Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers"

Transcriptie

1 Actualiteiten voor nieuwsgierige ondernemers Jaargang Nr Kerkplein 5 09 GH Stramproy Postbus ZG Stramproy Tel Fax

2 Inhoudsopgave 1. CONTROLETHEMA BELASTINGDIENST 2010 BEKEND 2. VERHOGING BRANDSTOFACIJNS NIET AAN DE ORDE. BELASTINGDIENST CONTROLEERT AUTO VAN DE ZAAK MET DATABASE 4. RIJK STEEDS MEER GELD KWIJT AAN AOW 5. KABINET SCHRAPT KEUZEMOGELIJKHEID FISCAAL PARTNERSCHAP. Z BEDRIJFSLEVEN HEEFT GEEN BELEID VOOR . ZAKENDOEN IS NOOIT MEER HETZELFDE BELASTINGDIENST MOET EFFIECENTER EN EENVOUDIGER WERKEN 9. ARBEIDSKORTING VOORLOPIGE AANSLAG IB PARKEERBELASTING PARKEERBELASTING KABINET BEPERKT KENNISECONOMIE 1. WETTELIJK MINIMUMLOON STIJGT PER 1 JANUARI KLEINBANENREGELING WORDT 2011 VOORTGEZET 15. LANGER BTW TERUGVRAGEN UIT ANDERE EU-LANDEN 1 GEEN VERGRIJPBOETE NA EERDERE VERZUIMBOETE VOOR IN FEITE DEZELFDE OVERTREDING 1. SENAAT WIL HYPOTHEEKRENTE AFTREK BEPERKEN

3 CONTROLE- THEMA BELANS- TINGDIENST 2010 BEKEND De Belastingdienst 'heeft het tijdig doen van aangifte' als landelijk controlethema 2011 gekozen. De standaardboete op te laat aangifte doen, wordt 225 euro. Elk jaar besteedt de Belastingdienst bij de behandeling van de aangifte inkomstenbelasting extra aandacht aan een bepaald thema. Zo n thema heet een controlethema. Voor de belastingaangifte 2010 controleert de Belastingdienst extra op onterecht privégebruik van de auto van de zaak. Het controlethema bij de belastingaangifte 2009 was de aftrekpost voor uitgaven voor kinderen jonger dan 0 jaar. VERHOGING BRANDSTOF- ACCIJNS NIET AAN DE ORDE Een verhoging van de accijns op benzine, diesel en LPG is niet aan de orde. Accijnsverhoging is in de toekomst alleen mogelijk als andere landen hetzelfde doen. In dat geval wordt de extra opbrengst volledig gebruikt om de motorrijtuigenbelasting en de belasting op nieuwe auto s en motoren (BPM) te verlagen. Het kabinet zal de auto niet als melkkoe gebruiken, aldus staatsse cretaris van Financiën Frans Weekers. Weekers reageert hiermee op wat hij noemt onjuiste berichten over een verhoging van de brandstofaccijns. België en Duitsland hebben op dit moment geen concrete plannen om de accijns op brandstof te verhogen. Als dat in de toekomst verandert, dan zal het kabinet die mogelijkheid aangrijpen om het bezit van een auto goedkoper te maken en de kosten voor het gebruik ervan te verhogen. Dat betekent motorrijtuigenbelasting omlaag en accijns omhoog. Nederland gaat niet los van België en Duitsland de brandstofaccijns verhogen. Nederlandse pomphouders in de grensstreek hoeven dus niet bang te zijn voor inkomstenderving en hun Belgische collega s moeten zich ook niet rijk rekenen, aldus Weekers. Het beleid ten aanzien van de brandstofaccijns is al aangekondigd in het regeerakkoord. Daarin staat ook dat het kabinet hierover wil overleggen met de buurlanden en met de rest van de EU. In 2011 wordt de accijns op benzine, diesel en LPG afgezien van de reguliere prijsindexatie op basis van de Wet op de accijns niet verhoogd. In het Belastingplan 2011, dat op Prinsjesdag aan het parlement is gestuurd en dat op 1 en 1 november aan de orde is in de Tweede Kamer, is dan ook niet in een verhoging van de brandstofaccijns voorzien. BELASTINGDIENST CONTRO- LEERT AUTO VAN DE ZAAK MET DATABASE De Belastingdienst besteedt steeds meer aandacht aan het toezicht op het privégebruik van de auto van de zaak. Onlangs ontvingen alle belastingconsulenten een brief van de fiscus waarin aandacht wordt gevraagd voor het juist vastleggen van de gegevens met betrekking tot de auto van de zaak in de loonadministratie van cliënten. De Belastingdienst geeft in de brief aan dat het toezicht op de naleving van de regels rondom de auto van de zaak nog verder geïntensiveerd zal worden. In dit kader heeft de fiscus de database met autogegevens verder ingevuld, zodat een relatie kan worden gelegd tussen de aanwezigheid van alle auto s in een onderneming (eigendom of lease) en de verwerking van die auto s in de (loon)administratie. Volgens de Belastingdienst zal een groot deel van die vergelijkingen geautomatiseerd gaan plaatsvinden. Levert de vergelijking verschillen op, dan zal dat in ieder geval leiden tot vragen van de Belastingdienst en in bepaalde situaties kan dit leiden tot een bedrijfsbezoek. Worden er door het systeem geen verschillen geconstateerd, dan zullen er geen bedrijfsbezoeken nodig zijn. Het wordt daarom nu nog belangrijker om de auto s op de juiste wijze in de loonadministratie te verwerken, zodat er door de Belastingdienst geen verschillen kunnen worden geconstateerd en de Belastingdienst niet onnodig bij u op de stoep staat.

4 Jaargang Nr RIJK STEEDS MEER GELD KWIJT AAN AOW In geen enkel jaar, voor, tijdens of na de Tweede Wereldoorlog, werden zoveel kinderen geboren als in het jaar na de bevrijding. In 194 groeide de Nederlandse bevolking met mensen. Ergens in 2011 vieren deze babyboomers, mits zij nog leven, hun 5ste verjaardag. Zij krijgen dan recht op AOW en in veel gevallen pensioen.in totaal daalt de potentiele beroepsbevolking in 2011 met personen fors. Het wordt de grootste pensioneringsgolf die ons land ooit heeft meegemaakt. Het Rijk draait steeds meer op voor de kosten van de AOW. De premies leveren nu nog maar 0 procent van de AOWuitgaven op, de rest komt voor rekening van de overheid. Dat bleek uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) woensdag presenteerde. In de eerste helft van dit jaar is 14,9 miljard euro uitgegeven aan de AOW. Dit bedrag is dus betaald met de premies en de rijksbijdrage. Het bedrag valt 500 miljoen euro hoger uit dan in het eerste halfjaar van Eind juni 2010 ontvingen bijna 2,9 miljoen mensen een ouderdomsuitkering van de overheid.de afgelopen tien jaar is de bijdrage van het Rijk sterk gestegen. CBSeconoom Michiel Vergeer lichtte toe dat het Rijk vijftien jaar geleden nog helemaal niets hoefde bij te dragen aan de AOW. In 2002 was dat 12 procent en in procent. De forse stijging heeft zowel met de vergrijzing te maken, als met het feit dat de AOW-premie eind jaren negentig bevroren werd op 18 procent van het inkomen. De structurele stijging van de uitgaven wordt opgevangen uit de algemene middelen, waaraan ook 5-plussers bijdragen. De regering wil het begrip fiscale partner uitbreiden tot: ongehuwd samenwonenden met een notarieel samenlevingscontract; ongehuwd samenwonenden zonder notarieel samenlevingscontract die samen een kind hebben, voor een pensioenregeling als partner gelden of samen een eigen woning hebben. Deze mensen zijn automatisch fiscale partners; mensen die aan deze criteria niet voldoen, zijn dat niet. De keuzemogelijkheid verdwijnt. Voor de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen gaat dezelfde definitie gelden voor het begrip fiscale partner. Deze definitie sluit ook beter aan op de definitie die voor partners wordt gehanteerd in de sociale zekerheid en de zorg. In individuele gevallen zal het begrip voeren van een gezamenlijke huishouding, zoals dat daar gehanteerd wordt, niet samenvallen met het fiscale partnerschap, maar doorgaans doet het dat wel. De weeffout in het nieuwe fiscale partnerschap per 1 januari 2011 is inmiddels herstelt. Vanaf 1 januari 2011 vervalt het fiscaal partnerschap voor gehuwden pas wanneer ze een verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank hebben ingediend en niet meer op hetzelfde adres wonen. De fout zorgde ervoor dat de vertrekkende partner zijn recht op hypotheekrenteaftrek verliest gedurende de periode dat de scheiding nog niet officieel door de rechter is uitgesproken. Mensen die eerst de zorgen rond verhuizing en kinderen regelden en daarna pas officieel het huwelijk of partnerschap ontbonden, zouden daardoor gedupeerd kunnen raken. Voor de Staatssecretaris is dat onbedoeld en onwenselijk. Eenmaal aangepast is het zo dat het recht op hypotheekrenteaftrek gedurende twee jaar ook voor de vertrekker geldt, zodra er sprake is van duurzaam gescheiden leven. gen. Het gaat hierbij om gemeentelijke belastingen, provinciale belastingen en waterschapslasten. Minister De Jager (Financiën) heeft de schriftelijke vragen van de kant van de Kamer inmiddels beantwoord. Het wetsvoorstel zal nog dit jaar door de Kamer worden aangenomen. KABINET SCHRAPT KEUZEMOGE- LIJKHEID FISCAAL PARTNERSCHAP Staatssecretaris Frans Weekers van Financiën schetst in een brief aan de Tweede Kamer van 5 november 2010 wat de regering van plan is met het fiscale partnerschap. Mensen - die gehuwd zijn of geregistreerde partners, zijn - momenteel automatisch elkaars fiscale partners. Mensen die wel samenwonen, maar geen geregistreerd partnerschap hebben, kunnen kiezen of ze voor de fiscus te boek willen staan als fiscale partners. 4

5 Jaargang Nr BEDRIJFSLEVEN HEEFT GEEN BELEID VOOR 0 procent van het Nederlandse bedrijfsleven werkt zonder centraal beleid voor de verwerking van . Dit blijkt uit onderzoek van VDD IQware. Dit resultaat betekent dat bij 0 procent van de bedrijven medewerkers er hun eigen manier van verwerking op nahouden. Dat is opvallend, omdat voor bijna 0 procent van de respondenten verwerking onderdeel uitmaakt van de dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast geeft driekwart van de respondenten aan meer dan een uur aan de dagelijkse verwerking te besteden, waarvan de helft zelfs meer dan twee uur per dag. Serge Leclercq, commercieel directeur van VDD IQware: "Gebrek aan een centraal georganiseerd beleid heeft grote gevolgen voor zaken als tijdbesteding, efficiency en compliance binnen bedrijven. De verwerking van maakt zo n belangrijk onderdeel uit van het dagelijkse takenpakket van kantoormedewerkers, qua tijd maar ook qua klantcontact, dat het vreemd is dat niet vaker vanuit centraal oogpunt naar gekeken wordt. Denk bijvoorbeeld aan tijdverlies bij het terugvinden van per ongeluk verwijderde s of bij het overschrijden van de omvang van je inbox. Een centrale aanpak zorgt bijvoorbeeld voor het automatisch en beveiligd opslaan van s, de mogelijkheid voor recovery en het voldoen aan compliance doelstellingen." VDD IQware vroeg Nederlandse bedrijven uit verschillende branches, waaronder financiële en zakelijke dienst verleners, naar hun ervaringen met verwerking en met de vorig jaar ingevoerde spamwet. ZAKENDOEN IS NOOIT MEER HETZELFDE De economische crisis heeft het internationale, zakelijke landschap voorgoed veranderd. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van Ernst & Young onder senior executives over de hele wereld. Hierin geeft slechts 8% van de respondenten aan dat de economie in 2011 naar verwachting zal aantrekken. Nederlandse respondenten zijn zelfs nog iets negatiever; 58% verwacht een verbetering, terwijl 28% nog steeds een verslechtering verwacht. Uit de uitkomsten van het onderzoek blijkt hoe de internationale zakenwereld denkt dat de wereld er de komende drie jaar uit zal zien. Henk Slaats, partner bij Ernst & Young, stelt: De schok die de afgelopen drie jaar teweeg hebben gebracht, heeft ervoor gezorgd dat een hele generatie met andere ogen kijkt naar zaken als finance en zakelijk leiderschap. De marktleiders van de toekomst zijn die organisaties die zowel ondernemingsgeest als flexibiliteit tonen. In 2012 zullen spelers die snel beslissen en in staat zijn die beslissingen ook snel uit te voeren, de markt beheersen. Vier van de tien bedrijven geven aan dat ze geen terugkeer verwachten naar de normale omstandigheden van vóór de economische crisis; een stijging van bijna 25% vergeleken met de uitkomsten van dezelfde studie vorig jaar. Nederlandse bedrijven zijn hier nog stelliger in; 52% verwacht blijvende, significante veranderingen in hun bedrijfsvoering. De machtsverschuiving naar nieuwe economische giganten als China en India, evenals extra wet- en regelgeving, belastingverhogingen en de mogelijkheid dat we opnieuw te maken krijgen met inflatie worden beschouwd als belangrijke factoren die winst onder druk zullen zetten. Ook Nederlandse bedrijven geven dit aan; 90% verwacht een machtsverschuiving naar nieuwe economische markten en % verwacht een toename van wet- en regelgeving. Henk Slaats voegt hier aan toe: De veranderingen van de laatste jaren waren dramatisch en over de hele wereld werden bedrijven geconfronteerd met een daling in de vraag van tussen de 20% en 50%. 5

6 Jaargang Nr BELASTINGDIENST MOET EFFICIENTER EN EEN- VOUDIGER WERKEN De Belastingdienst moet efficiënter gaan werken. Daartoe is het nodig dat de wet- en regelgeving voor de belasting- en premieheffing eenvoudiger wordt. Op die manier kan de fiscus met minder mensen en tegen lagere kosten dezelfde kwaliteit leveren. Directeur-generaal Peter Veld van de Belastingdienst maakte dat begin november onder het eigen personeel bekend. Tot 2015 moet de Belastingdienst in totaal 400 miljoen euro bezuinigen. Voor een groot deel vloeit dat voort uit besluiten van het vorige kabinet. Zo'n 10 miljoen is het gevolg van de besparingen van het nieuwe kabinet, zoals is vastgelegd in de financiële bijlage van het regeerakkoord. De taakstelling is een grote uitdaging voor de Belastingdienst en vraagt veel van de medewerkers. Staatssecretaris Weekers heeft de top van de Belastingdienst daarom gevraagd een plan van aanpak op te stellen. Uitgangspunt is dat de kwaliteit van de dienstverlening hoog blijft en de belastingmoraal niet wordt ondermijnd. De staatssecretaris wil dat de wet- en regelgeving eenvoudiger wordt, zodat die makkelijker kan worden uitgevoerd en gecontroleerd. Zo pleit hij voor een begrijpelijker loonstrookje. ARBEIDSKORTING VOORLOPIGE AANSLAG IB 2009 Het kan zijn dat belastingplichtigen onlangs een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2009 hebben ontvangen waarbij ten onrechte geen rekening is gehouden met de arbeidskorting. Belastingplichtigen hoeven daar zelf geen actie op te ondernemen. De belastingdienst zorgt ervoor dat een nieuwe voorlopige aanslag wordt verzonden waarin de arbeidskorting is verwerkt. PARKEERBELASTING -1- Een vrouw moest op 28 april 2009 aan haar knie geopereerd worden in een kliniek. Ze moest zich om.0 uur melden in de kliniek. De vrouw heeft vooraf op internet informatie gezocht over de ter plaatse beschikbare parkeermogelijkheden. Toen zij haar auto aan het Wilhelminaplantsoen te Bussum bij de kliniek wilde parkeren, bleek dat pas vanaf 8.00 uur parkeerbelasting kon worden voldaan. Omdat parkeren op een alternatieve parkeergelegenheid vanwege haar fysieke gesteldheid niet mogelijk was, is ze zonder de verschuldigde parkeerbelasting te voldoen naar de kliniek gegaan. De vrouw was ermee bekend dat zij na de operatie geen auto kon rijden. Daarom heeft zij vooraf geregeld dat haar dochter per trein naar Bussum zou komen om haar met haar eigen auto weer naar huis te brengen. De vrouw heeft de kliniek met haar dochter verlaten vóór uur en trof op haar auto een naheffingsaanslag parkeerbelasting aan, die om 10.5 uur was opgelegd. De Rechtbank beslist dat de vrouw in dit geval een beroep op overmacht toekomt. In casu kon niet van de vrouw worden gevergd dat zij ter plaatse tijdig de verschuldigde parkeerbelasting voldeed. De naheffingsaanslag wordt daarom met het bedrag van de kosten ad 44 euro verminderd tot 0 eurocent. PARKEERBELASTING -2- Op 14 juli 2009 had een man zijn auto in de gemeente Vlissingen geparkeerd. Hij had ook een parkeerkaartje gekocht, maar dat was van het dashboard van de auto gevallen. Dat kwam hem op een naheffingsaanslag parkeerbelasting te staan. De man maakt bezwaar en stuurt daarbij het door hem gekochte parkeerkaartje mee. Niettemin handhaaft Vlissingen de naheffingsaanslag. Volgens de Rechtbank deed Vlissingen dat ten onrechte. Ten eerste omdat in de parkeerverordening niets is opgenomen over de verplichting van een parkeerder om het parkeerkaartje duidelijk achter de voorruit te plaatsen. Ten tweede omdat Vlissingen niet heeft weersproken dat het om een door de man zelf gekocht parkeerkaartje gaat. De naheffingsaanslag wordt daarom vernietigd. KABINET BEPERKT KENNIS- ECONOMIE Het nieuwe kabinet zorgt voor een beperking van de Nederlandse kenniseconomie. Dat zeggen bestuurders en wetenschappers in diverse grote steden. De komende jaren heeft Nederland een sterke behoefte aan kenniswerkers. Omdat het nieuwe kabinet echter de instroom van externe kenniswerkers wil inperken, zal dit een strop zijn voor de kenniseconomie. Door strengere immigratieregels in te stellen sluit Nederland straks immers niet alleen de kennisarme immigranten buiten, maar ook de kennisrijke mensen. Diverse hoogleraren in de personen van Jan Latten van de Universiteit van Amsterdam en Fred Zijlstra van de Universiteit van Maastricht en diverse directeuren uit het bedrijfsleven zoals IBM, Siemens en Xerox schreven eerder al een brandbrief. Daarin waarschuwden zij voor een tekort aan hoogopgeleid personeel. Met name aan computerdeskundigen en technici zal een groot tekort komen, omdat het aantal aanmeldingen voor studies op dit gebied al jaren teruglopen. De kennis op die vakgebieden zal dan ook uit het buitenland moeten komen. Als de beperkingen vanuit het kabinet doorgaan, zal dit effect hebben op de Nederlandse kenniseconomie. Denemarken zag hierdoor de kennispositie ook al afnemen.

7 WETTELIJK MINIMUMLOON STIJGT PER 1 JANUARI 2011 Per 1 januari 2011 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon met 0,59 procent. Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 2 jaar en ouder bij een volledig dienstverband bedraagt per 1 januari 2011: 1.424,40 per maand 28,0 per week 5,4 per dag De fiscale wetgeving bevat voor diverse soorten verzuimen of overtredingen uiteenlopende administratieve boeten. Het boetestelsel is echter zodanig ingericht dat een beboetbaar feit niet tweemaal mag worden beboet. Dit blijkt weer eens uit een arrest van de Hoge. Raad. De procedure betrof een ondernemer die in eerste aanleg een reeks naheffingsaanslagen omzetbelasting had ontvangen met verzuimboetes wegens het niet betalen van de omzetbelasting. Later volgde na een ingesteld boekenonderzoek een hoge vergrijpboete. De Hoge Raad maakte uit de gedingstukken op dat de vergrijpboete was opgelegd voor gedragingen waarvoor al eerder verzuimboetes waren opgelegd. Dat was niet toegestaan. Aan dit oordeel deed niet af dat de verzuimboetes waren gekoppeld aan naheffingsaanslagen waarvan de hoogte berustte op schattingen die later te laag bleken te zijn. Voor de vraag of de vergrijpboete was opgelegd voor hetzelfde feit als de verzuimboetes is de omschrijving (in de kennisgeving van de inspecteur) van de beboetbare gedraging waarvoor de verzuimboetes zijn opgelegd, beslissend. SENAAT WIL HYPOTHEEKRENTE AFTREK BEPERKEN KLEINEBANENREGELING WORDT IN 2011 VOORTGEZET De kleinebanenregeling wordt voortgezet. Ook in 2011 hoeven werkgevers geen premies te betalen voor werknemers tot 2 jaar die minder dan de helft van het minimumloon verdienen. De ministerraad heeft hiermee ingestemd. De jongeren hoeven door de regeling geen inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet te betalen. Voor werkgevers betekent de regeling een lastenverlichting in de loonkosten. Uit onderzoek blijkt dat de regeling positief is voor de werkgelegenheid in sectoren waarin veel jongeren een kleine baan hebben. De regeling wordt tijdelijk voortgezet. In het voorjaar van 2011 wordt een definitief besluit genomen over de regeling. LANGER BTW TERUGVRAGEN UIT ANDERE EU-LANDEN De termijn voor het terugvragen van btw uit een ander EU-land is verlengd tot en met 1 maart Dit is een half jaar langer dan gepland. De 2 EU-landen hebben hierover overeenstemming bereikt. Vanaf 1 januari 2010 kunnen Nederlandse ondernemers via een elektronisch portaal bij de Nederlandse belastingdienst de btw terugvragen, die ze in een ander EU-land hebben betaald. De Belastingdienst stuurt dit verzoek door aan het land van teruggaaf. De oorspronkelijke sluitingsdatum om btw terug te vragen voor het jaar 2009 was 0 september Ondernemers die al inloggegevens hebben voor het elektronisch portaal, ontvangen heid een bericht van de belastingdienst over de termijnverlenging. - GEEN VERGRIJPBOETE NA EERDERE VER- ZUIMBOETE VOOR IN FEITE DEZELFDE OVERTREDING Een meerderheid van de Eerste Kamer heeft een motie aangenomen waarin het kabinet wordt gevraagd met een visie op de woningmarkt te komen waarin uitgegaan wordt van een beperking van de hypotheekrenteaftrek. Van de 5 senatoren stemden er 8 voor de motie van de ChristenUnie, waren er tegen. Vorige week tijdens het debat over het financiële beleid van het kabinet had staatssecretaris Frans Weekers (Financiën) de motie nog ontraden. Regeringspartijen VVD en CDA stemden dinsdag tegen. Zij missen in de senaat echter de PVV om tot een meerderheid te kunnen komen. De PVV is niet vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. PvdA, D, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP en de fractie Yildirim onderschreven de motie vorige week al. Dinsdag gaf de ene zetel van de Onafhankelijke Senaatsfractie de doorslag. Senator Henk ten Hoeve zei afgelopen weekeinde al dat hij altijd voorstander is geweest van beperking van de hypotheekrenteaftrek. Premier Mark Rutte stelt dat zijn kabinet geen aanpassing van de hypotheekrenteaftrek wil. ''Over de hypotheekrenteaftrek zullen we duidelijk zijn. Het is juist in het belang van de huizenmarkt dat we daar niet aankomen'', zei Rutte. Hij wees erop dat het kabinet wel met een visie wil komen maar dat die geen aanpassingen aan de renteaftrek zal bevatten. Disclaimer: Bij het samenstellen van deze nieuwsbrief is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De juiste en volledigheid van de nieuwsbrief kan echter niet worden gegarandeerd. Wij accepteren dan ook geen aansprakelijkheid van schade, van welk aard ook die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en beslissingen die gebaseerd zijn op deze nieuwsbrief.

Nieuwsbrief van d.d

Nieuwsbrief van d.d Nieuwsbrief van d.d. 23-11-2007 Nummer: 20-2007 1) Voortzetting familiebedrijven makkelijker Om te zorgen dat een bedrijfsopvolging die om economische redenen gewenst is, fiscaal niet wordt belemmerd hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 01-06-2010. Geen aansprakelijkheid van ene echtgenoot voor belastingschulden van andere echtgenoot

Nieuwsbrief van d.d. 01-06-2010. Geen aansprakelijkheid van ene echtgenoot voor belastingschulden van andere echtgenoot Nieuwsbrief van d.d. 01-06-2010 Nummer: 10 2010 Geen aansprakelijkheid van ene echtgenoot voor belastingschulden van andere echtgenoot Volgens het Burgerlijk Wetboek is de ene echtgenoot naast de andere

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

Het nieuwe partnerbegrip in de fiscaliteit

Het nieuwe partnerbegrip in de fiscaliteit Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.1.2146 Het nieuwe partnerbegrip in de fiscaliteit bronnen Brief staatssecretaris van Financiën aan Tweede Kamer d.d. 5.11.2010 nr. 22, behorende bij kamerstuk 32130

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Valt het mee of tegen? a Als Yara een appartement koopt moet ze een hypotheek afsluiten. Hiervoor betaalt ze iedere maand een bepaald bedrag. Dit zijn haar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Nr. 19 HERDRUK 1 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 16

Nadere informatie

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid PAG 2 HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN IN BOX 3 PAG 3 WIJZIGING AANMERKELIJK BELANG EN EMIGRATIE PAG 4 AANPASSING AUTOBELASTINGEN PAG 5 VERLAGING TWEEDE EN DERDE SCHIJF EN VERLENGING DERDE SCHIJF PAG 6 SNELLERE

Nadere informatie

Iedereen betaalt btw. Daarnaast betaalt iedereen die werkt ook loon- of inkomstenbelasting.

Iedereen betaalt btw. Daarnaast betaalt iedereen die werkt ook loon- of inkomstenbelasting. Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Valt het mee of tegen? a b c Als Yara een appartement koopt moet ze een hypotheek afsluiten. Hiervoor betaalt ze iedere maand een bepaald bedrag. Dit zijn haar vaste

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Actuele aanpassingen in de autobelastingen

Actuele aanpassingen in de autobelastingen Actuele aanpassingen in de autobelastingen Inhoudsopgave: 1. Wijzigingen fiscale bijtelling auto van de zaak 2. Extra aanscherping d.m.v. invoering 60-maanden termijn 3. Overgangsregeling voor huidige

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de Belastingdienst/Noord. Datum: 20-11-2013. Rapportnummer: 2013/176

Rapport. Rapport over een klacht betreffende de Belastingdienst/Noord. Datum: 20-11-2013. Rapportnummer: 2013/176 Rapport Rapport over een klacht betreffende de Belastingdienst/Noord. Datum: 20-11-2013 Rapportnummer: 2013/176 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat ondanks dat hij al twaalf jaar gescheiden van tafel

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014 s kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat 04 voor Nieuwsbrief met actuele praktische artikelen, speciaal klanten van BPV Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Nadere informatie

DE GRENS BEREIKT. De worsteling van pomphouders in de grensstreek

DE GRENS BEREIKT. De worsteling van pomphouders in de grensstreek DE GRENS BEREIKT De worsteling van pomphouders in de grensstreek Emile Roemer, voorzitter SPTweede Kamerfractie Februari 2014 INHOUD INLEIDING 3 ACHTERGROND 4 STEEKPROEF 5 RESULTATEN 6 REACTIES POMPHOUDERS

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2008 2009 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

De stemming van 27 april 2012

De stemming van 27 april 2012 De stemming van 27 april 2012 De PvdA heeft ten opzichte van afgelopen zondag 5 zetels verloren en staat nu op 19 zetels. Groen Links stijgt 3 zetels naar 8, D66 2 zetels naar 17 en de ChristenUnie 1 zetel

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 754 Wijziging van enkele wetten met het oog op de bestrijding van fraude in de toeslagen en fiscaliteit (Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit)

Nadere informatie

Deurne, 2 januari 2012

Deurne, 2 januari 2012 Molenstraat 25 5751 LA DEURNE Postbus 274 5750 AG DEURNE Telefoon 0493-326000 Telefax 0493-326001 Internetadres www.welten.nl e-mail info@welten.nl Deurne, 2 januari 2012 Geachte relatie, Met ingang van

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting)

Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) Nieuwe Successiewet 2010 (Schenk- en Erfbelasting) 2 Nieuwe Successiewet 2010 Met ingang van 1 januari 2010 is de Successiewet gewijzigd. Om te beginnen verdwijnt al de naam successieen schenkings recht.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag 2511 DP Uw kenmerk

Nadere informatie

Miljoenennota door René Boon

Miljoenennota door René Boon Miljoenennota door René Boon .. .. .. .. .. ... .. Conclusies: Herstel Nederlandse economie, maar wel kwetsbaar In 2015 komen overheidsfinanciën in rustiger vaarwater terecht Toch nog groot tekort, circa

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014

Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Tarief Box 2 tijdelijk 3% lager in 2014 Het aanmerkelijkbelang-tarief (box 2) gaat per 1 januari 2014 met 3% omlaag, van 25% naar 22%. De tariefsverlaging geldt uitsluitend voor 2014, tot een maximum dividenduitkering

Nadere informatie

Instituut Financieel Management

Instituut Financieel Management FFEBLR0111 IB (niet-winst) Instituut Financieel Management Opdracht 1b (inleveren in week 3) De tekst van artikel 1.2 Wet IB is per 1 januari 2011 ingrijpend gewijzigd. Vanaf 2001 t/m 2010 luidde de tekst

Nadere informatie

Het wetsvoorstel is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Het wetsvoorstel is op 17 november 2011 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer. Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën Datum 17 november 2011 Betreffende wetsvoorstel: 33007 Wijziging van de

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I

Eindexamen havo maatschappijwetenschappen 2014-I Opgave 1 Besluitvorming rondom studiefinanciering Bij deze opgave horen de teksten 1 en 2 en figuur 1 uit het bronnenboekje. Inleiding Tijdens de regeringstermijn van kabinet-rutte 1 (oktober 2010 tot

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport.

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Rapport 2 h2>klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoekster klaagt over de gang van zaken rond het toekennen van de kinderkorting 2006. Meer concreet klaagt zij erover dat de Belastingdienst/Noord

Nadere informatie

De Politieke Barometer Onderwijs 2011

De Politieke Barometer Onderwijs 2011 De Politieke Barometer Onderwijs (meting september 2011) Utrecht, september 2011 DUO ONDERWIJSONDERZOEK drs. Vincent van Grinsven drs. Marjan den Ouden Cécile Mutgeert MEd Postbus 6813 500 AR Utrecht telefoon:

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER Wat verandert er voor u?

NIEUWSBRIEF OKTOBER Wat verandert er voor u? NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017 Wat verandert er voor u? De derde dinsdag in september 2017 was een bijzondere Prinsjesdag: een demissionair kabinet, nog geen nieuw regeerakkoord, en toch een paar nieuwe maatregelen.

Nadere informatie

10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie

10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie 10-puntenplan voor het herstel van de Nederlandse economie Nederland zit in een grote economische crisis. Het consumentenvertrouwen is dramatisch laag. Nederlanders zijn onzeker over hun baan, hun huis,

Nadere informatie

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1

2014 -- Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 1 Inkomstenbelasting inleiding 1 programma Natuurlijke personen Wonen Boxenstelsel Partnerregeling Toerekeningsregels Belastingplicht Artikel 1.1 Onder de naam inkomstenbelasting wordt een belasting geheven

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Programma Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf (directielid Lansigt) Toelichting Miljoenennota Peter Kranendonk MSc LLM Visie van Senne Janssen (ING) Gelegenheid tot het

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Datum 9 september 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Bashir over de regeling van de belastingrente

Datum 9 september 2016 Betreft Beantwoording Kamervragen van het lid Bashir over de regeling van de belastingrente > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010

Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 Fiscale eindejaarstips 2009 en wijzigingen 2010 IB ONDERNEMER Uitstellen van winst Het uitstellen van winst is voor een IB-ondernemer fiscaal voordelig, want in 2010 is de MKB-winstvrijstelling verhoogd

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 juni 2012

Nieuwsbrief 6 juni 2012 Afzender: Administratiekantoor Beeke van Belzen http://www.beekevanbelzen.nl Nieuwsbrief 6 juni 2012 Inhoudsopgave Rijschoolhouder voldoet niet aan administratieplicht: forse naheffingsaanslagen Minister

Nadere informatie

Centrum voor Proces- en Productontwikkeling. de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

Centrum voor Proces- en Productontwikkeling. de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE Centrum voor Proces- en Productontwikkeling de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 23 november 2007 DGB 2007-05120

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 34 135 Initiatiefnota van het lid Omtzigt over de accijnsopbrengsten Nr. 2 INITIATIEFNOTA De stijging van de accijnzen levert nauwelijks geld op

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Rapport. Oordeel: Gegrond. Datum: 27 september 2016 Rapportnummer:2016/087

Rapport. Oordeel: Gegrond. Datum: 27 september 2016 Rapportnummer:2016/087 Rapport Rapport over een klacht over de beslissing van de heffingsambtenaar van de gemeente Schiedam om geen gevolg te geven aan het verzoek tot vermindering van de aanslagen WOZ voor de jaren 2008 en

Nadere informatie

NEDERLANDERS & OVERHEIDSBUDGET ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING ONDERZOEKSREEKS

NEDERLANDERS & OVERHEIDSBUDGET ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING ONDERZOEKSREEKS NEDERLANDERS & OVERHEIDSBUDGET ONTWIKKELINGS- SAMENWERKING 3 ONDERZOEKSREEKS NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO bevordert het publiek

Nadere informatie

OKTOBER 2017 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2017 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Werkgeversheffing ZVW stijgt per 2018 flink naar 6,90% De werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (ZVW) stijgt naar verwachting per 1 januari 2018 van 6,65% naar 6,90%

Nadere informatie

Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking. onderzoeksreeks

Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking. onderzoeksreeks Nederlanders & Overheidsbudget Ontwikkelingssamenwerking 3 onderzoeksreeks NCDO is het Nederlandse kennis- en adviescentrum voor burgerschap en internationale samenwerking. NCDO bevordert het publiek bewustzijn

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst/Randmeren/kantoor Almere,

de inspecteur van de Belastingdienst/Randmeren/kantoor Almere, Uitspraak RECHTBANK NOORD-NEDERLAND Afdeling Bestuursrecht, belastingkamer locatie Leeuwarden procedurenummer: AWB LEE 13/970 uitspraak van de enkelvoudige belastingkamer van 17 september 2013 als bedoeld

Nadere informatie

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld,

De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, April 2016. Beste heer Voorbeeld, De heer W.I.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, April 2016 Beste heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen? Dan

Nadere informatie

Artikelen. Een terugblik op het ouderlijk gezin. Arie de Graaf

Artikelen. Een terugblik op het ouderlijk gezin. Arie de Graaf Artikelen Een terugblik op het ouderlijk gezin Arie de Graaf Driekwart van de kinderen die in de jaren zeventig zijn geboren, is opgegroeid bij twee ouders. Een op de zeven heeft een scheiding van de ouders

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld,

De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49. Heerlen, September 2014. Geachte heer Voorbeeld, De heer S.W. Voorbeeld Straat 12 1234 AB WOONPLAATS 1234ab49 Heerlen, September 2014 Geachte heer Voorbeeld, U bouwt pensioen op bij het Pensioenfonds Werk en (re)integratie (PWRI). Gaat u met pensioen?

Nadere informatie

Partnerbegrip kinderopvangtoeslag

Partnerbegrip kinderopvangtoeslag Regelingen en voorzieningen CODE 10.2.2.436 Partnerbegrip kinderopvangtoeslag bronnen Brief minister van SZW aan Tweede Kamer (referentie 2013-0000105336), 18.9.2013 Kamervragen aan de staatssecretaris

Nadere informatie

ACCOUNTANT. Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli Actie vereist voor dga s PAGINA 3

ACCOUNTANT. Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli Actie vereist voor dga s PAGINA 3 PAG 2 ZORGEN OVER ZZP ERS DIE OP- DRACHTEN MISLOPEN PAG 2 VERANDERINGEN MINIMUMLOON PER 1 JULI 2017 PAG 4 ZIJN UW OUDE- DAGSVOORZIENINGEN OP ORDE? PAG 5 AFKOOP KLEINE PENSIOENEN STRAKS NIET MEER MOGELIJK

Nadere informatie

Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden

Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden Conceptrapportage Preferentie keuzes aanpak crisis van CNV leden In opdracht van: Contactpersoon: CNV De heer P. Hazenbosch Utrecht, mei 2009 DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven Henk Westerik

Nadere informatie

Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt

Stroomlijning partnerbegrip. Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt Partnerschap 2013 Stroomlijning partnerbegrip Uniform partnerbegrip (artikel 5a Awr) Nader uitgewerkt (artikel 1.2 Wet IB 2001) Partnerregeling (artikel 5a Awr ) Wie zijn partners? echtgenoot, geregistreerd

Nadere informatie

Belangen: Macht van de Eerste Kamer

Belangen: Macht van de Eerste Kamer Belangen: Macht van de Eerste Kamer Korte omschrijving werkvorm: Aan de hand van een werkblad ontdekken leerlingen dat de plannen van het kabinet waarschijnlijk wel door de Tweede Kamer komen, maar niet

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01

FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 FLEET131 Zakelijk rijden VW 297x210 v6.indd 1 20-01-15 12:01 De 15 meestgestelde vragen over zakelijk rijden in 2015. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en brandstofaccijns. Wie

Nadere informatie

Echtscheiding en eigen woning

Echtscheiding en eigen woning Echtscheiding en eigen woning 25 april 2013 Echtscheiding is aan de orde van de dag. Ruim 36 % van alle huwelijken eindigt door echtscheiding. Onder ondernemers ligt dat percentage nog wat hoger. Bij een

Nadere informatie

Aandelen en andere opties

Aandelen en andere opties Aandelen en andere opties Hoe zit het in grensoverschrijdende situaties? Het gaat weer beter met de Nederlandse economie. Dit zien we onder meer terug in de toenemende behoefte van Nederlandse werkgevers

Nadere informatie

Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF

Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF Juni 2012 TAK NIEUWSBRIEF ALGEMEEN Wilt u alle brieven, aanslagen etc. die u van de Belastingdienst krijgt naar ons zenden, e- mailen, faxen of afgeven, zodat we alles kunnen controleren en, indien nodig,

Nadere informatie

Nieuwe regels inlenen ZZP-ers

Nieuwe regels inlenen ZZP-ers Nieuwe regels inlenen ZZP-ers Het inlenen van ZZP-ers was tot voor kort door de belastingdienst enigszins vergemakkelijkt door het invoeren van de VAR, de Verklaring ArbeidsRelatie. Als er een VAR WUO

Nadere informatie

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk

Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010. Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Nieuwsbrief van d.d. 10-11-2010 Nummer: 20 2010 Woon-werkverkeer is altijd zakelijk Het gerechtshof in Arnhem heeft bevestigd dat woon-werkverkeer met een auto van de zaak altijd zakelijk is, zelfs als

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 024 Wijziging van de Wet op de zorgtoeslag, in verband met de introductie van een vermogenstoets Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING I. ALGEMEEN 1.

Nadere informatie

Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen?

Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen? Uitzenden van 65-plussers Wat zijn de specifieke regelingen? Het CBS voorspelt dat binnen vijf jaar de groep 65-plussers zal stijgen met 400.000 personen, de groep 65-70-jarigen zal met 210.000 personen

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2012 260 Wet van 7 juni 2012 tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van een registratieplicht

Nadere informatie

Nieuwsbrief Loonaangifte 2006

Nieuwsbrief Loonaangifte 2006 1 uniform loonbegrip 1 aangiftesystematiek 1 loket voor loonheffing en premies sv Nieuwsbrief Loonaangifte 2006 Mei 2005 / Nummer 4 In dit nummer onder andere: Blijf op de hoogte met E-alert/Informatie

Nadere informatie

Overwegende dat de inspecteur het verschuldigde griffierecht tijdig heeft

Overwegende dat de inspecteur het verschuldigde griffierecht tijdig heeft HET GERECHTSHOF TE AMSTERDAM Eerste Enkelvoudige Belastingkamer. Gezien het beroepschrift ingediend door Y te Z namens X te Z, ingekomen ter griffie op 29 april 1982 onder nummer 2344/82 en gericht tegen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Verdieping: Eerste reactie partijen

Verdieping: Eerste reactie partijen Verdieping: Eerste reactie partijen Korte omschrijving werkvorm: Uit de berekeningen van het CPB blijkt dat het begrotingstekort van Nederland in 2013 en 2014 niet onder de door de EU gestelde 3%-norm

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2013 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.542 of 12% van de gerealiseerde

Nadere informatie

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016.

De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. De 15 meest gestelde vragen over zakelijk rijden in 2016. Bijtelling, investeringsaftrek, bpm, motorrijtuigenbelasting en btw. Wie de belastingen rondom mobiliteit een beetje wil volgen, heeft er bijna

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Tempo vergrijzing loopt op Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-083 17 december 2010 9.30 uur Tempo vergrijzing loopt op Komende 5 jaar half miljoen 65-plussers erbij Babyboomers leven jaren langer dan vooroorlogse

Nadere informatie

Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie. Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) Deel 2: het loonkostenvoordeel (LKV)

Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie. Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) Deel 2: het loonkostenvoordeel (LKV) Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie Wet tegemoetkoming loondomein (Wtl) Deel 2: het loonkostenvoordeel (LKV) Nieuwe wetgeving voor de loonadministratie Het loonkostenvoordeel (LKV) In recente whitepapers

Nadere informatie

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998

Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 1 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Wijziging Besluit Bestuurlijke Boeten Belastingdienst 1998 Belastingdienst/Centrum

Nadere informatie

NOTA VAN TOELICHTING. Algemeen. 1. Inleiding

NOTA VAN TOELICHTING. Algemeen. 1. Inleiding NOTA VAN TOELICHTING Algemeen 1. Inleiding Het onderhavige besluit wordt gewijzigd in verband met het besluit van het kabinet om voor 2006 en volgende jaren de rijksvergoeding van de kosten van kinderopvang

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van. 2014;

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van. 2014; Besluit van houdende wijziging van het Besluit percentages drempel- en toetsingsinkomen zorgtoeslag in verband met gewijzigde percentages met ingang van het berekeningsjaar 2015 Op de voordracht van Onze

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001)

Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting. Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) Concept uitvoeringsbesluiten informatieverplichting Artikel I (artikel 12bis van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001) I. Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende: Artikel 12bis Belastbare

Nadere informatie

Bijlage: wijziging Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen 1 e halfjaar Artikel I

Bijlage: wijziging Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen 1 e halfjaar Artikel I Bijlage: wijziging Leidraad Invordering Gemeentelijke Belastingen 1 e halfjaar 2011 Artikel I A In artikel 1.1.5 vervalt in de zevende volzin het vierde gedachtestreepje bezwaarschriften tegen voor bezwaar

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015

NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 2015 Prinsjesdag 2015: belastingen gaan eindelijk omlaag! Het belastingplan 2016 staat in het "teken" van belastingverlaging. Deze verlaging komt vooral werknemers en werkgevers ten

Nadere informatie

Inbreng Sybrand Buma (debat begrotingsakkoord)

Inbreng Sybrand Buma (debat begrotingsakkoord) Gesproken woord geldt Inbreng Sybrand Buma (debat begrotingsakkoord) Wat Nederland nodig heeft is een beleid gericht op meer banen, en het structureel versterken van de economie. Zonder verdere belastingverhoging,

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Na artikel XXIV wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) Na artikel XXIV wordt een artikel ingevoegd, luidende: 32 128 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2010) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Na artikel XXIV wordt een artikel ingevoegd,

Nadere informatie