Goed op weg om onze ambities te realiseren! PREVENTIE Overleg over een nationaal HALT- project (alternatieve straffen voor kinderen)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Goed op weg om onze ambities te realiseren! PREVENTIE Overleg over een nationaal HALT- project (alternatieve straffen voor kinderen)"

Transcriptie

1 Goed op weg om onze ambities te realiseren! Wat gaat het snel, 2014 is alweer voor de helft voorbij! Wij hebben de tijd goed benut en de afgelopen 6 maanden mooie successen en vooruitgang geboekt. Als we kijken naar onze ambities, dan kunnen we constateren dat het project in Mikuyu professioneel loopt en dat de trainingen houtbewerking en kapper nu zó goed zijn opgebouwd dat zij de jongens echt een toekomstperspectief bieden. Het HALT- project loopt prima, maar met kleinere aantallen dan verwacht. En dus onderzoeken nu we waar dit uitblijven van aanmeldingen door wordt veroorzaakt en hoe we dit kunnen veranderen. Het theaterproject werkt langzaam toe naar de 1 e uitvoeringen en de voorbereidingen voor 2 nieuwe projecten, mode & kleding en Bvumbwe zijn in volle gang. Om alle projecten uit te kunnen voeren breiden we het team zelfs uit naar 5! We zorgen er goed voor dat we stapsgewijs uitbreiden zodat we de teams in Malawi en Nederland niet overbelasten en zo zullen we ook het 2 e half jaar te werk gaan. Maar hierbij eerst een overzicht van de afgelopen 3 maanden. PREVENTIE Overleg over een nationaal HALT-project (alternatieve straffen voor kinderen) In april was Anita in Malawi en is zij door het hoofkantoor van de nationale jeugdpolitie en Unicef uitgenodigd voor een overleg om het HALT- project zoals Byounique dit doet nationaal uit te rollen. Anita nodigde ook IRLI uit, een organisatie die in Lilongwe een HALT- project draait, maar op een iets andere manier dan Byounique. De politie gaf aan dat zij het HALT- project graag landelijk wil invoeren en dat zij daarbij de uitvoerende partij zouden zijn. Ze wilden graag binnen een maand hiermee starten. Precies wat wij graag willen: dat jeugdrechtprojecten door de overheid zelf worden uitgevoerd. Met 101 politiebureaus in 34 districten hebben zij daarvoor de beste infrastructuur. Nadeel dat wij tot nu echter hadden gezien was dat de politie hiervoor niet de mankracht, de kennis noch de fondsen organiseerde. Voor dat laatste deed de politie een verzoek aan Unicef. De vraag aan Byounique en IRLI was of wij onze methodieken wilden samenvoegen tot de optimale werkwijze en de politie vervolgens wilden trainen om dit te kunnen uitvoeren. Wij zijn direct aan de slag gegaan en hebben 2 weken later ons voorstel bij de politie neergelegd. Eind april hadden we opnieuw een overleg. Helaas bleek de politie nog niet voldoende voorbereid om ook echt van start te gaan. Met de naderende verkiezingen en geen toezegging van Unicef over fondsen moest het plan eerst in de ijskast. Anita gaat in augustus weer naar Malawi en gaat dan zeker opnieuw in overleg of we dit project toch samen gaan uitvoeren.

2 Tweede HALT-project mei t/m augustus in Zomba Terwijl we half april nog maar net afscheid hadden genomen van de vorige groep, begonnen we direct met de voorbereidingen voor de volgende groep. Begin mei hebben we huisbezoeken gedaan bij de 8 jongens die toen bij ons waren aangemeld. Twee jongens waren alweer weggelopen van huis, de andere 6 jongens wilden graag meedoen aan ons programma: John, Benes, Golden, Kingsley, Gift en Mabvuto. Ondertussen zijn we al bij sessie 6. Mabvuto is niet 1 keer gekomen, maar de andere jongens komen trouw elke week. Half juli gaan we huisbezoeken doen om met de ouders te overleggen hoe het gaat. Dan doen we ook follow ups bij de 7 jongeren uit ons 1 e programma, we willen graag weten hoe het nu met ze gaat. N.a.v. onze ervaringen gaan we binnenkort met de politie en de jeugdrechter in overleg over het aantal aanmeldingen dat we krijgen. Op basis van de jeugdcriminaliteitscijfers in Zomba hadden wij ingeschat dat we ongeveer 15 jongeren per programma zouden hebben. Maar we blijven toch steeds uitkomen op zo n 6 jongeren. Op zich prima, maar wij denken dat er meer jongeren zijn die in aanmerking zouden kunnen komen voor dit programma, maar om verschillende redenen niet doorkomen. Het probleem daarbij is dat jongeren die wel begeleiding nodig hebben dit niet krijgen en extra risico lopen op recidive. Met dit overleg verwachten we oplossingen te vinden voor de redenen waarom jongeren niet worden aangemeld en hopen we op termijn meer jongeren te kunnen begeleiden. Omdat we ook graag willen uitbreiden naar andere regio s, mogelijk dus samen met de politie, is deze informatie essentieel. Het theaterproject is in volle gang! In de vorige nieuwsbrief vertelden we over de voorbereidingen voor dit nieuwe project dat half april van start is gedaan. Met eerst een voorbereidingsweekend waarin we het programma hebben samengesteld en de 3 risicowijken hebben gekozen waar we zouden gaan werken. Daarna hebben we samen met de chiefs, bewoners en kinderen de problemen in die wijken geanalyseerd en de kinderen geselecteerd die aan dit preventieprogramma zouden deelnemen: kinderen die een verhoogd risico liepen op contact met justitie, bijvoorbeeld omdat ze met school waren gestopt, risicogedrag als alcohol- of druggebruik vertoonden of al kleine delicten hadden gepleegd. Uiteindelijk hadden we uit elke wijk 4 aanmeldingen. Ook John, Jana en Andrea uit het HALT- project nemen deel. We wilden hen nog wat langer begeleiden en zij zouden een positieve invloed hebben: al gewend aan wekelijkse sessies en werken aan je gedrag. Op 1 mei was de 1 e bijeenkomst en ondertussen hebben we net sessie 8 gehad en een stabiele groep van 10 deelnemers opgebouwd. Tijdens de bijeenkomsten leren de kinderen theatertechnieken en bespreken zij onderwerpen die te maken hebben met preventie van jeugdcriminaliteit: wat zijn je rechten en plichten, wat zijn risicofactoren in je wijk, wie kunnen je in problemen brengen en wie kunnen je juist helpen, wat gebeurt er als je wel een delict pleegt en wat kun je dan het beste doen? De informatie uit de wijkbezoeken en uit deze sessies voegen we samen tot een theaterstuk dat we vanaf eind augustus in ieder geval in de 3 wijken, maar hopelijk breder gaan opvoeren. Bijvoorbeeld in andere risicowijken of bij politie en justitie. Een paar weken na de voorstelling gaan we terug naar de wijken om met alle betrokkenen een preventieplan voor jeugdcriminaliteit te maken. Richard, Alinafe en Iman doen het samen geweldig als begeleiders. Alles lijkt op schema om straks goede voorstellingen te gaan geven! REHABILITATIE Extra groepscounselling om jongens toch te kunnen begeleiden Hoewel we zoveel mogelijk proberen om alle jongeren in Mikuyu te begeleiden, lukt dit niet altijd. Omdat we met 4 maatschappelijk werkers net te weinig mankracht hebben en ook omdat jongens soms precies allemaal tegelijkertijd uitstromen en dit niet in te plannen valt. Dit jaar hebben we besloten om een extra programma groepscounselling te doen, zodat we 15 jongens die we niet individueel konden inplannen in ieder geval 3 maanden groepsbegeleiding, 2 individuele gesprekken en hereniging met hun families konden aanbieden. Hoewel we tijdens dit programma minder diepgaand individuele plannen voor na vrijlating konden maken hebben we de jongens toch voldoende kunnen begeleiden om aan het einde van het programma een goede basis te hebben, vooral door de gesprekken met de familieleden in Mikuyu. Het programma is daarmee zeker voor herhaling vatbaar, mocht het volgend jaar opnieuw nodig blijken.

3 Al 92 huisbezoeken in 6 maanden! De afgelopen maanden heeft het team het heel druk gehad met huisbezoeken, zo n15 per maand. En daar komen de bezoeken voor HALT en theater nog bovenop. Van de 92 bezoeken waren 40 eerste bezoeken en 52 follow ups. Veel reizen dus en zeker bij de follow ups veel positieve verhalen. Het zijn geen wonderverhalen: de meeste jongens hebben heel veel moeite om werk te vinden, ook wel logisch met meer dan 70% jeugdwerkloosheid. Maar ze zeggen dat ze door Byounique hebben geleerd om niet op te geven en stapje voor stapje toch te proberen om verder te komen. Zoals Dickson die het 6 maanden na zijn vrijlating nog steeds heel goed doet. Hij werkt hard op het land, helpt zijn ouders waar hij kan en heeft nieuwe vrienden met wie hij vooral veel voetbalt. Het opzetten van een bedrijfje lukt nog niet: van de landbouwinkomsten kan hij niet voldoende sparen. Maar hij is tevreden en dolblij om weer thuis te zijn. Of Gift die nu alweer 9 maanden thuis is. Ook hij helpt zijn ouders op het land, maar doet ook losse karweitjes. Daarmee kon hij sparen voor een setje kleding, schoenen, zeep en groente voor zijn familie. Gift was daar heel trots op. Hij wil nu geld gaan sparen om op termijn een klein bedrijfje te starten. Wat precies weet hij nog niet, maar hij heeft beloofd om ons op de hoogte te houden. Of Joseph die in de 10 maanden thuis via losse karweitjes geld heeft gespaard om extra groente te verbouwen, dit heeft verkocht en nu met het beetje winst als klein kruideniertje is gestart. Hij is ervan overtuigd dat hij zo stap voor stap steeds een groter bedrijfje kan opbouwen. Zijn familie is heel trots en blij dat Joseph nu een goede toekomst tegemoet gaat. Of tot slot Thomas die na 1 jaar een eigen naaiatelier heeft en voldoende verdient om nu een eigen huisje te bouwen. Naast zijn ouders, want die wil hij blijven steunen nu ze ouder worden. Zoals gezegd, geen wonderen, maar wel inspirerende verhalen die weer nieuwe energie geven! Voortgang training houtbewerking Op maandag 28 april is onze 1 e officiële training houtbewerking gestart met 10 leerlingen en onze zeer gemotiveerde leraar, mr. Biliati. De jongeren werken in 2 groepen, een ochtend- en een middaggroep, zodat zij de training kunnen combineren met regulier onderwijs of werkzaamheden in Mikuyu. Het programma bestaat uit 2 weken theorie, 10 weken praktijk waarin de jongens elke week een nieuw product maken en nog 4 weken open, zodat jongens indien nodig langer aan een product kunnen werken of ze extra mooi kunnen afwerken. Geweldig hoe mooi de producten zijn die de jongens tot nu toe al hebben gemaakt! De training loopt op schema, dus voldoende basis om de open dag die voor 16 augustus gepland staat door te laten gaan. Als beloning voor het harde werken gaan wij de overkapping van de trainingsruimte afmaken. De jongens verdienen een mooie en meer professionele werkruimte! Civic Education 21 Juni: Dag van het Afrikaanse Kind Op 21 juni organiseerden we weer een group Civic Education: een training waarin we met alle jongens thema s behandelen gericht op positieve gedragsverandering. Het thema was de Dag van het Afrikaanse Kind dat elk jaar op 16 juni wordt gevierd. Op 16 juni 1976 gingen duizenden schoolkinderen in Zuid- Afrika de straat op om te protesteren tegen de slechte kwaliteit van het onderwijs. Die opstand werd door de regering met harde hand neergeslagen en er vielen meer dan 100 doden. Om deze opstand te herdenken en om Afrikaanse kinderen te helpen aan beter onderwijs, heeft de Centrale Afrikaanse Unie 16 juni uitgeroepen tot de Dag van het Afrikaanse Kind. Wij bespraken deze dag de rechten van het kind, de rechten van kinderen in detentie en hoe je deze rechten kunt garanderen. We hadden dit van te voren met het personeel besproken en deze deden actief mee in de discussie. Insteek voor de volgende staff Civic Education is om de voorgestelde verbeteringen daadwerkelijk door te voeren. Voorbereidingen activiteiten voor de komende maanden Dit kwartaal zijn we ook druk geweest met de voorbereidingen van 2 nieuwe projecten: de modevakopleiding en uitbreiding van ons rehabilitatieprogramma naar de Bvumbwe jeugdgevangenis net buiten Blantyre. De modevakopleiding start eind juli. Byounique doet dit samen met stichting KOPA. KOPA heeft veel ervaring in het trainen van leerkrachten in ontwikkelingslanden in mode & kleding maken en zal 2 trainers in Mikuyu leren hoe zij aan de hand van een heldere manual een grondige training aan de jongens in Mikuyu kunnen geven. Op 14 juli begint de pilot rehabilitatie in Bvumbwe. Om deze extra activiteiten uit te kunnen voeren hebben we een vrijwilliger aangetrokken: Anthony start per 1 juli. Anthony is net als onze andere teamleden afgestudeerd maatschappelijk werker en wilde graag bij ons werkervaring opdoen. We hebben afgesproken dat hij gedurende de pilotperiode in Bvumbwe, dus tot 1 januari, bij ons blijft en dat we daarna verder kijken.

4 BEWUSTWORDING Staff Civic Education: 9 juni: De staff Civic Education is training en uitwisseling met het gevangenispersoneel over jeugdrecht en goede behandeling van de jongens in Mikuyu. Iedere bijeenkomst delen wij onze statistieken en de vaak positieve uitkomsten van de follow ups. Iedereen vindt het geweldig om te horen hoe de jongens het doen en het geeft veel vertrouwen voor het project: het Mikuyu personeel hoort vaak alleen de verhalen van de jongens die recidiveren en terugkomen in Mikuyu of een andere gevangenis. Verder hebben we het verloop van de huidige projecten en voorbereidingen voor de komende projecten doorgenomen. We hebben het personeel uitgelegd hoe belangrijk het is dat zij met hun begeleiding de jongens positief stimuleren en, best moeilijk, we hebben ook een paar voorbeelden van machtsmisbruik behandeld. Sommige personeelsleden waren zich er niet eens van bewust hoe zij daarmee ingingen tegen hun eigen regels en beloofden absoluut verandering. Dit laatste blijft een belangrijk terugkomend onderwerp. Het personeel deelde hun zorgen over het veel te kleine budget dat zij voor het komende jaar, vanaf 1 juli 2014, toegewezen hadden gekregen en het feit dat zij nu al wisten dat ze tekort aan voedsel, medicatie en andere middelen voor de jongens zouden hebben. Hoewel zij het hoopten, begrepen ze dat wij die taak niet van de overheid over kunnen nemen. Maar het was goed om deze zorgen eerlijk met elkaar te delen. Zij vertelden ook dat het soms moeilijk was dat er wel geld is voor projecten voor de jongens terwijl zij daar niet van profiteren. In veel projecten ontvangen deelnemers vergoedingen, de zogenaamde allowances, maar Byounique doet dit niet. Mensen doen dan alleen mee voor het geld en stoppen direct als het geld stopt. Wij werken aan eigen motivatie en we zien in Mikuyu dat dit werkt. We hebben dit nogmaals uitgelegd en uiteindelijk accepteerde iedereen het weer, al komt deze vraag vast weer eens terug. We hebben de vergadering afgesloten met een actieplan en positieve uitdagingen voor de komende maanden. Capaciteitsopbouw Byounique werkt bewust met lokale maatschappelijk werkers omdat wij geloven dat zij het beste lokale projecten kunnen uitvoeren. Onze maatschappelijk werkers zijn al afgestudeerd, worden door Anita begeleid in hun persoonlijke ontwikkeling en in teambuilding en iedereen heeft de afgelopen jaren een sterke groei laten zien in de professionele uitvoering van hun werk. Omdat we het belangrijk vinden om de kennis van onze teamleden continue op peil te houden volgen James, Ethel en Sangwani dit jaar allemaal een cursus bij een erkend opleidingsinstituut, het Malawi Institute of Management. De teamleden hebben ieder een andere cursus uitgezocht omdat zij dan samen op verschillende vlakken sterker worden. Sangwani volgde in juni als 1 e een cursus, gericht op het werven van projectopdrachten. In Malawi biedt de overheid mogelijkheden voor projecten aan in de krant en organisaties kunnen daarop reageren. Deze cursus leert hoe je dat het beste kunt doen: hoe schrijf je projectplannen, hoe rapporteer je en hoe sluit je goede projectcontracten af. Sangwani geeft aan dat hij veel heeft geleerd en gaat dit de komende maanden natuurlijk laten zien! ACTIVITEITEN IN NEDERLAND Nieuwe samenstelling bestuur Begin dit jaar hebben we besloten dat Anita zich terug zou trekken uit het bestuur en zich helemaal zou gaan richten op haar rol als programma manager. Daarmee organiseren we de scheiding tussen bestuur en uitvoering waar goed bestuurde organisaties aan behoren te voldoen. We hebben een nieuw bestuurslid gevonden in Fons Wielzen. Fons steunt Byounique al vanaf het begin. Op 27 mei kwam dit nieuwe bestuur voor het eerst bij elkaar. Anita was hier nog bij en zal vanaf nu alleen op uitnodiging bij bestuursvergaderingen aansluiten. De samenstelling van het bestuur is nu als volgt: Voorzitter: Edward Molenaars Penningmeester: Fons Wielzen Secretaris: Anna Titawano

5 Publicaties De 1 e officiële activiteit van het nieuwe bestuur was het goedkeuren van het Byounique jaarverslag Een behoorlijk boekwerk waarin we alle activiteiten en resultaten van het afgelopen jaar beschrijven. Het verslag staat inmiddels op onze website, net als een samenvatting in powerpoint: We hebben beide documenten ook opgestuurd naar de Transparantprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een charitatieve instelling die met haar jaarverslag donateurs het beste informeert over haar inspanningen van het afgelopen jaar. Wij doen mee in de categorie kleine fondsenwervende instellingen en we hopen natuurlijk dat wij, ondanks de moordende concurrentie, als winnaar uit de bus zullen komen! Fondsenwerving Hoewel we nog maar halverwege 2014 zijn is Anita al druk bezig met het opstellen van het jaarplan 2015 en daaraan gekoppeld het fondsenwervingsplan voor Vorig jaar hebben we geleerd dat veel fondsen aanvragen graag 3-6 maanden voor aanvang van een project willen ontvangen en daar willen we dit jaar beter aan kunnen voldoen. We verwachten dat we uiterlijk in september dit jaar beide plannen af hebben en met iedereen kunnen delen. Spreuk van dit kwartaal: Kuphunzira sikutha Aan leren komt nooit een eind Uit: Miyambi, spreekwoorden en gezegden uit het Chichewa. Tot de volgende nieuwsbrief! Edward & Anita Rabobank: , o.v.v. schenking

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU

4 maanden onderzoek. Auteur(s) Job Hart Robert Banning. Datum Mei 2011. Naam instelling FSU 4 maanden onderzoek Auteur(s) Job Hart Robert Banning Datum Mei 2011 Naam instelling FSU INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Verantwoording.. 4 Knelpunten.. 5 Positieve punten. 11 Conclusie 13 Gespreksverslagen..14

Nadere informatie

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs

Leren doe je samen! embargo tot 10 mei 2007. Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule. een praktisch werkboek voor het onderwijs embargo tot 10 mei 2007 Leren doe je samen! Het Mentor-Tutor Project als succesvolle formule een praktisch werkboek voor het onderwijs Petra Moolenaar Voorwoord Leerlingen uit verschillende etnisch-culturele

Nadere informatie

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange.

13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM. Januari t/m juni 2015. ichange.uchange.wechange. 13 e RAP. 2GETTHERE ARNHEM Januari t/m juni 2015 ichange.uchange.wechange. Inhoud INLEIDING 3 RESULTATEN 4 SPECIFIEKE INFORMATIE OVER JONGEREN MET EN ZONDER STARTKWALIFICATIE 4 AANVULLENDE INFORMATIE 4

Nadere informatie

STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS

STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS STUDIE- EN BEROEPSKEUZE- ADVIESBUREAU THEO GREVERS Heb je moeite met de keuze van vakkenpakket, sector of profiel? Vind je het moeilijk een vervolgopleiding te kiezen? Heb je problemen met je opleiding

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam

Beleidsplan Stichting Meet Kate 2011-2015 30 April 2011, Amsterdam Beleidsplan Stichting Meet Kate - 2015 30 April, Amsterdam Stichting Meet Kate www.meetkate.nl www.meetkate.org info@meetkate.nl Inhoudsopgave 1. STICHTING MEET KATE IN HET KORT 4 1.1. WIE ZIJN WIJ? 4

Nadere informatie

Prik 1 Het Geluksbudget

Prik 1 Het Geluksbudget Sociale Herovering van de Riet Prik 1 Het Geluksbudget Mensen gaan pas iets voor de buurt doen als hun eigen leven op orde is. En voor een deel van de mensen in De Riet is dat niet het geval. Achter de

Nadere informatie

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2

In deze nieuwsbrief: Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan. Mensen die leven met HIV/AIDS Blz. 2 Nummer 15 Juli 2011 Ontwikkelingswerk werkt, door er samen voor te gaan Beste donateurs en vrienden van Sharing Worlds, Sharing Worlds richt zich op versterking van kleine maatschappelijke organisaties

Nadere informatie

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht

Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Evaluatieverslag Training Op Eigen Kracht Training financiële zelfredzaamheid en empowerment voor klanten van de Voedselbank Amsterdam Amsterdam, juni 2010 Drs. Hille Hoogland Drs. Adinda van de Beek Voorwoord

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Streetwise professionals in Spangen

Streetwise professionals in Spangen Streetwise professionals in Spangen Gericht werken aan een goede toekomst voor overlastgevende jongeren Renske S. van der Gaag, MSc Met medewerking van: Drs. Nanne Boonstra Drs. Ron van Wonderen Oktober

Nadere informatie

nummer 4 - februari 2014

nummer 4 - februari 2014 nummer 4 - februari 2014 Soufyan weet nu wat het begin van succes is Emile Roemer in gesprek met K!X-leerlingen Microsoft: met een goed idee kom je ver! Geen bla-bla, maar doen: dat is de kracht van K!X

Nadere informatie

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede

Van Huis Uit. Op het ROC ASA leer je meer dan een vak. Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Van Huis Uit Een project over schooluitval onder Marokkaanse jongeren op ROC ASA Economie Abstede Utrecht, juni 2005 Abdelkarim el Allati Marco van Westerlaak Op het ROC ASA leer je meer dan een vak 1

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

HUMANITASDRECHTSTEDEN

HUMANITASDRECHTSTEDEN HUMANITASDRECHTSTEDEN Wij komen op voor e e n s a m e n l e v i n g waarin mensen actief vorm geven aan hun e i g e n l e v e n e n verantwoordelijkheid n e m e n v o o r h e t s a m e n l e v e n m e

Nadere informatie

She Inspires We Invest. Get Involved!

She Inspires We Invest. Get Involved! Kate, de inspiratie en naamgeefster van Stichting Meet Kate She Inspires We Invest. Get Involved! Jaarverslag Stichting Meet Kate 2011 1 Soms ontmoet je iemand die je inspireert Iemand die je leven verandert

Nadere informatie

bijdehand Zorgmelding? Niet vergaderen, maar ernaar toe Interview wethouder Het gaat om vertrouwen in de hulpverlener, dat kost tijd

bijdehand Zorgmelding? Niet vergaderen, maar ernaar toe Interview wethouder Het gaat om vertrouwen in de hulpverlener, dat kost tijd Jaargang 7 Nummer 1 2014 bijdehand Magazine van Bureau Jeugdzorg Gelderland Zorgmelding? Niet vergaderen, maar ernaar toe Interview wethouder Het gaat om vertrouwen in de hulpverlener, dat kost tijd Stelling:

Nadere informatie

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij

Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Kunstbalie over het belang van een goed netwerk door Jacolien de Nooij Afgelopen jaar hebben we diverse pioniers op het gebied van Foto s Ad en Clara Cultuur in de Spiegel geïnterviewd om een beeld te

Nadere informatie

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst

Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst. Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Faalangst Onderzoeksverslag Samenvatting Op het Greijdanus College VMBO wordt al een aantal jaren training gegeven aan leerlingen die last hebben

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog

Jaarverslag 2010 Stichting Achter de Regenboog Jaarverslag 2010 KvK 41.18.62.89 www.achterderegenboog.nl Informatie en Advieslijn Giro 55.57.536 info@achterderegenboog.nl 0900 233 4141 Historie is geïnspireerd door ervaringen in Engelse Hospices. Zorgverleners

Nadere informatie

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM

VOORWOORD. ErnstJan Stroes. Voorzitter Stichting IDHEM VOORWOORD Een van de bekende nadelen van migratie, onder andere naar Nederland, is dat hoogopgeleide migranten veelal jaren onder hun niveau werken.voor de migranten zorgt dat ervoor dat ze lange tijd

Nadere informatie

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4

#3. Startbijeenkomst en het Goede doel. Tijdens de startbijeenkomst van Ondersteboven werd het Goede Doelen spel gespeeld. P. 4 MEI 2012 NIEUWSBRIEF ONDERSTEBOVEN Naar een klantgerichte organisatie met kleinschalige teams #1. Ondersteboven gaan is: weten van elkaars werk! Pas geleden vertelde een medewerker mij, dat het werken

Nadere informatie

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone

Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone rotterdam.nl/onderzoek Procesevaluatie Wijkteams Children s Zone Onderzoek en Business Intelligence 1 Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van de stuurgroep Wijkteam Children s Zone 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015

Jaarverslag 2014. Voorwoord. Stichting Los Cachorros maart 2015 Jaarverslag 2014 Stichting Los Cachorros maart 2015 Voorwoord Voor u ligt het verslag van het jaar 2014 van Los Cachorros. 2014 was voor de stichting een goed jaar waar het gaat om het werven van fondsen

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Daadkracht met resultaat

Daadkracht met resultaat - Jaarverslag 2011 - Daadkracht met resultaat een impressie van Paardkrachtig in 2011 #Filosofie is: Trainers - Anne Lankester - Annabel Buissink Bestuur - Bestuursvoorzitter: Mevr. Drs. A.H. (Annemieke)

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard

VluchtelingenWerk WOBB Jaarverslag 2013 Locatie Bommelerwaard VluchtelingenWerk WOBB LOCATIE BOMMELERWAARD 1 VRIJWILLIGERS Zonder vrijwilligers zouden we onze taken niet kunnen uitvoeren. Vrijwilligers zijn de drijvende motor achter onze organisatie. In de Bommelerwaard

Nadere informatie