Ouderen op de grens van zelfstandig wonen naar verblijf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ouderen op de grens van zelfstandig wonen naar verblijf"

Transcriptie

1 Ouderen op de grens van zelfstandig wonen naar verblijf Margo Brands, ANBO Corine Zijderveld, NPCF Ouderen op de grens van zelfstandig wonen naar verblijf 1

2 COLOFON ANBO Postbus DA Woerden Houttuinlaan GM Woerden Telefoon: (0348) Fax: (0348) Website: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) Postbus 1539 Telefoon: (030) BM Utrecht Fax: (030) Churchilllaan GV Utrecht Website: De in dit rapport opgenomen informatie mag worden gebruikt met bronvermelding. Utrecht/ Woerden, december 2012 Ouderen op de grens van zelfstandig wonen naar verblijf 2

3 Inhoudsopgave 1 Inleiding Werkwijze Resultaten Ziekte en beperkingen Woonsituatie Zorg en ondersteuning Omslagpunt Alternatieven Conclusies en aanbevelingen Conclusies Aanbevelingen Ouderen op de grens van zelfstandig wonen naar verblijf 3

4 1 Inleiding Veel ouderen willen in hun eigen huis blijven wonen. Toch blijkt dit vaak in praktijk niet te realiseren. Wat maakt dat mensen, ondanks hun wens om thuis te blijven wonen, toch intramuraal gaan wonen? Wat hebben kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers nodig om thuis te kunnen blijven wonen? En als dat niet lukt, hoe kan de overgang naar een andere woonsituatie zo goed mogelijk gerealiseerd worden? Deze vragen waren voor ANBO en NPCF de aanleiding om het initiatief te nemen voor de verkenning Ouderen op de grens van zelfstandig wonen naar verblijf. 2 Werkwijze Verkenning De verkenning Ouderen op de grens van zelfstandig wonen naar verblijf bevat 3 onderdelen: 1. Op basis van interviews in beeld brengen wat meerwaarde biedt voor kwetsbare ouderen op de grens van zelfstandig wonen naar verblijf; 2. Een werkmiddag met zorgaanbieders over kwaliteitsverbeteringen op basis van de interviews; 3. In gesprek met verzekeraars over kwaliteitsverbetering en zorginkoop. In deze rapportage worden de resultaten beschreven van de eerste twee onderdelen van de verkenning. Doel Doel van de verkenning is er voor te zorgen dat het verbeteren van de kwaliteit van de langdurige zorg voor kwetsbare ouderen op de overgang van zelfstandig wonen naar verblijf geagendeerd en aangejaagd wordt. Aanpak De verkenning is medio juni 2012 gestart met het aanschrijven van zes zorgaanbieders: Activite, Careyn, Cordaan, Sensire, Vierstroom en Zorgaccent. Alle aangeschreven zorgaanbieders reageerden positief. Door de zorgaanbieders zijn vervolgens ouderen geselecteerd, die zich op de grens bevonden van zelfstandig wonen en verblijf: zowel ouderen die nog zelfstandig wonen en voor de keuze staan om intramuraal te wonen als ouderen die de keuze recent gemaakt hebben en inmiddels intramuraal wonen. In de periode juli tot september zijn in totaal 29 interviews gehouden. Bij vier interviews was ook een mantelzorger aanwezig. Twee interviews zijn met alleen de mantelzorger gevoerd omdat het interview, als gevolg van psychogeriatrische beperkingen, voor te veel onrust zou zorgen. De interviews zijn gevoerd aan de hand van een gespreksleidraad (zie bijlage 1). Ouderen op de grens van zelfstandig wonen naar verblijf 4

5 3 Resultaten 3.1 Ziekte en beperkingen Bijna alle geïnterviewde ouderen hebben te maken met beperkingen van de mobiliteit. Voor een deel van de ouderen zijn de beperkingen van de mobiliteit veroorzaakt door specifiek trauma zoals een bekkenbreuk. Voor een ander deel zijn de beperkingen het gevolg van chronische ziekten zoals reuma en diabetes. Bij deze laatste groep zien we een geleidelijke toename van beperkingen op het gebied van mobiliteit. De kracht in mijn benen is van lieverlee afgenomen. Mevrouw heeft sinds haar 56ste reuma. Het afgelopen jaar is zij 6 keer aan haar knie geopereerd doordat zij na haar eerste knieoperatie een bacterie in haar knie kreeg. Daarnaast heeft mevrouw 10 weken geleden bij een val haar been op 2 plaatsen gebroken. Het gebeurde s morgens om 10 over half 6. Ik moest nodig naar het toilet en de bel ging. Van de week ging de bel ook 3 keer. Dat is angstig hoor. Mevrouw heeft vervolgens via haar halsalarm gealarmeerd. Maar dat duurt even hoor. Dan moeten eerst de kinderen gewaarschuwd worden en dan in de ambulance. Na deze operatie heeft mevrouw 7 weken in een verpleeghuis gerevalideerd. Sinds 3 weken is mevrouw weer thuis en loopt zij in huis met een rollator. Zij kan nog niet zelfstandig naar buiten omdat zij nog onvoldoende herstelt is. De fysiotherapeut zegt daar moet je nog even mee wachten. Buiten liggen al die stenen op straat ook zo ongelijk. Alle ouderen met een beperkte mobiliteit maken gebruik van loophulpmiddelen. Driekwart van de geïnterviewden redt zich in huis met een rollator, een kleiner deel maakt in huis gebruik van een trippel- of rolstoel. Ongeveer de helft van de ouderen die zich in huis redt met een rollator, heeft voor buiten een rolstoel of scootmobiel. In veel gevallen gaat het om een duwrolstoel, waardoor deze ouderen zonder hulp niet naar buiten kunnen. 3.2 Woonsituatie Er zijn gesprekken gevoerd met ouderen die wonen in grote steden (Amsterdam en Utrecht), middelgrote gemeenten (Almelo, Alphen aan den Rijn en Woerden ) en kleinere gemeenten ( s Heerenberg, Hellendoorn en Nijverdal). In totaal zijn 18 interviews gehouden met ouderen die zelfstandig wonen en 11 interviews met ouderen die sinds kort in een verzorgings- of verpleeghuis wonen. We zien een grote diversiteit in de woonsituatie van zelfstandig wonende ouderen. Ongeveer een derde van de zelfstandig wonende ouderen woont in een gelijkvloerse (senioren)woning of een woning die aangepast is voor rolstoelgebruik. Tweederde woont in een eengezinswoning of portiekflat zonder lift. Deze ouderen zijn afhankelijk van een trap om, respectievelijk op de eerste (slaap)verdieping te komen of buiten. Omdat het plaatsen van een bed in de woonkamer voor veel ouderen een te grote stap is, blijven zij ondanks een hoog risico op vallen toch op de eerste verdieping slapen. Hier komt bij dat in veel jaren 50-woningen geen toilet op de eerste verdieping is waardoor zij s nachts vaak meerdere keren de trap af moeten om naar het toilet te gaan. Voor ouderen die in een portiekflat zonder lift wonen is het veelal Ouderen op de grens van zelfstandig wonen naar verblijf 5

6 moeilijk of onmogelijk om zelfstandig boodschappen te doen en sociale contacten buiten de deur te onderhouden. We zien dan ook dat ouderen met mobiliteitsbeperkingen in een eengezinswoning of portiekflat eerder dan ouderen in een gelijkvloerse (senioren)woning problemen krijgen met het zelfstandig wonen: verhoogd valrisico, gevoelens van onveiligheid en eenzaamheid. Ik loop elke dag een rondje rond het vijvertje hier. Dat doet me goed, ben zelfs mijn steunkous kwijt daardoor. 3.3 Zorg en ondersteuning Mantelzorg Er zijn gesprekken gevoerd met ouderen met een uiteenlopende mate van professionele zorg. Ondanks dat de ouderen in de verkenning via zorgaanbieders geselecteerd zijn maken niet alle ouderen gebruik van professionele zorg. Een klein deel van de ouderen woont zelfstandig met ondersteuning van (particuliere) huishoudelijke hulp en ondersteuning van buren en mantelzorgers. De laatste driekwart jaar na het overlijden van mijn moeder heb ik samen met mijn twee broers voor mijn vader gezorgd. Ik logeerde van zondag tot en met dinsdag bij mijn vader. De andere dagen waren verdeeld over mijn broers. Hulp van kinderen bestaat veelal uit het doen van boodschappen, de was, begeleiding bij artsbezoek en administratieve hulp. Buren Veel ouderen geven aan dat bij anderen op bezoek gaan steeds moeilijker wordt. Daardoor verwateren vroegere sociale contacten. Vanwege de nabijheid blijven sociale contacten in de buurt veelal het langst behouden. Wanneer vertrouwde buren verhuizen leidt dit voor ouderen dan ook vaak tot (verdere) vereenzaming. Daarbij veranderen sommige de wijken zodanig dat ouderen zich onveilig voelen in hun eigen wijk. Je ving elkaar op en we dronken koffie met elkaar. Door het verhuizen van buren word ik eenzamer. Bij de nieuwe buren vind ik geen aansluiting. Veel nieuwe buren spreken geen Nederlands. Vaak zijn vertrouwde buren ook zelf op leeftijd waardoor men elkaar niet (langer) kan ondersteunen. Vroeger deed mijn buurvrouw de boodschappen maar die is nu zelf slecht ter been. Zorg thuis Een groot deel van de ouderen in de verkenning die zelfstandig wonen ontvangt professionele zorg thuis. Deze zorg loopt qua frequentie uiteen van twee zorgmomenten per week tot vier tot vijf zorgmomenten per dag. Ook de inhoud van de zorg thuis varieert van hulp bij het aantrekken van de steunkousen tot gespecialiseerde wondverzorging. Ouderen op de grens van zelfstandig wonen naar verblijf 6

7 Persoonsalarmering Een groot deel van de ouderen maakt gebruik van persoonsalarmering. De meerderheid van de zelfstandig wonende ouderen in de verkenning heeft een abonnement waarbij buren of familieleden worden gebeld na alarmering. Veel ouderen geven aan dat zij het gebruik van het alarm belastend vinden voor buren en familieleden. Na een val gebruiken veel ouderen daarom het alarm niet en proberen met veel pijn en moeite zelf overeind te komen. Mijn buurvrouw wordt bij alarm het eerst gebeld. Maar omdat de buurvrouw zelf hulpbehoevend is probeer ik zo min mogelijk gebruik te maken van het alarm. Vorige week ging ik weer. Ik ben toen op mijn billen naar de slaapkamer geschoven en heb mij aan het bed kunnen optrekken. Een klein deel van de ouderen heeft een abonnement waarbij de alarmopvolging via de zorgaanbieder geregeld is. Nadeel dat ouderen noemen van opvolging door de zorgaanbieder is de lange tijd dat zij op hulp moeten wachten. De nachtverpleegster moet uit Gouda komen. Dat duurt een half uur tot drie kwartier. Er zou hier 24- uursbezetting zijn maar te weinig mensen en daardoor te duur. Vannacht ben ik gevallen en moest drie kwartier wachten. Drie dagen terug is mevrouw bij het naar bed gaan rond uur gevallen. Nee, ik heb niet gebeld. En toen lag ik daar. Na een kwartier heb ik mijzelf opgehesen aan een stoel en ben op bed gaan liggen. Eerst wat onderleggers er ondergelegd want het bloedde natuurlijk. De verpleger zei de andere morgen dat ik had moeten bellen. Maar dat vind ik een beetje sneu als iemand midden in de nacht zijn bed voor je uit moet. Als ik het zelf kan, dan doe ik het zelf. Maaltijdservice Van de ouderen die zelfstandig thuis wonen maakt een deel gebruik van een maaltijdservice en eet in het weekend bij de kinderen. Een ander deel maakt naast de maaltijdservice zelf eenvoudige maaltijden. Ouderen op de grens van zelfstandig wonen naar verblijf 7

8 3.4 Omslagpunt De meerderheid van de ouderen geeft aan dat er sprake is van een geleidelijke verandering waardoor zelfstandig wonen niet langer mogelijk is. Een minderheid van de ouderen in de verkenning geeft aan dat door een acute verandering zelfstandig thuis wonen niet langer mogelijk was. Geleidelijke verandering: afnemende mobiliteit, woonsituatie, onplanbare zorg, onveiligheid en mantelzorg De meerderheid van de ouderen geeft aan dat er (nog) geen sprake is van een specifiek omslagpunt. Voor veel ouderen die zelfstandig wonen is de afnemende mobiliteit een belangrijke reden om zich te oriënteren op intramuraal verblijf. Deze ouderen wonen veelal in een eengezinswoning of portiekflat die niet aangepast is voor ouderen met afnemende mobiliteit. Met de afnemende mobiliteit neemt het risico op valincidenten en daarmee de vraag naar onplanbare zorg toe. Ouderen geven aan dat hierbij gevoelens van onveiligheid een rol spelen; angst om te vallen en lang op hulp moeten wachten. Ook geven ouderen (impliciet) aan dat het gevoel van onveiligheid bij hun kinderen een belangrijke aanjagende rol speelt bij het oriënteren op intramuraal verblijf. In één situatie was de overbelasting van de mantelzorg een reden om intramuraal te gaan wonen. Ik woonde er graag. Laat mij hier maar zitten want ik heb het hier prima naar mijn zin, zei ik tegen mijn kinderen. Maar het ging op een gegeven moment niet meer. Ik moet s nachts 5 tot 6 keer plassen en in mijn vorige huis was de wc beneden. En de boel raakte een beetje op, vloerbedekking en zo. Ik had het eerder moeten doen. Toen mijn man nog leefde. Maar ik zag tegen verhuizen op. En alle spullen die je moet wegdoen. Acute verandering: overlijden partner en ongevallen Het overlijden van de partner en ongevallen worden door ouderen in de verkenning genoemd als acute veranderingen waardoor zelfstandig thuis wonen niet langer mogelijk is. Ouderen die het overlijden van de partner als omslagpunt noemen geven aan dat het met de hulp en ondersteuning van de partner nog mogelijk was om zelfstandig te wonen. Na het overlijden van de partner lukt dat niet meer. Vaak omdat de weggevallen partner de verminderde mogelijkheden van regie overnam en zorgde voor het structuren van de dag. Ook leidt het rouwproces zelf tot verminderde regie. Ouderen die een ongeval als omslagpunt noemen geven aan dat na een ongeval en intramuraal revalidatietraject het zelfstandig thuis wonen niet langer mogelijk was vanwege onvoldoende herstel. We dachten in ons vorige huis, een gelijkvloerse seniorenwoning, samen oud te worden maar dat is niet gebeurd. In oktober ben ik gevallen. Ik was toen alleen. Mijn man was net overleden. Ik heb toen 4 uur op de grond gelegen. Mijn hals alarm had ik niet om. Waarschijnlijk lag het op het nachtkastje want het was midden in de nacht. Ik heb een klap gemaakt en ben gevonden bij de deur van de badkamer. Na vijf dagen in het ziekenhuis is vastgesteld dat ik mijn linkerarm nooit meer zou kunnen gebruiken. De specialist zij: Wij gaan ergens voor u een plaatsje zoeken. Ik dacht, oh god waar zou ik terecht komen. Eerst kwamen ze met een ander verzorgingshuis maar ik wilde liever naar het verzorgingshuis waar ik nu woon en dat kon. Eerst was ik hier tijdelijk. Maar sinds april voor goed. Ik kon in dezelfde kamer blijven. Toen kon ik ook mijn eigen spullen neerzetten. Maar ik moest wel nieuw spullen kopen want de meubels die ik had waren te groot. Ouderen op de grens van zelfstandig wonen naar verblijf 8

9 3.5 Alternatieven In de gesprekken is aan ouderen gevraagd of zij alternatieven overwogen hebben om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Traplift Het plaatsen van een traplift kan een alternatief zijn om langer zelfstandig te kunnen wonen. Niet altijd is het mogelijk om een traplift te plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan een portiekflat. Ook vereist het gebruik van een traplift bepaalde vaardigheden van de ouderen. Een van de geïnterviewde ouderen ziet af van de aanvraag omdat vanwege reuma de traplift niet goed bediend kan worden. Een andere oudere ziet af van het aanvragen van een traplift uit angst voor het gebruik van deze woningaanpassing. Ook blijkt de aanvraag van een traplift soms te leiden tot het verkrijgen van urgentieverklaring voor een andere woning. In de vorige woning van mevrouw was de slaap- en badkamer op de eerste verdieping. Omdat het traplopen steeds moeilijker werd en doordat na het overlijden van haar man zijn ondersteuning weg viel, heeft mevrouw 1,5 jaar geleden een traplift aangevraagd. Tijdens de aanvraagprocedure is mevrouw gewezen op de mogelijkheid om een urgentieverklaring te krijgen voor haar huidige seniorenwoning. Daardoor was het mogelijk om enkele maanden later te verhuizen naar haar huidige seniorenappartement. Persoonsalarmering Veel ouderen maken gebruik van persoonsalarmering maar noemen dit veelal niet expliciet bij de vraag naar alternatieven om langer zelfstandig te wonen. Een oudere die alarmering wel noemt bij de alternatieven geeft aan dat het haar een onvoldoende gevoel van veiligheid geeft. Het alarm geeft haar niet het vertrouwen dat zij na een val snel hulp krijgt. Andere woning Vrijwel alle ouderen in deze verkenning die in een eengezinswoning of portiekflat wonen geven aan dat zij zich sinds een aantal jaar oriënteren op een andere woning. De reden dat de oriëntatie meerdere jaren duurt heeft enerzijds te maken met het feit dat het geen acute situatie betreft maar een proces van geleidelijke achteruitgang. Anderzijds heeft het ook te maken met de beschikbaarheid van woonvormen die aansluiten bij de wensen en leefsituatie voor ouderen. Om intramuraal te wonen ontbreekt vaak het benodigde ZZP en het aanbod van seniorenwoningen is beperkt. Drie jaar stond ik om de wachtlijst. Ik zat ginder heel best naar mijn zin. Deze kamer was ineens over doordat degene die hier woonde naar het ziekenhuis was gegaan en niet meer kon terugkomen. Het was de eerste kamer die ik aangeboden kreeg. Mijn kinderen vinden dit veiliger want als ik val dan druk ik op het alarm en dan komen ze eerder. Het is voor hen ook rustiger want ik ben al een paar keer gevallen en dan kan ik niet overeind komen. Dan moeten ze mij oprapen. In mijn vorige huis hadden twee buren en de kinderen mijn sleutel en die werden dan gealarmeerd. Maar de buren kwamen dan maar die konden mij niet optillen. Die zijn natuurlijk ook oud. Mantelzorgondersteuning In situaties waarbij sprake is van overbelasting van de mantelzorg kan mantelzorgondersteuning een belangrijke rol spelen in het langer zelfstandig wonen. In de verkenning heeft geen van de ouderen mantelzorgondersteuning expliciet genoemd als alternatief. Ouderen op de grens van zelfstandig wonen naar verblijf 9

10 Ik was er vanuit gegaan dat het 4 tot 6 weken zou duren voordat mijn vrouw zou worden opgenomen. Het was redelijk heftig dat ik mijn vrouw twee dagen later samen met mijn kinderen kon brengen. Af en toe speelt emotie mij parten. Maar rationeel gezien waren er geen alternatieven. Ik heb in mijn omgeving gezien dat er te snel een opname was. Ik denk dat ik tot het uiterste zelf voor mijn vrouw gezorgd heb. Ouderen op de grens van zelfstandig wonen naar verblijf 10

11 4 Conclusies en aanbevelingen 4.1 Conclusies Ziekte en beperkingen Bijna alle ouderen in de verkenning hebben te maken met beperkingen van de mobiliteit. Veelal zijn de beperkingen geleidelijk ontstaan door bijvoorbeeld een progressieve ziekte, soms acuut na een ongeval. Woonsituatie Ongeveer een derde van de zelfstandig wonende ouderen in de verkenning woont in een gelijkvloerse (senioren)woning of een woning die aangepast is voor rolstoel gebruik. Twee derde woont in een eengezinswoning of portiekflat zonder lift. Ouderen met mobiliteitsbeperkingen krijgen in een eengezinswoning of portiekflat sneller dan ouderen in een gelijkvloerse (senioren)woning problemen met zelfstandig wonen: verhoogd valrisico, gevoelens van onveiligheid en eenzaamheid. Zorg en ondersteuning In de verkenning zien we dat de ondersteuning door kinderen bestaat uit het doen van boodschappen, de was, begeleiding bij arts bezoek en administratieve hulp. Burenhulp richt zich meer op sociaal/emotionele ondersteuning. Wanneer vertrouwde buren verhuizen leidt dit voor ouderen vaak tot (verdere) vereenzaming. Een groot deel van de ouderen in de verkenning die zelfstandig wonen ontvangt professionele zorg thuis. Deze zorg loopt qua frequentie en inhoud uiteen. Een groot deel van de ouderen maakt gebruik van persoonsalarmering. Meerderheid van de zelfstandig wonende ouderen in de verkenning heeft een abonnement waarbij buren of familieleden worden gebeld na alarmering. Na een val gebruiken veel ouderen het alarm niet omdat ze het te belastend vinden voor buren en familie. Een klein deel van de zelfstandig wonende ouderen heeft een abonnement waarbij de alarmopvolging via de zorgaanbieder geregeld is. Nadeel dat ouderen noemen van opvolging door de zorgaanbieder is de lange tijd dat zij op hulp moeten wachten. Omslagpunt De meerderheid van de ouderen in de verkenning heeft te maken met geleidelijke veranderingen. Een minderheid van de ouderen in de verkenning geeft aan dat door een acute verandering zelfstandig wonen niet langer mogelijk was. Afnemende mobiliteit is een belangrijke reden voor het oriënteren op intramuraal verblijf. Met de afnemende mobiliteit neemt het risico op valincidenten en daarmee de vraag naar onplanbare zorg toe. Ouderen geven aan dat hierbij gevoelens van onveiligheid een rol spelen; angst om te vallen en lang op hulp moeten wachten. Ook geven ouderen (impliciet) aan dat het gevoel van onveiligheid bij hun kinderen een belangrijke aanjagende rol speelt bij het oriënteren op intramuraal verblijf. In de verkenning worden het overlijden van de partner en ongevallen genoemd als acute veranderingen waardoor zelfstandig thuis wonen niet langer mogelijk is. Ouderen die het overlijden van de partner als omslagpunt noemen geven aan dat het met de Ouderen op de grens van zelfstandig wonen naar verblijf 11

12 hulp en ondersteuning van de partner nog mogelijk was om zelfstandig te wonen. Ouderen die een ongeval als omslagpunt noemen geven aan dat na een ongeval en intramuraal revalidatietraject het zelfstandig thuis wonen niet langer mogelijk was vanwege onvoldoende herstel. Alternatieven Vrijwel alle ouderen in de verkenning die in een eengezinswoning of portiekflat wonen geven aan dat zij zich sinds een aantal jaar oriënteren op een andere woning. De reden dat de oriëntatie meerdere jaren duurt heeft enerzijds te maken met het feit dat het geen acute situatie betreft maar een proces van geleidelijke achteruitgang. Anderzijds heeft het ook te maken met de beschikbaarheid van woonvormen die aansluiten bij de wensen en leefsituatie voor ouderen. Het aanbod van seniorenwoningen is beperkt en om intramuraal te wonen ontbreekt vaak het benodigde ZZP. Veel ouderen maken gebruik van persoonsalarmering maar noemen dit niet expliciet bij de vraag naar alternatieven om langer zelfstandig te wonen. Ook mantelzorgondersteuning wordt niet expliciet genoemd. 4.2 Aanbevelingen Op basis van de verkenning onder ouderen op de grens van zelfstandig wonen naar verblijf concluderen wij dat vernieuwing noodzakelijk is. Langer zelfstandig wonen vereist vernieuwing op het gebied van beschikbaarheid van: passende woningen; onplanbare zorg; betere informatievoorziening. Beschikbaarheid van passende woningen Ouderen met mobiliteitsbeperkingen krijgen in een eengezinswoning of portiekflat sneller dan ouderen in een gelijkvloerse (senioren)woning problemen met zelfstandig wonen: verhoogd valrisico, gevoelens van onveiligheid en eenzaamheid. Vernieuwing op het gebied van beschikbaarheid van passende woningen; gelijkvloerse rollator- of rolstoeltoegankelijke woningen is dan ook noodzakelijk. Veel gemeenten lopen achter met de bouw van levensloopbestendige woningen. Onlangs is de nieuwe monitor over ouderenhuisvesting gepubliceerd 1 in opdracht van ANBO en gefinancierd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hieruit blijkt dat veel gemeenten niet eens weten wat hun woningvoorraad voor senioren is. Beschikbaarheid van passende woningen vereist maatwerk en samenwerking op lokaal niveau. Ouderenorganisaties, zorgaanbieders, gemeenten en woningbouwcorporaties die gezamenlijk de vereiste vernieuwing oppakken door het opstellen van een gemeentelijk of regionaal plan van aanpak. Onplanbare zorg Huidige alarmering en opvolging biedt ouderen onvoldoende gevoel van veiligheid. Ouderen hebben niet het vertrouwen dat zij na een val snel hulp krijgen. Dit leidt tot gevoelens van 1 Landelijk onderzoek lokaal beleid ouderenhuisvesting, Ipso Facto, november 2012 Ouderen op de grens van zelfstandig wonen naar verblijf 12

13 onveiligheid bij zowel ouderen als mantelzorgers. Vernieuwing op het gebied van onplanbare zorg en het versterken van het gevoel van veiligheid van ouderen en mantelzorgers is vereist. Ook moeten alle betrokkenen helder zijn in de verwachtingen naar elkaar: wie doet wat en wanneer? Als er duidelijke verwachtingen zijn uitgesproken, worden afspraken gemaakt over alarmering en opvolging. Door de professional maar ook door ouderen zelf en de mantelzorgers. Uit de proeftuinen Versterking van verpleging thuis 2 blijkt dat het kunnen terugvallen op de ondersteuning van de wijkverpleegkundige, zowel bij acute gezondheidsproblemen als geleidelijke achteruitgang, een belangrijke bijdrage levert aan het gevoel van veiligheid van kwetsbare ouderen en mantelzorgers. Het geeft ouderen vertrouwen in hun eigen mogelijkheden ondanks de lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. 24-uurs beschikbaarheid en continuïteit van zorg zijn belangrijke vereisten voor zorginkoop. Daar waar nodig kan via zorginkoop samenwerking tussen zorgaanbieders afgedwongen worden. Daarnaast moeten informele netwerken benut worden om het gevoel van veiligheid te versterken. Bijvoorbeeld door het opzetten van telefooncirkels of sms-alert in de wijk. De koppeling van professionele zorg en informele netwerken vereist nadere uitwerking in experimenten. Betere informatievoorziening Veel ouderen staan lange tijd op een wachtlijst voor een andere woning. Dit brengt veel onzekerheid met zich mee voor zowel ouderen als mantelzorgers. Voor zorgaanbieders ligt hier een taak om de informatiebehoefte van ouderen op de wachtlijst te inventariseren en op te pakken. Ook samenwerking binnen zorgorganisaties tussen medewerkers die de wachtlijst beheren en de zorg thuis bieden is noodzakelijk. 4.3 Gezamenlijke visie ouderenzorg In november hebben de NPCF en ANBO samen met Buurtzorg en V&VN, een gezamenlijke visie 3 uitgebracht over de toekomst van de ouderenzorg. Aanleiding hiervoor was het regeerakkoord van het kabinet Rutte II waarin naar het oordeel van bovenstaande organisaties, een aantal bezuinigingen doorgevoerd worden die de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen ernstig doen afnemen. De voorstellen tot veranderingen in de zorg die in de gezamenlijke visie worden genoemd, zijn aanvullend op de aanbevelingen die wij in deze verkenning doen. Voor een breder beeld op de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van ouderen verwijzen wij u derhalve naar de visie Ouderen maken zich zorgen, wij ook!. 2 Versterken van verpleging thuis, NPCF en V&VN, december Ouderen maken zich zorgen, wij ook!, NPCF, ANBO, Buurtzorg en V&VN, november 2012 Ouderen op de grens van zelfstandig wonen naar verblijf 13

14 Bijlage 1 Gespreksleidraad A. Algemeen Wat is uw leeftijd? B. Ziekte en beperkingen Welke ziekten en beperkingen heeft u? C. Woonsituatie Hoe woont u? D1. Zorg en ondersteuning Welke zorg en ondersteuning heeft u? D2. Zorg en ondersteuning Welke zorg en ondersteuning had u toen u nog thuis woonde? E1. Omslagpunt (ouderen die extramuraal wonen) Waardoor kunt u niet langer thuis wonen? E2. Omslagpunt (ouderen die intramuraal wonen) Waardoor kon u niet langer thuis wonen? F. Alternatieven Heeft u alternatieven afgewogen om thuis te blijven wonen? Zo ja, met wie/ op welk moment/ op initiatief van/ welke alternatieven zijn besproken / wat is het resultaat? Zo nee, waarom niet/ op welk moment zou u initiatieven hebben willen bespreken? Wat heeft/had u nodig om thuis te kunnen blijven wonen? Ouderen op de grens van zelfstandig wonen naar verblijf 14

15 Topiclijst A Algemeen B Ziekten en beperkingen C Woonsituatie D Zorg en ondersteuning E Omslagpunt F Alternatieven geslacht leeftijd indicatie lichamelijk cognitief eenzaamheid Alleen of met partner Stad of platteland Extra- of intramuraal Eengezinswoning (slapen & douche boven of beneden) Aanleunwoning Verzorgingshuis Verpleeghuis anders Afstand woning - intramuraal (zelfde buurt) mantelzorg buren vrijwilligers welzijnswerk zorg thuis (verpleging, verzorging en begeleiding <dagverzorging/dagbehandeling>) Huishoudelijke hulp anders indien met partner: beide of 1 van beide op omslagpunt Verandering in planbaarheid van zorgvraag. Onplanbare zorg (zorg bij acute onvoorziene omstandigheden) bijv. vallen of onvoorziene incontinentie - overdag - s nachts 24-uurs toezicht (zorg voortdurend in nabijheid) Verandering in complexiteit van zorgvraag Uitval van mantelzorg Eenzaamheid Onveilig gevoel Anders ICT en techniek (persoonsalarmering/ beeldschermcontact/dwaaldetectie/zorguitluistersysteem) Casemanagement/continuïteit & coördinatie Ontlasten van mantelzorg (dag- en logeeropvang) Woningaanpassing Dagbesteding (gericht op: participatie/ behandeling/begeleiding) anders Ouderen op de grens van zelfstandig wonen naar verblijf 15

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn:

Welzijnsbezoek. Voorbeelden van aanpassingen aan het huis die nodig zijn: Welzijnsbezoek 2014 Inhoud 1. Conclusies 2. Figuren en tabellen MEE Drechtsteden voerde in 2014 welzijnsbezoeken uit onder ouderen van 75, 80 en. Aan de hand van een vragenlijst komen zes onderwerpen aan

Nadere informatie

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord

Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Netwerk Ouderenzorg Regio Noord Vragenlijst Behoefte als kompas, de oudere aan het roer Deze vragenlijst bestaat vragen naar uw algemene situatie, lichamelijke en geestelijke gezondheid, omgang met gezondheid

Nadere informatie

Preventief huisbezoek 75+

Preventief huisbezoek 75+ Hollandsspoor 37 3994 VT Houten Postbus 209 3990 GA Houten tel. 030-7001500 info@vanhoutenenco.nl www.vanhoutenenco.nl Preventief huisbezoek 75+ Houten Noord-West de ERVEN en het OUDE DORP 'van Houten&co'

Nadere informatie

Ouderen in ziekenhuis Tjongerschans. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis

Ouderen in ziekenhuis Tjongerschans. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Ouderen in ziekenhuis Tjongerschans Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis Inhoudsopgave Inleiding... 1 Beter naar huis... 1 Tips... 2 Familieparticipatie... 9 Vragen... 9 Inleiding Ouderen lopen

Nadere informatie

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden

Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Onderzoek naar wensen en behoeften op het gebied van dagbesteding van (kwetsbare) ouderen en hun mantelzorgers in het Schilderskwartier in Woerden Voor wie is dit onderzoek? 1) Zelfstandig wonende ouderen

Nadere informatie

Wonen in De IJsvogel

Wonen in De IJsvogel Wonen in De IJsvogel Inhoud Wonen in De IJsvogel 3 In vertrouwde handen 3 Verzorgd wonen 4 Huishouden, maaltijden en was Welzijnsactiviteiten Aanmelding verzorgd wonen Beschermd wonen 6 Woongroep Wonen,

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016

Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016 Rapport meldactie Administratieve lasten Jolet van der Steen, junior beleidsmedewerker Patiëntenfederatie NPCF Januari 2016 Rapport Administratieve lasten 1 COLOFON Patiëntenfederatie NPCF Postbus 1539

Nadere informatie

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat?

U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U heeft zorg nodig. Hoe regelt u dat? U wilt zorg die betaald wordt uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). U kunt daar altijd een aanvraag voor doen. Het CIZ (Centrum indicatiestelling zorg)

Nadere informatie

Huisbezoekproject 75 jarigen

Huisbezoekproject 75 jarigen Huisbezoekproject 75 jarigen IJsselstein Noord 2013 1 Inleiding Dit rapport Huisbezoekproject 75 jarigen in IJsselstein Noord 2013 geeft informatie over de resultaten van de 232 interviews die gehouden

Nadere informatie

Diafaan, Thuiszorg! Diafaan. Vertrouwd in de buurt.

Diafaan, Thuiszorg! Diafaan. Vertrouwd in de buurt. Diafaan, Thuiszorg! Diafaan. Vertrouwd in de buurt. Handige ondersteuningsproducten Ouderen van nu en de toekomst willen graag zo lang mogelijk zelfstandig wonen, liefst in hun eigen woonomgeving. Om het

Nadere informatie

De juiste zorg, prettig bij u thuis

De juiste zorg, prettig bij u thuis De juiste zorg, prettig bij u thuis Veelzijdig in zorg Care: Persoonlijke Verzorging en Verpleging Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in

Nadere informatie

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043

Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Notitie scheiden van wonen en zorg Kenmerk 13s043 Inleiding De overheid heeft besloten over te gaan het scheiden van de financiering van wonen en zorg. De overheid heeft ook besloten tot hervormingen van

Nadere informatie

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo):

Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Factsheet Veranderingen in de Zorg 2015 (AWBZ, LIZ, Zvw en Wmo): Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ): Collectieve Volksverzekering voor ziektekostenrisico s, waarvoor je je niet individueel kunt

Nadere informatie

Rapport sluiting verzorgingshuizen

Rapport sluiting verzorgingshuizen Rapport sluiting verzorgingshuizen ActiZ is een ondernemende branchevereniging die haar leden faciliteert om een gezonde onderneming te kunnen exploiteren die hoogwaardige zorg en ondersteuning biedt.

Nadere informatie

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale

Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatiefterminale zorg Pakket 10 Beschermd verblijf met intensieve palliatief-terminale zorg is voor mensen die een

Nadere informatie

HET BESTE UIT TWEE WERELDEN THUIS BIJ U WELKE ZORG KUNT U VERWACHTEN? WWW.NUSANTARA.NL

HET BESTE UIT TWEE WERELDEN THUIS BIJ U WELKE ZORG KUNT U VERWACHTEN? WWW.NUSANTARA.NL HET BESTE UIT TWEE WERELDEN THUIS BIJ U WELKE ZORG KUNT U VERWACHTEN? WWW.NUSANTARA.NL HET BESTE UIT TWEE WERELDEN Eens was er geen thuis meer in Indië. U ging er weg, en trof een koud en nat Nederland.

Nadere informatie

ZelfredzaamheidsMonitor. november 2014 / versie 2.7

ZelfredzaamheidsMonitor. november 2014 / versie 2.7 ZelfredzaamheidsMonitor november 2014 / versie 2.7 Een initiatief van i.s.m. Vilans werkt aan kennisontwikkeling, onderzoek, innovatie, implementatie en kennisverspreiding in de langdurende zorg. CTOW

Nadere informatie

Weer thuis na opname in het ziekenhuis

Weer thuis na opname in het ziekenhuis Weer thuis na opname in het ziekenhuis Inhoudsopgave Inhoudsopgave Blz. Weer thuis na opname in het ziekenhuis 3 - Checklist 3 Wat kunt u thuis zelf regelen 4 - Gebruikelijke zorg 5 - Overige voorzieningen

Nadere informatie

Is langer thuis wonen naast goedkoper, ook veiliger?

Is langer thuis wonen naast goedkoper, ook veiliger? Is langer thuis wonen naast goedkoper, ook veiliger? Ouderen worden tegenwoordig door de overheid gestimuleerd om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. De verpleeg- en verzorgingshuizen zoals iedereen

Nadere informatie

Klinisch redeneren Take-home toets

Klinisch redeneren Take-home toets Klinisch redeneren Take-home toets Naam: Joyce Stuijt Klas: 1F2 Docent: S. Verschueren Datum: 23 januari 2012 Studentnr: 500635116 Inhoudsopgave Casus 3 Diagnose 4 Prognose 4 Resultaatsklasse 5 Beoogd

Nadere informatie

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK

VRAGENLIJST BEHOEFTEONDERZOEK VRAGENLIJST BEHEFTENDERZEK Beste deelnemer, Met Beste deze deelnemer, vragenlijst stellen wij u een aantal vragen over uw n op het gebied van zorg, wonen en welzijn. Wat denkt u nodig te hebben om zo lang

Nadere informatie

H.40001.0915. Zorg voor kwetsbare ouderen

H.40001.0915. Zorg voor kwetsbare ouderen H.40001.0915 Zorg voor kwetsbare ouderen 2 Inleiding Uw naaste is opgenomen in het ziekenhuis. Een oudere patiënt is kwetsbaar als er sprake is van een wankel evenwicht in de gezondheid en het dagelijks

Nadere informatie

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014

De Wmo 2015. Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 De Wmo 2015 Mariëtte Teunissen Avi-adviseur 26 november 2014 Inhoud van de presentatie 1. Wat zijn de belangrijkste trends 2. Hoe is het nu geregeld? 3. Hooflijnen nieuwe stelsel 4. PGB in de Wmo 5. Eigen

Nadere informatie

mensen hebben mensen nodig

mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig mensen hebben mensen nodig Dat vinden we bij Mosae Zorggroep. Vanuit vijf locaties en een eigen thuiszorgorganisatie. Met ruim 600 mensen in dienst en 300 vrijwilligers verzorgen

Nadere informatie

Aanvraag hulpmiddelen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Aanvraag hulpmiddelen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Aanvraag hulpmiddelen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Waarom dit formulier? Als u een beperking hebt, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte, handicap of psychische problemen, kunt u hulp krijgen.

Nadere informatie

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben.

Elke locatie heeft een eigen karakter en. eigen specifieke diensten. Maar wel. allemaal vanuit de zorgvisie dat. mensen elkaar nodig hebben. uw zorg, onze zorg uw zorg, onze zorg mosae thuiszorg Mosae Thuiszorg is onderdeel van Mosae Zorggroep, samen met de zorglocaties Campagne, Daalhof, Scharwyerveld, Sint Gerlachus en Licht & Liefde. Elke

Nadere informatie

Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz

Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz 31-3-2015 Wonen en Verhuizen Een onderzoek van ANBO en Woonz Over dit onderzoek pagina 1 Opvallende resultaten pagina 2 Over de samenstelling van de respondenten pagina 3 1. Over dit onderzoek Dit onderzoek

Nadere informatie

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken

Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken In te vullen door gemeente Oldambt Cliëntnummer : WPnummer : Consulent : Aanvraagformulier Wmo Cluster Maatschappelijke Zaken Met dit formulier kunt u een aanvraag voor een Wmovoorziening doen. Langsbrengen

Nadere informatie

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging

Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 8 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen met de nadruk op verzorging/verpleging Pakket 8 is voor mensen met een ernstige

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014

Veranderingen in de zorg. Title Text. Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 1 Veranderingen in de zorg Title Text Heeswijk-Dinther, 2 december 2014 2 Kennis - maken Motto Laverhof : Leven als thuis - Familiezorg = invoegen -Body Daar Level waar One u ons wilt Dominique den Brok

Nadere informatie

Basis Comfortpakket van Beweging 3.0

Basis Comfortpakket van Beweging 3.0 Beweging 3.0 Postbus 1599 3800 BN Amersfoort T 033-469 20 20 E klantenservice@beweging3.nl I www.beweging3.nl WZO-064-1114 Basis Comfortpakket van Beweging 3.0 Een veilig gevoel! Een veilig gevoel met

Nadere informatie

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012

Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 Almelo, juli 2012 Rapportage Huisbezoek Allochtone Ouderen 60+ 2010-2012 In 2006 is Scoop gestart met het bezoeken van 75-plussers in de gemeente

Nadere informatie

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling

De Molenberg. Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen. Wonen Welzijn Zorg en behandeling De Molenberg Dagcentrum Woonzorgcentrum Appartementen te huur Verpleeghuis Groepswonen Wonen Welzijn Zorg en behandeling Welkom in De Molenberg In het centrum van Groenlo, nabij parken en winkels, ligt

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam

Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Zelfstandig wonen: de mening van senioren en mantelzorgers uit de stadsregio Rotterdam Inleiding Het Tympaan Instituut heeft in de zomer van 2013 verschillende groepen (potentiële) zorgvragers en mantelzorgers

Nadere informatie

Revalideren in een Carintreggeland Huis

Revalideren in een Carintreggeland Huis Revalideren in een Carintreggeland Huis 2 Revalideren in een Carintreggeland Huis Bent u door een beroerte, knie- of heupoperatie of andere ingreep of aandoening beperkter geworden in uw mogelijkheden?

Nadere informatie

Thuis een veilig en zeker gevoel

Thuis een veilig en zeker gevoel Thuis een veilig en zeker gevoel Veelzijdig in zorg Personenalarmering Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Regeerakkoord: de zorg voor ouderen wordt niet alleen veel duurder, ze wordt ook nog eens slechter!

Regeerakkoord: de zorg voor ouderen wordt niet alleen veel duurder, ze wordt ook nog eens slechter! Regeerakkoord: de zorg voor ouderen wordt niet alleen veel duurder, ze wordt ook nog eens slechter! Inleiding De kabinetsplannen hebben grote gevolgen voor ouderen. NPCF, ANBO, V&VN en Buurtzorg verzetten

Nadere informatie

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis -Kom uit bed-

Refaja Ziekenhuis Stadskanaal. Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis -Kom uit bed- Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis -Kom uit bed- VOORKOM ONNODIGE ACHTERUITGANG IN HET ZIEKENHUIS -KOM UIT BED- INLEIDING U zult misschien wel schrikken als u leest dat drie maanden na ontslag

Nadere informatie

Kleinschalig wonen. Zo thuis mogelijk

Kleinschalig wonen. Zo thuis mogelijk Kleinschalig wonen Zo thuis mogelijk 2 Kleinschalig wonen. Zo thuis mogelijk Als thuis wonen niet meer veilig voelt en de behoefte aan bescherming en zorg groter wordt, dan is verhuizen naar een woonzorgcentrum

Nadere informatie

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische

De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische De Wet Langdurige Zorg- samenvatting gericht op de gevolgen voor mensen met chronische beademing door Elske ter Veld, voorzitter VSCA. Bij de Tweede Kamer ligt nu ook de Wet Langdurige Zorg, de WLZ. Deze

Nadere informatie

Voor de juiste zorg thuis of dichtbij huis

Voor de juiste zorg thuis of dichtbij huis Voor de juiste zorg thuis of dichtbij huis Omdat ik reuma heb, wordt het zware huishoudelijke werk me uit handen genomen. Ik heb nu een vaste hulp met wie het goed klikt. Het fijne is dat zij met me meedenkt.

Nadere informatie

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding

Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Veranderingen in delangdurige zorg, toegespitst op de begeleiding Astrid Buis Stijgende kosten zorg Vergrijzing Vereenzaming Professionalisering Individualisering Bureaucratisering Wet- en regelgeving

Nadere informatie

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb.

Zorg voor mensen. Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Zorg voor mensen Ze voelt precies aan wat ik nodig heb. Het uitgangspunt van Vivantes is om senioren te helpen zichzelf in hun eigen kracht te zetten en zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving te wonen.

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt. Het mooiste van mijn beroep GEVEN VAN LIEFDE ÉN ZORG één druk op de knop PERSOONLIJK ALARM Lekker makkelijk! MAALTIJDSERVICE Op een bepaald moment moet je accepteren, dat je niet alles meer zelf kunt.

Nadere informatie

Langer thuis wonen? Kwestbare ouderen of Krasse knarren?

Langer thuis wonen? Kwestbare ouderen of Krasse knarren? Langer thuis wonen? Kwestbare ouderen of Krasse knarren? Wil Peters Enocent Mobility Solutions Trends 2015 vergrijzing neemt toe van 2,5 miljoen naar 3,5 miljoen in 10 jaar terugtrekkende overheid, verzekeraars

Nadere informatie

Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer

Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer Zelfredzaamheidsmeter Uniek cliëntnummer Onderstaande zelfredzaamheidsmeter ga je invullen voor de cliënt. Het betreft tien levensdomeinen van de cliënt. Voor elk levensdomein ga je kijken in hoeverre

Nadere informatie

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8)

BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) BESCHERMD WONEN MET ZEER INTENSIEVE ZORG, VANWEGE SPECIFIEKE AANDOENINGEN, MET DE NADRUK OP VERZORGING/VERPLEGING (voorheen ZZP 8) GEBRUIKERSINFORMATIE ZORGPROFIELEN V&V PROTEION 1 2 Inleiding In de kleinschalige

Nadere informatie

RSZK Thuiszorg. Zorg en diensten bij u thuis

RSZK Thuiszorg. Zorg en diensten bij u thuis THUIS RSZK Thuiszorg Zorg en diensten bij u thuis Zelfstandig blijven wonen, ook als u hulp of zorg nodig heeft? RSZK helpt u daarbij. Dé specialist op het gebied van ouderenzorg. Vitaal en fit thuis blijven

Nadere informatie

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof

Gezondheids centrum. advies, therapie en behandeling door onze experts. Gezondheidscentrum Valkenhof Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts 1 Gezondheidscentrum Valkenhof Inhoud Verwijzing en vergoeding Fysiotherapie Diëtetiek Ergotherapie Logopedie Specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005

De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005 De gezondheidssituatie van ouderen in Gelderland Midden 2005 Samenvatting van de resultaten van een onderzoek onder zelfstandig wonende 65-plussers in het werkgebied van Hulpverlening Gelderland Midden

Nadere informatie

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014

Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein. Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 Veranderingsprocessen en vernieuwing in het sociale domein Marike Hafkamp, MSc Apeldoorn, 30 oktober 2014 1 De landelijke ontwikkelingen Regeerakkoord: Decentralisaties naar gemeenten: 1. AWBZ begeleiding,inkomensondersteuning,

Nadere informatie

Afspraken met het Zorgkantoor Wij hebben met het zorgkantoor de volgende ZZP-en afgesproken en met deze ZZP-en kunt u bij ons terecht:

Afspraken met het Zorgkantoor Wij hebben met het zorgkantoor de volgende ZZP-en afgesproken en met deze ZZP-en kunt u bij ons terecht: Afspraken met het Zorgkantoor Wij hebben met het zorgkantoor de volgende ZZP-en afgesproken en met deze ZZP-en kunt u bij ons terecht: Niet toegelaten voor behandeling, inclusief dagbesteding (lees verzorgingshuis)

Nadere informatie

Thuis een veilig en zeker gevoel

Thuis een veilig en zeker gevoel Thuis een veilig en zeker gevoel Veelzijdig in zorg Personenalarmering Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl

Aangenaam... De Friese Wouden. www.friesewouden.nl Aangenaam... De Friese Wouden www.friesewouden.nl Wij zijn er voor u De Friese Wouden levert diensten op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Als klant houdt u hierbij de regie in eigen handen, het gaat

Nadere informatie

De mantelzorg DER LIEFDE

De mantelzorg DER LIEFDE De mantelzorg DER LIEFDE Ongeveer 3,5 miljoen Nederlanders zorgen onbetaald en langdurig voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende partner of familielid. Ook op de HAN zijn veel medewerkers

Nadere informatie

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt

Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Een korte kennismaking met ZINN waar zorg samenkomt Dé zorgorganisatie voor (thuis)zorg, wonen en welzijn in Groningen, Haren en Hoogezand ZINN Thuis Zo lang mogelijk thuis Persoonsalarmering Ook liever

Nadere informatie

Thuiszorg in Amsterdam

Thuiszorg in Amsterdam Thuiszorg in Amsterdam Wat is thuiszorg? Er zijn verschillende vormen van thuiszorg. Bijvoorbeeld verpleegkundige handelingen zoals het toedienen van medicijnen of zuurstof, het aanbrengen van een infuus

Nadere informatie

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a.

Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Nieuwsbrief zomer 2015 Inhoud o.a. Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning Misverstanden over WMO 2015 Mantelzorgcompliment aanvragen Niet vergeten Gehandicaptenraad Westervoort Molenacker 79 6932 JG

Nadere informatie

Welzijn en zorg voor ouderen in Rotterdam. Prof.dr. Anna Nieboer

Welzijn en zorg voor ouderen in Rotterdam. Prof.dr. Anna Nieboer Welzijn en zorg voor ouderen in Rotterdam Prof.dr. Anna Nieboer Presentatie Toelichting Even Buurten Integrale wijkaanpak in Rotterdam Gericht op de ondersteuning van zelfstandigwonende ouderen Onderdeel

Nadere informatie

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt?

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9. Startvraag A B C D E F G H Start van het proces: Klant komt in het loket Startvraag Waar kan ik u mee helpen? Antwoord van de klant De klant vertelt zijn verhaal in zijn eigen

Nadere informatie

Zorg thuis. Diverse zorgvormen om zelfstandig te blijven wonen

Zorg thuis. Diverse zorgvormen om zelfstandig te blijven wonen 0348-44 17 14 info@rijnhoven.nl Zorg thuis Diverse zorgvormen om zelfstandig te blijven wonen Een thuis voor ouderen. Met zelfstandigheid waar mogelijk. En precies de zorg die nodig is. Welkom bij De Rijnhoven.

Nadere informatie

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten

Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Business case Mantelzorg & Familieparticipatie: vragenlijst over baten Investeren in participatie van mantelzorgers & familieleden levert de organisatie baten op. Denk dan aan tijdwinst, meer aandacht

Nadere informatie

Wij zorgen voor een voortreffelijke maaltijd! Dagverzorging

Wij zorgen voor een voortreffelijke maaltijd! Dagverzorging Wij zorgen voor een voortreffelijke maaltijd! Dagverzorging Dagverzorging Alerimus Wie komt er in aanmerking voor dagverzorging? Cliënten dienen geïndiceerd te zijn door het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Nadere informatie

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden

Verzorging Begeleiding Speciale Zorg Dagbesteding Hulp bij het huishouden Overzicht ZZP 1 t/m 7. Versie 17-05-11. Zorgzwaartepakket 1 = enige begeleiding in een veilige omgeving. U krijgt hulp bij de De medewerker helpt Niet van toepassing. dagelijkse verzorging u om zo veel

Nadere informatie

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen

Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen Verzorgd Als Thuis Carintreggeland Huis Eltheto Rijssen 2 Welkom! Prettig wonen is u thuis voelen. Met de spullen waar u zich aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles

Nadere informatie

Memo. Leden van de commissie WOS. R.Kool- van Mourik CDA-fractie. Betreft: Informatie over kwetsbare ouderen. Datum: 15-3-2011

Memo. Leden van de commissie WOS. R.Kool- van Mourik CDA-fractie. Betreft: Informatie over kwetsbare ouderen. Datum: 15-3-2011 Aan: Van: Leden van de commissie WOS R.Kool- van Mourik CDA-fractie Betreft: Informatie over kwetsbare ouderen. Datum: 15-3-2011 Inleiding. Ruim een kwart van de 65-plussers is kwetsbaar voor ernstige

Nadere informatie

Ouderen in de Buurt! Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam!

Ouderen in de Buurt! Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam! Ouderen in de Buurt! Initiatiefvoorstel CDA Amsterdam! Lex van Drooge &! Marijke Shahsavari-Jansen! Zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Amsterdam op 27 november 2013! 1 Ouderen in de Buurt! Ouderen

Nadere informatie

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet.

Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Zelf doen wat kan en ondersteuning waar moet. Op 1 januari 2015 wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) van kracht. De zes Drechtsteden zijn dan verantwoordelijk voor de ondersteuning

Nadere informatie

Raads informatiebrief

Raads informatiebrief gemeente Eindhoven Raadsnummer O8.R2403.OOI Inboeknummer oybstoa86r Dossiernummer ysr.qr8 8 januari aoo8 Raads informatiebrief Betreft resultaten Ouderenmonitor Gemeentelijke Gezondheidsdienst 1 Inleiding

Nadere informatie

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo

Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo Woonzorgcentrum Humanitas Hengelo 2 Welkom! Prettig wonen is je thuis voelen. Met de spullen waar u aan hecht, tussen de mensen die u kent. In een vertrouwde omgeving, waar alles aanwezig is om zo zelfstandig

Nadere informatie

Inzicht en Uitzicht. Om zelfstandige ouderen zoveel mogelijk van dienst te zijn.

Inzicht en Uitzicht. Om zelfstandige ouderen zoveel mogelijk van dienst te zijn. Inzicht en Uitzicht Om zelfstandige ouderen zoveel mogelijk van dienst te zijn. Onthul en exploiteer de talenten die je bezit. De talenten die zorgcentra als Randmeer en Weideheem ontplooien spelen tegenwoordig

Nadere informatie

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? Meldactie Zorginkoop Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? April 2011 Ir. T. Lekkerkerk, projectleider Juli 2011 Rapport meldactie Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar NPCF 2011-298/DSB/01.01.01/TL/hm

Nadere informatie

Gewoon Thuis met Hodes. Zelfstandig en in uw eigen, vertrouwde omgeving ouder worden? Dat kan met de woonoplossingen van Hodes! www.hodeswmo-unit.

Gewoon Thuis met Hodes. Zelfstandig en in uw eigen, vertrouwde omgeving ouder worden? Dat kan met de woonoplossingen van Hodes! www.hodeswmo-unit. Gewoon Thuis met Hodes Zelfstandig en in uw eigen, vertrouwde omgeving ouder worden? Dat kan met de woonoplossingen van Hodes! www.hodeswmo-unit.nl 2 Hodes Gewoon Thuis met Hodes 3 Maria kon thuis niet

Nadere informatie

Intake vragenlijst Polikliniek Jongvolwassenen

Intake vragenlijst Polikliniek Jongvolwassenen Intake vragenlijst Polikliniek Jongvolwassenen VU medisch centrum Amsterdam Afdeling revalidatie TransitieNet netwerk voor transitiezorg in de revalidatie voor professionals Voor meer informatie kunt u

Nadere informatie

WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012

WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012 WINTELRE ZORG WONEN WELZIJN 2010-2012 RAPPORTAGE ENQUÊTE 2010 Leefbaar Wintelre Werkgroep Sociaal Klimaat en Zorg G. Schenning W. ten Boske, M. Geven, E. Leermakers, R. Reniers, T. Spanjers 2 Inhoud 1.

Nadere informatie

Zorgzwaartepakketten Sector V&V

Zorgzwaartepakketten Sector V&V Zorgzwaartepakketten Sector V&V Versie 2013 Enschede, december 2012 AR/12/2533/izzp Zorgzwaartepakketten sector & Verzorging 2013 ZZP 3 VV Beschut wonen met begeleiding en intensieve verzorging Deze cliëntgroep

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding

Blad 1. Bijlage 3. Nadere beschrijving productcodes en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Bijlage 3. Nadere beschrijving product en diensten Maatwerkvoorziening Begeleiding Op basis van de prestatiebeschrijvingen opgesteld door de Nza (2013). Nza F125 Dagactiviteit GGZ-LZA (p/u.) Toeleidingtraject

Nadere informatie

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning Zorg en ondersteuning Veranderingen in 2015 in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Zorg in Nederland verandert in 2015 Gemeenten betalen en regelen jeugdhulp en vrijwel alle ondersteuning

Nadere informatie

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding

Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding BESCHRIJVING VAN DE ZORGZWAARTEPAKKETTEN Pakket 7 Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding Pakket 7 is bestemd voor ouderen die al heel lang

Nadere informatie

Van landelijk naar lokaal

Van landelijk naar lokaal Van landelijk naar lokaal Decentraliseren en particperen Wat kunnen wij daarmee in onze eigen (burgerlijke) gemeente? 7 februari 2015 Hans van der Knijff Waar gaan we het over hebben? Overgang naar Wmo

Nadere informatie

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken

Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken (in)formatieblad - eenvoudig verteld Nieuwe wetten voor zorg en ondersteuning bij wonen en werken november 2014 1 De wet langdurige zorg 4 Woon je in een instelling en heb je 24 uur per dag zorg en ondersteuning

Nadere informatie

Toelichting bij meldingsformulier Wmo

Toelichting bij meldingsformulier Wmo Algemeen Wel of niet invullen Het is belangrijk dat u het aanvraagformulier zo volledig mogelijk invult. Uw aanvraag kan dan sneller worden verwerkt. Vooral de juistheid van uw persoonlijke gegevens (vraag

Nadere informatie

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER

WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX HET HOGE VEER HET HOGE VEER WONEN PLUS ZORG AAN HUIS HOGE VEER RIVIERZICHT HOGE VEER COMPLEX U wilt graag zo lang en zo goed mogelijk voor uzelf kunnen zorgen. U wilt de touwtjes in eigen handen houden. Dat begrijpen

Nadere informatie

WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid. Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 2013. Inleiding

WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid. Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 2013. Inleiding WoON-themarapport: Ouderen en gezondheid Nadet Somers en Dick van der Wouw augustus 13 Inleiding Het aandeel ouderen in neemt sterk toe de komende jaren. Voor het wonen heeft dit grote betekenis. Ouderdom

Nadere informatie

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg

ontdek. De beste zorg voor u, thuis. Informatie over: Thuiszorg ontdek. Informatie over: Thuiszorg De beste zorg voor u, thuis. Zo goed en zelfstandig mogelijk leven in uw eigen vertrouwde omgeving. Laurens biedt alle zorg die u hierbij nodig heeft. meer dan zorg Langer

Nadere informatie

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de WMO. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de WMO VPT in de Wijk 2 VPT in de Wijk is een volwaardig alternatief voor intramuraal wonen (verzorgingshuiszorg) In 2009 heeft het zorgkantoor aan Evean gevraagd om een oplossing te bedenken voor

Nadere informatie

Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts

Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts Gezondheids centrum advies, therapie en behandeling door onze experts Gezondheidscentrum Valkenhof Inhoud Verwijzing en vergoeding Fysiotherapie Diëtetiek Ergotherapie Logopedie Specialist ouderengeneeskunde

Nadere informatie

- mijn kind 74% - partner 4% - mijn vader/moeder 1% - cliënt die door mij geholpen wordt 12% - anders 9%

- mijn kind 74% - partner 4% - mijn vader/moeder 1% - cliënt die door mij geholpen wordt 12% - anders 9% Kortdurend verblijf Memo aanscherping kortdurend verblijf 3 juni 2011 Kortdurend verblijf is het tijdelijk logeren in een instelling, bijvoorbeeld een logeerhuis, zorghotel, verpleeg- of verzorgingshuis.

Nadere informatie

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort

Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert en wat nu? 141103, SBOG, Westervoort Zorg Verandert Wie zijn wij? We richten ons op Wat gaan we doen? Informeren over veranderingen voor zover mogelijk Veranderingen wegen Wat doen we niet?

Nadere informatie

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst

Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe. Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe Het Cliënten Service Bureau is u graag van dienst Zorggroep Noordwest-Veluwe. In vertrouwde handen. Stichting Zorggroep Noordwest-Veluwe is een protestants-christelijke

Nadere informatie

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG

GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG GERIATRISCHE REVALIDATIEZORG Werken aan EEN PRETTIGER LEVEN NA EEN TRAUMA Voor elkaar WoonZorgcentra Haaglanden Zelf de trap weer op kunnen, omdat u zo graag in uw eigen bed wilt slapen. Uw privacy terug

Nadere informatie

Kunt u zich nu goed voortbewegen? Hoe komt u uit de stoel en naar het toilet? Is er in het gebouw een lift aanwezig? Is uw woning gelijkvloers?

Kunt u zich nu goed voortbewegen? Hoe komt u uit de stoel en naar het toilet? Is er in het gebouw een lift aanwezig? Is uw woning gelijkvloers? Opnamegesprek revalidatie Bereid je altijd voor op het gesprek. Bekijk het indicatiebesluit (let op: hoeveelheid uren te besteden aan PV, VP, BG, BH en Dagbesteding) of de overdracht en probeer op basis

Nadere informatie

Geldrop-Mierlo, 26 maart 2013,

Geldrop-Mierlo, 26 maart 2013, Secretariaat : Marianne G.J. van der Sanden-Holthuizen MA., Hazelaar 106. 5664 VL Geldrop-Mierlo, S E N I O R E N Tel. 040 2855142/0614142003 senioren@cda.nl Geldrop-Mierlo, 26 maart 2013, Aan : De leden

Nadere informatie

Wonen met zorg en dienstverlening bij Het Spectrum

Wonen met zorg en dienstverlening bij Het Spectrum Wonen Wonen met zorg en dienstverlening bij Het Spectrum ZORG MET AANDACHT, AANDACHT MET ZORG! Wonen bij Het Spectrum In Dordrecht heeft Het Spectrum meerdere woonlocaties voor mensen van 55 jaar en ouder.

Nadere informatie