De opvang van dieren is erg belangrijk voor AAP, maar zeker niet minder belangrijk zijn onze preventieve werkzaamheden, achter de schermen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De opvang van dieren is erg belangrijk voor AAP, maar zeker niet minder belangrijk zijn onze preventieve werkzaamheden, achter de schermen."

Transcriptie

1 Nummer 86 voorjaar 2014 Chimpansees Bingo en Antoine in Primadomus in vogelvlucht Misschien mist u bij dit voorjaarsnummer van de Apenote een vertrouwde bijlage: de Apenotedop, het jaarlijkse overzicht van onze belangrijkste resultaten in het voorafgaande jaar? Ditmaal presenteren wij u dit overzicht als onderdeel van de Apenote. Dat scheelt in de kosten, en dat geld kan weer naar de dieren. Rhesusaap Kereltje Laatste rit... Nog één laatste ritje, naar Duitsland met onze oude rhesusaap Kereltje: een waardiger einde kan een ambulance zich niet wensen. Ondanks zijn gebreken lukte het hem nog nét om Kereltje af te leveren bij diens prachtige verblijf in een kleinschalige opvang. Terug in Nederland gaf hij te kennen dat zijn einde nabij was. Zijn carrosserie bleek volledig te zijn doorgeroest. Met pijn in ons hart doen wij afstand van onze AAP-ambulance, die jarenlang braaf door Europa tufte. Zonder te morren vervoerde hij, dwars door een door sneeuwstormen geteisterd Duitsland, een groep ringstaartmaki s naar hun bestemming in Zwitserland. Onderweg bleef hij zijn tropische gasten voorzien van een aangename temperatuur! Maatwerk Naast onze huidige ambulance, voor grotere dieren of omvangrijke transporten, had AAP ook een klein en snel inzetbaar diertransportmiddel nodig. Onze nieuwe ambulance is energiezuinig, voldoet aan alle hygiëne-eisen, heeft een gescheiden laaden cabineruimte en de transportkisten kunnen stabiel worden vastgezet. Dankzij de airco, ventilatie en verwarming kan de temperatuur worden afgestemd op elk seizoen en elke passagier. Heel veel dank voor uw bijdrage! I n hadden we een indrukwekkend aantal dieren onder onze hoede: bijna 1000! Een deel daarvan is gelukkig ondergebracht bij betrouwbare herplaatspartners, maar zoals u weet blijft AAP altijd eigenaar van de herplaatste dieren. Wij voelen ons verantwoordelijk voor hun welzijn en zodra er iets gebeurt waar we bij kunnen helpen, gaan we erheen. Handen vol In Almere werd onze Primatenhal vervangen door een geweldig nieuw complex, en dankzij het nieuwe quarantainegebouw verdubbelde onze opvang capaciteit zich plotseling. Onze dierverzorgers hebben hun handen vol aan alle wachtlijst dieren die nu binnenstromen! Maar ze zetten zich met liefde in want de redding van dieren die vaak al jaren in hopeloze omstandigheden verkeerden, is dankbaar werk. slachtoffers ontstaan, blijft ons werk een gevecht tegen de bierkaai. Toen Staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer liet weten de Positieflijst voor zoogdieren per 1 juli 2014 in te voeren, sprongen we dan ook een gat in de lucht! De stroom afgedankte of gedumpte wasberen, stinkdieren, degoes, prairie honden en eekhoorns zal nu, naar we hopen, afnemen. Hoewel we het voorlopig erg druk zullen hebben met dieren die juist naar aanleiding van de lijst worden afgestaan. Tegenwind De aanhoudende economische crisis gaat ook niet aan AAP voorbij. Meer mensen dan tevoren haken af, al dan niet tijdelijk, en slechts weinigen melden zich als nieuwe donateur. Gelukkig konden we wel weer nieuwe Air Miles spaarders bijschrijven; in de jaarlijkse telling van VARA s Vroege Vogels waren we zelfs één van de weinige stijgers. Des te meer waardering voor onze trouwe donateurs die ons, alle economische tegenwind ten spijt, door dik en dun steunen! David van Gennep Directeur Stichting AAP Erkenning in Spanje Na een trage start van Primadomus, in 2009, is men nu oprecht blij met onze aanwezigheid in Spanje. Het afgelopen jaar kregen we toestemming om bezoekers rond te leiden: voorlopig alleen onze buren, de inwoners van Villena. We kunnen hen nu onze nieuwe quarantaine laten zien en uitleggen hoe belangrijk het is om jonge berberapen direct na inbeslagname in contact te brengen met soortgenoten. Uit oogpunt van preventie was de overeenkomst die we met de autoriteiten in Madrid ondertekenden, om samen op te trekken tegen de smokkel van berber apen uit Noord-Afrika, van nog groter belang. En Primadomus werd het eerste officieel erkende CITES-opvangcentrum in Spanje! Achter de schermen Apenote_86_Apedop_.indd 1 De opvang van dieren is erg belangrijk voor AAP, maar zeker niet minder belangrijk zijn onze preventieve werkzaamheden, achter de schermen. Als we niet proberen te voorkomen dat er nieuwe Berberapen Quart en Gin

2 State of the heart Hart- en vaatziekten zijn niet alleen bij de mens, maar ook bij mensapen een belangrijke doodsoorzaak. Bij mensen staan hartinfarcten op de eerste plaats; bij mensapen, met name chimpansees, blijkt het vooral te gaan om afwijkingen aan de hartkleppen en verdikking van de hartspier. Soms vertonen dieren symptomen zoals hoesten of snelle vermoeidheid bij inspanning. In de meeste gevallen sterft een dier heel plotseling en blijkt de hartkwaal pas achteraf. In een buitenlandse studie van harten van 39 overleden chimpansees bleek zelfs dat 29 dieren milde tot ernstige afwijkingen aan de hartspier hadden! Een wereld van verschil De nieuwe quarantaine-units in Primadomus zijn een exacte kopie van die in Almere. De bouw en inrichting hebben immers in Almere hun doelmatigheid bewezen. Bovendien kunnen de medewerkers uit Spanje en Nederland hun werk ook tijdens een uitwisseling op dezelfde manier doen. B uiten de units is er echter een wereld van verschil. De dieren in de quarantaine in Almere kijken uit op een groene wereld met veel gras en bomen, in Primadomus kunnen ze mijlenver uitkijken over ruig begroeide heuvels. Door de air conditioning in de units kunnen de dieren niet merken dat het buiten net zo warm is als in hun land van oorsprong, maar zodra ze uit quarantaine komen zullen ze de hitte voelen, de geuren van kruiden ruiken. voor opvang worden aangemeld, kunnen nu in hun eigen regio een opvangplaats vinden. Neem berberaapvrouwtje Dueña, dat tegelijk met het mannetje Wahid naar Primadomus kwam. Beide dieren waren afkomstig van particulieren. Dueña bleek bij aankomst in de quarantaine sterk afwijkend gedrag te vertonen: ze ijsbeerde en beet in haar benen. Ook Wahid was niet vrij van onnatuurlijk gedrag. Binnenkort zullen we hen laten kennismaken met de berberapen die speciaal hiervoor uit Almere zijn overgekomen. Zij kunnen Wahid en Dueña helpen hun natuurlijke gedrag terug te vinden. De eerste samenvoeging in Primadomus we kunnen er haast niet op wachten! Eigen regio Berberaap Dueña Dat is het mooie van onze nieuwe faciliteiten in Primadomus: vele dieren die bij AAP in Almere Berta Alzaga Medewerker Communicatie Primadomus Highlights Aimee onderzoekt chimpansee Oscar Waarom uiten hartproblemen bij mensapen zich zo anders dan bij mensen, en waarom komen ze zo frequent voor? Misschien omdat deze dieren zo n hoge leeftijd kunnen bereiken, vooral in gevangenschap? Of zijn sommige familielijnen genetisch belast? Dit zou door echo-onderzoek van chimpanseeharten vastgesteld kunnen worden. Dan is het echter belangrijk om eerst te weten hoe een normaal en hoe een afwijkend chimpanseehart er op echo uitziet. Om die normaalwaarden én afwijkingen van het hart bij mensapen in kaart te brengen, is twee jaar geleden het International Primate Heart Project (IPHP) opgezet. Toen afgelopen december elf chimpansees bij AAP voor een standaard gezondheidscheck verdoofd moesten worden, was dat voor IPHP s Aimee Drane een mooie gelegenheid om gelijktijdig hartecho s en hartfilmpjes (ECG) te maken. Verder namen we bloed af om een bepaald harteiwit te bepalen, dat bij verhoogde waarde een schade aan de hartspier aanduidt. U kent die markeerstiften wel, waarmee je in een fluorescerende kleur de aandacht kunt vestigen op passages in een tekst. Onderstaand stukje biedt een paar van zulke highlights over onze dieren in. Kapucijnaap Cuzco kwam na jaren van verwaarlozing en eenzaamheid bij AAP binnen als een hoopje ellende. In onze quarantaine maakte hij kennis met voedselpuzzels, die hem enorm intrigeerden. Hij leefde op als het hem lukte iets lekkers te bemachtigen! Intussen heeft Cuzco zich ontwikkeld tot een vrolijk, energiek en erg vriendelijk dier. De van de berberapengroep van Quart in Helsinki Zoo was een kunststukje van geven en nemen. Toen AAP werd gevraagd om in Almere een nieuwe groep te vormen rond enkele Finse mantelbavianen, kregen wij de kans om een grote groep apen te huisvesten in het leegkomende verblijf. Sindsdien genieten de acht dieren van de lange zomeravonden (en dikbesneeuwde winters een feest voor berberapen) in het hoge noorden. Maar liefst twaalf wasberen verhuisden naar de dierentuin van Antwerpen. Omdat dit fraaie oude stadspark geen ruimte voor uitbreiding biedt, heeft men Niet geheel onverwacht, bleek bij de helft van de ogenschijnlijk gezonde dieren een milde tot matige hartafwijking aanwezig te zijn. Met deze wetenschap kunnen we beter inspringen als de dieren problemen gaan vertonen. Ook bij verdoving van een dier kunnen we hier extra rekening mee houden. Dit jaar zal Aimee weer langskomen om de harten van onze chimpansees te evalueren. Het is fantastisch om door een dergelijke samenwerking de gezondheid van de dieren te optimaliseren en zelfs hun levens te kunnen redden! Hester van Bolhuis Dierenarts Apenote_86_Apedop_.indd 2 Kapucijnaap Cuzco gezocht naar specialisatie. Onze wasberen behoorden tot de gelukkigen waar plaats voor werd ingeruimd. Witoorpenseelaapje Ibero werd, tot zijn en ons grote verdriet, tot tweemaal toe weduwnaar. Hij kwijnde snel weg; zijn gewichtsverlies was zorgwekkend. Helaas hadden we geen nieuw vrouwtje voor hem, maar wel een ander alleenstaand mannetje: Wapi. We zetten de dieren naast elkaar en lieten hen door een gazen luik met elkaar kennismaken. Een week later openden we het luik. Ibero rende op Wapi af en omhelsde zijn nieuwe vriend alsof hij hem nooit meer wilde loslaten! Sindsdien zijn de twee onafscheidelijk. Christine Kraft Wasberen uit Antwerpse groep Meer dierverhalen en het volledige jaarverslag vindt u op onze website

3 Wat hebben we in bereikt? Jaaroverzicht dieren (Almere en Primadomus) aanwezig Mutaties gedurende het jaar aanwezig 1-1- opvang geboren gestorven herplaatst retour primaten almere primaten primadomus zoogdieren Vogels* Totaal Opvang In heeft AAP opnieuw meer dieren opgevangen dan in voorgaande jaren, uiteraard mede dankzij de uitbreiding van onze quarantainefaciliteiten in Almere en Spanje. In Primadomus kwamen er acht units bij, in Almere twaalf. In totaal heeft AAP vorig jaar 281 nieuwe dieren opgevangen, waarvan het overgrote deel (275) in Almere. In december is de quarantaine in Primadomus in gebruik genomen voor de eerste zes primaten. primaten 1 Java-aap 58 2 Berberaap 55 3 Japanse makaak 40 Opvangaanvragen Voor in totaal 524 dieren werd opvang aangevraagd: 6 chimpansees, 257 primaten, 88 middelgrote zoogdieren en 173 kleine zoogdieren. In de categorie primaten betroffen de meeste opvangaanvragen Java-apen, berberapen en Japanse makaken. Bij de grotere zoogdieren stonden wasberen en wasbeerhonden bovenaan, terwijl bij de kleine zoogdieren vooral opvang werd aangevraagd voor degoes, diverse Top-3 van opvangaanvragen (per diercategorie) uitheemse boomeekhoorns en suiker eekhoorns. De aanvragen voor primaten kwamen voornamelijk uit Frankrijk (78 dieren), Italië (56) en Duitsland (55). Voor zoogdieren kwamen 200 aanvragen uit Nederland (met name kleine zoogdieren), 27 aanvragen uit Spanje en 16 uit Frankrijk. *Op verzoek van de overheid biedt Stichting AAP sinds 2012 een tijdelijk onderkomen aan in beslag genomen vogels. Java-apen Berberaap Shizo krijgt een massage Een voorbeeldige patiënt Vorig jaar hebben we u al eens verteld over berberaap Shizo, die opeens niet meer kon lopen. Hij sleepte zijn benen achter zich aan. De dierenarts onderzocht Shizo onder narcose maar kon niets vinden, en ook de röntgenfoto s wezen niets uit wat ons al niet bekend was. Alleen had Shizo geen normale reflexen in zijn benen. Blijkbaar was er in zijn onderrug schade aan het ruggenmerg ontstaan, met een bloeding als gevolg. Een somber vooruitzicht... Maar de dierenarts wilde Shizo toch een kans geven door hem medicatie tegen mogelijke zwellingen voor te schrijven. grotere zoogdieren 1 wasbeer 27 2 wasbeerhond 10 3 tijger 9 Kleinere zoogdieren 1 Degoe 70 2 exotische boomeekhoorn 48 3 suikereekhoorn 10 Rehabilitatie Het dierverzorgingsteam in Almere heeft in zo n 350 dieren verzorgd, het team in Primadomus ruim 50 primaten. Er zijn helaas 87 dieren overleden: 23 primaten, 32 zoogdieren en 32 vogels, voornamelijk in beslag genomen dieren die in slechte toestand binnenkwamen en al tijdens het transport of gedurende hun quarantaineperiode overleden. Er werd één berberaap geboren, ondanks anticonceptiemaatregelen. Drie witoorpenseelaapjes kwamen zwanger binnen. Gemiddelde verblijfsduur In was de gemiddelde verblijfsduur voor de kleine zoogdieren 2,0 jaar en voor middelgrote zoogdieren 0,9 jaar. Dit is vergelijkbaar met de jaren ervoor. Voor de chimpansees is de gemiddelde verblijfsduur gestegen naar 7,6 jaar ten opzichte van 6,6 jaar in Er zijn dit jaar geen nieuwe chimpansees opgenomen, maar wel zijn er vier chimpansees herplaatst. De gemiddelde verblijfsduur van de primaten in Almere is met 3,2 jaar iets hoger dan in 2012, maar net binnen het streven van maximaal 3,3 jaar. Extra ruimte Een hoogtepunt vormde in de uitbreiding van de rehabilitatiefaciliteiten voor primaten, zowel in Almere als in Primadomus. Het nieuwe Apenhuis in Almere biedt sinds juli extra ruimte voor 40 primaten, de nieuwe accommodatie in Primadomus schept extra ruimte voor maar liefst 70 primaten. Compliment Behalve medicatie kreeg Shizo ook manuele therapie. Weliswaar druiste deze behandeling geheel in tegen de regels bij AAP, waar het beleid immers hands-off is, maar nood breekt wet. Shizo was een voorbeeldige patiënt die bijna meteen begreep wat de bedoeling was en er zelfs eens goed voor ging zitten. Op dag 3 begon hij echter te protesteren tegen de aanraking van een pijnlijke plek. Prima, kennelijk kreeg hij het gevoel in zijn benen terug! En op dag 5, toen hij zijn benen weer redelijk kon gebruiken, was het compleet afgelopen met zijn behoefte aan massage. Zijn grauwen en snauwen waren in feite het grootste compliment dat hij kon geven. We zijn blij te kunnen melden dat Shizo sindsdien geen terugval meer heeft gehad. Door zijn kromgegroeide rug zal hij zich nooit echt soepel kunnen bewegen, maar binnen zijn mogelijkheden klimt en springt hij als de beste! Imelda den Hartog Coördinator Veterinaire zaken Apenote_86_Apedop_.indd 3

4 Bedankt! Herplaatsing Mevr. In werd er voor 215 dieren een nieuw onderkomen gevonden bij samenwerkingspartners in binnen- en buitenland. Van het dierenbestand aanwezig op 1 januari, is 25% herplaatst. Dit is hoger dan voorzien, maar lager dan het meerjarige gemiddelde van 33%. Helaas moesten 33 dieren terug naar de eigenaar. Volgens planning hebben we in onze herplaatsstrategie geëvalueerd. In 2014 zullen we vier nieuwe methoden testen om aan de herplaatsbehoefte op lange termijn te voldoen. Op 1 januari 2014 verbleven er 578 AAPdieren op herplaatsadressen, verspreid over 97 herplaatspartners wereldwijd. Oud-adoptiedier Hoelang verhuisde op 8 mei met haar gezin naar Taman Indonesia in het Overijsselse Kallenkote. Dit sympathieke dierenpark heeft zich gespecialiseerd in Indonesische diersoorten, maar andere Aziaten zijn ook welkom. Onze Chinese gestreepte boomeekhoorns voelen zich er helemaal thuis. Preventie AAP s grootste en meest tot de verbeelding sprekende succes in is de Positieflijst, die door staatssecretaris Dijksma op 19 juni werd aangekondigd. Met ingang van 1 juli 2014 wordt de lijst ingevoerd. Al sinds 1992 hebben we aan de totstandkoming ervan gewerkt, onder meer door het leveren van expertise op basis van onze veertigjarige ervaring in het opvangen van exotische zoogdieren. Vrijwel alle door AAP opgevangen diersoorten staan gelukkig niet op de Positieflijst, wat wil zeggen dat ze niet geschikt zijn bevonden om als huisdier te houden. Fysiek aanwezig Door de aanhoudende smokkel van jonge berberapen uit NoordAfrika naar Europa, wordt het voortbestaan van deze prachtige apensoort ernstig bedreigd. Elk jaar ontvangt AAP talloze aanvragen voor de opvang van nieuwe berberapen in nood. Mede dankzij onze fysieke aanwezigheid in Spanje (Primadomus), aan het begin van de belangrijkste smok- kelroute, is AAP in de juiste positie om alle activiteiten rond de berberapenproblematiek te coördineren. AAP werkt bijvoorbeeld nauw samen met Spaanse autoriteiten en collega-organisaties. De integratie van voorlichting, handhaving en opvang zal hopelijk leiden tot een duurzame oplossing. Wet Natuurbescherming In is het ministerie van EL&I begonnen met de herziening van de tekst voor de Wet Natuurbescherming. Een coalitie van natuurbeschermings- en dierenwelzijnsorganisaties heeft een uitvoerig visiedocument opgesteld, waarin dankzij AAP ook een paragraaf is opgenomen over exotische dieren. De Dierencoalitie, waar AAP lid van is, heeft zich gericht op het inbrengen van het concept van de intrinsieke waarde van dieren, anders gezegd, elk dier heeft er recht op dat zijn bestaan geëerbiedigd wordt. De behandeling van het wetsvoorstel wordt in 2014 verwacht. Wilde dieren in entertainment (Wilde Dieren de Tent Uit) Wallaby: niet geschikt als huisdier Apenote_86_Apedop_.indd 4 Lee, dhr. Ewijk, mevr. Mulder & mevr. Bodewes werden allemaal 50 jaar en gaven hun cadeaus aan AAP. Kerst werd extra bijzonder door alle spontane giften, onder meer van het Cals College te Nieuwegein en mevr. Van Veen. Dhr. Jongen vond een vermiste poes en stond zijn beloning af. Dhr. Janssen uit Hellevoetsluis vroeg een donatie aan AAP in plaats van bloemen bij zijn begrafenis. Mevr. Dijck verkocht een kastje op Marktplaats, met een leuke opbrengst Een werkneemster van de Zinkraam zorg te Woerden doneerde haar (financiële) afscheids cadeau aan AAP. Nuon organiseerde een veiling, die een prachtig bedrag opleverde. Bij zijn verhuizing nam dhr. Geurts afscheid van zijn jaren lange verzameling pluchen apen. De knuffeldieren kregen een nieuwe bestemming bij de chimpansees van AAP. Bart Mulder werd slechts 38 jaar oud. Aan AAP liet hij de opbrengst van zijn bierglazen verzameling na. Het kabinet van VVD en PvdA verraste in 2012 vriend en vijand met een in het regeerakkoord opgenomen verbod op wilde dieren in circussen. Sindsdien proberen wij op allerlei manieren te bewerkstelligen dat het akkoord metterdaad wordt omgezet in regelgeving. Europa blijkt helaas nog niet rijp voor centrale regelgeving met betrekking tot circussen. Daarom richten we onze inspanningen vooral op die lidstaten die al geneigd zijn tot regulering. AAP werkt aan een duurzame verbetering van het welzijn van uitheemse niet-gedomesticeerde dieren. Daarvoor combineren we praktische opvang van individuele dieren met het voorkómen van dierenleed door voorlichting en door beïnvloeding van het beleid, zowel in Den Haag als in Brussel. We werken hiervoor zo veel mogelijk samen met (inter)nationale partners. AAP is in het bezit van het CBF-Keur voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding. AAP is transparant. Volledige informatie over de inkomsten, bestedingen en activiteiten van AAP kunt u vinden in ons formele jaarverslag. Daarnaast hebben we een digitaal jaarverslag met meer achtergronden, beeldmateriaal en persoonlijke verhalen over ons werk in. Beide zijn te vinden op U kunt het jaarverslag ook telefonisch of schriftelijk aanvragen. AAP is een opvangcentrum voor apen en andere kleine uitheemse z oogdieren. Ons doel is om de dieren te herplaatsen in een zo natuurlijk mogelijke omgeving. Om dit te kunnen bereiken, is de stichting grotendeels afhankelijk van donaties. U kunt AAP op verschillende manieren helpen. Uw financiële bijdrage is van harte welkom op IBAN-nummer NL64INGB Het is ook mogelijk Stichting AAP te steunen door het sparen van Air Miles of inzamelen van cartridges en mobiele telefoons.

5 Wij stellen aan u voor Amedio Rhesusaap Amedio is waarschijnlijk geboren in In 2009 werd hij op internet te koop aangeboden, waardoor de Spaanse autoriteiten de gegevens van de eigenaar konden achterhalen. Amedio werd in beslag genomen en overgebracht naar een hondenasiel. Het leek heel eenvoudig om Amedio vervolgens naar Almere te laten komen, maar op de een of andere manier zat alles tegen. De papieren kwamen niet rond. Toen onze coördinator Opvang Amedio in 2010 bezocht, was hij geschokt door de toestand van het dier: Amedio trok zijn eigen haren uit en leed aan ernstige stress. Een hondenasiel is nu eenmaal niet de goede omgeving voor een aap, hoe de verzorgers ook hun best deden om zijn leven zo prettig mogelijk te maken. Irritatie Op 12 november 2011 arriveerde Amedio dan toch in AAP s quarantaine. De rust in zijn unit leek hem goed te doen. Hij was niet bang voor mensen en dus leverde de omgang met de verzorgers geen bijzondere stress op, maar wel had hij een huidirritatie. Waarschijnlijk een allergie, al werd de oorzaak ervan niet duidelijk. In de loop van de tijd ging het steeds beter met Amedio. Hij at Nationale Postcode Loterij David van Gennep ontvangt cheque Nationale Postcode Loterij Ook in kon AAP weer rekenen op de steun van de Nationale Postcode Loterij, ten bedrage van Met deze jaarlijkse schenking is de Nationale Postcode Loterij één van de belangrijkste partners van AAP. Rhesusaap Wetenschappelijke naam Macaca mulatta Uiterlijk vachtkleur grijsbruin, onbehaard lichtrood gezicht, grote wangzakken Lengte cm, staart cm Gewicht 5-8 kg Levensverwachting jaar Verspreiding West-Afghanistan, India, Indochina Voedsel Vruchten, kruiden, zaden, bladeren, knollen, boombast en hars, insecten Bijzonderheden De rhesusaap wordt door de medische wetenschap vaak als proefdier gebruikt, met name sinds de ontdekking van de naar hen genoemde rhesusfactor van het bloed In kwam de bijdrage geheel ten goede aan de nieuwe quarantaine en het Apenhuis in Almere. Deze quarantaine is niet alleen tweemaal zo groot als het oude quarantainegebouw, ook zijn de indeling en inrichting efficiënter. In de drie vleugels van het aangenaam lichte en zonnige Amedio goed, zijn vacht was weer gaaf en glanzend en hij kon uren bezig zijn met verrijking. Tijd om hem te laten kennismaken met soortgenoten. Jammer genoeg bleken de mannetjes Puyi en Tchang niet zijn ideale maatjes. Regelmatig waren er conflicten. Zou rhesusdame Mayki zijn verhoopte grote liefde zijn? Vriendschap Helaas bleek ook Mayki geen makkelijk type. Er was geen klik tussen de twee, waarna Amedio opnieuw vereenzaamde en huid- Apenhuis is ruimte voor anderhalf maal zoveel dieren als in de oude Primatenhal. Door geavanceerde technologie en de toepassing van duurzame materialen zijn beide nieuwe gebouwen nagenoeg CO2- neutraal in gebruik. Zichtbaarheid In september vierden we de opening van de twee gebouwen, die door hun vrije ligging zichtbaarder voor het publiek zijn geworden. Uiteraard was de Nationale Postcode Loterij bij de viering aanwezig. In de media heeft de Nationale Postcode Loterij voor zichtbaarheid van AAP gezorgd door onder andere in Koffietijd op RTL4 aandacht aan AAP te schenken. Ook via eigen communicatiekanalen zet de Postcode Loterij AAP regelmatig in het zonnetje. Alle deelnemers en de Nationale Postcode Loterij: enorm bedankt voor alle steun! problemen kreeg. Maar natuurlijk zijn de dierverzorgers en gedragsdeskundigen bij AAP nooit voor één gat te vangen. Amedio wordt nu voorzichtig geïntroduceerd in een grotere mannengroep. Meer groepsleden bieden immers meer kansen op vriendschap en bondgenootschap. Onze Amedio vindt heus wel een kameraad! Christine Kraft NIEUW BIJ AAP Wasbeer Palouse houdt blinde soortgenoot Seri gezelschap. Prairiehond Anjing, vrijwillig afgestaan door haar vorige eigenaren. Boeroendoek Elur, een albino mannetje, werd gevonden in de Betuwe. Japanse eekhoorn Kuji, bij Belgische particulieren in beslag genomen. Na zijn circusbestaan in Duitsland werd mantelbaviaan Will (voorheen Willie) verkocht aan een particulier die hem vervolgens te koop aanbood via een advertentie. Will werd in beslag genomen. Berberapen Maugli, Troy en Johny kennen ieder een andere geschiedenis bij verschillende eigenaren in België en Frankrijk. Zij delen de ervaring dat geen van de eigenaren in staat was om voor hen te zorgen. Bruine baviaan Chucho verhuisde met dank aan ARKE uit een illegale dierentuin op Tenerife naar Almere. Kapucijnaap Ewok, wasbeer Quapaw, neusbeer Nazurso en 4 suikereekhoorns zijn dankzij de Spaanse dierenbeschermingsorganisatie FAADA overgedragen aan AAP. 6 Java-aapvrouwtjes, afkomstig uit een Frans laboratorium dat besloot te stoppen met dierproeven op primaten. De 17-jarige mantelbaviaan Fleurtje komt uit een ander opvangcentrum waar geen soortgenoten van haar waren. Bij AAP zijn die er gelukkig wel. Uit tijdelijke opvang in Duitsland: 4 Java-apen, een mangabey en een rolstaartbeer. Apenote_86_Apedop_.indd 5

6 Heel veel dank voor uw steun! Fondsenwerving bijdrage iets hoger dan wij verwacht hadden, ook mochten we grote projectmatige donaties ontvangen voor de nieuwbouw in Almere en Primadomus. Daarnaast hebben diverse donateurs onze dieren in hun testament bedacht met royale legaten of zelfs hele nalatenschappen. Vanzelfsprekend zijn we hier bijzonder dankbaar voor. In is het AAP opnieuw gelukt om in nog steeds economisch moeilijke tijden vele dierenliefhebbers aan zich te binden. Het vinden van nieuwe donateurs was dit jaar moeilijk, al verkregen we uit inkomsten van donaties ruim 7,5 miljoen euro, tegenover bijna 6,4 miljoen euro in Niet alleen was de gemiddelde jaar- Resultaat Streefbedrag % Resultaat streefgetal Verschil Aantal Air Miles spaarders ,94% Aantal donateurs ,5% Resultaat Streefbedrag Verschil Gem. jaarbijdrage donateurs 60,39 +5,9% Nalatenschappen & legaten Mobieltjes en cartridges Projectdonaties Inkomsten uit werving 57,02 Verschil % ,3% ,5% Bronnen: Exact, Manyware, rapportage Loyalty Management Netherlands Besteding Investering In ging 86,8 cent van elke uitgegeven euro naar AAP s doelstelling. In totaal was dit bijna 7,4 miljoen euro. Hiervan ging bijna 80% naar hulpverlening (Opvang en Rehabilitatie). Iets minder dan 19% werd besteed aan Preventie en Voorlichting. Krap 2% werd uitgegeven aan projecten. Het Centraal Bureau voor Fondsenwerving (CBF) stelt dat maximaal 25% van de inkomsten uit eigen fondsenwerving besteed mag worden aan het werven van fondsen. AAP bleef met 11,4% ruim binnen deze norm, mede dankzij hogere inkomsten, lage kosten en de inzet van vele vrijwilligers. In heeft AAP voor 3,4 miljoen euro geïnvesteerd. In Almere werden het nieuwe Apenhuis en het quarantainegebouw opgeleverd en in gebruik genomen. In Primadomus werd de bouw van het derde primatenverblijf en de nieuwe quarantaine voltooid. Hierdoor kunnen we nu ook in Spanje dieren opvangen én resocialiseren. In totaal is ruim 99% van de investeringen gedaan ten behoeve van de doelstelling. Minder dan 1% investeerden we in bedrijfsmiddelen. Ndidi en Nimali Een greep uit de transporten Finland (Helsinki) 8 berberapen groep Quart Duitsland (Saksen-Anhalt) 4 berberapen groep Numidi Kroatië (Osjiek) 4 wasberen groep Ankti Engeland (Isle of Wight) 6 berberapen groep Anou Spanje (Villena) verhuizing 14 primaten naar Primadomus colofon colofon Frankrijk (Marseille) redding 23 ZuidAmerikaanse aapjes uitgave Stichting AAP, Postbus 50313, 1305 AH Almere, telefoon , fax , internet hoofdredactie Femke Ruinaard eindredactie Shanti Haas, Christine Kraft aan dit nummer werkten mee Berta Alzaga, Hester van Bolhuis, David van Gennep, Imelda den Hartog, Agnes Kat, Carola de Vries foto s Jenny Adames, Berta Alzaga, Lucia Lopez, Petra Sonius, Ivonne Weststeijn vormgeving Sandra van der Putten drukwerk Mailtraffic, Zwolle. De Apenote verschijnt 4 x per jaar. Apenote_86_Apedop_.indd 6 Dat alle beetjes helpen, blijkt des te meer uit de mogelijkheid tot het sparen van Air Miles voor AAP. In leverde dit ons maar liefst euro op! Hiermee konden we veel dieren redden en uiteindelijk ook weer herplaatsen. Cotton, één van de uit Marseille geredde Zuid-Amerikaanse aapjes Zoals u wellicht weet veranderen alle rekeningnummers ivm het nieuwe Europese betalingsverkeer in IBAN-nummers. Het IBAN van AAP is NL64INGB Dit nummer kunt u gebruiken bij betalingen. Meer informatie over IBAN vindt u op Als u AAP steunt met een machtiging wordt het door u aangegeven bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven. Dit is op uw (digitale) afschriften te herkennen aan het incassant ID van AAP: NL72ZZZ , en een unieke code voor uw machtiging. Alle incasso s (eenmalig, per maand, kwartaal, halfjaar of jaar) vinden plaats rond de laatste werkdag van de maand. Als u bijvoorbeeld een jaarlijkse incasso heeft vindt deze plaats in de maand waarin u donateur bent geworden. Indien de betaling niet is gelukt proberen we het bedrag twee weken later opnieuw af te schrijven. Natuurlijk kunt u uw machtiging op elk gewenst moment intrekken via of Meer informatie over machtigingen op

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24 INHOUDSOPGAVE 2014 in vogelvlucht 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Bestuursverslag 13 De organisatie AAP in 2014 24 Strategie en beleid 26 Blik op de toekomst 32 Verantwoordingsverklaring 35 Het financieel

Nadere informatie

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl

Tekstversie JAARVERSLAG 2012. Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Tekstversie JAARVERSLAG 2012 Online jaarverslag op http://jaarverslag2012.fonddslachtofferhulp.nl Fonds Slachtofferhulp 4-4-2013 Samenvatting... 2 Inleiding... 4 Wat doet het Fonds Slachtofferhulp... 6

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013

Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 Stichting Pink Ribbon Jaarverslag 2012-2013 jaarverslag 2012-2013 Pink Ribbon 3 Voor wie doen we ons werk? Ook afgelopen jaar hebben we weer veel mensen ontmoet. Mensen met mooie, bijzondere en emotionele

Nadere informatie

Beleidsplan 2009-2011 Bring the Elephant Home

Beleidsplan 2009-2011 Bring the Elephant Home Beleidsplan 2009-2011 Bring the Elephant Home Vastgesteld door bestuur, 30 juli 2009 te Utrecht Inleiding 1 Terugblik op afgelopen jaren 2 Missie en visie 3 Doelstellingen en strategie 4 Projecten 5 Werving

Nadere informatie

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR

DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 21, nr. 84: oktober 2007 DE REPRODUCTIE VAN DEZE NIEUWSBRIEF WERD MOGELIJK GEMAAKT DOOR Verdachte diefstal auto Robert? Stichting Help mij leven geniet

Nadere informatie

rijnmond Dier in Het is weer herfst! Het Beter Leven kenmerk, Diervriendelijker & Bewuster kiezen Dierenspeciaalzaak, Huilers: Mama waar ben je?

rijnmond Dier in Het is weer herfst! Het Beter Leven kenmerk, Diervriendelijker & Bewuster kiezen Dierenspeciaalzaak, Huilers: Mama waar ben je? Dier in rijnmond Regiomagazine van Dierenbescherming Rijnmond nummer 02/ jaargang 01/ HERFST 2013 Het is weer herfst! Het Beter Leven kenmerk, Diervriendelijker & Bewuster kiezen Dierenspeciaalzaak, een

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP

JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP JAARVERSLAG 2009 STICHTING ROEMEENSE KINDERHULP Naar verwachting van de experts zouden de gevolgen van het slechte economische klimaat in Nederland en Roemenië, zeker ook (grote) gevolgen gaan hebben voor

Nadere informatie

Marechaussee. Minister. Verslag 114 e. Algemene JULI 2014

Marechaussee. Minister. Verslag 114 e. Algemene JULI 2014 Marechaussee vereniging juli 03 2014 Verslag 114 e Algemene Vergadering MARVER verzamelt VBGprobleemlanden Minister neemt MARVER-leden niet serieus JULI 2014 01 ton de zeeuw voorzitter hoofdbestuur Waarderen

Nadere informatie

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013

Jaarverslag. 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 1 0 3 Jaarverslag 1 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 2 Jaarverslag Vereniging Bartimeus Sonneheerdt 2013 Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Over Vereniging Bartiméus Sonneheerdt 8 Wat hebben we

Nadere informatie

2 Hoe werkte het (opbouw) 9 2.1 Stem voor vrijheid 10 2.2 Het proces 11 2.3 Kosten-nul-methode 15 2.4 Brugfunctie 16

2 Hoe werkte het (opbouw) 9 2.1 Stem voor vrijheid 10 2.2 Het proces 11 2.3 Kosten-nul-methode 15 2.4 Brugfunctie 16 JAARVERSLAG 2008 1 INHOUDSOPGAVE 1 Vijf jaar Project Aware 17 1.1 Voorwoord 3 1.2 Samenvatting/introductie 4 1.3 Hoe het allemaal begon 5 1.4 Dit was Project Aware 6 1.5 Kernboodschap & kernpunten 7 1.6

Nadere informatie

0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 1. Stichting MS Research Nummer 24-2006 NIEUWSBRIEF

0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 1. Stichting MS Research Nummer 24-2006 NIEUWSBRIEF 0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 1 ROND M MS Stichting MS Research Nummer 24-2006 NIEUWSBRIEF 0943.Rondom MS 4-4 23-12-2005 13:48 Pagina 2 WÉÉR 365 DAGEN MS RESEARCH Multiple Sclerose (MS) is

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

Bestuursverslag & jaarrekening 2010

Bestuursverslag & jaarrekening 2010 Bestuursverslag & jaarrekening 2010 Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren 1 Koningin Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren Nieuwezijds Voorburgwal 153 1012 RK Amsterdam telefoon

Nadere informatie

Jaarverslag 2011-2012

Jaarverslag 2011-2012 Jaarverslag 2011-2012 Vanaf de diagnose is borstkanker een blijvend onderdeel van je leven; het is aan jou om te bepalen welke plek het krijgt. FOTO: MARCO SWEERING Op de cover staat Annabelle Birnie.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Jaargang 23, nr. 91: oktober 2009. Vrijwilligers aan het woord

Nieuwsbrief Jaargang 23, nr. 91: oktober 2009. Vrijwilligers aan het woord Help mij Leven (AJUDE ME A VIVER) Nieuwsbrief Jaargang 23, nr. 91: oktober 2009 Vrijwilligers aan het woord Aan het begin van dit jaar, ben ik een half jaar naar Brazilië geweest om als vrijwilliger op

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

PRAKTISCH DE AANSCHAF VAN EEN HOND

PRAKTISCH DE AANSCHAF VAN EEN HOND l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n PRAKTISCH DE AANSCHAF VAN EEN HOND over houden van huisdieren De hond is een van de populairste huisdiersoorten in

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Aktie Benin

Jaarverslag Stichting Aktie Benin Jaarverslag Stichting Aktie Benin 2 0 0 6-2 0 0 7 Postbus 1096 9701 BB Groningen Postbanknummer: 249053 Site: www.aktiebenin.nl E-mail: info@aktiebenin.nl Het doel van de Stichting Aktie Benin (SAB) is

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Voorwoord Beste lezers, Eindelijk is het dan zover. Eindelijk kan ik jullie een mooi jaarverslag presenteren. Eindelijk kan ik echt laten zien wat ik nu allemaal met

Nadere informatie

ORGAAN HANDEL OP DE KAART. Masterplan Orgaandonatie Doorkijk naar 2015 INTERNATIONAAL ONDERZOEK

ORGAAN HANDEL OP DE KAART. Masterplan Orgaandonatie Doorkijk naar 2015 INTERNATIONAAL ONDERZOEK Transparant BLAD VAN DE NEDERLANDSE TRANSPLANTATIE STICHTING NR. 60 December 2014 Masterplan Orgaandonatie Doorkijk naar 2015 INTERNATIONAAL ONDERZOEK ORGAAN HANDEL OP DE KAART 2 Transparant December 2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Sociaal en financieel jaarverslag 2013. van. Stichting Vogelopvang Utrecht

Sociaal en financieel jaarverslag 2013. van. Stichting Vogelopvang Utrecht jjoonnggee sscchhoolleekksstteerrss Jaarverslag 2013 Stichting Vogelopvang Utrecht Sociaal en financieel jaarverslag 2013 van Stichting Vogelopvang Utrecht STICHTING VOGELOPVANG UTRECHT Doelstellingen

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2010 Save the Children. Jaarverslag 2010 Jaarverslag 2010 Save the Children Jaarverslag 2010 foto cover: foto save cover: the akash children / panos pictures foto: save foto: the save children the children Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter...

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Vrienden nieuws. 2/2013 Gift 2014 14 Aziatische leeuwen 36 Botanisch Blijdorp 42 2013: EEN JAAR VOL VRIENDEN- ACTIVITEITEN EN ACTIES!

Vrienden nieuws. 2/2013 Gift 2014 14 Aziatische leeuwen 36 Botanisch Blijdorp 42 2013: EEN JAAR VOL VRIENDEN- ACTIVITEITEN EN ACTIES! Vrienden nieuws 2/2013 Gift 2014 14 Aziatische leeuwen 36 Botanisch Blijdorp 42 2013: EEN JAAR VOL VRIENDEN- ACTIVITEITEN EN ACTIES! E V E N B I J P R A T E N BESTE VRIENDEN EN VRIENDINNEN, Opening Amazonica

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp

Jaarverslag 2013. Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014. Fonds Slachtofferhulp Jaarverslag 2013 Jaarverslag van het Fonds Slachtofferhulp d.d. 30 april 2014 Fonds Slachtofferhulp Inhoud 1. Verantwoording... 3 Transparantie en verantwoording... 3 Strategie en activiteiten... 4 Doelstellingen

Nadere informatie

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl

Inhoud. Vormgeving, tekst en opmaak: Terp 10 Communicatie, www.terp10.nl VluchtelingenWerk Noord-Nederland Jaarverslag 2008 Inhoud Projectoverzicht 4 Gezinshereniging 5 Als familie 6 Asiel 8 Verrijking voor Vluchtelingen 10 Medebewoners 11 Netwerkproject 12 The Match 13 Perspectief

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. D e k r a c h t. l a c h. e e n. v a n

Jaarverslag 2013. D e k r a c h t. l a c h. e e n. v a n Jaarverslag 2013 D e k r a c h t v a n e e n l a c h D e k r a c h t v a n e e n l a c h Inhoudsopgave Uit de Statuten van Stichting CliniClowns Nederland 5 Woord vooraf 7 Jaarkalender 2013 8 1. Beleid,

Nadere informatie

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen

amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen amerpoort jaarbeeld 2011 Werelden die bij elkaar komen Amerpoort in 2011: Werelden die bij elkaar komen Als ik nu terugblik, is het eigenlijk wonderlijk dat we nog nooit een Jaarbeeld hebben gemaakt rond

Nadere informatie