TOPOS Lezingenreeks: MODERN BOEREN OP OUDE HOEVES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOPOS Lezingenreeks: MODERN BOEREN OP OUDE HOEVES"

Transcriptie

1 TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, april Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS Lezingenreeks bijeenkomst maandagavond 13 april 2015 Modern Boeren op oude hoeves TOPOS Jaarprogramma 2015 TOPOS Facebook TOPOS op Youtube TOPOS website TOPOS Lezingenreeks: MODERN BOEREN OP OUDE HOEVES Tijd: 13 april 2015, uur Plaats: Jan van Eyck Academie, Academieplein, Maastricht Toelichting op thema Het Zuid Limburgse landschap telt nog vele karakteristieke monumentale boerderijen. In de nodige daarvan functioneren nog steeds agrarische bedrijven. Om met de tijd mee te kunnen gaan, bestaat er vaak behoefte aan uitbreiding. De schaal van een moderne uitbreiding staat vaak niet in verhouding tot de schaal van de oorspronkelijke boerderij. Terwijl we het liefste het karakter van de hoeve in haar omgeving willen behouden. Om te onderzoeken hoe oude, karakteristieke en vaak monumentale boerderijen in Zuid-Limburg aangepast kunnen worden aan een moderne ruimtevraag van agrarische bedrijven zijn Provincie Limburg, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) en de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) een samenwerkingsproject gestart. Onder de titel Modern boeren op oude hoeves is in opdracht van deze organisaties de uitbreidingsvraag van vier agrarische bedrijven, gevestigd in oude hoeves in het Nationaal Landschap Zuid-Limburg praktijkvoorbeelden begeleid door een landschapsarchitect en een architect. Tot de onderzoeksvragen hoorde niet alleen het ontwerpvraagstuk, maar ook de vraag hoe het traject om tot een vergunning te komen 1

2 verbeterd kan worden. Vragen die op deze avond aan bod zullen komen zijn: hoe verkrijgen ondernemers op monumentale en karakteristieke hoeves in Zuid-Limburg nu en straks de ruimte om hun bedrijf te ontwikkelen? Wat betekent dit voor de uitstraling van het bedrijf en de omgeving? Hoe kunnen oude hoeves verder ontwikkeld worden in balans met hun (landschappelijke) omgeving? Welke rol hebben Kwaliteits- en Monumentencommissies? Er vindt op deze avond een verkenning plaats van de problematiek en de eerste resultaten worden gepresenteerd. Opzet avond uur Welkom door Nico Nelissen, voorzitter TOPOS uur Introductie van het thema door Nicolette Knols, lid programmaraad TOPOS uur Bert Vergoossen, LLTB, vertelt over de aanleiding voor de LLTB om het project mee op te pakken. Hij zal de landbouwkundige trends kort schetsen en vertellen over de wereld waarin de agrariër zijn bedrijf voert, over de eisen die aan hem gesteld worden en over hoe een agrariër nu aan een vergunning komt om zijn bedrijf uit te kunnen breiden uur Marc Heusschen, Heusschen-Copier Stad en Land, vertelt over een nieuwe werkwijze waarmee in het project geëxperimenteerd is, over ontwerpend onderzoek op de twee hoogste schaalniveaus, over niches en mainstream en over de dilemma s waar hij in het project mee te maken heeft (gehad) uur Pauze uur Rob Brouwers, SATIJNplus, vertelt over de inzet van historisch onderzoek, over ontwerpend onderzoek op het schaalniveau van de architectuur en over de dilemma s die hij in het project is tegengekomen. Ook zal hij zijn visie geven op de rol van Kwaliteits- en Monumentencommissies uur Vragen en discussie uur Afronding Wie is Bert Vergoossen? Bert Vergoossen (Herten, 1962) studeerde aan de Landbouwuniversiteit Wageningen, studierichting Landbouwplantenteelt. Hij vervulde meerdere beleidsfuncties bij het Produktschap Akkerbouw en Landbouwschap te Den Haag : certificering akkerbouwketens (teelt-handel-industrie), teeltvoorschriften, fytosanitaire aangelegenheden, NL delegatie bij Europese Commissie en Copa/Cogeca Beleidsmedewerker Limburgse Land- en tuinbouwbond (LLTB) 2002 heden Ruimtelijk beleid en gebiedsontwikkeling, Multifunctionele landbouw, Fauna 2

3 Wie is Marc Heusschen? Marc Heusschen (1971) Ervaring en opleidingen: 2001-heden Werkzaam als d.g.a. bij Heusschen Copier BV, landschap + stedenbouw Werkzaam bij Buro Kromwijk landschapsarchitekten te Maastricht als senior proj Ontwerper/projectleider bij Buro van Heukelom te Gulpen. In deze periode verant voor de ontwerpprojecten binnen het buro. Beoogd bedrijfsopvolger Ontwerp assistent I.A.H.L. Begeleider afstudeerders m.b.t. digitaal gereedschap en presentatie technieken Zelfstandig ontwerpbureau voor 3D-visualisaties en projectpresentaties 1995 Expositie Landschapsarchitectuur voor Frans Hals Museum en Barcelona met nieu voor de Dam Amsterdam E.M.L.A. European Master Of Landschape Architecture Velp I.A.H.L afstudeerrichting Ontwerp Functie: d.g.a. Heusschen Copier BV, landschapsontwerper, imageneer, projectleider en senior adviseur Specialisaties/werkzaamheden: Concept en visievorming landschappelijke en stedenbouwkundige projecten, ontwerpen openbare ruimte, ops en Businessplannen, multidisciplinaire opdrachten, Imagineering, integrale afstemming digitale ontwerptools bedrijfsvoering buro met 8 werknemers. Functie: d.g.a. Heusschen Copier BV, landschapsontwerper, imageneer, projectleider en senior adviseur Specialisaties/werkzaamheden: Concept en visievorming landschappelijke en stedenbouwkundige projecten, ontwerpen openbare ruimte, op Master- en Businessplannen, multidisciplinaire opdrachten, Imagineering, integrale afstemming digitale ontw bedrijfsvoering buro met 8 werknemers. 3

4 Wie is Rob Brouwers? Rob Brouwers (1949) studeerde Bouwkunde aan de TH Delft 1981-heden Architect/directeur SATIJNplus Architecten Specialisme: Restauratie,renovatie & transformatie/herbestemming Medewerkend architect Nevenfuncties heden Lecturer Architecture, Master Program Innovative Hospitality Management, Universidad Ramon Rlull/Barcelona & Hotel Management School Hogeschool Zuyd/Maastricht Docent architectonisch ontwerpen en ruimtelijke vormgeving Hogeschool Zuyd Heerlen Stafdocent architectonisch ontwerpen Academie van Bouwkunst Maastricht Docent architectonisch ontwerpen en ruimtelijke vormgeving Academie van Bouwkunst Maastricht TOPOS LEZINGENREEKS 2015 Nieuwe kansen voor de architectuur: terug naar de essentie Na jaren van crisis lijken zich kansen voor een nieuw begin af te tekenen. Hoewel nog broos, lijkt het erop dat ruimtelijke ontwikkelingen in Maastricht die de afgelopen jaren vastliepen, langzaam weer op gang komen. Tijdens de jaren van relatieve stilstand heeft een herijking plaatsgevonden: basiswaarden zijn geherdefinieerd of bevestigd. De projecten zijn bescheidener geworden maar misschien daardoor ook sterk bij de essentie gebleven. Er wordt nadruk gelegd op het garanderen van voldoende, kwalitatieve woningen voor minder draagkrachtigen, op het inrichten van een goede projectorganisatie en het bouwen met een minimum aan milieubelasting en sociale kosten. Er zijn ook projecten die na de periode van herbezinning een kans lijken te krijgen om juist nieuwe ontwikkelingen op gang te brengen. Het gaat hierbij om ontwikkelingen van nieuwe bouwtechnieken, die de interesse opwekken van de bouwindustrie. Als de crisis van de afgelopen jaren ons iets heeft geleerd dan is het wel een dieper bewust zijn van waar we mee bezig zijn en hoe nieuwe ontwikkelingen zich verhouden tot hun context. Het gevolg van een en ander is dat oude waarden en nieuwe waarden in concrete projecten bij elkaar komen. 4

5 1.Duurzaamheidsoorlog voorbij? Nieuwe kansen voor duurzame materialen. 05 januari Nieuwe kansen voor grootschalige verduurzaming woningbouw. 02 februari Vastgelopen maar toch weer op gang? Nieuwe kansen voor het Sphinxgebied. 30 maart Modern boeren op oude hoeves 13 april Is er een nieuwe toekomst voor de sociale huurwoningen in Maastricht? 11 mei Victor de Stuers oeuvre-lezing: Een kwalitatieve bijdrage aan de architectuur van de stad. 08 juni Nieuwe rol voor de ontwerper. 14 september Een nieuwe houtbouwtraditie? 12 oktober Terug naar de essentie: autarkisch bouwen. 09 november IBA2020: Parkstad opnieuw uitvinden. 07 december 2015 BIJEENKOMSTEN RAAKVLAKKEN 5 bijeenkomsten, najaar 2015 Topos is voornemens om in 2015 in samenwerking met Studium Generale van Maastricht University een reeks bijeenkomsten te organiseren op het snijvlak van de interface tussen kunst, design en architectuur. De ervaringen 2014 met Raakvlakken zijn zodanig positief dat het denken over de reeks van 2015 alleszins gerechtvaardigd is. Gegeven de keuze om vooral op de actualiteit in te haken is het op dit moment nog moeilijk om een exacte invulling aan het programma te geven. Het voornemen is om een vijftal bijeenkomsten te plannen in het najaar van DAG VAN DE ARCHITECTUUR 27 juni 2015 Na de succesvolle organisatie van de Dag van de Architectuur in de afgelopen jaren organiseert TOPOS Maastricht ook in 2015, samen met de gemeente Maastricht en de BNA- Zuid-Limburg de Dag van de Architectuur. Deze vindt plaats op zaterdag 27 juni Rondom het landelijke thema het jaar van de ruimte zal weer een compleet programma met architectuurlezingen en bezoeken aan spraakmakende gebouwen georganiseerd worden. TOPOS BIJ KUNSTTOUR (IN SAMENWERKING MET ART2CONNECT) Thema: Is het kunst of kan het weg? 22 t/m 25 mei 2015 De jaarlijkse meerdaagse KunstTour Maastricht is hét moment in het jaar waarop de gehele kunstketen, van beginnend tot gevestigd kunstenaar van broedplaats tot erkent instituut, zich kan presenteren aan een breed publiek. Met Is het kunst (architectuur) of kan het weg kan het publiek in een ongedwongen en toegankelijke setting kennis te maken met de kunstenaars, 5

6 architecten, kunstinitiatieven en kunstinstituten uit Maastricht en de Euregio. Fysiek, maar ook via Facebook, websites en Twitter en radio online wordt het brede spectrum van creatief en artistiek potentieel dat deze Regio rijk is gebundeld en gezamenlijk gedeeld met het publiek. De kans om van onbekend en onbemind te verworden naar gekend en geliefd. In 15 jaar tijd is Kunsttour uitgegroeid tot een begrip in de hele Euregio. Het evenement trekt in stijgende lijn rond de bezoekers. Daarmee geeft ART2Connect invulling aan de vraag naar een toegankelijk en laagdrempelig maar professioneel en kritisch podium voor hedendaagse kunst & architectuur in de Euregio. STAD EN LITERATUUR (IN SAMENWERKING MET CENTRE CÉRAMIQUE) Veel boeken spelen zich af in steden. Soms worden die steden terzijde genoemd, maar andere keren vormt een bepaalde stad een specifieke inspiratiebron voor de auteur. Hij of zij is er opgegroeid, heeft er bijzondere ervaringen opgedaan, is erdoor gefascineerd of heeft er bijvoorbeeld talrijke positieve en minder positieve herinneringen aan. De gebouwde omgeving, of die nu mooi of lelijk is, vormt het decor voor een verhaal dat boeit vanwege de wijze waarop de auteur de urbane context als leidraad of motief in zijn of haar werk gebruikt. Als lezer worden we meegenomen in de beschrijvende, analyserende en becommentariërende wereld van de schrijver. Hij stimuleert ons tot denken over de stad, tot het begrijpen van het stedelijk leven en tot een bijzondere kijk op de woon- en leefomgeving van de stedeling of de bezoeker. Het doel van de cursus is om aandacht te besteden aan de verscheidenheid die er in de literaire wereld is inzake het omgaan met de stad. Gedurende de cursus zullen we onze eigen beelden, herinneringen en interpretaties van de stad relateren aan die van de auteur van het boek dat wij behandelen. De boeken die behandeld worden, zijn: Erik de Kuyper, Met zicht op zee (Oostende) ( ) Martin Sommer, Dorp in Picardië (Jeantes) ( ) Ad van Iterson, De citoyenne (Maastricht) ( ) Ilja Leonard Pfeijffer, La superba (Genua) ( ) TOPOS EXCURSIE 2015 Op zoek naar de oudste stad van Nederland Zaterdag 26 september 2015 Maastricht en Nijmegen hebben als steden veel met elkaar gemeen. Ze liggen aan een grote rivier, hebben een Romeinse oorsprong, ontwikkelden zich voorspoedig in de Middeleeuwen, kenden beide een fascinerend aarden verdedigingstelsel, hebben beide een industriële periode doorgemaakt en hebben ook beide een universiteit binnen de stadsgrenzen. Desondanks verschillen de steden onderling van elkaar, mede als gevolg van het feit dat de binnenstad van Nijmegen grotendeels werd verwoest door een vergissingsbombardement in TOPOS wil nader kennis maken met de recente ontwikkelingen in Nijmegen op het gebied van infrastructuur, stedenbouw, architectuur en cultuurhistorie. Op het programma staan onder andere de volgende recente projecten: dijkverzwaring, stadseiland, Tweede stadsbrug, Waalsprong, stadsboulevard, binnenstedelijke invullingen (Hessenberg, Sint Jorishof, Plein 1944), monumentale stadsuitleg, Wederopbouwarchitectuur, herbestemming Limosterrein, Fiftytwodegrees. Tevens wordt een bezoek gebracht aan onze zusterorganisatie AcN, Architectuurcentrum Nijmegen. Na afloop zal blijken welke stad daadwerkelijk de oudste stad van Nederland is, wat betreft de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. Website TOPOS Op onze website kunt u alle informatie vinden over bestuur en organisatie van TOPOS, als ook over onze activiteiten: lezingen, raakvlakken, excursies en 6

7 bijzondere bijeenkomsten. Neem eens een kijkje op onze website en laat u verrassen door de veelheid en gevarieerdheid van onze activiteiten! U kunt TOPOS steunen door Vriend te worden van TOPOS (slechts Euro 25,= per jaar) of door TOPOS te sponsoren (vanaf Euro 250,= per jaar). Aanmelding, dan wel nadere informatie hierover bij TOPOS op Youtube Kijk eens naar onze TOPOS-activiteiten op het filmpje gemaakt door ons bestuurslid Will Kohlen: TOPOS op Facebook TOPOS heeft nu ook een < Graag ontvangen wij relevante links. TOPOS-lezingen erkend als bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten Door SBA (Stichting Bureau Architectenregister) zijn onze TOPOS-lezingen erkend als passende bij- en nascholing voor architecten, stedenbouwers, landschapsarchitecten en interieurarchitecten. Iedere lezing telt voor 2 uren; dus als u alle lezingen volgt, voldoet u aan de kwantitatieve en kwalitatieve eisen gesteld aan de bij- en nascholing. U moet zelf registreren welke lezingen u bijwoont en verder moet u vanaf 1 januari 2011 verplicht uw opdrachtgevers informeren over wat u aan bij- en nascholing hebt gedaan. Een reden te meer om naar de TOPOS-lezingen te komen! Sponsor of vriend van TOPOS? Wilt u sponsor worden van TOPOS, vraag dan naar de voorwaarden bij Wij zorgen voor gerichte publiciteit onder een voor u uiterst relevante doelgroep! Vanaf nu worden in onze Nieuwsbrieven ook de namen vermeld van de Vrienden van TOPOS (zie onderaan de Nieuwsbrief). Bent u nog geen vriend van TOPOS, maak dan Euro 25,= over op van Stichting TOPOS o.v.v. Vriend TOPOS is vooral voor u bedoeld! Goed nieuws voor (potentiële) TOPOS sponsoren. Let op: TOPOS heeft de ANBIstatus!!! De Belastingdienst heeft TOPOS per 01 januari 2013 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat het bedrag dat u sponsort aan TOPOS fiscaal aftrekbaar is (zelfs voor een hoger dan het gesponsorde bedrag). Uw belastingadviseur weet hier het fijne van! Voor nieuwe sponsoren een reden te meer om zich bij TOPOS als sponsor aan te melden. Neem contact op met TOPOS website Voor alle informatie over TOPOS (Agenda, Jaarprogramma 2014, Jaarverslag 2013, Sponsoren, Vrienden en allerlei andere wetenswaardigheden) zie: Meld u aan voor de Nieuwsbrief bij: Sponsoren De activiteiten van TOPOS worden mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van: Hoofdsponsoren 7

8 Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie Gemeente Maastricht Architecten aan de Maas Maastricht Rotterdam Mosa Sponsoren SATIJNplus Architecten Born Architectenbureau Jo van de Staay Maastricht Bremen Bouwadviseurs 8

9 inex Architecten Maastricht Frencken Scholl Architecten Maastricht N Architecten humblé/martens, architectuur en stedelijk ontwerp Continu, Detachering en Werving & Selectie Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants 9

10 Bouwfonds Ontwikkeling Limburg 3W New Development element a Huiswerk Architecten Van Neerbos, bouwmaterialen groep, p/a Fregatweg NZ Maastricht Bouwbedrijf Lemmens Maastricht / Valkenburg AMA GROUP ASSOCIATED ARCHITECTS BV 10

11 Berichten voor de Nieuwsbrief Berichten voor de Nieuwsbrief toesturen aan Maastricht, april De voorzitter van het Bestuur, Prof. dr. Nico Nelissen De voorzitter van de Programmaraad, Ir. ing. Bas van der Pol 11

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, maart 2015. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS Lezingenreeks bijeenkomst maandagavond 02 maart 2015 (Prof.

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, januari 2015. Beste allemaal, Om te beginnen: wij wensen u als TOPOS een heel goed 2015. Wij hopen dat het jaar u zal brengen wat u ervan verwacht. Als TOPOS willen wij blijvend

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, februari 2015. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Lezing Studium Generale Universiteit Maastricht woensdag 28 januari

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, 02 november 2015. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS Lezingenreeks bijeenkomst: maandag 09 november 2015

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, februari 2013. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Bijeenkomst TOPOS maandagavond 04 februari 2013 TOPOS Jaarprogramma

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, mei 2013. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS bijeenkomst maandagavond 06 mei 2013 over Zelf geinitieerde

Nadere informatie

ALGEMENE LEZINGENREEKS THEMA Nieuwe kansen voor de architectuur: terug naar de essentie.

ALGEMENE LEZINGENREEKS THEMA Nieuwe kansen voor de architectuur: terug naar de essentie. TOPOS Architectuurcentrum Maastricht JAARPROGRAMMA 2015 ALGEMENE LEZINGENREEKS THEMA Nieuwe kansen voor de architectuur: terug naar de essentie. Na jaren van crisis lijken zich kansen voor een nieuw begin

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, juni 2013. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS bijeenkomst maandagavond 03 juni 2013 over Verduurzaming als

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, december 2014. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Woensdag 03 december 2014, Raakvlakken TOPOS ism Studium Generale

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, november 2013. Beste allemaal, Attentie: Nieuwe locatie De TOPOS-bijeenkomsten op de maandagavonden vinden vanaf nu plaats bij de Jan van Eyck Academie te Maastricht. We beschikken

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, november 2014. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Woensdag 05 november 2014, Raakvlakken TOPOS ism Studium Generale

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Maandagavond 13 oktober, 20.00 uur MAKEN GOEDE WOONMILIEUS DE STAD?

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Maandagavond 13 oktober, 20.00 uur MAKEN GOEDE WOONMILIEUS DE STAD? TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, oktober 2014. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Woensdagavond 8 oktober, 20.00 uur ONVERANDERLIJK DESIGN Maandagavond

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, december 2013. Beste allemaal, Attentie: Nieuwe locatie De TOPOS-bijeenkomsten op de maandagavonden vinden vanaf nu plaats bij de Jan van Eyck Academie te Maastricht. We beschikken

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, september 2014. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: Let op: TOPOS bijeenkomst van 08 september is doorgeschoven

Nadere informatie

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren

Steun de. Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de amersfoortse Musea! Mogelijkheden voor particulieren Steun de Amersfoortse Musea! Museum Flehite, Kunsthal KAdE, het Mondriaanhuis en Architectuurcentrum FASadE zijn verenigd in de stichting

Nadere informatie

Mooi Prachtig Ongerept. En boeren?

Mooi Prachtig Ongerept. En boeren? Mooi Prachtig Ongerept En boeren? Schoonheid Pracht en praal Genieten Miljoenen mensen ORGANISATIE PROJECT OPDRACHTGEVER RCE LLTB Provincie Limburg OPDRACHTNEMER Heusschen Copier SatijnPlus EVALUATIE

Nadere informatie

Herbestemming in het onderwijs

Herbestemming in het onderwijs Herbestemming in het onderwijs Overzicht opleidingen e s- f een sch 'Logo omgeving derden' op witte achtergrond 'Logo omgeving derden' op gekleurde of fotografisch achtergrond r oed alleen Uitzondering;

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

Zichtbaar en betrokken: Naar een netwerkstructuur voor het Architectuurcentrum

Zichtbaar en betrokken: Naar een netwerkstructuur voor het Architectuurcentrum Zichtbaar en betrokken: Naar een netwerkstructuur voor het Architectuurcentrum Beleidsplan 2016-2018 René Erven Foto Natlab Ruud Balk Stichting Architectuurcentrum Regio Eindhoven p.a. Natlab Kastanjelaan

Nadere informatie

Curriculum Vitae & Projecten

Curriculum Vitae & Projecten Curriculum Vitae & Projecten Naam Geboortedatum Mojca Kuijpers-Ekart 27 april 1977 Maribor, Slovenië Opleidingen 2007-2008 Masteropleiding stedenbouw, Academie van Bouwkunst, Rotterdam 1996-2003 Landschapsarchitectuur,

Nadere informatie

Special Architectuurprijs Amersfoort 2014

Special Architectuurprijs Amersfoort 2014 Nieuwsbrief 2..201 Volg ons op Twitter en Facebook Special Architectuurprijs Amersfoort 2014 Van 1 juni t/m 29 juni zijn 16 genomineerden voor de Architectuurprijs Amersfoort te zien in een tentoonstelling

Nadere informatie

BOUWLOKAAL ONDERNEMEN VOOR RUIMTELIJK ONTWERPERS

BOUWLOKAAL ONDERNEMEN VOOR RUIMTELIJK ONTWERPERS BOUWLOKAAL ONDERNEMEN VOOR RUIMTELIJK ONTWERPERS BOUWLOKAAL ondernemen voor ruimtelijk ontwerpers Ben je architect, landschapsarchitect, interieurarchitect, stedenbouwkundige of bouwkundige? Ben je er

Nadere informatie

R u i m t e l i j k Bewogen

R u i m t e l i j k Bewogen R u i m t e l i j k Bewogen Fascinatie Een ruimte is als een partner die ons uitdaagt tot actie, ons stimuleert tot dromen, ons in- spireert tot gedachten, gevoelens bij ons oproept, herinneringen naar

Nadere informatie

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde

COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde COLLEGEREEKS BOEKEN DIE SPREKEN! 10 mei Rob de Wilde Boeken die spreken! Op 10 mei 2012 zal Rob de Wilde de tweede lezing van de collegereeks 2012 geven! Rob de Wilde is een gedreven en vanuit heldere

Nadere informatie

D E G R A A N S I L O

D E G R A A N S I L O D E G R A A N S I L O t r a n s f o r m a t i e d o o r d i a l o o g Door K.K.J.E. van de Braak Technische Universiteit Eindhoven Faculteit Bouwkunde Bouwtechniek Design and Lifespan s a m e n v a t t

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, april 2014. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS lezing en discussie over INTERACTIEMILIEUS IN DE MAAK: EUREGIONALE

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, mei 2014. Beste allemaal, In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS lezing en discussie over PROJECTEN IN REVISIE: HET NIEUWE INSTRUMENTARIUM

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 27a, vierde lid, van de Wet op de architectentitel;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 27a, vierde lid, van de Wet op de architectentitel; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 1051 23 januari 2009 Regeling bij- en nascholing architecten Het bestuur van de Stichting bureau architectenregister,

Nadere informatie

NAGELE. programmaboekje

NAGELE. programmaboekje NAGELE programmaboekje Januari 2013 GROEN Uit het ontwerp van Nagele en de beplantingsplannen valt af te leiden dat de groenstructuur van Nagele is opgebouwd uit verschillende typen beplantingen die elk

Nadere informatie

Toelichting bij de Regeling bij- en nascholing architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten 1

Toelichting bij de Regeling bij- en nascholing architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten 1 Toelichting bij de Regeling bij- en nascholing architecten, stedenbouwkundigen, tuin- en landschapsarchitecten en interieurarchitecten 1 Toelichting algemeen Op grond van artikel 27a van de Wet op de architectentitel

Nadere informatie

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft

Lerende gebouwen. meer comfort & minder energie. 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft Lerende gebouwen meer comfort & minder energie 2e Expert meeting TAG, 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool, Delft 2 e Expert meeting Thermisch Actieve Gebouwen, woensdag 7 oktober 2015, Haagse Hogeschool

Nadere informatie

BRABANTS ERFGOED ALS MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

BRABANTS ERFGOED ALS MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL BRABANTS ERFGOED ALS MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL monumenten van het verleden, motoren van de toekomst Pieter van Wesemael Hoogleraar Architectural Design & Urban Cultures Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012

Eindrapportage. Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 Vereniging voor verbrede landbouw De Frisse Wind Eindrapportage Project Verbreding augustus 2008 juli 2012 POP/ILG projectnummer: 2008-41517-32609 Contact: Westfriesedijk 164 1767 CV Kolhorn info@defrissewind.nl

Nadere informatie

Bijlage 4. Advies RCE

Bijlage 4. Advies RCE Bijlage 4 Advies RCE Bestemmingsplan Uitbreiding Château St. Gerlach vastgesteld 11 mei 2015 Reactie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed inzake de voorgenomen bouw van een conferentiepaviljoen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12110 22 juni 2012 Regeling van 19 juni 2012, nr. 2012-0000333818, de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

MAASTRICHT EEN HARTENKREET MAASTRICHT INZETTEN OP RUIMTELIJKE KWALITEIT! PROF. DR. NICO NELISSEN PROF. DR. NICO NELISSEN EEN HARTENKREET

MAASTRICHT EEN HARTENKREET MAASTRICHT INZETTEN OP RUIMTELIJKE KWALITEIT! PROF. DR. NICO NELISSEN PROF. DR. NICO NELISSEN EEN HARTENKREET VERPLICHTE LITERATUUR VOOR IEDEREEN DIE MAASTRICHT EEN WARM HART TOEDRAAGT EEN HARTENKREET MAASTRICHT INZETTEN OP RUIMTELIJKE KWALITEIT! PROF. DR. NICO NELISSEN EEN HARTENKREET MAASTRICHT INZETTEN OP RUIMTELIJKE

Nadere informatie

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Kennismakingsgids 2012 Dit is ZEF Magazine! ZEF Magazine is een online magazine voor jonge mensen die wonen in Limburg. ZEF draait niet alleen om nieuwtjes

Nadere informatie

Uitnodiging Babel. Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam, zie bijgaande uitnodiging.

Uitnodiging Babel. Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam, zie bijgaande uitnodiging. gemeente Zaanstad Uitnodiging AAN Raad DATUM 11 maart 2016 ONDERWERP Uitnodiging Babel Geachte leden van de raad c.s, Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam,

Nadere informatie

Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen

Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen Aanleg Maas en Waalweg (N322) langs Puiflijk en Leeuwen Het Land van Maas en Waal is echt rivierenlandschap. Het is open, vlak en kent een rationele verkavelingsstructuur. Het is ook een waardevol weidevogelgebied.

Nadere informatie

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid

Slim. Zakelijk. Dynamisch. Maasterras Drechtsteden. Kansen voor Duurzaamheid Slim Maasterras Drechtsteden Zakelijk Kansen voor Duurzaamheid Dynamisch Voorbeeld van hoogwaardig functioneel groen in stedelijke context Boston Children s Museum Plaza, Boston Michael van Valkenburg

Nadere informatie

LISA in Haarlem revisited

LISA in Haarlem revisited LISA in het ABC! LISA in Haarlem revisited wat lezingen/voordrachten, discussies, expertmeeting en een publicatie wanneer januari - mei 2013 locatie ABC Architectuurcentrum Haarlem Groot Heiligland 47,

Nadere informatie

Inhoudsopgave INLEIDING ONDERZOEK COMMUNICATIE ORGANISATIE CONCLUSIES & AANBEVELINGEN BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER

Inhoudsopgave INLEIDING ONDERZOEK COMMUNICATIE ORGANISATIE CONCLUSIES & AANBEVELINGEN BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER Jaarverslag 2010 Inhoudsopgave INLEIDING ONDERZOEK COMMUNICATIE ORGANISATIE CONCLUSIES & AANBEVELINGEN BIJLAGE 1: TOELICHTING KENNISINSTITUUT BIER 3 4 5 6 7 8 2 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2010

Nadere informatie

CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW

CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW CALL#3 IMPULS VOOR NATUUR- INCLUSIEVE LANDBOUW Circular Art Lab Limburg (CALL) legt duurzaamheidsopgaven via open oproepen ( calls ) voor aan geëngageerde makers en denkers. Zij worden uitgenodigd kansen

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Creatieve projecten uit de diaconale praktijk

Creatieve projecten uit de diaconale praktijk Het bruist! Creatieve projecten uit de diaconale praktijk Voorjaarsconferentie 18 april 2013 Organisatie Vereniging Beraad Grote Steden in de Protestantse Kerk in Nederland Prof. Dr. G. van der Leeuw Stichting

Nadere informatie

Startoverleg klankbordgroep structuurvisie Weurt. 5 april 2006

Startoverleg klankbordgroep structuurvisie Weurt. 5 april 2006 Startoverleg klankbordgroep structuurvisie Weurt 5 april 2006 Inhoud presentatie SAB wie zijn wij toelichting plan van aanpak structuurvisie Weurt werkwijze eerste stap verkenning en analyse input vanuit

Nadere informatie

IDNA coöperatie U.A. Ruimtelijk Ontwerpers Presentatie masterplan PleinGoed! Zierikzee 19 januari 2015

IDNA coöperatie U.A. Ruimtelijk Ontwerpers Presentatie masterplan PleinGoed! Zierikzee 19 januari 2015 IDNA coöperatie U.A. Ruimtelijk Ontwerpers Presentatie masterplan PleinGoed! Zierikzee 19 januari 2015 IDNA leden: Reggy Hulsken Frank van der Vecht Kris van der Werve Victor Kooijman Jeroen Elfering Andrew

Nadere informatie

Handreiking transformatieplan herbestemming

Handreiking transformatieplan herbestemming Handreiking transformatieplan herbestemming We zijn zuinig op ons culturele erfgoed. Voor het behoud daarvan is het belangrijk dat dat erfgoed ook daadwerkelijk gebruikt wordt. Immer: leegstand is achteruitgang.

Nadere informatie

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is:

Deze samenwerkingen worden ook buiten Alkmaar aangegaan. Ons uiteindelijke doel is: +- MISSIE Wij bevorderen, verbinden en vergroten! #bevorderen Stichting SLK bevordert de cross-over tussen literatuur en beeldende kunst met de ambitie de doelgroep voor beide disciplines te vergroten.

Nadere informatie

Scherpenzeel Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Scherpenzeel! Jaarverslag 2015. Zorg voor een mooi

Scherpenzeel Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Scherpenzeel! Jaarverslag 2015. Zorg voor een mooi Jaarverslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Zorg voor een mooi! Wilt u meer weten? Contactpersoon ir. Leo van Grondelle Functie adviseur ruimtelijke kwaliteit Telefoon 026 442 17 42 Email l.van.grondelle@geldersgenootschap.nl

Nadere informatie

Curriculum Vitae & Projecten

Curriculum Vitae & Projecten Curriculum Vitae & Projecten Naam Geboortedatum Mojca Kuijpers-Ekart 27 april 1977 Maribor, Slovenië Opleidingen 2007-2008 Masteropleiding stedenbouw, Academie van Bouwkunst, Rotterdam 1996-2003 Landschapsarchitectuur,

Nadere informatie

Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend!

Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend! Architect nieuw te bouwen MFC Klarendal bekend! Architectenbureau De Zwarte Hond gaat MFC Klarendal ontwerpen. Wat er aan vooraf ging Zoals al in een vorige wijkkrant heeft gestaan wordt het MFC Klarendal

Nadere informatie

leergang projectontwikkeling

leergang projectontwikkeling Inleiding Professionalisering van het vak is in alle NEPROM-opleidingen hét uitgangspunt Een goede samenwerking tussen overheid en smaatschappijen bevorderen, staat bij de NEPROM hoog op de agenda. Daarnaast

Nadere informatie

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI

H.A.N.G. PLEKKEN. Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI H.A.N.G. PLEKKEN Heel Aardig? Niet Geweldig! > OP BEZOEK BIJ HET NAI Binnenkort ga je met je klas op bezoek bij het Nederlands Architectuur instituut (NAi). Daar zal je het programma H.A.N.G. plekken volgen.

Nadere informatie

Gent kiest stadsbouwmeester en installeert kwaliteitskamer

Gent kiest stadsbouwmeester en installeert kwaliteitskamer Gent kiest stadsbouwmeester en installeert kwaliteitskamer Het Gentse college van burgemeester en schepenen keurde op 6 juli 2017 het resultaat van de selectieprocedure voor de stadsbouwmeester goed. Peter

Nadere informatie

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14.

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14. NIEUWSBRIEF LOB-BUREAU HAVO 30 mei 2010 OPEN DAGEN HBO 2011 Naam school Datum Info/evt. aanmelden AVANS Breda 18.00-21.00 uur www.avans.nl www.avansopen.nl AVANS Den Bosch 18.00-21.00 uur www.avansopen.nl

Nadere informatie

Albert Turk. 12 april 1965 te Olst. Noordzeestraat 4 3522 PK Utrecht +31(0)6 20947309 info@noordzeearchitecten.nl www.noordzeearchitecten.

Albert Turk. 12 april 1965 te Olst. Noordzeestraat 4 3522 PK Utrecht +31(0)6 20947309 info@noordzeearchitecten.nl www.noordzeearchitecten. Albert Turk 12 april 1965 te Olst Noordzeestraat 4 3522 PK Utrecht +31(0)6 20947309 info@noordzeearchitecten.nl www.noordzeearchitecten.nl Stichting Bureau Architectenregister: architect: 1.031201.013

Nadere informatie

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE

Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Laat jou(w) Limburg zien DIT IS ZEF MAGAZINE Kennismakingsgids 2012 Een concept van Dit is ZEF Magazine! ZEF Magazine is een online magazine voor jonge mensen die wonen in Limburg. ZEF draait niet alleen

Nadere informatie

Een eigenzinnig instituut in Nederland

Een eigenzinnig instituut in Nederland Een eigenzinnig instituut in Nederland Van hoge kunst tot populaire onderwerpen Het iconische gebouw is in 1992 ontworpen door Nederlands beroemdste architect Rem Koolhaas als een Palais des Festivals

Nadere informatie

studio FRAME Heemraadssingel 26a 4 3021 DA Rotterdam www.studioframe.nl +31 (0)6 53974366 info@studioframe.nl

studio FRAME Heemraadssingel 26a 4 3021 DA Rotterdam www.studioframe.nl +31 (0)6 53974366 info@studioframe.nl studio FRAME Heemraadssingel 26a 4 3021 DA Rotterdam www.studioframe.nl +31 (0)6 53974366 info@studioframe.nl studio FRAME Studio FRAME is opgericht door Paul Voorbergen, na vele jaren ervaring te hebben

Nadere informatie

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008

Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND. Deel II Ambities en prioriteiten. Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Er van uitgaande... CULTUURPROFIEL ZUID-NEDERLAND Deel II Ambities en prioriteiten Ten behoeve van Cultuurnota 2005-2008 Juni 2003 0 In onze naam, Cultuurconvenant Zuid-Nederland (CZN), staat het woord

Nadere informatie

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017

Bestuur The Living Museum, 19 juni 2017 JAARVERSLAG 2016 Inleiding Voor u ligt het inhoudelijk jaarverslag van The Living Museum Tilburg over het jaar 2016. Het jaar waarin de stichting is opgericht, en er voor het eerst workshops, bijeenkomsten

Nadere informatie

Huisadviseurschap. Team Ruimtelijke Kwaliteit. als verlengstuk van uw gemeentelijke organisatie. Libau

Huisadviseurschap. Team Ruimtelijke Kwaliteit. als verlengstuk van uw gemeentelijke organisatie. Libau Libau Team Ruimtelijke Kwaliteit Huisadviseurschap als verlengstuk van uw gemeentelijke organisatie Libau adviesorganisatie voor ruimtelijke kwaliteit Hoge der A 5 9712 ac Groningen 050 3126545 info@libau.nl

Nadere informatie

IDEEËNPRIJSVRAAG VOOR STUDENTEN. Wonen te gast. in het landschap

IDEEËNPRIJSVRAAG VOOR STUDENTEN. Wonen te gast. in het landschap PROVINCIE NOORD-HOLLAND IDEEËNPRIJSVRAAG VOOR STUDENTEN Wonen te gast in het landschap Reglement Ideeënprijsvraag Heb jij een idee hoe meer dan 2.000 woningen als gast in het landschap kunnen worden gebouwd

Nadere informatie

NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT

NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT NEDERLANDS ARCHITECTUURINSTITUUT Functienaam: Afdeling: Team: Hoofd Management Team Organisatieschema DIRECTIE COLLECTIE PRESENTATIE FACILITAIRE ZAKEN EXTERNE ZAKEN FINANCIËN en P&O HOOFD Secretaresse

Nadere informatie

Leegstand en erfgoed. Erfgoedcafé 26 mei 2016 Holwerd. Hans Magdelijns Senior adviseur erfgoed / Herbestemming als gebiedsopgave

Leegstand en erfgoed. Erfgoedcafé 26 mei 2016 Holwerd. Hans Magdelijns Senior adviseur erfgoed / Herbestemming als gebiedsopgave Leegstand en erfgoed Erfgoedcafé 26 mei 2016 Holwerd Hans Magdelijns Senior adviseur erfgoed / Herbestemming als gebiedsopgave Modernisering van de Monumentenzorg Beleidsbrief Momo (Modernisering Monumentenzorg)

Nadere informatie

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES

DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES DE MELKFABRIEK ONZE MISSIE IN 10 PRINCIPES Arnhem heeft een krachtig en duurzaam imago; een groene stad met een sterk ontwikkeld creatief en cultureel klimaat. Met de Melkfabriek voegen wij een uitgesproken

Nadere informatie

1: Definities 1 Introductie 2 Landschap 3 Architectuur 7 Samenvatting 9

1: Definities 1 Introductie 2 Landschap 3 Architectuur 7 Samenvatting 9 Inhoud 1: Definities 1 Introductie 2 Landschap 3 Architectuur 7 Samenvatting 9 2: Techniek 11 Introductie 12 Camera 12 Lenzen 13 Accessoires 27 Instellingen 38 RAW/JPEG 45 srgb/adobergb 45 Beeldschermkalibratie

Nadere informatie

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden.

De gereserveerde 15 miljoen euro voor Maastricht Culturele Hoofdstad wordt over de hele provincie ingezet voor culturele doeleinden. Limburg heeft een uniek en veelzijdig cultuuraanbod. Dit komt tot uitdrukking in een enorme verscheidenheid met talloze monumenten, cultureel erfgoed, musea, culturele organisaties, evenementen en een

Nadere informatie

09.30 uur Welkom en intro op programma, sprekers en deelnemers door dagvoorzitter Ina Roeterdink, Nationaal Restauratiefonds

09.30 uur Welkom en intro op programma, sprekers en deelnemers door dagvoorzitter Ina Roeterdink, Nationaal Restauratiefonds Module 1 (7 september 2016) Kennismaken met Limburgs erfgoed Wat is erfgoed, wat is de waarde en hoe waarderen we erfgoed? 09.30 uur Welkom en intro op programma, sprekers en deelnemers door dagvoorzitter

Nadere informatie

waar is ruimte in de stad?

waar is ruimte in de stad? Briefing ontwerpteams: waar is ruimte in de stad? Briefing voor ruimtelijke verkenningen in de 8 stadsdelen van Den Haag. Dit project is onderdeel van de Agenda Ruimte voor de Stad. De stad aan zet 14

Nadere informatie

Hoorbare Herinneringen

Hoorbare Herinneringen Hoorbare Herinneringen Alledaagse Ritmes van de Spoorzone in Transitie Door: Donia Jourabchi & Taufan ter Weel www.hoorbare.net info@hoorbare.net Versie 2: 7 juni 2013 Workshops Introductie Over het algemeen

Nadere informatie

Aan de leden van het Genootschap voor Risicomanagement (GvRM)

Aan de leden van het Genootschap voor Risicomanagement (GvRM) Apeldoorn, 22 oktober 2015 Aan de leden van het Genootschap voor Risicomanagement (GvRM) Datum: 26 november 2015 Onderwerp: Uitnodiging Miniworkshop en ALV GvRM Beste leden, Graag nodigt het bestuur u

Nadere informatie

Omdat bouwen teamwork is

Omdat bouwen teamwork is Omdat bouwen teamwork is Nijhuis Bouw Innovatie en duurzaamheid komen bij Nijhuis samen. Wij bouwen niet alleen huizen, ook leefbare wijken en gebieden waar het prettig wonen, werken en recreëren is. Ontwikkelen

Nadere informatie

ontwerpateliers voor een Veilige omgeving

ontwerpateliers voor een Veilige omgeving ontwerpateliers voor een Veilige omgeving Ontwerpteam Veilige OmgeVing zoekt kansen Een team van stedenbouwkundigen en veiligheidsexperts vliegt in. Binnen een dag schetsen zij met lokale stakeholders

Nadere informatie

WORKSHOPMIDDAG FREELANCEN

WORKSHOPMIDDAG FREELANCEN WORKSHOPMIDDAG FREELANCEN Het Nieuwe Werken is hot in de media, maar bestaat voor kunsthistorici al lang. Niettemin hebben recente ontwikkelingen als de toenemende schaarste aan vaste aanstellingen, maar

Nadere informatie

2. Wat er voor de mijngebouwen in de plaats is gekomen, bestaat uit groenvoorziening, woonwijken en zakelijk beton. Er is tijdens de grootscheepse

2. Wat er voor de mijngebouwen in de plaats is gekomen, bestaat uit groenvoorziening, woonwijken en zakelijk beton. Er is tijdens de grootscheepse 1. Als je vroeger voorbij Sittard over de Limburgse heuvels kwam dan zag je in het dal het trotse mijnencomplex liggen. Daar is tegenwoordig niets meer van over. Ik ben als kind opgegroeid in de tijd dat

Nadere informatie

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten:

In deze Nieuwsbrief aandacht voor de komende activiteiten van TOPOS, te weten: TOPOS-NIEUWSBRIEF Maastricht, september 2013. Beste allemaal, Attentie: Nieuwe locatie De TOPOS-bijeenkomsten op de maandagavonden vinden vanaf nu plaats bij de Jan van Eyck Academie te Maastricht. We

Nadere informatie

Uitnodiging. Voor informatiebijeenkomsten over: Academie Laerhuis op Gezondheidspark in Hengelo (Ov)

Uitnodiging. Voor informatiebijeenkomsten over: Academie Laerhuis op Gezondheidspark in Hengelo (Ov) Uitnodiging Voor informatiebijeenkomsten over: Academie Laerhuis op Gezondheidspark in Hengelo (Ov) Academie Laerhuis is een (nog op te richten) ontwikkelingscentrum voor jongeren met een functiebeperking.

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

De Geluksvogel. Welkom! Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media

De Geluksvogel. Welkom! Inhoud: Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Social media Nummer 1: december 2014 De Geluksvogel Je hebt mazzel als je hier mag meedoen! Inhoud: Welkom Nieuw onderwijsconcept Even voorstellen.. Info avond nieuwbouw Welkom! Nieuwbouwproject Integraal KindCentrum

Nadere informatie

Studio Amsterdam. Minor Architectuur Academie van Bouwkunst Amsterdam. Studio Amsterdam, Minor Architectuur Academie van Bouwkunst Amsterdam

Studio Amsterdam. Minor Architectuur Academie van Bouwkunst Amsterdam. Studio Amsterdam, Minor Architectuur Academie van Bouwkunst Amsterdam Studio Amsterdam Minor Architectuur Academie van Bouwkunst Amsterdam Studio Amsterdam Een architect vertelt een verhaal. In Studio Amsterdam gaan we op zoek naar wat de stad te vertellen heeft. Het maken

Nadere informatie

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED

STARTPAKKET RURAAL ERFGOED STARTPAKKET RURAAL ERFGOED CHECKLIST Startpakket Ruraal Erfgoed komt tot stand onder auspiciën van Innovatieplatform Duurzame Meierij met een financiële bijdrage van Belvedere, EU (Leader+) en IDM. Projectontwikkeling:

Nadere informatie

TEKTONIEK. me diakit

TEKTONIEK. me diakit TEKTONIEK me diakit Tektoniek Tektoniek is het kennisnetwerk voor architectuur in beton. Via lezingen, projectbezoeken, workshops, expert meetings en online communicatie wordt informatie, inspiratie en

Nadere informatie

Fantastikè Beleidsplan programma 2013-2016

Fantastikè Beleidsplan programma 2013-2016 Fantastikè Beleidsplan programma 2013-2016 Inhoud Doelstelling pagina 1 Historie pagina 2 Actueel beleid pagina 2 Werkzaamheden pagina 4 Fondswerving pagina 5 Beheer fondsen en vermogen pagina 6 Besteding

Nadere informatie

Introductie. Rent a designer (R.A.D.) is een multidisciplinair ontwerpbureau en in 2010 opgericht door ontwerper Remco Swart.

Introductie. Rent a designer (R.A.D.) is een multidisciplinair ontwerpbureau en in 2010 opgericht door ontwerper Remco Swart. Introductie rent a designer Rent a designer (R.A.D.) is een multidisciplinair ontwerpbureau en in 2010 opgericht door ontwerper Remco Swart. Remco Swart studeerde af aan de Vrije Teken Academie (tekenen

Nadere informatie

: AKU-fontein : Arnhem : Arnhem. : Gele Rijdersplein to 41 :

: AKU-fontein : Arnhem : Arnhem. : Gele Rijdersplein to 41 : BESLUITMOTIVERING - maakt deel uit van het besluit betreffende naam gemeente plaats straat en huisnummer nummer : Fontein inclusief bassin, kunstwerk en de bijbehorende pleininrichting : AKU-fontein :

Nadere informatie

Lieven de Key Penning 2015. Rapport van de jury

Lieven de Key Penning 2015. Rapport van de jury Lieven de Key Penning 2015 Rapport van de jury Haarlem, 24 november 2015 Inleiding De Lieven de Key Penning is een prijs die in 2009 is ingesteld door de gemeente Haarlem op voorstel van de stadsbouwmeester

Nadere informatie

cvmarkhuisman kernwoorden Enthousiast, sociaal, teamwork, flexibel, doorzettingsvermogen, stressbestendig.

cvmarkhuisman kernwoorden Enthousiast, sociaal, teamwork, flexibel, doorzettingsvermogen, stressbestendig. personalia naam Hendrikus Anthonius Huisman, roepnaam Mark adres Hudsonstraat 142-1 1057 ST Amsterdam telefoon 06-25025987 email info@markhuismandesign.nl geboren 18 december 1979 te Eindhoven nationaliteit

Nadere informatie

expeditie Haarlemmermeer beeldverslag mesoniveau september 2017

expeditie Haarlemmermeer beeldverslag mesoniveau september 2017 expeditie Haarlemmermeer mesoniveau beeldverslag september 2017 Expeditie Mooi Noord-Holland TIJDENS EEN EXPEDITIE MOOI NOORD-HOLLAND WORDEN CONCRETE RUIMTELIJKE OPGAVE DIE IN DE PROVINCIE ACTUEEL ZIJN,

Nadere informatie

Behandeld door: Onderwerp: Bijlagen: Verzonden:

Behandeld door: Onderwerp: Bijlagen: Verzonden: G E M E E N T E Gulpen-Wittem AFSCHRIFT De leden van de gemeenteraad Datum: Uw brief van: Uw kenmerk: 25 oktober 2013 Ons kenmerk: U.13.05254 III I! Illll Behandeld door: Onderwerp: Bijlagen: Verzonden:

Nadere informatie

Wordt vervolgd. Een reis van verwondering, humor en transformatie

Wordt vervolgd. Een reis van verwondering, humor en transformatie Belcrum Liniekwartier Faam Braakliggend terrein Station Breda Wanneer reizigers met de trein door Breda trekken, worden verschillende indrukken van de stad opgedaan. Eén van die indrukken zijn de braakliggende

Nadere informatie

Onze associates. De partners van Inbo. Ontwerp voor Catalyst, bedrijfsverzamelgebouw voor technostarters in Eindhoven.

Onze associates. De partners van Inbo. Ontwerp voor Catalyst, bedrijfsverzamelgebouw voor technostarters in Eindhoven. Associates Onze associates Inbo is een netwerk van creatieve professionals in advies, stedenbouw, architectuur en bouwkunde. Wij werken op alle schaalniveaus. Van advies op de schaal van de regio tot en

Nadere informatie

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR

VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR VERSLAG VAN EESTERENGESPREK #16 TUINEN VAN WEST BRENGT STAD EN LAND DICHTER BIJ ELKAAR In 2012 stond het eerste drieluik Van Eesterengesprekken, met bijbehorende excursies, in het teken van openbaar groen,

Nadere informatie

STAGEMOGELIJKHEDEN INHOUD 1 HET CULTUURPARK. Participatiestage / Afstudeerstage. Bonaire Caribisch Nederland

STAGEMOGELIJKHEDEN INHOUD 1 HET CULTUURPARK. Participatiestage / Afstudeerstage. Bonaire Caribisch Nederland STAGEMOGELIJKHEDEN STAGE OPDRACHTEN: SOORT STAGES: VAKGEBIED: NIVEAU: STAGEPERIODE: STARTDATUM: WERKLOCATIE: RIJBEWIJS: Zie voorbeelden Participatiestage / Afstudeerstage Divers MBO HBO - WO in overleg

Nadere informatie

Beekstraatkwartier. Denkt u mee? Een nieuwe invulling voor het Beekstraatkwartier

Beekstraatkwartier. Denkt u mee? Een nieuwe invulling voor het Beekstraatkwartier Beekstraatkwartier Denkt u mee? Een nieuwe invulling voor het Beekstraatkwartier De gemeente bouwt een nieuw stadhuis, het huidige stadhuis wordt afgebroken De vrijgekomen ruimte wordt opnieuw ingevuld

Nadere informatie

Amsterdam - IJburg. Ontwerp voor een nieuwe stedelijke uitbreiding van Amsterdam.

Amsterdam - IJburg. Ontwerp voor een nieuwe stedelijke uitbreiding van Amsterdam. Amsterdam - IJburg Ontwerp voor een nieuwe stedelijke uitbreiding van Amsterdam. Amsterdam - IJburg Ontwerp voor een nieuwe stedelijke uitbreiding van Amsterdam. Het water is de baas Het project IJburg

Nadere informatie

JAARVERSLAG Landelijke endometriose dag. Donateurs en achterban

JAARVERSLAG Landelijke endometriose dag. Donateurs en achterban 27 MAART 2017 ENDOMETRIOSE STICHTING Donateurs en achterban DE DONATEURS ZIJN IN TE DELEN IN VERSCHILLENDE GROEPEN LANDELIJKE ENDOMETRIOSE DAG 2016 MMC BEURZEN EN CONGRESSEN 2016 WEBSITE BELANGRIJK COMMUNICATIE

Nadere informatie

Resultaten manifestatie Kloppend Hart bouwen aan de binnenstad

Resultaten manifestatie Kloppend Hart bouwen aan de binnenstad Resultaten manifestatie Kloppend Hart bouwen aan de binnenstad Architect: Borren Staalenhoef Architecten & De Mannen van Schuim Ontwikkelaar: Fooq Programma: Bibliotheek, auditorium, detailhandel, kantoorruimte,

Nadere informatie