Controlling Document. Programma: Geïntegreerde federatieve e-infrastructuur. Indiener: SURFnet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Controlling Document. Programma: Geïntegreerde federatieve e-infrastructuur. Indiener: SURFnet"

Transcriptie

1 Controlling Document Programma: Geïntegreerde federatieve e-infrastructuur Indiener: SURFnet 13 november 2014

2 2 Inhoudsopgave 2 Management Samenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen Ambitie Projecten en werkpakketten Toleranties Randvoorwaarden Relatie met andere programma s, projecten 9 3. Programmamanagement Organisatie Voortgangsrapportages Communicatieplan Communicatie intern Communicatie extern Risicomanagement en Escalatie Risicomanagement binnen het programma Escalaties binnen het programma Projecten en werkpakketten 15

3 3 Management Samenvatting ICT is een integraal onderdeel van het hoger onderzoek en onderwijs: iedere student, docent, medewerker of onderzoeker maakt voor zijn werk of opleiding gebruik van ICT-voorzieningen. Door gezamenlijke investeringen beschikt de sector over een e-infrastructuur die bestaat uit één van de snelste, meest geavanceerde en betrouwbare netwerken ter wereld, duurzame dataopslagfaciliteiten, hoogwaardige rekenvoorzieningen, krachtige software-, cloud en visualisatiehulpmiddelen, esciencesupport en professionele ondersteuning, die voortdurend worden aangepast aan de wensen van gebruikers en nieuwe ICT-ontwikkelingen. De geïntegreerde federatieve e-infrastructuur ontzorgt. De meerwaarde is dat onderzoekers, medewerkers, docenten en studenten zich minder bezig hoeven te houden met uitzoeken welke ICT-faciliteiten zij kunnen inzetten ten behoeve van hun activiteiten en kunnen vertrouwen op eenduidige en veilige toegang tot de faciliteiten. Ten behoeve van gebruiksgemak en een end-to-end beleving worden diensten zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden, maar ze kunnen ook separaat worden afgenomen. SURF staat voor een federatieve aanpak, wat betekent dat niet alleen de hoogwaardige diensten van SURF worden aangeboden, maar ook kwaliteitsdiensten van instellingen, internationale zusterorganisaties en commerciële aanbieders. Hierdoor kan het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek alle beschikbare ICT-mogelijkheden benutten. Het programma Geïntegreerde federatieve e-infrastructuur ondersteunt dat alle onderdelen van de e- Infrastructuur binnen SURF en de instellingen op elkaar worden afgestemd en meer worden dat de som der delen. De ambitie van dit programma is dat in 2018 iedere Nederlandse onderzoeker, student en docent en medewerker toegang heeft tot een breed palet van diensten die zij kunnen inzetten om te communiceren en samen te werken, data te verwerken, analyseren, opslaan en te delen zonder zich zorgen te maken over de toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de diensten. De meerjarige hoofddoelen zijn als volgt: Het (door)ontwikkelen en aanbieden van een flexibele Trust & Identity Infrastructuur waarmee gebruikers met hun eigen account veilig toegang hebben tot informatie en functionaliteit anytime, anyplace, any device en die het mogelijk maakt om optimaal samen te werken in welke samenstelling dan ook. Het ontwikkelen en aanbieden van een toegankelijke Service delivery infrastructuur waar alle beschikbare ICT-middelen en faciliteiten die relevant zijn voor de doelgroep bij elkaar komen en eenvoudig, eenduidig en waar mogelijk geïntegreerd worden aangeboden aan de doelgroep. Het ontwikkelen van technologieën om onderdelen van de e-infrastructuur zo optimaal mogelijk in te zetten en met elkaar te verbinden. De activiteiten worden uitgevoerd in een drietal projecten: : Trust & Identity Infrastructuur In 2015 zal in exploitatie dienstontwikkeling plaatsvinden op het terrein van sterke authenticatie. Deze activiteit borduurt voort op de verkenning en pilots die in 2013 en 2014 vanuit innovatiemiddelen zijn gefinancierd. Daarnaast vinden in 2015 een aantal verkenningen en pilots plaats op bovenste gebieden ten behoeve van de next generation Trust & Identity infrastructuur. De activiteiten wat betreft samenwerken zijn in 2015 hoofdzakelijk gericht op het allereerst identificeren en vervolgens ondersteunen van instellingsoverstijgende, internationale en crosssectorale use cases. De internationale use cases pakken we daarbij zoveel mogelijk op met behulp van EU funding dit betekent dat we ook rnieuwe calls en kansen in H2020 projecten zullen blijven spotten en zullen deelnemen in inschrijvende consortia waar relevant voor onze doelgroep. Daarnaast zal worden gewerkt aan het ondersteunen van groepen/virtuele organisaties, het realiseren van eenvoudige validatiemogelijkheden voor service providers in Europese context (edugain) en outreach met betrekking tot het gebruik van OpenConext.

4 : Service delivery infrastructuur In 2015 wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke SURF-visie en strategie op het gebied van service delivery richting eindgebruikers in het Hoger Onderwijs en het opstellen van een gezamenlijk plan van aanpak voor de periode voor de verdere implementatie van de One Stop Shop. Een eerste versie van de nieuwe SURF catalogus zal begin 2015 beschikbaar worden gemaakt, waarna deze verder zal worden uitgebreid met nieuwe features : Enabling Dynamic Services In 2015 zal een gemeenschappelijke visie worden ontwikkeld op de geïntegreerde federatieve e- Infrastructuur. Daarnaast zullen de behoeften van de doelgroep worden bepaald en technologische mogelijkheden verkend rondom het optimaal inzetten van gedistribueerde diensten. Op basis van de resultaten zal een plan van aanpak voor worden geformuleerd. Alle drie de SURF-werkmaatschappijen en andere SURF programma s dragen bij aan dit programma. Daarbij zal het NLeSC betrokken zijn in project Bovenstaande ambitie wordt gerealisserd door een combinatie van voorliggend innovatieprogramma en de bijbehorende exploitatie-activiteiten bij alle drie de SURF- werkmaatschappijen (geen onderdeel van dit programma).

5 5 1. Inleiding ICT is een integraal onderdeel van het hoger onderzoek en onderwijs: iedere student, docent, medewerker of onderzoeker maakt voor zijn werk of opleiding gebruik van ICT-voorzieningen. Door gezamenlijke investeringen beschikt de sector over een e-infrastructuur die bestaat uit één van de snelste, meest geavanceerde en betrouwbare netwerken ter wereld, duurzame dataopslagfaciliteiten, hoogwaardige rekenvoorzieningen, krachtige software-, cloud en visualisatiehulpmiddelen, esciencesupport en professionele ondersteuning, die voortdurend worden aangepast aan de wensen van gebruikers en nieuwe ICT-ontwikkelingen. De geïntegreerde federatieve e-infrastructuur ontzorgt. De meerwaarde is dat onderzoekers, medewerkers, docenten en studenten zich minder bezig hoeven te houden met uitzoeken welke ICT-faciliteiten zij kunnen inzetten ten behoeve van hun activiteiten en kunnen vertrouwen op eenduidige en veilige toegang tot de faciliteiten. Ten behoeve van gebruiksgemak en een end-to-end beleving worden diensten zoveel mogelijk geïntegreerd aangeboden, maar ze kunnen ook separaat worden afgenomen. SURF staat voor een federatieve aanpak, wat betekent dat niet alleen de hoogwaardige diensten van SURF worden aangeboden, maar ook kwaliteitsdiensten van instellingen, internationale zusterorganisaties en commerciële aanbieders. Hierdoor kan het Nederlandse hoger onderwijs en onderzoek alle beschikbare ICT-mogelijkheden benutten. In een drietal projecten wordt gewerkt aan: eenvoudige en veilige toegang tot (gedeelde) onderwijs- en onderzoeksbronnen en -diensten eenvoudig, veilig en flexibel samenwerken een One Stop Shop waar gebruikers terecht kunnen voor een breed overzicht van ICTmogelijkheden voor hun werk technische integratie van separate onderdelen van de (federatieve) e-infrastructuur om zo dichter aan te sluiten bij de vraag van de eindgebruiker technologieën om onderdelen van de e-infrastructuur zo optimaal mogelijk in te zetten en met elkaar te verbinden. Dit programma vereist een nauwe samenwerking tussen de drie werkmaatschappijen, met het NLeSC en met de aangesloten instellingen. Dit programma is nieuw binnen SURF en raakt een groot deel van de andere programma s. Scoping, planvorming en bepalen welke werkmaatschappij wat doet is onderdeel van de eerste fase van dit programma.

6 6 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen 2.1. Ambitie In 2018 heeft iedere Nederlandse onderzoeker, student en docent en medewerker toegang tot een breed palet van diensten die zij kunnen inzetten om te communiceren en samen te werken, data te verwerken, analyseren, opslaan en te delen zonder zich zorgen te maken over de toegankelijkheid en betrouwbaarheid van de diensten. Dit programma ondersteunt dat investeringen in alle onderdelen van de e-infrastructuur binnen SURF en de instellingen op elkaar worden afgestemd en meer worden dat de som der delen Projecten en werkpakketten Project : Trust & Identity Infrastructuur Het meerjarige hoofddoel van dit project is het (door)ontwikkelen en aanbieden van een flexibele Trust & Identity Infrastructuur waarmee gebruikers met hun eigen account veilig toegang hebben tot informatie en functionaliteit anytime, anyplace, any device en die het mogelijk maakt om optimaal samen te werken in welke samenstelling dan ook. Werkpakketten Next generation Trust & Identity Infrastructuur Het doel van dit werkpakket is het bieden van eenvoudige en veilige toegang tot (gedeelde) onderwijs- en onderzoeksbronnen en -diensten. In de periode wordt gewerkt aan een volgende generatie Trust & Identity infrastructuur. Deze infrastructuur biedt onder andere ondersteuning voor de mobiliteit van studenten, sterke authenticatie, rijke autorisatie, toegang tot niet webgebaseerde diensten en gastgebruik Samenwerken zonder zorgen Dit werkpakket draait om eenvoudig, veilig en flexibel samenwerken. In de periode wordt met name gewerkt aan het ondersteunen van instellingsoverstijgende, internationale en cross-sectorale use cases. Daarnaast zal worden gewerkt aan het ondersteunen van groepen/virtuele organisaties, het realiseren van eenvoudige validatiemogelijkheden voor service providers en outreach met betrekking tot het gebruik van OpenConext. Innovatiecyclus en exploitatie We werken uiteindelijk toe naar concrete dienstverlening. Binnen het innovatieprogramma voeren we verkenningen uit en doen we proof-of-concepts en pilots om vervolgens te bepalen of het concept door kan stromen in de dienstontwikkeling. Het ontwikkelen van een dienst en beheer en ondersteuning gebeurt veelal vanuit SURFnet exploitatie, en is daarmee niet direct zichtbaar binnen de resultaten van het innovatieprogramma. In de rapportages zullen we opnemen welke activiteiten hebben geleid tot daadwerkelijke dienstontwikkeling en/of dienstverlening en zijn opgenomen in of overgedragen aan de exploitatie. De sturing en rapportage gebeurt vervolgens conform de gebruikelijke exploitatielijnen binnen SURFnet. Externe financieringsbronnen (GÉANT, H2020) Bovenstaande activiteiten geven het totaal weer wat er binnen de werkpakketten gebeurt. Niet alle activiteiten worden echter vanuit de SURF-middelen gefinancierd. Een deel van de activiteiten binnen dit project wordt uitgevoerd in en gefinancierd uit Europese projecten. Binnen dit project geldt dit met name voor , waar internationale activiteiten en ontwikkeling waar mogelijk uit GÉANT of andere H2020 projecten zullen worden gefinancierd. In de rapportage zullen we benoemen welke dit zijn.

7 7 Kerndeliverables De kerndeliverables per werkpakket voor de periode staan in Tabel 2a. De meerjarenplanning geeft voor aan wanneer we verwachten dat de operationele diensten beschikbaar komen. Financiering, met name het eindtraject, zal deels uit exploitatie gebeuren. De activiteiten voor zijn hoofdzakelijk outreach- en supportactiviteiten. Financiering hiervan zal deels uit externe bronnen gebeuren. Tabel 2a: Kern Deliverable per werkpakket Kern deliverables Project: Werkpakket jaar: Next generation Trust & Identity Infrastructuur Samenw erken zonder zorgen Trust & Identity Infrastructuur( ) Trust en Identity infrastructuur uitgebreid met voorziening voor sterke authenticatie (3 middelen). Ondersteuning van use cases op basis van Trust en Identity Infrastructuur (instellingsoverstijgend, internationaal, crosssectoraal, OpenConext). Trust en Identity infrastructuur faciliteert: Autorisaties (voor groepen/rollen); Gastgebruik/visitor access conform w ensen instellingen. Ondersteuning van use cases op basis van Trust en Identity Infrastructuur (instellingsoverstijgend, internationaal, crosssectoraal, OpenConext). Trust en Identity Infrastructuur faciliteert toegang voor (geselecteerde) non-w eb diensten (al dan niet via gatew ay). Ondersteuning van use cases op basis van Trust en Identity Infrastructuur (instellingsoverstijgend, internationaal, crosssectoraal, OpenConext). Trust en Identity infrastructuur faciliteert: Bring Your Ow n (e)identity; sterke authenticatie op basis van meer/nieuw e middelen. Ondersteuning van use cases op basis van Trust en Identity Infrastructuur (instellingsoverstijgend, internationaal, crosssectoraal, OpenConext). Project : Service Delivery Infrastructuur Het meerjarige hoofddoel van dit project is het ontwikkelen en aanbieden van een toegankelijke Service delivery infrastructuur waar alle beschikbare ICT-middelen en faciliteiten die relevant zijn voor de doelgroep bij elkaar komen en eenvoudig, eenduidig en waar mogelijk geïntegreerd worden aangeboden aan de doelgroep Werkpakketten Plan van Aanpak Het doel van dit werkpakket is het opzetten van een gemeenschappelijke SURF-visie en strategie op het gebied van service delivery richting eindgebruikers in het Hoger Onderwijs en opstellen van een gezamenlijk plan van aanpak voor de periode voor de verdere implementatie van de One Stop Shop One Stop Shop Het doel van dit werkpakket is het ontwikkelen van een One Stop Shop waar eindgebruikers van het Hoger Onderwijs eenduidig terecht kunnen voor een breed en transparant overzicht van ICTmogelijkheden voor hun onderzoek, studie en/of werk. We faciliteren het zoeken naar de best mogelijke oplossing voor de gebruiker. Niet alleen zijn de aangeboden diensten vindbaar en afneembaar, maar is er ook volledige informatie over de toegangsrechten, beschikbaarheid, bruikbaarheid, gebruikerservaring en kosten. En we zorgen voor naadloze integratie van die ICTmogelijkheden met onze netwerk- en trust & identity infrastructuren en via deze infrastructuren met de instellingssystemen.

8 8 Kerndeliverables De kerndeliverables per werkpakket voor de periode staan in Tabel 2b. Tabel 2b: Kern Deliverable per werkpakket Kern deliverables Project: Werkpakket Planvorming One Stop Shop jaar: Service Delivery Infrastructure( ) Opstellen van een SURF visie, strategie en aanpak op het gebied van Service Delivery op Review en herijking aanpak basis waarvan Service Delivery in Service Delivery Infrastructuur 2016 en verder concreter kan worden vorm gegeven. Realisatie van de SURFcatalogus en ontsluiting van alle SURF eindgebruikersdiensten via het eindgebruikerskanaal SURFspot.nl Onstsluiten van alle eindgebruikersdiensten van instellingen via SURFspot.nl Review en herijking aanpak Service Delivery Infrastructuur Review en herijking aanpak Service Delivery Infrastructuur Geïntegreerd en transparant aanbod en levering van door SURF geleverde diensten Externe financieringsbronnen (GÉANT, H2020) Bovenstaande activiteiten geven het totaal weer wat er binnen de werkpakketten gebeurt. Niet alle activiteiten worden echter vanuit de SURF-middelen gefinancierd. Een deel van de activiteiten binnen dit project wordt uitgevoerd in en gefinancierd uit Europese projecten. Hiervoor is een aparte activiteit SD Internationaal opgezet. Aangezien deze activiteit volledig wordt gefinancierd uit externe financiering (GÉANT), zijn de kerndeliverables hiervoor achterwege gelaten. Resultaten zullen op hoofdlijnen worden beschreven in de rapportages. Project : Enabling Dynamic Services In dit project wordt er allereerst overleg georganiseerd tussen de werkmaatschappijen om een eenduidige definitie te krijgen van begrippen als: federatief, geïntegreerd, e-infrastructuur, identifiers en de samenhang daartussen en wordt een gemeenschappelijke visie ontwikkeld op de geintegreerde federatieve e-infrastructuur. Daarnaast werken in dit projectsurfsara en SURFnet nauw samen met het NLeSC aan technologieën die het mogelijk maken om beschikbare onderdelen van de e-infrastructuur op een dynamische manier in te zetten ten behoeve van applicaties. Dit project borduurt voort op de ervaring die door SURFnet is opgedaan met dynamische lichtpaden, door NLeSC binnen estep (escience Technology Platform) en door SURFsara en NLeSC binnen het esalsa (klimaatonderzoek) project. Werkpakket Verkenning en visievorming In 2015 zullen de behoeften van de doelgroep worden bepaald en technologische mogelijkheden verkend rondom het optimaal inzetten van gedistribueerde diensten. Op basis van de resultaten zal een plan van aanpak voor worden geformuleerd.

9 9 Kerndeliverables De kerndeliverables voor dit werkpakket voor de periode staan in Tabel 2c. Tabel 2c: Kern Deliverable per werkpakket Kern deliverables Project: Werkpakket jaar: Verkenning en visievorming Enabling Dynamic Services( ) Opstellen SURF visie, strategie en aanpak Geintegreerde Federatieve e-infrastructuur Plan van Aanpak Technologieverkenning ntb ntb ntb In hoofdstuk 4 zijn de deliverables per werkpakket voor 2015 in meer detail uitgewerkt Toleranties Conform subsidievoorwaarden SURF 2.4. Randvoorwaarden Conform subsidievoorwaarden SURF 2.5. Relatie met andere programma s, projecten Alle drie de werkmaatschappijen zijn betrokken bij dit programma en daarnaast worden ook vanuit elk van de werkmaatschappijen activiteiten vanuit de exploitatie uitgevoerd rondom dit thema. Tevens draagt NLeSC bij aan één van de projecten. Dit programma raakt, juist vanwege de integratiedoelstelling, een groot aantal van de andere programma s: Programma 1: End-to-end connectiviteit is onderdeel van de e-infrastructuur. De ontwikkeling hiervan wordt gedaan in het programma P1 Verbindende Infrastructuren. Programma 2: Er zal worden bekeken welke reken- en dataclusters, die binnen programma 2 (door)ontwikkeld worden, ingezet kunnen worden als onderdeel van de technische integratie en EDS. Daarnaast zullen deze onderdelen gekoppeld worden aan de Trust & Identity infrastructuur als niet-webgebaseerde diensten. Een aandachtspunt is de overlap in het federatieve concept tussen programma 2 en dit programma. Een nationaal federatief datacenter en federatieve opslag is onderdeel van P2, maar raakt aan het federatieve aspect van P3. Programma 4: binnen dit programma wordt ondersteuning geboden bij het optimaal omgaan met data in onderwijs en onderzoek en zal vergelijkbaar als in programma 2 gekeken worden naar de integratie en het federatief aanbieden van datadiensten. Programma 5: Ook in het Programma Onderwijs op Maat wordt onderzocht welke toepassingen op het gebied van ICT en Onderwijs door de instelling, door de markt, door SURF, of door een andere partner kunnen worden aangeboden. Hierin wordt het federatieve aspect (gezamenlijk is meer dan de som der delen bij zowel inkoop als zelf ontwikkelen) en de koppeling met de Trust & Identity infrastructuur meegenomen. Programma 6: Op het gebied van ICT en Onderzoek is de afgelopen jaren in samenwerking met de universiteiten, UMCs en onderzoeksgroepen gewerkt aan een gezamenlijk SURF portfolio bestaande uit diensten en support van SURFsara, SURFnet en NLeSC. In zal dit portfolio verder uitgebreid worden met de dienstverlening op onderzoeksgebied van de instellingen, SURFmarket en andere partners (DANS, KNAW, RDNL, 3TUdatacentrum). Op deze manier wordt voor Onderzoek nu al gewerkt aan iets wat lijkt op een one-stop- SURF shop voor Onderzoek. P6 en P3 kunnen in dat opzicht van elkaar leren en elkaar versterken. Dit programma raakt ook aan de Community cloud, waar dienstverlening in nauwe samenwerking met de verschillende sectoren door SURF wordt ontwikkeld en aangeboden. Binnen dit programma zal nauw worden samen gewerkt met de instellingen en gebruikers. Voor

10 10 Trust & Identity zien we dat studenten, docenten en onderzoekers steeds meer onafhankelijk van de instelling werken en samenwerken. Dit heeft gevolgen voor het instellingsaccount. Alternatieven voor het instellingsaccount en daarmee toegang tot diensten die instellingen bieden, zullen samen met de instellingen verkend worden. Binnen Service delivery vindt eenzelfde verschuiving plaats. Diensten worden steeds vaker direct, zonder tussenkomst van de instelling, afgenomen. Hoe hiermee om te gaan is onderdeel van de verkenningen rondom de One Stop Shop. Binnen het project Enabling Dynamic Services wordt gewerkt aan optimale inzet van gedistribueerde diensten. Deze diensten kunnen eigendom zijn van een instelling. Afstemming met de instellingen is van belang om de toegang tot die diensten te bepalen. Op het gebied van Trust & Identity en Service Delivery gebeurt er veel in Europa. Dit programma is nauw bij deze ontwikkelingen betrokken. Een deel van de activiteiten wordt gefinancierd met behulp van EU funding, met name GEANT3+, GEANT4 en einfra7-aai. Belangrijke samenwerkingspartners zijn aanbieders van diensten en resources, zoals commerciële marktpartijen, maar ook DANS, 3TU, RDNL etc. Binnen het project Enabling Dynamic Services zal nauw worden samen gewerkt met het NLeSC.

11 11 3. Programmamanagement 3.1. Organisatie Het programma Trust & Identity Infrastructuur wordt door SURFnet uitgevoerd. De programmastructuur is als volgt: CTO SURFnet à Programmamanager à Projectmanager à Projectteam CTO SURFnet (CTO) Eindverantwoordelijk voor het programma; Actief en zichtbaar boegbeeld van programma en veranderdoelstellingen; Verantwoordelijk voor het verbinden van belangen; Vertegenwoordiger van de SURFnet programma s in het Directieteam; Voorzitter van de Programmaboard (met daarin de programmamanagers binnen SURFnet en de technisch beleidsadviseur). CTO delegeert dagelijkse verantwoordelijkheid voor het programma aan Programmamanager. De CTO is verantwoordelijk voor: Beoordelen van het jaarlijkse Controlling document Beoordelen en instemmen met de door de programmamanager aangeleverde wijzigingen die buiten de kaders/toleranties van het Controlling document vallen Goedkeuren van vooraf bepaalde deliverables Goedkeuren van kwartaalrapportages Programmamanager De programmamanager is, op basis van het door de algemeen directeur SURFnet en subsidiegever vastgestelde Controlling document, (gedelegeerd) verantwoordelijk voor het programma (inclusief budget) en de levering van de resultaten waar de organisatie de veranderdoelstellingen van het programma mee kan realiseren; De programmamanager geeft mede vorm aan het programma, zorgt voor de optimale aansluiting van de doelen binnen het programma bij die missie, visie en doelen van SURF(net) en oefent invloed uit op de omgeving van het programma en reageert op de invloeden uit de omgeving; De programmamanager is opdrachtnemer voor het programma en fungeert als (gedelegeerd) opdrachtgever en eindverantwoordelijke voor de projecten. De programmamanager is verantwoordelijk voor: Het opstellen van het jaarlijkse Controlling document; Beoordelen en instemmen met de door de projectmanager aangeleverde projectvoorstellen; Verzoeken aan de CTO tot wijzigingen die buiten de kaders/toleranties van het Controlling document vallen; Voorbereiden van de besluitvorming over go/no-go beslissingen die expliciet in het programma aan de directie zijn voorbehouden; Aanleveren van de kwartaal- en jaarrapportages (zowel inhoudelijk als financieel). De programmanager is budgethouder en spreekt met de projectmanagers de toleranties af wat betreft tijd, kosten, kwaliteit, scope, risico s en benefits Projectmanager De projectmanager draagt zorg voor de opzet en uitvoering van projecten en de daaraan gekoppelde doelen en deliverables; De projectmanager maakt de jaarplannen voor het project (cq. update van controlling documents), schrijft de kwartaalrapportages en coördineert de projectactiviteiten; De projectmanager is verantwoordelijk voor de inzet van middelen (menskracht en andere middelen) die aan het project zijn toegekend; De projectmanager opereert binnen de met de programmamanager afgesproken toleranties.

12 Voortgangsrapportages Conform subsidievoorwaarden SURF 3.3. Communicatieplan Conform subsidievoorwaarden SURF Communicatie intern Binnen het programma zal minimaal over onderstaande onderwerpen worden gecommuniceerd. Tabel 4: Interne Communicatie Programma Wie Wat Communiceert met Frequentie programmamanager Ieder kwartaal een intern blog over successen/highlights afgelopen kwartaal Medewerkers SURF(net) Ieder kwartaal projectteam 10 minuten update over lopende zaken tijdens SURFnet Lunch Medewerkers SURFnet Aantal keer per jaar projectteam Update tijdens SURFmarket Meet en greet bijeenkomsten Medewerkers SURFmarket Aantal keer per jaar projectteam Update voortgang op intranet Medewerkers SURFnet / SURFmarket Continue Projectteam/programmamanager Presentatie over de plannen en werkzaamheden van het innovatieprogramma in 2015 Medewerkers SURF* Eenmalig eerste kwartaal Communicatie extern Het programma zal extern communiceren over de mogelijkheden die het programma aanbiedt aan de doelgroep. Voor dit doel zullen onderstaande communicatiekanalen richting de doelgroep van eindgebruikers worden ingezet. Aan het begin van ieder kwartaal zal de afdeling Communicatie & Marketing samen met de programmamanager en projectmanagers bepalen welke mijlpalen dat komende kwartaal belangrijk zijn voor communicatie en PR. Per mijlpaal zal besproken worden via welke van onderstaande kanalen we dat gaan communiceren en wie de daarbij horende doelgroep is. Belangrijk bij iedere communicatieuiting is dat we ook duidelijk communiceren wat de meerwaarde van SURF(net) is; wat is de impact die onze innovaties hebben voor HO&O en de BV Nederland.

13 13 Tabel 5: Externe Communicatie Programma Kanaal Doel en meerwaarde Social media Aantal bezoekers naar online content verhogen. We zetten social media voornamelijk in om volgers en geïnteresseerden naar online content te trekken. Blogs Betrekken van doelgroep bij voortgang programma Via blogs betrekken we op een persoonlijke manier de doelgroep bij de voortgang van het programma en kunnen we eventuele ideeën polsen. Hiermee verhoog je de betrokkenheid van de doelgroep. PR Meerwaarde van SURFnet in innovatieprogramma aantonen In externe kanalen zullen we via artikelen in vak- en dagbladen, nieuwssites, relevante websites en persberichten willen we de resultaten en meerwaarde die SURF(net) biedt dmv het project Nieuwsbrief Informeren over nieuwe mijlpalen en voortgang In de SURF(net) nieuwsbrief en SURFmarket en SURFspot nieuwsbrieven zullen deliverables, resultaten, bijeenkomsten worden aangekondigd. Dit kanaal heeft een informerend karakter. SURF.nl Informeren over nieuwe mijlpalen en voortgang SURF.nl is de verzamelplaats van deliverables, nieuws, informatie en eventuele doorverwijzingen naar blogs of wiki s. Dit kanaal heeft een informerend karakter ICP-overleg Interactie met en feedback van de Instellingscontactpersonen van SURFnet Het ICP-overleg is speciaal voor de instellingscontactpersonen om overzicht te krijgen van de stand van zaken van de verschillende onderwerpen waar SURFnet aan werkt en te interacteren met SURFnet en elkaar. SURFmarket contactpersoondagen Interactie met en feedback met contactpersonen van SURFmarket De SURFmarket contactpersoondagen zijn speciaal voor de contactpersonen om overzicht te krijgen van de stand van zaken van de verschillende onderwerpen waar SURFmarket aan werkt en te interacteren met SURFmarket en elkaar. Bijeenkomst SURFacademy Interactie met en feedback van de doelgroep (SURF)academy bijeenkomsten zijn geschikt om direct te kunnen interacteren met de doelgroep en ze intensiever te btrekken bij projecten.

14 Risicomanagement en Escalatie Risicomanagement binnen het programma Risico s worden gemanaged zowel op programma- als op projectniveau. Tabel 6: Risicomanagement Risico SRF-Id Risico omschrijving Kans Impact Prio (KxI) Maatregel Wie Complexe sturing vanwege afhankelijkheden met andere Programmamanager treedt op als linking pin PM programma's en externe finacieringspartijen Beschikbaarheid van menskracht (intern en extern) Zorgen voor goede resource planning en afstemming andere programma's. Zorgen voor voldoende mogelijkheden voor externe inhuur. PM Visie SURF maatschappijen op het gebied van geintegreerde Service Delivery lopen teveel uiteen om tot een gemeenschappelijke visie, strategie en aanpak te kunnen komen Nadrukkelijke betrokkenheid vragen van DT tijdens opstellen van gemeenschappelijke visie en strategie PM Verschillen in prioriteitstelling tussen de verschillende werkmaatschappijen Betrokkenheid vragen van DT PM Escalaties binnen het programma Een projectmanager escaleert (indien buiten de gegeven toleranties) naar de programmamanager. De programmamanager naar de CTO, die het binnen de directie bespreekt. Als intern niet voldoende kan worden opgelost, dan volgt escalatie naar de SURF Directieraad.

15 15 4. Projecten en werkpakketten Project : Trust & Identity Infrastructuur Binnen Next Generation Trust & Identity Infrastructuur zal in de periode worden gewerkt aan: Ondersteuning mobiliteit van studenten over de grenzen van instellingen heen Ondersteunen sterke authenticatie Rijkere/gedetailleerdere autorisatiemogelijkheden voor groepen/rollen Toegang voor niet webgebaseerde diensten Ondersteunen gastgebruik conform behoeften instellingen, inclusief aandacht voor behoud van trust en licentieproblematiek De focus van Samenwerken zonder zorgen ligt in de periode op: Ondersteunen eenvoudige validatie Ondersteuning use cases instellingsoverstijgend/internationaal/cross-sector Ondersteunen groepen/virtuele organisaties Outreach OpenConext In 2015 zal in exploitatie dienstontwikkeling plaatsvinden op het terrein van sterke authenticatie. Deze activiteit borduurt voort op de verkenning en pilots die in 2013 en 2014 vanuit innovatiemiddelen zijn gefinancierd. Daarnaast vinden in 2015 een aantal verkenningen en pilots plaats op bovenste gebieden ten behoeve van de next generation Trust & Identity infrastructuur. De activiteiten voor in 2015 zijn hoofdzakelijk gericht op het allereerst identificeren en vervolgens ondersteunen van instellingsoverstijgende, internationale en cross-sectorale use cases. De internationale use cases pakken we daarbij zoveel mogelijk op met behulp van EU funding dit betekent dat we ook rnieuwe calls en kansen in H2020 projecten zullen blijven spotten en zullen deelnemen in inschrijvende consortia waar relevant voor onze doelgroep. Daarnaast zal worden gewerkt aan het ondersteunen van groepen/virtuele organisaties, het realiseren van eenvoudige validatiemogelijkheden voor service providers in Europese context (edugain) en outreach met betrekking tot het gebruik van OpenConext. Verklaring kleuren: Groen = financiering SURF Blauw = financiering uit exploitatie Rood = financiering uit Europa (GÉANT, H2020)

16 16 Tabel 7a: Deliverables 2015 per kwartaal Trust&&&Identity&Infrastructuur( ) SRF-Id naam Deliverables Next generation Trust & Identity Infrastructuur Next generation Trust & Identity Infrastructuur Next generation Trust & Identity Infrastructuur Next generation Trust & Identity Infrastructuur Next generation Trust & Identity Infrastructuur a Verkenningen alternatieven voor instellings Identity Management (eid, Bring Your Own Id, Centraal HO IdM etc.) [document(s)] SURFconext uitgebreid met dienst voor sterke authenticatie (Step up Authentication as a Service). (Exploitatie SURFnet) b Beproeven rijkere autorisatiemogelijkheden voor groepen/rollen [pilot] c1 Verkennen toegang voor non-web diensten op basis van verschillende oplossingen (bijvoorbeeld webproxy, Application specific passwords, Moonshot, OpenIDconnect). [pilot/poc] c2 Voorlichting richting instellingen over mogelijkheden voor toegang non-web diensten [Outreach] d1 Verkenning (toekomstige) behoeften/mogelijkheden gastgebruik [rapport] d2 Beproeven gastgebruik [pilot/poc] Planning (kwartaal) 2015-Q Q Samenwerken zonder zorgen Beproeven "Simple Validation Service" (EU-funding) Samenwerken zonder zorgen Samenwerken zonder zorgen a Ondersteuning van nationale en internationale use case (deels op basis van EU funding) [pilot/poc] SURFconext teams modulair opgezet. (Exploitatie SURFconext) Beproeven groependienst in internationale (edugain) context (EUfunding) Samenwerken zonder zorgen b Stimuleren en ondersteunen gebruik OpenConext door andere partijen deels op basis van EU-funding [outreach] 2015-Q1-Q4 Project : Service Delivery Infrastructuur In 2015 wordt gewerkt aan een gemeenschappelijke SURF-visie en strategie op het gebied van service delivery richting eindgebruikers in het Hoger Onderwijs en het opstellen van een gezamenlijk plan van aanpak voor de periode voor de verdere implementatie van de One Stop Shop. Een eerste versie van de nieuwe SURF catalogus zal begin 2015 beschikbaar worden gemaakt, waarna deze verder zal worden uitgebreid met nieuwe features. Tabel 7b: Deliverables 2015 per kwartaal Service'Delivery'Infrastructuur( ) SRF-Id naam Deliverables Planning (kwartaal) Planvorming a Opstellen van de SURF Visie en Strategie Service Delivery Infrastructuur [document] 2015-Q Planvorming b Plan van aanpak implementatie Service Delivery Infrastructuur [document] One Stop Shop a SURF catalogus (eerste versie) beschikbaar [service] 2015-Q One Stop Shop b SURF eindgebruikersdiensten beschikbaar via SURFspot.nl [service] 2015-Q One Stop Shop c Uitbreiding van SURF catalogus met kwaliteitsattributen en mogelijkheden tot opt-in/opt-out [service] One Stop Shop d Afsluiten van groepslicenties [PoC] Project : Enabling Dynamic Services In 2015 zal een gemeenschappelijke visie worden ontwikkeld op de geïntegreerde federatieve e- Infrastructuur. Daarnaast zullen de behoeften van de doelgroep worden bepaald en technologische mogelijkheden verkend rondom het optimaal inzetten van gedistribueerde diensten. Op basis van de resultaten zal een plan van aanpak voor worden geformuleerd. Tabel 7c: Deliverables 2015 per kwartaal Enabling(Dynamic(Services( ) SRF-Id naam Deliverables Planning (kwartaal) Verkenning en visievorming a Opstellen SURF visie, strategie en aanpak Geintegreerde Federatieve e-infrastructuur [document] 2015-Q Verkenning en visievorming b Plan van Aanpak [document] 2015-Q Verkenning en visievorming c Technologieverkenning [document] 2015-Q Verkenning en visievorming d Technologieverkenning [PoC / document]

Controlling Document 2017

Controlling Document 2017 Controlling Document 2017 Programma 6: Efficiënte Service Delivery 2017 Indiener: SURFmarket Versie 1.1 25 oktober 2016 Inhoudsopgave Voorafgaand 3 Management samenvatting 4 1. Inleiding 6 2. Programmabeschrijving

Nadere informatie

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF

WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF WELKOM BIJ SURF MBO TREEDT TOE TOT SURF Paul Rullmann, vz SURF Barneveld, 18 september 2014 Grensverleggende ICT-innovaties In SURF werken hoger onderwijsen onderzoeksinstellingen samen aan de verbetering

Nadere informatie

Controlling Document. Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00

Controlling Document. Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00 Controlling Document Programma: Efficiënte Bedrijfsprocessen Indiener: SURFmarket Versie 1.00 11-11-2014 Inhoudsopgave Management Samenvatting... 3 1. Inleiding... 5 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen...

Nadere informatie

Jaarrapport Programma 3. Geïntegreerde federatieve e-infrastructuur. Indiener: SURFnet

Jaarrapport Programma 3. Geïntegreerde federatieve e-infrastructuur. Indiener: SURFnet Jaarrapport 2015 Programma 3 Geïntegreerde federatieve e-infrastructuur Indiener: SURFnet Versie:1.0 Datum: 17-02-2016 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 1. Inleiding 6 2. Resultaten programma 2015

Nadere informatie

Controlling Document. Programma: Duurzame Data. Indiener: SURFsara

Controlling Document. Programma: Duurzame Data. Indiener: SURFsara Controlling Document Programma: Duurzame Data Indiener: SURFsara Versie 1.1 13 november 2014 Inhoudsopgave Management Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen 5 2.1. Ambitie

Nadere informatie

Controlling Document. Programma: Verbindende infrastructuren. Indiener: SURFnet

Controlling Document. Programma: Verbindende infrastructuren. Indiener: SURFnet Controlling Document Programma: Verbindende infrastructuren Indiener: SURFnet 13 november 2014 Inhoudsopgave 2 Management Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen 5 2.1. Ambitie

Nadere informatie

Dienstbeschrijving SURFconext

Dienstbeschrijving SURFconext Auteur(s): S. Veeke Versie: 1.0 Datum: 1 augustus 2015 Moreelsepark 48 3511 EP Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht +31 88 787 3000 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl ING Bank NL54INGB0005936709 KvK Utrecht

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: COMMUNITY MANAGEMENT ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Communitymanagement 2 INHOUD 1. Community management

Nadere informatie

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en

Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud)diensten en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en Verkenning functionaliteit voor ontsluiting (cloud) en leermateriaal in het MBO Samenwerking SURF, Kennisnet en sambo-ict Bas Kruiswijk V1.0, [datum: 18 maart 2013] Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1.

Nadere informatie

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1

Contouren Launching Plan 1 e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan ) 1 eid Platform Programma eid www.eidstelsel.nl Contactpersoon Gerrit Jan van t Eind - Carlo Koch T 06-54 33 43 05 Contouren Launching Plan 1e release eid Stelsel door middel van pilots (voorheen pilotplan`,

Nadere informatie

Controlling Document. Programma: Duurzame data. Indiener: SURFsara

Controlling Document. Programma: Duurzame data. Indiener: SURFsara Controlling Document Programma: Duurzame data Indiener: SURFsara Versie 1.1 4 november 2015 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 1. Inleiding 6 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen 7 2.1. Ambitie

Nadere informatie

Conferentie. Dienstenoverzicht SURFnet

Conferentie. Dienstenoverzicht SURFnet Conferentie Dienstenoverzicht SURFnet Remco Rutten, 17 september 2010 Agenda 1. Kort dienstenoverzicht SURFnet 2. Vragen/opmerkingen? 3. Discussie a.h.v. vragen a) Wat is uw verwachting van deze bijeenkomst?

Nadere informatie

Campus Challenge 2013: HBO en MBO

Campus Challenge 2013: HBO en MBO Aankondiging Datum: 26 april 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Deutsche Bank 46 57 33 506 KvK Utrecht 30090777 BTW NL

Nadere informatie

Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12

Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12 Algemene ontwikkelingen IAM Onderwijs Jaap Kuipers Platform Identity Management Nederland Utrecht 2013-03-12 Algemene ontwikkelingen Authenticatie en autorisatie buiten applicaties Onderscheid in micro-

Nadere informatie

Controlling Document. Programma: Duurzaam. Indiener: SURFsara

Controlling Document. Programma: Duurzaam. Indiener: SURFsara Controlling Document Programma: Duurzaam Indiener: SURFsara Versie 1.02 12-11-2014 Inhoudsopgave Management Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen 5 2.1. Ambitie 5 2.2. Doelen

Nadere informatie

ICT voorzieningen in de cloud; het UvT traject

ICT voorzieningen in de cloud; het UvT traject ICT voorzieningen in de cloud; het UvT traject Berthilde Boukema Projectleider de nieuwe werkplek 13-5-2011 1 Agenda Project achtergrond Beoogde situatie Doorlopen traject Demo Implementatie Vragen 12.000

Nadere informatie

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters

Implementatiekosten en baten van SURFconext. Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Implementatiekosten en baten van SURFconext Versie: 0.5 Datum: 06/06/2013 Door: Peter Clijsters Dit document geeft een antwoord op de vraag hoeveel een aansluiting op SURFconext kost. Introductie... 1

Nadere informatie

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V)

Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Werkwijze Verbetering & Vernieuwing (V&V) Inhoudsopgave Nut en Noodzaak Eerste resultaten Afgestemde werkwijze Wijze van terugkoppeling aan directie 2 Vernieuwing & Verbetering: noodzaak en onderscheid

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio

Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Portfoliomanagement software van Thinking Portfolio Eenvoudig in gebruik Snelle implementatie Betrouwbaar in de cloud Vast maandbedrag Onbeperkt aantal gebruikers PMO Portfoliomanagement Programma s en

Nadere informatie

Controlling Document. Programma: Reken- en data-infrastructuren. Indiener: SURFsara

Controlling Document. Programma: Reken- en data-infrastructuren. Indiener: SURFsara Controlling Document Programma: Reken- en data-infrastructuren Indiener: SURFsara Versie 1.3 11-11-2014 Inhoudsopgave Management Samenvatting Ambitie 3 3 1. Inleiding 6 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen

Nadere informatie

SURFconext en policies. Arnout Terpstra, Floortje Jorna, SURFmarket en Femke Morsch 9 mei 2016

SURFconext en policies. Arnout Terpstra, Floortje Jorna, SURFmarket en Femke Morsch 9 mei 2016 SURFconext en policies Arnout Terpstra, Floortje Jorna, SURFmarket en Femke Morsch 9 mei 2016 Introductie ü Welkom Zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens (binnen SURFconext) ü Doel van dit seminar Input

Nadere informatie

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder

Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan WTH Vloerverwarming in het kader van de CO2-Prestatieladder Communicatieplan, 22 Augustus 2014 1 Voorwoord Duurzaamheid is geen trend, het is de toekomst. Het is niet meer weg te denken

Nadere informatie

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3

Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Ervaringen en aanbevelingen op het gebied van datamanagement Geleerde lessen van zes pilotprojecten Eindrapport Regie in de Cloud -project werkpakket 3 Introductie Onderzoekers in zes pilotprojecten hebben

Nadere informatie

Strategisch omgaan met de cloud

Strategisch omgaan met de cloud http://www.flickr.com/photos/mseckington/ Strategisch omgaan met de cloud Floor Jas, Hoofd Advanced Services, SURFnet bv Floor.Jas@SURFnet.nl Issues met cloud Privacy Dataportabiliteit Beveiliging Koppelbaarheid

Nadere informatie

Remote instrumentation

Remote instrumentation indi-2009-12-035 Remote instrumentation Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Walter van Dijk Auteur(s) : Hind Abdulaziz, Alexander ter Haar (Stratix) Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Idensys & BankID IN VOGELVLUCHT DE ONTWIKKELING VAN DE STELSELS IDENSYS EN BANKID. What s SURFconext d.d. 24 november Bart Kerver

Idensys & BankID IN VOGELVLUCHT DE ONTWIKKELING VAN DE STELSELS IDENSYS EN BANKID. What s SURFconext d.d. 24 november Bart Kerver Idensys & BankID IN VOGELVLUCHT DE ONTWIKKELING VAN DE STELSELS IDENSYS EN BANKID What s next @ SURFconext d.d. 24 november Bart Kerver Agenda Idensys BankID Relatie met onderwijs / SURFconext Oproep voor

Nadere informatie

Vergroening Kennisnet Cloud

Vergroening Kennisnet Cloud Vergroening Kennisnet Cloud Have your cake and eat it too Dirk Linden 30 januari 2014 Inleiding / Aanleiding Aanbesteding Kennisnet Housing en Hosting 2013 Nieuwbouw aangegrepen door Vancis en Kennisnet

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

Vast Mobiel Innovatieve communicatie. Informatiebijeenkomst huidige & toekomstige aanbesteding 18 mei 2017

Vast Mobiel Innovatieve communicatie. Informatiebijeenkomst huidige & toekomstige aanbesteding 18 mei 2017 Vast Mobiel Innovatieve communicatie Informatiebijeenkomst huidige & toekomstige aanbesteding 18 mei 2017 Inhoudsopgave Achtergrondschets Doel Huidige aanbesteding Spraak- en datacommunicatie Toekomstige

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Concept Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 19 december 2014 Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen weten dat Tauw actief bezig

Nadere informatie

ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS. Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket

ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS. Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket ORCID EEN UNIEKE, PERSISTENTE IDENTIFIER VOOR ONDERZOEKERS Niels van Dijk, SURFnet John Doove, SURFmarket Achtergrond Auteurs produceren publicaties, deze worden geregistreerd in verschillende bibliografische

Nadere informatie

Samen in het onderwijs draadloos koppelen met de cloud

Samen in het onderwijs draadloos koppelen met de cloud Samen in het onderwijs draadloos koppelen met de cloud Remco Rutten 20 september 2012 Naam Functie Cloud cloud cloud dat a explosion Mobile mobile mobile device explosion Go go go st udy + w ork + play

Nadere informatie

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben?

Programma. Ontwikkelingen. Kansen. Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? ICT en Vastgoed Programma Ontwikkelingen Kansen Hoe pak je dat aan? Waar willen jullie het over hebben? Wie ben ik? Loopbaan IT biedt vastgoedbedrijven concurrentievoordelen RealEstateIT helpt deze voordelen

Nadere informatie

Controlling Document. Programma: Samenwerken aan ICT-omgevingen voor onderzoek. Indiener: SURFsara

Controlling Document. Programma: Samenwerken aan ICT-omgevingen voor onderzoek. Indiener: SURFsara Controlling Document Programma: Samenwerken aan ICT-omgevingen voor onderzoek Indiener: SURFsara Versie 1.1 13 november 2014 Inhoudsopgave Management Samenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Programmabeschrijving

Nadere informatie

What s

What s What s next @SURFconext UPDATE OPT-IN OPT-OUT Eefje van der Harst - Productmanager Oude situatie: opt-in Elke IdP moet voor elke SP die beschikbaar komt expliciet toestemming geven voor vrijgave attributen

Nadere informatie

VEELGESTELDE VRAGEN KERNPAKKET SURFMARKET

VEELGESTELDE VRAGEN KERNPAKKET SURFMARKET VEELGESTELDE VRAGEN KERNPAKKET SURFMARKET INHOUD Wat is het kernpakket van SURFmarket? 2 Waarom een kernpakket? 2 SURF stelt (meer)jarenplannen op, die de leden goedkeuren. Op basis daarvan komen diensten

Nadere informatie

What s

What s What s next @SURFconext STEP-UP AUTHENTICATIE VOOR CLOUDAPPLICATIES VIA SURFCONEXT Eefje van der Harst - Productmanager Waarschuwing vooraf: jargon alert (sorry) Level of Assurance (LoA) Registration Authority

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: PROEFTUIN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Proeftuin 2 INHOUD 1. Proeftuin 3 1.1 Doelen 3 2. Werkwijze

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Technologieverkenning

Technologieverkenning Technologieverkenning Videocontent in the cloud door de koppeling van MediaMosa installaties Versie 1.0 14 oktober 2010 Auteur: Herman van Dompseler SURFnet/Kennisnet Innovatieprogramma Het SURFnet/ Kennisnet

Nadere informatie

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets

ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek. Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets ONTSOURCING Ontzorgen en cloud Sourcing in Onderwijs en Onderzoek Het Rijk in de Wolken 3 november 2016 Harold Teunissen en Michel Wets SURF als paraplu SURF is de ICT-samenwerkingsorganisatie van het

Nadere informatie

PROJECT E-STUDYBOOKS ACTIVITEITEN EN RESULTATEN VOOR 2016 IN 2016 WERKEN WE AAN: INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT

PROJECT E-STUDYBOOKS ACTIVITEITEN EN RESULTATEN VOOR 2016 IN 2016 WERKEN WE AAN: INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT E-STUDYBOOKS We willen student, docent, instelling en uitgevers een aantrekkelijke propositie bieden voor het gebruik van digitale studieboeken. We doen eerst onderzoek naar de randvoorwaarden

Nadere informatie

Controlling Document. Programma 1: Verbindende Infrastructuren. Indiener: SURFnet

Controlling Document. Programma 1: Verbindende Infrastructuren. Indiener: SURFnet Controlling Document Programma 1: Verbindende Infrastructuren Indiener: SURFnet Versie 1.1 19 oktober 2015 Inhoudsopgave Management samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen

Nadere informatie

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk

Werksessie DLWO. 25 juni 2013. Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Werksessie DLWO 25 juni 2013 Nico Juist, Danny Greefhorst en Lianne van Elk Aanleidingen programma Mogelijkheden van SURFconext Ontwikkelingen rondom cloud Kansen voor samenwerking kennisinstellingen Behoeften

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen

Verkenning Next DLO VU. Overzicht Alternatieve Systemen Verkenning Next DLO VU Overzicht Alternatieve Systemen Onderwijscentrum VU Amsterdam 8 oktober 2009 2009 Vrije Universiteit, Amsterdam Overzicht Alternatieve Systemen 2 Auteur Opdrachtgever Status Versie

Nadere informatie

Controlling Document. Programma: Open Access. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00

Controlling Document. Programma: Open Access. Indiener: SURFmarket. Versie 1.00 Controlling Document Programma: Open Access Indiener: SURFmarket Versie 1.00 11-11- 2014 Inhoudsopgave Management Samenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Programmabeschrijving op hoofdlijnen 6 2.1. Ambitie 6

Nadere informatie

Meerjarenplan 2015 2018

Meerjarenplan 2015 2018 Surf Meerjarenplan 2015 2018 SURF Meerjarenplan 2015 2018 Voorwoord Voorwoord De samenwerking van universiteiten en hogescholen binnen SURF is belangrijker dan ooit. Het hoger onderwijs ziet zich voor

Nadere informatie

gastcollege HvA, Iskander Smit, 26 mei 2009 ONTWERPEN VOOR MOBIEL INTERNET

gastcollege HvA, Iskander Smit, 26 mei 2009 ONTWERPEN VOOR MOBIEL INTERNET gastcollege HvA, Iskander Smit, 26 mei 2009 ONTWERPEN VOOR MOBIEL INTERNET agenda! korte intro Info.nl! onze visie op mobiel! ontwerpen voor mobiel! voorbeelden van deliverables! 3 tips voor goed design

Nadere informatie

Communicatie Milieumanagementsysteem en CO2- prestatieladder

Communicatie Milieumanagementsysteem en CO2- prestatieladder Notitie Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 7 februari 2017 Kenmerk N015-0110400TOW-dat-V01-NL Communicatie Milieumanagementsysteem en CO2- prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011

Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Betreft: Verzoek tot Offerte AmersfoortBreed Cultuureducatie / Website Scholen in de Kunst Datum: 10 oktober 2011 Geachte heer, mevrouw, Gemeente Amersfoort is in 2010 gestart met het project AmersfoortBreed.

Nadere informatie

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com

Whitepaper. Veilig de cloud in. Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1. www.traxion.com Veilig de cloud in Whitepaper over het gebruik van Cloud-diensten deel 1 www.traxion.com Introductie Deze whitepaper beschrijft de integratie aspecten van clouddiensten. Wat wij merken is dat veel organisaties

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

1. Minimaal 15 van de nu bij SURFnet aangesloten MBO- instellingen moeten na 2016 internet gaan aanbesteden vanwege de hoogte van de kosten.

1. Minimaal 15 van de nu bij SURFnet aangesloten MBO- instellingen moeten na 2016 internet gaan aanbesteden vanwege de hoogte van de kosten. 1 2 1. Minimaal 15 van de nu bij SURFnet aangesloten MBO- instellingen moeten na 2016 internet gaan aanbesteden vanwege de hoogte van de kosten. Aanbesteden betekent dan sowieso afscheid nemen van SURFnet.

Nadere informatie

MBOcloud. Startdocument

MBOcloud. Startdocument MBOcloud Startdocument Juni 2012 1 Aanleiding Cloud Computing is een thema dat gedurende enige tijd speelt. Er is veel over bekend en er is op allerlei wijze aandacht aan besteed binnen de MBO sector.

Nadere informatie

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden

Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Een Persoonlijke & Flexibele Leer en Werkomgeving voor Hogeschool Leiden Nico Juist, IM, B&S, Hogeschool Leiden voor Challengeday, project FPLO, SURFnet, 7 maart 2017 Hogeschool Leiden 12000 studenten

Nadere informatie

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more

Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Multi Enterprise Social Network Platform 10 redenen om mee te doen Factsheet((NL)( Intranet,(Extranet,(Social(&(more Intranet, Extranet, Social Organiseer mensen en informatie op natuurlijke wijze TransportLAB

Nadere informatie

(3TU) DLWO: Concept voor koppeling. Frank Vercoulen Functioneel beheer TU/e DLWO

(3TU) DLWO: Concept voor koppeling. Frank Vercoulen Functioneel beheer TU/e DLWO (3TU) DLWO: Concept voor koppeling binnen Frank Vercoulen Functioneel beheer TU/e DLWO en tussen instellingen Frank Vercoulen Voorzitter projectgroep 3TU DLWO Inhoud Aanleiding voor koppeling (intern en

Nadere informatie

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein

Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein We gaan doen wat nodig is. Niet meer, en niet minder. Geschreven door: Communicatie Decentralisaties Sociaal Domein Bianca Groenewegen Karen Sonneveld Marjolein

Nadere informatie

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV

THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL. Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV THE CLOUD IN JURIDISCH PERSPECTIEF SPREKERSPROFIEL Mr. Jan van Noord Directeur International Tender Services (ITS) BV Wat is Cloud Op het moment dat content uit het eigen beheer c.q. toezicht verdwijnt

Nadere informatie

Notitie Programma Digitaal Werken

Notitie Programma Digitaal Werken Notitie Programma Digitaal Werken Onderwerp Programma Digitaal Werken: aanschaf en implementatie Zaaksysteem Suite en Suite voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving. Huidige situatie Amstelveen werkt met

Nadere informatie

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is

PQR Lifecycle Services. Het begint pas als het project klaar is PQR Lifecycle Services Het begint pas als het project klaar is IT wordt een steeds crucialer onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Waar u ook bent, het moet altijd beschikbaar en binnen bereik zijn.

Nadere informatie

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam

Jaap Bregman. Profiel. Kerncompetenties. Opleiding Training. 17 september 1985, Rotterdam Jaap Bregman 17 september 1985, Rotterdam 06 14 055 843 j.bregman@facilityestate.nl Profiel Vanuit een bedrijfskundige en facilitaire achtergrond richt Jaap zich op de mogelijkheden die ondersteunende

Nadere informatie

SURFmarket O365 propositie

SURFmarket O365 propositie SURFmarket O365 propositie MAART 2017 Carl Reitsma, O365 Service Deliver Manager Agenda 1. Ambitie SURFmarket 2. Regie 3. Groeipad 4. Dienstbeschrijving 5. Ontwikkelscenario 6. Vragen/feedback Ambitie

Nadere informatie

agenda Wat is cloud? Stellingen toekomstvisie MBOcloud Hoe kan het eruit gaan zien? Programma MBOcloud Peiling samenwerking

agenda Wat is cloud? Stellingen toekomstvisie MBOcloud Hoe kan het eruit gaan zien? Programma MBOcloud Peiling samenwerking agenda Wat is cloud? Stellingen toekomstvisie MBOcloud Hoe kan het eruit gaan zien? Programma MBOcloud Peiling samenwerking Cloud? Cloud computing refers to on-demand network access to a shared pool of

Nadere informatie

Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent

Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent indi-2009-12-028 Eindrapportage resultaten Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent Project : SURFworks Stimulering Gebruik Onderzoeker & Docent Projectjaar : 2009 Projectmanager : Sandra Passchier Auteur(s)

Nadere informatie

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan

Notitie. Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder. 1 Communicatieplan Notitie Contactpersoon Tom van der Weegen Datum 7 augustus 2013 Kenmerk N023-0495501TOW-los-V01-NL Communicatie CO 2 -reductie en -prestatieladder 1 Communicatieplan Communicatiedoelstelling Doelgroepen

Nadere informatie

PRODUCT SHEET WHAT WE DO

PRODUCT SHEET WHAT WE DO ESDNOW, onderdeel van DISC BV, is dé Europese specialist als het gaat om het beheren, beveiligen, verkopen, toegang verschaffen tot, en distributie van digitale content. ESDNOW helpt uitgevers bij het

Nadere informatie

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat!

Allévo. Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! Op weg naar de ultieme BYOD organisatie met informatie op maat! In 2012 heeft Allévo met behulp van Involvit haar twee websites én het intranet vervangen. Daarnaast heeft Allévo ook de eerste verkennende

Nadere informatie

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding

Nota IPP. Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding Nota IPP Onderwerp: Voortgang ontwikkeling Informatie en Participatie Platform (IPP) Inleiding In de huidige maatschappij neemt het gebruik van data een grote vlucht. Termen als open data, big data en

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

VMS Implementatie in SAP Omgevingen

VMS Implementatie in SAP Omgevingen VMS Implementatie in SAP Omgevingen Ervaringen van Business Case tot Realisatie Huub Waterval, Directeur TheNextFlex TheNextFlex BV Amerikastraat 3 5232 BE s-hertogenbosch Tel. 084-8305764 E-mail: info@thenextflex.nl

Nadere informatie

DATA: vindbaar toegankelijk uitwisselbaar - opslag

DATA: vindbaar toegankelijk uitwisselbaar - opslag DATA: vindbaar toegankelijk uitwisselbaar - opslag 1. Data verzamelen en analyseren a. Hergebruik e/o koppelen; nieuwe data verzamelen b. Gevoelige gegevens beschermen c. Kwaliteit van de data d. ICT standaarden,

Nadere informatie

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet.

SURFconext Cookbook. Het koppelen van Alfresco aan SURFconext. Versie: 1.0. Datum: 8 december 2013. 030-2 305 305 admin@surfnet.nl www.surfnet. SURFconext Cookbook Het koppelen van Alfresco aan SURFconext Auteur(s): Frank Niesten Versie: 1.0 Datum: 8 december 2013 Radboudkwartier 273 3511 CK Utrecht Postbus 19035 3501 DA Utrecht 030-2 305 305

Nadere informatie

Gemeentelijk spoorboekje: vervolg op de toekomstvisie op het Beschermd Wonen

Gemeentelijk spoorboekje: vervolg op de toekomstvisie op het Beschermd Wonen NOTITIE Uitwerking Toekomstvisie Beschermd Wonen Auteur(s) : Anne Derksen i.s.m. werkgroep Datum : 18 mei 2016 Versie : Gemeentelijk spoorboekje: vervolg op de toekomstvisie op het Beschermd Wonen Uitgangspunt:

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: TOETSING EN TOETSGESTUURD LEREN ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Toetsing en Toetsgestuurd Leren 2

Nadere informatie

HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht

HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht HORA als instrument voor (IT) governance bij Hogeschool Utrecht Daniël van Winsum Enterprise Architect Hogeschool Utrecht NGI, 31 oktober 2013 IT Governance bij veranderingen PPM Security Architectuur

Nadere informatie

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015

SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 SIG Digitaal Toetsen Jaarplan 2015 Mission statement Bevordering van kwantiteit en kwaliteit van digitale toetsing in het Hoger Onderwijs, door het bij elkaar brengen van experts en belangstellenden en

Nadere informatie

HAKAPERO. Marketing Software VS Marketing Automatisering

HAKAPERO.  Marketing Software VS Marketing Automatisering Email Marketing Software VS Marketing Automatisering Wij merken in ons dagelijks werk dat er veel verwarring bestaat hoe email marketing zich verhoudt met marketing automatisering. Het blijkt dat veel

Nadere informatie

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO

Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Project Portfolio Management Altijd en overal inzicht PMO Een eenvoudige en toegankelijke oplossing Thinking Portfolio is een snel te implementeren software applicatie. Een krachtig web-based hulpmiddel

Nadere informatie

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht

Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Digitale zelfbeschikking biedt uw burgers controle, overzicht en inzicht Alstublieft, een cadeautje van uw gemeente! Maak gebruik van het Nieuwe Internet en geef uw burgers een eigen veilige plek in de

Nadere informatie

Eindrapport Stimulering beveiliging

Eindrapport Stimulering beveiliging indi-2009-12-024 Eindrapport Stimulering beveiliging Project : SURFworks Projectjaar : 2009 Projectmanager : Maurice van den Akker Auteur(s) : Maurice van den Akker Opleverdatum : december 2009 Versie

Nadere informatie

Communicatieplan CO2 Prestatieladder - Energie en CO2 reductie

Communicatieplan CO2 Prestatieladder - Energie en CO2 reductie CO2 Prestatieladder - Energie en CO2 reductie 15-12-2016 Auteur: Pieter van Manen Copyright 2016 Dynniq Nederland B.V. Amersfoort, Nederland COPYRIGHT Copyright 2016 Dynniq Nederland B.V. Amersfoort, Nederland.

Nadere informatie

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013

VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND. 31 augustus 2013 VAN AMBITIE NAAR UITVOERING - INRICHTING EN BESTURING I&A DELFLAND 31 augustus 2013 CONTEXT Delfland wordt de komende jaren geconfronteerd met een groeiende interne en externe vraag naar (innovatieve)

Nadere informatie

Communicatieplan overdracht Veilig Thuis Midden Gelderland naar VGGM

Communicatieplan overdracht Veilig Thuis Midden Gelderland naar VGGM Communicatieplan overdracht Veilig Thuis Midden Gelderland naar VGGM Aan : Projectgroep Van :, adviseur VGGM Datum : September 2016 Kopie : - De 16 gemeenten van Gelderland-Midden maakten bekend dat zij

Nadere informatie

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision

Werkplekvisie. Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision Werkplekvisie Hans van Zonneveld Senior Consultant Winvision De essentie De gebruiker centraal Verschillende doelgroepen Verschillende toepassingen Verschillende locaties Het beschikbaar

Nadere informatie

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT

KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity BM-Support.org STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT STICHTING BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR SUCCES OPEN BUSINESS INNOVATIE KRACHTENBUNDELING VOOR 2009 Corporate Identity

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014

MEER INZICHT IN PORTALEN. Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 MEER INZICHT IN PORTALEN Frank Snels www.utwente.nl/im - informatiearchitectuur 29 oktober 2014 AGENDA Aanleiding De wereld van portalen Doelgroep portalen hoger onderwijs Portal ontwikkelingen Tot slot

Nadere informatie

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: FLEXIBELE EN PERSOONLIJKE LEEROMGEVING

INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: FLEXIBELE EN PERSOONLIJKE LEEROMGEVING INNOVATIEPROGRAMMA ONDERWIJS OP MAAT PROJECT: FLEXIBELE EN PERSOONLIJKE LEEROMGEVING ACTIVITEITENPLAN 2015 WWW.SURF.NL/ONDERWIJS Innovatieprogramma Onderwijs op Maat Project: Flexibele en Persoonlijke

Nadere informatie

Waarom we dit gemaakt hebben. surf. surf. surfshare

Waarom we dit gemaakt hebben. surf. surf. surfshare in 10 vragen. surf SURF is de samenwerkingsorganisatie voor het hoger onderwijs en onderzoek waarbinnen de Nederlandse universiteiten, hogescholen en onderzoeksinstellingen gezamenlijk investeren in ICT-innovatie.

Nadere informatie

Governance en Business Intelligence

Governance en Business Intelligence Governance en Business Intelligence Basis voor de transformatie van data naar kennis Waarom inrichting van BI governance? Zorgorganisaties werken over het algemeen hard aan het beschikbaar krijgen van

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie