Heuvelland. info. Kent u uw seniorenadviseur? De politie, uw vriend. Opgepast met vuurwerk. BeHaag het landschap. januari 2013 Driemaandelijks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Heuvelland. info. Kent u uw seniorenadviseur? De politie, uw vriend. Opgepast met vuurwerk. BeHaag het landschap. januari 2013 Driemaandelijks"

Transcriptie

1 Heuvelland januari 2013 Driemaandelijks info 109 Kent u uw seniorenadviseur? De politie, uw vriend Opgepast met vuurwerk BeHaag het landschap

2 Algemeen Gecoro zoekt kandidaten Het gemeentebestuur wenst alle inwoners een goede gezondheid en een vreugdevol Gecoro zoekt kandidaten De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) adviseert het gemeentelijk beleid op het vlak van ruimtelijke ordening. De commissie geeft advies bij de opmaak van structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen en stedenbouwkundige vergunningen. De commissie bestaat uit 7 leden: een vertegenwoordiger van de landbouw, een vertegenwoordiger van milieu- en natuurverenigingen, een vertegenwoordiger van de werknemers, een vertegenwoordiger van de zelfstandigen en drie deskundigen. Bij het begin van de nieuwe legislatuur wordt de gecoro opnieuw benoemd. Iedereen die vertrouwd is met ruimtelijke ordening en voeling heeft met wat in Heuvelland leeft, kan zich kandidaat stellen. Kandidaturen moeten schriftelijk ingediend worden voor 31 januari bij het gemeentebestuur Heuvelland, Bergstraat Heuvelland Geef in uw kandidatuur aan of u wenst te zetelen als vertegenwoordiger of als deskundige en geef een beknopte motivatie. Naast effectieve leden benoemt de gemeenteraad ook plaatsvervangers. Geef daarom bij voorkeur ook aan wie uw plaatsvervanger kan zijn. RUP Nieuwkerke De gemeente heeft voor Nieuwkerke een RUP opgemaakt. Dit RUP is op 30 augustus goedgekeurd en is van kracht sinds 22 oktober. U kunt de volledige plannen inzien in het gemeentehuis De Warande, Bergstraat 24 in bureau 14. RUP Kemmel De gemeente maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) op voor de kern van Kemmel. Rond dit RUP loopt tot en met 19 januari 2013 een openbaar onderzoek. U kunt de plannen inkijken in De Warande, Bergstraat 24 in bureau 14. Opgepast met vuurwerk Elk jaar opnieuw schiet men op oudejaarsavond op tal van plaatsen vuurwerk af. Bij aankoop en gebruik van vuurwerk in Heuvelland hebt u volgens artikel van de algemene gemeentelijke politieverordening altijd een machtiging van de burgemeester nodig. Hieronder vindt u het artikel, samen met enkele nuttige tips. Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende de jacht, is het gebruik van vuurwapens, voetzoekers, thunderflaches, klank- en rookbussen op de openbare weg of in private of openbare eigendommen verboden, tenzij de Burgemeester een voorafgaande en schriftelijke toestemming geeft. Toelating kan alleen verleend worden aan meerderjarige personen. De uren waarop gebruik mag gemaakt worden van dergelijke tuigen zal in de machtiging worden bepaald, en mag niet later zijn dan uur. Bij feestelijkheden of andere manifestaties mag alleen gebruik gemaakt worden van tuigen die enkel kunnen ontploffen. Tuigen die uit eigen beweging kunnen rondvliegen zijn verboden. De Burgemeester kan in zijn machtiging uitzonderingen toestaan naar uur en type van vuurwerk naar aanleiding van de jaarlijkse kermis en oudejaarsnacht. Het gooien met voorwerpen die schade kunnen berokkenen aan personen of goederen is verboden. Houd het veilig: - Bewaar thuis het feestvuurwerk op een droge plaats in een afgesloten ruimte, buiten het bereik van kinderen. - Lees op voorhand alle gebruiksaanwijzingen voor het afsteken van het vuurwerk. - Kies een geschikte schietplaats: een open zone die vlak, horizontaal en hard is, weg van huizen en geparkeerde voertuigen en ver van een dichte plantengroei, vooral bij droogte. - Zorg ervoor dat toeschouwers altijd op een veilige afstand blijven tot na het afvuren. - Houd uw dieren op een veilige plaats. Vooral honden en paarden houden niet van vuurwerk en kunnen schrikken bij de eerste knallen. - Houd altijd water en een brandapparaat binnen handbereik. - Blijf nuchter: drink geen alcohol vóór en tijdens het afsteken. - Bescherm uw ogen en draag eventueel een goede beschermingsbril tijdens het afschieten. - Draag nooit kledij die gemakkelijk vuur vat. - Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan. - Stabiliseer de batterijen door bijvoorbeeld zware blokken of grond rond aan te brengen. - Steek altijd de lonten aan met een aansteeklont dat u bij uw leverancier vindt. U kunt ook een sigaar of een sigaret gebruiken. Gebruik nooit lucifers of aanstekers: het risico bestaat dat u de lont op een verkeerde plaats aansteekt en u onvoldoende tijd hebt om uzelf in veiligheid te brengen. - Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf op voldoende afstand zodra u een lont aansteekt. - Richt nooit een aangestoken product naar een persoon. - Houd voldoende afstand van het vuurwerk en steek de lonten aan met gestrekte arm. - Steek nooit vuurwerk af op de grond (batterij, fontein, kaars ) wanneer een deel van uw lichaam zich boven het vuurwerk bevindt. - Benader nooit onmiddellijk een artikel nadat u het hebt aangestoken. Werkt het niet, wacht dan minstens 30 minuten. - Steek nooit een vuurwerkartikel opnieuw aan. - Doof op de grond gevallen resten. - Steek geen vuurpijlen af bij hevige wind. Loopt er toch iets mis? Bel dan de hulpdiensten: 112. Spoel brandwonden overvloedig met zuiver en koud water. Smeer geen zalf of andere middeltjes op de brandwonden. 2

3 Brochure buurtwinkels Brochure buurtwinkels In het midden van dit infoblad vindt u een uitneembare brochure met daarin alle recente gegevens van alle slagers, bakkers, kruideniers en groentewinkels in Heuvelland. Sluitingsdagen gemeentehuis De Warande Het gemeentehuis is gesloten op 1 en 2 januari Bezoek van de Sint in de buitenschoolse kinderopvang Net als vorig jaar bracht de lieve Sint een bezoekje aan de zeven locaties voor buitenschoolse kinderopvang. Op sommige plaatsen bracht hij een Piet mee, op andere niet. De Pieten waren dan ook druk in de weer met het speelgoed. Telkens had de Sint veel cadeautjes en een beetje snoep bij. Uit volle borst zongen de kinderen sinterklaasliedjes. Het was echt gezellig. Hier en daar moest een deugniet tot bij de Sint komen voor een babbeltje. Maar voor zover we weten, vloog niemand in de zak. De Sint ging zelf ook niet met lege handen weg. Heel veel kinderen hadden knutselwerkjes en tekeningen gemaakt voor de heilige man. Bedankt lieve Sint voor uw bezoekje. Tot volgend jaar? Gemeenteraad van 24 oktober 2012 Budget 2012: wijzigingen 3 & 4 ter goedkeuring. De raad keurt de budgetwijzigingen nrs 3 en 4 van het budget 2012 goed. (10 ja-stemmen en 8 onthoudingen) Kerkfabrieken. De gemeenteraad neemt akte van de rekening 2011 van de kerkfabriek Mesen. De wijzigingen van het meerjarenplan van de kerkfabrieken van De Klijte en Wulvergem en de budgetwijziging 2012 van de kerkfabriek van Loker worden goedgekeurd (10 ja en 8 onthoudingen). De raad neemt akte van de budgetwijziging 2012 van diverse kerkfabrieken en de budgetten voor Personeel De raad keurt enkele functiebeschrijvingen en bijzondere aanwervingsvoorwaarden in de rechtspositieregeling goed. Het gaat om inhoud 02 Gecoro zoekt kandidaten 03 Gemeenteraad 04 Uit het leven gegrepen 05 Campagne Fit in je hoofd, goed in je vel 06 Kent u uw seniorenadviseur? 07 Oproep kandidaten seniorenraad 08 Lezing Sven Pichal 09 Oproep kandidaten cultuurraad 10 Sportreeksen 11 Loker wint swimmathon 12 De politie, uw vriend 13 Wijkinspecteurs 14 Premie voor plaatsen individueel zuiveringssysteem 15 BeHaag het landschap 16 Uit in Heuvelland de functie van halftijds boekhouder en voltijds technisch hoofdmedewerker systeembeheerder. (*) Aangepaste overeenkomst site Bayernwald met de eigenaar. De raad keurt de aangepaste overeenkomst met de eigenaar voor de site Bayernwald goed. (*) Bouwen van een nieuw streekbezoekerscentrum De raad keurt met 10 ja- tegen 8 neen-stemmen de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor de bouw van een nieuw streekbezoekerscentrum. Voorlopige vaststelling ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan met bijhorend onteigeningsplan kern Kemmel. De raad keurt de voorlopige vaststelling goed van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan met bijhorend onteigeningsplan kern Kemmel. Drainagewerken speelplein De Klijte De raad keurt met 10 ja-stemmen en 8 onthoudingen lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor drainagewerken aan het speelplein in De Klijte. Vernieuwen verwarmingsketel gemeentelijke basisschool De raad keurt de lastvoorwaarden en gunningswijze goed voor het vernieuwen van de verwarmingsketel in de gemeentelijke basisschool in Dranouter. (*) Goedkeuring protocol met betrekking tot de plaatsing en de gebruiksomstandigheden van vaste automatisch werkende toestellen in afwezigheid van een bevoegd persoon (overdracht flitspalen). De raad keurt het protocol goed voor de overname van de flitspaal in de Wijtschatestraat (binnenrijden Kemmel, komende van Wijtschate). (*) (*) goedgekeurd met algemene stemmen 3

4 Leven Uit het leven gegrepen Huwelijken Michaël MAES en Inge CAPPOEN, beiden uit Loker, Bram BULTEEL en Anita DEVOS, beiden uit Westouter, Tony CAIGNIE en Anneleen GOUDESEUNE, beiden uit Kemmel, Koen LAHOUSSE en An BOURGOIS, beiden uit Wijtschate, Dimitri LOONES en Julie DECROCK, beiden uit Loker, José WALBROU en Marie-Anne DEGROOTE, beiden uit Dranouter, Emmanuel LEROY en Singrid VANHOORNEWEDER, beiden uit Nieuwkerke, Geboorten Gauthier GAUDISSABOIS, zoon van Stefaan en Delphine JOYE, Wijtschate, Cas DE RUDDERE, zoon van Mathijs en Evy POISSONNIER, Dranouter, Aaron GEVAERT, zoon van Michel en Nancy VERDONCK, De Klijte, Margaux DESMYTER, dochter van Wim en Els DESCAMPS, Dranouter, Baptist MESEURE, zoon van Kimberly BOUW, Wijtschate, Rafaël VANSTEENKISTE, zoon van Brecht en Mieke VANDAELE, Wijtschate, Jean LIEFOOGHE, zoon van Maxime en Kayleigh TRUWANT,Kemmel, Gauthier BEKAERT, zoon van Dieter en Heidi KNOCKAERT, Wijtschate, Milan RAMBOUR, zoon van Jorim en Autarkia STAMPER, Nieuwkerke, Romée LEMENU, dochter van Dries en Charlot MERLEVEDE, Westouter, Tom DOUTRELUINGNE, zoon van Adrien en Anja CARBON, Wulvergem, Dree VANDERMEERSCH, zoon van Jan en Hannelore COPPENS, Wijtschate, Marie DELPORTE, dochter van Klaas en Babette CLAEYS, Wijtschate, Overlijdens Denise MORTREU, echtgenote van Eugène HEYMAN, 83 jaar, Westouter, Lucienne VERSTRAETE, weduwe van Louis LEROY, 91 jaar, Nieuwkerke, Simonne DELANGHE, echtgenote van Omer PACQUET, 75 jaar, Wijtschate, Simonne PRINGELS, weduwe van Gerard BOUDRY, 87 jaar, De Klijte, Germain FONTEYNE, echtgenoot van Christine KNOCKAERT, 62 jaar, Westouter, Daniël RYCKEWAERT, echtgenoot van Marcella VERMEULEN, 80 jaar, Westouter, Roland MASSCHELEIN, echtgenoot van Pierrette DOCHY, 72 jaar, Wijtschate, Marc KOUKUYT, echtgenoot van Valérie VANDEVOORDE, 52 jaar, Nieuwkerke, Hans LOGIE, echtgenoot van Rosa VANDENBUSSCHE, 75 jaar, Westouter, Jeanne KEIRLE, weduwe van André DEPRINCE, 81 jaar, Nieuwkerke, Firmin LEMAIRE, weduwnaar van Paula CASTELEIN, 83 jaar, Wijtschate, Roland GOUWY, echtgenoot van Ida DERYCKE, 78 jaar, Wijtschate, Wim DUJARDIN, 59 jaar, Dranouter,

5 fit_affiche_a2_def.indd :41:43 Campagne Fit in je hoofd, goed in je vel 50 jaar huwelijk (Gouden Bruiloft) Gerard Meurillon Magda Vancayseele (Kemmel) 23 februari Michel Ooghe Solange Leroy (Nieuwkerke) 15 april Gilbert Declercq Andrea Dequeeker (Kemmel) 27 april Roger Verstraete Frieda Verdru (Loker) -30 april Albert Persyn Solange Heughebaert (Kemmel) 5 juni Noël Pattou Gilberte Fynaut (Nieuwkerke) 11 juni Jean Pierre Deigers Annie Leclercq (Nieuwkerke) 14 juni Michel Lebbe Cecile Struye (Westouter) 16 juli Robert Demeulenaere Marcella Bulcke (Dranouter) 27 juli Jeremie Arnaert Paulette Vanuxem (Dranouter) 7 augustus Gilbert Knockaert Yolande Leroy (Nieuwkerke) 14 augustus Joseph Vansteenkiste Godelieve Butstraen (Dranouter) 21 augustus Oscar Verhee Denise Decrock (Wulvergem) 21 augustus Antoon Demeulemeester Sabina Vanoverschelde (Wulvergem) 24 september Daniel Salomez Agatha Debruyne (Dranouter) 2 oktober Hubert Homey Gisèle Verhee (Wijtschate) 5 december 60 jaar huwelijk (Diamanten Bruiloft) André Polfliet Solange Lannoote (Loker) 14 maart Romain Taillieu Maria Wullepit (Westouter) 11 april Gaston Vulsteke Maria Vanpeteghem (Kemmel) 22 april Albert Lignel Yvette Braem (Wijtschate) 9 mei Michel Deschildre Léa Bossaert (Nieuwkerke) 16 juni Omer Zyde Anna Minne (Westouter) 27 juni Gerard Behaeghel Clara Lemaire (Westouter) 5 augustus Roger Bauw Ivonne Cleenewerck (Westouter) 5 augustus André Dupont Micheline Houdendycke (Wulvergem) 13 augustus Frans Dumolein Yolande Vanderhaeghe (Wijtschate) 10 oktober Campagne Fit in je hoofd, goed in je vel De Fit in je hoofd-campagne wil het geluksgevoel en de mentale fitheid van de Vlaming vergroten en hem weerbaarder maken tegen stress en depressie. De website 'Fit in je hoofd - goed in je vel' kwam er in 2006 in het kader van het Vlaams actieplan suïcidepreventie ( ). Nu is er een geactualiseerde en uitgebreide versie van die eerste website. Op krijgen volwassenen die hun mentale veerkracht willen versterken tien tips: middelen die een houvast bieden en helpen naar een gezonder en gelukkiger leven. U vindt op de website ook een test die u meer inzicht geeft in uw geestelijke gezondheid en persoonlijke sterktes en tekorten. Op basis van uw antwoorden op de test krijgt u een persoonlijk advies. Hebt u de indruk dat echt niets helpt, hoe hard u ook probeert? Vraag dan raad aan uw huisarts. Neem een kijkje in je hoofd op fitinjehoofd.be Ontdek tien stappen die je gezonder en gelukkiger maken. Doe de test en zet jezelf op weg. Want wie zich fit in zijn hoofd voelt, zit goed in zijn vel. 65 jaar huwelijk (Briljanten Bruiloft) André Janssens Jeanne Lemaire (Dranouter) 3 april Valeer Delhaye Agnes Hardeman (Westouter) 9 juni André Dujardin Denise Dekens (Nieuwkerke) 18 augustus André Lewyllie Maria Hessel (Wijtschate) 27 oktober (Dit overzicht is opgesteld op 6 december 2012) V.U.: Chris Vander Auwera, Koning Albert ll-laan 35 bus 33, 1030 Brussel 5

6 Algemeen Kent u uw seniorenadviseur? Kent u uw seniorenadviseur? De seniorenadviseur is een Heuvellandse senior die 65-plussers informeert over premies, financiële tegemoetkomingen en diensten waar ze recht op hebben. En dat zijn er heel wat. Misschien ziet u door de bomen het bos niet meer. Dan helpt de seniorenadviseur u graag. In elk dorp van Heuvelland is er minstens één seniorenadviseur. Spreek hem of haar aan. Zo hoeft u niet meteen naar het gemeentehuis in Kemmel of het OCMW in Wijtschate. Nelly Debailleul Freddy Defoort Andre Degezelle De seniorenadviseur zet u op weg naar de juiste dienst. Daar helpt men u verder om uw premie of tegemoetkoming aan te vragen. Uw seniorenadviseur heeft een uitgebreide bundel met basisinformatie. Hij of zij heeft daarover ook een vorming gekregen. Bij de seniorenadviseur kunt u terecht met vragen, voorstellen en ideeën over alles wat het leven voor u als Heuvellandse senior aangenamer kan maken. Uw seniorenadviseur geeft alle opmerkingen en voorstellen door aan de seniorenraad die ze verder behandelt. De meeste seniorenadviseurs zijn lid van de gemeentelijke seniorenraad. Francine Dehaene Andre Demeersseman Brigitte Heens Hebt u vragen of wilt u meer uitleg over de premies? Hebt u een opmerking of een voorstel voor het seniorenbeleid? Laat het weten aan uw seniorenadviseur. Antoinette Heughebaert Agnes Knockaert Willy Lepla Chris Heyte Liliane Theeten Agnes Vanpeperstraete 6

7 Oproep kandidaten seniorenraad Oproep kandidaten seniorenraad Bent u een Heuvellandse senior met interesse voor wat leeft en beweegt bij de senioren, en weet u wat hen bezighoudt? Hebt u ideeën om het welzijn van senioren te bevorderen of voorstellen om de levenskwaliteit van senioren te verbeteren? Dan bent u een geschikte kandidaat om de gemeentelijke seniorenraad te versterken. Na elke verkiezing van een nieuw gemeentebestuur stelt men ook de seniorenraad opnieuw samen. De seniorenraad adviseert het lokale bestuur bij het uittekenen van haar seniorenbeleid. Straks maakt het nieuwe bestuur een gemeentelijk beleidsplan op voor de komende beheers-en beleidscyclus. Daarbij is de inbreng van de senioren van groot belang. Een goed seniorenbeleid speelt immers in op de noden en behoeften van de senioren. In de seniorenraad hebben alle seniorenverenigingen een vertegenwoordiger. Ook individuele senioren kunnen opgenomen worden. Voorwaarden zijn dat u 60 jaar of ouder bent, geen bestuurslid van een seniorenvereniging bent en permanent in Heuvelland woont. Een adres hebben is handig voor een vlotte communicatie. Hebt u interesse? Stuur dan vóór 15 februari uw kandidatuur samen met uw motivatie naar: Rik Vandroemme (secretaris seniorenraad) - Gemeentehuis De Warande - Bergstraat Heuvelland. De Moli s wijzen u de weg Voor 65-plussers bestaan heel wat premies, financiële tegemoetkomingen en diensten. Het toneelduo De Moli s brengen op ludieke wijze via enkele sketches klaarheid in het aanbod tijdens een namiddagvoorstelling. Marc Blanckaert verzorgt de animatie van het geheel. Het wordt een leerrijke én aangename voorstelling. U krijgt zelfs koffie en cake. Helemaal gratis. Na de opvoering kunt u discreet uw problemen voorleggen en vragen stellen. U krijgt zeker een antwoord. Er zijn drie namiddagen voorzien, telkens van 14u. tot 16u.: Op dinsdag 26 februari 2013: OC De Klaverhulle Wijtschate voor senioren uit Wijtschate, Wulvergem en Kemmel. Op dinsdag 12 maart 2013: OC De Klakeye Dranouter voor senioren uit Dranouter en Nieuwkerke. Op dinsdag 26 maart 2013: OC Utendoale Westouter voor senioren uit Westouter, De Klijte en Loker. Kunt u er niet bij zijn in uw dorp, dan bent u welkom in een ander dorp op het moment dat u beter past. U krijgt nog een persoonlijke uitnodiging. Noteer nu al de datum in uw agenda. Hebt u geen vervoer? Uw seniorenadviseur helpt u hierbij graag. 65+-kaarten blijven langer geldig Elke Vlaamse 65-plusser heeft recht op een gratis vervoerbewijs van De Lijn. De 65+-kaarten die normaal gezien eind 2012 vervangen worden, worden pas in de loop van 2013 vernieuwd. De huidige kaarten blijven geldig. 65-plussers mogen hun huidige kaart blijven gebruiken tot op het moment dat De Lijn hen via een persoonlijke brief vraagt om een nieuwe MOBIBkaart aan te vragen. De MOBIB-kaart is een slimme kaart die reizen in de toekomst makkelijker maakt. Premies voor ouderen Wie bejaard is, heeft vaak nood aan een aangepaste woonomgeving. De woningaanpassingspremie voor ouderen ondersteunt 65-plussers om de woning aan te passen zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen. Werken die in aanmerking komen zijn: werken die de heel woning toegankelijk maken voor rolstoelgebruikers en verbouwingswerken en werken aan de sanitaire installaties om een oudere zelfstandig te laten wonen. De aanpassingspremie bedraagt 50% van de voorgelegde facturen. De premie bedraagt maximaal en minimaal 600. Dit houdt in dat men voor minstens aan facturen moet kunnen voorleggen. Ouderen en personen van een handicap of arbeidsongeschiktheid kunnen een premie voor ondersteunende veiligheidsvoorzieningen aanvragen. Die voorzieningen zijn b.v. het aanbrengen van trapleuningen en trapliften, een automatische deuropener, anti-glijmateriaal, hellende vlakken, veiligheidssloten op buitendeuren, veiligheidshandgrepen, het plaatsen van de WC pot op een verhoogje of de bril zelf verhogen. De premie is gelijk aan het bedrag van de aangenomen factuur met een maximum van 225 per aanvrager. Meer info HABITO woonwinkel, Gemeentehuis De Warande, Bergstraat 24, 8950 Heuvelland, dinsdag 15u.-19u. T 057/ (dinsdagnamiddag), op andere dagen 057/

8 Vrije Tijd Lezing Sven Pichal Lezing Sven Pichal Radio- en televisiemaker Sven Pichal is vooral bekend van het consumenten- en discussieprogramma Peeters&Pichal dat van 2007 tot 2012 te horen was op Radio 1. Voor zijn reportages trok hij eropuit. Hij zag hoe varkens van in de stal tot op ons bord komen, hij trok naar het hart van de kledingindustrie in Bangladesh, hij was getuige van de ontwikkelingen in onze groener wordende economie. En veel meer. Nieuwe leden beheerraad bib gezocht Begin 2013 wordt de beheerraad van de bibliotheek van Heuvelland opnieuw samengesteld. U kunt zich daarvoor kandidaat stellen. De beheerraad zoekt vooral gemotiveerde en enthousiaste leden. Wie een regelmatige gebruiker is van de diensten en een hart heeft voor de bib kan zich kandidaat stellen bij de bibliothecaris. Bijeenkomst leesgroep Hij deelt met het publiek zijn ervaringen en inzichten: over de relevante wetgeving, over klanten- en ombudsdiensten en klantenorganisaties, over de (on)bereikbaarheid van bedrijven, over de bedrijfsaanpak van klanten, over hoe klanten zich soms bekocht voelen. Komt er een dag dat we ons als consument niet meer laten misleiden? Op donderdagavond 17 januari 2013 komt Sven een antwoord geven op al uw vragen in de bibliotheek van Heuvelland. Deze lezing is een initiatief van de bibliotheek samen met KWB en Femma. Waar & wanneer: 17 januari 2013 om 20u. in de bibliotheek van Heuvelland (Schoolstraat 12 a in Wijtschate). Inschrijven via bibliotheek Heuvelland (057/ ) i.s.m. KWB en Femma (Peter Dewancker: 0498/ ) Jeugdboekenweek De Jeugdboekenweek is het grootste kinderboekenfestival van Vlaanderen. Veertien dagen lang zetten scholen, bibliotheken, boekhandels en culturele centra de mooiste boeken in de kijker. De Jeugdboekenweek 2013 vindt plaats van 2 tot 17 maart. Het thema dit keer is tijd en de slogan luidt: Een zee van tijd. Ook de bibliotheek van Heuvelland neemt deel aan de Jeugdboekenweek en organiseert voor de leerlingen van de Heuvellandse lagere scholen auteurslezingen. Op maandag 4 maart komt Koen Van Biesen voorlezen voor het 1ste en 2de leerjaar. Op vrijdag 8 maart is successchrijver Patrick Lagrou te gast bij het 5de en 6de leerjaar. Het 3de en 4de leerjaar is aan de beurt op maandag 11 maart en krijgt Anneriek Van Heugten op bezoek. Op dinsdagavond 29 januari bespreekt de leesgroep het boek Post voor Mevrouw Bromley van Stefaan Brijs. Post voor mevrouw Bromley is een aangrijpende roman over ouders, kinderen en liefde tijdens de Eerste Wereldoorlog. Een deel speelt zich af in de Westhoek. Het boek kwam uit in het najaar van 2011 en kreeg al veel positieve persaandacht. Waar & wanneer: 29 januari 2013 om 20u. in de bibliotheek van Heuvelland (Schoolstraat 12a in Wijtschate) Cultuurdagen voor lagere scholen Tijdens de Cultuurdagen (21-24 januari 2013) worden alle leerlingen van de lagere scholen in Heuvelland ondergedompeld in een Creatief Bad. Op die manier maken ze kennis met de verschillende soorten van podiumkunsten en hoe deze gecombineerd kunnen worden. Alle lagere graden krijgen 1 voorstelling en 4 workshops. Voor de 2e graad hebben we nog een extraatje in petto. Zij werken via 2 volledige terugkomdagen verder aan het opzetten van een creatieve live tentoonstelling, die te bezichtigen zal zijn tijdens de Heuvellanddagen op zondag 24 maart. 8

9 Oproep kandidaten cultuurraad Oproep kandidaten Cultuurraad Samen met de nieuwe gemeenteraad verkiest de Algemene Vergadering van de Cultuurraad onder haar leden ook een nieuw Dagelijks Bestuur. Het bestuur bereidt de Algemene Vergadering voor (agendapunten vastleggen, ontwerpadviezen maken, programmatie van culturele activiteiten). In het verleden gaf de raad advies omtrent zorgzaam omgaan met wederopbouwarchitectuur, de bouw van de polyvalente zaal in Wijtschate, het beter benutten van OC De Klaverhulle, kunstwerken in Westouter en Wijtschate, nieuwe bestemming kunstwerk op poort landbouwmuseum, doortocht problematiek Kemmel, advies mobiliteitsplan Heuvelland, advies cultuurbeleidsplan en betoelaging van socioculturele verenigingen. De cultuurraad organiseert ook culturele activiteiten zoals tentoonstellingen en een jaarlijkse culturele uitstap. Zo bezocht de raad in 2012 een boeiende tijdelijke tentoonstelling in het museum in Tongeren over Sagalassos. De Algemene Vergadering bestaat uit minstens twee soorten leden: afgevaardigden van socioculturele verenigingen plus gecoöpteerde leden die zich onbaatzuchtig inzetten voor het culturele werk in de gemeente of deskundig zijn. De raad telt drie gecoöpteerde leden met stemrecht. Daarnaast nodigt de raad enkele mensen uit als niet-stemgerechtigd waarnemer: de schepen van cultuur, een afgevaardigde per politieke fractie De socioculturele verenigingen en de gecoöpteerde leden krijgen in januari een brief met een oproep om zich kandidaat te stellen. Maar iedereen kan zich kandidaat stellen om deel te nemen aan de cultuurraad. Ook u kan zich kandidaat stellen als u in Heuvelland woont, bereid bent zich positief te engageren voor het culturele leven in Heuvelland en niet in een socioculturele vereniging actief bent. U kan uw kandidaturen indienen bij de huidige voorzitter van de Cultuurraad: Christiane Victoor, Dries 19 in 8950 Kemmel. Ve re n i g i n g e n die een nieuwe activiteit plannen, kunnen dit overzicht opvragen bij de cultuurdienst.(057/ sabine. Oproep voor de Jeugdraad Jeugdverenigingen die nog niet zetelen in de jeugdraad of individueel geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur indienen bij de Jeugdraad, p.a. Bergstraat 24, 8950 Heuvelland vóór 31 januari. Meer info op 057/ Tentoonstelling Heuvellandse kunstenaars De tentoonstelling van 5 tot 7 oktober in het OC De Galoye was een succes. Elf Heuvellandse kunstenaars stelden hun prachtige werken tentoon in het nieuwe ontmoetingscentrum in Loker. Heel het weekend kregen ze veel positieve reacties van de 200 bezoekers. Deze tentoonstelling was een mooi initiatief van de gemeente, waarvoor dank. De Galoye was een schone locatie. We waren allen tevreden. Er heerste een goede samenhorigheid onder de kunstenaars. Ik kijk met genoegen uit naar de volgende tentoonstelling waar u altijd op mijn medewerking kunt rekenen.(reactie van een kunstenaar) Voeg bij uw kandidatuurstelling een motivering die aantoont dat u over de nodige deskundigheid beschikt of dat u zich al verdienstelijk heeft ingezet op cultureel vlak. Meer info: dienst cultuur, Stefaan Decrock, 057/ of Oproep Open kalender Zowel de gemeentelijke diensten als Heuvellandse verenigingen organiseren in onze gemeente heel wat activiteiten (lezingen, voordrachten, toneelvoorstellingen, optredens ). Om de programmatie van de bibliotheek en cultuurdienst zo goed mogelijk af te stemmen op het aanbod van de verenigingen, wil de cultuurdienst op de hoogte zijn van de verenigingsactiviteiten die bedoeld zijn voor het grote publiek. Alle activiteiten komen dan in een overzicht terecht. 9

10 Vrije Tijd Sportreeksen Sportreeksen Overzicht sportkampen tot eind 2013 Zomervakantie 01/07/13-05/07/13 SK6: Kleutersportkamp SK7: Omnisportkamp SK8: Paardrijden SK9: Windsurfen en zeilen Zumba Voor + 15 jarigen in het OC de Klaverhulle in Wijtschate Iedere woensdag van 20 u. tot 21 u. De deelnameprijs bedraagt 20 (10 lessen) De eerste les start op 9 januari Voor +15-jarigen in het OC t Seultje in Nieuwkerke. Iedere donderdag van 20u15-21u15. De deelnameprijs bedraagt 20 (10 lessen) Eerste les op 10 januari. Sportkampen in 2013 Krokusvakantie (11-15 februari) 19/08/13-23/08/13 Sk12: Voetbalkamp Sk13: Voetbal en kicks Sk14: Omnisport en kicks Sk15: Windsurfen en zeilen 08/07/13-12/07/13 Sk10: Omnisportkamp Sk11: Windsurfen en zeilen 26/08/13-30/08/13 Sk16: Kleutersportkamp Sk17: Omnisportkamp Sk18: Windsurfen en zeilen Herfstvakantie (28/10/ /10/2013) Sk19: Kleutersportkamp Sk20: Omnisportkamp Sk21: Ski- en snowboardkamp SK 1: Kleutersportkamp voor 3- tot 6-jarigen in Wijtschate Iedere dag van 9u tot 16u. Aanbod: In de voormiddag kleutersport in de sporthal. (klimmen, klauteren, springen, lopen ) Alle basisvaardigheden worden op een speelse manier geoefend. In de namiddag doen we het rustig aan met een knutselmoment en enkele spelen. De deelnameprijs bedraagt 50. SK2: Omnisportkamp Voor 6- tot 14-jarigen in de sporthal in Wijtschate. Iedere dag van 9 tot 16 u. Aanbod: Allerlei sporten komen aan bod: voetbal, trampoline, tennis De deelnameprijs bedraagt

11 Loker wint swimmathon Algemene info Voor de sportkampen zorgen de deelnemers voor een lunchpakket. De gemeente Heuvelland zorgt voor soep. Geïnteresseerden kunnen terecht in de Warande in Kemmel of krijgen meer informatie bij de sportdienst van de gemeente Heuvelland. (057/ of mail naar Inschrijven kan telefonisch of via mail, nadien schrijft u over op rekeningnummer van de gemeente Heuvelland. Geef in de mededeling de naam van de deelnemer en de activiteit. Inschrijven kan tot vijf dagen voor de aanvang van de activiteit. Opvang Er is nog altijd opvang voorzien: s morgens vanaf 7u30 en s avonds tot 18u. De opvang kost 0,75 per begonnen half uur en wordt aangerekend tot 8u.45 en s avonds vanaf 16u.15. U krijgt de factuur één keer per maand. Dagactiviteiten voor volwassenen Om individueel in aanmerking te komen, moet u uw hoofdverblijfplaats hebben in Heuvelland en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister. Sportclubs moeten ten minste 6 maanden bestaan als vereniging met zetel in Heuvelland. De Trofee voor Sportverdienste 2012 wordt in maart in het gemeentehuis uitgereikt. Personen of verenigingen die zich kandidaat willen stellen voor de Trofee voor Sportverdienste 2012 moeten dat schriftelijk doen voor 31 januari 2013 (poststempel geldt als bewijs) bij de sportraad, gemeentehuis De Warande, Bergstraat 24 in 8950 Kemmel. Voeg bij uw kandidatuur informatie over de loopbaan en de bijzondere prestaties. U krijgt het volledige reglement bij de sportdienst: 057/ Loker wint swimmathon Op 21 november organiseerde de Heuvellandse sportdienst samen met SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport) de jaarlijkse swimmathon. In totaal waren er 105 kinderen van een tiental scholen die samen 2391 lengtes (van 25m) zwommen. Op basis van gemiddelden werd een klassement opgemaakt. De school in vorm was Loker. met een gemiddelde van 25, gevolgd door Woesten met een gemiddelde van De derde plaats was voor Oost-Vleteren met een gemiddelde van Vierde was Wijtschate en vijfde Nieuwkerke. Iedere school kreeg van de SVS een aandenken in de vorm van een beker. Geert Vandewynckel, schepen van Sport, was van de partij om de bekers te overhandigen. 25 januari: Bowlen voor volwassenen in Ploegsteert. Afspraak aan de bowling om 20u30. Start om 21u. Einde rond 22u30. De deelnameprijs bedraagt mei: Petanquetornooi voor volwassenen in Wijtschate. Afspraak om 14u. aan de sporthal. U schrijft individueel in. Ter plaatse wordt uitgeloot met wie u speelt. Trofee voor sportverdienste 2012 De sportraad reikt jaarlijks een trofee van sportverdienste uit aan een persoon of sportclub die tijdens het voorbije sportjaar uitzonderlijke sportprestaties heeft geleverd, of aan een persoon die zich uitzonderlijk verdienstelijk heeft gemaakt voor de sport. Er zijn drie categorieën: individuele prestaties, prestaties van een club en sportverdienste. 11

12 Politie De politie, uw vriend De Heuvellandse politie, uw vriend In de zomer van 2010 werd de lokale politie Heuvelland in het Infoblad voorgesteld. Hoog tijd voor een update want inmiddels hebben inspecteurs Paul Witdouck en Dirk Lefebvre het korps verlaten en werden inspecteurs Steve Huyghe en Hendrik Suffys verwelkomd. Zij vormen het steunteam. Hoofdinspecteur aan het woord Hoofdinspecteur Bart Desmadryl (46) leidt het lokaal commissariaat Heuvelland. Sinds 2009 is hij er lokaal coördinator. Hij ging aan de slag ter vervanging van Guy Tancré die toen met pensioen ging. Ik ben mijn carrière bij de toenmalige Rijkswacht begonnen, situeert de plaatselijke politiechef de start van zijn loopbaan. Dat was in In 1989 verhuisde ik naar de politie Poperinge om als gevolg van de politiehervorming vanaf 2002 wijkinspecteur te worden in Watou, Abele en Sint-Jan-ter- Biezen. In 2007 werd ik tot hoofdinspecteur bevorderd en ging ik achtereenvolgens aan de slag in Wervik en Vleteren om uiteindelijk drie jaar geleden in Heuvelland te belanden, aldus Bart Desmadryl uit Abele. Grote politiezone Bart Desmadryl voelt zich goed bij de lokale politie Heuvelland. Ik ben binnen de politiezone Arro Ieper kunnen blijven dus ik kende de streek al. Arro Ieper omvat tien gemeenten: Ieper, Poperinge, Wervik, Zonnebeke, Heuvelland, Moorslede, Staden, Vleteren, Langemark-Poelkapelle en Mesen. De politiezone is daarmee in oppervlakte één van de grootste van het land. Met enkele lokale commissariaten werkte ik vroeger al samen. Die werkervaring en professionele contacten zijn zeker nuttig. Bovendien hebben we een relatief jong en gedreven team. Projecten De landelijke en uitgestrekte politiezone heeft natuurlijk implicaties voor de inzet van patrouilles. De overheid dringt steeds vaker op tot een projectmatige aanpak. Op welke projecten focust het lokaal commissariaat? Bart Desmadryl: Er lopen diverse projecten die vanuit de politiezone worden geregeld. Zo werken we onder meer rond woninginbraken, verkeersveiligheid, grenscriminaliteit en fuifbeleid. Dat laatste wordt zonaal geregeld met steun van de lokale commissariaten. Onlangs is een nieuw project opgestart rond woninginbraken (zie kader). Men heeft namelijk vastgesteld dat het aantal inbraken tijdens de wintermaanden toeneemt. Concrete cijfers zijn er nog niet, maar men registreert wel meer feiten dan voorgaande jaren. Vooral rondtrekkende dadergroepen slaan hun slag. Deze zijn niet noodzakelijk uit Frankrijk afkomstig, zoals vaak wordt verondersteld. Als preventieve maatregel zetten we extra patrouilles in. Ook onze wijkinspecteurs zijn nu extra waakzaam en intensief in de wijk aanwezig. Buurtinformatienetwerk Kan het Buurtinformatienetwerk bij dergelijke misdrijven zijn nut bewijzen? Bart Desmadryl: Zeer zeker. Het buurtinformatienetwerk Heuvelland - Mesen is opgericht om het contact tussen politie en burgers te verstevigen. Wanneer de politie weet heeft van verdachte handelingen of van een misdrijf wordt iedereen die op het BIN-netwerk is aangesloten hiervan verwittigd via sms of . Natuurlijk kunnen ook burgers verdachte zaken aan de politie melden. In Heuvelland - Mesen zijn zowat honderd mensen bij het BIN aangesloten. Belangrijk is om alles goed af te sluiten. De garage- of achterdeur openlaten, doet u beter niet. Vanzelfsprekend is het plaatsen van degelijke sloten en/of een alarminstallatie een extra veiligheidsmaatregel die ontradend kan werken. Slachtoffers van inbraken geven we altijd advies. Iedereen kan trouwens bij ons langskomen voor gratis tips om zijn woning of bedrijf beter te beveiligen. Rustig? In een landelijke gemeente is vaak rustiger in vergelijking met een stad. Klopt dat? Bart Desmadryl: Rustig? Er zijn toch wel buurtconflicten en familiale problemen die de wijkinspecteurs proberen op te lossen. Ook met feiten van vandalisme, diefstal en oplichting worden we geconfronteerd. In Heuvelland is het op verkeersvlak af en toe heel druk. Denk maar aan de vele wielerwedstrijden en kermissen. Een groot voordeel is dat we hiervoor een beroep kunnen doen op het personeel van de politiezone om bijstand te leveren. Contactgegevens en openingsuren Nieuwstraat 24, 8950 Kemmel T 057/ F 057/ E Openingsuren: alle werkdagen van 8u tot 12u, dinsdag ook van 15u tot 19u. Meer patrouilles tijdens de donkere maanden Tijdens de wintermaanden zijn er opmerkelijk meer woninginbraken en kan het onveiligheidsgevoel toenemen. Daarom zetten de politiediensten van Arro Ieper op kritieke momenten tijdens de dag waarop rondtrekkende daderbendes toeslaan preventieve ploegen in. Zij houden extra toezicht op belangrijke verkeersassen, woonwijken en industriezones. Mocht u zelf verdachte handelingen vaststellen, contacteer dan meteen de politie op het rechtstreeks nummer 057/ of het noodnummer 101. Geef zoveel mogelijk gegevens door, vooral de beschrijving van verdachte personen en/of het merk en de kleur van hun voertuig, bij voorkeur met volledige nummerplaat. 12

13 Wijkinspecteurs Wijkinspecteurs Met elke vraag over veiligheid en leefbaarheid kunt u terecht bij uw wijkinspecteur. Voor dringende hulp belt u 112. Voor De Klijte, Kemmel en Westouter Inspecteur Gunter Archie Voor Dranouter, Loker en Nieuwkerke Inspecteur Danny Claeys Voor Wulvergem en Wijtschate Inspecteur Saskia Scheerlinck Het team van het politiecommissariaat Heuvelland Het achtkoppige team van het politiecommissariaat Heuvelland dat dagelijks werk maakt van een veilig en leefbaar Heuvelland met van links naar rechts: inspecteur Hendrik Suffys (steunteam), inspecteur Steve Huyghe (steunteam), inspecteur Danny Claeys (wijkinspecteur), inspecteur Saskia Scheerlinck (wijkinspecteur), hoofdinspecteur Bart Desmadryl (coördinator), inspecteur Gunter Archie (wijkinspecteur), inspecteur Frank Gillebert (coördinator Mesen) en Petra Coopman (administratief medewerker) Gratis en vrijblijvend advies om uw woning beter te beveiligen Als inwoner van de politiezone Arro Ieper kan u een beroep doen op de politie voor gratis advies over de beveiliging van uw woning. Voor Heuvelland kunt u hiervoor terecht bij inspecteur Saskia Scheerlinck. Voor gratis en vrijblijvend advies en tips om uw huis beter te beveiligen, contacteert u het lokaal commissariaat Heuvelland. Inspecteur Scheerlinck spreekt dan met u een tijdstip af voor een plaatsbezoek. Tijdens dit bezoek maakt u samen een rondgang door het huis en krijgt u tips en suggesties voor aanpassingen. Met eenvoudige maatregelen kan u het risico op een inbraak al sterk verminderen, denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een goed slot, het verstevigen van ramen en deuren en een goed sleutelbeheer. Tijdens het plaatsbezoek krijgt u ook documentatie die u achteraf rustig kunt bekijken. U beslist zelf welke maatregelen u uitvoert. Meer info Lokaal commissariaat Heuvelland, Nieuwstraat Kemmel, 057/ Preventietips vindt u ook op 13

14 Milieu Premie voor plaatsen individueel zuiveringssysteem Bacterievuur Bacterievuur is een plantenziekte die vooral voorkomt op peer en soms op appel. Naast fruitbomen worden ook meidoorn, cotoneaster, lijsterbes, kweepeer, vuurdoorn en dwergkwee aangetast. De naam bacterievuur wijst op het karakteristieke van de ziekte. Door het bruinzwart verkleuren, verdorren en verschrompelen van bloesems, bladeren en twijgen is net alsof ze door vuur verschroeid zijn. De ziekte wordt overgebracht door insecten (bv. bijen die van bloem tot bloem vliegen), vogels, wind, neerslag, menselijke handelingen (bv. snoeien, enten met besmet materiaal). De meidoorn komt in onze streken veel voor. Helaas is het een drager van de bacterie. De bloesems zijn immers één van de toegangspoorten voor de bacterie tot de plant. Daarom is het belangrijk dat de haag geschoren wordt vóór de haag in bloei staat. Meer zelfs: dat is verplicht, en wel vóór 1 maart. De snoei in de zomer moet beperkt blijven tot het verwijderen van door bacterievuur aangetaste takken. Door het snoeien zijn de wonden immers erg gevoelig voor infecties. Indien de planten aangetast zijn moet u de zieke delen ten minste 50 cm onder de zichtbare aantasting afknippen en verbranden en sterk aangetaste planten geheel rooien en verbranden. Meer info op Wie een besmetting door het bacterievuur vaststelt, is verplicht dat te melden aan het Federaal Voedselagentschap op 050/ Iedereen die eigenaar is van een landelijke haag of heg kan voor onderhoud ervan beroep doen op t Boerenlandschap vzw. Een chauffeur van de vzw voert tegen vergoeding het onderhoud bij u uit. Voor jaarlijks onderhoud gebruikt de vzw een klepelmaaier. Het snoeien van meerjarige hergroei gebeurt met een zaagbladmachine. Milieuraad opnieuw samengesteld Afgevaardigde van milieu- en natuurverenigingen, erkende wildbeheerseenheden, onderwijsinstellingen, sociaal-culturele organisaties en vormingsorganisaties, beroepsgroepen en -organisaties kunnen zetelen in de milieuraad. Iedere vereniging mag één vertegenwoordiger en één plaatsvervanger aanduiden. Om in aanmerking te komen, moet men in Heuvelland wonen. De vertegenwoordigers of hun plaatsvervangers zijn stemgerechtigd, als zij geen lid zijn van de gemeenteraad. Geïnteresseerde Heuvellanders kunnen ook lid worden zonder stemrecht. Elke politieke fractie van de gemeenteraad kan één lid en plaatsvervangers aanduiden. Deze vertegenwoordigers of hun plaatsvervangers zijn niet-stemgerechtigd. De schepen van leefmilieu is van rechtswege lid van de milieuraad, maar zonder stemrecht. De milieuraad komt minstens twee en gemiddeld vier keer per jaar samen. Het is belangrijk dat de lokale milieu- en natuurverenigingen voldoende sterk vertegenwoordigd zijn. Daarom moet de milieuraad voldoen aan de 1/3 milieu - en natuurverhouding. Daarnaast is wettelijk een 1/3 man-vrouwverhouding verplicht. U kan zich kandidaat stellen bij de milieudienst van de gemeente, Bergstraat 24, 8950 Heuvelland vóór 31 januari Het college van burgemeester en schepenen stelt de lijst van de leden van de milieuraad en van hun plaatsvervangers vast. In de vergadering van 18 februari kiest de milieuraad onder zijn stemgerechtigde leden een voorzitter en een ondervoorzitter. Ophaling grof huisvuil Ophaling van grofvuil op dinsdag 19 maart 2013 (alle zones). Enkel na voorafgaande schriftelijke aanvraag uiterlijk 5 dagen voor ophaling. Voor ophaling van grofvuil betaal je 25. Meer info bij de milieudienst, 057/ Aanvraagbon te bekomen bij de milieudienst. Gemeentelijke premie voor plaatsen individueel zuiveringssysteem De gemeenteraad van 26 november besliste om een premiereglement in te voeren voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2012 t.e.m. 31 december De premie bedraagt 50% van de kostprijs voor het leveren en plaatsen van de individuele behandelingsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater met een maximum van Meer informatie krijgt u bij de gemeentelijke milieudienst: 057/ Info: Régine Schollaert op 057/ of 14

15 BeHaag het landschap BeHaag het landschap met goedkope plantpakketten De landschapscampange BeHaag het landschap wil hagen, houtkanten, kleine bosjes, groepjes knotwilgen rond veedrinkpoelen herwaarderen. Die zogenaamde kleine landschapselementen maken een landschap aantrekkelijk en aangenaam om te wonen en werken. Veel hagen en houtkanten zijn al verdwenen, onder andere door nieuwe landbouwtechnieken die bredere toegangslanen tot boerderijen vereisen en een grote wendbaarheid voor de landbouwmachines op de akkers. Op veel plaatsen is streekeigen groen wel nog mogelijk: op afsluitingsstroken, verloren hoekjes, uitkanten, rond huizen, tuinen, boomgaarden, stallingen en garages is ruimte voor groen. Ook u kunt meehelpen om nieuwe hagen of streekeigen groen aan te planten. De gemeente Heuvelland stelt daarvoor goedkope plantpakketten ter beschikking. Er zijn vijf soorten: hoge soorten voor brede houtkant of bos, middelhoge voor smallere houtkant of kleine bosjes, plantmateriaal voor geschoren hagen, struiken voor bloesem- en bessenhagen en plantpakketten voor natte gronden en waterkanten. Eén pakket bestaat uit twintig tot dertig streekeigen planten en kost ongeveer 8. U kunt uw plantpakketten bestellen (voor januari) en afhalen (in maart) bij de dienst landbouw (bureau 17) in het gemeentehuis. Voor meer informatie over soorten planten of bestellingen neemt u contact op met Luc Gruson: 057/ of heuvelland.be. naar de Kringloopwinkel. Voor ontbrekende of beschadigde bekers betaalt u 0,70 per beker. Voor meer info, contacteer Kringloopwinkel West op 078/ (optie 1). Afvaleilandjes Om organisatoren toe te laten selectief in te zamelen tijdens evenementen, leent IVVO afvaleilandjes uit. De eilandjes bestaan uit rolcontainers (PMD, restafval en eventueel GFT). Wie materiaal wenst te ontlenen, kan reserveren bij de klantendienst van IVVO (tel.: 057/ ) Opruimdagen 2013 Zwerfvuil in de vuilbak De gemeente organiseert samen met de milieuraad opruimdagen van 11 tot en met 17 maart. Elke school, vereniging of vrijwilliger kan meedoen om een stukje Heuvelland op te ruimen. Meld u aan bij de milieudienst en bespreek welk stukje je ruimt. U krijgt hiervoor materiaal: grijptangen, handschoenen, fluohesjes, vuilniszakken. Kies voor afvalarme pakjes Kerstmis en nieuwjaar brengen veel afval met zich mee, maar dat kan ook anders. Een gedekte tafel is zoveel leuker en mooier met een linnen tafelkleed en stoffen servetten in plaats van hun papieren tegenhangers. Laat ook wegwerpborden, -bekers en -bestek achterwege. En drinken uit een echt glas of eten uit een gewoon bord is toch zoveel smakelijker, niet? Koop duurzame geschenken in plaats van nutteloze prullen. In de kringloopwinkel vindt u leuke spulletjes. Kies voor een milieuvriendelijk alternatief door uw geschenkjes te verpakken in iets bruikbaars, zoals een kleurige handdoek, een blikken koekjesdoos of een stoffen draagtas. Zo geeft u meteen twee cadeautjes. Of kies voor een cadeautje zonder verpakking: een geschenkbon, een etentje, een abonnement op een tijdschrift, een bioscoop- of theaterticket. Herbruikbare bekers voor uw evenement Kringloopwinkel West fungeert als uitleenpunt voor herbruikbare bekers voor de Westkust en de Westhoek. De kringloopwinkel heeft duizend herbruikbare bekers ter beschikking die u gratis kan ontlenen. U haalt ze zelf op en brengt ze na het evenement terug Let s do it, Heuvelland. Tijdens het weekend van 15 tot 17 maart vindt de tweede editie de nationale opruimactie Let s do it plaats. Ook Heuvelland doet mee. Doe ook mee en meld uw deelname bij de milieudienst: 057/ of 15

16 Uit in Heuvelland 60 jaar Koninklijk Sint-Laurentiuskoor Kemmel JANUARI - MAART jaar Koninklijk Sint-Laurentiuskoor Kemmel Het koor van Kemmel bestaat zestig jaar. Het begon op Kerstmis Juffrouw Jacqueline van de meisjesschool nam het initiatief om met enkele kindjes uit haar eerste leerjaar een paar kerstliederen te zingen. Het groepje groeide jaarlijks. Geleidelijk aan kwamen ook studenten bij de groep en nog later kwamen volwassen vrouwen. Twintig jaar na het begin mochten ook de mannen het gezelschap vervoegen en werd het Kemmels koor vierstemmig. In die periode nam juffrouw Maria de dirigentstok over. Het koor werd echt georganiseerd met wekelijkse repetities en veelvuldige optredens voor de eredienst. Na het overlijden van juffrouw Jacqueline nam Christiane - die voor het eerst het Suza Nina solo zong in de Kerstnacht van het voorzitterschap op zich. Het koor bestaat in 2013 zestig jaar. Dat wordt gevierd. Het hoogtepunt wordt het weekend van 16 en 17 maart. Op zaterdag is er een jubileumconcert om 18u30 en op zondag luistert het koor de hoogmis van 10u30 op in de kerk van Kemmel. 16 Zaterdag 5 januari: 19u. Kerstboomverbranding in het dorpscentrum van Loker. Org.: KLJ Loker De Klijte Zaterdag 12 januari: 10-12u Kaartenverkoop voor de voorstelling van Flor Barbry s volkstoneel voor Frans-Vlaanderen in o.c. Utendoale. Vanaf 13u bij Katrien Delannoy-Barbry op 057/ Zaterdag 2 februari: 18u.30 Warme beenhesp met groenten in OC De Fontein in De Klijte ten voordele van de kleuter- en lagere school Loker De Klijte. Info 057/ Zondag 3 februari: 11u.30 Warme beenhesp met groenten in OC De Fontein in De Klijte ten voordele van de kleuter- en lagere school Loker De Klijte. Info 057/ Zaterdag 9 februari: 7-15u. Wandeltocht wintertocht. Start en inschrijvingen in OC Utendoale, Westouter. Org. : Heuvellandstappers Zaterdag 23 februari: 18u. Kaarting in OC De Gaper in Kemmel ten voordele van de kleuter- en lagere school Kemmel. Info: 057/ Zondag 24 februari: 11u.30 Kip aan t spit in OC De Gaper in Kemmel ten voordele van de kleuteren lagere school Kemmel. Info: 057/ Zaterdag 2 maart: 20u. Uniroyal voorstelling door Flor Barbry s volkstoneel voor Frans-Vlaanderen in o.c. Utendoale in Westouter Zondag 3 maart: 16u. Uniroyal voorstelling door Flor Barbry s volkstoneel voor Frans-Vlaanderen in o.c. Utendoale in Westouter Zaterdag 16 maart: Borelle Vanaf 16u. lentegevelversiering aan de Dranouterse huizen. Om 17u15: verzamelen aan de wandelboom op het Planciusplein in Dranouter. Om 17u30: familiewandeling met muzikale begeleiding en stropoppenverbranding. Bij zonsondergang: lentevuur op de Monteberg & Fakkeltocht naar het dorp. Na de wandeling gezellige sfeer op de Platse met muziek en barbecueworsten. Voor en tijdens de wandeling: jeneverkar met Borellekoeken en fakkels. Zaterdag 16 en zondag 17 maart: Jubileumweekend Sint-Laurentiuskoor Kemmel met jubileumconcert op zaterdag om 18u.30 en opluistering van de hoogmis op zondag om 10u.30. Dinsdag 19 maart: Nacht van de geschiedenis 20u.: Wandeling met uiteenzetting Twee kasteelheren : een retrowandeling over bouwheren van Kemmelse kastelen tussen de 17de en de 20ste eeuw. Start: De Warande. Org.: Davidsfonds Kemmel 20u.: Thema-en doe-avond rond oude ambachten: spinnen, weven en papier scheppen. Plaats: De Klaverhulle in Wijtschate. Org.: Davidsfonds Wijtschate-Mesen Vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 maart: Heuvellanddagen Feestweekend in Dranouter Centrum: vrijdag gratis foyerconcert (20u.) van de Pilsjaars. Zaterdag (20u.30) concert van de harmonieën van Nieuwkerke en Westouter en de fanfare van Nieuwkerke met Miek en Roel. Op zondag (11u.) gratis aperitiefconcert van de leerlingen van de muziekscholen en s namiddags creatieve producties van de kinderen van de tweede graad lager onderwijs. s Avonds voorstelling van het nieuwe album van Tiny Legs Tim. Zondag 24 maart: namiddag Doortocht wielerklassieker Gent- Wevelgem in Kemmel Verantwoordelijke uitgever: Geert Vandewynckel, Schepen van Communicatie en Inspraak, Bergstraat 24, 8950 Heuvelland (Kemmel).

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro

Wat Doelgroep Waar en wanneer Kostprijs Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur 6 euro Heuvelland Grabbelpas - de Kersteditie Maandag 21/12. Speelse kerstboomversiering - 3-6 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur knutselactiviteit Sneeuwballengevecht - 6-12 jaar Sporthal van 9 tot 12 uur We gaan

Nadere informatie

Heuvelland. Kerstvakantie 2017 Sportactiviteiten Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 4 december om 7 uur.

Heuvelland. Kerstvakantie 2017 Sportactiviteiten Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 4 december om 7 uur. Heuvelland 2017 2018 Kerstvakantie 2017 Sportactiviteiten 2018 Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 4 december om 7 uur. Er wordt online ingeschreven via: https://webshopheuvelland.recreatex.be. Dit

Nadere informatie

Heuvelland. Reeksen en kampen: Vooraf inschrijven!

Heuvelland. Reeksen en kampen: Vooraf inschrijven! Heuvelland. Reeksen en kampen: Vooraf inschrijven! Sportreeksen in het najaar 2016 D Voor +15 jarige dames in het OC De Galoye in Loker. D Iedere dinsdag van 20u - 21u. D De eerste les start op 20 september

Nadere informatie

Heuvelland. Kerstvakantie 2016 Sportactiviteiten 2017 NIEUW! Online inschrijven. Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 28 november om 7 uur.

Heuvelland. Kerstvakantie 2016 Sportactiviteiten 2017 NIEUW! Online inschrijven. Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 28 november om 7 uur. Heuvelland 2016 2017 Kerstvakantie 2016 Sportactiviteiten 2017 Inschrijven Inschrijven kan vanaf maandag 28 november om 7 uur. NIEUW! Online inschrijven NIEUW! Vanaf nu kan online ingeschreven worden via:

Nadere informatie

portreeksen Sportreeksen in het najaar 2017 Sportkampen in het najaar

portreeksen Sportreeksen in het najaar 2017 Sportkampen in het najaar Heuvelland. Sportreeksen in het najaar 2017 Zumba D Voor +15 jarige dames D Iedere dinsdag van 20-21 uur in het OC de Galoye in Loker D De deelnameprijs bedraagt 25/30 euro (12 lessen) D De eerste les

Nadere informatie

De Gemeenteraad, In openbare vergadering,

De Gemeenteraad, In openbare vergadering, STATUTEN MILIEURAAD De Gemeenteraad, In openbare vergadering, Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 22 maart 2004 houdende wijzigingen van de statuten van de milieuraad ingevolge richtlijnen vastgelegd

Nadere informatie

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN

STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN STATUTEN LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG & ONDERWIJS GEMEENTE KORTENAKEN 1.OPRICHTING Er wordt te Kortenaken een lokaal overleg kinderopvang en onderwijs opgericht, dat als adviesgevend orgaan wordt erkend.

Nadere informatie

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest.

De ADOMA wordt in ieder geval om advies gevraagd over de verplichtingen in het kader van de samenwerkingsovereenkomst milieu met het Vlaams gewest. Statuten ADOMA Artikel 1 Er wordt een adviesraad voor milieu en natuur opgericht, hierna Adviesraad voor Duurzame Ontwikkeling en Milieu van de stad Antwerpen (afgekort ADOMA) genoemd. De ADOMA is tevens

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013

Gemeente Brakel Marktplein Brakel Huishoudelijk reglement Culturele raad Gemeenteraad 4 februari 2013 HUISHOUDELIJK REGLEMENT CULTURELE RAAD Titel 1: Grondslag Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke culturele raad Brakel door het organiseren van de

Nadere informatie

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003

Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Statuten milieuraad Lier Beslissing gemeenteraad 28 april 2003 Artikel 1 In de stad Lier wordt een gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur, hierna milieuraad Lier, afgekort milieuraad, genoemd,

Nadere informatie

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg

Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg 1 Statuten van de gemeentelijke cultuurraad van Heist-op-den-Berg Doelstellingen ARTIKEL 1 De cultuurraad heeft als doel het bevorderen van een integraal cultuurbeleid in het belang van alle inwoners van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad

Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad Huishoudelijk reglement gemeentelijke cultuurraad ART. 1 : Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de gemeentelijke cultuurraad door het organiseren van de algemene vergadering,

Nadere informatie

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT

ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT ZOMERVAKANTIE 2015 ACTIVITEITEN JEUGD & SPORT 1 Dries BOSMANS jeugddienst Dirk SMITS schepen van jeugd Ann SCHRIJVERS schepen van sport Gudrun NIJS sportdienst Wim GORISSEN jeugd- en sportdienst Zet je

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

STATUTEN CULTUURRAAD

STATUTEN CULTUURRAAD STATUTEN CULTUURRAAD 1. DOELSTELLING Art.1 Het Decreet op het lokaal en geïntegreerd Cultuurbeleid van 12 juli 2001 bepaalt dat de organisatie van advies en inspraak voor het cultuurbeleid een bevoegdheid

Nadere informatie

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018

Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 Organisatie van advies en inspraak van het lokaal cultuurbeleid 2013-2018 1. DOELSTELLING : ADVIES EN INSPRAAK BIJ HET LOKAAL CULTUURBELEID 1.1. Met het oog op de voorbereiding en de evaluatie van het

Nadere informatie

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt.

De Kar wil ook beleidsbeïnvloedend werken vanuit de noden en signalen die zij bij mensen opvangt. De Kar Folder Wat is De Kar? Soms kan je leven plotseling veranderen door een tegenslag (ziekte, werkloosheid, scheiding, een overlijden binnen je gezin...) en word je verplicht om met weinig geld rond

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout

GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout GEMEENTELIJKE CULTUURRAAD VAN BOECHOUT Statuten cultuurraad Boechout Gelet op het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het overleg en de inspraak in het gemeentelijk cultuurbeleid; Gelet op

Nadere informatie

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2011.

Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar 2011. Bijlage bij thema Instrumentarium JAARVERSLAG GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur werkingsjaar

Nadere informatie

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK)

Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) Statuten van het gemeentelijk adviesorgaan voor kinderopvang (LOK) 1 Erkenning Artikel 1: in de gemeente Kaprijke wordt het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) opgericht conform de richtlijnen van het Besluit

Nadere informatie

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten

Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE. Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING NEVELE Statuten Provincie Oost-Vlaanderen Gemeente Nevele GEMEENTELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Nadere informatie

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1.

Het adviesorgaan voor cultuur heeft zijn zetel en adres te 2460 Kasterlee, Markt 1. Statuten gemeentelijke adviesraad Adviesorgaan voor cultuur Goedgekeurd door de algemene vergadering dd. 25 februari 2013 Goedgekeurd door de gemeenteraad dd. 28 mei 2013 Artikel 1. Het adviesorgaan voor

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD TE LICHTERVELDE Gelet op de eerdere oprichting van de gemeentelijke Culturele Raad in uitvoering van het decreet van 24 juli 1991 houdende organisatie van het

Nadere informatie

Jaargang 15 nr. 6 13 december 2012. Agenda. 18 december 2012 Zwemspelmorgen, groep 8

Jaargang 15 nr. 6 13 december 2012. Agenda. 18 december 2012 Zwemspelmorgen, groep 8 Jaargang 15 nr. 6 13 december 2012 Agenda. 18 december 2012 Zwemspelmorgen, groep 8 19 december 2012 24-12- 12 t/m 04-01- 13 Kerstdiner (17.00 18.30 uur) Kerstvakantie (begint vrijdagmiddag 21-12- 12 om

Nadere informatie

VERSLAG gemeentelijke LANDBOUWRAAD. Van dinsdag 26 maart VERONTSCHULDIGD : Chris Geldof AFWEZIG :

VERSLAG gemeentelijke LANDBOUWRAAD. Van dinsdag 26 maart VERONTSCHULDIGD : Chris Geldof AFWEZIG : VERSLAG gemeentelijke LANDBOUWRAAD Van dinsdag 26 maart 2012 AANWEZIG : Vandepitte Marc Cloet Gerarda De Loof Ria Deltour Koen Deleu Marnik Glorieux Christiane Haghedooren Thomas Nollet Martine Tommeleyn

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Naam, duur en zetel Artikel 1 1. Op 26 mei 1992 werd in de gemeente Beveren een adviesraad opgericht met als naam "Gemeentelijke Adviesraad voor

Nadere informatie

1. Aanwezigheidslijst

1. Aanwezigheidslijst ARRONDISSEMENT GENT GEMEENTE MELLE aanwezig : Kris Verheyen Voorzitter: aanwezig, Rudy De Mol, Ondervoorzitter: aanwezig, Marc De Buck, Werner Lagaert, Stemgerechtigde Leden: aanwezig, Jacqueline Vermeulen,

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013.

Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden. Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Statuten 2013-2018 Algemeen Statuten Ouderenadviesraad Destelbergen-Heusden Goedgekeurd door de ouderenadviesraad op 27/11/2013. Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend

Nadere informatie

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP

STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP STAD BRUGGE MAATSCHAPPELIJKE BEGELEIDING STATUTEN STEDELIJKE RAAD VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP ARTIKEL 1: De Stedelijke Raad voor Personen met een Handicap heeft als doel: 1. A. op te treden als volwaardig

Nadere informatie

Brakelse verenigingen met gedreven & geëngageerde kandidaten voor de gemeentelijke adviesraden 2013-2018

Brakelse verenigingen met gedreven & geëngageerde kandidaten voor de gemeentelijke adviesraden 2013-2018 Gezocht Brakelse verenigingen met gedreven & geëngageerde kandidaten voor de gemeentelijke adviesraden 2013-2018 Inhoud Inleiding p. 4 Algemene info p. 5 Sportraad p. 6-7 Seniorenraad p. 8-9 Culturele

Nadere informatie

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 15-03-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement cultuurraad

Huishoudelijk reglement cultuurraad Huishoudelijk reglement cultuurraad Artikel 1 In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder: 1. organiek reglement: het organiek reglement van de cultuurraad van Berlare; 2. erkende en aanvaarde

Nadere informatie

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat.

Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. BIJLAGE 6 VOORBEELD-STATUTEN Opgelet: gebruik dit voorbeeld als inspiratie voor een document op eigen maat. ALGEMEEN Art. 1 Er wordt een gemeentelijke ouderenadviesraad opgericht en erkend onder de naam...

Nadere informatie

De Zuidpoort vzw. Rerum Novarumplein 25 9000 Gent 09/245.09.05 info@dezuidpoortgent.be www.dezuidpoortgent.be!

De Zuidpoort vzw. Rerum Novarumplein 25 9000 Gent 09/245.09.05 info@dezuidpoortgent.be www.dezuidpoortgent.be! ! De Zuidpoort vzw Rerum Novarumplein 25 9000 Gent 09/245.09.05 info@dezuidpoortgent.be www.dezuidpoortgent.be! "$%&'(!)'$&*+,! 5 september 2015 Aanwezig : Steven (met Merel) Marina, Gina, Koen, Pol, Luc,

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. December 2014

Uitvliegerskrant. December 2014 De Uitvliegerskrant December 2014 Maandelijks tijdschrift - jaargang 15, nr. 10 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement culturele raad

Huishoudelijk reglement culturele raad Huishoudelijk reglement culturele raad Artikel 1 Het huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Culturele Raad door het organiseren van de Algemene Vergadering, van het bestuur,

Nadere informatie

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT

UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT UiT MET VLIEG ZOMERVAKANTIE 2017 SPEELPLEINWERKING DEUGNIET BIBLIOTHEEK SPORT Zomerkalender Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 3 juli 4 juli 5 juli 6 juli 7 juli 10 juli 11 juli 12 juli 13 juli

Nadere informatie

pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus

pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus pottendraaien januari - maart grabbelpas krokus sportkampen krokus INITIATIELESSEN POTTENDRAAIEN Wil je leren pottendraaien met klei op een echte draaischijf? In 5 lessen maken we tasjes, schaaltjes of

Nadere informatie

Uitvliegerskrant. april 2015

Uitvliegerskrant. april 2015 De Uitvliegerskrant april 2015 Maandelijks tijdschrift - jaargang 16, nr. 4 Verschijnt niet in juli en augustus Verantwoordelijke uitgever: Kathleen Bevernage P708031 Afgiftekantoor: Ieper 1 Colofon De

Nadere informatie

Statuten gemeentelijke cultuurraad

Statuten gemeentelijke cultuurraad G E M E E N T E Hoofdstuk 1 Erkenning. T E R N A T Statuten gemeentelijke cultuurraad Artikel 1 De bestaande gemeentelijke cultuurraad wordt erkend als gemeentelijke adviesraad in uitvoering van het decreet

Nadere informatie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie

Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie Vrijetijdsaanbod tijdens de krokusvakantie 2 0 1 2 Narrenparade op het ijs Doe eens zot! Het Middeleeuwse avontuur Kleutercarnaval Vliegen en duikelen Allemaal beestjes Run & fun Circuskunsten Waag je

Nadere informatie

BUURTVERENIGING. NIEUWSBRIEF BERGBEEMDEN 4de JAARGANG Nr 3 OPROEP

BUURTVERENIGING. NIEUWSBRIEF BERGBEEMDEN 4de JAARGANG Nr 3 OPROEP BUURTVERENIGING NIEUWSBRIEF BERGBEEMDEN 4de JAARGANG Nr 3 OPROEP Geef uw E-MAILADRES door aan onze secretaris. Frans.van.otten@telenet.be Ook uw adres en eventueel telefoon en/of gsm-nummer vermelden.

Nadere informatie

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016

Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 Vakantiefolder Krokusvakantie 2016 De Kikker Buitenschoolse Kinderopvang WIE? De Kikker is er voor kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs. In De Kikker worden deze kinderen opgevangen door professionele

Nadere informatie

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling

Organisatie Algemene Vergadering samenstelling STATUTEN VAN DE SENIORENRAAD Artikel 1 De statuten van de gemeentelijke seniorenraad worden als volgt goedgekeurd : Oprichting zetel - status Artikel 1 Er wordt een gemeentelijke seniorenraad opgericht.

Nadere informatie

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent

Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Statuten Stedelijke Seniorenraad Gent Artikel 1 - Doelstellingen De stedelijke Ouderenadviesraad van Gent, hierna kortweg Seniorenraad genoemd en opgericht door de Gemeenteraad op 20 oktober 1992, is als

Nadere informatie

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE

stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad BRUGGE stad brugge dienst welzijn / seniorenadviesraad HUISHOUDELIJK REGLEMENT SENIORENADVIESRAAD BRUGGE ART. 1 DOELSTELLING De doelstelling van de Seniorenadviesraad Brugge is: Als een volwaardig contactorgaan

Nadere informatie

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe

Beste inwoner, Alvast bedankt! Namens het gemeentebestuur, H. Verschave G. Liefooghe Bevraging aan de inwoners van Alveringem Beste inwoner, Het meerjarenplan moet worden opgemaakt voor de periode 2014-2020. In zo n meerjarenplan staat wat het bestuur allemaal zou willen en moeten kunnen

Nadere informatie

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE

FLORILEGIUM. Vereniging zonder Winstoogmerk. Adres: Sneppenstraat Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven. ondernemingsnr: BE FLORILEGIUM Vereniging zonder Winstoogmerk Adres: Sneppenstraat 63 3010 Leuven Gerechtelijke arrondissement Leuven ondernemingsnr: BE 0454 097 580 Betreft: Gecoördineerde statuten V.Z.W. FLORILEGIUM KESSEL-LO

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district.

Artikel 1: De seniorenraad district Berchem is een door de districtsraad erkend adviesorgaan voor het seniorenbeleid in het voornoemde district. STATUTEN SENIORENRAAD BERCHEM ************************************* Opgesteld, rekening houdend met het Werkkader adviesraden en inspraak. Goedgekeurd door de seniorenraad tijdens de algemene vergadering

Nadere informatie

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/

MINDER MOBIELEN CENTRALE. MMC Zedelgem. LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ Fax. 050/ MINDER MOBIELEN CENTRALE MMC Zedelgem LDC De Braambeier Loppemsestraat 14a 8210 Zedelgem Tel. 050/ 25 22 40 Fax. 050/ 25 22 41 REGLEMENT MINDER MOBIELEN CENTRALE Goedgekeurd in de raad voor maatschappelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent

Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent Huishoudelijk Reglement Stedelijke Seniorenraad Gent SENIORENRAAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT Goedgekeurd op de Algemene Vergadering van 14 december 2011. Definities: Commissie: officiële door de Algemene

Nadere informatie

Functie en bevoegdheden dorpsraad

Functie en bevoegdheden dorpsraad Functie en bevoegdheden dorpsraad Sterrebeek OPDRACHT EN BEVOEGDHEID Artikel 1 : De Dorpsraad van Sterrebeek, als vertegenwoordigend orgaan van de verenigingen die in de deelgemeente werkzaam zijn, heeft

Nadere informatie

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN

SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN SENIORENADVIESRAAD SINT- NIKLAAS STATUTEN ARTIKEL 1: oprichting Op datum van 27 juni 1968 werd de Stedelijke Raad voor de Derde Leeftijd te Sint-Niklaas opgericht. Er is een hernieuwing van de statuten

Nadere informatie

BoeBoekskamp & sportkampen PAASVAKANTIE

BoeBoekskamp & sportkampen PAASVAKANTIE BoeBoekskamp & sportkampen PAASVAKANTIE 1 BOEBOEKSKAMP Tijdens de 1e week van de paasvakantie komen de BoeBoeks opnieuw op bezoek! De BoeBoeks zijn keutelleuke kleine bolronde wezentjes die uit de boeken

Nadere informatie

Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017

Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017 Gemeente Berlaar Gemeenteraad Administratief toezicht Zitting van 18 april 2017 Samenstelling: Aanwezig: de heer Walter Horemans; de heer Swa De Bakker; de heer Rudy Nuyens; de heer Ronald Van Thienen;

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden

Nadere informatie

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem

wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem wijziging statuten 2013 Gemeentelijke Sportraad Affligem HOOFDSTUK I: DOELSTELLING Artikel 1 De sportraad heeft in het algemeen tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te

Nadere informatie

Milieuraad Eeklo. 1. Bestaande reglementen. Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009

Milieuraad Eeklo. 1. Bestaande reglementen. Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur. Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009 Milieuraad Eeklo Jaarverslag van de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur 1. Bestaande reglementen Gemeente Stad Eeklo Jaar waarover gerapporteerd wordt 2009 Reglement Aanwezig? Datum bekrachtiging

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de samenstelling en de werking van de Vlaamse Raad voor Dierenwelzijn DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD

STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD STATUTEN VAN DE GEMEENTELIJKE CULTURELE RAAD In Dentergem wordt een gemeentelijke culturele raad opgericht in uitvoering van het dekreet van 24 juli 1991 houdende de organisatie van het overleg en de inspraak

Nadere informatie

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk

Buurtkrantje Elegast - Den Dam. buurtwerking in de Damwijk Buurtkrantje Elegast - Den Dam buurtwerking in de Damwijk Editie juli 2013 1 Inhoud Voorwoord 3 Vrijwilligers 4 Kamp 6 Spektakeldagen 7 Damcomité 8 Vooruitblik 9 Fotopagina 10 Programma spelnamiddag 12

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement bepaalt de wijze waarop de gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur zijn bevoegdheden uitoefent overeenkomstig zijn statuten. Algemene

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Zitting van 17 maart 2017 Verslag

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Zitting van 17 maart 2017 Verslag COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN Zitting van 17 maart 2017 Verslag Samenstelling: Aanwezig: de heer Patrick Dewael, Burgemeester-voorzitter; de heer Gerard Stassen, Schepen; mevrouw An Christiaens,

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN D E G E M E E N T E R A A D. Zitting van 1 maart 2007 Aanwezig: VAN DESSEL Vital, Burgemeester; Paul Dams, Koen De Vadder, Marie-Louise Maes, Bert De Wit en Monique Goris, Schepenen;, Voorzitter; Wouters André, Van Espen Rosa, Van Beughem Nadia, Wuyts Katleen,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 WERKING MILIEURAAD

JAARVERSLAG 2008 WERKING MILIEURAAD JAARVERSLAG 2008 WERKING MILIEURAAD Vergaderingen bureau in 2008: Het bureau van de gemeentelijke milieuraad is samengesteld uit de voorzitter, de ondervoorzitter, de secretaris, de milieuambtenaar, de

Nadere informatie

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik, de voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik, 04-12-2015 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad

Handboek sportraden. Weet raad met je sportraad Weet raad met je sportraad Dat kan eveneens een doorslaggevend argument zijn voor het moeilijk aantrekken van jongeren. Honoreren kan met een vrijwilligersvergoeding: ofwel terugbetaling van de werkelijke

Nadere informatie

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement

Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening Huishoudelijk reglement Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2008 Bekendgemaakt op 31 januari 2008 Artikel 1 Hoofdstuk I Algemene bepaling Onverminderd

Nadere informatie

1 ste ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

1 ste ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Openbaar Centrum voor 1 ste ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN Maatschappelijk Welzijn VAN 26 JANUARI 2012 2950 KAPELLEN Aanwezig: Mevrouw An Stokmans Voorzitter De dames en heren Vera Gilis,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de adviesraden

Huishoudelijk reglement van de adviesraden Hoofdstuk 1. Erkenning door het gemeentebestuur Artikel 1 1. De gemeenteraad richt zeven op, namelijk: - Cultuurraad - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) - Jeugdraad - Lokaal Overleg

Nadere informatie

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders

ACTIVITEITENKALENDER voor ouders ACTIVITEITENKALENDER voor ouders Einde schooljaar 2014 STEDELIJKE BASISSCHOOL TUILT Zoldersekiezel 86 3511 Hasselt tel. 011 25 17 57 e-mail: sbs.tuilt@hasselt.be www.sbstuilt.be Beste ouders, We zijn alweer

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE WEST-VLAANDEREN STAD WERVIK UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 21/12/2007 Aanwezig : Afwezig : Johnny Goos, Burgemeester-Voorzitter; Rik Braem,

Nadere informatie

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE

STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE STATUTEN GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD LOKAAL OVERLEG KINDEROPVANG DE PINTE 1. Oprichting Art 1. Het lokaal overleg kinderopvang is een gemeentelijke adviesraad. Met de oprichting van deze gemeentelijke adviesraad

Nadere informatie

krokusvakantie 27 februari t.e.m. 5 maart 2017 Krokusvakantie stekene van nature ac tief Stadionstraat 2 / 9190 Stekene

krokusvakantie 27 februari t.e.m. 5 maart 2017 Krokusvakantie stekene van nature ac tief Stadionstraat 2 / 9190 Stekene verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene krokusvakantie 27 februari t.e.m. 5 maart 2017 Krokusvakantie stekene van nature ac tief neem je stiften en

Nadere informatie

Voer hier uw titel in

Voer hier uw titel in Voer hier uw titel in Voer hier uw tekst in op niveau 1 Tweede niveau Voer Provincie- hier uw en titel in gemeenteraadsverkiezingen Voer hier uw tekst in op niveau 1 Zondag Tweede 14 niveau oktober 2012

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement 19/12/2010 Orchideeënlaan 17-1820 Steenokkerzee1 http://www.milieuraad.be/steenokkerzeel milieuraad1820@skynet.be Tel 02/254. 19.50 (secr. Milieudienst) Huishoudelijk reglement Artikel 1 Dit huishoudelijk

Nadere informatie

BELEVEN IN ZULTE. Zulte wandelt

BELEVEN IN ZULTE. Zulte wandelt Zulte wandelt Zulte Wandelt maandag 11 november 2013 start tussen 10.00 en 15.30 uur 1,50 euro; 1,10 euro voor Aktiva-leden Ontmoetingscentrum Olsene sportdienst@zulte.be BELEVEN IN ZULTE vrijetijdsgids:

Nadere informatie

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte

Gemeente Opwijk. Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden. normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Gemeente Opwijk Contact Stratenplan Openingsuren E-loket Aanmelden normaal lettertype grootte medium lettertype grootte groot lettertype grootte Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Leven &

Nadere informatie

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout.

Artikel 2. De zetel van de sportraad is gevestigd in het gemeentehuis van de gemeente Meerhout, Markt 1, te 2450 Meerhout. ERKENNING EN ZETEL Artikel 1. De gemeentelijke Sportraad wordt erkend als gemeentelijk adviesorgaan in uitvoering van het decreet van 6 juli 2012, zijnde het decreet houdende het stimuleren en subsidiëren

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

OPROEP CULTUURPRIJZEN

OPROEP CULTUURPRIJZEN OPROEP CULTUURPRIJZEN 2016! BELEVEN IN ZULTE vrijetijdsgids: cultuur, jeugd, toerisme, sport, bibliotheek januari-februari 2016 Krokusvakantie: activiteiten voor kinderen In de krokusvakantie worden er

Nadere informatie

Vakantie-aanbod Zomer 2016

Vakantie-aanbod Zomer 2016 Vakantie-aanbod Zomer 2016 Voor kinderen VANAF 4 jaar! (uitgezonderd kleutersportkamp) TEENS @ Kluisbergen (voor tieners van 10 15 jaar) Beste mama s en papa s, zonen en dochters! Zijn jullie op zoek naar

Nadere informatie

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be

Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be Vuurtje in de tuin? KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF! www.stookslim.be WETGEVING GEEN VUUR ZONDER ROOK Een vuurtje stoken in de tuin is nooit zonder risico s. De rook is het grootste probleem. Die is ongezond,

Nadere informatie

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht

Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht Statuten Ouderenadviesraad Gemeente Brecht 18.02.2013 Dit document vervangt de vorige uitgave van 14.05.2007 1. Oprichting en doelstelling Artikel 1: Oprichting en benaming Er wordt voor de gemeente Brecht

Nadere informatie

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3.

De zetel van het Welzijnsforum is gevestigd te 9300 Aalst, Grote Markt 3. STATUTEN WELZIJNSFORUM AALST 1. Oprichting Welzijnsforum Artikel 1 Stedelijke adviesraad Het Welzijnsforum is een stedelijke adviesraad die lokale welzijnsactoren in Groot-Aalst samenbrengt met het oog

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Infano vzw Infobrochure schoolopvang Infano vzw Vanaf 1 september 2014 werkt het Katholiek Onderwijs van Vilvoorde in verschillende basisscholen (Heilig-Hartschool, De Lampion Peutie, Sint- Jozefsschool Groenstraat,

Nadere informatie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie

TITEL I. Voorwaarden tot het bekomen van een mantelzorgpremie OCMW Boortmeerbeek Dienst thuiszorg Huishoudelijk reglement dienst thuiszorg mantelzorgpremie Artikel 1 Met ingang van 1 november 2010 kent het OCMW Boortmeerbeek een mantelzorgpremie toe aan de mantelzorgers

Nadere informatie

Tel: 09/ Fax: 09/

Tel: 09/ Fax: 09/ Oudercomité Gemeentelijke Basisschool Latem Deurle Afdeling Latem Twee Dreven Burgemeesterstraat,7 9830-Sint-Martens-Latem Tel: 09/282.49.46 Fax: 09/281.29.17 VERSLAG VERGADERING OUDERCOMITÉ DD. 19/05/2015

Nadere informatie

krokusvakantie 12 februari t.e.m. 18 februari 2018 stekene van nature actief Stadionstraat 2 / 9190 Stekene

krokusvakantie 12 februari t.e.m. 18 februari 2018 stekene van nature actief Stadionstraat 2 / 9190 Stekene krokusvakantie 12 februari t.e.m. 18 februari 2018 verantwoordelijk uitgever College van burgemeester en schepenen Stadionstraat 2 / 9190 Stekene stekene van nature actief de verhalenfabriek dinsdag 13

Nadere informatie

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen.

Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het gaat om maximaal 200 vluchtelingen die in sporthal Molenbroek worden opgevangen. Meest gestelde vragen crisisnoodopvang Donderdag 19 november 2015 13:28 uur Algemeen Wanneer komen de vluchtelingen naar sporthal Molenbroek? Vrijdag 20 november. Om hoeveel vluchtelingen gaat het? Het

Nadere informatie

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen.

Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Kerstsportkampen Vanaf 18 november om 08.00 uur kunt u hier inschrijven voor onze kerstsportkampen. Herfstsportkampen Vanaf 14 september om 08.00 uur kunt u hier1 inschrijven voor onze herfstsportkampen.

Nadere informatie

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum.

Lokaal dienstencentrum. VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert. Lokaal dienstencentrum. Lokaal dienstencentrum De Symfonie VZW Curando O.L.V. van 7 weeën Ruiselede Curando Zuid Gauwelstraat 24, 8551 Heestert Lokaal dienstencentrum De Symfonie Juni 2016 Tel: INHOUD VOORWOORD 3 IN DE KIJKER

Nadere informatie

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen

2015/08. Roland Outtier Gerard Vandoolaeghe Yves Lagage. voorzitter joggen voor Beginners logistiek evenementen Ieper 08/08/2015 Ook midden de zomervakantie stak het LOKO-team de koppen bij elkaar. Het najaar kondigt zich immers als zeer druk aan! In september bundelen we immers deelnames aan Dwars door Ieper, De

Nadere informatie

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken

VAKANTIEWERKING GEETBETS. Speelplein Uitstappen Sportweken De Openbare Bibliotheek Geetbets is open tijdens de vakantieperiode! Kom langs met je bibkaart! Leen gratis boeken! VAKANTIEWERKING GEETBETS 2013 Openingsuren dinsdag: 18-20u woensdag: 14-16u donderdag:

Nadere informatie

s Morgens lang donker, s avonds vroeg donker. De winter komt eraan, hoewel we dat aan de temperaturen

s Morgens lang donker, s avonds vroeg donker. De winter komt eraan, hoewel we dat aan de temperaturen DOOR DE DIRECTIE november 2009 SCHOOLKRANT B.O. DE BRUG BRUGKLAPPER Dag, s Morgens lang donker, s avonds vroeg donker. De winter komt eraan, hoewel we dat aan de temperaturen niet goed kunnen voelen. Toch

Nadere informatie

verslag college van burgemeester en schepenen maandag 6 november :30 uur

verslag college van burgemeester en schepenen maandag 6 november :30 uur verslag college van burgemeester en schepenen maandag 6 november 2017 17:30 uur aanwezig Koen T'Sijen, burgemeester Dirk Crollet, Els Augustinus, Philip Verstappen, Johan Van Hoof, Mik Renders, Willy Van

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL

GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL GEBRUIKERSREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN GEMEENTELIJK MATERIAAL 1. ALGEMEEN Artikel 1: Het gemeentebestuur Zulte leent, ter ondersteuning en ter stimulatie van het verenigingsleven, gemeentelijk materiaal

Nadere informatie

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013

Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 STAD TONGEREN ARRONDISSEMENT TONGEREN PROVINCIE LIMBURG Uittreksel uit het notulenboek van de gemeenteraad. Openbare vergadering van 2 januari 2013 Aanwezig: Patrick Dewael, burgemeester-voorzitter (punten

Nadere informatie

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE

KERMIS EN JAARMARKT BELSELE KERMIS EN JAARMARKT BELSELE PROGRAMMA november 2013 Beste Belselenaar, Beste lezer, Elf november, 11.11.11 en de winterjaarmarkt, drie begrippen in Belsele, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Elf november

Nadere informatie