No MEI 1937 HET WEEKBLAD. CIMEMAs THEATER *.. ' v « HUMPHREY Bi MARGARET LIN: HET GEI- PotoWtmer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "No. 693 8 MEI 1937 HET WEEKBLAD. CIMEMAs THEATER *.. ' v « HUMPHREY Bi MARGARET LIN: HET GEI- PotoWtmer"

Transcriptie

1 No MEI 1937 CIMEMAs THEATER HET WEEKBLAD *.. ' v «HUMPHREY Bi MARGARET LIN: HET GEI- PotoWtmer

2 OPSPORiriG GEZOCHT L.CB.-Columbia-fihn. - Regie; Herman Biberman. Rolverdeeling: Jerry... Ronnie. L)o y d Nohn Kapitein B^ume -Peggie Conklin Willa Walter Connolly Gloria Shea P / ^ I ZflRfiH LERNDER EN mêêêts J^in U zijn geld o e eljh hee D9 f. t br0ken staan. ^de Omdat bank deze ' waar bank ** haar vader be c.p.er Boume. Zij vatten spoedig liefde voor efw on herkend door Willa Ila M^ o din AU r,. Mead ' Ronmes vrienain. Als Ronnie eemgen tijd later werk ae vond^heeft. trouwt zij ^ in het Tir Kapitein Bourne heeft spoedig daarna een onderhoud met Willa, die ten slotte Jerry verraadt. De politie omsingelt het huis. waar Jerryen Konrue wonen. Jerry grijpt een revolver, met de gedachte: ze zullen mij iet te pakken krijgen. Maar Ronnie schiet haar man door den schouder; ze wil niet, dat hij zich nog zwaarder straf op den hals haalt. Zij zal op CmT nem wachten, tot hij een vrij man is. Dan pas kunnen ze volkomen gelukkig zijn. GiöriTshirTil Walter Cownolly 1 i 1 if^hpr mk - 4M '* l fc- ' -'- Zarah mn Willy in hun nieuwe film De beroemde Zweedsche filmactrice Zarah Leander is thans door de Ufa geëngageerd. Haar eerste film voor deze maatschappij is getiteld Zu neuen Ufern". Willy Birgel is in deze rolprent, welke Opgenomen wordt onder regie van DetlevSierck, haar partner. Zo» iten xq mr In hat gewon««il

3 mms, ~" FILM-ENTHOUSIASTEN «HTO,e Almelo. Hierbij de gevraagde adressen Wende Barry. Universal-Studious 5451 Marathon Street, Hollywood. Maria Andergast woont Kaiserdamm 89, Berlijn. E G. W. te Rotterdam. Robert Taylor is ïo Ä UW t U kuat heni «chrijvej Me! ho-goldwyn-mayer-studio's. Culver-City, Cahformè. Evelyn Layo is 10 Juli jarig He adres van Valery Inkljlnott is: 93 rue de Longchamp te Parijs..«r A lc F^A' *% Rotterd am. Hans Brausewet- ^r is den 27sten Mei te Malaga geboren Hij debuteerde in 1921 in het Wiene 9 r Volks ae^rh' l* W f en9n - Max R^nhardt engagee de hem te Berlijn. Zijn eerste groove Sassir" P ondfr hii. in 1924 in er legle van "Ein Glas nfr u- 4, Dr - Ludwig BerfnL.i speelt veel, w tooneel. te 9 9nwo oidig weinig, ""»ui maar S. S. L. te Amersfoort. Het adres van Leslie Howard is Warner Bros-Studio's Burbank, Caliiornië. Constance Collier is 22 Januari te Windsor geboren. MC. te Amsterdam. Gustav Fröhlich Is den 21 sten Maart jarig. Hij is gescheiden. De verjaardag van Lilian Harvey valt op 19 Januari. Brigitte Horney is den 29sten Maart jarig. Niet vergeten voor foto drie antwoordcoupons in te sluiten. rjjl?', ^0*0 ' 8 - Gr avenhage. Claudette Colbert is 13 September te Parijs geboren. Haar echtgenoot is Dr. Joel Pressman. Zij debuteerde in The Wild Westcotts". Haar adres is 5451 Marathon Street, Hollywood. S. v A. te Rotterdam. Paul Weqener is zoowel regisseur als acteur. LuU Trenk«s getrouwd. Paul Bobeson is den 9denApril te Princetown geboren. H. T. K. te Amsterdam. Steffi Duna is te Boedapest geboren. Haar eerste Amerikaansche film was Man of two worlds" FH^^0"' v 9 ecll, g e aoote van Willy Frltsch, is een bekende danseres. ONZE WEKELUKSCHE PRIJSVRAAG Vraag vierhonderd een en dertig Wat is een spinet f Wij stellen een hoofdprijs van / 2.50 en vijf troostprijzen beschikbaar om te verdeelen onder hen, die vóór 24 Mei (Indische abonne s vóór 24 Juli) goede oplossingen zenden aan ons redactie-adres: Galgewater 22, Leiden. Op briefkaart of enveloppe gelieve men duidelijk te vermelden: Vraag DE OPLOSSING Vraag vierhonderd zeven en twintig Onder plagiaat verstaat men het kopieeren van een anders oorspronkelijken arbeid, om dien voor eigen werk te laten doorgaan. De hoofdprijs kon ditmaal worden toegekend aan den heer D. J. Siebelink te Doetinchem. De troostprijzen vielen ten deel aan den heer F. C. van Brussel te Eindhoven, den heer P. van Rijswoud te Breda, den heer L. de Bie te Antwerpen, den heer H. bcheltens te Appingedam, den heer W. G K Roeffel te Rotterdam. Indische Prijswinnaars. Van onze Indische abonné's verwierf de heer Djavid te Medan een hoofdprijs, en de heer J. Hendrison te Paramaribo en de heer R. Sasmijarso te Tjepol een troostprijs. HOLLYWOOD'S VERSLETEN P.K TT 1 Pil nnhor«!-»/^-..,,j., i... Een ondernemende mynheer in Hollywood heeft een geniaal idee gehad. Ten minste... lykt het niet slim om op den bekenden Hollywood Boï vard, tusschen de imposante granfeten SoZ 86-0^60 f" de fantastisch uit gedoste cinema-paleizen een winkel te akobirn^0^ filrasterren ««i Ï^T 2?", sta, at vo1 met automobie- en ul1~ glimmen, rlei andere ^eftw maken - Somrai den «e «'an^n indruk van wrakken, die betere dagen gekend hebben. Zoo vindt u er naast Garf Coo- Claude 0 tte de rn P, a h Ck rd den f Cadilla^ ^ mi «1 0 i )ert eens gebruikte (ze is nu al weer drie wagens verder). Zelfs fe bezüten 6^- a " to hand^aar t een Bugat e bezit en, die het eigendom is geweest lzh?ï len Rud I 0lf Valentino. E g n ook wacht hier een Isotta Fraschini op een few'/i 6 e, ens de veel aanbeden Mar? Pickford heeft vervoerd Intusschen is dit geniale idee van dezen byzonderen antiquair toch niet 200 vruchtdragend gebleken, als men de sterren-aanbidding over de geheele' we reld in aanmerking genomen, verwachten zou Ons genie is diep teleui^gestetd over de weinige belangstelling die de filmliefhebbers voor de oude wagens van hun heyehngssterren aan den dag leggen En zelfs als zü uit nieuwsgierigheid de wa" gens komen bezichtigen, dan blaken kekers nog lang niet altyd koopers te zsn Eigenluk wilde de bedoelde ondernemende heer, dat h«nooit met dit Se begonnen was, maar nu hij eenmaal^k in de sterren-afleggertjes zit, kan h«z«s irä e o n nderneraing niet Z 0 ^os ^M^A gesteld, dat hy 8^068 zyn meeste heeft klanten de man vindt vastonder Itahaansche en Japansche ïuinbou Ihee7i Sn 0 T m HoU y^od wonen. Zoo heeft een Japanner onlangs Claudette Colberts ouden Cadillac gekocht voor vier honderd vyftig dollar. Maar ondlnks nl^ju-f tel,ing Van de2e 2 «S S er nog altyd een groote schare van deftige vof/t fn 0yCeS ' M '*' Lincolns, enzoo^ voort in zyn magazyn opeengepakt staan. De duurste wagen, die ooit in Hollv K d df v e or ft 0men was de Deusenoerg die Al Jolson eens voor vier en Ä g - d^zend dol,ar hee Thans is deze wagen de trots " van «ekocht een in^j 16 '^? in^e Noordwaarts woom en het voertuig in deze tweede-handsch HetgMn Mn. de trots was v.n «nvlimsur zaak op den kop tikte. Dè opzichtigste f^fw 00it vei \ a ardigd. was P onge wt feld het witte vehikel van Tom Mix met rz4 a a a nln 0P n ledere, n wa PenschilS "an ae zykanten. De snelste wagen is de Deusenberg van Gary Cooper, Set ongewoonste koetswerk vertoont Gladys Swart- zicü een Ford motor bevindt), de veiligste Ma'e 8 W^t de r pantserde l^ousfne van RugidS FnrH de h m? e, St P ract»che Charlie «uggles Ford bestelwagentje. Maar die laatste vier wagens zyn nog niet geairi- Hnii 11 ln d i ^ der afdankertjes afndtn Hollywood Boulevard - die haar bestaan zoo moeizaam voortsleept. bestaan y oor den ei «enaar voor hnn?" dern eming i s. dat de studio's voor hun filmopnamen nog wel eens wagens van Europeesch fabrikaat ToJdfg eetäuäh^^18 eerste jeugd achter den rug Wagens hebben ' ^ Dik- hu' wyls doen zy dan een beroep op hein en huren een of meer van ztfn mus"^ voertuigen. Aan een modernen RolTs We kan hy zoodoende nog wel eens vitf en van^ä" 011^111 fferï d0l t,a r? er da «verdienend an Ä^0f, r " autos kunnen zelfs wel honderd dollar per dag opleveren, als ze maar goed voorwereldlijk aandoen LI Seer gewone buitenlandsche wagens brengen da* 5n Ur M Van V H f en twin «8 dollar S? «. 0 P- Maar allemaal natuurlijk alleen en?n e h d 1 gen dat z? ^vallig noodig zlfn" en op het moment is de toestand zoo dat o"«antiqua r heimelyk gebeden opzend autoh fl e n n^i Patr00n der tweede-handschnïms Hil fn ren 0m. e, en e Pideniie van mms, die in. vreemde landen spelen. Lucie Englisch als Trud«Carsten tijdens het rldderspel In deze rolprent, welke door de Universal Film Agency in ons land wordt uitgebracht, speelt de beroemde Adèle Sandrock een belangrijke rol. Zij vertolkt hierin de tol van de oude gravin Roscmarie von Drakcnstein, directrice van de Drakenstcinschc brouwerij. Zij is de grootste concurrente van den brouwer Carsten Sr., wiens fabriek De Zon" steeds meer achteruit gaat. De zoon van Carsten besluit eens persoonlijk een kijkje te gaan nonen in het vijandelijke kamp". Hij neemt zijn intrek te Drakenstein in een hotel en geeft zich uit voor een tooncelspelcr. Spoedig ontdekt hij, d t het succes van het Dra' Adel«Sandreek als gravin Rosamario ven Drakonstol«Lilde Englisch en Joe Stöcke! als brouwmeester Bachmeier clïaaji steinsche bier te danken is aan den brouwmeester Bachmeier. Een knap nichtjctrude snelt haar neef te hulp om Bachmeier over te halen een positie bij Carsten te aanvaarden. Maar Bachmeier weigert totdat de liefde Trudc een handje komt helpen. Tijdens de opvoering van een Ridderspel" komt alles in orde. Carsten Sr. sluit een compromis met de Drakensteinsche brouwerij en brouwmeester Bachmeier krijgt zijn Trude. Ook Carsten Jr. wordt gelukkig met een jongedame, terwijl de oude draak" Rosemarie von Drakenstein, eindelijk getemd blijkt te zijn en zich met den gang van zaken verzoent. Vreemde modellen

4 .;. : l/l/l&iaack '&, / EEN TEEKENAAR IN K4 KI Mp^piuiet HOLLYWOOD rl IJ N Wanneer je oud bent en gezond, dan is ouderdom een groote zegen. Dr zijn allerlei middeltjes om dezen gezegenden toestand te bereiken, doch helaas ze helpen niet altijd iedereen. "' Jien oude dame van niet minder dan honderdtwintig lentes uit het verre Britsch- Indie voegde er onlangs een bij de vele waarvan ik al had vernomen. Ze zei: Wandel zooveel mogelijk. Dr zlt g roote wij sheid in haar raad Want zoo lang als j e loopt lig je niet. En daar meestal het liggen, onbeweeglijk, een der teekenen van het niet in het njk der levenden behooren, is, klopt het als een busje dat wandelen een voortreffehjk middel is om niet dood te gaan. Wanneer ze dus alleen maar gezegd had: wandel en blijf leven, dan had ik me over het heele geval verheugd en met, zooals nu, geërgerd. Maar ze voegde er aan toe: Ik wandel nog iederen dag vijf kilometer. 6 Had m'n vrouw die bijvoeging niet gelezen, dan nog had ik er over gezwegfn. Maar thans, net als ik rustig^p l^n klinkt het tel * f r. h l n > ëaan * lt } en ' kens Sr,>c w et i- US ' ^0nk aan ^ vrou* uit wandel 16 ' ^ je ^ ^me^es En als ik pruttel, protesteer, dan zegt mn eegade: Zie je nou wel dat je niit meer van me houdt... anders zou Yo ws die kleinigheid voor mij over hebben I Te weet hoe vervelend ik het vind om weduwe te worden... PETRUS PRUTTELAAR. James Montgomery Flagg is de naam van een Amerikaanschen teekenaar die zijn beroemdheid in hoofdzaak te danken heeft aan het feit, dat hij de bekendste 0^8,e. ren ï* eit mo * ea uitbeelden üoï onderstaande foto's zien wij Flagg met zhn beroemde modellen. ' Eleanor Powell poseert. HEEF JANSSEM hdd het met een kennis over ^efdadig-.»tja,- ze i hjj hoofdschuddend no^' gisteren heb ik een vrouw een kles StS 61^- ^ heb er ^n heel^n nacht met van geslapen, de verwijtende toon van haar stem heeft mij geen J g oogenbhk met rust gelaten." W^waste^'''' meende de ander - Mijn vrouw!" antwoordde mijn neef. Jan en Marie waren reeds lang ver- t'uwen 60. "^ nu lelijk Van m»toch onderschat je geloof ik de moeüxjkheden van het huwelijk," sprak Jan philosophisch. H»Wat bedoel je?" vroeg Marie. h*f je ZUlt b yy oo rbeeld iederen dag het eten moeten koken en " viel MÄJ 1! 2 " 1 *. 1161^61 moeten W." viel Mane hem in de rede. vrienct je Mulder? vroe & Pi et aan een «Ja zeker, ken ik Mulder I Ik heb hem gisteren nog tien gulden geleend.".m dan ken je hem nietl". STERREn-OOGEn Een eerste vereischte voor een filmster is, dat haar of zijn o o gen vol uitdrukking zijn. De kleur doet tegenwoordig, nu de opname-techniek zoo volmaakt is en de film veel kleur-gevoeliger dan vroeger, minder ter zake, maar wel moet de ster nog steeds in staat zijn allerlei gevoelens door middel van de oogen te kunnen uit-.. ld«a. D«>ton«B-oogW mo«ten kunnen lcnh«a, si} moet«n op bevel von den nglsmui kunnen w«mien. wanhoop n haat kunnen uitdrukken, kortom «fl mooton duidelijk allo govoolen* woeripiegelon. Roods op do foto's van voio films torren, komt do uitdmk- Ungskracbt van bun oogen tot uiting, xodon waarom wij op dno pagina oon aantal.^torren-oogen" tóproducooren. n FILM-ENTHOÜSIASTÊN Munro. Hij is i Mei te Londen geboren- BrloüU BS» d9 i i! J m8,er Ie8sle Matthews IK Ü" W9rd den 17den M ei te Berlijn d^0^-^00 / PliiZ Lan 9 voor d ««lm ont getrouwd OP 00? enb^-niet. Zij is G. 2. te Amsterdam. Leny Marenbach«nieuwste film is Der Etapjenhase" He' BrlliVh l *- I - e8s,? Ma,th «W8 is Gaumont BriUsh-Studio's, Lime Grove, Shepherd's Bush, Londen. Voor foto drie antwoordcoupons insluiten. uuiwoora- nlnj: - J- F - te ' S -Gravenhage. Loul«Graveure kuni u schrijven, Landshüter Strasse 7, Berlijn. Hij is den 18den Maar briefje. Wi, zonden u een foto van Gar? Cooper en van Anna Sfen. R. B. te Nijkerk. Hierbij de gevraaade adressen. Hansl Knofeck. Olivalr VS 5 H^t^ ï* DuitSch schri i^n. Hilde HlJ: debrand. Bismarckallee 22, Berlijn lean loan Crawlord is zeer teyied.n. Jeanette MacDonald 1, een vroolljk model. gevin^da'^l geven dat dit 1 " 11 werkehjk " ü,t j antiek de S arantie is?" ^ttquair: Inderdaad, mevrouw. En bovendien kan ik u verzekeren, dat dit rmeuwste is antiek " 0p het gebied van n«.> Da t r u ga^, de eeni & e vrow. die ik treiig h^h^'" de' dokter Maar waarom vraag je haar dan m shemelsnaam niet ten huwelijk?" vroeg een vriend. J Dat kan ik niet betalen," was het antwoord. Zij is mijn beste patiënt " Mijnheerl Ik begrijp niet waar u de brutaliteit vandaan haalt om met mijn dochter te willen trouwen. Wat verbeeldt u zich eigenlijk wel? Nog geen twee jaar geleden was u mijn faddis op de golfclub en. nu..." wi U h!, ef L geli J k ' dat 'herinner ik me heel goed Maar ik dacht zoo bij mezelf: hij kan dan misschien niets van golf weten, dat wil nog niet zeggen, dat hij geen goede schoonvader kin worden " AvSr^Sio^^K ^Bf happlj,e zenden - M ak een kort exposé en zend dit aan de Ufa, Krauson- wex nig hoolf hoop. B^lijn Werner - Wii Krauss ^ven is " gehuwd Ä wjrnt 9 v C,riCe Maria Bard - Natuurlijk mag Werner Krauss te Berlijn filmen. Hij SDeelde de hoofdrol in Burgtheater". DezeTito is te Weenen opgenomen. Vindt U de teekenlng niet zeer geslaagd?" vraagt Marjorie Lane. Een toerist, die in het Zuiden reisde ontwaarde ergens buiten aan een hotel.w Je V' Gratis garage "»J besloot hier den nacht te logeeren en reed mn auto de garage binnen. Juist toen hij op het punt stond een eindje te gaan wandelen, kwam er een bediende op hem af, die hem vroeg wat voor kamer hij. wilde hebben.,m heelemaal geen, dank je wel " an^oordde de toerist. Ik slaap in mijn wagen. Shirley Temple Freddie Bartholomew

5 Eleanor Pow.ll E«n r«vw«.sein* m*t " I mlddm Franc Langfer ' M-CM.-Hlm. Nora Paige Eleanor Powell Ted Barker James Stewart Lucy James Virginia Bruce Jenny Saks Una Merkel Gunny" Saks Sid Silvers Peppy" Turner Frances Langford Kapitein Dingby... Raymond Walbum McKay Alan Dinehart Mush" Tracy Buddy Ebsen Sally Saks Juanita Quigley Georges en Jalna Persoonlijk Politie-agent Reginald Gardiner Winkelbediende Barnett Parker!J. Marshall Smith L. Dwight Snyder Ray Johnson Del Porter orn to dance" is een echt Amerikaansche revue-film, waarin vooral de show" een belangrijke plaats inneemt. Het scenario is een aaneenschakeling van komische scènes, te dwaas om na te vertellen. Eleanor Powell, de bekende filmster en danseres, vertolkt de rol van Nora Paige, een danseres, die werk komt zoeken in San Francisco. Door tusschenkomst van een matroos, Ted Barker, krijgt Nora een engagement en zij maakt nu bij het revuegezelschap allerlei avonturen mee. Roy Del Ruth heeft met veel routine en goeden smaak deze rolprent in scène gezet. RAY NOBLE Vraagt Uw handelaar toezendinj van ons maandelijksch suppl AND HIS ORCHESTRA Film Born ti dance" (^ ^ "-ove (I ve got you under my skin D^--"'" ement ll«v. Nederl. Gramofoon Maatschappij, Den Haag James Stewart, Eleanor Powell en Juanita Quigley

6 NIEUWS UIT DE STUDIO'S j. ^ -, H. ^. *,.. ^ ISL =^ :,: 0^ ;;'r Art i m s m D : ons iand uitgebracht. Fran^oiseRosay, de echtgenoote van don regisseur Jacques Feyder, heeft een contract met de Ufa gesloten voor de film,,mein Sohn, dei Herr Minister". John Qualen en Eugene Pallette spelen de belangrijkste rollen in de Fox-fHm She had to eat", waarin ook Tom Dugan en Tom Kennedy groote rollen spelen. d L fb"a"o,iist y e Tol Wil,y Bi ; 3eI r^ 'T 1 ' 3 Hen ; e Tyr0nne POWer de brlangr.jkste rollen m Fanny Elssner". kers,n de nieuwe ^ Amerikaansche "i" film de Rings hoofdrolvertolon her 0 Fingers". ra ce Fields, een Engelsche actrice, en * Elsa Argall, een Ftansche tooneelspeel- H H,f W KIK,- I n»r, Anna ster, zijn door de 20th CenturyFox te ^^^^ ^ Nea 5 le «Ü" in de Denham Hollywood geëngageerd OS b,j Lon^n b t'ö onnen met de opnamen van hun film Victoria the Great". Jupp Hussels vervult een belangrijke rol in de Pallas-film Husaren heraus". Regisseur is Georg Jacoby. «" " i!i filmsferren ZWEMMEN Marie de Forest in een eenvoudie costuumoie van «rt tricot met smalle whouderbanljet. äe Sm d's fiais gasn. 2. (foto P'nmoant) fl.««, r «de.5?* r j5 p? r,. b «l '«t f^nce» Drtke dit even éli 'J?^ M l, b^0 5 k '* ««"PtaKron van blauw en wit. d«t door koorden wordt opgehouden, terwill een «pe van netwerk het geheervoltoolt; 3, (Poto Ptnmoant) witte»chonderbanden en jarneering. ^ ' (Pilo M.OM].um^t* 1^^''''!* U ZV "«,h ««'«tw van het natte element. Wij aten haar hier in een eenvoudig xacht- ZTn -fi. t A, l,e, n d,e bi d ttet. ktn w,nd 00 * '» hoofddoek Si, Jw en-? e,ch o ent l. <"e op het droge" bij dttult " g * dr, «e0 '»IJ» van.groen gebloera- Wolf Neumeister en Ilse Maria Späth schrijven het draaiboek voor de Fanal-film Der Streit um den Knaben Jo". Pmnmomt) SA Albertina Rasch en haar ballet treden op in de Metr Goldwyn Mayer-film The firefly". De hoofdrollen in der rolprent worden gespoeld door Joannette MacDonald e Allan Jones. Susi Lanner, een bekende Weensche filmactrice, debuteerde thans als tooneelspeelster in het muzikale blijspel Made! ahoi", dat te Berlijn wordt opgevoerd. Roland Young en Constance Bennett spelen in een Hal Roach productie, Topper", de hoofdrollen. Kirsten Flagstad, een Noorsche zangeres, die te Londen veel succes oogstte, is door de Paramount to Hollywood geëngageerd. Friedl M C f epa ral le Weenen i" de Noubach-producti Milhonnare' een der grootste rollen vervullen. Anita Louise en John Barrymore zijn door Warner Bros geëngageerd om de hoofdrollen te spelen in That certain woman. Henry Fonda en Bette Davis treden eveneens op in deze rolprent. 0e M 9e, F * tz^au T ice ^g^seert de film The emperor's candlesucks. Do hoofdrollen zijn in handen van Luise Ramer en William Powell. Gloria Swanson is door de Metro Goldwyn Mayor geëngageerd, om in de film Mazie Kenyon" de hoofdrol te vervuiler Productieleider is Harry Rapf. bkiili <ï' flttteus doch minder practisch en dan ook alleen bestemd om er een beetje mee te geuren" Is Carol Hughes' bad-tenue, waarvan de stof is bedrukt met kleurige figuurtjes. (Pota Wtrntt Br

7 m Danielle Darrieux en Henry Garat -:Wß IMME Een A.C.E.-film. - Regie Jean Boyer. Mr. Jacqueline Serval, Danielle Darrieux Marie Süffel Pierre Mesnard Henry Garat Feutrier Jean Dax Madame Serval... Marguerite Templey Rechter-commissaris Arvel Petit-Louis Pasquali Mr. Serval Alerme 5* ^ - >' ftifc \ v Mr. Jacqueline Serval, een charmante jongedame, promoveert cum laude in de rechten. Ze wil advocate worden. Doch haar vader heeft andere plan nen. Hij wil, dat ze trouwt en wel met een der zonen van Feutrier, gouverneur van een der overzeesche gewesten, die met verlof overkomt naar Parijs. Jacqueline Wil daar echter niets van weten. Ten slotte doet haar vader een voorstel: ze moet binnen achttien maanden haar eerste pleidooi hebben gehouden, zoo niet dan moet ze gehoorjzamen. Heeft ze binnen dien tijd haar Pierre (Henry Garal) wil een auto stelen eerste zaak" te behandelen gehad, dan zal hij haar carrière als advocate niet in den weg staan. Het laat zich aanzien, dat zij het huwelijksbootje niet zal kunnen ontloopen, als ze ten slotte toch, op het laatste nippertje een verdediging krijgt toegewezen. Zij geeft zich hier echter met een dermate groote energie aan, dat de officier van justitie den verdachte uit de hechtenis laat ontslaan. Ze heeft dus vrijspraak bewerkstelligd maar nog geen pleidooi gehouden. De ontslagen gevangene Pierre Mesnard of Piet de Wittand is niet erg * i,. M^ H ^>i,,, /?ül^\ Jacqueline Is lastig gevallen Pierre zal haar verdedigen dankbaar. Wat geeft hij om z'n vrijheid, zonder werk! Jacqueline bezorgt hem werk en wel bij zichzelf. Eerst als huisknecht, daarna als chauffeur. Hij steelt een auto en een ring voor Jacqueline en drijft haar tot wanhoop. Doch die wanhoop verkeert in sympathie en die sympathie op haar beurt in genegenheid en die genegenheid in liefde. Dan komt de heer Serval met den gouverneurszoon. Op een receptie zal zij aan hem worden voorgesteld. De jongste zoon blijkt niet de snuggerste, maar dan komt er nóg een zoon. En die oudste zoon blijkt Pierre Mesnard. Het geheele geval is door vader Serval in scène gezet. Pierre is geen boef, hij heeft niet gestolen en heeft geen slechte vrienden. Mijnheer Serval krijgt zijn zin, want voor den tweeden zoon wil Jacqueline haar carrière wel opofferen Alerme en Danielle Darrle«Marguerite Templey en Danielle Darrieux ifirm

8 - - Dick Foran als Steve Warner Bros-film. De vriendschap tusschcn Steve (Dick Foran) en Alice (Anne Nagel) ontstaat in den tijd, dat majoor Burton (Gordon Hart) van generaal Grant opdracht krijgt om paarden voor het leger te koopen. Burton wordt echter vermoord door een bende veedieven. Steve en zijn kameraad Jeff besluiten dan den moordenaar op te sporen. Zij bespieden Blake en ontdekken, dat hij van plan is zich meester te maken van de papieren van majoor Burton om zoodoende de erfenis van Alice, de dochter van den majoor, in zijn bezit te krijgen. %» - Anne Nagel als Allee Steve wordt echter door de bende gevangengenomen en weet eerst na tal van avonturen te ontsnappen. Hij maakt dan de schurken onschadelijk, waarna hij met Alice in 't huwelijk treedt. Ten slotte worden Stevy en Alice een gelukkig paar JHL KPREtWEfl MET MUM VRIEND MIETERSEH oeveel films is men van plan dit seizoen in Amerika te vervaardigen?",dat schijnt jou altijd bijzonder te interesseeren, want ik kan me herinneren, dat je het mij 't vorige seizoen ook gevraagd hebt. Maar je weet, Pietersen, ik sta altijd tot je dienst. Men maakt in 't geheel 583 films." Dat is ongeveer hetzelfde aantal als het vorige seizoen, is het niet?" Inderdaad Pietersen." Weet je ook hoeveel films de maatschappijen ieder apart fabriceeren?" Ook dat weet ik. De Metro-Goldwyn- Mayer maakt 50 films, de 20th Century- Fox 65, de Paramount 58, United Artists 36, Warner Bros 60, R.K.O. 48, Universal 42, Columbia 48, Republic 48, Monogram 42 en Grand National 65. Je ziet, wat het aantal aangaat spant Fox de kroon." Is dat ook de grootste maatschappij?" Paramount, Universal, Metro en Warner Bros zijn wel de belangrijkste, en even groot als de Fox. Dat wil echter nog niet zeggen, dat de grootste maatschappijen ook de beste films maken. Het is reeds verscheidene malen gebeurd, dat de mooiste film van het seizoen" door een kleine maatschappij was gemaakt. Je herinnert je het succes van Meisjes in uniform", Mazurka"? Welnu deze films zijn door kleine maatschappijen vervaardigd." Van Mazurka" gesproken, filmt Paula Wessely niet meer?" Gelukkig wel. Binnenkort zal in ons land de film Julika" vertoond worden, waarin Paula met haar man Atilla Hörbiger de hoofdrol speelt." Een mooie film?" Prachtig, Pietersen. Je moet deze rolprent beslist gaan zien. Paula bewijst weer, dat ze tot de beste Europeesche actrices behoort en haar echtgenoot is in deze film bijzonder op dreef." Nou, ik ga beslist naar den bioscoop als deze film vertoond wordt. Je weet, ik ben dol op Paula Wessely. Vind je ook niet, dat ze op Renate Müller lijkt?" Ik vind haar niet zoo knap van uiterlijk, maar ze bezit mijns inziens veel meer talent." BQEKBESPREKinC Mrs. Baillie Reynolds, Het meisje, dat nergens vandaan kwam. Uitg. J. Philip Kruseman, Den Haag. Prijs ing. / 2.15 ; geb. / De titel alleen al wijst op spanning, ongeloofehjke avonturen. Een meisje, dat nergens vandaan kwam... In werkelijkheid kwam ze wel ergens vandaan, uit het huis van een tyrannieken oom. Doch zij verlaat dit op een minder gebruikelijke wijze : een sprong door het raam. Felix Vanston, die in jeugdige onbezonnenheid zich bij een geheimzinnig genootschap heeft aangesloten en daardoor in het gevang kwam, ontmoet het meisje. Zij heeft een grooten invloed op zijn leven ; door haar verschijnen wordt hij weerhouden van zelfmoord. Moet ik nog meer uit dit verhaal vertellen om u er van te overtuigen, dat het vol sensatie is? Voor liefhebbers van dit genre een welkome aanwino«- / SMAAK r TEKST EN MUZIEK VAN GUUS BETLEM Ir. Ee toon-bank me, das-^n. te kus, en.e keur. Daar-ach- t er een an, me. een ï Pf v U ur-roo-de = ^ r r I r \ ^^^^ m ^7~7~7 5E kleur. Een da - me d'r vóór, met on - ein-dig ge - ze^r Om - Zt ze maar stééds L kan ' sla- gen... Haar han-den. die 9,aal-en de da Si s -sen in -, rond. Eén vin-nl-ge «reep Is haar vi.-.en-de 3SE5 i a=ö t m m T f i^ M ^^ i j HM 1 1 I I m»ond, Om-da, ze noa él -.ijd die éé-ne niet vond. Voor..h^r" ma!, ge-schik, om.e dra - gen' Pü ^ r \ r r r \f j J\J fn r ü ^ ^ w I Te effen, te kleurig, te hel of te grijs. Te simpel, te druk, te opzichtig op reis. Te wollig, te dik of te dun voor den prijs... Zoo krijgen ze allen hun beurtje. De ééne, die is nèt een tikje te grauw. De ander te rood, en een derde te blauw... En dié...? Ja, zóóiets! Dèt dessin meen ik nou. Maar dèn niet zoo'n monsterlijk kleurtje! ^ =? "^^r^ i i * 3 W 1 ^ f ï De dame die zucht, overdreven en vaak. En lispelt iets vinnigs, van derderangszaak" ^U hebt met permissie hier niét te veel smaak! Dat moet ik toch even vertellen..." Wel dame," zoo buigt de bediende beleefd. Geprikkeld, nerveus, en zoo rood als een kreeft, Die smaak,..-nou, dien kan ik-als U dien graag heeft Wel eventjes voor U... bestellen!!" MAISON ODIQT ^^e DE..* M^^. PARIJS Fabriek van Artistiek / Zilverwerk Gevestigd m J690 Specialiteit voor geschenken in zilver en verzilverd metaal GROOTE KBUZB m KUNSTVOORTBBPBN UreBVQBED ZS ONTWERPEN U^ BUCH STULPBUODB Keu. en Adm. üalqewater 22. Lelden. Tel. 7ÖO. Po..rekenl n 47ö8ü Verschünt wekeiyk. - PrUs per kwartaal f I

9 WEEKBLAD CIMEMAs "HEATER '->% WP'J / f. TOCH! STRAW

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

Hoe lang duurt geluk?

Hoe lang duurt geluk? Hoe lang duurt geluk? Op dit moment ben ik gelukkig. Na veel pech ben ik dan eindelijk een vrolijke schrijver. Mijn roman is goed gelukt. En ik verdien er veel geld mee. En ik heb ook nog eens een mooie,

Nadere informatie

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng

Uitleg Toerklas s e 1e traject 42e Nacht van Venlo 2009. Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng Pagina 1 van 14 Punt Goe d Fout Oms c hr i j vi ng 3 Z Al s u z ag dat de punt ac ht e r "SUCCES" e e n kl e i ne o was had u uw e e r s t e goe de c ont r ol e t e pakke n. Ooooooooo z i t dat z o!!!!!!

Nadere informatie

DE KNAPPE KONINGIN ESTER

DE KNAPPE KONINGIN ESTER Bijbel voor Kinderen presenteert DE KNAPPE KONINGIN ESTER Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Janie Forest Aangepast door: Ruth Klassen Vertaald door: Importantia Publishing Geproduceerd

Nadere informatie

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P

J A P U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I G I T K U I H U U K O Z A E I Z J L O G P B E L V H P 1 80 Cijfers(45) Beschikbare letters: A B E G H I J K L O S T U V J A U O I Z S E O G K G J V S Z H T J U Z V I O E U A L I V K I B G T H G I T K U O H B I I H U U K O Z A E I Z J L O G G J B A Z E S H

Nadere informatie

Alleen is maar alleen

Alleen is maar alleen 177 177 HOOFDSTUK 11 Alleen is maar alleen WOORDEN 1 1 Heb jij het ook zo...? a los b druk 2 Aan welke... van de stad woon jij? a kant b plek 3 O, daar? Daar woont ook een... van me! a omgeving b kennis

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER

Bijbel voor Kinderen. presenteert JACOB DE BEDRIEGER Bijbel voor Kinderen presenteert JACOB DE BEDRIEGER Geschreven door: E. Duncan Hughes Illustraties door: M. Maillot en Lazarus Aangepast door: M. Kerr en Sarah S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Het grote liedjesboek

Het grote liedjesboek Marianne Busser & Ron Schröder Het grote liedjesboek Met illustraties van Dagmar Stam Van Holkema & Warendorf isbn 978 90 00 30256 7 nur 275 2013 Van Holkema & Warendorf Uitgeverij Unieboek Het Spectrum

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Willem van Oranje. Over Willem. Info. Bekenden van Willem. Willem van Oranje. Tijdlijn Info Foto s. wsw. Dillenburg. Willem van Oranje Lente, 1545

Willem van Oranje. Over Willem. Info. Bekenden van Willem. Willem van Oranje. Tijdlijn Info Foto s. wsw. Dillenburg. Willem van Oranje Lente, 1545 Over Willem Willem krijgt op 11-jarige leeftijd door het overlijden van een neef een grote erfenis. Daar hoort ook bij dat hij verhuist van zijn ouders in de naar de grote stad. Daar wordt hij opgevoed

Nadere informatie

H E T V E R L O R E N G E L D

H E T V E R L O R E N G E L D H E T V E R L O R E N G E L D Personen Evangelieschrijver Vrouw (ze heet Marie) Haar buurvrouwen en vriendinnen; o Willemien o Janny o Sjaan o Sophie (Als het stuk begint, zit de evangelieschrijver op

Nadere informatie

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon)

Geef alarm (druk alarmknop in, verwittig uw contactpersoon) Geef alarm (druk brandknop in, verwittig uw contactpersoon) 0. 1 1 0.00-0. -0 15.9-0 3.17-0.71-0.59 0.1 9 0. 1 7 0.31 0.2 5-0.44 0.21 0.3 5 0.20 0.1 1 0.32 0. 28 0.17 0. 0 4 R=7.5m Huls t-ha ag 3 b eto npaa ltje s -0.5 0-0.4 6 0.0 2-0.3 3-0.35 0.20-0. 29 B E ST

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

Een spannende ontsnapping

Een spannende ontsnapping Botel Bibalo Vivian den Hollander Een spannende ontsnapping Met illustraties van Juliette de Wit Van Holkema & Warendorf ISBN 978 90 00 33762 0 NUR 282 2014 Van Holkema & Warendorf Uitgeverij Unieboek

Nadere informatie

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar

zondagmorgen 14 november 2010 Welkomkerk ds. W.H. Hendriks-Vogelaar Gemeente van de Heer Jezus Christus, Jongeren, ouderen, kinderen van God, Zoals ik voor de lezing al gezegd heb; het gaat vanmorgen niet over trouwen of getrouwd zijn, dat is alleen een voorbeeld verhaal.

Nadere informatie

Muziekboek van de Sterrebrostrekkers

Muziekboek van de Sterrebrostrekkers Muziekboek van de Sterrebrostrekkers een trekharmonicaorkest uit Tonden Samengesteld en beerkt door Dies Nicolai en Ivo van der Putten Dit boekje is een greep uit het repertoire van de Sterrebostrekkers

Nadere informatie

OPDRACHT 1 : SCRIPT EN INTERACTIEVE VERSIE VAK : SCHRIJVEN --LOIS VEHOF--

OPDRACHT 1 : SCRIPT EN INTERACTIEVE VERSIE VAK : SCHRIJVEN --LOIS VEHOF-- OPDRACHT 1 : SCRIPT EN INTERACTIEVE VERSIE VAK : SCHRIJVEN --LOIS VEHOF-- Confrontatie scene Written by Loïs Vehof Genre: Avontuur Locatie: De oude tempel Protagonist: Wachter Antagonist: Dief Conflict:

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Thema 2 De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Niemand

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE

GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Bijbel voor Kinderen presenteert GOD TEST ABRAHAM S LIEFDE Geschreven door: Edward Hughes Illustraties door: Byron Unger en Lazarus Aangepast door: M. Maillot en Tammy S. Vertaald door: Arnold Krul Geproduceerd

Nadere informatie

Het Rosie Pr0ject. in makkelijke taal. Graeme Simsion

Het Rosie Pr0ject. in makkelijke taal. Graeme Simsion Het Rosie Pr0ject in makkelijke taal Graeme Simsion Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Mijn naam is Don Tillman. Ik ben professor op een universiteit in Australië. Daar werk ik al tien jaar.

Nadere informatie

DE KNAPPE KONINGIN ESTHER

DE KNAPPE KONINGIN ESTHER Online Bijbel voor kinderen presenteert DE KNAPPE KONINGIN ESTHER Geschreven door Edward Hughes Illustraties door Janie Forest and Lazarus Aangepast door Lyn Doerksen Alle Bijbelcitaten zijn afkomstig

Nadere informatie

Dat kreeg ik van mijn opa. Ik werd toen negen jaar. Hij gaf het op mijn verjaardag. Ik lees in een sprookjesboek.

Dat kreeg ik van mijn opa. Ik werd toen negen jaar. Hij gaf het op mijn verjaardag. Ik lees in een sprookjesboek. Naam: 1 Zoek de eerste zin. at kreeg ik van mijn opa. Ik werd toen negen jaar. Hij gaf het op mijn verjaardag. Ik lees in een sprookjesboek. 2 Zoek de eerste zin. E Nou, mijn broertje kan er wat van. En

Nadere informatie

Kapelstraat 13-15 2550 Kontich Tel.: 034576682 Fax: 034580814 www.bazarkekonkaz.be info@bazarkekonkaz.be VERHUUR CATALOOG

Kapelstraat 13-15 2550 Kontich Tel.: 034576682 Fax: 034580814 www.bazarkekonkaz.be info@bazarkekonkaz.be VERHUUR CATALOOG Kapelstraat 13-15 2550 Kontich Tel.: 034576682 Fax: 034580814 www.bazarkekonkaz.be info@bazarkekonkaz.be VERHUUR CATALOOG Fox 18 juni 2013 Actie USA 2013 98 min. nl John Moore Bruce Willis Jai Courtney

Nadere informatie

Ruth 1 - God gaat altijd met je mee!

Ruth 1 - God gaat altijd met je mee! Ruth 1 - God gaat altijd met je mee! Gezinsdienst en Doop Norah Maaike Kloeze Liturgie Welkom Eerste adventskaars aansteken plus gedichtje Zingen 1. Groot en machtig is Hij (Opwekking 387) 2. God kent

Nadere informatie

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein

LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen. Refrein LIEDERENBLAD TIME 2 SING 18 september 2011 Thema: Je steentje bijdragen 19.00 uur LAAT HET FEEST ZIJN IN DE HUIZEN (Opw. 533) Laat het feest zijn in de huizen, mensen dansen op de straat, als het onrecht

Nadere informatie

Als je woorden goed uit wilt spreken, is het belangrijk dat je weet waar een lettergreep begint en waar hij eindigt.

Als je woorden goed uit wilt spreken, is het belangrijk dat je weet waar een lettergreep begint en waar hij eindigt. Lettergrepen Als je woorden goed uit wilt spreken, is het belangrijk dat je weet waar een lettergreep begint en waar hij eindigt. Om een woord in lettergrepen te verdelen, kijken we naar de klinkers. Als

Nadere informatie

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel

Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel Bouw bijzonder, bouw zelf op De Scheifelaar in Veghel A50 richti Uden/Ossng Ve g h e l h sc d on m A50 richti Eindhovenng l He 2 Bo Ontdek De Scheifelaar in Veghel De Sc he ife la a r is b e r e ikba a

Nadere informatie

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen

Vandaag is rood. Pinksteren 2014. Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Vandaag is rood. Pinksteren 2014 Rood is al lang het rood niet meer Het rood van rode rozen De kleur van liefde van weleer Lijkt door de haat gekozen Dat mooie rood was ooit voor mij Een kleur van passie

Nadere informatie

Auditieve oefeningen bij het thema: onderwater/de zee

Auditieve oefeningen bij het thema: onderwater/de zee Auditieve oefeningen bij het thema: onderwater/de zee Boek van de week: 1; O, o, octopus 2; De mooiste vis van de zee 3; De zee 4; Verhaalbegrip: Bij elk boek stel ik de volgende vragen: Wat staat er op

Nadere informatie

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn Stufe 1 i1 Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn 3. heet jij? a) Wie b) Wat c) Hoe 4. Hoe gaat het met? a) jou b)

Nadere informatie

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51

Inhoud. Een nacht 7. Voetstappen 27. Strijder in de schaduw 51 Inhoud Een nacht 7 Voetstappen 27 Strijder in de schaduw 51 5 Een nacht 6 Een plek om te slapen Ik ben gevlucht uit mijn land. Daardoor heb ik geen thuis meer. De wind neemt me mee. Soms hierheen, soms

Nadere informatie

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt

107 Scheppingsliedje. 108 Lied van de lieve aarde. 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt 107 Scheppingsliedje 108 Lied van de lieve aarde E. Linger W. ter Burg 1 En God schiep al-les met zijn Woord: 1 De we - reld heeft God goed ge - maakt de vos, het hert, de ko - li - brie met ei - gen vin

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Grafschriften uit de oudheid

Grafschriften uit de oudheid 1 3ous 39 Grchrin oudheid oor (SATB) Soranen Aln Tenoren Bn 1 q = 80 Er is een b Er is een Er is een Er is een b da d da d da d b da d ad ad ad ad door b door door door do b do do do dlik ta dlik ta dlik

Nadere informatie

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah

Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah Orde van dienst voor de viering van de eredienst in de Morgensterkerk Vertel me toch je geheim! Gezinsdienst over Simson en Delilah 6 november 2011 DIENST VAN DE VOORBEREIDING Orgelspel Bruce Springsteen

Nadere informatie

Boekverslag Sense and Sensibility (Jane Austen)

Boekverslag Sense and Sensibility (Jane Austen) Primaire gegevens van het gelezen werk Auteur: Jane Austen Titel: Sense and Sensibility Ondertitel: - Verschenen in: 1811 Aantal blz.: 322 Leestijd: 23 uur Uitgelezen op: 27 december 2001 Verantwoording

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

&, / 0 / 1 2 0, 30 34 0 5 #, 6 4 # * 4 4 # 7 4 # # 8 #

&, / 0 / 1 2 0, 30 34 0 5 #, 6 4 # * 4 4 # 7 4 # # 8 # !" $ &' ( ) *! +,- + -.0 + ) 2 + 2-3 4 + 4-5!" 6 + - 7 + -*!$ + 6-" 8$ &- 3 + 9: ; < $ 6 + 7- -& '' 9 + -= = 8-3 > - & +? ;

Nadere informatie

De vrouw van vroeger (Die Frau von früher)

De vrouw van vroeger (Die Frau von früher) Roland Schimmelpfennig De vrouw van vroeger (Die Frau von früher) Vertaling Tom Kleijn Personen FRANK, midden veertig CLAUDIA, zijn vrouw ROMY VOGTLÄNDER ANDI, zoon van Frank en Claudia TINA, Andi's vriendin

Nadere informatie

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug.

veeg de tranen van me weg. Ik kijk nog eens rond en er valt een hoop spanning van me af. Er komt zelfs een kleine glimlach op me gezicht terug. Het DOC Ik kruip in één van de buikpijn terwijl ik in bed lig. Mijn gedachten gaan uit naar de volgende dag. Ik weet wat er die dag staat te gebeuren, maar nog niet hoe dit zal uitpakken. Als ik hieraan

Nadere informatie

Mevr. Habets-Abrahams

Mevr. Habets-Abrahams NIEUWSBRIEF Nr.24-4 e JAARGANG uitgave nr.6 van 2015 opmaak: oktober 2015 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje en

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

HOOFDSTUK 13. Naar het museum. Kies uit: saai knappe felle grappig bekendste. 1 De Nachtwacht is het schilderij van Rembrandt.

HOOFDSTUK 13. Naar het museum. Kies uit: saai knappe felle grappig bekendste. 1 De Nachtwacht is het schilderij van Rembrandt. 215 215 HOOFDSTUK 13 Naar het museum WOORDEN 1 Kies uit: saai knappe felle grappig bekendste 1 De Nachtwacht is het schilderij van Rembrandt. 2 De Nederlandse schilder Van Gogh schilderde vaak met kleuren.

Nadere informatie

inhoud 1. Een leven in beeld 2. Vincents jeugd 3. Aan het werk 4. Brieven 5. Boeren 6. Naar Parijs 7. Naar het zuiden 8. De ruziemaker 9.

inhoud 1. Een leven in beeld 2. Vincents jeugd 3. Aan het werk 4. Brieven 5. Boeren 6. Naar Parijs 7. Naar het zuiden 8. De ruziemaker 9. Vincent van Gogh inhoud 1. Een leven in beeld 3 2. Vincents jeugd 4 3. Aan het werk 5 4. Brieven 6 5. Boeren 7 6. Naar Parijs 9 7. Naar het zuiden 10 8. De ruziemaker 11 9. Ziek 12 10. Het einde 13 11.

Nadere informatie

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid

Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g. Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom arbeidsongeschiktheid Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Gen e r a l i Ar b e i d s Ong e s c h i k t h e i d s Ver z e k e r i n g Financiële zekerheid en een complete aanpak rondom

Nadere informatie

The Hero s Journey. Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam.

The Hero s Journey. Reis van de Heldin. Verdien jij jouw geld met je passie? Met Jouw Passie Jouw Geld Verdienen Amsterdam. Verdien jij jouw geld met je passie? Fotografe: Chantal Ehrhardt!""#$"%#&'((#&)*$+"#$'',+-&.*+%/%-&0(..')#,+-&1#+%2$#,+-&'/"#*,+-&2'.#,+-&+/3,%45#,+-& ',/3%"#/"#$-&67"72,'6#$-&,#%+2%1+#$-&37"#(%#,+-&.#*8#(.')#,+-&+"9(%+"#$-&#$&%#1#,##$&

Nadere informatie

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven

24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad van Suriname. Hij verzocht me jou te schrijven Mr. A. J. H. L. ADAM WARNSVELD, 2 Februari 1948 Boschlaan 7 Beste Renzo, Reeds twee brieven kreeg ik van je va.der, de eene gedateerd 19 Januari en de andere 24 Januari 1948, beide uit Paramaribo, hoofdstad

Nadere informatie

Kapelstraat 13-15 2550 Kontich Tel.: 034576682 Fax: 034580814 www.bazarkekonkaz.be info@bazarkekonkaz.be VERHUUR CATALOOG

Kapelstraat 13-15 2550 Kontich Tel.: 034576682 Fax: 034580814 www.bazarkekonkaz.be info@bazarkekonkaz.be VERHUUR CATALOOG Kapelstraat 13-15 2550 Kontich Tel.: 034576682 Fax: 034580814 www.bazarkekonkaz.be info@bazarkekonkaz.be VERHUUR CATALOOG E1 5 juni 2012 Actie USA 2011 95 min. nl Mark Neveldine Brian Taylor Nicolas Cage

Nadere informatie

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving

Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving Bij la ge 1 Ver keers bor den met om schrij ving........................................................................ Snelheid A1 Maxi mum snel heid A2 Einde maxi mum snel heid A3 Maxi mum snel heid

Nadere informatie

Medley 5: Liefde is over medley

Medley 5: Liefde is over medley Medley 5: Liefde is over medley Waarom krijg ik geen gehoor John Lamers Waarom krijg ik geen gehoor Als ik je bel Jij bent maar in gesprek Ik kreeg de kous op mijn kop Daarom bel ik op Ik wil je spreken

Nadere informatie

Huwelijk BIJLAGEN: Teksten. Overzicht teksten. 1. Het geluk van de liefde

Huwelijk BIJLAGEN: Teksten. Overzicht teksten. 1. Het geluk van de liefde Huwelijk BIJLAGEN: Teksten Overzicht teksten 1. Het geluk van de liefde De mooiste dingen in je leven kun je niet kopen, omdat ze onbetaalbaar zijn; een fijne vader en moeder, fijne broers en zussen. De

Nadere informatie

Op reis naar Bethlehem

Op reis naar Bethlehem Op reis naar Bethlehem Rollen: Verteller Jozef Maria Engel Twee omroepers Kind 1 Kind 2 Kind 3 Receptionist 1 Receptionist 2 Receptionist 3 Kind 4 Kind 5 Herder 1 Herder 2 Herder 3 Herder 4 Drie wijzen

Nadere informatie

Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander.

Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. HHKalender DEF_2 ct.indd 1 Romantiek in een liefdesbrief 01-06-15 21:37 ROMANTIEK in een liefdesbrief Schrijf een liefdesbrief aan je geliefde. Verwerk

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116

LES 4. Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 LES 4 Handelingen 12:1-19; Van Jeruzalem tot Rome: Verlost uit de gevangenis blz.109-116 De boodschap God hoort en verhoort onze gebeden voor elkaar. Leertekst: Terwijl Petrus onder zware bewaking zat

Nadere informatie

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou.

JUST BE YOU.NL. Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen. Marian Palsgraaf - www.justbeyou. JUST BE YOU.NL Het mooiste wat je kunt worden is jezelf! 23 tips voor direct meer zelfvertrouwen Marian Palsgraaf - www.justbeyou.nl Het mooiste wat je kunt worden is jezelf. Mijn passie is mensen te helpen

Nadere informatie

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.

't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail. 't gummybeertje le journal D' Hoge School redactie: Tom & Senne 24-10-08 jaargang 3 nr. 7 http://zevensprong.org frankieweyns@hotmail.com Het aapje en de sleutels Er was eens een man en die had de sleutels

Nadere informatie

LESMAP VINKENSLAG. opdracht: help de vogels op de speelplaats en maak voor hen een voederplaats.

LESMAP VINKENSLAG. opdracht: help de vogels op de speelplaats en maak voor hen een voederplaats. LESMAP VINKENSLAG Welkom op de voorstelling 'Vinkenslag'. Op de volgende bladzijden vind je, en en over de voorstelling om rechtstreeks in de klas te gebruiken. Paragrafen voorzien van een groen bolletje

Nadere informatie

Wat kunnen we voor u betekenen?

Wat kunnen we voor u betekenen? ? W? D N T N, V S N,. M. E. D,. H T N. D N. W? E! H N D N N,. T. D N T. H N. H 22. D N,. S. E N ;. O N. M N. Z N. O N. I N. 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X IJ Z,, -. A B C D E F G H I

Nadere informatie

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern.

gelijk aan het aantal protonen in de kern. hebben allemaal hetzelfde aantal protonen in de kern. 1 Atoombouw 1.1 Atoomnummer en massagetal Er bestaan vele miljoenen verschillende stoffen, die allemaal zijn opgebouwd uit ongeveer 100 verschillende atomen. Deze atomen zijn zelf ook weer opgebouwd uit

Nadere informatie

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit

Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst. Voorganger: ds. Bert de Wit Preek Zondag 6 maart 2016, 10.00 uur Jeugddienst Thema: @Home Voorganger: ds. Bert de Wit Schriftlezing: Lucas 15:11-32 Een vader had twee zonen zo begint het verhaal. Met de beschrijving van een gezin.

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang.

Die nacht draait Cees zich naar me toe. In het donker voel ik heel zachtjes zijn lippen op mijn wang. Vanavond ga ik mijn man vertellen dat ik bij hem wegga. Na het eten vertel ik het hem. Ik heb veel tijd besteed aan het maken van deze laatste maaltijd. Met vlaflip toe. Ik hoop dat de klap niet te hard

Nadere informatie

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2

BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGEN LESPAKKET 1.2 BIJLAGE 1 A4 BLADEN THEMA S BIJLAGE 2 DOMINO EMOTIES BIJLAGE 3 MATCHING OEFENING GEVOELENS BIJLAGE 4 VRAGENLIJST FILM BIJLAGE 5 VRAGENSTROOKJES HOEKENWERK BIJLAGE 6 ANTWOORDENBLAD

Nadere informatie

narratieve zorg Elder empowering the elderly

narratieve zorg Elder empowering the elderly narratieve zorg Elder empowering the elderly huisbezoek 1: KENNISMAKING - 2 - KENNISMAKING - huisbezoek 1- a kennismaking huisbezoek 1: KENNISMAKING a vertrouwelijkheid individueel in teamverband naar

Nadere informatie

Klein Kontakt. Jarigen in april - A -

Klein Kontakt. Jarigen in april - A - - A - Klein Kontakt Hallo allemaal, vanaf de Brugslootweg komen deze keer de puzzels, verhalen en kleurplaten voor jullie. Margreet (de moeder van Jesse) heeft het estafettestokje aan mij doorgegeven en

Nadere informatie

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan

Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004. Pasen is opstaan Gelezen: Genesis 1 en 2 enkele verzen Marcus 16: 1 8 11-04-2004 Pasen is opstaan Gemeente, Het woord, het werkwoord dat bij Pasen hoort is: opstaan. Daarbij horen de afgeleide zelfstandige naamwoorden:

Nadere informatie

En er komt nog een derde vinger bij: Ik heb nog niets aan mijn boekverslag gedaan.

En er komt nog een derde vinger bij: Ik heb nog niets aan mijn boekverslag gedaan. Kenneth en Iwan Hé, kijk, zegt Kenneth. Check dat uit, man. Kenneth knikt met zijn hoofd naar een groepje meisjes. Ze staan aan de overkant van de straat en wachten voor het stoplicht. Ze komen net uit

Nadere informatie

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen

In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen 14 In de eeuwigheid van het leven waarin ik ben is alles volmaakt, heel en compleet en toch verandert het leven voortdurend. Er is geen begin en geen einde, alleen een voortdurende kringloop van materie

Nadere informatie

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks

De kerker met de vijf sloten. Crista Hendriks De kerker met de vijf sloten Crista Hendriks Schrijver: Crista Hendriks Coverontwerp: Pluis Tekst & Ontwerp ISBN: 9789402126112 Crista Hendriks 2014-2 - Voor Oscar... zonder jou zou dit verhaal er nooit

Nadere informatie

De geschiedenis van een muis

De geschiedenis van een muis bron exemplaar Koninklijke Bibliotheek Den Haag, signatuur: XKP 098. J. Vlieger, Amsterdam 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/_ges005gesc01_01/colofon.htm 2010 dbnl 1 De Geschiedenis

Nadere informatie

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart.

Lees U laat uw kind de eerste set woorden van de week voorlezen. Deze woorden staan rechtsboven op iedere uitlegkaart. Snel aan de slag! Wat heeft u nodig? Het juiste Spelling in beeld-oefenboekje Een schriftje waar uw kind in kan werken Een pen waarmee uw kind prettig werkt Een markeerstift of een aantal kleurpotloden

Nadere informatie

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g

B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Bestuurlijk standpunt Voorkeurs t r a c é B u i t e n r i n g P a r k s t a d L i m b u r g Provincie Limburg Pagina 1 27 mei 2008 2 1. I n l e i d i n g De Buitenring Parkstad Limburg ( de Buitenring

Nadere informatie

Jip en Janneke - Kindermusical (Children musical)

Jip en Janneke - Kindermusical (Children musical) 1. Jip en Janneke - Kindermusical (Children musical) Ik ben Jip - I am Jip Ik ben Janneke - I am Janneke En we wonen naast elkaar - And we live beside each other Hij heet Jip - His name is Jip - He is

Nadere informatie

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje

Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Exodus 17,1-7 - Water uit de rots voor mensen met een kort lontje Aangepaste dienst Liturgie Voor de dienst speelt de band drie liederen Opwekking 11 Er is een Heer Opwekking 277 Machtig God, sterke Rots

Nadere informatie

HEMELS HUWELIJK KALENDER 52 X WIJ TIJD VOOR ELKAAR. Willem en Marian de Vink

HEMELS HUWELIJK KALENDER 52 X WIJ TIJD VOOR ELKAAR. Willem en Marian de Vink HEMELS HUWELIJK KALENDER 52 X WIJ SAMEN TIJD VOOR ELKAAR Willem en Marian de Vink Liefde is vrij van zichzelf, om te leven voor de ander. Romantiek in een liefdesbrief ROMANTIEK in een liefdesbrief Schrijf

Nadere informatie

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd

9 Vader. Vaders kijken anders. Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd 53 9 Vader Wat doe ik hier vandaag? P Ik leer mijn Vader beter kennen. P Ik weet dat Hij mij geadopteerd heeft. P Ik begin steeds beter te begrijpen dat het heel bijzonder is dat ik een kind van God, mijn

Nadere informatie

Welkom thuis! Gezinsdienst

Welkom thuis! Gezinsdienst Welkom thuis! Gezinsdienst Orde van dienst voor de gezinsdienst op 6 maart 2016 in de Protestantse Gemeente Wolphaartsdijk. Voorganger: ds. C.A. van Eck Organist: Cor den Haan Met medewerking van kinderkoor

Nadere informatie

Het verhaal van. de bomen

Het verhaal van. de bomen Het verhaal van de bomen 24 Mr finney liep fluitend het bos in. Hij snoof een paar keer heel diep. Niets ruikt lekkerder dan een bos waar het net geregend heeft! Pinky Pepper zou het hier vast mooi vinden.

Nadere informatie

Door het raam ziet ze Bea, de benedenbuurvrouw. Ze veegt de sneeuw weg van het pad voor de flat. Uitslover, denkt Alice.

Door het raam ziet ze Bea, de benedenbuurvrouw. Ze veegt de sneeuw weg van het pad voor de flat. Uitslover, denkt Alice. Alice ligt in bed. Heel langzaam wordt ze wakker. Haar lichaam ontspannen, haar hoofd leeg. De vertrouwde geur van haar man Jules hangt in de slaapkamer. Een geur van alcohol, nootmuskaat en oude man.

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Mijn loverboy Verloren onschuld

Mijn loverboy Verloren onschuld Mijn loverboy Verloren onschuld in makkelijke taal simone schoemaker 8 Het verhaal van Lisa De dag begint goed. Ik word wakker met een blij gevoel. Yes, ik ben jarig! Ik ben zestien! Mijn moeder feliciteert

Nadere informatie

Openluchtdienst! speelruimte om te leven!

Openluchtdienst! speelruimte om te leven! Openluchtdienst speelruimte om te leven liturgie bij de openluchtdienst op zondag 15 juni 2014 in de tuin van het Wooldhuis uitgaande van de Protestantse Gemeente Heino-Laag Zuthem voorganger: ds. Hans

Nadere informatie

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen)

Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Welkom in deze dienst Voorganger is ds. A. Prins (Vriezenveen) Schriftlezing: Markus 2 vers 1 t/m 17 Gezang 328 vers 1 t/m 3 (Liedboek) Psalm 87 vers 4 (Schoolpsalm) Psalm 146 vers 1, 3 en 5 (Nieuwe Berijming)

Nadere informatie

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA

OPA EN OMA DE OMA VAN OMA Hotel Hallo - Thema 4 Hallo opdrachten OPA EN OMA 1. Knip de strip. Strip Knip de strip los langs de stippellijntjes. Leg de stukken omgekeerd en door elkaar heen op tafel. Draai de stukken weer om en

Nadere informatie

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test

Beeld Hoofdstuk 5. Uitgeschreven tekst. NL test Beeld Hoofdstuk 5 Uitgeschreven tekst NL test www.ncrv.nl/ncrvgemist/8-1-2011/nl-test-2011-afl-1 (fragment tot 8:53 min.) NL test (NCRV) Duur fragment: 8:53 min. Duur uitzending: 24:49 min. Datum uitzending:

Nadere informatie

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n.

www.kuyperhof.nl Bouwnummer A1, A2, A8, A14 Vanaf E 205.500,- v.o.n. Ridderkerk A, A, A, A e, e, e en e verdieping Driekamerappartement m Royale woonkamer/keuken van circa 0 m met veel lichtinval en een aangrenzend balkon. op de eerste verdieping. Privé parkeerplaats op

Nadere informatie

Ontdekdoos Kleuren groep 3 en 4. handleiding

Ontdekdoos Kleuren groep 3 en 4. handleiding Ontdekdoos Kleuren groep 3 en 4 handleiding Uitgave: Amsterdams NME Centrum Ontdekdoos Kleuren Docentenhandleiding Het lesmateriaal mag vrij gekopieerd worden voor gebruik op school en is gratis te downloaden

Nadere informatie

Ander werk van Naima El Bezaz

Ander werk van Naima El Bezaz Vinexvrouwen Ander werk van Naima El Bezaz De weg naar het noorden (roman, 1995) Minnares van de duivel (verhalen, 2002) De verstotene (roman, 2006) Het gelukssyndroom (roman, 2008) Naima El Bezaz Vinexvrouwen

Nadere informatie

Rianne haalt haar hand door Jochems haar terwijl ze naar de kamer loopt. Kijk eens wie we daar hebben? roept ze als ze uit het raam kijkt.

Rianne haalt haar hand door Jochems haar terwijl ze naar de kamer loopt. Kijk eens wie we daar hebben? roept ze als ze uit het raam kijkt. Hoofdstuk 1 Zullen we deze ballonnen nog aan de lamp hangen? Vragend kijkt Rianne Jochem aan. Is goed, mompelt haar stiefbroertje zacht. Hé, wat is er? vraagt Rianne verbaasd. Vind je de slingers niet

Nadere informatie