BELGIE. Europees Handvest voor kleine ondernemingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGIE. Europees Handvest voor kleine ondernemingen"

Transcriptie

1 BELGIE Europees Handvest voor kleine ondernemingen Verslag 2003

2 2 INHOUDSTAFEL 1 ONDERWIJS EN OPLEIDING IN ONDERNEMERSCHAP GOEDKOPERE EN SNELLERE START BETERE WET- EN REGELGEVING BESCHIKBAARHEID VAN VAARDIGHEDEN BETERE ON-LINE TOEGANG MEER PROFIJT TREKKEN VAN DE INTERNE MARKT BELASTINGEN EN FINANCIËN DE TECHNOLOGISCHE CAPACITEIT VAN KLEINE ONDERNEMINGEN VERSTERKEN SUCCESVOLLE MODELLEN VOOR ELEKTRONISCHE HANDEL EN EERSTEKLAS ONDERSTEUNING VAN KLEINE TOPONDERNEMINGEN STERKERE EN DOELTREFFENDER BEHARTIGING VAN DE BELANGEN VAN HET KLEINBEDRIJF OP HET NIVEAU VAN DE UNIE EN OP NATIONAAL NIVEAU 40

3 3 Opmerkingen vooraf Tenzij anders vermeld, blijven de in de voorgaande uitvoeringsverslagen van het Handvest voor kleine ondernemingen opgenomen maatregelen die hier niet meer aangehaald worden verder van toepassing. Voor het Waals Gewest Globale maatregel Het Waals Gewest heeft via zijn Contrat d'avenir een algemeen beleid bepaald met als globale doelstelling "Une Région active et solidaire sur la voie du développement durable". Kwantitatief gezien wil men tegen 2010 het Europese gemiddelde halen op het vlak van werkgelegenheid enerzijds en welvaartschepping per inwoner anderzijds. Het Contrat omvat vier prioriteiten, met als eerste prioriteit duurzame economische ontwikkeling, in het bijzonder via de zeer kleine ondernemingen en de KMO's. In dit kader past het actieplan "4x4 pour entreprendre", dat in het verslag van vorig jaar wordt voorgesteld. Het verslag over het eerste uitvoeringsjaar is beschikbaar op de Internetsite 'http://www.4x4entreprendre.be'. M. Daniel COLLET Ministère de la Région wallonne, Direction de la Politique Economique Place de la Wallonie, 1, 5100 Jambes, Tél. : +32 (0)81/ , Fax : +32 (0)81/ ONDERWIJS EN OPLEIDING IN ONDERNEMERSCHAP Voor de Vlaamse Gemeenschap Eindtermen in het Secundair onderwijs In 2002 werden de Vakoverschrijdende Eindtermen ingevoerd in het eerste leerjaar van de tweede graad (derde jaar Secundair Onderwijs). Dit is een voortzetting van de geleidelijke invoering. Deze Vakoverschrijdende Eindtermen kunnen worden begrepen als voor iedereen noodzakelijk geachte doelen waarover een maatschappelijke consensus bestaat. Zij maken deel uit van de decretale richtlijn voor alle onderwijs in Vlaanderen en de Gemeenschapsinspectie houdt hierop toezicht. De attitudes voor ondernemingszin komen hier ruimschoots aan bod. Via 'leren leren', 'burgerzin', 'technologische vorming' en 'sociale vaardigheden' worden de scholen verplicht te werken aan communiceren, samenwerken, zelfstandigheid, exploreren, creëren, probleemoplossend denken, besluitvorming, inspraak, participatie, organisatievormen, meerderheids- en minderheidsstandpunten, rechten en plichten, informatieverwerving, werk- en tijdsplanning, studie- en beroepsmogelijkheden, keuzestrategieën, belangen op korte en langere termijn afwegen, verantwoordelijkheid opnemen, deelname aan initiatieven allerhande, leiding geven, verantwoordelijkheid nemen, in groep samenwerken, toekomstgerichte conclusies trekken, omgaan met hiërarchie, macht en regelgevingen, de rol van ondernemingen/organisaties

4 4 Mini-ondernemingen - de ondernemersplanwedstrijd De ondernemingsplanwedstrijd Bizidee met een prijs ter waarde van euro voor de winnaar, biedt studenten en jonge kaderleden de kans te ondervinden over welke kwaliteiten een ondernemer dient te beschikken en met welke problemen hij geconfronteerd wordt. De scholen gebruiken nog andere middelen om de ondernemingszin van de leerlingen te stimuleren : - Vlaamse Jonge Ondernemingen (VLAJO) wil via mini ondernemingen, Small Business Projecten en studenten (5 tot 25 jaar) prikkelen voor het ondernemerschap. In het schooljaar zijn in het middelbaar onderwijs 285 mini ondernemingen opgericht waarin deelnemers participeerden. In het schooljaar waren dat 307 mini ondernemingen en werden door de hogescholen 96 Small Business Projecten georganiseerd. - In het kader van het STEP-project werd de Grote Prijs Ondernemende School georganiseerd door UNIZO, het Centrum voor Ervaringssgericht Onderwijs (CEGO) en Cera Foundation. - Via het Responsible Young Starters (RYS) - project wil het Dienst Beroepsonderwijs (DBO) verantwoord ondernemerschap stimuleren bij jongeren door o.a. het bedrijfsbeheer op een aantrekkelijkere manier te onderwijzen. Het STEP project Met het STEP project wil het VIZO (Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen), samen met de nationale partners UNIZO, het Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs (CEGO), de hogeschool Gent, VDAB, VLHORA en twee transnationale partners ondernemingszin stimuleren, en dit voornamelijk in onderwijs. Innovatief is het feit dat ondernemingszin in brede betekenis wordt die de louter economische overstijgt en de aansluiting van het onderwijs en de arbeidsmarkt bevordert. Volgende materialen worden ontwikkeld: (1) concept van ondernemingszin, (2) instrumenten voor detectie, observatie, evaluatie en monitoring van ondernemingszin, (3) opleidings-en begeleidingsmethodieken inzake stimulatie van ondernemingsizn. Het project, dat een looptijd heeft van 24 maanden, startte in mei 2002 en wordt mede-gefinancierd door het Equal-programma van het ESF. Strategisch Actieplan Leertijd Het leerlingenaantal in de leertijd georganiseerd door VIZO dat in 1990 nog meer dan bedroeg, daalde tot cursisten in het schooljaar Een strategisch plan onder de naam VOLT 2010 moet het imago én de inhoud van de leertijd een nieuw elan bezorgen. De rode draad door dit plan is te komen tot meer kwaliteit. Actiepunten zijn o.a. : optimaal begeleidingskader, maatwerk, opwaardering certificaten en diploma s, In 2003 zal een centraal geautomatiseerd dossierbeheer van leerjongens en ondernemers mogelijk zijn alsook een stagedatabank voor de kandidaat leerling en de kandidaat ondernemershoofd opleider die gekoppeld moet worden aan de databank van de VDAB en Onderwijs. Tevens wordt het statuut en de functie van de leersecretatis herbekeken en wordt nagedacht over een meersporenbeleid (opleidingsniveau). Meer Informatie: Mini-ondernemingen : Caroline Swyngedouw Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid, tel. +32(0)2/

5 5 Ondernemingsplanwedstrijd : Hans Kinoo Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid tel. +32(0)2/ , Brugprojecten tussen economie en onderwijs : André Meyers Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid tel. +32(0)2/ , Secundair onderwijs: Rita Cabus Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, departement Onderwijsontwikkeling, tel. +32(0)2/ STEP: Startegisch Actieplan Leertijd: Voor het Waals Gewest Elke Segers Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel tel +32/(0) , An Van De Ven Projectleider Leertijd VIZO tel : +32(0)2/ , De initiatieven die in de voorgaande uitvoeringsverslagen werden voorgesteld, gaven de volgende resultaten: Initiatieven Gegevens 2002 Gegevens 2003 Ecole Internationale des Entrepreneurs (EIE) KMO'S-Oprichting Week-end chez l'artisan Openbedrijvendag "RER" of "Rêve Essai Réalité" begeleiding van 60 ondernemingen waarvan 50 met minstens 50 werknemers begeleiding van 3500 kandidaatondernemers, resulterend in de oprichting van ongeveer 300 ondernemingen editie 2001 : 180 handwerkers ontvingen ongeveer bezoekers editie 2001 : 157 ondernemingen en bezoekers begeleiding van 73 ondernemingen waarvan 61 met minder dan 50 werknemers (aantal rechtstreekse banen: 3000) begeleiding van 4500 kandidaatondernemers, resulterend in de oprichting van ongeveer 350 ondernemingen editie 2002 : 205 handwerkers ontvingen meer dan bezoekers editie 2002 : 147 ondernemingen en bezoekers Dankzij de studiegroep die vorig jaar werd samengesteld om op zoek te gaan naar synergieën tussen de verschillende projecten konden verschillende actoren bij de "RER" of "Rêve Essai Réalité" worden betrokken: Openbedrijvendagen (de bedrijven openstellen voor het grote publiek), Dream (16-17-jarigen warm maken voor het ondernemen), Avenir Création (informatievergadering over het statuut van zelfstandige jarigen), miniondernemingen (in klasverband jarigen), ASBL Connex (begeleiding van een project in het echt einde hoger onderwijs). Recent werd deze groep uitgebreid met de belangrijkste instellingen voor hoger onderwijs, zodat andere gemeenschappelijke projecten uitgewerkt konden worden. M. Fabrice COTTA Ministère de la Région wallonne, Direction de la Politique Economique Place de la Wallonie, 1, 5100 Jambes, Tél. : +32 (0)81/ , Fax : +32 (0)81/

6 6 Fondation pour la Recherche et l'enseignement de l'esprit d'entreprendre" (FREE) In het kader van het plan "4x4 pour entreprendre" is de Fondation FREE een plaats waar onderzoek naar de ondernemingszin wordt verricht en waar de verschillende inspanningen verenigd worden om de ondernemingszin in Wallonië te stimuleren. Deze stichting wordt voornamelijk uit privéfondsen gefinancierd en berust op een nauwe samenwerking tussen de universiteiten en de bedrijfswereld. FREE is gebaseerd op vier sleutelbegrippen : participatie, subsidiariteit, excellentie en internationale openstelling. Naast de eigen initiatieven zal de stichting ook alle initiatieven coördineren die in het kader van het programma "4x4" gepland zijn. Sensibilisatiecampagne Er wordt ook een brede sensibilisatiecampagne gevoerd, steeds onder het logo van het "4x4 pour entreprendre", met onder meer TV-programma's met getuigenissen van mannen en vrouwen die een bedrijf hebben, aanwezigheid op manifestaties en beurzen, campagne met affiches, campagne speciaal voor jongeren, internetsite, brochures en een wedstrijd met slogans. Er werden ook verschillende initiatieven uitgewerkt die zich speciaal tot vrouwen richten, zoals een boek met getuigenissen, bijeenkomst over het thema vrouwen en ondernemen, wedstrijd voor de beste door een vrouw geleide onderneming. Een grondige studie over vrouwen en ondernemen en de analyse van bestaande studies en initiatieven moeten het uiteindelijk mogelijk maken tot concrete acties over te gaan. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Solvay Business School (SBS) & Fondation Bernheim De handelsschool van Solvay, die nu Solvay Business School heet, herhaalde dat ze haar onderwijsprogramma's meer wil internationaliseren, onder meer door het openen van leerstoelen die door privémecenaat worden gefinancierd. Zo wordt bijvoorbeeld de Chaire d Entrepreneuriat, bedoeld om de ondernemingszin bij de toekomstig gediplomeerden te stimuleren, door de Fondation Bernheim gefinancierd. Deze stichting kent ook jaarlijks de Bernheim-prijs voor de jonge onderneming toe, die de duurzame oprichting van ondernemingen door jonggediplomeerden van de SBS (Université Libre de Bruxelles - Vrije Universiteit Brussel) beloont. Daarnaast werd in 2002 op initiatief van de grootste universiteitscampus van het Gewest (Université Libre de Bruxelles) het Entrepreneurship Center (ECULB) opgericht, dat ook door de Fondation Bernheim gefinancierd wordt. Het heeft tot doel de oprichting van ondernemingen vanuit de universitaire gemeenschap te stimuleren en te steunen door op zoek te gaan naar slapende projecten bij groepen vorsers, studenten, oud-studenten, enz. Voor de drie Gewesten Dream De heer Philipppe Biltiau, Voorzitter, SBS F. Rooseveltlaan 50 - CP 135, 1050 Brussel, Tel. (Secretariaat) : +32 (0)2/ (Secretariaat) : Internet : De DREAM Day wil jongeren van 16 tot 19 jaar ondernemingszin inblazen door ze in contact te brengen met dynamische en enthousiaste ondernemers, op de werkplek zelf. In 2003 konden dankzij enkele honderden bezoeken in totaal meer dan leerlingen (toename van 90 % over een jaar) uit ongeveer 190 scholen van het hele land in contact komen met

7 7 ongeveer 600 ondernemers. Op vijf jaar tijd namen in heel België leerlingen, 350 scholen en 845 leraars aan dit project deel. Sinds januari 2002 registreerde de internetsite 'www.dream-it.be' tijdens het eerste jaar van zijn bestaan bijna bezoeken. Mevrouw Elisabeth De Coster, Verantwoordelijke DREAM Wallonië-Brussel B. Whitlocklaan 2, 1150 Brussel, Tel. : +32 (0)2/ , Fax : +32 (0)2/ Internetsite : Voor de Franse Gemeenschap Om de ondernemingszin te stimuleren legt de Franse Gemeenschap de klemtoon op de ontwikkeling van persoonlijke kwaliteiten bij de leerling (creativiteit, zin voor initiatief, enz.). Dit gebeurt tijdens de hele duur van het verplichte onderwijs. Het decreet dat de taken van het basisonderwijs en het secundair onderwijs bepaalt, noemt het ontwikkelen van creativiteit dan ook als een van de prioriteiten van het onderwijsstelsel. Verder biedt het decreet aan de onderwijsinstellingen de mogelijkheid om gedurende twee weken, verdeeld over twee schooljaren, activiteiten te organiseren met de bedoeling de leerlingen kennis te laten maken met de verschillende bestaande beroepskeuzen. Een aantal sectoren van het secundair technisch en beroepsonderwijs bereiden de leerlingen weliswaar voor op het stichten van een onderneming, met name via een certificaat over basiskennis bedrijfsbeheer ter bevordering van de zelfstandige onderneming, en daarnaast zijn er ook een aantal afdelingen van het technisch en beroepsonderwijs die een stage in een bedrijf omvatten, maar er wordt op dit vlak geen enkele specifieke opleiding systematisch in de onderwijsprogramma's opgenomen. De meeste initiatieven gaan uit van verenigingen of betreffen afzonderlijke promotionele acties. Sommige kunnen door de Franse Gemeenschap worden gesubsidieerd, zoals bijvoorbeeld de "mini-ondernemingen", of ook de "Vitrine des Métiers", waar de verschillende technische beroepen in het kader van een tweejaarlijkse beurs worden voorgesteld. Aan de laatste beurs, die plaatsvond van 4 tot 6 mei 2002, namen 778 scholen en 195 standhouders deel. Le Cabinet du Ministre Pierre Hazette, Ministre de l'enseignement secondaire et de l'enseignement spécial, Boulevard du Régent 37-40, 1000 Bruxelles, Tél. : +32 (0)2/ , Fax +32 (0)2/ , sites Internet : en De instellingen voor hoger onderwijs nemen ook initiatieven om de ondernemingszin te bevorderen, maar dat gebeurt autonoom, zonder tussenkomst van de Franse Gemeenschap. Meer informatie : M. G. DONY, Ministère de la Communauté française, Administration générale de l'enseignement et de la Recherche scientifique, Service général des Affaires pédagogiques, de la Recherche en Pédagogie et du Pilotage de l'enseignement, rue du Commerce 68A, 1040 Bruxelles, Tél. : +32 (0)2/ , Fax : +32 (0)2/ ,E- Mail : site Internet : 2. GOEDKOPERE EN SNELLERE START Federaal niveau Uniek Ondernemingsloket en de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) De wet die voorziet in de oprichting van een KBO, de modernisering van het handelsregister en de oprichting van ondernemingloketten werd eind 2002 goedgekeurd door het Parlement (Wet dd 16/1/2003 BS 5/02/2003). De KBO zal aan elke onderneming en elke zelfstandige een uniek identificatienummer toekennen. Naast dit ondernemingsnummer zal deze

8 8 databank ook de overeenkomstige basisidentificatiegegevens (naam, adres, ) van elke onderneming bevatten. Hierdoor zullen de ondernemingen niet langer meermaals dezelfde formaliteiten bij verschillende administraties moeten vervullen. De overheidsdiensten zullen deze gegevens rechtsreeks bij de KBO dienen op te vragen en zullen voor deze gegevens de ondernemingen niet langer rechtstreeks bevragen. Naast deze gegevensbank werden ondernemingsloketten (one stop shops) opgericht ( privé ondernemingen opgericht als VZW en erkend door de overheid). Deze loketten zullen onder andere instaan voor de inschrijving van een onderneming als handelsonderneming in de KBO, de vereiste beroepskwalificaties voor de uitoefening van een activiteit nakijken, enz De KBO en de Ondernemingloketten worden voorzien om op 1 juli 2003 van start te gaan. Dankzij de creatie van de KBO, het uniek identificatienummer en de Ondernemingsloketten, zal de duurtijd voor de oprichting van een onderneming verkort kunnen worden en de administratieve verplichtingen tot een minimum beperkt. Meer informatie : De Heer L. MARIËN Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging Hertogstraat 4, 1000 Brussel, tel.: + 32 (0)2/ Kruispuntbank van Ondernemingen FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG Statistiek en Economische Informatie Leuvenseweg 44, 1000 BRUSSEL Tel +32(0)2/ , fax : +32(0)2/ internet Uniek Ondernemingsloket De heer Edwin Wolfs FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie DG KMO beleid Tel : +32(0)2/ , fax +32(0)2/ Voor de Vlaamse Gemeenschap Uitbouw referentie en klantenbestand en het Huis van de Vlaamse Economie Met de continue uitbouw van het referentie en klantenbestand voor ondernemingen levert de Vlaamse overheid verder inspanningen om de administratieve lasten verder in te perken. De Huizen van de Vlaamse economie (GOM VIZO) blijven een fysieke plaats waar (kandidaat)ondernemers terecht kunnen met vragen omtrent alle aspecten van het ondernemerschap. Meer informatie : De Vlaamse infolijn : +32(0) Voor het Waals Gewest De "permis unique" inzake leefmilieu Deze algemene milieuvergunning werd op 1 oktober 2002 van kracht. Sindsdien werden bij de gemeenten 1120 dossiers ingediend, zowel door bedrijven als door particulieren. Elke maand komen er een veertigtal meer aanvragen binnen dan in de voorgaande dertig dagen. Ter vergelijking, onder de oude regeling kwamen jaarlijks zowat 4000 aanvragen voor een exploitatievergunning binnen. Op dit duizendtal aanvragen voor een algemene vergunning werden 34 bezwaarschriften ingediend, tegen jaarlijks 200 onder de oude regeling. Ministère de la Région wallonne, Direction Générale des Ressources Naturelles et de l'environnement Avenue Prince de Liège, 15, 5100 Jambes, Tél. : +32 (0)81/ , Fax +32 (0)81/ site Internet :

9 9 Het portaal "Oprichting KMO'S" Iemand die een onderneming wil oprichten, wordt sinds eind 2002 op dit portaal geïnformeerd over alles wat hem te doen staat en waaraan hij zich moet houden. De reacties uit het bedrijfsleven zijn positief, men vindt de informatie relevant en volledig. Het economisch weekblad "Trends Tendance" riep de site tot "site van de week" uit in de week van 2 april M. Caroline Domecki Ministère de la Région wallonne, Direction Générale de l'economie et de l'emploi Place de la Wallonie, 1, 5100 Jambes, Tél. : +32 (0)81/ , Fax : +32 (0)81/ site Internet : Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Het Brussels Agentschap voor de Onderneming In het kader van de ondersteuningsdiensten voor KMO's richtte het Brussels Gewest op 1 januari 2003 het Brussels Agentschap voor de Onderneming (BAO) op. Het BAO ontstond door de fusie van de dienst ECOBRU bij de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Gewest en de asbl Bruxelles-Technopole. Het moest gemakkelijk toegankelijk zijn voor KMO's en zelfstandigen als een centrale plaats waar zij het antwoord op hun vragen konden vinden en meteen met de bevoegde instantie in verbinding gesteld konden worden. Sinds de zomer van 2003 beschikt het BAO ook over een site waarop in het kader van de administratieve vereenvoudiging documenten geraadpleegd en besteld kunnen worden. BAO, Gabrielle Petitstraat 4 (bus 12), 1080 Brussel, Tel. : +32 (0)2/ , Fax : +32 (0)2/ , Internetsite : 3. BETERE WET- EN REGELGEVING Federaal niveau De administratieve lasten De administratieve lastentoets wordt uitgebreid en ingepast in de maatregelen ter implementatie van het actieplan "vereenvoudiging en verbetering van de regelgeving" van de Europese Commissie. In samenwerking met de gewesten, en naar Nederlands voorbeeld, komt er een "meldpunt strijdige regels en administratieve lasten", waar burgers en ondernemingen tegenstrijdige of moeilijk uit te voeren regelgeving zullen kunnen melden. Meer informatie : Overheidsopdrachten De Heer L. MARIËN Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging Hertogstraat 4, 1000 Brussel, tel.: + 32 (0)2/ , In het kader van de overheidshervormingen van Copernicus voerde de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie een hervorming van de aankoopfunctie bij de overheid uit. Traditioneel bestaat voor de overheidsopdrachten een complexe regeling, die vaak in het nadeel is van de kleine ondernemingen ten opzichte van de grotere bedrijven. De cel Aankoopbeleid en advies (ABA) geeft voortaan informatie met betrekking tot overheidsopdrachten, zowel aan overheidsdiensten als aan bedrijven. De bedoeling is de ondernemingen te informeren over de bedingen die ze moeten naleven bij het opstellen van regelmatige offertes.

10 10 ABA werd in 2003 opgericht en werkt onder meer aan een informatiepakket voor de ondernemingen. Aan de hand daarvan kan elke startende onderneming zich over de mogelijkheden van de overheidsopdrachten informeren en ook de mogelijkheden leren kennen die de ondernemingen hebben om hun producten of diensten aan de federale overheidsbesturen te verkopen. FOD Personeel en Organisatie, Cel Aankoopbeleid en advies, Wetstraat 51, 1040 Brussel, Tel. : +32 (0)2/ , Fax : +32 (0)2/ , -o.be, Internetsite : Voor de Vlaamse Gemeenschap Cel Reguleringsmanagement Om de Vlaamse regelgeving te vereenvoudigen is de Vlaamse regering overgegaan tot de oprichting van de Cel Reguleringsmanagement. Voor het Waals Gewest Het project "Wall-on-Line" In het verlengde van het "Contrat d'avenir pour la Wallonie" en om "de administratieve vereenvoudiging voor de burger en de onderneming te doen slagen" riep de Waalse regering het project "Wall-on-Line" in het leven. Daarin wordt het project voor e-government voor het Waals Gewest vastgelegd en wordt een plan met zes concrete actiepunten beschreven die in de periode te verwezenlijken zijn. Dankzij dit zespuntenprogramma moet de administratie in de richting van een algemeen loket evolueren. site Internet : Het "Commissariat à la simplification administrative (CSA)" Sinds dit commissariaat voor de administratieve vereenvoudiging op 1 maart 2002 werd opgericht, concentreerden de maatregelen voor administratieve vereenvoudiging zich op de formaliteiten die door de bedrijfswereld als overdreven worden beschouwd. In overleg met onder meer de Union wallonne des Entreprises en de Entente wallonne des Classes Moyennes trachtte de commissaris met de hulp van de ministers het leven van de ondernemers te vereenvoudigen. Hierna noemen we enkele belangrijke maatregelen ten voordele van de ondernemingen. - Een complete herziening van de formulieren (nagaan of gegevens relevant zijn, bronnen aangeven, leesbaarheid van teksten, beschikbaarheid on line). Aan dit project nemen afgezien van het CSA het team Wall-on-line en het secretariaat-generaal van de minister van het Waals Gewest deel. - Project "CALIOPE" De steun aan ondernemingen wordt herzien om deze efficiënter te laten verlopen en om tegen 2004 on line te kunnen gaan. Het CSA neemt deel aan de werkgroep die door de minister van het Waals Gewest wordt geleid. - Project "Plan de Résorption du Chômage" Het CSA begeleidde voor het aspect "administratieve vereenvoudiging" de teksten over de bevordering van de werkgelegenheid in het Waals Gewest. - Project "Incitants financiers à l'emploi" Het CSA werkte samen met de overheidsbesturen en onder impuls van de minister van Tewerkstelling een ontwerp voor een impactfiche uit, waardoor de teksten gelijktijdig

11 11 vanuit de hoek van de administratieve vereenvoudiging (proefproject) bekeken kunnen worden. - "Déclaration de charges administratives" Daarnaast kan met de verklaring over de administratieve rompslomp vooraf nagegaan worden of een beslissing van de regering of een af te kondigen tekst voor de burger of de onderneming tot meer of tot minder rompslomp en formaliteiten zal leiden. - Projecten voor de sectoren Prioritaire procedures voor de sectoren (ondernemingen) Klaar Benaming Gebruikers Verwezenlijkingen Uniformering van de energiefacturen Steun voor consultancy Kortere betalingstermijn voor ondernemers die voor lokale overheden opdrachten uitvoeren die door het Waals Gewest worden gesubsidieerd Erkenning van uitzendbureaus en plaatsingskantoren 1,3 miljoen gezinnen + ondernemingen ondernemingen, consultants 262 gemeenten en de ondernemingen 80 erkende ondernemingen De Waalse regering keurde een ontwerpbesluit goed over de openbaredienstverplichtingen die aan de stroomleveranciers worden opgelegd. Kortere behandelingstermijn (-33%) voor de dossiers: algemene diagnose (van 1,5 maand naar 3 weken); gespecialiseerde opdracht (van 2,5 maanden naar 1,5 maanden) Verkorting van de totale gemiddelde termijn van 145 naar 120 dagen - Kortere termijnen - Eenvoudiger verloop Lopende procedures Benaming Gebruikers Verwezenlijkingen Steun voor onderzoek Steun voor investeringen Toekenning van premies voor tewerkstelling Erkenning van de dossiers «alternerende opleiding» Invoegbedrijven Opleiding van werknemers Rapportering over atmosferische uitstoot 400 ondernemingen KMO's KMO's en zelfstandigen overeenkomsten/jaa r (1 jongere in 1 bedrijf) Werkzoekenden Invoegbedrijven Privé - ondernemingen ten gunste van de werknemers De bedrijven Aanpassing van de beheersmap (toevoeging van een gedeelte betaaltermijn) Testfase van het geautomatiseerde systeem voor het vragen van meer inlichtingen en voor aanmaningen Procedure klaar, studie naar informaticatoepassing (Caliope) Procedure wordt geanalyseerd, studie naar informaticatoepassing (Caliope) Vaststellen van de procedure bezig Begeleiding van het voorontwerp van decreet: eerste contacten met het Kabinet en de administratie Begeleiding van het voorontwerp van decreet: eerste contacten met het Kabinet en de administratie Samenstellen van een milieubalans en opstellen van een algemeen en degelijk formulier M. A. Declerc Commissariat à la simplification administrative, Rue Van Opré, 97, 5100 Jambes Tél. : +32 (0)81/ , Fax : +32 (0)81/ ,

12 12 4. BESCHIKBAARHEID VAN VAARDIGHEDEN Voor de Vlaamse Gemeenschap Opleidingscheques Deze maatregel die reeds is toegelicht in het vorige belgische verslag werd gelanceerd op 5 februari Voor de periode van 5 februari 2002 tot 5 januari 2003 werden in totaal cheques besteld. Hoewel de maatregel openstaat voor álle ondernemingen, kan men zien dat kleine ondernemingen zeker niet achterblijven en dus ook daar wordt een attitude met betrekking tot het opleidingsbeleid gestimuleerd. Algemeen: Infolijn: +32(0)2/ , Adviescheques Deze maatregel die reeds in het verslag 2002 werd aangeraakt ging op 5 maart 2003 van start. De adviescheques vervangen de adviespremies. Met het systeem van de adviescheques wil de Vlaamse overheid kwaliteitsvol bedrijfsadvies aanbieden aan KMO s en transparant maken. Het nieuwe systeem is qua toepassing vergelijkbaar met de opleidingscheques. Adviescheques hebben ook een waarde van 30 euro waarvan 50% betaald wordt door de onderneming en 50% door de Vlaamse overheid. Een onderneming kan per kalenderjaar maximaal 820 cheques reserveren voor een periode van twaalf maanden. Tot op heden werden reeds cheques gereserveerd. Caroline Swyngedouw Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid tel. +32(0)2/ , SYNTRA : slagvaardige centra voor middenstandsvorming VIZO (Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen) ondersteunt, subsidieert en erkent als overkoepelende overheidsinstelling het nieuwe SYNTRA netwerk. Het SYNTRA netwerk is het resultaat van een hervorming van de centra voor vorming van zelfstandigen en KMO op juridisch, organisatorisch en financieel vlak. De financiering van de SYNTRA koepels wordt afhankelijk gemaakt van de resultaten (efficiënte werking, opleidingsaanbod en kwaliteit van de opleiding, invulling van de opleidingen, marktaandeel, ) van de koepels. Bij de uitwerking van de financiering werd ook bijzonder veel aandacht besteed aan de leertijd. Innovatie ondernemerstraject Luc Neyens Britselei 15 bus 3, 2018 Antwerpen, Dit project stelt de volgende doelstellingen voorop om te komen tot een verantwoorde en noodzakelijke innovatie van het ondernemerstraject : - het ondersteunen en moderniseren van de methodiek van het ondernemerstraject - het oprichten van een virtueel leer- en adviesplatform Elke doelstelling staat voor een deelproject met diverse subdoelstellingen. Het betreft de verdere uitwerking van het project dat werd opgestart in 2001 en de finalisering is voorzien eind Meer informatie : Ben Bruyndonckx VIZO, Kanselarijstraat 19, 1000 Brussel,

13 13 De voortgezette vorming VIZO Op 21 maart 2003 keurde de Vlaamse Regering het Besluit goed inzake de voortgezette vorming. De vorming van zelfstandigen en KMO is een onderdeel van een geïntegreerd beleid tot stimulering van ondernemerschap. Het opleidingssysteem dient permanent te worden aangepast zowel aan de veranderende ondernemingsomgeving als aan de evolutie van de opleidingsmethodiek. Naast de basisopleiding (leertijd en ondernemingsopleiding) moet de opleiding van ondernemers levenslang gewaarborgd zijn. Dit wordt gerealiseerd door de voortgezette vorming. Deze voortgezette vorming dient als element van een evenwichtig integraal systeem aan te sluiten bij de evoluties en principes van dit systeem. De voortgezette vorming omvat de vervolmaking, de bijscholing en de taalcursussen. Door het nieuwe besluit wordt de doelgroep verruimd naar de vrije beroepen, het overheidspersoneel en worden ook in-company trainingen mogelijk. Afstandsleren wordt mogelijk, terwijl de procedures merkelijk vereenvoudigd worden. Mia van Humbeeck VIZO, Kanselarijstraat Brussel tel.:+32(0)2/ , fax: +32(0)2/ , Modularisering van de VIZO-opleidingen Binnen het VIZO werd de optie genomen om alle opleidingen leertijd en ondernemersopleiding in te schakelen in modulaire ondernemerstrajecten. Deze modularisering is gestart op 1 juli 2000 en loopt tot 1 juli Jaarlijks is een budget van euro voorzien. De doelgroepen zijn de leerjongeren vanaf 15 jaar en toekomstige of reeds gevestigde ondernemers in het kader van de ondernemersopleiding. De opleiding zelf gaat door in één van de 22 SYNTRA-lesplaatsen, provinciaal gespreid. In het kader van de pedagogische productontwikkeling en -actualisering wordt de laatste hand gelegd aan de actualisering én de modularisering van de opleidingsprogramma s van het VIZO zodat de transparantie en de onderlinge erkenbaarheid en certificeerbaarheid van deze opleidingen tussen de verschillende verstrekkers vergemakkelijkt worden en de klant een meer geïndividualiseerd en flexibeler traject kan doorlopen. Het engagement houdt in dat tegen eind 2003 alle opleidingsprogramma's geactualiseerd en gemodulariseerd zullen zijn of minstens experimenteel worden toegepast. Een eenduidig begrippenkader en praktische afspraken werden hiertoe uitgewerkt om het modulaire concept ook binnen de centra mogelijk te maken. Deze operatie verloopt in gestructuurerd overleg met het departement Onderwijs en met de VDAB. INSPIRE - Inspiratie tot Innovatie Mia van Humbeeck Projectleider modularisering, VIZO Kanselarijstraat Brussel, tel.:+32(0)2/ , fax: +32(0)2/ Innovatie is voor veel ondernemingen hét sleutelwoord voor concurrentiekracht en economisch succes. De Vlaamse Regering wil dat in 2010 een kwart van de omzet van de Vlaamse ondernemingen gerealiseerd wordt via nieuwe producten en diensten. De Europese Commissie stelt echter in een recent onderzoek vast dat bedrijven vooral problemen ondervinden bij het invoeren van organisatorische innovaties.

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

FOD FINANCIËN JAARVERSLAG

FOD FINANCIËN JAARVERSLAG 2010 FOD FINANCIËN JAARVERSLAG Deel 1 INHOUDSTAFEL Voorwoord 4 1. Klanten 5 Naar een verhoogde spontane naleving 6 Uitbouwen van volwaardige multikanaaldienstverlening 10 Verzekeren van de privacy 17

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP EN ECONOMISCHE GROEI

ONDERNEMERSCHAP EN ECONOMISCHE GROEI ONDERNEMERSCHAP EN ECONOMISCHE GROEI Laatst gewijzigd op 24 november 2005 1 Indicatoromschrijving 1.1 Naam 1.2 Definitie 1.3 Meeteenheid 1.4 Plaatsing in het DPSIR kader 1.5 Referentie 2 Beleidsrelevantie

Nadere informatie

JAAR VERSLAG CIBG IRISBOX, HET ELEKTRONISCHE LOKET VAN HET GEWEST CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST

JAAR VERSLAG CIBG IRISBOX, HET ELEKTRONISCHE LOKET VAN HET GEWEST CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST JAAR VERSLAG 2011 CIBG IRISBOX, HET ELEKTRONISCHE LOKET VAN HET GEWEST CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST 2 INHOUD VOORWOORD 5 INLEIDING 7 1. VIER KRACHTLIJNEN 13 1.1. Diensten voor de

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 ENIAC / Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2007 Augustus 2008 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN VERSLAG VAN DE COMMISSIE >r >r COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 08.03.2004 COM(2004) 158 definitief VERSLAG VAN DE COMMISSIE Tussentijdse evaluatie van het programma "Jeugd" 2000-2006 (over de periode 2000-2003)

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

JAAR VERSLAG CIRB EN IRISTEAM : SAMEN IN DIENST VAN DE INFORMATICA VAN HET GEWEST CIBG CIBG CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST

JAAR VERSLAG CIRB EN IRISTEAM : SAMEN IN DIENST VAN DE INFORMATICA VAN HET GEWEST CIBG CIBG CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST JAAR VERSLAG 2010 CIRB EN IRISTEAM : SAMEN IN DIENST VAN DE INFORMATICA VAN HET GEWEST CIBG CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET BRUSSELSE GEWEST CIBG INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD 5 2. CIBG EN IRISTEAM: SAMEN

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE. Augustus 2008. Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Augustus 2008 Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het

Nadere informatie

Het overleg tussen Gewest en gemeenten systematiseren

Het overleg tussen Gewest en gemeenten systematiseren Ver. Uitg. Marc Thoulen - Nr 7317 Nr 2014/04 - oktober /november 2014 Het overleg tussen Gewest en gemeenten systematiseren EDITO De best bestuurde ondernemingen zijn degene die aan participatief management

Nadere informatie

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009

Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid Inventaris van de tewerkstellingsmaatregelen in 2009 2010 Brussels Hoofdstedelijk Gewest DOCUMENT OPGESTELD IN HET KADER VAN DE OPVOLGING VAN HET NATIONAAL

Nadere informatie

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens,

Nadere informatie

Ontwerp van beheerscontract tussen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het BAO (Brussels Agentschap voor de Onderneming VZW)

Ontwerp van beheerscontract tussen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het BAO (Brussels Agentschap voor de Onderneming VZW) Ontwerp van beheerscontract tussen de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het BAO (Brussels Agentschap voor de Onderneming VZW) 2012-2017 BAO Beheerscontract 2012-2017 1 Table of Contents

Nadere informatie

Activiteitenrapport 2009. e-government voor iedereen

Activiteitenrapport 2009. e-government voor iedereen Activiteitenrapport 2009 e-government voor iedereen Fedict Activiteitenrapport 2009 p. 3 Inhoud Voorwoord 6 1. Een organisatie in beweging 10 Fedict en e-government sinds 2001 10 Fedict vandaag 14 2. De

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. E-government en Wetsmatiging. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. E-government en Wetsmatiging. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1911 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF E-government en Wetsmatiging Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

KATERN VAN HET C.I.B.G. Nr23. Mei 2004. IRISnet. Een troef voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

KATERN VAN HET C.I.B.G. Nr23. Mei 2004. IRISnet. Een troef voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest KATERN VAN HET C.I.B.G. Nr23 Mei 2004 IRISnet Een troef voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Kunstlaan 21, 1000 Brussel T 32 2 282 47 70 F 32 2 230 31 07 www.cibg.irisnet.be, info@cibg.irisnet.be HET

Nadere informatie

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN

ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN ADVIES NR. 56 VAN 13 SEPTEMBER 2002 VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR MANNEN EN VROUWEN BETREFFENDE GENDER IN ONDERZOEK, ONDERWIJS EN DOCUMENTATIE. 2 ADVIES VAN DE RAAD VAN DE GELIJKE KANSEN VOOR

Nadere informatie

Nationaal Hervormingsprogramma. april 2012

Nationaal Hervormingsprogramma. april 2012 Hervormingsprogramma 2012 april 2012 Inhoud Inleiding... 1 1. Macro-economisch scenario 2012-2016... 3 2. Macro-economisch toezicht... 4 2.1. Schuld van de private sector 4 2.2. Overheidsschuld 6 2.3.

Nadere informatie

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be

Jaarverslag. Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be Jaarverslag 20 11 Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.rvp.fgov.be 4 ~ Jaarverslag 2011 Inhoudstafel Voorwoord 6 Inleiding 9 Statistieken 2011 11 Globaal overzicht van de uitkeringsgerechtigden en van de

Nadere informatie

Inhoud 2004 B IB C G SLA ER V R A JA

Inhoud 2004 B IB C G SLA ER V R A JA Inhoud Dynamiek van het Ondernemingsplan 2004-2009 1 Informatie- en Communicatietechnologieën (ICT) uitdagingen in een Europees perspectief 5 Inleiding 13 Professionalisering van de Infrastructuur 14 Project

Nadere informatie

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische

Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische Studie Toekomstgerichte studie over de potentiële economische mogelijkheden van het gebruik van de elektronische identiteitskaart en de elektronische handtekening Toekomstgerichte studie over de potentiële

Nadere informatie

RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN

RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN RAPPORT UITVOERING NAR-AANBEVELING NR.16 SECTORALE VORMINGS- INSPANNINGEN 2014 AANVULLEND NATIONAAL PARITAIR COMITÉ VOOR BEDIENDEN INHOUD 3 INHOUD SAMENVATTING A Methodologische nota... 6 B Resultaten

Nadere informatie

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Inhoud. Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be jaarverslag 2012.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12

Nadere informatie

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE

Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE Wegwijs in... DE OVERSTAP VAN WERKZOEKENDE NAAR ZELFSTANDIGE 2 Augustus 2003 FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Deze brochure is gratis te verkrijgen: Telefonisch op het nummer 02 233 42 11

Nadere informatie

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013

LINGER. SLN-leden starten met vernieuwde loopbaanbegeleiding. Jaargang 18 - nummer 4 juli - september 2013 BELGIË-BELGIQUE P.B. Jaargang 18 9000 - Nummer GENT 1 4 3/5041 TWEEMAANDELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN HET VLAAMS STEUNPUNT LOKALE NETWERKEN OPLEIDING EN TEWERKSTELLING Afgiftekantoor 9000 Gent 1 Erkenning: P

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie