Goed op weg om onze ambities te realiseren! PREVENTIE Overleg over een nationaal HALT- project (alternatieve straffen voor kinderen)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goed op weg om onze ambities te realiseren! PREVENTIE Overleg over een nationaal HALT- project (alternatieve straffen voor kinderen)"

Transcriptie

1 Goed op weg om onze ambities te realiseren! Wat gaat het snel, 2014 is alweer voor de helft voorbij! Wij hebben de tijd goed benut en de afgelopen 6 maanden mooie successen en vooruitgang geboekt. Als we kijken naar onze ambities, dan kunnen we constateren dat het project in Mikuyu professioneel loopt en dat de trainingen houtbewerking en kapper nu zó goed zijn opgebouwd dat zij de jongens echt een toekomstperspectief bieden. Het HALT- project loopt prima, maar met kleinere aantallen dan verwacht. En dus onderzoeken nu we waar dit uitblijven van aanmeldingen door wordt veroorzaakt en hoe we dit kunnen veranderen. Het theaterproject werkt langzaam toe naar de 1 e uitvoeringen en de voorbereidingen voor 2 nieuwe projecten, mode & kleding en Bvumbwe zijn in volle gang. Om alle projecten uit te kunnen voeren breiden we het team zelfs uit naar 5! We zorgen er goed voor dat we stapsgewijs uitbreiden zodat we de teams in Malawi en Nederland niet overbelasten en zo zullen we ook het 2 e half jaar te werk gaan. Maar hierbij eerst een overzicht van de afgelopen 3 maanden. PREVENTIE Overleg over een nationaal HALT-project (alternatieve straffen voor kinderen) In april was Anita in Malawi en is zij door het hoofkantoor van de nationale jeugdpolitie en Unicef uitgenodigd voor een overleg om het HALT- project zoals Byounique dit doet nationaal uit te rollen. Anita nodigde ook IRLI uit, een organisatie die in Lilongwe een HALT- project draait, maar op een iets andere manier dan Byounique. De politie gaf aan dat zij het HALT- project graag landelijk wil invoeren en dat zij daarbij de uitvoerende partij zouden zijn. Ze wilden graag binnen een maand hiermee starten. Precies wat wij graag willen: dat jeugdrechtprojecten door de overheid zelf worden uitgevoerd. Met 101 politiebureaus in 34 districten hebben zij daarvoor de beste infrastructuur. Nadeel dat wij tot nu echter hadden gezien was dat de politie hiervoor niet de mankracht, de kennis noch de fondsen organiseerde. Voor dat laatste deed de politie een verzoek aan Unicef. De vraag aan Byounique en IRLI was of wij onze methodieken wilden samenvoegen tot de optimale werkwijze en de politie vervolgens wilden trainen om dit te kunnen uitvoeren. Wij zijn direct aan de slag gegaan en hebben 2 weken later ons voorstel bij de politie neergelegd. Eind april hadden we opnieuw een overleg. Helaas bleek de politie nog niet voldoende voorbereid om ook echt van start te gaan. Met de naderende verkiezingen en geen toezegging van Unicef over fondsen moest het plan eerst in de ijskast. Anita gaat in augustus weer naar Malawi en gaat dan zeker opnieuw in overleg of we dit project toch samen gaan uitvoeren.

2 Tweede HALT-project mei t/m augustus in Zomba Terwijl we half april nog maar net afscheid hadden genomen van de vorige groep, begonnen we direct met de voorbereidingen voor de volgende groep. Begin mei hebben we huisbezoeken gedaan bij de 8 jongens die toen bij ons waren aangemeld. Twee jongens waren alweer weggelopen van huis, de andere 6 jongens wilden graag meedoen aan ons programma: John, Benes, Golden, Kingsley, Gift en Mabvuto. Ondertussen zijn we al bij sessie 6. Mabvuto is niet 1 keer gekomen, maar de andere jongens komen trouw elke week. Half juli gaan we huisbezoeken doen om met de ouders te overleggen hoe het gaat. Dan doen we ook follow ups bij de 7 jongeren uit ons 1 e programma, we willen graag weten hoe het nu met ze gaat. N.a.v. onze ervaringen gaan we binnenkort met de politie en de jeugdrechter in overleg over het aantal aanmeldingen dat we krijgen. Op basis van de jeugdcriminaliteitscijfers in Zomba hadden wij ingeschat dat we ongeveer 15 jongeren per programma zouden hebben. Maar we blijven toch steeds uitkomen op zo n 6 jongeren. Op zich prima, maar wij denken dat er meer jongeren zijn die in aanmerking zouden kunnen komen voor dit programma, maar om verschillende redenen niet doorkomen. Het probleem daarbij is dat jongeren die wel begeleiding nodig hebben dit niet krijgen en extra risico lopen op recidive. Met dit overleg verwachten we oplossingen te vinden voor de redenen waarom jongeren niet worden aangemeld en hopen we op termijn meer jongeren te kunnen begeleiden. Omdat we ook graag willen uitbreiden naar andere regio s, mogelijk dus samen met de politie, is deze informatie essentieel. Het theaterproject is in volle gang! In de vorige nieuwsbrief vertelden we over de voorbereidingen voor dit nieuwe project dat half april van start is gedaan. Met eerst een voorbereidingsweekend waarin we het programma hebben samengesteld en de 3 risicowijken hebben gekozen waar we zouden gaan werken. Daarna hebben we samen met de chiefs, bewoners en kinderen de problemen in die wijken geanalyseerd en de kinderen geselecteerd die aan dit preventieprogramma zouden deelnemen: kinderen die een verhoogd risico liepen op contact met justitie, bijvoorbeeld omdat ze met school waren gestopt, risicogedrag als alcohol- of druggebruik vertoonden of al kleine delicten hadden gepleegd. Uiteindelijk hadden we uit elke wijk 4 aanmeldingen. Ook John, Jana en Andrea uit het HALT- project nemen deel. We wilden hen nog wat langer begeleiden en zij zouden een positieve invloed hebben: al gewend aan wekelijkse sessies en werken aan je gedrag. Op 1 mei was de 1 e bijeenkomst en ondertussen hebben we net sessie 8 gehad en een stabiele groep van 10 deelnemers opgebouwd. Tijdens de bijeenkomsten leren de kinderen theatertechnieken en bespreken zij onderwerpen die te maken hebben met preventie van jeugdcriminaliteit: wat zijn je rechten en plichten, wat zijn risicofactoren in je wijk, wie kunnen je in problemen brengen en wie kunnen je juist helpen, wat gebeurt er als je wel een delict pleegt en wat kun je dan het beste doen? De informatie uit de wijkbezoeken en uit deze sessies voegen we samen tot een theaterstuk dat we vanaf eind augustus in ieder geval in de 3 wijken, maar hopelijk breder gaan opvoeren. Bijvoorbeeld in andere risicowijken of bij politie en justitie. Een paar weken na de voorstelling gaan we terug naar de wijken om met alle betrokkenen een preventieplan voor jeugdcriminaliteit te maken. Richard, Alinafe en Iman doen het samen geweldig als begeleiders. Alles lijkt op schema om straks goede voorstellingen te gaan geven! REHABILITATIE Extra groepscounselling om jongens toch te kunnen begeleiden Hoewel we zoveel mogelijk proberen om alle jongeren in Mikuyu te begeleiden, lukt dit niet altijd. Omdat we met 4 maatschappelijk werkers net te weinig mankracht hebben en ook omdat jongens soms precies allemaal tegelijkertijd uitstromen en dit niet in te plannen valt. Dit jaar hebben we besloten om een extra programma groepscounselling te doen, zodat we 15 jongens die we niet individueel konden inplannen in ieder geval 3 maanden groepsbegeleiding, 2 individuele gesprekken en hereniging met hun families konden aanbieden. Hoewel we tijdens dit programma minder diepgaand individuele plannen voor na vrijlating konden maken hebben we de jongens toch voldoende kunnen begeleiden om aan het einde van het programma een goede basis te hebben, vooral door de gesprekken met de familieleden in Mikuyu. Het programma is daarmee zeker voor herhaling vatbaar, mocht het volgend jaar opnieuw nodig blijken.

3 Al 92 huisbezoeken in 6 maanden! De afgelopen maanden heeft het team het heel druk gehad met huisbezoeken, zo n15 per maand. En daar komen de bezoeken voor HALT en theater nog bovenop. Van de 92 bezoeken waren 40 eerste bezoeken en 52 follow ups. Veel reizen dus en zeker bij de follow ups veel positieve verhalen. Het zijn geen wonderverhalen: de meeste jongens hebben heel veel moeite om werk te vinden, ook wel logisch met meer dan 70% jeugdwerkloosheid. Maar ze zeggen dat ze door Byounique hebben geleerd om niet op te geven en stapje voor stapje toch te proberen om verder te komen. Zoals Dickson die het 6 maanden na zijn vrijlating nog steeds heel goed doet. Hij werkt hard op het land, helpt zijn ouders waar hij kan en heeft nieuwe vrienden met wie hij vooral veel voetbalt. Het opzetten van een bedrijfje lukt nog niet: van de landbouwinkomsten kan hij niet voldoende sparen. Maar hij is tevreden en dolblij om weer thuis te zijn. Of Gift die nu alweer 9 maanden thuis is. Ook hij helpt zijn ouders op het land, maar doet ook losse karweitjes. Daarmee kon hij sparen voor een setje kleding, schoenen, zeep en groente voor zijn familie. Gift was daar heel trots op. Hij wil nu geld gaan sparen om op termijn een klein bedrijfje te starten. Wat precies weet hij nog niet, maar hij heeft beloofd om ons op de hoogte te houden. Of Joseph die in de 10 maanden thuis via losse karweitjes geld heeft gespaard om extra groente te verbouwen, dit heeft verkocht en nu met het beetje winst als klein kruideniertje is gestart. Hij is ervan overtuigd dat hij zo stap voor stap steeds een groter bedrijfje kan opbouwen. Zijn familie is heel trots en blij dat Joseph nu een goede toekomst tegemoet gaat. Of tot slot Thomas die na 1 jaar een eigen naaiatelier heeft en voldoende verdient om nu een eigen huisje te bouwen. Naast zijn ouders, want die wil hij blijven steunen nu ze ouder worden. Zoals gezegd, geen wonderen, maar wel inspirerende verhalen die weer nieuwe energie geven! Voortgang training houtbewerking Op maandag 28 april is onze 1 e officiële training houtbewerking gestart met 10 leerlingen en onze zeer gemotiveerde leraar, mr. Biliati. De jongeren werken in 2 groepen, een ochtend- en een middaggroep, zodat zij de training kunnen combineren met regulier onderwijs of werkzaamheden in Mikuyu. Het programma bestaat uit 2 weken theorie, 10 weken praktijk waarin de jongens elke week een nieuw product maken en nog 4 weken open, zodat jongens indien nodig langer aan een product kunnen werken of ze extra mooi kunnen afwerken. Geweldig hoe mooi de producten zijn die de jongens tot nu toe al hebben gemaakt! De training loopt op schema, dus voldoende basis om de open dag die voor 16 augustus gepland staat door te laten gaan. Als beloning voor het harde werken gaan wij de overkapping van de trainingsruimte afmaken. De jongens verdienen een mooie en meer professionele werkruimte! Civic Education 21 Juni: Dag van het Afrikaanse Kind Op 21 juni organiseerden we weer een group Civic Education: een training waarin we met alle jongens thema s behandelen gericht op positieve gedragsverandering. Het thema was de Dag van het Afrikaanse Kind dat elk jaar op 16 juni wordt gevierd. Op 16 juni 1976 gingen duizenden schoolkinderen in Zuid- Afrika de straat op om te protesteren tegen de slechte kwaliteit van het onderwijs. Die opstand werd door de regering met harde hand neergeslagen en er vielen meer dan 100 doden. Om deze opstand te herdenken en om Afrikaanse kinderen te helpen aan beter onderwijs, heeft de Centrale Afrikaanse Unie 16 juni uitgeroepen tot de Dag van het Afrikaanse Kind. Wij bespraken deze dag de rechten van het kind, de rechten van kinderen in detentie en hoe je deze rechten kunt garanderen. We hadden dit van te voren met het personeel besproken en deze deden actief mee in de discussie. Insteek voor de volgende staff Civic Education is om de voorgestelde verbeteringen daadwerkelijk door te voeren. Voorbereidingen activiteiten voor de komende maanden Dit kwartaal zijn we ook druk geweest met de voorbereidingen van 2 nieuwe projecten: de modevakopleiding en uitbreiding van ons rehabilitatieprogramma naar de Bvumbwe jeugdgevangenis net buiten Blantyre. De modevakopleiding start eind juli. Byounique doet dit samen met stichting KOPA. KOPA heeft veel ervaring in het trainen van leerkrachten in ontwikkelingslanden in mode & kleding maken en zal 2 trainers in Mikuyu leren hoe zij aan de hand van een heldere manual een grondige training aan de jongens in Mikuyu kunnen geven. Op 14 juli begint de pilot rehabilitatie in Bvumbwe. Om deze extra activiteiten uit te kunnen voeren hebben we een vrijwilliger aangetrokken: Anthony start per 1 juli. Anthony is net als onze andere teamleden afgestudeerd maatschappelijk werker en wilde graag bij ons werkervaring opdoen. We hebben afgesproken dat hij gedurende de pilotperiode in Bvumbwe, dus tot 1 januari, bij ons blijft en dat we daarna verder kijken.

4 BEWUSTWORDING Staff Civic Education: 9 juni: De staff Civic Education is training en uitwisseling met het gevangenispersoneel over jeugdrecht en goede behandeling van de jongens in Mikuyu. Iedere bijeenkomst delen wij onze statistieken en de vaak positieve uitkomsten van de follow ups. Iedereen vindt het geweldig om te horen hoe de jongens het doen en het geeft veel vertrouwen voor het project: het Mikuyu personeel hoort vaak alleen de verhalen van de jongens die recidiveren en terugkomen in Mikuyu of een andere gevangenis. Verder hebben we het verloop van de huidige projecten en voorbereidingen voor de komende projecten doorgenomen. We hebben het personeel uitgelegd hoe belangrijk het is dat zij met hun begeleiding de jongens positief stimuleren en, best moeilijk, we hebben ook een paar voorbeelden van machtsmisbruik behandeld. Sommige personeelsleden waren zich er niet eens van bewust hoe zij daarmee ingingen tegen hun eigen regels en beloofden absoluut verandering. Dit laatste blijft een belangrijk terugkomend onderwerp. Het personeel deelde hun zorgen over het veel te kleine budget dat zij voor het komende jaar, vanaf 1 juli 2014, toegewezen hadden gekregen en het feit dat zij nu al wisten dat ze tekort aan voedsel, medicatie en andere middelen voor de jongens zouden hebben. Hoewel zij het hoopten, begrepen ze dat wij die taak niet van de overheid over kunnen nemen. Maar het was goed om deze zorgen eerlijk met elkaar te delen. Zij vertelden ook dat het soms moeilijk was dat er wel geld is voor projecten voor de jongens terwijl zij daar niet van profiteren. In veel projecten ontvangen deelnemers vergoedingen, de zogenaamde allowances, maar Byounique doet dit niet. Mensen doen dan alleen mee voor het geld en stoppen direct als het geld stopt. Wij werken aan eigen motivatie en we zien in Mikuyu dat dit werkt. We hebben dit nogmaals uitgelegd en uiteindelijk accepteerde iedereen het weer, al komt deze vraag vast weer eens terug. We hebben de vergadering afgesloten met een actieplan en positieve uitdagingen voor de komende maanden. Capaciteitsopbouw Byounique werkt bewust met lokale maatschappelijk werkers omdat wij geloven dat zij het beste lokale projecten kunnen uitvoeren. Onze maatschappelijk werkers zijn al afgestudeerd, worden door Anita begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling en in teambuilding en iedereen heeft de afgelopen jaren een sterke groei laten zien in de professionele uitvoering van hun werk. Omdat we het belangrijk vinden om de kennis van onze teamleden continue op peil te houden volgen James, Ethel en Sangwani dit jaar allemaal een cursus bij een erkend opleidingsinstituut, het Malawi Institute of Management. De teamleden hebben ieder een andere cursus uitgezocht omdat zij dan samen op verschillende vlakken sterker worden. Sangwani volgde in juni als 1 e een cursus, gericht op het werven van projectopdrachten. In Malawi biedt de overheid mogelijkheden voor projecten aan in de krant en organisaties kunnen daarop reageren. Deze cursus leert hoe je dat het beste kunt doen: hoe schrijf je projectplannen, hoe rapporteer je en hoe sluit je goede projectcontracten af. Sangwani geeft aan dat hij veel heeft geleerd en gaat dit de komende maanden natuurlijk laten zien! ACTIVITEITEN IN NEDERLAND Nieuwe samenstelling bestuur Begin dit jaar hebben we besloten dat Anita zich terug zou trekken uit het bestuur en zich helemaal zou gaan richten op haar rol als programma manager. Daarmee organiseren we de scheiding tussen bestuur en uitvoering waar goed bestuurde organisaties aan behoren te voldoen. We hebben een nieuw bestuurslid gevonden in Fons Wielzen. Fons steunt Byounique al vanaf het begin. Op 27 mei kwam dit nieuwe bestuur voor het eerst bij elkaar. Anita was hier nog bij en zal vanaf nu alleen op uitnodiging bij bestuursvergaderingen aansluiten. De samenstelling van het bestuur is nu als volgt: Voorzitter: Edward Molenaars Penningmeester: Fons Wielzen Secretaris: Anna Titawano

5 Publicaties De 1 e officiële activiteit van het nieuwe bestuur was het goedkeuren van het Byounique jaarverslag Een behoorlijk boekwerk waarin we alle activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar beschrijven. Het verslag staat inmiddels op onze website, net als een samenvatting in powerpoint: We hebben beide documenten ook opgestuurd naar de Transparantprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een charitatieve instelling die met haar jaarverslag donateurs het beste informeert over haar inspanningen van het afgelopen jaar. Wij doen mee in de categorie kleine fondsenwervende instellingen en we hopen natuurlijk dat wij, ondanks de moordende concurrentie, als winnaar uit de bus zullen komen! Fondsenwerving Hoewel we nog maar halverwege 2014 zijn is Anita al druk bezig met het opstellen van het jaarplan 2015 en daaraan gekoppeld het fondsenwervingsplan voor Vorig jaar hebben we geleerd dat veel fondsen aanvragen graag 3-6 maanden voor aanvang van een project willen ontvangen en daar willen we dit jaar beter aan kunnen voldoen. We verwachten dat we uiterlijk in september dit jaar beide plannen af hebben en met iedereen kunnen delen. Spreuk van dit kwartaal: Kuphunzira sikutha Aan leren komt nooit een eind Uit: Miyambi, spreekwoorden en gezegden uit het Chichewa. Tot de volgende nieuwsbrief! Edward & Anita Rabobank: , o.v.v. schenking

De 1e helft 2016 is alweer voorbij!

De 1e helft 2016 is alweer voorbij! De 1e helft 2016 is alweer voorbij! Voor Byounique is 2016 opnieuw een jaar van groei, met een nieuw team in Mangochi, nieuwe activiteiten in Blantyre en een extra project in Chikwawa, uitgevoerd door

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 4 e KWARTAAL 2012

NIEUWSBRIEF 4 e KWARTAAL 2012 NIEUWSBRIEF 4 e KWARTAAL 2012 De laatste Nieuwsbrief van 2012 alweer, het jaar is ontzettend snel gegaan. In Malawi en in Nederland hebben we heel hard gewerkt en ons project in Mikuyu stevig neergezet.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2 e KWARTAAL 2012

NIEUWSBRIEF 2 e KWARTAAL 2012 NIEUWSBRIEF 2 e KWARTAAL 2012 Welkom bij de 2 e Byounique nieuwsbrief 2012. We zijn trots om verslag te kunnen doen van alle activiteiten die het team in Malawi en het team in Nederland de afgelopen 3

Nadere informatie

Superdruk het jaar 2015 afsluiten! PREVENTIE Voorstellingen en wijkgesprekken van het theaterproject 2015

Superdruk het jaar 2015 afsluiten! PREVENTIE Voorstellingen en wijkgesprekken van het theaterproject 2015 Superdruk het jaar 2015 afsluiten! De laatste 3 maanden van 2015 hebben we kunnen afsluiten met prachtige activiteiten en een gedegen plan voor volgend jaar. Dat viel niet altijd mee. De 1 e regens maakten

Nadere informatie

JAARVERSLAG BYOUNIQUE 2014

JAARVERSLAG BYOUNIQUE 2014 JAARVERSLAG BYOUNIQUE 2014 Zorgen dat kwetsbare kinderen in Malawi niet in aanraking komen met justitie, maar juist een goede toekomst op kunnen bouwen. VOORWOORD 2014 was een jaar van groei en ontwikkeling.

Nadere informatie

STICHTING BYOUNIQUE JAARVERSLAG 2013

STICHTING BYOUNIQUE JAARVERSLAG 2013 STICHTING BYOUNIQUE JAARVERSLAG 2013 pag. Inhoudsopgave 3 Voorwoord door het bestuur 4 1. Stichting Byounique 5 1.1 Het ontstaan van de stichting Byounique 6 1.2 Problematiek in Malawi 7 1.3 Missie, visie

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

JAARVERSLAG BYOUNIQUE

JAARVERSLAG BYOUNIQUE JAARVERSLAG 2015 - BYOUNIQUE Zorgen dat kwetsbare kinderen in Malawi niet in aanraking komen met justitie, maar juist een goede toekomst op kunnen bouwen. 1 INHOUD 1. Voorwoord 2. Samenvatting 3. Hoogtepunten

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015 Stichting Tan-kids Doetinchem

BELEIDSPLAN 2015 Stichting Tan-kids Doetinchem BELEIDSPLAN 2015 Stichting Tan-kids Doetinchem Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Hoofdstuk 2. Inhoud... 4 Hoofdstuk 3. Sterkten en zwakten... 6 Hoofdstuk 4. Strategische doelen 2015... 7 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr. 10 23 januari 2015

Nieuwsbrief nr. 10 23 januari 2015 Nieuwsbrief nr. 10 23 januari 2015 Agenda 26 januari Centrale aanmelddag nieuwe leerlingen (15.30-17.00 uur en 19.00-20.30 uur) 20.00 uur vergadering Schoolcommissie 27 januari Workshop groep 5 t/m 8 Waar

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2015 We zijn weer begonnen!

Nieuwsbrief september 2015 We zijn weer begonnen! Nieuwsbrief september 2015 We zijn weer begonnen! In deze Nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over belangrijke zaken die spelen op het Kindcentrum. Welkom! Een warm welkom aan alle ouders en kinderen op het

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie

Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in Actie 1 Stichting Samen in Actie Deimanstraat 43 2522 BC Den Haag Tel. 0649902721 KvK: 27314656 Postbank: 4129710 E: stichtingsa@ziggo.nl W: www.stichtingsa.nl Nieuwsbrief 1 e kwartaal 2009 Stichting Samen in

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum

Moeder- en kindcentrum Moeder- en kindcentrum Jaarverslag 2012 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Februari 2013 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 info@bij-1.nl Stichting

Nadere informatie

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling

Jaarverslag april 2010 juni 2011. Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Jaarverslag april 2010 juni 2011 Stichting Jyambere Aanmoediging tot ontwikkeling Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Doelstelling stichting Jyambere... 5 3 Visie van de stichting Jyambere... 5 4 Werkwijze

Nadere informatie

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014'

Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Moeder- en kindcentrum Bij-1 Jaarverslag 2013 'Een Duurzame Toekomst 2011-2014' Juni 2014 Moeder- en Kindcentrum Bij-1 Schimmelweg 1 2524 VT Den Haag 070 785 58 20 06 19 45 43 47 Stichting Bij-1 info@bij-1.nl

Nadere informatie

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3

Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Nieuwsbrief BC Shuttlewoude 2013 nummer 3 Mededelingen van het Bestuur Nieuwe trainer herhaalde oproep Na lang zoeken is het ons eindelijk gelukt om een nieuwe trainer te vinden. Voor het seizoen 2013/2014

Nadere informatie

LEIDERSCHAPSTRAINING 2010

LEIDERSCHAPSTRAINING 2010 LEIDERSCHAPSTRAINING 2010 Voorwoord Politiek heeft veel te maken met goed leiderschap: mensen volgen dan het voorbeeld van hun leider. Martin Luther King, Majoor Bosshardt en Koning David zijn voor mij

Nadere informatie

Stichting So Logical Foundation

Stichting So Logical Foundation Stichting So Logical Foundation BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting So Logical Foundation Postbus 5823 1410 GA Naarden Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 4 3. Werkwijze 6 4. Organisatie 7 5. Financiën

Nadere informatie

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po

JAARVERSLAG GMR. STICHTING AKKOORD! po Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD! po Inhoud Inleiding blz. 3 Samenstelling

Nadere informatie

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp.

BETERapp pilot plan organisatie X. In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. BETERapp pilot plan organisatie X In twaalf weken een succesvolle pilot met de BETERapp. Ervaringen cliënt: BETERapp is trouwe vriend De Beterapp is absoluut een aanvulling op de reguliere behandeling.

Nadere informatie

Bijbelverhalen * Week 39; 17 aug 21 aug Thema: Het begin Verhalen; Schepping, Genesis 1 en 2 Lied 1; God heeft het eerste woord

Bijbelverhalen * Week 39; 17 aug 21 aug Thema: Het begin Verhalen; Schepping, Genesis 1 en 2 Lied 1; God heeft het eerste woord Nieuw cursusjaar Wij zijn het nieuwe cursusjaar goed van start gegaan. Alle meesters, juffen, kinderen en ouders zijn gezond en wel van vakantie teruggekeerd. Daar zijn we erg blij om en dankbaar voor.

Nadere informatie

Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020

Beleidsplan stichting Comedor Infantil 2015-2020 Uitgegeven door: Stichting Comedor Infantil Datum: december 2014 Status: Definitief Versienummer: 2.0 Beleidsplan stichting "Comedor Infantil" 2015-2020 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool

Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jaarverslag 2012 (inclusief 2011 vanaf de oprichting) van Stichting Vrienden van de Delftse Montessorischool Jacoba van Beierenlaan 166 2613 JK Delft www.stichtingvriendendms.nl vrienden@montessoridelft.nl

Nadere informatie

Stichtingsplan SALEK 2008

Stichtingsplan SALEK 2008 Stichtingsplan SALEK 2008 Bestuur SALEK December 2007 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Opbouwen netwerk in Nigeria... Error!

Nadere informatie

Onderzoek Alcohol en Zwangerschap

Onderzoek Alcohol en Zwangerschap Pagina 1 Onderzoek Alcohol en Zwangerschap Juni 2011 - Nieuwsbrief Nr 3 Beste verloskundige en assistente, Dit is de derde nieuwsbrief over het onderzoek Alcohol en Zwangerschap van het Nederlands Instituut

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011)

Figuur 1: Leerlingen in basisonderwijs (2010-2011) Passend onderwijs U heeft er vast al wel over gehoord: passend onderwijs. Maar wat is het nu precies en wat betekent dat voor onze school? Waarom gingen op 6 maart 2012 50.000 mensen uit het onderwijs

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg

Jaarplan 2015 Stichting Net Niet Genoeg 2015 Stichting Net Niet Genoeg Versie februari 2015 Datum 21 februari 2015 Status Definitief Inhoud 1 Algemeen 3 2 Jaarplan: Van het bestuur 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Positionering 4 2.3 Website 4 2.4 Social

Nadere informatie

Cursus Fondsenwerven. Ben Hekkema & Martijn Pool 7 november 2014

Cursus Fondsenwerven. Ben Hekkema & Martijn Pool 7 november 2014 Cursus Fondsenwerven Ben Hekkema & Martijn Pool 7 november 2014 Ochtend Programma 09.30 inloop 10.00 introductie 11.00 pauze 11.15 wat is fondsenwerving 12.05 aan het werk 12.30 lunch Ben Hekkema Emmen

Nadere informatie

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs In Utrecht verlaten jaarlijks zo n 600 risicojongeren de basisschool. Dit zijn jongeren die om verschillende

Nadere informatie

Programma Ouders van Tegendraadse Jeugd Informatie voor verwijzers

Programma Ouders van Tegendraadse Jeugd Informatie voor verwijzers Programma Ouders van Tegendraadse Jeugd Informatie voor verwijzers Ouders en verzorgers spelen vanzelfsprekend een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van het gedrag van hun kind. Uit onderzoek blijkt

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Voorstel andere opzet Oudervereniging Oda school

Voorstel andere opzet Oudervereniging Oda school Voorstel andere opzet Oudervereniging Oda school Inleiding Al enige tijd komt iedere keer de discussie terug over hoe we enerzijds voldoende belangstellenden voor de Ouderverenging (OV) kunnen vinden en

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014

Stichting SAN Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudelijke jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Inleiding... 3 Activiteiten... 4 SPIOR... 4 Discriminatie... 5 Thema-avonden voor ouders... 6 Sport voor jongeren en ouderen... 7 Samenwerking

Nadere informatie

Uitnodiging. Jaarvergadering Oudervereniging. Agenda. Locatie: OBS Jongleren. 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4.

Uitnodiging. Jaarvergadering Oudervereniging. Agenda. Locatie: OBS Jongleren. 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4. Uitnodiging Jaarvergadering Oudervereniging Woensdag 30 september 2015 Agenda Start: 19.30 uur Locatie: OBS Jongleren 1. Welkom 2. Begroting van de OV 3. Rondvraag 4. Afsluiting Oudervereniging OBS jongleren,

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad. Jaarverslag / 2013

Medezeggenschapsraad. Jaarverslag / 2013 Medezeggenschapsraad Jaarverslag 20 12 / 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voorwoord... 2 Medezeggenschap Houwingaham... 3 Samenstelling MR... 3 Vergadering MR... 3 Scholing... 3 MR vergaderingen...

Nadere informatie

Walk4Food Handleiding

Walk4Food Handleiding Walk4Food Handleiding Inhoud Inleiding 3 1. Wat is Walk4Food? 3 2. Samenstelling team 4 3. De organisatie stap voor stap 4 4. Na afloop van de sponsorloop 5 5. Tips 6 Bijlage: Opzet persbericht 7 2 Inleiding

Nadere informatie

Stichting Maumu Youth Sports and Development (MY S&D) Activiteitenverslag

Stichting Maumu Youth Sports and Development (MY S&D) Activiteitenverslag Stichting Maumu Youth Sports and Development (MY S&D) Activiteitenverslag 2015 Het tweede jaar Dank Allereerst past een woord van grote dank voor de financiële steun die MY S&D mocht ontvangen in 2015

Nadere informatie

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.);

Ans Smits (vz); Marcel Vis (sec); Hans van Duren; Willie Pluijm; Miranda Vugts (Regio- Politie B.O.S.); NOTULEN Bewonersoverleg De Leeuwerik K.v.K. 56652739 Klompenmaker 42 5683 NE Best secretaris@bodeleeuwerik.nl www.bodeleeuwerik.nl Locatie: Datum: Aanwezig: Afwezig: De Boei, Leemkuilen 101, 5683 BT Best

Nadere informatie

23 november 2015 schooljaar 2015-2016 nieuwsbrief 7. Agenda

23 november 2015 schooljaar 2015-2016 nieuwsbrief 7. Agenda Lijster eens Lijsterhof 6, 3772 AA Barneveld www.obs-delijster.nl 23 november 2015 schooljaar 2015-2016 nieuwsbrief 7 Van de directie In deze Lijstereens informatie over de studiedag die het team gehad

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ASZ

Vrijwilligersbeleid ASZ Vrijwilligersbeleid ASZ Versie vastgesteld in de bestuursvergadering van 8 juli 2013. Doelgroep: (1) bestuurders en (2) geïnteresseerde leden/vrijwilligers van de ASZ Waarom vrijwilligersbeleid? De Algemene

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin

JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin JAARVERSLAG 2014 Een investering in kennis levert altijd het beste rendement op B. Franklin 17-06-2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Missie en doelstelling... 4 2. Activiteiten

Nadere informatie

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12

Beleidsplan. stichting Hof van Nagele. beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Beleidsplan stichting Hof van Nagele beleidsplan - stichting Hof van Nagele - Revisie 2912_A12 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Missie, Visie, Doelen 2 Doelen 2 Bestuur 3 Werkwijze 3 Beheer en besteding van gelden

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Evaluatie project webshop 2.0

Evaluatie project webshop 2.0 Evaluatie project webshop 2.0 Kim Krijt MM2A Kim Ik vind dat de productie erg goed is verlopen, wij hebben onderling geen problemen gehad. Ik vind dat er erg goed werk is geleverd. Als ik het vergelijk

Nadere informatie

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722

Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Hoeve Welgelegen Boerderijnummer: 1722 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

Keek op de Week. Apotheek de Roerdomp

Keek op de Week. Apotheek de Roerdomp Inleiding Patiënten die het moeilijk vinden om overzicht te houden op hun medicatie, en patiënten die wonen in het gezinsvervangend tehuis de Grienden kunnen gebruik maken van de weekdoos service van apotheek

Nadere informatie

Alpe d HuZes. Opgeven is geen optie. Beste volgers, Fiets

Alpe d HuZes. Opgeven is geen optie. Beste volgers, Fiets Nieuwsbrief nummer 1, 5 februari 2015. Beste volgers, Met trots mail ik jullie hierbij mijn 1 e nieuwsbrief ter voorbereiding op mijn avontuur. Op 4 juni aanstaande ga ik samen met Dennis van Berkel en

Nadere informatie

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014

Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 Stichting Paraplu Nepal Januari 2014 Beleidsplan 2014 1. Introductie... 2 2. Doelstelling... 2 3. Projecten... 3 4. Bestuursorganisatie... 4 5. (Financieel) beleid... 4 6. Doelgroep...

Nadere informatie

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s

Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020. fa ir frie n d s Beleidsplan FairFriends Foundation 2014-2020 fa ir frie n d s 1. Inleiding Dit beleidsplan is opgesteld om vast te leggen wat de toekomstvisie is van de Stichting Fairfriends Foundation. Hierin willen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 3 seizoen 2012/2013: april 2013

Nieuwsbrief 3 seizoen 2012/2013: april 2013 Nieuwsbrief 3 seizoen 2012/2013: april 2013 Nu de WOC-competitie achter de rug is, is het bij WOC Zuid niet anders dan bij alle gewone verenigingen. Er wordt teruggekeken naar en zo mogelijk geleerd van

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie

Een project voor de kwetsbare doelgroep beginnende automobilisten Hoe bereik je de beginnende bestuurders in Overijssel?

Een project voor de kwetsbare doelgroep beginnende automobilisten Hoe bereik je de beginnende bestuurders in Overijssel? Een project voor de kwetsbare doelgroep beginnende automobilisten Hoe bereik je de beginnende bestuurders in Overijssel? Samenvatting Het ROVO heeft een werkwijze ontwikkeld die ervoor moet zorgen dat

Nadere informatie

Gon s middags afwezig i.v.m. scholing; versiermiddag Sinterklaas;

Gon s middags afwezig i.v.m. scholing; versiermiddag Sinterklaas; Nieuwsbrief november 2015 juni 2015 Nieuwsbrief Inhoudsopgave 1. Agenda 2. Versiermiddag Sinterklaas 3. Wist u dat? 4. De informatieavond over de Kanjertraining 5. De studie bijeenkomsten van het team

Nadere informatie

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar

TRAININGSCENTRUM. Schakel naar een passend vervolgtraject. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar TRAININGSCENTRUM Schakel naar een passend vervolgtraject Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking in de leeftijd van 16 tot 23 jaar Wat is een Trainingscentrum? Bij de Trainingscentra van Lijn5

Nadere informatie

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015

Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 Jaarplan MR Verburchhof Schooljaar 2014-2015 1. Inleiding In dit jaarplan wil de medezeggenschapsraad (MR) van rk basisschool Verburchhof haar uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep

Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep Jaarverslag 2013 Stichting Steensoep Brede Hilledijk 590, 3072 NK Rotterdam Tel.: 0613467100, 0653224897 KvK: 54218853 E: moniquestrijk@hotmail.com, post@marianbentvelzen.nl 1. Over Stichting Steensoep

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

LOCATIE PARKWIJK 6 FEBRUARI 2015 AGENDA:

LOCATIE PARKWIJK 6 FEBRUARI 2015 AGENDA: LOCATIE PARKWIJK JAARGANG 14, 7 6 FEBRUARI 2015 In deze nieuwsbrief: Tevredenheisonderzoek Het nieuwe schoolplan Thema-avond: Dyslexie en Verkeer High tea op vrijdagmiddag Het Tevredenheidsonderzoek Eens

Nadere informatie

Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014. Activiteiten Ethiopië 2013/2014

Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014. Activiteiten Ethiopië 2013/2014 Verslag Stichting Gurmuu 2013/ 2014 Stichting Gurmuu is opgericht in 2008 door een groep Oromos van Ethiopische afkomst die zich wilden inzetten voor landgenoten in zowel Ethiopië als Nederland. De Stichting

Nadere informatie

1 Naar Levenverrijkend Onderwijs

1 Naar Levenverrijkend Onderwijs 1 Naar Levenverrijkend Onderwijs INLEIDING Ik wil je een visie op de toekomst van het onderwijs aanreiken. In dit boek beschrijf ik een onderwijsproces dat geen bepaalde orde of autoriteit dient, maar

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Beleidsplan SALEK 2009

Beleidsplan SALEK 2009 Beleidsplan SALEK 2009 Bestuur SALEK Februari 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel Stichting SALEK... 4 3. Activiteiten... 5 3.1 Geld inzamelen... 5 3.2 Transparant werken... 5 3.3 Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Agenda. Jaarvergadering Medezeggenschapsraad OBS Klimop

Agenda. Jaarvergadering Medezeggenschapsraad OBS Klimop Jaarvergadering Medezeggenschapsraad OBS Klimop Agenda Opening & Voorstelronde MR Jaarverslag 2014-2015 Verkiezingen MR Jaarplan 2015-2016 Ouderraad Vragen & suggesties Sluiting 1 Oudergeleding Opening

Nadere informatie

Stichting Destino rek.nr Rabobank te Brielle. Jaarverslag 2011

Stichting Destino  rek.nr Rabobank te Brielle. Jaarverslag 2011 Stichting Destino www.stichtingdestino.com rek.nr. 12.88.98.682 Rabobank te Brielle Jaarverslag 2011 Voorwoord Met veel genoegen bieden wij hierbij het Jaarverslag 2011 aan. Dit verslag is een verantwoording

Nadere informatie

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland

Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland Jaarplan 2014 Kameroen/Nederland LiveBuild Jaarplan 2014 Kameroen / Nederland Inleiding LiveBuild is een organisatie met veel ambitie, enthousiasme en passie. Wij geloven in de positieve kracht van eenieder

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 22 16 juni 2014

NIEUWSBRIEF nr. 22 16 juni 2014 NIEUWSBRIEF nr. 22 16 juni 2014 In deze nieuwsbrief: Schoolreisje groep 3 t/m 7 en 5 t/m 7 Schoolreisje groep 1 & 2 Rapportgesprekken Samenstelling team en groepsindeling Oplevering school en 5 januari

Nadere informatie

Stichting Challenges Jaarverslag 2014. Stichting Challenges

Stichting Challenges Jaarverslag 2014. Stichting Challenges Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van over 2014. Sinds 2005 zet Challenges zich als non-profitorganisatie in voor maatschappelijke doeleinden. Met haar activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba

Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba Beleidsplan stichting Vrienden van Indlu Yethemba -1- Hoofdstuk 1 Inleiding In april 2004 vertrok Hetty Bloem naar Kriel (Zuid Afrika) en werkte in het kindertehuis van de Shelter Ministries. Gedurende

Nadere informatie

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal!

Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Alcohol(voorlichting): een ander verhaal! Resultaten van het evaluatieonderzoek in 2008/2009 Achtergrond De negen gemeenten van West-Friesland, de gemeente Schagen, organisaties in de preventieve gezondheidszorg,

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Veel leesplezier gewenst!

Nieuwsbrief. Veel leesplezier gewenst! Nieuwsbrief JAARGANG 7 Oktober 2011 Centrum ter ontwikkeling van kind en volwassene in Peru Mozartstraat 46 4003 LD TIEL Tel: 0344 627923 E-mail: info@vilcabamba.nl Postbanknr: 9595983 KvK nr.: 28097696

Nadere informatie

Toch liever het hele team trainen? Dat kan natuurlijk. Neem dan even contact op, dan maak ik een offerte.

Toch liever het hele team trainen? Dat kan natuurlijk. Neem dan even contact op, dan maak ik een offerte. maart 2013, Nieuwsbrief 1 In deze nieuwsbrief: Training 'Sterren in de klas' gelanceerd Gastlessen drukte KleinKracht nu ook op Facebook en Twitter Boek in de maak Lestip: Paasles over de maan En verder

Nadere informatie

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen

10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn. Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen NIEUWS NUMMER 16 Ι JAARGANG 8 Ι augustus 2012 10-Jarige Minasayesh uit Ethiopië kan weer kind zijn Indiase Angel (14 jaar) komt op voor kinderen met problemen Uw gift goed besteed Cordaid Kinderstem is

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 14. Voorwoord. Rommelmarkt. C1000 Cambuurplein spaaractie.

Nieuwsbrief juli 14. Voorwoord. Rommelmarkt. C1000 Cambuurplein spaaractie. Voorwoord. Hier is weer de nieuwsbrief, tevens laatste dit jaar, van onze school, met de nodige informatie over school erin opgenomen. In deze nieuwsbrief is er info over de schoolkalender, de schoolgids,

Nadere informatie

Talmastraat 1, 7021 AT Zelhem Tel

Talmastraat 1, 7021 AT Zelhem Tel Nieuwsbrief 7 24 november 2016 Aan alle ouders / verzorgers, De inhoud van deze Nieuwsbrief Ouderpanel Maandviering groep 6 Power-training Sinterklaas Schoentje zetten Voorleesavondje Read Shop Sinterklaas

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Stichting WanaZiwi. Beleidsplan.

Stichting WanaZiwi. Beleidsplan. Beleidsplan. Inhoud De Stichting WanaZiwi... 3 Project samenvatting... 3 Introductie... 4 Voorgeschiedenis... 4 Visie en Missie.... 5 Doelstelling.... 5 Activiteiten van de stichting.... 6 Bestuursleden....

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Studiedag team AvB. Nieuw op school. stadsdichter!

Nieuwsbrief. Studiedag team AvB. Nieuw op school. stadsdichter! Nieuwsbrief N U M M E R 1 3 1 9 N O V E M B E R 2 0 1 5 Nieuw op school In groep 1B start de komende week Lasse Bakker. We wensen je heel veel plezier bij ons op school! Sarah Vegter, junior stadsdichter!

Nadere informatie

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo December 2010, jr 2 - no 3. Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit schooljaar en alweer de laatste van 2010.

Nieuwsbrief. De Cobbenhagenmavo December 2010, jr 2 - no 3. Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit schooljaar en alweer de laatste van 2010. Nieuwsbrief De Cobbenhagenmavo December 2010, jr 2 - no 3 Voor u ligt de derde nieuwsbrief van dit schooljaar en alweer de laatste van 2010. SLB Inmiddels is de groep van de Schoolloopbaanbegeleiding van

Nadere informatie

In de volgende paragraven worden de zes fases in de methodiek toegelicht:

In de volgende paragraven worden de zes fases in de methodiek toegelicht: Adoptiemethode Om een verandering in werkgedrag op een juiste manier bij mensen te bewerkstelligen kan gebruik gemaakt worden van onderstaande methodiek. De methodiek is opgebouwd uit zes fases met als

Nadere informatie

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen

Voordracht nieuw lid voor de Raad van Commissarissen Inhoudsopgave: Inleiding Samenstelling Algemeen Bestuur Adviezen en werkzaamheden Werkgroep Bewonerscommissies Werkgroep Communicatie Werkgroep Huuradvies Scholing Algemeen Bestuur Voordracht nieuw lid

Nadere informatie

Inleiding. Chimding. Gezondheid

Inleiding. Chimding. Gezondheid Jaarverslag 2014 1 Inleiding In dit verslag kunt u lezen welke activiteiten Stichting Chimding, al dan niet in samenwerking met andere organisaties, in 2014 heeft uitgevoerd. De financiële verantwoording

Nadere informatie

Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid en Rosmolenwijk. Mirjam Goorhuis Cecilia Kos

Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid en Rosmolenwijk. Mirjam Goorhuis Cecilia Kos Sociaal Wijkteam Zaandam Zuid en Rosmolenwijk Mirjam Goorhuis Cecilia Kos Wat is een sociaal wijkteam? Eén loket voor alle wijkbewoners Hulpvragen over (bv) schulden, hulpmiddelen, psychiatrie, hoe organiseer

Nadere informatie

Kringgesprek. Nummer 17 2013-2014

Kringgesprek. Nummer 17 2013-2014 Nummer 17 2013-2014 2014 Kringgesprek Zoals u wellicht al wel gemerkt heeft zijn wij helaas telefonisch even niet bereikbaar. Achter de schermen wordt er hard gewerkt om dit zo spoedig mogelijk op te lossen.

Nadere informatie

OosterparkBOOM! Waar staat de OosterparkBOOM eind 2014?

OosterparkBOOM! Waar staat de OosterparkBOOM eind 2014? OosterparkBOOM! Waar staat de OosterparkBOOM eind 2014? Mark C Hoogenboom Deze tekst is eind 2013 geschreven alsof het eind 2014 is. De tekst is bedoeld om een beeld te schetsen waar de OosterparkBOOM

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2014. Stichting Tan-kids Doetinchem

BELEIDSPLAN 2014. Stichting Tan-kids Doetinchem BELEIDSPLAN 2014 Stichting Tan-kids Doetinchem Hoofdstuk 1. Inleiding In Tanzania komen 71% van de kinderen tekort in basiszorg. Het zijn vooral de weeskinderen (18 op de 100 kinderen in Tanzania hebben

Nadere informatie

Reflectieverslag Zonnepomp

Reflectieverslag Zonnepomp Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp Kevin de Ram Culemborg Unica Installatietechniek B.V. mei 2016 Kevin de Ram Reflectieverslag Zonnepomp 1 Voorwoord Mijn naam is Kevin

Nadere informatie

Beginsituatie. Aanpak

Beginsituatie. Aanpak Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren! Februari Juli 2012 Beginsituatie De aanleiding voor SBO School A 1 om met het project Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren!, aandacht te besteden

Nadere informatie

Welkom op de Ichthusschool

Welkom op de Ichthusschool Jaargang 54 nummer 5 Belangrijke data 14 april Goede Vrijdag Leerlingen vrij 17 april 2 de Paasdag Leerlingen vrij 21 april Start meivakantie 8 mei weer naar school 9 mei Inloopochtend 15 mei Nationale

Nadere informatie

Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Marischka Setz DNHS

Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Marischka Setz DNHS Waar sta jij? Reflectie- vragen voor de vakantie, zodat je er straks fit en effectief tegen aan kunt. Vragen uit Loopbaan gesprekken waarmee je meteen jouw voordeel kunt doen Marischka Setz DNHS Waar sta

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 juni Vanuit de MR

Nieuwsbrief 17 juni Vanuit de MR Openbare Basisschool Est Dorpsstraat 3 4185 NA EST www.obsest.nl directie@obsest.nl Nieuwsbrief 17 juni 2016 Vanuit de MR Nu het schooljaar bijna voorbij is kan de MR terugkijken op een bewogen jaar. Vorig

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1

De Kraanvogel Vluchtnieuws 1 Aug. 2013 Vanuit de directie Beste ouders en verzorgers, De kop is er af! Vol enthousiasme zijn we gestart. Hopelijk heeft u dat ook zo ervaren.. Een nieuw schooljaar, nieuwe kinderen, een nieuwe juf/meester

Nadere informatie

Chitimba. Foundation. Nieuwsbrief

Chitimba. Foundation. Nieuwsbrief Chitimba Foundation Nieuwsbrief No: 9 September 2014 Van een bestuurslid: Hier onze negende nieuwsbrief alweer van de Chitimba Foundation. Het gaat goed met de Chitimba Foundation. Ook dit keer hebben

Nadere informatie

Welkom voor Sanne, die vanaf heden de oudergeleding compleet maakt.

Welkom voor Sanne, die vanaf heden de oudergeleding compleet maakt. Notulen MR vergadering Aan : Leden MR de Heydonck Datum : 18 februari 2014 Locatie : Heydonck Naastenbest Tijd : 19.30.uur 21.30 uur Aanwezig : Nicole, Paul, Sharon, Theo, Ton, Yvonne, Sanne Afwezig :

Nadere informatie

Beleidsplan Liberi Foundation

Beleidsplan Liberi Foundation Beleidsplan 2016 2021 Liberi Foundation Inhoudsopgave 1. Over Liberi Foundation 2. Beleid 3. Ideologische grondslag 4. Communicatie 5. Inkomsten / uitgaven en vermogensbeheer 6. Bestuur Met dit beleidsplan

Nadere informatie

LEIDEN LIONS IJSHOCKEYSCHOOL

LEIDEN LIONS IJSHOCKEYSCHOOL IJshockeyschool Leiden Lions Welkom op onze ijshockeyschool! Voor veel kinderen is dit de eerste kennismaking met ijshockey... Voor sommigen zelfs de eerste kennismaking met ijs! IJshockey is een geweldige

Nadere informatie