Studieaanbod SECUNDAIR ONDERWIJS SINT-ELISABETH OV1, OV2, OV3, OV4 en GON-BEGELEIDING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studieaanbod SECUNDAIR ONDERWIJS SINT-ELISABETH OV1, OV2, OV3, OV4 en GON-BEGELEIDING"

Transcriptie

1 Schooljaar Studieaanbod SECUNDAIR ONDERWIJS SINT-ELISABETH OV1, OV2, OV3, OV4 en GON-BEGELEIDING Een school waar elke jongere buitengewone kansen krijgt! Algemene info en maatschappelijke zetel: v.z.w. BuSO St.-Elisabeth Steenovenstraat Peer Wijchmaal T.:

2

3 Schooljaar Studieaanbod SECUNDAIR ONDERWIJS SINT-ELISABETH OV1, OV2, OV3, OV4 en GON-BEGELEIDING Een school waar elke jongere buitengewone kansen krijgt! Algemene info en maatschappelijke zetel: v.z.w. BuSO St.-Elisabeth Steenovenstraat Peer Wijchmaal T. :

4

5 De structuur met de opleidingsvormen, de studiegebieden en de studierichtingen van het Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt Een school waar elke jongere buitengewone kansen krijgt! BASISONDERWIJS Buitengewoon basisonderwijs Gewoon basisonderwijs Buitengewoon kleuter & buitengewoon lager onderwijs leuter & lager onderwijs Specifiek Concreet Minstens 4 leerjaren Maximum leeftijd = 21 à 25 jaar Individuele trajecten SECUNDAIR ONDERWIJS Buitengewoon Secundair Onderwijs St.-Elisabeth OV1 Type 2 +3 OV2 Type OV3 Type OV4 Type 3 GON/ION S P E C I F I E E L E E R O N D E R S T E U N I N G IHP IHP IHP IHP IHP Fase 1: Observatiejaar 1B 1A Minimum leeftijd = Minimum leeftijd = Minimum leeftijd = G I O O 13 jaar 13 jaar 13 jaar 1 leerjaar minstens 2 leerjaren Fase 2: Maximum leeftijd = 21 à 25 jaar minstens 2 leerjaren Opleidingsfase M LA WH Minstens 2 leerjaren walificatiefase M LA WH Minstens 2 leerjaren Integratiefase M LA WH BEROEPSONDERWIJS Gewoon secundair onderwijs 1 B 1A BVL 2A BVL 2A N N - T - 3 e jaar TSO B Y B T 3 e jaar STW, EM en ET E P E y BSO G G 4 e jaar TSO E p E E 4 e jaar STW, EM en ET e L L BSO E 3 E 5 e jaar TSO I + I 2 5 e jaar OA STW en MM D 7 D BSO 6 e jaar TSO I I 6 e jaar OA STW en MM N N BSO G G 3 e jaar BSO OA 4 e jaar BSO OA 5 e jaar BSO 6 e jaar BSO 7 e jaar BSO OA 7 e jaar BSO 3 e jaar ASO/SO/TSO 4 e jaar ASO/SO/TSO 5 e jaar ASO/SO/TSO 6 e jaar ASO/SO/TSO 7 e jaar TSO 1 ste G R A A D 2 de G R A A D 3 de G R A A D Meestal beschermd leefmilieu Meestal beschermd arbeidsmilieu Zorg/beschermde arbeid - leven gewone tewerkstelling of verder studeren Verder studeren met GON Reguliere arbeid - leven O F Tewerkstelling Tewerkstelling of verder studeren Verklarende tabel: Studiegebieden in onze school Studierichtingen in onze school OV3 Studierichtingen in onze school OV4 Andere verklaringen Lichaamsverzorging M kappersmedewerker IHP Individueel HandelingsPlan Handel WH winkelhulp OA Office Assistant (kantoor) GON Geïntegreerd Onderwijs Personenzorg LA Logistiek Assistent in ziekenhuizen en verzoringsinstellingen STW Sociale en Technische Wetenschappen ION Inclusief ONderwijs Mechanica en elektriciteit ET Elektrotechnieken (3 de jaar) Jaar leerjaar EM Elektro-Mechanica (4 de jaar) Grafische communicatie en media MM MultiMedia OV Opleidingsvorm

6

7 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 7 Voorwoord Inleiding De opleidingsvormen Opleidingsvorm 1 (OV1) Autiwerking OV Schooluren OV Folder OV Folder PASSEND onderwijs Lessentabellen OV Opleidingsvorm 2 (OV2) Autiwerking OV Schooluren OV Folder OV Lessentabellen FASE 1 OV Lessentabellen FASE 2 OV Opleidingsvorm 3 (OV3) Autiwerking OV3: Schooluren OV De verschillende opleidingsfasen van OV Observatiefase: Opleidingsfase: walificatiefase: (facultatieve) integratiefase = ABO: appersmedewerker Opleidingsprofiel Folder appersmedewerker Lessentabellen appersmedewerker Logistiek Assistent ziekenhuizen en zorginstellingen Opleidingsprofiel Folder Logistiek Assistent Lessentabellen Logistiek Assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen Winkelhulp... 78

8 3.6.1 Opleidingsprofiel Folder Winkelhulp Lessentabellen winkelhulp Opleidingsvorm 4 (OV4) Info Schooluren OV Eerste leerjaar A Lessentabel 1 ste leerjaar A Handboeken / werkboeken 1 ste leerjaar A Oriënteringen Eerste leerjaar B Lessentabel 1 ste leerjaar B Handboeken / werkboeken 1 ste leerjaar B Tweede leerjaar A Lessentabel 2 de leerjaar A Handboeken / werkboeken 2 de leerjaar A Het beroepsvoorbereidend leerjaar: Elektriciteit antoor en Verkoop Lessentabel BVL Handboeken / werkboeken 2 BVL Oriënteringen Elektromechanica TSO (2 de graad) Folder Elektromechanica Lessentabel Elektromechanica 1 ste jaar van de 2 de graad (3 EM) Lessentabel Elektromechanica 2 de jaar van de 2 de graad (4 EM) Handboeken / werkboeken 3 EM (enkel in ) Handboeken / werkboeken 4 EM (enkel nog in en in ) Elektrotechnieken Folder Elektrotechnieken Lessentabel Elektrotechnieken 1 ste jaar van de 2 de graad (3 ET) Lessentabel Elektrotechnieken 2 de jaar van de 2 de graad (4 ET) Handboeken / werkboeken 3 ET Office-Assitent (2 de graad kantoor) Lessentabel Office Assistent 1 ste jaar van de 2 de graad (3 OA) Lessentabel Office Assistent 2 de jaar van de 2 de graad (4 OA) Handboeken / werkboeken 3 OA Handboeken / werkboeken 4 OA

9 4.10 Sociale en Technische Wetenschappen (2 de graad) Lessentabel Sociale en technische wetenschappen 1 ste jaar van de 2 de graad Lessentabel Sociale en technische wetenschappen 2 de jaar van de 2 de graad Handboeken / werkboeken 3 STW Handboeken / werkboeken 4 STW Office Assistent (3 de graad) Folder Office Assistent Lessentabel Office Assistent 1 ste jaar van de 3 de graad (5 OA) Lessentabel Office Assistent 2 de jaar van de 3 de graad (6 OA) Lessentabel Office Assistent 3 de jaar van de 3 de graad (7 OA) * Handboeken / werkboeken 5 OA Handboeken / werkboeken 6 OA Handboeken / werkboeken 7 OA Sociale en Technische Wetenschappen (3 de graad) Folder Sociale en Technische Wetenschappen Lessentabel Sociale en Technische Wetenschappen 1 ste jaar van de 3 de graad Lessentabel Sociale en Technische Wetenschappen 2 de jaar van de 3 de graad Handboeken / werkboeken 5 STW Handboeken / werkboeken 6 STW Multimedia (3 de graad) Folder Multimedia Lessentabel Multimedia 1 ste jaar van de 3 de graad (5 MM) Lessentabel Multimedia 2 de jaar van de 3 de graad (6 MM) * Nieuw vanaf Handboeken / werkboeken 5 MM Handboeken / werkboeken 6 MM GON ION Wat is GON? Wie heeft recht op GON? Hoe GON aanvragen? Start GON-begeleiding Duur GON-begeleiding Inhoud GON-begeleiding Verklaring voetnoten Studiedag: Op maat met resultaat! Dynamische groei van de school

10 6.2.1 Aantal leerlingen Aantal GON-leerlingen Aankondiging van de infodagen in Infodag 1: OV1, OV2, OV3: Infodag 2: OV1, OV2, OV3: Infodag 1: OV Open school: OV Vooraankondiging van de studiedag De vestigingsplaatsen van onze school: Colofon Bushaltes

11 Voorwoord Beste lezer, Deze infobrochure probeert u een uitgewerkt overzicht aan te reiken van het volledige studieaanbod van onze ganse school: Opleidingsvorm 1 Opleidingsvorm 2 Opleidingsvorm 3 Opleidingsvorm 4 ION-begeleiding GON-begeleiding Onze school heeft sinds 1960 een ruime expertise opgebouwd. Al meer dan 50 jaar is onze school een specifieke onderwijssetting voor vele leerlingen die ons aanbod meestal permanent nodig hebben. Heel wat schooljaren stijgen de leerlingenaantallen voor het volledige studieaanbod zowel op de locatie te Peer-Wijchmaal als in Overpelt. Dit toont aan dat de gespecialiseerde leerondersteuning en de specifieke ontwikkelingsbegeleiding in het buitengewoon secundair onderwijs moet blijven en dat we terecht mogen spreken van de expertiseschool! Vanuit onze missie, het pedagogisch project en het christelijk opvoedingsproject wordt zowel zorgbreed onderwijs als gespecialiseerd onderwijs nagestreefd. Sinds 10 jaar zetten wij onze opgebouwde expertise ook ter ondersteuning in voor de leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon secundair en hoger onderwijs. Hierdoor is dit geïntegreerd onderwijs (GON/ION) dat door onze school geboden wordt eerder een specifieke wijze van onderwijs dan een specifieke plaats waar dit onderwijs geboden wordt. Door het dagdagelijks realiseren van het ruime studieaanbod van onze school, specialiseren we ons steeds meer om de dubbele taak van het buitengewoon secundair onderwijs op te nemen en te vervullen.

12 Enerzijds is er de verantwoordelijkheid om kwaliteitsvol onderwijs waar te maken voor jongeren die tijdelijk of permanent nood hebben aan en recht hebben op buitengewoon secundair onderwijs. Anderzijds hebben we de bijkomende opdracht om met de opgebouwde expertise rond specifieke onderwijsbehoeften leerlingen en personeelsleden in het gewoon secundair en hoger onderwijs kwaliteitsvol te ondersteunen. Tijdens de voorbije studiedag: Op maat met resultaat 1 als apotheose van het gouden jubileum van de school vatte professor atja Petry van de atholieke Universiteit te Leuven het als volgt samen: Het buitengewoon onderwijs zal in de toekomst een expertiseschool zijn om het gewoon onderwijs te ondersteunen en een gespecialiseerde school blijven voor speciale leerlingen. Wij pleiten voor meer en meer samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. Hiermee bedoelen we niet vooral of enkel de ondersteunende taak van het buitengewoon onderwijs maar ook de uitwisseling tussen het gewoon onderwijs en het buitengewoon onderwijs en omgekeerd bvb. Transfer van ervaringsdeskundigheid op ieders domeinen, specifieke realisaties verspreiden, professionele leeromgevingen delen, gemeenschappelijke nascholingen organiseren, interne opleidingen openstellen, optimalere/objectievere leerlingenoriënteringen, soepele tijdelijke uitwisselingstrajecten voor leerlingen enz Dit alles in het belang van de leerlingen en bij voorkeur de kwetsbaardere leerlingen! Ondanks het feit dat onze cijfers 2 aantonen dat het buitengewoon secundair onderwijs meer dan ooit nodig is, stellen we met de regelmaat van de klok vast dat de rol en de betekenis van het buitengewoon onderwijs, de GON-begeleiding en/of het studieaanbod van onze school nog steeds niet voldoende bekend zijn. Onbekend is onbemind! Via deze verzameling en neerslag van gerichte informatieve teksten willen we daar iets aan doen in de hoop dat elke jongere doorverwezen wordt naar de gewenste krachtige orthopedagogische schoolomgeving met die ondersteuning en stimulering waar hij of zij recht op heeft. Steeds welkom voor bijkomende informatie of een eventueel kennismakingsbezoek tijdens de infodagen 3, de studiedag 4 of op afspraak!. nevels directeur

13 Inleiding Leerlingen met speciale opvoedings- en onderwijsbehoeften kunnen terecht in het buitengewoon onderwijs. Onze school organiseert buitengewoon onderwijs op niveau van het secundair onderwijs. Het buitengewoon secundair onderwijs richt zich tot jongeren van 12 tot ca. 21 jaar. Dit kan verlengd worden tot ongeveer 25 jaar. Het is bedoeld voor leerlingen die het gewone onderwijs niet kunnen volgen vanwege een (lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke) beperking en/of leer- of gedragsproblemen. De klasgroepen zijn kleiner dan in het gewone onderwijs en we beschikken over speciale leermiddelen en hulpverleners (logopedist, ergotherapeut, orthopedagoog, verpleegkundige, kinesist, psycholoog, maatschappelijke werker) De Opleidingsvormen (OV) hebben te maken met de doelstellingen die men nastreeft. Binnen elke opleidingsvorm kunnen leerlingen van verschillende types samengebracht worden. In onze school zijn de volgende mogelijkheden: OV 1: sociale vorming als voorbereiding tot wonen in een beschermde leefomgeving o type 2 (matige of ernstige mentale beperking) o type 3 (ernstige emotionele en/of gedragsproblemen) Na het beëindigen van de opleiding in OV1, krijgt men een attest Sociale Aanpassing. OV 2: sociale vorming en voorbereiding tot werken in een beschutte werkplaats en beschermd of begeleid wonen o type 2 (matige of ernstige mentale beperking) o type 3 (ernstige emotionele en/of gedragsproblemen) Na het beëindigen van de opleiding in OV2, krijgt men een attest Sociale Aanpassing en Arbeidsgeschiktmaking Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 13

14 OV 3: sociale vorming als voorbereiding op de gewone leefomgeving en beroepsvorming naar het gewone arbeidscircuit o type 1 (licht mentale handicap) o type 3 (ernstige emotionele en/of gedragsproblemen) In OV3 kan men attesten en/of getuigschriften behalen: o o o o o het (volledige) getuigschrift (kwalificatiegetuigschrift) beroepsonderwijs van de gevolgde opleiding (= volledig geslaagd!) het attest van verworven bekwaamheden Als men niet slaagt krijgt men een attest beroepsonderwijs dat enkel de periode vermeldt tijdens dewelke men les heeft gevolgd. Attest Alternerende Beroepsopleiding (ABO) Getuigschrift Alternerende Beroepsopleiding (ABO) OV 4: gewoon secundair onderwijs met aangepaste didactische werkvormen en intensieve leerondersteuning o type 3 (ernstige emotionele en/of gedragsproblemen) In OV4 kan men de getuigschriften en/of diploma s behalen: o Getuigschrift van het Basisonderwijs (na 1B) o o o Getuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het Secundair Onderwijs (na 6BSO) Diploma van het Secundair Onderwijs (na 6 STW, 6 MM en 7 BSO) Getuigschrift Bedrijfsbeheer (na 7 BSO) Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 14

15 De opleidingsvormen 1. Opleidingsvorm 1 (OV1) Opleidingsvorm 1, type 2 en type 3: Onderwijs voor jongeren die voorbereid worden om later beschermd te wonen en begeleid te werken met een maximale zelfstandigheid. De bedoeling van opleidingsvorm 1 (OV1) is het voorbereiden op zelfstandig wonen in een beschermde leefomgeving. Hiertoe krijgt de leerling sociale vorming. Deze opleidingsvorm is gericht op: ontwikkelen van de zelfredzaamheid de communicatiemogelijkheden de senso-motoriek de sociale vorming van de leerlingen Deze opleidingsvorm omvat minstens vier leerjaren. Voor iedere leerling wordt de duur ervan bepaald door de klassenraad bijgestaan door de instelling gelast met de begeleiding (CLB). Deze opleidingsvorm bestaat voor het type 2, 3, 4, 6 en 7. Onze school richt zich tot type 2 en type 3. Het programma omvat inhouden als: communicatie: speekoefeningen, spreken met ondersteuning van gebaren, leesoefeningen, pictogrammen, communicatie via tekeningen en symbolen. zelfredzaamheidstraining handvaardigheidstraining via creatieve technieken bewegingsopvoeding: luchtkussen, snoezelen, zwemmen, fietsen, Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 15

16 Type 2 richt zich tot leerlingen met een matig tot ernstige mentale beperking. Type 3 richt zich tot leerlingen met gedragsstoornissen, ernstig emotionele en/of gedragsproblemen. In opleidingsvorm 1 behoren alle lessen, leer- en opvoedende activiteiten tot de Algemene en Sociale Vorming (ASV). In het verleden heeft opleidingsvorm 1 zich meestal gericht op die jongeren die het meest behoefte hadden aan begeleiding. Het gevolg was dat OV1, ten onrechte, werd beschouwd als het einde van het onderwijscontinuüm binnen het buitengewoon secundair onderwijs. De laatste jaren wordt er gepleit voor een duidelijke opwaardering van OV1. Het is immers de opleidingsvorm die het meest aansluit bij de zuivere filosofie van het Buitengewoon Onderwijs! OV1 biedt vele kansen tot een ver doorgedreven individuele begeleiding van de jongeren. Flexibelere leertrajecten op maat zijn meer realiseerbaar in OV1. De OV1- leerlingen en de doelgroepen binnen OV1 zijn de laatste jaren het sterkst geëvolueerd in verscheidenheid. De regelgeving o.a. op vlak van studieattesten en getuigschriften is jammergenoeg niet geëvolueerd of aangepast. Er zou zeker een oplossing moeten gevonden worden om aan alle onderwijsbehoeften van alle OV1-leerlingen tegemoet te komen. De grote verscheidenheid binnen OV1 vereist een differentiatie van de wettelijke mogelijkheden/bepalingen o.a. op vlak van de studieattesten en getuigschriften. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 16

17 1.1 Autiwerking OV1 Voor leerlingen met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) hebben we binnen opleidingsvorm 1 een uitgebreide autiwerking (14 klassen). We hebben auti-klassen zowel in de benedengroepen, middengroepen als bovengroepen. Binnen de autiwerking proberen we de leerlingen vooral duidelijkheid en structuur te bieden a.d.h.v. visualisatie. We proberen de leerlingen meer voorspelbaarheid te bieden door telkens te werken rond de volgende 4W s: WIE met wie moet ik de opdracht uitvoeren: alleen of samen met iemand bij welke leerkracht WAT welke opdracht moet ik uitvoeren welk stappenplan moet ik eventueel gebruiken welk hulpmiddel mag ik gebruiken WAAR op welke plaats moet ik de opdracht uitvoeren: eigen werkruimte groepstafel keuken vrijetijdshoek WANNEER en HOELANG wanneer moet ik beginnen en eindigen met mijn opdracht werken met timer aantal stuks voorspellen Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 17

18 Samengevat: Leerlingen met kenmerken van ASS vertonen een belemmering, een hindernis of een stoornis op de volgende drie vlakken: Sociale interactie, communicatie en verbeelding (de triade!). Als gevolg hiervan hebben ze vaak een beperkter en repetitief patroon van activiteiten. Leerlingen met ASS hebben nood aan een aangepaste leeromgeving en een aangepaste leerondersteuning. Voorbeelden : - een verduidelijking van de ruimte (werkhoeken) - een verduidelijking van de tijd (dagschema s) - of een verduidelijking van werkorganisatie (werkschema s). Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 18

19 1.2 Schooluren OV1 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 19

20 1.3 Folder OV1 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 20

21 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 21

22 1.4 Folder PASSEND onderwijs Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 22

23 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 23

24 1.5 Lessentabellen OV1 Algemene Sociale Vorming = 32 uur Mogelijke schoolvakken naargelang de pedagogische eenheid: Actualiteit Administratie Arbeidstraining Bewegen Computer Crea Engels Expressie Frans Godsdienst Handvaardigheden Hout Huishoudelijke vaardigheden oken Lichamelijke Opvoeding Lichamelijke Opvoeding Luchtkussen Muziek Muzikale Opvoeding Onthaal Plastische Opvoeding Psycho Motoriek Psycho- Motorische- en Vrijetijdsvaardigheden Rekenen Schoolse vaardigheden Semi Industrieel Werk Sociale Maatschappelijke Training Strijken en Vouwen Taal Thematisch werk Tuin Was opvouwen, Strijken en Onderhoud Wereldoriëntatie Werkplekleren Werkvaardigheden Zwemmen Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 24

25 1 OV1 (ASS) Algemene Sociale Vorming Actualiteit 1 Arbeidstraining 3 Bewegen 1 Computer 1 Crea 2 Godsdienst 2 Huishoudelijke vaardigheden 2 oken 3 Lichamelijke Opvoeding 3 Plastische Opvoeding 3 Psycho- Motorische- en vrijetijdsvaardigheden 4 Reken- en Taalvaardigheid 5 Strijken en Vouwen 2 Totaal 32 2 OV1 (ASS) Algemene Sociale Vorming Godsdienst 2 Lichamelijke Opvoeding 1 Lichamelijke Opvoeding Luchtkussen 1 Vrije tijd (gestructureerde niet gestructureerde) (snoezelen, fijne motoriek) Werkvaardigheden (individueel ingevuld eigen aan de leerling) Zelfredzaamheid/communicatie/koken/WSO (individueel ingevuld eigen aan de leerling) Zwemmen 1 Totaal Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 25

26 3 OV1 (ASS) Algemene Sociale Vorming Arbeidstraining 6 Computer 2 Godsdienst 2 Hout 1 aft: reken- en taalopdrachten 4 nutselen en Handwerk 2 oken 3 Lichamelijke Opvoeding 3 Semi Industrieel Werk 3 Vrije tijd (wandelen, fietsen, badminton, ) 4 Was, Strijken en Opvouwen 2 Totaal 32 4 OV1 Algemene Sociale Vorming Godsdienst 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Overkoepelende ontwikkelingsdoelen 6 Vrije tijd 2 Werken (smirna, tuin, psychomotoriek, ) 10 Wonen (koken, klasonderhoud, ) 9 Zwemmen * 1 Totaal 32 * Driewekelijks zwemmen op dinsdagvoormiddag Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 26

27 Algemene Sociale Vorming 5 OV1 Algemene Sociale Vorming 3 Computer 1 Hout 2 Muzikale Opvoeding 1 Godsdienst 2 Handwerk 2 oken 4 Lichamelijke Opvoeding 3 Onderhoud lokaal 1 Plastische Opvoeding 3 Psycho-motoriek 2 Taal en Rekenen 1 Taal: lees- en Spreekoefeningen 2 Vrije Tijd 1 Was Strijk en Onderhoud 2 Wereldoriëntatie 2 Totaal 32 Algemene Sociale Vorming 6 OV1 Arbeidstraining 3 Computer 1 Gezelschapsspelen 3 Godsdienst 2 Handwerk 3 nutselen 3 oken 4 Lichamelijke Opvoeding 2 Lichamelijke Opvoeding Luchtkussen 1 Plastische Opvoeding 4 Spreken, Schrijven en Rekenen (Geïntegreerd in de opleiding) Vrije tijd leren invullen 3 Was Strijk en Onderhoud 3 Zwemmen* Totaal 32 * Driewekelijks zwemmen op dinsdagvoormiddag Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 27

28 Algemene Sociale Vorming 7 OV1 Computer 1 Godsdienst 2 Handvaardigheden 4 Hout 2 oken 4 Muzikale Opvoeding 1 Plastische Opvoeding 3 Psycho-motoriek 3 Sociale Maatschappelijke Training 3 Sport en spel 2 Vrije Tijd 2 Was vouwen, Strijken, Onderhoud 4 Zwemmen 1 Totaal 32 Algemene Sociale Vorming 8 OV1 (vlinderklas 1) Algemene Sociale Vorming 4 Arbeidstraining 1 Crea 2 Fijn motorische vaardigheden 1 Gezelschapsspelen 1 Gezonde beweging 1 Godsdienst 2 oken 3 Lichamelijke Opvoeding 2 Lichamelijke Opvoeding Luchtkussen 1 Muzische vaardigheden (muziek, dans, ) 2 Naaien/Smyrna 2 Plastische Opvoeding 3 Schoolse vaardigheden 2 Sociale vaardigheden 1 Themawerk 4 Zelfredzaamheid en Dagelijkse (Geïntegreerd in de opleiding) activiteiten (onthaal-, snackmomenten, ) Zwemmen* Totaal 32 * Driewekelijks zwemmen op dinsdagvoormiddag Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 28

29 9 OV1 (structuur/ass) Algemene Sociale Vorming Algemene Sociale Vorming 21 Computer 1 Godsdienst 2 Hout 1 oken 3 Taal- en Rekenopdrachten & Psychomotorische oefeningen (Geïntegreerd in de opleiding) Turnen 2 Was vouwen 1 Zinvolle Vrijetijdsbesteding (Geïntegreerd in de opleiding) Zwemmen 1 Totaal OV1 Algemene Sociale Vorming Computer 1 Crea 3 Expressie 1 Godsdienst 2 Handvaardigheden 3 Huishoudelijke vaardigheden 2 oken 3 Lichamelijke Opvoeding 3 Onthaal 1 Plastische Opvoeding 3 Psycho Motoriek 2 Schoolse vaardigheden 5 Wandelen 1 Werkvaardigheden 2 Zwemmen* Totaal 32 * Driewekelijks zwemmen op dinsdagvoormiddag Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 29

30 11 OV1 (vlinderklas 2) Algemene Sociale Vorming Computer 1 Godsdienst 2 nutselen 3 oken 4 Lichamelijke Opvoeding 2 Lichamelijke Opvoeding Luchtkussen 1 Motoriek 2 Muziek 1 Naaien/smyrna 3 Onthaal 1 Rekenen 3 Relaxatie 1 Senso-Motorische Stimulatie 1 Spelletjes en de week afsluiten 1 Taal met de klassikale logopedie 4 Verhaaltjes/versjes 1 Zelfredzaamheid 1 Zwemmen* Totaal 32 * Driewekelijks zwemmen op dinsdagvoormiddag Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 30

31 12 OV1 (structuur/ass) Algemene Sociale Vorming Algemene Sociale Vorming 17 Arbeidstraining (Geïntegreerd in de opleiding) Computerklas 1 Godsdienst 2 oken 3 Lichamelijke Opvoeding 2 Lichamelijke Opvoeding Luchtkussen 1 Plastische Opvoeding 2 Puzzelen, computer, muziek, naaien, wandelen, boodschappen doen, (Geïntegreerd in de opleiding) Semi Industrieel Werk 3 Taal, rekenen, themawerk (Geïntegreerd in de opleiding) Was 1 Totaal 32 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 31

32 13 OV1 (ASS) Algemene Sociale Vorming Computer 1 Godsdienst 2 Handvaardigheden (naaien, smyrna) 1 Houtvaardigheden 1 Individuele werkstukken en werkopdrachten 4 lastaak 2,5 nutselen 1 oken 2 LO 2 Onderhoud 1 Rekenen 2 Semi Industrieel Werk 1 Snackgebeuren 4,5 Spelontwikkeling 1 Taal 2 Themawerken 1 Wandelen op openbare weg 1 Was 1 Zwemmen 1 Totaal 32 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 32

33 14 OV1 (structuur/ass) Algemene Sociale Vorming Bewegingsrecreatie (wandelen,fietsen, ) 1 Computer 1 Dierenzorg boerderij BC 2 Functioneel rekenen 2 Godsdienst 2 oken 3 Lichamelijke Opvoeding 2 Semi Industrieel Werk (bedrijfswerk, seriewerk oefenen, ) 5 Speltraining (2 x 25 minuten) 1 Taal 1 Themawerk (Wereldoriëntatie, taal/rekenen, leefsleutels, ) Tuin 4 Verkeer 1 Vrijetijdsvaardigheden 2 Was opvouwen, Strijken en Onderhoud 1 Zwemmen 1 Totaal 32 3 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 33

34 15 OV1 (vlinderklas 3) Algemene Sociale Vorming Godsdienst 2 Handvaardigheden 3 Huishoudelijke Vaardigheden 5 lassikale Logo 1 Luchtkussen 2 Onthaal 1 Persoonlijke Redzaamheid 2 Schoolse vaardigheden 1 Sociale vaardigheden 1 Thema/projectwerking 7 Vrije tijd 2 Wandelen 2 Werkvaardigheden 1 Zwemmen + uit- en aankleden 2 Totaal OV1 (structuur/ass) Algemene Sociale Vorming Actua (krant, media, kalender, ) 3 Computer 1 Crea / PO 4 Functioneel rekenen / taal 3 Godsdienst 2 Handvaardigheden (smyrna) 2 Hout 1 oken 3 Lichamelijke Opvoeding 3 Onderhoud 2 Semi Industrieel Werk 1 Sociale vaardigheden 1 Strijken / was plooien 2 Verkeer 1 Vrije tijd 3 Totaal 32 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 34

35 17 OV1 (GPS 1) Algemene Sociale Vorming Algemene Sociale Vorming 16 ASV PO 4 Godsdienst 2 oken 3 Lichamelijke Opvoeding 3 Werkplekleren 4 Totaal OV1 (structuur / ASS GPS 2 ) Algemene Sociale Vorming Administratie 3 Algemene Sociale Vorming 8 Computer 1 Engels 1 Frans 1 Godsdienst 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Naaien 1 Onderhoud 2 Plastische opvoeding 2 Semi Industrieel Werk 1 Speltraining 2 Vaardigheden 2 Werkplekleren 4 Totaal 32 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 35

36 19 OV1 (structuur/ass) Algemene Sociale Vorming Functioneel rekenen + inoefenen 1 Functionele taaloefeningen 0,5 Gezelschapsspel in groep 2 Godsdienst 2 Handwerk: naaien 1 Hardop lezen bij de juf 0,5 Huishoudelijke vaardigheden 1,5 aftwerk rekenen 1 aftwerk taal 1 nutselen 1 oken 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Onthaal 2,5 Puzzelen 0,5 Schrijven en schrijfmotoriek 0,5 Semi Industrieel Werk 2,5 Themawerk 2 Vrije tijd 2 Vrije tijd op de PC 0,5 Werken op de PC 1 Zelfredzaamheid 4 Zwemmen 1 Totaal 32 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 36

37 20 OV1 (structuur/ass) Algemene Sociale Vorming Huishoudelijke vaardigheden 2 Godsdienst 2 Lichamelijke Opvoeding 3 oken 4 Handvaardigheid 2 nutselen 1 Computer 1 Actua 2 Werkvaardigheden 4 Vrijetijdsvaardigheden 4 Rekenen 2 Taal 2 Muzikale opvoeding 1 Wandelen/beweging 2 Totaal OV1 (structuur/ass GPS 3) Algemene Sociale Vorming Algemene Sociale Vorming 6 Computer 1 Godsdienst 2 Groendienst of Werkplekleren (tweewekelijks) 4 Handvaardigheid 4 Hout 2 oken 3 Lichamelijke Opvoeding 2 Muziek 1 Onthaal 1 Plastische Opvoeding 2 Project 1 Was opvouwen, Strijken en Onderhoud 2 Zwemmen 1 Totaal 32 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 37

38 22 OV1 (GIW) Algemene Sociale Vorming Algemene Sociale Vorming 8 Arbeidstraining 10 Godsdienst 2 Hout 2 oken 3 Lichamelijke Opvoeding 2 Plastische Opvoeding 2 Sport 1 Was opvouwen, Strijk en Onderhoud 2 Totaal OV1 (structuur/ass GPS 4)* Algemene Sociale Vorming Actualiteit 2 Computervaardigheden 1 Engels 1 Frans 1 Godsdienst 2 euzepakket hout, crea, koken, kantoorvaardigheden 3 oken 3 Lichamelijke Opvoeding 2 Onderhoud 2 Taal, rekenen en themawerk 9 Tekstverwerking 2 Werkplekleren 4 Totaal 32 * nieuw vanaf 1 september 2013 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 38

39 24 OV1 (vlinderklas 4)* Algemene Sociale Vorming Algemene Sociale Vorming (onthaal, ) 6 Arbeidstraining 1 Crea 2 Fijne Motorische Vaardigheden 1 Gezelschapsspelen 1 Gezonde Beweging 1 Godsdienst 2 oken 3 Lichamelijke Opvoeding 2 Lichamelijke Opvoeding Luchtkussen 1 Muzische Vaardigheden (muziek, dans, ) 1 Naaien/smyrna 2 Schoolse Vaardigheden 1 Sociale Vaardigheden 1 Sociale Vaardigheden 1 Themawerk 6 Zwemmen** Totaal 32 * nieuw vanaf 1 september 2013 ** Driewekelijks zwemmen op dinsdagvoormiddag Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 39

40 25 OV1 (ASS)* Algemene Sociale Vorming Actualiteit 1 Computer 1 Crea 3 Godsdienst 2 Handvaardigheid 2 Huishoudkunde 3 oken 3 Lichamelijke Opvoeding 2 Muziek 1 Rekenen 3 Semi Industrieel Werk (SIW) 3 Taal 3 Thematisch werk 5 Totaal 32 * nieuw vanaf 1 september 2013 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 40

41 2. Opleidingsvorm 2 (OV2) Opleidingsvorm 2, type 2 en type 3: Onderwijs voor jongeren die later beschermd gaan werken met tewerkstellingsprojecten op maat. Dit is onderwijs tot sociale aanpassing en arbeidsgeschiktmaking en heeft tot doel een Algemene en Sociale Vorming en een arbeidstraining te geven om integratie mogelijk te maken in een beschermd leef- en arbeidsmilieu. Deze opleidingsvorm omvat twee fasen, elke fase duurt ten minste twee leerjaren. De eerste fase geeft voorrang aan de sociale aanpassing en waarborgt tevens de arbeidsgeschiktmaking. Ten minste vijftien van de wekelijkse lessen worden voorbehouden aan de Algemene en Sociale Vorming. In onze school geven we in fase 1 OV2 wekelijks 15 lesuren Algemene Sociale Vorming en 17 lesuren Beroeps Gerichte Vorming. De tweede fase geeft voorrang aan de arbeidsgeschiktmaking. Ten minste negen van de wekelijkse lessen worden voorbehouden aan de Algemene en Sociale Vorming. In onze school geven we in fase 2 OV2 wekelijks 11 lesuren Algemene Sociale Vorming en 21 lesuren Beroeps Gerichte Vorming. De klassenraad bijgestaan door de instelling gelast met de begeleiding (= CLB) bepaalt voor iedere leerling de respectievelijke duur van elke fase. Gedurende de tweede fase kunnen stages worden georganiseerd tijdens het schooljaar. Uitzonderlijk kunnen deze stages georganiseerd worden tijdens de vakanties. Als men de school verlaat, heeft men recht op een attest van gevolgde vorming. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 41

42 Deze opleidingsvorm bestaat voor het type 2, 3, 4, 6 en 7. Onze school richt zich tot type 2 en type 3. Type 2 richt zich tot leerlingen met een matig tot ernstige mentale beperking. Type 3 richt zich tot leerlingen met gedragsstoornissen, ernstige emotionele en/of gedragsproblemen. In opleidingsvorm 2 behoren alle lessen en leeractiviteiten met betrekking tot de algemene en sociale aanpassing tot de Algemene Sociale Vorming (ASV). De ontwikkelingsdoelen bieden een houvast om deze doelstelling te bereiken. In opleidingsvorm 2 behoren alle lessen en leeractiviteiten met betrekking tot de technische en praktische beroepsopleiding tot de Beroeps Gerichte Vorming (BGV). De einddoelstellingen van OV2 bieden een houvast om deze ontwikkelingsdoelen te bereiken. Het luik arbeid en tewerkstelling is in OV2 een prioriteit naast de integratie in de maatschappij. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 42

43 2.1 Autiwerking OV2 Als school voor buitengewoon secundair onderwijs bieden wij onderwijs op maat aan leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS) binnen de opleidingsvormen 1, 2, 3, 4 en GON-begeleiding. Een jongere met ASS beleeft de wereld rondom hem op een totaal andere manier. Dit komt omdat hun denken anders is. Problemen op vlak van communicatie, sociale interactie en een gebrek aan voorstellingsvermogen maken het voor hen soms moeilijk of onmogelijk te functioneren in dagdagelijkse situaties. Wij willen echter met individueel gerichte aanpak en een weldoordachte aangepaste omgeving rust brengen in die vaak chaotische denkwereld. Op die manier bieden we hen basisveiligheid die leidt tot optimale ontwikkeling en hen de kans biedt om hun mogelijkheden ten volle te ontplooien. TEACCH-benadering In onze begeleiding hanteren we o.a. de TEACCH-principes: Individualiseren Individuele handelingsplanning, onderwijs en traject op maat. Actieve samenwerking met ouders Een positieve pedagogische benadering We stellen de leerling centraal bij het selecteren van doelstellingen en streven naar zo een harmonisch mogelijke ontwikkeling Aanpassen in de omgeving In termen van duidelijkheid in personen, tijd en ruimte. Zelfstandigheid Het aanleren van functionele vaardigheden gericht op het maximaliseren van de zelfstandigheid. Integratie in de samenleving We streven naar de integratie in andere omgevingen dan de eigen klas, leefgroep, thuissituatie, enz. Continuïteit In de ondersteuning, hulpverlening en toekomst. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 43

44 Ondersteuning Ondersteuningsnetwerk via het multifunctioneel therapielokaal en de polyvalente werkplaatsen. een individuele praktijkoefening een individueel gesprek een rustmoment een (begeleid) groepsspel een individueel traject een transfer naar de klassituatie een creatieve activiteit De zorgboer In samenwerking met Groene zorg organiseren wij voor onze jongeren werkdagen op een zorgboerderij. Deze jongeren helpen de boeren/boerinnen bij het vervullen van de dagdagelijkse taken en klusjes. Daarnaast werken jongeren aan diverse doelstellingen, oa. zelfstandigheid, socialisatie, werkattitudes, Speelleertuin In de speelleertuin leren we jongeren met ASS op een gestructureerde en visueel verduidelijkte manier zinvol (buiten) ontspannen aan de hand van stimulerende activiteiten (actie en reactie). Dit project heeft een vijfvoudige opzet: 1. Verhogen van de zelfstandigheid 2. Aanleren van sociale omgangsvormen 3. Stimuleren van de ontwikkeling 4. Respect van de eigenheid van de jongere 5. Veralgemening (transfer) Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 44

45 Expertise binnen onze school Alle leden van ons schoolteam verwerven permanent expertise: binnen de eigen school via interne en externe nascholingen Nascholingen die gevolgd worden: Postgraduaat autisme Nascholingen via VVBuO Opleidingscentrum Theo Peeters Autisme centraal We bieden onze jongeren de nodige ondersteuning met het oog op de hoogst mogelijk vorm van zelfstandigheid gericht op een zo zinvol mogelijke toekomst. Samengevat: Leerlingen met kenmerken van ASS vertonen een belemmering, een hindernis of een stoornis op de volgende drie vlakken: Sociale interactie, communicatie en verbeelding (de triade!). Als gevolg hiervan hebben ze vaak een beperkter en repetitief patroon van activiteiten. Leerlingen met ASS hebben nood aan een aangepaste leeromgeving en een aangepaste leerondersteuning. Voorbeelden : - een verduidelijking van de ruimte (werkhoeken) - een verduidelijking van de tijd (dagschema s) - of een verduidelijking van werkorganisatie (werkschema s). Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 45

46 2.2 Schooluren OV2 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur Lessen van de wegcode ter voorbereiding op het examen van het theoretisch rijbewijs: Voor OV2 wekelijks theoretische lessen over de wegcode op donderdag van 16.00u u vanaf november tot en met mei (incl. het examen). De geslaagden stoppen vroeger met de lessen en de niet geslaagden krijgen extra kansen. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 46

47 2.3 Folder OV2 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 47

48 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 48

49 2.4 Lessentabellen FASE 1 OV2 Algemene Sociale Vorming 1 OV2 (Fase 1) Algemene Sociale Vorming 6 Arbeidstraining 10 Computer 1 Godsdienst 2 Hout 2 oken 3 Lichamelijke Opvoeding* 3 Muzikale Opvoeding 1 Plastische Opvoeding 2 Was, strijk en onderhoud 2 Totaal 32 * Occasionaal zwemmen Algemene Sociale Vorming 2 OV2 (Fase 1) Algemene Sociale Vorming 6 Arbeidstraining 10 Computer 1 Godsdienst 2 Hout 2 oken 3 Lichamelijke Opvoeding* 3 Muzikale Opvoeding 1 Plastische Opvoeding 2 Was, strijk en onderhoud 2 Totaal 32 * Occasionaal zwemmen Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 49

50 Algemene Sociale Vorming 3 OV2 (structuur/ass) (Fase 1) Algemene Sociale Vorming 6 Arbeidstraining 10 Computer 1 Godsdienst 2 Hout 2 oken 3 Lichamelijke Opvoeding* 3 Muzikale Opvoeding 1 Plastische Opvoeding 2 Was, strijk en onderhoud 2 Totaal 32 * Occasionaal zwemmen Algemene Sociale Vorming 4 OV2 (Fase 1) Algemene Sociale Vorming 6 Arbeidstraining 10 Computer 1 Godsdienst 2 Hout 2 oken 3 Lichamelijke Opvoeding* 3 Muzikale Opvoeding 1 Plastische Opvoeding 2 Was, strijk en onderhoud 2 Totaal 32 * Occasionaal zwemmen Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 50

51 Algemene Sociale Vorming 5 OV2 (structuur/ass) (Fase 1) Algemene Sociale Vorming 6 Arbeidstraining 10 Computer 1 Godsdienst 2 Hout 2 oken 3 Lichamelijke Opvoeding* 3 Muzikale Opvoeding 1 Plastische Opvoeding 2 Was, strijk en onderhoud 2 Totaal 32 * Occasionaal zwemmen Algemene Sociale Vorming 6 OV2 (structuur/ass) (Fase 1, voorbereidende klas) Algemene Sociale Vorming 6 Arbeidstraining 10 Computer 1 Godsdienst 2 Hout 2 oken 3 Lichamelijke Opvoeding* 3 Muzikale Opvoeding 1 Plastische Opvoeding 2 Was, strijk en onderhoud 2 Totaal 32 * Occasionaal zwemmen Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 51

52 Algemene Sociale Vorming 7 OV2 (Fase 1, voorbereidende klas) Algemene Sociale Vorming 6 Arbeidstraining 10 Computer 1 Godsdienst 2 Hout 2 oken 3 Lichamelijke Opvoeding* 3 Muzikale Opvoeding 1 Plastische Opvoeding 2 Was, strijk en onderhoud 2 Totaal 32 * Occasionaal zwemmen Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 52

53 2.5 Lessentabellen FASE 2 OV2 Algemene Sociale Vorming 8 OV2 (Fase 2) Algemene Sociale Vorming 4 Arbeidstraining 18 Computer 1 Godsdienst 2 oken 3 Plastische Opvoeding 2 Was, strijk en onderhoud 2 Totaal 32 Algemene Sociale Vorming 9 OV2 (structuur/ass) (Fase 2) Algemene Sociale Vorming 4 Arbeidstraining Groendienst 7 Arbeidstraining 9 Computer 1 Godsdienst 2 oken 3 Lichamelijke Opvoeding 2 Plastische Opvoeding 2 Was, strijk en onderhoud 2 Totaal 32 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 53

54 Algemene Sociale Vorming 10 OV2 (Fase 2) Algemene Sociale Vorming 4 Arbeidstraining 16 Computer 1 Godsdienst 2 oken 3 Lichamelijke Opvoeding + Zwemmen 2 Plastische Opvoeding 2 Was, strijk en onderhoud 2 Totaal 32 Algemene Sociale Vorming 11 OV2 (Fase 2) Algemene Sociale Vorming 4 Arbeidstraining 16 Computer 1 Godsdienst 2 oken 3 Lichamelijke Opvoeding 2 Plastische Opvoeding 2 Was, strijk en onderhoud 2 Totaal 32 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 54

55 3. Opleidingsvorm 3 (OV3) Opleidingsvorm 3, type 1 en type 3: Onderwijs voor jongeren met leer-, gedrags- en / of emotionele moeilijkheden die later gaan werken in het gewone arbeidscircuit. (appersmedewerker, Logistiek Assistent en Winkelhulp) Dit heet in het buitengewoon secundair beroepsonderwijs en heeft tot doel een algemene, sociale en beroepsvorming te geven, om de integratie mogelijk te maken in een gewoon leef- en arbeidsmilieu. In opleidingsvorm 3 behoren alle lessen en leeractiviteiten met betrekking tot de ontplooiing van de totale persoonlijkheid van de leerling tot de Algemene Sociale Vorming (ASV). De 9 rubrieken van de ontwikkelingsdoelen geven voldoende houvast om deze doelstelling te bereiken. In opleidingsvorm 3 behoren alle lessen en leeractiviteiten met betrekking tot de technische en praktische beroepsopleiding tot de Beroeps Gerichte Vorming (BGV). De opleidingsprofielen vormen hier het bepalende element. In opleidingsvorm 3 is het luik arbeid en tewerkstelling een prioriteit naast de integratie in de maatschappij. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 55

56 3.1 Autiwerking OV3: Als school voor buitengewoon secundair onderwijs bieden wij onderwijs op maat aan leerlingen met autismespectrumstoornis (ASS) binnen de opleidingsvormen 1, 2, 3, 4 en GON-begeleiding. Een jongere met ASS beleeft de wereld rondom hen op een totaal andere manier. Dit komt omdat hun denken anders is. Problemen op vlak van communicatie, sociale interactie en een gebrek aan voorstellingsvermogen maken het voor hen soms moeilijk of onmogelijk te functioneren in dagdagelijkse situaties. Wij willen echter met individueel gerichte aanpak en een weldoordachte aangepaste omgeving rust brengen in die vaak chaotische denkwereld. Op die manier bieden we hen basisveiligheid die leidt tot optimale ontwikkeling en dit biedt de kans om hun mogelijkheden ten volle te ontplooien. TEACCH-benadering In onze begeleiding hanteren we o.a. de TEACCH-principes: Individualiseren Individuele handelingsplanning, onderwijs en traject op maat. Actieve samenwerking met ouders Een positieve pedagogische benadering We stellen de leerling centraal bij het selecteren van doelstellingen en streven naar zo een harmonisch mogelijke ontwikkeling Aanpassen in de omgeving In termen van duidelijkheid in personen, tijd en ruimte. Zelfstandigheid Het aanleren van functionele vaardigheden gericht op het maximaliseren van de zelfstandigheid. Integratie in de samenleving We streven naar de integratie in andere omgevingen dan de eigen klas, leefgroep, thuissituatie, enz. Continuïteit In de ondersteuning, hulpverlening en toekomst. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 56

57 Ondersteuning Ondersteuningsnetwerk via het multifunctioneel therapielokaal en de polyvalente werkplaatsen. een individuele praktijkoefening een individueel gesprek een rustmoment een (begeleid) groepsspel een individueel traject een transfer naar de klassituatie een creatieve activiteit Expertise binnen onze school Alle leden van ons schoolteam verwerven permanent expertise: binnen de eigen school via interne en externe nascholingen Nascholingen die gevolgd worden: Postgraduaat Autisme Nascholingen via VVBuO Opleidingscentrum Theo Peeters Autisme centraal We bieden onze jongeren de nodige ondersteuning met het oog op de hoogst mogelijk vorm van zelfstandigheid gericht op een zo zinvol mogelijke toekomst. Samengevat: Leerlingen met kenmerken van ASS vertonen een belemmering, een hindernis of een stoornis op de volgende drie vlakken: Sociale interactie, communicatie en verbeelding (de triade!). Als gevolg hiervan hebben ze vaak een beperkter en repetitief patroon van activiteiten. Leerlingen met ASS hebben nood aan een aangepaste leeromgeving en een aangepaste leerondersteuning. Voorbeelden : - een verduidelijking van de ruimte (werkhoeken) - een verduidelijking van de tijd (dagschema s) - of een verduidelijking van werkorganisatie (werkschema s). Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 57

58 3.2 Schooluren OV3 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur Lessen over de wegcode ter voorbereiding op het examen van het theoretisch rijbewijs: Voor OV3 wekelijks theoretische lessen over de wegcode op dinsdag van 16.00u u vanaf november tot en met mei (incl. het examen). De geslaagden stoppen vroeger met de lessen en de niet geslaagden krijgen extra kansen. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 58

59 3.3 De verschillende opleidingsfasen van OV3 De opleiding kent drie opeenvolgende fasen: Observatiefase: Dit is de instapfase als men vanuit de lagere school instroomt. In principe duurt deze fase één schooljaar. De klassenraad kan de duur ervan evenwel in functie van de leerling aanpassen. men krijgt naast Algemene en Sociale Vorming ook Beroeps Gerichte Vorming. Deze Beroeps Gerichte Vorming geeft een initiatie in de opleidingen die de school aanbiedt in de latere fases. Hier krijgt men minstens 14 lestijden Algemene en Sociale Vorming en 16 lestijden Beroeps Gerichte Vorming (praktijk). Het lessenrooster omvat 32 lestijden zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen. In onze school worden er in de observatiefase van OV3 wekelijks 16 lesuren Algemene Sociale Vorming en wekelijks 16 uren Beroeps Gerichte Vorming gegeven Eerste observatiejaar : 1 OBS A + 1 OBS B + 1 OBS C + 1 OBS D * Algemene Sociale Vorming Algemene Sociale Vorming 8 Computer 1 Godsdienst 2 Leefsleutels 1 Lichamelijke Opvoeding** 2 Plastische Opvoeding 2 Totaal 16 * 1OBS D = een nieuwe pedagogische eenheid vanaf 1 september ** Occasionaal zwemmen Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 59

60 Beroeps Gerichte Vorming Doe-het-zelf Technieken 2 Initiatie appersmedewerker 3 Initiatie Logistiek Assistent 3 Initiatie Winkelhulp 3 Voeding 3 Zorg voor Leef- en Woonsituatie 2 Totaal Opleidingsfase: Deze fase duurt ten minste 2 volledige schooljaren. Al heeft men gekozen voor een bepaalde opleiding; in deze fase kan men op elk ogenblik nog van richting veranderen. Hier krijgt men minstens 10 lestijden Algemene en Sociale Vorming en 13 lestijden Beroeps Gerichte Vorming (praktijk). Het lessenrooster omvat 32 lestijden zodat de school nog een aantal lestijden zelf kan invullen. In onze school worden er in de opleidingsfase van OV 3 wekelijks 13 lesuren Algemene Sociale Vorming en wekelijks 19 lesuren Beroeps Gerichte Vorming gegeven walificatiefase: Deze fase duurt ook ten minste twee volledige schooljaren. In deze fase kan men niet meer veranderen van studierichting; men moet hier altijd twee volledige schooljaren dezelfde opleiding volgen. Hier krijgt men minstens 10 lestijden Algemene en Sociale Vorming en 19 lestijden Beroeps Gerichte Vorming zodat de school ook nog een aantal lestijden zelf kan invullen, waaronder ook stages. Na de kwalificatiefase is de opleiding eigenlijk afgerond en is men niet meer leerplichtig. Maar als men nog één schooljaar verder studeert met het ABO-jaar of de Alternerende Beroepsopleiding dan worden de kansen op werk erg verhoogd! In onze school worden er in de kwalificatiefase van OV3 wekelijks 10 lesuren Algemene Sociale Vorming en wekelijks 22 lesuren Beroeps Gerichte Vorming gegeven. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 60

61 3.3.4 (facultatieve) integratiefase = ABO: Deze is bedoeld voor leerlingen die het getuigschrift van een opleiding hebben behaald. Deze fase omvat één volledig schooljaar in de vorm van een alternerende beroepsopleiding. Deze facultatieve integratiefase van één schooljaar kan bij wijze van uitzondering door de klassenraad verlengd worden tot een tweede schooljaar. Dit kan als men door omstandigheden een lange periode gewettigd afwezig was gedurende het eerste schooljaar van de integratiefase en daardoor geen getuigschrift heeft behaald. De integratiefase bevat vooral stages (minstens 24 lestijden). Men werkt 3 dagen in een bedrijf om de stiel te leren en te wennen aan het arbeidsritme en de nodige werkhouding; de overige 2 dagen (minstens 14 lestijden) volgt men les (een halve dag algemene vorming en anderhalve dag Beroeps Gerichte Vorming). De bedoeling hiervan is nog beter kennis te laten maken met de concrete werksituatie. Bij wijze van uitzondering kan men, op gemotiveerd advies van de klassenraad, ook zonder getuigschrift van de opleiding, worden toegelaten. In onze school eisen we minimaal het attest met verworven bekwaamheden en bij voorkeur het getuigschrift om toegelaten te worden tot het ABO-jaar. Na het beëindigen, van de opleiding kan men een Alternerende Beroepsopleiding (ABO) volgen. Tijdens dit schooljaar komt men 2 keer per week naar school, de andere dagen werkt men in een bedrijf en wordt men voorbereid op tewerkstelling. Wie slaagt, krijgt het het getuigschrift van alternerende beroepsopleiding. Anders krijgt men een attest. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 61

62 3.4 appersmedewerker Opleidingsprofiel In deze opleiding leert men alle kapperstechnieken uitvoeren. Algemeen: Men leert: eigen werkzaamheden plannen eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren een werkmethode opvolgen een administratie bijhouden materialen en grondstoffen herkennen Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral: afval en restproducten sorteren en verwijderen met gevaarlijke stoffen weten om te gaan Contactvaardigheden: Men leert: gepaste taal en omgangsvormen hanteren de klant onthalen en installeren met informatie omgaan de vaktaal gebruiken Persoonlijke verzorging: Men leert: basisprincipes van lichamelijke verzorging toepassen basisprincipes van uiterlijke verzorging toepassen het belang van goed bewegen en gezonde voeding verwoorden Haarzorg: Men leert: het haar wassen en verzorgen het kapsel afwerken Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 62

63 Basissnitten: Men leert: basissnitten voor dames en heren uitvoeren de baard scheren Permanents: Men leert: behandelingsplannen en voorbereidingstechnieken toepassen permanents uitvoeren kennis van de producten en materialen verwerven Diverse technieken: Men leert: het haar oprollen / brushen oproltechnieken toepassen kleuring toepassen nagels vijlen en verzorgen wenkbrauwen epileren make-up bijwerken Speciale eisen: Men moet lange tijd recht kunnen staan; dit kan vermoeiend zijn. Men mag niet overgevoelig zijn voor bepaalde producten: het dagelijks gebruik van schoonheidsproducten kan soms jeuk en irritatie op de handen veroorzaken. Men moet handig zijn in fijn werk. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 63

64 3.4.2 Folder appersmedewerker Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 64

65 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 65

66 3.4.3 Lessentabellen appersmedewerker Opleidingsfase: tweede jaar appersmedewerker : 2 M M 2 Algemene Sociale Vorming Computer 1 Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming 5 Godsdienst 2 Leefsleutels 1 Lichamelijke Opvoeding 1 Plastische Opvoeding 2 Zwemmen 1 Totaal 13 Beroeps Gerichte Vorming Brushing 2 Creatieve Technieken (Opsteektechnieken) 2 leuren 2 Permanent 2 Snit 2 Specifiek Onderhoud 2 Vaktechnologie (Geïntegreerd in de opleiding) Voeding en Zorg voor Leef- en Woonsituatie en 3 Doe-het-zelf Technieken Wastafelgebeuren 2 Watergolf 2 Totaal 19 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 66

67 Opleidingsfase: derde jaar appersmedewerker : 3 M M 2 Algemene Sociale Vorming Computer 1 Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming 7 Godsdienst 2 Leefsleutels 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Totaal 13 Beroeps Gerichte Vorming Brushing 2 Communicatievaardigheden 1 leuren 2 Permanent 2 Snit 2 Specifiek Onderhoud 3 Vaktechnologie (Geïntegreerd in de opleiding) Verzorging (Nagels Wenkbrauwen Make-up) 2 Voeding en Zorg voor Leef- en Woonsituatie 3 Watergolf 2 Totaal 19 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 67

68 Algemene Sociale Vorming walificatiefase: vierde jaar appersmedewerker : 4 M Computer 1 Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming 5 Godsdienst 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Totaal 10 Beroeps Gerichte Vorming Salonwerk (alle kappersvakken met klanten) Salontechnieken (technieken op oefenhoofden) Specifiek Onderhoud 3 Vaktechnologie (Geïntegreerd in de opleiding) Voeding en Zorg voor Leef en Woonsituatie 2 Totaal Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 68

69 Algemene Sociale Vorming walificatiefase: vijfde jaar appersmedewerker : 5 M Computer 1 Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming 5 Godsdienst 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Totaal 10 Beroeps Gerichte Vorming Salonwerk (alle kappersvakken met klanten) Salontechnieken (technieken op oefenhoofden) Specifiek Onderhoud 3 Vaktechnologie (Geïntegreerd in de opleiding) Voeding en Zorg voor Leef en Woonsituatie 2 Totaal Integratiefase: Alternerende Beroeps Opleiding appersmedewerker Algemene Sociale Vorming Computer 1 Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming 3 Godsdienst 1 Totaal 5 Beroeps Gerichte Vorming ABO 2 Salonwerk (alle kappersvakken met klanten) Salontechnieken (technieken op oefenhoofden) 7 Totaal 9 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 69

70 3.5 Logistiek Assistent ziekenhuizen en zorginstellingen Opleidingsprofiel In deze opleiding leert men alle vaardigheden die nodig zijn als Logistiek Assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen. Algemeen: Men leert: eigen werkzaamheden plannen eigen werkzaamheden op de werkplek organiseren een werkmethode opvolgen een administratie bijhouden materialen en grondstoffen herkennen Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral: afval en restproducten sorteren en verwijderen met gevaarlijke stoffen weten om te gaan Huishouding Men leert: het belang van het huishouden uitleggen maaltijden bereiden textiel, kleding en schoeisel onderhouden basisprincipes van interieurinrichting toepassen een woning onderhouden Gezondheid Men leert: basiselementen in verband met gezondheid verwoorden basisprincipes van lichaamshygiëne toepassen basisprincipes van zorg toepassen Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 70

71 Communicatie Men leert: eenvoudige communicatietechnieken toepassen de eigen identiteit benoemen zich in functie van de eigen leefwereld informeren met anderen omgaan met andere samenlevingsvormen en culturen omgaan zich expressief uiten Logistiek werk in ziekenhuizen en zoginstellingen Men leert: maaltijden voorbereiden, bedelen, toedienen, afruimen onderhoudstaken uitvoeren zorg dragen voor de persoonlijke bezittingen van de zorgvrager elementaire ondersteuning bieden bij het bewegen van de zorgvrager hulp inroepen materiaal aanvullen en transporteren animatie-activiteiten ondersteunen Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 71

72 3.5.2 Folder Logistiek Assistent Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 72

73 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 73

74 3.5.3 Lessentabellen Logistiek Assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen Opleidingsfase: 2 de jaar Logistiek Assistent : 2 LA LA 2 Algemene Sociale Vorming Computer 1 Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming 5 Godsdienst 2 Leefsleutels 1 Lichamelijke Opvoeding 1 Plastische Opvoeding 2 Zwemmen 1 Totaal 13 Beroeps Gerichte Vorming Animatie 2 E.H.B.O. 1 Logistieke Taken Hygiëne 3 Logistieke Taken Verzorging 3 Naad 1 Omgangskunde 2 Verzorging 2 Voeding 3 Zorg voor Leef en Woonsituatie en Doe-het-zelf Technieken 2 Totaal 19 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 74

75 Algemene Sociale Vorming Opleidingsfase: 3 de jaar Logistiek Assistent : 3 LA Computer 1 Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming 7 Godsdienst 2 Leefsleutels 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Totaal 13 Beroeps Gerichte Vorming Animatie 2 E.H.B.O. 1 Logistieke Taken Hygiëne 3 Logistieke Taken Verzorging 3 Naad 1 Omgangskunde 2 Personenzorg gvo 2 Verzorging 2 Voeding - Zorg voor Leef en Woonsituatie en Doe-het-zelf Technieken 3 Totaal 19 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 75

76 walificatiefase: 4 de jaar Logistiek Assistent : 4 LA LA 2 Algemene Sociale Vorming Computer 1 Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming 5 Godsdienst 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Totaal 10 Beroeps Gerichte Vorming E.H.B.O. 2 Logistieke Taken Hygiëne 3 Logistieke Taken Verzorging 1 Naad 2 Pesonenzorg gvo 2 Verzorging 2 Voeding en Zorg voor Leef- en Woonsituatie 3 Werkplekleren (Animatie(2), LTV(3), O(2)) 7 Totaal 22 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 76

77 Algemene Sociale Vorming walificatiefase: 5 de Logistiek Assistent : 5 LA Computer 1 Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming 5 Godsdienst 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Totaal 10 Beroeps Gerichte Vorming E.H.B.O. 2 Logistieke Taken Hygiëne 3 Logistieke Taken Verzorging 1 Naad 2 Personenzorg gv 2 Verzorging 2 Voeding en Zorg voor Leef- en Woonsituatie 3 Werkplekleren (Animatie(2), LTV(1), O(2), VZ(2)) 7 Totaal 22 Integratiefase: Alternerende Beroeps Opleiding Logistiek Assistent Algemene Sociale Vorming Computer 1 Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming 3 Godsdienst 1 Totaal 5 Beroeps Gerichte Vorming Logistiek Assistent 7 Werkplekleren Verzorging 2 Totaal 9 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 77

78 3.6 Winkelhulp Opleidingsprofiel Men leert in kleinhandelszaken, speciaalzaken en warenhuizen klanten bedienen en ondersteunende taken uitvoeren. Algemeen: Men leert: in de computermaatschappij uit de slag trekken in het Nederlands correct uitdrukken een werkmethode opvolgen in team werken Met voorschriften inzake kwaliteit, welzijn, veiligheid en milieu omgaan, vooral: persoonlijke hygiëne verzorgen afval en restproducten sorteren en verwijderen met gevaarlijke stoffen weten om te gaan Presentatie: Men leert op aanwijzing de presentatieruimte verzorgen onderhouden: aanvullen, schoonmaken, etiketten nakijken, Winkelvoorraad Men leert: op aanwijzing de voorraad verzorgen artikelen ontvangen en stapelen schappen en winkelrekken aanvullen op aanwijzing artikelen etiketteren Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 78

79 lantenbediening: Men leert: klanten ontvangen en bedienen eenvoudige verkooptaken uitvoeren een verkoopsgesprek voeren een bestelling uitvoeren artikelen omschrijven met vertrouwelijke informatie omgaan klanten helpen bij het zoeken artikelen inpakken assawerk Men leert: correct kassawerk verrichten de procedures voor opstarten en afsluiten van de kassa kortingssystemen toepassen Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 79

80 3.6.2 Folder Winkelhulp Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 80

81 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 81

82 3.6.3 Lessentabellen winkelhulp Algemene Sociale Vorming Opleidingsfase: tweede jaar winkelhulp : 2 WH Computer 1 Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming 5 Godsdienst 2 Leefsleutels 1 Lichamelijke Opvoeding 1 Plastische Opvoeding 2 Zwemmen 1 Totaal 13 Beroeps Gerichte Vorming Commerciële Vorming 1 Omgangskunde 1 Product- en Artikelenkennis 1 Specifiek Onderhoud (winkelhulp) 4 Voeding 3 Winkeltechnieken 4 Winkeltechniek: voeding 3 Zorg voor Leef- en Woonsituatie en Doe-het-zelf Technieken 2 Totaal 19 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 82

83 Algemene Sociale Vorming Opleidingsfase: derde jaar winkelhulp : 3 WH Computer 1 Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming 7 Godsdienst 2 Leefsleutels 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Totaal 13 Beroeps Gerichte Vorming Commerciële Vorming 1 Omgangskunde 1 Product- en Artikelenkennis 1 Specifiek Onderhoud (winkelhulp) 4 Voeding 3 Winkeltechnieken + lantenbediening 4 Winkeltechniek: Voeding 3 Zorg voor Leef- en Woonsituatie en Doe-het-zelf Technieken 2 Totaal 19 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 83

84 Algemene Sociale Vorming walificatiefase: vierde jaar winkelhulp : 4 WH Computer 1 Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming 5 Godsdienst 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Totaal 10 Beroeps Gerichte Vorming Commerciële Vorming 1 Specifiek Onderhoud (winkelhulp) 4 Voeding en Zorg voor Leef- en Woonsituatie 3 Werkplekleren en Winkelhulp 7 Winkeltechnieken + lantenbediening 7 Totaal 22 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 84

85 Algemene Sociale Vorming walificatiefase: vijfde jaar winkelhulp : 5 WH Computer 1 Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming 5 Godsdienst 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Totaal 10 Beroeps Gerichte Vorming Commerciële Vorming 1 Specifiek Onderhoud (Winkelhulp) 4 Voeding en Zorg voor Leef-en Woonsituatie 3 Werkplekleren en Winkelhulp 7 Winkeltechnieken + lantenbediening 5 Winkeltechnieken + lantenbediening 2 Totaal 22 Integratiefase: Alternerende Beroeps Opleiding Winkelhulp Algemene Sociale Vorming Computer 1 Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming 3 Godsdienst 1 Totaal 5 Beroeps Gerichte Vorming ABO 2 Extra Murale Beroepsgerichte Vorming 7 Totaal 9 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 85

86 4. Opleidingsvorm 4 (OV4) 4.1 Info Opleidingsvorm 4, type 3: Onderwijs voor jongeren met gedrags- en/of emotionele moeilijkheden die de leerplandoelstellingen van het gewoon secundair onderwijs volgen met de omkadering van het buitengewoon secundair onderwijs. Opleidingsvorm 4 is eigenlijk het gewone secundair onderwijs, maar dan met doelstellingen en ondersteuning aangepast aan de problematiek van de jongere. Het biedt onderwijs aan normaal begaafde jongeren die wegens de ernst van hun handicap (motorische, visuele, auditieve) of wegens de voortdurende medische en paramedische ondersteuning die ze nodig hebben (zieke jongeren), niet naar het gewoon onderwijs kunnen. In onze school is opleidingsvorm 4 voor de OV4-leerlingen die recht hebben op type 3-onderwijs. Onderwijs voor jongeren met ASS, gedragsen of emotionele moeilijkheden die de leerplandoelstellingen van het gewoon onderwijs volgen met de omkadering, de specifieke leerondersteuning en begeleiding van het buitengewoon secundair onderwijs. In OV4 gelden dezelfde programma's en overgangsvoorwaarden als in het gewoon onderwijs. Wel worden klemtonen gelegd die recht doen aan de specifieke mogelijkheden en behoeften. Ook de sanctionering van de studies is dezelfde, net als de studiebewijzen die men kan behalen. Na het secundair onderwijs kun men verder studeren in het hoger onderwijs of integreren in het gewone leef- en arbeidsmilieu. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 86

87 In de eerste graad maakt men kennis met zoveel mogelijk vakken. Men krijgt hier vooral basisvorming. In onze school zijn er in de tweede en derde graad twee onderwijsvormen: In het technisch secundair onderwijs (TSO) gaat de aandacht vooral naar algemene en technisch-theoretische vakken. Na het TSO kan men een beroep uitoefenen of overstappen naar het hoger onderwijs. In het TSO krijgt men naast de theorie ook praktijklessen. Het heeft tot doel voor te bereiden op hoger onderwijs en/of inschakeling in het gewone actieve leven. De programma's worden voor opleidingsvorm 4 aangepast aan de aard en de doelstellingen van het buitengewoon onderwijs. De aangepaste programma's moeten gelijkwaardig zijn met de programma's van het gewoon secundair onderwijs met volledig leerplan. Het beroeps secundair onderwijs (BSO) is een praktijkgerichte onderwijsvorm waarin men naast beperkte algemene vorming vooral een specifiek beroep aanleert. In het BSO wil men niet voorbereiden op verder studeren, maar wel om te gaan werken. Verder studeren blijft onder bepaalde voorwaarden, wel mogelijk. Men kiest binnen één van deze onderwijsvormen voor een bepaalde studierichting. Men behaalt het diploma secundair onderwijs als men geslaagd is in een zesde jaar TSO of een zevende jaar BSO. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 87

88 4.2 Schooluren OV4 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur 3EM + 4EM in WICO Campus TIO ** uur uur Studie* Studie* 9 Studie* uur uur uur * Begeleidende avondstudie is een mogelijkheid maar geen verplichting. **3EM + 4EM zijn lesvrij op vrijdagnamiddag Lessen over de wegcode ter voorbereiding op het examen van het theoretisch rijbewijs: Voor OV4 wekelijks theoretische lessen over de wegcode op donderdag van 16.00u u tijdens de maanden oktober, november en december (incl. het examen). De geslaagden stoppen vroeger met de lessen en de niet geslaagden krijgen extra kansen. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 88

89 4.3 Eerste leerjaar A De meeste leerlingen uit het 6 de leerjaar lager onderwijs gaan naar het 1 ste leerjaar A. Men krijgt er les van verschillende leerkrachten. Er wordt verder gebouwd op de leerstof uit het basisonderwijs. In dit 1 ste leerjaar A ligt de nadruk zoveel mogelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen. Het tempo in de klas ligt hoger dan in een basisschool en er wordt een grotere zelfstandigheid verwacht. Welke school men ook kiest, minstens 27 lesuren zijn overal en voor iedereen hetzelfde; een beperkt aantal uren mag men zelf kiezen. De lessentabel omvat 32 lestijden per week en omvat 2 delen: De basisvorming (27u) Het keuzegedeelte (5u) De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde. De vakken uit het keuzegedeelte kan men niet zomaar vrij kiezen. Elke school biedt één of meerdere mogelijkheden aan waartussen men vrij kan kiezen. Hoewel in theorie sprake is van één 1 ste leerjaar A, kunnen scholen eigen accenten leggen. In onze school wordt er één extra lesuur ICT, één lesuur Sociale Activiteiten en één extra lesuur Wiskunde voor iedereen aangeboden in het keuzegedeelte en verder kiest iedereen tussen twee extra uren sociale en technische wetenschappen, of twee extra uren technische vorming of twee uren extra talen (Frans + Nederlands). Men mag van keuzegedeelte veranderen tijdens het schooljaar. Wettelijk mag dit het hele schooljaar door in 1A; in de praktijk echter beperken de meeste scholen dit tot de erstvakantie of juist erna. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 89

90 4.3.1 Lessentabel 1 ste leerjaar A Vakken Aardrijkskunde 2 Frans 4 Geschiedenis 1 Godsdienst 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Muzikale Opvoeding 1 Natuurwetenschappen 2 Nederlands 5 Plastische Opvoeding 2 Techniek 2 Wiskunde 4 Campusgebonden vakken 27 OF: Aanvulling ICT, Wiskunde, talen: euzevakken Frans 1 ICT 1 Nederlands 1 Sociale Activiteiten 1 Wiskunde 1 Of : Aanvulling ICT, Wiskunde, Sociale- en Zorgtechnieken euzevakken ICT 1 Sociale Activiteiten 1 Sociale- en Zorgtechnieken 2 Wiskunde 1 Of : Aanvulling ICT, Wiskunde, Industrieel Technische Vorming euzevakken ICT 1 Industrieel Technische Vorming 2 Sociale Activiteiten 1 Wiskunde 1 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 90

91 4.3.2 Handboeken / werkboeken 1 ste leerjaar A Vak Titel Uitgever Huurboek (H) / oopboek () Aardrijkskunde Horizon 1 Uitgeverij Plantyn Aardrijkskunde Frans Frans Plantyn Algemene WereldAtlas Editie 2012 Quartier Latin 1: livre de documents Quartier Latin 1: cahier d activités Uitgeverij Plantyn Pelckmans Pelckmans Geschiedenis Historische Atlas Van In Geschiedenis Storia 1 Van In H Geschiedenis Storia 1 werkschrift (2009) Van In Godsdienst Meander 1 Pelckmans ICT Muzikale opvoeding Natuurwetenschappen Nederlands Techniek Wiskunde Wiskunde Computerwijs Basics Windows 7 / Office 2010 Zelfgemaakte cursus Naturalis 1 Leerwerkboek Focus 1 - leerwerkboek Techniek Pienter 1 leerwerkschrift A Pienter 1 leerwerkschrift B De Boeck Eigen cursus Uitgeverij Plantyn De Boeck Overkopelende vakgroep techniek WICO Van In Van In H Smartagenda Sociale- en Zorgtechnieken Sociale en Technische vorming keuzegedeelte LICAP Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 91

92 4.3.3 Oriënteringen Wat kan men behalen na 1 ste leerjaar A? Men behaalt één van de volgende oriënteringsattesten: een A-attest wanneer men GESLAAGD is; een B-attest wanneer men GESLAAGD is MAAR niet naar om het even welke richting mag overgaan. een C-attest wanneer men NIET GESLAAGD is. Ingeval van een B-attest kan men enkel uitgesloten worden (= clausulering) voor: Grieks-Latijn en Latijn Grieks-Latijn, Latijn, Moderne Wetenschappen, 2de leerjaar van de 1ste graad. Het getuigschrift van basisonderwijs wordt uitgereikt aan de regelmatige leerlingen die een 1ste leerjaar met vrucht beëindigd hebben (A- of B-attest) en er nog geen houder van zijn. Veranderen van richting kan altijd: Tot en met 15 januari mag men overstappen naar 1B mits akkoord van de ouders én van de begeleidende klassenraad van 1A. Tot en met 15 januari mag men overstappen naar het beroepsvoorbereidend leerjaar op voorwaarde dat men reeds een volledig 1A of 1B had gevolgd. Voor uitzonderlijke gevallen kan de toelatingsklassenraad afwijken van deze datum. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 92

93 4.4 Eerste leerjaar B Basisvorming (27 of 28 uur) + euzegedeelte (5 of 4 uur). In onze school is de basisvorming 27 lesuren en het keuzegedeelte 5 lesuren. De vakken van de basisvorming zijn voor iedereen hetzelfde. Het keuzegedeelte bestaat uit een klein aantal vakken waartussen men kan kiezen. De school bepaalt welke (combinatie van) keuzevakken zij aanbiedt, meestal bepaalt zij ook de inhoud van deze vakken. Zo kan men in het praktische vak techniek les krijgen over houtbewerking, maar evengoed over OCT, voeding, schilder en grafische technieken, In onze school komen de volgende technische componenten qua hoeveelheid tijd in ongeveer deze volgorde aan bod: Hout, Elektriciteit, Metaal, unsstoffen, Schilder & Grafische technieken, Voeding en Bouw + wekelijks 1 uur ICT. 1B is bedoeld voor leerlingen die niet alle leerstof uit de lagere school hebben begrepen en/of verworven. De belangrijkste onderwerpen worden dan ook herhaald. Dit is niet het enige verschil met het 1ste leerjaar A. Nieuwe leerstof wordt in 1B aan een rustiger tempo gegeven dan in 1A en men heeft minder leerkrachten. Met de handen kunnen of willen werken is belangrijk. men leert er immers vooral al doende, eerder dan uit boeken. Na 1B volgen de meeste leerlingen het beroepsvoorbereidend leerjaar. men kan in dit 2 de leerjaar kiezen tussen combinaties van beroepenvelden. In onze school kan men kiezen voor de combinatie van de beroepenvelden: Elektriciteit of antoor en Verkoop. Meer info zie verder. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 93

94 4.4.1 Lessentabel 1 ste leerjaar B De lessentabel bestaat uit 32 lestijden per week. Vakken Godsdienst 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Maatschappelijke Vorming 3 Muzikale Opvoeding 1 Natuurwetenschappen 2 Nederlands 4 Plastische Opvoeding 2 Techniek 7 Wiskunde 5 Campusgebonden vakken 28 euzevakken Frans 2 Sociale Activiteiten 1 Techniek (ICT) 1 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 94

95 4.4.2 Handboeken / werkboeken 1 ste leerjaar B Vak Titel Uitgever Huurboek (H) / oopboek () Frans Plein feu 1B Die eure Godsdienst Echo 1 Pelckmans ICT MAVO MAVO MAVO MAVO Desktopper Junior WIN 7 Office 2010 Panorama 1B aartlezen Panorama 1B Schoolleven Panorama 1B Tijd Editie 2013 Panorama 1B Verkeer Averbode Uitgeverij Plantyn Uitgeverij Plantyn Uitgeverij Plantyn Uitgeverij Plantyn MAVO Plantyn Basisatlas Uitgeverij Plantyn Muzikale opvoeding Zelfgemaakte cursus Eigen cursus Natuurwetenschappen Van nature uit 1 Uitgeverij Plantyn Nederlands Nedweb 1 editie 2.0 Van In Nederlands Foutloos 1 Van In Techniek Wiskunde Eigen gemaakte cursus Uitkomst 1 - NIEUW Eigen cursus Uitgeverij Plantyn Smartagenda Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 95

96 4.5 Tweede leerjaar A De basisoptie Moderne wetenschappen bereidt voor op verder studeren in het ASO. enmerkend voor alle studierichtingen in het ASO is dat er uitsluitend theoretische vakken gegeven worden. In het 2de jaar ligt het accent op talen (Nederlands, Frans, Engels) en wiskunde. Men maakt kennis met economie en wetenschappen en men krijgt zowel wetenschappelijk werk (3 uur) als socio-economische initiatie (2 uur). WETENSCHAPPELIJ WER wilt men doen aanvoelen en begrijpen hoe wetenschap ontstaat en groeit, hoe in de natuurwetenschappen inzicht, begrip en kennis verworven worden. Dat gebeurt door gerichte en geleide, maar meestal zelfuitgevoerde werkzaamheden en experimenten in een daarvoor aangepast lokaal. Lessen en opgaven kunnen uitgebouwd worden rond: metingen: lengtemeting, oppervlaktemeting, massameting en tijdmeting elektriciteit: stroomkringen, meting van stroomsterkte, warmte-effect van de stroom, meting van de spanning, schakelingen geleiding in vloeistoffen en geleiding in gassen energie, vermogen, arbeid, kracht, enz. zinken, zweven, drijven, dichtheid van lichamen. Deze cursus kan leiden tot een oriëntering naar een meer wetenschappelijke studierichting. In SOCIO-ECONOMISCHE INITIATIE wordt men geïnformeerd over een aantal sociaaleconomische gegevens. Zo maakt men kennis met een brede waaier van maatschappelijke aangelegenheden. De hele maatschappelijke structuur komt eigenlijk aan bod: het gezin (hoe vormt het gezin een inkomen?, wat doet het gezin met dat inkomen?) de bedrijven (welke soorten van bedrijven bestaan er?, hoe zit zo n bedrijf in mekaar?) de overheid (hoe zit de hele overheid in mekaar?, wat doet de overheid?) het buitenland (in- en uitvoer?, Europa?) Rond die thema s wordt de leerstof zo reëel en actueel mogelijk opgebouwd. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 96

97 4.5.1 Lessentabel 2 de leerjaar A Vakken Aardrijkskunde 1 Engels 2 Frans 3 Geschiedenis 2 Godsdienst 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Muzikale Opvoeding 1 Natuurwetenschappen 1 Nederlands 4 SEI 2 Techniek 2 Wetenschappelijk werk 3 Wiskunde 4 Campusgebonden vakken 29 Aanvulling ICT: euzevakken ICT 2 Sociale Activiteiten 1 Aanvulling Sociale- en Zorgtechnieken: euzevakken Sociale Activiteiten 1 Sociale- en Zorgtechnieken 2 Aanvulling Industrieel Technische Vorming euzevakken Industrieel Technische Vorming 2 Sociale Activiteiten 1 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 97

98 4.5.2 Handboeken / werkboeken 2 de leerjaar A Vak Titel Uitgever Huurboek (H) / oopboek () Aardrijkskunde Horizon 2 Uitgeverij Plantyn Engels Contact 1 leerboek Uitgeverij Plantyn H Engels Frans Frans Contact 1 werkboek Quartier Latin 2: livre de documents Quartier Latin 2: cahier d activités Uitgeverij Plantyn Pelckmans Pelckmans Geschiedenis Storia 2 - leerboek Van In H Geschiedenis Storia werkschrift (2010) Van In Godsdienst Meander 2 Pelckmans ICT Digit Intro Pelckmans Muzikale opvoeding Zelfgemaakte cursus Eigen cursus Natuurwetenschappen Nederlands Naturalis 2 Leerwerkboek Focus 2 - leerwerkboek Uitgeverij Plantyn De Boeck SEI startsein De Boeck SEI & WW SEI & WW Sociale Technische vorming Techniek Wiskunde Wiskunde WW Project Milieu & WW Project Mobiliteit SEI & WW (HW) De Boeck De Boeck SOWIEso STV Uitgeverij Plantyn Techniek Pienter 2 leerwerkschrift A Pienter 2 leerwerkschrift B Wetenschappelijk werk Overkopelende vakgroep techniek WICO Van In Van In Pelckmans H Smartagenda Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 98

99 4.6 Het beroepsvoorbereidend leerjaar: Elektriciteit antoor en Verkoop Beroepenveld ELETRICITEIT: Men maakt kennis met beroepen als elektrisch installateur, onderhoudstechnicus, installateur van boven- en ondergrondse leidingen,. Men leert wat elektriciteit precies is (spanning, stroom, weerstand) en hoe deze wordt opgewekt. Men leert draden, snoeren en kabels herkennen en waarvoor ze gebruikt worden. Men leert eenvoudige schema s van elektrische installaties begrijpen en tekenen. Men leert het aantal draden op een leidingschema aanduiden. Men leert hoe men zich kan beveiligen tegen elektrische schokken, overbelasting en kortsluiting. Belangrijke geleidende materialen als koper, aluminium en messing leert men niet alleen kennen, men leert ook hoe men ze kan gebruiken Men mag zelf met de boormachine werken en schakelaars en zekeringen (de-)monteren op eenvoudige klemborden. Ook leert men op een veilige manier eenvoudige elektrische installaties herstellen. Beroepenveld ANTOOR en VEROOP: Dit beroepenveld is het meest theoretische van alle beroepenvelden. Veel aandacht gaat naar het correct spreken en schrijven in het Nederlands en het Frans. Daarnaast oefent men in het klasseren, kopiëren, beantwoorden en doorverbinden van telefoons. Men krijgt de kans zelfstandig te werken met de computer. Zo leert men bvb. blind typen en eenvoudige zakelijke brieven schrijven. Men maakt kennis met enkele kantoorjobs en beroepen die te maken hebben met kopen en verkopen (bediende, telefonist, verkoper ). Men leert waarom mensen bepaalde artikelen kopen (prijs, reclame, bereikbaarheid van de winkel ). Men leert waarop een verkoper moet letten (houding, voorkomen..) en men oefent verkoopsgesprekken. Men verdiept zich in de verschillende verkooppunten (markten, veilingen, nacht- en buurtwinkels, speciaalzaken, postorderbedrijven, warenhuizen..), hun inrichting, openingsuren,.... Men leert bestellingen en verkoopfacturen maken, kosten en winsten berekenen, omrekenen van euro naar vreemde valuta (vreemde muntsoort). Men leert over boekhouden, banken, belastingen, leningen,. Men leert de verschillende manieren van betalen kennen en hun voor- en nadelen. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 99

100 4.6.1 Lessentabel BVL Vakken Godsdienst 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Maatschappelijke Vorming 2 Muzikale Opvoeding 1 Natuurwetenschappen 2 Nederlands 3 Plastische Opvoeding 2 Sociale Activiteiten 1 Wiskunde 3 Campusgebonden vakken 17 Beroepenveld kantoor/verkoop Frans 2 ICT 2 Initiatie in Administratie en Verkoop 2 Nederlands 1 Beroepenveld elektriciteit Realisatietechnieken Elektriciteit 5 Technologische Activiteiten Elektriciteit 2 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 100

101 4.6.2 Handboeken / werkboeken 2 BVL Vak Titel Uitgever Huurboek (H) / oopboek () Administratie antoorwijs De Boeck Elektriciteit Elektriciteit Frans Metaal elektriciteit Eigen gemaakte cursus Plein feu BVL (2011) De Boeck Eigen cursus Die eure Godsdienst Echo 2 Pelckmans ICT MAVO MAVO MAVO Muzikale opvoeding Computerwijs BVL (NLP) Panorama BVL Actualiteit Panorama BVL Vrije Tijd Panorama BVL Wonen Zelfgemaakte cursus De Boeck Uitgeverij Plantyn Uitgeverij Plantyn Uitgeverij Plantyn Eigen cursus Natuurwetenschappen Van nature uit 2 Uitgeverij Plantyn Nederlands Nedweb 2 editie 2.0 Van In Nederlands Foutloos 2 Van In Technisch tekenen Leren technisch tekenen De Boeck Wiskunde Uitkomst 2 (HW) Uitgeverij Plantyn H Smartagenda Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 101

102 4.6.3 Oriënteringen Na het voltooien van de A-stroom 1e graad kunnen leerlingen hun studies verder zetten in ASO, SO of TSO met het oog op hoger onderwijs. Na het voltooien van de B-stroom 1e graad kunnen leerlingen hun studies verder zetten in het BSO met het oog op het behalen van het diploma secundair onderwijs (dat ook toegang verleent tot het hoger onderwijs) mits het met succes afronden van het derde jaar van de derde graad of het zevende specialisatiejaar. Als opvolging van de A-stroom organiseren wij in onze school in de tweede en derde graad TSO. Als opvolging van de B-stroom organiseren wij in onze school in de tweede graad BSO en in de derde graad BSO de studierichting antoor. De leerlingen die de overgang kunnen maken naar het gewoon secundair onderwijs na minstens één schooljaar in OV4 kunnen wij 1 à 2 schooljaren wekelijks blijven ondersteunen via de GON-begeleiding om samen de re-integratie mogelijk te maken. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 102

103 4.7 Elektromechanica TSO (2 de graad) Schooljaar : in het 3 de en 4 de leerjaar en in schooljaar : enkel in het 4 de leerjaar. Vanaf schooljaar : Geen EM meer maar ET Er is geen specifieke vooropleiding vereist maar de wiskundige basis moet voldoende sterk zijn. Elektromechanica is een eerder theoretische richting, waarin wiskunde, mechanica en elektriciteit ruim aan bod komen. Men leert analyseren en berekeningen uitvoeren in elektromechanische kringen. De theorie wordt ondersteund door labo-oefeningen. In de 2de graad wordt een brede basis meegegeven als voorbereiding op verdere uitdieping of meer gespecialiseerde keuzes in de 3de graad. Men leert verschillende materialen, toestellen en technieken kennen. Men leert constructies en installaties ontwerpen, de processen voorbereiden en begeleiden met professionele software. Door het praktisch uitvoeren leert men het oorspronkelijke concept op zijn waarde beoordelen. Men ontdekt de wereld van verlichting, motoren en generatoren, automatisering, PLC-sturingen. Men leert hoe machines met de computer bediend en ontworpen (CNC, CAD-CAM) worden. Deze studierichting omvat twee grote blokken: ELETRICITEIT: men leert elektromechanische kringen analyseren, de basiswetten van de elektriciteit toepassen in diverse elektrische opstellingen. Men voert elementaire berekeningen uit die steunen op een wiskundige basis. MECHANICA: men verwerft basiskennis van theoretische mechanica en past dit toe in het vervaardigen van mechanische werkstukken. Men krijgt inzicht in de werking, de mogelijkheden en het gebruik van de belangrijkste werktuigmachines en gereedschappen. Men leert de eigenschappen van de materialen en de krachten die er op inwerken kennen. Soorten bewegingen, overbrengingen, samenstelling van krachten komen aan bod. In onze school wordt enkel de tweede graad Elektromechanica georganiseerd. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 103

104 4.7.1 Folder Elektromechanica Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 104

105 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 105

106 4.7.2 Lessentabel Elektromechanica 1 ste jaar van de 2 de graad (3 EM) (enkel in ) Vakken 3 de jaar SO Aardrijkskunde 1 Elektriciteit 3 Engels 2 Frans 2 Geschiedenis 1 Godsdienst 2 Informatica 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Mechanica 2 Nederlands 4 Realisaties Mechanica 3 Realisaties Schakeltechnieken 3 Toegepaste Chemie 1 Toegepaste Fysica 1 Wiskunde 4 Totaal lesuren Lessentabel Elektromechanica 2 de jaar van de 2 de graad (4 EM) (enkel nog in en in ) Vakken 4 de jaar SO Aardrijkskunde 1 Elektriciteit 3 Engels 2 Frans 2 Geschiedenis 1 Godsdienst 2 Informatica 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Mechanica 2 Nederlands 4 Realisaties Mechanica 3 Realisaties Schakeltechnieken 3 Toegepaste Chemie 1 Toegepaste Fysica 1 Wiskunde 4 Totaal lesuren 32 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 106

107 4.7.4 Handboeken / werkboeken 3 EM (enkel in ) Vak Titel Uitgever Aardrijkskunde Chemie Elektriciteit Elektriciteit Horizon T3 Op weg met chemie 1 1 uur - Leerwerkboek Labo Elektra 2 de graad 1 Leerpakket elektriciteit A 1 leerboek (+cd-rom) Uitgeverij Plantyn Uitgeverij Plantyn Uitgeverij Plantyn De Boeck Huurboek (H) / oopboek () Elektriciteit Schakeltechnieken Eigen cursus Elektriciteit Elektriciteit praktijk Eigen cursus Engels Engels Contact T2 - leerboek Contact T2 - workbook Uitgeverij Plantyn Uitgeverij Plantyn Frans Mistral. T3 Pelckmans Fysica Fysica Concreet 3.1 Pelckmans Geschiedenis Storia 3 TSO - leerboek Van In H Geschiedenis Storia 3 TSO - werkschrift Van In Godsdienst Meander. T3 Pelckmans Informatica Informatica - leerwerkboek Pelckmans Mechanica Basisboek Inventor 2012 (deel 1) De Boeck H Mechanica Mechanica CAD voor Windows Mechanica theorieboek CAD voor Windows Mechanica AutoCAD werkboek De Boeck De Boeck Mechanica rachttoeren 1 leerwerkboek De Boeck Mechanica Mechanica praktijk Eigen cursus Mechanica Technisch tekenen Eigen cursus Nederlands Focus 3 TSO - leerwerkboek De Boeck H H H Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 107

108 Vak Titel Uitgever Huurboek (H) / oopboek () Wiskunde Pienter 3 TSO Leerwerkschrift A Van In Wiskunde Pienter 3 TSO Leerwerkschrift B Van In Smartagenda Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 108

109 4.7.5 Handboeken / werkboeken 4 EM (enkel nog in en in ) Vak Titel Uitgever Huurboek (H) / oopboek () Aardrijkskunde HorizonT 4 Uitgeverij Plantyn Chemie Elektriciteit Op weg met chemie 2/1u - Leerwerkboek Leerpakket elektriciteit A-2 - leerboek Uitgeverij Plantyn De Boeck Elektriciteit Schakeltechnieken Eigen cursus H Elektriciteit Elektriciteit theorie en praktijk Eigen cursus Engels Contact T3 - leerboek Uitgeverij Plantyn H Engels Contact T3 - workbook Uitgeverij Plantyn Frans Mistral. T4 Pelckmans Fysica Fysica concreet 4.1 Pelckmans Geschiedenis Storia 4 TSO - leerboek Van In H Geschiedenis Storia 4 TSO - werkschrift Van In Godsdienst Meander. T4 Pelckmans Informatica Informatica - leerwerkboek Pelckmans Mechanica Mechanica Mechanica Gediff.leerp.thero.mech. 1 & 2 - leerboek Basisboek Inventor 2012 (deel 1) - handboek Mechanica theorie en praktijk De Boeck Eigen cursus H H Mechanica Technisch tekenen: Eigen cursus Nederlands Focus 4 TSO - leerwerkboek De Boeck Wiskunde Wiskunde Pienter 4 TSO leerwerkschrift A (4/5/6u) LP ABC Pienter 4 TSO leerkwerkschrift B (4/5/6u) LP ABC Van In Van In Smartagenda Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 109

110 4.8 Elektrotechnieken (Vanaf schooljaar in het 3 de leerjaar en in schooljaar in het 3 de en 4 de leerjaar.) Het is niet noodzakelijk dat men een specifieke vooropleiding heeft gevolgd. Deze richting kan men aanvatten na elke basisoptie van het tweede leerjaar. Elektrotechnieken is een praktijkgerichte studierichting. Men maakt kennis met elektriciteit en installatieleer. Wie kiest voor elektrotechnieken is meer praktisch dan theoretisch ingesteld en heeft meer belangstelling voor praktijk dan voor theorie. Er wordt vooral geleerd over elektriciteit in woningen. Men leert lichtbronnen en verwarmingstoestellen installeren, schakelborden plaatsen, elektrische leidingen leggen, defecten opsporen en herstellen. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 110

111 4.8.1 Folder Elektrotechnieken Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 111

112 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 112

113 4.8.2 Lessentabel Elektrotechnieken 1 ste jaar van de 2 de graad (3 ET) (Vanaf schooljaar ) Vakken 3 de jaar SO Aardrijkskunde 1 Elektriciteit 14 Engels 2 Frans 2 Geschiedenis 1 Godsdienst 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Nederlands 4 Toegepaste Fysica 1 Wiskunde 3 Totaal lesuren Lessentabel Elektrotechnieken 2 de jaar van de 2 de graad (4 ET) (Vanaf schooljaar ) Vakken 4 de jaar SO Aardrijkskunde 1 Elektriciteit 14 Engels 2 Frans 2 Geschiedenis 1 Godsdienst 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Nederlands 4 Toegepaste Fysica 1 Wiskunde 3 Totaal lesuren 32 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 113

114 4.8.4 Handboeken / werkboeken 3 ET (Vanaf schooljaar ) Vak Titel Uitgever Aardrijkskunde Elektriciteit Elektriciteit installatiemethoden en realisaties Engels Engels Horizon T3 Elektriciteit theorie en lab proefondervindelijk deel 1 * project huisinstallatie: installatiemethoden en praktijk deel 1 * Contact T2 - leerboek Contact T2 - workbook Uitgeverij Plantyn Uitgeverij Plantyn Uitgeverij Plantyn Uitgeverij Plantyn Uitgeverij Plantyn Huurboek (H) / oopboek () Frans Mistral T3 Pelckmans Fysica Impuls 1 Uitgeverij Plantyn Geschiedenis Storia 3 TSO - leerboek Van In H Geschiedenis Storia 3 TSO - werkschrift Van In Godsdienst Meander T3 Pelckmans Informatica Informatica - leerwerkboek Pelckmans Nederlands Focus 3 TSO - leerwerkboek De Boeck Wiskunde Pienter 3 TSO Leerwerkschrift A Van In Wiskunde Pienter 3 TSO Leerwerkschrift B Van In H H H * Deze boeken zijn onder voorbehoud Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 114

115 4.9 Office-Assitent (2 de graad kantoor) In deze studierichting krijgt men naast praktijkvakken nog behoorlijk wat algemene vakken. Men wordt immers voorbereid op het zelfstandig uitvoeren van eenvoudige kantoortaken. Veel aandacht gaat naar het leren opstellen van commerciële documenten, handelsrekenen en het bijhouden van een eenvoudige boekhouding. Men leert vlot typen volgens de BIN-normen, werken met een tekstverwerker, computer, telefax,. Men leert administratieve opdrachten correct en nauwkeurig uitvoeren. Men heeft oog voor het toepassen van de huisstijl, het overzichtelijk en verzorgd presenteren van brieven en documenten. Ook kantoorinrichting, klasseren, de in- en uitgaande post beheren, komen aan bod. Men leert zich mondeling en schriftelijk correct en vlot uiten in het Nederlands, Frans en Engels. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 115

116 4.9.1 Lessentabel Office Assistent 1 ste jaar van de 2 de graad (3 OA) Vakken 3 de jaar SO Engels 3 Frans 4 Godsdienst 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Office 7 Project Algemene Vakken 6 Retail 6 Zakelijke Communicatie 2 Totaal lesuren Lessentabel Office Assistent 2 de jaar van de 2 de graad (4 OA) Vakken 4 de jaar SO Administratieve Vorming 7 Engels 3 Frans 4 Godsdienst 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Project Algemene Vakken 6 Toegepaste Informatica 6 Zakelijke Communicatie 2 Totaal lesuren 32 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 116

117 4.9.3 Handboeken / werkboeken 3 OA Vak Titel Uitgever Huurboek (H) / oopboek () Engels Backbone 1 Pelckmans Frans Cité Plus 3 antoor/verkoop De Boeck Godsdienst Echo 3 Pelckmans Leren Leren Breintrein Averbode Nederlands Nedweb 3 zakelijke communicatie De Boeck Office DOCflow 3 Van In Office PAV ME & Company 3 office PAV-atelier M - Verslaving Van In De Boeck PAV PAV-love: genieten De Boeck PAV PAV Retail PAV-love: monsters in de media PAV-love: via Europa Me & Company / Retail 3 De Boeck De Boeck Van In Retail Vlajo Challenge Vlajo Smartagenda Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 117

118 4.9.4 Handboeken / werkboeken 4 OA Vak Titel Uitgever Administratie Administratie Administratie ringen 2:module 4 Overgangsmodule ringen 2:module 5 De kleine onderneming ringen 2:module 6 antoortechnieken De Boeck De Boeck De Boeck Huurboek (H) / oopboek () Administratie Jieha! Vlajo Engels Backbone 2 Pelckmans Frans Cité Plus 4 antoor/verkoop - leerwerkboek De Boeck Godsdienst Echo 4 Pelckmans Informatica PAV PAV GIGA Handel 2 de graad 2 de jaar PAV-love: en.. Actie! PAV-love: jongerencultuur Uitgeverij Plantyn De Boeck De Boeck PAV PAV-love: koud hé De Boeck PAV PAV Zakelijke Communicatie PAV-love: prettige feestdagen! PAV-love: van cafépraat tot gemeenteraad (HW) Nedweb Zakelijke Communicatie De Boeck De Boeck Smartagenda Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 118

119 4.10 Sociale en Technische Wetenschappen (2 de graad) Sociale en technische wetenschappen biedt een brede vorming aan op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving. De wetenschappen worden niet zuiver abstract en theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen. Men heeft een brede interesse in mens en maatschappij, is sociaal voelend en creatief. De opleiding leert hoe de mens functioneert in de samenleving. Men leert Sociale Activiteiten organiseren aangepast, aan verschillende doelgroepen en contexten. Ook voor de materiële ondersteuning leert men instaan. Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten. De vakken kunnen onderverdeeld worden in drie groepen: NATUURWETENSCHAPPEN (biologie, chemie, fysica en laboratoriumoefeningen); Hier komen volgende thema s aan bod: metrologie, materiemodel, kracht, arbeid, energie en vermogen, classificatie van organismen en stoffen, zintuigen, stofklassen, terreinstudie, chemische reacties, druk, warmteleer. In Natuurwetenschappen verwerft men inzichten en vaardigheden via experimenten en praktische opdrachten, gesteund op de theorie. SOCIALE WETENSCHAPPEN (maatschappelijke en sociale vorming); de doelstellingen zijn: verkennen van eigen mogelijkheden, verduidelijken van leerprocessen (geheugen, intelligentie, leren, ), passend communiceren in verschillende situaties, menselijk gedrag en interacties waarnemen en observeren, omgaan met rechten en plichten als jongere, verkennen en illustreren van de diversiteit tussen mensen. VOEDING (toegepaste wetenschappen en praktijk); Hier wordt er concreet gewerkt met voedingsproducten. De voedingsmiddelen worden verwerkt volgens bepaalde principes. Men leert hierbij de juiste methode of techniek hanteren met aandacht voor het correct gebruik van de gepaste apparatuur. Zorg dragen voor kwaliteit van de voeding wordt in al zijn facetten benaderd. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 119

120 Lessentabel Sociale en technische wetenschappen 1 ste jaar van de 2 de graad Vakken 3 de jaar SO Aardrijkskunde 1 Engels 2 Frans 3 Geschiedenis 1 Godsdienst 2 Informatica 2 Integrale Opdrachten 6 Lichamelijke Opvoeding 2 Nederlands 4 Sociale Natuurwetenschappen 3 Toegepaste Natuurwetenschappen 3 Wiskunde 3 Totaal lesuren Lessentabel Sociale en technische wetenschappen 2 de jaar van de 2 de graad Vakken 4 de jaar SO Aardrijkskunde 1 Engels 2 Frans 3 Geschiedenis 1 Godsdienst 2 Informatica 2 Integrale Opdrachten 6 Lichamelijke Opvoeding 2 Nederlands 4 Sociale Natuurwetenschappen 3 Toegepaste Natuurwetenschappen 3 Wiskunde 3 Totaal lesuren 32 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 120

121 Handboeken / werkboeken 3 STW Vak Titel Uitgever Huurboek (H) / oopboek () Aardrijkskunde HorizonT 3 Uitgeverij Plantyn Engels Engels Contact T2 - leerboek Contact T2 - workbook Uitgeverij Plantyn Uitgeverij Plantyn Frans Mistral.T3 Pelckmans Geschiedenis Geschiedenis Storia 3 TSO - leerboek Storia 3 TSO - werkschrift Van In Van In Godsdienst Meander. T3 Pelckmans Informatica Nederlands Sociale Natuurwetenschappen Toegepaste natuurwetenschappen Toegepaste natuurwetenschappen Wiskunde Informatica - leerwerkboek Focus 3 tso - leerwerkboek Pelckmans De Boeck SOWiESO 1 (HW) Uitgeverij Plantyn Eureka! 1A Uitgeverij Plantyn Eureka! 1B Uitgeverij Plantyn Pienter 3 TSO Leerwerkschrift 3u (LP D) Van In H H Smartagenda Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 121

122 Handboeken / werkboeken 4 STW Vak Titel Uitgever Huurboek (H) / oopboek () Aardrijkskunde HorizonT 4 Uitgeverij Plantyn Engels Engels Contact T3 - leerboek Contact T3 - workbook Uitgeverij Plantyn Uitgeverij Plantyn Frans Mistral. T4 Pelckmans Geschiedenis Geschiedenis Storia 4 TSO - leerboek Storia 4 TSO - werkschrift Van In Van In Godsdienst Meander. T4 Peckmans Informatica Nederlands Sociale Natuurwetenschappen Sociale Natuurwetenschappen Toegepaste natuurwetenschappen Toegepaste natuurwetenschappen Wiskunde Informatica - leerwerkboek Focus 4 tso - leerwerkboek Pelckmans De Boeck SOWiEso 2 deel A Uitgeverij Plantyn SOWiEso 2 deel B Uitgeverij Plantyn Eureka! 2A Uitgeverij Plantyn Eureka! 2B Uitgeverij Plantyn Pienter 4 TSO (3u) LP D Van In H H Smartagenda Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 122

123 4.11 Office Assistent (3 de graad) Hoewel deze studierichting sterk gericht is op de praktijk, krijgt men toch een stevige vorming in talen (Nederlands, Frans, Engels en soms Duits). Zowel luisteren, lezen, spreken als schrijven komen aan bod. Als toekomstig bediende moet men immers vlot zakelijk kunnen communiceren. De opleiding stoomt klaar voor uitvoerende secretariaatstaken maar evengoed voor eenvoudige boekhoudkundige opdrachten en magazijnwerk. Men leert de computer vlot gebruiken: tekstverwerking, gegevens correct invoeren, databeheer, elektronisch rekenblad, Ook andere secretariaatsvaardigheden oefent men in (telefonische communicatie, postverwerking, ). Men leert met eenvoudige boekhoudkundige pakketten werken, en sociale en fiscale wetgeving en handelsrecht staan eveneens op het programma. In logistiek maakt men kennis met magazijnbeheer (goederenopslag, veiligheid, gevaarlijke producten, voorraadadministratie, ) en tijdens het uitvoeren van de taken leert men initiatief en zelfstandigheid aan de dag te leggen. Men wordt getraind in nauwkeurig en onder druk werken. Stages geven de kans al de vaardigheden en attitudes in de realiteit te oefenen en te verfijnen. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 123

124 Folder Office Assistent Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 124

125 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 125

126 Lessentabel Office Assistent 1 ste jaar van de 3 de graad (5 OA) Vakken 5 de jaar SO Bedrijfsbeheer 2 Engels 2 Frans 3 Godsdienst 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Logistiek / Retail 3 Office (c1) 6 Office (c2) 2 Project Algemene Vakken 4 Stage* 4 Zakelijke Communicatie 2 Totaal lesuren 32 *nieuw vanaf schooljaar Lessentabel Office Assistent 2 de jaar van de 3 de graad (6 OA) Vakken 6 de jaar SO Boekhouden 2 Engels 2 Frans 2 Godsdienst 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Logistiek 2 Project Algemene Vakken 4 Secretariaat 4 Seminarie 4 Stage 7 Wetgeving 1 Totaal lesuren 32 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 126

127 Lessentabel Office Assistent 3 de jaar van de 3 de graad (7 OA) * Vakken 7 de jaar SO Administratie 4 Engels 2 Frans 2 Godsdienst 2 Integrale Opdrachten 5 Lichamelijke Opvoeding 2 Project Algemene Vakken 4 Stage 11 Totaal lesuren 32 * Nieuw vanaf Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 127

128 Handboeken / werkboeken 5 OA Vak Titel Uitgever Huurboek (H) / oopboek () Bedrijfsbeheer Studentenbedrijf Vlajo Engels Backbone 3 Pelckmans Frans Cité Plus 5 antoor/verkoop - Leerwerkboek De Boeck Frans Grammothèque De Boeck Godsdienst Echo 5 Pelckmans Leren Leren Mijn masterplan Averbode Logistiek ME & Company 5 Logistiek Van In Nederlands Office (C1) Office (C2) PAV Nedweb 5 zakelijke communicatie editie 2.0 ME & Company 5 Office basis ME & Company Winfakt! 5/6 Boekhouden PAV Anders dan de anderen! De Boeck Van In Van In De Boeck PAV PAV De 7 jeugdzonden? De Boeck PAV PAV Geld beheren moet je leren De Boeck PAV PAV - Terrorisme De Boeck Retail ME & Company 5 Retail minor Van In Smartagenda Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 128

129 Handboeken / werkboeken 6 OA Vak Titel Uitgever Boekhouden ringen 4:module 1 Boekhouden en facturatie BOB De Boeck Huurboek (H) / oopboek () Engels Backbone 3 Pelckmans Frans Cité Plus 6 antoor/verkoop - leerwerkboek De Boeck Godsdienst Echo 6 Pelckmans Logistiek PAV PAV PAV PAV ringen 4: module 2 - Logistiek PAV als het kriebelt, moet je reizen PAV-atelier L + XL rijbewijs en mobiliteit PAV-atelier L + XL Sport en bewegen PAV-atlier L + XL - verkiezingen De Boeck De Boeck De Boeck De Boeck De Boeck PAV PAV - Film De Boeck Secretariaat Office & Co 2 VISTA Office 2007 De Boeck Secretariaat Typ-Top Vandaag 6 Vista De Boeck Seminarie Studiebedrijf Vlajo Wetgeving Wetgeving Sociaal en fiscaal recht De Boeck Smartagenda Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 129

130 Handboeken / werkboeken 7 OA Vak Titel Uitgever Administratie Administratie Administratie Administratie Administratie Engels Bob aankoop- en voorraadbeheer via boekhoudpakket Bob versie facturatie en voorraadbeheer via het boekhoudpakket Integratie met MS Office 2010 Verwerken van facturen in MS Office 2010 Verwerken van prijslijsten in MS Office 2010 Backbone: business and commerce VVSO VVSO VVSO VVSO VVSO Pelckmans Huurboek (H) / oopboek () Engels Backbone: check in Pelckmans Frans Communication multimédia De Boeck Godsdienst Echo 7 Pelckmans Integrale opdracht Studentenbedrijf VLAJO PAV Europa De Boeck PAV Mensenrechten De Boeck PAV Op eigen benen De Boeck Smartagenda Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 130

131 4.12 Sociale en Technische Wetenschappen (3 de graad) De logische vooropleiding is de 2de graad TSO Sociale en technische wetenschappen. In deze studierichting is, naast een sterk algemene vorming, vooral een menswetenschappelijke en een natuurwetenschappelijke vorming belangrijk. Biologie, chemie en fysica worden in het laboratorium praktisch toegepast. Deze vakken krijgen hun toepassing in wat met het leefmilieu en de voeding te maken heeft. De mens zelf, zijn arbeid en zijn leefomgeving vormen het onderwerp van een doorgedreven studie: gezin en samenleving, hygiëne en gezondheid, economie en recht, welzijn en ontwikkeling, voedsel- en andere levensbehoeften, communicatie en samenwerking, marktgebeuren en verkoop. De opleiding biedt een brede algemene vorming en leert hoe de mens functioneert in de samenleving. Men leert Sociale Activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Ook voor de materiële ondersteuning leert men instaan. Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten. In Sociale Wetenschappen staat de mens en zijn gedrag centraal. Men verwerft vaardigheden en inzichten in communicatie, verschillende vormen van expressie, Men leert over sociale contexten en diversiteit binnen de samenleving, leerprocessen (waarneming, geheugen, intelligentie ). In Sociale Wetenschappen leert men o.a.: het schema mens- gedrag en beïnvloedende factoren (interne en externe) verduidelijken onderzoeken hoe de lichamelijke, cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de mens verloopt de samenhang van elementen die een rol spelen in het pedagogisch handelen de factoren die het gedrag beïnvloeden in kaart te brengen hoe men als mens deel uitmaakt van de samenleving zijn eigen mogelijkheden verkennen. In Natuurwetenschappen verwerft men inzichten en vaardigheden via experimenten en praktische opdrachten, gesteund op de theorie. De basiskennis vertrekt vanuit 3 pijlers: mens (biologie en chemie), milieu (fysica, biologie en chemie) en voeding (biologie en chemie). Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 131

132 In natuurwetenschappen komen volgende thema s aan bod: stofwisseling (de cel en weefsel, stofwisseling tussen cellen en milieu) koolstofchemie (bindingsmogelijkheden, molecuulstructuur, stofklassen, isomeren, ) elektrodynamica (elektrische stroom, geleiders en isolators, spanning, stroomsterkte, weerstand, vermogen, ) biochemie (voedingsmiddelen, fotosynthese, opbouw- en afbraakreacties, aminozuren, structuur van eiwitten, vitamines, ) elektromagnetisme (magnetische krachten, magnetisch veld, magnetiseerbare en niet-magnetiseerbare stoffen, veldlijnenspectra, ) homeostase en afweer (hematocrietwaarde, bloeddrukregeling, bloedsuikerspiegel, resussysteem, immuniteit, ) voortplanting en erfelijkheidsleer (celdeling, voortplanting bij de mens, mendelwetten ) evolutieleer (evolutietheorieën, biologische evolutie van de mens ) mechanica (rust en beweging, snelheid, versnelling, actie en reactie, energie ) geluid en licht (trillingen, golven, spectrum ) kernfysica (kernsplijting, kernfusie, isotopen ) Eenvoudige proeven en toepassingen worden toegelicht. Men leert de computer en bijhorende software hanteren voor het verwerven van informatie en het verwerken van gegevens. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 132

133 Folder Sociale en Technische Wetenschappen Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 133

134 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 134

135 Lessentabel Sociale en Technische Wetenschappen 1 ste jaar van de 3 de graad Vakken 5 de jaar SO Aardrijkskunde 1 Engels 2 Frans 3 Geschiedenis 1 Godsdienst 2 Integrale opdrachten 6 Lichamelijke Opvoeding 2 Nederlands 4 Sociale Natuurwetenschappen 4 Toegepaste Natuurwetenschappen 4 Wiskunde 3 Totaal lesuren Lessentabel Sociale en Technische Wetenschappen 2 de jaar van de 3 de graad Vakken 6 de jaar SO * Aardrijkskunde 1 Engels 2 Frans 3 Geschiedenis 1 Godsdienst 2 Integrale opdrachten 6 Lichamelijke Opvoeding 2 Nederlands 4 Sociale Natuurwetenschappen 4 Toegepaste Natuurwetenschappen 4 Wiskunde 3 Totaal lesuren 32 * In het zesde jaar gaan de leerlingen 1 week op stage. De leerlingen maken ook een GIP met integratie van een aantal vakken. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 135

136 Handboeken / werkboeken 5 STW Vak Titel Uitgever Aardrijkskunde Aardrijkskunde Wereldvisie.T5/6 bronnenboek C (tso/kso) Wereldvisie.T5/6 verwerkingsboek C (tso/kso) Pelckmans Pelckmans Huurboek (H) / oopboek () Engels Contact T4 - leerboek Uitgeverij Plantyn H Engels Contact T4 - workbook Uitgeverij Plantyn Frans Mistral.T5 Pelckmans Geschiedenis Storia 5 TSO Van In H Godsdienst Meander. T5 Pelckmans Integrale Opdrachten Nog even dit Zelf gemaakt Integrale Opdrachten Melk Zelf gemaakt Integrale Opdrachten Gemeentes en zijn Zelf gemaakt Integrale Opdrachten Streekgerechten Zelf gemaakt Integrale Opdrachten Vergane glorie Zelf gemaakt Integrale Opdrachten Op onderzoek Zelf gemaakt Integrale Opdrachten We spelen een spel Zelf gemaakt Nederlands Nederlands Sociale Natuurwetenschappen Toegepaste natuurwetenschappen Toegepaste natuurwetenschappen Nieuw talent voor taal TSO 5 leerboek B-richting Nieuw talent voor taal TSO 5 werkboek B-richting SOWIEso 3 de graad 1 ste jaar Informatieboek De Boeck De Boeck Uitgeverij Plantyn Eureka! 3A Uitgeverij Plantyn Eureka! 3B Uitgeverij Plantyn H H H Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 136

137 Vak Titel Uitgever Wiskunde Wiskunde Wiskunde Pienter 5/6 TSO Statistiek (2/3/4u) Pienter 5 TSO Reële functies (3/4u) Pienter 5 TSO Tweedegraadsfunctie Van In Van In Van In Huurboek (H) / oopboek () Smartagenda Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 137

138 Handboeken / werkboeken 6 STW Vak Titel Uitgever Aardrijkskunde Aardrijkskunde Wereldvisie.T5/6 bronnenboek C (tso/kso) Wereldvisie.T5/6 verwerkingsboek C (tso/kso) Pelckmans Pelckmans Huurboek (H) / oopboek () Engels Contact T5 - leerboek Uitgeverij Plantyn H Engels Contact T5- workbook Uitgeverij Plantyn Frans Mistral. T6 Pelckmans Geschiedenis Storia 6 TSO Van In H GIP Mijn toekomstpad met zijn mogelijkheden en begrenzingen Zelf gemaakt Godsdienst Meander. T6 Pelckmans Integrale opdrachten Rapporteren Voorschriften en nuttige wenken LICAP Integrale Opdrachten Een receptie Zelf gemaakt Integrale Opdrachten Wafelenbak Zelf gemaakt Integrale Opdrachten Nubel Zelf gemaakt Integrale Opdrachten Verslavingen Zelf gemaakt Nederlands Nederlands Sociale Natuurwetenschappen Toegepaste Natuurwetenschappen Toegepaste Natuurwetenschappen Nieuw talent voor taal TSO 6 leerboek B- richting Nieuw talent voor taal TSO 6 werkboek B- richting SOWIEso 3.2 Informatieboek De Boeck De Boeck Uitgeverij Plantyn Eureka! 4A Uitgeverij Plantyn Eureka! 4B Uitgeverij Plantyn H H H Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 138

139 Vak Titel Uitgever Wiskunde Wiskunde Wiskunde Pienter 5/6 ASO-TSO Financiële algebra Pienter 5/6 TSO Exponentiële en log. Fun (2/3/4u) Pienter 5/6 TSO Financiële Algebra A/B (2/3/4u) Van In Van In Van In Huurboek (H) / oopboek () Smartagenda Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 139

140 4.13 Multimedia (3 de graad) In de derde graad Multimedia kiest men voor een brede, technologisch en inzichtelijk sterk onderbouwde grafische vorming en voor het verwerven van de minimale vaardigheden om toe te kunnen treden tot de arbeidsmarkt. De context is het ontwerpen en maken van digitale communicatie. Men leert grafische publicaties ontwerpen, beeldbewerking, illustratief tekenen, websites en 2D-animaties maken en men wordt ingewijd in de geheimen van digitale audiovisuele producten. In deze derde graad wordt zowel aandacht besteed aan algemene als aan technische vakken. Het lessenrooster omvat 16 uur grafische vakken. De opleiding is erop gericht kennis, inzicht en vaardigheden in alle deeltechnologieën van het productieproces van digitale communicatie te verwerven. Om de opleiding nauw te laten aansluiten op de realiteit van de industrie beschikt de school over recente hard- en software waar jaarlijks flink in geïnvesteerd wordt. Na de derde graad Multimedia kan men toetreden tot de arbeidsmarkt als webdesigner of als DTP er. Men kan ook één of meerdere specialisatiejaren volgen of een opleiding binnen Se-n-Se (Secundair na Secundair). Een aantal leerlingen studeert na de derde graad Multimedia verder in het hoger onderwijs. In een aantal gevallen kiest men dan voor de professionele bachelor Grafische en Digitale media die op de campus aangeboden wordt. iezen voor een aantal andere vervolgopleidingen op niveau van de professionele bachelor behoort eveneens tot de mogelijkheden van deze beperkte leerlingengroep. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 140

141 Folder Multimedia Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 141

142 Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 142

143 Lessentabel Multimedia 1 ste jaar van de 3 de graad (5 MM) Vakken 5 de jaar SO Aardrijkskunde 1 Engels 2 Frans 2 Geschiedenis 1 Godsdienst 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Multimedia 16 Natuurwetenschappen 1 Nederlands 2 Toegepaste Informatica 1 Wiskunde 2 Totaal lesuren Lessentabel Multimedia 2 de jaar van de 3 de graad (6 MM) Vakken 6 de jaar SO * Aardrijkskunde 1 Engels 2 Frans 2 Geschiedenis 1 Godsdienst 2 Lichamelijke Opvoeding 2 Multimedia** 16 Natuurwetenschappen 1 Nederlands 2 Toegepaste Informatica 1 Wiskunde 2 Totaal lesuren 32 * Nieuw vanaf ** In het zesde jaar gaan de leerlingen ook 2 weken op stage. De leerlingen maken ook een GIP met integratie van een aantal vakken. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 143

144 Handboeken / werkboeken 5 MM Vak Titel Uitgever Aardrijkskunde Aardrijkskunde Engels Engels Wereldvisie.T5/6 bronnenboek C (tso/kso) Wereldvisie.T5/6 verwerkingsboek C (tso/kso) Contact T4 - leerboek Contact T4 - workbook Pelckmans Pelckmans Uitgeverij Plantyn Uitgeverij Plantyn Huurboek (H) / oopboek () Frans Mistral.T5 Pelckmans Geschiedenis Storia 5 TSO Van In H Geschiedenis Eigen werkboek Eigen cursus Godsdienst Meander. T5 Pelckmans Informatica Scratch Eigen cursus Multimedia Flash CS4: de basis Multimedia HTML en CSS : de basis Multimedia ICT: photoshop Multimedia Snelgids Dreamweaver CS4 Multimedia Photoshop Eigen cursus Multimedia Indesign Eigen cursus Multimedia Fireworks Eigen cursus Multimedia Dreamweaver oen Timmers Multimedia Illustrator Eigen cursus Multimedia Flash Eigen cursus Multimedia Projectwerking Eigen cursus Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Eenheid Chemie - unststoffen Fysica Golven: leerwerkboek De Boeck De Boeck H H Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 144

145 Vak Titel Uitgever Nederlands Wiskunde Smartagenda Nieuw talent voor taal TSO 5 werkboek B- richting Pienter 5 TSO Reële functies en algebra (2u) De Boeck Van In Huurboek (H) / oopboek () Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 145

146 Handboeken / werkboeken 6 MM Vak Titel Uitgever Aardrijkskunde Aardrijkskunde Engels Engels Wereldvisie.T5/6 bronnenboek C (tso/kso) Wereldvisie.T5/6 verwerkingsboek C (tso/kso) Contact T5 - leerboek Contact T5- workbook Pelckmans Pelckmans Uitgeverij Plantyn Uitgeverij Plantyn Huurboek (H) / oopboek () / Reeds gekocht (G) Frans Mistral. T6 Pelckmans Geschiedenis Storia 6 TSO Van In H Geschiedenis Eigen cursus Eigen Cursus Godsdienst Meander. T6 Pelckmans Multimedia Photoshop Eigen cursus Multimedia Dreamweaver: PHP en MySql Eigen cursus Multimedia PHP / MySql Eigen cursus Multimedia Flash Eigen cursus Multimedia PHP en MySQL Pearson H Natuurwetenschappen Natuurwetenschappen Nederlands Nederlands Wiskunde Eenheid Biologie Erfelijkheid - leerwerkboek Eenheid Biologie Voortplanting - leerwerkboek Nieuw talent voor taal TSO 5 leerboek B- richting Nieuw talent voor taal TSO 5 werkboek B- richting Pienter 5/6 TSO Statistiek (2/3/4u) De Boeck De Boeck De Boeck De Boeck Van In H H G G H Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 146

147 Vak Titel Uitgever Wiskunde Smartagenda Pieter 5/6 TSO Financiële Algebra A/B (2/3/4u) Van In Huurboek (H) / oopboek () / Reeds gekocht (G) Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 147

148 5. GON ION Geïntegreerd Onderwijs, type 3 en type 7: GON-begeleiding vanuit buitengewoon onderwijs voor jongeren met ASS en/of integratiemogelijkheden in de drie graden van het gewoon secundair onderwijs en in het hoger onderwijs. 5.1 Wat is GON? Het geïntegreerd onderwijs (GON) is een samenwerkingsverband tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. GON betekent dat leerlingen met een handicap en/of leer- en opvoedingsmoeilijkheden les volgen in het gewoon onderwijs. Om de hindernis die hun handicap voor het leren impliceert te overwinnen, krijgen die leerlingen in de gewone school ondersteuning van een leerkracht of paramedicus uit het buitengewoon onderwijs. Tevens wordt leerkracht-gericht gewerkt om het team deskundiger, competenter te maken in het adequaat omgaan met leerlingen die specifieke zorgvragen hebben. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 148

149 5.2 Wie heeft recht op GON? BuSO Sint-Elisabeth voorziet GON-begeleiding voor leerlingen met het Autisme Spectrum Syndroom (ASS) (type 7) en voor leerlingen die een re-integratie maken van het buitengewoon na het gewoon onderwijs (type 3). Voor leerlingen met ASS moet er een officiële diagnose gesteld zijn door een kinderpsychiater, een psychiater, een centrum voor ontwikkelingsstoornissen (COS) of een referentiecentrum autisme. De re-integratie leerling moet het voorafgaand schooljaar minstens 9 maanden voltijds buitengewoon onderwijs gevolgd hebben. 5.3 Hoe GON aanvragen? Het CLB van de gastschool start de procedure en gaat in overleg met de betrokken partijen na of de leerling voldoet aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor GON. Dit impliceert een diagnose ASS, een attest Buitengewoon onderwijs en een inschrijvingsverslag van het CLB. Deze documenten moeten uiterlijk op 30 september in onze school aanwezig zijn, maar bij voorkeur vroeger. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 149

150 5.4 Start GON-begeleiding Wanneer de voorwaarden vervuld zijn, plannen we een overleg met volgende participanten: ouders een afgevaardigde van de gastschool het CLB van de gastschool de dienstverlenende school BuSO Sint-Elisabeth bij re-integratie het CLB van de betrokken school. Tijdens het overleg maken we ene integratieplan of GON-plan op. Dit plan is een overeenkomst tussen al deze partijen betreffende de inhoud van de GONbegeleiding. Voldoet de leerling aan de voorwaarden en is er een een sluitend advies, dan tekenen alle partijen het GON-plan. We kunnen nu effectief van start gaan. 5.5 Duur GON-begeleiding Voor een leerling type 7 is dit twee uur per week gedurende 2 schooljaren. Een leerling type 3 heeft recht op twee uur per week gedurende 1 schooljaar. Onze school biedt GON-onderwijs aan in het secundair onderwijs, in het Secundair na Secundair onderwijs (Se-n-So), in het HBO5 verpleegkunde en in het hoger onderwijs. Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 150

151 5.6 Inhoud GON-begeleiding Theoretisch wordt er 1 uur per week gebruikt voor de ondersteuning van de leerling en 1 uur voor de collegiale ondersteuning. Het doel van het leerlingmoment is: Ondersteuning bij problemen in het verwerven en het verwerken van de leerstof voor zover dit een gevolg is van het autisme. Het helpen organiseren en aanpassen van de werkomstandigheden van de leerling. Socio- en emotionele ondersteuning Het streefdoel is dat de leerlingen zich in de gewone school kan handhaven. De collegiale ondersteuning houdt in: Informeren Sensibiliseren Samen op zoek gaan naar oplossingen Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 151

152 6. Verklaring voetnoten 6.1 Studiedag: Op maat met resultaat! Verslagboek voor geïnteresseerden op aanvraag verkrijgbaar. 6.2 Dynamische groei van de school Aantal leerlingen Jaar Aantal Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 152

153 6.2.2 Aantal GON-leerlingen Jaar Aantal Studieaanbod Secundair Onderwijs St.-Elisabeth Peer-Wijchmaal en Overpelt 153

Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren

Sint-Lodewijk BuSO. GIDS voor de LEERLINGEN. Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking. Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren Sint-Lodewijk BuSO Secundair onderwijs voor jongeren met een motorische beperking Kwatrechtsteenweg 168 9230 Wetteren GIDS voor de LEERLINGEN 2015/2016 inhoud Welkom 1 Historiek 5 2 Het opvoedingsproject

Nadere informatie

Schoolwerkplan Windekind BuBaO

Schoolwerkplan Windekind BuBaO Windekind vzw, centrum voor buitengewone zorg school voor buitengewoon kleuter en lager onderwijs type 4 voor kinderen met motorische problemen school voor buitengewoon lager onderwijs type 1 voor kinderen

Nadere informatie

Welkom. Geachte ouders. Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor.

Welkom. Geachte ouders. Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor. 107289 VOORSTEL BROCH 732 ڣڣ_ CORR VOORSTELLINGSBROCHURE 13/02/13 11:44 Page 1 Welkom 1 ASO-BSO-TSO Geachte ouders Graag stellen wij u in deze brochure het Sint-Guido-Instituut en zijn studieaanbod voor.

Nadere informatie

Aanbod 2 de & 3 de graad

Aanbod 2 de & 3 de graad Beste toekomstige leerling Sta jij voor de keuze van een school? Een richting? Dan is Campus Kompas dé juiste keuze voor een hele schoolloopbaan. Het hele schoolteam van Campus Kompas staat garant voor

Nadere informatie

campus Leopoldsburg Studieaanbod 2015-2016 www.campusleopoldsburg.be 1ste GRAAD 2de GRAAD "3de GRAAD 7de JAAR

campus Leopoldsburg Studieaanbod 2015-2016 www.campusleopoldsburg.be 1ste GRAAD 2de GRAAD 3de GRAAD 7de JAAR campus Leopoldsburg Studieaanbod 2015-2016 1ste GRAAD 2de GRAAD "3de GRAAD 7de JAAR Middenschool en Atheneum - Atheneumstraat 2-3970 Leopoldsburg www.campusleopoldsburg.be Geachte ouders, U zoekt voor

Nadere informatie

Proces- en Personeelsplanning. Ontwerp van Eindrapport: Hertekeningsfase Onderwijs in de Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand

Proces- en Personeelsplanning. Ontwerp van Eindrapport: Hertekeningsfase Onderwijs in de Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand Proces- en Personeelsplanning Ontwerp van Eindrapport: Hertekeningsfase Onderwijs in de Gemeenschapsinstellingen voor Bijzondere Jeugdbijstand 11 december 2000 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 4 DEEL I : DIAGNOSE

Nadere informatie

Visietekst auti OV4. Inhoud

Visietekst auti OV4. Inhoud Visietekst auti OV4 Inhoud Inleiding... 2 Locatie... 2 Structuur... 3 Leerling kenmerken... 4 Leerlingbegeleiding... 5 Personeelskenmerken... 6 Samenwerking... 6 Auti beleid... 6 Evaluatie... 9 Samenwerking

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren

Infobrochure. wegwijs in onze school. vernieuwen om te verbeteren vernieuwen om te verbeteren editie 2015-2016 Infobrochure wegwijs in onze school Brede middenschool / aso / tso / bso / Se-n-Se Secundair onderwijs Sint-Jozef Sint-Pieter Blankenberge Weststraat 86 tel.

Nadere informatie

Samen school maken in beweging WELKOM

Samen school maken in beweging WELKOM WELKOM Samen school maken in beweging INFOBOEKJE Sint-Pauluscollege Wevelgem - Moorsele Samen school maken in beweging Het Sint-Pauluscollege............. 6 Het pedagogisch project........... 8 Lessentabel

Nadere informatie

MIDDENSCHOOL ZELZATE. Onteigeningsstraat 41 D, 9060 Zelzate Telefoon 09 345 70 24- Fax 09 342 93 32 ms.zelzate@g-o.be

MIDDENSCHOOL ZELZATE. Onteigeningsstraat 41 D, 9060 Zelzate Telefoon 09 345 70 24- Fax 09 342 93 32 ms.zelzate@g-o.be Informatiebrochure Eerste graad Schooljaar 2014-2015 (met nieuwe richtingen vanaf 01.09.2014!) MIDDENSCHOOL ZELZATE Onteigeningsstraat 41 D, 9060 Zelzate Telefoon 09 345 70 24- Fax 09 342 93 32 ms.zelzate@g-o.be

Nadere informatie

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin.

PS SB. Inhoud. Van harte welkom, met jouw talent vind je in onze school ruimte voor creativiteit, zelfontplooiing en ondernemingszin. PS SB Inhoud Waarom kies ik PSSB 5 Even voorstellen 7 Dit mag je ook weten 8 Onze afdelingen onder de loep genomen 10 Eerste jaar 11 Tweede jaar 12 Handel 14 Mechanische vormgevingstechnieken 16 Lassen

Nadere informatie

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw

Broederschool. Handel St-Niklaas. Informatiebrochure. Unieke groeikansen voor unieke mensen. Nieuw Handel Informatiebrochure Unieke groeikansen voor unieke mensen Broederschool Handel St-Niklaas Nieuw -Traject Sport (1ste graad) - Logistics (Specialisatiejaar) 1 Hallo! Ben je na het zesde leerjaar

Nadere informatie

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM

OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT van de ZONNEBLOEM Slabbaardstraat Noord 90 Tel. 051 30 63 08 Schoolstraat 1/2 Tel. 051 31 26 63 8870 Izegem Fax 051 31 63 18 Website: www.zonnebloemschool.be E-mail: info@zonnebloemschool.be OPVOEDINGSPROJECT en SCHOOLREGLEMENT

Nadere informatie

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

EERSTE GRAAD. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen EERSTE GRAAD A-STROOM met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 ZML de Cirkel Hoofdlocatie. : Kennelweg 8 Postcode : 4205 ZR Plaats : Gorinchem Telefoon : 0183-649445 Dependance : Dr. Hiemstralaan 24a VSO 2,3,4 Postcode : 4205 KM Plaats : Gorinchem

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL DE WINGERD 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onze missie 6 2.3. Onze visie op Onderwijs en Ontwikkeling 7 2.4

Nadere informatie

1. Algemene informatie 1.1. Verwelkoming 2 1.2. Wie is wie? 5 1.3. CLB of Centrum voor Leerlingenbegeleiding 8

1. Algemene informatie 1.1. Verwelkoming 2 1.2. Wie is wie? 5 1.3. CLB of Centrum voor Leerlingenbegeleiding 8 Inhoudstafel van schoolbrochure met algemene informatie, opvoedingsproject en schoolreglement 1. Algemene informatie 1.1. Verwelkoming 2 1.2. Wie is wie? 5 1.3. CLB of Centrum voor Leerlingenbegeleiding

Nadere informatie

Beste ouders en verzorgers,

Beste ouders en verzorgers, Beste ouders en verzorgers, Het wordt een spannend schooljaar. We gaan, mits geen tegenslag, dit schooljaar verhuizen naar de nieuwbouw te Limbricht. Naast deze verhuizing gaat het ook weer een prima schooljaar

Nadere informatie

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek?

Inleiding. Waar ben jij naar op zoek? Inleiding Waar ben jij naar op zoek? De meeste vragen kan je tegenwoordig beantwoorden met behulp van een zoekmachine, maar hoe ontdek je eigenlijk wie je zelf bent? In de tweede graad gaan we samen op

Nadere informatie

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen

Eerste graad. A-STROOM - met optie... B-STROOM. Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen Eerste graad A-STROOM - met optie... Handel Sociale en technische vorming Techniek-wetenschappen B-STROOM ste leerjaar B de beroepsvoorbereidend leerjaar met beroepenvelden o Kantoor en Verkoop/Verzorging-voeding

Nadere informatie

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure

CAMPUS Mercurius Lommel. informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatiebrochure CAMPUS Mercurius Lommel informatie & inschrijvingen Mudakkers 25 3920 Lommel Tel: 011 54 41 94 Fax: 011 54 65 11 e-mail GO! Middenschool: ms.lommel@g-o.be e-mail

Nadere informatie

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO

vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO vzw Vrije Technische Scholen BSO/TSO Breedstraat 152, 9100 Sint-Niklaas, 03/777.07.06 fax 03 766 40 21 E-mail : vts@vtssn.be URL : htpp://www.vtssn.be Reglement 1 september 2011 2 vzw Vrije Technische

Nadere informatie

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel.

Alle praktische gegevens over de campussen en hun directieleden kan u terugvinden achteraan in de bundel. VOORWOORD Geachte Met deze bundel wensen wij u op de hoogte te brengen van de studieprofielen van het derde en vierde leerjaar - 2de graad secundair onderwijs in onze scholengemeenschap WICO. Hiermee beogen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3: Organisatie van de begeleiding

Hoofdstuk 3: Organisatie van de begeleiding Hoofdstuk 3: Organisatie van de begeleiding 3.1. De begeleiding van de leerlingen 3.1.1. De begeleidingsdossiers 3.1.1.1. Webapplicatie ParnasSys Alle gegevens van een leerling worden ingebracht in het

Nadere informatie

Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt Winterstraat 12 3740 Bilzen 089 41 82 35 info@sg-sintjozef.be

Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt Winterstraat 12 3740 Bilzen 089 41 82 35 info@sg-sintjozef.be www.sg-sintjozef.be Scholengemeenschap Sint-Jozef Bilzen-Hoeselt Winterstraat 12 3740 Bilzen 089 41 82 35 info@sg-sintjozef.be WELKOM! De lagere school is voorbij, vol goede moed begin je aan je secundair

Nadere informatie

EEN VISUELE BEPERKING

EEN VISUELE BEPERKING Februari 2008 GESPECIALISEERD ONDERWIJS AAN LEERLINGEN MET EEN VISUELE BEPERKING 1 SITUERING Deze tekst kwam tot stand uit overleg met de directies van de huidige scholen voor buitengewoon basisonderwijs

Nadere informatie

De Kimkiel Schoolgids 2012-2013

De Kimkiel Schoolgids 2012-2013 De Kimkiel Schoolgids 2012-2013 Je eigen koers! Christelijke Speciale School voor Basisonderwijs Kluiverboom 9 9732 KZ Groningen 050 577 29 85 INHOUDSOPGAVE SCHOOLGIDS Voorwoord blz. 4 1. DE SCHOOL 1.1

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs

Schoolgids 2014-2015. Schoolgids 2014 2015 de SPRONG school voor praktijkonderwijs Schoolgids 2014-2015 1 Inleiding: Deze schoolgids is bedoeld om ouders te informeren over het onderwijs, zoals dat verzorgd wordt op 'De Sprong', school voor praktijkonderwijs. 'De Sprong' maakt deel uit

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie