Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"

Transcriptie

1 I. Masterclasses voor schoolleiders In 2015 organiseren we - speciaal voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs - masterclasses op het gebied van HRM en andere relevante thema s. De masterclasses worden verzorgd door specialisten op de betreffende onderwerpen. Naast de kennis en inzichten die de spreker met zich mee brengt, is er ruimte om met elkaar vragen en ervaringen te delen. Elke masterclass begint om 15:00 en eindigt om 17:30 uur (tenzij anders vermeld). Na afloop is er een diner-buffet waar u met elkaar kunt napraten. Hieronder vindt u van elke masterclass een beschrijving van de inhoud en de sprekers. II. Overzicht van de masterclasses 24 juni 2015, De Mariënhof Amersfoort Masterclass Leidinggeven aan talentontwikkeling: hoe doe je dat? door Marian Thunissen, senior onderzoeker bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie en docent Human Resources Management Hogeschool Utrecht 24 september 2015, De Mariënhof Amersfoort Tijd: 14:30-17:30 uur (let op, andere begintijd, na afloop is er een diner-buffet) Masterclass Het lastige gesprek: effectief in cruciale gesprekken door John Manschot, eigenaar Borgruit en auteur van het boek Effectief in cruciale gesprekken 8 oktober 2015, Amsterdam (locatie wordt later bekend gemaakt) Tijd: 14:00-17:30 uur (let op, andere begintijd, na afloop is er een diner-buffet) Masterclass Co-creërend leidinggeven aan samenwerking in een professionele organisatie door André Wierdsma, emeritus hoogleraar Organiseren en Co-creëren Nyenrode Business Universiteit 5 november 2015, Muntgebouw Utrecht Masterclass Bevlogenheid in het Onderwijs door Arnold Bakker, hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie Erasmus Universiteit Rotterdam 25 november 2015, Igluu Eindhoven Masterclass Verandertrajecten in de school: de rol van schoolleiders door Rob Poell, hoogleraar Personeelsontwikkeling Tilburg Universitys 16 december 2015, Verkadefabriek Den Bosch Masterclass Duurzame inzetbaarheid door Beate van der Heijden, hoogleraar Business Administration, in het bijzonder Strategic Human Resource Management, Radboud Universiteit Nijmegen

2 II. Beschrijvingen 24 juni 2015, De Mariënhof Amersfoort Masterclass Leidinggeven aan talentontwikkeling: hoe doe je dat? door Marian Thunissen, senior onderzoeker bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie en docent Human Resources Management aan de Hogeschool Utrecht Talent management (TM) is hot! In de HR-vaktijdschriften, op internet sites en of social network sites zoals LinkedIn is TM een veelbesproken onderwerp. Verschillende maatschappelijke trends en ontwikkelingen hebben TM op de kaart gezet: de ontgroening en vergrijzing op de arbeidsmarkt die leidt tot schaarste, de toenemende diversiteit aan etnische achtergronden, culturen, leeftijden en sekse in het personeelsbestand, maar ook de opkomst van de kenniswerker en de nieuwe manieren van werken en organiseren. Het succes van een organisatie wordt steeds meer bepaald door de mate waarin de organisatie in staat is met deze ontwikkelingen om te gaan. De uitdaging is om de juiste persoon op het juiste moment op de juiste plek te krijgen en tegen de juiste prijs. dr. Marian Thunnissen is Senior Onderzoeker bij het Kenniscentrum Sociale Innovatie en docent Human Resources Management aan de Hogeschool Utrecht. Zij is gepromoveerd op onderzoek naar talentontwikkeling in publieke organisaties. Tijdens de bijeenkomst gaat zij met jullie in gesprek over 3 cruciale vragen bij het managen van talenten van medewerkers: - Wat verstaan we eigenlijk onder talent? - Wat zijn de opbrengsten en effecten van talent management? - Hoe creëer je als organisatie en leidinggevende een stimulerende leeromgeving waarin de talenten in ontwikkeling kunnen komen? Tijdens de bijeenkomst vertelt zij wat de laatste stand van zaken m.b.t. deze vragen in de wetenschap is, en gebruikt zij die inzichten om met jullie in gesprek te gaan wat dat betekent voor talent ontwikkeling in de eigen organisatie. Dr. Marian Thunnissen heeft 20 jaar ervaring als onderzoeker en adviseur op het gebied van personeel, arbeid en organisatie. Sinds 2008 is zij als docent en senior onderzoeker verbonden aan de opleiding HRM en het Kenniscentrum Sociale Innovatie van de Hogeschool Utrecht. Zij is vooral geïnteresseerd in de wijze waarop organisaties, met name kennisintensieve organisaties en organisaties van professionals, de relatie tussen de organisatie en haar medewerkers vorm geven. Sinds 2009 verricht zij onderzoek naar talentmanagement en zijn verschillende publicaties van haar hand in nationale en internationale tijdschriften verschenen. In 2015 is zij gepromoveerd op een proefschrift over talent management bij Nederlandse universiteiten.

3 24 september 2015, De Mariënhof Amersfoort Tijd: 14:30-17:30 uur (let op, andere begintijd, na afloop is er een diner-buffet) Masterclass Het lastige gesprek: effectief in cruciale gesprekken door John Manschot, eigenaar Borgruit en auteur van het boek Effectief in cruciale gesprekken Wat belangrijk is, moet besproken worden. Als je dat niet doet of als je dat niet effectief doet, leidt dat tot ongewenste situaties: Projecten kosten meer tijd en geld of mislukken zelfs. Directieteams vallen uiteen of functioneren niet. Beslissingen zijn zouteloze compromissen of worden zelfs helemaal niet genomen. Medewerkers raken gedemotiveerd of krijgen een burnout. Bestuurs- en organisatieculturen raken verziekt. Enzovoort... Het bespreken van lastige kwesties is niet altijd makkelijk. Zwijgen, ontkennen of overschreeuwen is geen oplossing. Om missers te voorkomen, kansen te grijpen en misstanden op te heffen, moeten cruciale gesprekken gevoerd worden. Op alle niveaus. Met alle partijen. Hoe je in cruciale gesprekken het beste resultaat bereikt, wordt in deze masterclass besproken én ervaren. De masterclass Effectief in cruciale gesprekken is een aanrader voor schoolbestuurders en schoolleiders die beter gebruik willen maken van de gezamenlijke intelligentie in hun teams. Zo bereik je betere resultaten in een ambitieus en stimulerend werk- en leerklimaat. Om samenwerking meer te laten opleveren en betere oplossingen voor lastige kwesties te vinden, heeft John Manschot zich gespecialiseerd in het verbeteren van de manier waarop cruciale gesprekken worden gevoerd. John heeft meer dan 25 jaar werkervaring in commercie, projecten, leidinggeven en verandering van gedrag en cultuur. Door zijn ervaringen in diverse directiefuncties is hij ervan overtuigd geraakt dat directeuren en managers die niet uitblinken in het bespreken én oplossen van lastige kwesties ook niet kunnen uitblinken in hun leidinggevende rollen. Over het bespreken van lastige kwesties schreef hij het boek Effectief in cruciale gesprekken (Academic Service, najaar 2014).

4 8 oktober 2015, Amsterdam (locatie wordt later bekend gemaakt) Tijd: 14:00-17:30 uur (let op, andere begintijd, na afloop is er een diner-buffet) Masterclass Co-creërend leidinggeven aan samenwerking in een professionele organisatie André Wierdsma, emeritus hoogleraar Organiseren en Co-creëren Nyenrode Business Universiteit Een organisatie vol professionals is nog geen professionele organisatie. De vraag voor leidinggevende is dan ook: hoe ontwerp je een organisatiestructuur waarbij autonomie en respect voor vakmanschap centraal staan. Maar wel op basis van begrensde autonomie voor de professional, want deze is onderdeel van een groter geheel zodat spelregels gewenst zijn. Hoe draag je als leidinggevende bij aan een samenwerkingscultuur op basis van vrijmoedig spreken? Wat vraagt het van een leidinggevende om geloofwaardig positie te kiezen in concrete situaties? En, hoe vermijd je de vlucht in maakbaarheid en spreadsheet-management? André Wierdsma geeft u, op basis van de zijn jarenlange ervaring en kennis, inzicht in hoe deze vragen aan te pakken, en concrete handvatten om samenwerking in een professionele organisatie vorm te geven. André Wierdsma is, sinds juni 2014, emeritus hoogleraar 'Organiseren en Co-creëren' bij Nyenrode Business Universiteit en één van de oprichters van het Executive Management Development Centre (EMDC) van Nyenrode. André Wierdsma heeft meer dan 30 jaar ervaring werkend op het raakvlak tussen management- en organisatieontwikkeling. Zijn onderzoek en publicaties vallen binnen de domeinen: leiderschap, verandermanagement, organisatiedynamiek, begrensde zelfsturing en de lerende organisatie. Hij heeft vele in-company programma's ontworpen en uitgevoerd voor bedrijven als ABN AMRO, Aegon, Akzo, CDB (China Development Bank),Hogeschool van Amsterdam, KPMG, IBM, ING, Schneider (China), Randstad, Nationale-Nederlanden en vele anderen. Zijn laatste boek 'Lerend Organiseren en veranderen' (2011) biedt een nieuw perspectief op organiseren, veranderen en leidinggeven op basis van concepten als 'begrensde zelfsturing', 'co-creatie', Plek der Moeite en Tijdelijk Werkbare Overeenstemmingen (TWO). Zijn emeritaatsrede uit 2014 is getiteld: 'Vrij-moedig positie kiezen, moreel leiderschap in vitale netwerken'. 5 november 2015, Muntgebouw Utrecht Masterclass Bevlogenheid in het Onderwijs door Arnold Bakker, hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie Erasmus Universiteit Rotterdam Bevlogen werknemers zitten vol met energie, zijn heel enthousiast over hun werk, en gaan vaak helemaal op in hun werkzaamheden. Deze actieve en positieve gemoedstoestand is belangrijk voor onderwijsorganisaties, omdat onderzoek laat zien dat bevlogen werknemers beter presteren. Organisaties kunnen de bevlogenheid van hun medewerkers bevorderen door de werkomgeving te optimaliseren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen

5 dat er voldoende uitdagingen zijn en voldoende hulpbronnen zoals inspirerend leiderschap, feedback over prestaties, en de mogelijkheid om in het werk meerdere vaardigheden te gebruiken. In deze presentatie geef ik een overzicht van de belangrijkste oorzaken en gevolgen van langdurende en dagelijkse bevlogenheid, in het onderwijs en daarbuiten. Daarnaast ga ik in op de vraag wat docenten zelf kunnen doen om bevlogen te blijven. Prof. Arnold Bakker is hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en directeur van het Center of Excellence for Positive Organizational Psychology. Hij is daarnaast Adjunct Professor aan de Lingnan University te Hong Kong, en Distinguished Visiting Professor aan de Universiteit van Johannesburg, Zuid Afrika. Bakker is Past President van de European Association of Work & Organizational Psychology. Hij is vooral geïnteresseerd in positief organisatiegedrag, zoals bevlogenheid, job crafting, transformationeel leiderschap, emotionele intelligentie, en werkprestaties. Bakker is redacteur van de boekserie Current issues in Work and Organizational Psychology (Psychology Press) en van Advances in Positive Organizational Psychology (Emerald). Meer informatie: of 25 november 2015, Igluu Eindhoven Masterclass Verandertrajecten in de school: de rol van schoolleiders door Rob Poell, hoogleraar Personeelsontwikkeling Tilburg University Scholen zijn volop in beweging en van schoolleiders wordt in dit kader een initiërende en ondersteunende rol verwacht. De veranderpraktijk is echter weerbarstig en de schoolomgeving complex: allerlei betrokkenen, niet in het minst de docenten, hebben eigen belangen en ideeën over de richting waarin de school zich zou moeten ontwikkelen. Hoe kunnen schoolleiders in dit spanningsveld opereren en hun plannen zo goed mogelijk realiseren? In de masterclass zal prof.dr. Rob Poell kort enkele veranderkundige theorieën en modellen behandelen, alvorens uitkomsten te presenteren van een recent onderzoek naar verandertrajecten in drie scholen voor voortgezet onderwijs. Het grootste deel van de masterclass zal worden besteed aan het gezamenlijk reflecteren op veranderkundige vragen in de eigen schoolpraktijk. Rob Poell is hoogleraar Personeelsontwikkeling (HRD) aan de Universiteit van Tilburg. Tevens was hij bijzonder hoogleraar Schoolgebonden opleiden van leraren aan diezelfde instelling, vanwege Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Van oorsprong onderwijskundige heeft Rob zich in de afgelopen twintig jaar toegelegd op onderzoek naar strategieën van werknemers en leidinggevenden rond leer- en veranderingsprocessen in arbeidsorganisaties, m.n. in de zorg en in het onderwijs

6 16 december 2015, Verkadefabriek Den Bosch Masterclass Duurzame inzetbaarheid door Beate van der Heijden, hoogleraar Business Administration, in het bijzonder Strategic Human Resource Management, Radboud Universiteit Nijmegen Ontgroening en vergrijzing van de beroepsbevolking maken het noodzakelijk om gericht aandacht te besteden aan duurzaam inzetbaarheidsbeleid als onderdeel van Strategisch Human Resource Management. In deze bijdrage wordt vanuit een positief psychologische benadering ingegaan op de mogelijkheden van werknemers en arbeidsorganisaties om mensen tot hun pensioengerechtigde leeftijd of zelfs daarna op een gezonde, welvarende, aantrekkelijke, uitdagende en productieve manier hun loopbaan te laten invullen. Hierbij wordt de kracht van senioriteit expliciet voor het voetlicht gebracht. Gezien de enorme diversiteit in percepties die mensen hebben ten aanzien van levens- en loopbaansucces zal een niet-normatief raamwerk gehanteerd worden. Beate van der Heijden is hoogleraar Business Administration, in het bijzonder Strategic Human Resource Management bij de Faculteit der Managementwetenschappen, Institute of Management Research, aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is ze tevens als hoogleraar Strategisch HRM verbonden aan de Open Universiteit Nederland. Beate van der Heijden studeerde Psychologie van Arbeid en Organisatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voltooide de opleiding in In 1998 promoveerde ze aan de Universiteit Twente op een onderzoek naar het meten en de ontwikkeling van professionele expertise gedurende de loopbaan. Een retrospectieve studie onder hoger opgeleide Nederlandse werknemers. De dissertatie werd bekroond met de NITPB-prijs 1998 (Noordelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie en Bedrijfspsychologie). Zij verkreeg in 2000 een NWO Aspasia grant en coordineerde twee grootschalige Europese cross-culturele onderzoeken op het gebied van loopbaansucces. Haar expertise concentreert zich met name rond loopbaanontwikkeling, employability, leeftijdsstereotypering, en ouder worden in het werk. Beate is Associate Editor van het European Journal of Work and Organizational Psychology en van het tijdschrift Gedrag en Organisatie en heeft gepubliceerd in, onder andere, Journal of Vocational Behavior, HRM, Journal of Occupational and Organizational Psychology, and Career Development International.

Verandermanagement Nieuwe ontwikkelingen en originele inzichten die leiden tot tastbare resultaten

Verandermanagement Nieuwe ontwikkelingen en originele inzichten die leiden tot tastbare resultaten Hooglerarenreeks Verandermanagement Nieuwe ontwikkelingen en originele inzichten die leiden tot tastbare resultaten Door vooraanstaande hoogleraren die wetenschap en praktijk combineren Prof.drs Wessel

Nadere informatie

Course Strategic Health Management

Course Strategic Health Management Course Strategic Health Management Become a Master of Health Management InHealth Orteliuslaan 1-27 3528 InHealth BA Utrecht Orteliuslaan 1-27 3528 T 0343 BA Utrecht 59 49 63 E info@inhealth.nl T 0343 59

Nadere informatie

Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt

Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt Collegereeks Actualiteiten in de Professionele Dienstverlening hoe je als professional waarde blijft creëren in een veranderende markt start op 7 mei 2013 inhoudsopgave Inleiding Collegereeks Actualiteiten

Nadere informatie

Mobiliteit is een voorspeller voor employability

Mobiliteit is een voorspeller voor employability MOBILITEIT Beate van der Heijden: Mobiliteit is een voorspeller voor employability Mobiliteit is een belangrijke voorspeller voor employability; één van de belangrijkste componenten van duurzame inzetbaarheid.

Nadere informatie

De winst van duurzame inzetbaarheid

De winst van duurzame inzetbaarheid De winst van duurzame inzetbaarheid Vincent Wolters MMC, drs. Daphne van den Broek, Loeke Salemans & Tim Beusen Duurzame inzetbaarheid is een brede term die nog vragen oproept. Wat verstaan we eronder,

Nadere informatie

Vitale medewerkers maken een vitale HvA

Vitale medewerkers maken een vitale HvA Vitale medewerkers maken een vitale HvA Beleidskader Vitaliteit Larissa Kras Beleidsmedewerker stafafdeling P&O In opdracht van Conny Vermolen, directeur P&O Januari 2013 Inleiding De Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid

r a p i I n s t i b o e k Duurzame Inzetbaarheid I n s p i r a b o e k t i e Duurzame Inzetbaarheid Inspiratieboek Duurzame Inzetbaarheid Inhoud Voorwoord 4 Inleiding 7 Wat Wat is duurzame inzetbaarheid? 9 Alles over werkvermogen 12 Duurzame inzetbaarheid:

Nadere informatie

De Jonge Manager. Managementvaardigheden voor the next generation. Collegereeks

De Jonge Manager. Managementvaardigheden voor the next generation. Collegereeks Collegereeks De Jonge Manager Managementvaardigheden voor the next generation Toonaangevende sprekers: Richard Engelfriet Dr. Joep Schrijvers Bas Burger Dr. Joop Swieringa Hans van der Loo Bas Blekkingh

Nadere informatie

TALENT MANAGEMENT LUXE OF BITTERE NOODZAAK?

TALENT MANAGEMENT LUXE OF BITTERE NOODZAAK? LUXE OF BITTERE NOODZAAK? Door snel wisselende omstandigheden en daarmee samenhangende prioriteiten is het gericht benutten van het menselijk kapitaal belangrijker dan ooit. Het belang van talent management

Nadere informatie

Bevlogenheidsinterventies

Bevlogenheidsinterventies Arnold B. Bakker Bevlogenheidsinterventies in organisaties In de afgelopen tien tot vijftien jaar is er veel aandacht geweest voor bevlogenheid in organisaties. Bevlogenheid is een positieve toestand van

Nadere informatie

Verandermanagement voor het management

Verandermanagement voor het management Verander voor het Innovatieve Interventie Opdracht Nathalie Keyzer 2188963 Fontys Hogeschool HRM, Eindhoven Afstudeerbegeleider: Stage organisatie: Stagebegeleiders: Elles Velter UWV Werkbedrijf s-hertogenbosch

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management

Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Masterclass Persoonlijk Leiderschap & Management Voor managers, bedrijfsleiders en aspirant-ondernemers die hun persoonlijke effectiviteit willen vergroten!

Nadere informatie

GROEIEN DOET BLIJVEN?

GROEIEN DOET BLIJVEN? UNIVERSITEIT UTRECHT FACULTEIT SOCIALE WETENSCHAPPEN BACHELORPROJECT ALGEMENE SOCIALE WETENSCHAPPEN - HUMAN RESOURCE MANAGEMENT - GROEIEN DOET BLIJVEN? EEN STUDIE NAAR HET BINDEN VAN TALENTEN AAN EEN ORGANISATIE

Nadere informatie

Gouden Kansen. Aan de slag met diversiteit in het hbo

Gouden Kansen. Aan de slag met diversiteit in het hbo Gouden Kansen Aan de slag met diversiteit in het hbo Voorwoord Diversiteit is niet meer weg te denken uit het huidige hoger onderwijs. Hogescholen geven steeds vaker zichtbaar vorm aan diversiteitsbeleid.

Nadere informatie

LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID JAARVERSLAG 2013 SJIERA DE VRIES

LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID JAARVERSLAG 2013 SJIERA DE VRIES LECTORAAT SOCIALE INNOVATIE EN VERSCHEIDENHEID JAARVERSLAG 2013 SJIERA DE VRIES 31 januari 2014 1 INHOUD Inleiding... 3 Thema lectoraat... 3 Doelen en taken van het lectoraat... 3 Samenstelling van het

Nadere informatie

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen

Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen Professionaliseringsthema 5 Omgaan met verschillen januari 2015 Riemer Kemper Wietske Zevering Sanneke Zegwaard Inhoud 1. Inleiding op de professionaliseringsthema s... 3 2. Omgaan met verschillen... 5

Nadere informatie

HRM EN TOEGEVOEGDE WAARDE LEVEREN AAN DE BEDRIJFSCONTINUITEIT Peter Dona

HRM EN TOEGEVOEGDE WAARDE LEVEREN AAN DE BEDRIJFSCONTINUITEIT Peter Dona HRM EN TOEGEVOEGDE WAARDE LEVEREN AAN DE BEDRIJFSCONTINUITEIT Peter Dona Verzekeren kan altijd nog, is de titel van het te verschijnen boek over risicomanagement en bedrijfscontinuiteit, waarvan Peter

Nadere informatie

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009

Den Haag, juni 2010. Jaarverslag 2009 Den Haag, juni 2010 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 3. Projecten Kamer UMC... 4 4. Projecten Kamer WO... 6 5. Algemene projecten... 7 6. Project onderzoekinstellingen... 8 7. Samenstelling

Nadere informatie

over de rol van hr-management in de zorg

over de rol van hr-management in de zorg over de rol van hr-management in de zorg inhoud inhoud inhoud LiNK Over de rol van HR-management in de zorg Utrecht, mei 2014 inhoud Het rapport LiNK, over de rol van HR-management in de zorg is een uitgave

Nadere informatie

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf

Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Eindrapportage Stimuleren Duurzame Inzetbaarheid in het MKB / Actieplan Gezond Bedrijf Verslag van de periode 25 september 2012 tot en met 31 oktober 2013 Subsidienummer 5100-3024 contactpersoon Alan Hameetman

Nadere informatie

DOELGERICHT VERTROUWEN STRATEGISCH HRM VOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad

DOELGERICHT VERTROUWEN STRATEGISCH HRM VOOR SCHOOLLEIDERS. In opdracht van de VO-academie van de VO-raad 3 DOELGERICHT VERTROUWEN STRATEGISCH HRM VOOR SCHOOLLEIDERS In opdracht van de VO-academie van de VO-raad Eerder verschenen in deze brochurereeks: Beroepsprofiel schoolleiders voortgezet onderwijs Mei

Nadere informatie

Overzicht. De nieuwe arbeidsrelatie Aansturen en ontwikkelen van medewerkers

Overzicht. De nieuwe arbeidsrelatie Aansturen en ontwikkelen van medewerkers THEMA ARBEIDSRELATIE Overzicht De nieuwe arbeidsrelatie Aansturen en ontwikkelen van medewerkers Bij arbeidsrelaties gaat het om de vraag: wat verwacht jij van je baas, en wat verwacht de baas van jou?

Nadere informatie

strategische personeelsplanning in het onderwijs

strategische personeelsplanning in het onderwijs strategische personeelsplanning in het onderwijs whitepaper Randstad 2013 goed onderwijs in dynamische omstandigheden De omgeving van het onderwijs verandert in snel tempo. Vooruitzien en voorbereiden

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

professioneel kapitaal

professioneel kapitaal Goed zorgen voor professioneel kapitaal over professionaliseren in vo-scholen Evelien Loeffen (KPC Groep), Ton Bruining (KPC Groep), Emerance Uytendaal (KPC Groep), Louis Thijssen (Voion) 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Cultuurverandering Diagnose en interventies van organisatiecultuur

Cultuurverandering Diagnose en interventies van organisatiecultuur Collegereeks Cultuurverandering Diagnose en interventies van organisatiecultuur 8 colleges, van dinsdag 5 februari tot en met 25 maart 2008 Plus 2-daagse workshop Interventies voor verandering 1 & 2 april

Nadere informatie

Programma. Vrijdag 14 november 2008

Programma. Vrijdag 14 november 2008 Programma Vrijdag 14 november 2008 Inhoud Programma 3 Voorwoord 5 Programma Kennis voor de Stad Workshops & profielen workshopbegeleiders 6 Gedragsbeïnvloeding in het verkeer: wat werkt en heeft ook nog

Nadere informatie

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu

MBA- en managementopleidingen. dé Action Learning business school. www.bsn.eu MBA- en managementopleidingen dé Action Learning business school www.bsn.eu dé action learning business school Inhoud 3 Welkom bij dé Action Learning business school 4 Waarom Business School Nederland?

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie