Zuiver Zicht op de Praktijk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zuiver Zicht op de Praktijk"

Transcriptie

1 Zuiver Zicht op de Praktijk Onderzoeksresultaten

2 Voorwoord Met de nadruk op samenwerking, bundeling en snelheid Het Kennis Instituut Zelfstandig Ondernemerschap (KIZO) is een onafhankelijk onderzoeksinstituut. KIZO bouwt expertise op over de samenhang tussen de nieuwe manier van werken en de flexibiliserende arbeidsmarkt. Inmiddels maken zzp ers een integraal onderdeel uit van de samenleving. Overheid en bedrijfsleven hebben kennis nodig die klopt met de praktijk. KIZO heeft daarvoor het onderzoekplatform ECHTZZP in het leven geroepen. ECHTZZP heeft in samenwerking met verschillende partijen inmiddels meer dan duizend zzp ers bereid gevonden om binnen zeer korte tijd (48 uur) actuele vragen representatief te laten beantwoorden via enquêtes en persoonlijke interviews. De samenstelling van de groep is bij ECHTZZP bekend en daarmee kunnen de juiste vragen aan de juiste doelgroep gesteld worden. Het streven is drie tot vijfduizend zzp ers in dit platform te organiseren. Na zes maanden hebben de eerste duizend zzp ers zich aangemeld, dus met deze snelheid zal dit aantal eind 2014 gerealiseerd zijn. KIZO benadert ook actief brancheorganisaties. Wij zien dat leden van diverse brancheorganisaties inmiddels ook lid zijn van ECHTZZP, vanwege het onderzoekskarakter en de vele vragen die zij hebben. Wekelijks worden er een aantal persoonlijke interviews gehouden met zzp ers over diverse onderwerpen. Het gaat hier om kwalitatief onderzoek. Deze interviews worden verwerkt en leveren een eigen bron van informatie op. KIZO heeft als doelstelling om alle onderzoeken die beschikbaar zijn met betrekking tot de nieuwe werkende zzp, nationaal en internationaal te verzamelen en beschikbaar te stellen aan geïnteresseerden of belanghebbenden. Daar waar er gaten geconstateerd worden in de onderzoeksagenda (zie pagina 15) en er een onmiddellijk belang is, doet KIZO zelf onderzoek of zet deze uit. KIZO zal zich terughoudend of juist actief opstellen als een andere partij zich aanbiedt dan wel afwezig is om onderzoek uit te voeren. KIZO werkt met andere partijen die onderzoek doen en die vragen hebben over zzp ers. Waarmee gezegd wil zijn dat KIZO de samenwerking zoekt en zich niet opstelt als concurrerend onderzoeksbureau. Hierdoor kan kennis over de zzp ers en de maatschappij sneller om gaan met de realiteit. Deze eerste uitgave zet dan ook aan tot samenwerking, bundeling en snelheid van kennis uit de praktijk. Prof. dr. mr. Leo Witvliet Robbert Brantz 2 KIZO Onderzoeksresultaten

3 Inhoud Toegang tot de markt 4-5 Markt en motief Werkzekerheid Nimmer werkeloos, niet altijd op niveau De ambitie ligt in speciaal zijn en blijven: de superspecialist Samenwerking 6-7 Onderlinge samenwerking Vormen van samenwerking Highlights onderzoek 8-9 Wekelijkse actualiteit Maandelijkse enquêtes Halfjaarlijks onderzoek Financieel administratief Continuïteit is een risico Werken tot aan je dood Fluctuerend inkomen en ondernemersrisico De boekhouding regelt de zzp er zelf Belastingvoordeel biedt zzp er continuïteit Nieuwe gewoontes Waar kan je de zzp er bereiken? De zzp netwerken Onderzoekslijn KIZO 14 Onderzoeksopzet Onderzoeksagenda Onderzoekspartners Over KIZO Wetenschappelijke reflectie Onderzoeksresultaten 01 KIZO 3

4 Toegang tot de markt Een nieuwe stroming van mensen die zelfstandig werken Daar waar de maatschappij zich de laatste decennia heeft ontwikkeld tot een omgeving waarbinnen het werkzame leven ingericht was als ondernemer, traditioneel met het streven om zoveel mogelijk personeel in dienst te hebben of als werknemer om hier onderdeel van uit te maken, ontstaat er nu een hele nieuwe stroming van mensen die zelfstandig werken. Dat is op zich niet nieuw, want al sinds jaar en dag zijn er specialisten die zelfstandig hun vakmanschap aanbieden aan voornamelijk consumenten en het klein MKB. Wat nieuw is dat er nu ook een grote groep zelfstandigen is die hun specialisme aanbieden. Dit is ontstaan vanuit de vergaande institutionalisering en schaalvergroting van bepaalde sectoren zoals de financiële verlening en overheid. Deze groep nieuwe werkenden maakt onderdeel uit van de flexibele schil van deze organisaties. Het afgelopen halfjaar is onderzocht wat de klantrelatie is voor de mensen die werkzaam zijn als vakman en degenen die werken bij de grote instituties. Verder is onderzoek gedaan naar welke ruimte er is voor het zelfstandig ondernemerschap op de arbeidsmarkt en waar werk voor zelfstandigen naar toe stroomt. Heb je op dit moment opdrachten? 25% Ja, ik zit helemaal vol! 61% Ja, maar er is nog wel ruimte 14% Nee Hoe ben je met het zzp-schap in aanraking gekomen? 49% Ik wilde graag ondernemer worden Ik had geen andere keuze 17% Ik wilde graag mijn specialisme verzilveren 34% Als je een opdracht doorspeelt krijg je daar dan iets voor terug? Nee 48% Wederdienst 12% Nieuwe opdrachten 9% Betrokkenheid 6% Soms wel 5% Ik speel geen opdrachten door 5% Voor een fee 4% Goodwill 4% Goed gevoel 2% Overig 2% Krijg jij opdrachten via andere zzp ers? 6% Ja, voornamelijk via andere zzp-ers 6% Nee, voornamelijk via intermediairs 85% Nee, ik heb mijn eigen netwerk (onderzoek juli 2013) 3% Nee, voornamelijk via communities 4 KIZO Onderzoeksresultaten

5 Uit de praktijk Markt en motief De markt voor zzp ers is vrij toegankelijk. Daarbij starten de meeste zzp ers uit een drijfveer van ondernemerschap zonder daarbij te willen groeien naar een onderneming met personeel. Voor de gehele groep geldt dat de overtuiging er is dat ze hun specialisme beter kunnen verzilveren als zelfstandig werkende. De kenniswerker start, omdat er dan meer ruimte komt voor de eigen visie en ideeën. Deze start is voornamelijk uit een loondienst situatie, waarin beklemmendheid van de heersende bedrijfspolitiek en hiërarchie wordt genoemd. Het merendeel van deze zzp ers maakt de overstap vanuit een loondienstverband, waarbij de keuze niet over één nacht ijs gaat. Werkzekerheid De vakspecialist wordt tijdens de onderwijsperiode al klaargestoomd voor het ondernemerschap in brede zin. Het betreffende vakspecialisme spreekt de zzp er dusdanig aan dat hij zichzelf ook niet zo snel in een ander vak ziet. Deze groep zorgt via brancheorganisaties voor verruiming van vakkennis. De eerste klanten komen via het eigen netwerk of soms is zelfs de oude werkgever de eerste opdrachtgever. Mond-tot-mond reclame blijft ook daarna een belangrijke rol spelen om aan opdrachten te komen. Bert Vos, violist Ik investeer veel tijd in de relatie met mijn contacten. In mijn vak zijn we klant van elkaar, maar ook collega s. Mireille Woud, beleidsonderzoeker In mijn vak is het lastig om meerdere opdrachten met elkaar te combineren. Het gaat vaak om langer lopende projecten die al mijn aandacht verdienen. Sommige kenniswerkers zitten bijna als werknemer in een zzp contract opgesloten en komen daar niet uit. De mensen die we ontmoet hebben tijdens diverse netwerkbijeenkomsten geven zelfs aan dat de relatie met overheden en grotere instituties vaak langer is dan 5 jaar en er eigenlijk weer sprake is van een veranderd contract. Een andere groep vernieuwd, houdt zich bewust bezig met hun kennisspecialisme en vindt dat zij tussen organisaties door moeten bewegen om kennis vooruit te brengen. De vakspecialist heeft een brede schare aan klanten, meestal consumenten die hun dienst/ product blijven waarderen. Het succes ligt hem dan ook voornamelijk in de vaste relatie met de klanten, waarbij een grote groep ook in en rondom het huis werkt om hiermee de kosten van winkelpanden te vermijden. Daarnaast worden er op informele wijze in samenwerking opdrachten en middelen gedeeld, meestal tegen een vergoeding om het gevraagde werk te kunnen leveren. Nimmer werkeloos, niet altijd op niveau Een overschot aan opdrachten kon niemand eigenlijk benoemen. Blijkbaar stemt de zzp er zijn opdrachten af op wat hij aankan. Na een mindere periode is men ook bereid om alles aan te nemen wat er langs komt, of het nu leuk werk is of niet. Verder heerst er een hele diverse houding over het doorgeven van opdrachten als men even vol zit. De zzp er ziet elkaar soms als grootste concurrent en werken desnoods 60 uur om een opdracht af te ronden. Andere zzp ers verbinden op basis van vertrouwen collega zzp ers aan zich, zodat altijd geleverd kan worden. Het doorspelen van opdrachten of klanten gebeurt met het vertrouwen dat dit dan ook andersom gebeurt. Uiteindelijk denkt men dat het zich op een bepaalde manier terugverdient. Een geldelijke vergoeding wat bijvoorbeeld in de HR recruiting zeer gewoon is, speelt bij zzp ers nauwelijks een rol. De ambitie ligt in speciaal zijn en blijven: de superspecialist Iedereen is tevreden en wil hetzelfde werk blijven doen en daar de beste in zijn. De ambitie is om continue in kennis en vaardigheden te groeien, maar niet in personeel. Er ligt een behoefte om het zakelijke netwerk verder te professionaliseren om ook gezamenlijke (internationale) kansen te benutten. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2007). Investeren in werkzekerheid. Amsterdam: Amsterdam University Press. SER (2010). Zzp ers in beeld: Een integrale visie op zelfstandigen zonder personeel. Den Haag, Sociaal-Economische Raad. Berg N. van den, Mevissen JWM, Tijsmans N. (2009). Zzp ers en hun marktpositie. Onderzoek naar de mate waarin zzp ers investeren in en ondersteuning (kunnen) krijgen bij het behouden en vergroten van hun marktpositie. Regioplan Beleidsonderzoek. Gregor Bekker, ICT er Ik wil de komende 5 jaar mijzelf zoveel mogelijk binnen mijn markt bewegen. Om vervolgens dan zelf collega zzp ers te kunnen helpen aan opdrachten. Mirjam Mastop, nlp practioner Het is nog niet zo dat de opdrachten voor het oprapen liggen. Bij te veel opdrachten zou ik het eventueel kunnen doorspelen naar een vriend van mij die ook zelfstandig coach is Onderzoeksresultaten 01 KIZO 5

6 Samenwerken Onderlinge samenwerking De onderzoekslijn samenwerken kijkt zowel naar de samenwerking tussen zzp ers onderling als de samenwerking tussen zzp ers en het private en publieke veld. Er is vooralsnog met name aandacht geweest voor de samenwerking tussen zzp ers. In het algemeen kijkt de zzp er kritisch naar met wie hij samenwerkt en de samenwerkingsvorm. Als er samengewerkt wordt dan is de informele samenwerking veel populairder dan hier formeel iets voor te regelen. Samenwerken heeft in de beantwoording een zakelijke invulling die iets moet opleveren en is een vertrouwenskwestie en mag geen reputatieschade opleveren. Voor sommige beroepen is samenwerken van alle dag. In de creatieve en de bouwsector zie je veel samenwerkingsverbanden tussen diverse specialismen en fungeert een ieder als leverancier van elkaar. Op die manier kan men een totaalpakket aan diensten leveren aan de klant. Samenwerken is dus veelal gericht op enerzijds het verkrijgen van opdrachten en anderzijds de kwaliteit te kunnen leveren die de klant vraagt. Er ligt een duidelijke behoefte om het werk te doen waar de zzp er specialist in is en daarmee ook de wens om samen te werken met andere specialisten om van elkaar te leren, echter in hogere mate om opdrachten mee binnen te halen. In de eerste onderzoeken hebben we de splitsing tussen de kenniswerker en vakspecialist niet gemaakt, waardoor veel zzp ers zich niet herkenden in de uitkomsten. Wel is er een algemene lijn die we door de hele groep hebben gezien. Bij netwerken staat wederkerigheid voorop: het iets voor elkaar kunnen betekenen. Daarmee zijn netwerken vaak de basis voor samenwerkingsrelaties. In volgende onderzoeken wordt dit onderscheid waar mogelijk wel gemaakt. Samenwerken of alleen? 13% Ik werk formeel samen 37% Ik werk informeel samen 57% Ik werk alleen Wat is voor jou een prettige manier om samen te werken met andere zzp ers? 50% No strings attached 23% Via open netwerkconstructie 16% Coöperatieve samenwerking Onder welke voorwaarden wil je met iemand samenwerken? 50% 30% 25% 14% 13% 9% Heeft meerwaarde Dat je iemand persoonlijk kent Zit in vaktechnisch netwerk Ik wil niet samenwerken Wat is de belangrijkste reden voor samenwerking met andere zzp ers? 15% Netwerk uitbreiden t.b.v. nieuwe opdrachten Door bekende doorverwezen Overig 34% Kennis en informatie uitwisselen 32% Meerwaarde voor de klant creëren 11% Verbonden aan een flexibele schil van een organisatie 9% Overig 8% Een stevige propositie naar de klant laten zien 6% Ik werk niet samen 5% Overig (onderzoek juli 2013) 6 KIZO Onderzoeksresultaten

7 Uit de praktijk Vormen van samenwerking tussen zzp ers onderling Opvallend is dat binnen de onderzoeksgroep 50% incidenteel samenwerkt. Een samenwerking die gericht is op het uitvoeren van de opdracht waarbij de zzp er er geen structurele samenwerkingsvorm aan verbindt. Dit bevestigt de bewuste keuze voor het zelfstandig ondernemerschap, die de behoefte aan vrijheid weerspiegelt met aan de andere zijde de bindingsangst om deze vrijheid te verliezen. De kenniswerker Toch zijn er signalen, die we verder gaan onderzoeken. Denk aan constructies waarin de zzp er al dan niet met wettelijke trucs een draaideur vormt bij de overheid en grote instituten. Niet hardop, maar wel ingefluisterd zeggen meerdere kenniswerkers al jaren voor dezelfde opdrachtgever te werken. Of zij zijn via een omweg zelfstandig aan de slag gegaan bij de eigen opdrachtgever, zonder dat er zicht is op de zelfredzaamheid als deze opdracht stopt. Deze vorm van flexibilisering vindt niet alleen plaats onder zzp ers ook de uitzend -en detacheringsbranche heeft hier een business model in gevonden. Vormen van samenwerking tussen zzp ers en private en publieke instellingen In algemene zin is er verhoudingsgewijs een grotere afhankelijkheid en daarmee een samenwerkingsrelatie tussen private en publieke instellingen en kenniswerkers dan bij vakmensen. Vakmensen worden ingehuurd voor een klus, een optreden of een presentatie, terwijl kenniswerkers vaak meedoen met het personeel en deel uitmaken van de dagelijkse operatie. Daar waar de discussie gevoerd wordt of de zzp er mee moet op het personeelsuitje, daar is ook sprake van een sterke samenwerking tussen het vaste en flexibele personeel. De zzp er bestaat niet, waardoor het belangrijk is om goed te definiëren, in welke discussie dan ook, over welke zzp er je het dan specifiek hebt. Daarbij hanteren we binnen KIZO de volgende verdeling. De nieuwe werkende zzp Head Hand De vakspecialist Het samenwerken vindt vrijwel alleen plaats op specialisme of het netwerk van specialisten. Je moet iets kunnen om in dit netwerk te passen en iedereen eist min of meer dat je zelfredzaam bent en goed bent in je vak. De vertrouwensbasis is zeker voor vervolgonderzoeken op dit onderwerp een belangrijk item. Wat is er nodig om dat vertrouwen te krijgen of juist te verliezen. Aangezien er bij een hele grote groep geen andere keuze is dan het zzp-schap, eenvoudigweg omdat de branche of sector bijna geheel bestaat uit zzp ers, organiseren zich hier de meeste formele en informele samenwerkingsvormen. Bennie Everts, hovenier Tegenwoordig ziet men elkaar als concurrenten, ik ben van mening dat je elkaar als collega s moet zien. Al 7 jaar zit ik met collega s (niet allemaal zzp ers) in de Samenwerkende Hoveniers Noord Nederland. We zijn heel open naar elkaar toe. Door elkaar bij te staan en door gezamenlijke inkoop kan je elkaar meer versterken. Sandra van Ooijen, schoonheidsspecialist Ik link mijn naam aan een aantal andere zzp ers, waarbij klanten korting krijgen bij mij en omgekeerd. Ook spreek ik andere collega s uit de branche waarmee ik ervaring en kennis uitwissel. Vrijwillig Ondernemer Alleen 100% Gedwongen Specialist Samenwerkend Hybride Berg N. van den, Mevissen JWM, Tijsmans N. (2009). Zzp ers en hun marktpositie. Onderzoek naar de mate waarin zzp ers investeren in en ondersteuning (kunnen) krijgen bij het behouden en vergroten van hun marktpositie. Regioplan Beleidsonderzoek. Braakman, R., Linssen, M., Vries, N. de (2013). Calimero creativiteit: De innovatieve netwerken van zzp ers. Zoetermeer: Panteia, Ondernemerschap.nl. Acquisitie Financieel administratief Professionalisering Sakkers, J. (2010). Samenwerken met collega-ondernemers. Noordbeemster: ZZP Barometer. SER (2010). Zzp ers in beeld. Een integrale visie op zelfstandigen zonder personeel. Advies 10/04. Den Haag: Sociaal-Economische Raad. EIM (2011). The networks of the solo self employed and their success. Mark Bassie, consultant Ik geloof in samenwerking. De kwaliteit wordt beter als je het samen doet. In de loop der jaren heb ik diverse varianten gehad. De ene keer is het een samenwerking op basis van een mondelinge afspraak omdat je elkaar door en door vertrouwt. Bij nieuwe mensen heb ik sneller de neiging om de afspraken op papier te zetten, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan Onderzoeksresultaten 01 KIZO 7

8 Highlights onderzoek Op week, maand en halfjaarlijkse basis doet KIZO onderzoek naar de zzp er. Hier de meest opvallende resultaten in één oogopslag. Wekelijkse actualiteit 84% wil een actieve rol spelen in de maatschappij weekly oktober respondenten Door de recessie staan tarieven sterk onder druk. Deze week kreeg ik een mail met de letterlijke tekst: Als jullie niet akkoord gaan met deze tariefverlaging moeten wij afscheid nemen. Voor jou 10 anderen. Maandelijkse enquêtes 16% volgt een vakgerichte opleiding onderzoek juni respondenten 82% weet niet wat de gemeente voor hem of haar als zzp er kan betekenen onderzoek juli respondenten 56% vakspecialisten 23% kenniswerkers heeft een hoger tarief dan 2 jaar geleden onderzoek augustus / september respondenten Halfjaarlijks onderzoek 52% heeft minder klanten of opdrachtgevers sinds de financiële crisis zzp-index respondenten Bij de vraag welk nummer beschrijft het beste de situatie van zzp ers in 2013, heb ik het nummer wat bij mij past What a wonderful World ingevuld. Ik heb natuurlijk geen idee welk nummer toepasselijk is voor alle zzp ers. Dat zijn er nogal wat! 70% wil voor altijd als zzp er blijven werken zzp-index respondenten 8 KIZO Onderzoeksresultaten

9 Drie professoren geven hun bespiegeling bij de onderzoeksresultaten 39% wil of moet doorgaan met werken na pensioen weekly juli respondenten Te veel vragen gaan over het samenwerken met andere zzp ers, terwijl ze voor mij echte concurrenten zijn. 51% is bereid zelfstandigenaftrek in te leveren mits invoering van lager IB tarief weekly augustus respondenten 85% is overdag en in de avonduren bereikbaar onderzoek juni respondenten Prof. dr. mr. Leo Witvliet De groep van de eerste zzp ers die deelnemen aan het onderzoek vertegenwoordigen ook meer dan 100 door hen genoemde branche -en beroeporganisaties. Daarmee is de doelstelling om onafhankelijk en breed te oriënteren gerealiseerd. Prof. dr. Victor van Kommer We zien dat zelfstandige ondernemers niet vastzitten aan een stelsel van bestaande fiscale regels. Meer dan de helft wil best de zelfstandigenaftrek inleveren mits dat dit gecompenseerd wordt door andere ondersteunende maatregelen. Je kunt hieruit aflezen dat men ondersteund wil worden in het ondernemerschap en niet afgestraft door ingewikkelde regels en nodeloze verantwoordingsrituelen. 16% wil de rest van zijn of haar carrière werken voor de huidige opdrachtgever zzp-index respondenten 37% is binnen de organisatie herkenbaar als zzp er zzp-index respondenten Prof. Arjan van den Born Een grote en groeiende groep mensen die wil ondernemen, die professioneel met hun vak bezig zijn en die zelf verantwoordelijkheid wil dragen voor resultaten. Een groep die werk krijgt door specialisatie (de superspecialist) en door actief te netwerken Onderzoeksresultaten 01 KIZO 9

10 Financieel administratief In tegenstelling tot het levenslang werken is pensioen wel iets waar zzp ers over nadenken, maar eigenlijk niet mee bezig willen zijn. Continuïteit is een risico De zzp er is zich ervan bewust dat als hij of zij uitvalt, er geen geld binnenkomt mits hij of zij iets georganiseerd heeft. 1 De onduidelijkheid over de inhoud van de dekking was voor meerdere zzp ers een reden om te stoppen met de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV), ondanks dat zij hiervoor bewust gekozen hadden. Waar bij de keuze voor een AOV betaalbaarheid en toegankelijkheid belangrijke randvoorwaarden zijn 2, zo lijkt transparantie over de verzekering tijdens de looptijd ook invloed te hebben. Vergelijkend onderzoek moet plaatsvinden in hoeverre langdurige ziekte binnen het MKB wordt verzekerd en of de zzp er zich nu juist beter of minder goed verzekerd. Hoe dek jij bedrijfsrisico s af? Verzekeringen 48% Geen 35% Buffer 5% Minimale risico s 3% Goede contracten 3% Financiële planning 2% Geen idee 2% Overig 2% Hoe denk jij over pensioen? Pensioen is nodig 39% Onbetaalbaar 6% Niet het belangrijkste 10% Er is geen regeling 11% Dat bepaal ik zelf 27% Overig 8% Vormt de zelfstandigenaftrek een wezenlijk bestanddeel van uw besteedbaar inkomen? 20% Nee 80% Ja Hoe ga je om met financieeladministratieve vraagstukken? Advies vragen aan financieel vertrouwenspersoon Ik zoek informatie via internet Ik zoek informatie in boeken en brochures Ik ga naar gratis bijeenkomsten Ik volg betaalde financiële workshops Boekhouding/ administratie 53% 24% 8% 6% 5% Verzekeringen 37% 47% 11% 2% 0,3% Pensioen 40% 38% 10% 5% 1% Fiscale zaken 43% 32% 9% 8% 4% 10 KIZO Onderzoeksresultaten (onderzoek september 2013)

11 Uit de praktijk Werken tot aan je dood Pensioen is onder zzp ers in Nederland geen bevlogen onderwerp, terwijl er in de politiek breed over nagedacht wordt. 3 Meer dan de helft van de geïnterviewde zzp ers heeft als zelfstandige voor de oude dag weinig geregeld. Pensioen is voor deze groep niet het belangrijkste. Sterker nog stoppen met werken blijkt voor de meeste zzp ers geen ideaal beeld te zijn van de toekomst. Pensioen is daarmee dan ook geen discussie en overstijgt de leeftijdsgrens van 65 jaar. Fluctuerend inkomen en ondernemersrisico De beweeglijkheid van het inkomen en de mogelijkheid om wat meer reserves op te bouwen, maar ook het hebben van een rijke of stabiele loondienst partner is voor veel zzp ers een beweegreden om te kiezen voor deze vorm van ondernemerschap. 4 Onder zzp ers is er een groep die een parallel inkomen verdient, bijvoorbeeld inkomen dat gegenereerd wordt uit loondienstverband of een uitkering naast de onderneming. Dit maakt het voor sommige zzp er mogelijk om (tijdelijk) in het levensonderhoud te blijven voorzien zodra het inkomen uit de onderneming wegvalt. 5 Een verdieping op dit thema staat gepland in het vervolgonderzoek. De boekhouding regelt de zzp er zelf Een grote groep zzp ers acht zichzelf in staat de financiële administratie van hun bedrijf voor het grootste deel zelf uit te voeren met een beperkte controle van de boekhouder/accountant achteraf. Toch zal de controle noodzakelijk blijven in verband met nieuwe ontwikkelingen en wetgevingen. De zzp er doet het liefste waar hij goed in is, het uitoefenen van zijn vak. Daarmee is hij bereid voor kennis waarover hij niet beschikt een externe professional in te huren. Een belangrijke taak ligt hier bij de boekhouder en accountant om de zzp er goed te adviseren over financieel administratieve vraagstukken. Ook internet wordt door zzp ers veelvuldig gebruikt als betrouwbare informatiebron rondom financiële zaken. Belastingvoordeel biedt zzp er continuïteit In de laatste twintig jaar zijn er nieuwe ontwikkelingen die in de nabije toekomst noodzaakt tot een ander fiscaal beleid. De flexibilisering van de arbeidsmarkt, zowel reductie van zekerheid van werk als de enorme groei van het aantal zzp ers, is een verandering met bijkomende gevolgen voor het sociale zekerheidsstelsel. De groep zzp ers wordt fiscaal gelijkgesteld met werknemers zonder het sociale vangnet van werknemers. Voor veel zzp ers beslaan fiscale voordelen, zoals de zelfstandigenaftrek, een wezenlijk deel van het inkomen. Deze uitkomst moet aan het denken zetten, want het betekent dat het niet goed gaat in deze markt of de doelgroep die we hebben bereikt zit aan de onderkant van de markt voor zelfstandigen. Interessant wordt het feit dat meer dan de helft bereid is deze aftrek in te leveren, indien dit wordt gecompenseerd door een lager marginaal tarief in de Inkomstenbelasting. De zzp er is dus niet zo verbonden aan de regeling zelf, maar kijkt naar de totale gevolgen van zijn of haar aangifte. Daarnaast zien we een beweging dat steeds meer mensen de behoefte hebben om een hybride vorm van inkomen uit arbeid en onderneming te realiseren. Terecht zeggen enkele hybride werkende zzp ers in deeltijd naast een betaalde baan, dat het scherpe onderscheid tussen beide groepen niet meer van deze tijd is. De grenzen tussen werknemers, freelancers, uitzendkrachten, kleine ondernemers en zzp ers vervagen. Het fiscale stelsel zal deze ontwikkeling moeten faciliteren. In Het Eerste Belastingmanifest van KIZO, onder leiding prof.dr. Victor van Kommer, wordt een aanzet gegeven voor een (aangepast) belastingstelsel, waarbij een aantal maatschappelijke en economische ontwikkelingen fiscaal gestimuleerd dan wel ingeperkt/bijgestuurd worden. 1 RWI (2009). Zzp ers en hun marktpositie 2 SER (2010). ZZP ers in beeld 3 SZW (2013) Pensioen van zelfstandigen 4 TNO (2012) Zelfstandigen enquête arbeid 5 SER (2010). ZZP ers in beeld Arnold van Ree, processtrateeg Ik heb mij geërgerd toen ik zzp er werd dat er geen zelfstandigenaftrek was voor zzp ers die 65+ zijn. Daar ben ik actie voor gaan voeren. Vanaf 2007 is de zelfstandigenaftrek voor 65+ ondernemers voor 50% ingevoerd. Daan van Reenen, interim- en programmamanager Ik heb een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De kwaliteit van mijn leven staat voorop. Om te voorkomen dat ik werk moet doen wat ik niet wil doen, investeer ik in een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat is me het geld wel waard. Natasha van Dalen, management consultant Ik heb geen pensioenregeling, ik spaar gewoon. Het is te duur en te veel uitzoekerij. Gijsbert Zwart, musicus Het lijkt me heerlijk om over 15 jaar te stoppen. Ik vrees dat ik pas rond mijn 75e kan stoppen met werken. Als je besluit om freelance muzikant te worden dan weet je dat je weinig pensioen kan opbouwen Onderzoeksresultaten 01 KIZO 11

12 Nieuwe gewoontes Ook al praten we over nieuwe gewoontes, het gaat niet over het nieuwe ervan, maar het onbekende. Iedereen heeft toegang tot internet, de smartphone maakt voor velen deel uit van de dagelijkse bereikbaarheid en de werktijd van de zzp er is net zo flexibel als zijn vrije tijd. Werk en privé loopt kris kras door elkaar heen, waarbij de vraag van de opdrachtgever of klant voorop staat en van daaruit wordt bekeken of het in te passen valt. Wat opvalt is dat vrije tijd door 51% niet gepland wordt. Zelfs (school) vakanties worden overgeslagen met de wetenschap dat er ook magere tijden zijn. Van 9 tot 5 werken is er al helemaal niet bij. In de ZEA (2013) van TNO zegt meer dan de helft van de zelfstandig ondernemers regelmatig in het weekend te werken en bijna 40% maakt er regelmatig avond en nachtwerk van. De zzp er kent geen belemmering van een kantoor dat dicht is of het ontbreken van de benodigde techniek en faciliteiten. Doordat de techniek in ieder huishouden aanwezig is, zien zzp ers geen noodzaak om een werklocatie op te zoeken. Dit betekent dat voor velen reizen ook direct werken bij klanten of opdrachtgevers als resultaat heeft. De benodigde opslag van materiaal of andere zaken die nodig zijn voor een vakspecialist, worden vaak in het huis of in de directe omgeving geregeld, zonder hier een werkruimte voor te openen of te bezoeken. Daarbij geven voornamelijk vrouwelijke zzp ers in de interviews aan het fijn te vinden om op kantoor te werken in de directe omgeving. Hoe plan jij je vrije tijd? 58% Wanneer het uitkomt 22% Alleen s avonds en in het weekend Heb jij een netwerk van zzp ers die je regelmatig persoonlijk ontmoet? 9% Alleen in het weekend 11% Nagenoeg niet Welke grenzen stel je aan jouw bereikbaarheid? 53% 32% 15% Geen, in principe 24/7 bereikbaar Weinig, avonduren minder bereikbaar In het weekend niet bereikbaar 54% Nee 34% Ja, lokaal 2% Ja, provinciaal 10% Ja, landelijk (onderzoek juli 2013) 12 KIZO Onderzoeksresultaten

13 Uit de praktijk Wanneer kan je de zzp er bereiken? Algemeen gaat het werk voor de bereikbaarheid. Een zzp er in een opdracht zal dus niet de hele dag de telefoon opnemen, maar dit voornamelijk op de vrije momenten doen. Het is volstrekt niet vreemd een zzp er om negen uur s avonds even op te bellen en ook tijdens vakanties kan er contact gezocht worden. Hieruit valt op te maken dat werk en privé dusdanig verweven zijn dat de zzp er het ook niet als storend ervaart. Wat wel zo is dat het bijna niet voorkomt en gesprekken voornamelijk overdag plaatsvinden. De zzp netwerken De autonomie van de zzp er staat voorop, waardoor een netwerk niet nodig is als het gaat om de dagelijkse werkzaamheden. Wel is er een enorme kennisbehoefte die deels zelf wordt ingevuld door te speuren op internet, lid te zijn van een brancheorganisatie of bij andere zzp ers te raadplegen. Marjolein Hins, strategisch verbinder Ik vind mijn werk leuk, dus men moet niet vreemd opkijken als ik dagen van 13,5 uur maak en dat ik ook in de weekenden met mijn onderneming bezig ben. Ik vind het geen probleem dat privé en zakelijk door elkaar heen loopt. De kenniswerker Zo zijn er nieuwe zzp ers die zich in hun werkzaamheden richten op het delen van kennis en informatie, waarmee ze een informatief netwerk om zichzelf heen bouwen en daarmee een kennisleiders rol vervullen naar anderen toe. Deze kennisleiders zijn verbinders en ook in staat om groepen te organiseren, omdat dit hun specialisme en business model is. De vakspecialist De brancheverenigingen gelden vaak ook als keurmerk voor werk en opleiding. Het keurmerk is weer belangrijk voor de betrouwbaarheid naar de opdrachtgevers toe. Hiermee lopen de vakmensen ver vooruit op de kenniswerker en is er geen sprake van een zzp netwerk, maar hooguit een specialistisch vaknetwerk waar de vakman en -vrouw onderdeel van uit maakt. Jannie Steegenga, onderwijsconsultant Het is belangrijk om jezelf te blijven voeden door met vakgenoten te sparren. Wat is voor jou het belangrijkste van een netwerk? 22% Betrokkenheid 21% Ontmoeten 26% Nieuwe ideeën 20% Kennis opdoen 11% Acquisitie Julius Scholten, creatieve netwerker en contactmakelaar De mobiele telefoon is van alle opties voorzien dus ben altijd en overal op de hoogte. De apparaten uitzetten of er niet naar kijken in de avonduren of weekend is een opgave. Robert Elsing, schrijver, coach, fotograaf Ik ben altijd bereikbaar, ook in de avonduren. In het weekend ben ik makkelijker, dan laat ik mijn telefoon ook wel eens een paar uur op tafel liggen, maar ik zet m nooit helemaal uit Onderzoeksresultaten 01 KIZO 13

verken, herken deel DE ZZP- MAATSCHAPPIJ Te groot om te negeren

verken, herken deel DE ZZP- MAATSCHAPPIJ Te groot om te negeren verken, herken deel DE ZZP- MAATSCHAPPIJ Te groot om te negeren Inhoud De werkelijkheid is daar, maar 6 Alle onderzoeken zijn er eigenlijk al... 6 Het risico van negeren of ontkennen... 7 Een ecologisch

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Ondernemen in de Zorg

Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de Zorg 1 Ondernemen in de Zorg Ondernemen in de zorg Voorwoord Ondernemen in de Zorg Zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve

Nadere informatie

De hybride ambtenaar: kansen voor groei

De hybride ambtenaar: kansen voor groei TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Definitief rapport De hybride ambtenaar: kansen voor groei Over de drempel naar een hybride arbeidsrelatie

Nadere informatie

EIM onderdeel van Panteia

EIM onderdeel van Panteia EIM onderdeel van Panteia Transparantie verzuimverzekeringen Onderzoek voor Bedrijf & Beleid Verzuimverzekeringen: glas of lood? Over de transparantie voor kleine bedrijven van verzuimverzekeringen A.

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. FAMILY BUSINESS

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. FAMILY BUSINESS 6426 BTB Corporate advertentie-banner 266x50mm.indd 1 03-05-12 09:18 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Overdracht familiebedrijf De crisis biedt volop

Nadere informatie

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank

Mensen verbinden de bank. De HR-visie van de Rabobank Mensen verbinden de bank De HR-visie van de Rabobank Mensen Verbinden de Bank De HR-visie van de Rabobank 2 Woord vooraf Samen bereik je meer dan alleen. Dat was het credo van Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Nadere informatie

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018

NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 NOAB CONCEPT- BELEIDSPLAN 2016-2018 WIE A ZEGT, MOET OOK B ZEGGEN OVER BEWUSTE KEUZES MAKEN, COMMITMENT EN DOORPAKKEN INHOUD Inleiding 1 Bestaansrecht en doelgroep 2 Omgevingsbeeld en visie 2.1 De centrale

Nadere informatie

Zakendoen met bedrijven: een goede business!

Zakendoen met bedrijven: een goede business! Zakendoen met bedrijven: Handleiding voor maatschappelijke organisaties over samenwerking met bedrijven MOVISIE, i.s.m. Het Nederlandse Rode Kruis, Humanitas, House of Sharing en Vereniging NOV, versie

Nadere informatie

De kracht achter de slimme ondernemer

De kracht achter de slimme ondernemer De kracht achter de slimme ondernemer MKB Krachtcentrale Inleiding Laat de energie door uw bedrijf stromen Niet harder maar slimmer werken! De afgelopen jaren zijn niet de meest gemakkelijke geweest: er

Nadere informatie

Gids voor: Het Nieuwe Werken

Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken Gids voor: Het Nieuwe Werken 1 Inhoud Voorwoord... 4 Inleiding 7 Wat is het nieuwe werken?... 7 Argumenten om met het nieuwe werken aan de slag te gaan... 7 Investeren voor

Nadere informatie

intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten bnı. 2014 # 1-2-3-4 maart

intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten bnı. 2014 # 1-2-3-4 maart bnı. intern is een kwartaaluitgave van de bni beroepsvereniging nederlandse interieurarchitecten 2014 # 1-2-3-4 maart colofon Intern verschijnt vier keer per jaar in een oplage van 750 exemplaren. ISSN:

Nadere informatie

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018

Soest duurzaam. door betrokken burgers. Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest. Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Soest duurzaam door betrokken burgers Duurzaamheid en burgerinitiatieven in de gemeente Soest Aanbevelingen voor een duurzaamheidsplan 2014-2018 Oktober 2013 Gerrit Vledder In opdracht van de Gemeente

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Deamateurkunstenaarlaatzichzien

Deamateurkunstenaarlaatzichzien Deamateurkunstenaarlaatzichzien Beeldvandekenmerkenvanamateurfotografen,-schildersen-schrijvers Utrecht,december2011 EstiHendriksen,DianaChin-a-Fat,AnnekeMengerink,DavidTonnaerenHans Heimans Colofon Onderzoek

Nadere informatie

Raad R/2646 7 oktober 2010 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 oktober 2010

Raad R/2646 7 oktober 2010 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 oktober 2010 Raad R/2646 7 oktober 2010 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 oktober 2010 ONTWERPADVIES Positie zelfstandig ondernemers Dit is een ontwerpadvies ter behandeling in een openbare raadsvergadering.

Nadere informatie

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming

P e r s b e r i c h t. Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Project Seniorstart MKB-Nederland en WISE heeft vruchten afgeworpen en stopt Steeds meer ouderen starten een onderneming Het percentage startende ondernemers van 50 jaar en ouder is de afgelopen vier jaar

Nadere informatie

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12

movisies Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit In dit nummer: Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 movisies Thema : Bezuin iginge n Relatieblad over maatschappelijke ontwikkeling * oktober 2011 * nr 12 In dit nummer: Juist nu investeren in vernieuwing en kwaliteit Algemeen Sociaal werk in de wijk 2

Nadere informatie

De Business Model Mixer Cases

De Business Model Mixer Cases De Business Model Mixer Cases Bijlage bij De Business Model Mixer voor Consulting Sioo Newtonlaan 209, 3584 BH Utrecht (030) 291 30 00 sioo@sioo.nl www.sioo.nl 2 Introductie In december 2013 publiceerden

Nadere informatie

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg

Werken met zorg. Advies over het combineren van arbeid en zorg Werken met zorg Advies over het combineren van arbeid en zorg Maart 2010 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Inleiding 7 2. Combineren van arbeid en zorg 11 2.1 Zorg voor kinderen 11 2.2 Mantelzorg 13 3. Faciliteren

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

PENSIOEN EN VERZEKEREN

PENSIOEN EN VERZEKEREN PENSIOEN EN VERZEKEREN oktober 2014 Pensioen, een ingewikkelde materie? pagina 5 Niets zo veranderlijk als het pensioen pagina 6 Nieuw: minder kosten, meer pensioen! pagina 11 Gaat Witteveen III u geld

Nadere informatie

Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013

Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013 Uitslag enquête 45-plussers over Je tweede carrière, 26 september 2013 Volg je hart In het voorjaar van 2013 verscheen in verschillende Linkedingroepen voor 45-plussers een oproep om een enquête over je

Nadere informatie

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven

NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven NO. 4 DECEMBER 2014 JAARGANG 10 Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht Kijk voor de namen op www.sallandzakelijk.nl Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven Autobelettering

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

Februari 2014 ZZP Barometer 2010-2014 Pagina 2 van 33

Februari 2014 ZZP Barometer 2010-2014 Pagina 2 van 33 Februari 2014 ZZP Barometer 2010-2014 Pagina 2 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord... 4 Managementsamenvatting. 5 Themarapport Feiten, cijfers & trends 2013/2014 Budget en financiële planning.... 6 Kans of

Nadere informatie

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/Februari 13 THE TRUSTED ADVISOR

EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/Februari 13 THE TRUSTED ADVISOR EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nummer 1/Februari 13 Advisering: vertrouwen, controle en transparantie THE TRUSTED ADVISOR PROFESSIONALITEIT EN INTEGRITEIT

Nadere informatie

Hoogbegaafd. Help! Gelukkige bedrijven presteren beter. 5 Jaar AKC Pagina 14. Chief Happiness Officer in opkomst. inclusiviteit. jobcoach?

Hoogbegaafd. Help! Gelukkige bedrijven presteren beter. 5 Jaar AKC Pagina 14. Chief Happiness Officer in opkomst. inclusiviteit. jobcoach? Vakblad over mens, werk en inkomen 36 e jaargang oktober 2014 nummer 5 Help! Hoogbegaafd Chief Happiness Officer in opkomst 5 Jaar AKC Pagina 14 Gelukkige bedrijven presteren beter > Stuurloos zonder jobcoach?

Nadere informatie

De succesformule van het MKB

De succesformule van het MKB De succesformule van het MKB Een praktijkonderzoek onder 10 succesverhalen Bas Vlemminx Fenneke van Vliet-de Nooij Met een voorwoord van Rens de Jong (BNR) Voorwoord Nu begint het pas Er is een tijd geweest

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie