Controlling Document. Programma: Duurzaam. Indiener: SURFsara

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Controlling Document. Programma: Duurzaam. Indiener: SURFsara"

Transcriptie

1 Controlling Document Programma: Duurzaam Indiener: SURFsara Versie

2 Inhoudsopgave Management Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen Ambitie Doelen Projecten en werkpakketten Programma Toleranties Overige Programma Randvoorwaarden Relatie met andere programma s, projecten 7 3. Programma Management Organisatie Voortgangsrapportages Communicatie Plan Risico Management en Escalatie De Projecten en werkpakketten Project 1: Duurzame Innovatie Project 2: Verduurzaming Dienstverlening Project 3: Kennisoverdracht en Community Ondersteuning Brondocumenten 15 2

3 Management Samenvatting Innovatieprogramma P10: Duurzaamheid Behorend bij thema: Efficiënte en Duurzame Bedrijfsprocessen Overheden stellen steeds hogere eisen op het gebied van energiebesparing en vermindering van de CO 2 -uitstoot. Instellingen voor onderwijs en onderzoek voelen daarnaast ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om schaarse middelen duurzaam in te zetten en te opereren zonder nadelige effecten voor klimaat, water, bodem, grondstoffen en biodiversiteit. Duurzaamheid betekent voor hen in ieder geval een verplichting om te voldoen aan landelijke doelstellingen en convenanten met de overheid inzake energie-efficiency (MJA3). Maar universiteiten en hogescholen beseffen ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor huidige èn toekomstige generaties, door aandacht te besteden aan duurzaamheid zowel in de opleiding van studenten als in het onderzoek en de bedrijfsvoering. ICT kan een belangrijke ondersteunende bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities van de HO-sector. Niet alleen door het vergroenen van ICT, maar in het bijzonder door het vergroenen mèt ICT: ICT als enabler om binnen de primaire processen van onderwijs en onderzoek en binnen de bedrijfsvoering de duurzaamheid te vergroten. Om hierop in te spelen is een instellingsoverstijgende inspanning noodzakelijk. Een integrale en collectieve aanpak leidt tot maximale impact. Niet alleen de hogeronderwijsinstellingen maar ook SURF wil daarin vooroplopen. De ambities zijn: vooroplopen en een richtinggevende bijdrage leveren aan de bevordering van duurzaamheid in de HO-sector; versterken en zichtbaarder maken van de bijdrage van ICT aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de instellingen; en duurzaamheid tot een integraal onderdeel maken van de activiteiten en diensten van SURF. Het programma is opgedeeld in een aantal projecten. Via het project Duurzame Innovatie beogen we de duurzaamheid in de HO-sector te bevorderen met behulp van ICT, in het bijzonder het verminderen van het energieverbruik en de CO2 footprint in de keten (aanschaf-, gebruiks- en afvoerfase) en in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. Daarnaast richten we ons op de verbetering van de efficiency en kostenreductie. Een tweede project betreft het vergroenen van de e-infrastructuur en diensten van de SURF werkmaatschappijen t.b.v. de HO-sector. We dragen bij aan de Meerjarenafspraken Energie-efficiency (MJA3) die alle HOinstellingen met de overheid hebben gemaakt, met als belangrijkste elementen: tot 2020 elk jaar minimaal 2% energie-efficiënter te worden en volledig duurzaam in te kopen conform de criteria van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en implementeren de Environmental Policy van SURF. Tot slot richten we ons op de versterking van de informatie- en kennisontwikkeling en -overdracht inzake de bijdrage die ICT kan leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de HO-instellingen. In 2015 licht de nadruk op het vergroenen van ICT, in het bijzonder via Smart Sharing van ICT en de e-infrastructuur en een duurzaam inkoop- en e-wastebeleid. Ook het vergroenen mèt ICT, het vergroten van de bijdrage van ICT aan het verduurzamen binnen de primaire processen (onderwijs en onderzoek) en bedrijfsvoering, krijgt aandacht. We richten ons o.a. op Smart Learning en het ontwikkelen van Good Practices in het HO via een Innovatiefonds. In 2015 zullen we ook het SURF Green ICT Maturity Model, de self-assessment tool om de volwassenheid van groene ICT binnen instellingen inzichtelijk te maken, verder uitbouwen en implementeren. Met betrekking tot de verduurzaming van de dienstverlening van SURF richten we ons op het opstellen en uitvoeren van energie-efficiency plannen en het streven naar een klimaatneutrale kantooromgeving bij de werkmaatschappijen. Tot slot zullen we op het terrein van kennisoverdracht en community ondersteuning de soms nog fragiele en gefragmenteerde kennis en expertise uitwisselen, bundelen en verder versterken - o.a. via het jaarlijks Symposium, de website en het SURFacademy professionaliseringsprogramma - en ondersteunen we de Special Interest Group Groene ICT en Duurzaamheid met 375 leden. 3

4 1. Inleiding In 2010 is SURF gestart met het pilotprogramma Groene ICT en Duurzame Ontwikkeling om duurzaamheid in en door ICT te stimuleren en bevorderen en om een kostenreductie te bewerkstelligen van het ICT-gerelateerd energieverbruik. In het Meerjarenprogramma was het thema als een van de speerpunten opgenomen, waarbij de rol van SURF vooral ligt op het terrein van verkennen en signaleren, verzamelen en beschikbaar stellen van informatie, creëren en faciliteren van netwerken, professionaliseren, uitvoeren van innovatieprogramma s en projecten, en het stimuleren van implementatie. Er is in de periode veel in gang gezet en er zijn op diverse terreinen activiteiten ontwikkeld en resultaten bereikt waarop we in het Meerjarenprogramma voortborduren. Het betreft dan onderwerpen en activiteiten als: het vergroenen van ICT en het vergroenen mèt ICT; een Innovatieprogramma met innovatieve projecten binnen de HO-instellingen op uiteenlopende terreinen; het SURF Groene ICT Maturity Model; en kennisuitwisseling, communicatie en netwerkontwikkeling, waaronder het jaarlijkse zeer succesvolle Symposium Groene ICT en Duurzaamheid, samen met de SIG, het landelijk studentennetwerk Morgen en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De doelstellingen voor het Meerjarenprogramma zijn: Bevorderen van duurzaamheid in de HO-sector m.b.v. ICT Vergroenen van de e-infrastructuur en diensten van de SURF werkmaatschappijen t.b.v. de HO-sector Versterking van de informatie- en kennisontwikkeling en -overdracht Betrokkenen/samenwerken met: SURF werkt samen met een groot aantal organisaties en instellingen in dit programma. Binnen SURF zijn dat de werkmaatschappijen, in het bijzonder SURFmarket, SURFnet en SURFsara. Binnen de HO-sector zijn dat bijvoorbeeld de Special Interest Group Groene ICT en Duurzaamheid, het landelijk studentennetwerk voor een duurzame toekomst Morgen en een klankbordgroep met ambassadeurs op het terrein van Groen ICT en Duurzaamheid. Buiten de HOsector werken we op onderdelen samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), de branchevereniging Nederland ICT, en Green IT Amsterdam. Ook hebben we contacten met diverse buitenlandse netwerken en organisaties, zoals TERENA, GreenTouch en JISC. Daarnaast wordt gekeken naar de mogelijkheden om te participeren in EU-projecten rond vergroenen van en met ICT. 4

5 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen 2.1. Ambitie Overheden stellen steeds hogere eisen op het gebied van energiebesparing en vermindering van de CO 2 -uitstoot. Instellingen voor onderwijs en onderzoek voelen daarnaast ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid om schaarse middelen duurzaam in te zetten en te opereren zonder nadelige effecten voor klimaat, water, bodem, grondstoffen en biodiversiteit. Duurzaamheid wordt steeds meer gezien als een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Investeren in duurzame oplossingen kan ook (financieel) lonend zijn. Een transitie naar een groene economie creëert nieuwe mogelijkheden en kansen en leidt tot inspiratie en innovatie. Niet alleen de Nederlandse overheid maar ook de EU en de OECD zetten daar op in. Voor onderwijs- en onderzoeksinstellingen betekent duurzaamheid in ieder geval een verplichting om te voldoen aan landelijke doelstellingen en convenanten met de overhead inzake energie-efficiency (MJA3). Maar universiteiten en hogescholen beseffen ook hun maatschappelijke verantwoordelijkheid voor huidige èn toekomstige generaties, door aandacht te besteden aan duurzaamheid zowel in de opleiding van studenten als in het onderzoek en de bedrijfsvoering. ICT kan een belangrijke ondersteunende bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities van de HO-sector. Niet alleen door het vergroenen van ICT, maar in het bijzonder door het vergroenen mèt ICT: ICT als enabler om binnen de primaire processen van onderwijs en onderzoek en binnen de bedrijfsvoering de duurzaamheid te vergroten. Om hierop in te spelen is een instellingsoverstijgende inspanning noodzakelijk. Een integrale en collectieve aanpak leidt tot maximale impact. Niet alleen de hogeronderwijsinstellingen maar ook SURF wil daarin vooroplopen. De ambities zijn: vooroplopen en een richtinggevende bijdrage leveren aan de bevordering van duurzaamheid in de HO-sector; versterken en zichtbaarder maken van de bijdrage van ICT aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de instellingen; duurzaamheid tot een integraal onderdeel maken van de activiteiten en diensten van SURF Doelen Het programma Duurzaamheid heeft de volgende doelstellingen: Het realiseren van duurzame innovatie door het bevorderen van de duurzaamheid in de HOsector met behulp van ICT; i.h.b. verminderen van het energieverbruik en de CO 2 footprint, zowel in de keten (aanschaf-, gebruiks- en afvoerfase) als in onderwijs onderzoek en bedrijfsvoering; Het vergroenen van de e-infrastructuur en diensten van de SURF werkmaatschappijen t.b.v. de HO-sector; aansluiten bij de MJA3 doelstellingen die de HO-sector met de overheid heeft afgesproken om per jaar minimaal 2% energie-efficiënter te worden; Versterking van de informatie- en kennisontwikkeling en -overdracht inzake de bijdrage die ICT kan leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de HO-instellingen; versterking van de betrokkenheid en draagvlak Projecten en werkpakketten P0 Programmamanagement Dit project richt zich op een efficiënt programma- en projectmanagement, facilitering van de Stuurgroep GIDS en van klankbord- en adviesgroepen. P1 Duurzame Innovatie Doelstelling: Bevorderen van de duurzaamheid in de HO-sector met behulp van ICT; i.h.b. verminderen van het energieverbruik en de CO2 footprint, zowel in de keten (aanschaf-, gebruiks- en afvoerfase) als in onderwijs onderzoek en bedrijfsvoering; efficiency en kostenreductie. Globale activiteiten in dit werkpakket (WP1.1): 5

6 vergroenen van ICT, in het bijzonder - zoals besproken in het Bestuurlijk Beraad 1 - via Smart Sharing van ICT en de e-infrastructuur; een duurzaam inkoop- en e-wastebeleid; identificeren en stimuleren groene software; vergroenen mèt ICT: vergroten van de bijdrage van ICT aan het verduurzamen binnen de primaire processen (onderwijs en onderzoek) en bedrijfsvoering met een nadruk op Smart Learning, Smart Building en het ontwikkelen van Good Practices in het HO via een Innovatiefonds; uitbouwen en implementeren van het SURF Green ICT Maturity Model; een self-assessment tool voor de HO-sector. P2 Verduurzaming dienstverlening Doelstelling: Vergroenen van de e-infrastructuur en diensten van de SURF werkmaatschappijen tbv de HOsector; aansluiten bij de MJA3 doelstellingen om per jaar minimaal 2% energie-efficiënter te worden en implementeren van de Environmental Policy van SURF. Globale activiteiten in dit werkpakket (WP2.1): opstellen en uitvoeren van energie-efficiency plannen m.b.t. de e-infrastructuur en diensten van de SURF werkmaatschappijen; realiseren van een klimaatneutrale kantooromgeving. P3 Kennisoverdracht en Community Ondersteuning Doelstelling: Versterking van de informatie- en kennisontwikkeling en -overdracht inzake de bijdrage die ICT kan leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de HO-instellingen; versterking van de betrokkenheid en draagvlak. Globale activiteiten in dit werkpakket (WP3.1): de soms nog fragiele en gefragmenteerde kennis en expertise uitwisselen, bundelen en verder versterken; o.a. via het jaarlijks Symposium, de website en het SURFacademy professionaliseringsprogramma; ondersteunen van de Special Interest Group Groene ICT en Duurzaamheid met 375 leden; bijvoorbeeld met hun activiteiten op het terrein van green skills; Scouting met HO-instellingen ten behoeve van de innovatie-activiteiten en dienstverlening 2.4. Programma Toleranties Bij de toekenning van de programmagelden zijn door SURF subsidievoorwaarden meegestuurd. De toleranties voor dit programma zijn conform de toleranties beschreven in de subsidievoorwaarden. Er zijn geen externe subsidiegevers voor dit programma. Er zijn geen aangescherpte toleranties van toepassing op dit programma. Tolerantie in geld: De som van de uitgaven van de onderliggende projecten/werkpakketten mag niet meer zijn dan het totaal aangevraagd voor het programma in 2015 waarbij een afzonderlijk project niet meer dan 10% van het projecttotaal mag overschrijden. Tolerantie in tijd: Deadlines en deliverables mogen de kalenderjaargrens niet overschrijden. Indien een deadline/deliverable een kwartaalgrens meer dan een maand overschrijdt wordt dit, inclusief toelichting opgenomen in het voortgangsverslag. Escalatie: Indien geld (budget), kwaliteit(scope), planning buiten de toleranties komen, zal het programma plan na goedkeuring van de wijziging(en) van de opdrachtgever door de opdrachtnemer worden bijgewerkt. 1 Overleg op 11 juni 2014 tussen bestuurders uit het hoger onderwijs, de ICT-sector, de overheid en studenten over ICT en duurzaamheid met als titel: ICT en Hoger Onderwijs: samen slimmer en duurzamer. Er zijn een aantal potentieel interessante thema s naar voren gekomen onder de noemer Smart Green Campus, die o.a. in het Meerjarenprogramma verder opgepakt worden. Zie voor nadere informatie het verslag van de bijeenkomst. 6

7 2.5. Overige Programma Randvoorwaarden Voor de binnen dit Programma aanwezige projecten en werkpakketten zijn geen aanvullende of beperkende voorwaarden verbonden uit andere direct toewijsbare subsidiestromen. Er zijn geen extra randvoorwaarden aan het programma verbonden Relatie met andere programma s, projecten In Project 2, verduurzaming dienstverlening, wordt door SURFsara actief samengewerkt met SURFnet en SURFmarket. Tevens zit er een potentiele link naar enkele andere programma s uit het meerjarenplan , zoals P1 (verbindende infrastructuren) en P2 (reken- en datainfrastructuren) en met een onderwerp als federatieve community clouds. De relatie met wat er binnen de instellingen gebeurt wordt o.a. gelegd via de SIG Groene ICT en Duurzaamheid, de klankbordgroep en het landelijk studentennetwerk voor duurzaamheid Morgen. Via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn er relaties met nationale ontwikkelingen en projecten en wordt bijvoorbeeld samengewerkt bij het organiseren van het jaarlijkse Symposium. Ook met Green IT Amsterdam zijn relaties op deelterreinen. Internationaal zijn er nauwe contacten met o.a. TERENA en de Geant projecten van de EU, Horizon 2020 en GreenTouch. 7

8 3. Programma Management 3.1. Organisatie In het programma wordt de volgende organisatiestructuur gehanteerd: Rolbeschrijvingen Senior Responsible Owner (SRO) Deze rol wordt ingevuld door de algemeen directeur van SURFsara, en fungeert naar SURF toe als opdrachtnemer van het programma; Eindverantwoordelijk voor het programma; Actief en zichtbaar boegbeeld van programma en veranderdoelstellingen; Verantwoordelijk voor het verbinden van belangen; SRO vertegenwoordigt het programma in het Directie Team; SRO delegeert dagelijkse verantwoordelijkheid voor het programma aan Programma Manager; Voorzitter van de programma board die de SRO ondersteunt bij de programma beheersing (met daarin de programma manager en Business Change managers (MT leden en/of belanghebbenden van andere werkmaatschappijen); Programma Manager Deze rol wordt ingevuld door een van de SURFsara MT leden; De programma manager is, op basis van het door de algemeen directeur SURFsara en subsidiegever vastgestelde programmaplan, (gedelegeerd) verantwoordelijk voor het programma (inclusief budget) en de realisatie van de capabilities; De programma manager geeft mede vorm aan het programma, zorgt voor de optimale aansluiting van de doelen binnen het programma bij die missie, visie en doelen van SURF(sara) en oefent invloed uit op de omgeving van het programma en reageert op de invloeden uit de omgeving; Programma manager is opdrachtnemer voor het programma en fungeert als (gedelegeerd) opdrachtgever en eindverantwoordelijke voor de projecten; De programma manager is verantwoordelijk voor: - het beoordelen van en instemmen met (alvorens ter besluitvorming aan de SRO): Ø het jaarlijks (meerjaren) programmaplan en eventuele substantiële wijzigingen daarvan; Ø door de projectmanager aangeleverde projectvoorstellen en wijzigingen die buiten de kaders/toleranties van het jaarlijkse programmaplan vallen, Ø de voorbereiding van de besluitvorming over go/no-go beslissingen die expliciet in het programma aan de SRO zijn voorbehouden; - Aanleveren van de Programma kwartaal en jaarrapportages (zowel inhoudelijk als financieel); - De programma manager spreekt met de projectmanagers de toleranties af wat betreft tijd, kosten, kwaliteit, scope, risico s en benefits; Project Manager De projectmanager draagt zorg voor de opzet en uitvoering van projecten en de daaraan gekoppelde doelen en deliverables; De projectmanager maakt de jaarplannen voor het project (cq. update van controlling documents), schrijft de kwartaalrapportages en coördineert de projectactiviteiten; De project manager is verantwoordelijk voor de inzet van middelen (menskracht en andere middelen) die aan het project zijn toegekend; De project manager opereert binnen de met de programma manager afgesproken toleranties; 8

9 De project manager controleert actief de uitputting van de middelen die aan het project zijn toegekend (op basis van gegevens van FZ). Betrokken organisaties Zoals valt op te maken uit paragraaf 2.7 en de projectbeschrijvingen in hoofdstuk 4, is het programma Duurzaamheid een samenwerkingsprogramma waarbij met diverse in- en externe partijen relaties worden onderhouden en activiteiten worden uitgevoerd. Voor wat betreft de formele programmaorganisatie en financieringsstromen is SURFsara de programmapartner samen met SURFmarket en SURFnet Voortgangsrapportages Per kwartaal wordt er een voortgangsrapportage voor het programma opgesteld. Deze wordt uiterlijk 30 dagen na het einde van het kwartaal ingeleverd. Per jaar wordt er een jaarrapport opgesteld. Deze wordt uiterlijk 60 dagen na het einde van het jaar ingeleverd. De voortgangsrapportage is kort en zakelijk van opzet en evaluatief van karakter. Hiervoor wordt het door SURF verstrekte format gebruikt. De rapportage laat zien hoe de voortgang zich verhoudt tot het Controlling document. De indeling volgt die van het Controlling document. De volgende punten komen aan bod in de voortgangsrapportage: Management Samenvatting Programma (belangrijkste activiteiten, resultaten, conclusies) met een dashboard op Geld, Kwaliteit, Planning & Risico, een financiële verantwoording, Gepubliceerde Informatie en gevraagde besluiten; conclusie/evaluatie (bijvoorbeeld: hoe is de rapportageperiode verlopen, hoe ziet de programmamanager de komende periode tegemoet, zal het Project naar verwachting binnen planning en budget uitgevoerd kunnen worden, wat zijn de risico's en hoe wordt daarop ingespeeld); Deze samenvatting wordt per kwartaal aan het bestuur verstrekt; Management Samenvatting per Project (belangrijkste activiteiten, resultaten, conclusies) met een dashboard op Geld, Kwaliteit, Planning & Risico, een financiële verantwoording, Gepubliceerde Informatie en gevraagde besluiten; Deze samenvatting wordt op verzoek aan het bestuur verstrekt maar altijd aan het DT; Voortgangsverslag per werkpakket: inleiding met kort karakteristieken van het werkpakket (doelstelling, belangrijkste te behalen resultaten verslag afgelopen periode met korte terugblik op acties voorgaande rapportageperiodes, behaalde resultaten, verslag met betrekking tot kwaliteit, Risicomatrix risicoanalyse en informatietabel Voor kwartaal 4 is een verkorte variant van de rapportage; Uiterlijk op 5 februari 2015 wordt aangegeven of SURFsara voor het programma een verzoek indient om een eventuele onderbesteding in het kalenderjaar te mogen alloceren. Voor 1 maart dient het verzoek middels onderbouwing te zijn ingediend. Geoormerkte gelden blijven bij SURF tot de werkelijke besteding. Het jaarrapport is een zelfstandig leesbaar document, met een evaluatief karakter. Hierdoor kan een lezer, die geen van de andere stukken over het Programma heeft gelezen of heeft gezien, zich een goed beeld vormen van het gehele Programma. Uit de rapportage is eenvoudig af te leiden hoe de voortgang zich verhoudt tot het Controlling Document. De eindrapportage bevat, in ieder geval de volgende onderdelen: Samenvatting (wat waren het doel, de belangrijkste activiteiten en resultaten; zijn deze uitgevoerd resp. behaald; wat zijn de belangrijkste conclusies); Karakteristieken project (doelstelling, belangrijkste te behalen resultaten, projectperiode, begroting, subsidie); Per programmalijn/onderdeel: een inhoudelijk evaluatief verslag van de activiteiten en resultaten die zijn uitgevoerd respectievelijk bereikt, afgezet tegen de afspraken die zijn gemaakt in het Controlling Document; Al dan niet per programmalijn/onderdeel: evaluatie van de resultaten (duurzaamheid, daadwerkelijk gebruik, vindt inbedding bij SURFsara en/of de instellingen plaats); Continuering, vooruitblik voorbij de projecthorizon (bijvoorbeeld: wat wordt gedaan met de resultaten, vindt inbedding bij SURFsara en/of de instellingen plaats); 9

10 Afsluitende financiële verantwoording (kostenoverzicht) inclusief analyse; Evaluatie (zowel procesmatig als inhoudelijk) / lessons learned; Conclusies; Het jaarrapport wordt uiterlijk 60 dagen na het einde van het kalenderjaar ingeleverd Communicatie Plan Dit programma kent zowel een interne als externe communicatie Communicatie Programma Intern Binnen het programma zal minimaal over onderstaande onderwerpen worden gecommuniceerd. Tabel 3: Intern Communicatie Programma Wie Wat Communiceert met Frequentie Senior Responsible Rapportage over voortgang Owner programma Subsidieverstrekker Jaarlijks Programma manager Rapportage over voortgang Senior Responsible programma en onderliggende Owner projecten (geld/kwaliteit/risico) Kwartaal Programma manager Successen / highlights Medewerkers SURF* Kwartaal Project manager Rapportage over voortgang project Programma manager Maand FZ Rapporteert over budget (uitputting) Programmanager + project manager Maand Communicatie Programma Extern Het programma zal extern communiceren over de mogelijkheden die het programma aanbiedt aan de doelgroep. Voor dit doel zullen de volgende communicatie kanalen richting de doelgroep van eindgebruikers worden ingezet. Tabel 4: Extern Communicatie Programma Kanaal Doel en meerwaarde Events (Symposium; Bijeenkomsten zijn bedoeld om direct kennis en informatie te kunnen SURFacademy uitwisselen met de doelgroep, feed-back te verkrijgen en ze te betrekken workshops & seminars) bij projecten. Deze kanalen zijn vooral bedoeld om te informeren over resultaten en Website + SURFspace ander nieuws. Mailings zijn bedoeld om meer doel(groep)gericht bijeenkomsten aan te Mailings kondigen of resultaten te verspreiden. Hierbij zal ook de SURF(net) nieuwsbrief worden benut deliverables. Deze worden benut om (bv tijdens Events bezoekers en) Social Media geïnteresseerden te informeren en hen te verwijzen naar informatie die online beschikbaar is 3.4. Risico Management en Escalatie Risico s Management binnen het programma Risico s worden gemanaged zowel op programma als op project niveau. 10

11 Escalaties binnen het programma Voor dit programma worden drie managementniveaus onderkend: project-, programma- en corporate-niveau. Gedurende het project en programma kunnen risico s en issues in de vorm van wijzigingsverzoeken, afwijkingen of andere problemen/zorgen worden geïdentificeerd. Issues kunnen door eenieder, binnen of buiten het project of programma, worden gesignaleerd en gemeld bij de projectmanager, programma manager of senior responsible owner. In beginsel wordt hierbij het principe management by exception gehanteerd: zolang de issues of risico s binnen de vastgestelde toleranties blijven voor wat betreft prestatiedoelen en risicoprofiel, is er geen noodzaak tot escalatie en kunnen zij worden afgehandeld op het niveau met de adequate (gedelegeerde) bevoegdheid. Pas wanneer issues buiten de vooraf afgesproken toleranties vallen en daarmee de bevoegdheid van een managementniveau overschrijden worden issues door middel van een formele escalatie op een hoger verantwoordelijkheidsniveau getild. Een escalatie kan derhalve alleen geïnitieerd worden door personen met de bevoegdheid die het betreffende niveau wordt overschreden: de project manager, programma manager of senior responsible owner voor het project-, programma- of corporateniveau respectievelijk. Het project of programma bevindt zich dan in een uitzonderingsituatie (exception). Het is tussentijds altijd mogelijk op basis van geïdentificeerde risico s of issues advies in te winnen zonder dat dit tot een formele escalatie hoeft te leiden. In dit geval wordt gesproken van een verzoek tot advies. Escalatieniveau Initatitor Escaleert naar Project Project manager Programma manager Programma Programma manager Senior Reponsible Owner Corporate Senior Reponsible Owner Opdrachtgever 11

12 4. De Projecten en werkpakketten 4.1. Project 1: Duurzame Innovatie Het hoofddoel van project 1 is het bevorderen van de duurzaamheid in de HO-sector met behulp van ICT; i.h.b. verminderen van het energieverbruik en de CO2 footprint, zowel in de keten (aanschaf-, gebruiks- en afvoerfase) als in onderwijs onderzoek en bedrijfsvoering. Voor dit project zijn voor onderstaande werkpakketten en deliverables vastgesteld. Project werkpakket WP1.1 Duurzame Innovatie Binnen dit werkpakket zijn een aantal activiteiten gepland: Vergroenen van ICT Over de periode is het doel om het energieverbruik en de CO2-uitstoot van de ICT in het HO te verminderen en bij te dragen aan efficiency en kostenreductie; in het bijzonder via Smart Sharing van ICT en de e-infrastructuur; een duurzaam inkoop- en e-wastebeleid; en het stimuleren van ontwikkeling en gebruik van groene software. In 2015 ligt de nadruk op twee thema s: a) Smart Sharing: wat zijn de duurzaamheidsaspecten van het delen van datacentra en e- infrastructuur in het HO en welke lessen kunnen er geleerd worden van het Consolidatieprogramma van de Rijksdatacentra? b) E-Waste en duurzaam ICT-inkoopbeleid: SURF wil een beleid op dit terrein ontwikkelen en implementeren voor de werkmaatschappijen en deze kennis en ervaring overdragen aan de HO-community. Tevens zullen relevante marktpartijen op het terrein van e-waste worden geïdentificeerd en zal een Code of Conduct voor Leveranciers worden ontwikkeld. Daarnaast kan een klein deel van de middelen aangewend worden voor het matchen van deelname aan (EU-)programma s tbv duurzame innovatie van ICT. Vergroenen mèt ICT vergroten van de bijdrage van ICT aan het verduurzamen binnen de primaire processen (onderwijs en onderzoek) en bedrijfsvoering met een nadruk op Smart Learning, Smart Building en het ontwikkelen van Good Practices in het HO via een Innovatiefonds. In 2015 ligt de nadruk op twee thema s: a) Smart Learning: het identificeren van de duurzaamheidaspecten van e-learning/mooc s etc versus traditionele onderwijsvormen; b) Innovatiefonds: opzetten en uitvoeren van een tender om pilots en Good Practices te ontwikkelen op het terrein van vergroenen met ICT binnen de HO-community SURF Green ICT Maturity Model (SGIMM) In 2015 ligt de nadruk op het uitbouwen en implementeren van deze self-assessment tool voor de HO-sector. Er zal een versie 2.0 worden uitgebracht en de pilots bij enkele instellingen in zullen worden geëvalueerd. Tevens zal een studie worden gedaan op welke wijze het SGIMM in de periode na 2015 gecontinueerd kan worden: zowel inhoudelijk als organisatorisch en financieel.

13 Deliverables per werkpakket en op hoofdlijnen 4.2. Project 2: Verduurzaming Dienstverlening Doelstelling: Het hoofddoel van project 2 is het vergroenen en verduurzamen van de e-infrastructuur en diensten van de SURF werkmaatschappijen t.b.v. de HO-sector. Wij willen daarbij bijdragen aan de Meerjarenafspraken Energie-efficiency (MJA3) die alle HO-instellingen met de overheid hebben gemaakt, met als belangrijkste elementen: tot 2020 elk jaar minimaal 2% energie-efficiënter te worden en volledig duurzaam in te kopen conform de criteria van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en om de SURF Environmental Policy te implementeren. Voor dit project zijn voor zijn onderstaande werkpakket en deliverables vastgesteld. Project werkpakket WP2.1 Binnen dit werkpakket zijn de volgende activiteiten gepland: Verduurzaming Dienstverlening De SURF werkmaatschappijen (SURFnet, SURFmarket en SURFsara) zullen in 2015 een inventarisatie maken van de CO 2 -footprint en het energieverbruik van de kantooromgeving en de diensten over het jaar Op basis van de resultaten zal een Reductieplan worden opgesteld voor de periode Gestreefd wordt naar een klimaatneutrale kantooromgeving per 2016 en het realiseren van de doelen van de Environmental Policy van SURF. Het streven is dat elke werkmaatschappij een GreenTeam opzet die wordt betrokken bij de identificatie en uitvoering van de activiteiten. Hiermee worden draagvlak en betrokkenheid van de medewerkers vergroot. In 2015 zal tevens geïdentificeerd worden welke dienst(en) in in aanmerking komen voor een extra impuls om te vergroenen en te verduurzamen. De stuurgroep GIDS zal hiertoe een traject ontwikkelen om veelbelovende projecten/diensten in kaart te brengen, projectvoorstellen te verkrijgen en te honoreren.

14 Deliverables per werkpakket en op hoofdlijnen Deliverables 2015 per werkpakket per kwartaal 4.3. Project 3: Kennisoverdracht en Community Ondersteuning Doelstelling van dit project is de versterking van de informatie- en kennisontwikkeling en -overdracht inzake de bijdrage die ICT kan leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de HO-instellingen, alsmede de versterking van de betrokkenheid en het draagvlak voor dit thema in de HO-sector. Project werkpakket WP3.1 Binnen dit werkpakket zijn de volgende activiteiten gepland: de soms nog fragiele en gefragmenteerde kennis en expertise op het terrein van groene ICT en duurzaamheid uitwisselen, bundelen en verder versterken via onder meer het jaarlijks Symposium (in 2015 voor de vijfde keer), de website en het SURFacademy professionaliseringsprogramma. het ondersteunen van de Special Interest Group (SIG) Groene ICT en Duurzaamheid met 375 leden, bijvoorbeeld met bijeenkomsten, kennisdeling, hun activiteiten op het terrein van green skills of scouting met HO-instellingen ten behoeve van de innovatie-activiteiten en dienstverlening. De SIG versterkt het innovatieprogramma en functioneert als klankbord en vergroot het bereik en draagvlak voor het thema. Deliverables per werkpakket en op hoofdlijnen Deliverables 2015 per werkpakket per kwartaal

15 5. Brondocumenten Meerjarenplan SURF Aanvraag SURF P10 Duurzaamheid Subsidievoorwaarden SURF

Controlling Document. Programma: Duurzame Data. Indiener: SURFsara

Controlling Document. Programma: Duurzame Data. Indiener: SURFsara Controlling Document Programma: Duurzame Data Indiener: SURFsara Versie 1.1 13 november 2014 Inhoudsopgave Management Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen 5 2.1. Ambitie

Nadere informatie

Controlling Document. Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00

Controlling Document. Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00 Controlling Document Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen Indiener: SURFmarket Versie 1.00 11-11-2014 Inhoudsopgave Management Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen...

Nadere informatie

Controlling Document. Programma: Samenwerken aan ICT-omgevingen voor onderzoek. Indiener: SURFsara

Controlling Document. Programma: Samenwerken aan ICT-omgevingen voor onderzoek. Indiener: SURFsara Controlling Document Programma: Samenwerken aan ICT-omgevingen voor onderzoek Indiener: SURFsara Versie 1.1 13 november 2014 Inhoudsopgave Management Samenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Programmabeschrijving

Nadere informatie

Startbijeenkomst Special Interest Group (SIG) Groene ICT. 4 februari 2011 Gerard van Westrienen, SURFfoundation Platform ICT & Bedrijfsvoering

Startbijeenkomst Special Interest Group (SIG) Groene ICT. 4 februari 2011 Gerard van Westrienen, SURFfoundation Platform ICT & Bedrijfsvoering Startbijeenkomst Special Interest Group (SIG) Groene ICT 4 februari 2011 Gerard van Westrienen, SURFfoundation Platform ICT & Bedrijfsvoering Agenda 10.00 10.05 Welkom 10.05 10.20 Ontwikkelingen Groene

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep

Communicatieplan. Energie- & CO 2 beleid. Van Gelder Groep Van Gelder Groep B.V. Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Van Gelder Groep 1 2015, Van Gelder Groep B.V. Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van dit document mag worden gereproduceerd in welke

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement 2 INHOUD 1. Community management

Nadere informatie

Controlling Document. Programma: Duurzame data. Indiener: SURFsara

Controlling Document. Programma: Duurzame data. Indiener: SURFsara Controlling Document Programma: Duurzame data Indiener: SURFsara Versie 1.1 4 november 2015 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 1. Inleiding 6 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen 7 2.1. Ambitie

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 reductiesysteem

Communicatieplan CO2 reductiesysteem Communicatieplan reductiesysteem Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.2 Auteur(s) Marco Vermeulen, Jan den Boer Kenmerk 3.C.2_1 Communicatieplan reductiesysteem Datum 13 maart 2015 Versie 1.0 Status

Nadere informatie

Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013.

Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk <kenmerksurf> in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013. Bijlage bij Projectvoorstel met kenmerk in het kader van de Stimuleringsregeling Gezamenlijk gebruik van Toetssoftware in de cloud 2013. Subsidievoorwaarden Stichting SURF ten behoeve van

Nadere informatie

Controlling Document. Programma: Geïntegreerde federatieve e-infrastructuur. Indiener: SURFnet

Controlling Document. Programma: Geïntegreerde federatieve e-infrastructuur. Indiener: SURFnet Controlling Document Programma: Geïntegreerde federatieve e-infrastructuur Indiener: SURFnet 13 november 2014 2 Inhoudsopgave 2 Management Samenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen

Nadere informatie

Energie Management Programma

Energie Management Programma Heijmans Infrastructuur+ Auteur S.H.B. Daamen Verificatie V.H.A. de Waal Autorisatie G.A. Witzel Datum 29 april 2010 Status Definitief Graafsebaan 65, 5248 JT Rosmalen Postbus 2, 5240 BB Rosmalen Nederland

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie

Communicatieplan CO 2 -reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Nistelrode, maart 2016 Opgesteld door: M Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: Dhr. A Strijbosch Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2016 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2016 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2015 2016 Versie 2 2016 pag. 1. INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 3 2. doelstellingen

Nadere informatie

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Reijm Groep I B.V. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Niveau 3

Communicatieplan. CO 2 -prestatieladder Reijm Groep I B.V. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Niveau 3 Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van CO 2 -prestatieladder Reijm Groep I B.V. Niveau 3 Auteur(s): F. Reijm (Reijm Groep I B.V.) A.T.

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland

Communicatieplan. Conform 3.C.2. 23 juni 2015. Voorbij Prefab. Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland Conform 3.C.2 23 juni 2015 Voorbij Prefab Voorbij Prefab Siciliëweg 61 1045 AX Amsterdam Nederland INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder

Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Documentnummer: Communicatieplan CO₂ Document: 2015-12 Communicatieplan CO₂-Prestatieladder Scope 1 en 2 Bedrijf: ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47 1619 PB Andijk Postbus 4 1619 ZG Andijk T 0228-594900

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave

Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1. Inhoudsopgave Communicatieplan Milieu & Duurzaamheid, september 2014 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse 4 3.2 Doelgroepen intern 4 3.3 Doelgroepen

Nadere informatie

MVI Verklaring Leverancier - Alliander

MVI Verklaring Leverancier - Alliander MVI Verklaring Leverancier - Alliander Subtitel Eventueel logo leverancier en/of ketenpartners Datum Auteurs: Doel: Duidelijke omschrijving van het doel van deze MVI Verklaring. Onderstaande tekst kan

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2015 Revisie:

Nadere informatie

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd

Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd Werkdocument Montessori voor een nieuwe tijd 1 oktober 2013 (revisie) Versie 2.3 1e Amstelveense Montessorischool Michelina Hoogeveen, Irene Simonis, Frank Versloot Inhoudsopgave Inleiding, doelen en uitgangspunten

Nadere informatie

CommunicatieplanCO 2 -reductie. Van de Kreeke Beheer bv & Habets-van de Kreeke Holding bv

CommunicatieplanCO 2 -reductie. Van de Kreeke Beheer bv & Habets-van de Kreeke Holding bv CommunicatieplanCO 2 -reductie Van de Kreeke Beheer bv & Habets-van de Kreeke Holding bv Nuth, 20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel directeur COLOFON

Nadere informatie

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 Mission statement Bevordering van kwantiteit en kwaliteit van digitale toetsing in het Hoger Onderwijs, door het bij elkaar brengen van experts en belangstellenden en

Nadere informatie

Communicatieplan Breur IJzerhandel

Communicatieplan Breur IJzerhandel Communicatieplan Breur IJzerhandel 4 Oktober 2014 4 OKT 2014 Communicatieplan Breur IJzerhandel 1. Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse

Nadere informatie

Communicatieplan CO2-reductie

Communicatieplan CO2-reductie Communicatieplan CO2-reductie Erp, aug 2017, versie 2 Opgesteld door: R. Kanner (intern) A. van Oorschot (intern) A. Heerkens (extern) Geaccordeerd door: B. Kerkhof Namens de directie INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING

Nadere informatie

Controlling Document. Programma: Reken- en data-infrastructuren. Indiener: SURFsara

Controlling Document. Programma: Reken- en data-infrastructuren. Indiener: SURFsara Controlling Document Programma: Reken- en data-infrastructuren Indiener: SURFsara Versie 1.3 11-11-2014 Inhoudsopgave Management Samenvatting Ambitie 3 3 1. Inleiding 6 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen

Nadere informatie

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2)

Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Communicatieplan (3.C.1 & 3.C.2) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Versienummer: 1 Autorisatiedatum: 01-03-2016 Ons communicatieplan omvat alle communicatie

Nadere informatie

FUGRO GEOSERVICES B.V.

FUGRO GEOSERVICES B.V. FUGRO GEOSERVICES B.V. CO 2 Prestatieladder - Energiemanagement Aktieplan Bijlage C - Transparantie Datum: 21 april 2017 Versie 1.0 Versie 1.0 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. BEHEERSMAATREGELEN... 4

Nadere informatie

CO2 Prestatieladder Communicatieplan

CO2 Prestatieladder Communicatieplan CO2 Prestatieladder Communicatieplan Missie: Samen werken aan CO2 reductie Rapportage: Communicatieplan CFA Datum: 5 januari 2016 Opgesteld: Monique Harmsen Versie: 2.0 (2016) Inhoudsopgave: 1 Inleiding...

Nadere informatie

3.C.2 Communicatieplan KONE B.V.

3.C.2 Communicatieplan KONE B.V. 3.C.2 Communicatieplan KONE B.V. 3.C.2 Communicatieplan versie 1.0 Pagina 1/9 Verantwoording Titel : Communicatieplan KONE B.V. Revisie : 1.0 Datum : 27-7-2015 Gecontroleerd en goedgekeurd door : Claes

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2016 Revisie:

Nadere informatie

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015

Communicatieplan. Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen. Conform 3.C.2. 05 Mei 2015 Conform 3.C.2 05 Mei 2015 Gebr. Janssen Beheer BV Hagelkruisstraat 6 5835 BD Beugen INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie... 4 2 DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Projectleider Foodsquad Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Projectleider Foodsquad gemeente 's-hertogenbosch Omschrijving: Het vinden van een ervaren projectleider met

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V.

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van. Henzen Wegenbouw B.V. Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Henzen Wegenbouw B.V. Auteur(s): Dhr. P. Henzen, (Directie) Mevr. H. Nawijn (CO 2-functionaris)

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM 3.C.2_1 VERSIE: 01 06/05/2013

COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM 3.C.2_1 VERSIE: 01 06/05/2013 Heereweg 1a 2161 AB Lisse 0252-417788 COMMUNICATIEPLAN CO2-REDUCTIESYSTEEM 3.C.2_1 VERSIE: 01 06/05/2013 Conform niveau 3 op de prestatieladder 2.0 Status Versie/ Datum Opgesteld Geautoriseerd Akkoord

Nadere informatie

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens

Communicatieplan Milieu Inclusief CO 2 -footprint en reductie. Koninklijke Bammens Inclusief CO 2 -footprint en reductie Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd door: Simon Kragtwijk Directievertegenwoordiger Milieu / Manager Productontwikkeling COLOFON Het format

Nadere informatie

Controlling Document 2017

Controlling Document 2017 Controlling Document 2017 Programma 6: Efficiënte Service Delivery 2017 Indiener: SURFmarket Versie 1.1 25 oktober 2016 Inhoudsopgave Voorafgaand 3 Management samenvatting 4 1. Inleiding 6 2. Programmabeschrijving

Nadere informatie

Communicatieplan 2017

Communicatieplan 2017 Communicatieplan 2017 Scope 1 en 2 Naam Functie Datum Opgesteld door R.A. Marchal KAM-Manager 07-03-2017 Versie 03 Status Definitief ToekomstGroep Gedeputeerde Laanweg 47, 1619 PB Andijk www.toekomstgroep.nl

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V.

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van Schoonhoven Infra B.V. Communicatieplan CO 2 -reductie B.V. Leusden, november 2013 Auteurs: G.J. van Schoonhoven D.J. van Boven Geaccordeerd door: D.J. van Boven Directeur eigenaar INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 1.1 Over dit communicatieplan

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Broekema Wegenbouw BV

Broekema Wegenbouw BV Communicatieplan CO 2 -reductie Broekema Wegenbouw BV Groningen, 14 oktober 2013 Auteur: F. Bakker Geaccordeerd door: G.R. Beks Algemeen Directeur I N H O U D S O P G A V E 1 INLEIDING 3 1.1 Over dit communicatieplan

Nadere informatie

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan

Bureau Waardenburg B.V. Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan Bureau Communicatieplan Bijlage C Bij Energiemanagement actieplan CULEMBORG, DECEMBER 2014, VERSIE 1 BUREAU WAARDENBURG B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Belanghebbenden (stakeholders) 3 2.1 Interne doelgroepen

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Toetsing en Toetsgestuurd Leren 2

Nadere informatie

Communicatieplan Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 5.0

Communicatieplan Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 5.0 Communicatieplan 2016-2020 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 5.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: oktober 2016 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie

Vario Grass B.V. Communicatieplan. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde

Vario Grass B.V. Communicatieplan. Masters in Green. CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Communicatieplan CO2-Prestatieladder Eis: 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Vario Grass Masters in Green Organisatie: Adres: Opgesteld door: Vario Grass B.V. Koningslinde 5b 7131 MP, Lichtenvoorde Jasper Eppingbroek

Nadere informatie

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Communicatieplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: update: oktober 2015 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van de Kreeke Beheer bv & Habets-van de Kreeke Holding bv

Communicatieplan CO 2 -reductie. Van de Kreeke Beheer bv & Habets-van de Kreeke Holding bv Communicatieplan CO 2 -reductie Van de Kreeke Beheer bv & Habets-van de Kreeke Holding bv Nuth, 20augustus 2015 Auteur(s): Tom Kitzen Theo Beckers Geaccordeerd door: Serge Vreuls Financieel directeur C

Nadere informatie

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum Versie 1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2016. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum Versie 1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2016. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 6 Datum 8-3-2016 1 Rapportnr Opgesteld door A. van de Wetering & H. Buuts Gedistribueerd aan 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder Autorisatie directie J.W.A. van de Wetering

Nadere informatie

TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER SHANKS NEDERLAND BV

TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER SHANKS NEDERLAND BV 3.C.2 COMMUNICATIEPLAN TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER SHANKS NEDERLAND BV V E R S I E 1 1 3 M A A R T 2 0 1 2 3.C.2. plan TEN BEHOEVE VAN DE CO 2 PRESTATIELADDER Inleiding... 3 Oorsprong prestatieladder...

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen;

Communicatieplan. Conform 3.C.2. Juli 2013. BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; Conform 3.C.2 2012 Juli 2013 BW Groep b.v. Waaronder de werkmaatschappijen; de Waard Grondverzet b.v. de Waard Transport & Overslag b.v. Baardmeesweg 20 Professor Zernikestraat 18 3899 XS ZEEWOLDE 8606

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Conform 3.C.2 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING COMMUNICATIE... 3 1.1 Interne communicatie... 3 1.2 Externe communicatie...

Nadere informatie

Communicatieplan Croon CO2 Footprint

Communicatieplan Croon CO2 Footprint Croon Elektrotechniek B.V. Marketing & Business Development Hoofdkantoor Rotterdam Schiemond 20-22 3024 EE Rotterdam Postbus 6073 3002 AB Rotterdam Telefoon 088-923 33 44 www.croon.nl Communicatieplan

Nadere informatie

Vragen over Commissie Projectbewaking SURF. Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF. Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF

Vragen over Commissie Projectbewaking SURF. Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF. Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF Vragen over Commissie Projectbewaking SURF Algemene vragen Commissie Projectbewaking SURF Wijze van bewaking Commissie Projectbewaking SURF Rapportages Commissie Projectbewaking SURF Wijzigingen van het

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven

Sector- en keteninitiatieven Sector- en keteninitiatieven Conform 1.D.1, 1.D.2, 3.D.1 (4.C en 4.D n.v.t. - alleen voor grote-categorie bedrijven) Onderzoek naar initiatieven en toelichting op de actieve deelname aan het initiatief

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep

Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep GOUDAPPEL XII IS L. F IN MOBILITEIT Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 07-11-2012 D. van de Woestijne Zienergie BV 2.0 26-11-2012 D. van de

Nadere informatie

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder

Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Cinergie, Communicatieplan CO-2 Prestatieladder Datum: 14 Juli 2016 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse activiteiten. CINERGIE

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V.

Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V. Communicatieplan CO 2 - Prestatieladder Fudura B.V. Actief sturen op CO 2 en het verder verduurzamen van de eigen organisatie Versiebeheer Datum Versie Naam Wijzigingen 01-07-2013 1.0 Djoera Eerland Initiële

Nadere informatie

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015

Communicatieplan 2014-2015. CO2-prestatieladder Certificering. Inzake 20 Tinten Groen. Continuering 2013-2014. Datum : September 2015 plan 2014-2015 Inzake 20 Tinten Groen CO2-prestatieladder Certificering Continuering 2013-2014 Datum : September 2015 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2014 2015 September 2015 pag. 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Keiser Verkeerstechniek B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Keiser Verkeerstechniek B.V. Auteur(s): Marko Keiser (Directeur Keiser Verkeerstechniek B.V.)

Nadere informatie

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV

Communicatieplan t.a.v. energiebeleid. Peek Bouw & Infra BV Communicatieplan t.a.v. energiebeleid Peek Bouw & Infra BV Peek Bouw & Infra BV Wayensedijk 27 3992 LN HOUTEN Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 1.1 Inleiding 1.2 Doelstellingen 2.0 Doelgroepen

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2013 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2013 2014 Augustus 2013 pag. 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 2. doelstellingen

Nadere informatie

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan CO2 prestatieladder Belanghebbenden en plan Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 28/02/2011 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 02/03/2012 Marije de Vreeze Consistentie plan met InTraffic

Nadere informatie

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010)

Deelnemers van Duurzame Leverancier streven naar een CO2-reductie van 20% in het jaar 2020 (t.o.v. 2010) Actieve deelname aan initiatieven Dit document beschrijft de actieve deelname van Pilkes aan het initiatief Duurzame Leverancier, Nederland CO2 neutraal en het initiatief van SKAO (CO2-Prestatieladder).

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014

Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 Communicatieplan CO 2 -reductie 2014 BVR Groep B.V. Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1

Nadere informatie

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0

Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties. Versie 3.0 Communicatieplan 2013-2014 Van Dorp installaties Versie 3.0 Auteur: Van Dorp dienstencentrum Datum: Augustus 2013 Inhoudsopgave Introductie... 2 1. Doelstelling en boodschap... 3 2. Doelgroepen en boodschap...

Nadere informatie

Communicatieplan Coolmark BV

Communicatieplan Coolmark BV Communicatieplan - CO2 reductie CO2 Prestatieladder 2.1 Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 26 juni 2012 D. van de Woestijne Zienergie BV 1.1 3 juli 2012 D. van de Woestijne Zienergie BV

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2016-2017 CO 2 -prestatie Mouwrik Waardenburg b.v. Steenweg 63 4181 AK WAARDENBURG tel. 0031 418 654 620 fax 0031 418 654 629 www.mouwrik.nl Opgesteld d.d.: Januari 2017 Revisie:

Nadere informatie

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan 2015

CO2 prestatieladder. Belanghebbenden en communicatieplan 2015 CO2 prestatieladder Belanghebbenden en communicatieplan 2015 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 28-02-2011 Marije de Vreeze Opzet structuur 0.2 02-03-2012 Marije de Vreeze Consistentie

Nadere informatie

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.

Jade Beheer. Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3. Jade Beheer Communicatieplan CO 2 Prestatieladder 3.C.1. 3.C.2 Invalshoek C: Transparantie Handboek CO2 Prestatieladder, versie 2.2 / 3.0 Document : Communicatieplan CO 2-prestatieladder Auteur : Jade

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 Communicatieplan m.b.t. CO2 Opgesteld door : H. van Roode en Y. van der Vlies Datum : 20 februari 2014 Goedgekeurd door : H. van Roode Datum: 20 februari 2014 Blad 2 van 11 Inhoudsopgave Inleiding... 3

Nadere informatie

Communicatieplan. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & CO 2 Prestatieladder - Niveau 3. Datum: 17 december 2015 Versie: 3

Communicatieplan. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & CO 2 Prestatieladder - Niveau 3. Datum: 17 december 2015 Versie: 3 Communicatieplan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 december 2015 Versie: 3 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 1 1. Doelstelling van het communicatieplan...

Nadere informatie

Communicatieplan m.b.t. CO2

Communicatieplan m.b.t. CO2 m.b.t. CO2 Opgesteld door: Janneke Out en Bernard Rodenburg Opgesteld d.d. 16 december 2013 Inhoudsopgave 1. Interne communicatie... 4 1.1 Doelstellingen en doelgroepen... 4 1.2 Plan van Aanpak... 4 1.3

Nadere informatie

Communicatieplan Centercon B.V.

Communicatieplan Centercon B.V. Communicatieplan Centercon B.V. Inhoudsopgave INLEIDING 3 1. DOELGROEPEN, BOODSCHAP EN COMMUNICATIEMIDDELEN 4 1.1 INTERNE BELANGHEBBENDEN 4 1.2 EXTERNE BELANGHEBBENDEN 4 2. COMMUNICATIESCHEMA 6 Communicatieplan

Nadere informatie

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum 13-05-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Communicatieplan. CO₂ Communicatieplan. Datum 13-05-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3C.COM-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 7 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 7 2 3 van 7 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Beschrijving

Nadere informatie

Project Regie in de cloud Managementsamenvatting

Project Regie in de cloud Managementsamenvatting Project Regie in de cloud Managementsamenvatting 10 oktober 2012 Omschrijving van het project In het project Regie in de Cloud gaan de hogescholen, universiteiten en SURF een gemeenschappelijke I-strategie

Nadere informatie

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder

Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder Communicatieplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): De heer van Kleef De heer R. Verhoeven (extern adviseur) Datum 26-03-2014 Definitief rapport Inhoud 1.

Nadere informatie

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304

Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Functieprofiel: Controller Functiecode: 0304 Doel Bijdragen aan de formulering van het strategische en tactische (financieel-)economische beleid van de instelling of onderdelen daarvan, alsmede vorm en

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie

Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Sector- en keteninitiatieven 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie:

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. PUK Benelux B.V. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van PUK Benelux B.V. Auteur(s): Mevr. Giezen-van Laarhoven, CO 2-functionaris Dhr. D. Slothouber,

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Firma W. Zwaan en Zonen. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van

Communicatieplan. Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2. Firma W. Zwaan en Zonen. Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Communicatieplan Conform 2.C.1, 2.C.2, 2.C.3 en 3.C.2 Gedocumenteerd intern en extern communicatieplan van Firma W. Zwaan en Zonen Auteur(s): G. Zwaan, directie & CO 2-functionaris M. de Lange, extern

Nadere informatie

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015

Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs 2015 VOORLICHTINGSBIJEENKOMST 16 OKTOBER 2015 Livestream https://blog.surf.nl/open-online/ Programma 10.00 Achtergrond en doelstellingen Janina van Hees, SURFnet

Nadere informatie

Pilot Benchmarking Groene ICT. 01 januari 2012 31 december 2012

Pilot Benchmarking Groene ICT. 01 januari 2012 31 december 2012 Pilot Benchmarking Groene ICT 01 januari 2012 31 december 2012 1 Agenda - Branchescan 2010 & 2011 - Vervolg 2012 - Opzet en Planning - Deelname en aanmelding 2 BRANCHESCAN 2010 3 Branchescan 2010 -uitkomst

Nadere informatie

CO2-Prestatieladder Communicatieplan Invalshoek C: Transparantie

CO2-Prestatieladder Communicatieplan Invalshoek C: Transparantie Project: CO2-Prestatieladder Communicatieplan Rapport: CO2-2012/R-04;rev. 1;d.d. 12-05-2014 Auteur: R. Louis - CK Bedrijfsadvisering Verificateur: J.A.C. van Dijk A.L.J. Timmermans Bredaseweg 43, 4844

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Proeftuin 2 INHOUD 1. Proeftuin 3 1.1 Doelen 3 2. Werkwijze

Nadere informatie

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016. GrausBouw BV, De Koumen 41-43, 6433 KG, Hoensbroek

Sector- en keteninitiatieven 2015-2016. GrausBouw BV, De Koumen 41-43, 6433 KG, Hoensbroek Sector- en keteninitiatieven 2015-2016 GrausBouw BV, De Koumen 41-43, 6433 KG, Hoensbroek Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 03 2. Onderzoek naar sector- en keteninitiatieven pag. 04 2.1 Initiatieven bespreken

Nadere informatie

Milieu Communicatieplan

Milieu Communicatieplan Milieu Communicatieplan Milieu Datum: 27-10-2014 ID: ALG-DC-011 Versie: 1.1 Status: Definitief Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Communicatiedoelstellingen 3 3. Doelgroepen 4 3.1 Stakeholdersanalyse

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid

Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid Hoofdstuk 2 Beleid en doelstellingen / directieverantwoordelijkheid 2.1 KAM beleidsverklaring De directie van Axent Groen BV onderschrijft het volgende KAM-beleid: Het beleid is er op gericht te willen

Nadere informatie

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras

Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras 15 Mei 2012 Communicatieplan Energie- & CO 2 beleid Heras Inhoud: 1. Inleiding 1.1 Ambitie 1.2 Aansluiting op de marktontwikkelingen 1.3 Doelstellingen en

Nadere informatie

VI GROEP EXPERTS. Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep GOUDAPPEL

VI GROEP EXPERTS. Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep GOUDAPPEL GOUDAPPEL VI GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT Communicatieplan CO 2 reductie Goudappel Groep Versie Datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 7-11-2012 D. van de Woestijne Zienergie BV 2.0 26-11-2012 D. van

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

COMMUNICATIEPLAN code: B1308 1 oktober 2013

COMMUNICATIEPLAN code: B1308 1 oktober 2013 COMMUNICATIEPLAN code: B1308 1 oktober 2013 datum: 1 oktober 2013 referentie: lak code: B1308 blad: 3/11 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Belanghebbenden 4 2.1. Interne doelgroepen 4 2.2. Externe doelgroepen

Nadere informatie

3.B.2 Energie Management Actieplan

3.B.2 Energie Management Actieplan Inleiding B.V. is in 2012 gecertificeerd voor niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder. Op basis van de uitkomsten uit de interne audits van 2012 en de vragen vanuit de markt, is een vervolgtraject gestart

Nadere informatie

Communicatieplan CO 2-reductie

Communicatieplan CO 2-reductie Communicatieplan CO 2 -reductie Saasveld, 8 mei 2013 Auteur: Karin Koopman Geaccordeerd door: M.G.M. Kleizen Inhoud 1 INLEIDING 3 1.1 Over dit communicatieplan 3 2 DOELSTELLINGEN EN DOELGROEPEN 4 2.1 COMMUNICATIEDOELSTELLING

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

Communicatieplan EMS (Energie Management Systeem)

Communicatieplan EMS (Energie Management Systeem) plan EMS (Energie Management Systeem) CO 2 -Prestatieladder Agmi Group september 2012 (mei 2013 aangepast) Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Rapportage & reductiedoelstelling... 4 1.2... 4 2. - Interne

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat

Werkwijze Cogo 2004. abcdefgh. Cogo publicatienr. 04-03. Ad Graafland Paul Schepers. 3 maart 2004. Rijkswaterstaat Werkwijze 2004 publicatienr. 04-03 Ad Graafland Paul Schepers 3 maart 2004 abcdefgh Rijkswaterstaat Werkwijze 2/16 I Inleiding Verandering In 2003 is de organisatie van de ingrijpend veranderd. Twee belangrijke

Nadere informatie