helpt mensen met autisme (nog) een stapje verder van het Stichting Vrienden Dr. Leo Kannerhuis helpt mensen met autisme (nog) een stapje verder Waarom een Stichting Vrienden van Het Dr. Leo Kannerhuis is een behandel- en kenniscentrum dat geheel gespecialiseerd

Nadere informatie

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan

HART VOOR HET TWISKE. Beleidsplan STICHTING HART VOOR HET TWISKE Beleidsplan Versie 1.01 maart 2013 Vooraf Voor u ligt het beleidsplan van Stichting Hart voor het Twiske. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten

Nadere informatie

Les 14 Dutch design. Presentatieopdracht 1 Rem Koolhaas

Les 14 Dutch design. Presentatieopdracht 1 Rem Koolhaas Les 14 Dutch design Presentatieopdracht 1 Rem Koolhaas U gaat een presentatie geven van 5 minuten aan mensen die deze Nederlandse architect niet goed kennen aan de hand van drie gebouwen die door hem zijn

Nadere informatie

Actieplan Moes- Verkeer Traject Take The Lead van het NJR

Actieplan Moes- Verkeer Traject Take The Lead van het NJR Actieplan MoesVerkeer Traject Take The Lead van het NJR Aan: Andel de Haan Actieplan voor Take The Lead, van NJR MoesVerkeer 2 april 2013 Jasmijn van Es Jasmijn.vanes@hotmail.com www.moesverkeer.wordpress.com

Nadere informatie

Faculteit Bouwkunde. Bacheloropleiding. Bouwkunde

Faculteit Bouwkunde. Bacheloropleiding. Bouwkunde Faculteit Bouwkunde Bacheloropleiding Bouwkunde Ontwerp de wereld om je heen Je huis. Je school. De fietsroute daartussen. Dat is waar Bouwkunde over gaat. Over hoe de wereld verandert en hoe we gebouwen,

Nadere informatie

studio FRAME Heemraadssingel 26a 4 3021 DA Rotterdam www.studioframe.nl +31 (0)6 53974366 info@studioframe.nl

studio FRAME Heemraadssingel 26a 4 3021 DA Rotterdam www.studioframe.nl +31 (0)6 53974366 info@studioframe.nl studio FRAME Heemraadssingel 26a 4 3021 DA Rotterdam www.studioframe.nl +31 (0)6 53974366 info@studioframe.nl studio FRAME Studio FRAME is opgericht door Paul Voorbergen, na vele jaren ervaring te hebben

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013)

Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) Jaarverslag Stichting Wij Helpen (2012/2013) 1 INLEIDING Sinds 2012 richt Stichting Wij Helpen zich op het helpen van de bevolking in Sri Lanka. Eind 2012 is begonnen met het inzamelen van geld. In 2013

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, september 2013. Beste allemaal, Attentie: Nieuwe locatie De TOPOS-bijeenkomsten op de maandagavonden vinden vanaf nu plaats bij de Jan van Eyck Academie te Maastricht. We

Nadere informatie

Code opleiding 56829 Internationaal en Europees Recht

Code opleiding 56829 Internationaal en Europees Recht OPLEIDINGEN MET DECENTRALE SELECTIE 2013-2014 WO Naam instelling: Universiteit Leiden Code instelling: 21PB Percentage 16% www.aanstaande-studenten.leidenuniv.nl Naam instelling: Universiteit Leiden Code

Nadere informatie

Avondseminar. Making Testing Matter Simulatie en Model-Based Testen. Nspyre nodigt u uit voor het Technology Seminar:

Avondseminar. Making Testing Matter Simulatie en Model-Based Testen. Nspyre nodigt u uit voor het Technology Seminar: Avondseminar Nspyre nodigt u uit voor het Technology Seminar: Making Testing Matter Simulatie en Model-Based Testen Dinsdag 27 maart 2012 - Auditorium Einstein High Tech Campus Eindhoven Avondseminar over

Nadere informatie

Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013. ontmoeten inspireren co-creëren

Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013. ontmoeten inspireren co-creëren Nu met themasponsoring! Dagelijks contact met uw doelgroep! Partnermogelijkheden 2013 ontmoeten inspireren co-creëren Dagelijks contact met voorschrijvers en opdrachtgevers Materia brengt u in contact

Nadere informatie

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau

Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Leergang Effectief Beleidsonderzoek Interactieve leergang over de rol van beleidsonderzoek in het beleidsproces op lokaal en regionaal niveau Vrijdagen 1, 15 & 29 November 2013 Utrecht (Hotel NH Utrecht)

Nadere informatie

jouw bestemming onze passie

jouw bestemming onze passie jouw bestemming onze passie rotterdam evangelische school mavo havo atheneum gymnasium Persoonlijk, vertrouwd Bijbelgetrouw Hoge kwaliteit Goede examenresultaten Passie PRISMA: Passie Plus: Passie voor

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

VERLEIDEN OM TE INVESTEREN

VERLEIDEN OM TE INVESTEREN VERLEIDEN OM TEINVESTEREN Printerweg 6, 3821 AD Amersfoort tel. 036 524 8607 post@reo-amersfoort.nl www.reo-amersfoort.nl Advies van de Raad voor Economische Ontwikkeling (REO) gemeente Amersfoort over

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Utrecht Vernieuwt - Krachtwijken Verbetering van de woon- en leefsituatie van een aantal buurten in Utrecht, de Krachtwijken in het bijzonder: Kanaleneiland, Overvecht, Ondiep, Zuilen-Oost

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Welkom namens Annet & Renate Welkom namens Patrick en Alexander

Welkom namens Annet & Renate Welkom namens Patrick en Alexander Welkom namens Annet & Renate Welkom namens Patrick en Alexander Agenda Nieuws van Ons Huis Evenement 2015 Werving NSGK Planning Ons Huis doelen 2015 (Annet) Info evenement - Aantal inschrijvers & vrijwilligers

Nadere informatie

16 april 2007. Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II

16 april 2007. Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II 16 april 2007 Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II ? het stedenbouwkundig model dat integraal antwoord is op WONEN AAN HET ZUIDERPARK op basis van uitgangspunten van KRISTAL !? Ontwerp

Nadere informatie

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juni 2013. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juni 2013 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

Light + Building 2014 wereldwijd de toonaangevende vakbeurs voor architectuur en techniek

Light + Building 2014 wereldwijd de toonaangevende vakbeurs voor architectuur en techniek Light + Building 2014 wereldwijd de toonaangevende vakbeurs voor architectuur en techniek Presentatie door Maria Hasselman Director Brand Management Brussel, 12 November 2013 De economische en technologische

Nadere informatie

ALGEMENE LEZINGENREEKS THEMA Nieuwe kansen voor de architectuur: terug naar de essentie.

ALGEMENE LEZINGENREEKS THEMA Nieuwe kansen voor de architectuur: terug naar de essentie. TOPOS Architectuurcentrum Maastricht JAARPROGRAMMA 2015 ALGEMENE LEZINGENREEKS THEMA Nieuwe kansen voor de architectuur: terug naar de essentie. Na jaren van crisis lijken zich kansen voor een nieuw begin

Nadere informatie

1.3 DUURZAAM ONTWIKKELEN IN DE PRAKTIJK

1.3 DUURZAAM ONTWIKKELEN IN DE PRAKTIJK 1.3 DUURZAAM ONTWIKKELEN IN DE PRAKTIJK Coert Zachariasse, CEO Delta Development Group Stefan Schuwer, lid Raad van Bestuur Ymere Paul Splinter, medewerker communicatie en professionalisering NEPROM Gespreksleider:

Nadere informatie

HET DOLEZ-PROJECT: BETON IN FUNCTIE VAN HEDENDAAGSE ARCHITECTUUR

HET DOLEZ-PROJECT: BETON IN FUNCTIE VAN HEDENDAAGSE ARCHITECTUUR Blik op beton HET DOLEZ-PROJECT: BETON IN FUNCTIE VAN HEDENDAAGSE ARCHITECTUUR Het Dolez-project van B612 Associates, gelegen in Ukkel, is een voorbeeld van een knap staaltje hedendaagse architectuur die

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie