PEIRSMAN CRANIO SACRAAL ACADEMIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PEIRSMAN CRANIO SACRAAL ACADEMIE"

Transcriptie

1 PEIRSMAN CRANIO SACRAAL ACADEMIE Persoonlijk Logboek Cranio-Sacraal Opleiding Naam : 1

2 Uitleg over het logboek In het logboek vind je de benodigde info omtrent de structuur en de regels rondom de opleiding. Tevens bevat het de aftekenbladen die door de student bijgehouden moeten worden. Voor uitgebreidere informatie verwijzen we naar de studiegids die op de site is geplaatst. Op de aftekenbladen onder toezicht tekent de docent of oefenbegeleider de oefendagen af. Op de aftekenbladen zelfstandig gegeven sessie tekent de cliënt het blad af, aangevuld met een korte opmerking. Op het aftekenblad studiebegeleiding tekent de studiebegeleider het blad af, evt. aangevuld met een opmerking. Op het aftekenblad stage tekent de docent het blad af, evt. aangevuld met een opmerking. Secretariaat Caroline van der Sluis Noordwal AA Huizen

3 Uitleg bij de structuur van de opleiding. Leerjaar 1 kan gevolgd worden na het volgen van de Basiscursus en 2 oefendagen en omvat de volgende onderdelen: Follow-up en 2 oefendagen Sphenoïd en 2 oefendagen Talking to the Heart (SER) en 2 oefendagen Basisevaluatie-toets Studiebegeleidinggesprek De technieken van de eerste 3 modules worden getoetst in de basis-evaluatietoets. Om mee te doen aan de toets dien je alle oefendagen die bij deze 3 modules horen gevolgd te hebben. Je legt deze toets af op één van de docenten. Deze toets wordt centraal afgenomen in Bussum. Pas na het behalen van deze toets en het positief afronden van het studiebegeleidinggesprek is het mogelijk om verder te gaan naar leerjaar 2. Leerjaar 2 omvat de volgende onderdelen: Therapeutische Communicatie Mond-en oorwerk en 2 oefendagen Oogwerk en 2 oefendagen Talking to the Alarmsystem (SER) en 2 oefendagen Psoas en Fascia dynamiek en 2 oefendagen Feedbackdag mondwerk Studiebegeleidinggesprek Tijdens de feedbackdag voer je de mondtechnieken uit op een gediplomeerde en getrainde therapeut of docent, terwijl een medestudent observeert. Deze therapeut geeft feedback tijdens de behandeling en de student mag vragen stellen. Na afloop wordt er weer met zijn drieën besproken hoe het gegaan is. Het doel van deze toetsen is om er achter te komen waar je nu precies staat. 3

4 Onvoldoende resultaat betekent niet automatisch dat je niet door mag met het volgende leerjaar, wel wordt er gekeken wat je nog te doen hebt om door te kunnen stromen naar het 3 e leerjaar. Om verder te kunnen naar leerjaar 3 dienen alle modules uit leerjaar 2 te zijn gevolgd en is er een studiebegeleidinggesprek gevoerd. Leerjaar 3 omvat de volgende onderdelen: Talking to the Immunesystem (SER) en 2 oefendagen Emotional Healing Familie-opstellingen (SER) en 2 oefendagen Therapeutische communicatie (therapeutische vorming) Feedbackdag SER Studiebegeleidinggesprek Tijdens de feedbackdag SER ga je een SER sessie doen met een medestudent. Naast de tafel zit een gediplomeerde en ervaren Cranio Therapeut die kijkt en luistert hoe je dit doet. Tijdens je werk kan de therapeut je tips geven, evenals na de behandeling. Na afloop is er ruim tijd om met zijn drieën na te bespreken. Onvoldoende resultaat betekent niet automatisch dat je niet door mag met het volgende leerjaar, wel wordt er gekeken wat je nog te doen hebt om deel te kunnen nemen aan de Advanced en het examen. Om verder te kunnen naar leerjaar 4 dienen alle modules uit leerjaar 3 te zijn gevolgd, is de feedbackdag Mondwerk positief afgesloten en is er een studiebegeleidinggesprek gevoerd. Slepers en Zwevers. Slepers: studenten die niet alle benodigde resultaten hebben gehaald om over te gaan naar het volgende leerjaar maar wel toestemming krijgen om bepaalde modules van het volgend leerjaar te volgen. De oefendagen van Talking to the Heart mogen meegesleept worden naar het tweede leerjaar. Deze moeten dan ook in het tweede leerjaar zijn afgerond. De module oogwerk of Psoas en Facia Dynamiek en de daarbij behorende oefendagen mag meegesleept worden naar leerjaar 3. Deze moeten dan in het 3 e leerjaar zijn afgerond. Om te starten in leerjaar 4 moet leerjaar 3 volledig zijn afgerond. 4

5 In overleg met de studiebegeleider is het de student toegestaan de modules Emotional Healing, Praktijkvoering, EHBO en HBO Westerse Medische Basiskennis in een eerder leerjaar te volgen. Zwevers: studenten die 1 leerjaar uitsmeren over 2 kalenderjaren. Het is de student toegestaan om tijdens de opleiding 2 keer een jaar te spreiden over 2 kalenderjaren of een jaar te zweven tussen 2 leerjaren. Leerjaar 4 omvat de volgende modules: Pasgeborenen en kinderen en 2 oefendagen Praktijkvoering EHBO in de praktijk Advanced Studiebegeleidinggesprek Eindwerk (zie voorwaarden eindwerk) Na de Advanced volgt een praktijkexamen technieken en een theoretische examen. Om mee te doen aan het examen moeten alle modules en oefendagen gevolgd zijn en de Advanced, de SER en mondtoets positief zijn afgesloten en is er een studiebegeleidinggesprek gevoerd. Westerse Medische Basiskennis op HBO-niveau. De student is vrij om zelf het tijdstip van de MBK opleiding te volgen. Deze opleiding wordt gevolgd bij 5

6 Diploma. Het diploma Cranio Sacraal Therapeut wordt uitgereikt aan hen die voldoen aan alle eisen die door de opleiding PCSA worden gesteld, te weten: a) de student heeft het volledige opleidingsprogramma gevolgd; b) het Persoonlijk Logboek van de student is volledig ingevuld en ondertekend door de betrokken personen; c) de student heeft het eindexamen met goed gevolg afgesloten; d) het eindwerkstuk van de student is als voldoende beoordeeld; e) de student heeft het diploma Westerse Medische Basiskennis op hbo-niveau behaald. Met dit diploma kan de student volwaardig lid worden van de Nederlandse Cranio Sacraal Vereniging (of een andere beroepsvereniging) en worden opgenomen in het Register voor Cranio Sacraal Therapeuten. 6

7 Studentverklaring Naam: Adres: PC en woonplaats: Telefoonnummer: In geval van calamiteiten contact opnemen met: Naam: Adres: PC en woonplaats: Telefoonnummer: Lichamelijke gesteldheid: Psychische gesteldheid: Is er sprake (geweest) van: Medicijn/drugs-gebruik: Allergieën: Epilepsie: Hersenletsel: Zwangerschap: Besmettelijke ziekte(s): Is er nog iets anders dat PSCA dient te weten ten aanzien van de gezondheid en geestelijk welzijn? Ik verklaar op de hoogte te zijn van de volgende voorwaarden: PCSA dient vóór inschrijving en voor deelname van ieder opvolgend leerjaar schriftelijk op de hoogte te worden gebracht van de lichamelijke en psychische aandoeningen van iedere student, het onder behandeling zijn bij een arts, psychotherapeut enz. en het gebruik van medicijnen. PCSA behoudt zich het recht voor om toelating te weigeren op grond van geestelijke of lichamelijke gesteldheid en/of gebruik van medicatie. PCSA is verantwoordelijk voor het op de hoogte stellen van de mogelijke risico s voor de studenten. Indien een student besluit toch mee te willen doen kan de PCSA hier niet voor aansprakelijk gesteld worden. PCSA draagt geen verantwoordelijkheid voor het toepassen van de technieken buiten en tijdens de opleiding. Aan het begin van de studie wordt er duidelijk gewezen op de risico s en de verantwoordelijkheden die de student draagt tijdens het geven en ontvangen van een sessie. Oefenen is een belangrijk onderdeel van de opleiding. Zolang de student nog niet in het bezit is van het Diploma Cranio Sacraal therapeut is het zaak helder en duidelijk hierover te zijn tegen de cliënt. Zolang er geen diploma is behaald kan er geen beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden afgesloten waardoor eventuele ontstane schade voor eigen risico is. Tijdens de opleiding worden de studenten geacht op een respectvolle manier met elkaar om te gaan en elkaars vertrouwen niet te schaden. Datum Handtekening 7

8 Verplichte literatuurlijst: Basiscursus CS voor en door Iedereen Baken/Peirsman 118 pagina s, 2003 ISBN Follow up The Heart of Listening - Hugh Milne volume II 344 pagina's,1998, ISBN Hoofdstuk 22, 23, 30 Sphenoid The Heart of Listening - Hugh Milne volume II 344 pagina's,1998, ISBN hoofdstuk 23,24,28,29 Wisdom in the body - Michael Kern 320 pagina's, illustrated edition,2005 ISBN hoofdstuk 1,2 en 3 Talking to the Heart De slimme slapjanus, Vandersteen Focussen, Eugene Gendlin 8e editie 1989 Mond-oorwerk The Heart of Listening - Hugh Milne volume II 344 pagina's,1998, ISBN Hoofdstuk: 25, 29, 31, 32, 34 Oogwerk Beter zien zonder Bril Barns & Benjamin 109 pagina's, december 2006 ISBN Natuurlijk zien en de Bates methode, Saskia Naber 286 pagina's, april 2011 ISBN Alarmclock Franklyn Sills Foundations in cariosacral biodynamics (The Breath of Life and Fundamental Skills) deel 1 en 2 ( deel 2 komt een dezer dagen uit). CS Biodynamics 1, F Sills (indien nog verkrijgbaar) 453 pagina's, illustrated edition, 2001 ISBN Hoofdstuk 21, 22 CS Biodynamics 2, F Sills (indien nog verkrijgbaar) 400 pagina's, april 2003 ISBN Hoofdstuk 17,18 8

9 Immuun Cell Talk Transmitting Mind into DNA Upledger 544 pagina's, 2010 ISBN Voorwoord van Andrew Fryer, Voorwoord van Valerie Hunt Hoofdstuk 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 en 9. Pasgeborenen CS voor Babies & Kleine Kinderen, E & N Peirsman 104 pagina's 2005 ISBN (is bij de babymodule inbegrepen) Familieopstellingen Vonken van Verlangen, Wibe Veenbaas en Joke Goudswaard 398 pagina's, 2002 ISBN: Hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2 van Vonken van Verlangen (Het verhaal is er + Geheim van de Orde). Aantal blz verschilt per druk. Rest pas NA de module. De Kunst van het Helpen van Hellinger. ISBN: (kunst van het helpen en De regels van de kunst ) Hoofdstuk 1 en 2. Therapeutische Communicatie Overdracht en tegenoverdracht, Fee van Delft 120 pagina's, 2009 ISBN PRI en de kunst van bewust leven" door Ingeborg Bos. ISBN PR en Marketing De Ontknooping van Marinus Knoope (lezen t/m pag 45) Vrij en blij zelfstandig ondernemen van Marja van der Ende Primal Healing "Je eigen-wijze weg "heel het innerlijke kind van Omkar Dingjan & Divyam Kranenburg 295 pagina's Brain 1 & 2: Netter s Atlas of Human Neuroscience 310 pagina's,illustrated edition,2003 ISBN Cell Talk Upledger 544 pagina's, 2010 ISBN Hoofdstuk 4 9

10 Oefenendagen en oefenbegeleiders De oefendagen zijn verplichte dagen, horend bij een module. Op de site vind je alle data. Praktijkopdrachten en verslaglegging. Van iedere gevolgde module schrijf je een verslag. In dit verslag komt het volgende aan de orde: 1. Zijn er inzichten die deze module je heeft gebracht? 2. En merk je daar iets van in het dagelijks leven? Dit mag max. 1 A4-tje zijn. NB; verslag wordt ingeleverd als word document, met bestandsnaam: eigen naam en module. De verslagen worden binnen 14 dagen na iedere module g d naar de desbetreffende docent en naar het secretariaat. Caroline stuurt de verslagen weer door naar de studiebegeleiders. Deze verslagen kunnen besproken worden tijdens het studiebegeleidinggesprek. Na iedere module geef je thuis minstens 5 behandelingen waarin de geleerde technieken worden toegepast. Twee van deze behandelingen worden uitgeschreven in een verslagje. In dit verslag komen aan de orde: De persoonlijke ervaring van de gegeven sessies. De ervaringen van de cliënt. De inzichten die verkregen zijn tijdens het geven van de sessie. De blokkades/blinde vlekken die nog aandacht verdienen. M.a.w. wat ging er goed en waar liep je vast. Deze verslagen stuur je naar Caroline. Caroline stuurt de verslagen door naar de studiebegeleiders. Tijdens het studiebegeleidinggesprek kunnen de verslagen aan de orde komen. Deze verslagen kunnen evt. ook worden meegenomen naar de oefendagen waar de ervaringen besproken kunnen worden. Vragen Na iedere module ontvang je per mail een aantal vragen. Deze vragen neem je over en stuur je samen met de antwoorden binnen 1 maand naar de desbetreffende docent. Indien nodig zal de docent daarop een reactie geven. Stage Om je de gelegenheid te geven om zo veel mogelijk praktijkervaring op te laten doen dien je minimaal 75 uur stage te lopen. 10

11 Daar het niet voor iedereen mogelijk is om mee te lopen in de praktijk van een Cranio Sacraal therapeut bieden we daarvoor de volgende mogelijkheden aan. Je volgt minimaal 2 modules naar keuze als zijnde stagiair. Hiermee kun je beginnen na het behalen van Fase 1. Tijdens deze modules neemt de student nogmaals deel aan de theoretische uitleg en volgt als toeschouwer de sessies van collega-studenten. Indien mogelijk/gewenst kan de student zelf nogmaals aan het praktische deel deelnemen. Per module mogen max. 4 stagiaires aanwezig zijn. Inschrijving gaat op volgorde van aanmelding. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De student kan meelopen als stagiair tijdens de oefendagen. Dit kan enkel als de student betreffende fase heeft afgerond en de verplichte oefendagen al gevolgd heeft. Per oefendag mogen max. 4 stagiaires aanwezig zijn. Inschrijving gaat op volgorde van aanmelding. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Tijdens de stage zoeken de docent en de student even een moment om de stage te bespreken. De docent noteert evt. opmerkingen in het logboek en tekent de stage af. Je maakt een verslag van deze stage: max. 1 A4-tje met daarin antwoord op de volgende 2 vragen: 1. Zijn er inzichten die deze stage je heeft gebracht? en 2. Hoe kun je dit toepassen in je praktijk? Dit verslag stuur je naar Caroline, de decent en de studiebegeleider. De Academie voorziet in zgn. Clinic-dagen. Je krijgt de mogelijkheid om een cliënt mee te brengen naar een Clinic-dag. Een docent zal deze persoon behandelen, onder toezien van andere aanwezige studenten. De behandeling zal worden besproken en toegelicht. Er is ruimte voor interactie. Kosten voor deze dagen zijn Je loopt mee in de praktijk van een Cranio Sacraaltherapeut. Indien dit het geval is laat de student het stageformulier met daarop vermeld het aantal uren stage aftekenen door de stagebegeleider. Je maakt een verslag van de stage en laat dit door de stagebegeleider ondertekenen. Je kunt gevraagd worden om assistentie te bieden tijdens open dagen. Je kunt gevraagd worden om assistentie te bieden tijdens beurzen of andere vormen van voorlichting. Studiebegeleiding Studiebegeleiding richt zich in de eerste plaats op het innerlijk proces van de therapeut. Dit proces speelt zich af voor, tijdens en na de sessie met de cliënt. Dit proces krijgt dus gestalte in het werken met één of meerdere cliënten. Aan de hand van deze concrete procesbeschrijvingen kunnen conclusies gedestilleerd worden over de leerontwikkeling van de therapeut. In de studiebegeleiding komen alle persoonlijke aspecten van het therapeutschap 11

12 aan de orde, waar je in de praktijk tegenaan loopt. Dit kunnen overdracht en tegen-overdracht problemen zijn. Dit kunnen praktische problemen zijn thuis met het gezin over het voeren van een praktijk, het durven vragen van een honorarium, algemene onzekerheid, onzekerheid over het al dan niet vol krijgen van de praktijk tot en met het omgaan met de eigen grenzen aan toe. Tijdens studiebegeleiding wordt aan de volgende punten gewerkt: Wat gebeurt er in de therapeut tijdens het werken met zijn cliënt? Welke gedachtes, gevoelens en lichaamssensaties worden opgeroepen? Hoe hangen deze ervaringen samen met de persoonlijke levensgeschiedenis van de therapeut? Hoe drukt zich dit uit in de houding en het handelen van de therapeut? Wat zijn daarvan de effecten op de cliënt? Hoe ga je als therapeut op een goede manier om met deze gevoelens en gedachten? Het doel is dat door aan deze punten te werken, je een goede Cranio Sacraal therapeut zult worden, in de ruimste zin van het woord. Om deze reden is studiebegeleiding er op gericht de eigen kwetsbaarheden en eigen pantsers, die kwetsbaarheid afdekken, helder te krijgen en hanteerbaar te maken. Hier ligt immers de bron van overdracht en tegen-overdracht, van onecht gedrag, pleasersgedrag, wetenwatgoedisvoordecliënt, reddersgedrag en afstandelijkheid, die een negatieve uitwerking kunnen hebben op het therapieproces. De studiebegeleiding richt zich op het bevorderen van onder andere stevigheid, echtheid, respect en empathie, mededogen, levendigheid, en creativiteit van de therapeut. Het uiteindelijke doel is, dat je in staat zult zijn de cliënt waardevrij te zien als een individueel mens die bij je komt voor professionele hulp. Zo bezie je, met liefde, ook alle bewust of onderbewust opgeroepen tegenoverdrachtreacties bij jezelf. Van de therapeut wordt verwacht dat hij in staat is authentiek te reageren en de cliënt, waar nodig, oprechte passende feedback te geven. Wanneer je en/of studiebegeleider en/of de opleiding ontdekt dat je om deze zaken op te lossen dieper moet graven dan het verkrijgen van inzicht alleen, verdient het aanbeveling deze zaken in therapie uit te zoeken. Medestudenten en de eigen studiebegeleider kunnen in de ogen van de opleiding en in de ogen van de studiebegeleider niet optreden als therapeut van de student. Verwijzing door de opleiding en/of studiebegeleider naar een therapeut die in staat is procesmatig te werken is aan te raden. In tegenstelling tot de studiebegeleiding, wordt over de inhoud en voortgang van de therapie geen contact onderhouden tussen de therapeut enerzijds en de studiebegeleider, cq. opleiding, anderzijds. Wel kan de opleiding om een kwantitatieve verklaring vragen van het aantal therapeutische sessies. Op eigen verzoek kan wel een inhoudelijk gesprek gevoerd worden tussen de partijen. 12

13 Voor elke student geldt de verplichting om tijdens de gehele opleiding min. 8 behandelingen te ondergaan bij een afgestudeerde Cranio Sacraal Therapeut. Ook studenten die door hun vooropleiding en levenservaring in feite al probleemloos vanuit de genoemde grondhouding kunnen functioneren, stelt de opleiding toch een minimum van vier studiebegeleidinggesprekken verplicht. Zij kunnen tijdens deze bijeenkomsten samen met hun studiebegeleider voor wat betreft hun persoonlijk functioneren in relatie tot het vak van Cranio Sacraaltherapie zich verder verdiepen. De kosten voor een studiebegeleidinggesprek zijn per uur. Het eerste gesprek zal uiterlijk plaatsvinden na de vierde module van het eerste jaar, na het afleggen van de Basis-evaluatie toets. Individuele sessies Om het geleerde goed te kunnen integreren is het noodzakelijk om zelf behandelingen te ondergaan bij een gediplomeerd Cranio Sacraal Therapeut. Tijdens de opleiding dient men minimaal 2 maal per jaar een individuele sessie te ondergaan bij een gediplomeerd Cranio Sacraal Therapeut. Gedurende de hele opleiding dient men minimaal 8 individuele sessies te hebben ondergaan voordat men het praktijkexamen aanvraagt. Planning toetsen. De toetsen worden centraal afgenomen in Bussum. Duur van de Basistoets: 2 uur, incl. nabespreking. Duur van de Mondtoets en SER-toets: de gehele dag. Kosten: Aanmelden: uiterlijk 1 maand voor aanvang, aanmelding bij het secretariaat. Annulering: uiterlijk 1 week voor aanvang. Daarna zijn de kosten voor de student. Eindexamen Het eindexamen vindt plaats in Bussum aan het einde van de opleiding. Het eindexamen bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen. Het praktijkexamen is een examen en geen evaluatietoets. Tijdens het praktijk examen worden de technieken getoetst zoals ze in het logboek staan vermeld. De student past deze technieken toe op een daarvoor getrainde examinator. 13

14 Kosten eindexamen Praktijk: Kosten eindexamen Theorie: Aanmelden: uiterlijk 1 maand voor aanvang, aanmelding bij het secretariaat. Annulering: uiterlijk 2 weken voor aanvang. Daarna zijn de kosten voor de student. Het eindwerk en afstuderen. Het eindwerk dient aan de volgende voorwaarden te voldoen: Op de voorpagina voorzien van naam en adres. Minimaal 30 A4tjes, lettertype Century Gothic, lettergrootte 12, incl. bronvermelding, in Word. Het onderwerp dient gerelateerd te zijn aan Cranio-sacraaltherapie en dient te zijn goedgekeurd door Etienne Peirsman of een andere docent. Doel is zelfstudie en idealiter draagt een eindwerk bij aan het cursusmateriaal dat in de lessen gebruikt kan worden of het is een aanvulling voor medestudenten/collega s. C-S staat natuurlijk centraal qua inhoud, het mag je persoonlijke ervaring zijn,(echter het dient meer te zijn dan de ontwikkeling die is doorgemaakt tijdens de opleiding) maar kan ook een vertaling zijn van een Cranio Sacraalboek of een onderzoek, bijvoorbeeld Cranio en ADHD, met vraagstelling, uitwerking en conclusie. Een ingeleverd eindwerk wordt eigendom van de opleiding en de opleiding heeft het recht om, met vermelding van de naam van de student, het eindwerk te gebruiken tijdens de lessen. Ook kan het eindwerk, in overleg met de student, in een link op de website geplaatst worden. Via deze weg kunnen eindwerken evt. tegen vergoeding bij je nabesteld worden door geïnteresseerden als je daar toestemming voor geeft. Sommige scripties zijn zo persoonlijk dat ze niet ter inzage liggen. Dit kan op aanvraag van de auteur. Het eindwerk dient vóór 1 juli of 1 januari te worden ingeleverd. Per mail stuur je een versie naar Na goedkeuring stuur je per mail één bestand naar Caroline. Tijdens de diploma-uitreiking presenteer je je eindwerk en overhandig je deze in de vorm van 1 CD en twee papieren-versies. Voor hulp en ondersteuning tijdens het maken van het eindwerk kun je terecht bij de docenten. Hier zijn kosten aan verbonden van per uur 14

15 Vóór 1 november of 1 mei dienen alle aftekenbladen uit het logboek, samen met de kopieën van de behaalde praktijkexamens te zijn ingeleverd bij Caroline. Evenals een kopie van je diploma EHBO en Medische Basis Kennis. 15

16 OEFENUREN ONDER TOEZICHT. Naam Student: datum 16 Oefenuren Basiscursus Naam en handtekening docent Uren datum 16 Oefenuren Follow-up Naam en handtekening docent Uren Opmerkingen: 16

17 OEFENUREN ONDER TOEZICHT. Naam Student: datum 16 Oefenuren Sphenoïd Naam en handtekening docent Uren datum 16 Oefenuren Talking to the Heart Naam en handtekening docent Uren Opmerkingen: 17

18 OEFENUREN ONDER TOEZICHT. Naam Student: datum 16 Oefenuren Mond-en oorwerk Naam en handtekening docent Uren datum 16 Oefenuren Talking to the Alarmsysteem Naam en handtekening docent Uren Opmerkingen: 18

19 OEFENUREN ONDER TOEZICHT. Naam Student: datum 16 Oefenuren Oogwerk Naam en handtekening docent Uren datum 16 Oefenuren Talking to the Immuunsysteem Naam en handtekening docent Uren Opmerkingen: 19

20 OEFENUREN ONDER TOEZICHT. Naam Student: datum 16 Oefenuren Pasgeborenen en kinderen Naam en handtekening docent Uren datum 16 Oefenuren Diep spierwerk Naam en handtekening docent Uren Opmerkingen: 20

21 OEFENUREN ONDER TOEZICHT. Naam Student: datum 16 Oefenuren Familieopstellingen Naam en handtekening docent Uren 21

22 ZELFSTANDIG GEGEVEN SESSIES Naam student Basis datum Naam cliënt Opmerking/Handtekening Follow up datum Naam cliënt Opmerking/Handtekening Sphenoïd datum Naam cliënt Opmerking/Handtekening 22

23 ZELFSTANDIG GEGEVEN SESSIES Naam student Talking to the Heart datum Naam cliënt Opmerking/Handtekening Mond/oorwerk datum Naam cliënt Opmerking/Handtekening Oogwerk datum Naam cliënt Opmerking/Handtekening 23

24 ZELFSTANDIG GEGEVEN SESSIES Naam student Talking to the Alarmclock datum Naam cliënt Opmerking/Handtekening Diep Spierwerk datum Naam cliënt Opmerking/Handtekening Pasgeborenen datum Naam cliënt Opmerking/Handtekening 24

25 ZELFSTANDIG GEGEVEN SESSIES Naam student Talking to the Immunesystem datum Naam cliënt Opmerking/Handtekening Familie-opstellingen datum Naam cliënt Opmerking/Handtekening 25

26 Stage Datum en uren Stagevorm Paraaf begeleider 26

27 Behandelingen door een gediplomeerd therapeut. Naam Student: Datum Naam Therapeut opmerking Uren 27

28 Studiebegeleidinggesprekken Naam Student: Datum Naam Docent opmerking Uren 28

29 Docenten Hoofddocent: Etienne Peirsman Docenten: Volledig CSprogramma, Sanatha Busch Basis en Follow up Tineke de Jonge Sphenoid en oefenbegeleider Edith Visser Mondwerk Petra Veldkamp Mondwerk Franca Brullemans Familieopstellingen Therapeutische communicatie Marianne Knops Primal Healing Wilko Iedema Psoas- en fasciawerk Caroline van der Sluis Lymfedrainage Ingeborg Teeken Immuun, mond, Advanced en oefenbegeleider Marja van der Ende Praktijkvoering en Marketing Wanda Linssen Studiebegeleiding Gitika Steltenpool Studiebegeleiding en oefenbegeleider

30 Titel Auteur ISBN en andere boekgegevens Cranio-Sacraal therapie Voor Etienne Peirsman en en door iedereen Marijke Baken Uitg. Ankh-Hermes, Deventer CS fase / module Verplicht bij de basismodule Cranio-Sacraaltherapie voor baby s en kinderen Etienne en Neeto Peirsman Uitg. Ankh-Hermes, Deventer Verplicht bij Pasgeborene-module Cranio Sacral Therapy I John E. Upledger & Jon D. Vredevoogd Eastland Press, Seattle, Washington Algemeen Cranio Sacral Therapy II, Beyond the Dura John E. Upledger & Jon D. Vredevoogd x Eastland Press, Seattle, Washington Algemeen; 60 pag. over de ogen; veel duidelijke anatomie Cranio Sacral Therapy III Somato Emotional Release and Beyond John E. Upledger UI Publishing inc. Palm Beach Gerdens Florida Algemeen; SER-werk Somato Emotional Release; Deciphering the language of life John E. Upledger pag x Opvolger van CS-III Algemeen; SER-werk A Brain is Born John E. Upledger pag Anatomie/embryologie; CS en kinderen; praten met hersenen Cranio Sacral Therapy touchstone for natural healing John E. Upledger pag UI Enterprises, Palm Beach Gardens, Florida / North Atlantic Books Fase 1, algemeen Deels overlappend met Your Inner Physician Your Inner Physician and you John E. Upledger pag North Atlantic Books Fase 1, algemeen Cell Talk (talking to your cell) John E. Upledger pag. Atlas of Human Anatomy Frank H. Netter 2004 (3e editie) 640 pag. Anatomy Clemente, Williams & Wilkins North Atlantic Books SER werk algemeen; fantastisch boek over de taken en werkwijze van onze cellen/celherinnering Standaardwerk; Wordt gebruikt tijdens CS-opleiding Algemeen Anatomy Sobota Algemeen Netter s Atlas of Human Neuro-Science David L. Felten, Ralph F. Jozefowicz Hersenwerk The Colour Atlas of Human Anatomy Wolf-Heidegger

31 Titel Auteur ISBN en andere boekgegevens CS fase / module Zakwoordenboek der Geneeskunde Coëlho Uitg. Elsevier Algemeen Anatomy Trains Thomas W. Myers Diep spierwerk Gray s Anatomy The Anatomy Coloring Book; The Human Brain Coloring Book (hele centrale zenuwstelsel) The Heart of Listening deel I en II (vooral deel II aanbevolen; technieken en illustraties) Henry Gray, Barnes & Noble Kapit & Elson Elson Hugh Milne (spiritueel osteopaat) Volledig beschreven anatomie met afbeeldingen, ideaal als naslagwerk; meest uitgebreid Ideaal voor zelfstudie; Diverse delen, serie breidt zich uit, deels ook NL-talig I: pag II: pag. North Atlantic Books I: mn. over lichaamswerk als beroep; relatie cliëntbehandelaar II: solide ondergrond anatomische en fysiologische aspecten van CS-werk Anatomie en fysiologie van de mens L.L. Kirchmann Uitg. Elsevier SER 2 RAS/Alarmclock Big Head Dr Peter Rowan SER 2 RAS/Alarmclock Die Kraniosakrale Ostheopathie bei Kindern Nicette Sergueef CS en kinderen Better Eyesight without Glasses W.H. Bates Harper Collins Baby Beautiful Justine Dobson 1994 Heirs Press Carson City (Baby head shaping) Herziene editie van The Bates Method; + direct toepasbare oefeningen Zeer goed boek CS en baby s / kinderen The Second Brain Michael D. Gershon The Female Pelvis Blandine Calais Germain Eastland Press Anatomie en oefeningen The Biology of Transcendence Joseph Chilton Pearce Park Street Press Biologie van het zenuwstelsel en hart Cranio-Sacral bio-dynamics I Franklyn Sills pag Algemeen; over de levensadem die CS is; concepten en technieken Cranio-Sacral bio-dynamics II Franklyn Sills Algemeen Cranio Sacrale ostheopathie The Endless Web, Fascial Anatomy and Physical Reality Torsten Liem R. Louis Schultz, Rosemary Feitis Diep spierwerk 31

32 nr Titel Auteur ISBN en andere boekgegevens Trauma, an Jean-Pierre Barral Diep spierwerk osteopathic approach CS fase / module Trauma & Whiplash Jean-Pierre Barral Diep spierwerk Thorax Jean-Pierre Barral Diep spierwerk Esotheric Anatomy: the body as consciousness Bruce Burger Diep spierwerk Wisdom in the body The Psoas Book Franklyn Sills & Michael Kern pag North Atlantic Books Liz Koch Guinea Pig Publications PO Box 1226 Felton, CA USA Diep spierwerk; inleiding tot de biodynamische benadering van CS Diep Spierwerk Baby Lennart Nilsson & Nicole Taylor Uitg. De Brink 40 blz.; Prachtige foto s embryologie, baby s, groei & ontwikkeling; beknopte versie Het grote wonder Molecules of Emotion (why you feel the way you feel) De Dura Lennart Nilsson Uitg. De Brink Candace B. Pert Touchstone publ. Anja Marcinski & Astrid Speet Kwartaalblad (opgericht 2005) Website: blz. ; Prachtige foto s & beschrijving voortplantingsproces; embryologie, baby s, groei & ontwikkeling; Zeer uitgebreid; ook uitstekend als voorlichtingswerk voor aanstaande ouders. Over de opiaatreceptoren van de hersenen en ander bewijs voor de intieme banden tussen mind & body Vakblad voor de Cranio- Sacraaltherapeut Cd: die Stimme der Stille Lama Gyurmé & Jean Philippe Rykiel SK Aanrader Bhaven bij begeleiding Diep spierwerk en ander lichaamswerk 32

Altijd in Neutraal eindigen, het CS vocht corrigeert de Viscerale Cranium botjes niet. Doe altijd Vomer, Maxillae en Palatines in 1 keer en na elkaar.

Altijd in Neutraal eindigen, het CS vocht corrigeert de Viscerale Cranium botjes niet. Doe altijd Vomer, Maxillae en Palatines in 1 keer en na elkaar. Examen 5 april 2011 ALGEMENE REGELS - Volledig lichaams ontspanning dient eerst bereikt te worden, - A/O, Neuro Cranium, letsels v/d Sphenoid, Kauwspieren en Heligbeen voordat je de botjes in de Mond onderhanden

Nadere informatie

KNKV waarnemer/beoordelaar

KNKV waarnemer/beoordelaar ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV Opleiding tot KNKV waarnemer/beoordelaar Cursistenmap September 2013 Inhoudsopgave W/B 1. Inleiding... 2 W/B 2. Te volgen route bij de opleiding KNKV-beoordelaar... 3 W 1: Inleiding:...

Nadere informatie

Studiegids Ananta Opleidingen

Studiegids Ananta Opleidingen Studiegids Ananta Opleidingen 2014/2015 Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, blijf ik denken zoals ik altijd dacht. Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, blijf ik geloven zoals ik

Nadere informatie

Peirsma.qxd 28-1-2004 16:24 Pagina 1 CRANIO-SACRAALTHERAPIE

Peirsma.qxd 28-1-2004 16:24 Pagina 1 CRANIO-SACRAALTHERAPIE Peirsma.qxd 28-1-2004 16:24 Pagina 1 CRANIO-SACRAALTHERAPIE Peirsma.qxd 28-1-2004 16:24 Pagina 2 Peirsma.qxd 28-1-2004 16:24 Pagina 3 Etienne Peirsman / Marijke Baken CRANIO-SACRAAL- THERAPIE VOOR EN DOOR

Nadere informatie

1. INLEIDING Reiki Inwijding

1. INLEIDING Reiki Inwijding 1. INLEIDING Reiki, ofwel de Usui Methode van Natuurlijk Genezen, is een geneeswijze waarbij universele levensenergie word doorgegeven. Deze levensenergie stroomt vanuit de Kosmos, via de behandelaar naar

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

Semester 1-2014/15 INLEIDING

Semester 1-2014/15 INLEIDING BACHELOR 1 Semester 1-2014/15 INLEIDING Semestercoördinator: Dr. M. van Egmond Mobile Learning Initiative VUmc Amsterdam WAT IS EEN IBOOK? Een ibook is een interactief studieboek voor de ipad maar kan

Nadere informatie

Studeren bij ICT- Flex

Studeren bij ICT- Flex Studeren bij ICT- Flex Studiegids BOL/BBL Cohort 2015 Deltion College ICT- Flex 2004 2015 Het ICT- Flex team past de organisatie van de opleidingen steeds aan. Het is dus heel goed mogelijk dat hier en

Nadere informatie

ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV. Opleiding tot. Verenigingsbegeleider

ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV. Opleiding tot. Verenigingsbegeleider ARBITRALE OPLEIDINGEN KNKV Opleiding tot Verenigingsbegeleider Cursistenmap Oktober 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Te volgen route voor de opleiding tot verenigingsbegeleider... 4 3. De opleiding...

Nadere informatie

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers

Zeg het voort. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers. Niveau 1. Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten en trainers Niveau 1 Handleiding mentortraining voor docenten en trainers 1 2 Zeg het voort Zeg het voort Handleiding mentortraining voor docenten

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht

De 10 tips voor. Impactvol Presenteren. Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht De 10 tips voor Impactvol Presenteren Spreek vanuit jouw kracht Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat De 10 tips voor

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie. Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.nl Syllabus Deeltijdopleidingen tot Meesterschap in Counselling

Nadere informatie

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier]

~Flow~ Massagetherapie. [Typ hier] ~Flow~ en Massagetherapie Heb je het geduld om te wachten tot de modder zakt en het water weer klaar is? Kun je onbewogen blijven tot de juiste actie ontstaat door zichzelf? Lao Tze Minne van Woersem Eindopdracht

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers

Jezelf Presenteren. Handboek voor trainers Jezelf Presenteren Handboek voor trainers Colofon Het Zelfregiecentrum richt zich in eerste instantie op mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. We vatten beperking in de meest

Nadere informatie

Toolkit. Maatje voor Mantelzorgers. Auteur(s) Datum MOVISIE

Toolkit. Maatje voor Mantelzorgers. Auteur(s) Datum MOVISIE Toolkit Maatje voor Mantelzorgers Auteur(s) Datum MOVISIE Jolanda Elferink, Ilse de Bruijn en Ilse Zwart Utrecht, december 2009 MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE is hét

Nadere informatie

De CZP-Krant. Het Centraal ZorgPortaal CZP info@centraal-zorgportaal.nl Marion de Wit (Oprichtster CZP)

De CZP-Krant. Het Centraal ZorgPortaal CZP info@centraal-zorgportaal.nl Marion de Wit (Oprichtster CZP) Het Centraal ZorgPortaal CZP info@centraal-zorgportaal.nl Marion de Wit (Oprichtster CZP) www.centraal-zorgportaal.nl Het Centraal ZorgPortaal krijgt steeds meer erkenning en groeit nog elke dag. We zijn

Nadere informatie

BPV-instructieboekje met OnStage

BPV-instructieboekje met OnStage BPV-instructieboekje met OnStage Media, Games & IT Versie 01-2013-2014 BPV-instructieboekje 1 VOORWOORD Jij wilt je voorbereiden op je BeroepsPraktijkVorming (BPV). De praktijk binnen een bedrijf gaat

Nadere informatie

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.

Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie. Academie voor Counselling en Coaching (ACC) Counselling en Coaching opleidingen door heel Nederland www.counselling.nl - www.coachacademie.nl Praktijkboek De dagen waarop we de praktijktrainingen geven

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

STUDIEPLAN OPLEIDINGSMANUAL

STUDIEPLAN OPLEIDINGSMANUAL Boekweitland 4-3764 ZL Soest - Tel. nr.: 035-6022502 Website: www.instituutvoorenergetischtherapeut.nl ; Mail: instituut-et@xmsnet.nl Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 32150763 Uitgewerkte criteria

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie