modulair Voorrecht om in mijn eentje te tobben Psychologiestudente Margot Kampert nummer 8 jaargang 20 8 juni 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "modulair Voorrecht om in mijn eentje te tobben Psychologiestudente Margot Kampert nummer 8 jaargang 20 8 juni 2005"

Transcriptie

1 10 Nieuwe koers faculteit Informatica maandblad voor studenten van de Open Universiteit Nederland 16 Grote stappen snel thuis 19 Moderator kan voorkomen dat kwesties blijven zweven modulair nummer 8 jaargang 20 8 juni 2005 Psychologiestudente Margot Kampert Voorrecht om in mijn eentje te tobben

2 Modulair liep even binnen bij... de 1-loketafdelingen van het OSC Zou het niet tijd worden - in een reeks waarin de redactie probeert de Open Universiteit (nog) dichter bij de studenten te brengen in woord én vooral beeld díe medewerkers van de hoofdvestiging Heerlen voor te stellen met wie studenten regelmatig contact hebben, de gezichten achter het centrale 1-loket van het nieuwe Onderwijs service centrum (OSC). Achter de facade van dat zogeheten front office zitten twee sectoren: Onderwijs en examens (OenE) en Voorlichting, service en informatie (VSenI). Bij de sector OenE zijn de respectievelijke afdelingen Intake, onderwijsondersteuning en diplomering (2) en Tentaminering en certificering (3) ondergebracht. Bij de sector VSenI is de afdeling Service en informatie (4) ondergebracht. Wat doen al die mensen? U vanuit hun specifieke takenpakket én het klantvriendelijke motto one-stop-one-shop optimaal van dienst zijn. Dus ongeacht uw vraag: het is aan alle medewerkers van het OSC u snel naar het antwoord toe te leiden! FOTOGRAFIE CHRIS PEETERS Op de foto s van links naar rechts: foto 1: Elly Neven, medewerker Service en informatie. Foto 2: Leny Verstappen, Ellis Burgers, Ramón Meessen, Janine Voncken, Mariëtte Ackermans, Monique Slangen, Cleo Mercks, Maurice Frijns en Ingrid Aelfers (onderwijsadviseurs). Foto 3: Sylvia Peters, Fatima Abnay, Otto Siemers, José van Spanje, Sandra Franck, Tiny Cremer en Mirriam Raadschelders (medewerkers Tentaminering en certificering). Foto 4: Lilian Janssen, Daniëlle Stevens, Stella Trip, Vanessa Verbeek (zittend), Leonie Priem, Elly Neven, Karin Kools (medewerkers Service en informatie). Niet op deze foto staan: Linda Smit, Ramona Ghijsen, Bogdan Boermans.Behalve Lilian Janssen staan er geen leidinggevenden op de foto s.

3 6 Inhoud modulair 8 De student Psychologiestudente Margot Kampert Voorrecht om in mijn eentje te tobben 10 Faculteit en Kwaliteit Decaan René Bakker Bezuinigingen nopen tot nieuwe koers Informatica 16 De scriptie van Bert Gerritsma Ik was meer bezig met afstuderen dan met problemen oplossen 19 Uit de communities Rechtenstudente tijdens RW-Discussiegroependiner Moderator kan voorkomen dat kwesties blijven zweven 4 Kort nieuws 5 Column 6 De student 8 Stelling 9 OUNL op locatie 10 Faculteit en Kwaliteit 12 Alumni 14 Studentenraad 15 Euro*MBA 16 De scriptie 18 Activiteitenagenda 19 Uit de communities 20 Berichten van Service en informatie 24 Onderwijs 29 Studiebegeleiding Colofon 30 Tentameninfo 31 Sys-tentamentijden 32 Afgestudeerden

4 4 8 juni 2005 kort nieuws CvB-lid Bovens nieuwe CvB-voorzitter De Raad van toezicht van de Open Universiteit Nederland heeft drs. Theo Bovens met ingang van 1 september 2005 benoemd tot voorzitter van het College van bestuur (CvB) van de Open Universiteit Nederland. Bovens volgt op die datum de huidige voorzitter drs. Thijs Wöltgens op. De benoeming van Bovens geldt voor een periode van vijf jaar. Bovens (45) maakt als vice-voorzitter al ruim twee jaar deel uit van het CvB. Daarvoor was hij negen jaar werkzaam als wethouder van Maastricht. Hij is onder meer lid van het partijbestuur van het CDA en voorzitter CDA-Limburg. Zoals bekend, maakt de huidige CvB-voorzitter Wöltgens (61) gebruik van de FPU-regeling. Onlangs aanvaardde hij de functie van voorzitter van de landelijke Vereniging van Kamers van Koophandel, een functie die min of meer in het verlengde ligt van zijn andere functie, die van voorzitter van de Kamer van Koophandel Zuid- Limburg. Gelijktijdig met de benoeming van de nieuwe CvB-voorzitter werd rector magnificus prof. dr. ir. Fred Mulder herbenoemd, eveneens voor een periode van vijf jaar. In de komende Modulairs zullen interviews verschijnen met de (oud-)leden van het CvB. OTEC assisteert Politieacademie Het Onderwijstechnologisch expertisecentrum (OTEC) gaat de Politieacademie assisteren bij de verdere inrichting van haar elektronische leeromgeving. Om goed in te kunnen spelen op toekomstige ontwikkelingen is het voor de Politieacademie nodig de beheersprocessen, in het bijzonder de aanmaak, codering, opslag en uitwisseling van leermaterialen, adequaat te organiseren en ondersteunen. De Politieacademie koos voor de Open Universiteit (OUNL) vanwege haar grote ervaring met deze problematiek. Beide instellingen hebben bovendien veel gemeen: studenten door het hele land, een toenemend belang van e-learning, een grote verscheidenheid aan systemen en betrokkenen. Leren voor Duurzame Ontwikkeling Op 5 april vond in Den Haag de Nederlandse aftrap plaats van de UNESCO Decade of Education for Sustainable Development. Namens het recent opgerichte Expertise Centrum Leren voor Duurzame Ontwikkeling, opgericht door de OUNL en Hogeschool Zuyd, hield prof. dr. Rietje van Dam (NW) een toespraak; Jos Hermans (Hogeschool Zuyd) ondertekende een document voor de oprichting van een alliantie. De alliantie bestaat uit organisaties die de doelstellingen van de Decade willen realiseren. Deelnemers zijn: de Nationale Unesco Commissie, het Netwerk Duurzaam Hoger Onderwijs, het Expertise Centrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, de Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling en het Expertise Centrum Leren voor Duurzame Ontwikkeling. De aftrap is een vervolg op eerdere afspraken binnen de VN om gedurende tien jaar het decennium speciale aandacht te geven aan educatie voor duurzame ontwikkeling. De nieuwe voorzitter van het College van bestuur, drs. Theo Bovens Scriptieprijs rechtenstudent Op zaterdag 23 april heeft mr. Mieke Nauta-Trapman voor haar afstudeerscriptie Voorkomen is beter dan genezen. Mediation als methode van (pre-)conflicthantering in de bestuurlijke fase op het terrein van de Ruimtelijke Ordening en het Milieu de eerste prijs gekregen van het Mediation Trainings Instituut te Amersfoort. Haar scriptiebegeleider was dr. mr. Jos Teunissen. De scriptie is te vinden op: In december 2004 won ook al een rechtenstudent van de OUNL, een prijs, de VMR milieuscriptieprijs, de twee-jaarlijkse prijs voor de beste scriptie over een milieurechtelijk onderwerp, ingesteld door de Vereniging voor Milieurecht in Utrecht. Koninklijke onderscheidingen Aan de vooravond van Koninginnedag zijn twee wetenschappelijk medewerkers aan de OUNL koninklijk onderscheiden. Prof. dr. Arno Korsten, hoogleraar bestuurskunde aan de faculteit Managementwetenschappen, werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Korsten heeft zich in het vakgebied openbaar bestuur ontwikkeld tot een autoriteit. Hij heeft zowel bijgedragen aan het wetenschappelijk onderzoek als aan de praktische inrichting van het openbaar bestuur in Nederland. Korsten is sinds 1986 bestuurslid van de Vereniging voor Bestuurskunde en sinds 2001 lid van de Raad voor Openbaar Bestuur. Drs. Aart Resoort, medewerker Project- en programmamanagement, werd onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij ontving deze hoge onderscheiding voor zijn bijzondere verdiensten voor een aantal vorige en huidige maatschappelijk functies zoals: oud-lid van de Provinciale Staten van Limburg; oud-lid van het algemeen bestuur van Waterzuiveringschap Limburg; oud-voorzitter van het bestuur van peuterspeelzaal Munstergeleen; oud-bestuurslid van de Stichting Hoger Onderwijs voor Ouderen (HOVO) Limburg; lid van de districtscommissie Limburg van de Vereniging Natuurmonumenten; voorzitter D66 van de afdeling Sittard-Geleen-Born.

5 8 juni kort nieuws Nominatie HRD-scriptieonderscheiding De scriptie waarmee drs. Elly Klap-van Strien haar opleiding Onderwijskunde* afrondde, is samen met drie andere scripties genomineerd voor de HRD-scriptieonderscheiding 2005 van de Nederlandse Vereniging van HRD-professionals in ontwikkelen en opleiden (NVO2). De jury ziet de scriptie, getiteld Recente trends in opleiden en leren in arbeidsorganisaties, als een goede bijdrage aan het vak omdat hij zingeving en bezieling een plaats geeft in het HRD-vakgebied. Het thema is actueel en wordt behandeld met een duidelijk eigen visie. Deze scriptie is goed geschreven en prettig leesbaar, aldus de jury. De scriptieonderscheiding ging uiteindelijk naar een studente van RUG. Bent u geïnteresseerd in de samenvattingen van de scripties, ga dan naar: Samenwerking Fontys en OUNL Vanaf 1 september 2005 kunnen studenten van Fontys Hogescholen rechtstreeks doorstromen naar de masteropleiding Actief leren van de OUNL. Voorwaarde is dat zij tijdens hun hbo-opleiding een zogenaamd schakelprogramma succesvol doorlopen. Dit schakelprogramma wordt aan de studenten aangeboden als minor in hun reguliere opleiding en wordt verzorgd door docenten van Fontys. Doorlopen zij deze masteropleiding met succes, dan ontvangen zij de titel Master of Science. De lectoren van Fontys zullen de scripties van de Fontys-doorstromers begeleiden en beoordelen. De medewerkers van de Open Universiteit Nederland fungeren daarbij als tweede beoordelaar. Het initiatief vloeit voort uit een in 2003 gesloten samenwerkingsovereenkomst. * Deze wo-opleiding is inmiddels stopgezet en (deels) overgegaan in de nieuwe masteropleiding Actief Leren. I killed my darling... column Daar gaan we weer: ik moet de volgende opdracht maken. Ik blader een beetje door het werkboek en zie dat er van mij een artikel van tien bladzijden verwacht wordt. Meer mag niet: dat kan ten koste gaan van het eindcijfer. Nou, dat wordt een eitje, nietwaar? Tien pagina s in APA-formaat 1 : dat betekent lettergrootte 12, een dubbele regelafstand en ruime marges. Een beetje zoeken op Internet, wat plak- en knipwerk: die tien kantjes zijn zo vol. Inderdaad, die tien kantjes zijn zo vol. Sterker nog: ik heb 20 kantjes vol, op lettertype 10 en op enkele regelafstand... Het onderwerp blijkt heel interessant en ik bel en mail stad en land af om gegevens boven water te krijgen. Heel trots ben ik als ik uiteindelijk precies die feiten boven water krijg, waarnaar ik zocht. Maar hoe breng ik de tekst terug tot maximaal tien kantjes? Om te beginnen, probeer ik me maar eens niet helemaal te houden aan de voorschriften: lettertype 10 moet toch kunnen en anderhalve regelafstand lijkt me wel voldoende. Hier en daar pas ik de ondermarge wat aan zodat er nog net een regel extra op de bladzijde past, dat valt vast niet teveel op. Toch heb ik nog teveel. Het begint me zwaar op de maag te liggen. Nu pas blijkt het echte probleem: er zit geen lijn in. Sommige gegevens spreken elkaar tegen en dat is niet handig als je een betoog wilt opbouwen. Na heel wat piekeren is de oplossing eigenlijk heel voor de handliggend: alles wat niet in mijn kraam past laat ik weg. Hopelijk is de examinator niet al te goed op de hoogte van het onderwerp en leest hij of zij de vele werkstukken diagonaal, dan valt het vast niet op. Helaas, mijn werkstuk is nog te lang. Nu wordt het echt pijnlijk. Ik moet me echt beperken tot het uiterst noodzakelijke en dan blijkt dat de leuke dingen die ik met veel moeite heb opgevist, eigenlijk niet in mijn verhaal passen. Weg met die intelligente redenering die eigenlijk een zijweg blijkt te zijn, weg met het fraaie citaat met die achtenswaardige verwijzing. En wat het meeste pijn doet: weg met die mooie gegevens waar ik zo trots op was. Tien kantjes werkstuk gemakkelijk? Waren het er maar 20 geweest, dan had mijn darling nog geleefd... Stuutje van Vulpen 1 American Psychological Association

6 6 8 juni 2005 Een voorrecht om in mijn eentje te mogen tobben FOTOGRAFIE: PETER STRELITSKI Een artikel in Modulair over timemanagement voor studenten bracht psychologiestudente Margot Kampert op een idee. Is dat niet iets voor mijn collega-dierenartsen op ons congres? Want de dierenarts is volgens Margot ziek en mag wel eens baas in eigen leven worden. Ze hebben nog een attitude zoals dokter Vlimmen die had. Wat haar studie aangaat, heeft ze nu mazzel dat ze fulltime kan studeren doordat ze gestopt is met haar praktijk. Petje af voor mensen die naast hun werk een studie aan de Open Universiteit doen. Ik ervaar het als een voorrecht om in mijn eentje te mogen tobben.

7 8 juni Margot Kampert studeerde diergeneeskunde in Utrecht en heeft sinds 1984 een praktijk in het Brabantse Roosendaal. Enkele jaren geleden kreeg ze reuma, vooral in haar handen. Noodgedwongen en met pijn in het hart besloot ze een koper voor de praktijk te zoeken. Binnenkort is de overdracht. Ze is geen type om bij de pakken neer te zitten. Haar echtgenoot heeft als organisatiepsycholoog een eenmanszaak en adviseert medici op bedrijfskundig gebied. Ook dierenartsen zijn cliënten van hem. Samenwerken met haar man ligt daarom voor de hand, want Margot kent die wereld als geen ander en ze blijft, ondanks haar gedwongen afscheid, affiniteit met de diergeneeskunde houden. Ik ben een goede dierenarts en kan aardig babbelen. Wat er bij dierenartsen omgaat weet ik ook, maar als ik met mijn man bij een cliënt ben, merk ik dat het toch een vak apart is om een praktijk te reorganiseren. Daarom besloot ze psychologie te gaan studeren. Door die studie hoopt ze meer inzicht in menselijk handelen te krijgen. Ik moet leren hoe ik gedrag blijvend kan veranderen. Burn-out De meeste mensen hebben een erg romantisch beeld van het leven van een dierenarts. Iedereen denkt dan aan de boeken over dokter Vlimmen. Begin vorige eeuw was dat een veearts met veel aanzien in een dorpse gemeenschap. Als vrijgezel had hij de mogelijkheid om dag en nacht voor de agrariërs klaar te staan. Het vervelende is volgens Margot Kampert dat veel dierenartsen nog altijd die attitude hebben. En dat breekt ze langzaam maar zeker op. Hun leven wordt door de cliënten geregeerd. Zelfs als een cavia in ademnood zit, komen ze opdraven. Het zijn geen gehaaide mensen die de uren die ze maken doorrekenen. Mijn accountant rekende me ooit voor dat ik jaren maandelijks maar 500 euro over had gehouden om te eten, te drinken en, zoals hij dat noemde, om vrolijk te zijn. Ik was zeven dagen in de week beschikbaar en vierentwintig uur per dag oproepbaar. Dat sloopt je. Ik zie ook steeds meer collega s met een burn-out of met financiële problemen. Toch zijn dierenartsen er erg moeilijk voor te porren om zich zakelijk bij te scholen. Kampert weet dat uit ervaring, want ze geeft in Utrecht af en toe post-doctorale cursussen waarin die kant van de professionaliteit aan bod komt. Een cursus timemanagement hebben ze soms al gevolgd, maar er moet meer gebeuren. De knop in hun hoofd moet om en ze moeten een andere mentaliteit krijgen, zodat ze baas in hun eigen leven worden. Margot denkt dat ze daaraan een bijdrage kan leveren, maar ze vindt dat ze de bagage mist om haar boodschap goed over te brengen. Ik moet weten wat de drijfveren van het menselijk handelen zijn. Met de studie psychologie hoop ik dat te leren. Na een stroef begin ligt Margot nu met tien modules in het eerste studiejaar op stoom. Studeren gaat me gemakkelijk af. Ik lees de pagina s een paar keer diagonaal door en verzamel via de discussiegroepen op Studienet proeftentamens; tweehonderd tentamenvragen gaan er gemakkelijk in. Doe je de tentamens snel achter elkaar, dan merk je dat er veel overlap in de stof is. Met haar manier van studeren komen de multiplechoicetentamens haar goed uit. Ze vragen kleine dingetjes en met multiple choice kan ik die gemakkelijk herkennen. Met open vragen zou ik een verhaal moeten schrijven en dat ligt me niet. Ik zou de stof ook anders moeten bestuderen. Ik was onlangs op de campus in Heerlen. Dat de Open Universiteit fysiek bestaat, was een verrassing voor me. Ze vindt dat ze mazzel heeft, want nu ze sinds een maand of tien niet meer praktiserend dierenarts is, kan ze fulltime studeren. Uit de beginperiode waarin ze werk en studie moest combineren, weet ze hoe moeilijk het ook kan zijn. Schrijf maar op: petje af voor mensen die naast hun werk een studie aan de Open Universiteit doen. Ik ervaar het als een voorrecht om in mijn eentje te mogen tobben. Doe niet zo moeilijk Het was wel even wennen als bèta-vrouw in de softe alfawereld. De studie diergeneeskunde is hard werken in een schoolssysteem, veel practica en limieten halen. Ze heeft toen geleerd de leerstof te consumeren en daarover niet al te kritisch te zijn. Een vak als statistiek gaat me uitstekend af, organisatiepsychologie is ook heel concreet, maar bij sociale psychologie denk ik wel eens: jeetje, wat een zweverig gedoe, pak jezelf bij elkaar en doe niet zo moeilijk. Toch voelt ze zich onder de psychologen geen vreemde eend in de bijt. Wat ze leert, komt haar nu al van pas. Het verbaasde me altijd dat mijn man een hoop tijd neemt om een organisatie te veranderen. Eerst leert hij langzaam het oude gedrag af, dan leert hij hoe ze zich anders moeten gedragen en dan bevriest hij wat hij ze geleerd heeft. Ik zou ze direct vertellen hoe ze het anders moeten doen. Dat is dus fout. Waarom hij het zo aanpakt, kan ik nu ook theoretisch onderbouwen. Hoe het anders kan, moeten ook haar collega-dierenartsen leren. Om het congres voor te bereiden bezocht ze een paar docenten van de Open Universiteit in Heerlen. Ze wist niet wat ze zag: Dat de Open Universiteit fysiek echt bestaat, was een verrassing voor me. Ik ken alleen zo n steunpunt dat weinig allure heeft. Ik raad iedereen aan eens in Heerlen te gaan kijken. Paul Troost de student

8 Open Universiteit moet zich meer kenbaar maken in België Mevrouw Anita Van Loo, psychologie (B) Vier jaar geleden maakte ik kennis met de OUNL via een advertentie in een krant. Voorheen had ik er nooit iets over gehoord. Het artikel vestigde mijn aandacht op het interessante aanbod en ik ging eens kijken tijdens de opendeurdagen en sindsdien studeer ik aan de OUNL. Toen ik dat aan iedereen vertelde, moest ik steeds uitleg geven wat dit inhoud. De artikelen over de positionering in Modulair zijn zeer interessant voor de zittende studenten maar niet voor de buitenwereld. In België is de OUNL, ondanks de aankondigingen van de opendeurdagen in kranten bijna niet gekend. Dus, de OUNL moet zich nog meer kenbaar maken in België. De heer Johan van Zwet, milieu-natuurwetenschappen Ik denk dat ik nog wel het een en ander heb uit te leggen op de komende verjaardagen. Mijn kennissenkring bezoekt namelijk meestal geen onderwijs- en bedrijfsbeurzen. De OUNL heeft in principe een heel brede doelgroep, maar bereiken we ook iedereen? Daarvoor moet je algemeen reclame maken. Ik wacht dus met spanning op de billboards en TV-spotjes met bekende Nederlanders. Op zich vind ik het goed dát de OUNL de blik naar buiten wendt. Je kunt als organisatie veel te bieden hebben, maar mensen moeten wel weten dat je er bent en wat er bij je te halen valt. En ik geloof niet dat alleen mond-tot-mondreclame voldoende werkt. Ik denk dat ik nog wel het een en ander heb uit te leggen de stelling van de maand U hoeft niet meer uit te leggen wát de Open Universiteit is... Modulair berichtte in de voorbije edities diverse keren over een Open Universiteit die nadrukkelijk de blik naar buiten wendt, die zich positioneert en manifesteert. Voor nieuwkomers (o.a.) via massaal bezochte onderwijs- en bedrijfsbeurzen waarbij ook contacten worden gelegd met grote werkgevers. Voor de zittende studenten door de studiegids een gezicht te geven. Ook wordt op pagina 2 van Modulair telkens een onderdeel van de Open Universiteit verbeeld. Straks op verjaardagen of werk hoeft u niet meer uit te leggen dat u aan de Open Universiteit studeert, tóch... De heer Peter Troostheide, rechtswetenschappen Groeiende studentenaantallen en een verhoogd prestige zijn elkaar versterkende elementen. Toch moet de OUNL daarbij twee randvoorwaarden in acht nemen. Het zoeken naar nieuwe doelgroepen mag níet ten koste gaan van de aandacht voor de bestaande. Daarnaast moet blijvend het belang van studiebijeenkomsten benadrukt worden. Sociaal contact is essentieel voor de solitair studerende en mag nooit verward worden met s of discussiegroepen, hoezeer ook de innovatieve ontwikkeling een sterk punt is van de OUNL. Als dit alles wordt gecombineerd met de positie van de OUNL als universiteit náást de bekende universiteiten met een diploma dat, zowel nationaal als internationaal, gelijkwáárdig is, dan kan de OUNL zich krachtig manifesteren. Ook zou de verspreiding van Modulair kunnen worden uitgebreid; in de ontvangstkamer van mijn accountant bijvoorbeeld zou Modulair niet misstaan. Mevrouw Christa Witvrouwen, cultuurwetenschappen (B) Ik vind het zeer positief dat de OUNL meer naar buiten komt. Voor mij is minder belangrijk dat de OUNL ook bekend is bij grote werkgevers omdat de studie voor mij vooral hobby is. Ondanks het feit dat er zeer bekwame en gedreven medewerkers aan de OUNL van Vlaanderen zijn, denk ik dat qua naamsbekendheid de OUNL nogal veraf staat ten opzichte van Vlaanderen en dat mensen in het bedrijfsleven hier weinig bekend zijn met een diploma van de OUNL. Ik kom het nog vaak tegen dat mensen hier de OUNL verwarren met Begeleid Individueel Studeren (B.I.S.) van de Vlaamse overheid. Ik vind dit zeer jammer omdat er bij een OUNL-studie toch veel meer komt kijken dan bij een studie B.I.S. Misschien moet de OUNL meer genoemd worden in vaktijdschriften. De heer Mischa Beckers, informatica Velen zien de OUNL als aanbieder van tweede-kansonderwijs. Zelf ben ik, als doctor in de chemie, werkzaam in de ICT. Door training-onthe-job en gerichte cursussen ben ik goed op de hoogte maar mis de helikopterview. Daarom studeer ik informatica aan de OUNL. Koestert de OUNL het tweede-kansonderwijs? Dan is het belangrijk nieuwkomers duidelijk te maken dat het daadwerkelijk gaat om een universitaire studie om verwarring te voorkomen met instituten als Volksuniversiteiten. Of wil men dat imago van zich afschudden? Dat betekent dan concurreren met aanbieders van korte en middellange vakspecifieke cursussen en opleidingen. Frans Bogaert

9 Open Universiteit Nederland op locatie OUNL-studenten (v.l.n.r.): Josje Meijerink, Els Rietveld, Marco Marcellis en Erica Souverein Marijke Schoonderbeek (coördinator studiecentrum) en Kim van der Poort (medewerker) Studenten lopen Student-run Rotterdam namens Open Universiteit Aan de Coolsingel, voor de voordeur van studiecentrum Rotterdam, vonden zondag 10 april start en finish plaats van de 25ste editie van de Marathon Rotterdam. Een groots gebeuren met duizenden loopenthousiastelingen: vele bekende marathonlopers, maar ook recreanten, bedrijven en studenten. Voor de medewerkers van het studiecentrum een prachtige gelegenheid om te flyeren voor de Open Universiteit met de inmiddels bekende benen-kaarten. Een duizendtal van deze kaarten, met daarop de data van de aanstaande informatieavonden in Rotterdam en Den Haag, werd aan de bezoekers uitgedeeld. Ook een eigen studententeam deed mee aan de Fortis Student Run, een loop van 10 kilometer die een deel van het marathoncircuit volgde. Ons studententeam was gehuld in de nieuwe helgele OUNL-hesjes en deed het erg goed. Alle lopers liepen onder hun eigen persoonlijk record en één van hen bereikte zelfs de derde plaats! Alles bij elkaar was het een goede gelegenheid voor studenten elkaar eens op een andere plaats dan het studiecentrum te ontmoeten. Marco Marcellis verwoordde het aldus: De Student-Run was voor mij een leuke en gezellige ervaring. Gezien de aard van de opleiding heb je nauwelijks contacten met je medestudenten en het is dan ook aardig om eens een paar medestudenten te treffen. De loop was goed georganiseerd en prima gefaciliteerd. Al met al zeker voor herhaling vatbaar. Gijske Meijerink, regionaal (studie)voorlichter regio Randstad Open Universiteit vertegenwoordigd op regionale Business Dagen West-Brabant Op 20 en 21 april stond de Open Universiteit met een stand op de Regionale Business Dagen West-Brabant, waar ondernemingen, overheden en onderwijsinstellingen elkaar treffen. Een ideale gelegenheid dus om de Open Universiteit en met name studiecentrum Breda onder de aandacht te brengen van gemeenten, ondernemingen en instellingen uit de regio. Niemand minder dan Hans Wiegel ging tijdens de Regio Business Dagen met de regionale ondernemers in debat over ondernemerschap en concurrentiekracht. Ook werden er diverse workshops georganiseerd. De workshop Op zoek naar verborgen talenten werd door Dinie Hartgers, regionaal voorlichter, bezocht. Daar leerde ze met behulp van de kernkwadrant-theorie van Daniel Ofman in luttele minuten hoe je een positieve draai aan je leven kunt geven, door te weten wat je kernkwaliteiten zijn. De bezoekers van de presentatie kregen na afloop een lijst met 60x4 doordachte eigenschappen mee. De Regio Business Dagen worden vooral aangegrepen om bestaande relaties te verstevigen en nieuwe zakelijke contacten te leggen. Contacten werden gelegd en/of aangehaald met het Centrum voor Werk en inkomen, reïntegratiebedrijven en uitzendbureaus en gemeenten. Voor wat betreft de individuele bezoeker ging vooral de vraag uit naar informatie over Managementwetenschappen vooral de masteropleidingen maar ook voor andere opleidingen was interesse. Peter Bluming, coördinator sc Eindhoven en Suzanne Geurts, medewerker Voorlichting, praten met een bezoeker tijdens de beurs in Breda. Marianne Jacobs, regionaal (studie)voorlichter regio Zuid

10 10 8 juni 2005 Bezuinigen of ombuigen, hoe je het ook noemen wilt, álle universiteiten zijn er mee bezig dus ook de Open Universiteit. Toch lijkt bij de faculteiten een zeker elan te overheersen om er voor te gaan. Een niet geringe realiteitszin ook want er worden keuzes gemaakt. Reden voor Modulair om een reeks te wijden aan hoe inventief faculteiten zijn. De faculteit Informatica presenteerde onlangs haar Vernieuwingsplan, dat op een aantal belangrijke onderdelen tot fundamentele koerswijzigingen leidt. Faculteit en Kwaliteit Alles goed en wel, maar we zouden als faculteit nooit tot zulke ingrijpende veranderingen zijn gekomen als de noodzaak tot bezuinigen er niet was geweest. Klare taal van decaan prof. dr. ir. René Bakker (rechts op foto), en bachelor-opleidingsdirecteur ir. Frank Wester (links), die onlangs in een persoonlijke brief aan 650 informaticastudenten hun plannen uiteenzetten. Bakker: Door de slechte financiële situatie van de Open Universiteit Nederland heeft ook onze faculteit flink de broekriem moeten aanhalen. Begin 2003 hadden we nog 31 fte s voor het verzorgen van opleidingen. Begin 2006 zijn dat er nog maar 18. Een inkrimping van maar liefst veertig procent, die niet meer valt op te vangen door efficiencyverbetering of een extra tandje erbij. Een fundamentele aanpak was dus noodzakelijk. De Open Universiteit Nederland heeft van meet af aan zwaar geïnvesteerd in de ontwikkeling van cursussen voor zelfstudie. De exploitatie is daarbij steeds gericht op grote aantallen studenten, terwijl in werkelijkheid de helft van het opleidingsaanbod van Informatica een relatief klein aantal studenten telt. Bovendien wordt het vakgebied gekenmerkt door vele nieuwe ontwikkelingen, die snel in het onderwijs moeten kunnen worden ingebracht. In de bestaande werkwijze was daar geen mogelijkheid voor. Alle reden dus voor een andere aanpak. Meer persoonlijke begeleiding Volgens Wester zal de opzet van de bachelorfase mede gezien de relatief grotere aantallen studenten grotendeels intact blijven. Voor de eerste jaren van de opleiding zullen we de klassieke aanpak van cursusontwikkeling aanhouden. Maar over de volle breedte van de opleiding is dat niet rendabel. In de masterfase en in een tiental cursussen van de post-propedeuse zullen we dan ook niet meer massaal vooraf gaan investeren, maar het onderwijs vorm gaan geven via een interactief proces tussen docent en student. De docent krijgt bij een dergelijke cursus voor opleidingsstudenten een meer dragende rol. Er zal daarbij minder worden geïnvesteerd in het schriftelijk cursusmateriaal. Ter compensatie zal er in de masterfase wel meer ruimte zijn voor coaching en persoonlijke begeleiding van studenten. En ten slotte willen we in deze studiefase ook de communityvorming tussen studenten onderling gaan stimuleren. Een andere belangrijke verandering raakt een van de basisprincipes van het volgen van een studie aan de Open Universiteit Nederland. De cursussen voor de opleidingsstudenten zullen namelijk niet langer voor iedereen toegankelijk zijn, maar gekoppeld worden aan bepaalde ingangsvoorwaarden. Deze zijn in een bijlage bij de recente brief aan de studenten gecommuniceerd. Met deze maatregelen zet de faculteit nadrukkelijk in op de opleidingsstudent die het minst gedupeerd mag worden. Er zullen minder losse cursussen tegen het standaardtarief worden aangeboden. Cursisten die zich toch willen inschrijven voor de cursussen voor de opleidingsstudenten, zullen bereid moeten zijn daarvoor een commercieel tarief te betalen. Samenwerking en inkomstenvergroting Interessant is vervolgens de vraag hoe de faculteit de koerswijziging in de praktijk gaat uitvoeren. Hoe gaat de dragende rol van de docent vorm krijgen, op welke wijze kunnen actuele ontwikkelingen snel ingebracht worden en hoe kunnen extra inkomsten gegenereerd worden? Decaan René Bakker daarover: Om onze plannen te kunnen realiseren, hebben we voor de masterfase gekozen voor de weg van samenwerking met andere universiteiten. Met de Universiteit Twente gaan we samenwerken FOTOGRAFIE: THE IMAGE HOUSE

11 8 juni op het gebied van telematica en communicatietechnologie en met de Universiteit van Utrecht op het gebied van softwaretechnologie. In mei is een onderwijsvernieuwingsplan ingediend bij Surf om deze samenwerking extra kracht te geven. Surf is een samenwerkingsorganisatie binnen het hoger ICT-onderwijs en verstrekt o.a. investeringsimpulsen voor vernieuwingsprojecten. Ten aanzien van informatiesystemen hopen we met de Technische Universiteit Eindhoven samen te werken en met de Universiteit Maastricht zijn we in gesprek over kennistechnologie. Door de samenwerking kunnen we de inhoud van ons curriculum in de masterfase direct aan onderzoek ontlenen en dus zeer actueel houden. En dat stelt - hopen wij - tegelijkertijd onze accreditatie veilig. Verder kunnen we via gastcolleges en workshops kennis uitwisselen. Per saldo is sprake van een win-win-situatie. Wij hebben veel ervaring in cursusontwikkeling en begeleiding op afstand. Onze partners beschikken over een expliciete koppeling tussen onderwijs en onderzoek. Al met al leidt de samenwerking tot een nationale en in de toekomst mogelijk internationale verankering van ons Informaticacurriculum. Via een aantal wegen wil de faculteit Informatica verder proberen meer inkomsten te genereren. Naast de uitbreiding van een aantal DU-activiteiten (participatie binnen de Digitale Universiteit; red.) zullen ook commerciële varianten van opleidingscursussen worden aangeboden, zoals Design patterns en Distributed computing. Dergelijke cursussen worden ook gebundeld tot commerciële kort-hoger-onderwijsprogramma s, zoals het kho Gecertificeerd Java-programmeur of het recent gestarte kho Gecertificeerd software-architect. Ook loopt er het project Informatievaardigheden bij het Ruud de Moor Centrum, gericht op het beter omgaan met informatie door zij-instromers in het onderwijs. Gevolgen voor de student Het voorgaande heeft onmiskenbaar gevolgen voor de studenten. Frank Wester: Al in een vroegtijdig stadium hebben wij via de discussiegroep van de faculteit en ook formeel via de Facultaire opleidingscommissie (FOC) over ons plan gecommuniceerd. We hebben onze studenten daarmee bewust deelgenoot willen maken van de aanleiding en gemaakte keuzes. De brief die begin mei aan de studenten is verzonden had dezelfde intentie. De studenten is ook de gelegenheid geboden te reageren. Het management van de faculteit heeft ook bewust ruimte gereserveerd om op de reacties te reageren. Dit artikel in Modulair vormt in feite de afsluiting van het informatietraject. Nieuwe koers bij Informatica Christian Jongeneel is als wetenschapsjournalist werkzaam voor onder andere De Volkskrant. Hij studeerde informatica en promoveerde in de wetenschapsfilosofie aan de TU Delft.

12 12 8 juni 2005 Volgens Rikki Dijksman lid van de FOC en sinds kort ook voorzitter van de Studentenraad heeft de FOC inderdaad al vroegtijdig op het plan mogen schieten. Uiteraard is niemand blij met de bezuinigingen en de reeds ingeleverde kwaliteit. Wij waren het wel eens met de bedoeling van het plan en we moeten proberen de schade beperkt te houden door nieuwe wegen in te slaan. Ondanks de bezuinigingen ben ik eigenlijk toch wel blij met de frisse wind. Misschien gaat de FOC ook beter werken en komt er wat publiciteit waardoor meer studenten zich ervoor zullen opgeven. Want ook dat hoort bij een academische omgeving waarin wij verblijven. Mede FOC-lid Astrid Nijs gaat grotendeels mee met de genomen maatregelen, maar is toch ook huiverig en kritisch. De forse besparingen en de voor studenten zichtbare forse vermindering van beschikbare docenten deed me het ergste vermoeden. Ik vraag mij af of de faculteit nog wel een staf heeft die voldoende de kwaliteit van de opleiding kan waarborgen. De beoogde samenwerking met andere opleidingsinstituten is daarom prima, maar tegelijk is nog onduidelijk of die ook extra kwaliteit toevoegt. Verder vind ik echt dat de begeleiding bij opleidingscursussen eindelijk eens serieus moet worden aangepakt en een bredere academische invulling moet krijgen. Er zal meer rekening gehouden moeten worden met de OUNL-student die in zijn vrije tijd iets zinnigs probeert te doen en die indien nodig graag snelle en gepaste ondersteuning ontvangt. Wat mij betreft mag er al vanaf het begin - en dus niet pas in de masterfase - meer betrokkenheid tussen studenten onderling en met docenten komen. Waarom dus niet dán al een soort algemene community? Goed uiteraard dat er nu een vernieuwingsplan is gemaakt en dat een aantal van mijn kritiekpunten wordt opgepakt. Chester Bogaardt De tekst van de brief over de hernieuwde typering van cursussen bij de faculteit Informatica is te vinden op de Studienet-site: Portefeuilles verdeeld binnen bestuur FOTOGRAFIE: Wilt u rechtstreeks op de hoogte worden gehouden van de activiteiten van de Alumnivereniging, meld u dan aan als lid of begunstiger. De kosten zijn voor beide 23,- per jaar. U kunt zich aanmelden bij: buro Schmitz: Adres: Alumnivereniging Open Universiteit, p/a Postbus 31441, 6503 CK Nijmegen. Na de goed bezochte jaarvergadering op 12 maart jongstleden (zie Modulair 7) heeft het deels vernieuwde bestuur zich vol overgave gestort op een actief verenigingsjaar 2005 en tevens een blik op de toekomst gericht naar het verenigingslustrumjaar Binnen het bestuur zijn de portefeuilles toegedeeld en waar nodig herschikt, zodat de verdeling er nu als volgt uitziet: Jan-Pieter de Rooij (voorzitter), Peter Hafkamp (secretaris/penningmeester), Edith Gijsen (coördinator activiteiten), Ger de Wind (projectcoördinator lustrum 2006) en Rob van het Hof (coördinator communicatie). De eerste activiteit was een excursie met als thema Gebrandschilderde Ramen in de Oude en Nieuwe Kerk van Delft. Op zaterdag 16 april hebben 35 alumni aan deze excursie deelgenomen. CW-docent Mieke Rijnders vertelde uitgebreid over de gebrandschilderde ramen van Willem van Konijnenburg ( ) in de Nieuwe Kerk, alwaar hij de grootste invloed heeft uitgeoefend. Elf van de zestien ramen zijn ontworpen door of onder supervisie van deze kunstenaar. In de Oude Kerk gaf alumnus Janneke van Zanten eerst een lezing over Joep Nicolas ( ) en leidde de geïnteresseerde alumni daarna langs de 27 gebrandschilderde ramen die door haar Joep en zijn medewerkers zijn ontworpen en uitgevoerd. Janneke heeft haar scriptie gewijd aan Joep Nicolas en wist, naast het belang van zijn werk, vele markante details over zijn leven te vertellen. Het verschil voor een gemiddelde leek tussen de werken van Joep Nicolas en Willem van Konijnenburg is, dat het werk van de laatstgenoemde kunstenaar veel complexer oogt en het daardoor moeilijker te raden is welk verhaal de afbeelding vertelt. Joep Nicolas afbeeldingen waren voor de bezoekers sneller te begrijpen, ook doordat hij bijvoorbeeld de namen van heiligen erbij vermeldt. Een groot deel van de aanwezigen was erg gecharmeerd van de kleuren die Joep Nicolas heeft gebruikt. Verder leerden wij dat een raam uit registers bestaat en dat het verhaal, anders dan verwacht, altijd van onder naar boven gelezen moet worden. Naast al deze kleurrijke ramen ontdekten sommigen, dat er naast de laatste rustplaats van de Oranjes nog andere grafkelders van beroemde Nederlanders in de Oude Kerk gelegen zijn, zoals bijvoorbeeld die van Hugo de Groot. Al met al een hele leerzame (maar wel frisse) zaterdag. Op vrijdag 3 juni heeft de Alumnivereniging het Huis van Bewaring aan de Havenstraat te Amsterdam bezocht. Bij het ter perse gaan van deze Modulair was nog geen verslag voorhanden. Rob van het Hof Willem van Konijnenburg, Willem III en Mary-raam, 1933, Nieuwe Kerk, en portret (inzet) van Willem van Konijnenburg, circa 1925

13 8 juni Eigen studenten werken mee aan Campagne 2005 De nieuwe, in mei gestarte Studiecampagne van de Open Universiteit Nederland omvat corporate en naar doelgroepen facultair gerichte print- en digitale elementen, waarin eigen studenten centraal staan. Zij waren bereid mee te helpen om het nieuwe gezicht van de campagne te bepalen. Ze zijn onder meer te zien op de actiesite een studiekrant, flyers, posters, banieren, banners en advertenties. Weet u iemand, een familielid of kennis die op zoek is naar een cursus of opleiding? Attendeer hem/haar dan op onze actiesite Hierop vindt hij/zij onze topcursussen per interessegebied en opleidingen. Verder staan er de data van de Studietour vermeld en kan er zelfs direct een bestelling geplaatst worden. Rosemarie van Oorschot, studente Cultuurwetenschappen Door mijn studie is mijn liefde voor kunst sterker geworden. Harry Kuijpers, student Milieuwetenschappen Door de flexibiliteit van mijn studie kan ik al mijn interesses optimaal combineren. Antje Siemerink, afgestudeerd in de Psychologie Ik dacht dat de Open Universiteit alleen bestemd was voor bijzondere mensen. Nu ben ik geslaagd. Ik sta open voor zelfontplooiing Kijk voor informatie over onze studietour op STUDIETOUR MAANDAG 6 JUNI studiecentrum Amsterdam Amstelveenseweg 390 Ik sta open voor studeren Ik sta open voor studeren Kijk voor het inhoudelijke programma op

14 14 8 juni 2005 Studentenraad Koos van der Zwet FOTOGRAFIE: CHRIS PEETERS Binnenkort wordt een nieuwe Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) ingediend. De Studentenraad vindt dat de Open Universiteit in de nieuwe wet op dezelfde wijze als andere universiteiten dient te worden behandeld: instemmingsrecht over meer onderwerpen dan nu, meer verplichte adviesaanvragen door het College van bestuur. Studentenraad bepleit meer bevoegdheden via nieuwe WHW Bij de Staten Generaal wordt binnenkort een nieuwe Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) ingediend. De oude wet van 1992 zal dan geheel worden herzien. Vóór de wet van 1992 was er voor onze universiteit een aparte wet, de Wet op de Open Universiteit. Deze wet is bij de invoering van de WHW ingetrokken. De Open Universiteit (OUNL) wordt in de WHW wel in een apart hoofdstuk behandeld, hoofdstuk 11 van de WHW. In de WHW van 1992 werd ook de medezeggenschap van studenten binnen de OUNL geregeld, in artikel tot en met artikel Sindsdien is er een Studentenraad. Er zijn ook opleidingscommissies maar die vallen niet onder het hoofdstuk medezeggenschap. Deze commissies worden officieel niet gekozen, maar benoemd. Wij laten ze dan ook verder buiten beschouwing, hoewel hun belang evident is. De bevoegdheden van de Studentenraad zijn minimaal: instemmingsbevoegdheid van eigen reglement en van de Onderwijs- en examenregeling (OER) voor wat betreft het algemene deel. Verder geeft de Studentenraad gevraagd en ongevraagd advies. De Studentenraad is in samenwerking met de Studentenadviescommissie (SAS) van de VSNU, de LSVb en het ISO een lobby gestart. De Studentenraad is namelijk van mening dat de OUNL in de nieuwe wet op dezelfde wijze als de andere universiteiten dient te worden behandeld. Dat betekent instemmingsrecht over meer onderwerpen dan nu, meer verplichte adviesaanvragen door het CvB zoals over de begroting. Daarnaast streeft men naar meer openheid, transparantie van de colleges van bestuur. Dat betekent ook dat een CvB eerder haar voorgenomen besluiten bekend moet maken. Let wel het is niet de bedoeling om te komen tot medebestuur maar wel medezeggenschap. In de nieuwe wet wordt ook aandacht besteed aan levenslang leren. De OUNL is hét voorbeeld van een academische instelling waar het leven-lang-leren wordt uitgedragen. Naast de gezamenlijke lobby heeft de Studentenraad ook op eigen initiatief gelobbyd bij de vaste Commissie Onderwijs van de Tweede Kamer. De Studentenraad blijft de ontwikkelingen nauwlettend volgen. Een aantal voorbeelden van verschillen tussen reguliere universiteiten en de OUNL. De OUNL heeft géén Universiteitsraad of gezamenlijk overleg met de OR met instemmingsrecht. De Studentenraad heeft alleen adviesrecht bij het opstellen van het instellingsplan en het opstellen van het studentenstatuut. Studentenraden van reguliere universiteiten hebben korte lijnen met het bestuur van de universiteit, zodat zij meer mogelijkheden hebben om informatie te verkrijgen. BaMa-structuur Het CvB zal een vernieuwde publicatie doen over deze omschakeling (zie op pagina 22 in deze Modulair; red.). Het college handhaaft evenwel de termijn van september De publicatie is dus twee jaar voorafgaande aan de afschaffing van de ongedeelde opleiding. En dat terwijl de staatssecretaris c.q. het ministerie van OC&W heeft gezegd dat studenten een redelijke termijn moeten krijgen om de oude (ongedeelde) wo-opleidingen af te ronden, in concreto de nominale studieduur plus 1 jaar. Bij de OUNL zou dat dus moeten zijn. Dat zou betekenen dat de ongedeelde opleiding nu nog 10 jaar in de lucht moet blijven. Dat is weliswaar erg lang, maar twee jaar is onredelijk kort. Overigens kan eenieder die niet ingepast wil worden in de BaMa-structuur (weer) beroep aantekenen tegen dit besluit. Koos van der Zwet, commissie WHW van de Studentenraad

15 8 juni Euro*MBA Euro*MBA in Warsaw The Euro*MBA extended her scope to Central and Eastern European countries with the partnership of the number one business school in Poland: Leon Kozminsky Academy of Entrepreneurship and Management (LKAEM) in Warsaw. We at LKAEM (foto rechts, red.) organised our first Euro*MBA Residential Week in Warsaw beginning of May, focusing mainly on the theme: economies in transition and the new position of Poland in the European Union. Furthermore, they will study the subject Entrepreneurship, which happens to be one of the core competences of LKAEM. A visit to the 100% Polish company Kooperacja Techniczna SA, producing little metal elements, is also part of the programme in order to get a feeling of the Polish business environment. Furthermore participants will be presented an outlook to the upcoming economies in Asia, especially China. And last but not least they will sharpen their decision making skills. Aldus Professor Bielecki van LKAEM te Warschau. Het Euro*MBA programma (1996) is een exclusief multicultureel programma dat gevolgd wordt door managers uit heel Europa én daarbuiten. Jaarlijks worden maximaal 30 deelnemers toegelaten uit diverse sectoren (ict, telecommunicatie, financiële diensten, voeding, medische industrie. De deelnemers krijgen een mix van e-learning en contactonderwijs aangeboden. De aftrap van het Euro*MBA wordt gegeven in een vierdaags seminar en daarna bestuderen de deelnemers de e-learningcursussen, waarvoor ze op afstand samenwerken in internationale groepen. Deze tien cursussen op het gebied van internationaal algemeen management worden begeleid door docenten van de consortiumpartners. Elke vier maanden komen de deelnemers bijeen in een residential week bij een van de Europese instellingen van het consortium. Tijdens de residentiële week ligt de focus op een specifieke economische sector, een regio, managementvaardigheden en/of een managementthema. De consortiumpartners Euro*MBA zijn: Open Universiteit Nederland, Universiteit Maastricht-GSIM (AACSB), IAE-Aix-en-Provence (EQUIS/efmd), AUDENCIA Nantes Ecole de Management (EQUIS/efmd, AACSB), Akademie für Weiterbildung Delmenhorst/ EuroStudyCentre, EADA Barcelona (EQUIS/efmd) en twee associate partners:leon Kozminski Academy of Entrepreneurship and Management Warsaw (EQUIS/efmd) en University College Dublin (EQUIS/efmd, AACSB). Micole Smits

16 16 8 juni 2005 Grote stappen, snel thuis Bert Gerritsma is een pragmaticus. Grote stappen, snel thuis is wel van toepassing op zijn afstudeeronderzoek voor de masteropleiding Accounting and Finance. Gerritsma deed onderzoek naar de rol van de controller op de TU/e, waar hij zelf als controller werkzaam is. Hij ondervond dat theoretische onderbouwing heel belangrijk is. Zo werd een eerder onderzoeksvoorstel afgekeurd, juist vanwege onvoldoende toetsing aan de literatuur. FOTOGRAFIE: WILLEM MEIJER de scriptie van Bert Gerritsma Tijdens het vak Methoden en technieken van bedrijfswetenschappelijk onderzoek, de laatste module voor de afstudeerscriptie, werd het nog zo mooi voorgespiegeld: het onderzoeksplan dat je dan schreef zou je ook als scriptieonderwerp kunnen nemen. Gerritsma dacht mooi twee vliegen in een klap te vangen, tot hij hoorde dat zijn onderzoeksplan voor de afstudeerscriptie werd afgekeurd. En dat terwijl ik de module net had afgerond. Dan verwacht je dat het onderzoeksvoorstel, over een managementcontrolesysteem, ook wel min of meer automatisch goedgekeurd zal worden. Maar de theoretische onderbouwing was te mager, het was niet te toetsen aan de literatuur, zei men. Toch wel even slikken hoor, want ik dacht meteen even door te stomen en de afstudeerscriptie snel af te ronden. In het begin dacht Gerritsma nog het voorstel aan te passen, maar er bleef kritiek op zijn opzet komen. En het ging allemaal vrij traag. Zonder kritiek te hebben op individuele personen, moet ik wel constateren dat het erg lang duurde eer ik antwoord kreeg op mijn voorstellen, soms wel drie weken. Daar word je wel een beetje moedeloos van, zeker als je zo ongeduldig bent als ik. Het schijnt nu allemaal wat vlotter te verlopen, doordat men de aansluiting tussen de modules aangepast heeft, zo vernam ik laatst van iemand. Bert Gerritsma: Tijdens mijn onderzoek was ik niet bezig met het oplossen van een probleem, maar aan het afstuderen Na het lezen van een artikel over de veranderende rol van de controller Gerritsma is als controller werkzaam bij de faculteit Scheikundige Technologie van de TU/e besloot hij van onderwerp te veranderen. Hij verdiepte zich in de wetenschappelijke literatuur en constateerde daar dat de rol van de controller zich inderdaad ontwikkelt van een administratieve, controlerende naar een beslissingsondersteunende rol op strategisch gebied, waarbij de controller soms een gelijkwaardig lid is van het managementteam. Deze ontwikkeling is onder meer afhankelijk van externe factoren zoals marktontwikkelingen, ontwikkelingen binnen het vakgebied en interne factoren, zoals het soort organisatie. Het leek me leuk om na te gaan of dit ook geldt binnen de TU/e. Ik wilde inzicht krijgen in hoeverre de rolverwachtingen van de directeuren bedrijfsvoering van faculteiten overeenkomen met de rol zoals controllers die bij deze faculteiten ervaren. Het onderzoeksvoorstel werd dit keer na enkele kleine aanpassingen goedgekeurd. Enerzijds omdat het voorstel paste binnen de onderzoekslijn van de Open Universiteit, maar ook omdat de

17 8 juni theoretische onderbouwing goed was. Dat gevoel had ik zelf ook meteen. Ik had de juiste literatuur en had het onderzoek goed afgebakend. Lekker tempo Doordat Gerritsma zelf als controller bij de TU/e werkzaam is, liep hij aan tegen de problematiek van de participant observer en moest hij er voor waken dat eigen rolopvattingen het onderzoek zouden beïnvloeden. Om dat te voorkomen heb ik hypothesen afgeleid uit de literatuur, vooraf opgestelde open vragen bedacht afgeleid uit externe bronnen, en die voorafgaand aan de interviews verstrekt aan de deelnemers en na de interviews checklists ingevuld gebaseerd op de geautoriseerde antwoorden van de deelnemers. Enige subjectiviteit is desalniettemin niet uit te sluiten. Op zeven faculteiten interviewde hij, gewapend met een dictafoon, de directeur bedrijfsvoering en de controller. Ik had ze verzocht niet met elkaar over de vragen te praten; ik interviewde ze ook apart. Ze moesten bijvoorbeeld iets vertellen over de administratieve organisatie en op welke wijze de gelden over de vakgroepen van de faculteit verdeeld werden. Zouden ze hetzelfde zeggen over de rol van de controller, daar draaide het eigenlijk om. Iedereen was heel openhartig. Het was heel leuk om te doen. Het onderzoek ging voortvarend. Het plan van aanpak wierp zijn vruchten af en Gerritsma kon gebruikmaken van de bibliotheek van de TU/e, wat veel tijd bespaarde. Na mijn werkzaamheden als controller bleef ik regelmatig nog zo n anderhalf uur op kantoor om aan de scriptie te werken. In de weekenden was ik er ook nog mee bezig. Ik had een lekker tempo te pakken, mede dankzij de goede begeleiding van docent Ivo De Loo. Hij reageerde altijd binnen twee dagen als ik iets had g d. Hij liet veel aan mij over, kauwde niets voor. Hij gaf aan wat niet goed was, maar ik moest zelf met oplossingen en verbeteringen komen. Op basis van zijn onderzoek concludeerde Gerritsma dat de rol van de controllers van de TU/e, in tegenstelling tot wat veel auteurs beweerden, zich niet ontwikkelt van een administratieve, controlerende rol naar een beslissingsondersteunende rol op strategisch gebied. De sturingsmogelijkheden in alle geldstromen zijn voor het College van Bestuur en faculteitsbestuur beperkt. Hierdoor is de rol van de controller om op strategisch niveau een bijdrage te leveren aan het beleid beperkt. Alles wat je opschrijft, moet toetsbaar zijn aan de literatuur of empirisch vastgesteld worden Kort door de bocht Gerritsma heeft veel geleerd van zijn onderzoek, met name door de opmerkingen en kanttekeningen van begeleider De Loo. Hij maakte me duidelijk dat je bij een kwalitatief onderzoek maar beperkte conclusies kan trekken. Alles wat je opschrijft moet toetsbaar zijn aan de literatuur of empirisch vastgesteld worden. Je moet oppassen met generaliseren en niet te kort door de bocht gaan. Ik had die neiging heel sterk. Misschien kwam dat wel omdat ik snel wilde afstuderen en al wat tijd had verloren met mijn eerder voorstel. Later kreeg ik ook wel te horen dat ik theoretisch een beetje zwak was. Maar dat heeft denk ik toch voornamelijk met mijn pragmatische instelling te maken. Tijdens mijn onderzoek was ik niet bezig met het oplossen van een probleem, dat wilde ik ook niet, maar aan het afstuderen. Fred Meeuwsen

18 18 8 juni 2005 activiteitendata Hier staan activiteiten* vermeld zoals lezingen, symposia, bijeenkomsten van studentenverenigingen en landelijke dagen, georganiseerd door Nederlandse en Vlaamse studiecentra, faculteiten of studentenverenigingen. Het gaat om activiteiten die (in principe) door alle studenten kunnen worden bijgewoond. Voor integrale informatie over de activiteiten verwijzen we u naar: JUNI JULI do 9 NIP- en BIG-registraties, lezing door Tjitske Pitstra (sc Utrecht) vr 10 Excursie Teijin Twaron/Arnhem (sc Zwolle) Si-tard: afsluiting studiejaar met excursie naar Museum Insel Hombroich (sc Parkstad Limburg) za 11 Excursie naar sanatorium Zonnestraal in Loosdrecht (sc Amsterdam) Symposium door faculteit Informatica en studievereniging TouW (sc Amsterdam) di 14 Over de (on)gelijkheid van cultuur en beschaving, lezing door prof. dr. Jan van der Dussen (psp Zeeland) vr 17 Si-tard: Leesclub - Orhan Pamuk Sneeuw (sc Parkstad Limburg) ma 20 Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt, lezing door prof. dr. Douwe-Draaisma (Studiekamer Den Haag) di 21 Diploma-uitreiking (sc Zwolle) wo 22 Sluiting academisch jaar (sc Nijmegen) Excursie naar Fogelsanghstate te Veenklooster (sc Groningen) do 23 Officiële opening studiecentrum Breda en diploma-uitreiking vr 24 Si-tard: extra excursie naar Brussel: Romantiek in België (sc Parkstad Limburg) di 28 Poëziewerkgroep (Suster Bertken Utrecht) vr 8-10 Cultuurhistorische fietstocht (Suster Bertken, sc Utrecht) SEPTEMBER wo 7 do 15 zo 25 Lezing door Toos Schoutsen: getijdenboeken (sc Alkmaar) Lezing door psychologiestudenten (sc Utrecht) Rondleiding in het vakbondsmuseum De Burcht (sc Amsterdam) * Deze rubriek wordt samengesteld op basis van de in het intro genoemde centrale webpagina Activiteiten in de Nederlandse studiecentra/steunpunten én op basis van op de redactie ontvangen kopij. Het centrale aanleveradres voor studentenverenigingen is: Het aanleveradres voor faculteiten is: Veranderingen Modulair Het kan u niet ontgaan zijn: Modulair ondergaat een (bijna) geruisloze upgrading: de rubriek Afgestudeerden voor iedere student hét sluitstuk van een pittige universitaire studie staat sinds kort op de achterzijde van het blad met telkens een foto van een buluitreiking in een studiecentrum. De rubrieken Studiebegeleiding en Tentameninfo hebben een nieuw jasje. In de rubriek Activiteiten worden meer en meer ook activiteiten van de Vlaamse studiecentra opgenomen. De rubriek De scriptie van... is nu verdeeld over twee pagina s. En ook in déze Modulair twee nieuwe rubrieken: een reeks over hoe faculteiten omgaan met bezuinigingen (pagina 10-11) onder de titel Faculteit en Kwaliteit. Van de rubriek Activiteiten is een sub-rubriek afgeleid onder de titel Uit de OUNL-communities (zie hiernaast): welke initiatieven ontplooien zowel faculteiten als studenten om elkaar te ontmoeten in fysieke of virtuele communities.

19 8 juni Uit de communities De Open Universiteit is een universiteit voor afstandsonderwijs. Vanuit het concept van begeleide zelfstudie primair vanuit het studiemateriaal faciliteert en stimuleert deze universiteit het studeren met behulp van (o.a.) begeleidingsbijeenkomsten, elektronische leervormen of landelijke dagen. De grote mate van vrijheid vormt voor veel studenten nog steeds een belangrijke randvoorwaarde. Tóch roepen decanen studenten meer en meer op om (sociaal) contact te zoeken, om communities te vormen, niet in de laatste plaats omwille van academische vorming en debat. Op het gebied van deze community-vorming worden her en der initiatieven ontplooid, niet alleen door faculteiten ook door studenten zelf, niet alleen fysiek ook via web, niet alleen binnen maar ook buiten de Open Universiteit. In een nieuwe reeks wil Modulair hierover berichten. De aftrap wordt verricht door het RW-Discussiegroependiner. Een moderator kan voorkomen dat kwesties blijven zweven Zijn wij het vorig jaar niet wekenlang heel erg oneens geweest over de voorwaarden voor een rechtsvermoeden? De discussiegroepen op Studienet zijn weliswaar een onvervangbaar medium voor veel studenten Nederlands recht, maar een erg gezellige uitstraling hebben ze niet. In een Utrechts restaurant kwamen daarom onlangs zestien gebruikers uit alle hoeken van het land bijeen om elkaar wat beter te leren kennen. Het was alweer de tweede editie van dit door studenten georganiseerde Discussiegroependiner. Deze traditie werd in het leven geroepen nadat enkele bezoekers van de Studentendag Rechtswetenschappen 2003 hadden geconstateerd dat het gebruik van de discussiegroepen aangenamer werd door de gezichten achter de namen op het scherm te kennen. Aan tafel twijfelt men er niet aan dat media als de discussiegroepen aan belang winnen, naarmate er minder begeleidingsbijeenkomsten op de studiecentra worden aangeboden. Toch is er ook op deze bijeenkomst een enkele student die werkt aan een cursus waarbij op Studienet in het geheel geen discussiegroep te vinden is. Hij kan rekenen op het medelijden van de rest van de aanwezigen, die vinden dat in beginsel voor elke cursus een groep beschikbaar zou moeten zijn, óók als er geen docent als begeleider in wil optreden. De groepen met zo n moderator worden wel zeer waardevol gevonden. Een moderator kan voorkomen dat kwesties blijven zweven, want soms zijn actieve leden zomaar verdwenen en wordt een onderwerp niet afgerond, zegt Astrid Kweens. Het goed begeleiden van een discussiegroep vereist dan ook meer inzet dan je zou denken. Soms moeten discussies gestimuleerd worden, soms moet er bijtijds ingegrepen worden om te voorkomen dat een discussie verzandt in details; vaak is het prettig als een docent de losse eindjes van een discussie aan elkaar knoopt. Een moderator kan zeker een ondersteunende en waar nodig bijsturende rol vervullen, stelt mr. Martin Baks, docent privaatrecht en zelf moderator van meerdere discussiegroepen, maar uiteindelijk staat of valt het succes van de discussiegroepen toch met de aanwezigheid van voldoende studenten die er tijd en energie in willen steken, en dan niet alleen in de week voor het tentamen. Webfora Over de onlangs plotseling op Studienet geïntroduceerde Webfora doen de in Utrecht verzamelde eters nogal schamper. Serieuze discussies lijken zich daar (nog) niet te ontwikkelen. De fora zijn weliswaar zeer toegankelijk en ze zien er best uitnodigend uit, maar ze bieden onvoldoende mogelijkheden om de informatie die je zoekt te vinden, te doorzoeken en te archiveren. Dat is bij een wetenschappelijke studie nu juist zo belangrijk, meent Annemarie Vervoordeldonk. De discussiegroepen mogen er dan wat minder flitsend uitzien, maar die bieden deze mogelijkheden wel, stelt zij. Na afloop van het diner gaat ieder weer voor een jaar zijns weegs. Thuis even kijken of er nog nieuwe berichten zijn. Martin van den Boogaard rechtenstudent en (mede)initiatiefnemer Discussiegroependiner * Ontmoet ook ú studenten in een boeiende community en wilt u daarover vertellen aan uw medestudenten, laat het ons dan weten:

20 Berichten van Service en informatie Studiecentrum Alkmaar officieel geopend Op woensdag 11 mei vond de opening plaats van het vernieuwde studiecentrum Alkmaar. In het kader van de zogeheten upgrading de zoveelste in de reeks. Deze keer een persoonlijk verslag van Marjes Rutzerveld, in haar functie nauw betrokken bij de studiecentra en provinciale steunpunten. Nooit geweten dat Alkmaar zo ver reizen is. In mijn beleving ligt het net even boven Amsterdam. Dat je daarvoor vanuit Heerlen 3,5 uur in de trein moet zitten, kwam voor mij als een complete verrassing. Aangekomen in het studiecentrum is iedereen druk doende met de voorbereidingen. Ruim op tijd is alles in orde. Cora Dams, coördinator van het studiecentrum, kan met haar toespraak beginnen: Ondanks alle nostalgische gevoelens over de locatie aan de Brillesteeg was het toch echt tijd om een andere stek te vinden. De bloemenman zit weliswaar niet op de hoek en we zitten ook niet meer in hartje centrum. Maar hopelijk is iedereen nu gewend aan de nieuwe locatie, aldus Cora die nog eens benadrukt dat haar studenten feitelijk tevreden waren over het (oude) studiecentrum. Nu is in elk geval duidelijk wat het College van bestuur voor ogen stond met de term upgrading. Na enkele inleidende woorden van collegevoorzitter drs. Thijs Wöltgens is het woord aan studenten. Zo denkt Stina Rijkers van Studentenvereniging de Pilaar (cultuurwetenschappen) met enige weemoed terug aan de locatie aan de Brillesteeg. Op die plek was het zo heerlijk koffiedrinken na afloop van een tentamen. Ze doet een beroep op het studiecentrum om s avonds langer open te blijven. Pim Zijp van Juris Sacrum Alcmaria (rechtenstudenten) somt vervolgens een indrukwekkende reeks getallen op die betrekking hebben op zijn studie, zoals het aantal meters studieboeken. De burgemeester van Alkmaar, mevrouw drs. M. van Rossen, gaat afsluitend in op zaken als tweedekansonderwijs en studeren op afstand. Als zij de openingshandeling verricht, is het wachten op de bekende confettiknal (zie foto) waarmee alle voorgaande officiële openingen werden ingeluid. De champagne wordt uitgedeeld en met een gezamenlijke toast is de opening een feit. Er is gezorgd voor entertainment en het is nog lang heel gezellig met leuke muziek en heerlijke hapjes. Aan de vraag wie al die confetti gaat opruimen, denken we morgen pas! Marjes Rutzerveld, secretaresse sectorhoofd studiecentra Op de website van studiecentrum Alkmaar (http://www.ou.nl/info-alg-sc-alkmaar/) vindt u een uitgebreid fotoverslag. Beperkte openingstijden studiecentra tijdens zomerreces In verband met het komend zomerreces zijn alle studiecentra en provinciale steunpunten gedurende de maanden juli en augustus (en in een enkel geval de eerste week van september) beperkt geopend. Voor deze openingstijden verwijzen wij naar het integrale overzicht op de aparte webpagina van de studiecentra: vakantie2005.htm. Overigens hebben de beperkte openingstijden ook gevolgen voor de sys-sessies. Deze voor studenten belangrijke data en tijden hebben we (wél) opgenomen en vindt u in de rubriek Tentameninfo, op pagina 31 in deze Modulair. Officiële opening studiecentrum Breda In november 2003 verhuisde het studiecentrum Breda (foto rechtsonder) van het Pastoor Pottersplein naar de huidige locatie aan de Stationsweg in Breda. De inrichting van de locatie is voltooid. Het nieuwe studiecentrum is een modern studiecentrum geworden. Op donderdag 23 juni a.s. wordt het verhuisde en gemoderniseerde studiecentrum officieel geopend. Tijdens de feestelijke bijeenkomst wordt aan vier studenten van sc Breda het wo-getuigschrift uitgereikt en vervolgens zal mevrouw J.R.H. Maij-Weggen, Commissaris van de Koningin in de provincie Noord-Brabant, de openingshandeling verrichten. Studenten en alumni van het studiecentrum, externe relaties en diverse (oud)medewerkers ontvangen een persoonlijke uitnodiging om de feestelijke bijeenkomst bij te wonen. De medewerkers van het studiecentrum zien er naar uit om de genodigden in het nieuwe studiecentrum rond te leiden. Programma uur: ontvangst gasten uur: welkom door de heer Peter Honig, coördinator studiecentrum Breda uur: inleiding door de heer drs. M.A.M. Wöltgens, voorzitter College van bestuur, Open Universiteit Nederland uur: uitreiking wo-getuigschriften aan: mevrouw drs. A.J.M. Bormann de heer drs. P.J.P. Prins mevrouw drs. Y.I.E. Posthumus mevrouw drs. J.M.B. Timmers uur: openingshandeling door mevrouw J.R.H. Maij-Weggen, Commissaris van de Koningin Noord-Brabant uur: receptie. Overzicht stopgezette cursussen Zoals u op pagina 22 in deze Modulair kunt lezen, heeft het College van bestuur onlangs de Onderwijs- en examenregeling (OER) voor vastgesteld deze gaat in per 1 september Het nevenstaande overzicht bevat alle cursussen die worden stopgezet per 1 juni aanstaande, het moment waarop de inschrijving voor het nieuwe academisch jaar van start gaat. Bij elke cursus wordt ook de tentamenvorm en de laatste tentamendatum vermeld. Het volledige overzicht van de tentamendata van uitlopende cursussen staat in de studiegidsen elke faculteit een eigen studiegids die in juni verschijnen. Ook vindt u in het overzicht voor zover van toepassing de vervangende cursus met de bijbehorende tentamenvorm.

Voorbereidingscursussen

Voorbereidingscursussen Voorbereidingscursussen Biologie Natuurkunde Scheikunde Wiskunde Studeren aan de Open Universiteit voorbereidings cursussen Het systeem van eindexamenprofielen in het voortgezet onderwijs brengt met zich

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management U2011/00107 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2011-2012 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2011 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG

BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG BIJ DIE WERELD WIL IK HOREN! HANS ROMKEMA 3 MAART 2010, DEN HAAG STUDENTEN DOEN UITSPRAKEN OVER DE ACADEMISCHE WERELD, HET VAKGEBIED EN HET BEROEPENVELD.. onderzoek niet zo saai als ik dacht werken in

Nadere informatie

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte

Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Curriculumevaluatie BA Wijsbegeerte Beste student, U heeft onlangs alle onderdelen van uw bacheloropleiding Wijsbegeerte afgerond en kunt nu het BA-diploma aanvragen. Het bestuur van het Instituut voor

Nadere informatie

Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies

Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies Geconstateerde problemen bij verzoeken aan de examencommissies Voorwoord Naar aanleiding van haar visiedocument heeft de Facultaire Studentenraad (FSR) een inventarisatie gedaan onder de studenten van

Nadere informatie

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009

FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA. ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTEIT DER NATUURWETENSCHAPPEN, WISKUNDE EN INFORMATICA ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Masterschool Life and Earth Sciences studiejaar 2008-2009 DE MASTEROPLEIDING BIOMEDICAL

Nadere informatie

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten

Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Mantelzorg & Hogeschool Rotterdam Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te verstoppen, ze hebben zo veel kwaliteiten Studerende mantelzorgers hoeven zich niet te

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie. Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE

LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP. BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP BROCHURE VOOR WERKGEVERS, RECRUITERS EN HR afdeling NYENRODE. A REWARD FOR LIFE waarom een schakeltrajecter? Iemand met een niet-financiële vooropleiding heeft

Nadere informatie

Academische opleiding leraar basisonderwijs

Academische opleiding leraar basisonderwijs 2015 2016 Academische opleiding leraar basisonderwijs ACADEMISCHE OPLEIDING LERAAR BASISONDERWIJS Vind jij het inspirerend om aan kinderen les te geven? Ben je geïnteresseerd in onderzoek naar verschillen

Nadere informatie

Een interview met alumni van de Open Universiteit

Een interview met alumni van de Open Universiteit Doorzetters met karakter Een interview met alumni van de Open Universiteit Het zijn stuk voor stuk mensen met karakter, de alumni van de Open Universiteit Nederland. Hoewel ze om heel verschillende redenen

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2013-2014

Toelating en vrijstelling 2013-2014 Toelating en vrijstelling 2013-2014 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar tot de MSc-opleidingen Management

Nadere informatie

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Molecular Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Molecular Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas

Nadere informatie

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik.

De muur. Maar nu, ik wil uitbreken. Ik kom in het nauw en wil d r uit. Het lukt echter niet. De muur is te hoog. De muur is te dik. De muur Ik heb een muur om me heen. Nou, een muur? Het lijken er wel tien. En niemand is in staat om Over die muur bij mij te komen. Ik laat je niet toe, Want dan zou je zien Hoe kwetsbaar ik ben. Maar

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Natuurkunde. Toelating Naam opleiding: Technische Natuurkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating

Naam opleiding: Technische Bestuurskunde. Toelating Naam opleiding: Technische Bestuurskunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

De besturen van de faculteiten Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Wiskunde en Informatica:

De besturen van de faculteiten Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Wiskunde en Informatica: GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ex art. 9.15 lid I WHW ten behoeve van de universitaire lerarenopleidingen TUE De besturen van de faculteiten Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie en Wiskunde en

Nadere informatie

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen

Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Commissie voor de examens Toelating en vrijstelling 2011-2012 Toelating tot een van de masteropleidingen Met een afgeronde volledige (CROHO 1 -geregistreerde) hbo- of wo-opleiding 2 bent u toelaatbaar

Nadere informatie

Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002

Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002 Evaluatie 2e jaars stages/projecten door de stagiaires van Informatiekunde: mei 2002 Aantal gerealiseerde stages/projecten: 29 (intern: 2, extern: 27). 13 studenten hebben een evaluatieformulier ingevuld

Nadere informatie

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam

Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Procedure medezeggenschap bij wijzingen in het onderwijsaanbod Science in Amsterdam Inleiding Aan de medezeggenschapsorganen 1 van de faculteiten FALW (VU), FEW (VU) en FNWI (UvA) kunnen voorstellen worden

Nadere informatie

PORTFOLIOPLAN 1/5. Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444. Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven

PORTFOLIOPLAN 1/5. Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444. Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven 1/5 Student: Tim van Dartel Student nr: 0720444 Datum: Maart 2011 Plaats: Eindhoven Dit portfolioplan is gemaakt in het kader van het vak 7PF03 (Masterportfolio) aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Onderhandelen met lef en liefde

Onderhandelen met lef en liefde Lodewijk van Ommeren, directeur van Bureau Zuidema, interviewt Judith Schoenmaeckers Onderhandelen met lef en liefde Dirty tricks? Judith Schoenmaeckers, commercieel directeur bij Randstad, heeft er niets

Nadere informatie

SURF ALLE H@NDS AAN DEK VERSLAG LIVE-EVENT

SURF ALLE H@NDS AAN DEK VERSLAG LIVE-EVENT SURF ALLE H@NDS AAN DEK VERSLAG LIVE-EVENT 25 februari 2010 Partners: Universiteit van Amsterdam, ILO (Instituut voor de Lerarenopleiding; penvoerder); Vrije Universiteit, Onderwijscentrum VU; Universiteit

Nadere informatie

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6

Introductie 2014. Engelse Taal en Cultuur. Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Introductie 2014 Engelse Taal en Cultuur Lidwien Cluitmans - studieadviseur Maandag 18 augustus LIN6 Intro ETC 2014 Welkom bij de Radboud Universiteit Radboud Universiteit Voorzitter van CvB: Prof. dr.

Nadere informatie

Inhoud. Introductie tot de cursus

Inhoud. Introductie tot de cursus Inhoud Introductie tot de cursus 1 Inleiding 7 2 Voorkennis 7 3 Het cursusmateriaal 7 4 Structuur, symbolen en taalgebruik 8 5 De cursus bestuderen 9 6 Studiebegeleiding 10 7 Huiswerkopgaven 10 8 Het tentamen

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars

SI--ART. Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars SI--ART Nagtzaam Stimuleringsfonds voor jonge kunstenaars Voorwoord zoeken die in aanmerking komen voor stimulering vanuit st-art. Wij voelen ons erg betrokken bij kunst en willen via stichting st-art

Nadere informatie

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst

Programma Akademiehoogleraren. Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Programma Akademiehoogleraren Nederlands toponderzoek, nu en in de toekomst Loopbaanimpuls Om ook in de toekomst Nederlands toponderzoek te kunnen leveren, zullen universiteiten nieuw wetenschappelijk

Nadere informatie

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren.

Het gaf mij veel energie om een eigen evenement te organiseren. Het Cruyff Foundation Community Program De Johan Cruyff Foundation wil jongeren langdurig binden aan het Cruyff Court en de wijk. Wij willen jongeren meer zelfvertrouwen geven, kansen bieden om hun talent

Nadere informatie

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk?

Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Wat is verantwoordelijkheid en waarom is het belangrijk? Verantwoordelijkheid. Ja, ook heel belangrijk voor school!!! Het lijkt veel op zelfstandigheid, maar toch is het net iets anders. Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS ONLINE 2015-16 CURSUS FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS MAAK VAN JE PASSIE VOOR VOETBAL JE BEROEP De cursus is een goede introductie in het voetbalmanagement, want het helpt je om verschillende situaties

Nadere informatie

'Ik merkte dat het mij meer moeite kostte' NIEUWS. Published on advalvas (http://www.advalvas.vu.nl) 28 februari 2017

'Ik merkte dat het mij meer moeite kostte' NIEUWS. Published on advalvas (http://www.advalvas.vu.nl) 28 februari 2017 Published on advalvas (http://www.advalvas.vu.nl) Home > 'Ik merkte dat het mij meer moeite kostte' NIEUWS 28 februari 2017 'Ik merkte dat het mij meer moeite kostte' Hbo-studenten doen het prima als ze

Nadere informatie

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009

Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Alumnionderzoek opleiding Bedrijfseconomie Hogeschool Arnhem en Nijmegen 2009 Van de deelnemers aan het onderzoek heeft 80% ( 121 studenten) de voltijd gedaan en 20% (30 studenten) de deeltijdopleiding.

Nadere informatie

Training Social Media optimaal gebruiken

Training Social Media optimaal gebruiken Training Social Media optimaal gebruiken Wat levert deze training voor u op? U heeft de zaak al aardig voor elkaar en als ondernemer bent u op zoek naar een manier om meer omzet te genereren. Door social

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management U2010/00105 Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2010-2011 WO masteropleiding Management De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2010 en heeft een zelfde werkingsduur

Nadere informatie

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating

Naam opleiding: Life Science & Technology. Toelating Naam opleiding: Life Science & Technology Toelating Is de studie moeilijk? De studie is pittig; zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie direct vol voor gaat. Gas terugnemen kan altijd

Nadere informatie

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een

De studiebelasting voor Werktuigbouwkunde bedraagt gemiddeld 42 uur per week. Wiskunde is wel een Naam opleiding: Werktuigbouwkunde Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen kan

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Regionetwerken. Wat kosten ze en wat leveren ze op? 1-6-2010 Kees Ampt 1

Regionetwerken. Wat kosten ze en wat leveren ze op? 1-6-2010 Kees Ampt 1 Regionetwerken Wat kosten ze en wat leveren ze op? 1-6-2010 Kees Ampt 1 BEGIN: e-mail 11 april 2002 1. Bent u erin geïnteresseerd om komend najaar aanwezig te zijn bij een bijeenkomst voor alumni en andere

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Management U2014/02469 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN!

E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! E-BOEK: DE STUDIEKEUZE KOMT ERAAN! Carine Vos Richting-Wijzer Advies Zwolle augustus 2011 Carine Vos Pagina 2 Voorwoord In mijn bedrijf Richting-Wijzer Advies kom ik

Nadere informatie

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde

Bedrijfskunde Nijmegen. Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Bedrijfskunde Nijmegen Lucas Meijssen Studieadviseur Bedrijfskunde Veel keuzemogelijkheden als je een universitaire bedrijfskundige opleiding wil volgen UvA: Business Administration VU: Bedrijfskunde,

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2013/01221 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor

Nadere informatie

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring

nog geen BKO behaald met > 5 jaar ervaring EWI KO niet afgerond EWI KO afgerond ervaring Docenten van EWI, professioneel en altijd beter! Inhoud: 1. Doorstroomschema: waar sta ik? 2. Overzicht met verplicht en keuzeprogramma 3. Toelichting op elk onderdeel van het overzicht Docent met < 5

Nadere informatie

10 Een pluizig beestje

10 Een pluizig beestje 10 Een pluizig beestje REMCO CAMPERT Vooraf Remco Campert schrijft vooral verhalen en gedichten. Net als Hans Andreus (zie hoofdstuk 19) behoorde Campert tot de Vijftigers, een literaire stroming in de

Nadere informatie

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing

Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) A. Toelating tot de masteropleiding Niet van toepassing Uitvoeringsregeling master 2016-2017 Faculteit Management, Science and & Technology Wo masteropleiding Milieuwetenschappen (MSc) (Uitlopende programmering) Einde nieuwe instroom: 31 augustus 2015 Einde

Nadere informatie

CT Nieuws. Inhoud 05/12/2013 nummer 14 jaargang 48. Training Reis Veilig. International Office / Stagebureau

CT Nieuws. Inhoud 05/12/2013 nummer 14 jaargang 48. Training Reis Veilig. International Office / Stagebureau Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen Onderwijs- en Studentenzaken CT Nieuws Inhoud 05/12/2013 nummer 14 jaargang 48 1 Training Reis Veilig 1 International Office / Stagebureau gesloten 2 Shell

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo bacheloropleiding Bedrijfskunde U2014/02468 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2012-2013

Verkiezingsprogramma 2012-2013 Verkiezingsprogramma 2012-2013 UVASOCIAAL 5 mei 2012 UVASOCIAAL streeft naar keuzevrijheid, kwaliteit, gelijkheid en betrokkenheid, de belangrijkste voorwaarden voor een goede universiteit! Inleiding UVASOCIAAL

Nadere informatie

HBO Talentenprijs editie marketing

HBO Talentenprijs editie marketing HBO Talentenprijs editie marketing Nieuwsbrief - maart Donderdag 31 mei 2012 Hanzehogeschool Groningen We zijn aan het eind van de maand maart en dat betekent dat het unieke HBO Talentenprijs event over

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat Pb 1061 2302 BB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2013 HOVO-Nederland Jaarverslag 2013 In 2013 heeft HOVO Nederland een nieuwe start

Nadere informatie

ID 343 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok. Master eerste studiefase (hoofdinschrijving) Pedagogische Wetenschappen.

ID 343 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok. Master eerste studiefase (hoofdinschrijving) Pedagogische Wetenschappen. ID 33 Studiefase op het moment dat je op Erasmus vertrok Master eerste studiefase (hoofdinschrijving) opleiding Pedagogische Wetenschappen optie: Land (bestemming) Aan welke universiteit/onderwijsinstelling

Nadere informatie

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing

PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing PLE SCH BV Coaching, Consultancy en Conflictoplossing In company Workshop Inspirerend Leiderschap Een workshop voor leidinggevenden die authentiek contact willen met de bronnen van persoonlijk leiderschap

Nadere informatie

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations

Programma Stichting Educatie Atrium Innovations Programma Stichting Educatie Atrium Innovations Laat uw voeding uw medicijn zijn en uw medicijn uw voeding Hippocrates Groeien in gezondheid door kennis Gezondheid is een kostbaar bezit. Wij willen graag

Nadere informatie

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten,

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten, 1. Jurriaan Vogel Als derdejaarsstudent Bedrijfseconomie mag ik dit jaar al namens Student Party ECCO in de faculteitsraad van Tilburg School of Economics and Management plaatsnemen. Hier hebben we al

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 wo-bacheloropleiding Bedrijfskunde U2013/01220 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2013 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2013-2014 voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde. A.

Nadere informatie

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR PROFESSIONAL LEARNING & DEVELOPMENT EXECUTIVE EDUCATION MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR MASTERCLASS FINANCIEEL MANAGEMENT & BEDRIJFSVOERING IN DE PUBLIEKE SECTOR

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat

MBAprogramma. MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname. TSM Business School Nederland. Lectoraat MBAprogramma MBA in Innovation & Technology (MIT) Polytechnic College Suriname TSM Business School Nederland Lectoraat Duurzaamheid & Ondernemerschap Dr. Paul C. J. Linders 2 Inleiding In de afgelopen

Nadere informatie

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014

Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Sollicitatieformulier Commissies Studiejaar 2013-2014 Algemeen Met dit formulier solliciteer je voor een functie in één van de commissies van S.F.V. Cedo Nulli om zo actief lid te worden. Actief lidmaatschap

Nadere informatie

Studeren aan het Studiecentrum Open Universiteit Gent Directie onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg

Studeren aan het Studiecentrum Open Universiteit Gent Directie onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg Studeren aan het Studiecentrum Open Universiteit Gent Directie onderwijsaangelegenheden Afdeling onderwijskwaliteitszorg Studiegids 2015 INHOUDSTABEL 1. VOORWOORD... 3 2. OPEN UNIVERSITEIT... 4 2.1 Kernpunten...

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Milieuwetenschappen in Leiden

Milieuwetenschappen in Leiden Milieuwetenschappen in Leiden Combineer je opleiding met milieu en duurzaamheid leiden.edu.nl Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Waarom milieu en duurzaamheid? Thema s als gezondheid, armoedebeschrijving,

Nadere informatie

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013

De OU kiest een nieuwe koers. Lex Bijlsma 23 november 2013 De OU kiest een nieuwe koers Lex Bijlsma 23 november 2013 Accreditatie en visitaties Bachelor Informatiekunde: gevisiteerd 4 april 2012 Accreditatie definitief 13 juni 2013 Master Software Engineering:

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Management 1 van 5

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2012-2013 wo-masteropleiding Management 1 van 5 wo-masteropleiding Management 1 van 5 U2012/00011 De uitvoeringsregeling treedt in werking per 1 september 2012 en heeft een zelfde werkingsduur als de Onderwijs- en examenregeling (OER) 2012-2013 voor

Nadere informatie

SPORT MANAGEMENT FUNDAMENTALS

SPORT MANAGEMENT FUNDAMENTALS ONLINE 2015-16 CURSUS SPORT MANAGEMENT FUNDAMENTALS MAAK VAN JE PASSIE VOOR SPORT JE BEROEP HARVEY VAN STEIN Basketbalspeler BC Apollo Alumnus Sport Management Fundamentals Mijn doel is om mijn basketbal

Nadere informatie

Post-mbo opleiding autisme

Post-mbo opleiding autisme Post-mbo opleiding autisme mensenkennis De docent zocht aansluiting bij onze wensen en dat is erg prettig. Post-mbo opleiding autisme Wie werkt met mensen met autisme, weet dat zij een heel eigen benadering

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2015

Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief December 2015 Nieuwsbrief November 2015 Jaargang 22, nummer 11 In dit nummer: Van het bestuur 3 Ilja Drost stelt zich aan u 4 voor AIC de Kempen 5 Studeren met autisme 6 Colofon 7/8/9 Pagina

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

ENTANGLE - Nieuwsbrief

ENTANGLE - Nieuwsbrief INHOUD Projectachtergrond 1 Projectomschrijving 2 Partners 3 Kick ck-off meeting in Brussel 4 Rethinking Education 4 Contactgegevens en LLP 5 ENTANGLE vindt zijn oorsprong in de dagelijkse praktijk binnen

Nadere informatie

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst.

Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Hallo, Wij zijn Kai & Charis van de Super Student en wij geven studenten zin in de toekomst. Dat is namelijk helemaal niet zo makkelijk. Veel studenten weten nog niet precies wat ze willen en hoe ze dat

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010

Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 September 2010 Opleidingsspecifiek deel Masteropleiding: Italiaanse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016

Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Mijn manier Onze wereld uitgedaagd. Welke rol speelt de ondernemer? - Bilderbergconferentie 2016 Hasmik Matevosyan, mode-onderzoekster Mode-industrie zonder verspilling Hasmik Matevosyan (1987) studeerde

Nadere informatie

Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan?

Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan? 1 Studiekeuze & studeren Waar begint mijn kind aan? Hidde de Haas - Studieadviseur Faculteit der Letteren Geschiedenis & IRIO Naomi Schuitema & Vivien van Dongen 2 Rijksuniversiteit Groningen sinds 1614

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 3 1 0 0

U I T S P R A A K 1 3 1 0 0 U I T S P R A A K 1 3 1 0 0 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam appellant], appellant tegen de Examencommissie Master Political Sciences, verweerder

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015

Reglement Bachelorscriptie Geschiedenis Vastgesteld op 1-9-2015, verbeterd en goedgekeurd door de examencommissie op 10-9- 2015 Faculteit der Geesteswetenschappen Afdeling Geschiedenis, Europese studies en Religiewetenschappen Spuistraat 134 1012 VB Amsterdam Datum 10-9-2015 Contactpersoon J.J.B.Turpijn@uva.nl Bijlagen Beoordelingsformulier

Nadere informatie

Inleiding In mijn praktijk als orthopedagoog/gz-psycholoog komen natuurlijk ook ouders met een enig kind. Eerlijk gezegd zag ik hen tot nu toe niet als een aparte categorie. Voor mij is ieder mens uniek,

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science

Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science 1 Faculteit Management, Science and Technology Uitvoeringsregeling bij de Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 wo masteropleiding Computer Science U2014/02464 De uitvoeringsregeling treedt in werking

Nadere informatie

Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement

Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement Deelnemers aan het woord Eerste cursisten zeer positief over nieuw opleidingstraject veterinair communicatiemanagement VAN DIERENARTSEN WORDT TEGENWOORDIG NIET ALLEEN EEN ROL VERWACHT IN HET BETER MAKEN

Nadere informatie

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg

Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016. Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg Premasterprogramma Psychologie 11 maart 2016 Jan van Rooij Serena Verdonk Margot Starkenburg huishoudelijke mededelingen - voorlichting duurt tot 12.00 uur - 12.15 13.00 in deze zaal: Plan your master

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

JONG HOEZO ANDERS?! EN HOOGGEVOELIG. Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren

JONG HOEZO ANDERS?! EN HOOGGEVOELIG. Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren Ellen van den Ende in samenwerking met Mariëtte Verschure JONG EN HOOGGEVOELIG HOEZO ANDERS?! Informatie, oefeningen en tips voor hooggevoelige jongeren Uitgeverij Akasha Inhoud Hooggevoelig, hoezo anders?!

Nadere informatie

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag

HOVO NEDERLAND. Jaarverslag HOVO Nederland www.hovonederland.nl info@hovonederland.nl secretariaat pb. 9500 2300 AB Leiden HOVO NEDERLAND Jaarverslag 2016 HOVO-Nederland Jaarverslag 2016 Kwaliteitszorg en intercollegiale toetsing

Nadere informatie

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al:

Ik besloot te verder te gaan en de zeven stappen naar het geluk eerst helemaal af te maken. We hadden al: Niet meer overgeven Vaak is de eerste zin die de klant uitspreekt een aanwijzing voor de hulpvraag. Paula zat nog maar net toen ze zei: ik ben bang om over te geven. Voor deze angst is een mooie naam:

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986

BELEIDSPLAN. Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland. www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN Brederodestraat 104 4 1054 VG Amsterdam Nederland www.stichtingopen.nl info@stichtingopen.nl Rabobank: NL44RABO0143176986 BELEIDSPLAN STICHTING OPEN 1 1. INLEIDING Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN

HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN E-blog HEY WAT KAN JIJ EIGENLIJK GOED? VERKLAP JE TALENT IN 8 STAPPEN In talent & groei Het is belangrijk om je talent goed onder woorden te kunnen brengen. Je krijgt daardoor meer kans om het werk te

Nadere informatie

Katalysator voor netwerkend ICT

Katalysator voor netwerkend ICT Katalysator voor netwerkend ICT Nieuwsbrief uitgave juni 2014 ONDERWERPEN 1. 2. 3. 4. 5. Nieuwe website Regitel Nieuw bestuurslid Ledenvergadering juli 2014 komt eraan Stagiair gestart voor Regitel Stand

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie