No MEI 1937 HET WEEKBLAD. CIMEMAs THEATER *.. ' v « HUMPHREY Bi MARGARET LIN: HET GEI- PotoWtmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "No. 693 8 MEI 1937 HET WEEKBLAD. CIMEMAs THEATER *.. ' v « HUMPHREY Bi MARGARET LIN: HET GEI- PotoWtmer"

Transcriptie

1 No MEI 1937 CIMEMAs THEATER HET WEEKBLAD *.. ' v «HUMPHREY Bi MARGARET LIN: HET GEI- PotoWtmer

2 OPSPORiriG GEZOCHT L.CB.-Columbia-fihn. - Regie; Herman Biberman. Rolverdeeling: Jerry... Ronnie. L)o y d Nohn Kapitein B^ume -Peggie Conklin Willa Walter Connolly Gloria Shea P / ^ I ZflRfiH LERNDER EN mêêêts J^in U zijn geld o e eljh hee D9 f. t br0ken staan. ^de Omdat bank deze ' waar bank ** haar vader be c.p.er Boume. Zij vatten spoedig liefde voor efw on herkend door Willa Ila M^ o din AU r,. Mead ' Ronmes vrienain. Als Ronnie eemgen tijd later werk ae vond^heeft. trouwt zij ^ in het Tir Kapitein Bourne heeft spoedig daarna een onderhoud met Willa, die ten slotte Jerry verraadt. De politie omsingelt het huis. waar Jerryen Konrue wonen. Jerry grijpt een revolver, met de gedachte: ze zullen mij iet te pakken krijgen. Maar Ronnie schiet haar man door den schouder; ze wil niet, dat hij zich nog zwaarder straf op den hals haalt. Zij zal op CmT nem wachten, tot hij een vrij man is. Dan pas kunnen ze volkomen gelukkig zijn. GiöriTshirTil Walter Cownolly 1 i 1 if^hpr mk - 4M '* l fc- ' -'- Zarah mn Willy in hun nieuwe film De beroemde Zweedsche filmactrice Zarah Leander is thans door de Ufa geëngageerd. Haar eerste film voor deze maatschappij is getiteld Zu neuen Ufern". Willy Birgel is in deze rolprent, welke Opgenomen wordt onder regie van DetlevSierck, haar partner. Zo» iten xq mr In hat gewon««il

3 mms, ~" FILM-ENTHOUSIASTEN «HTO,e Almelo. Hierbij de gevraagde adressen Wende Barry. Universal-Studious 5451 Marathon Street, Hollywood. Maria Andergast woont Kaiserdamm 89, Berlijn. E G. W. te Rotterdam. Robert Taylor is ïo Ä UW t U kuat heni «chrijvej Me! ho-goldwyn-mayer-studio's. Culver-City, Cahformè. Evelyn Layo is 10 Juli jarig He adres van Valery Inkljlnott is: 93 rue de Longchamp te Parijs..«r A lc F^A' *% Rotterd am. Hans Brausewet- ^r is den 27sten Mei te Malaga geboren Hij debuteerde in 1921 in het Wiene 9 r Volks ae^rh' l* W f en9n - Max R^nhardt engagee de hem te Berlijn. Zijn eerste groove Sassir" P ondfr hii. in 1924 in er legle van "Ein Glas nfr u- 4, Dr - Ludwig BerfnL.i speelt veel, w tooneel. te 9 9nwo oidig weinig, ""»ui maar S. S. L. te Amersfoort. Het adres van Leslie Howard is Warner Bros-Studio's Burbank, Caliiornië. Constance Collier is 22 Januari te Windsor geboren. MC. te Amsterdam. Gustav Fröhlich Is den 21 sten Maart jarig. Hij is gescheiden. De verjaardag van Lilian Harvey valt op 19 Januari. Brigitte Horney is den 29sten Maart jarig. Niet vergeten voor foto drie antwoordcoupons in te sluiten. rjjl?', ^0*0 ' 8 - Gr avenhage. Claudette Colbert is 13 September te Parijs geboren. Haar echtgenoot is Dr. Joel Pressman. Zij debuteerde in The Wild Westcotts". Haar adres is 5451 Marathon Street, Hollywood. S. v A. te Rotterdam. Paul Weqener is zoowel regisseur als acteur. LuU Trenk«s getrouwd. Paul Bobeson is den 9denApril te Princetown geboren. H. T. K. te Amsterdam. Steffi Duna is te Boedapest geboren. Haar eerste Amerikaansche film was Man of two worlds" FH^^0"' v 9 ecll, g e aoote van Willy Frltsch, is een bekende danseres. ONZE WEKELUKSCHE PRIJSVRAAG Vraag vierhonderd een en dertig Wat is een spinet f Wij stellen een hoofdprijs van / 2.50 en vijf troostprijzen beschikbaar om te verdeelen onder hen, die vóór 24 Mei (Indische abonne s vóór 24 Juli) goede oplossingen zenden aan ons redactie-adres: Galgewater 22, Leiden. Op briefkaart of enveloppe gelieve men duidelijk te vermelden: Vraag DE OPLOSSING Vraag vierhonderd zeven en twintig Onder plagiaat verstaat men het kopieeren van een anders oorspronkelijken arbeid, om dien voor eigen werk te laten doorgaan. De hoofdprijs kon ditmaal worden toegekend aan den heer D. J. Siebelink te Doetinchem. De troostprijzen vielen ten deel aan den heer F. C. van Brussel te Eindhoven, den heer P. van Rijswoud te Breda, den heer L. de Bie te Antwerpen, den heer H. bcheltens te Appingedam, den heer W. G K Roeffel te Rotterdam. Indische Prijswinnaars. Van onze Indische abonné's verwierf de heer Djavid te Medan een hoofdprijs, en de heer J. Hendrison te Paramaribo en de heer R. Sasmijarso te Tjepol een troostprijs. HOLLYWOOD'S VERSLETEN P.K TT 1 Pil nnhor«!-»/^-..,,j., i... Een ondernemende mynheer in Hollywood heeft een geniaal idee gehad. Ten minste... lykt het niet slim om op den bekenden Hollywood Boï vard, tusschen de imposante granfeten SoZ 86-0^60 f" de fantastisch uit gedoste cinema-paleizen een winkel te akobirn^0^ filrasterren ««i Ï^T 2?", sta, at vo1 met automobie- en ul1~ glimmen, rlei andere ^eftw maken - Somrai den «e «'an^n indruk van wrakken, die betere dagen gekend hebben. Zoo vindt u er naast Garf Coo- Claude 0 tte de rn P, a h Ck rd den f Cadilla^ ^ mi «1 0 i )ert eens gebruikte (ze is nu al weer drie wagens verder). Zelfs fe bezüten 6^- a " to hand^aar t een Bugat e bezit en, die het eigendom is geweest lzh?ï len Rud I 0lf Valentino. E g n ook wacht hier een Isotta Fraschini op een few'/i 6 e, ens de veel aanbeden Mar? Pickford heeft vervoerd Intusschen is dit geniale idee van dezen byzonderen antiquair toch niet 200 vruchtdragend gebleken, als men de sterren-aanbidding over de geheele' we reld in aanmerking genomen, verwachten zou Ons genie is diep teleui^gestetd over de weinige belangstelling die de filmliefhebbers voor de oude wagens van hun heyehngssterren aan den dag leggen En zelfs als zü uit nieuwsgierigheid de wa" gens komen bezichtigen, dan blaken kekers nog lang niet altyd koopers te zsn Eigenluk wilde de bedoelde ondernemende heer, dat h«nooit met dit Se begonnen was, maar nu hij eenmaal^k in de sterren-afleggertjes zit, kan h«z«s irä e o n nderneraing niet Z 0 ^os ^M^A gesteld, dat hy 8^068 zyn meeste heeft klanten de man vindt vastonder Itahaansche en Japansche ïuinbou Ihee7i Sn 0 T m HoU y^od wonen. Zoo heeft een Japanner onlangs Claudette Colberts ouden Cadillac gekocht voor vier honderd vyftig dollar. Maar ondlnks nl^ju-f tel,ing Van de2e 2 «S S er nog altyd een groote schare van deftige vof/t fn 0yCeS ' M '*' Lincolns, enzoo^ voort in zyn magazyn opeengepakt staan. De duurste wagen, die ooit in Hollv K d df v e or ft 0men was de Deusenoerg die Al Jolson eens voor vier en Ä g - d^zend dol,ar hee Thans is deze wagen de trots " van «ekocht een in^j 16 '^? in^e Noordwaarts woom en het voertuig in deze tweede-handsch HetgMn Mn. de trots was v.n «nvlimsur zaak op den kop tikte. Dè opzichtigste f^fw 00it vei \ a ardigd. was P onge wt feld het witte vehikel van Tom Mix met rz4 a a a nln 0P n ledere, n wa PenschilS "an ae zykanten. De snelste wagen is de Deusenberg van Gary Cooper, Set ongewoonste koetswerk vertoont Gladys Swart- zicü een Ford motor bevindt), de veiligste Ma'e 8 W^t de r pantserde l^ousfne van RugidS FnrH de h m? e, St P ract»che Charlie «uggles Ford bestelwagentje. Maar die laatste vier wagens zyn nog niet geairi- Hnii 11 ln d i ^ der afdankertjes afndtn Hollywood Boulevard - die haar bestaan zoo moeizaam voortsleept. bestaan y oor den ei «enaar voor hnn?" dern eming i s. dat de studio's voor hun filmopnamen nog wel eens wagens van Europeesch fabrikaat ToJdfg eetäuäh^^18 eerste jeugd achter den rug Wagens hebben ' ^ Dik- hu' wyls doen zy dan een beroep op hein en huren een of meer van ztfn mus"^ voertuigen. Aan een modernen RolTs We kan hy zoodoende nog wel eens vitf en van^ä" 011^111 fferï d0l t,a r? er da «verdienend an Ä^0f, r " autos kunnen zelfs wel honderd dollar per dag opleveren, als ze maar goed voorwereldlijk aandoen LI Seer gewone buitenlandsche wagens brengen da* 5n Ur M Van V H f en twin «8 dollar S? «. 0 P- Maar allemaal natuurlijk alleen en?n e h d 1 gen dat z? ^vallig noodig zlfn" en op het moment is de toestand zoo dat o"«antiqua r heimelyk gebeden opzend autoh fl e n n^i Patr00n der tweede-handschnïms Hil fn ren 0m. e, en e Pideniie van mms, die in. vreemde landen spelen. Lucie Englisch als Trud«Carsten tijdens het rldderspel In deze rolprent, welke door de Universal Film Agency in ons land wordt uitgebracht, speelt de beroemde Adèle Sandrock een belangrijke rol. Zij vertolkt hierin de tol van de oude gravin Roscmarie von Drakcnstein, directrice van de Drakenstcinschc brouwerij. Zij is de grootste concurrente van den brouwer Carsten Sr., wiens fabriek De Zon" steeds meer achteruit gaat. De zoon van Carsten besluit eens persoonlijk een kijkje te gaan nonen in het vijandelijke kamp". Hij neemt zijn intrek te Drakenstein in een hotel en geeft zich uit voor een tooncelspelcr. Spoedig ontdekt hij, d t het succes van het Dra' Adel«Sandreek als gravin Rosamario ven Drakonstol«Lilde Englisch en Joe Stöcke! als brouwmeester Bachmeier clïaaji steinsche bier te danken is aan den brouwmeester Bachmeier. Een knap nichtjctrude snelt haar neef te hulp om Bachmeier over te halen een positie bij Carsten te aanvaarden. Maar Bachmeier weigert totdat de liefde Trudc een handje komt helpen. Tijdens de opvoering van een Ridderspel" komt alles in orde. Carsten Sr. sluit een compromis met de Drakensteinsche brouwerij en brouwmeester Bachmeier krijgt zijn Trude. Ook Carsten Jr. wordt gelukkig met een jongedame, terwijl de oude draak" Rosemarie von Drakenstein, eindelijk getemd blijkt te zijn en zich met den gang van zaken verzoent. Vreemde modellen

4 .;. : l/l/l&iaack '&, / EEN TEEKENAAR IN K4 KI Mp^piuiet HOLLYWOOD rl IJ N Wanneer je oud bent en gezond, dan is ouderdom een groote zegen. Dr zijn allerlei middeltjes om dezen gezegenden toestand te bereiken, doch helaas ze helpen niet altijd iedereen. "' Jien oude dame van niet minder dan honderdtwintig lentes uit het verre Britsch- Indie voegde er onlangs een bij de vele waarvan ik al had vernomen. Ze zei: Wandel zooveel mogelijk. Dr zlt g roote wij sheid in haar raad Want zoo lang als j e loopt lig je niet. En daar meestal het liggen, onbeweeglijk, een der teekenen van het niet in het njk der levenden behooren, is, klopt het als een busje dat wandelen een voortreffehjk middel is om niet dood te gaan. Wanneer ze dus alleen maar gezegd had: wandel en blijf leven, dan had ik me over het heele geval verheugd en met, zooals nu, geërgerd. Maar ze voegde er aan toe: Ik wandel nog iederen dag vijf kilometer. 6 Had m'n vrouw die bijvoeging niet gelezen, dan nog had ik er over gezwegfn. Maar thans, net als ik rustig^p l^n klinkt het tel * f r. h l n > ëaan * lt } en ' kens Sr,>c w et i- US ' ^0nk aan ^ vrou* uit wandel 16 ' ^ je ^ ^me^es En als ik pruttel, protesteer, dan zegt mn eegade: Zie je nou wel dat je niit meer van me houdt... anders zou Yo ws die kleinigheid voor mij over hebben I Te weet hoe vervelend ik het vind om weduwe te worden... PETRUS PRUTTELAAR. James Montgomery Flagg is de naam van een Amerikaanschen teekenaar die zijn beroemdheid in hoofdzaak te danken heeft aan het feit, dat hij de bekendste 0^8,e. ren ï* eit mo * ea uitbeelden üoï onderstaande foto's zien wij Flagg met zhn beroemde modellen. ' Eleanor Powell poseert. HEEF JANSSEM hdd het met een kennis over ^efdadig-.»tja,- ze i hjj hoofdschuddend no^' gisteren heb ik een vrouw een kles StS 61^- ^ heb er ^n heel^n nacht met van geslapen, de verwijtende toon van haar stem heeft mij geen J g oogenbhk met rust gelaten." W^waste^'''' meende de ander - Mijn vrouw!" antwoordde mijn neef. Jan en Marie waren reeds lang ver- t'uwen 60. "^ nu lelijk Van m»toch onderschat je geloof ik de moeüxjkheden van het huwelijk," sprak Jan philosophisch. H»Wat bedoel je?" vroeg Marie. h*f je ZUlt b yy oo rbeeld iederen dag het eten moeten koken en " viel MÄJ 1! 2 " 1 *. 1161^61 moeten W." viel Mane hem in de rede. vrienct je Mulder? vroe & Pi et aan een «Ja zeker, ken ik Mulder I Ik heb hem gisteren nog tien gulden geleend.".m dan ken je hem nietl". STERREn-OOGEn Een eerste vereischte voor een filmster is, dat haar of zijn o o gen vol uitdrukking zijn. De kleur doet tegenwoordig, nu de opname-techniek zoo volmaakt is en de film veel kleur-gevoeliger dan vroeger, minder ter zake, maar wel moet de ster nog steeds in staat zijn allerlei gevoelens door middel van de oogen te kunnen uit-.. ld«a. D«>ton«B-oogW mo«ten kunnen lcnh«a, si} moet«n op bevel von den nglsmui kunnen w«mien. wanhoop n haat kunnen uitdrukken, kortom «fl mooton duidelijk allo govoolen* woeripiegelon. Roods op do foto's van voio films torren, komt do uitdmk- Ungskracbt van bun oogen tot uiting, xodon waarom wij op dno pagina oon aantal.^torren-oogen" tóproducooren. n FILM-ENTHOÜSIASTÊN Munro. Hij is i Mei te Londen geboren- BrloüU BS» d9 i i! J m8,er Ie8sle Matthews IK Ü" W9rd den 17den M ei te Berlijn d^0^-^00 / PliiZ Lan 9 voor d ««lm ont getrouwd OP 00? enb^-niet. Zij is G. 2. te Amsterdam. Leny Marenbach«nieuwste film is Der Etapjenhase" He' BrlliVh l *- I - e8s,? Ma,th «W8 is Gaumont BriUsh-Studio's, Lime Grove, Shepherd's Bush, Londen. Voor foto drie antwoordcoupons insluiten. uuiwoora- nlnj: - J- F - te ' S -Gravenhage. Loul«Graveure kuni u schrijven, Landshüter Strasse 7, Berlijn. Hij is den 18den Maar briefje. Wi, zonden u een foto van Gar? Cooper en van Anna Sfen. R. B. te Nijkerk. Hierbij de gevraaade adressen. Hansl Knofeck. Olivalr VS 5 H^t^ ï* DuitSch schri i^n. Hilde HlJ: debrand. Bismarckallee 22, Berlijn lean loan Crawlord is zeer teyied.n. Jeanette MacDonald 1, een vroolljk model. gevin^da'^l geven dat dit 1 " 11 werkehjk " ü,t j antiek de S arantie is?" ^ttquair: Inderdaad, mevrouw. En bovendien kan ik u verzekeren, dat dit rmeuwste is antiek " 0p het gebied van n«.> Da t r u ga^, de eeni & e vrow. die ik treiig h^h^'" de' dokter Maar waarom vraag je haar dan m shemelsnaam niet ten huwelijk?" vroeg een vriend. J Dat kan ik niet betalen," was het antwoord. Zij is mijn beste patiënt " Mijnheerl Ik begrijp niet waar u de brutaliteit vandaan haalt om met mijn dochter te willen trouwen. Wat verbeeldt u zich eigenlijk wel? Nog geen twee jaar geleden was u mijn faddis op de golfclub en. nu..." wi U h!, ef L geli J k ' dat 'herinner ik me heel goed Maar ik dacht zoo bij mezelf: hij kan dan misschien niets van golf weten, dat wil nog niet zeggen, dat hij geen goede schoonvader kin worden " AvSr^Sio^^K ^Bf happlj,e zenden - M ak een kort exposé en zend dit aan de Ufa, Krauson- wex nig hoolf hoop. B^lijn Werner - Wii Krauss ^ven is " gehuwd Ä wjrnt 9 v C,riCe Maria Bard - Natuurlijk mag Werner Krauss te Berlijn filmen. Hij SDeelde de hoofdrol in Burgtheater". DezeTito is te Weenen opgenomen. Vindt U de teekenlng niet zeer geslaagd?" vraagt Marjorie Lane. Een toerist, die in het Zuiden reisde ontwaarde ergens buiten aan een hotel.w Je V' Gratis garage "»J besloot hier den nacht te logeeren en reed mn auto de garage binnen. Juist toen hij op het punt stond een eindje te gaan wandelen, kwam er een bediende op hem af, die hem vroeg wat voor kamer hij. wilde hebben.,m heelemaal geen, dank je wel " an^oordde de toerist. Ik slaap in mijn wagen. Shirley Temple Freddie Bartholomew

5 Eleanor Pow.ll E«n r«vw«.sein* m*t " I mlddm Franc Langfer ' M-CM.-Hlm. Nora Paige Eleanor Powell Ted Barker James Stewart Lucy James Virginia Bruce Jenny Saks Una Merkel Gunny" Saks Sid Silvers Peppy" Turner Frances Langford Kapitein Dingby... Raymond Walbum McKay Alan Dinehart Mush" Tracy Buddy Ebsen Sally Saks Juanita Quigley Georges en Jalna Persoonlijk Politie-agent Reginald Gardiner Winkelbediende Barnett Parker!J. Marshall Smith L. Dwight Snyder Ray Johnson Del Porter orn to dance" is een echt Amerikaansche revue-film, waarin vooral de show" een belangrijke plaats inneemt. Het scenario is een aaneenschakeling van komische scènes, te dwaas om na te vertellen. Eleanor Powell, de bekende filmster en danseres, vertolkt de rol van Nora Paige, een danseres, die werk komt zoeken in San Francisco. Door tusschenkomst van een matroos, Ted Barker, krijgt Nora een engagement en zij maakt nu bij het revuegezelschap allerlei avonturen mee. Roy Del Ruth heeft met veel routine en goeden smaak deze rolprent in scène gezet. RAY NOBLE Vraagt Uw handelaar toezendinj van ons maandelijksch suppl AND HIS ORCHESTRA Film Born ti dance" (^ ^ "-ove (I ve got you under my skin D^--"'" ement ll«v. Nederl. Gramofoon Maatschappij, Den Haag James Stewart, Eleanor Powell en Juanita Quigley

6 NIEUWS UIT DE STUDIO'S j. ^ -, H. ^. *,.. ^ ISL =^ :,: 0^ ;;'r Art i m s m D : ons iand uitgebracht. Fran^oiseRosay, de echtgenoote van don regisseur Jacques Feyder, heeft een contract met de Ufa gesloten voor de film,,mein Sohn, dei Herr Minister". John Qualen en Eugene Pallette spelen de belangrijkste rollen in de Fox-fHm She had to eat", waarin ook Tom Dugan en Tom Kennedy groote rollen spelen. d L fb"a"o,iist y e Tol Wil,y Bi ; 3eI r^ 'T 1 ' 3 Hen ; e Tyr0nne POWer de brlangr.jkste rollen m Fanny Elssner". kers,n de nieuwe ^ Amerikaansche "i" film de Rings hoofdrolvertolon her 0 Fingers". ra ce Fields, een Engelsche actrice, en * Elsa Argall, een Ftansche tooneelspeel- H H,f W KIK,- I n»r, Anna ster, zijn door de 20th CenturyFox te ^^^^ ^ Nea 5 le «Ü" in de Denham Hollywood geëngageerd OS b,j Lon^n b t'ö onnen met de opnamen van hun film Victoria the Great". Jupp Hussels vervult een belangrijke rol in de Pallas-film Husaren heraus". Regisseur is Georg Jacoby. «" " i!i filmsferren ZWEMMEN Marie de Forest in een eenvoudie costuumoie van «rt tricot met smalle whouderbanljet. äe Sm d's fiais gasn. 2. (foto P'nmoant) fl.««, r «de.5?* r j5 p? r,. b «l '«t f^nce» Drtke dit even éli 'J?^ M l, b^0 5 k '* ««"PtaKron van blauw en wit. d«t door koorden wordt opgehouden, terwill een «pe van netwerk het geheervoltoolt; 3, (Poto Ptnmoant) witte»chonderbanden en jarneering. ^ ' (Pilo M.OM].um^t* 1^^''''!* U ZV "«,h ««'«tw van het natte element. Wij aten haar hier in een eenvoudig xacht- ZTn -fi. t A, l,e, n d,e bi d ttet. ktn w,nd 00 * '» hoofddoek Si, Jw en-? e,ch o ent l. <"e op het droge" bij dttult " g * dr, «e0 '»IJ» van.groen gebloera- Wolf Neumeister en Ilse Maria Späth schrijven het draaiboek voor de Fanal-film Der Streit um den Knaben Jo". Pmnmomt) SA Albertina Rasch en haar ballet treden op in de Metr Goldwyn Mayer-film The firefly". De hoofdrollen in der rolprent worden gespoeld door Joannette MacDonald e Allan Jones. Susi Lanner, een bekende Weensche filmactrice, debuteerde thans als tooneelspeelster in het muzikale blijspel Made! ahoi", dat te Berlijn wordt opgevoerd. Roland Young en Constance Bennett spelen in een Hal Roach productie, Topper", de hoofdrollen. Kirsten Flagstad, een Noorsche zangeres, die te Londen veel succes oogstte, is door de Paramount to Hollywood geëngageerd. Friedl M C f epa ral le Weenen i" de Noubach-producti Milhonnare' een der grootste rollen vervullen. Anita Louise en John Barrymore zijn door Warner Bros geëngageerd om de hoofdrollen te spelen in That certain woman. Henry Fonda en Bette Davis treden eveneens op in deze rolprent. 0e M 9e, F * tz^au T ice ^g^seert de film The emperor's candlesucks. Do hoofdrollen zijn in handen van Luise Ramer en William Powell. Gloria Swanson is door de Metro Goldwyn Mayor geëngageerd, om in de film Mazie Kenyon" de hoofdrol te vervuiler Productieleider is Harry Rapf. bkiili <ï' flttteus doch minder practisch en dan ook alleen bestemd om er een beetje mee te geuren" Is Carol Hughes' bad-tenue, waarvan de stof is bedrukt met kleurige figuurtjes. (Pota Wtrntt Br

7 m Danielle Darrieux en Henry Garat -:Wß IMME Een A.C.E.-film. - Regie Jean Boyer. Mr. Jacqueline Serval, Danielle Darrieux Marie Süffel Pierre Mesnard Henry Garat Feutrier Jean Dax Madame Serval... Marguerite Templey Rechter-commissaris Arvel Petit-Louis Pasquali Mr. Serval Alerme 5* ^ - >' ftifc \ v Mr. Jacqueline Serval, een charmante jongedame, promoveert cum laude in de rechten. Ze wil advocate worden. Doch haar vader heeft andere plan nen. Hij wil, dat ze trouwt en wel met een der zonen van Feutrier, gouverneur van een der overzeesche gewesten, die met verlof overkomt naar Parijs. Jacqueline Wil daar echter niets van weten. Ten slotte doet haar vader een voorstel: ze moet binnen achttien maanden haar eerste pleidooi hebben gehouden, zoo niet dan moet ze gehoorjzamen. Heeft ze binnen dien tijd haar Pierre (Henry Garal) wil een auto stelen eerste zaak" te behandelen gehad, dan zal hij haar carrière als advocate niet in den weg staan. Het laat zich aanzien, dat zij het huwelijksbootje niet zal kunnen ontloopen, als ze ten slotte toch, op het laatste nippertje een verdediging krijgt toegewezen. Zij geeft zich hier echter met een dermate groote energie aan, dat de officier van justitie den verdachte uit de hechtenis laat ontslaan. Ze heeft dus vrijspraak bewerkstelligd maar nog geen pleidooi gehouden. De ontslagen gevangene Pierre Mesnard of Piet de Wittand is niet erg * i,. M^ H ^>i,,, /?ül^\ Jacqueline Is lastig gevallen Pierre zal haar verdedigen dankbaar. Wat geeft hij om z'n vrijheid, zonder werk! Jacqueline bezorgt hem werk en wel bij zichzelf. Eerst als huisknecht, daarna als chauffeur. Hij steelt een auto en een ring voor Jacqueline en drijft haar tot wanhoop. Doch die wanhoop verkeert in sympathie en die sympathie op haar beurt in genegenheid en die genegenheid in liefde. Dan komt de heer Serval met den gouverneurszoon. Op een receptie zal zij aan hem worden voorgesteld. De jongste zoon blijkt niet de snuggerste, maar dan komt er nóg een zoon. En die oudste zoon blijkt Pierre Mesnard. Het geheele geval is door vader Serval in scène gezet. Pierre is geen boef, hij heeft niet gestolen en heeft geen slechte vrienden. Mijnheer Serval krijgt zijn zin, want voor den tweeden zoon wil Jacqueline haar carrière wel opofferen Alerme en Danielle Darrle«Marguerite Templey en Danielle Darrieux ifirm

8 - - Dick Foran als Steve Warner Bros-film. De vriendschap tusschcn Steve (Dick Foran) en Alice (Anne Nagel) ontstaat in den tijd, dat majoor Burton (Gordon Hart) van generaal Grant opdracht krijgt om paarden voor het leger te koopen. Burton wordt echter vermoord door een bende veedieven. Steve en zijn kameraad Jeff besluiten dan den moordenaar op te sporen. Zij bespieden Blake en ontdekken, dat hij van plan is zich meester te maken van de papieren van majoor Burton om zoodoende de erfenis van Alice, de dochter van den majoor, in zijn bezit te krijgen. %» - Anne Nagel als Allee Steve wordt echter door de bende gevangengenomen en weet eerst na tal van avonturen te ontsnappen. Hij maakt dan de schurken onschadelijk, waarna hij met Alice in 't huwelijk treedt. Ten slotte worden Stevy en Alice een gelukkig paar JHL KPREtWEfl MET MUM VRIEND MIETERSEH oeveel films is men van plan dit seizoen in Amerika te vervaardigen?",dat schijnt jou altijd bijzonder te interesseeren, want ik kan me herinneren, dat je het mij 't vorige seizoen ook gevraagd hebt. Maar je weet, Pietersen, ik sta altijd tot je dienst. Men maakt in 't geheel 583 films." Dat is ongeveer hetzelfde aantal als het vorige seizoen, is het niet?" Inderdaad Pietersen." Weet je ook hoeveel films de maatschappijen ieder apart fabriceeren?" Ook dat weet ik. De Metro-Goldwyn- Mayer maakt 50 films, de 20th Century- Fox 65, de Paramount 58, United Artists 36, Warner Bros 60, R.K.O. 48, Universal 42, Columbia 48, Republic 48, Monogram 42 en Grand National 65. Je ziet, wat het aantal aangaat spant Fox de kroon." Is dat ook de grootste maatschappij?" Paramount, Universal, Metro en Warner Bros zijn wel de belangrijkste, en even groot als de Fox. Dat wil echter nog niet zeggen, dat de grootste maatschappijen ook de beste films maken. Het is reeds verscheidene malen gebeurd, dat de mooiste film van het seizoen" door een kleine maatschappij was gemaakt. Je herinnert je het succes van Meisjes in uniform", Mazurka"? Welnu deze films zijn door kleine maatschappijen vervaardigd." Van Mazurka" gesproken, filmt Paula Wessely niet meer?" Gelukkig wel. Binnenkort zal in ons land de film Julika" vertoond worden, waarin Paula met haar man Atilla Hörbiger de hoofdrol speelt." Een mooie film?" Prachtig, Pietersen. Je moet deze rolprent beslist gaan zien. Paula bewijst weer, dat ze tot de beste Europeesche actrices behoort en haar echtgenoot is in deze film bijzonder op dreef." Nou, ik ga beslist naar den bioscoop als deze film vertoond wordt. Je weet, ik ben dol op Paula Wessely. Vind je ook niet, dat ze op Renate Müller lijkt?" Ik vind haar niet zoo knap van uiterlijk, maar ze bezit mijns inziens veel meer talent." BQEKBESPREKinC Mrs. Baillie Reynolds, Het meisje, dat nergens vandaan kwam. Uitg. J. Philip Kruseman, Den Haag. Prijs ing. / 2.15 ; geb. / De titel alleen al wijst op spanning, ongeloofehjke avonturen. Een meisje, dat nergens vandaan kwam... In werkelijkheid kwam ze wel ergens vandaan, uit het huis van een tyrannieken oom. Doch zij verlaat dit op een minder gebruikelijke wijze : een sprong door het raam. Felix Vanston, die in jeugdige onbezonnenheid zich bij een geheimzinnig genootschap heeft aangesloten en daardoor in het gevang kwam, ontmoet het meisje. Zij heeft een grooten invloed op zijn leven ; door haar verschijnen wordt hij weerhouden van zelfmoord. Moet ik nog meer uit dit verhaal vertellen om u er van te overtuigen, dat het vol sensatie is? Voor liefhebbers van dit genre een welkome aanwino«- / SMAAK r TEKST EN MUZIEK VAN GUUS BETLEM Ir. Ee toon-bank me, das-^n. te kus, en.e keur. Daar-ach- t er een an, me. een ï Pf v U ur-roo-de = ^ r r I r \ ^^^^ m ^7~7~7 5E kleur. Een da - me d'r vóór, met on - ein-dig ge - ze^r Om - Zt ze maar stééds L kan ' sla- gen... Haar han-den. die 9,aal-en de da Si s -sen in -, rond. Eén vin-nl-ge «reep Is haar vi.-.en-de 3SE5 i a=ö t m m T f i^ M ^^ i j HM 1 1 I I m»ond, Om-da, ze noa él -.ijd die éé-ne niet vond. Voor..h^r" ma!, ge-schik, om.e dra - gen' Pü ^ r \ r r r \f j J\J fn r ü ^ ^ w I Te effen, te kleurig, te hel of te grijs. Te simpel, te druk, te opzichtig op reis. Te wollig, te dik of te dun voor den prijs... Zoo krijgen ze allen hun beurtje. De ééne, die is nèt een tikje te grauw. De ander te rood, en een derde te blauw... En dié...? Ja, zóóiets! Dèt dessin meen ik nou. Maar dèn niet zoo'n monsterlijk kleurtje! ^ =? "^^r^ i i * 3 W 1 ^ f ï De dame die zucht, overdreven en vaak. En lispelt iets vinnigs, van derderangszaak" ^U hebt met permissie hier niét te veel smaak! Dat moet ik toch even vertellen..." Wel dame," zoo buigt de bediende beleefd. Geprikkeld, nerveus, en zoo rood als een kreeft, Die smaak,..-nou, dien kan ik-als U dien graag heeft Wel eventjes voor U... bestellen!!" MAISON ODIQT ^^e DE..* M^^. PARIJS Fabriek van Artistiek / Zilverwerk Gevestigd m J690 Specialiteit voor geschenken in zilver en verzilverd metaal GROOTE KBUZB m KUNSTVOORTBBPBN UreBVQBED ZS ONTWERPEN U^ BUCH STULPBUODB Keu. en Adm. üalqewater 22. Lelden. Tel. 7ÖO. Po..rekenl n 47ö8ü Verschünt wekeiyk. - PrUs per kwartaal f I

9 WEEKBLAD CIMEMAs "HEATER '->% WP'J / f. TOCH! STRAW

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris

CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris 1 CAS-PER HET DIEP-ZEE SPOOK-JE. Lettergrepenverhaal. Voor kinderen rondom 7 jaar. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog

Marco Borsato - De Meeste Dromen Zijn Bedrog Mrco Borso - De Meese Dromen Zjn Berog Pno Srngs Meoe 4 4 4 4 j j j j e j e 6 o p o e p e o p nz s j j e j e o p 10 o p o e p e o p mz j j j j e j e 14 o p o p nz s j j o e p e o p e j e o p 18 mz pz pz

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER Bijbel voor Kinderen presenteert JACOB DE BEDRIEGER Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Medley 5: Liefde is over medley

Medley 5: Liefde is over medley Medley 5: Liefde is over medley Waarom krijg ik geen gehoor John Lamers Waarom krijg ik geen gehoor Als ik je bel Jij bent maar in gesprek Ik kreeg de kous op mijn kop Daarom bel ik op Ik wil je spreken

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Het grote liedjesboek

Het grote liedjesboek Marianne Busser & Ron Schröder Het grote liedjesboek Met illustraties van Dagmar Stam Van Holkema & Warendorf isbn 978 90 00 30256 7 nur 275 2013 Van Holkema & Warendorf Uitgeverij Unieboek Het Spectrum

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

Willem van Oranje. Over Willem. Info. Bekenden van Willem. Willem van Oranje. Tijdlijn Info Foto s. wsw. Dillenburg. Willem van Oranje Lente, 1545

Willem van Oranje. Over Willem. Info. Bekenden van Willem. Willem van Oranje. Tijdlijn Info Foto s. wsw. Dillenburg. Willem van Oranje Lente, 1545 Over Willem Willem krijgt op 11-jarige leeftijd door het overlijden van een neef een grote erfenis. Daar hoort ook bij dat hij verhuist van zijn ouders in de naar de grote stad. Daar wordt hij opgevoed

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

De vrouw van vroeger (Die Frau von früher)

De vrouw van vroeger (Die Frau von früher) Roland Schimmelpfennig De vrouw van vroeger (Die Frau von früher) Vertaling Tom Kleijn Personen FRANK, midden veertig CLAUDIA, zijn vrouw ROMY VOGTLÄNDER ANDI, zoon van Frank en Claudia TINA, Andi's vriendin

Nadere informatie

Dat kreeg ik van mijn opa. Ik werd toen negen jaar. Hij gaf het op mijn verjaardag. Ik lees in een sprookjesboek.

Dat kreeg ik van mijn opa. Ik werd toen negen jaar. Hij gaf het op mijn verjaardag. Ik lees in een sprookjesboek. Naam: 1 Zoek de eerste zin. at kreeg ik van mijn opa. Ik werd toen negen jaar. Hij gaf het op mijn verjaardag. Ik lees in een sprookjesboek. 2 Zoek de eerste zin. E Nou, mijn broertje kan er wat van. En

Nadere informatie

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test Beeld Hoofdstuk 5 Uitgeschreven tekst NL test www.ncrv.nl/ncrvgemist/8-1-2011/nl-test-2011-afl-1 (fragment tot 8:53 min.) NL test (NCRV) Duur fragment: 8:53 min. Duur uitzending: 24:49 min. Datum uitzending:

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Thema 2 De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Niemand

Nadere informatie

Joopie viert Halloween.

Joopie viert Halloween. 1 Joopie viert Halloween. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris. Voorlezen voor de kleintjes of zelf lezen rondom 7 jaar. Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah 6 november 2011 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel Bruce Springsteen

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil.

Liedsuggesties. Lied 165 Heer, ik kom tot U Dit lofprijzingslied gaat ook over persoonlijke verandering en het leren van Gods wil. Liedsuggesties Lierenbunl Leger s Heils Lied 43 Voor al uw kind ren is min gebed Een lied waarin ook aandacht wordt gegeven aan kinren. Voor weg van discipelschap is kracht en levensmoed (couplet 1) nodig.

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert DE KNAPPE KONINGIN ESTER

Bijbel voor Kinderen presenteert DE KNAPPE KONINGIN ESTER Bijbel voor Kinderen presenteert DE KNAPPE KONINGIN ESTER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

DE KNAPPE KONINGIN ESTER

DE KNAPPE KONINGIN ESTER Bijbel voor Kinderen presenteert DE KNAPPE KONINGIN ESTER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen in april - A -

Klein Kontakt. Jarigen in april - A - - A - Klein Kontakt Hallo allemaal, vanaf de Brugslootweg komen deze keer de puzzels, verhalen en kleurplaten voor jullie. Margreet (de moeder van Jesse) heeft het estafettestokje aan mij doorgegeven en

Nadere informatie

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven Mr. A. J. H. L. ADAM WARNSVELD, 2 Februari 1948 Boschlaan 7 Beste Renzo, Reeds twee brieven kreeg ik van je va.der, de eene gedateerd 19 Januari en de andere 24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad

Nadere informatie

1 Vinden de andere flamingo s mij een vreemde vogel? Dat moeten ze dan maar zelf weten. Misschien hebben ze wel gelijk. Het is ook raar, een flamingo die jaloers is op een mens. En ook nog op een paard.

Nadere informatie

Het feest van Koning Beer

Het feest van Koning Beer Het feest van Koning Beer Louis Moe bron. G.B. van Goor Zonen Den Haag 1930 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/moe_001fees01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 [Het feest van koning Beer] De winter

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON

Bijbel voor Kinderen. presenteert DE VERLOREN ZOON Bijbel voor Kinderen presenteert DE VERLOREN ZOON Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Lazarus Aangepast door: Ruth Klassen en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd door: Bible

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen presenteert JAKOB DE BEDRIEGER

Bijbel voor Kinderen presenteert JAKOB DE BEDRIEGER Bijbel voor Kinderen presenteert JAKOB DE BEDRIEGER Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander.

Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. HHKalender DEF_2 ct.indd 1 Romantiek in een liefdesbrief 01-06-15 21:37 ROMANTIEK in een liefdesbrief Schrijf een liefdesbrief aan je geliefde. Verwerk

Nadere informatie

OPDRACHT 1 : SCRIPT EN INTERACTIEVE VERSIE VAK : SCHRIJVEN --LOIS VEHOF--

OPDRACHT 1 : SCRIPT EN INTERACTIEVE VERSIE VAK : SCHRIJVEN --LOIS VEHOF-- OPDRACHT 1 : SCRIPT EN INTERACTIEVE VERSIE VAK : SCHRIJVEN --LOIS VEHOF-- Confrontatie scene Written by Loïs Vehof Genre: Avontuur Locatie: De oude tempel Protagonist: Wachter Antagonist: Dief Conflict:

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

ANNA EN ALEX NEMEN HET OP TEGEN DE VALSEMUNTERS

ANNA EN ALEX NEMEN HET OP TEGEN DE VALSEMUNTERS HET EURO RUN-SPEL www.nieuwe-eurobankbiljetten.eu ANNA EN ALEX NEMEN HET OP TEGEN DE VALSEMUNTERS Anna en Alex zijn klasgenoten en heel goede vrienden. Ze komen altijd in de meest angstaanjagende situaties

Nadere informatie

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden!

KOPIEERBLADEN. THEMA 5: Ik wil ridder worden! Plantyn - TotemTaal - Thema 5: ik wil ridder worden! KOPIEERBLADEN THEMA 5: Ik wil ridder worden! 97 97 Wat moet je doen om ridder te worden? Vind je dit goed? Moet er nog iets bij? Als je de opdrachten hier goed uitvoert, krijg je een ridderdiploma. Page

Nadere informatie

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober

Lieve broer! Je liefste zus!!! Camille Vandenbussche. 12-19 oktober Lieve broer! 12-19 oktober Je bent nog maar 1 week weg, en ik mis je al! Hopelijk zie ik je nog terug! Ik heb gehoord dat er al heel wat mannen zijn gestorven! Jij nog niet,gelukkig! En,papa, alles goed

Nadere informatie

SHAKESPEARE VOOR BEGINNERS LESBRIEF HOFPLEIN EDUCATIE

SHAKESPEARE VOOR BEGINNERS LESBRIEF HOFPLEIN EDUCATIE SHAKESPEARE VOOR BEGINNERS LESBRIEF HOFPLEIN EDUCATIE 'DE VOORSTELLINGEN VAN HOFPLEIN ROTTERDAM WORDEN GESPEELD MÉT JONGEREN, VÓÓR JONGEREN.' HOFPLEIN ROTTERDAM Hofplein Rotterdam richt zich op theater

Nadere informatie

Een spannende ontsnapping

Een spannende ontsnapping Botel Bibalo Vivian den Hollander Een spannende ontsnapping Met illustraties van Juliette de Wit Van Holkema & Warendorf ISBN 978 90 00 33762 0 NUR 282 2014 Van Holkema & Warendorf Uitgeverij Unieboek

Nadere informatie

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail. 't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.com Het aapje en de sleutels Er was eens een man en die had de sleutels

Nadere informatie

Ander werk van Naima El Bezaz

Ander werk van Naima El Bezaz Vinexvrouwen Ander werk van Naima El Bezaz De weg naar het noorden (roman, 1995) Minnares van de duivel (verhalen, 2002) De verstotene (roman, 2006) Het gelukssyndroom (roman, 2008) Naima El Bezaz Vinexvrouwen

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn?

Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Lucas 10:25-37 - Mag Jezus jouw naaste zijn? Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Bij deze preek is geen powerpoint

Nadere informatie

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn Stufe 1 i1 Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn 3. heet jij? a) Wie b) Wat c) Hoe 4. Hoe gaat het met? a) jou b)

Nadere informatie

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Goede reis Reizen Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Goede reis, 0 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave

Nadere informatie

ALLES DUBBEL. Survivalgids. voor startende tweelingmama s. Denise Hilhorst

ALLES DUBBEL. Survivalgids. voor startende tweelingmama s. Denise Hilhorst Voorproefje ALLES DUBBEL Survivalgids voor startende tweelingmama s Denise Hilhorst Inhoud Dubbel van start 7 Dubbel ervaren 8 Dubbel zwanger 10 Dubbel voorbereiden 19 Dubbel bevallen 25 Dubbel voeden

Nadere informatie

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen.

Het is de familieblues. Je kent dat gevoel vast wel. Je zit aan je familie vast. Voor altijd ben je verbonden met je ouders, je broers, je zussen. De familieblues Tot mijn 15e noemde ik mijn ouders papa en mama. Daarna niet meer. Toen noemde ik mijn vader meester. Zo noemde hij zich ook als hij lesgaf. Hij was leraar Engels op een middelbare school.

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

DE KNAPPE KONINGIN ESTHER

DE KNAPPE KONINGIN ESTHER Online Bijbel voor kinderen presenteert DE KNAPPE KONINGIN ESTHER Geschreven door Edward Hughes Illustraties door Janie Forest and Lazarus Aangepast door Lyn Doerksen Alle Bijbelcitaten zijn afkomstig

Nadere informatie

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt 107 Scheppingsliedje 108 Lied van de lieve aarde E. Linger W. ter Burg 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt de vos, het hert, de ko - li - brie met ei - gen vin

Nadere informatie

Medley 4: Liefdes medley

Medley 4: Liefdes medley Medley 4: Liefdes medley Wordt nooit verliefd - De Jantjes Zodra ik zestien jaren werd Heeft moeder me gezegd: "Mijn kind, vertrouw het manvolk niet Die kerels zijn zo slecht Ze maken al de meisies gek

Nadere informatie

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks De kerker met de vijf sloten Crista Hendriks Schrijver: Crista Hendriks Coverontwerp: Pluis Tekst & Ontwerp ISBN: 9789402126112 Crista Hendriks 2014-2 - Voor Oscar... zonder jou zou dit verhaal er nooit

Nadere informatie

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Bijbel voor Kinderen presenteert GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Muziekboek van de Sterrebrostrekkers

Muziekboek van de Sterrebrostrekkers Muziekboek van de Sterrebrostrekkers een trekharmonicaorkest uit Tonden Samengesteld en beerkt door Dies Nicolai en Ivo van der Putten Dit boekje is een greep uit het repertoire van de Sterrebostrekkers

Nadere informatie

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg

Pasen met peuters en kleuters. Jojo is weg Pasen met peuters en kleuters Beertje Jojo is weg Thema Maria is verdrietig, haar beste Vriend is er niet meer. Wat is Maria blij als ze Jezus weer ziet. Hij is opgestaan uit de dood! Wat heb je nodig?

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678

Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 <Katelyne> Schrijver: KAT Coverontwerp: MTH ISBN: 9 789402 123678 Inleiding Timo is een ander mens geworden door zijn grote vriend Tommy. Toch was het niet altijd zo geweest, Timo had Tommy gekregen voor

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

inhoud 1. Een leven in beeld 2. Vincents jeugd 3. Aan het werk 4. Brieven 5. Boeren 6. Naar Parijs 7. Naar het zuiden 8. De ruziemaker 9.

inhoud 1. Een leven in beeld 2. Vincents jeugd 3. Aan het werk 4. Brieven 5. Boeren 6. Naar Parijs 7. Naar het zuiden 8. De ruziemaker 9. Vincent van Gogh inhoud 1. Een leven in beeld 3 2. Vincents jeugd 4 3. Aan het werk 5 4. Brieven 6 5. Boeren 7 6. Naar Parijs 9 7. Naar het zuiden 10 8. De ruziemaker 11 9. Ziek 12 10. Het einde 13 11.

Nadere informatie

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco.

3 Bijna ruzie. Maar die Marokkanen en Turken horen hier niet. Ze moeten het land uit, vindt Jacco. 1 Het portiek Jacco ruikt het al. Zonder dat hij de voordeur opendoet, ruikt hij al dat er tegen de deur is gepist. Dat gebeurt nou altijd. Zijn buurjongen Junior staat elke avond in het portiek te plassen.

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 1)

Luisteren: muziek (B1 nr. 1) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en

Wie heeft die rare knopen erin gelegd? vraagt hij. Ik, geeft Bibi eerlijk toe. Vorige week waaide het nogal hard. Dus toen heb ik de rubberboot en Het plan van Bart Dobber, niet doen! Bibi staat op het dek van het schip en kijkt naar haar hond die een kat achterna zit op de kade. Haar broer Bart ligt op de loopplank en peutert aan het touw van de

Nadere informatie

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug.

Op hun knieën blijven ze wachten op het antwoord van Maria. Maar het beeld zegt niets terug. 1950 Het huilende beeld De zon schijnt met hete stralen op het kleine dorpje. Niets beweegt in de hitte van de middag. De geiten en koeien slapen in de schaduw. De blaadjes hangen stil aan de bomen. Geen

Nadere informatie

ANNA EN ALEX NEMEN HET OP TEGEN DE VALSEMUNTERS

ANNA EN ALEX NEMEN HET OP TEGEN DE VALSEMUNTERS HET EURO RUN-SPEL www.nieuwe-eurobankbiljetten.eu ANNA EN ALEX NEMEN HET OP TEGEN DE VALSEMUNTERS - 2 - Anna en Alex zijn klasgenoten en heel goede vrienden. Ze komen altijd in de meest angstaanjagende

Nadere informatie

Apostolische rondzendbrief

Apostolische rondzendbrief oktober 9, 2011 Jaargang 1, nummer 1 Lieve mensen, Zo bent u een voorbeeld voor alle gelovigen in Macedonië en Achaje geworden. Wij zijn nu al weer een tijdje hier in het zuiden van Griekenland, in de

Nadere informatie

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door

JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door 1 JOO-PIE EN SIN-TER-KLAAS. Lettergrepenverhaal. Voor de kleintjes. Geschreven en geïllustreerd door PetraLouise Muris Waarom ergens lid worden of betalen? Alle geschreven kinderboeken van bovenstaande

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1

2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1 2.2. Het Nieuwe Testament, of het verhaal van Jezus en de eerste kerk 1! " #$% & #& '$' '& + ()" *% $, $ -% 1 H. Jagersma en M. Vervenne, Inleiding in het Oude Testament, Kampen, 1992. J. Bowker, Het verhaal

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

Interview met DJ Kit T

Interview met DJ Kit T Interview met DJ Kit T Ik denk dat heel veel mensen nieuwsgierig zijn naar wie Kit-T nu precies is. Kun je ons wat over jezelf vertellen? Mijn naam is Kitty Nendels, geboren in Kerkdriel en opgegroeid

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker

Welkom op Ibiza. Inhoud. Contact. Verken. Proef. Beleef. Ontdek 18 Info van A tot Z 22 Een woordje Spaans 24 Discotheken 26 Woordzoeker I NL- I W I V 5 W I 6 Z 9 I- 10 F 9 Z,. E I. V,,? D. O! P 12 E & 14 B I B 16 T! 12 16 W H O ()! T. W? K! H,? J (). W? B. G óó :. A,. O 18 I A Z 22 E S 24 D 26 W 24 C TUI Eñ T S.A. C A 6 B 07800 I T.: 0034

Nadere informatie

Meneer (ome Jan) Mevrouw Lieselot Jeffrey Kind 1 t/m 4. Wat krijgen we nou, Sinterklaas? Tekst en muziek: Marjon Dobbe

Meneer (ome Jan) Mevrouw Lieselot Jeffrey Kind 1 t/m 4. Wat krijgen we nou, Sinterklaas? Tekst en muziek: Marjon Dobbe Wat krijgen we nou, Sinterklaas? Tekst en muziek: Marjon Dobbe We zijn in de kamer van Sinterklaas in Nederland. Sint zit er wat sip bij. Het boek van Sint is verdwenen! Wie moet nou welk cadeautje? Sint

Nadere informatie