De opvang van dieren is erg belangrijk voor AAP, maar zeker niet minder belangrijk zijn onze preventieve werkzaamheden, achter de schermen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De opvang van dieren is erg belangrijk voor AAP, maar zeker niet minder belangrijk zijn onze preventieve werkzaamheden, achter de schermen."

Transcriptie

1 Nummer 86 voorjaar 2014 Chimpansees Bingo en Antoine in Primadomus in vogelvlucht Misschien mist u bij dit voorjaarsnummer van de Apenote een vertrouwde bijlage: de Apenotedop, het jaarlijkse overzicht van onze belangrijkste resultaten in het voorafgaande jaar? Ditmaal presenteren wij u dit overzicht als onderdeel van de Apenote. Dat scheelt in de kosten, en dat geld kan weer naar de dieren. Rhesusaap Kereltje Laatste rit... Nog één laatste ritje, naar Duitsland met onze oude rhesusaap Kereltje: een waardiger einde kan een ambulance zich niet wensen. Ondanks zijn gebreken lukte het hem nog nét om Kereltje af te leveren bij diens prachtige verblijf in een kleinschalige opvang. Terug in Nederland gaf hij te kennen dat zijn einde nabij was. Zijn carrosserie bleek volledig te zijn doorgeroest. Met pijn in ons hart doen wij afstand van onze AAP-ambulance, die jarenlang braaf door Europa tufte. Zonder te morren vervoerde hij, dwars door een door sneeuwstormen geteisterd Duitsland, een groep ringstaartmaki s naar hun bestemming in Zwitserland. Onderweg bleef hij zijn tropische gasten voorzien van een aangename temperatuur! Maatwerk Naast onze huidige ambulance, voor grotere dieren of omvangrijke transporten, had AAP ook een klein en snel inzetbaar diertransportmiddel nodig. Onze nieuwe ambulance is energiezuinig, voldoet aan alle hygiëne-eisen, heeft een gescheiden laaden cabineruimte en de transportkisten kunnen stabiel worden vastgezet. Dankzij de airco, ventilatie en verwarming kan de temperatuur worden afgestemd op elk seizoen en elke passagier. Heel veel dank voor uw bijdrage! I n hadden we een indrukwekkend aantal dieren onder onze hoede: bijna 1000! Een deel daarvan is gelukkig ondergebracht bij betrouwbare herplaatspartners, maar zoals u weet blijft AAP altijd eigenaar van de herplaatste dieren. Wij voelen ons verantwoordelijk voor hun welzijn en zodra er iets gebeurt waar we bij kunnen helpen, gaan we erheen. Handen vol In Almere werd onze Primatenhal vervangen door een geweldig nieuw complex, en dankzij het nieuwe quarantainegebouw verdubbelde onze opvang capaciteit zich plotseling. Onze dierverzorgers hebben hun handen vol aan alle wachtlijst dieren die nu binnenstromen! Maar ze zetten zich met liefde in want de redding van dieren die vaak al jaren in hopeloze omstandigheden verkeerden, is dankbaar werk. slachtoffers ontstaan, blijft ons werk een gevecht tegen de bierkaai. Toen Staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer liet weten de Positieflijst voor zoogdieren per 1 juli 2014 in te voeren, sprongen we dan ook een gat in de lucht! De stroom afgedankte of gedumpte wasberen, stinkdieren, degoes, prairie honden en eekhoorns zal nu, naar we hopen, afnemen. Hoewel we het voorlopig erg druk zullen hebben met dieren die juist naar aanleiding van de lijst worden afgestaan. Tegenwind De aanhoudende economische crisis gaat ook niet aan AAP voorbij. Meer mensen dan tevoren haken af, al dan niet tijdelijk, en slechts weinigen melden zich als nieuwe donateur. Gelukkig konden we wel weer nieuwe Air Miles spaarders bijschrijven; in de jaarlijkse telling van VARA s Vroege Vogels waren we zelfs één van de weinige stijgers. Des te meer waardering voor onze trouwe donateurs die ons, alle economische tegenwind ten spijt, door dik en dun steunen! David van Gennep Directeur Stichting AAP Erkenning in Spanje Na een trage start van Primadomus, in 2009, is men nu oprecht blij met onze aanwezigheid in Spanje. Het afgelopen jaar kregen we toestemming om bezoekers rond te leiden: voorlopig alleen onze buren, de inwoners van Villena. We kunnen hen nu onze nieuwe quarantaine laten zien en uitleggen hoe belangrijk het is om jonge berberapen direct na inbeslagname in contact te brengen met soortgenoten. Uit oogpunt van preventie was de overeenkomst die we met de autoriteiten in Madrid ondertekenden, om samen op te trekken tegen de smokkel van berber apen uit Noord-Afrika, van nog groter belang. En Primadomus werd het eerste officieel erkende CITES-opvangcentrum in Spanje! Achter de schermen Apenote_86_Apedop_.indd 1 De opvang van dieren is erg belangrijk voor AAP, maar zeker niet minder belangrijk zijn onze preventieve werkzaamheden, achter de schermen. Als we niet proberen te voorkomen dat er nieuwe Berberapen Quart en Gin

2 State of the heart Hart- en vaatziekten zijn niet alleen bij de mens, maar ook bij mensapen een belangrijke doodsoorzaak. Bij mensen staan hartinfarcten op de eerste plaats; bij mensapen, met name chimpansees, blijkt het vooral te gaan om afwijkingen aan de hartkleppen en verdikking van de hartspier. Soms vertonen dieren symptomen zoals hoesten of snelle vermoeidheid bij inspanning. In de meeste gevallen sterft een dier heel plotseling en blijkt de hartkwaal pas achteraf. In een buitenlandse studie van harten van 39 overleden chimpansees bleek zelfs dat 29 dieren milde tot ernstige afwijkingen aan de hartspier hadden! Een wereld van verschil De nieuwe quarantaine-units in Primadomus zijn een exacte kopie van die in Almere. De bouw en inrichting hebben immers in Almere hun doelmatigheid bewezen. Bovendien kunnen de medewerkers uit Spanje en Nederland hun werk ook tijdens een uitwisseling op dezelfde manier doen. B uiten de units is er echter een wereld van verschil. De dieren in de quarantaine in Almere kijken uit op een groene wereld met veel gras en bomen, in Primadomus kunnen ze mijlenver uitkijken over ruig begroeide heuvels. Door de air conditioning in de units kunnen de dieren niet merken dat het buiten net zo warm is als in hun land van oorsprong, maar zodra ze uit quarantaine komen zullen ze de hitte voelen, de geuren van kruiden ruiken. voor opvang worden aangemeld, kunnen nu in hun eigen regio een opvangplaats vinden. Neem berberaapvrouwtje Dueña, dat tegelijk met het mannetje Wahid naar Primadomus kwam. Beide dieren waren afkomstig van particulieren. Dueña bleek bij aankomst in de quarantaine sterk afwijkend gedrag te vertonen: ze ijsbeerde en beet in haar benen. Ook Wahid was niet vrij van onnatuurlijk gedrag. Binnenkort zullen we hen laten kennismaken met de berberapen die speciaal hiervoor uit Almere zijn overgekomen. Zij kunnen Wahid en Dueña helpen hun natuurlijke gedrag terug te vinden. De eerste samenvoeging in Primadomus we kunnen er haast niet op wachten! Eigen regio Berberaap Dueña Dat is het mooie van onze nieuwe faciliteiten in Primadomus: vele dieren die bij AAP in Almere Berta Alzaga Medewerker Communicatie Primadomus Highlights Aimee onderzoekt chimpansee Oscar Waarom uiten hartproblemen bij mensapen zich zo anders dan bij mensen, en waarom komen ze zo frequent voor? Misschien omdat deze dieren zo n hoge leeftijd kunnen bereiken, vooral in gevangenschap? Of zijn sommige familielijnen genetisch belast? Dit zou door echo-onderzoek van chimpanseeharten vastgesteld kunnen worden. Dan is het echter belangrijk om eerst te weten hoe een normaal en hoe een afwijkend chimpanseehart er op echo uitziet. Om die normaalwaarden én afwijkingen van het hart bij mensapen in kaart te brengen, is twee jaar geleden het International Primate Heart Project (IPHP) opgezet. Toen afgelopen december elf chimpansees bij AAP voor een standaard gezondheidscheck verdoofd moesten worden, was dat voor IPHP s Aimee Drane een mooie gelegenheid om gelijktijdig hartecho s en hartfilmpjes (ECG) te maken. Verder namen we bloed af om een bepaald harteiwit te bepalen, dat bij verhoogde waarde een schade aan de hartspier aanduidt. U kent die markeerstiften wel, waarmee je in een fluorescerende kleur de aandacht kunt vestigen op passages in een tekst. Onderstaand stukje biedt een paar van zulke highlights over onze dieren in. Kapucijnaap Cuzco kwam na jaren van verwaarlozing en eenzaamheid bij AAP binnen als een hoopje ellende. In onze quarantaine maakte hij kennis met voedselpuzzels, die hem enorm intrigeerden. Hij leefde op als het hem lukte iets lekkers te bemachtigen! Intussen heeft Cuzco zich ontwikkeld tot een vrolijk, energiek en erg vriendelijk dier. De van de berberapengroep van Quart in Helsinki Zoo was een kunststukje van geven en nemen. Toen AAP werd gevraagd om in Almere een nieuwe groep te vormen rond enkele Finse mantelbavianen, kregen wij de kans om een grote groep apen te huisvesten in het leegkomende verblijf. Sindsdien genieten de acht dieren van de lange zomeravonden (en dikbesneeuwde winters een feest voor berberapen) in het hoge noorden. Maar liefst twaalf wasberen verhuisden naar de dierentuin van Antwerpen. Omdat dit fraaie oude stadspark geen ruimte voor uitbreiding biedt, heeft men Niet geheel onverwacht, bleek bij de helft van de ogenschijnlijk gezonde dieren een milde tot matige hartafwijking aanwezig te zijn. Met deze wetenschap kunnen we beter inspringen als de dieren problemen gaan vertonen. Ook bij verdoving van een dier kunnen we hier extra rekening mee houden. Dit jaar zal Aimee weer langskomen om de harten van onze chimpansees te evalueren. Het is fantastisch om door een dergelijke samenwerking de gezondheid van de dieren te optimaliseren en zelfs hun levens te kunnen redden! Hester van Bolhuis Dierenarts Apenote_86_Apedop_.indd 2 Kapucijnaap Cuzco gezocht naar specialisatie. Onze wasberen behoorden tot de gelukkigen waar plaats voor werd ingeruimd. Witoorpenseelaapje Ibero werd, tot zijn en ons grote verdriet, tot tweemaal toe weduwnaar. Hij kwijnde snel weg; zijn gewichtsverlies was zorgwekkend. Helaas hadden we geen nieuw vrouwtje voor hem, maar wel een ander alleenstaand mannetje: Wapi. We zetten de dieren naast elkaar en lieten hen door een gazen luik met elkaar kennismaken. Een week later openden we het luik. Ibero rende op Wapi af en omhelsde zijn nieuwe vriend alsof hij hem nooit meer wilde loslaten! Sindsdien zijn de twee onafscheidelijk. Christine Kraft Wasberen uit Antwerpse groep Meer dierverhalen en het volledige jaarverslag vindt u op onze website

3 Wat hebben we in bereikt? Jaaroverzicht dieren (Almere en Primadomus) aanwezig Mutaties gedurende het jaar aanwezig 1-1- opvang geboren gestorven herplaatst retour primaten almere primaten primadomus zoogdieren Vogels* Totaal Opvang In heeft AAP opnieuw meer dieren opgevangen dan in voorgaande jaren, uiteraard mede dankzij de uitbreiding van onze quarantainefaciliteiten in Almere en Spanje. In Primadomus kwamen er acht units bij, in Almere twaalf. In totaal heeft AAP vorig jaar 281 nieuwe dieren opgevangen, waarvan het overgrote deel (275) in Almere. In december is de quarantaine in Primadomus in gebruik genomen voor de eerste zes primaten. primaten 1 Java-aap 58 2 Berberaap 55 3 Japanse makaak 40 Opvangaanvragen Voor in totaal 524 dieren werd opvang aangevraagd: 6 chimpansees, 257 primaten, 88 middelgrote zoogdieren en 173 kleine zoogdieren. In de categorie primaten betroffen de meeste opvangaanvragen Java-apen, berberapen en Japanse makaken. Bij de grotere zoogdieren stonden wasberen en wasbeerhonden bovenaan, terwijl bij de kleine zoogdieren vooral opvang werd aangevraagd voor degoes, diverse Top-3 van opvangaanvragen (per diercategorie) uitheemse boomeekhoorns en suiker eekhoorns. De aanvragen voor primaten kwamen voornamelijk uit Frankrijk (78 dieren), Italië (56) en Duitsland (55). Voor zoogdieren kwamen 200 aanvragen uit Nederland (met name kleine zoogdieren), 27 aanvragen uit Spanje en 16 uit Frankrijk. *Op verzoek van de overheid biedt Stichting AAP sinds 2012 een tijdelijk onderkomen aan in beslag genomen vogels. Java-apen Berberaap Shizo krijgt een massage Een voorbeeldige patiënt Vorig jaar hebben we u al eens verteld over berberaap Shizo, die opeens niet meer kon lopen. Hij sleepte zijn benen achter zich aan. De dierenarts onderzocht Shizo onder narcose maar kon niets vinden, en ook de röntgenfoto s wezen niets uit wat ons al niet bekend was. Alleen had Shizo geen normale reflexen in zijn benen. Blijkbaar was er in zijn onderrug schade aan het ruggenmerg ontstaan, met een bloeding als gevolg. Een somber vooruitzicht... Maar de dierenarts wilde Shizo toch een kans geven door hem medicatie tegen mogelijke zwellingen voor te schrijven. grotere zoogdieren 1 wasbeer 27 2 wasbeerhond 10 3 tijger 9 Kleinere zoogdieren 1 Degoe 70 2 exotische boomeekhoorn 48 3 suikereekhoorn 10 Rehabilitatie Het dierverzorgingsteam in Almere heeft in zo n 350 dieren verzorgd, het team in Primadomus ruim 50 primaten. Er zijn helaas 87 dieren overleden: 23 primaten, 32 zoogdieren en 32 vogels, voornamelijk in beslag genomen dieren die in slechte toestand binnenkwamen en al tijdens het transport of gedurende hun quarantaineperiode overleden. Er werd één berberaap geboren, ondanks anticonceptiemaatregelen. Drie witoorpenseelaapjes kwamen zwanger binnen. Gemiddelde verblijfsduur In was de gemiddelde verblijfsduur voor de kleine zoogdieren 2,0 jaar en voor middelgrote zoogdieren 0,9 jaar. Dit is vergelijkbaar met de jaren ervoor. Voor de chimpansees is de gemiddelde verblijfsduur gestegen naar 7,6 jaar ten opzichte van 6,6 jaar in Er zijn dit jaar geen nieuwe chimpansees opgenomen, maar wel zijn er vier chimpansees herplaatst. De gemiddelde verblijfsduur van de primaten in Almere is met 3,2 jaar iets hoger dan in 2012, maar net binnen het streven van maximaal 3,3 jaar. Extra ruimte Een hoogtepunt vormde in de uitbreiding van de rehabilitatiefaciliteiten voor primaten, zowel in Almere als in Primadomus. Het nieuwe Apenhuis in Almere biedt sinds juli extra ruimte voor 40 primaten, de nieuwe accommodatie in Primadomus schept extra ruimte voor maar liefst 70 primaten. Compliment Behalve medicatie kreeg Shizo ook manuele therapie. Weliswaar druiste deze behandeling geheel in tegen de regels bij AAP, waar het beleid immers hands-off is, maar nood breekt wet. Shizo was een voorbeeldige patiënt die bijna meteen begreep wat de bedoeling was en er zelfs eens goed voor ging zitten. Op dag 3 begon hij echter te protesteren tegen de aanraking van een pijnlijke plek. Prima, kennelijk kreeg hij het gevoel in zijn benen terug! En op dag 5, toen hij zijn benen weer redelijk kon gebruiken, was het compleet afgelopen met zijn behoefte aan massage. Zijn grauwen en snauwen waren in feite het grootste compliment dat hij kon geven. We zijn blij te kunnen melden dat Shizo sindsdien geen terugval meer heeft gehad. Door zijn kromgegroeide rug zal hij zich nooit echt soepel kunnen bewegen, maar binnen zijn mogelijkheden klimt en springt hij als de beste! Imelda den Hartog Coördinator Veterinaire zaken Apenote_86_Apedop_.indd 3

4 Bedankt! Herplaatsing Mevr. In werd er voor 215 dieren een nieuw onderkomen gevonden bij samenwerkingspartners in binnen- en buitenland. Van het dierenbestand aanwezig op 1 januari, is 25% herplaatst. Dit is hoger dan voorzien, maar lager dan het meerjarige gemiddelde van 33%. Helaas moesten 33 dieren terug naar de eigenaar. Volgens planning hebben we in onze herplaatsstrategie geëvalueerd. In 2014 zullen we vier nieuwe methoden testen om aan de herplaatsbehoefte op lange termijn te voldoen. Op 1 januari 2014 verbleven er 578 AAPdieren op herplaatsadressen, verspreid over 97 herplaatspartners wereldwijd. Oud-adoptiedier Hoelang verhuisde op 8 mei met haar gezin naar Taman Indonesia in het Overijsselse Kallenkote. Dit sympathieke dierenpark heeft zich gespecialiseerd in Indonesische diersoorten, maar andere Aziaten zijn ook welkom. Onze Chinese gestreepte boomeekhoorns voelen zich er helemaal thuis. Preventie AAP s grootste en meest tot de verbeelding sprekende succes in is de Positieflijst, die door staatssecretaris Dijksma op 19 juni werd aangekondigd. Met ingang van 1 juli 2014 wordt de lijst ingevoerd. Al sinds 1992 hebben we aan de totstandkoming ervan gewerkt, onder meer door het leveren van expertise op basis van onze veertigjarige ervaring in het opvangen van exotische zoogdieren. Vrijwel alle door AAP opgevangen diersoorten staan gelukkig niet op de Positieflijst, wat wil zeggen dat ze niet geschikt zijn bevonden om als huisdier te houden. Fysiek aanwezig Door de aanhoudende smokkel van jonge berberapen uit NoordAfrika naar Europa, wordt het voortbestaan van deze prachtige apensoort ernstig bedreigd. Elk jaar ontvangt AAP talloze aanvragen voor de opvang van nieuwe berberapen in nood. Mede dankzij onze fysieke aanwezigheid in Spanje (Primadomus), aan het begin van de belangrijkste smok- kelroute, is AAP in de juiste positie om alle activiteiten rond de berberapenproblematiek te coördineren. AAP werkt bijvoorbeeld nauw samen met Spaanse autoriteiten en collega-organisaties. De integratie van voorlichting, handhaving en opvang zal hopelijk leiden tot een duurzame oplossing. Wet Natuurbescherming In is het ministerie van EL&I begonnen met de herziening van de tekst voor de Wet Natuurbescherming. Een coalitie van natuurbeschermings- en dierenwelzijnsorganisaties heeft een uitvoerig visiedocument opgesteld, waarin dankzij AAP ook een paragraaf is opgenomen over exotische dieren. De Dierencoalitie, waar AAP lid van is, heeft zich gericht op het inbrengen van het concept van de intrinsieke waarde van dieren, anders gezegd, elk dier heeft er recht op dat zijn bestaan geëerbiedigd wordt. De behandeling van het wetsvoorstel wordt in 2014 verwacht. Wilde dieren in entertainment (Wilde Dieren de Tent Uit) Wallaby: niet geschikt als huisdier Apenote_86_Apedop_.indd 4 Lee, dhr. Ewijk, mevr. Mulder & mevr. Bodewes werden allemaal 50 jaar en gaven hun cadeaus aan AAP. Kerst werd extra bijzonder door alle spontane giften, onder meer van het Cals College te Nieuwegein en mevr. Van Veen. Dhr. Jongen vond een vermiste poes en stond zijn beloning af. Dhr. Janssen uit Hellevoetsluis vroeg een donatie aan AAP in plaats van bloemen bij zijn begrafenis. Mevr. Dijck verkocht een kastje op Marktplaats, met een leuke opbrengst Een werkneemster van de Zinkraam zorg te Woerden doneerde haar (financiële) afscheids cadeau aan AAP. Nuon organiseerde een veiling, die een prachtig bedrag opleverde. Bij zijn verhuizing nam dhr. Geurts afscheid van zijn jaren lange verzameling pluchen apen. De knuffeldieren kregen een nieuwe bestemming bij de chimpansees van AAP. Bart Mulder werd slechts 38 jaar oud. Aan AAP liet hij de opbrengst van zijn bierglazen verzameling na. Het kabinet van VVD en PvdA verraste in 2012 vriend en vijand met een in het regeerakkoord opgenomen verbod op wilde dieren in circussen. Sindsdien proberen wij op allerlei manieren te bewerkstelligen dat het akkoord metterdaad wordt omgezet in regelgeving. Europa blijkt helaas nog niet rijp voor centrale regelgeving met betrekking tot circussen. Daarom richten we onze inspanningen vooral op die lidstaten die al geneigd zijn tot regulering. AAP werkt aan een duurzame verbetering van het welzijn van uitheemse niet-gedomesticeerde dieren. Daarvoor combineren we praktische opvang van individuele dieren met het voorkómen van dierenleed door voorlichting en door beïnvloeding van het beleid, zowel in Den Haag als in Brussel. We werken hiervoor zo veel mogelijk samen met (inter)nationale partners. AAP is in het bezit van het CBF-Keur voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding. AAP is transparant. Volledige informatie over de inkomsten, bestedingen en activiteiten van AAP kunt u vinden in ons formele jaarverslag. Daarnaast hebben we een digitaal jaarverslag met meer achtergronden, beeldmateriaal en persoonlijke verhalen over ons werk in. Beide zijn te vinden op U kunt het jaarverslag ook telefonisch of schriftelijk aanvragen. AAP is een opvangcentrum voor apen en andere kleine uitheemse z oogdieren. Ons doel is om de dieren te herplaatsen in een zo natuurlijk mogelijke omgeving. Om dit te kunnen bereiken, is de stichting grotendeels afhankelijk van donaties. U kunt AAP op verschillende manieren helpen. Uw financiële bijdrage is van harte welkom op IBAN-nummer NL64INGB Het is ook mogelijk Stichting AAP te steunen door het sparen van Air Miles of inzamelen van cartridges en mobiele telefoons.

5 Wij stellen aan u voor Amedio Rhesusaap Amedio is waarschijnlijk geboren in In 2009 werd hij op internet te koop aangeboden, waardoor de Spaanse autoriteiten de gegevens van de eigenaar konden achterhalen. Amedio werd in beslag genomen en overgebracht naar een hondenasiel. Het leek heel eenvoudig om Amedio vervolgens naar Almere te laten komen, maar op de een of andere manier zat alles tegen. De papieren kwamen niet rond. Toen onze coördinator Opvang Amedio in 2010 bezocht, was hij geschokt door de toestand van het dier: Amedio trok zijn eigen haren uit en leed aan ernstige stress. Een hondenasiel is nu eenmaal niet de goede omgeving voor een aap, hoe de verzorgers ook hun best deden om zijn leven zo prettig mogelijk te maken. Irritatie Op 12 november 2011 arriveerde Amedio dan toch in AAP s quarantaine. De rust in zijn unit leek hem goed te doen. Hij was niet bang voor mensen en dus leverde de omgang met de verzorgers geen bijzondere stress op, maar wel had hij een huidirritatie. Waarschijnlijk een allergie, al werd de oorzaak ervan niet duidelijk. In de loop van de tijd ging het steeds beter met Amedio. Hij at Nationale Postcode Loterij David van Gennep ontvangt cheque Nationale Postcode Loterij Ook in kon AAP weer rekenen op de steun van de Nationale Postcode Loterij, ten bedrage van Met deze jaarlijkse schenking is de Nationale Postcode Loterij één van de belangrijkste partners van AAP. Rhesusaap Wetenschappelijke naam Macaca mulatta Uiterlijk vachtkleur grijsbruin, onbehaard lichtrood gezicht, grote wangzakken Lengte cm, staart cm Gewicht 5-8 kg Levensverwachting jaar Verspreiding West-Afghanistan, India, Indochina Voedsel Vruchten, kruiden, zaden, bladeren, knollen, boombast en hars, insecten Bijzonderheden De rhesusaap wordt door de medische wetenschap vaak als proefdier gebruikt, met name sinds de ontdekking van de naar hen genoemde rhesusfactor van het bloed In kwam de bijdrage geheel ten goede aan de nieuwe quarantaine en het Apenhuis in Almere. Deze quarantaine is niet alleen tweemaal zo groot als het oude quarantainegebouw, ook zijn de indeling en inrichting efficiënter. In de drie vleugels van het aangenaam lichte en zonnige Amedio goed, zijn vacht was weer gaaf en glanzend en hij kon uren bezig zijn met verrijking. Tijd om hem te laten kennismaken met soortgenoten. Jammer genoeg bleken de mannetjes Puyi en Tchang niet zijn ideale maatjes. Regelmatig waren er conflicten. Zou rhesusdame Mayki zijn verhoopte grote liefde zijn? Vriendschap Helaas bleek ook Mayki geen makkelijk type. Er was geen klik tussen de twee, waarna Amedio opnieuw vereenzaamde en huid- Apenhuis is ruimte voor anderhalf maal zoveel dieren als in de oude Primatenhal. Door geavanceerde technologie en de toepassing van duurzame materialen zijn beide nieuwe gebouwen nagenoeg CO2- neutraal in gebruik. Zichtbaarheid In september vierden we de opening van de twee gebouwen, die door hun vrije ligging zichtbaarder voor het publiek zijn geworden. Uiteraard was de Nationale Postcode Loterij bij de viering aanwezig. In de media heeft de Nationale Postcode Loterij voor zichtbaarheid van AAP gezorgd door onder andere in Koffietijd op RTL4 aandacht aan AAP te schenken. Ook via eigen communicatiekanalen zet de Postcode Loterij AAP regelmatig in het zonnetje. Alle deelnemers en de Nationale Postcode Loterij: enorm bedankt voor alle steun! problemen kreeg. Maar natuurlijk zijn de dierverzorgers en gedragsdeskundigen bij AAP nooit voor één gat te vangen. Amedio wordt nu voorzichtig geïntroduceerd in een grotere mannengroep. Meer groepsleden bieden immers meer kansen op vriendschap en bondgenootschap. Onze Amedio vindt heus wel een kameraad! Christine Kraft NIEUW BIJ AAP Wasbeer Palouse houdt blinde soortgenoot Seri gezelschap. Prairiehond Anjing, vrijwillig afgestaan door haar vorige eigenaren. Boeroendoek Elur, een albino mannetje, werd gevonden in de Betuwe. Japanse eekhoorn Kuji, bij Belgische particulieren in beslag genomen. Na zijn circusbestaan in Duitsland werd mantelbaviaan Will (voorheen Willie) verkocht aan een particulier die hem vervolgens te koop aanbood via een advertentie. Will werd in beslag genomen. Berberapen Maugli, Troy en Johny kennen ieder een andere geschiedenis bij verschillende eigenaren in België en Frankrijk. Zij delen de ervaring dat geen van de eigenaren in staat was om voor hen te zorgen. Bruine baviaan Chucho verhuisde met dank aan ARKE uit een illegale dierentuin op Tenerife naar Almere. Kapucijnaap Ewok, wasbeer Quapaw, neusbeer Nazurso en 4 suikereekhoorns zijn dankzij de Spaanse dierenbeschermingsorganisatie FAADA overgedragen aan AAP. 6 Java-aapvrouwtjes, afkomstig uit een Frans laboratorium dat besloot te stoppen met dierproeven op primaten. De 17-jarige mantelbaviaan Fleurtje komt uit een ander opvangcentrum waar geen soortgenoten van haar waren. Bij AAP zijn die er gelukkig wel. Uit tijdelijke opvang in Duitsland: 4 Java-apen, een mangabey en een rolstaartbeer. Apenote_86_Apedop_.indd 5

6 Heel veel dank voor uw steun! Fondsenwerving bijdrage iets hoger dan wij verwacht hadden, ook mochten we grote projectmatige donaties ontvangen voor de nieuwbouw in Almere en Primadomus. Daarnaast hebben diverse donateurs onze dieren in hun testament bedacht met royale legaten of zelfs hele nalatenschappen. Vanzelfsprekend zijn we hier bijzonder dankbaar voor. In is het AAP opnieuw gelukt om in nog steeds economisch moeilijke tijden vele dierenliefhebbers aan zich te binden. Het vinden van nieuwe donateurs was dit jaar moeilijk, al verkregen we uit inkomsten van donaties ruim 7,5 miljoen euro, tegenover bijna 6,4 miljoen euro in Niet alleen was de gemiddelde jaar- Resultaat Streefbedrag % Resultaat streefgetal Verschil Aantal Air Miles spaarders ,94% Aantal donateurs ,5% Resultaat Streefbedrag Verschil Gem. jaarbijdrage donateurs 60,39 +5,9% Nalatenschappen & legaten Mobieltjes en cartridges Projectdonaties Inkomsten uit werving 57,02 Verschil % ,3% ,5% Bronnen: Exact, Manyware, rapportage Loyalty Management Netherlands Besteding Investering In ging 86,8 cent van elke uitgegeven euro naar AAP s doelstelling. In totaal was dit bijna 7,4 miljoen euro. Hiervan ging bijna 80% naar hulpverlening (Opvang en Rehabilitatie). Iets minder dan 19% werd besteed aan Preventie en Voorlichting. Krap 2% werd uitgegeven aan projecten. Het Centraal Bureau voor Fondsenwerving (CBF) stelt dat maximaal 25% van de inkomsten uit eigen fondsenwerving besteed mag worden aan het werven van fondsen. AAP bleef met 11,4% ruim binnen deze norm, mede dankzij hogere inkomsten, lage kosten en de inzet van vele vrijwilligers. In heeft AAP voor 3,4 miljoen euro geïnvesteerd. In Almere werden het nieuwe Apenhuis en het quarantainegebouw opgeleverd en in gebruik genomen. In Primadomus werd de bouw van het derde primatenverblijf en de nieuwe quarantaine voltooid. Hierdoor kunnen we nu ook in Spanje dieren opvangen én resocialiseren. In totaal is ruim 99% van de investeringen gedaan ten behoeve van de doelstelling. Minder dan 1% investeerden we in bedrijfsmiddelen. Ndidi en Nimali Een greep uit de transporten Finland (Helsinki) 8 berberapen groep Quart Duitsland (Saksen-Anhalt) 4 berberapen groep Numidi Kroatië (Osjiek) 4 wasberen groep Ankti Engeland (Isle of Wight) 6 berberapen groep Anou Spanje (Villena) verhuizing 14 primaten naar Primadomus colofon colofon Frankrijk (Marseille) redding 23 ZuidAmerikaanse aapjes uitgave Stichting AAP, Postbus 50313, 1305 AH Almere, telefoon , fax , internet hoofdredactie Femke Ruinaard eindredactie Shanti Haas, Christine Kraft aan dit nummer werkten mee Berta Alzaga, Hester van Bolhuis, David van Gennep, Imelda den Hartog, Agnes Kat, Carola de Vries foto s Jenny Adames, Berta Alzaga, Lucia Lopez, Petra Sonius, Ivonne Weststeijn vormgeving Sandra van der Putten drukwerk Mailtraffic, Zwolle. De Apenote verschijnt 4 x per jaar. Apenote_86_Apedop_.indd 6 Dat alle beetjes helpen, blijkt des te meer uit de mogelijkheid tot het sparen van Air Miles voor AAP. In leverde dit ons maar liefst euro op! Hiermee konden we veel dieren redden en uiteindelijk ook weer herplaatsen. Cotton, één van de uit Marseille geredde Zuid-Amerikaanse aapjes Zoals u wellicht weet veranderen alle rekeningnummers ivm het nieuwe Europese betalingsverkeer in IBAN-nummers. Het IBAN van AAP is NL64INGB Dit nummer kunt u gebruiken bij betalingen. Meer informatie over IBAN vindt u op Als u AAP steunt met een machtiging wordt het door u aangegeven bedrag automatisch van uw rekening afgeschreven. Dit is op uw (digitale) afschriften te herkennen aan het incassant ID van AAP: NL72ZZZ , en een unieke code voor uw machtiging. Alle incasso s (eenmalig, per maand, kwartaal, halfjaar of jaar) vinden plaats rond de laatste werkdag van de maand. Als u bijvoorbeeld een jaarlijkse incasso heeft vindt deze plaats in de maand waarin u donateur bent geworden. Indien de betaling niet is gelukt proberen we het bedrag twee weken later opnieuw af te schrijven. Natuurlijk kunt u uw machtiging op elk gewenst moment intrekken via of Meer informatie over machtigingen op

De Zonnegloed VZW Sanctuary: Wildlife rescue& education farm Dieren die niet terug naar het wild kunnen, hebben een thuis voor de rest van hun leven Een veilige plaats om te groeien, herstellen en genezen.

Nadere informatie

Voor hetzelfde geld, helpt u ze alle twee

Voor hetzelfde geld, helpt u ze alle twee Voor hetzelfde geld, helpt u ze alle twee Alles over het voordeel van periodiek schenken Iedere euro telt! Iedere euro telt. Daarom vertellen we u graag hoe u met een periodieke schenking aan Stichting

Nadere informatie

Stichting Kansarme Dieren

Stichting Kansarme Dieren Stichting Kansarme Dieren Jaarverslag 2012 Algemeen De aanleiding voor het oprichten van de Stichting Kansarme Dieren (januari 2011) was de moeilijke situatie van vooral oudere en/of chronisch(e) zieke

Nadere informatie

Inhoudsopgave. jaarverslag 2013. Verslag van de Raad van Toezicht 5. Bestuursverslag 11. De organisatie AAP in 2013 22. Strategie en beleid 24

Inhoudsopgave. jaarverslag 2013. Verslag van de Raad van Toezicht 5. Bestuursverslag 11. De organisatie AAP in 2013 22. Strategie en beleid 24 Inhoudsopgave Verslag van de Raad van Toezicht 5 Bestuursverslag 11 De organisatie AAP in 2013 22 Strategie en beleid 24 Blik op de toekomst 30 Verantwoordingsverklaring 33 Het financieel verslag 36 Samenwerkingstabel

Nadere informatie

Informatie over stagemogelijkheden in de dierverzorging bij Stichting AAP

Informatie over stagemogelijkheden in de dierverzorging bij Stichting AAP Informatie over stagemogelijkheden in de dierverzorging bij Stichting AAP Dana Bezdickova & Dafne de Groot Versie aug 2012 [2] 1. Achtergrondinformatie Stichting AAP... 3 2. Eisen aan de stagiair... 5

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2014. Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië

Jaaroverzicht 2014. Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië Jaaroverzicht 2014 Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië 1. Algemeen Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië (SZR) is zowel actief in Nederland als in Roemenië. In Nederland vragen wij de aandacht

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Apenheul Geschiedenis Apenheul ging voor het eerst open in 1971. Het eerste en enige park ter wereld waar apen vrij in het bos leefden en vrij tussen de bezoekers konden lopen. Het begon met wolapen, slingerapen

Nadere informatie

Informatie over vrijwilligerswerk op de verschillende afdelingen bij Stichting AAP

Informatie over vrijwilligerswerk op de verschillende afdelingen bij Stichting AAP Informatie over vrijwilligerswerk op de verschillende afdelingen bij Stichting AAP Elly Koppers & Thijs Zonnenberg Versie december 2012 1. Inleiding... 4 2. Achtergrondinformatie Stichting AAP... 4 3.

Nadere informatie

Eekhoorn. Kids for Animals Eekhoorn spreekbeurt. Eekhoorn kennis. Woonplaats

Eekhoorn. Kids for Animals Eekhoorn spreekbeurt. Eekhoorn kennis. Woonplaats Kids for Animals Eekhoorn spreekbeurt Eekhoorn Eekhoorn kennis Natuurlijk ken je de eekhoorn al. Ikki is er een! Eekhoorns kun je herkennen aan hun roodbruine vacht en mooie grote pluimstaart. Ze hebben

Nadere informatie

1,5 miljoen Fout. Dit is het aantal dierproeven dat in 1978 werd gedaan. In 2008 is het aantal dierproeven gehalveerd naar 580.000.

1,5 miljoen Fout. Dit is het aantal dierproeven dat in 1978 werd gedaan. In 2008 is het aantal dierproeven gehalveerd naar 580.000. Quiz over dierproeven Hier kun je alle vragen en antwoorden van de quiz nalezen. Stel de vragen ook eens aan je klasgenoten na afloop van een spreekbeurt of presentatie over dierproeven. Hoe ga je te werk?

Nadere informatie

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland.

Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. Beleidsplan 2013 2015 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Inzamelbank voor dieren Nederland. In 2013 zijn wij gestart met het helpen van 80 gezinnen eind 2013 worden er 90 gezinnen

Nadere informatie

DE SIBERISCHE TIJGER

DE SIBERISCHE TIJGER DE SIBERISCHE TIJGER In de sneeuw! Er zijn veel verschillende soorten katten op de wereld. Denk maar eens aan de huiskat, leeuw, sneeuwpanter of cheeta. Allemaal behoren ze tot de familie van de katachtigen.

Nadere informatie

DE IJSBEER. Super speurneus

DE IJSBEER. Super speurneus DE IJSBEER Super speurneus Hij is groot, wit en ziet eruit als een echte knuffelbeer. Toch zou je deze reus niet graag tegenkomen in de sneeuw. Gelukkig gebeurt dit ook niet snel, want waar deze poolreiziger

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid Dier&Recht Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan wordt ingegaan op de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en het financieel beheer van Stichting Dier&Recht.

Nadere informatie

Wij zijn u dan ook enorm erkentelijk en wensen u veel leesplezier toe met dit jaarverslag.

Wij zijn u dan ook enorm erkentelijk en wensen u veel leesplezier toe met dit jaarverslag. 2014 Mei 2015 Geachte sponsor, donateur, belangstellende, Voor u ligt het jaarverslag 2014 van het Zwols Dierenasiel. Ook dit jaar willen we de sponsoren, de donateurs en de organisaties die de werkzaamheden

Nadere informatie

DE ORANG OETAN. Bosmens

DE ORANG OETAN. Bosmens DE ORANG OETAN Bosmens Sommige mensen hebben last van hoogtevrees. Dit langharige bosmens heeft het omgekeerde. Hoog in de bomen van het tropische regenwoud zoekt hij naar rijp fruit om te eten. Hij komt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. jaarverslag 2012. Verslag van de Raad van Toezicht 5. Bestuursverslag 11. De organisatie AAP in 2012 22. Strategie en beleid 24

Inhoudsopgave. jaarverslag 2012. Verslag van de Raad van Toezicht 5. Bestuursverslag 11. De organisatie AAP in 2012 22. Strategie en beleid 24 Inhoudsopgave Verslag van de Raad van Toezicht 5 Bestuursverslag 11 De organisatie AAP in 2012 22 Strategie en beleid 24 Blik op de toekomst 31 Verantwoordingsverklaring 33 Het financieel verslag 36 Samenwerkingstabel

Nadere informatie

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed

2013-2014. Beleidsplan. Festivals Tegen Dierenleed. Versie 1.1 Jasper Coolen. Festivals Tegen Dierenleed 2013-2014 Beleidsplan Festivals Tegen Dierenleed Versie 1.1 Jasper Coolen Festivals Tegen Dierenleed 4/27/2013 Inhoud 1. Voorwoord ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN

SAFARIPARK BEEKSE BERGEN SAFARIPARK BEEKSE BERGEN Lespakket groep 7 en 8 Zo, wij zullen jou eens een spannend lesje leren! Groep 7 Opdracht 1 Wij hebben in het safaripark verschillende giraffen. Ga er eens goed voor zitten om

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Esperanza Verde

JAARREKENING Stichting Esperanza Verde JAARREKENING 2014 Stichting Esperanza Verde 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave...2 2. Algemeen...3 3. Jaarrekening...5 Staat van baten en lasten over 2014... 5 Toelichting op staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Molendijk 165, Sliedrecht tel: 06-33133891 website: www.sds-eo.nl email: info@sds-eo.nl KvK: 24443544 btw-nr: NL.8199.14.617.B.01

Molendijk 165, Sliedrecht tel: 06-33133891 website: www.sds-eo.nl email: info@sds-eo.nl KvK: 24443544 btw-nr: NL.8199.14.617.B.01 Jaarverslag S.D.S. e.o. 2014 De stichting Het eerste volle jaar heeft de stichting in 2014 als zelfstandige organisatie gedraaid. Op gebied van fondsenwerving en naamsbekendheid is een duidelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias

Jaarverslag 2011. Stichting Matthias. Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Jaarverslag 2011 Colofon Uitgave: Stichting Matthias Inhoud: bestuur Stichting Matthias Postadres: Postbus 277 1970 AG IJmuiden Telefoon: 06-22840270 Fax 084-7289657 Email: info@stichting-matthias.nl Opgericht

Nadere informatie

2015 t/m 2017. Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid

2015 t/m 2017. Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid 2015 t/m 2017 In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd

Nadere informatie

Beleidsplan 2016 FELIDA Big Cat Centre

Beleidsplan 2016 FELIDA Big Cat Centre Beleidsplan 2016 FELIDA Big Cat Centre 2 december 2015 Jaguar Onca speelt met een kartonnen doos bij FELIDA Inhoudsopgave 1. Projectgegevens... 2 1.1 Locatie... 2 1.2 Belang... 2 2. Organisatie... 3 2.1

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2013 Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië

Jaaroverzicht 2013 Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië Jaaroverzicht 2013 Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië 1. Algemeen In maart 2010 hebben wij Stichting Steun de Zwerfhonden in Roemenië (SZR) opgericht. Stichting SZR is zowel actief in Nederland

Nadere informatie

1 e aap terug naar de natuur!

1 e aap terug naar de natuur! Beste weesaapjes vriend(in), 1 e aap terug naar de natuur! Voor de chimpansees, drills en gorilla s is het ( nog niet!! ) zover, maar de eerste aap is door het LWC team terug naar de natuur gebracht!!!!!!!

Nadere informatie

Spreekbeurt Huisdieren (goed) houden

Spreekbeurt Huisdieren (goed) houden Spreekbeurt Huisdieren (goed) houden Hoi, ik ben Ikki. Wat leuk dat je je spreekbeurt doet over het houden van huisdieren! Daar kan ik je een heleboel over vertellen Bijvoorbeeld dat er veel komt kijken

Nadere informatie

Stichting Dierennood redt zwerfdieren wereldwijd. Hulp is heel hard nodig. Doe mee met onze acties!

Stichting Dierennood redt zwerfdieren wereldwijd. Hulp is heel hard nodig. Doe mee met onze acties! Stichting Dierennood redt zwerfdieren wereldwijd. Hulp is heel hard nodig. Doe mee met onze acties! 2 Hulp voor gewonde en zieke zwerfdieren In veel landen worden zwerfdieren geschopt en geslagen. Iedere

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24

INHOUDSOPGAVE. jaarverslag 2014. 2014 in vogelvlucht 5. Verslag van de Raad van Toezicht 7. Bestuursverslag 13. De organisatie AAP in 2014 24 INHOUDSOPGAVE 2014 in vogelvlucht 5 Verslag van de Raad van Toezicht 7 Bestuursverslag 13 De organisatie AAP in 2014 24 Strategie en beleid 26 Blik op de toekomst 32 Verantwoordingsverklaring 35 Het financieel

Nadere informatie

Spreekbeurtpakket. Dierenambulance NHZ. Colofon SPOEDNUMMERS. Bezoek ons ook eens op www.dierenambulancehaarlem.dierenbescherming.nl.

Spreekbeurtpakket. Dierenambulance NHZ. Colofon SPOEDNUMMERS. Bezoek ons ook eens op www.dierenambulancehaarlem.dierenbescherming.nl. Colofon Deze brochure wordt aangeboden door: Dierenambulance Noord- Holland Zuid Generaal Spoorlaan 16 2025 NB Haarlem Kantoor 023-549 14 00 SPOED 023-524 68 99 Website www.dierenambulancehaarlem. dierenbescherming.nl

Nadere informatie

Stichting Reeënopvang Westerwolde. Jaarverslag 2012. 14 januari 2013

Stichting Reeënopvang Westerwolde. Jaarverslag 2012. 14 januari 2013 Jaarverslag 14 januari 2013 Kanaalweg 2, 9551 XG Sellingen, tel. 0599-322655/06-22698789 Email: info@reeenopvangwesterwolde.nl www.reeenopvangwesterwolde.nl Bankrek. nr. 43.66.63.600 Ingeschreven bij de

Nadere informatie

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8

2. Werkzaamheden...5 2.1 Organisatieontwikkeling...5 2.2 Voorlichting en fondsenwerving...7 2.3 Activiteiten...8 JAARVERSLAG 2005 Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag...3 1.1 Algemeen...3 1.2 Doelstelling...3 1.3 Bestuur...4 1.4 Comité van aanbeveling...4 1.5 Banden met Tastite...4 1.6 CBF-keurmerk...4 2. Werkzaamheden...5

Nadere informatie

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof 37 7045 AB Azewijn 1 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2

Nadere informatie

Het verhaal van Elvis, onze Shih-Tzu (12/06/1996 12/12/2012)

Het verhaal van Elvis, onze Shih-Tzu (12/06/1996 12/12/2012) Het verhaal van Elvis, onze Shih-Tzu (12/06/1996 12/12/2012) Ik ontmoet Elvis op een moeilijk punt in mijn leven. Mijn zus wilde om wat extra geld te verdienen hondjes gaan verkopen. Elvis en zijn zusje

Nadere informatie

DE CALIFORNISCHE ZEELEEUW

DE CALIFORNISCHE ZEELEEUW DE CALIFORNISCHE ZEELEEUW Zwemmende acrobaat De Californische zeeleeuw is één van de meest elegante waterdieren die er bestaat. Met snelheden van wel 40 kilometer per uur schiet hij als een pijl door het

Nadere informatie

DE WOLF. Huilend roofdier

DE WOLF. Huilend roofdier DE WOLF Huilend roofdier De wolf heeft vaak een hele slechte naam. Denk maar eens aan de wolf in het verhaal van Roodkapje, die oma heeft opgegeten. Of Midas de wolf, die tevergeefs op de drie biggetjes

Nadere informatie

Spreekbeurt: Dierverzorger word je niet zomaar!

Spreekbeurt: Dierverzorger word je niet zomaar! Spreekbeurt: Dierverzorger word je niet zomaar! 10-14 jaar Als men aan kinderen tussen tien en twaalf jaar oud de vraag stelt, wat ze later willen worden, dan staat het beroep van dierverzorger in de top

Nadere informatie

WOLF. Huilend roofdier

WOLF. Huilend roofdier WOLF Huilend roofdier Wolven hebben vaak een hele slechte naam. Denk maar eens aan de wolf in het verhaal van Roodkapje, die haar oma heeft opgegeten. Of Midas de wolf, die tevergeefs op de drie biggetjes

Nadere informatie

Friends of Animals. Donatie Intratuin Rhoon. Zooplus. Maart 2013. Op 1 april is de veiling gestart op facebook voor

Friends of Animals. Donatie Intratuin Rhoon. Zooplus. Maart 2013. Op 1 april is de veiling gestart op facebook voor Friends of Animals Maart 2013 Donatie Intratuin Rhoon We hebben een mega donatie mogen ontvangen van de Intratuin in Rhoon. Maar liefst 500 kg voer voor de honden en katten. Een ongelofelijke donatie waar

Nadere informatie

Patrick Verhorst Voorzitter

Patrick Verhorst Voorzitter Jaarverslag 2012 Hoewel met de grootst mogelijke nauwkeurigheid samengesteld kunnen in dit jaarverslag onvolkomenheden voorkomen. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Stichting

Nadere informatie

gebruik van niet-humane primaten (nhp) als proefdier nut en noodzaak?

gebruik van niet-humane primaten (nhp) als proefdier nut en noodzaak? gebruik van niet-humane primaten (nhp) als proefdier nut en noodzaak? publiekssamenvatting 2014 Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) Sommige rechten zijn voorbehouden / Some rights

Nadere informatie

*PDOC01/270536* PDOC01/270536. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

*PDOC01/270536* PDOC01/270536. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.rijksoverheid.nl/eleni T 070 3786868

Nadere informatie

SPEURTOCHT THEMA APEN. voor onderbouw VO

SPEURTOCHT THEMA APEN. voor onderbouw VO THEMA APEN SPEURTOCHT voor onderbouw VO Deze speurtocht gaat over zes apensoorten in Burgers Zoo. Vraag 1 en 2 zijn algemeen: vergelijkende vragen, die je bij elk verblijf opnieuw moet beantwoorden. De

Nadere informatie

DIERENTAAL April 2013

DIERENTAAL April 2013 Beste Nieuwsbrieflezer, De reguliere Dierenthuis Nieuwsbrief is nog maar een paar dagen oud, maar toch ontvangt u hier al weer een korte extra nieuwsbrief. Hij is helemaal gewijd aan Lonny. Op onze Facebook

Nadere informatie

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011

Stichting BIED EEN DIER EEN NIEUWE KANS JAARVERSLAG 2011 Stichting JAARVERSLAG 2011 dd 13-02-2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Doel van de stichting... 4 Werkwijze... 4 Locatie... 4 Bestuursverslag... 5 Bestuursvergaderingen... 5 Financieel verslag...

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen

Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen Stichting Vrienden van Nadirkonyen Jaarverslag Stichting Vrienden van Nadirkonyen 2011 Stichting Vrienden van Nadirkonyen Ringbaan West 116 5041 LS Tilburg

Nadere informatie

SPREEKBEURT Chinchilla

SPREEKBEURT Chinchilla l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT Chinchilla ZOOGDIEREN OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE CHINCHILLA

Nadere informatie

LESPAKKET GEDRAG. Naam. Dierenrijk is onderdeel van

LESPAKKET GEDRAG. Naam. Dierenrijk is onderdeel van LESPAKKET GEDRAG VMBO Naam Docent Klas LEKKER BEESTEN TUSSEN DE DIEREN Dierenrijk is onderdeel van WELKOM IN DIERENRIJK GEDRAG Om ervoor te zorgen dat je een leuke en leerzame excursie hebt, volgen hier

Nadere informatie

Rondleidingen Planckendael

Rondleidingen Planckendael Rondleidingen Planckendael Boeiend en speels Hieronder vind je een handig overzicht van al onze rondleidingen, per doelgroep en leeftijdscategorie. Zowel en jeugd als, families en andere kunnen reserveren

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013

FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 Stichting Terima Kasih Vier-Morgenweg 6 (postadres) 6721 MS Bennekom KvK Utrecht nr. 50028235 Bankrekeningnr. NL05RABO 010.84.45.771 W.www.stichtingterimakasih.nl E. info@stichtingterimakasih.nl

Nadere informatie

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014

Beleidsplan 2015 2016. Stichting Stop Dierenleed Nederland. Almere, januari 2014 Beleidsplan 2015 2016 Stichting Stop Dierenleed Nederland Stichting Stop Dierenleed Nederland Hartekruidpad 7 1313JJ Almere 06-10734354 www.stopdierenleednederland.org info@stopdierenleednederland.org

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Veldkenmerken en voorkomen 3. Hoofdstuk 2: Voedsel en vijanden 4. Hoofdstuk 3: Voortplanting en verwanten 6

Hoofdstuk 1: Veldkenmerken en voorkomen 3. Hoofdstuk 2: Voedsel en vijanden 4. Hoofdstuk 3: Voortplanting en verwanten 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Literatuurlijst 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 1: Veldkenmerken en voorkomen 3 Hoofdstuk 2: Voedsel en vijanden 4 Hoofdstuk 3: Voortplanting en verwanten 6 Hoofdstuk 4: Verzorging

Nadere informatie

Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014

Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014 Stichting YUVALOKCHILD Sociaal en Financiëel jaarverslag 2014 bestuur YuvalokChild: Engel Antonides, voorzitter Rein Kremer, secretaris Betty Holsappel, penningmeester Linda Blaauw, lid Frans van Oorspronk,

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012)

Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) Beleidsplan Stichting Wij Helpen (2012) 1 INLEIDING In 2012 heb ik in samen met mijn vader een reis door Sri Lanka gemaakt. Mijn vader is hier al meerdere malen geweest en kent de lokale bevolking. Hij

Nadere informatie

Dank u voor het waarmaken van mijn droom.

Dank u voor het waarmaken van mijn droom. Nieuwsbrief van Stichting Wondem november 2014 Wondem Zerfu had één grote droom: arme kinderen in Ethiopië helpen. Want telkens als hij het land van zijn ouders bezocht, vroeg hij zich af waarom hij het

Nadere informatie

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info

Spreekbeurten.info Spreekbeurten en Werkstukken http://spreekbeurten.info Kangoeroe Inhoud De ontwikkeling van de kangoeroe De meeste bekende soorten De kenmerken van een kangoeroe De levensloop van de kangoeroe Hoe komt hij aan zijn naam? De ontwikkeling van de kangoeroe Toen

Nadere informatie

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam

Stichting Trustfonds Hippische Alliantie Rotterdam Beleidsplan 2015-2018 (versie 25-02- 2015) H1: Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Hippische Alliantie Rotterdam 2015-2018. Gedurende de vorige beleidsperiode (2011-2014) is de naam

Nadere informatie

Bezoek de website voor meer informatie over deze 3 hondjes.

Bezoek de website voor meer informatie over deze 3 hondjes. Hondjes Het is stil rondom de adopties van hondjes zoals Polke, Pusia en Smyk. Ze verblijven alweer enige tijd bij gastgezinnen. Voor hen is helaas nog steeds geen belangstelling terwijl het geweldige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. jaarverslag 2009. Voorwoord 4. Samenvatting 6. 1 Directieverslag 9. Beleid en strategie 10. De organisatie AAP 13.

Inhoudsopgave. jaarverslag 2009. Voorwoord 4. Samenvatting 6. 1 Directieverslag 9. Beleid en strategie 10. De organisatie AAP 13. Inhoudsopgave Voorwoord 4 Samenvatting 6 1 Directieverslag 9 Beleid en strategie 10 De organisatie AAP 13 Preventie 18 Opvang en rehabilitatie 21 Primadomus 26 Communicatie 28 Fondsenwerving 31 Het financieel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden stichting BookDifferent voor deelnemende organisaties/goede doelen

Algemene Voorwaarden stichting BookDifferent voor deelnemende organisaties/goede doelen Algemene Voorwaarden stichting BookDifferent voor deelnemende organisaties/goede doelen Artikel 1. Definities 1. Accomodatie Elk hotel, gasthuis of andere accommodatie, welke via BookDifferent kan worden

Nadere informatie

Laatste nieuwe binnenkomer. Nieuw verblijf voor drills. Beste dierenvriend,

Laatste nieuwe binnenkomer. Nieuw verblijf voor drills. Beste dierenvriend, Beste dierenvriend, Hierbij ontvang jij weer het laatste nieuws over de apen in het Limbe WIldlife Centrum in Kameroen: Laatste nieuwe binnenkomer Limbe Wildlife Centre heeft dit jaar tot nu toe al 100

Nadere informatie

OVER CHIMPANSEES LENGTE

OVER CHIMPANSEES LENGTE OVER CHIMPANSEES Wil je graag iets weten over chimpansees? Hier vind je van alles over hun! Handig voor als je bijvoorbeeld iets over ze wilt vertellen op school, een spreekbeurt wilt houden of een werkstuk

Nadere informatie

Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid. hun laatste levensfase kunnen afsluiten,

Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid. hun laatste levensfase kunnen afsluiten, Een huis waar mensen in alle rust en waardigheid hun laatste levensfase kunnen afsluiten, in een sfeer die de thuissituatie zoveel mogelijk benadert. Sinds ongeveer 20 jaar worden er in Nederland regelmatig

Nadere informatie

Nieuwsbrief Februari 2015

Nieuwsbrief Februari 2015 Nieuwsbrief Februari 2015 Nieuwe binnenkomers: Veronica, een 3 maanden oude mona monkey is binnengebracht. Ze is achtergelaten bij de ingang van het Limbe Wildlife Centre met verwondingen aan het linker

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba

Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Beleidsplan 2013-2015 Stichting Luz Alba Introductie Voor u ligt het beleidsplan 2013-2015 van Stichting Luz Alba. Over 2012 is voor het eerst een jaarverslag geschreven, en bij het verder professionaliseren

Nadere informatie

Trouwe vriend. Help ons honden. helpen

Trouwe vriend. Help ons honden. helpen Trouwe vriend Help ons honden helpen Trouwe vrienden van honden Onze honden. We zijn aan ze gehecht. Ze geven ons leven kleur en zijn er op de mooie én de moeilijke momenten. Niet voor niets noemen we

Nadere informatie

STICHTING GOEIE HOOP

STICHTING GOEIE HOOP MEERJARENBELEIDSPLAN STICHTING GOEIE HOOP Onderwerp Meerjarenbeleidsplan Stichting Goeie Hoop KvK 59032049 Opgesteld door Bestuur Stichting Goeie Hoop Datum januari 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Zwerfkat Almere Jaargang 1, uitgave 3, september 2014

Nieuwsbrief Stichting Zwerfkat Almere Jaargang 1, uitgave 3, september 2014 Nieuwsbrief Stichting Zwerfkat Almere Jaargang 1, uitgave 3, september 2014 23 september bestaat SZA 1 jaar! Ik wil persoonlijk alle vrijwilligers, donateurs, sponsors en mensen/ bedrijven waarmee we samenwerken

Nadere informatie

Wat zijn apen? Is een aap mijn oom? Oud en nieuw. Kennismaking met de bende. Groot en klein. Sociaal leven. De koning van de slingeraars

Wat zijn apen? Is een aap mijn oom? Oud en nieuw. Kennismaking met de bende. Groot en klein. Sociaal leven. De koning van de slingeraars ALLEMAAL APEN INH UD 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 Wat zijn apen? Is een aap mijn oom? Oud en nieuw Kennismaking met de bende Groot en klein Sociaal leven De koning van de slingeraars

Nadere informatie

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA

De Pollewop NR 4. In deze nieuwsbrief: AGENDA Nieuwsbrief mei 2010 Uitgave van Stichting Polliewollie De Pollewop NR 4 AGENDA 23 AUGUSTUS 1 e dag open! SEPTEMBER Openingsfeest In deze nieuwsbrief: Polliewollie Spring SALE groot succes! Verbouwing

Nadere informatie

Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid

Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid Varkens in Nood Beleidsplan & Beloningsbeleid 2014 In het beleidsplan zijn de doelstellingen, de werkzaamheden, de fondsenwervende activiteiten en een toelichting op het financieel beheer vastgelegd voor

Nadere informatie

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl

Voedselbank de Ronde Venen. Eendracht 6. 3641ML Mijdrecht. www.voedselbankderondevenen.nl De missie van stichting Voedselbank de Ronde Venen is het tegengaan van verborgen armoede en bijdragen aan het basislevensonderhoud van individuen en gezinnen die hier zelf niet voldoende in kunnen voorzien.

Nadere informatie

Nieuwsbrief December 2015 Dierenkliniek Goeree Overflakkee

Nieuwsbrief December 2015 Dierenkliniek Goeree Overflakkee Zorg met Passie voor uw Huisdier; 'Samen Beter' Nieuwsbrief December 2015 Dierenkliniek Goeree Overflakkee De maand december is weer begonnen en zoals altijd is dit een drukke tijd, waar veel 'feestdagen'

Nadere informatie

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003

Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Jaarverslag stichting Jabulani Kids Zimbabwe 2003 Inleiding Als bestuur van stichting Jabulani Kids Zimbabwe nodigen wij u graag uit dit jaarverslag te lezen. Wij hopen dat u na het lezen met ons van mening

Nadere informatie

Rondleidingen ZOO Antwerpen

Rondleidingen ZOO Antwerpen Rondleidingen ZOO Antwerpen boeiend en speels vernieuwd! Hieronder vind je een handig overzicht van al onze rondleidingen, per doelgroep en leeftijdscategorie. Zowel en als, families en andere kunnen reserveren

Nadere informatie

Het karakter van de Savannah

Het karakter van de Savannah Het karakter van de Savannah Hier is zichtbaar dat de grootte van de kat vergelijkbaar is met een huiskat. Een Savannah kat is meestal niet groter, alleen de eerste generaties zijn groter. Je kunt je afvragen

Nadere informatie

Datum 10-07-2012 Betreft Beantwoording Kamervragen over de financiële problemen bij dierenasielen en opvangcentra.

Datum 10-07-2012 Betreft Beantwoording Kamervragen over de financiële problemen bij dierenasielen en opvangcentra. > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Agroketens en Prins Clauslaan 5 2595 AJ DEN HAAG Postbus 20401 2500

Nadere informatie

door Gerard Heijkoop S tichting O ntwikkelingsw erk L esotho MA lealea

door Gerard Heijkoop S tichting O ntwikkelingsw erk L esotho MA lealea door Gerard Heijkoop S tichting O ntwikkelingsw erk L esotho MA lealea December 2010 De Litsokeleng School is een lagere school, centraal gelegen in de Malealea vallei, voor ongeveer 200 leerlingen uit

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Tekst lezen en een argumentenschema maken

Tekst lezen en een argumentenschema maken Tekst lezen en een argumentenschema maken 1. Lees de tekst met het stappenplan. Kom je nog moeilijke woorden tegen in de tekst? Gebruik dan de woordhulp. 2. In de tekst komen zowel voorstanders als tegenstanders

Nadere informatie

SPREEKBEURT VINK VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n

SPREEKBEURT VINK VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN. l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n SPREEKBEURT VINK l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n VOGELS OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN WE HEBBEN DE BELANGRIJKSTE INFORMATIE OVER DE VINK BIJ ELKAAR GEZOCHT.

Nadere informatie

De inhoud. 1. De inleiding. 2. De woordspin. 3. Het uiterlijk van de das. 4. Wat eet de das? 5. Waar wonen dassen? 6. Hoe wordt de das geboren?

De inhoud. 1. De inleiding. 2. De woordspin. 3. Het uiterlijk van de das. 4. Wat eet de das? 5. Waar wonen dassen? 6. Hoe wordt de das geboren? De inhoud 1. De inleiding 2. De woordspin 3. Het uiterlijk van de das 4. Wat eet de das? 5. Waar wonen dassen? 6. Hoe wordt de das geboren? 7. De dassenwerkgroep Utrecht 8. De afsluiting 9. Bronnen 1.

Nadere informatie

DE WESTELIJKE LAAGLANDGORILLA

DE WESTELIJKE LAAGLANDGORILLA DE WESTELIJKE LAAGLANDGORILLA Toen onderzoekers meer dan 100 jaar geleden voor het eerst een gorilla zagen schrokken ze zich een ongeluk. Dat is ook niet zo gek! Een gorilla kan er gevaarlijk uitzien!

Nadere informatie

ONTDEKKINGSTOCHT. Veel plezier! Deze speurtocht is voor de hele familie! De sterretjes geven aan hoe moeilijk de vragen zijn. makkelijk moeilijk

ONTDEKKINGSTOCHT. Veel plezier! Deze speurtocht is voor de hele familie! De sterretjes geven aan hoe moeilijk de vragen zijn. makkelijk moeilijk ONTDEKKINGSTOCHT Deze speurtocht is voor de hele familie! De sterretjes geven aan hoe moeilijk de vragen zijn h f makkelijk moeilijk h Volg de wandelroute, dan komen jullie alle dieren tegen! Veel plezier!

Nadere informatie

Het oolijke dierenboek

Het oolijke dierenboek Het oolijke dierenboek Kriwub bron. G.B. Van Goor Zonen, Gouda 1924 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/kriw001ooli01_01/colofon.php 2010 dbnl 2 Het oolijke dierenboek Een overmoedige aap

Nadere informatie

Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde Prof. Dr. A. Pijpers Yalelaan 7 3584 CL UTRECHT

Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde Prof. Dr. A. Pijpers Yalelaan 7 3584 CL UTRECHT > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Universiteit Utrecht, Faculteit Diergeneeskunde Prof. Dr. A. Pijpers Yalelaan 7 3584 CL UTRECHT Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

Meerjaren Beleidsplan Stichting DierenLot

Meerjaren Beleidsplan Stichting DierenLot Meerjaren Beleidsplan Stichting DierenLot 03-07- 13 1 Inhoudsopgave Oorsprong en geschiedenis Werkzaamheden Stichting DierenLot pg 2 pg 3 pg 4 Financiële ondersteuning Dierenambulances Inkomsten Capacity

Nadere informatie

DE AFRIKAANSE OLIFANT

DE AFRIKAANSE OLIFANT DE AFRIKAANSE OLIFANT Rare snuiter De Afrikaanse olifant is een echte recordhouder. Hij is namelijk het grootste landdier dat er bestaat! Eigenlijk is alles groot aan de Afrikaanse olifant. Hij heeft de

Nadere informatie

Goede doelen doen goed werk!

Goede doelen doen goed werk! Goede doelen doen goed werk! zolang ze mij maar niet lastigvallen Door: Elisabeth Duijser (Unithoofd) TNS NIPO Civil Society 2003 Juni 2003 TNS NIPO 1 Inhoud van de presentatie Onderzoeksopzet Imago en

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek

Inhoud. Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact Op het gebied van voorlichting Op het gebied van stimuleren van onderzoek Inhoud Stichting Emetofobie in het kort Wie zijn we? Hoe zijn we ontstaan? Wat willen we bereiken? Wat doen we? Hoe betalen we het? Waarom geen CBF-keurmerk? Beleid en resultaten Op het gebied van lotgenotencontact

Nadere informatie

Later word ik dierenarts!

Later word ik dierenarts! Later word ik dierenarts! Hengelosestraat 290 7521 AM Enschede 053-4345777 www.dierenartsenpraktijktonnema.nl info@dierenartsenpraktijktonnema.nl 1 2 Dierenarts zijn, wat betekent dat eigenlijk? De opleiding

Nadere informatie

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 29 oktober 2014 tot en met 28 oktober 2019.

Ik verleen u deze ontheffing voor de periode van 29 oktober 2014 tot en met 28 oktober 2019. > Retouradres Postbus 19530 2500 CM Den Haag Stichting Pieter Vermeulen Museum W.B. Bosch Driehuizerkerkweg 34D 1985 EL DRIEHUIS Postbus 19530 2500 CM Den Haag mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 F 070 378 61

Nadere informatie

Antwoord van staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) (ontvangen 26 maart 2014)

Antwoord van staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) (ontvangen 26 maart 2014) AH 1534 2014Z02723 van staatssecretaris Dijksma (Economische Zaken) (ontvangen 26 maart 2014) 1 Kent u het bericht over de jonge giraf die in een Deense dierentuin is gedood om inteelt te voorkomen? 1

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. beleidsplan 2014-2018. Vooraf 4. Inleiding 5. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 8.

INHOUDSOPGAVE. beleidsplan 2014-2018. Vooraf 4. Inleiding 5. Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 8. BELEIDSPLAN 2014 2018 INHOUDSOPGAVE Vooraf 4 Inleiding 5 Doelstellingen, strategie en belangrijkste activiteiten 8 Communicatie 11 Fondsenwerving 13 Personeel & Organisatie 15 Organisatiestructuur 16

Nadere informatie

Sponsorloop Marathon New York

Sponsorloop Marathon New York Nieuwsbrief Oktober 2009 Jaargang 2, nr 7 Sponsorloop Marathon New York Het is bijna zover! Over een paar weken pakken wij het vliegtuig om op 1 november 2009 deel te nemen aan de jaarlijkse, befaamde

Nadere informatie

Ga door met mijn strijd. Amyotrofische Laterale Sclerose. www.als.nl. Informatie over ALS, het ALS Centrum en Stichting ALS Nederland

Ga door met mijn strijd. Amyotrofische Laterale Sclerose. www.als.nl. Informatie over ALS, het ALS Centrum en Stichting ALS Nederland Ga door met mijn strijd Amyotrofische Laterale Sclerose Informatie over ALS, het ALS Centrum en Stichting ALS Nederland www.als.nl Amyotrofische Laterale Sclerose is een dodelijke zenuw-spierziekte waarbij

Nadere informatie

Alzheimer Magazine 19

Alzheimer Magazine 19 Per 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit heeft ingrijpende gevolgen, met name voor thuiswonende mensen met dementie en

Nadere informatie

ALS: ongeneeslijk en progressief. Informatie over Amyotrofische Laterale Sclerose, het ALS Centrum en Stichting ALS Nederland. www.als.

ALS: ongeneeslijk en progressief. Informatie over Amyotrofische Laterale Sclerose, het ALS Centrum en Stichting ALS Nederland. www.als. ALS: ongeneeslijk en progressief Informatie over Amyotrofische Laterale Sclerose, het ALS Centrum en Stichting ALS Nederland www.als.nl Bij zo n 500 mensen wordt jaarlijks de diagnose ALS (Amyotrofische

Nadere informatie