No MEI 1937 HET WEEKBLAD. CIMEMAs THEATER *.. ' v « HUMPHREY Bi MARGARET LIN: HET GEI- PotoWtmer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "No. 693 8 MEI 1937 HET WEEKBLAD. CIMEMAs THEATER *.. ' v « HUMPHREY Bi MARGARET LIN: HET GEI- PotoWtmer"

Transcriptie

1 No MEI 1937 CIMEMAs THEATER HET WEEKBLAD *.. ' v «HUMPHREY Bi MARGARET LIN: HET GEI- PotoWtmer

2 OPSPORiriG GEZOCHT L.CB.-Columbia-fihn. - Regie; Herman Biberman. Rolverdeeling: Jerry... Ronnie. L)o y d Nohn Kapitein B^ume -Peggie Conklin Willa Walter Connolly Gloria Shea P / ^ I ZflRfiH LERNDER EN mêêêts J^in U zijn geld o e eljh hee D9 f. t br0ken staan. ^de Omdat bank deze ' waar bank ** haar vader be c.p.er Boume. Zij vatten spoedig liefde voor efw on herkend door Willa Ila M^ o din AU r,. Mead ' Ronmes vrienain. Als Ronnie eemgen tijd later werk ae vond^heeft. trouwt zij ^ in het Tir Kapitein Bourne heeft spoedig daarna een onderhoud met Willa, die ten slotte Jerry verraadt. De politie omsingelt het huis. waar Jerryen Konrue wonen. Jerry grijpt een revolver, met de gedachte: ze zullen mij iet te pakken krijgen. Maar Ronnie schiet haar man door den schouder; ze wil niet, dat hij zich nog zwaarder straf op den hals haalt. Zij zal op CmT nem wachten, tot hij een vrij man is. Dan pas kunnen ze volkomen gelukkig zijn. GiöriTshirTil Walter Cownolly 1 i 1 if^hpr mk - 4M '* l fc- ' -'- Zarah mn Willy in hun nieuwe film De beroemde Zweedsche filmactrice Zarah Leander is thans door de Ufa geëngageerd. Haar eerste film voor deze maatschappij is getiteld Zu neuen Ufern". Willy Birgel is in deze rolprent, welke Opgenomen wordt onder regie van DetlevSierck, haar partner. Zo» iten xq mr In hat gewon««il

3 mms, ~" FILM-ENTHOUSIASTEN «HTO,e Almelo. Hierbij de gevraagde adressen Wende Barry. Universal-Studious 5451 Marathon Street, Hollywood. Maria Andergast woont Kaiserdamm 89, Berlijn. E G. W. te Rotterdam. Robert Taylor is ïo Ä UW t U kuat heni «chrijvej Me! ho-goldwyn-mayer-studio's. Culver-City, Cahformè. Evelyn Layo is 10 Juli jarig He adres van Valery Inkljlnott is: 93 rue de Longchamp te Parijs..«r A lc F^A' *% Rotterd am. Hans Brausewet- ^r is den 27sten Mei te Malaga geboren Hij debuteerde in 1921 in het Wiene 9 r Volks ae^rh' l* W f en9n - Max R^nhardt engagee de hem te Berlijn. Zijn eerste groove Sassir" P ondfr hii. in 1924 in er legle van "Ein Glas nfr u- 4, Dr - Ludwig BerfnL.i speelt veel, w tooneel. te 9 9nwo oidig weinig, ""»ui maar S. S. L. te Amersfoort. Het adres van Leslie Howard is Warner Bros-Studio's Burbank, Caliiornië. Constance Collier is 22 Januari te Windsor geboren. MC. te Amsterdam. Gustav Fröhlich Is den 21 sten Maart jarig. Hij is gescheiden. De verjaardag van Lilian Harvey valt op 19 Januari. Brigitte Horney is den 29sten Maart jarig. Niet vergeten voor foto drie antwoordcoupons in te sluiten. rjjl?', ^0*0 ' 8 - Gr avenhage. Claudette Colbert is 13 September te Parijs geboren. Haar echtgenoot is Dr. Joel Pressman. Zij debuteerde in The Wild Westcotts". Haar adres is 5451 Marathon Street, Hollywood. S. v A. te Rotterdam. Paul Weqener is zoowel regisseur als acteur. LuU Trenk«s getrouwd. Paul Bobeson is den 9denApril te Princetown geboren. H. T. K. te Amsterdam. Steffi Duna is te Boedapest geboren. Haar eerste Amerikaansche film was Man of two worlds" FH^^0"' v 9 ecll, g e aoote van Willy Frltsch, is een bekende danseres. ONZE WEKELUKSCHE PRIJSVRAAG Vraag vierhonderd een en dertig Wat is een spinet f Wij stellen een hoofdprijs van / 2.50 en vijf troostprijzen beschikbaar om te verdeelen onder hen, die vóór 24 Mei (Indische abonne s vóór 24 Juli) goede oplossingen zenden aan ons redactie-adres: Galgewater 22, Leiden. Op briefkaart of enveloppe gelieve men duidelijk te vermelden: Vraag DE OPLOSSING Vraag vierhonderd zeven en twintig Onder plagiaat verstaat men het kopieeren van een anders oorspronkelijken arbeid, om dien voor eigen werk te laten doorgaan. De hoofdprijs kon ditmaal worden toegekend aan den heer D. J. Siebelink te Doetinchem. De troostprijzen vielen ten deel aan den heer F. C. van Brussel te Eindhoven, den heer P. van Rijswoud te Breda, den heer L. de Bie te Antwerpen, den heer H. bcheltens te Appingedam, den heer W. G K Roeffel te Rotterdam. Indische Prijswinnaars. Van onze Indische abonné's verwierf de heer Djavid te Medan een hoofdprijs, en de heer J. Hendrison te Paramaribo en de heer R. Sasmijarso te Tjepol een troostprijs. HOLLYWOOD'S VERSLETEN P.K TT 1 Pil nnhor«!-»/^-..,,j., i... Een ondernemende mynheer in Hollywood heeft een geniaal idee gehad. Ten minste... lykt het niet slim om op den bekenden Hollywood Boï vard, tusschen de imposante granfeten SoZ 86-0^60 f" de fantastisch uit gedoste cinema-paleizen een winkel te akobirn^0^ filrasterren ««i Ï^T 2?", sta, at vo1 met automobie- en ul1~ glimmen, rlei andere ^eftw maken - Somrai den «e «'an^n indruk van wrakken, die betere dagen gekend hebben. Zoo vindt u er naast Garf Coo- Claude 0 tte de rn P, a h Ck rd den f Cadilla^ ^ mi «1 0 i )ert eens gebruikte (ze is nu al weer drie wagens verder). Zelfs fe bezüten 6^- a " to hand^aar t een Bugat e bezit en, die het eigendom is geweest lzh?ï len Rud I 0lf Valentino. E g n ook wacht hier een Isotta Fraschini op een few'/i 6 e, ens de veel aanbeden Mar? Pickford heeft vervoerd Intusschen is dit geniale idee van dezen byzonderen antiquair toch niet 200 vruchtdragend gebleken, als men de sterren-aanbidding over de geheele' we reld in aanmerking genomen, verwachten zou Ons genie is diep teleui^gestetd over de weinige belangstelling die de filmliefhebbers voor de oude wagens van hun heyehngssterren aan den dag leggen En zelfs als zü uit nieuwsgierigheid de wa" gens komen bezichtigen, dan blaken kekers nog lang niet altyd koopers te zsn Eigenluk wilde de bedoelde ondernemende heer, dat h«nooit met dit Se begonnen was, maar nu hij eenmaal^k in de sterren-afleggertjes zit, kan h«z«s irä e o n nderneraing niet Z 0 ^os ^M^A gesteld, dat hy 8^068 zyn meeste heeft klanten de man vindt vastonder Itahaansche en Japansche ïuinbou Ihee7i Sn 0 T m HoU y^od wonen. Zoo heeft een Japanner onlangs Claudette Colberts ouden Cadillac gekocht voor vier honderd vyftig dollar. Maar ondlnks nl^ju-f tel,ing Van de2e 2 «S S er nog altyd een groote schare van deftige vof/t fn 0yCeS ' M '*' Lincolns, enzoo^ voort in zyn magazyn opeengepakt staan. De duurste wagen, die ooit in Hollv K d df v e or ft 0men was de Deusenoerg die Al Jolson eens voor vier en Ä g - d^zend dol,ar hee Thans is deze wagen de trots " van «ekocht een in^j 16 '^? in^e Noordwaarts woom en het voertuig in deze tweede-handsch HetgMn Mn. de trots was v.n «nvlimsur zaak op den kop tikte. Dè opzichtigste f^fw 00it vei \ a ardigd. was P onge wt feld het witte vehikel van Tom Mix met rz4 a a a nln 0P n ledere, n wa PenschilS "an ae zykanten. De snelste wagen is de Deusenberg van Gary Cooper, Set ongewoonste koetswerk vertoont Gladys Swart- zicü een Ford motor bevindt), de veiligste Ma'e 8 W^t de r pantserde l^ousfne van RugidS FnrH de h m? e, St P ract»che Charlie «uggles Ford bestelwagentje. Maar die laatste vier wagens zyn nog niet geairi- Hnii 11 ln d i ^ der afdankertjes afndtn Hollywood Boulevard - die haar bestaan zoo moeizaam voortsleept. bestaan y oor den ei «enaar voor hnn?" dern eming i s. dat de studio's voor hun filmopnamen nog wel eens wagens van Europeesch fabrikaat ToJdfg eetäuäh^^18 eerste jeugd achter den rug Wagens hebben ' ^ Dik- hu' wyls doen zy dan een beroep op hein en huren een of meer van ztfn mus"^ voertuigen. Aan een modernen RolTs We kan hy zoodoende nog wel eens vitf en van^ä" 011^111 fferï d0l t,a r? er da «verdienend an Ä^0f, r " autos kunnen zelfs wel honderd dollar per dag opleveren, als ze maar goed voorwereldlijk aandoen LI Seer gewone buitenlandsche wagens brengen da* 5n Ur M Van V H f en twin «8 dollar S? «. 0 P- Maar allemaal natuurlijk alleen en?n e h d 1 gen dat z? ^vallig noodig zlfn" en op het moment is de toestand zoo dat o"«antiqua r heimelyk gebeden opzend autoh fl e n n^i Patr00n der tweede-handschnïms Hil fn ren 0m. e, en e Pideniie van mms, die in. vreemde landen spelen. Lucie Englisch als Trud«Carsten tijdens het rldderspel In deze rolprent, welke door de Universal Film Agency in ons land wordt uitgebracht, speelt de beroemde Adèle Sandrock een belangrijke rol. Zij vertolkt hierin de tol van de oude gravin Roscmarie von Drakcnstein, directrice van de Drakenstcinschc brouwerij. Zij is de grootste concurrente van den brouwer Carsten Sr., wiens fabriek De Zon" steeds meer achteruit gaat. De zoon van Carsten besluit eens persoonlijk een kijkje te gaan nonen in het vijandelijke kamp". Hij neemt zijn intrek te Drakenstein in een hotel en geeft zich uit voor een tooncelspelcr. Spoedig ontdekt hij, d t het succes van het Dra' Adel«Sandreek als gravin Rosamario ven Drakonstol«Lilde Englisch en Joe Stöcke! als brouwmeester Bachmeier clïaaji steinsche bier te danken is aan den brouwmeester Bachmeier. Een knap nichtjctrude snelt haar neef te hulp om Bachmeier over te halen een positie bij Carsten te aanvaarden. Maar Bachmeier weigert totdat de liefde Trudc een handje komt helpen. Tijdens de opvoering van een Ridderspel" komt alles in orde. Carsten Sr. sluit een compromis met de Drakensteinsche brouwerij en brouwmeester Bachmeier krijgt zijn Trude. Ook Carsten Jr. wordt gelukkig met een jongedame, terwijl de oude draak" Rosemarie von Drakenstein, eindelijk getemd blijkt te zijn en zich met den gang van zaken verzoent. Vreemde modellen

4 .;. : l/l/l&iaack '&, / EEN TEEKENAAR IN K4 KI Mp^piuiet HOLLYWOOD rl IJ N Wanneer je oud bent en gezond, dan is ouderdom een groote zegen. Dr zijn allerlei middeltjes om dezen gezegenden toestand te bereiken, doch helaas ze helpen niet altijd iedereen. "' Jien oude dame van niet minder dan honderdtwintig lentes uit het verre Britsch- Indie voegde er onlangs een bij de vele waarvan ik al had vernomen. Ze zei: Wandel zooveel mogelijk. Dr zlt g roote wij sheid in haar raad Want zoo lang als j e loopt lig je niet. En daar meestal het liggen, onbeweeglijk, een der teekenen van het niet in het njk der levenden behooren, is, klopt het als een busje dat wandelen een voortreffehjk middel is om niet dood te gaan. Wanneer ze dus alleen maar gezegd had: wandel en blijf leven, dan had ik me over het heele geval verheugd en met, zooals nu, geërgerd. Maar ze voegde er aan toe: Ik wandel nog iederen dag vijf kilometer. 6 Had m'n vrouw die bijvoeging niet gelezen, dan nog had ik er over gezwegfn. Maar thans, net als ik rustig^p l^n klinkt het tel * f r. h l n > ëaan * lt } en ' kens Sr,>c w et i- US ' ^0nk aan ^ vrou* uit wandel 16 ' ^ je ^ ^me^es En als ik pruttel, protesteer, dan zegt mn eegade: Zie je nou wel dat je niit meer van me houdt... anders zou Yo ws die kleinigheid voor mij over hebben I Te weet hoe vervelend ik het vind om weduwe te worden... PETRUS PRUTTELAAR. James Montgomery Flagg is de naam van een Amerikaanschen teekenaar die zijn beroemdheid in hoofdzaak te danken heeft aan het feit, dat hij de bekendste 0^8,e. ren ï* eit mo * ea uitbeelden üoï onderstaande foto's zien wij Flagg met zhn beroemde modellen. ' Eleanor Powell poseert. HEEF JANSSEM hdd het met een kennis over ^efdadig-.»tja,- ze i hjj hoofdschuddend no^' gisteren heb ik een vrouw een kles StS 61^- ^ heb er ^n heel^n nacht met van geslapen, de verwijtende toon van haar stem heeft mij geen J g oogenbhk met rust gelaten." W^waste^'''' meende de ander - Mijn vrouw!" antwoordde mijn neef. Jan en Marie waren reeds lang ver- t'uwen 60. "^ nu lelijk Van m»toch onderschat je geloof ik de moeüxjkheden van het huwelijk," sprak Jan philosophisch. H»Wat bedoel je?" vroeg Marie. h*f je ZUlt b yy oo rbeeld iederen dag het eten moeten koken en " viel MÄJ 1! 2 " 1 *. 1161^61 moeten W." viel Mane hem in de rede. vrienct je Mulder? vroe & Pi et aan een «Ja zeker, ken ik Mulder I Ik heb hem gisteren nog tien gulden geleend.".m dan ken je hem nietl". STERREn-OOGEn Een eerste vereischte voor een filmster is, dat haar of zijn o o gen vol uitdrukking zijn. De kleur doet tegenwoordig, nu de opname-techniek zoo volmaakt is en de film veel kleur-gevoeliger dan vroeger, minder ter zake, maar wel moet de ster nog steeds in staat zijn allerlei gevoelens door middel van de oogen te kunnen uit-.. ld«a. D«>ton«B-oogW mo«ten kunnen lcnh«a, si} moet«n op bevel von den nglsmui kunnen w«mien. wanhoop n haat kunnen uitdrukken, kortom «fl mooton duidelijk allo govoolen* woeripiegelon. Roods op do foto's van voio films torren, komt do uitdmk- Ungskracbt van bun oogen tot uiting, xodon waarom wij op dno pagina oon aantal.^torren-oogen" tóproducooren. n FILM-ENTHOÜSIASTÊN Munro. Hij is i Mei te Londen geboren- BrloüU BS» d9 i i! J m8,er Ie8sle Matthews IK Ü" W9rd den 17den M ei te Berlijn d^0^-^00 / PliiZ Lan 9 voor d ««lm ont getrouwd OP 00? enb^-niet. Zij is G. 2. te Amsterdam. Leny Marenbach«nieuwste film is Der Etapjenhase" He' BrlliVh l *- I - e8s,? Ma,th «W8 is Gaumont BriUsh-Studio's, Lime Grove, Shepherd's Bush, Londen. Voor foto drie antwoordcoupons insluiten. uuiwoora- nlnj: - J- F - te ' S -Gravenhage. Loul«Graveure kuni u schrijven, Landshüter Strasse 7, Berlijn. Hij is den 18den Maar briefje. Wi, zonden u een foto van Gar? Cooper en van Anna Sfen. R. B. te Nijkerk. Hierbij de gevraaade adressen. Hansl Knofeck. Olivalr VS 5 H^t^ ï* DuitSch schri i^n. Hilde HlJ: debrand. Bismarckallee 22, Berlijn lean loan Crawlord is zeer teyied.n. Jeanette MacDonald 1, een vroolljk model. gevin^da'^l geven dat dit 1 " 11 werkehjk " ü,t j antiek de S arantie is?" ^ttquair: Inderdaad, mevrouw. En bovendien kan ik u verzekeren, dat dit rmeuwste is antiek " 0p het gebied van n«.> Da t r u ga^, de eeni & e vrow. die ik treiig h^h^'" de' dokter Maar waarom vraag je haar dan m shemelsnaam niet ten huwelijk?" vroeg een vriend. J Dat kan ik niet betalen," was het antwoord. Zij is mijn beste patiënt " Mijnheerl Ik begrijp niet waar u de brutaliteit vandaan haalt om met mijn dochter te willen trouwen. Wat verbeeldt u zich eigenlijk wel? Nog geen twee jaar geleden was u mijn faddis op de golfclub en. nu..." wi U h!, ef L geli J k ' dat 'herinner ik me heel goed Maar ik dacht zoo bij mezelf: hij kan dan misschien niets van golf weten, dat wil nog niet zeggen, dat hij geen goede schoonvader kin worden " AvSr^Sio^^K ^Bf happlj,e zenden - M ak een kort exposé en zend dit aan de Ufa, Krauson- wex nig hoolf hoop. B^lijn Werner - Wii Krauss ^ven is " gehuwd Ä wjrnt 9 v C,riCe Maria Bard - Natuurlijk mag Werner Krauss te Berlijn filmen. Hij SDeelde de hoofdrol in Burgtheater". DezeTito is te Weenen opgenomen. Vindt U de teekenlng niet zeer geslaagd?" vraagt Marjorie Lane. Een toerist, die in het Zuiden reisde ontwaarde ergens buiten aan een hotel.w Je V' Gratis garage "»J besloot hier den nacht te logeeren en reed mn auto de garage binnen. Juist toen hij op het punt stond een eindje te gaan wandelen, kwam er een bediende op hem af, die hem vroeg wat voor kamer hij. wilde hebben.,m heelemaal geen, dank je wel " an^oordde de toerist. Ik slaap in mijn wagen. Shirley Temple Freddie Bartholomew

5 Eleanor Pow.ll E«n r«vw«.sein* m*t " I mlddm Franc Langfer ' M-CM.-Hlm. Nora Paige Eleanor Powell Ted Barker James Stewart Lucy James Virginia Bruce Jenny Saks Una Merkel Gunny" Saks Sid Silvers Peppy" Turner Frances Langford Kapitein Dingby... Raymond Walbum McKay Alan Dinehart Mush" Tracy Buddy Ebsen Sally Saks Juanita Quigley Georges en Jalna Persoonlijk Politie-agent Reginald Gardiner Winkelbediende Barnett Parker!J. Marshall Smith L. Dwight Snyder Ray Johnson Del Porter orn to dance" is een echt Amerikaansche revue-film, waarin vooral de show" een belangrijke plaats inneemt. Het scenario is een aaneenschakeling van komische scènes, te dwaas om na te vertellen. Eleanor Powell, de bekende filmster en danseres, vertolkt de rol van Nora Paige, een danseres, die werk komt zoeken in San Francisco. Door tusschenkomst van een matroos, Ted Barker, krijgt Nora een engagement en zij maakt nu bij het revuegezelschap allerlei avonturen mee. Roy Del Ruth heeft met veel routine en goeden smaak deze rolprent in scène gezet. RAY NOBLE Vraagt Uw handelaar toezendinj van ons maandelijksch suppl AND HIS ORCHESTRA Film Born ti dance" (^ ^ "-ove (I ve got you under my skin D^--"'" ement ll«v. Nederl. Gramofoon Maatschappij, Den Haag James Stewart, Eleanor Powell en Juanita Quigley

6 NIEUWS UIT DE STUDIO'S j. ^ -, H. ^. *,.. ^ ISL =^ :,: 0^ ;;'r Art i m s m D : ons iand uitgebracht. Fran^oiseRosay, de echtgenoote van don regisseur Jacques Feyder, heeft een contract met de Ufa gesloten voor de film,,mein Sohn, dei Herr Minister". John Qualen en Eugene Pallette spelen de belangrijkste rollen in de Fox-fHm She had to eat", waarin ook Tom Dugan en Tom Kennedy groote rollen spelen. d L fb"a"o,iist y e Tol Wil,y Bi ; 3eI r^ 'T 1 ' 3 Hen ; e Tyr0nne POWer de brlangr.jkste rollen m Fanny Elssner". kers,n de nieuwe ^ Amerikaansche "i" film de Rings hoofdrolvertolon her 0 Fingers". ra ce Fields, een Engelsche actrice, en * Elsa Argall, een Ftansche tooneelspeel- H H,f W KIK,- I n»r, Anna ster, zijn door de 20th CenturyFox te ^^^^ ^ Nea 5 le «Ü" in de Denham Hollywood geëngageerd OS b,j Lon^n b t'ö onnen met de opnamen van hun film Victoria the Great". Jupp Hussels vervult een belangrijke rol in de Pallas-film Husaren heraus". Regisseur is Georg Jacoby. «" " i!i filmsferren ZWEMMEN Marie de Forest in een eenvoudie costuumoie van «rt tricot met smalle whouderbanljet. äe Sm d's fiais gasn. 2. (foto P'nmoant) fl.««, r «de.5?* r j5 p? r,. b «l '«t f^nce» Drtke dit even éli 'J?^ M l, b^0 5 k '* ««"PtaKron van blauw en wit. d«t door koorden wordt opgehouden, terwill een «pe van netwerk het geheervoltoolt; 3, (Poto Ptnmoant) witte»chonderbanden en jarneering. ^ ' (Pilo M.OM].um^t* 1^^''''!* U ZV "«,h ««'«tw van het natte element. Wij aten haar hier in een eenvoudig xacht- ZTn -fi. t A, l,e, n d,e bi d ttet. ktn w,nd 00 * '» hoofddoek Si, Jw en-? e,ch o ent l. <"e op het droge" bij dttult " g * dr, «e0 '»IJ» van.groen gebloera- Wolf Neumeister en Ilse Maria Späth schrijven het draaiboek voor de Fanal-film Der Streit um den Knaben Jo". Pmnmomt) SA Albertina Rasch en haar ballet treden op in de Metr Goldwyn Mayer-film The firefly". De hoofdrollen in der rolprent worden gespoeld door Joannette MacDonald e Allan Jones. Susi Lanner, een bekende Weensche filmactrice, debuteerde thans als tooneelspeelster in het muzikale blijspel Made! ahoi", dat te Berlijn wordt opgevoerd. Roland Young en Constance Bennett spelen in een Hal Roach productie, Topper", de hoofdrollen. Kirsten Flagstad, een Noorsche zangeres, die te Londen veel succes oogstte, is door de Paramount to Hollywood geëngageerd. Friedl M C f epa ral le Weenen i" de Noubach-producti Milhonnare' een der grootste rollen vervullen. Anita Louise en John Barrymore zijn door Warner Bros geëngageerd om de hoofdrollen te spelen in That certain woman. Henry Fonda en Bette Davis treden eveneens op in deze rolprent. 0e M 9e, F * tz^au T ice ^g^seert de film The emperor's candlesucks. Do hoofdrollen zijn in handen van Luise Ramer en William Powell. Gloria Swanson is door de Metro Goldwyn Mayor geëngageerd, om in de film Mazie Kenyon" de hoofdrol te vervuiler Productieleider is Harry Rapf. bkiili <ï' flttteus doch minder practisch en dan ook alleen bestemd om er een beetje mee te geuren" Is Carol Hughes' bad-tenue, waarvan de stof is bedrukt met kleurige figuurtjes. (Pota Wtrntt Br

7 m Danielle Darrieux en Henry Garat -:Wß IMME Een A.C.E.-film. - Regie Jean Boyer. Mr. Jacqueline Serval, Danielle Darrieux Marie Süffel Pierre Mesnard Henry Garat Feutrier Jean Dax Madame Serval... Marguerite Templey Rechter-commissaris Arvel Petit-Louis Pasquali Mr. Serval Alerme 5* ^ - >' ftifc \ v Mr. Jacqueline Serval, een charmante jongedame, promoveert cum laude in de rechten. Ze wil advocate worden. Doch haar vader heeft andere plan nen. Hij wil, dat ze trouwt en wel met een der zonen van Feutrier, gouverneur van een der overzeesche gewesten, die met verlof overkomt naar Parijs. Jacqueline Wil daar echter niets van weten. Ten slotte doet haar vader een voorstel: ze moet binnen achttien maanden haar eerste pleidooi hebben gehouden, zoo niet dan moet ze gehoorjzamen. Heeft ze binnen dien tijd haar Pierre (Henry Garal) wil een auto stelen eerste zaak" te behandelen gehad, dan zal hij haar carrière als advocate niet in den weg staan. Het laat zich aanzien, dat zij het huwelijksbootje niet zal kunnen ontloopen, als ze ten slotte toch, op het laatste nippertje een verdediging krijgt toegewezen. Zij geeft zich hier echter met een dermate groote energie aan, dat de officier van justitie den verdachte uit de hechtenis laat ontslaan. Ze heeft dus vrijspraak bewerkstelligd maar nog geen pleidooi gehouden. De ontslagen gevangene Pierre Mesnard of Piet de Wittand is niet erg * i,. M^ H ^>i,,, /?ül^\ Jacqueline Is lastig gevallen Pierre zal haar verdedigen dankbaar. Wat geeft hij om z'n vrijheid, zonder werk! Jacqueline bezorgt hem werk en wel bij zichzelf. Eerst als huisknecht, daarna als chauffeur. Hij steelt een auto en een ring voor Jacqueline en drijft haar tot wanhoop. Doch die wanhoop verkeert in sympathie en die sympathie op haar beurt in genegenheid en die genegenheid in liefde. Dan komt de heer Serval met den gouverneurszoon. Op een receptie zal zij aan hem worden voorgesteld. De jongste zoon blijkt niet de snuggerste, maar dan komt er nóg een zoon. En die oudste zoon blijkt Pierre Mesnard. Het geheele geval is door vader Serval in scène gezet. Pierre is geen boef, hij heeft niet gestolen en heeft geen slechte vrienden. Mijnheer Serval krijgt zijn zin, want voor den tweeden zoon wil Jacqueline haar carrière wel opofferen Alerme en Danielle Darrle«Marguerite Templey en Danielle Darrieux ifirm

8 - - Dick Foran als Steve Warner Bros-film. De vriendschap tusschcn Steve (Dick Foran) en Alice (Anne Nagel) ontstaat in den tijd, dat majoor Burton (Gordon Hart) van generaal Grant opdracht krijgt om paarden voor het leger te koopen. Burton wordt echter vermoord door een bende veedieven. Steve en zijn kameraad Jeff besluiten dan den moordenaar op te sporen. Zij bespieden Blake en ontdekken, dat hij van plan is zich meester te maken van de papieren van majoor Burton om zoodoende de erfenis van Alice, de dochter van den majoor, in zijn bezit te krijgen. %» - Anne Nagel als Allee Steve wordt echter door de bende gevangengenomen en weet eerst na tal van avonturen te ontsnappen. Hij maakt dan de schurken onschadelijk, waarna hij met Alice in 't huwelijk treedt. Ten slotte worden Stevy en Alice een gelukkig paar JHL KPREtWEfl MET MUM VRIEND MIETERSEH oeveel films is men van plan dit seizoen in Amerika te vervaardigen?",dat schijnt jou altijd bijzonder te interesseeren, want ik kan me herinneren, dat je het mij 't vorige seizoen ook gevraagd hebt. Maar je weet, Pietersen, ik sta altijd tot je dienst. Men maakt in 't geheel 583 films." Dat is ongeveer hetzelfde aantal als het vorige seizoen, is het niet?" Inderdaad Pietersen." Weet je ook hoeveel films de maatschappijen ieder apart fabriceeren?" Ook dat weet ik. De Metro-Goldwyn- Mayer maakt 50 films, de 20th Century- Fox 65, de Paramount 58, United Artists 36, Warner Bros 60, R.K.O. 48, Universal 42, Columbia 48, Republic 48, Monogram 42 en Grand National 65. Je ziet, wat het aantal aangaat spant Fox de kroon." Is dat ook de grootste maatschappij?" Paramount, Universal, Metro en Warner Bros zijn wel de belangrijkste, en even groot als de Fox. Dat wil echter nog niet zeggen, dat de grootste maatschappijen ook de beste films maken. Het is reeds verscheidene malen gebeurd, dat de mooiste film van het seizoen" door een kleine maatschappij was gemaakt. Je herinnert je het succes van Meisjes in uniform", Mazurka"? Welnu deze films zijn door kleine maatschappijen vervaardigd." Van Mazurka" gesproken, filmt Paula Wessely niet meer?" Gelukkig wel. Binnenkort zal in ons land de film Julika" vertoond worden, waarin Paula met haar man Atilla Hörbiger de hoofdrol speelt." Een mooie film?" Prachtig, Pietersen. Je moet deze rolprent beslist gaan zien. Paula bewijst weer, dat ze tot de beste Europeesche actrices behoort en haar echtgenoot is in deze film bijzonder op dreef." Nou, ik ga beslist naar den bioscoop als deze film vertoond wordt. Je weet, ik ben dol op Paula Wessely. Vind je ook niet, dat ze op Renate Müller lijkt?" Ik vind haar niet zoo knap van uiterlijk, maar ze bezit mijns inziens veel meer talent." BQEKBESPREKinC Mrs. Baillie Reynolds, Het meisje, dat nergens vandaan kwam. Uitg. J. Philip Kruseman, Den Haag. Prijs ing. / 2.15 ; geb. / De titel alleen al wijst op spanning, ongeloofehjke avonturen. Een meisje, dat nergens vandaan kwam... In werkelijkheid kwam ze wel ergens vandaan, uit het huis van een tyrannieken oom. Doch zij verlaat dit op een minder gebruikelijke wijze : een sprong door het raam. Felix Vanston, die in jeugdige onbezonnenheid zich bij een geheimzinnig genootschap heeft aangesloten en daardoor in het gevang kwam, ontmoet het meisje. Zij heeft een grooten invloed op zijn leven ; door haar verschijnen wordt hij weerhouden van zelfmoord. Moet ik nog meer uit dit verhaal vertellen om u er van te overtuigen, dat het vol sensatie is? Voor liefhebbers van dit genre een welkome aanwino«- / SMAAK r TEKST EN MUZIEK VAN GUUS BETLEM Ir. Ee toon-bank me, das-^n. te kus, en.e keur. Daar-ach- t er een an, me. een ï Pf v U ur-roo-de = ^ r r I r \ ^^^^ m ^7~7~7 5E kleur. Een da - me d'r vóór, met on - ein-dig ge - ze^r Om - Zt ze maar stééds L kan ' sla- gen... Haar han-den. die 9,aal-en de da Si s -sen in -, rond. Eén vin-nl-ge «reep Is haar vi.-.en-de 3SE5 i a=ö t m m T f i^ M ^^ i j HM 1 1 I I m»ond, Om-da, ze noa él -.ijd die éé-ne niet vond. Voor..h^r" ma!, ge-schik, om.e dra - gen' Pü ^ r \ r r r \f j J\J fn r ü ^ ^ w I Te effen, te kleurig, te hel of te grijs. Te simpel, te druk, te opzichtig op reis. Te wollig, te dik of te dun voor den prijs... Zoo krijgen ze allen hun beurtje. De ééne, die is nèt een tikje te grauw. De ander te rood, en een derde te blauw... En dié...? Ja, zóóiets! Dèt dessin meen ik nou. Maar dèn niet zoo'n monsterlijk kleurtje! ^ =? "^^r^ i i * 3 W 1 ^ f ï De dame die zucht, overdreven en vaak. En lispelt iets vinnigs, van derderangszaak" ^U hebt met permissie hier niét te veel smaak! Dat moet ik toch even vertellen..." Wel dame," zoo buigt de bediende beleefd. Geprikkeld, nerveus, en zoo rood als een kreeft, Die smaak,..-nou, dien kan ik-als U dien graag heeft Wel eventjes voor U... bestellen!!" MAISON ODIQT ^^e DE..* M^^. PARIJS Fabriek van Artistiek / Zilverwerk Gevestigd m J690 Specialiteit voor geschenken in zilver en verzilverd metaal GROOTE KBUZB m KUNSTVOORTBBPBN UreBVQBED ZS ONTWERPEN U^ BUCH STULPBUODB Keu. en Adm. üalqewater 22. Lelden. Tel. 7ÖO. Po..rekenl n 47ö8ü Verschünt wekeiyk. - PrUs per kwartaal f I

9 WEEKBLAD CIMEMAs "HEATER '->% WP'J / f. TOCH! STRAW

I. Jim Tolliby haatte meisjes. Hij vond ze brutaal, zelfbewust en zelfverzekerd.

I. Jim Tolliby haatte meisjes. Hij vond ze brutaal, zelfbewust en zelfverzekerd. 2 '^srw^w^f^^^^ JSL - KSP? Zijt gij verliefd? Een frissche welriekende adem door UEN^CEN : THROAT EASE«^ BREATH FEBFUME SEN-SEN zuivert en parfumeert de adem; ontneemt direct alcohol en tabakslucht. Succesvol

Nadere informatie

Wat is Togal? TOOAL-TABLETTEN zun een onovertroffen middel hij

Wat is Togal? TOOAL-TABLETTEN zun een onovertroffen middel hij üi 365 ''.'' ' : ^ -t-~ y ü:^i i^w^ 'é - ^i- -v.«...,,i atmm i..,.**** J%M Wat is Togal? TOOAL-TABLETTEN zun een onovertroffen middel hij Rneumatiet Ischi ias Verkoudheid Spit in den rug Zenuw- en Hoofdpijn

Nadere informatie

Een Zinnig Woord. L. Beheydt

Een Zinnig Woord. L. Beheydt Een Zinnig Woord L. Beheydt In... zomer is het hier erg warm. Ik ga naar... stad. Jan speelt met... jongens van zijn klas. Joep is een vriend... mijn broer. An houdt... lekker eten. Dat boek is... mij.

Nadere informatie

EN DEYI e d* hoofdrol»o«e Ufa-toonMm Punk aus Amerik«"

EN DEYI e d* hoofdrol»o«e Ufa-toonMm Punk aus Amerik« EN DEYI e d* hoofdrol»o«e Ufa-toonMm Punk aus Amerik«" BOEKWERKEN MODERNE DANSEN" Door den Heer en Mevr. J. A. Bronmeyer VOOR DEN AMATEUR Inhoud: Quick Step, Slow Foxtrol, Tango, Waltx, Bluet en Rumba

Nadere informatie

^-1. l/l. r / HET FILM-M^LNUSCRIPT P \ 1* r SCHMYEH HOX HXT. (1 jcl^ar 9

^-1. l/l. r / HET FILM-M^LNUSCRIPT P \ 1* r SCHMYEH HOX HXT. (1 jcl^ar 9 i ^^^^^^^^^ i^imammmmmmm^^mmm^m^^m^^^^^^^^,.., i HET FILM-M^LNUSCRIPT HOX HXT SCHMYEH Groot is het aantal personen, dat rondloopt met de gedachte, als het ware voor de film geschapen te zijn. En slechts

Nadere informatie

HAVBANK SCHIEDAM. VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND. verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. '

HAVBANK SCHIEDAM. VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND. verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. ' VOOR NOG GEEN f 2.- PER MAAND verzekert zich een 25-jarige voor ff *l^#^^ uit te keeren op zijn 60e jaar of. ' direct bij zijn vroeger overlijden bij de 3-'' HAVBANK SCHIEDAM IN DE ROODE DUIVEL" EEN COMPLEET

Nadere informatie

CAFE-RESTAURANT [BNTSWHH^ [Lift] WAT HET PUBLIEK. Verrast. Onze lezereftsca en lezers beelieeen. %=^==i ~ i=^t. Lachend

CAFE-RESTAURANT [BNTSWHH^ [Lift] WAT HET PUBLIEK. Verrast. Onze lezereftsca en lezers beelieeen. %=^==i ~ i=^t. Lachend INEMAEN rcfjjj'i 111111111 Inzending No. 26 mi PRIJSVRAAG CAFE-RESTAURANT [BNTSWHH^ [Lift] 09 AMSTERDAM REMBRANDTPLEIN WAT HET PUBLIEK!^P«fl '' ' " ^^ w*»w" _. =^r-- Middag-, Diner- en Avondconcert: HONG-KAPEL-BONZO-OLAH

Nadere informatie

Redactie en administratie: Gaigewater 22. Leiden, Tel. 760 Verschijnt wekelijks, prijs per kwartaal f 1 95. ^Ke leacciir\g_. 5gyptiöj\ Cigarette!

Redactie en administratie: Gaigewater 22. Leiden, Tel. 760 Verschijnt wekelijks, prijs per kwartaal f 1 95. ^Ke leacciir\g_. 5gyptiöj\ Cigarette! ^ Redactie en administratie: Gaigewater 22. Leiden, Tel. 760 Verschijnt wekelijks, prijs per kwartaal f 1 95 ^Ke leacciir\g_ 5gyptiöj\ Cigarette! a? i/ßrschijnt slechts één Heer! Uithnippeni EERSTVOLGENDE

Nadere informatie

êmt^i-- '«i: TW flt fl LOLO CHLUD in de Ufa-toonfilm Een Meinacht In Weenen"

êmt^i-- '«i: TW flt fl LOLO CHLUD in de Ufa-toonfilm Een Meinacht In Weenen «T êmt^i-- '«i: M. ^" TW flt fl ; LOLO CHLUD in de Ufa-toonfilm Een Meinacht In Weenen" ; m ^^P*^mm^mm*mmm±- mmmmm^.-mymmmßm^^m i^.i ^i ^T./:,:v ;^ V ;:.-i, V -- ^..^^iv ^ :: '^ '.^>i:^r. /- /M;^^ i^h

Nadere informatie

-j^mi '?T\J. x^ P&M. :: sa. : fpk>_ m. rii S*' *'A, ' I^ '\, --ipffï'i if»> maêêêom %%#* ' ; ^ ;.' '

-j^mi '?T\J. x^ P&M. :: sa. : fpk>_ m. rii S*' *'A, ' I^ '\, --ipffï'i if»> maêêêom %%#* ' ; ^ ;.' ' 15tt -j^mi '?T\J. x^ *'A, ' I^ Wi P&M rii ÉQ %%#* ' S*' :: sa. : fpk>_ m --ipffï'i if»> '\, ; ^ ;.' ' maêêêom - l,, -.- ;, - - :-- ^ - *''VW>rJWTiWtW$l3S!&? ' :" ;-"V. ; - ;:*A * -..,- ; _.- ^^^ ^^^ 26

Nadere informatie

Virqï. tm^ ^dres van Redactie en administratie: @algewater 22 - fielden. v, pierwesterbaan

Virqï. tm^ ^dres van Redactie en administratie: @algewater 22 - fielden. v, pierwesterbaan Z a5 WÊJf ' 'ZTÉ tm P < Virqï dres van Redactie en administratie: @algewater 22 - fielden % Op de laatste pagina een aardig Cabaretliedje Tekst; pisuisse?luäiefe; HöX Tak Het Clneroa S Theatergedeelte

Nadere informatie

DERDE JAARGANG N 0 37. l^t^l. PP TTQ BIJ ABONNEMENT rrvljo PER JAAR /6.50

DERDE JAARGANG N 0 37. l^t^l. PP TTQ BIJ ABONNEMENT rrvljo PER JAAR /6.50 DERDE JAARGANG N 0 37. l^t^l PP TTQ BIJ ABONNEMENT rrvljo PER JAAR /6.50 DE F1LM-WERELD GEïLLUSTREERD WEEKBLAD De "Nieuwe Itoliaonsche filmproductie in ons land. Dezer dagen vernamen we dat in ons land

Nadere informatie

si» OF HET WITTE DOEK

si» OF HET WITTE DOEK ^^^^^ ^n dit nummer bevindt aich een aardig liedje met woorden en muaiek van )umas >ïdres van Red. en >rdm.: Galgewater 22, fielden. Qiro no. 418èO - Wet Cinema fi'theater-gedeelte staat onder redactie

Nadere informatie

WOORDKOMPAS W pagina 1

WOORDKOMPAS W pagina 1 WOORDKOMPAS W pagina 1 de W(ee) van Willem, d e23e letter van ons alfabet, de WA verzekering (zie ook >>verzekering ) De auto van je buurman total loss door je loslopende hond? ± Ja natuurlijk, als je

Nadere informatie

V, V. Vp-l- 1 FEBR. 1941 IN GEPEINS VERZONKEN. m * : «nre»jkmisb«««ntaehafcébeh ailbli Uil I i 1! S \ ". GIMEMA& THEATER. V ' la

V, V. Vp-l- 1 FEBR. 1941 IN GEPEINS VERZONKEN. m * : «nre»jkmisb«««ntaehafcébeh ailbli Uil I i 1! S \ . GIMEMA& THEATER. V ' la ' I I I I '. V ' la Rtdati««n Adm. NoontoiiMI* «, L«ld«n< «nre»jkmisb«««ntaehafébeh ailbli Uil I i 1! ^i»«^»r41m0 ". GIMEMA& THEATER Vp-l- 1 FEBR. 1941 V, V i l^fl 11 5^ 'i'' '* ^^ m * : ^ "'^iè - &: {

Nadere informatie

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat

Toen wij in België waren, konden we bij vrienden logeren, _ we erg op prijs stelden. ... = hetgeen; wat Woorden in Context deel 1, Dieltjens L., Vanparys J., Baten L., Claes MT., Alkema P., Lodewick J, 2009, Bruxelles, De Boeck 1712 items Wic 12.1 Algemene woordenschat Ik kies zelf _ met wie ik samenwerk,

Nadere informatie

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren Interview 5-5-2009 met een gehuwde vrouw met 5 kinderen: Int: Hoe gaat het met je? A: Ja, een beetje druk, tijd voor de kinderen, ik heb vijf dochters. Ja, eh, ja eh, mijn oudste dochter is bijna 8, ik

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

In dit nummer: DEVROUWEN DE AUro'S FI1250

In dit nummer: DEVROUWEN DE AUro'S FI1250 In dit nummer: DEVROUWEN DE AUro'S FI1250 u HEEFT EEN COMMERCIËLE PASEN MET DEZE DOLLE DWAZEN -11Wt LAUREL&HARDY # td ~ 11UM~1'~# / /' INHOUD NIEUWS 665 HUMOR 2 675 Op de actuele pagina's nieuws over het

Nadere informatie

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '"... '"= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem

E LEMMATICA E 1. = letterlijk ~ = figuurlijk = uitdrukking = vaktaal '... '= (nog) geen ABN I, II etc. = verbindbaarheid ± = synoniem E LEMMATICA E 1 de EE van Eduard De Ee is ook de naam van een riviertje../ e.a. ± en andere(n)..\ en de Wijde Ee van een meertje. e.e.a. ± een en ander, samenvattend e.d. ± en dergelijke, en meer van dat

Nadere informatie

DE At4,47). skv 4'44)4Ni, mennq TER BRAAK

DE At4,47). skv 4'44)4Ni, mennq TER BRAAK DE At4,47). skv 4'44)4Ni, mennq TER BRAAK DE PANTSERKRANT MENNO TER BRAAK DE PANTSERKRANT EEN TRAGICOMEDIE VAN WAPENS, SCHRIJFMACHINES EN IDEALEN Gevolgd door een Brief aan een Vijandin van het Tooneel

Nadere informatie

Radio-uitzending 11 september 1960 Door Alje Klamer GELOVEN MET VERSTAND

Radio-uitzending 11 september 1960 Door Alje Klamer GELOVEN MET VERSTAND Radio-uitzending 11 september 1960 Door Alje Klamer GELOVEN MET VERSTAND Herkende u ze: de bekende geluiden uit uw lagere schooltijd; de musicus, die zijn dagelijkse oefeningen doorneemt; het orkest, dat

Nadere informatie

WEKELIJKS t-1\euwsbladvoor HET PERSONEEL, VAN DER HEEM N.V.. DEN HAAG. HOLLAND. NEDERLANDSCHE KROON RIJWIELFABRIEK N.V - --

WEKELIJKS t-1\euwsbladvoor HET PERSONEEL, VAN DER HEEM N.V.. DEN HAAG. HOLLAND. NEDERLANDSCHE KROON RIJWIELFABRIEK N.V - -- (Nummer 277-2 Juni 1951 WEKELJKS t-1\euwsbladvoor HET PERSONEEL, VAN DER HEEM NV DEN HAAG HOLLAND NEDERLANDSCHE KROON RJWELFABREK NV,- De vrouw ~Het van Jan V D Haartje--- \ Als U mij een week gedden gezeg

Nadere informatie

Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9

Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9 kapitein CD ~ o 1 : P),. 0 - Vertélteen Mectí veverh aal., r.-5 9 F ylt74#p r' FG 'TGa~~ ERGE EXCELLS;O Publieke Vijand Nr 1 DUBBEL SPEL Charley Dave had zich net aangekleed in de vuile, donkere kamer

Nadere informatie

Louise Larletti de Jonge Frantch««ctrieo, die do tttolrol speelt in de CentlnantaMlIm Annotto on de Blondo Dame", waarevar binnon moor

Louise Larletti de Jonge Frantch««ctrieo, die do tttolrol speelt in de CentlnantaMlIm Annotto on de Blondo Dame, waarevar binnon moor I I v> I W. ;-.-v:.->;:;v;v^.' ;: V.. V :V..'..: WEEKBLAD VOOR FILM, TOONEEL. DANS, OPERA, OPERETTE. RADIO. REVUE. VARIÉTÉ, CABARET 22 APRIL 1944-24STB JAARGANG No. 17-15 CENT I PREMIÈRE AMSTERDAM; DE

Nadere informatie

Ashra, de asielzoeker

Ashra, de asielzoeker Ashra, de asielzoeker Door J.M. Moret-Provily; Uitgever: jongerenblad Daniël/ Jeugdbond Mam, mam, daar komen ze weer. Met een klap gooit Ashra de deur van het huis open. Mam, mam, daar komen ze weer! Verschrikt

Nadere informatie

Hoofdstuk 15 Voorouders van Hilda Gerarda Boissevain: De families Boissevain, MacDonnell, Moylan, Graves and Drought.. 337

Hoofdstuk 15 Voorouders van Hilda Gerarda Boissevain: De families Boissevain, MacDonnell, Moylan, Graves and Drought.. 337 ARCHIEF DE BOOIJ Deel 2 Inhoud: Hoofdstuk 13. (deel 2) Hendrik de Booij (1867-1964) c. Fragmenten dagboek 1947-1964 (deel 2). 2 d. Verhalen "Mensen die ik ontmoette..37 e. Fragmenten dagboek Concertgebouw

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

CAMERA LOOPT. Mr. A. ROOTHAERT. A. W. Bruna & Zoon Utrecht DOOR

CAMERA LOOPT. Mr. A. ROOTHAERT. A. W. Bruna & Zoon Utrecht DOOR CAMERA LOOPT i, CAMERA LOOPT DOOR Mr. A. ROOTHAERT A. W. Bruna & Zoon Utrecht De directie van de N.V. Batavia-Film was te fel op een koopje uit geweest en kwam dus bedrogen uit. Nadat er reeds twee toneelstukken

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie