BELGIE. Europees Handvest voor kleine ondernemingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGIE. Europees Handvest voor kleine ondernemingen"

Transcriptie

1 BELGIE Europees Handvest voor kleine ondernemingen Verslag 2003

2 2 INHOUDSTAFEL 1 ONDERWIJS EN OPLEIDING IN ONDERNEMERSCHAP GOEDKOPERE EN SNELLERE START BETERE WET- EN REGELGEVING BESCHIKBAARHEID VAN VAARDIGHEDEN BETERE ON-LINE TOEGANG MEER PROFIJT TREKKEN VAN DE INTERNE MARKT BELASTINGEN EN FINANCIËN DE TECHNOLOGISCHE CAPACITEIT VAN KLEINE ONDERNEMINGEN VERSTERKEN SUCCESVOLLE MODELLEN VOOR ELEKTRONISCHE HANDEL EN EERSTEKLAS ONDERSTEUNING VAN KLEINE TOPONDERNEMINGEN STERKERE EN DOELTREFFENDER BEHARTIGING VAN DE BELANGEN VAN HET KLEINBEDRIJF OP HET NIVEAU VAN DE UNIE EN OP NATIONAAL NIVEAU 40

3 3 Opmerkingen vooraf Tenzij anders vermeld, blijven de in de voorgaande uitvoeringsverslagen van het Handvest voor kleine ondernemingen opgenomen maatregelen die hier niet meer aangehaald worden verder van toepassing. Voor het Waals Gewest Globale maatregel Het Waals Gewest heeft via zijn Contrat d'avenir een algemeen beleid bepaald met als globale doelstelling "Une Région active et solidaire sur la voie du développement durable". Kwantitatief gezien wil men tegen 2010 het Europese gemiddelde halen op het vlak van werkgelegenheid enerzijds en welvaartschepping per inwoner anderzijds. Het Contrat omvat vier prioriteiten, met als eerste prioriteit duurzame economische ontwikkeling, in het bijzonder via de zeer kleine ondernemingen en de KMO's. In dit kader past het actieplan "4x4 pour entreprendre", dat in het verslag van vorig jaar wordt voorgesteld. Het verslag over het eerste uitvoeringsjaar is beschikbaar op de Internetsite 'http://www.4x4entreprendre.be'. M. Daniel COLLET Ministère de la Région wallonne, Direction de la Politique Economique Place de la Wallonie, 1, 5100 Jambes, Tél. : +32 (0)81/ , Fax : +32 (0)81/ ONDERWIJS EN OPLEIDING IN ONDERNEMERSCHAP Voor de Vlaamse Gemeenschap Eindtermen in het Secundair onderwijs In 2002 werden de Vakoverschrijdende Eindtermen ingevoerd in het eerste leerjaar van de tweede graad (derde jaar Secundair Onderwijs). Dit is een voortzetting van de geleidelijke invoering. Deze Vakoverschrijdende Eindtermen kunnen worden begrepen als voor iedereen noodzakelijk geachte doelen waarover een maatschappelijke consensus bestaat. Zij maken deel uit van de decretale richtlijn voor alle onderwijs in Vlaanderen en de Gemeenschapsinspectie houdt hierop toezicht. De attitudes voor ondernemingszin komen hier ruimschoots aan bod. Via 'leren leren', 'burgerzin', 'technologische vorming' en 'sociale vaardigheden' worden de scholen verplicht te werken aan communiceren, samenwerken, zelfstandigheid, exploreren, creëren, probleemoplossend denken, besluitvorming, inspraak, participatie, organisatievormen, meerderheids- en minderheidsstandpunten, rechten en plichten, informatieverwerving, werk- en tijdsplanning, studie- en beroepsmogelijkheden, keuzestrategieën, belangen op korte en langere termijn afwegen, verantwoordelijkheid opnemen, deelname aan initiatieven allerhande, leiding geven, verantwoordelijkheid nemen, in groep samenwerken, toekomstgerichte conclusies trekken, omgaan met hiërarchie, macht en regelgevingen, de rol van ondernemingen/organisaties

4 4 Mini-ondernemingen - de ondernemersplanwedstrijd De ondernemingsplanwedstrijd Bizidee met een prijs ter waarde van euro voor de winnaar, biedt studenten en jonge kaderleden de kans te ondervinden over welke kwaliteiten een ondernemer dient te beschikken en met welke problemen hij geconfronteerd wordt. De scholen gebruiken nog andere middelen om de ondernemingszin van de leerlingen te stimuleren : - Vlaamse Jonge Ondernemingen (VLAJO) wil via mini ondernemingen, Small Business Projecten en studenten (5 tot 25 jaar) prikkelen voor het ondernemerschap. In het schooljaar zijn in het middelbaar onderwijs 285 mini ondernemingen opgericht waarin deelnemers participeerden. In het schooljaar waren dat 307 mini ondernemingen en werden door de hogescholen 96 Small Business Projecten georganiseerd. - In het kader van het STEP-project werd de Grote Prijs Ondernemende School georganiseerd door UNIZO, het Centrum voor Ervaringssgericht Onderwijs (CEGO) en Cera Foundation. - Via het Responsible Young Starters (RYS) - project wil het Dienst Beroepsonderwijs (DBO) verantwoord ondernemerschap stimuleren bij jongeren door o.a. het bedrijfsbeheer op een aantrekkelijkere manier te onderwijzen. Het STEP project Met het STEP project wil het VIZO (Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen), samen met de nationale partners UNIZO, het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO), de hogeschool Gent, VDAB, VLHORA en twee transnationale partners ondernemingszin stimuleren, en dit voornamelijk in onderwijs. Innovatief is het feit dat ondernemingszin in brede betekenis wordt die de louter economische overstijgt en de aansluiting van het onderwijs en de arbeidsmarkt bevordert. Volgende materialen worden ontwikkeld: (1) concept van ondernemingszin, (2) instrumenten voor detectie, observatie, evaluatie en monitoring van ondernemingszin, (3) opleidings-en begeleidingsmethodieken inzake stimulatie van ondernemingsizn. Het project, dat een looptijd heeft van 24 maanden, startte in mei 2002 en wordt mede-gefinancierd door het Equal-programma van het ESF. Strategisch Actieplan Leertijd Het leerlingenaantal in de leertijd georganiseerd door VIZO dat in 1990 nog meer dan bedroeg, daalde tot cursisten in het schooljaar Een strategisch plan onder de naam VOLT 2010 moet het imago én de inhoud van de leertijd een nieuw elan bezorgen. De rode draad door dit plan is te komen tot meer kwaliteit. Actiepunten zijn o.a. : optimaal begeleidingskader, maatwerk, opwaardering certificaten en diploma s, In 2003 zal een centraal geautomatiseerd dossierbeheer van leerjongens en ondernemers mogelijk zijn alsook een stagedatabank voor de kandidaat leerling en de kandidaat ondernemershoofd opleider die gekoppeld moet worden aan de databank van de VDAB en Onderwijs. Tevens wordt het statuut en de functie van de leersecretatis herbekeken en wordt nagedacht over een meersporenbeleid (opleidingsniveau). Meer Informatie: Mini-ondernemingen : Caroline Swyngedouw Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid, tel. +32(0)2/

5 5 Ondernemingsplanwedstrijd : Hans Kinoo Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid tel. +32(0)2/ , Brugprojecten tussen economie en onderwijs : André Meyers Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid tel. +32(0)2/ , Secundair onderwijs: Rita Cabus Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijsontwikkeling, tel. +32(0)2/ STEP: Startegisch Actieplan Leertijd: Voor het Waals Gewest Elke Segers Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel tel +32/(0) , An Van De Ven Projectleider Leertijd VIZO tel : +32(0)2/ , De initiatieven die in de voorgaande uitvoeringsverslagen werden voorgesteld, gaven de volgende resultaten: Initiatieven Gegevens 2002 Gegevens 2003 Ecole Internationale des Entrepreneurs (EIE) KMO'S-Oprichting Week-end chez l'artisan Openbedrijvendag "RER" of "Rêve Essai Réalité" begeleiding van 60 ondernemingen waarvan 50 met minstens 50 werknemers begeleiding van 3500 kandidaatondernemers, resulterend in de oprichting van ongeveer 300 ondernemingen editie 2001 : 180 handwerkers ontvingen ongeveer bezoekers editie 2001 : 157 ondernemingen en bezoekers begeleiding van 73 ondernemingen waarvan 61 met minder dan 50 werknemers (aantal rechtstreekse banen: 3000) begeleiding van 4500 kandidaatondernemers, resulterend in de oprichting van ongeveer 350 ondernemingen editie 2002 : 205 handwerkers ontvingen meer dan bezoekers editie 2002 : 147 ondernemingen en bezoekers Dankzij de studiegroep die vorig jaar werd samengesteld om op zoek te gaan naar synergieën tussen de verschillende projecten konden verschillende actoren bij de "RER" of "Rêve Essai Réalité" worden betrokken: Openbedrijvendagen (de bedrijven openstellen voor het grote publiek), Dream (16-17-jarigen warm maken voor het ondernemen), Avenir Création (informatievergadering over het statuut van zelfstandige jarigen), miniondernemingen (in klasverband jarigen), ASBL Connex (begeleiding van een project in het echt einde hoger onderwijs). Recent werd deze groep uitgebreid met de belangrijkste instellingen voor hoger onderwijs, zodat andere gemeenschappelijke projecten uitgewerkt konden worden. M. Fabrice COTTA Ministère de la Région wallonne, Direction de la Politique Economique Place de la Wallonie, 1, 5100 Jambes, Tél. : +32 (0)81/ , Fax : +32 (0)81/

6 6 Fondation pour la Recherche et l'enseignement de l'esprit d'entreprendre" (FREE) In het kader van het plan "4x4 pour entreprendre" is de Fondation FREE een plaats waar onderzoek naar de ondernemingszin wordt verricht en waar de verschillende inspanningen verenigd worden om de ondernemingszin in Wallonië te stimuleren. Deze stichting wordt voornamelijk uit privéfondsen gefinancierd en berust op een nauwe samenwerking tussen de universiteiten en de bedrijfswereld. FREE is gebaseerd op vier sleutelbegrippen : participatie, subsidiariteit, excellentie en internationale openstelling. Naast de eigen initiatieven zal de stichting ook alle initiatieven coördineren die in het kader van het programma "4x4" gepland zijn. Sensibilisatiecampagne Er wordt ook een brede sensibilisatiecampagne gevoerd, steeds onder het logo van het "4x4 pour entreprendre", met onder meer TV-programma's met getuigenissen van mannen en vrouwen die een bedrijf hebben, aanwezigheid op manifestaties en beurzen, campagne met affiches, campagne speciaal voor jongeren, internetsite, brochures en een wedstrijd met slogans. Er werden ook verschillende initiatieven uitgewerkt die zich speciaal tot vrouwen richten, zoals een boek met getuigenissen, bijeenkomst over het thema vrouwen en ondernemen, wedstrijd voor de beste door een vrouw geleide onderneming. Een grondige studie over vrouwen en ondernemen en de analyse van bestaande studies en initiatieven moeten het uiteindelijk mogelijk maken tot concrete acties over te gaan. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Solvay Business School (SBS) & Fondation Bernheim De handelsschool van Solvay, die nu Solvay Business School heet, herhaalde dat ze haar onderwijsprogramma's meer wil internationaliseren, onder meer door het openen van leerstoelen die door privémecenaat worden gefinancierd. Zo wordt bijvoorbeeld de Chaire d Entrepreneuriat, bedoeld om de ondernemingszin bij de toekomstig gediplomeerden te stimuleren, door de Fondation Bernheim gefinancierd. Deze stichting kent ook jaarlijks de Bernheim-prijs voor de jonge onderneming toe, die de duurzame oprichting van ondernemingen door jonggediplomeerden van de SBS (Université Libre de Bruxelles - Vrije Universiteit Brussel) beloont. Daarnaast werd in 2002 op initiatief van de grootste universiteitscampus van het Gewest (Université Libre de Bruxelles) het Entrepreneurship Center (ECULB) opgericht, dat ook door de Fondation Bernheim gefinancierd wordt. Het heeft tot doel de oprichting van ondernemingen vanuit de universitaire gemeenschap te stimuleren en te steunen door op zoek te gaan naar slapende projecten bij groepen vorsers, studenten, oud-studenten, enz. Voor de drie Gewesten Dream De heer Philipppe Biltiau, Voorzitter, SBS F. Rooseveltlaan 50 - CP 135, 1050 Brussel, Tel. (Secretariaat) : +32 (0)2/ (Secretariaat) : Internet : De DREAM Day wil jongeren van 16 tot 19 jaar ondernemingszin inblazen door ze in contact te brengen met dynamische en enthousiaste ondernemers, op de werkplek zelf. In 2003 konden dankzij enkele honderden bezoeken in totaal meer dan leerlingen (toename van 90 % over een jaar) uit ongeveer 190 scholen van het hele land in contact komen met

7 7 ongeveer 600 ondernemers. Op vijf jaar tijd namen in heel België leerlingen, 350 scholen en 845 leraars aan dit project deel. Sinds januari 2002 registreerde de internetsite 'www.dream-it.be' tijdens het eerste jaar van zijn bestaan bijna bezoeken. Mevrouw Elisabeth De Coster, Verantwoordelijke DREAM Wallonië-Brussel B. Whitlocklaan 2, 1150 Brussel, Tel. : +32 (0)2/ , Fax : +32 (0)2/ Internetsite : Voor de Franse Gemeenschap Om de ondernemingszin te stimuleren legt de Franse Gemeenschap de klemtoon op de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten bij de leerling (creativiteit, zin voor initiatief, enz.). Dit gebeurt tijdens de hele duur van het verplichte onderwijs. Het decreet dat de taken van het basisonderwijs en het secundair onderwijs bepaalt, noemt het ontwikkelen van creativiteit dan ook als een van de prioriteiten van het onderwijsstelsel. Verder biedt het decreet aan de onderwijsinstellingen de mogelijkheid om gedurende twee weken, verdeeld over twee schooljaren, activiteiten te organiseren met de bedoeling de leerlingen kennis te laten maken met de verschillende bestaande beroepskeuzen. Een aantal sectoren van het secundair technisch en beroepsonderwijs bereiden de leerlingen weliswaar voor op het stichten van een onderneming, met name via een certificaat over basiskennis bedrijfsbeheer ter bevordering van de zelfstandige onderneming, en daarnaast zijn er ook een aantal afdelingen van het technisch en beroepsonderwijs die een stage in een bedrijf omvatten, maar er wordt op dit vlak geen enkele specifieke opleiding systematisch in de onderwijsprogramma's opgenomen. De meeste initiatieven gaan uit van verenigingen of betreffen afzonderlijke promotionele acties. Sommige kunnen door de Franse Gemeenschap worden gesubsidieerd, zoals bijvoorbeeld de "mini-ondernemingen", of ook de "Vitrine des Métiers", waar de verschillende technische beroepen in het kader van een tweejaarlijkse beurs worden voorgesteld. Aan de laatste beurs, die plaatsvond van 4 tot 6 mei 2002, namen 778 scholen en 195 standhouders deel. Le Cabinet du Ministre Pierre Hazette, Ministre de l'enseignement secondaire et de l'enseignement spécial, Boulevard du Régent 37-40, 1000 Bruxelles, Tél. : +32 (0)2/ , Fax +32 (0)2/ , sites Internet : en De instellingen voor hoger onderwijs nemen ook initiatieven om de ondernemingszin te bevorderen, maar dat gebeurt autonoom, zonder tussenkomst van de Franse Gemeenschap. Meer informatie : M. G. DONY, Ministère de la Communauté française, Administration générale de l'enseignement et de la Recherche scientifique, Service général des Affaires pédagogiques, de la Recherche en Pédagogie et du Pilotage de l'enseignement, rue du Commerce 68A, 1040 Bruxelles, Tél. : +32 (0)2/ , Fax : +32 (0)2/ ,E- Mail : site Internet : 2. GOEDKOPERE EN SNELLERE START Federaal niveau Uniek Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) De wet die voorziet in de oprichting van een KBO, de modernisering van het handelsregister en de oprichting van ondernemingloketten werd eind 2002 goedgekeurd door het Parlement (Wet dd 16/1/2003 BS 5/02/2003). De KBO zal aan elke onderneming en elke zelfstandige een uniek identificatienummer toekennen. Naast dit ondernemingsnummer zal deze

8 8 databank ook de overeenkomstige basisidentificatiegegevens (naam, adres, ) van elke onderneming bevatten. Hierdoor zullen de ondernemingen niet langer meermaals dezelfde formaliteiten bij verschillende administraties moeten vervullen. De overheidsdiensten zullen deze gegevens rechtsreeks bij de KBO dienen op te vragen en zullen voor deze gegevens de ondernemingen niet langer rechtstreeks bevragen. Naast deze gegevensbank werden ondernemingsloketten (one stop shops) opgericht ( privé ondernemingen opgericht als VZW en erkend door de overheid). Deze loketten zullen onder andere instaan voor de inschrijving van een onderneming als handelsonderneming in de KBO, de vereiste beroepskwalificaties voor de uitoefening van een activiteit nakijken, enz De KBO en de Ondernemingloketten worden voorzien om op 1 juli 2003 van start te gaan. Dankzij de creatie van de KBO, het uniek identificatienummer en de Ondernemingsloketten, zal de duurtijd voor de oprichting van een onderneming verkort kunnen worden en de administratieve verplichtingen tot een minimum beperkt. Meer informatie : De Heer L. MARIËN Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging Hertogstraat 4, 1000 Brussel, tel.: + 32 (0)2/ Kruispuntbank van Ondernemingen FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Statistiek en Economische Informatie Leuvenseweg 44, 1000 BRUSSEL Tel +32(0)2/ , fax : +32(0)2/ internet Uniek Ondernemingsloket De heer Edwin Wolfs FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG KMO beleid Tel : +32(0)2/ , fax +32(0)2/ Voor de Vlaamse Gemeenschap Uitbouw referentie en klantenbestand en het Huis van de Vlaamse Economie Met de continue uitbouw van het referentie en klantenbestand voor ondernemingen levert de Vlaamse overheid verder inspanningen om de administratieve lasten verder in te perken. De Huizen van de Vlaamse economie (GOM VIZO) blijven een fysieke plaats waar (kandidaat)ondernemers terecht kunnen met vragen omtrent alle aspecten van het ondernemerschap. Meer informatie : De Vlaamse infolijn : +32(0) Voor het Waals Gewest De "permis unique" inzake leefmilieu Deze algemene milieuvergunning werd op 1 oktober 2002 van kracht. Sindsdien werden bij de gemeenten 1120 dossiers ingediend, zowel door bedrijven als door particulieren. Elke maand komen er een veertigtal meer aanvragen binnen dan in de voorgaande dertig dagen. Ter vergelijking, onder de oude regeling kwamen jaarlijks zowat 4000 aanvragen voor een exploitatievergunning binnen. Op dit duizendtal aanvragen voor een algemene vergunning werden 34 bezwaarschriften ingediend, tegen jaarlijks 200 onder de oude regeling. Ministère de la Région wallonne, Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'environnement Avenue Prince de Liège, 15, 5100 Jambes, Tél. : +32 (0)81/ , Fax +32 (0)81/ site Internet :

9 9 Het portaal "Oprichting KMO'S" Iemand die een onderneming wil oprichten, wordt sinds eind 2002 op dit portaal geïnformeerd over alles wat hem te doen staat en waaraan hij zich moet houden. De reacties uit het bedrijfsleven zijn positief, men vindt de informatie relevant en volledig. Het economisch weekblad "Trends Tendance" riep de site tot "site van de week" uit in de week van 2 april M. Caroline Domecki Ministère de la Région wallonne, Direction Générale de l'economie et de l'emploi Place de la Wallonie, 1, 5100 Jambes, Tél. : +32 (0)81/ , Fax : +32 (0)81/ site Internet : Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Agentschap voor de Onderneming In het kader van de ondersteuningsdiensten voor KMO's richtte het Brussels Gewest op 1 januari 2003 het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) op. Het BAO ontstond door de fusie van de dienst ECOBRU bij de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Gewest en de asbl Bruxelles-Technopole. Het moest gemakkelijk toegankelijk zijn voor KMO's en zelfstandigen als een centrale plaats waar zij het antwoord op hun vragen konden vinden en meteen met de bevoegde instantie in verbinding gesteld konden worden. Sinds de zomer van 2003 beschikt het BAO ook over een site waarop in het kader van de administratieve vereenvoudiging documenten geraadpleegd en besteld kunnen worden. BAO, Gabrielle Petitstraat 4 (bus 12), 1080 Brussel, Tel. : +32 (0)2/ , Fax : +32 (0)2/ , Internetsite : 3. BETERE WET- EN REGELGEVING Federaal niveau De administratieve lasten De administratieve lastentoets wordt uitgebreid en ingepast in de maatregelen ter implementatie van het actieplan "vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving" van de Europese Commissie. In samenwerking met de gewesten, en naar Nederlands voorbeeld, komt er een "meldpunt strijdige regels en administratieve lasten", waar burgers en ondernemingen tegenstrijdige of moeilijk uit te voeren regelgeving zullen kunnen melden. Meer informatie : Overheidsopdrachten De Heer L. MARIËN Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging Hertogstraat 4, 1000 Brussel, tel.: + 32 (0)2/ , In het kader van de overheidshervormingen van Copernicus voerde de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie een hervorming van de aankoopfunctie bij de overheid uit. Traditioneel bestaat voor de overheidsopdrachten een complexe regeling, die vaak in het nadeel is van de kleine ondernemingen ten opzichte van de grotere bedrijven. De cel Aankoopbeleid en advies (ABA) geeft voortaan informatie met betrekking tot overheidsopdrachten, zowel aan overheidsdiensten als aan bedrijven. De bedoeling is de ondernemingen te informeren over de bedingen die ze moeten naleven bij het opstellen van regelmatige offertes.

10 10 ABA werd in 2003 opgericht en werkt onder meer aan een informatiepakket voor de ondernemingen. Aan de hand daarvan kan elke startende onderneming zich over de mogelijkheden van de overheidsopdrachten informeren en ook de mogelijkheden leren kennen die de ondernemingen hebben om hun producten of diensten aan de federale overheidsbesturen te verkopen. FOD Personeel en Organisatie, Cel Aankoopbeleid en advies, Wetstraat 51, 1040 Brussel, Tel. : +32 (0)2/ , Fax : +32 (0)2/ , -o.be, Internetsite : Voor de Vlaamse Gemeenschap Cel Reguleringsmanagement Om de Vlaamse regelgeving te vereenvoudigen is de Vlaamse regering overgegaan tot de oprichting van de Cel Reguleringsmanagement. Voor het Waals Gewest Het project "Wall-on-Line" In het verlengde van het "Contrat d'avenir pour la Wallonie" en om "de administratieve vereenvoudiging voor de burger en de onderneming te doen slagen" riep de Waalse regering het project "Wall-on-Line" in het leven. Daarin wordt het project voor e-government voor het Waals Gewest vastgelegd en wordt een plan met zes concrete actiepunten beschreven die in de periode te verwezenlijken zijn. Dankzij dit zespuntenprogramma moet de administratie in de richting van een algemeen loket evolueren. site Internet : Het "Commissariat à la simplification administrative (CSA)" Sinds dit commissariaat voor de administratieve vereenvoudiging op 1 maart 2002 werd opgericht, concentreerden de maatregelen voor administratieve vereenvoudiging zich op de formaliteiten die door de bedrijfswereld als overdreven worden beschouwd. In overleg met onder meer de Union wallonne des Entreprises en de Entente wallonne des Classes Moyennes trachtte de commissaris met de hulp van de ministers het leven van de ondernemers te vereenvoudigen. Hierna noemen we enkele belangrijke maatregelen ten voordele van de ondernemingen. - Een complete herziening van de formulieren (nagaan of gegevens relevant zijn, bronnen aangeven, leesbaarheid van teksten, beschikbaarheid on line). Aan dit project nemen afgezien van het CSA het team Wall-on-line en het secretariaat-generaal van de minister van het Waals Gewest deel. - Project "CALIOPE" De steun aan ondernemingen wordt herzien om deze efficiënter te laten verlopen en om tegen 2004 on line te kunnen gaan. Het CSA neemt deel aan de werkgroep die door de minister van het Waals Gewest wordt geleid. - Project "Plan de Résorption du Chômage" Het CSA begeleidde voor het aspect "administratieve vereenvoudiging" de teksten over de bevordering van de werkgelegenheid in het Waals Gewest. - Project "Incitants financiers à l'emploi" Het CSA werkte samen met de overheidsbesturen en onder impuls van de minister van Tewerkstelling een ontwerp voor een impactfiche uit, waardoor de teksten gelijktijdig

11 11 vanuit de hoek van de administratieve vereenvoudiging (proefproject) bekeken kunnen worden. - "Déclaration de charges administratives" Daarnaast kan met de verklaring over de administratieve rompslomp vooraf nagegaan worden of een beslissing van de regering of een af te kondigen tekst voor de burger of de onderneming tot meer of tot minder rompslomp en formaliteiten zal leiden. - Projecten voor de sectoren Prioritaire procedures voor de sectoren (ondernemingen) Klaar Benaming Gebruikers Verwezenlijkingen Uniformering van de energiefacturen Steun voor consultancy Kortere betalingstermijn voor ondernemers die voor lokale overheden opdrachten uitvoeren die door het Waals Gewest worden gesubsidieerd Erkenning van uitzendbureaus en plaatsingskantoren 1,3 miljoen gezinnen + ondernemingen ondernemingen, consultants 262 gemeenten en de ondernemingen 80 erkende ondernemingen De Waalse regering keurde een ontwerpbesluit goed over de openbaredienstverplichtingen die aan de stroomleveranciers worden opgelegd. Kortere behandelingstermijn (-33%) voor de dossiers: algemene diagnose (van 1,5 maand naar 3 weken); gespecialiseerde opdracht (van 2,5 maanden naar 1,5 maanden) Verkorting van de totale gemiddelde termijn van 145 naar 120 dagen - Kortere termijnen - Eenvoudiger verloop Lopende procedures Benaming Gebruikers Verwezenlijkingen Steun voor onderzoek Steun voor investeringen Toekenning van premies voor tewerkstelling Erkenning van de dossiers «alternerende opleiding» Invoegbedrijven Opleiding van werknemers Rapportering over atmosferische uitstoot 400 ondernemingen KMO's KMO's en zelfstandigen overeenkomsten/jaa r (1 jongere in 1 bedrijf) Werkzoekenden Invoegbedrijven Privé - ondernemingen ten gunste van de werknemers De bedrijven Aanpassing van de beheersmap (toevoeging van een gedeelte betaaltermijn) Testfase van het geautomatiseerde systeem voor het vragen van meer inlichtingen en voor aanmaningen Procedure klaar, studie naar informaticatoepassing (Caliope) Procedure wordt geanalyseerd, studie naar informaticatoepassing (Caliope) Vaststellen van de procedure bezig Begeleiding van het voorontwerp van decreet: eerste contacten met het Kabinet en de administratie Begeleiding van het voorontwerp van decreet: eerste contacten met het Kabinet en de administratie Samenstellen van een milieubalans en opstellen van een algemeen en degelijk formulier M. A. Declerc Commissariat à la simplification administrative, Rue Van Opré, 97, 5100 Jambes Tél. : +32 (0)81/ , Fax : +32 (0)81/ ,

12 12 4. BESCHIKBAARHEID VAN VAARDIGHEDEN Voor de Vlaamse Gemeenschap Opleidingscheques Deze maatregel die reeds is toegelicht in het vorige belgische verslag werd gelanceerd op 5 februari Voor de periode van 5 februari 2002 tot 5 januari 2003 werden in totaal cheques besteld. Hoewel de maatregel openstaat voor álle ondernemingen, kan men zien dat kleine ondernemingen zeker niet achterblijven en dus ook daar wordt een attitude met betrekking tot het opleidingsbeleid gestimuleerd. Algemeen: Infolijn: +32(0)2/ , Adviescheques Deze maatregel die reeds in het verslag 2002 werd aangeraakt ging op 5 maart 2003 van start. De adviescheques vervangen de adviespremies. Met het systeem van de adviescheques wil de Vlaamse overheid kwaliteitsvol bedrijfsadvies aanbieden aan KMO s en transparant maken. Het nieuwe systeem is qua toepassing vergelijkbaar met de opleidingscheques. Adviescheques hebben ook een waarde van 30 euro waarvan 50% betaald wordt door de onderneming en 50% door de Vlaamse overheid. Een onderneming kan per kalenderjaar maximaal 820 cheques reserveren voor een periode van twaalf maanden. Tot op heden werden reeds cheques gereserveerd. Caroline Swyngedouw Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid tel. +32(0)2/ , SYNTRA : slagvaardige centra voor middenstandsvorming VIZO (Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen) ondersteunt, subsidieert en erkent als overkoepelende overheidsinstelling het nieuwe SYNTRA netwerk. Het SYNTRA netwerk is het resultaat van een hervorming van de centra voor vorming van zelfstandigen en KMO op juridisch, organisatorisch en financieel vlak. De financiering van de SYNTRA koepels wordt afhankelijk gemaakt van de resultaten (efficiënte werking, opleidingsaanbod en kwaliteit van de opleiding, invulling van de opleidingen, marktaandeel, ) van de koepels. Bij de uitwerking van de financiering werd ook bijzonder veel aandacht besteed aan de leertijd. Innovatie ondernemerstraject Luc Neyens Britselei 15 bus 3, 2018 Antwerpen, Dit project stelt de volgende doelstellingen voorop om te komen tot een verantwoorde en noodzakelijke innovatie van het ondernemerstraject : - het ondersteunen en moderniseren van de methodiek van het ondernemerstraject - het oprichten van een virtueel leer- en adviesplatform Elke doelstelling staat voor een deelproject met diverse subdoelstellingen. Het betreft de verdere uitwerking van het project dat werd opgestart in 2001 en de finalisering is voorzien eind Meer informatie : Ben Bruyndonckx VIZO, Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel,

13 13 De voortgezette vorming VIZO Op 21 maart 2003 keurde de Vlaamse Regering het Besluit goed inzake de voortgezette vorming. De vorming van zelfstandigen en KMO is een onderdeel van een geïntegreerd beleid tot stimulering van ondernemerschap. Het opleidingssysteem dient permanent te worden aangepast zowel aan de veranderende ondernemingsomgeving als aan de evolutie van de opleidingsmethodiek. Naast de basisopleiding (leertijd en ondernemingsopleiding) moet de opleiding van ondernemers levenslang gewaarborgd zijn. Dit wordt gerealiseerd door de voortgezette vorming. Deze voortgezette vorming dient als element van een evenwichtig integraal systeem aan te sluiten bij de evoluties en principes van dit systeem. De voortgezette vorming omvat de vervolmaking, de bijscholing en de taalcursussen. Door het nieuwe besluit wordt de doelgroep verruimd naar de vrije beroepen, het overheidspersoneel en worden ook in-company trainingen mogelijk. Afstandsleren wordt mogelijk, terwijl de procedures merkelijk vereenvoudigd worden. Mia van Humbeeck VIZO, Kanselarijstraat Brussel tel.:+32(0)2/ , fax: +32(0)2/ , Modularisering van de VIZO-opleidingen Binnen het VIZO werd de optie genomen om alle opleidingen leertijd en ondernemersopleiding in te schakelen in modulaire ondernemerstrajecten. Deze modularisering is gestart op 1 juli 2000 en loopt tot 1 juli Jaarlijks is een budget van euro voorzien. De doelgroepen zijn de leerjongeren vanaf 15 jaar en toekomstige of reeds gevestigde ondernemers in het kader van de ondernemersopleiding. De opleiding zelf gaat door in één van de 22 SYNTRA-lesplaatsen, provinciaal gespreid. In het kader van de pedagogische productontwikkeling en -actualisering wordt de laatste hand gelegd aan de actualisering én de modularisering van de opleidingsprogramma s van het VIZO zodat de transparantie en de onderlinge erkenbaarheid en certificeerbaarheid van deze opleidingen tussen de verschillende verstrekkers vergemakkelijkt worden en de klant een meer geïndividualiseerd en flexibeler traject kan doorlopen. Het engagement houdt in dat tegen eind 2003 alle opleidingsprogramma's geactualiseerd en gemodulariseerd zullen zijn of minstens experimenteel worden toegepast. Een eenduidig begrippenkader en praktische afspraken werden hiertoe uitgewerkt om het modulaire concept ook binnen de centra mogelijk te maken. Deze operatie verloopt in gestructuurerd overleg met het departement Onderwijs en met de VDAB. INSPIRE - Inspiratie tot Innovatie Mia van Humbeeck Projectleider modularisering, VIZO Kanselarijstraat Brussel, tel.:+32(0)2/ , fax: +32(0)2/ Innovatie is voor veel ondernemingen hét sleutelwoord voor concurrentiekracht en economisch succes. De Vlaamse Regering wil dat in 2010 een kwart van de omzet van de Vlaamse ondernemingen gerealiseerd wordt via nieuwe producten en diensten. De Europese Commissie stelt echter in een recent onderzoek vast dat bedrijven vooral problemen ondervinden bij het invoeren van organisatorische innovaties.

14 14 Inspire is een initiatief van het VIZO met ondersteuning van Europa en het Europees Sociaal Fonds (ESF) Vlaanderen en heeft een looptijd van 36 maanden. Dit programma wil de bedrijfsorganisatorische innovaties geïntegreerd aanpakken. Dit gebeurt via stimulering en sensiblisering, het toepassen van ontwikkelde instrumenten en ondersteuning en procesbegeleiding van vernieuwingsprocessen. INSPIRE is vooral gericht op kleine ondernemingen (KO). Meer informatie : Centrale projectcoördinator : Ludo Verheyden, Tel: , MATRIX initiatieven 2002 Met het Matrix adviesnetwerk wil het VIZO ondernemerschap ondersteunen door de activering van het externe advies aan de KMO s. Doelstellingen en realisaties in 2002 : 1) Sensibilisering van het inwinnen van extern advies en verbetering van het consultancy imago bij de KMO s door middel van brochures en het doorzichtig maken van het adviesaanbod. In 2002 werden 1530 brochures verspreid. 2) Verderzetten van de in 2000 opgezette initiatieven ter verhoging van de professionele competenties van de KMO adviseurs : - trainingsmodule Coaching van KMO-bedrijfsleiders (11 deelnemers) - geïntegreerd programma advies en begeleidingsvaardigheden (9 deelnemers) - intervisie : periodieke uitwisseling van werkervaringen (3 intervisiegroepen) - matrixcafé : in 2002 werden op 3 avonden 90 deelnemers bereikt, in 2001 telde men 131 deelnemers op 5 avonden 3) Creatie synergie effecten en netwerken tussen externe adviseurs en VIZO adviseurs. In 2002 werden 2 provinciale netwerkdagen georganiseerd met een 70 deelnemers. 4) Vlaamse kwaliteitsweek met betrekking tot innovatie. 5) Matrix virtueel : vergroot de contactmogelijkheden tussen de ondernemers en adviseurs en adviseurs onderling. Bevat een open en gesloten forum. Resultaten : de webpagina s voor de ondernemers ontvingen bezoekers, die voor de adviseurs bezoekers. 6) De 37 ste cyclus van de opleiding Startprogramma voor Ondernemerschap en consultancy telde in deelnemers, de in 2001 georganiseerde cyclus 8 deelnemers. Meer informatie : Voor het Waals Gewest Opleidingscheques Johan Poisquet VIZO Kanselarijstraat 19, 1000 BRUSSEL, Tel : , Met deze cheques wil men zelfstandige ondernemers en KMO's stimuleren om opleidingen te volgen. De kosten van de opleidingen komen gedeeltelijk voor rekening van het gewestelijk budget (zie vorig uitvoeringsverslag). Hiervan wordt meer en meer gebruik gemaakt :

15 Aantal uitgegeven cheques Aantal operatoren Het PLATO-programma M. G. FLAHAUX Ministère de la Région wallonne, Direction Générale de l'economie et de l'emploi Place de la Wallonie, 1, 5100 Jambes, Tél. : +32 (0)81/ , Fax : +32 (0)81/ PLATO stimuleert de overdracht van kennis op het vlak van bedrijfsbeheer door KMO's te laten begeleiden door grote ondernemingen. In de loop van namen 250 KMO's en 50 managers van grote bedrijven hieraan deel. Voor de periode bedroeg de tevredenheidsgraad 84,1%. Het cijfer voor zal op het eind van het jaar gekend zijn. Chambre de Commerce et d'industrie de la Province de Namur Avenue G. Bovesse, 117/7, 5100 Jambes Tél. : +32 (0)81/ , Fax : +32 (0)81/ Site Internet : Evaluatie van de steunmaatregelen voor advies en van de ondersteunende diensten voor bedrijven De in 2002 aangevangen evaluatiestudies over de Waalse steunmaatregelen voor advies en de ondersteunende diensten voor bedrijven zijn momenteel klaar. De evaluatoren deden verschillende aanbevelingen. Deze worden bestudeerd in de betreffende werkgroepen om ze concreet gestalte te geven. In deze groepen zetelen vertegenwoordigers van de overheid, de ondernemingen (Union Wallonne des Entreprises, Union des Classes Moyennes), de Kamers van Koophandel, de Intercommunales voor ontwikkeling en de federaties van de sectoren. Alternerende opleiding M. Daniel COLLET Ministère de la Région wallonne, Direction de la Politique Economique Place de la Wallonie, 1, 5100 Jambes, Tél. : +32 (0)81/ , Fax : +32 (0)81/ De evolutie op sociaaleconomisch vlak vereist een aanpassing van het opleidingsaanbod volgens de verwachtingen van burgers en ondernemingen. Een aantal taken die tot nu toe door het Institut de Formation Permanente pour les Classes moyennes et les PME (IFPME) (zie voorgaande uitvoeringsverslagen) werden uitgevoerd, zullen daarom aan nieuwe gewestelijke instellingen toevertrouwd worden, met het oog op meer samenhang en leesbaarheid. De Waalse regering keurde in mei 2003 een ontwerpdecreet goed houdende oprichting van een orgaan voor alternerende opleiding, in eerste instantie voor KMO's en zelfstandigen. Het nieuwe orgaan zal volgens de alternerende formule aan jongeren opleidingsprogramma's bieden die op banenscheppende beroepen gericht zijn. Daarnaast zal het de oprichting van bedrijven voorbereiden door toekomstige oprichters ondernemingszin en moderne "managercapaciteiten" bij te brengen. Tot slot heeft het als taak het volledige aanbod aan alternerende opleiding te helpen reorganiseren. IFPME, Avenue des Arts, 39, 1040 Bruxelles, Tél. : +32 (0)2/ , site Internet :

16 16 Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Steun voor advies KMO's in het Brussels Gewest die een beroep doen op externe adviseurs kunnen onder bepaalde voorwaarden op een financiële tussenkomst van 50% rekenen. Voor de periode werden 547 KMO-dossiers behandeld (in 91% van de gevallen ging het om kleine ondernemingen), tegen 125 voor de periode , dat is het viervoud. In 2002 werd in 137 dossiers een financiële tegemoetkoming toegestaan voor een totaal bedrag van 1,2 miljoen EUR, dat is een gemiddelde tegemoetkoming per dossier van ongeveer EUR. Van de 137 dossiers werden er 20 ingediend door ondernemingen die minder dan 3 jaar bestonden. Voor 2003 bedroeg het budget 1,413 miljoen EUR. RAINBOW De heer Jean-Pol Rihoux, Attaché, Ministerie van het Brussels Gewest Bestuur Economie en Werkgelegenheid, Directie Economische Betrekkingen, Industriële Dossiers en Buitenlandse Investeringen, Kruidtuinlaan 20, 1035 Brussel Tel. : +32 (0)2/ , Dit programma betreft een analyse die op enkele dagen tijd gemaakt wordt van de informatiestroom in KMO's, om hun reële noden op informaticavlak te bepalen. Dit gebeurt gratis voor korte studies van gemiddeld 2,5 dagen, maar voor adviesopdrachten van gemiddeld een week dient wel betaald te worden (vast bedrag van 250 EUR), zonder verdere administratieve formaliteiten. De laatste vijf jaar maakten meer van 200 ondernemingen, de meesten van hen kleine ondernemingen, van deze maatregel gebruik. In verhouding ging het om 32 % korte studies en 68 % lange opdrachten. De heer Pierre Lecocq, Coördinator RAINBBOW, CRIF Diamant Building, A. Reyerslaan 80, 1030 Brussel Tel. : +32 (0)2/ , Fax : +32 (0)2/ , GSM : +32 (0) Internetsite : 5. BETERE ON-LINE TOEGANG Federaal niveau Federale portal Bij de opstart van de federale Portal ( ) in november 2002 werd een specifiek luik voor de ondernemingen voorzien. In de eerste fase werd het accent vooral gelegd op informatieverstrekking aan de ondernemingen. Deze informatie wordt op twee manieren aangeboden : enerzijds via thema s ( overheidsopdrachten en steunmaatregelen ) en anderzijds via de levenslijn van de onderneming ( alvorens te starten, bedrijf starten, bedrijf beheren enz.). Dit informatieluik wordt gefaseerd verder aangevuld. Daarnaast zijn reeds een aantal on line diensten voor bedrijven beschikbaar: - aangifte van sociale risico s - driemaandelijks elektronische aangifte aan de RSZ - detacheringen werknemers - onmiddellijke aangifte van tewerkstelling (DIMONA) - mededeling van tijdelijke werkloosheid - werfmeldingen - BTW aangifte

17 17 In de tweede helf van 2003 zullen startende ondernemingen via de unieke elektronische startersaangifte (DEUS) een aantal administratieve formaliteiten in één keer on line kunnen vervullen. Voor de sectoren horeca en kredietmakelaars werden in de DEUS ook de procedures specifiek aan de uitoefening van die activiteiten geïntegreerd. Administratieve procedures voor andere sectoren zullen stapsgewijze worden toegevoegd. Meer informatie : De Heer L. MARIËN Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging Hertogstraat 4, 1000 Brussel, tel.: + 32 (0)2/ , De Federale Overheidsdienst Financiën In het kader van de verbetering van het e-government biedt de Federalde Overheidsdienst Financiën een reeks administratieve faciliteiten. EDIVAT en INTERVAT Deze twee manieren van elektronische BTW-aangifte zijn met een volledige uitleg beschikbaar op het portaal van de FOD Financiën, Voor het jaar 2002 werden op een totaal van aangiften aangiften ingediend via INTERVAT en via EDIVAT. Gegevensbanken voor Edivat en voor Intervat Sinds 4 maart 2002 is er een grote fiscale gegevensbank beschikbaar voor het publiek op het portaal van de FOD Financiën, onder de naam Fisconet. Fisconet is een tweetalige gegevensbank die gratis ter beschikking staat van de burgers en van de ambtenaren van het ministerie. Ze bevat de fiscale wetgeving en de uitvoeringsbesluiten, de jurisprudentie, de parlementaire vragen, de commentaar van de addministratie, de gepubliceerde omzendbrieven, de internationale overeenkomsten en verschillende andere documenten die nuttige informatie kunnen bieden. Over het gebruik van Fisconet in de loop van 2002 kunnen de volgende cijfers worden gegeven. Deze statistieken dienen echter voorzichtig geïnterpreteerd te worden, aangezien de gegevensbank vrij recent werd samengesteld. Internet (Fisconet) Homepage Pagina's Bezoekers kbytes Maart April Mei Juni Juli Aug Sept Okt Nov December TOTAAL

18 18 Daarnaast is er nog het fiscaal memento, een algemene synthese van de fiscaliteit van de Belgische federale overheid, dat beschikbaar is op de site van de Studie- en documentatiedienst van de FOD Financiën, Mevrouw Van Nieuwenburg, Federale Overheidsdienst Financiën, Dienst Coördinatie van de Internationale Betrekkingen, Kruidtuinlaan 50, bus 47, Financietoren, 25 e verd., 1010 Brussel, Tel. : +32 (0)2/ , Fax : +32 (0)2/ FINFORM Het project FINFORM werd in 2001 gestart en bestaat in de on line publicatie van elektronische formulieren (207 meertalige formulieren van alle administraties van de FOD Financiën). Dit project volgt de filosofie van het virtuele loket dat 24 uur op 24 beschikbaar is. Deze elektronische formulieren zijn beschikbaar op de internetsite over FINFORM, en op het portaal van de FOD Financiën, De meest gevraagde formulieren bij ondernemingen zijn: de aangifte voor de vennootschapsbelasting (aanslagjaar EURO); aftrek voor investeringen (aanslagjaar 2003) en de bezoldigingsfiches. Sinds juni 2002 hebben de burgers formulieren in PDF-formaat gedownload. FINPROF Dankzij het nieuwe project FINPROF kunnen voortaan alle belastingplichtigen rechtstreeks via elektronische weg hun aangifte voor de bedrijfsvoorheffing indienen via de portaalsite van de FOD Financiën, Er wordt de keuze gelaten tussen een enkelvoudige of een meervoudige aangifte : - De enkelvoudige aangifte is bedoeld om een enkele aangifte tegelijk in te dienen. Wanneer men op de website ingelogd is, kan men een formulier op het scherm doen verschijnen dat vergelijkbaar is met de papieren formulieren die vroeger verstuurd werden, elektronisch ondertekenen en verschillende aangiften een na een versturen. Het aantal opeenvolgende enkelvoudige aangiften is beperkt tot 9 per dag met hetzelfde referentienummer, dezelfde periode en dezelfde soort inkomsten. - De meervoudige aangifte is bedoeld voor het maandelijks versturen van verschillende aangiften. Er worden dan verschillende aangiften in een bestand met XML-formaat samengebracht en tegelijk verstuurd. Er kunnen maximum 9 bestanden per dag verstuurd worden. De elektronische aangifte voor de bedrijfsvoorheffing maakt gebruik van een geavanceerde elektronische handtekening die te vergelijken is met een handtekening op papier, want ze wordt gerealiseerd op basis van een erkend certificaat en door middel van een beveiligd systeem voor het maken van een elektronische handtekening. Voor de periode van 1 december 2002 tot 6 juli 2003 beschikt men over de volgende gegevens: - er werden aangiften ingediend via FINPROF ; - er werden 110 bestanden ontvangen die verschillende aangiften bevatten; - er werden individuele aangiften ontvangen; - er werden 80 gebruikers geteld, waarvan 7 erkende sociale secretariaten.

19 19 Geautomatiseerde modellen Alle driemaandelijkse BTW-opgaven van vrijgestelde intracommunautaire leveringen en de geautomatiseerde aangifteformulieren voor de jaarlijkse lijst van de aan BTW onderworpen klanten (verrichtingen in 2002) kunnen worden gedownload op de site van de federale fiscale administraties, Nieuw geïnformatiseerd transitsysteem (New Computerised Transit System) De Administratie der Douane en Accijnzen heeft een systeem ingevoerd waarmee de belastingplichtigen hun aangifte voor communautaire transit elektronisch kunnen indienen. De formulieren zijn beschikbaar op het portaal van de FOD Financiën, Voor de Vlaamse Gemeenschap Portaalsite De in 2001 opgestarte portaalsite is in 2002 verder uitgebouwd geworden. In 2003 wil men deze site een meer klantgericht gezicht geven door de ontwikkeling van gepaste interactieve en transactionele toepassingen. Naast de reeds in het verslag 2002 vermelde initiatieven worden op doorlopende basis sensibilisatiecampagnes opgezet die tot doel hebben de mensen te overtuigen dat zij via een beter en effectiever gebruik van ICT hun persoonlijk, hun sociaal als hun beroepsleven kunnen verbeteren. Meer informatie : Telecoaching Willy Verdonck Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Cel Media-innovatie, Administratie Media North Plaza B, Koning Albert II-laan 7, B-1210 Brussel, tel: +32 (0) fax: +32 (0) , Telecoaching is een een communautair actieprogramma inzake beroepsopleiding (Leonardo da Vinci) en heeft als primaire doelgroep : opleiders en begeleiders van startende en gevestigde zelfstandigen en KMO s. Volgende producten worden in het project gerealiseerd : - Een Engelstalig onderzoeksrapport over geschikte, geïntegreerde ICT-systemen voor het aanbieden van opleiding en begeleiding; - Opleidingsmateriaal voor een motivationele workshop voor opleiders/begeleiders. In deze module leren de deelnemers over voor -en nadelen van e-coaching. Deze module bestaat ook in het Nederlands; - Een trainingsmodule, in de vorm van diverse sjablonen, voor opleiders/begeleiders over de technische en pedagogische aspecten van het gebruik van ICT in hun werkdomeinen. Meer informatie : Ben Bruyndonckx VIZO Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel, tel.: +32(0)2/ , fax : +32(0)2/

20 20 KMOLOKET Het KMOLOKET is een project van het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen(VIZO) dat in 1999 gelanceerd werd en in de loop van 2004 geïntegreerd zal worden in het virtuele ondernemingsloket ondernemen.vlaanderen. De bedoeling van het KMOLOKET is het ondernemerschap in Vlaanderen te stimuleren en te ondersteunen door de ondernemer op eenvoudige en overzichtelijke wijze toegang te bieden tot alle informatie die hij of zij nodig zou kunnen hebben bij het opstarten, beheren of stopzetten van een zaak. Deze informatie werd gestructuurerd volgens de levenscyclus van een onderneming zodat men snel en efficiënt kan vinden wat men zoekt. De doelgroepen van het KMOLOKET zijn startende ondernemers, gevestigde KMO s en KMO-adviseurs. Meer informatie Voor het Waals Gewest Yves Schouwaerts VIZO Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel, tel: (02) , fax: (02) Elektronische formulieren en Leesbaarheidscomité Het "Contrat d'avenir pour la Wallonie" heeft zich tot doel gesteld 100 intelligente elektronische formulieren te ontwikkelen tegen eind Momenteel zijn er 50 intelligente formulieren on line beschikbaar. Het gaat om formulieren met hulpfuncties voor het invullen. Deze formulieren moeten nog afgedrukt worden en per post naar de administratie opgestuurd worden. Omdat de ontwikkeling van een federale infrastructuur voor het beveiligen van gegevensuitwisselingen nog steeds niet klaar is, neemt het Waals Gewest ondertussen eigen initiatieven om het terugsturen van de eerste intelligente formulieren via elektronische weg mogelijk te maken. Op 10 oktober 2002 werd een proefproject uitgevoerd waarbij het formulier "Eurodyssée" via elektronische weg naar de administratie werd opgestuurd. Dit werd aan de pers voorgesteld. Bovendien werd de site die tot de intelligente elektronische formulieren toegang geeft volledig herzien en gereorganiseerd met het oog op meer gebruiksvriendelijkheid. Omdat sommige formulieren die in intelligente elektronische versie beschikbaar zijn nog niet aan de vereiste van optimale leesbaarheid voldoen, besloot de regering op 19 december 2002 een Comité voor leesbaarheid op te richten. Dit comité, dat zowel uit betrokken ambtenaren als uit gebruikers bestaat, moet om te beginnen de 50 eerste intelligente formulieren herwerken, en op termijn alle formulieren die voor een intelligente elektronische versie geselecteerd zijn. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Centrum voor Informatica voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Centrum voor Informatica voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft als belangrijkste opgave de overheidsdiensten te informatiseren. Momenteel wil het in het kader van een driejarenplan het verwerven en toepassen van nieuwe informatietechnologie financieren. Twee financieringswijzen zijn mogelijk: door innovatie, die voor 100% wordt

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/030 BERAADSLAGING NR 12/017 VAN 6 MAART 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/15/116 ADVIES NR. 08/05 VAN 8 APRIL 2008, GEWIJZIGD OP 6 MEI 2008, OP 4 MAART 2014 EN OP 7 JULI 2015,

Nadere informatie

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW

JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW JAARACTIEPLAN Sept 2015 Aug 2016 RTC Vlaams-Brabant VZW Periode 1 september 2015-31 augustus 2016 Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 17/06/2015 1 Inleiding RTC Vlaams-Brabant vzw wil, net als zijn

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/112 BERAADSLAGING NR. 16/052 VAN 7 JUNI 2016 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 23 mei 2005;

Gelet op de aanvraag van het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap van 23 mei 2005; SCSZ/05/90 1 BERAADSLAGING NR. 05/031 VAN 10 OKTOBER 2005 M.B.T. HET DEPARTEMENT ONDERWIJS VAN HET MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP TOEGANG TOT DE KRUISPUNTBANKREGISTERS BEHEERD DOOR DE KRUISPUNTBANK

Nadere informatie

Het meten van administratieve lasten in België

Het meten van administratieve lasten in België Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten 7 juni 2007 Bureau fédéral du Plan Analyses et prévisions économiques Het meten van administratieve lasten in België Chantal Kegels Joost Verlinden

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/098 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid op artikel 15; SCSZ/07/043 1 BERAADSLAGING NR. 07/015 VAN 27 MAART 2007 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS BETREFFENDE GEDETACHEERDE WERKNEMERS, ZELFSTANDIGEN EN STAGIAIRS AAN DE RIJKSDIENST VOOR SOCIALE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/183 BERAADSLAGING NR. 14/101 VAN 4 NOVEMBER 2014 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek

Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek Geïntegreerd statistisch programma 2017 van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek 1. Inleiding Het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/063 BERAADSLAGING NR 11/057 VAN 6 SEPTEMBER 2011, GEWIJZIGD OP 5 APRIL 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

De leervergoedingen voor 2017 in de drie gemeenschappen

De leervergoedingen voor 2017 in de drie gemeenschappen De leervergoedingen voor 2017 in de drie gemeenschappen Hierbij delen we u de aangepaste barema s mee van de leervergoedingen die officieel zijn vastgelegd binnen elke gemeenschap. Het gaat om een indexaanpassing.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/193 BERAADSLAGING NR 13/090 VAN 1 OKTOBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/067 BERAADSLAGING NR. 16/033 VAN 5 APRIL 2016 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie

Administrative bron. KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen. Algemene informatie FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/150 BERAADSLAGING NR. 16/069 VAN 5 JULI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS OVER DE TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer

Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer Kruispuntbank van ondernemingen : het ondernemingsnummer 1. Wat is het ondernemingsnummer? Het ondernemingsnummer, dat sedert 1 juli 2003 werd ingevoerd, is een uniek identificatienummer (bestaande uit

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/044 BERAADSLAGING NR. 08/014 VAN 4 MAART 2008 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door...

DE OVEREENKOMST. en mediarte.be,...vertegenwoordigd door... Samenwerkingsovereenkomst VDAB mediarte.be 2013-2014 DE OVEREENKOMST Tussen De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/220 BERAADSLAGING NR. 16/099 VAN 8 NOVEMBER 2016 OVER HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Evaluatie van Open Bedrijvendag

Evaluatie van Open Bedrijvendag Evaluatie van Open Bedrijvendag Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel April 2011 Samenvatting De Open Bedrijvendag

Nadere informatie

FAVV activiteiten. Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

FAVV activiteiten. Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen FAVV activiteiten Valérie Van Roy Cel Erkenningen AER DG Controle Agenda Cel «AER» Registratie operatoren Nomenclatuur NACE-BEL Nomenclatuur FAVV

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd.

Het Dream-project wordt sinds 2002 op ad-hoc basis gesubsidieerd. Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie DREAM-project Evaluatie DREAM-project De Vlaamse overheid ondersteunt een aantal initiatieven ter bevordering van het ondernemerschap en de ondernemerszin.

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/13/258 BERAADSLAGING NR. 13/125 VAN 3 DECEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/349 BERAADSLAGING NR 12/119 VAN 22 FEBRUARI 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Jaarverslag De Europese digitale agenda

Jaarverslag De Europese digitale agenda Jaarverslag 2013 De Europese digitale agenda "De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt in België." In het kader van de opdracht

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/174 BERAADSLAGING NR. 15/064 VAN 3 NOVEMBER 2015 INZAKE DE MEDEDELING VAN GECODEERDE PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN

KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN KBO-PUB-NL006-060327 Pagina 1 van 13 KBO - PUBLIC SEARCH OP ACTIEVE ONDERNEMINGEN Aanvraag voor de invoering van gegevens van een ontbrekende onderneming en vestigingseenheid rechtspersoon KBO-PUB-NL006

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/08/192 BERAADSLAGING NR 08/071 VAN 2 DECEMBER 2008 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS VERVAT

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/158 BERAADSLAGING NR. 13/074 VAN 2 JULI 2013 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

De Directie Verkiezingen

De Directie Verkiezingen G De Directie Verkiezingen G.1. Inleiding 54 2004 ACTIVITEITENRAPPORT De Directie Verkiezingen waakt over de uitvoering van de wetgeving en de reglementering betreffende de Europese, de nationale en de

Nadere informatie

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De Octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis

Nadere informatie

In het begin moeten wij vooral op de kosten leggen en niet teveel geld uitgeven. Dus gratis is natuurlijk beter.

In het begin moeten wij vooral op de kosten leggen en niet teveel geld uitgeven. Dus gratis is natuurlijk beter. 3. INFORMATIE VOOR STARTENDE ONDERNEMERS Als jij een onderneming wil opstarten, kan jij beroep doen op en aantal organisaties waar jij meer informatie kunt vinden en waar jij tevens administratieve of

Nadere informatie

Doc. nr. N Th EU - Europees handvest KO A 05 Brussel, MH/FD/LC A D V I E S. over een

Doc. nr. N Th EU - Europees handvest KO A 05 Brussel, MH/FD/LC A D V I E S. over een Doc. nr. N Th EU - Europees handvest KO A 05 Brussel, 3.12.2002 MH/FD/LC A D V I E S over een ONTWERP VAN BELGISCH UITVOERINGSVERSLAG 2002 VAN HET EUROPEES HANDVEST VOOR DE KLEINE BEDRIJVEN (bekrachtigd

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016

Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Raad Levenslang en Levensbreed Leren 19 april 2016 RLLL-RLLL-ADV-1516-006 Advies over de voorstellen van opleidingsprofielen volwassenenonderwijs voordrachten januari, februari en maart 2016 Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC)

Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) ALGEMENE RAAD 25 november 2010 AR-AR-KST-ADV-005 Advies over de decreetwijziging betreffende de Regionale Technologische Centra (RTC) Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/162 BERAADSLAGING NR. 15/058 VAN 6 OKTOBER 2015 OVER DE EENMALIGE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/125 BERAADSLAGING NR. 13/056 VAN 4 JUNI 2013 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN DE AFDELING

Nadere informatie

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! U hebt beslist een onderneming op te starten. Gefeliciteerd! Voor u ligt een gids in de vorm van een interactieve «checklist». Hierin worden een reeks

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Reglement Oproep van mei 2013 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing

Nadere informatie

Informatiedag Vlaamse kwalificatiestructuur. Sectorale ondernemerstrajecten bij SYNTRA. Workshop 4-03/11/2008 - Mia Van Humbeeck

Informatiedag Vlaamse kwalificatiestructuur. Sectorale ondernemerstrajecten bij SYNTRA. Workshop 4-03/11/2008 - Mia Van Humbeeck Informatiedag Vlaamse kwalificatiestructuur Sectorale ondernemerstrajecten bij Workshop 4-03/11/2008 - Mia Van Humbeeck Vlaanderen Het Vlaams agentschap voor ondernemersvorming Waarborgt een specifiek

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/107 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016, GEWIJZIGD OP 6 JUNI 2017, MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, in het bijzonder artikel 5, 1 en 92bis; Ontwerp van samenwerkingsakkoord tussen de federale, gewestelijke en gemeenschapsoverheden voor het coördineren van de gegevensverwerking in het gezondheidsbeleid en de bijstand aan personen Gelet op artikelen

Nadere informatie

Overzicht startersbeleid

Overzicht startersbeleid Overzicht startersbeleid 1. Gratis starten in Gent 2. Startersevents 3. Starterscontract 4. OndernemerschapsForum 5. Ruimte voor startende ondernemingen 6. Belasting vrijstelling voor startende ondernemingen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/13/255 BERAADSLAGING NR. 13/122 VAN 3 DECEMBER 2013 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2009-2010 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

Rise- Innovatieve start-ups

Rise- Innovatieve start-ups Rise- Innovatieve start-ups Reglement Oproep van mei 2017 A) Ondernemingen die in aanmerking komen Elke onderneming die aan volgende voorwaarden voldoet, kan zich, met oog op de toepassing van een strategisch

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/348 BERAADSLAGING NR. 12/118 VAN 4 DECEMBER 2012 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN!

HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! PERSDOSSIER PRIMEUR: EEN JOB VOOR 12 MAANDEN VOOR DE MEEST KWETSBARE BRUSSELSE JONGEREN HET BRUSSELS GEWEST ONDERTEKENT DE EERSTE INSCHAKELINGSCONTRACTEN! KABINET VAN MINISTER GOSUIN 13/07/2016 Inhoud

Nadere informatie

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands

Brussel, 5 februari _Advies_Huizen_van_het_Nederlands. Advies. over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands Brussel, 5 februari 2004 020504_Advies_Huizen_van_het_Nederlands Advies over het voorontwerp van decreet betreffende de Huizen van het Nederlands 1. Inleiding Op 26 januari 2004 heeft de raad van de Vlaams

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/09/024 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS AAN

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/17/020 BERAADSLAGING NR. 17/008 VAN 7 FEBRUARI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/15/096 BERAADSLAGING NR. 15/036 VAN 2 JUNI 2015 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale zekerheid» SCSZ/07/178 BERAADSLAGING NR. 07/068 VAN 4 DECEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING DOOR SOCIALE INSPECTIEDIENSTEN

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING EN VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID

VLAAMS PARLEMENT HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID C158 OND20 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 19 april 2001 HANDELINGEN COMMISSIEVERGADERING COMMISSIE VOOR ONDERWIJS, VORMING EN WETENSCHAPSBELEID Vraag om uitleg van de heer Dirk De Cock tot mevrouw

Nadere informatie

Gelet op de Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen;

Gelet op de Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen; SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE FEDERALE STAAT, DE VLAAMSE, DE FRANSE EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST, HET WAALSE GEWEST, HET BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE GEWEST, DE FRANSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE

Nadere informatie

VR DOC.0282/1BIS

VR DOC.0282/1BIS VR 2017 2403 DOC.0282/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE en SPORT NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk

Nadere informatie

mevr. Voornaam : Naam :... Adres :... Mail :. ...

mevr. Voornaam : Naam :... Adres :... Mail :. ... Kader 1 : Identificatie van de candidaat «EPB-Adviseur» De heer mevr. Voornaam : Naam :...... Nationaliteit : Adres :... Tel. :.. Fax :... Mail :. Naam van het studiebureau of van de firma waarvoor U werkt

Nadere informatie

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens

Tarieven van de verkeersbelasting Vrachtwagens EENDRACHT MAAKT MACHT Deze folder kan worden gedownload of besteld via de website: of op het volgende adres: www.financien.belgium.be Publicaties Federale Overheidsdienst Financiën Dienst Strategische

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING Stuk 167 (1985-1986) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1985-1986 13 OKTOBER 1986 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING DAMES

Nadere informatie

Aangifte Bedrijfsvoorheffing via Internet

Aangifte Bedrijfsvoorheffing via Internet Aangifte Bedrijfsvoorheffing via Internet Presentatie Welkom door J-C. Laes Voorstelling van het project door G. Dormaels en A. Loir Demonstratie van de toepassing FINPROF door A. Loir en B. Corthouts

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

Student Positive Awards Document voor partnerschap

Student Positive Awards Document voor partnerschap Student Positive Awards Document voor partnerschap Een innovatief project, Een manier om te veranderen, Een uitreiking die jaarlijks 40.000 studenten bereikt Een initiatief van Meneer, Mevrouw Hieronder

Nadere informatie

nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de Franse Gemeenschap

nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de Franse Gemeenschap SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 558 van WILLY SEGERS datum: 15 juni 2017 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Onderwijs Brussel - Samenwerking met de

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering; Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering, het koninklijk besluit van 11 maart 2003 tot vaststelling van

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 februari 2009 betreffende de Geografische Data- Infrastructuur Vlaanderen, artikel 22, laatste lid; Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 18 juli 2008 betreffende het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet

Nadere informatie

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007;

Gelet op het auditoraatsrapport van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid van 2 juli 2007; SCSZ/07/133 1 BERAADSLAGING NR. 07/045 VAN 4 SEPTEMBER 2007 MET BETREKKING TOT DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN ENERZIJDS DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID EN ANDERZIJDS DE KINDERBIJSLAGFONDSEN

Nadere informatie

Forum Ondernemend Hoger Onderwijs. 17 februari 2017

Forum Ondernemend Hoger Onderwijs. 17 februari 2017 Forum Ondernemend Hoger Onderwijs 17 februari 2017 Welkom! 9.30 9.40u Introductie nieuwe Forumleden toelichting verloop Nieuws en Actualiteit 9.40 10.10u Ecosystemen in studentensteden Artepreneur en

Nadere informatie

De erkenning als interprofessionele organisatie

De erkenning als interprofessionele organisatie De erkenning als interprofessionele organisatie In deze brochure leggen we uit wat het belang is van een erkenning als interprofessionele organisatie en welke procedure u moet volgen om die erkenning te

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid"

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling "Sociale Zekerheid" SCSZ/14/093 BERAADSLAGING NR 14/047 VAN 3 JUNI 2014 BETREFFENDE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR DE RIJKSDIENST

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? Inhoudstafel 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? 4. Hoe dien ik een subsidie aan te vragen? 5. Welke diensten kan ik financieren

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/121 BERAADSLAGING NR. 13/088 VAN 3 SEPTEMBER 2013, GEWIJZIGD OP 7 JUNI 2016, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Tarieven van de verkeersbelasting. Motorfietsen. geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Tarieven van de verkeersbelasting Motorfietsen geldig voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2014-2015 1. Welke belastingen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/010 BERAADSLAGING NR. 16/003 VAN 12 JANUARI 2016 OVER DE UITWISSELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN DE

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/122 BERAADSLAGING NR. 17/054 VAN 4 JULI 2017 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS UIT DE PERSOONSGEGEVENSBANK

Nadere informatie

Voor investeringen die gedaan zijn tijdens het belastbare tijdperk dat aan het aanslagjaar 2011 verbonden is, gelden de volgende percentages.

Voor investeringen die gedaan zijn tijdens het belastbare tijdperk dat aan het aanslagjaar 2011 verbonden is, gelden de volgende percentages. Federale Overheidsdienst FINANCIEN ------------------------------ Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit ------------------------------- Inkomstenbelastingen -------------------------------

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID

VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID VLAAMSE RAAD VOOR WETENSCHAPSBELEID ADVIES BETREFFENDE DE ORGANISATIE VAN DE INFORMATIE EN DE BEVORDERING VAN DE VLAAMSE PARTICIPATIE INZAKE DE EUROPESE R & D-PROGRAMMA S. VRWB-R/ADV- 15 16 november 1989.

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/10/085 BERAADSLAGING NR 10/016 VAN 2 MAART 2010, GEWIJZIGD OP 6 JULI 2010, MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING

Nadere informatie

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt :

Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en. Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Het VLAAMS PARLEMENT heeft aangenomen en Wij, REGERING, bekrachtigen hetgeen volgt : Artikel 1 Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid. Artikel 2 1. Er wordt een Herplaatsingsfonds opgericht bij het

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/17/110 BERAADSLAGING NR. 17/049 VAN 6 JUNI 2017 MET BETREKKING TOT DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS TUSSEN

Nadere informatie

Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen,

Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen, AP 2014-2015/ 01-47 Brussel, 22 mei 2015 Aan de personeelsleden van de Nederlandstalige schoolse en bijschoolse instellingen, Betreft : Interne oproep tot pedagogisch inspecteur van het Nederlandstalig

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15;

Gelet op de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, inzonderheid artikel 15; SCSZ/06/025 1 BERAADSLAGING NR. 06/010 VAN 14 FEBRUARI 2006 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET PERSONEELSBESTAND DOOR DE DIENST ONDERNEMINGSLOKETTEN VAN DE ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID VAN DE FEDERALE

Nadere informatie

Evaluatie Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw

Evaluatie Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw 7 oktober 2013 Evaluatie Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw Managementsamenvatting www.technopolis-group.com Evaluatie Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw Managementsamenvatting technopolis group, oktober 2013

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/053 BERAADSLAGING NR 09/019 VAN 7 APRIL 2009, GEWIJZIGD OP 12 JANUARI 2010 EN OP 3 MEI 2011, MET BETREKKING

Nadere informatie

Investeringsaftrek 2014: percentages zakken opnieuw

Investeringsaftrek 2014: percentages zakken opnieuw Investeringsaftrek 2014: percentages zakken opnieuw Ondernemingen die investeren in nieuwe materiële vaste activa hebben recht op een fiscaal voordeel. De sommen die besteed worden aan nieuwe investeringen,

Nadere informatie

Voorwaarden voor het secundair onderwijs

Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Koken kost geld. En studeren ook. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het toch de moeite om een aanvraag in te dienen. De reglementering voor het hoger onderwijs

Nadere informatie

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING

SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING SYNTHESERAPPORT EVALUATIE WETENSCHAPPELIJKE OLYMPIADES SAMENVATTING Studiedienst en Prospectief Beleid 1 Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Vlaamse Overheid Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZG/16/178 BERAADSLAGING NR. 16/079 VAN 6 SEPTEMBER 2016 MET BETREKKING TOT DE RAADPLEGING VAN HET KADASTER

Nadere informatie

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart

ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN. het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart ADMINISTRATIEVE OVEREENKOMST BETREFFENDE EEN SAMENWERKINGSKADER TUSSEN het secretariaat van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart en het Directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer van de Europese Commissie

Nadere informatie