Zuiver Zicht op de Praktijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zuiver Zicht op de Praktijk"

Transcriptie

1 Zuiver Zicht op de Praktijk Onderzoeksresultaten

2 Voorwoord Met de nadruk op samenwerking, bundeling en snelheid Het Kennis Instituut Zelfstandig Ondernemerschap (KIZO) is een onafhankelijk onderzoeksinstituut. KIZO bouwt expertise op over de samenhang tussen de nieuwe manier van werken en de flexibiliserende arbeidsmarkt. Inmiddels maken zzp ers een integraal onderdeel uit van de samenleving. Overheid en bedrijfsleven hebben kennis nodig die klopt met de praktijk. KIZO heeft daarvoor het onderzoekplatform ECHTZZP in het leven geroepen. ECHTZZP heeft in samenwerking met verschillende partijen inmiddels meer dan duizend zzp ers bereid gevonden om binnen zeer korte tijd (48 uur) actuele vragen representatief te laten beantwoorden via enquêtes en persoonlijke interviews. De samenstelling van de groep is bij ECHTZZP bekend en daarmee kunnen de juiste vragen aan de juiste doelgroep gesteld worden. Het streven is drie tot vijfduizend zzp ers in dit platform te organiseren. Na zes maanden hebben de eerste duizend zzp ers zich aangemeld, dus met deze snelheid zal dit aantal eind 2014 gerealiseerd zijn. KIZO benadert ook actief brancheorganisaties. Wij zien dat leden van diverse brancheorganisaties inmiddels ook lid zijn van ECHTZZP, vanwege het onderzoekskarakter en de vele vragen die zij hebben. Wekelijks worden er een aantal persoonlijke interviews gehouden met zzp ers over diverse onderwerpen. Het gaat hier om kwalitatief onderzoek. Deze interviews worden verwerkt en leveren een eigen bron van informatie op. KIZO heeft als doelstelling om alle onderzoeken die beschikbaar zijn met betrekking tot de nieuwe werkende zzp, nationaal en internationaal te verzamelen en beschikbaar te stellen aan geïnteresseerden of belanghebbenden. Daar waar er gaten geconstateerd worden in de onderzoeksagenda (zie pagina 15) en er een onmiddellijk belang is, doet KIZO zelf onderzoek of zet deze uit. KIZO zal zich terughoudend of juist actief opstellen als een andere partij zich aanbiedt dan wel afwezig is om onderzoek uit te voeren. KIZO werkt met andere partijen die onderzoek doen en die vragen hebben over zzp ers. Waarmee gezegd wil zijn dat KIZO de samenwerking zoekt en zich niet opstelt als concurrerend onderzoeksbureau. Hierdoor kan kennis over de zzp ers en de maatschappij sneller om gaan met de realiteit. Deze eerste uitgave zet dan ook aan tot samenwerking, bundeling en snelheid van kennis uit de praktijk. Prof. dr. mr. Leo Witvliet Robbert Brantz 2 KIZO Onderzoeksresultaten

3 Inhoud Toegang tot de markt 4-5 Markt en motief Werkzekerheid Nimmer werkeloos, niet altijd op niveau De ambitie ligt in speciaal zijn en blijven: de superspecialist Samenwerking 6-7 Onderlinge samenwerking Vormen van samenwerking Highlights onderzoek 8-9 Wekelijkse actualiteit Maandelijkse enquêtes Halfjaarlijks onderzoek Financieel administratief Continuïteit is een risico Werken tot aan je dood Fluctuerend inkomen en ondernemersrisico De boekhouding regelt de zzp er zelf Belastingvoordeel biedt zzp er continuïteit Nieuwe gewoontes Waar kan je de zzp er bereiken? De zzp netwerken Onderzoekslijn KIZO 14 Onderzoeksopzet Onderzoeksagenda Onderzoekspartners Over KIZO Wetenschappelijke reflectie Onderzoeksresultaten 01 KIZO 3

4 Toegang tot de markt Een nieuwe stroming van mensen die zelfstandig werken Daar waar de maatschappij zich de laatste decennia heeft ontwikkeld tot een omgeving waarbinnen het werkzame leven ingericht was als ondernemer, traditioneel met het streven om zoveel mogelijk personeel in dienst te hebben of als werknemer om hier onderdeel van uit te maken, ontstaat er nu een hele nieuwe stroming van mensen die zelfstandig werken. Dat is op zich niet nieuw, want al sinds jaar en dag zijn er specialisten die zelfstandig hun vakmanschap aanbieden aan voornamelijk consumenten en het klein MKB. Wat nieuw is dat er nu ook een grote groep zelfstandigen is die hun specialisme aanbieden. Dit is ontstaan vanuit de vergaande institutionalisering en schaalvergroting van bepaalde sectoren zoals de financiële verlening en overheid. Deze groep nieuwe werkenden maakt onderdeel uit van de flexibele schil van deze organisaties. Het afgelopen halfjaar is onderzocht wat de klantrelatie is voor de mensen die werkzaam zijn als vakman en degenen die werken bij de grote instituties. Verder is onderzoek gedaan naar welke ruimte er is voor het zelfstandig ondernemerschap op de arbeidsmarkt en waar werk voor zelfstandigen naar toe stroomt. Heb je op dit moment opdrachten? 25% Ja, ik zit helemaal vol! 61% Ja, maar er is nog wel ruimte 14% Nee Hoe ben je met het zzp-schap in aanraking gekomen? 49% Ik wilde graag ondernemer worden Ik had geen andere keuze 17% Ik wilde graag mijn specialisme verzilveren 34% Als je een opdracht doorspeelt krijg je daar dan iets voor terug? Nee 48% Wederdienst 12% Nieuwe opdrachten 9% Betrokkenheid 6% Soms wel 5% Ik speel geen opdrachten door 5% Voor een fee 4% Goodwill 4% Goed gevoel 2% Overig 2% Krijg jij opdrachten via andere zzp ers? 6% Ja, voornamelijk via andere zzp-ers 6% Nee, voornamelijk via intermediairs 85% Nee, ik heb mijn eigen netwerk (onderzoek juli 2013) 3% Nee, voornamelijk via communities 4 KIZO Onderzoeksresultaten

5 Uit de praktijk Markt en motief De markt voor zzp ers is vrij toegankelijk. Daarbij starten de meeste zzp ers uit een drijfveer van ondernemerschap zonder daarbij te willen groeien naar een onderneming met personeel. Voor de gehele groep geldt dat de overtuiging er is dat ze hun specialisme beter kunnen verzilveren als zelfstandig werkende. De kenniswerker start, omdat er dan meer ruimte komt voor de eigen visie en ideeën. Deze start is voornamelijk uit een loondienst situatie, waarin beklemmendheid van de heersende bedrijfspolitiek en hiërarchie wordt genoemd. Het merendeel van deze zzp ers maakt de overstap vanuit een loondienstverband, waarbij de keuze niet over één nacht ijs gaat. Werkzekerheid De vakspecialist wordt tijdens de onderwijsperiode al klaargestoomd voor het ondernemerschap in brede zin. Het betreffende vakspecialisme spreekt de zzp er dusdanig aan dat hij zichzelf ook niet zo snel in een ander vak ziet. Deze groep zorgt via brancheorganisaties voor verruiming van vakkennis. De eerste klanten komen via het eigen netwerk of soms is zelfs de oude werkgever de eerste opdrachtgever. Mond-tot-mond reclame blijft ook daarna een belangrijke rol spelen om aan opdrachten te komen. Bert Vos, violist Ik investeer veel tijd in de relatie met mijn contacten. In mijn vak zijn we klant van elkaar, maar ook collega s. Mireille Woud, beleidsonderzoeker In mijn vak is het lastig om meerdere opdrachten met elkaar te combineren. Het gaat vaak om langer lopende projecten die al mijn aandacht verdienen. Sommige kenniswerkers zitten bijna als werknemer in een zzp contract opgesloten en komen daar niet uit. De mensen die we ontmoet hebben tijdens diverse netwerkbijeenkomsten geven zelfs aan dat de relatie met overheden en grotere instituties vaak langer is dan 5 jaar en er eigenlijk weer sprake is van een veranderd contract. Een andere groep vernieuwd, houdt zich bewust bezig met hun kennisspecialisme en vindt dat zij tussen organisaties door moeten bewegen om kennis vooruit te brengen. De vakspecialist heeft een brede schare aan klanten, meestal consumenten die hun dienst/ product blijven waarderen. Het succes ligt hem dan ook voornamelijk in de vaste relatie met de klanten, waarbij een grote groep ook in en rondom het huis werkt om hiermee de kosten van winkelpanden te vermijden. Daarnaast worden er op informele wijze in samenwerking opdrachten en middelen gedeeld, meestal tegen een vergoeding om het gevraagde werk te kunnen leveren. Nimmer werkeloos, niet altijd op niveau Een overschot aan opdrachten kon niemand eigenlijk benoemen. Blijkbaar stemt de zzp er zijn opdrachten af op wat hij aankan. Na een mindere periode is men ook bereid om alles aan te nemen wat er langs komt, of het nu leuk werk is of niet. Verder heerst er een hele diverse houding over het doorgeven van opdrachten als men even vol zit. De zzp er ziet elkaar soms als grootste concurrent en werken desnoods 60 uur om een opdracht af te ronden. Andere zzp ers verbinden op basis van vertrouwen collega zzp ers aan zich, zodat altijd geleverd kan worden. Het doorspelen van opdrachten of klanten gebeurt met het vertrouwen dat dit dan ook andersom gebeurt. Uiteindelijk denkt men dat het zich op een bepaalde manier terugverdient. Een geldelijke vergoeding wat bijvoorbeeld in de HR recruiting zeer gewoon is, speelt bij zzp ers nauwelijks een rol. De ambitie ligt in speciaal zijn en blijven: de superspecialist Iedereen is tevreden en wil hetzelfde werk blijven doen en daar de beste in zijn. De ambitie is om continue in kennis en vaardigheden te groeien, maar niet in personeel. Er ligt een behoefte om het zakelijke netwerk verder te professionaliseren om ook gezamenlijke (internationale) kansen te benutten. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2007). Investeren in werkzekerheid. Amsterdam: Amsterdam University Press. SER (2010). Zzp ers in beeld: Een integrale visie op zelfstandigen zonder personeel. Den Haag, Sociaal-Economische Raad. Berg N. van den, Mevissen JWM, Tijsmans N. (2009). Zzp ers en hun marktpositie. Onderzoek naar de mate waarin zzp ers investeren in en ondersteuning (kunnen) krijgen bij het behouden en vergroten van hun marktpositie. Regioplan Beleidsonderzoek. Gregor Bekker, ICT er Ik wil de komende 5 jaar mijzelf zoveel mogelijk binnen mijn markt bewegen. Om vervolgens dan zelf collega zzp ers te kunnen helpen aan opdrachten. Mirjam Mastop, nlp practioner Het is nog niet zo dat de opdrachten voor het oprapen liggen. Bij te veel opdrachten zou ik het eventueel kunnen doorspelen naar een vriend van mij die ook zelfstandig coach is Onderzoeksresultaten 01 KIZO 5

6 Samenwerken Onderlinge samenwerking De onderzoekslijn samenwerken kijkt zowel naar de samenwerking tussen zzp ers onderling als de samenwerking tussen zzp ers en het private en publieke veld. Er is vooralsnog met name aandacht geweest voor de samenwerking tussen zzp ers. In het algemeen kijkt de zzp er kritisch naar met wie hij samenwerkt en de samenwerkingsvorm. Als er samengewerkt wordt dan is de informele samenwerking veel populairder dan hier formeel iets voor te regelen. Samenwerken heeft in de beantwoording een zakelijke invulling die iets moet opleveren en is een vertrouwenskwestie en mag geen reputatieschade opleveren. Voor sommige beroepen is samenwerken van alle dag. In de creatieve en de bouwsector zie je veel samenwerkingsverbanden tussen diverse specialismen en fungeert een ieder als leverancier van elkaar. Op die manier kan men een totaalpakket aan diensten leveren aan de klant. Samenwerken is dus veelal gericht op enerzijds het verkrijgen van opdrachten en anderzijds de kwaliteit te kunnen leveren die de klant vraagt. Er ligt een duidelijke behoefte om het werk te doen waar de zzp er specialist in is en daarmee ook de wens om samen te werken met andere specialisten om van elkaar te leren, echter in hogere mate om opdrachten mee binnen te halen. In de eerste onderzoeken hebben we de splitsing tussen de kenniswerker en vakspecialist niet gemaakt, waardoor veel zzp ers zich niet herkenden in de uitkomsten. Wel is er een algemene lijn die we door de hele groep hebben gezien. Bij netwerken staat wederkerigheid voorop: het iets voor elkaar kunnen betekenen. Daarmee zijn netwerken vaak de basis voor samenwerkingsrelaties. In volgende onderzoeken wordt dit onderscheid waar mogelijk wel gemaakt. Samenwerken of alleen? 13% Ik werk formeel samen 37% Ik werk informeel samen 57% Ik werk alleen Wat is voor jou een prettige manier om samen te werken met andere zzp ers? 50% No strings attached 23% Via open netwerkconstructie 16% Coöperatieve samenwerking Onder welke voorwaarden wil je met iemand samenwerken? 50% 30% 25% 14% 13% 9% Heeft meerwaarde Dat je iemand persoonlijk kent Zit in vaktechnisch netwerk Ik wil niet samenwerken Wat is de belangrijkste reden voor samenwerking met andere zzp ers? 15% Netwerk uitbreiden t.b.v. nieuwe opdrachten Door bekende doorverwezen Overig 34% Kennis en informatie uitwisselen 32% Meerwaarde voor de klant creëren 11% Verbonden aan een flexibele schil van een organisatie 9% Overig 8% Een stevige propositie naar de klant laten zien 6% Ik werk niet samen 5% Overig (onderzoek juli 2013) 6 KIZO Onderzoeksresultaten

7 Uit de praktijk Vormen van samenwerking tussen zzp ers onderling Opvallend is dat binnen de onderzoeksgroep 50% incidenteel samenwerkt. Een samenwerking die gericht is op het uitvoeren van de opdracht waarbij de zzp er er geen structurele samenwerkingsvorm aan verbindt. Dit bevestigt de bewuste keuze voor het zelfstandig ondernemerschap, die de behoefte aan vrijheid weerspiegelt met aan de andere zijde de bindingsangst om deze vrijheid te verliezen. De kenniswerker Toch zijn er signalen, die we verder gaan onderzoeken. Denk aan constructies waarin de zzp er al dan niet met wettelijke trucs een draaideur vormt bij de overheid en grote instituten. Niet hardop, maar wel ingefluisterd zeggen meerdere kenniswerkers al jaren voor dezelfde opdrachtgever te werken. Of zij zijn via een omweg zelfstandig aan de slag gegaan bij de eigen opdrachtgever, zonder dat er zicht is op de zelfredzaamheid als deze opdracht stopt. Deze vorm van flexibilisering vindt niet alleen plaats onder zzp ers ook de uitzend -en detacheringsbranche heeft hier een business model in gevonden. Vormen van samenwerking tussen zzp ers en private en publieke instellingen In algemene zin is er verhoudingsgewijs een grotere afhankelijkheid en daarmee een samenwerkingsrelatie tussen private en publieke instellingen en kenniswerkers dan bij vakmensen. Vakmensen worden ingehuurd voor een klus, een optreden of een presentatie, terwijl kenniswerkers vaak meedoen met het personeel en deel uitmaken van de dagelijkse operatie. Daar waar de discussie gevoerd wordt of de zzp er mee moet op het personeelsuitje, daar is ook sprake van een sterke samenwerking tussen het vaste en flexibele personeel. De zzp er bestaat niet, waardoor het belangrijk is om goed te definiëren, in welke discussie dan ook, over welke zzp er je het dan specifiek hebt. Daarbij hanteren we binnen KIZO de volgende verdeling. De nieuwe werkende zzp Head Hand De vakspecialist Het samenwerken vindt vrijwel alleen plaats op specialisme of het netwerk van specialisten. Je moet iets kunnen om in dit netwerk te passen en iedereen eist min of meer dat je zelfredzaam bent en goed bent in je vak. De vertrouwensbasis is zeker voor vervolgonderzoeken op dit onderwerp een belangrijk item. Wat is er nodig om dat vertrouwen te krijgen of juist te verliezen. Aangezien er bij een hele grote groep geen andere keuze is dan het zzp-schap, eenvoudigweg omdat de branche of sector bijna geheel bestaat uit zzp ers, organiseren zich hier de meeste formele en informele samenwerkingsvormen. Bennie Everts, hovenier Tegenwoordig ziet men elkaar als concurrenten, ik ben van mening dat je elkaar als collega s moet zien. Al 7 jaar zit ik met collega s (niet allemaal zzp ers) in de Samenwerkende Hoveniers Noord Nederland. We zijn heel open naar elkaar toe. Door elkaar bij te staan en door gezamenlijke inkoop kan je elkaar meer versterken. Sandra van Ooijen, schoonheidsspecialist Ik link mijn naam aan een aantal andere zzp ers, waarbij klanten korting krijgen bij mij en omgekeerd. Ook spreek ik andere collega s uit de branche waarmee ik ervaring en kennis uitwissel. Vrijwillig Ondernemer Alleen 100% Gedwongen Specialist Samenwerkend Hybride Berg N. van den, Mevissen JWM, Tijsmans N. (2009). Zzp ers en hun marktpositie. Onderzoek naar de mate waarin zzp ers investeren in en ondersteuning (kunnen) krijgen bij het behouden en vergroten van hun marktpositie. Regioplan Beleidsonderzoek. Braakman, R., Linssen, M., Vries, N. de (2013). Calimero creativiteit: De innovatieve netwerken van zzp ers. Zoetermeer: Panteia, Ondernemerschap.nl. Acquisitie Financieel administratief Professionalisering Sakkers, J. (2010). Samenwerken met collega-ondernemers. Noordbeemster: ZZP Barometer. SER (2010). Zzp ers in beeld. Een integrale visie op zelfstandigen zonder personeel. Advies 10/04. Den Haag: Sociaal-Economische Raad. EIM (2011). The networks of the solo self employed and their success. Mark Bassie, consultant Ik geloof in samenwerking. De kwaliteit wordt beter als je het samen doet. In de loop der jaren heb ik diverse varianten gehad. De ene keer is het een samenwerking op basis van een mondelinge afspraak omdat je elkaar door en door vertrouwt. Bij nieuwe mensen heb ik sneller de neiging om de afspraken op papier te zetten, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan Onderzoeksresultaten 01 KIZO 7

8 Highlights onderzoek Op week, maand en halfjaarlijkse basis doet KIZO onderzoek naar de zzp er. Hier de meest opvallende resultaten in één oogopslag. Wekelijkse actualiteit 84% wil een actieve rol spelen in de maatschappij weekly oktober respondenten Door de recessie staan tarieven sterk onder druk. Deze week kreeg ik een mail met de letterlijke tekst: Als jullie niet akkoord gaan met deze tariefverlaging moeten wij afscheid nemen. Voor jou 10 anderen. Maandelijkse enquêtes 16% volgt een vakgerichte opleiding onderzoek juni respondenten 82% weet niet wat de gemeente voor hem of haar als zzp er kan betekenen onderzoek juli respondenten 56% vakspecialisten 23% kenniswerkers heeft een hoger tarief dan 2 jaar geleden onderzoek augustus / september respondenten Halfjaarlijks onderzoek 52% heeft minder klanten of opdrachtgevers sinds de financiële crisis zzp-index respondenten Bij de vraag welk nummer beschrijft het beste de situatie van zzp ers in 2013, heb ik het nummer wat bij mij past What a wonderful World ingevuld. Ik heb natuurlijk geen idee welk nummer toepasselijk is voor alle zzp ers. Dat zijn er nogal wat! 70% wil voor altijd als zzp er blijven werken zzp-index respondenten 8 KIZO Onderzoeksresultaten

9 Drie professoren geven hun bespiegeling bij de onderzoeksresultaten 39% wil of moet doorgaan met werken na pensioen weekly juli respondenten Te veel vragen gaan over het samenwerken met andere zzp ers, terwijl ze voor mij echte concurrenten zijn. 51% is bereid zelfstandigenaftrek in te leveren mits invoering van lager IB tarief weekly augustus respondenten 85% is overdag en in de avonduren bereikbaar onderzoek juni respondenten Prof. dr. mr. Leo Witvliet De groep van de eerste zzp ers die deelnemen aan het onderzoek vertegenwoordigen ook meer dan 100 door hen genoemde branche -en beroeporganisaties. Daarmee is de doelstelling om onafhankelijk en breed te oriënteren gerealiseerd. Prof. dr. Victor van Kommer We zien dat zelfstandige ondernemers niet vastzitten aan een stelsel van bestaande fiscale regels. Meer dan de helft wil best de zelfstandigenaftrek inleveren mits dat dit gecompenseerd wordt door andere ondersteunende maatregelen. Je kunt hieruit aflezen dat men ondersteund wil worden in het ondernemerschap en niet afgestraft door ingewikkelde regels en nodeloze verantwoordingsrituelen. 16% wil de rest van zijn of haar carrière werken voor de huidige opdrachtgever zzp-index respondenten 37% is binnen de organisatie herkenbaar als zzp er zzp-index respondenten Prof. Arjan van den Born Een grote en groeiende groep mensen die wil ondernemen, die professioneel met hun vak bezig zijn en die zelf verantwoordelijkheid wil dragen voor resultaten. Een groep die werk krijgt door specialisatie (de superspecialist) en door actief te netwerken Onderzoeksresultaten 01 KIZO 9

10 Financieel administratief In tegenstelling tot het levenslang werken is pensioen wel iets waar zzp ers over nadenken, maar eigenlijk niet mee bezig willen zijn. Continuïteit is een risico De zzp er is zich ervan bewust dat als hij of zij uitvalt, er geen geld binnenkomt mits hij of zij iets georganiseerd heeft. 1 De onduidelijkheid over de inhoud van de dekking was voor meerdere zzp ers een reden om te stoppen met de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), ondanks dat zij hiervoor bewust gekozen hadden. Waar bij de keuze voor een AOV betaalbaarheid en toegankelijkheid belangrijke randvoorwaarden zijn 2, zo lijkt transparantie over de verzekering tijdens de looptijd ook invloed te hebben. Vergelijkend onderzoek moet plaatsvinden in hoeverre langdurige ziekte binnen het MKB wordt verzekerd en of de zzp er zich nu juist beter of minder goed verzekerd. Hoe dek jij bedrijfsrisico s af? Verzekeringen 48% Geen 35% Buffer 5% Minimale risico s 3% Goede contracten 3% Financiële planning 2% Geen idee 2% Overig 2% Hoe denk jij over pensioen? Pensioen is nodig 39% Onbetaalbaar 6% Niet het belangrijkste 10% Er is geen regeling 11% Dat bepaal ik zelf 27% Overig 8% Vormt de zelfstandigenaftrek een wezenlijk bestanddeel van uw besteedbaar inkomen? 20% Nee 80% Ja Hoe ga je om met financieeladministratieve vraagstukken? Advies vragen aan financieel vertrouwenspersoon Ik zoek informatie via internet Ik zoek informatie in boeken en brochures Ik ga naar gratis bijeenkomsten Ik volg betaalde financiële workshops Boekhouding/ administratie 53% 24% 8% 6% 5% Verzekeringen 37% 47% 11% 2% 0,3% Pensioen 40% 38% 10% 5% 1% Fiscale zaken 43% 32% 9% 8% 4% 10 KIZO Onderzoeksresultaten (onderzoek september 2013)

11 Uit de praktijk Werken tot aan je dood Pensioen is onder zzp ers in Nederland geen bevlogen onderwerp, terwijl er in de politiek breed over nagedacht wordt. 3 Meer dan de helft van de geïnterviewde zzp ers heeft als zelfstandige voor de oude dag weinig geregeld. Pensioen is voor deze groep niet het belangrijkste. Sterker nog stoppen met werken blijkt voor de meeste zzp ers geen ideaal beeld te zijn van de toekomst. Pensioen is daarmee dan ook geen discussie en overstijgt de leeftijdsgrens van 65 jaar. Fluctuerend inkomen en ondernemersrisico De beweeglijkheid van het inkomen en de mogelijkheid om wat meer reserves op te bouwen, maar ook het hebben van een rijke of stabiele loondienst partner is voor veel zzp ers een beweegreden om te kiezen voor deze vorm van ondernemerschap. 4 Onder zzp ers is er een groep die een parallel inkomen verdient, bijvoorbeeld inkomen dat gegenereerd wordt uit loondienstverband of een uitkering naast de onderneming. Dit maakt het voor sommige zzp er mogelijk om (tijdelijk) in het levensonderhoud te blijven voorzien zodra het inkomen uit de onderneming wegvalt. 5 Een verdieping op dit thema staat gepland in het vervolgonderzoek. De boekhouding regelt de zzp er zelf Een grote groep zzp ers acht zichzelf in staat de financiële administratie van hun bedrijf voor het grootste deel zelf uit te voeren met een beperkte controle van de boekhouder/accountant achteraf. Toch zal de controle noodzakelijk blijven in verband met nieuwe ontwikkelingen en wetgevingen. De zzp er doet het liefste waar hij goed in is, het uitoefenen van zijn vak. Daarmee is hij bereid voor kennis waarover hij niet beschikt een externe professional in te huren. Een belangrijke taak ligt hier bij de boekhouder en accountant om de zzp er goed te adviseren over financieel administratieve vraagstukken. Ook internet wordt door zzp ers veelvuldig gebruikt als betrouwbare informatiebron rondom financiële zaken. Belastingvoordeel biedt zzp er continuïteit In de laatste twintig jaar zijn er nieuwe ontwikkelingen die in de nabije toekomst noodzaakt tot een ander fiscaal beleid. De flexibilisering van de arbeidsmarkt, zowel reductie van zekerheid van werk als de enorme groei van het aantal zzp ers, is een verandering met bijkomende gevolgen voor het sociale zekerheidsstelsel. De groep zzp ers wordt fiscaal gelijkgesteld met werknemers zonder het sociale vangnet van werknemers. Voor veel zzp ers beslaan fiscale voordelen, zoals de zelfstandigenaftrek, een wezenlijk deel van het inkomen. Deze uitkomst moet aan het denken zetten, want het betekent dat het niet goed gaat in deze markt of de doelgroep die we hebben bereikt zit aan de onderkant van de markt voor zelfstandigen. Interessant wordt het feit dat meer dan de helft bereid is deze aftrek in te leveren, indien dit wordt gecompenseerd door een lager marginaal tarief in de Inkomstenbelasting. De zzp er is dus niet zo verbonden aan de regeling zelf, maar kijkt naar de totale gevolgen van zijn of haar aangifte. Daarnaast zien we een beweging dat steeds meer mensen de behoefte hebben om een hybride vorm van inkomen uit arbeid en onderneming te realiseren. Terecht zeggen enkele hybride werkende zzp ers in deeltijd naast een betaalde baan, dat het scherpe onderscheid tussen beide groepen niet meer van deze tijd is. De grenzen tussen werknemers, freelancers, uitzendkrachten, kleine ondernemers en zzp ers vervagen. Het fiscale stelsel zal deze ontwikkeling moeten faciliteren. In Het Eerste Belastingmanifest van KIZO, onder leiding prof.dr. Victor van Kommer, wordt een aanzet gegeven voor een (aangepast) belastingstelsel, waarbij een aantal maatschappelijke en economische ontwikkelingen fiscaal gestimuleerd dan wel ingeperkt/bijgestuurd worden. 1 RWI (2009). Zzp ers en hun marktpositie 2 SER (2010). ZZP ers in beeld 3 SZW (2013) Pensioen van zelfstandigen 4 TNO (2012) Zelfstandigen enquête arbeid 5 SER (2010). ZZP ers in beeld Arnold van Ree, processtrateeg Ik heb mij geërgerd toen ik zzp er werd dat er geen zelfstandigenaftrek was voor zzp ers die 65+ zijn. Daar ben ik actie voor gaan voeren. Vanaf 2007 is de zelfstandigenaftrek voor 65+ ondernemers voor 50% ingevoerd. Daan van Reenen, interim- en programmamanager Ik heb een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De kwaliteit van mijn leven staat voorop. Om te voorkomen dat ik werk moet doen wat ik niet wil doen, investeer ik in een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat is me het geld wel waard. Natasha van Dalen, management consultant Ik heb geen pensioenregeling, ik spaar gewoon. Het is te duur en te veel uitzoekerij. Gijsbert Zwart, musicus Het lijkt me heerlijk om over 15 jaar te stoppen. Ik vrees dat ik pas rond mijn 75e kan stoppen met werken. Als je besluit om freelance muzikant te worden dan weet je dat je weinig pensioen kan opbouwen Onderzoeksresultaten 01 KIZO 11

12 Nieuwe gewoontes Ook al praten we over nieuwe gewoontes, het gaat niet over het nieuwe ervan, maar het onbekende. Iedereen heeft toegang tot internet, de smartphone maakt voor velen deel uit van de dagelijkse bereikbaarheid en de werktijd van de zzp er is net zo flexibel als zijn vrije tijd. Werk en privé loopt kris kras door elkaar heen, waarbij de vraag van de opdrachtgever of klant voorop staat en van daaruit wordt bekeken of het in te passen valt. Wat opvalt is dat vrije tijd door 51% niet gepland wordt. Zelfs (school) vakanties worden overgeslagen met de wetenschap dat er ook magere tijden zijn. Van 9 tot 5 werken is er al helemaal niet bij. In de ZEA (2013) van TNO zegt meer dan de helft van de zelfstandig ondernemers regelmatig in het weekend te werken en bijna 40% maakt er regelmatig avond en nachtwerk van. De zzp er kent geen belemmering van een kantoor dat dicht is of het ontbreken van de benodigde techniek en faciliteiten. Doordat de techniek in ieder huishouden aanwezig is, zien zzp ers geen noodzaak om een werklocatie op te zoeken. Dit betekent dat voor velen reizen ook direct werken bij klanten of opdrachtgevers als resultaat heeft. De benodigde opslag van materiaal of andere zaken die nodig zijn voor een vakspecialist, worden vaak in het huis of in de directe omgeving geregeld, zonder hier een werkruimte voor te openen of te bezoeken. Daarbij geven voornamelijk vrouwelijke zzp ers in de interviews aan het fijn te vinden om op kantoor te werken in de directe omgeving. Hoe plan jij je vrije tijd? 58% Wanneer het uitkomt 22% Alleen s avonds en in het weekend Heb jij een netwerk van zzp ers die je regelmatig persoonlijk ontmoet? 9% Alleen in het weekend 11% Nagenoeg niet Welke grenzen stel je aan jouw bereikbaarheid? 53% 32% 15% Geen, in principe 24/7 bereikbaar Weinig, avonduren minder bereikbaar In het weekend niet bereikbaar 54% Nee 34% Ja, lokaal 2% Ja, provinciaal 10% Ja, landelijk (onderzoek juli 2013) 12 KIZO Onderzoeksresultaten

13 Uit de praktijk Wanneer kan je de zzp er bereiken? Algemeen gaat het werk voor de bereikbaarheid. Een zzp er in een opdracht zal dus niet de hele dag de telefoon opnemen, maar dit voornamelijk op de vrije momenten doen. Het is volstrekt niet vreemd een zzp er om negen uur s avonds even op te bellen en ook tijdens vakanties kan er contact gezocht worden. Hieruit valt op te maken dat werk en privé dusdanig verweven zijn dat de zzp er het ook niet als storend ervaart. Wat wel zo is dat het bijna niet voorkomt en gesprekken voornamelijk overdag plaatsvinden. De zzp netwerken De autonomie van de zzp er staat voorop, waardoor een netwerk niet nodig is als het gaat om de dagelijkse werkzaamheden. Wel is er een enorme kennisbehoefte die deels zelf wordt ingevuld door te speuren op internet, lid te zijn van een brancheorganisatie of bij andere zzp ers te raadplegen. Marjolein Hins, strategisch verbinder Ik vind mijn werk leuk, dus men moet niet vreemd opkijken als ik dagen van 13,5 uur maak en dat ik ook in de weekenden met mijn onderneming bezig ben. Ik vind het geen probleem dat privé en zakelijk door elkaar heen loopt. De kenniswerker Zo zijn er nieuwe zzp ers die zich in hun werkzaamheden richten op het delen van kennis en informatie, waarmee ze een informatief netwerk om zichzelf heen bouwen en daarmee een kennisleiders rol vervullen naar anderen toe. Deze kennisleiders zijn verbinders en ook in staat om groepen te organiseren, omdat dit hun specialisme en business model is. De vakspecialist De brancheverenigingen gelden vaak ook als keurmerk voor werk en opleiding. Het keurmerk is weer belangrijk voor de betrouwbaarheid naar de opdrachtgevers toe. Hiermee lopen de vakmensen ver vooruit op de kenniswerker en is er geen sprake van een zzp netwerk, maar hooguit een specialistisch vaknetwerk waar de vakman en -vrouw onderdeel van uit maakt. Jannie Steegenga, onderwijsconsultant Het is belangrijk om jezelf te blijven voeden door met vakgenoten te sparren. Wat is voor jou het belangrijkste van een netwerk? 22% Betrokkenheid 21% Ontmoeten 26% Nieuwe ideeën 20% Kennis opdoen 11% Acquisitie Julius Scholten, creatieve netwerker en contactmakelaar De mobiele telefoon is van alle opties voorzien dus ben altijd en overal op de hoogte. De apparaten uitzetten of er niet naar kijken in de avonduren of weekend is een opgave. Robert Elsing, schrijver, coach, fotograaf Ik ben altijd bereikbaar, ook in de avonduren. In het weekend ben ik makkelijker, dan laat ik mijn telefoon ook wel eens een paar uur op tafel liggen, maar ik zet m nooit helemaal uit Onderzoeksresultaten 01 KIZO 13

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet.

Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie van zelfstandig kenniswerkers compleet. Wet DBA dé maat in ondernemen Belastingdienst Zelfstandig kenniswerker Flexmarkt Opdrachtgever ZZP-er Laatste afrondend onderzoek maakt beeld onder opdrachtgevers over de werking wet DBA en de positie

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group. November 2015

Conclusies enquête The Future Group. November 2015 November 2015 Conclusies enquête Een zzp er kiest voor zelfstandigheid, vrijheid en ondernemerschap. Daar moet je hem/haar de ruimte voor geven. Verplichte collectieve zaken staan in tegenstelling tot

Nadere informatie

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering

13 februari 2016. Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering 13 februari 2016 Onderzoek: ZZP-ers en verplichte verzekering Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 9. samen voor ons eigen. Your business technologists. Powering progress In samenwerking met White paper I grafieken interim index 9 samen voor ons eigen Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Op basis van leeftijd 4 Op basis

Nadere informatie

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname!

In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Panelonderzoek ZZP Geacht panellid, In juli 2015 heeft u via het online KvK Ondernemerspanel deelgenomen aan een ZZP onderzoek. Nogmaals hartelijk dank voor uw deelname! Graag delen wij de belangrijkste

Nadere informatie

LinkedIn voor ZZP ers

LinkedIn voor ZZP ers LinkedIn voor ZZP ers LinkedIn voor ZZP ers Jan Willem Alphenaar Schrijver: Jan Willem Alphenaar Coverontwerp: Jan Willem Alphenaar Coverfoto: Henk-Jan Winkeldermaat - Punkmedia ISBN: 9789463189798 Jan

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden

pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden pggm.nl Mantelzorg en dementie in de beleving van PGGM&CO-leden Enquête Mantelzorg en dementie 2014 Vooraf In juli 2014 vroegen wij onze leden naar hun ervaringen met mantelzorg in het algemeen, en mantelzorg

Nadere informatie

Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Hoe denken zelfstandigen over een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Rapportage Kenmerk: 20107 Juni 2015 Inhoudsopgave Geschreven voor Inleiding 3 Conclusies 5 Resultaten Huidige voorziening 7 Verplichtstelling

Nadere informatie

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw

Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw Resultaten online enquête Kennisknooppunt Stadslandbouw 7 oktober 2015, Jan Eelco Jansma Samenvatting Dit document doet verslag van een online enquête (voorjaar-zomer 2015) onder betrokkenen bij stadslandbouw.

Nadere informatie

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen

Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Wat zijn de drijfveren van de Nederlandse ondernemer? Een onderzoek naar de vooren nadelen van ondernemen Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Het aantal ondernemers blijft groeien. In 2015 heeft

Nadere informatie

Woononderzoek onder zzp ers met een koop- en huurwoning

Woononderzoek onder zzp ers met een koop- en huurwoning RAPPORTAGE Woononderzoek onder zzp ers met een koop- en huurwoning Colofon Redactie Vormgeving Prof. dr. mr. Leo Witvliet, bestuurslid KIZO, Nyenrode Business Universiteit Robbert Brantz, algemeen directeur

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR APRIL 2016. Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR APRIL 2016 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 WAT TE DOEN MET ÉÉN MILJOEN 4 BEDRIJVEN SPELEN IN OP WET DBA 5 VEEL STARTENDE FREELANCERS OP LEEFTIJD 6

Nadere informatie

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011

Voorwoord. Uitkomsten enquête 19-06-2011 Voorwoord In mijn scriptie De oorlog om ICT-talent heb ik onderzoek gedaan of Het Nieuwe Werken als (gedeeltelijke) oplossing kon dienen voor de aankomende vergrijzing. Hiervoor werd de volgende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken

Van dromen... Finext. 72 Het Nieuwe Werken Finext Finext is een club van hondertachtig mensen die diensten verlenen aan financiële afdelingen binnen profit en non-profit organisaties. Eén van de echte kenmerken van Finext is dat er geen regels

Nadere informatie

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists.

In samenwerking met. White paper. grafieken. interim index 8. vakmanschap is niet genoeg. Your business technologists. In samenwerking met White paper I grafieken interim index 8 vakmanschap is niet genoeg Your business technologists. Powering progress Contents Voorwoord 3 Onderzoeksresultaten 4 Extra bevindingen 8 Op

Nadere informatie

Ben jij de zzp-er van gisteren of van morgen?

Ben jij de zzp-er van gisteren of van morgen? Ben jij de zzp-er van gisteren of van morgen? In Nederland zijn er bijna een miljoen zzp ers, ( zowel starters als gevestigde ondernemers) maar als je wat verder kijkt, dan is deze groep op allerlei manieren

Nadere informatie

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap

Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap Grote dynamiek in kleinschalig ondernemerschap J. Mevissen, L. Heuts en H. van Leenen SAMENVATTING Achtergrond van het onderzoek Het verschijnsel zelfstandige zonder personeel (zzp er) spreekt tot de verbeelding.

Nadere informatie

ZZP Netwerk Nederland

ZZP Netwerk Nederland ZZP Netwerk Nederland sinds 11 juni 2009 voor, door en met ondernemende ZZP ers Postbus 9706 1006 GE AMSTERDAM www.zzpnetwerknederland.nl info@zzpnetwerknederland.nl rapportage n.a.v. onderzoek 15 januari

Nadere informatie

freelancer & zzp er: Spring in onbekommerd ondernemerschap

freelancer & zzp er: Spring in onbekommerd ondernemerschap freelancer & zzp er: Spring in onbekommerd ondernemerschap Tentoo vindt dat je als freelancer of zzp er moet kunnen springen en vliegen. Dat niets je klein of tegen mag houden. En als je wilt vliegen,

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

welkom bij EasyStaff

welkom bij EasyStaff welkom bij EasyStaff Welkom bij EasyStaff EasyStaff, opgericht in 1999, is een van de eerste payrollbedrijven van Nederland. Dagelijks ondervinden onze klanten de vele voordelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Sociale zekerheid in de crisis

Sociale zekerheid in de crisis M201003 Sociale zekerheid in de crisis drs. M.E. Winnubst Zoetermeer, 26 februari 2010 Sociale zekerheid in de crisis Een ondernemer kan vanwege verschillende oorzaken een inkomensterugval meemaken. Zwangerschap,

Nadere informatie

Slimmer werken met mensen

Slimmer werken met mensen Slimmer werken met mensen Paul Breman Mijn Bedrijf 2.0 wordt mede gefinancierd met steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie, de Provincie Utrecht en de Gemeente

Nadere informatie

Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen?

Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen? Big data voor jouw branche: toekomstmuziek of iets voor morgen? Big data is hot. De groei van data in verschillende systemen, platformen en netwerken is enorm. Heb je al eens nagedacht over hoe je dit

Nadere informatie

ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16

ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16 Maart 2013 ZZP Barometer 2013 Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave Maart 2013 Voorwoord Opdrachten en tarieven Pagina 4 / 16 Managementsamenvatting Pagina 5 / 16 Themarapport Opdrachten en tarieven Marktontwikkeling

Nadere informatie

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg?

Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Stichting ZZP Nederland bijeenkomst PGGM 30-10-14 ZZP-er worden in de Zorg? Leo Vollebregt Bestuurder Zorg Stichting ZZP Nederland» Opgericht in februari 2006» 35.000 ZZPers, grootste van het land» Samenwerkingsvorm

Nadere informatie

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen:

Plan van aanpak Het plan van aanpak voor dit project bestaat uit drie fasen: Samenvatting tussenrapport Toekomstvisie FNV KIEM Testen van de geformuleerde visies op de vakbond van de toekomst aan de huidige behoeften van leden en potentiële leden. Aanleiding Project FNV KIEM in

Nadere informatie

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans

pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans pggm.nl Persoonlijke Balans in de beleving van PGGM- leden Enquête De Persoonlijke Balans In maart 2014 heeft PGGM haar leden gevraagd naar hun persoonlijke balans: wat betekent persoonlijke balans voor

Nadere informatie

Starten met samenwerken

Starten met samenwerken Starten met samenwerken Alfred Griffioen alfred.griffioen@ondernemerscooperatie.nl 06-24776865 F =m x a con cept (het; o; meervoud: concepten) 1. opzet, plan; ontwerp be trek ken (werkwoord; betrok, heeft,

Nadere informatie

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers

Geachte lezer, Veel plezier bij het lezen van het rapport! Hartelijke groet, VictorMundi.com Jeroen Sakkers Geachte lezer, Met gepaste trots presenteren wij u hierbij het eerste ZZP Barometer-rapport van 2011. De ZZP Barometer is de structurele en onafhankelijke onderzoeksmonitor voor en over zzp'ers, freelancers

Nadere informatie

Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel

Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel Auteur: Leni Minderhoud info@45plusondernemer.nl Online Training Basis LinkedIn (LI) Profiel Audio 2 Onderscheidend vermogen, specialisatie en toegevoegde waarde Welkom terug bij de tweede audioles van

Nadere informatie

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK!

LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! LAAT JE BEDRIJF GROEIEN DOOR HET INZETTEN VAN JE NETWERK! In dit E-book leer je hoe je door het inzetten van je eigen netwerk je bedrijf kan laten groeien. WAAROM DIT E-BOOK? Veel ondernemers beginnen

Nadere informatie

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET

Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET Een beetje meer zekerheid voor ondernemers NIEUW: MKB VANGNET MKB MKB VANGNET Een nieuw concept voor ondernemers, goedgekeurd door de Belastingdienst, het UWV en De Nederlandse Bank. Het is het meest complete

Nadere informatie

Charley Beerman. VNU Media. ZZP nader bekeken. Charley Beerman, VNU Media

Charley Beerman. VNU Media. ZZP nader bekeken. Charley Beerman, VNU Media Charley Beerman VNU Media ZZP nader bekeken Charley Beerman, VNU Media Charley Beerman 7 ½ jaar online ervaring Vooral commercieel De huis zzp-er van VNUmedia Nu adjunct-uitgever Verticals InInterim.nl

Nadere informatie

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken

Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Onderzoek Je wordt 18 jaar en dan? De gevolgen voor je geldzaken Rapportage Juli 2013 Meer informatie: info@wijzeringeldzaken.nl Samenvatting (1/3) 1. Veel 17-jarigen maken de indruk verstandig om te gaan

Nadere informatie

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht

Bij U-Boss word ik altijd warm ontvangen en doen ze echt hun best voor je. Pieter de Haan Uitzendkracht mijn hart ligt bij een kleinschalige organisatie met een hoogwaardige dienstverlening. Waar mensen hun klanten kennen en waar ze hart voor de zaak hebben Ed Bos Directeur U-Boss Uitzendbureau is de kleinschalige

Nadere informatie

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen?

Financial planning voor ondernemers. Heb jij al poen voor je pensioen? Financial planning voor ondernemers Heb jij al poen voor je pensioen? 1! van 12! Voorwoord De pensioenen van ondernemers zijn al langere tijd onderwerp van discussie. Terwijl in Den Haag wordt gediscussieerd

Nadere informatie

EXPERTS MET KARAKTER

EXPERTS MET KARAKTER EXPERTS MET KARAKTER KANSEN BENUTTEN? EERST ZIEN, DAN SCHAKELEN Tempo-Team is specialist in flexibele arbeid. Door onze koppeling van commercieel denken en een sterke betrokkenheid, zijn we al 35 jaar

Nadere informatie

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen.

Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Ik ben een prima huisarts. Maar ik mis een zakelijk gen. Sinds mijn afstuderen in 2008, heb ik gewerkt als waarnemend huisarts in de kop van Noord-Holland. Dat was een goede start. Ik heb ongelooflijk

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management

Perselectief Interim. Specialistisch Interim Management Perselectief Interim Specialistisch Interim Management Inleiding De laatste economische ontwikkelingen hebben organisaties nieuwe uitdagingen gegeven. Of het nu de sector bouw is of onderwijs & overheid,

Nadere informatie

Muziektherapeut en/of ondernemer?

Muziektherapeut en/of ondernemer? Muziektherapeut en/of ondernemer? STerk door Eigen merk. NVvMT Actiefdag te Wolfheze Zaterdag 15 juni 2013 Cun van Heerden Inhoud presentatie Waarom een eigen praktijk? Therapeut of ondernemer? Combinatie

Nadere informatie

SOCIALE INNOVATIE. in de creatieve industrie. Onderzoek bij 908 bedrijven in de creatieve industrie. Mei 2012

SOCIALE INNOVATIE. in de creatieve industrie. Onderzoek bij 908 bedrijven in de creatieve industrie. Mei 2012 SOCIALE INNOVATIE in de creatieve industrie Onderzoek bij 908 bedrijven in de creatieve industrie Mei 2012 Colofon Opdrachtgever: A&O fonds Grafimedia (KVGO, NDP Nieuwsmedia, FNV Kiem, CNV Media) Uitvoering:

Nadere informatie

Manifest Communities of Practices HR bedrijvennetwerk

Manifest Communities of Practices HR bedrijvennetwerk Manifest Communities of Practices HR bedrijvennetwerk Netwerkjaar 201-2018 Reinventing HR Het is de intentie van het HR Bedrijvennetwerk om via uitwisseling het HR vakmanschap te professionaliseren en

Nadere informatie

Zzp ers en financiële risico s. Presentatie: Marloes van den Heijkant

Zzp ers en financiële risico s. Presentatie: Marloes van den Heijkant Zzp ers en financiële risico s Presentatie: Marloes van den Heijkant Opbouw presentatie Werkzaamheid Inkomen Informatie over en ondersteuning bij financiële zaken in het verleden Informatie over en ondersteuning

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers kiezen voor vrijheid.

Freelancers en zzp ers kiezen voor vrijheid. Freelancers en zzp ers kiezen voor vrijheid. Onderneem met Tentoo. tentoo.nl Als zelfstandige professional bent u altijd op zoek naar de ideale voorwaarden voor succes. Steeds meer professionals kiezen

Nadere informatie

De ZZP er bestaat niet...

De ZZP er bestaat niet... De ZZP er bestaat niet... Over kippen en kanaries: empirische, statistische en arbeidsrechtelijke beschouwingen over de ZZP er Prof.mr. A.R. Houweling Kenmerken en ontwikkelingen zzp er Zeer heterogene

Nadere informatie

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid?

Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Zelfstandig ondernemer? Heb jij goed nagedacht over arbeidsongeschiktheid? Nederland telt bijna een miljoen zelfstandige ondernemers. Ieder jaar komen er 80.000 starters bij. Een eigen bedrijf biedt veel

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers

Ellen van Wijk - Ruim baan voor creatief talent B 3. Survey commitment van medewerkers Survey commitment van medewerkers B 3 Survey commitment van medewerkers 229 230 Ruim baan voor creatief talent, bijlage 3 Voor je ligt een vragenlijst waarin gevraagd wordt naar verschillende aspecten

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Vragen naar aanleiding van de instructie Werkscan 2.0

Vragen naar aanleiding van de instructie Werkscan 2.0 1. Wat is de doorlooptijd voor het doorgeven van de leads? De leads worden doorgezet naar de Werkscandeskundige. Deze krijgt 5 werkdagen de tijd om een offerte op stellen. Na deze periode worden er geen

Nadere informatie

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development

Even voorstellen. Clemens Huis in t veld Directeur. Niels Huismans Business Development Prepare to Connect Even voorstellen Clemens Huis in t veld Directeur Niels Huismans Business Development Hoeveel verschillende arbeidsrelaties voor externe professionals zijn er momenteel in Nederland

Nadere informatie

Managementsamenvatting adviesrapport

Managementsamenvatting adviesrapport Managementsamenvatting adviesrapport Onderzoek succesfactoren, knelpunten en ondersteuningsbehoeften van Nederlandse Gemeenten rond MVO-stimulering, verduurzaming van de bedrijfsvoering en duurzaam inkopen

Nadere informatie

vinger aan de pols van werkend Nederland

vinger aan de pols van werkend Nederland Innovaties voor Gezond en Veilig Werken IMPLEMENTATION AND EVALUATION OSH POLICIES NEA: vinger aan de pols van werkend Nederland De NEA Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden is het grootste iodieke onderzoek

Nadere informatie

Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren!

Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren! Toelichting op de Uitnodiging tot solliciteren! F-Fort zoekt met regelmaat nieuwe collega s! Uitnodiging tot solliciteren via Best Value People Lees snel verder hoe het werkt! Team F-Fort augustus 2016

Nadere informatie

OndernemersPlan. Amersfoortse OndernemersPlan. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers

OndernemersPlan. Amersfoortse OndernemersPlan. De Inkomensverzekeraar voor ondernemers OndernemersPlan Amersfoortse OndernemersPlan De Inkomensverzekeraar voor ondernemers De Amersfoortse maakt ondernemen een stuk relaxter Als zelfstandig ondernemer of werkgever wilt u uzelf, uw bedrijf

Nadere informatie

Leo Witvliet. Instituut voor Interventie Management. Marktverkenning Interim Management. dr. mr. Leo Witvliet. juni 2008.

Leo Witvliet. Instituut voor Interventie Management. Marktverkenning Interim Management. dr. mr. Leo Witvliet. juni 2008. Leo Witvliet Instituut voor Interventie Management Marktverkenning Interim Management juni 2008 dr. mr. Leo Witvliet Deskresearch: Michaëla Wevers Sandra van Meijel Marktdefinitie Definities Van Dale:

Nadere informatie

welkom bij EasyStaff

welkom bij EasyStaff welkom bij EasyStaff Welkom bij EasyStaff EasyStaff, opgericht in 1999, is een van de eerste payrollbedrijven van Nederland. Dagelijks ondervinden onze klanten de vele voordelen van onze dienstverlening.

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Outplacement Outplacement Sta je aan het begin van een nieuwe stap in je loopbaan? Wij ondersteunen je bij het vinden van een nieuwe baan. Nieuwe keuzes maken is wat onwennig en het maakt je soms onzeker.

Nadere informatie

van. flexibele-schil voor de Zorg naar flexibele-kern van de Zorg

van. flexibele-schil voor de Zorg naar flexibele-kern van de Zorg De Zelfstandige Zorg Professionals (ZZP-er) van. flexibele-schil voor de Zorg naar flexibele-kern van de Zorg Leo Vollebregt Bestuurder Zorg : St. ZZP Nederland ZZP-ers : Nieuwe Kansen in de Zorg» PGB

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Leiderschap in Turbulente Tijden

Leiderschap in Turbulente Tijden De Mindset van de Business Leader Leiderschap in Turbulente Tijden Onderzoek onder 175 strategische leiders Maart 2012 Inleiding.. 3 Respondenten 4 De toekomst 5 De managementagenda 7 Leiderschap en Ondernemerschap

Nadere informatie

1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co.

1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co. 1. Werken als zzp-er in de Zorg & Welzijn sector 2. De Belastingen 3. De concurrentiepositie van de zzp-er 4. De Coöperatieve Samenwerking Zorg & Co. 5. Toekomstperspectief Werken als zzp-er Verschillen

Nadere informatie

Beschikbare modules iv- V Online

Beschikbare modules iv- V Online Beschikbare modules iv- V Online Inleiding Hoe belangrijk is het voor een organisatie om vanuit een visie een strategie te ontwikkelen, de benodigde bedrijfsonderdelen en of afdelingen goed in te richten

Nadere informatie

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée

De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De meerwaarde van RSM Niehe Lancée De ambitie om uw organisatie te laten excelleren RSM Niehe Lancée geniet een uitstekende reputatie op het gebied van accountancy en belastingadvies. Opdrachtgevers kunnen

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers kiezen voor vrijheid.

Freelancers en zzp ers kiezen voor vrijheid. Freelancers en zzp ers kiezen voor vrijheid. Onderneem met Tentoo. tentoo.nl Zelfstandig zijn betekent niet dat u er alleen voor staat. Daarom is er Tentoo. De diensten van Tentoo Payrolling Zzp-support

Nadere informatie

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan Zeker van je Zaak op het mbo Tijdens Zeker van je Zaak onderzoekt de student in vijf stappen waar zijn passie ligt en hoe hij vanuit die passie een eigen zaak start. Aan het einde van het programma weet

Nadere informatie

Van baan naar eigen baas

Van baan naar eigen baas M200912 Van baan naar eigen baas drs. A. Bruins Zoetermeer, juli 2009 Van baan naar eigen baas Ruim driekwart van de ondernemers die in de eerste helft van 2008 een bedrijf zijn gestart, werkte voordat

Nadere informatie

Marketing vanuit je hart

Marketing vanuit je hart Waardecreatie en identiteitsmarketing Marketing vanuit je hart Voor zelfstandige ondernemers die hun droom najagen Ingrid Langen INHOUD 1. Inleiding 4 2. Wie moet het lezen 5 3. Het Waarom van dit boek

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER

INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER INKOMENSZEKERHEID VOOR NU EN LATER Wij zijn pas tevreden als u het bent! WIJ ZIJN PAS TEVREDEN ALS U HET BENT Als jong en dynamisch kantoor is QBENEFITS gespecialiseerd in het geven van inkomensadviezen

Nadere informatie

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013

Rapportage. Communicatiejaaronderzoek 2013 Rapportage Communicatiejaaronderzoek 2013 In opdracht van: DirectResearch en Logeion Datum: 5 maart 2013 Projectnummer: 2013008 Auteur: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Goed werkgeverschap en Goed werknemerschap

Goed werkgeverschap en Goed werknemerschap en Goed werknemerschap Presentatie Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, Opzet van de presentatie 1. Achterliggend onderzoek van TNO Onderzoek naar de stand van zaken Onderzoek naar determinanten

Nadere informatie

Zelfstandig, ondernemend en meedoen?

Zelfstandig, ondernemend en meedoen? Het leert jongeren een vak en begeleidt hen 1,5 jaar om de patronen te doorbreken die hen belemmeren om op eigen kracht aan een baan te komen. Een belangrijke meerwaarde van deze benadering is dat de leerlingen

Nadere informatie

De juiste stap naar een bewezen formule

De juiste stap naar een bewezen formule De juiste stap naar een bewezen formule Bij OAMKB onderneem je het ervan 1. Je kantoor toekomstbestendig geautomatiseerd 2. Sterke formule geeft klanttevredenheid 9+ 3. Duidelijk onderscheidend trekt meer

Nadere informatie

Topsectoren. Hoe & Waarom

Topsectoren. Hoe & Waarom Topsectoren Hoe & Waarom 1 Index Waarom de topsectorenaanpak? 3 Wat is het internationale belang? 4 Hoe werken de topsectoren samen? 5 Wat is de rol voor het MKB in de topsectoren? 6 Wat is de rol van

Nadere informatie

Profielschets. Ondernemende school

Profielschets. Ondernemende school Profielschets Ondernemende school Scholen met Succes Postbus 3386 2001 DJ Haarlem www.scholenmetsucces.nl info@scholenmetsucces.nl tel: 023 534 11 58 fax: 023 534 59 00 1 Scholen met Succes Een school

Nadere informatie

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015

Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard. 27 mei 2015 Ontmoeting zzp ers & gemeente Molenwaard 27 mei 2015 Agenda 1. Welkomstwoord wethouder Fatih Özdere 2. Voorstelrondje 3. Presentatie onderzoek Daniël van den Dool 4. Vragen/discussie 5. Arjan Koopmans

Nadere informatie

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg

Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Succesvolle carrière als (wijk)verpleegkundige? Verstand van Zorg Opleiding én prachtbaan Verpleegkundige als regisseur van de zorg De komende jaren verandert de zorg ingrijpend. Steeds minder mensen verblijven

Nadere informatie

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland

KWARTAALMONITOR JULI Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland KWARTAALMONITOR JULI 2015 Omzetontwikkeling van freelancers en flexwerkers in Nederland Inhoud 3 AFSCHAFFEN ZELFSTANDIGENAFTREK IS GEEN OPLOSSING 4 MEER VROUWEN ALS FREELANCER AAN DE SLAG 5 MEER FREELANCERS,

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9

Inhoud. Inleiding 6. 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 Inhoud Inleiding 6 1 Introductie 7 Ondernemerschap in Nederland 8 Drie manieren om een bedrijf te starten 8 IK als ondernemer 9 2 Instanties in Nederland 13 Belangrijke instanties voor ondernemers 14 Kamer

Nadere informatie

Conclusies enquête The Future Group

Conclusies enquête The Future Group Prof. dr. Henk W. Volberda Politieke Ronde Tafel Alliander 27 Conclusies enquête Flexibilisering van arbeid is een niet te stuiten trend. Het zou goed zijn om hier passend en toekomstgericht beleid op

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Inleiding Ondanks het feit dat iedereen weet dat netwerken van belang is - we zullen dan ook niet meer ingaan op het waarom - blijkt dat veel mensen

Nadere informatie

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken

Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Effectieve samenwerking: werken in driehoeken Werken in driehoeken is een wijze van samenwerking die in elke organisatie, projectteam en netwerk mogelijk is. Het maakt dat we kunnen werken vanuit een heldere

Nadere informatie

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer.

Welkom. Neem contact op zodat wij aan de hand van uw situatie specifieker kunnen aangeven wat wij kunnen betekenen. Werkgever. Werknemer. http://www. Welkom Organisaties die afscheid gaan nemen van medewerkers helpen wij door deze medewerkers te begeleiden op weg naar nieuw werk: tijdig, passend en in een goede sfeer. Dat scheelt organisaties

Nadere informatie

Het gebruik van wetenschappelijke kennis bij het managen van vastgoed in de gemeentelijke sector

Het gebruik van wetenschappelijke kennis bij het managen van vastgoed in de gemeentelijke sector Het gebruik van wetenschappelijke kennis bij het managen van vastgoed in de gemeentelijke sector 1 Inhoudsopgave Introductie Onderzoekskader Methodologie Resultaten Conclusie Aanbevelingen 2 Introductie

Nadere informatie

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële

Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële Adinda Keizer - Copyright 2013 Niets uit deze uitgave mag zonder toestemming van Vindjeklant.nl worden gekopieerd of gebruikt in commerciële uitingen. Als startend ondernemer is alles nieuw. De boekhouding,

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Kappers In de kappersbranche kunnen de volgende bedrijfstypen worden onderscheiden: zelfstandigen zonder personeel, zzp ers (ondernemers die minder dan 32 uur per week in het kappersbedrijf werkzaam zijn)

Nadere informatie

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel!

Business Lounge: uw klant aan de bestuurstafel! Gaby Remmers: senior onderzoeker Blauw Research Drijfveer: organisaties helpen inzicht te krijgen in de kansen op een nog klantgerichtere dienstverlening Andre Heeling: onderzoeker Blauw Research Drijfveer:

Nadere informatie

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST

Werkboek MEER KLANTEN OP JOUW MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER KLANTEN DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST Werkboek MEER MANIER! ANNEMIEKE TISSINK KRIJG MEER DOOR MARKETING IN TE ZETTEN OP EEN MANIER DIE BIJ JOU PAST MANIER! Hoofdstuk 1 Nieuwe klanten nodig? Marketing is een vakgebied waar veel om te doen is.

Nadere informatie

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches

Eenvoudig nieuwe klanten. Voor adviseurs, trainers en coaches Eenvoudig nieuwe klanten Voor adviseurs, trainers en coaches Leer hoe ideale klanten naar je toe komen. Wiep de Jong Online Business Trainer Eenvoudig nieuwe klanten 2 Welkom bij mijn E-Book 'Eenvoudig

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie