Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers"

Transcriptie

1 Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Jaargang Nr Kerkplein 5 09 GH Stramproy Postbus ZG Stramproy Tel Fax

2 Inhoudsopgave 1. CONTROLETHEMA BELASTINGDIENST 2010 BEKEND 2. VERHOGING BRANDSTOFACIJNS NIET AAN DE ORDE. BELASTINGDIENST CONTROLEERT AUTO VAN DE ZAAK MET DATABASE 4. RIJK STEEDS MEER GELD KWIJT AAN AOW 5. KABINET SCHRAPT KEUZEMOGELIJKHEID FISCAAL PARTNERSCHAP. Z BEDRIJFSLEVEN HEEFT GEEN BELEID VOOR . ZAKENDOEN IS NOOIT MEER HETZELFDE BELASTINGDIENST MOET EFFIECENTER EN EENVOUDIGER WERKEN 9. ARBEIDSKORTING VOORLOPIGE AANSLAG IB PARKEERBELASTING PARKEERBELASTING KABINET BEPERKT KENNISECONOMIE 1. WETTELIJK MINIMUMLOON STIJGT PER 1 JANUARI KLEINBANENREGELING WORDT 2011 VOORTGEZET 15. LANGER BTW TERUGVRAGEN UIT ANDERE EU-LANDEN 1 GEEN VERGRIJPBOETE NA EERDERE VERZUIMBOETE VOOR IN FEITE DEZELFDE OVERTREDING 1. SENAAT WIL HYPOTHEEKRENTE AFTREK BEPERKEN

3 CONTROLE- THEMA BELANS- TINGDIENST 2010 BEKEND De Belastingdienst 'heeft het tijdig doen van aangifte' als landelijk controlethema 2011 gekozen. De standaardboete op te laat aangifte doen, wordt 225 euro. Elk jaar besteedt de Belastingdienst bij de behandeling van de aangifte inkomstenbelasting extra aandacht aan een bepaald thema. Zo n thema heet een controlethema. Voor de belastingaangifte 2010 controleert de Belastingdienst extra op onterecht privégebruik van de auto van de zaak. Het controlethema bij de belastingaangifte 2009 was de aftrekpost voor uitgaven voor kinderen jonger dan 0 jaar. VERHOGING BRANDSTOF- ACCIJNS NIET AAN DE ORDE Een verhoging van de accijns op benzine, diesel en LPG is niet aan de orde. Accijnsverhoging is in de toekomst alleen mogelijk als andere landen hetzelfde doen. In dat geval wordt de extra opbrengst volledig gebruikt om de motorrijtuigenbelasting en de belasting op nieuwe auto s en motoren (BPM) te verlagen. Het kabinet zal de auto niet als melkkoe gebruiken, aldus staatsse cretaris van Financiën Frans Weekers. Weekers reageert hiermee op wat hij noemt onjuiste berichten over een verhoging van de brandstofaccijns. België en Duitsland hebben op dit moment geen concrete plannen om de accijns op brandstof te verhogen. Als dat in de toekomst verandert, dan zal het kabinet die mogelijkheid aangrijpen om het bezit van een auto goedkoper te maken en de kosten voor het gebruik ervan te verhogen. Dat betekent motorrijtuigenbelasting omlaag en accijns omhoog. Nederland gaat niet los van België en Duitsland de brandstofaccijns verhogen. Nederlandse pomphouders in de grensstreek hoeven dus niet bang te zijn voor inkomstenderving en hun Belgische collega s moeten zich ook niet rijk rekenen, aldus Weekers. Het beleid ten aanzien van de brandstofaccijns is al aangekondigd in het regeerakkoord. Daarin staat ook dat het kabinet hierover wil overleggen met de buurlanden en met de rest van de EU. In 2011 wordt de accijns op benzine, diesel en LPG afgezien van de reguliere prijsindexatie op basis van de Wet op de accijns niet verhoogd. In het Belastingplan 2011, dat op Prinsjesdag aan het parlement is gestuurd en dat op 1 en 1 november aan de orde is in de Tweede Kamer, is dan ook niet in een verhoging van de brandstofaccijns voorzien. BELASTINGDIENST CONTRO- LEERT AUTO VAN DE ZAAK MET DATABASE De Belastingdienst besteedt steeds meer aandacht aan het toezicht op het privégebruik van de auto van de zaak. Onlangs ontvingen alle belastingconsulenten een brief van de fiscus waarin aandacht wordt gevraagd voor het juist vastleggen van de gegevens met betrekking tot de auto van de zaak in de loonadministratie van cliënten. De Belastingdienst geeft in de brief aan dat het toezicht op de naleving van de regels rondom de auto van de zaak nog verder geïntensiveerd zal worden. In dit kader heeft de fiscus de database met autogegevens verder ingevuld, zodat een relatie kan worden gelegd tussen de aanwezigheid van alle auto s in een onderneming (eigendom of lease) en de verwerking van die auto s in de (loon)administratie. Volgens de Belastingdienst zal een groot deel van die vergelijkingen geautomatiseerd gaan plaatsvinden. Levert de vergelijking verschillen op, dan zal dat in ieder geval leiden tot vragen van de Belastingdienst en in bepaalde situaties kan dit leiden tot een bedrijfsbezoek. Worden er door het systeem geen verschillen geconstateerd, dan zullen er geen bedrijfsbezoeken nodig zijn. Het wordt daarom nu nog belangrijker om de auto s op de juiste wijze in de loonadministratie te verwerken, zodat er door de Belastingdienst geen verschillen kunnen worden geconstateerd en de Belastingdienst niet onnodig bij u op de stoep staat.

4 Jaargang Nr RIJK STEEDS MEER GELD KWIJT AAN AOW In geen enkel jaar, voor, tijdens of na de Tweede Wereldoorlog, werden zoveel kinderen geboren als in het jaar na de bevrijding. In 194 groeide de Nederlandse bevolking met mensen. Ergens in 2011 vieren deze babyboomers, mits zij nog leven, hun 5ste verjaardag. Zij krijgen dan recht op AOW en in veel gevallen pensioen.in totaal daalt de potentiele beroepsbevolking in 2011 met personen fors. Het wordt de grootste pensioneringsgolf die ons land ooit heeft meegemaakt. Het Rijk draait steeds meer op voor de kosten van de AOW. De premies leveren nu nog maar 0 procent van de AOWuitgaven op, de rest komt voor rekening van de overheid. Dat bleek uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag presenteerde. In de eerste helft van dit jaar is 14,9 miljard euro uitgegeven aan de AOW. Dit bedrag is dus betaald met de premies en de rijksbijdrage. Het bedrag valt 500 miljoen euro hoger uit dan in het eerste halfjaar van Eind juni 2010 ontvingen bijna 2,9 miljoen mensen een ouderdomsuitkering van de overheid.de afgelopen tien jaar is de bijdrage van het Rijk sterk gestegen. CBSeconoom Michiel Vergeer lichtte toe dat het Rijk vijftien jaar geleden nog helemaal niets hoefde bij te dragen aan de AOW. In 2002 was dat 12 procent en in procent. De forse stijging heeft zowel met de vergrijzing te maken, als met het feit dat de AOW-premie eind jaren negentig bevroren werd op 18 procent van het inkomen. De structurele stijging van de uitgaven wordt opgevangen uit de algemene middelen, waaraan ook 5-plussers bijdragen. De regering wil het begrip fiscale partner uitbreiden tot: ongehuwd samenwonenden met een notarieel samenlevingscontract; ongehuwd samenwonenden zonder notarieel samenlevingscontract die samen een kind hebben, voor een pensioenregeling als partner gelden of samen een eigen woning hebben. Deze mensen zijn automatisch fiscale partners; mensen die aan deze criteria niet voldoen, zijn dat niet. De keuzemogelijkheid verdwijnt. Voor de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen gaat dezelfde definitie gelden voor het begrip fiscale partner. Deze definitie sluit ook beter aan op de definitie die voor partners wordt gehanteerd in de sociale zekerheid en de zorg. In individuele gevallen zal het begrip voeren van een gezamenlijke huishouding, zoals dat daar gehanteerd wordt, niet samenvallen met het fiscale partnerschap, maar doorgaans doet het dat wel. De weeffout in het nieuwe fiscale partnerschap per 1 januari 2011 is inmiddels herstelt. Vanaf 1 januari 2011 vervalt het fiscaal partnerschap voor gehuwden pas wanneer ze een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank hebben ingediend en niet meer op hetzelfde adres wonen. De fout zorgde ervoor dat de vertrekkende partner zijn recht op hypotheekrenteaftrek verliest gedurende de periode dat de scheiding nog niet officieel door de rechter is uitgesproken. Mensen die eerst de zorgen rond verhuizing en kinderen regelden en daarna pas officieel het huwelijk of partnerschap ontbonden, zouden daardoor gedupeerd kunnen raken. Voor de Staatssecretaris is dat onbedoeld en onwenselijk. Eenmaal aangepast is het zo dat het recht op hypotheekrenteaftrek gedurende twee jaar ook voor de vertrekker geldt, zodra er sprake is van duurzaam gescheiden leven. gen. Het gaat hierbij om gemeentelijke belastingen, provinciale belastingen en waterschapslasten. Minister De Jager (Financiën) heeft de schriftelijke vragen van de kant van de Kamer inmiddels beantwoord. Het wetsvoorstel zal nog dit jaar door de Kamer worden aangenomen. KABINET SCHRAPT KEUZEMOGE- LIJKHEID FISCAAL PARTNERSCHAP Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën schetst in een brief aan de Tweede Kamer van 5 november 2010 wat de regering van plan is met het fiscale partnerschap. Mensen - die gehuwd zijn of geregistreerde partners, zijn - momenteel automatisch elkaars fiscale partners. Mensen die wel samenwonen, maar geen geregistreerd partnerschap hebben, kunnen kiezen of ze voor de fiscus te boek willen staan als fiscale partners. 4

5 Jaargang Nr BEDRIJFSLEVEN HEEFT GEEN BELEID VOOR 0 procent van het Nederlandse bedrijfsleven werkt zonder centraal beleid voor de verwerking van . Dit blijkt uit onderzoek van VDD IQware. Dit resultaat betekent dat bij 0 procent van de bedrijven medewerkers er hun eigen manier van verwerking op nahouden. Dat is opvallend, omdat voor bijna 0 procent van de respondenten verwerking onderdeel uitmaakt van de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast geeft driekwart van de respondenten aan meer dan een uur aan de dagelijkse verwerking te besteden, waarvan de helft zelfs meer dan twee uur per dag. Serge Leclercq, commercieel directeur van VDD IQware: "Gebrek aan een centraal georganiseerd beleid heeft grote gevolgen voor zaken als tijdbesteding, efficiency en compliance binnen bedrijven. De verwerking van maakt zo n belangrijk onderdeel uit van het dagelijkse takenpakket van kantoormedewerkers, qua tijd maar ook qua klantcontact, dat het vreemd is dat niet vaker vanuit centraal oogpunt naar gekeken wordt. Denk bijvoorbeeld aan tijdverlies bij het terugvinden van per ongeluk verwijderde s of bij het overschrijden van de omvang van je inbox. Een centrale aanpak zorgt bijvoorbeeld voor het automatisch en beveiligd opslaan van s, de mogelijkheid voor recovery en het voldoen aan compliance doelstellingen." VDD IQware vroeg Nederlandse bedrijven uit verschillende branches, waaronder financiële en zakelijke dienst verleners, naar hun ervaringen met verwerking en met de vorig jaar ingevoerde spamwet. ZAKENDOEN IS NOOIT MEER HETZELFDE De economische crisis heeft het internationale, zakelijke landschap voorgoed veranderd. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Ernst & Young onder senior executives over de hele wereld. Hierin geeft slechts 8% van de respondenten aan dat de economie in 2011 naar verwachting zal aantrekken. Nederlandse respondenten zijn zelfs nog iets negatiever; 58% verwacht een verbetering, terwijl 28% nog steeds een verslechtering verwacht. Uit de uitkomsten van het onderzoek blijkt hoe de internationale zakenwereld denkt dat de wereld er de komende drie jaar uit zal zien. Henk Slaats, partner bij Ernst & Young, stelt: De schok die de afgelopen drie jaar teweeg hebben gebracht, heeft ervoor gezorgd dat een hele generatie met andere ogen kijkt naar zaken als finance en zakelijk leiderschap. De marktleiders van de toekomst zijn die organisaties die zowel ondernemingsgeest als flexibiliteit tonen. In 2012 zullen spelers die snel beslissen en in staat zijn die beslissingen ook snel uit te voeren, de markt beheersen. Vier van de tien bedrijven geven aan dat ze geen terugkeer verwachten naar de normale omstandigheden van vóór de economische crisis; een stijging van bijna 25% vergeleken met de uitkomsten van dezelfde studie vorig jaar. Nederlandse bedrijven zijn hier nog stelliger in; 52% verwacht blijvende, significante veranderingen in hun bedrijfsvoering. De machtsverschuiving naar nieuwe economische giganten als China en India, evenals extra wet- en regelgeving, belastingverhogingen en de mogelijkheid dat we opnieuw te maken krijgen met inflatie worden beschouwd als belangrijke factoren die winst onder druk zullen zetten. Ook Nederlandse bedrijven geven dit aan; 90% verwacht een machtsverschuiving naar nieuwe economische markten en % verwacht een toename van wet- en regelgeving. Henk Slaats voegt hier aan toe: De veranderingen van de laatste jaren waren dramatisch en over de hele wereld werden bedrijven geconfronteerd met een daling in de vraag van tussen de 20% en 50%. 5

6 Jaargang Nr BELASTINGDIENST MOET EFFICIENTER EN EEN- VOUDIGER WERKEN De Belastingdienst moet efficiënter gaan werken. Daartoe is het nodig dat de wet- en regelgeving voor de belasting- en premieheffing eenvoudiger wordt. Op die manier kan de fiscus met minder mensen en tegen lagere kosten dezelfde kwaliteit leveren. Directeur-generaal Peter Veld van de Belastingdienst maakte dat begin november onder het eigen personeel bekend. Tot 2015 moet de Belastingdienst in totaal 400 miljoen euro bezuinigen. Voor een groot deel vloeit dat voort uit besluiten van het vorige kabinet. Zo'n 10 miljoen is het gevolg van de besparingen van het nieuwe kabinet, zoals is vastgelegd in de financiële bijlage van het regeerakkoord. De taakstelling is een grote uitdaging voor de Belastingdienst en vraagt veel van de medewerkers. Staatssecretaris Weekers heeft de top van de Belastingdienst daarom gevraagd een plan van aanpak op te stellen. Uitgangspunt is dat de kwaliteit van de dienstverlening hoog blijft en de belastingmoraal niet wordt ondermijnd. De staatssecretaris wil dat de wet- en regelgeving eenvoudiger wordt, zodat die makkelijker kan worden uitgevoerd en gecontroleerd. Zo pleit hij voor een begrijpelijker loonstrookje. ARBEIDSKORTING VOORLOPIGE AANSLAG IB 2009 Het kan zijn dat belastingplichtigen onlangs een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2009 hebben ontvangen waarbij ten onrechte geen rekening is gehouden met de arbeidskorting. Belastingplichtigen hoeven daar zelf geen actie op te ondernemen. De belastingdienst zorgt ervoor dat een nieuwe voorlopige aanslag wordt verzonden waarin de arbeidskorting is verwerkt. PARKEERBELASTING -1- Een vrouw moest op 28 april 2009 aan haar knie geopereerd worden in een kliniek. Ze moest zich om.0 uur melden in de kliniek. De vrouw heeft vooraf op internet informatie gezocht over de ter plaatse beschikbare parkeermogelijkheden. Toen zij haar auto aan het Wilhelminaplantsoen te Bussum bij de kliniek wilde parkeren, bleek dat pas vanaf 8.00 uur parkeerbelasting kon worden voldaan. Omdat parkeren op een alternatieve parkeergelegenheid vanwege haar fysieke gesteldheid niet mogelijk was, is ze zonder de verschuldigde parkeerbelasting te voldoen naar de kliniek gegaan. De vrouw was ermee bekend dat zij na de operatie geen auto kon rijden. Daarom heeft zij vooraf geregeld dat haar dochter per trein naar Bussum zou komen om haar met haar eigen auto weer naar huis te brengen. De vrouw heeft de kliniek met haar dochter verlaten vóór uur en trof op haar auto een naheffingsaanslag parkeerbelasting aan, die om 10.5 uur was opgelegd. De Rechtbank beslist dat de vrouw in dit geval een beroep op overmacht toekomt. In casu kon niet van de vrouw worden gevergd dat zij ter plaatse tijdig de verschuldigde parkeerbelasting voldeed. De naheffingsaanslag wordt daarom met het bedrag van de kosten ad 44 euro verminderd tot 0 eurocent. PARKEERBELASTING -2- Op 14 juli 2009 had een man zijn auto in de gemeente Vlissingen geparkeerd. Hij had ook een parkeerkaartje gekocht, maar dat was van het dashboard van de auto gevallen. Dat kwam hem op een naheffingsaanslag parkeerbelasting te staan. De man maakt bezwaar en stuurt daarbij het door hem gekochte parkeerkaartje mee. Niettemin handhaaft Vlissingen de naheffingsaanslag. Volgens de Rechtbank deed Vlissingen dat ten onrechte. Ten eerste omdat in de parkeerverordening niets is opgenomen over de verplichting van een parkeerder om het parkeerkaartje duidelijk achter de voorruit te plaatsen. Ten tweede omdat Vlissingen niet heeft weersproken dat het om een door de man zelf gekocht parkeerkaartje gaat. De naheffingsaanslag wordt daarom vernietigd. KABINET BEPERKT KENNIS- ECONOMIE Het nieuwe kabinet zorgt voor een beperking van de Nederlandse kenniseconomie. Dat zeggen bestuurders en wetenschappers in diverse grote steden. De komende jaren heeft Nederland een sterke behoefte aan kenniswerkers. Omdat het nieuwe kabinet echter de instroom van externe kenniswerkers wil inperken, zal dit een strop zijn voor de kenniseconomie. Door strengere immigratieregels in te stellen sluit Nederland straks immers niet alleen de kennisarme immigranten buiten, maar ook de kennisrijke mensen. Diverse hoogleraren in de personen van Jan Latten van de Universiteit van Amsterdam en Fred Zijlstra van de Universiteit van Maastricht en diverse directeuren uit het bedrijfsleven zoals IBM, Siemens en Xerox schreven eerder al een brandbrief. Daarin waarschuwden zij voor een tekort aan hoogopgeleid personeel. Met name aan computerdeskundigen en technici zal een groot tekort komen, omdat het aantal aanmeldingen voor studies op dit gebied al jaren teruglopen. De kennis op die vakgebieden zal dan ook uit het buitenland moeten komen. Als de beperkingen vanuit het kabinet doorgaan, zal dit effect hebben op de Nederlandse kenniseconomie. Denemarken zag hierdoor de kennispositie ook al afnemen.

7 WETTELIJK MINIMUMLOON STIJGT PER 1 JANUARI 2011 Per 1 januari 2011 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon met 0,59 procent. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 2 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2011: 1.424,40 per maand 28,0 per week 5,4 per dag De fiscale wetgeving bevat voor diverse soorten verzuimen of overtredingen uiteenlopende administratieve boeten. Het boetestelsel is echter zodanig ingericht dat een beboetbaar feit niet tweemaal mag worden beboet. Dit blijkt weer eens uit een arrest van de Hoge. Raad. De procedure betrof een ondernemer die in eerste aanleg een reeks naheffingsaanslagen omzetbelasting had ontvangen met verzuimboetes wegens het niet betalen van de omzetbelasting. Later volgde na een ingesteld boekenonderzoek een hoge vergrijpboete. De Hoge Raad maakte uit de gedingstukken op dat de vergrijpboete was opgelegd voor gedragingen waarvoor al eerder verzuimboetes waren opgelegd. Dat was niet toegestaan. Aan dit oordeel deed niet af dat de verzuimboetes waren gekoppeld aan naheffingsaanslagen waarvan de hoogte berustte op schattingen die later te laag bleken te zijn. Voor de vraag of de vergrijpboete was opgelegd voor hetzelfde feit als de verzuimboetes is de omschrijving (in de kennisgeving van de inspecteur) van de beboetbare gedraging waarvoor de verzuimboetes zijn opgelegd, beslissend. SENAAT WIL HYPOTHEEKRENTE AFTREK BEPERKEN KLEINEBANENREGELING WORDT IN 2011 VOORTGEZET De kleinebanenregeling wordt voortgezet. Ook in 2011 hoeven werkgevers geen premies te betalen voor werknemers tot 2 jaar die minder dan de helft van het minimumloon verdienen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd. De jongeren hoeven door de regeling geen inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet te betalen. Voor werkgevers betekent de regeling een lastenverlichting in de loonkosten. Uit onderzoek blijkt dat de regeling positief is voor de werkgelegenheid in sectoren waarin veel jongeren een kleine baan hebben. De regeling wordt tijdelijk voortgezet. In het voorjaar van 2011 wordt een definitief besluit genomen over de regeling. LANGER BTW TERUGVRAGEN UIT ANDERE EU-LANDEN De termijn voor het terugvragen van btw uit een ander EU-land is verlengd tot en met 1 maart Dit is een half jaar langer dan gepland. De 2 EU-landen hebben hierover overeenstemming bereikt. Vanaf 1 januari 2010 kunnen Nederlandse ondernemers via een elektronisch portaal bij de Nederlandse belastingdienst de btw terugvragen, die ze in een ander EU-land hebben betaald. De Belastingdienst stuurt dit verzoek door aan het land van teruggaaf. De oorspronkelijke sluitingsdatum om btw terug te vragen voor het jaar 2009 was 0 september Ondernemers die al inloggegevens hebben voor het elektronisch portaal, ontvangen heid een bericht van de belastingdienst over de termijnverlenging. - GEEN VERGRIJPBOETE NA EERDERE VER- ZUIMBOETE VOOR IN FEITE DEZELFDE OVERTREDING Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd met een visie op de woningmarkt te komen waarin uitgegaan wordt van een beperking van de hypotheekrenteaftrek. Van de 5 senatoren stemden er 8 voor de motie van de ChristenUnie, waren er tegen. Vorige week tijdens het debat over het financiële beleid van het kabinet had staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) de motie nog ontraden. Regeringspartijen VVD en CDA stemden dinsdag tegen. Zij missen in de senaat echter de PVV om tot een meerderheid te kunnen komen. De PVV is niet vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. PvdA, D, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP en de fractie Yildirim onderschreven de motie vorige week al. Dinsdag gaf de ene zetel van de Onafhankelijke Senaatsfractie de doorslag. Senator Henk ten Hoeve zei afgelopen weekeinde al dat hij altijd voorstander is geweest van beperking van de hypotheekrenteaftrek. Premier Mark Rutte stelt dat zijn kabinet geen aanpassing van de hypotheekrenteaftrek wil. ''Over de hypotheekrenteaftrek zullen we duidelijk zijn. Het is juist in het belang van de huizenmarkt dat we daar niet aankomen'', zei Rutte. Hij wees erop dat het kabinet wel met een visie wil komen maar dat die geen aanpassingen aan de renteaftrek zal bevatten. Disclaimer: Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De juiste en volledigheid van de nieuwsbrief kan echter niet worden gegarandeerd. Wij accepteren dan ook geen aansprakelijkheid van schade, van welk aard ook die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief.

Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers

Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Jaargang 10 Nr. 8-2013 Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Kerkplein 5 6039 GH Stramproy Postbus 3116 6039 ZG Stramproy Tel. 0495 56 43 42 Fax. 0495 56 49 56 Inhoudsopgave 1. FISCUS LEGT STAMRECHT

Nadere informatie

Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr. 4 - Juni 2011

Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr. 4 - Juni 2011 Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Jaargang 8 Nr. - Juni 2011 Kerkplein 5 09 GH Stramproy Postbus 11 09 ZG Stramproy Tel. 095 5 2 Fax. 095 5 9 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr. 5-juli 2011

Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers. Jaargang 8 Nr. 5-juli 2011 Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Jaargang 8 Nr. 5-juli 2011 Kerkplein 5 6039 GH Stramproy Postbus 3116 6039 ZG Stramproy Tel. 0495 56 43 42 Fax.

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief. In dit nummer onder andere:

Cliëntennieuwsbrief. In dit nummer onder andere: Cliëntennieuwsbrief In dit nummer onder andere: - Speur- en ontwikkelingswerk loont - Btw-correctie voor loon in natura - Leeftijdsgrens schenking eigen woning aan kind naar 40 jaar - Is de 150 km-grens

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief 16 maart 2013. In dit nummer onder andere:

Cliëntennieuwsbrief 16 maart 2013. In dit nummer onder andere: Cliëntennieuwsbrief 16 maart 2013 In dit nummer onder andere: - Speur- en ontwikkelingswerk loont - Grensoverschrijdende fiscale eenheid mogelijk? - Btw-correctie voor loon in natura - Leeftijdsgrens schenking

Nadere informatie

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014!

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Nieuwsflits 2014 Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers

Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Jaargang 10 Nr. 5-201 Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Kerkplein 5 609 GH Stramproy Postbus 116 609 ZG Stramproy Tel. 0495 56 4 42 Fax. 0495 56 49 56 Inhoudsopgave 1. CONTROLEER EN CORRIGEER

Nadere informatie

HET ECONOMISCH HERSTEL VERLOOPT MAAR TRAAG

HET ECONOMISCH HERSTEL VERLOOPT MAAR TRAAG Jaargang 10 Nr. 6-2013 Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers HET ECONOMISCH HERSTEL VERLOOPT MAAR TRAAG Kerkplein 5 6039 GH Stramproy Postbus 3116 6039 ZG Stramproy Tel. 0495 56 43 42 Fax. 0495

Nadere informatie

Nieuwsflits 2012. Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012

Nieuwsflits 2012. Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012 Nieuwsflits 2012 Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25

Nadere informatie

ACTUALITEITEN. In deze nieuwsbrief

ACTUALITEITEN. In deze nieuwsbrief ACTUALITEITEN september 2011 In deze nieuwsbrief Vitaliteitspakket - Naheffing privégebruik auto - Onzakelijke winstverdeling vof Ondernemerschap commanditaire vennoot - Ter beschikking stelling Overstappen

Nadere informatie

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser.

Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Vraag en antwoord Wekelijks wordt hier een vraag behandeld die betrekking heeft op financiële situaties van de 50- plusser. Overzicht van laatst gestelde vragen: Waardering van geërfde woning in box 3

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

Arbeidskonflict? Wees voorbereid! Kijk op pagina 21/22

Arbeidskonflict? Wees voorbereid! Kijk op pagina 21/22 ABGP magazine 53 jaar 2 e Kwartaal 2014 Dè onafhankelijke vakorganisatie Arbeidskonflict? Wees voorbereid! Kijk op pagina 21/22 Ik sta op voor mijn man Hipke Anneke Nieboer (57) verkoopt eigen schilderwerk

Nadere informatie

ARBEIDSRECHT. Sociaal akkoord. Wettelijk minimumloon per 1 juli AUTOBELASTINGEN. Belasting voor oldtimers

ARBEIDSRECHT. Sociaal akkoord. Wettelijk minimumloon per 1 juli AUTOBELASTINGEN. Belasting voor oldtimers Nieuwsbrief _ jun 2013 Sociaal akkoord ARBEIDSRECHT Het kabinet heeft onlangs met werkgevers- en werknemersorganisaties een sociaal akkoord gesloten. Dat akkoord heeft ondermeer betrekking op aanpassingen

Nadere informatie

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag.

34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag. 34 002 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2015) Nota naar aanleiding van het verslag Inhoudsopgave 1. Algemeen... 2 2. Inleiding... 2 3. Maatregelen regeerakkoord,

Nadere informatie

Fiscaal NIEUWSBRIEF JULI 2014

Fiscaal NIEUWSBRIEF JULI 2014 NIEUWSBRIEF JULI 2014 Fiscaal Aanslag wel op tijd? Bij betrapte zwartspaarders wordt vaak geprocedeerd over de vraag of een aanslag nog wel op tijd is opgelegd. Op zich heeft de inspecteur voor buitenlands

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE COLOFOON. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen op dinsdag 10.00-12.

INHOUDSOPGAVE COLOFOON. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen op dinsdag 10.00-12. COLOFOON INHOUDSOPGAVE Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen op dinsdag 10.00-12.00) REDACTIE Wim van Oosterom..Ria Teunissen. RESEARS/FOTO S Jan Admiraal

Nadere informatie

Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief: Nieuwsbrief juni 2013 In deze nieuwsbrief: Sociaal akkoord - Wettelijk minimumloon per 1 juli Belasting voor oldtimers - Terbeschikkingstelling Verdere beperking pensioenmogelijkheden - Giftenaftrek Opbrengst

Nadere informatie

6. AANSCHERPING KREDIETNORMEN 6.1 PROBLEMEN GEDRAGSCODE HYPOTHECAIRE FINANCIERINGEN 6.2 TIJDELIJKE REGELING HYPOTHECAIR KREDIET

6. AANSCHERPING KREDIETNORMEN 6.1 PROBLEMEN GEDRAGSCODE HYPOTHECAIRE FINANCIERINGEN 6.2 TIJDELIJKE REGELING HYPOTHECAIR KREDIET INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 1. WIJZIGINGSBESLUIT FINANCIELE MARKTEN 2013 1.1 PROVISIEVERBOD 1.2 LEVEL PLAYING FIELD 1.2.1 Standaard dienstverleningsdocument 1.2.2 Kostentransparantie aanbieders 1.2.3 Nettoproducten

Nadere informatie

Sociaal akkoord Belasting voor oldtimers Terbeschikkingstelling Giftenaftrek - Alimentatie Kinderopvangtoeslag Kleine ondernemersregeling Fiscale

Sociaal akkoord Belasting voor oldtimers Terbeschikkingstelling Giftenaftrek - Alimentatie Kinderopvangtoeslag Kleine ondernemersregeling Fiscale accountants adviseurs juni 2013 Sociaal akkoord Belasting voor oldtimers Terbeschikkingstelling Giftenaftrek - Alimentatie Kinderopvangtoeslag Kleine ondernemersregeling Fiscale eenheid btw 30%-regeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 752 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2014) Nr. 15 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

Fiscaal Actueel. Michelangelostraat 10 3066 NM Rotterdam Tel: 010 289 25 55 Fax: 010 289 25 59

Fiscaal Actueel. Michelangelostraat 10 3066 NM Rotterdam Tel: 010 289 25 55 Fax: 010 289 25 59 4 uitgave van het register belastingadviseurs vierde kwartaal 2010 - nummer 4 Michelangelostraat 10 3066 NM Rotterdam Tel: 010 289 25 55 Fax: 010 289 25 59 E mail: info@vanesch-belastingadviseurs.nl Maak

Nadere informatie

Nieuws Financieel/economische informatie op maat

Nieuws Financieel/economische informatie op maat Nieuws Financieel/economische informatie op maat onderneming loonheffi ng personeel subsidie administratie auto van de zaak omzetbelasting C.J. van Beek & Co accountants-administratieconsulenten LOONBELASTING

Nadere informatie

Het is Exact wat u wilt

Het is Exact wat u wilt AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 71 September 2014 U vindt het up-to-date fiscale nieuws 24/7

Nadere informatie

De eigen woning: A never ending story

De eigen woning: A never ending story Vakblad Financiële Planning, De eigen woning: A never ending story Klik hier om het document te openen in een browser venster Vindplaats: VFP 2013/94 Bijgewerkt tot: 07-10-2013 Auteur: Drs. J.E. van den

Nadere informatie

Nieuws voor ondernemende ondernemers Jaargang 23 nr. 5-2013 19 NIEUW REGIME ELEKTRISCHE AUTO S EN ZEER ZUINIGE AUTO S IN 2014 EINDEJAARSTIPS 2013

Nieuws voor ondernemende ondernemers Jaargang 23 nr. 5-2013 19 NIEUW REGIME ELEKTRISCHE AUTO S EN ZEER ZUINIGE AUTO S IN 2014 EINDEJAARSTIPS 2013 In dit nummer Jaargang 23 nr. 5-2013 7 LAATSTE KEUZEJAAR VOOR HET AL DAN NIET TOEPASSEN VAN DE WERKKOSTENREGELING 15 HOUD REKENING MET BEPERKING HYPO- THEEKRENTEAFTREK VANAF 2014 19 NIEUW REGIME ELEKTRISCHE

Nadere informatie

Kab bericht. Sociaal akkoord Terbeschikkingstelling Giftenaftrek Alimentatie Startersleningen

Kab bericht. Sociaal akkoord Terbeschikkingstelling Giftenaftrek Alimentatie Startersleningen Kab bericht juni 2013 Sociaal akkoord Terbeschikkingstelling Giftenaftrek Alimentatie Startersleningen Kab. Daar boekt u meer winst mee. www.kabaccountants.nl Sociaal akkoord ARBEIDSRECHT Het kabinet heeft

Nadere informatie

Aan de orde. Eindejaarstips 2010. Inleiding. Controleer VAR-verklaringen telefonisch. Stap over op BTWkwartaalaangifte

Aan de orde. Eindejaarstips 2010. Inleiding. Controleer VAR-verklaringen telefonisch. Stap over op BTWkwartaalaangifte Aan de orde N i e u w s v o o r o n d e r n e m e n d e o n d e r n e m e r s Jaargang 20 Nr. 5-2010 I n d i t n u m m e r Controleer VAR-verklaringen telefonisch Stap over op BTWkwartaalaangifte Geef

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 204 Wijziging van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en de Wet maatschappelijke ondersteuning in verband met invoering van een vermogensinkomensbijtelling

Nadere informatie