Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016"

Transcriptie

1 Stichting 100% voor dieren Beleidsplan 2015 en 2016 Stichting 100% voor dieren Brummelhof AB Azewijn 1

2 1. Ontstaan, missie, visie en doelstellingen. 1.1 Ontstaan Stichting 100% voor dieren is 2 februari 2015 opgericht. De reden voor het oprichten van de stichting was de steeds groeiende onmacht m.b.t. dierenhulp in het buitenland. De oprichter en voorzitter van de stichting, Dagmara Peters, doneerde sinds haar verblijf in Nederland (sinds 2002) regelmatig geld om de Nederlandse stichtingen financieel te steunen. Echter gaf het doneren haar geen voldoening en de geluiden in de media over de besteding van de donaties door de stichtingen maakten haar ook onrustig. Als particulier die bijv. 10 euro doneert voor het goede doel, wil je ook dat die 10 euro daadwerkelijk wordt gebruikt voor dat concrete doel dat je steunt en niet voor de administratieve of andere bijkomende kosten. Bovendien is door de oprichter van de stichting in 2013 een actie op Facebook georganiseerd genoemd "Reddingsactie poesjes Polen". Toen zijn er goede huizen in Nederland gevonden voor een paar zwerfkatten die de bestuursleden vanuit Polen naar Nederland hebben gehaald. In 2014 is er een nieuwe actie op Facebook gestart genaamd "Wecyclen voor dieren. Het doel van deze actie was om gebruikte spullen te gaan hergebruiken, bijv. van oude dekbedden hondenbedjes maken en aan asiels geven die het nodig hebben. Er zijn veel spullen verzameld, o.a. voerbakken, halsbanden, riemen, speeltjes, dekentjes en ook heel veel voer. Het bleek dat er veel mensen zijn die dit concrete idee ook leuk vonden en mee wilden helpen. De actie "Wecyclen voor dieren" groeide uit haar jasje en de verstandige vervolgstap was om een stichting op te richten. Dankzij de stichting kunnen nu niet alleen gebruiksvoorwerpen worden verzameld maar ook geld dat voor 100% besteed wordt aan hulp voor dieren. 1.2 Missie Rechtvaardigheid en gelijkheid zijn voor ons heel belangrijke waarden. Wij vinden dat elk dier recht heeft op goede behandeling en passende zorg. Onze missie is daarom: samen met onze donateurs en vrijwilligers dieren helpen. Behalve rechtvaardigheid en gelijkheid tegenover dieren vinden wij ook eerlijkheid tegenover mensen van groot belang. Daarom willen wij transparant zijn over onze activiteiten en financiën die wij openbaar op de website gaan vermelden. 1.3 Visie Iedere donateur heeft recht om precies te weten wat de bestemming is van zijn of haar gedoneerde geld. Stichting 100% voor dieren geeft garantie dat 100% van het gedoneerde geld ten goede gaat aan dieren. De donaties zijn bedoeld voor het dragen van de volgende kosten: sterilisaties, castraties, voer, voedingssupplementen en behandelingen. Kosten die geen direct verband houden met het welzijn van dieren zoals administratiekosten worden door de bestuursleden van eigen donaties betaald. Mochten de donaties niet voldoende zijn, wordt naar donateurs gezocht die deze specifieke kosten willen betalen, het is echter het streven van de bestuurders om de kosten minimaal te houden. 2

3 1.4 Doelstellingen Het algemene doel van de stichting is het helpen van -, het zorgen voor en het verzorgen van dieren in heel Europa en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande (dierenwelzijn) in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Concreet wordt met dit doel bedoeld: - Sterilisaties en castraties van katten en honden (onder andere zwerfdieren maar ook dieren op het platteland waar nog weinig bewustzijn bestaat m.b.t sterilisaties/castraties en dieren die een eigenaar hebben die de kosten zelf niet kan betalen) - Inkoop van (specialistisch) voer en voedingssupplementen - Behandeling van dieren, dierenartskosten betalen - Verzameling en vervoer van voer en dierbenodigdheden - (tijdelijke) opvang van dieren - Adoptie van dieren voor derden verzorgen - Chippen en registreren van dieren (ook adresplaatjes beschikbaar stellen) 2. Werkzaamheden van de stichting Stichting 100% voor dieren gaat nauwe contacten onderhouden (persoonlijk als via de mail en de telefoon) met organisaties, andere stichtingen, vrijwilligers en particulieren om te inventariseren waar de hulp het meest nodig is. Er zal naar donateurs worden gezocht bijv. via campagnes op Facebook zodat er voldoende financiële middelen zijn om de doelen genoemd in punt 1.4 te kunnen realiseren. Dankzij de nauwe samenwerking met anderen worden dieren in het buitenland door de vrijwilligers naar de dierenarts gebracht voor de behandeling en/of castratie/sterilisatie. De stichting betaalt dan de dierenartskosten die vermeld worden op de website. Wij willen ook campagnes voeren zowel via internet als met behulp van de vrijwilligers in het buitenland om bewustwording van diereneigenaren m.b.t. sterilisaties/castraties/chippen/registreren te vergroten. Het verzamelde voer en dierbenodigdheden worden door vrijwilligers (mensen die sowieso tussen Nederland en het buitenland pendelen) naar het buitenland gebracht. Daarom zal de stichting geen transportkosten dragen i.v.m. het sturen van pakketten. 3. Financiën Hoewel de stichting haar donateurs niet wil belasten met kosten die geen direct verband houden met het welzijn van dieren, heeft de stichting ook middelen nodig om de administratieve kosten te betalen. Deze kosten zijn: Omschrijving kostenpost Globale indicatie kosten 2015 Globale indicatie kosten 2016 Internetpagina (webhosting) 0,00 50,00 Telefoonkosten 20,00 20,00 Bankkosten 150,00 200,00 Inschrijving Kamer van Koophandel 50,00 50,00 Notariskosten (eenmalig) 400,00 0,00 3

4 Kosten boekhouder (jaarrekening) 250,00 250,00 Reiskosten naar het buitenland 200,00 300,00 Totaal 1.070,00 Totaal 870,00 Om de bovengenoemde kosten en andere (onverwachte) bijkomende kosten te kunnen betalen, zal er een bedrag van 1.200,00 per jaar door de bestuursleden op de bankrekening van de stichting worden overgemaakt. De bestuursleden zullen dus deze kosten dragen, niet de donateurs. Mocht er daadwerkelijk minder dan 1.200,00 aan kosten worden uitgegeven, dan wordt het restbedrag besteed aan doelen genoemd in punt 1.4. De internetpagina wordt gratis gebouwd door een vrijwilliger en het eerste jaar hosting is tevens gratis aangeboden door de hosting provider. Het streven is om het contact met anderen te onderhouden via , chat, Skype etc. zodat er weinig telefoonkosten zijn. De boekhouding en administratie zal zonder vergoeding door de penningmeester verzorgd worden maar er is een boekhouder nodig die de jaarrekeningen gaat opstellen. De stichting wordt door de bestuursleden in hun vrije tijd gerund op vrijwillige basis. Zowel de bestuurders als vrijwilligers doen afstand van elke vorm van beloning. De stichting heeft geen winstoogmerk wat ook beschreven staat in de statuten. De manier waarop de Stichting geld werft De Stichting wil geld binnen krijgen door sponsoring, donaties (giften), filantropie en fondsenwerving. De werving van geld gebeurt op een kleinschalige manier. De bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting zullen donateurs zoeken door oproepen te plaatsen op internet, bijv. op Facebook en ook door eigen vrienden, kennissen, familieleden en zakelijke relaties aan te spreken en enthousiast maken over de activiteiten van de Stichting. We hopen in het jaar ,00 en in het jaar ,00 aan donaties te ontvangen. Omschrijving uitgave Indicatie uitgaven in 2015 Indicatie uitgaven in 2016 Sterilisatie/castratie katten 750,00 950,00 Sterilisatie/castratie honden 750,00 950,00 Behandelingen katten/honden 400,00 440,00 Chippen/adresplaatjes 400,00 440,00 katten/honden Inkoop (specialistisch) voer en 200,00 220,00 voedingssupplementen Totaal 2.500,00 Totaal 3.000,00 De Stichting heeft geen winstoogmerk en is afhankelijk van de bijdrage van anderen. 4. Het beheer van het vermogen De Stichting zal een nauwkeurige administratie voeren. Uit deze administratie moet blijken welke bedragen zijn uitgegeven en waaraan en welke bedragen zijn bijgeschreven en door wie gedoneerd. 4

5 De ontvangen gelden worden aangewend ten behoeve van de uitvoering van de doelstelling van de Stichting. Omdat de kosten door de bestuursleden worden gedragen, zal 100% van de donaties worden uitgegeven aan de te realiseren doelen. Aan het einde van het boekjaar (dat loopt van 1 januari t/m 31 december) wordt door de penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de winst- en verliesrekening, de jaarrekening, de balans, een staat van baten en lasten over het betreffende boekjaar. Het bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed middels een ondertekening en dechargeert de penningmeester. Na de goedkeuring wordt een overzicht hiervan gepubliceerd op de website. 5. Besteding van het vermogen van de stichting Het vermogen van de stichting wordt besteed aan de doelen genoemd in punt 1.4 en aan de kosten genoemd in punt 3 waarbij de kosten genoemd in punt 3 uit de donaties van de bestuursleden worden betaald. Tegenover de uitgaven van de Stichting staan facturen die door de penningmeester 7 jaar lang worden bewaard. Een bestuurder mag niet over het vermogen van de stichting beschikken alsof het zijn eigen vermogen is. Dit criterium verzekert dat de stichting onafhankelijk is ten opzichte van donateurs en begunstigden. Geen enkele bestuurder mag meerderheid van de zeggenschap hebben over het vermogen van de Stichting. Om de onafhankelijkheid van het bestuur te waarborgen, bestaat het bestuur uit drie personen, waarbij de beslissingen met algemene stemmen (unaniem) worden genomen. Mocht de stichting, om welke reden dan ook, haar werkzaamheden willen opheffen, is zij dan verplicht om uit de statuten en vanuit regelgeving aan te geven aan welk doen, dat een algemeen belang dienst, het batig saldo wordt besteedt. Het doel zal in overleg met het bestuur worden bepaald. 6. Overzicht gegevens stichting Bestuur: Voorzitter en penningmeester: mw. D.K. Peters Secretaris: mw. L. Visser Algemeen bestuurslid: dhr. L.F.M. Peters KvK-nummer: Het fiscaal nummer (RSIN nummer): Adres: Brummelhof AB Azewijn

6 Op het moment van de indiening van de aanvraag wordt er gewerkt aan het bouwen van de website. Vanaf 1 april 2015 zal de website online te raadplegen zijn. Alle informatie wordt gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload 6

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer

Beleidsplan. Stichting Kind & Hoop 2014/2015. Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Beleidsplan Stichting Kind & Hoop 2014/2015 Naam Stichting Stichting Kind & Hoop RSIN Nummer Adres Nieuwe Rij 6, 7413 ZX KvK nummer Oprichter J. Willems Het bestuur Voorzitter J. Willems Secretaris C.

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018

Stichting Elyse. Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap. Beleidsplan 2013-2018 Stichting Elyse Voor ouders en nabestaanden van kinderen geboren en overleden, voor de 24 e week zwangerschap Beleidsplan 2013-2018 Door de ogen van een ander, is mijn verdriet toch niet zo groot Door

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Mama Taxi Juli 2015

Beleidsplan Stichting Mama Taxi Juli 2015 Beleidsplan Stichting Mama Taxi Juli 2015 Stichting Mama Taxi Laan van magisch realisme 219 3059 WB Rotterdam info@mama-taxi.com www.mama-taxi.com Kvk nummer 61469130 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding...

Nadere informatie

2014-2016. www.autisme-research.nl

2014-2016. www.autisme-research.nl 2014-2016 De Stichting Autisme Research (SAR) zamelt geld in voor wetenschappelijk onderzoek naar autisme. Het gaat om specifiek onderzoek dat wordt verricht door het Autism Research Centre (ARC) van de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015

BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11. Voor de jaren 2014 / 2015 BELEIDSPLAN Stichting Steun 22Q11 Voor de jaren 2014 / 2015 INLEIDING: Stichting Steun 22Q11 staat aan het begin van haar oprichting. De stichting is notarieel opgericht op 3 juli 2014 door ouders van

Nadere informatie

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011

Stichting Capricorn Beleidsplan Stichting Capricorn 2009-2011 Beleidsplan 2009-2011 1. Voorwoord Stelt u zich voor dat kinderen in Nederland met honger naar school gaan. Niet omdat hun ouders geen tijd nemen om ontbijt te verzorgen voor hun kinderen maar vanwege

Nadere informatie

Beleidsplan 2014/2015. Stichting Gelukskinders

Beleidsplan 2014/2015. Stichting Gelukskinders Stichting Gelukskinders E-mail: algemeen@gelukskinders.org Internet: www.gelukskinders.org KvK: 61809853 Beleidsplan 2014/2015 Stichting Gelukskinders Beleidsplan Stichting Gelukskinders Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting MedHulp

Beleidsplan Stichting MedHulp Beleidsplan Stichting MedHulp 1. Inleiding Zorgverzekeraars beperken steeds meer de vergoeding op de eigen bijdrage omtrent ADHD medicatie. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling gezien de noodzaak van

Nadere informatie

Stichting Tour voor MS

Stichting Tour voor MS Stichting Tour voor MS Beleidsplan 2014 Vastgesteld in bestuursvergadering d.d. 06-01-2014 Stichting Tour voor MS Van Doesburgpad 67 6921 MH Duiven KVK-nummer: 59039949 Belastingnummer: 8532.91.512 Website:

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba

Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Jaarverslag 2012 Stichting Luz Alba Voorwoord Beste lezers, Eindelijk is het dan zover. Eindelijk kan ik jullie een mooi jaarverslag presenteren. Eindelijk kan ik echt laten zien wat ik nu allemaal met

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia

Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Beleidsplan Stichting Yagana World for the poor in Gambia Inleiding Voor u ligt een beleidsplan van de Stichting Yagana World. Deze stichting is 31 augustus 2004 opgericht en gevestigd te Nieuw Vennep.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015

BELEIDSPLAN 1. PROFIEL VAN DE STICHTING 2. DOELSTELLINGEN EN ACTUEEL BELEID. Update 10-01-2015 BELEIDSPLAN Update 10-01-2015 1. PROFIEL VAN DE STICHTING Stichting Hands & Feet heeft als doel om vanuit een christelijke motivatie, een effectieve brug te slaan tussen arm en rijk. We motiveren personen

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS

Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS Beleidsplan 2014-2016 Stichting JOIN!FORKIDS CHANGING LIVES CHANGING WORLDS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 1. DE ORGANISATIE JOIN!FORKIDS... 4 GESCHIEDENIS... 4 MISSIE... 4 VISIE... 4 STRATEGIE... 4 PRAKTIJKKEURMERK

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2015-2016

BELEIDSPLAN 2015-2016 BELEIDSPLAN 2015-2016 Stichting Support 4 Ghanese Kids Fetentaa UNHCR Refugee Camp September 2014 Stichting Support 4 Ghanese Kids Beleidsplan 2015-2016 1 VOORWOORD Voor u ligt het beleidsplan van de stichting

Nadere informatie

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018

Kuilven 22, 5469 GB Erp NL27 RABO 0142 6019 85 www.childrensperfecthope.org. Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Beleidsplan Stichting Childrens s Perfect Hope 2013-2018 Voorwoord In dit beleidsplan geven wij u graag een helder beeld van de activiteiten van Stichting Children s Perfect Hope (CPH). Ook informeren

Nadere informatie

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA)

Stichting Vluchtelingen Ambassadeurs (SVA) 1 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 2. Algemene beschrijving... 4 2.1 Algemene gegevens... 4 2.2 Missie... 5 2.3 Beschrijving van het concept... 5 2.4 Behoefte... 6 2.5

Nadere informatie

Beleidsplan. 2015 en verder

Beleidsplan. 2015 en verder Beleidsplan 2015 en verder Inhoud Over wijkpanel Tinga... 3 Waarom is er een wijkpanel Tinga Sneek?... 3 Wat kan het wijkpanel voor de wijk doen?... 3 Wat kan het wijkpanel voor individuele inwoners doen?...

Nadere informatie

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012

januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 januari 2012 tot en met december 2012 versie 1.0 BELEIDSPLAN 2012 Inhoud Voorwoord... 3 Samenvatting... 4 1. Missie en doelstellingen... 5 1.1 Missie...5 1.2 Doelstellingen...5 1.2.1 Geldelijke ondersteuning...5

Nadere informatie

Beleidsplan Flame Foundation

Beleidsplan Flame Foundation Beleidsplan Flame Foundation Autheur: Bestuur Flame Foundation Revisie datum: 1-12-2018 Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Stichting The Flame Foundation. Het plan is opgesteld voor 5 jaar. Na deze

Nadere informatie

Amsterdam, December 2012

Amsterdam, December 2012 Amsterdam, December 2012 Beleidsplan Muses 2012 2016 1 Hoofdstuk 1 Samenvatting Inleiding Het doel van stichting Muses is om de impact van vrijwilligers wereldwijd te vergroten. Enerzijds om hiermee alle

Nadere informatie

Healthy Water 4 A Healthy Life

Healthy Water 4 A Healthy Life BELEIDSPLAN 2013-2017 Healthy Water 4 A Healthy Life Inhoudsopgave Voorwoord...2 Samenvatting...3 Visie, missie en doelstelling...4 Visie...4 Missie...4 Doelstellingen...4 Nigeria...4 Malawi...5 Projecten...6

Nadere informatie

Jaarverslag Koninklijke Hondenbescherming

Jaarverslag Koninklijke Hondenbescherming Jaarverslag Koninklijke Hondenbescherming 2014 VOORWOORD Een jaar waarin heel veel is gebeurd, zo kunnen we 2014 het beste beschrijven. We zijn de boer opgegaan met FAIRPUP voor een eerlijke start voor

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012

Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar 2012 Jaarverslag Stichting Haarwensen Boekjaar Inhoudsopgave Inleiding 3 Algemene informatie Stichting Haarwensen 4 Doelstelling 4 Historie 4 Bestuurssamenstelling 5 Activiteiten Stichting Haarwensen 6 Fondswerving

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Proniños 2015

Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Beleidsplan Stichting Proniños 2015 Voorwoord Ons motto is Extra scholing, extra kansen. Bij het schrijven van dit beleidsplan bestaat Proniños ruim vijf jaar. Proniños is in november 2009 opgericht. In

Nadere informatie

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.

Beleidsplan. Stichting La Oportunidad. 2014-2018 Versie 1.0. Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad. Beleidsplan Stichting La Oportunidad 2014-2018 Versie 1.0 Stichting La Oportunidad Postbus 57, 3247 ZH Dirksland info@la-oportunidad.com www.la-oportunidad.com Beleidsplan 2014-2018 1 Beleidsplan Stichting

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15.

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15. Beleidsplan 2012-2015 Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888 Rabobank Alkmaar 1394.15.211 1 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Doelstellingen van de

Nadere informatie

Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we?

Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud. 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we? Visie- en missiedocument met activiteitenplan(ning) Inhoud 1. Wie zijn we? 2. Wat willen we? 3. Wat gaan we doen? 4. Onze strategie! 5. Uw steun! 6. Contact met ons 7. Activiteitenplan(ning) 1. Wie zijn

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes!

Introductie. Zakenplatform Eindhoven: samen groeien naar meer zakelijk succes! Introductie De regio Eindhoven is en heeft een voorbeeldfunctie voor de rest van Nederland op zakelijk gebied, zeker qua innovatief vermogen. En dat willen we natuurlijk graag zo houden! Visie: Dat gaat

Nadere informatie