Pak de kansen, pak de Code

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pak de kansen, pak de Code"

Transcriptie

1 Pak de kansen, pak de Code Code van het bestratingsbedrijf Ga direct aan de slag met de Code online op

2 Voorwoord Leeswijzer Straatmaken het proces Straatmaken de mensen Ondernemen extern Ondernemen intern Met per onderwerp praktische verbeterpunten. Gemak dient de straatmaker Kunt u er nog wijs uit? Convenanten, voorschriften en wetten. De Code van het bestratingsbedrijf maakt u wegwijs. En draagt praktische oplossingen aan voor werkdruk, fysieke en psychische arbeidsbelasting, bedrijfshulpverlening en ondernemerschap. Makkelijker kan het niet: de Code als handboek en toets. Doe er uw voordeel mee. De Code van het bestratingsbedrijf is een praktische leidraad voor kansrijk ondernemen. De Code gaat over zaken die u goed moet én kunt regelen. Goed ondernemerschap = goede winstkansen. Betuttelende regels? Soms. Maar vooral tips en maatregelen om uw bedrijfsproces op tal van punten te verbeteren. Ook op nieuwe terreinen die uw klanten vandaag de dag belangrijk vinden. Zoals veiligheid en duurzaam verantwoord ondernemen. De Code leidt tot verbeteringen die passen bij wat uw opdrachtgevers vragen. Geen garantie, maar wel een kans. Maar dat is juist ondernemen CODE VAN HET BESTRATINGSBEDRIJF Code VAN HET BESTRATINGSBEDRIJF Editie 2 Code online De Code online gebruiken biedt veel voordelen. Het is gratis, u kunt een voudig selecties maken (bijvoorbeeld alleen relevante zaken voor ZZP-ers) en de checklist op elk gewenst moment invullen en actualiseren. Bovendien is het Plan van Aanpak online makkelijk en eenvoudig bij te houden. Kortom, de Code online biedt vele voordelen ten opzichte van de papieren versie. Na inloggen op kunt u aan de slag. Aanbevelingen en tips Veilig en gezond werken Inspelen op wet- en regelgeving Basis voor online verbeterplan PRAKTISCHE GIDS VOOR EEN BETER BEDRIJF De papieren versie werkt goed als naslagwerk. Het is handig als u de Code er even bij wilt pakken. Even snel iets opzoeken, is geen probleem. Bestellen kan via omslag Stratenmakers.indd :13

3 1. Straatmaken het proces 1 Aanbesteding en offerte 2 Projectpartners 3 Voorbereidingsfase 4 Inrichten werkplaats en vervoer 5 Veilig en gezond werken 6 Oplevering 1.1 Aanbesteding en offerte U bent ondernemer. U maakt een inschatting van het werk, het bestek en de prijs. U zorgt dat acquisitie, calculeren, offreren en opdrachtbevestiging op orde zijn. Let daarbij op: Is het bestek volledig? Zo nee, dan kunt u geen goede calculatie maken. Welke kwaliteit verwacht de opdrachtgever? Bepreek deze en leg gemaakte afspraken vooraf vast. Vraag prijsopgaven bij onderaannemers en leveranciers op. Dat helpt voor een juiste berekening en voorkomt verrassingen, financiële tegenvallers tijdens de uitvoering. Leg uw calculatiedossier aan met daarin uw offerte en onderliggende begroting van kosten en opbrengsten, met bijbehorende offertes van leveranciers en onderaan nemers. Maak een risicoanalyse. U bent voorbereid op mogelijke risico s en voorkomt financiële teleurstellingen. Controleer de hoeveelheid materialen en uren nauwkeurig. Het klinkt logisch, maar een goede inschatting vooraf voorkomt een hoop narigheid. Begroot niet te ruim en niet te krap. Dit laatste leidt tot extra kosten, werkdruk en stress. Tip: meer-/minderwerk Leg bij meer- en minderwerk aard en omvang vast, maak afspraken met de consument/opdrachtgever en laat deze een afwijkingenbon tekenen. Tip: termijnfacturen Indien termijnen zijn vastgelegd in de offerte, verstuur dan volgens afspraak termijnfacturen. En controleer tijdige betaling van de afgesproken termijnen. 4 / Pak de kansen, pak de Code / 5

4 1.2 Projectpartners 1.3 Voorbereidingsfase Het is geen kwestie van wantrouwen, maar beoordeel de kredietwaardigheid van uw zakelijke opdrachtgever. Doe dit ook bij de in te schakelen onderaannemers, ZZP-ers en personeel via uitzendbureaus. Check de documenten die ze moeten verstrekken. Als u zelf in onderaanneming werkt: stel u op de hoogte van geldende veiligheidsvoorschriften en -voorzieningen en verdeling van verantwoordelijkheden. Tip: schriftelijk vastleggen Leg alle communicatie met projectpartners schriftelijk en/of digitaal vast. Een goede voorbereiding is het halve werk. Maak voor ieder werk een apart project-/klantendossier. Stel vervolgens een Plan van Aanpak op. Denk aan levertijden. Plaats een duidelijke, volledige schriftelijke (digitale) bestelling, rekening houdend met planning en verwerkingsmethoden. Er gaat nog veel fout met graafwerkzaamheden en de aanwezigheid van kabels en leidingen. Doe daarom een graafmelding (KLIC). Controleer of u in het bezit bent van volledige en actuele tekeningen. Tip: doe een melding bodemkwaliteit Voor de voorwaarden bij een graafmelding: Elektronische melding via ten hoogste 20 werkdagen voor aanvang van de graafwerkzaamheden. Opgave graafpolygoon. Doe bij het roeren van de grond altijd een KLIC. Vul bij afwijkende ligging, schade en bijna-schade aan kabels en leidingen het KLO-graafincidentenformulier in (www.graafschade-voorkomen.nl). voor alle aandachtspunten van het straatwerkplan van de opdrachtgever. Controleer het straatwerkplan hierop, van materiaalzaken tot wijze van bestraten, voordat u het onderschrijft. Stel met de opdrachtgever vast wie een melding bodemkwaliteit uitvoert. Doe ten minste vijf dagen voor aanvang een melding bodemkwaliteit via 6 / Pak de kansen, pak de Code / 7

5 1.4 Inrichten werkplaats en vervoer Er gelden voorschriften voor de inrichting van de werkplek, opslagruimte en opslag gevaarlijke stoffen. Voor de veiligheid op het werk is het belangrijk arbeidsmiddelen goed en veilig te plaatsen. En kabels en leidingen goed te bevestigen/ ondersteunen (vrij van trekken of wringen). Tip: tachograaf Een voertuigcombinatie zwaarder dan kg moet een (digitale) tachograaf hebben en in steeds meer gevallen voldoen aan emissienorm euro 4. voor een goede inrichting van de werkplek. Een goede inrichting = soepel werken (lage kosten) en hoge veiligheid! Tip: besparen op afvalkosten Bespaar kosten door afvalstromen te scheiden en/of collectieve afspraken te maken voor het gezamenlijk afvoeren. 1.5 Veilig en gezond werken Medewerkers en onderaannemers/ ZZP-ers hebben een eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid. Maar instrueer hen wel over alle benodigde maatregelen. Leg veiligheidspunten vast in een werkplan en verslag. Maak een risico-inventarisatie van alle gevaren op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn van medewerkers en derden. Neem systematisch alle ruimtes, arbeidsmiddelen, werkzaamheden en activiteiten door op mogelijke risico s. Makkelijk daarbij is de RI&E MKB Bouwnijverheid op Deze is door werkgevers en werknemers op brancheniveau goedgekeurd. voor een Veiligheids- en Gezondheidsplan en actuele project-ri&e s van de verschillende disciplines. Uitvoeringsmaatregelen, voorzieningen en werkafspraken zijn op elkaar afgestemd. Dit betekent: minder gevaar en meer doelmatig werken! 1.6 Oplevering De oplevering verdient meer aandacht dan even tussen neus en lippen door een project afronden. Dien tijdig een bij voorkeur schriftelijk verzoek in bij de opdrachtgever om het werk op te leveren. Onderteken vervolgens samen een Proces Verbaal van Oplevering. En breng overeengekomen correcties, aanpassingen en reparaties op korte termijn aan, binnen een afgesproken tijdslimiet. Tip: overdrachtsdocument Let er op dat in de opleveringsdocumenten de overdracht van het werk met alle verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden is geregeld. Tip: nacalculatie Maak altijd een nacalculatie en verschillenanalyse. De gevonden afwijkingen kunnen u helpen bij volgende projecten. Stel ook jaarlijks uw calculatienormen opnieuw vast. Nieuw: Keurmerk Voor bestratingsbedrijven komt er in de loop van 2011 het keurmerk Erkend Ambachtelijke Onderneming. Met dit keurmerk maakt u duidelijk aan opdrachtgevers dat u vakwerk levert. Het keurmerk bouwt voort op de Code van het bestratingsbedrijf en sluit aan op de SEB-Erkennings regeling. Het keurmerk richt zich allereerst op Zelfstandigen Zonder Personeel en kleine bestratingsbedrijven. De SEB gaat het keurmerk erkennen zodat bij onderaanneming keurmerkbedrijven de voorkeur krijgen. De eisen voor het keurmerk zijn de normen uit de Code, die aantonen dat u vakwerk levert. ZZP-ers en kleine bedrijven die aantonen deze normen toe te passen, krijgen het keurmerk tegen lage kosten in vergelijking met VCA. Met het keurmerk komt u ook op de site van Kies Vakwerk. Opdrachtgevers weten zo wie aantoonbaar vakwerk levert. Ook andere branches zoals glazeniers doen mee, waardoor het ambachtskeurmerk eerder landelijke bekendheid krijgt. Zodra de inschrijving voor het Keurmerk openstaat, krijgt u hiervan bericht. 8 / Pak de kansen, pak de Code / 9

6 2. Straatmaken de mensen 2.1 Een goed team Als ondernemer rekent u op uw mensen. Want zij zijn belangrijk voor de uitvoering en kwaliteit van het werk. Het liefste wilt u dat in een project alles soepel verloopt. Dat u niet om de haverklap moet omkijken en bijsturen. U wilt een goed team dat verantwoordelijk met een werk omgaat. Werknemers die oog hebben voor veiligheid en hun eigen gezondheid. Mag u daarop rekenen? Jazeker. Veilig en gezond werken is op termijn zijn geld dubbel en dwars waard. Tenminste wanneer veilig en gezond werken aan bod komt in uw bedrijf. Dus wanneer u uw medewerkers wijst op de mogelijkheden, gevaren en voorschriften. Als een vast onderdeel van het werkproces. Tip: cursussen zijn niet voor niets Volg ze zelf en zorg dat medewerkers cursussen volgen. Bijvoorbeeld een belangrijke bijscholing als Veilig werken aan de weg. voor een juist gebruik van arbeidsmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen en gevaarlijke stoffen. Tip: u bent niet alleen 1 Een goed team 2 Alles op een rij 3 Fysieke belasting 4 Handmatig en/of mechanisch Denk behalve aan uzelf ook aan de veiligheid van anderen. Waarschuw bij onjuist gebruik van apparatuur en/of gevaarlijke situaties. Pak onveilige zaken aan daar waar dat nodig is. 10 / Pak de kansen, pak de Code /11

7 2.2 Alles op een rij 2.3 Fysieke belasting 2.4 Handmatig en/ of mechanisch Alles wat u en uw werknemer(s) moeten weten en doen om veilig en gezond te werken staat in de Code overzichtelijk beschreven. Veel maatregelen zijn zo logisch als wat. Denk aan oranje signaalkleding, veiligheidsmaatregelen bij inzet van materieel, voldoende afstand houden tussen machines en werkende mensen. Handgereedschappen passen bij het gebruiksdoel, machines voldoen aan het Warenwetbesluit Machines (CE markering). Tip: schadelijke stoffen Zorgvuldig omgaan met gevaarlijke (afval)stoffen en preparaten (herkenbaar aan het gevaarsymbool). Denk ook aan dieseluitlaatgassen en kwartstoffen die schadelijk kunnen zijn. Het laatste woord over de fysieke belasting van straatmakers is nog niet gesproken. Zeker is dat er de laatste jaren veel eisen zijn bijgekomen voor gezond werken. Niet om u te betuttelen, maar om het werk zodanig te verlichten dat mensen hun werk kunnen uitoefenen zonder lichamelijke klachten. Dat is belangrijk voor een gezonde bedrijfsvoering. Tip: hulpmiddelen Om uw medewerkers te overtuigen van en te informeren over arbeidsmiddelen, kijk op Mechanisch straten is bedoeld om het zware werk te verlichten. Maar ook het handmatige werk kan worden verlicht door simpele maatregelen te nemen met taakroulatie en verdeling van het materieel over het werkgebied. Mechanisch straten dient zoveel mogelijk te worden ingezet om de fysieke belasting van straatmakers te beperken, zeker bij zware materialen en repeterend werk. Denk bij mechanisch straten onder meer aan de werkvoorbereiding (bijvoorbeeld afzetting wegen en afsluiten parkeervakken) en de veiligheid van collega s en voorbijgangers. omdat deze alle voorschriften helder beschrijft. De logische maatregelen maar ook de aandachtpunten waar u niet zo snel aan zou denken. 12 / Pak de kansen, pak de Code / 13

8 3. Ondernemen extern 1 Actueel ondernemingsplan 2 (Financiële) administratie 3 Tijd voor de opdrachtgever 4 Inkoop 5 Slim voorraadbeheer 6 Kennis van zaken 7 Onderhoud 8 Winst of verlies 3.1 Actueel ondernemingsplan Bij het ondernemerschap komt veel, heel veel kijken. Met uw vakkennis zit het ongetwijfeld goed. Maar hoe is het met belangrijke aspecten van ondernemerschap, zoals uw koers? Of aandacht voor klanttevredenheid? Zijn de administratie en financiën op orde? De Code beschrijft veel maatregelen die direct met het ondernemen te maken hebben, zowel extern gericht op de opdrachtgevers/medepartijen als intern gericht op uw medewerkers. Werkt u met een actueel ondernemingsplan inclusief financiële doelen? Toetst u bijvoorbeeld per kwartaal of uw bedrijfsresultaten hierop aansluiten? Investeert u in technische ontwikkelingen, scholing, onderhoud en duurzaamheid? Ze bepalen vaak of uw bedrijf met z n tijd mee kan. En opdrachtgevers eisen bovendien milieu- en energiebewust ondernemen van u. Hoe is het gesteld met uw kwaliteitsbeleid en arbobeleid? Bepaal jaarlijks uw doelstellingen. Zo voorkomt u klachten. De werknemer- en klanttevredenheid gaan omhoog en de kosten van reparaties omlaag. Tip: fiscale investeringsregelingen Informeer naar subsidiemogelijkheden en belastingvoordelen vóór het doen van investeringen. Raadpleeg uw boekhouder/accountant Kamer van Koophandel of want goed arbobeleid betaalt zich onder meer terug in een: effectieve aanpak van risico s veilige en gezonde werkomgeving betere prestaties van werknemers. 14 / Pak de kansen, pak de Code /15

9 3.2 (Financiële) administratie 3.3 Tijd voor de opdrachtgever Maak per project deugdelijke overzichten van de gemaakte kosten en het resterende budget. Registreer gewerkte tijd per persoon. Houd, voor mogelijk belastingvoordeel, een urenadministratie bij van uzelf en/of uw partner. Administreer alle uitgaven en ontvangsten en bewaar van alle leveringen de documenten in de administratie. Maak daarbij gebruik van financiële software. Zo is er software met standaard auditfiles voor de financiële administratie, de loonadministratie en afrekensystemen. Hiermee voldoet u aan de informatiebehoefte van de Belastingdienst. Tip: veilige digitale kopieën Maak met vaste regelmaat, bijvoorbeeld wekelijks, een back-up van uw bestanden en van uw bedrijfsadministratie (inclusief klantenadministratie) en bewaar deze op een brandveilige plaats of maak gebruik van digitale back-up mogelijkheden op internet. Check hoe actueel uw verzekeringen, Algemene Voorwaarden, schriftelijke garantievoorwaarden en de geschillenregeling zijn. Vergeet ook de vergunningen niet. De Code geeft precies aan wat nodig is! Verzekeringscheck Welke verzekeringen heeft u lopen: brand- en inboedelschade bedrijfsaansprakelijkheid diefstal van of schade aan klantenobjecten autoschade, ook voor inzittenden diefstal van gereedschap, ook uit de auto schade aan objecten tijdens vervoer rechtsbijstandverzekering Neem contact op met de OBN voor een goed en voordelig verzekeringspakket. Kijk op De organisatie staat goed op de rails. Maar het is geen garantie dat daarmee de opdrachten binnenstromen. U zult de potentiële opdrachtgevers actief moeten benaderen. Verstrek daarbij eerlijke en duidelijke informatie. Houd ook tijdens en na een project goed contact met uw opdrachtgevers. Heel simpel: stel vast of uw klant tevreden is met het geleverde werk. Bespreek klachten direct en werk met een klachtenprocedure waarin binnen 10 werkdagen een reactie op een klacht komt. Belangrijk: analyseer klachten naar de oorzaak om herhaling van de klacht te voorkomen. Want van fouten kun je leren Tip: zorg dat u gevonden wordt op internet Zorg dat uw bedrijf zichtbaar en vindbaar is, bijvoorbeeld met een website die gevonden wordt via zoekmachines. 16 / Pak de kansen, pak de Code / 17

10 3.4 Inkoop 3.5 Slim voorraadbeheer Een scherpe inkoop van kwalitatief goede producten en diensten bewijst in elk project zijn waarde. Maak binnen het bedrijf duidelijke afspraken over wie wat mag bestellen/inkopen. Controleer bij ontvangst van de ingekochte goederen of ze voldoen aan de gestelde eisen en wensen. Hanteer een inkoopbeleid waarin consequent wordt gekeken naar zaken als: voorraad- en bestelkosten opslagmogelijkheden/-eisen CE-markering en kwaliteitscertificaten duurzaamheid ergonomische eisen garantietermijn het aanvragen van meerdere offertes. Tip: juiste documenten Vraag bij het inkopen van bouwstoffen, zand en baggerspecie de leverancier een kwaliteitsdocument of certificaat te overhandigen. Voorraad kost geld. Maar het kost nog meer als de producten niet op voorraad zijn en u ze dringend nodig heeft. Houd in elk geval een deugdelijke voorraadadministratie bij en vul de voorraad aan op basis van daadwerkelijk verbruik. Een goed voorraadbeheer is in principe: first-in-first-out (eerst-in-eerst-uit). Het voorkomt oude voorraden. Tip: verantwoorde inkoop Koop bij voorkeur maatschappelijk verantwoord in en beoordeel daarbij op: sociale criteria (onder meer geen kinderarbeid) milieucriteria (PP-folie in plaats van PVC, FSC-hout, energiezuinig) consumentenveiligheid duurzaamheid. 18 / Pak de kansen, pak de Code / 19

11 3.6 Kennis van zaken 3.7 Onderhoud 3.8 Winst of verlies Uw medewerkers (en uzelf) werken er elke dag mee, dus bedrijfswagens en machines moeten goed en veilig zijn. Laat ervaren gebruikers ook uw medewerkers hun mening geven bij de aanschaf van nieuwe arbeidsmiddelen. Controleer arbeidsmiddelen vóór gebruik en laat deze jaarlijks of vaker deskundig keuren (in verband met verzekeringen, bedrijfszekerheid en veiligheid). Gebruik een keurings-, onderhouds- en inspectieschema en bewaar keuringsdocumenten zorgvuldig. Goed onderhoud voorkomt ook gevaarlijke situaties. Maak een voor- en nacalculatie, kijk naar de verschillen en pas eventueel uw calculatiemethode aan. Als u verbeterpunten goed aanpakt, is er meer zicht op winst. Tip: prijsvoordeel U kunt prijsvoordeel behalen als u onderhoud en keuring door één bedrijf laat uitvoeren. Tip: hijsmiddelen Leg schriftelijk bij de inhuur van een hijs- en hefwerktuig vast: omschrijving van te hijsen lasten benodigde hijsgereedschappen hijshoogte terreinsituatie. 20 / Pak de kansen, pak de Code / 21

12 4. Ondernemen intern 4.1 Werkoverleg 4.2 Arbobeleid Benut het werkoverleg. In een goed werkoverleg besteedt u aandacht aan: arbeidsomstandigheden (in het bijzonder werkdruk en ziekteverzuim) veiligheid milieuaspecten werkverdeling en planning algehele gang van zaken in het bedrijf openstaande actiepunten (bijna) ongevallen. Verklein risico s, zorg voor een prettige werkomgeving. want die helpt u bij het arbobeleid: een veilige en gezonde werkomgeving effectieve aanpak van risico s persoonlijke eigenschappen van een werknemer beperken van monotone en tempogebonden arbeid maatregelen bij brand en ongeval. 1 Werkoverleg 2 Arbobeleid 3 Preventie 4 Persoonlijke beschermingsmiddelen 5 Voorzieningen 6 Bedrijfshulpverlening 7 Ongevallenregistratie 22 / Pak de kansen, pak de Code /23

13 4.3 Preventie 4.4 Persoonlijke beschermingsmiddelen 4.5 Voorzieningen Ziekte of uitval van medewerkers, dat wil iedereen natuurlijk voorkomen. Gebruik het CAO-pakket preventiezorg van Arbouw. Maak gebruik van het Preventief Medisch Onderzoek voor medewerkers. Tip: handboek Poortwachter Het is niet alleen verplicht om als ondernemer voldoende op risico s en gebruiksdoel afgestemde persoonlijke beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen aan medewerkers, u moet ook instructies over het gebruik geven. En controleren of uw medewerkers deze beschermingsmiddelen gebruiken. Er zijn tal van zaken die u als ondernemer goed moet regelen op een project, mede in het belang van de medewerkers. Een simpel voorbeeld: een up-to-date verbandtrommel. Ook andere (hulp)middelen zijn op een werk verplicht, afhankelijk van de risico s in het bedrijf. Gebruik logboek/handboek Poortwachter met alle rechten en plichten bij ziekteverzuim. Naast preventiemaatregelen is het verstandig een preventiemedewerker aan te stellen. In bedrijven tot en met 25 medewerkers, mag de werkgever, als deze deskundig is, zelf de taak van interne preventiemedewerker uitvoeren. Tip: persoonlijke beschermingsmiddelen Laat gebruikers tekenen voor ontvangst en beheer van het aan hen ter beschikking gestelde. Bewaar het in de personeelsadministratie. 24 / Pak de kansen, pak de Code / 25

14 4.6 Bedrijfshulpverlening 4.7 Ongevallenregistratie Het mag niet aan de aandacht ontsnappen: uw bedrijf is voorbereid op calamiteiten. U heeft doeltreffende maatregelen getroffen voor EHBO, brandbestrijding, contacten met externe hulporganisaties en evacuatie van aanwezige personen (mede op basis van de RI&E). Benoem binnen uw onderneming één of meerdere bedrijfshulpverlener(s). Tip: collectieve cursussen Informeer bij de OBN (www.obn.nl) naar collectieve contracten voor het op peil houden van het opleidingsniveau van bedrijfshulpverleners. Dit is vaak goedkoper dan individueel deze zaken regelen. want die beschrijft stap voor stap wat uw medewerkers en u moeten doen in geval van een ongeval of brand. Registreer aard en datum van (bijna) ongevallen en ongevallen die geleid hebben tot een verzuim van meer dan drie werkdagen. Meld arbeidsongevallen direct bij de Arbeidsinspectie (zie Leer ook van ongevallen. Ga na wat de oorzaken zijn geweest, kijk naar soortgelijke situaties en omstandigheden in uw bedrijf en tref maatregelen om ze te voorkomen. Registreer ook gevallen van agressie en geweld met vermelding van datum van aangifte. Tip: bespreek ongevallen Bespreek incidenten, ongevallen, agressie en geweld in de toolboxmeeting met uw medewerkers. Daarmee wordt herhaling mogelijk voorkomen. Tip: niet één persoon Bedrijfshulpverlening is niet een kwestie van één of een paar personen met een BHV-diploma. Alle medewerkers moeten weten hoe de bedrijfshulpverlening is georganiseerd. Het gaat iedereen aan. om een (bijna-)ongevallenregister aan te leggen, ook met het oog op het voorkomen van herhaling van ongevallen. 26 / Pak de kansen, pak de Code / 27

15 Hoe bereikt u ons? Hoofdbedrijfschap Ambachten Ierlandlaan 21 Postbus 895, 2700 AW Zoetermeer T I E HBA publicatiereeksnr. 464, oktober 2010 Deze publicatie is in nauwe samenwerking met de OBN tot stand gekomen en hoort bij de Code van het bestratings bedrijf, 2de editie van oktober 2010.

Veel gestelde vragen 1

Veel gestelde vragen 1 In dit document zijn de antwoorden op veel gestelde vragen opgenomen. Veel gestelde vragen 1 1. Wat is een BHV-plan? Een document waarin een werkgever schriftelijk vastlegt op welke restrisico s de BHV

Nadere informatie

Het grijze boekje. Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche. Concept

Het grijze boekje. Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche. Concept Het grijze boekje Richtlijn veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche Concept Richtlijn Veilig, gezond en milieutechnisch verantwoord werken in de funderingsbranche -

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid

Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en veiligheid Versie 4. VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche) Deelbranche(s) Camper en Caravan Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Toelichting Arbochecklist Algemeen

Toelichting Arbochecklist Algemeen 1 2 Gegevens in te vullen door inlenende partij Let hierbij op, dat voor iedere functie en aparte checklist wordt ingevuld! Als het vak je Ja is aangekruist Voeg de kopie toe aan het dossier en zorg voor

Nadere informatie

Arbocatalogus Tuincentra

Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Arbocatalogus Tuincentra Voorwoord Voor u ligt de Arbocatalogus Tuincentra, het oplossingenboek voor arborisico s in tuincentra. In de tuincentra denken we bij veiligheid automatisch

Nadere informatie

1. Arbowet: plichten van de werkgever

1. Arbowet: plichten van de werkgever Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 1. Arbowet: plichten van de werkgever... 1 1.1 Pak risico s aan bij de bron... 2 1.2 Wat is psychosociale arbeidsbelasting (PSA)?...

Nadere informatie

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen.

EINDTERMEN DEELKWALIFICATIE BEDRIJFSBEHEER CARROSSERIEBRANCHE. 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. Versie 2002 EINDTEMEN DEELKWALIFICATIE BEDIJFSBEHEE CAOSSEIEBANCHE Marketing en Verkoop 1. De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek noemen. 2. De kandidaat kan aan de hand

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2)

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 2) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Oriënterende opdracht 1: De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden... 4 Oriënterende opdracht 2:

Nadere informatie

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4)

Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4) Praktijkopdrachten Oriëntatie op de organisatie (niveau 3 en 4) Inhoudsopgave Inleiding... 3 Oriënterende opdracht 1: De organisatie, haar taken, doelstellingen en werkzaamheden... 4 Oriënterende opdracht

Nadere informatie

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool

Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl. Protocol voor opvang bij ernstige incidenten. Sint Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor opvang bij ernstige incidenten Sint Clemensschool School Sint Clemensschool Bevoegd gezag Stichting Catent Bestuursnummer

Nadere informatie

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen.

In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. In dit document zijn de letterlijke teksten van relevante wetsartikelen opgenomen. Relevante wet-en regelgeving BHV1 1. Arbeidsomstandighedenwet (van kracht sinds 1 januari 2007) N.B. Achter de artikelen

Nadere informatie

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij

Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij Bedrijfshulpverlening Alle regels op een rij 2 Bedrijfshulpverlening? Alle regels op een rij! INHOUD 1 Wat is BHV? 2 BHV verplicht? 3 Aantal BHV ers 4 Taken BHV ers 5 Opleidingseisen 6 Boetes en aansprakelijkheid

Nadere informatie

opdrachtnemer WAAROM PAST UW ORGANISATIE DE CODE TOE? / WAAROM HEEFT U ORGANISATIE DE CODE ONDERTEKEND? (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK)

opdrachtnemer WAAROM PAST UW ORGANISATIE DE CODE TOE? / WAAROM HEEFT U ORGANISATIE DE CODE ONDERTEKEND? (MEERDERE ANTWOORDEN MOGELIJK) Steeds meer bedrijven en organisaties ondertekenen de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Daarmee geven ze invulling aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Invulling aan eerlijk en fatsoenlijk zaken

Nadere informatie

Arbobeleidskader Lucas

Arbobeleidskader Lucas Arbobeleidskader Lucas t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Uitgangspunten Het bestuur van Lucas en de directie(s) van de aangesloten scholen zijn verantwoordelijk voor het schoolbeleid. Het arbobeleid

Nadere informatie

Vragenlijst ErBo handhaving 1

Vragenlijst ErBo handhaving 1 ErBo handhaving 1 is er een RIE aanwezig en is deze niet ouder dan 3 jaar major a 1a.1.1 1 RIE op schrift aanwezig niet ouder dan 3 jaar en werknemers zijn bekend met RIE is het personeel bekend met de

Nadere informatie

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011

Relatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CREBO-nummer: 55011 elatie eindtermen en toetstermen deelkwalificatie Bedrijfsbeheer Carrosseriebranche Niveau 4 CEBO-nummer: 55011 Eindterm Markering en Verkoop 1 De kandidaat kan de doelstellingen en de fasen van een marktonderzoek

Nadere informatie

Preventiefolder Zakelijke dienstverlening

Preventiefolder Zakelijke dienstverlening Preventiefolder Zakelijke dienstverlening Schadeverzekeringen www.nn.nl Zakelijke Dienstverlening De kans op schade neemt sterk af als u de juiste preventieve maatregelen neemt. En als er onverhoopt toch

Nadere informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie

DieselMotorEmissie. Kijk op www.arbomobiel.nl voor meer informatie DieselMotorEmissie DieselMotorEmissie (DME of dieselrook) is een sluipend gevaar. De kleine roetdeeltjes zijn kankerverwekkend en je hebt niet meteen in de gaten dat ze zo schadelijk zijn. Het is belangrijk

Nadere informatie

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen

Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Toolbox-meeting Ongevallen voorkomen Unica installatietechniek B.V. Schrevenweg 2 8024 HA Zwolle Tel. 038 4560456 Fax 038 4560404 Inleiding Ingewikkelde en tijdrovende veiligheidsprocedures, persoonlijke

Nadere informatie

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1

1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 Inhoudsopgave Voorwoord... VII 1. Uw boekhouding praktisch en overzichtelijk opzetten en inrichten... 1 1.1. Is een boekhouding verplicht?... 1 1.1.1. Waarom een boekhouding?... 1 1.1.2. Wat zit in een

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden

Arbeidsomstandigheden t b r o n s e k Arbeidsomstandigheden T Inleiding Wettelijke regels Veiligheid, gezondheid en welzijn Rechten en plichten Uitvoering arbobeleid Inleiding Johan ter Veer, administratief medewerker bij blikfabriek

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012

Functiebeschrijving. Hajnadi Klimaattechniek BV Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Bedrijf Hajnadi Klimaattechniek BV Functie Service Coördinator Printdatum 17-09-2012 Functiebeschrijving Functiekenmerken Taken kennis en vaardigheden Opleidingsmogelijkheden bij functie Functiekenmerken

Nadere informatie

Stafpersoneel / leidinggevenden / technici

Stafpersoneel / leidinggevenden / technici Stafpersoneel / leidinggevenden / technici Onder stafpersoneel / leidinggevenden / technici (hierna stafpersoneel) vallen meerdere beroepen. Veel administratief, calculatie- en voorbereidend werk is geautomatiseerd.

Nadere informatie

Jaargang 2014 / nieuwsbrief 19 / januari en februari 2014 INHOUD:

Jaargang 2014 / nieuwsbrief 19 / januari en februari 2014 INHOUD: Jaargang 2014 / nieuwsbrief 19 / januari en februari 2014 INHOUD: Is uw RI&E compleet? 1 op de 3 gevallen ziekteverzuim door werkstress Duurzaam inzetbaar met nieuwe Loopbaanspiegel 'Preventiemedewerker

Nadere informatie

Praktijkdag. Toolbox-Carrousel. Veilig werken. neem deel aan. Kennis om te delen

Praktijkdag. Toolbox-Carrousel. Veilig werken. neem deel aan. Kennis om te delen neem deel aan Praktijkdag Veilig werken Kennis om te delen De industriële- en bouwsector kenmerkt zich door een no-nonsens mentaliteit: tijd is geld en als twee woorden genoeg zijn om iets uit te leggen,

Nadere informatie

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet.

Een werkgever is ook verplicht zich aan allerlei wetten te houden. Een van die wetten is de Arbeidsomstandighedenwet, kortweg de Arbo-wet. Arbo Inhoud Arbowet Als werknemer in een winkel heb je samen met de werkgever afspraken genaakt over het werk dat je doet. Dat zijn niet de enige regels waaraan een bedrijf zich moet houden. We gaan het

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie

Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Tel/fax 0521-512820 directie@clemensschool.nl Protocol voor melding (dreigen met) agressie en/of geweld (verbaal en fysiek) of seksuele intimidatie Sint Clemensschool School

Nadere informatie

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl

Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? www.safetyanalyse.nl Kansen pakken met RI&E; hoe veilig is uw bedrijf? Mijn naam is Ron Haandrikman Veiligheidskundige en mede eigenaar van Safety Analyse Ik richt mij met name op: Risico Inventarisatie & Evaluatie Machineveiligheid

Nadere informatie

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes

Arbeidsomstandigheden. Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes Arbeidsomstandigheden Congres Transport van Afval 5 februari 2015 Marjolein Gobes De afvalbranche Wijzigingen per 1 juli 2015 > 60 miljoen ton afval per jaar +/- 15.000 werknemers Relatief hoog aantal

Nadere informatie

Voorbeeld. versie 2; 26 juni 2017 pagina 1 van 5. Registratienummer 0000H0. Naam opleidingsinstituut CBR

Voorbeeld. versie 2; 26 juni 2017 pagina 1 van 5. Registratienummer 0000H0. Naam opleidingsinstituut CBR Registratienummer 0000H0 Naam opleidingsinstituut CBR Versienummer en datum Opleidingsplan Cursuscode, cursusnaam en type training U05-2 VCA Eendaags, regulier en in dagdelen (opgeknipt) Doel Het doel

Nadere informatie

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU

BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV Bedrijfshulpverleningsorganisatie VOOR JOU BHV voor jou In het kader van het project: Duurzaam inzetbaar dakwerk Veilig en gezond op het dak Wet- en regelgeving Aanpak risico s en BHV op basis van

Nadere informatie

Administratieve valkuilen startende ondernemers

Administratieve valkuilen startende ondernemers Administratieve valkuilen startende ondernemers Barneveld, 29 november 2011 Cooster coaching accountants Jan van Leeuwen AA Agenda Starten Administratie Belastingen Accountant, boekhouder of.. Starten

Nadere informatie

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET

certificering HET ADMINISTRATIEPAKKET co 2 -administratie ketenverantwoordelijkheid aanbesteding certificering MVO HET ADMINISTRATIEPAKKET Wat levert digitalisering me op? En wat kost het me? Een boekhoudpakket hoeft niet duur te zijn. Toch

Nadere informatie

Veiligheid 5.1 is pure winst

Veiligheid 5.1 is pure winst Veiligheid 5.1 is pure winst (VCA-certificering in 6 stappen) Verkorte versie Inhoudsopgave Inleiding Waarom kiezen voor een VCA-certificering? VCA-certificering in 6 stappen 0: 1: 2: 3: 4: 5: Voorbereiding

Nadere informatie

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014

dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 dpm groep Specialist in de culturele sector Brochure Cursussen & Trainingen 2014 DPM groep DPM groep is al 15 jaar actief partner voor bedrijven en instellingen, met name binnen de culturele sector. Wij

Nadere informatie

Arbo en de rechten van de OR

Arbo en de rechten van de OR Arbo en de rechten van de OR In de Arbowet zijn verplichtingen voor de werkgever en plichten en rechten voor de werknemer vastgelegd. De achtergrondfilosofie van de Arbowet is eenvoudig: de werkgever moet

Nadere informatie

Psycho Sociale Arbeidsbelasting

Psycho Sociale Arbeidsbelasting Psycho Sociale Arbeidsbelasting Webinar SCCM 17 juni 2014 Tamara Onos Auxilium HSE Onderwerpen webinar - Relevantie PSA - Onderwerpen PSA - Arbowet- en regelgeving - PSA in praktijk - Inventarisatie van

Nadere informatie

Arbocatalogus Grafimedia

Arbocatalogus Grafimedia Arbocatalogus Grafimedia Van werkdruk naar werkplezier Presentatie voor gebruik in eigen bedrijf Arbocatalogus Grafimedia Van Werkdruk naar Werkplezier Presentatie voor gebruik in het eigen bedrijf Deze

Nadere informatie

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING

LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING LEERDOELEN RUIMTELIJKE VORMGEVING Tijdens Tijdens elke elke BPV BPV periode periode werk werk je je aan aan 6 5.. 4 Minstens 3 kies je uit kies een je lijst uit met een bestaande lijst met bestaande doelen

Nadere informatie

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014

Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Themamiddag Arbo Hoofdsector S&A 2-4-2014 Arbowet Verplichtingen/Aansprakelijkheid Zelfstandigen en Arbo Arbocatalogus Prioritaire risico s en maatregelen Project aanpak fysieke belasting ISZW Gert van

Nadere informatie

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent.

Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Via de gele knoppen kunt u doorlinken in het handboek De grijze vlakken verwijzen naar het onderdeel waar u bent. Dit is een voorbeeld hoe uw handboek eruit kan zien. Organisatie Primair Ondersteunend

Nadere informatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Risico-inventarisatie en -evaluatie b Bedrijfshulpverlening Risico-inventarisatie en -evaluatie MKB-inforeeks Reeks Arbo Arbo in in het de MKB praktijk De arbochecklist voor veiligheid en gezondheid op de werkplek Risico s terugdringen in

Nadere informatie

Melding incidenten op school protocol + formulier

Melding incidenten op school protocol + formulier Wettelijke basis: Artikel 3 Arbowet. Relatie met overige documenten: - Schoolregels; - Gedragregels; - Arbo-beleidsplan; - Pestprotocol; - Klachtenprocedure. Begripsomschrijving Volgens Van Dale is een

Nadere informatie

Het Knaapengevoel. Vooraf

Het Knaapengevoel. Vooraf Het Knaapengevoel Vooraf Zo gaan we met elkaar om! Leg het maar eens uit: het Knaapen-gevoel. Als werknemers van KnaapenGroep weten we onbewust wat ermee bedoeld wordt en gedragen we ons ernaar. Maar hoe

Nadere informatie

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud

Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Leidraad bij de aanschaf van persoonlijke beschermingsmiddelen Keuze, gebruik, reiniging en onderhoud Het aanschaffen van systemen en producten die een bepaalde veiligheid moeten waarborgen kan niet vergeleken

Nadere informatie

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden

Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Syllabus Arbowet, beleid & arbeidsomstandigheden Verzuimpreventie, veilig werken en een integrale aanpak U lapt de regels van de Arbowet natuurlijk niet aan uw laars. Maar kent u al uw arboverantwoordelijkheden?

Nadere informatie

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst

7. Arbodeskundige(n) en arbodienst Handboek Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging Inhoudsopgave 7. Arbodeskundige(n) en arbodienst... 1 7.1 Wat is een arbodeskundige?... 3 7.2 Wie toetst en geeft advies over de RI&E?... 3 7.3

Nadere informatie

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl

Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart. www.zichtadviseurs.nl Aangenaam kennis te delen Wij brengen de risico s voor u in kaart www.zichtadviseurs.nl Het uitstippelen van een effectief risicoplan begint met elkaar leren kennen Ondernemen is risico lopen. Als ondernemer

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR

OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR OPLEIDINGENSTRUCTUUR PLAATSER EN HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) HERSTELLER VAN ELEKTRISCHE

Nadere informatie

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan

Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan Handleiding voor het opstellen van een bedrijfsnoodplan HR-CentruM Samenwerken aan je loopbaan! November 2010 Inhoudsopgave Inleiding 3 Bedrijfsnoodplan 4 Belangrijke bedrijfsgegevens 4 De bedrijfshulpverleningsorganisatie

Nadere informatie

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn?

-2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Bij welke werkzaamheden kan een aanvullende werkvergunning nodig zijn? -2- Noem voorbeelden van orde en netheid (good housekeeping). -2- Noem enkele gevaren op het werk. -2- Noem werkzaamheden of omstandigheden

Nadere informatie

De ri&e en het plan van aanpak

De ri&e en het plan van aanpak De ri&e en het plan van aanpak Door: Jaap Bijl (Bijl Opleiding en Advies) 0. Inhoud 1. Samenvatting 2. Wettelijke grondslag 3. Wat is een ri&e en pva? 4. Waarom een ri&e? 5. Waar leidt een ri&e toe? 6.

Nadere informatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie

Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Voorkomen is nog altijd beter dan. Risico- inventarisatie en -evaluatie Colofon Auteur Erwin Napjus Human-Invest B.V. Loosdrecht/ juni 2010 Inleiding Een gezonde en veilige werkomgeving is belangrijk.

Nadere informatie

RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE theorie en praktijk

RISICO-INVENTARISATIE EN -EVALUATIE theorie en praktijk Stadsschouwburg Utrecht Telefoon algemeen 030 232 41 25 Lucasbolwerk 24 Fax algemeen 030 231 44 99 3512 EJ Utrecht Telefoon techniek 030 232 41 09 Directeur Hoofd Technische Dienst Technische Organisatie

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding... 3

Inhoud. Inleiding... 3 Inhoud Inleiding... 3 De dagelijkse praktijk... 3 Arbobesluit art 3.5... 4 Bepalingen uit de NEN 3140 en EN 50110... 4 Extra lage spanning... 5 Werkverantwoordelijke / installatieverantwoordelijke... 5

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN De Isolatiespecialist.be Deze Algemene Voorwaarden van De Isolatiespecialist.be en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn tot stand gekomen

Nadere informatie

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013

Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Arbo jaarverslag 2012 & Arbo jaarplanning 2013 Ronald Govers Mei 2013 Vastgesteld directie d.d. 4 juni 2013 2 Arbo jaarverslag 2012 Index 1. Inleiding blz.

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Arbo en kwaliteit

Branchetoetsdocument: Arbo en kwaliteit pagina van 5 Branchetoetsdocument: Arbo en kwaliteit Versie 4.0 VERVALLEN - Vervangen door RI&E en Preventiemedewerker (alle branche ) Deelbranche(s) Tweewieler - motorfiets Algemene beschrijving & doelstelling

Nadere informatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie

Belastingdienst. Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst Toelichting bij de digitale aanvraag Verklaring arbeidsrelatie Inhoud Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie 3 Toelichting bij de vragen

Nadere informatie

Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)

Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Arboscan-VO Uitvoeren en beheren van uw risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) Hèt hulpmiddel voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en evaluatie in het voortgezet onderwijs Eenvoudig en gemakkelijk

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN:

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN: ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN: Deze Algemene Voorwaarden van De Kruipruimte-Isolatiespecialist.nl en de aan haar gelieerde ondernemingen zijn tot stand gekomen naar aanleiding van het vigerend Nederlandsrecht

Nadere informatie

1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co.

1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co. 1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co. 5. Toekomstperspectief Werken als zzp-er Verschillen

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord slopen op turnkey basis. Verantwoord, veilig en vooral vriendelijk

Maatschappelijk verantwoord slopen op turnkey basis. Verantwoord, veilig en vooral vriendelijk Maatschappelijk verantwoord slopen op turnkey basis Verantwoord, veilig en vooral vriendelijk Slopen is tegenwoordig best complex. Dat komt omdat er steeds meer eisen worden gesteld aan bouwen en slopen.

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E

Aan de slag met de RI&E Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN KOMEN DIE

Nadere informatie

9-9-2013. Agenda. Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars. 1. Opening. 3. Arbowet- en regelgeving (1)

9-9-2013. Agenda. Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars. 1. Opening. 3. Arbowet- en regelgeving (1) Agenda Bijeenkomst Veiligheidscoaches Gilde van Vrijwillige Molenaars Zaterdag 13 april 2013 9 september 2013 1. Opening 2. Voorstelronde (Theun) 3. Arbowet- en regelgeving op de molen (Erik) 4. Veiligheid

Nadere informatie

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG

HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG HANDLEIDING OPZETTEN BELEID TER VOORKOMING EN BESTRIJDING VAN ONGEWENST GEDRAG INHOUD 0. ALGEMEEN 3 Wat is de bedoeling van het beleid voor ongewenst gedrag? 3 Voor wie? 3 Hoe pak je het aan? 3 1. MAATREGELEN

Nadere informatie

Veiligheid in De Vliegert

Veiligheid in De Vliegert Veiligheid in De Vliegert PRESENTATIE : BEN JANSSEN PLAATSVERVAN GEN D PREVENTIE - EN ARBO COÖRDINATOR Beleidsuitgangspunten De veiligheid, gezondheid en het welzijn van onze medewerkers en vrijwilligers

Nadere informatie

Verantwoord inkopen van gebouwonderhoud

Verantwoord inkopen van gebouwonderhoud Verantwoord inkopen van gebouwonderhoud Nico Koch Beleidsadviseur KAM en Economie Congres Verantwoord Gebouwonderhoud Nieuwegein 16 mei 2013 1 Waar gaat het over? Verantwoord Goed doordacht Zich verantwoorden

Nadere informatie

arbocare arboadviescentrum

arbocare arboadviescentrum arbocare arboadviescentrum Het Arboadviescentrum Hoe gezonder uw werknemers, hoe gezonder uw bedrijf. En dus uw winst. Helaas hebben we die gezondheid niet altijd in de hand. Eén hevige weersomslag en

Nadere informatie

Weet waarvoor u betaalt!

Weet waarvoor u betaalt! Weet waarvoor u betaalt! Toelichting op de aanvullende bijdrage voor Schoorsteenvegers 2011 45 Vakmensen máken het In deze toelichting staat informatie over de besteding van uw extra bijdrage aan het HBA

Nadere informatie

2. De kandidaat kan een omschrijving geven van de diverse organisaties in de personenautobranche.

2. De kandidaat kan een omschrijving geven van de diverse organisaties in de personenautobranche. DEELKWALIFICATIE MANAGEMENT ESONENAUTOBEDIJF Onderdeel: Bedrijfsvoering ersonenautobedrijf 1. De kandidaat kan op basis van de marktontwikkelingen van de afgelopen jaren een prognose maken voor de toekomst

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? Als ondernemer wil ik graag geld verdienen, maar ik wil later geen werknemers tegen

Nadere informatie

Zelfinspectie voorkomt calamiteiten in uw bedrijf

Zelfinspectie voorkomt calamiteiten in uw bedrijf voorkomt calamiteiten in uw bedrijf 1 Grip op bedrijfsrisico s: risico-inventarisatie Voor ondernemen is lef nodig. Want ondernemen betekent risico s nemen én beheersen. Daarom investeert u in risicomanagement.

Nadere informatie

Helger Siegert. Agenda

Helger Siegert. Agenda Stand van Zaken Arbeidsomstandigheden www.molens.nl en www.molen.pagina.nl Helger Siegert 1 Agenda Introductie Uitgangspunten Veranderingen in de wet Discussie 2 1 Arbeidsomstandigheden Wat is aandacht

Nadere informatie

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen

Aan de slag met de RI&E. Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen Aan de slag met de RI&E Een stap-voorstap handleiding voor ondernemers die geen risico willen lopen EEN RI&E Een RI&E? ALS ONDERNEMER WIL IK GRAAG GELD VERDIENEN, MAAR IK WIL LATER GEEN WERKNEMERS TEGEN

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD en (crebo 94521)

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD en (crebo 94521) Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD 2015-2016 en 2016-2017 (crebo 94521) Kwalificatie Calculator/Onderhoudsspecialist crebo 94521 Kerntaak 1 Maakt een voorstel voor de opdrachtgever

Nadere informatie

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol

Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol Manage Medewerkers Slim, Simpel & Succesvol zorgt ervoor dat je je managementtijd halveert en meer rust in je hoofd ervaart. Terwijl je de productiviteit en

Nadere informatie

OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER

OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER OPLEIDINGENSTRUCTUUR VERHUIZER-DRAGER 1. BESCHRIJVING Referentiekaders: WELZIJN OP HET WERK Beroepsprofielen (SERV, oktober 2004) VERHUIZINGEN Beroepencluster (SERV/Vlaamse sociale partners van de sector

Nadere informatie

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN

Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE MOET WETEN Een veilige en gezonde werkplek begint met de RI&E WAT IEDEREEN OVER DE RI&E MOET WETEN De RI&E hoe zit het ook alweer? Een ondernemer loopt risico s, dat weet u als geen ander. Een Risico-Inventarisatie

Nadere informatie

Modelovereenkomst voor de inzet van onderaannemers zonder personeel in de Bouw & Infra

Modelovereenkomst voor de inzet van onderaannemers zonder personeel in de Bouw & Infra Partijen Ondergetekenden: 1. Naam: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Straat/postbus: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Postcode: Klik hier als u tekst wilt invoeren. Plaats: Klik hier als u tekst

Nadere informatie

Whitepaper: Checklist Nieuwe Arbowet: weet wat u moet regelen!

Whitepaper: Checklist Nieuwe Arbowet: weet wat u moet regelen! 1 Checklist Nieuwe Arbowet: Weet wat u moet regelen! De Arbowet wijzigt naar verwachting per 1 juli 2017. Dat lijkt nog ver weg, maar er verandert veel, dus moet u tijdig aan de slag. Met deze handige

Nadere informatie

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing.

Risico s Vallen van hoogte. Collectieve beschermingsmiddelen Niet van toepassing. Toolbox: Veilig werken met persoonlijke valbeveiliging Het doel van een toolboxmeeting is om de aandacht en motivatie voor veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf te verbeteren. Wat is persoonlijke

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden

Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Vrijwilligers en Arbeidsomstandigheden Frank Rijshouwer Hogere Veiligheidskundige 20 juni 2006 1 Arbowetgeving Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenbesluit Arbeidsomstandighedenregeling Arbo-

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenbeleid

Arbeidsomstandighedenbeleid Arbeidsomstandighedenbeleid informatie voor werkgevers en werknemers 170.indd 1 30-12-2008 10:38:37 170.indd 2 30-12-2008 10:38:38 Veilig en gezond werken is belangrijk. De overheid stelt doelen vast voor

Nadere informatie

Aandachtspunten bij de samenwerking op het gebied van BHV 1

Aandachtspunten bij de samenwerking op het gebied van BHV 1 In dit document wordt op een rij gezet hoe kan worden samengewerkt op het gebied van BHV. Aandachtspunten bij de samenwerking op het gebied van BHV 1 Inleiding Op grond van de Arbo-wet regelen werkgevers

Nadere informatie

Klachten / Verbeteringen

Klachten / Verbeteringen Klachten / Verbeteringen Orthopedische hulpmiddelen op maat van de mens uitgave feb. 2007 Inhoud van de folder Kamer Orthopedie heeft speciaal voor u een serie folders gemaakt. Hierin proberen wij u zo

Nadere informatie

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996

Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Het kader van het Welzijn op het Werk Toelichting bij de wet van 4 augustus 1996 Welzijnsdag 12 november 2012 1 Inhoudsopgave Korte schets wetgeving De risicoanalyse Preventiemaatregelen Rolverdeling in

Nadere informatie

DieselMotorEmissie (DME)

DieselMotorEmissie (DME) DieselMotorEmissie (DME) DieselMotorEmissie (DME of dieselrook) is een sluipend gevaar. De kleine roetdeeltjes zijn kankerverwekkend en je hebt niet meteen in de gaten dat ze zo schadelijk zijn. DME wordt

Nadere informatie

HSE guidelines december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS

HSE guidelines december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS S HSE guidelines december 2012 WERKVERGUNNINGEN HSE LIFE THE NATIONAL OIL&GAS INDUSTRY STANDARD FOR PROFESSIONALS Werk veilig of werk niet Bij werkzaamheden aan installaties en systemen zijn strikte procedures

Nadere informatie

Veilig en gezond werken in het MKB

Veilig en gezond werken in het MKB Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken in het MKB Informatie over de risico-inventarisatie en -evaluatie in het midden- en kleinbedrijf Veilig en gezond werken in het MKB

Nadere informatie

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd

Uw garagebedrijf goed verzekerd. De risico s van uw vak professioneel verzekerd Uw garagebedrijf goed verzekerd De risico s van uw vak professioneel verzekerd 2 Grip op de risico s van uw garagebedrijf In uw garagebedrijf wordt veel met grote materialen en brandbare stoffen gewerkt.

Nadere informatie

Hoofdbedrijfschap Ambachten. Is uw bedrijf klaar voor de toekomst?

Hoofdbedrijfschap Ambachten. Is uw bedrijf klaar voor de toekomst? Hoofdbedrijfschap Ambachten Is uw bedrijf klaar voor de toekomst? Is uw bedrijf klaar voor de toekomst? De toenemende vergrijzing in Nederland is een vaststaand gegeven. Door demografische ontwikkelingen

Nadere informatie

Aanbestedingen. 1. Aanbestedingen van opdrachten

Aanbestedingen. 1. Aanbestedingen van opdrachten Aanbestedingen 1. Aanbestedingen van opdrachten 1.1 Algemeen Steeds vaker worden vervoeropdrachten aanbesteed. Het gaat dan vooral om grote opdrachten, zoals langdurige contracten voor bedrijfsvervoer

Nadere informatie

Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv

Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv 2015 Veiligheids-, kwaliteits- en milieuverslag Ancora Multidiensten bv INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. KWALITEIT... 4 2.1 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK... 4 2.2 KLACHTEN... 5 2.3 OSB KEURMERK... 5 3.

Nadere informatie

PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA)

PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA) PSYCHOSOCIALE ARBEIDSBELASTING (PSA) Wettelijke grondslag De maatregelen beschrijven op welke wijze werkgevers en werknemers invulling kunnen geven aan de wettelijke bepalingen uit de Arbowet. Bron: Arbowet

Nadere informatie