Nieuwsbrief 2 Naar 18 jaar oktober 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief 2 Naar 18 jaar oktober 2013"

Transcriptie

1 Nieuwsbrief 2 Naar 18 jaar oktober 2013 Informatie over de rijksoverheidscampagne verhoging van de leeftijdsgrens naar 18 jaar voor verkoop van alcohol per en tabak in de loop van 2014 Deze nieuwsbrief is voor professionals bij GGD-en, verslavingszorginstellingen, projectleiders alcoholmatigingsbeleid en andere geïnteresseerden. Voorwoord Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de afgelopen periode voorbereidingen getroffen om een sociale norm campagne te starten om de sociale norm dat het normaal is als je voor je 18 e niet drinkt, te versterken. De campagne start dit najaar. In nadat de het wetsvoorstel voor de leeftijdsgrensverhoging van tabak van 16 naar 18 jaar is goedgekeurd door het parlement- zal tabak worden toegevoegd aan de sociale norm campagne. Een sociale norm beïnvloeden heeft een aantal jaren nodig. VWS heeft daarom besloten een lang lopend massamediaal communicatietraject uit te voeren (5 tot 10 jaar). De sociale norm campagne wordt een campagne van een groot aantal partijen. Denk aan supermarkten en andere verkooppunten, sportkantines, horeca, GGD-en, verslavingszorginstellingen etcetera. Naast de sociale norm campagne start VWS dit najaar een kortdurend wetgevingscommunicatietraject om de wijzigingen in de Drank- en Horecawet per 1 januari 2014 te communiceren. In deze nieuwsbrief treft u informatie aan over de sociale norm campagne en de wetgevingscommunicatie, de planning, de inhoud van de toolkit die lokaal gebruikt kan worden, brochures en websites die het Trimbos-instituut actualiseert. Daarnaast krijgt u informatie over hoe een advies-opmaat gevraagd kan worden om lokale c.q. regionale initiatieven gestalte te geven die aansluiten bij de campagne. Campagneperiode In de laatste twee maanden van dit jaar worden achtereenvolgens twee communicatietrajecten gestart. VWS start 18 november 2013 (week 47) exacte datum nog onder voorbehoud - met de sociale norm campagne. Massamediale campagne uitingen vinden vanaf die datum plaats. Hierbij worden onder andere radio, televisie en social media ingezet. De sociale norm campagne zal een aantal jaar duren. 1

2 In de eerste helft van december (week 49 of 50) volgt een informatiecampagne over de wijzigingen in de Drank- en Horecawet per 1 januari 2014 (nieuwe leeftijdsgrens van 18 jaar, strafbaarstelling jongeren). Dit communicatietraject zal 2 à 3 maanden in beslag nemen. Het communicatietraject kent geen massamediale component, er wordt voornamelijk gecommuniceerd via folders in supermarkten en huis-aan-huis bladen. Afzender van de sociale norm campagne Het beeldmerk van de sociale norm campagne zal een nieuw logo worden. Bij alle campagne uitingen wordt dit logo gebruikt. Dan gaat het niet alleen om massamediale uitingen maar bijvoorbeeld ook om schappenkaartjes in de supermarkt, beurtbalkjes op de lopende band van de kassa van supermarkten, deurstickers voor sportkantines en horecagelegenheden etcetera. De campagne kent een groot aantal partners. Zoals de supermarkten verenigd in het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, Koninklijke Horeca Nederland, GGD Nederland, GGD en, verslavingszorginstellingen, KWF kankerbestrijding, het Longfonds, NOC*NSF, de NVWA, Thuiswinkel.org, het Trimbos-instituut, en de ministeries van VWS, AZ en VenJ. Campagnestrategie Sociale norm campagne Het uitgangspunt van de sociale norm campagne is het versterken van de sociale norm: 'Het is normaal om voor je 18 e geen alcohol te drinken'. Bij deze strategie wordt nadrukkelijk ingezet op het bereiken van de omgeving van jongeren, naast het bereiken van jongeren zelf. De insteek is om met dit thema doelgroepen in verschillende settings en op meerdere momenten te bereiken. Hiervoor wordt een gevarieerde mix van middelen ingezet. Om de boodschap duidelijk te maken, is gekozen voor een helder, simpel en eenduidig campagnebeeld met een campagneregel die zowel de omgeving van jongeren als jongeren zelf aanspreekt. In de campagne worden rolmodellen ingezet. Met deze bekende Nederlanders worden verschillende doelgroepen aangesproken. Na de landelijke start van de campagne zal gedurende de looptijd gefaseerd een aantal campagneuitingen en initiatieven ontplooid worden. Het Trimbos-instituut ondersteunt lokaal/regionaal werkende professionals met een informatietoolkit en indien nodig een advies-op-maat of assistentie ter plekke om lokale aandacht voor de campagne te bevorderen. Ook landelijke informatie- en uitwisselingsbijeenkomsten kunnen in het aanbod worden opgenomen. Ook in reguliere projecten als De Gezonde School en Genotmiddelen en het Centrum voor Veilig en Gezond Uitgaan wordt stelselmatig aandacht besteed aan de versterking van de sociale norm. Communicatie wettelijke norm De informatie over de wijzigingen in de Drank- en Horecawet per 1 januari 2014 wordt op een meer 'zakelijke' manier gecommuniceerd waarbij de twee belangrijkste veranderingen gemeld worden. Dit communicatietraject heeft geen massamediale component maar wordt voornamelijk gecommuniceerd via folders in supermarkten en huis-aan-huis bladen. De boodschap zal zich concentreren op: 2

3 per 1 januari 2014 verhoging van de leeftijdsgrens voor verkoop van alcoholhoudende drank van 16 naar 18 jaar (aan jongeren onder de 18 jaar mag geen alcoholhoudende drank meer verkocht worden); per 1 januari 2014 mogen jongeren onder de 18 geen alcoholhoudende drank meer bij zich hebben op voor het publiek toegankelijke plaatsen, zoals op straat, in parken, bij evenementen et cetera. Jongeren zijn strafbaar als ze wel op deze plaatsen alcohol bij zich hebben. deze maatregelen gelden voor iedereen die op of na 1 januari 2014 jonger is dan 18 jaar. Planning Week 40 (30 september 6 oktober) VWS informeert gemeenten Alle colleges van B&W ontvangen brief over; de wijzigingen in de Drank- en Horecawet, de verplichting voor gemeenten dat zij een preventie- en handhavingsplan alcohol moeten hebben en dat dit uiterlijk 1 juli 2014 door de gemeenteraad moet zijn vastgesteld, de start in november van een meerjarige massamediale campagne met het doel de sociale norm te versterken dat het normaal is om voor je 18 e geen alcohol te drinken en dat in de loop van 2014 tabak toegevoegd zal worden, de informatiecampagne over de wijzigingen in de Drank- en Horecawet die start in de eerste helft van december, aankondiging dat het Trimbos-instituut schoolmateriaal en publieksinformatie actualiseert met de nieuwe leeftijdsgrens, een informatie- toolkit behorend bij de campagne voor professionals beschikbaar stelt en professionals advies-op-maat kan geven voor lokale/regionale campagneactiviteiten. enkele verwijzingen voor informatie en andere ondersteuning bij de invoering van de Dranken Horecawet op gemeentelijk niveau. Week 41 (7 oktober 13 oktober) Uiterlijk 7 oktober wordt het campagnelogo vrijgegeven met een stijlboek waarin opgenomen is waarvoor en op welke manier het beeldmerk door de diverse stakeholders mag worden gebruikt. Dit logo mag niet eerder aan het publiek worden getoond dan de dag nadat de campagne officieel van start gaat (in de huidige planning is dat dus 19 november a.s.) Week 42 (14 oktober 20 oktober) Uiterlijk 17 oktober is de toolkit voor professionals digitaal beschikbaar of zoveel eerder als mogelijk. Deze toolkit zal in de daaropvolgende periode aangevuld worden. Verderop in deze nieuwsbrief meer informatie over de materialen die deze toolkit bevat. Week 43 (21 oktober 27 oktober) Uiterlijk 21 oktober is het materiaal voor verspreiding naar supermarkten klaar (deurstickers, beurtbalkjes, schapkaarten etcetera). Na productie zullen deze middelen verspreid worden naar supermarkten. De stickers worden ook in de toolkit opgenomen. Er komen drie soorten deurstickers: 1. campagnelogo met tekstregel voor diverse verkooppunten, 2. campagnelogo met legitimatielogo onder de 25 jaar (voor supermarkten) 3

4 3. campagnelogo met onderregel in combinatie met BOB logo (voor sportkantines). Week 47 (18 november 24 november) Bij de start van de campagne zijn bij het Trimbos- instituut de onderstaande materialen nieuw of geactualiseerd beschikbaar. Campagneflyer voor ouders (nieuw) Ouderfolder 'Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen (geactualiseerd) (algemeen publiek, geactualiseerd) (website voor ouders, geactualiseerd) (website voor ouders, geactualiseerd) Online cursus (cursus voor ouders, geactualiseerd) In de periode na de start van de campagne zal doorlopend tot in 2014 (school)materialen, andere websites en interventies geactualiseerd verschijnen. Hierbij moet deels ook gewacht worden op definitieve wettelijke vaststelling van de verhoging van de leeftijdsgrens voor verkoop van tabak naar 18 jaar in Februari In deze maand is de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) van het Trimbos-instituut beschikbaar voor professionals die IVA-trainer zijn (geactualiseerde versie). Ook komt de Evenementen Instructie Verantwoord Alcoholschenken (Evenementen- IVA) van het Trimbos- instituut beschikbaar voor professionals die IVA- trainer zijn (NIEUW). Toolkit De digitale toolkit komt beschikbaar vanaf 17 oktober of zoveel eerder als mogelijk. De toolkit bevat de volgende middelen. Algemeen Campagneplanner (Stappenplan om lokale/regionale activiteiten te plannen die aansluiten bij de campagne) Huisstijlbestanden van de landelijke campagne Persbericht, basistekst (aanpasbaar) Advertorial met vormgeving landelijke campagne, aanpasbaar bestand Informatiesheet met feiten en achtergronden van de leeftijdsverhoging naar 18 jaar Drinkadvies Trimbos- instituut (geactualiseerd) Vragen van ouders (door ouders gestelde vragen met antwoorden) Gemeente Brief voor gemeenten, te gebruiken door professionals om aandacht te vragen voor de campagne en lokale/regionale initiatieven Voorbeeldbrief aan ouders, te versturen door gemeente Onderwijs Voorbeeldbrief aan scholen, te versturen door lokale professionals Basisteksten voor websites van scholen voor leerlingen en ouders Voorbeeldbrief van scholen naar ouders van leerlingen 4

5 Voorbeeldconvenant tussen gemeente en scholen (Sport)verenigingen Voorbeeldbrief aan (sport)vereniging Voorbeeldbrief aan bij vereniging aangesloten leden Voorbeeldconvenant tussen gemeente en sportverenigingen Horeca- eigenaars en evenementenorganisatoren De lokale situatie is bepalend of onderstaande toolkit-middelen door professionals ingezet kunnen worden. In overleg met een gemeente kan ook besloten worden dat een gemeente informeert. Voorbeeldbrief voor eigenaar Schenkers Informatiekaart leeftijdsgrenzen(kaart voor schenkers met informatie en tips) Overige materialen Tijdschriftartikelen geplaatst door een PR-bureau in opdracht van VWS. Tijdschrift 'J/M voor ouders', special met thema alcohol en tabak i.v.m. verhoging van de leeftijdsgrens. Verschijnt naar verwachting voorjaar 2014 (In toolkit: digitaal inkijk-exemplaar en bestelinformatie). Website met toolkit U ontvangt bericht zodra de website waarop de toolkit beschikbaar komt, online gaat. Op deze site treft u ook overige campagne informatie voor professionals aan. Advies-op-maat Het Trimbos- instituut kan een advies-op-maat geven aan professionals voor lokale/regionale campagne-activiteiten of een bijdrage leveren aan plannen en initiatieven die naar aanleiding van de landelijke campagne ontwikkeld worden. Bij interesse of vragen hierover: neem contact op via Ook kan het Trimbos-instituut u desgewenst ondersteunen bij het vormgeven van een veilig en gezond horecabeleid vanuit het Centrum Veilig en Gezond Uitgaan. Bij interesse of vragen hierover: neem contact op via Contact Voor contact of aan- of afmeldingen van deze nieuwsbrief mail naar Aan het Trimbos-team naar 18 jaar dragen bij: Rob Bovens, Myranda van den Hoogen, Aukje Sannen, Pien van Leeuwen, Lex Lemmers, Ingrid Schulten, Boukje van Vlokhoven en Liesbeth Naaborgh. Websites (Centrum Gezond en Veilig Uitgaan) 5

6 (Landelijk Partnership Vroegsignalering alcohol) Publieksinformatielijnen Alcoholinfolijn ( 0,10 p/m) Rokeninfolijn ( 0,10 p/m) Drugsinfolijn ( 0,10 p/m) 6

Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen?

Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen? Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen? Uw kind en roken, drinken en blowen? U kunt er iets aan doen! Kinderen die opgroeien krijgen te maken met allerlei verleidingen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen

Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Alcoholverstrekking aan jongeren onder de 16 jaar in Zwolle en Kampen Nalevingsonderzoek & Beleidsadvies Gemeente Zwolle Gemeente Kampen NALEVINGSONDERZOEK & BELEIDSADVIES STAP (Stichting Alcoholpreventie),

Nadere informatie

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen

Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Alcoholopvoeding Durf Nu! Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen Onderzoek onder ouders in regio Nijmegen (beginmeting) Onderzoek uitgevoerd door IrisZorg, onder verantwoordelijkheid van GGD Regio Nijmegen

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren

Alcoholgebruik onder jongeren Alcoholgebruik onder jongeren Nota van bevindingen Gemert-Bakel Utrecht, februari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg Inspectie

Nadere informatie

k- en Horecawet voor Handreiking gemeenten eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten

k- en Horecawet voor Handreiking gemeenten eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten wet voor gemeenten Handreiking eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank- en Horecawet v k- en Horecawet voor gemeenten wet voor gemeenten Handreiking eenten Handreiking Drank- en andreiking Drank-

Nadere informatie

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg

Dromen zijn doelen met deadlines. Spoorboekje transitie jeugdzorg Dromen zijn doelen met deadlines Spoorboekje transitie jeugdzorg Inleiding Het kabinet heeft besloten dat er een nieuw stelsel moet komen voor jeugdigen en gezinnen onder verantwoordelijkheid van gemeenten.

Nadere informatie

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant

Nota gezondheidsbeleid. regio Midden-Brabant Nota gezondheidsbeleid regio Midden-Brabant 2014-2015 Gemeente Dongen Gemeente Gilze en Rijen Gemeente Goirle Gemeente Heusden Gemeente Hilvarenbeek Gemeente Loon op Zand Gemeente Oisterwijk Gemeente Tilburg

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet

De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet De verkoop van alcohol via internet Analyse van het aanbod, de leeftijdscontrole en de vraag onder jongeren naar alcohol via internet 1 Utrecht, april 2011 2 De verkoop van alcohol via internet Analyse

Nadere informatie

Carola Schrijvers Anke Snoek Debby van den Ende. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen

Carola Schrijvers Anke Snoek Debby van den Ende. Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen Carola Schrijvers Anke Snoek Debby van den Ende Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen Preventie van schadelijk alcoholgebruik en drugsgebruik onder volwassenen Carola

Nadere informatie

Colofon. Vereniging NOV, april 2012

Colofon. Vereniging NOV, april 2012 In veilige handen Hoe begeleid ik vrijwilligersorganisaties bij het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag? Voor steunpunten en ondersteuners Colofon Tekst: Saskia Daru, Ronald Hetem, Wendela

Nadere informatie

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd

Handreiking. De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd Handreiking De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd De verbinding Passend onderwijs en zorg voor jeugd 3 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Introductie 5 Stappenplan en checklist 7 Bouwsteen 1 - Tijdpad

Nadere informatie

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen

Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen HOE PAK JE EEN CROWDFUNDINGCAMPAGNE AAN? A. Tijdlijn project = live! Planning Voorbereiding Lancering Mid-campagne Aftellen Afsluiting & beloningen 1. Planning 1.1. Is crowdfunding iets voor mij? Overeenstemming

Nadere informatie

EEN COMMUNICATIEPLAN MAKEN

EEN COMMUNICATIEPLAN MAKEN EEN COMMUNICATIEPLAN MAKEN Communiceren is van belang Veranderen is mensenwerk. Het is daarom belangrijk om zoveel als mogelijk iedereen zo persoonlijk mogelijk te betrekken bij een verbetertraject. Een

Nadere informatie

Handreiking voor gemeenten Aanpak Per Kern

Handreiking voor gemeenten Aanpak Per Kern Handreiking voor gemeenten Aanpak Per Kern In opdracht van: werkgroep Bewustwording en Educatie van 'Laat ze niet (ver)zuipen!' Datum: maart 2013 Auteurs: Thijs van Damme, Mischa Laeven, Ard-Jan Francke

Nadere informatie

Acht is meer dan duizend

Acht is meer dan duizend Acht is meer dan duizend Datum: 17 mei 2013 Plan van aanpak voor de implementatie van jeugdhulp bij de samenwerkende gemeenten in de regio Rotterdam-Rijnmond per 1 januari 2015 Status: definitief INHOUD

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen

Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend handboek bij checklist maatschappelijke spin - off sportevenementen Marieke de Groot Paul Duijvestijn Handboek Meer halen uit sportevenementen Achterliggend

Nadere informatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie

DCE 05/7776 Bijlage 1. Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl. 1. Inleiding. 1.1 Achtergrond evaluatie 1 Evaluatie multimedia campagne Wie Doet Wat.nl 1. Inleiding 1.1 Achtergrond evaluatie Het Plan van Aanpak d.d. 3 oktober 2002, op basis waarvan de ESF-EQUAL gelden zijn toegekend, vormt het referentiekader

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017

Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee SLOGO 2013-2017 Meerjaren Beleidsplan SLOGO 21-10-12 / Rev. A 02-04-13 Pagina 1 Inhoudsopgave: Blz. 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 4 3.

Nadere informatie

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003

LANGER GEZOND LEVEN. Ook een kwestie van gezond gedrag. Oktober 2003 LANGER GEZOND LEVEN Ook een kwestie van gezond gedrag Oktober 2003 2 Inhoudsopgave Leeswijzer Deel I Volksgezondheid en gezond leven 1. Waarom een nota preventiebeleid? 1.1 Gezondheid belangrijk voor burger

Nadere informatie

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen

Stadjers van A tot Z. Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen Stadjers van A tot Z Aanvalsplan laaggeletterdheid 2010-2014 Gemeente Groningen De strijd tegen laaggeletterdheid is het effectiefst wanneer hij op lokaal niveau wordt gevoerd. Daarom is in het Aanvalsplan

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs

Dreigend gat tussen PGB en onderwijs Per Saldo - Dreigend gat tussen PGB en onderwijs zoeken home sitemap contact forum Nieuws Het PGB Per Saldo Steunpunten Hulp inhuren Lid worden Brochures Niet ingelogd nu inloggen Copyright 2004 Per Saldo

Nadere informatie

Meer vrijwilligers in kortere tijd

Meer vrijwilligers in kortere tijd Meer vrijwilligers in kortere tijd Meer vrijwilligers in kortere tijd Interventiebeschrijving Meer vrijwilligers in kortere tijd * * * 2 Colofon Ontwikkelaar / licentiehouder van de interventie Naam Contactpersoon

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie