Controlling Document. Programma: Geïntegreerde federatieve e-infrastructuur. Indiener: SURFnet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Controlling Document. Programma: Geïntegreerde federatieve e-infrastructuur. Indiener: SURFnet"

Transcriptie

1 Controlling Document Programma: Geïntegreerde federatieve e-infrastructuur Indiener: SURFnet 13 november 2014

2 2 Inhoudsopgave 2 Management Samenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen Ambitie Projecten en werkpakketten Toleranties Randvoorwaarden Relatie met andere programma s, projecten 9 3. Programmamanagement Organisatie Voortgangsrapportages Communicatieplan Communicatie intern Communicatie extern Risicomanagement en Escalatie Risicomanagement binnen het programma Escalaties binnen het programma Projecten en werkpakketten 15

3 3 Management Samenvatting ICT is een integraal onderdeel van het hoger onderzoek en onderwijs: iedere student, docent, medewerker of onderzoeker maakt voor zijn werk of opleiding gebruik van ICT-voorzieningen. Door gezamenlijke investeringen beschikt de sector over een e-infrastructuur die bestaat uit één van de snelste, meest geavanceerde en betrouwbare netwerken ter wereld, duurzame dataopslagfaciliteiten, hoogwaardige rekenvoorzieningen, krachtige software-, cloud en visualisatiehulpmiddelen, esciencesupport en professionele ondersteuning, die voortdurend worden aangepast aan de wensen van gebruikers en nieuwe ICT-ontwikkelingen. De geïntegreerde federatieve e-infrastructuur ontzorgt. De meerwaarde is dat onderzoekers, medewerkers, docenten en studenten zich minder bezig hoeven te houden met uitzoeken welke ICT-faciliteiten zij kunnen inzetten ten behoeve van hun activiteiten en kunnen vertrouwen op eenduidige en veilige toegang tot de faciliteiten. Ten behoeve van gebruiksgemak en een end-to-end beleving worden diensten zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden, maar ze kunnen ook separaat worden afgenomen. SURF staat voor een federatieve aanpak, wat betekent dat niet alleen de hoogwaardige diensten van SURF worden aangeboden, maar ook kwaliteitsdiensten van instellingen, internationale zusterorganisaties en commerciële aanbieders. Hierdoor kan het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek alle beschikbare ICT-mogelijkheden benutten. Het programma Geïntegreerde federatieve e-infrastructuur ondersteunt dat alle onderdelen van de e- Infrastructuur binnen SURF en de instellingen op elkaar worden afgestemd en meer worden dat de som der delen. De ambitie van dit programma is dat in 2018 iedere Nederlandse onderzoeker, student en docent en medewerker toegang heeft tot een breed palet van diensten die zij kunnen inzetten om te communiceren en samen te werken, data te verwerken, analyseren, opslaan en te delen zonder zich zorgen te maken over de toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de diensten. De meerjarige hoofddoelen zijn als volgt: Het (door)ontwikkelen en aanbieden van een flexibele Trust & Identity Infrastructuur waarmee gebruikers met hun eigen account veilig toegang hebben tot informatie en functionaliteit anytime, anyplace, any device en die het mogelijk maakt om optimaal samen te werken in welke samenstelling dan ook. Het ontwikkelen en aanbieden van een toegankelijke Service delivery infrastructuur waar alle beschikbare ICT-middelen en faciliteiten die relevant zijn voor de doelgroep bij elkaar komen en eenvoudig, eenduidig en waar mogelijk geïntegreerd worden aangeboden aan de doelgroep. Het ontwikkelen van technologieën om onderdelen van de e-infrastructuur zo optimaal mogelijk in te zetten en met elkaar te verbinden. De activiteiten worden uitgevoerd in een drietal projecten: : Trust & Identity Infrastructuur In 2015 zal in exploitatie dienstontwikkeling plaatsvinden op het terrein van sterke authenticatie. Deze activiteit borduurt voort op de verkenning en pilots die in 2013 en 2014 vanuit innovatiemiddelen zijn gefinancierd. Daarnaast vinden in 2015 een aantal verkenningen en pilots plaats op bovenste gebieden ten behoeve van de next generation Trust & Identity infrastructuur. De activiteiten wat betreft samenwerken zijn in 2015 hoofdzakelijk gericht op het allereerst identificeren en vervolgens ondersteunen van instellingsoverstijgende, internationale en crosssectorale use cases. De internationale use cases pakken we daarbij zoveel mogelijk op met behulp van EU funding dit betekent dat we ook rnieuwe calls en kansen in H2020 projecten zullen blijven spotten en zullen deelnemen in inschrijvende consortia waar relevant voor onze doelgroep. Daarnaast zal worden gewerkt aan het ondersteunen van groepen/virtuele organisaties, het realiseren van eenvoudige validatiemogelijkheden voor service providers in Europese context (edugain) en outreach met betrekking tot het gebruik van OpenConext.

4 : Service delivery infrastructuur In 2015 wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke SURF-visie en strategie op het gebied van service delivery richting eindgebruikers in het Hoger Onderwijs en het opstellen van een gezamenlijk plan van aanpak voor de periode voor de verdere implementatie van de One Stop Shop. Een eerste versie van de nieuwe SURF catalogus zal begin 2015 beschikbaar worden gemaakt, waarna deze verder zal worden uitgebreid met nieuwe features : Enabling Dynamic Services In 2015 zal een gemeenschappelijke visie worden ontwikkeld op de geïntegreerde federatieve e- Infrastructuur. Daarnaast zullen de behoeften van de doelgroep worden bepaald en technologische mogelijkheden verkend rondom het optimaal inzetten van gedistribueerde diensten. Op basis van de resultaten zal een plan van aanpak voor worden geformuleerd. Alle drie de SURF-werkmaatschappijen en andere SURF programma s dragen bij aan dit programma. Daarbij zal het NLeSC betrokken zijn in project Bovenstaande ambitie wordt gerealisserd door een combinatie van voorliggend innovatieprogramma en de bijbehorende exploitatie-activiteiten bij alle drie de SURF- werkmaatschappijen (geen onderdeel van dit programma).

5 5 1. Inleiding ICT is een integraal onderdeel van het hoger onderzoek en onderwijs: iedere student, docent, medewerker of onderzoeker maakt voor zijn werk of opleiding gebruik van ICT-voorzieningen. Door gezamenlijke investeringen beschikt de sector over een e-infrastructuur die bestaat uit één van de snelste, meest geavanceerde en betrouwbare netwerken ter wereld, duurzame dataopslagfaciliteiten, hoogwaardige rekenvoorzieningen, krachtige software-, cloud en visualisatiehulpmiddelen, esciencesupport en professionele ondersteuning, die voortdurend worden aangepast aan de wensen van gebruikers en nieuwe ICT-ontwikkelingen. De geïntegreerde federatieve e-infrastructuur ontzorgt. De meerwaarde is dat onderzoekers, medewerkers, docenten en studenten zich minder bezig hoeven te houden met uitzoeken welke ICT-faciliteiten zij kunnen inzetten ten behoeve van hun activiteiten en kunnen vertrouwen op eenduidige en veilige toegang tot de faciliteiten. Ten behoeve van gebruiksgemak en een end-to-end beleving worden diensten zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden, maar ze kunnen ook separaat worden afgenomen. SURF staat voor een federatieve aanpak, wat betekent dat niet alleen de hoogwaardige diensten van SURF worden aangeboden, maar ook kwaliteitsdiensten van instellingen, internationale zusterorganisaties en commerciële aanbieders. Hierdoor kan het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek alle beschikbare ICT-mogelijkheden benutten. In een drietal projecten wordt gewerkt aan: eenvoudige en veilige toegang tot (gedeelde) onderwijs- en onderzoeksbronnen en -diensten eenvoudig, veilig en flexibel samenwerken een One Stop Shop waar gebruikers terecht kunnen voor een breed overzicht van ICTmogelijkheden voor hun werk technische integratie van separate onderdelen van de (federatieve) e-infrastructuur om zo dichter aan te sluiten bij de vraag van de eindgebruiker technologieën om onderdelen van de e-infrastructuur zo optimaal mogelijk in te zetten en met elkaar te verbinden. Dit programma vereist een nauwe samenwerking tussen de drie werkmaatschappijen, met het NLeSC en met de aangesloten instellingen. Dit programma is nieuw binnen SURF en raakt een groot deel van de andere programma s. Scoping, planvorming en bepalen welke werkmaatschappij wat doet is onderdeel van de eerste fase van dit programma.

6 6 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen 2.1. Ambitie In 2018 heeft iedere Nederlandse onderzoeker, student en docent en medewerker toegang tot een breed palet van diensten die zij kunnen inzetten om te communiceren en samen te werken, data te verwerken, analyseren, opslaan en te delen zonder zich zorgen te maken over de toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de diensten. Dit programma ondersteunt dat investeringen in alle onderdelen van de e-infrastructuur binnen SURF en de instellingen op elkaar worden afgestemd en meer worden dat de som der delen Projecten en werkpakketten Project : Trust & Identity Infrastructuur Het meerjarige hoofddoel van dit project is het (door)ontwikkelen en aanbieden van een flexibele Trust & Identity Infrastructuur waarmee gebruikers met hun eigen account veilig toegang hebben tot informatie en functionaliteit anytime, anyplace, any device en die het mogelijk maakt om optimaal samen te werken in welke samenstelling dan ook. Werkpakketten Next generation Trust & Identity Infrastructuur Het doel van dit werkpakket is het bieden van eenvoudige en veilige toegang tot (gedeelde) onderwijs- en onderzoeksbronnen en -diensten. In de periode wordt gewerkt aan een volgende generatie Trust & Identity infrastructuur. Deze infrastructuur biedt onder andere ondersteuning voor de mobiliteit van studenten, sterke authenticatie, rijke autorisatie, toegang tot niet webgebaseerde diensten en gastgebruik Samenwerken zonder zorgen Dit werkpakket draait om eenvoudig, veilig en flexibel samenwerken. In de periode wordt met name gewerkt aan het ondersteunen van instellingsoverstijgende, internationale en cross-sectorale use cases. Daarnaast zal worden gewerkt aan het ondersteunen van groepen/virtuele organisaties, het realiseren van eenvoudige validatiemogelijkheden voor service providers en outreach met betrekking tot het gebruik van OpenConext. Innovatiecyclus en exploitatie We werken uiteindelijk toe naar concrete dienstverlening. Binnen het innovatieprogramma voeren we verkenningen uit en doen we proof-of-concepts en pilots om vervolgens te bepalen of het concept door kan stromen in de dienstontwikkeling. Het ontwikkelen van een dienst en beheer en ondersteuning gebeurt veelal vanuit SURFnet exploitatie, en is daarmee niet direct zichtbaar binnen de resultaten van het innovatieprogramma. In de rapportages zullen we opnemen welke activiteiten hebben geleid tot daadwerkelijke dienstontwikkeling en/of dienstverlening en zijn opgenomen in of overgedragen aan de exploitatie. De sturing en rapportage gebeurt vervolgens conform de gebruikelijke exploitatielijnen binnen SURFnet. Externe financieringsbronnen (GÉANT, H2020) Bovenstaande activiteiten geven het totaal weer wat er binnen de werkpakketten gebeurt. Niet alle activiteiten worden echter vanuit de SURF-middelen gefinancierd. Een deel van de activiteiten binnen dit project wordt uitgevoerd in en gefinancierd uit Europese projecten. Binnen dit project geldt dit met name voor , waar internationale activiteiten en ontwikkeling waar mogelijk uit GÉANT of andere H2020 projecten zullen worden gefinancierd. In de rapportage zullen we benoemen welke dit zijn.

7 7 Kerndeliverables De kerndeliverables per werkpakket voor de periode staan in Tabel 2a. De meerjarenplanning geeft voor aan wanneer we verwachten dat de operationele diensten beschikbaar komen. Financiering, met name het eindtraject, zal deels uit exploitatie gebeuren. De activiteiten voor zijn hoofdzakelijk outreach- en supportactiviteiten. Financiering hiervan zal deels uit externe bronnen gebeuren. Tabel 2a: Kern Deliverable per werkpakket Kern deliverables Project: Werkpakket jaar: Next generation Trust & Identity Infrastructuur Samenw erken zonder zorgen Trust & Identity Infrastructuur( ) Trust en Identity infrastructuur uitgebreid met voorziening voor sterke authenticatie (3 middelen). Ondersteuning van use cases op basis van Trust en Identity Infrastructuur (instellingsoverstijgend, internationaal, crosssectoraal, OpenConext). Trust en Identity infrastructuur faciliteert: Autorisaties (voor groepen/rollen); Gastgebruik/visitor access conform w ensen instellingen. Ondersteuning van use cases op basis van Trust en Identity Infrastructuur (instellingsoverstijgend, internationaal, crosssectoraal, OpenConext). Trust en Identity Infrastructuur faciliteert toegang voor (geselecteerde) non-w eb diensten (al dan niet via gatew ay). Ondersteuning van use cases op basis van Trust en Identity Infrastructuur (instellingsoverstijgend, internationaal, crosssectoraal, OpenConext). Trust en Identity infrastructuur faciliteert: Bring Your Ow n (e)identity; sterke authenticatie op basis van meer/nieuw e middelen. Ondersteuning van use cases op basis van Trust en Identity Infrastructuur (instellingsoverstijgend, internationaal, crosssectoraal, OpenConext). Project : Service Delivery Infrastructuur Het meerjarige hoofddoel van dit project is het ontwikkelen en aanbieden van een toegankelijke Service delivery infrastructuur waar alle beschikbare ICT-middelen en faciliteiten die relevant zijn voor de doelgroep bij elkaar komen en eenvoudig, eenduidig en waar mogelijk geïntegreerd worden aangeboden aan de doelgroep Werkpakketten Plan van Aanpak Het doel van dit werkpakket is het opzetten van een gemeenschappelijke SURF-visie en strategie op het gebied van service delivery richting eindgebruikers in het Hoger Onderwijs en opstellen van een gezamenlijk plan van aanpak voor de periode voor de verdere implementatie van de One Stop Shop One Stop Shop Het doel van dit werkpakket is het ontwikkelen van een One Stop Shop waar eindgebruikers van het Hoger Onderwijs eenduidig terecht kunnen voor een breed en transparant overzicht van ICTmogelijkheden voor hun onderzoek, studie en/of werk. We faciliteren het zoeken naar de best mogelijke oplossing voor de gebruiker. Niet alleen zijn de aangeboden diensten vindbaar en afneembaar, maar is er ook volledige informatie over de toegangsrechten, beschikbaarheid, bruikbaarheid, gebruikerservaring en kosten. En we zorgen voor naadloze integratie van die ICTmogelijkheden met onze netwerk- en trust & identity infrastructuren en via deze infrastructuren met de instellingssystemen.

8 8 Kerndeliverables De kerndeliverables per werkpakket voor de periode staan in Tabel 2b. Tabel 2b: Kern Deliverable per werkpakket Kern deliverables Project: Werkpakket Planvorming One Stop Shop jaar: Service Delivery Infrastructure( ) Opstellen van een SURF visie, strategie en aanpak op het gebied van Service Delivery op Review en herijking aanpak basis waarvan Service Delivery in Service Delivery Infrastructuur 2016 en verder concreter kan worden vorm gegeven. Realisatie van de SURFcatalogus en ontsluiting van alle SURF eindgebruikersdiensten via het eindgebruikerskanaal SURFspot.nl Onstsluiten van alle eindgebruikersdiensten van instellingen via SURFspot.nl Review en herijking aanpak Service Delivery Infrastructuur Review en herijking aanpak Service Delivery Infrastructuur Geïntegreerd en transparant aanbod en levering van door SURF geleverde diensten Externe financieringsbronnen (GÉANT, H2020) Bovenstaande activiteiten geven het totaal weer wat er binnen de werkpakketten gebeurt. Niet alle activiteiten worden echter vanuit de SURF-middelen gefinancierd. Een deel van de activiteiten binnen dit project wordt uitgevoerd in en gefinancierd uit Europese projecten. Hiervoor is een aparte activiteit SD Internationaal opgezet. Aangezien deze activiteit volledig wordt gefinancierd uit externe financiering (GÉANT), zijn de kerndeliverables hiervoor achterwege gelaten. Resultaten zullen op hoofdlijnen worden beschreven in de rapportages. Project : Enabling Dynamic Services In dit project wordt er allereerst overleg georganiseerd tussen de werkmaatschappijen om een eenduidige definitie te krijgen van begrippen als: federatief, geïntegreerd, e-infrastructuur, identifiers en de samenhang daartussen en wordt een gemeenschappelijke visie ontwikkeld op de geintegreerde federatieve e-infrastructuur. Daarnaast werken in dit projectsurfsara en SURFnet nauw samen met het NLeSC aan technologieën die het mogelijk maken om beschikbare onderdelen van de e-infrastructuur op een dynamische manier in te zetten ten behoeve van applicaties. Dit project borduurt voort op de ervaring die door SURFnet is opgedaan met dynamische lichtpaden, door NLeSC binnen estep (escience Technology Platform) en door SURFsara en NLeSC binnen het esalsa (klimaatonderzoek) project. Werkpakket Verkenning en visievorming In 2015 zullen de behoeften van de doelgroep worden bepaald en technologische mogelijkheden verkend rondom het optimaal inzetten van gedistribueerde diensten. Op basis van de resultaten zal een plan van aanpak voor worden geformuleerd.

9 9 Kerndeliverables De kerndeliverables voor dit werkpakket voor de periode staan in Tabel 2c. Tabel 2c: Kern Deliverable per werkpakket Kern deliverables Project: Werkpakket jaar: Verkenning en visievorming Enabling Dynamic Services( ) Opstellen SURF visie, strategie en aanpak Geintegreerde Federatieve e-infrastructuur Plan van Aanpak Technologieverkenning ntb ntb ntb In hoofdstuk 4 zijn de deliverables per werkpakket voor 2015 in meer detail uitgewerkt Toleranties Conform subsidievoorwaarden SURF 2.4. Randvoorwaarden Conform subsidievoorwaarden SURF 2.5. Relatie met andere programma s, projecten Alle drie de werkmaatschappijen zijn betrokken bij dit programma en daarnaast worden ook vanuit elk van de werkmaatschappijen activiteiten vanuit de exploitatie uitgevoerd rondom dit thema. Tevens draagt NLeSC bij aan één van de projecten. Dit programma raakt, juist vanwege de integratiedoelstelling, een groot aantal van de andere programma s: Programma 1: End-to-end connectiviteit is onderdeel van de e-infrastructuur. De ontwikkeling hiervan wordt gedaan in het programma P1 Verbindende Infrastructuren. Programma 2: Er zal worden bekeken welke reken- en dataclusters, die binnen programma 2 (door)ontwikkeld worden, ingezet kunnen worden als onderdeel van de technische integratie en EDS. Daarnaast zullen deze onderdelen gekoppeld worden aan de Trust & Identity infrastructuur als niet-webgebaseerde diensten. Een aandachtspunt is de overlap in het federatieve concept tussen programma 2 en dit programma. Een nationaal federatief datacenter en federatieve opslag is onderdeel van P2, maar raakt aan het federatieve aspect van P3. Programma 4: binnen dit programma wordt ondersteuning geboden bij het optimaal omgaan met data in onderwijs en onderzoek en zal vergelijkbaar als in programma 2 gekeken worden naar de integratie en het federatief aanbieden van datadiensten. Programma 5: Ook in het Programma Onderwijs op Maat wordt onderzocht welke toepassingen op het gebied van ICT en Onderwijs door de instelling, door de markt, door SURF, of door een andere partner kunnen worden aangeboden. Hierin wordt het federatieve aspect (gezamenlijk is meer dan de som der delen bij zowel inkoop als zelf ontwikkelen) en de koppeling met de Trust & Identity infrastructuur meegenomen. Programma 6: Op het gebied van ICT en Onderzoek is de afgelopen jaren in samenwerking met de universiteiten, UMCs en onderzoeksgroepen gewerkt aan een gezamenlijk SURF portfolio bestaande uit diensten en support van SURFsara, SURFnet en NLeSC. In zal dit portfolio verder uitgebreid worden met de dienstverlening op onderzoeksgebied van de instellingen, SURFmarket en andere partners (DANS, KNAW, RDNL, 3TUdatacentrum). Op deze manier wordt voor Onderzoek nu al gewerkt aan iets wat lijkt op een one-stop- SURF shop voor Onderzoek. P6 en P3 kunnen in dat opzicht van elkaar leren en elkaar versterken. Dit programma raakt ook aan de Community cloud, waar dienstverlening in nauwe samenwerking met de verschillende sectoren door SURF wordt ontwikkeld en aangeboden. Binnen dit programma zal nauw worden samen gewerkt met de instellingen en gebruikers. Voor

10 10 Trust & Identity zien we dat studenten, docenten en onderzoekers steeds meer onafhankelijk van de instelling werken en samenwerken. Dit heeft gevolgen voor het instellingsaccount. Alternatieven voor het instellingsaccount en daarmee toegang tot diensten die instellingen bieden, zullen samen met de instellingen verkend worden. Binnen Service delivery vindt eenzelfde verschuiving plaats. Diensten worden steeds vaker direct, zonder tussenkomst van de instelling, afgenomen. Hoe hiermee om te gaan is onderdeel van de verkenningen rondom de One Stop Shop. Binnen het project Enabling Dynamic Services wordt gewerkt aan optimale inzet van gedistribueerde diensten. Deze diensten kunnen eigendom zijn van een instelling. Afstemming met de instellingen is van belang om de toegang tot die diensten te bepalen. Op het gebied van Trust & Identity en Service Delivery gebeurt er veel in Europa. Dit programma is nauw bij deze ontwikkelingen betrokken. Een deel van de activiteiten wordt gefinancierd met behulp van EU funding, met name GEANT3+, GEANT4 en einfra7-aai. Belangrijke samenwerkingspartners zijn aanbieders van diensten en resources, zoals commerciële marktpartijen, maar ook DANS, 3TU, RDNL etc. Binnen het project Enabling Dynamic Services zal nauw worden samen gewerkt met het NLeSC.

11 11 3. Programmamanagement 3.1. Organisatie Het programma Trust & Identity Infrastructuur wordt door SURFnet uitgevoerd. De programmastructuur is als volgt: CTO SURFnet à Programmamanager à Projectmanager à Projectteam CTO SURFnet (CTO) Eindverantwoordelijk voor het programma; Actief en zichtbaar boegbeeld van programma en veranderdoelstellingen; Verantwoordelijk voor het verbinden van belangen; Vertegenwoordiger van de SURFnet programma s in het Directieteam; Voorzitter van de Programmaboard (met daarin de programmamanagers binnen SURFnet en de technisch beleidsadviseur). CTO delegeert dagelijkse verantwoordelijkheid voor het programma aan Programmamanager. De CTO is verantwoordelijk voor: Beoordelen van het jaarlijkse Controlling document Beoordelen en instemmen met de door de programmamanager aangeleverde wijzigingen die buiten de kaders/toleranties van het Controlling document vallen Goedkeuren van vooraf bepaalde deliverables Goedkeuren van kwartaalrapportages Programmamanager De programmamanager is, op basis van het door de algemeen directeur SURFnet en subsidiegever vastgestelde Controlling document, (gedelegeerd) verantwoordelijk voor het programma (inclusief budget) en de levering van de resultaten waar de organisatie de veranderdoelstellingen van het programma mee kan realiseren; De programmamanager geeft mede vorm aan het programma, zorgt voor de optimale aansluiting van de doelen binnen het programma bij die missie, visie en doelen van SURF(net) en oefent invloed uit op de omgeving van het programma en reageert op de invloeden uit de omgeving; De programmamanager is opdrachtnemer voor het programma en fungeert als (gedelegeerd) opdrachtgever en eindverantwoordelijke voor de projecten. De programmamanager is verantwoordelijk voor: Het opstellen van het jaarlijkse Controlling document; Beoordelen en instemmen met de door de projectmanager aangeleverde projectvoorstellen; Verzoeken aan de CTO tot wijzigingen die buiten de kaders/toleranties van het Controlling document vallen; Voorbereiden van de besluitvorming over go/no-go beslissingen die expliciet in het programma aan de directie zijn voorbehouden; Aanleveren van de kwartaal- en jaarrapportages (zowel inhoudelijk als financieel). De programmanager is budgethouder en spreekt met de projectmanagers de toleranties af wat betreft tijd, kosten, kwaliteit, scope, risico s en benefits Projectmanager De projectmanager draagt zorg voor de opzet en uitvoering van projecten en de daaraan gekoppelde doelen en deliverables; De projectmanager maakt de jaarplannen voor het project (cq. update van controlling documents), schrijft de kwartaalrapportages en coördineert de projectactiviteiten; De projectmanager is verantwoordelijk voor de inzet van middelen (menskracht en andere middelen) die aan het project zijn toegekend; De projectmanager opereert binnen de met de programmamanager afgesproken toleranties.

12 Voortgangsrapportages Conform subsidievoorwaarden SURF 3.3. Communicatieplan Conform subsidievoorwaarden SURF Communicatie intern Binnen het programma zal minimaal over onderstaande onderwerpen worden gecommuniceerd. Tabel 4: Interne Communicatie Programma Wie Wat Communiceert met Frequentie programmamanager Ieder kwartaal een intern blog over successen/highlights afgelopen kwartaal Medewerkers SURF(net) Ieder kwartaal projectteam 10 minuten update over lopende zaken tijdens SURFnet Lunch Medewerkers SURFnet Aantal keer per jaar projectteam Update tijdens SURFmarket Meet en greet bijeenkomsten Medewerkers SURFmarket Aantal keer per jaar projectteam Update voortgang op intranet Medewerkers SURFnet / SURFmarket Continue Projectteam/programmamanager Presentatie over de plannen en werkzaamheden van het innovatieprogramma in 2015 Medewerkers SURF* Eenmalig eerste kwartaal Communicatie extern Het programma zal extern communiceren over de mogelijkheden die het programma aanbiedt aan de doelgroep. Voor dit doel zullen onderstaande communicatiekanalen richting de doelgroep van eindgebruikers worden ingezet. Aan het begin van ieder kwartaal zal de afdeling Communicatie & Marketing samen met de programmamanager en projectmanagers bepalen welke mijlpalen dat komende kwartaal belangrijk zijn voor communicatie en PR. Per mijlpaal zal besproken worden via welke van onderstaande kanalen we dat gaan communiceren en wie de daarbij horende doelgroep is. Belangrijk bij iedere communicatieuiting is dat we ook duidelijk communiceren wat de meerwaarde van SURF(net) is; wat is de impact die onze innovaties hebben voor HO&O en de BV Nederland.

13 13 Tabel 5: Externe Communicatie Programma Kanaal Doel en meerwaarde Social media Aantal bezoekers naar online content verhogen. We zetten social media voornamelijk in om volgers en geïnteresseerden naar online content te trekken. Blogs Betrekken van doelgroep bij voortgang programma Via blogs betrekken we op een persoonlijke manier de doelgroep bij de voortgang van het programma en kunnen we eventuele ideeën polsen. Hiermee verhoog je de betrokkenheid van de doelgroep. PR Meerwaarde van SURFnet in innovatieprogramma aantonen In externe kanalen zullen we via artikelen in vak- en dagbladen, nieuwssites, relevante websites en persberichten willen we de resultaten en meerwaarde die SURF(net) biedt dmv het project Nieuwsbrief Informeren over nieuwe mijlpalen en voortgang In de SURF(net) nieuwsbrief en SURFmarket en SURFspot nieuwsbrieven zullen deliverables, resultaten, bijeenkomsten worden aangekondigd. Dit kanaal heeft een informerend karakter. SURF.nl Informeren over nieuwe mijlpalen en voortgang SURF.nl is de verzamelplaats van deliverables, nieuws, informatie en eventuele doorverwijzingen naar blogs of wiki s. Dit kanaal heeft een informerend karakter ICP-overleg Interactie met en feedback van de Instellingscontactpersonen van SURFnet Het ICP-overleg is speciaal voor de instellingscontactpersonen om overzicht te krijgen van de stand van zaken van de verschillende onderwerpen waar SURFnet aan werkt en te interacteren met SURFnet en elkaar. SURFmarket contactpersoondagen Interactie met en feedback met contactpersonen van SURFmarket De SURFmarket contactpersoondagen zijn speciaal voor de contactpersonen om overzicht te krijgen van de stand van zaken van de verschillende onderwerpen waar SURFmarket aan werkt en te interacteren met SURFmarket en elkaar. Bijeenkomst SURFacademy Interactie met en feedback van de doelgroep (SURF)academy bijeenkomsten zijn geschikt om direct te kunnen interacteren met de doelgroep en ze intensiever te btrekken bij projecten.

14 Risicomanagement en Escalatie Risicomanagement binnen het programma Risico s worden gemanaged zowel op programma- als op projectniveau. Tabel 6: Risicomanagement Risico SRF-Id Risico omschrijving Kans Impact Prio (KxI) Maatregel Wie Complexe sturing vanwege afhankelijkheden met andere Programmamanager treedt op als linking pin PM programma's en externe finacieringspartijen Beschikbaarheid van menskracht (intern en extern) Zorgen voor goede resource planning en afstemming andere programma's. Zorgen voor voldoende mogelijkheden voor externe inhuur. PM Visie SURF maatschappijen op het gebied van geintegreerde Service Delivery lopen teveel uiteen om tot een gemeenschappelijke visie, strategie en aanpak te kunnen komen Nadrukkelijke betrokkenheid vragen van DT tijdens opstellen van gemeenschappelijke visie en strategie PM Verschillen in prioriteitstelling tussen de verschillende werkmaatschappijen Betrokkenheid vragen van DT PM Escalaties binnen het programma Een projectmanager escaleert (indien buiten de gegeven toleranties) naar de programmamanager. De programmamanager naar de CTO, die het binnen de directie bespreekt. Als intern niet voldoende kan worden opgelost, dan volgt escalatie naar de SURF Directieraad.

15 15 4. Projecten en werkpakketten Project : Trust & Identity Infrastructuur Binnen Next Generation Trust & Identity Infrastructuur zal in de periode worden gewerkt aan: Ondersteuning mobiliteit van studenten over de grenzen van instellingen heen Ondersteunen sterke authenticatie Rijkere/gedetailleerdere autorisatiemogelijkheden voor groepen/rollen Toegang voor niet webgebaseerde diensten Ondersteunen gastgebruik conform behoeften instellingen, inclusief aandacht voor behoud van trust en licentieproblematiek De focus van Samenwerken zonder zorgen ligt in de periode op: Ondersteunen eenvoudige validatie Ondersteuning use cases instellingsoverstijgend/internationaal/cross-sector Ondersteunen groepen/virtuele organisaties Outreach OpenConext In 2015 zal in exploitatie dienstontwikkeling plaatsvinden op het terrein van sterke authenticatie. Deze activiteit borduurt voort op de verkenning en pilots die in 2013 en 2014 vanuit innovatiemiddelen zijn gefinancierd. Daarnaast vinden in 2015 een aantal verkenningen en pilots plaats op bovenste gebieden ten behoeve van de next generation Trust & Identity infrastructuur. De activiteiten voor in 2015 zijn hoofdzakelijk gericht op het allereerst identificeren en vervolgens ondersteunen van instellingsoverstijgende, internationale en cross-sectorale use cases. De internationale use cases pakken we daarbij zoveel mogelijk op met behulp van EU funding dit betekent dat we ook rnieuwe calls en kansen in H2020 projecten zullen blijven spotten en zullen deelnemen in inschrijvende consortia waar relevant voor onze doelgroep. Daarnaast zal worden gewerkt aan het ondersteunen van groepen/virtuele organisaties, het realiseren van eenvoudige validatiemogelijkheden voor service providers in Europese context (edugain) en outreach met betrekking tot het gebruik van OpenConext. Verklaring kleuren: Groen = financiering SURF Blauw = financiering uit exploitatie Rood = financiering uit Europa (GÉANT, H2020)

16 16 Tabel 7a: Deliverables 2015 per kwartaal Trust&&&Identity&Infrastructuur( ) SRF-Id naam Deliverables Next generation Trust & Identity Infrastructuur Next generation Trust & Identity Infrastructuur Next generation Trust & Identity Infrastructuur Next generation Trust & Identity Infrastructuur Next generation Trust & Identity Infrastructuur a Verkenningen alternatieven voor instellings Identity Management (eid, Bring Your Own Id, Centraal HO IdM etc.) [document(s)] SURFconext uitgebreid met dienst voor sterke authenticatie (Step up Authentication as a Service). (Exploitatie SURFnet) b Beproeven rijkere autorisatiemogelijkheden voor groepen/rollen [pilot] c1 Verkennen toegang voor non-web diensten op basis van verschillende oplossingen (bijvoorbeeld webproxy, Application specific passwords, Moonshot, OpenIDconnect). [pilot/poc] c2 Voorlichting richting instellingen over mogelijkheden voor toegang non-web diensten [Outreach] d1 Verkenning (toekomstige) behoeften/mogelijkheden gastgebruik [rapport] d2 Beproeven gastgebruik [pilot/poc] Planning (kwartaal) 2015-Q Q Samenwerken zonder zorgen Beproeven "Simple Validation Service" (EU-funding) Samenwerken zonder zorgen Samenwerken zonder zorgen a Ondersteuning van nationale en internationale use case (deels op basis van EU funding) [pilot/poc] SURFconext teams modulair opgezet. (Exploitatie SURFconext) Beproeven groependienst in internationale (edugain) context (EUfunding) Samenwerken zonder zorgen b Stimuleren en ondersteunen gebruik OpenConext door andere partijen deels op basis van EU-funding [outreach] 2015-Q1-Q4 Project : Service Delivery Infrastructuur In 2015 wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke SURF-visie en strategie op het gebied van service delivery richting eindgebruikers in het Hoger Onderwijs en het opstellen van een gezamenlijk plan van aanpak voor de periode voor de verdere implementatie van de One Stop Shop. Een eerste versie van de nieuwe SURF catalogus zal begin 2015 beschikbaar worden gemaakt, waarna deze verder zal worden uitgebreid met nieuwe features. Tabel 7b: Deliverables 2015 per kwartaal Service'Delivery'Infrastructuur( ) SRF-Id naam Deliverables Planning (kwartaal) Planvorming a Opstellen van de SURF Visie en Strategie Service Delivery Infrastructuur [document] 2015-Q Planvorming b Plan van aanpak implementatie Service Delivery Infrastructuur [document] One Stop Shop a SURF catalogus (eerste versie) beschikbaar [service] 2015-Q One Stop Shop b SURF eindgebruikersdiensten beschikbaar via SURFspot.nl [service] 2015-Q One Stop Shop c Uitbreiding van SURF catalogus met kwaliteitsattributen en mogelijkheden tot opt-in/opt-out [service] One Stop Shop d Afsluiten van groepslicenties [PoC] Project : Enabling Dynamic Services In 2015 zal een gemeenschappelijke visie worden ontwikkeld op de geïntegreerde federatieve e- Infrastructuur. Daarnaast zullen de behoeften van de doelgroep worden bepaald en technologische mogelijkheden verkend rondom het optimaal inzetten van gedistribueerde diensten. Op basis van de resultaten zal een plan van aanpak voor worden geformuleerd. Tabel 7c: Deliverables 2015 per kwartaal Enabling(Dynamic(Services( ) SRF-Id naam Deliverables Planning (kwartaal) Verkenning en visievorming a Opstellen SURF visie, strategie en aanpak Geintegreerde Federatieve e-infrastructuur [document] 2015-Q Verkenning en visievorming b Plan van Aanpak [document] 2015-Q Verkenning en visievorming c Technologieverkenning [document] 2015-Q Verkenning en visievorming d Technologieverkenning [PoC / document]

Controlling Document. Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00

Controlling Document. Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00 Controlling Document Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen Indiener: SURFmarket Versie 1.00 11-11-2014 Inhoudsopgave Management Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen...

Nadere informatie

Jaarplan 2013. onderweg naar cloudservicebroker

Jaarplan 2013. onderweg naar cloudservicebroker Jaarplan 2013 onderweg naar cloudservicebroker INHOUDsopgave 1 Inleiding 3 2 Missie en visie 5 2.1 Missie 5 2.2 ICT-marktplaats 5 2.3 Externe ontwikkelingen en trends 6 2.4 Visie 7 3 Hoofddoelstellingen

Nadere informatie

ICT Meerjarenplan 2012-2015

ICT Meerjarenplan 2012-2015 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Bij ons leer je de wereld kennen 2 ICT Meerjarenplan 2012-2015 Vastgesteld door het College van Bestuur op 13 december 2011 3 ICT meerjarenplan 2012-2015 Inhoud ICT MJP 1. Samenvatting

Nadere informatie

ICT Visie 2012 2014. Versiebeheer Versie Datum Auteur Inhoud Verspreiding

ICT Visie 2012 2014. Versiebeheer Versie Datum Auteur Inhoud Verspreiding ICT Visie 2012 2014 Versiebeheer Versie Datum Auteur Inhoud Verspreiding 0.1 18 januari 12012 Klein Opzet structuur - 0.2 31 januari 2012 Nouwens Inhoud - 0.3 3 februari 2012 Klein Inhoud - 0.4 6 februari

Nadere informatie

Datacentervisie voor UvA en HvA

Datacentervisie voor UvA en HvA Datacentervisie voor UvA en HvA ICT Services Postbus 1025 1000 BA Amsterdam Weesperzijde 190 1097 DZ Amsterdam Versie 1.0 Status Final documenteigenaar B. Voorbraak, directeur ICTS datum 21 augustus 2014

Nadere informatie

ICT-Beleidsplan 2010-2014

ICT-Beleidsplan 2010-2014 Bezoekadres Den Dolech 2 5612 AZ Eindhoven Telefoon: 040-247 9111 ICT-Beleidsplan 2010-2014 Postadres ICT postbus 513 5600 MB Eindhoven Where innovation starts College van Bestuur Den Dolech 2, 5612 AZ

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 Wat SURFMaRKEt REaliSEERdE in 2012

JAARVERSLAG 2012 Wat SURFMaRKEt REaliSEERdE in 2012 JAARVERSLAG 2012 Wat SURFMARKET realiseerde in 2012 voorwoord INHOUDsopgave Wat SURFMARKET realiseerde in 2012 realiseerde in 2011 1 Voorwoord 3 2 Exploitatie 5 2.1 Doelstellingen en resultaten 6 2.2 Software

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Voorwoord. Universitair Informatiemanagement. Definitieve versie

Voorwoord. Universitair Informatiemanagement. Definitieve versie Universitair Informatiemanagement Voorwoord Onderstaand treft u het Informatie- en ICT-plan van de Universiteit Twente voor de periode 2010-2014. Voor deze periode heeft de UT een nieuw Instellingsplan

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2014

JAARVERSLAG 2014 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2014 JAARVERSLAG 2014 WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2014 INHOUDSOPGAVE WAT SURFMARKET REALISEERDE IN 2014 1 Voorwoord 3 2 Hoofddoelstellingen en resultaten 5 2.1 Klantgerichte en kwalitatief hoogwaardige dienstverlening

Nadere informatie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie

BAVP 2013-2017. Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie BAVP 2013-2017 Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie Auteur: CIO Politie Status: DEFINITIEF 2013-12-11 Rubricering: Politie Intern (Groen) Documentinformatie Versiegeschiedenis Versie Versie datum

Nadere informatie

Uitvoeringsagenda. Toepassingen Satellietdata

Uitvoeringsagenda. Toepassingen Satellietdata Uitvoeringsagenda Toepassingen Satellietdata De Ruimte voor het Gebruik Meerwaarde voor onze Aarde en onze Economie Colofon De Ruimte voor het Gebruik Meerwaarde voor onze Aarde en onze Economie Rapport

Nadere informatie

Inleiding. Totstandkoming en opzet van deze beslisnotitie

Inleiding. Totstandkoming en opzet van deze beslisnotitie DGOBR/DIR/TBGI Inleiding Het huidige Rijksportaal stamt alweer uit 2007. De wereld is sindsdien sterk veranderd, terwijl de bestaande voorziening onvoldoende met die veranderingen is meegegroeid. Dit is

Nadere informatie

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur

Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Integratie Hoger Onderwijs Referentie Architectuur Architectuurvisie Gebruikersinteractie Visuele integratie Personalisatie Zoeken Aanpassen aan voorkeuren Procesondersteuning Generieke ondersteuning communiceren,

Nadere informatie

Rapport Proof of Concept Collaboration Infrastructure

Rapport Proof of Concept Collaboration Infrastructure indi-2009-12-033 Rapport Proof of Concept Collaboration Infrastructure Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Frank Pinxt Auteur : Mark Versteegen Opleverdatum : 08-01-2010 Versie : 1.0

Nadere informatie

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo

Uitvoering sectorinvesteringsplannen. mbo en hbo Uitvoering sectorinvesteringsplannen mbo en hbo Colofon Uitgave Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag T (070) 311 97 11 F (070) 311 97 10 info@platformbetatechniek.nl

Nadere informatie

Library and IT Services Strategisch plan 2014-2017

Library and IT Services Strategisch plan 2014-2017 Library and IT Services Strategisch plan 2014-2017 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Omgevingsfactoren... 4 2.1 Externe ontwikkelingen... 4 2.2 Interne ontwikkelingen... 6 2.3 Conclusie... 7 3 Missie... 8 4 Visie...

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

IT-SOURCING & CLOUD STRATEGIE UT

IT-SOURCING & CLOUD STRATEGIE UT IT-SOURCING & CLOUD STRATEGIE UT Leidraad voor het sourcen van IT-services Jan Evers, 26 maart 2013 Kenmerk: SB/UIM/12/1217/EVS IT-Sourcing & Cloud Strategie UT versie 1.1.docx 1 van 15 Inhoudsopgave Samenvatting...

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl. Project A - Programma Rode Loper

Plan van Aanpak. Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl. Project A - Programma Rode Loper Plan van Aanpak Verbetering online studiekeuze- en voorlichtingsomgevingen Studyinholland.nl en Studychoice.nl Project A - Programma Rode Loper Projectnummer : 2151 Opdrachtgever : Directeur Communicatie

Nadere informatie

Naar de Laan van de Leefomgeving

Naar de Laan van de Leefomgeving Naar de Laan van de Leefomgeving Bouwsteen voor een digitaal stelsel Omgevingswet Versie 2.0-26 september 2014 1 Colofon Ministerie van Infrastructuur en Milieu DG Milieu en Internationaal Programmadirectie

Nadere informatie

CLUSTERPROJECT E-LEARNING

CLUSTERPROJECT E-LEARNING CLUSTERPROJECT E-LEARNING 1 INLEIDING... 3 1.1 WOORD VOORAF... 3 1.2 VERANTWOORDING... 3 2 VRAAGSTELLING EN DOELSTELLING... 6 2.1 VRAAGSTELLING... 6 2.2 DOELSTELLING... 6 2.3 CONCRETE DOELEN... 7 3 EFFECTEN...

Nadere informatie

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten

VERWERVINGSPLAN. Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten VERWERVINGSPLAN Initiatief gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Collectieve inkoop van generieke telecommunicatiediensten voor gemeenten Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Algemeen 3 1.2 Aanleiding 3 1.3 Opzet

Nadere informatie

DE VU VERDER MET ICT I-STRATEGIE 2012-2016

DE VU VERDER MET ICT I-STRATEGIE 2012-2016 DE VU VERDER MET ICT I-STRATEGIE 2012-2016 HET BELANG VAN ICT OP DE UNIVERSITEIT ICT is verweven met alle activiteiten van een universiteit. Het generen en overbrengen van kennis en informatie staat centraal

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door!

ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! ONDERNEMINGSPLAN 2.0 WIJeindhoven Van, voor en door! Eindhoven, 4 januari 2015 Versie: 2.1 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting 2 1. Inleiding 4 1.1 Context en proces 4 1.2 Stand van zaken 5 1.3 Missie,

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016

REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 2013-2016 REGIONALE DUURZAAMHEIDSAGENDA 013-016 - samen leidt tot meer - INLEIDING Totstandkoming De voorliggende regionale duurzaamheidsagenda 013-016 is de opvolger van de regionale klimaatagenda 008-01 van de

Nadere informatie

Meerjarenplan Universiteitsdienst 2008-2011 Crossing boundaries De partner in dienstverlening van de TU Delft

Meerjarenplan Universiteitsdienst 2008-2011 Crossing boundaries De partner in dienstverlening van de TU Delft Meerjarenplan Universiteitsdienst 2008-2011 Crossing boundaries De partner in dienstverlening van de TU Delft Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Profiel van de Universiteitsdienst 4 2. Trends en positie 5 3.

Nadere informatie

GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS

GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS GEFASEERDE INVOERING UNIFIED COMMUNICATIONS versie 1.0, 15 april 2010 SURFNET BV, R ADBOUDKWARTIER 273, POSTBUS 19035, 3501 DA U TRECHT T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, WWW.SURFNET. NL INHOUD 1. Inleiding...3

Nadere informatie