ontmoetingen Patrimoniale kredieten Musée Magritte Museum Schitterende exclusiviteit bij juwelier Jochen Leën Gouden opportuniteiten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ontmoetingen Patrimoniale kredieten Musée Magritte Museum Schitterende exclusiviteit bij juwelier Jochen Leën Gouden opportuniteiten"

Transcriptie

1 ontmoetingen jaargang 5 nr. 4 oktober maandelijks magazine Société Générale Private Banking in België Patrimoniale kredieten Musée Magritte Museum Schitterende exclusiviteit bij juwelier Jochen Leën Gouden opportuniteiten De versoepeling van het bankgeheim Foto: Steven Vandeputte

2 advertentie VRANKEN POMMERY BENELUX - TEL: FAX: Misbruik van alcohol schaadt de gezondheid. Gebruik met mate.

3 ontmoetingen Geachte lezer, Hoewel de zomer traditioneel uit kalmere beursmaanden bestaat, was dit dit jaar allerminst het geval. De financiële markten leden duidelijk onder de nervositeit, soms zelf gedreven door onjuiste informatie. Een fictief verhaal werd door twee Britse journalisten voor waar aangenomen en bracht een geruchtenmolen op gang die niet alleen zeer schadelijk was voor de Groep Société Générale in het bijzonder, maar eveneens voor de beursmarkt in het algemeen. We betreuren ten zeerste de gevolgen van dit verhaal en wensen nogmaals met klem te ontkennen dat de Groep problemen ondervindt. Het gebrek aan professionalisme vanwege de pers in dit hele verhaal staat dan ook in schril contrast met onze eigen waarden. CORPORATE 4 Patrimoniale kredieten bij Société Générale Private Banking Strategie 6 De schuldencrisis: politici zijn aan zet Tactiek 8 Beleggingsformules in fondsen KUNSTMARKT 12 Gregory Ryan Musée Magritte Museum TRENDS 16 Schitterende exclusiviteit bij juwelier Jochen Leën PRODUCTEN 18 Gouden opportuniteiten PATRIMONIUM 20 De versoepeling van het bankgeheim On the field 22 Lions Historic Zoute Night In deze editie stellen we u graag onze dienst patrimoniale kredieten aan u voor. In overleg met de private banker zorgt de afdeling Patrimoniale Kredieten voor een gepersonaliseerde behandeling van de kredietdossiers. We behandelen in dit nummer twee kunstonderwerpen. Eerst gaan we dieper in op het project The Ephemeral in the Eternal van Gregory Ryan. Deze Amerikaanse beeldhouwer werkt onder het mecenaat van de Groep Société Générale en werkt momenteel aan een project waarbij hij afdrukken van flora en fauna in brons maakt om op die manier de vergankelijkheid ervan te vereeuwigen. Verder richten we onze aandacht op het Musée Magritte Museum in Brussel dat sinds meer dan twee jaar een van Belgiës grootste kunstenaars de verdiende aandacht geeft. Jeroen Vandamme, Product Specialist, geeft meer duiding over de mogelijkheden rond beleggingen in goud en in goudmijnaandelen. Er komt nog meer goud aan bod in deze editie: juwelier Jochen Leën vertelt over zijn passie waarvan hij zijn beroep heeft gemaakt. Ons departement Patrimoniaal Advies geeft toelichting over een actueel onderwerp, namelijk de versoepeling van het bankgeheim. De fiscus kan voortaan gemakkelijker een bankonderzoek uitvoeren en dit is van belang voor iedere belastingplichtige. We wensen u veel leesgenot. Jan De Coninck Voorzitter van het Directiecomité SGPB ontmoetingen 3

4 CORPORATE Patrimoniale kredieten bij Société Générale Private Banking België Sinds een aantal jaren beschikt Société Générale Private Banking België over een afdeling Patrimoniale Kredieten. Dit departement werd opgericht om in te spelen op de vraag van het cliënteel naar kredieten. Door de oprichting van een specifieke dienst die elke kredietaanvraag adviseert, differentiëren wij ons ten opzichte van andere banken. Dit resulteert in een gepersonaliseerde en snelle behandeling van elk kredietdossier door experten terzake. De medewerkers van het departement Patrimoniale Kredieten helpen samen met de Private Banker bij de uitbouw van de strategie die het best uw belangen dient op korte en op lange termijn. Hierbij is er een perfecte wisselwerking tussen de private banker enerzijds en de afdeling patrimoniale kredieten anderzijds waarbij de private banker het centrale aanspreekpunt blijft. Deze aanpak maakt het mogelijk om samen verschillende kredietstructuren te evalueren. Wij werken aan kredietoplossingen waarbij uw behoeftes centraal staan. Financieringen spelen immers een belangrijke rol in de architectuur van uw (familiaal) vermogen. Vermogensbegeleiding houdt ook in dat we helpen als u een krediet wil aangaan voor een specifiek doel. Dit kan in het kader van een aankoop, optimaliseren van uw portefeuille, Patrimoniale kredieten kunnen eveneens gebruikt worden in het kader van successieplanning. Patrimoniale kredieten worden zowel toegekend aan natuurlijke personen, burgerlijke maatschappen als aan rechtspersonen (bijvoorbeeld een patrimoniumvennootschap) en bieden de mogelijkheid wijzigingen aan te brengen in uw vermogensstructuur. De kredieten die door Société Générale Private Banking worden verstrekt, zijn meestal gewaarborgd door een verpande effectenportefeuille. Dit betekent niet dat deze portefeuille onverhandelbaar wordt. Transacties op deze portefeuille blijven mogelijk binnen de afgesproken grenzen. Ook andere zekerheden komen als onderpand voor een krediet in aanmerking. Eventueel wordt een hypotheek genomen en/of een hypothecaire volmacht ondertekend. Ook een afstand van begunstiging van de levensverzekering kan deel uitmaken van het onderpand. Een combinatie van verschillende zekerheden behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden. De meest voorkomende kredietvorm is de thesauriereserve. Hierbij bepaalt u zelf wanneer en hoeveel er opgenomen wordt en dit binnen een vooraf vastgelegde limiet. Er worden enkel interesten betaald in functie van het opgenomen bedrag en de duur van de opname. Nemen we als voorbeeld een gepensioneerd echtpaar woonachtig in de regio Antwerpen. Zij zien een prachtig nieuwbouwappartement en beslissen dit aan te kopen. Hun huidige woning is immers veel te ruim geworden. Aangezien de aankoopprijs van het appartement vrij snel moet worden betaald en hun huidige woning nog te koop moet worden gesteld, vragen zij een thesauriereserve (overbruggingskrediet) aan in afwachting van de verkoop. Als onderpand wordt de bestaande portefeuille van het echtpaar verpand. Dit heeft als voordeel dat deze portefeuille niet op korte termijn moet worden geliquideerd en er nog steeds een rendement op deze portefeuille wordt gegenereerd. De dure kosten van een hypothecaire inschrijving worden eveneens vermeden. Bovendien kan dit krediet op elk moment (in functie van de datum van verkoop) worden terugbetaald zonder bijkomende kosten. In het kader van de successieplanning kan een gesplitste aankoop van een onroerend goed (naakte eigendom vruchtgebruik) in combinatie met een handgift aan de kinderen een interessante optie zijn. De ouders kopen het vruchtgebruik en de kinderen de naakte eigendom. De handgift aan de kinderen wordt gefinancierd met een krediet. De kinderen kopen voor dit bedrag de naakte eigendom. De aankoop van het vruchtgebruik wordt tevens gefinancierd met een krediet. Voor beide kredieten 4 SGPB ontmoetingen

5 wordt een beleggingsportefeuille in pand gegeven. Het voordeel van deze constructie is dat er wordt geanticipeerd op de successieplanning en de portefeuille intact wordt behouden. Met beleggingskredieten kan u inspelen op marktomstandigheden en beursopportuniteiten. Dit is een krediet waarbij u als belegger transacties kan verrichten op één of meer financiële instrumenten. Op deze manier kan u een hefboomeffect aan uw portefeuille toevoegen en het rendement verhogen. Hierbij dienen wel een aantal wettelijke beperkingen in acht genomen te worden. Zo is het voor de bank verboden in de overeenkomst te bedingen om de titels aangekocht via het krediet te verpanden. Indien u een krediet wenst aan te gaan bij een andere financiële instelling, bijvoorbeeld in het buitenland, terwijl uw portefeuille bij Société Générale Private Banking is belegd, is het mogelijk een bankgarantie te stellen. Maar ook ingeval van de verkoop van een vennootschap kan de koper een garantie eisen ter afdekking van mogelijke risico s n.a.v. de verkoop. Voor rechtspersonen zijn straight loans een veel gekozen kredietvorm. Hierbij wordt een activiteit gefinancierd op basis van vaste voorschotten waarbij de duur (variërend van 1 maand tot maximum 12 maanden) bij aanvang van elk voorschot wordt gekozen. De rentevoet is gebaseerd op de euribor. Ook leningen op afbetaling en investeringskredieten maken deel uit van het kredietaanbod van Société Générale Private Banking. Deze kredietvormen worden op middellange of lange termijn toegekend, al dan niet met een vaste rentevoet. Vermogensbeheer, patrimoniaal advies en patrimoniale kredieten vormen belangrijke onderdelen van private banking. De patrimoniale kredieten verhouden zich dan ook steeds tot de andere 2 elementen. Kredieten zijn immers een essentieel onderdeel in het structureren en plannen van uw vermogen. Het kredietteam engageert zich dan ook om samen met u en uw Private Banker, uw specifieke vraag te onderzoeken en de gepaste kredietstructuur uit te werken. Els Decouttere Senior Credit Officer Tom Dewulf Credit Officer SGPB ontmoetingen 5

6 strategie De schuldencrisis: politici zijn aan zet De huidige malaise van de economie in de westerse wereld en de turbulentie op de financiële markten zijn het exponent van een ernstige vertrouwenscrisis. Het groeiende besef dat teveel schulden werden aangegaan en het ontbreken van politiek leiderschap en eensgezindheid over de aanpak van het probleem zijn hiervoor verantwoordelijk. Het zal in de toekomst duidelijker worden dat de huidige schuldencrisis niet het gevolg is van de wereldwijde financiële crisis van De recessie die op de financiële crisis volgde heeft wel de confrontatie met de toekomstige begrotingstekorten versneld. Deze tekorten hebben hun oorsprong in de uitbouw van de verzorgingsstaat die model staat voor veel westerse democratieën. De naoorlogse babyboom generatie heeft met de hulp van haar vele belangen organisaties en de door haar verkozen politici de toekomst gehypothekeerd. Alleen al de kost van de toekomstige pensioenen - waarvoor in de meeste landen geen of onvoldoende voorzieningen zijn gemaakt - zal gedurende tientallen jaren verantwoordelijk zijn voor nooit geziene begrotingstekorten in vredestijd. De volgende financiële crisis is voorspelbaar. Zonder een politiek mirakel zal het faillissement van een soevereine staat de oorzaak voor het debacle zijn. Wat indien een land als Spanje, Italië of Groot-Brittannië haar schulden niet meer kan honoreren? Wie of welke instantie is sterk genoeg om een reddingsboei te werpen? Dit is niet langer een vraag over welke monetaire politiek moet gevoerd worden of over de rol van de centrale banken. Zij doen vandaag aan crisis management en tot nu toe met succes, maar meer kunnen zij niet doen. De bal ligt in het kamp van de politici. Zij zullen moeilijke en pijnlijke keuzes moeten maken. Hopelijk getuigen zij van visionair staatsmanschap en worden de lasten eerlijk verdeeld. Zo niet - en dat is onze vrees - zal dit leiden tot polarisatie en ernstige conflicten die onze democratie in gevaar kan brengen. De hamvraag voor investeerders is wanneer de financiële markt zich zal focussen op de lange termijn en het negatieve scenario zal beginnen verdisconteren. De evolutie van de rente in sommige Europese lidstaten - Spanje, Italië, Griekenland, Portugal - kan veelbetekenend zijn, maar is voorlopig nog geen bewijs dat de markt zich bewust is van de enormiteit van de toekomstige uitdagingen. Integendeel, de interestvoet die landen moeten betalen om te lenen, rekening houdend met het geschetste scenario, is abnormaal laag. Zowel in Japan, met een staatsschuld die hoger is dan 200% van het BBP, als in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië met historisch hoge begrotingstekorten en een oplopende staatsschuld, als in Duitsland met een pensioenstelsel zonder kapitaaldekking en een wankel banksysteem, zijn de obligaties historisch duur en de langetermijnrente dalend. Dat de markt ondanks dit sombere beeld toch koper blijft van staatsleningen kan verklaard worden door verschillende factoren: de groeiverwachtingen in de ontwikkelde economieën met hoge schuldgraad worden structureel naar beneden bijgesteld en de vrees voor deflatie stijgt doordat hoge 6 SGPB ontmoetingen

7 werkloosheid de lonen onder druk kunnen zetten; de centrale banken houden de kortetermijnrente op het minimumniveau zo lang als nodig; banken, pensioenfondsen en verzekeraars hebben weinig alternatieven om in te beleggen door nieuwe regelgeving; beleggers zijn de volatiliteit en de jarenlange ontwaarding van de aandelen moe en geven de voorkeur aan veilig gewaande vaste inkomensstromen uit staatsleningen. De situatie in de eurozone is specifiek omdat beleggers uit minder fortuinlijke landen zonder muntrisico kunnen investeren in diezelfde zone in staatspapier van een land met een betere solvabiliteit. Mijn verwachting is dat de bevolking van de westerse economieën slechts geleidelijk aan de ware omvang van de problemen zal inzien. In tussentijd zullen onder druk van de financiële markten stappen genomen worden in de goede richting maar onvoldoende om een ernstige crisis te vermijden, wie weet binnen enkele jaren. Maatregelen en wetgeving om de begrotingstekorten terug te dringen of te verbieden gaan in die richting, alsook het optrekken van de pensioengerechtigde leeftijd. Maar wie zal durven raken aan het reëel probleem, de verworven rechten zoals overdreven pensioenuitkeringen of genereuze geïndexeerde sociale uitkeringen? Wat zijn de alternatieven voor een belegger in deze context? Voor een goed geïnformeerde en actieve belegger zal de kunst erin bestaan de opportuniteiten die een volatiele markt biedt, te grijpen. Aandelen, grondstoffen en ook obligaties van westerse landen zullen grote bokkensprongen maken. Verwacht overdrijvingen, zowel in de stijgingen als in de dalingen, en tracht hierop in te spelen. Verwacht verdere expansie in het Verre Oosten en technologische vooruitgang waardoor beleggen in bepaalde bedrijven zeer boeiend en winstgevend kan zijn. Wees echter zeer beducht voor schulden. In periodes van deflatie - en dit scenario is niet helemaal uit te sluiten - kan dit voor elk bedrijf (en land) dramatische gevolgen hebben, en omwille van de verwachte volatiliteit van de interestvoet kan herfinancieren een hachelijke onderneming worden. Voor de minder actieve belegger, die een stabiel inkomen wenst en niet op zoek is naar de grootste meerwaarde en zijn kapitaal wil beschermen tegen inflatie en deflatie raden we een gediversifieerde portefeuille aan in correct geprijsde multinationale bedrijven, met weinig of geen schuld, wereldwijd actief en een breed productengamma. De geschetste schuldproblematiek is op vandaag niet van toepassing op deze bedrijven met positieve cash-flow en aantrekkelijke dividenden. Het is de overheid van westerse landen die de schuld op zich heeft genomen. Staatsobligaties van een select aantal opkomende landen kunnen echter ook in aanmerking komen als langetermijninvestering. Door een hogere groeivoet zou ook de munt van deze landen op termijn moeten appreciëren tegenover die van de westerse wereld, wat een bijkomend argument is. Peter Ampe Chief Investment Officer SGPB ontmoetingen 7

8 TACTIEK Beleggingsformules in fondsen Via beheer van fondsen kunt u genieten van het principe van open architectuur: uit meer dan fondsen van meer dan 85 verschillende financiële instellingen worden de best presterende fondsen geselecteerd op basis van kwantitatieve en kwalitatieve criteria. Naargelang uw risicoprofiel kunt u kiezen uit vijf formules. Vier formules worden gedefinieerd door het onderliggende aandelenpercentage: Bonds (0% aandelen), Low (10-30% aandelen), Medium (30-70% aandelen) en High (80-100% aandelen). De vijfde formule (Alternative) bestaat uit fondsen die gebruik maken van alternatieve beheertechnieken. Aandelenfondsen Vertraging van de economische groei, verlaging kredietwaardigheid VS, onrust over de Europese overheidsschulden, ; deze risico s wogen zwaar op de aandelenmarkten die begin augustus met hoge volatiliteit op enkele dagen 10% tot 15% lager gingen. Begin augustus stapten we eventjes uit de bètagevoelige aandelen van opkomende landen en verlaagden aldus ons gewicht aandelen binnen de portefeuilles. De voorbije 3 jaar waren we geïnvesteerd in SGAM Japan CoreAlpha, een aandelenfonds met een tegendraadse beleggingsstijl dat investeert in Japanse hoogstaande, kwalitatieve bedrijven. Het fonds werd beheerd door Stephen Harker, een sterbeheerder die sinds het ontstaan van de CoreAlpha-strategie een indrukwekkend palmares heeft opgebouwd en daarvoor een AAA kreeg van Citywire. Deze beheerder is echter per 1 juni niet meer verantwoordelijk voor het beheer van het SGAM fonds. We hebben daarom dit fonds verkocht en ingeschreven op het fonds dat Harker nu zal beheren (GLG Japan CoreAlpha). Obligatiefondsen Eind juni stopte de Federal Reserve zijn programma van quantitative easing (QE2) waarbij het 60% tot 70% van de nieuwe Amerikaanse schuld kocht. Deze aankopen hielden de obligatierente van dit land bijzonder laag waarbij de nominale rente allerminst de verwachte inflatie dekte. Na de discussie over de verhoging van het schuldplafond schrapte S&P de Verenigde Staten van de beperkte lijst van landen met de hoogste kredietwaardigheid (AAA). William ( Bill ) Gross was zich al langer van deze problematiek bewust en had sinds maart zijn blootstelling naar Amerikaans schatkistpapier volledig afgebouwd. We konden ons in deze visie vinden en we verkochten ook onze fondsen die blootstelling hadden naar dit papier. De dollars die vrijkwamen lieten we beheren door deze gerenommeerde Bill Gross, de enige beheerder die 3 maal de Morningstar award kreeg als beste beheerder vastrentend. Zijn vlaggenschipfonds Pimco Total Return Bond belegt tenminste tweederde van zijn activa in Amerikaanse obligaties (overheid of bedrijf) maar kan diversifiëren naar obligaties uit andere ontwikkelde landen, opkomende landen, high yield en converteerbare obligaties. Fund Universe Alternative Via het Lyxor-platform van managed accounts of beheerde rekeningen krijgen we geprivilegeerde toegang tot de beste hedge funds beheerders met duidelijkheid over hun posities en een van de beste liquiditeiten van de markt. We namen de voorbije maanden twee beheerders op in de formule Fund Universe Alternative. 8 SGPB ontmoetingen

9 Winton Capital Management behoort tot de drie grootste CTA s wereldwijd. CTA s zijn hedge fund strategieën die beroep doen op wiskundige modellen om marktinefficiënties op te sporen. Het fonds investeert via opties en futures in meer dan 100 verschillende markten waaronder aandelen, obligaties, deviezen, grondstoffen en energie. GLG is in België vooral bekend via mede-oprichter en landgenoot Pierre Lagrange. Dit huis beheert meer dan 23 miljard USD via ongeveer 40 fondsen. Wij investeerden in GLG European Opportunity. Dit fonds focust op megacap Europese aandelen via een long/short trading strategie en heeft daardoor een lage correlatie met de aandelenmarkt. Gewicht activaklassen Zoals hierboven beschreven werd het aandelengewicht verder verlaagd van 20% naar 16,5% voor de defensieve portefeuilles (Fund Universe Low), voor de gemengde stijl (Fund Universe Medium) van 48,5% naar 40,5% en voor de aandelenportefeuille (Fund Universe High) van 85,5% naar 77%. Het gewicht obligatieleningen werd niet aangepast; 85% in Fund Universe Bonds, 61% Fund Universe Low, 37% Fund Universe Medium en 3,5% in Fund Universe High. We bouwden opportuniteitsliquiditeiten op om aan lagere niveaus opnieuw in de markt te stappen: 10,5% voor Fund Universe Bonds, 15% voor Fund Universe Low en Medium en 15,5% voor Fund Universe High. Peter Bossaer Portfolio Manager SGPB ontmoetingen 9

10 KUNSTMARKT Gregory Ryan Het vergankelijke in de eeuwigheid Brons als bewaarmiddel Gregory Ryan is een Amerikaanse beeldhouwer die afstudeerde aan de Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts te Parijs. In de loop van de jaren heeft hij zijn eigen zeer specifieke artistieke lexicon ontwikkeld, waarbij hij bronzen afgietsels gebruikt om de complexe modellen weer te geven die hij in de natuur vindt. Al enkele jaren nu is hij bezig aan de ontwikkeling van een origineel project: Het vergankelijke in de eeuwigheid, een onuitwisbare catalogus in brons van soorten die met uitsterven zijn bedreigd en van eroderende landschappen van over de hele wereld. Een origineel en uniek idee Wat een origineel en uniek idee van de Amerikaanse beeldhouwer Gregory Ryan. Het biedt ons een specifieke manier van kijken, de blik van de kunstenaar op de wereld, zijn scherpe waarneming van onze omgeving. Origineel ook, want op die manier wordt de beeldhouwer zelf ook ontdekker. Al vijftien jaar lang trekt hij de wereld rond, gefascineerd door de schoonheid, de rijkdom en de diversiteit van de verschillende soorten en texturen die hij terugvindt in de natuur. Zo identificeert, vangt en reproduceert hij de afdruk van oppervlakken: statische zoals de vleugel van een vlinder of de dikke huid van de olifant, of dynamische zoals het wateroppervlak dat hem fascineert omwille van het modulaire aspect. Het bijzondere aan het werk van de kunstenaar, misschien kan je het zelfs zijn magie noemen, bestaat erin dat hij het vluchtige, het vergankelijke, vereeuwigt in zijn uitzonderlijke artistieke uitingen: zijn monumentale bronzen werken die hij maakt aan de hand van afgietsels van met uitsterven bedreigde soorten en eroderende landschappen van over de hele wereld. De keuze van Gregory Ryan om brons te gebruiken is dan ook essentieel: het is onveranderlijk en garandeert de duurzaamheid van de werken, waardoor het vergankelijke en het eeuwige naast elkaar kunnen bestaan. Het project Het vergankelijke in de eeuwigheid waaraan hij momenteel werkt, is een ambitieus artistiek engagement waarin de kunstenaar tal van wetenschappelijke experts, biologen, zoölogen en andere wetenschappers om zich heen verzamelt Met hun hulp inventariseert hij de dier- en plantensoorten die met uitsterven zijn bedreigd, en ze assisteren hem in zijn proces van het maken van een afdruk. Uit dit avontuur dat drie jaar duurt, van 2010 tot 2012, zal van de hand van de kunstenaar een geheel van beelden ontstaan waarvan de esthetische draagkracht een uitgelaten beschouwing zal vormen van de schoonheid van onze omgeving. De ambitie van het project? Het bewustzijn laten ontwaken aan de hand van deze gebeeldhouwde viering van de schoonheid van de natuur, en de kijker visueel laten meereizen dankzij beelden uit alle hoeken van de wereld die verzameld worden op één enkele plaats. De ziel van het project? Een natuurlijke erfenis nalaten op artistieke wijze, door soorten die gedoemd zijn om van de aardbol te verdwijnen, voor altijd vast te leggen in metaal. Een menselijk én artistiek avontuur, uniek en uitzonderlijk! Het vergankelijke in de eeuwigheid zal in 2012 worden ingehuldigd en zal rondreizen in het kader van een internationale tentoonstelling. Gregory Ryan: Sinds de plotselinge uitroeiing van de dinosauriërs 65 miljoen jaar geleden zijn er nooit eerder zo snel biologische soorten verdwenen als vandaag. Sommigen voorspellen dat tegen dit tempo twee derde van alle soorten levende wezens verdwenen zal zijn tegen het einde van deze eeuw. De uitzonderlijke rijkdom van de natuur maakt van onze biosfeer het grootste reservoir van kennis dat toegankelijk is voor de mens. Als de natuur een immense bibliotheek was waarbij de verschillende soorten de boeken waren, dan zou de mens beseffen dat de meeste van deze boeken geschreven zijn in talen die we nog nauwelijks zijn beginnen te ontcijferen. Beeld je ook eens in dat de tropische regenwouden de bibliotheek van Alexandrië zouden zijn, ten prooi aan de vlammen. Dan zou die al voor 55 % zijn verwoest. Bovendien werken we allemaal, passief en stilzwijgend, mee aan de verwoesting van die oude boeken, die verloren gaan in de rook en verdwijnen in de vlammen. Deze massale vernietiging gebeurt grotendeels verborgen, aangezien van de 30 miljoen bestaande soorten slechts 1,4 miljoen werden geïnventariseerd, en een nog lager aantal daarvan werkelijk werd bestudeerd. In een van de reeksen die ik voorstel, trachtten we in het brons 10 SGPB ontmoetingen

11 segmenten van het DNA te vangen van de plant die zelf ook in het brons gegoten zou worden. Dankzij recente technologische ontwikkelingen zou het in de toekomst mogelijk moeten zijn om dit DNA uit te vergroten, zodat over vele duizenden jaren de planten die nu met uitsterven bedreigd zijn, opnieuw tot leven kunnen worden gewekt. Dat is waarom de eeuwige schoonheid van brons voor mij zoveel meer is dan een puur esthetische keuze. Deze legering verandert niet, is ook op een geologische tijdschaal duurzaam en stelt me dan ook in staat dingen te bewaren die zo delicaat zijn als een vlinder, zo poëtisch als de vleugel van een albatros, of zo vluchtig als een zeldzame orchidee. Het vergankelijke in de eeuwigheid is een poging om zo veel mogelijk natuurlijke schoonheden uit onze wereld te bewaren door een soort van tastbare bibliotheek van het leven te creëren, met bronzen afdrukken van met uitsterven bedreigde soorten. Deze poging streeft er niet alleen naar ons natuurlijke patrimonium te behouden, maar wil ons ook bewustmaken van het gevaar dat een groot deel van onze natuur momenteel loopt. Kunst en duurzame ontwikkeling Van de mens uit de steentijd, die in de rotsen vormen van dieren uithakte, tot de foto s van NASA van een supernova in een ver sterrenstelsel gemaakt met behulp van de Hubble-telescoop: kunstenaars hebben zich al van in de donkerste tijden laten inspireren door de natuur. De rol van de kunstenaar is ons een helder en waarachtig beeld te geven van de realiteit om ons heen, de essentie van de wereld te distilleren en ons een landschap te onthullen dat ons nog onbekend is. Kunst en wetenschap zijn onlosmakelijk verbonden door een gemeenschappelijk project: het onthullen van de mysteries van de wereld en het universum. Van het satellietbeeld van het gat in de ozonlaag boven Antarctica tot de elementaire deeltjes van het leven gezien door de elektronenmicroscoop: de mens is zich nooit eerder zo bewust geweest van de wereld waarin hij leeft, en is er nooit eerder zo mee in harmonie geweest. In de jaren 60 en 70, toen de Pop Art de artistieke wereld in Amerika domineerde en het de consument verheerlijkte in een wereld van ogenschijnlijk onuitputtelijke bronnen, zag een andere kunststroming het licht in Europa: Arte Povera, een term uitgevonden door de kunstcriticus Germano Celant aan het einde van de jaren 60. Onze cultuur, zei hij, heeft twee manieren van denken van elkaar gescheiden: die van het menselijke wezen en die van de natuur. Ik denk niet dat een zo duidelijk onderscheid mogelijk is. Vandaag is onze hedendaagse maatschappij zich sterker bewust van de kwetsbaarheid van het milieu, vergeleken met de wereld die de Campbell-soepblikken van Warhol zag ontstaan. Deze kunstvorm die het daglicht zag aan het einde van de jaren 60 liet zich vaak inspireren door de natuur en gebruikte de natuur SGPB ontmoetingen 11

12 KUNSTMARKT als materiaal. De werken van kunstenaars als Giuseppe Penone, Richard Long en Herman de Vries getuigen hiervan en krijgen nu nog meer betekenis doordat ze ons collectieve bewustzijn langzaam hebben helpen transformeren. De delicate collages van bladeren van Herman de Vries vormen een soort van herbarium en verraden zijn verleden als botanicus, 18 jaar lang. Hij geeft de natuurvoorwerpen een kans te ademen en zichzelf uit te drukken. Diezelfde goedgunstigheid en poëzie vinden we ook terug in de fijngevoeligheid van Giuseppe Penone, die het ritme van de natuur bestudeert en werkt met natuurlijke materialen, vaak bomen, wiens evolutie in de tijd hij verkent. In de serie Repeating the forest beeldhouwt hij een jonge boom uit een gigantisch blok hout, waarmee hij het leven van de boom in de tijd wil vertellen. Richard Long, tot slot, is een beeldhouwer die werkt met materialen als hout, steen en modder, die hij verzamelt tijdens zijn talloze reizen over de hele wereld. Hij verzamelt of laat subtiele sporen van zijn doorgang na in het landschap door archetypische vormen te gebruiken zoals een cirkel, een lijn, een stenenkring of een berg takken. De kunst evolueert continu naarmate de maatschappij zijn onstuitbare gang vervolgt. Net zoals bij wetenschappelijke ontdekkingen maakt ook de kunst grote sprongen voorwaarts, en de maatschappij in zijn geheel evolueert op zijn beurt mee. De wetenschap heeft onweerlegbaar de gevaren bewezen die onze planeet loopt. De schranderheid - of de hebzucht - hebben nieuwe economische activiteiten doen ontstaan rond de thema s die verbonden zijn met de bescherming van het milieu, hernieuwbare energie en duurzame ontwikkeling. Onze vuilbakken worden steeds groener en glas wordt gerecycleerd. Daarnaast vertegenwoordigen ook de architectuur en het design twee terreinen die verkend kunnen worden op dit vlak, en die misschien beter zichtbaar zijn voor het grote publiek. Jean Nouvel (project van de Tour Signal in La Défense, Parijs) en Norman Foster (30th Mary Axe in Londen, 2004) integreerden de milieudimensie in hun creaties. Het Centre Pompidou dat in mei 2010 in Metz werd ingehuldigd, werd ontworpen door Shigeru Ban, die beschouwd wordt als een van de meest ecologische architecten. In zijn ontwerp voor Metz wilde hij de impact op het milieu zo veel mogelijk beperken door gerecycleerde materialen te gebruiken. In al zijn creaties streeft hij ernaar het warmteverlies te beperken en zo veel mogelijk gebruik te maken van natuurlijk licht. Dat is met name het geval in het Nomadic museum van de fotograaf Gregory Colbert: de structuur werd gemaakt uit gerecycleerde containers en papieren buizen die op een dag op hun beurt zullen kunnen worden gerecycleerd. 12 SGPB ontmoetingen

13 Delen, bewaren, overdragen Toen Gregory Ryan ons zijn project kwam voorstellen, waren we onmiddellijk overtuigd van dit uitzonderlijke plan. Het vergankelijke in de eeuwigheid is een formidabel avontuur van de mens, dat duidelijk past in het engagement dat Société Générale sinds vele jaren neemt in de hedendaagse kunst en op het vlak van sociale en ecologische verantwoordelijkheid. Al meer dan 15 jaar bouwt de groep aan een collectie moderne en hedendaagse kunst van belang, en positioneert ze zich als een van de meest dynamische spelers op het gebied van het artistieke mecenaat in Frankrijk. In die geest ondersteunt Société Générale Private Banking al vele jaren hedendaagse kunstenaars via verschillende initiatieven. Het vergankelijke in de eeuwigheid is bovendien ook een ambitieus project, dat zich uitstrekt over de hele planeet en dat tot doel heeft de schoonheid van de natuur te onthullen en te bewaren aan de hand van monumentale beelden in brons, waardoor ons natuurerfgoed overgedragen kan worden aan de toekomstige generaties. De bewustwording van de kwetsbaarheid van onze omgeving is een fundamentele waarde van het project, en ligt ook in de lijn van een van de sterke engagementen van de groep: duurzame ontwikkeling. Drie jaar lang, van 2010 tot 2012, zal Société Générale Private Banking Gregory Ryan begeleiden, opdat hij dit artistieke en verantwoorde avontuur goed kan uitvoeren. Door Het vergankelijke in de eeuwigheid te ondersteunen, willen we ons steentje bijdragen aan het behoud van ons natuurlijke erfgoed, en aan de garantie dat we dat ook kunnen doorgeven aan onze kinderen: deze waarden zijn een echo van ons beroep van privébankier en motiveren ons engagement ten opzichte van Gregory Ryan. Daniel Truchi, Directeur van Société Générale Private Banking Tot slot is design momenteel misschien wel het artistieke domein dat zich het meest bezighoudt met duurzame ontwikkeling. De impact op het milieu kan op talloze manieren worden ingeperkt: via de levenscyclus van de producten, de controle van de productie- en transportmiddelen, de keuze van de materialen, de productieplaats en de impact van het voorwerp op het milieu. Designer Philippe Starck werkt al vele jaren aan een concept dat de principes van duurzame ontwikkeling omsluit. Hij gaat ervan uit dat als een voorwerp perfect is, dit zijn duurzaamheid garandeert: het perfecte voorwerp is modebestendig en gaat langer mee. Het project Het vergankelijke in de eeuwigheid is een poging om ons bewust te maken van de kwetsbaarheid van onze omgeving, van de snelheid waarmee de rijkdommen van ons natuurlijke erfgoed verdwijnen. We komen op een belangrijk punt in de geschiedenis van onze planeet, een moment waarop de overleving van ontelbare soorten zal afhangen van ons gedrag, dat in de loop van de volgende decennia hun lot zal bezegelen. SGPB ontmoetingen 13

14 KUNSTMARKT Musée Magritte Museum: een niet te missen culturele afspraak De terugkeer, 1940, olie op doek, 50 X 65 cm Charly Herscovici, met zijn vriendelijke toestemming - c/o SABAM - ADAGP, 2011 De Belg René Magritte behoort tot de 10 beroemdste schilders ter wereld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat een museum zijn leven, denken en werk eert. Met het Musée Magritte Museum, dat in 2009 zijn deuren opende, kreeg Brussel er een nieuwe culturele en toeristische trekpleister bij. René Magritte ( ), schilder, tekenaar, etser, beeldhouwer, fotograaf en cineast, is een van de belangrijkste kunstenaars van de surrealistische beweging. Hij wordt als de grootste Belgische schilder van de 20ste eeuw beschouwd. Het Musée Magritte Museum brengt een verdiende hulde aan deze kunstenaar die het grootste gedeelte van zijn leven in Brussel woonde. Het museum wil echter geen traditioneel kunstmuseum zijn: Het Musée Magritte Museum is een hedendaagse reflectie rond een thema dat ook literair is: de biografie, vertelt Michel Draguet, directeur van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. De Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België bezitten samen met de Magritte Stichting s werelds meest opmerkelijke collectie van de kunstenaar. Er worden meer dan tweehonderd stuks bewaard, waaronder tal van meesterwerken (Het Rijk der Lichten (1954), De Terugkeer (1940), Sheherazade (1948), ). Verder komen er totaal uiteenlopende technieken en kunstvormen aan bod (schilderijen, tekeningen, gouaches, foto s, beeldhouwwerken, voorwerpen, bioscoopfilms, affiches, 14 SGPB ontmoetingen

15 In mijn werk vertrekt alles vanuit de zekerheid dat wij deel uitmaken van een raadselachtig universum. René Magritte publicitaire werken, ), en de verschillende periodes in het leven van de kunstenaar worden uitvoerig behandeld. De collectie bevat alles wat Magritte in alle stadia van zijn leven heeft verwezenlijkt en is daardoor perfect representatief voor het werk, de denkwereld en het leven van de kunstenaar. Deze uitzonderlijk rijke verzameling onderscheidt zich van een andere referentiecollectie die in het bezit is van de Menil Foundation in Houston, waarmee de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België een partnerschap aangingen. De unieke verzameling is hoofdzakelijk afkomstig uit het legaat Irène Scutenaire-Hamoir, het legaat Georgette Magritte en aankopen van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, aangevuld met nooit eerder vertoonde bruiklenen van privéverzamelaars en schenkingen. Het museum vond onderdak in het hotel Altenloh aan het Koningsplein. Dit gebouw werd grondig gerenoveerd en biedt nu een oppervlakte van meer dan m 2 op vijf verdiepingen waar de prachtige verzameling kunstwerken wordt tentoongesteld. De renovatie stond in het teken van duurzame ontwikkeling. Tweehonderd vijftig werken en archieven, voor het eerst in hun geheel vertoond, worden op verschillende chronologische en thematische leesniveaus met elkaar in verband gebracht. Het museum wil een ontmoetingsplaats zijn voor een uiteenlopend publiek en wil het oeuvre van Magritte toegankelijk maken voor alle bezoekers, ongeacht hun achtergrond, kennisniveau of verwachtingen. Het rijk der lichten, 1954, olie op doek, cm Charly Herscovici, met zijn vriendelijke toestemming - c/o SABAM - ADAGP, 2011 De modernste media worden ter beschikking van het publiek gesteld. De bezoeker kan archieven en nooit eerder gepubliceerde documenten raadplegen op een groot aantal schermen. De amateurfilms die Magritte draaide, worden in hun gedigitaliseerde versie geprojecteerd, net als beelden en archieffoto s die ontmoetingen met de vrienden van Magritte doen herbeleven. Ondertussen bestaat het museum twee jaar en het succes blijft aanhouden. Ongeveer een miljoen bezoekers bewonderden reeds de collectie in het Musée Magritte Museum. Het museum zal in de toekomst nog vele andere werken van Magritte in bruikleen krijgen, waaronder een aantal werken die nog nooit eerder werden tentoongesteld in België. In maart 2012 zal een reeks kunstwerken, uitgeleend door een Londense privé-verzamelaar, worden tentoongesteld, waaronder: Het museum van één nacht (1927), Oog in oog met het gefluister (1927), Zonder titel (Hemel met biomorfische figuren en woorden) (1928) en De bekoringen van het landschap (1928). Misbruik van alcohol schaadt de gezondheid. Gebruik met mate. SGPB ontmoetingen 15

16 trends Schitterende exclusiviteit bij juwelier Jochen Leën Juwelenontwerper worden is niet meteen een voor de hand liggende job voor een slagerszoon? Ik ben altijd al gepassioneerd geweest door vormen, kleuren en mensen. Als kind was tekenen bovendien mijn favoriete bezigheid. Het leuke daaraan is dat ik nog steeds mappen vol met tekeningen van toen heb. Dit leidde me dan ook heel bewust naar de studie Juweelontwerp en Goudsmederij in Antwerpen. Als enige niet afkomstig uit een juweliersfamilie was dit een zeer boeiende ervaring. Je hebt een andere vorm van nieuwsgierigheid ten opzichte van het vak. Doordat ik van thuis uit niet gebonden was aan een zaak kon ik vrij bewegen tussen verschillende juwelenbedrijven. Ik heb dan ook letterlijk op elke deur aangeklopt met de vraag of ik niet wat kon helpen in de weekends en tijdens vakantieperiodes. Achteraf bekeken bleek dit een groot voordeel te zijn. De mix van ervaring zorgde voor een constante drive en de nodige flexibiliteit die noodzakelijk is voor een juwelenbedrijf anno U bent nu afgestudeerd sedert 2004, hoe ervaart u de evolutie van het opstarten van een bedrijf in de luxesector in crisistijd? Ik ben niet meteen begonnen met mijn eigen zaak. Tot 2008 heb ik binnen de juwelen - en diamantsector verscheidene functies uitgevoerd, van goudsmid, tot het maken van specifieke ontwerpen en de verkoop ervan voor juweliers. Mijn eigen bedrijf heb ik opgestart midden Erop terugkijkend maakte ik me tijdens dit proces weinig zorgen over de crisis, ik was te druk bezig met plannen. Tot 2010 werkte ik van thuis uit en vertrok wekelijks naar een andere stad voor een event of modeshow. Zo heb ik dat eerste jaar aan 43 beurzen meegedaan in België, Nederland, Duitsland en Spanje. Gekkenwerk maar uiteindelijk de beste manier om in een zo groot mogelijk gebied de juiste doelgroep persoonlijk aan te spreken. Iedereen die ik ontmoette, ontving binnen de week een handgeschreven brief met hun juweel van interesse in bijlage. Door deze beurzen evolueer je, en stap je van de ene uitdaging in de andere. Wat houdt uw visie als juwelier in? Mijn focus tracht ik te leggen op een totaalervaring in maatwerk en streef hierbij naar een voor de klant zo aangenaam mogelijke benadering. Nauw contact met hen is dan ook zeer belangrijk. Een juweel kopen kan men overal, maar een tijdloos sieraad, perfect op maat gemaakt met de allerbeste materialen dat dan ook nog eens bij die persoon past... Daar doe ik het voor. 16 SGPB ontmoetingen

17 Dit is dan ook de voornaamste reden waarom ik liefst op afspraak werk. Als een nieuwe klant belt en hij woont 200 kilometer bij me vandaan dan ga ik ernaar toe of nodig ik hem uit in La Butte aux Bois. Dit creëert voor beide partijen een aangenaam gevoel. Hoe bent u in La Butte aux Bois terechtgekomen? Tijdens evenementen om mijn juwelen te promoten kwam ik in La Butte aux Bois, voor de eerste expositie in mijn geboortedorp Lanaken. Ik was meteen gecharmeerd door het gebouw en de locatie. De omgeving is zeer rustgevend en werkt inspirerend, zodat ik steeds vaker op bezoek kwam. Na enige tijd had ik met de eigenaar gesproken om een vitrine te plaatsen in het hotel. Sinds februari 2010 telt dit door Relais & Chateaux bekroond hotel naast een exclusieve spa, gastronomisch restaurant en 42 luxueuze kamers ook mijn juwelenzaak waar ik zeer trots op ben. Klanten kunnen hier genieten van een heerlijk diner en gelijktijdig advies verkrijgen over juwelen, diamanten en edelstenen. U verzamelt edelstenen. Kunt u daar iets meer over vertellen? Edelstenen zijn zeer fascinerend om mee te werken. Je kan kleurvariëteiten vinden waarmee je bijzondere producten kan brengen. Mijn favoriete edelstenen zijn morganiet en mandarijn granaat. Ik zoek altijd naar zeldzame kleuren. Onlangs zag ik een toermalijn in de meest donkere puur groene kleur die ik ooit gezien had. Ik heb hem meteen gekocht, maar tot vandaag nog geen concreet idee voor het uitwerken ervan. Deze toermalijn had intern chroom opgevangen wat hem intens groen maakt. Een andere edelsteen die momenteel in een juweel verwerkt wordt is een 12,20 karaat saffier in een zachte lavendelkleur, hiervoor heb ik een zeer massieve grijs gouden ring ontworpen en ik kijk er al enorm naar uit wanneer hij volledig afgewerkt zal zijn. Naast de kleur van de edelsteen is de keuze van de juiste legering zeer belangrijk. Dit heeft namelijk steeds een invloed op het leven in en rond het mineraal. Zo maken we legeringen in het geel, rosé, en rood goud. Als alternatief voor wit goud neem ik vaak platina. De hoofdreden is dat het niet voorzien moet worden van een rhodiumlaag en het kwalitatief beter is. Als exclusief alternatief heb ik een prachtige nieuwe grijs-gouden legering ontwikkeld. Gewoonweg fantastisch in combinatie met een intense kleur. Alle edelstenen worden steeds voorzien van een gemmologisch paspoort. Uw juwelen zien er vaak heel vernieuwend uit, waar baseert u zich op bij het ontwerpen? Bij een creatie let ik er vooral op dat het een sieraad wordt dat ik zelf graag gedragen zie worden bij een vrouw. Dit zijn vaak pure vormen, stijlvol en elegant afgestemd op de klant. Of het resultaat nu tijdloos klassiek of avantgardistisch is, het volledige plaatje moet kloppen en het gewone overstijgen. Massieve vormen zie je vaak terugkomen in mijn ontwerpen. Het hele proces van een ontwerp tot het afgewerkte product kan je best beschouwen als miniature kunst, gemaakt om te dragen en om van te genieten. De kwaliteit van een juweel gaat verder dan enkel maar de uitstraling ervan, je moet deze als het ware ook voelen als je het in je handen houdt. De manier van afwerken zoals het polijsten en inwerken van de stenen hebben een grote invloed op het totaalbeeld evenals de keuze tussen het uithollen van een juweel of het massief verwerken ervan. SGPB ontmoetingen 17

18 PRODUCTEN Gouden opportuniteiten De goudprijs veroverde de afgelopen maanden het ene record na het andere. Goud is dan ook als geen enkel andere belegging een indekking tegen het wegvallen van het vertrouwen in overheden. Want niet alleen de banken verkeren nu in crisis, de besmetting heeft zich ook vastgenesteld op de overheden. Goud geeft het signaal dat overheden de allergrootste moeite zullen hebben om hun exponentieel toenemende schulden ooit terug te betalen. Dat is de reden waarom de goudprijs steeg toen de Amerikaanse kredietrating werd verlaagd en toen de Griekse crisis oversloeg naar andere Europese landen. Wij denken dat de huidige hoge goudprijs op korte termijn kan standhouden en verwachten in het komende jaar nog een prijsstijging. Maar terwijl de goudprijs sinds begin dit jaar enorm gestegen is, blijven de prestaties van de goudmijnaandelen achter. Er is op lange termijn steeds een sterke correlatie geweest tussen de goudprijs en de indices van goudmijnaandelen, maar op sommige momenten treden er ook divergenties op. De voornaamste reden waarom de goudmijnaandelen niet zo goed presteren als het metaal zelf is de kosteninflatie. De energiekosten, de voornaamste grondstof om een mijn uit te baten, liepen sterk op en dat woog op de marges en de winsten. Maar de stijging van de goudprijs is de afgelopen maanden sterker dan de kosteninflatie geëvolueerd waardoor de goudmijnen binnenkort zeer positieve resultaten kunnen publiceren. We merken ook een toename van fusies en overnames binnen de sector wat een premie op de waarderingen kan veroorzaken. Vele goudmijnaandelen stonden verder onder druk door de appreciatie van de Zuid-Afrikaanse rand en de Australische en Canadese dollar. Daarenboven werden de goudmijnaandelen wat meegesleurd in de verkoopgolf op de algemene markten. Sommige hefboomfondsen hebben sinds begin dit jaar geprofiteerd van de stijging van de goudprijs maar zich ingedekt door het shorten van goudmijnaandelen. Ook dit zorgde voor neerwaartse druk. Wanneer die hefboomfondsen hun indekking opheffen kan dit een verder positief effect hebben op de aandelenkoersen. In de crash van begin augustus wisten de goudmijnen zeer goed stand te houden, terwijl ze in de herfst van 2008 vaak even zware klappen kregen als de bankaandelen waarna een sterk herstel volgde. De goudmijnaandelen tonen de laatste tijd dus hun sterkte en de goudmijnindices noteren eind augustus dicht bij hun toppen. Als die technische weerstand doorbroken wordt, kunnen de goudmijnen als een van de weinige bedrijfssectoren ongehinderd naar nieuwe records doorbreken. De huidige onderwaardering van goudmijnaandelen is even groot als in de herfst van 2008 en in ons opzicht dus een opportuniteit. Veel goudmijnen hebben hun afdekking tegen de stijgende goudprijs Historische prestatie van het fonds BlackRock World Gold (basis 100 in januari 2006) 18 SGPB ontmoetingen

19 trouwens gestopt waardoor ze in tegenstelling tot in het begin van de jaren 2000 meer zouden moeten profiteren van de stijging van het metaal. De verhoging van dividenden kan daarnaast ook meer beleggers naar de sector lokken die voorheen in ETF s waren belegd. Uiteindelijk zien we ook dat analisten hun verwachtingen in positieve zin herzien. Euforische verwachtingen zijn momenteel allerminst ingeprijsd in de aandelenwaarderingen wat u normaal kan verwachten wanneer de goudprijs wereldwijd aandacht trekt. Maar toen de goudprijs piekte in januari 1980 hadden de goudmijnaandelen de stijging van het metaal ook niet goed gevolgd. Het was pas nadien, zelfs toen het metaal een prijsdaling kende, dat de goudmijnaandelen nog een jaar lang bleven doorstijgen. Onze aandelenanalisten hebben een positief advies op goudmijnaandelen waarbij de stijgende productiekost wordt tenietgedaan door de scherpere stijging van het metaal, op bedrijven die hun afdekkingspolitiek hebben gestopt en die grote goudreserves bezitten. Voorbeelden van kwaliteitsbedrijven die we verkiezen, zijn Barrick Gold en Goldcorp. Bij goudmijnaandelen is het echter ook van belang om te kiezen voor een goede spreiding omdat goudmijnbedrijven vaak gelokaliseerd zijn in exotische landen en hierdoor onderhevig zijn aan geopolitieke problemen. In sommige landen (Venezuela, Equador, Bolivië) steekt ook vaak het probleem van nationalisatie van goudmijnen de kop op. Om te vermijden dat u enkel belegd bent in een goudmijn in een land dat plots volatiele politieke ontwikkelingen kent of een goudmijn die getroffen wordt door milieuproblemen, is het nodig om voor een uitgebalanceerde beleggingsoplossing te opteren. respect geniet voor het analyseren van goudaandelen. Met een vermogen van meer dan 8 miljard dollar onder beheer is het beleggingsfonds een van de grotere goudmijnfondsen ter wereld en de beheerder wordt uiteraard bijgestaan door een zeer ervaren groep van medebeheerders en analisten. Het fonds toont sinds aanvang zeer consistente prestaties en BlackRock is trouwens enorm gekend voor goede beleggingsfondsen in de grondstoffensector. De beheerder van het goudfonds heeft ook de mogelijkheid om in andere edelmetalen te beleggen. Momenteel is 80% van het fonds belegd in goudmijnaandelen. Bijna 15% van de portefeuille is ook geïnvesteerd in zilvermijnen en de rest in Zuid-Afrikaanse mijnen die platina produceren. Ons expertisecentrum in fondsenselectie is ervan overtuigd dat dit fonds een van de betere mogelijkheden biedt om in te spelen op de onderwaardering van de goudmijnaandelen. Voor veel beleggers die nog niet belegd waren in goud lijkt dit een uitgelezen kans om toch nog in deze stierenmarkt te stappen. Beleggers die reeds waren geïnvesteerd in fysiek goud kunnen opteren om deels winst te nemen op hun fysieke posities en toch in de sector belegd te blijven door te investeren in goudmijnenaandelen met aantrekkelijke waarderingen. Een uitstekend beleggingsfonds om van de opportuniteiten in deze sector te profiteren is het BlackRock World Gold fonds. Het fonds wordt sinds 2002 beheerd door Evy Hambro die wereldwijd Goudaandelen versus goudprijs Jeroen Vandamme Product Specialist SGPB ontmoetingen 19

20 PATRIMONIUM De versoepeling van het bankgeheim Na hevige politieke debatten heeft het parlement uiteindelijk een wetsvoorstel goedgekeurd waarin het bankgeheim drastisch versoepeld werd om belastingfraude beter te kunnen bestrijden. Wanneer één of meer aanwijzingen van belastingontduiking voorhanden zijn of wanneer de fiscus zich voorneemt om de belastbare grondslag te bepalen op basis van tekenen en indiciën, is sinds 1 juli 2011 een bankonderzoek mogelijk. In deze bijdrage geven we u graag meer uitleg over de voorwaarden waaronder de toegang tot bankgegevens bij de vestiging van de belasting versoepeld werd. Bankgeheim Het Belgisch bankgeheim houdt in dat de fiscus niet gemachtigd is om inlichtingen in te zamelen in de rekeningen, boeken en documenten van financiële instellingen met het oog op het belasten van hun cliënten. Vóór 1 juli 2011 kon de fiscus enkel een bankonderzoek instellen wanneer het onderzoek van de financiële instelling concrete elementen aan het licht bracht die het bestaan of de voorbereiding van een mechanisme van belastingontduiking kon doen vermoeden. Enkel in dit geval kon de fiscus toch uit de rekeningen, boeken en documenten van de bank inlichtingen putten om het onderzoek te voltooien en de door de cliënt verschuldigde belasting te bepalen. Dit bankgeheim werd niet opgeheven maar werd wel aanzienlijk versoepeld. Merk op dat het bankgeheim in België geen strafrechtelijke dimensie kent in tegenstelling tot in Luxemburg en Zwitserland. Het Belgisch bankgeheim beperkt zich tot een burgerrechtelijke discretieen geheimhoudingsplicht van de banken ten aanzien van derden. Bovendien bestaat er geen bankgeheim in het kader van successierechten, registratierechten en BTW. Voorwaarden Voortaan is een bankonderzoek ook mogelijk wanneer de fiscus beschikt over één of meer aanwijzingen van belastingontduiking of eenvoudigweg wanneer de fiscus de intentie heeft om de belastbare grondslag te bepalen overeenkomstig tekenen en indiciën. De raming van de belastbare grondslag wordt gedaan volgens tekenen en indiciën wanneer er een grote discrepantie bestaat tussen de gegoedheid of levensstandaard van de belastingplichtige en de door hem aangegeven inkomsten. In dit geval moet er zelfs geen aanwijzing van fraude bestaan. Wat de aanwijzingen van belastingontduiking betreft, kan gesteld worden dat deze niet bewezen moeten zijn maar dat deze ook niet mogen berusten op wilde of vage veronderstellingen. De aanwijzingen moeten voldoende geloofwaardigheid bezitten. De belastingontduiking moet echter niet concreet vastgesteld zijn, een vermoeden volstaat. Tot de aanwijzingen van belastingontduiking behoren het niet aangeven van een rekening in het buitenland, het niet aangeven van inkomsten, de vaststelling van zwartwerk, valse facturen, leveringen of prestaties zonder facturen, belangrijke onjuistheden in verschillende bestanddelen van een factuur, maar ook verschillen tussen facturen, offertes en bestelbonnen die niet verantwoord kunnen worden of zelfs een onverklaarbare toename van de winst in vergelijking met vorige jaren, het ontbreken van BTW-kwitanties, beroepsrekeningen die niet terug te vinden zijn in de boekhouding, verschillen tussen loonopgaven en geboekte lonen, het niet indienen van aangiftes, een negatieve kas enz. De lijst opgenomen in de parlementaire documenten is niet limitatief. Nieuwe inzichten, technieken en vaststellingen kunnen de lijst van de aanwijzingen van belastingontduiking verder aanvullen. 20 SGPB ontmoetingen

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)!

Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Slechts 1 antwoord is juist, alle andere zijn fout (en bevatten heel vaak onzin)! Vragen aangeduid met een * toetsen in het bijzonder het inzicht en toepassingsvermogen. Deze vragenreeksen zijn vrij beschikbaar.

Nadere informatie

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis

Twaalf grafieken over de ernst van de crisis Twaalf grafieken over de ernst van de crisis 1 Frank Knopers 26-04-2012 1x aanbevolen Voeg toe aan leesplank We hebben een aantal grafieken verzameld die duidelijk maken hoe ernstig de huidige crisis is.

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN

DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN DISCRETIONAIR BEHEER ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN ONZE BEHEERSMANDATEN MET BELEGGINGSFONDSEN Banque de Luxembourg biedt u haar expertise aan op het gebied van vermogensbeheer. Door ons een

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Triodos Bank Private Banking

Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket van financiële en niet-financiële diensten aan voor vermogende particulieren, stichtingen, verenigingen en religieuze instellingen.

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten

Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier. Grafiek 1 - Nederlandse aankopen buitenlandse effecten Sterke toename van beleggingen in Duits en Frans schuldpapier Nederlandse beleggers hebben in 21 per saldo voor bijna EUR 12 miljard buitenlandse effecten verkocht. Voor EUR 1 miljard betrof dit buitenlands

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan

Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan Deutsche Bank Financier uw droomproject dankzij uw effectenrekening DB Investment Loan DB Investment Loan: een flexibele kredietoplossing voor DB Personal en Private Bankingcliënten. Waarom biedt Deutsche

Nadere informatie

Beleggingsfondsen zijn voor u aantrekkelijk omdat

Beleggingsfondsen zijn voor u aantrekkelijk omdat Beleggingsfondsen zijn vergelijkbaar met vaten waarin het vermogen van vele beleggers wordt beheerd met als doel een goed rendement te behalen. Afhankelijk van de organisatie van het fonds wordt het vermogen

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES

VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES ONDERZOEK NAAR VERVANGENDE FONDSEN VOOR DE BLACKROCK FUNDS OF ISHARES NOVEMBER 2014 Met dank aan: Naar aanleiding van het besluit van BlackRock om per 31 december 2014 de Funds of ishares op te heffen

Nadere informatie

Wanneer crasht de beurs?

Wanneer crasht de beurs? Wanneer crasht de beurs? Twee miljoen Belgen lezen dagelijks de krant. Zij lezen dat het Spaarboekje nu een Verliesboekje is geworden (Nieuwsblad 15/11). Dat beleggingsfondsen in Europese aandelen terug

Nadere informatie

Michiel Verbeek, januari 2013

Michiel Verbeek, januari 2013 Michiel Verbeek, januari 2013 1 2 Eens of oneens? De bankiers zijn schuldig aan de kredietcrisis. De huidige economische crisis is het gevolg van de kredietcrisis van 2008. Als een beurshandelaar voor

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Over Oase-Investors http://www.oase-investors.com Oase-Investors: Beleggen met Respect

Over Oase-Investors http://www.oase-investors.com Oase-Investors: Beleggen met Respect Over Oase-Investors Oase-Investors is een onafhankelijk platform in vermogensbegeleiding. Portfolio monitoring is onze specialiteit. We bespreken ook vrijblijvend uw vragen betreffende fiscale vermogens-

Nadere informatie

Achmea life cycle beleggingen

Achmea life cycle beleggingen Achmea life cycle beleggingen Scheiden. Uw pensioengeld in vertrouwde handen Wat betekent dat voor uw ouderdomspensioen? Interpolis. Glashelder Achmea life cycle beleggingen Als pensioenverzekeraar beleggen

Nadere informatie

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven

Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Ik leef mijn leven, AXA Private Management doet mijn geld leven Bij AXA Private Management doen we er alles voor opdat u zich vrij zou voelen U vertrouwt ons uw geld toe Wij zorgen ervoor dat het opbrengt

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Fysiek goud is de ultieme veilige haven en zou de basis moeten vormen van ieder vermogen.

Fysiek goud is de ultieme veilige haven en zou de basis moeten vormen van ieder vermogen. Fysiek goud is de ultieme veilige haven en zou de basis moeten vormen van ieder vermogen. Goud is al duizenden jaren simpelweg een betaalmiddel: geld. U hoort de term steeds vaker opduiken in de media.

Nadere informatie

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af

Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Huishoudens bouwen hun effectenportefeuille af Inleiding Door de opkomst van moderne informatie- en communicatietechnologieën is het voor huishoudens eenvoudiger en goedkoper geworden om de vrije besparingen,

Nadere informatie

Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten

Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten Laag, lager, negatief: de onstuitbare val van de rentevoeten Thema-analyse Belfius Research Februari 2016 Inleiding De rente staat op een historisch laag niveau. Voor een 10-jarig krediet betaalt de Belgische

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening?

Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer. 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Informatie over beleggingsbeleid particulier vermogensbeheer 1) Op welke beleggingsovertuigingen baseert Index People haar dienstverlening? Welke principes vormen de basis voor het beleggingsbeleid en

Nadere informatie

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen?

MeDirect. Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen. Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? MeDirect Online vermogensbeheer, op maat gemaakt en toegankelijk voor iedereen Hoe creëert u voor uzelf een bijkomend inkomen voor u pensioen? Goeiedag Bij MeDirect zijn wij ervan overtuigd dat iedereen

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT

Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Amsterdam, 11 juli 1997 Halfjaarbericht eerste helft 1997 ABN AMRO Asset Management TOTAAL BEHEERD VERMOGEN TOEGENOMEN MET 21 PROCENT Totaal vermogen beheerd door ABN AMRO Asset Management wereldwijd in

Nadere informatie

Waarom u nu goudmijnaandelen moet kopen?

Waarom u nu goudmijnaandelen moet kopen? Waarom u nu goudmijnaandelen moet kopen? Het komt eigenlijk op het volgende neer: goud wint aan populariteit, maar de onderliggende aandelen doen dat helemaal niet! De goudprijs staat bijna 2000 USD per

Nadere informatie

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste!

Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! Vaak is de eenvoudigste oplossing ook de beste! 12 december 2014 Martijn Rozemuller Thinketfs.nl Wat is indexbeleggen? Indexbeleggen is passief beleggen Ac8ef beleggend fonds Er wordt geprobeerd een hoger

Nadere informatie

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op van het volledige jaarverslag.

Een overzicht van de kerncijfers vindt u op <pagina 8 en 9> van het volledige jaarverslag. 12 vragen over het jaarverslag 2013 De hoofdpunten uit het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen (SPV) behandelen we aan de hand van 12 vragen en antwoorden. Een volledig exemplaar

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit. PERSBERICHT 09 juli 2012 TREVI Group J. Hazardstraat 35 1180 Brussel Tel. +32 2 343 22 40 / Fax +32 2 343 67 02 TREVI VASTGOEDINDEX OP 30/06/2012: Voorspellers kunnen zich vergissen. Cijfers liegen nooit.

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Strategisch Pensioenmanagement

Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement Strategisch Pensioenmanagement is samenbrengen. Strategisch Pensioenmanagement De belangrijkste taak van Strategisch Pensioenmanagement is ervoor te zorgen dat u in control

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop.

T T A M. Vandaag lijken aandelen volgens TreeTop Asset Management absoluut en relatief goedkoop. T T A M Een vermogen 249 keer verhogen sinds 1900 Ondanks twee wereldconflicten en de grote crisis van de jaren dertig, verhoogde de reële waarde (na inflatie) van een globale aandelenportefeuille 249

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23

FINANCIËLE INFOFICHE LEVENSVERZEKERING VOOR TAK 23 KBC-Life Invest Plan KBC-Life Invest Plan 1 is een tak23-levensverzekering zonder gewaarborgd rendement, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type Levensverzekering Meer concreet heeft

Nadere informatie

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro

PERSBERICHT. Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro PERSBERICHT Versterking kapitaalpositie ING met 10 miljard euro Op 19 oktober 2008 is bekend gemaakt dat ING haar kapitaal verder heeft versterkt met behulp van de Nederlandse overheid. De solvabiliteit,

Nadere informatie

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153%

Jaarlijks gemiddeld Cumulatief vanaf 1970 2008 Q2 2008 Q1 2008 Q4 2007 Q3 2007 Q2 2007 Dekkingsgraad (kwartaalultimo) 143% 137% 148% 153% 153% Kwartaalbericht 2e kwartaal 2008 Dekkingsgraad op 143% Rendement 0,2% in tweede kwartaal Belegd vermogen 86,3 miljard Klein positief resultaat in moeilijke markt In het tweede kwartaal is een totaalrendement

Nadere informatie

KBC-Life Alternative Selector

KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments KBC-Life Alternative Selector KBC-Life Alternative Investments 1 is een tak23-levensverzekering, waarvan het rendement verbonden is met beleggingsfondsen. Type levensverzekering

Nadere informatie

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten

Laat uw geld zijn vruchten afwerpen. db Renteportefeuille. n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten db Renteportefeuille Laat uw geld zijn vruchten afwerpen n Geniet zorgeloos van regelmatige inkomsten n Dankzij een veilige, transparante en flexibele oplossing n Kwalitatief voor u beheerd door onze specialisten

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Op het economisch front blijft alles gunstig evolueren : in nagenoeg alle economische regio s blijft de groei op een aanvaardbaar niveau en niets wijst op een nakende recessie.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID

HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID HET GAAT NIET ALLEEN OM FINANCIERING, MAAR OM FINANCIERING, CAPACITEITSOPBOUW EN DUURZAAMHEID Micro-, kleine en middelgrote ondernemingen financieren = werkgelegenheid en inkomen creëren In ontwikkelingslanden

Nadere informatie

Terug naar de kern Bob Hendriks

Terug naar de kern Bob Hendriks Terug naar de kern Bob Hendriks Oktober 2013 Waarom nog beleggen? 2 Agenda BlackRock? Sparen & beleggen We leven langer/pensioen Inkomsten uit beleggen Conclusie 3 BlackRock is opgericht voor deze nieuwe

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Titel Concept Active Stock Selection. Actief inspelen op een uitdagende markt

Titel Concept Active Stock Selection. Actief inspelen op een uitdagende markt Titel Concept Active Stock Selection Actief inspelen op een uitdagende markt Sinds 2008 is de beweeglijkheid op de financiële markten sterk toegenomen Dat verhoogt de risico s van aandelenbeleggingen,

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Bepaal uw beleggersprofiel FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Via het beleggersprofiel naar beter beleggingsadvies Wanneer uw bank u beleggingsadvies verstrekt, moet zij rekening houden met uw financiële

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Bouw je eigen pensioen Ontdek het licht aan het eind van de duistere tunnel

Bouw je eigen pensioen Ontdek het licht aan het eind van de duistere tunnel z Bouw je eigen pensioen Ontdek het licht aan het eind van de duistere tunnel Stephan Toom Inleiding Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: dit is geen eeboek om je te verleiden je aan te sluiten

Nadere informatie

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking

Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Toelichting beleggingsbeleid Triodos Bank Private Banking Heeft u vragen? Neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05. Of stuur een e-mail naar private.banking@triodos.nl.

Nadere informatie

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) :

Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Beleggersprofiel - Vragenlijst voor de klant(en) : Naam persoon 1 :.Voornaam :.. Naam persoon 2 :.Voornaam :.. Adres :. Heeft u een partner? : ja / neen Aantal kinderen ten laste + hun leeftijd :. Voor

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Sinds een aantal weken is het duidelijk dat de meeste beurzen zich in een correctieve fase bevinden. De koersen gaan wat lager en af en toe wordt er een beschuldigende vinger

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene.

de besloten vennootschap Paerel Vermogensbeheer B.V., gevestigd te Amsterdam, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-267 d.d. 14 juli 2014 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter, drs. L.B. Lauwaars RA en J.C. Buiter, leden, mr. I.M.M. Vermeer, secretaris) Samenvatting

Nadere informatie

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be

MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER. Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional. www.fortuneo.be MIK HOGER FORTUNEO PORTFOLIO MANAGEMENT: VERMOGENSBEHEER Vertrouw uw spaargeld toe aan een professional www.fortuneo.be WAAROM ZOU U KIEZEN VOOR VERMOGENSBEHEER? U wilt graag BELEGGEN, maar weet niet hoe

Nadere informatie

stars for life growth

stars for life growth zelfstandigen fondsenfiche stars for life growth stars for life growth het groeipotentieel van de markt benutten de fondsselectie van stars for life Growth Met stars for life growth kan men op lange termijn

Nadere informatie

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU?

Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Factsheet 1 WAAROM EEN INVESTERINGSPLAN VOOR DE EU? Als gevolg van de wereldwijde economische en financiële crisis heeft de EU met een laag investeringsniveau te kampen. Alleen met gezamenlijke gecoördineerde

Nadere informatie

Vermogen opbouwen voor later

Vermogen opbouwen voor later BeleggingsRekening U wilt geld opzij zetten voor later en een vermogen opbouwen. Omdat uw kinderen nog gaan studeren, u graag die verre reis wilt maken, een tweede huis wilt kopen, eerder wilt stoppen

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009

Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2009 Dekkingsgraad 100% Belegd vermogen 74,7 miljard Rendement tweede kwartaal 8,4% Herstelplan goedgekeurd In het tweede kwartaal heeft Pensioenfonds Zorg en Welzijn een rendement

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

METHODE VAN FINANCIËLE PLANNERS

METHODE VAN FINANCIËLE PLANNERS METHODE VAN FINANCIËLE PLANNERS De MeDirect-planningsinstrumenten bieden online oplossingen voor het plannen van uw financiële toekomst en beleggingen. Ze bieden beleggingsadvies en voorspellingen van

Nadere informatie

Spirit AeroSystems Holdings Inc.

Spirit AeroSystems Holdings Inc. TIP 3: Spirit AeroSystems Holdings Inc. Beurs Land Ticker Symbol ISIN Code Sector New York Stock Exchange Verenigde Staten SPR US8485741099 Industrial Goods - Aerospace/Defense Products & Services Spirit

Nadere informatie

In 2011 meer woningen verkocht, sneller en duurder

In 2011 meer woningen verkocht, sneller en duurder ERA Barometer 2012 3 maart 2012 : ERA Open Huizen Dag In 2011 meer woningen verkocht, sneller en duurder Op woensdag 25 januari 2012 maakte ERA, het grootste netwerk van vastgoedmakelaars in België, de

Nadere informatie

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk

INVINCO BENELUX. Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk Goudprijs is alweer op zijn retour. Een crash blijft mogelijk 2 Wat is het geheim en de essentie van goed beleggen? Je moet anticiperen op de werkelijkheid van morgen en wat die voor gevolgen heeft voor

Nadere informatie

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS

1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 FONDSHUIS FO NDSHUIS PERFORMANCE ANALYSE 1 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Beleggingsstrategie Management Strategie De kracht van de beleggingsstrategie is het accumuleren van rendementen tijdens stijgende markten, in welke

Nadere informatie

Rainbow Dynamic juni 2010

Rainbow Dynamic juni 2010 1. Beheer/prestatie afgelopen kwartaal 1.1. De financiële markten deden het goed, met als positieve verrassing aandelen Dit kwartaal bleef Rainbow Dynamic stabiel, ongeacht de turbulentie op de financiële

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen?

Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? Inflatie protectie: risico management of slim beleggen? 1. Precies een jaar geleden schreven we over het inflatiefenomeen dat altijd zijn kop opsteekt na periodes van recessie. Onze conclusie was dat nieuwe

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

Benut de ineffi ciënties van de markten!

Benut de ineffi ciënties van de markten! Top Protect Alpha Strategy 04/2016 1 Fortis AG Benut de ineffi ciënties van de markten! Top Protect Alpha Strategy 04/2016 1 Benut de ineffi ciënties van de markten! Een kwalitatieve belegging toegankelijk

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014. Samenvatting: stijgende aandelen Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2014-1 januari 2014 t/m 31 maart 2014 Samenvatting: stijgende aandelen Nominale dekkingsgraad gestegen van 123,0% naar 123,6% Reële dekkingsgraad

Nadere informatie

F O N D S E N F O C U S

F O N D S E N F O C U S F O N D S E N F O C U S 16.03.2017 EXPERTISE OP HET GEBIED VAN BEDRIJFSOBLIGATIES 16.03.2017 Bedrijfsobligaties hebben de afgelopen jaren een forse bijdrage geleverd aan de performance van de Carmignac

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Fondsen. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Wat zijn de voordelen van een beleggingsfonds? 4 3. Hoe uw rendement

Nadere informatie

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte

Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Risicoprofielen voor Vermogensbeheer A la Carte Inleiding Onze risicoprofielen 1. Wat is een risicoprofiel? 2. Wat zijn vermogenscategorieën? 3. Welke risicoprofielen gebruiken wij? Uw risicoprofiel 4.

Nadere informatie

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011

Persbericht. Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Persbericht Kwartaalbericht: vierde kwartaal 2011 Hoofdpunten: Dekkingsgraad van 94% is te laag: aanvullende maatregelen nodig Beschikbaar vermogen stijgt met ruim 11 miljard Door gedaalde rente nemen

Nadere informatie

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN

ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN ING PERSONAL BANKING EEN GLOBALE EN PERSOONLIJKE BENADERING VAN UW FINANCIËLE VERMOGEN www.ing.be 1 2 ADVIES VOOR HET BEHEER VAN UW PORTEFEUILLE 6 DOELSTELLINGEN, RISICO S EN BELEGGINGSHORIZON UW BELEGGERSPROFIEL

Nadere informatie

Robeco Emerging Conservative Equities

Robeco Emerging Conservative Equities INVESTMENT OPPORTUNITY oktober 2013 Voor professionals INTERVIEW MET PORTFOLIO MANAGER PIM VAN VLIET Robeco Emerging Conservative Equities Beleggen in opkomende markten met een lagere kans op grote koersdalingen.

Nadere informatie

Een pensioenspaarplan op UW maat

Een pensioenspaarplan op UW maat VIVIUM Managed Funds Het product De risico s De kosten De opbrengst Een pensioenspaarplan op UW maat Denkt u aan pensioensparen, langetermijnsparen of niet-fiscaal sparen? Of aan een individuele pensioentoezegging

Nadere informatie

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1

FORTUNA di GENERALI. financiële infofiche levensverzekering voor tak 23. FORTUNA di GENERALI 1 FORTUNA di GENERALI 1 TYPE LEVENSVERZEKERING WAARBORGEN Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Fortuna di Generali garandeert prestaties bij leven of bij overlijden.

Nadere informatie