In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Maandagavond 13 oktober, uur MAKEN GOEDE WOONMILIEUS DE STAD?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Maandagavond 13 oktober, 20.00 uur MAKEN GOEDE WOONMILIEUS DE STAD?"

Transcriptie

1 TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, oktober Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Woensdagavond 8 oktober, uur ONVERANDERLIJK DESIGN Maandagavond 13 oktober, uur MAKEN GOEDE WOONMILIEUS DE STAD? Woensdagavond 22 oktober, uur WHAT IS BIO-DESIGN? TOPOS cursus Stad en literatuur (januari, februari, maart, april 2015) TOPOS Jaarprogramma 2014 TOPOS Facebook TOPOS op Youtube TOPOS website Website TOPOS Op onze website kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten: lezingen, raakvlakken, excursies en bijzondere bijeenkomsten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij TOPOS op Youtube Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje gemaakt door ons bestuurslid Will Kohlen: 1

2 RAAKVLAKKEN In samenwerking met Studium Generale Universiteit Maastricht Woensdagavond 8 oktober 2014, uur Aula Universiteit Maastricht Tongersestraat 53 ONVERANDERLIJK DESIGN Prof. dr. T. de Rijk, hoogleraar design, culture & society, TU Delft en Universiteit Leiden Onze cultuur heeft een grote belangstelling voor verandering. Stilstand wordt zonder tegenspraak als achteruitgang gezien en bijna elke geschiedschrijving is opgebouwd uit verklaringen van historische veranderingen. Toch bestaat in de hedendaagse cultuur ook een bijzonder relatie met het onveranderlijke. Het grootste onontgonnen gebied van de geschiedschrijving zou je kunnen noemen: de geschiedenis van dingen die niet veranderden. In de kunstgeschiedenis bestaat de laatste jaren belangstelling voor de eeuwige fysieke en biologische verankering van de artistieke impuls. Het is precies de vanzelfsprekendheid van de alledaagse onveranderlijkheid die in de wereld van design zo aantrekkelijk gevonden wordt. Deze lezing gaat over de verschillende vormen van onveranderlijkheid in design en de claim die hun makers hebben om daarmee een betere wereld naderbij te brengen. LEZINGENREEKS DE (HER)NIEUWDE MAAKBAARHEID MAKEN GOEDE WOONMILIEUS DE STAD? Maandagavond 13 oktober 2014, uur Jan van Eyck Academie, Academieplein, uur Het scheppen van hoogwaardige en diverse woonmilieus is een belangrijke pijler van de Regiovisie Zuid-Limburg, onderdeel van het provinciale ruimtelijke beleid, het Provinciaal Omgevingsplan Limburg. Door de demografische ontwikkelingen in deze regio (vergrijzing, ontgroening, bevolkingskrimp) staat de kwaliteit van de leefomgeving in grote delen van Zuid-Limburg onder druk. Deze tendens is de afgelopen jaren versterkt door de algemene economische crisis. De woningmarkt is in meerdere opzichten uit evenwicht geraakt. Op het gebied van de herstructurering ligt de nadruk de komende jaren vooral op de opgaven m.b.t. de (suburbane) woonwijken. Om toenemende leegstand, verloedering, sociaal isolement en dalende woningprijzen een halt toe te roepen ligt een belangrijke opgave in het verdunnen en vernieuwen van de bestaande voorraad en het verhogen van woonkwaliteiten door vergroening, verruiming en het differentiëren van het woningaanbod. Voor de sociaaleconomische ontwikkeling van Zuid-Limburg, is de ontwikkeling van aantrekkelijke en gevarieerde, hoogstedelijke woonmilieus van groot belang. Deze stedelijke woongebieden lijken essentieel voor het aantrekken van kenniswerkers die nodig zijn voor het vormen van de verbindende schakel tussen de regio s Eindhoven, Aken en Leuven/Hasselt die het POL en de regiovisie beogen. Dit is een zeer complexe opgave: enerzijds omdat deze milieus tot op heden slechts in zeer beperkte mate aanwezig zijn in de regio. Anderzijds wordt de kwaliteit van deze woonmilieus door een zeer complexe mix van factoren gedefinieerd. Zo spelen bereikbaarheid en concrete woningkwaliteiten natuurlijk een belangrijke rol. Maar ook factoren als aanbod, kwaliteit en bereikbaarheid van winkels, cultuur, kantoorruimte, horeca spelen een essentiële rol. 2

3 De aantrekkelijke landelijke woonmilieus die Zuid-Limburg rijk is, oefenen reeds een aantrekkingskracht uit op bewoners van de omliggende regio s Eindhoven, Aachen en Leuven. Hoe kunnen ook nieuwe hoog stedelijke woonmilieus deze aantrekkingskracht gaan uitoefenen? Welke factoren zijn daarvoor van essentieel belang? En hoe groot is het belang van hoogstedelijke woonmilieus in de regio Zuid-Limburg voor de sociaaleconomische ontwikkeling van deze regio? Vormen zij inderdaad het nog ontbrekende ingrediënt in de woningmix? Sprekers: Prof. em. dr. Len de Klerk, hoogleraar Universiteit van Amsterdam Jake Wiersma, stedenbouwkundige van de Gemeente Maastricht Discussie met sprekers en: Jos Geurts, A2 projectorganisatie, gebieds/ vastgoedontwikkeling Peter Bertholet, directeur stadsregio Parkstad-Limburg Paul van Noorden, senior beleidsmedewerker Wonen Provincie Limburg Wie is Prof. em. dr. Len de Klerk? Begon na zijn studie planologie te Nijmegen als planologisch onderzoeker in de gemeente Deventer (1971). Hij werkte vervolgens aan de Vrije Universiteit en bij de gemeente Rotterdam, o.a. als adjunct-directeur Stedelijke Ontwikkeling en Beheer in de Bestuursdienst en als bijzonder hoogleraar te Utrecht. In 2000 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij een aantal bestuursfuncties vervulde als Afdelingsvoorzitter, decaan en directeur van Graduate School of Social Studies. Zijn wetenschappelijk onderzoek en publicaties bewegen zich op het terrein van de (voor)geschiedenis van de moderne planologie vanaf het begin van de negentiende eeuw. Van zijn hand verschenen onder meer de volgende boeken: Op zoek naar de ideale stad (Deventer 1980); Particuliere Plannen in Rotterdam, , (Rotterdam 1989); Ruimtelijke ordening van grachtengordel tot Vinexwijk (met H. van der Cammen, Utrecht 2003) en The Self-Made Land. The Culture of Urban and Regional Planning in the Netherlands. Houten (2012, with H. van der Cammen, G. Dekker & P-P. Witsen). RAAKVLAKKEN(In(samenwerking(met(Studium(Generale(Universiteit(Maastricht Lecture: What is BioDesign? 3

4 William Myers, writer, teacher and curator Wednesday, 22 October, 8 pm Auditorium Tongersestraat 53 This presentation highlights newly developed materials and applications utilizing biology for design, art and architecture. These explorations advance the possibility of working with life in a variety of ways, from supporting a building with trees to recycling waste and growing fabric with microbes. Several of these experiments attempt to align our behavior with the preservation of natural resources, to erect bridges between ecosystems and the built environment and demonstrate that the two can benefit and ultimately sustain one another. This talk is based in-part on the book BioDesign: Nature + Science + Creativity by William Myers and published by MoMA in TOPOS CURSUS 2015 STAD EN LITERATUUR (IN SAMENWERKING MET CENTRE CÉRAMIQUE) Plaats: Centre Céramique, Plein 1992 Maastricht Tijd: uur Dinsdagochtenden , , en (De exacte data worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt!!!!) Kosten: Euro 50,=. Veel boeken spelen zich af in steden. Soms worden die steden terzijde genoemd, maar andere keren vormt een bepaalde stad een specifieke inspiratiebron voor de auteur. Hij of zij is er opgegroeid, heeft er bijzondere ervaringen opgedaan, is erdoor gefascineerd of heeft er bijvoorbeeld talrijke positieve en minder positieve herinneringen aan. De gebouwde omgeving, of die nu mooi of lelijk is, vormt het decor voor een verhaal dat boeit vanwege de wijze waarop de auteur de urbane context als leidraad of motief in zijn of haar werk gebruikt. Als lezer worden we meegenomen in de beschrijvende, analyserende en becommentariërende wereld van de schrijver. Hij stimuleert ons tot denken over de stad, tot het begrijpen van het stedelijk leven en tot een bijzondere kijk op de woon- en leefomgeving van de stedeling of de bezoeker. Het doel van de cursus is om aandacht te besteden aan de verscheidenheid die er in de literaire wereld is inzake het omgaan met de stad. Gedurende de cursus zullen we onze eigen 4

5 beelden, herinneringen en interpretaties van de stad relateren aan die van de auteur van het boek dat wij behandelen. De boeken die behandeld worden, zijn: Erik de Kuyper, Met zicht op zee (Oostende) (14-01) Martin Sommer, Dorp in Picardië (Jeantes) (11-02) Ad van Iterson, De citoyenne (Maastricht) (11-03) 5

6 Ilja Leonard Pfeijffer, La superba (Genua) (08-04) Docent De voorzitter van TOPOS, Prof. dr. Nico Nelissen, em. hoogleraar Radboud Universiteit Nijmegen. Plaats De bijeenkomsten vinden plaats in het Centre Céramique, Plein 1992, Maastricht. Kosten De kosten van de vier bijeenkomsten bedragen Euro 50,=. De deelnemers ontvangen een factuur van de penningmeester van TOPOS. Het bedrag dient te worden betaald vóór de aanvang van de cursus. Inschrijving De inschrijving dient plaats te vinden vóór 01 december 2014 via adres Het maximum aantal deelnemers is bepaald van 20 personen. De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. TOPOS Jaarprogramma 2014 A LEZINGENREEKS Maandagavonden, 20uur, Van Eyck Academie 13 januari 2014 DE ADAPTIEVE STAD: MAAKBAARHEID VAN SPONTANE ONTWIKKELING 10 februari 2014 VERANDERDE ROL VAN PROVINCIE: EEN NIEUW INSTRUMENTARIUM VOOR RUIMTELIJKE INRICHTING IN DE MAAK 10 maart 2014 HOE WORDT INDUSTRIEEL ERFGOED WEER BRUIKBAAR GEMAAKT? 07 april 2014 INTERACTIEMILIEU S IN DE MAAK: EUREGIONALE VOORBEELDEN 12 mei 2014 PROJECTEN IN REVISIE: HET NIEUWE INSTRUMENTARIUM IN DE STEDELIJKE PRAKTIJK 16 juni 2014 PAUZEPLEKKEN: LANGZAAM DE STAD [HER]MAKEN 29 september 2014 DE NIEUWE ONTWERP C.Q. BOUWOPGAVE 13 oktober 2014 MAKEN GOEDE WOONMILIEUS DE STAD? 10 november 2014 ZELF ENERGIE MAKEN: HOE REALISTISCH IS REGIONALE 6

7 ENERGIEOPWEKKING? 08 december 2014 DE DIGITALE STAD: DE MAAKBAARHEID OVERBODIG? B LEZINGENREEKS RAAKVLAKKEN In samenwerking met Studium Generale Universiteit Maastricht TOPOS Maastricht & Studium Generale Maastricht Onveranderlijk Design Prof. dr. T. de Rijk, hoogleraar design, culture & society, TU Delft en Universiteit Leiden Woensdag 8 oktober, uur Aula Tongersestraat 53 Onze cultuur heeft een grote belangstelling voor verandering. Stilstand wordt zonder tegenspraak als achteruitgang gezien en bijna elke geschiedschrijving is opgebouwd uit verklaringen van historische veranderingen. Toch bestaat in de hedendaagse cultuur ook een bijzonder relatie met het onveranderlijke. Het grootste onontgonnen gebied van de geschiedschrijving zou je kunnen noemen: de geschiedenis van dingen die niet veranderden. In de kunstgeschiedenis bestaat de laatste jaren belangstelling voor de eeuwige fysieke en biologische verankering van de artistieke impuls. Het is precies de vanzelfsprekend-heid van de alledaagse onveranderlijkheid die in de wereld van design zo aantrekkelijk gevonden wordt. Deze lezing gaat over de verschillende vormen van onveranderlijkheid in design en de claim die hun makers hebben om daarmee een betere wereld naderbij te brengen. Lecture: What is BioDesign? William Myers, writer, teacher and curator Wednesday, 22 October, 8 pm 7

8 Auditorium Tongersestraat 53 This presentation highlights newly developed materials and applications utilizing biology for design, art and architecture. These explorations advance the possibility of working with life in a variety of ways, from supporting a building with trees to recycling waste and growing fabric with microbes. Several of these experiments attempt to align our behavior with the preservation of natural resources, to erect bridges between ecosystems and the built environment and demonstrate that the two can benefit and ultimately sustain one another. This talk is based in-part on the book BioDesign: Nature + Science + Creativity by William Myers and published by MoMA in Lezing: Ambient Experience Design Jos Stuyfzand, Global Creative Director, Philips Design Healthcare Woensdag 5 november uur Aula Tongersestraat 53 In de gezondheidszorg verschuift de focus van het vinden van simpele, enkelvoudige oplossingen voor zorgvragen en het zo efficiënt mogelijk maken van de klinische workflow, naar een meer holistische aanpak waar functionele én emotionele behoeften van de patiënt, de familie en de medische staf samenkomen. Ambient Experience Design richt zich op deze waarden en behoeften van zowel patiënten als staf. Het positief ervaren van omgeving en behandeling speelt hierbij een belangrijke rol. Dankzij de integratie van architectuur, product design, interieurontwerp en toegepaste technologie (verlichting, geluid en video projecties) wordt een te ervaren omgeving gecreëerd welke de patiënt kan personaliseren. Vanavond vertelt Jos Stuyfzand over de stappen die gemaakt worden op het terrein van ambient experience in met name de gezondheidszorg. Lezing: Resign?! Design! - Over design als ecosofisch paradigma 8

9 Dr. Henk Oosterling, universitair hoofddocent Erasmus Universiteit Rotterdam, dir. Rotterdam Vakmanstad/Skillcity Donderdag 13 november uur Aula Tongersestraat 53 Wat is de morele betekenis van het ontwerp? Hoe kunnen ontwerpers een bijdrage leveren aan de paradigmashift waarin onze globale samenleving verstrikt is geraakt? Henk Oosterling zal in zijn lezing inzicht geven in de rol die design in onze huidige beeldcultuur speelt en wat precies de rol van designers in de huidige mediasamenleving kan en moet zijn. Design is niet zomaar een discipline, het is het format waarbinnen ieders leven zich heden ten dage voltrekt. In zijn pleidooi voor een drievoudige duurzaamheid fysiek, sociaal en mentaal en zijn uiteenzetting van de existentiële grondslag van design Dasein is design keert Oosterling zich tegen de cynische onverschilligheid resignatie en geeft hij met begrippen als media-wijsheid en eco-wijsheid aan wat deze ecosofische inzichten dit voor consequenties heeft voor het huidige onderwijs. Lezing: Urban by Nature - Verstedelijking en stedelijke duurzaamheid Ir. Dirk Sijmons, landschapsarchitect, dir. H+N+S Landschapsarchitecten en curator van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2014 Woensdag 3 december uur Aula Tongersestraat 53 Als gevolg van de enorme bevolkingsgroei is niet alleen het bebouwde oppervlak geëxplodeerd maar is een reusachtig amalgaam ontstaan van bebouwing, infrastructuur, industriële complexen, natuurgebieden, landbouwgebieden etc. Het onderscheid tussen stad 9

10 en ommeland is vervaagd, er zit heel veel 'natuur' in dat stadslandschap en omgekeerd. In hoeverre zijn de stadslandschappen onze ecologie, onze habitat en onze natuur geworden? Is er een noodzaak met een nieuwe blik naar de stad te kijken? En zo ja, hoe? In hoeverre vloeien stad en landschap steeds meer in elkaar over en wat betekent dit voor de relatie tussen stad en natuur? Waar liggen de uitdagingen voor de landschapsarchitectuur? Moet de verantwoordelijkheid van de ontwerpers opnieuw doordacht worden? Wat is het dilemma van de ontwerper bij het kiezen van een positie? Hoe maken we de stad veerkrachtiger, en daarmee de toekomst duurzamer? C CURSUS STAD EN LITERATUUR 2014 (volgeboekt) Voorjaar Locatie: Centre Ceramique Samenwerking: Centre Ceramique. Aansturing/Uitvoering: Nico Nelissen Kosten Euro 50,= Veel boeken spelen zich af in steden. Soms worden die steden terzijde genoemd, maar andere keren vormt een bepaalde stad een specifieke inspiratiebron voor de auteur. Hij of zij is er opgegroeid, heeft er bijzondere ervaringen opgedaan of heeft er bijvoorbeeld talrijke herinneringen aan. De gebouwde omgeving, of die nu mooi of lelijk is, vormt het decor voor een verhaal dat boeit vanwege de wijze waarop de auteur de urbane context als leidraad of motief in zijn of haar narratief gebruikt. Als lezer worden we meegenomen in de beschrijvende, analyserende en becommentariërende wereld van de schrijver. Hij stimuleert ons tot denken over de stad, tot het begrijpen van het stedelijk leven en tot een singuliere kijk op de woon- en leefomgeving van de stedeling of de bezoeker. Het doel van de cursus is om aandacht te besteden aan de verscheidenheid die er in de literaire wereld is inzake het omgaan met de stad. Gedurende de cursus zullen we onze eigen beelden, herinneringen en interpretaties van de stad relateren aan die van de auteur van het boek dat wij behandelen. De cursus wordt verzorgd in de maanden januari t/m april De cursus wordt verzorgd door Nico Nelissen. De vier boeken die aan de orde komen zijn: Adriaan van Dis, Stadsliefde; scènes in Parijs. Robert Hughes, Barcelona; de grote verleidster. Orhan Pamuk, Istanbul; herinneringen en de stad. Arnout Weeda, Het mysterie van Wenen; de creatieve zelfvernietiging van een vermolmd keizerrijk. D KUNSTTOUR Mei Locatie: n.t.b. Samenwerking: Stichting Kunsttour Aansturing/Uitvoering: Will Köhlen NU NOW JETZT MAINTENANT 15 jaar KunstTour donderdag 22 en vrijdag 23 met resp. De Avond van het NU en de KT Nacht NU zaterdag 24 en zondag 25 mei de KunstTourdagen NU. E DAG VAN DE ARCHITECTUUR + OPEN PODIUM 21 juni 2014 Samenwerking: BNA en Gemeente Maastricht. Aansturing/Uitvoering: Jos Kramer. De Dag van de Architectuur 2014 vindt in Maastricht plaats op zaterdag 21 juni Het landelijke thema van de Dag van de Architectuur in 2014 is Mensen maken de stad! Iedereen kan met eigen initiatieven de stad verbeteren. Bewoners en gebruikers zitten steeds vaker zelf aan de knoppen van de gebouwde omgeving: de stad van de toekomst is niet van 10

11 steen. Architectuur geeft vorm aan deze ontwikkeling. F ARCHITECTUUREXCURSIE DE MAAS VAN DE TOEKOMST: LATEN NATUUR EN RIVIER ZICH VEILIG MAKEN? (volgeboekt) Najaar 2014 Locatie: De Maaswerken van het Grensmaas-project en de Sluis van Ternaaien tot de nieuwe waterzuivering bij Opeye en Trilogieport Liège G OPEN MONUMENTENDAG OP REIS NAAR THE SECRET CITY 13 en 14 september 2014 H CURSUS FILM EN ARCHITECTUUR (volgeboekt) TOPOS, Architectuurcentrum Maastricht, organiseert in het najaar van 2014 een speciale cursus over film en architectuur. Tijdens de cursus zullen speelfilms worden getoond en besproken waarin architectuur een belangrijke rol speelt. De handelingen in films vinden natuurlijk vrijwel altijd plaats tegen een wat men zou kunnen noemen architectonisch decor, maar in sommige films wordt er expliciet aandacht geschonken aan architectuur. Dit laatste kan op talrijke manieren, bijvoorbeeld door het creëren van een speciale architectonische omgeving, door het leven en werk van een architect als thema te kiezen of door aandacht te schenken aan de beleving van architectuur. Voor de cursus is een selectie gemaakt uit verschillende perioden van de filmgeschiedenis. Geselecteerde films De cursus omvat een viertal bijeenkomsten, waarbij steeds een speelfilm centraal staat. De volgende speelfilms worden getoond en besproken: Jacques Tati, Playtime (1967) Nathaniel Kahn, My architect (1986) Peter Greenaway, The belly of an architect (1987) 11

12 Markus Heidingsfelder & Min Tesch, Rem Koolhaas; a kind of architect (2008) De gang van zaken tijdens ieder van de vier bijeenkomsten is als volgt: Er vindt een introductie op de speelfilm plaats door informatie te verstrekken over de maker van de film, de acteurs, het plot en de enscenering. Dan wordt de film vertoond waarbij gevraagd wordt om op bepaalde (architectuur)aspecten te letten. Na vertoning wordt de film besproken, waarbij iedereen in de gelegenheid wordt gesteld om het eigen oordeel uit te spreken en te wijzen op bijzondere aspecten van de film. De bijeenkomsten vinden plaats op de volgende data: Dinsdag 09 september 2014 Dinsdag 14 oktober 2014 Dinsdag 11 november 2014 Dinsdag 09 december 2014 De kosten van de vier bijeenkomsten bedragen Euro 50,=. De deelnemers ontvangen een factuur van de penningmeester van TOPOS. Het bedrag dient te worden betaald voor de aanvang van de cursus. De inschrijving dient plaats te vinden voor 01 september 2014 via adres Er is een maximum aantal deelnemers bepaald van 20 personen. De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. TOPOS op Facebook TOPOS heeft nu ook een <http://www.facebook.com/topos.architectuurcentrummaastricht>.4 Graag4 ontvangen4 wij4 relevante4 links.4 TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en 12

13 interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-lezingen te komen! Sponsor of vriend van TOPOS? Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Vanaf nu worden in onze Nieuwsbrieven ook de namen vermeld van de Vrienden van TOPOS (zie onderaan de Nieuwsbrief). Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend TOPOS is vooral voor u bedoeld! Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBIstatus!!! De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met TOPOS website Voor alle informatie over TOPOS (Agenda, Jaarprogramma 2014, Jaarverslag 2013, Sponsoren, Vrienden en allerlei andere wetenswaardigheden) zie: Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: Sponsoren De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van: Hoofdsponsoren Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie Gemeente Maastricht Architecten aan de Maas Maastricht Rotterdam 13

14 Mosa Sponsoren SATIJNplus Architecten Born Architectenbureau Jo van de Staay Maastricht inex Architecten Maastricht Frencken Scholl Architecten Maastricht N Architecten 14

15 humblé/martens, architectuur en stedelijk ontwerp Continu, Detachering en Werving & Selectie BAM Schakel & Schrale - vestiging Roermond Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants Bouwfonds Ontwikkeling Limburg 3W New Development 15

16 element a Huiswerk Architecten Van Neerbos, bouwmaterialen groep, p/a Fregatweg NZ Maastricht Bouwbedrijf Lemmens Maastricht / Valkenburg AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV Berichten voor de Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan Maastricht, oktober De voorzitter van het Bestuur, Prof. dr. Nico Nelissen De voorzitter van de Programmaraad, Ir. ing. Bas van der Pol 16

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, december 2014. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Woensdag 03 december 2014, Raakvlakken TOPOS ism Studium Generale

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, november 2014. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Woensdag 05 november 2014, Raakvlakken TOPOS ism Studium Generale

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, januari 2015. Beste allemaal, Om te beginnen: wij wensen u als TOPOS een heel goed 2015. Wij hopen dat het jaar u zal brengen wat u ervan verwacht. Als TOPOS willen wij blijvend

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, september 2014. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Let op: TOPOS bijeenkomst van 08 september is doorgeschoven

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, maart 2015. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS Lezingenreeks bijeenkomst maandagavond 02 maart 2015 (Prof.

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, februari 2013. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Bijeenkomst TOPOS maandagavond 04 februari 2013 TOPOS Jaarprogramma

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, mei 2013. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS bijeenkomst maandagavond 06 mei 2013 over Zelf geinitieerde

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, februari 2015. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Lezing Studium Generale Universiteit Maastricht woensdag 28 januari

Nadere informatie

TOPOS Lezingenreeks: MODERN BOEREN OP OUDE HOEVES

TOPOS Lezingenreeks: MODERN BOEREN OP OUDE HOEVES TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, april 2015. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS Lezingenreeks bijeenkomst maandagavond 13 april 2015 Modern

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, 02 november 2015. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS Lezingenreeks bijeenkomst: maandag 09 november 2015

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, november 2013. Beste allemaal, Attentie: Nieuwe locatie De TOPOS-bijeenkomsten op de maandagavonden vinden vanaf nu plaats bij de Jan van Eyck Academie te Maastricht. We beschikken

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, juni 2013. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS bijeenkomst maandagavond 03 juni 2013 over Verduurzaming als

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, april 2014. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS lezing en discussie over INTERACTIEMILIEUS IN DE MAAK: EUREGIONALE

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, december 2013. Beste allemaal, Attentie: Nieuwe locatie De TOPOS-bijeenkomsten op de maandagavonden vinden vanaf nu plaats bij de Jan van Eyck Academie te Maastricht. We beschikken

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, mei 2014. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS lezing en discussie over PROJECTEN IN REVISIE: HET NIEUWE INSTRUMENTARIUM

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de amersfoortse Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de Amersfoortse Musea! Museum Flehite, Kunsthal KAdE, het Mondriaanhuis en Architectuurcentrum FASadE zijn verenigd in de stichting

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

Zichtbaar en betrokken: Naar een netwerkstructuur voor het Architectuurcentrum

Zichtbaar en betrokken: Naar een netwerkstructuur voor het Architectuurcentrum Zichtbaar en betrokken: Naar een netwerkstructuur voor het Architectuurcentrum Beleidsplan 2016-2018 René Erven Foto Natlab Ruud Balk Stichting Architectuurcentrum Regio Eindhoven p.a. Natlab Kastanjelaan

Nadere informatie

D E G R A A N S I L O

D E G R A A N S I L O D E G R A A N S I L O t r a n s f o r m a t i e d o o r d i a l o o g Door K.K.J.E. van de Braak Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde Bouwtechniek Design and Lifespan s a m e n v a t t

Nadere informatie

Carlo Laatst. Portfolio Instapproject Architectuur

Carlo Laatst. Portfolio Instapproject Architectuur Carlo Laatst Portfolio Instapproject Architectuur Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het portfolioboekje van mijn instapproject Architectuur (in het kader van het schakelprogramma (voor de Master Architecture

Nadere informatie

Inhoud. Jaarrekening 2014 pagina 2 van 9

Inhoud. Jaarrekening 2014 pagina 2 van 9 Vrienden van DOE Jaarrekening 2014 Inhoud Inhoudsopgave... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Algemene gegevens... 3 Voorwoord... 4 De school... 4 Experiment... 4 Situatie... 5 Organisatie... 5 ANBI...

Nadere informatie

A HOME AWAY FROM HOME

A HOME AWAY FROM HOME Jury biografieën Open Oproep A HOME AWAY FROM HOME Nieuwe huisvestingsoplossingen voor asielzoekers nederlandwordtanders.nl/openoproep/ V.l.n.r.: Mick Eekhout - Adri Duivesteijn - Ferdows Kazemi - Carolien

Nadere informatie

Special Architectuurprijs Amersfoort 2014

Special Architectuurprijs Amersfoort 2014 Nieuwsbrief 2..201 Volg ons op Twitter en Facebook Special Architectuurprijs Amersfoort 2014 Van 1 juni t/m 29 juni zijn 16 genomineerden voor de Architectuurprijs Amersfoort te zien in een tentoonstelling

Nadere informatie

leergang projectontwikkeling

leergang projectontwikkeling Inleiding Professionalisering van het vak is in alle NEPROM-opleidingen hét uitgangspunt Een goede samenwerking tussen overheid en smaatschappijen bevorderen, staat bij de NEPROM hoog op de agenda. Daarnaast

Nadere informatie

Virale hepatitis. utrecht 12 mei 2015 Supernova Jaarbeurs Utrecht 31 Maart meeting Prospectus.

Virale hepatitis. utrecht 12 mei 2015 Supernova Jaarbeurs Utrecht 31 Maart meeting Prospectus. Klinische ontwikkelingen en wetenschappelijke van klinisch en wetenschappelijk update voor HIV behandelaren onderzoek Virale hepatitis na EASL 2015 utrecht 12 mei 2015 Supernova Jaarbeurs 31 Maart 2015

Nadere informatie

R u i m t e l i j k Bewogen

R u i m t e l i j k Bewogen R u i m t e l i j k Bewogen Fascinatie Een ruimte is als een partner die ons uitdaagt tot actie, ons stimuleert tot dromen, ons in- spireert tot gedachten, gevoelens bij ons oproept, herinneringen naar

Nadere informatie

Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper

Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper Ketenintegratie in de bouw: beter, sneller en goedkoper Wat is ketenintegratie? Ketenintegratie in de bouw betekent met meerdere partijen werken aan een gezamenlijk doel. De keten is zo groot als je hem

Nadere informatie

Extra aandacht vragen én geven

Extra aandacht vragen én geven SPECIAL September 2015 Extra aandacht vragen én geven Programma Week van Dementie Extra aandacht vragen én geven Voor u ligt een speciale editie van onze nieuwsbrief. Als netwerk zijn we steeds op zoek

Nadere informatie

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015

THEMABIJEENKOMST WONEN. 29 juni 2015 THEMABIJEENKOMST WONEN 29 juni 2015 1. Opzet van de bijeenkomst Na een korte introductie van de voorzitter (wethouder Wolff) houdt woningcorporatie ZO Wonen een korte presentatie op hun visie en functie

Nadere informatie

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016

Woonvisie. Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Woonvisie Gemeente Nuth Raadsbijeenkomst 12 april 2016 Aanleiding Verschuiving van de volkshuisvestelijke opgave Sociale huur: Woningwet 2015 redelijke bijdrage Langer zelfstandig wonen Lokaal beleid 2

Nadere informatie

Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009

Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009 De Gezonde Wijk J.F. Kennedylaan 100 3741 EH Baarn Postbus 168 3740 AD Baarn T 31 (0)35 543 43 43 F 31 (0)35 543 43 44 E info@atosborne.nl Kijk op onze website voor meer informatie: www.atosborne.nl Samenspel

Nadere informatie

Ruimtelijke patronen rond vrije tijd en recreatie in Flevoland

Ruimtelijke patronen rond vrije tijd en recreatie in Flevoland Ruimtelijke patronen rond vrije tijd en in Flevoland Dr. Roel Rutten (Universiteit van Tilburg) Nienke van Boom MSc. (NHTV Academy for Leisure) Ateliersessie Flevoperspectieven Recreatie en Vrije Tijd

Nadere informatie

Opdrachten. Werkplaats Wonen Doel Een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt.

Opdrachten. Werkplaats Wonen Doel Een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt. 3 Opdrachten Werkplaats Wonen Doel Een evenwichtige en toekomstbestendige woningmarkt. Opdracht Opstellen van een regionale visie op en regionaal programma voor de woningmarkt. Maken van een uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Voorstellen. NL Greenlabel. NL Green chances. NL Special projects

Voorstellen. NL Greenlabel. NL Green chances. NL Special projects Voorstellen NL Greenlabel NL Green chances NL Special projects Programma Nico Wissing Nico Wissing Megchelen (Gld.) Groen in de genen Out of the Box Groene toepassingen Waarde van groen WissingTuinen Boek:

Nadere informatie

Cultureel opdrachtgeverschap

Cultureel opdrachtgeverschap Cultureel opdrachtgeverschap De uitdaging aan de corporaties van Futura Tilburg 1 oktober 2009 1 Meerdere kanten van de tafel Architect HJ Snijder De Nijl Bewoner Met verbouwervaring Consultant BVR Overheid

Nadere informatie

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven

SAMEN. voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven SAMEN voor een sterke regio! Een perspectief voor het wonen in het stedelijk gebied Eindhoven Het stedelijk gebied is in ontwikkeling. Het succes van bedrijven als ASML en VDL, de designsector en vele

Nadere informatie

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14.

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14. NIEUWSBRIEF LOB-BUREAU HAVO 30 mei 2010 OPEN DAGEN HBO 2011 Naam school Datum Info/evt. aanmelden AVANS Breda 18.00-21.00 uur www.avans.nl www.avansopen.nl AVANS Den Bosch 18.00-21.00 uur www.avansopen.nl

Nadere informatie

GEZOND STEDELIJK LANDSCHAP GEZONDHEID RUIMTELIJK BELEID

GEZOND STEDELIJK LANDSCHAP GEZONDHEID RUIMTELIJK BELEID SEMINAR16.12.2016 GEZOND STEDELIJK LANDSCHAP GEZONDHEID RUIMTELIJK BELEID Datum: vr 16 dec Tijd: 13:00-18:00u Locatie: Park Makeblijde Oud Wulfseweg 3 Houten Aanmelden: info@architectuurcentrummakeblijde.nl

Nadere informatie

De Gezonde Wijk. Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009

De Gezonde Wijk. Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009 De Gezonde Wijk Samenspel in ruimte Symposium voor gemeenten, corporaties en zorgorganisaties 29 oktober 2009 De Gezonde Wijk, thema van de toekomst AT Osborne organiseert op 29 oktober 2009 het symposium:

Nadere informatie

Citadel, Nijmegen Nieuw centrum voor de Waalsprong

Citadel, Nijmegen Nieuw centrum voor de Waalsprong Nieuw centrum voor de Waalsprong In opdracht van GEM Waalsprong, AM, Multi V astgoed, Heijmans, Portaal en Rabobouwfonds Nieuwe woongebieden - - Woonmilieus Invullingen van het bouwblok met verschillende

Nadere informatie

Stadskantoor Rotterdam

Stadskantoor Rotterdam h e r o n t w i k k el i n g Stadskantoor Rotterdam a m b i t i ed o cu m en t Ambitiedocument Stadskantoor Rotterdam Stedenbouwkundige en architectonische randvoorwaarden 1. Inleiding In het centrum van

Nadere informatie

STI CHTING TER BEVORDERING VAN KLINISCH ONDERZOEK IN DE PSYCHIATRIE STICHTING B.K.O.P. B.K.O.P. XXVIII,ste CORSENDONKCURSUS KLINISCH

STI CHTING TER BEVORDERING VAN KLINISCH ONDERZOEK IN DE PSYCHIATRIE STICHTING B.K.O.P. B.K.O.P. XXVIII,ste CORSENDONKCURSUS KLINISCH STI CHTING TER BEVORDERING VAN KLINISCH ONDERZOEK IN DE PSYCHIATRIE STICHTING B.K.O.P. B.K.O.P. XXVIII,ste CORSENDONKCURSUS KLINISCH ONDERZOEK IN DE PSYCHIATRIE 20 JANUARI 25 JANUARI 2013 PRIORIJ CORSENDONK

Nadere informatie

Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen

Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen Het Land van Maas en Waal is echt rivierenlandschap. Het is open, vlak en kent een rationele verkavelingsstructuur. Het is ook een waardevol weidevogelgebied.

Nadere informatie

Staal: duurzaam sterk

Staal: duurzaam sterk Staal: duurzaam sterk NATIONALE STAALBOUWDAG 2011 STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN Wat geldt voor het materiaal staal, geldt ook voor de Nationale Staalbouwdag: duurzaam sterk. Elk jaar

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN, LEZINGEN EN WORKSHOPS 2015-2016 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Cursussen Paleografie 5 Lezingen 8 Workshops 10 Inleiding Bent u geïnteresseerd

Nadere informatie

NAGELE. programmaboekje

NAGELE. programmaboekje NAGELE programmaboekje Januari 2013 GROEN Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

STAAL GAAT HET MAKEN STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012

STAAL GAAT HET MAKEN STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012 STAAL GAAT HET MAKEN NATIONALE STAALBOUWDAG 2012 STUDENTENPROGRAMMA IN SAMENWERKING MET BEDRIJVEN Elk jaar trekt de Nationale Staalbouwdag vele opdrachtgevers, ontwerpers, (staal)bouwers, leveranciers

Nadere informatie

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Onderwerp Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van de bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering 2011

Nadere informatie

Regionale woonvisie Alblasserwaard - Vijfheerenlanden

Regionale woonvisie Alblasserwaard - Vijfheerenlanden Regionale woonvisie Alblasserwaard - Vijfheerenlanden Gemeenteraad Gorinchem toelichting op deel II van de visie Aanleiding - Uitwerking op Visie 2030 Open, voor elkaar - Oude visie is gedateerd - Provincie

Nadere informatie

Van der Laan dag vrijdag 23.01.2015 SiNTLUCAS Boxtel

Van der Laan dag vrijdag 23.01.2015 SiNTLUCAS Boxtel Van der Laan dag vrijdag 23.01.2015 SiNTLUCAS Boxtel foto: Frans de la Cousine HET BESTUUR VAN DE VAN DER LAAN STICHTING NODIGT U VAN HARTE UIT VOOR HET BIJWONEN VAN DE JAARLIJKSE VAN DER LAAN DAG VRIJDAG

Nadere informatie

25 jaar Verdrag van Maastricht en de toekomst van de Europese Unie voor eenheid in verscheidenheid

25 jaar Verdrag van Maastricht en de toekomst van de Europese Unie voor eenheid in verscheidenheid Programma Douzelage-Symposium 25 jaar Verdrag van Maastricht en de toekomst van de Europese Unie voor eenheid in verscheidenheid Datum: 8 oktober 2016 Locatie: Gouvernement te Maastricht Aanvang: 09.00

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Toelichting bij de Regeling bij- en nascholing architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten 1

Toelichting bij de Regeling bij- en nascholing architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten 1 Toelichting bij de Regeling bij- en nascholing architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten 1 Toelichting algemeen Op grond van artikel 27a van de Wet op de architectentitel

Nadere informatie

Speciale activiteiten GHS

Speciale activiteiten GHS Speciale activiteiten GHS Bij gelegenheid of op aanvraag organiseert of ondersteunt de Gerrit Huizer Stichting activiteiten, die verwantschap tonen met het gedachtengoed van Gerrit Huizer of voortvloeien

Nadere informatie

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma

Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma Ergotherapie bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers: het EDOMAH programma De toepassing van de richtlijn Ergotherapie aan huis bij ouderen met dementie en hun mantelzorgers Post - HBO cursus 2012

Nadere informatie

Handreiking transformatieplan herbestemming

Handreiking transformatieplan herbestemming Handreiking transformatieplan herbestemming We zijn zuinig op ons culturele erfgoed. Voor het behoud daarvan is het belangrijk dat dat erfgoed ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Immer: leegstand is achteruitgang.

Nadere informatie

Hoogopgeleide jongeren willen grootstedelijk wonen, de rest niet

Hoogopgeleide jongeren willen grootstedelijk wonen, de rest niet Bron: www.woningmarktnl.com, 25 maart 2016 Door: prof. mr. Friso de Zeeuw is praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en directeur Nieuwe Markten BPD en drs. Rink Drost is senior adviseur Wonen

Nadere informatie

Stedebouw: De veranderende opgave

Stedebouw: De veranderende opgave Stedebouw: De veranderende opgave Han Meyer 31 aug 2010 Samenleving Technologie Klimaat en landschap De veranderende opgave Veranderend grondgebruik: verdichten of verder verdunnen Nieuwe openbare ruimte

Nadere informatie

Amsterdam - IJburg. Ontwerp voor een nieuwe stedelijke uitbreiding van Amsterdam.

Amsterdam - IJburg. Ontwerp voor een nieuwe stedelijke uitbreiding van Amsterdam. Amsterdam - IJburg Ontwerp voor een nieuwe stedelijke uitbreiding van Amsterdam. Amsterdam - IJburg Ontwerp voor een nieuwe stedelijke uitbreiding van Amsterdam. Het water is de baas Het project IJburg

Nadere informatie

PRELUDE stedenbouw en het verlangen naar normale wetenschap

PRELUDE stedenbouw en het verlangen naar normale wetenschap Wanneer de universiteit stedelijk denkt Verjaardagswensen bij 200 jaar universiteit en stad Michiel Dehaene STUDIUM GENERALE DUURZAME UNIVERSITEIT 1 PRELUDE stedenbouw en het verlangen naar normale wetenschap

Nadere informatie

CAMPUS-park Delft TU Noord

CAMPUS-park Delft TU Noord TU Noord klimaatadaptatie & gebiedsontwikkeling - Kanaalweg 2 SCHIE DUWO Botanische Tuin OPGAVE KLIMAATADAPTATIE In het kader van het project Klimaatadaptatie Delft is een studie verricht naar de gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht

vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht vraaggericht woningmarkt onderzoek Maastricht Stec Groep aan Gemeente Maastricht Desiree Uitzetter 18 november 2014 U vroeg ons: Actuele inzichten voor herijking stedelijke programmering Nieuwe regionale

Nadere informatie

Verslag onderzoek UvA-senioren

Verslag onderzoek UvA-senioren Verslag onderzoek UvA-senioren 1. Inleiding De Kring UvA-senioren heeft een enquête gehouden onder haar leden. Met deze enquête is onderzocht hoe de leden de activiteiten ervaren, wat ze van de Uitdienstbode

Nadere informatie

Omgevingspsychologie en ontwerpen. Boekpresentatie 8 november 2013

Omgevingspsychologie en ontwerpen. Boekpresentatie 8 november 2013 Omgevingspsychologie en ontwerpen Boekpresentatie 8 november 2013 Welkom NOP Ronald Hamel Susanne Colenberg Programma 1. Inleiding 2. Voorbeelden praktijkprojecten - Pauze - 3. Boekpresentatie 4. Vragen

Nadere informatie

Haagse Woningbouwopgave. Peter van der Gugten Heijmans Vastgoed Commissie Ruimte Den Haag 14 september 2017

Haagse Woningbouwopgave. Peter van der Gugten Heijmans Vastgoed Commissie Ruimte Den Haag 14 september 2017 Haagse Woningbouwopgave Peter van der Gugten Heijmans Vastgoed Commissie Ruimte Den Haag 14 september 2017 HEIJMANS De activiteiten van Heijmans op het gebied van Wonen, Werken en Verbinden zijn georganiseerd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2014

NIEUWSBRIEF AUGUSTUS 2014 S t u d e n t e n v e r e n i g i n g U t i l e D u l c i Telefoon: 073 6134006 E-mail: secrutiledulci@gmail.com Secretariaat: Ruth van der Grift Chr. Kannemansstraat 32 5246 AM Rosmalen NIEUWSBRIEF AUGUSTUS

Nadere informatie

SMART citizens. Art in Progress

SMART citizens. Art in Progress Art in Progress 150 jongeren van het Hyperion Lyceum werken 16-20 september samen met zes internationaal bekende kunstenaars: Esther Polak en Ivar van Bekkum, Simon van der Linden/Jorrit Thijn van Monobanda,

Nadere informatie

ConnectIN Delft. P5 Presentatie 04 Juli Tom Kuipers b Afstudeerstudio: Urban Regeneration

ConnectIN Delft. P5 Presentatie 04 Juli Tom Kuipers b Afstudeerstudio: Urban Regeneration ConnectIN Delft Sociale, Ruimtelijke en Functionele Integratie van Delft-Zuid door het Transformeren van Schieoevers tot Entree van de Creatieve Stad Delft P5 Presentatie 04 Juli 2013 Tom Kuipers b1169092

Nadere informatie

LICHTE COGNITIEVE STOORNISSEN

LICHTE COGNITIEVE STOORNISSEN LICHTE COGNITIEVE STOORNISSEN Wel of geen diagnostiek? Wel of geen diagnose? BrainAgingMonitor Hoe oud is jouw brein? Donderdag 26 april 2012 www.brainagingmonitor.nl Toelichting PAO Heyendael organiseert

Nadere informatie

Ontstaan. Onderdeel Onderwerpen Beelden. Logo, foto s, plattegrond met route beschrijving

Ontstaan. Onderdeel Onderwerpen Beelden. Logo, foto s, plattegrond met route beschrijving Onderdeel Onderwerpen Beelden 6. Stichting E.V.A. -ontstaan -filosofie -E.V.A. concept -adres -routebeschrijving Logo, foto s, plattegrond met route beschrijving Ontstaan De Stichting E.V.A.- Ecologisch

Nadere informatie

Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid

Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid Giel Beelen gastcurator Let s YouTube tentoonstelling in Beeld en Geluid Giels Talentenjacht-concert en Kinderen voor Kinderendansworkshops in december Vanaf 3 december is het thema van de tentoonstelling

Nadere informatie

Welkom namens Annet & Renate Welkom namens Patrick en Alexander

Welkom namens Annet & Renate Welkom namens Patrick en Alexander Welkom namens Annet & Renate Welkom namens Patrick en Alexander Agenda Nieuws van Ons Huis Evenement 2015 Werving NSGK Planning Ons Huis doelen 2015 (Annet) Info evenement - Aantal inschrijvers & vrijwilligers

Nadere informatie

Reactie en duiding van de (nieuwe) Ladder. Peter van Geffen 20 oktober 2016

Reactie en duiding van de (nieuwe) Ladder. Peter van Geffen 20 oktober 2016 Reactie en duiding van de (nieuwe) Ladder Peter van Geffen 20 oktober 2016 De huidige Ladder Inclusief update jurisprudentie Ladder laatste Rijksbelang RO, motiveringsplicht voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

Een nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking!

Een nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking! Een nieuwe ladder voor duurzame verstedelijking! Seminar Bureau Stedelijke Planning en Stibbe 22 september 2016 Jacqueline H.P. Vrolijk Projectleider herziening Ladder Waarom ook alweer de ladder? Einde

Nadere informatie

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten?

Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Beïnvloedt Gentle Teaching Vaardigheden van Begeleiders en Companionship en Angst bij Verstandelijk Beperkte Cliënten? Does Gentle Teaching have Effect on Skills of Caregivers and Companionship and Anxiety

Nadere informatie

MAASTRICHT EEN HARTENKREET MAASTRICHT INZETTEN OP RUIMTELIJKE KWALITEIT! PROF. DR. NICO NELISSEN PROF. DR. NICO NELISSEN EEN HARTENKREET

MAASTRICHT EEN HARTENKREET MAASTRICHT INZETTEN OP RUIMTELIJKE KWALITEIT! PROF. DR. NICO NELISSEN PROF. DR. NICO NELISSEN EEN HARTENKREET VERPLICHTE LITERATUUR VOOR IEDEREEN DIE MAASTRICHT EEN WARM HART TOEDRAAGT EEN HARTENKREET MAASTRICHT INZETTEN OP RUIMTELIJKE KWALITEIT! PROF. DR. NICO NELISSEN EEN HARTENKREET MAASTRICHT INZETTEN OP RUIMTELIJKE

Nadere informatie

helpt mensen met autisme (nog) een stapje verder

helpt mensen met autisme (nog) een stapje verder van het Stichting Vrienden Dr. Leo Kannerhuis helpt mensen met autisme (nog) een stapje verder Waarom een Stichting Vrienden van Het Dr. Leo Kannerhuis is een behandel- en kenniscentrum dat geheel gespecialiseerd

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business

Masterclass Value of Information. Waarde creëren voor de business Masterclass Value of Information Waarde creëren voor de business Informatie en informatietechnologie maken het verschil bij de ontwikkeling van nieuwe business ideeën. Met informatie kunnen nieuwe innovatieve

Nadere informatie

STEDENBOUW ALS CONTEXT VOOR MENSELIJK GEDRAG. woensdag 24 januari Joost van den Hoek DE ARCHITEKTEN CIE

STEDENBOUW ALS CONTEXT VOOR MENSELIJK GEDRAG. woensdag 24 januari Joost van den Hoek DE ARCHITEKTEN CIE STEDENBOUW ALS CONTEXT VOOR MENSELIJK GEDRAG woensdag 24 januari Joost van den Hoek DE ARCHITEKTEN CIE INHOUD Stedenbouw als context voor menselijk gedrag 1. Stedenbouw en de (maakbare) samenleving 2.

Nadere informatie

INHOUD. Nieuwe fouten maken 6 Thomas Rau. gebonden grondgebruik als motoren van een duurzame. agrarische erven Ruut van Paridon.

INHOUD. Nieuwe fouten maken 6 Thomas Rau. gebonden grondgebruik als motoren van een duurzame. agrarische erven Ruut van Paridon. INHOUD Inleiding 5 Nieuwe fouten maken 6 Verdichting en mobiliteits- 10 gebonden grondgebruik als motoren van een duurzame ruimtelijke ordening Leo Van Broeck Knooperven: ontwikkelings- 14 strategie voor

Nadere informatie

Kies de rol die bij u past. We verwelkomen u graag als lid van de Shakespeare Kring. Geniet naast uw theaterbezoek van aantrekkelijke privileges.

Kies de rol die bij u past. We verwelkomen u graag als lid van de Shakespeare Kring. Geniet naast uw theaterbezoek van aantrekkelijke privileges. Shakespeare Kring 500,- per jaar Kies de rol die bij u past. We verwelkomen u graag als lid van de Shakespeare Kring. Geniet naast uw theaterbezoek van aantrekkelijke privileges. U wordt met 2 personen

Nadere informatie

Lieven de Key Penning 2015. Rapport van de jury

Lieven de Key Penning 2015. Rapport van de jury Lieven de Key Penning 2015 Rapport van de jury Haarlem, 24 november 2015 Inleiding De Lieven de Key Penning is een prijs die in 2009 is ingesteld door de gemeente Haarlem op voorstel van de stadsbouwmeester

Nadere informatie

CROHO. code. University. University

CROHO. code. University. University wo bachelor in combinatie met educatieve minor CROHO code indien beperkt tot daarbij genoemde universiteit(en) Bevoegdheid Sociale Geografie en Planologie 56838 Leraar Aardrijkskunde Aardwetenschappen

Nadere informatie

Beleidsplan climb2raise

Beleidsplan climb2raise Stichting 2climb2raise ONZE ANBI STATUS per 01-01-2016 Beleidsplan 2015-2016 2climb2raise Algemeen Als stichting zetten wij ons in om (ex) Kankerpatiënten deel te laten nemen aan de Alpe d'huzes. Onze

Nadere informatie

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015

Stichting International Development Student Society Nederland. Beleidsplan 2014-2015 Stichting International Development Student Society Nederland Beleidsplan 2014-2015 Delft, juni 2014 Oosteinde 242a 2611 SV Delft +31 (0) 647434808 Kvk-nummer: 58297618 Fiscaal nummer: 852972076 Dossiernummer:

Nadere informatie

Opening Wijerode, nieuw GGZ-centrum voor ouderen op 11 november 2014 te Heerlen

Opening Wijerode, nieuw GGZ-centrum voor ouderen op 11 november 2014 te Heerlen 1 Opening Wijerode, nieuw GGZ-centrum voor ouderen op 11 november 2014 te Heerlen Dames en heren, Elf jaar duurde de voorbereiding op deze dag: de 11 e van de 11 e. Deze 11 e van de 11 e heeft u gekozen

Nadere informatie

strijp R eindhoven Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu

strijp R eindhoven Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu strijp R eindhoven Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu Strijp R Van industrieterrein tot groenstedelijk woonmilieu Waar vroeger massaal beeldbuizen werden geproduceerd, wordt nu een voor

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies WO Laatste wijziging: 14-9-15 Bedrijfskunde Radboud Universiteit Nijmegen Bedrijfskunde Rijksuniversiteit Groningen Bedrijfskunde Vrije Universiteit Amsterdam Biomedische wetenschappen

Nadere informatie

SPONSORT U EEN AWARD WINNER?

SPONSORT U EEN AWARD WINNER? SPONSOR-BROCHURE SPONSORT U EEN AWARD WINNER? Elk jaar studeert er een nieuwe lichting creatieve makers af met 12 korte films; 6 documentaires en 6 ficties. Bladgoud is een fictiefilm van Lichting 2018

Nadere informatie

Gastheer Koninklijke BAM Groep

Gastheer Koninklijke BAM Groep Gastheer Koninklijke BAM Groep William van Niekerk Director Corporate Social Responsibility Opening Jacqueline Schlangen Directeur Vernieuwing Bouw Vernieuwing Bouw ontwikkelt door in de Bouwcampus Vrije

Nadere informatie

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong

Stichting Pajong. Jaarplan 2015. Stichting Pajong Stichting Pajong Jaarplan 2015 Stichting Pajong 1. Inleiding Stichting Pajong is opgericht als vriendenstichting van het Indisch Herinneringscentrum (IHC). De stichting heeft de status van ANBI en richt

Nadere informatie

Avondseminar. Making Testing Matter Simulatie en Model-Based Testen. Nspyre nodigt u uit voor het Technology Seminar:

Avondseminar. Making Testing Matter Simulatie en Model-Based Testen. Nspyre nodigt u uit voor het Technology Seminar: Avondseminar Nspyre nodigt u uit voor het Technology Seminar: Making Testing Matter Simulatie en Model-Based Testen Dinsdag 27 maart 2012 - Auditorium Einstein High Tech Campus Eindhoven Avondseminar over

Nadere informatie

Angrisa Heemkundekring Engelen en ANBI

Angrisa Heemkundekring Engelen en ANBI Angrisa Heemkundekring Engelen en ANBI Bij de Belastingdienst is onze vereniging aangemerkt met een culturele ANBI-status. ANBI staat voor 'Algemeen Nut Beogende Instelling'. Met deze aanmerking heeft

Nadere informatie

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015

Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 19 Haags Gemeentearchief CURSUSSEN + WORKSHOPS 2014-2015 32015 22 1843 2014 971 1840 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Lezingen 5 Workshops 6 Cursussen Cursus paleografie voor beginners 8 Inleiding Ook

Nadere informatie

Nieuw leven in Schuttersbosch. Initiatief M3H & Bureau Jochem Heijmans

Nieuw leven in Schuttersbosch. Initiatief M3H & Bureau Jochem Heijmans Nieuw leven in Schuttersbosch Initiatief M3H & Bureau Jochem Heijmans 1/6 Lommerrijk in een houten boshuis. In Schuttersbosch aan de bos- en heiderijke zuidrand van Eindhoven bouwde Philips in 1953 meer

Nadere informatie

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020

SOCIAAL PERSPECTIEF. sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 SOCIAAL PERSPECTIEF sociale structuurvisie Zaanstad 2009-2020 De sociale ambitie: Zaanstad manifesteert zich binnen de metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie